__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

ANLÄGGNING

PROJEKT

UNDERHÅLL #2 • 2021

Sundsvalls gamla E4

BLIR NY STADSGATA ÄTTETORPSBRON

byggdes bland tåg och bilar

RESIDENSET FRÅN 1600-TALET utmaning för tunnelbygge

ANLÄGGNINGSBETONG

– ger 50 procent lägre klimatavtryck Försök med

SMARTA SENSORER utomhus i Eslöv

KARDONBANAN – ny godsjärnväg i Norrköping


Bygg- & Anläggningsbranschens bästa projekt- & affärsverktyg Förenklad administration, full kontroll på projekten och ökad tillväxt. För stora, medelstora och små företag.

Ta steget mot en mer digital och lönsam verksamhet. Boka din demo idag via vår hemsida eller på 013-470 40 13

Läs mer på next-tech.com


Är du företagare i entreprenadbranschen?

Förenkla din vardag Nya krav på miljörapportering Du har säkert läst om de nya kraven på miljörapportering som myndigheterna ålägger alla entreprenadföretag. Om du dessutom har fått kundkrav som säger att du ska rapportera följesedeln digitalt så har vi goda nyheter till dig. Byggd för anläggningsbranschen Vår app hjälper dig att få full koll på projekten. Funktionerna har vi utvecklat tillsammans med chaufförer, maskinförare och transportledare. De förstår att den måste vara enkel och robust att använda.

Digital föjesedel Alla följesedlar kommer digitalt och kan skickas till kundernas system, klara för att godkännas. Appen fungerar på alla dina enheter utan krånglig teknik eller dyra licenser. Du betalar bara en avgift per månad och du kan avsluta när du vill. Använd Kubicom så sparar du tid, får bättre kontroll och får snabbare betalt. Du minskar din administration och kan fokusera på det du är bäst på! Ta kontakt med oss så berättar vi mer.

www.kubicom.com | 010-207 80 07 | info@kubicom.com KARLSHAMN, STOCKHOLM, GÖTEBORG, MALMÖ, HELSINGFORS


t(i

Lastvikt

Effekt

Hastighet

Flode

Lyft hojd

kg

hp

km/h

1/min

m

1550

35

10-20

Hitta din narmaste aterforsaljare

och for mer infomation om maskiner & tillbehor:

018 515104 Christopher@m u lti bolaget. se

Erbjudandet galler till och med 30-06-2021

68

2,9

Multione 7.35

Kampanj 399.995kr

Leasing fran 3 995kr/man

Begransat antal maskiner.

Pris ex morns.


eCom

Expo

Välkommen till framtidens fossilfria transporter Omställningen till eldrift av vår nyttotrafik har tagit fart på allvar. Nu öppnar arrangören av den framgångsrika elbilsmässan eCarExpo en mötesplats även för omställningen av de kommersiella fordonen. Den 6–7 oktober 2021 är det dags för premiär för eComExpo i Arlandastads nybyggda mässhallar.

eComExpo.se


DAGENS INFRASTRUKTUR // LEDARE

EN BRA MÖJLIGHET ATT SATSA PÅ KLIMATET VI HAR NU en bra möjlighet att genomföra kraftfulla klimatsatsningar som också hjälper till med den ekonomiska återhämtningen. Nyligen överlämnade Fossilfritt Sverige sina tio mest angelägna förslag för en fossilfri återhämtning till regeringen. Förslagen är en grön investeringsbank, minska risken vid uppskalning av tekniksprång, öka industri- och klimatklivet, snabbare beslutsprocesser, tredubblade investeringar i elledningar, möjliggöra satsningar i vätgasledningar, storskalig utbildning och ett kompetenslyft, öka anslaget till statsmiljöavtal, fortsatt skattebefrielse för höginblandade biodrivmedel och en klimatneutral offentlig upphandling. Förslagen handlar om hur staten kan hjälpa näringslivets transformation genom att ge incitament till och minska risken vid de förändringar som måste genomföras. De handlar också om att skapa grundförutsättningar som kompetensförsörjning och snabbare beslutsprocesser som är anpassade till att hantera transformation. Några länder har redan visat jättelika satsningar på en grön återhämtning. Detta öppna fönster måste nu också Sverige nyttja, ett ypperligt tillfälle som vi inte bör missa. När det gäller växthusgasutsläppen står vår transportnäring och

industri för varsin tredjedel i Sverige. Flertalet namnkunniga och stora industriprojekt som kan ge stora utsläppsminskningar, både i Sverige och globalt, har påbörjats de senaste åren. Dessa projekt är inom raffinaderier för biodrivmedel, fossilfri produktion av järn och stål och storskalig produktion av elbilsbatterier. I färdplanerna för fossilfri konkurrenskraft framställer 22 branscher sin väg mot fossilfrihet och vilka insatser som behövs från politiskt håll för att de ska nå fram till målen. Med Sveriges nu låga statsskuld och att det krävs stimulanspaket för att få igång ekonomin efter pandemin har regeringen nu en möjlighet att i höstens budget ge klimatomställningen den stimulans som krävs för att målet om noll nettoutsläpp av växthusgaser 2045 ska kunna nås. Kör hårt Sverige! I aktuellt nummer kan man bland mycket annat läsa om Västsverige som vill bygga mer järnväg. Om slussarna i Trollhättan, den gamla dubbelspåriga Ättetorpsbron utanför Norrköping har ersatts med två enkelspårsbroar. Kardonbanan som kopplar ihop järnväg och hamn, en gammal kaj som förvandlas till ett modernt RoRo-färjeläge i Trelleborg.

God läsning,

Jan Åström

Det kan bli dyrt att inte inkludera kunden - i resan mot regeringens bredbandsmål. Det kan handla om flera hundra tusen kronor om man inte är överens om vad som är sagt på plats hos slutkund. Men för att se till att transparensen är hög och att alla parter är nöjda tillhanda håller Studio 27 en tjänst till ett flertal stadsnät och entreprenörer i Sverige. Målet? Dokumenterad kundnöjdhet. Vi är i mitt i en enorm utvecklingsresa, och det går fort. För att kunna uppnå regeringens bredbandsmål att tillgodose i stort sett hela Sverige med bredband 2025 måste tillväxttakten i det svenska fibernätet fortsätta i rasande fart. Tjänsten eHUB har sedan fler år tillbaka hjälpt flera stadsnät och entreprenörer att inte glömma bort det allra viktigaste i resan – slutkunden. När det kommer till kritan: Hur många versioner finns det av den där excelfilen som ni fortfarande använder för att dokumentera processen och kundkommunikationen?

6

I eHUB dokumenteras hela fiberprocessen i en fastighet med bilder, text och signeringar via en app och ett webb-gränssnitt. Från det att uppkoppling beställs av kunden, tills att den sista entreprenören har lämnat fastigheten och uppkopplingen är aktiverad. Det handlar om tre faser; Planering (hur man ska gräva etc.), utförandet och till sist bekräftelsesteget, där slutkundens omdöme och nöjdhet dokumenteras i ett digitalt signerat dokument som delas med alla parter. Vad händer när avtalsägaren, slutkunden eller underentreprenören inte delar samma bild av vad som är sagt? Det kan bli dyrt. Flera hundra tusen kronor. Förresten, eHUB kan dokumentera vilka arbeten som helst hos slutkund, inte bara fiber. Fredrik Elliot, Studio 27 Läs mer om eHUB på www.studio27.se/ehub

Foto: Ludvig Ryman


DAGENS INFRASTRUKTUR // INNEHÅLL

#2 • 2021

INNEHÅLL

UTGIVARE

6 7 8

LEDARE INNEHÅLL NYHETER

CHEFREDAKTÖR OCH ANSVARIG UTGIVARE

11 13 14 16 17

Maskinia firar dubbelt upp 2021 Wittra omdefinierar Internet of Things Västsverige vill bygga mer järnväg Samråd om slussar i Trollhättan Sany grävmaskiner kommer till Sverige

Stordåhd Kommunikation AB Box 451 30, 104 30 Stockholm Telefon: 08-5010 8710 Fax: 08-5010 8719

Jan Åström jan.astrom@storkom.se

ART DIRECTOR

Anneli Markström anneli.markstrom@storkom.se

REDAKTÖR

Lars-Olof Tandberg larsolof.tandberg@storkom.se

PRENUMERATION

Benjamin Jonsson benjamin.jonsson@storkom.se

TRYCK

Exakta Print AB, Malmö 2021

OMSLAGSBILD Järnvägsspår Bild: Rouzes

BESÖK OSS ÄVEN PÅ:

www.dagensinfrastruktur.se facebook @dagensinfrastruktur www.issuu.se www.ocast.com www.mynewsdesk.se

ANLÄGGNING

PROJEKT

UNDERHÅLL #2 • 2021

DAGENS INFRASTUKTUR #2 • 2021

Sundsvalls gamla E4

BLIR NY STADSGATA ÄTTETORPSBRON

byggdes bland tåg och bilar

RESIDENSET FRÅN 1600-TALET utmaning för tunnelbygge

ANLÄGGNINGSBETONG

63 64

TUNNEL Gullbergstunneln fullbordar två vägstråk längs Göta älv Residenset från 1600-talet utmaning för tunnelbygge

JÄRNVÄG 66 Triangelspår vässar logistik vid knutpunkten Storuman 68 Schaktarbetet i slutfasen vid Södra stambanan 70 Kardonbanan kopplar ihop järnväg och hamn

VINTERVÄGHÅLLNING 18 Snöröjningen behöver långsiktiga regler och skäliga priser 20 ”Krångla till det kan vem som helst göra” 21 Trafikverket vill göra det lönsamt att röja snö HAMN 23 Brunnar och kanalisation i innovativt material 76 Norrköpings hamn rustar för framtiden LADDINFRASTRUKTUR 78 Gammal kaj förvandlas till modernt 24 ”Elektrifieringspakten” har initierats av RoRo-färjeläge Stockholms stad 26 ”En hållbar bilindustri kan inte fortsätta att 81 INFRAMARKNAD förlita sig på ohållbar gruvdrift” 97 VI BYGGER INFRA-SVERIGE DIGITALISERING BETONG 28 Försök med smarta sensorer utomhus i Eslöv 98 Klimatförbättrad anläggningsbetong 32 Kopplar ihop maskinägare och beställare – ger 50 procent lägre klimatavtryck 34 Stadsnätsföreningen stödjer den kommunala digitala välfärdsresan 37 ”Pandemin har medfört utmaningar för cybersäkerheten” 38 PTS ledningskoll har koll på ledningarna 40 Databaskompetens säkrar relevant besluts underlag 42 Levererar tjänster för ett säkrare internet VÄG 44 Bättre säkerhet vid vägarbete 45 Netherlands meet sustainability goals with recycled asphalt paving 46 Förbifart Stockholm utvecklar säkerhets arbetet 48 Första delsträckan på gång för mötesfri E4 norr Umeå 51 Säkerheten viktigast vid sprängning 52 Dubbla körfält och cirkulation ger bättre genomfart i Mora 54 Sundsvalls gamla E4 blir ny stadsgata med resecentrum

16

– ger 50 procent lägre klimatavtryck Försök med

SMARTA SENSORER utomhus i Eslöv

KARDONBANAN – ny godsjärnväg i Norrköping

SCHAKTFRITT 57 Schaktfria metoder för långsiktigt hållbar utveckling BRO 60 Broar förstärks för tyngre laster 62 Ättetorpsbron byggdes bland tåg och bilar

63 7


DAGENS INFRASTRUKTUR // NYHETER

INFRANYTT

PILOTPROJEKTET MED BATTERIELEKTRISK LASTBIL SUMMERAS EN MÅNADS testkörning i arktiskt klimat är över. Pilotprojektet med en batterielektrisk lastbil med laddningsstationer kan summeras: – Det har överträffat alla förväntningar, konstaterar Lars Wallgren, logistikchef, Kaunis Iron. Under februari månad genomfördes pilotprojektet med en testbil från Volvo Lastvagnar, laddare från ABB med Vattenfalls och Wist Last & Buss experter.

MASKINSTYRNING för grävlastare I SAMARBETE MED Huddig har Moba Sweden utvecklat en lösning för maskinstyrning till grävlastare. Systemet har två profiler som underlättar växelvis arbete med grävaggregat och lastare. Lösningen är baserad på Moba Swedens 3D-system Xsite PRO, ett GNSS-baserat system som ger hög precision, säkerhet och noggrannhet vid exempelvis grov- och finplanering. Grävsystemet bygger på MOBA Swedens beprövade teknologi för grävmaskiner och möjliggör precisa utsättningar och kontrollmätningar. – Vi har sett en ökad efterfrågad av maskinstyrning och 3D-system bland våra kunder. Tillsammans med Moba har vi hittat en bra lösning för grävlastare som täcker hela maskinen, både lastare och grävsida, säger Daniel Myrgren, marknad- och försäljningschef på Huddig AB. Med en Huddig som är utrustad med Mobas grävsystem, kan föraren sömlöst byta mellan de två profilerna, vilket ger möjlighet att optimera användningen av lastaren och grävaggregatet. Huddigs integrerade rotationssensorer används i svängbom och midja, vilket ger en konstant

Moba maskinstyrning för Huddigs grävlastare.

position på båda skoporna. Systemet erbjuder enkel navigering. Via en 8,4 tums display som placeras i hytten kan föraren bevaka arbetet och få realtidsinformation. – Maskinstyrning bidrar till ökad effektivitet och säkerhet och ger möjlighet till ökad lönsamhet för entreprenören. När arbetet blir rätt från början sparar man både tid och pengar, säger Patrik Wallgren, vd på Moba Sweden.

SVERIGES SNABBASTE SUPERDATOR INVIGD BERZELIUS ÄR NU Sveriges snabbaste superdator för AI och maskininlärning och finns på Nationellt superdatorcentrum vid Linköpings universitet. En donation på 300 miljoner kronor från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har möjliggjort bygget av den nya superdatorn.

BELLMAN GROUP FÖRVÄRVAR NORRVIDINGE 2020: VOLKSWAGEN STÖRSTA ELBILSMÄRKET I SVERIGE DELLNER DAMPERS som tillverkar dämpare och buffertar till tåg, containerhantering och broar, har nyligen levererat dämpare till Göteborgs nya landmärke Hisingsbron. Produktionen och leveransen skedde i rekordfart för att en planerad spåromläggning ska kunna genomföras redan i sommar. Läs mer på www.dagensinfrastruktur.se

8

BELLMAN GROUP HAR tecknat avtal om förvärv av Norrvidinge, ett företag som tillhandahåller transport och maskintjänster samt anläggningsmaterial i södra Sverige. Norrvidinge gruppen har en liknande struktur som Bellman Group och förvärvet är ytterligare ett steg i strategin att skapa en heltäckande leverantör till bygg- och anläggningsbranschen. Bellman Group har inte tidigare varit representerad i södra Sverige där Norrvidinge har en mycket stark position. – Förvärvet av Norrvidinge ligger helt i linje

med vår förvärvsstrategi och framför allt vår önskan att fortsatt expandera verksamheten i södra Sverige. Norrvidinge har en affärsmodell som passar väldigt bra in i Bellman Group. Ett välskött och expansivt bolag som innebär att Bellman Group ytterligare stärker sin position på marknaden, säger Håkan Lind, vd i Bellman Group. Förvärvet är bland annat villkorat av att Konkurrensverket lämnar sitt godkännande till transaktionen. Tillträde förväntas ske i juni 2021.


KOMPLETTA MILJÖER MED BENDERSKVALITET

FRAMTIDENS INFRASTRUKTUR

Benders är mycket mer än takpannor och marksten! Vårt marknadsledande sortiment för det offentliga rummet omfattar smarta lösningar för all slags infrastruktur. Här hittar du kantsten, stödmurar och en lång rad genomtänkta produkter för väg, järnväg och projekt – och vi tar gärna fram ännu fler, anpassade för just dina behov!

www.benders.se

Det naturliga valet


Fordonsvåg och Viktoria2

WE MAKE IT EASY

Utvecklat för maximal effektivitet och noggrannhet.

Kontakta oss för mer information: 036-31 42 00

Vi är störst på den nordiska marknaden inom tung fordonsvägning.

info@flintab.se

Vårt erbjudande inkluderar det smarta vägningssystemet Viktoria2, robusta vågar och en förstklassig serviceorganisation.

www.flintab.se

Med en fordonsvåg från oss får ni säkerhet och kontroll över era in- och utleveranser. Den information som genereras via Viktoria2 kopplas direkt till era befintliga system för t.ex. fakturering- och statistikuppföljning. Kontakta oss för ett heltäckande system som ger kontroll och ökad effektivitet!

VägbyggnadLÖSNINGAR INNOVATIVA Stötmurar OCH HÅLLBARA Erosionskydd PRODUKTER FÖR GräsarmeringMILJÖ OFFENTLIG

Vi skapar säkra lösningar

- till bygg- och anläggningsarbeten Vi hjälper dig under hela projektförloppet och utforma den bästa lösningen för varje behov.

Tel: 0771 48 90 00 www.byggros.com

TRÖTT PÅ DIN LUKTANDE OCH HÖGLJUDDA DIESEL-KANON?

NU FINNS DET ETT ALTERNATIV! AIRREX AH-200/300/800 Nästan luktfri och tyst diesel-driven infrarödvärmare med 100% effektivitet I Behöver inget avgasrör ut I Biodiesel eller diesel I Ingen fläkt I Flyttbar, ingen montering I Termostatstyrd (0-40ºc) I Tyst, bara 48dB I Inga glödheta ytor I 13kW, 15kW och 22kW modeller FÖRBRUKSNINGSEXEMPEL Isolerad industrihall, kubikvolym: 500m³. Temperaturen ute: -0ºc, inne: +15ºc: Bränsleförbrukning/dygn: ca. 2,5L

Hitta din närmaste återförsäljare:

3 ÅRS GARANTI

10SE_airrex_190x1255_uusikuva.indd

SERVICE I HELA SVERIGE

1

www.rexnordic.com tel. 072 200 22 22

29.8.2019 11.17


DAGENS INFRASTRUKTUR // DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV MASKINIA

MASKINIA

firar dubbelt upp 2021 En bra maskinaffär bygger på långsiktigt förtroende och trygghet. Att Maskinia har haft förtroendet att representera Doosan i 30 år och Case i 10 år är ett bra bevis på detta. Det är även företagets kunder som litar på att Maskinia stöttar dom under hela ägandet. – BÅDE DOOSAN OCH CASE visar förtroende för hur vi på Maskinia marknadsför och förvaltar deras varumärken. Det hade vi inte klarat om vi inte också hade haft förtroende från våra kunder, som känner en trygghet i att vi inte bara levererar nya maskiner, utan även tar hand om dom hela vägen med service, support och eftermarknad, säger Fredrik Holmquist som är vd för Maskinia.

MASKINIA+DOOSAN=30ÅR Det var under maskinmässan Bauma i München i början av 90-talet som Maskinia och Doosan, då Daewoo, fick upp ögonen för varandra. Daewoo var på den tiden en uppstickare bland maskinleverantörerna i Europa med siktet högt ställt. – Vi såg potentialen i Doosan och Doosan såg Maskinia som en etablerad aktör som kunde lansera märket på den svenska marknaden. 1991 skrevs avtalen om generalagenturen. I början var det bitvis trögt att övertyga de svenska maskinentreprenörerna, men idag är Doosan Sveriges tredje största entreprenadmaskinmärke. Det har varit en fantastisk resa, berättar Fredrik Holmquist. Doosan har ett brett sortiment och Maskinia levererar maskiner i alla produktgrupper. Bandgrävare och hjulgrävare är etablerade med höga marknadsandelar. De senaste åren har även minigrävare nått stor framgång och Doosan är idag ett av de större märkena i Sverige. Intresset för dumprar och hjullastare växer kontinuerligt. Stora förväntningar finns på maskinerna i nya 7-serien, där framför allt hjullastarna har fått en ”total makeover”.

– När Maskinia firar så är det kunderna som får presenterna, säger Fredrik Holmquist, vd för Maskinia.

MASKINIA+CASE=10 ÅR När Fredrik Holmquist tog över som vd för Maskinia utökades produktportföljen med Case Construction Equipment 2011. Detta för att komplettera Doosan med ytterligare ett kvalitetsmärke. Sedan dess har Maskinia genom försäljning och eftermarknad med hög geografisk täckning lyckats etablera Case som en stabil spelare på den svenska maskinmarknaden. – Att Case kommit så här långt i Sverige på så kort tid beror på att maskinerna har en unik hydraulik, kvalitet och låg driftkostnad. Har man en gång kört en Case och fått känna på både hydraulik och plånbokseffekterna så blir man lätt en återkommande kund, understryker Fredrik Holmquist. I Sverige är det de Case Japantillverkade bandgrävarna som säljs i störst volym. Hjullastare säljs mer och mer och är en värdig utmanare till de ledande konkurrenterna. Hjullastarna levererar i prestanda och ekonomi, men har även en fantastisk servicevänlighet.

År 2021 blir alltså ett riktigt jubileumsår för Maskinia. Kunderna kommer att märka av detta genom bland annat kanonerbjudanden på Doosans minimaskiner från 1 ton upp till hjulgrävare på 18 ton. Case firar med erbjudande på de otroligt populära kortrumpade bandgrävarna från 9–16 ton samt kompakthjullastarna 221F/321F. – När Maskinia firar så är det kunderna som får presenterna, avslutar Fredrik Holmquist.

- Din maskinpartner

www.maskinia.se 11


DAGENS INFRASTRUKTUR // NYHETER

Christer Nederstedt är ny marknads- och försäljningschef för Kvarken Ports. Bild: Kvarken Ports

SOKKIA.COM

Professionella instrument för dig med höga krav! GNSS och Optiska Mätinstrument

SOKKIA´s målsättning är att alltid leverera produkter med hög prestanda och precision utvecklade för att möta branschens höga krav inom kartläggning, konstruktion och industriell mätning. SOKKIA har använts vid stora och betydande projekt världen över.

KVARKEN PORTS

Med en produkt från SOKKIA är du garanterad högsta precision och hög produktivitet många år framöver.

förstärker på marknadssidan

SOKKIA erbjuder ett brett sortiment av mätinstrument.

AUTHORIZED DEALER

12

Karlstad 054 - 21 60 60

Göteborg 031 - 20 40 10

Stockholm 08 - 754 31 30

Helsingborg 040 - 49 03 40

www.blinken.eu

KVARKEN PORTS, som sköter driften av hamnarna i Umeå och Vasa, har rekryterat Christer Nederstedt som ny marknads- och försäljningschef. Det är ett steg i att stärka Umeå som logistiknav och ta nästa steg för nya hållbara transporter. – Jag ser fram emot att vi tillsammans med våra samarbetspartners och kunder fortsätter att utveckla och stärka Umeå hamn. Att vi idag har järnväg fram till kajen som i sin tur ansluter såväl till Botniabanan som kommande Norrbotniabana är och kommer att vara ett viktigt kundvärde och en vital del i vår marknadsposition, säger Christer Nederstedt. Han kommer närmast från Nolia AB där han arbetat som försäljningschef. Innan dess har han bland annat jobbat för SAS under flera år i ledande positioner med verksamhetsutveckling, kundservice och försäljning. – Vår uppgift är att skapa värden för våra kunder och det gäller såväl passagerare som godstrafik. Det känns därför bra att ta med mig den erfarenhet jag har från transportbranschen och jag tänker då närmast på min tid på SAS huvudkontor i Stockholm, säger Christer Nederstedt. Han konstaterar att Kvarken Ports mål är tydligt, att vara en kvalitetshamn med fokus på kundernas behov och klimatsmarta lösningar. Kvarken Ports vd Teijo Seppelin är nöjd med rekryteringen av Christer Nederstedt. – Hans breda kompetens inom försäljning och kundrelationer blir en stor tillgång för oss i vår satsning att utveckla Umeå hamns erbjudande, säger Teijo Seppelin.


DAGENS INFRASTRUKTUR // DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV WITTRA

WITTRA

omdefinierar Internet of Things Med lanseringen av sitt IoT Network Kit håller Wittra på att omdefiniera innebörden av Internet of Things (IoT). Traditionellt tar det månader innan ett system kan visas för kunden. Med Wittras Network Kit kan ett företag på några timmar sätta upp ett nätverk och förse verktyg, maskiner och andra tillgångar med taggar för spårning och övervakning. Kunden får direkt ett bevis på att systemet fungerar, så kallat Proof of Value. WITTRAS LÖSNING INNEBÄR ett enkelt och praktiskt sätt att spåra och övervaka ett företags tillgångar. Den banbrytande positioneringstekniken gör det möjligt att se var utrustning och maskiner befinner sig i alla typer av miljöer, något som tidigare ansågs vara omöjligt med smalbandsteknik. – När vi pratade med de stora aktörerna på marknaden om att kunna positionera med smalband sa dom att det är omöjligt. Jag gillar inte den tanken och vi satte igång att arbeta. Det tog oss åtta år att göra det omöjliga, säger Håkan Dackefjord som är en av grundarna till företaget Wittra. Att processen tagit åtta år är ingen slump. Håkan och hans medarbetare ville vara säkra på att deras system skulle vara så färdigutvecklat att kunden själv enkelt kan installera och börja använda det direkt. Genom att erbjuda unika förintegrerade, förprovade och säkra produkter för omedelbar distribution, kan Wittra minska komplexiteten i alla IoT-projekt. Produkterna är baserade på öppna standarder för att säkerställa interoperabilitet och enkel integration, så att användaren kan samla in, kommunicera och kontrollera tillgångar. Systemets enheter körs på ett 6lowpan IP-baserat true mesh radionätverk. Det använder sub GHz-spektrumet vilket ger lång räckvidd och bra penetration av strukturer för robust och pålitlig dataleverans i alla miljöer. Wittras Network Kit består av en gateway, sensortaggar, nätverks-

routrar och alla tillbehör som behövs för att ett IoT-projekt ska kunna vara igång på några timmar. Att distribuera systemet via Wittras molnbaserade API är enkelt och intuitivt och gör att systemet verkligen är färdigt att använda ”Out of the Box”. Varje tagg har sensorer för positionering, temperatur, accelerometer, gyroskop och magnetometer. Ytterligare sensorer kan läggas till via en plug-on-sensor för att mäta fukt, omgivande ljus och lufttryck. Systemets routrar bildar ett så kallat multihopnätverk som är självläkande. Om en router slutar fungera märker nätverket det och skickar då informationen via en annan router. Nätverket hittar alltid bästa vägen för att skicka information. – Med lanseringen av Wittra IoT Network Kit tror jag att vi placerar oss i framkant inom IoT-branschen. Det är ett svar på tydliga marknadsbehov för att tillhandahålla praktiska IoT-lösningar som ger kunderna mer värde snabbare och med mycket mindre komplexitet, säger Thomas Bennet, vd för Wittra. Produkter finns att köpa via Mouser och Premier Farnell och erbjuder en out-of-the-boxupplevelse som ger ett snabbt Proof of Value. www.wittra.se

13


DAGENS INFRASTRUKTUR // JÄRNVÄG

Västsverige vill bygga

MER JÄRNVÄG

Det behövs stora satsningar på utbyggd järnväg i Västsverige för att möta ökande befolkning, industrins utveckling och för att förbättra kompetensförsörjningen i regionen. Viktiga projekt är nya järnvägar mellan Oslo och Göteborg, Göteborg-Borås-Jönköping och dubbelspår mellan Göteborg och Alingsås. AV LARS-OLOF TANDBERG

– HÄLFTEN AV DE multinationella företag som finns i Sverige utgår från Västsverige. Det ställer stora krav på vår infrastruktur. Hälften av all containertrafik som hanteras i Sverige går via Göteborgs hamn. Hälften av all import kommer antingen via järnväg eller via hamnen till Västsverige. Det riskerar att skapa flaskhalsar om vi inte anstränger oss mer när det gäller infrastruktur. Det konstaterade Kristina Jonäng (C), som är ordförande i regionutvecklingsnämnden i Västra Götalandsregionen på ett webbinarium med rubriken Västsverige har växtverk som hölls av Västra Götalandsregionen. Kristina Jonäng konstaterade att det främst är fyra orsaker till att Västsverige har växtverk. Det är dels regionens egna satsningar på infrastruktur som drivs på av befolkningsökningen. Det andra är industrins behov, som även handlar om hela Sveriges industriella utveckling. Det finns även utmaningar vad gäller hela Skandinaviens logistikbehov som berör Göteborg och hela Västsverige. Dessutom

14

Det behövs stora satsningar på utbyggd järnväg i Västsverige för att möta ökande befolkning, industrins utveckling och för att förbättra kompetensförsörjningen i regionen. Bild: Birgitta Lagerlöf

är det viktigt hur hela EU:s transportpolitik utvecklas för att undvika växtverk. – Allt detta sammantaget gör att vi får oerhört stora kapacitetsproblem i järnvägssystemet i Västsverige.

