__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

ANLÄGGNING

PROJEKT

UNDERHÅLL #5 • 2020

SPÅRTUNNELN UNDER VARBERG

börjar sprängas i slutet av året

VOLVO OCH SWEROCK

testar de första helt elektrifierade tunga bilarna

FRAMTIDENS

gång- och cykelbroar i Umeå

DIGITAL TJÄNST

för reparation av vägskador

BÄTTRE VÄGMARKERINGAR skulle rädda många liv

BYGGEN AV NYA FÄRJELÄGEN

bäddar för Trelleborgs vision om Sjöstad

Under

! n o i t a r repa

NYA SVINESUNDSBRON


VATTENDISTRIBUTION:

TA KONTROLL ÖVER TRYCKET I NÄTVERKET

15% MINDRE LÄCKAGE

25% ENERGIBESPARING

35% FÄRRE RÖRBROTT

GRUNDFOS iSOLUTIONS PUMP

CLOUD SERVICES

GENOMSNITTLIGA UPPGIFTER BASERADE PÅ LEVERERADE PROJEKT

MINDRE LÄCKAGE OCH FÄRRE RÖRBROTT Grundfos har en teknisk lösning för att minska vattenbrist, läckage och lågt vattentryck i systemet. Lösningen heter DDD - Demand Driven Distribution. Det är ett koncept bestående av energieffektiva pumpar med smart styrning och kommunikation. Grundfos DDD anpassar trycket i systemet efter rådande behov, vilket ger rätt tryck hos användarna och minskat vattenläckage samt mindre risk för nya läckor. Dessutom till en lägre energikostnad som bonus. Låter det intressant? Kontakta oss eller läs mer på grundfos.se/isolutions

Hydro Booster-anläggning med energieffektiva CRE-pumpar för vattenverk och DDD-styrskåp


E T T F Ö R E TA G I

www.smartdok.se

Allt i en app – Ett system Nordens mest använda projektsystem i bygg- & anläggningsbranschen med över 70 000 användare


DAGENS INFRASTRUKTUR // LEDARE

NYA PERSPEKTIV

! Å P A S

PAS

www.delvator.se

behövs i debatten

NY MASKIN? Funderar du på att byta eller köpa maskin - nu eller snart? Delvator har från små till stora maskiner med bästa kvalité och hög kapacitet, leveransklara och redo att användas direkt, till mycket förmånligt pris - så passa på att göra en riktigt bra affär nu! Våra duktiga säljare hjälper till att hitta den rätta maskinen för dig! Kontaktuppgifter hittar du på www.delvator.se

SKAPA EFTERFRÅGAN på elektrifierade produkter bäst genom offentlig upphandling. För en elektrifierad fordonsflotta - bygg ut ladd-infrastrukturen. För att möta ökande behov av snabbladdning längs våra svenska vägar – utöka kapaciteten i elnäten. Det gäller både personbilar och arbetsfordon samt en utbyggd kapacitet för nya bostadsprojekt och nya områden och inte minst industrins expansion och nyetableringar. Säkra kompetensförsörjningen för alla som behöver ställa om till att arbeta med elektrifieringen. Mer forskning om återvinning av batterier och säkerställ att batteriproduktionen sker hållbart. Elektrifieringen inom ett flertal områden är ett måste om Sverige ska klara klimatmålen. Batterier är det som blir avgörande för att elektrifieringen verkligen ska lyckas. När våra fordon ställer om till el ökar efterfrågan på batterier flerfalt. Batterierna kommer också bli en del av den industriella utvecklingen när samhället ska elektrifieras och kommer bli en viktig del av lösningen för att elsystemet ska kunna jämna ut skillnaderna i efterfrågan och utbud i elproduktionen. Elektrifieringen öppnar också upp stora möjligheter för Sverige och den svenska industrins konkurrenskraft. Här måste vi skapa bra villkor för batteriproduktion och ett industriellt ekologiskt system med fordonstillverkare, batteritillverkare, hypermodern teknikindustri och en levande startup-scen. Vår vattenkraft fungerar som en bra möjlighet för att skapa batterier med lågt koldioxidavtryck i en process som är mycket energikrävande och vi har globalt starka och friska bolag som använder batterier i sina produkter, inte minst i fordonssektorn. I Sverige kan vi både utveckla batterier och utforska industriella användningsområden som få andra länder kan konkurrera med. Ta gärna del av rapporten som Teknikföretagen har tagit fram som tar ett helhetsperspektiv på elektrifiering och batterier. I rapporten presenteras tolv stycken förslag som visar vägen för Sverige som ska bli ledande genom elektrifiering och batteriutveckling. Batterier kan verkligen bli Sveriges nästa stora exportsuccé! I nu aktuellt nummer kan ni, bland mycket annat intressant, läsa om Trelleborgs Hamn som vill satsa på en grön kustsjöfart. Smarta urbana trafikzoner som skapar mänskligare tätorter. En effektbrist som hotar utvecklingen i Stockholmsregionen. Volvo och Swerock som testar de första helt elektrifierade tunga bilarna och spårtunneln under Varberg som börjar sprängas i slutet av året. God läsning i höstmörkret,

Jan Åström 4


DAGENS INFRASTRUKTUR // INNEHÅLL

INNEHÅLL

#5 • 2020

4 5 6

LEDARE INNEHÅLL NYHETER

Stordåhd Kommunikation AB Box 451 30, 104 30 Stockholm Telefon: 08-5010 8710 Fax: 08-5010 8719

UTGIVARE

ELEKTRIFIERADE FORDON 18 Volvo och Swerock testar de första helt elektrifierade tunga bilarna

CHEFREDAKTÖR OCH ANSVARIG UTGIVARE

FRAMTIDSVISION 20 Framtidens gång- och cykelbroar i Umeå

ART DIRECTOR

RENINGSVERK 22 Reningsverket i Sölvesborg mångdubblar reningskapacitet

Jan Åström jan.astrom@storkom.se

Anneli Markström anneli.markstrom@storkom.se

REDAKTÖR

Lars-Olof Tandberg larsolof.tandberg@storkom.se

PRENUMERATION

Benjamin Jonsson benjamin.jonsson@storkom.se

TRYCK

Exakta tryck

OMSLAGSBILD

Under fyra somrar renoveras Nya Svinesundsbron. De mest utsatta delarna av brons betongbåge högtryckstvättas och ytbehandlas med impregnering. Bild: ProAccess

BESÖK OSS ÄVEN PÅ:

www.dagensinfrastruktur.se facebook @dagensinfrastruktur www.issuu.se www.ocast.com www.mynewsdesk.se

ANLÄGGNING

PROJEKT

UNDERHÅLL #5 • 2020

DAGENS INFRASTUKTUR #5 • 2020

SPÅRTUNNELN UNDER VARBERG

börjar sprängas i slutet av året

VOLVO OCH SWEROCK

testar de första helt elektrifierade tunga bilarna

FRAMTIDENS

gång- och cykelbroar i Umeå

TUNNEL 23 Ständig utveckling präglar Mapeis produkter 24 Spårtunneln under Varberg börjar sprängas i slutet av året 29 JP Pump & Anläggning löser de stora och svåra uppdragen 30 ABG Cisterner – säkra bränsletankar till varje pris

40 42 43 44 46 48 50

VÄG & SÄKERHET Smarta urbana trafikzoner skapar mänskligare tätorter Kalciumklorid effektivast vid dammbindning och halkbekämpning Så kan EU-trailers bli säkrare på vintervägar Digital tjänst för reparation av vägskador Dammbindning utan att skada miljön Bättre vägmarkeringar skulle rädda många liv Digital teknik kan effektivisera vinterväghållning

BRO 52 Nya Svinesundsbron får tidig renovering 54 Reparbete ökar säkerheten och minskar kostnaderna VÄG 56 Väg 97 Södra Sunderbyn till Sävast blir mötesfri

för reparation av vägskador

skulle rädda många liv

BYGGEN AV NYA FÄRJELÄGEN

bäddar för Trelleborgs vision om Sjöstad

Under

tion repara

!

NYA SVINESUNDSBRON

24 52

HAMN 32 Byggen av nya färjelägen bäddar för Trelleborgs vision om sjöstad 38 Trelleborgs Hamn vill satsa på grön kustsjöfart

DIGITAL TJÄNST

BÄTTRE VÄGMARKERINGAR

18

58 INFRAMARKNAD 73 VI BYGGER INFRA-SVERIGE

32 40

ELFÖRSÖRJNING 74 Effektbrist hotar utvecklingen i Stockholmsregionen

5


DAGENS INFRASTRUKTUR // NYHETER

Volvos kompakthjullastare L25 Electric och minigrävare ECR25 Electric lanseras nu i Sverige. Bild: Volvo CE

INFRANYTT

FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR TJÄNSTEBILAR ÄNDRAS DET PÅGÅR FÖRÄNDRINGAR i upplägget för beräkningen av bilförmån. Regeringen har i samband med budgetpropositionen aviserat om förändringar för att kostnaden i större grad ska motsvara priset för att äga egen bil. Det här kan bidra till att innehavare av förmånsbilar vill se över sina kostnader.

AKTIVT FARTHINDER TESTAS FÖR FÖRSTA GÅNGEN I SVERIGE EN LUCKA I VÄGBANAN ska hjälpa bilförare att hålla hastigheten och därmed öka trafiksäkerheten. Nu är det nya farthindret på plats i norra Sverige för att testas i vinterförhållanden.

TROTS RESTRIKTIONERNA: STENA LINE SEGLAR VIDARE – TROTS RESTRIKTIONER har vi många resenärer som uppfyller kriterierna för att resa till och från Danmark, bland annat arbete, bostad, transit till andra länder eller att hälsa på familj, säger Julia Kronberg, ansvarig för passagerar trafiken på Stena Line.

TRANSPORT- OCH LOGISTIKBRANSCHEN TROR PÅ 5G 5G KOMMER ATT vara den tekniska utveckling som spelar störst roll för slutleveranser de kommande fem åren, enligt transportoch logistikbranschen själva, och Sverige är det land där tilltron till 5G är störst. Det visar en undersökning gjord av mobilitetsföretaget SOTI. Däremot tror mindre än var tredje att drönarleveranser kommer spela någon avgörande roll de närmaste åren. Läs mer på www.dagensinfrastruktur.se

6

ELEKTRISKA KOMPAKTMASKINER från Volvo Construction Equipment SWECON LANSERAR nu de elektriska kompaktmaskinerna L25 Electric och ECR25 Electric från Volvo Construction Equipment (Volvo CE). Maskinerna presenterades på den internationella branschmässan Bauma 2019 och har under våren rullats ut på utvalda marknader. Nu är det dags för Sverige att få uppleva elektromobilitet från Volvo. De två nya kompakta elektriska anläggningsmaskinerna, en kompakthjullastare och en minigrävare, är hundra procent eldrivna. Med nollutsläpp samt låga bullernivåer och

vibrationer är dessa maskiner väl lämpade för arbetsplatser i städer eller annan känslig arbetsmiljö. L25 Electric är en 5-tons kompakthjullastare som på en laddning har en drifttid på upp till åtta timmar beroende på applikation. Med extern snabbladdare kan den laddas på två timmar. Minigrävaren ECR25 Electric väger 2,7 ton och har en kontinuerlig drifttid på upp till fyra timmar beroende på applikation och kan snabbladdas upp till 80 procent batterikapacitet på 50 minuter.

INFRANORD byter till Byggföretagen

INFRANORD HAR PÅBÖRJAT en process för att byta arbetsgivarförening från Almega till Byggföretagen. Syftet är att erhålla bättre stöd i entreprenadspecifika frågor samt skapa möjligheter till branschgemensam utveckling. – Styrelsen menade att Infranord som medlem i Byggföretagen kan vara med och bidra till en positiv utveckling av branschen och verka för en branschgemensam kultur kring hållbarhetsoch säkerhetsfrågor, säger styrelseordförande Eva Färnstrand. Infranords nuvarande företagsavtal kommer att gälla till dess att förhandlingarna om nytt företagsavtal hos Byggföretagen är klara. Dessa förhandlingar beräknas pågå under minst ett år.

Infranord byter arbetsgivarförening från Almega till Byggföretagen. Bild: Infranord

– I det framtida arbetet ser vi fram emot att ha konstruktiva samtal med arbetstagarorganisationerna för att tillsammans skapa ett Infranord som även i framtiden är attraktivt för våra medarbetare, säger Henrik Löfgren, vd för Infranord.


VI DIGITALISERAR BYGGSVERIGE Vi digitaliserar byggsverige

Nu blir det enklare än någonsin att planera och beräkna dina projekt. Med NEXT och SkyMap digitaliseras hela processen – från projektering till uppföljning och resultat.

NEXT

SkyMap

Kontroll över hela produktionsprocessen

Visualisera framdriften

Projektuppföljning i realtid

Lägg rätt anbud från början

Komplett byggdagbok för mark Enkel mobil återrapportering

Ta fram beräkningsunderlag Minimera överraskningar

”Kombinationen NEXT och SkyMap är oslagbar, fullständig kontroll och uppföljning genom hela projektet!” – Rickard Mohlin, Projektledare

Kontakta oss redan idag för att veta mer på next-tech.com


DAGENS INFRASTRUKTUR // NYHETER

Sweco fick Bentley Award för en BIM-lösning som stödjer samarbete mellan många länder och discipliner. Bild: Sweco

Låspanelen till låssystem QSC som nu blir standard på Engcons alla tiltrotatorer med företagets styrsystem DC2. Bild: Engcon

ENGCONS SWECO PRISADES säkra låssystem blir standard

ENGCON HAR BESLUTAT att göra sitt säkra låssystem QSC till standard på alla tiltrotatorer med företagets styrsystem DC2. Det innebär kortfattat att nuvarande system för att styra skoplåset under tiltrotatorn ersätts med Engcons standardiserade låspanel. Låspanelen har tydliga och upplysta symboler som guidar förarens manövrar. På så sätt förenklar och standardiserar Engcon själva handhavandet av skoplåset – oavsett märke och modell på grävmaskinerna. Därmed minimeras riskerna med tappade eller svängande redskap. – Vi brukar jämföra det med att gas och broms skulle ha olika placeringar i en bil beroende på vilket bilmärke det är. Om en förare som byter från en grävmaskin till en annan känner igen de nödvändiga manövrarna minimeras kort sagt risken för farliga misstag kraftigt, säger Martin Engström, produktchef på Engcon. Förutom standardiseringen av låsförfarandet går det heller inte att överhuvudtaget aktivera skoplåset under tiltrotatorn när skopan hänger uppe i luften. – Därmed reduceras den största risken, att en skopa eller redskap av misstag tappas från luften. Vilket potentiellt hindrar både skador och dödsfall, säger Martin Engström. Låssystemet, QSC, tillsammans med Engcons redskapsfäste Q-Safe, har dessutom ett visuellt och audiellt varningssystem. Systemet varnar med ljud och ljus om skopan kopplats felaktigt och som tillbehör kan man även beställa en säkerhetsfunktion som låser grävmaskinens svängrörelser, vilket ökar säkerheten ytterligare.

8

för BIM-lösning

SWECO HAR TILLDELATS första pris i årets Bentley Awards – Year in Infrastructure 2020. Företaget prisades i kategorin ”Advancements in Project Delivery” med bidraget Digitalisering med BIM, vilket är ett samarbete mellan Swecos verksamheter i Sverige, Storbritannien och Nederländerna. Det handlar om en metod att digitalisera utifrån BIM genom en datamodell och en öppen lösning som stödjer samarbete mellan många länder och discipliner. – Vi är såklart otroligt stolta och glada över denna vinst. Lösningen är en implementering av Swecos designprocess, snarare än ett verktyg eller en produkt. Den underlättar för intressenter att bidra med information och

vidareutveckla en digital tvilling av fysiska objekt eller system, säger Anna Nord, CAD Manager på Sweco. Lösningen gör det möjligt för ett stort antal intressenter att samla, hantera, distribuera och validera projektinformation på ett och samma ställe i realtid. – Detta är också ett bevis för när samarbete på olika nivåer är ett vinnande koncept. Verksamheten och Sweco IT:s ProjectWise team har sedan implementeringen av ProjectWise-lösningen på Sweco 2014, haft ett tätt samarbete. Vi arbetar med verksamheten för gemensamma mål och lyssnar noga på varandra. Det har varit otroligt spännande och roligt att få jobba så här tillsammans, säger Anna Nord.

ÅSA BERGMAN tilldelas IVA:s guldmedalj

SWECOS VD ÅSA BERGMAN har tilldelats Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) guldmedalj, bland annat för sin ”förmåga att leda samverkande specialister inom arkitektur och teknik”. IVA:s fyra guldmedaljer delas ut för framstående insatser inom teknik, ekonomi, näringsliv och samhälle. Förutom Åsa Bergman mottar i år hedersdoktor Marcus Wallenberg, professor Fredrik Bäckhed och professor Kristina Edström varsin medalj. – För mig som civilingenjör är IVA:s utmärkelse förstås mycket hedrande. Jag är också glad och stolt över att det arbete som jag tillsammans med mina kollegor på Sweco gör uppmärksammas på detta vis, säger Åsa Bergman.

Swecos vd Åsa Bergman har tilldelats Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens guldmedalj. Bild: Casper Hedberg


FOLKE BERNADOTTES BRO Årets Stockholmsbyggnad 2020 Vi är otroligt stolta över att Folke Bernadottes Bro som vi har tillverkat, levererat och monterat åt Kungliga Djurgårdens förvaltning, har blivit utsedd till Årets Stockholmsbyggnad 2020.

NYA SLUSSEN ROSTAR INTE Nu gör vi Slussenområdet i Stockholm rostfritt med leverans av broar och avbördningsluckor i duplexstål. Läs om våra projekt på srmab.com Lagerbock till avbördningslucka Uppdragsgivare: Skanska 34st, 500kg/st

STÅL & RÖRMONTAGE är en erfaren leverantör av kvalificerade

stålkonstruktioner. Från beredning och tillverkning till montage på plats med hela världen som arbetsplats.

www.srmab.com

tel. 0456-31205

JURYNS MOTIVERING: ”Bron ger med sin strategiska placering en helt ny koppling som skapar nytt flöde i staden. Med sin fackverkskonstruktion blir den ett nytt inslag men samtidigt en naturlig del av Djurgårdens land­ skap. En gestaltning med kvaliteter som behållits från den första presenterade idén till sitt slitgiltiga utförande.”

Söderströmsbroarna Uppdragsgivare: SLL 4st, 192m/st


DAGENS INFRASTRUKTUR // NYHETER

– Vår forskning visar att det finns ett betydande glapp mellan mål och utfall i infrastruktuplaneringen, säger Linda Styhre på IVL Svenska Miljöinstitutet. Bild: IVL Svenska Miljöinstitutet

TRANSPORTPLANERINGEN bidrar inte till klimatmålen

SVERIGES AMBITIÖSA miljö- och klimatpolitik får inte tillräckligt genomslag i infrastrukturplaneringen. Det visar en rapport från forskningsprojektet Stafetten som tagits fram av IVL Svenska Miljöinstitutet, Trivector och Lunds universitet. Otydliga mål, expansiva nationella trafikplaner och gamla beslut om vägutbyggnader är några orsaker till att transportsektorns omställning dröjer. – Vår forskning visar att det finns ett betydande glapp mellan mål och utfall i infrastrukturplaneringen. Att Trafikverket fortsätter att dimensionera vägtrafiksystemet för ökad trafik trots mål om motsatsen är en förklaring till detta glapp, säger Linda Styhre på IVL Svenska Miljöinstitutet. En annan förklaring är enligt rapporten infrastrukturplaneringens långa ledtider. De gör att en stor andel av de investeringar som ligger i dagens planer beslutades långt innan dagens klimatmål antogs. – Ska vi ta klimatmålet på allvar blir det tydligt att fokus för infrastrukturplaneringen behöver förändras.

10

Huddig utmanar landets maskinförare på bangolf med grävlastare. Bild: Huddig

BANGOLF MED GRÄVLASTARE GRÄVLASTARTILLVERKAREN Huddig lanserar nu konceptet Huddig Skills där maskinförare runt om i landet får möjlighet att visa sina färdigheter på roliga, annorlunda och unika sätt. Under hösten och våren kommer nämligen specialutrustning till en Huddig 1260E och en gigantisk bangolfbana turnera runt bland utvalda återförsäljare i landet för att utse den första Sverigemästaren i Huddig Skills. – Många Huddigförare vittnar om maskinens höga prestanda och precision i hydraulik och transmission. Därför ville vi hitta ett

roligt sätt att verkligen sätta de egenskaperna på prov. Vi byggde därför en gigantisk bangolfbana som förarna får spela sig igenom med en Huddig 1260E utrustad med en putter. Här pratar vi precision på högsta nivå, säger Daniel Myrgren, marknads- och försäljningschef på Huddig. Banan är 36 meter lång och har flera olika hinder. Utmaningen är att putta bollen med den 275 kilo tunga puttern, förbi eller över hindren och mellan slagen förflytta och placera maskinen rätt för nästa slag. Lägst antal slag på bästa tid vinner.

STRUKTON KRITISERAR FÖRSLAG till framtida järnvägsunderhåll STRUKTON RAIL är starkt kritisk till regeringens utredning om framtidens järnvägsunderhåll (SoU 2020:18). I ett remissvar konstaterar företaget att underhållsverksamheten inte är huvudorsaken till tågförseningar i Sverige och att en maskinpool i Trafikverkets regi trots fungerande marknad inte är samhällsekonomiskt effektivt. – Vi är djup bekymrade över den inriktning och de överväganden samt förslag som detta betänkande för fram. Att återförstatliga 8 drift- och underhållskontrakt, 5 teknikkontrakt samt bygga upp en maskinpool i Trafikverkets regi riskerar att slå sönder den svenska underhållsmarknaden

Strukton Rail är starkt kritisk till regeringens utredning om framtidens järnvägsunderhåll. Bild: Strukton Rail

inom järnväg, säger Strukton Rails vd Johan Oscarsson. Strukton påpekar i sitt svar att Trafikverkets ensidiga upphandlingsformer med uteslutande lägst pris istället för exempelvis funktion, måste åtgärdas. Företaget ifrågasätter även om det är konkurrensneutralt att staten ska behålla Infranord AB om Trafikverket också blir både beställare och utförare.


CE-MÄRKTA TRAFIKBARRIÄRER FRÅN BENDERS

KOMPLETTA MILJÖER MED BENDERSKVALITET Benders är mycket mer än takpannor och marksten! Vårt marknadsledande sortiment för det offentliga rummet omfattar smarta lösningar för all slags infrastruktur. Här hittar du kantsten, stödmurar och en lång rad genomtänkta produkter för väg, järnväg och projekt – och vi tar gärna fram ännu fler, anpassade för just dina behov!

www.benders.se eller kontakta Niklas Zellner på niklas.zellner@benders.se

www.benders.se


DAGENS INFRASTRUKTUR // NYHETER

Ett nytt område för uppskjutning av satelliter och raketer ska stå klart i Kiruna 2022. Bild: SCC/Shutterstock

NYTT SATELLIT- OCH RAKETOMRÅDE I KIRUNA SWEDISH SPACE corporation (SSC) utökar sin verksamhet och etablerar ett nytt område för uppskjutning av raketer och satelliter. Till våren 2021 beräknar SSC kunna testa hovrande raketer och uppskjutning av små

satelliteter från den nya uppskjutningsplatsen som byggs utanför Kiruna. I ett senare skede, våren 2022, planerats raketstegstester samt uppskjutning av mellanstora satelliter kunna genomföras.

Upplev utvecklingen.

Liebherr-Sverige AB Fallskärmsvägen 5 721 31 Västerås

12

Tel: +46 21 80 62 40 info.lsv@liebherr.com

www.facebook.com/liebherrsverige www.instagram.com/liebherrsverige www.liebherr.se

Tyréns har anlitats för uppdragsledning, projektering av markarbeten, geoteknikarbeten och konstruktionsarbeten samt byggledning. Tyréns har nyligen färdigställt projekteringen av anläggningsområdet och genomför just nu byggledningen. Hela projektet planeras vara klart under 2022. – Den största utmaningen hittills har varit konstruktion och projektering av uppskjutningsplattan. Den kräver en specialkonstruktion och särskild betongsammansättning som ska klara den höga värmen från raketerna, säger Jenny Skoglind, uppdragsledare på Tyréns. På anläggningsområdet kommer det finnas en hallbyggnad där raketerna ska byggas ihop som kräver en särskild luftfuktighet på 40-70 procent samt en temperatur på 20-24 grader. Området omfattas också av bland annat uppskjutningsramp, parkeringsplatser och uppställningsytor för bränsletankar. – Vi är många på Tyréns som har fått gnugga geniknölarna och hitta lösningar som är nya och unika. Det har varit otroligt lärorikt och vi har använt oss av vår bredd av kompetenser från hela landet, säger Jenny Skoglind.


Schweden-EN

DAGENS INFRASTRUKTUR // NYHETER

DU: 28.09.2020

10/11 – 12/11 2020, Frankfurt am Main

MILJARDUPPDRAG på Malmbanan till BDX

BDX FÖRETAGEN AB har tilldelats driftsuppdraget Norra Malmbanan som innefattar drifts- och underhållsarbeten på järnvägssträckorna Riksgränsen-Murjek samt Kiruna-Svappavaara. Totalt är anbudssumman drygt en miljard kronor. Järnvägssträckorna Riksgränsen-Murjek och Kiruna-Svappavaara har en sammanlagd längd på 350 kilometer. Sedan tidigare har BDX Företagen AB uppdraget för drifts- och underhållsarbeten på järnvägssträckorna Luleå-Murjek samt Haparandabanan. Med det nya uppdraget innebär det att BDX Företagen AB ansvarar för hela sträckan mellan Luleå och Riksgränsen. I uppdraget ingår att utföra besiktningar, förebyggande och avhjälpande underhåll samt vintertjänster. Åtagandet gäller dygnet runt årets alla dagar. Drifts- och underhållsavtalet träder i kraft i oktober 2021 och löper över fem år med möjlighet till förlängning med ytterligare två år. – För vår del innebär det här att vi även måste förstärka organisationen med ytterligare upp till 70 nya medarbetare – arbetsledare, besiktningsmän, eltekniker, signaltekniker, bantekniker. Rekrytering till dessa tjänster startar omgående, säger Maria Berglund, projektchef, BDX Rail. På sträckorna är det en intensiv trafik med framför allt malmtransporter som är beroende av en välfungerande järnväg dygnet runt. Detta tillsammans med ett ansträngande klimat gör att det är ett av de mest utmanade drift- och underhållsuppdragen i Sverige.

Reshaping urban life?

71710-005_HM_AZ_Urban_Dagens_Infrastruktur_92x255_SPP • ISO 39 • CMYK • js |

BDX Företagen AB ska sköta drift och underhåll på Norra Malmbanan. Bild: Patrik Öhman (beskuren)

Say hy to Hypermotion.

hypermotion.com/participate

mattias.dahlquist@sweden.messefrankfurt.com Tel. +46 7 90 79 68 94

13


DAGENS INFRASTRUKTUR // NYHETER

Infrastrukturminister Tomas Eneroth medverkar på Maskinentreprenörerna Stora Infradagen 2021. Bild: ME

STORA INFRADAGEN BLIR DIGITAL STORA INFRADAGEN, som arrangeras av branschorganisationen Maskinentreprenörerna (ME), får nästa år ett komprimerat och digitalt format. Den 29 januari sänds Studio ME över nätet där intervjuer varvas med filmat material och debatter under ledning av moderatorn Elisif Elvinsdotter och programledaren Mikael Tornving. Sändningen produceras inför publik och direktsänds digitalt och på ME:s hemsida www.me.se. – Vi på ME envisas återigen med att ta upp de tuffaste frågorna. 2021 handlar det om infrastrukturprojekt, utbildning, elektrifiering och klimatomställning, frågor som är avgörande för svensk konkurrenskraft, säger ME:s förbundsordförande Magnus Persson. Bland de gäster som tackat ja till Stora Infradagen 2021 märks infrastrukturminister Tomas Eneroth, Anders Ferbe – som i sin roll som regeringens Coronasamordnare är en viktig länk mellan näringsliv och politik, Lars Stjernkvist – som på regeringens uppdrag utrett och lämnat förslag för förändringar i gymnasieskola och Lena Erixson, Trafikverkets generaldirektör.

www.hrc-europe.com

HRC T-headed bars provide:

 Efficient and precise reinforcement  Fast installation  Space saving and robust connections  CE-marking (ETA-08/00335)  Environmental Product Declaration (EPD)  BIM tools available

info@hrc-europe.com

14


DETTA ÄR EN ANNONS

3 myter om brand i BIM Projektering i BIM-miljö är ingen nyhet inom byggbranschen, förutom för den lilla men samtidigt stora biten som kallas brand. Denna disciplin ligger de facto långt efter de övriga digitaliseringsprocesser som sker i branschen. Men steget från traditionell projektering till digitala arbetsflöden är faktiskt inte så stort. Av Filippa Wieselgren, Bimfire Software.

I den traditionella byggprocessen kan projekteringen liknas vid en stafett där arbetsinsatser sker i isolerade faser och materiel lämnas mellan aktör till aktör – som en stafettpinne. BIM, Building Information Modeling, har som syfte att bryta upp det stafettlopp som är traditionell projektering och istället skapa parallella, interaktiva arbetsflöden. På så vis kan aktörerna arbeta jämte varandra och utbyta levande, uppdaterad data. Samarbetet stärks vilket gynnar slutresultatet. Brandskydd i BIM är fortfarande en färskvara vilket för den enskilda brandkonsulten kan verka avskräckande, men de senaste åren har utvecklingen eskalerat. Trots detta lever flera seglivade myter kvar, myter som det är hög tid att ta död på.

Myt 1: Det är tidskrävande och dyrt att börja BIMa. Att denna myt lever och frodas är simpel psykologi, människan är ett vanedjur. Men faktum är att det inte behöver vara så svårt. Bengt Dahlgren AB har satsat på att skapa förmåga kring digitala arbetsflöden inom brandskydds projektering och menar att klivet inte är så stort som man tror. – Komplicerat är väl en definitionsfråga. För många traditionalister är det nog det. Jag skulle säga att det inte är svårare att brand-BIMa än att göra brandritningar i Autocad. Klarar man det kommer man klara brand-BIM, säger Erik Almgren, brandingenjör på Bengt Dahlgren AB.

Myt 2: Brandingenjören kravställer, inte projekterar Visst, brandingenjören har traditionellt stått bredvid som kravställare och inte deltagit aktivt i projekteringen. Egentligen finns det inga hinder för brandingenjören att anta en projekterande roll, det är snarare eftersträvansvärt. – Genom att arbeta tätare med arkitekten och andra tekniska discipliner kan vi nå bättre resultat och höja kvaliteten på hela leveransen, menar Erik.

Myt 3: Branschen är inte mogen! Inställningen idag är att branschen kommer att digitaliseras så småningom men att vi inte riktigt är redo än, och därför vågar ingen ta första klivet. Faktum är att flera aktörer redan arbetar i BIM! Verktyg, arbetsprocesser och erfarenheter finns alltså bara att hämta in. – Branschen blir allt mer mogen och det går fort allt fortare. Erik Almgren är brandingenjör på Bengt Dahlgren AB och har arbetat med implementeringen av Bimfie Tools, ett digitalt verktyg för brandingenjörer. Med Bimfire Tools kliver du rätt in i BIM-miljön för att arbeta med digital brandskyddsdata, för ett bättre brandskydd.

Bimfire Tools Easier. Faster. Safer. www.bimfire.app


DAGENS INFRASTRUKTUR // NYHETER

ROTOTILT OCH STEELWRIST lanserar standard för koppling av redskap Rototilt och Steelwrist lanserar en standard helautomatiska snabbfästen för grävmaskiner. De båda företagen bjuder in alla tillverkare som vill att vara med den nya standarden Open-S. AV LARS-OLOF TANDBERG

TANKEN MED DEN NYA standarden är att maskinförare ska kunna kombinera maskinfästen, tiltrotatorer och redskap från olika tillverkare som ingår i standarden och vara trygga med att dessa är kompatibla med varandra. Produkter som följer standarden kommer att vara märkta med ”Open-S”. Open S bygger vidare på den symmetriska standarden för snabbfästen som togs fram av Maskinleverantörerna 2006. I den regleras dimensioner för snabbfästen, hur tjocka och breda axlarna får vara, avstånd mellan axlar med mera. – Det finnas dock inget om var oljekopplingarna ska sitta. Det vi gör nu med Open-S är att definiera positionerna för olje- och elkopplingar. Om det finns fem oljekopplingar på ett fäste så ska tryckledningen alltid sitta på position ett och tankledningen alltid på position fem. Om ett fäste och ett redskap båda är märkta med Open-S så vet maskinföraren att de är kompatibla, förklarar Stefan Stockhaus, vd på Steelwrist. Rototilt och Steelwrist har byggt den nya standarden på tre grundpelare. Frihet för slutkunden att välja utrustning från olika tillverkare, trygga säkerhetslösningar samt en fortsatt teknisk utveckling.

16

– Eftersom vi enats om hur produkterna ska kopplas samman kan kunderna fritt välja i sortimentet hos tillverkare som ingår i standarden. Det blir tydligare vad som passar ihop och vilka garantiåtaganden som gäller, förklarar Anders Jonsson, vd på Rototilt. Open-S ägs och förvaltas av en fristående organisation, Open-S Alliance, som i sin tur leds av ett råd med tekniker från medlemsföretagen, i dagsläget Steelwrist och Rototilt. Men Open-S är en öppen standard där alla tillverkare som vill kan ansluta sig. – Öppenheten är själva poängen. Alla seriösa aktörer som tror på nyttan med en gemensam standard är välkomna. Vi för redan samtal med fler tillverkare som vill ingå i standarden, säger Stefan Stockhaus. Han konstaterar att det i dag är ett problem att användarna inte alltid vet om fästen och redskap är kompatibla. – Många tillverkare har egna lösningar och en del vill inte vara kompatibla, utan låser in kunderna i det egna systemet. Med en öppen och oberoende standard tror vi att vi kan få bort en del av politiken i den här frågan. I stället för att låsa in kunderna kan tillverkarna nu välja att konkurrera inom en standard, understryker Stefan Stockhaus.


Mobilaris Tunneling Intelligence™ — För produktiva och hållbara tunnelprojekt

Vi vet att effektivare och tryggare tunnelprojekt kräver ny teknik som steg för steg integreras i arbetsprocessen. En framtidssäker plattform som med hjälp av öppenhet kan förändras över tid. Mobilaris Tunneling Intelligence (MTI) är designat utifrån kundens verklighet och hämtar positioner i realtid – människor, maskiner och fordon. En öppen, informationsdriven lösning som är oberoende av hårdvara och infrastruktur.

Med information i realtid kan bättre beslut tas för varje arbetsorder och tidsbortfall minimeras. Frekventa uppdateringar ger kontroll över arbetsmiljön och sänker projektets klimatpåverkan. Upplev framtidens tunnelutveckling.

The world of Mobilaris • www.mobilaris.se/mce

TRÖTT PÅ DIN LUKTANDE OCH HÖGLJUDDA DIESEL-KANON?

NU FINNS DET ETT ALTERNATIV! AIRREX AH-200/300/800 Nästan luktfri och tyst diesel-driven infrarödvärmare med 100% effektivitet I Behöver inget avgasrör ut I Biodiesel eller diesel I Ingen fläkt I Flyttbar, ingen montering I Termostatstyrd (0-40ºc) I Tyst, bara 48dB I Inga glödheta ytor I 13kW, 15kW och 22kW modeller FÖRBRUKSNINGSEXEMPEL Isolerad industrihall, kubikvolym: 500m³. Temperaturen ute: -0ºc, inne: +15ºc: Bränsleförbrukning/dygn: ca. 2,5L

Hitta din närmaste återförsäljare:

3 ÅRS GARANTI

SE_airrex_190x1255_uusikuva.indd 1

SERVICE I HELA SVERIGE

www.rexnordic.com tel. 072 200 22 22

29.8.2019 11.17


DAGENS INFRASTRUKTUR // ELEKTRIFIERADE FORDON

En Volvo FMX, en av två tunga lastbilar som ingår i Volvo Lastvagnars och Swerocks testverksamhet. Bild: Gösta Löfström

VOLVO OCH SWEROCK testar de första helt elektrifierade tunga bilarna

Världens första helt elektrifierade tunga lastbilar för kommersiellt bruk har presenterats vid en pressträff vid bergtäkten i Kållered strax söder om Göteborg. Volvo Lastvagnar har inlett en tvåårig testverksamhet i samarbete med Swerock, dotterbolag till Peab. AV GÖSTA LÖFSTRÖM

HELT ELEKTRIFIERADE BUSSAR har trafikerat våra gator under en tid liksom lätta lastbilar för bland annat distribution och stadstransporter, bilar som testas skarpt och som i år tagits i serieproduktion. Men för första gången tas nu också tunga anläggningslastbilar med enbart eldrift ut i kommersiell verksamhet hos lastbilstillverkarens kunder. De två första bilarna från Volvo, en Volvo FM betongbil och

18

en Volvo FMX lastväxlare stationeras vid Swerocks bergtäkt i Kållered. – Detta är de första lastbilarna i sitt slag i världen. Vi har ambitionen att ligga i framkant när det gäller elektrifieringen som en stor del av lösningen för de utmaningar som transportsektorn står inför, sa Jonas Oderman, Vice President Electromobility vid Volvo Lastvagnar vid premiärvisningen. Elektrifiering kommer


DAGENS INFRASTRUKTUR // ELEKTRIFIERADE FORDON att vara en central del av vårt kunderbjudande från och med nu. Jonas Oderman betonade vikten av att ha med övriga intressenter, transportörer, transportköpare och samhället, i utvecklingsarbetet och samarbetet med Peab/Swerock är ett exempel på detta. – Lastbilar i anläggningsverksamhet kräver oftast mer effekt och robusthet än i många andra segment och eldrivna lastbilar är inget undantag. Våra kommersiella lösningar måste uppfylla kraven på hög produktivitet och tillgänglighet samtidigt som den helt elektriska drivlinan ger fördelar i form av minskade utsläpp och mindre buller. Fälttesterna och kundsamarbeten är viktiga delar i utvecklingsprocessen. Den eldrivna Volvo FM-lastbilen hos Swerock är utrustad med blandare och kommer att leverera betong till kunder i Göteborgsområdet. Den eldrivna Volvo FMX-lastbilen kommer utrustad med kroklyft att användas i interntransporter i bergtäkten och till större infrastrukturprojekt och anläggningsarbeten i stadsmiljöer. Testerna utvärderar bilarnas prestanda, men också det övergripande ekosystemet för elektromobilitet för att hitta laddningsmöjligheter som passar kraven på produktivitet. Fördelarna med att använda eldrivna fordon i stadsmiljöer kommer också att mätas i termer av tystare transporter, säkerhet på arbetsplatserna och förarkomfort. Vid användningen av ellastbilar minskar koldioxidutsläppen med drygt 800 ton årligen per lastbil räknat på 8 300 körda mil per år, enligt Volvo Lastvagnar.

Stefan Strand tv, vd Volvo Lastvagnar Sverige, överlämnar en av två helt elektrifierade tunga lastbilar till Karl-Gunnar Karlsson, vd Swerock. Bild: Gösta Löfström

FOSSILFRITT OCH ARBETSMILJÖ – Vi jobbar mycket med biologisk mångfald i täkten i Kållered och hållbara transporter är en viktig del i vårt arbete. Det här samarbetet kommer att ta oss betydligt närmare morgondagens lastbilar med minskade fossila utsläpp. Peab har redan 15 hybridbetongbilar i bruk. Inte minst är de helt elektrifierade bilarna en arbetsmiljöfråga, de är tystgående och de är vibrationsfria, sa Karl-Gunnar Karlsson, som är vd för Swerock och affärsområdeschef Industri inom Peab. De båda el-lastbilarna kommer att gå i daglig verksamhet under det tvååriga testet. Vid bergtäkten i Kållered laddas de med hjälp av dels en fast laddstation som laddar 160 kW, där det tar två timmar att ladda fullt, dels en mobil laddare med kapaciteten 40 kW. Projektet genomförs i ett samarbete mellan Volvo Lastvagnar och Swerock och stöds av lastväxlarföretaget JOAB och det finska betongblandarföretaget Saraka. Som en tanke ser det onekligen ut att testverksamheten med helt elektrifierade tunga lastbilar i Kållered presenterades samma dag som den svenska regeringen berättade om sin nya elektrifieringskommission. Denna har till uppgift att identifiera åtgärder för att öka elektrifieringen inom transportsektorn.

Den fasta laddstationen laddar 160 kW.

LEDANDE FÖRETAG Volvo Lastvagnar är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner samt marin- och industrimotorer. För Volvo Lastvagnar spelar elektromobilitet en nyckelroll på vägen till mer hållbara transporter. Swedrock är en av Nordens största leverantörer av material och tjänster till byggbranschen med över 360 täkter och 60 betongfrabriker. Swerock arbetar med recycling, en viktig del i att ta ansvar för klimat och miljö samt för att minska uttaget av nytt material. Swerock ingår i Peabkoncernen som har 17 000 anställda i Norden och en omsättning på 56 miljarder kronor. Bergtäkten i Kållered har varit i drift i 80 år och beräknas kunna leverera bergmaterial i 100 år till.

Den ser ut precis som en vanlig Volvo FM, men den är unik med sin helelektrifierade drivlina. I två år ska den testas i samarbete mellan Volvo Lastvagnar och Peab-företaget Swerock. Bild: Gösta Löfström

19


DAGENS INFRASTRUKTUR // FRAMTIDSVISION

Vision över framtidens gång- och cykelbroar i Umeå. Bild: Tyréns

FRAMTIDENS gång- och cykelbroar i Umeå

På framtidens cykel- och gångbroar över Umeälven kan det bli möjligt att åka spårbunden shuttle med utblick över Umeå stad. Broarna kan ha mötesplatser, utsiktstorn, konstateljéer, klätterväggar, fiskemöjligheter och bastubad. Så ser den framtidsvision som Tyréns tagit fram åt Umeå kommun. I UPPDRAGET INGICK att presentera ett koncept för framtidssäkrade och attraktiva cykel- och gångbroar. Broarna ska knyta ihop den planerade stadsdelen Norra Ön med Umeå stad och bjuda in till möten och upplevelser. Den nya stadsdelen ska eftersträva en levande livsmiljö, inrymma 2 500 bostäder och innefatta tre nya gång- och cykelbroar. – Det har varit ett fantastiskt roligt uppdrag där vi genom workshops tankat ur kreativitet från en variation av kompetenser från verksamheten. Resultatet blev ett smörgåsbord av modiga men praktiskt genomförbara, idéer som ska möta framtidens

20

rese- och transportbehov, säger Andreas Forsgren, workshopledare på Tyréns. De nya broarna ska utformas för att skapa sociala och trygga mötesplatser samt främja rörelserikedom. Inbjudande vistelserum ska finnas såväl uppe på bron som under bron där en tornliknande byggnad knyter ihop ovan- och undersidan. Enligt konceptet ska byggnaden uppe på bron inrymma konstateljéer, caféer och öppen verksamhet. Byggnaden under bron kommer erbjuda bastu med badmöjligheter sommar- och vintertid och bryggor för fiske. Vintertid kan bastun bli en målpunkt för aktiviteter på isen så som skidåkning och skridskor. Brostöden kan även användas som klätterväggar och slacklinelinor. Bron ska även planeras ur ett klimatperspektiv med målet att minska klimatpåverkan och med framtidens teknik möjliggöra en klimatpositiv bro.


Vi hittar de bästa mottagarna för dina schaktmassor.

Att schakta och sanera inför en byggnation är svårt. Tidsplanen är pressad, lönsamheten är låg och all hantering av förorenade massor är svår. Till detta skall alla samtal och högar av rapporter, kvitton, analyser, avfallsdeklaration, fakturor, körsedlar, osv läggas. Om, som oftast allt inte stämmer så väntar uteblivna intäkter och i värsta fall dryga böter. Så behöver det inte vara.

Nu finns Pinpointer. På vår unika, digitala plattform möts avsändare och mottagare av schaktmassor. Här matchar vi ner till enskilda ämnen, och presenterar de miljömässigt bästa, närmaste och billigaste alternativen. Pinpointer tar hand om den omfattande administrationen och ser till att allt sker enligt rådande lagar och praxis. Samt erbjuder tilläggstjänster som provtagning och transport. Det är helt gratis att gå med, och man har inte förbundit sig till någonting. Det finns inte heller några dolda avgifter, det pris du ser är det som gäller. Pinpointers avgift är redan inräknad och understiger förtjänsten med marginal.

Sök gratis på pinpointer.se


DAGENS INFRASTRUKTUR // RENINGSVERK

Nya Nogersunds reningsverk i Sölvesborg kommer bland annat att innebära en miljöinsats för Hanöbukten. De gula byggnaderna i mitten är det gamla reningsverket som ska rivas och ersättas av en andra linje. Bild: Skyphoto i Åhus

RENINGSVERKET I SÖLVESBORG mångdubblar reningskapacitet

Nya Nogersunds reningsverk i Sölvesborgs kommun dimensioneras för 26 000 pe och ska göra det möjligt att ansluta ett stort antal enskilda avlopp från fritidshus till kommunal rening. AV GÖSTA LÖFSTRÖM

– VI BYGGER HELT nytt och går från 6 000 personekvivalenter till 26 000, berättar Charlotta Wildt-Persson, som är VA-chef på Sölvesborg Energi i Blekinge. Den första av två reningslinjer blir klar i februari 2021. Då kan det gamla reningsverket rivas och nästa linje börja byggas för att stå klar hösten 2022. Tanken är dels att ett stort antal enskilda avlopp ska kunna dras till det kommunala reningsverket, bland annat i takt med att allt fler fritidshus används för permanentboende, dels att gamla och små reningsverk ska kunna stängas, samtidigt som kommunen får kapacitet för nya hushåll i en expansiv kommun. På Sölvesborg Energi hade man begränsad erfarenhet av sådana här projekt och tog därför hjälp av Veolia Water Technologies i ett partneringsamarbete, där såväl tillvägagångssätt som metod för rening togs fram i samverkan.

BYGGER FÖR FRAMTIDEN Det nya reningsverket som ligger sydost om staden, består av två stora maskinbyggnader och ett öppet bassängblock i betong. Blocket är 100 meter långt och 20 meter brett och är som djupast sex meter. Utrymme sparas genom att den biologiska reningen utförs som MBBR-process där man använder sig av plastbärare som biologin kan växa på. I maskinhallen finns också plats för framtida läkemedelsrening och eventuell klorering av utgående vatten. De olika stegen i den biologiska reningen beskrivs med orden fördenitrifikation, BOD-oxidation, nitrifikation, deoxidation, efterdenitrifikation och återluftning. – För oss betyder det här att vi får en helt ny biologisk rening och att vi till skillnad från tidigare också får kväverening. Utöver avloppsvatten från hushållen kommer vi att kunna ta hand om industriavlopp. Vi har fiskeindustri här. Den förbättrade reningen av kommunens avloppsvatten kommer att bli en miljöinsats för Hanöbukten, säger Charlotta Wildt-Persson.

22

Sölvesborg Energi har som följd av det nya reningsverket även fått anlägga nya överföringsledningar. – Vi behövde hjälp med det här projektet och har haft ett mycket bra samarbete med Veolia som är väldigt lösningsfokuserade. Samarbetet med byggentreprenören Thage i Skåne har också varit mycket bra. Vi har en tight tidplan och en stor utmaning i att hålla nere kostnaderna, säger Charlotta Wildt-Persson.

OVANLIGT KORT BYGGTID – Vi kom in tidigt i projektet. När vi fick entreprenaden var inte alla miljötillstånd klara, berättar Adis Dzafic, Veolias Chief Operating Officer. Vi tittade på olika möjligheter, bland annat om vi skulle bygga om det gamla verket eller om vi skulle bygga helt nytt. Begränsningar i utrymme gjorde att vi valde att först bygga en linje för att sedan riva den gamla anläggningen och därefter bygga den andra linjen där. – Det underlättar också att kunna ha det gamla verket i drift under den första byggtiden och att slippa gå in och rota i det gamla. – Speciellt i det här projektet är den korta byggtiden. Vi är väldigt nära att klara ett helt nytt reningsverk på 22 månader, det är nog inte så vanligt. Vi drar oss inte för utmaningar och vi har ett riktigt lyckat samverkansprojekt där alla verkligen gör sitt yttersta, säger Adis Dzafic.

FAKTA I KORTHET

Utbyggnad av reningsverk i Sölvesborg Byggherre: Sölvesborgs Energi & Vatten AB Totalentreprenör: Veolia Water Technologies AB Byggentreprenör: Thage i Skåne AB Kostnad: 150 Mkr


DAGENS INFRASTRUKTUR // DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV MAPEI

Mapeis fullskaliga testlaboratorium för sprutbetong ligger i Nord-Odal i Norge och är den enda i sitt slag i Norden.

STÄNDIG UTVECKLING präglar Mapeis produkter

Mapei är en av de ledande aktörerna av framdriften av Sveriges nya infrastruktur, och arbetar med flera stora miljardprojekt inom Sveriges nya satsning på infrastruktur. DET INTERNATIONELLA byggmaterialföretaget Mapei har ett team för tunnelbyggen och gruvdrift. Grundläggande värden i Mapeis organisation är forskning och utveckling, närhet och omtanke till kunden samt ambitionen att alltid ligga i framkant. Mapei har ett av världens största sortiment av produkter ämnade för tunnel, betong och gruvdrift. • Injektering – cementinjektering och polyuretaninjektering • Teknologi för sprutbetong • Vattentätning • Förstärkning och bultning • Ytskydd och slutbeläggning

centra, vi arbetar ständigt efter ekologiska och hållbarhetsmässiga system och har en nollvision när det gäller miljöbelastning. – Vårt team är stort och lokaliserade över hela landet. Vi är alltid på plats när det gäller, det är ”on site” och ”hands on” för att hela tiden kunna testa produkter, utveckla och lösa tekniska utmaningar åt kunden. – Varje kund och uppdrag måste utvärderas för sig. Alla underjordiska projekt har sin egen identitet. Det handlar om komplexa tunnel- och gruvprojekt och inget är det andra likt, men alla projekt tas om hand av våra specialister för att ta fram de lämpligaste produkterna och lösningarna, fortsätter Christoffer Bäckman.

FOU ÄR DRIVKRAFTEN – Byggbranschen lever med ständig förändring, och vi på Mapei är en helhetsleverantör av byggmaterialprodukter och systemlösningar inom flera olika områden. Vår styrka är vår gedigna tekniska expertis, kunder kan alltid anlita oss vid behov. En grundidé inom Mapei är att tänka stort och expandera över hela världen utan att förlora det som kännetecknar ett familjeföretag. Forskning och innovation är drivkraften bakom företagets tillväxt, säger Christoffer Bäckman, Mapeis försäljningschef i Sverige. Mapei ska leda utvecklingen, erbjuda närhet och omtanke och alltid vara i framkant. Produkterna ska uppfylla kundernas alla tekniska krav och svara mot gällande standarder när det gäller kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Mapei har även stort fokus på våra forsknings- och utvecklings-

Mapei är ett familjeföretag som grundades i Milano 1937. Mapei är verksamt med 68 fabriker på fem kontinenter. Företaget har 8 500 anställda, erbjuder mer än 1 500 olika produkter. Tolv procent av Mapeis anställda arbetar inom FoU. Fem procent av omsättningen återinvesteras löpande i forskning och utveckling.

www.mapei.se 23


DAGENS INFRASTRUKTUR // TUNNEL

Bild inifrån service- och räddningstunnel. Bild: Implenia Sverige AB

SPÅRTUNNELN UNDER VARBERG börjar sprängas i slutet av året

Arbetena med järnvägstunneln under Varberg på Västkustbanan har pågått i drygt ett år. Servicetunnlar är på gång och i slutet av det här året påbörjas arbetena med själva spårtunneln som ska sprängas inifrån och ut. 2024 beräknas denna den näst sista enkelspåriga flaskhalsen på järnvägen mellan Göteborg och Lund vara undanröjd. AV GÖSTA LÖFSTRÖM

BYGGET AV NYA dubbelspår på en nio kilometer lång sträcka mellan Varberg och Hamra söder om staden samt tunnel under centrala Varberg är ett led i arbetet att göra hela Västkustbanan dubbelspårig. Syftet är att öka kapaciteten för tågtrafik, såväl person- som godstrafik, öka säkerheten, minska bullerstörningarna och skapa större tillförlitlighet i trafiken. Det senaste större inslaget i upprustningen av Västkustbanan var bygget av järnvägstunneln genom Hallandsås. Efter det att Varbergstunneln blivit klar återstår sedan endast enkelspår mellan Ängelholm och Helsingborg.

24

För Varberg betyder den nya järnvägstunneln att barriäreffekten i form av järnvägsspår genom centrala staden försvinner och att staden får bättre kontakt med havet samtidigt som mark frigörs för byggnation.

BERGTUNNEL OCH TRÅG Projektet, som är kostnadsberäknat till 4,8 miljarder kronor, omfattar en sträcka på 7,5 kilometer förbi Varberg, en nedsänkt station för persontrafik och ny godsbangård. Projektet innehåller 2,8 kilometer bergtunnel, cirka 300 meter >>


Vi bygger Sverige Boomer är våra hydrauliska ortdrivningsaggregat för medelstora till stora orter och tunnlar med tvärsnitt på upp till 205 m². Med den robusta BUT 45-bommen blir brytningen otroligt smidig, även i de mest krävande bergförhållanden. Inte så konstigt att vi är stolta över att ha den i vår lagupställning.

Epiroc.se


DAGENS INFRASTRUKTUR // TUNNEL

betongtunnel och cirka 900 meter öppet betongtråg för nedfart till tunneln. Förutom spåranläggningar omfattar projektet ett nytt resecentrum och omläggningar av vägar för anslutningar till stadens trafiknät samt VA-anläggningar. Projektet gick in i produktionsfas i september 2019. Till dags dato har drygt hälften av projekteringen gjorts enligt tidplan. Sett norrifrån har produktionen hittills hanterat den gamla deponin vid Lassebacka som användes från 1950- till 1970-talet. På området ska den nya godsbangården anläggas. – Här visste vi väldigt litet om vad som väntade oss. Men det har gått bra. Vi har schaktat och hanterat alla deponimassor, berättar Mathias Wärja, som är Trafikverkets projektchef. Här har järnvägstekniska installationer dragit igång och bangården ska vara klar att tas i bruk till Midsommar 2021. I samband med arbetet med deponin har en ny trafikbro byggts som ersätter den gamla Getteröbron över järnvägen. Det området behövs bland annat för nya växlar.

I södra änden drivs service- och spårtunnel parallellt. Bild: Implenia Sverige AB

Utanför det gamla stationshuset finns nu två stora byggropar och det är spontat för schaktning för fortsatt schaktning. Arbetstunneln är klar 100 meter in under centrala Varberg och den första tvärtunneln är klar. Själva spårtunneln kommer att sprängas inifrån och ut mot norr. Vid det södra tunnelpåslaget är 70 meter servicetunnel klar. I söder sänks Österleden för biltrafik ner och gjutning av brofundament för en ny järnvägsbro pågår. – Vi hoppas kunna ta i drift den nya Österleden till våren. Vi vill använda den för att köra bort massor från tunnelbygget, säger Mathias Wärja. Totalt arbetar cirka 450 personer i bygget av Varbergstunneln. Sammanlagt 1,5 miljoner kubikmeter bergmassor ska köras bort. Ändå räknar man med att ha massbalans i projektet. – Vi räknar med att inte lämna någon hög kvar när vi är klara. Vi har turen att Varbergs hamn ska flyttas och då krävs stora mängder fyllnadsmaterial.

SERVICETUNNLAR PÅ GÅNG

FLERA UTMANINGAR

Söder om Getteröbron har tråget för nerfart till tågtunneln börjat byggas. Schaktning och sprängning börjar därmed närma sig nära stadsmiljö. Det gamla stationshuset är avstängt område. Det blivande resecenter ska ligga cirka 200 meter norr om det nuvarande.

En utmaning i projektet är, som i så många andra projekt, att projektering och produktion klarar att gå hand i hand. Hittills har det lyckats. – En annan utmaning är att vi nu går in i ett tunnelarbete där vi har ganska litet bergtäckning och där det är litet sämre berg, >>

26


Geotextilier Geonät och asfaltarmering Geomembraner

Vi skapar säkra lösningar

- till bygg- och anläggningsarbete och för anläggningskonstruktioner

Inhouse Tech Konstruktion arbetar med projektering, konstruktion HaTelit asfaltarmeringsnet och granskning av broar, tunnlar, industrifundament och andra tunga betongkonstrukTel: 0771 48som 90 00 www.byggros.com tioner samt är flitigt anlitade tekniska experter i bro- och tunnelfrågor. ®

www.inhousetech.se


DAGENS INFRASTRUKTUR // TUNNEL

säger Mathias Wärja. Vi har också att hantera att den gamla järnvägsstationen är känslig för spontning och att det uppstått sprickbildning där. Vi brottas också med problemet att till följd av pandemin inte kunna ha offentliga möten som vi brukar. Man når inte ut på samma sätt med information till närboende och berörda människor som när man kan arrangera fysiska möten. Det märks på frågeställningarna. Vi jobbar proaktivt. Trafikverket är byggherre och Implenia är totalentreprenör och ansvarar för både konstruktion och bygge av det nya dubbelspåret. Varbergs kommun, Region Halland och Jernhusen är medfinansiärer till brojektet.

Planerad plattform söderut mot Malmö vid Varbergs nya station. Bild: Abako

FAKTA I KORTHET

Utbyggnad till dubbelspår, järnvägstunnel och godsbangård i Varberg Byggherre: Trafikverket Region Väst Totalentreprenör: Implenia AB Kostnad: 4,8 Mdkr

Dynapac Seismic Shaking up compaction

dynapac.se

28Advert_Seismic__190_60_SE_2020.indd

1

2020-09-30 12:57:53


DAGENS INFRASTRUKTUR // DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV JP PUMP & ANLÄGGNING AB

JP PUMP & ANLÄGGNING AB löser de stora och svåra uppdragen

Där hyrbolagens pumpar tar slut, där tar JP Pump & Anläggning vid. Tyngre uppdrag för flöden av dag- och spillvatten är företagets specialitet och bland kunderna finns bland annat de stora bygg- och anläggningsföretagen. FÖRETAGETS FOKUS är på förbi- och länspumpning av dagoch spillvatten Företaget tar sig an större projekt under lång tid, uppdrag som kräver högkvalitativ pumpkapacitet, men kan också hjälpa till vid behov av att snabbt bli av med vattensamlingar, akuta punktinsatser som när en grop har översvämmats vid ett bygge eller när en båt sjunkit till botten. De stora bygg- och anläggningsföretagen finns bland uppdragsgivarna, men också kommuner. – Vår grej är att erbjuda större pumpar som inte alla aktörer har möjlighet att hålla sig med, säger Peter Wallberg. Vår minsta pump är på 4 tum. Vi kan pumpa allt från en kubikmeter per minut och uppåt.

har vi även ett egentillverkat övervaknings- och styrsystem som är molnbaserat. Kunden kan alltså få tillgång till larm och övervakning till sin telefon. Just nu utför JP Pump & Anläggning bland annat pumpning av dagvatten på uppdrag av totalentreprenören Implenia vid Trafikverkets bygge av tågtunnel i Varberg. Åt Skanska pumpar företaget avloppsvatten i anslutning till bygget av Hamnbanan i Göteborg. – De flesta av våra riktig stora pumpar kräver dieselgeneratorer och det har vi egna att erbjuda kunden, säger Peter Wallberg.

TAR ANSVAR FÖR HELHETEN – Vi är totalentreprenör som tillhandahåller allt inför etablering och driftstart. Exempelvis kranbilar för transporter, pumpar, dieselgeneratorer, proppar i de vanliga storlekarna, dykare för montering samt elektriker för installation. När allt är installerat

www.jppump.se 29


DAGENS INFRASTRUKTUR // DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV ABG CISTERNER

ABG CISTERNER

– säkra bränsletankar till varje pris Hyra eller köpa bränslecistern? ABG Cisterner har lösningen för dig, oavsett om det gäller mindre eller större cisterner. Företagets övergripande ambition är att skapa säker bränslehantering och mottot är ”Kvalitet till varje pris”. – VI HAR LÖSNINGEN för varje tillfälle och erbjuder alltid rätt funktion på rätt plats med alla godkännanden, säger Sebastian Thurfjell, ansvarig för projekt och större anläggningar vid ABGkoncernen. Industri, jord och skog, lantbruk och byggarbetsplatser är vanliga mål för ABGs cisterner. Sortimentet bland hyrcisterner sträcker sig upp till 150 kubikmeter. Verksamheten vid ABG-koncernen grundades i början av 1970-talet och företaget är specialiserat på att förse marknaden med bränslecisterner oavsett om det avser stål eller plast, om cisternerna köps eller hyrs av kunden. Det är ett komplett sortiment av driftssäkra cisterner, pumpar och registreringssystem som klarar alla typer av flytande bränsle. – Att hyra lämpar sig särskilt bra vid projekt och tillfälliga behov. Många gånger är det mobila företag som genom hyresförfarande slipper att släpa med sig utrustningen. Försäljningen från ABG sker uteslutande i Sverige och cisternerna kommer från de ledande leverantörerna eller hämtas från den egna produktionen i Södertälje. – Vi skräddarsyr bränsleanläggningar och anpassar produkterna

30

efter kundens behov. Det är viktigt att tänka strategiskt inför sitt val av bränslesystem, fundera över hur man ska använda sin cistern. Det är inte ägandet i sig som skapar värde i verksamheten. Utöver nytillverkade cisterner erbjuder vi rekonditionerade. Och när det gäller finansiering erbjuder vi möjligheter till såväl köp som hyra eller leasing. Utöver cisterner tillhandahålls tillbehör som pumpar, registreringssystem, flödesmätare, pistolventiler, filter, slang med mera. Vid den egna verkstadsrörelsen utförs anpassningar och rekonditionering av cisterner. ABG är ackrediterat av SWEDAC och utför därmed kontrollrapporter för revisions- och installationskontroll av cisterner.

www.abg.se


FULL FART I HAMNEN I Umeå Hamn projekteras och genomförs f.n. investeringar för 1.4 miljarder kronor under perioden 2019-2023 - nya kajer, ny godsterminal för järnväg, nya ytor för lagring, nya magasinsbyggnader, effektivisering av järnvägsanläggningen m.m Dessutom byggs en ny miljövänlig färja Umeå - Vasa med ökad godskapacitet som sätts i drift i april 2021

Följ oss på: www.umeahamn.se


BYGGEN AV NYA FÄRJELÄGEN bäddar för Trelleborgs vision om Sjöstad

Med de nya färjelägena 13 och 14 har Trelleborg kommit en bra bit på väg att bädda för visionen Kuststad 2025. För varje kaj som nybyggs längre ut mot sydost stängs en gammal kaj i innerhamnen och ger plats för stadens expansion med bostäder i nya Sjöstaden. AV GÖSTA LÖFSTRÖM

Läs om det nya projektet på nästa sida >>>


De nya kajerna är en del i Trelleborgs Hamns arbete med att flytta ut fartygstrafiken och bereda plats för bland annat bostäder i den nya Sjöstaden. Bild: Trelleborgs Hamn


DAGENS INFRASTRUKTUR // HAMN I DECEMBER TAS de båda nya kajerna i bruk i Trelleborgs Hamn. Färjeläge 13 kommer att kunna ta emot 250 meter långa fartyg och färjeläge 14 klarar 500 meter. Tidigare var den längsta kajen 200 meter. – Det blir två helt nya färjelägen för RoRo-trafik med två ramper, fendersystem belysning, dagvattensystem och system för mottagning av avloppsvatten i land samt oljeavskiljare, berättar Ulf Sonesson, hamnens projektledare och ”landlord” med ansvar för infrastruktur, fastigheter med mera. Totalt har tillskapats 900 meter kaj i projektet. De 700 000 kubikmeter muddermassor som tagits upp har använts för att skapa tio hektar hamnområde. Muddermassorna fyller en terrass upp till 80 centimeter under färdig yta, varpå det lagts ballast, makadam och asfalt. Vattendjupet uppgår till nio meter. Spontning. Bild: Trelleborgs Hamn

EN RAD UTMANINGAR Totalentreprenör för färjeläge 13 och 14 med uppställningsytor är det spanska byggentreprenadföretaget Rover Maririme. Koncernen arbetar inom områdena Rail, Infra och Maritime och verkar över stora delar av världen. Utöver Trelleborgs Hamn arbetar Rover Maritime med Gävle Hamn och delen Rail har uppdrag vid Mälarbanan och Ostlänken. Men koncernen är relativt ny på den svenska marknaden. Vd för Rovers svenska dotterbolag är Antonio Daban: – Vi har haft ansvar för design och projektering samt bygghandlingar när det gäller kaj, spont, RoRo-ramper, installationer, el och vatten och överbyggnad. Vi har arbetat här sedan 2018 och det här är ett ganska typiskt uppdrag för Rover. Stora delar av arbetet handlar om muddringen och om bygget av nya kajer, som vi har utfört med egna resurser och med innovativt betongformsystem i Sverige. – Bland de utmaningar vi haft är att skapa organisation och att arbeta med ny kund i ett nytt land med andra krav. Praktiskt har muddringen varit en utmaning med den speciella typen av lera som finns i Trelleborg, men också arbetet med hög vattennivå och ganska blåsigt väder har varit en utmaning, säger Antonio Daban.

DEL AV ETT STÖRRE PROJEKT Sammanlagt har det i hamnens fleråriga satsning på förflyttning längre ut mot havet muddrats 1,7 miljoner kubikmeter, vilket genererat 50 hektar mark. De nu aktuella kajerna 13 och 14 befinner sig mitt i det större projektet som till år 2025 ska ha skapat förutsättningar för stadsutvecklingsprojektet Kuststad 2025, en expansion ut mot vattnet i den gamla hamnen. Ett projekt för färjeläge 11 och 12 samt ny sidoramp i färjeläge 10 pågår parallellt med Peab som totalentreprenör. Det projektet beräknas bli klart till årsskiftet 2021/2022, men är väl så stort som 13 och 14. Hamnen planerar också för nytt hamnkontor, en överfart över järnvägen och en ny hamninfart med anslutning från öster.

SOLCELLSPARK

Vi bygger för att möta framtiden. /Ulf Sonesson, projektledare, Trelleborgs Hamn 34

En solcellspark på 3 000 kvadratmeter färdigställdes i somras och i planerna finns också ett antal vindkraftverk eller ytterligare solceller. En målsättning är att det ska produceras minst 50 procent av elbehovet i den nya hamnen. Den successiva flyttningen av hamnen ska ge flera miljöfördelar. När fartygstrafiken flyttas längre bort från bebyggelsen i centrala

>>


MONTERING

LIVRÄDDNINGSPOSTER

EN SÄKER HAMN

RISKANALYSER / UTBILDNINGAR / DEMOVISNING / MONTERING / SUPPORT

RÄDDNINGSSTEGAR

HÖR GÄRNA AV ER OM NI HAR FRÅGOR! Lars Johnson Tel. +46 (0)33 23 16 21 Mobil +46 (0)70 823 16 76

rescuelife247.se

Ny solcellspark i Trelleborgs Hamn - elbehovet i hamnen ska säkras i framtiden

Trelleborgs Hamn fortsätter med sina investeringar enligt plan. En ny solcellspark på 3 000 kvadratmeter bestående av 1 728 solceller har byggts i den nya delen av hamnen. Trelleborgs Hamn, med ambition att vara Östersjöns klimatsmartaste hamn, arbetar hela tiden med olika förbättringsåtgärder inom miljö och hållbarhet. Införandet av en solcellspark är en del i vårt klimatarbete där vi ser en möjlighet att själv bli elförsörjande.

www.trelleborgshamn.se

Östersjöns klimatsmartaste hamn

Solcellsparken ska tillgodose minst en fjärdedel (500 000 kwh) av nya hamnens energibehov som är beräknat till cirka 2 miljoner kwh/år.


DAGENS INFRASTRUKTUR // HAMN

Ramp för RoRo-trafik monteras vid färjeläge 13. I bakgrunden staden som nu kan byggas ut mot havet. Bild: Trelleborgs Hamn

De nya kajerna är drygt 250 meter respektive 500 meter. Bild: Trelleborgs Hamn

Trelleborg förbättras luftkvaliteten i staden, samtidigt som tiden kortas och säkerheten ökas vid manövreringen av fartygen. Det blir möjligt att ta emot större, effektivare och modernare fartyg. Den interna hamnlogistiken förbättras. Stadens centrala delar får åter kontakt med havet och utvecklingen av den nya Sjöstaden skapar attraktiva lägen för bostäder. Minst 4 000 bostäder samt lokaler för verksamheter och service planeras. – Vi bygger för att möta framtiden, säger Ulf Sonesson. Speciell utmaning i projektet är att det är så stort, ett jätteområde, plus

naturligtvis väder och vind som påverkar bygget.

SKANDINAVIENS STÖRSTA RORO-HAMN Trelleborgs Hamn har tre dominerande kunder, Stena Line med två fartyg, TT-Line med sju fartyg och polska Unity Line med fyra fartyg. De trafikerar tyska Travemünde och Rostock, polska Swinoujscie och Klaipeda i Litauen. – Vi har 30 ankomster och avgångar per dygn, vi hanterar i snitt 2 300 lastbilar och 1 000 personbilar per dygn, säger Ulf Sonesson. Utöver RoRo-trafik används Trelleborgs Hamn för landning och utskeppning av exempelvis spannmål och lösbulk. Trelleborgs Hamn beskriver sig gärna som Skandinaviens största RoRo-hamn, Östersjöns klimatsmartaste hamn och Europas bästa RoRo-hamn. – Vi satsar jättemycket på miljöfrågorna, säger Ulf Sonesson.

FAKTA I KORTHET

Anläggande av nya förgelägen i Trelleborgs Hamn Byggherre: Trelleborgs Hamn Totalentreprenör: Rover Grupo Sweden Byggtid: Sommaren 2018–december 2020 Entreprenadkostnad: 320 Mkr

Störst i Skåne på VA-uppdrag inom planerad underhållsservice Planerade insatser för ett välfungerande rör- och ledningsnät, så som filmning, drift- och underhållsplanering.

Underhåll av befintliga ledningar i gator, fastigheter och industrier. Även all typ av underhåll för fett- och oljeavskiljare och cisterner.

Service vid oplanerade händelser som stopp i avlopp, översvämningar och/eller behov av slamsugning.

www.pulsab.se | 046-25 78 50

36


Under de senaste 20 åren har vi blivit den ledande leverantören av helhetslösningar för marinor och hamnar i Baltikum och Norden. Alla våra produkter finns representerade hos prodLib där man enkelt kan ladda hem våra färdiga cad-filer för projektering. www.topmarine.se

08-648 199 00

info@topmarine.se

Vi bygger Infrastruktur under, på och över vattnet


DAGENS INFRASTRUKTUR // HAMN

Trelleborgs Hamn vill öppna upp för miljövänlig kustsjöfart, så att godstransporter flyttas från väg till sjö längs med östkusten. Bild: Trelleborgs Hamn

TRELLEBORGS HAMN vill satsa på grön kustsjöfart

Trelleborgs Hamn har ambitionen att vara Östersjöns klimatsmartaste hamn genom att ligga i framkant med gröna satsningar. Hamnen öppnar nu för möjligheten till miljövänlig kustsjöfart, där godstransporterna flyttas från väg till sjö längs med östkusten. TRELLEBORGS HAMN skriver på sin hemsida att som Skandinaviens största RoRo-hamn, med stark utvecklingspotential och en fortsatt kraftig tillväxt i volymerna, finns de förutsättningar som krävs för att få till en bra effektivitet i kustsjöfart. E-handeln ökar stort, inte minst under Coronapandemin, och kommer att påverka våra transportflöden mer framöver och där spelar sjöfarten en viktig roll när mer gods ska transporteras, i enlighet med Sveriges godstransportstrategi och de klimatpolitiska målen. Trelleborgs Hamn konstaterar att Sverige är ett långt land med stora avstånd och kustsjöfart har en stor potential där. VILL BLI ”SJÖMODAL” HAMN Trelleborgs Hamn är ett nav för intermodal trafik där de olika transportslagen väg, sjö och järnväg kan kombineras. Ur miljösynpunkt är denna kombination det mest hållbara transportsättet för att få fram sitt gods. Hamnen har satsat mycket på intermodal järnvägstrafik, där trailers körs på järnväg, vilket har varit mycket framgångsrikt och under 2020 tenderar volymen att öka med 100 procent jämfört med 2019. Nu vill Trelleborgs Hamn även satsa på möjligheten att bli den ”sjömodala” hamnen där godstransporter via trailers flyttas över från väg till sjö. Av Trelleborgs Hamns 130 000 trailers under 2019, beräknas cirka 30 000 gå intermodalt 2020. Skulle resterande eller en stor del av de 100 000 trailers kunna avlasta vägnätet och färdas till sjöss längs med kusten någonstans mellan Norrköping och Stockholm Norvik, är Trelleborgs Hamn övertygad om att kunna skapa förutsättningar för en hållbar logistiklösning som medför positiva effekter för klimatet.

38

Trelleborgs Hamn har ett unikt geografiskt och logistiskt läge där sjöfart, väg och järnväg möts, mitt i norra Europa, med drygt 50 miljoner konsumenter inom 500 kilometers radie. Hamnen är också utsedd av EU som en av fem strategiskt viktiga corehamnar i Sverige. Trelleborgs Hamn har fyra destinationer med hög frekvens i antal ankomster och avgångar dygnet runt. Hamnen utgör ett viktigt transportnav med kortast väg till kontinenten och oftast kommer lastbilarna och trailers från Europa först till Trelleborg. – Med ett stort antal trailers från Rostock, Travemünde, Swinoujscie och Klaipeda varje dygn ger det möjlighet och är en förutsättning som är nödvändig för ett rederi inom kustsjöfart på ostsidan att fungera på ett förtjänstfullt sätt, säger Jörgen Nilsson, vd i Trelleborgs Hamn.

HAMNEN BYGGS UT I Trelleborgs Hamn pågår just nu en omfattande hamnutbyggnad och expansion österut. Hamnen investerar för att kunna ta emot större, effektivare och modernare fartyg med den senaste miljötekniken, och med 50 hektar nytt land kommer godsflödena kunna hanteras ännu effektivare. I anslutning till hamn och ny ringväg planerar Trelleborgs kommun också för ett Business Center. Med miljontals potentiella kunder runt hörnet och med god koppling till nationellt järnvägsnät och sjöfart finns stora möjligheter för omlastning, multimodala transportlösningar och kringtjänster för logistik och e-handel. – Arbetet pågår för fullt och dialog med olika intressenter och myndigheter kommer att fortgå under hösten. Vi räknar med ett färdigt förslag under Q1/Q2 2021, säger Jörgen Nilsson.


WASALINE TRANSPORTERAR ERT GODS SÄKERT, SNABBT OCH PÅLITLIGT Gods- och passagerartrafiken mellan Umeå och Vasa har verkat i över 70 år. En viktig länk i ett större logistiskt nätverk som förenar de skandinaviska länderna med Finland och vidare österut med Ryssland. I dagens läge, när miljöaspekterna blir en viktig fråga vid planering av transportrutt är den här rutten dessutom den smartaste i många hänseenden.

W

asaline är ett finskt-svensk rederi med huvudkontor i Vasa. Rederiet transporterar både passagerare och gods dagligen mellan Umeå och Vasa med fartyget M/S Wasa Express. Under årens lopp har Wasaline vuxit till en betydande aktör bland fraktkunder i hela Norden samt i de baltiska länderna. Rederiet erbjuder goda transportmöjligheter av bl.a. fordonskombinationer, löstrailers, specialtransporter och farligt gods i från såväl Vasa som från Umeå.

NY HYBRID RO-PAX-FÄRJA 2021 Under hösten 2019 inleddes byggnationen av en ny miljövänlig hybrid RoPax färja som planeras vara klar våren 2021. Den nya färjan är banbrytande på många plan med fokus på miljövänliga lösningar och komfort. En viktig och grundläggande förändring med det nya fartyget är förutom miljöaspekterna även kapaciteten på bildäck samt fler och snabbare överfarter.

vill erbjuda kvalitet och flexibla tjänster till alla sina kundgrupper. Våra ledord är säkerhet, snabbhet och pålitlighet, fortsätter Knutar.

LJUS FRAMTID FÖR REGIONEN Investeringarna i Umeå hamn och i Vasa hamn möjliggör en god tillväxtpotential för Wasaline som även kan erbjuda smidiga intermodala transportlösningar av gods ända ner till kontinenten. Även sjöfrakt via Umeå och Vasa ut i världen är möjligt. Vi ser ljust på framtiden säger Knutar. Mer information om Wasaline hittas på adressen wasaline.com. Flexibel och punktlig leverans av gods i alla riktningar.

”Våra ledord är säkerhet, snabbhet och pålitlighet” -Tack vare det nya fartyget kan vi transportera högre och tyngre specialtransporter. Nya färjans bildäck har en höjd på 4,90 m, medan Wasa Express har en höjd på 4,40 m, säger Wasalines fraktchef Björn Knutar – och fortsätter, vi får dessutom 70% mera fraktmetrar när kapaciteten ökar från 850 m till 1500 m. Knutar betonar att Wasaline

WASALINE_FERRY

WASALINE

M/S Wasa Express trafikerar regelbundet, året runt, mellan Vasa och Umeå. Wasaline transporterar bland annat fordonskombinationer, löstrailers samt specialtransporter och farligt gods.

WASALINE.COM


DAGENS INFRASTRUKTUR // VÄG & SÄKERHET

Smarta urbana trafikzoner ska bidra till hållbara tätorter. Bildkälla: CLOSER Illustratör: Anna Liljedal

SMARTA URBANA TRAFIKZONER skapar mänskligare tätorter

Smarta urbana trafikzoner sätter människan i centrum och väntas bli en del av den framtida flexibla staden, där fordon rör sig på människans villkor. I ett aktuellt forskningsprojekt i Stockholm och Göteborg testas geofencing som verktyg för en bättre trafikmiljö. AV GÖSTA LÖFSTRÖM

GEOFENCING BESKRIVS AV Trafikverket som ”en digital geografisk zon där uppkopplade fordon kan styras på olika sätt. Geofencing kan användas för att begränsa ett fordons tillgång till zoner. Geofencing bygger på en teknisk lösning som kan möjliggöra att endast tillåtna fordon kan köras inom ett definierat geografiskt område”. Det kan handla om krav på lämplig hastighet eller vilka drivmedel som godkänns i området. – Jag tror att geofencing är ett av de mest lovande verktygen vi har för att skapa mer hållbara tätorter, säger Maria Krafft som är trafiksäkerhetsdirektör på Trafikverket och ordförande i styrgruppen för geofencingplattformen, som det aktuella forskningsprojektet är en del av.

40

Kärnan i projektet Smarta urbana trafikzoner är att utveckla en digital infrastruktur, regelverk och affärsmodeller för framtida etableringar. Projektet har sitt ursprung i FOI-programmet för geofencing. Det kommer att genomföras i Stockholm och Göteborg och bestå av fysiska tester, främst fokuserade på yrkestrafiken, där det finns stor potential för effekter på säkerhet, hastighet, trängsel och utsläpp. – Genom fokus på nyttotrafiken kan vi snabbare få in geofencing som ett upphandlingskrav för att kvalitetssäkra transporter, säger Maria Krafft. Testerna innefattar digital anpassning av hastigheten efter


DAGENS INFRASTRUKTUR // VÄG & SÄKERHET antalet oskyddade trafikanter i området (testbädd Hornsgatan i Stockholm) liksom beläggning på lastplatser, digital reglering av hastigheten för att få tillstånd att köra tyngre laster på utpekade rutter i området (Stockholm) och att skicka varningssignaler till andra fordon och oskyddade trafikanter kring byggplatsutfarter (sker i Göteborg, först i testanläggning på Astazero och sedan på Lindholmen). Projektet Smarta urbana trafikzoner ingår i ett fyraårigt forskningsarbete. Delen som handlar om säkra utfarter från byggarbetsplatser har startat redan i höst. Delen om byggtransporter startar våren 2021 och testbädd Hornsgatan ska genomföras hösten 2021 och våren 2022.

EN STOR MÖJLIGGÖRARE – Geofencing är en jättestor möjliggörare. Den kommer att kunna ge stora säkerhetsvinster men också påverka trivseln för människor. Mycket av tekniken finns redan. Det handlar om att sätta de olika delarna, säger Maria Krafft. – Redan idag används geofencing i vardagen i busstrafik, exempelvis i Göteborg och Falun. Och nu är vi på gång med lastbilar. Det skulle kunna vara intressant också för taxi, men där är marknaden inte riktigt redo. När det gäller andra personbilar är man inte på banan ännu. Stockholms stad har tagit initiativ till geofencing-teknik för hela innerstaden. – Få tekniska prylar fångar upp samhällsnytta så påtagligt. Grundläggande är att intresset är stort, inte minst internationellt, och att så många strävar åt samma håll, säger Maria Krafft, som tror att geofencing i trafiken kommer att vara ett vanligt verktyg om tio till 15 år.

– Geofencing är ett lovande verktyg för hållbara tätorter, säger Maria Krafft. Bild: Kristina Jonsson Baars

Är du arbetsgivare och vill själv kunna utbilda din personal i APV (Arbete på väg)? Är du lärare och fortbilda dig till Arbete på väg lärare?

* Lärarutbildning Arbete på väg steg 1.1--2.1, Arlandastad 17-18 Nov.

Du får ett färdigt koncept att utbilda efter enligt de senaste kompetenskraven och författningarna.

Nyhet! Påbyggnad till ovanstående utbildning:

* Lärarutbildning Arbete på väg

* Utbildning i Att skriva plan för

genomförande för YKB fortbildning: inkl. mallar och support, enligt de nya författningarna som kom i maj.

* Lärarfortbildning:

I december börjar utbildning av delkurserna. Vi kommer att erbjuda kursfoldrar, lärarmaterial mm.

steg 2.2, Arlandastad 19-20 Nov. Anmälningsblanketter och information finns på www.muek.com under Nya Arbete på väg. Anmälan senast 2020-10-17 Vi säljer även kursfoldrar, kursmaterial och spel för APV.

Ytterligare en stor nyhet! Vi har utbildning för YKB utbildninsanordnare och lärare. Vi vill förnya YKB fortbildningen i Sverige.

Det finns så mycket att berätta om angående vår satning på YKBn, så vi börjar med kostnadsfria, förutsättningslösa webinarium se datum och mer information på www.muek.com under Nya YKB. Web: www.muek.com E-post: info@muek.com Tel: 070-535 35 86

MUEK 41


DAGENS INFRASTRUKTUR // DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV TETRA CHEMICALS EUROPE AB

®

CC road kalciumklorid ger bättre långtidsverkan och dubbelt så många meter dammbunden väg per ton jämfört med magnesiumklorid. Bild: TETRA Chemicals

Kalciumklorid effektivast vid dammbindning och halkbekämpning Kalciumklorid är dubbelt så effektiv som magnesiumklorid vid dammbindning av grusvägar. Det sänker underhållskostnaderna samtidigt som man får en säkrare och mer hälsosam väg. Vid halkbekämpning alstrar kalciumklorid värme och smälter sig ner genom is och snö. DAMMBINDNING AV GRUSVÄGAR ger på längre sikt lägre underhållskostnader. När det fina materialet som håller ihop grusvägen blåser bort måste nytt finmaterial tillföras. Med dammbindning hålls det fina materialet kvar i vägen och underhållet kan reduceras betydligt. – Det handlar även om komfort för de som bor längs en grusväg. De vill inte ha damm på sin tvätt, altaner och utemöbler. Dammtäckta bilar gör inte heller någon glad, säger Samuel Jansson som är teknisk chef på TETRA Chemicals Europe AB. ® Företagets dammbindningsmedel CC road består av kalciumklorid (CC) och har en aktiv substans på 77 procent. Det kan jämföras med magnesiumklorid som säljs med en aktiv substans på 47 procent. Tester som utförts av VTI (Statens väg- och transportforsknings® institut) visar att CC road är dubbelt så effektivt som magnesiumklorid. Dessutom binder kalcium starkare till fukten och därmed till dammet. – Både kalciumklorid och magnesiumklorid fungerar för ® dammbindning, men med CC road får du bättre långtidsverkan och dubbelt så många meter dammbunden väg per ton, konstaterar Samuel Jansson. ® CC road kan även användas för dammbindning på asfalterade gator för att minska halten av skadliga partiklar i luften. PM10 är små inandningsbara partiklar som på sikt kan orsaka hjärt-, kärl och lungsjukdomar. PM10 uppkommer bland annat av dammrester från sand och salt samt när asfalten rivs upp av dubbdäck.

42

– Problemen med PM10 i luften uppstår främst under våren, då snön smält, det är torr luft och solinstrålning. När sanden ska sopas upp efter vintern virvlar partiklarna upp i luften. ® Genom att blanda 5-10 procent CC road med vatten kan den asfalterade gatan sprutas på strategiska ställen, där man vet att det finns mycket PM10. Partiklarna binds då till sanden som sopas upp. – Alternativt kan man spruta för att få ner partikelhalten under ett antal dagar. Om det sedan regnar spolas partiklarna bort med dagvattnet och går till reningsverket, förklarar Samuel Jansson. ® CC road används också för is- och snösmältning på trottoarer och vintervägar. Kalciumklorid har en exoterm effekt vilket betyder att den avger värme när den kommer i kontakt med väta. Dels förhindrar det isbildning, dels verkar det snabbt på ytor där snö och is redan finns. – Värmen som alstras gör att kalciumkloriden smälter sig ner genom isen eller snön. Halkbekämpningen kan göras med enbart ® CC road . Ett annat alternativ är att vanligt vägsalt (natriumklorid) ® befuktas med CC road -lösning. – Effekten blir då mer långvarig eftersom kalciumkloriden gör att vägbanan förblir våt längre. Saltkristallerna hålls då fast i vägbanan och hindras från att blåsa bort, påpekar Samuel Jansson. www.tetratec.com


2-axliga dragbilar kan ha problem med stabilitet och framkomlighet vid vinterväglag. Därför är tillräckligt tryck på drivande axel viktigt. Bild: Pixabay

DAGENS INFRASTRUKTUR // VÄG & SÄKERHET

CornerEye®

SÅ KAN EU-TRAILERS

bli säkrare på vintervägar Olycksrisken vintertid har visat sig vara högre för EU-trailers än för andra lastbilskombinationer. För att öka säkerheten för dessa fordon föreslår Transportstyrelsen krav på tillräckligt tryck på drivande axel. TRANSPORTSTYRELSEN FICK i uppdrag av regeringen att utreda omfattningen av olyckor med korta dragbilar med påhängsvagn och föreslå säkerhetshöjande åtgärder riktat mot dessa fordon. Som en del i utredningen gjorde Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) en simuleringsstudie där köregenskaperna hos olika lastbilskombinationer studerades på olika väglag. Utredningen visar att speciellt 2-axliga dragbilar kan ha problem med stabilitet och framkomlighet vid vinterväglag. För att förbättra förutsättningarna att hantera vinterväglag är en av de viktigaste åtgärderna att säkerställa att fordonen har tillräckligt med tryck på drivande axel. Det betyder att lastbilen i fordonskombinationer med högre sammanlagda bruttovikter behöver ha ett högre drivaxeltryck jämfört med lättare kombinationer. – När en alltför stor del av lastvikten hamnar på släpvagnen så får lastbilen svårt att bibehålla greppet mot vägbanan och risken att hamna i en kritisk situation som kan leda till en olycka ökar. Det gäller då i synnerhet kombinationer med lastbilar med två axlar, säger Omar Bagdadi, utredare på Transportstyrelsen. Transportstyrelsen föreslår att det införs krav för 2-axliga tunga lastbilar, med en drivande axel, och med en eller flera tillkopplade släpvagnar. Kravet är att minst 25 procent av den sammanlagda bruttovikten belastar den drivande axeln, eller att släpvagnarnas sammanlagda bruttovikt inte ska överskrida lastbilens bruttovikt med en faktor som är högre än 1,5 gånger. Kravet föreslås gälla perioden 1 december–31 mars.

UNIK ÖVERSIKT MED 270° KAMERA Klass V

CornerEye®

Klass VI

Med CornerEye® får du en överblick över dödavinkeln både framför och på sidan av lastbilen. · 270° synvinkel · Aerodynamisk design

· Plug & Play · 12-24 V

VSA-kabel ADAPTERKABEL FÖR VOLVO VSA - Volvo System Adaptercable för bilduppkoppling på befintlig installerad display. Passar ihop med Orlacos Famos-kameror och 4-poliga kablage. Kontakta mig för mer information!

Andreas Friberg andreas.friberg@oemautomatic.se +46 75 242 41 86

43


DAGENS INFRASTRUKTUR // VÄG & SÄKERHET

Genom appen CPOT kan NCC:s kunder enkelt beställa reparationer av vägskador genom att ladda upp en bild på skadan, beskriva behovet och ange dess exakta position. Bild: NCC

DIGITAL TJÄNST för reparation av vägskador

NCC:s nya digitala tjänst CPOT gör det snabbt, smidigt och enkelt att beställa reparation av vägskador och potthål. Tjänsten som nu lanseras i hela Norden bidrar till att öka säkerheten på vägarna och hålla dem i gott skick. GENOM APPEN CPOT kan NCC:s kunder enkelt beställa reparationer av vägskador genom att ladda upp en bild på skadan, beskriva behovet och ange dess exakta position. Via tjänsten får kunden en full översikt över beläggningsunderhållet, kontroll över sin budget samtidigt som de kan ha en direkt dialog med den person på NCC som utför arbetet. – Vårt mål är att göra det enkelt och effektivt för våra kunder att hantera sitt vägunderhåll utan onödig administration. I första hand är CPOT framtagen för våra kunder som hanterar hundratals, om inte tusentals, skador varje år, till exempel kommuner. Det finns dock en stor potential även för företag, privata kunder och entreprenörer för att effektivisera sitt underhåll av vägar och asfalterade ytor, säger John Johansson, Head of Customer Coordination, NCC Industry Asfalt. BRANSCHEN DIGITALISERAS Som ett led i att branschen digitaliseras mer och mer ökar även efterfrågan och krav på digitala tjänster i upphandlingar rörande reparationer av vägskador. – Vi arbetar kontinuerligt med digital innovation för att lösa våra kunders problem, skapa en hållbar tillväxt och öka produktiviteten i vår industriverksamhet i hela Norden. Vi ser att efterfrågan och kraven också finns från de marknader där vi är verk-

44

I appen visas potthålens position på karta med koordinater. Bild: NCC

samma, säger Daniel Teclemariam, Head of Business transformation, NCC Industry.

SÄKRARE VÄGAR Förutom att underlätta kundernas vägunderhåll bidrar CPOT också till att göra vägar, trottoarer och cykelbanor säkrare. Enligt en studie från Uppsala universitet så är potthål en av de vanligaste orsakerna till cykelolyckor. – I takt med att cykling, resor med elskotrar och transporter med andra nya färdmedel ökar i vår stadsmiljö är det viktigt för NCC som en ledande aktör på asfaltsmarknaden att bidra till en säkrare vägmiljö. Vi för en dialog med till exempel elskoterföretag och sensorteknikföretag om hur vi genom CPOT kan hjälpa våra städer och kommuner att skapa säkra vägar och minska antalet olyckor, säger Daniel Teclemariam. CPOT finns tillgänglig för alla NCC:s asfaltskunder i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Tjänsten är kostnadsfri. På www.cpot.se finns mer information.


“Till E4 Ljungby/Toftanäs valde Barslund kvalitetsmöbler från Eden Wood och det är vi glada för.“

Missa inga nyheter! Håll dig uppdaterad på allt som händer i Byggsverige!

• •

Eden Wood svenska kvalitetsmöbler

med god funktion och design Eden Wood har tillverkat möbler till offentlig miljö i över 50 år och har stor erfarenhet till vad som krävs för den tuffa miljön. Vi använder enbart Norrlansvirke (FSC) och vår populära Robust-serie är godkänd av Byggvarubedömningen.

www.byggastockholm.se www.svenskfastighetsutveckling.se

Se våra produkter på www.edenwood.se

RSSE

RSSE RSSE RSSE

RSSE Roadside Safety Engineering AB RSSE Vägsäkerhetsutrustning

RSSERoadside Roadside Safety Engineering AB RSSE Safety Engineering AB 08-753 46 01 Engineering www.rsse.se info@rsse.se RSSE Roadside Safety AB RSSE Vägsäkerhetsutrustning RSSE Vägsäkerhetsutrustning RSSE Vägsäkerhetsutrustning 08-753 46 01 www.rsse.se info@rsse.se

08-753 46 01

Din partner för säkrare väg

www.rsse.se info@rsse.se www.rsse.se info@rsse.se

08-753 46 01

Några av åra leverantörer Dinpartner partner för säkrareväg väg Din för säkrare Din partner för säkrare väg Några av åra leverantörer Några av åra leverantörer Några av åra leverantörer

Några av våra leverantörer:

Permanenta Krockdämpare typ TAU och TAU Tube Uppfångande Bommar (Resistance Barriers) Tillfälliga krockdämpare typ Walt http://www.rsse.se/sv/vara-produkter/bommar-nat/ Permanenta Krockdämpare typ TAU och TAU Tube Uppfångande Bommar (Resistance Barriers) Flyttbart barriärsystem Road Permanenta Krockdämpare typ TAUZipper™ och TAU Tube Uppfångande Bommar (Resistance Barriers) Tillfälliga krockdämpare typ Walt http://www.rsse.se/sv/vara-produkter/bommar-nat/ Permanenta Krockdämpare typkrockdämpare TAU och TAUtyp Tube Uppfångande Bommar (Resistance Barriers) Barriäröppningar Tillfälliga Walt http://www.rsse.se/sv/vara-produkter/bommar-nat/ Flyttbart barriärsystem Road Zipper™ Tillfälliga krockdämpare typ Walt http://www.rsse.se/sv/vara-produkter/bommar-nat/ Flyttbart barriärsystem Road Zipper™ Barriäröppningar Flyttbart barriärsystem Road Zipper™ Barriäröppningar Barriäröppningar

Energiabsorberande räckes- och barriäravslut Energiabsorberande räckes- och barriäravslut Energiabsorberande räckes- och barriäravslut Energiabsorberande räckes- och barriäravslut

Väg- och broräcken

Väg- ochHögkapacitetsräcken broräcken Väg- och broräcken Vägräcken med integrerad bullerskärm Högkapacitetsräcken Väg- och broräcken Högkapacitetsräcken Vägräcken med integrerad bullerskärm HögkapacitetsräckenVägräcken med integrerad bullerskärm Vägräcken med integrerad bullerskärm

Postadress: Box 46, 182 11 Danderyd. Besöksadress: Enhagsvägen 76, Täby

Postadress: Box 46, 182 11 Danderyd. Besöksadress: Enhagsvägen 76, Täby Postadress: Box 46, 182 11 Danderyd. Besöksadress: Enhagsvägen 76, Täby Postadress: Box 46, 182 11 Danderyd. Besöksadress: Enhagsvägen 76, Täby


DAGENS INFRASTRUKTUR // DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV MILJÖVISION

DAMMBINDNING

Miljövision utför dammbindning av grusvägar med det helt ekologiska bindemedlet Dustex. Bild: Miljövision

utan att skada miljön

Att hyvla och behöva tillföra nytt grus innebär stora kostnader vid underhåll av grusvägar. Genom att dammbinda vägen minskar både materialåtgång och underhållskostnad samtidigt som bärigheten blir bättre. Miljövision utför dammbindning med det helt ekologiska bindemedlet Dustex som är ofarligt för människor, växter och djur. MILJÖVISION PÅ VÄRMDÖ i Stockholm dammbinder grusvägar med bindemedlet Dustex. Det är tillverkat av lignin som är en restprodukt från tillverkningen av pappersmassa. I sin naturliga form fungerar lignin som trädets naturliga bindemedel. – Vid dammbindning med salt binder saltet enbart vattnet i luften. Lignin fungerar i stället som ett lim, som binder ihop de finare partiklarna i gruset med de grövre partiklarna, förklarar Per Göransson som är vd på Miljövision. Som företagsnamnet signalerar är hänsyn till miljön viktigt för Miljövision. – Vi tror på hållbarhet och försöker alltid hitta produkter som är anpassade för miljön. Dessutom har många beställare börjat kräva miljövänliga produkter, konstaterar han.

långvarig torka upprepas behandlingen vid behov. Dustex kan även användas för att stabilisera det översta lagret på vägen och för att få en hård yta. Vägen hyvlas och om det behövs tillförs nytt material. Cirka tio centimeter av vägens övre del luckras upp så att dammbindningsvätskan kan tränga ner. Därefter sprutas en blandning med en till två procent Dustex. – Sedan vältas vägen för att binda ihop materialet i det översta lagret och få det att härda. Eventuellt kan man lägga på ett slitlager efter några veckor, då materialet har härdat, säger Per Göransson. Stabilisering av ett gruslager förbättrar bärigheten och minskar tjälskadorna. Det är ett ekonomiskt fördelaktigt alternativ till kostbar massutskiftning.

FÖREBYGGANDE DAMMBINDNING

Dustex levereras till Miljövision i bulkbilar. Sedan blandas den med vatten i olika mängd beroende på var den ska användas. Även här går miljötänkandet igen. – Vi blandar med sjövatten och bygger en anläggning för att samla upp regnvatten som vi kan blanda med. Nästa steg blir att miljösäkra transporterna. Vi tittar på att använda alternativa drivmedel som HVO eller gas. På sikt är målet eldrivna tankbilar, fastslår Per Göransson. www.miljovision.se

Miljövision utför tre typer av dammbindning. Förebyggande dammbehandling utförs bäst tidigt på våren innan vägkroppen börjat torka upp. Normalt sprids 1-1,5 liter av en blandning med en del Dustex och två delar vatten per kvadratmeter på en upphyvlad fuktig vägbana. – Ofta läggs medlet för dammbehandling bara på vägens yta. Då är risken stor att det försvinner. Vi rekommenderar att man hyvlar, lägger på nytt material om det behövs och packar gruset omedelbart efter spridningen av Dustex. Då får man ner dammbehandlingen i vägbanan. Momentan dammbehandling utförs när det är torrt och dammet blir plågsamt. Vanligen sprids 0,5–2 liter per kvadratmeter av en blandning bestående av en del Dustex och 2-5 delar vatten. Vid

46

MILJÖTÄNKANDE


SÄKRA OCH STOLTA TRAFIKVAKTER Vi på Nässelgrundet vill lyfta statusen på trafikvakter. Det gör vi genom att sätta säkerheten främst. Våra vakter har alltid hjälm, full varseldräkt och radio för kommunikation. För dom är det självklart att inte prata i mobil och att aldrig vända ryggen mot trafiken. De bär genomskinliga skyddsglasögon, för att alltid kunna ha ögonkontakt med trafikanterna. Att ha rätt utrustning och ta jobbet på allvar gör våra trafikvakter stolta över sitt jobb. Nässelgrundet Trafikvakt har cirka 60 trafikvakter och bland våra kunder finns bland annat E-Trafik, Uppländska Berg, Ramudden, Peab och Skanska.

Förutom att erbjuda trafikvakter vid vanliga avstängningar är vi specialiserade på avstängningar vid sprängning. Sådana uppdrag har vi till exempel vid Slussen och Bromma flygplats, vid bygget av Hangar 5. Vi anlitas även ofta vid stora evenemang som Stockholm Maraton. Nässelgrundet Trafikvakt är trots att vi är stora inom vår bransch ändå ett lokalt företag som känner sitt Stockholm väl. Vi har ingen växel utan

svarar direkt. Det gör att våra kunder alltid kan få tag på någon som kan lösa deras behov av trafikvakter. I moderbolaget Nässelgrundet AB ingår även Nässelgrundet Maskin som erbjuder de senaste miljöklassade maskinerna i samtliga storlekar med erfarna piloter. Nässelgrundet Anläggning AB tillhandahåller anläggningsarbetare och projektledare i region Stockholm/ Mälardalen.

.. NASSELGRUNDET TRAFIKVAKT


DAGENS INFRASTRUKTUR // VÄG & SÄKERHET

Vägmarkeringarna har en viktig uppgift för trafiksäkerheten. Bild: Gösta Löfström

BÄTTRE VÄGMARKERINGAR skulle rädda många liv Varje år målas vägmarkeringar för 300 miljoner kronor på de statliga vägarna i Sverige. Ändå är det bara 25 procent av de större vägarna som har godtagbar standard på markeringarna. Detta trots att dessa är säkerhetsmässigt avgörande både för fysiska förare och för den moderna navigationsteknik som finns i dagens bilar. AV GÖSTA LÖFSTRÖM

– I FÖRHÅLLANDE TILL antalet bilar och trafiken är det inga

STABILISERING PÅ LÅG NIVÅ

det gäller de förändringar och förbättringar som behövs när det gäller vägmarkeringar. – Vi har förståelse för att Trafikverket har sin resurstilldelning från politiken och måste prioritera utifrån den. Sannolikt skulle det behövas tre till fyra miljarder mer för det samlade vägunderhållet. – Dagens körfältsassistans bygger på kamerateknik, som registrerar sid- och mittlinjer och som mäter kontraster, men om det inte finns några synliga linjer för kameran att läsa av så fungerar inte systemet. Den nya tekniken måste få rätt förutsättningar att fungera och den mänskliga föraren behöver vägmarkeringarna. Om inte du kan se markeringarna så kan inte kamerorna göra det heller.

Enligt tillståndsmätningar som gjorts kring synbarhet lever endast 50 procent av vägarna upp till Trafikverkets krav i torrt tillstånd och till endast 25 procent i vått tillstånd, Och då är det bara vägar med fler än 2 000 fordon per dygn som undersökts. – Tillståndet har stabiliserat sig på en relativt låg nivå, säger Toni Ogemark som menar att vägmarkeringarna inte prioriteras, att anslagen för underhållet är otillräckliga. Hans organisation efterlyser större intresse, kompetens och framför allt resurser när

Skandinaviska Vägmarkeringsföreningen organiserar företag, organisationer och andra institutioner som är verksamma inom branschen. Föreningen har som mål att verka för den tekniskekonomiska utvecklingen av vägmarkeringar och den samlar också motsvarande krafter i Danmark och Norge. Toni Ogemark menar att ett grundproblem i Sverige är att

stora investeringar, säger Toni Ogemark, ordförande i Skandinaviska Vägmarkeringsföreningen, SVMF. Det är märkligt att man inte tittar på totalekonomin. Vad kostar till exempel en dödsolycka? En statlig utredning har konstaterat att vägmarkeringar har stor betydelse för att rädda liv. Exempelvis vid användandet av körfältsassistans som hjälper föraren att hålla fordonet inom körfältet. Men markeringarna är naturligtvis också viktiga för att föraren själv ska hitta rätt på vägbanan, inte minst i mörker och vått väglag. En bedömning är att fullgoda vägmarkeringar skulle kunna spara 30 liv per år i Sverige.

48

FÖRSTÄRKER OPINIONSARBETET


DAGENS INFRASTRUKTUR // VÄG & SÄKERHET

Ambitionen är att framtidssäkra de här frågorna bland politikerna och att ta hand om den befintliga infrastrukturen samt att ha ett utbyte med våra skandinaviska vänner. /Toni Ogemark, ordförande, Skandinaviska Vägmarkeringsföreningen, SVMF

olika instanser hanterar regelverk, utveckling och nyproduktion respektive underhållsarbete och att föreningen framför allt koordineras mot underhållssidan när den egentligen skulle behöva ta mer plats inom utvecklingsarbetet. För att intensifiera opinionsarbetet kring vägmarkeringarnas betydelse har SVMF i höst anställt Per-Erik Eriksson med uppgift att lyfta frågorna om ökad trafiksäkerhet och förutsättningar för framtidens självkörande fordon i Skandinavien. – Ambitionen är att framtidssäkra de här frågorna bland politikerna och att ta hand om den befintliga infrastrukturen samt att ha ett utbyte med våra skandinaviska vänner, säger Per-Erik Eriksson.

Sveriges smartaste farthinder har räddat liv i över 35 år! FLEXIBUMP fungerar suveränt på både grusväg och asfalt då det är mycket stabilt och följer alla ojämnheter i underlaget på ett imponerande vis. Passar bra in i alla trafikmiljöer och är byggd för långsiktig användning i vägsamfälligheter, vägarbetsområden samt räddningstjänst och offentliga miljöer som har problem med höga fordonshastigheter. Extremt hållbara och levereras med marknadens bästa garanti på 10 år. Monteras mycket enkelt, utan förborrning, gjutning eller annat krångel. Egen tillverkning i Sverige. Pris från 895 kr/st ex. moms. FLEXIBUMP AB Floragatan 3, 591 35 Motala www.flexibump.se

• TMA • Skyltning • Kabelgrävning www.rackessattarna.se

FARTHINDRET

PROTECTING PEOPLE

Kvalificerade bygg- och projektledningstjänster www.viapm.se

WE MAKE IT EASY

FORDONSVÅGAR UTVECKLADE FÖR MAXIMAL EFFEKTIVITET OCH NOGGRANNHET Vi är störst på den nordiska marknaden inom tung fordonsvägning. Vårt erbjudande inkluderar smarta vägningssystem, robusta vågar och en förstklassig serviceorganisation. Med en fordonsvåg från oss får ni säkerhet och kontroll över era in- och utleveranser, vilket ger hög effektivitet och lönsamhet. Kontakta oss för mer information 036-31 42 00, info@flintab.se

49


DAGENS INFRASTRUKTUR // VÄG & SÄKERHET

Svevia får Quality Innovation Award för sitt projekt ”Behovsstyrd hållbar väghållning”. Bild: Mattias Johansson

DIGITAL TEKNIK

kan effektivisera vinterväghållning Svevia har tilldelats Quality Innovation Award för sitt projekt ”Behovsstyrd hållbar väghållning”. Projektet visar hur man med modern digital teknik kan effektivisera och optimera vinterväghållning. Metoden minska avgasutsläpp och saltförbrukningen samtidigt som både trafiksäkerheten och arbetsmiljön blir bättre via förarstöd och automatisering. I MOTIVERINGEN TILL priset konstateras att snabba väderomslag, tidspress och höga kvalitetskrav gör vinterväghållning till

50

en utmaning, både för driftledningspersonal och maskinförare. Svevia har tillsammans med BM System utvecklat en teknik


DAGENS INFRASTRUKTUR // VÄG & SÄKERHET där digitaliseringen skapar nya möjligheter att effektivisera vinterdriften. Genom att sammanföra högupplösta vägväderprognoser med dataflöden från vägsensorer och uppkopplade fordon i ett beslutsstödsystem tas skräddarsydda åtgärder fram. Detta har potentialen att minska avgasutsläpp och saltförbrukningen, samtidigt som både trafiksäkerheten och arbetsmiljön ökar via förarstöd och automatisering. – Alla behöver ta ansvar i omställningen för en hållbar utveckling, det gäller inte minst för vägbranschen där Svevia ska leda utvecklingen. Vår övertygelse är att vi genom modern digital teknik kan effektivisera och optimera underhållet av Sveriges vintervägar. Projektet som drivits under många år är en långsiktigt hållbar lösning i form av minskad miljö- och klimatpåverkan, högre effektivitet, ökad trafiksäkerhet och bättre arbetsmiljö, säger Anders Gustafsson, vd och koncernchef för Svevia. Quality Innovation Award är ett samarrangemang mellan kvalitetsinstituten i flera länder och bakom utmärkelsen står idag kvalitetsfrämjande stiftelser i bland annat Sverige, Finland, Estland, Kina, Lettland, Litauen, Ryssland, Spanien, Tjeckien, Israel och Baskien. Målet är att utmärkelsen ska få ytterligare spridning. SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling svarar för den svenska representationen sedan 2011. SIQ:s partner i Sverige är Innovationsmyndigheten Vinnova. Som vinnare i den svenska Quality Innovation Award går Svevias projekt ”Behovstyrd hållbar väghållning” vidare till den internationella uttagningen för att tävla mot innovationer i andra länder.

HELHETSLÖSNINGAR INOM TRAFIKANORDNINGAR Road Rental hjälper till med allt från projektledning och arbetsplatsdispositioner inför ett vägarbete, upprättar TA-planer och övriga nödvändiga tillstånd. Vi utför etableringar och bedriver uthyrning av trafikanordningar. Besök oss på www.roadrental.se

Byt inte stolpar och master i onödan Roch-metoden ger optimal trafiksäkerhet och långsiktig ekonomi

Vi testar belysningsstolpar, trafiksignalstolpar, skyltstolpar och master med en unik och patenterad metod. För varje stolpe mäter vi stabilitet och hållfasthet. Vi identifierar vilka stolpar som är farliga och behöver bytas och vilka som kan stå kvar några år till. Med vår hjälp slipper ni byta ut stolpar i onödan och får en långsiktig, ekonomisk underhållsplan utan att kompromissa med trafiksäkerheten. Mer information hittar du på www.roch-services.se

51


DAGENS INFRASTRUKTUR // BRO

Den mest utsatta delen av betongbågen högtryckstvättas och impregneras som ett extra skydd. Bild: Proaccess

NYA SVINESUNDSBRON får tidig renovering

Trots att nya Svinesundsbron endast är 15 år gammal har den fått kraftiga rostangrepp på brons ståldelar. Stålbalksbron hänger i en båge av betong och även den har fått skador. Under fyra somrar renoveras nu brons slitna delar. Nya Svinesundsbron renoveras för att åtgärda rostangrepp och betongskador. Bild: Thomas Johansson

AV LARS-OLOF TANDBERG

– DET ÄR EGENTLIGEN alldeles för tidigt för en renovering. En så pass ny bro ska hålla betydligt längre. Vi vet inte vad det beror på. Tre teorier kan vara möjliga, att stålet inte var tillräckligt rengjort när det målades, att tidsbrist gjorde att det målades i fel väder eller att skadorna har uppstått på grund av snöröjning, säger Abbi Tehyrell som är projektledare på Trafikverket. Renoveringen av Nya Svinesundsbron sker sommartid under fyra år och projektet är nu halvvägs. Kantbalkar, räckesfötter och de hängare där linorna som bär upp bron är fästa, blästras och bättringsmålas. På mittenbågen repareras sprickor i betongen. Bron har fyra kantbalkar och en av dessa renoveras varje år. Balken blästras på ovansidan och 30 centimeter ner på kanten. Det är den del av balken som är mest utsatt för salt och smuts och de skador som orsakas vid snöplogning. När ytan har blästrats målas den.

INNOVATIV ARBETSSTÄLLNING För att komma åt monteras broräcket bort och i räckets fästen monteras en arbetsställning som hänger ner på sidan av balken.

52


DAGENS INFRASTRUKTUR // BRO Ställningen har tagits fram av Midroc Ställningar och testas för första gången på Nya Svinesundsbron. – Att vi kan använda broräckets infästningar för att sätta fast arbetsställningen gör att vi slipper ha motvikter på farbanan för att hindra ställningen att falla över kanten. Det har fungerat utmärkt och vi spar mycket plats och tid, konstaterar Thomas Johansson som är affärsområdeschef på Midroc Alucrom. För att komma åt balken och farbaneplåten fräses asfalten bort en meter in i farbanan. Sedan blästras och målas balken varefter en matta läggs om lott med den gamla mattan under farbanan. Ovanpå mattan läggs cirka fem centimeter ny asfalt. Slutligen monteras ställningen ner och räcket sätts tillbaks. Under arbetet är ställningen helt inklädd och allt material tas om hand. Blästringssanden sugs upp och läggs i säckar som körs till deponi. Vattnet filtreras via en markduk på ställningen.

BÄTTRINGSMÅLNING I renoveringen ingår även att göra bättringsmålning på brons undersida. Här används en underbrolift. Det är en stor kran monterad på en lastbil. Kranarmen går ner under bron och på den sitter en arbetsplattform. Kranen körs fram och tillbaks längs bron så att personalen på plattformen kan hitta alla svaga punkter. Dessa slipas och bättringsmålas. Bågen som bär upp stålbron har fått en del betongskador som lagas med hjälp av repteknik. Arbetarna hänger ner från bågen och åtgärdar skadorna. Är det mindre skador tvättas ytan och skadan spacklas med betonglagningsprodukter. Är det större skador bilas lösa delar bort och området tvättas för att få bort smuts och salter så att de inte tränger in i armeringen. Om det

behövs rostskyddsbehandlas armeringen innan lagningsbruket läggs på. Den del av bågen som är närmast körbanan ytbehandlas med impregnering. – Det är sex meter under och sex meter över körbanan, där stänk och sprut från trafiken påverkar betongen. Där vill Trafikverket ha ett extra skydd. Vi högtryckstvättar för att få en ren yta, väntar till det har torkat och hydrofoberar betongen så att den suger åt sig impregneringen, berättar Greger Andersson på Proaccess AB, som utför lagningen av betongskadorna på bågen. Under byggtiden måste två filer i varje riktning vara öppna för trafik vilket krävt en hel del planering. En extra krydda i det arbetet är att bron går mellan Sverige och Norge. Bron förvaltas av svenska Trafikverket men kostnaden delas lika mellan länderna. – Det gör att vi har två länders regelverk samt tull, polis och räddningstjänst att ta hänsyn till. Dessutom hållbarhet, kvalitet och praktiska lösningar. Vi har verkligen fått tänka till för att allt ska fungera. Vi planerade i tre år innan arbetet satte igång, säger Abbi Tehyrell.

FAKTA I KORTHET

Underhåll av Nya Svinesundsbron Tidplan: maj 2019–december 2022 Byggherre: Trafikverket Region Väst Generalentreprenör: Alucrom AB Kostnad: 72 Mkr

Vi kan konsten att ytbehandla! Med mer än 60 års erfarenhet vet vi vad vi pratar om. Midroc Alucrom är en av Sveriges främsta rostskyddsentreprenörer med verksamhet på flera platser i Sverige, Finland och Polen. Vår långa erfarenhet, kompetens, projektförmåga och i många fall produktionsmetoder leder till att vi kan erbjuda kostnadseffektiva ytbehandlingslösningar. Kärnverksamheten erbjuder blästring, rost- och brandskyddsmålning, sprutmetallisering och avancerad ytbehandling ute på fält, hos våra kunder samt på våra fasta målningsstationer. Kontakta oss: Säljare väst/väst - Martin Stenberg - 010 471 5856 Säljare syd – Thomas Malmros - 010 470 7332 Entreprenad – Thomas Johansson - 010 470 7375

www.alucrom.se

53


DAGENS INFRASTRUKTUR // DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV PROACCESS

REPARBETE ÖKAR SÄKERHETEN och minskar kostnaderna Att utföra arbete på hög höjd hängande i rep är betydligt säkrare än att använda ställningar. Dessutom är det snabbare och billigare eftersom man inte behöver vänta på att en ställning ska monteras. I Sverige har branschen för reptekniken ökat sin omsättning hundra gånger på de senaste tio åren. DET ÄR CIRKA 40 år sedan professionellt reparbete utvecklades som teknik. Det var på oljeplattformar man först såg fördelarna med att låta arbetarna utföra sitt jobb hängande i rep i stället för att använda krångliga ställningar eller kranar. Sedan tog sig tekniken vidare till tunga industrier och byggbranschen. – När vi startade 2010 omsatte repbranschen i Sverige fyra miljoner kronor. År 2018 hade omsättningen ökat till 400 miljoner. Och vi ser ingen minskning. Branschen fortsätter växa, både med antal företag och att företagen blir större, konstaterar Greger Andersson som är projektchef och en av grundarna på repföretaget ProAccess. Han berättar att det i början var lite trögt att etablera reptekniken i Sverige. Byggbranschen och industrin resonerade så att ”vi ska bygga ställning, det har vi alltid gjort”. HÖGA SÄKERHETSKRAV ProAccess tog då sikte på de stora industriföretagen eftersom den branschen har väldigt höga säkerhetskrav. Repbranschen följer egna internationella standarder som har högre säkerhetskrav än svensk lag. – Det var vårt säkerhetstänkande som tog oss in på industrierna. Sedan började kundernas inköpare och ekonomiavdelningar se fördelarna. De fick ökad säkerhet samtidigt som kostnaderna minskade.

54

Alla som arbetar på ProAccess har den internationella certifieringen SPRAT (Society of Professional Rope Access Technicians). Där ligger fokus bland annat på att ha säkra rutiner och rätt kunskap i repteamet, samt kvalitetssäkring av utrustning. – I början anställde vi människor som hade klättring som fritidsintresse. Nu anställer vi enbart yrkesfolk, som plåtslagare, snickare eller rostskyddsmålare. Då vet vi att dom har den utbildning och kunskap som behövs för arbetet. Sedan får de utbildning i repteknik inom företaget. Vi vidareutbildar dessutom all personal kontinuerligt, säger Greger Andersson.

REPEN KLARAR 4,4 TON Säkerhetstänkandet gäller för såväl reparbetarna som för deras verktyg och det material som behövs vid arbetet. En reparbetare hänger alltid i två rep. Huvudrepet kan bära en vikt på 2,2 ton. Det andra repet är en back-up som klarar samma vikt. – Du har alltså en säkerhet på 4,4 ton. Den säkerhetsnivån går aldrig att uppnå på en byggnadsställning eller i en skylift, påpekar Greger Andersson. När det gäller redskap och verktyg får reparbetaren max ha tio kilo hängande i sin säkerhetssele. Övriga redskap hissa upp i ett eget lyftrep. – Vi lyfter även upp det som ska monteras med rep. Det kan exempelvis vara rör, plattformar eller ventiler. Vi kan lyfta vikter


DAGENS INFRASTRUKTUR // DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV PROACCESS

upp till cirka ett ton utan problem. Är det tyngre brukar det vara lämpligare med en kran. För tre år sedan lyftes allt inom industrin med kranar, även om det bara vägde 20 kilo. Med tanke på att en kran kan ha en uppställningsavgift på 7 000 kronor förstår man att vår metod är väldigt kostnadseffektiv.

SNABB ACCESS Förutom säkerheten är snabb access en stor fördel med reptekniken. En beställare behöver inte vänta medan en ställning byggs. – Byggbranschen vill inte ha stillestånd och på en industri kan ett stopp i produktionen kosta flera hundra miljoner kronor. I 90 procent av våra uppdrag kan vi vara på plats inom en timme och börja rigga utrustning. Men reptekniken passar inte för alla arbeten. Om det är mycket jobb som ska utföras under lång tid eller om det är många yrkesgrupper inblandade kan det vara idé att bygga ställning, säger Greger Andersson. Proaccess utför de flesta typer av jobb som är ovanför marknivå. Inom tung industri är det exempelvis, rörmontage, rörmärkning och byte av packningar och ventiler. ProAccess är även det enda auktoriserade företaget i Sverige som utför rostskyddsmålning med repteknik.

IMPREGNERING AV BETONG Andra typer av jobb är reparation av betongskador och hydrofobering av betong. Det är en form av impregnering där en skyddande beläggning läggs utanpå en betongvägg eller en betongbro. Impregneringen hindrar betongytan att suga åt sig vatten, vilket minskar risken för frostsprängningar och korrosion i armeringen. – Än så länge är impregnering av betong relativt ovanligt i

Sverige. När vi lagar betongskador brukar vi föreslå för beställaren att även impregnera. Det är inte alla som nappar men det blir fler och fler, säger Greger Andersson. Broar har blivit lite av en specialitet för ProAccess. Bland annat har man varit med och målat om Höga Kustenbron och ett pågående projekt är reparation av betongskador på Nya Svinesundsbron. Dessutom utförs inspektioner av broar åt Trafikverket. – Vi inspekterar broar på ställen där man inte kommer åt med annan teknik. Mycket av det arbetet gick inte att utföra innan reptekniken introducerades. Sådana inspektioner kan göras med drönare, men dom kan bara se, inte känna och knacka och se om det sitter fast. Där är reptekniken till stor fördel.

KOMPLETT FÖRETAG Förutom att utföra arbeten med repteknik erbjuder ProAccess även utbildningar i repteknik och fallskydd. Företaget säljer även utrustning för alla typer av fallskyddsarbeten. – I och med att vi har de tre benen är vi ett komplett företag inom repteknik och fallskydd. Om vi gör ett jobb upptäcker kunden att vi har fallskyddsutbildning också. Och då behöver de köpa utrustning. På så sätt kan vi serva kunderna med allt de behöver, konstaterar Greger Andersson.

www.proaccess.se 55


DAGENS INFRASTRUKTUR // VÄG

Vid ombyggnaden av väg 97 anläggs tre nya trafikplatser. Bild: Trafikverket

VÄG 97 SÖDRA SUNDERBYN TILL SÄVAST BLIR MÖTESFRI Väg 97 mellan Södra Sunderbyn och Sävast byggs om till mötesfri väg för att öka säkerhet och framkomlighet. Vägen breddas och får mitträcken samt tre nya trafikplatser. Samtidigt byggs en parallellväg vid sidan av väg 97. När projektet står klart kommer hela sträckan mellan Luleå och Boden att vara mötesfri. AV LARS-OLOF TANDBERG

VÄG 97 MELLAN Luleå och Boden klassas av Trafikverket som en av landets mest trafikfarliga sträckor. En stor mängd arbetspendlare trafikerar vägen dagligen. Den är också en viktig utryckningsväg på grund av närheten till länssjukhuset i Sunderbyn. Därför är det angeläget att förbättra trafiksäkerheten. Den tolv kilometer långa sträckan mellan Södra Sunderbyn och Sävast breddas och görs om till mötesfri landsväg med omväxlande 2+1- och 2+2-väg.

56

– Från Luleå till sjukhuset i Sunderbyn är det tvåfiligt mot Sunderby sjukhus för att underlätta för ambulanstrafik. På den sträcka vi nu bygger om, från sjukhuset i riktning mot Sävast är det växlande en- och tvåfiligt, säger Patrik Wihlzon projektledare på Trafikverket Nord.

TRAFIKERAD BYGGPLATS Tre nya trafikplatser byggs vid Norra Sunderbyn, Sävastnäs och Sävastön. Längs sträckan finns ett 70-tal direktutfarter till väg 97.


DAGENS INFRASTRUKTUR // VÄG

Det är Sveriges första prefabricerade valvbågebro. Vi gjuter en bottenplatta på plats som prefabelementen monteras på. Det spar dels byggtid, dels underlättar prefab när arbetet ska utföras vintertid. /Carl Andersson, projektchef, GRK Infra

projektledare på Trafikverket Nord. Det görs dels genom att tillfälliga breddningar vid sidan av vägen eller genom att leda om trafiken en kortare sträcka på det nya parallellvägnätet Den befintliga vägen är 13 meter bred. Där det ska bli 2+1 behövs inge breddning men där det ska bli 2+2 breddas vägen cirka tre meter. – Vi schaktar och fyller där det ska breddas och förlänger eller byter vägtrummor. Dessutom bygger vi bullervallar och bullerstaket. Nytt viltstängsel ska upp och det blir 500 nya belysningsstolpar, säger Carl Andersson som är projektchef hos totalentreprenören GRK Infra. Inför bygget av trafikplatserna vid Norra Sunderbyn och Sävastön har cirka 200 000 kubikmeter schaktats. De massorna har delvis körts till trafikplatsen vid Sävastnäs. Där var man tvungen att fylla ut en gammal naturtäkt med 140 000 kubikmeter för att komma i rätt nivå.

DEPONI FÖR SULFIDJORD

Eftersom dessa ska stängas byggs ett parallellt vägnät längs hela sträckan så att det går att ta sig till någon av trafikplatserna. Väg 97 är öppen för trafik under hela byggtiden. Kravet är att ett körfält i varje riktning alltid ska vara öppet. – Det är största risken i projektet. Vägen är ett pendlingsstråk mellan Luleå och Boden och det passerar cirka 10 000 fordon per dygn. Målet är att trafiken ska flyta. Vi vill undvika trafikvakter, signaler eller köbildning. Därför jobbar vi med tillfälliga omledningar när vi måste komma åt hela vägen, säger Patrik Wihlzon

CON/SPAN – modulbro i betong från Viacon

Schaktmassorna innehåller en del sulfidjord. Dessa tippas och täcks över i en deponi som byggts i en gammal vattenfylld lertäkt. Om sulfidmineralen i jorden exponeras för syre oxiderar den och bildar sulfat, som är skadligt för miljön. Då sulfidjorden tippas i vatten hindras den från att reagera med syre. Deponins sidor har klätts med EPDM-duk, en gummiduk som ska skydda mot urlakning. Under väg 97 byggs tre rörbroar för det rörliga friluftslivet. Där ska skotrar, skidåkare och hundspann kunna passera på ett säkert sätt. Det är även tänkt att mindre vilt ska kunna ta sig igenom passagerna. En passage för gående och cyklister byggs på en valvbågebro över väg 97. – Det är Sveriges första prefabricerade valvbågebro. Vi gjuter en bottenplatta på plats som prefabelementen monteras på. Det spar dels byggtid, dels underlättar prefab när arbetet ska utföras vintertid, berättar Carl Andersson.

FAKTA I KORTHET

Ombyggnad av väg 97 Södra Sunderbyn-Sävast Tidplan: mars 2020–september 2022 Byggherre: Trafikverket Regin Nord Totalentreprenör: GRK Infra AB Kostnad: 460 Mkr

Geotextilier Geonät och asfaltarmering Geomembraner

Vi skapar säkra lösningar

- till bygg- och anläggningsarbete och för anläggningskonstruktioner

HaTelit® asfaltarmeringsnet Tel: 0771 48 90 00 www.byggros.com

57


INFRAMARKNAD

ENERGYTENDER dubbelmantlade ADR dieseltankar

MASKINER TILLBEHÖR ENTREPRENAD

tners oss servicepar Vi har skaffat du t at r Luleå fö i Järfälla och e. ic rv se l til ska ha närmre

Älvestad-Tanken AB:s EnergyTender dubbelmantlade ADR ståltankar med volymer från 500 till 3 000 liter är det idealiska alternativet för transport och distribution av Diesel, HVO & RME, ut till arbetsplatser.

NÅGRA FÖRDELAR

• Kraftfull konstruktion och genomtänkt design • ADR godkänd • Lyftmöjligheter med gafflar och lyftkätting • Galvaniserat lock/ överdel – vilket sparar på tankens utseende • Tankarna kan beställas i valfri RAL-kulör – UTAN kostnad. • EnergyTender kan utrustas med rostfri tank för AdBlue Älvestad-Tanken AB har lång erfarenhet och ett av Sveriges erbjuder ett av Sveriges största sortiment av olja- och största sortiment av stationäraVifettavskiljare och transportabla dieseltankar tillverkade i polyeten, glasfiber & betong. Kontakta oss för vägledning till ert projekt. i volymer 200-9 000 liter. Vi levererar nu också markrännor för montering

i tvätthallar/verkstäder, parkeringar och vägar. Välkommen att kontakta oss för vägledning och priser! www.infrapipe.se www.alvestadtanken.se 013-39 30 90

INFRAPIPE AB är systerbolag till Älvestad-Tanken AB

www.infrapipe.se • www.alvestadtanken.se • 013-39 30 90

58

Vi servar, reparerar och säljer nya och begagnade hammare utan mellanhänder i hela Sverige med över 35-års erfarenhet. www.hammarsservice.se / info@hammarservice.se / 0706 - 333 526


Vill du annonsera här? Kontakta Christer Nilsson, 070-746 21 22, christer.nilsson@storkom.se

SMC HAMMARE! ! a n r e t s in v ig s l il t å l s t t a lt e Så enk

Sadelmakarvägen 11B · 146 33 · Tullinge 08-647 04 03 · info@demolering.se


INFRAMARKNAD Vi har egen tillverkning,Vireparation och service reparation av har egen tillverkning, och service av MASKINER TILLBEHÖR ENTREPRENAD

Vi har Vi egen har tillverkning, Vi egen har tillverkning, egen reparation tillverkning, reparation och reparation service och service av och service av av Lyftmagneter och Metallseparatorer Lyftmagneter och Metallseparatorer Vi har egen tillverkning, reparation och service av Lyftmagneter Lyftmagneter Lyftmagneter och och Metallseparatorer Metallseparatorer och Metallseparatorer Lyftmagneter och Metallseparatorer

Magnetseparator MS1000S1200 Virvelströmsseparator MagnetGrip MagnetseparatorVS1000 MS1000S1200 Virvelströmsseparator VS1000 MagnetGrip Separering av järn Separering av alu, koppar,av zink… Sortering av byggavfall Separering järn Separering av alu, koppar, zink… Sortering av byggavfall MagnetGrip - Sortering av byggavfall Virvelströmsseparator VS1000 Magnetseparator MS1000S1200 ”The sky is the MagnetGrip limit” ”The sky is the limit” Magnetseparator Magnetseparator MS1000S1200 MS1000S1200 Virvelströmsseparator MS1000S1200 Virvelströmsseparator VS1000 MagnetGrip”The MagnetGrip sky is the limit” Separering VS1000 avVirvelströmsseparator alu, koppar,VS1000 zink… Separering av järn Magnetseparator Separering av Separering järn av Separering järnSeparering av järnav Separering alu, koppar, av Separering alu, zink… koppar, av alu, zink… Sortering koppar, zink… avSortering byggavfall avSortering byggavfall av byggavfall ”The sky is the ”The limit” sky is the ”The limit” sky is the limit”

www.elmek.nu www.elmek.nu www.elmek.nu Tel.Tel: +46 (0) 476 15005 +46 (0)476 15005 Tel: +46 (0)476 15005 www.elmek.nu www.elmek.nu www.elmek.nu Tel: +46 (0)476 Tel: +46 15005 (0)476 Tel: +46 15005 (0)476 15005

Ett tryggt val. Vi levererar och monterar allt från villastängsel till komplexa lösningar för stora industrier. Vårt ansvar börjar vid första spadtaget och slutar när allt är på plats. Med hjälp av våra egna anställda montörer och vår egna maskinpark kan vi garantera hög kvalitet med ett effektivt och modernt arbetssätt på utförda uppdrag. S TÄ N G S E L

60

GRINDAR

BOMMAR

BOLLPLANER

SERVICE

www.upplandsstangsel.se

info@upplandsstangsel.se

facebook.se/upplandsstangsel

instagram.com/upplandsstangsel


Vill du annonsera här? Kontakta Christer Nilsson, 070-746 21 22, christer.nilsson@storkom.se

Maskintrailer Stående från 200 till 300 liter

300, 400, 650 liter

”Bymack”

Dunkställ

2 fack ADR-Tankar från 200 till 3000 liter

Tankar för alla behov

Depåtank

Tank för skåpbilar!

Lågbyggda från 200 till 300 liter

Karlstadsvägen 15 • 682 33 FILIPSTAD Tel: 0590-152 90 • info@wikers.se

www.wikers.se

Skördarmattor

Lillevrå Såg AB www.lillevra.se

Helsjövägen 264 439 64 Frillesås

Tel 0340-65 22 00 Fax 0340-65 23 91

SORTERAREN MSILORJTÖEVRÄINNLGIG!

Mycket kraftig konstruktion!

www.lst-ab.se

Telefon: 0660-37 52 96 Mobil: 070-362 65 08 E-post: info@lst-ab.se

61


INFRAMARKNAD

MASKINER TILLBEHÖR ENTREPRENAD

MINIGRÄVARE

MINIGRÄVARE MINIGRÄVARE MINIGRÄVARE MINIGRÄVARE MINIGRÄVARE MINIGRÄVARE MINIGRÄVARE

VBANDGRÄVARE VBANDGRÄVARE VBANDGRÄVARE VBANDGRÄVARE VBANDGRÄVARE VBANDGRÄVARE VBANDGRÄVARE VBANDGRÄVARE

GENERALAGENT FÖR MANITOU I SVERIGE

SPECIALMASKINER SPECIALMASKINER SPECIALMASKINER SPECIALMASKINER SPECIALMASKINER SPECIALMASKINER SPECIALMASKINER SPECIALMASKINER

HJULGRÄVARE

HJULGRÄVARE HJULGRÄVARE HJULGRÄVARE HJULGRÄVARE HJULGRÄVARE HJULGRÄVARE HJULGRÄVARE

HJULLASTARE HJULLASTARE HJULLASTARE HJULLASTARE HJULLASTARE HJULLASTARE HJULLASTARE HJULLASTARE

GIGANTER GIGANTER GIGANTER GIGANTER GIGANTER GIGANTER GIGANTER GIGANTER

INGA KOMPROMISSER INGA INGA KOMPROMISSER KOMPROMISSER INGA KOMPROMISSER INGA INGA KOMPROMISSER KOMPROMISSER INGA INGA KOMPROMISSER KOMPROMISSER

Hitta återförsäljare på

www.scantruck.se

- rätt maskin, rätt utrustad | www.delvator.se rätt - rätt rätt maskin, rätt utrustad rätt utrustad || www.delvator.se | www.delvator.se www.delvator.se - --rätt rätt utrustad | |www.delvator.se rätt maskin, -maskin, maskin, maskin, rätt utrustad rätt utrustad www.delvator.se - rätt maskin, - rätt maskin, rätt utrustad rätt utrustad | www.delvator.se | www.delvator.se

Scantruck är generalagent för Manitou, SENNEBOGEN kranar, GMG, PB Platforms och Platform Basket (i Sverige).

M AX I M A LT G R E P P F Ö R

TRAKTOR / LASTMASKIN / TRUCK / ATV / MOTOCROSS / ENDURO / SKOTER / SKOR

SKRUVDUBB FÖR SJÄLVMONTAGE // MADE IN SWEDEN

HITTA RÄTT SKRUVDUBB FÖR DITT FORDON PÅ www.

.se

MaxiGrip AB • Plogvägen 3 Grästorp • 0514 65 90 90 62


Vill du annonsera här? Kontakta Christer Nilsson, 070-746 21 22, christer.nilsson@storkom.se

Proffsen långsiktigt och använderProffsen Proffsen planerar långsiktigt och använder Proffsen Proffsen Proffsenplanerar planerar planerar planerarlångsiktigt långsiktigt långsiktigtoch och och använder använder använder Proffsen Proffsenplanerar planerar planerarlångsiktigt långsiktigt långsiktigtoch och ochanvänder använder använder rejäla Redskaparna! rejälaredskap redskap från från Redskaparna!

rejälaredskap redskapfrån frånRedskaparna! Redskaparna! rejäla rejäla redskap från Redskaparna!

Proffsen planerar långsiktigt och använder rejäla redskap från Redskaparna! rejälaredskap redskapfrån frånRedskaparna! Redskaparna! rejäla rejäla redskap från Redskaparna!

rejäla rejäla rejälaredskap redskap redskapfrån från frånRedskaparna! Redskaparna! Redskaparna!

Proffsen Proffsen Proffsenplanerar planerar planerar långsiktigt långsiktigt långsiktigt och och och använder använder använder Proffsen Proffsen Proffsen planerar planerar planerarlångsiktigt långsiktigt långsiktigt och och ochanvänder använder använderSSSS Mek Sandspridarskopa Hydr Sandspridarskopa Breddningsvinge Sandspridarskopa Sandspridarskopa Sandspridarskopa SS SS SS Sandspridarskopa Sandspridarskopa Sandspridarskopa SSSandspridarskopa Breddningsvinge Breddningsvinge Breddningsvinge Sandspridarskopa Sandspridarskopa Sandspridarskopa SS SS SS Breddningsvinge Breddningsvinge Breddningsvinge Sandspridarskopa Sandspridarskopa SS SS SS 2,1, 2,1, 2,1, mek, mek, mek, frfr1.000-3.900 fr1.000-3.900 1.000-3.900 litlitlit2,1, Frontmonterad Frontmonterad Frontmonterad vinge vinge för för 2,1, 2,1, hydr, hydr, hydr, frfr400-3.900 fr400-3.900 400-3.900 litlitlit rejäla rejäla rejäla redskap redskap redskapvinge från från frånförRedskaparna! Redskaparna! Redskaparna!

4004600 L Frontmonterad vinge för 1000-4600 L1.000-3.900 2,1, 2,1, mek, mek, mek, frfr1.000-3.900 fr1.000-3.900 litlitlit Frontmonterad Frontmonterad Frontmonterad vinge vinge för för för 2,1, 2,1, 2,1, 2,1, hydr, hydr, hydr, frfr400-3.900 fr400-3.900 400-3.900 litlitlit vallskärning vallskärning vallskärning vallskärning ooosnödikning osnödikning snödikning snödikning

vallskärning vallskärning vallskärning o osnödikning osnödikning snödikning

k Mek SandspridarskopaSS Hydr Sandspridarskopa Sandspridarskopa Sandspridarskopa Sandspridarskopa SS SS SSSandspridarskopa Sandspridarskopa Sandspridarskopa Sandspridarskopa SS SS SSSandspridarskopa Sandspridarskopa Sandspridarskopa SS SS Breddningsvinge Breddningsvinge Breddningsvinge Sandspridarskopa Sandspridarskopa SS SS SS 4004600 L Frontmonterad vinge för 1000-4600 L1.000-3.900 2,1, 2,1, mek, mek, mek, frfr1.000-3.900 fr1.000-3.900 litlitlit 2,1, 2,1, mek, mek, mek, frfr1.000-3.900 fr1.000-3.900 1.000-3.900 litlitlit2,1, Frontmonterad Frontmonterad Frontmonterad vinge vinge för för för 2,1, 2,1, 2,1, 2,1, hydr, hydr, hydr, frfr400-3.900 fr400-3.900 400-3.900 litlitlit Frontmonterad Frontmonterad Frontmonterad vinge vinge vinge för för för 2,1, 2,1, 2,1, hydr, hydr, hydr, frfr400-3.900 fr400-3.900 400-3.900 litlitlit vallskärning vallskärning vallskärning vallskärning ooosnödikning osnödikning snödikning snödikning vallskärning vallskärning vallskärning o osnödikning osnödikning snödikning

Breddningsvinge Breddningsvinge Breddningsvinge Breddningsvinge

Pallgafflar Pallgafflar Pallgafflar för för för större större större o ooo Flisrakor Flisrakor Flisrakor finns finns finns med med med rakt rakt rakt Planeringsskopor Planeringsskopor Planeringsskopor Pallgafflar Pallgafflar Pallgafflar för för för större större större o oo Flisrakor Flisrakor Flisrakor finns finns finns med med med rakt rakt raktPlaneringsskopor Planeringsskopor Planeringsskopor Pallgafflar för större Flisrakor finns med rakt Planeringsskopor Med Med lång lång lång botten botten botten o olåg olåg låg rygg rygg rygg mindre Med Med Med lång lång lång botten botten botten o olåg olåg låg rygg rygg rygg mindre mindre mindre maskiner, maskiner, maskiner, eller eller eller välvt välvt välvt blad blad blad o omed omed med Med mindre mindre maskiner, maskiner, maskiner, eller eller eller välvt välvt välvt blad blad blad o omed omed med Med lång botten o låg rygg mindre maskiner, eller välvt blad o med k för för fina fina fina planeringsjobb planeringsjobb planeringsjobb för för fina fina fina planeringsjobb planeringsjobb planeringsjobb frfr1,6-25 fr1,6-25 1,6-25 ton ton ton olika olika olika längder längder längder påpåpå bommen bommen bommenför frfr1,6-25 fr1,6-25 1,6-25 ton ton ton olika olika olika längder längder längder påpå på bommen bommen bommenför olika längder på bommen för fina planeringsjobb

fr 1,6-25 ton

Pallgafflar Pallgafflar Pallgafflar för för för större större större o ooo Flisrakor Flisrakor Flisrakor finns finns finns med med med rakt rakt rakt Planeringsskopor Planeringsskopor Planeringsskopor Pallgafflar Pallgafflar Pallgafflar för för för större större större o oo Flisrakor Flisrakor Flisrakor finns finns finns med med med rakt rakt raktPlaneringsskopor Planeringsskopor Planeringsskopor Pallgafflar för större Flisrakor finns med rakt Planeringsskopor Med Med lång lång lång botten botten botten o olåg olåg låg rygg rygg rygg mindre Med Med Med lång lång lång botten botten botten o olåg olåg låg rygg rygg rygg mindre mindre mindre maskiner, maskiner, maskiner, eller eller eller välvt välvt välvt blad blad blad o omed omed med Med mindre mindre maskiner, maskiner, maskiner, eller eller eller välvt välvt välvt blad blad blad o omed omed med Med lång botten o låg rygg mindre maskiner, eller välvt blad o med för för fina fina fina planeringsjobb planeringsjobb planeringsjobb för för fina fina fina planeringsjobb planeringsjobb planeringsjobb frfr1,6-25 fr1,6-25 1,6-25 ton ton ton olika olika olika längder längder längder påpåpå bommen bommen bommenför frfr1,6-25 fr1,6-25 1,6-25 ton ton ton olika olika olika längder längder längder påpå på bommen bommen bommenför olika längder på bommen för fina planeringsjobb

fr 1,6-25 ton

3 33 Flisskopor Flisskopor Flisskopor frfr3-16 fr3-16 3-16 mm m Gripskopa Gripskopa Gripskopa för för för t ex t texex risrisris o oo Vikplogar Vikplogar Vikplogar Isrivare rivningsvirke rivningsvirkeför t ex ris oFrån Flisskopor fr 3-16 m3 rivningsvirke Gripskopa Från Från 2,4 2,4 2,4 - -4,0 -4,0 4,0 mmm Vikplogar

R RRR

3,0 – 3,7 3 3Från 3 Från 2,4 Flisskopor Flisskopor Flisskopor frfr3-16 fr3-16 3-16 mm mrivningsvirke Gripskopa Gripskopa Gripskopa för för för tm ex t texex risrisris o oo Vikplogar Vikplogar Vikplogar Isrivare rivningsvirke rivningsvirkeför t ex ris oFrån Flisskopor fr 3-16 m3 rivningsvirke Gripskopa Från Från 2,4 2,4 2,4 - -4,0 -4,0 4,0 mmm Vikplogar

Redskaparna Redskaparna Redskaparna

Redskaparna rivningsvirke Från 3,0 – 3,7 m

3 33 Flisskopor Flisskopor Flisskopor frfr3-16 fr3-16 3-16 mm m Gripskopa Gripskopa Gripskopa för för för t ex t tex ex risris ris o oo Vikplogar Vikplogar Vikplogar

R R RR

3 33 - 4,0 mFlisskopor Flisskopor Flisskopor frfr3-16 fr3-16 3-16 mm m

Från 2,4 - 4,0 m

Redskaparna Redskaparna Redskaparna Sockenvägen Sockenvägen Sockenvägen 31, 31, 31, 826 826 826 61 61 61 Söderala Söderala Söderala

Redskaparna

Sockenvägen Sockenvägen Sockenvägen 31, 31, 31, 826 826 826 61 61 61 Söderala Söderala Söderala Sockenvägen 31, 826 61 Söderala Tel Tel Tel 0270-28 0270-28 0270-28 73 73 73 50 50 50 Sockenvägen 31, 826 61 Söderala Tel Tel Tel0270-28 0270-28 0270-28 73 73 73 50 50 50

Bengt Bengt Bengt Jansson Jansson Jansson 070-516 070-516 070-516 38 38 38 33 33 33 Tel 0270-28 7350 50 Bengt Bengt Bengt Jansson Jansson Jansson 070-516 070-516 070-516 38 38 38 33 33 33 Tel 0270-28 73

rivningsvirke rivningsvirke rivningsvirke

Från Från Från 2,4 2,4 2,4 - -4,0 -4,0 4,0 mmm

Redskaparna Redskaparna Redskaparna

Gripskopa Gripskopa Gripskopa för för för t ex t tex ex risris ris o oo Vikplogar Vikplogar Vikplogar

rivningsvirke rivningsvirke rivningsvirke

Från Från Från 2,4 2,4 2,4 - -4,0 -4,0 4,0 mmm

Redskaparna Redskaparna Redskaparna Sockenvägen Sockenvägen Sockenvägen31, 31, 31,826 826 82661 61 61Söderala Söderala Söderala

Tel Tel Tel0270-28 0270-28 0270-2873 73 7350 50 50

Sockenvägen Sockenvägen Sockenvägen31, 31, 31,826 826 82661 61 61Söderala Söderala Söderala

Tel Tel Tel0270-28 0270-28 0270-2873 73 7350 50 50 Bengt Bengt Bengt Jansson Jansson Jansson070-516 070-516 070-51638 38 3833 33 33 Bengt Bengt BengtJansson Jansson Jansson070-516 070-516 070-516 38 38 3833 33 33

Redskap Redskap Redskap för för för entreprenadmaskiner: entreprenadmaskiner: entreprenadmaskiner: www.redskaparna.se www.redskaparna.se www.redskaparna.se Redskap Redskap Redskapför för förentreprenadmaskiner: entreprenadmaskiner: entreprenadmaskiner: www.redskaparna.se www.redskaparna.se www.redskaparna.se www.redskaparna.se Redskap Redskap Redskap för för för entreprenadmaskiner: entreprenadmaskiner: entreprenadmaskiner: www.redskaparna.se www.redskaparna.se www.redskaparna.se Redskap Redskap Redskapför för förentreprenadmaskiner: entreprenadmaskiner: entreprenadmaskiner: www.redskaparna.se www.redskaparna.se Bengt Jansson 070-516 38 33 Bengt Jansson 070-516 38 33

för entreprenadmaskiner: www.redskaparna.se RedskapRedskap för entreprenadmaskiner: www.redskaparna.se

Sortering och återvinning har många fördelar Ring för mer information eller gå in på www.rehnmans.se

REHNMAN Blommenhovsvägen 26, Nyköping

Telefon: 0155-21 31 55

En slitstark harpa för sortering av sprängsten, kullersten, rivmassor Valfri spaltöppning

E-post: mikael.nordin@rehnmans.se Mikael Nordin 070-545 84 20

Vi köper och hämtar

MASKINER FÖR Sökbar DEMONTERING hemsida

Just nu demonteras Huddig 1060

www.tktraktord

elar.se

 Begagnade

reservdelar

Demontering av traktorer och entreprenadmaskiner. Vi har även stort lager av nya delar.

 Maskin-

transporter TK:s Begagnade Traktordelar AB • Vimarka Humpen 3, Linköping Tel. 013 - 35 73 00 • Info@tktraktordelar.se • www.tktraktordelar.se

Transporter av maskiner av alla slag, även husmoduler och liknande. Transporter över hela landet.

63


VÄGUNDERHÅLL FÖR NORDISKA VÄGAR! www.ystamaskiner.se Rikstäckande Återförsäljarnätverk

VÄGSLADDAR YSTA YVP 120 – YVS 240 Vägsladdar med robust galvaniserad konstruktion! Finns i arbetsbredder mellan 1,2 m och 2,4 m. Modeller finns för ATV, kompakttraktorer & lantbrukstraktorer. Vägsladdarna är utrustade tandade skär och kraftiga hjulupphängningar.

YVP 120 T 386:- / mån*

YVS 240 1688:- / mån*

SOPVALSAR YSTA SV 130 - 350 För vägunderhåll, industriområden & parkeringar! Sopvals Ysta har ett stort utbud av olika modeller, storlekar och med eller utan uppsamlingsbox för att möta just era behov. Finns i arbetsbredder mellan 1,3 m och 3,5 m och kan monteras på redskapsbärare, traktor, lastmaskin eller grävmaskin.

SV-130 368:- / mån*

SV-300 1372:- / mån*

SOPBORSTAR YSTA YB 150 - 245 Sopborste för hjullastare, grävmaskin och traktor! En mångsidig sopborste som sopar skräp, glas, sand, jord, snö, vatten, spannmål m.m. Har många olika användningsområden såsom gårdsplaner, industribyggnader, lagerlokaler, återvinningsstationer, parkeringar, grävarbeten m.m.

YB 150 349:- / mån*

YB 245 509:- / mån*

SOPSKOPOR YSTA SS 130 - 300 Kan köras både framåt och bakåt under sopning! Sopskoporna kan köras antingen framåt eller bakåt vid sopning. Utmärkt för industriområden, parkeringar & trottoarer. Alla sopskopor är blästrade, grundlackerade och pulverlackerade.

SS-155 755:- / mån*

SS-300 1688:- / mån*

* Prisexempel är baserade på 60 månader 10% restvärde, exklusive moms i grundutförande. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

Erfarenhet sedan 1853

Ring nu! 0411-139 50

www.ystamaskiner.se


SNÖRÖJNING FÖR TUFFT NORDISKT KLIMAT! www.ystamaskiner.se

VIKPLOGAR YSTA SSVL 17 - 40 Vikplogar för fastighetsägare, entreprenörer, kommuner för snöröjning! Finns i arbetsbredder mellan 1,7 m och 4 m och kan utrustas för att passa olika hjullastare och traktorer. Snöplogen kan ställas in i 5 olika arbetspositioner; Y-/V-läge, diagonalt höger/vänster samt rakt.

SSVL-25 699:- / mån*

SANDSPRIDARE YSTA SP 4000 - 9000

Anpassar spridnings mängd efter hastighet!

Bogserad sandspridare Ysta för stora ytor!

Kameraövervakad utmatarvals!

Sprider sand, salt & stenflis på stora ytor & långa avstånd. Hydrauliskt justerbart fjädrat drag med ackumulatorer. Hydrauliska bromsar, mekanisk handbroms, LED belysning och manöverbox.

SP-4000 3439:- / mån*

SSVL-32 1160:- / mån*

SP-9000 3783:- / mån*

DIAGONALPLOGAR YSTA SSV 15-40 Till lastare och traktorer för enkel snöröjning! Finns i arbetsbredder mellan 1,5 m och 4 m och kan med utrustas med redskapsfästen med flytläge för att passa olika lastare. Har fjäderbelastade klaffar och hydraulisk vinkling. Alla modeller är blästrade, grundlackerade & pulverlackerade.

SSV-25 632:- / mån*

SSV-37 999:- / mån*

SANDSPRIDARE YSTA SP 400 - 2000 För effektiv halkbekämpning! För spridning av sand, salt och stenflis. Kraftig utmatarvals med hastighetsreglering. Blästrad, grundlackerad & pulverlackerad. Perfekt för vägar, parkeringar, gång- & cykelbanor. Kan utrustas med fäste för lastare alternativt självlastande 3-punktsfäste för traktor.

SP-400 556:- / mån*

SP-2000 649:- / mån*

* Prisexempel är baserade på 60 månader 10% restvärde, exklusive moms i grundutförande. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

Erfarenhet sedan 1853

Ring nu! 0411-139 50

www.ystamaskiner.se

65


INFRAMARKNAD

66

MASKINER TILLBEHÖR ENTREPRENAD


Vill du annonsera här? Kontakta Christer Nilsson, 070-746 21 22, christer.nilsson@storkom.se ®

A6-type

V-290

Fördelar med Saltvikplogen® -

När kvalitet och totalekonomi gäller

FDH-type

Låga drifts- och underhållskostnader Unika skrap- och kastegenskaper Lätt att arbeta med Mycket stabil på vägen Rensar kanterna och flyttar snön bort från vägen F-280

100% norskproducerat

Vi har lager

för slitdelar

Kontakt: Ole Saltvik Telefon 769 52 800 | Mobil: 917 84 184 firmapost@saltvik.as | www.saltvik.as

Ny katalog på hemsidan


INFRAMARKNAD

MASKINER TILLBEHÖR ENTREPRENAD

Vi har redskap för alla dina behov!

Finsktillverkade kvalitetsredskap och tillbehör för hjullastare, grävmaskiner, traktorer m.m.

Vikplogar

&

Multiskopor 1,8 - 6 m3

Vikplogar Sandspridarskopa 3 2,2 1,0- -4,0 6mm

Högtippande skopor

Djupgrävskopor

Slänt/Planskopor

Profilskopor

Grus-jordskopor

Kombiskopa planering-profil

Energiträdklipp Energiträdaggregat

Tommy Larsson Tel 070-664 69 53

Klaffblad

Diagonalblad 2,4 - 4,5 m

Sandvagnar 2,2 - 8,0 m3

Hos oss är priserna konkurrenskraftiga!

www.nordiskforsaljning.se

ZUGOL Miljöskyddsmedel

Ett miljövänligt barkgranulat för absorption av oljespill och andra kemikalier. Ett miljövänligt barkgranulat för absorption ZUGOL är tillverkat furubark, ren förnyelsebar avav oljespill ochenandra kemikalier.naturprodukt från svåra svenska skogar, utan tillsatser av kemiska ämnen ZUGOL är tillverkat av furubark, en ren förnyelsebar naturprodukt från svåra svenska skogar, utan tillsatser av kemiska ämnen

ZUGOL AB Svensk Barkindustri Österå 145, SE-791 91 Falun, SWEDEN, Tel: +46-23-300 69, Fax: +46-23-301 92, info@zugol.com www.zugol.com

ZUGOL AB Svensk Barkindustri

68

Österå 145, SE-791 91 Falun, SWEDEN

Tel: +46-23-300 69, Fax: +46-23-301 92, E-mail: info@zugol.com

www.zugol.com


©Niotre Marketing AB 2018

© Produktion: Niotre Marketing AB 2018

Vill du annonsera här? Kontakta Christer Nilsson, 070-746 21 22, christer.nilsson@storkom.se

En stor stark

P

! e k r i av

Prim

- behöver fast mark!

Stockmattor • Prima virke • Längre livslängd • Standardlängder: 4.6, 5.6 & 6m*• Med eller utan urtag • Monteras med 25mm kamjärn • Leverans inom 24h

SteiWood * Kan även fås i specialanpassade längder

TRÄPRODUKTER & STOCKMATTOR

Telefon Rolf: 0708-96 41 08 • Mail: order@steiwood.se • www.steiwood.se 69


INFRAMARKNAD

70

MASKINER TILLBEHÖR ENTREPRENAD


Vill du annonsera här? Kontakta Christer Nilsson, 070-746 21 22, christer.nilsson@storkom.se

STOCSKTOMCA RNÄGN KT MT ATOTR ORoocch h SSPP RÄ MG ATM TOART! TOR! Egen tEilglevnetrilklvneriknngin•g •FFöörrssäälljnjn inignogchoucth hyu rntih ngyrning Även egen ning av Äventillevgerekn ttor. av ma g n ä r sp tillverkniSnngabba attor. leveranser! sprängm

Gummiklädda stockmattor - upp G tilu l mmiklädda 3 gånger längreslitvoslcäknm gda ! ttor - upp till

3 gånger längre livslängd!

Vi tillverkar Snabba även oklädda everanser! l Vi tillverstkoackrmattor!

även oklädda stockmattor!

Tranås 12 mil Västervik 10 mil

Jönköping 12 mil

Tillverkas i Virserum - Snabba leveranser över hela landet!

Oskarshamn VIRSERUMT6 ra,5nmåisl

12 mil

Värnamo 12 mil

Västervik 10 mil

JöVänxkjöö7p,5inmgil Ljungby 13 mil 12 miKlalmar 10 mil

Tillverkas i Virserum - Snabba leveranser över hela laVnirdseerut!m - centralt i Småland!

Oskarshamn VIRSERUM 6,5 mil

Nordenväg AB • Fåglebo 106 • 570 75 Fågelfors Försäljning: Michael Thorn 070-215 04 11 • VD: Lars-Johan Johansson 070-536 14 23 Värnamo 12 mil nordenvag@virserum.com • www.nordenvag.se

Växjö 7,5 mil Ljungby 13 mil Kalmar 10 mil

Virserum - centralt i Småland! Nordenväg AB • Fåglebo 106 • 570 75 Fågelfors Försäljning: Michael Thorn 070-215 04 11 • VD: Lars-Johan Johansson 070-536 14 23 nordenvag@virserum.com • www.nordenvag.se

Skicka busskort till alla elever med ett klick!

Med enkel integration mot elevsystem distribueras mobilbiljett med ett klick till alla elever. Full tillgång till guidning för resan med traf ikinformation, buss på karta m.m. Enkel uppföljning för kommunens administratörer att alla elever fått sin biljett. www.infospread.se

71


INFRAMARKNAD

MASKINER TILLBEHÖR ENTREPRENAD

Katodiskt korrosionsskydd

Förhindrar korrosionsprocesser hos konstruktioner i betong och stål. Ökad livslängd vid nybyggnation och reparation - hållbart för ekonomi och miljö.

• Kraftverk • Parkeringsgarage • Nedgrävda rörledningar

• Broar • Tunnlar • Hamnar

www.3ccc.se

72


DAGENS INFRASTRUKTUR // VI BYGGER INFRA-SVERIGE

VI BYGGER INFRA-SVERIGE FILTER/RENING EUROPAFILTER www.europafilter.com

De senaste 30 åren har vi ackumulerat en stor mängd erfarenheter och en djup kunskap om oljor och andra vätskor och hur de kan filtreras. Vi utvecklar fortlöpande våra produkter i takt med ändrade krav från industrin, nya tekniska krav och växande tekniker. Vårt samarbete med kunder från en rad olika industrier, inkluderande marint, offshore, energi, tillverkningsindustri, försvar, process, gruvindustrin och konstruktionsmaskiner, vilka alla ger oss ny insyn och hjälp att utveckla vidare vår kunskap, teknik och filtersystem. Våra produkter är tillverkade enligt de högsta standarderna och är rigoröst testade för att försäkra att de håller en konstant hög standard. Vi är godkända enligt ISO 9001 och våra moderna lokaler för tillverkning och leverans håller en mycket hög standard. Vi är så säkra på att våra produkter är enastående och kommer att överträffa alla förväntningar, att vi erbjuder en 90-dagars pengarna tillbaka-garanti.

lösningar i betong och stål för alla typer av byggnationer. När du väljer Benders Byggsystems helhetslösning för prefabricerade stomsystem ansvarar vi för projektering, projektledning, till-verkning och montage. Vi har lång erfarenhet inom BIM och 3D-modellering något vi använder genom hela processen. Genom att involvera oss i tidigt skede av ert projekt så skapas de bästa förutsättningarna för ett lyckat och kostnadseffektivt resultat.

LEDNINGAR BCT SCHAKTFRI TEKNIK AB www.bctab.se

SKYDD & STÄNGSEL SKANDINAVISKA OMRÅDESSKYDD www.stangselbutiken.se

Vi är ett av Sveriges större företag inom områdesskydd, och vi levererar material och montage för stora och små projekt i hela Sverige. Dessutom erbjuder vi våra kunder ett stort utbud av produkter med hög kvalitet genom Stängselbutiken. Vår affärsidé är att vara en rikstäckande leverantör av produkter med hög kvalitet och samtidigt erbjuda kompetent och effektiv montagehjälp.

Skandinaviska

områdesskydd Vi är en totalentreprenör inom bullerskydd www.bullerskydd.com 08-500 11 530

BETONGPRODUKTER BENDERS 010-888 00 00, www.benders.se

Benders är idag en av de ledande nordiska leverantörerna av produkter i betong, lertegel och natursten. Benders har under åren ständigt utvecklat sitt koncept och erbjudande när det kommer till betongprodukter för närmiljön, samt produkter för trafikmiljön, väggbyggnation och trappor. Benders Byggsystem AB erbjuder kompletta stom-

Vi är ett entreprenadföretag specialiserat på nyläggning av ledningar och utbyte av befintliga ledningar med schaktfria metoder. Vi utför vibrationsfri rörspräckning, styrd borrning och rörtryckning. Med flera tusen borrade och spräckta metrar så vet vi vad rörspräckning handlar om. Våra metoder har störst efterfrågan i tätorter med stora svårigheter och höga kostnader att schakta. Vi är därför etablerade i Stockholmsregionen och den fjärde storstadsregionen Linköpingsområdet. Därigenom har vi nära till Stockholm, Linköping, Norrköping.

ELEKTRONIK JÖRGENSEN INDUSTRIELEKTRONIK AB www.jorgensen-elektronik.se

POSITIONERING LANTMÄTERIET 0771-63 63 63, www.lantmateriet.se

Swepos är Lantmäteriets stödsystem för satellitpositionering i Sverige. Det ger snabbt och enkelt exakt positionering. Precis där diket ska börja. Tjänsten används därför bland annat i grävmaskiner och resulterar i stora tidsoch kostnadsbesparingar, vilket dessutom är bra för miljön.

Jörgensen Industrielektonik AB utvecklar, programmerar och tillverkar kundanpassade elektroniklösningar för mobila, industriella och militära miljöer där stora krav ställs på produkternas driftsäkerhet och prestanda. Vi är ett familjeföretag som är lokaliserat i Kvänum och verksamheten bedrivs i egna lokaler. Företaget är i ständig utveckling – vilket är nödvändigt för att alltid följa med i den snabba teknikutvecklingen. Kvalitet och snabba leveranser är två nyckelord i vårt företag. Vår specialitet är att utveckla och tillverka elektroniklösningar inom de mest skiftande områden. Vi har stor erfarenhet av att förstå kundens specifika behov samt att snabbt och kostnadseffektivt utveckla och tillverka produkterna. Produkten från oss kan vara allt från kretskort till helt kompletta lösningar med färdiga kablage, bearbetade och ytbehandlade kapslingar. Vi tillverkar även egna kretskort via vårt dotterbolag V-Teknik i Sjöbo. Vår specialitet, och största marknad, är styrsystem för mobil hydraulik.

73


DAGENS INFRASTRUKTUR // EFFEKTBRIST

– Vi måste snabba på tillståndsprocesserna. Idag tar det orimligt lång tid att bygga nya ledningar, säger energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman.Bild: Kristian Pohl/Regeringskansliet

EFFEKTBRIST HOTAR UTVECKLINGEN i Stockholmsregionen

Alltför låg utbyggnadstakt i stamnätet gör att Stockholm drabbas av allvarlig effektbrist under innevarande decennium, kanske även senare. Följden blir att företag måste välja bort att etablera sig i Stockholm och ändra sina expansionsplaner. Antalet arbetstillfällen som missas på grund av effektbrist blir stort liksom bortfallet av bostadsbyggande. AV KJELL-ARNE LARSSON

DET KONSTATERAR Stockholms Handelskammare i rapporten ”Elbrist kortsluter Sverige – så hindras jobben, bostäderna och den gröna omställningen av elbristen” som tagits fram tillsammans med konsultföretaget WSP. Sverige har sett över hela året ett produktionsöverskott på el och exporterar el varje år. Men samtidigt har vi effektbrist, när elbehovet är som störst under kalla vintrar. Detta gäller framförallt Stockholmsregionen och Skåne. Utmaningen är att kunna mata på tillräckligt med el för att klara tillfällen med topplast. Detta har varit känt och debatterats flitigt under senare år, men utbyggnadstakten av stamnätet har varit alldeles för långsam för att möta utvecklingen. Enligt det mest troliga scenariot kommer Stockholmsregionen att uppleva effektbrist 2022–2029, mest uttalat i regionkärnan 2026–2027. Bristen är framförallt kopplad till dåligt utbyggt stamnät. Svenska Kraftnät kommer under de närmaste tio åren att investera elva miljarder kronor i regionens överföringskapacitet. Enligt tidplan kommer dessa att stegvis – med början först 2026 – ge betydande kapacitetsökningar i stamnätet. Fram till 2030 kan effektbristen ge ett produktionsbortfall på 200-900 miljarder kronor i Stockholmsregionen. Bortfallet av arbeten kan bli mellan 200 000 och 800 000 årsarbetstillfällen. Under det mest kritiska året kan bruttoregionalprodukten bli

74

91–184 miljarder kronor lägre och produktionen av bostäder och andra byggnader 25 procent lägre än utan effektbrist. Bristen på effekt hotar också utbyggnaden av T-banan och försinkar elektrifieringen av vägtrafiken. För att åtgärda effektbristen på kort och lång sikt föreslår Stockholms Handelskammare att kundernas ställning på monopolmarknaden för elnät bör stärkas och att fjärr- och kraftvärmeproduktionens konkurrenskraft säkerställs. Det är också viktigt att tillståndsprocessen för elnät kortas betydligt. Handelskammaren efterlyser dessutom en blocköverskridande effektöverenskommelse, som bland annat svarar på hur vi säkerställer effektbehovet i alla delar av Sverige på lång sikt. – Den el som behövs i Stockholm måste komma på plats. Det finns nu ett antal förslag. Och tillsammans med branschen har vi tagit ett gemensamt initiativ för att säkra försörjningstryggheten i Stockholm och Malmö, sa energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman när rapporten presenterades. Han pekade också på de tekniska och ekonomiska möjligheterna med elnätens flexibilitet. Till exempel att förbrukare kan sälja en del av sin effekt när de inte själva behöver den. – Vi måste snabba på tillståndsprocesserna. Idag tar det orimligt lång tid att bygga nya ledningar. Och självklart vill vi få till en blocköverskridande överenskommelse om energipolitiken och tillhandahållandet av effekt, avslutade Anders Ygeman.


Nordic Stone Crusher 20 ÅRS ERFARENHET INOM KROSSAR! Vi kan hjälpa dig med renovering och reparationer. Kontakta Robert och diskutera dina behov. 070-651 24 69, robert@krosservice.se En stillastående kross kostar pengar – snabb service och kvalitet på plats är något som vi prioriterar högt!


POSTTIDNING B STORDÅHD KOMMUNIKATION AB BOX 451 30, 104 30 STOCKHOLM

HJÄLP MED VATTENRENING?

Hyr vattenreningsutrustning utifrån ert behov. • Kemisk flockning/ fällning • Lamellsedimentering • pH-justering • Slamförtjockning • Mobila filterpressar

• Kolfilter • Rening tungmetaller • Jonbytare • Onlinemätning/ övervakning

• Loggning

Kontaktuppgifter: 08-4497112 www.alverdens.se

• Mobil vattenanalys

Profile for Stordåhd Kommunikation AB

Dagens Infrastruktur  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded