__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

UTBYGGNAD & UNDERHÅLL #5 • 2019

CIRKULÄRA ROBUSTA SYSTEM är framtiden

Tryggare miljö när HELSINGBORG C BYGGS OM NYA E10 I KIRUNA anpassad efter naturen EFTERLÄNGTAT PARKERINGSHUS i Sundsvall får fasad i regnbågens alla färger NY VÄGLEDNING för prövning av små avloppsanläggningar

SLUTA PLANERA

och börja bygga järnväg

DAGVATTEN

Nya utmaningar kräver nya lösningar

SÖDERSTRÖMSBRON rustades medan tågen passerade


Vi förstår utmaningen i att hitta rätt balans mellan anläggningstillgänglighet, industristandarder och lagkrav.

OBSERVERA + KONSERVERA Du når dina effektivitetsmål och reducerar kostnader utan att kompromissa på vattenkvalitén.

Endress+Hauser hjälper dig att förbättra dina processer: • Med optimerade underhållsrutiner genom självdiagnostik • Med en omfattande instrumentportfölj och skräddarsydda tjänster • Med tillförlitlig applikationskunskap

Vill du lära dig mera? www.se.endress.com/water-wastewater


Hos oss gör du ett TRYGGT KÖP! Hos oss gör du ett

TRYGGT!

Hos oss handlar du TRYGGT KÖP!

S

FFARE GARA A T

I NT

”Min Huddig har några år på nacken. Men med Staffare Garantin känner jag mig trygg och vet att jag kan köra många driftstimmar utan problem.”

SE

D

BE SIK

TA

D

R

VA

www.staffare.se HUDIKSVALL

LULEÅ

SKELLEFTEÅ

TIMRÅ

BOLLNÄS

STORVIK

UPPSALA

VÄSTERÅS

STOCKHOLM


DAGENS INFRASTRUKTUR // LEDARE

Håll hastigheten!

UPPROP FÖR Hållbara hastigheter ska rädda liv, miljö och klimat. Stora upphandlare av transporter, som bland annat PostNord, IKEA och SSAB, tillsammans med Trafikverket står bakom uppropet Att upphandla hållbara hastigheter där man följer hastigheten är en av de saker som har störst betydelse för att rädda liv på våra vägar. Den professionella trafiken och de som kör i tjänsten står för en stor del av trafikflödet. De kan hjälpa till att lugna ned tempot. I ett modernt samhälle behöver fler ha ordning på sin transportkedja och se till att den funkar. Vi kan börja med de stora transportköparna för att sätta en ny agenda. Av all trafik i Sverige kör ungefär 55 procent för fort. För tung trafik är motsvarande siffra 70 procent, enligt Trafikverkets mätningar. Skulle hela det trafikflödet ställa om och hålla hastigheterna så är det minsta hundra räddade liv per år. Men uppropet för Hållbara hastigheter handlar inte bara om direkta dödsolyckor i trafiken. Hälsa, trygghet och framför allt miljö, klimat och mänskligt liv i ett vidare perspektiv. Det här ligger förstås också bakom uppropet för Hållbara hastigheter på våra vägar. Även om alla vägtekniska åtgärder i form av mitträcken och

annat som Trafikverket gör för att bidra till ökad trafiksäkerhet, det krävs också att de aktörer som använder systemet gör det på ett säkert sätt. Nu är det ett väldigt stort fokus på att rädda liv men överhastigheten står även för en stor del av klimatutsläppen. Ungefär 500 000 ton koldioxid per år. I detta nummer lyfter vi detta, här något om innehållet: • Dubbla rekord på Entreprenad Live. Årets Entreprenad Live i Skåne slog dubbla rekord. Totalt besökte 7 763 personer mässan, vilket är tio procent mer än 2017. Antalet utställare var 200, vilket är en ökning med 30 procent. • Nytt verktyg kan minska CO2-utsläppen för flyget med 140 000 ton per år. • Sluta planera och börja bygga järnväg. Gränserna får inte vara ett hinder för utbyggnad av järnvägen mellan de nordiska länderna. • Ny vägledning för prövning av små avloppsanläggningar. Havs- och vattenmyndigheten publicerar nu en ny vägledning för ansökan och anmälan om små avloppsanläggningar. • Söderströmsbron rustades medan tågen passerade. Upprustningen av Söderströmsbron i Stockholm har skett på en av de kanske hetaste byggplatserna i landet just nu. God läsning!

Jan Åström

SMART OCH SÄKER BRÄNSLEHANTERING Du kan alltid välja att hyra våra produkter.

TransMaster

Nytillverkade cisterner

Rekonditionerade cisterner

Utrustas enligt önskemål. Även rostfritt. Volymer från 1,5 m3 - 180 m3

Utrustas enligt önskemål. Volymer från 1,5 m3 - 10 m3

Transportgodkända kombitankar

Plasttankar från Kingspan®

Tankstationer

1 000, 1 500 och 2 000 liter. Möjlighet till förvaring av Ad-Blue.

För transport och förvaring av bränsle. 200-900 liter. Även ADR.

Kundanpassade tankstationer. Utrustas enligt önskemål.

Transportgodkända ADR-tankar. Volymer från 400-3 000 liter.

Kan beställas isolerad med värme för Ad-Blue.

AB GÅRDSCISTERNER ABG Oxelgrensvägen 25 | 152 42 Södertälje | www.abg.se | info@abg.se | Tel: 08-549 530 00

4

Du vet väl att vi köper din gamla cistern?


DAGENS INFRASTRUKTUR // INNEHÅLL

Innehåll

#5 • 2019

4 5 6

UTGIVARE

Stordåhd Kommunikation AB Box 451 30, 104 30 Stockholm Telefon: 08-5010 8710 Fax: 08-5010 8719

CHEFREDAKTÖR OCH ANSVARIG UTGIVARE Jan Åström jan.astrom@storkom.se

ART DIRECTOR

Anneli Markström anneli.markstrom@storkom.se

REDAKTÖR

Lars-Olof Tandberg larsolof.tandberg@storkom.se

PRENUMERATION

Benjamin Jonsson benjamin.jonsson@storkom.se

LEDARE INNEHÅLL NYHETER

BRO 20 Söderströmsbron rustades medan tågen passerade 24 Högakustenbron målas om 26 Ny bro i Karlstad förenklar framkomligheten 28 Med gröna stråk och plats för kultur blir Västerbron mer än transportlänk MÄSSA 30 Dubbla rekord på Entreprenad live 36 Digitalisering och utsläpp i fokus 38 Elmia Nordic Rail och Nordic Transport Infrastructure

VÄG 66 Ny trafikplats och infart till hamnen i Halmstad 68 Nya E10 i Kiruna anpassad efter naturen 69 70

HAMN APM Terminals i Göteborg – först i Norden med TradeLens Svensk väljs till ordförande för den europeiska redareföreningen

PARKERING 72 Efterlängtat parkeringshus i Sundsvall får fasad i regnbågens alla färger

41 Hyr rätt maskiner och få koll på ekonomin

RÄDDNINGSTJÄNST 74 Kirunas nya brandstation invigs i början av 2020

FLYG 42 Nytt verktyg kan minska CO2-utsläppen med 140 000 ton per år

RESECENTRUM 76 Tryggare miljö när Helsingborg C byggs om

JÄRNVÄG 44 Sluta planera och börja bygga järnväg

77 INFRAMARKNAD 88 VI BYGGER INFRA-SVERIGE

45 Siljum Mekan blir SILJUM

LADDNINGSINFRASTRUKTUR 90 GARO tecknar samarbetsavtal med OKQ8

TRYCK

Exakta tryck

OMSLAGSBILD

Söderströmsbron, Slussen, Stockholm Bild: Gustav Kaiser, Region Stockholm

BESÖK OSS ÄVEN PÅ:

www.dagensinfrastruktur.se facebook @dagensinfrastruktur www.issuu.se www.ocast.com www.mynewsdesk.se

E-MOBILITY 46 Med nytt forskningscenter växer CTEK starkt inom e-mobility VA 48 Ny vägledning för prövning av små avloppsanläggningar 50 ”Vattenfrågan har fördjupats, nu ökar vi takten” 51 Katrineholm klimatanpassar 52 Stor ökning av fosfor, kväve och mull från Revaq 53 Serneke samverkar kring nytt VA-verk 54 Framtidens avloppsrening

58

UTBYGGNAD & UNDERHÅLL #5 • 2019

DAGENS INFRASTUKTUR #5 • 2019

CIRKULÄRA ROBUSTA SYSTEM är framtiden

Nya E10 i Kiruna anpassad efter naturen Tryggare miljö när HELSINGBORG C BYGGS OM EFTERLÄNGTAT PARKERINGSHUS i Sundsvall får fasad i regnbågens alla färger NY VÄGLEDNING för prövning av små avloppsanläggningar

SLUTA PLANERA

och börja bygga järnväg

DAGVATTEN

Nya utmaningar kräver nya lösningar

SÖDERSTRÖMSBRON rustades medan tågen passerade

56 58 60

DAGVATTEN Nya utmaningar kräver nya lösningar Cirkulära robusta system är framtiden Spara vatten och använd allt regnvatten – en självklarhet

TRANSPORT 62 Tillsammans för Hållbara hastigheter! ELKRAFT 64 ABB:s nya ställverk ska rädda liv

20

5


DAGENS INFRASTRUKTUR // NYHETER

INFRANYTT DAGS FÖR INKÖP OCH UPPHANDLINGAR ATT BLI HÅLLBARA – Den största utmaningen inom holistisk hållbarhet för svenska företag är inköps- och upphandlingsfrågor, säger Parul Sharma, chef för Greenpeace i Sverige. Bild: Volkswagen

VOLKSWAGEN RÄTTAR TILL VÄRLDENS MEST KÄNDA PARKERINGSMISSTAG Året var 1969 när en Volkswagen Beetle felparkerades på trottoaren på Abbey Road i London. Vad föraren troligtvis inte kunde förutse var att bilen skulle hamna i bakgrunden på en av världens mest ikoniska foton. Nu, 50 år senare, har Volkswagen parkerat om bilen för att informera om sin Park Assist-teknik.

INEFFEKTIV RISKANALYS SÄNKER IT-SÄKERHETEN Trots att metoderna för att hantera IT-risker och därigenom förbättra säkerheten existerar, så används de mycket bristfälligt. Här har IT-branschen mycket att lära av finansbranschen när det gäller riskanalys.

Volvo Group Venture Capital investerar i cybersäkerhet VOLVO GROUP Venture Capital AB har investerat i Upstream Security – ett ledande israeliskt företag inom cybersäkerhet för fordon. Investeringen stöder utvecklingen av system för att skydda uppkopplade fordon i samband med införandet av datadrivna teknologier. Upstream Security är ett Tel Aviv-baserat startupföretag som tillhandahåller cybersäkerhetslösningar som ska skydda uppkopplade fordon – både när de står still och är i rörelse – från cyberhot och otillåten användning. Investeringen är ett direkt resultat av Volvokoncernens partnerskap med DRIVE – ett ledande innovationscenter som fokuserar på banbrytande startupföretag i den israeliska mobilitetssektorn. – Upstream Security har ett bra erbjudande

och förmåga att stötta oss med cybersäkerhetslösningar som uppfyller framtida krav, säger Anna Westerberg, tillförordnad vd för Volvo Group Venture Capital och Senior Vice President, Volvo Group Connected Solutions. Marknadsundersökningar visar att marknaden för cybersäkerhetslösningar för uppkopplade fordon kommer att växa kraftigt under de närmaste åren. – Vår målsättning är att skydda varje uppkopplat fordon och varje smart mobilitetstjänst som finns där ute. Den här investeringen ligger perfekt i tiden för att möta den växande efterfrågan på vår datadrivna, molnbaserade plattform som ger våra kunder den grund som krävs för att utföra den här mycket viktiga uppgiften, säger Yoav Levy, medgrundare av och vd för Upstream Security.

Marsh och Svensk Vindkraftförening lanserar ny försäkring för återställning för vindkraft FALLANDE BREVVOLYMER HÖJER PORTOT Den första augusti i år trädde den nya postförordningen i kraft som ger PostNord möjlighet att höja portot för att kompensera för fallande brevvolymer. Under 2019 räknar PostNord med att brevvolymerna kommer att minska med över 10 procent. Läs mer på www.dagensinfrastruktur.se

6

– FÖRSÄKRINGEN ÄR EN garanti för att det finns likvida medel om entreprenören inte kan fullfölja återställningen, säger Fredrik Lindahl, styrelseledamot i Svensk vindkraftsförening, som varit med om att ta fram konceptet på en försäkringslösning. Enligt Miljöbalkens ”Allmänna hänsynsregler” 2 kap. 3 § ska platsen återställas. När en etablering av en vindkraftspark uppförs är gången att entreprenören avsätter kapital på ett spärrat bankkonto hos Länsstyrelsen. Pengar som ska täcka kostnaderna när parken monteras

ner efter 25-30 år. – Det är bättre att låta kapitalet arbeta istället för att låsa in dem hos länsstyrelsen. Det är tillräckligt ekonomiskt tufft i början av en projektering, säger Fredrik Lindahl som är nöjd över att kunna erbjuda denna försäkring som en medlemsförmån. – Försäkringen garanterar nedmontering och återställande av platsen till ursprungligt skick säger Anders Orebrandt, ansvarig hos försäkringsförmedlaren Marsh som jobbat med att ta fram försäkringslösningen.


Wieland RST® 08 micro

Extra packning som förhindrar att vatten kan tänga vidare in i armaturen

+ Interna packningar Egenskaper

+ Kompakt design + Hög IP klass + Snabb och felsäker installation + Användarvänlig

Utveckling

+ Kompakt system + Chassikontakt kan ersätta en förskruvning + Diameter 14,9 mm - Längd 40 mm

Lösning

+ + + +

Färdigkonfektionerade kablar

Data

Kontakter för chassimontage

+ IP69 + 2 och 3 - pol kontakter + 8A + 0,2 til 1 mm2 + Godkännande VDE, cULus, LR, GL/DNV, BV, RINA

Utvecklad för LED applikationer Enkelt montage

Fördelar

+ + +

Enkel och tät installation Minimal storlek

Design

Hög säkerhet och felfritt montage

+ Vi hjälper gärna till med design och anpassning av

armatur för RST08

Se youtube video om RST 08

Wieland Electric AB

Tfn: 040 - 652 90 00

sales.sweden@wieland-electric.com


DAGENS INFRASTRUKTUR // NYHETER

Rene Schelhase, säljare på Volvo och Jesper Lykke Jensen, operativ chef på GSV.

Volvo passerar milstolpe

med över en miljon uppkopplade maskiner och fordon SOM EN DEL AV Volvokoncernen firar Volvo Construction Equipment (Volvo CE) att man nått 1 miljon anslutna kommersiella fordon och maskiner – vilket i sin tur hjälper kunder att höja körtid, säkerhet och produktivitet med smarta platslösningar. Som ett sätt att markera den här milstolpen överlämnade Volvo CE torsdagen den 3 oktober, fyra grävmaskiner – var och en komplett med Volvos inbyggda telematiksystem CareTrack – till det danska uthyrningsföretaget GSV Materieludlejning i Kirke Hyllinge i Danmark. Volvo anses vara ett av branschens största varumärke inom uppkopplade kommersiella fordon och maskiner, 1 miljon uppkopplade fordon är bara början. Volvo CE har 150 000 av koncernens uppkopplade maskiner. Jens Ejsing, verkställande direktör för Volvo CE Denmark, sa vid överlämningen: – Att ingå i det digitala ekosystemet är helt avgörande för våra kunders framgångar. Som varumärke i premiumnivå arbetar vi varje dag för att erbjuda premiumservice som hjälper kunder som GSV Materieludlejning att använda sina Volvo-maskiner på effektivast möjliga sätt. Vi är stolta över att ligga i täten för uppkopplade lösningar av högsta kvalitet. För oss innebär uppkopplingen inte bara avsevärda förbättringar av säkerhet, körtid och bränsleeffektivitet, samtidigt som kostnaderna sänks. Den är också ett viktigt verktyg som hjälper oss att förverkliga vårt mål om att bygga en bättre värld.

8

Vid överlämningen är maskinerna – en EC220EL-grävmaskin, två EC250ELgrävmaskiner och en ECR235EL-grävmaskin – utrustade med Volvos smarta telematiksystem CareTrack. Systemet samlar in tusentals maskindatapunkter som sedan fjärrövervakas av särskilda experter i ett Volvo Uptime Center. De här experterna använder sedan avancerad diagnostikprogramvara för att bearbeta enorma mängder data i realtid och filtrera dem så att kunden och återförsäljaren får den mest väsentliga informationen. Med hjälp av informationen som samlas in kan man förutsäga slitage av kritiska delar, planera in servicetillfällen och beställa reservdelar i förväg – åtgärder som alla minskar stilleståndstiden för ägaren och därmed leder till ökad produktivitet. Kombinera detta med Volvokoncernens uppkopplade funktioner för hela produktportföljen – lastbilar, bussar och anläggningsmaskiner – så är det enkelt att se hur effektiviseringar kan uppnås i hela värdekedjan. Dan Vorsholt, vd på GSV Materielundlejning, säger: – Vi är glada att vara en del av den här uppkopplade miljön där vi visar vad som kan uppnås med ett förstklassigt system för maskinparkshantering. Det är oerhört viktigt att vi håller oss uppdaterade om alla aspekter av vår verksamhet, så att kunna övervaka maskinernas produktivitet, ända ner på sekunden, är en stor faktor för vår framgång.

Ny bok om

Landsverks prototyper ALLA STÖRRE maskintillverkare har planerat och testat nya produkter. En del stannade på ritbordet medan andra endast gjordes som prototyper och aldrig serietillverkades. I boken Landsverks prototyper 19201980 beskrivs många olika projekt för maskiner och fordon från AB Landsverks långa samt breda tillverkning från 1920talet och fram till avvecklingen åren efter 1980. Författaren Lars von Rosen arbetade på marknadsavdelningen hos KockumLandsverk åren 1965-1975 och har genom åren samlat dokumentation om företagets produkter. Både sådana som genomfördes liksom framtida produkter som det inte blev något av. Läs om traktorer, militärfordon, grävmaskiner, lastmaskiner, tipptruckar och den märkliga pansarsläden kallad Sländan, som testades på Storsjöns is i Jämtland 1946! Eller svävaren som under transport krossade lasten av stenmaterial. Boken med hårdpärm har 125 sidor i färg/svart-vitt. Landsverks prototyper är utgiven av Trafik-Nostalgiska Förlaget, och kan beställas antingen på info@tnf.se eller av Lars von Rosen på 046-70 65 75. www.maskinskyddarna.nu


16/10 UMEÅ 24/10 VÄSTERÅS

22/10 LINKÖPING 6/11 MALMÖ

23/10 STOCKHOLM 7/11 GÖTEBORG

Linotoldagen är ett event för dig som är byggherre, byggentreprenör, konsult, konstruktör och arkitekt. Experter i branschen kommer prata om intressanta ämnen inom betonggolv och golvbeläggningar. Det blir paneldiskussion om byggkonjunkturen och vad den innebär för byggbranschen i framtiden samt mycket mer. Vår målsättning med denna eftermiddag är att den ska berika dig med insikter, kunskap och affärsnytta. Sen ska vi äta gott också, både till lunch och avslutande afterwork. För vi fyller ju 90 år! Vi utlovar en givande eftermiddag väl värd att anmäla sig till! Ta gärna med dig en kollega! För mer info och anmälan gå in på linotoldagen.se

BETONGGOLV & KONSTRUKTIONER PARKERINGSHUS www.linotol.se

KLINKERGOLV

DESIGNGOLV UNDERHÅLL GOLV

ARMERAD BETONG FOGFRIA GOLV ENTRÉGOLV


DAGENS INFRASTRUKTUR // NYHETER

PiteEnergi testar

nya miljövänliga kraftledningsstolpar

Bild: Eways

Laddning i fokus hos LKP DET NYA MOBILITETSHUSET Svane är ett stort steg gentemot en miljösmart och innovativ parkeringsbransch. En aspekt av detta kliv är det höga antalet laddplatser som erbjuds i huset. – Vi konstaterar att vår satsning på miljö och hållbar mobilitet resulterat i ett högt antal laddbara bilar per invånare jämfört med andra svenska kommuner. Därför behövs det nu fler möjligheter att ladda elbilar, säger Paul Myllenberg, VD på Lunds kommuns Parkerings AB. LKP genomförde under 2018 en upphandling kring en helhetslösning

av elbilsladdning. Eways valdes ut som exklusiv laddoperatör och laddstationerna levererades i samarbete med den svenska laddstationstillverkaren Charge Amps. – Vi är mycket stolta att en framstående kommun som Lund har valt oss som laddoperatör och vi ser framemot att tillsammans med Charge Amps och LKP bygga ut laddinfrastrukturen i Lund de kommande åren. Vårt mål är att kommande generationer skall bli fossilfria och denna affär är ett tydligt kvitto på att vi har ett attraktivt och hållbart erbjudande, säger Niclas Sahlgren, vd på Eways.

Därför ska bästa vinterdäcken sitta bak SITUATIONEN KAN BLI farlig om man kör med dom bästa vinterdäcken fram, undersökningar visar att dom bästa vinterdäcken alltid ska monteras bak. Ungefär hälften av Svenskarna känner inte till detta, för två år sen var det 7 av 10 som inte kände till att dom bästa däcken skulle vara monterade bak. Detta uppmärksammades av bla Aftonbladet och Auto Motor sport. En ny undersökning från abswheels.se visar att ungefär hälften av alla svarande kan det rätta svaret. Däcken med det största mönsterdjupet

10

ska – undantagslöst – sitta bak. Med det största mönsterdjupet bak minskar risken att bakvagnen tappar greppet före framhjulen med svårkontrollerad sladd som följd. Om däcken slits ojämnt mellan fram- och bakaxel bör man för bättre däckekonomi byta mellan axlarna efter 1 000-1 200 mils körning. Ett sommardäck måste ha ett mönsterdjup på minst 1,6 mm. Redan vid 3 mm börjar däcket förlora sina egenskaper. Kom ihåg att alltid placera dom bästa däcken bak!

JUST NU GÖR bolaget ett test att byta ut några traditionella kraftledningsstolpar i trä till miljövänliga och hållbara stolpar i komposit. De börjar med en provsträcka på några hundra meter. Den nya kraftledningsstolpen som ska testas är uppbyggd av kompositmaterial vilket innebär att det inte behövs någon impregnering och den innehåller därför inga skadliga ämnen som kan läcka ut i naturen. Stolpen är i princip underhållsfri och dessutom leder den inte ström, vilket är en trygghet för de som monterar och underhåller ledningarna som hängs upp i stolparna. Kompositstolparna är tillverkade av ABB:s affärsenhet Composites i Öjebyn, utanför Piteå, som en del i ett teknikutvecklingsprojekt som nu ska testas i verkligheten. Stolparnas förväntade livslängd är betydligt längre än traditionella trästolpar och miljöpåverkan mycket mindre. – Vi inom ABB är mycket glada att PiteEnergi nu testar dessa nyutvecklade distributionsstolpar ute i fält, vilket kommer ge goda insikter för oss båda. Det här är en fantastisk lösning, bättre för miljön, smidig att installera och kräver mindre underhåll, säger Jenny Larsson, marknads- och försäljningschef, ABB Power Grids Sweden. Det är ett projekt med nära samarbete, snabba resultat och beslut, där PiteEnergi bidrar med sin kompetens och erfarenhet av kraftledningsstolpar och ABB med sin expertis inom komposit. Den aktuella teststräckan fungerar som ett pilotprojekt för framtiden och PiteEnergi kommer att undersöka stolparna löpande för att se om de kan passa även för andra sträckor. – Det känns extra kul att få jobba tillsammans med ett lokalt företag på orten, säger Stefan Hortlund projektledare på ABB i Öjebyn. – ABB har under utvecklingen anpassat produkten så att hantering och montering kan ske på ett så smidigt sätt som möjligt, så att det passar med befintliga tillbehör och att befintlig utrustning kommer att kunna nyttjas näst intill fullt ut. – Våra montörer är positiva till de nya kompositstolparna och tycker att hanteringen och montaget av stolparna har fungerat mycket bra, säger Stefan Tengman projektledare på PiteEnergi.


HÅLLBART. ATT HYRA ÄR SMART!

Att hyra din maskin är enkelt, flexibelt och kostnadseffektivt. Vi erbjuder ett brett sortiment av maskiner och tillbehör t ex rivningsgripar, betongcrushers och hydraulhammare. Nu har vi även sorteringsverk från Keestrack, för ännu effektivare återvinning. Allt till ett pris. Smart!

Hjullastare

Hjulgrävare

Bandgrävare

Sorteringsverk

Dumprar

AREMA.SE

Vältar

Teleskoplastare

Liftar

UTHYRNING STOCKHOLM 08-600 70 72 • UTHYRNING UPPSALA 018-55 70 70 • VÄXEL 08-600 70 70

1–10 TON

FULL RANGE

Återförsäljare STAFFANS MASKIN, SAXTORP TRADING, MECRA, SEMAB, METEMA

2–14 TON

0,3–10 TON

www.stigmachine.se

% 0171-544 00


DAGENS INFRASTRUKTUR // NYHETER

För andra gången på tre år har första spadtaget just tagits till en ny Scantruck-byggnation i Rosersberg. Bild: Scantruck

Scantruck bygger nytt vid Stockholm – igen DEN SVENSKE Manitou-importör och generalagenten, Scantruck AB, verkar gilla intervaller på ett och ett halvt år. Det gick lite mindre än ett och ett halvt år från att Scantruck avslöjade planer på att bygga svenskt huvudkontor i Rosersberg vid Stockholm, tills inbjudningarna till Öppet Hus skickades ut. Det är ett och ett halvt år sedan och nu har Scantruck tagit första spadtaget för att bygga ytterligare 1 250 kvadratmeter på Metallvägen. Bolaget delar den existerande byggnaden på 3 000 kvadratmeter med den

svenska Komatsu-återförsäljaren Söderberg & Haak Maskin AB. De nya 1 250 kvadratmetrarna i ”Scantruck-änden” av byggnaden blir dock uteslutande ett Scantruck-Begagnat-Center. – Det är stor efterfrågan på maskiner, och det är därför nödvändigt att utvidga ramarna. Framförallt för begagnade maskiner som ofta är en del av affären när vi säljer nya maskiner, men som också är eftertraktade i ren affär. Samtidigt har vår Rent2Rent-avdelning behov för plats till uthyrningsmaskiner. Vi vil naturligtvis

gärna ha alla maskiner under tak så att vi kan ta vara på dem på bästa sätt åt våra kunder, säger Anker B. Lemvig, som är Business Manager Sweden för Scantruck AB. Förutom Manitou som är världens ledande teleskoplastarmärke, har Scantruck även import och förhandling av saxliftar från både tyska PB Platforms och amerikanska GMG, samt stora teleskopkranar från den tyska giganten SENNEBOGEN. Nybyggnationen med de extra 1 200 kvadratmeter Begagnat-Center ska enligt planen vara klar till nyår.