JÄRNVÄG OSLO-GÖTEBORG Ett högt prioriterat mål är att det byggs järnväg hela vägen mellan Oslo och Göteborg. – Så länge det inte görs riskerar vi en tröghet på arbetsmarknaden och en ohållbar trafiksituation på E6 när huvuddelen av transporterna går på lastbil. Vi behöver lyfta över gods på järnväg. EU är berett att lägga upp till 50 procent i finansiering för en järnväg mellan Oslo och Göteborg. Så vi hoppas att riksdag och regering har för avsikt att fullfölja dom här satsningarna och ta den utsträckta handen från EU, sa Kristina Jonäng. Hon berättade även att regionens viktigaste prioritering är att bygga en järnväg mellan Göteborg och Borås. – Då skulle vi kunna öka kollektivtrafikresorna från sju miljoner till 17 miljoner på den sträckan. Det är också viktigt att få en station i närheten av Landvetters flygplats. Att bygga ut de fyra milen mellan Göteborg och Alingsås till dubbelspår skulle ge näringslivet mycket säkrare tillgång till Göteborgs hamn för att snabbt få ut sina transporter. Det är viktigt för att stärka industrins konkurrenskraft.

BYGG FÖR FRAMTIDEN Jens Holm (V) som är ordförande i riksdagens trafikutskott, pekade på vikten av förbindelsen Oslo-Göteborg-KöpenhamnHamburg. – Om åtta år har vi en tunnel mellan Tyskland och Danmark. Då kommer tågtrafiken att öka markant. Då måste vi se till att Sverige inte blir den nya flaskhalsen. Då måste vi bygga ut ny järnväg utifrån det perspektivet. Alla talare var överens om att det satsas för lite pengar på utbyggnaden av järnväg. Jens Holm tycker att det går för långsamt med att flytta över godstransporter från väg till järnväg.


DAGENS INFRASTRUKTUR // JÄRNVÄG – Det finns en strategi för det men så här långt har det inte skett någon nettoöverflytt alls. Här behöver man göra det dyrare att transportera på väg och det finns ett förslag om en kilometerskatt för lastbilstransporter på väg. Då skulle vi kunna få intäkter för att investera i järnvägen.

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Anders Wagner på Västsvenska Handelskammaren påpekade att kompetensförsörjning är en stor utmaning för många företag. Han menar att diskussionerna om nya stambanor sällan tar upp den lokala nyttan med nya möjligheter till pendling. – Genom att koppla ihop Göteborg, Borås och Jönköping skulle man gå från tre till en stor arbetsmarknadsregion, med en miljon invånare, fyra universitet och högskolor och en internationell flygplats. Då kan företagen söka folk i ett större område och arbetstagarna kan bo kvar och pendla till jobbet. Gustaf Engstrand, näringspolitisk chef på Tågföretagen, menade att det finns stora brister i de samhällsekonomiska kalkylerna när järnvägssatsningar planeras. – De dynamiska effekter som större arbetsmarknadsregioner kan ge är svåra att få in i den samhällsekonomiska kalkylen. Då ser man inte de positiva effekterna förrän i efterhand. Det är ju i förhand vi vill se en positiv kalkyl för att kunna motivera investeringarna, konstaterade Gustaf Engstrand.

LÖSNINGAR FÖR JÄRNVÄG I VÄST I rapporten ”Västsverige har växtvärk – nästa steg för järnvägen” föreslår Västra Götalandsregionen lösningar för järnvägen, som alla 49 kommuner i Västra Götaland står bakom.

– Om åtta år har vi en tunnel mellan Tyskland och Danmark. Då måste vi se till att Sverige inte blir den nya flaskhalsen, och bygga ut ny järnväg utifrån det perspektivet, sa Jens Holm (V) som är ordförande i riksdagens trafikutskott. Bild: Riksdagen

SMART OCH SÄKER BRÄNSLEHANTERING Du kan alltid välja att hyra våra produkter.

TransMaster

Nytillverkade cisterner

Rekonditionerade cisterner

Utrustas enligt önskemål. Även rostfritt. Volymer från 1,5 m3 - 180 m3

Utrustas enligt önskemål. Volymer från 1,5 m3 - 10 m3

Transportgodkända kombitankar

Plasttankar från Kingspan®

Tankstationer

1 000, 1 500 och 2 000 liter. Möjlighet till förvaring av Ad-Blue.

För transport och förvaring av bränsle. 200-900 liter. Även ADR.

Kundanpassade tankstationer. Utrustas enligt önskemål.

Transportgodkända ADR-tankar. Volymer från 400-3 000 liter.

Du vet väl att vi köper din gamla cistern?

Kan beställas isolerad med värme för Ad-Blue.

AB GÅRDSCISTERNER ABG Oxelgrensvägen 25 | 152 42 Södertälje | www.abg.se | info@abg.se | Tel: 08-549 530 00

15


DAGENS INFRASTRUKTUR // SLUSS

De gamla slussarna från 1916 har snart tjänat ut. Bild: Annakarin Thelin

Samråd på gång om

SLUSSAR I TROLLHÄTTAN Vänersjöfarten är beroende av slussarna i Lilla Edet, Trollhättan och Vänersborg. Men dessa drygt 100 år gamla slussar når snart sin tekniska livslängd. Nu är processen i full gång för mångmiljardbygget av helt nya slussar. I vår och i höst sker samråd kring Trafikverkets planer. AV GÖSTA LÖFSTRÖM

TROLLHÄTTE KANAL är namnet på vattenvägen från Kattegatt till Vänern, alltså från Göteborg till Vänersborg. Den är 82 kilometer lång, varav tio kilometer är grävd och sprängd. Nivåskillnaden är cirka 44 meter, vilka övervinns med hjälp av sex slussar. Fyra i Trollhättan (sammanlagt 32 meters nivåskillnad) och en i vardera Lille Edet och Vänersborg (sex meter per plats). Spår finns fortfarande av 1800 respektive 1844 års slussleder och om några få år sällar sig 1916 års slussled till de historiska minnena. Dagens slussar i Trollhättan är 13,5 meter breda och 89 meter långa. För de nya slussarna har det talats om möjliga mått på 17 x 110 meter för att möjliggöra större och effektivare tonnage. Vänersjöfarten har stor strategisk betydelse särskilt för de inre delarna av Västsverige. Sjöfarten har stor kapacitet som alternativ till såväl järnvägs- som landsvägstrafik. Dagens slussar trafikeras i genomsnitt av ett tiotal fraktar fartyg per dygn och under sommarmånaderna passerar sammanlagt flera tusen fritidsbåtar, många av dem på väg mellan Kattegatt och Östersjön via Vänern och Göta kanal. De största fartygen som kan passera dagens slussar lastar upp emot 4 000 ton. 2030 anses slussarna som byggdes 1916 vara uttjänta. Det går inte längre att upprätthålla deras funktion med underhåll och än mindre går det att bygga om de befintliga slussarna. Det skulle under flera års tid omöjliggöra sjöfart till hamnar som Vänersborg,

16

Karlstad, Kristinehamn, Lidköping och Otterbäcken. De drivs av Vänerhamnar AB, som årligen hanterar cirka tre miljoner ton gods. Det krävs helt nya slussar, strax intill de gamla i Lilla Edet och Vänersborg och en helt ny slussled i Trollhättan. I vår sker samråd med allmänheten, näringsliv, organisationer och myndigheter som berörs av projektet kring de två alternativa sträckningarna i Lilla Edet respektive Vänersborg, direkt väster eller öster om nuvarande sluss på respektive ort. I höst kommer samråd att ske i Trollhättan. Till dess fortsätter lokaliseringsutredningen. Tre huvudsakliga alternativa stråk för den nya slussleden har dock redan presenterats. Ett stråk ”söder” om den nuvarande leden, genom delar av Skoftebyns bostadsområde mellan Göta älv och Åkers sjö och två alternativ norr om den nuvarande leden. Det ena, stråk ”mitt” genom 1800 och 1844 års slussområde och ett stråk ”norr” om 1800 års slussled och passage norr om bebyggelsen i Västergärde. Under åren 2022 till 2024 sker projekteringsarbete och tillståndsprocesser. Byggstart är planerad till 2025/2026 och mellan 2030 och 2032 beräknas de nya slussarna vara klara och öppna för trafik och dagens slussar tas ur drift. Beräknad kostnad cirka fyra miljarder kronor. Projektet är ett samarbete mellan Trafikverket, som är byggherre och Sjöfartsverket, som är infrastrukturhållare och statlig förvaltare av slussanläggningarna.


DAGENS INFRASTRUKTUR // DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV SANY GRÄVMASKINER

SANY GRÄVMASKINER kommer till Sverige

Sany grävmaskiner gör come back i Sverige. Nya generalagenten Sany Nordic vill visa svenska maskinägare kostnadseffektiva maskiner med bra prestanda, säkerhet, komfort och ergonomi. Första tillfället blir på mässan Entreprenad Live i Göteborg i september. I DEN SENASTE statistiken från mediekoncernen KHL ligger Sany på plats fem över de största tillverkarna av anläggningsmaskiner. Företaget har 5,4 procent av världsmarknaden. Sany har sålts i Sverige tidigare men säljs nu via generalagenturen Sany Nordic med bas i Göteborg. – Det är väldigt spännande att få chansen att presentera ett relativt okänt maskinmärke för svenska maskinägare. Sany tillverkar sina maskiner med högkvalitativa komponenter från bland annat Cummins, Yanmar och Kawasaki. Det är samma komponenter som de etablerade maskintillverkarna använder, påpekar Mattias Edvardsson som är business unit director på Sany Nordic. Sanys grävmaskiner lanseras i Sverige som ett kostnadseffektivt alternativ. Sany tillverkade i fjol 100 000 grävmaskiner i sina fabriker i Kina. Fabrikerna är byggda för hög effektivitet och har en hög grad av automation. Det gör att priserna på maskinerna kan hållas nere utan att kompromissa med kvaliteten. – Det finns en uppfattning i Sverige att maskiner från Kina skulle vara slarvigt kopierade västerländska maskiner med lägre kvalitet. Det stämmer inte längre, säger Mattias. Som exempel pekar han på bilindustrin. I början sågs Hyundai och KIA som sämre produkter men i dag ligger dom i toppskiktet med bra kvalitet, konkurrenskraftiga priser och bra garanti. – Det tar tid att bygga upp det förtroendet, men i dag är det ingen som fnyser åt Hyundai eller KIA. En liknande utveckling har skett på maskinsidan. Det är det förtroendet vi nu vill bygga upp

hos Sveriges maskinägare, säger Mattias Edvardsson. De grävmaskiner som säljs i Sverige har utvecklats och anpassats speciellt för den europeiska marknaden. Maskinerna tillverkas i Kina men basen för Sanys återförsäljarnätverk i Europa ligger i Tyskland. Där finns även Sanys central för eftermarknad med reservdelslager, servicesupport och utbildningscenter. I Sany Nordics produktsortiment finns tolv bandgrävare, från minstingen SY16C på 1 750 kilo till 50-tonnaren SY500H. Dessutom finns en 50 tons grävare med rivningsaggregat. Alla maskinerna har fem års garanti. Sany Nordic AB startades som systerbolag till PM Nordic AB och har fyra årtionden med erfarenhet av tunga entreprenadmaskiner som svensk generalagent för tyska betongpumptillverkaren Putzmeister. – Vi strävar efter att bilda ett partnerskap med våra kunder och då räcker det inte bara att sälja en maskin. Vi måste se till att eftermarknaden fungerar och att vi kan ge kunderna support. Då kommer dom tillbaka nästa gång det är dags att köpa maskin. Därför ser jag fram mot att träffa nyfikna maskinentreprenörer på Entreprenad Live i september, hälsar Mattias Edvardsson.

www.sanynordic.se 17


BDX kommunikationschef Fredrik Palmquist tycker att beställarna är för dåliga på att följa upp miljökraven i snöröjningskontrakten. Det kan leda till snedvriden konkurrens mellan de entreprenörer som sköter sig och de som inte gör det. Bild: Per Pettersson

Snöröjningen behöver

LÅNGSIKTIGA REGLER OCH SKÄLIGA PRISER – Låga priser kombinerat med kortsiktiga krav på senaste miljötekniken på lastbilar och maskiner gör det svårt för seriösa entreprenörer att få lönsamhet. Då avstår många hellre från snöröjning, säger Fredrik Palmquist, kommunikationschef på BDX, som ser att intresset att ta åt sig snöröjning minskar hos företagets medleverantörer. AV LARS-OLOF TANDBERG

I DEN SENASTE konjunkturrapporten från bransch och arbetsgivarorganisationen Maskinentreprenörerna (ME) svarar endast sju procent av de tillfrågade entreprenadföretagen att de anser att snöröjning ger en rimlig förtjänst. På frågan om företagen tänker bjuda på snöröjningsuppdrag framöver svarade 49 procent nej. – Det här är en väckarklocka för kommuner, entreprenörer och fastighetsägare som behöver de här vintertjänsterna. Ska man följa regelverk i våra kollektivavtal så går det inte att få lönsamhet med snöröjning. Och våra medlemmar är inga fuskare och vill göra ett bra jobb. Då väljer dom hellre bort den här verksamheten, säger Anders Robertsson som är vd Maskinentreprenörerna. LÅGA PRISER BDX utför snöröjning i norra Norrland. På senare år är det färre och färre av BDX medleverantörer och delägare som vill ta åt sig snöröjningsuppdrag. – Många tycker att intäkterna från snöröjning är för små för att man ska kunna ha anställd personal och det är svårt att kombinera med andra uppdrag. Då hamnar man i läget att man förlorar mer på att köra än att låta grejerna stå under vintern, säger Fredrik Palmquist som är kommunikationschef på BDX.

18

Han konstaterar att priserna för snöröjning har gått neråt under flera år men att priserna de senaste åren börjat gå upp något. Men det handlar inte enbart om pengar. Det är även en kulturfråga. – Här uppe i norr måste du vara beredd att åka ut när som helst på dygnet om det snöar. Det är det inte alla som ställer upp på längre. I takt med att ersättningarna blir lägre blir det färre som vill offra sitt sociala liv för att snöröja.

ÖKANDE KLIMATKRAV Fredrik Palmquist menar att Lagen om offentlig upphandling (LOU) bidrar till det minskade intresset att snöröja. – Enligt LOU ska beställaren utvärdera anbuden både efter pris och kvalitet. Men det landar oftast i att man enbart tittar på priset. Samtidigt ökar klimatkraven. Om du måste investera i en lastbil med Euro 6 eller en maskin med steg 5 kostar det en rejäl slant. Krav på nya miljömaskiner och alternativa drivmedel kombinerat med låga priser är en ekvation som inte går ihop. Därför avstår många från snöröjning. Han tycker även att beställarna är för dåliga på att följa upp miljökraven i upphandlingarna och att det riskerar att leda till en snedvriden konkurrens mellan de entreprenörer som sköter


DAGENS INFRASTRUKTUR // VINTERVÄGHÅLLNING sig och de som inte gör det. – De entreprenörer som inte vill fuska får då köra till väldigt låg avkastning. Om priset enbart ska täcka lön och bränsle, då är dagens timpriser rätt bra. Men inte om det även ska täcka en investering i en dyr maskin, säger Fredrik Palmquist. Han efterlyser även mer långsiktiga regler från politikerna så att entreprenörerna vet vad som gäller för att kunna göra rätt investeringar. Kraven ändras hela tiden. Det kommer uppmaningar att fordon ska gå på el, sedan är det plötsligt gasdrift som gäller eller andra alternativa drivmedel av olika slag. Kraven varierar dessutom mellan olika beställare. – Bidrag för en teknik kan plötsligt dras in och lika plötsligt påförs nya skatter. Det behövs långsiktiga politiska regler som tar bort osäkerheten. Då först vågar företagen satsa på ny hållbar teknik som bidrar till att klimatmålen uppnås.

VILL INTE DUMPA PRISERNA Tidigare var det vanligt att upphandlingen av snöröjning gjordes i kombination med andra uppdrag. – I dag upphandlas allt mer specifikt vilket innebär att entreprenörerna får för lite timmar för att det ska löna sig att köra, säger Fredrik Palmquist. BDX lämnar bara anbud på de snöröjningskontrakt som kan vara lönsamma. Företaget vill inte bidra till att dumpa priserna. Alla har inte den inställningen och det bidrar till de låga priserna. – Det finns en del mindre aktörer, ofta nystartade som försöker ta sig in på marknaden med låga priser. Men har man en gång dumpat är det nästan omöjligt att höja priset igen, understryker Fredrik Palmquist.

– I takt med att ersättningarna blir lägre blir det färre som vill offra sitt sociala liv för att snöröja, säger Fredrik Palmquist, kommunikationschef på BDX. Bild: Patrik Öhman

PRISVÄRT DIGITALT BACKKAMERAKIT Orlaco har tagit fram detta prisvärda backkamerakit med mycket fin bildkvalité. Det är ett rent backkamerakit med “Plug and Play”-funktion. Montera kamera, monitor och dra och plugga i kablarna och spänningsätt systemet. Klart att användas direkt. KONTAKTA OSS FÖR ETT RIKTIGT BRA

PROVA-PÅ-PRIS!

Kameran är redan spegelvänd och monitorn förinställd för bästa funktion och kan därmed inte ändras. Monitorn är utrustad med automatisk “backlight”-justering, vilket innebär att den sänker ljusflödet i mörker. Enbart en kamera kan anslutas till denna monitor. DETTA INGÅR • • •

1st högupplöst 7” monitor 1st 120° kamera, spegelvänd 1st kablage 11 meter Kontaktperson Andreas Friberg andreas.friberg@oemautomatic.se +46 75 242 41 86

oemautomatic.se

19


DAGENS INFRASTRUKTUR // DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV REDSKAPARNA

Hydraulisk sandspridarskopa SS 4,6H med spridningsbredd 3 meter.

”Krångla till det kan vem som helst göra” – Krångla till det kan vem som helst göra. Att göra det enkelt är svårare. Vi strävar hela tiden mot bättre effektivitet. Redskapen har få rörliga delar och de som finns ska vara lätta att serva och byta ut, säger Bengt Jansson. Hans företag Redskaparna har försett maskinägare med effektiva och tidsbesparande redskap i 25 år. REDSKAPARNA HAR GENOM åren blivit känt för att kunna göra snabba kundanpassningar av redskap. Det kan vara ett standardredskap som anpassas efter kundens önskemål, men även helt nya lösningar. Ett aktuellt exempel är en kund som skulle lägga sand på en sjöbotten. En grävmaskin på pråm skulle utrustas med sandspridare för att med en GPS på stickan kunna lägga sanden rätt. – Vi satte grävmaskinsfästen på vår sandspridare. Valsen har normalt två klackar som portionerar ut sand. Vi satte på tio plattstänger vilket gör att spridaren lägger sand i full bredd tio gånger per varv i stället för två gånger, för att få rätt mängd, berättar Bengt Jansson. EFFEKTIVA REDSKAP I Redskaparnas standardsortiment finns bland annat mekaniska och hydrauliska pallgafflar. Högtippande skopor finns från två till sexton kubikmeter. – Dom har stående cylindrar bakom skopkroppen. Det gör att man får ut maximal kraft från cylindern samtidigt som det ger minimal påverkan på skopan och måttlig belastning på cylinderfästena, förklarar Bengt Jansson. Företagets flisskrapor har välvda blad för att få med sig materialet. Den största är 3,5 meter bred och en och en halv meter hög. Den är monterad på en sex meter lång fackverksbom. Sandspridarskopor från 400 liter till 4,6 kubikmeter erbjuds med hydraulisk eller mekanisk drift. De mekaniska skoporna drivs av en rulle som ligger an mot hjullastarens framhjul. – Det gör att den lägger lika mycket sand oavsett hur fort hjullastaren körs, och om maskinen stannar slutar spridaren sanda.

20

Avsaknaden av hydraulslangar gör att den snabbt kan kopplas på och av. Dessutom belastar skopan inte hydrauliken och det spar bränsle. Sandspridarskoporna har smörjfria lager placerade inuti matarvalsen för att maximera spridningsbredden.

FJÄDRANDE ARMAR Företagets vikplogar har fjädrande armar av polyuretan som gör att plogen följer vägen och hindrar att stötar går upp i maskinen. De enda mekaniska lederna är centrumtapp och cylinderinfästning. – Det är vi ensamma om. Våra konkurrenter använder fjädrande skär med leder och fjädrar som slits. Med vår gummiupphängning går plogen tyst, det är inget som kan glappa och låta. Dessutom går det att trycka mer och riva packad is. Med fjädrande skär viker skären undan om det är för hårt underlag. Redskaparnas isrivare är byggda av kraftig plåt för att klara hårda påfrestningar. Det gör dom även tunga, så att man inte behöver trycka så hårt med hjullastaren, och riskera att tappa både styrning och drift på framhjulen. Ett annat exempel på ökad effektivitet är en breddningsvinge där rambalken kan skjutas ut en meter extra vid behov. Då behöver hjullastaren inte köra så nära dikeskanten och det ger även möjlighet att trycka snövallen en rejäl bit från vägen.

www.redskaparna.se


De senaste åren har Trafikverket sett en nedåtgående trend i hur många företag som är med i upphandlingarna av vinterväghållning, även om intresset ökat något senaste vintern. Bild: Sten Strömgren

DAGENS INFRASTRUKTUR // VINTERVÄGHÅLLNING

Trafikverket vill göra det

LÖNSAMT ATT RÖJA SNÖ Trafikverket vill inte ha för låga priser på snöröjning då det minskar konkurrensen och i förlängningen ger dyrare snöröjning. En lösning det arbetas med är att ge entreprenörerna större utrymme för innovationer för att öka lönsamheten. AV LARS-OLOF TANDBERG

TRAFIKVERKET VILL HA en sund bransch som ger tillräcklig ersättning för vinterväghållning. Lars Svensson är tillförordnad chef för Trafikverkets enhet för bas- och vintertjänster. Att sträva efter låga priser är kortsiktigt menar han. – Om priserna blir så låga att entreprenörerna inte klarar att utföra snöröjning med tillräcklig lönsamhet, leder det till att företagen antingen går i konkurs eller att de tappar intresset för snöröjning. Då minskar konkurrensen och det blir det dyrare för oss att handla upp entreprenaderna. De senaste åren har Trafikverket sett en nedåtgående trend i hur många företag som är med i upphandlingarna av vinterväghållning, men i år har intresset ökat något. – Det kan vara ett trendbrott men det är för tidigt att dra några säkra slutsatser av det, säger Lars Svensson.

branschen om hur riskfördelningen i kontrakten kan förbättras. – Trafikverket vill stimulera produktivitet, effektivitet och innovation i kontrakten. Om vi detaljstyr för mycket minskar den ekonomiska risken för entreprenörerna. Dom utför enbart det som står i kontraktet, men samtidigt minskar utrymmet för innovationer. Lars Svensson menar att det är en svår balansgång hur stor detaljstyrning det ska vara i kontrakten. – En skicklig entreprenör som hittar en metod som gör att uppdraget klaras med bara en körning i stället för två eller tre körningar kan tjäna mer pengar. Samtidigt ökar den ekonomiska risken för entreprenören om denne missförstår handlingarna i upphandlingen eller är för riskbenägen i sin prissättning.

RISKFÖRDELNING

Det riktas kritik från branschen att Trafikverket trots en målsättning om att ta hänsyn till både pris, kvalitet och miljö ofta enbart tittar på lägsta pris vid upphandlingar. Lars Svensson påpekar att Lagen om offentlig upphandling (LOU) ger möjlighet att antingen >>

Han pekar på två faktorer som kan ligga bakom det ökade intresset från branschen den gångna vintern. Dels är det en något ökad prisbild, dels är det pågående diskussion mellan Trafikverket och

LÅGT PRIS VINNER OFTA

21


DAGENS INFRASTRUKTUR // VINTERVÄGHÅLLNING utvärdera efter mest ekonomiskt fördelaktiga anbud eller på pris och kvalitet. – Vi har en tradition av att värdera på lägsta pris, men vi söker möjligheter att utvärdera även efter andra kriterier. Vi har haft lite svårt att hitta det, men det pågår arbete för att göra det. Det arbetet går ut på att hitta modeller för att i handlingarna inför en upphandling tydligt kunna beskriva vilka krav som gäller och hur de ska utvärderas. – Hittills har vi inte lyckats hitta och enkelt formulera de rätta kriterierna och hur de ska utvärderas. Men vi vill hitta en lösning och söker med ljus och lykta för att hitta bra modeller för detta. Kanske kan vi presentera något till nästa upphandlingsomgång.

UPPFÖLJNING AV KRAV En annan synpunkt från utförare av snöröjning är att Trafikverket och andra beställare är dåliga på att följa upp de krav som ställs vid upphandling. – Vi jobbar hårt för att bli bättre även på det. Det finns kontrollplaner och andra hjälpmedel för att ta reda på om kraven följs. En sak vi jobbar på är att kunna använda trafikantdata för att exempelvis kontrollera friktion, berättar Lars Svensson. Han påpekar att systemet bygger på entreprenörernas egna kontroller men att Trafikverket gör stickprover. – Vi har leveransbedömare som åker runt och tittar om kraven är uppfyllda. Men det är omfattande krav och vi kämpar på med frågan och lägger stora resurser på att bli bättre även där. Trafikverket arbetar vidare i dialog med branschen för att utveckla underhållskontrakten. – Vi har ett antal projekt som går ut på att vi ska göra kontrakten

– Om priserna blir så låga att entreprenörerna inte klarar att utföra snöröjning med tillräcklig lönsamhet, då minskar konkurrensen och det blir det dyrare för oss att handla upp entreprenaderna, säger Lars Svensson är tillförordnad chef för Trafikverkets enhet för bas- och vintertjänster.

mer effektiva och attraktiva. Ett exempel är projektet ”Samverkan högprojekt” där vi vill få beställare och entreprenörer att jobba mer i samverkan, med insyn i varandras verksamhet. Det ska testas i två kontrakt som nu är ute på upphandling, berättar Lars Svensson.

MONTERING

LIVRÄDDNINGSPOSTER

EN SÄKER HAMN

RISKANALYSER / UTBILDNINGAR / DEMOVISNING / MONTERING / SUPPORT

22

RÄDDNINGSSTEGAR

HÖR GÄRNA AV ER OM NI HAR FRÅGOR! Lars Johnson Tel. +46 (0)33 23 16 21 Mobil +46 (0)70 823 16 76

rescuelife247.se


DAGENS DAGENS INFRASTRUKTUR INFRASTRUKTUR // // DENNA DENNA ARTIKEL ARTIKEL PRESENTERAS PRESENTERAS AV AV MELBYE MELBYE SKANDINAVIA SKANDINAVIA

Melbyes QA-kanaler kräver betydligt mindre plats än traditionella OPI-kanaler. Dessutom är de lätta att montera och har samma hållfasthet som lösningar i betong.

Brunnar och Brunnar och kanalisation kanalisation i innovativt i innovativtmaterial material REVOLUTIONERAR REVOLUTIONERAR INFRASTRUKTURINFRASTRUKTURBYGGEN BYGGEN

Melbye har levererat flera modylbyggda och anpassningsbara Ultima Connectbrunnar till Förbifart Stockholm.

På en en marknad marknad där där betongkonstruktioner betongkonstruktioner länge länge har har dominerat dominerat upptäcker upptäcker allt allt fler fler fördelarna fördelarna På med Melbye Melbye Skandinavias Skandinavias kabelbrunn kabelbrunn Ultima Ultima Connect. Connect. Tack Tack vare vare sin sin styrka, styrka, hållbarhet hållbarhet och och med användarvänlighet är är den den ett ett mycket mycket konkurrenskraftigt konkurrenskraftigt alternativ alternativ till till den den traditionella traditionella betongen. betongen. användarvänlighet MELBYE ÄR ÄR ett av företagen inom MELBYESKANDINAVIA SKANDINAVIA ettde avledande de ledande företagen inom försäljning infrastruktur. försäljningavavlösningar lösningarförför infrastruktur. Just i leveranser tilltill såväl väg-vägJustnu nuärärföretaget företagetengagerat engagerat i leveranser såväl projektet projektetFörbifart FörbifartStockholm Stockholmsom somtill tillbygget byggetavavjärnvägstunnel järnvägstunnel under underVarberg. Varberg. ––Vi av tradition traditionpräglas präglasav avbetong. betong. Vi är är aktiva aktiva på en marknad som av Våra Vårabrunnar brunnaroch ochkanaler kanalerutmärker utmärkersig siggenom genomatt attde dehar harsamma samma hållfasthet hållfasthetsom somtraditionella traditionellabetonglösningar, betonglösningar,samtidigt samtidigtsom somdede är Jonas ärmycket mycketanpassningsbara anpassningsbaraoch ochlätta lättaattattjobba jobbamed, med,säger säger Jonas Moberg, Moberg,affärsområdeschef affärsområdeschefInfrastruktur Infrastrukturvid vidMelbye MelbyeSkandinavia. Skandinavia. HÅLLBART HÅLLBARTOCH OCHFUNKTIONELLT FUNKTIONELLT Till TillFörbifart FörbifartStockholm Stockholmhar harMelbye Melbyebland blandannat annatlevererat levereratkabelkabelbrunnen brunnenUltima UltimaConnect. Connect.Den Denär ärtillverkad tillverkadiimaterialet materialetGRP, GRP, det det säga glasfiberarmerad plast eller komposit. vill vill säga glasfiberarmerad plast eller komposit. – Ultima Connect klarar alla belastningar och haroch samma – Ultima Connect klarar alla belastningar har samma egenskaper egenskapernär närdet detgäller gällerhållfasthet hållfasthetsom sombrunnar brunnariibetong betongmen men

har har också också den den stora stora fördelen fördelen att att den den är är lätt, lätt, modulbyggd modulbyggd och och flexflexibel, berättar Jonas Moberg. ibel, berättar Jonas Moberg. Brunnarna och kanalerna kräver inga tunga lyft med kranbilar och med klämrisker nere i djupa och eliminerar eliminerarfarlig farligarbetsmiljö arbetsmiljö med klämrisker nere i djupa hål hål för föranläggningsarbetare. anläggningsarbetare. II stället ställetlyfts lyftskomponenter komponenterpåpå plats byggs platsiimoduler moduleroch ochdede byggs allteftersom allteftersommarkarbetet markarbetet fortskrider. fortskrider. Det Det är är lätt lätt att att göra göra håltagningar håltagningar ii materialet materialet och och komponenterna komponenterna kan kan anpassas anpassas på på plats. plats. – Våra lösningar har har blivit blivit uppskattade skattade av av entreprenörerna, entreprenörerna, som som får takt utan utan att att får jobba i sin egen takt vara av fördyrande fördyrandekranvara beroende beroende av www.melbye.se kranbilar, Moberg. www.melbye.se bilar, sägersäger JonasJonas Moberg. www.melbye.com

23 49


DAGENS INFRASTRUKTUR // LADDINFRASTRUKTUR

”ELEKTRIFIERINGSPAKTEN” har initierats av Stockholms Stad

Möjligheterna och de tuffa, men inspirerande utmaningarna kring elektrifieringen av fordonsparken i huvudstaden diskuterades vid ett digitalt seminarium den 10 mars arrangerat av Stockholms Handelskammare. Målet är att uppnå fossilfria transporter och personbilstrafik till år 2030. AV NICLAS SVENSSON

DEN DJÄRVA MEN OCKSÅ attraktiva målsättningen om fossilfria transporter och personbilstrafik år 2030 omfamnas nog av de flesta, men den omfattande omställningen innebär också tuffa utmaningar. Stockholm ingår också i ett globalt klimatnätverk, C40, där världens största städer ingår, och som förstås står inför liknande utmaningar. – Med elektrifieringen genomförd uppstår förstås stora klimatoch miljövinster som är uppenbara för alla, säger Anna König Jerlemyr (M), finansborgarråd i Stockholm. Minskade utsläpp ger bättre luft och det blir mindre buller med fler eldrivna fordon. KRISTALLKULAN Några stunder under seminariet fick deltagarna också blicka in i kristallkulan för framtiden; där minskad trängsel också kan uppstå genom en ökad insikt bland allmänheten om att använda bilpooler för varierade behov och kanske successivt avveckla ”normalmönstret” att ”alla ska äga sin bil”, där hushåll i dag kan ha både

24

två och tre bilar. I och med detta kan också trafikinfarkterna i rusningstid morgon och kväll kanske mildras. ”Elektrifieringspakten” är en utsträckt hand från Stockholms Stad till näringslivsaktörer både inom energisektorn, transport-, distribution- och personbilsbranscherna och fastighetsägare om samarbete. För att det ska kunna fungera måste Stockholms Stad uppdatera översiktsplaner för utbyggd laddningsstruktur, både i publika miljöer, vid hamnar och vid uppställningsplatser för fordon, med mera. Men de befintliga bostadsbestånden är också en rejäl utmaning. – Det är en relativt ”enkel” sak att foga in laddningsmöjligheter i nyproduktion av bostäder, säger Daniel Helldén (MP) trafikborgarråd. En helt annan utmaning handlar om de stora fastighetsoch bostadsbestånd vi redan har. För att klara den utmaningen behöver staten ta ett större och bredare ansvar. Emilia Bjuggren (S) från oppositionen i Stockholms Stad, står helt bakom nödvändigheten med en ”Elektrifieringspakt” men


DAGENS INFRASTRUKTUR // LADDINFRASTRUKTUR

Det kommer att under överskådlig tid framöver att saknas laddningsmöjligheter när vi exempelvis talar om transporter i norra delarna av Sverige. Därför får vi inte glömma att också gas som drivmedel eller etanol för samma ändamål också medför avsevärda förbättringar när det gäller reducering av skadliga koldioxidutsläpp. /Jessica Björkquist, senior produktchef hållbarhet, Scania

konstaterade att det behövs en strävan efter en ” jämlik elektrifiering” genom att så olika förutsättningar råder. – De som bor i flerbostadshus har avsevärt ”sämre” förutsättningar än de som bor i villa och det råder skillnader också mellan de som bor i innerstaden visavi de som bor utanför tullarna, konstaterade Emilia Bjuggren.

UTBYGGDA LADDNINGSMÖJLIGHETER Målsättningen avseende laddstrukturen är kortsiktigt att nå 4 000 laddstolpar redan till år 2022, konstaterade Anna König Jerlemyr. Och här kommer målen att skärpa målsättningen allt eftersom kapaciteten i elnäten förbättras. Och då kommer vi osökt in på den andra huvudfrågan som var återkommande under seminariet; det handlar förstås om kapacitetsproblematiken. Johan Lindehag, vd för Ellevio konstaterade att stora investeringar om 100 miljarder kronor genomförs och planeras framöver, både vad avser nätkapacitet liksom laddningsmöjligheter. Faktum är att i landet som helhet produceras tillräckligt med el redan idag, till och med så att en del exporteras till andra länder. Problemet uppstår med att täcka ”extrembehov” lokalt i storstadsregioner vid längre kallare perioder, såsom Sverige befann sig i under februari månad. – Vid tillfälliga, stora kapacitetsbehov har vi problem, säger Johan Lindehag.

FOSSILFRIA TRANSPORTER Marie Nilsson Öhman från DHL Sverige berättade om distributionsföretagets pågående satsning med världens första fossilfria transport mellan Göteborg och Jönköping. – Just här avseende den relativt korta sträckan på 15 mil mellan Göteborg och Jönköping är det förstås ett hanterbart resavstånd.

Men att hantera liknande transporter med de stora avstånden i norra Sverige, då kommer det under överskådlig tid att behövas även andra drivmedel. Om detta ämne talade också Jessica Björkquist, som är senior produktchef hållbarhet hos Scania. – Det kommer att under överskådlig tid framöver att saknas laddningsmöjligheter när vi exempelvis talar om transporter i norra delarna av Sverige. Därför får vi inte glömma att också gas som drivmedel eller etanol för samma ändamål också medför avsevärda förbättringar när det gäller reducering av skadliga koldioxidutsläpp.

FASTIGHETSÄGARNA UTGÖR EN NYCKELGRUPP Ett annat dilemma är förstås att många fordon som drivs av fossilbränslen fortfarande rullar i Stockholmstrafiken. Volkswagens Sverigechef Sten Forsberg konstaterade emellertid att målsättningen inom den koncernen är att på relativt kort tid överge fordonstillverkning med förbränningsmotor. År 2050 ska Volkswagen vara ett klimatneutralt företag. – Det råder ingen tvekan om att villaägaren har ett ”snabbspår” till elektrifiering och ofta både kan och vill de göra denna förändring till gagn för miljön. Utmaningen blir att få genomslag också i områden med flerbostadshus. Och här finns begränsad rådighet från politikens sida. Fastighetsägarna är naturligtvis en nyckelgrupp i detta angelägna arbete för en fossilfri fordonssektor. Och Fastighetsägarna i Stockholm var också representerade i seminariet genom Oskar Öholm, VD, som också konstaterade att det kan behövas utökat stöd och inte minst mer riktad information till framför allt områden med flerbostadshus. I den efterföljande debatten diskuterades behovet av – och alla var dessutom överens om – att Stockholms Stad måste ta ett helhetsansvar och hålla i taktpinnen. De flesta stockholmare inser behovet av en klimatstrategi där ”elektrifieringen” tilltar, och har förståelse för om gatorna grävs upp för att genomföra utbyggnaden. – Men det blir problem och berättigade klagomål, om det råder brist i planering och gatan utanför grävs upp i omgångar, säger Emilia Bjuggren (S). Detta måste bara fungera.

25


DAGENS INFRASTRUKTUR // LADDINFRASTRUKTUR

Vi måste öka takten för att möjliggöra elbilsrevolutionen och i slutändan nå FNs mål för Agenda 2030. /Roberto García Martínez, vd, Eurobattery Minerals

”EN HÅLLBAR BILINDUSTRI kan inte fortsätta att förlita sig på ohållbar gruvdrift”

Samma dag som näringsminister Ibrahim Baylan lanserar en särskild utredning för att säkerställa en hållbar försörjning av innovationskritiska metaller och mineraler kommer en färsk rapport om utbud och efterfrågan av kritiska batterimineraler inom Europa. AV JAN ÅSTRÖM

RAPPORTEN VISAR TYDLIGT att Europa måste skala upp den inhemska utvinningen av dessa för elbilsbranschens så kritiska material. Detta för att kunna möta den stora efterfrågeökning som kommer i kölvattnet av elektrifieringen av både bilbranschen och andra transportmedel som enligt samma rapport kommer öka betydligt. Något som EU-kommissionen också har en önskan av eftersom batteribranschen idag är beroende av demokratiskt instabila länder som Kongo och Kina för mineraltillgången. Rapporten, som är en sammanställning av olika datakällor, är framtagen av analysföretaget Aperio Intelligence på uppdrag av det svenska mining-företaget Eurobattery Minerals som ska ut-

26

vinna spårbara och etiska batterimineraler i Europa, bland annat i Sverige och Finland. – Rapporten tydliggör att Europa måste agera snabbare för att möta efterfrågan på dessa material. En hållbar bilindustri kan inte fortsätta att förlita sig på ohållbar gruvdrift”, säger Roberto García Martínez, vd, Eurobattery Minerals.

KRAFTIG TILLVÄXT FÖR DEN EUROPEISKA ELBILSBRANSCHEN KOMMANDE ÅR Sammanvägda siffror i rapporten visar att Europa gick förbi Kina i antal sålda elbilar 2020. Marknaden växte med 137 procent jämfört


DAGENS INFRASTRUKTUR // LADDINFRASTRUKTUR

Tillväxten i Europa har lett till en brist på batterier vilket har lett till att flera biltillverkare har tvingats minska på tillverkningstakten.

med året innan i Europa. Tillväxten i Europa har lett till en brist på batterier vilket har lett till att flera biltillverkare har tvingats minska på tillverkningstakten. Och enligt prognoser kommer elbilstillverkningen att växa kraftigt kommande år, från 3,2 miljoner producerade elbilar 2017, till 18 miljoner 2025 och mellan 26-36 miljoner enheter 2030. Av dessa så räknar man med att enbart Europa kommer att producera fler än 4 miljoner elbilar 2025. Det som driver tillväxten är en kombination av konsumenternas vilja att köra mer klimatsmart och regleringar kring utsläpp.

KRAFTIG EFTERFRÅGEÖKNING PÅ NICKEL, KOPPAR OCH KOBOLT BATTERIMINERALER För elektrifieringen är mineraler som koppar, kobolt och nickel avgörande. Rapporten visar bland annat att den globala årliga efterfrågan på koppar var cirka 28 miljoner ton 2020, och efterfrågan förväntas växa med cirka 38 procent fram till 2030 till cirka 38 miljoner ton årligen. År 2019 var Europas utvunna produktion 13 procent av den totala världsproduktionen. På liknande sätt ser det ut för kobolt som är en viktig komponent i bilbatterier. Demokratiska republiken Kongo dominerar den globala gruvproduktionen av kobolt, medan EU enbart producerar 0,9 procent eller 1 377 ton, av världens totala årliga produktion. Samtidigt visar siffror från EU-kommissionen att efterfrågan på kobolt kommer att öka med fem gånger till 2030. I rapporten har man även adresserat nickel där elektrifieringen av fordon

Aperio Intelligence rapport om utbud och efterfrågan av kritiska batterimineraler inom Europa.

kommer att vara den enskilt största tillväxtfaktorn för efterfrågan av nickel under kommande 20 år. Till 2040 kommer efterfrågan inom EU öka från dagens 17 000 ton till hisnande 5 430 000 ton 2040 enligt siffror i Aperio-rapporten som i sin tur hänvisar till konsultföretaget Roskill. – Enligt vad vi kan se utifrån rapporten är det tydligt att Europa behöver skala upp gruvproduktionen och tillgången till råvaror inom EU. Vi måste öka takten för att möjliggöra elbilsrevolutionen och i slutändan nå FN: s mål för Agenda 2030, avslutar Roberto García Martínez.

27


DAGENS INFRASTRUKTUR // DIGITALISERING

Försök med

SMARTA SENSORER utomhus i Eslöv

Som ett led i en digitaliseringssatsning hos Eslövs kommun genomförs nu ett pilotförsök med smarta sensorer på strategiska ställen ute i tätorten. Sensortekniken kan lägga grunden för att vägleda kommuninvånarna bättre, exempelvis till lediga parkeringsplatser, men även användas i kommunal planering. AV KJELL-ARNE LARSSON

PROJEKTET GENOMFÖRS i samarbete med Kraftringen. Sensorerna skickar data trådlöst till Kraftringens nätverk. Detta bidrar till ytterligare möjligheter för digitalisering hos kommunen och det lokala näringslivet. Leverantör av sensorerna och ansvarig för programmering är Sensative. Kommunen provar nu fem olika typer av sensorer. Flertalet av dem baseras på IR-teknik och reagerar för massor som rör sig. Flödet av data från sensorerna är förhållandevis litet och systemet använder sig av LoRa-nätverk – Long Range – som skickar data energieffektivt med räckvidd på 5–20 kilometer. Sensorerna drivs av batteri med livslängd på 10–15 år. INGEN IDENTIFIERING Sensorer vid gång- och cykelvägar reagerar på passerande fotgängare och cyklister och flödet räknas. Sensorer under parkbänkar reagerar på om någon sitter på bänken. För kontroll av flödet genom järnvägsstationens tunnel används kameror från Axis Communication. Det måste tilläggas att dessa kameror inte identifierar individer. Sensorer har också placerats på parkeringsplatser för att registrera vilka som är upptagna, dessa sensorer baseras också på radar. Fem kommunanställda har ställt upp för att testa tekniken med GPS-sändare på sina cyklar. Där registreras var de cyklar och var de parkerar. – Vårt syfte med pilotprojektet är att se hur tekniken fungerar och hur användbar den är som planeringsunderlag och för att effektivisera kommunens verksamheter, säger Petra König, utvecklingsstrateg med fokus på miljö- och hållbarhetsfrågor och projektledare för sensorkommunikationsprojektet. Efter sex månader ska vi göra en utvärdering. Då kan vi se om det går att använda data från sensorer exempelvis i vårt geografiska informationssystem GIS.

28

Sensor monteras i gångtunnel vid resecentrum i Eslöv.

Data om hur fotgängare och cyklister rör sig kan användas i den kommunala planeringen. Var behövs nya gång- och cykelvägar? Vilka behöver breddas? Kan några avvecklas? Kommunen kan få vetskap om vilka vägar och ytor som står tomma och ödsliga vissa delar av dygnet och där tryggheten kanske behöver förbättras. Var behöver belysningen förstärkas? Sensordata från parkeringsplatser kan användas på digitala vägledningsskyltar för att tidigt leda infartstrafik på väg in i staden och söktrafik till lediga platser. Idag finns inga vägledningsskyltar alls av denna typ. Även parkeringsdata kan användas i den kommunala planeringen. Var behövs fler P-platser och kan några läggas ner? Pilotprojektet har mottagits med stor nyfikenhet av de boende i kommunen och skeptikerna har varit få. Eftersom sensorerna >>


Allt i t et – p p a en system!

Entreprenörens bästa vän Tidrapportering

Maskinunderhåll

Snöröjning

KMA

Material

Resursplanering

E T T F Ö R E TA G I

www.smartdok.se


DAGENS INFRASTRUKTUR // DIGITALISERING

och kamerorna inte ger underlag för någon identifiering av personer lägger inte GDPR något hinder i vägen. Undantaget är GPS-sändarna på cyklarna, där deltagarna har ställt upp frivilligt.

ANDRA SENSORTYPER Det finns ytterligare typer av sensorer som mäter förekomst eller rörelse av olika massor, dessutom av temperatur, fuktighet och andra parametrar. Sensorer kan användas för att mäta fyllnadsgrad i avfallskärl och därmed optimera tömningstillfällena. Fuktsensorer i jorden i rabatter kan signalera om när det är dags att vattna. Genom smarta kontroller via LoRa-nätverket kan antalet

Under bänkarna på det nyrustade Stora torg i Eslöv monteras sensor som känner av om någon sitter på bänken. Bild: Petter Duvander/Kraftringen

besök och resor som kommunens drift- och underhållspersonal gör optimeras. – Vårt aktuella projekt är verksamhetsdrivet. Långsiktigt behöver vi tillsammans med IT ta fram en förvaltningsorganisation med fokus på livscykelhantering och informationssäkerhet, säger Helena Månsson, digitaliseringsstrateg på Eslövs kommun. I slutänden medger sensortekniken att kommunen kan dra ner på antalet arbetstimmar för underhåll, mängden transportarbete och förbättra energieffektiviteten. Med andra ord göra vinster för ekonomi och miljö. I och med att planeringen för trygghet kan förbättras bidrar tekniken också till social hållbarhet.

Var 30% snabbare än de andra Välj Congrids digitala verktyg för att hantera kvalitet och säkerhet på din byggarbetsplats och spara

upp till 30% av din tid jämfört med traditionella metoder.

congrid.se 30


DAGENS INFRASTRUKTUR // DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV ROCH SERVICES SKANDINAVIEN

BYT INTE BELYSNINGSSTOLPAR I ONÖDAN Det är dålig ekonomi att byta ut alla stolpar i ett belysningsnät bara för att enstaka stolpar är i dåligt skick. Med Roch-metoden får anläggningsägare information om vilka stolpar som behöver underhåll och vilka som behöver bytas. Samtidigt säkerställs trafiksäkerhet och driftsäkerhet. – DET MEST KLIMATSMARTA man kan göra är att bevara befintliga belysningsanläggningar, underhålla dom och se till att de är driftsäkra. Varje stolpe eller mast som inte tillverkas är en klimatvinst, säger Oliver Roch som är vd för Roch Services Skandinavien. Det talas i dag mer och mer om att vi ska göra våra belysningsstolpar smarta. Oliver Roch hävdar att våra stolpar redan är smarta. – De är extremt smart konstruerade och de klarar sig med ett minimum av underhåll. Belysningsnätet håller i många decennier, förutsatt att det får snabb och rätt riktad skötsel och underhåll i tid. TA REDA PÅ ANTAL OCH SKICK Kommuner och operatörer som driver anläggningar med jordförankrade system ansvarar för trafiksäkerhet och framkomlighet. Stolpar och master får inte innebär någon fara för tredje part. För att klara det behöver anläggningsägare och driftansvariga veta hur många stolpar och master de har och i vilket skick de enskilda stolparna är. För det behövs ett besiktnings- och kontrollsystem för att kunna säkerställa att trafiksäkerhet och driftsäkerhet. Hela stolpens hållfasthet måste kunna säkerställas.

BYT INTE STOLPAR I ONÖDAN Efter besiktningen måste anläggningsägare och driftansvariga enkelt kunna göra en utvärdering så att nödvändiga underhållsåtgärder kan genomföras. Men det ska endast göras på de stolpar som behöver åtgärdas. – Att regelbundet och utan urskiljning byta ut master eller stolpar, till exempel utifrån tillverkningsår, orsakar onödigt höga kostnader och innebär en enorm belastning på såväl miljön som på anläggningsägarens budget, understryker Oliver Roch.

Varje stolpe eller mast som inte tillverkas är en klimatvinst,. /Oliver Roch, vd för Roch Services Skandinavien

därmed inte gav några upplysningar om säkerheten. Tillsammans med experter för metallurgi och statiska beräkningar utvecklade de Roch-metoden för stabilitets- och hållfasthetsprovning av jordförankrade system. Roch-metoden simulerar vindlasten som masten eller stolpen är utsatt för. Testlast och böjmoment mäts, registreras och utvärderas med kraft/väg-diagram respektive kraft/tid-diagram. Det som kontrolleras är varje stolpes eller masts förankring i marken och dess befintliga materialtillstånd. Med hjälp av GPS får anläggningsägaren en karta över sitt nät och kan utifrån det se vilka stolpar som behöver åtgärdas eller bytas ut.

HJÄLP MED BESIKTNING Roch Services Skandinavien hjälper anläggningsägare med besiktning av stolpar och master för belysning och även den efterföljande utvärderingen av hur dessa mår. Företaget leds av bröderna Mathias och Oliver Roch som i mitten av 1990-talet insåg att de dittills kända provningsmetoderna (ultraljud, enkla belastningstester, hammarslag) inte levererade några pålitliga resultat och

www.roch-services.se 41 31


DAGENS INFRASTRUKTUR // DIGITALISERING

Viktor Ingvarsson (t.v.) och Johan Faijermo har utvecklat ett digitalt system som kopplar ihop maskinentreprenörer med beställare som söker maskiner eller bilar till ett projekt. Bild: Vencab

DIGITALT SYSTEM

kopplar ihop maskinägare och beställare Vencab.se är ett digitalt system som kopplar ihop maskinentreprenörer med beställare som söker maskiner till ett projekt. Systemet föreslår de maskiner och bilar som finns närmast, vilket minskar transporter, pendlingstid och miljöpåverkan. AV LARS-OLOF TANDBERG

– VENCAB.SE ÄR ETT digitalt kontaktnät för entreprenadmaskiner och anläggningsbilar. Vilket innebär att vi fungerar som en ny digital variant av förmedlingscentral, förklarar Johan Faijermo, affärsutvecklare på Vencab som driver företaget tillsammans med kollegan Viktor Ingvarsson. Maskinägare skapar annonser som beskriver typ av maskin, utrustning, om den hyrs ut med eller utan förare, grävsystem med mera. Därefter sammanlänkas detta via systemets smarta kalenderfunktion som marknadsför maskinerna under lediga perioder för att skapa full sysselsättning. – Det är ett enkelt och effektivt sätt att nå ut till beställare utan traditionella mellanhänder. Som maskinägare slipper du ringa runt för att hitta uppdrag. Det förenklar även planeringen. Om du har ett uppdrag som slutar om en månad kan du redan nu lägga ut maskinen som ledig det datumet. Då slipper du även en hel del oro, säger Johan Faijermo.

SPAR MÅNGA TELEFONSAMTAL Platschefer hos maskinentreprenörer eller byggföretag kan i sin tur gå in och söka efter en specifik typ av maskin och få upp en lista med lediga maskiner att boka till sitt projekt. Vencab matchar ihop rätt maskiner med rätt projekt. – Beställare vill ofta ha maskinen i går och det blir lätt panik. Genom att söka i vårt system får de direkt en lista över tillgängliga maskiner. Det spar många telefonsamtal.

32

Vencab framhåller även miljöfördelarna med sitt system. Framför allt är det att man kan korta avstånden mellan maskiner och arbetsplatser, vilket ger klimatsmarta transporter. – När en beställare går in i systemet sätter denne en kartnål på den plats där en maskin behövs. Systemet söker på maskiner i närheten som visas i en lista. De maskiner som finns närmast hamnar först i listan. Att hitta jobb i närheten minskar även pendlingsavståndet för maskinförarna.

ANTALET ANVÄNDARE VÄXER Än så länge kostar det inget att använda Vencabs system. – Vi är fortfarande i en uppstartsfas och vill ha snurr på verksamheten innan vi börjar ta betalt. Enligt planerna kommer det att bli någon form av avgift för företag som vill ha med maskiner i systemet. Exakt hur det ska se ut är inte klart än. Sedan lanseringen av plattformen för ett drygt år sedan innehåller systemet över 800 maskiner och lastbilar och cirka 400 anslutna företag. Inledningsvis fokuserade Vencab på Skåne, men efter hand som man fått systemet att fungera bättre och bättre har företaget börjat vända sig även till övriga Sverige. – Nu har företag börjat ansluta sig i alla delar av landet. Bland annat ser vi ett ökat intresse i Stockholms- och Göteborgsområdet. Men det krävs en viss storlek på kontaktnätet i ett område för att systemet ska ge full effekt. Men här får vi hjälp av nöjda kunder som sprider budskapet, kon staterar Johan Faijermo.


Super- rket sve sortering r y tta snabba fl -Billiga & ningsområde v än d d er -Brett an ftskostna -L åga dri re ta a m st u -Rob

Klarar h miljökr öga av Lv 302 T 3 fö

rbrukar sel per ca 3 ti CO2-uts mme, vilket ge l dienererar läpp på om timme. Vid pro kring 9 k g per ström li d gger CO uk tion på nät2-utsläp p 20 0 g p er timm en på ca e.

å p a k a H Sortera på plats Jag är eldriven

Från 12.600 /mån* *Leasing 84 månader. Kontantinsats 20%. Restvärde 10%. Rörlig STIBOR-baserad ränta. Moms tillkommer. Prisindikation per augusti 2018. Sedvanlig kreditprövning krävs.

Box 9083, 550 09 Jönköping, 036-31 74 00, info@maskinmekano.se, www.maskinmekano.se


DAGENS INFRASTRUKTUR // DIGITALISERING

Mikael Ek, vd, Svenska Stadsnätsföreningen. Bild: Svenska Stadsnätsföreningen

Stadsnätsföreningen stödjer

DEN KOMMUNALA DIGITALA VÄLFÄRDSRESAN Bransch- och intresseorganisationen Svenska Stadsnätsföreningen företräder runt 200 kommuner samt 135 leverantörer av tjänster och utrustning inom området bredband. En majoritet av de aktörer som investerar i bredband med sikte på en modern och framtidsinriktad infrastruktur. Som fullt utbyggd tillfredsställer det digitala behovet året runt alla timmar på dygnet.Att stödja medlemmarna med öppna och framtidssäkra stadsnät är målet för Stadsnätsföreningens arbete. AV THOMAS ANDERSSON

DAGENS INDUSTRI STÄLLER 5 frågor på temat utbyggnad, säkerhet och framtid till Svenska Stadsnätsföreningens vd Mikael Ek. Viktigaste uppgiften just nu för Stadsnätsföreningen? – Egentligen är det två. Den ena handlar om att fortfarande runt hälften av alla på landsbygden står utan robust bredband. Vi måste skapa större politisk förståelse för att satsa på fiber hela vägen ut!

34

Det andra, och en del i det här, är att skapa undantag från lokaliseringsprincipen. Kommungräns är inte optimal driftgräns för IT. Stadsnät ska kunna hjälpa grannkommun med utbyggnad. Då når vi enklare Sveriges bredbandsmål. Vilka är föreningens ”tjänster och produkter” till sina medlemmar? – Vi gör mycket undersökningar och analyser om bredband >>


DIN LEVERANTÖR AV SKRÄDDARSYDDA LÖSNINGAR FÖR

FTTH, ADSS OCH DATACENTER •

Komplett leverantör av FTTH-material till den nordiska marknaden.

Kunskap och erfarenhet – över 30 år i branschen.

Hög tillgänglighet – lager och butik på fyra orter.

Webbutik & EDI med leverans dagen efter.

INFRASTRUKTUR FÖR

NÄTVERK STOCKHOLM - GÖTEBORG - MALMÖ - ÖREBRO T: 08-657 36 00 E: INFO@ALCA.SE W: ALCADON.SE

Digital förvaltning för dig som vill få tid över För att kunna fatta bra beslut är det viktigt att vara välinformerad och påläst. InfoTrader är ett kunskapsföretag med bred kompetens inom områden som fastighets-, företags-, kart-, fordons- och personinformation. Genom att låta oss leverera nödvändig information och data sparar ni tid och slipper merarbete, vilket i sin tur låter er fokusera på er kärnverksamhet. Postadress: Soft Center, 372 25 Ronneby Besöksadress: Direktörspromenaden 3, Brunnsparken, Ronneby 0457-46 13 90, info@infotrader.se, www.infotrader.se


DAGENS INFRASTRUKTUR // DIGITALISERING

Mycket handlar om att hjälpa stadsnäten att möta den kommunala digitala välfärdsresan, om Internet of Things och drift-övervakning. Att ha koll på allt från vattenläckor till lediga p-platser i realtid. Vi jobbar kontinuerligt med att stödja våra medlemmar att kunna möta dem här kraven och den här efterfrågan från kommunerna.

Stadsnätsföreningen vill ”väga in samhällsnyttan i olika situationer”, även om det inte alltid gynnar enskilda medlemmar. Exempel? – Vår viktigaste ledstjärna är öppna nät. En ickediskriminerande modell där du erbjuder infrastruktur på olika nivåer till marknadens aktörer. Där stadsnäten inte ska erbjuda egna slutkundtjänster. Vi har några få som av olika skäl ändå gör det. Där jobbar vi med att försöka stötta och få dem att ändra sin modell.

/Mikael Ek, vd, Svenska Stadsnätsföreningen

Hur påverkas stadsnäten av pandemin och hur arbetar Stadsnätsföreningen med frågan? – Trots det negativa Covid-19 så går branschen väldigt bra. Vi jobbar i stor utsträckning hemifrån och ser i många fall att hushållens eller företagens förbindelser måste utökas för att kunna hantera detta. Det jobbiga är att våra medlemmar gick i stabsläge redan i februari 2020. Det är alltid samma team som är hemma eller på kontoret samtidigt. För att minimera risken för Covid-utbrott som kan påverka verksamhet och drift. Vi backar upp medlemmarna i det här och rapporterar stadsnätens driftläge till Post- och telestyrelsen, PTS. Det här är samhällskritisk infrastruktur!

och digitalisering för att hjälpa både medlemmar och politiker att förstå frågorna. För att underlätta fiberuthyrning jobbar vi med gemensamma bransch-IT system. Med branschstandardisering inom teknik och kommersiella frågor. Som standardiseringsavtal och tekniska beskrivningar. Lägg till utbildning- och konferensverksamhet.

Viktigaste framtidsfrågan – vd Mikael EK – för den digitala infrastrukturen och Svenska Stadsnätsföreningen? – Mycket handlar om att hjälpa stadsnäten att möta den kommunala digitala välfärdsresan, om Internet of Things och driftövervakning. Att ha koll på allt från vattenläckor till lediga p-platser i realtid. Vi jobbar kontinuerligt med att stödja våra medlemmar att kunna möta dem här kraven och den här efterfrågan från kommunerna.

Kabelskyddsrör

36

BLÅSFIBER

FÖRKONTAKTERAD FIBER


MSB drar lärdom av pandemin för bättre cybersäkerhet vid framtida kriser. Bild: Johan Eklund

DAGENS INFRASTRUKTUR // DIGITALISERING

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap:

”PANDEMIN HAR MEDFÖRT UTMANINGAR FÖR CYBERSÄKERHETEN” Det konstaterar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) med anledning av den tillsammans med en rad andra myndigheter – bland annat Säkerhetspolisen och Försvarsmakten – i april 2021 publicerade rapporten Cybersäkerhet i Sverige – i skuggan av en pandemi. AV THOMAS ANDERSSON

”KONSEKVENSERNA AV DEN pågående pandemin har med-

STATLIGA OCH KRIMINELLA HOT

fört utmaningar för cybersäkerheten i Sverige”. Det skriver Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i sitt pressmeddelande den 16 april 2021 i samband med publiceringen av rapporten Cybersäkerhet i Sverige – i skuggan av en pandemi. ”… cybersäkerhet handlar om att skydda nätverks- och informationssystem, användare av dessa system och andra berörda personer mot negativ påverkan från möjliga händelser, orsakade av handlingar eller andra omständigheter. Cybersäkerhet brukar främst förstås som verksamhet som syftar till att bemöta och skydda mot antagonistiska hot.” Det meddelar Linda Ericson, enhetschef på Avdelningen för cybersäkerhet och säkra kommunikationer, MSB, per mail till Digital Infrastruktur. Enligt rapporten har den pågående pandemin skapat ”nya skyddsvärden”. Med skyddsvärden avses värdefulla tillgångar, processer, arbetssätt, nätverk och annat som är värt att skydda. ”Under pandemin har nya skyddsvärden uppstått, exempelvis i form av verksamhet, databaser (exempelvis avseende mutationer av viruset eller smittspårning) och annat som har upprättats för att kunna bemöta pandemin”, meddelar vidare Linda Ericson, MSB.

Rapporten Cybersäkerhet i Sverige – i skuggan av en pandemi landar i ett antal lärdomar och rekommendationer inför med pandemin jämförbara framtida kriser: • Under en kris är fokus på att motverka krisen, inte på åtgärder för stärkt cybersäkerhet. Vilket leder till en ökad ”förvaltningsskuld”. • Samhället är mer sårbart under en kris och många samhällsviktiga verksamheter blir mer skyddsvärda • Hoten från statliga och kriminella aktörer kvarstår under kris och kan även öka mot vissa målgrupper och sektorer. • Ett förändrat agerande kan snabbt uppstå där statliga aktörer ändrar inriktning och kriminella tar tillfället i akt att utnyttja ökad sårbarhet hos individer och verksamheter. • Inför nästa stora kris bör Sverige stå bättre rustat genom ett grundläggande, löpande, systematiskt och riskbaserat informationsoch cybersäkerhetsarbete. • Olika verksamheter bör identifiera situationer som de av olika skäl inte får hamna i. • Verksamheters kontinuitets- och krisplaner ska alltid inkludera cybersäkerhet. Exempelvis i form av genomarbetade planer och övningar för säkra, alternativa arbetssätt och arbetsplatser.

37


DAGENS INFRASTRUKTUR // DIGITALISERING

– De som bygger ut bredband ska kunna ges förutsättningar för att inte förstöra redan befintlig infrastruktur. Utan komplettera den och bygga ut ännu mer, säger Sebastian Mueller, systemägare Ledningskollen, PTS.

PTS LEDNINGSKOLL har koll på ledningarna

Den myndighet som bevakar elektronisk kommunikation och post i Sverige är Post-och telestyrelsen. Bildad tidigt 1990-tal från bland annat det gamla Televerket och avskaffandet av Postverkets monopol på brevbefordran. Post- och telestyrelsens uppgift att idag bevaka elektrisk kommunikation inbegriper telekommunikation, it och radio. AV THOMAS ANDERSSON

ETT AV FLERA övergripande mål för Post- och telestyrelsen (PTS) är att fasta och mobila nät är utbyggda så att alla får tillgång till tjänster som normalt efterfrågas. Ett betydande och motsägelsefullt problem i samband med grävningsarbeten och bredbandsutbyggnad – för att nå uppsatta mål – är avgrävda kablar och ledningar. – Att säkerställt minska antalet avgrävningar i landet är för oss en mycket viktig fråga just nu. I och med att det byggs väldigt mycket infrastruktur, bland annat för 5G och fiberutbyggnad, säger Sebastian Mueller, systemägare Ledningskollen, PTS. I det här arbetet är webbtjänsten Ledningskollen hos PTS ett av det allra viktigaste verktygen. Här kan entreprenörer och grävare ställa frågor till de som har intressen och är ledningsägare i områden som står inför utbyggd infrastruktur och markarbeten. – Ledningsägaren skickar information om ledningen som ligger

38

under marken till den som frågar, tillägger Sebastian Mueller. Ett av de större sakområdena för Sebastian Mueller och hans kolleger på Ledningskollen är regeringens satsning på bredbandsutbyggnad. – De som bygger ut bredband ska kunna ges förutsättningar för att inte förstöra redan befintlig infrastruktur. Utan komplettera den och bygga ut ännu mer, tillägger Sebastian Mueller. Avgrävningar ”är tyvärr ganska vanligt”. Men har, enligt Sebastian Mueller, med hjälp av Ledningskollen och marknadens aktörer minskat avsevärt. – Ur framförallt ett samhällsekonomiskt perspektiv så vill du helst inte ha ett avbrott i den elektroniska kommunikationen. Kritisk samhällsinfrastruktur får inte grävas av, till exempel till sjukhus, avslutar Sebastian Mueller, systemägare Ledningskollen, PTS.


Vi levererar säkra robusta lösningar för Rakel G2 Vad gör MIC Nordic? Vi tillhandahåller möjligheten för kommunikation ”MIC360° As A Service”. Det betyder att vi är en systemintegratör med fullt ansvar för projekten från FoU, projektering, design och installation av kvalitetsprodukter till service, drift och övervakning med NOC. Infrastrukturprojekt MIC Nordic erbjuder säkerhetstekniska system som byggradio, positionering, inpassering och larm med service och support. Omfattar alla typer av radio-system från FM, Rakel, Rakel G2, och mobiltelefoni till WiFi6 och 5G. Rakel G2 bygger på samma teknologi som 4G och 5G, dvs LTE och Ny Radio (NR) City-DAS® City-DAS är MIC Nordics koncept för täckning där mobiloperatörernas basstationer samt Rakel G2 centraliseras för att kunna nyttjas av flera byggnader i samma område. MIC Nordic levererar även system baserat på O-RAN. Systemen kan utföras som Neutral-Host eller byggas som Privata nät.

2G 3G 4G 5G IOT WIFI6 RAKEL RAKEL G2

Framtidssäkra antennsystem Våra egenutvecklade MIC360° komponenter klarar allt från Rakel till 5G. De svensktillverkade antennerna är diskreta och av högsta kvalitet och bestyckade med den nya kontakstandarden 4.3-10 för bästa PIM prestanda.

www.micnordic.se

Få koll på ditt fibernät! Förvaltning och dokumentation av kommunikationsnät.

Tel: 0455-384 500 E-post: info@fiberkollen.nu


DAGENS INFRASTRUKTUR // DIGITALISERING

Med sina digitala kartverktyg spelar InfoTrader en nyckelroll vid återuppbyggnad och nybyggnad av kraftledningar och telekommunikation. Bild: Pixabay

DATABASKOMPETENS säkrar relevant beslutsunderlag

Den 8–9 januari 2005 svepte stormen Gudrun med förödande konsekvenser in över södra Sverige. Det var då som informations- och databasspecialisten InfoTrader fick sitt genombrott och en nyckelroll i återuppbyggnadsarbetet. AV THOMAS ANDERSSON

ÖVER 700 000 STRÖMLÖSA elkunder och 30 000 kilometer skadat ledningsnät. Efter stormen Gudrun i januari 2005 brottades bland annat dåvarande Sydkraft med tidsödande identifiering av ett ändlöst antal olika markägare med raserade kraftledningar på sina domäner. Informationsplikten krävde att de skulle informeras om förestående uppröjning och återuppbyggnad av kraftledningsnät och telekommunikation. – Då satt vi ensamma med en karttjänst där du loggade in med en vanlig webbläsare. Och sedan kunde rita polygoner och dra streck så att du fick reda på ägarna till ledningsgatorna, minns idag en av InfoTraders grundare och nuvarande vd Fredrik Malmros. Med hjälp av InfoTraders digitala kartverktyg kunde Sydkraft med några knapptryckningar ersätta flera dagars manuella spårningsarbete efter markägare med raserade kraftledningar. Visst, det där är 16 år sedan. Men det hindrar inte Fredrik Malmros från att tycka ”att det var kanon att vi satt på rätt lösning för att snabba upp deras process. Precis vad vi vill åstadkomma än idag!” – Det är ju därför vi idag har många av de stora elnätsbolagen

40

som kunder. De behöver fortfarande den här tjänsten för att kunna röja och bygga nya ledningar. E.ON, Svea, Vattenfall, Inkasso, Fortum … InfoTraders affärsidé är kort sagt att med digitala tjänster inom bland annat kart- och fastighetsområdet hjälpa företag, organisationer och myndigheter. Detta med ett oundgängligt och relevant beslutsunderlag när det gäller affärsbeslut rörande fastigheter, krediter med mera. – Norstedts Juridik, utgivare och leverantör av juridiska tjänster till 95 procent av alla advokatbyråer, tillhör också dem som köper sin affärsinformation via oss, tillägger Fredriks Malmros.

KOMPETENS ATT FÖRSTÅ Med sina medarbetares yrkesbakgrund och erfarenhet från exempelvis Riksarkivets och Lantmäteriets fastighetsdata besitter InfoTrader specialistkompetens för att förstå och sammanställa offentlig information. Hos Transportstyrelsen, folkbokföringen och Skatteverket, Fastighetsverket, Lantmäteriet och andra verk och myndigheter. – Det krävs en hel del resurser från respektive bolag för att


DAGENS INFRASTRUKTUR // DIGITALISERING Bild: InfoTrader

göra detta själv. Hos vissa myndigheter kan det vara lätt att komma åt information. Men du ska också förstå den, bearbeta den, nyckla upp och göra den användbar. Vanligaste misstaget när du försöker på egen hand? – Att du tolkar informationen fel. Talar vi om lantmäteridata så finns flera olika förändringsdatum, aktualiteter och texter som ibland är lite för juridiska för gemene man. Ett annat exempel är problem med lagfartsdata, fastighetsköp och namn. Det finns

Utbildning

djupare problem än så. Här krävs tolkningskompetens och erfarenhet. Känsliga uppgifter om skyddade identiteter och annat finns förstås i de enorma databaser som InfoTrader använder sig av. Enligt vd Fredrik Malmros händer det dock i stort sett aldrig att sådana uppgifter kommer ut från myndigheterna. – Skulle det förekomma så är det vår uppgift att se till att alla regler och statuter följs. Här är så klart GDPR, Dataskyddsförordningen, det viktigaste regelverket som vi måste följa.

Service

Fiber|Nätverk|Telekom & Radio

Fibersvets|Mätinstrument|Kalibrering

Uthyrning

Produkter

Fibersvets|Mätinstrument|Kabelblås

Fibersvets|Mätinstrument CPE|Aktiva & Passiva komponenter

Lugn, vi hjälper dig! Northlab Networks AB | www.northlab.se | info@northlab.se | 08-788 08 80 41


DAGENS INFRASTRUKTUR // DIGITALISERING

Internets knutpunkt NetNod säkrar tid, frekvens och korrekt svenska tidsangivelse. Bild: Net Nod

Levererar tjänster för ett

SÄKRARE INTERNET Specialanpassade skåp och korta leveranstider System och utrustning som driver samhällets infrastruktur behöver skydd från väder och vind. Vi säkerställer att samhällets infrastruktur fungerar för oss alla, långsiktigt och säkert.

Industrivägen 1, 841 44 Alby. Telefon: 0690-76 30 00. elkapsling.se

42

Efter ett regeringsbeslut bildades 1996 ickevinstdrivande NetNod. En neutral knutpunkt för trafik mellan olika nätverk på ett växande internet. – Vi levererar verkligen grunden för allting. Till exempel tid och frekvens för Sverige och ser till att klockan går rätt! Det konstaterar NetNods säkerhetsskyddschef Patrik Fältström. AV THOMAS ANDERSSON

NETNOD TILLHANDAHÅLLER ”grossisttjänster” till alla som erbjuder tjänster inom sektorn elektronisk kommunikation. Så att de i sin tur ska kunna generera bra och säkra tjänster. – Framförallt levererar vi till internetoperatörer som TV2 och Telia. Så att de kan leverera bra tjänster till myndigheter och andra. Sådant som är dyrt för var och en att producera. I Sverige


DAGENS INFRASTRUKTUR // DIGITALISERING

Utrymmesbygd med möjligheter En bygd med avstånd, glest befolkad och sofistikerad industri ställer höga krav på digital uppkoppling. Att den finns, har god funktion och tillhandahålls på lika villkor. Att samhället äger rådighet över digital infrastruktur är viktigt för jämlik tillgång, öppenhet, och god funktion. För, bestämmer du inte själv blir det som andra vill!

Säkerhetsskyddschef Patrik Fältström, NetNod. Bild: NetNod

gör vi det för alla. Det blir billigare för hela samhället, tillägger säkerhetsskyddschefen Patrik Fältström. Nyckelbegrepp i sammanhanget är exempelvis ”routing security” och programmen MANRS (manners) och Project Särimner. Routing är det vägval som görs när ett informationspaket skickas via internet. – Routingsäkerhet innebär att du inte ska han en antagonist som luras. Att du kan vara säker på att trafiken alltid kommer fram dit den ska, förklarar Patrik Fältström. MANRS är en lista med rekommendationer till alla internetoperatörer att implementera för bästa möjliga routersäkerhet. Project Särimner var ett uppdrag från Post- och telestyrelsen (PTS) till bland annat NetNod för att utreda hur websiter kan bli mer stabila. – PTS tyckte att det händer allt för ofta att en samhällsviktig website inte är nåbar. Då bad de oss att tala om vad för åtgärder vi bör göra i Sverige för att få stabilare websiter. NetNods rapport och tekniska lösningar finns i pilotprojektet Särimmer.

SÄKERHET, FIBER OCH STRÖMAVBROTT Vilka är idag och i framtiden de största hoten mot en drift- och integritetssäker infrastruktur? – Hittills har de absolut största problemen varit avgrävda fiber och strömavbrott. Tittar vi framåt så handlar det fortfarande om elavbrott, avgrävda sladdar och felkonfigurering. Att folk helt enkelt gör fel. När det gäller informationssäkerhet, fortsätter Patrik Fältström, så är problemet att för mycket information blir tillgänglig utan att den som sitter på den är medveten om det. – Generellt är största problemet informationsläckage av olika slag. Beroende på sådant som felkonfigurering och felprogrammering. Det är då det bestäms om det är en integritetsincident, relaterat till Sveriges säkerhet eller om det ”bara” är du och jag som blir av med vår information, avslutar NetNods säkerhetsskyddschef Patrik Fältström.

För oss är begreppen Tillgång, Funktion och Rådighet viktiga. Tillgång, för digital delaktighet. Funktion, för samhällskritiska behov. Rådighet som grund för utveckling av digital samhällsnytta.

43


DAGENS INFRASTRUKTUR // VÄG

Morgan Johansson (t.v.), arbetschef på Peab Asfalt, bekostar själv extra skydd för sina medarbetare, även där det inte krävs av beställaren. Här i samspråk med beläggningsarbetaren Rikard Svensson. Bild: Peab

BÄTTRE SÄKERHET VID VÄGARBETE Peab Asfalt anser att säkerheten ofta får stå tillbaka vid upphandling. Den som föreslår extra åtgärder blir för dyr och förlorar kontraktet. Arbetschef Morgan Johansson bekostar själv extra skydd för sina medarbetare, även i projekt där det inte krävs av beställaren. ATT ARBETA NÄRA TRAFIKEN och ständigt vara utsatt för fara är något som våra medarbetare har som sin vardag, konstaterar Peab Asfalt i ett pressmeddelande. Morgan Johansson, arbetschef på Peab Asfalt som ansvarar för infra-jobben i region väst, anser att hans medarbetares säkerhet alltid skall gå i första hand. Därför har han valt att själv inom sina projekt bekosta en lotsorganisation som skyddar medarbetarna när de utför kringliggande sidytor, även om man inte i upphandlingen ställer detta som krav och därmed får ersättning för det. BRISTANDE SÄKERHET Enligt Peab Asfalt upplever många i branschen att säkerheten får stå tillbaka vid upphandling. Den som föreslår extra åtgärder blir för dyr och förlorar kontraktet. Att priset är avgörande när vägarbeten upphandlas bekräftas av VTI, som granskat frågan på uppdrag av Trafikverket – Vi prutar aldrig på pengarna som tillhör trafikanordningskoderna. Dessvärre ser man att vissa företag inte tar upp allt i anbudsskedet och därför tar genvägar vid utförandet vilket är väldigt tråkigt, säger Morgan Johansson. För att öka medvetenheten och eftersträva en hög säkerhet är det viktigt att man rapporterar alla händelser som sker när man arbetar. Det kan vara till exempel att man blir träffad av back-

44

speglar från bilar som kör förbi, bilar som kör fel och hamnar inom arbetsområdet eller att någon blir arg, hotar eller beter sig illa för att man är på vägen och jobbar.

DIALOG MED BESTÄLLARNA Med rätt underlag, det vill säga händelser som är rapporterade direkt från arbetsplatserna, är det enklare att på ett konkret sätt framföra sina åsikter och förslag på förbättringar till Trafikverket. Något som Peab Asfalt upplever uppskattas då det underlättar möjligheten att lyfta frågorna internt inom Trafikverket när det kommer från utförarna. – Vi har ständigt en dialog med beställaren där vi påpekar att överledning eller omledning hade varit det bästa ur arbetsmiljöhänseende. Men tyvärr händer det alltför sällan att det ändras till vår fördel, säger Morgan Johansson.

TUFFARE FRAMÖVER Han tror att det kommer att bli tuffare och tuffare med trafikanterna i framtiden och ser att beteendena blir sämre och sämre. – Därför är det en absolut nödvändighet att vi flyttar fram våra positioner och ger våra medarbetare en trygg och säkert arbetsmiljö och försöker påverka så gott vi kan. Våra medarbetare har också familjer som vill att de skall komma hem efter arbetsdagens slut, understryker Morgan Johansson.


DAGENS INFRASTRUKTUR // DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV CARGILL

Cargill’s Anova® Rejuvenator

©Heijmans

NETHERLANDS MEET SUSTAINABILITY GOALS with Recycled Asphalt Paving Sustainability is a major way of life in the province of Friesland in northern Netherlands, including in its infrastructure. An important showpiece project for this region was the doubling of the provincial road N381 between Donkerbroek and Oosterwolde. The work was awarded to construction company Heijmans on the basis of its sustainable approach and circular high RAP ZOAB (porous asphalt) mixtures, made possible by incorporating a rejuvenator. THE N381 PAVING PROJECT is the latest example in circular road construction. In line with the sustainability objectives of the province, circular implementation is the guiding principle. – It’s very stimulating, given our own sustainable ambitions at Heijmans, says Gerbert van Bochove, innovation manager at Heijmans Infra. We are happy when our clients recognize that we have the people, the knowledge and the technology to realize their plans together. The old surfaces of the road construction of this part of the N381 are recycled and processed in a circular two-layer porous pavement. Maximum circularity requires the reuse of the old layers. This new approach guarantees the maximum achievable circularity for this project. In the field of circular porous pavements, Heijmans is building the showpiece in Friesland: a two-layer ZOAB with 60% recycled asphalt in the bottom layer and a top layer with 40% upcycled RAP. – Recycling old porous asphalt is not as easy as it seems, said Van Bochove. The bitumen of porous pavement milling material is more oxidized and aged than that of SMA milling material, which has lost its necessary flexibility properties in the asphalt. As a result, it is simply not suitable for the production of asphalt that meets the required technical specifications and the desired lifespan. It becomes a crucial to use an asphalt rejuvenator. Heijmans used Cargill's bio-based Anova® Rejuvenator to bring the chemical composition of aged bitumen back into balance. – Heijmans has developed a special technique to produce a high RAP mix with the necessary properties using rejuvenation, said Jan Struik, business development manager at Cargill Bioindustrial. Heijmans conducted a great deal of research into the effect and functionality of rejuvenation products and their suppliers. Anova turned out to be very suitable for this purpose and thus making circular road construction possible. Besides the technical functionality, reliability of the supplier, cost per ton of asphalt and the sustainability profile played an important role in the consideration.

On the N381 was an old two-layer porous pavement. These layers are now being reused in the circular mixtures developed by Heijmans and validated by Rijkswaterstaat (Directorate-General for Public Works and Water Management) for the new top layer. – We have now gained a lot of experience with Anova, especially in bringing the bitumen to the desired specification, said van Bochove. We have already produced multiple high RAP mixtures in large volumes. The composition varies from 30% to more than 60% of old asphalt that has been brought to specification. We are increasingly working with circular asphalt with high percentages of reuse. By 2023, Heijmans wants to be able to process 100% circular asphalt on all projects.

Heijmans is a listed company that combines activities related to property development, construction & technical services and infrastructure. A constant focus on quality improvements, innovation and integrated solutions enables them to generate added value for their clients. The Infra division focuses mainly on the construction, improvement and maintenance of road infrastructure and public spaces in the Netherlands, including related installations and on-site objects. This could include roads, viaducts, tunnels, locks, water treatment plants and work related to cables, pipelines and energy supply, but also technical work to make roads and public spaces safer, such as lighting, camera and referral systems are carried out by Heijmans Infra.

Cargill.com/AsphaltSolutions 45


DAGENS INFRASTRUKTUR // VÄG

För ungefär ett år sedan började E4 Förbifart Stockholm att använda sig av Bygga säkert-metoden där Trafikverket bygger trafikplatser. Bild: Trafikverket

FÖRBIFART STOCKHOLM utvecklar säkerhetsarbetet

För ungefär ett år sedan började Bygga säkert-metoden användas vid bygget av trafikplatser på E4 Förbifart Stockholm. Metoden är en del av Trafikverkets arbete för säkrare arbetsmiljö. Det handlar även om att skapa säkra arbetsplatser genom att ha arbetsmiljöspecialister och byggledare på plats, som stödjer och följer upp verksamheten. – ARBETET MED Bygga säkert-metoden har gått över förväntan. Den är tydlig och enkel att använda och resultatet får man på en gång. Entreprenörerna som vi samverkar med har gett oss mycket positiv återkoppling, säger Therese Broström, arbetsmiljöspecialist i projektet E4 Förbifart Stockholm.

ENKLA KONTROLLER Bygga säkert-metoden går ut på att genom enkla, direkta kontroller se trender på arbetsplatserna. En kontroll kan till exempel vara att se om en person har rätt skyddsutrustning eller inte. För varje aktuell arbetsplats väljs ett antal arbetsmiljöområdet ut utifrån vilken typ av arbeten som utförs på den aktuella arbetsplatsen. – Bygga säkert-metoden är bra för den fokuserar på att lyfta fram att vi gör bra saker och visar att vi blir bättre, menar Lotta Bjurén, ansvarig för frågor inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö på NCC. Vid ronder fylls observationerna i en checklista där alla kontroller samlas ihop. Det är observationer av både sådant som är rätt och fel. Vid nästa besök följs de tidigare observationerna upp för att se vilka åtgärder som är gjorda för att rätta till det som var fel. – Det är bra att vi går runt och kollar på det som är rätt ute på

46

arbetsplatserna. Det är lätt att man fokuserar på det negativa i arbetsmiljöarbetet när det i själva verket är ett positivt arbete, tycker Krister Pehrsson, arbetsmiljökonsult på NCC. Utifrån uppgifterna i checklistan går det att räkna ut hur många procent av kontrollerna som fått ett godkänt resultat. Siffran för antalet godkända resultat blir det som kallas bygga säkert-nivå. Målet för E4 Förbifart Stockholm är att bygga säkert-nivån ska ligga över 85 procent. Under året som gått har den legat på 86 procent i genomsnitt. – Vi specialister känner oss bekväma med metoden nu och ser fram emot att nivån fortfarande ska vara jämn och gärna lite högre, avslutar Therese Broström.

STÄLLNINGAR, MASKINER OCH AVSPÄRRNINGAR I projektet E4 Förbifart Stockholm används Bygga säkert-metoden för att kolla ställningar, personlig skyddsutrustning, tillträdesvägar, avspärrningar, damm och maskiner. Under året har en del utvärderingar gjorts och efter att ha använt metoden i tre månader lades maskiner till som ytterligare ett fokusområde på grund av att det hade varit flera mindre olyckor. Efter sex månader in i användandet av metoden visade utvärderingen att bygga säkert-nivån är väldigt jämn i projektet.


BLASTING SERVICES FOR NORDIC CONDITIONS

FORCIT EXPLOSIVES levererar sprängmedel till alla applikationer inom branschen såsom gruvor, täkter, tunnlar och övrig entreprenad. Vårt omfattande produktsortiment består av välkända produkter som är utvecklade speciellt för Nordiska förhållanden.

Läs mer om vår service >> FORCIT.SE


DAGENS INFRASTRUKTUR // VÄG

Den snörika vintern har varit en utmaning för vägbygget på E4. Här en tillfällig bro inför breddning av befintlig bro över Dalkarlsån. Bild: Olle Berglund

Första delsträckan på gång för

MÖTESFRI E4 NORR UMEÅ E4 byggs om till mötesfri väg mellan Djäkneboda och Bygdeå i Västerbotten, som en första etapp på den viktiga sträckan mellan Umeå och Skellefteå. Den andra etappen kommer att påbörjas i sommar. AV GÖSTA LÖFSTRÖM

E4 MELLAN UMEÅ och Skellefteå är cirka 13 mil lång och den är ännu inte utbyggd till mötesfri väg. Den 9 kilometer långa sträckan mellan Djäkneboda och Bygdeå, som idag är nio meter bred, byggs ut till 2 + 1-väg med 14 meters bredd med omkörningsfält och mitträcke. Sträckan ligger strax norr om Umeå och söder om Robertsfors. Ombyggnaden syftar till ökad framkomlighet och ökad trafiksäkerhet för alla trafikanter i området, bosatta såväl som pendlare och yrkesförare. Vägens sträckning förändras inte, vilket innebär att en av utmaningarna är att bygga med fullt pågående trafik med i snitt 7 500 fordon per dygn. Flertalet direktutfarter kommer att stängas och det byggs nya sammanbindande enskilda vägar, i princip lika lång ny enskild väg som ny Europaväg.

48

Det blir färre och mer trafiksäkra korsningar, nya vänstersvängsöglor, säkring av sidoområden, ny port under E4 vid Bobacken, breddning av bron vid Dalkarlsån och anläggning av viltstängsel och bullerskyddsåtgärder. Efter ombyggnationen kommer tillåten hastighet att höjas till 110 kilometer i timman. – E4 är ett utpekat stråk när det gäller pendling, kollektivtrafik och varutransporter. Det har inte varit mötesseparerat mellan Umeå och Skellefteå och det är oerhört glädjande att vi nu äntligen är igång, att vi kunnat börja med arbetena, säger Anneli Lindberg, som är Trafikverkets projektledare. Äntligen får vi satsa på denna flaskhals som är så viktig för hela Norrlandskusten och det är roligt att få projektleda de första etapperna. – En tredjedel av grundläggningen är klar och när barmarksperioden börjar kommer entreprenören att jobba med de åter- >>


GRK INFRA BYGGER E4 Djäkneboda och Bygdeå till mötesfri väg Projektet innebär ombyggnad av väg E4 mellan Djäkneboda–Bygdeå till mötesfri landsväg, 2+1 väg, med omkörningssträckor och mitträcke. Den totala sträckans längd är cirka 9 kilometer. Ombyggnaden av E4 ökar framkomligheten och förbättrar trafiksäkerheten. Åtgärderna ska bidra till en tryggare trafikmiljö för alla trafikanter i området, såväl bosatta som pendlare och yrkesförare.

GRK Infra ABs breda tjänsteutbud täcker in alla delområden inom Sveriges infrastrukturbyggande. GRK behärskar även de mest krävande teknikerna inom infrastrukturområdet och arbetar med entreprenader av alla storlekar och kontraktstyper.

GRK Infra AB Teknikvägen 13 961 50 Boden


DAGENS INFRASTRUKTUR // VÄG stående två tredjedelarna. Anneli Lindberg blir projektledare även för den andra etappen på E4 mellan Umeå och Skellefteå. Det är också en sträcka på cirka 9 kilometer och den påbörjas i sommar. Det handlar om delen Sikeå (i höjd med Robertsfors) och Gumboda.

MYCKET REGN OCH SNÖ Utmaningarna hittills under vägbygget har framför allt varit trafiken och vädret. – Vi har ju inte haft vädret med oss. I höstas drabbades vi av ett ”hundraårsregn” och i vår har vi haft mycket stora snömängder, säger Axel Nyfors, projektledare för totalentreprenören GRK Infra. – Man får anpassa sig efter förhållandena och det har gått bra. Vi har ett bra team på plats, det är det som är grunden, och en bra dialog med beställaren och bra underentreprenörer, som ställer upp i ur och skur. Så just nu känns det att vi ligger rätt i tid, säger Axel Nyfors.

FAKTA I KORTHET

Ombyggnad av E4 till mötesfri väg mellan Djäkneboda och Bygdeå i Västerbotten Byggtid: september 2020–oktober 2022 Byggherre: Trafikverket Totalentreprenör: GRK Infra Kostnad: Prognos 230 Mkr, inräknat en option på en faunabro över E4 vid Gladaberget

Trafikverkets projektledare Anneli Lindberg är glad att en eftersatt och viktig del av E4 äntligen börjat byggas ut. Hon blir projektledare även för den andra etappen.

MITTA levererar kvalitativa tjänster inom samhällsbyggnad på ett hållbart sätt, genom ett brett utbud inom geoteknik, laboratorium, mätning, vatten och miljö. Vi erbjuder helhets- och kundanpassade lösningar för ett hållbart samhälle i hela Sverige. 50


DAGENS INFRASTRUKTUR // DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV SUNDSVALLS BERGHANTERING

SÄKERHETEN VIKTIGAST vid sprängning

Att aldrig kompromissa med säkerheten vid sprängning är högsta prioritet för Sundsvalls Berghantering. Företaget drivs av bröderna Linus, Lucas och Emil Nordström som tycker att det är viktigt att leverera hög kvalitet på arbetet. SUNDSVALLS BERGHANTERING ansvarar för sprängningsarbetena vid ombyggnaden av E4 till mötesfri väg mellan Djäkneboda och Bygdeå norr om Umeå. För att kunna bygga 2+1-väg längs den nio kilometer långa sträckan breddas vägen från nio till fjorton meter. Så här långt har 20 000 kubikmeter (52 000 ton) sprängts. – Arbetet har funkat bra. Vi har en bra dialog och är jättenöjda med samarbetet med beställaren GRK Infra. Alla inblandade i projektet tänker lika och vill samma saker, säger Lucas Nordström. Sundsvalls Berghantering har fått förtroendet att lägga upp arbetet och utföra framdriften med den säkerhet som företaget vill ha på sina jobb. Säkerheten är viktig när man arbetar med sprängning. SÄKERHETEN VIKTIGAST – Konsekvenserna om man gör fel kan bli stora. Det har hänt att vi har pausat projekt där beställaren velat ta genvägar för att tjäna tid. Vi vill inte ta jobb där säkerheten inte kan garanteras, understryker Lucas Nordström. I säkerhetsarbetet ingår att ha kompetent personal som kan sin sak. Företaget har även egen arbetsmiljöingenjör/KMA. Att utföra uppdragen med bra kvalitet är en annan hörnsten för Sundsvalls Berghantering. – Vi håller otroligt hög kvalitet på de arbeten vi gör, det vet beställarna och det gör att vi får fler arbetstillfällen, säger Lucas Nordström. Sundsvalls Berghantering drivs av bröderna Linus, Lucas och Emil Nordström. Företaget startades för tre år sedan och är idag ett väletablerat företag. – Vi gillar det vi gör och driver verksamheten hårt. Det senaste

är att vi blivit ISO-certifierade för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Det är viktigt för att stärka vårt varumärke. Samtidigt är det en signal till beställarna att de kan känna sig trygga när de anlitar oss. Det blir en kvalitetsstämpel på att vi utför vårt jobb enligt gällande regler och att vi har koll på rutiner och dokumentation.

ERFARNA MEDARBETARE Brödernas hårda arbete har uppmärksammats även utanför branschen. I fjol blev Linus utsedd till Årets unga företagare i Sundsvall. – Men det hade inte hänt utan mina bröder och våra anställda. Vi är inget utan våra anställda och vi skulle inte vara där vi är i dag utan dom, konstaterar Linus Nordström. Sundsvalls Berghantering tar även ansvar för att få in ungdomar i yrket. – Det är en fördel att få lära upp någon från grunden och ge dom möjligheten att komma in på arbetsmarknaden och bli en del av företaget. Vi har hög kompetens i organisationen. Då är det kul att ge folk chansen få lära sig tillsammans med de som är erfarna, understryker Lucas Nordström.

www.sundsvallsberghantering.se 51


DAGENS INFRASTRUKTUR // VÄG

Genomfarten i Mora rustas upp med dubbelfiligt och cirkulationsplatser. Bild: Patric Leonhed

DUBBLA KÖRFÄLT OCH CIRKULATION ger bättre genomfart i Mora

Trafikverket och Mora kommun bygger om E45/väg70 genom Mora tätort. Dubbla körfält och cirkulationsplatser istället för ljusreglerade korsningar ska öka flytet i trafiken och trafiksäkerheten och bidra till en bättre stadsmiljö. AV GÖSTA LÖFSTRÖM

DET HANDLAR OM breddning på en cirka två kilometer lång sträcka genom Mora tätort mellan Noretbron över Österdalälven och Fridhemsplan. Det blir delvis en 2+2-väg, utbyte av de korsningar som har trafikljus till nya cirkulationsplatser, vilket kommer att få trafiken att flyta bättre. Det blir trafiksäkerhetshöjande åtgärder för gående och cyklister och nya portar eller tunnlar under vägen så att den kan korsas på ett säkert sätt. Därtill byggs sammanhållande stråk för de som går och cyklar.

52

Sammantaget blir det fem cirkulationsplatser, kallade Broåkern, Resecentrum, Stranden, Kaplanen och Starbo. Stadsmiljön ska bli trevligare med en mer sammanhållande och vacker gestaltning. Bland annat kommer de nya cirkulationsplatserna att få rondeller med fina utsmyckningar.

ETAPP ETT KLAR I SOMMAR Bygget av den nya genomfarten sker i två deletapper, där den första delen från Noretbron till korsningen Älvgatan/Vasagatan som


Stadsmiljön ska bli trevligare med en mer sammanhållande och vacker gestaltning när E45/väg70 genom Mora tätort byggs om. Bild: Patric Leonhed

just nu pågår blir klar hösten 2021 och den andra från korsningen fram till Fridhemsplan som påbörjas i höst och blir klar i slutet av 2022. Det är olika behov som tillfredsställs vid bygget. Räddningsfordon har haft problem att ta sig fram vid högt trafiktryck mellan Noretbron och centrum. Framkomligheten har begränsats av signalreglerade korsningar och vänstersvängande trafik. Det har också varit otydligt hur oskyddade trafikanter ska röra sig och på ett säkert sätt korsa vägen. I samband med vägupprustningen bygger kommunen om p-platserna vid Resecentrum och Strandens station, där det också förbereds för laddplatser. – Delen Noretbron till Älvgatan/Vasagatan byggs ut från 1+1 till 2+2-väg, där tre signalreglerade korsningar ersätts av två cirkulationsplatser och där vi skiljer gång- och cykeltrafik från biltrafiken med särskild gc-väg och planskilda passager, berättar Trafikverkets projektledare Åsa Bergqvist. – På den fortsatta sträckan behåller vi 1+1-väg och där får bil- och cykeltrafik samsas men vi bygger ett sammanhängande cykelstråk. Vid Vasaloppsmålet blir det en planskild passage.

DAGENS INFRASTRUKTUR // VÄG

– Utmaningen är förstås att hantera trafiken under byggtiden. Det är en hårt trafikerad väg och därtill utförs omfattande ledningsarbeten, säger Åsa Bergqvist. Hon betonar det goda samarbetet med Mora kommun, som medfinansierar projektet och som gjort ett stort arbete med en vision för gestaltningen av tätorten. Genomfarten i Mora har diskuterats, planerats och projekterats under lång tid. Bland annat har man övervägt att bygga en förbifart, men till slut ändå landat i att utveckla den befintliga genomfarten, eftersom en stor del av trafiken har sin målpunkt inom tätorten.

FAKTA I KORTHET

Ombyggnad av väg E45/väg 70 genom Mora Byggherre: Trafikverket Totalentreprenör: Torrescamara Byggtid: juni 2020–september 2022 Totalkostnad: Närmare 200 Mkr

53


Den gamla E4.an och Landsvägsallén genom centrala Sundsvall byggs av generalentreprenören Skanska om till en attraktiv stadsgata med omlagda filer och nya gång- och cykelstråk. Bild: Skanska

Sundsvalls gamla E4 blir ny

STADSGATA MED RESECENTRUM I augusti 2021 står Sundsvalls nya Resecentrum klart. Sundsvalls gamla centralstation förvandlas till ett modernt, funktionellt och tillgänglighets anpassat Resecentrum. Samtidigt som Trafikverket drar och bygger om gamla E4.an genom Sundsvall. AV THOMAS ANDERSSON

– NU HÅLLER VI PRECIS på med sista cirkulationsplatsen utanför Resecentrum, rapporterar Bengt-Erik Eriksson, projektledare investering, Trafikverket, till Dagens Infrastruktur i månadsskiftet april-maj 2021. Den gamla E4:an gick en gång i tiden genom centrala Sundsvall. Här pågår nu ett vägprojekt där den gamla sträckningen genom centrala staden byggs om. – Vi bygger om gamla E4.an och delvis Landsvägsallén till det som ska bli mer som en stadsgata, förklarar projektchef Fredrik Ivarsson, Skanska.

54

Det här innebär bland annat omgjorda körfiler och mer gröna ytor i anslutning till gatumiljön. Målet är en mer stadsliknande gata som knyter ihop det inre Sundsvall med bostäder och kontor i de nya områden som nu byggs ut mot vattnet och Bottenhavet. – Vi har gjort en ljusare och öppnare gångtunnel av en som tidigare var mörk och trång. Som du nu ser igenom och blir en mer naturlig fortsättning på gatan. Vi har rivit och plockat bort två andra gångtunnlar och flyttat upp gångtrafiken i gatuplan, >> fortsätter Fredrik Ivarsson.


Allt inom Stenarbeten Sohlbergs Stenhuggeri 0550-10092

Tillsammans skapar vi en hållbar framtid för Sundsvall!

ANLÄGGNING

Sundsvallgruppen ska visa vägen och bidra till hållbar utveckling för såväl samhälle samt näringsliv. Vi är stolta över att vara en del av Sundsvall Infrastrukturutveckling.

– Mark- & anläggningsarbetena samt transporter www.sundfrakt.se

KUSTFRAKT

– Industri- & logistiklösningar samt specialtransporte

TÄKT

– Berg- & grusmaterial samt krossning


DAGENS INFRASTRUKTUR // VÄG

Ett centralt vägprojekt i en tät trafikerad större stad innebär naturligtvis en hel del utmaningar. Detta även för en erfaren och välmeriterad generalentreprenör som Skanska, – Att få det att flyta och orsaka så lite störningar som möjligt för personbilar och mycket gång- och cykeltrafik genom arbetsområdet. Det är väl den största utmaningen.

NYTT RESECENTRUM Samtidigt med vägprojektet pågår ett annat bygg-, trafik- och logistikprojekt i centrala Sundvall. Ett nytt Resecentrum med målet att koppla ihop regional busstrafik och tågtrafik i ett sammanhållet stationsområde. – I och med det nya Resecentrumet kommer det naturligt att bli mycket gång och cykeltrafik härifrån och in mot stan, konstaterar Skanskas projektchef Fredrik Ivarsson.

Gamla E4.an genom Sundsvall förvandlas till en ljus inbjudande stadsgata med gröna ytor. Bild: Skanska

Vid det nya Resecentrumet blir det bland annat nya busshållplatser plus vid utfarten den nya cirkulationsplats som anläggs våren 2021. Den gamla byggnadsminnesmärkta stationsbyggnaden från 1925, den centrala punkten i nya Resecentrum, totalrenoveras. Med en helt igenom uppdaterad och uppfräschad interiör upphöjd på en ny grundläggning. Mellan stationsbyggnaden och Landsvägsallén – gamla E4:an - byggs en nedsänkt bussterminal. En för resenärer väderskyddad förbindelse mellan tåg- och busstrafik. Spårområdet byggs om för ökad tågkapacitet med planskilda gång- och cykelstråk till och från perrongerna. Det övergripande målet är ökad kapacitet, säkerhet och hållbarhet.

PARKERING Nära stationshuset finns sedan tidigare ett parkeringshus. En fördel för långtidsparkeringar i anslutning till det nya Resecentrumet. Tanken är också att ytan för Sundsvall Logistikparks närbelägna kombiterminal för väg- och järnvägstransporter – som flyttar ut till Petersvik – ska komma till användning som pendlarparkering.

FAKTA I KORTHET

Vägprojekt Väg 562, gamla E4:an, Landsvägsallén, Sundsvall resecentrum Tidplan: april 2020–november 2021 Byggherre: Trafikverket Region Mitt Generalentreprenör: Skanska Sverige Totalkostnad: Närmare 200 Mkr

56


Att använda schaktfria metoder ger fördelar när det gäller hållbart, resurssnålt och klimatsmart samhällsbygge. Bild: Magnus Tingstrand, BAB Rörtryckning

SCHAKTFRIA METODER för långsiktigt hållbar utveckling

I takt med allt ökande effekter av klimatförändringarna så ligger framtiden i en långsiktigt hållbar utveckling av byggmetoder. Det gäller inte minst schaktfria tekniska lösningar. DE FRÄMSTA FÖRDELARNA med schaktfria metoder är miljömässiga och då inte bara att vi slipper utsläpp från grävmaskiner utan också slipper stänga av vägar och omledning av trafik, samt lastbilar som måste frakta schaktmassor. – Andra fördelar är att kunskapen hos utförare är hög och att ledningsnätsägarna kan känna sig trygga med den produkt och teknik man har valt. Vi har också de ekonomiska aspekterna som kommer in då det oftast är billigare med schaktfritt kontra schakt, säger Tomas Helenius, projektledare VA på Värmdö kommun och ordförande i svenska arbetsgruppen för SSTT, Scandinavian Society for Trenchless Technology. De första schaktfria tekniska lösningarna lanserades redan i slutet av 1950-talet och fick sitt genombrott på 1980-talet. 1989 bildades den svensk-norska föreningen SSTT av ledningsägare,

leverantörer, entreprenörer och konsulter. Föreningen verkar för att underhåll, förnyelse och nyanläggningar av ledningsnät ska göras med hållbar och bärkraftigt schaktfri teknik. Schaktfria metoder minskar utsläpp av koldioxid jämfört med konventionell teknik. Resursåtgången minskar precis som störningar på infrastruktur, natur, samhällsservice och handel. Dessutom genomförs arbetet oftast till betydligt lägre kostnader jämfört med traditionell schaktning. Trots att schaktfritt har över 60 år på nacken är medvetenheten om metoderna ännu låg bland beställare. – Tyvärr har vi en lång väg att gå när det gäller kunskap hos både beställare och konsulter. Här har SSTT en stor uppgift. På vår hemsida har vi nu metodbeskrivningar att ta del av och nästa steg är att få fram projekteringsanvisningar, samt kvalitets- >>

57


DAGENS INFRASTRUKTUR // SCHAKTFRITT

De första schaktfria metoderna lanserades under 1950-talet, men genombrottet kom under 1980-talet. Bild: Magnus Tingstrand BAB Rörtryckning

Styrd borrning är en av de schaktfria metoderna som finns beskrivna på SSTT:s hemsida. Bild: Magnus Tingstrand BAB Rörtryckning.

säkringsdokument som ledningsnätsägare kan använda. På hemsidan kan man även ställa frågor och få svar på den expertis som finns bland SSTT:s 700 medlemmar, säger Tomas Helenius. Att använda schaktfria metoder ger fördelar när det gäller hållbart, resurssnålt och klimatsmart samhällsbygge. SSTT samlar de vetenskapliga landvinningarna, kunskap och erfarenheter och sprider detta till leverantörer, entreprenörer, konsulter och ledningsägare via branschmöten, utbildningar, konferenser, seminarier, presentationer och öppna forum. I dagsläget finns det 13 schaktfria metoder att ta del av via SSTTs hemsida både vad gäller nyanläggning som renovering av ledningar. De schaktfria metoderna handlar om styrd borrning, Augerborrning, Hammarborrning, rörtryckning, rörspräckning, mikrotunneling, flexibla foder, infodring med kontinuerliga rör, belägg samt brunnsrenovering. Här finns även klimatkalkylatorer där man enkelt kan beräkna och jämföra klimatbelastning mellan schaktfria metoder med schaktning. När ledningar ska korsa större vägar och järnvägar är Trafikverkets krav numera att schaktfri teknik används. När vattendrag ska korsas ger schaktfri teknik ofta ett bättre resultat. Detsamma gäller när ledningar ska dras i naturkänsliga miljöer. Ett väl genomfört förarbete är grunden till ett lyckat resultat med schaktfria metoder. När metodval är aktuellt är det viktigt att man har en projektledare/projektör som behärskar både traditionell schakt och schaktfritt för att skapa ett bra metodval. I planläggningsfasen bör schaktfritt värderas först av åtgärdsalternativen.

ATT TÄNKA PÅ INFÖR PROJEKT Inför projekt bör projektledningen fundera över följande: • Hur ska projektet genomföras och vilka grundläggande undersökningar har gjorts när det gäller kartor och arkiv, driftsdata och driftserfarenheter, fältarbete och brunnsregistreringar, geologiska kartor och markundersökningar, rörinspektioner, läcksökning, dialog

58

– Riksdagen har fattat beslut på att vi ska vara miljöneutrala före 2045. Här har schaktfritt en stor roll att spela. Schaktfritt ligger rätt i tiden, säger Tomas Helenius. Bild: Jan Bjerkesjö

med bosatta etc? • Vilken typ av ledningar och infrastruktur gäller, vilka dimensioner, material och förhållanden finns, vilket är anläggningsåret, vilka åtgärder har tidigare gjorts, avstånd till annan infrastruktur, historia av driftsproblem, geotekniska förhållanden och grundvattennivå etc? • Behöver du ett tips för fortsatt arbete? Kontakta resurs med kompetens inom schaktfritt. Ställ krav på kunskap och schaktfri kompetens. Vilken dokumentation och vilka referenser finns? • Låt inte priset vara det enda avgörande vid inköp. Sätt fokus på kvalitet. • Ha en nära dialog med rådgivare och entreprenör. Det är genom samarbete i uppdrag som alla parter lär sig mer. SSTT har tagit fram metodöversikten för att skapa en översiktlig introduktion till metoder som finns på den nordiska marknaden. Avsikten är att SSTT ska bygga på dessa metoder med projekteringsanvisningar för varje metod. Metodöversikten ger inte en komplett bild av metoderna som underlag för att utföra projektering och bygghandlingar. Schaktfria lösningar kommer att bli ännu viktigare i framtiden. – Ja, kraven är högt uppe på agendan när det gäller miljöbalans och riksdagen har fattat beslut på att vi ska vara miljöneutrala före 2045. Här har schaktfritt en stor roll att spela. Schaktfritt ligger rätt i tiden, avslutar Tomas Helenius.


Burstning/rörspräckning Burstning/rörspräckning en snabb och effektiv metod när man vill byta ut gamla VA-ledningar mot nya. Möjligt att öka dimensionen till ett större rör än det befintliga.

Styrd Borrning Styrd borrning för nyläggning av rör för el, tele, bredband, VA. Ett eller flera rör samtidigt.

Kontakt: Björn Lithman Telefon: 070-631 09 80 www.bctab.se


DAGENS INFRASTRUKTUR // BRO

BROAR FÖRSTÄRKS för tyngre laster

Det pågår ett arbete med att förstärka vägar och broar så att de klarar att bära en högsta last på 74 ton mot dagens högsta last på 64 ton. I Norrbotten har bland annat bron på väg 97 över Lule älv vid Edeforsen och bron på väg 394 över Kalix älv vid Tärendö kyrka förstärkts. AV LARS-OLOF TANDBERG

TRAFIKVERKET HAR ETT pågående arbete där man förstärker vägar och broar för att kunna öka högsta tillåtna vikt på lastbilar. Det är vägar som i dag har bärighetsklass BK 1 där högsta tillåtna vikt är 64 ton. Förstärkningarna görs för att vägar och broar ska klara bärighetsklass BK 4, vilket innebär en högsta vikt på 74 ton. Tanken med den nya bärighetsklassen är att minska påverkan på klimatet genom att varje bil ska kunna lasta mer och på så sätt minska antalet transporter. – Trafikverket har haft möten med bland andra skogsbranschen och transportnäringen för att ta reda på vilka vägar de vill prioritera för de här förstärkningsåtgärderna. Det är oftast äldre broar som inte klarar de nya tyngre lasterna. Därför måste dom antingen förstärkas eller ersättas med nya broar, säger Erik Vallin som är projektledare på Trafikverket Investering Nord. Han berättar att vissa vägar klarar tyngre laster vintertid när tjälen ger en större bärkraft. Men broar blir inte starkare om det är kallt och därför blir broarna svaga punkter på dessa vägar. De broar som är byggda de senaste 30 åren ofta är tillräckligt starka för att klara de nya bärighetskraven. Det är äldre broar och längre broar som är i störst behov av förstärkning. BÅGBRO ÖVER LULE ÄLV I Norrbotten prioriteras i första hand större vägar som E4, E10 och E45. Bland annat byggs en ny bro för E4:an i Kalix. Väg 97 bedöms också som en viktig väg där det går mycket skogstransporter. Här har bron över Lule älv vid Edeforsen förstärkts.

60

Bågbron över Lule älv vid Edeforsen förstärktes ovan hängstagsinfästningarna. Bild: Trafikverket

Bron är en bågbro med överliggande stålbågar som bär farbanan med hjälp av hängstag. För att kunna bära den ökade tillåtna lasten fick brons bågar förstärkas ovan hängstagsinfästningarna. Därför skruvades nya två till tre meter långa stålplåtar fast ovanpå stålbågen. – Området där plåtarna skulle fästas blästrades och målades. Hål borrades och plåtarna monterades. Därefter målades delen där förstärkningen gjorts för att återställa brons rostskydd.

STÅLBALKBRO ÖVER KALIX ÄLV Väg 394 är en annan prioriterad väg. Här förstärktes en bro över Kalix älv vid Tärendö kyrka. Här var det fråga om en stålbalkbro med betongfarbana ovanpå balkarna. Brons bärande balkar består av två I-balkar med underfläns, liv och överfläns. I-balkarna är även förbundna med tvärstag mellan I-balkarna. För att kunna bära den ökade tillåtna lasten fick I-balkarna förstärkas vid de två mellanstöden, samt även kompletteras med nya tvärstag mellan I-balkarnas underflänsar.


Stålbalkbron över Kalix älv vid Tärendö kyrka förstärktes på delar av brons bärande balkar. Detta för att klara en ökad högsta tillåtna vikt på 74 ton för lastbilar. Bild: Trafikverket

Förstärkningen gjordes även här genom att skruva fast stålplåtar. Då betongfarbanan låg på I-balkarnas överfläns och underflänsen vilar mot brostödet kunde inte stålplåtarna skruvas fast där. I stället skruvades de fast på livet intill över- och underfläns. Plåtarna var två och tre meter långa, 45 millimeter tjocka och 320 millimeter höga. Även här blästrades och målades området, hål borrades och plåtar monterades varefter området målades på nytt.

BILLIGARE ÄN BYGGA NYTT Vid bägge broarna fick arbetsställningar byggas för att kunna utföra arbetet, vid Edefors från brobanan upp till bågen, och vid Tärendö hängde ställningen under bron. I fallet med broarna vid Edeforsen och vid Tärendö kyrka blev det billigare att förstärka än att byta ut broarna. – En annan fördel var att vi kunde ha trafiken på under arbetet. Vid Edeforsen var ett körfält avstängt och vid Tärendö var båda körfälten öppna. Alternativet hade varit att stänga vägen under ett år medan en ny bro byggdes, påpekar Erik Vallin.

DAGENS INFRASTRUKTUR // BRO

FAKTA I KORTHET

Bärighetsförstärkning bro över Lule älv, Edeforsen Tidplan: september 2019–december 2019 Byggherre: Trafikverket Generalentreprenör: Svevia Kostnad: 3 Mkr

FAKTA I KORTHET

Bärighetsförstärkning bro över Kalix älv, Tärendö kyrka Tidplan: september 2019–december 2019 Byggherre: Trafikverket Generalentreprenör: Svevia Kostnad: 4 Mkr

61


DAGENS INFRASTRUKTUR // BRO

De två enkelspårsbroarna byggdes på vardera sida om den gamla dubbelspårsbron. Den kunde rivas med pågående trafik på järnvägen och E4:an under broarna. Bild: Henrik Sköld/Trafikverket

ÄTTETORPSBRON byggdes bland tåg och bilar

Den gamla dubbelspåriga Ättetorpsbron utanför Norrköping har ersatts med två enkelspårsbroar. Projektet försvårades av att tågtrafiken på Södra stambanan gick rakt genom byggplatsen och under bygget passerade bilarna på E4:an. AV LARS-OLOF TANDBERG

DEN GAMLA DUBBELSPÅRSBRON på Södra stambanan över E4:an mellan Åby och Norrköping hade nått sin livslängd. Det beslöts att bygga två nya enkelspårsbroar, en på vardera sida om den befintliga bron. – Att ha två enkelspårsbroar har flera fördelar. Dels är det enklare att få till spårens sträckning enligt de krav som ställs på bland annat kurvornas radie. Dels är det bra vid framtida underhåll. Med en dubbelspårsbro kan man bli tvungen att stänga båda spåren när man ska jobba. Nu kan trafiken pågå på ena spåret medan underhåll sker på det andra, förklarar Youssef Hassib, projektledare på Trafikverket. Tågtrafiken pågick på den gamla bron under tiden de nya broarna byggdes. Dessutom pågick biltrafiken på E4 under bygget. Det ställde extra höga säkerhetskrav på projektet. HÖGA SÄKERHETSKRAV – Tågen körde med sänkt hastighet och vi hade utökat säkerhetsavstånd till spår och kontaktledningar. Det gjorde att vi inte kunde använda en fast byggkran, utan fick använda mobilkranar, säger Therese Jonsson, projektchef på Skanska. Från början var det tänkt att ett skyddstak skulle byggas över E4:an. Men riskerna med att ha bilar som körde direkt under arbetsområdet ansågs för stor. Skanska hittade en lösning. I stället för att bygga broarnas landfästen på gjuten bottenplatta så pålades för så kallade integrerade landfästen. – Grövre stålpålar pålades till berg eller fast mark, sedan gjöts pålarna in i landfästet. Utan bottenplatta behövde vi inte schakta så djupt. Landfästena blev också mer slimmade, vilket gjorde att vi fick plats att flytta trafiken. Vi undvek även att gräva under den befintliga bron. När de två nya broarna var färdiga skulle den gamla bron rivas.

62

Planen var att leda om trafiken på E4:an under en helg medan rivningen pågick. – Men det hade inneburit en omväg på 45–60 minuter, så vi fick tänka om. Vi beslöt att riva halva bron i taget. Då behövde vi inte stänga E4:an och vi kunde riva på dagtid under en längre period, berättar Therese Jonsson. Bron kapades i två delar och den del som inte skulle rivas säkrades med en stålkonstruktion. Skärmar hängdes upp för att skydda biltrafiken och första brohalvan knackades ner och revs. – Det var trångt. Men skickliga grävmaskinister, tjänstemän och yrkesarbetare gjorde att det gick utan problem.

40 PROCENT MILJÖBESPARING Byggherren Trafikverket hade satt som krav att det skulle göras en klimatbesparing på 17 procent i projektet. – Till slut lyckades vi spara 40 procent. Vi gjorde en klimatkalkyl på hur mycket koldioxid vi skulle generera. Här är armering och betong tunga poster. I och med att vi använde integrerade landfästen och en mer slimmad konstruktion minskade vi klimatpåverkan med 768 ton koldioxidekvivalenter. Det är en ett riktigt bra resultat både för Skanska och Trafikverket, konstaterar Therese Jonsson.

FAKTA I KORTHET

Byte av järnvägsbro, Ättetorp, Åby Tidplan: september 2019–december 2020 Byggherre: Trafikverket Generalentreprenör: Skanska Kostnad: 102 Mkr


DAGENS INFRASTRUKTUR // TUNNEL

E 45 mellan Marieholm och Lilla Bommen har sänkts under marknivå (mitten av bilden) på en 800 meter lång sträcka. Till vänster i bild ses mynningen till den 400 meter långa överdäckning av vägen. Bild: Kasper Dudzik

GULLBERGSTUNNELN fullbordar två vägstråk längs Göta älv

Gullbergstunneln i Göteborg är klar. Den går från Marieholm till Lilla Bommen och bidrar till att det nu finns två kompletta stråk för fordonstrafik längs Göta älv i öst – västlig riktning i centrala Göteborg, Lundbyleden på Hisingssidan och denna på fastlandssidan. AV GÖSTA LÖFSTRÖM

GULLBERGSTUNNELN UTGÖRS AV en nedsänkning av E 45 på en 800 meter lång sträcka, varav 400 meter har däckats över för att möjliggöra att stadsbebyggelsen expanderar ut mot Göta älv. Resten av nedsänkningen är förberedd för framtida överdäckning. Tunneln ansluter österifrån till den befintliga 1,6 kilometer långa Götatunneln, som stod klar 2006 och som går från Lilla Bommen och Göteborgsoperan till i höjd med Järntorget och Stena-terminalen. Vägen E 45 har nu grävts ner sex meter, från Falutorget i närheten av gamla gasklockan i öster till Torsgatan och kantats av två 400 meter långa stödmurar och vidare med överdäckning fram till Stadstjänaregatan i trakten av gamla Götaälvbrons och nya Hisingsbrons landfästen. Gullbergstunneln sträcker sig fram till en bit från Götatunnelns östra mynning, där vägen går i öppen dag. I framtiden kan de båda tunnlarna byggas ihop, men det finns inget sådant beslut i nuläget. – Det känns väldigt roligt att Gullbergstunneln nu öppnar för trafik, säger Trafikverkets projektledare Simon Hulander, som varit med i projektet sedan 2016 då huvudentreprenaden påbörjades. Tunneln bidrar till ökad trafiksäkerhet, då en nedsänkning av E 45 separerar vägen från lokaltrafiken och flera nya passager skapas för gång- och cykeltrafik. Bullersituationen i området förbättras och på sikt kommer tunneln att bidra till en ny stadsbebyggelse genom att ytorna ovanpå tunneln bebyggs.

Projektet har en totalkostnad på två miljarder kronor, som samfinansieras av Trafikverket och Göteborgs Stad, som har särskilt intresse av att den barriär som E 45 utgjort nu elimineras. Utöver nedsänkningen av europavägen har två planfria trafikplatser byggts, Falutorgsmotet och Stationsmotet. E 45-projektet ligger i ett minst sagt intensivt stadsutvecklingsområde gränsande till bygget av hotell- och kontorskomplexet i kvarteret Platinan, bygget av Hisingsbron över älven och pendeltågstunneln Västlänken. Ibland har byggprojektens arbetsområden överlappat varandra. De stora utmaningarna i projektet har varit geotekniken med arbete i den välkända djupa Göteborgsleran, trafiksituationen med 50 000 bilar per dygn i närheten och samordningen med angränsande projekt i Centralenområdet.

FAKTA I KORTHET

Nedsänkning och överdäckning av E 45 i centrala Göteborg Byggherre: Trafikverket Totalentreprenör: Peab Byggtid: 2016– 2021 Kontraktskostnad: Drygt en miljard SEK Totalkostnad: Nära 2 Mdkr

63


DAGENS INFRASTRUKTUR // TUNNEL

Vision om en uppgång från station Haga vid Rosenlundskanalen. I bakgrunden Hagaparken och Hagakyrkan. Bild: Abako Arkitektkontor

Residenset från 1600-talet utmaning för tunnelbygge

Den känsligaste delen av Västlänkens etapp Haga är tunneldrivningen under landshövdingens residens från mitten av 1600-talet. Här tillåts ingen sprängning. Istället spräcks berget i en långsam process och försiktig process för att minska vibrationerna i den känsliga byggnaden. AV GÖSTA LÖFSTRÖM

ETAPP HAGA INNEHÅLLER förvisso bygget av en stor underjordisk station cirka 25 meter under mark med fyra spår, 250 meter långa plattformar och tre uppgångar, en vid Rosenlundskanalens kaj, en i Kungsparken och en inne i Handelshögskolans kommande byggnad vid Vasagatan. Men det är tunneldrivningen under det gamla Residenset som avviker mest från den vanliga tunnelbyggnationen. SPECIELLA REGLER

sortiet AGN som totalentreprenör, sträcker sig från precis under Stora Hamnkanalen vid Residenset, går vidare genom berget Otterhällan, passerar Rosenlundskanalen, Hagaparken med Hagakyrkan, Handelshögskolan söderut och slutar under Landala torg, där etapp Korsvägen tar vid. I entreprenaden ingår också en 900 meter lång service- och räddningstunnel med påslag nära Linnéplatsen som i byggskedet nyttjas för ut- och införsel av material. Servicetunneln ansluter till huvudtunneln strax söder om Föreningsgatan.

– Residenset är ett av Göteborgs allra äldsta hus och här gäller speciella regler för tunnelbygget, säger Karin Malmquist som är Trafikverkets projektledare för Västlänkens etapp Haga. Vi spräcker berg istället för att spränga. Det går långsammare, men det är en metod som är skonsammare mot omgivningen genom att vibrationer elimineras. Däremot kvarstår stomljudet från borrningen. Spräckning av berg sker genom att man med hjälp av förborrade hål hydrauliskt trycker sönder berget. Deletappen Haga omfattar cirka 1,5 kilometer av Västlänkens totalt sex kilometer tunnel. Entreprenaden, som utförs med kon-

Tunneldrivningen genom Otterhällan har sina utmaningar. Hänsyn måste tas till restriktioner enligt miljödom, men också till befintliga skyddsrum och P-garage i berget och att tågtunneln ska passera över trafikleden Götatunneln, precis som sker i etapp Kvarnberget. Västlänkens laster måste bäras av för att skydda Götatunneln. Västlänken passerar här ett par meter över Götatunneln, medan den vid passagen i etapp Kvarnberget nära Centralen ligger dikt an. – Bland utmaningarna märks komplexiteten i projektet, säger

64

MÅNGA UTMANINGAR


Västlänken passerar under Stora Hamnkanalen och Residenset från mitten av 1600-talet på Södra Hamngatan. Bild: Gösta Löfström

DAGENS INFRASTRUKTUR // TUNNEL

Karin Malmquist. Övergångarna mellan hårt och mjukt material, de ganska stora förkastningarna mellan bergen, omgivningspåverkan och samverkan mellan alla aktörer och staden, omläggning av ledningar och att få till bra helhetslösningar. Bland fördelarna märks att vi kunnat samutnyttja Götaledens befintliga arbetstunnel för att därifrån arbeta både söder- och norrut i Otterhällan. Ovan mark märks tunnelbygget bland annat genom omfattande inplankning av tunnelschaktet vid Rosenlund och genom att trafiken i Nya Allén kommer att flyttas i sidled ännu en gång för att möjliggöra planerade ledningsomläggningar. – Servicetunneln från Linnéplatsen är klar och vi har börjat på huvudtunneln. Under Otterhällan arbetar vi oss fram åt två håll och i vår driver vi tunneln norrut mot Residenset samt söderut mot passagen av Götatunneln, säger Karin Malmquist.

BÅDE BERG- OCH BETONGTUNNEL Större delen av deletapp Haga drivs i berg, men vid passagen av Rosenlundskanalen byggs tunneln i betong i ett mycket stort schakt. Metoden innebär att man först bygger slitsmurar för att sedan gjuta ett tunneltak på dessa för att därefter schakta under taket. Bara det gjutna tunneltaket under spårvägen omfattar 3 700 kubikmeter.

FAKTA I KORTHET

Nybyggnad av tågtunnel Västlänken, etapp Haga och station Haga Byggtid: 2018–2026 Byggherre: Trafikverket Totalentreprenör: Konsortiet AGN Haga AB bestående av Astaldi, Gülermak och NRC Group Kostnad deletapp Haga: 2,3 Mdkr i 2018 års penningvärde

Västlänkens Station Haga ska ligga under Haga kyrkopark (i mitten på bilden). Längst upp ses Rosenlundskanalen, längst ned Handelshögskolan.

65


DAGENS INFRASTRUKTUR // JÄRNVÄG

Att ett stickspår blir triangelspår för järnvägsgods vid Storumanterminalen leder till miljövinster, ökad trafiksäkerhet och framförallt effektivare logistik. Bild: Storumans kommun

TRIANGELSPÅR VÄSSAR LOGISTIK vid knutpunkten Storuman

Effektivare och säkrare logistik med minskade koldioxidutsläpp. Det är målet för EU-projektet NLC Storuman etapp 2 – triangelspår. Ett nytt järnvägsspår och en ny planskild korsning med E45 som gör det enklare för godståg att lasta och passera Storumans terminal i Västerbottens inland. – Terminalen är den stora grejen! Vi bygger om den till ett triangelspår med allt vad det innebär, säger huvudprojektledare Göran Hellström, Storumans kommun. AV THOMAS ANDERSSON

I VÄSTERBOTTEN MITTEMELLAN norska gränsen och Norrlandskusten ligger Storuman. En logistisk knutpunkt i Norrlands inland. Inte minst som lagrings- och lastplats för skogsråvaror som timmer och massaved. Där järnvägens Inlandsbana möter Tvärbanan mot kusten och där europavägarna E45 och E12 korsar varandra. – Vi är en knutpunkt för transportnäringen, sammanfattar Göran Hellström, huvudprojektledare på Storumans kommun för NLC Storuman Etapp 2- triangelspår. Ett EU- och infrastrukturprojekt där stickspåret till Storumanterminalen förlängs till ett triangelspår. – Nu kommer spåret att gå hela vägen till Inlandsbanan. Då kan du vara därinne på terminalen och lasta och sedan åka vidare

66

söderut, norrut eller var du vill. Du behöver inte vända järnvägsekipaget, preciserar Göran Hellström. Sammantaget innebär det här en effektivare logistik och godshantering med ökad kapacitet för omlastning från väg till järnvägstransport.

PLANSKILD KORSNING För att skapa triangelsspåret via Storumanterminalen förlängs det befintliga spåret med 880 meter, varav 70 meter återstår att anlägga våren 2021. – Vi väntar bara på att bron ska bli klar. Du förstår att det är lite logistiklösningar när man har många entreprenörer på plats … Den nya spårdragningen med järnvägstrafik kräver en planfri


DAGENS INFRASTRUKTUR // JÄRNVÄG Bild: Storumans kommun

I väntan på att bron – med sin för järnvägen planskilda korsning – öppnar för vägtrafik används tills vidare en omledningsväg.

VINSTER OCH UTMANINGAR I färdigt skick hösten 2021 har projektledare Göran Hellström inga problem med att räkna upp vinsterna med projektet NLC Storuman Etapp 2- triangelspår: • Minskade koldioxidutsläpp. • Utvecklade, kostnadseffektiva transporter till nytta för näringslivet. • Ökad trafiksäkerhet • Minskat antal tunga fordon på vägarna Just samordningen mellan olika delprojekt och entreprenörer är en av infrastrukturprojektets stora utmaningar, anser Göran Hellström på Storumans kommun. – Och naturligtvis är det en jätteutmaning att hålla budget från förstudien! Det kommer ju så många nya förutsättningar. Men så är det ju i alla sådana här stora projekt.

FAKTA I KORTHET

Spåranslutning till NLC, Storumanterminalen korsning och därför en omdragning och höjning av E45 med cirka 10 meter. I form av en bro över det nydragna järnvägsspåret. Bron beräknas vara rest – men inte klar för vägtrafik – i mitten på april våren 2021. – Sedan börjar vi med förstärkning och beläggning, med att fylla och lägga på asfalt. Efter sommaren kan vi köra järnvägstrafik där, tillägger Göran Hellström.

Spåranslutning till NLC, Storumanterminalen Tidplan: juli 2020–juli 2021 Byggherre: Storumans kommun General/järnvägsentreprenör: Sveab Järnväg AB Elentreprenör: Infranord AB Kostnad: 5-10 Mkr

67


DAGENS INFRASTRUKTUR // JÄRNVÄG

Trafikplats Alnarp där E6 passerar över Södra stambanan byggs om. I maj lanseras en ny bro som byggts vid sidan om motorvägen. Bild: Trafikverket/NCC

Schaktarbetet i slutfasen vid

SÖDRA STAMBANAN Fram till sommaren ska 300 000 kubikmeter lera och jord hanteras i Fyrspårbygget på Södra stambanan, mellan Malmö och Lund. Utbyggnaden från två till fyra spår ska öka kapaciteten på sträckan och förbättra järnvägstrafiken så att den blir mindre känslig för störningar. AV KIM HALL

STRÄCKAN MELLAN Åkarp och Hjärup byggs under marknivå för att minska bullerstörningar samtidigt som fler och bättre passager byggs över spåren för att öka tillgängligheten i samhällena. Stationerna Burlöv, Åkarp och Hjärup byggs om och en helt ny station byggs vid Klostergården i södra Lund. I ombyggnadsprojektet ingår även nya motorvägsbroar i trafikplats Alnarp, där E6 passerar över Södra stambanan. Bygget startade hösten 2017 och fyra spår och nya stationer beräknas vara i full drift december 2023. Det mest intensiva schaktningsarbetet i fyrspårsbygget startades i höstas när tågtrafiken växlades över till de tillfälliga spåren. Då frigjordes det gamla

68

spårområdet genom Hjärup och Åkarp, som kommer att ligga på fyra-sex meters djup. – Vi är nere på rätt djup på flera delar av sträckan och fortsätter schaktningsarbetet fram till sommaren, samtidigt som vi också gräver ut en tågtunnel i Åkarp. Massorna från Fyrspåret har vi främst kört till Malmö hamn och västra Hjärup, där det nya bostadsområdet Västerstad nu byggs. Massor har även körts till mindre projekt i närheten, bland annat i Lund, medan annat har använts till att bygga bullerskyddsvallar intill spåren och vid E6:an genom Åkarp, förklarar Marie Minör, Fyrspårets projektledare för markarbeten på Trafikverket.


Planen var att Lomma kommun skulle få jordmassor till en jordvall vid E6 som bullerskydd vid sydöstra delen av tätorten, men kommunen ansåg att tillståndsprocessen skulle ta för lång tid, därför transportera projektet massor till andra platser. – Vi sparar en del jordmassor för att använda i slutet av projektet när vägar och stationsområden ska återställas. De massor som vi sparar läggs på vårt arbetsområde mellan Gränsvägen och idrottsplatsen i Åkarp, tillägger Marie Minör. All jord och lera som grävs upp kontrolleras innan det återanvänds. Massor som är förorenade körs till deponi där de omhändertas på säkert sätt. – Endast rena schaktmassor sparas eller används till bullerskyddsvallar, vägar och för att återställa mark, tillägger Marie Minör. Fyrspårsbygget på Södra stambanan är ett innovativt projekt både byggnadsmässigt och miljömässigt. Projektchef Jens-Peter Eisenschmidt på Trafikverket har ambitionen att förnya byggbranschen där han i detta projekt fått tillstånd av Trafikverket

DAGENS INFRASTRUKTUR // JÄRNVÄG

att testa sin teori om att använda 57-83 centimeter ballast som underbyggnad mot Trafikverkets kravspecifikation på minst 80 centimeter, när de tillfälliga spåren byggs. – Vi använde underbyggnader på 40-50 centimeter. Mätstavar längs sträckan mäter sättningar med mera. Med 450 tåg per dygn under två års tid kommer testet att ge svar på om metoden fungerar, säger Jens-Peter Eisenschmidt som anser att det är slöseri med naturens resurser att använda mer material än nödvändigt.

FAKTA I KORTHET

Södra stambanan Lund-Flackarp Byggperiod: april 2020–december 2024 Byggherre: Trafikverket Region Syd Totalentreprenör: NCC Sverige

ITETSLED NIN VAL TK

TEM SYS GS

ANLÄGGNING - BRO - INDUSTRI

CERTIFI ER A

Schaktet genom Åkarp där de fyra nya spåren byggs på sex meters djup. Bygget av stödmurar har startat. Bild: Trafikverket/NCC

ISO 9001

69


Kardonbanan består av sju kilometer elektrifierad ny järnväg varav 1,5 kilometer är dubbelspår. Det har även byggts sex nya broar. Bild: Trafikverket

KARDONBANAN

kopplar ihop järnväg och hamn När Ostlänken byggs kommer den att skära av nuvarande anslutningar till Pampushamnen på Händelö i Norrköping. Därför har Norrköpings kommun och Trafikverket byggt Kardonbanan som är en ny godsjärnväg som förbinder Södra stambanan med Pampushamnen. AV LARS-OLOF TANDBERG

– KARDONBANAN ÄR EN viktig del i Norrköpings kommuns ambitioner att utveckla effektiv godshantering så att mer gods kan transporteras på järnväg och att det ska vara smidigt att byta transportslag mellan järnväg, väg och fartyg, säger Youssef Hassib som är projektledare hos byggherren Trafikverket. Kardonbanan består av sju kilometer elektrifierad ny järnväg varav 1,5 kilometer är dubbelspår. Det har även byggts sex nya broar. Över Motala ström mellan Malmölandet och Händelö har en järnvägsbro och en bro för gång- och cykeltrafik byggts. Dessa byggdes på varsin sida om en befintlig vägbro. Arbetet komplicerades av att biltrafiken inte fick stoppas och att grundläggningen skedde i vattnet alldeles intill befintlig bro. Den ursprungliga designen på bropelarna innebar att pålningen

70

för de nya broarna riskerade att skada vägbron. Generalentreprenören Rover Grupo Sweden tog fram en ny design för järnvägsbrons pelare och valde en annan typ av pålar, vilket gjorde att man inte behövde påla så nära den befintliga bron. – Det tog lång tid att lösa problemen och arbetet försenades avsevärt. Men tillsammans kunde vi återhämta den förlorade tiden, säger Antonio Daban som är vd på Rover Grupo Sweden.

SAMORDNADE BROBYGGEN När en av järnvägsbroarna hade gjutits upptäcktes oönskade sprickor i betongen. – Vi fick göra ett omtag och gjuta om brons överbyggnad och >> då blev det bra, konstaterar Youssef Hassib.


VI KAN ASFALT Asfaltera ny vägsträcka, laga potthål, planera och asfaltera en gårdsplan utanför en industri eller garageuppfart – ja, vi utför alla typer av asfalteringsarbeten. Vi har också kompetensen att göra förberedande markarbeten med grävningar och planering av den yta som ska asfalteras.

Besök asfaltsgruppen.se eller ring oss på 013 12 59 50 för mer information.

NORMSTORP Asfaltsgruppens Asfaltverk

LINKÖPING (HK)

NORRKÖPING

MOTALA

STOCKHOLM

VAGNHÄRAD Asfaltsgruppens Asfaltverk

Asfaltverket Normstorp 585 98 Linköping

Jägarvallsvägen 3A 584 22 Linköping

Skalles väg 5 605 97 Norrköping

Drakvägen 9 591 32 Motala

Gustav Adolfsvägen 60 141 32 Huddinge

Kalkbruksvägen 610 74 Vagnhärad


DAGENS INFRASTRUKTUR // JÄRNVÄG

En av Kardonbanans järnvägsbroar byggdes över E4:an. Här var det en utmaning att bygga utan risk för bilisterna. Därför byggdes den samtidigt som systerprojektet Ättetorpsbron med två enkelspårsbroar på Södra stambanan. – Vi samordnade bygget av de tre broarna och hade en trafikanordning som tog höjd för alla tre brokonstruktionerna. Hade vi inte gjort det hade det blivit en längre tid med störningar för trafiken, säger Youssef Hassib.

KRITISK INKOPPLING Ett av de mest kritiska momenten i projektet var när Södra stambanan stängdes av under nio dygn för att Kardonbanans signalsystem skulle kopplas in. – Vi ansökte om avstängningen två år i förväg. Då var vi tvungna att ha allt planerat och klart när det var dags. Om vi inte hade klarat hela installationen på den tiden hade vi behövt vänta två år till. Förberedelserna inför ett sådant jobb ställer höga krav på projektorganisationen. – Vi måste hela tiden följa upp framdriften och förutse risker och hantera dom så att vi inte missar slutmålet. Men det gör även jobbet otroligt spännande och det är anledningen till att jag valt att jobba med järnväg, säger Youssef Hassib. För Rover Grupo var Kardonbanan det spanska företagets första projekt i Sverige. Rover Grupo är specialister inom infrastruktur, järnväg och hamnanläggningar.

Järnvägsbron mellan Malmölandet och Händelö byggdes väldigt nära en befintlig vägbro. Det ställde extra krav på planering och försiktighet. Bild: Rover Grupo

– Vi bygger i Sverige därför det är en intressant och stabil marknad med stora investeringar i infrastruktur, säger Antonio Daban. Han berättar att skillnader i kultur och kommunikation mellan det svenska och det spanska sättet att driva en byggprocess i början var ett problem. – Hur man kommunicerar med kunder, vad man ska informera och hur möten går till skiljer sig mellan de båda länderna. Det var en lång process innan vi som entreprenör och Trafikverket som byggherre hittade ett sätt att förstå varandra och kunna samarbeta.

KOMMUNIKATION VIKTIGT Rover Grupo bad om att kommunikationen i projektet skulle ske på engelska. – Trafikverket var tveksamt till en början, men vi förklarade att det var viktigt för säkerheten och för att vi fullt ut skulle kunna bidra med den erfarenhet och kunskap vi har. Trafikverket var flexibelt och accepterade engelska som språk i de flesta kommunikationer mellan parterna. Antonio Daban berättar att Rover Grupo och Trafikverket under projektets tidiga skede steg för steg lärde sig hur de skulle kommunicera på ett effektivt och säkert sätt. – När det var gjort fungerade det utmärkt. Nu efter tre år i Sverige har vi blandade team med spanska och svenska medarbetare och vår kulturella anpassning till Sverige är mycket bättre, understryker Antonio Daban. Han påpekar att svenska beställare vill att utländska entreprenörer ska räkna på infrastrukturprojekt för att öka konkurrensen. – Då tror jag att dom måste vara beredda att ändra sina rutiner så att utländska bolag kan anpassa sig till ett nytt land. Om man ska jobba ihop i ett projekt under flera år måste båda parter bjuda till för att skapa en relation där man kan lita på varandra.

FAKTA I KORTHET

Nybyggnad godsjärnväg, Norrköping Tidplan: november 2017–juni 2021 Byggherre: Trafikverket Generalentreprenör: Rover Grupo Kostnad: 170 Mkr

72


Leverantör av anläggningstransporter och entreprenadmaskiner till Grupo Rover Sweden i projekt Kardonbanan

AFFÄRSMÄSSIGHET HÅLLBARHET TILLSAMMANS

Söker du samarbetspartner eller underleverantör för entreprenader, schakt och transporter?

www.alltransport.se

JÄRNVÄGSMASKINER & MATERIEL KUNSKAP

|

ERFARENHET

040 - 44 53 00 sales@safetrack.se www.safetrack.se

|

SÄKERHET

ISO 9001 Certifierad ISO 14001 Certifierad


Ett internationellt byggföretag specialiserat på sjöfart, infrastruktur och järnvägsprojekt.

Sverige har investerat i stora infrastrukturprojekt i många år och från Rover sågs en möjlighet att tillföra värde till marknaden och började etablera sig i Sverige under 2018. Sedan dess har Rover fokuserat på att skapa ett sig namn och en position på den svenska marknaden, och presentera sina värderingar inom innovation, samverkan, engagemang och ingenjörskonst. Rover har sedan dess tilldelats fyra projekt, två av dem är hamnanläggningar, ett i Trelleborgs hamn och ett i Gävle hamn. I båda har Rover utan tvekan bidragit med ett mervärde genom sin unika ingenjörskunskap “made in” Rover, genom att utföra muddrings och grundläggning med egna resurser och ett helt nyskapande formworkarbete. Det tredje projektet som delades ut var en förlängning av en 6 km lång järnväg och en 11 km vägGC-väg med 7 broar tillsammans med Trafikverket iNorrköping. Även där kunde Rover visa upp sin starka ingenjörskonst, genom utformningen och utförandet av projektet med innovativa och effektiva arbetsmetoder.

Norrköping

Utförandet av en GC-tunnel och en kulvert är det senaste projektet som tilldelats Rover och där Trafikverket har gett Rover förtroendet för andra gången. Tunneln passerar under en av Stockholms huvudlinjer för tillfartsjärnväg (StockholmSpånga), har en budget på 200 miljoner kronor och kommer att utföras under 2021 och 2022. Detta projekt kommer att ge Rover mer synlighet som ett seriöst och etablerat företag i landet, med ljusa framtidsutsikter. Den totala omsättningen i Sverige har varit mer än 1 miljard SEK. Rover har i Sverige anställt mer än 30 ingenjörer och planerar att fortsätta växa med de nya affärsmöjligheter som finns i Stockholms tunnelbana och med nya hamn- och järnvägsprojekt.

Med den kunskap som förvärvats från Sverige, både i kontakter med kunden och i en fördjupad förståelse av marknaden, i kontraktsfrågor, rutiner och processer, strävar Rover efter att öka sin position i landet och samarbeta med andra företag inom byggsektorn för att vidareutveckla verksamheten i Sverige.

sweden@rovergrupo.com


Trelleborg hamn

Gävle hamn

Norrköping


DAGENS INFRASTRUKTUR // HAMN

Vid Pampushamnen i Norrköping byggs en 220 meter lång ny kaj och hamnplan samtidigt som hamnbassängen muddrats och breddats. Bild: Fredrik-Schlyter

NORRKÖPINGS HAMN rustar för framtiden

När hamnverksamheten i inre hamnen flyttas till Pampushamnen i Norrköping passar Norrköpings Hamn på att utveckla området för framtiden. Ny kaj och hamnplan byggs samtidigt som hamnbassängen muddrats och breddats. Samtidigt har Kardonbanan byggts för att länka Pampushamnen till Södra stambanan. AV LARS-OLOF TANDBERG

UTBYGGNADEN AV Norrköpings hamn är en del av Norrköpings kommuns satsning på att utveckla staden. Satsningen är kopplad till bygget av Ostlänken och innebär bland annat ett bostadsprojekt i inre hamnen med 2 000 lägenheter. Därför flyttas verksamheten vid inre hamnen till Pampushamnen på Händelö. Då Ostlänken kommer att skära av nuvarande anslutningar till Pampushamnen har den nya elektrifierade godsjärnvägen Kardonbanan byggts för att förbinda Södra stambanan med Pampushamnen. – Samtidigt passar vi på att öka kapaciteten i Pampushamnen. Alla satsningarna hänger ihop. För hamnens del handlar det om att öka möjligheterna till intermodala transporter med fokus på att flytta över godstransporter från bil till järnväg och sjöfart. Dessutom ser vi ett ökat intresse för linjetrafik i Östersjöområdet, säger Ola Hjärtström som är marknadschef på Norrköpings Hamn. FRAMTIDSSÄKRAT Han konstaterar att även om det var yttre omständigheter som drev fram hamnens utbyggnad så ligger satsningen helt rätt för Norrköpings Hamn. – Regeringen har satt fokus på att flytta över gods till järnväg och sjöfart. När det tar fart är vi redan igång och har allt på plats. Ett exempel på detta är rederiet IW Lines satsning på en ny

76

inrikeslinje mellan Norrköpings hamn och Kapellskär norr om Stockholm. Tanken är att lastbilstrailrar från södra Sverige körs ombord på ett RoRo-fartyg i Norrköping. I Kapellskär lastas trailrarna över på befintliga fartygslinjer till Finland och Baltikum och omvänt för import från dessa länder. – Den linjen avlastar E4 upp till Stockholm och även Essingeleden. Det är även positivt med tanke på kör- och vilotider. En åkare från Skåne kör upp en trailer till Norrköping och kan sedan vända hemåt igen med ny last, säger Ola Hjärtström.

220 METER NY KAJ Vid utbyggnaden av Pampushamnen byggs 220 meter ny kaj. Hamnbassängen vid den nya kajen och 150 meter av den existerande kajen har muddrats ner till 14,2 meters djup. Det innebär att hamnen kan ta emot fartyg med ett maximalt djupgående på 13,5 meter. Resterande 460 meter existerande kaj hade redan 14,2 meters djup. Under muddringsarbetet har dessutom hela hamnbassängen breddats från 130 till 160 meter. Innan den nya kajen kunde börja byggas var man tvungen att gräva ur förorenade massor. Aska från ett värmeverk hade använts som utfyllnad närmast vattnet. Totalt 40 000 ton fick köras på deponi. Efter sommaren i fjol började Peab bygga den 220 meter långa


pålade plattformskajen. Först muddrades ner till fast botten. Därefter byggdes en vall med pålbar fraktion bergkross. Vallen gör att inte all lera på den bakomliggande hamnplanen behöver grävas ur. Området innanför vallen är vattenfyllt och där fylls på med bergkross för att kunna bygga hamnplanen. Här bistod naturen med ett miljövänligt alternativ. Cirka 500 meter från kajbygget fanns en outnyttjad del av hamnområdet med mycket berg på. Här sprängs cirka 600 000 ton berg som förädlas på plats till lämpliga fraktioner. Materialet körs sedan den korta sträckan till kajbygget. – Det blir en vinst både för miljön och för ekonomin eftersom vi inte behöver köpa in bergkross och undviker långa transporter. På köpet får vi en terrasserad extra hamnplan på 80 000 kvadratmeter på området vi spränger, konstaterar Eric Gustavsson som är projektledare för hamnutvecklingsprojektet på Norrköpings Hamn. I februari–mars påbörjades pålningen på den utfyllda vallen. Totalt går det åt 700 pålar av betong och stål. På pålarna gjuts sedan ett kajdäck inklusive landbalk och sjöbalk för kranar. Kranens spårvidd är 22 meter och hela kajen blir 25 meter bred.

FAKTA I KORTHET

Utveckling av hamn, Norrköping Tidplan: september 2020–december 2024 Byggherre: Norrköpings Hamn AB Kaj och markentreprenör: Peab Kostnad: (kaj och hamnplan) 400 Mkr

– Regeringen har satt fokus på att flytta över gods till järnväg och sjöfart. När det tar fart är vi redan i gång och har allt på plats, säger Ola Hjärtström, marknadschef på Norrköpings Hamn. Bild: Crelle

Vi växer i takt med våra kunders framgångar Vår tillväxt visar hamnens roll som nav i ett starkt och växande logistikläge. Här finns den kundnära flexibiliteten och serviceviljan, och samtidigt den stora hamnens kapacitet, resurser och långsiktighet. Med nya etableringsområden och en utbyggnad av hamnen rustar vi för framtidens godsflöden, fartyg och näringslivets krav på effektiv logistik.

FÖLJ OSS PÅ LINKEDIN, FACEBOOK OCH INSTAGRAM www.norrkopingshamn.se

77


DAGENS INFRASTRUKTUR // HAMN

Färjeläge 7 närmast i bild skapar nya RoRo-möjligheter. Längst till höger i hamnbassängen ses spontningen som begränsar den markutfyllnad som gjorts. Bild: Trelleborgs Hamn AB

Gammal kaj förvandlas till

MODERNT RORO-FÄRJELÄGE

Den omfattande satsningen på hamnen i Trelleborg fortsätter. Nu är det färjeläge 7 som byggs om till RoRo-färjeläge parallellt med nybyggnaden av färjelägena 10, 11 och 12 medan de nya lägena 13 och 14 i princip är klara. AV GÖSTA LÖFSTRÖM

– FÄRJELÄGE 7 ÄR ETT gammalt järnvägsfärjeläge från 1909 som vi inte haft användning för på länge. De fartyg det byggdes för finns inte längre kvar och nu bygger vi om det till att bli ett fullvärdigt RoRo-färjeläge, berättar Ulf Sonesson, projektledare vid Trelleborgs Hamn. – Vi kan ta emot fartyg på upp till 180 meter vid kajen, som till

78

en början kommer att vara ett reservläge. Bland annat frigör ombyggnaden uppställningsytor för Stena Line. Ombyggnaden omfattar bland annat en krönbalk på en tidigare spontning, en fast betongramp och så utrustas färjeläget med grå- och svartvattenmottagning och bunkerstation samt förbereds för el-anslutning av inneliggande fartyg.


DAGENS INFRASTRUKTUR // HAMN – Vi gjuter krönbalken på den spontning som hamnen har gjort tidigare längst in vid färjeläget och vi hårdgör med asfalt den markutfyllnad som gjorts innanför spontningen, säger Fredrik Radlert, projektchef vid totalentreprenören Peab Anläggning AB. Därtill gjuter vi påfartsrampen till fartygen vid spontningen och gör nya pållare för fartygen med mera.

FÖRBEREDS FÖR NYA STORA FARTYG Fredrik Radlert är Peabs projektchef även för ny sidoramp vid färjeläge 10 och nybyggnationen av färjelägena 11 och 12 som ska vara klar mot slutet av året. Färjeläge 10 anpassas bland annat för TT-Lines kommande fartyg Green Ship medan färjeläge 12 med RoRo-ramp i markplan bland annat ska kunna ta emot TT-Lines nya färja som just nu byggs i Kina och är värderad till 1,7 miljarder kronor. Nyligen har nybyggnation av färjelägena 13 och 14 med annan totalentreprenör blivit klara. Som störst kommer hamnen att kunna ta emot 240 meter långa fartyg. Trelleborgs Hamn är Skandinaviens största RoRo-hamn, som bland annat trafikeras av de tre rederierna TT-Line, Unity Line och Stena Line med sammanlagt 13 färjor på denna destination. De erbjuder direktförbindelser med Rostock och Travemünde i Tyskland, Swinoujscie i Polen och Klaipeda i Litauen. Hamnen har cirka 30 ankomster och avgångar per dygn.

SUCCESSIV UTFLYTTNING AV STADEN Hamnens aktuella investeringsplan är på närmare en miljard kronor. Den syftar dels till att kunna ta emot större, effektivare och modernare fartyg, skapa bättre möjligheter att manövrera allt större fartyg och åstadkomma effektivare godsflöden och bättre intern hamnlogistik, dels till att flytta ut hamnverksamheten allt längre från staden. Detta för att frigöra mark för det planerade stadsutvecklingsprojektet Kuststad 2025 och byggandet av den nya Sjöstaden.

FAKTA I KORTHET

Ombyggnad av färjeläge 7 i Trelleborg Byggherre: Trelleborgs Hamn AB Totalentreprenör: Peab Anläggning AB Byggtid: Januari till november 2021 Entreprenadkostnad: Nära 30 Mkr, totalt 50 Mkr

Vi kan ta emot fartyg på upp till 180 meter vid kajen, som till en början kommer att vara ett reservläge. Bland annat frigör ombyggnaden uppställningsytor för Stena Line. /Ulf Sonesson, projektledare, Trelleborgs Hamn

Stark ökning av intermodal järnvägstrafik i Trelleborgs Hamn Trelleborgs Hamn arbetar med olika åtgärder för att överföra trafik från väg till järnväg. Intermodal trafik, där man kombinerar järnväg, sjö och väg, är det absolut mest hållbara transportsättet som finns. Glädjande är att den intermodala järnvägstrafiken har ökat med 72 procent under 2020 jämfört med 2019 i Trelleborgs Hamn.

Östersjöns klimatsmartaste hamn

www.trelleborgshamn.se

79


M

o

1

iR

an

a

Blå

4

7

7

vä ge n

E1

2

4

Vasa /Värl de

2

n

3

7

7

5

6

7

7

8

7

NYA YTOR OCH FLER KAJMETER FLEXIBLA LAGRINGSMÖJLIGHETER FÖRDJUPAD FARLED MÖJLIGHET ATT TA EMOT STÖRRE FARTYG

VISIONSBILD AV HAMNEN 2026 1 2 3 4 5 6 7 8

Norra kajen, utbyggd och uppgraderad Södra kajen, utbyggd och uppgraderad Ny energipir Nya RoRo-lägen Kontrollfiler för tull/polis Uppgraderad färjeterminal, nya ramper, ny passagerargång Nya ytor Framtida utvecklingsytor

MÖT MORGONDAGENS LOGISTIKLÖSNINGAR Vi bygger framtidens hamn. Just nu pågår ett intensivt arbete med att utveckla och förbättra Umeå hamn. Investeringarna på 1,4 miljarder kronor innebär effektivare hantering av större volymer i form av containers, bulk- och speciallaster. Umeås strategiska läge ger dig också en unik koppling i det regionala och europeiska transportnätet. Allt detta i kombination med den nyligen etablerade kombiterminalen samt ankomsten av Wasalines nya färja ger dig hållbara och effektiva intermodala logistiklösningar via Umeå hamn. Välkommen!

Vill du veta mer om Umeås hamn och vad vi kan erbjuda dig, besök vår webb eller kontakta oss.

090-16 32 90 | kvarkenports.com

I samarbete med


INFRAMARKNAD

MASKINER TILLBEHÖR DAGENS ENTREPRENAD

INFRASTRUKTUR // INNEHÅLL

Vi säljer nya, renoverar och reparerar

kylare, intercoolers, oljekylare & värmeelement

Snabb service & bra priser!

till alla fordon och maskiner. KATALOG med våra produkter finns nu på hemsidan!

Borlänge • Tel 0243-132 17 • www.swerad.se

Stort sortiment av nya samt utbyteskylare till entreprenad och industri.

SB:S SnaBBfäSte –

Det självklara valet för just din maskin

Grävtillbehör Ab

Svensktillverkade kvalitetsprodukter

Traversgatan 5 • 531 40 Lidköping • Tel. 0510-54 79 10 • info@sbgab.se • www.sbgab.se Försäljning: Tommy Brorsson, Tel. 0510-30 13 91, 0766-77 15 12

Gilla oss på facebook

81


INFRAMARKNAD

DAGENS INFRASTRUKTUR // INNEHÅLL

MASKINER TILLBEHÖR ENTREPRENAD

Proffsen långsiktigt och använderProffsen Proffsen planerar långsiktigt och använder Proffsen Proffsen Proffsenplanerar planerar planerar planerarlångsiktigt långsiktigt långsiktigtoch och och använder använder använder Proffsen Proffsenplane plan plan rejäla Redskaparna! rejälaredskap redskap från från Redskaparna!

ALLU TRANSFORMER GER MER ÄN BARA VINST.

rejälaredskap redskapfrån frånRedskaparna! Redskaparna! rejäla rejäla redskap från Redskaparna!

rejäla rejäla rejälared rere

Proffsen planerar långsiktigt och använder rejäla redskap från Redskaparna! rejälaredskap redskapfrån frånRedskaparna! Redskaparna! rejäla rejäla redskap från Redskaparna!

Frontmonterad Frontmonterad Frontmonterad vinge vinge för för rejäla rejäla rejäla redskap redskap redskapvinge från från frånförRed Re Re

Proffsen Proffsen Proffsenplanerar planerar planerar långsiktigt långsiktigt långsiktigt och och och använder använder använder Proffsen Proffsen Proffsen planerar planerar planerarlångsiktig långsikti långsikt Mek Sandspridarskopa Hydr Sandspridarskopa Breddningsvinge Sandspridarskopa Sandspridarskopa Sandspridarskopa SS SS SS Breddningsvinge Breddningsvinge Breddningsvinge Sandspridarskopa Sandspridarskopa Sandspridarskopa SS SS SS Breddningsvinge Breddningsvinge Breddningsvinge 4004600 L Frontmonterad vinge för 1000-4600 L1.000-3.900 2,1, 2,1, mek, mek, mek, frfr1.000-3.900 fr1.000-3.900 litlitlit Frontmonterad Frontmonterad Frontmonterad vinge vinge för för för 2,1, 2,1, 2,1, 2,1, hydr, hydr, hydr, frfr400-3.900 fr400-3.900 400-3.900 litlitlit vallskärning vallskärning vallskärning vallskärning ooosnödikning osnödikning snödikning snödikning

vallskärning vallskärning vallskärning o osnödikning osnödikning snödiknin

k

Mek SandspridarskopaSS Hydr Sandspridarskopa Sandspridarskopa Sandspridarskopa Sandspridarskopa SS SS SSSandspridarskopa Sandspridarskopa Sandspridarskopa Sandspridarskopa SS S Sandspridarskopa Sandspridarskopa SS SS Breddningsvinge Breddningsvinge Breddningsvinge 4004600 L Frontmonterad vinge för 1000-4600 L1.000-3.900 2,1, 2,1, mek, mek, mek, frfr1.000-3.900 fr1.000-3.900 litlitlit 2,1, 2,1, mek, mek, mek, frfr1.000-3.900 fr1.000-3.90 1.000-3.90 Frontmonterad Frontmonterad Frontmonterad vinge vinge för för för 2,1, 2,1, 2,1, 2,1, hydr, hydr, hydr, frfr400-3.900 fr400-3.900 400-3.900 litlitlit Frontmonterad Frontmonterad Frontmonterad vinge vinge vinge för för för 2,1, vallskärning vallskärning vallskärning vallskärning ooosnödikning osnödikning snödikning snödikning vallskärning vallskärning vallskärning o osnödikning osnödikning snödikning

Breddningsvinge Breddningsvinge Breddningsvinge Breddningsvinge

Pallgafflar Pallgafflar Pallgafflar för för för större större större o ooo Flisrakor Flisrakor Flisrakor finns finns finns med med med rakt rakt rakt Planeringsskopor Planeringsskopor Planeringsskopor Pallgafflar Pallgafflar Pallgafflar för för för större större större o oo Pallgafflar för större Flisrakor finns med rakt Planeringsskopor Med Med lång lång lång botten botten botten o olåg olåg låg rygg rygg rygg mindre mindre mindre mindre maskiner, maskiner, maskiner, eller eller eller välvt välvt välvt blad blad blad o omed omed med Med mindre mindre maskiner, maskiner, maskiner, Med lång botten o låg rygg mindre maskiner, eller välvt blad o med k för för fina fina fina planeringsjobb planeringsjobb planeringsjobb frfr1,6-25 fr1,6-25 1,6-25 ton ton ton olika olika olika längder längder längder påpåpå bommen bommen bommenför frfr1,6-25 fr1,6-25 1,6-25 ton ton ton olika längder på bommen för fina planeringsjobb

fr 1,6-25 ton

Pallgafflar Pallgafflar Pallgafflar för för för större större större o ooo Flisrakor Flisrakor Flisrakor finns finns finns med med med rakt rakt rakt Planeringsskopor Planeringsskopor Planeringsskopor Pallgafflar Pallgafflar Pallgafflar för för för större större större o oo Flisrakor Flisrakor Flisrakor finns finns finns med med med rak r Pallgafflar för större Flisrakor finns med rakt Planeringsskopor Med Med lång lång lång botten botten botten o olåg olåg låg rygg rygg rygg mindre mindre mindre mindre maskiner, maskiner, maskiner, eller eller eller välvt välvt välvt blad blad blad o omed omed med Med mindre mindre maskiner, maskiner, maskiner, eller eller eller välvt välvt välvt blad blad blad o omed omed med Med lång botten o låg rygg mindre maskiner, eller välvt blad o med för för fina fina fina planeringsjobb planeringsjobb planeringsjobb frfr1,6-25 fr1,6-25 1,6-25 ton ton ton olika olika olika längder längder längder påpåpå bommen bommen bommenför frfr1,6-25 fr1,6-25 1,6-25 ton ton ton olika olika olika längder längder längder påpå på bomme bomm bomm olika längder på bommen för fina planeringsjobb

fr 1,6-25 ton

3 33 Flisskopor Flisskopor Flisskopor frfr3-16 fr3-16 3-16 mm m Gripskopa Gripskopa Gripskopa för för för t ex t texex risrisris o oo Vikplogar Vikplogar Vikplogar Isrivare rivningsvirke rivningsvirkeför t ex ris oFrån Flisskopor fr 3-16 m3 rivningsvirke Gripskopa Från Från 2,4 2,4 2,4 - -4,0 -4,0 4,0 mmm Vikplogar

R RRR

3,0 – 3,7 3 3Från 3 Från 2,4 Flisskopor Flisskopor Flisskopor frfr3-16 fr3-16 3-16 mm mrivningsvirke Gripskopa Gripskopa Gripskopa för för för tm ex t texex risrisris o oo Vikplogar Vikplogar Vikplogar Isrivare rivningsvirke rivningsvirkeför t ex ris oFrån Flisskopor fr 3-16 m3 rivningsvirke Gripskopa Från Från 2,4 2,4 2,4 - -4,0 -4,0 4,0 mmm Vikplogar

Redskaparna Redskaparna Redskaparna

Från 2,4 - 4,0 m

Redskaparna

Sockenvägen Sockenvägen Sockenvägen 31, 31, 31, 826 826 826 61 61 61 Söderala Söderala Söderala Sockenvägen 31, 826 61 Söderala Tel Tel Tel 0270-28 0270-28 0270-28 73 73 73 50 50 50 Sockenvägen 31, 826 61 Söderala Tel Tel Tel0270-28 0270-28 0270-28 73 73 73 50 50 50

Bengt Bengt Bengt Jansson Jansson Jansson 070-516 070-516 070-516 38 38 38 33 33 33 Tel 0270-28 7350 50 Bengt Bengt Bengt Jansson Jansson Jansson 070-516 070-516 070-516 38 38 38 33 33 33 Tel 0270-28 73

R R RR

3 33 - 4,0 mFlisskopor Flisskopor Flisskopor frfr3-16 fr3-16 3-16 mm m

Redskaparna Redskaparna Redskaparna Redskaparna Sockenvägen Sockenvägen Sockenvägen 31, 31, 31, 826 826 826 61 61 61 Söderala Söderala Söderala rivningsvirke Från 3,0 – 3,7 m

3 33 Flisskopor Flisskopor Flisskopor frfr3-16 fr3-16 3-16 mm m

RR R

Gripskopa Gripskopa Gripskopa för för för t ex t tex ex risris rio rivningsvirke rivningsvirke rivningsvirke

Redskaparn Redskapar Redskapar SS

TT

Sockenvägen Sockenvägen Sockenvägen31, 31, 31,826 82 82

Tel Tel Tel0270-28 0270-28 0270-2873 73 73 BB Bengt Bengt BengtJansson Jansson Jansson070-5 070-5 070-

Redskap Redskap Redskap för för för entreprenadmaskiner: entreprenadmaskiner: entreprenadmaskiner: www.redskaparna.se www.redskaparna.se www.redskaparna.se Redskap Redskap Redskapför för förentreprenadmaskiner: entreprenadmaskiner: entreprenadmaskiner: Redskap Redskap Redskap för för för entreprenadmaskiner: entreprenadmaskiner: entreprenadmaskiner: www.redskaparna.se www.redskaparna.se www.redskaparna.se Redskap Redskap Redskapför för förentre entr entww Bengt Jansson 070-516 38 33 Bengt Jansson 070-516 38 33

för entreprenadmaskiner: www.redskaparna.se RedskapRedskap för entreprenadmaskiner: www.redskaparna.se

Beprövad, effektiv och smidig materialframställning direkt på plats. Färre materialinköp & tippavgifter för minskad miljöpåverkan. ALLU Transformer: - Sorterar, Krossar, Blandar, Luftar & Lastar. Modellutbud för basmaskiner 2-160 ton

ALLU.NET

ALLU Sverige AB Stenvretsgatan 1, SE-749 40 Enköping Tel: 0171 - 17 15 17 | Email: sverige@allu.net

82


Vill du annonsera här? DAGENS INFRASTRUKTUR // INNEHÅLL Kontakta Christer Nilsson, 070-746 21 22, christer.nilsson@storkom.se sp

ec Vi ti DI ialre llve NA d rk ön ska ar sk p e em ft ål er !

Lyftsax GPL240 för lyft av skyddsbarriär betong GPLINK LyftsaxiGPL240

för lyft av skyddsbarriär i betong GPLINK

• Lyftsaxen är dimensionerad för att lyfta max 3000 kg. • Lätt att använda då dess funktion är automatisk.

Ring för mer information eller gå in www.rehnmans.se

• Vi tillhandahåller alla slitdelar till lyftsaxen.

• Vi kan även erbjuda er en årlig översyn av saxen.

Blommenhovsvägen 26, Nyköping

sp

ec Vi ti iamaxll 3 000 kg • Lyftsaxen är dimensionerad för att Dlyfta IN lred verk A ön ska ar • Lätt att använda då dess funktion är automatisk sk p e e f • Vi tillhandahåller alla slitdelar till lyftsaxen mål! ter

Lyftsax GPL240 för lyft av skyddsbarriär i betong GPLINK • Vi kan er kg. en • Lyftsaxen är dimensionerad för även att lyftaerbjuda max 3000 • Lätt att använda då dess funktion är automatisk.

årlig översyn saxen Ring för mer av information eller gå in www.rehnmans.se

• Vi tillhandahåller alla Ring slitdelar lyftsaxen. förtill mer information

gå inöversyn www.rehnmans.se • Vi kan även erbjuda ereller en årlig av saxen.

Blommenhovsvägen 26, Nyköping

info@rehnmans.se

SVERIGES LEDANDE TILLVERKARE AV

GRÄVMASKINSMATTOR

Lillevrå Såg AB erbjuder grävmaskinsmattor/stockmattor, träpålar, stödbensplattor, slipers och mycket mer … Bara fantasin sätter gränser! Vi har tillverkat grävmaskinsmattor sedan 1974 och vi kan, tack vare vår gedigna erfarenhet, garantera hög kvalitet och professionell service. Vår kompetens och erfarenhet har gjort att vi idag är Sveriges ledande tillverkare av grävmaskinsmattor. Lillevrå Såg Helsjövägen 264, 439 64 Frillesås 0340-65 22 00 • info@lillevra.se • www.lillevra.se

83


INFRAMARKNAD

MASKINER TILLBEHÖR ENTREPRENAD

Finland för hela Willibald GmbH samt Rentec maskinsortiment Tänker du satsa på biobränsle-kompostering?

Tänker–du satsa funktion på biobränsle-kompostering? Optimal och ekonomi d för hela Willibald GmbH samt Rentec Shark maskinsortiment i Sverige:

Biobränslesektorn är nu Sveriges snabbast expanderande bransch. Om du tycker detta verkar vara något för dig så har vi de maskiner du behöver. Biobränslesektorn är nuolika Sveriges snabbast expanderande bransch. Olika värmeverk kräver materialstorlekar. Med WILLIBALD tillverkar du den Om du tycker detta vara något dig så sätt. har vi de maskiner dupratar behöver. storleksfraktion somverkar du behöver på ettför lönsamt Kontakta oss så vi krossar m.m! Olika värmeverk kräver olika materialstorlekar. Med WILLIBALD tillverkar du den (Grot, bark, kompost och rivningsvirke) storleksfraktion som du behöver på ett lönsamt sätt. Kontakta oss så pratar vi krossar m.m!

för hantering av biomassa!

Tänker du satsa på biobränsle-kompostering? umsiktar Paketeringsmaskiner Kross Tänker du satsa på biobränsle-kompostering? Finland för hela Willibald GmbH samt Rentec maskinsortimen ktar Paketeringsmaskiner Krossar sar samt Rentec’s långsamtgående krossar– ostvändare • Trumsiktar • Paketeringsmaskiner nd för Rentec’s hela Willibald GmbH samt Rentec maskinsortiment i Sverige: amt krossar– ostvändare •långsamtgående Trumsiktar • Paketeringsmaskiner ch långsamtgående krossar. umsiktar - Paketeringsmaskiner - Kros ch långsamtgående krossar. B iktar Paketeringsmaskiner - Krossar Tel 0950-126 71 el 0950-126 71 sar samt Rentec’s långsamtgående krossar– postvändare • Trumsiktar • Paketeringsmaskiner Biobränslesektorn är nu Sveriges snabbast expanderande bransch. Om du tycker detta verkar vara något för dig så har vi de maskiner du behöver.

• Olika Hydr. förlängning avmaterialstorlekar. inmatarbordMed WILLIBALD tillverkar du den värmeverk kräver Biobränslesektorn är nuolika Sveriges snabbast expanderande bransch. 4 somverkar du behöver på ettför Kontakta oss så vi krossar m.m! • storleksfraktion Magnetavskiljare •lönsamt Hydr. stödben Om du tycker detta vara något dig så sätt. har vi de maskiner dupratar behöver. WILLIBALD 5 Olika värmeverk kräver olika materialstorlekar. Med WILLIBALD tillverkar du den 4 • Robsondrift • Extra bränsletank 3 1 storleksfraktion som du behöver på ett lönsamt sätt. Kontakta oss så pratar vi krossar m.m! WILLIBALD 5 • Fjärrkontroll • Arbetsbelysning 6 2 7 3 1 • Centralsmörjning • Hydr. axelutdragning 1. Rotor 5. Inmatningsrulle 6 2. Slagor 6. Inmatarband 2 7 7. Drivaxel • Vändbar fläkt • Larvgående3. Hydrauliskt justerbar kamlucka 4

5

3 4 1 4.1.Hydraulcylinder Rotor 5. Inmatningsrulle 6 2. Slagor 5 6. Inmatarband 2 7 3. Hydrauliskt justerbar kamlucka 7. Drivaxel 3 5. Inmatningsrulle 1 4. Hydraulcylinder

1. Rotor 2. Slagor 6. Inmatarband 3. Hydrauliskt 6justerbar kamlucka 7. Drivaxel 2 7 4. Hydraulcylinder 1. Rotor 5. Inmatningsrulle 2. Slagor 6. Inmatarband 3. Hydrauliskt justerbar kamlucka 7. Drivaxel 4. Hydraulcylinder

samt Rentec’s krossar– www.vbmaskiner.com Fax 0950-105 81 www.vbmaskiner.com ax 0950-105 81 långsamtgående

ch e-post: tommy.nilsson@vbmaskiner.com mmylångsamtgående Nilsson 0703-50 02 krossar. e-post: tommy.nilsson@vbma Tommy Nilsson520703-50 52 02 B Tel 0950-126 71 el 0950-126 71 GENERALAGENT FÖR MANITOU www.vbmaskiner.com Fax 0950-105 81 www.vbmaskiner.com ax 0950-105 81 Vi är generalagent i Sverige, Norge och Finland för hela Willibald GmbH samt Rentec maskinsortiment i Sverige:

Hitta återförsäljare på

www.scantruck.se

Vi är generalagent i Sverige, Norge och Finland för hela Willibald GmbH samt Rentec maskinsortiment i Sverige:

Kompostvändare - Trumsiktar - Paketeringsmaskiner - Krossar

Vi är generalagent i Sverige, Norge och Finland- för hela Willibald GmbH samt Rentec maskinsortiment i Sverige: Kompostvändare - Trumsiktar Paketeringsmaskiner - Krossar

–snabbgående samt Rentec’s långsamtgående krossar– Övriga produkter är: Krossar • krossar Kompostvändare • långsamtgående Trumsiktar • Paketeringsmaskiner Vi är produkter generalagent i är: Sverige, Norge Finland för Rentec’s hela Willibald GmbH samt Rentec maskinsortiment i Sverige: –snabbgående krossar samt krossar– Övriga Krossar •ochKompostvändare • Trumsiktar • Paketeringsmaskiner Snabbgående och långsamtgående krossar. Kompostvändare - Trumsiktar - Paketeringsmaskiner - Krossar Snabbgående och långsamtgående krossar. VB Maskiner AB Kompostvändare Trumsiktar Paketeringsmaskiner Krossar Tel 0950-126 71 VB Maskiner AB Tel 0950-126 –snabbgående samt71Rentec’s långsamtgående krossar– Övriga produkter är: Krossar • krossar Kompostvändare • Trumsiktar • Paketeringsmaskiner Hedlundavägen –snabbgående krossar samt Rentec’s krossar– Hedlundavägen 11 11 Fax www.vbmaskiner.com Fax 0950-105 81 www.vbmaskiner.com 0950-105 81 långsamtgående och långsamtgående 921 37Snabbgående Lycksele e-post: tommy.nilsson@vbmaskiner.com Tommy Nilsson 0703-50 02 krossar. 921 37 Lycksele e-post: tommy.nilsson@vbmaskiner.com Tommy Nilsson520703-50 52 02 VB Maskiner Tel 0950-126 71 VB Maskiner AB AB Tel 0950-126 71 Hedlundavägen Hedlundavägen 11 11 Fax 0950-105 www.vbmaskiner.com Fax 0950-105 81 www.vbmaskiner.com 81

tommy.nilsson@vbmaskiner.com ommyTommy Nilsson 0703-50 02 e-post: e-post: tommy.nilsson@vbm Nilsson520703-50 52 02 Scantruck är generalagent för Manitou, SENNEBOGEN kranar, GMG, PB Platforms och Platform Basket.

921 37 37 Lycksele 921 Lycksele

84

tommy.nilsson@vbmaskiner.com TommyTommy Nilsson 0703-50 02 e-post: e-post: tommy.nilsson@vbmaskiner.com Nilsson520703-50 52 02


Vill du annonsera här? Kontakta Christer Nilsson, 070-746 21 22, christer.nilsson@storkom.se

STOPPA KORROSION på armering i betong & stål i vatten eller jord

KRAFTVERK

 

BROAR

PARKERINGSGARAGE

TUNNLAR

RÖRLEDNINGAR

HAMNAR

Läs mer på www.3ccc.se Kontakta oss på info@3ccc.se eller 0418-411 900

85


INFRAMARKNAD

MASKINER TILLBEHÖR ENTREPRENAD

STORSÄCKSFYLLAREN – NÄR DET MÅSTE FUNKA!

FYLLER ALLA MATERIAL I STORSÄCK, ÄVEN FUKTIG JORD. SNABBA LEVERANSER AV STORSÄCK ÄVEN MED TRYCK!

Spakstyrning för hjullastare ExciControl WS förvandlar din hjullastare till den effektiva arbetsmaskin du förtjänar. ExciControl WS finns för ett flertal märken och modeller. Hitta din återförsäljare på www.excidor.se/find-dealers

0413-55 87 87 www.kamab.com kamab@kamab.com

19 91 2021

YEARS OF MACHINE IMPROVEMENT

3 ST TATRA 8X8 TILL GRÄV & MARKTECH JH AB

INTRESSERAD AV TATRA? RING FÖR DEMO! 0660-228205 www.cordestam.se 86

Vi tackar Tonny Vestberg & Jim Hjälte för affären och gratulerar till fina Tatror!


Volvo entreprenadmaskiner och utrustning Genom lång branscherfarenhet, intresse och entusiasm strävar vi alltid efter att vara i framkant för att bli bättre. Vi vill att våra kunder ska få den bästa kundupplevelsen till rätt förutsättningar vad gäller produkt, pris, finansiering och leveranstid. Vi säljer runt 100 maskiner per år och vi kan stolt säga att de allra flesta kunderna väljer att återvända till oss. Alla m aski ä r CE-m ner Vi ser fram emot att höra från dig! ä Volvo o rkta riginal

Volvo EW160E, 2021, miljömotor steg 5

Volvo EWR170E, 2020, miljömotor steg 5 Volvo EC250El, 2020, miljömotor steg 5

Hydrauliskt snabbfäste, Hammarhydraulik, Slänthydraulik, Griphydraulik, Flytläge, Retur, Grävbroms, Knäckbom, Schaktblad, Dubbla verktygslådor, Stänkskärmar, ATC Air Condition, Radio, Bluetooth, Solskyddsgardin/regnvisir, Luftstol med värme Deluxe, Farthållare, Dubbla torkare fram, 24 kanals centrumgenomgång, Centralsmörjning, Tankningspump, Rullspakar, Rullstyrning, Extra arbetsbelysning (typ LED ljus) på bom och sticka + hyttkant fram och motvikt bak + höger sida bakåt + plus vänster sida bakom dörr, Lastdämpare, Tipputtag enkelverkande och dubbelverkande, Drag, Elkontakt, Dieselvärmare med tidur, Dubbla blinkfyrar, Brandsläckare, Backkamera, Förberedd för CareTrack, Instruktionsbok, Besiktigad, CE-märkt Volvo Original. Inklusive rotor med grip. levereras med eller utan Leica och med twindäck eller tvillingdäck. Levereras med eller utan stödben. Garanti, Miljöpapper. 30 km maskin. Motor 6 cyl. BM-fäste kan monteras efter önskemål.

Hydrauliskt snabbfäste, Hammarhydraulik, Slänthydraulik, Griphydraulik, Flytläge, Retur, Grävbroms, Knäckbom, Schaktblad, Dubbla verktygslådor, Stänkskärmar, ATC Air Condition, Radio, Bluetooth, Solskyddsgardin/regnvisir, Luftstol med värme Deluxe, Farthållare, Dubbla torkare fram, 24 kanals centrumgenomgång, Centralsmörjning, Tankningspump, Rullspakar, Rullstyrning, Extra arbetsbelysning (typ LED ljus) på bom och sticka + hyttkant fram och motvikt bak + höger sida bakåt + plus vänster sida bakom dörr, Lastdämpare, Tipputtag enkelverkande och dubbelverkande, Drag, Elkontakt, Dieselvärmare med tidur, Dubbla blinkfyrar, Brandsläckare, Kamera bak och höger sida, Förberedd för CareTrack, Instruktionsbok, Besiktigad, CE-märkt Volvo Original. Kan utrustas med Engcon EC219/ grip. Levereras med eller utan maskinstyrningssystem och med twinndäck eller tvillingdäck. Garanti. BM fäste (SPD) kan monteras.

Snabbfäste, Hammarhydraulik, Slänthydraulik, Separat låsning, Retur, Extra arbetsbelysning på bom + sticka + bomrot + hyttkant fram och bak + vänster sida bakom dörr + höger sida bakåt + på motvikt, Centralsmörjning, Tankningspump, Dieselvärmare med tidur, Kompressor, Dubbla blinkfyrar, Regnvisir, Solskyddsgardin, ATC Air Condition, Radio med CD, Bluetooth, Luftstol med värme, Rullspakar dubbla rullar, Bandstyrning, Backkamera på höger sida och bak, Instruktionsbok, Reservdelskatalog, Brandsläckare, Besiktigad, CE-märkt Volvo Original, Band 700 mm, Miljömotor steg 5. Rotor efter önskemål, Rotorsensor. Kan även utrustas med maskinstyrningssystem.

LASTMASKINER Volvo Volvo Volvo Volvo Volvo

L110H LB L120H L150H L150H L180H

900 tim 4 600 tim

2021 2021 2019 2020 2018

575 tim 400 tim 500 tim 4 200 tim 200 tim -

2020 2020 2019 2021 2021 2018 2020 2021 2021 2020

3 900 tim 4 300 tim 3 600 tim 6 900 tim

2017 2016 2016 2017

GRÄVMASKINER

Volvo EW160E, 200 tim, 2020 miljömotor steg 5

Volvo EC235El, 575 tim, 2020 miljömotor steg 5

Volvo L120H, 2021 miljömotor steg 5

Volvo Volvo Volvo Volvo Volvo Volvo Volvo Volvo Volvo Volvo

ECR235El EC250El EC300El EC300El EC300Elr EC380El EW160E EW160E EWR150E EWR170E

DUMPRAR

Volvo A25G, 3 900 tim, 2017

Volvo A30G, 3 600 tim, 2016

Karlstorpsvägen 15 531 57 Lidköping Tel: 0510-275 10, 070-548 31 89 Lasse: 070-548 31 79, Albin: 070-295 90 51 www.lidpol.se

Volvo EC380EL, 4 200 tim, 2018

Volvo Volvo Volvo Volvo

A25G A25G A30G A60H


INFRAMARKNAD

MASKINER TILLBEHÖR ENTREPRENAD

Tror du att din dieseltank är fri från bakterier?

Var inte så säker på det! Undersökningar visar att så lite som 1 mg. partiklar /100 ml bränsle förorsakar filterproblem med förlorad motorkraft och ökad bränsleförbrukning som resultat.

Tel. 0734 416300 www.kf-maritim.se

Använd Bio-Protect 2, som fick betyget

”Bäst i test”

av nio testade medel mot bakterietillväxt i diesel, så slipper du de här problemen.

3

10 m tank

9 mån. efter rengöring.

Lyftmagneter och Metallseparatorer Egen tillverkning, reparation och service

www.elmemagnets.com 88

info@elmemagnets.com

Tel: 0476-150 05

ÄLMHULTS EL-MEK AB


Vill du annonsera här? Kontakta Christer Nilsson, 070-746 21 22, christer.nilsson@storkom.se

HAMMARSERVICE ! e ig r e v s la e h r e v ö r e n io t ta s e ic v r Nio se Kiruna

Gotland/Stånga

Nybergs Mekansiska verkstad · 0980-640 80

Maskin & Marinteknik · 0498-49 10 48

Luleå

Göteborg/Landvetter

Nevo Maskin · 0920-25 16 00

Landvetter Motor & Maskin AB · 031-780 29 30

Umeå

Växjö

Kent Nilsson Bil & Maskin · 0705-83 89 92

AB Schakt & Transport · 010-448 75 85

Gnarp

Skåne/Össjö

PL Hydraulik & Maskin · 070-340 96 76

MJ Maskinservice AB · 070-280 77 22

Stockholm/Tullinge SMC AB · 08-647 04 03

Sadelmakarvägen 11B · 146 33 · Tullinge 08-647 04 03 · info@demolering.se 89


INFRAMARKNAD

MASKINER TILLBEHÖR ENTREPRENAD

EN TRYGG & PERSONLIG MASKINAFFÄR

90

GÖTEBORG

JÖNKÖPING

STOCKHOLM SYD

STOCKHOLM NORR

Rudanvägen 2

Solbackavägen 2

Växelgatan 4

Skiffervägen 4

136 50 JORDBRO

177 71 JÄRFÄLLA

442 40 KUNGÄLV

553 03 JÖNKÖPING

08-500 741 74

08-500 741 71

031-383 03 00

036-333 63 40

syd@kh-maskin.se

norr@kh-maskin.se

gbg@kh-maskin.se

jkpg@kh-maskin.se

kh-maskin.se


Vill du annonsera här? Kontakta Christer Nilsson, 070-746 21 22, christer.nilsson@storkom.se

Vi har redskap för alla dina behov!

Finsktillverkade kvalitetsredskap och tillbehör för hjullastare, grävmaskiner, traktorer m.m.

Vikplogar

&

Multiskopor 1,8 - 6 m3

Vikplogar Sandspridarskopa 3 2,2 1,0- -4,0 6mm

Högtippande skopor

Djupgrävskopor

Slänt/Planskopor

Profilskopor

Grus-jordskopor

Kombiskopa planering-profil

Energiträdklipp Energiträdaggregat

Tommy Larsson Tel 070-664 69 53

Klaffblad

Diagonalblad 2,4 - 4,5 m

Sandvagnar 2,2 - 8,0 m3

Vi köper och hämtar

MASKINER FÖR DEMONTERING

Just nu demonteras Huddig 1060

Hos oss är priserna konkurrenskraftiga!

Sökbar hemsida

www.tktraktord

elar.se

www.nordiskforsaljning.se

 Begagnade

reservdelar

Demontering av traktorer och entreprenadmaskiner. Vi har även stort lager av nya delar.

 Maskin-

transporter TK:s Begagnade Traktordelar AB • Vimarka Humpen 3, Linköping Tel. 013 - 35 73 00 • Info@tktraktordelar.se • www.tktraktordelar.se

Transporter av maskiner av alla slag, även husmoduler och liknande. Transporter över hela landet.

SORTERAREN MSILORJTÖEVRÄINNLGIG!

Mycket kraftig konstruktion!

www.lst-ab.se

Telefon: 0660-37 52 96 Mobil: 070-362 65 08 E-post: info@lst-ab.se

91


INFRAMARKNAD

MASKINER TILLBEHÖR ENTREPRENAD

Välj en kvalitetstank Vi har tankar till entreprenad, skog och lantbruk.

ADR-godkänd IBC-behållare 250 liter Pris från 6 500 :(moms och frakt tillkommer)

FÄRMARTANKEN AB 0321-317 07 • 070-553 69 10 info@farmartanken.com • www.farmartanken.com

92


Underhåll din vinterväg med proffsredskap

Nyhet!

Sami erbjuder ett komplett sortiment av snöprodukter för den professionella entreprenören - allt från mindre vikplogar för gångvägar och där det är trångt till större och tyngre plogar för vägunderhåll med mer snö. Den aggressiva vikplogen har vidareutvecklats med bättre ergonomi för bättre resultat. Den aggressiva vinkeln gör att det skrapar renare och du får en bättre kasteffekt när snön rullar. Sami har också U-plogar i olika storlekar, för öppna ytor och parkeringsplatser där det ska gå fort att röja, samt klaffskopor när du vill få bredden och samtidigt kunna lyfta bort eller lasta direkt på lastbil. Ett brett sortiment av valssandspridare upp till volymer på 2000 l för lastmaskiner och om du vill få extra rent finns ett brett sortiment av sopborstar.

VIKPLOG VB 3200A FRÅN 109.900:Arbetsområde 2990-3238 mm. Aggressiv skärvinkel gör att plogen får upp och undan större mängder snö, effektivitet ökar, bränsleförbrukningen minskar.

SOPVALS HB-3000 FRÅN 52.000:Konstruerad för att komma åt nära vägkanter, gatstenar och räcken. Arbetshastighet ca 10 km/h dvs ca 30.000 m² per timme. Följer underlagets struktur och är enkel att köra över stenar, brunnar och ojämna vägar.

KOMMER TILL HÖSTEN

NYHET HÖSTEN 2021: SLD18

SJÄLVLASTANDE TALLRIKSANDSPRIDARE Olika spridningsbredd upp till 10 meter, och för sand, salt, grus eller din egen blandning. Spridningen styrs hydrauliskt, spridaren är utrustad med utmatarskruv, blandningsvals och spridartallrik. Du kan styra utmatarskruvens och tallrikens hastighet var för sig från hytten. Du kan också ställa vinkeln på tallriken från hytten. Med automatikläget (GPS) är det möjligt att få en jämn spridningsmängd per kvadratmeter, när spridningen regleras av körhastigheten. Spridaren är galvaniserad och spridartallriken av rostfritt stål. Rätt spridningsmängd säkerställer en halkbekämpad yta till lägsta möjliga materialkostnad. • • • •

Totalbredd 2580 mm Kapacitet 1800 l Arbetsbredd 2-10 m Traktorbehov 100 hp +

alla MASKINER, priser och återförsäljare på nordfarm.se Erbjudanden gäller t.o.m. 31/5-2021, priser exkl moms. Maskiner på bild kan vara extrautrustade. Reservation för felskrivning/feltryck.


INFRAMARKNAD

MASKINER TILLBEHÖR ENTREPRENAD

Alltid nya och begagnade maskiner i lager!

JUST NU! Nya lagermaskiner för snabb leverans! 1 st McClosk!ey S190 LD 3-däckaSdÅ, D ual Power 1 st McCloskey R155 grovsorterare HOS OSS HITTAR DU: • Larvgående krossar • Grovsorterare • Sorteringsverk med vibrerande siktar • Trumsorterare

Besök vår nya responsiva hemsida varnamogrusmaskiner.se

VÄRNAMO GRUSMASKINER AB

Tel. 036-200 55 • 070-645 27 74 • v.grusmaskiner@telia.com • Besöksadress: Gammavägen 4, Torsvik • Box 3107, 550 03 Jönköping

Följ oss på Facebook! #McCloskey International

ZUGOL Miljöskyddsmedel

Ett miljövänligt barkgranulat för absorption av oljespill och andra kemikalier. Ett miljövänligt barkgranulat för absorption ZUGOL är tillverkat furubark, ren förnyelsebar avav oljespill ochenandra kemikalier.naturprodukt från svåra svenska skogar, utan tillsatser av kemiska ämnen ZUGOL är tillverkat av furubark, en ren förnyelsebar naturprodukt från svåra svenska skogar, utan tillsatser av kemiska ämnen

Använd originalet! Sedan 1969 nst! i miljöns tjä

ZUGOL AB Svensk Barkindustri Österå 145, SE-791 91 Falun, SWEDEN, Tel: +46-23-300 69, Fax: +46-23-301 92, info@zugol.com www.zugol.com

94

ZUGOL AB Svensk Barkindustri

Österå 145, SE-791 91 Falun, SWEDEN

Tel: +46-23-300 69, Fax: +46-23-301 92, E-mail: info@zugol.com


©Niotre Marketing AB 2018

© Produktion: Niotre Marketing AB 2018

Vill du annonsera här? Kontakta Christer Nilsson, 070-746 21 22, christer.nilsson@storkom.se

En stor stark

P

! e k r i av

Prim

- behöver fast mark!

Stockmattor • Prima virke • Längre livslängd • Standardlängder: 4.6, 5.6 & 6m*• Med eller utan urtag • Monteras med 25mm kamjärn • Leverans inom 24h

SteiWood * Kan även fås i specialanpassade längder

TRÄPRODUKTER & STOCKMATTOR

Telefon Rolf: 0708-96 41 08 • Mail: order@steiwood.se • www.steiwood.se 95


INFRAMARKNAD

MASKINER TILLBEHÖR ENTREPRENAD

STOCKMATTOR och SPRÄNGMATTOR! Egen tillverkning • Försäljning och uthyrning

Vi tillverkar även oklädda stockmattor!

Även egen av tillverkning or. t t a sprängm a b Snab leveranser!

Gummiklädda stockmattor - upp till 3 gånger längre livslängd!

Tranås 12 mil Västervik 10 mil

Jönköping 12 mil

Tillverkas i Virserum - Snabba leveranser över hela landet!

Oskarshamn VIRSERUM 6,5 mil

Värnamo 12 mil Växjö 7,5 mil Ljungby 13 mil Kalmar 10 mil

Virserum - centralt i Småland! Nordenväg AB • Fåglebo 106 • 570 75 Fågelfors Försäljning: Michael Thorn 070-215 04 11 • VD: Lars-Johan Johansson 070-536 14 23 nordenvag@virserum.com • www.nordenvag.se

96


DAGENS INFRASTRUKTUR // VI BYGGER INFRA-SVERIGE

VI BYGGER INFRA-SVERIGE SKYDD & STÄNGSEL

BETONGPRODUKTER

STÅL

SKANDINAVISKA OMRÅDESSKYDD www.stangselbutiken.se

BENDERS 010-888 00 00, www.benders.se

STÅL & RÖRMONTAGE 0456-312 05, www.srmab.com

Vi är ett av Sveriges större företag inom områdesskydd, och vi levererar material och montage för stora och små projekt i hela Sverige. Dessutom erbjuder vi våra kunder ett stort utbud av produkter med hög kvalitet genom Stängselbutiken. Vår affärsidé är att vara en rikstäckande leverantör av produkter med hög kvalitet och samtidigt erbjuda kompetent och effektiv montagehjälp.

Skandinaviska

områdesskydd Vi är en totalentreprenör inom bullerskydd www.bullerskydd.com 08-500 11 530

POSITIONERING LANTMÄTERIET 0771-63 63 63, www.lantmateriet.se

Swepos är Lantmäteriets stödsystem för satellitpositionering i Sverige. Det ger snabbt och enkelt exakt positionering. Precis där diket ska börja. Tjänsten används därför bland annat i grävmaskiner och resulterar i stora tids- och kostnadsbesparingar, vilket dessutom är bra för miljön.

Benders är idag en av de ledande nordiska leverantörerna av produkter i betong, lertegel och natursten. Benders har under åren ständigt utvecklat sitt koncept och erbjudande när det kommer till betongprodukter för närmiljön, samt produkter för trafikmiljön, väggbyggnation och trappor. Benders Byggsystem AB erbjuder kompletta stomlösningar i betong och stål för alla typer av byggnationer. När du väljer Benders Byggsystems helhetslösning för prefabricerade stomsystem ansvarar vi för projektering, projektledning, till-verkning och montage. Vi har lång erfarenhet inom BIM och 3D-modellering något vi använder genom hela processen. Genom att involvera oss i tidigt skede av ert projekt så skapas de bästa förutsättningarna för ett lyckat och kostnadseffektivt resultat.

Vi designar, konstruerar, tillverkar och monterar rostfria broar i det miljövänliga duplex-stålet. Detta stål är fullt återvinningsbart, höghållfast och resurssnålt. Det är även mer korrosionsbeständigt än de vanliga rostfria stålen, vilket gör det utmärkt för tuffa utomhusmiljöer. Att använda duplex-stål innebär stora ekonomiska och miljömässiga vinster. Stål & Rörmontage har en gedigen kompetens som få andra stålföretag kan visa upp när det gäller stora komplicerade konstruktioner i duplex-stål. Våra duplex uppdrag börjar bli många: - Folke Bernadottes bro – Wasabron – Avbördningsluckor Slussen – Sölvesborgsbron – Södertäljebron – Söderströmsbron Det rostfria duplexa-stålet som vi använder oss av i våra broprojekt kommer i huvudsak från Outokumpus verk i Sverige, som är världens största tillverkare av rostfritt duplex-stål.

STÅL & RÖRMONTAGE AB Vi bygger miljövänliga rostfria stålbroar

LEDNINGAR BCT SCHAKTFRI TEKNIK AB www.bctab.se

Vi är ett entreprenadföretag specialiserat på nyläggning av ledningar och utbyte av befintliga ledningar med schaktfria metoder. Vi utför vibrationsfri rörspräckning, styrd borrning och rörtryckning. Med flera tusen borrade och spräckta metrar så vet vi vad rörspräckning handlar om. Våra metoder har störst efterfrågan i tätorter med stora svårigheter och höga kostnader att schakta. Vi är därför etablerade i Stockholmsregionen och den fjärde storstadsregionen Linköpingsområdet. Därigenom har vi nära till Stockholm, Linköping, Norrköping.

97


DAGENS INFRASTRUKTUR // BETONG

Tack vare Thomas Concrete Groups höga tekniska kompetens håller den nya betongen minst lika hög kvalitet, funktion och prestanda, som den traditionella.Bild: Thomas Concrete Group

KLIMATFÖRBÄTTRAD ANLÄGGNINGSBETONG

– ger 50 procent lägre klimatavtryck 2012 erbjöd Thomas Concrete Group, som förste aktör i Sverige, klimatförbättrad betong. Det var resultatet av ett utvecklingsarbete som startat flera år tidigare och grundar sig i att företaget allt sedan starten 1955 fokuserat på teknikutveckling. IDAG FINNS DET ingen betongtillverkare som har mer kunskap eller längre erfarenhet än Thomas Concrete Group när det gäller att tillverka klimatförbättrad betong på den svenska marknaden. I vissa fall innebär det mer än en halverad klimatpåverkan och företaget arbetar målinriktat på att 2030 kunna erbjuda en betong som är helt klimatneutral. Det är expertkompetensen på Thomas Concrete Groups lab, C-Lab, och kunnigheten hos Thomas Betong som ligger till grund för att man lyckats ta fram och producera unika betongprodukter med helt nya tekniska egenskaper och hög andel alternativa bindemedel. – Det var vid årsskiftet 2006/2007, i samband med en etapp vid Norra länken i Stockholm, som vi startade med provningar för att delvis ersätta cement med flygaska som bindemedel i betongen, berättar Ingemar Löfgren, forsknings- och utvecklingschef på Thomas Concrete Group. Utvecklingsarbetet med alternativa bindemedel fortsatte och resulterade sedan i att Thomas Concrete Group och Thomas Betong under 2012 kunde erbjuda klimatförbättrad betong med granulerad masugnsslagg. Nu har detta arbete utvecklats ytterligare utifrån de stora erfarenheterna som erhållits under dessa år.

98

– Redan idag kan vi tillverka betong som ger ett 50-procentigt lägre klimatavtryck. Vi arbetar målinriktat och siktar på att kunna erbjuda en klimatneutral betong 2030, säger Karin Gäbel, hållbarhetschef i koncernen Thomas Concrete Group, där Thomas Betong ingår. Hittills har efterfrågan på den klimatförbättrade anläggningsbetongen varit ganska återhållsam. Men då Trafikverket ändrat sina krav på andelen cement som bindemedel i betongen i projekt Västlänken har allt fler visat intresse för de möjligheterna som finns och projektets innovativa betongprodukter. Tack vare Thomas Concrete Groups höga tekniska kompetens håller den nya betongen minst lika hög kvalitet, funktion och prestanda, som den traditionella. Ytterligare en positiv effekt, som förmedlas från entreprenörer, är att de nya bindemedlen i den klimatförbättrade betongen gör den mer lättarbetad. – Vi på Trafikverket vill vara i framkant när det gäller teknikutveckling och när Thomas Betong och NCC presenterade en klimatförbättrad betong som dessutom innebar bibehållen kvalitet och förbättrad ekonomi var den ett självklart val för oss titta närmare på, säger Mikael Larsson, projektledare på Trafikverket och den som håller i projekt Centralstationen.


FULL FLEXIBILITET SNABBA BYTEN OQTR-E – KVALITÉ, PRESTANDA OCH SÄKERHET Vi har utökat vårt sortiment av tiltrotatorer. Nya serien OQTR-E är baserade på våra beprövade kvalitetsfästen och Engcons marknadsledande rotorkropp. Modeller finns för grävmaskiner upp till 33 ton. Vår eftermarknadshantering, support och service är i världsklass. Ring om du behöver telefonsupport eller service på plats! Undvik olyckor med vårt säkerhetssystem OilQuick LockSupport. Det levereras som standard när du köper en OilQuick tiltrotator. OilQuick LockSupport uppfyller alla säkerhetskrav som finns på marknaden. Beträffande fullautomatiska snabbfästen är OilQuick originalet sedan decennier tillbaka och du får en enastående kombination av kvalité, prestanda och säkerhet.

ORIGINALET SEDAN SNART 30 ÅR. 34 000 SYSTEM SÅLDA.

oilquick.com

Följ oss


POSTTIDNING B STORDÅHD KOMMUNIKATION AB BOX 451 30, 104 30 STOCKHOLM

HJÄLP MED VATTENRENING?

Hyr vattenreningsutrustning utifrån ert behov. • Kemisk flockning/ fällning • Lamellsedimentering • pH-justering • Slamförtjockning • Mobila filterpressar

• Kolfilter • Rening tungmetaller • Jonbytare • Onlinemätning/ övervakning

• Loggning

Kontaktuppgifter: 08-4497112 www.alverdens.se

• Mobil vattenanalys

Profile for Stordåhd Kommunikation AB

Dagens Infrastruktur 2/2021  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded