Dagens Infrastruktur 3/2022

Page 1

ANLÄGGNING Kraftförsörjning till

HÖGAKUSTENBRON OCH SUNDSVALLSBRON Spontning inför ombyggnad av

SÖDERTÄLJE SLUSS OCH KANAL

PROJEKT

UNDERHÅLL #3 • 2022

NYA SLUSSEN

ska klara miljökrav från alla håll och kanter

FLERA BRA STÖD I HÅLLBARHETSARBETET

– förvaltningen för utbyggd tunnelbana

FAREHAMNEN I VARBERG byggs ut

HENRIKSDAL byggs om till reningsverk i världsklass


Entreprenadmaskiner när de är som bäst www.liebherr.com

Anläggningsmaskiner

Liebherr-Sverige AB • Fallskärmsvägen 5 • 721 31 Västerås • Phone +46 21 80 62 40 info.lsv@liebherr.com • www.facebook.com/LiebherrConstruction • www.liebherr.se


#switchtogreen Den helt utsläppsfria byggarbetsplatsen är redan verklighet hos Wacker Neuson. Tack vare vår breda produktportfölj för zero emission kan du redan idag arbeta med morgondagens produkter.

AS50e

AS30e

ACBe

APS1340e

APS1030e

AP1850e

#switchtozero Inga avgasutsläpp, inga föroreningar. De eldriva maskinerna i vår serie med zero emission skyddar användare och byggplatsmiljö. Dessutom kan man utföra många arbetsmoment utan problem i dåligt ventilerade utrymmen. Ladda ner din katalog här

STOCKHOLM SYD

STOCKHOLM NORR

Rudanvägen 2

Solbackavägen 2

GÖTEBORG

JÖNKÖPING

Växelgatan 4

S

4

136 50 JORDBRO

177 71 JÄRFÄLLA

442 40 KUNGÄLV

553 03 JÖNKÖPING

08-500 741 74

08-500 741 71

031-383 03 00

036-333 63 40

syd@kh-maskin.se

norr@kh-maskin.se

gbg@kh-maskin.se

jkpg@kh-maskin.se

kh-maskin.se scanna med mobilkamera


DAGENS INFRASTRUKTUR // LEDARE

EN TRANSPORTSEKTOR I OMVANDLING ENLIGT ENERGIMYNDIGHETens senaste prognos går energianvändningen i transportsektorn nedåt till följd av den ökade elektrifieringen. Produktionen av el från sol och vind ökar kraftigt fram till 2025, och den ökade el-produktionen gör att Sveriges el-export också ökar. Två gånger om året tar Energimyndigheten fram en femårig prognos över Sveriges energitillförsel och energianvändning. Den senaste prognosen för perioden 2020–2025 visar att den totala energianvändningen väntas öka från 499 till 519 terawattimmar. Fram till 2025 väntas elproduktionen från sol och vind att öka kraftigt, vilket även ökar Sveriges nettoexport. Produktionen av sol-el kommer att nära fyrdubblas medan el från vind kommer att öka med det dubbla. För första gången i Energimyndighetens prognoser syns det hur elektrifieringen bidrar till en minskad energianvändning i transportsektorn där minskningen beror i huvudsak på att transporter som drivs med flytande bränslen gradvis ersätts av eldrivna transporter. Industrisektorns energianvändning väntas öka något, men kommer att påverkas ytterligare om flera av de större nyetableringarna inom industrin kommer till stånd, exempelvis Norhtvolts batterifabriker och H2 Green Steel.

Nu kan man verkligen se hur elektrifieringen av transportsektorn påverkar resultaten i prognoserna, en kraftig ökning av förnybar el-produktion är också glädjande. Tillsammans med vattenkraften och kärnkraften innebär det att vi kan hjälpa till och exportera rejält med fossilfri el till våra grannländer. Solkraft ökar från 1 TWh 2020 till 3,8 TWh 2025, vindkraft ökar från 27 TWh 2020 till 50 TWh 2025 och vattenkraften ligger stadigt på 66 TWh fram till 2025. Kärnkraften ligger stadigt på 52 TWh fram till 2025, med en tillgänglighet på drygt 86 procent. Sveriges nettoexport av el ökar från 25 TWh 2020 till 46 TWh 2025 och energianvändningen i transportsektorn minskar från 79 TWh 2020 till 77 TWh 2025. Energianvändningen i industrisektorn ökar från 136 TWh 2020 till 142 TWh 2025. Om större nyetableringar inom industrin godkänns beräknas ytterligare upp till 7 TWh elanvändning att tillkomma till 2025. Nu tar Dagens Infrastruktur sommarlov, men i september är vi på banan igen med ytterligare ett nytt nummer i postlådan. Till dess, läs oss gärna på webben, www.dagensinfrastruktur.se. God läsning

Jan Åström

Chefredaktör, Dagens Infrastruktur

VI HJÄLPER FÖRETAG OCH PRIVATPERSONER MED EN STABIL OCH EFFEKTIV MARKFÖRANKRING

www.slutagrav.se 4

Namnlöst-2 1

info@slutagrav.se 010-110 34 02

VILL NI VETA MER ?

2022-02-02


DAGENS INFRASTRUKTUR // INNEHÅLL

INNEHÅLL

#3• 2022 UTGIVARE

Stordåhd Kommunikation AB Box 451 30, 104 30 Stockholm Telefon: 08-5010 8710 Fax: 08-5010 8719

CHEFREDAKTÖR OCH ANSVARIG UTGIVARE Jan Åström jan.astrom@storkom.se

ART DIRECTOR

4 5 6

LEDARE INNEHÅLL NYHETER

12

Green Cargo storsatsar på intermodal trafik

14 23 25 26

REDAKTÖR

27 29 30

PRENUMERATION

33 34 36

Benjamin Jonsson benjamin.jonsson@storkom.se

TRYCK

N VA

EN M ÄR

K

38 40

T

S

Exakta Print AB, Malmö 2022

42

Trycksak 3041 0417

OMSLAGSBILD

Henriksdals reningsverk i Henriksdalsberget får fördubblad kapacitet och en reningsteknik i världsklass. Bild: SVOA

BESÖK OSS ÄVEN PÅ:

www.dagensinfrastruktur.se facebook @dagensinfrastruktur www.issuu.se www.ocast.com www.mynewsdesk.se

ANLÄGGNING

DAGENS INFRASTUKTUR #3 • 2022

HÖGAKUSTENBRON OCH SUNDSVALLSBRON Spontning inför ombyggnad av

SÖDERTÄLJE SLUSS OCH KANAL

PROJEKT

UNDERHÅLL #3 • 2022

NYA SLUSSEN

ska klara miljökrav från alla håll och kanter

FLERA BRA STÖD I HÅLLBARHETSARBETET

– förvaltningen för utbyggd tunnelbana

FAREHAMNEN I VARBERG byggs ut

byggs om till reningsverk i världsklass

MÄSSA Load Up North och Entreprenad Live Regn och sol när maskinerna återvände till Solvalla Nyheter från Svenska Maskinmässan

56 57

58

PARK Lidköping får ny strandpark

60

63 64 69 70 75

HENRIKSDAL

NYA SLUSSEN Trångt när Slussen byggs mitt i stan Securitas säkrar den tillfälliga arbetsplatsen Nya Slussen – prestigeuppdrag för installatörer Betongmadrasser skyddar Slussen mot erosion Planering daglig utmaning vid Slussen Heras – en komplett leverantör Nya Slussen – ska klara miljökrav från alla håll och kanter Maskiner stals för över 500 000 kronor Bättre mätningar kan rädda många broar Kollektivtrafik till sjöss hållbart alternativ

HAMN Göteborgs Hamn satsar stort på hållbarhet Historiskt stor satsning på sjöfart Trelleborgs Hamn rustad för green ship-transporter Farehamnen i Varberg byggs ut HallandsHamnar elektrifierar och digitaliserar

50 54 55

62

Kraftförsörjning till

83

86

Anneli Markström anneli.markstrom@storkom.se

Lars-Olof Tandberg larsolof.tandberg@storkom.se

82

79 81

KANAL Spontning inför ombyggnad av Södertälje Sluss och kanal

88

90

92

96

98

Vattenverket i Kiruna får rening mot humus Behovet av rening ökar i Storlien BRO Kraftförsörjning till Högakustenbron och Sundsvallsbron Brobygget i Umeå fortsätter efter räddningsaktionen VÄG Ekerövägen breddas för mer kollektivtrafik JÄRNVÄG Flera bra stöd i hållbarhetsarbetet – förvaltningen för utbyggd tunnelbana Västkustbanan Ängelholm–Helsingborg får dubbelspår INFRAMARKNAD

JURISTEN 114 Det går att få betalt för ökade drivmedelspriser

30 92

VA Vattensäkring med duk bra för personal och miljö Stockholm Vatten och Avfall investerar miljarder i avloppsrening Henriksdal byggs om till reningsverk i världsklass Grundvattennivåer kan nu övervakas i realtid Sicklaanläggningen får en utökad roll i reningen Nya avloppstunneln löper under centrala Stockholm Alla transporter är möjliga för nischade Tungdragarna Granitor Electro i Henriksdalsverket

5


DAGENS INFRASTRUKTUR // NYHETER

Catharina Elmsäter-Svärd, vd på Byggföretagen och Tommy Lenberg, vd på Byggherrarna, satsar på gemensam branschstandard för att mäta projektkvalitet. Bild: Binosight

INFRANYTT

UTBILDNING I IT-SÄKERHET BLIR AVGÖRANDE FÖR CHEFER DE SENASTE ÅREN har företagen gjort allt i sin makt för att få verksamheterna att fungera så smidigt som möjligt. När hybridarbetet blev ett faktum – ett faktum som kvarstår – ökade implementeringen av system och plattformar för att skapa så bra förutsättningar som möjligt. Men i all hast föll utbildning i IT-säkerhet i skymundan, och i en tid där cyberbrott blir allt vanligare blir IT-säkerhet allt viktigare.

BRANSCHSTANDARD

FÖR ATT MÄTA PROJEKTKVALITET

VÄLKOMMEN UTREDNING AV STATENS ANSVAR FÖR FLYGPLATSER REGERINGEN HAR tillsatt en utredare för att se över statens ansvar för svenska flygplatser och omfatta det nationella basutbudet av flygplatser och de statliga finansiella stöden till ickestatliga flygplatser. Uppdraget ska redovisas den 15 november i år.

BYGGFÖRETAGEN GÖR gemensam sak med Byggherrarna och ansluter sig till PQi, Project Quality Index. Målet är en branschgemensam plattform för mätning och systematiskt kvalitetsarbete i byggprojekt. – Branschen har saknat ett gemensamt sätt att mäta hur människor i projekten mår och hur projekten mår. Det räcker inte att fokusera på tidsplanering, budgetstyrning och teknik för att lösa branschens utmaningar. Vi måste fokusera på människorna, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd på Byggföretagen. PQi är en automatiserad molntjänst för mätning av kvaliteten i byggprojekt. Den är utvecklat av Binosight AB tillsammans med forskare vid Luleå tekniska universitet och Byggherrarna.

– Med PQi har vi fått ett effektivt och vetenskapligt förankrat sätt att mäta projektkvaliteten. Ledningarna behöver engagera sig. Det finns stora pengar att tjäna på att förbättra projektkvaliteten, menar Tommy Lenberg, vd på Byggherrarna. Tjänsten har nu öppnats upp så att byggentreprenörer kan mäta sina projekt på samma sätt som byggherrar. Byggföretagen har tecknat avtal med Binosight för sina medlemmar. – Social hållbarhet innefattar att människor i våra projekt behöver må bra, vilket ökar deras engagemang och hjälper dem prestera bättre. Därför behöver vi tillsammans förbättra projektkvaliteten, det vill säga kvaliteten på hur våra projekt planeras, handlas upp och genomförs, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

ROTOTILT SATSAR

PÅ NYTT CENTRALLAGER VÄRLDSUNIKT KONCEPT FÖR ATT EL-ANSLUTA TANKFARTYG FÖR ATT KUNNA elansluta tankfartyg som ligger vid kaj i Energihamnen har Göteborgs Hamn AB arbetat fram ett helt ny världsunikt koncept som gör det säkert, miljövänligt och samtidigt kostnadseffektivt. Detta projekt är döpt till Green Cable och arbete är gjort i nära samverkan med flera rederier på Donsö, nationella och europeiska hamnar, klassningssällskap, oljebolagen i hamnen samt Transportstyrelsen. Målet är att sätta en ny global standard för elanslutning av tankfartyg vid kaj i farlig miljö. Läs mer på www.dagensinfrastruktur.se

6

ROTOTILT ÖPPNAR ETT centrallager i Rosersberg norr om Stockholm. Satsningen medför kortare ledtider, ökad flexibilitet och tillgänglighet. Planen är att driftsätta centrallagret under fjärde kvartalet 2022. – Vi vet hur tidspressat och viktigt det är att hålla maskinerna rullande. På det här sättet stärker vi vår servicegrad väsentligt, säger Jan Karlsson, eftermarknadschef på Rototilt. Satsningen innebär att Rototilt centraliserar reservdelshantering samt tillbehörshantering från Vindeln till centrallagret. Kundleveranser av hela sortimentet inom Rototilt Group kommer därmed att utgå härifrån. – Med nytt centrallager reducerar vi våra

ledtider på reservdelar och tillbehör. Vi kommer fortsatt att jobba för att förbättra våra ledtider för reservdelar och på sikt kommer vi att nå hela Sverige över en natt från centrallagret. Det här innebär att vi får tillgång till bättre och mer kostnadseffektiva transportlösningar. Nu renodlar vi Vindeln till att bli en tillverkande enhet vilket ger oss bättre styrning på produktion och logistikdelen. Centrallagret blir en förbättring för kunder i hela Norden. Rototilts nya logistiklösning når även södra delen av Norge och stora delar av Finland. Till övriga Europa kommer frakten att gå ett dygn snabbare.


Timmar

KMA

Maskiner

Material

Ett komplett projektsystem för byggföretag

Planering

Dokument

Scan me

smartdok.se – Tel: 08-12456940


DAGENS INFRASTRUKTUR // NYHETER

CHEFERNA SPEGLAR INTE

SAMHÄLLETS BREDD

HOMOSEXUELLA MÄN och människor med annan etnisk identitet än svensk är kraftigt underrepresenterade bland cheferna i samhällsbyggnadssektorn. Det visar en kartläggning från branschföreningen Byggcheferna. Arbetsmarknaden har länge haft tillgång till uppgifter om antalet män och kvinnor på olika poster. Det har varit centralt för att synliggöra och förbättra den sneda könsfördelningen. Att det finns fler grupper än kvinnor som är underrepresenterade i samhällsbyggnadssektorn har Byggcheferna anat men hittills saknat kunskap om. – Nu vet vi och tyvärr kan vi konstatera att vi inte är en bransch som representerar hela samhället eller tillvaratar kompetensen i hela befolkningen, säger Jeanet Corvinius, ordförande i Byggcheferna. Kartläggningen visar att följande grupper är underrepresenterade bland cheferna i samhällsbyggnad; Människor med annan etnisk identitet än svensk (i samhället 25,5 %, i sektorn 11 %). Homosexuella män

– Vätgas är det bränsle som har bäst förutsättningar för att elektrifiera Inlandsbanan, säger Peter Enå, utvecklingschef på Inlandsbanan. Bild: Biofuel Region

INLANDSBANAN

Jeanet Corvinius, ordförande i Byggcheferna.

(i samhället 2–3 %, i sektorn 0 %). Kvinnor med funktionsnedsättning (i samhället 16 %, i sektorn 3 %). – Att olika grupper ur samhället är underrepresenterade bland cheferna är allvarligt. Det är en viktig signal om att vi riskerar missa kompetenta chefer. I förlängningen riskerar vi även att missa kompetens, kreativitet och perspektiv i alla andra yrkesgrupper i branschen, eftersom chefer är de som rekryterar medarbetare, inte minst ur sina egna personliga nätverk, säger Jeanet Corvinius.

GRODOR TRIVS

I SWEROCKS TÄKTER

SWEROCK HAR DE senaste åren genomfört ett stort antal åtgärder för att bidra till en biologisk mångfald i sina bergtäkter. Nyligen genomfördes en inventering i Västerås där det visade sig att den fridlysta åkergrodan hittat en trivsam miljö i de anlagda dammarna. Swerocks olika åtgärder har bland annat lett till att pilgrimsfalkar häckat inne i Kålleredstäkten. I flera av täkterna har backsvalor byggt bon i stenmjölshögarna. I år kommer Swerock att ta fram tio nya planer för biologisk mångfald i utvalda täkter. – Det är viktigt att gynna en biologisk mångfald, för att jorden ska kunna överleva. Att arbeta med biologisk mångfald stärker också relationen till kunder,

8

Åkergrodan trivs i Swerocks bergtäkt i Västerås. Bild: Peab

myndigheter och grannar till våra täkter, säger Monica Soldinger Almefelt, chef för Råvaruförsörjning på Swerock. När täkten i Froby utanför Västerås etablerades år 2019 byggde Swerock sex groddjursdammar samt två landmiljöer i området för att åkergrodan ska trivas. En extern konsult har nu gjort en inventering i området som visar att grodorna fortsatt etablera sig nära täkten.

LÄMPLIG FÖR VÄTGASDRIFT

– DET ÄR PÅ TIDEN att vätgas flyttar fram positionerna som komplement till laddbar transport. Norden ligger tio år efter resten av Europa, säger Peter Enå, utvecklingschef på Inlandsbanan. Regeringen satsar stort på Inlandsbanan och tillsätter pengar för att utreda möjligheten att elektrifiera Inlandsbanan med hjälp av vätgas. Utredningen är prioriterad, vilket innebär att beslut kan fattas under följande planeringsomgång, skriver BioFuel Region. Inlandsbanan som sträcker sig mellan Gällivare och Kristinehamn står inför en massiv upprustning. Det för att kunna ta både mer persontrafik men kanske framför allt mer råvaror – och vätgas – norrut till den industrisatsning de norra delarna av landet står inför, och förädlade produkter söderut. Idag drivs Inlandsbanan på diesel, något som enligt Peter Enå inte kommer att vara försvarbart efter upprustningen som kommer att öka kapaciteten. – Vi har två vägar att gå, antingen måste vi bygga upp kontaktledningar längs hela banan, eller välja ett hållbart bränsle. Då är vätgas det bränsle som har bäst förutsättningar för att elektrifiera banan, säger Peter Enå. Han påpekar att vätgasen skulle kunna produceras regionalt, då vätgas tillverkas av förnybara energikällor, något det finns gott om längs Inlandsbanan. Dessutom bestäms priset på vätgas av priset på den el som framställer gasen, vilket gör att Jämtland och Härjedalen, som ligger i elområde 2, ytterligare lämpar sig för vätgasproduktion.


Tillför tystnad med utsläppsfri eldrift

Volvo

Eldrivna maskiner

Upplev de nya elmaskinerna från Volvo på våra event swecon.se/aktiviteter

Vi introducerar nu tre nya eldrivna maskiner; minigrävarna Volvo EC18E och ECR18 Electric samt den kompakta hjullastaren L20 Electric. Nyheterna utökar serien till totalt fem eldrivna modeller, vilket ger oss det bredaste utbudet i branschen. Volvos nya eldrivna maskiner ger dig noll avgaser och mindre buller och vibrationer. Läs mer om våra eldrivna maskiner på www.swecon.se/electric

Swecon Anläggningsmaskiner AB, Auktoriserad återförsäljare av Volvo Construction Equipment, Växel: 010 - 556 08 50 www.swecon.se


DAGENS INFRASTRUKTUR // NYHETER

– Vi har kommit långt sedan jag startade företaget för drygt 30 år sedan, sa Engcons grundare Stig Engström när företaget tog klivet in på börden. Bild: Engcon

I dataspelet Farming Simulator 22 kan spelare köra en Volvo hjullastare från soffan. Bild: Volvo CE

VOLVO CE

ENGCON

NOTERAT PÅ NASDAQ TILTROTATORTILLVERKAREN Engcon har noterats på Nasdaq i Stockholm. Engcons ägare och styrelse meddelar att steget att notera företagets B-aktie på Nasdaq utgör ett viktigt steg i företagets fortsatta utveckling. Bolagets styrelse och koncernledning är av uppfattningen att noteringen kommer att öka den allmänna kännedomen om bolaget, inte minst internationellt i samband med bolagets internationella expansion. Detta väntas öka Engcons förmåga att attrahera och behålla nyckelpersoner, partners och kunder samtidigt som det ger tillgång till den svenska och de internationella kapitalmarknaderna. Steget in på börsen möjliggör även för Engcon att kunna erbjuda värdeskapande incitamentsprogram för anställda samt att det underlättar ett

framtida generationsskifte. – Det här är en spännande dag för engcon och en stor milstolpe för mig personligen. Vi har kommit långt sedan jag startade företaget för drygt 30 år sedan. Engcons ambition är att fortsätta utveckla framtidens lösningar för ett smartare, säkrare och effektivare grävande, sa Stig Engström, grundare av och huvudägare i Engcon första dagen Engcons aktie handlades på Nasdaq. Han menar att det känns bra att en stark investerarbas kommer att finnas med och stödja företaget i framtiden och att så många privatpersoner visat intresse för att investera i Engcon. – Jag ser fram emot att vara en fortsatt aktiv ägare och hälsar alla våra nya aktieägare varmt välkomna.

SCANTRUCK AB

TAR ÖVER WEYCOR I SÖDRA SVERIGE SCANTRUCK AB har tagit över försäljningen av hjullastare och vältar från tyska Weycor från Gävle och söderut. – Weycor är en ny bekantskap för Scantruck AB, men eftersom Scantruck i Danmark har sålt dem ända sedan 2006 så finns det givetvis en stor kunskap om dem inom företaget. Det var också därför vi gjorde bedömningen att de passar perfekt in mot våra befintliga kundsegment inom uthyrning, entreprenörer samt lantbruk, säger Scantrucks marknadschef Peter Claesson. Weycor tillverkar hjullastare och vältar

10

i tyska Wildeshausen samt i Ungerska Kaposvàr. Deras hjullastare sträcker sig från AR320 som väger 2,5 ton i sitt lättaste utförande ända upp till AR680 som väger 15,1 ton. Den minsta maskin lyfter 1 500 kilo och den största 11 150 kilo. De mindre maskinerna drivs av motorer från Yanmar eller Kubota, men från och med AR420 och uppåt så är det fyra eller sexcylindriga Deutzmotorer i maskinerna. Weycor erbjuder även tre tandemvältar varav den minsta AW240 väger 2,4 ton och den största AW300 väger 3 ton. Samtliga dessa drivs av Perkinsmotorer.

GÅR IN I SPELBRANSCHEN I DEN SENASTE versionen av dataspelet Farming Simulator 22 kommer spelarna att kunna köra maskiner från Volvo Construction Equipment (Volvo CE). Att bygga den värld vi vill leva i är premissen i spelet Farming Simulator 22 den schweiziska spelutvecklaren GIANTS Software. Spelare kan skapa sitt eget ekosystem i jordbruket på ett antal sätt. Volvo CE:s roll i spelet kommer att vara att ge spelaren möjligheten att uppleva en verklighetstrogen avverknings- och skogsarbetsplats genom ett antal gamifierade Volvo CE-maskiner. Det är bland andra den nya hjullastaren och timmerhanteraren Volvo L200H High Lift. En spännande aspekt av spelet är enligt Volvo CE att spelare kan göra saker som de i allmänhet inte får göra annars. Så för Volvo CE är det en chans att introducera förarkunskaper för en publik som kanske inte har haft tillgång till dem tidigare. Med över 30 miljoner sålda exemplar i 165 länder, placerar sig Farming Simulator definitivt på topp 10-listan över de mest populära spelen i världen. Spelet är tillgängligt för alla större plattformar, inklusive PlayStation, Xbox, PC och Mac.

Volvo CE:s roll i spelet kommer att vara att ge spelaren möjligheten att uppleva en verklighetstrogen avverknings- och skogsarbetsplats genom ett antal gamifierade Volvo CE-maskiner.


REVOLUTIONER ANDE ELDRIF T – UTAN KOMPROMISSER

TIGON TECHNOLOGY TA STEGET TILL NÄSTA GENER ATION AV HUDDIG GR ÄVL ASTARE

Efter över 10 år av forskning, utveckling och testning har nu de första HUDDIG TIGON-maskinerna börjat rulla på både större och mindre byggarbetsplatser runt om i Sverige. Tack vare den revolutionerande Tigon Technology® kan maskinen arbeta i upp till två timmar enbart

Läs mer om framtidens gräv-

på eldrift – utan att kompromissa med en HUDDIGS välkända styrka

lastare på huddig.se eller

eller vridmoment. När batteriet behöver laddas så startar den HVO-

kontakta våra återförsäljare

drivna dieselmotorn och återladdar batteriet på en timme. Smart,

för mer information och en

kostnadseffektivt och hållbart.

FÖRSÄLJNING SYD AB

personlig demokörning.


DAGENS INFRASTRUKTUR // JÄRNVÄG

Med en effektiviserad och smart vagnsstyrning kommer Green Cargos nya nätverk erbjuda ökad transportfrekvens, kortare ledtider och högre punktlighet. Bild: Green Cargo

GREEN CARGO

storsatsar på intermodal trafik I ansökan till 2023 års tågplan satsar Green Cargo på tillväxt inom den intermodala trafiken med ett helt nytt nätverk. Med en effektiviserad och smart vagnsstyrning kommer nätverket erbjuda ökad transportfrekvens, kortare ledtider och högre punktlighet. SATSNINGEN SKAPAR förutsättningar för en godsvolymtillväxt på 2 miljoner ton, vilket motsvarar 10 procent av Green Cargos hela transportvolym i dagsläget eller en fördubbling av den befintliga intermodala trafiken. – Det här är en ansökan som innehåller en kraftfull hållbarhetssatsning. Dels innebär den en helt avgörande åtgärd för omställningen till ett klimatsmart och transporteffektivt samhälle med att flytta gods från väg till järnväg, dels kommer den stärka Green Cargos långsiktiga lönsamhet. En rent grön tillväxtaffär för både samhället och Green Cargo, säger Ted Söderholm, vd på Green Cargo. Grundprincipen i Green Cargos nya nätverk är att göra tågen så långa och tunga som möjligt. Vilket handlar om att öka fyllnadsgraden sett till tågets högsta möjliga tillåtna längd och vikt. Det innebär att ett enda nätverkståg kan innehålla olika typer

12

av vagnar, framför allt genom att kombinera vagnslast med intermodala vagnar. Genom att bygga godstågen i förutbestämda vagnsgrupper i ett effektiviserat vagnstyrningssystem, planerade utifrån de intermodala kundernas behov med färre stopp längs vägen, kortas ledtiderna rejält under resans gång. Det nya nätverket möjliggör till- eller avkoppling av vagnsgrupper vid stopp längs vägen. På så sätt ökar fyllnadsgraden men också kostnadseffektiviteten i tågen samt möjligheterna att skala upp kapaciteten allteftersom fler kunder inser fördelarna med järnvägstransporter. Med bättre vagnssammansättning kan tågen köra i högre hastigheter vilket i sin tur också påverkar punktlighet och ledtider positivt. Det innebär också att järnvägens kapacitet utnyttjas mer effektivt.

Green Cargo har utvecklat en app som effektiviserar styrningen av hela vagnsflottan. Med en smartare vagnsstyrning maximeras nyttjandet av egna vagnar för ökad lönsamhet. Frekvensen i nätverket ökas vilket kapar ledtider genom fler direktförbindelser och snabbare hantering på bangårdarna då tågen byggs smartare. – Om vår ansökan godkänns kommer vi att kunna erbjuda ett effektivt nätverk för intermodala transporter som en del av vårt befintliga transportnätverk. Det innebär kapade ledtider med upp till cirka 30 procent, högre transportfrekvens och framför allt bättre punktlighet. Hanteringen blir förenklad, fyllnadsgraden högre och därmed blir marknadspriserna konkurrenskraftiga och förutsägbara. Det här är faktorer som kunderna efterfrågar, säger Ted Söderholm.


NYHET!

Vår största nyhet hittills… Varje dag antar grävmaskinister världen över utmaningar som utvecklar våra samhällen. Därför antar vi utmaningar som utvecklar deras vardag. Det är precis det vi gjort när vi tagit fram RC9 - vår största tiltrotator för grävmaskiner mellan 32-43 ton. RC9 är designad för att ta precision till större grävmaskiner och tyngre uppdrag. Med RC9 kan du gå från schaktning till precisionsmoment. Den nya tryckkompenserade hydrauliken gör att du får en exakt styrning av rotation och tiltfunktion, som för första gången kan arbeta oberoende av varandra. Det är vår största nyhet. Hittills.

rototilt.com

Rototilt® RC9 • SecureLock ingår alltid som standard • För grävmaskiner mellan 32-43 ton • Ny tryckkompenserad hydraulik


TRÅNGT NÄR SLUSSEN BYGGS

mitt i stan

För den som tittar ut över arbetsområdet vid Slussen är det svårt att förstå att allt fungerar. På den trånga ytan mellan Gamla stan och Södermalm trängs kranar, grävmaskiner och lastbilar. Pontoner, pråmar och bogserbåtar. Pålkranar och betongbilar. De flesta yrkesgrupper inom bygg- och anläggning finns representerade. Samtidigt ska all trafik genom Slussen fungera under byggtiden och Mälaren måste kunna tappas på vatten. AV LARS-OLOF TANDBERG

Den tidigare Slussen var utsliten och behövde rivas och byggas upp från grunden. I samband med det passar Stockholms stad på att anpassa området för att öka tillgängligheten till vattnet, samtidigt som möjligheterna att ta sig mellan Gamla stan och Södermalm förbättras. Bild: Lennart Johansson, Stockholms stadDAGENS INFRASTRUKTUR // SLUSSEN

D

DEN FRÄMSTA anledningen till att Slussen nu byggs om är för att minska risken för översvämning i Mälardalen. Därför byggs två så kallade avbördningskanaler vid sidan av den nya slusskanalen för att öka kapaciteten att tappa ut vatten ur Mälaren vid behov. En annan anledning till ombyggnaden är att den tidigare Slussen var utsliten och behövde rivas och byggas upp från grunden. I samband med det passar Stockholms stad på att anpassa området för att öka tillgängligheten till vattnet, samtidigt som möjligheterna att ta sig mellan Gamla stan och Södermalm förbättras. UTMANING

En utmaning i utvecklingen av nya Slussen har varit att få till en funktionell plats som är vacker, attraktiv och trygg, samtidigt som den fyller en viktig funktion för trafiken. – Slussen är en av de viktigaste förbindelserna mellan norra och södra Stockholm. Till exempel går stadens största stråk för cykelpendling genom Slussen, berättar Eva

16

– Vi bygger en plats som ska vara så flexibel att den kan svälja all typ av trafik utan att behöva bygga om hela tiden, säger Eva Rosman, kommunikationsansvarig på Slussenprojektet. Bild: Lennart Johansson, Stockholms stad

bra. För de som bara snabbt vill gå eller cykla

Rosman som är kommunikationsansvarig på Slussenprojektet. Nya Slussenområdet har planerats under rätt många år, och under den tiden har fokus i trafiken skiftat. De senaste tio åren har till exempel cykeltrafiken tagit fart och blivit allt viktigare. – Vi bygger en plats som ska vara så flexibel att den kan svälja all typ av trafik utan att behöva bygga om hela tiden. Med den här lösningen bör vi klara våra behov 100 år framåt i tiden.

GULDBRON Gamla Slussen hade en broyta på cirka 40 000 kvadratmeter som var uppdelad i 24 brokonstruktioner. De konstruktionerna ersätts nu med en bro för bilar och bussar, den så kallade Guldbron, en högbro för gång- och cykeltrafik samt två lågbroar vid vattnet för gående och cyklister. – Tillgången till vattnet är A och O i projektet. För de som bara vill promenera eller titta på båtar som slussar då passar lågbroarna

över till andra sidan passar Slussbron eller högbron bättre, säger Eva Rosman. Slussenprojektet är uppdelat i tre huvuddelar – vatten, land och berg. Vatten omfattar bland annat slusskanalen, avbördningskanaler och kajer. Land är bland annat vägar, gång- och cykelvägar och parkmark. Berg är arbetet med att bygga en ny bussterminal i Katarinaberget. Det trånga arbetsområdet ställer stora krav på planering. Allt måste ske i en viss tågordning. Vissa jobb kan inte påbörjas förrän ett annat jobb är avslutat. – Ju längre vi kommer i projektet desto mindre yta får vi att stå på. Byggordningen blir komplex eftersom vi hela tiden måste ha anordningar för att kunna bygga i vattnet, samtidigt som vi måste kunna släppa ut vatten från Mälaren. Det gör det svårplanerat, konstaterar Håkan Skog som är projektledare för delprojekt Vatten på projekt Slussen. Arbetet på vattensidan innehåller en hel del pålning och spontning. Det är dels permanenta sponter för kajerna, dels temporära sponter som behövs för att kunna bygga i >>


Timmar

KMA

Maskiner

Material

Ett komplett projektsystem för byggföretag

Planering

Dokument

Scan me

smartdok.se – Tel: 08-12456940


DAGENS INFRASTRUKTUR // SLUSSEN

Bilar lastas vid schaktning på Mälarsidan. De kör sedan ut på en ponton på Saltsjösidan och tippar massorna där så att de sedan kan läggas ut på botten på Saltsjösidan. Bild: Lars-Olof Tandberg

vattnet. Det arbetet har pågått i olika faser sedan den gamla slussen revs. En utmaning har varit att det är långt ner till fast berg och att berget på sina håll är av sämre kvalitet än väntat. – Det finns dessutom mycket gammalt i backen vilket ibland gör det svårt att få ner sponten. Där har vi i stället använt rörspont som borrats ner. Pålarna är stålrör som borras fast i berget och sedan fylls rören med betong. Pålarna är 40–60 meter i snitt. Ett exempel är bygget av de två avbördningskanalerna som ligger på var sin sida om slusskanalen. Varje kanal har en avbördningslucka som kan öppnas när vattenståndet i Mälaren ska regleras.

luckan. Avbördningsluckan på den södra sidan är monterad och den testas nu för att tas i drift i augusti i år. – Då kan vi riva gamla slussen och komma åt att bygga klart den norra avbördningskanalen och den nya slusskanalen. Det här är ett exempel på att vi alltid måste hitta smarta lösningar. Att avbördningen hela tiden måste kunna öppna och trafiken genom Slussenområdet måste fungera är det som styr i vilken ordning vi gör dom olika momenten, förklarar Håkan Skog. Nu pågår förberedande betongarbeten för den norra avbördningsluckan, som ska monteras i slutet av 2023 och vara i drift våren 2024.

AVBÖRDNINGSLUCKOR

FISKVANDRINGSVÄG

För att kunna gjuta fast avbördningsluckorna i kanalens väggar behöver arbetsområdet torrläggas. För det byggdes en låda av spont och sedan pumpades vattnet ur lådan. – I botten av lådan sattes stag för att säkra sponten mot att flyta upp när vattnet pumpas ur. Hittills under byggtiden har vattnet i Mälaren reglerats genom den gamla sluss-

Förutom den gamla slussen har även den ännu äldre Nils Ericssons sluss använts som avtappningsmöjlighet under byggtiden. När den nu inte längre behövs ska den byggas om till en fiskvandringsväg mellan Mälaren och Saltsjön. – Fiskvandringsvägen består av två delar, dels en prefabricerad betongtunnel, dels en bäck genom gamla Nils Ericssons sluss, med grus och stenar på botten. Att bygga

18

fiskvandringsvägen är ett villkor i miljödomen för projektet. Den byggs i första hand för simsvaga fiskar, vilket innebär alla fiskar utom lax. Mellan de båda avbördningskanalerna ska en helt ny slussanläggning byggas. Första halvan är redan på plats under nya slussbron. Den andra halvan av den prefabricerade slusskanalen ligger förtöjd vid Munkbrokajen i väntan på att bogseras in och sänkas på plats vid årsskiftet 2022–2023. Därefter gjuts den ihop med den första delen. Tvärs över den nya slusskanalen och avbördningskanalerna byggs två lågbroar. På dom ska gående och cyklister kunna ta sig mellan Södermalm och Gamla stan. – Varje bro får en öppningsbar del över slusskanalen, som lyfts uppåt när båtar ska igenom slussen. Tanken är att öppna en i taget så att det alltid går att passera, berättar Håkan Skog.

EROSIONSSKYDD Ett annat pågående arbete är att erosionsskydda botten i Slussområdet. Det behövs eftersom hastigheten på det strömmande vattnet kommer att öka rejält när den nya >>


Maskinen och föraren är nyckeln till framgång! Vi förser ditt projekt med högkvalitativa, miljövänliga maskiner och fordon samt kompetenta förare. Vi ger stora som små kunder de bästa förutsättningarna att utföra sina uppdrag. Våra insatser återfinns i merparten av de viktiga bygg- och anläggningsprojekten i Storstockholm och Mälarregionen så som väg- och tunnelbyggen, sjukhusbyggen, hamn-, gas- och vattenarbeten samt i de flesta stora bostadsprojekten.

Ring oss på 08-560 320 49 så hjälper dig hitta rätt maskin och förare till ditt projekt. Eller besök vår hemsida för mer information, www.drottningholms.se Maskinuthyrning

Maskinuthyrning

Maskinuthyrning

TESTA OSS VI LEVERERAR

S-RENTAL

TESTA OSS VI LEVERERAR

TESTA OSS VI LEVERERAR

är ett maskinuthyrningsföretag att luta sig mot när trycket blir för stort!

S-RENTAL

S-RENTAL

är ett maskinuthyrningsföretag att luta sig mot när trycket Transporter av maskinerna hjälper vi givetvis till med. är ett maskinuthyrningsföretag blir för stort! att luta sig mot när trycket blir för stort!

Transporter av maskinerna hjälper vi givetvis till med. Transporter av maskinerna hjälper vi givetvis till med.

S-RENTAL AB

PADDOR | VÄLTAR | HJULLASTARE GRÄVMASKINER | DUMPRAR

Maskinuthyrning 08-21 18 11 uthyrning@srental.se

S-RENTAL AB

Maskinuthyrning

S-RENTAL ABFRAMTIDENS INFRASTRUKTUR ÄR ROSTFRI

Vi har stor kompetens gällande produktion av rostfri infrastruktur. Till nya Slussen i Stockholm levererar vi majoriteten av den rostfria infrastrukturen. Vi har tillverkat två avbördningsluckor åt Skanska och Stockholmstads slussen projekt. De är två av världens största avbördningsluckor i rostfritt miljövänligt duplex-stål. Luckorna är 35 respektive 38 m långa, 7,3 m höga och väger ca 85 ton/st. Luckorna tillverkades färdiga i vår verkstad och levererades i ett stycke till slussen på pråmar. Luckorna kan aldrig demonteras eller lyftas bort när slussen är färdig. Detta har ställt höga krav på hållfasthet, funktion och livslängden på luckorna, som beräknas till 100 år. Vi har stor erfarenhet av svetsning i duplexa material och fick därför det prestigefyllda uppdraget att tillverka allt rostfritt i projektet. Arbetet var mycket utmanande med stora detaljer med mycket svets, tuffa toleranser och bearbetning. Utöver dessa luckor kan även båttrafiken i Stockholmsström glädjas åt två slussluckor som också tillverkas av oss. Vi är företaget i Skandinavien med den absolut längsta referenslistan av rostfria infrastruktursprojekt

STÅL & RÖRMONTAGE är en erfaren leverantör av

kvalificerade stålkonstruktioner. Från beredning och tillverkning till montage på plats med hela världen som arbetsplats.

www.srmab.com

tel. 0456-31205


DAGENS INFRASTRUKTUR // SLUSSEN

regleringen av Mälaren tas i drift. Som erosionsskydd används betongmadrasser. – Det är tygmadrasser som placeras på botten och fylls med betong och förankras. Dom läggs från Centralbron och vidare på hela botten under Slussen. Betongmadrasserna läggs även vid Riddarholmen och på ett ställe i Hässelby. Slussenprojektet tittade även på ett alternativ med att lägga stora stenar kombinerat med mindre stenar på botten som erosionsskydd. – Utredningen visade att betongmadrasserna var ett bättre alternativ. På köpet fick vi bättre massbalans i projektet. Det lager med bergkross som hade behövts skulle ha blivit så tjockt att vi skulle varit tvungna att schakta ur och köra bort stora mängder massor, konstaterar Håkan Skog.

MASSHANTERING Han och hans kollegor jobbar kontinuerligt med att behålla så mycket material som möjligt inom projektområdet. Bland annat lastas bilar vid schaktning på Mälarsidan. Bilarna kör sedan ut på en ponton på Saltsjösidan och tippar massorna där så att de sedan kan läggas ut på botten på

22

Rörspont borras ner inför bygget av slusskanalen och norra avbördningskanalen. Bild: Lennart Johansson, Stockholms stad

Saltsjösidan. Massorna byter sida i projektet. – Det är mycket pengar i masshantering. Där det går försöker vi återanvända material. Vi har haft bra utfall av det, till stor del tack vare bra samarbete med våra entreprenörer. Skanska är den största entreprenören och vi jobbar tillsammans i samverkansentreprenad. Det har sparat mycket tid och pengar samtidigt som vi har fått ut rätt kvalitet, säger Håkan Skog.

BULLERHANTERING Projektet måste även ta hänsyn till att nya Slussen byggs mitt i Stockholm med både bostäder och arbetsplatser i direkt anslutning till arbetsområdet. För att inte störa mer än nödvändigt finns riktvärden för buller som inte får överskridas. Arbeten som genererar luftburet buller får dessutom endast utföras mellan klockan 7 och 19 helgfria vardagar. – Vi har fått en del synpunkter från framför allt Gamla stan att bullret varit störande. Vi har gjort vad vi kunnat och redan innan bygget drog i gång bytte vi glas i fönstren på de fastigheter som ligger närmast bygget. Vi har även lånat ut brusreducerande hörlurar till de som velat ha det. I övrigt försöker vi

anpassa arbetet så bra det går för att störa så lite som möjligt, säger Håkan Skog. När nya Slussen är klar ska den vara en mer öppen del av staden med ökad trygghet för de som vistas där jämfört med den gamla Slussen, som mest bestod av betong. – I dag behövs mötesplatser och öppna ytor. Längs kajerna blir det restauranger och kaféer och ovanpå den överdäckade Stadsgårdsleden byggs Katarinaparken, kontorshus och Nobel Center. Vi går från en öde plats till en befolkad plats, konstaterar Eva Rosman.

FAKTA I KORTHET

Ombyggnad av Slussen i Stockholm Tidplan: 2015–2025 Byggherre: Stockholms stad Huvudentreprenör Land: Skanska Huvudentreprenör Vatten: Skanska Entreprenörer Berg: Skanska, Bravida, Veidekke och Mälardalen Construction Nettoutgift: ca 11,5 Mdkr


DAGENS INFRASTRUKTUR // DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV SECURITAS

En tillfällig arbetsplats kräver samma säkerhetsarbete som vilken annan arbetsplats som helst.

SECURITAS SÄKRAR

den tillfälliga arbetsplatsen

Tjänster och produkter som kan ingå i en byggbevakning: • Ronderande bevakning • Bevakning med hund • Razziarondering

Någon har sagt att ett bygge börjar med ett hål i marken. Inte riktigt sant kanske, men det är ungefär vid den tidpunkten som säkerhetsproblemen brukar uppstå. Securitas byggbevakning är helt anpassad efter byggarbetsplatsens säkerhetsbehov. – BEHOVET AV säkerhet varierar över tid beroende hur riskintensiva de olika etapperna är. Därför börjar vi med att göra en övergripande säkerhetsplan med hjälp av byggets tidsplan, säger Thomas Lindgren, säkerhetsrådgivare på Securitas Sverige. Säkerhetsplanen beskriver för kunden i stora drag vilka tjänster och produkter som ska ingå i de olika etapperna och i vilken omfattning. Säkerhetsplanen prissätts för att ge en uppfattning om vad säkerheten kommer att kosta i varje etapp och totalt under byggperioden. – Något som ständigt efterfrågas är vår kameralösning med intelligent videoanalys

som reagerar och larmar i realtid. Det i kombination med väktartjänster där ronderande väktare säkerställer att byggstaket är helt och låst och ger en bra bassäkerhet. – Förutom att kameran larmar i realtid med högtalarutrop kan vår kund själv se i appen vad som händer. Beroende på vad man kommit överens om i åtgärdsinstruktionen skickas väktare till platsen och kan dirigeras direkt från vår larmcentral, där man ser vad som pågår. – Våra kunder är särskilt nöjda att onödiga utryckningar orsakade av falsklarm kan undvikas tack vare larmverifiering via kameror, säger Tomas Aspegren, Presales Engineer Kameralösningar Securitas Sverige.

• Stationär bevakning • Behörighetskontroll ID-06 • Leveranskontroll • Hemgångskontroll • Portabla brandlarm/utrymningslarm • Portabla inbrottslarm • Kameror • Rotationsgrindar med kortläsare • Säkerhetscontainer • Spårningssändare

www.securitas.se 23


Prisvärda produkter för entreprenadföretag!

Prisvärda pr

Produkter för g omrörare p

Produkter för åkerier Container flak, Grusflak, Liftdumper Specialprodukter Slamsug och spolbilsutrustning, tankar med högtryckspumpar. Mini slamsugare

Hos oss hittar d Släpvangar c Furuvägen 30, 872 32 KRAMFORS Tel.nr 070-320 63 87

www.aspby.se

Furuvägen 30, 872 32 Kramfors | 070-320 63 87 | www.aspby.se

BMS-specialister sedan 1994. Oberoende leverantör av styrsystem för fastighetsautomation och process. Är ISO-certifierade enligt 9001 och 14003. Åtar oss uppdrag inom projektering, installation, programmering och driftsättning. Är sedan 2021 Siemens solution partner. Allt arbete utförs av egen personal.

o

Oberoende leverantör av olika styrsystem - Siemens PXC & Desigo CC, Mitsubishi, Larmia, Abelko mm

o

In house elkonstruktion och byggnation av apparatskåp

o

3 kunder i urval: Projekt Slussen Fortifikationsverket Försvarets materielverk

Underentreprenör åt Skanska vid ombyggnation av slussen.

Vi levererar marina lösningar! Phone: +46 911 18000 E-mail: info@marinegroup.se Website: www.marinegroup.se

Vi erbjuder både stand


DAGENS INFRASTRUKTUR // DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV GRANITOR ELECTRO

NYA SLUSSEN

– prestigeuppdrag för installatörer Elkraftmatning, kanalisering och installation av el för stora delar av Slussenprojektet utförs av Granitor Electro. Företaget svarar även för brandlarm, passersystem och mobilnät i tillämpliga delar av projektet. GRANITOR ELECTRO är ett ledande installationsföretag som arbetar med elkraft, belysning, larm och mobilnät. I förekommande fall utförs även projektering i totalentreprenader, i övrigt åtar sig företaget utförandeentreprenader. Granitor Electro utför även service och har ramavtal med flera beställare. Företaget engagerar sig gärna i stora utmanande projekt, som fallet är med Nya Slussen. Här svarar Skanska för projektering och de står för färdiga handlingar till de installatörer som anlitas. – Uppdraget är utmanande och det är många gränssnitt i projektet att hålla reda på, berättar Jacob Skarin på Granitor Electro. Vi har mycket bra samarbete med beställaren Skanska och med våra kollegor i branschen. Just nu har vi ett team med duktiga installatörer på plats och en mycket kompetent arbetsledare.

Granitor Electro installerar inom två områden i projektet, dels Stadsgårdsleden i Södermalmsdelen, dels Guldbrons norra landfäste och områdena på och under bron. För Stadsgårdsleden utförs kanalisering och ledningsinstallation i trafiktunnel och servicetunnel samt provisorisk belysning i trafiktunneln. Vid landfästet mot Gamla Stan och under Guldbron handlar det om kraftförsörjning och belysning. Under Guldbron blir det ett tusental belysningspunkter med utomhusbelysning och dessutom belysning ovanpå bron. I detta område finns bland annat också utrustningen för slussmekaniken, en fisktrappa och ett servicerum för denna, allt detta behöver elkraft. Granitor Electro svarar också för installation av brandlarm och mobilnät i tillämpliga delar. Dessutom för passersystem till bland annat maskinrum.

För kraftmatningen till Nya Slussen installeras ett stort ställverk och elen fördelas via flera kraftcentraler. – Projektet är utmanande, men vi klarar det inte minst tack vare bra handlingar från Skanska och ett nära samarbete med dem, säger Jacob Skarin. Vårt team på plats jobbar hårt och fångar tidigt upp problem så vi kan lösa dem i god tid tillsammans med beställaren. – Att få lämna vårt bidrag till bygget av Nya Slussen är en fjäder i hatten för oss och ett mycket intressant uppdrag som vi gärna sätter upp på referenslistan, avslutar Jacob Skarin.

www.granitor.se/electro 25


DAGENS INFRASTRUKTUR // DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV TECOMATIC

Torbjörn Svensson visar en provmadrass som gjuts på botten inför var påbörjad etapp. Den lyfts sedan upp för kontrollvägning, innan de betydligt större betongmadrasserna monteras och gjuts på botten.

BETONGMADRASSER

skyddar Slussen mot erosion

Vid ombyggnaden av Slussen i Stockholm läggs betongmadrasser som erosionsskydd. Madrasserna består av hopsydda textillager som läggs på botten och fylls med betong. Metoden är underhållsfri och innebär mindre schaktning och färre transporter jämfört med andra typer av erosionsskydd. TORBJÖRN SVENSSON kom i kontakt med betongmadrasser i mitten av 80-talet. Han jobbade på ABV som köpte de nordiska rättigheterna för betongmadrasser från ett företag i Australien. – Jag och min bror åkte till Australien för en sex månaders utbildning där vi lärde oss göra betongmadrasser. Efter några år tog vi över rättigheterna och köpte utrustningen från NCC och startade Tecomatic 1993, berättar Torbjörn. Tecomatic tillverkar tre typer av betongmadrasser. Betongtät madrass består av två textillager som länkas samman med distanstrådar och fylls med betong. Filterpunktmadrasser länkas ihop med punkter genom vilka vatten kan passera utan att ta med sig material. Blockmadrasser bildar block med svaga länkar, som ska brista vid sättningar i underlaget. Grova rep håller ihop madrasserna när länkarna brister. – Slussen är beräknad för upp till 70 centimeters sättningar under en hundraårsperiod. Därför valde Stockholms Stad att använda blockmadrasser. När vattenflödet i Mälaren ska regleras

26

sker det genom att de så kallade avbördningsluckorna vid Slussen öppnas. Då ökar vattnets hastighet vilket ökar risken för erosion. Vid avbördningskanalerna har vattnet högst hastighet, så där har madrasserna större vikt än i andra delar Slussen. Madrasserna har olika vikt beroende på vattenhastighet och djup. Vid Slussen används fyra vikter – 180, 280, 420 och 570 kilo per kvadratmeter. Vid Slussenprojektet läggs totalt cirka 55 000 kvadratmeter betongmadrasser. Alternativet hade varit att bygga erosionsskydd med ett så kallat omvänt filter, där olika fraktioner av sten läggs med de finaste fraktionerna längst ner och sedan grövre på det. – Med den metoden hade det krävts extra muddring och schaktning för att få plats med ett stenlager på 1,5 meter. Det hade även inneburit fler transporter för att få dit stenmaterialet. När ett omvänt filter byggs under vatten kan det dessutom vara svårt att veta att allt hamnar på rätt ställe. Med betongmadrasser vet du att det blir samma kvalitet på hela ytan, understryker Torbjörn Svensson.

Madrasserna som läggs vid Slussen fylls med grön betong. Den innehåller en hög andel slagg som ersätter delar av cementen, vilket halverar koldioxidutsläppen jämfört med traditionell betong. Tecomatic och Skanska Betong tog fram ett eget recept för betongmadrasserna vid Slussen. – Det känns väldigt bra att vi kunde använda en hållbar produkt. Det kommer vi att ta med oss till kommande projekt, konstaterar Torbjörn Svensson. Utöver betongmadrasser har Tecomatic även andra produkter för marina miljöer där det finns problem med erosion av land/ finmaterial eller spridning av miljöfarligt sediment. Företaget erbjuder allt från rådgivning till hela entreprenader.

www.tecomatic.com


– Vi vet att det finns saker som vi inte kan förutse, men det går inte att ta till för stora marginaler för det oförutsedda. Då riskeras både tidplan och ekonomi, säger Peter Svärd som är projektchef för Slussen. Bild: Lennart Johansson, Stockholms stad

DAGENS INFRASTRUKTUR // SLUSSEN

PLANERING

daglig utmaning vid Slussen Att genomföra ett stort byggprojekt med många entreprenader på liten yta mitt i Stockholm kräver noggrann planering. Det vet Peter Svärd som är projektchef på bygget av nya Slussen. Mycket handlar om att inte tappa tid. Stannar arbetet på ett ställe måste maskiner och personal omdirigeras till en annan uppgift. AV LARS-OLOF TANDBERG

ARBETET MED nya Slussen i Stockholm är komplext då många stora jobb ska utföras på en liten yta, samtidigt som det finns många yttre faktorer som påverkar. Till exempel måste alla trafikflöden fungera för bilar, bussar, gående och cyklister under hela byggtiden. – Hur det ska lösas kan vara svårt att se i ett tidigt skede. Vi vet att det finns saker som vi inte kan förutse, som arkeologi och vissa geotekniska förutsättningar. Det går inte att ta till för stora marginaler för det oförutsedda. Då riskeras både tidplan och ekonomi. Så planering och omplanering är en daglig utmaning, säger Peter Svärd som

är projektchef för Slussen. Han understryker att det hela tiden gäller att tänka på helheten, och sträva efter att utnyttja marken och personalen på bästa sätt för projektet. Om en trafikomläggning måste göras bör den utformas så att den skapar fördelar för flera arbeten och inte bara för en enskild aktivitet. – Arkeologin är ett annat bra exempel. Vi kan inte styra arkeologernas arbete, men vi kan vara flexibla. Om det tar längre tid än beräknat måste vi flytta resurser till ett annat område för att inte tappa tid. Om förorenade massor hittas vid ett arbetsområde eller om pålning och spontning

tar längre tid än väntat på grund av de geotekniska förutsättningarna, då omdirigeras maskinerna till ett annat jobb. – Arbetet för att lösa den typen av frågor pågår varje dag, konstaterar Peter Svärd.

PRESSAD TIDSPLAN Bygget av Slussen har två huvudskeden. Det första var fram till 2020 då nya Slussbron öppnades för trafik. Nu pågår skede två som innebär att färdigställa allt runt bron. Det arbetet är i sig indelat i öster och väster om den nya bron. Nu sker arbeten på västra sidan i vattnet, Gamla stan och Södermalm. Från 2024 när >>

27


DAGENS INFRASTRUKTUR // SLUSSEN

den nya bussterminalen tas i bruk påbörjas arbetet även på östra sidan. Bland annat ska Stadsgårdsleden byggas in i tunnel och anslutas till Slussbron. – En stor utmaning är att det är så många jobb på gång samtidigt. Det gäller att få varje jobb klart på de tider vi har till förfogande. Det är dels för att vi ska hålla tidsplanen, dels för att andra projekt står på kö efter oss. Bland annat ska Saltsjöbanan läggas tillbaka, Atrium ska bygga kontorshus och sedan kommer bygget av Nobelcenter.

MÅNGA ENTREPRENADER För att få struktur på projektet delades det tidigt in i tre huvuddelar – vatten, land och berg. Vatten omfattar bland annat slusskanalen, avbördningskanaler och kajer. Land är bland annat vägar, gång- och cykelvägar och parkmark. Berg är allt arbete med bussterminalen i Katarinaberget. – Det är viktigt att ha skarpa gränssnitt mellan entreprenaderna för att entreprenörerna inte ska komma i vägen för varandra. Men entreprenörerna har olika specialkompetenser. Om ett jobb går över flera områden kan vi ange vilken entreprenör som vi tror är bäst för att utföra just det jobbet, förklarar Peter Svärd. En fördel i projektet är att Skanska är huvudentreprenör för både land och vatten. Samordningen blir enklare med en arbetsorganisation i stället för två. Här är det samma bolag med samma kontraktsförutsättningar

28

En stor utmaning vid bygget av nya Slussen är att det är så många jobb på gång samtidigt. Det ställer stora krav på planeringen. Bild: Lennart Johansson, Stockholms stad

på de båda entreprenaderna. – Det blir enklare att samordna resurser, kompetens och planering. På ett sådant här projekt handlar mycket om logistik. Det är transporter in och ut, upplag, maskiner och pråmar med mera. Det kan entreprenören bäst, vi är bara behjälpliga. Ett annat exempel på hanteringen av den trånga arbetsplatsen är slusskanalen. Den är byggd av delar som prefabricerats i Värtahamnen och körts på pråm till Slussen. – Delarna kunde byggas i lugn och ro i Värtan samtidigt som vi minskar andelen arbete som måste göras på plats.

KOLL PÅ EKONOMIN Som alltid vid den här typen av stora komplexa projekt finns en risk att det blir dyrare än beräknat. Den senaste ekonomiska redovisningen av Slussenprojektet som gjorde 2020 visade att utgifterna hade ökat med 13,5–14 procent jämfört med budgetramen som finns i Stockholms Stads genomförandebeslut. – Om vi avviker med mer än 15 procent och inte kan lösa det måste vi be om ett nytt genomförandebeslut. Men vi jobbar för att klara oss inom den ramen. Samtidigt som utgifterna ökat har även projektets intäkter ökat. Det är bland annat från försäljning av mark. – Omfattningen på arbetena har dessutom ökat, vi bygger mer eller med högre kvalitetsnivå. Exempel på det är en högre

kvalitetsnivå på delar av avloppssystemet och vi bygger även högre kvalitet på en gång- och cykelbro. Det är sådant som andra verksamheter inom Stockholms Stad har nytta av och har beställt och denna typ av kvalitetsökningar ersätts vi för av slutmottagaren.

KRITIKEN HAR LAGT SIG Innan bygget av nya Slussen påbörjades 2015 hade det föregåtts av åratal av kritik mot bygget. Den kritiken har till stora delar lagt sig. – Vi både upplever och ser i mätningar att människor i huvudsak är positiva till projektet och att de ser fram mot hur det slutliga resultatet ska bli, konstaterar Peter Svärd. Slussenprojektet har lagt mycket arbete på information och att förklara vad det är som byggs. Den stundtals heta debatten om nya Slussen har lagt sig och det är mer fakta än känslor nu. – Innan byggstart pratades det till exempel om att nya slussbron skulle bli som en motorväg. Faktum är att den nya brolösningen bara är hälften så bred som den gamla. Men det är svårt att ta till sig innan man ser det färdiga resultatet. Trafikanläggningen i nya Slussen är planerad att öppnas i slutet av 2025 och Peter Svärd har goda förhoppningar om att klara det. – Det finns en massa utmaningar som kräver lösningar som vi inte har full koll på än. Men det ingår i förutsättningarna, så det ska vi klara.


Heras levererar fysiska skydd till allt från byggarbetsplatser och flygplatser till vattenverk och fängelser.

DAGENS INFRASTRUKTUR // DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV HERAS

HERAS – en komplett leverantör Medvetenheten ökar om betydelsen av skydd för bland annat industrianläggningar och kritisk infrastruktur. En stor del av diskussionen handlar om cybersäkerhet, men vi får inte glömma de fysiska skydd i form av stängsel och grindar som krävs, inte minst för att säkra viktig infrastruktur som vattenverk och fjärrvärmeverk. HERAS ÄR DEN självklara partnern under hela ditt projekt, från riskanalys till installation och service av det färdiga skyddet. Heras är ett internationellt företag med verksamhet i 24 länder och med 1 100 experter på områdesskydd, för alla typer av anläggningar. Företaget svarar för allt från tillfälliga skydd av byggarbetsplatser till totallösningar för permanent skydd av industrier och känsliga anläggningar i offentlighetens tjänst. – Våra huvudprodukter är stängsel och grindar, och en styrka är att de allra flesta produkterna är av egen tillverkning, berättar Joakim Ask, regionchef för region Norr hos Heras. Avgränsningsprodukterna utgörs bland annat av stålnätspaneler, flätverksstängsel, palissader, räcken och sportstängsel. Tillträdeskontroll sker via exempelvis skjutgrindar, slaggrindar, rotationsgrindar, bommar och pollare. En speciell produkt är elstängsel med larm. Men Heras är mycket mer än bara en leverantör utan har även en rådgivande roll. – Vi vänder oss till allt från arkitekter och markentreprenörer till säkerhetskonsulter,

berättar Stefan Karlsson, affärsutvecklare hos Heras. Och till fastighetsutvecklare och fastighetsägare, oavsett vad som behöver skyddas. Det är viktigt att vi som partner kan komma in tidigt i byggprojekt för att avgöra vilken nivå av säkerhet som krävs. Heras tillgodoser alla nivåer av krav, från att leverera ett enkelt mobilt skydd till att svara för det fysiska områdesskyddet av högriskanläggningar. Företagets personal har stor erfarenhet av hur både projektörer och byggare jobbar och vet hur installationen av skyddet bäst linjerar med byggprojektet. – I vissa fall krävs inledningsvis en analys av säkerhetsbehoven och då är vi gärna med som partner, fortsätter Joakim Ask. Även kostnadsaspekten kan behöva en grundlig analys där fokus läggs på långsiktig kostnadsbesparing, snarare än att satsa på en kortsiktig lösning till lägre pris. Lika gärna som företaget levererar till nybyggnationer tar man sig an skyddsbehoven efter om- och tillbyggnader, eller när det befintliga skyddet behöver förstärkas. Heras svarar även för underhåll och reparationer, och erbjuder tre olika nivåer av servicekontrakt.

Medvetenheten inom områdesskydd varierar mycket mellan företag och mellan kommuner. Den som har frågor får kostnadsfri rådgivning av Heras och de kan sedan hjälpa till med en skyddsstrategi och svara för en säkerhetslösning som även kan innefatta systemintegration i skalskyddet. I många fall fyller en standardprodukt behovet, i andra fall gör Heras anpassningar. – Inte minst i tidiga projektskeden har vi dialoger med många fastighetsutvecklare och anläggningsägare. Vi ser att medvetenheten ökar och det kräver fler analyser av skyddsalternativen. Exempelvis frågar många kommuner efter bra referenser på andra håll. Vi ser också att de rent formella kraven i andra länder ligger före Sverige. Så trenden är klart att allt fler ser sig om för att skydda inte minst kritisk infrastruktur och sårbara industrier, avslutar Stefan Karlsson.

www.heras.se 29


DAGENS INFRASTRUKTUR // SLUSSEN Projektet har flera parallella mål och riktlinjer som styr miljöarbetet.

NYA SLUSSEN

– ska klara miljökrav från alla håll och kanter Projekt Slussen använder Byggvarubedömningen vid val av byggmaterial och produkter. Däremot tillämpas inte något miljöcertifieringssystem. Vilket inte alls betyder att projektet saknar miljöstyrning. Det måste leva upp till miljömål och miljökrav från många håll. Och miljöarbetet är mycket omsorgsfullt implementerat i projektet. Ledningen säkerställer miljöstyrningen och att den upprätthålls tills allt är i hamn. AV KJELL-ARNE LARSSON

GIVETVIS MÅSTE projektet för det första klara villkoren i den miljödom som gäller. Sedan förhåller sig projektet till Stockholms stads övergripande miljömål. Därifrån har relevanta mål för projektet hämtats till miljöprogram som berör energi, klimat, kretslopp, rekreation, kultur och hälsa. Miljöprogram har tagits fram för att lättare kunna arbeta med miljökrav och miljömål. I dessa, ett för Slussenanläggningen och ett för bussterminalen, redovisas villkor från miljödom, miljökrav från detaljplaner, relevanta miljömål från Staden samt andra

30

projektspecifika miljökrav. Det omfattar både byggskedet och driftskedet. Beträffande val av byggmaterial och produkter måste projektet klara Stockholms stads krav. För att bedöma och hantera materialvalen används Byggvarubedömningen, och därmed erhålls en loggbok för respektive entreprenad för de inbyggda materialen. Om en produkt/ett material måste väljas trots att Byggvarubedömningen lyser rött (undviks) och/eller inte når upp till Stadens krav måste en materialavvikelse tas fram av antingen projektör eller entreprenör. Avvikelsen ska

sedan godkännas av projektledningen. En tillåtelse enligt denna är specifik för en eller flera positioner, och det är således inte fritt fram att använda produkten var som helst i projektet. För att klara implementering av miljökrav och uppföljning finns två miljösamordnare, Lina Werneman och Eva Emell. Fysiskt indelas Slussenprojektet i delområdena land, vatten och berg, både vad gäller styrdokument och hur byggproduktionen är uppdelad. (Vissa styrdokument kan vara enbart för ett delområde eller entreprenad. Men de flesta >>


DET ÄR ETT SMUTSIGT JOBB… FÖR ANDRA. Att stå i lervällingen och koppla hydrauliska verktyg är ett minne blott. Sitt säkert kvar i den varma och torra hytten och låt EC-Oil göra jobbet. Att du dessutom spar tid får du på köpet. Läs mer på: engcon.com/ecoil


DAGENS INFRASTRUKTUR // SLUSSEN styrdokumenten är projektövergripande och gäller för samtliga delområden och entreprenader.) Detta avspeglas också i fördelningen av miljösamordnare. Lina Werneman jobbar huvudsakligen med delområdena land och vatten, och Eva Emell med berg. Hos projektets projektörer och entreprenörer finns motsvarande funktioner. Miljösamordnarna ingår i en funktion som heter Projektstyrning. I denna ingår, utöver miljö, även kompetenser som stöder hela projektet när det gäller kvalitet, risk och säkerhet, med flera områden. Alla med ansvarig funktion i projektet och all relevant personal utbildas, dels genom allmän information (t.ex. om säker arbetsmiljö), dels fördjupad information bland annat om bullerproblematik, avfallshantering och kemikalier. Personer i ansvariga roller måste också läras upp i dokumenthantering, kommunikation och hur projektverktyget Slussnet används. Projektet använder ett BIM-upplägg med 3D-modell och all dokumenthantering sker digitalt.

Eva Emell är en av miljösamordnarna i projektet Nya Slussen.

FLERA UTMANINGAR

MILJÖRAPPORTER OCH MILJÖPLANER Hanteringen av dokument och direktiv är mycket omfattande. Projektörerna har miljöprogrammen som projekteringsunderlag. I miljörapporter redovisar de hur miljömål och miljökrav har arbetats in i bygghandlingar. Sedan är det givetvis de olika entreprenörerna som har ansvar för att kraven uppnås ute på bygget. Entreprenörerna måste innan dess upprätta miljöplaner som visar hur de ska klara kraven i kontrakten. Projektet har regelbundna tillsynsmöten med berörda myndigheter. Då görs avstämningar av den löpande tillsynen. Projektet har även krav att ta fram en kvartalsrapport som sänds till tillsynsmyndigheterna. I den redovisas relevanta uppgifter för samtliga miljöaspekter inklusive eventuella avvikelser

från kontrollprogrammen och eventuella extraordinära händelser. – En av många utmaningar i projektet är att det har många olika kontrollprogram, för exempelvis buller, vattenföroreningar, grundvattenpåverkan och så vidare, som måste följas mer eller mindre kontinuerligt under resans gång, berättar Eva Emell. Det finns ett tiotal sådana kontrollplaner. Vissa kontroller är mycket krävande och experter måste anlitas, exempelvis akustiker för kontroll av buller och vibrationer. När Nya Slussen står klar kommer projektet att sammanfatta hur det har lyckats att nå målen. Tillsynsmyndigheten Länsstyrelsen och stadens Miljöförvaltning har då fått rapporter löpande om exempelvis buller och gjort löpande tillsyner. En del av den dokumentation som samlas kommer att användas också av de slutliga anläggningsägarna när Slussen en dag ska lämnas över till driften. De får nytta av bland annat av loggböckerna och 3D-modellen.

Miljösamordnaren Lina Werneman jobbar huvudsakligen med delområdena land och vatten i Nya Slussen.

Utmaningarna med Slussenbygget förefaller oändliga om alla miljö- och produktionsaspekter tas med i bedömningen. Tidplan och budget måste hållas. I många fall måste avvägningar göras mellan miljöaspekter och kostnader. Exempelvis finns inte möjlighet att tillämpa alla innovativa miljölösningar som uppkommer under hand. Dessutom, i det läge som nu råder i Europa, har entreprenörerna flaggat för att det kanske inte går att få fram alla byggprodukter som planerat. – Summa summarum är Slussen ett mycket komplext projekt, där det varit utmanande att få ett helhetsgrepp och se till att all styrning är på plats och följs upp, avslutar Lina Werneman. Hon och kollegan Eva Emell har dock, efter 5–6 år på sina poster, ett mycket bra helhetsgrepp och ser resultat av att miljösamordningen har implementerats inom projektets alla delar.

FAKTA I KORTHET

Slussen, nybyggnad, sluss och kommunikationsplats, Stockholm

Miljöarbetet beaktar inte minst kulturella och sociala värden, att Slussen ska bli en trevlig plats att vistas på. Bild: Dbox

32

Tidplan: 2015–2025 Byggherre: Stockholms stad exploateringskontoret Byggentreprenörer: Skanska, JM, Veidekke m.fl. Arkitekt: CF Møller, Foster+Partners


28 Svensk Byggtidning

CONTAINER

DAGENS INFRASTRUKTUR // LAGER & LOGISTIK

MASKINER STALS MASKINER STALS FÖR ÖVER 500 000 KRONOR FÖR ÖVER 500 000 KRONOR – då tröttnade STHLM ByggAlliance – då tröttnade STHLM ByggAlliance och hyrde säkerhetscontainrar och hyrde säkerhetscontainrar Ivan väcks klockan 02.34 av en larmavisering via SMS på sin mobiltelefon. Containerlarmet Ivan väcks klockan 02.34 av en larmavisering via SMS harsin gått. Igen. DetContainerlarmet var andra natten rad Igen. som på mobiltelefon. har igått. larmet på en länk till containerns Det var gick. andraSMS:et nattenpekar i rad som larmet gick. SMS:et kamera och i den ser Ivan bild på tjuven somser pekar på en länk till containerns kamera och i den står bild ochpå kapar låsbommen. nulåsbommen. igen. Det Ivan tjuven som står ochInte kapar blev bråttom. Ivan hoppar snabbti kläderna, Inte nu igen. Det blev bråttom. Ivan hoppar snabbt isätter kläderna, i bilen mot byggarbetssig sätter i bilensig och kör och motkör byggarbetsplatsen. platsen. Samtal från larmcentralen bekräftar Samtal från larmcentralen bekräftar att att inbrottsinbrottsförsök och polisen ärväg på väg platsen. försök pågårpågår och polisen är på till till platsen. TJUGO MINUTER SENARE på byggarbetsplatsen. Polisen var

redan där och tjuven har sprungit från platsen. Han hade lyckats ta sig in i containern, men stoppades tack vare att säkerhetscontainern hade både säkerhetsbur och containerlarm. Det var andra natten i rad samma tjuv försökte ta sig in. Ivan Andrijevski är operativ chef på STHLM ByggAlliance som har över hundra anställda, gör allt från små till stora jobb, ofta som underentreprenör till stora byggbolag, och med fokus på Stockholm och Göteborg. – Vi hade tidigare råkat ut för en rad stölder, med tre under bara en månad och vid den sista försvann maskiner och verktyg för en halv miljon, berättar Ivan. – Det blev droppen. Konsekvenserna var förödande. Inte bara i materiella förluster. Allt pappersarbete efter en stöld tar enormt med tid och projektet man håller på med tappar tempo och får konsekvenser även för andra på bygget. Vi blev tvungna att agera snabbt och se oss om efter lösningar, fortsätter Ivan. STHLM ByggAlliance hade under fyra år hyrt vanliga containrar från Containertjänst. När nu företaget hade utvecklat säkerhetscontainern blev valet givet för Ivan och kollegor och de ringde säljaren på Containertjänst. Säkerhetscontainrarna som hyrs är tio eller tjugo fots containrar, inredda med säkerhetsburar som är mycket tidsödande för en tjuv att ta sig in i; de har rör i rören så den som sågar möts av ett inre rör som snurrar. Om tjuven överhuvudtaget kommer så långt. Containern är försedd med larm och radardetektor som känner av närvaro. Det tas en bild och denna skickas samtidigt till kund och larmcentral med SMS samt åtgärdsinstruktionen aktiveras (larmtjänst/polis/väktare). Larmet täcker 180 grader så tjuven kan inte smita in från sidan. Larmcentralen kan efter bedömning av situationen kalla på polis. – Det gäller att göra det så svårt som möjligt för tjuven så inbrottsförsöket måste avbrytas, menar Ivan. Vi fick larm en tredje gång att

– Vi är väldigt nöjda med säkerhetscontainrarna som har stoppat och avbrutit två inbrottsförsök, säger Ivan Andrijevski på STHLM ByggAlliance. Vi valde versionen med larm, som är riktigt bra, att det börjar larma och skicka bilder innan tjuven tagit sig in i containern.

elen var bruten, men det berodde i detta fall bara på att en säkring gått. Det är bra att larmet varnar även på elavbrott. Själva larmet och kameran klarar sig på batteri-backup. Vi diskuterar ofta olika lösningar med Containertjänst, som är bra på att ta hand om feed back från kunderna. Efter stöldvågen bestämde sig Ivan och kollegor att framöver använda säkerhetscontainrar på alla byggen med fem eller fler hantverkare. Kostnaden för hyran tar företaget med från början när man räknar på nya jobb. – Att inte använda säkerhetscontainrar är inte värt riskerna. Den extra kostnaden tar vi igen på sikt eftersom vi förebygger stillestånd och problem. Det är otroligt dumt att vara snål, då blir det bara ofattbart mycket dyrare, avslutar Ivan.

33


DAGENS INFRASTRUKTUR // BRO

Gamla brokonstruktioner rivs ibland i onödan. Genom förfinade beräkningar kan man avslöja kapacitet som inte kunnat påvisas tidigare. Bild: Norconsult

BÄTTRE MÄTNINGAR

kan rädda många broar

Genom avancerade uträkningar och ny teknik kan vi förlänga livslängden på gamla brokonstruktioner och minska klimatpåverkan genom onödig nybyggnation. Det menar två av Norconsults experter på betongkonstruktioner. GAMLA BROKONSTRUKTIONER rivs ibland i onödan. Det konstaterar Mattias Blomfors och Samanta Robuschi som är specialister på äldre betongkonstruktioner på Norconsult. Genom förfinade beräkningar kan man avslöja kapacitet som inte kunnat påvisas tidigare. – Vid nykonstruktion och bärighetsberäkning används ofta snabba och lättillgängliga räknemodeller som inte alltid ger hela sanningen. Genom mer avancerade modeller kan vi få en bättre uppskattning av hur mycket belastning en bro faktiskt klarar. Vi kan alltså avslöja kapacitet som alltid funnits men som inte påvisats tidigare, säger Mattias Blomfors. Dagens broar byggs vanligen för att hålla i över 100 år. Dessutom utformas brokonstruktionerna så att vissa delar ska kunna bytas ut vid behov. Samtidigt dras vi fortfarande med äldre broar som inte byggts på samma sätt. Om en del av konstruktionen uppvisar skador tas alltför ofta beslutet att

34

riva och bygga en ny. – Vi ska inte bygga nytt eller förstärka broar i onödan – det är varken ekonomiskt eller klimatmässigt hållbart. Vi måste dock se till att broarna är säkra. Genom att tillämpa avancerade beräkningar kan vi både avslöja dold kapacitet och få större förståelse för skademekanismer, säger Mattias Blomfors. Det största problemet med betongbroar är korrosion i armeringsstängerna. Ofta kan man se sprickor i betongkonstruktionen, vilket innebär att saltvatten riskerar att nå in till stängerna och orsaka korrosion. Men det är svårt att säga helt säkert eftersom vi inte kan se armeringsstängerna. – Ibland får man bara bestämma sig för att reparera eller bygga nytt utan att veta säkert hur mycket kapaciteten påverkas av korrosionsskador. Men genom bättre beräkningsmodeller och olika sensorer som läser av konstruktionen kan vi förstå mer av vad som faktiskt händer i bron, säger Samantha Robuschi.

Sensorer kan numera gjutas in i brokonstruktionen redan när den byggs. Då får man information under hela brons livstid. Det kan också användas för äldre konstruktioner, till exempel användes ett sensorstyrt varningssystem för att notera plötsliga händelser hos Gamla Götaälvbron i Göteborg. Men mer avancerad teknik ställer också högre krav på ett ramverk som kan hantera all data. – Vi måste veta vad vi ska göra med all information vi samlar in och vi behöver också lära oss tolka den. Det ställer krav både kopplat till digitalisering och programmering, säger Samantha Robuschi. Mattias Blomfors konstaterar att mätningar kommer att bli allt viktigare. – En lockande tanke är att all relevant information ska kunna integreras i databaser så att olika scenarier kan simuleras, typ belastning från tunga fordon eller extremväder. Ju mer kunskap vi har desto större insikt får vi om konstruktionen och vilken belastning den tål.


OQTR-E09 NY TILTROTATOR FÖR GRÄVMASKINER 6-9 TON! NYHET Med vår senaste OQTR-E09 för 6-9 tons maskiner täcker vi nu grävmaskiner från 6 ton hela vägen upp till 33 ton. Den nya tiltrotatorn är förberedd för ett OilQuick OQ45 snabbfästessystem. Idealiskt för gräv- och planeringsarbeten med mindre maskiner. Snabbt, säkert och enkelt – utan att maskinoperatören behöver lämna hytten.

KOM PÅ MÄSSAN Se våra nyheter och produkter i vår live-demo. MONTER: 3035

Med en OilQuick tiltrotator maximerar du flexibiliteten och effektiviteten och tar din maskin till en helt ny nivå. Kom på mässan, träffa oss och se alla våra nyheter och produkter.

OQTR-E09

oilquick.com

OQTR-E14

OQTR-E19

OQTR-E26

OQTR-E33

Följ oss


DAGENS INFRASTRUKTUR // BÅT

Transdev framhåller en ökad satsning på kollektivtrafik till sjöss som både ett effektivt och hållbart alternativ. Bild: Transdev

KOLLEKTIVTRAFIK TILL SJÖSS

hållbart alternativ

Kollektivtrafikbranschen har enats om ett nytt ambitiöst mål där fyra av tio motoriserade resor ska göras kollektivt år 2030. Sjötrafiken kan spela en viktig roll i det arbetet. Transdev har tagit fram ett förslag för att etablera en hållbar och effektiv sjötrafik i Region Stockholm redan till 2030. I SPÅREN AV PANDEMIN behöver alla aktörer bidra för att möta resenärernas förväntningar och klara hållbarhetsmålen med de resurser som ger mest värde per investerad krona. Transdev påpekar att sjötrafik ofta förbises i planering av kollektivtrafik för att den uppfattas som både miljöpåverkande och dyr. Transdevs senaste rapport visar dock att utsläppen av koldioxid från pendelbåtlinje 89 mellan Klara Mälarstrand i Stockholm och Ekerö var en fjärdedel så stora som utsläppen från motsvarande bilpendling. Företagets analys visar också att båtpendling kan vara kostnadseffektivare än andra färdmedel om beräkningsmodellerna görs trafikslagsneutrala. – Vår vision är en hållbar och fossilfri sjötrafik, fullt integrerad i kollektivtrafiksystemet, som erbjuder ett konkurrenskraftigt alternativ till bilen och avlastar kollektivtrafiken

36

på land. Vi vill vara en ledande omställningsaktör som visar vägen för hur kollektivtrafik till sjöss kan bli kronan på verket i ett hållbart kollektivtrafiksystem i Stockholm. Se detta som vårt bidrag till en fortsatt regional utveckling, säger Anna Höjer, vd på Transdev Sverige AB Transdev föreslår att trafikslagen ska kunna samplaneras och utvecklas gemensamt. Att kollektivtrafik till sjöss jämställs med tunnelbana, pendeltåg, buss och lokalbanor, med nya effektiva anslutningar och samma gemensamma taxa i hela systemet. Integreringen av sjötrafiken i kollektivtrafiken är grunden för att dra nytta av de fördelar som den kan ge. Vidare behöver väl fungerande noder utvecklas. En brygga är synonymt med en hållplats. Bra och trygga hållplatser är avgörande för all kollektivtrafik. Detsamma gäller för kollektivtrafik på vatten.

Grundläggande kriterier är att väderskydd, belysning, skyltning och tillgänglighetsanpassning finns. Större noder ska också vara en bytespunkt mellan olika färdmedel och ha en relativt hög servicenivå. Sjötrafiken i Stockholm har under de senaste åren utvecklats genom att pendelbåtlinjerna har tillkommit. Här finns potential att utveckla fler linjer, då infrastrukturen i form av vatten och bryggor i anslutning till attraktiva målpunkter till stor del redan finns på plats. Transdev efterlyser även en satsning på klimatsmarta fartyg. Existerande fartyg kan konverteras till klimat- och miljöeffektiva transportmedel på ett smidigt sätt. Transdev tror på en blandning av olika teknik- och energilösningar som hybridisering och elektrifiering men också biobränsle med efterbehandling av avgaser.


Enklare köp. Bättre skopa. En grävskopa anpassad efter dina unika förutsättningar gör jobbet effektivare. Och med Hardox® slitstål kan du vara säker på att den håller länge. På Bucket Hub designar du enkelt din skopa och skickar din förfrågan direkt till ledande tillverkare. Din bästa skopa – bara några klick bort.

BUCKETHUB.COM

Kvalitet med Hardox® slitplåt

Dela din konfiguration

Maskinvikt 1,5-120 ton

Utvalda tillverkare

BUCKET HUB THE HOME OF HIGH QUALITY BUCKETS


DAGENS INFRASTRUKTUR // MÄSSA

Rekordintresse för

ENTREPRENAD LIVE

Den 15–17 september är det dags för Entreprenad Live på Ring Knutstorp i Skåne. Intresset för mässan är större än någonsin. – Det känns härligt att redan nu kunna säga att vi kommer att presentera en fantastisk mässa i Skåne till hösten, säger Hans-Erik Kristensson, mässans projektledare. VID SENASTE Entreprenad Live i Göteborg 2021 ökade publiksiffrorna med 50 procent och redan i början av juli var höstens mässa i Skåne så gott som slutsåld. – Bara någon enstaka monter finns kvar men vi gör vad vi kan för att få plats med alla som vill medverka och platsar i mässans koncept. Vårt vid detta laget beprövade koncept med regionala, kompletta och “Prova På” mässor fungerar bra och är uppskattade av både besökare och utställare, konstaterar Hans-Erik Kristensson.

– Bara någon enstaka monter finns kvar, säger Hans-Erik Kristensson, projektledare för Entreprenad Live i Skåne.

Entreprenad Live är regionala mässor för proffs inom bygg- och anläggningsbranschen med fokus på entreprenad. Mässorna består av utställning, provkörning, seminarier och upplevelser. Entreprenad Live arrangeras vartannat år i Skåne och vartannat år i Göteborg. Mässområdet på Ring Knutstorp har under de senaste åren mer och mer anpassats för att passa Entreprenad Live. Fler gångar och vägar har anlagts. Ett demoområde har anlagts för att ge större möjlighet att testa maskiner. För provkörning av fordon finns en ”riktig” terrängbana, där fordonen kan testas i sin rätta miljö.

LOAD UP NORTH

ska stärka regioner

Load Up North hålls i år på Boden Arena 25–27 augusti. Nolias vd, Jonas Dahlberg, ser mässor och andra mötesplatser som en motor för framgång i samhällsomställningen men också som ett fönster till nya affärsmöjligheter. Han ser också ett stort sug efter mässor som medium. – VI PÅ NOLIA ska genom mässor som Load Up North, öka möjligheterna för fler företag att växa, öka innovationstakten och locka fler till branschen. Men vi ska också stärka regionernas möjlighet att växa hållbart och säkert. Allt fler har under de senaste åren insett vilket värdefullt och kraftfullt medium mässor är och suget att få ställa ut är stort, både bland de vana utställarna men också hos nya företag som vi tidigare aldrig haft med på mässor, säger Jonas Dahlberg. Han pekar vidare på att Load Up North hålls i centrum av ”Det Svenska Klimatundret” som innebär miljardinvesteringar kring fossilfritt stål på två orter, dels Hybrit i Gällivare, dels H2 green steel just i Boden där årets Load Up North hålls.

38

– Load Up North ska stärka regionernas möjlighet att växa hållbart och säkert, säger Nolias vd Jonas Dahlberg. Bild: Nolia

Andra stora satsningar i norr är Northvolts batterifabrik i Skellefteå, utbyggnaden av vindkraften och bygget av Norrbotniabanan. Nolias vd är glad över att kunna erbjuda en mässa som ger utställarna och besökarna så stora möjligheter. – Huvudfokus på mässan är att visa upp nyheter, nya produkter, skapa nätverk och affärer. Vanliga år är det ett fantastiskt erbjudande, men 2022 har det nog aldrig funnits fler anledningar att delta och besöka mässan, säger Jonas Dahlberg.


AR-KAMERA INTEGRERAD I

TRIMBLE EARTHWORKS Med AR-funktionen som nu finns tillgänglig för Trimble Earthworks maskinstyrning till grävmaskiner, kan föraren se 3D-modeller i en verklighetstrogen miljö, bakgrund och omgivning. AR-Augmented Reality förenklar komplexa koncept och kan hjälpa föraren att arbeta snabbare och säkrare med en blandning av verkliga miljöer förstärkta med digitalt innehåll. KONTAKTA OSS SÅ BERÄTTAR VI MER!

SITECH SVERIGE AB 010 - 456 80 00 info@SITECH-Sverige.com www.sitechsolutions.com/se

YOUR CONSTRUCTION TECHNOLOGY PROVIDER

®


DAGENS INFRASTRUKTUR // MÄSSA

Trots regn på torsdagen blev Svenska Maskinmässan en succé. Totalt 11 230 besökare tog sig till Solvalla.

Regn och sol när

MASKINERNA ÅTERVÄNDE TILL SOLVALLA

Svenska Maskinmässan var tillbaka på Solvalla i början av juni för första gången på fyra år. Trots ett ihållande regn på torsdagen kom det 11 230 besökare under tre mässdagar. Såväl arrangörer som utställare och besökare verkade nöjda, och det märktes att alla hade längtat efter att åter få träffas och umgås runt maskiner. – DET ÄR MÅNGA som är oroliga nu. Det är krig i Ukraina och el och drivmedel kostar mer. Det finns mycket att göra för att folk ska må bra, inte minst inom infrastruktur. För att klara det behövs smarta maskiner och alternativa drivmedel. Det finns här på Svenska Maskinmässan, liksom maskinleverantörer som vet vad som behövs. Här finns även maskinentreprenörer som vet hur det ska göras, sa Byggföretagens vd Catharina Elmsäter-Svärd när hon invigde Svenska Maskinmässan. På grund av pandemin var det fyra år sedan Svenska Maskinmässan arrangerades senast. Det var en utmaning för arrangörerna Maskinleverantörerna och mässansvarige Gabriel Börjesson på At Event. Dessutom ställde vädret till det. – Normalt brukar vi ha 30 grader varmt men nu byttes det mot 30 millimeter regn.

40

Då är det tacksamt att jobba med en så enkel och trevlig bransch. Årets upplaga av Svenska Maskinmässan hade samlat 130 utställare på en utställaryta på drygt 50 000 kvadratmeter. Det totala antalet besökare under de tre mässdagarna var 11 230 personer. – Våra tidigare mässor på Solvalla har legat runt 11 000 till 12 000 besökare. Jag tror det är en optimal nivå för att allas behov ska kunna tillgodoses, säger Gabriel Börjesson. Såväl utställarna som besökarna tog regnet under den första mässdagen med jämnmod. – Det kom 2 300 besökare trots att det regnade 30 millimeter. Det visar att vi kan vara på Solvalla även när det regnar. Nu vet vi de värsta ställena där det samlas vatten och kan förebygga där till nästa mässa, konstaterar Gabriel Börjesson.

Maskinias vd Fredrik Holmquist tycker att det kändes väldigt roligt att få träffa kunder igen. – Både leverantörer och kunder tyckte att det var dags att ses igen. Vi leverantörer som är medlemmar i Maskinleverantörerna är överens om att Solvalla är en väldigt bra mässarena. Den ovala formen gör att besökarna kan välja att gå runt och komma tillbaka eller att korsa området. Det fungerar väldigt bra. För arrangörer och utställare innebär en mässa som Svenska Maskinmässan tre intensiva mässdagar men även mycket föroch efterarbete. – Många tror att vi bara jobbar under de tre dagar som mässan är öppen. Men med inflyttning och utflyttning är det som att man skulle bygga ett hus på en vecka och sedan riva det. Efteråt är man helt slut, konstaterar Gabriel Börjesson.


Laserinstrument som lever upp till branschens höga krav! TOPCON ligger alltid i främsta ledet när det gäller precision, kvalité och funktionalitet och är försedda med en teknik i en klass för sig.

5 Year Parts Guarantee

AUTHORIZED DEALER Karlstad 0 54 - 21 60 60

Luleå 0708 - 88 51 04

Stockholm 08 - 754 31 30

Helsingborg 0707 - 84 80 03

Göteborg 031 - 20 40 10

Mer information: www.blinken.eu


MÄSSNYHETER Steelwrists Sverigechef Toni Ylitalo visade tiltrotatorn X02 för maskiner upp till 2,5 ton.

SVENSKA MASKINMÄSSAN

Steelwrists första för de minsta grävarna PÅ SVENSKA MASKINMÄSSAN var det premiärvisning av Steelwrists nya tiltrotator för de minsta grävmaskinerna. Steelwrist har inte tidigare haft någon tiltrotator för maskiner från 1,5 till 2,5 ton. Med nya X02 är det hålet i produktportföljen nu tilltäppt. Den har tagits fram som ett svar på att allt fler små grävare utrustas med tiltrotatorer. X02 finns antingen som direktinfäst eller med S30-fäste i överdelen för koppling till grävmaskinen. Fästessidan (underdelen) av tiltrotatorn finns med antingen mekanisk eller hydraulisk S30-låsning. – Ofta tillverkas tiltrotatorer för mindre maskiner för både S30 och S40-fästen. Men det skiljer så mycket i geometrin att det kräver kompromisser. Därför valde vi att enbart ha den med S30-fäste, säger Toni Ylitalo som är Sverigechef på Steelwrist. X02 är den första av Steelwrists tiltrotatorer med smörjfria lager. Enligt Tony Ylitalo kommer det även att införas på fler av företagets tiltrotatorer framöver. Tiltrotatorn har en helt ny kompakt växellåda som ger bra rotationskraft. En ny typ av gjutning gör att den helgjutna växellådan har låg bygghöjd. X02 har en tiltvinkel på +- 40 grader. Rotationskraften är 1,9 kNm och tiltkraften 5,9 kNm. Bygghöjden är 260 millimeter. Till X02 finns en komplett uppsättning S30-redskap, som till exempel planerskopa, grävskopa, kabelskopa och v-profilskopa samt asfaltskärare och rivtand. Hösten 2022 utökas redskapsserien för X02 med en multigrip.

Batteridrivna stampar och vibroplattor

Maths Lindén på KH-Maskin visar hur batteriet till den batteridrivna stampen AS30e laddas.

42

KH-MASKIN VISADE Wacker Neusons batteridrivna stampar, vibroplattor och betongvibratorer på Svenska Maskinmässan. Det modulära systemet gör att de olika redskapen kan köras med samma batterier. Vibratorstampen AS30e har en underhållsfri elmotor som startas genom att trycka på en knapp, vilket är betydligt enklare än det traditionella startrepet på en bensindriven stamp. Den avgasfria driften gör den lämplig för komprimering i djupa diken, i stadsmiljö och möjliggör även användning inomhus. Stampen har samma komprimeringskapacitet som motsvarande bensindrivna stampar. Enligt Wacker Neuson sparar ett byte från bensin till el upp till 70 procent i energikostnader, beroende på utrustningen. Förutom lägre drifts- och energikostnader är ljudnivån lägre med batteridrift. Redskapet har full effekt från första till sista arbetsminuten tack vare konstant effektuttag under hela urladdningsfasen. En batteriladdning är tillräcklig för allt arbete under en genomsnittlig arbetsdag. Vid behov kan batteriet laddas upp snabbt eller bytas ut mot ett reservbatteri. – De flesta kunder köper två batterier, så att de kan ladda det ena medan de kör med det andra. Redskapen är lite dyrare i inköp men du spar pengar på mindre service, till exempel slipper du oljebyte, säger Maths Lindén som är märkeschef för Wacker Neuson och Kramer på KH-Maskin. Till systemet finns en laddningslåda som är en snabbladdare för batterierna. Det finns även en transportlåda som passar exakt.


ALLU TRANSFORMER GER MER ÄN BARA VINST.

Hotell på hjul! Det prisvärda alternativet för ett bekvämt och praktiskt boende med serviceorganisation över hela Sverige.

Beprövad, effektiv och smidig framställning av material direkt på din arbetsplats. Färre materialinköp, tippavgifter och minskad miljöpåverkan. För basmaskiner 2-160 ton

Ring 036-39 37 25 www.kaberental.se ALLU Sverige AB | Tel: 0171 - 17 15 17 | Email: sverige@allu.net

FULL RANGE

1–10 TON

FULL RANGE

2–15 TON

1–10 TON

www.stigmachine.se

% 0171-544 00


MÄSSNYHETER Lännen 8800M grävlastare kan fås med mini-joystick.

SVENSKA MASKINMÄSSAN

Lännen grävlastare med minijoystick LÄNNENS GRÄVLASTARE 8800M lanserades för ett och ett halvt år sedan men Solvalla var första gången den kunde visas på en mässa. En nyhet är att 8800M nu kan fås med mini-joysticks. – Med en traditionell manöverspak rör föraren hela handleden. Det kan ge problem med rygg och axlar. Med minijoystick använder föraren enbart tumme och pekfinger, vilket ger bättre ergonomi, säger Joakim Berglund som är Sverigechef på Lännen Tractors AB. 8800M har en 4-cylindrig motor och har ett starkare lyftaggregat fram än tidigare modell. – Aggregatet är lika starkt hela vägen, från backen och ända upp till översta läget. För ökad förarkomfort har de fastmonterade knapparna vid sidan och bakom föraren ersatts med en pekskärm där föraren kan byta funktioner. Det går även att programmera fyra olika förarprofiler.

Doosan DX165W helelektrisk hjulgrävare.

Helelektrisk hjulgrävare från Doosan DEN HELELEKTRISKA HJULGRÄVAREN Doosan DX165W på 20 ton har två batterier på vardera 141 kilowattimmar. Dom klarar åtta timmar normal körning på en laddning. Dom har en garanti på 3 000 laddningscykler. Laddning med vanlig laddkabel på 32 amper tar 8–10 timmar för full laddning. Med snabbladdning på 63 amper går det på halva tiden. – Vid behov kan även ett batteri i taget lyftas ur för laddning. Eller så köper man ett tredje batteri så att ett alltid kan vara på laddning, säger Fredrik Holmquist, vd på Maskinia. Han påpekar att av de 7 miljoner maskinen kostar kan cirka 20 procentfås i statligt bidrag. På tio år är driftkostnaden 2 miljoner lägre. – Då skiljer det cirka 600 000 kronor mot att köpa en dieseldriven maskin. Det motsvarar cirka 60 kronor mer i timmen, och det bör gå att ta ut från beställaren med tanke på miljöfördelarna.

– Lundberg 8255 har fått mjukare styrning, säger försäljningschef Sonny Tornäs.

Redskapsbärare med hundra förändringar Över hundra förändringar har gjorts på Lundbergs nya 55-serie redskapsbärare. Bland annat är motorhuven nu tillverkad av glasfiber och grillen av plast. – Det gör huven lättare att lyfta av vid service. Dessutom ger det bättre ljudisolering, säger försäljningschef Sonny Tornäs. Bakre hydrauliska kopplingar har flyttats till ett bättre och mer skyddat läge, vilket förenklar kopplingen av redskap. I hytten har styrningen förbättrats så att det krävs färre varv på ratten för att få fullt utslag. – Det gör styrningen mjukare plus att föraren kan ställa in hur aggressiv styrningen ska vara, beroende på arbetsuppgift. Den möjligheten finns både med ratt eller om man väljer spakstyrning. Skärmen i hytten har fått tydligare menyer för inställning av olika redskap. Bromspedalens mekanik har ändrats vilket ger mjukare inbromsningar.

44MÄSSNYHETER – Hyveln kan styras med handleden, säger Joakim Mårtensson, servicechef på Söderberg & Haak.

SVENSKA MASKINMÄSSAN

Väghyvel med handledsstyrning SÖDERBERG & HAAK visade Komatsus väghyvel GD675-7. Den har elservospakar och ratt för styrningen. Hjulen kan även styras med ett reglage på armstödet som föraren styr med sin handled. Hyveln har en högt placerad hytt som ger bra sikt mot huvudbladet och de bakre arbetsytorna. Transmissionen har två lägen. Direktdrift med ständig lock up ger väldigt direkta växlingar utan fördröjning. I automatläge kopplas lock upen bort och systemet växlar automatiskt från växel 4–8, vilket ger mjukare växlingar. – Hyveln har en unik lösning med en potentiometer som kan förprogrammeras för inre och yttre läge på sidoplogen. Vid en snöpinne trycker föraren på en knapp och plogen dras in. När pinnen passerats går plogen ut igen till yttre läge, berättar Joakim Mårtensson som är servicechef på Söderberg & Haak.

Sennebogen 355E teleskophanterare.

Teleskophanterare med höjbar hytt OP SYSTEM VISADE den nya Sennebogen 355E. Det är en teleskophanterare med höj- och sänkbar hytt som passar inom exempelvis återvinning, kommuner, jordbruk och träindustri. – Maskinen är kortare och lägre än en hjullastare men har samma styrka. Dessutom har den räckvidd som en teleskoplastare, säger Fredrik Hagwell, vd på OP System. Den höjbara hytten ger bra översikt vid till exempel lastning av lastbil eller annat högt fordon. Räckvidden på 8,5 meter gör att maskinen inte behöver köra upp på det material som ska lastas, vilket spar tid och minskar olycksrisken. Med de kompakta måtten och med hytten nerfälld är framkomligheten bra i till exempel vid körning i inomhusmiljöer. Sennebogen 355E väger 11,8 ton och har en motoreffekt på 123 kilowatt. Lyftkapaciteten är 5,5 ton och räckvidden 8,5 meter.

Liugong bandgrävare med kort överhäng

Liugong 915FCR bandgrävare.

46

I STIG MACHINES monter visades Liugong 915FCR, som är Liugongs första bandgrävare med kort överhäng. Den väger 15 ton och kan även fås med knäckbom och schaktblad med flytläge. Med knäckbom blir räckvidden längre och aggregatet går att fälla ihop mer vilket är bra på trånga arbetsplatser. Hytten har luftstol med integrerade spakar som följer stolen. Tryck och flöde kan ställas i displayen. Det finns även möjlighet att koppla upp maskinen mot internet för serviceinformation. Hytten har en ECC klimatanläggning där föraren kan ställa in önskat gradtal. Liugong 915FCR har en stag 5 Cumminsdiesel på 3,8 liter som ger en effekt på 113 hästkrafter. Max grävdjup är 5 530 millimeter och räckvidden är 8 365 millimeter. Skopvolymen är 650–750 liter och maskinens körhastighet ligger på 2,9–4,9 kilometer i timmen.


Ljungby Maskin AB, Ringvägen 10, 341 32 Ljungby

KOMPAKT, STARK OCH SNABB

0372-252 00

www.ljungbymaskin.se

AUTOMATVÄXLAD HYDROSTATDRIFT BRA SIKT / HÖG KOMFORT I STOR FÖRARHYTT

Hydrema MX G-serie - Effektiv även i smala gator, livlig trafik och andra ställen där det är ont om plats. Stark maskin med bästa tänkbara bryt- och lyftkraft. Hög oljekapacitet ger snabba grävcykler och många konfigurationsalternativ. HYDREMA AB www.hydrema.se

HYDREMA VÄXJÖ Per Eriksson Försäljningschef Tel: 070 928 82 95 per@hydrema.com

HYDREMA MALMÖ Henrik Sørensen Tel: 0705-988906 hso@hydrema.com

HYDREMA GÖTEBORG Lars Wennberg Tel: 070 620 92 46 lwe@hydrema.com

HYDREMA STOCKHOLM Johan Braun Tel: 070 327 54 88 jbr@hydrema.com

www.hydrema.se


MÄSSNYHETER Kubota KX060-5 minigrävare.

SVENSKA MASKINMÄSSAN

Rymligare minigrävare KUBOTAS NYA 5-TONS minigrävare har fått ny design både utvändigt och invändigt. På Svenska Maskinmässan visade Maskino KX060-5 som väger 5 635 kilo. Bland nyheterna i hytten så har insteget gjorts bredare och det finns mer benutrymme än på tidigare modell. Ljudnivån är fyra decibel lägre än på förra modellen På höger sida har plåtväggen bytts ut mot en glasskiva. Det gör att föraren kan se schaktbladets högra sida. Stol och spakställ kan justeras tillsammans eller, om föraren är lång, oberoende av varandra. – Reglage som tidigare satt bakom föraren har flyttats fram. Nu är det mer som i en bil, med en liten ratt som styr menyn i displayen, säger Tobias Nilsson, filialchef på Maskino Stockholm Syd. Maskinen har en vattenkyld 4-cylindrig Kubotadiesel på 47,6 hästkrafter. Schaktbladet har flytläge och backkamera är standard.

Yanmar SV19VT minigrävare.

Lättservad röd minigrävare HOS WIKLUND TRADING visades Yanmars maskiner i den nya röda färgen. SV19VT är en ny minigrävare som väger 1 970 kilo. Bland nyheterna märks att bomcylindern har flyttats från undersidan till översidan av bommen för att undvika skador från skopan. Slangar har dragits inuti bommen för att undvika att de nöts sönder. Maskinen har 3:e och 4:e hydraulfunktion så att det blir enkelt att hänga på redskap och tiltrotator. Servicevänligheten har förbättrats med en större huv bak och med stora plattor på sidorna som är lätta att lyfta av vid service. Bandvagnen är breddbar från 980 till 1 320 millimeter. SV19VT har fått en modernare hytt med ökad komfort. Den har LCD-display, autoidling och automatgas. Maximalt grävdjup är 2 880 millimeter och maximal räckvidd 4 185 millimeter. Hastigheten är 2,4 respektive 4,4 kiklometer i timmen.

Huddig 1370T hybridgrävlastare.

Grävlastare med hybriddrift HUDDIG VISADE DEN första serietillverkade grävlastaren med hybridteknik. Huddig 1370T, där T står för Tigon, har dels en 4-cylindrig Cumminsdiesel på 115 kilowatt, dels en elmotor i varje hjul och två elmotorer för hydrauliken. – Hjulmotorerna har högt vridmoment som ger en dragkraft på tio ton per axel. Varje motor styrs individuellt. Systemet känner av när maskinen svänger och ökar farten på de yttre hjulen. Därmed undviks slitspår, säger Daniel Myrgren, som är marknadschef på Huddig. Maskinen kan arbeta upp till två timmar helt på el. När maskinen behöver laddning startar dieselmotorn automatiskt och laddar batterierna till 100 procent på 40 minuter. – Utöver miljöfördelarna är eldriften bra för arbetsmiljön. Föraren kan prata med markpersonalen och slipper motorljud som kan vara tröttande.

48


100 % LIVE äntligen mässa i skåne! Entreprenad Live är regionala, kompletta mötesplatser med allt entreprenörerna behöver i sin vardag. Välkommen till Ring Knutstorp i Skåne, 15-17 september.

• Testa 100-tals maskiner • TRÄFFA 100-tals UTSTÄLLARE • 10 000 m2 grävområde • 3 km provkörningsbana

Samarbetspartners Samarbetspartners

GRATIS ENTRÉ!

Registrera dig på www.entreprenadlive.se och skriv ut din fribiljett.


DAGENS INFRASTRUKTUR // HAMN

Göteborgs Hamn har som mål att minska hamnrelaterade koldioxidutsläpp inom Göteborgsområdet med 70 procent till 2030. Bild: Göteborgs Hamn

GÖTEBORGS HAMN

satsar stort på hållbarhet

Göteborgs Hamn har som mål att minska hamnrelaterade koldioxidutsläpp inom Göteborgsområdet med 70 procent till 2030. Arbete pågår för att hela kedjan från landtransporter med järnväg och lastbil, terminalhanteringen och sjötransporterna ska bli fossilfria. AV LARS-OLOF TANDBERG

– VI ÄR EN STOR HAMN och volymerna ökar. Det ger oss möjlighet göra mycket och vi vill ligga i framkant när det gäller utveckling av godstransporter och hållbarhet. Vi har ett ganska kraftfullt klimatmål där vi ska minska de hamnrelaterade koldioxidutsläppen med 70 procent till 2030. Med det menar vi inte enbart själva hamnområdet utan från Vinga fyr till hela Göteborgsområdet, säger Jill Söderwall som är affärsområdeschef på Göteborgs Hamn AB. Göteborgs Hamn arbetar med tre områden för att ta fram fossilfri drift. Det

50

är treminalhanteringen, landtransporter med järnväg och lastbil samt sjötransporterna. – Områdena är i olika stadier av mognad med olika incitament och tillgänglighet på lösningar. Vad gäller arbetsmaskiner återstår mycket att göra, men redan i dag används enbart miljövänlig HVO i de dieseldrivna maskinerna.

LADDSTATIONER OCH VÄTGASMACKAR För landtransporter har arbetet kommit längre. I hamnen finns laddstationer för

ellastbilar som kör till och från hamnen. På hamnområdet finns även två vätgasmackar för lastbilar. – Vi tittar även på produktion av vätgas i hamnen. Vi har ett avtal med Statkraft om att bygga en tillfällig produktionsanläggning på Risholmen. Hamnen är en bra plattform för att testa nya lösningar för alternativa drivmedel, på en plats där alla i transportkedjan möts, säger Jill Söderwall. På sjösidan förbereder Göteborgs Hamn bland annat för att fartyg ska kunna bunkra grön metanol, som väntas kunna minska >>


EN AV VÄRLDENS MEST MILJÖVÄNLIGA GODSTRANSPORTER Gods- och passagerartrafiken mellan Umeå och Vasa har verkat i över 70 år. I dagens läge, när miljöaspekterna är en viktig fråga vid planering av transportrutt är den här rutten smidig och miljövänlig i många hänseenden. NY HYBRID RO-PAX-FÄRJA NU I TRAFIK

LJUS FRAMTID FÖR REGIONEN

Under hösten 2019 inleddes byggnationen av en ny miljövänlig hybrid RoPax färja. Leveransen skedde i augusti 2021. Den nya färjan är banbrytande på många plan med fokus på miljövänliga lösningar och komfort. En viktig och grundläggande förändring med det nya fartyget är förutom miljöaspekterna även den ökade kapaciteten på bildäck samt fler och snabbare överfarter.

Investeringarna i Umeå hamn och i Vasa hamn möjliggör en god tillväxtpotential för Wasaline som även kan erbjuda smidiga intermodala transportlösningar av gods ända ner till kontinenten tack vare järnvägskombiterminalen som finns bredvid färjan. Sjöfrakt via Umeå och Vasa ut i världen är även möjligt.

”Tack vare det nya fartyget kan vi transportera fler klassade transporter och en stor del av marknadens specialtransporter. Nya färjans bildäck har en höjd på 4,90 meter, medan den förra färjan hade en höjd på 4,40 meter. Dessutom är våra ramper stärkta så att vi kan lasta alla tyngre transporter som rör sig på vägarna i Norden”, säger Tony Ehrs, fraktdirektör på Wasaline. “Vi har nu dessutom 70% flera fraktmetrar när kapaciteten ökat från 850 till 1500 meter. Wasaline vill erbjuda kvalitet och flexibla tjänster till alla sina kundgrupper. Vi vill verkligen stå för våra ledord säkerhet, snabbhet och pålitlighet.”

Wasaline är ett finskt-svenskt rederi med huvudkontor i Vasa. Rederiet transporterar både passagerare och gods dagligen mellan Umeå och Vasa. Under årens lopp har Wasaline vuxit till en betydande aktör bland fraktkunder i hela Norden och i de baltiska länderna med över 20 000 fraktenheter i året. Rederiet erbjuder goda transportmöjligheter av bl.a. fordonskombinationer, löstrailers, specialtransporter och farligt gods från såväl Vasa som Umeå. Mer information om Wasaline hittas på adressen wasaline.com/frakt/

M/S Aurora Botnia trafikerar regelbundet, året runt, mellan Vasa och Umeå. Wasaline transporterar bland annat fordonskombinationer, löstrailers och specialtransporter.

Tony Ehrs, fraktdirektör på Wasaline, säger att säkerhet, snabbhet och pålitlighet är Wasalines ledord.


DAGENS INFRASTRUKTUR // HAMN

Göteborgs hamn har tagit fram en världsunik lösning för elanslutning av tankfartyg i explosionsklassad miljö. Bild: Göteborgs Hamn

koldioxidutsläppen med 95 procent jämfört med konventionella fartygsbränslen. Även möjlighet att tillhandahålla ammoniak undersöks. Vad gäller elanslutning vid kaj för fartyg finns den möjligheten för färjor och RoRofartyg sedan många år. För elanslutning av tankfartyg lanserade Göteborgs Hamn i juni det nya konceptet Green Cable. Det är en lösning för elanslutning av tankfartyg i explosionsklassad miljö. Målet är att sätta en ny global standard för elanslutning av tankfartyg vid kaj i farlig miljö. – Green Cable har tagits fram i ett brett samarbete med rederier för att hitta rätt lösningar för teknik och säkerhet. Den tekniska lösningen är klar och nu ska systemet byggas och väntas vara klart om 1,5 år. Nu jobbar vi vidare för att hitta en lösning även för containerfartyg.

JÄRNVÄGSPENDLAR I dag går 60 procent av alla transporter till och från Göteborgs hamn på järnväg. Här har hamnen satsat stort på järnvägspendlar, där gods från utvalda orter går på järnväg till hamnen i Göteborg. Nyligen invigdes två nya pendlar till Piteå och Umeå och godsmängden på de befintliga pendlarna ökar. I Göteborg har en kombiterminal och en omlastningsterminal byggts och hamnen tittar på att bygga fler. – Kombinationen järnväg och sjötransport är väldigt klimatsmart. Järnvägskapaciteten i hamnen är god, och vi bygger ut kontinuerligt. Utmaningen är att det saknas kapacitet i det nationella systemet, framför allt på Västra Stambanan. Men det kan inte vi lösa. Här måste staten och Trafikverket satsa, understryker Jill Söderwall.

52

Hon tycker sig inte se att den överflytt av transporter från väg och järnväg till sjöfart som regeringen länge talat sig varm för sker med någon självklarhet. – Det viktigaste är inte vilket transportslag som används, utan att man använder det som är bäst för miljön, effektiviteten och kostnaderna. Järnväg och sjö är en kombination som vi vet fungerar, och vi skulle gärna se en utökad ekobonus för den kombinationen. Jill Söderwall tycker att intresset för infrastruktur generellt har ökat från politikerhåll, men samtidigt får godstrafiken mindre uppmärksamhet än persontrafiken. – Det får gärna vara fortsatt fokus på utbyggnad av järnvägen, men det är viktigt att godstrafiken inte glöms bort när nya banor planeras.

SATSA PÅ COREHAMNARNA Göteborgs Hamn är besviken på att den svenska regeringen inte vill peka ut de viktigaste hamnarna i Sverige, så att investeringar där kan prioriteras. Trelleborgs Hamn, Stockholms Hamnar, Göteborgs Hamn, Copenhagen Malmö Port (CMP) och Luleå Hamn är utsedda som corehamnar av EU- kommissionen. Det innebär att de klassas som några av de viktigaste hamnarna i Europa, och spelar en central roll för utvecklingen av de europeiska transportkorridorerna och nätverken. – EU har lyckats peka ut de fem viktigaste svenska hamnarna i sitt Corenätverk, men det får inte genomslag i den svenska politiken. Det finns 52 hamnar i Sverige och alla kan inte prioriteras. Corehamnarna måste prioriteras vad gäller investeringar och tillgänglighet, understryker Jill Söderwall.

Vi är en stor hamn och volymerna ökar. Det ger oss möjlighet göra mycket och vi vill ligga i framkant när det gäller utveckling av godstransporter och hållbarhet. /Jill Söderwall, affärsområdeschef, Göteborgs Hamn AB Bild: Göteborgs Hamn

Göteborgs hamn är Skandinaviens största hamn. Inom ett avstånd av 50 mil finns 70 procent av Skandinaviens industri och befolkning. Totalt passerar nära 30 procent av Sveriges utrikeshandel via Göteborgs hamn. Hamnen har terminaler för container, roro, bilar, passagerare samt olja och andra energiprodukter. Göteborgs Hamn har direktlinjer till destinationer i Europa, Asien, Mellanöstern, Afrika och Nordamerika. Exporten består mestadels av stål, fordon samt skogsprodukter som papper, pappersmassa och trävaror. Importen består främst av konsumtionsvaror som kläder, möbler, livsmedel, elektronik med mera. Balansen mellan import och export är 50/50.


Vi växer i takt med våra kunders framgångar Vår tillväxt visar hamnens roll som nav i ett starkt och växande logistikläge. Här finns den kundnära flexibiliteten och serviceviljan, och samtidigt den stora hamnens kapacitet, resurser och långsiktighet. Med nya etableringsområden och en utbyggnad av hamnen rustar vi för framtidens godsflöden, transporter och näringslivets krav på effektiv logistik.

norrkopingshamn.se

Betydande logistiknav

Foto: Maria Fäldt

Piteå Port & Hub är ett betydande intermodalt logistiknav för norra Sveriges näringsliv och industrier. Vi finns till för den gröna industriutvecklingen i norr. • • • • • • •

VI STÅR REDO MED

12 m djup lättnavigerad farled utan restriktioner Fem kajplatser som kan ta emot upp till 250 m långa fartyg Dubbelt RoRo läge och tunglyftsdel för gods över 150 ton Mer än 400 000 m²/40 ha hårdgjorda lagringsytor Uppgraderad elektrifierad järnväg för tåg 750 m/STAX 25 Anslutande statlig bred BK4 landsväg Allt beläget inom inhägnat och övervakat ISPS-område www.piteaportandhub.se

Smålandshamnar AB, Norra Strandgatan 50, 572 32 Oskarshamn Växel 0491-872 00 www.smalandshamnar.com


DAGENS INFRASTRUKTUR // HAMN

Sjöfartsverket konstaterar att 14 miljarder kronor i den nationella planen för transportinfrastruktur öronmärkts för sjöfartens behov. Bild: Emma Brask/Sjöfartsverket

Historiskt stor

SATSNING PÅ SJÖFART

Den nationella infrastrukturplanen innehåller en historiskt stor satsning på olika sjöfartsprojekt. Aldrig tidigare har så mycket pengar fördelats för sjöfartens behov i den nationella planen för transportinfrastruktur, konstaterar Sjöfartsverket. TOTALT KOMMER 14 miljarder kronor att fördelas under de kommande åren, pengar riktade helt för sjöfartens behov. En stor del kommer att gå till de större kapacitetshöjande farledsprojekt som redan är planerade. Bland annat Skandiaporten i Göteborg, Malmporten i Luleå, farleden mellan Södertälje och Landsort samt nya slussar i Trollhättan och Södertälje. – Det är oerhört glädjande att regeringen fortsätter sin satsning på sjöfartens infrastruktur och ger medel för att vi ska kunna genomföra de samhällsviktiga projekt som vi driver. Beskedet att alla projekt får fortsatt finansiering var väntat men ger en trygghet att vi kan arbeta med att stärka sjöfartens konkurrenskraft, säger Joel Smith, infrastrukturdirektör på Sjöfartsverket. Förutom stora satsningar på infrastrukturprojekt så har Sjöfartsverket även fått medel för att digitalisera sjöfarten. Det ligger helt i

54

linje med de många projekt som drivs som handlar om att förenkla och effektivisera transportflöden från sjöfarten. – Det är positivt att regeringen identifierat digitalisering inom sjöfarten som ett område att satsa på framöver. Vi och Trafikverket får nu titta på vilka digitaliseringssatsningar som är mest akuta och som bedöms ge störst nytta för sjöfarten och transportsystemet, säger Magnus Sundström, enhetschef för avdelningen Forskning och innovation. Han konstaterar att det redan finns många områden som är identifierade och inom vilka behoven är angelägna. Det gäller exempelvis digitaliserade och uppkopplade farleder, Navigationsstöd från land, informationsdelning mellan aktörer i anlöpsprocessen och trafikledning. I infrastrukturplanen finns det även beskrivet att Hjulstabron kommer att bli ombyggd. Sjöfartsverket har länge flaggat

– Det är glädjande att regeringen fortsätter sin satsning på sjöfartens infrastruktur, säger Joel Smith, infrastrukturdirektör på Sjöfartsverket. Bild: Niclas Fasth / Sjöfartsverket

för bron som en flaskhals för Mälartrafiken. En ny bro är en förutsättning för att bibehålla sjösäkerhet och effektiva farleder när fartygen blir större. – Det är väldigt glädjande att man nu beslutat att byggnationen av en ny Hjulstabro kan påbörjas. Det är först när den nya bron är på plats vi kan få full effekt på sjöfarten i Mälaren. Den gamla bron har begräsningar för den nya fartygsstorleken vilken måste passera på väg till Västerås och Köping. En ny bro kommer höja säkerheten för både bro och fartyg, säger Susann Tolppola, lotsområdeschef.


DAGENS INFRASTRUKTUR // DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV TRELLEBORGS HAMN

Trelleborgs Hamn har investerat 700 miljoner kronor i hamnanläggningen och kommer att investera lika mycket till de närmaste åren.

TRELLEBORGS HAMN RUSTAD

för Green Ship-transporter Efter rekordåret 2021 och mångmiljoninvesteringar under flera år står Trelleborgs Hamn nu redo för ytterligare ökande godsvolymer med fyra nya färjelägen och kapacitet för de stora Green Ship-fartygen i en av Sveriges av EU utpekade corehamnar. UNDER EN fyraårsperiod har Trelleborgs Hamn, porten mot Europa, investerat 700 miljoner kronor och lika mycket kommer att investeras fram till 2024. Arbetena har bland annat resulterat i fyra nya och invigda färjelägen, RoRo-färjelägena 11, 12 och 13 som vardera är 250 meter långa och handelskajen 14, som är 500 meter lång och avsedd för RoRo-fartyg samt andra handels- och kryssningsfartyg. Därtill har det äldsta färjeläget 7 byggts om för RoRo-trafik. – TT-Line investerar fyra miljarder kronor i två nya RoPax-fartyg, för både rullande gods och passagerare, enligt konceptet Green Ship och den första, M/S Nils Holgersson, trafikerar redan hamnen. Den andra kommer i slutet av året, berättar hamnens vd Jörgen Nilsson. De båda nya fartygen drivs med dual fuel med LNG i hamn och har en lastkapacitet på 4 800 längdmeter. De är 230 meter långa och 31 meter breda. Hela hamnen erbjuder ett djup på 9 meter. – Vi investerar sammanlagt 1,4 miljarder i hamnanläggningar och exempelvis TT-Line investerar fyra miljarder i moderna fartyg. Detta är viktigt för både Sverige och EU. Men det krävs att också staten medverkar med investeringar i infrastrukturen bakom

hamnarna, säger Jörgen Nilsson, som inte är nöjd med att staten försöker tillgodose för många intressen på en gång. Det svenska näringslivet behöver framför allt fokus på de viktiga och utpekade stora transportnoderna. – Vi satsar mycket på de intermodala transporterna för att optimera trafikslagen på det absolut mest hållbara sättet. Exempelvis vill vi ha tillgång till godsbangården i Trelleborg, som bara används till bråkdelen av sin kapacitet. Vi tar gärna över och utvecklar den. Det behöver inte kosta staten någonting och det behövs inga utredningar. Vi har en väldigt bra dialog med Trafikverket om detta. Trelleborgs Hamn har status som en av fem svenska corehamnar, av EU-kommissionen utpekade som strategiskt viktiga hamnar i Europa med en central roll för utvecklingen av de europeiska transportkorridorerna och transportnätverken. Mer än hälften av all svensk export och import går via corehamnarna. Dessa genomför många tunga miljöinvesteringar, men det krävs ett ökat statligt engagemang rörande finansiering inom klimat- och miljöområdet. – 2021 blev ett verkligt rekordår för Trelleborgs Hamn med en omsättning på 296 miljoner kronor och ett resultat efter finansiella poster på 56,7 miljoner. Volymmässigt var

Jörgen Nilsson är vd i Trelleborgs Hamn AB

det också rekord med 872 000 lastbilar och trailers och vi stormar fram mot en miljon enheter, vilket vi räknar med att nå under 2023, summerar Jörgen Nilsson. Hamnen är Skandinaviens största RoRohamn som bland annat trafikeras av de tre rederierna TT-Line, Unity Line och Stena Line med sammanlagt 14 färjor. De erbjuder direktförbindelser med Klaipeda i Litauen, Swinoujscie i Polen samt Rostock och Travemünde i Tyskland.

www.trelleborgshamn.se 55


DAGENS INFRASTRUKTUR // HAMN

Så här kommer Farehamnen i Varberg att se ut när utbyggnaden med en ny kaj och en ny pir står klar 2024. Kajen med det röda fartyget finns redan i dag. Bild: Varbergs kommun

FAREHAMNEN

i Varberg byggs ut

Farehamnen i Varberg byggs ut med en ny hamndel för att frigöra mark för det nya bostadsområdet Västerport. Sprängsten från bygget av Varbergstunneln används för att höja marknivån i den nya hamndelen. AV LARS-OLOF TANDBERG

DET PÅGÅR ETT stadutvecklingsprojekt i Varberg bestående av tunneln för dubbelspår genom staden, bygget av den nya stadsdelen Västerport och bygget av den nya hamndelen. – När vi flyttar verksamhet från den befintliga hamnen frigörs utrymme för Västerport. Samtidigt kan vi utnyttja bergmassor från tunnelprojektet i de båda andra projekten, säger Marie Johansson som är projektledare för nya Farehamnen. I den nya hamndelen i Farehamnen byggs en pir för inkommande massaved och timmer och en kaj för utlastning av sågat virke och pappersmassa. Bakom kajen byggs upplagsytor samt ett magasin och ett tält för lagring av pappersmassa. Projektet omfattar även en ny infart till hamnen och två nya tågspår. Den nya hamndelen ska fungera som omlastningspunkt mellan fartyg, järnväg och vägtransporter samt lagring. Den största utmaningen med projektet är enligt Ole Steen Christensen, som är projektchef hos totalentreprenören Per Aarsleff A/S, att hantera sättningar och stabilitet i marken. – Underbotten här på Västkusten är tämligen mjuk. Den består av lera och här är det 30–40 meter under havsnivå ner till berg.

56

För att klimatsäkra den nya hamndelen mot framtida höjningar av havsnivån höjs marknivån med cirka två meter. Dessutom har en överlast lagts med cirka två meter. – Överlasten accelererar de sättningar vi räknat med. Efter tio månader tar vi bort överlasten och på lång sikt får vi även mindre sättningar, säger Ole Steen Christensen. Varbergs kommun har ett avtal med Trafikverket om att ta emot 300 000 kubikmeter bergmassor till nya hamnen och Västerport. Av dessa beräknas cirka 240 000 kubik behövas för markhöjning i hamnen. – Ur miljöhänsyn känns det fantastiskt att kunna omsätta massorna från ett projekt i ett annat på nära håll och undvika långa transporter. Det är även ekonomiskt fördelaktig då kommunen endast behöver stå för mottagningen av massorna, konstaterar Marie Johansson. För att kunna bygga ny kaj och pir krävs en hel del markförstärkning. Det görs med kalkcementpelare. Intensiteten av pelare ökar ju närmare kajen arbetet når. Närmast kaj blir det paneler av pelare.

I september påbörjas muddring av hamnbassängen till elva meters djup. Vid årsskiftet påbörjas pålningen för pir och kaj. På pålarna monteras sedan prefabricerade pålplattor i betong. Mellan pålplattorna placeras däckelement som sedan gjuts ihop till en sammanhängande konstruktion. Hela markytan i den nya hamndelen får en toppbeläggning av asfalt. Innan dess dras VA samt el till kranar, fartyg och belysning. – Målet är att vi ska ha Europas modernaste skogshamn. Då är hållbarhet och miljöanpassning viktigt. Därför skapar vi förutsättningar för elektrifiering nu och i framtiden när vi bygger den nya hamnen, säger Marie Johansson.

FAKTA I KORTHET

Utbyggnad av Farehamnen i Varberg Tidplan: november 2021–juni 2024 Byggherre: Varbergs kommun Totalentreprenör: Per Aarsleff A/S Kostnad: 792 Mkr


DAGENS INFRASTRUKTUR // DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV HALLANDSHAMNAR

HALLANDSHAMNAR

elektrifierar och digitaliserar

HallandsHamnar har som vision att Farehamnen i Varberg ska bli Europas mest moderna skogshamn. För att nå dit görs nu stora satsningar på elektrifiering, digitalisering och automation i samband med att Farehamnen byggs ut. HAMNEN I VARBERG ligger bra till för skogsprodukter. Det finns många skogsindustrier i närheten och hamnens läge på Västkusten är bra för transporter till Europa, USA och Asien. – Massaved kommer in till hamnen med fartyg och körs på tåg till Södras anläggning i Värö Bruk. Sedan går färdig pappersmassa med tåg tillbaka hit. När det gäller sågat virke går exporten främst till England och USA. Vi har täta avgångar och det lockar även kunder från övriga Sverige att köra sina produkter med tåg hit för lastning på fartyg, säger Anders Wiberg som är projektingenjör på Hallands Hamnar. Bygget av nya Farehamnen har gett HallandsHamnar en möjlighet att ta ett rejält grepp kring elektrifiering. På sikt ska all dieseldrift fasas ut och nu förbereds för att kunna hantera elförsörjningen i framtiden. – Det är lite okänt än hur elen ska dis-

tribueras. Det kommer att behövas både laddning av batterier och drift med elkablar. Teknikerna för detta utvecklas hela tiden. Det vi gör nu är att skapa så bra förutsättningar som möjligt för framtida behov av ellösningar. Detta görs bland annat genom att anlägga ett eget högspänningsnät med egna transformatorer. Längs kajerna placeras uttag för att kunna ansluta fartyg och kranar. Dessutom förbereds för elanslutningar och positioner för laddning av arbetsfordon och lastbilar på hamnområdet. – Alla skogsbolagen vill vara fossilfria till 2030 och då är det självklart att vi också ska vara det för att hela kedjan ska bli fossilfri, konstaterar Anders Wiberg. Hallands Hamnar gör även en stor satsning på digitalisering. På flera platser inom hamnområdet kommer så kallade smarta sensorer att placeras för att samla in data för transportflöden och miljöfaktorer som

väder och vattendjupets förändringar. – Systemet kommer att byggas ut efter hand. Bland annat planerar vi att koppla på bullermätare eftersom hamnen ligger nära staden. Det går även att styra belysningen på hamnområdet, så att den endast lyser när en truck kör i det aktuella området. Sensorerna används även till ett digitalt system som känner av när en last anlänt till hamnen, i vilken lagringsruta den placerats och vilket fartyg den ska lastas på. – Systemet räknar sedan ut bästa lastvolymer för att fylla lastrummen på effektivast sätt. Virkespaketen har olika storlekar så det blir ett pussel som läggs av systemet. Det förbereds även för automation av verksamheten. I dag är alla fordon bemannade, men förarlösa transporter väntar runt hörnet. – Vi håller oss ajour med teknikutvecklingen för detta. När vi nu bygger ut hamnen förbereder vi genom att bygga körvägar som är anpassade för förarlösa fordon, säger Anders Wiberg.

www.hallandshamnar.se 57


DAGENS INFRASTRUKTUR // PARK

Framnäsviken i Lidköping fylls ut och får en strandpromenad med sandstrand. Bild: Liljewall arkitekter/Lidköpings kommun

LIDKÖPING FÅR NY STRANDPARK Lidköpings kommun har ambitionen att utveckla de centrala delarna av staden och låta stadskärnan växa norrut mot Vänerns strand. Som ett led i det görs en utfyllnad i Framnäsviken för att få bättre vattenkvalitet. I samband med det byggs en strandpromenad, park med vattenspegel, ny pir och bryggor. AV LARS-OLOF TANDBERG

BYGGNATIONEN AV Framnäs Strandpark är första steget i den nya stadsdelen Hamnstaden där bostäder kommer att byggas när det befintliga reningsverket är tagit ur drift. Kärnan i Framnäs Strandpark är en strandpromenad. I anslutning till den byggs en ny sandstrand och en park. Piren som

58

skyddar småbåtshamnen byggs om och får en badbrygga. Strandpromenaden ska ge lidköpingsborna enklare tillgång till Vänern. Den befintliga sandbukten är väldigt långgrund och vattnet blir stillastående vilket innebär en dålig vattenkvalitet.

Därför ska bukten fyllas ut och på den skapade ytan anläggs strandpromenaden och en ny sandstrand. I projektet ingår även att flytta två dagvattenledningar som i dag mynnar ut i sandbukten. – Utfyllnaden görs med bergkross 0-90 som tippas och pressas ut i sjön. Därefter


En strandpromenad med vattenpark, torgytor och pir med badbrygga är delar av projektet i Lidköping. Projektet är en del i flera större planerade stadsutvecklingsprojekt i Lidköping. Bild: Liljewall Arkitekter

packas det och täcks med en geotextil. Ovanpå det läggs 30–40 centimeter sand. Som mest har vi fyllt 40–50 meter ut från gamla strandlinjen. Vänern har ätit ur strandlinjen genom åren. Nu blir det bättre cirkulation och ökad vattenkvalitet, berättar Robert Svensson som är projektchef på NCC. Innanför en del av den nya strandpromenaden sparas en vattenyta som omvandlas till en park. Befintliga massor omfördelas för att skapa vattenspeglar och parkmark för rekreation. Tanken är att bevara Vänerns flora och fauna och på så sätt stärka kopplingen mellan Vänern och Vänermuseet som ligger bredvid parken. – Till museet kommer elever från kommunens skolor för att studera växter, djur, insekter, och fiskar. Nu förbättras möjligheten

att sprida kunskap om Vänern och naturkunskap, säger Ronnie Hollsten som är projektledare på Lidköpings kommun. I ena änden av strandpromenaden ligger Framnäs småbåtshamn. De rådande strömmarna i området innebär att dagens inseglingsränna lätt slammar igen. – Det gör att hamnen ofta måste muddras. Genom att bygga en ny pir och flytta inseglingsrännan till andra sidan hoppas vi kunna minska igenslamningen rejält, säger Robert Svensson. Från den nya pirarmen anläggs en långbrygga som medger bad på djupt vatten. Pirarmen byggs med sprängsten. Ytan beläggs med 0-8 stenmjöl för att få ett promenadvänligt stråk för att bland annat kunna ta sig ut till badbryggan.

Där strandpromenaden möter piren skapas en yta där det senare ska byggas en torgyta med servering, omklädningsrum med mera. – Som ersättning för den strandmark vi tar i anspråk för strandparken utför vi kompensationsåtgärder för vadarfåglar och småfisk, säger Ronnie Hollsten.

FAKTA I KORTHET

Nybyggnad av strandpromenad mm i Lidköping Tidplan: januari 2021–sommaren 2025 Byggherre: Lidköpings kommun Totalentreprenör: NCC Sverige AB Kostnad: 210 Mkr

Vi finns alltid nära Med våra lokala VA-lager i Varberg, Göteborg, Kungälv, Lidköping och Skövde, kan du förlita dig på våra snabba leveranser. Läs mer och beställ på ahlsell.se – eller kontakta oss på 010-476 06 10.

59


DAGENS INFRASTRUKTUR // KANAL

Södertälje sluss och kanal ska byggas om för att klara större fartyg. Nu pågår spontningsarbete för att säkra arbetsområdet inför ombyggnaden. Bild: Aarsleff

Spontning inför ombyggnad av

SÖDERTÄLJE SLUSS OCH KANAL Södertälje sluss och kanal byggs om för att skapa mer hållbara och effektiva godstransporter i Mälaren. Nu utförs spontning av kanalsidorna för att säkra arbetsområdet med stödkonstruktioner i form av sponter och stag för att det ska gå att muddra i kanalen.

AV LARS-OLOF TANDBERG

OMBYGGNADEN AV Södertälje sluss och kanal är en del av det så kallade Mälarprojektet. Det görs för att förbättra framkomligheten för större, längre och bredare fartyg genom Södertälje sluss och kanal och sedan vidare genom Mälaren till hamnarna i Västerås och Köping. Kanalen ska muddras och breddas under vattenytan. Slussen ska byggas om och Slussbron ska ersättas med en ny samt få en ny placering. Slussportarna ska bytas ut och slussen kommer både bli längre och bredare. I projektet ingår även att bygga nya promenadstråk längs med kanalen. Nu pågår spontningsarbete för att säkra arbetsområdet med stödkonstruktioner i form av sponter och stag för att det ska gå att muddra i kanalen, bygga krönbalkar samt promenadstråk. – Vi använder dels AZ stålspont som vibreras ner, dels RD-pålväggar där vi borrar ner rörspont som sedan fylls med betong. Stagborrningen är en utmaning på grund av de speciella geotekniska förutsättningarna, men spontarbetet går enligt plan, säger Den-

60

nis Jensen som är projektchef på generalentreprenören Aarsleff Ground Engineering. Vissa sträckor kan spontarbetet utföras från land men den största delen görs från vattnet. Aarsleff har fyra enheter på pontoner. Arbetet måste ta hänsyn till båttrafiken i kanalen. Mellan klockan 11 och 19 är kanalen avlyst för större båtar. – Våra pontoner är 7,5 meter breda. Det gör att båtar kan passera förbi även då det inte är avlyst. På så sätt tappar vi inte så mycket tid, säger Dennis Jensen. Han konstaterar att utmaningarna i projektet är de geotekniska förutsättningarna och den korta tidsplanen som ställer stora krav på logistiken. – Sponten kommer med tåg till Södertälje hamn och rörpålarna anländer på lastbil från Finland. Det gäller att se till så att både spont och pålar kommer i rätt tid för att arbetet inte ska stanna upp. Projektet är uppdelat i fyra entreprenader. Den första är spontning med stag längs kanalen och slussen. Därefter följer en betongentreprenad med bland annat krönbalkar och allt betong-

arbete till ner under vatten. Den tredje entreprenaden är muddring av kanal och sluss och den sista är bygget av nya slussen och en ny slussbro. Projektet är ett samarbete mellan Trafikverket och Sjöfartsverket. Trafikverket är byggherre och ansvarar för att bygga klart den nya slussen och kanalen i Södertälje. Sjöfartsverket är infrastrukturhållare och statlig förvaltare av slussanläggningarna. Sjöfartsverket kommer att vara anläggningsägare och ansvara för driften när projektet är klart. Arbetet sker därför i nära samarbete mellan de två myndigheterna.

FAKTA I KORTHET

Utförande av spont längs Södertälje kanal Tidplan: november 2021–augusti 2023 Byggherre: Trafikverket Generalentreprenör: Aarsleff Ground Engineering Kostnad: 376 Mkr


THE DRILLER’S CHOICE MINCON SWEDEN AB Industrivägen 2-4, SE-61244 Finspång Tel: +46 1 221 5480 Fax: +46 1 221 5481 Email: salessweden@mincon.com

www.mincon.com

AARSLEFF INSTALLERAR SPONT I SÖDERTÄLJE SLUSS & KANAL Läs mer om vår marina specialistkompetens på vår hemsida aarsleff-groundengineering.se/marina-konstruktioner


DAGENS INFRASTRUKTUR // DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV W. GIERTSEN

VATTENSÄKRING MED DUK

bra för personal och miljö

W. Giertsen utför vattensäkring i tunnlar och bergrum vid ombyggnaden av Henriksdals Reningsverk och Sicklaanläggningen i Stockholm. Bergrum och tunnlar kläs med duk på väggar och tak. Metoden ger bra miljö för personal och teknisk utrustning, samtidigt som den har lång livslängd och lågt CO2-avtryck. – VI ÄR VÄLDIGT glada att vi fått förtroendet att montera duk vid anläggningarna vid Henriksdal och Sickla. Det är ett bevis på att vi gör ett bra jobb. Vi får de flesta av våra jobb på referenser från tidigare projekt, säger Alv Hanstvedt som är driftchef på W. Giertsen. Företaget har stort fokus på kvalitet, och det får man dels med en bra produkt, men minst lika viktigt är kunniga medarbetare. – Våra montörer har hög kompetens och stor yrkesstolthet. Vi använder bara egna montörer. Det är en förutsättning för att vi ska kunna garantera kvaliteten på det vi levererar. Utförandet är det som gör oss unika. W. Giertsens metod fungerar så att bultar borras in i bergväggen. En vajer spänns upp mellan bultarna och sedan fästs duken mot vajern. Där det blir överlapp svetsas duken ihop så att skyddet blir heltäckande och helt tätt. Vid Henriksdal och Sickla finns utöver bergrum och tunnlar många tvärgångar där det krävs en hel del anpassning och att monteringen skräddarsys.

62

Dukens främsta uppgift är vattensäkring, dränering och frostsäkring. Den stoppar yttre påverkan och motverkar korrosion. Metoden reducerar även behovet av underhåll på golv, maskiner och elektroniska installationer till ett minimum. Andra fördelar är bra akustik samt en ljus och torr arbetsmiljö för personalen i bergrummet. Med duken installerad blir det enklare att kontrollera ventilation, luftfuktighet och temperatur. Det innebär även bättre driftsförhållanden, och därmed optimal livslängd för den tekniska utrustningen i ett bergrum. Att montera duk som vattensäkring är en långsiktig investering. Duken är extremt stark, underhållskostnaderna är låga och livslängden är 120 år. Dessutom sänker den anläggningens livscykelkostnad. – Ofta monteras duk där alternativet är att spruta med betong för att vattensäkra och undvika brand, och betong har ett väldigt högt CO2-avtryck, påpekar Alv Hanstvedt. Vid brand är duken självsläckande. När den utsätts för brand går lågan rakt igenom

duken och slocknar. Elden kan inte spridas vidare i duken. W. Giertsen har utvecklat sin duk för bergrum och tunnlar under 35 år. Totalt har den monterats i cirka 3 000 projekt i 22 länder. Företaget är certifierat enligt ISO 9001 för kvalitetsstyrning och ISO 14001 för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. – Vi var tidigare med på del ett av projektet, så vi vet att det är högt fokus på hälsa, miljö och säkerhet. Det ställs även höga krav på genomförande, att vara färdig i tid och på kvalitet. Bästa betyget vi kan få är när beställaren på ett byggmöte säger att vi är en del i gänget, att vi är självgående och att vi löser problem när de dyker upp, konstaterar Alv Hanstvedt.

www.giertsentunnel.no


DAGENS INFRASTRUKTUR // VA

Stockholm Vatten och Avfall investerar

MILJARDER I AVLOPPSRENING

Stockholm Vatten och Avfall AB investerar drygt nio miljarder kronor i stadens framtida avloppsrening. Projektet som pågår under i huvudsak tio år handlar om investeringar i Henriksdals reningsverk med Sicklaanläggningen samt en 14 kilometer lång avloppstunnel från Bromma, där det befintliga reningsverket avvecklas, till Sickla. ”STOCKHOLMS FRAMTIDA AVLOPPSRENING” är stadens största miljöprojekt någonsin och innebär att Henriksdals reningsverks kapacitet fördubblas samtidigt som utgående halter av kväve, fosfor, mikroplaster och organiskt material sänks. Sicklaanläggningen får en delvis ny roll i helheten. 2029 är det tänkt att allt ska vara klart. Men redan 2026/2027 ska mycket kunna tas i drift.

Henriksdals reningsverk i Henriksdalsberget får fördubblad kapacitet och en reningsteknik i världsklass. Bild: SVOA

63


DAGENS INFRASTRUKTUR // VA Totalt installeras mer än 1000 membrankassetter vid Henriksdalsverket. Bild: SVOA

Henriksdal byggs om till

RENINGSVERK I VÄRLDSKLASS

Henriksdals avloppsreningsverk i Stockholm byggs om för att bli toppmodernt. Det uppgraderas, optimeras och utrustas med effektiv biologisk rening i världsklass. Allt vatten kommer att renas med membranfiltrering och kapaciteten fördubblas. AV GÖSTA LÖFSTRÖM

RENINGSVERKET UTRUSTAS med ny biologisk rening och en av världens största anläggningar för membranfiltrering (MBR). Den medför att en större mängd avloppsvatten kan renas samtidigt och det bättre än tidigare. Detta utan att öka bassängvolymen. Även förbehandlingen av avloppsvatten och slambehandling förbättras. Eftersom reningsverket hela tiden måste vara i drift sker ombyggnaden i etapper under flera år. – Den första biolinjen med den toppmoderna membrantekniken är redan i drift. Det är en viktig milstolpe och mycket glädjande att vi redan nu kan rena avloppsvattnet ännu bättre, ett steg närmare renare vatten i Östersjön, säger Stefan Rosengren

64

som är övergripande projektchef för jättesatsningen ”Stockholms Framtida Avloppsrening” vid Stockholms Vatten och Avfall (SVOA). Utvecklingen av Henriksdals reningsverk ingår i Stockholms mångmiljardprojekt, där Henriksdal med Sicklaanläggningen utvecklas och en 14 kilometer lång avloppstunnel byggs för att föra avloppsvatten från Bromma, där det befintliga reningsverket läggs ned, till Sicklaanläggningen som första anhalt. Allt detta är ägnat att bädda för Stockholms fortsatta befolkningstillväxt och för att utsläppen i Östersjön ska minska. Övergödningen ska minska liksom tillförseln av mikroplaster. Bland miljövinsterna

märks att 40 procent mer kväve kommer att tas ut ur avloppsvattnet innan detta går ut i Östersjön. Oförutsedda utsläpp vid kraftiga regn kommer att minska med 50 procent. Åtagandena regleras i Baltic Sea Action Plan och EU:s vattendirektiv. Därtill kommer också omsorgen om Mälaren, där Stockholm hämtar sitt dricksvatten.

SAMORDNING EN UTMANING • Henriksdalsverket får en ny inloppstunnel för att klara det ökande inflödet av avloppsvatten. • En 1 100 meter lång tekniktunnel har sprängts (190 000 kubikmeter) för den teknik som krävs för den nya reningstekniken. Tunneln, som är >>DAGENS INFRASTRUKTUR // VA Henriksdal får en modern membrananläggning. Bild SVOA

färdig, ligger ovanför reningsverkets bassänger och under husen på Henriksdalsberget. Nu pågår byggnads- och installationsarbeten i tunneln. Det handlar om teknik som el, blåsmaskiner, processluft och automation som behövs för att den nya membrantekniken ska fungera. • Det byggs en ny rötkammare för att öka rötningskapaciteten i berget i slänten mot Värmdöleden. En 130 meter lång arbetstunnel byggs. Arbetet har påbörjats och fortsätter våren 2023 och blir klart hösten 2023. Om hela projektet inräknat Henriksdals reningsverk, Sicklaanläggningen och den nya avloppstunneln säger Stefan Rosengren: – Den största utmaningen, utöver alla tekniska utmaningar, är samordningen mellan Henriksdalsverkets pågående reningsarbete och nybyggnationen. Reningsverket ska alltid gå, får inte stanna. En annan utmaning är den allmänna stora kostnadsutvecklingen som på kort tid seglat upp som en jätterisk, säger han.

SJU NYA BIOLINJER Reningen vid Henriksdal sker i fem steg; grovrening, försedimentering, biologisk rening, eftersedimentering och sandfilter. Det är det fjärde steget, eftersedimenteringen, som byggs om till membrananläggning, där slam från det renade avloppsvattnet filtreras genom en fysisk barriär med mycket små

66

porer. Totalt kommer membrantekniken att användas vid sju nya biolinjer när verket är klart. Här minskar utsläppen av kväve, fosfor och organiskt material och mikroplaster större än 0,04 mikrometer renas bort innan vattnet släpps ut i Östersjön. Membranen avskiljer också bakterier och en stor andel virus från vattnet. Membrantekniken beskrivs också som en grund för kommande krav på rening av läkemedelsrester. Membrantekniken är yteffektiv och kräver mindre utrymme och gör det möjligt att flytta in all rening i berget vid Henriksdal. Totalt mer än 1 000 membrankassetter blir det i Henriksdalsverket i en av världens största installationer.

ning av inloppen till försedimenteringsbassängerna för periodvis drift. Att redan nu införa rening av läkemedelsrester ingår inte i uppdraget för projektet. Stockholms Vatten och Avfall (SVOA) medverkar i olika forsknings- och utvecklingsprojekt för att ta reda på vilken teknik som är bäst och mest resurseffektiv. Det förekommer samarbete med naturvårdsverket för att klargöra status i Östersjön för att tidigt veta vilka krav som kan komma att ställas från myndigheter. Det noteras att en del läkemedel tas bort redan med dagens reningsteknik. Många läkemedel bryts ner i vatten och exempelvis vanliga huvudvärkstabletter renas bort till 99 procent.

FORSKNING KRING LÄKEMEDEL

Henriksdals reningsverk kommer att ta över slamhantering från närbelägna Sicklaanläggningen, som är en del av Henriksdalsverket. I dag sker slamhantering utomhus vid både Sickla och Bromma. När arbetet utförs i bergrum skapas ett naturligt skalskydd, vilket minskar störande lukt i närområdet, både i Åkeshov vid nuvarande Bromma reningsverk som ska läggas ned, och vid Hammarby Sjöstad. De ökande mängderna slam kräver uppgradering av slamhanteringen. En ny anläggning byggs för förtjockning av slammet >>

Renshanteringen i grovreningen förbättras, bland annat med nya hålplåtsilar, för att skona den biologiska reningen som är känslig för allmänt skräp. Gamla bassänger för eftersedimentering byggs om för den effektiva membrantekniken. En förstärkt kemisk rening i försedimenteringsbassängerna med efterföljande slutpolering i sandfilter byggs för att klara tillfälliga höga flöden som inte får plats i det biologiska reningssteget. En ny station för fällningskemikalier byggs liksom bredd-

TAR ÖVER SLAM FRÅN SICKLA


Ny bodstandard från Kaper

2.70-höjd + Xtra Allt Gör som Skanska, NCC, Akademiska Hus, Sollentuna kommun, Slussenprojektet, Trafikverket, Implenia, YIT, Stockholm Vatten, Veidekke, Byggdialog med flera: Välj högsta möjliga trivsel i moderna lokaler till ditt nästa projekt! Det blir en investering som lönar sig. Den kommer med återköpsgaranti och ger tillgång till mellanlagring och logistiktjänster.

Ny standard med fokus på trivsel, BBR-krav som ljus, ljud och luftkvalitet. Marknadens lägsta U-värde.

Xtra Allt Tillval tillgängliga inom följande områden

Takhöjd invändigt - 270 cm Stapelbara i tre våningsplan Inredning, design & möblemang - Kök, köksutrustning, matsalar, relax - Konferensrum, mötesplatser - Kontorsrum & kontorslandskap - Golv, trapphus, glaspartier

Ljud

När du vill ha energibodar värda namnet! * Gör dina egna val! Vi köper tillbaka modulerna när du vill – till ett förutbestämt pris.

* För full spareffekt av Energibodar i en etablering rekommenderas dels isolering mellan sammanbyggda moduler, dels ”kjolar” nedtill för att undvika kalldrag underifrån.

- Ljudabsorbenter i innertak - Nålfiltsmattor

Ljus - Förstärkt ljussättning - Glaspartier - Elektriska fönsterjalusier

Luft, ventilation - Värmeväxlare (Värmeåtervinning) - Luftvärmepump (Värme/luftkondionering) - Klimatanläggning (inkl. värmeväxling och

avancerad datastyrning)

Kaper Norden AB erbjuder all byggutrustning du behöver. Hyra eller köpa – vi tar fram bästa alternativet. Det ger stora besparingar och bättre kostnadskontroll. SYNA OSS!

Kaper Norden AB Gustavslundsvägen 151C, 167 51 BROMMA www.kaper.se I 08 739 00 40 I 070 717 29 55

                 


DAGENS INFRASTRUKTUR // VA och en ny slamavvattning med inbyggd slamutlastning och förberedelser görs för en mer effektiv rötningsprocess vid högre temperaturer. Rötkammare och slamtankar renoveras och en ny slamkylningsbyggnad uppförs. Slammet från avloppsvattnet bearbetas till biogas som används som fordonsbränsle, bland annat till en del av Stockholms stadsbussar. Det avvattnade slammet är REVAQ-certifierat och kan också användas som gödningsämne på åkermark.

också på med en del rengöringsarbeten och bättringsmålning. Det är hög luftfuktighet i berget så vi arbetar med silikatfärg som andas. Och vi arbetar på olika nivåer och ofta på höga höjder inne i berget. – Det är ett spännande jobb i en omväxlande miljö och här växer fram som en egen liten stad i berget, säger Kennet Johansson. Förnyelsen av Henriksdals avloppsreningsverk beräknas vara klar 2029. – Men redan under 2026 och 2027 ska stora delar av Henriksdal, Sickla och tunneln vara klara för drift, säger SVOA:s projektchef Stefan Rosengren.

TRÅNGT OCH KOMPLICERAT – Den stora utmaningen i det här projektet är logistiken i och med det är en trång arbetsplats och att bygga mitt i en anläggning som är i drift och hela tiden måste fungera, säger Andreas Graan, som är projektchef för den finska entreprenören YIT AB. Vi måste hela tiden ta hänsyn och fungera i samverkan med den pågående verksamheten. – Vi har ett 70-tal personer på plats, inklusive underentreprenörer. Det är ett komplicerat projekt där vi arbetar inne i och på berget och på olika nivåer, både djupt ner och högt upp med ett spann på kanske 30 till 40 meter. Vi har pågående verksamhet både under och över oss.

– Den största utmaningen, utöver alla tekniska utmaningar, är samordningen mellan pågående reningsarbete och nybyggnationen. Reningsverket får inte stanna, säger Stefan Rosengren, projektchef för ”Stockholms Framtida Avloppsrening”.

En av flera underentreprenörer är TPM Industrimålning, som har ett flerårigt uppdrag för YIT. Kennet Johansson är företagets arbetsledare på plats: – Vi har varit här sedan 2019 och ska väl åtminstone hålla på det här året ut. Det är mest måleri och rostskyddsmålning, det handlar främst om nybyggnation i tekniktunnlar och andra utrymmen, men vi håller

FAKTA I KORTHET

Ombyggnad av Henriksdals avloppsreningsverk, Sicklaanläggningen och ny avloppstunnel under stor del av Stockholm Byggherre: Stockholm Vatten och Avfall (SVOA) Tidsplan: 2016–2029 Total kostnad: 9,2 Mdkr i 2016 års kostnadsläge

Dramix® The future of reinforced low carbon linings Dramix® 4D 65/35BG is the ultimate solution to lower the carbon footprint of your shotcrete applications: •

Proven sustainable solution

Up to 50% less steel (vs. traditional reinforcement)

Up to 25% less concrete (vs. traditional reinforcement)

EPD Certified

More info on Dramix® 4D 65/35 steel fiber solutions for shotcrete? Get in touch: infobuilding@bekaert.com

68ADV_Dagen infrastruktur_190x125.indd

1

23/06/2022 11:42:51


DAGENS INFRASTRUKTUR // VA

GRUNDVATTENNIVÅER

kan nu övervakas i realtid

Genom att mäta grundvattennivåer i realtid kan Stockholm Vatten och Avfalls pågående tunnelprojekt få minskade risker, ökad trygghet och bättre underlag för beslut om skyddsåtgärder. Under det senaste året har ny teknik från samhällsutvecklaren Ramboll använts framgångsrikt för att övervaka grundvattennivåer utmed tunnelbygget. STOCKHOLMS FRAMTIDA avloppsrening ska förnyas för att klara stadens befolkningsökning och framtidens miljökrav. Stockholm Vatten och Avfall genomför de närmaste åren ett stort projekt för att fördubbla kapaciteten i Henriksdals reningsverk. Bromma reningsverk ska stängas, en ny pumpstation ska byggas i Sickla och en 14 kilometer lång avloppstunnel anläggs från Bromma via Sickla till Henriksdal. Under tiden projektet pågår är det mycket viktigt att kontinuerligt göra mätningar längs med tunneln för att följa upp om och hur anläggandet påverkar grundvattennivåerna. Genom att mäta kontinuerligt kan projektet snabbt agera och sätta in skyddsåtgärder för att förhindra skadlig grundvattensänkning, om det skulle behövas. – Vi har tagit fram ett skräddarsytt system för grundvattenmätningar som är skalbart i storlek och där det går att bygga på med fler funktioner och mätdata. Systemet larmar automatiskt om något skulle hända och vi kan agera snabbt. Projektet har ett antal åtgärder som är anpassade för särskilt känsliga delområden längs med tunnelsträckan. För att vi skall kunna agera snabbt och med rätt åtgärd är det viktigt med ett väl underbyggt beslutsunderlag, vilket vi nu har tillgång till, säger Mattias von Brömssen, vattenexpert och uppdragsledare på Ramboll. Systemet har utvecklats tillsammans med IT-tjänstebolaget Enfo och består bland annat av en rad enheter som kontinuerligt mäter av grundvattennivån. Mätdatan skickas sedan i realtid till molnet där informationen hanteras g enom applikationer och analysverktyg som utvecklats av Enfo och anpassats efter Rambolls behov.

Intill Brommaplan finns en av de mätstationer som håller koll på grundvattennivåerna längs med den nya tunneln för avloppsvatten som byggs genom Stockholm. Bild: Ramboll

– Vi är mycket glada över samarbetet med Ramboll och det förtroende vi fått att utveckla deras system för övervakning och mätning i realtid. Tillsammans har vi skapat värde på många plan, exempelvis då regelbunden mätning minskar risken för skadliga och

kostsamma grundvattensänkningar. Det nya systemet har dessutom möjliggjort ökad trygghet, snabbare analyser samt en ny mättjänst som Ramboll kan erbjuda sina kunder, säger Andreas Stenlund, CTO och tech lead inom affärsenheten Integration på Enfo.

69


Så här ska Sicklaanläggningen under DAGENSseINFRASTRUKTUR Hammarbybacken ut. Bild: SVOA

// VATTENKRAFT

SICKLAANLÄGGNINGEN

får en utökad roll i reningen

Sickla reningsanläggning byggs ut och moderniseras för att klara den ökande mängden avloppsvatten när reningsverket i Bromma stängs och allt avloppsvatten från Västerort leds i tunnel till Sickla och Henriksdal. AV GÖSTA LÖFSTRÖM

SICKLAANLÄGGNINGEN är en del av Henriksdals reningsverk med huvuduppgift idag att utföra en första grovrening av avloppsvatten från Söderort via Farstatunneln och Årstatunneln, som sedan ska vidare till Henriksdals reningsverk, där återstående reningssteg utförs. Nu ska Sicklaanläggningen också bli första anhalt för avloppsvatten från Västerort. Anläggningen är till största delen insprängd i berget under Hammarbybacken.

70

Nya bergrum sprängs ut för att ge plats åt utökad grovrening, sandfång och försedimentering. Samtidigt som den totala mängden avloppsvatten till Sickla ökar lämnar anläggningen ifrån sig all befintlig slamhantering. Den flyttas till Henriksdal för att där utföras i berget. Med det naturliga skalskyddet minskar störande lukt i närområdet. Grovreningen i Sickla inkluderar silgaller, sandfång samt rens- och sandtvätt som tar bort grova partiklar, ny kemisk rening med

försedimentering där organiskt material och en del fosfor avskiljs samt installation av ny utrustning för luktreducering. Med den blivande Brommatunneln blir det totalt tre stora inloppstunnlar till Sicklaanläggningen. Totalt sprängs 530 000 kubikmeter berg (motsvarande volymen i Globen) ut och det är hittills gjort till 80 procent. De nya bergrummen ger plats för grovrening och försedimentering i tio bassänger, som >>


TILLSAMMANS KAN VI FLYTTA BERG! Vi har vare sig råd eller lust att bara vara lika bra som alla andra. Vi vill helt enkelt vara bättre och göra skillnad. För oss är erfarenhet och hög kompetens lika viktigt som äkta engagemang och ett gott hjärta. Kombinationen av yrkesskicklighet och omsorg om människor, maskiner och moder jord bidrar till att vår verksamhet ständigt utvecklas.

EuroMining AB Betongvägen 1, SE-982 38 Gällivare Tel +46 (0)970-745 00 kontoret@euromining.se www.euromining.se


DAGENS INFRASTRUKTUR // VA

senare ska byggas. Därtill blir det plats för två pumpsalar för de pumpar som ska lyfta avloppsvattnet från Brommatunneln upp till reningsprocessen. Veidekke är generalentreprenör för bergentreprenaden i Sicklaanläggningen.

Sprängningsarbetena i Sickla sker i nära kontakt med pågående grovrening av avloppsvatten. Bild: SVOA

– Vi har ett 50-tal personer i gång samtidigt i tvåskift, underentreprenörer inräknade, totalt omkring 100 personer, berättar Joacim Tingstorp, som är Veidekkes projektchef för bergentreprenaden. – Vi arbetar i en ovanligt komplex geometri

där vi måste ta hänsyn till intilliggande arbeten och på sina ställen i väldigt nära kontakt med den befintliga pågående verksamheten med grovrening som inte får störas. Det är många andra tunnlar och ledningar att också ta hänsyn till.

72


ORGINALET SEDAN 1974

Specialutrustade maskiner för underjordsarbeten

070-630 68 26 • 070-556 66 92

ORGINALET SEDAN 1974

ORGINALET SEDAN 1974 Specialutrustade maskiner för underjordsarbeten

Specialutrustade maskiner för underjordsarbeten 070-630 68 26 • 070-556 66 92


74


Borrning av avloppstunneln DAGENS INFRASTRUKTUR // DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV VÄSTERNORRLANDS INDUSTRIMONTAGE vid Liljeholmen. Bild: SVOA

NYA AVLOPPSTUNNELN

löper under centrala Stockholm

Bygget av ny tunnel för avloppsvatten från Västerort till Sickla pågår som bäst. Om fyra år ska den 14 kilometer långa tunneln under Stockholm kunna börja användas och 2029 ska den och hela projektet inklusive Henriksdals reningsverk och Sickaanläggningen vara klara. Därefter kommer reningsverket i Bromma att avvecklas. AV GÖSTA LÖFSTRÖM

AVLOPPSTUNNELN FRÅN Bromma till Sickla dras cirka 30 – 90 meter djupt under marken med självfall fram till Mälarpassagen, den djupaste nivån, där avloppsvattnet lyfts med hävertteknik för att sedan åter ha självfall fram till Sickla, där vattnet åter lyfts fast med pumpar, nu in i reningsanläggningen i berget. Tunneln går från nuvarande Bromma

reningsverk vid Åkeshov via Nockeby, Smedslätten, under Mälaren, via Eolshäll, Liljeholmen, Aspudden, vidare söder om Årstaviken och fram till Sicklaanläggningen under Hammarbybacken. Tunneln sprängs med konventionell teknik. Ambitionen har varit att tunneln ska vara så kort som möjligt och samtidigt påverka boende utmed sträckan så litet som möjligt.

I största möjliga mån går tunneln under stadens egen mark och under befintliga tunnlar. Hänsyn har tagits till geologiska förutsättningar då det är bättre att bygga tunnel i berg än i lera. 2026 ska tunneln vara klar att börja tas i bruk, men sprängningsarbetena ska vara begränsade till åren 2020–2024. På sex platser längs tunnelsträckningen >>

75


DAGENS INFRASTRUKTUR // VA

Veidekke och YIT delar på bygget av avloppstunnel från Åkeshov till Sickla. Bild: SVOA

finns byggetableringar, där arbetstunnlar leder till själva avloppstunneln; vid Åkeshov, Smedslätten, Eolshäll, Gullmarsplan, Liljeholmen och Sickla.

TVÅ DELAR PÅ STRÄCKAN Två stora entreprenörer delar på tunnelprojektet, som är indelat i fyra delar som går omlott i två entreprenader. Det norska företaget Veidekke har etapp 1 och 3 räknat från Bromma, medan finska YIT har del 2, som innehåller den komplexa passagen under Mälaren, samt etapp 4 fram till en kilometer från Sickla. Sista delen av tunneln vid Sickla byggs av Veidekke. Företagen ansvarar vardera för ungefär halva den 14 kilometer långa tunnelsträckan. – Bland alla utmaningar i projektet är det framför allt sprängningarna under Mälaren som vi lägger mycket tanke på, säger Stefan Rosengren som är byggherren SVOA:s projektchef för hela SFA-projektet ”Stockholms Framtida Avloppsrening”. Han har en projektorganisation om 100 personer till sin hjälp, vilket visar något av projektet storhet.

– Mälarpassagen är en verklig utmaning med sina fyra svaghetszoner, säger Veronica Johansson, projektchef hos YIT.

Veronica Johansson är projektchef för YIT:s tunnelentreprenad: – Mälarpassagen är speciell, vi har att ta hänsyn till fyra svaghetszoner där berget är sämre än på andra ställen och man inte kan spränga som vanligt. Vi är just nu inne i en sådan svaghetszon där vi borrar och gjuter i förhand in en så kallad ”rörspiling” runt tunnel för att staga upp berget innan vi går vidare. – Vi är vana vid bergarbete, men det är första gången vi gör något sådant här, säger Veronica Johansson. Det är spännande att få vara >>

76


Vi utvecklar framtidens VA-lösningar. Tillsammans.

uniwater.se


DAGENS INFRASTRUKTUR // VA

Den blivande avloppstunneln vid Smedslätten där den närmar sig passagen under Mälaren. Bild: SVOA

del av arbetet och det är hela tiden utmaningar, att inte veta hur berget är förrän man är inne i det. Dock sonderas berget systematiskt från tunnel för att säkra arbetsmiljön. YIT arbetar med tunneldrivningen från tre olika byggetableringar, från Smedslätten och Eolshäll på var sin sida av Mälaren samt från Gullmarsplan.

FRAMTIDA MÖJLIGHETER Tunnelbygget medför att flera utsläppspunkter mot Mälaren byggs bort och risken för utsläpp av orenat avloppsvatten minskar i samband med bräddningar vid stora regn. En annan fördel med tunnelbygget är att ingen illaluktande slamhantering ska förekomma vid bostadsområden i Åkeshov. Detta eftersom slamhanteringen kommer att ske i nya bergrum vid Henriksdals reningsverk. Den nya avloppstunneln har också fördelen att nya framtida bostadsområden i söderort ska kunna anslutas till den. Och den gör det möjligt att samla all reningsverksamhet till ett verk, Henriksdal, vilket kommer att spara både drift- och framtida reinvesteringskostnader. När avloppstunneln från Bromma till Sickla är färdigbyggd och i bruk ska Bromma reningsverk, som redan är överbelastat, läggas

ned och Stockholms stad tar över marken. Inför beslutet om framtidens avloppsrening i Stockholm utreddes olika alternativ. Bland annat kom man fram till att ett bevarat och utbyggt reningsverk i Bromma inte var ett rimligt alternativ. Detta framför allt eftersom en utbyggnad med fler stora bergrum i Nockebyberget var olämpligt med hänsyn till bebyggelsen. Utbyggnad av de ytliga

Vi hjälper er att producera bättre arbetsmiljö.

Tel e-post

Contiga AB en stombyggare med egen tillverkning av stål- och betongelement i mellansverige. www.contiga.se

78

076-125 11 44 info@arbetsmiljofabriken.se

bassängerna i Åkeshov sågs heller inte som möjlig med tanke på säkerhetsavstånd till bebyggelse. Därtill skulle det inte finnas möjlighet till framtida utbyggnad för utökad och förbättrad rening och biogashantering. Behovet att då och då brädda vatten till Mälaren vid häftiga regn talade också emot bevarandet av Brommaverket.


DAGENS INFRASTRUKTUR // DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV TUNGDRAGARNA

Transport av en av Implenias gruvmaskiner som väger drygt 50 ton.

ALLA TRANSPORTER ÄR MÖJLIGA

för nischade Tungdragarna

Tungdragarna är specialister inom transportbranschen med många års erfarenhet och kan genom samarbete i ett nätverk av åkeriföretag erbjuda en rikstäckande transportorganisation för de allra största och svåraste transportuppdragen. – VI ÄR HÅRT nischade och fokuserade på just tunga transporter och specialtransporter och att erbjuda det allra bästa för kunden, säger Hampus Karlberg, som är transportplanerare vid Tungdragarna. All kunskap finns in house när man ringer till oss. Vi sysselsätter tillsammans med våra underleverantörer bortåt 30 bilar. – De flesta transporterna utförs med jumbotrailer som har 17 flakmeter och lastar mellan 34 och 39 ton, men vi har även maskintrailer för de tyngre transporterna, som kan lasta upp till 85 ton. Skulle godset vara ännu större så klarar vi även det. – De vanligaste transporterna gäller olika typer av maskiner, grävare, borriggar till olika byggarbetsplatser, men också leveranstransport av nya större fordon och maskiner från återförsäljare till kunder. En av våra största kunder är Swecon, återförsäljare av Volvos anläggningsmaskiner, dumprar, hjullastare med mera. Bland uppdragsgivarna

finns också exempelvis Hitachi, Delvator och Liebherr.

INGENTING ÄR OMÖJLIGT Grundinställningen är att ingen transport är omöjlig. Kvalitet, ansvar och kompetens är viktiga ledord och uppdrag utförs i nära kommunikation med chaufförer och myndigheter. Erbjudandet gäller allt inom maskintransporter, bredtransporter, trailertransporter, tungtransporter, specialtransporter och därtill hjälp med eskort och tillstånd när så behövs. Varningsbilar och vägtransportledare är självklarheter. Vidare utförs rekognoseringsuppdrag för färdvägsintyg för transportprojekt som ska dokumenteras. Just nu är Tungdragarna bland annat engagerade vid utbyggnaden av Västkustbanan till dubbelspår med tunnel under Varberg. – Vi kör mycket åt Implenia, som är total-

entreprenör vid tunnelbygget. Här handlar det bland annat om förflyttning av borrutrustning, säger Hampus Karlberg. Företaget Tungdragarna startades och har sitt säte i Sundsvall, men verkar över hela Sverige plus Norge, Finland och i viss mån Danmark.

EFFEKTIV KUNNIG ORGANISATION – Vår styrka är att vi har en liten effektiv organisation som kan branschen och som får allt att flyta på bra. Vi är duktiga på att lösa kundens transportbehov och vi låter inte vem som helst köra. Vi har chaufförer med stor kompetens och mycket lång erfarenhet av svåra uppdrag. Vi ombesörjer allt från tillståndsansökan till genomförd transport.

www.tungdragarna.se 67 79


- GMA AB Nordens ledande leverantör av injektionsutrustning! Gäller det Packers, Injektionsrör, Thorbolt, Uppblåsbara packers, Special packers eller Plugg, tveka inte- fråga oss!

Om det du söker inte finns som standard - så tillverkar vi det! Nyheter: - Sprintsnabb koppling. - Skarvrörs snabbkoppling

Välkomna att besöka oss på: Besök gärna vår nya hemsida: www.gma.se

- WTC Köpenhamn 5-7/9-2022, Bella Center, Monter E-18A -Bergdagarna 28-29/9-2022, Stockholmsmässan, Monter A 02:20 GMA Ground Machinery Applications AB | Box 21 | 686 21 Sunne | SWEDEN Tel +46 565 128 50 | info@gma.se | www.gma.se

Svensk gummihandel sedan 1868 Svensk gummihandel sedan 1868

Avancerad tätning och dämpning tätningar för förAvancerade alla former av infrastruktur

alla former av elektronik


DAGENS INFRASTRUKTUR // DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV GRANITOR ELECTRO

Stockholm Vatten och Avlopp anlitar Granitor Electro för installationsarbeten i Henriksdals avloppsreningsverk.

GRANITOR ELECTRO

I HENRIKSDALSVERKET

– uppdrag som utmanar och engagerar Avloppsreningsverket Henriksdal i Stockholm uppgraderas. Verket i Bromma ska läggas ner samtidigt som befolkningen i staden ökar. I Henriksdal ska därför kapaciteten höjas rejält och samtidigt ska membranteknik ersätta den gamla reningsprocessen. Granitor Electro installerar elförsörjning, passerkontroll och brandlarm. FÖRETAGET – som tidigare hette Midroc Electro – är ett el- och teknikföretag som erbjuder entreprenader och servicetjänster. Verksamheten omfattar installation och tjänster som handlar om allt från elkraft, fiber och data, till skalskydd med larmsystem, samt även fastighetsautomation. Henriksdalsverket är byggt på 1940-talet och insprängt i berg. Bergrummen kompletteras med bergrum på ett övre plan, som utgör tekniknivå. Därmed åtskiljs tekniken till stora delar från utrymmena där avloppsreningsprocessen installeras. För både Granitor Electro och andra installatörer präglas arbetet av bergrum, tunnlar och mycket stora avstånd. – Det är långa transportsträckor både för personal och material, och vi har etablerat en struktur och bra logistik, berättar Ola Martinsson, avdelningschef för stora projekt, region öst hos Granitor Electro. Personalen använder cykel och elbil för att ta sig till arbetsställena.

Uppdraget genomförs som utförandeentreprenad, mot ritningar som kunden Stockholm Vatten och Avfall låter ta fram. Projektet avropas efterhand i tolv huvuddelar. – Uppdraget kräver flexibilitet, dels anpassning till förändrade förutsättningar under projektets gång, dels för att den ordinarie driften av de befintliga processerna måste upprätthållas. För elkraftförsörjningen installerar Granitor Electro en 36 kV högspänningsstation. Elen fördelas via ett antal transformatorer och en rad lågspänningsställverk. Kraftförsörjningen tryggas genom att den är redundant; vid driftstörningar i det ena systemet kopplas det andra in. Företaget installerar även belysning samt passersystem och brandlarm. Granitor Electro är en kompetent utförare med hög tekniknivå, resurser att bemanna stora projekt och genom tidigare referenser. Bland dessa märks projekt med liknande förutsättningar, så som Käppalaverket, SL:s depå i Norsborg och Norrortsleden.

– Således har vi har stor vana vid den här typen av projekt, men uppdraget i Henriksdalsverket är kanske det mest komplexa hittills och det ställer mycket höga krav i och med den driftsäkerhet som måste uppnås och sina höga miljökrav, avslutar Ola Martinsson. Granitor Electro kan även åta sig totalentreprenader, där man även svarar för projekteringen. För service av elkraft, passersystem, larm med mera, har företaget redan ramavtal med bland annat Stockholm Vatten och Avlopp, Trafikverket och Stockholm Exergi. Granitor har stort fokus på service och eftermarknad och jobbar därför i projekt med hög kvalitet och robusthet för att få en driftsäker anläggning åt kund där Granitor tar vidare ansvar som kundens partner.

www.granitor.se 81


DAGENS INFRASTRUKTUR // VA

VATTENVERKET I KIRUNA

får rening mot humus

Tekniska verken i Kiruna bygger ut vattenverket i Tuolluvaara på uppdrag av Kiruna kommun för att skapa ytterligare ett reningssteg i syfte att uppfylla Livsmedelsverkets reningskrav och ta bort humus från dricksvattnet. AV GÖSTA LÖFSTRÖM

KIRUNA KOMMUN är mycket stor till ytan och det finns ett 20-tal mindre vattenverk runtom i byarna. Vattenverket i Tuolluvaara sex kilometer öster om staden är det centrala vattenverket med en kapacitet för 35 000 invånare medan staden för närvarande har 22 000. Verket processar ytvatten som hämtas från Torneälven. Särskilt i samband med snösmältning har brunfärgning av vattnet och dålig lukt varit ett problem. Det befintliga vattenverket kompletteras nu med en separat processbyggnad i betong där ett nytt reningssteg bestående av kemisk fällning med lamellsedimentering och kolfilter. – Med denna process kommer vi att få en tredje barriär (avskiljare), vilket gör att vi uppfyller Livsmedelsverkets krav och får ett bra vatten till Kirunaborna året runt, säger Mats Johansson, som är projektchef vid Tekniska verken i Kiruna. – Det gamla verket är från 1960-talet och det har bara haft två barriärer. Men det har behövts ytterligare en för att fånga upp humus med färgning och lukt, särskilt vid stora mängder i samband med snösmältning, och för att leva upp till kraven från Livsmedelsverket. Upprustning av verket har pågått under flera års tid. I två etapper mellan 2018 och

Kiruna vattenverk byggs ut för att ge plats åt ytterligare ett reningssteg som tar bort humus ur det blivande dricksvattnet. Bild: Tomas Lindgren

2020 renoverades det gamla verket för 70 miljoner kronor, bland annat med renovering av en sandfilterbassäng. Totalt investeras 210 miljoner kronor i dricksvattnet i centrala Kiruna. Inför den fortsatta utbyggnaden övervägdes att gå över till grundvatten, men bedömningen blev att ytvatten från Torneälven fortsatt är bäst. Bygget av det förnyade vattenverket kom igång med ett tredje steg sommaren 2020 och det står klart hösten 2022. Just nu provkörs verket. Det beräknas vara i full drift under 2023. – Vi har redan ett mycket rent och fint

dricksvatten i Kiruna en stor del av året, men till nästa snösmältning ska vi ha ett ännu bättre och luktfritt vatten i centrala Kiruna, säger Mats Johansson.

FAKTA I KORTHET

Nybyggnad av vattenverk i Kiruna Byggherre: Kiruna kommun Generalentreprenör: Skanska Sverige AB Tidsplan: Sommaren 2020 – hösten 2022 Kostnad: 115 Mkr

BETONGTILLVERKNING BETONGTILLVERKNING BETONGSPRUTNING BETONGSPRUTNING ORTDRIVNING ORTDRIVNING

Berg Berg&&Betong Betong 82

Berg && Betong Berg Betong

Berg && Betong Berg Betong

www.lkabbergbetong.se www.lkabbergbetong.se


DAGENS INFRASTRUKTUR // VA

BEHOVET AV RENING

ökar i Storlien

Ett helt nytt robust avloppsreningsverk byggs i Storlien. Ett komplext byggprojekt med tunga betongkonstruktioner och emellanåt en decimeter snö bara under en natt. Det nya verket står nu rustat för flera tillresande året runt och även för nya fastboende i Storlien. AV MARIE LOUISE AARÖE

– FÖR NÅGRA ÅR sedan gjorde vi en utvärdering av VA-kapaciteten i Linje 1 och 2 eftersedimentering samt rör för biologisk rening, MBBR, och försedimentering. Bild: Johan Palmqvist

Storlien och insåg att kapacitet saknades speciellt för framtiden och att det bästa alternativet var att bygga ett helt nytt verk. Samtidigt fanns ett behov av att utveckla reningsprocessen, berättar Magnus Locken, VA-chef, Åre kommun. Avloppsreningsverket är identiskt med Bydalens reningsverk, grannbyn, fast med 25 % större kapacitet. Detta verk har även NCC byggt. Kapaciteten i Storlien klarar 8 000 PE. Projektet började under 2019 och slutbesiktningen skedde i januari 2022.

FLEXIBELT BYGGE FÖR FRAMTIDEN

Påfyllnad av bärarmaterial i MBBR (biosteget) samt syremätare och nivåvippa. Bild: Johan Palmqvist

– Vi har byggt verket med två separata linjer för att kunna vara flexibla och kunna koppla bort och lägga till samt justera de olika stegen utifrån behovet av hur trycket ser ut på reningen, berättar Johan Palmqvist, VA-ingenjör, Åre kommun. Vår maxbelastning i dag är på mellan 2000 och 3000 PE. Belastningen varierar stort under året och kräver en del av våra drifttekniker då man måste justera exempelvis kemikaliedosering och slampumpning efter folkmängden som belastar systemet. Det är cirka 75 personer skrivna i Storlien och 50 i grannbyn. Den stora tillströmningen börjar under julen och fortsätter till efter påsk då lågsäsongen infaller. Man ser en viss successiv ökning under sommaren jämfört med tidigare år, men årsdata finns ännu inte på detta reningsverk då det togs i drift i januari 2022. – Det är ett robust reningsverk som vi har byggt med ett reservkraftverk som går igång automatisk om strömmen skulle fallera. Vi kan även styra och övervaka verket oavsett var vi befinner oss. Provtagningarna måste dock göras på plats. Vi har funderat på nästa steg i reningen som är läkemedelsrening och har byggt för att kunna fortsätta bygga vidare om det i framtiden skulle bli aktuellt, säger Johan Palmqvist. – Vi på NCC har hela entreprenaddelen genom att både bygga samtidigt som vi internt har resurser för vatten- och miljöteknik, berättar Oskar Gunnebrink, projektchef, NCC Sverige med ansvar för anläggningsverksamhet i Jämtland och Västernorrland. Vi har, genom partneringsamarbetet med Åre Kommun, tillsammans projekterat och fått till ett bra projekt. NCC håller i själva byggnaderna, betongarbetena och har helhetsansvaret >>

83


DAGENS INFRASTRUKTUR // VA för dessa. Att arbeta i samverkan och genom ett partneringavtal innebär många fördelar. Det har genomgående varit ett gott samarbete med konsulter och underentreprenörer. Det är ett vinnande koncept, speciellt i komplexa projekt. – Vi har gjutit för avloppsreningsbyggnaden och byggt en limträstomme för byggnaden samt gjutit bassängerna för de olika reningsprocesserna och kanalerna som går däremellan. Vi har även byggt personalytor för driften, berättar Oskar Gunnebrink. Det är stora komplexa betongkonstruktioner och på en speciell plats med utmaningar både logistikmässigt och vädermässigt med ibland flera decimeter snö bara under en natt. Ett spännande och komplext projekt som blivit mycket bra genom ett mycket gott samarbete med Åre kommun.

FAKTA I KORTHET

Utbyggnad av avloppsreningsverk i Storlien, Åre kommun Byggherre: Åre kommun Totalentreprenör: NCC Sverige AB VA-entreprenör: NCC Sverige AB Rör från försedimentering och eftersedimentering samt ventil och flödesmätare. Bild: Johan Palmqvist

DIN KOMPLETTA PARTNER FÖR PROJEKTERING AV VA- OCH INDUSTRIANLÄGGNINGAR! Ingenjörsfirman Rörkraft erbjuder hög servicegrad och rätt kompetens baserat på mer än 20 års erfarenhet gällande avancerad infra- och industriprojektering. Vi genomför även laserscanning i samband med om- och tillbyggnad. Vi har kontor i Lund, Karlshamn och Stockholm.

www.rorkraft.se 010-251 21 00

För statisk dimensionering av rör- och rördelar.

Anläggningskonstruktion

84

Beräkningar

Byggnadskonstruktion

El & Automation

Processanalys

Projektledning


Burstning/rörspräckning Burstning/rörspräckning en snabb och effektiv metod när man vill byta ut gamla VA-ledningar mot nya. Möjligt att öka dimensionen till ett större rör än det befintliga.

Styrd Borrning Styrd borrning för nyläggning av rör för el, tele, bredband, VA. Ett eller flera rör samtidigt.

Kontakt: Björn Lithman Telefon: 070-631 09 80 www.bctab.se


DAGENS INFRASTRUKTUR // BRO

Kraftförsörjning till

HÖGAKUSTENBRON OCH SUNDSVALLSBRON

Kraftförsörjningen till Högakustenbron och Sundsvallsbron övervakas i realtid dygnet runt. Vid ett fel går ett automatlarm till entreprenören som rycker ut inom två timmar. I uppdraget ingår även löpande underhåll och att med jämna mellanrum kontrollera att allt är säkert och fungerar. AV LARS-OLOF TANDBERG

– UR SÄKERHETSSYNPUNKT är en bro beroende av el för exempelvis belysning och elkablar för avtining. Därför har vi bevakning dygnet runt och alla larm kommer i realtid, säger Håkan Boström, som är projektledare för underhåll på Trafikverket. Vid ett automatlarm noterar systemet vilken typ av komponent det gäller och hur ofta den larmar. – Den informationen gör att vi kan byta ut slitdelar i tid innan de går sönder. Det ökar säkerheten och minskar mängden oplanerat underhåll. Rätt underhåll i rätt tid ger en robust anläggning med färre driftstörningar. Det minskar även kostnaderna för underhållet av broarna, konstaterar Håkan Boström. På Högakustenbron görs en översyn av elsystemet en gång per månad och på Sundsvallsbron en gång i kvartalet av One Nordic AB som har elanläggningsansvaret. – Vi kollar brandspjällen i ventilationen i varje fack i broarna. Vi läser av värden för effekter med mera för att se om något sticker ut. Även avfuktare och belysning kontrolleras, berättar Fredrik Jonsson som är projektledare på One Nordic. En gång om året görs funktionskontroll på alla apparater. Batterierna som ger ström till larm och andra viktiga funktioner vid ett strömavbrott kapacitetsprovas en gång per år. Om något händer får den som har elanläggningsansvaret ett larm och måste inställa sig vid aktuell bro inom cirka två timmar. – Vi har beredskap dygnet runt. Men de här två broarna ligger så bra till att vi oftast är där på 20 minuter. Larm är vanligast på vår och höst då det är mycket fukt som gör att jordfelsbrytarna slår till. Fukt är inget stort problem inne i brolådorna eftersom det finns avfuktare där. Men på utsidan och i anslutning till bron är det mer känsligt, förklarar Fredrik Jonsson. Han konstaterar att säkerhetskraven är

86

Tobias Eriksson och Reza Payandeh på One Nordic drar ut kablage för ett nytt larm- och passersystem inuti Sundsvallsbron. Bild: Fredrik Jonsson

höga vid arbete på broar. – Om vi ska göra något är det inte bara att sätta i borrmaskinen och borra. Vi måste se till att korrosionsskyddet inte skadas. Ingrepp som görs får heller inte skada hållfastheten på bärande delar. Men det gör arbetet roligt och spännande också. Att inte bara köra på utan tvingas tänka till. En annan sak att förhålla sig till är att broar rör sig. Stålstommen krymper på vintern och växer på sommaren. – Det måste vi ha med i beräkningen vid till exempel kabeldragning, så att kablarna inte är för korta när bron utvidgar sig. Ett problem vid Högakustenbron var att det inte fanns någon mobilmottagning inne i bron. Det har lösts genom att dra en så kallad läckande kabel inuti brolådan. Det är en specialkabel med hålmönster som

släpper ut och in radiosignaler för att ge trådlös täckning. – Det är en fråga om säkerhet att kunna ringa om något händer. Är du mitt i bron är det en kilometer att springa för att få hjälp, konstaterar Fredrik Jonsson.

FAKTA I KORTHET

Elanläggningsansvar, beredskap och underhåll av kraftförsörjning, Högakustenbron och Sundsvallsbron Kontraktstid: januari 2020–december 2025 Beställare: Trafikverket Underhållsentreprenör: One Nordic AB Kostnad: 1,2 Mkr per år


Vi bygger “Det nya energisamhället” En fungerande och hållbar energiinfrastruktur/energianläggning är en samhällsviktig verksamhet. Vi hjälper energiproducenter, distributörer samt energianvändare att bygga, underhålla, uppgradera, modernisera och optimera sina anläggningar.

DRIFTKOMMUNIKATION VATTENKRAFT KRAFTVÄRME

SPÅRBUREN TRAFIK

KÄRNKRAFT

TRAFIK BELYSNING

VINDKRAFT

FIBER

FJÄRRVÄRME SMART METERING

STATIONER/ STÄLLVERK

GAS

TRANSMISSIONSNÄT REGIONNÄT DISTRIBUTIONSNÄT

FASTIGHET LADDINFRA

ONE Entreprenad

ONE Underhåll

ONE Tekniska tjänster

Totalentreprenader samt om- och nybyggnationer

Kundanpassade underhållstjänster och/eller serviceavtal

Kundanpassade tekniska konsultoch specialisttjänster/projekt

ONE Nordic är en av Sveriges ledande leverantörer av tekniska tjänster, entreprenader och underhåll inom energi- och industrisektorn. Vi har marknadens bästa kompetens för att utveckla, bygga, modernisera, optimera och underhålla kundernas anläggningar. Vi har cirka 1000 medarbetare och finns etablerade runt om i hela Sverige. one-nordic.se

INDUSTRI


DAGENS INFRASTRUKTUR // BRO Så här är det tänkt att den nya bron ska se ut

BROBYGGET I UMEÅ

fortsätter efter räddningsaktionen

Två års försening har det blivit för bron över Umeälven på blivande Västra länken i Umeå efter den allvarliga olyckan vid lanseringen av en brodel hösten 2020. I sommar är reparationsarbetena avslutade och brolanseringen återupptas. Hösten 2023 ska trafiken flyta över den spektakulära bron. AV GÖSTA LÖFSTRÖM

DET VAR I SEPTEMBER 2020 som en allvarlig arbetsplatsolycka inträffade när en cirka 250 meter lång sektion av den nya E 12-bron över Umeälv skulle lanseras, skjutas ut mot nästa brostöd. Bron kom att röra sig okontrollerat ut mot brostöden och älven och gled av landfästet. Den så kallade ”king pin” som håller uppe brons nos lossnade och hamnade i älven. Brobalken landade på två brostöd och marken vid södra landfästet. Den utlagda brodelen väger 1 400 ton exklusive den form som var byggd, vilket i sig var en utmaning att hantera på ett brostöd 30 – 40 meter upp i luften. En person skadade sig i axeln men därutöver kom ingen människa till skada vid händelsen. Sedan olyckan har arbetet pågått med att rädda brodelen, en verklig utmaning där Trafikverkets entreprenör GRK Infra AB anlitat det holländska företaget Mammoet för räddningsuppdraget. – Man har byggt temporära stöd under och vid sidan av de ordinarie stöden och med hjälp av domkrafter lyft balken rätt, säger Gerhard Barrestål, Trafikverkets projektledare. Från i höst fortsätter det vanliga arbetet. Hösten 2023 ska bron vara klar för trafik i stället för som tidigare tänkt december 2021. Brobygget ingår i byggandet av Västra

88

länken, en del i Umeåprojektet, arbetet med en ny ringled runt Umeå. Norra och Östra länken är klara sedan flera år och med Västra länken knyts allt ihop till en ringled.

Lansering av en brodel misslyckades och balken hamnade snett. Bild Gerhard Barrestål

Den här delen sträcker sig från Söderslätt söder om staden, över Umeälv till E 12 Vännäsvägen i norr. Bron blir 530 meter lång med mötesfri trafik samt gång- och cykelväg. Spännvidden mellan landfästena är 464 meter. Det speciella med bron över Umeälv är att den både är svängd med en radie på 800 meter med ett tvärfall på fyra procent och att den har en höjdskillnad på tio meter. På södra sidan är bron 45 meter hög och på den norra 35 meter. Det är en samverkansbro i stål (brobalk) och betong (brofarbana). Brobalken kommer i sektioner som svetsas ihop innan den lanseras över älven i fyra etapper, av vilka en alltså gick fel. Längsta spännvidden mellan stöden är 129 meter, vilket sannolikt är den längsta för brotypen i Sverige.

FAKTA I KORTHET

Nybyggnad av bro över Umeälv, Västra länkens delentreprenad 10

Den skadade balkdelen har här tagits bort. Bild Gerhard Barrestål

Byggherre: Trafikverket Totalentreprenör: GRK Infra AB Kostnad: 442 Mkr


GRK INFRA BYGGER E4 Djäkneboda och Bygdeå till mötesfri väg Projektet innebär ombyggnad av väg E4 mellan Djäkneboda–Bygdeå till mötesfri landsväg, 2+1 väg, med omkörningssträckor och mitträcke. Den totala sträckans längd är cirka 9 kilometer. Ombyggnaden av E4 ökar framkomligheten och förbättrar trafiksäkerheten. Åtgärderna ska bidra till en tryggare trafikmiljö för alla trafikanter i området, såväl bosatta som pendlare och yrkesförare.

GRK Infra ABs breda tjänsteutbud täcker in alla delområden inom Sveriges infrastrukturbyggande. GRK behärskar även de mest krävande teknikerna inom infrastrukturområdet och arbetar med entreprenader av alla storlekar och kontraktstyper.

GRK Infra AB Teknikvägen 13 961 50 Boden


DAGENS INFRASTRUKTUR // VÄG En ny bro över Tappström ingår i entreprenaden. Bild: Trafikverket

EKERÖVÄGEN BREDDAS

för mer kollektivtrafik

Ekerövägen 261 breddas mellan Tappström och Lindötunneln som en av tre entreprenader på sträckan från Tappström över Lovön till Nockeby i sydvästra Stockholm. AV GÖSTA LÖFSTRÖM

DET ÄR 2,5 kilometer mellan Tappstöm och Lindötunneln, av totalt 9 kilometer Ekeröväg, som i dag är trefilig och byggs ut till fyra körfält. Ett körfält i vardera riktningen kommer att användas för kollektivtrafik i rusningstrafik morgon och eftermiddag. Ekerövägen är den enda landförbindelsen för fordonstrafik mellan Ekerö och Stockholm. – Att bygga nytt är alltid enklare, men att ansluta ett nytt körfält till en gammal väg för med sig en del, säger Robin Jangholm, som är byggledare för mark- och VA-arbeten vid Trafikverket. Delvis sker bygget på lös och lerig mark och där har vi fått grunda med KC-pelare. Vi byter slitlagret på hela vägen och skapar bättre fall och lutning. Vidare byggs en ny öppningsbar bro med fyra körfält bredvid den gamla bron över Tappströmskanalen. Den nya bron ligger väster om den gamla, som sedan ska rivas. En del i projektet är att bättre än tidigare hantera trafikljud med hjälp av bullerskärmar. Ett tiotal 15 – 20 år gamla träd har tagits

90

upp för att ge plats för den bredare vägen och dessa träd har omplanterats på andra ställen av Ekerö kommun. En utmaning i projektet är hänsynen till bostadsbebyggelsen i området. Arbetena pågår hela sommaren Den här entreprenaden (E1) på väg 261 är en av tre entreprenader som i príncip berör samma trafikanter på sträckan mellan Tappström på norra sidan av Ekerön och Nockeby. Den andra entreprenaden heter Trafikplats Lovö (FSE309), som bland annat innehåller två nya trafikplatser, vid Tillflykten och Edeby, och ett nytt tunnelrör för trafiken bredvid den befintliga Lindö tunnel mot Ekerö. Också den entreprenaden ska bli klar 2023. På Lovö byggs två nya trafikplatser som ansluter till tunnlarna i E 4 Förbifart Stockholm. Den tredje entreprenaden på väg 261 (E3 Nockeby) går från Lovö till Nockeby och den är påbörjad. Där ska bland annat Nockebybron breddas två meter, en meter på vardera sidan. Gång- och

cykelvägen kommer att gå på brons södra sida. Längs större delen av sträckan genom världsarvet Drottningholm finns ingen ytterligare mark att ta i anspråk för breddningen av vägen och därför måste den befintliga vägbanan med gång- och cykelväg fördelas om. Ytan där det i dag ryms tre normalbreda körfält och en gång- och cykelväg görs om till att rymma fyra smala körfält. Gång- och cykelvägen flyttas till kanten av slottsparken där det idag finns en gångväg.

FAKTA I KORTHET

Ombyggnad av väg 261 Ekerövägen, entreprenad E1 Byggherre: Trafikverket Totalentreprenör: Comsa/Yapi Merkezi Tidsplan: 2020–2023 Kostnad: 340 Mkr


ETT BYGGPROJEKT DÄR INGEN SKADAS.

afgruppen.se/anlaggning


CEEQUAL är holistiskt, det vill säga det spänner över ett stort register av miljöaspekter. Bild: Region Stockholm/White Arkitekter


FLERA BRA STÖD I HÅLLBARHETSARBETET

– förvaltningen för utbyggd tunnelbana

Region Stockholms förvaltning för utbyggd tunnelbana driver ett brett hållbarhetsarbete där certifieringssystemet CEEQUAL är ett viktigt hjälpmedel. Certifieringsarbetet inkluderas i miljöledningssystemet och integreras i projektstyrningen. AV KJELL-ARNE LARSSON


DAGENS INFRASTRUKTUR // TUNNELBANA

S

– SLUTMÅLET ÄR ETT hållbart resande i tunnelbanan och med hjälp av bland annat CEEQUAL är hållbarheten i vårt projekt mätbar, betonar Emma Sahlman, pressansvarig på förvaltning för utbyggd tunnelbana. Att klara CEEQUAL ger stolthet både internt och hos våra entreprenörer och vi kan dessutom utåt visa upp hur vi har klarat hållbarhetsarbetet. – CEEQUAL bidrar till att våra entreprenörer är innovativa och får användning för sin potential. Vi ger dem också Feed Back för de resultat som vi uppnår, säger Stefan Persson, hållbarhetschef på förvaltning för utbyggd tunnelbana. I och med den slutliga certifieringen får de också genom en tredjepartsgranskning bekräftelse på framgången med hållbarhetsarbetet. CEEQUAL är ett hjälpmedel tillsammans med andra ”verktyg” för att integrera och konkretisera hållbarhetsmål under hela projektgenomförandet. Det är avsett för alla typer av infrastrukturprojekt. Systemet är holistiskt, det vill säga det spänner över ett stort register av miljöaspekter. CEEQUAL använder åtta indikatorkategorier: • Projektledning

94

CEEQUAL är ett stöd för att ta hållbara beslut och vara innovativ under alla faser i ett projekt. Bild: Region Stockholm/White Arkitekter

• Resiliens (motståndskraft mot förändringar i klimat och miljö) • Lokalsamhälle och intressenter • Markanvändning och ekologi • Landskapsutformning och kulturhistorisk miljö • Föroreningar • Resurser • Transporter • Innovationer Delprojekt och projekt får betyg enligt skalan Outstanding, Excellent, Very Good, Good och Pass. Certifiering görs för en eller flera faser av ett projekt: planering, projektering och produktion. Den som klarar alla tre får Whole Team Award, vilket är det som förvaltning för utbyggd tunnelbana har i sikte. – Målet för oss är att nå minst Very Good som betyg för alla projekt, berättar Stefan Persson. För att lyckas är det viktigt att integrera CEEQUAL-arbetet i projektets miljöledningssystem och i projektstyrningen, och att utbilda nyckelpersoner hos beställaren och i projekteringsgruppen. Vid användning av CEEQUAL krävs en eller flera assessorer som bland annat svarar för att de formella rutinerna följs och ger stöd

för alla berörda parter. Inom förvaltning för utbyggd tunnelbana har samtliga hållbarhetshandläggare fått assessorsutbildning.

DOKUMENTHANTERING CEEQUAL är ett stöd för att ta hållbara beslut och vara innovativ under alla faser i ett projekt. Under tiden samlas dokument som så småningom blir underlag för de bevis som behövs i certifieringsprocessen. – Dokumenten samlas i projektets ordinarie dokumenthanteringssystem och assessorn väljer efterhand ut de delar som blir underlag för bevisen, berättar Erica Vestlund, hållbarhetshandläggare i avdelning Söder på förvaltning för utbyggd tunnelbana. Bevisen ska senare gås igenom av verifieraren från BRE och slutligen ska de ratificeras. Det är för övrigt bra med både tidig och löpande dialog med verifieraren. Varje projekt inom förvaltning för utbyggd tunnelbana certifieras. Eftersom likartade bevis kommer från de olika projekten har förvaltningen och BRE (Building Research Establishment), kommit överens om ett förvaltningsanpassat förfarande, med så kallad slumpmässig granskning i produk-


DAGENS INFRASTRUKTUR // TUNNELBANA

– Vårt hållbarhetsarbete styrs av flera instanser och intressenter, Region Stockholms hållbarhetspolicy och strategi, vår egen hållbarhetspolicy med övergripande mål, miljöledningssystemet tillsammans med CEEQUAL, villkor från miljödomstolsprocesserna samt andra intressenters krav och förväntningar, säger Stefan Persson, hållbarhetschef hos förvaltning för utbyggd tunnelbana. Bild: Region Stockholm

Arenastaden) klarat certifiering för produktionen. Dessutom tre arbetstunnlar på den Blå linjen som förlängs till Barkarby. Samtliga har erhållit betyget Excellent, därmed en nivå över ambitionen Very Good. Beroende på projekt har också projekteringen sedan tidigare även den uppfyllt betyget Excellent.

Det är viktigt att påpeka att främsta syftet med CEEQUAL inte är att samla poäng och få betyg. Certifieringssystemet är framförallt ett stöd under hela projektet för att göra verkligt hållbara val, att utvecklas och att arbeta proaktivt och innovativt.

tionsskedet. En förutsättning för detta är ett upplägg med Whole Team Award. Alla relevanta bevisdokument finns dock kvar om BRE önskar förfina sin granskning på några punkter. – För de byggherrar eller byggentreprenörer som överväger att använda CEEQUAL är generellt en mycket bra rekommendation att tidigt ta kontakt med BRE för att utarbeta och förenkla rutiner för hantering av bevisen, på ett sätt som kan vara skräddarsytt för projektet, berättar Stefan Persson. Ett tips är också att inledningsvis tillsammans med BRE kontrollera vilken variant av CEEQUAL som passar projektet bäst.

BÄTTRE BETYG Allt eftersom utbyggnaden av tunnelbanan avancerar certifieras olika projekt. För närvarande har fem arbetstunnlar i avdelning Söder (till Nacka/Södermalm/Söderort) och två arbetstunnlar i avdelning Norr (till

Allt eftersom utbyggnaden av tunnelbanan avancerar certifieras olika projekt. Bild: Region Stockholm/TMR & Rundquist

95


DAGENS INFRASTRUKTUR // JÄRNVÄG

Ett Pågatåg rullar in på stationen i Kattarp, en av anhalterna på Västkustbanan mellan Ängelholm och Helsingborg, som nu byggs ut till dubbelspår. Bild: Gösta Löfström

VÄSTKUSTBANAN ÄNGELHOLM–HELSINGBORG

får dubbelspår

Den 24 kilometer långa sträckan av Västkustbanan mellan Ängelholm och Helsingborg byggs ut till dubbelspår. Stationerna i Kattarp, Ödåkra och Maria byggs om och får ökad tillgänglighet. Viss ombyggnad blir det även av Ängelholms station. AV GÖSTA LÖFSTRÖM

TRAFIKVERKET BYGGER dubbelspår på sträckan Ängelholm – Maria station i norra Helsingborg. Vid Kattarps och Ödåkras stationer förlängs och förskjuts plattformar för att kunna ta emot längre tåg. I Kattarp flyttas spåren något västerut för att det ska vara möjligt att passera med hög hastighet. Vid Ödåkra ersätts en plankorsning av passage under järnvägen för gående, cyklister och fordon. Vid Maria byggs en ny station väster om den befintliga. Vid Ängelholms station breddas en mellanplattform, där byggs tak över plattform och en gångväg över spår ersätts av gångbro med hiss. Projektet sträcker sig en bit förbi Maria station fram till Romares väg, cirka tre kilometer från Helsingborg C. – Det är ett omfattande projekt och en utmaning att samordna arbetena som måste pågå samtidigt längs hela sträckan, säger Trafikverkets huvudprojektledare Henrik Andersson. Utbyggnaden inkluderar bullerskyddsåtgärder (elva kilometer bullerskyddsskärm och bullerskyddsvall), stängning av sju plan-

96

korsningar som ersätts av nya planskilda korsningar för ökad säkerhet, 19 järnvägsbroar, varav två över vattendrag, två vägbroar och en gångbro. Nya växlar, kontaktledningar, stolpar och nytt signalsystem installeras längs sträckan. Vissa kurvor rätas ut, bland annat i Rögle, Kattarp och Gyhult, för att skapa en spårgeometri som möjliggör en ny högsta hastighet om 250 kilometer i timmen på långa sträckor. Några sträckor får dock fortsatt högsta hastigheten 200 kilometer i timmen.

”TIDER I SPÅR” EN UTMANING – Det är mycket arbete som pågår. Under 2021 omsatte vi cirka 500 miljoner kronor. Hittills har vi genomfört förberedande arbeten längs hela sträckan. Vi har bland annat lanserat tre broar, påbörjat byggnationen av det nya spåret och färdigställt kurvrätningen i Rögle. Vi är igång med bygget av en ny mellanplattform och en ny


DAGENS INFRASTRUKTUR // JÄRNVÄG gångbro i Ängelholm, säger Henrik Andersson. Ballast- och rälsarbeten utförs under projektets totalavstängningar. Exempelvis är samtliga järnvägsarbeten färdigställda vid kurvan i Rögle. – En stor utmaning vid ett järnvägsbygge på en så här lång sträcka är planeringen på sikt. Vi måste söka ”tider i spår” två år i förväg. Det gäller totalavstängning av trafiken under tio veckor per år och då måste alla förberedande arbeten vara på plats. Det är då eller aldrig som gäller. Sedan den 24 kilometer långa sträckan Ängelholm till Maria station/Romares väg blivit dubbelspårig ungefär samtidigt med den nio kilometer långa passagen genom Varberg återstår på Västkustbanan mellan Göteborg och Lund en liten sista enkelspårig del in till Helsingborg C. Utredning och planering pågår och projektet

ingår i den nya nationella planen för 2022 – 2033. Huvuddelen kommer att genomföras efter 2030.

BYGGER FJÄRILSBACKAR Utöver själva järnvägsprojektet byggs något så ovanligt som fjärilsbackar i utkanten av Kattarp. – Vi har en triangelyta där spåren till Åstorp viker av från Västkustbanan. Där skulpterar vi backar med överskottsmassor från järnvägsbygget, 100 000 kubikmeter massor, och skapar en skyddad miljö för bland annat fjärilar och insekter. Ett omfattande järnvägsprojekt har ju stor miljöpåverkan och då är det kul att kunna göra något sådant, säger Henrik Andersson. Det är entreprenören Skanska, Trafikverket och konsultföretaget Ekologigruppen som gemensamt tagit fram förslaget om lokal återanvändning av schaktmassor. ”Kattarps fjärilsbackar” blir ett område på 4,5 hektar som markhöjs med en meter och förses med en åtta meter hög kulle och två höjder om fyra meter, där buskar, träd och blommor ska planteras. Allt för att maximera solexponerande slänter och variation av kompletterande mikroklimat.

FAKTA I KORTHET

Utbyggnad till dubbelspår Ängelholm–Maria station Byggherre: Trafikverket Region Syd Totalentreprenör: Skanska Sverige AB Tidplan: Från september 2020 till slutbesiktning i maj 2024 Kostnad: 2,4 Mdkr

ER KOMPLETTA LEVERANTÖR INOM JÄRNVÄGSINDUSTRIN

040 - 44 53 00 sales@safetrack.se www.safetrack.se

ISO 9001 Certifierad ISO 14001 Certifierad 97


INFRAMARKNAD

98

MASKINER TILLBEHÖR ENTREPRENAD


VILL DU ANNONSERA HÄR? Kontakta Christer Nilsson, 070-746 21 22, christer.nilsson@storkom.se

icepartners Utbildade serv älla. i Luleå och Järf

Besök oss på Entreprenad Live

Monter 812

Kontakta oss på DL Maskin AB Peter: 070-657 40 90 kontakt@dlmaskin.se WWW.DLMASKIN.SE

Följ oss på Facebook!

Svensk generalagent för Rammer med över 35 års erfarenhet. Servar, reparerar och säljer Rammers hela sortiment. www.hammarsservice.se / info@hammarservice.se / 0706 - 333 526

Håll dig uppdaterad på dagensinfrastruktur.se

99


INFRAMARKNAD

MASKINER TILLBEHÖR ENTREPRENAD

Let’s be careful with our planet SMP INTRODUCERAR

DEN NYA E-SERIEN • Anpassade för elektrifierade maskiner • Längre livslängd med optimerad konstruktion och mindre vikt • Ingen färg i naturen och reducerad CO2-påverkan

WWW.SMPPARTS.COM 100


VILL DU ANNONSERA HÄR? Kontakta Christer Nilsson, 070-746 21 22, christer.nilsson@storkom.se

etter.

Job done. B

Redskap och lösningar som gör jobbet effektivare.

HÄCKSAXAR

BUSKRÖJARE

ARMSYSTEM

FLISHUGGAR

rste

ogräsbo här med t montera

Följ oss på sociala medier för nyheter och info! MODULBORSTAR

SOPMASKINER

nordiccsweden

LÅSBARA FÖRRÅD & LÅDOR

Från platt paket till förråd på 20 minuter!

NORDICC AB

Tel: 0372-129 99

E-mail: contact@nordicc.se Följ oss!

Shouldersink DI.indd 1

www.nordicc.se 2022-05-09 16:56:14

SORTERAREN MSILORJTÖEVRÄINNLGIG!

Mycket kraftig konstruktion!

www.lst-ab.se

Telefon: 0660-37 52 96 Mobil: 070-362 65 08 E-post: info@lst-ab.se

101


INFRAMARKNAD

MASKINER TILLBEHÖR ENTREPRENAD

HAMMARSERVICE ! e ig r e v s la e h r e v ö r e n io t ta Nio services Kiruna

Gotland/Stånga

Nybergs Mekansiska verkstad · 0980-640 80

Maskin & Marinteknik · 0498-49 10 48

Luleå

Göteborg/Landvetter

Nevo Maskin · 0920-25 16 00

Landvetter Motor & Maskin AB · 031-780 29 30

Umeå

Växjö

Kent Nilsson Bil & Maskin · 0705-83 89 92

AB Schakt & Transport · 010-448 75 85

Gnarp

Skåne/Össjö

PL Hydraulik & Maskin · 070-340 96 76

MJ Maskinservice AB · 070-280 77 22

Stockholm/Tullinge SMC AB · 08-647 04 03

Sadelmakarvägen 11B · 146 33 · Tullinge 08-647 04 03 · info@demolering.se 102


VILL DU ANNONSERA HÄR? Kontakta Christer Nilsson, 070-746 21 22, christer.nilsson@storkom.se

SE GRÄVSUGEN TC2 I AKTION under Entreprenad Live mässan Monter 812 Peter Lissbackas, 073 337 76 48 www.banprodukter.se

Vi erbjuder tjänster inom följande: • • • • • • • • • • • •

Montering och demontering av olika typer maskiner och utrustning Plåtbearbetning, skärning, bockning och klippning Underhållsarbeten, revisionsstopp och ombyggnationer Rivningsarbete av stålbyggnader Flyttning av maskinanläggningar Tillverkning, ytbehandling och montage av stålkonstruktioner Byggnationer av exempelvis lagerhallar och verkstadslokaler Nytänkande projektarbeten Konstruktionsarbeten till utomhus reklamskärmar – stativ och påbyggnader Svetsning Centralsmörjning, montering och installation Hydraulik

Vår personal är mångkunnig och allsidig. Vi är aldrig främmande för olika typer av arbeten.

30

Tel 0340-333 44 www.industriunderhall.se

www.kgmek.se

103


INFRAMARKNAD

MASKINER TILLBEHÖR ENTREPRENAD

Välj en kvalitetstank Effektivisera ditt arbete med en

SMP TILTROTATOR

Vi har tankar till entreprenad, skog och lantbruk.

ADR-godkänd IBC-behållare 250 liter

FÄRMARTANKEN AB WWW.SMPPARTS.COM

ALLU TRANSFORMER GER MER ÄN BARA VINST.

0321-317 07 • 070-553 69 10 info@farmartanken.com • www.farmartanken.com

Proffsen långsiktigt och använderProffsen Proffsen planerar långsiktigt och använder Proffsen Proffsen Proffsenplanerar planerar planerar planerarlångsiktigt långsiktigt långsiktigtoch och och använder använder använder Proffsen Proffsenplane plan plan rejäla Redskaparna! rejälaredskap redskap från från Redskaparna!

rejälaredskap redskapfrån frånRedskaparna! Redskaparna! rejäla rejäla redskap från Redskaparna!

rejäla rejäla rejälared rere

Proffsen planerar långsiktigt och använder rejäla redskap från Redskaparna! rejälaredskap redskapfrån frånRedskaparna! Redskaparna! rejäla rejäla redskap från Redskaparna!

Frontmonterad Frontmonterad Frontmonterad vinge vinge för för rejäla rejäla rejäla redskap redskap redskapvinge från från frånförRed Re Re

Proffsen Proffsen Proffsenplanerar planerar planerar långsiktigt långsiktigt långsiktigt och och och använder använder använder Proffsen Proffsen Proffsen planerar planerar planerarlångsiktig långsikti långsikti Mek Sandspridarskopa Hydr Sandspridarskopa Breddningsvinge Sandspridarskopa Sandspridarskopa Sandspridarskopa SS SS SS Breddningsvinge Breddningsvinge Breddningsvinge Sandspridarskopa Sandspridarskopa Sandspridarskopa SS SS SS Breddningsvinge Breddningsvinge Breddningsvinge 4004600 L Frontmonterad vinge för 1000-4600 L1.000-3.900 2,1, 2,1, mek, mek, mek, frfr1.000-3.900 fr1.000-3.900 litlitlit Frontmonterad Frontmonterad Frontmonterad vinge vinge för för för 2,1, 2,1, 2,1, 2,1, hydr, hydr, hydr, frfr400-3.900 fr400-3.900 400-3.900 litlitlit vallskärning vallskärning vallskärning vallskärning ooosnödikning osnödikning snödikning snödikning

vallskärning vallskärning vallskärning o osnödikning osnödikning snödikning

k

Mek SandspridarskopaSS Hydr Sandspridarskopa Sandspridarskopa Sandspridarskopa Sandspridarskopa SS SS SSSandspridarskopa Sandspridarskopa Sandspridarskopa Sandspridarskopa SS SS Sandspridarskopa Sandspridarskopa SS SS Breddningsvinge Breddningsvinge Breddningsvinge 4004600 L Frontmonterad vinge för 1000-4600 L1.000-3.900 2,1, 2,1, mek, mek, mek, frfr1.000-3.900 fr1.000-3.900 litlitlit 2,1, 2,1, mek, mek, mek, frfr1.000-3.900 fr1.000-3.900 1.000-3.90 Frontmonterad Frontmonterad Frontmonterad vinge vinge för för för 2,1, 2,1, 2,1, 2,1, hydr, hydr, hydr, frfr400-3.900 fr400-3.900 400-3.900 litlitlit Frontmonterad Frontmonterad Frontmonterad vinge vinge vinge för för för 2,1, vallskärning vallskärning vallskärning vallskärning ooosnödikning osnödikning snödikning snödikning vallskärning vallskärning vallskärning o osnödikning osnödikning snödikning

Breddningsvinge Breddningsvinge Breddningsvinge Breddningsvinge

Pallgafflar Pallgafflar Pallgafflar för för för större större större o ooo Flisrakor Flisrakor Flisrakor finns finns finns med med med rakt rakt rakt Planeringsskopor Planeringsskopor Planeringsskopor Pallgafflar Pallgafflar Pallgafflar för för för större större större o oo Pallgafflar för större Flisrakor finns med rakt Planeringsskopor Med Med lång lång lång botten botten botten o olåg olåg låg rygg rygg rygg mindre mindre mindre mindre maskiner, maskiner, maskiner, eller eller eller välvt välvt välvt blad blad blad o omed omed med Med mindre mindre maskiner, maskiner, maskiner, Med lång botten o låg rygg mindre maskiner, eller välvt blad o med k för för fina fina fina planeringsjobb planeringsjobb planeringsjobb frfr1,6-25 fr1,6-25 1,6-25 ton ton ton olika olika olika längder längder längder påpåpå bommen bommen bommenför frfr1,6-25 fr1,6-25 1,6-25 ton ton ton olika längder på bommen för fina planeringsjobb

fr 1,6-25 ton

Pallgafflar Pallgafflar Pallgafflar för för för större större större o ooo Flisrakor Flisrakor Flisrakor finns finns finns med med med rakt rakt rakt Planeringsskopor Planeringsskopor Planeringsskopor Pallgafflar Pallgafflar Pallgafflar för för för större större större o oo Flisrakor Flisrakor Flisrakor finns finns finns med med med rak rar Pallgafflar för större Flisrakor finns med rakt Planeringsskopor Med Med lång lång lång botten botten botten o olåg olåg låg rygg rygg rygg mindre mindre mindre mindre maskiner, maskiner, maskiner, eller eller eller välvt välvt välvt blad blad blad o omed omed med Med mindre mindre maskiner, maskiner, maskiner, eller eller eller välvt välvt välvt blad blad blad o omed omed med Med lång botten o låg rygg mindre maskiner, eller välvt blad o med för för fina fina fina planeringsjobb planeringsjobb planeringsjobb frfr1,6-25 fr1,6-25 1,6-25 ton ton ton olika olika olika längder längder längder påpåpå bommen bommen bommenför frfr1,6-25 fr1,6-25 1,6-25 ton ton ton olika olika olika längder längder längder påpå på bommen bomme bomm olika längder på bommen för fina planeringsjobb

fr 1,6-25 ton

Beprövad, effektiv och smidig framställning av material direkt på din arbetsplats. Färre materialinköp, tippavgifter och minskad miljöpåverkan. För basmaskiner 2-160 ton

3 33 Flisskopor Flisskopor Flisskopor frfr3-16 fr3-16 3-16 mm m Gripskopa Gripskopa Gripskopa för för för t ex t texex risrisris o oo Vikplogar Vikplogar Vikplogar Isrivare rivningsvirke rivningsvirkeför t ex ris oFrån Flisskopor fr 3-16 m3 rivningsvirke Gripskopa Från Från 2,4 2,4 2,4 - -4,0 -4,0 4,0 mmm Vikplogar

R RRR

3,0 – 3,7 3 3Från 3 Från 2,4 Flisskopor Flisskopor Flisskopor frfr3-16 fr3-16 3-16 mm mrivningsvirke Gripskopa Gripskopa Gripskopa för för för tm ex t texex risrisris o oo Vikplogar Vikplogar Vikplogar Isrivare rivningsvirke rivningsvirkeför t ex ris oFrån Flisskopor fr 3-16 m3 rivningsvirke Gripskopa Från Från 2,4 2,4 2,4 - -4,0 -4,0 4,0 mmm Vikplogar

Redskaparna Redskaparna Redskaparna

Redskaparna rivningsvirke Från 3,0 – 3,7 m

Redskaparna Redskaparna Redskaparna Sockenvägen Sockenvägen Sockenvägen 31, 31, 31, 826 826 826 61 61 61 Söderala Söderala Söderala

Sockenvägen Sockenvägen Sockenvägen 31, 31, 31, 826 826 826 61 61 61 Söderala Söderala Söderala Sockenvägen 31, 826 61 Söderala Tel Tel Tel 0270-28 0270-28 0270-28 73 73 73 50 50 50 Sockenvägen 31, 826 61 Söderala Tel Tel Tel0270-28 0270-28 0270-28 73 73 73 50 50 50

Bengt Bengt Bengt Jansson Jansson Jansson 070-516 070-516 070-516 38 38 38 33 33 33 Tel 0270-28 7350 50 Bengt Bengt Bengt Jansson Jansson Jansson 070-516 070-516 070-516 38 38 38 33 33 33 Tel 0270-28 73

ALLU Sverige AB | Tel: 0171 - 17 15 17 | Email: sverige@allu.net

104

R R RR

3 33 - 4,0 mFlisskopor Flisskopor Flisskopor frfr3-16 fr3-16 3-16 mm m

Från 2,4 - 4,0 m

Redskaparna

3 33 Flisskopor Flisskopor Flisskopor frfr3-16 fr3-16 3-16 mm m

RR R

Gripskopa Gripskopa Gripskopa för för för t ex t tex ex risris ris o rivningsvirke rivningsvirke rivningsvirke

Redskaparn Redskapar Redskapar So SS

Te TT

Sockenvägen Sockenvägen Sockenvägen31, 31, 31,826 826 82

Tel Tel Tel0270-28 0270-28 0270-2873 73 73 Be BB Bengt Bengt BengtJansson Jansson Jansson070-51 070-5 070-

Redskap Redskap Redskap för för för entreprenadmaskiner: entreprenadmaskiner: entreprenadmaskiner: www.redskaparna.se www.redskaparna.se www.redskaparna.se Redskap Redskap Redskapför för förentreprenadmaskiner: entreprenadmaskiner: entreprenadmaskiner: Redskap Redskap Redskap för för för entreprenadmaskiner: entreprenadmaskiner: entreprenadmaskiner: www.redskaparna.se www.redskaparna.se www.redskaparna.se Redskap Redskap Redskapför för förentre entr entww Bengt Jansson 070-516 38 33 Bengt Jansson 070-516 38 33

för entreprenadmaskiner: www.redskaparna.se RedskapRedskap för entreprenadmaskiner: www.redskaparna.se


VILL DU ANNONSERA HÄR? Kontakta Christer Nilsson, 070-746 21 22, christer.nilsson@storkom.se

Kör inte fast! Stockmattor är det självklara valet - Slipp besvärliga driftstopp & säkra produktionen. Vi värnar om miljön... Policy för Steiwood AB (utdrag) Molla sågverk skall som förbrukare av skoglig råvara och med träförädlande industri verka för att verksamheten bedrivs på ett så skonsamt sätt som möjligt, för miljön och för de anställda. Vi ska uppfylla gällande lagstiftning samt följa PEFC´s och FSC (FSC-C089427)

Vill du veta mer? Kontakta oss gärna.

Nu Certifierad enligt:

Högre kvalitet - längre livsläng ”- ger bättre miljö & ekonomi”

• Snabba säkra leveranser • Kvalitetsmattor • Stort miljöfokus • Anpassade mått

Steiwood AB. Telefon: 033-26 41 00. Michael 0705-28 01 31. Rolf 0708-96 41 08 michael@steiwood.se. www.steiwood.se 105


INFRAMARKNAD

MASKINER TILLBEHÖR ENTREPRENAD

DAGENS INFRASTRUKTUR // INNEHÅLL

Hitachi ZW

7

ÄR HÄR!

SBS följer SBSinte följer inte ... SBS GS 6-150 HDX. utvecklingen

SBS GS 3-150 Max på bild SBS SBSGS GS4-150 3-150MAX. Max på bild

utvecklingen SBS leder...

Siktskopor optimerade för

SBS leder den! den!

skyddsfyllnad och återställning

www.delvator.se

Sortera mera – spara CO2 och tjäna massor!

”Specialist ”Specialistpå påsiktskopor” siktskopor”

www.mttsweden.com • • 0142-800 0142-800 06 www.mttsweden.com

HITACHI ZW-7 GER DIG TOTAL KONTROLL

DU KÄNNER SKILLNADEN! Nu är Hitachis ZW-7 hjullastare här! Oöverträffad förarkomfort, branschledande säkerhetsfunktioner tillsammans med effektivitet och tillförlitlighet när den är som bäst – Nya ZW220-7 gör jobbet roligare, lönsammare och säkrare. Även efter en lång arbetsdag kan du glädja dig åt att Hitachis nya förarhytt minskar tröttheten. Med en av marknadens absolut lägsta nivåer av ljud och vibrationer, förbättrade ergonomiska kontroller och den utmärkta sikten med det nya kamerasystemet blir arbetet mycket mer effektivt och säkert. Du känner skillnaden direkt! Hitachi ZW220-7 var en av maskinerna som blev valda av ME-tidningens Best in Show på Entreprenad Live, nominerad för sina utomordentliga säkerhetsfunktioner, låga nivåer av ljud och vibrationer samt den eminenta förarkomforten.

Ett tryggt val. Vi levererar och monterar allt från villastängsel till komplexa lösningar för stora industrier. Vårt ansvar börjar vid första spadtaget och slutar när allt är på plats. Med hjälp av våra egna anställda montörer och vår egna maskinpark kan vi garantera hög kvalitet med ett effektivt och modernt arbetssätt på utförda uppdrag. S TÄ N G S E L

GRINDAR

BOMMAR

BOLLPLANER

SERVICE

Välkommen att kontakta oss för rådgivning eller offert.

Fler maskiner är på väg in på gården.

Kontakta din säljare för mer information!

106

www.upplandsstangsel.se

info@upplandsstangsel.se

facebook.se/upplandsstangsel

instagram.com/upplandsstangsel


VILL DU ANNONSERA HÄR? // INNEHÅLL Kontakta Christer Nilsson, DAGENS 070-746 21INFRASTRUKTUR 22, christer.nilsson@storkom.se

OPTI

OPTI merad för längre livslängd med HARDOX 500 TUF!

LINE

Då HARDOX 500 TUF har 40% ökat motstånd mot glidslitage ger detta dig en betydligt längre livslängd och därmed lägre underhållskostnad – en besparing på upp till 40%. Eftersom det samtidigt går åt mindre plåt vid underhållsreparationerna, gör vi tillsammans en CO2-besparing på upp till 10%.

slitstyrka

ABL Försäljning 0382-676 28 | info@abl.se | www.abl.se

KONSTRUKTION OCH TILLVERKNING I HJÄRTAT AV SMÅLAND

ENERGIKLIPP

3-PUNKTSBLAD

STENGREP

HUGGARVAGNAR & KRANAR Energiklipp 3 storlekar, klipper upp till 30 cm stam. Kraftig modell i HARDOX® och STRENX®. S-fäste eller kranfäste. Pris från 35.400 kr

K.T.S robusta och välbyggda huggarvagnar tål de tuffa tag som skogsbruk ofta innebär. Just nu: 50 % rabatt på radiostyrd vinsch vid köp av en ny huggarvagn! Vagnar: 5,5 till 13,0 ton • Kranar: 4,7 till 7,5 meter

STEN- OCH RIVNINGSGRIP

K.T.S ProLine gripar är tillverkade i HARDOX® och STRENX®. Därför är griparna lämpliga att användas på grävmaskiner. S-fästena är monterade på griparna vid leverans. Pris från 16.400 kr

Beställ kostnadsfri broschyr www.kts.se

Fast eller svängbar bom. Komplett med grip, rotator, rotatorlänk och elventil (så att det räcker med ett dubbelverkande uttag på maskinen). Pris från 34.500 kr

BESÖK VÅR NYA WEBBSHOP

KTS.SE

Här finns också teknisk information om alla våra produkter.

Stengrepen är tillverkad i svenskt specialstål från Ovako® i Smedjebacken. 4 modeller, 120 cm–235 cm. Skruvbara fästen, ca 30 olika modeller. Pris från 13.900 kr

SLÄNTKLIPPARE

SLAGKLIPPARE

Många Y-slagor per meter gör att maskinen klipper extremt snyggt, både gräs, busk och sly. Y-slagorna är tillverkade av plattstål i Hardox®. Y-slagan håller bättre vid stenpåkörning och underhållskostnaden minskar. Pris från 52.900 kr

Patenterad placering av växellåda och konstruktion av länksystem gör att du når längre ut från traktorn och att maskinen är lättare att köra. Många Y-slagor per meter gör att maskinen klipper extremt snyggt, både gräs, busk och sly. Pris från 52.900 kr

Varför välja K.T.S?

2 års garanti. Fri frakt i hela Sverige! Leveransgaranti på reservdelar! Återköpsgaranti. Faktura 20 dagar från leverans. På samtliga priser tillkommer moms.

ALLT FRAKTFRITT

HE

I

K.T.S Sten-, rivnings- och sorteringsgrip med mycket kraftig konstruktion. Finns i fyra storlekar från 0,20 till 0,52 m2. Lev med S-fäste. Kan utrustas med rotor. Pris från 52.680 kr

TIMMERGRIP MED S-FÄSTE

ARMGRIP

Sladda grusvägen, röj snö, runtomsvängande schaktblad, kan utrustas med sidoförskjutning. Stödhjul, tandstål i Olofsfors, sidovinge. 3 bredder: 2,44 – 2,74 – 3,05 m. Pris från 42.900 kr

LA SVERIGE

Följ oss på!

k.t.s_maskiner KTS Maskiner

Tel 019-58 50 10 info@kts.se • www.kts.se

107


INFRAMARKNAD

MASKINER TILLBEHÖR ENTREPRENAD

DAGENS INFRASTRUKTUR // INNEHÅLL

Hos den gränslöse prispressaren iHorred Horred Hos Hosden dengränslöse gränslöseprispressaren prispressareniiiHorred Hos den gränslöse prispressaren Horred nslöse prispressaren Horred Hos den gränslösei prispressaren i Horred Horred Hos den gränslöse prispressaren HYUNDAI’s i Horred

Finns även begagnad

grävmaskiner till rätta HYUNDAI’s priser! grävmaskiner

gränslöse

Svensktillverkade kvalitetsGRÄVTILLBEHÖR HYUNDAI’s redskap. grävmaskiner 40, proppsystem Stort lager, snabb leverans. till rätta Svensktillverkade Tel 0320-840 58 SB när pris o kvalité priser! Svensktillverkade kvalitetsredskap. Horred får avgöra. Svensktillverkade Svensktillverkade

grävmaskiner Monter grävmaskiner priser! till rätta

A:825

Farma 6,3-9, 2-spak el on/off, radiovinsch. PRONAR VIKPLOG PUV2800 Pris 118 000:Pris: 35.000:-

Finns även begagnad

Svensktillverkade

Svensktillverkade Stort lager kvalitetsredskap. fansmaskin.se kvalitetsredskap. kvalitetsredskap. kvalitetsredskap. - snabb leverans kvalitetsredskap. Stort lager Stort lager Stort lager

GRIPLASTARKÄRRA Farma 6,3-9, 2-spak

Finns även gnad ga en be äv Finns äv nsäv enen Fin ns Fin ad gn ga be ad gn ga ad be gn bega

PRONAR VIKPLOG PUV2800

GRÄVTILLBEHÖR

GRÄVTILLBEHÖR GRÄVTILLBEHÖR GRÄVTILLBEHÖR GRÄVTILLBEHÖR

rätta tilltill rätta priser! priser! priser!

GRIPLASTARKÄRRA

Monter

A:825

r 600.000:+moms

till rätta priser!

Horred

ssaren i Horred

, 5,5 ton

HYUNDAI’s grävmaskiner HYUNDAI’s HYUNDAI’s HYUNDAI’s till rätta grävmaskiner

MAC TRAILER Flak 4,90+1,50, 15 ton. Pris från 95 000:-

Pris: 35 000:-

Vikplog Pronar PUV4000HD Pris: 63 000:-

PRONAR VIKPLOG PUV4000HD Pris: 63 000:-

Stortleverans lager – stort lager el on/off, snabb SB - när pris och DUMPERKÄRRA - -snabb leverans - snabb leverans radiovinsch. - snabb leverans Vikplog Pronar PUV4000HD PRONAR VIKPLOG PUV2800 – snabb leverans Bigab 8 ton kvalitet får avgöra 118 000:ns även strength Pris SB -när när pris och Fin Pris: 63 000:Pris: 35.000:HSS-High steel. SB pris och ad gn www.staffansmaskin.se ga SB när pris och be SB - när pris och DUMPERKÄRRA Pris från 66 000:DUMPERKÄRRA kvalitet får avgöra DUMPERKÄRRA DUMPERKÄRRA får avgöra SB kvalitet –kvalitet när pris och kvalitet får avgöra www.staffansmaskin.se Bigab 8 ton HSS-High får avgöra www.staffansmaskin.se www.staffansmaskin.se Bigab 8 ton HSS-High

kvalitet får avgöra

320-840 58 Horred

DUMPERKÄRRA Bigab 8 ton HSS-High DUMPERKÄRRA strength steel.

Bigab 8 ton S-High strength steel. Pris från 66 000:-

Bigab8 8ton tonHSS-High HSS-High Bigab strength steel. strength steel. strength steel. strength steel.

www.staffansmaskin.se www.staffansmaskin.se

MAC TRAILER

SLAGSLÅTTER PERUGINI Flak 4,90+1,50, 15 ton. Pris från 16 000:-

Pris från 95 000:-

www.staffansmaskin.se

SLAGSLÅTTER PERUGINI SLAGSLÅTTER PERUGINI Tel 0320-840 58, 070-558 40 34 SLAGSLÅTTER PERUGINI SLAGSLÅTTER PERUGINI SLAGSLÅTTER PERUGINI Pris från 16 000:Pris från 16 000:Pris från 16 000:Pris från 16 000:Pris från : 16 000:www.staffansmaskin.se

Tel 0320-840 58, 070-558 40 34 Tel0320-840 0320-840 58, 070-558 40 34 Tel 0320-840 34 Tel 0320-840 58, 070-558 40 34 Tel 58, 070-558 40 34 Tel 0320-840 58, 070-558 40 34

LÅTTER PERUGINI is från 16 000:TER PERUGINI

n 16 000:-

Tel 0320-840 58, 070-558 40 34 CARLSEN OMEGA J960M NU I SKANDINAVIEN! Tel 0320-840 58, 070-558 40 34

FH Carlsen AS levererar maskiner och utrustning till industrin. Våra kunder är entrepreprenörer, krossningsföretag, grusproducenter och processindustrier. Vi levererar både nya och begagnade maskiner. Vår egen fullt elektriska och mobila käftkross Carlsen Omega J960M är nu klar för leverans. Vi söker nya återförsäljare i hela Skandinavien. Se fler maskiner på www.crushing.no

108

+47 92 01 66 67 www.crushing.no


VILL DU ANNONSERA HÄR? // INNEHÅLL Kontakta Christer Nilsson, DAGENS 070-746 21INFRASTRUKTUR 22, christer.nilsson@storkom.se

BELL B25EN - DUMPERN SOM ÄR GODKÄND ATT KÖRA PÅ VÄG 25 ton 2600 mm bred

Mercedes STEG 5 Motor

Allison Transmission

“Comfort Ride”Fjädring

MER INFO PÅ CORDESTAM.SE ELLER TEL: 0660-228205

GRUSKUNGEN Behöver du köpa maskin?

KONTAKTA OSS!

Vi har ett av Sveriges största utbud av hyresmaskiner • GROVSORTERARE • FINSORTERARE • STACKERBAND

• TRANSPORTBAND • KÄFTKROSSAR • SLAGKROSSAR

• MATARE • TUNNELMATARE

Vi servar, reparerar och hyr även ut KEESTRACK

WWW.GRUSKUNGEN.SE Boklunds Åkeri AB l Berga Mariedal 1, 542 92 Mariestad l 070-333 85 05 l boklund@gruskungen.se 109


INFRAMARKNAD

MASKINER TILLBEHÖR ENTREPRENAD

Betongakuten – special är vår standard!

SVERIGES LEDANDE TILLVERKARE AV

GRÄVMASKINSMATTOR

Lillevrå Såg AB erbjuder grävmaskinsmattor/stockmattor, träpålar, stödbensplattor, slipers och mycket mer … Bara fantasin sätter gränser! Vi har tillverkat grävmaskinsmattor sedan 1974 och vi kan, tack vare vår gedigna erfarenhet, garantera hög kvalitet och professionell service. Vår kompetens och erfarenhet har gjort att vi idag är Sveriges ledande tillverkare av grävmaskinsmattor. Lillevrå Såg Helsjövägen 264, 439 64 Frillesås 0340-65 22 00 • info@lillevra.se • www.lillevra.se

110


VILL DU ANNONSERA HÄR? Kontakta Christer Nilsson, 070-746 21 22, christer.nilsson@storkom.se

GENERALAGENT FÖR MANITOU Hitta säljare och återförsäljare på

www.scantruck.se

Scantruck är generalagent för Manitou, SENNEBOGEN kranar, GMG, PB Platforms och Platform Basket.

ExciPad 2006

Foto: Pontus Orre

För en fulländad förarmiljö i din

skogsmaskin

Hög kvalitet och driftsäkerhet i kombination med kvalitet och klassisk design - det är vår knappsats ExciPad 2006. ExciPad 2006 kommunicerar med CanBus (J1939) och ger en enkel & snygg montering till förarstolen. Hitta din återförsäljare på www.excidor.se/find-dealers

111 92x125mm_dagensinfrastruktur.indd 1

2022-01-24 09:57:26


INFRAMARKNAD

MASKINER TILLBEHÖR ENTREPRENAD

www.mttsweden.com

倀氀椀琀氀椀最愀 漀挀栀 欀爀愀昀琀昀甀氀氀愀 爀椀瘀渀椀渀最猀爀攀搀猀欀愀瀀 昀爀渀 䨀愀瀀愀渀 昀爀 洀愀猀欀椀渀攀爀 昀爀渀 㜀 欀最 ⴀ ㄀㄀ 琀漀渀

Sortera mera – spara CO2 och tjäna massor!

匀瘀攀渀猀欀琀椀氀氀瘀攀爀欀愀搀攀 瘀愀琀琀攀渀欀愀渀漀渀攀爀 洀攀搀 欀愀猀琀氀渀最搀 昀爀渀 ㈀㔀ⴀ㄀㔀 洀攀琀攀爀⸀ 䴀漀戀椀氀愀 愀氀琀攀爀渀愀琀椀瘀琀 昀愀猀琀愀 椀渀猀琀愀氀氀愀琀椀漀渀攀爀

匀氀椀琀猀琀愀爀欀愀 猀椀欀琀猀欀漀瀀漀爀 昀爀渀 䘀椀渀氀愀渀搀 琀椀氀氀 最爀瘀 漀挀栀 氀愀猀琀洀愀猀欀椀渀攀爀

眀眀眀⸀猀攀洀愀戀⸀漀爀最 ⴀ 椀渀昀漀䀀猀攀洀愀戀⸀漀爀最

Lyftmagneter och Metallseparatorer Egen tillverkning, reparation och service

www.elmemagnets.com 112

info@elmemagnets.com

Tel: 0476-150 05

ÄLMHULTS EL-MEK AB


VILL DU ANNONSERA HÄR? Kontakta Christer Nilsson, 070-746 21 22, christer.nilsson@storkom.se

Snabb service & bra priser!

Vi säljer nya, renoverar och reparerar

kylare, intercoolers, oljekylare & värmeelement till alla fordon och maskiner. KATALOG med våra produkter finns nu på hemsidan!

Borlänge • Tel 0243-132 17 • www.swerad.se

Stort sortiment av nya samt utbyteskylare till entreprenad och industri.

Prisvärda produkter för entreprenadföretag!

Prisvärda

Produkter fö omrörare

Produkter för åkerier Container flak, Grusflak, Liftdumper

Hos oss hitta Släpvangar

Specialprodukter Slamsug och spolbilsutrustning, tankar med högtryckspumpar. Mini slamsugare

Furuvägen 30, 872 32 KRAMFORS Tel.nr 070-320 63 87

www.aspby.se

Furuvägen 30, 872 32 Kramfors | 070-320 63 87 | www.aspby.se

EN STARK PARTNER MED STARKA VARUMÄRKEN. Staffare AB är en av Sveriges största återförsäljare av nya och begagnade entreprenad- och lantbruksmaskiner. Hos oss hittar du några av de största varumärkena inom sina segment till riktigt bra finansieringsvillkor.

VI HAR ALLT NI BEHÖVER INFÖR SOMMAREN KONTAKTA OSS FÖR MER INFO

Genom att erbjuda produkter och tjänster av hög kvalitet och ständigt sträva mot att förbättra både vår organisation och våra kundrelationer, är vi en stark partner till våra kunder, medarbetare och leverantörer. Välkommen in till oss!

VERKSTAD | RESERVDELAR | FÖRSÄLJNING

staf fare.se 113

Vi erbjuder både s


DAGENS INFRASTRUKTUR // JURISTEN

Det går att få betalt för

ÖKADE DRIVMEDELSPRISER Frågan om prisreglering inom entreprenader har varit högaktuell de senaste åren då priser för både material och drivmedel ökat markant. Prisökningarna har föregåtts av händelser på både nationell och internationell nivå. Vad finns det då för möjligheter att prisreglera vid ökade drivmedelspriser? Det enklaste är att ta dialogen med sin beställare, men i de fall beställaren inte är villig att reglera priserna finns det alternativa vägar. STANDARDAVTALEN AB 04 och ABT 06 är vanligt förekommande inom entreprenadbranschen och det finns möjlighet att prisreglera när dessa två avtalats. Enligt de båda standardavtalen (kap. 6 § 3) ska avtalat pris ändras om kostnadsändringen orsakats av en myndighets åtgärd eller om den skett genom krig eller annat krisförhållande med liknande effekt. Bestämmelsen innehåller ingen uttrycklig nationell begränsning och med beaktande av att drivmedelspriserna påverkas av vad som sker i andra länder bör bestämmelsen även kunna tillämpas när händelser utanför Sverige påverkar priserna. Notera att prisreglering på grund av myndighets åtgärd, krig eller annat krisförhållande med liknande effekt enbart gäller för förnödenheter och tjänster som är nödvändiga för entreprenaden. Begreppet förnödenhet innefattar drivmedel och det är sällan som drivmedel inte är nödvändigt för genomförandet av entreprenaden. När det kommer till ökade priser på drivmedel räcker det emellertid inte att priserna ökat kraftigt, utan ökningen måste dels vara oförutsebar, dels väsentligt påverka hela kostnaden för entreprenaden. Entreprenören ska i anbudsskedet inte kunna kalkylera med den prisökningen. Det räcker inte med att entreprenören inte förutsett ökningen utan entreprenören borde inte heller ha förutsett den. För entreprenadkontrakt som exempelvis ingåtts innan konflikten i Ukraina bör det stå klart att ökningen varit oförutsebar, då det inte kan förväntas av en entreprenör att varken förutse konflikten eller dess konsekvenser avseende drivmedelspriserna. För entreprenadkontrakt som ingåtts efter att konflikten inletts är det mindre sannolikt att oförutsebarhetskravet är uppfyllt. Drivmedelspriserna ska även väsentligt påverka hela entreprenadens kostnad, det är alltså inte tillräckligt att drivmedelspriset skjutit i höjden. Det råder delade meningar om tillämpningen, praxis på området är bristfällig och åsikterna om hur det ska tolkas är många. Det bör dock inte räcka med en väsentlig påverkan i relation till kontraktssumman utan även av entreprenadsumman, det vill säga inklusive ÄTA-arbeten. Vad som i sammanhanget är en väsentlig påverkan får avgöras i det enskilda fallet. Den ledning som finns avseende vad som är väsentligt är utdaterad. Bland annat finns ett uttalande från dåvarande Riksrevisionsverket i samband med oljekrisen på 70-talet, där en ökning på tre procent av kontraktssumman ansågs som väsentligt. Den genomsnittliga vinstmarginalen för anläggningsentreprenader är inte mycket högre, vilket i min mening bör ha betydelse vid en väsentlighetsbedömning. Vinstmarginalen för olika entreprenörer är såklart olika men

114

Rebecca Nilsson

Rebecca Nilsson arbetar som advokat på Terra Advokat och har ett stort intresse för entreprenadrätt. Hon kommer från en familj med flera mark- och anläggningsentreprenörer och har även praktiskt erfarenhet av att arbeta inom entreprenad. rn@terraadvokat.se, www.terraadvokat.se

om drivmedelspriser ökar och leder till att en entreprenör går med förlust, sett till det relativt låga snittet, finns det enligt mig anledning att prisreglera. Var gränsen för väsentligt går återstår att se men för det fall att drivmedelspriset påverkar en entreprenad med mer än tre procent kan det finnas fog för att tillämpa bestämmelsen. Sammanfattningsvis är inte bestämmelsen helt enkel att tillämpa och ett förtydligande från domstolarna är efterlängtat.


Expert på beläggningsåtgärder för enskilda vägar

Svevia Tankbeläggning verkar över hela Sverige, med lokal närvaro från norr till söder, något vi är ensamma om. Vi utför beläggningsåtgärder såsom: • • • •

Ytbehandling (Y1) Indränkt makadam (IM/IMT) Justering med indränkt makadam (JIM/JIMT) Infräsning av makadam

Vi har dessutom en marknadsledande driftorganisation som finns över hela landet. Detta gör att vi kan erbjuda vassa priser på underhållsåtgärder såsom kantskärning, dikning, trumbyten med mera i samband med beläggningsarbeten. Vi kommer gärna och besöker er vägsamfällighet och lämnar ett åtgärdsförslag på lämplig beläggningsåtgärd. Tveka ej på att kontakta oss enligt nedan!

Västra Götalands län, Jönköpings län, Hallands län, och Skåne län

Uppsala län, Dalarnas län, Gävleborgs län och Västernorrlands län

Simon Elf Simon.elf@svevia.se 073 – 952 98 46

Hans-Anders Jonhans hans.jonhans@svevia.se 070 - 982 00 21

Örebro län, Värmlands län, Västmanlands län och Södermanlands län

Stockholms län

Björn Henriksson

Melina Stender melina.stender@svevia.se 070 – 205 70 26

bjorn.henriksson@svevia.se

Kronobergs län

Östergötlands län, Kalmar län och Blekinge län

Peter Karlsson peter-i.karlsson@svevia.se 070 - 314 95 13

Sebastian Johansson sebastian.johansson@svevia.se 070 - 437 21 09

070 - 299 00 68


POSTTIDNING B DAGENS INFRASTRUKTUR / STORDÅHD KOMMUNIKATION AB Sveavägen 159, 113 46 Stockholm

HJÄLP MED VATTENRENING?

Hyr vattenreningsutrustning utifrån ert behov. • Kemisk flockning/ fällning • Lamellsedimentering • pH-justering • Slamförtjockning • Mobila filterpressar

• Kolfilter • Rening tungmetaller • Jonbytare • Onlinemätning/ övervakning

• Loggning

Kontaktuppgifter: 08-4497112 www.alverdens.se

• Mobil vattenanalys