Mobilaris Tunneling Intelligence™ — För produktiva och hållbara tunnelprojekt

Vi vet att effektivare och tryggare tunnelprojekt kräver ny teknik som steg för steg integreras i arbetsprocessen. En framtidssäker plattform som med hjälp av öppenhet kan förändras över tid. Mobilaris Tunneling Intelligence (MTI) är designat utifrån kundens verklighet och hämtar positioner i realtid – människor, maskiner och fordon. En öppen, informationsdriven lösning som är oberoende av hårdvara och infrastruktur.

Med information i realtid kan bättre beslut tas för varje arbetsorder och tidsbortfall minimeras. Frekventa uppdateringar ger kontroll över arbetsmiljön och sänker projektets klimatpåverkan. Upplev framtidens tunnelutveckling.

The world of Mobilaris • www.mobilaris.se/mce


CE-MÄRKTA TRAFIKBARRIÄRER FRÅN BENDERS

KOMPLETTA MILJÖER MED BENDERSKVALITET Benders är mycket mer än takpannor och marksten! Vårt marknadsledande sortiment för det offentliga rummet omfattar smarta lösningar för all slags infrastruktur. Här hittar du kantsten, stödmurar och en lång rad genomtänkta produkter för väg, järnväg och projekt – och vi tar gärna fram ännu fler, anpassade för just dina behov!

www.benders.se eller kontakta Niklas Zellner på niklas.zellner@benders.se

www.benders.se


DAGENS INFRASTRUKTUR // NYHETER

Så här kan det komma att se ut med en ny tunnel vid Örebro södra i framtiden. Bild: CF Moller

Ett omvandlat Örebro södra ska ge staden en ny entré ETT HELT NYTT kontorsområde med höga hus, en modern pendlarstation och en park att trivas i. Besökare till Örebro södra ska i framtiden möta ett förnyat område där det strategiska läget tas tillvara. Den 21 oktober gick detaljplanen för området ut på samråd, och den 24 oktober höll kommunen ett samrådsmöte för örebroarna. Söderut längs järnvägen finns mycket outnyttjad central mark

Här syns skillnaden utan och med reflex

En person med reflex syns 100 meter tidigare än en person utan reflex MÅNGA TROR ATT om gatubelysningen är tänd så syns de. Men gatubelysningen gör att de som går eller cyklar ser, inte att de syns. Därför är det viktigt att använda reflexer, cykellampor och reflexväst för att synas. Helsingborgs stad och Polisen nordvästra Skåne uppmuntrar

14

som kommunen ser stora möjligheter i att utveckla. – Området vid Örebro södra kommer bidra till nästa kliv i Örebros utveckling, säger Ullis Sandberg, (S), ordf. Programnämnd samhällsbyggnad. Här planeras för nya kontor i pendlingsnära lägen och den nya bebyggelsen gör det möjligt att binda ihop platserna på varsin sida av järnvägen och på så vis minska barriärer i centrala Örebro. nu tillsammans både gående och cyklister till att använda reflexer, cykellampor och reflexvästar. Nu är det nämligen hög tid att se över cykellamporna och sätta på sig reflexer och reflexväst. – Det är en enorm skillnad på avståndet en bilist ser den som går eller cyklar med eller utan reflex. Med reflex syns de på ungefär 125 meters håll om de möter en bil. Har de inte reflex syns de inte förrän på 25 meters avstånd från bilen. För att minska risken för att råka ut för en olycka är det därför jätteviktigt att var och en rustar sig för mörkret. Vi både uppmärksammar det och delar ut reflexer så att steget blir enklare för den som inte har en, säger Oscar Grönvall, trafikchef på stadsbyggnadsförvaltingen. – Vi på Polisen är väldigt glada att tillsammans med staden få möjlighet att uppmärksamma trafiksäkerheten. Med enkla hjälpmedel som exempelvis reflexer ökar synligheten betydligt, säger Richard Glantz, områdeskommunikatör på Polisen nordvästra Skåne.

"Med reflex syns de på ungefär 125 meters håll om de möter en bil. Har de inte reflex syns de inte förrän på 25 meters avstånd från bilen." /Oscar Grönvall, trafikchef, stadsbyggnadsförvaltingen


CARLSEN OMEGA J960M NU I SKANDINAVIEN!

FH Carlsen AS levererar maskiner och utrustning till industrin. Våra kunder är entrepreprenörer, krossningsföretag, grusproducenter och processindustrier. Vi levererar både nya och begagnade maskiner. Vår egen fullt elektriska och mobila käftkross Carlsen Omega J960M är nu klar för leverans. Vi söker nya återförsäljare i hela Skandinavien.

+47 92 01 66 67 www.crushing.no

Se fler maskiner på www.crushing.no

TRÖTT PÅ DIN LUKTANDE OCH HÖGLJUDDA DIESEL-KANON?

NU FINNS DET ETT ALTERNATIV! AIRREX AH-200/300/800 Nästan luktfri och tyst diesel-driven infrarödvärmare med 100% effektivitet I Behöver inget avgasrör ut I Biodiesel eller diesel I Ingen fläkt I Flyttbar, ingen montering I Termostatstyrd (0-40ºc) I Tyst, bara 48dB I Inga glödheta ytor I 13kW, 15kW och 22kW modeller FÖRBRUKSNINGSEXEMPEL Isolerad industrihall, kubikvolym: 500m³. Temperaturen ute: -0ºc, inne: +15ºc: Bränsleförbrukning/dygn: ca. 2,5L

Hitta din närmaste återförsäljare:

3 ÅRS GARANTI

SE_airrex_190x1255_uusikuva.indd 1

SERVICE I HELA SVERIGE

www.rexnordic.com tel. 072 200 22 22

29.8.2019 11.17


DAGENS INFRASTRUKTUR // NYHETER

Bild: Zeppelin

Zeppelin tar över

Caterpillars försäljning i Sverige DET TYSKA FÖRETAGET Zeppelin tar över all distribution, försäljning och service av Caterpillars produkter i Sverige och Danmark. Affären innebär att nuvarande generalagenten Pon Equipment överlåter alla tillgångar inklusive personal till Zeppelin. Övertagandet gäller alla Caterpillars produkter, inklusive maskiner och utrustning för gruvor i Sverige, Danmark och Grönland. Zeppelin kommer även att ta över Sitechs verksamhet i Sverige. Sitech säljer produkter inom bland annat maskinstyrning och GPS från amerikanska Trimble. – Vi kommer att erbjuda hela vår portfölj av nya och begagnade maskiner, service,

reservdelar i Sverige. Dessutom även uthyrning av maskiner. Vi kan även erbjuda de rätta produkterna och servicen för gruvindustrin i norra Sverige, säger Peter Gerstmann, styrelseordförande i Zeppelin GmbH. Zeppelin har sålt Caterpillars produkter inom anläggning och gruvdrift sedan 1954. I dag representerar Zeppelin Caterpillar förutom i Tyskland även i Österrike, Tjeckien, Slovakien, Ukraina, Turkmenistan, Uzbekistan, Tadjikistan, Armenien och Vitryssland. Pon fortsätter att vara Cat-återförsäljare för Norge och Nederländerna. Affären måste först godkännas av konkurrensmyndigheterna innan den kan slutföras.

SL smygstartar lansering av fler biljetter i appen UNDER 2020 KOMMER SL göra stora delar av sitt biljettsortiment tillgängligt i appen. Men redan nu släpps 24-timmarsbiljetten, som gör det lättare för till exempel turister att ta sig runt i Stockholm. Den 23 oktober vid lunchtid lanserades SL:s 24-timmarsbiljett i appen SL Reseplanerare och biljetter. Det betyder att den som vill resa med SL under ett dygn kan köpa biljetten direkt i mobilen, i stället för att ta sig till en biljettautomat eller annat försäljningsställe. Efter denna smyglansering kommer SL jobba vidare med biljettsortimentet i appen. Henrik Palmér på trafikförvaltningen är

16

ansvarig för SL:s biljettsystem: – När vi ska erbjuda våra hundratusentals vardagsresenärer att köpa 30-dagarsbiljetten i mobilen, vill vi erbjuda en så bra produkt som möjligt. Till exempel ska det gå att blippa sin appbiljett i hela SL-trafiken och det ska gå att få samma förlustgaranti som när biljetten är laddad på ett Accesskort. Därför är det mycket som måste vara på plats innan vi kan erbjuda det. Genom att smygstarta med 24-timmarsbiljetten får SL möjlighet att samla in synpunkter på vad som kan bli bättre samtidigt som man gör det enklare att resa för turister.

Solceller på industritak I MALMÖ FINNS DET många och stora industritak som passar bra för solceller. Få av taken är idag belagda med solceller. Det vill kommunledningen ändra på genom att skapa ett i första hand majoritetsägt kommunalt bolag som ska investera i solceller på industritak. Malmö stad ska år 2030 vara försörjd med enbart förnybar energi, alltså energi som kommer från förnybara källor som vind, sol och vatten. I utredningar (se länkat material) har det visat sig att Malmö har hög potential för produktion av solenergi. Kommunstyrelsens arbetsutskott i Malmö vill nu se förslag på hur ett bolag som installerar, finansierar och driver solcellsansläggningar på privata fastighetsägares industritak ska struktureras, ägas och finansieras. Bolaget ska i första hand vara majoritetsägt av staden. Delägare kan vara energibolag och investerare. Alternativ för bolagets strukturer, finansiering och upplägg ska presenteras under första kvartalet 2020 för vidare inriktning. Slutgiltigt förslag ska lämnas för beslut senare under 2020. I första hand riktar sig bolaget mot industrifastigheter med stora platta tak. Installeringen av solcellerna blir då enkel, snabb och billig samt att storleken på taken ger stor effekt per installering. Ett viktigt mål med bolaget är att få till miljövänliga investeringar och ta konkreta kliv framåt som både klimatet och inblandade parter tjänar på. Malmös kommunledning vill se ett närmre samarbete med det lokala näringslivet som kan vara med och producera och använda grön el och på det viset minska klimatpåverkan. På sikt hoppas kommunledningen att bolaget även ska kunna bidra till att kommunens egna byggnader får solceller på taken. – Vi har högt uppsatta miljömål för Malmö. För att nå dem behöver vi agera på nya sätt. Vi vill ta tillvara på den enorma potential som finns för solceller på stadens tak. De ska nyttjas på sätt som gagnar såväl staden som invånarna, näringslivet och framtida generationer, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande. – Med det här bolaget vill vi göra det lätt för det lokala näringslivet att säga ja till grön el. Bolaget ska göra långsiktigt bra investeringar som kombinerar affärsnytta och klimatnytta för alla inblandade, säger Simon Chrisander (L), ordförande i miljönämnden.


MANAGE BLAST VIBRATION AND INCREASE ADVANCE RATES

®

Presenterar . . .

Experience a step change in perimeter control and advance rates. Design blasts with millisecond delays for greater precision.

Trimble Stratus SE VAD TRIMBLE STRATUS KAN GÖRA FÖR DIN VERKSAMHET OCH HUR NI SNABBT KAN KOMMA IGÅNG.

Improve perimeter control and advance rates with eDev™ II and its ‘Load by Numbers’ system. Every box of detonators is filled with identical detonators that are not individually numbered. You simply load any detonator into any hole and the process of barcode scanning ensures that the appropriate firing sequence meets the specified blast design. It is easy to learn and apply by blast crew.

Orica Sweden AB Gyttorp

713 82 Nora

BOKA EN DEMONSTRATION! SITECH SVERIGE AB

Tel. +46 (0)587-850 00 Fax +46 (0)587-253 45 info.gyse@orica.com www.orica.com

010-456 80 00 info@SITECH-Sverige.com www.sitechsolutions.com/se

Prisvärda produkter för entreprenadföretag!

Prisvärda

infrastruktur_stratus_92x125mm.indd 1

2019-05-22 08:39:37

Produkter fö omrörare

Produkter för åkerier Container flak, Grusflak, Liftdumper Specialprodukter Slamsug och spolbilsutrustning, tankar med högtryckspumpar. Mini slamsugare

Hos oss hitta Släpvangar Furuvägen 30, 872 32 KRAMFORS Tel.nr 070-320 63 87

www.aspby.se

Furuvägen 30, 872 32 Kramfors | 070-320 63 87 | www.aspby.se

Sveriges ledande totalentreprenör av omradessäkerhet.

H E DA S K A N D I N AV I E N E R B J U D E R Staket | grindar | bommar | fordonshinder | bullerplank | omradeslarm | inbrottslarm kameraövervakning | passagesystem | brandlarm | integrerade säkerhetssystem  www.heda-skandinavien.se

Följ oss på Facebook!

Vi erbjuder både s


DAGENS INFRASTRUKTUR // NYHETER

EGEN JORDTILLVERKNING?

ROTASTAR siktskopa har överträffat förväntningarna. Hanterar i stort sett all typ av massor, oavsett konsistens.

ÅTERVINN PÅ PLATS ÅTERFYLLNING JORDTILLVERKNING SEPARERING KOMPOST -Producera upp till 90 ton/h.

& ikt- at, s st ste iva vi te . t k a r effe skop unde n s -De ring åra k v te sor säger

AMAS Svenska AB Gustaf Daléns gata 7, 749 47 Enköping, 0171- 48 74 00, info@amas.se

18

Jimmy Bengtsson, koncernchef på Veidekke. Bild: Veidekke

Veidekke först ut med skärpta säkerhetskrav på grävmaskiner SOM ETT LED i arbetet mot noll allvarliga olyckor inför Veidekke krav på säkra skoplås som förhindrar att redskap kan ramla av. Det gäller alla grävmaskiner över fem ton som ska användas på Veidekkes projekt eller anläggningar, och följs upp med nya rutiner och utbildningsåtgärder. Utrustning som oavsiktligt lossnar från snabbkopplingar och tiltrotatorer på grävmaskiner är ett välbekant problem i byggoch anläggningsbranschen. Detta har lett till dödsolyckor både i Veidekke och i branschen. – Idag finns det flera typer av snabbkopplingar och tiltrotatorer på marknaden från olika leverantörer, som möjliggör att den här typen av olyckor kan undvikas. Det ger oss möjligheten att ställa högre krav och införa det inom hela vår verksamhet, för att bidra till att nå målet med noll allvarliga olyckor både i Veidekke och i branschen. Såvitt jag vet är vi den första stora entreprenören i Skandinavien som ställer detta krav. Vi hoppas att våra branschkollegor gör detsamma så att det kan bli en branschstandard, säger Jimmy Bengtsson, koncernchef på Veidekke. Det nya kravet införs snarast möjligt, senast den 1:a januari 2020. Veidekke har påbörjat en omfattande genomgång och uppgradering av utrustningen på egna maskiner och har samtidigt skickat information till alla sina leverantörer och samarbetspartners i Norge, Sverige och Danmark där kravet förklaras och tydliggörs.

Såvitt jag vet är vi den första stora entreprenören i Skandinavien som ställer detta krav. /Jimmy Bengtsson, koncernchef, Veidekke


DAGENS INFRASTRUKTUR // NYHETER

inga kompromisser

Solcellspark kan bli verklighet 2020 ÖSTERSJÖNS KLIMATSMARTASTE hamn vill säkra elbehovet i hamnen i framtiden och kommer att bygga en solcellspark på 2 700 kvadratmeter. Genom egen elproduktion är målsättningen att klara minst hälften av det egna elbehovet i den nya hamnen. Trelleborgs Hamn är Östersjöns klimatsmartaste hamn och vi kommer att fortsätta leda denna utveckling. Vi jobbar hela tiden med olika förbättringsåtgärder och införandet av en solcellspark är en del i vårt klimatarbete där vi ser en möjlighet till att själv bli elförsörjande. Trelleborgs Hamn AB har ett styrelsebeslut på att installera en ny solcellspark på 2 700 kvadratmeter och vi avser dessutom att uppföra ett antal mindre vindkraftverk. Målet är att vind och sol tillsammans ska producera 50 procent av hamnens eget elbehov i den nya hamnen. Diskussioner med olika samarbetspartners pågår just nu och vi tittar även på bidragsmöjligheter. I nuläget vet vi inte när bygget av solcellsparken kan starta men planen är under 2020. Solcellerna kommer att placeras mellan pirarmarna och dagvattenanläggningen.

Cykelgarage i Laholm är invigt! I OKTOBER INVIGDES det nya cykelgaraget vid järnvägsstationen i Laholm. Upprinnelsen till ett garage var de många cykelstölder som skett på orten. Dock har det under några år, skett en upprustning kring stationsområdet, för att öka säkerheten för att fler ska välja cykel framför bil. Team Tejbrant har levererat det drygt 13 meter långa garaget som rymmer 50 Arc cykelställ, 25 gröna och 25 blå, samt 20 förvaringsboxar med eluttag för att både kunna sitt ladda cykelbatteri och förvara sin hjälm i. Garaget är försett med LED-belysning. Utanför garaget finns även en cykelpump, Primo+, placerad.

LÄS MER

Rätt redskap för ditt jobb? Låt Delvator AB förse dig med en Hitachi till ditt nästa projekt. Utan kompromisser, oavsett arbetsuppgift, schakt eller anläggning - vi hjälper dig att få jobbet gjort. Rätt maskin, rätt utrustad för ditt jobb! Läs mer om våra grävmaskiner på delvator.se

19


DAGENS INFRASTRUKTUR // BRO

Bild: Tomas Anderberg

SÖDERSTRÖMSBRON rustades medan tågen passerade Upprustningen av Söderströmsbron i Stockholm har skett på en av de kanske hetaste byggplatserna i landet just nu. Ett stenkast öster om bron pågår ombyggnaden av Slussen och ett stenkast åt andra hållet håller Trafikverket på att rusta upp järnvägen mellan Stockholms Central och Södra Station, den så kallade Getingmidjan. AV LARS-OLOF TANDBERG

– VI HAR HAFT ETT väldigt nära samarbete. Med tre så stora projekt på en liten yta har det krävts en ständig dialog. I somras skulle vi byta två broar nästan samtidigt som Getingmidjans nya bro skulle lyftas på plats. Då fick pråmarna med våra brodelar vänta till de var klara med sitt lyft. Då kunde vi köra in våra delar. Det hade inte fungerat utan en tät dialog och noggrann planering, konstaterar Simon Dorfman som är biträdande projektledare på trafikförvaltningen. På Söderströmsbron mellan Gamla Stan och Slussen i Stockholm går tunnelbanetåg på den röda och gröna linjen i båda riktningar. Bron byggdes för 60 år sedan och var i stort behov av upprustning. För att öka brons livslängd och minska behovet av framtida underhåll pågår ett projekt där fyra av de gamla broarna på

20

Söderströmsbron byts ut och ersätts med nya broar av rostfritt stål. Även spår med tillhörande utrustning som ligger på broarna byts ut och ersätts med en ny spåranläggning. När upprustningen är klar får broarna en ny beräknad livslängd på 120 år.

TRE INTENSIVA SOMRAR Arbetet med att byta ut de gamla brobalkarna mot nya har gjorts under de tre senaste somrarna. Detta eftersom delar av bron måste stängas av under arbetet, och sommaren är den tid som stör trafiken på tunnelbanan minst. – Under hela projektet har det varit viktigt att inte störa resenärerna på tunnelbanan. En normal vinterdag passerar det mellan 370 000 och 400 000 resenärer över Söderströmsbron. >>


BROFABRIKEN Vi formar en bättre framtid

Söderström Stockholm

Sölvesborgsbron

Ysanevägen 390 294 92 Sölvesborg Tele: 0456-312 05

www.srmab.com

Folke Bernadottes Bro Kungliga Djurgårds Förvaltningen

Södertälje Kommun

STÅL & RÖRMONTAGE AB Vi bygger miljövänliga rostfria stålbroar

Vi designar, konstruerar, tillverkar och monterar rostfria broar i det miljövänliga duplex-stålet. Detta stål är fullt återvinningsbart, höghållfast och resurssnålt. Det är även mer korrosionsbeständigt än de vanliga rostfria stålen, vilket gör det utmärkt för tuffa utomhusmiljöer. Att använda duplex-stål innebär stora ekonomiska och miljömässiga vinster. Stål & Rörmontage har en gedigen kompetens som få andra stålföretag kan visa upp när det gäller stora komplicerade konstruktioner i duplex-stål. Våra duplex uppdrag börjar bli många: - Folke Bernadottes bro - Sölvesborgsbron

- Wasabron - Södertäljebron

- Avbördningsluckor Slussen - Söderströmsbron

Det rostfria duplexa-stålet som vi använder oss av i våra broprojekt kommer i huvudsak från Outokumpus

verk i Sverige, som är världens största tillverkare av rostfritt duplex-stål.

Hållbarhet är en förutsättning för vår framtid. Tänk rostfritt höghållfast duplex-stål, tänk Stål & Rörmontage AB

Vårt gemensamma mål måste vara att: • minimera materialåtgången i konstruktioner • konstruktionen håller så länge som möjligt • minimalt underhåll behövs • konstruktionen kan återvinnas när livslängden är slut

Tekniken finns, nu behöver vi stanna upp, tänka efter och agera!


Bild: Gustav Kaiser, Region Stockholm

Därför har vi lagt bytet av broarna mitt i sommaren då många är bortresta, säger Simon Dorfman. Söderströmsbron har fyra spår för den röda och gröna linjens norrgående och södergående trafik. Varje spår har en egen brobalk. Sedan finns det ett mittspår som normalt är ett uppställningsspår för bland annat arbetsfordon. – Det första vi gjorde var att förstärka mittspåret så att det klarade trafikdrift. Sedan flyttade vi trafiken från ett av de andra spåren dit medan vi tog bort den gamla brobalken och ersatte den med en ny rostfri balk. Sedan flyttades trafiken från ett annat spår till det nyrenoverade och så byttes nästa brobalk.

BYTE AV BROBALKARNA Den gamla brons balkar var i målat kolstål medan de nya balkarna är i rostfritt Duplexstål från Outokumpu. Duplexstålet har högre hållfasthet än vanligt traditionellt rostfritt stål, vilket behövs eftersom den nya bron ska tåla utökad trafik och tyngre tåg. Det rostfria stålet minskar även underhållsbehovet, eftersom balkarna inte behöver blästras eller målas om. Arbetet med Söderströmsbron har skett på och under bron samt från vattnet samtidigt. Under somrarna har arbetet skett i två skift. Som mest har det varit 70 personer i arbete samtidigt. Även om själva bytet av brobalkarna har skett koncentrerat under tre somrar har arbetet noga planerats in i minsta detalj under nio månader innan varje sommaravstängning. Och det har

22

varit mycket som måste stämma i denna intrikata operation.

TVÅ MINUTER FÖR ETT LYFT Först har de gamla broarna skurits ner och forslats bort på skrotpråmar. De nya brobalkarna har anlänt med lastbil till frihamnen i Stockholm. Där har de lastats om till pråmar som via Hammarbykanalen och Riddarfjärden nått fram till arbetsplatsen. Pråmarna har kört in under Getingmidjans bro och fram till Söderströmsbron. Där har två 220-tons mobilkranar på pråmar använts för att lyfta de nya brobalkarna på plats. Som om inte detta var svårt nog har vissa av lyften skett med pågående trafik på bron. Vid lyft på natten har det funnits ett fönster på cirka fyra timmar utan trafik på broarna som då varit strömlösa. Vid daglyft har det varit betydligt snålare tilltaget. Arbetslaget då haft två minuter på sig mellan tunnelbanetågen för att göra ett lyft. – En person står i kontakt med trafikledningscentralen på Gullmarsplan och när denne får klartecken gäller det att vara redo. Vi kör in kranarna, kopplar och väntar på att ett tåg ska passera. Då lyfter vi. Trafikledningen kollar hela tiden hur långt vi kommit. Är det för kort tid kvar avbryter vi och släpper förbi nästa tåg innan vi lyfter, förklarar Tomas Anderberg som är projektledare på Stål & Rörmontage AB som varit entreprenör för bytet av stålbroarna.


Bild: Gustav Kaiser, Region Stockholm

Bild: Gustav Kaiser, Region Stockholm

Han tycker att det har varit ett väldigt utmanande projekt med den minutiösa planeringen och de korta tiderna för lyften, men det har även gjort jobbet roligt. – Eftersom vi hela tiden jobbat förebyggande med noggrann planering så har vi inte stött på några riktiga problem. Under den nio månader långa planeringstiden före varje sommaravstängning har vi spelat upp olika scenarier av allt som skulle kunna gå fel. Därmed har vi löst alla eventuella bekymmer redan innan vi satt igång att jobba, berättar Tomas Anderberg. Den första brobalken byttes sommaren 2017 och den andra sommaren 2018. Inför arbetet i somras beslöts att båda de kvarvarande spårens balkar skulle bytas. – Att vi lyckades få tillstånd att byta två broar sommaren 2019 gjorde att projektets längd minskades med ett år. Det gjorde att

Bild: Gustav Kaiser, Region Stockholm

vi sparade kostnader men framför allt att vi inte behöver störa tunnelbanetrafiken ytterligare en sommar, konstaterar Tomas Anderberg.

FAKTA I KORTHET

Upprustning av Söderströmsbron, Stockholm Byggtid: 2017–2020 Byggherre: Region Stockholm Broentreprenör: Stål & Rörmontage i Sölvesborg AB Entreprenör spåranläggning: Strukton Rail AB Kostnad: 362 Mkr

23


DAGENS INFRASTRUKTUR // BRO

Det hänger på säkerheten När de lodräta hängkablarna på Högakustenbron ska målas om är det inget vanligt målningsjobb. Specialister på höghöjdsjobb blästrar och målar kablarna hängande i rep. Säkerhetstänkande, väder och luftfuktighet påverkar hur lång tid arbetet tar. AV LARS-OLOF TANDBERG, BILDER: JONAS HÖGLUND, PROACCESS

HÖGAKUSTENBRON ÖVER Ångermanälven norr om Härnösand är 180 meter hög. Brons hängkablar på är utsatta för väder och vind och måste målas om med tio till femton års mellanrum. – Vi gör återkommande inspektioner för att avgöra när det är dags för ommålning eller andra underhållsåtgärder. Inspektionerna har visat att det nu var dags att måla om de lodräta hängkablarna, säger John Löfgren som är projektledare på Trafikverket. Målningsarbetet utförs av företaget Pro Access som är specialiserat på höghöjdsjobb. – Det här projektet har goda förutsättningar för att jobba i rep. Huvudkabeln mellan brons pyloner är så kraftig att man kan gå på den. Vi fäster in oss i den och firar oss ner i rep längs de lodräta kablarna som ska målas, berättar Fredrik Nilsson som är vd på Pro Access. TVÄTTNING OCH BLÄSTRING Innan själva målningen förbehandlas kablarna. Övre delen tvättas för att få bort salter och annat, så att den nya färgen får fäste. Sedan målas direkt på befintlig färg. De sista tio metrarna närmast vägbanan slits mer på grund av bland annat vägsalt. Här blästras kabeln, får ny grundfärg och sedan ett ytlager av ny färg. – Då vi hänger över vatten kan vi inte fristråleblästra, för att inte förorena vattnet. För att slippa klä in arbetsområdet med

24

skyddsplast använder vi i stället vaccumblästring som är en helt dammfri metod. En hylsa knäpps runt den vajer som ska blästras. En kompressor blåser upp luft och blästersand genom en slang till blästerhylsan. Vajern blästras och avfall från vajern och den använda blästersanden transporteras ner i en annan slang. Därefter separeras sand och avfall i olika behållare. – Det gör att vi kan återanvända blästersanden ett antal gånger. Till slut blir den för rund och måste bytas.

VIKTIGT ATT VÄLJA RÄTT FÄRG Själva målningen sker med pensel. Sprutmålning är inget alternativ med tanke på bro och bilar nedanför, och eftersom det inte är några större ytor lämpar det sig inte heller för roller. Färgens sammansättning beror på vilket material som ska målas, vilken miljö det är och vilka hållbarhetskrav som ställs. – I det här fallet är det en vajer som ska målas. Den är elastisk och kan röra sig upp till två procent. Hade vi använt en vanlig epoxyfärg med härdare hade den spruckit ganska omgående. I samband med färgleverantören tar Pro Access fram rätt färg för varje projekt. Ett färgprogram räknar ut tjocklek på varje lager, hur många lager det ska vara med mera. – Vi har även en egen målningsexpert i företaget. Över huvud


DAGENS INFRASTRUKTUR // BRO taget kräver den här typen av jobb hög specialkompetens. Klättringen är bara en åtkomstmetod. Yrkeskunnandet är det vi lever på, understryker Fredrik Nilsson. Väder, vind och luftfuktighet är faktorer som påverkar när arbetet kan utföras. Pro Access har egna väderstationer som mäter luftfuktigheten. – Om vi målar när det är för hög luftfuktighet binder vi in fukt i färgen och det kan göra att vajern rostar. Då är det bara att vänta till det är rätt luftfuktighet. Här är det viktigt att man inte stressar utan låter det ta den tid det tar. Under målningsarbetet är bron avstängd på ena sidan. Trafiken delar på de återstående två körfälten. Det görs dels av säkerhetsskäl för personalen, dels för att få plats med utrustning, containrar och byggbodar. Det är även en säkerhetsåtgärd i fall någon av reparbetarna mot förmodan skulle tappa något. – Fast den risken är minimal. Vi anpassar alltid metod och utrustning efter förutsättningarna. Vi använder små pytsar med bra lock, för att undvika spill. All utrustning – verktyg, pytsar och penslar sitter fast i linor, understryker Fredrik Nilsson. Att utföra sitt dagliga jobb hängande i rep högt upp i en 182 meter hög bro är ett ovanligt sätt att utföra sitt dagliga arbete. Hur ska man vara funtad för att klara det? – Faktum är att de flesta skulle kunna jobba i rep. I början anställde vi klättrare, men det gör vi inte längre. Vi har insett att det är viktigare att de vi anställer har yrkeskunnande. Att klättra kan vi lära dom. Pro Access har egna utbildningar för reparbete. Där ligger fokus bland annat på att ha säkra rutiner och kvalitetssäkring av utrustning.

– Det händer att en del som vi utbildar är höjdrädda. Men när de väl litar på utrustningen och att det finns ett system som skyddar dom, släpper rädslan efter ett tag. Det viktiga är att man inte tappar respekten för höjden. Då blir det farligt, konstaterar Fredrik Nilsson.

SÄKERHET OCH KOMPETENS Byggherren Trafikverket och totalentreprenören Svevia har lagt stor vikt vid att göra ett bra förarbete. Det är extra viktigt vid den här typen av jobb. – Det här är ett riskfyllt projekt eftersom det sker på hög höjd. Avgörande är att de som utför arbetet har rätt kompetens och att hela tiden göra riskbedömningar och att följa rutiner. Dessutom har räddningstjänsten haft räddningsövningar för att vara beredda om något skulle hända, berättar John Löfgren. Arbetet med ommålningen görs från vår till höst. I år ska ena sidan av bron vara klar. Därefter blir det uppehåll under vintern och så målas andra sidan nästa år. – Vi siktar på att vara klara hösten 2020, om väder och vind står oss bi, säger John Löfgren.

FAKTA I KORTHET

Underhåll av Högakustenbron Tidplan: maj 2019–oktober 2020 Byggherre: Trafikverket Totalentreprenör: Svevia Kostnad: 28,8 Mkr

25


DAGENS INFRASTRUKTUR // BRO

26

Teknik- och fastighetsnämndens ordförande, Henrik Lander (C), sitter bakom spakarna i grävmaskinen och tar det första symboliska spadtaget för en ny bro mellan Lamberget och Örsholmen. Bild: Karlstad Kommun


DAGENS INFRASTRUKTUR // BRO

Ny bro i Karlstad förenklar framkomligheten I oktober togs det symboliska första spadtaget för en ny bro mellan Örsholmen och Lamberget. Bron är en första del i östra förbindelsen som är tänkt att underlätta framkomligheten genom Karlstads östra stadsdelar och förenkla för tung trafik i området.

PENSION FÖR ELVERUMSBRON På Elverumsbron, som ligger längre norrut i älven, är tung trafik inte tillåten. Och när nya bron står klar vintern 2020 kommer den stängas för även biltrafik. – Vi kommer att anpassa infarterna åt båda håll så att biltrafik inte kan köra där. Elverumsbron får gå i pension och kommer enbart att vara till för fotgängare och cyklister, säger Stefan Prochazka projektledare.

SANERING INFÖR BYGGNATION Kommunen sanerar och gräver bort en del förorenade massor där bron ska gå på den västra sidan. Inför byggnationen upptäcktes föroreningar i marken som kommunen nu schaktar bort. När det är gjort kan bron börja ta form.

RF-SYSTEM.SE

FÖRHOPPNINGEN ÄR ATT på sikt kunna flytta genomfartstrafiken och förbättra framkomligheten med anslutning från Hammaröleden. – Det här kan vara en stor fördel för industrierna och förhoppningsvis kan vi avlasta en del av trafiken på bland annat Tormestad, säger Henrik Lander (C), ordförande i teknik- och fastighetsnämnden. Östra förbindelsen och utbyggnaden av Välsviksleden som knyter an till nya bron, är än så länge på planeringsstadiet. Men när bron står klar vintern 2020 så blir det möjligt för tung trafik att ta sig fram på ett smidigare sätt mellan Lamberget och Örsholmen.

Kommunen planerar även för att byta Engholmsbron så att den ska klara tung trafik. På så sätt kan viss trafik som idag går över Tormestad få en smidigare rutt mellan E18 och till Hammarö kommun eller Karlstads centrala stadsdelar.

Innovation & teknik.

Vi är RF.

27


DAGENS INFRASTRUKTUR // BRO

I en ny vision för Västerbron, ett av Stockholms mest kända landmärken, visar Sweco hur bron kan fungera både som mötesplats och trafiklösning. Bild: Sweco

Ring eller maila oss

info@plastinject.se

0371-58 70 00

www.plastinject.se

För nya Prospekt!

28

Med gröna stråk och plats för kultur 6

blir Västerbron mer än transportlänk

I en ny vision för Västerbron, ett av Stockholms mest kända landmärken, visar Sweco hur bron kan fungera både som mötesplats och trafiklösning. Från dagens två bilkörfält och fält för cyklister och fotgängare, föreslår Sweco ett grönt stråk längs den östra sidan med utsikt över innerstaden som kan avnjutas av både pendlare, motionärer och turister. VÄSTERBRON ERBJUDER fantastiska vyer över staden. Bron invigdes för trafik 1935 och står inför en omfattande renovering de närmaste åren för att klara den tunga trafiken även framgent, men även för att göra det enklare och mer trivsamt för cyklister och fotgängare att ta sig över bron. I visionen, som tagits fram av fyra deltagare från Swecos traineeprogram, föreslås ett grönt stråk som förbinder befintliga grönområden i norr och syd – längs Söder- och Norr Mälarstrand via Långholmen och Rålambshovsparken – och uppmuntrar till gång och cyklande. – Våra överslagsberäkningar visar att belastningen på Västerbron sänks med 20 procent om man byter ut ett körfält och anlägger ett grönområde med växtbäddar och träd. Det minskar samtidigt behovet av framtida brorenoveringar, säger Carlos Ruiz-Alejos, som tagit fram förslaget tillsammans med Anna Nordlöv, Emma Oxenstierna och Johanna Söderquist. Förslaget innebär också att bron blir en mötesplats som erbjuder kulturella aktiviteter i form av marknader, caféer, uteserveringar och uppträdanden. För detta tas två bilkörfält bort. För att kompensera det minskade trafikutrymmet för kollektivtrafiken, installeras trafikljus som prioriterar bussar över bron. Hastigheten sänks från 60 km/h till 50 km/h för att vägbanan ska kunna bli smalare, minska bullret och göra det trivsammare att vistas på bron.


EGNA MONTÖRER • DYGNET-RUNT-JOUR • EGNA MASKINER • FJÄRRVÄRME • DIESELOL JA • ALTERNATIVA ENERGIMEDEL RME • HVO • ECOPAR • PELLETS • ELVÄRME • GASOLVÄRME • MOBIL A UNDERCENTRALER • DIGITAL ÖVERVAKNING • MOBIL A PANNCENTRALER BYGGTORKAR • MOBIL A ÅNGGENERATORER • AVFUKTARE • TJÄLTINARE • LUFTRENARE • FL ÄKTAR • KLIMATAVTAL

VÄRM ARBETSPLATSEN med Klimatsmart byggvärme PELLETS | MILJÖDIESEL | ECOPAR | RME | HVO10O

Unirent har specialiserat sig på att förse bygg- och industrikunder med de bästa lösningarna för tillfälligt klimat och byggvärme. Vi hyr ut utrustning till allt från uttorkning vid stora nybyggen och mindre lägenhetsrenoveringar till uppvärmning av tillfälliga lager och fasadrenoveringar. Med 25 års erfarenhet av dimensionering, etablering och underhåll med egna montörer, är vi unika i Stockholm–Mälardalen. Vi lever för vårt motto – We defend you from the winter!

WWW.UNIRENT.SE 08-525 27 100


DAGENS INFRASTRUKTUR // MÄSSA

Entreprenad Live. 7 763 besökare kom till Ring Knutstorp för att se vad de 200 utställarna hade att erbjuda.

Dubbla rekord på

Entreprenad Live Årets Entreprenad Live i Skåne slog dubbla rekord. Totalt besökte 7 763 personer mässan, vilket är tio procent mer än 2017. Antalet utställare var 200, vilket är en ökning med 30 procent. Här följer ett axplock av maskiner, redskap och utrustning som visades på Ring Knutstorp. AV LARS-OLOF TANDBERG

– DET VAR INTE bara rekord utan också

STARKARE LUNDBERGARE

rätt utställare och rätt besökare vilket ledde till många leads och många affärer, konstaterar Peter Eriksson som tillsammans med Hans-Erik Kristensson arrangerar Entreprenad Live.

Lännen Tractors visade den nya 50-serien av Lundberg redskapsbärare. Nytt är bland annat steg 5-motorer och förbättrad sittkomfort i hytten. Display och CAN-busssystemet har uppdaterats

30

för att göra det lättare att hantera maskinernas inställningar. – Det går att förinställa hydraulflöde och annat för olika redskap. När föraren byter redskap är det bara att trycka på en knapp, så är alla inställningar klara. Det


DAGENS INFRASTRUKTUR // MÄSSA

Det går att förinställa hydraulflöde och annat för olika redskap. När föraren byter redskap är det bara att trycka på en knapp, så är alla inställningar klara.Det är särskilt bra om du har flera förare på samma maskin. /Sonny Tornäs, försäljningsansvarig, Lännen Tractors AB

Sonny Tornäs, försäljningsansvarig på Lännen Tractors AB visade nya Lundberg 6250.

är särskilt bra om du har flera förare på samma maskin, säger Sonny Tornäs, försäljningsansvarig på Lännen Tractors AB. Den näst största maskinen i nya 50-serien är Lundberg 6250. Den har bland annat fått en större hydraulpump som ger 200 liter per minut, jämfört med den tidigare modellen som gav 160 minutliter. Maskinens lastare är starkare än föregångaren. Nya 6250 lyfter 5,7 ton i bottenläge och i högsta läget har maxlasten ökats från 3,7 ton till 4,7 ton. Även max lyfthöjd har ökats och är nu 3 580 millimeter.

POTATISUPPTAGARE BLEV SIKTSKOPA Nytt i Amas monter var en siktskopa med siktstjärnor i polyuretan. Materialet roterar i skopan och siktstjärnorna slår på sten och annat grovt material så att det separeras från jord och lera. – Den engelska konstruktören Matt Lloyd jobbade med service av lantbruksmaskiner. Han såg en potatisupptagare som använde samma typ av stjärnor för att slå på potatisarna, så att jord och annat lossnar och ramlar ner på backen. Därifrån fick han idén att använda tekniken på siktskopor, berättar Magnus Uppsten på Amas. Han konstaterar att siktskopan passar för de flesta material, men den är extra populär för rensning och sortering av jord. – Den klarar även blöta och kladdiga massor, då det är många fingrar som går i varandra. Det gör den även självrensande. Om man har förorenade massor kan den användas för att sortera ur stenar, som sedan tvättas och kan återanvändas. Därmed minskar mängden material som måste köras på deponi. Den nya siktskopan har kedjedrift och finns i åtta storlekar för bärarmaskiner från 2,2 till 30 ton. Siktskopan RS10-20 har fem valsar med totalt 152 siktstjärnor. Att valsarna sitter i en välvd form gör det lätt att starta siktningen och få bra fart på materialet.

Magnus Uppsten på Amas förklarade hur siktstjärnorna på nya siktskopan fungerar.

SENNEBOGEN KOMPLETTERAR MANITOU Sedan 1 september är Scantruck generalagent för Sennebogens teleskopkranar i Sverige. Det är hjul- och bandgående kranar med vinsch och krok som har lyftkapacitet från 16 till 130 ton. – Det blir ett bra komplement till våra teleskoplastare från >>

– Sennebogens teleskopkranar blir ett bra komplement till våra teleskoplastare från Manitou, säger David Trygg, säljare på Scantruck.

31


DAGENS INFRASTRUKTUR // MÄSSA

Lasco skruvklyv och rotorharv.

Case CX85D SR väger åtta ton och har steg 5-motor.

Manitou. Vi får ofta förfrågningar från kunder om tyngre lyft. Manitou har maskiner som lyfter upp till 32 meter och en vikt på 5,5 ton. Med Sennebogens kranar får vi dessutom maskiner med en lyfthöjd på 24 meter och 16 ton upp till största modellen som lyfter 130 ton till 67 meter, berättar David Trygg som är säljare på Scantruck. På Entreprenad Live visades Sennebogen 613 M som lyfter 16 ton till 24 meter. Den har en 18 meters fast bom, som med jibb blir 24 meter. Hytten kan höjas 1,5 meter för bättre överblick. Centralsmörjning, brandsläckare och kameror är standard.

– Maskinen har fått en ny design med mörkare färger i hytten, ny display som bland annat visar bränsleförbrukningen med mera. Det gör att hytten nu ser ut som hytterna på Case större maskiner. Förarna ska känna igen sig oavsett vilken maskin de kör, säger Pär Holmgren som är säljare på Maskinia. Den här maskinstorleken finns även med svängbom och heter då CX90D MSR, med en vikt på 8,6 ton. – Det här är små maskiner som ändå kan göra större jobb, konstaterar Pär Holmgren.

LITEN MASKIN FÖR STORA JOBB

Tecura visade en rotorharv från österrikiska Lasco. Grundredskapet är en skruvklyv som klyver stockar och stubbar. Skruvklyven kan bytas ut mot rotorharven, som består av två fräspinnar som roterar och luckrar upp marken. Den finfördelar och slår sönder jordkokor. – Om man packat ihop jorden under

Maskinia visade bandgrävaren Case CX85D SR på åtta ton. Den ersätter tidigare modellen CX75 och har bland annat fått ny motor. Den tidigare Isuzudieseln har ersatts av en Yanmar steg 5-motor med en effekt på 50,7 kilowatt (68,5 hästkrafter).

32

ROTORHARV FÖR UPPLUCKRING

Om man packat ihop jorden under arbetet på en byggplats kan det vara bra att lämna platsen uppluckrad. Den kan även användas vid borttagning av buskar för att få bort rötter och återställa. /Nils Vigre, Tecura


DAGENS INFRASTRUKTUR // MÄSSA arbetet på en byggplats kan det vara bra att lämna platsen uppluckrad. Den kan även användas vid borttagning av buskar för att få bort rötter och återställa, förklarar Nils Vigre på Tecura. Redskapet passar till grävmaskiner och kompaktlastare upp till tio ton. Förutom skruvklyv och rotorharv finns även ogräsborste och jordborr att tillgå.

UPPKOPPLAD HYDRAULHAMMARE Rammers hydraulhammare i serien Excellence Line har uppdaterats. Nytt är att nedre bussningen, som slits mest, kan vändas 90 grader efter en tids användning. Därefter kan hammaren gå ytterligare en tid innan bussningen måste bytas. Vridning och byte av bussningen kan nu enkelt göras i fält av en servicetekniker. Informationen från Rammers övervakningssystem Ramdata har tidigare laddats ner från hammaren till en PC. Den nya versionen RD3 är uppkopplad via GPS och informationen kan läsas på nätet. RD3 läser av slagserier och registrerar hur länge föraren tryckt på pedalen på ett ställe innan hammaren flyttas. Systemet registrerar även arbetade timmar, när det är dags för service och GPS-position för hammaren. – Entreprenören kan via sin dator se om det är för långa serier, om spettet gått varmt, med mera. Denna information kan sedan användas för att coacha föraren att arbeta optimalt med hammaren, förklarar Robin Andersson på Göteborgs Hammarservice.

DUMPER MED ENKELT INSTEG Emil och Robin Andersson på Göteborgs Hammarservice visade Rammers nya E-serie hydraulhammare.

Det var Sverigepremiär för Hydremas nya kompakta midjestyrda dumper på 6,5 ton. På den här typen av dumprar sitter hytten vanligtvis bakom dumperkorgen. Hydrema 707G har hytten framför korgen. – Traditionellt sitter hytten ovanpå motorn, vilket ger hög tyngdpunkt. De flesta olyckor sker när föraren kliver i och ur maskinen. Vi har satt hytten bredvid motorn, vilket ger ett lågt insteg. Dessutom sänker det tyngdpunkten, vilket ger bättre stabilitet, påpekar Per Eriksson som är försäljningschef på Hydrema. Dumpern har breda däck för att hålla nere marktrycket. Dumperkorgen har Multitip, vilket betyder att korgen kan svängas 180 grader och tippa såväl bakåt som åt sidorna. Lastkapaciteten är 6,5 ton. – Den här maskintypen är väldigt populär i England. Vi tror att de stora volymerna finns där. Fast vi vet inte hur det går med tanke på Brexit. Men vi har faktiskt sålt en maskin här på Entreprenad Live, berättar Per Eriksson.

HJULGRÄVARDÄCK FÖR NORDBOR Med hytten vid sidan av motorn har Hydrema sänkt tyngdpunkten och gjort insteget enklare på nya dumpern 707G.

Finby EX300 är ett hjulgrävardäck utvecklat i Finland för skandinaviska förhållanden. Däckets >>

33


DAGENS INFRASTRUKTUR // MÄSSA

Finby EX300, vinterdäck för hjulgrävare.

Jacob Hallin och kollegorna på Sweep sopmaskiner i Göteborg har varit med och utvecklat nya sopmaskinen CV350 från irländska Multihog.

mönster är format för att ge bra grepp och dragkraft på snö och is. Enligt tillverkaren har det även bra flytförmåga på mjuka underlag. – Enligt våra kunder är däcket inte så hårt, vilket gör det bekväm att åka på. Det har ett extremt starkt grävarmönster. Efter att en kund i Finland hade kört 3 000 timmar på EX300 var slitaget endast tre millimeter, säger Maria Fritzson på den svenska generalagenten Gripen Wheels. Mönstret på EX300 gör även däcket självrensande från snö och lera. Däckets dimension är 630/35 R 22,5 om det är parmonterat. För singeldäck är dimensionen 315/70 22,5. Mönsterdjupet är 20 millimeter.

på alla fyra hjulen. Hytten har ett enkelt insteg och sopningen startas med endast en knapptryckning. Hela maskinen kan öppnas upp med luckor på sidorna för enkel service. – Förutom sopmaskin är Multihog CV350 även en redskapsbärare. I ett snabbfäste kan maskinen utrustas med vinterredskap, skurdäck och klippdäck, säger Jacob Hallin.

HELT NY SOPMASKIN

Trimble Stratus är ett program som hjälper entreprenörer att ta fram 3D-modeller.

När irländska Multihog, som tillverkar redskapsbärare, skulle konstruera sin första sopmaskin vände sig företaget till Sweep sopmaskiner i Göteborg för att få hjälp med utvecklingen. – Vi säljer sedan tidigare Multihogs redskapsbärare. Vi har även sålt sopmaskiner i tio år, och de ville ta vara på våra erfarenheter från den maskintypen, berättar Jacob Hallin på Sweep Sopmaskiner. Resultatet är Multihog CV350, som premiärvisades på Entreprenad Live. Den har konstant 4-hjulsdrift med diffspärr och en maxhastighet på 40 kilometer i timmen. Steg 5-motorn klarar avgaskraven utan Adblue och levererar en effekt på 55,5 kilowatt (75 hästkrafter). Maskinen har individuell spiralfjädring

34

JOBBA ENKELT MED DRÖNARE Sitech visade Trimble Stratus som är en mjukvara för att entreprenörer ska kunna ta fram 3D-modeller med hjälp av drönare. – Tanken är att alla ska kunna utnyttja den här tekniken utan att behöva mättekni-

ker, mätingenjör eller dyra datorer. Det enda som behövs är en drönare, en måltavla med GPS som placeras på marken, en vanlig dator med internetuppkoppling och programmet Trimble Stratus, förklarar Kristoffer Gustafson på Sitech. Drönaren flygs över arbetsplatsen och tar bilder som laddas upp till en webbportal. Programmet processar bilderna och sätter ihop dom till en 3D-modell. – Den kan sedan användas för att beräkna punkter, linjer och areor. Vid exempelvis en täkt kan 3D-modellen användas för att lagerinventering eller för att planera utvidgning av täkten. De 3D-modeller som tas fram kan via nätet


DAGENS INFRASTRUKTUR // MÄSSA

Genom att anpassas till antingen hårt material, med långa och kraftfulla slag, eller till mjukare material, med kortare och snabbare slag, får man högsta produktion utan förlust av slagenergi. /Joachim Mårtensson, servicemarknadschef, Söderberg & Haak

delas med alla inblandade för att diskutera aktuellt projekt. De kan även användas för dokumentation av ett projekt. Från portalen kan man skapa och exportera rapporter och filer som exempelvis punktmoln.

HYDRAULHAMMARE FRÅN KOMATSU Söderberg & Haak lanserade tre serier hydraulhammare. De säljs under Komatsus varumärke, där B-serien är tillverkad av Toku i Japan, medan H- och V-serien är tillverkad av Komatsuägda Montabert i Frankrike. B-seriens hammare har dämpning i form av en kvävgaskudde som absorberar kolvens rekyl och återvinner den för nästa slag. Det här är lite enklare hammare med få komponenter, vilket minskar underhållsbehovet. H-serien har bälgackumulator och en hastighet på mindre modeller. De större modellerna har två hastigheter med automatisk växling beroende på materialets hårdhet. V-serien har bälgackumulator och variabel hastighet och slagkraft. Hammaren väljer automatiskt optimal längd och hastighet för kolvslaget. – Genom att anpassas till antingen hårt material, med långa och kraftfulla slag, eller till mjukare material, med kortare och snabbare slag, får man högsta produktion utan förlust av slagenergi, säger Joachim Mårtensson som servicemarknadschef på Söderberg & Haak.

Komatsu JMHB 230V hydraulhammare med bälgackumulator och variabel hastighet.

35


DAGENS INFRASTRUKTUR // MÄSSA

Den helt självkörande konceptmaskinen Robomag tog täten i vältparaden när Bomag visade framtiden vid innovationsdagarna i Boppard i Tyskland. Bild: Bomag

DIGITALISERING OCH UTSLÄPP i fokus På vägmaskintillverkaren Bomags innovationsdagar i tyska Boppard visas trender och nya maskiner. Bland annat den förarlösa välten Robomag, alternativa drivmedel och digitala system som hjälper maskinägare med planering, styrning och dokumentation. AV LARS-OLOF TANDBERG

BOMAG ÄR EN AV världens största tillverkare av maskiner för vägbyggnad. Bland 250 produkter finns allt från asfaltläggare, vältar för asfalt och jordpackning samt fräsmaskiner, ner till stampar och vibroplattor. I Sverige säljs Bomags maskiner av Stig Machine, men från 1 januari 2020 tar Söderberg & Haak över den svenska agenturen. Tre tydliga trender styr Bomags aktuella utvecklingsarbete. En prioritering är att få ner utsläppen från maskinerna. Här satsar man på såväl hybriddrift som drift med el och gas. Tandemvälten BW 174 AP är en hydraulisk hybrid där energin vid bromsning sätter tryck på hydrauloljan i en ackumulator. Den lagrade energin används sedan för att ge extra kraft när välten byter riktning eller när vibrationen sätts igång. Att man tar vara på energi som annars går till spillo gör att man kan använda mindre motorer som kan arbeta vid ett lägre, mer effektivt varvtal. ELEKTRISKT OCH GASDRIVET Förutom hybriddrift utvecklar Bomag teknik för el och LPG-gas som alternativa drivmedel på sina vältar. – En fördel med gasdrift är att det bara tar fem minuter att byta

36

gasbehållare. Eldrift kräver relativt lång tid för laddning. Dessutom kan det vara svårt med tillgången till el om man jobbar på en väg utanför stadsmiljö. Därför tror jag att gasdrift kan vara en bra mellanteknik till dess att eldrift blir praktiskt användbart, säger Jonathan Stringham som är marknadschef på Bomag. Ett annat exempel på Bomags miljöarbete är Ion Dust Shield. Det är ett system som reducerar mängden findamm, som är skadligt att andas in, vid asfaltfräsning med upp till 80 procent. De fina partiklarna passerar ett elektriskt fält i en metallåda och blir positivt laddade. De dras då till den negativt laddade metallen i lådan och klumpar ihop sig till större dammpartiklar som inte kan andas in. De större dammpartiklarna transporteras därefter ut på transportbandet med resten av det frästa materialet.

SJÄLVGÅENDE MASKINER Den andra trenden är självgående maskiner. Här sker utvecklingen i flera steg. Redan finns möjlighet att fjärrstyra flera av Bomags maskiner. Ett exempel är rörgravsvälten BMP 8500, som även har ett system som gör att den stannar om en person befinner sig framför den.


– Stora delar av södra Sverige och Västkusten är obearbetade. Det ser vi som en stor möjlighet, säger Jonas Jaenecke, vd på Söderberg & Haaks som vid årsskiftet tar över den svenska agenturen för Bomag. Bild: Lars-Olof Tandberg

På årets Bauma i München visade Bomag konceptmaskinen Robomag som är en självkörande tandemvält. Den har utvecklats i samarbete med tekniska universitetet i Kaiserslautern och använder bland annat GPS, Lidar och sensorer för positionering. – Vi hade redan det mesta av tekniken med fjärrstyrning av vältar, automatisk mätning av kompaktering och system som kan upptäcka hinder och människor runt maskinen. Det vi gjort nu är att kombinera all denna teknik till en helt självgående förarlös maskin, säger Jonathan Stringham. Om och när Robomag kan lanseras på marknaden återstår att se. – I dag finns inget lagligt ramverk som tillåter användandet av helt autonoma maskiner. Vi väntar på att myndigheterna ska göra det möjligt.

DIGITALISERING Den tredje trenden är digitalisering. Maskinerna blir mer och mer duktiga på att registrera data. Detta kräver mjukvara som kan omvandla den insamlade datan till information som hjälper maskinägaren att planera, utföra och dokumentera arbetet. Detta för att spara tid, pengar och miljö. Bomag har tagit fram flera sådana system. Bomap registrerar med hjälp av GPS antalet överfarter en vält gör och resultatet kan avläsas i en app i mobil eller platta. Områden med där välten gjort tillräckligt många överfarter visas i grönt medan ej färdiga områden visas i rött. – Genom att i realtid kunna se var och när kompakteringen är färdig undviker man onödiga överfarter. Det spar bränsle och sliter inte i onödan på vältarna, understryker Jonathan Stringham. Bomap kan även registrera kompakteringsgrad, trumfrekvens, asfaltens temperatur med mera. – Alla mätdata skickas upp i molnet och kan sedan användas för dokumentering av ett jobb eller för att se vad som eventuellt

DAGENS INFRASTRUKTUR // MÄSSA

gick fel, för att lära till nästa projekt. Asphalt Pro är ett program för planering av ett jobb, för analys av ett pågående jobb och för dokumentation av ett färdigt jobb. Inför ett jobb kan projektet simuleras i datorn för att se hur många maskiner och anställda som behövs samt var de ska befinna sig och när. – Det finns många fördelar med att se hela arbetsplatsen. Hur många bilar med asfalt behövs och när ska de anlända? Om man kan planera mängden lastbilar som är på plats samtidigt så kan man minska mängden utsläpp. Under pågående jobb är det bland annat viktigt att asfaltläggarna får asfalt i rätt tid för att inte behöva stanna. Med Asphalt Pro kan föraren av läggaren se i realtid var nästa lastbil befinner sig och anpassa hastigheten för att undvika stopp. Efter avslutad arbetsdag kan den samlade informationen användas för att analysera hur arbetet gick under dagen och om något kan göras bättre nästa dag.

MASKINER TILL SVERIGE När Söderberg & Haak efter årsskiftet tar över den svenska Bomagagenturen från Stig Machine kommer fokus till att börja med ligga på vibroplattor, stampar, asfaltvältar och jordpackningsvältar. Dessutom den radiostyrda rörgravsvälten BMP 8500. – Det är de maskiner från Bomag som vi bedömer har störst intresse på den svenska marknaden. Stig Machine har mest koncentrerat sig på området kring Stockholm. Stora delar av södra Sverige och Västkusten är obearbetade. Det ser vi som en stor möjlighet, säger Söderberg & Haaks vd Jonas Jaenecke, på plats vid Bomags fabrik i Boppard. Företaget kommer även att sälja Bomags asfaltläggare, men här är inget klart än vilka modeller det blir. – Där måste vi ha en dialog med de stora aktörerna inom asfaltläggning innan vi bestämmer oss för vilka maskiner det blir.

37


DAGENS INFRASTRUKTUR // MÄSSA

Elmia Nordic Rail och Nordic Transport Infrastructure

Huddig Lift 2000B med steglös nivellering.

Personlift med steglös nivellering

Huddig visade den senaste modellen av Lift 2000B. Den har uppdaterats med anledning av de nya säkerhetskraven för arbetsplattformar som bland annat säger att det ska finnas dubbla givare i styrsystemet. Om två givare för samma säkerhetsfunktion ger olika värden ges en signal om att något är fel. – Det kan exempelvis vara givare som ska kolla att ett stödben har rätt marktryck. Kommer det olika signaler från de två givarna så stoppar systemet manövreringen av liften och den kan endast backa tillbaks till säkert läge, förklarar Daniel Myrgren som är marknadschef på Huddig. I samband med säkerhetsuppdateringen har Huddig passat på att göra en del andra förbättringar. Bland annat sker nivelleringen av personkorgen nu steglöst. – Tidigare skedde nivelleringen var andra eller tredje grad vilket gav en något ryckig rörelse. Det svajade en del i högsta läget och då är det skönt att nivelleringen nu sker steglöst. Tryckknapparna i personkorgen har gjorts större vilket gör att de nu kan manövreras även med arbetshandskar på. I förarhytten är spaken som styr liften nu av samma typ som spakarna till basmaskinens aggregat. Tidigare var det separat aktivering av svängbegränsningen för liften. Nu behöver föraren endast aktivera svängbegränsningen för maskinens aggregat så gäller den även för liften.

– Med vår nya befästningsmaskin behöver föraren enbart koncentrera sig på körningen, säger Nicklas Borgström på Pandrol.

Nytt är att det verktyg som inte används för tillfället kan fällas upp för att inte vara i vägen. Maskinen har även fått ett intelligent styrsystem. Tidigare aktiverade föraren verktyget manuellt vid varje clips ett antal gånger i början. När maskinen lärt sig avståndet tryckte föraren på automatik. – Med det nya systemet känner sensorer automatiskt av var clipsen sitter. Sensorer i hjulen känner av hur fort maskinen rullar, och farten på verktygen anpassas automatiskt. Det gör att föraren enbart behöver koncentrera sig på körningen, förklarar Nicklas Borgström på Pandrol. Den nya befästningsmaskinen fungerar med Pandrol Fastclips och Pandrol FE.

Helautomatisk befästningsmaskin

Pandrol visade en ny befästningsmaskin som används för att trycka fast eller lossa clips som fixerar räls i slipers. Den är baserad på tidigare maskiner och har uppdaterats med nya funktioner efter önskemål från kunder. Bland annat har totalvikten minskats för att maskinen ska kunna användas med mindre grävmaskiner. Den har två verktyg – ett för befästning och ett för avbefästning, samt en sliperslyft.

38

En 17-tons bandgrävare från Liebherr som anpassats för jobb på räls. Varje rälshjul har en hydraulmotor.

Bandgrävare för jobb på spår

Liebherr visade en 17-tons bandgrävare som i samarbete med Pandrol konverterats för arbete på järnvägsspår. Banden har försetts med gummiplattor för att inte skada rälsen. Gummit >>


DAGENS INFRASTRUKTUR // MÄSSA

Bra bullerplank visade två bullerplank i trä som fått CE-märkning.

isolerar även så att rälsen inte kortsluts. – Att ha en bandare är bra om markförhållandena är dåliga bredvid spåret. Dessutom innebär banden att man enkelt kan gå av och på spåret var som helst. Med en hjulgrävare underlättar det betydligt med en vägövergång för att man ska ta sig av, påpekar Niklas Gellenmyr som är säljare på Liebherr. Varje rälshjul har en egen hydraulmotor för framdriften. Framtill finns ett BM-fäste så att en skopa eller gafflar kan kopplas på. En skopa kan användas för att ta med material eller redskap ut på spåret. – Om man till exempel ska sätta ett fundament längre ut än normalt eller vid insida kurva med rälsförhöjning, kan det vara bra att koppla av tiltrotatorn via EC-Oil. Då får man mindre vikt i ytterläget. Om man lägger tiltrotatorn i skopan fungerar den dessutom som extra motvikt, förklarar Niklas Gellenmyr. Maskinen är även utrustad med elektrisk nödkörning om det skulle bli något fel på maskinen. – Alla funktioner kan köras med en separat elektrisk hydraulpump som får kraft från maskinens batteri. Det finns även en kontakt där det går att koppla till ett extra externt batteri eller för att enkelt hjälpstarta maskinen. Tanken är att det ska räcka för att ta sig av spåret i en nödsituation, säger Jacob Landström, teknikspecialist på Pandrol.

CE-märkta bullerplank

Bra Bullerplank visade bland annat två bullerplank i trä som fått CE-märkning. Det reflekterande bullerplanket BPR263L har lockpanel på båda sidor och ingen isolering. Det är enbart reflekterande och reducerar ljudet med 26 decibel. Bullerplanket BPA263L är både reflekterande och absorberande.

Det har lockpanel och isolering med träull och stenull. Den sida av planket som sitter mot vägen eller järnvägen är reflekterande, vilket innebär att ljudet studsar bort från planket. På andra sidan är planket absorberande, vilket innebär att det drar till sig en del av ljudet. Här är ljudisoleringen 28 decibel och ljudabsorptionen två decibel. – Vad vi vet så är vi det enda svenska företaget som har CEmärkt bullerplank av trä, säger Richard Olsson som är vd på Bra Bullerplank AB. Bullerplanken prefabriceras i sektioner på företagets fabrik i Litauen och monteras sedan på plats i Sverige. – I fabriken har vi en kontrollerad miljö med rätt fukthalt för träet vilket är avgörande för att få rätt kvalitet. Varje sektion måttanpassas efter var det ska monteras. Dessutom gör prefabriceringen att vi får ett snabbare montage.

EN UNIK SKATTGÖMMA FÖR GRUV- BYGG- OCH STENINDUSTRIN Nytt och begagnat i en lagom blandning är Gruvtekniks specialitet! Vi köper in begagnade maskiner och annan utrustning, som vi sedan renoverar och saluför till mycket förmånliga priser - Vår affärside för begagnat bygger till stor del på vårt omfattande lager av reservdelar, inte minst för äldre maskinmodeller. Snabba leveranser!

EXEMPEL PÅ PRODUKTER OCH RESERVDELAR:

• BORRMASKINER • BORRSTÅL • MOTORER • RÖR • KOPPLINGAR • BÖJAR • BORRAGGREGAT • GRUVLAMPOR • TÄNDAPPARATER

37 år som unik skattgömma för gruv- bygg- och stenindustrin. Verksamheten drivs i Blötbergsgruvans lokaler. Gruvan och gruvbyggnaderna ägs numera av helägda dotterbolaget Gruvfastigheter AB.

40

Gruvteknik AB, Saxdalsvägen 2, 771 65 Ludvika Tel: 0240-37495 E-post: info@gruvteknik.com www.gruvteknik.com


DAGENS INFRASTRUKTUR // DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV PON RENTAL

HYR RÄTT MASKINER och få koll på ekonomin

– Ingen av våra maskiner är äldre än tre år, och alla är utrustade med maskinstyrning, säger Niclas Tindsjö på Pon Rental.

När du hyr maskin från Pon Rental får du bättre kontroll på ekonomin, du får exakt den maskin som uppdraget kräver och du vet att maskinen alltid uppfyller rådande miljökrav och samtidigt har den senaste tekniken. DET FINNS MÅNGA argument för att hyra i stället för att äga en maskin. En fördel med hyra är att kostnaden tas utanför balansräkningen. – I stället för att investera i egen maskin kan företagets låneutrymme och kreditvärdighet användas till annat. Om du äger maskinen och något händer blir det direkt oförutsedda kostnader. Genom att hyra från oss får kunden ett pris och vet därmed exakt vad maskinen kommer att kosta, då service och normalt slitage ingår. Hyreskostnaden är fast och därmed enkel att bokföra på rätt projekt, säger Niclas Tindsjö som är säljare på Pon Rental. KÖPA ELLER HYRA? Om en entreprenör får ett projekt som varar tre till fyra år, och vet att det finns täckning för maskinen under den tiden, då kan det vara motiverat att köpa maskin. Har entreprenören däremot många kortare projekt kan det vara bättre att hyra. När ett projekt är färdigt lämnas maskinen tillbaks och företaget får inga kostnader för den under stilleståndstiden i väntan på nästa projekt. Ytterligare en fördel med att hyra är flexibiliteten. Ett uppdrag kan kräva en 20-tonnare, medan det för nästa behövs en 30-tonnare. Behoven kan även skifta i ett och samma projekt. – Det här leder ofta till att entreprenörer köper en större maskin för att täcka in alla krav. På ett jobb där beställaren vill ha en 25-tonnare och du kommer med en 28-tonnare, så får du ändå bara betalt för en 25-tonnare, förklarar Niclas Tindsjö.

– Ingen av våra maskiner är äldre än tre år. Fräscha maskiner med ergonomiska hytter är även bra för företagets piloter. Dom känner sig pigga och får även hjälp i sitt arbete av den senaste tekniken. Bland annat är alla våra maskiner utrustade med maskinstyrning.

MINIMERA STILLESTÅNDSTIDEN Hur bra maskin man än har så kan något hända som gör att maskinen står stilla. Det kan vara en planerad service eller en enklare reparation på några dagar, eller i värsta fall att en motor rasar och då kan det ta månader. – Oavsett vad som händer med kundens maskin kan vi snabbt erbjuda en hyresmaskin. Det gäller även i de fall där det är lång leveranstid på en beställd ny maskin, men där projektet måste igång direkt. Då kan kunden minska stilleståndstiden och samtidigt hålla beställaren glad och nöjd, avslutar Niclas Tindsjö.

FAKTA I KORTHET Pon Rental hyr ut bandgrävare, hjulgrävare, hjullastare och asfaltmaskiner. Företaget har uthyrningsdepåer både i Stockholm och Göteborg och garanterar regional servicetäckning i hela Sverige med över 200 mekaniker och 13 verkstäder.

MILJÖMASKINER MED SENASTE TEKNIKEN Miljökraven ökar hela tiden, och det kan vara svårt och dyrt att hålla företagets maskinpark uppdaterad enligt de senaste kraven. Genom att hyra en maskin från Pon Rental får kunden alltid maskiner som klarar miljökraven och är utrustade med den senaste tekniken.

www.pon-cat.com 41


DAGENS INFRASTRUKTUR // FLYG

Nytt verktyg kan minska CO2-utsläppen med 140 000 ton per år Att minska utsläppen från luftfarten är en av de absolut viktigaste frågorna för flygbranschen. Med ny teknik och nya, moderna flygplan har Norwegian minskat utsläppen med 30 procent sedan 2008. Med nya verktyget SkyBreathe kan Norwegian minska utsläppen med ytterligare två procent. På ett år kan man minska CO2-utsläppen med 140 000 ton, vilket motsvarar 25 procent av de totala utsläppen för inrikesflyget i Sverige. DET NYA VERKTYGET och applikationen SkyBreathe analyserar hela flygdriften vilket gör det möjligt att anpassa varje flygning optimalt med minskad bränsleförbrukning och lägre utsläpp som resultat. SkyBreathe gör det möjligt att minska utsläppen med ytterligare två procent. Med SkyBreathe ser man vilka flygningar som förbrukar mer bränsle än planerat och kan då vidta enkla åtgärder för att få ned bränsleförbrukningen. Appen använder så kallade Big Data algoritmer och har utvecklats via ett EU-finansierat Clean Sky projekt. –Med SkyBreathe-appen får jag feedback efter varje flygning där jag direkt ser vad vi har gjort bra och hur vi eventuellt kan flyga ännu mer effektivt nästa gång. Det är smart för både oss och miljön, säger Andreas Hansson, baskapten på Norwegians Arlandabas. Norwegians piloter har testat verktyget i cirka sex månader och resultaten visar att det går att spara stora mängder bränsle per år. Bara genom att till exempel stänga av ena motorn vid taxning till gate, sparar man cirka 20 kilo bränsle per flygning. Andra exempel är så kallade smarta inflygningar* och att använda bromsar istället för motorkraft vid inbromsning. På bara en månad kan Norwegian spara upp till 3 700 ton

42

bränsle och minska CO2-utsläppen med 11 600 ton per månad med det här verktyget. På ett år kan man därmed minska CO2utsläppen med cirka 140 000 ton vilket motsvarar över 25 procent av de sammanlagda utsläppen för inrikesflyget i Sverige. –Vi jobbar kontinuerligt med att hitta nya metoder och nya verktyg för att minska utsläppen och bränsleförbrukningen. Med SkyBreathe får vi stora mängder data per flygning som vi snabbt kan analysera och därefter vidta åtgärder för ännu effektivare flygningar. Vi kan därmed minska både bränsleförbrukningen och CO2-utsläppen med cirka två procent per flygning. Det är win-win både för utsläppen och för bränslekostnaderna, säger Stig Patey, Manager Fuel Saving på Norwegian.

NORWEGIANS ARBETE FÖR ETT MER HÅLLBART FLYG Norwegian arbetar aktivt för att minska flygets inverkan på klimatet. Nya flygplan och ny teknik är de viktigaste åtgärderna för att minska utsläppen. Norwegian jobbar med en rad åtgärder som ger mätbara resultat redan idag. *Smarta inflygningar (Continuous Descent Approaches (CDAs)) minskar både utsläppen och bullernivån under flygningens sista fas.


DAGENS INFRASTRUKTUR // FLYG

• Genom att ha investerat i en av världens mest moderna flygplansflottor har Norwegian minskat utsläppen med över 30 procent sedan 2008. Våra moderna flygplan förbrukar 20 procent mindre bränsle än jämförbara äldre modeller. • Norwegians CO2-utsläpp per passagerarkilometer är 20 procent lägre än branschgenomsnittet. • Avancerade väderdata från AVTECH Sweden AB leder till ytterligare bränslebesparingar och utsläppsminskningar; 22 kilo per flygning i genomsnitt och en minskning av CO2 utsläpp på 16 000 ton per år. • Norwegian har två gånger utsetts till världens mest bränsleeffektiva flygbolag mellan Europa och USA av The International Council on Clean Transportation; senast 2018.

MASKINSTYRNING Vi levererar lösningar som gör skillnad!

• Förnybara bränslen som biobränslen och syntetiska bränslen kommer att minska utsläppen ytterligare när de blir kommersiellt tillgängliga. Våra flygplan kan redan nu flyga med upp till 50 procent inblandning av certifierat biobränsle. Norwegian uppmuntrar lokal produktion av hållbara bränslen och kommer att fasa in dessa gradvis så snart det finns hållbara och kommersiellt tillgängliga alternativ. • Vi inför kontinuerligt mer miljövänliga produkter ombord för att minska användningen av plast och ser hela tiden över hur vi kan minska vikten ombord. • Vi erbjuder resenärer möjligheten att förhandsbeställa mat på flygningar över 2,5 timmar för att minska matsvinn och vikt ombord. • Motortvätt. Norwegian använder en särskild motor- och flygplanstvätt som minskar koldioxidutsläppen med cirka 16 000 ton per år. • Vi kommer inom kort erbjuda resenärer möjligheten att klimatkompensera för sina flygresor.

Geofix hjälper er med maskinstyrning till: Grävsystem • Bandschaktare • Väghyvel Hjullastare • Asfaltläggare info@geofix.se

www.geofix.se

www.geofix.se

43


DAGENS INFRASTRUKTUR // JÄRNVÄG

Stein Erik Lauvås och Alf Johansen vill att politikerna slutar planera och börjar bygga järnväg mellan de nordiska länderna. De talade på konferensen ”Ett gränslöst Norden” på Nordic Future Transport Summit på Elmia.

SLUTA PLANERA OCH BÖRJA BYGGA JÄRNVÄG Gränserna får inte vara ett hinder för utbyggnad av järnvägen mellan de nordiska länderna. Politikerna måste samarbeta mer och gå från planering till att sätta igång nya järnvägsbyggen. Det konstaterades på konferensen ”Ett gränslöst Norden” på Nordic Future Transport Summit på Elmia. AV LARS-OLOF TANDBERG

DE NORDISKA LÄNDERNA har mer handel med varandra än de har med resten av världen. Trots det har vi gränser som försvårar transporterna mellan de nordiska länderna. – Det finns undersökningar som visar att om vi skulle ha gränser som motsvarar de mellan amerikanska delstater skulle handeln mellan de nordiska länderna öka med 17 procent. Om vi inte hade några gränser alls skulle handelsutbytet kunna öka med 300 till 400 miljarder kronor, sa Stein Erik Lauvås som är stortingsledamot och sitter i Nordiska Rådets utskott för tillväxt och utveckling i Norden. Han menar att en stor anledning till att det finns hinder för transporter mellan de nordiska länderna är att det saknas tvärkommunikation om transporter. – Delvis beror det på rapporteringen i media. Det är sällan man ser artiklar som tar upp det nordiska samarbetet. Ett annat problem är att vi politiker oftast fokuserar på det egna landet, den egna kommunen och den egna valkretsen. Som ett exempel nämner Stein Erik Lauvås järnvägen mellan Oslo och Göteborg. Den byggdes i slutet av 1880-talet och den ser i princip likadan ut i dag. – På den tiden var det enklare att bygga järnväg över gränserna eftersom vi då fortfarande hade unionen Sverige-Norge. Men senast jag åkte tråg mellan Köpenhamn och Oslo tog det elva timmar. Det duger inte! Då väljer godstransportörer och människor i stället lastbil, flyg eller bil, eftersom tåget tar för lång tid. Alf Johansen från Gränskommittén Värmland Östfold konstaterade att järnvägen mellan Oslo och Göteborg på många håll i

44

dag har samma krokiga sträckning som då den byggdes i slutet av 1880-talet. Det går helt enkelt inte att köra fort. – Men om vi skulle använda den nya teknik som redan finns i dag skulle vi kunna bygga snabbjärnväg där tågen kör 280 kilometer i timmen. Det skulle innebära en restid på en timme mellan Oslo och Göteborg och en timme och fyrtiofem minuter mellan Oslo och Stockholm, konstaterar Alf Johansen. – Det handlar bara om att öka hastigheten lite grann. Men då behövs det fasta spår. För att klara de hastigheterna går det inte att bygga järnväg på ballast. Att bygga järnväg på bro är också ett alternativ. Men för att klara detta behövs ett bättre samarbete och en vilja över gränserna. Därför behövs det verkligen ett nytt nordiskt transportråd. I den nordiska triangeln Oslo-Stockholm-Köpenhamn bor det i dag tio miljoner människor, och siffran ökar med en procent per år. – Om vi kan förverkliga den nordiska triangeln skulle antalet flygresor minskas rejält. Men för att det ska bli verklighet måste vi göra något åt järnvägen, understryker Alf Johansen. Stein Erik Lauvås konstaterar att det i de nordiska länderna i dag finns mängder med utredningar, modeller och transportplaner för järnvägsutbyggnad, men det tas inga gemensamma beslut mellan länderna. – När politikerna gör transportplaner tittar man inte på Nordenkartan, man tittar på varje land för sig. Frågar vi näringslivet så säger de ”ta de politiska besluten. Vi kan inte bara planera, det är dags att få igång grävmaskinerna, fastslår Stein Erik Lauvås.


DAGENS INFRASTRUKTUR // DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV SILJUM

Siljum Mekan blir

SILJUM

Efter 50 år som legotillverkare med en liten andel egna produkter valde Siljum Mekan att satsa enbart på egen utveckling och tillverkning av redskap för entreprenadmarknaden. För att markera det byter nu företaget namn till Siljum. – EFTERSOM VI HELT SLUTAT med legotillverkning är vi inte längre en mekanisk verkstad. Med namnbytet vill vi signalera att vi är en renodlad redskapstillverkare med egen produktutveckling, säger Alf Spets som är vd på Siljum. Förutom namnbytet och en ny logotype märks förändringen i företagets nya motto – ”Utrustning för en säkrare infrastruktur”. Siljum ska vara en teknikledande utvecklingspartner av redskap för entreprenadmaskiner, och bidra till ett effektivt underhåll av gator, vägar och anläggningar för att samhället ska fungera. Siljum uppfann Multiskopan redan i början av 1980-talet. I dag fortsätter utvecklingen av den med modellen D-edition. Skopans vinge är friflytande och kan läggas på en trottoarkant. Det går att vinkla upp skopan och samtidigt ha anlägg längs hela vingbredden på vingens slitstål. Multiskopans hydraulsystem har utvecklats för att få en mer distinkt rörelse och slippa återfjädring när man kör klaffarna.

MODULBYGGDA PLOGAR På plogsidan har Siljum utvecklat nästa generation av Multiplogen. De olika plogmodellerna i serien byggs av moduler. Modulerna består av en mittdel, fyra vingmodeller, två hydraulpaket samt två varianter av främre och bakre ram. – Då vi kan bygga flera olika modeller med samma komponenter blir det billigare att bygga plogarna vilket gör att vi kan hålla nere priset, förklarar Alf Spets. De modulbyggda plogarna ska provköras kommande vinter och kommer att släppas på marknaden 2020. Plogarna i nuvarande serien Multiplog X-line har en fjädrande vinge med positiv skärvinkel. Den lämpar sig för plogning av stora

planer då vingen följer planens bombering. Den passar även för plogning i stadsmiljö, då vingen kan läggas upp på trottoaren samtidigt som vägbanan plogas. Multiplogarna i X-line har en hydrauliklåda där alla vitala hydraulikkomponenter och slangar har samlats, för att skyddas mot väder och vind. Det gör det även enklare att serva hydrauliken. Allt sitter lättöverskådligt och man slipper ha lösa slangar mellan komponenter ute på plogen. Denna lösning följer nu med till den nya modulbyggda plogserien.

PLANERINGSSKOPOR I HARDOX Siljum har även utvecklat en premiumserie planeringsskopor. Den kraftiga ryggen och slitstålet på undersidan är konstruerade i Hardox 450. Det gör att skoporna har fått SSAB:s kvalitetsmärkning ”Hardox in my body”. Planeringsskoporna finns i fyra modeller med bredderna 2 700, 2 850 och 3 000 millimeter. Skopan med bredd på 2 850 finns även som långbottnad skopa med ett djup på 1 700 millimeter, att jämföra med standarddjupet som är 1 500 millimeter. – Det extra djupet är för att föraren alltid ska kunna se skopans hörn från sin plats i hytten, påpekar Alf Spets.

www.siljummekan.se 45


DAGENS INFRASTRUKTUR // INNEHÅLL

Med nytt forskningscenter växer CTEK starkt inom e-mobility

I september öppnade CTEK sitt nya center för forskning, utveckling och utbildning inom laddlösningar för elfordon – som brukar benämnas e-mobility. Centret finns i Norrköping och här arbetar redan ett 40-tal personer. AV KJELL-ARNE LARSSON, BILDER: CTEK

MED DET NYA FoU-centret tar företaget nästa steg inom utveckling av laddstationer för elfordon. CTEK är idag marknadsledande på innovativa lösningar. CTEK har produkter och lösningar för 6, 12 och 24 volt blybatterier och 12 volt litiumbatterier, samt laddningslösningar för elektriska fordonsbatterier – det vill säga e-mobility. – Vi har satsat och växt rejält inom e-mobility. Förra året köpte

46

vi Chargestorm och förvärvet var mycket viktigt både ekonomiskt och marknadsmässig, samt inte minst för vår ställning som teknikutvecklare, säger Jon Lind, vd för CTEK.

EXPANSION I förvärvet ingick Chargestorms utvecklingsavdelning i Norrköping, då med ett femtontal anställda. Det är denna avdelning som nu


DAGENS INFRASTRUKTUR // E-MOBILITY

Fordonsbranschen står inför ett betydande teknikskifte som kräver stora satsningar inom utbildning, framförallt inom batteri- och elbilsteknik. /Jon Lind, vd, CTEK

har expanderat i nya lokaler och där redan ett 40-tal personer arbetar med forskning, utveckling och utbildning. – CTEK är ett utpräglat tech-företag med en stor utvecklingsbredd, fortsätter Jon Lind. Vi utvecklar produkter i form av hårdvara, men ännu viktigare är mjukvara för styrning, övervakning, betalsystem med mera och vår kompetens att utveckla och tillhandahålla kompletta system för laddning av el-fordon är avgörande. CTEK:s forskning och utveckling har och kommer även i fortsättningen att ha ett tätt samarbete med högskolor och universitet. Företaget tar emot examensarbetare och ingår också i gemensamma projekt. Företaget har också ett nära samarbete med batteritillverkare. Det är viktigt med kunskaper om batteriers konstruktion och deras elektrokemi. CTEK följer batteriutveckling med stort intresse, inte minst vilka lösningar på batterikemin som kommer efter litiumjonbatterierna som är dominerande idag. – Vi välkomnar Northvolts etablering i Sverige och det är fullt möjligt att vi kommer att samarbeta även med dem, säger Jon Lind.

ÄVEN DC-LADDNING CTEK har idag fokus på AC-laddning och det är här de flesta produkter finns. Men företaget har också koncept för DC-laddning med hög strömstyrka – med andra ord snabbladdning. E-mobility är en teknologiintensiv bransch. Teknologin ställer krav inte bara på utvecklare och tillverkare av produkter, utan även på flera grupper av intressenter. Därför har CTEK redan idag flera utbildningspaket. – Fordonsbranschen står inför ett betydande teknikskifte som kräver stora satsningar inom utbildning, framförallt inom batterioch elbilsteknik. Därför satsar vi extra på utbildning och kunskapsöverföring till våra kunder och samarbetspartners, säger Jon Lind. CTEK arrangerar kurser för kunder och för samarbetspartners i distributionsledet.

ALLT STARKARE STÄLLNING Den nya forsknings-, utvecklings- och utbildningsavdelningen är verkligen ett Excellence Center. Det andra centret finns sedan en tid i Vikmanshyttan och där fortsätter utvecklingen inom den andra sektorn, som är produkter för 6, 12 och 24 volts batterier.

Sedan CTEK förvärvade Chargestorm förra året har man lyckats bygga vidare på sin starka ställning i Skandinavien och dessutom vuxit på flera andra marknader. – De senaste 18 månaderna har CTEK gjort en spännande resa och vi är mycket nöjda med vår tillväxt inom elfordonssegmentet. Vårt nya center i Norrköping kommer under lång tid framöver att bidra positivt till våra kunder samtidigt som det kommer att ge oss möjlighet att skapa nya innovativa lösningar och produkter, avslutar Jon Lind, vd för CTEK.

47


DAGENS INFRASTRUKTUR // VA

Bild: Marie Karlsson/ Havs- och vattenmyndigheten

Ny vägledning för prövning av små avloppsanläggningar Havs- och vattenmyndigheten publicerar nu en ny vägledning för ansökan och anmälan om små avloppsanläggningar. Ett av vägledningens syften är att ansökningsprocessen hos kommunerna ska bli mer likartad och gå smidigare, men även att avloppsanläggningarna ska nå sin fulla reningspotential och få en lång livstid. En ny metod för bestämning av grundvattennivå är en av nyheterna i vägledningen som kan bidra till detta. VÄGLEDNINGEN INNEBÄR inga nya regler utan innebär ett förtydligande av de reglerstöd för att tillämpa de regler som redan finns. Syftet är att ge en större samsyn mellan de kommunala tillståndsmyndigheterna, korrekt utformade och lokaliserade anläggningar samt bra förutsättningar för en långsiktigt stabil funktion. – Vägledningen riktar sig främst till kommunerna som ger

48

tillstånd. Men även fastighetsägaren och den person som ansvarar för projekteringen och/eller entreprenaden av anläggningen kan ha nytta av vägledningen, säger Bodil Forsberg, utredare på HaV.

NY METOD Ansvaret för ansökan vilar på den som söker tillstånd, men många fastighetsägare är i stort behov av en sakkunnig entreprenörs


DAGENS INFRASTRUKTUR // VA

MÄLAREN Bild: Bodil Aronsson Forsberg/ Havs- och vattenmyndigheten

Ett reningsverk som renar utan kemikalier enligt svenska normer.

kompetens. Ett exempel är vikten av att nya avloppsanläggningar får ett tillräckligt skyddsavstånd till grundvattnet. I vägledningen finns därför en ny metod för bestämning av grundvattennivå. Metoden kräver mer noggranna förundersökningar men ger också en betydligt säkrare bedömning än tidigare metoder.

TYDLIGARE OCH ENKLARE Ett av vägledningens syften är att avloppsanläggningarna ska nå sin fulla reningspotential och få en lång livstid, men även att ansökningsprocessen hos kommunerna ska gå smidigare. Detta kan man uppnå genom att det blir tydligare vad en ansökan behöver innehålla för att tillstånd ska kunna ges. – Med en ansökan som innehåller alla de uppgifter som är väsentliga för anläggande, drift och skötsel kan avloppsanläggningen bli bra anpassad till förhållandena på platsen. Alla berörda får också kontroll över de moment som är extra viktiga i anläggandet och det blir tydligt vilket underhåll som krävs för att anläggningen ska fungera som avsett, säger Bodil Forsberg. Vägledningen är inte avsedd att ge detaljerade riktlinjer om utformning av små avloppsanläggningar. Grunderna för detta är att man i motiven till miljöbalken tydligt tog ställning för att myndigheter ska kunna formulera krav i form av funktionskrav. Med detta avses att kraven formuleras i termer av vad som ska uppnås, inte exakt hur detta ska ske. HaV hänvisar därför till den kunskap om markbaserade anläggningar som finns i de tekniska rapporterna SIS-CEN/TR 12566-2:2006: Infiltration i mark och SIS-CEN/TR 12566-5: Markbäddar. Genom att registrera dig på SIS sida, kan du som är verksam i Sverige få tillgång till de tekniska rapporterna. Vägledning för prövning av små avloppsanläggningar finns på Havs- och vattenmyndighetens webbplats. Havs- och vattenmyndigheten planerar också att under våren 2020 bjuda in branschen till ett informationsmöte om den nya vägledningen. Vägledningen för prövning av små avloppsanläggningar finns på Havs- och vattenmyndighetens webbplats.

För mer information www.reningsverketmalaren.se 49


DAGENS INFRASTRUKTUR // VA

Henrik Aspegren tillträdde som vd för Sweden Water Research i augusti. Bild: Sweden Water Research

”Vattenfrågan har fördjupats, nu ökar vi takten” Efter snart två månader på jobbet är Sweden Water Researchs nya vd tydlig med sitt budskap: ”Det är dags att takta upp.” HENRIK ASPEGREN TILLTRÄDDE som vd för Sweden Water Research i augusti. Han tar över ett bolag som sedan starten 2014 har gått från 0 till 11 anställda, från 5 till 17 doktorander och från att ha hanterat mindre, enkla projekt till att nu koordinera och projektleda avancerade EU-projekt med många olika partners. – Jag ser att vi är på väg från ett arbetssätt med stor tyngd på tekniska lösningar och ganska smala, nischade projekt, till att jobba på tvärs med strategiskt viktiga områden som möter de globala vattenutmaningarna, säger Henrik Aspegren. Sweden Water Research deltar idag i ett 40-tal projekt och koordinerar flera av dem. Doktorandprojekten ger viktiga möjligheter att gå på djupet på ett område baserat på en specifik frågeställning. De stora, tvärfunktionella projekten ger å sin sida möjligheten att ta ett helhetsgrepp kring de stora frågorna och koppla ihop forskning med utveckling. – Vårt sätt att hantera vatten och hur vi ser på vatten håller på att förändras. Klimatförändringar innebär förändrade vatten-

50

balanser och dessa utmaningar är globala, här måste vi arbeta tillsammans och se till hela vattenkedjan, säger Henrik. Både Sweden Water Research och vattenfrågan har vuxit sedan bolaget bildades. Nu anser Henrik att det är dags att öka takten.

3 punkter

– så här ska Sweden Water Research takta upp: • Hitta arbetssätt för att hantera komplexa projekt i vardagen. • Arbeta nätverksbaserat snarare än utifrån organisation, och låta vision och mål styra. • Lyfta blicken och se utanför tekniksfären för att koppla vårt arbete till att lösa vattenutmaningen.


DAGENS INFRASTRUKTUR // VA

KATRINEHOLM KLIMATANPASSAR Katrineholms kommun har tillsammans med fyra stora lokala samverkansaktörer beviljats 2,5 miljoner kronor i statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt för att bygga en våtmark vid sjön Näsnaren i Katrineholm. Våtmarken blir en viktig del i att klimatanpassa tätorten för framtida regn. Våtmarken kommer dessutom att ha en renande funktion och bli ett nytt rekreationsområde för katrineholmarna. DET ÄR KATRINEHOLMS KOMMUN, Tekniska verken, Finja, SKF och Sörmland Vatten och Avfall som har skrivit på en avsiktsförklaring att gemensamt bidra till att ta ansvar för förstudie, projektering och byggnation av våtmarken. Våtmarken är en långsiktig satsning och ska utformas som ett rekreationsområde, men huvuduppgiften blir att ta emot och rena dagvatten från aktuellt avrinningsområde och närliggande industriområde. – Det här är fantastiskt roligt och spännande! Extra kul är det när näringslivet vill vara med och jobba aktivt tillsammans med kommunen i klimatanpassning och hållbarhetsfrågor. Bidraget

Styrd Borrning

Bild: Josefine Karlsson

möjliggör att vi snabbt kan komma igång med åtgärder gällande hantering och rening av dagvatten i området, säger samhällsbyggnadschef Stefan Jansson i Katrineholms kommun. – På Tekniska verken är hållbarhetsfrågor en naturlig del av verksamheten, så det är självklart för oss att vara med och klimatanpassa Katrineholms kommun. Att få bidra till att Katrineholms vackra omgivningar blir ännu mer tillgängliga för allmänheten känns jättebra och framförallt viktigt, säger Anna Axelsson, Affärsenhetschef Katrineholm Fjärrvärme, Tekniska verken i Linköping AB.

Burstning/ledningsförnyelse

Frågor om våra metoder ring Björn Lithman 070-631 09 80 www.bctab.se

info@bctab.se 51


DAGENS INFRASTRUKTUR // VA Den totala mängden slam som godkänts av Revaq för användning på åkermark uppgick förra året till 90 700 ton torrsubstans (TS). Av dessa användes 65 000 ton TS på åkermark och resterande som anläggningsjord.

Stor ökning av fosfor, kväve och mull från Revaq Revaq-certifierade reningsverk återför mer fosfor, kväve och mull till kretsloppet än någonsin tidigare. Från år 2017 till 2018 ökade mängden fosfor, som landets 42 Revaq-verk återför till kretsloppet, med 35 procent, enligt Revaqs årsrapport. – DET ÄR OERHÖRT glädjande att vi kan bidra med så här mycket näringsämnen och mull. Det visar att Revaq, ett certifieringssystem för hållbar cirkulär ekonomi, spelar en viktig roll för att kretsloppet från stad till land ska fungera, säger Anders Finnson, miljöexpert på Svenskt Vatten och ordförande i Revaqs styrgrupp. Under 2018 återfördes 2 032 ton fosfor via slam från Revaqcertifierade reningsverk till åkermark. Det motsvarar cirka 15 procent av Sveriges totala mineralgödselimport för fosfor. – Vi ser det här som ett betydelsefullt inspel till den pågående statliga utredningen om cirkulär återföring av fosfor till kretsloppet. Med EU:s strängaste regler för användning av slam på åkermark och ett stort förtroende hos de som använder vårt slam som gödsel, står vi för ett stort och viktigt bidrag till Sveriges behov av fosfor men även för en stor återföring av mull och kväve. Det vore mycket olyckligt om vi skulle övergå till att för-

52

bränna allt slam, säger Anders Finnson. Landets 42 Revaq-certifierade reningsverk står numera för 50 procent av den totala slamproduktionen i Sverige. Den totala mängden slam som godkänts av Revaq för användning på åkermark uppgick förra året till 90 700 ton torrsubstans (TS). Av dessa användes 65 000 ton TS på åkermark och resterande som anläggningsjord. Grunden i Revaq är ett kontinuerligt och konkret förebyggande kemikaliearbete – uppströmsarbetet. Under 2018 eliminerades 25 enskilda kadmiumkällor och 94 farliga ämnen fasades ut. Sedan starten år 2008 har mer än 5 000 verksamheter – till exempel industrier, biltvättar och värmeverk – kontaktats av Revaqs medlemmar för utfasning av oönskade kemikalier och ämnen. Länk till Revaq årsrapport 2018 finns att läsa på Svenskt Vattens hemsida.


DAGENS INFRASTRUKTUR // VA

Serneke samverkar kring nytt VA-verk

Bild: Serneke/Felix Gerlach

Serneke Anläggning har skrivit ett samverkansavtal med Ystad kommun för att utveckla Glemmingebro vattenverk. Under 2023 ska den nya anläggningen kunna tas i bruk. FÖR ATT MÖTA framtidens krav på rening av vatten ska nu vattenverket i Glemmingebro byggas om och byggas till. God vattenkvalitet är projektets högsta prioritet. Anläggningen som byggs är teknisk avancerad och regleras av livsmedelslagstiftningen då den ska producera dricksvatten. – Vi är glada och stolta att få vara med och utveckla Ystad. VAoch processindustrin är ett strategiskt fokusområde som vi särskilt satsat på och det gläder mig därför extra mycket att vi får detta förtroende, säger Calle Magnusson, arbetschef, Serneke Anläggning. Det nu undertecknade avtalet är ett samverkansavtal i fas 1 som innebär att beställare och entreprenör jobbar tätt tillsammans med planering och ekonomi för projektet. I en fas 2 utförs själva entreprenaden. Malmberg Water AB är partner till Serneke Anläggning i projektet. Byggstart är planerad under hösten 2019 och beräknas vara slutfört våren 2023.

Sikama AB har under många år marknadsfört och sålt produkter för hantering av vätskor och gaser. Den stora produktbredden med pumpar, flödesmätare, slang, kopplingar, filter och service har gjort att vi idag fungerar som totalleverantör för många av våra kunder. Besök gärna vår hemsida för ytterliger information! Ragazzini Slangpumpar

Dynasonics Ultraljudsmätare

Bollfiler Automatfilter

Termiska Massflödesmätare ST80

Badger ModMAG Induktiva flödesmätare

Excenterskruvpumpar

Sikama AB

08-448 30 30

Ecolab Doseringspumpar

sikama.se

53


DAGENS INFRASTRUKTUR // VA Avloppsreningsverket Källby i Skåne. Bild: David Gustavsson

54


DAGENS INFRASTRUKTUR // VA

Framtidens

AVLOPPSRENING Avloppsvatten kommer att i framtiden utnyttjas på ett helt annat sätt än i dag. Delar av avloppshanteringen kommer troligen också vara mer lokal och i mindre skala än vad som sker nu, berättar David Gustavsson, knuten till VA SYD samt forskare vid Sweden Water Research i Lund. AV MARIE LOUISE AARÖE

– VI HAR PRECIS avslutat ett projekt som bland annat handlar om att VA-verken kommer att få fler uppgifter än i dag, säger David Gustavsson. Dagens VA-verk bygger på att ta emot avloppsvattnet, rena, volymreducera och utnyttja växtnäringen och energin i avloppsvattnet. Framtidens reningsverk kommer att återvinna och återanvända avloppsvattnet som innehåller många viktiga ämnen att ta tillvara på och utnyttja.

VÄRDEFULLA MÖJLIGHETER Kväve är en viktig del och frågan är om den ska utvinnas uppströms vid källan eller på reningsverken. Mycket angeläget är det att ta hand om kol som i framtiden kan användas som en produkt att exempelvis energimässigt göra VA-verken självförsörjande. – I Sverige har vi ren el men det är inta alla andra länder som har det. Elektrifieringen är en angelägen fråga inom många områden. Här ser vi att framtidens reningsverk måste ta vara på energin i avloppsvattnet och bli självförsörjande på el. Att inte förstöra kolet i reningsprocessen utan istället ta vara på det och använda det på lämpligt sätt. Att utvinna koldioxiden och omvandla till vätgas är en annan möjlighet. Potentialen i biogasproduktionen motsvarar 0,4 procent av Sveriges totala energibehov. Det är i stort inte intressant. Men lokalt kan det vara tänkvärt. Att spara och tänka resurssnålt är genomgående angeläget. Från att använda så lite kemikalier och kol som möjligt i processerna till att hindra utsläpp av metan och lustgas som bidrar negativt till klimatet och som det pratas mycket lite om. – Städerna ökar i storlek, mindre reningsverk läggs ned och avloppsvattnet skickas till de större verken. Jag ifrågasätter om det är rätt metod, säger David Gustavsson.

Framtidens reningsverk kommer att återvinna och återanvända avloppsvattnet som innehåller många viktiga ämnen att ta tillvara på och utnyttja. /David Gustavsson forskare, Sweden Water Research Bild: VaSyd

– Allt handlar om en avvägning. Jag tror att man måste utnyttja de befintliga tomterna då det är svårt att göra stora investeringar på nya platser. Kärnfrågan handlar om kompakt teknik. Framtidens reningsverk är kompakta med metoder som klarar en bra rening och att ta hand om fraktioner för att återanvändas. Den traditionella tekniken i reningsverken kräver ytor samtidigt som den omgivande bebyggelsen kryper inpå och marken blir attraktiv för andra ändamål. De allt tuffare reningskraven kommer i slutändan att handla om att få plats.

DRÖMSCENARIO – Mitt drömscenario är följande, säger David Gustavsson; • Att lokalt kunna ta vara på och utnyttja resurserna i avloppsvattnet. • Att sortera vid källan, exempelvis urin som innehåller många viktiga näringsämnen. • Att minska vattenanvändningen. • Att kompakta resurseffektiva avloppsreningsverk utvecklas från de befintliga.

55


DAGENS INFRASTRUKTUR // DAGVATTEN

Mälaren är viktig på många olika sätt. Om två millimeter regn genomgår rening renas 90 procent av årsnederbörden. Beräkningar har visat att detta är vad som krävs om vi ska nå god status i våra vatten. Bild: Jenny Pirard

Nya utmaningar kräver nya lösningar Det är ofta ont om ytor i stadsbebyggelsen för att ta hand om dagvattnet. Därför är det viktigt att hitta nya möjligheter där olika aktörer ingår både från den offentliga och den privata entreprenörsvärlden för att hjälpas åt att hitta de lösningar som behövs. AV MARIE LOUISE AARÖE

– VI HAR EN dagvattengrupp i Stockholm där vi tillsammans arbetar med hantering av dagvatten inom stadsbyggnadsprocessen och hur vi ska bygga nya områden och samtidigt hantera dagvattnet på ett hållbart sätt, berättar Jenny Pirard, sötvattenbiolog, Stockholm stad. Jag representerar miljöförvaltningen i Stockholm.

SAMARBETET ÄR VIKTIGT – Det bästa är att från början arbeta tillsammans. Det kan många gånger vara en utmaning att bara börja prata med varandra. Det är exploatören som äger projektet och stadsbyggnadskontoret som tar fram planer. Trafikkontoret har ansvaret för vägar och infrastruktur och Stockholm Vatten för VA-anläggningarna. Alla dessa discipliner bör vara med från början i projekten. Många personer ska involveras och det kan ta tid, men det är mycket viktigt med allas medverkan, säger Jenny Pirard. Vi har skapat något vi kallar åtgärdsnivån. Det innebär att två millimeter regn ska genomgå rening och då renas 90 procent av årsnederbörden. Beräkningar har visat att detta är vad som krävs om vi ska nå god

56

status i våra vatten. Samtidigt ska inte enbart nybebyggelse skapa god status utan åtgärder krävs också för att rena dagvattnet från befintlig miljö och där är det de lokala åtgärdsprogrammen som kommer in. En stor stad har många förvaltningar. Därför är det angeläget att få in rätt tankesätt på alla nivåer och i samtliga berörda verksamheter. Det kan vara svårt att lösgöra yta för dagvatten i storstadsregionerna då det är många som vill åt ytorna. Att följa detaljplanerna och det regelverk som finns är därför angeläget. Vi har tidigare i Sverige inte sett vatten som en brist. Nu måste vi följa övriga Europa och lära oss att ta tillvara på regnvattnet och dela på vattnet för att separera det förorenade vattnet. Det arbetas kontinuerligt på ny teknik. Ett problem som bör uppmärksammas är att det inte är ovanligt att man felkopplar spillvatten på dagvatten. Här krävs en besiktning som omöjliggör felkopplingar, vilket borde vara en lätt åtgärd. – Dagvatten har dock kommit upp på agendan. Men det krävs regleringar på högsta nivå. Naturvårdsverket har utformat regler


DAGENS INFRASTRUKTUR // DAGVATTEN för att ta hand om dagvatten på lokal nivå. Vi arbetar mot vattendirektivet med åtgärder för att kunna nå de uppställda målen, säger Jenny Pirard. – I planeringen måste det vara möjligt att på ett bra sätt reglera dagvattenhanteringen. Då blir det lättare att följa att det som utlovats också efterlevs. Man måste testa marken innan man bygger för att se om den är lämplig exempelvis för bostäder. När vi som nu har stor brist på bostäder i Sverige är det lätt att man ruckar på detta. Man måste ta tillvara på de anläggningar som vi har och se till att de fungerar. Driften av anläggningarna kan många gånger bli ett problem med anledning av kostnaden. Det är en angelägen fråga för politiker att investera men inte lika angeläget med pengar till själva driften. Det är dock helheten som måste fungera. Regnvatten är en viktig resurs som vi måste lära oss att ta hand om på olika sätt. Det ska inte bara föras bort via avlopp utan kunna lagras när så behövs. Filtermaterial kan också installeras för att få bort lösa partiklar. Det gäller att hitta material för att kunna rensa bort exempelvis partiklar som plast.

