Dagens Infrastruktur 3/2019

Page 1

UTBYGGNAD & UNDERHÅLL #3 • 2019

EKOTRANSPORT 2030

– på rätt väg, men långt kvar till målet

STADEN BÖR PLANERAS

även med hänsyn till avfallshanteringen

BIM OCH 3D

Färdplan klar för BERGMATERIALINDUSTRIN

förbättrar arbetssättet i projektets alla faser

Tunnelgigant vill bygga ut STOCKHOLMS NYA TUNNELBANA MILJARDBESPARINGAR för Sverige med nationell plattform för geodata BEHOVET AV NY BALLAST från täkter ökar trots att mycket bergmaterial återvinns

INDUSTRIGIGANTER

– i nytt initiativ för cirkulära flöden


100 % LIVE Regionala och kompletta mötesplatser där man enkelt och snabbt får en överblick och kan prova maskiner, fordon samt utrustning

RING KNUTSTORP/SKÅNE, 12-14 SEPTEMBER 2019 SÄVE FLYGPLATS/GÖTEBORG, 3-5 SEPTEMBER 2020

! e v i ad L

www.entreprenadlive.se

k ö s e B

E å p ok

D t r a Sm

n i d a t Häm

n e r p ntre

tt e j l i b fri

e s . e v adli

n

e r p e r t n e å p s Vi se

5C

im

r 70 e t n o

www.smartdok.se


Hos oss gör du ett TRYGGT KÖP! Hos oss gör du ett

TRYGGT!

Hos oss handlar du TRYGGT KÖP!

S

FFARE GARA TA

I NT

”Min Huddig har några år på nacken. Men med Staffare Garantin känner jag mig trygg och vet att jag kan köra många driftstimmar utan problem.”

SE

D

BE SIK

TA

D

R

VA

www.staffare.se HUDIKSVALL

LULEÅ

SKELLEFTEÅ

TIMRÅ

BOLLNÄS

STORVIK

UPPSALA

VÄSTERÅS

STOCKHOLM


DAGENS INFRASTRUKTUR // LEDARE

Är du grävallvarlig? Skriv på för att minska grävskador, hundratals branschkollegor har redan gjort det. Se vilka de är på grävallvar.se

ELCYKELTRENDEN fortsätter att öka DET NATIONELLA cykelbokslutet för 2018 redogör för trender och utveckling för att inspirera till ökat och säkert cyklande. Trenden med elcyklar från föregående år håller i sig. Försäljningen av elcyklar i Sverige ökade med 35 procent det senaste året. Det såldes cirka 103 000 stycken elcyklar i Sverige säsongen 2017/2018. Det var en kraftig ökning jämfört med föregående säsong, då det såldes 67 500 stycken. Ökningen är mycket tack vare den statliga elfordonspremien som slog igenom ordentligt. Utifrån en utvärdering som gjordes av elfordonspremien visar att ungefär hälften av elcykelanvändningen ersätter bilåkning och den andra hälften kollektivtrafik, vanlig cykel, gång och annat. Cykling ökar i betydelse och är en viktig del i ett hållbart transportsystem, säger Rami Yones, ordförande för Nationella cykelrådet. Det finns ett stort fokus på cykelfrågorna och arbetet i samhället blir alltmer systematiskt och att cykla behöver bli attraktivare, smidigare och säkrare. Cykelbokslutet tas fram av Nationella cykelrådet som är ett samverkansforum för en ökad och säker cykling. Cykling ökar i betydelse och är en viktig del i ett hållbart transportsystem. I detta nummer av Dagens Infrastruktur tar vi fasta på detta, här är något om innehållet:

www.grävallvar.se 4

* För femte gången arrangerade 2030-sekretariatet och Aktuell Hållbarhet konferensen Ekotransport 2030. Syftet med konferensen är att bevaka avvecklingen av fossila bränslen och ge ömsesidig inspiration i detta arbete. * Hos Ramboll har projektering i 3D och användning av ett flertal digitala ”verktyg” utvecklats till ett sammansatt och komplett arbetssätt som blivit rutin för medarbetarna, men samtidigt ett arbetssätt som ständigt utvecklas. * På det globala mötet om kollektivtrafik på Stockholmsmässan var Trafikförvaltningen SLL en värd och utbyggnad av Stockholms tunnelbana ett ämne. På plats med en egen monter på Global Public Transport Summit 2019 var världens största tunnelbyggare – China Railway Tunnel Group, CRTG. * Gasum bygger ett nät av gastankstationer för tunga fordon och investerar i egen biogasproduktion i Sverige för miljardbelopp. * Att ta hänsyn till barnens perspektiv i samhällsplaneringen är viktigt. Många stadsutvecklingsprojekt påverkar de barn och unga som bor, går i skolan och rör sig i området. Stockholms stad har gett Ramboll i uppdrag att ta fram så kallade barnkonsekvensanalyser och se till att barnens perspektiv får betydelse vid utvecklingen av de två områdena Årstafältet och Enskede IP söder om Stockholm. Trevlig läsning och en riktigt skön sommar!

Jan Åström


DAGENS INFRASTRUKTUR // INNEHÅLL

Innehåll

#3 • 2019 UTGIVARE

Stordåhd Kommunikation AB Box 451 30, 104 30 Stockholm Telefon: 08-5010 8710 Fax: 08-5010 8719

CHEFREDAKTÖR OCH ANSVARIG UTGIVARE Jan Åström jan.astrom@storkom.se

ART DIRECTOR

Anneli Markström anneli.markstrom@storkom.se

SKRIBENTER

Gösta Sjöström, Kjell-Arne Larsson, Ofelia Vasquez Graah-Hagelbäck, Annika Wihlborg

MARKNAD

Christer Nilsson christer.nilsson@storkom.se

4 5 6

LEDARE INNEHÅLL NYHETER

14 18 22

HÅLLBART SAMHÄLLE Industrigiganter i nytt initiativ för cirkulära flöden Ekotransport 2030 – på rätt väg, men långt kvar till målet Staden bör planeras även med hänsyn till avfallshanteringen

DIGITALISERING 24 BIM och 3D förbättrar arbetssättet i projektets alla faser 28 Miljardbesparingar för Sverige med nationell plattform för geodata BALLAST 30 Behovet av ny ballast från täkter ökar trots att mycket bergmaterial återvinns

PRENUMERATION

FOSSILFRITT 34 Näringslivet och det offentliga måste samarbeta för en fossilfri utveckling 36 Färdplan klar för bergmaterialindustrin

TRYCK

TUNNELBANA 38 Kinesisk tunnelgigant vill bygga ut Stockholms nya tunnelbana

OMSLAGSBILD

GAS 41 Gasum storsatsar på flytande gas i Sverige

Carina Dagfinn carina.dagfinn@storkom.se

Benjamin Jonsson benjamin.jonsson@storkom.se

Exakta tryck

Stena Nordic Recycling Center i Halmstad Bild: Stena Recycling

BESÖK OSS ÄVEN PÅ:

www.dagensinfrastruktur.se facebook @dagensinfrastruktur

UTBYGGNAD & UNDERHÅLL #3 • 2019

EKOTRANSPORT 2030 DAGENS INFRASTUKTUR #3 • 2019

– på rätt väg, men långt kvar till målet

STADEN BÖR PLANERAS

även med hänsyn till avfallshanteringen

BIM OCH 3D

Färdplan klar för BERGMATERIALINDUSTRIN

60 64 66

INFRAMARKNAD VI BYGGER INFRA-SVERIGE VIADUKT Eldsblommor ska smycka järnvägsviadukten i Härnösand

18 54

VA 42 FANN VA-teknik är på rätt väg LADDINFRASTRUKTUR 44 Volkswagen-koncernen planerar 36 000 laddpunkter för elbilar i Europa BULLER 48 135 000 göteborgare utsätts för höga ljudnivåer

36

STADSUTVECKLING 52 Plats för barnen i stadsutvecklingen

förbättrar arbetssättet i projektets alla faser

Tunnelgigant vill bygga ut STOCKHOLMS NYA TUNNELBANA MILJARDBESPARINGAR för Sverige med nationell plattform för geodata BEHOVET AV NY BALLAST från täkter ökar trots att mycket bergmaterial återvinns

INDUSTRIGIGANTER

– i nytt initiativ för cirkulära flöden

JÄRNVÄG 54 Tekniska installationer i projekt Korsvägen 57 Dubbelvinst när järnvägen i Borås området ska rustas upp 58 Uber Movement sätter en siffra på stockholmarnas resmönster

38 5


DAGENS INFRASTRUKTUR // NYHETER

INFRANYTT SÅ KLARAR SVERIGES TRANSPORTER KLIMATMÅLEN Elektrifiering i hela landet och stora mängder biodrivmedel. Det är vad som krävs för att Sveriges transporter ska klara klimatmålet om noll utsläpp till 2045. Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, har släppt en rapport för hur Sverige ska uppnå klimatmålen.

MOBILITY46 LANSERAR ELBILIO – FRAMTIDENS BILDELNINGSTJÄNST Mobility46, Sveriges ledande teknikföretag inom digitalisering av parkering och elbilsladdning, lanserar bildelningstjänsten Elbilio. Elbilio är ett företag som gör det möjligt för kommuner, företag, föreningar och fastighetsägare att starta egna, 100 procent eldrivna och digitaliserade fordonspooler.

FJÄRRSTYRNING AV AUTONOMA FORDON MÖJLIGT TACK VARE 5G-NÄTET Under internationella kollektivtrafikmässan UITP som hölls i Stockholm 9-12 juni visade Keolis och Ericsson hur 5G kan underlätta införandet av autonoma fordon. Ericssons 5G-nätverk möjliggör fjärrstyrning av autonoma fordon. Operatören kommer att kunna flyttas från fordonet till ett kontrollrum och ansvara för flera fordon samtidigt.

APM Terminals kör så det ryker DEN 20 JUNI invigdes, tillsammans med ett hundratal kunder, den nya automatiserade in- och utpasseringsporten 4. Tillsammans med självserviceport 3, tar APM Terminals i Göteborg ytterligare ett viktigt steg mot en modern terminal med självservice i portarna, på samma sätt som sker i många andra delar av världen. – Med hjälp av denna satsning av ny teknik, kommer verifieringen av ankommande och avgående gods att ske automatiskt. Vi har därmed dubblerat vår kapacitet att hantera lastbilar, säger Patrik Foureaux, projektledare på APM Terminals i Göteborg. Med båda självserviceportarna i drift, har vi

möjlighet anpassa öppettiderna efter kundernas behov och efterfrågan. – Satsningen med självserviceportarna möjliggör på sikt att vi kan ta emot lastbilar dygnet runt, fem dagar i veckan, säger Morten Brühl, CCO. – Det ska vara lätt att ta sig in och ut ur terminalen, helt i enlighet med vår strategi och The Gothenburg Gateway, där fokus ligger på effektivisering och flexibilitet, säger Henrik Kristensen, vd. – Den genomsnittliga roteringstiden för en lastbil i Europa är 56 minuter. Vi kör idag på i genomsnitt 25 minuter. Vi ska inte bara vara bäst i Skandinavien, utan bäst i hela Europa på det här, avslutar Kristensen.

Nytt resultatrekord för Dachser Nordic VÄRLDENS STÖRSTA TUNNELBYGGARE VILL BYGGA UT STOCKHOLMS TUNNELBANA På plats på Global Public Transport Summit 2019 med en egen monter på var världens största tunnelbyggare – China Railway Tunnel Group, CRTG. Dagens Infrastruktur pratade med Liu Chenyu, vd CRTG. Läs mer på www.dagensinfrastruktur.se

6

ÅRSREDOVISNINGEN FÖR 2018 för Dachsers nordiska koncern visar på en omsättning på 1,6 miljarder kronor och ett resultat före skatt på 64,9 miljoner – vilket motsvarar en ökning med 56,4 procent. Störst har tillväxten varit för det svenska dotterbolaget, där resultatet före skatt fyrdubblades från 4,2 miljoner under 2017 till 17,3 miljoner under 2018. – Jag är mycket nöjd med vår årsredovisning för 2018. Marknaden präglas av hård konkurrens, men vi har ändå lyckats behålla och utöka vår marknadsposition som kvalitetsleverantör. 2018 utsågs Dachser till Europas största logistikleverantör inom styckegodssegmentet och vi vill också vara

den föredragna styckegodspartnern i Norden, säger René Sidor, som med årsredovisningen för 2018 avslutar sitt första år som Managing Director för Dachser Nordic. Med sitt fyrdubblade resultatrekord tar Dachser Sweden det största steget inom den nordiska koncernen. Det beror bland annat på att man har ett tydligt fokus på att kombinera lönsamma kundsegment med en hög servicenivå och behålla sin höga kvalitet.


GESIS® snabbkoppling för kontorsinstallation & kundspecifika styrboxar

Behov

Idé

+ Snabb installation

+ Framtidsorienterade byggnader kräver innovativa

+ Flexibel kontorsmiljö + Snabb ombyggnad av kontoret + Hög komfort

lösningar

+ En decentraliserad och snabbkopplad installation ger

möjlighet för designuppgraderingar och enkel ombyggnad

Lösningen

Design

+ Färdig konfektionerade komponenter

+ Vi utarbetar konceptet tillsammans med dig

+ Flexibel installation för enkel ut- eller ombyggnad + Modulärt, enkelt att anpassa till olika kontor + Enkelt att montera på plats

Leverans

Fördelar

+ Levererat till avtalad tid

+ Snabb, enkel och säker installation

+ Standardiserade komponenter för enkelt utbyte + Hög säkerhet och felfritt montage då gesis systemet är kodat

Wieland Electric AB

Tfn: 040 - 652 90 00

+ Boxarna blir testade till 100% och levererade med avtalade tillbehör

Fördelar

+ Det levereras de funktioner som där är behov för i kontoret + Snabbt och felfritt montage + Hela styrningen i en box

sales.sweden@wieland-electric.com


DAGENS INFRASTRUKTUR // NYHETER

Maria Bolin Anvill tillträder i september som vd för Utvecklingsklustret Energi AB. Bild: Crelle Fotograf, Norrköping

Motorvagn av märket Alstom Lint 41. Bild: Therese Fanqvist

Inlandsbanans nya tåg INLANDSBANANS FÖRSTA nya motorvagn har anlänt. Inlandsbanan har tidigare i år köpt fem motorvagnar av modellen Astom Lint. Motorvagnen har med nuvarande interiör plats för 134 resande för kortare pendelsträckor motsvarande Orsa-Mora där Inlandsbanan tidigare kört pendeltrafik i projektform.

Toyota Material Handling Europe och Eneo Solutions samarbetar i ett strategiskt solprogram

BÅDA FÖRETAGEN eftersträvar ett koldioxidfritt samhälle. Partnerskapet kombinerar Toyota Material Handling Europas djupa kunskaper inom elektriska gaffeltruckar och litiumjonbatterier med Eneo Solutions expertis inom solenergi. Partnerskapet genomförs i ett strategiskt solprogram med ambitionen att installera solceller på Toyota Material Handlings

8

─ Det finns ett stort intresse i Dalarna för pendeltrafik mellan Orsa och Mora och vi arbetar tillsammans med kommunerna och Dalatrafik för ett trafikupplägg med start i höst, säger Peter Ekholm, vd Inlandsbanan AB. De övriga fyra motorvagnarna står i Polen där de anpassas för att köras på sträckor med längre restid. egna anläggningar och att utveckla solenergilösningar som kan integreras inom Toyotas produktutbud. I ett första steg installeras takbaserade solcellsanläggningar på Toyota Material Handlings produktions- och kontorsanläggningar i fem länder. Installationerna kommer starta under 2019 och huvudkontoret i Mjölby är först ut. Huvudleverantör för installationen i Mjölby är Bixia, som sedan tidigare har ett samarbete i Sverige med Eneo under erbjudandet ”Solklart”. Elektriska gaffeltruckar med litiumjonbatterier, som drivs med solenergi från det egna taket, kan skapa såväl miljömässiga som ekonomiska värden. Visionen för solprogrammet är att utveckla solenergilösningar som hjälper Toyota Material Handlings partners och kunder att aktivt bidra till ett koldioxidfritt samhälle. Lösningarna sträcker sig från takbaserade solcellsanläggningar,till litiumjonbatterier som stationär lagring av solenergi. Programmet är ett viktigt steg mot att nå Toyotas energimål om 100 procent förnybar el 2020 och noll koldioxidutsläpp från produkter och lösningar före 2050.

Maria Bolin Anvill ny vd för energisatsning

ÖRESUNDSKRAFT HAR tillsammans med fyra andra energibolag bildat Utvecklingsklustret Energi AB. I september startar den nya vd:n sitt arbete. Initiativtagare till bolaget är Öresundskraft tillsammans med Jämtkraft, Tekniska Verken Linköping, Jönköping Energi och Umeå Energi. Samverkan har pågått under cirka ett år och Utvecklingsklustret Energi AB bildades efter årsskiftet. Maria Bolin Anvill är idag vd på företagsinkubatorn Lead med koppling till Linköpings universitet. Hon har en forskarbakgrund och har bland annat också varit affärsområdeschef på innovationsavdelningen på Sectra. Syftet med det nya företaget är att tillsammans möta framtidens utmaningar inom digitalisering och göra det enkelt och attraktivt med hållbar energianvändning. Kunderna ska på ett enkelt sätt få kontroll och överblick över hur de kan leva mer hållbart. – Jag ser verkligen fram emot att leda arbetet inom Utvecklingsklustret Energi AB, säger Maria Bolin Anvill. Energibranschen är oerhört spännande och under stor förändring vilket gör att vi kommer behöva samarbeta snabbt och agilt med utveckling av både teknik och affärsmodeller. Företaget kommer att ha sitt huvudkontor i Linköping. Inom företaget finns, förutom satsningen på en digital kundplattform, även ett partnerskap i Power2U som är en tjänst mot fastighetsbranschen för en mer hållbar energianvändning.


Ung gammal 90-ĂĽring inom golvlĂśsningar

www.linotol.se


DAGENS INFRASTRUKTUR // NYHETER

T-banans Rissnedepå moderniseras för 650 miljoner I SLUTET AV juni fattade Region Stockholms trafiknämnd och SL:s styrelse beslut om en storsatsning på tunnelbanans depå i Rissne. Totalt satsas 650 miljoner kronor på upprustning och modernisering av både depån och omgivande spårinfrastruktur. Syftet är att depån ska kunna möta framtidens krav på fler och nya fordon, bättre trafik och arbetsmiljö. Satsningen innebär också att Rissnedepån rustas för att kunna hantera klottersanering, en möjlighet som i dag saknas längs med den blå linjens tunnelbana. – Vårt framtidsbygge för morgondagens kollektivtrafik handlar inte bara om att bygga ut och bygga nytt, minst lika mycket är att ta hand om och rusta det vi har. Som ett led i detta fattar vi i dag beslut om en

Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd och ordförande i SL.

Göteborgarna

Eriksberg på norra älvstranden är en av fem platser där den flytande återvinningscentralen kommer att lägga till. Bild: Göteborgs Stad

får flytande återvinningscentral

– TANKEN MED DEN flytande återvinningscentralen är att avlasta våra fem nuvarande återvinningscentraler, särskilt den i Högsbo där vi ofta har långa köer. Främst tänker vi att det är de boende längs älven som kommer att lämna avfall på pråmen, men den är självfallet öppen för alla som bor i Göteborg, säger Peter Årnes, avfallsstrateg, förvaltningen kretslopp och vatten. Den flytande återvinningscentralen (ÅVC) kommer att ta emot i stort sett allt det som en vanlig ÅVC tar emot, det vill säga brännbart och obrännbart grovavfall, farligt

storsatsning på vad som i praktiken blir en helt ny och modern tunnelbanedepå i Rissne, det säger Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd och ordförande i SL. – Den nuvarande depån byggdes 1975 och har tjänat tunnelbanan och resenärerna väl. För att möta framtiden krävs dock en omfattande upprustning och modernisering för att möta nya krav på kapacitet och underhåll, fler och nya tåg och högre förväntningar på trafiken. Den satsning som vi nu gör fångar allt detta och tar höjd för framtidens tunnelbana, säger Tamsons. Under åren 2019–2024 ska Rissnedepån rustas och moderniseras till en total kostnad om 650 miljoner kronor, där 632 miljoner kronor avser investeringsutgifter och 18 miljoner kronor driftskostnader.

avfall och elektronik. Den kommer även ta emot saker för återbruk, i samarbete med Emmaus. Däremot kommer man inte kunna lämna jordmassor och trädgårdsavfall. – Transportsystemet i Göteborg måste bli mer hållbart. Försöket med en flytande återvinningscentral handlar om att bättre

utnyttja älven som transportled. Dessutom blir det enklare för fler att lämna avfall utan bil, säger Spyridon Ntemiris, projektledare inom gods och mobilitet på trafikkontoret. ÅVC-pråmen är ett pilotprojekt som ska pågå hösten 2019 och våren 2020. Därefter ska projektet utvärderas.

SEE Cooling marknadsledare inom helhetslösningar för effektiv datahallskylning som också är grunden för TeliaSoneras omfattande Green Cooling initiativ. Tekniken är byggd för lägsta miljöpåverkan och driftskostnad kombinerat med högsta robusthet och driftsäkerhet.

Worlds Greenest cooling solution Renewable Energy & Dramatically Reduced CO2 Production

10

SEE Cooling AB

www.seecooling.com info@seecooling.com


KOMPLETTA MILJÖER MED BENDERSKVALITET

FRAMTIDENS INFRASTRUKTUR

Benders är mycket mer än takpannor och marksten! Vårt marknadsledande sortiment för det offentliga rummet omfattar smarta lösningar för all slags infrastruktur. Här hittar du kantsten, stödmurar och en lång rad genomtänkta produkter för väg, järnväg och projekt – och vi tar gärna fram ännu fler, anpassade för just dina behov!

www.benders.se eller kontakta Niklas Zellner på niklas.zellner@benders.se

Det naturliga valet


DAGENS INFRASTRUKTUR // NYHETER

Daniel Ekwall, professor och expert på riskhantering. Bild: Suss Wilén

Samarbete

ska öka säkerheten runt Östersjön OLJELÄCKOR, KEMIKALIEUTSLÄPP eller bränder i en hamn kan få stora konsekvenser för både människor och miljö. I EU-projektet ”Hazard” har länderna runt Östersjön arbetat för att öka säkerheten och mildra effekterna vid större händelser. Sveriges del i projektet har letts av Högskolan i Borås. Många hamnar hanterar olika typer av farligt gods och de ligger nära bostadsområden. Vid större händelser behöver ländernas räddningstjänster hjälpas åt, och för att mildra konsekvenserna behöver de arbeta snabbt och effektivt. EU-projektet ”Hazard” har letts av finska University of Turku. Närmare 30 lärosäten, räddningstjänster, hamnar och relaterade organisationer från Östersjöområdet har deltagit som partners. – ”Hazard” har varit ett mycket lyckat projekt som visar på nyttan med att samarbeta nära mellan näringsliv, myndigheter

Det kan till exempel stå i ett direktiv att det ska finnas ett inhägnande staket. Men hur högt måste det vara? Om det inte an- av intermodala enheter ges, kan det bli jättedyrt. DEN 14 MAJ hölls ett första möte inom /Daniel Ekwall, professor och expert på riskhantering

och forskningsvärlden. Högskolan i Borås har med mycket driv och stor kunskap bidragit till projektets succé, säger Lauri Ojala, professor vid University of Turku. Högskolan i Borås del i projektet har varit att undersöka de regelverk som påverkar trafiken i en hamn. Det finns mellan 70 och 90 olika direktiv, på nationell-, EU- eller internationell nivå. Professor Daniel Ekwall och hans kollegor har lyft vilka konflikter som finns regelverken emellan och var det är öppet för tolkning. Små saker kan betyda stora kostnader. – Det kan till exempel stå i ett direktiv att det ska finnas ett inhägnande staket. Men hur högt måste det vara? Om det inte anges, kan det bli jättedyrt, säger Daniel Ekwall, professor vid Högskolan i Borås. Fokus i projektet har varit flera stora övningar. I Åbo hamn deltog 400 civila i en övning om oljeläckage och en brand på en båt. I en annan övning i Hamburg släpptes 12 ton popcorn ut för att figurera oljespill. Ett tredje exempel handlade om ammoniumläckage från en container.

Box50, 260 50,26 750 26 Uppsala Box 260 750 Uppsala Tel 08-24 15 • 018-24 Tel 08-24 71 15 71 • 018-24 71 15 71 15 info@upplandsstangsel.se • www.upplandsstangsel.se info@upplandsstangsel.se • www.upplandsstangsel.se Vi har kontor i Uppsala, Upplands Väsby och Västerhaninge Vi har kontor i Uppsala, Upplands Väsby och Västerhaninge

12

Säkrare lastning

Tågoperatörerna för att skapa en samverkanspolicy bland järnvägsföretag och kombiterminaloperatörer i syfte att höja säkerhetsnivån på intermodala transporter. Green Cargo deltog vid mötet och ett liknande samverkanssystem finns sedan tidigare bland aktörer inom rundvirkestransporter, där berörda järnvägsföretag och timmerterminaler skapat en gemensam utbildningsnivå för lastning av rundvirke och en certifiering av lastpersonalen. Principiellt är säkerhetsansvaret reglerat mellan järnvägsföretagen och terminaloperatörerna i kommersiella avtal mellan parterna, men syftet med en branschgemensam policy är att skapa en gemensam säkerhetsnivå för alla aktörer, vilket är en stor fördel, eftersom samma terminal ofta lastar enheter åt flera järnvägsföretag. Idén har funnits länge med rundvirkessystemet som förebild, men den allvarliga olyckan på Stora Bält i januari drev på aktörerna till att komma till handling. Kärnan i samarbetet kommer att vara en expertgrupp sammansatt av lämpliga representanter från järnvägsföretag och terminalbolag. Även organisationerna Sveriges hamnar, Sveriges Åkeriföretag och Transportindustriförbundet kommer att bjudas in för att stötta samarbetet.


Nordens största leverantör av tillfälliga byggnader, tält, Nordens största leverantör presenningar och hallar

av tillfälliga byggnader, tält, presenningar och hallar +46 (0)8 649 80 80 • sales@obwiik.se • www.obwiik.se +46 (0)8 649 80 80

sales@obwiik.se

www.obwiik.se

Mobilaris Tunneling Intelligence™

+46 (0)8 649 80 80 sales@obwiik.se www.obwiik.se — För produktiva och hållbara tunnelprojekt

Vi vet att effektivare och tryggare tunnelprojekt kräver ny teknik som steg för steg integreras i arbetsprocessen. En framtidssäker plattform som med hjälp av öppenhet kan förändras över tid. Mobilaris Tunneling Intelligence (MTI) är designat utifrån kundens verklighet och hämtar positioner i realtid – människor, maskiner och fordon. En öppen, informationsdriven lösning som är oberoende av hårdvara och infrastruktur.

Med information i realtid kan bättre beslut tas för varje arbetsorder och tidsbortfall minimeras. Frekventa uppdateringar ger kontroll över arbetsmiljön och sänker projektets klimatpåverkan. Upplev framtidens tunnelutveckling.

The world of Mobilaris • www.mobilaris.se/mce


INDUSTRIGIGANTER i nytt initiativ för cirkulära flöden

Samarbeten och tekniksprång är en förutsättning för ökad cirkularitet. Här en bild från Stena Nordic Recycling Center i Halmstad där avfall förädlas till nya resurser.

Samarbeten och tekniksprång är en förutsättning för ökad cirkularitet, på bilden Stena Nordic Recycling Center i Halmstad där avfall förädlas till nya resurser.

SVENSKA FÖRETAG KAN göra mer för att förebygga avfall och ta bättre vara på det avfall som uppstår i olika led i industrin. Med teknisk utveckling och nya bredare samarbeten kan resurser sparas och fler cirkulära flöden skapas. Det är en nödvändighet om resurserna ska räcka även imorgon. Därför bjuder Stena Recycling in till en arena där de tillsammans med Electrolux, ABB, Combitech och Stora Enso kan bygga förståelse och kunskap om vad som behöver göras. – Vi är övertygade om att industrin måste ta ett större ansvar och har därför gått ihop för att driva frågan kring ökade cirkulära materialflöden. Tillsammans vill vi ta fram handlingsplaner och mål som ger rätt förutsättningar. Genom tekniksprång och nya samarbetsformer hoppas vi skapa fler användbara resurser av avfall. Samtidigt vill vi öka mängden återvunnet material inom tillverkningsindustrin, säger Kristofer Sundsgård, vd på Stena Recycling som nu bjuder in till samarbetsarenan Circular Initiative. För att komma snabbt framåt krävs att företag från olika branscher går samman för att dela utmaningar, erfarenheter och möjligheter och därigenom hitta nya lösningar som är bra för alla parter. Huvudsyftet


DAGENS INFRASTRUKTUR // HÅLLBART SAMHÄLLE

Teknik och digitalisering kan hjälpa oss mot ett mer hållbart samhälle. Men det är människorna och innovativa samarbeten som gör det möjligt. /Hans Torin, vd, Combitech

med Circular Initiative är att beslutsfattare möts och för en dialog som leder fram till konkreta åtgärder. ABB, Combitech och Electrolux är tre av företagen som medverkar i första upplagan av Circular Initiative: – Vi på ABB är mycket glada över att få vara med och bidra i samarbetet för ett hållbart samhälle där material och energi nyttjas på ett långsiktigt sätt. Vår teknik med bland annat robot-, automations- och digitaliseringslösningar blir viktiga komponenter i ett självlärande system. Stena Recyclings återvinnings­process kommer att visa vägen för hur samarbete och teknik tillsammans kan leda till innovativa och nya lösningar inom cirkulär ekonomi, säger Johan Söderström, vd för ABB Sverige. – Teknik och digitalisering kan hjälpa oss mot ett mer hållbart samhälle. Men det är människorna och innovativa samarbeten som gör det möjligt. Vi på Combitech är stolta över att vara med >>

FRAMTIDENS BYGGANDE ÄR CIRKULÄRT.

Med Swerock blir det lite enklare! Framtidens hållbara byggande sker med cirkulära material, där funktion och värde tas tillvara på bästa sätt och miljön tryggas hela vägen. Fast varför vänta? Med gedigen kunskap, personligt

engagemang och modern utrustning är vi den självklara partnern för dig som redan nu vill använda återvunna produkter i dina bygg- och anläggningsprojekt. Vill du veta mer? www.swerock.se

15


DAGENS INFRASTRUKTUR // HÅLLBART SAMHÄLLE

Circular Initiative är en arena där beslutsfattare träffas för att diskutera och ta fram konkreta åtgärder. Eventet äger rum den 27 juni i samband med ÅF Offshore Race i Stockholm. Vd:ar, hållbarhetschefer och andra representanter från svenskt näringsliv är inbjudna tillsammans med forskare och politiker för att diskutera hur bolagen med hjälp av innovation, samarbete och hållbara affärsstrategier, kan skapa förutsättningar för cirkulära flöden. I en paneldiskussion medverkar, förutom initiativtagarna, gäster som Jacob Wallenberg (Investor AB), Sara Mc Phee (Houdini Sportswear) och Märtha Rehnberg (DareDisrupt). Forumet kommer att bli ett årligen återkommande event. Under årets arrangemang kommer initiativtagarna att presentera konkreta projekt som man samarbetat kring.

Fremco MiniFlow Rapid 4-12 mm blåsmaskin är en blåsmaskin till olika fiberkablar. Drivs med hydraulik.

Dansk Dynamit från DoNet DoNet är ett kunskapsföretag med kompetens inom datanät, telenät och systemlösningar för övervakning. Vi är också oberoende leverantör av marknadens bästa produkter för data, tele och kamerabaserad övervakning. DoNet hjälper dig att framtidssäkra dina data-, tele- och övervakningssystem. Vi har specialistkompetens på nätverksprodukter, nätverkslösningar och allt inom CCTV och videoströmsanalys. Vi erbjuder även specialistutbildningar till kunder och leverantörer. Vi har kompetensen och lösningarna!

www.donet.se

16

och bidra i det här viktiga arbetet. Tillsammans kan vi hitta lösningar som banar väg för ett mer cirkulärt samhälle, säger Hans Torin, vd, Combitech. – Med mer än 60 miljoner produkter sålda varje år har vi på Electrolux ett stort ansvar i att säkerställa att dessa utvecklas och används med resurseffektivitet som en av de viktigaste prioriteringarna. Electrolux har haft hållbarhet i centrum i många år men det finns mer att göra för att vi ska tänka cirkulärt i allt vi gör. Det handlar om allt från produktdesign till vilka material vi använder såväl som nya affärsmodeller. Vi ser fram emot att lära oss mer och bidra till ett mer cirkulärt samhälle genom det här samarbetet, säger Jan Brockmann, Chief Operations Officer på Electrolux. Även Stora Enso medverkar, och ytterligare företag uppmanas att delta. Genom att titta på hela värdekedjan från råvara till färdig produkt som konsumeras och till slut återvinns kan stora mängder material tas tillvara och utnyttjas bättre. Det handlar bland annat om att: • Förebygga att avfall uppstår eller planera för återvinning. Till exempel genom utbyte av erfarenhet kring materialval, produktdesign mm. Smart från start. • Förbättra dagens återvinningsprocesser så att mer material kan cirkulera. Exempelvis genom digital teknik och robotisering. • Finna nya industriella kopplingar för miljontals ton avfall som kan vara utmanande och kostsamma för en industri, men samtidigt vara en resurs för en annan. Om de kan kopplas ihop minskar beroendet av ändliga resurser, samtidigt som klimatpåverkan minskar. – Svensk industri har alla förutsättningar att bli en föregångare när det gäller cirkulära flöden. Det är vårt sätt att bidra både till FN:s globala hållbarhetsmål och Sveriges nationella miljömål som handlar om att minska koldioxidutsläppen och bättre nyttja jordens resurser, säger Kristofer Sundsgård.


100 % LIVE Regionala och kompletta mötesplatser där man enkelt och snabbt får en överblick och kan prova maskiner, fordon samt utrustning

Samarbetspartners

RING KNUTSTORP/SKÅNE, 12-14 SEPTEMBER 2019 SÄVE FLYGPLATS/GÖTEBORG, 3-5 SEPTEMBER 2020 www.entreprenadlive.se


DAGENS INFRASTRUKTUR // HÅLLBART SAMHÄLLE

Eran med fossilbränsledrivna bilar kommer förhoppningsvis snart att vara passerad.

EKOTRANSPORT – på rätt väg, men långt kvar till målet

2030

För femte gången arrangerade 2030-sekretariatet och Aktuell Hållbarhet konferensen Ekotransport 2030. Syftet med konferensen är att bevaka avvecklingen av fossila bränslen och ge ömsesidig inspiration i detta arbete. AV KJELL-ARNE LARSSON

SVERIGES MÅL ÄR ATT klimatpåverkan från transportsektorn minskar med 70 procent till 2030, med 2010 som basår. Statistik visar att förändringen har gått för sakta de senaste åren. Om vi ska nå målet måste användningen av fossila bränslen minska med 8 procent varje år fram till 2030. Moderatorer för konferensen var Jakob Lagercrantz från 2030sekretariatet och Catrin Offerman från Aktuell Hållbarhet. – Den aktuella förändringstakten är inte vad vi behöver inför

18

2030, sa Jakob Lagercrantz inledningsvis. Jag vill att denna dag kommer att lugna mina franska nerver. Med ”franska” syftade han på att Frankrike var inspirationsland på årets konferens. Förra året var det Kina. Båda länderna ligger före oss på avgörande områden när det gäller att ställa om sina transportsystem. Frankrikes strategiska satsning på TGV – snabbtåg – har gett utdelning eftersom många flygresor har ersatts med tåg. Nu slår


DAGENS INFRASTRUKTUR // HÅLLBART SAMHÄLLE staten ner på takten eftersom det är dags att utveckla de lokala transporterna. Man har sett till att bränslet E85 – för vilket etanolen produceras i Frankrike – har haft ett lågt pris. Fransmännen är bättre på att använda sina privatbilar för att dela resorna med andra. Man är också först med att använda en bildelningstjänst riktad till företag och dess anställda. Landet har dessutom varit en föregångare när det gäller styrmedel. I Sverige har vi haft Bonus Malus-system i 10 månader, i Frankrike i tio år. År 2040 ska fossilbränslebilar inte längre få säljas i Frankrike. – Vi kan tycka att vi är duktiga i Sverige, men vi har mycket att lära av de bästa, sa Jakob Lagercrantz.

INTE TILLRÄCKLIGT BRA Det svenska 2030-sekretariatets indikatoransvarige Per Östborn presenterade den senaste statistiken över våra vägtransporter. Kurvor över koldioxidutsläppet (koldioxidekvivalenter) från inrikes transporter visade en önskvärd minskning fram till 2015, men därefter har minskningen släpat efter. Klimatpåverkan från vägtrafiken per capita minskade för varje år fram till 2017, men en preliminär siffra för 2018 indikerar att den inte längre minskar. Användningen av kollektivtrafik (% av total resesträcka) har varit nästan konstant 2006–2017. Detta gäller också cykel/gång. Här borde vi se uppgångar. Det finns dock vissa positiva trender. Andelen nyregistrerade personbilar som är fossiloberoende har ökat senaste åren och var år 2018 uppe i 9,1 procent. Under konferensen talade miljö- och klimatminister Isabella Lövin om läget vad gäller bränsleanvändning och utsläpp, vilka steg som har tagits och vad som väntar. Hon konstaterade att 2018 så var vägtrafikens utsläpp högre än året före. – Bilberoendet måste minska och transporteffektiviteten öka, sa Lövin. Vi måste bland annat se till att de transportpolitiska målen blir förenliga med klimatmålen, så att vi inte motverkar dem i trafikplaneringen. Men förändringar kan gå snabbt när de väl sker, menade Isabella Lövin och refererade både till Berlinmurens fall och rökförbudet på krogen. Hon såg positivt på den långsiktiga utvecklingen: – Bensin- och dieseleran kommer att ta slut. Den blir museal. Vi kommer att titta tillbaka i tiden och undra varför det dröjde så länge med omställningen, sa Lövin.

STYRMEDEL OCH FÖRBUD Moderatorn Jakob Lagercrantz ”förhörde” sedan Isabella Lövin om vilka styrmedel som kan bli aktuella och vilken effekt de kan ha. Senare under konferensen berättade Åsa Romson – som idag är miljöjuridisk expert på IVL – om möjligheterna att förbjuda fossilbränsledrivna bilar. En rapport finns framtagen för den som vill sätta sig in i detaljer. Här kan nämnas att möjligheterna till förbud beror på svensk rätt, EU-rätt och WTO:s regler. Frågeställningar är bland annat om själva bränslet eller fordonen förbjuds, och om förbudet ska gälla hela EU, en stat eller en stad. Som nämnts ska fossilbränsledrivna bilar inte längre få säljas i Frankrike från 2040. Storbritannien har samma mål och andra länder har liknande med andra årtal. Utifrån Åsa Romsons presentation fördes en diskussion om hur effektivt det kan vara med deadlines. Torfinn Belbo som är rådgivare i den norska lobbyorganisationen Zero Norge redogjorde för det norska målet att alla personbilar och små transportbilar ska vara utsläppsfria 2025. – Det är en bred politisk konsensus bakom detta, berättade Torfinn Belbo. El-bils-politik är mycket enkelt. Om man sätter ett

Bensin- och dieseleran kommer att ta slut. Den blir museal. Vi kommer att titta tillbaka i tiden och undra varför det dröjde så länge med omställningen. /Isabella Lövin, miljö- och klimatminister

tillräckligt högt pris på vanligt bränsle, då väljs ett annat. Avgiftsfria parkeringar, ingen bom-avgift och annat driver också omställningen. Men det är viktigt att inte skruva ner styrmedlen för tidigt. Carl Lindwall, regionchef på BMW berättade att företaget är redo för elektrifiering. Det var 15 år sedan man började och idag är leveranstiderna på el-bilar korta. – Men vi tittar också på HVO, vätgas och biogas. BMW kommer att presentera en flexibel plattform för framtida bilmodeller, avslöjade Carl Lindwall. Rickard Nordin som är riksdagsledamot för centerpartiet reso>> nerade kring likheter mellan reduktionsplikt och en deadline:

19


DAGENS INFRASTRUKTUR // HÅLLBART SAMHÄLLE

Den sista plattformen för fossilbränsledrivna bilar från VW kommer att släppas 2026. Företaget satsar redan nu miljarder på utveckling av el-bilar och bilar för icke-fossila bränslen.

det fanns väldigt mycket att göra, sa John Marnell, vd för J BIL. Fem miljoner bilar ska bytas ut på tio år och ingen är gladare än vi när nu skiftet sker. Vi lägger lika mycket marknadsföring på vår Plug In-bil som på resterande 57 modeller. – Ett stoppdatum för fossilbränsledrivna bilar kan Malin Möller som är chef för hållbar verksamhetsjämföras med en fullständig reduktionsplikt. Ett utveckling hos KG Knutsson menade att konverperfekt styrmedel, eftersom det styr mot själva tering av gamla bilar kan bli en del av lösningen. utsläppen och inte tekniken. Jakob Lagercrantz undrade också om bilhandlarna kommer att erbjuda bildelningstjänster. STÅR PÅ TRE BEN – Vi måste titta på detta och nu är det Därefter följde en mer pragmatisk panelnog många som utvecklar kringtjänster, diskussion om Sveriges väg mot oberosa Malin Möller. Priset gick till Blocket som genom ende av fossila bränslen. Förändringar Roger Johnson som är säljare på Bilia att förmedla affärer på begagnat bidrar i vägtransporterna baseras på tre ben: berättade att man erbjuder delning, men till att saker befinner sig där de kommer bilen, bränslet och beteendet. Vilka bilar att det ännu knappast är någon som frågar till användning. Årligen förhindras och vilka bränslen vinner ny mark? Hur efter sådana lösningar. därmed utsläpp av 1,5 miljoner går elektrifieringen av fordonen och ser vi ton koldioxidekvivalenter. tydliga förändringar i resandet? REDO FÖR EL-BILSOMSTÄLLNINGEN?

Årets Oväntade Klimathjälte

Hanna Björk som är hållbarhetschef på Västtrafik berättade om en stor enkätundersökning där man frågade om framtidens resande. De svarande prioriterade miljön, men när man frågade om de kommer att ändra sitt resande blev svaret nej. – Man tänker på framtiden, men är inte klar över vem som ska göra förändringen, påpekade Hanna Björk. – Vi måste se till att hela trafiksystemet fungerar, det handlar inte om att bara sluta köra bil, replikerade Mattias Bergman som är vd för Bil Sweden. Ulf Svahn från SPBI kom in på betydelsen av politiska styrmedel: – Vi går från billiga fossila till dyra förnybara bränslen. Detta kräver styrmedel. För en gångs skull ger jag en eloge till politiker, att reduktionsplikten är bra, men det gäller att hålla ut tills vi börjar nå målen, menade Ulf Svahn.

BILHANDELN – BROMS ELLER TURBO I OMSTÄLLNINGEN? Under den rubriken ställdes frågor av moderatorn Jakob Lagercrantz och motorjournalisten Jacques Wallner. Panelen bestod av företrädare för bilhandeln. – Toyota införde elhybrid 1997 och idag har vi inte längre dieselbilar och lagerför inte bensinbilar, berättade Tomas Hård, försäljningschef på Bilia Toyota Eskilstuna. – Jag drömde inte om att bli bilhandlare men såg en bransch där

20

En av de fem diskussionssessionerna under Ekotransport 2030 handlade om hur städerna ska bli redo för omställningen till el-fordon. Klart är att Sverige ligger efter flera länder i utvecklingen. Redan nästa år kommer Kina att ha laddinfrastruktur för 5 miljoner fordon. Hela Oslo kommuns fordonsflotta ska vara elektrifierad nästa år. Och från 2030 kommer försäljning av bensin- och dieseldrivna fordon att vara förbjuden i Indien och Slovenien. Samma år skulle Stockholm kunna bli ledande eltransportstad i världen. Men klarar vi omställningen? Marcus Thomasfolk som är kommunikationschef på VW Sverige frågade sig om det kommer att finnas tillräckligt många fordon för en helt elektrifierad innerstad. VW satsar i alla fall mycket globalt, 300 miljarder kronor i utveckling för att kunna lämna fossil-eran. År 2026 lanseras den sista plattformen för fossilbränsledrivna bilar och 2050 räknar man med att hela bilparken har bytts ut till en fossilfri motsvarighet. För att elektrifiera alla transporter i en stad krävs att både elenergin och el-effekten räcker till. Många aktörer måste samverka, inte minst måste elnätsbolagen finnas med i planeringen. Elnäten måste vara smarta och klara såväl stora konsumenter av el, som mikroproducenter i form av lokal solenergi. Särskilda ”elstråk” måste upprättas för laddstolpar och annan infrastruktur. Inte minst måste debiteringssystemen vara enkla och möjliga


DAGENS INFRASTRUKTUR // HÅLLBART SAMHÄLLE

För att elektrifiera alla transporter i en stad krävs att både el-energin och el-effekten räcker till. Många aktörer måste samverka, inte minst måste elnätsbolagen finnas med i planeringen. Elnäten måste vara smarta och klara såväl stora konsumenter av el, som mikroproducenter i form av lokal solenergi. Särskilda ”elstråk” måste upprättas för laddstolpar och annan infrastruktur. Inte minst måste debiteringssystemen vara enkla och möjliga att överblicka. All behövlig infrastruktur måste finnas med i den grundläggande stadsplaneringen.

att överblicka. All behövlig infrastruktur måste finnas med i den grundläggande stadsplaneringen.

SUPERSPORTBILAR Vad kan sportbilar ha med omställningen till fossilfria drivmedel att göra? En hel del visade det sig när Christian von Koenigsegg berättade att företaget Koenigseggs engagemang för miljö började redan 2007. – Eftersom vi bara tillverkar 30–50 bilar per år har vårt teknikval ingen miljöpåverkan, men vi kan utveckla teknik som kan hjälpa andra i branschen, sa Christian von Koenigsegg. Koenigsegg och Freevalve har utvecklat nästa generations förbränningsmotor som går att köra på ren alkohol, metanol, etanol eller blandningar. Användning av bioalkohol innebär att inget nettoutsläpp av koldioxid orsakas. Bilen kommer att ha en supereffektiv förbränningsmotor samt el-motorer och ett batteri. Tekniken passar för massproduktion, men eftersom man inte hittade någon intressent så ”körde man racet själva”. All den nya teknologin kommer att ingå i en modell som tas fram tillsammans med Nevs och presenteras på bilmässan i Geneve i mars 2020. Jakob Lagercrantz frågade om bilindustrin nu är nära en tippingpoint där de ställer om till ny teknik. – Det är oerhört dyrt och jobbigt att ställa om. Kanske andra företag än bilföretag kommer att slå igenom. Konsumenter ser ut att titta på alternativ till de vanliga biltillverkarna. Och hur ska vi förresten hinna med i Kinas tempo? frågade Christian von Koenigsegg avslutningsvis.

KOMMUNRANKNING Hela konferensen Ekotransport 2030 avslutades med ett slags race, då fyra mindre kommuner som hade kommit högt i Aktuell Hållbarhets kommunrankning, tävlade om vem som hade den mest hållbara transportstrategin. Vinnare bland de fyra blev Sala kommun. När det regionala

Utbyggd laddinfrastruktur är avgörande för att få fart på elbilsförsäljningen.

bussbolaget behövde biogas, såg kommunen till att biogasen även blev publikt tillgänglig. – Om vi bygger upp tillgången på nya bränslen så kommer omställningen mer eller mindre av sig själv, menade Linn Hemlin, Salas miljöstrateg. Jordbruksbygder som den kring Sala har stora möjligheter att bli självförsörjande på biobränsle. Det är idag mest matavfall som går till biogasanläggningen medan reningsverken uppgraderas för att kunna producera fordonsgas. Sala har också en cykelstrategi där kringorter med hjälp av cykelbanor knyts till centralorten. Cyklar och kollektivt resande knyts också ihop. Kollektiva bussar är avgiftsfria. Kommunen har egna fordon som går på förnyelsebar el. Dieselfordon i vagnparken körs numera på HVO. Inom 2-3 år ska HVO också produceras lokalt. Slutligen delade Ekotransport 2030 ut pris till årets oväntade klimathjälte. Det gick till Blocket som genom att förmedla affärer på begagnat bidrar till att saker befinner sig där de kommer till användning. Årligen förhindras därmed utsläpp av 1,5 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Inte illa!

21


DAGENS INFRASTRUKTUR // HÅLLBART SAMHÄLLE

Effektiv återvinning baseras på bra källsortering och energioptimerade transporter. Bild: Kjell-Arne Larsson

Staden bör planeras även med hänsyn till avfallshanteringen En resursbesparande återvinning förutsätter bra källsortering och energieffektiv transport av materialen. När nu städer förtätas och nya stadsdelar byggs tätare, är det viktigt att utrymme reserveras för att klara både intransport av gods/produkter och uttransport av restprodukter. Av allt vi köper blir 99 procent avfall inom sex månader! AV KJELL-ARNE LARSSON

WASTE REFINERY STARTADES 2007 som ett kunskapscentrum. Det har bidragit till att mer än 60 forsknings- och utvecklingsprojekt har genomförts. Idag är Waste Refinery ett nätverk som har medlemmar från privat och offentlig sektor, myndigheter, universitet/högskolor och intresseorganisationer. Nätverket ordnar bland annat FoU-dagar. En sådan hölls i maj i Göteborg då representanter från institutioner och institut presenterade forskningsresultat och forskningsbehov. Inledningsvis tog Helena Bengtsson från Göteborgs stad upp en rad utmaningar för en fungerande avfallshantering och resurshushållning. Bland annat måste även den förtätade staden ge

22

utrymme för avfallstransporter. Arkitekter och stadsplanerare bör känna till behoven och ta hänsyn till dessa. Resurseffektiva lösningar kan gynnas av teknik som sopsug och nya behandlingsprocesser, men även av Internet Of Things och artificiell intelligens.

REGIONALT SAMARBETE Göteborgsregionen består av 13 kommuner som samarbetar för att stödja varandra inom många områden. För avfall har regionen en gemensam plan – ”A2020 Avfallsplan för Göteborgsregionen”. Fredrik Seger från regionen sa att avfallshanteringen behöver förtydligas i den kommunala planeringen. Vi bör ta fasta på den så


Infrastruktur bör planeras med hänsyn till flöden av avfall och återvunnet material. Bild: Kjell-Arne Larsson

DAGENS INFRASTRUKTUR // HÅLLBART SAMHÄLLE

kallade avfallstrappan där första åtgärden är att förebygga avfall, andra åtgärden att återanvända. Mängden hushållsavfall (dvs. restavfall som går till förbränning) måste minska och matsvinnet måste minska.

KAN VI HITTA SMARTARE KÄLLSORTERINGS- OCH INSAMLINGSSYSTEM? Det är också viktigt med energieffektiva och fossilbränslefria transporter av avfall. – Avfallshanteringen ska ha en självklar roll i alla skeden av samhällsplaneringen, menade Fredrik Seger. Det handlar om lokalisering av avfallsanläggningar och plats för transportinfrastruktur. Här kan nog kommunerna bli bättre. Kommunerna har däremot begränsad rådighet över uppkomst av avfall och styrningen till de högsta stegen i avfallshierarkin.

FRAMTIDENS ÅTERVINNINGSPROCESSER FÖR MATAVFALL Att minska mängden matavfall är en stor utmaning, både lokalt och globalt. Stora delar av vårt matavfall och övrigt organiskt material går till rötning (biogas) eller kompostering. Men vad kan vi göra med det som inte tas tillvara i dessa processer? Erika Lönntoft från RISE och Anders Hjort från IVL har jämfört biogasproduktion med tre alternativa processer: • Fluglarver tillväxter på matavfallet. Larverna mals och görs till djurfoder.

• Bakterier producerar protein, med metan (från biogasprocessen) som kolkälla. Proteinet kan användas som djurfoder. Processen innebär en påbyggnad av biogasprocessen. • Även det tredje alternativet utgör en påbyggnad av biogasprocessen, med acidogen fermentering för att producera biopolymeren PHA (PolyHydroxyAlkanoat, en slags bioplast). – Vi jämförde både hållbarhetskriterier (klimatpåverkan, energianvändning, recirkulation av näringsämnen och teknisk mognad) samt ekonomi. Den traditionella produktionen av biogas (och biogödsel) fick högst sammanlagt betyg. Detta berodde främst på att producerad biogas ersätter fossila bränslen, berättade Anders Hjort. Det är en stor utmaning att utveckla de alternativa processerna så att de kan konkurrera med biogasprocessen. Av de tre undersökta alternativen var produktion av PHA mest lovande, med högst betyg både i hållbarhet och ekonomi. Dessutom utsätts inte denna för det lagstiftningshinder som produktion av djurfoder har. Projektet har utförts av IVL, RISE och SLU samt har finansierats av RE:Source/Energimyndigheten och Avfall Sverige. I sammanhanget bör nämnas att flera projekt inom ramen för Waste Refinery visat på fördelar med produktion av biogas och biogödsel för att ta vara på matavfall och annat organiskt avfall. Kommunala avfallstransporter och andra transporter kan baseras på biogas samtidigt som näringsämnen via biogödseln återgår till marken. Biogas bidrar därmed på flera sätt till bättre hushållning med resurser.

23


DAGENS INFRASTRUKTUR // DIGITALISERING

En förenklad bild av modellen för den planerade delen av Henriksdals reningsverk Sicklaanläggningen. Bild: Sweco

BIM och 3D

förbättrar arbetssättet i projektets alla faser Hos Ramböll har projektering i 3D och användning av ett flertal digitala ”verktyg” utvecklats till ett sammansatt och komplett arbetssätt som blivit rutin för medarbetarna, men samtidigt ett arbetssätt som ständigt utvecklas. AV KJELL-ARNE LARSSON

RAMBÖLL UTFÖR KONSULTTJÄNSTER för näringslivet och den offentliga sektorn. Inom projektledning och projektering handlar det om allt från enkla husbyggnationer till komplicerade processanläggningar. Ramböll VA-Process som är experter på biogas, dricksvatten- och avloppsrening har bland annat uppdrag som gäller om- och utbyggnad av avloppsreningsverk hos Stockholm Vatten.

Rambölls teknik- och modellsamordnare Mattias Karlsson

24

använder ett av uppdragen som exempel när han förklarar hur företaget arbetar med digitala verktyg. All projektering sker idag digitalt och för Ramböll är det mest Autodesk-baserade programvaror. De bygger i grunden på AutoCAD. För Ramböll VA-Process maskinprojektering baseras arbetssättet på AutoCAD Plant 3D där 3D-modeller och processflödesscheman (P&ID) jobbar mot en för programmet gemensam


DAGENS INFRASTRUKTUR // DIGITALISERING databas med metadata. Byggkonsulterna använder sig av Autodesk Revit eller Tekla för byggkonstruktioner och el- och VVS använder Revit eller Magicad. Revit arbetar också mot en programspecifik databas för metadata. För att samordna de olika disciplinernas 3D-modeller används Navis Works. Det integrerade arbetssättet utgör en form av BIM – Byggnadsinformationsmodellering som kan vara mer eller mindre detaljerad beroende på vilket projekt man arbetar i. I tidiga projektskeden används mest grundversionen av AutoCAD. Man tar då fram skisser och mer eller mindre detaljerade 2D-ritningar genom att rita linjer och konturer. Ritningsdelar på maskinkomponenter och andra komponenter kan importeras som DWG-filer, eller andra filformat, från tillverkarna.

INTE SJÄLVKLART – Det är inte självklart att rita i 3D, menar Mattias Karlsson. För vissa projekt räcker det absolut med 2D och det kan ibland vara bättre, framförallt i tidiga skeden eller för skisser. Exempelvis upplever jag att det är lättare att snabbt läsa av mått och se utrymmesbehov i 2D än att titta i en 3D-modell. I Plant 3D eller i Revit fylls respektive databas på med metadata, antingen mer eller mindre manuellt eller från Excel-filer. Exempel på metadata är littera/id-nummer, kapaciteter och andra egenskaper hos maskinkomponenter eller andra objekt som ingår. För ett husbygge kan det vara egenskaper, innehållsdeklarationer, produktdatablad och miljödata för byggmaterial och byggprodukter. För Autodesk Plant 3D länkas databasens metadata till processflödesschemat (P&ID) och 3D-objekten i Plant 3D. På så vis kan man enkelt se när till exempel en rördimension ändras i processflödesschemat, så får man upp ett meddelande om detta även i 3D-modellen. När exempelvis 2D-ritningar i form av snitt eller vyer genereras från AutoCAD Plant 3D då följer metadata med respektive objekt och man kan då enkelt och snabbt sätta ut till exempel littera för respektive objekt i layouten.

3D-modeller är suveräna bland annat för att reservera plats för installationsstråk och förebygga kollisioner. Bild: Kjell-Arne Larsson

FLERA ROLLER I det aktuella projektet har Ramböll uppdraget både som maskinprojektör och projekteringssamordnare. Beställaren svarar för att ta fram data som styr dimensioneringen (vilka prestanda anläggningen ska klara) samt data om processförutsättningar. Projektet startade med en förstudie följd av ett principförslag och en systemhandling. Idag är man i fullt arbete med att ta fram ett detaljerat förfrågningsunderlag. Ramböll dimensionerar delar av processen för att uppnå efterfrågade prestanda, i det aktuella projektet rening av avloppsvatten. Ett av Rambölls andra expertområden är hydraulisk dimensionering och det kommer väl till pass här när stora flöden ska ledas genom pumpstationer, kanaler, galler och bassänger. Processflödesscheman tas fram och anläggningen dimensioneras avseende exempelvis pumpars kapacitet, rördimensioner och elkraftbehov. Till saken hör att reningsverket ska expandera i nya bergrum som ska sprängas ut och en viktig arbetsuppgift är att dimensionera volymen på bergrummen. Här är projekteringen i 3D ovärderlig för att skapa optimal plats för maskinutrustning och övriga installationer, men även för att bygga en anläggning som är underhållsvänlig och har en bra arbetsmiljö. Under detaljprojekteringen arbetar berg-, bygg-, arkitekt-, maskin-, el- och VVS-konsulter med flera parallellt. Tidigt tog man fram styrande sektioner (typsektioner) som Ramböll i rollen av samordnare har ritat. Det kan vara ett snitt genom en kommunikationsväg där utrymme för kabelstegar, rörbryggor och andra >>

Ett av flera viktiga skeden i en byggprocess är när all utrustning ska dimensioneras. Även då har man stor nytta av 3D-modeller vid sidan av flödesscheman och meta-data. Bild: Kjell-Arne Larsson

25


DAGENS INFRASTRUKTUR // DIGITALISERING Henriksdals avloppsreningsverk i Stockholm står inför en omfattande utbyggnad. Fotot från den gamla anläggningen. Bild: Kjell-Arne Larsson

installationsstråk är markerade och måttsatta. Därmed vet varje konsult vilket utrymme som finns för dem och det är lätt att följa upp att 3D-modellerna är riktiga. Rutinen i projektet är att konsulterna varje fredag exporterar sina 3D-modeller till projektservern. Följande måndag laddar Mattias Karlsson ner dessa 3D-modeller och med hjälp av Navis Works uppdateras den gemensamma samordningsmodellen och uppdateras den på projektservern. Alla projektörer kan sedan använda den nya samordningsmodellen för att se så att deras installationer får plats eller om det har uppstått kollisioner. Navis Works kan importera modeller från AutoCAD, Autodesk Revit och andra källor i en mängd filformat. Navis Works används i det aktuella projektet bland annat för att kontrollera kollisioner, exempelvis mellan VVS-, el- och rörinstallationer.

AVSTÄMNINGAR – Med vårt arbetssätt är det enkelt att ha möten kring den gemensamma modellen, säger Mattias Karlsson. Två gånger per månad har man så kallade modellsamordningsmöten där projektörer, projektledare och beställare deltar. De som inte kan vara med på mötet på projektkontoret deltar via Skype och vi delar skärmar med varandra för att titta på samma delar av modellen. Man går igenom kollisioner och annat som behöver rättas till och Mattias Karlsson skriver protokoll. I det aktuella projektet innebär projektering i 3D många uppenbara fördelar, inte minst för att anläggningen ska byggas i nya bergrum med begränsade utrymmen. Till de generella fördelarna med 3D hör att det är lättare att starta upp de olika konsultdisciplinerna och smidare att upptäcka och rätta till kollisioner och andra fel. Med 3D kan underhållsaspekter beaktas bättre, exem-

26

pelvis genom att reservera utrymmen för lyftanordningar och underhållstekniker. – Tack vare 3D-modeller blir det också lättare att ha dialog med drift- och underhållspersonal, inför uppstart och under drift, menar Mattias Karlsson. Med jämna mellanrum bjuds driftpersonalen in till genomgångar av samordningsmodellen för att de ska få se hur anläggningen kommer att bli och för att de ska ha möjlighet att förbättra sin framtida arbetsplats. Här är 3D-modellen överlägsen för att alla lätt ska förstå hur anläggningen kommer att se ut. I det aktuella fallet ska vi också lämna ifrån oss relationshandlingar i form av 3D-ritningar.

MÅNGA ANVÄNDBARA FUNKTIONER Navis Works har flera användbara finesser. Det är möjligt att göra animeringar och ”vandra genom” anläggningen innan den byggs. Till funktionerna hör också möjligheten att göra en tidslinje där byggproduktionens faser läggs in. – I stort saknar jag inga stora saker hos våra digitala verktyg förutom att jag skulle vilja att de vore mer driftsäkra med färre krascher och att Plant 3D skulle hantera 3D-modeller på ett stabilare sätt. Ibland är det dock lite segt när man jobbar med stora 3D-modeller även om vi försöker att hålla ner storleken på dem, säger Mattias Karlsson, som varit med och både följt och varit engagerad i utvecklingen under sina elva år på Ramböll. Här upplever vi att till exempel Revit eller Tekla är bättre på att hantera 3D-modeller. Vi kommer nog ändå att se en fortsatt utveckling av ”verktygen”, i form av AI som både upptäcker problem i ritningarna och föreslår lösningar på problemen. Den mänskliga intelligensen kommer garanterat att behövas även i fortsättningen, parallellt med den artificiella. Kunskap och erfarenhet förblir nog konsultens starkaste resurs, även i framtiden.


www.loadupnorth.se

Vi tar mässan till Umeå 2019 Köp förköp: loadupnorth.se Uppge rabattkod: ”15aug” för 20% rabatt om du köper före 15 augusti.

Mässan för entreprenadmaskiner, transport och rekrytering 2 9-31 AUGUS TI 2019 | UME Å Den största branschmässan norr om Stockholm för alla som jobbar inom områdena entreprenadmaskiner, transport, rekrytering, jord och skog samt väg och anläggning.

SAMARBETSPARTNERS

Mässan arrangeras av Nolia AB


DAGENS INFRASTRUKTUR // DIGITALISERING

Miljardbesparingar för Sverige

med nationell plattform för geodata En plattform där konsumenter inom samhällsbyggnadsprocessen ges åtkomst till all den information man behöver – oavsett vem som producerat den. LANTMÄTERIET PRESENTERAR nu en lösning för hur en sådan plattform kan bli verklighet och bidra till ett billigare och snabbare bostadsbyggande med hjälp av digitaliseringens möjligheter. Nyttan med att göra alla geodata* inom samhällsbyggnadsprocessen nationellt tillgängliga beskrivs i den rapport som Lantmäteriet nu lämnar in till regeringen. En förutsättning för att enhetligt kunna digitalisera samhällsbyggnadsprocessen är att det finns tillgång till nationellt standardiserad digital information. En av de stora bristerna i dag är svårigheten att hitta och återanvända korrekta och relevanta geodata. Konsekvenserna blir att handläggningen och beslutsfattande

28

inom samhällsbyggnadsprocessen både blir mer långsam och osäker. Lösningen på detta är att säkerställa ett tillgängliggörande av alla relevanta geodata digitalt via en plattform – utan att informationen behöver lagras på ett och samma ställe. Lösningen ger också möjlighet för de med låg digital förmåga att ta stöd av myndigheters nationella lösningar. Tanken är att konsumenten, oavsett om det är en privat eller offentlig aktör, ska få åtkomst till informationen genom att ansluta sig till plattformen. – Det här uppdraget handlar om att säkerställa att alla inom samhällsbyggnadsprocessen har tillgång till nationellt standard-


DAGENS INFRASTRUKTUR // DIGITALISERING iserad digital information när man behöver det, säger Malin Klintborg som är Lantmäteriets uppdragsledare. Även ekonomiskt finns stora nyttor med en nationell tillgång till standardiserade geodata. Uppskattningsvis rör det sig om ekonomiska besparingar på mellan 22,5 och 42,6 miljarder kronor för det svenska samhället – varje år. Lantmäteriets rapport innehåller förslag på lösningar, kostnader och en plan för genomförandet, något som bör ske i etapper på 5-8 års sikt. Lantmäteriet föreslås få en samordningsroll i detta arbete.

BAKGRUND TILL UPPDRAGET Lantmäteriet har regeringens uppdrag att verka för en digital samhällsbyggnadsprocess. Det övergripande syftet är att öka bostadsbyggandet genom att göra det både snabbare och billigare. *Med geodata menas alla data som beskriver något som har ett geografiskt läge, i den nyttoanalys som gjorts har beräkningarna gjorts på en begränsad mängd geodata. mellan 22,5 och 42,6 miljarder kronor för det svenska samhället – varje år.

GEOFIX Allt du behöver inom mätutrustning Köp Hyr Leasing Finansiering Vi finns nu i Linköping HK, Östersund, Varberg, Göteborg och Gävle GEOFIX 013-15 44 44 • info@geofix.se • www.geofix.se 29


DAGENS INFRASTRUKTUR // BALLAST

Det råder ingen brist på ny ballast i Sverige, men nya täkter kommer att behöva exploateras.

Behovet av ny ballast från täkter ökar

trots att mycket bergmaterial återvinns Trots stort utnyttjande av entreprenadberg och återvinning av gammal ballast kommer det att behövas mycket ny ballast från täkter för att klara behoven fram till 2040, inte minst för alla stora infrastrukturprojekt. Det slår SGU fast i en rapport. Men SGU säger också att det egentligen inte råder någon brist på berg att krossa. AV GÖSTA LÖFSTRÖM

SVERIGES GEOLOGISKA UNDERSÖKNING (SGU) har kartlagt de kommande årens behov av ballast eller fyllnadsmaterial, det vill säga naturgrus och krossberg, för bygg- och anläggningsverksamhet i Sverige, bland annat för stora infrastruktursatsningar. Ballast är den största geologiska resurs vi tar fram och använder i samhället.

Idag används i Sverige varje år åtta till tio ton ballast per invånare eller sammanlagt nära 100 miljoner ton. Det är en av de högsta siffrorna sedan 1970-talet. Behovet ökar och väntas

30

till 2040 ha nått upp till som mest drygt 120 miljoner ton enligt prognosen.

STÖRST BEHOV KRING STORSTÄDERNA I SGUs prognos nämns att bostadsbyggandet troligen minskar under de närmaste åren, men att det sker från en hög nivå. Samtidigt har stora och långvariga investeringar i infrastruktur påbörjats. Därför kommer ballastbehovet att vara fortsatt högt. Även >>


Helhetskoncept bergtäkter för hållbara lösningar Söker du en samlad kompetens inom bergtäkt som levererar en helhetslösning under hela täktens levnadstid? På Norconsult knyter vi ihop enskilda expertkunskaper till en komplett lösning och har nu satt samman en grupp med kompetenser inom geologi, akustik och hydrogeologi.

N

orconsults Bergtäktsgrupp arbetar med allt från förstudier, planering och tillståndshantering av nya täkter till förslag på användning av marken i täktens avgörande slutskede. Under den löpande täktverksamheten hjälper vi till med tjänster för produktions-, kvalitets- och miljökontroll. Våra tjänster omfattar främst till berg-, naturgrus-, morän- och matjordstäkter.

Samhällsbyggaren med helhetssyn

– Vi ser till att den ursprungliga miljön i täkten är hållbar över tid, samt att de krav som ställs på täkten uppfylls, säger Magnus Zetterlund, Gruppledare Bergteknik. Kvalitet och miljö i hela projektet – Norconsult är certifierade inom ISO 9001 och ISO 14001 vilket innebär ett kvalitets- och miljötänk som genomsyrar hela verksamheten, fortsätter han.

I Bergtäktsgruppen ingår även våra akustiker, vilka utför bland annat buller- och vibrationsutredningar för olika arbetsmoment och maskiner inom bergtäkt. Vi hjälper kunden att uppfylla gällande riktvärden eller tillstånd. Detta arbete görs i nära samarbetet med beställare. – Att samarbeta mellan de olika kompetenserna ökar kunskapsspridningen och kreativiteten i projekten, säger Risto Ekedahl, Berg- och anläggningsingenjör. Vill du veta mer om Helhetskoncept Bergtäkter? Kontakta: Magnus Zetterlund, 010-141 82 59 Risto Ekedahl, 010-141 86 40


DAGENS INFRASTRUKTUR // BALLAST

Svenska bergtäkter är vanligen tiotalet meter djupa.

en mycket försiktig uppskattning av utvecklingen över längre tid pekar på en produktion som är högre än medelvärdet för den årliga ballastproduktionen under perioden 2000 till 2015. De största behoven kommer att finnas i regioner med stark befolkningstillväxt, alltså i Stockholmsregionen, Skåne och Göteborgsområdet. För att möta efterfrågan kommer det att krävas en samhällsplanering som förstår värdet av produktion av ballast i närområdet till där materialet behövs. En bra lokalisering innebär att transportavstånden är korta, att det går att producera ändamålsenliga ballastmaterial med god användbarhet för flera användningsområden samt att verksamheten har så liten miljöpåverkan som möjligt, skriver SGU, men medger att det på sina ställen kan finnas motstridiga viljor om ny och utökad täktverksamhet.

DET FINNS 1 300 BERGTÄKTER Det råder dock ingen brist på ballast, men nya täkter kommer att behöva exploateras.

32

– Det finns i Sverige 1 300 bergtäkter med i snitt 19 års tillståndstid kvar. Om 20 år måste det skapas 1 300 nya tillstånd, i princip 50 nya tillstånd per år, och det är alltid en utmaning, säger Mattias Göransson, som är statsgeolog vid SGU. Alla täkter är belägna vid ytan och svenska täkter är vanligen inte särskilt djupa. Ofta är en bergtäkt bara ett tiotal meter djup men det finns exempel på sådana som är mer än 60 meter djupa. – Det kan bli aktuellt att sänka nivåerna och gå ner ytterligare. Men då kan problem med grundvatten, rasrisker och andra olägenheter uppstå. Om man har kontroll på grundvattnet och materialkvaliteten brukar det fungera väldigt bra. Ballast används till många olika produkter, alla med olika komplicerade men viktiga egenskaper. Som ballast i motorvägar krävs till exempel hård sten i ytan. Sådan specialsten finns inte överallt i Sverige. – Reserverna är inte ett jättestort problem för ordinär makadamballast och definitivt inte om man går på djupet i täkterna, avslutar Mattias Göransson.


Hållbar siktning Vi tänker långsiktigt när vi utvecklar och bygger våra sorteringsverk, därför är en investering i ett Maskin Mekano-verk hållbart både ekonomiskt och för miljön. -HÅLLBART FÖR MILJÖN. Marknadens lägsta bränsleförbrukning (ca 4,5 l/h) och CO2utsläpp. Ännu bättre om man har möjlighet att köra på direktström. -HÅLLBAR MASKIN. Vibrationsfri produktion med Vibroblock. Det aggressiva slaget stannar i siktlådan, resten av maskinen och alla komponenter skonas. Dessutom är hela maskinen robust och välbyggd av skickliga yrkesmän på vår fabrik i Jönköping. -HÅLLBART ÄGANDE. Uppbackning från Maskin Mekanos kunniga team och reservdelar på lager i Jönköping. Stabilt värde på andrahandsmarknaden. 1200-serien har allt du kan önska, du kan välja bandmatare eller vibrationsmatare, två- eller tredäckad sikt, med eller utan elverk (under transport står elverket uppe på maskinen). Välkommen till Maskin Mekano. Din partner för produktivitet. Kontakta oss! Försäljning: Daniel Smedenman 0709-508270 Calle Smedenman 0709-508271 Anders Åsberg 0720-656039 Service & reservdelar: Tomas Tärneberg 036-317405

Box 9083, 550 09 Jönköping, 036-31 74 00, info@maskinmekano.se, www.maskinmekano.se


DAGENS INFRASTRUKTUR // FOSSILFRITT

Näringslivet och det offentliga måste samarbeta för en fossilfri utveckling Förstärkta svenska elnät och effektivare tillståndsprocesser för bland annat cirkulär hantering av massor är en förutsättning för att bergmaterialindustrin ska kunna sköta sitt arbete för en fossilfri hantering. AV GÖSTA LÖFSTRÖM

BERGMATERIALBRANSCHEN ÄR beredd att göra sitt för att sträva mot ett fossilfritt arbete. Det har resulterat i ”Färdplan för fossilfri konkurrenskraft som i maj lämnades till regeringen. Men nu krävs också att politiken och samhället drar åt samma håll och skapar de yttre förutsättningarna. – Många företag i vår bransch är på tårna i den här frågan. Det finns en stark kraft för förändring. Vi är beredda att göra vad som förväntas av oss, säger Mårten Sohlman, Bergmaterialindustrin, SBMI.

SAMHÄLLETS MEDVERKAN KRÄVS Branschorganisationen är beredd att hjälpa sina medlemmar på vägen, bland annat genom att visa på nya tekniklösningar. Men två frågor som kräver samhällets medverkan är centrala: – Det handlar om förutsättningar för elektrifiering och det handlar om förutsättningar för effektivare transporter och materialåtervinning, säger Mårten Sohlman. Möjligheter att driva bergtäkter med fossilfri el istället för fossila bränslen är mycket goda eftersom nya maskiner oftast redan är eldrivna, men förses med el av en dieselgenerator. – Ofta är det så långt till en kraftledning med tillräckligt hög spänning att det är omöjligt att elektrifiera många täkter. Det är ofta fråga om anläggningar i glesbygd. Regeringen måste prioritera att bygga ut och stärka elnäten om vi ska klara försörjningen av bergmaterial utan fossila bränslen. – Det måste vidare bli lätt och lönsamt att cirkulera exempelvis bergmaterial. Förutsättningen för effektivare transporter är att man använder mer återvunnet material. Den som exempelvis tar in bergmaterial från tunnelbyggen i täkten riskerar i många fall att detta felaktigt klassas som avfall. Det innebär en stor ekonomisk risk som effektivt krossar alla planer på cirkulära flöden, säger Mårten Sohlman.

TILLSYN OCH TILLSTÅND EN FLASKHALS – Stelbenta och oförutsägbara riskbedömningar hindrar mycket återanvändning av material i nya anläggningsarbeten. Ofta nekas man återvinna massor som har lägre föroreningsgrad än

34

Mårten Sohlman, vd för Sveriges Bergmaterialindustri.

omgivningen där de ska användas. Här finns en flaskhals i tillsyn och tillståndsgivning där man inte prioriterar cirkulär ekonomi. – Ansvariga på kommuner och andra myndigheter gör så gott de kan, men måste få mycket tydligare vägledning för att en enhetlig bedömning ska kunna säkerställas. Bland andra förutsättningar som Mårten Sohlman och hans organisation behöver är att det ställs tuffa krav vid upphandlingar så att det blir lönsamt att producera bergmaterial på ett klimatsmart sätt. Det mesta bergmaterialet i Sverige säljs till offentliga upphandlare. Bara Trafikverket lägger varje år 60 miljarder kronor på investeringar och underhåll av infrastruktur. – Det krävs att näringsliv och beslutsfattare samarbetar. Med vår Färdplan för fossilfri konkurrenskraft visar vi i bergmaterialindustrin att vi tänker vara en del av lösningen, säger Mårten Sohlman.

NÖDVÄNDIG SVENSK RÅVARA Bergmaterial är en oundgänglig lokal svensk råvara. Den är nödvändig för en fungerande infrastruktur i form av vägar, järnvägar, hamnar och flygplatser och därmed för näringslivets utveckling och sysselsättning. Varje år produceras och levereras närmare 100 miljoner ton bergmaterial (tio ton per invånare), vilket gör det till en av landets största industriprodukter.


®

Presenterar . . .

Trimble Stratus SE VAD TRIMBLE STRATUS KAN GÖRA FÖR DIN VERKSAMHET OCH HUR NI SNABBT KAN KOMMA IGÅNG.

BOKA EN DEMONSTRATION! SITECH SVERIGE AB 010-456 80 00 info@SITECH-Sverige.com www.sitechsolutions.com/se

infrastruktur_stratus_92x125mm.indd 1

2019-05-22 08:39:37

MANAGE BLAST VIBRATION AND INCREASE ADVANCE RATES Experience a step change in perimeter control and advance rates. Design blasts with millisecond delays for greater precision.

Improve perimeter control and advance rates with eDev™ II and its ‘Load by Numbers’ system. Every box of detonators is filled with identical detonators that are not individually numbered. You simply load any detonator into any hole and the process of barcode scanning ensures that the appropriate firing sequence meets the specified blast design. It is easy to learn and apply by blast crew.

Orica Sweden AB Gyttorp

713 82 Nora

Tel. +46 (0)587-850 00 Fax +46 (0)587-253 45 info.gyse@orica.com www.orica.com


DAGENS INFRASTRUKTUR // FOSSILFRITT

Bergmaterialbranschen har formulerat en färdplan för fossilfri konkurrens. Bild: Mårten Sohlman

Färdplan klar för bergmaterialindustrin Elektrifiering av produktionsprocessen. Ökad användning av fossilfria bränslen. Smartare transporter och effektivare lokalisering av bergtäkter. Cirkulära materialflöden. Det är de fyra huvudpunkterna i Bergmaterialindustrins ”Färdplan för fossilfri konkurrenskraft”. AV GÖSTA LÖFSTRÖM

FÄRDPLANEN ÖVERLÄMNADES TILL regeringen i vår parallellt med att liknande färdplaner lämnades från ytterligare tre branscher. Tidigare har nio olika branscher lämnat sina planer. Regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige har till uppgift att påskynda den svenska klimatomställningen. De olika branscherna har bjudits in att ta fram sina egna färdplaner. – Initiativet är unikt. Att olika företagsnätverk visar hur de ska bli fossilfria är positivt, men att hela branscher utvecklar egna färdplaner för fossilfrihet 2045 är en satsning som ger hopp för framtiden. Det är inte bara själva dokumentet som är viktigt utan också att det för med sig en omfattande process. Så har Svante Axelsson, nationell samordnare för projektet, uttryckt sig.

KRÄVER INFORMATION OCH DEMONSTRATIONER Bergmaterialbranschen arbetar med elektrifiering av täkterna och ökad cirkulering av materialflödena i syfte att halvera utsläppen till 2030 (jämfört med 2015) och att nolla dem till 2045. – Vårt mål om en utsläppsfri bergmateriahantering kommer att kräva stora informations- och demonstrationsinsatser, säger Mårten Sohlman, vd i Sveriges Bergmaterialindustri. De fossila utsläppen uppgår idag till cirka 0,25 – 0,45 miljoner ton CO2 för produktionskedjan och ytterligare cirka 0,2 miljoner ton CO2-ekv

36

från transporter till kund, beräknat för två mils transportsträcka. Elektrifieringen av produktionsprocessen ska genomföras dels genom nätanslutning av krossar och maskiner i produktionsprocessen, dels genom elektrifierad förflyttning av det tunga materialet inom området. Till stor del dieseldrivna entreprenadmaskiner ersättas av batteridrivna. Ökad användning av fossilfria bränslen i produktionsprocessen ska också genomföras med användning av mer biobränslen i de fall där elektrifiering inte är lämpligt eller möjligt. Smartare transporter och effektivare lokalisering av bergtäkter åstadkoms bland annat genom att köpare och producenter tillsammans planerar logistiken för att minimera transporterna. Täkterna ska också placeras nära de platser där materialet ska hämtas. För att möjliggöra mer stadsnära placeringar ska produktionsutrustning som bullrar och dammar mindre utvecklas. Cirkulära materialflöden innebär både att behovet av bearbetning av materialet minskar och att logistikprocessen blir effektivare, vilket minskar de fossila utsläppen. Flera EU-länder har kommit längre i arbetet med att återcirkulera material, så det finns goda exempel att lära av, konstaterar Bergmaterialindustrin i sin färdplan.


Styrd Borrning

Burstning/ledningsförnyelse

Frågor om våra metoder ring Björn Lithman 070-631 09 80 www.bctab.se

info@bctab.se

SCHAKTFRI LEDNINGSFÖRNYELSE Behåll eller

ÖKA

dimensionen med RÖRSPRÄCKNING sms från kund:

Tack för all hjälp med detta ärende i Skiftinge, ni var suveräna idag! Ha en fortsatt bra dag o så hörs vi i framtiden för flera uppdrag! Mvh Andreas Lindblom Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö

www.quickpipe.se • 0246-234 00


DAGENS INFRASTRUKTUR // TUNNELBANA

Kinesisk tunnelgigant

vill bygga ut Stockholms nya tunnelbana På det globala mötet om kollektivtrafik på Stockholmsmässan var Trafikförvaltningen SLL en värd och utbyggnad av Stockholms tunnelbana ett ämne. På plats med en egen monter på Global Public Transport Summit 2019 var världens största tunnelbyggare – China Railway Tunnel Group, CRTG. – Årets gästarrangör är vår potentiella kund. Varje år görs lika många eller fler tunnelbyggen i Kina än i övriga världen. Vår ackumulerade erfarenhet från Kina är unik! Det säger Liu Chenyu, vd CRTG, i en intervju med Stordåhd Kommunikation och Dagens Infrastruktur på nybildade CRTG Swedens kontor, ett stenkast från Stureplan i centrala Stockholm. AV THOMAS ANDERSSON

CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP, CRTG, är ett dotterbolag till statligt ägda och tillika börsnoterade China Railway Group Ltd (CREC). CRTG, grundat 1978, har idag närmare 15 000 anställda, drygt 2 500 olika slags tunnlar på meritlistan och 10 procent av Kinas tunnelbyggarmarknad i bagaget. Järnvägstunnlar i Uzbekistan, dito metro i Santiago Chile och Tel Aviv, tunnlar för såväl spår som vägtrafik och kärnkraftsanläggningar. Malaysia, Singapore, Hong Kong, Frankrike, Storbritannien … Runt 20 procent av CRTG:s inkomster kommer från tunnelprojekt runt om i världen utanför Kina. – Vårt fokus ligger på utvecklade eller relativt utvecklade länder,

38

tillägger vd Liu Chenyu, med vid det här laget 16 år av projekt utomlands bakom sig. Av CRTG:s åtta utlandsavdelningar är den svenska registrerad i november 2018 också den senast etablerade. Hittills främst företrädd av affärs- och marknadsansvariga Cecilia Malmsten, men i övrigt än så länge utan lokalt anställd personal. Cecilia Malmsten – som är verksam inom bygg och infrastruktur själv bott ett par decennier Kina – är initiativtagare till CRTG:s satsning och marknadsföring i Sverige. – Vi är väldigt angelägna om att följa svenska lagar och förordningar när det skatter, arbetsförhållanden och annat. Här handlar >>DAGENS INFRASTRUKTUR // TUNNELBANA det ju också om skattefinansierade projekt. Till skillnad mot på övriga håll i världen har CRTG för närvarande inga pågående projekt i Sverige. – Vi lämnade anbud på Blå linjens tunnelbaneutbyggnad mot Barkarby. Vi hade inte lägst anbud, men det var formellt korrekt och godkänt, tillägger Cecilia Malmsten. Flera anbud på kommande stockholmska tunnelbaneprojekt är dock på gång. Nu handlar det framförallt om olika delprojekt på den nya planerade Gula linjen från Odenplan till Arenastaden. – Vi är prekvalificerade för flera anbud, men har ännu inte lämnat anbuden.

GEOLOGISK MÅNGFALD

Liu Chenyu, vd, China Railway Tunnel Group (CRTG) med vid det här laget 16 år av projekt utomlands bakom sig.

Vilka är då CRTG:s konkurrensfördelar vid upphandling av tunnelbaneprojekt i Stockholmsområdet – och kanske även vid planerade tunnelbyggen på andra håll i landet? Vd, Liu Chenyu återkommer till den volymmässigt ojämförbara meritlistan, och betonar samtidigt erfarenhet av de mesta skiftande geologiska förhållanden. Den praktiska erfarenhet och kompetens som CRTG genom åren samlat på sig från alla sina projekt runt om i jättelandet Kina. Från granit till sand, lera och riskfyllda konstruktioner i södra Kinas mjuka och fuktiga jordlager. Den ständigt uppdaterade höga teknologiska nivån, liksom flexibilitet under pågående projekt, är andra starka kort som Liu Chenyu pekar på. I det sistnämnda fallet gärna med hänvisning till det nu avslutade tunnelprojektet för Tel Avivs metro. Där CRTG tvärs emot ursprunglig plan slutförde själva tunnelbygget innan entreprenören för stationsbyggnaden på grund av oklara markförhållanden och förseningar var färdig med sin del. En, enligt Liu Chenyu, i den uppkomna situationen vinn-vinn-lösning där CRTG sparade både pengar och tid åt uppdragsgivaren. – När du möter olika svårigheter i ett tunnelprojekt så vet vi hur man hanterar det. Det är en våra viktigaste fördelar och det vi kan bidra med i utbyggnaden av Stockholms tunnelbana.

ERFARENHET Den senaste svenska erfarenheten av tunnelbyggnad i metrosammanhang är från 1970-talet och därmed betydligt mer ålderstigen än den kinesiska motsvarigheten. Den som grundar sig på de senaste decenniernas rekordartade tillväxt med etablering och utbyggnad av inte minst tunnelbanesystem i mer än 30 kinesiska städer. Det hindrar inte att det ändå finns sådant i Stockholms tunnelbana som under den gångna veckans och tidigare enstaka besök gjort intryck på Liu Chenyu och hans kinesiska kollegor. Som den till skillnad mot i Kina här hemma sparsamma användningen av cement som täckande yta i tunnlar och på stationer. – Vi är väldigt överraskade av de miljövänliga metoderna! Användningen av naturmaterial utan överskottsbehandling. Är berggrunden fast och solid behövs inte ytterligare material för att göra den vackrare. Den inställningen är bra feedback till oss på CRTG. Här måste vi tänka om en smula!

KONST OCH ANVÄNDARVÄNLIGHET

Cecilia Malmsten som är verksam inom bygg och infrastruktur och själv har bott ett par decennier Kina – är initiativtagare till CRTG:s satsning och marknadsföring i Sverige.

40

Tunnelbanestationernas konstnärliga utsmyckning och kanske framförallt vad som från kinesisk sida upplevs som användarvänlighet är andra aspekter som imponerar i Stockholms tunnelbana. Liu Chenyu framhåller här vårt transfersystem med byten och annat och hur pass lätt det är för rörelsehindrade och andra kategorier av passagerare att använda och hitta rätt i tunnelbanan. Att som i Beijing på 19 tunnelbanelinjer varje dag transportera 10 miljoner passagerare har naturligtvis den senaste teknologin och extremt hög säkerhetsnivå som mer eller mindre absolut förutsättning. Vissa tider på dygnet är det 6 sekunder mellan avgångarna på den kinesiska huvudstadens tunnelbanestationer. – Men vi har ännu inte utvecklat användarvänligheten lika mycket. Det viktigaste för mig är anpassning för människorna som ska använda tunnelbanan. Det här är en annan sak som är bra i Sverige och inspirerande för oss, avslutar den kinesiska tunnelgiganten CRTG:s vd, Liu Chenyu.


DAGENS INFRASTRUKTUR // DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV GASUM

Gasum bygger ut ett nät av gastankstationer i Sverige.

Gasum storsatsar på flytande gas i Sverige

Gasum bygger ett nät av gastankstationer för tunga fordon och investerar i egen biogasproduktion i Sverige för miljardbelopp. Företaget arbetar i hela värdekedjan med produktion, leverans, distribution och försäljning av gas. – RUNT ÅR 2020/2021 ska vi ha 50 stationer i Norden, varav 25 i

Sverige, säger Mikael Antonsson, Sverigeansvarig för segmentet tung trafik inom Gasum, den finska statens gasbolag. Vår bedömning är att marknaden för gas i transportsektorn står inför ett genombrott. Gasums första gastankstation i Sverige invigdes i Västerås i maj och nu sker utbyggnaden av stationsnätet för flytande naturgas (LNG) och flytande biogas (LBG) i snabb takt. Det handlar om naturgas, som bland annat tas in via företagets LNG-terminal i Lysekil och egenproducerad biogas från anläggningar i Sverige. De kommande stationerna ska placeras på platser som är relevanta för kunderna och hjälpa till att expandera arbetsräckvidden för gasbilar ännu mer i de nordiska länderna. – Med en hög täthet av tankstationer i Norden blir valet av gaslastbil enklare vid nästa tillfälle ett nytt fordon ska köpas. Genom utbyggnad av stationer i både Finland, Sverige och Norge underlättas tankning oavsett vilket land man befinner sig i, säger Mikael Antonsson. Efter Västerås står Norrköping, Örebro och Jönköping närmast på tur att få Gasum-tankställen. I Finland finns hittills fyra stationer och i Norge invigs den första senare i år.

Västerås, Örebro, Katrineholm, Lidköping, Vadsbro vid Mariestad och en under byggnad i anslutning till Stora Ensos pappersbruk i Nymölla utanför Kristianstad. Tanken är att ha gasproduktion relativt nära de tankställen som nu byggs upp. Komprimerad gas transporteras till dessa, men också gas i flytande form, så kallade LBG. Gasums storsatsning på gas ska ses mot bakgrund av att de nordiska länderna tar krafttag för att minska utsläppen från transporter. Genom att växla över till flytande gas som drivmedel är det redan idag möjligt att uppnå EUs mål för minskade koldioxidutsläpp med 15 procent till år 2025.

ARBETAR FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI Gasum är en nordisk expert inom gassektorn och energimarknaden, som tillsammans med sina samarbetspartner bygger broar för ett koldioxidneutralt samhälle. Gasums mission är att arbeta för renare energi. Visionen är att leda ett nordiskt ekosystem för gas. De egna biogasanläggningarna är hjärtat i verksamheten och en viktig del i att arbeta för en cirkulär ekonomi. Avfall, gödsel och restprodukter från industrin är råvaror i biogasproduktionen.

EGEN GASPRODUKTION PÅ SJU STÄLLEN Gasum är ett dominerande statligt energibolag i Finland med en omsättning förra året på 1177 miljoner euro. Företaget köpte verksamhet i Sverige för två år sedan och äger bland annat sju anläggningar för produktion av biogas. De finns i Jordberga i Skåne,

www.gasum.com 41


DAGENS INFRASTRUKTUR // DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV FANN VA-TEKNIK

FANN VA-teknik

är på rätt väg

FANN VA-teknik levererar avloppsanläggningar som passar allt från fritidshus till flerbostadshus och kommunal skala. Företagets robusta system som kräver minimal skötsel bygger på 25 år av innovationer som har resulterat i fler än 60 000 installationer i flera länder. – VI ÄR PÅ RÄTT VÄG i vår utveckling som företag. Vi hjälper

kunden genom hela processen att installera klimatsmarta reningsanläggningar. Det säger Kalle Sohlberg, CEO och Lotta Pårs, CFO i FANN VA-teknik, som sedan 2014 har Litorina som huvudägare. Verksamheten bygger på uppfinningar av KTH-forskaren Fred Nyberg, företagets grundare. Idag ingår FANN i Northern Environmental and Water Solutions AB (NEWS) tillsammans med Skandinavisk Kommunalteknik AB (SKT) som också är ett av Litorinas portföljbolag. Båda bolagen arbetar med produkter och system utanför det kommunala systemet. – I dagsläget utvecklar, producerar, marknadsför och säljer vi till 80 procent i Sverige men bygger just nu upp en stark exportorganisation. Vi har försäljningsbolag i Sverige, Norge och Finland och säljer via distributörer i Polen, Ungern, Danmark och Frankrike, säger Kalle Sohlberg,

UNDERHÅLLSFRIA RENINGSSYSTEM – Vårt fokus är enskilda avlopp, alltså den del av avloppsnätet som ligger utanför de kommunala. Vi tar hand om allt spillvatten från en fastighet i en klimatsmart tvåstegsprocess med slamavskiljare samt ett biofilter som inte bara avskiljer föroreningar utan som

42

även fungerar som en bakteriell spärr. Det betyder att det inte släpps ut några bakterier, vilket säkrar grundvattnet. Anläggningen är helt underhållsfri och vi säger ”installera och glöm bort”. – Miljön är en viktig fråga för oss som jobbar med avloppsrening och produkterna vi säljer är klimatsmarta. Med klimatsmart menar vi att våra produkter har en bra miljöprofil som till exempel att de byggs med material som har en bättre CO2påverkan än andra, använder inga material som är cancerogena eller reproduktionsstörande i produkterna, inga tillsatskemikalier i reningsprocessen, återanvändning av plaster, använder biogas för uppvärmning etc. Enskilt avlopp är en stor miljöfråga i Sverige, där enskilda avlopp idag står för tio procent av de totala avloppen men för hela 50 procent av miljöpåverkan. Detta beror på en svag efterlevnad av de lagar vi har för att reglera detta. Vidare är enskilt avlopp ganska vanligt. Det finns 700 000 fastigheter med temporärt boende och hälften av dem har icke fungerande avloppssystem. 22 000 fastigheter får årligen föreläggande om att göra något åt sina avlopp. – Vi säljer produkter och lösningar. Vi är en trygg partner och håller kunden i handen hela vägen, från kontakter med kommunen,


DAGENS INFRASTRUKTUR // DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV FANN VA-TEKNIK

FRED NYBERG valde entreprenörsbanan framför doktorsexamen

Avsikten var att Fred Nyberg skulle doktorera vid KTH. Så blev det inte. Han hittade tekniska lösningar på avloppsreningsproblem och uppfann ett filter som krävde entreprenörskap. Hans bolag FANN VA-teknik verkar fortfarande och bygger efter 25 år på hans landvinningar. anvisning av installatörer och kvalitetssäkring, säger Lotta Pårs. NEWS omsätter närmare 300 miljoner kronor på årsbasis och har cirka 100 anställda. FANN har funnits i 25 år och är en ledande aktör på den svenska marknaden. Huvudprodukten heter IN-DRÄN®, ett infiltrationssystem som maximerar den biologiska reningen av enskilda avlopp. Den unika konstruktionen gör att produkten kan anläggas så gott som överallt och att den endast blir en tredjedel så stor som en traditionell infiltration.

RENING I TRE STEG Avloppsvattnet renas i tre steg: I det mekaniska reningssteget (slamavskiljaren) avskiljs flytande och sjunkande partiklar från varandra. Slamavskiljaren töms i regel en gång per år. I det biologiska reningssteget, bädden, renas organiskt material, kväve och fosfor. När det finns ett krav på rening av allt fosfor används en fosforfälla efter bädden. FANN VA-teknik är en fullsortimentsleverantör och har en hel familj av olika produkter för att klara olika kommunala krav. Företaget tillverkar produkterna i egna fabriker i Sverige och Polen. Därtill erbjuds Toalettsystem Roslagen (som passar där det är svårt att få tillstånd för vanliga toaletter).

www.fann.se

– JAG BEHÖVDE ALDRIG doktorera. Det var roligare att utveckla och ta fram nya pro-

dukter. Jag har alltid varit nyfiken och tyckt att det är roligt att fundera ut lösningar på olika tekniska problem, säger Fred. ”Naturens egen reningsmetod på ett vetenskapligt sätt” är fortfarande en devis för den affärsverksamhet som pågår och som bygger på Fred Nybergs entreprenörsresa. Avloppsrening med IN-DRÄN-modulen är kompakt, enkel att arbeta med, har god funktion, sparar resurser, klarar problem, är kostnadseffektiv och kretsloppsanpassad. Materialet är termoplast, som enkelt kan återvinnas. Modulens unika konstruktion med geotextil och funktion i framkant är fortfarande grunden i de system och produkter som FANN VA-teknik utvecklar vidare sedan Fred lämnade företaget.

MÅNGA ÅR PÅ KTH Fred läste VA-teknik på KTH i Stockholm och blev civilingenjör 1974 som väg- och vattenbyggare. Efter examen arbetade han vidare på KTH med småskalig VA-teknik, forskade och undervisade. Bland annat tog han fram en testmetod för slamavskiljare som senare blev svensk standard och som utgör basen till en Europa-norm. Han var sammanlagt tio år på KTH, från 1972 till 1982. – Istället för att doktorera startade jag ett företag 1980 för att exploatera mitt filter för dricksvatten- och bassängvattenrening. Men företaget blev inte den önskade succén, så jag startade en konsultverksamhet 1984, berättar Fred som efter det blev mer framgångsrik, bland annat genom att i Sverige lansera en amerikansk uppfinning, In-Drain, som gjorde det möjligt att minska arean för spillvattenrening med infiltration. I Sverige blev namnet IN-DRÄN. I början på 1990-talet drog verksamheten i FANN VA-teknik igång. Till att börja med måste de svenska myndigheterna förstå och acceptera tekniken. Efter hand blev den en standardmetod och användningen ökade.

SITTER I HOLDINGBOLAGETS STYRELSE – Med hjälp av en fransk samarbetspartner kunde jag börja rotationsgjuta polyetentankar. Först utvecklade jag en slamavskiljare, som typgodkändes 1997. Sedan tog försäljningen fart. Fred släppte så småningom in en ny delägare i företaget och 2014 såldes det till private equity-bolaget Litorina. – Numera är jag pensionär, fast jag har en hel del kontakt med företaget och så sitter jag i styrelsen för holdingbolaget NEWS (Northern Environmental and Water Solutions), där FANN VA-teknik ingår, säger Fred Nyberg som numera gärna ägnar sin tid åt resor.

43


DAGENS INFRASTRUKTUR // LADDINFRASTRUKTUR

Nya Volkswagen ID.3 på snabbladdning via laddstation från IONITY.

VOLKSWAGEN-KONCERNEN planerar 36 000 laddpunkter för elbilar i Europa

Volkswagen-koncernen satsar på ett snabbt genombrott för e-mobilitet och fördubblar insatserna på laddinfrastruktur. I hela Europa kommer koncernen att installera totalt 36 000 laddpunkter till år 2025, inklusive 11 000 från märket Volkswagen. DE 11 000 laddpunkterna kommer att installeras på Volkswagenanläggningar och hos omkring 3 000 av Volkswagens återförsäljare i alla större städer. Med koncernbolaget Elli (Electric Life) – för laddinfrastruktur – och laddtjänsten "We Charge", går Volkswagen också in i lönsamma affärsområden för laddning.

44

Sammantaget investerar koncernen cirka 250 miljoner euro i sina europeiska anläggningar. Samtidigt uppmanar Volkswagen till skyndsamma insatser för fler laddstationer i Tyskland. – Laddinfrastruktur blir alltmer avgörande för att e-mobilitet ska få ett snabbt genombrott i Tyskland. Att ladda en elbil måste bli lika enkelt och normalt som att ladda en smart telefon. Det är >>


Nya Hess City Element 200 – Evolution inom ljus och multifunktion

tel: 08–440 85 40 info@foxbelysning.se www.foxbelysning.se


DAGENS INFRASTRUKTUR // LADDINFRASTRUKTUR

Volkswagen uppskattar att 70 procent av all laddning kommer att ske hemma eller på arbetsplatsen.

därför vi behöver betydligt fler offentliga laddstationer och enkla regler för installation av privata laddboxar. Volkswagen vill skicka ut en signal och vara involverad i utvecklingen av laddinfrastrukturen på alla nivåer, säger Thomas Ulbrich, medlem i Volkswagens ledningsgrupp med ansvar för e-mobility. Uppskattningar från Volkswagen indikerar att 70 procent av all laddning i framtiden kommer att ske hemma eller på arbetsplatsen. Koncernföretaget Elli kommer att erbjuda kompletta laddningslösningar för företag och konsumenter för att uppfylla dessa behov från och med år 2020 – från ekonomiskt överkomliga laddboxar, inklusive installation, till grön elförsörjning. På Volkswagens fabriker i hela Tyskland kommer cirka 4 000 laddpunkter att installeras för de anställda, varav många blir tillgängliga för allmänheten. Offentliga laddstationer kommer att användas för ungefär en fjärdedel av all laddning. Med Volkswagens tjänst "We Charge" kommer kunderna i framtiden att ha tillgång till mer än 100 000 laddpunkter över hela Europa – på medellång sikt ska siffran stiga till 150 000. Partnerskap med detaljhandelskedjor planeras, så att kunderna enkelt kan ladda sina bilar medan de handlar. Matkedjan Tesco i Storbritannien är först ut och fler kommer att följa. Volkswagen har också lagt grunden för laddning utefter långa motorvägssträckor. ID.-familjens modeller erbjuder längre räckvidd och är utformade för snabbladdning. ID.3 kan laddas vid en snabbladdstation med en effekt på 100-125 kilowatt beroende på vald version. Tillsammans med branschpartners kommer Volkswagen också att installera 400 snabbladdstationer med upp till 2 400 laddpunkter längs stora vägar och motorvägar i hela Europa fram till

46

Det finns potential för att e-mobilitet att bli en verklig framgångshistoria i Tyskland. Om industrin och politikerna gör en samordnad satsning kan vi snabbt övervinna utmaningarna för laddinfrastrukturen. På samma sätt kan vi bara lyckas med den tekniskt drivna strukturella omvandlingen i vår bransch om vi arbetar tillsammans. Tyskland behöver en e-mobilitetsplan. /Thomas Ulbrich, medlem i Volkswagens ledningsgrupp


DAGENS INFRASTRUKTUR // LADDINFRASTRUKTUR år 2020 under IONITY-paraplyet. Dessutom inför Volkswagen snabbladdning i storstadsområdena. De första 28 snabbladdningsstationerna som inte finns utefter motorvägsnätet ska installeras i Wolfsburg i slutet av juni. De är en del av Volkswagen AG:s gåva till staden Wolfsburg som firar 80 år. Utbyggnaden av laddningsinfrastrukturen måste emellertid öka kraftigt under de kommande månaderna. Bara i Tyskland kräver koalitionsavtalet mer än 100 000 ytterligare offentliga laddpunkter till är 2020. Endast en bråkdel av dessa har installerats. Volkswagen är övertygad om att ett starkare engagemang från politikerna krävs. Grunden för en snabb expansion av infrastrukturen måste genomföras skyndsamt, till exempel genom ändringar av hyres- och bygglagen eller utvidgning av subventioner för laddinfrastruktur på offentliga och privata parkeringsplatser. – Det finns potential för att e-mobilitet att bli en verklig framgångshistoria i Tyskland. Om industrin och politikerna gör en samordnad satsning kan vi snabbt övervinna utmaningarna för laddinfrastrukturen. På samma sätt kan vi bara lyckas med den tekniskt drivna strukturella omvandlingen i vår bransch om vi arbetar tillsammans. Tyskland behöver en e-mobilitetsplan, säger Thomas Ulbrich.

Thomas Ulbrich, medlem i Volkswagens ledningsgrupp.

Kunskap gör ditt jobb effektivare

Vi erbjuder utbildningar för att optimera din sprängning, borrkvalitet och ditt slutresultat

För mer information: www.bergutbildarna.se

47


DAGENS INFRASTRUKTUR // BULLER

135 000 göteborgare utsätts för höga ljudnivåer Varje dag utsätts 135 000 göteborgare för höga ljudnivåer vid sin bostad. På International Noise Awareness Day samlar miljöförvaltningen i Göteborgs Stad expertis för att samtala om arbetet med att skapa goda ljudmiljöer. – DE FLESTA BULLERUTSATTA göteborgarna bor vid de större

lederna, vid kollektivtrafikstråk eller i de centrala delarna av Göteborg, säger Belma Krslak på miljöförvaltningen. Den 24 april är International Noise Awareness Day – en global kampanjdag som ska öka kännedomen om hur buller påverkar människors välbefinnande och hälsa. I Göteborg, som i övriga landet, är det trafiken som bullrar

48

mest. Vägtrafiken står för den dominerande delen av bullret, följt av järnvägstrafik, flygtrafik och industri.

1 200 FRISKA LEVNADSÅR GÅR FÖRLORADE VARJE ÅR I en stad behöver man räkna med en del ljud, så kallat omgivningsbuller. Om ljuden blir för intensiva och konstanta så innebär de >> en fara för hälsan.


Miljösmart bullerskärm Obetydligt underhåll Enkel klottersanering Okänslig för fukt

AQVIS.com

info@aqvis.com

016-123 500


DAGENS INFRASTRUKTUR // BULLER

Våra beräkningar visar att kring 1 200 friska levnadsår går förlorade varje år i Göteborg på grund av buller från vägtrafik. Den samhällsekonomiska kostnaden beräknas till över en miljard kronor per år. /Belma Krslak, miljöförvaltningen, Göteborgs stad

– I vår nya bullerkartläggning med trafikdata från 2018 beräknar vi att omkring 135 000 göteborgare exponeras för trafikbuller som överskrider 55 dBAi ekvivalent ljudnivå dagligen vid sin bostad. Omkring 50 000 av dem exponeras för bullernivåer över 60 dBA i ekvivalent ljudnivå. I jämförelse med den förra bullerkartläggningen med data från 2013 så utsätts fler göteborgare för ljudnivåer över 55 dBA men färre över 60 dBA, säger Belma Krslak, miljöutredare på miljöförvaltningen i Göteborgs Stad. Buller kan påverka människan negativt med svårare att koncentrera sig, försämrad sömn och ökad stress. Detta kan leda till högt blodtryck, åderförfettning och i förlängningen många allvarliga sjukdomar, vilket kan leda till för tidig död. – Våra beräkningar visar att kring 1 200 friska levnadsår går förlorade varje år i Göteborg på grund av buller från vägtrafik. Den samhällsekonomiska kostnaden beräknas till över en miljard kronor per år, säger Belma Krslak. Barn är extra känsliga för buller. En god ljudmiljö har stor betydelse för barns utveckling och lärande. Buller riskerar att ge långsiktiga effekter för barnens kognitiva utveckling, minne och läsförmåga.

MILJÖFÖRVALTNINGEN BJÖD IN TILL SAMTAL Göteborgs Stad har sedan 2019 ett nytt åtgärdsprogram mot buller. Staden jobbar tillsammans med att förebygga omgivningsbuller vid bostäder, skolor, förskolor och parker-, natur- och rekreationsområden. Generellt är det viktigt att göra en helhetsbedömning för åtgärder som staden kan göra för att hitta den bästa lösningen för varje plats. – I första hand vill vi ta bort eller minska källan till buller, i andra hand vill vi dämpa bullret vid källan och som tredje alternativ tittar vi på åtgärder som skärmar av mottagaren från buller, säger Belma Krslak. För att uppmärksamma International Noise Awareness Day och driva på arbetet mot buller bjöd miljöförvaltningen in kollegor som arbetar med buller i staden, Trafikverket, Malmö Stad och forskare, för ett samtal om hur alla tillsammans kan arbeta för att skapa fler goda ljudmiljöer.

50


DETTA ÄR EN ANNONS

Gamla Årstabron bullerdämpas med ny metod 2015 byttes det 151 m är att en vibration ”fångas” För att konstatera om ett långa brodäcket på Gam- mellan plåtarna och däm- ingrepp med CLD skulle ge la Årstabron. pas ut av mellanlagret. önskad effekt gjordes beräkningar med Statistisk När tågtrafiken åter Egenskaperna på det däm- Energi Analys (SEA). släpptes på visade det pande materialet varierar sig att bullret från bron vid olika temperaturer. Baserat på resultaten från ökat med ca 6-7 dB jäm- Vibratec utförde fullska- den förstudien beslutade fört med innan renove- letester med 10 olika Trafikverket använda CLD ringen. CLD-konfigurationer som för att dämpa bullret från måste fungera både på vin- den gamla stålbron. Under Kravet för att åtgärda tern och sommaren, dess- 2018 monterade Vibratec detta; ett ingrepp som utom skulle dämpningen CLD-paneler (dämpmateriinte påverkar tågtrafi- vara så stor som möjligt vid al + plåt) på undersidan av ken eller brons utseende de låga frekvenser där man bro däck och balkar medan då bron är kulturmin- konstaterat ökade nivåer. tågtrafiken fortsatte. nesmärkt. Vibratec utförde en förstudie och kunde visa att ökningen i buller i första hand kommer från brostrukturen - inte från själva tåget – och att ökningen främst skett i lägre frekvenser (ca 60-200 Hz). Vibratec föreslog en teknik som kallas ”Constrained Layer Damping” – CLD – som innebär en sandwichkonstruktion med dämpmaterialet mellan två styva material (stål). Resultatet

Totalt användes 66.000 rostfria bultar och 5.000 CLD-paneler i 270 olika storlekar och former för att täcka så stor yta som möjligt. Panelerna hade samma färg som bron så att ingreppet inte påverkade brons yttre. Installationen var färdig sommaren 2018. Ljudmätningar gjordes av oberoende part för att verifiera effekten av dämpningen Eftermätningen visade att bullernivån minskat med 6 dB.

Head Office: Vibratec Akustikprodukter AB | Hantverkaregatan 7 | 76130 Norrtälje | Sweden Phone + 46 (0) 176 20 78 80 | Mail info@vibratec.se | Web www.vibratec.se


DAGENS INFRASTRUKTUR // STADSUTVECKLING

I området kring Enskede IP ska vägen smalna av och gå från fyrfilig till tvåfilig för att istället ge plats åt bland annat cirka 250 nya lägenheter Bild: Ramboll

Plats för barnen

i stadsutvecklingen

Att ta hänsyn till barnens perspektiv i samhällsplaneringen är viktigt. Många stadsutvecklingsprojekt påverkar de barn och unga som bor, går i skolan och rör sig i området. Stockholms stad har gett Ramboll i uppdrag att ta fram så kallade barnkonsekvensanalyser och se till att barnens perspektiv får betydelse vid utvecklingen av de två områdena Årstafältet och Enskede IP söder om Stockholm. – DET VANLIGA NÄR MAN gör en barnkonsekvensanalys är att

utreda barnperspektivet, vilket innebär att man utgår från teori och forskning om barnens och de ungas plats i samhället. Vi ger alltid rådet till våra kunder att även titta på barnens eget perspektiv genom att ha dialog med de barn och unga som berörs. Stockholms stad jobbar aktivt med barnkonsekvensanalyser, vilket vi är glada för, säger Charlotta Östholm, planarkitekt på Ramboll. Årstafältet är ett av Stockholms största stadsutvecklingsprojekt med cirka 6 000 nya bostäder, en 25 hektar stor park, tre grundskolor med tillhörande idrottshallar och en fotbollsplan samt förskoleplatser för cirka 2 000 barn. I projektet har barnkonsekvensanalyser gjorts tidigare och nu

kommer Ramboll att komplettera och fördjupa dessa. – Med så många barn finns mycket att ta hänsyn till – hur ska det gå med hämtningar och lämningar och trafiken vid en så stora förskolor? Hur planerar man bäst barnens utemiljö? Hur ser det ut med cykelstråk i området? Tillgänglighet och säkerhet är viktiga aspekter att ta hänsyn till. Förutom att vi är stöd inför framtagandet av en detaljplan ger vi också rekommendationer för själva byggtiden, bland annat om hur barnen och de unga kan inkluderas, säger Anthon Georgsson, trafikplanerare på Ramboll. I området kring Enskede IP ska vägen smalna av och gå från fyrfilig till tvåfilig för att istället ge plats åt cirka 250 nya lägenheter, varav cirka 100 studentlägenheter, en multisporthall och

Omni Trafikmiljö Tel. 0472-445 00 • Fax. 0472-400 29 info@omnitrafik.se • www.omnitrafik.se 52


DAGENS INFRASTRUKTUR // STADSUTVECKLING möjligheten att få till en större skolgård till Kunskapsskolan. Enligt Stockholms stads vision har området stor potential att bli en mer levande stadsmiljö och mötesplats med bättre service. – En av de viktigaste insatserna är den workshop vi genomfört tillsammans med Kunskapsskolans elevråd där även en representant Stockholms stad fanns med på plats. Stadens vision, om en mer levande stadsmiljö, uppnås bäst när de unga får vara med och komma till tals om sina upplevelser och förväntningar, menar Anthon Georgsson. I båda projekten utförs barnkonsekvensanalyserna av personer med olika kompetenser, allt för att så många synvinklar som möjligt ska beaktas. I projektgruppen finns trafikplanerare, planarkitekt, landskapsarkitekt och en managementkonsult – alla med erfarenheter av barnens perspektiv. – Vi kommer att jobba nära Stockholms stad för att se till att barnens och de ungas behov tillgodoses. En av de saker som är viktiga för oss att lyfta är aktiviteter och lek utifrån olika åldrar och genus och att dessa blir integrerade så att det finns något för alla i områdenas utemiljöer, säger Charlotta Östholm.

Bild från genomförd barnkonsekvensanalys. Bild: Ramboll

53


DAGENS INFRASTRUKTUR // JÄRNVÄG Bilder: White Arkitekter

Tekniska installationer i projekt Korsvägen

Eitechs nya uppdrag avser ansvar för samtliga tekniska installationer i projekt E05 Station Korsvägen, som omfattar cirka 3,2 kilometer järnväg där merparten går i tunnel samt en ny underjordisk station i centrala Göteborg. Kontraktspart är konsortiet NCC Sverige AB och Wayss & Freytag Ingeniurbau AG. Ordervärdet uppgår till cirka 520 miljoner svenska kronor. FÖR EITECHS DEL är omfattningen i etapp E05 Station Korsvägen i stort sätt identiskt med det ansvar företaget redan har i etapp E02 Station Centralen som erhölls i augusti 2018. Entreprenaden omfattar komplett ansvar för utförande av samtliga tekniska installationer samt tillfälliga installationer för byggkraft och belysning i den nya stationen. – Det känns inspirerande att vi med vår specialistkompetens och långa erfarenhet inom samverkansprojekt nu får förtroendet att tillsammans med konsortiet NCC-WF WLC och Trafikverket utföra ännu en etapp av Västlänken. Vår förmåga att ta oss an och hantera projekthelhet, optimera och samordna all installationsteknik är unikt på marknaden, förklarar Pär Janemyr, enhetschef Stora projekt Eitech. Eitech har närmare 20 års erfarenhet av samverkan och utförande av stora komplexa installationsprojekt. Flertalet av projekten har dessutom genomförts tillsammans med såväl NCC som med Trafikverket. Några exempel är projekt Dubbelspår Strängnäs-Härad samt pågående projekt H-Huset för Universitetssjukhuset i Örebro, Tågdepå Kärråkra, Region Skåne och fyra spår Lund/Arlöv. – Vi gläds åt att vårt långsiktiga och strategiska arbete de senaste åren bär frukt och att vår kompetens är fortsatt starkt efterfrågad av både kunder, leverantörer och partners. Tack vare våra lokala och globala varumärkens bredd och erfarenhet står vi väl rustade inför de framtida utmaningarna på den svenska marknaden, säger Åke Thimfors, vd, VINCI Energies Nordic. Deletapp Korsvägen är cirka 3,2 kilometer lång och sträcker sig från Landala, via Korsvägen och Örgryte/Jakobsdal för att sedan ansluta i Almedal till befintliga spår. Tunneldelarna i berg består av en spårtunnel och en parallell service- och räddningstunnel. Vid Korsvägen byggs en ny underjordisk station med tre uppgångar.

54


Transporter är samhällets blodomlopp! Vår transportinfrastruktur utvecklas för att bli säkrare, effektivare och miljövänligare. Detta kräver kraft, kunskap och kompetens. De egenskaperna har människorna, fordonen, tekniken och systemen som samlas på branschens nya mässa Elmia Nordic Transport Infrastructure.

8-10 oktober 2019 Parallellt arrangeras Elmia Nordic Rail en mässa om järnvägsteknik och spårburna transporter och Elmia Nordic Future Transport Summit, ett forum på strategisk nivå om transport, infrastruktur och samhällsbyggande.

elmia.se/nordictransportinfrastructure


DUBBELVINST

när järnvägen i Boråsområdet ska rustas upp Ett omfattande arbete att rusta upp och modernisera järnvägen i Boråsområdet har påbörjats av Trafikverket i syfte att möjliggöra framtida kapacitetsökningar och för att skapa en mer tillförlitlig och robust järnväg. Sweco har på kort tid vunnit två nya uppdrag i området till ett värde av totalt 66 miljoner kronor. UNDER HÖSTEN 2022 kommer tågtrafiken i Västsverige påverkas av planerade avstängningar kopplat till projekten Västlänken och Olskroken. Upprustningen och moderniseringen av järnvägen i Boråsområdet är nödvändig och måste färdigställas innan hösten 2022 då tågtrafiken kommer ledas om via Borås. Trafikverket ska på utvalda delar byta ut spår, kontaktledningar och signalställverk samt införa fjärrstyrning. Sweco har fått uppdragen att fram bygghandling inför spårbytet mellan Herrljunga-Borås samt ta fram förfrågningsunderlag för totalentreprenad inför spår- och kontaktledningsbytet på sträckan Borås-Varberg. – De två projekten är viktiga pusselbitar för framtida järnvägstransporter i Västsverige. Vi står inför en spännande utmaning då uppdragen har en tight tidplan och det handlar om en lång järnvägssträcka på totalt 125 km. Det är glädjande att få förtroendet att utveckla ett transportsystem som banar väg för effektiv och miljövänlig tågtrafik, säger Jan Thulin, vd för Swecos järnvägsverksamhet. Sweco har bred erfarenhet av järnvägsteknik och i uppdraget ingår en rad olika kompetenser inom bana, signal, el och tele samt väg, bro, geoteknik, mätning, avvattning, miljö, trafikfrågor samt kalkyl, produktions- och masshanteringsfrågor. Swecos uppdrag kommer pågå fram till oktober 2019 för att vara helt klart för trafikering 2022.


Veidekke Grundläggning NIBUBORR AB

TILLSAMMANS BYGGER VI FRAMTIDEN Kontakt: thomas.torefeldt@veidekke.se www.veidekke.se/grundlaggning

    

Station Korsvägen, Västlänken Station Centralen, Västlänken Underhållsdepå Kärråkra Dubbelspår Strängnäs-Härad Fyra spår Lund-Arlöv

är några goda exempel på betydande infrastrukturprojekt där Eitech bidrar med både hjärna och hjärta. Tillsammans.

www.eitech.se 57


DAGENS INFRASTRUKTUR // TRAFIKSYSTEM

UBER MOVEMENT

sätter en siffra på stockholmarnas resmönster Mobilitetsverktyg – så beskriver Uber med ett ord sin nyetablerade webbplats Uber Movement. Nu öppen med ny statistik över stockholmarnas lokala och regionala resvanor. AV THOMAS ANDERSSON

– DET HÄR VERKTYGET ÄR baserat på anonymiserad och aggre-

gerad data från Uber om resorna här i Stockholm. Att använda för stadsplanering och trafikplanering. Det sade Ubers Nordenchef Joel Järvinen till Svensk Byggtidning i samband med en lansering av mobilitetsföretagets nya produkt Uber Movement. Den samlade rörelsestatistiken om restider hos Uber Movement grundar sig på insamlad data i Stockholms län från och med januari 2016. Siffermaterialet utgår från samma format för kartor och indelning i basområden, stadsdelar och kvarter som redan används av Stockholms stadsplanerare och Storstockholms Lokaltrafik, SL. Informationen finns nu på en för allmänheten öppen websida utan inloggning.

58

Vad är nyttan för Stockholms stad? – Staden får ny information om sina ansvarsfrågor inom trafik och transport. Det här är uppdaterad data som kanske även täcker områden där det idag inte finns någon information alls, svarar Nordenchefen Joel Järvinen. På pressmötet kunde Ubers företrädare, exempelvis i siffror, precisera de kraftiga förseningar i stockholmstrafiken som orsakades av det oväntat kraftiga snöfallet senhösten 2016.

STOCKHOLM ÅTTA Mobilitetsverktyget Uber Movement finns idag i 34 städer runt om i världen. Efter bland annat Paris, London och Amsterdam blir nu Stockholm den åttonde staden i Europa med rörelsedata på den öppna webbplatsen movement.uber.com.


Vi är inte störst men vi har fullt fokus på att bli större. Hur väljer man leverantör när det är dags att investera i en ny entreprenadmaskin? Allt fler operatörer upptäcker och gillar EMS affärsmodell som säger: Det ska vara kundenkelt. Takeuchi TB153FR är marknadens enda kompaktbyggda grävare.

Jämfört med branschens drakar är vi små (även om vi säljer näst flest maskiner), men vi är störst när det gäller det viktiga: våra kunders lönsamhet genom våra maskiner/tjänster. Det här kan alla förstå och uppskatta. Därför växer vi i dag.

tulipanaros.se

EMS huvudregioner är sedan gammalt Mälardalen och Göteborg. Förra året etablerade vi oss i Sundsvall och snart har vi även passerat gränsen till grannlandet Norge.

Tillsammans bygger vi framtiden

ems.se


INFRAMARKNAD

MASKINER TILLBEHÖR ENTREPRENAD

Känn dig nöjd - du också!

www.randex.se | +46 070-321 58 73 | ole@randex.se

PRISVÄRDA kvalitetsvagnar med Hardox®plåt Western DVL Western DVE Upp till

13 tons

Lasta och lossa enkelt med

FÄLLBAR SIDA. Dumpervagnarna från Western nu med ny teknik fällbar sida! • Hydrauliskt manövrerad • Enkelt och smidigt att öppna och stänga

lastkapacitet

Läs mer på etebra.nu

Tel. 036-336 69 90 info@etebra.nu

60


Vill du annonsera här? Kontakta Christer Nilsson, 070-746 21 22, christer.nilsson@storkom.se

Proffsen planerar långsiktigt ochanvänder använder Proffsen Proffsen Proffsen Proffsenplanerar planerar planerarlångsiktigt långsiktigt långsiktigtoch och och använder använder Proffsen Proffsenplanerar planerar planerarlångsiktigt långsiktigt långsiktigtoch och ochanvänder använder använder rejäla redskap från Redskaparna! rejäla rejäla redskap från Redskaparna! rejäla rejäla rejälaredskap redskap redskapfrån från frånRedskaparna! Redskaparna! Redskaparna! rejälaredskap redskapfrån frånRedskaparna! Redskaparna!

Mek SandspridarskopaSS Hydr Sandspridarskopa Sandspridarskopa Sandspridarskopa Sandspridarskopa SS SS SSSandspridarskopa Sandspridarskopa Sandspridarskopa Sandspridarskopa SS SS SSSandspridarskopa Sandspridarskopa Sandspridarskopa SS SS Breddningsvinge Breddningsvinge Breddningsvinge Sandspridarskopa Sandspridarskopa SS SS SS 4004600 L Frontmonterad vinge för 1000-4600 L1.000-3.900 2,1, 2,1, mek, mek, mek, frfr1.000-3.900 fr1.000-3.900 litlitlit 2,1, 2,1, mek, mek, mek, frfr1.000-3.900 fr1.000-3.900 1.000-3.900 litlitlit2,1, Frontmonterad Frontmonterad Frontmonterad vinge vinge för för för 2,1, 2,1, 2,1, 2,1, hydr, hydr, hydr, frfr400-3.900 fr400-3.900 400-3.900 litlitlit Frontmonterad Frontmonterad Frontmonterad vinge vinge vinge för för för 2,1, 2,1, 2,1, hydr, hydr, hydr, frfr400-3.900 fr400-3.900 400-3.900 litlitlit vallskärning vallskärning vallskärning vallskärning ooosnödikning osnödikning snödikning snödikning vallskärning vallskärning vallskärning o osnödikning osnödikning snödikning

Breddningsvinge Breddningsvinge Breddningsvinge Breddningsvinge

k

Pallgafflar Pallgafflar Pallgafflar för för för större större större o ooo Flisrakor Flisrakor Flisrakor finns finns finns med med med rakt rakt rakt Planeringsskopor Planeringsskopor Planeringsskopor Pallgafflar Pallgafflar Pallgafflar för för för större större större o oo Flisrakor Flisrakor Flisrakor finns finns finns med med med rakt rakt raktPlaneringsskopor Planeringsskopor Planeringsskopor Pallgafflar för större Flisrakor finns med rakt Planeringsskopor Med Med lång lång lång botten botten botten o olåg olåg låg rygg rygg rygg mindre Med Med Med lång lång lång botten botten botten o olåg olåg låg rygg rygg rygg mindre mindre mindre maskiner, maskiner, maskiner, eller eller eller välvt välvt välvt blad blad blad o omed omed med Med mindre mindre maskiner, maskiner, maskiner, eller eller eller välvt välvt välvt blad blad blad o omed omed med Med lång botten o låg rygg mindre maskiner, eller välvt blad o med för för fina fina fina planeringsjobb planeringsjobb planeringsjobb för för fina fina fina planeringsjobb planeringsjobb planeringsjobb frfr1,6-25 fr1,6-25 1,6-25 ton ton ton olika olika olika längder längder längder påpåpå bommen bommen bommenför frfr1,6-25 fr1,6-25 1,6-25 ton ton ton olika olika olika längder längder längder påpå på bommen bommen bommenför fr 1,6-25 ton

olika längder på bommen för fina planeringsjobb

3 33 Flisskopor Flisskopor Flisskopor frfr3-16 fr3-16 3-16 mm m Gripskopa Gripskopa Gripskopa för för för t ex t texex risrisris o oo Vikplogar Vikplogar Vikplogar Isrivare rivningsvirke rivningsvirkeför t ex ris oFrån Flisskopor fr 3-16 m3 rivningsvirke Gripskopa Från Från 2,4 2,4 2,4 - -4,0 -4,0 4,0 mmm Vikplogar

R R

rivningsvirke Från 3,0 – 3,7 m

Från 2,4 - 4,0 m

Redskaparna Redskaparna Redskaparna

Redskaparna

Sockenvägen Sockenvägen Sockenvägen 31, 31, 31, 826 826 826 61 61 61 Söderala Söderala Söderala

Sockenvägen 31, 826 61 Söderala Tel Tel Tel0270-28 0270-28 0270-28 73 73 73 50 50 50 Bengt Bengt Bengt Jansson Jansson Jansson 070-516 070-516 070-516 38 38 38 33 33 33 Tel 0270-28 73 50

Redskap Redskap Redskap för för för entreprenadmaskiner: entreprenadmaskiner: entreprenadmaskiner: www.redskaparna.se www.redskaparna.se www.redskaparna.se Bengt Jansson 070-516 38 33

Redskap för entreprenadmaskiner: www.redskaparna.se

JOYSTICK OCH VINKELGIVARE

Vill du att dina medarbetare Redskaparna Redskaparna Redskaparna ska ha ett säkert Tel Tel Tel0270-28 0270-28 0270-2873 73 7350 50 50 2019?

3 33 Flisskopor Flisskopor Flisskopor frfr3-16 fr3-16 3-16 mm m Gripskopa Gripskopa Gripskopa för för för t ex t tex ex risris ris o oo Vikplogar Vikplogar Vikplogar

R R

rivningsvirke rivningsvirke rivningsvirke

Från Från Från 2,4 2,4 2,4 - -4,0 -4,0 4,0 mmm

Sockenvägen Sockenvägen Sockenvägen31, 31, 31,826 826 82661 61 61Söderala Söderala Söderala Bengt Bengt BengtJansson Jansson Jansson070-516 070-516 070-51638 38 3833 33 33

Redskap Redskap Redskapför för förentreprenadmaskiner: entreprenadmaskiner: entreprenadmaskiner:www.redskaparna.se www.redskaparna.se www.redskaparna.se

Nu kan du boka Trafikverkets nya stegutbildningar hos oss. Ramudden erbjuder Trafikverkets kurser på alla nivåer/steg, från vägarbetare (grund) till ansvarig för att styra och leda entreprenaden (nivå 4/steg 3). Besök www.ramudden.se för att läsa mer och anmäla dig till önskad utbildning

849 ger dig proportionell kontroll med en hand via joystick, och har trådlös laddning. 833 är en kraftfull

JÖRGENSEN

handsändare med tilt-sensor och programmerbara lysdioder.

www.jorgensen-elektronik.se

info@ramudden.se Tel. 026-66 89 80 61


INFRAMARKNAD

MASKINER TILLBEHÖR ENTREPRENAD

Maskintrailer Stående från 200 till 300 liter

300, 400, 650 liter

”Bymack”

Dunkställ

2 fack ADR-Tankar från 200 till 3000 liter

Tankar för alla behov

Depåtank

Tank för skåpbilar!

Lågbyggda från 200 till 300 liter

Karlstadsvägen 15 • 682 33 FILIPSTAD Tel: 0590-152 90 • info@wikers.se

www.wikers.se

Skördarmattor

Lillevrå Såg AB www.lillevra.se

Helsjövägen 264 439 64 Frillesås

Tel 0340-65 22 00 Fax 0340-65 23 91

Pannlampor & Hjälmlampor för proffs ”Bäst-i

test”

info@mila.se | www.mila.se 62

Mila

Mila Design & Tillverkning AB


Vill du annonsera här? Kontakta Christer Nilsson, 070-746 21 22, christer.nilsson@storkom.se

Hidromek presenterar årets nyheter!

060-402 50, www.hidromek.se

Beg. Reservdelar Demontering av traktorer och Beg.entreprenadmaskiner. Reservdelar Demontering traktorer Vi har även ettavstort lager ochnya entreprenadmaskiner. av delar. Vi har även ett stort lager av Besök nya delar. vår hemsida. Responsiv och sökbar! Besök vår hemsida. Responsiv och sökbar!

Nu demonteras Huddig 1060 Nu demonteras Köpes Huddig Vi köper 1060 och hämtar Köpes maskiner för demontering. Vi köper och hämtar maskiner för demontering.

Maskintransporter Vi transporterar allt från maskiner till husmoduler Maskintransporter över hela Sverige. Vi transporterar allt från maskiner till husmoduler Mats 070-223 55 49 över hela Sverige.55 49 Gustav 070-636 Mats 070-223 55 49 Gustav 070-636 55 49

TK:s Begagnade Traktordelar AB • Vårdsberg, 585 92 Linköping Tel 013-35 73 00 • info@tktraktordelar.se • www.tktraktordelar.se TK:s Begagnade Traktordelar AB • Vårdsberg, 585 92 Linköping Tel 013-35 73 00 • info@tktraktordelar.se • www.tktraktordelar.se Namnlöst-2 1

2018-12-18 10:11

63


DAGENS INFRASTRUKTUR // VI BYGGER INFRA-SVERIGE

VI BYGGER INFRA-SVERIGE INGENJÖRER SVENSKA TEKNIKINGENJÖRER STING AB www.sting.nu

Vi bedriver ingenjörsverksamhet med kontor i Trollhättan, Göteborg och Linköping. Sting grundades 2007 och firar 10-års jubileum i år, under dessa år har vi växt ganska kontinuerligt med 3 till 4 medarbetare per år. Sting har uppdrag över hela Sverige samt jobbar på att komma utomlands med vår specialistkompetens och erfarenhet på öppningsbara broar, tunnlar och vattenmekanik. Stings affärsidé är att leverera attraktiva tekniska konstruktionslösningar inom avancerad infrastruktur.

Vi utför vibrationsfri rörspräckning, styrd borrning och rörtryckning. Med flera tusen borrade och spräckta metrar så vet vi vad rörspräckning handlar om. Våra metoder har störst efterfrågan i tätorterna med stora svårigheter och höga kostnader att schakta. Vi är därför etablerade i Stockholms-regionen och den fjärde storstadsregionen Linköpingsområdet. Därigenom har vi nära till Stockholm, Linköping, Norrköping.

Vi är stolt leverantör av plattformsutrustning till Saltsjöbanan. UTEMÖBLER Tack SL! TEAM TEJBRANT www.teamtejbrant.se

Välkommen att se hela vårt utbud på Team Tejbrant är ett ledande internationellt företag www.teamtejbrant.se. Kontakta oss på 08-505 00 för produkter med framstående form 230 och funktion ossdet påoffentliga info@teamtejbrant.se BCT SCHAKTFRI TEKNIK AB alternativt maila för rummet.

LEDNINGAR

www.bctab.se

Vi är ett entreprenadföretag specialiserat på nyläggning av ledningar och utbyte av befintliga ledningar med schaktfria metoder.

64

Möjligheternas utemöbler

BRO- OCH VÄGRÄCKEN SAFEROAD BIRSTA AB www.saferoadbirsta.se

Söker ni produkter, montage, ritningar eller tekniskt stöd kring bro-och vägräcken? Vänd er till Saferoad Birsta AB, tel: 060-52 72 00 eller order.birsta@saferoad.se för mer information.

DAMMBINDNING WIBAX www.wibax.com

Wibax är en av Sveriges största leverantörer av produkter för dammbindning på vägar och andra utom- och inomhusmiljöer där damning är ett problem. Med över 30 års erfarenhet inom området erbjuder


DAGENS INFRASTRUKTUR // VI BYGGER INFRA-SVERIGE vi rådgivning och anpassade produkter. Wibax erbjuder främst magnesiumklorid, ett oklassat natursalt som tillsammans med vår effektiva och flexibla logistik ger den bästa lösningen för dammbindning ur miljömässig, teknisk och ekonomisk synpunkt. Dessutom erbjuder vi produkterna Kalciumklorid, Lignin och Polymerer. Kontakta oss gärna så hjälper vi dig att hitta den bästa lösningen!

SKYDD & STÄNGSEL SKANDINAVISKA OMRÅDESSKYDD www.stangselbutiken.se

Vi är ett av Sveriges större företag inom områdesskydd, och vi levererar material och montage för stora och små projekt i hela Sverige. Dessutom erbjuder vi våra kunder ett stort utbud av produkter med hög kvalitet genom Stängselbutiken. Vår affärsidé är att vara en rikstäckande leverantör av produkter med hög kvalitet och samtidigt erbjuda kompetent och effektiv montagehjälp.

spårväg- samt reservkraftsbranschen. Vårt breda produktutbud garanterar effektiv vibrationsisolering av allt från små motorer, gasturbiner, broar och järnvägar till hela byggnader. Vi erbjuder våra kunder kompletta lösningar och installationer.

Skandinaviska

områdesskydd FÖRPACKNINGAR BILLERUD KORSNÄS AB 08-553 335 00, www.billerudkorsnas.se

Som en ledande leverantör av förnyelsebara material och smarta lösningar till förpackningar är det vårt sätt att utmana oss själva, våra kunder och alla sorters förpackningar för att främja en hållbar framtid. Sammanslagningen av företagen Billerud och Korsnäs år 2012 gör att vi idag tillsammans kan bygga vidare på mer än 150 år av samlad verksamhet och stolta traditioner inom skogsbruk och pappersindustri. Genom vår expertis, som omfattar allt från råvaror till konsumentinsikter och miljöhänsyn, kan vi frigöra potentialen inom papper och förpackningslösningar.

Vi är en totalentreprenör inom bullerskydd www.bullerskydd.com 08-500 11 530

TEJP STOKVIS TAPES 011-28 04 30, www.stokvistapes.se

Som oberoende tejpleverantör erbjuder vi de bästa och mest effektiva tejplösningarna.Vi har möjlighet att vara Din helhetsleverantör på tejp. Med vår maskinpark levererar vi rätt tejp i rätt dimension och form. Med tester i vårt eget laboratorium erbjuder vi dig en tillförlitlig tejplösning anpassad efter din applikation och produkt. Med fler än tjugofem Stokvis Tapes-enheter över hela världen är du garanterad lokal support, service och kvalitet. Vår segmentsinriktade säljkår har bred kunskap om just din bransch vilket ger oss möjlighet att rekommendera rätt produkt och rätt tejplösning oavsett applikation.

HJÄLM- & ARBETSLAMPOR MILA DESIGN & TILLVERKNING 08-711 81 11, www.mila.se

Milas hjälmlampor är utvecklade och producerade i Sverige med hjälp av ledande ljusexperter och fackfolk inom byggbranschen, enduroåkare , fiske, jakt, orientering, räddningstjänst, äventyrare med flera.

MASKINER

SPRÄNGNING BERGSPRÄNGNINGS ENTREPRENÖRERNAS FÖRENING www.bef.nu BEF – Bergsprängnings Entreprenörernas Förening, är en branschorganisation för bergsprängare. Vi har idag cirka 100 medlemsföretag och 40 aktivt stödjande partners. Våra medlemsföretag utför 85 procent av ovanjordsprängningarna i Sverige. Vi arbetar aktivt med att försöka förbättra bergsprängningsentreprenörernas villkor. Vi finns till för att främja våra medlemmars ekonomiska intressen och stödja dem i såväl dagliga frågor som långsiktiga utvecklingsprojekt.

AKUSTIKPRODUKTER VIBRATEC AKUSTIKPRODUKTER 0176-20 78 80, www.vibratec.se

Vibratec Akustikprodukter är en av Skandinaviens främsta leverantörer av buller- och vibrationslösningar. Vibratecs ambition är att vara det självklara valet för kunder som behöver lösa problem med buller, vibration och chock. Vibratec tillverkar och lagerför många produkter som dämpar och isolerar vibration, chock och buller i många olika tillämpningar. • Fästen och isolatorer för alla typer av maskiner, rör och känslig utrustning. • Ljuddämpare, katalytiska avgasrenare och sotfilter för dieselavgaser. • Ljudisolerande material för byggsektorn, till exempel biografsalonger, lokaler och byggnader. • Lösningar för isolering av järnvägar. Vibratec Akustikprodukter är verksamma inom offshore, varvs- och försvarsindustrin, bygg-, järn- och

GENERALAGENT FÖR MANITOU I SVERIGE Hitta återförsäljare på

www.scantruck.se Scantruck är generalagent för Manitou, GMG och PB Platforms i Sverige

65


DAGENS INFRASTRUKTUR // JÄRNVÄG

– Belysningen ska gestalta eldsblommornas olika skeenden, från den tändande gnistan över de rasande flammorna till den falnande glöden, säger konstnärerna Guangjuan Zhang och Jan Stenberg.

Eldsblommor ska smycka järnvägsviadukten i Härnösand Det blir konstnärsduon Guangjuan Zhang och Jan Stenberg som får göra den konstnärliga utsmyckningen av den nya järnvägsbron i Härnösand. Tre stora eldsblommor ska lysa i mörkret på vägbankarna vid sidan om bron. Sommaren 2020ska verket vara på plats. GUANGJUAN ZHANG och Jan Stenberg bor och verkar i Stockholm. Båda har jobbat mycket med offentliga utsmyckningar tidigare och säger så här om uppdraget i Härnösand: – Belysningen ska gestalta eldsblommornas olika skeenden, från den tändande gnistan över de rasande flammorna till den falnande glöden. Våra eldsblommor begränsar sig inte bara till de lägre temperaturernas varma färger utan letar sig även uppåt i temperaturerna i grönt och blått. Eldsblommorna ska placeras på stolpar i rostfritt stål och kunna ses från många olika platser och därigenom fungera som landmärke. – Härnösand har varit nära utplåning på grund av brand, men man har valt att genom tekniska innovationer säkra stadens fortlevnad, till exempel den tidiga implementeringen av elektrisk gatubelysning. Det som bestått är att det hos människorna finns en glöd, en låga som brinner för att bruka platsen. Det är den lågan vi vill skildra med eldsblommorna, säger konstnärerna. Härnösands kommun använder den så kallade enprocents-

66

regeln där en procent av den totala budgeten för större byggen ska gå till konstnärlig gestaltning. Tidigare under våren bjöds konstnärer in att anmäla sitt intresse för uppdraget att utsmycka järnvägsviadukten. Fler än 50 konstnärer anmälde sitt intresse och av dem valdes tre ut som fick skissa vidare. Slutligen utsågs Guangjuan Zhangs och Jan Stenbergs bidrag som vinnare med motiveringen: ”Det vinnande förslaget har på ett spännande och innovativt sätt tolkat det angivna uppdraget. Konstnärerna har tagit sig an en utmanade plats och lyckats placera in sina verk där så att de både kommer att bli en naturlig del av platsen men ändå synas tydligt”. – Vi fick många fantastiskt fina anbud och det ska bli jättespännande att se eldsblommorna på plats, säger kommunens konstintendent Linda Nordlander Frisk, som ingick i urvalskommittén tillsammans med konstnären Lisa W Carlsson och stadsarkitekten Thomas Karlström. De övriga två konstnärer som fick skissuppdrag var Eva Marklund och Chun Lee Wang Gurt.


Mobil tidredovisning

Mobil • Next är tidredovisning helt webbaserad • Ökar effektiviteten dramatiskt Minskar pappersarbetet med • •Next är helt webbaserad minst 75% • Ökar effektiviteten dramatiskt Snabbare fakturering och • •Minskar pappersarbetet med bättre marginaler minst 75%

• Snabbare fakturering och bättre marginaler

Mobil tidredovisning

Nordiska Entreprenadsystem AB St Larsgatan 32 B, 582 24 Linköping Nordiska Entreprenadsystem AB Kontakt: Oskar Hjertstedt, oskar.hjertstedt@nordsys.se, 0708-126675 www.nordsys.se St Larsgatan 32 B, 582 24 Linköping

• Next är helt webbaserad Kontakt: Oskar Hjertstedt


POSTTIDNING B STORDÅHD KOMMUNIKATION AB BOX 451 30, 104 30 STOCKHOLM

Vi är det lilla företaget med de stora resurserna och 20 års erfarenhet. Vi levererar helhet och kompletta system inom: BORRNING GRUNDLÄGGNING KÄRNBORRNING MILJÖBORRNING FILTERBRUNNAR FJÄRRMÄTNING, LOGGNING OCH ÖVERVAKNING FILMNING AV BORRHÅL

Vår egen utrustning för: FJÄRRMÄTNING, LOGGNING OCH ÖVERVAKNING

Kontaktuppgifter: 08-4497112 www.alverdens.se