Page 1

UTBYGGNAD & UNDERHÅLL #1 • 2018

Första etappen på RALA i Hallsberg färdig Bygget av KARLATORNET kräver helt nytt sätt att planera logistiken Gigantisk muddringsinsats ger plats för MARIEHOLMSTUNNELN Så ska trafiken bli säkrare även för MOTORCYKLISTER

SMARTARE BELYSNING

och bättre ljussättning i framtiden

LCC-KALKYLEN hjälper beställaren att välja bäst lösningar

STORA

INFRASTRUKTURBYGGEN påverkar centrala delar av Göteborg


SKY ÄR LYSANDE

O480

618

Sky Park är en ny luftig armatur i enkel, ren design. Ljuskällan är LED, som med sitt läge, helt dolt i botten av lykthuvudet ger ett behagligt indirekt ljus som reflekteras av den kupolformade toppen. Som om ljuset skulle komma från himlavalvet.

O480

Design: AART architects

O480 O90

Material: Gjuten aluminium. Polykarbonat/akryl i skärmen Ytbehandling: Pulverlack grafitgrå Akzo Nobel SW302G,

618

618

silvergrå Akzo Nobel MW300D eller Corten Akzo Nobel YX355F Vikt: 8,4 kg Ljuskälla: LED Bridgelux Vero 18 CLO 1550 - 4700 lm Färgtemperatur: 2700, 3000 eller 4000 K Montering: På stolpe med 60 mm toppdiameter, eller på 90 mm O90

O90

stolpe vilket kräver diameter 60/90 adapter. Anslutning: Levereras med monterad kabel

tel: 08–440 85 40 info@foxdesign.se www.foxdesign.se


DAGENS INFRASTRUKTUR // LEDARE

Fossilfritt inrikesflyg 2030 DEN SVENSKA flygnäringen kommer genom branschföreningen Svenskt Flyg att ta fram en färdplan för hur svenskt flyg kan bli fossilfritt. Färdplanen kommer visa hur inrikesflyget kan vara helt fossilfritt år 2030 och hur flyg som startar från svenska flygplatser kan vara fossilfritt 2045. ”Flygnäringens begränsade storlek gör att bränsleskiftet kan gå snabbt när vi får till storskalig, hållbar produktion till ett rimligt pris. Om vi jobbar tillsammans mot tuffa men tydliga mål kan vi nå så mycket längre och nå dit så mycket snabbare än vad vi någonsin kan ana”, säger Henrik Littorin Svenskt Flygs generalsekreterare och huvudansvarig för färdplanen. Regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige arbetar tillsammans med flera svenska branscher för att ta fram branschvisa färdplaner för fossilfri konkurrenskraft. Målet är att identifiera de olika branschernas möjligheter och utmaningar på vägen mot ett fossilfritt samhälle. Enligt flygbranschen är nyckeln att få igång storskalig produktion av fossilfritt bränsle och där hänger mycket på den politiska viljan och ambitionen. I årets första nummer av Dagens Infrastruktur handlar det mycket om belysning, som trots att vi går mot ljusare tider alltid är en

4

viktig fråga. Dagens smarta belysningslösningar erbjuder bättre möjligheter till en trygg och hållbar utemiljö än någonsin. Fler kommuner och andra beställare borde tänka mer långsiktigt och grundligt när man upphandlar belysning. Att belysning av gator och parker ökar tillgängligheten, skapar trygghet och är viktig ur trafiksäkerhetsaspekten är uppenbart. Men det gäller att tänka till innan man upphandlar. Med LCC-kalkyler kan beställaren välja de mest energi- och kostnadseffektiva lösningar när det gäller belysning. Kalkylen kan användas i anbudsutvärderingen såväl som i behovsanalysen inför en upphandling. 2018 är ett intensivt år när det gäller infrastruktursatsningar i de allra centralaste delarna av Göteborg. Och trafikstörningarna varar i flera år framöver. Utöver bygget av Marieholmstunneln under Göta älv pågår sänkning av E45 mellan Marieholm och Lilla Bommen, bygget av nya Hisingsbron och under året startar därtill bygget av Västlänken, järnvägstunneln under staden, på allvar. Och inför det projektet ska också Götatunneln förstärkas. Trevlig läsning,

Jan Åström


DAGENS INFRASTRUKTUR // INNEHÅLL

#1 • 2018 UTGIVARE

Stordåhd Kommunikation AB Box 451 30, 104 30 Stockholm Telefon: 08-5010 8710 Fax: 08-5010 8719

CHEFREDAKTÖR OCH ANSVARIG UTGIVARE Jan Åström jan.astrom@storkom.se

ART DIRECTOR

Anneli Markström anneli.markstrom@storkom.se

SKRIBENTER

Thomas Andersson, Björn Asplind, Kim Hall, Gösta Löfström, Kjell-Arne Larsson, Göran Bard

PRENUMERATION

Benjamin Jonsson benjamin.jonsson@storkom.se

TRYCK

Exakta tryck

FOTON OCH ILLUSTRATIONER

Elding Oscarson/C.F. Møller Architects, Per Myrehed, Sjöfartsverket, Fredrik Hjerling, Ulf Celander, Johan Elm, Johan Elm, Alfa Neon, Scania, Nina Granzell, NCC, Lars Lindström, VTI/Katja Kircher, Sveriges MotorCyklister SMC, Datik, Kasper Dudzik, Eskilstuna Logistik och Etablering AB, Serneke

OMSLAGSBILD

Arbetena med sänkning av E45 pågår för fullt. I visionsmodellen i Älvrummet är den redan överdäckad och stadens bebyggelse har fyllt området ut mot älven. Bild: Gösta Löfström

UTBYGGNAD & UNDERHÅLL #1 • 2018

DAGENS INFRASTUKTUR #1 • 2018

Första etappen på RALA i Hallsberg färdig Bygget av KARLATORNET kräver helt nytt sätt att planera logistiken Gigantisk muddringsinsats ger plats för MARIEHOLMSTUNNELN Så ska trafiken bli säkrare även för MOTORCYKLISTER

SMARTARE BELYSNING

och bättre ljussättning i framtiden

LCC-KALKYLEN hjälper beställaren att välja bäst lösningar

STORA

INFRASTRUKTURBYGGEN påverkar centrala delar av Göteborg

Innehåll 4 5 6

LEDARE INNEHÅLL NYHETER

BELYSNING 14 Smart belysning – mer än bara ljus 16 Smartare belysning och bättre ljus sättning i framtiden 18 LCC-kalkylen hjälper beställaren att välja bäst lösningar 20 Innovativa el-lösningar inom bygg och industri

22

PARKERING 21 Specialdesignad aluminiumfasad utmärker P-hus VÄG & SÄKERHET 22 Nationell färdplan för elvägar 26 WemaGuard räddar liv i trafiken 27 Stimulans i ny form av upphandling 28 Regeringsuppdrag om barn och cykling slutredovisat 30 Så ska trafiken bli säkrare även för motorcyklister 31 Nu börjar även byggbolag, industrier och hamnar intressera sig för trafik- säkerhetsfrågor 32 Ny teknik ska rädda liv i trafiken – trötthetsvarnare med ögonscanners installeras på bussar LOGISTIK 33 Eskilstuna allt viktigare på logistikkartan 34 Gigantisk muddringsinsats ger plats för Marieholmstunneln i älvens botten 36 Stora infrastrukturbyggen påverkar centrala delar av Göteborg 38 Götatunneln påverkas starkt av Västlänken 40 Bygget av Karlatornet på Lindholmen

28 34

JÄRNVÄG 41 Nytt mötesspår söder om Sundsvall 42 Transportbidrag till livsmedelsbranschen 43 Strukton Rail ansluter till strävan för en jämställd byggbransch 44 Första etappen på Rala i Hallsberg färdig 46 BERGDAGARNA 2018 48 KALENDARIUM 49 VI BYGGER INFRA-SVERIGE LOGISTIK 50 Green Cargo maximerar volym kapaciteten åt Söderenergi

44 5


DAGENS INFRASTRUKTUR // NYHETER

Förslaget från arkitektteamet från Elding Oscarson/C.F. Møller Architects ska ligga till grund för den fortsatta utvecklingen av Lunds Centralstation. Illustration: Elding Oscarson/C.F. Møller Architects

INFRANYTT NCC BYGGER HELSINGBORGS NYA VATTENTORN NCC ska bygga Helsingborgs nya vattentorn. Byggprojektet sker i samverkan med Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) och ordervärdet uppgår till cirka 270 MSEK.

EFTERLÄNGTAT FÖRBUD FÖR ÖKAD TRAFIKSÄKERHET Den 1 februari börjar förbudet mot handhållen kommunikationsutrustning under körning gälla. Sedan 2009 har Motormännen enträget arbetat för att få igenom den här lagen med hänvisning till trafiksäkerhet. Det är lika farligt att sms:a när man kör bil som att köra rattfull. Risken att råka ut för en olycka ökar med 23 gånger för den som skickar sms och kör bil samtidigt och varje år omkommer flera personer på de svenska vägarna till följd av detta.

SKYFALL I SVERIGE NU OCH I FRAMTIDEN – NY KARTLÄGGNING Extrema regn förekommer i hela landet, även om de är något vanligare i södra Sverige. Till nästa sekelskifte förväntas skyfallen bli mer intensiva. Det visar SMHIs nya kartläggning som ger en unik bild av de kraftigaste regnen. Analysen är ett underlag för att bedöma risker och anpassa olika verksamheter.

NATURVÅRDSVERKETS INNOVATIONSTÄVLING För att snabbare nå miljömålen driver Naturvårdsverket en innovationstävling för en mer transformativ infrastruktur. Den 30–31 januari träffas tävlingsdeltagarna i Kiruna för tävlingens tredje internat, denna gång med inspiration från rymden och underjorden. En av de unika delarna i tävlingen är att lagen består av konkurrenter som måste jobba tillsammans för att hitta nya innovationer och lösningar. Läs mer på www.dagensinfrastruktur.se

6

De går vidare i uppdraget om Lunds nya centralstation ELDING OSCARSON/C.F. MØLLER ARCHITECTS förslag har valts ut som det alternativ som går vidare i arbetet med att utveckla en ny centralstation i Lund. Deras förslag visar på en väl genomtänkt stationsmiljö som tar stor hänsyn till omgivningen. Förslaget från arkitektteamet från Elding Oscarson/C.F. Møller Architects kommer ligga till grund för den fortsatta utvecklingen av Lunds Centralstation. – Med sitt centrala läge har stationen förutsättningar att utvecklas till stadens bästa mötesplats. Arkitekterna har tydligt fokuserat på resenärernas behov samtidigt som den publika miljön med ett attraktivt serviceutbud gör stationen öppen och tillgänglig för alla, säger Andreas Meyer, affärsutvecklare på Jernhusen. Jernhusen äger den befintliga centralstationen, Godsmagasinet och kvarteret Spoletorp samt Västra Station. Tillsammans med Lunds kommun och Trafikverket planerar Jernhusen att utveckla stationsområdet i Lund. En ny centralstation ger möjlighet att möta ett ökat resande och ger kapacitet för såväl en utökning av dagens trafik, som för höghastighetståg. Byggstart för den nya stationen beräknas till 2021. – Arkitektteamet har omsatt vår gemensamma målbild för stationen på ett inspirerande och fint sätt. Teamet har presenterat en balans med en ny karaktärsskapande byggnad och de befintliga kvaliteterna i området. Förslaget har förutsättningar att bli en dynamisk regional och lokal mötesplats och som pekar ut en riktning mot en levande stadskärna i Lund, säger Marcus Horning, stadsbyggnadsdirektör Lunds kommun. – Utvecklingen av Lunds Centralstation är viktig för att möta behovet av det ökade antalet resenärer. Vi ser fram emot den fortsatta utvecklingen av förslaget och att hitta lösningar som skapar en station som gör det enkelt och attraktivt att resa hållbart, säger Sofia Bremer på Trafikverket.

Första spadtag för Station Rosengård MALMÖ HAR HAFT en vision om att tågen ska kunna köra på Kontinentalbanan även när Citytunneln hade öppnat. Nu är det nära! En ny station ska byggas i Rosengård och stationerna vid Persborg och Östervärn ska återöppna i december 2018. Den 21 januari togs första spadtaget för den nya Station Rosengård och även tågtrafik på Kontinentalbanan.


DAGENS INFRASTRUKTUR // NYHETER

Satsningar på infrastruktur säkrar Skånes konkurrenskraft SKÅNE NYTTJAR INTE sin växande befolkning och sitt fördelaktiga geografiska läge fullt ut. Det menar Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Sveriges Byggindustrier, i samband med den årliga infratoppdagen i Hässleholm som hölls den 12 januari. – Skatteunderlaget per invånare sjunker i förhållande till rikssnittet. Många skånska kommuner har ett underskott på bostäder. Rörligheten mellan arbetsmarknadsregionerna Kristianstad/Hässleholm å ena sidan och Malmö/Lund/Helsingborg å andra sidan kan förbättras, säger Catharina Elmsäter-Svärd. Enligt Sveriges Byggindustrier är fortsatta satsningar på bostäder, infrastruktur och arbetspendling i Skåne bra för hela landet. Men behovet av ytterligare regionförstoring kräver att större infrastrukturprojekt och nyproduktionen av bostäder knyts ihop ännu bättre. Därför är det oroande att infrastrukturinvesteringarnas andel av Sveriges BNP sjunker. – Fram till 2025 förväntas Skånes befolkning växa med 162 000 personer till drygt 1 465 000 invånare. Det kräver politiska reformer som stakar ut riktningen för hela samhällsbygget. Fler ska kunna känna det framtidshopp vi människor gör när det finns jobb, bostäder och goda möjligheter att resa däremellan, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

Infratoppdagen i Hässleholm arrangerades av Sveriges Byggindustrier. Bland årets deltagare märktes infrastrukturminister Tomas Eneroth (S), Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon och Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads. Moderator var Carolin Dahlman, politisk redaktör på Kristianstadsbladet.

Effektiv logistikpark med flexibla transportlösningar Eskilstuna Logistikpark ligger i direkt anslutning till järnväg, motorväg och flyg Logistikparken omfattar 400 hektar och är anpassat för lager och industriverksamhet med ett strategiskt läge mitt i transportflödet till och från Stockholm-Mälardalen. Närheten till Eskilstuna Kombiterminal skapar effektiva och hållbara logistiklösningar för bra affärsmöjligheter. Vill du veta mer om möjligheterna för din logistikverksamhet i Eskilstuna? Du hittar oss på www.eskilstunalogistik.se/kontakta-oss

Om något är viktigt kämpar man lite extra. Logistik är viktigt för alla de människor i Eskilstuna som planerar, tillverkar, förpackar, transporterar och distribuerar varor. Människor som gör skillnad.

ke mance t a th re ple iffe Peo a d

7


DAGENS INFRASTRUKTUR // NYHETER

CLEVER sätter upp nya laddstationer i Båstad

Dubbelspår genom Hallsberg är den fjärde etappen i ombyggnaden av Hallsbergs bangård.

NRC Group

CLEVER fortsätter att stärka sitt publika laddnätverk med två nya 22 kW laddstationer vid järnvägsstationen i Båstad. Etableringen är en del av EU-projektet MECOR som omfattar 120 nya laddstationer i Öresundsregionen. Laddstationerna fungerar för alla elbilar och laddhybrider och kan ladda två bilar samtidigt vardera. De är placerade vid järnvägsstationen och kan användas av alla som har ett laddkort från CLEVER. De nya laddstationerna är av märket LS4 och levereras av den svenska tillverkaren GARO. Alla laddstationer i CLEVERs publika laddnätverk finns tillgängliga i CLEVERs app. Här finns även information om laddstationen är ledig, vilka typer av uttag den har samt aktuell driftinformation.

bygger dubbelspår genom Hallsberg GODSSTRÅKET GENOM BERGSLAGEN, från Storvik i norr till Mjölby i söder, är ett av Sveriges viktigaste järnvägsstråk. Men på grund av kapacitetsbrist på banan tvingas tåg ledas om via andra banor och riskerna för störningar på sträckorna med enkelspår är stora. Nu påbörjas arbetet med dubbelspår genom Hallsberg för att förbättra punktligheten i gods- och persontrafiken. Dubbelspår genom Hallsberg är den fjärde etappen i ombyggnaden av Hallsbergs bangård. De tidigare etapperna har varit förberedande arbeten för det spår som nu ska byggas. Det nya dubbelspåret ska uppföras ungefär från västra infarten, förbi rangeringen och fram till personbangården i Hallsberg. I norr ansluter det till befintligt dubbelspår mot Örebro och i söder till det kommande dubbelspåret mot Mjölby. Spåret anläggs mellan befintligt spår 105 och Västra stambanan. – Vi är jätteglada över kontraktet det här är ett viktigt projekt. I och med utbyggnaden ökar kapaciteten på banan det ger bättre punktlighet för såväl gods- som persontåg och säkerheten förbättras längs med sträckan, kommenterar Daniel Pettersson, vd NRC Group Sverige. NRC Group har tidigare utfört ombyggnaden av överlämningsbangården i Hallsberg och idag pågår arbeten med att bredda befintlig järnvägsbro för att få rum med det nya spåret.

Inhouse Tech konstruerar broar när nästa etapp av E20 byggs ut I HÖSTAS BLEV DET KLART att det blir PEAB som bygger E20 mellan Alingsås (Bälinge) och Vårgårda och Inhouse Tech har fått uppdraget att konstruera de 13 broar som ingår i den 1,5 mil långa etappen. Den nya motorvägen kommer till stor del att gå i skogen, en bit söder om nuvarande E20. Mycket skog är redan fälld. Nu påbörjas projektering och till våren ska olika förberedande arbeten göras varefter produktionen av broarna startar. Trafikteknisk standard blir 21,5 meter bred motorväg med mittremsa och vägräcke som åtskiljer körriktningarna. Planskilda korsningar ska byggas.

8

Nacka bygger ut

i samverkan med Skanska SKANSKA FÅR UPPDRAGET av Nacka kommun och Nacka Vatten och Avfall AB att bygga vägar, torgytor, vatten- och avloppsledningar i centrala Nackas nya stadskvarter. Kontraktsvärdet beräknas till 800 miljoner kronor. Kontraktet som tilldelas Skanska Sverige AB är en så kallad samverkansentreprenad och omfattar bland annat stadsbyggnadsprojekten Nya gatan, Vikdalsvägen, Järla stationsområde, Birkavägen och delar av Värmdövägen. Uppdraget innebär att planera, projektera och bygga ut allmänna anläggningar, alltså vägar, torgytor, vatten- och avloppsledningar, inför byggandet av de nya stadskvarteren i centrala Nacka. Samverkansentreprenaden är ett nytt sätt för kommunen att arbeta med projektering och utbyggnad av allmänna anläggningar. – Beslutet är ett mycket viktigt steg på vår väg att skapa en stad i Nacka. Med samverkansentreprenaden kan vi uppnå samordningsvinster och använda våra resurser på effektivast möjliga sätt, säger Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande. Dessutom får vi en stabil och långsiktig part att samarbeta med. Andreas Thuresson, distriktschef på Skanska, ser också stora fördelar med en samverkansentreprenad. – Den ger oss goda möjligheter till ett bra och nära samarbete. Jag ser mycket fram emot att utveckla och bygga infrastrukturen för nya bostäder kopplat till utbyggnaden av tunnelbanan tillsammans med Nacka kommun, säger han.


Vi är det lilla företaget med de stora resurserna och 20 års erfarenhet. Vi levererar helhet och kompletta system inom: BORRNING GRUNDLÄGGNING KÄRNBORRNING MILJÖBORRNING FILTERBRUNNAR FJÄRRMÄTNING, LOGGNING OCH ÖVERVAKNING FILMNING AV BORRHÅL

Vår egen utrustning för: FJÄRRMÄTNING, LOGGNING OCH ÖVERVAKNING

Kontaktuppgifter: 08-4497112 www.alverdens.se


DAGENS INFRASTRUKTUR // NYHETER

Jernhusen tar över bussterminalen på Cityterminalen

Övertagandet innebär att Jernhusen kan ta ett helhetsgrepp för bytespunkterna i hela stationsområdet i Stockholm. Bild: Per Myrehed

JERNHUSEN KÖPER STOCKHOLMS STADS aktieinnehav i Stockholms Terminal AB (STAB) på Cityterminalen. STAB, som fram tills nu ägts av både Jernhusen och Stockholms stad, hanterar driften av bussterminalen. Övertagandet innebär att Jernhusen kan ta ett helhetsgrepp för bytespunkterna i hela stationsområdet i Stockholm. Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar Stockholms Centralstation samt äger och jobbar redan med utveckling och förvaltningen av den kommersiella verksamheten på Cityterminalen. – Bytespunkter är en av våra kärnverksamheter. Vi får nu ansvar för hela stationsområdet när Cityterminalen integreras med Stockholms Centralstation. Stationsområdet är ett långsiktigt viktigt område där vi bland annat planerar för framtidens Centralstation, säger Kerstin Gillsbro, vd för Jernhusen. Fler reser med buss och tåg och vårt mål är att förenkla resan för resenärerna. Det finns flera fördelar med att Jernhusen blir huvudman för STAB. – Vi har bedömt att bussterminalverksamheten, och därmed stadens intresse att bussar inte ska stå uppställda på gatumark, kan säkerställas utan att staden är delägare, säger Ingela Lindh, stadsdirektör, Stockholms stad. Staden anser att det finns fördelar med att verksamheten samlas på en huvudman. Med Jernhusen som huvudman kan terminalverksamheten fortsätta att utvecklas då verksamheten ligger närmare Jernhusens övriga uppdrag och intressen i terminalen. Jernhusen köper Stockholms Stads aktieinnehav till ett värde av 13,5 MSEK.

Muddring och bergfräsning ner till - 13.5 meters djup Undervattenssprängning Anläggningsdykeri Sjöarbeten Bogseringar

www.dyk-anlaggning.se

Dyk & Anläggning Högsta kreditvärdighet sedan 2007

10


DAGENS INFRASTRUKTUR // NYHETER

Tågen lika tillförlitliga nu som då

NIO AV TIO PERSONTÅG anlände som senast fem minuter efter tidtabell under 2017. Det betyder att tågens tillförlighet har varit relativt oförändrad de senaste fem åren. Det visar ny statistik från Trafikanalys. Pendeltåg och andra kortdistanståg har varit mest tillförlitliga. Hela 93 procent av dem kom fram senast fem minuter efter tidtabell under 2017. Långdistanstågen, som är betydligt färre i antal, har däremot haft svårare att hålla tidtabellen, 78 procent anlände inom fem minuter. Under förra året fanns det både toppar och dalar i tillförlitligheten. Högst var den i juli med 93 procent och lägst i maj med 88 procent. Liknande mönster finns även för tidigare år, men för andra månader. – Branschen jobbar mot målet år 2020 att 95 procent av tågen ska nå sin slutstation inom fem minuter. Förhoppningsvis kommer det att märkas i statistiken, och att även resenärerna kommer att uppleva förbättringar, säger Fredrik Lindberg, statistiker på Trafikanalys.

Tesla Semi ska användas i linjetrafiken mellan terminalerna i Norge.

Bring köper Tesla Semi BRING HAR REDAN en av världens största elfordonsflotta. Nästa år kommer den att utökas med en elbil semitrailer från Tesla. Tesla har meddelat att de under 2019 börjar producera en semitrailer med en räckvidd på upp till 800 kilometer vid högsta vikt och hastighet på motorväg. – Vi ser att framtiden är elektrisk i alla fordonssegment. Därför är det viktigt för oss att testa ny teknik så tidigt som möjligt, säger Thomas Tscherning divisionsdirektör Bring Express. Tesla Semi har mycket lågt luftmotstånd, autopilot-teknologi, automatisk nödbroms, körfältsvarnare och antikollisionssystem

som kommer att bidra till att göra körningen säkrare. Egna laddstationer gör det möjligt att ladda lastbilen för att nå ett område på 640 kilometer på 30 minuter. – Teknikutvecklingen är inom detta område går väldigt snabbt, framtida elfordon kommer uppfylla våra behov när det gäller räckvidd, säkerhet och kostnader, säger Thomas. Bring har minskat sina utsläpp med 40 procent sedan 2009 och har nu satt ett ambitiöst mål att använda enbart förnybara energikällor fram till 2025. Elektrifiering av fordonen är en central del av detta mål.

11


DAGENS INFRASTRUKTUR // NYHETER

Nytt kunskapscentrum om buller leds av VTI BOVERKET, Naturvårdsverket, Trafikverket och Transportstyrelsen har gett VTI i uppdrag att driva ett kunskapscentrum om buller. Uppdraget består i att utveckla mätoch beräkningsmetoder för buller utomhus och stödja myndigheterna när det gäller bullermätning. Kunskapscentrum om buller är ett uppdrag som drivs som ett projekt av Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) som minst till och med år 2020. Ambitionen är att det därefter ska drivas vidare, men då med en mindre del utvecklingsarbete. – Inom Kunskapscentrum om buller ska vi utveckla och vägleda om mät- och beräkningsmetoder för buller utomhus. Vi ska också stödja myndigheterna vad gäller metoder för mätning och beräkning av buller vid tillämpning av plan- och bygglagen, miljöbalken och andra regelverk, säger Anders Genell, forskare på VTI och projektledare för Kunskapscentrum.

Isbrytaren Oden är den största av Sveriges fem statsisbrytare. Bild: Sjöfartsverket

Isbrytaren Oden går i drift ODEN, SVERIGES STÖRSTA isbrytare, går i drift från och med tisdagen den 23 januari. – Den senaste tidens stränga kyla över Bottenviken och de norra farvattnen har påskyndat istillväxten rejält, säger Amund E. B. Lindberg, driftledare vid isbrytarledningen på Sjöfartsverket. Oden blir därmed den tredje svenska

Jenny Lundström (MP), regionråd. Bild: Fredrik Hjerling

Satsningar på väg 288 kollektivtrafik och cykel

i Region Uppsalas länstransportplan NU ÄR REGION UPPSALA klar med sin länstransportplan, som efter remissförfarandet bland annat inkluderar en ombyggnad av väg 288 mellan Gimo och Börstil till 100-standard och tydliga tillgänglighetsåtgärder kopplat till fyra spår UppsalaArlanda. I planen finns prioriteringarna för

12

det regionala statliga vägnätet, cykelvägnätet och kollektivtrafikanläggningar som hållplatser och perronger. Planeringsramen ligger på 1 657 miljoner kronor för åren 2018–2029. Länstransportplanen klubbas slutligen av regionfullmäktige i juni. Länstransportplanen görs på uppdrag

statsisbrytaren i tjänst denna vinter. Sedan tidigare är Ale och Ymer i drift. – Oden kommer att gå mot Skelleftebukten och inledningsvis svara för assistanser till och från Skellefteå och Haraholmen. Ale har gått mot Kvarken och Ymer sköter assistanserna till Karlsborg och Luleå, säger Amund E.B. Lindberg. av staten, och är en del av den långsiktiga ekonomiska planeringen av Sveriges transportinfrastruktur, tillsammans med Trafikverkets nationella plan. Uppsala län har alltså en ram på närmare 1,7 miljarder kronor för åren 2018–2029, mer än något annat län frånsett storstadslänen. I direktiven från regeringen framhålls att fokus ska vara att stärka och utveckla ett hållbart transportsystem med ett ökat nyttjande av kollektivtrafik, gång och cykel. Vad gäller vägnätet siktar planen in sig på det regionala statliga vägnätet. Vägar som exempelvis E4 ligger utanför planen. I planen avsätts 413 miljoner kronor till tillgänglighetsåtgärder vad gäller fyrspåret (utbyggnad till fyra järnvägsspår) mellan Uppsala och Arlanda. I klartext innebär det satsningar på gång- och cykelvägar, samt på en kapacitetsstark kollektivtrafik till befintliga och nya stationer (Bergsbrunna blir en ny station). – Det är en väl genomarbetad länsplan för regional transportinfrastruktur med stort fokus på att utveckla ett hållbart transportsystem med ökat nyttjande av kollektivtrafik, gång och cykel. Hållbarhetsfokuset blir som allra tydligast i föreslagna tillgänglighetsåtgärder kopplat till fyra spår Uppsala-Arlanda som kommer ha mycket stor betydelse för hela länet, säger Jenny Lundström (MP), ordförande i regionala utvecklingsnämnden.


FÄRD MOT FRAMTIDEN I 30 år har vi upprustat Sveriges järnvägar med kvalitetssäkra utföranden inom el, tele och anläggningsarbeten. Med långsiktig utveckling och bred kunskapsnivå står vi redo inför nya utmaningar. Nu fortsätter vår färd mot framtidens infrastruktur.

M O B I L I T E T

·

M Å N G S I D I G H E T

·

P R O D U K T I V I T E T

·

M I L J Ö A N S VA R

C ONC R ET.S E · N OV - 17

MULTIMASKINER MED KRAFT OCH KVALITET

www.lannentractors.com


SMART BELYSNING – mer än bara ljus

Den utbredda LEDifiering har bidragit till att gatljusarmaturer fått en central roll i diskussionen om ”smart city”. I SAMBAND MED ATT armaturer byts till LED-armaturer så väljer många att installera, eller i alla fall förbereda för att ha, individuell styrning i varje armatur. Att kunna tända och släcka på armaturnivå ger möjlighet till att ha belysningsnäten spänningssatta även på dagtid vilket i sin tur öppnar upp för att strömförsörja sensorer och annan utrustning via armaturerna. Detta är självklart intressant och medför en mängd möjligheter för staden. Dock bör detta göras med viss måtta och försiktighet så att armaturerna inte blir överhopad med elektronik så belysningen blir sekundärt. Det finns skräckexempel där en enskild armatur har blivit utrustad med olika sensorer, detektorer och kameror och dessutom har separata uppkopplingar till olika system i molnet. Det pågår även diskussioner om det alls är tillåtet att använda belysningsnätet för annat än belysningsutrustning. En trend är att driftdonen i armaturerna blir smartare och mer öppna för att ansluta sensorer och tillhandahålla information.

14

Då kan sensorer och kommunikationsenheter anslutas via driftdonet vilket ger en högre integrationsgrad och ett smidigare utförande.

BELYSNINGSSTOLPAR SOM INFRASTRUKTUR Smart city är inget som byggs upp på en dag. Behov och tjänster kommer att växa fram. Städer behöver lösningar på de utmaningar som kommer med urbanisering och ökat resursbehov samt krav på mindre miljöpåverkan. Smarta funktioner och tjänster är en viktig del som kommer att bidra till att klara dessa utmaningar. Städer behöver skapa förutsättningar för att leverantörer enkelt ska kunna tillhandahålla smarta tjänster. En del i detta är enkelheten att kunna ansluta sensorer och enheter till en stads ”smart city”-plattform. Gatubelysningsnätet finns redan utbrett i staden vilket gör det mycket intressant om belysningsstolpar kunde skapa en gemensam


DAGENS INFRASTRUKTUR // BELYSNING

infrastruktur för sensorer att koppla upp sig på internet. Det skulle avsevärt förenkla möjligheten med att samla in data och att skapa smarta tjänster för staden och dess invånare.

DIREKTUPPKOPPLADE ARMATURER Här är varje armatur direkt uppkopplad mot systemet. Detta är ett belysningssystem där varje enskild armatur styrs och övervakas. Sensorer som kan anslutas i armaturen skulle i detta fall kunna nyttja kommunikationslänken. De flesta sensorer är dock inte lämplig att ha i armaturen. Det finns till exempel sensorer i papperskorgar, parkeringssensorer nedborrade i gatan, vattennivåövervakning och laddningsstolpar. Detta exempel är ett smart belysningssystem men ger inte en flexibel infrastruktur för ”smart city”.

MESH RADIONÄTVERK Armaturer som är anslutna till ett så kallat mesh-näverk kommunicerar med varandra och hjälper varandra att hitta den optimala vägen ut på internet och upp i molnet. Det ger staden en infrastruktur som inte bara kan användas för gatubelysning utan även andra enheter som till exempel trafik- och vädersensorer, informationsskyltar och parkeringssystem kan ansluta sig via stadens radionätverk. Detta skapar förutsättningar för en öppen ”smart city”-lösning. Staden tillhandahåller, med belysningsarmaturerna, en stomme i denna infrastruktur. Ju fler enheter som ansluter sig desto större utbredning får denna infrastruktur i staden.

MESH-NÄTVERK FÖR SMART CITY Principen för ett mesh-nätverk är att enheterna hjälps åt genom att förmedla meddelanden vidare till de som är längre bort. Detta ger goda förutsättningar för att skapa den täckning och redundans som behövs för ”smart city”. Mesh-nätverk har funnits länge men att använda mesh-nät-

verk som en gemensam infrastruktur i en stad ställer krav som tidigare inte varit möjligt. Nedan nämns några av utmaningarna. • Storleken på nätverk – Många mesh-nätverk idag börjar få klara prestandaproblem när antalet enheter närmar sig 200 enheter. I ”smart city” behöver nätverket klara hundratusentals enheter. • Enkelhet och tillförlitlighet – Många mesh-tekniker kräver specialenheter för att bygga upp infrastrukturen (routernoder, koordinatorer m.m.). – För ”smart city” behövs enkelhet och tillförlitlighet vilket fås om nätverket är helt decentraliserat, det vill säga, nätverkskonfigurationen ska finnas hos alla noder och infrastrukturen ska inte vara beroende av vissa specialenheter. • Täta nätverk – Många mesh-tekniker idag har problem när det inom ett begränsat område finns många enheter som kommunicerar samtidigt. Speciellt om man använder samma frekvenser som wifi-nätverken. Det finns numera mesh-teknik som bevisat att de klarar dessa utmaningar. Denna spetsteknik kan benämnas ”large scale mesh”. Andra tekniker som används inom ”smart city” är LoRa och Sigfox. De har en längre ”punkt-till-punkt”-räckvidd vilket är viktigt i ett stjärnnät. I ett mesh-nätverk däremot är det inte lika viktigt då enheterna hjälps åt att förmedla meddelandet vidare. Som en gemensam infrastruktur i staden så har mesh-tekniken en klar fördel i och med den bättre täckningen. Sammantaget anser Capelon att ”large scale mesh”-tekniken har de bästa förutsättningar för att skapa den gemensamma infrastruktur som kan hjälpa städer och kommuner med en snabbare och effektivare utveckling inom ”smart city”. Capelons ”smart city”-lösning baserar sig på en ”large scale” mesh-teknik från det finska företaget Wirepas.

15


DAGENS INFRASTRUKTUR // BELYSNING

En ljussättning som skapar trygghet är viktigare idag än någonsin. I bilden ett exempel på ett projekt genomfört i stockholmsförorten Alby, där de boende fått vara delaktiga och påverka belysningen. (Ljusplanering: Olsson & Linder, Jönköping). Bild: Ulf Celander

Det är viktigt att kommuner möjliggör för sina invånare att kunna röra sig utomhus året runt, även efter mörkrets inbrott. Det kan handla om motionsspår, lekplatser, utegym eller skateparker. I bilden Söderlyckans skateboardpark i Lund, (Ljusplanering: Bertil Göransson, Luxera). Bild: Linus Höök

På bilden ser man en typisk ”ljustunnel”. Gång- och cykelvägarna till vänster och höger är mörka på grund av obefintligt spilljus, bländande LED-armaturer och för hög kontrast mellan gatan och gång- och cykelvägarna. Resultatet hade blivit betydligt bättre om man tänkt på helheten. Bild: Johan Elm

SMARTARE BELYSNING

och bättre ljussättning i framtiden Dagens smarta belysningslösningar erbjuder bättre möjligheter till en trygg och hållbar utemiljö än någonsin. Fler kommuner och andra beställare borde tänka mer långsiktigt och grundligt när man upphandlar belysning. AV KIM HALL

BELYSNINGSBRANSCHEN HAR ETT högt innovationstempo med många nya tekniska lösningar. Idag kan utomhusbelysning utrustas med bland annat fjärrövervakning, smart resurshantering, smart dimning och intelligent energimätning. Det innebär att det är enklare att skapa mera ekonomiskt och socialt hållbara lösningar än någonsin. En praktisk tillämpning, som ännu inte används så mycket är närvarostyrd belysning på gång- och cykelvägar som bygger på att belysning anpassas efter användandet. Ett sådant system ser till att ljuset dämpas ner när ingen finns i närheten och förstärks, t.ex. ett par tre belysningspunkter framåt, när någon närmar sig det aktuella området. Belysningspunkterna kommunicerar helt enkelt med varandra. – Utebelysning är en mycket aktuell fråga. Tyvärr behandlas

16

den dock ofta på tok för kortsiktigt. Beslutsfattarna borde ta ett helhetsgrepp för att få bra och smarta lösningar på plats, inte bara stirra på inköpspriset utan också se vad anläggningen kostar i förlängningen, både i energi och underhåll, ta större hänsyn till livscykelkostnaden, säger Mikael Castanius, vd i Belysningsbranschen, huvudorganisation för Sveriges tillverkare och importörer av ljuskällor, belysningsarmaturer och komponenter, och fortsätter: – Vårt uppdrag ligger i att skapa intresse, sprida kunskap och verka för belysningsfrågor i rätt kanaler. En lyktstolpe kan idag innehålla så mycket mer än vad som behövs för belysning, till exempel laddningsmöjligheter för elfordon. Rätt belysning och ljussättning möjliggör också att människor kan röra sig utomhus


DAGENS INFRASTRUKTUR // BELYSNING – promenera, springa och cykla – året runt, även efter mörkrets inbrott, vilket är en viktig folkhälsoaspekt, säger Mikael Castanius. Väg- och gatubelysning är en stor kostnad för kommuner och Trafikverket. Ett utbyte av gammal teknik med så kallade kvicksilverlampor pågår på grund av att Ekodesignförordningen, som håller på att utfasa dem. Många väljer LED som är både betydligt mer energieffektiv och har längre livslängd. Det går dock inte att bara byta ut en armatur mot en armatur då LED-tekniken ställer nya krav på ljusplanering, på grund av att tekniken är mycket mer precis än den gamla tekniken som innebar en hel del spilljus.

LJUSTUNNLAR – Risken finns att vi belyser gångvägar och gator så effektivt med LED att vi skapar ljustunnlar och omgivningen känns mörk och otrygg när kontrasten mellan vägen och omgivningen blir för stor. Idag måste vi tänka på att satsa på vertikalt ljus och ljussätta även sidan av själva bilvägen, gång- och cykelvägen eller motionsspåret – och jobba mer med helheten, säger Mikael Castanius. Problemet är att många kommuner har tagit fram fina belysningsplaner men det händer inte så mycket mer. Även om de känner till möjligheterna är det många som väljer att bara byta ut där det är mest akut. – Det känns frustrerande. Därför måste vi som branschorganisation gå ut mer och informera för att öka kvaliteten på upphandling av belysning. Det finns forskning om belysningens påverkan på oss människor och vad dålig belysning egentligen betyder. Leverantörerna lägger mycket resurser på att utveckla belysning. Deras kunskap kan kommuner, landsting och stat ta del av. Fråga proffsen istället för att komma i efterhand och konstatera att det inte blev bra, tillägger Mikael Castanius. Mikael Castanius vd för Belysningsbranschen. Bild: Casper Hedberg

www.mwa.se

Parkarmatur med lång livslängd 

Lysdioder i LED av hög kvalitet från OSRAMStomme av 2,5 mm lackerad aluminiumAuris LED finns i två olika effekter E77 269 20, 40W = 4000 Im E77 269 43, 60W = 6000 Im

08 594 118 30| info@mwa.se

17


DAGENS INFRASTRUKTUR // BELYSNING

LCC-KALKYLEN hjälper beställaren att välja bäst lösningar

Att belysning av gator och parker ökar tillgängligheten, skapar trygghet och är viktig ur trafiksäkerhetsaspekten är uppenbart. Men det gäller att tänka till innan man upphandlar. Med LCC-kalkyler kan beställaren välja de mest energi- och kostnadseffektiva lösningar när det gäller belysning. Kalkylen kan användas i anbudsutvärderingen såväl som i behovsanalysen inför en upphandling. AV KIM HALL

UPPHANDLINGSMYNDIGHETEN HAR tagit fram produktspecifika LCC-kalkyler för upphandling av energieffektiv belysning. En LCC-beräkning beskriver den totala kostnaden för att använda en produkt eller ett system under hela dess livslängd eller nyttjandetid. Vid inköp av belysning med tillhörande system som kräver

18

energi gäller det att inte bara att jämföra inköpspriser. Faktorer som energikostnad och underhåll under livslängden är vanligtvis mer avgörande för den totala kostnadsbilden än själva investeringen. LCC kan med fördel tillämpas vid anbudsutvärdering där kostnaden ligger till grund för tilldelning i stället för inköpspriset.


DAGENS INFRASTRUKTUR // BELYSNING

Upphandlingsmyndigheten har tagit fram produktspecifika LCC-kalkyler för upphandling av energieffektiv belysning. LCC-kalkylen finns att ladda ner från Upphandlingsmyndighetens hemsida. Alla kan gå in och göra beräkningar, jämföra leverantörer och även använda sig av kravformuleringar som finns. /Ylva Svedenmark, hållbarhetsspecialist, Upphandlingsmyndigheten Bild: Upphandlingsmyndigheten – Förutom att ställa skarpa krav på att det behövs hållbar belysning måste man tänka till kring projekteringen; varför och för vem är belysningen till för, så att man inte gör så som man alltid har gjort. Detta är långlivade anläggningar som ska hålla minst 20 år. Vilken typ av samhälle vill vi bygga för, frågar sig Ylva Svedenmark, hållbarhetsspecialist på Upphandlingsmyndigheten.

HÅLLBARHET PÅ AGENDAN

nkel.se

En del av Upphandlingsmyndighetens uppdrag är att stödja kommun, stat och landsting inom hållbar upphandling, exempelvis för upphandling av energieffektiv belysning. De har nära samarbete med Energimyndigheten inom detta område. Hållbarhet hamnar

allt mer på den politiska agendan och då gäller det för beställaren att ställa krav på hållbarhet i upphandlingen. Många vill förlänga livslängden på befintliga anläggningar, eftersom det är stora investeringar det handlar om. Det är inte heller helt enkelt att bara byta ut ljustekniken med ny belysningsteknik om medel saknas i den offentliga sektorn. Samtidigt vet alla att gammal armatur tar energi. Då gäller det att räkna på sin anläggning för att se vad en förändring skulle kosta långsiktigt. – Vi rekommenderar att göra en livscykelkostnadsberäkning. Inköp och driften inkluderas på de kanske 30 åren som belysningen ska fungera. Då får man en kostnadsbild där man kan jämföra ny och befintlig anläggning och se om det är lönsamt att byta eller inte, säger Ylva Svedenmark. LCC-kalkylen finns att ladda ner från Upphandlingsmyndighetens hemsida. Där kan alla gå in och räkna för få en medvetenhet om vad det skulle kosta om de väljer lösning A eller B och jämföra olika leverantörer. Om det ska vara med eller utan ljusstyrning. Då får de fram om det är ekonomiskt hållbart och om det är effektivt ur energisynpunkt. I myndighetens kriteriebibliotek finns också färdiga formulerade kravformuleringar som går att klippa in i upphandlingen. – Kravformuleringarna kan användas vid upphandlingar av såväl belysningsprojektering, entreprenader och belysningsprodukter. Leverantörerna har kunskapen och lösningarna, därför är det alltid bra att träffa leverantörer inför en upphandling som ett komplement till att ställa drivande miljökrav, säger Ylva Svedenmark. Belysning på gator och torg utgör en stor del av kommunens driftbudget. Därför är det viktigt att välja rätt.

LED-belysning Kampanjpris året ut! Vi gör plats för 2018 års nyheter och erbjuder nu all lagerlagd LED-belysning till kampanjpris! För mer info och beställning se www.fagerstahygien.se Gäller så länge lagret räcker, dock längst t om 2018-03-31

Bienvenue Eclatec Nytt år, nya möjligheter brukar man säga och sällan har det väl varit mer sant. Från och med januari är vi nämligen svensk distributör av den anrika franska belysningproducenten Eclatec. Bonne année!

Det bästa inom offentlig belysning.

0223-427 00

www.fagerstahygien.se

19


DAGENS INFRASTRUKTUR // BELYSNING

Snabbkopplingssystem för olika typer av belysningsinstallationer. Systemet är tidsbesparande, felsäkert och ger en effektiv installationsfas.

Innovativa el-lösningar inom bygg och industri Det skall vara lätt, snabbt och säkert när kopplingsplintar, kretskortsplintar, industriella stickkontakter och el-komponenter med mera skall kopplas samman. Med färgkoder och lego-principen har Wieland Electric tagit fram banbrytande anslutningsdon för elinstallationer som kopplas samman med bara ett klick. AV KIM HALL

MED MER ÄN 100 ÅRS erfarenhet har Wieland Electric utvecklat och tillverkat kablage och säkerhetsprodukter för elbranschen. Wieland är världsledande av produktsystem med anslutningsdon för installationer inom el-sektorn. – Vi är ett självständigt familjeägt bolag som tillverkar och säljer framtidssäkrad el- och signaldistribution, med avancerad kopplingsteknik och innovativ elektronik över hela världen. Med automatisk och säker teknologi är vi banbrytande inom branschen, säger Kenneth Cronberg, administrativ direktör på Wieland Electric. Det globala familjeföretaget bildades i Bamberg i Tyskland, där huvudkontoret finns. Med totalt 2 000 anställda och 15 dotterbolag, varav ett säljkontor i Limhamn/ Malmö och ett sälj- och servicekontor i Köge, Danmark, omsätter Wieland Electric cirka 200 miljoner euro. – Vi arbetar med stickbar installationsteknologi där man istället för traditionell installation med kopplingsdosor använder våra kopplingssystem som lätt och säkert

20

kopplas samman med ett klick. Färgkoder och kontakternas konstruktion gör att det inte kan bli fel och resurskrävande felsökning undviks. Systemet är extremt tidsbesparande, säger Tommy Andersson, produktchef på Wieland Electric. För varje ny generation blir produkterna mindre, effektivare och smartare. Wieland Electric satsar mycket på forskning och produktutveckling med särskild avdelning i Tyskland där även tillverkningen finns. Företaget inspireras och tar lärdom av sina kunder och samarbetspartners i tillverkningen av nya innovativa produktlösningar. – Tid är pengar och idag är tempot inom byggsektorn och industrin mycket högt. Med våra produkter kan installatörer och byggherrar fokusera på kärnverksamheten medan vi med våra produkter står för service, säkerhet och kvalitet. Nu satsar vi på den svenska marknaden där vi vet att det finns ett behov av våra lösningar inom industri och byggsektorn, säger Kenneth Cronberg på Wieland Electric. Genom att arbeta direkt i ett gemensamt

affärssystem kan Wieland Electric skräddarsy produkter efter kundernas behov. Produkter som finns på lager kan levereras från Tyskland inom fyra dagar. I extrema fall går det att leverera inom 24 timmar. – Vi utbildar våra kunder i hur produkterna monteras och installeras samt om säkerheten i produkterna, säger Kenneth Cronberg. I Sverige går alla leveransförfrågningar, orderhantering med mera via försäljningskontoret i Limhamn/Malmö.


DAGENS INFRASTRUKTUR // PARKERING

Specialdesignad aluminiumfasad utmärker P-hus

Bild: Alfa Neon

Dragon Skin kallas den specialdesignade aluminiumfasaden på Karlstads nya P-hus. En byggnad med plats för 600 parkeringsplatser fördelade i fem plan. Med smart kamerasystem som registrerar nummerskylten och med ett betalningssystem vid utfarten kan bilisten inte missa p-avgiften. AV KIM HALL

– DETTA BLIR FÖRMODLIGEN Värmlands största parkeringshus som kommer att innehålla en kombination av boende- och kontorsparkering på de övre planen och besöksparkering på de nedre. Logistikmässigt går det bara att köra enkelriktat när man letar efter ledig parkeringsplats. Det innebär att p-huset är mötesfritt, förutom i uppför- och nedförramperna vid sidan om våningsplanen, säger Tomas Rhöse, vd på Löfberg Fastigheter. För många förknippas familjeföretaget Löfberg med kaffet i den lila förpackningen. Det är koncernens fastighetsbolag som nu låtit riva delar av den gamla lagerbyggnaden med parkering på Bryggudden i Karlstad för att ge plats åt ett större P-hus. Behovet av ett större parkeringshus uppstod i samband med att det gamla industriområdet nu byggs om till en ny stadsdel med 700 lägenheter, varav hälften hyresrätter och hälften bostadsrätter. På området byggs även nya kontor och butiker varav livsmedelsbutiken kommer att bli en del av det nya P-huset. Den totala ytan är cirka 22 000 kvadratmeter varav drygt hälften parkeringsplatser av de 600 är till för boende/kontorshyresgäster. Konstruktionen består av prefabricerade betongelement, håldäck, betongpelare, ytan på markplan är asfalt på nedre plan och gjutasfalt på de övre planen. – Vi började med att riva den gamla lagerlokalen och därefter utförde vi mark- och pålningsarbeten. I maj påbörjade vi stommontage och nu pågår installationsarbeten. Hissen ska besiktigas före jul och i januari 2018 påbörjas fasadarbeten. Invigningen av P-huset är beräknad till mars. Butikdelen är under planering, säger Per-Henrik Almén, platschef på Byggbolaget i Värmland som bygger P-huset.

Projektet utförs som partnering, vilket innebär att byggherre och byggentreprenör leder projektet tillsammans. Projektet är budgeterat till cirka 100 miljoner kronor. Leverantör av aluminiumfasaden är Alfa Neon som tillsammans med arkitekten Silvia Stolz på Projektengagemang har designat byggnadens speciella utformning. – Konstruktionen består av ett ramverk om cirka 1 100 kvadratmeter, varav cirka 700 kvadratmeter har vi klätt med segel eller Dragon Skin i aluminium. Hela fasadbeklädnaden svävar fritt 100 millimeter från fasaden vilket ger bra luftgenomströmning. P-husets ventilation bygger på att det finns 50 procent luftgenomströmning. Aluminiumskivorna är sammanlimmade och av högsta kvalitet samt brand- och vindtåliga, säger Christopher Sterner, projektledare på Alfa Neon. Företaget är känt, sedan 50 år tillbaka, för att producera skyltar men har med åren utvecklat nischen aluminiumfasad åt framför allt kända bilföretag som sett värdet i att exponera sina bilar i extroverta försäljningslokaler. Ytan lackas genom Coil Coating, en metod som bibehåller fräschören i fasaden i minst 20 år.

FAKTA I KORTHET

Nybyggnad av P-hus på Bryggudden, Karlstad Tidplan: maj 2017 – mars 2018 Byggherre: Löfbergs Fastigheter AB Totalentreprenör: Byggbolaget i Värmland AB Arkitekt: Projektengagemang Kostnad: ca 100 Mkr

21


DAGENS INFRASTRUKTUR // VÄG & SÄKERHET

Bildtext: Foto: Scania

Nationell färdplan för elvägar – Elvägar kan bli ett viktigt komplement bland de olika tekniker som nu prövas för att skapa ett mer hållbart transportsystem. Vi behöver fortsätta att bygga upp mer kunskap för att förbereda en eventuell kommande utrullning av elvägar i Sverige. DET SA JAN PETTERSSON, senior rådgivare på Strategisk utveckling, när han presenterade Trafikverkets nya dokument Nationell färdplan för elvägar på Transportforum i Linköping. – Sverige har en ledande roll när det gäller elvägar. Trafikverket anser att det är viktigt att vi kan behålla den positionen. Därför är det är bra att vi nu har tagit fram en samlande guide för hur vi ska jobba vidare med att utveckla elvägar. Det är glädjande att vi kan lista ett antal tydliga aktiviteter, med bland annat nya fysiska åtgärder på vägar, säger Jan Pettersson. Han berättar att det inte enbart handlar om att demonstrera teknik, som i dag görs på teststräckor vid Sandviken och Arlanda.

22

Färdplanen handlar också om vad som behöver göras för att elvägar ska kunna implementeras i verkligheten. – Det gäller frågor som finansiering, att ta betalt, ägandet av infrastrukturen, kraftförsörjningen och att ta fram olika affärsmodeller. Detta är exempel på frågor som vi behöver lösa för att ta nästa steg i utvecklingen. Färdplanen ger inte svaren, men den ställer de rätta frågorna för att vi ska kunna gå vidare med olika aktiviteter för att ta fram svaren, säger Jan Pettersson. Nyligen presenterade Elon Musk Teslas första helt eldrivna lastbil, som ska kunna rulla 80 mil på batterier. Jan Pettersson anser inte att den utvecklingen rycker undan hjulen för elvägarna. >>


ByGG eN SäkeR INfRaStRuktuR med VIaCON

fäRdIGfyllda GaBIONeR - SNaBBt, eNkelt OCh eStetISkt tIlltalaNde.

eGNa INStallatöReR - med StORt tekNISkt kuNNaNde OCh GedIGeN eRfaReNhet.

RöRBROaR - StaRka kONStRuktIONeR med låNG hållBaRhet OCh kORta ByGGtIdeR.

RING OSS 0771 640040

Innovative Infrastructure

E-post: Webb:

viacon@viacon.se www.viacon.se

Lidköping Stockholm

Gävle Lycksele

Luleå


DAGENS INFRASTRUKTUR // VÄG & SÄKERHET

NCC uppfyllde de krav som ställdes på säkerheten för att få börja lägga ned elskena i vägen. Första laddskenan för elväg installerades på allmän väg och projektet eRoad Arlanda tog ett historiskt kliv framåt då den första laddskenan för elväg började installeras på allmän väg i närheten av Arlanda i oktober 2017. Elvägen, som är en svensk innovation, kommer att bli den första i sitt slag i världen. Bild: Nina Granzell, NCC

– Jag tycker det Tesla gör är mycket intressant och en sådan lastbil kommer säkert att fylla en del av det behov som finns. Det är ett omfattande batterilager som behövs för sådana bilar och jag tror att vi med elvägstekniken kan bidra till att minska behovet av resurskrävande och miljöskadliga batterier och även öka lastkapaciteten genom att frakta gods istället för tunga batterier. Därför har elvägarna fortfarande en viktig roll att spela, säger Jan Pettersson.

FÖRESLÅR FLER PILOTPROJEKT Trafikverket föreslår utvidgade försök med ytterligare en till två demonstratorer. Flera exempel på kandidater finns: Volvo AB och Alstom utvecklar en strömavtagare som kan vara klar för demonstration inom de närmaste åren. Alstom utvecklar parallellt en markbaserad konduktiv elvägsteknik baserad på deras kommersiella elvägssystem för spårvagnar. Elonroad utvecklar en konduktiv teknik ovanpå vägbanan och har byggt en 200 meter lång testbana. Enligt plan kan den flyttas ut till allmän väg inom de närmaste åren. Bombardier har en induktiv teknik som testats i Tyskland. Induktiv teknik testas även på testbana i USA. Tekniken är dock inte färdigutvecklad. Trafikverket föreslår även att en stor elvägspilot genomförs. Den ska omfatta hela elvägssystemet med kringtjänster, betal- och accessystem med mera. Det ska göras genom att först projektera elväg på ett antal alternativa sträckor som bör vara minst 20–30

24

Jag tycker det Tesla gör är mycket intressant och en sådan lastbil kommer säkert att fylla en del av det behov som finns. Det är ett omfattande batterilager som behövs för sådana bilar och jag tror att vi med elvägstekniken kan bidra till att minska behovet av resurskrävande och miljöskadliga batterier och även öka lastkapaciteten genom att frakta gods istället för tunga batterier. / Jan Pettersson, senior rådgivare, Strategisk utveckling

kilometer långa och tungt trafikerade och sedan därefter fysiskt bygga elväg på en utvald sträcka. När analyserna av ägande, finansiering, möjliga vägsträckor, tekniska lösningar med mera är klar ska Trafikverket ta fram en långsiktig plan för utbyggnad av elvägar.


EN SÄKER LEVERANTÖR AV DAMMBINDNING Vi hjälper dig hitta det bästa saltet för dig och din miljö!

DIN EXPERTKONTAKT VI FINNS DÄR DU FINNS! Kontakta oss för priser och utförlig information.

Kiruna

Säljavdelning: 0911-250 239 Order: 0911-250 250

TERMINALER

www.wibax.com

SALTDEPÅER

KONTOR

Piteå Skellefteå Örnsköldsvik Jakobstad

Ånge Östersund

FINLAND Härnösand

Vaasa

Sundsvall NORGE

Tampere

SVERIGE

Rauma Kotka

Borlänge Gävle Frövi

Karlstad

Stockholm

Herre

Uddevalla Norrköping

Kungälv

Skövde

Falkenberg Viborg

Alvesta

DANMARK Veijle

Malmö


DAGENS INFRASTRUKTUR // DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV EMBALLATOR WEMA Det nyutvecklade systemet WemaGuard med vägbommar kan rädda liv.

WemaGuard räddar liv i trafiken

Trafiksäkerheten höjs med nyutvecklade bommar Trafikvakter och vägarbetare riskerar att bli påkörda under sina arbetspass längs vägarna. Det nyutvecklade systemet WemaGuard med vägbommar kan förhindra det och på så sätt rädda liv. AV GÖRAN BARD

– VI KÄNNER ATT systemet har en stor potential att nå försäljningsframgångar. Det förhindrar skador på de som yrkesarbetar på gator och vägar. Man kan inte värdera ett människoliv i kronor och ören. Därför tror vi att flera företag kommer satsa på det, säger Markus Svensson, platschef på Wema. Växjöföretaget Wema grundades 2005 och är sedan 2013 ett bolag i företagsgruppen Emballator. De utvecklar specialanpassade maskinlösningar till verkstadsindustrin, byggbolag, staten och kommuner. Dess produkt WemaGuard har tagits fram i samarbete med bolagets kunder. Den första prototypen släpptes i fjol och kom att visas för Trafikverket och Arbetsmiljöverket. – Myndigheterna lovordade och välkomnade vårt system. Det känns fint för vår del att få bekräftelse från dessa myndigheter att vi lyckats med vår produkt, säger Markus Svensson. Arbetsplatser längs vägarna har ett TMA-skydd eller barriär som dämpar vid en eventuell krock. Det är monterat på en lastbil. Den parkeras på ytterdelen av arbetsplatsen. Vid lastbilen står sedan en oskyddad trafikvakt och dirigerar fordonen i köerna. Många trafikanter är stressade och kör för fort. Det gör att trafikvakterna dagligen utsätts för stora risker. Trafikverkets statistik visar på att det inträffade nästan 3 000 olyckor med personskador vid olika typer av gatu- och vägarbeten under åren 2003–2012. Av de drabbade fick 44 personer sätta livet till. WemaGuard är en patentsökt säkerhetslösning

26

för vägbygge. Den har hög säkerhet och leder trafiken vid både större och mindre vägarbeten. Systemet är utvecklat så att man slipper använda trafikvakter. Istället sköter bommar, wig-wag lampor och varningsljus, allt med hjälp av ett krypterat radiosystem. Något som kan ske på två sätt. Det ena sker genom en bemannad lotsbil som leder trafiken genom arbetsområdet. Bommarna öppnas och stängs med hjälp av fjärrkontroller. Om stationen å sin sida är obemannad sker detta genom en automatisk tidsstyrning. Radiosystemet har en räckvidd på tre kilometer vilket gör att systemet klarar riktigt stora vägarbeten. – Vi har valt bort trafikljus eftersom många bilister väljer att gasa när de ser att det är gult. Wigwag lamporna är av samma modell som vid järnvägsövergångar. Våra bommar, reflexer och signallampor uppfyller de krav och regler som gäller på området, säger han. Den stora fördelen med systemet är att det transporteras på ett släp. Det gör det enkelt att rulla ner det och snabbt få det på plats vid vägarbetet. Produkten började säljas under 2016 och har redan visat sig vara effektiv. – En lastbil missade avstängningen och körde genom en bom. Så kanske har det redan nu räddat ett människoliv, säger Markus Svensson. Tanken är att sälja systemet till firmor som idag har vägvakter, uthyrningsföretag och till olika entreprenörer inom vägar som använder vakt och lots.

Wema har inte slagit sig till ro med det här systemet. Det har just utvecklat en ny liknande produkt. Det är en vägbom som är fastmonterad på ett släp med en wig-wag lampa på. Här är det den snabba etableringen som är styrkan. Det är bara att stanna släpet och vrida ut bommen så är allt klar. Entreprenören kan sedan utföra sitt arbete. – Det här är ett system för gator och mindre vägar. Vi räknar med att det kan var intressant för företag som utför vägarbeten, kommuner och landsting att köpa in, säger Markus Svensson.

www.wemaab.se


DAGENS INFRASTRUKTUR // VÄG & SÄKERHET

Geofencing – tekniken som ska försvåra terrorattacker. Fordon som kör utanför planerad rutt ska stoppas, hastighetsbegränsning i vissa zoner. Geofencing kan försvåra kapningar och terrorattacker där fordon används som vapen.

– Vi har fått ett mandat på Trafikverket, ett regeringsuppdrag där vi ska hålla samman trafiksäkerhetsarbetet i Sverige för att uppnå nollvisionen. Det innebär att vi ska verka för att morgondagens transportsystem ska vara trafiksäkert, det sa Anna Lindell, strateg och landskapsarkitekt på Trafikverket, som pratade om ämnet ”Innovationer för säker och aktiv mobilitet i smarta och hållbara tätorter” på Transportforum. MEN DET INKLUDERAR även andra önskade kvaliteter såsom minskat buller, minskade partiklar och attraktivare miljöer för bättre samexistens mellan människor och fordon av olika slag. Hur ser tillgängligheten ut i ett hållbart transportsystem och vad är drivkrafterna? Vi vill driva på utvecklingen. Detta gör vi genom att stimulera marknaden till nya lösningar genom en förkommersiell upphandling som leder till visualiseringar, test och demonstrationer. Trafikverket har planer på att genomföra en förkommersiell upphandling som skapar innovation för aktiv mobilitet i det hållbara samhället. Det inkluderar olika former av resande och alla typer av trafikanter. – Lösningarna inriktar sig mot infrastruktur, fordon, trafikanter eller drift och underhåll. Vi håller öppet för olika målgrupper och användningsområden, allt från policy, till mobilitetstjänster, nya

Stimulans i ny form av upphandling

Trafiksäkerhetskamera. Rv 55, mellan Strängnäs och Enköping. Bild: Lars Lindström

Lösningarna inriktar sig mot infrastruktur, fordon, trafikanter eller drift och underhåll. Vi håller öppet för olika målgrupper och användningsområden, allt från policy, till mobilitetstjänster, nya affärsmodeller är intressant och det kan också vara en kombination av ny teknik, utformning, beteendepåverkan. /Anna Lindell, strateg och landskapsarkitekt, Trafikverket

affärsmodeller är intressant och det kan också vara en kombination av ny teknik, utformning, beteendepåverkan. Geostaket är ett exempel på sådan lösning. Tillgänglighet i hållbart samhälle definieras genom Trafikverkets mål för 2030 och vision för 2050. Det betyder att lösningarna ska vara attraktiva, säkra, trygga, tillgängliga i enlighet med målen i Agenda 2030.

27


DAGENS INFRASTRUKTUR // VÄG & SÄKERHET

Det finns ett stort behov av mer forskning inom området. Bild: VTI/Katja Kircher

Regeringsuppdrag om barn och cykling slutredovisat Cyklandet bland barn och unga har minskat, vilket får negativa effekter på barns hälsa och möjligheter att röra sig självständigt. Orsakerna är till exempel längre avstånd till skola och fritidsaktiviteter samt att föräldrarna inte har tid att cykla med barnen. Det framgår av en rapport som VTI överlämnat till regeringen. VTI HAR I ETT regeringsuppdrag sammanställt kunskap om tänkbara orsaker till det minskade cyklandet och gett förslag på åtgärder för att vända trenden. Statistiken visar att det är andelen personer som cyklar som har minskat, den cyklade sträckan har däremot inte förändrats. Framförallt är det fritidscyklandet hos barn och unga som avtagit. – Förändringen kan förklaras av ökade avstånd till fritidsaktiviteter, att föräldrar på grund av arbete inte har tid att cykla eller gå med barnen och därför skjutsar, men också att barns vardag idag är mer inrutad än tidigare. De spenderar mycket tid i skolan och på fritidsaktiviteter och har inte lika mycket fri tid för lek utomhus, säger Malin Henriksson, forskare på VTI. Cyklandet till skolan har också minskat, bland annat på grund av att det fria skolvalet lett till ökade avstånd. Andra orsaker är fler bilar i hushållen, förändringar i hur barn leker och kommunicerar, bristande faktisk och upplevd säkerhet i kombination med föräldrars föreställningar om barns trafikförmåga. Cykelresorna har delvis ersatts av bilresor men framför allt av ett ökat gående och resande med kollektivtrafik.

28

– För att barn och unga ska få möjlighet till ökad och säker cykling föreslår vi att det tas fram en nationell strategi. Vi vill se ett skifte i synsätt från cykling som en fråga om trafiksäkerhet till en fråga som även inkluderar barns och ungas hälsa, självständiga resande och delaktighet, säger Malin Henriksson. Några ytterligare åtgärder som föreslås i rapporten är bland annat kunskapsmål om cykling i läroplanen, höjd kompetens om barns och ungas cykling bland planerare, och att det säkerställs att alla barn har tillgång till en cykel samt stöldsäkra, trygga och lättillgängliga cykelparkeringar på allmänna platser. – Vi behöver också identifiera vilka kriterier kopplade till den byggda miljön som garanterar säker och framkomlig cykling för barn i olika åldrar, säger Anna Niska, forskningsledare på VTI. Det finns ett stort behov av mer forskning inom området. Exempelvis behövs mer kunskap om vilka barn som cyklar mindre, om det hänger ihop med föräldrarnas inkomst och sysselsättning, samt hur utbredda föreställningarna om att barn inte bör cykla själva är bland olika grupper.


Driver miljösäker samhällsutveckling

Arbetar du med rätt precision?

SWEPOS® Nätverks- RTK-tjänst – navigeringsstöd och positionering i realtid med centimeternoggranhet. Läs mer om SWEPOS och våra tjänster på www.swepos.se ● TELEFON 026-63 37 53

29


DAGENS INFRASTRUKTUR // VÄG & SÄKERHET

Så ska trafiken bli säkrare även för motorcyklister En viktig grund i trafiksäkerhetsarbetet är att i byggandet och underhållet av trafikmiljön alltid utgå från det som är bra för alla trafikanter. Det anser organisationen Sveriges MotorCyklister SMC som gett ut en handbok för bland annat väghållare, entreprenörer och utbildare. AV GÖSTA LÖFSTRÖM

– DET SOM ÄR BRA för motorcyklister är bra också för andra trafikanter. Men det som är bra för bilister är inte alltid bra för motorcyklister. Det säger Maria Nordqvist, politisk sekreterare i MC-organisationen. För ett knappt år sedan gav SMC ut skriften ”Säkrare vägar och gator för motorcyklister – en självklar del av Nollvisionen”. Den har tryckts i 70 000 exemplar och distribuerats till bland annat SMC:s 60 000 medlemmar, till alla kommuner, 100-tals adresser på Trafikverket med flera. – Att motorcyklister dödas och skadas allvarligt beror bland annat på en vägmiljö som inte anpassats för alla trafikantslag och därför bidrar till ökad skaderisk, säger Maria Nordqvist. SMC:s skrift ger exempel på farlig vägmiljö: • Räcken med oskyddade stolpar och utstickande krokar • Lösgrus på belagd väg efter vägarbeten • Lösgrus på belagd väg efter överfyllda stödremsor • Dieselspill i kurvor och cirkulationsplatser • Blödande asfaltbeläggning och hala beläggningsskarvar • Sprickor, potthål och andra skador i beläggningen • Stolpar och andra fasta föremål nära vägbanan

NATURLIG DET AV TRANSPORTSYSTEMET I takt med ökad trängsel används motorcyklar i ökande utsträckning för pendling till arbete och skola. Motorcyklar är liksom mopeder en naturlig del av transportsystemet och ska därmed alltid ingå i all slags trafikplanering, trafikreglering och trafiksäkerhetsarbete på väg. I omkring hälften av alla dödsolyckor har motorcyklisten först krockat med annat fordon, men skriften fokuserar på åtgärder för

30

att komma till rätta med singelolyckorna där vägfaktorer bidrar till att olyckor sker och vägmiljön har en avgörande betydelse för olycksutgången. – Drift och underhåll av våra vägar är viktigt för alla som färdas på två hjul; trampcyklar, mopeder och motorcyklar. En bil har fyra hjul som kontakt med vägbanan medan en motorcykel endast har två små beröringspunkter mot vägytan, säger Maria Nordqvist. – Motorcyklisten förlitar sig på en förutsägbar friktion och däcksgrepp över hela vägens bredd, medan bilen huvudsakligen följer givna hjulspår. En hal fläck på en väg kan tyvärr få förödande konsekvenser för en MC-förare. Skriften redogör för motorcyklistens särskilda behov och det speciella i att köra MC och ger en hel katalog av möjliga åtgärder för att olycks- och skaderisker ska kunna minskas.

ALLA MÅSTE INKLUDERAS I TÄNKANDET Det finns i Sverige 320 000 motorcyklar i trafik. 2016 dödades 36 motorcyklister i trafikolyckor, 240 blev svårt skadade och 614 blev lindrigt skadade. Av dessa dödades nio, skadades 18 svårt och 22 lindrigt i krock med räcke. Statistik från försäkringsbolag visar att inte mindre än 600 MC-olyckor var kopplade till grus på belagd väg. – Mycket skulle vara vunnet om man i all trafikplanering utgick från de som har de största behoven och inte byggde in onödiga hinder och problem. Exempelvis står svenska vägräcken närmare vägbanan än de gör i flera andra länder och nästan alla räcken har oskyddade stolpar där varje enskild stolpe ökar skaderisken markant. – Ska vi uppnå ökad trafiksäkerhet och förverkliga Nollvisionen gäller det att alla som vistas på vägarna inkluderas i planeringen, säger Maria Nordqvist.


DAGENS INFRASTRUKTUR // DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV PACETELL

Nu börjar även byggbolag, industrier och hamnar intressera sig för trafiksäkerhetsfrågor I en uppmärksammad rapport som Arbetsmiljöverket publicerade för drygt ett år sedan konstaterades att vart fjärde dödsfall bland svenska arbetstagare är resultatet av en trafikolycka. De flesta olyckor sker på allmän väg. Lastbilschaufförer är den enskilt mest drabbade gruppen, men även vägarbetare, räddningstjänstpersonal och miljöarbetare är hårt utsatta yrkeskategorier. ATT ARBETE PÅ VÄG är förenat med risker är förstås inte någonting nytt. Det är därför kringgärdat av en rad regler och det vidtas regelmässigt åtgärder för att minska risken för skador. Det kan handla om att på olika sätt leda om trafiken så att fordon hålls borta från arbetsplatsen, få ner hastigheten och placera ut energiupptagande skydd, till exempelvis TMA-fordon, vilket minskar risken för allvarliga skador vid en eventuell påkörning. För den som arbetar på vägen är den här typen av skyddsåtgärder en självklarhet, och har så varit under lång tid. Intressant nog verkar det som att trafiksäkerhet börjar bli en allt viktigare fråga även i företag och organisationer som sällan eller aldrig arbetar på vägar eller gator. Det menar i alla fall Patrik Uggla, marknads- och försäljningschef på Pacetell som utvecklar, tillverkar och säljer hastighets-

displayer. De traditionellt sett största kundgrupperna för den här typen av fartdämpande produkter är anläggningsföretag, vägföreningar och kommuner. Men på senare tid har han märkt av ett ökat intresse även från helt andra typer av branscher. – Idag levererar vi faktiskt hastighetsdisplayer till alla möjliga typer av företag, säger han. Det handlar inte minst om byggbolag, industrier, hamnar och lageranläggningar. Det är kanske inte så konstigt egentligen, för det är klart att det kan inträffa trafikolyckor även utanför allmänt trafikerade vägar. Och en lastbil torde utgöra ett nästan lika stort hot inne på en byggarbetsplats som ute på en väg. Farten är kanske inte lika hög, men det är ofta trångt och rörigt och personalen på området rör sig inte med samma försiktighet som på

en hårt trafikerad väg där man alltid är medveten om riskerna. Exakt vad som ligger bakom det ökande intresset är svårt att veta, men Patrik tror att det kan handla om att arbetsmiljöfrågor hamnat allt högre upp på dagordningen i många företag. Dessutom är det säkert så att trygga medarbetare är nöjda medarbetare – och att det i sin tur får positiva effekter inte bara för säkerheten som sådan. Idag är det ju hård konkurrens om kompetent arbetskraft, och det gäller att både kunna rekrytera nya medarbetare och att se till att befintlig personal stannar kvar i företaget.

www.pacetell.se 31


DAGENS INFRASTRUKTUR // VÄG & SÄKERHET

Ny teknik ska rädda liv i trafiken

– trötthetsvarnare med ögonscanners installeras på bussar Under det första kvartalet 2018 installerar Nettbuss Bus4You ett säkerhetssystem med trötthetsvarnare i sin busspark – i enlighet med Riksdagens nollvision att ingen ska omkomma eller skadas allvarligt i trafiken. FÖRST UT ÄR DE ÅTTA nya bussarna på Oslo–Arlanda–Stockholm-linjen där trötthetsvarnarna med ny ögonscanningsteknik prövas. Om de uppfyller bolagets högt ställda säkerhetskrav kommer alla bussar utrustas med den nya tekniken inom ett år. Anna Anund är forskare vid Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, och har samlat kunskap om potentialen hos olika åtgärder för att minska förartrötthet under körning. Hon är positivt inställd till att Nettbuss Bus4You installerar trötthetsvarnare ombord på bussarna. – Åtgärder i form av tekniska lösningar, som trötthetsövervakningssystem, har sannolikt god effekt för vakenhetsnivån, bekräftar Anna Anund. Först ut med den nya tekniken är linjen mellan Oslo–Arlanda–Stockholm. – Vi har valt att satsa på trötthetsvarnare eftersom vi har mycket nat�trafik, i synnerhet till Arlanda flygplats. Vi är fullt medvetna om det generella problemet med mobilanvändande i trafiken och därför väljer vi ta ett steg mot ökad säkerhet på våra svenska vägar i samhället, säger Robert Nyberg vd Nettbuss Travel.

SKÄRPT LAGSTIFTNING OM MOBILANVÄNDNING Från och med den 1 februari 2018 blir det förbjudet för en förare att hålla en mobiltelefon eller annan kommunikationsutrustning i handen under körning. Bestämmelserna gäller för bil, lastbil, buss, motorcykel och moped. – Som ett av Sveriges ledande företag inom persontransport välkomnar vi den nya lagstiftningen. För att efterleva vår målsättning enligt nollvisionen krävs det ständiga förbättringar och anpassningar. Målet med att investera i trötthetsvarnare är att alla bussar ska utrustas för våra gästers, förares och medtrafikanters säkerhet, avslutar Robert Nyberg.

TRAFIKSÄKERHETSCERTIFIERAD EXPRESSBUSSTRAFIK Sedan 2014 är Nettbuss Travel AB trafiksäkerhetscertifierade enligt ISO 39001:2012. Verksamheten följer även EU:s förordning som avser kör- och vilotider för vägtransporter som syftar till att förbättra trafiksäkerheten och arbetsförhållandena.

SÅ FUNGERAR MAGICEYE-TEKNIKEN Säkerhetssystemet utgörs av en kamera som sitter på ratten kopplad till förarsätet. Om kameran registrerar avvikande rörelsemönster hos föraren, som skulle kunna tyda på trötthet eller bristande koncentration, vibrerar sätet. Samtidigt skickas en signal till trafikledningen som kan kontakta föraren. Bevakningssystemet är i drift dygnet runt, sju dagar i veckan. Tekniken kallas MagicEye och levereras av Datik. Trötthetsvarnarna är en förbättring av bolagets befintliga bevakning som pågår dygnet runt.

32


Eskilstuna allt viktigare på logistikkartan Eskilstuna Logistikpark satsar på att vara det självklara valet för etableringar i Mälardalsregionen på lagom avstånd från Stockholm. Fyra miljoner kvadratmeter detaljplanerat område med all infrastruktur på plats ska locka, liksom läget mellan E20 och Svealandsbanan och med flygplats inom räckhåll. AV GÖSTA LÖFSTRÖM

– 85 PROCENT AV all mark är såld eller ute på offert och löpande ser vi ett växande intresse för Eskilstuna, säger David Hofmann, vd för Eskilstuna Logistik och Etablering AB. Bland de senaste nyetableringstillskotten märks företaget Arver Lastbilar som i år påbörjar bygget av en toppmodern lastbilsanläggning för inflyttning vid årsskiftet 2018/2019. Arver Lastbilar är en av Scanias största privata återförsäljare och ett serviceföretag för kommersiella fordon.

anläggning i Logistikparken innebär ett stort mervärde för området, befintliga verksamheter samt tillkommande företagsetableringar och stärker därför Eskilstunas attraktionskraft ytterligare, säger David Hofmann. – Vi tror på Eskilstuna Logistikpark och den knutpunkt för logistik som där växer fram. Det är ett spännande och expansivt område, säger Ulrika Arver, ägare av Arver Lastbilar.

ARVER INVESTERAR

Eskilstuna gör anspråk på att vara en av de ledande logistikregionerna i Sverige. Eskilstuna Logistikpark är ett logistiknav mitt i godsflödet mellan Stockholm/Mälardalen och övriga Europa. Det är en viktig knutpunkt för transporter till och från Stockholm och orter runt Mälaren. Här förbinds tre transportsystem, järnväg, motorväg och flyg på ett 400 hektar stort område. Logistikparken ligger en mil öster om Eskilstuna centrum.

Arver är ett familjeföretag i fjärde generation, som finns på nio orter i Mellansverige med huvudkontor i Örebro. Bolaget har cirka 170 anställda och omsätter 530 miljoner kronor. Nu investeras 60 miljoner kronor i en ny verkstadsanläggning, som kommer att uppta 20 000 kvm av den 48 000 kvm stora tomten. – Att Arver väljer att etablera sin service-

ESKILSTUNA LEDANDE

David Hofmann är vd i Eskilstuna Logistik och Etablering AB.

Väster om staden expanderar Eskilstuna Kombiterminal med en årlig kapacitet på omlastning av 300 000 TEU 20-fotscontainer. Terminalen har två anslutningar till Svealandsbanan, fyra fullängdsspår, crossdockingsytor, trailerreparation och andra tilläggstjänster att erbjuda.

FLERA STORA ETABLERINGAR H&M, Sportamore, Arken Zoo, Teknikmagasinet och Kitchen Time är några av de övriga företag som valt Eskilstuna för sina logistiklösningar. Amazon Web Services etablerar datacenter i området och den danska industrikoncernen Rockwool har köpt mark för att under 2019 börja bygga en modern fabrik för tillverkning av stenullsisolering med jobb för cirka 150 anställda. – Vi har haft flera stora och viktiga etableringar till Eskilstuna under den senaste tiden. Inte minst Rockwool-etableringen bekräftar vår position som en attraktiv etableringsort, säger David Hofmann.

33


DAGENS INFRASTRUKTUR // LOGISTIK

Mudderverket Kahmari tömmer bottenmassor i en av fyra pråmar som transporterar material ut till Vinga. Bild: Kasper Dudzik

Gigantisk muddringsinsats ger plats för Marieholmstunneln i älvens botten Muddringen för att bereda plats för nya Marieholmstunneln under Göta älvs botten i Göteborg är ett kapitel för sig. Inte mindre än 275 000 kubikmeter bottenmassor grävs upp och transporterats bort. Också tätningen mellan tunneldelarna är speciell. AV GÖSTA LÖFSTRÖM

DET FÖRSTA TUNNELELEMENTET av sammanlagt tre sänktes ner i älvens botten i december 2017 som fortsättning på den fasta nerfart från Hisingssidan som byggts klar på plats vid Tingstads blivande trafikplats. I månadsskiftet januari februari 2018 kom nummer två på plats och just nu byggs det tredje elementet som ska komma på plats i höst. De har alla byggts i en torrdocka på fastlandssidan vid Marieholm, precis där den södra nerfarten kommer att byggas när element nummer tre bogserats ut och kommit på plats i älvbotten. När tunnelelementen är färdigbyggda tätas de på kortsidorna och bildar flytkroppar som kan dras ut på älven för att sedan sänkas på plats. Hela sträckan tvärs över älven har muddrats i ett sammanhang, men smärre kompletteringar görs inför varje sänkning av tunneldelar. Det omfattande arbetet påbörjades redan i november 2015 och kommer att pågå fram till dess att sista elementet sänks hösten 2018. Varje tunneldel är 100 meter lång och 30 meter bred och därtill 10 meter hög. Och väger 25 000 ton. De ska rymma sex körfält, tre i vardera riktningen, precis som den befintliga Tingstadstunneln, som ligger drygt 600 meter längre västerut. Älven är sju meter djup och tunneltaket ska ligga cirka en meter under älvens botten. Mudderverket gräver därför som mest elva meter ner i bottenmassorna. Det betyder att mudderverket räknat från vattenytan ska nå 18 meter ner. Muddringen får bara utföras mellan 15 november och 15 april för att vattnet i Göta älv och anslutande Säveån inte ska grumlas och störa fiskens vandring. Mudderverket i Marieholm heter Kahmari 2 och har en besättning på fyra man. Det är ett så kallat linskopeverk, där gripskopan rymmer hela elva kubikmeter, motsvarande vad som ryms på en

34

lastbil med släp. Maskinisten på mudderverket gräver med stöd av en satellitstyrd bildskärm i hytten, eftersom sikten i vattnet är obefintlig. Skärmen visar en trappa som är inlagd med koordinater som visar exakt var muddring ska ske och hur mycket som ska bort. – När denna muddring är klar skannar vi botten och gör eventuella justeringar, säger Jan Bengtsson, som är Trafikverkets byggledare för muddringen. Finmuddringen görs med en horisontell skopa för att botten i rännan ska bli plan. När muddringen är klar görs en kontroll av botten så att djupet är det rätta. Totalt muddras 275 000 kubikmeter bottenmassor bort. Merparten av dem, 250 000 kubikmeter, dumpas sydsydväst om Vinga fyr utanför inloppet till Göteborgs hamn. Omkring 25 000 kubikmeter är förorenade massor som transporteras till en behandlingsanläggning. Massorna består av postglacial lera och transporteras med fyra självgående och självtömmande pråmar som vardera rymmer 500 kubikmeter och som turas om att köra muddermassor ut till dumpningsplatsen där dumpning sker enligt ett noggrant förutbestämt rutnätsschema. Varje resa till Vinga tar tre timmar enkel väg. De tre tunneldelarna ska förstås fogas samma på ett tätslutande sätt och två av tunneldelarna ska också kopplas ihop med landanslutningarna, de platsbyggda nerfarterna till tunneln vid Marieholm respektive Tingstad. Tunneldelarna måste hamna exakt rätt för att kunna hålla tätt för vattnet i Göta älv. – Runt hela anslutningen mellan delarna finns en stålram. I denna ansluts en tätning av gummi, berättar Johan Edin, entreprenadledare för tunnelbygget. Den så kallade Ginatätningen är monterad på tunnelelementet och när tunneldelen har exakt rätt position


DAGENS INFRASTRUKTUR // LOGISTIK pressar domkrafter initialt ihop Ginafogen mot anslutningen. Vattnet mellan de två täta delarna pumpas ut och ett undertryck som pressar samman gummitätningen uppstår. Tillsammans med det vertikala och horisontella vattentrycket i älven blir fogen tät. Naturen hjälper till. Eventuella små sprickor i gjutningen tätas med hjälp av injektering och som extra säkerhet vid Ginafogen monteras en sekundär gummitätning, Omega, på insidan mellan tunneldelarna. – Tätningarna ska hålla tätt för de sättningar som alltid uppstår med tiden, men vi gör allt för att minimera dessa redan från början, säger Johan Edin. Marieholmstunneln ska vara klar för trafik om drygt två år. Den ingår som en del i det så kallade Västsvenska paketet av infrastruktursatsningar. Tunneln syftar till att minska sårbarheten i Göteborgs trafiksystem, öka trafiksäkerheten och minska kötiderna i området. En viktig uppgift är att förbättra möjligheterna till arbetspendling, en viktig del i den önskade regionförstoringen. Den utgör ett nettotillskott för vägtrafik mellan centrala staden och Hisingen och är dimensionerad för att klara 90 000 fordon per dygn.

FAKTA I KORTHET

Marieholmstunneln, en sänktunnel för biltrafik Klar: Under 2020 Byggherre: Trafikverket Totalentreprenör: Züblin Scandinavia i konsortium med Boskalis Sweden AB Kostnad: 3,5 Mdkr

Vi utför all mätning vid produktionen av Marieholmstunneln. clinton.se

Ännu en ny metodik introducerad av RGS 90 RGS 90 arbetar med sanering av förorenad mark, grundvatten och sediment. Vi erbjuder våra kunder högteknologiska och kostnadseffektiva metoder för att sanera förorenade områden och våra kunder är såväl offentliga som privata aktörer. Våra projekt varierar i storlek från många 10 tals miljoner i omsättning till mindre projekt. Saneringen av de höga halterna pentaklorfenoler i grundvattnet i Hjortsberga är projekterad och skräddarsydd för de platsspecifika

utmaningarna av RGS 90 och baseras på våra erfarenheter från en lång rad in situ-projekt. Saneringen sker med flera moderna metoder (kemisk oxidation och reduktiv deklorering i detta fall). All injektering av substanser i marken utförs av RGS 90:s egen, specialutbildade personal och specialutrustade borrbandvagn som automatiskt dokumenterar utförandet i detalj. Även provtagning, tolkning av resultat och rapportering utförs av RGS 90 för att ge en så komplett och kostnadseffektiv sanering som möjligt.

RGS 90 Sverige AB Östra Sörredsvägen 40 418 78 Göteborg Tel: +46 11 21 17 79 www.rgs90.se

35


DAGENS INFRASTRUKTUR // LOGISTIK

Arbetena med sänkning av E45 pågår för fullt. I visionsmodellen i Älvrummet är den redan överdäckad och stadens bebyggelse har fyllt området ut mot älven.

STORA INFRASTRUKTURBYGGEN påverkar centrala delar av Göteborg

2018 är ett intensivt år när det gäller infrastruktursatsningar i de allra centralaste delarna av Göteborg. Och trafikstörningarna varar i flera år framöver. Utöver bygget av Marieholmstunneln under Göta älv pågår sänkning av E45 mellan Marieholm och Lilla Bommen, bygget av nya Hisingsbron och under året startar därtill bygget av Västlänken, järnvägstunneln under staden, på allvar. Och inför det projektet ska också Götatunneln förstärkas. AV GÖSTA LÖFSTRÖM

PROJEKTET GÖTALEDEN E45 genom bland annat Gullbergsvass utefter Göta älv mellan Lilla Bommen och Marieholm syftar till att anpassa Europavägen till de planer som finns för ny älv- och bangårdsförbindelse, exploateringen av stadsdelen Gullbergsvass mellan nuvarande Centralstationen och älven och den framtida utformningen av Marieholmsmotet, där Marieholmstunneln ska få sin fastlandsnerfart.

VÄGEN SÄNKS FÖR ATT KUNNA ÖVERDÄCKAS Ombyggnaden av E45 innebär en sänkning av vägen inne i centrala Göteborg på en sträcka av 800 meter. Vägen sänks sex meter och

36

halva sträckan kommer sedan att överdäckas, vilket ska skapa förutsättningar för bebyggelse ovanpå tunneltaket när stadsbebyggelsen växer ut mot älven. Överdäckningen ska göras i den västra delen på sträckan Stadstjänaregatan till Torsgatan och en ny Gullbergstunnel skapas därmed för att vara klar 2020. Den återstående delen förbereds för framtida överdäckning. Bland annat blir det två nya mot, vid Kämpegatan och vid Falutorget. Prognosen är att vägprojektet ska vara klart till 2021. Totalt har nästan 17 mil pålar slagits ner i marken för att skapa stadga i den berömda Göteborgsleran. Det är i det här området cirka 100 meter ner till fast berg. Pålningen för den nya stadsdelen och tunneln


DAGENS INFRASTRUKTUR // LOGISTIK

är klar i januari 2018. Under våren påbörjas gjutning av valv för ett tunnelrör. Tunneln byggs så att det ska bli möjligt att bygga bostäder och kontor ovanpå. Det norra tunnelröret ska vara klart 2019 och hela tunneln 2020. Det är Trafikverket som är byggherre för Götaleden E45.

INTENSIVT ÅR FÖR HISINGSBRON Bygget av Hisingsbron, som ska ersätta den gamla och uttjänta Götaälvbron från 1939, pågår för fullt. 2020 ska den vara klar för bil- och busstrafik och året därpå även för spårvagnstrafik. Därefter kommer den gamla bron att rivas, ett arbete som ska vara helt slutfört försommaren 2022. Uppfarten till Hisingsbron kommer på fastlandssidan att läggas på en ny viadukt över bangården vid Centralstationen. Byggherre är Trafikkontoret Göteborgs stad och totalentreprenör är Skanska i ett joint venture med MT Højgaard. Hisingsbron blir en lyftbro i stål och betong med fyra höga pyloner. Den blir 13 meter hög och den segelfria höjden blir därför sex meter lägre än för befintliga Götaälvbron. Segelfri höjd vid öppning blir 31 meter. Under 2017 gjordes grundläggning vid landfästena på Ringön och vid Lilla Bommen och dessutom ute i Göta älv, där de fyra stöden ska stå. Den mest intensiva byggtiden börjar nu i vår och pågår från 2018 till 2020. – Det är ett mycket komplext projekt som sker mitt i Göteborgs city. Det handlar om att ställa en rörlig konstruktion som är känslig för markrörelser i ett område som präglas av lera och det intill den gamla bron som också är oerhört känslig för markrörelser, säger Thomas Darholm, som är konstruktionsansvarig för Hisingsbron vid konsultföretaget COWI och därtill rådgivare till beställaren, Trafikkontoret Göteborgs stad. – Vi har stor respekt inför de problem vi kan komma att stöta på under byggets gång.

Hisingsbron, som ersätter gamla Götaälvbron, blir en lyftbro med fyra höga pyloner.

Det är ett mycket komplext projekt som sker mitt i Göteborgs city. Det handlar om att ställa en rörlig konstruktion som är känslig för markrörelser i ett område som präglas av lera och det intill den gamla bron som också är oerhört känslig för markrörelser. /Thomas Darholm, konstruktionsansvarig för Hisingsbron vid konsultföretaget COWI samt rådgivare till Trafikkontoret Göteborgs stad

Västlänken blir en dubbelspårig järnvägsförbindelse för lokal- och regionaltåg och går i en båge under centrala Göteborg, från Centralstationen via Hagakyrkan och till Korsvägen vid Svenska Mässan och Liseberg för att vid Gårda ansluta till Västkustbanan. Den åtta kilometer långa slingan går i tunnel i sex kilometer och får tre underjordiska stationer, Centralen, Haga och Korsvägen. Förberedelser för Västlänken har pågått en tid, bland annat omdragningar av alla möjliga typer av ledningar och markinfrastruktur i Göteborgs centrala delar. Byggstarten daterar sig till 2016, men den verkliga starten för tunnelbygget sker i år i riktning från Centralstationen och hösten 2026 ska mångmiljardsatsningen vara klar.

37


DAGENS INFRASTRUKTUR // LOGISTIK

Götatunneln påverkas starkt av Västlänken Det blir svårframkomligt för bilisterna i de centrala delar av Göteborg de närmaste åren på grund av byggen och infrastruktursatsningar. Ett av många exempel är avstängningar av Götatunneln till följd av säkerhetshöjande åtgärder och förstärkningar inför bygget av Västlänken. DET ÄR STARKT BEGRÄNSAD framkomlighet i Götatunneln under våren på grund av säkerhetshöjande åtgärder. Även fortsättningsvis blir det svårt för bilisterna. Inför bygget av järnvägstunneln Västlänken, som påbörjas i år, kommer Götatunneln att behöva förstärkas. Den blivande järnvägsslingan under Göteborg kommer att passera Götatunneln på två ställen, vid Kanaltorget och Otterhällan. Götatunneln, den befintliga vägtunneln längs hamnen mellan Lilla Bommen och Järntorget, är en del av Götaleden och en delsträcka på E45. Tunneln är 1,6 kilometer lång och består av två separata tunnelrör med tre körfiler vardera. Tunneln stängs inte av helt under järnvägsbygget, men det kommer endast att gå att köra i en riktning. Trafik i andra riktningen får söka sig andra vägar. Och göteborgarna uppmanas att skaffa sig nya resvanor.

BARA TRAFIK I VÄSTLIG RIKTNING Arbetet med att förstärka Götatunneln påbörjas i sommar och beräknas ta 21 veckor. Miljö- och säkerhetsskäl gör att trafiken inte kan dubbelriktas i ett tunnelrör. Ventilationskrav samt insatser från räddningstjänsten måste kunna fungera. Därför kommer tunneln hela tiden, via ett rör i taget, att vara öppen för trafik som kommer från öster, Centralstationen, och de som ska västerut mot Majorna. Trafik i ostlig riktning hänvisas via gatunätverket på ytan eller runt stan via Söderleden och Lundbyleden.

38

Det är i huvudsak vid den mörkblå delen av Västlänkens slinga under Göteborg som järnvägstunneln passerar Götatunneln.


Nordens största leverantör av tillfälliga byggnader, tält, Nordens största leverantör presenningar och hallar

av tillfälliga byggnader, tält, presenningar och hallar +46 (0)8 649 80 80 • sales@obwiik.se • www.obwiik.se +46 (0)8 649 80 80

sales@obwiik.se

www.obwiik.se

NYHET RS 6.0

1.000 INSTALLATIONER +46 (0)8 649 80 80

sales@obwiik.se

www.obwiik.se

WORLDWIDE

Sjätte generationen av vår Radioshuttle™ är här; RS 6.0 - en evolution inom effektiv lagerhantering i alla temperaturzoner. Smartare, flexiblare och mer användarvänlig än någonsin, anpassad för Industry 4.0. Förmodligen den bästa investering du kan göra för maximalt utnyttjande av din lageryta. E A B A B | S M Å L A N D S S T E N A R | T E L 0 3 7 1 - 3 4 0 0 0 | I N F O @ E A B . S E | W W W. E A B . S E

39


DAGENS INFRASTRUKTUR // LOGISTIK

Bygget av Karlatornet på Lindholmen kräver helt nytt sätt att planera logistiken

Karlatornet vid Lindholmen på Hisingen i Göteborg ska bli Nordens högsta byggnad, 245 meter hög och med 74 våningar. Göteborgs första skyskrapa, kommer helt att förändra stadens skyline. Bygget påbörjades 2017 och logistiken kring det spektakulära bygget blir en fråga i sig. AV GÖSTA LÖFSTRÖM

Caroline Ernström är logistikansvarig vid Serneke.

VARJE BYGGE I CENTRUMNÄRA läge i stadsmiljö ställer enorma krav på planering och logistik för att fungera. I en allt mer förtätad miljö ska till exempel både person- och godstransporter fungera, parallellt med det liv som redan finns i området. Bygget på Lindholmen är naturligtvis inget undantag. Snarare är det exempel på nya och extraordinära behov av planering. – Det ställs extra stora krav på logistiken vid byggnation av skyskrapor och vi har fokuserat på några nödvändiga aspekter, säger Caroline Ernström som är logistikansvarig vid Serneke.

Men det är inte bara godset som kräver väl genomtänkt logistik. Upp emot 500 yrkesarbetare plus tjänstemän kommer att vara engagerade på bygget samtidigt, utöver alla andra människor som har sin dagliga gärning på Lindholmen. – Vi utreder möjligheten att ha olika starttider på morgonen för att minska kötider i projektets bygghissar. – Vi arbetar i en 3d-modell för att se vilka krockar som kan uppstå i bygget och utesluta dem. Vi har försökt hitta en skälig byggtakt och bestämt oss för att producera en våning per vecka. Det är motiverat av både ekonomiska skäl och av arbetsmiljöskäl. Projektet strävar efter att så många arbetsmoment som möjligt ska vara kranoberoende. Med hänsyn till vind har projektet kontrakterat en meteorolog som tagit fram 39 års samlad vindstatistik för området. Det blåser mer på höjden och med hjälp av statistiken kan man planera in vindkritiska moment när det statistiskt blåser mindre. – De stora nya utmaningarna som byggbranschen har i centrumnära projekt kräver anpassning och nya tankesätt, säger Caroline Ernström.

SMARTA LEVERANSFLÖDEN – Vi har initierat en dialog med staden för att skapa förståelse kring vår verksamhet när det är så mycket annat som byggs samtidigt. Vi bygger själva upp en ”konsolideringsterminal”, en lagerbyggnad för samlastning av byggnadsmaterial från flertalet olika leverantörer, högst 10 till 15 minuters körväg från byggprojektet. Det är inte rimligt att kräva just in time-leveranser när det gäller gods som kanske kommer riktigt långväga ifrån. Det gör att vi får ett bättre och smartare leveransflöde och genom att sampacka så mycket som möjligt minskar vi antalet transporter in på Lindholmen, som redan är hårt trafikerat. Caroline Ernström berättar också om ett särskilt inbärningslag, som på kvällstid hanterar inkörning av material och utkörning av avfall när det är mindre trafik i området. – Vi kommer självfallet också att ha ett leveransbokningsprogram där alla leveranser planeras in och en mottagningshall för alla småleveranser samt en checkpoint för att slussa trafik till rätt ställe. Serneke har tagit fram en särskild logistikbilaga som blir en kontraktshandling gentemot byggets leverantörer och underentreprenörer och som ska garantera att logistiken fungerar på bästa sätt.

40

CENTRUM FÖR HELT NY STADSDEL Karlatornet blir en central del av den blivande stadsdelen Karlastaden, som omfattar 32 000 kvm mitt emot Lindholmen Science Park. Hela projektet väntas kosta drygt tio miljarder kronor och byggena kommer att pågå under sex till sju år, även om skyskrapan ska vara klar redan om mindre än fyra år. Området består av åtta kvarter med bostäder, kontor, handel och service. Sammanlagt handlar det om 2000 lägenheter plus 70 000 kvm kommersiella lokaler. Själva tornet kommer med sina 74 våningar att rymma 590 lägenheter i varierande storlekar.


DAGENS INFRASTRUKTUR // JÄRNVÄG

Nytt mötesspår

SÖDER OM SUNDSVALL

Trafikverket bygger ny mötesstation på Ostkustbanan vid Dingersjö söder om Sundsvall. Arbetena innefattar flyttning och ombyggnad av gamla E4 och bygget av tre nya järnvägsbroar, totalt till en kostnad av 320 miljoner kronor. 2020 ska den nya bandelen öppnas för trafik. Den ingår som en liten del i framtida dubbelspår för hela sträckan Gävle – Sundsvall. AV GÖSTA LÖFSTRÖM

SYFTET MED MÖTESSTATIONEN är att öka kapaciteten på den överbelastade järnvägssträckan. Arbetena inkluderar förberedelser för dubbelspår mellan Dingersjö och Sundsvall. Broarna över Ljungan och Stångån har en teknisk livslängd på 10 – 15 år kvar, men klarar inte de ökade kraven på 25 tons axellast och behöver därför ersättas. Det byggs också ny bro över Mjösundavägen.

LÄNGRE MÖTESSPÅR ÄN STANDARD Järnvägsarbetena pågår mellan Njurundabommen och Nolby. Den nya förlängda mötesstationen blir 2,5 kilometer lång. Dessutom ska en plattform om 170 meter byggas för pendeltåg vid Njurundabommen med möjlighet att pendla med tåg från 2020. 2019 ska ett resecentrum börja byggas där för färdigställande 2020. Njurundabommen är en del av tätorten Kvissleby och ligger cirka 15 kilometer söder om Sundsvall. En mötesstation är en plats där två eller flera tåg kan mötas. Vanligtvis är en mötesstation två spår med cirka 1 000 meters längd. I det här fallet utformas mötesstationen för att rymma två tågset på mötesspåret och är därmed längre än standard, cirka 2,5 kilometer lång. Väg 562 (gamla E4) flyttas något och byggs om mellan Njurundabommen och Nolby för att ge plats åt järnvägen. Arbetena pågår 2017–2019. Under 2017 och 2018 pågår dessutom fasadåtgärder för att förbättra ljudnivån inomhus för de fastigheter där riktvärdena för trafikbuller överskrids. I år är det full produktion i markarbetena för den nya >>

Ostkustbanan är minst dubbelspårig från Stockholm till Gävle och ska bli det mellan Gävle och Sundsvall. Mötesstationen i Dingersjö precis söder om Sundsvall är en del i den ambitionen. Bild: Trafikverket

41


DAGENS INFRASTRUKTUR // JÄRNVÄG

järnvägen och brobyggen. Rivning av befintlig järnväg och befintliga järnvägsbroar kommer att ske under 2021.

DEL I STÖRRE SYSTEM Den nya mötesstationen vid Dingersjö är en delinvestering i det framtida planerade dubbelspåret mellan Sundsvall och Gävle, som ska börja byggas 2024 och vara klart 2028. Det projektet är kostnadsberäknat till två miljarder kronor. Ostkustbanan är hårt belastad kapacitetsmässigt och den ses som en strategiskt viktig länk i Europas godstransportsystem. Godsstråket mellan Mjölby i Östergötland i söder och Haparanda i norr ingår i den Bottniska korridoren som binder samman Sverige, Finland, Norge och Ryssland. Ostkustbanan trafikeras av både godståg, fjärrtåg, regionaltåg

och pendeltåg. Flera mötesstationer är redan byggda. Sedan 2017 har Ostkustbanan dubbelspår hela vägen mellan Stockholm och Gävle. På sträckan Stockholm – Skavstaby, där Arlandabanan viker av, är det fyra spår i bredd.

FAKTA I KORTHET

Anläggande av ny mötesstation Dingersjö Tidplan: Maj 2017–juli 2022 Byggherre: Trafikverket Region Mitt Totalentreprenör: Skanska Sverige AB Kostnad: 320 Mkr

Transportbidrag till livsmedelsbranschen Transportbidrag är ett regionalt företagsstöd som riktar sig till tillverkningsindustrin i de fyra nordligaste länen i Sverige. Syftet är att kompensera för en del av transportkostnaden för varor som vidareförädlats i stödområdet. EN REGELFÖRÄNDRING I kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 innebär att företag som vidareförädlar livsmedel och jordbruksprodukter nu kan söka transportbidrag. Ansökan för transporter utförda under andra halvåret 2017 ska lämnas in senast den 31 mars 2018.

GRUNDKRAV FÖR TRANSPORTBIDRAG: • Transporten måste överskrida 401 kilometer • Varan måste ha genomgått betydande bearbetning vid ert arbetsställe i stödområdet • Fraktfaktura ska vara ställd till sökande företag och komma från transportör eller speditör • Transportkostnaderna måste vara vikt- och avståndsberoende, vilket innebär att transporttjänster med enhetstaxa inte är bidragsberättade. Exempelvis kan ni inte få transportbidrag för paketförsändelser som har samma pris inom hela Sverige.

42

Transportbidrag är ett regionalt företagsstöd som riktar sig till tillverkningsindustrin i de fyra nordligaste länen i Sverige. Syftet är att kompensera för en del av transportkostnaden för varor som vidareförädlats i stödområdet. En regelförändring i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 innebär att företag som vidareförädlar livsmedel och jordbruksprodukter nu kan söka transportbidrag. Bild: Gällivare Kommun

• Transporten ska ske på järnväg, i yrkesmässig trafik på väg eller till sjöss • Livsmedelsnäringen kan endast beviljas för utgående transporter. Intransporter av råvaror och halvfabrikat är inte bidragsberättigat. Transportbidrag söks för varje halvår i efterskott. För transporter utförda 1 juli – 31 december 2017 är sista ansökningsdag 31 mars 2018.


DAGENS INFRASTRUKTUR // JÄRNVÄG

Strukton Rail ombildade sin ledningsgrupp i början av året. Resultatet blev en jämn fördelning av manliga och kvinnliga chefer.

Strukton Rail ansluter till strävan för en jämställd byggbransch De senaste åren har allt fler bygg- och anläggningsföretag satt fokus på ökad jämställdhet i sin verksamhet. Den utvecklingen fortsätter på Strukton Rail, som ombildade sin ledningsgrupp i början av året. Resultatet blev en jämn fördelning av manliga och kvinnliga chefer. ANDELEN KVINNOR OCH MÄN i ledningsgrupper är en faktor som ofta får representera jämställdhetsnivån i ett företag. Strukton Rail hade tidigare 12 procent kvinnor i ledningsgruppen, men tack vare flera glädjande chefsrekryteringar de senaste åren har andelen kvinnor i ledningen ökat till 45 procent. Strukton Rails vd Robert Röder menar att utvecklingen går åt rätt håll och att det är ledningens ansvar att i ord och handling arbeta för ökad jämställdhet. På Strukton och i järnvägsbranschen i stort är däremot andelen kvinnor fortfarande blygsam. Strukton Rail har 12 procent kvinnliga anställda, men målet är att fler ska hitta in till järnvägsjobben som fortfarande är relativt okända. Väl på plats ska både kvinnor och män ha rätt förutsättningar att trivas, stanna kvar och utvecklas på jobbet. – Att rekrytera och behålla fler kvinnor är en framgångsfaktor

för oss. Inte minst för att det ökar vår rekryteringsbas som idag är för snäv och traditionellt sett har varit väldigt mansdominerad. Inom järnvägssektorn har vi ett enormt rekryteringsbehov de närmaste åren. Ökad jämställdhet ökar vår kompetensbredd och konkurrenskraft, och på köpet blir Strukton en mer attraktiv arbetsplats, säger Strukton Rails VD Robert Röder. Men strävan mot jämställdhet och arbete för likabehandling handlar om mycket mer än att ha lika andel kvinnor och män i företaget, säger Robert Röder. – Viktigast är att vi jobbar målmedvetet med värderingar och har nolltolerans mot alla typer av kränkningar mot både kvinnor och män. På en inkluderande arbetsplats känner vi oss välkomna oavsett vilken identitet eller bakgrund vi har, och i en sådan miljö finns det utrymme för människor att växa, menar Robert Röder.

43


Första etappen på RALA i Hallsberg färdig Train Alliance bygger den första etappen av det nya planerade järnvägscentrat på Rala-området i Hallsberg. Infrastrukturen som anläggs är även till för de kommande etapperna av depån. Byggnaden som uppförs innehåller en hjulsvarv och en hjulsänk och kommer att driftas av hyresgästen TXG Maintenance AB. AV BJÖRN ASPLIND

– LOKALEN ÄR AVSEDD som en tågserviceanläggning för resandetåg och för godstrafiken. TXG kommer att erbjuda ett komplett program för hjulsvarvning samt ett stort antal andra underhållsoch servicetjänster för järnvägsfordon, säger Albert Ellervik, projektledare vid byggherren Train Alliance Sweden AB. En hel del nya tjänster som inte finns idag tillförs med den nya tågserviceanläggningen.

AVANCERAD SVARV – Hjulsvarven är en tandemsvarv av fabrikat Hegenscheidt mod. U2000-400D, marknadens kanske mest avancerade och beprövade underhjulssvarv, som även kan utföra reprofilering och komfortsvarvning av järnvägshjul samt svarvning av lösa hjulpar och bromsskivor. Den höga kapaciteten i svarven ger korta och pålitliga omloppstider. Man kommer även att kunna utföra hjulparsbyten i vår hjulsänk samt oförstörande provning (OFP) i anslutning till hjularbeten i svarven. Några andra exempel på arbeten man kommer att erbjuda relaterade till hjulsystemet är bromsbeläggsbyten, byten av stötdämpare och fjädring, byten och kontroll av magnetskenbromsar samt lager- och lagerboxbesiktningar.

OMFATTANDE FORDONSARBETEN Därutöver kommer man i lokverkstaden att satsa på mer omfattande fordonsarbeten som underhåll och modifieringar, takarbeten, provning, kontroll och återställning av fordon efter olika arbeten, samt inte minst rapportering, dokumentation och avvikelsehantering.

44

– Den första etappen av järnvägscentrat i RALA med tågserviceanläggningen påbörjades i början av 2017 och är klar nu i januari 2018. Tidplan och budget hålls för första etappen. Invigning sker i februari, säger Albert Ellervik. – Förutom tidplan och budget för första etappen av depån har det varit ett komplext projekt med många tillstånd och myndighetsprövningar eftersom att vi har utvecklat jungfrulig mark till ett nytt järnvägscentrum på cirka 100 hektar. Vi har dock fått bra stöd från Hallsbergs kommun, Trafikverket, Transportstyrelsen och medialeverantörer, vilket gör det extra roligt nu när vi snart ska inviga den första byggnaden på området.

MILJÖCERTIFIERAT Train Alliance har en målsättning att leverera genomgående miljöcertifierade byggnader, vilket också gäller tågserviceanläggningen på RALA. – Det som dock inte beaktas i certifieringen av byggnaden är infrastrukturen. Det är där vi har varit som mest miljövänliga genom att återanvända banöverbyggnaden, avslutar Albert Ellervik.

FAKTA I KORTHET

Nybyggnad av tågserviceanläggning Tidsplan: januari 2017–januari 2018 Byggherre: Train Alliance Sweden AB Bygg- och markentreprenör: Asplunds Bygg i Örebro AB Hyresgäst: TXG Maintenance AB


WE MAKE GREAT PLANS COME TRUE

Boskalis executes large and technically demanding projects reliably and effectively. Dredging and Reclamation Underwater Drilling and Blasting Port and Harbour Construction Slipform Casting Environmental Construction Special Projects

Boskalis Sweden AB Vassgatan 3D 415 02 Göteborg Tel 031-50 73 30

Visit Our Websites: www.boskalis.com www.boskalis.se www.boskalis.fi

Our parent company is the globally operating Royal Boskalis Westminster N.V. The listed company operates in 90 countries on six different continents.

En revolution inom säkerhet för tunnelarbeten Mobilaris har tagit fram en helt unik lösning som ger ett omfattande beslutsstöd för räddningstjänsten. Tack vare positionering av allt — från personal till verktyg — kan tiden för en räddningsinsats minskas med upp till 25% jämfört med inpasserings- och zonbaserade system. Ett vanligt inpasseringssystem kan berätta hur många personer som är inne i gruvan, men inte var exakt de är, eller om de är i närheten av faran. Med Mobilaris system behöver räddningstjänsten och gruvans säkerhetspersonal inte gissa. De kan snabbt se hur situationen ser ut, och agera direkt.

Insight™ is key.

www.mobilaris.se

Systemet låter oss tagga även räddningsarbetarna som går ner i gruvan, så vi kan se dem i realtid på kartan också.” —Samuel Bäckman, säkerhetskoordinator, Boliden.


DAGENS INFRASTRUKTUR // BERGDAGARNA borrning under jord Mikael Forslund Atlas Copco tar mekanisk bergavverkning till ny nivå med Mobile Miner Johnny Lyly Raise-borrade öppningsstigar: en modern gruvteknik Jarko Salo 15:55 LÄGESRAPPORTER 16:30 AVSLUTNING 18:30 SAMLING MIDDAG Samling med barservering på Grand Hotel (Royals Festvåning, Kinarummet, Oscarssalongen) 19:30 MIDDAG Grand Hotell – Vinterträdgården UTDELNING AV PRIS Årets Bergsprängare Bästa Föredrag Bild: Atlas Copco

BERGTEKNIKDAGEN 21 MARS 2018 PROGRAM (cirkatider, med reservation för ändringar) 07.30 REGISTRERING Kaffe & Smörgås 08:30 HÄLSNINGSANFÖRANDE Robert Sturk, ordförande Svenska Bergteknikföreningen Svenska Bergteknikföreningens utskott 08:55 Session 1: ÖKAD SÄKERHET VIA DIGITALISERING Moderator: Jan Kläre, Zinkgruvan Digitalisering och automation i gruvindustrin, ger ökad effektivitet och säkerhet Andreas Simoncic Testning av tunnelventilationssystemet för Förbifart Stockholm Lars Elertson Boltopt – ett samarbetsprojekt mellan Boliden och Atlas Copco Pernilla Lirell, Arne Renström, Olav Kvist En ny era av initieringssystem för sprängning reducerar säkerhetsrisker, kostnader och möjliggör automatiserad laddning Mike Lovitt, Byron Wicks Framtidens gruva är här nu! Hans Wahlquist

nande bergteknik Magnus Eriksson, Bo Larsson, Lillian Brunbäck, Per Erik Söder, Anna Maria Edvardsson Urban tunneling genom berggrundsfördjupningar i den Skandinaviska berggrunden, som är fyllda med glaciala sediment Hannes Gamsjäger, Robert Magnusson Sprängning i närheten av nätstation med lågt accelerationsgränsvärde. provsprängningar, vibrationsprognoser, rekommendationer och optimering av bergschakt Sophie Ahrengart, Mathias Jern, Erik Malmqvist

UNDERHÅLLNING EPIROC – en del av Atlas Copco-gruppen står för årets underhållning

BERGMEKANIKDAGEN 20 MARS 2018 Bergmekanikdagen anordnas i år av Svenska Bergteknikföreningen i samarbete med Svenska Bergmekanikgruppen.

PROGRAM (cirkatider, med reservation för ändringar)

Den nya bussterminalen i Slussen: utmaningar och lösningar Muaz Alzouby, Andreas Ehlis

08:30 REGISTRERING Kaffe & Smörgås

12:20 MINGEL OCH LUNCH I UTSTÄLLNINGEN

09:00 Hälsningsanförande Per Tengborg, BeFo

13:20 Gästföreläsning

09:20 Gästföreläsning Dealing with uncertainty and risk in rock engineering design William Joughin, SRK Consulting

Mångfald – från #metoo till affärs- och samhällsnytta Ylva Lageson, vd, Nobelhuset 13:55 Resestipendiat Effects of parallel fractures near a free surface on velocity amplification of S-wave Anneliese Botelho, LTU

10:00 Session 1: DIMENSIONERING Moderator: Jonny Sjöberg, Itasca Verifiering av livslängden för bergtunnlar, Per Vedin, Beatrice Lindström, Erik Stål

10:20 KAFFE I UTSTÄLLNINGEN 14:15 KAFFE I UTSTÄLLNINGEN

10:25 KAFFE I UTSTÄLLNINGEN

11:10 Session 2 INFRASTRUKTURPROJEKT Moderator: Beatrice Lindström, Trafikverket

15:00 Session 3 NY TEKNIK OCH EFFEKTIVISERING Moderator: Malin Lestander, Epiroc

11:05 Session 1: DIMENSIONERING fortsättning

Västlänken går in i byggskedet med utma-

Framtida borrsystem – styrd skarvlös

46

3D-analys av station Korsvägen – effekt av förstärkning vid svåra förhållanden


DAGENS INFRASTRUKTUR // BERGDAGARNA Axel Bolin, Diego Lope Álvarez, Louise Jakobsson, Jonny Sjöberg Passage under Lövstavägen vid Förbifart Stockholm – från design till realisering Mattias Roslin, Jan Vesely, Per Salomonson Aktiv design – förstärkning och tätning av berg – tpl Hjulsta Förbifart Stockholm Johanna Holmsten, Cecilia Montelius, Lars-Olof Dahlström 12:05 MINGEL OCH LUNCH I UTSTÄLLNINGEN 13:05 Session 2: BEFO – MEDLEY Moderator: Catrin Edelbro, Itasca Korta presentationer av utvalda forskningsprojekt 13:45 Presentation och utdelning av pris: Bästa examensarbete

Bild: Atlas Copco

14:00 Session 3: INJEKTERING Moderator: Ann Emmelin, Golder Associates Erosion av injekteringsmedel – kan det vara ett problem? Johan Funehag, Thomas Janson Injekteringsmodellering av vattenfyllda bergsprickor med varierande apertur Liangchao Zou, Ulf Håkansson, Vladimir Cvetkovic Nya framsteg i mätning av inträngningsförmåga av injekteringsmedel, förbättring av spridning av bruket och utvärdering av RTGC-teorin Ali Nejad Ghafar, Almir Draganovic, Fredrik Johansson, Stefan Larsson

14:40 KAFFE I UTSTÄLLNINGEN

Att lyssna till vad bergmassan säger Jessa Vatcher, SD McKinnon, Jonny Sjöberg

15:10 Session 4: GRUVA Moderator: Thomas Wettainen, LKAB

Numeriska analyser av storskaliga dynamiska tester av bergförstärkning i LKABs Kiirunavaaragruva Shahin Shirzadegan, Erling Nordlund, Ping Zhang, Changping Yi

Prognosverktyg för infrastrukturskador i Kirunagruvans liggvägg Mikael Svartsjaern, Karola Mäkitaavola Försök med hydraulisk spräckning i LKABs gruvor i Kiruna och Malmberget Kristina Jonsson, Patricia Klara Boeg Jensen Radar för släntövervakning Mats Larsson, Anton Bergman, Jansiri Ekaram Malmgren, Hannington Mwagalanyi

16:55 VAL AV BÄSTA FÖREDRAG 17:00 AVSLUTNING 17:05 ÅRSMÖTE – SVENSKA BERGMEKANIKGRUPPEN 17:05 MINGELBUFFÉ I RIDDARSALEN Mingelsponsor: EPC Scandinavia

47


DAGENS INFRASTRUKTUR // KALENDARIUM

Uic High Speed Rail World Congress 8–11 maj, Ankara Turkiet. Passenger Terminal EXPO 2018 20–22 mars, Stockholmsmässan.

Grundläggningsdagen 15 mars, Stockholmsmässan.

KALENDARIUM FEBRUARI 2018 PARK & GATA

27 februari Gamla Teatern, Östersund 28 februari Tonhallen, Sundsvall 1 mars Gävle Konserthus, Gävle Mässans inriktning är på produkter för det offentliga rummet, gator, torg, parker, innergårdar, gröna miljöer, lekplatser, etc. Besökarna är fackfolk som planerar och förvaltar det offentliga rummet i stort och smått. Läs mer på www.skanskbyggtjanst.se

MARS 2018 JERNBANEFORUM 2018

8 mars Oslo Kongresscenter www.jernbanekonferenser.no

GRUNDLÄGGNINGSDAGEN

15 mars Stockholmsmässan Välkommen till alla geoteknikers årliga branschdag sedan 1978. Läs mer på www.sgf.net

Läs mer på www.passengerterminal-expo.com

KARTDAGARNA 2018

20–22 mars Konsert & Kongress, Linköping www.kartografiska.se/evenemang/kartdagarna-2018

NORDISKA TRÄDGÅRDAR

22–25 mars Stockholmsmässan Möt 350-400 utställare, inspireras av balkonger och trädgårdar, handla växter och redskap och gå på flertalet seminarier med experter, inspiratörer och trädgårdsprofiler. Välkommen till den ledande trädgårdsmässan i Norden! Läs mer på www.nordiskatradgardar.se

APRIL 2018 NORDBYGG

10–13 april Stockholmsmässan Nordens största och mest dynamiska mötesplats för bygg- och fastighetsbranschen som ger ny kunskap, driver och bygger affärer. Nordbygg arrangeras jämna år på Stockholmsmässa och samlar då cirka 900 utställande företag och runt 50 000 besökare. Läs mer på www.nordbygg.se

BERGDAGARNA

20–21 mars Munchenbryggeriet www.befoonline.org/bergdagarna

PASSENGER TERMINAL EXPO 2018

20–22 mars Stockholmsmässan

48

MAJ 2018 UIC HIGH SPEED RAIL WORLD CONGRESS

8–11 maj Ankara Turkiet www.uic-highspeed2018.com


DAGENS INFRASTRUKTUR // VI BYGGER INFRA-SVERIGE

INGENJÖRER

SKYDD & STÄNGSEL

BELYSNING

SVENSKA TEKNIKINGENJÖRER STING AB www.sting.nu

UPPLANDS STÄNGSEL www.upplandsstangsel.se

LEDVANCE AB www.ledvance.se

Vi bedriver ingenjörsverksamhet med kontor i Trollhättan, Göteborg och Linköping. Sting grundades 2007 och firar 10-års jubileum i år, under dessa år har vi växt ganska kontinuerligt med 3 till 4 medarbetare per år. Sting har uppdrag över hela Sverige samt jobbar på att komma utomlands med vår specialistkompetens och erfarenhet på öppningsbara broar, tunnlar och vattenmekanik. Stings affärsidé är att leverera attraktiva tekniska konstruktionslösningar inom avancerad infrastruktur.

LEDNINGAR BCT SCHAKTFRI TEKNIK AB www.bctab.se

Vi är ett entreprenadföretag specialiserat på nyläggning av ledningar och utbyte av befintliga ledningar med schaktfria metoder. Vi utför vibrationsfri rörspräckning, styrd borrning och rörtryckning. Med flera tusen borrade och spräckta metrar så vet vi vad rörspräckning handlar om. Våra metoder har störst efterfrågan i tätorterna med stora svårigheter och höga kostnader att schakta. Vi är därför etablerade i Stockholmsregionen och den fjärde storstadsregionen Linköpingsområdet. Därigenom har vi nära till Stockholm, Linköping, Norrköping.

TRAFIKSÄKERHET TMA ÖREBRO AB www.tmaorebro.se

Utbildningar för Yrkesförare & Vägarbetare. TMA Örebro AB är ett företag som jobbar med trafiksäkerhet både genom TMA-skydd till de som jobbar på våra vägar men även genom utbildning som är riktad till dig som jobbar som yrkesförare eller vägarbetare. När det gäller TMA-skydd så erbjuder vi våra tjänster dygnet runt på årets samtliga dagar. Jourtelefon 019-10 36 00.

Vi levererar och/eller monterar allt från villa-stängsel till komplexa lösningar för stora industrier. Ett effektivt, prisvärt och ansvarsfullt arbetssätt; vårt ansvar börjar vid första spadtaget och slutar när allt är på plats

SKANDINAVISKA OMRÅDESSKYDD www.skandinaviska.nu

Vi är ett av Sveriges större företag inom områdesskydd, och vi levererar material och montage för stora och små projekt i hela Sverige. Dessutom erbjuder vi våra kunder ett stort utbud av produkter med hög kvalitet genom Stängselbutiken. Vår affärsidé är att vara en rikstäckande leverantör av produkter med hög kvalitet och samtidigt erbjuda kompetent och effektiv montagehjälp.

Vi är stolt leverantör av plattformsutrustning till Saltsjöbanan. UTEMÖBLER Tack SL!

Skandinaviska

TEAM TEJBRANT

www.teamtejbrant.se Välkommen att se hela vårt utbud på Team Tejbrant är ett ledande internationellt företag www.teamtejbrant.se. Kontakta oss på 08-505 00 för produkter med framstående form 230 och funktion alternativt maila för ossdet påoffentliga info@teamtejbrant.se rummet.

områdesskydd Vi är en totalentreprenör inom bullerskydd www.bullerskydd.com 08-500 11 530

Experience the progress.

Möjligheternas utemöbler

PREFAB SVENSKA CEMENT

Svenska Cement har tagit över betongfabriken på 7 000 kvm i Brännebrona. Nu gör vi en rejäl nystart med nytt team, ambitiös moderniseringsplan och klart fokus på kvalitet. Förutom en spännande nysatsning på prefabproduktion inriktad mot fastighetssektorn, såsom sandwichvägg, gråvägg och förspända bjälklag, har vi ett brett utbud av prefabprodukter för infrastruktur. Vi tar mer än gärna emot er offertförfrågan på allt från kontaktledningsfundament till tunnelelement.

BRO- OCH VÄGRÄCKEN

LYFTUTRUSTNING

SAFEROAD BIRSTA AB www.saferoadbirsta.se

Söker ni produkter, montage, ritningar eller tekniskt stöd kring bro-och vägräcken? Vänd er till Saferoad Birsta AB, tel: 060-52 72 00 eller order. birsta@saferoad.se för mer information.

LEDVANCE är världsledande inom innovativa LEDljuskällor och LED-armaturer. Företaget kombinerar traditionell allmänbelysning med moderna, banbrytande belysningstekniker och var tidigare en integrerad del av OSRAMs verksamhet. På LEDVANCE tycker vi att våra tillförlitliga och långsiktiga kundrelationer är vår styrka. Vi har ett globalt distributionsnätverk och tack vare vår omfattande kunskap om marknaden för allmänbelysning, kan vi erbjuda våra kunder anpassade lösningar. För oss är nytänkande ljussättning mer än ett löfte, det är en inställning. Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan ta dina projekt till nästa nivå!

SVERO LIFTING AB www.svero.com

Skapa vinster genom rätt lyftlösning. Liebherr Danmark ApS. Tel. +45 7579 0321 Info.ldk@liebherr.com www.liebherr.com

49


DAGENS INFRASTRUKTUR // LOGISTIK

GREEN CARGO

maximerar volymkapaciteten åt Söderenergi med nya XXXL-containrar

Från vänster: Johan Lorensson, säljare på Green Cargo och Olle Ankarling, logistikansvarig på Söderenergi.

Det är åtta år sedan Green Cargo transporterade den första leveransen med skogsflis till Söderenergis nya bränsleterminal i Nykvarn. Nu växlar vi upp samarbetet med Söderenergi genom att gå över till större containrar XXXL. Vi reducerar antalet tågtransporter, utan att minska volymerna. – VI HAR UNDER avtalstiden löpande utvecklat transportlösningen och uppgraderar nu hela systemet tillsammans för bättre volymkapacitet. Det handlar om att öka och anpassa kapaciteten på ett så optimalt sätt som möjligt för Söderenergi. En uppgradering av containern gör att vi får en bättre matchning mellan den totala vikten och den totala volymen vi transporterar i detta system. Här av vi valt att fortsätta att använda lastbärare från Innofreight och byter ut systemets containrar till den större XXXL-modellen, säger Johan Lorensson, säljare på Green Cargo. Söderenergi använder mer och mer returbränsle, som är en lättare typ av bränsle jämfört med skogsbränsle som är tyngre per kubik. Med de nya containrarna XXXL kan Green Cargo transportera större volymer med färre tåg. – För Söderenergi är detta ytterligare ett steg i rätt riktning mot ökad hållbarhet. Med större containrar blir vi mer flexibla, vi reducerar våra tågtransporter med 25 % och blir mer kostnadseffektiva. Det gör att vi även bidrar till att minska trafiken på ett redan högt belastat järnvägsnät och frigör spårkapacitet för annan trafik. Vi hanterar totalt cirka 900 000 ton bränsle motsvarande 3 TWh per år och vi lägger ner stor kraft på att skapa effektiva och hållbara transporter inom samtliga transportslag, säger Olle Ankarling, logistikansvarig på Söderenergi. Green Cargos leveranser av skogs- och returbränsle under 2018 sker bland annat från Töva, Östavall, Ånge, Bastuträsk och Örnsköldsvik. Transporterna går från varje ort enlig en förutbestämd tågplan till Nykvarn. Tågen kommer att bestå av dubbla lok, 27 vagnar med 81 containrar XXXL, vilket är cirka 1 600 nettoton bränsle per tåg. Tågets lastvolym ökar till cirka 4 500 m3. – Genom tät dialog med våra kunder kan vi ta ett helhetsansvar för våra kunders leveranser för att ständigt optimera och förbättra tågplanen. Tillsammans med Söderenergi har vi utvecklat transportsystemen löpande under avtalstiden för att nå punktliga leve-

50

ranser med minimala störningar. Vi har arbetat bort dragkraftsbegränsningar och med de XXXL maximerar vi volymkapaciteten. Vi kompletterar varandra med framförhållning och långsiktighet, säger Johan Lorensson.

NYKVARNS BRÄNSLETERMINAL Terminalen finns på ett åtta hektar stort område intill Svealandsbanan i Nykvarn och är Söderenergis bränsledepå och centrala nav logistiskt sett. Idag lossas och lagras bränsle från cirka 75 tåg per år. Transporter till och från Nykvarn sker i huvudsak med Sveriges första 74-tons flisbil som drivs med 100 % biodrivmedel.

BAKGRUND OCH UTVECKLING Green Cargo har varit tågoperatör sedan starten och tågsystemet har utvecklats stegvis under åren. 2009-2013: Ett lok, 19 vagnar 57 containrar XXL och 430 meter tåglängd och cirka 750 nettoton bränsle per tåg. Begränsande faktor: lokets dragkraft 2014-2017: Dubbla lok, 27 vagnar och 81 containrar XXL, cirka 1 600 nettoton bränsle per tåg. Begränsande faktor: tågets lastvolym, lastvolym cirka 3 500 m3 2018: Dubbla lok, 27 vagnar och 81 containrar XXXL, cirka 1 600 nettoton bränsle per tåg. Tågets lastvolym ökad till cirka 4 500 m3. Begränsningar för tåget är nu beroende av bränsleslag och lastningsplats. Söderenergi har ett av Sveriges största biobränsleeldade kraftvärmeverk. De använder främst återvunna och förnyelsebara bränslen. De omvandlar utsorterat avfall till energi i form av värme och el med goda miljöprestanda. Det är ett smart resursutnyttjande, en miljötjänst av rang. De förser cirka 300 000 personer, kontor och industrier i södra Storstockholm med fjärrvärme. Deras produktion av el motsvarar förbrukningen av hushållsel i 100 000 bostäder.


RST MINI – RST CLASSIC

www.wieland-electric.se

Till nyutveckling och retrofit IP66/IP67/IP68/IP69K kontakter

RST MINI (RST16)

Finns i 2- till 5-poligt utförande TWISTLOCK låsmekanismen låser kontakterna automatiskt RST MINI kan ersätta en kabelförskruvning direkt IP66/IP67/IP68/IP69K 5 olika mekaniska kodningar. Exempelvis till kraft, belysning, DALI, DMX, LED teknologi, samt signal & audio applikationer Standard fördelarblock Kundspecifika fördelarboxar Konfektionerade kablar i önskade längder

RST MINI

RST CLASSIC (RST20 / RST25)

Plug & Play. Enkel, snabb och säker RST 20 finns i 2- till 5-poligt utförande IP66/IP67/IP68/IP69K Klassad upp till 32A Konfektionerade kablar i önskade längder Finns även i ATEX godkänt utförande: II 3D Ex tD A22 IP65 T85°C

RST CLASSIC

RST produktkatalog finns att ladda ner på: http://www.wieland-electric.com/en/download

Wieland Electric AB Krossverksgatan 9B 216 16 Limhamn Tlf.: +46 40 652 90 00 E-mail: sales.sweden@wieland-electric.com

www.wieland-electric.se


POSTTIDNING B STORDÅHD KOMMUNIKATION AB BOX 451 30, 104 30 STOCKHOLM

Arbetar du med rätt precision?

SWEPOS® Nätverks- RTK-tjänst – navigeringsstöd och positionering i realtid med centimeternoggranhet. Läs mer om SWEPOS och våra tjänster på www.swepos.se ● TELEFON 026-63 37 53

Dagens Infrastruktur 1/2018  
Dagens Infrastruktur 1/2018