DAGVATTNETS VÄGAR Mikroplast har blivit en stor fråga där Riddarfjärden, som är en del av Mälaren, står i fokus. Inom forskningsprojektet Drizzle finns en doktorand som ska undersöka om mikroplast finns i sedimenten på våra dagvattendammar. I dag leds dag- och spillvatten tillsammans. Vid häftiga regn handlar det om att vattnet inte bräddar, svämmar över och förorenar. – I den befintliga stadsmiljön kan åtgärder för att ta hand om

Jenny Pirard är sötvattenbiolog på Stockholm Stad. Bild: Johan Pontén

dagvatten bli dyra, säger Jenny Pirard. Därför söks bra lösningar även för denna miljö. Uppströmsarbete är mycket betydelsefullt. Och att man inte använder material i den bebyggda miljön som förorenar dagvattnet. Om dagvattnet är rent behövs det inte renas.

Använd regnvattnet till grönskan i städerna Med ett underjordisk bevattningssystem utan driftkostnader skapar vi välmående grönska i både städer, parker men också i trädgårdar. Dra nytta av kostnadseffektiv, svenskpatenterad och miljövänlig bevattning som lagrar regnvattnet året runt för att användas när det behövs! Med möjlighet till manuell påfyllning står sig systemet i vått och torrt.

Stadsmiljöer

Parkmiljöer

Perfekt för stadsmiljöer, parker, och trädgårdar. Vi erbjuder också skräddarsydda lösningar!

terrigio.com

Trädgårdar

Savaq innebär många fördelar Miljövänligt Kraftigt vattenbesparande Fungerar för all typ av växtlighet Underhållsfritt Långtidsbevattnar

98 50 TERRIGIO 0500-74 www.terrigio.com

57


DAGENS INFRASTRUKTUR // DAGVATTEN

Elisabeth Kvarnström, Rise. Bild: Tomas Bergman

Cirkulära robusta system är framtiden Avloppsvatten innehåller resurser som behöver tas tillvara i en cirkulär ekonomi. Maria Lennartsson och Elisabeth Kvarnström har ägnat sig åt att på olika sätt arbeta med vår urbana infrastruktur och hur vi på bästa sätt ska kunna ta hand om avloppsvatten för att nyttjandegöra alla de ämnen som finns där. AV MARIE LOUISE AARÖE

– VÄXANDE STÄDER och bostadsbrist bidrar till att nyproduktionen av bostäder kommer att vara stor under de närmaste åren. För att hantera den ökande befolkningen i städerna måste systemen bli smartare och mer hållbara, säger Maria Lennartsson, projektledare och aktiv i Norra Djurgårdsstaden samt knuten till Stockholm Stad.

FRAMGÅNGSRIKT PROJEKT MACRO är ett Vinnova-finansierat projekt som har utvecklat kunskap om hur man kan öka återvinning av resurser ur avloppsvatten genom källsortering. Avloppsvattnet delas upp i två ledningar; toalettvatten och matavfall i en och avloppsvatten från bad, disk och tvätt i den andra. Genom att i bostaden dela upp

58

avloppsvattnet i två ledningar kan man mer effektivt utvinna värme, biogas och näringsämnen. Det underlättar också att återanvända tekniskt vatten. – Det finns mycket energi i exempelvis varmvattnet som vi häller ut från hemmen. Viss del kan återvinnas på reningsverksnivå men mycket av värmen försvinner i ledningssystemet. Fastighetsägare betalar för värme som sedan ges bort via avloppet till huvudmannen, alltså betalar man två gånger istället för att utnyttja varmvattnet i den egna fastigheten, säger Maria Lennartsson.

NYTT FÖRHÅLLNINGSSÄTT TILL AVLOPPEN – Reningsverken är i dag utformade för att ta bort föroreningar ur ett recipientskyddsperspektiv och är inte optimerade för att


DAGENS INFRASTRUKTUR // DAGVATTEN

Norra Djurgårdsstaden vid bro över Husarviken. Bild: Wikipedia

Direktiv måste komma uppifrån. Och man måste våga tänka nytt och kliva in i ett cirkulärt tänkande. Här behövs ett stort samarbete mellan olika sektorer och sluta att arbeta i stuprör /Elisabeth Kvarnström, forskare, RISE samt adjungerad professor vid Luleå Tekniska Universitet

återvinna. Det behövs ett nytt förhållningssätt till avloppen och inse att ju mer vi sorterar desto bättre blir förutsättningarna att återanvända resurserna. En väg är att dela på flödena redan i husen istället för att blanda ihop, säger Maria Lennartsson. 18 parter med olika förutsättningar deltog i MACRO-projektet, som avslutades i december 2018. Juridiskt finns det inga hinder för en VA-huvudman som vill införa sorterande avloppssystem vid nybyggnation. Samhällsekonomiskt långsiktigt är det lönsamt men initialt kostar det. Teknikutveckling och optimering behövs samt även de organisatoriska frågorna behöver komma i fokus. Även lantbruksfrågorna diskuterades och där såg man inga svårigheter om produkterna är rena från föroreningar samt kväve, fosfor och organiskt material.

NÖDVÄNDIGA STYRDOKUMENT – Eftersom nyttan med sorterande avloppssystem främst kommer samhället till gagn och de större investeringskostnaderna till en början kan vara svåra att räkna hem, måste beslutsnivån ligga högst upp i kommunerna, säger Elisabeth Kvarnström, forskare på RISE och adjungerad professor vid Luleå Tekniska Universitet. Sortering av avloppsvatten håller på att byggas i Oceanhamnen i Helsingborg. Här ligger man först i Sverige med tre olika ledningar för avloppen. – Ett antal paradigmskiften har redan skett inom avloppssektorn, berättar Elisabeth Kvarnström. I mitten av 1900-talet

började man lägga dubbla ledningssystem för att undvika att blanda dagvatten med avloppsvatten. På 70-talet togs ett strategiskt beslut att reducera fosfor i avloppsvattnet. På 90-talet beslöts att reducera kväveutsläpp från avloppsvattnet i kustområden. Att införa sorterande avloppssystem i nybyggnation är ett logiskt steg i utvecklingen mot bättre funktion. Men det behövs stöd till kommunerna att våga göra nytt. – Direktiv måste komma uppifrån. Och man måste våga tänka nytt och kliva in i ett cirkulärt tänkande. Här behövs ett stort samarbete mellan olika sektorer och sluta att arbeta i stuprör, säger Elisabeth Kvarnström.

59


Terrigio tilldelades Skövde kommuns Miljöpris 2015 för Savaq Irrigation System som en belöning för en berömvärd insats för miljö och hållbar utveckling.

SPARA VATTEN och använd allt regnvatten – en självklarhet

Efter den torra sommaren 2018 var det många som fick upp ögonen för att vatten kan vara en bristvara som samtidigt är vårt viktigaste livsmedel. Att ta till vara på det vatten som vi får vid regn blir därför alltmer viktigt. Det handlar om att på olika sätt spara vatten som kan gå tillbaka med solcellspumpar till där vattnet behövs. AV MARIE LOUISE AARÖE


DAGENS INFRASTRUKTUR // DAGVATTEN – VÅRT GRUNDKONCEPT bygger på att ta vara på regnvatten och använda det som en resurs lokalt, berättar Peter Eclund, vd, Terrigio AB. Det innebär att samtliga gröna områden i våra städer utnyttjas. Savaqs bevattningssystem är ett patenterat system som Terrigio AB levererar och bygger på att ta tillvara på den omkringliggande jordens förmåga till återfyllnad. Tillsammans med växtlighetens behov av vatten skapas ett effektivt sätt för bevattning och regnvattenresursen utnyttjas direkt till den befintliga grönskan. Savaqsystemet fördröjer och lagrar allt regnvatten från 15 liter beroende på rörens storlek som finns upp till 400 i diameter. Med Savaqsystemet klarar man att ta hand om stora regnmängder på exempelvis innergårdar, takterrasser, växtväggar, parker och hårdgjorda ytor samt gräs och växtytor anslutna till byggnader. – Då systemet bygger på att lagra vatten under jord sparas driftkostnaderna med 60 procent, då det under jord inte sker någon avdunstning, säger Peter Eclund.

MÅNGA MÖJLIGHETER Det går att använda Savaq som en egen lösning eller en dellösning som kombineras med andra fördröjningssätt vid stora vattenflöden. Regnvattnet tas då om hand direkt från de högst liggande taknivåerna, antingen genom växtkonstruktioner som finns på taken, eller på väg ner i terrasseringar eller i växtformationer på marken. Vatten från hårdgjorda markytor som parkeringar och vägar kan också tas tillvara. Systemet är inte känsligt för sämre vattenkvalitet, vilket gör det möjligt att använda även brunt vatten i systemet, men då med grusavskiljande anordningar inbyggt i flödet. – Tar man hand om 10 mm regn, har man tagit hand om 75 procent av årsnederbörden. Därför är det en rimlig ambition av en beställare att sätta ribban på att ta hand om cirka 10 mm regn från den egna fastigheten. Det kräver mer grönska som kan vara placerad både på tak, terrasseringar och i marknivå. Detta är en mycket viktig insikt för arkitekter och landskapsarkitekterna i deras arbete vid stadsplanering. Även beställarna kan på detta sätt i större utsträckning se grönskan som en resurs och inte bara en kostnad. – Systemet är inte beroende av platt mark utan fungerar bra även i sluttningar. Savaqsystemet klarar kraftiga sluttningar med upp till 36 procents lutning. I konceptet finns det även en helt ny teknik för att kunna lyfta vatten utan pump, dessutom automatiskt kunna stänga tillförseln under en viss angiven temperatur, berättar Peter Eclund.

FRUKTSAM BEVATTNING – Bevattning av grönskan genom jorden ger även möjlighet till näringstillförsel via systemet men då i mycket reducerad mängd, eftersom 100 procent används direkt i rotzonen och behålls bundet i jorden med minimala förluster. Man kan också utnyttja systemet genom att tillföra gödsel från fiskdammar där vattnet blir ett perfekt sätt att nyttjas som gödseltillskott för växtligheten. Det praktiseras bland annat hos Boviera konseptet, 55+ boenden, runt om i Sverige, samt i Danmark och inom kort i Norge, vilket ger ett bra kretslopp och nytta på plats, berättar Peter Eclund. Savaq är den nya innovativa generationens EKO vattensystem som genom att vara beläget under jord ger en bra kontroll över växtens och rotens behov. Växter som behöver mer vatten får detta genom att fukten kompenseras lokalt, det gör att växter med olika stort behov av vatten kan samsas från samma vattenkälla. Systemet fördelar vattnet till torr jord, vilket innebär att bevattningsmönstret blir jämnt. Det ger en kompakt växtlighet med lägre skötselbehov som följd.

61


DAGENS INFRASTRUKTUR // TRANSPORT

Bild: Trafikverket

Tillsammans för Hållbara hastigheter! Det går för fort på vägarna och alltför många dör i trafiken och det är därför som några av Sveriges största transportköpare tillsammans med Trafikverket tar sitt ansvar och använder upphandling som verktyg för att uppnå hållbara hastigheter. NU UPPMANAR Axfood, Clas Ohlson, COOP, ICA, Transport & Logistics Services IKEA Supply, PostNord, SSAB, Södra skogsägarna och Trafikverket att både privata och offentliga aktörer som i sin verksamhet köper eller utför transporter tar sin del av det gemensamma ansvaret för att komma till rätta med hastighetsöverträdelser. Då sparas liv, miljö och kostnader. Samtidigt bidrar det till en tryggare och säkrare arbetsmiljö för de med trafiken som arbetsplats.

– Trafiksäkra transporter är en viktig hållbarhetsfråga för samhället. Målet med uppropet är att skapa en nationell samling där transportköpare uttrycker sina krav på hastighetsefterlevnad i de transporter de handlar upp. På så sätt bidrar vi till den attitydförändring som krävs för att sänka hastigheterna och därmed minska antalet döda och skadade i trafiken, säger Lena Erixon, generaldirektör på Trafikverket. – Vi är också en stor upphandlare av transporter.

Omni Trafikmiljö Tel. 0472-445 00 • Fax. 0472-400 29 info@omnitrafik.se • www.omnitrafik.se 62


DAGENS INFRASTRUKTUR // TRANSPORT

Trafiksäkra transporter är en viktig hållbarhetsfråga för samhället. /Lena Erixon, generaldirektör, Trafikverket

Med hållbara hastigheter menar vi hastigheter som följer rådande hastighetsbegränsningar och är anpassade till övriga förutsättningar i trafiken. Utan att göra avkall på den egna eller andra trafikanters trafiksäkerhet – samtidigt som leveranskvaliteten bibehålls. – Hållbarhetsfrågor står högt på dagordningen för SSAB. En del av vårt hållbarhetsarbete är säkerhetsfrågor och säkerheten har alltid högst prioritet, säger Per Bondemark, vice vd och inköpsdirektör på SSAB. – Vi begränsar inte det till säkerhet i våra egna anläggningar, utan ser det som naturligt att bidra till ökad säkerhet i hela försörjningskedjan. I det här fallet innebär det att vi avser att stärka uppföljningen av de krav vi ställer på våra samarbetspartners när det gäller regelefterlevnad i trafiken. Vi har omfattande trafik till och från våra anläggningar, cirka 500 lastbilar per dygn i vår nordiska verksamhet, och vi tror att vi med det här initiativet kan bidra till ökad trafiksäkerhet på vägarna.

Lena Erixon, generaldirektör, Trafikverket. Bild: Trafikverket.

63


DAGENS INFRASTRUKTUR // ELKRAFT

Det mediala intresset var stort när det digitala lågspänningsställverket NeoGear lanserades på ABB:s Innovation Day i Paris. Bild: Lars-Olof Tandberg

ABB:s nya ställverk ska rädda liv I ABB:s nya ställverk för lågspänning är alla strömförande delar inkapslade, vilket gör det säkrare för operatören som därmed inte kan komma åt dom av misstag. Det minskar även risken för ljusbågar. Ställverket tar mindre plats och avger mindre värme än traditionella ställverk. AV LARS-OLOF TANDBERG

I TRADITIONELLA ställverk går strömmen via kopparskenor som sitter öppet utan skydd. Det kan innebära en stor risk för den som arbetar i ställverket. Om man glömt att stänga av strömmen eller är oförsiktig och råkar komma åt en strömförande del kan en ljusbåge uppstå. Den kan vara flera tusen grader varm och skapa mycket starkt ljus, ljud, splitter och farliga gaser. – Människor ska inte behöva skadas eller dö på arbetet. Den här nya tekniken är en revolution i det hänseendet, konstaterar Jan Mörtstrand som är marknadschef inom affärsenheten Electrification på ABB Sverige. Förutom den uppenbara risken för anställda kan en ljusbåge

64

även skada utrustningen, vilket kan leda till stillestånd i produktionen. Med det nya lågspänningsställverket NeoGear för eldistribution och motorstyrning har ABB haft som mål att minimera riskerna för både människor och utrustning. Därför är alla strömförande delar inkapslade.

LAMINERAT SKENSYSTEM När ström kopplas till en kopparskena så går strömmen inte igenom skenan, utan den följer kanterna. Det har ABB tagit vara på och dragit ut skenorna till tunna plattor. Det ger mer kantytor där strömmen kan ta sig fram.


DAGENS INFRASTRUKTUR // ELKRAFT Systemet består av tre halvmillimetertjocka kopparplattor, en för varje fas. Dessa kopparplattor är sedan laminerade och samlade i en skiva som sitter längst bak i ställverket. På skivans framsida sitter ett antal inkapslade kontaktdon med tre hankontakter för de tre faserna. På ett skensystem skjuts en styrenhet med motsvarande honkontakter in. Styrenheterna är antingen för att styra elektriska motorer eller för att distribuera kraft till infrastruktur i exempelvis byggnader.

SÄKRARE ARBETSMILJÖ Då alla strömförande delar och kontakter är inkapslade finns ingen risk att en servicetekniker kan komma åt strömförande delar. Inkommande ström är på 3 000 ampere och varje kontaktdon har en kapacitet på 400 ampere. – Varje motor begär hur mycket ström den behöver. Om det är 60 ampere så får den det. Om en motor behöver 630 ampere så kopplar vi ihop två kontaktdon, förklarar Arthouros Iordanidis, projektansvarig för utvecklingen av NeoGear. I och med att ställverket är modulärt är det enkelt att byta en styrenhet. Man tar helt enkelt ut den gamla och sätter i den nya enheten. Detta minskar stilleståndstiden för ett jobb som annars hade krävt att hela ställverket görs strömlöst medan man gör de nya dragningarna.

FÄRRE KOMPONENTER NeoGear består av endast 30 komponenter att jämföra med cirka 400 på ett traditionellt ställverk. Färre och mindre komponenter gör enligt ABB att produktens ekologiska fotavtryck minskar med 25 procent. Dessutom spar det utrymme. – Den bakre delen av ett traditionellt ställverk bygger cirka en halv meter med kopparskenor, bultar och isolerskiva. Den laminerade skivan i NeoGear bygger endast 25 millimeter. Det gör att det krävs 25 procent mindre utrymme än för ett traditionellt ställverk, säger Jan Mörtstrand. Tekniken med tunna kopparplåtar i de laminerade skivorna ger även 20 procent lägre värmeutveckling. Det betyder både mindre effektförluster och att kylningen blir effektivare.

DIGITAL STYRNING OCH ÖVERVAKNING Tillsammans med den digitala plattformen ABB Ability kan en rad digitala funktioner nyttjas på NeoGear. Sensorer mäter temperatur och andra parametrar. Informationen skickas upp i molnet och ställverket kan fjärrövervakas från en dator. – Det innebär att man på distans kan realtidsövervaka och se hur systemet mår, och få påminnelser om när det är dags för underhåll. Systemet varnar även om avvikelser som kan leda till fel. Genom att upptäcka det i tid kan man undvika stillestånd och spara pengar, säger Gunnar Zank som är produktspecialist för digitala ställverk på ABB. Den digitala uppkopplingen av ställverket möjliggör även fjärrassistans samt fel- och lösningsdiagnostik. Informationen som

Alla strömförande delar och kontakter på ställverket NeoGear är inkapslade vilket gör att operatören inte kan komma åt dom av misstag. Det minskar även risken för ljusbågar. Bild: ABB

Det innebär att man på distans kan realtidsövervaka och se hur systemet mår, och få påminnelser om när det är dags för underhåll. Systemet varnar även om avvikelser som kan leda till fel. /Gunnar Zank, produktspecialist för digitala ställverk, ABB

samlas in kan även användas för att analysera processen och se hur den kan förbättras. Styrning och övervakning kan göras på avstånd utan att underhållspersonal behöver göra regelbundna kontroller på plats i ställverket. Även det innebär mindre risker för personalen. NeoGear kommer att finnas på utvalda marknader i slutet av 2019 och lansering i Sveriges ska enligt ABB ske inom de närmaste åren.

65


DAGENS INFRASTRUKTUR // VÄG

När Halmstad får en ny södra infart byggs trafikplats 43 om så att av- och påfartsramperna flyttas från södra till norra sidan av trafikplatsen.Bild: Jonab

Ny trafikplats och infart till hamnen i Halmstad Som en del av en omfattande stadsomvandling får Halmstad en ny infart från E6 söderifrån. Anledningen är dels att få en bättre trafiksituation i centrum, dels att binda samman nuvarande och planerade verksamhetsområden med hamnen, E6 och väg 15. AV LARS-OLOF TANDBERG

SÖDRA INFARTEN FINANSIERAS av Halmstad kommun

Vi utför samtliga förekommande fräsuppdrag men trafikverket är byggherre, då flera riksintressen berörs som stora som små i Halland,Småland, Västergötland E6 och Västkustbanan. ochförekommande Östergötland. Förstora kontaktuppgifter och Projektet är uppdelat i två etapper. Den första omfattar omVi utför samtliga fräsuppdrag som små i Halland,Småland, Västergötland och Östergötland.För kontaktuppgiftergå och in prisförfrågan gå in på www.frasbolaget.se prisförfrågan på www.frasbolaget.se byggnad av trafikplats 43 vid korsningen E6 och Laholmsvägen, med nya ramper för på- och avfart, och nybyggnad av trafikplats 42 vid korsningen E6 och Västkustbanan. Trafik som ska till hamnen i Halmstad måste i dag antingen köra av E6 vid den befintliga trafikplats 43 eller så kommer trafiken österifrån på Väg 15. I båda fallen går transporterna sedan via Laholmsvägen till hamnen. – Det gör att Laholmsvägen och Väg 15 har väldigt mycket tung trafik. Det bor en hel del människor längs vägen och förutom

66


att trafiken kan vara störande så passerar en hel del farligt gods, förklarar Tonny Eliasson, projektledare på Trafikverket. För att slippa de störningar och risker trafiken innebär byggs Södra infarten, som ska gå parallellt med Västkustbanan till hamnen, med början vid Väg 15 vid Kistinge. Den går sedan via Villmansstrandsvägen, under E6 och fram till Montörgatan. Kvarvarande sträcka fram till hamnen byggs i etapp två. Där Västkustbanan passerar under E6 byggs en helt ny trafikplats där trafiken till hamnen kan ta sig från E6 direkt ner på Södra infarten. Avståndet mellan den existerande trafikplats 43 och den nya trafikplats 42 skulle bli endast 600-700 meter. Enligt regelverket ska det vara minst 1 000 meter mellan trafikplatser. För att lösa det dilemmat flyttas av- och påfartsramperna på trafikplats 43 från södra till norra sidan av trafikplatsen. Med tanke på det korta avståndet byggs ett extra körfält, ett så kallat additionskörfält, mellan de båda trafikplatserna för att underlätta trafiksäkerhet och framkomlighet. Det gör att fordon som kör på vid en av trafikplatserna och ska svänga av vid den andra kan ligga kvar i additionskörfältet. Där Västkustbanan passerar under E6 ska en bro för gång- och cykeltrafik byggas under järnvägen. Bron är redan gjuten och väntar bredvid järnvägen. I april nästa år görs ett stopp för tågtrafiken på Västkustbanan i 50 timmar en fredag till söndag. – När strömmen stängs av på fredagen går vi in och tar bort räls och gräver av banvallen. Bron hissas upp på balkar med domkrafter och sedan skjuts bron in på plats. Därefter återfyller vi och packar runt bron samt lägger på makadam.

DAGENS INFRASTRUKTUR // VÄG

Planeringen för det jobbet har pågått i två år. Vid en sådan operation får det inte gå fel för att man inte planerat. /Tonny Eliasson, projektledare, Trafikverket

När bron är på plats och mark och banvall är återställd läggs ny räls som svetsas och efterjusteras, innan tågtrafiken släpps på igen på söndagen. – Planeringen för det jobbet har pågått i två år. Vid en sådan operation får det inte gå fel för att man inte planerat, understryker Tonny Eliasson.

FAKTA I KORTHET Om- och nybyggnad av trafikplatser, Halmstad Tidplan: februari 2019–februari 2021 Byggherre: Trafikverket Generalentreprenör: Jonab Anläggnings AB Kostnad: 199 Mkr

PRODUKTER FÖR VÄG- OCH ANLÄGGNING Rörbroar, Färdigfyllda gabioner, Vägtrummor av plast & plåt, Geosynteter samt ett komplett VA-sortiment www.ponova.se 010 211 59 99

67


DAGENS INFRASTRUKTUR // VÄG

NYA E10 I KIRUNA

anpassad efter naturen Gruvdriften i Kiruna gör att markytan deformeras och spricker. Det innebär att nuvarande E10 genom Kiruna på sikt inte kommer att vara farbar. Därför byggs nu en ny sträckning av vägen norr om staden. AV LARS-OLOF TANDBERG, BILDER: STEFAN POUNU, TRAFIKVERKET

DEN NYA VÄGEN blir sju kilometer lång och byggs i två etapper där den första sträcker sig från befintliga E10 vid Karhuniemi till Kurravaravägen. Etapp två går från Kurravaravägen, förbi nya centrum och ansluter till befintlig E10 vid Tuollavaara. Förutom fem kilometer väg med eruopavägstandard har det i etapp ett byggts tre cirkulationsplatser och två ravinbroar, en på 80 meter och en på knappt 180 meter. Under dessa finns möjlighet för kirunaborna att vandra eller åka skidor. PASSAGER FÖR FRILUFTSLIV Sex mindre passager för skidspår, gång- och cykelvägar samt skoterleder har byggts under nya vägen. Över vägen har två skidbroar byggts. – Vandra, skidåkning och att köra skoter är viktiga delar av livet för de som bor i Kiruna. Att inte begränsa friluftslivet har varit en viktig parameter i planeringen. Med två större passager och åtta mindre så tycker jag att vi lyckats bra med det, säger Charlotta Blind, projektledare på Trafikverket. Hon konstaterar att bygget av nya E10 rent tekniskt inte varit så komplicerat. – Det har dock varit en utmaning att ta hänsyn till att det varit mycket folk i rörelse runt bygget. Vi har sett till att det alltid funnits vissa passager öppna där friluftslivet kunnat passera. Vi har även haft en bra dialog med kommunen och föreningslivet.

NORRSKENET PRIORITERAT För att inte påverka upplevelsen av norrsken har den nya vägen enbart belysning på kritiska sträckor. Det har även lagts mycket energi på gestaltningen på och runt vägen.

68

– Cirkulationsplatserna har utformats med olika höjder, växtbäddar och stensättningar. I passagerna under vägen finns stensättningar med lokal sten. Allt för att anknyta till den omgivande naturen.

FJÄLLMOTIV I PASSAGER Fem av gång- och cykelportarna får konstnärlig utsmyckning som även fungerar som belysning. På betongen i portarna sätt skivor av cortenstål. I skivorna borras många små hål som belyses bakifrån. Det ger en ljusbild som motsvarar ett fotografi. – Bilderna är fjällmotiv från Kiruna kommun som återspeglar naturen här uppe. Konstverken fungerar samtidigt som funktionsbeslysning. Ljuset studsar upp bakom och på sidorna av stålskivorna, och lyser upp passagerna, berättar Charlotta Blind. För etapp ett släpps trafiken på 30 oktober. Etapp två är påbörjad och ska vara helt klar 2021, men trafiken släpps på hösten 2020. Den nya vägen får dock inte europavägstatus förrän båda etapperna är klara. Under tiden kommer trafiken fortsatt gå på befintlig E10. Etapp ett får namnet väg 530 till hösten 2020 då hela sträckan tas i bruk och får namnet E10.

FAKTA I KORTHET

Ny väg och broar längs E10, Kiruna Byggherre: Trafikverket Investering Distrikt Norr Utförandeentreprenör: NYAB Infrastruktur AB (väg och åtta broar) Totalentreprenör: GRK Infra AB (ravinbroar) Kostnad: 123 Mkr


APM Terminals Gothenburg är först i Norden med att ansluta sig till TradeLens. Bild: APM terminals

DAGENS INFRASTRUKTUR // HAMN

APM Terminals i Göteborg – först i Norden med TradeLens Komplicerade system, många mellanhänder och manuellt arbete, innebär ökade kostnader. För att skapa effektiva och säkra metoder för den globala handeln, krävs ett nytt verktyg. Lösningen stavas TradeLens. EN FÖRUNDERSÖKNING av behovet av TradeLens, visade bland annat att en skeppning av avokado från Mombasa till Rotterdam involverade 30 aktörer, fler än 100 människor och 200 informationsutbyten. Processen var inte bara krånglig, dyr och manuell, utan utsattes även för mutor och bedrägerier. Utan TradeLens, hade det sett ut på samma sätt om exporten hade gått till Göteborg. För att på ett effektivt sätt kunna hantera leveranskedjor, behövs pålitlig data från flera källor. TradeLens är ett neutralt

branschverktyg som används till att lagra och överföra data och information på ett säkert sätt, för att underlätta samarbeten för den globala handeln. EDI har varit branschens standardsystem i decennier, men precis som i andra industrier, pågår en digital transformation. Vi kan inte längre lita på data som inte är i realtid. EDI är kostsamt att installera och underhålla, det kräver mer personal och det finns dessutom en risk att systemet kollapsar. Genom TradeLens öppnas möjligheter att kunna fokusera på flexibilitet och snabbhet, inte bara inom programvaruutveckling, utan även i den allmänna verksamheten där fokus istället kan läggas på andra värdeskapande aktiviteter. Att gå från ett EDI-system till en molnbaserad och helt säker plattform, som inte bara hanterar leveransdata, utan också digitala dokument, kommer att innebära omedelbara kostnadsbesparingar. APM Terminals Göteborg är den enda terminalen i Norden som är direkt kopplad till TradeLens. Det möjliggör för varuägare, speditörer, åkerier och rederier att frakta sitt gods via Göteborg för att få tillgång till data via TradeLens. – Att ansluta oss till digitaliserade lösningar är viktigt för oss på APM Terminals i Göteborg. Att skapa effektiva och säkra leveranskedjelösningar blir allt viktigare, och vi är glada över att vara den enda terminalen i Norden som möjliggör just detta. Det nya verktyget gör det även möjlighet att spåra gods i realtid genom hela leveranskedjan, säger Morten Brühl, CCO på APM Terminals Göteborg.

69


DAGENS INFRASTRUKTUR // HAMN

Svensk väljs till ordförande för den europeiska redareföreningen Den 2 oktober valdes Claes Berglund in som ordförande för den europiska redareföreningen ”European Community Shipowners’ Associations” (ECSA). Claes är styrelseledamot i branschorganisationen Svensk Sjöfart och ansvarig för samhälls- och miljöfrågor på Stena. – DET ÄR EN ÄRA att ha blivit vald och jag ser mycket fram emot uppdraget. Den europeiska handelsflottan är mycket betydelsefull och bidrar med cirka 147 miljarder Euro till EU:s BNP och sysselsätter cirka 2,1 miljoner människor. Tack vare att Sverige är världsledande inom hållbar sjöfart har Sverige ett stort inflytande på europeisk och internationell nivå - trots att vi har en relativt liten handelsflotta. Sjöfartens förutsättningar och omvärld förändras i en snabb takt och jag hoppas kunna leda organisationen in i framtiden på bästa sätt, säger Claes Berglund. Att en svensk har blivit vald till ordförande för den europeiska redareföreningen är unikt och mycket betydelsefullt enligt Svensk Sjöfarts ordförande, och vd för Rederi AB Gotland, Håkan Johansson. – Detta är något som man från svenskt håll bör vara mycket stolt över. Sjöfarten är viktig för hela Sverige, exempelvis

70

transporterar sjöfarten 90 procent av alla varor till och från landet, och att Claes har blivit vald till ordförande visar på det stora förtroende den europeiska sjöfartsbranschen har både för Claes som person och för Sverige som sjöfartsnation. Vi önskar honom varmt lycka till i rollen som ordförande för ECSA, säger Håkan Johansson.

ECSA bildades 1965 och har idag 21 medlemmar. Föreningen arbetar för att europeisk sjöfart ska kunna bidra till Europa på bästa sätt genom ökad handel och konkurrenskraft.


FULL FART I HAMNEN I Umeå Hamn projekteras och genomförs f.n. investeringar för 1.4 miljarder kronor under perioden 2019-2023 - nya kajer, ny godsterminal för järnväg, nya ytor för lagring, nya magasinsbyggnader, effektivisering av järnvägsanläggningen m.m Dessutom byggs en ny miljövänlig färja Umeå - Vasa med ökad godskapacitet som sätts i drift i april 2021

Följ oss på: www.umeahamn.se


DAGENS INFRASTRUKTUR // PARKERING

Det nya parkeringshuset är efterlängtat, behovet av parkeringsplatser nära Sundsvalls centralstation är stort. Bild: Tyréns

Efterlängtat parkeringshus i Sundsvall får fasad i regnbågens alla färger På Södra Kajen mitt i centrala Sundsvall byggs ett nytt parkeringshus med cirka 450 platser. Granne med parkeringshuset ligger ett kontorshus som renoveras och byggs till. Här ska bland annat Trafikverket flytta in. AV ANNIKA WIHLBORG

EFTERFRÅGAN PÅ parkeringsplatser vid Södra Kajen, som ligger ett stenkast från Sundsvalls Centralstation, är stor. Ombyggnaden av centralstationen samt nya bostadskvarter som byggts i närheten bidrar till den höga efterfrågan. Drygt hälften av parkeringsplatserna i garaget kommer att utrustas med elstolpar för laddning av elbilar och motorvärmare.

72

I kontorshuset som ligger granne med det nya parkeringshuset adderas ett helt nytt våningsplan. Tanken är att ha publika lokaler i båda ändar av kontorshuset. Där ska man exempelvis kunna bedriva butiksverksamhet i framtiden. Dessutom läggs ett helt nytt tak på byggnaden. Det nya våningsplanet bidrar med drygt 1 000 kvadratmeter nya kontorsytor. Byggherren SKIFU:s mål-


DAGENS INFRASTRUKTUR // PARKERING

Parkeringshuset får en dekorativ fasad med LED-lampor i olika kulörer. Bild: Tyréns

I februari 2020 räknar vi med att renoveringen av kontorshuset är helt klar. /Peter Clemin, vd på SKIFU

sättning är att miljöcertifiera kontorshuset enligt Miljöbyggnad nivå brons. – Arbetet med att putsa fasaden pågår nu. Vi har haft lite vakanta ytor i kontorshuset, men nu står det klart att Trafikverket kommer in som ny hyresgäst. I februari 2020 räknar vi med att renoveringen av kontorshuset är helt klar, säger Peter Clemin, vd på SKIFU.

rest och taket är på, nu pågår inglasningen av fasaden. Arbetet med att montera LED-belysningen har också inletts. Den främsta anledningen till att vi valde att satsa på en LED-belysning i olika färger på detta parkeringshus är att vi vill åstadkomma variation och ha möjlighet att ändra färgsättningen på fasaden i efterhand, säger Peter Clemin.

FAKTA I KORTHET

PARKERINGSHUS STÅR KLART I JANUARI 2020 På parkeringshusets fasad installeras LED-lampor i många olika kulörer, vilket gör att huset kommer att skina som en regnbåge när det står klart. Belysningen är också en viktig del i arbetet med att få parkeringshuset att kännas tryggt och välkomnande. Även glasdörrar och glaslameller i väggarna ska bidra till en hög trygghetsfaktor. – Parkeringshuset ska stå klart i januari 2020. Stommen är

Stuvaren 2, Inre hamnen, nybyggnad av parkeringshus, på- och ombyggnad av kontorshus i Sundsvall Tidplan: september 2018–februari 2020 Byggherre: SKIFU Totalentreprenör: Hus & Nyproduktion i Sundsvall Entreprenad

Vi har i projektet Stuvaren projekterat: • Mark-LA • Vatten och avlopp • Byggnadskonstruktioner • Certifiering miljöbyggnad

För vårt nya kontor

73


DAGENS INFRASTRUKTUR // RÄDDNINGSTJÄNST

Kirunas brandstation blir en funktionell och toppmodern byggnad. Bild: Tirsén & Aili Arkitekter

Kirunas nya brandstation invigs i början av 2020 Kiruna genomgår för närvarande en spännande och omfattande stadsomvandlingsprocess. En viktig del av den nya stadskärnan är stadens nya brandstation, som beräknas stå klar under första kvartalet 2020. Den tidigare brandstationen har endast drygt trettio år på nacken, men en ny station är en nödvändighet med tanke på att stora delar av Kiruna ska flyttas. AV ANNIKA WIHLBORG

DET ÄR INTE bara räddningstjänsten som ska ha sin verksamhet i de nya lokalerna. Även kommunens skolskjutsverksamhet kommer att flytta in där, vilket innebär ett effektiv samutnyttjande av bland annat matsal, kontor och tvätthall för fordon. Tirsén & Aili Arkitekter, som står för brandstationens arkitektoniska utformning, har fokuserat mycket på att rita en byggnad som blir så effektiv som möjligt rent logistiskt, både vad gäller att minimera utryckningstider och att samlokalisera räddningstjänsten med skolskjutsverksamheten. STOR UTMANING ATT FÅ TÄTT HUS INNAN SNÖN – Den nya brandstationen skulle egentligen ha stått klar i december i år, men den har försenats något och kommer inte att kunna invigas förrän under första kvartalet 2020. Vi räknar med en försening på mellan en och två månader, vilket bland annat beror på att totalentreprenören Nyab har halkat efter något i sin arbetsplanering. Den största utmaningen i projektet just nu är att hinna asfaltera de utvändiga ytorna innan den första snön kommer, säger Gert Mörtvik, projektledare för den nya brandstationen på Kiruna kommun, som är projektets byggherre. Att få tätt hus innan årets första snö kommer är förstås första prioritet just nu. Det invändiga arbetet i byggnaden har redan

74

inletts, men så snart huset är tätt kan det invändiga arbetet intensifieras. – Vår ambition är förstås att kunna hålla vår projektbudget på 100 miljoner kronor även om byggprojektet är något försenat, säger Gert Mörtvik.

GEMENSAMMA PERSONAL- OCH KONTORSUTRYMMEN På ena sidan av byggnaden får kommunens skolskjutsverksamhet en stor flexibel garagebyggnad med lättillgängliga transportvägar som inte stör räddningstjänstens utryckningsverksamhet. På den andra sidan av byggnaden finns räddningstjänstens lokaler. Mellan de båda delarna av byggnaderna planeras en mellanliggande huskropp med huvudentré, utbildningslokaler, omklädningsrum, kontorslokaler och personalutrymmen.

FAKTA I KORTHET

Nybyggnation av brandstation i Kiruna Tidplan: april 2017–januari 2020 Byggherre: Kiruna kommun Totalentreprenör: Nyab


ERADUR OCH TS FOGFRIA FOGFRIA GOLV AB

LEVERERAR GOLVBELÄGGNINGAR TILL RÄDDNINGSTJÄNSTEN I KIRUNA

Investera i ditt golv - det lönar sig Ring eller besök oss på www.eradur.com för mer information. Eradur AB - Granitgatan 11 - 254 68 Helsingborg. Tel: 042-29 22 50 - Epost: info@eradur.com


INFRAMARKNAD

MASKINER TILLBEHÖR ENTREPRENAD

Pannlampor & Hjälmlampor för proffs ”Bäst-i

test”

info@mila.se | www.mila.se

PRISVÄRDA kvalitetsvagnar med Hardox®plåt Western DVL Western DVE Upp till

13 tons

Lasta och lossa enkelt med

FÄLLBAR SIDA. Dumpervagnarna från Western nu med ny teknik fällbar sida! • Hydrauliskt manövrerad • Enkelt och smidigt att öppna och stänga

lastkapacitet

Läs mer på etebra.nu

Tel. 036-336 69 90 info@etebra.nu

76

Mila

Mila Design & Tillverkning AB


Vill du annonsera här? Kontakta Christer Nilsson, 070-746 21 22, christer.nilsson@storkom.se

Proffsen långsiktigt och använderProffsen Proffsen planerar långsiktigt och använder Proffsen Proffsen Proffsenplanerar planerar planerar planerarlångsiktigt långsiktigt långsiktigtoch och och använder använder använder Proffsen Proffsenplanerar planerar planerarlångsiktigt långsiktigt långsiktigtoch och ochanvänder använder använder rejäla Redskaparna! rejälaredskap redskap från från Redskaparna!

rejälaredskap redskapfrån frånRedskaparna! Redskaparna! rejäla rejäla redskap från Redskaparna!

rejäla rejäla rejälaredskap redskap redskapfrån från frånRedskaparna! Redskaparna! Redskaparna!

Proffsen planerar långsiktigt och använder rejäla redskap från Redskaparna! rejälaredskap redskapfrån frånRedskaparna! Redskaparna! rejäla rejäla redskap från Redskaparna!

Proffsen Proffsen Proffsenplanerar planerar planerar långsiktigt långsiktigt långsiktigt och och och använder använder använder Proffsen Proffsen Proffsen planerar planerar planerarlångsiktigt långsiktigt långsiktigt och och ochanvänder använder använderSSSS Mek Sandspridarskopa Hydr Sandspridarskopa Breddningsvinge Sandspridarskopa Sandspridarskopa Sandspridarskopa SS SS SS Sandspridarskopa Sandspridarskopa Sandspridarskopa SSSandspridarskopa Breddningsvinge Breddningsvinge Breddningsvinge Sandspridarskopa Sandspridarskopa Sandspridarskopa SS SS SS Breddningsvinge Breddningsvinge Breddningsvinge Sandspridarskopa Sandspridarskopa SS SS SS 2,1, 2,1, 2,1, mek, mek, mek, frfr1.000-3.900 fr1.000-3.900 1.000-3.900 litlitlit2,1, Frontmonterad Frontmonterad Frontmonterad vinge vinge för för 2,1, 2,1, hydr, hydr, hydr, frfr400-3.900 fr400-3.900 400-3.900 litlitlit rejäla rejäla rejäla redskap redskap redskapvinge från från frånförRedskaparna! Redskaparna! Redskaparna!

4004600 L Frontmonterad vinge för 1000-4600 L1.000-3.900 2,1, 2,1, mek, mek, mek, frfr1.000-3.900 fr1.000-3.900 litlitlit Frontmonterad Frontmonterad Frontmonterad vinge vinge för för för 2,1, 2,1, 2,1, 2,1, hydr, hydr, hydr, frfr400-3.900 fr400-3.900 400-3.900 litlitlit vallskärning vallskärning vallskärning vallskärning ooosnödikning osnödikning snödikning snödikning

vallskärning vallskärning vallskärning o osnödikning osnödikning snödikning

k Mek SandspridarskopaSS Hydr Sandspridarskopa Sandspridarskopa Sandspridarskopa Sandspridarskopa SS SS SSSandspridarskopa Sandspridarskopa Sandspridarskopa Sandspridarskopa SS SS SSSandspridarskopa Sandspridarskopa Sandspridarskopa SS SS Breddningsvinge Breddningsvinge Breddningsvinge Sandspridarskopa Sandspridarskopa SS SS SS 4004600 L Frontmonterad vinge för 1000-4600 L1.000-3.900 2,1, 2,1, mek, mek, mek, frfr1.000-3.900 fr1.000-3.900 litlitlit 2,1, 2,1, mek, mek, mek, frfr1.000-3.900 fr1.000-3.900 1.000-3.900 litlitlit2,1, Frontmonterad Frontmonterad Frontmonterad vinge vinge för för för 2,1, 2,1, 2,1, 2,1, hydr, hydr, hydr, frfr400-3.900 fr400-3.900 400-3.900 litlitlit Frontmonterad Frontmonterad Frontmonterad vinge vinge vinge för för för 2,1, 2,1, 2,1, hydr, hydr, hydr, frfr400-3.900 fr400-3.900 400-3.900 litlitlit vallskärning vallskärning vallskärning vallskärning ooosnödikning osnödikning snödikning snödikning vallskärning vallskärning vallskärning o osnödikning osnödikning snödikning

Breddningsvinge Breddningsvinge Breddningsvinge Breddningsvinge

Pallgafflar Pallgafflar Pallgafflar för för för större större större o ooo Flisrakor Flisrakor Flisrakor finns finns finns med med med rakt rakt rakt Planeringsskopor Planeringsskopor Planeringsskopor Pallgafflar Pallgafflar Pallgafflar för för för större större större o oo Flisrakor Flisrakor Flisrakor finns finns finns med med med rakt rakt raktPlaneringsskopor Planeringsskopor Planeringsskopor Pallgafflar för större Flisrakor finns med rakt Planeringsskopor Med Med lång lång lång botten botten botten o olåg olåg låg rygg rygg rygg mindre Med Med Med lång lång lång botten botten botten o olåg olåg låg rygg rygg rygg mindre mindre mindre maskiner, maskiner, maskiner, eller eller eller välvt välvt välvt blad blad blad o omed omed med Med mindre mindre maskiner, maskiner, maskiner, eller eller eller välvt välvt välvt blad blad blad o omed omed med Med lång botten o låg rygg mindre maskiner, eller välvt blad o med k för för fina fina fina planeringsjobb planeringsjobb planeringsjobb för för fina fina fina planeringsjobb planeringsjobb planeringsjobb frfr1,6-25 fr1,6-25 1,6-25 ton ton ton olika olika olika längder längder längder påpåpå bommen bommen bommenför frfr1,6-25 fr1,6-25 1,6-25 ton ton ton olika olika olika längder längder längder påpå på bommen bommen bommenför olika längder på bommen för fina planeringsjobb

fr 1,6-25 ton

Pallgafflar Pallgafflar Pallgafflar för för för större större större o ooo Flisrakor Flisrakor Flisrakor finns finns finns med med med rakt rakt rakt Planeringsskopor Planeringsskopor Planeringsskopor Pallgafflar för större Flisrakor finns med rakt Planeringsskopor

mindre mindre mindre maskiner, maskiner, maskiner, mindre maskiner, frfr1,6-25 fr1,6-25 1,6-25 ton ton ton

fr 1,6-25 ton

Med Med lång lång lång botten botten botten o olåg olåg låg rygg rygg rygg mindre eller eller eller välvt välvt välvt blad blad blad o omed omed med Med mindre mindre maskiner, maskiner, maskiner, Med lång botten o låg rygg eller välvt blad o med för för fina fina fina planeringsjobb planeringsjobb planeringsjobb olika olika olika längder längder längder påpåpå bommen bommen bommenför frfr1,6-25 fr1,6-25 1,6-25 ton ton ton

R RRR

Med Med Med lång lång lång botten botten botten o olåg olåg låg rygg rygg rygg eller eller eller välvt välvt välvt blad blad blad o omed omed med för för fina fina fina planeringsjobb planeringsjobb planeringsjobb olika olika olika längder längder längder påpå på bommen bommen bommenför

olika längder på bommen för fina planeringsjobb

3 33 Flisskopor Flisskopor Flisskopor frfr3-16 fr3-16 3-16 mm m Gripskopa Gripskopa Gripskopa för för för t ex t texex risrisris o oo Vikplogar Vikplogar Vikplogar Isrivare rivningsvirke rivningsvirkeför t ex ris oFrån Flisskopor fr 3-16 m3 rivningsvirke Gripskopa Från Från 2,4 2,4 2,4 - -4,0 -4,0 4,0 mmm Vikplogar

3,0 – 3,7 3 3Från 3 Från 2,4 Flisskopor Flisskopor Flisskopor frfr3-16 fr3-16 3-16 mm mrivningsvirke Gripskopa Gripskopa Gripskopa för för för tm ex t texex risrisris o oo Vikplogar Vikplogar Vikplogar Isrivare rivningsvirke rivningsvirkeför t ex ris oFrån Flisskopor fr 3-16 m3 rivningsvirke Gripskopa Från Från 2,4 2,4 2,4 - -4,0 -4,0 4,0 mmm Vikplogar

Redskaparna Redskaparna Redskaparna

Redskaparna rivningsvirke Från 3,0 – 3,7 m

Från 2,4 - 4,0 m

Redskaparna

Sockenvägen Sockenvägen Sockenvägen 31, 31, 31, 826 826 826 61 61 61 Söderala Söderala Söderala Sockenvägen 31, 826 61 Söderala Tel Tel Tel 0270-28 0270-28 0270-28 73 73 73 50 50 50 Sockenvägen 31, 826 61 Söderala Tel Tel Tel0270-28 0270-28 0270-28 73 73 73 50 50 50

Bengt Bengt Bengt Jansson Jansson Jansson 070-516 070-516 070-516 38 38 38 33 33 33 Tel 0270-28 7350 50 Bengt Bengt Bengt Jansson Jansson Jansson 070-516 070-516 070-516 38 38 38 33 33 33 Tel 0270-28 73

3 33 Flisskopor Flisskopor Flisskopor frfr3-16 fr3-16 3-16 mm m Gripskopa Gripskopa Gripskopa för för för t ex t tex ex risris ris o oo Vikplogar Vikplogar Vikplogar

R R RR

3 33 - 4,0 mFlisskopor Flisskopor Flisskopor frfr3-16 fr3-16 3-16 mm m

Redskaparna Redskaparna Redskaparna Sockenvägen Sockenvägen Sockenvägen 31, 31, 31, 826 826 826 61 61 61 Söderala Söderala Söderala

Vill du att dina medarbetare Redskaparna Redskaparna Redskaparna ska ha ett säkert Tel Tel Tel0270-28 0270-28 0270-2873 73 7350 50 50 2019?

Pallgafflar Pallgafflar Pallgafflar för för för större större större o oo Flisrakor Flisrakor Flisrakor finns finns finns med med med rakt rakt raktPlaneringsskopor Planeringsskopor Planeringsskopor

rivningsvirke rivningsvirke rivningsvirke

Från Från Från 2,4 2,4 2,4 - -4,0 -4,0 4,0 mmm

Gripskopa Gripskopa Gripskopa för för för t ex t tex ex risris ris o oo Vikplogar Vikplogar Vikplogar

rivningsvirke rivningsvirke rivningsvirke

Från Från Från 2,4 2,4 2,4 - -4,0 -4,0 4,0 mmm

Redskaparna Redskaparna Redskaparna Sockenvägen Sockenvägen Sockenvägen31, 31, 31,826 826 82661 61 61Söderala Söderala Söderala Sockenvägen Sockenvägen Sockenvägen31, 31, 31,826 826 82661 61 61Söderala Söderala Söderala

Tel Tel Tel0270-28 0270-28 0270-2873 73 7350 50 50 Bengt Bengt Bengt Jansson Jansson Jansson070-516 070-516 070-51638 38 3833 33 33 Bengt Bengt BengtJansson Jansson Jansson070-516 070-516 070-516 38 38 3833 33 33

Redskap Redskap Redskap för för för entreprenadmaskiner: entreprenadmaskiner: entreprenadmaskiner: www.redskaparna.se www.redskaparna.se www.redskaparna.se Redskap Redskap Redskapför för förentreprenadmaskiner: entreprenadmaskiner: entreprenadmaskiner: www.redskaparna.se www.redskaparna.se www.redskaparna.se www.redskaparna.se Redskap Redskap Redskap för för för entreprenadmaskiner: entreprenadmaskiner: entreprenadmaskiner: www.redskaparna.se www.redskaparna.se www.redskaparna.se Redskap Redskap Redskapför för förentreprenadmaskiner: entreprenadmaskiner: entreprenadmaskiner: www.redskaparna.se www.redskaparna.se Bengt Jansson 070-516 38 33 Bengt Jansson 070-516 38 33

för entreprenadmaskiner: www.redskaparna.se RedskapRedskap för entreprenadmaskiner: www.redskaparna.se

Nu kan du boka Trafikverkets nya stegutbildningar hos oss.

RIVSKOPA

ORIGINALET

Rivskopan är självlastande tack vare stålet som sitter på insidan av svepet. Håll ner skopan i bakkant så river skopan is och snö och fyller samtidigt sig själv. Perfekt för arbeten på tex. Gångvägar, parkeringar, gårdsplaner mm. där du inte vill lämna högar med riven is och snö.

Vikplog

Frontsidovinge

Ramudden erbjuder Trafikverkets kurser på alla nivåer/steg, från vägarbetare (grund) till ansvarig för att styra och leda entreprenaden (nivå 4/steg 3). Besök www.ramudden.se för att läsa mer och anmäla dig till önskad utbildning

Klaffblad 3,6m-7,5m

Svensktillverkade kvalitetsredskap

• Norra Yttervik 161, 93191 SKELLEFTEÅ • 0910-710910 • www.ypv.se

info@ramudden.se Tel. 026-66 89 80 77


INFRAMARKNAD

MASKINER TILLBEHÖR ENTREPRENAD

UTHyRNING inköp OCH FöRSäLJNING AV GRäVMASKINER HJULLASTARE,DUMPERS MM

Vi erbjuder ett av Sveriges största sortiment av olja- och fettavskiljare tillverkade i polyeten, glasfiber & betong. Kontakta oss för vägledning till ert projekt. Vi levererar nu också markrännor för montering i tvätthallar/verkstäder, parkeringar och vägar. www.infrapipe.se www.alvestadtanken.se 013-39 30 90

+46 40 220 539 www.ammartrading.com

INFRAPIPE AB är systerbolag till Älvestad-Tanken AB

Skördarmattor

Lillevrå Såg AB www.lillevra.se

Helsjövägen 264 439 64 Frillesås

Tel 0340-65 22 00 Fax 0340-65 23 91

Sortering och återvinning har många fördelar Ring för mer information eller gå in på www.rehnmans.se

REHNMAN Blommenhovsvägen 26, Nyköping

En slitstark harpa för sortering av sprängsten, kullersten, rivmassor Valfri spaltöppning

78

Telefon: 0155-21 31 55 E-post: mikael.nordin@rehnmans.se Mikael Nordin 070-545 84 20


Vill du annonsera här? Kontakta Christer Nilsson, 070-746 21 22, christer.nilsson@storkom.se ®

A6-type

V-290

Fördelar med Saltvikplogen® -

När kvalitet och totalekonomi gäller

FDH-type

Låga drifts- och underhållskostnader Unika skrap- och kastegenskaper Lätt att arbeta med Mycket stabil på vägen Rensar kanterna och flyttar snön bort från vägen F-280

100% norskproducerat

Vi har lager

för slitdelar

Ny katalog på hemsidan

Kontakt: Ole Saltvik Telefon 769 52 800 | Mobil: 917 84 184 firmapost@saltvik.as | www.saltvik.as 79


INFRAMARKNAD

MASKINER TILLBEHÖR ENTREPRENAD

Känn dig nöjd - du också!

www.randex.se | +46 070-321 58 73 | ole@randex.se

Maskintrailer Stående från 200 till 300 liter

300, 400, 650 liter

”Bymack”

Dunkställ

2 fack ADR-Tankar från 200 till 3000 liter

Tankar för alla behov

Depåtank

Tank för skåpbilar!

Karlstadsvägen 15 • 682 33 FILIPSTAD Tel: 0590-152 90 • info@wikers.se

Lågbyggda från 200 till 300 liter

www.wikers.se

Hos den gränslöse prispressaren iHorred Horred Hos i Horred Hosden dengränslöse gränslöseprispressaren prispressaren i Hos den gränslöse prispressaren i Horred nslöse prispressaren i Horred Hos gränslöse prispressaren i Horred Horred Hos den den gränslöse prispressaren i Horred HYUNDAI’s

till rätta priser!

Monter

ssaren i Horred

A:825

+moms

Svensktillverkade kvalitetsGRÄVTILLBEHÖR HYUNDAI’s redskap. grävmaskiner 40, proppsystem Stort lager, snabb leverans. till rätta Svensktillverkade Tel 0320-840 58 SB när pris o kvalité priser! Svensktillverkade kvalitetsredskap. Horred får avgöra. Svensktillverkade Svensktillverkade

A:825

rätta tilltill rätta priser! priser! priser!

Finns även begagnad

GRIPLASTARKÄRRA

Finns även gnad ga en be äv Finns även nsäv Fin ns Fin adenad gagn be ad gngn gaga bebe

PRONAR VIKPLOG PUV2800

Farma 6,3-9, 2-spak el on/off, radiovinsch. PRONAR VIKPLOG PUV2800 Pris 118 000:Pris: 35.000:-

GRÄVTILLBEHÖR

GRÄVTILLBEHÖR GRÄVTILLBEHÖR GRÄVTILLBEHÖR GRÄVTILLBEHÖR

Svensktillverkade Svensktillverkade Stort lager kvalitetsredskap. fansmaskin.se kvalitetsredskap. kvalitetsredskap. kvalitetsredskap. - snabb leverans kvalitetsredskap. Stort lager

0320-840 58 Horred

till rätta grävmaskiner Montergrävmaskiner grävmaskiner priser! till rätta

GRIPLASTARKÄRRA

Horred

er 600.000:-

MAC TRAILER Flak 4,90+1,50, 15 ton.

Pris: 35 000:-

Vikplog Pronar PUV4000HD Pris: 63 000:-

PRONAR VIKPLOG PUV4000HD

Pris från 95 000:Farma 6,3-9, 2-spak Pris: 63 000:Stort lager Stort lager Stort lager – stort lager el on/off, snabb leverans SB - när pris och DUMPERKÄRRA - snabb leverans - snabbleverans leverans radiovinsch. - snabb Vikplog Pronar PUV4000HD PRONAR VIKPLOG PUV2800 snabb leverans Bigab 8 ton kvalitet får– avgöra 118 000:ns även strength Pris SB när pris och Fin Pris: 63 000:Pris: 35.000:HSS-High steel. SB när pris och ad gn www.staffansmaskin.se ga SB- -när närpris pris och beoch SB DUMPERKÄRRA Pris från 66 000:DUMPERKÄRRA kvalitet får avgöra DUMPERKÄRRA DUMPERKÄRRA får avgöra SB kvalitet –kvalitet när pris och kvalitet får avgöra Bigab 8 ton HSS-High får avgöra www.staffansmaskin.se Bigab 8 8ton HSS-High Bigab 8ton ton HSS-High Bigab HSS-High strength steel. kvalitet får avgöra strength steel. strengthsteel. steel. strength

DUMPERKÄRRA Bigab 8 ton HSS-High DUMPERKÄRRA strength steel.

Bigab 8 ton S-High strength steel. Pris från 66 000:-

LÅTTER PERUGINI 80 is från 16 000:TER PERUGINI

n 16 000:-

Finns även begagnad

grävmaskiner till rätta HYUNDAI’s priser! grävmaskiner

gränslöse

5, 5,5 ton

HYUNDAI’s grävmaskiner HYUNDAI’s HYUNDAI’s HYUNDAI’s

www.staffansmaskin.se www.staffansmaskin.se www.staffansmaskin.se www.staffansmaskin.se

MAC TRAILER

SLAGSLÅTTER PERUGINI Flak 4,90+1,50, 15 ton. Pris från 16 000:-

Pris från 95 000:-

www.staffansmaskin.se

SLAGSLÅTTER PERUGINI SLAGSLÅTTER PERUGINI

Tel 0320-840 58, 070-558 40 34 SLAGSLÅTTERPERUGINI PERUGINI SLAGSLÅTTER SLAGSLÅTTER PERUGINI Pris från 000:Pris från 1616 000:Pris från 16 000:-

Pris från 16 000:-

Pris från : 16 000:www.staffansmaskin.se

Tel 0320-840 40 34 Tel0320-840 0320-840 58, 070-558 40 34 Tel 0320-840 58, 070-558 34 Tel 0320-840 58, 070-558 40 34 Tel 58, 070-558 40 34 Tel 0320-840 58, 070-558 40 34


Vill du annonsera här? Kontakta Christer Nilsson, 070-746 21 22, christer.nilsson@storkom.se

Fremco MiniFlow Rapid 4-12 mm blåsmaskin är en blåsmaskin till olika fiberkablar. Drivs med hydraulik.

KINNALYFTEN

En frontlyft förhjulgrävare med BM, Trima och L30 fäste Vår Kinnalyft KL3T för hjulgrävare 10-22 ton BM fäste finns anpassad för marknadens ledande märken. Vår Kinnalyft KL2T för hjulgrävare upp till 10 ton med Trima eller L30 fäste. Våra medstyrande skärmar för hjulgrävare, anpassade för alla med ZF axlar, finns i bredder upp till 710 mm. www.nasmaskin.se

Dansk Dynamit från DoNet DoNet är ett kunskapsföretag med kompetens inom datanät, telenät och systemlösningar för övervakning. Vi är också oberoende leverantör av marknadens bästa produkter för data, tele och kamerabaserad övervakning. DoNet hjälper dig att framtidssäkra dina data-, tele- och övervakningssystem. Vi har specialistkompetens på nätverksprodukter, nätverkslösningar och allt inom CCTV och videoströmsanalys. Vi erbjuder även specialistutbildningar till kunder och leverantörer. Vi har kompetensen och lösningarna!

KINNA LYFTEN

Tel. 070-491 08 93 www.waldung.se • info@waldung.se kontakta din maskinhandlare.

www.donet.se

...För grävare...av grävare

Youtube

81


INFRAMARKNAD

MASKINER TILLBEHÖR ENTREPRENAD

SORTERAREN MSILORJTÖEVRÄINNLGIG!

Mycket kraftig konstruktion!

www.lst-ab.se

Telefon: 0660-37 52 96 Mobil: 070-362 65 08 E-post: info@lst-ab.se

Besök oss i monter B03:17 den 24-26/10 på Elmia Lantbruk!

-Låt oss underlätta er arbetsdagSläpvagnar för proffsen. Kvalitet rakt igenom, fantastisk komfort. Bli en av våra nöjda kunder du med!

www.nordicc.se 82Namnlöst-3

1

0372-129 99 2018-10-15 15:16:31


Vill du annonsera här? Kontakta Christer Nilsson, 070-746 21 22, christer.nilsson@storkom.se

ALLU TRANSFORMER GER MER ÄN BARA VINST.

Namnlöst-2 1

2018-12-18 10:11

SBS följer inte utvecklingen ...

SBS GS 3-150 Max på bild

SBS leder den!

Världspremiär på Entreprenad Live!

SBS (ScandinavianBlueSteel) GS 4-150 MAX Stainless Monter 816 Demo

”Specialist på siktskopor”

Effektiv och enkel materialframställning direkt på plats ger mindre materialtransporter och minimerar inverkan på miljön. ALLU Transformer -Sorterar, Krossar, Blandar, Luftar och Lastar.

ALLU.NET

ALLU Sverige AB Stenvretsgatan 1, SE-749 40 Enköping Tel: 0171 - 17 15 17 Email: sverige@allu.net

www.mttsweden.com • 0142-800 06

83


INFRAMARKNAD

MASKINER TILLBEHÖR ENTREPRENAD

Hidromek presenterar årets nyheter!

060-402 50, www.hidromek.se

SB:S SnaBBfäSte –

Det självklara valet för just din maskin

Grävtillbehör Ab

Svensktillverkade kvalitetsprodukter

Traversgatan 5 • 531 40 Lidköping • Tel. 0510-54 79 10 • info@sbgab.se • www.sbgab.se Försäljning: Tommy Brorsson, Tel. 0510-30 13 91, 0766-77 15 12

84

Gilla oss på facebook


GRUNDBEARBETNING, STENLÄGGNING & TRANSPORT Steinar Kristoffersson är en anläggningsfirma i Norska Bjerkvik beläget i höjd med Kiruna. Vi jobbar i huvudsak med stenläggning och har byggt flera stenmurar på industriområden i Nordland, Troms och Finnmark. Vi gör gärna även jobb i norra Sverige. Kontakta oss så får du veta mer.

+47 97 00 40 85 post@steindekke.no www.steindekke.no


INFRAMARKNAD

MASKINER TILLBEHÖR ENTREPRENAD

Safe Sight eluppvärmda torkarblad finns även till de flesta entreprenad,- och skogsmaskiner!


DAGENS INFRASTRUKTUR // RESECENTRUM

Tryggare miljö när

HELSINGBORG C BYGGS OM Centralstationen i Helsingborg byggs om för att ge resenärerna och besökarna ett tryggare och trevligare resecentrum med tydlig digital information. AV KIM HALL

DET ÄR WIHLBORGS fastigheter som bygger om Helsingborgs mest trafikerade knutpunkt till en modern mötesplats för de 40 000 personer som passerar Helsingborg C dagligen. Tengbomgruppen har ritat ombyggnaden. Entrén blir tydligare och bättre placerad, rulltrappor flyttas och det blir lättare att förflytta sig på markplan, men också att ta sig till caféet och restaurangen en våning upp, som har fin utsikt över torget. Även att ta sig till färjorna som trafikerar Helsingborg-Helsingör med flera avgångar per dag, blir enklare i framtiden. Skånetrafiken/Trafikverkets information och biljettautomater hamnar där tåg- och bussresenärerna rör sig naturligt. I mitten av resecentrum placeras en oval sittgrupp i trä varifrån väntande resenärer och besökare lätt kan se när tågen och bussarna avgår eller ankommer. – Vi vill skapa en trygg och attraktiv miljö för resenärer och besökare. Tanken är att detta ska bli en mötesplats både för de som ska resa men också för de som vill äta något gott och umgås. Vi skapar ett resecentrum som ska kännas välkomnande och vara enkel att orientera sig i, säger Peter Siroky, förvaltare för Helsingborg C på Wihlborgs fastigheter. Samtliga ytskikt, bågar, metall och glasfasaden i norra fasaden rivs. Där uppförs istället en helt ny, glasad fasad. Den nya fasaden dras in en bit för att ge mer torgplats. De nuvarande två mindre entréerna blir en stor tydlig välkomnande entré. – Vi har placerat Pressbyrån på Kungstorget utanför resecentrum

Helsingborg C byggs om till ett modernt och tryggt resecentrum där både resenärer och besökare ska kunna trivas. Bild: Tengbom arkitekter

under tiden vi bygger om. Pressbyrån flyttas därefter tillbaka till den ursprungliga platsen. Vi stänger av området där arbete pågår, men inte mer än att resenärerna kan passera förbi. Det är viktigt att trafiken och flödena fungerar som vanligt under ombyggnadstiden, säger Peter Siroky. Arkitekt Patrik Ekenhill i Tengbomgruppen har tagit fram ett nytt, snyggt och funktionellt stengolv som både är halksäkert och lätt att städa. Väggar och tak målas om i ljusa kulörer. Belysningen byts ut för att ge bättre men också mer trivsam belysning. – Målet är att skapa trivsammare och tryggare miljö med bättre flöde inne i resecentrum. Vi har tagit sikte på att klä innertaket med träribbor som ger värme och miljöbelysning för att skapa hemmakänsla, säger Peter Siroky som beräknar att ombyggnationenkommer att vara klar fjärde kvartalet 2020. Information är något Wihlborgs lägger stor vikt vid. Alla som rör sig i Helsingborg C ska veta vad som pågår och vilka planer som finns för Nordvästra Skånes mest moderna resecentrum. Det går även att följa händelseförloppet via Helsingborgs C nyhetsbrev.

FAKTA I KORTHET

Helsingborg C Byggperiod: februari 2019–december 2020 Byggherre: Wihlborgs Terminalen 1 AB Totalentreprenör: NCC Sverige AB Arkitekter: Tengbomgruppen AB

Vi utför Betongborrning , Betongsågning och mindre rivningar. Vi utför Betongborrning , Betongsågning Trevligt bemötande och proffsigt utförande är vårt motto.

och mindre rivningar.

Välkommen att kontakta oss på: Tel. 076-013 52 22 Mejl: chrille@cbhab.se

Trevligt bemötande och proffsigt utförande är vårt motto.

87


DAGENS INFRASTRUKTUR // VI BYGGER INFRA-SVERIGE

VI BYGGER INFRA-SVERIGE BRO- OCH VÄGRÄCKEN

STÅL

POSITIONERING

SAFEROAD SVERIGE AB 060-52 72 00, www.saferoadbirsta.se

STÅL & RÖRMONTAGE 0456-312 05, www.srmab.com

LANTMÄTERIET 0771-63 63 63, www.lantmateriet.se

Saferoad Sverige AB är en av de ledande tillverkarna och distributörerna av trafiksäkerhetsprodukter och trafiksäkerhetslösningar i Sverige. Verksamheten omfattar; utveckling, tillverkning, försäljning, uthyrning, utbildning och andra tjänster inom väginfrastruktur. Med vår 55 år långa erfarenhet av produktion och projektledning är vår ambition att tillhöra framtidens leverantörer.

LEDNINGAR BCT SCHAKTFRI TEKNIK AB www.bctab.se

Vi designar, konstruerar, tillverkar och monterar rostfria broar i det miljövänliga duplex-stålet. Detta stål är fullt återvinningsbart, höghållfast och resurssnålt. Det är även mer korrosionsbeständigt än de vanliga rostfria stålen, vilket gör det utmärkt för tuffa utomhusmiljöer. Att använda duplex-stål innebär stora ekonomiska och miljömässiga vinster. Stål & Rörmontage har en gedigen kompetens som få andra stålföretag kan visa upp när det gäller stora komplicerade konstruktioner i duplex-stål. Våra duplex uppdrag börjar bli många: - Folke Bernadottes bro – Wasabron – Avbördningsluckor Slussen – Sölvesborgsbron – Södertäljebron – Söderströmsbron Det rostfria duplexa-stålet som vi använder oss av i våra broprojekt kommer i huvudsak från Outokumpus verk i Sverige, som är världens största tillverkare av rostfritt duplex-stål.

STÅL & RÖRMONTAGE AB

Vi är ett entreprenadföretag specialiserat på nyläggning av ledningar och utbyte av befintliga Vi bygger miljövänliga rostfria stålbroar ledningar med schaktfria metoder. Vi utför vibrationsfri rörspräckning, styrd borrning och rörtryckning. Med flera tusen borrade och spräckta metrar så vet vi vad rörspräckning handlar om. Våra metoder har störst efterfrågan i tätorter med stora svårigheter och höga kostnader att schakta. TEAM TEJBRANT Vi är därför etablerade i Stockholmsregionen och www.teamtejbrant.se den fjärde storstadsregionen Linköpingsområdet. Team Tejbrant är ett ledande internationellt företag Välkommen hela vårt utbud på Därigenom har vi nära till Stockholm, Linköping, att se för produkter med framstående form och funktion Norrköping. www.teamtejbrant.se. Kontakta oss på 08-505 230 00 för det offentliga rummet.

Vi är stolt leverantör av plattformsutrustning till Saltsjöbanan. UTEMÖBLER Tack SL!

alternativt maila oss på info@teamtejbrant.se Möjligheternas utemöbler

88

Swepos är Lantmäteriets stödsystem för satellitpositionering i Sverige. Det ger snabbt och enkelt exakt positionering. Precis där diket ska börja. Tjänsten används därför bland annat i grävmaskiner och resulterar i stora tidsoch kostnadsbesparingar, vilket dessutom är bra för miljön.

INGENJÖRER SVENSKA TEKNIKINGENJÖRER STING AB www.sting.nu

Vi bedriver ingenjörsverksamhet med kontor i Trollhättan, Göteborg och Linköping. Sting grundades 2007 och under de senaste åren har vi växt ganska kontinuerligt med 3 till 4 medarbetare per år. Vi har uppdrag över hela Sverige och jobbar även på att komma utomlands med vår specialistkompetens och erfarenhet på öppningsbara broar, tunnlar och vattenmekanik. Stings affärsidé är att leverera attraktiva tekniska konstruktionslösningar inom avancerad infrastruktur.


DAGENS INFRASTRUKTUR // VI BYGGER INFRA-SVERIGE

DAMMBINDNING

SKYDD & STÄNGSEL

WIBAX www.wibax.com

SKANDINAVISKA OMRÅDESSKYDD www.stangselbutiken.se

Wibax är en av Sveriges största leverantörer av produkter för dammbindning på vägar och andra utom- och inomhusmiljöer där damning är ett problem. Med över 30 års erfarenhet inom området erbjuder vi rådgivning och anpassade produkter. Wibax erbjuder främst magnesiumklorid, ett oklassat natursalt som tillsammans med vår effektiva och flexibla logistik ger den bästa lösningen för dammbindning ur miljömässig, teknisk och ekonomisk synpunkt. Dessutom erbjuder vi produkterna Kalciumklorid, Lignin och Polymerer. Kontakta oss gärna så hjälper vi dig att hitta den bästa lösningen!

Vi är ett av Sveriges större företag inom områdesskydd, och vi levererar material och montage för stora och små projekt i hela Sverige. Dessutom erbjuder vi våra kunder ett stort utbud av produkter med hög kvalitet genom Stängselbutiken. Vår affärsidé är att vara en rikstäckande leverantör av produkter med hög kvalitet och samtidigt erbjuda kompetent och effektiv montagehjälp.

Skandinaviska

områdesskydd Vi är en totalentreprenör inom bullerskydd www.bullerskydd.com 08-500 11 530

FÖRPACKNINGAR

TEJP

BILLERUD KORSNÄS AB 08-553 335 00, www.billerudkorsnas.se

STOKVIS TAPES 011-28 04 30, www.stokvistapes.se

Som en ledande leverantör av förnyelsebara material och smarta lösningar till förpackningar är det vårt sätt att utmana oss själva, våra kunder och alla sorters förpackningar för att främja en hållbar framtid. Sammanslagningen av företagen Billerud och Korsnäs år 2012 gör att vi idag tillsammans kan bygga vidare på mer än 150 år av samlad verksamhet och stolta traditioner inom skogsbruk och pappersindustri. Genom vår expertis, som omfattar allt från råvaror till konsumentinsikter och miljöhänsyn, kan vi frigöra potentialen inom papper och förpackningslösningar.

Vårt breda produktutbud garanterar effektiv vibrationsisolering av allt från små motorer, gasturbiner, broar och järnvägar till hela byggnader. Vi erbjuder våra kunder kompletta lösningar och installationer.

Som oberoende tejpleverantör erbjuder vi de bästa och mest effektiva tejplösningarna.Vi har möjlighet att vara Din helhetsleverantör på tejp. Med vår maskinpark levererar vi rätt tejp i rätt dimension och form. Med tester i vårt eget laboratorium erbjuder vi dig en tillförlitlig tejplösning anpassad efter din applikation och produkt. Med fler än tjugofem Stokvis Tapes-enheter över hela världen är du garanterad lokal support, service och kvalitet. Vår segmentsinriktade säljkår har bred kunskap om just din bransch vilket ger oss möjlighet att rekommendera rätt produkt och rätt tejplösning oavsett applikation.

HJÄLM- & ARBETSLAMPOR MILA DESIGN & TILLVERKNING 08-711 81 11, www.mila.se

Milas hjälmlampor är utvecklade och producerade i Sverige med hjälp av ledande ljusexperter och fackfolk inom byggbranschen, enduroåkare , fiske, jakt, orientering, räddningstjänst, äventyrare med flera.

MASKINER

SPRÄNGNING BERGSPRÄNGNINGS ENTREPRENÖRERNAS FÖRENING www.bef.nu BEF – Bergsprängnings Entreprenörernas Förening, är en branschorganisation för bergsprängare. Vi har idag cirka 100 medlemsföretag och 40 aktivt stödjande partners. Våra medlemsföretag utför 85 procent av ovanjordsprängningarna i Sverige. Vi arbetar aktivt med att försöka förbättra bergsprängningsentreprenörernas villkor. Vi finns till för att främja våra medlemmars ekonomiska intressen och stödja dem i såväl dagliga frågor som långsiktiga utvecklingsprojekt.

AKUSTIKPRODUKTER VIBRATEC AKUSTIKPRODUKTER 0176-20 78 80, www.vibratec.se

Vibratec Akustikprodukter är en av Skandinaviens främsta leverantörer av buller- och vibrationslösningar. Vibratecs ambition är att vara det självklara valet för kunder som behöver lösa problem med buller, vibration och chock. Vibratec tillverkar och lagerför många produkter som dämpar och isolerar vibration, chock och buller i många olika tillämpningar. • Fästen och isolatorer för alla typer av maskiner, rör och känslig utrustning. • Ljuddämpare, katalytiska avgasrenare och sotfilter för dieselavgaser. • Ljudisolerande material för byggsektorn, till exempel biografsalonger, lokaler och byggnader. • Lösningar för isolering av järnvägar. Vibratec Akustikprodukter är verksamma inom offshore, varvs- och försvarsindustrin, bygg-, järnoch spårväg- samt reservkraftsbranschen.

GENERALAGENT FÖR MANITOU I SVERIGE Hitta återförsäljare på

www.scantruck.se Scantruck är generalagent för Manitou, GMG och PB Platforms i Sverige

89


DAGENS INFRASTRUKTUR // LADDNINGSINFRASTRUKTUR

Avtalet ger OKQ8 i Sverige och i Danmark tillgång till GAROs sortiment men kan även utökas till ytterligare länder i Europa där OKQ8 med systerbolag har verksamhet. Bild: OKQ8

GARO tecknar samarbetsavtal med OKQ8 GARO AB har tecknat ett treårigt samarbetsavtal med OKQ8 avseende GAROs produkter för elbilsladdning. Produkterna ska användas i OKQ8s helhetskoncept inom laddning av elbilar för att skapa en enklare vardag för elbilsförare. PRODUKTERNA SOM ingår i samarbetet är GAROs produkter för elbilsladdning såsom publika laddstationer, laddboxar samt tillbehör. Avtalet ger OKQ8 i Sverige och i Danmark tillgång till GAROs sortiment men kan även utökas till ytterligare länder i Europa där OKQ8 med systerbolag har verksamhet. – OKQ8 är en viktig samarbetspartner för GARO. De har ett fokus på hållbarhet som gör att våra produkter passar bra in. Vi ser fram emot att samarbeta med OKQ8 under kommande år, kommenterar Patrik Andersson, vd och koncernchef på GARO. OKQ8 erbjuder redan idag snabbladdning på ett 40-tal av sina

90

drivmedelsstationer, men utökar nu sitt erbjudande genom att lansera ett helhetskoncept för både privatpersoner och företag, som innefattar laddutrustning, installation och drift. Erbjudandet inkluderar också tillgång till publik laddning. – GARO har lång erfarenhet av att tillverka elprodukter vilket är något vi tycker återspeglas i den höga kvalitet laddstationerna håller. Med ett produktutbud som täcker in både laddare lämpliga för våra stationer samt för privat laddning hemma eller på arbetsplatsen är GARO en attraktiv samarbetspartner som delar OKQ8s vision om en enklare vardag för elbilsförare, säger Erik S. Moglia, Fuel Manager på OKQ8.


PIRELLI STG:01

265/70R19.5, 143/141J

Utmärkt för timmersläp på svåra underlag, asfalt och vinterväglag. ERBJUDANDE

2450:-

vid köp av minst 8 däck. Gäller fram till och med 30 november miljöavgift och moms tillkommer.

• Starkt motstånd mot skäroch slitskador • Unik stomme, förstärkt i skuldran • Stone ejektors motverkar punktering och stillestånd

036 - 30 75 00

gripenwheels.se shop@gripenwheels.se order@gripenwheels.se


POSTTIDNING B STORDÅHD KOMMUNIKATION AB BOX 451 30, 104 30 STOCKHOLM

HJÄLP MED VATTENRENING?

Hyr vattenreningsutrustning utifrån ert behov. • Kemisk flockning/ fällning • Lamellsedimentering • pH-justering • Slamförtjockning • Mobila filterpressar

• Kolfilter • Rening tungmetaller • Jonbytare • Onlinemätning/ övervakning

• Loggning

Kontaktuppgifter: 08-4497112 www.alverdens.se

• Mobil vattenanalys

Profile for Stordåhd Kommunikation AB

Dagens Infrastruktur 5/2019  

Dagens Infrastruktur lyfter fram och aktualiserar det som händer inom den svenska anläggnings-, kommunikations- och transportsektorn. Vi fok...

Dagens Infrastruktur 5/2019  

Dagens Infrastruktur lyfter fram och aktualiserar det som händer inom den svenska anläggnings-, kommunikations- och transportsektorn. Vi fok...

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded