Page 1

UTBYGGNAD & UNDERHÅLL #2 • 2019

ARTIFICIELL INTELLIGENS

– här för att stanna

SCHAKTFRITT

i första hand

DET SVENSKA ELNÄTET MARIEHOLMSTUNNELN 2021 ska biltrafiken släppas på

måste byggas ut för att kunna möta framtidens krav

LEDNINGSÄGARE kan spara miljoner BREDBANDSLYFTET vägleder i bredbandsutbyggnaden Stora utmaningar för GEOTEKNIKEN

Förbifart Stockholm

– unik i sitt slag


Fortsätt du som vanligt:

så ser vi till att din fyrkantspress blir såld. Medan du jobbar på, ser vi till att auktionera ut de lantbruksmaskiner och redskap du vill bli av med. Din lokala auktionsmäklare kommer till ditt företag och tar hand om hela er försäljning. Det brukar dessutom gå fort, för bra prylar är hett eftertraktade av våra dryga miljonen besökare varje månad. Och skulle du behöva något nytt, vet du var du ska leta.

 klaravik.se


www.smartdok.se


DAGENS INFRASTRUKTUR // LEDARE

Är du grävallvarlig? Skriv på för att minska grävskador, hundratals branschkollegor har redan gjort det. Se vilka de är på grävallvar.se

ÖKAD DIGITALISERINGSTAKT kräver stor kompetens

Sverige ligger långt framme inom digitalisering och vår förmåga att ta tillvara på den digitala transformationen har historiskt varit en stor fördel. Ska vi fortsätta att vara konkurrenskraftiga finns en hel del områden att ta tag i. Artificiell Intelligens, additiv tillverkning och virtuell verklighet. Dessa nya teknologier ändrar förutsättningar och villkor för industrins tillverkning och affärsmodeller. Allt blir mer integrerat, uppkopplat och digitalt. Det finns många initiativ där ute för att stärka industrins konkurrenskraft. Vi själva kommer att bevaka detta allt mer fortsättningsvis och i detta nummer lyfter vi bland annat årets upplaga av SAS Forum som handlade mycket om artificiell intelligens. Flera av presentationerna och programpunkterna i övrigt berörde AI, dess användning idag och möjligheter för framtiden. AI bidrar till helt nya affärsmöjligheter, men kan också hjälpa till att lösa flera miljöproblem. Volvos nyare lastbilar är försedda med utrustning för att skicka driftdata till ett servicecenter, där data utvärderas med hjälp av bland annat AI. Tack vare denna fjärrdiagnostik kan bilarna skickas på service/reparation innan felen riskerar att orsaka långa driftavbrott. I detta nummer av Dagens Infrastruktur tittar vi närmare på bland annat detta: * Förbifart Stockholm – unik i sitt slag. Den nya förbifarten som är inne i ett intensivt byggskede kommer när den står klar till 2026 att binda ihop de norra och södra länsdelarna och avlasta Essingeleden samt innerstan. Den nya vägen skapar möjligheter för fortsatt utveckling i en starkt växande region. * Nya anläggningar med rätt kapacitet. I ett Vinnovaprojekt kommer Ramboll, tillsammans med andra aktörer, att undersöka hur öppna data i digitala tvillingar för vattenreningsverk kan bidra till nya produkter och tjänster för effektiv och hållbar vattenrening. Projektet leds av IVL Svenska Miljöinstitutet.

www.grävallvar.se 4

* Marieholmstunneln ligger tryggt nerbäddad i botten på Göta älv i Göteborg. Det är nu möjligt för de som arbetar i tunneln att gå torrskodda genom den. Under våren sker avslutande gjutning av ballastbetong som underlag för kommande vägbana. I höst påbörjas installationsarbeten och i början av 2021 ska biltrafiken kunna släppas på. Trevlig läsning!

Jan Åström


DAGENS INFRASTRUKTUR // INNEHÅLL

Innehåll

#2 • 2019 UTGIVARE

Stordåhd Kommunikation AB Box 451 30, 104 30 Stockholm Telefon: 08-5010 8710 Fax: 08-5010 8719

CHEFREDAKTÖR OCH ANSVARIG UTGIVARE Jan Åström jan.astrom@storkom.se

ART DIRECTOR

Anneli Markström anneli.markstrom@storkom.se

SKRIBENTER

Gösta Sjöström, Kjell-Arne Larsson, Ofelia Vasquez Graah-Hagelbäck, Annika Wihlborg

MARKNAD

Christer Nilsson christer.nilsson@storkom.se Carina Dagfinn carina.dagfinn@storkom.se

PRENUMERATION

Benjamin Jonsson benjamin.jonsson@storkom.se

4 5 6

LEDARE INNEHÅLL NYHETER

VÄG 14 Veidekke bygger om Lundbyleden i Göteborg DIGITALISERING 16 Artificiell intelligens – här för att stanna 20 Kortare driftavbrott tack vare fjärrdiagnos av Volvos lastbilar 24 Framgångsrikt arbete med kundanalys hos flygbolaget SAS KOLLEKTIVTRAFIK 28 WSP sticker ut hakan – så framtidssäkrar vi världen LADDINFRASTRUKTUR 30 DEFA – inte bara laddstolpar – även utbildning MILJÖ 32 Så kan kontrollen i miljözoner bli bättre KOLLEKTIVTRAFIK 34 Ett nordiskt initiativ för smartare transporter i våra städer

TRYCK

Exakta tryck

VINDKRAFT 36 Stora satsningar på vindkraft i Sverige

OMSLAGSBILD

Förbifart Stockholm, tunnelbygge Skärholmen. Bild: Mikael Ullén

BESÖK OSS ÄVEN PÅ:

www.dagensinfrastruktur.se facebook @dagensinfrastruktur

UTBYGGNAD & UNDERHÅLL #2 • 2019

DAGENS INFRASTUKTUR #2 • 2019

ARTIFICIELL INTELLIGENS

– här för att stanna

SCHAKTFRITT

i första hand

DET SVENSKA ELNÄTET MARIEHOLMSTUNNELN 2021 ska biltrafiken släppas på

måste byggas ut för att kunna möta framtidens krav

LEDNINGSÄGARE kan spara miljoner BREDBANDSLYFTET vägleder i bredbandsutbyggnaden Stora utmaningar för GEOTEKNIKEN

Förbifart

TRAFIKSYSTEM 40 Förbifart Stockholm – unik i sitt slag SÄKERHET 59 Teknikintresse och machokultur hämmar elsäkerheten på bygget BREDBAND 62 Bredbandslyftet vägleder kommun ledningen i bredbandsutbyggnaden 63 Det uppkopplade samhället kräver nya lösningar 64 Det svenska elnätet måste byggas ut för att kunna möta framtidens krav 66 Dataöverföringstekniken LoRa möjlig- gör dataöverföring över långa sträckor 67 Studio 27 involverar slutkunden i fiber- hanteringen

VA 68 Ny rapport om spridning av mikroplaster från lekplatser och idrottsanläggningar 70 Digitaliseringens roll för svenska vattenverk 72 Dagvattenpark med gångstråk ut i Mariebergsviken del av kommunens vision för Viken 75 Kompetensbrist hotar utvecklingen inom vatten- och avloppsförsörjning ÅTERVINNING 76 Mycket att vinna på att återvinna plaströr PROJEKTLEDNING 77 Ny boktitel – unik i sitt slag SCHAKTFRITT 80 Schaktfri ledningsbyggnad har sparat miljarder men branschen har mycket att lära 82 NoDig-konferens lyfter schaktningsfria arbetsmetoder 83 Railcare Lining renoverar trummor till låg kostnad och utan trafik- störningar GRUNDLÄGGNING 84 Marieholmstunneln ligger tryggt nerbäddad i leran 86 Bygget av Ostlänken är redan igång och står inför geotekniska utmaningar 90 Stora utmaningar för geotekniken lyftes vid Grundläggningsdagen FOSSILFRITT 91 Vattenfall och Boliden i samarbete för en fossilfri framtid 92 INFRAMARKNAD 96 VI BYGGER INFRA-SVERIGE KLIMATSMART 98 Holmen väljer Green Cargos klimatsmarta tåg

Stockholm – unik i sitt slag 5


DAGENS INFRASTRUKTUR // NYHETER

INFRANYTT

Erik Bengtsson, vd, Ramirent AB.

”TRANSPORTMÅLET GÅR FORTFARANDE ATT NÅ” Enligt sektorsmålet i det klimatpolitiska ramverket ska växthusgasutsläppen från inrikes transporter, exklusive flyg, minska med 70 procent till år 2030 jämfört med 2010. Trots att utsläppen steg under 2018 är målet fortfarande möjligt att nå konstaterar Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige, i en debattartikel i Dagens Nyheter.

KLARTECKEN FÖR FLER ELBUSSAR I KÖPENHAMN I december är det slut med dieselavgaser på ytterligare en busslinje i den danska huvudstaden. Det står klart sedan energibolaget E.ON och bussbolaget Arriva har slutit ett avtal om att ersätta 21 dieselbussar med eldrivna fordon.

FLER ELBILAR ÄN LADDHYBRIDER I MARS För första gången någonsin tillkom fler elbilar än laddhybrider i trafik under en och samma månad. Tesla Model 3 rullade in i Sverige med 1 138 nya exemplar. Att elbilen är mer attraktiv får konsekvenser för infrastrukturutvecklingen i Sverige. Power Circle välkomnar där för vårändringsbudgetens nya satsningarna på Klimatklivet och ladda hemma-stöd.

Ramirent blir marknadsledande i Sverige inom maskinuthyrning RAMIRENTPLCHAR HAR tecknat avtal för ett förvärv av Stavdal AB, ett av Sveriges ledande maskinuthyrningsföretag. Affären förutsätter ett godkännande av Konkurrensmyndigheten och förväntas genomföras senast under slutet av kvartal 3, 2019. I Stavdals uthyrningstjänster ingår anläggningsoch byggmaskiner, hissar, bodar, ställningar och skyddsräcken, el & energi samt liftar. Företaget är speciellt stora inom liftar. Inom Stavdals portfölj ingår både bygg, anläggning, industri och eventkunder. Under 2018 hade Stavdal en omsättning på 819 miljoner kronor och cirka 5 procent av marknadsandelarna inom maskinuthyrning i

Sverige. Intäkterna ökade under 2018 med en justerad EBITDA på cirka 296 miljoner kronor. Stavdal har idag cirka 280 medarbetare i Sverige och Norge som kommer att bli en del av Ramirent när köpet blir klart. – Förvärvet är helt i linje med vår strategi att bredda vår kundportfölj inom små- och medelstora kunder, växa inom produktkategorin lift samt att bli marknadsledande inom maskinuthyrning i Sverige. Vår vision är att erbjuda oslagbar service inom maskinuthyrning, vilket vi är ett steg närmare att nå genom våra nya medarbetare som bidrar med kompetens och erfarenhet, säger Erik Bengtsson, vd, Ramirent AB.

Veidekke får vindkraftsuppdrag åt BayWa r.e. ABB:S SNABBLADDARE BIDRAR TILL ETT GRÖNARE GÖTEBORG I linje med Göteborgs stads engagemang för att skapa en bra levnadsmiljö för invånarna har det kommunala kollektivtrafikbolaget GS Buss lagt en order till ABB för att elektrifiera linje 60, en av stadens mest trafikerade busslinjer. Läs mer på www.dagensinfrastruktur.se

6

VEIDEKKE, SOM HAR hög kompetens och erfarenhet av vindkraftsutbyggnad, inleder samarbete med BayWa r.e som ska bygga sex vindkraftsverk i Slageryd utanför Vetlanda. Uppdraget är en totalentreprenad med en ordersumma på 27 miljoner kronor. Projektet, som påbörjades strax innan jul, består av byggnation av fundament, 4,5 kilometer väg fram till verken samt kranplatser. När vindkraftsverken är monterade återstår återställningsarbete för Veidekke och projektet beräknas vara klart våren 2020. – Vi är väldigt glada över att BayWa r.e. valde

oss för uppdraget och att de uppskattar vårt involverande arbetssätt. Arbetssättet är en förutsättning för att ta tillvara allas kunskap och hitta de bästa lösningarna. Att vara en del i att förbättra vår miljö genom att vara med och bygga vindkraftsparker är viktigt för oss, säger Anders Johansson, arbetschef på Veidekke Anläggning. – Vi anser att Veidekke är ett företag med hög kompetens av vindkraftsutbyggning med för oss en känd och erfaren organisation, vilket var avgörande vid val av leverantör, säger Håkan Wallin, vd vid BayWa r.e. Scandinavia AB.


Nyhet

Nyh

et

Extra packning som förhindrar att vatten kan vandra in i armaturen via ledarna

Nyhet från Wieland - RST® 08 Nyhet

Egenskaper

+ Interna packningar

+ Kompakt design + Hög IP klass + Snabb och felsäker installation + Användarvänlig

Utveckling

+ Kompakt system + Chassikontakt kan ersätta en förskruvning + Diameter 14,9 mm - Längd 40 mm

Lösning

+ + + +

Färdigkonfektionerade kablar

Data

Kontakter för chassimontage

+ IP69 + 2 och 3 - pol kontakter + 8A + 0,2 til 1 mm2 + Godkännande VDE, cULus, LR, GL/DNV, BV, RINA

Utvecklad för LED applikationer Enkelt montage

Fördelar

+ + +

Enkel och tät installation Minimal storlek

Design

Hög säkerhet och felfritt montage

+ Vi hjälper gärna till med design av anslutning via

RST08 i armaturer

Youtube video om RST 08

Träffa oss på ELFACK i Göteborg 7-10 maj - monter E04:22 Wieland Electric AB

Tfn: 040 - 652 90 00

sales.sweden@wieland-electric.com


DAGENS INFRASTRUKTUR // NYHETER Bild: Björn Leirvik

Svevia säljer

transportverksamheten i AB Bröderna Hall SVEVIA HAR TRÄFFAT ett avtal med Norrvidinge om att avyttra hela transportverksamheten i det tidigare förvärvade skånebolaget AB Bröderna Hall. Affären omfattar asfalt-, tipp- och rotorbilar, totalt 30 stycken. I samband med övertagandet, som sker den 1 april 2019, övergår samtlig berörd personal till Norrvidinge. – Svevia ska vara bäst på att bygga och sköta om vägar. Att vi nu säljer transportverksamheten i vårt tidigare förvärvade bolag AB Bröderna Hall till Norrvidinge är helt i linje med vår strategiska inriktning. Det här är också en viktig del i vår satsning på den skånska marknaden då det på sikt

Farledsfördjupning i Göteborgs hamn REGERINGEN HAR FATTAT beslut om att fördjupa farleden till Göteborgs hamn. Ekonomiska skalfördelar har drivit på utvecklingen av allt större godsfartyg. Det gäller alla fartygstyper, men framför allt containerfartyg som blivit dubbelt så stora på tio år. Göteborgs hamn är den enda svenska hamn som kan ta emot de största, oceangående containerfartygen – men farledsdjupet begränsar hur mycket last de kan komma in med. Det finns även fartyg som inte kommer in alls idag utan får vända på kontinenten. Anders Sundberg från Inhouse Tech deltar i projektets styrgrupp.

8

skapar goda förutsättningar för oss att skapa konkurrenskraft och därmed lyckas på denna marknad, säger Tomas Johansson, chef division Beläggning, Svevia. Den 27 december förvärvade Svevia det skånska företaget AB Bröderna Hall omfattande en täkt- och transportverksamhet. – Marknadsutsikterna för ballast i södra Sverige bedömer vi som mycket goda och Svevias strategi är att expandera vår beläggningsaffär i regionen. I satsningen ingår även att etablera ett eget asfaltverk i Hurva utanför Malmö, avslutar Tomas Johansson.

Vi har kompletterat vårt utbud av laddprodukter med en smidig och säker laddbox för att erbjuda privatpersoner en säker laddning i hemmet och på andra platser. /Frank Erlandsson, produktchef, Eldon Installation AB

Maskinia

förstärker försäljningsorganisationen GENERALAGENTEN FÖR Doosan, Case och Bergmann, förstärker försäljningsorganisationen i Jönköping och Västergötland med rutinerade Charlie Svantesson som är välkänd i branschen. Senaste tillskottet i Maskinias säljkår är Charlie Svantesson som kommer att påbörja sin anställning den 1:a maj i distrikt Jönköping- och Västergötlands län. Charlie är en välkänd profil i branschen och har bland annat 20 års erfarenhet från tillbehörstillverkaren SMP i ryggen. Denna erfarenhet gör att han har stor kunskap om vad kunderna vill ha och förväntar sig. – Vi har en ambition att bygga en starkare organisation och anläggning för den här regionen och rekryteringen av Charlie med många år i branschen är ett steg på vägen. Vi på Maskinia känner Charlie sedan 20 år och är mycket glada att nu få jobba tillsammans som kollegor, säger Fredrik Holmquist, vd, Maskinia. Maskinia har historiskt många kunder i regionen och vi ser fram mot att nu kunna komma närmare kunderna och ge en bättre service. Charlie kommer inom den närmsta tiden att bekanta sig och träffa Maskinias kunder. – Det ska bli fantastiskt kul att sälja Maskinias produkter i Jönköping och Västergötland. Maskinia är en organisation där man hela tiden strävar efter att utvecklas vilket gör jobbet roligt, utvecklande och omväxlande, säger Charlie Svantesson.


Helhetsleverantör inom golvlösningar Kunskap om golv sedan 1929

Kunders omdömen: ”Allt på en och samma plats” ”Smidigt och enkelt” ”Experter som tar fram bästa lösningen” ”Kort- och långsiktigt lönsamt” ”Trygghet”

www.linotol.se

BETONGGOLV & KONSTRUKTIONER DESIGNGOLV UNDERHÅLL GOLV

FOGFRIA GOLV ENTRÉZONER

PARKERINGSHUS KLINKERGOLV


DAGENS INFRASTRUKTUR // NYHETER

Bild: Lasse Modin

SKB kompletterar slutförvarsansökan SKB HAR LÄMNAT in ytterligare handlingar avseende ansökan om slutförvarssystem till Miljödepartementet. Kompletteringen omfattar svar på de frågor som mark- och miljödomstolen tog upp i sitt yttrande till regeringen i januari 2018. SKB:s komplettering handlar delvis om beständigheten hos kopparkapseln som det använda kärnbränslet ska slutförvaras i. Den delen av kompletteringen bygger på resultat från en rad nya experiment, modellberäkningar och analyser samt tidigare tillgängligt material. Resultaten har sammanställts i ett 20-tal nya rapporter och vetenskapliga publikationer. I en sammanfattande teknisk rapport dras slutsatser kring specifika kapselfrågor och kring deras sammanvägda betydelse för slutförvarets säkerhet efter förslutning. Alla rapporter har genomgått extern expertgranskning för att säkerställa den tekniska och vetenskapliga kvaliteten. – De nya underlagen bekräftar SKB:s tidigare slutsatser vad gäller kopparkapselns beständighet i slutförvarsmiljön och visar att ett kärnbränsleförvar som byggs i Forsmark enligt SKB:s föreslagna metod, är långsiktigt säkert och uppfyller kraven på säkerhet efter förslutning, säger Allan Hedin, säkerhetsanalytiker på SKB.

10

De nya underlagen bekräftar SKB:s tidigare slutsatser vad gäller kopparkapselns beständighet i slutförvarsmiljön och visar att ett kärnbränsleförvar som byggs i Forsmark enligt SKB:s föreslagna metod, är långsiktigt säkert och uppfyller kraven på säkerhet efter förslutning. /Allan Hedin, säkerhetsanalytiker, SKB

Kompletteringen omfattar även efterfrågat underlag som rör förslag till villkor för tillåtlighet enligt miljöbalken, tydligare beskrivning av Kärnbränsleförvarets verksamhetsområde, både ovan och under mark, samt bemötande av andra inkomna skrivelser. Nu kan Miljödepartementets beredning inför regeringsbeslut fortsätta och tillståndsprocessen för slutförvarssystemet för använt kärnbränsle på så sätt gå vidare.


KOMPLETTA MILJÖER MED BENDERSKVALITET Benders är mycket mer än takpannor och marksten! Vårt marknadsle-

FRAMTIDENS INFRASTRUKTUR

dande sortiment för det offentliga rummet omfattar smarta lösningar för all slags infrastruktur. Här hittar du kantsten, stödmurar och en lång rad genomtänkta produkter för väg, järnväg och projekt – och vi tar gärna fram ännu fler, anpassade för just dina behov!

www.benders.se eller kontakta Niklas Zellner på niklas.zellner@benders.se

Det naturliga valet


DAGENS INFRASTRUKTUR // NYHETER

Lime lanseras i Göteborg

FRÅN OCH MED april kommer göteborgarna kunna ta sig fram i staden på originalel-scootern Lime. Totalt finns 200 stycken el-scootrar tillgängliga i Göteborg city och delar av Hisingen. Lime lanserades på den svenska marknaden i november 2018. Nu, fem månader senare är det Göteborgs tur och varumärket

Snart sluthalkat i Muorjevaarabackarna Satsningarna för att skapa en smidigare och säkrare E10 fortsätter. I april startar arbetet med Muorjevaarabackarna. Det ska resultera i att tunga fordon inte ska bli stående i den långa och branta backen vintertid. E10/E45 mellan Gällivare och Kiruna är en viktig näringslivsväg och andelen tung trafik är stor. Den långa backen vid Muorjevaara innebär stora problem under vintern, eftersom tunga fordon tappar fart och blir stående i backarna. Det har orsakat stopp i trafiken. – För att öka framkomligheten och trafiksäkerheten bygger vi en ny 2,7 kilometer lång väg öster om befintlig väg. Den nya vägen byggs i en mindre brant terräng, men den får ändå ett extra körfält i norrgående riktning, ett så kallat stigningsfält. Detta ska underlätta omkörning av tyngre fordon, säger Anna Kronman, projektledare på Trafikverket. Bygget startar i juni men redan i april börjar entreprenören avverka skog där den nya vägen ska gå. Arbetet planeras att vara klart hösten 2020. Störningarna för trafikanterna blir måttliga, eftersom den gamla vägen kommer att vara öppen tills den nya vägen kopplas på.

12

finns därmed representerat i fyra städer i Sverige, Stockholm, Malmö, Lund och Göteborg. – Jag är mycket glad över att göteborgarna och stadens besökare från och med i dag kan ta sig fram och upptäcka staden på el-scootrar från Lime, säger Mike Parishaians, Operations Manager på Lime Sverige.

För att öka framkomligheten och trafiksäkerheten bygger vi en ny 2,7 kilometer lång väg öster om befintlig väg. /Anna Kronman, projektledare, Trafikverket


Nordens största leverantör av tillfälliga byggnader, tält, Nordens största leverantör presenningar och hallar

av tillfälliga byggnader, tält, presenningar och hallar +46 (0)8 649 80 80 • sales@obwiik.se • www.obwiik.se +46 (0)8 649 80 80

+46 (0)8 649 80 80

sales@obwiik.se

www.obwiik.se

sales@obwiik.se

www.obwiik.se

HÅLLBART. ATT HYRA ÄR SMART!

Att hyra din maskin är enkelt, flexibelt och kostnadseffektivt. Vi erbjuder ett brett sortiment av maskiner och tillbehör t ex rivningsgripar, betongcrushers och hydraulhammare. Nu har vi även sorteringsverk från Keestrack, för ännu effektivare återvinning. Allt till ett pris. Smart!

Hjullastare

AREMA.SE

Hjulgrävare

Bandgrävare

Sorteringsverk

Dumprar

Vältar

Teleskoplastare

Liftar

UTHYRNING STOCKHOLM 08-600 70 72 • UTHYRNING UPPSALA 018-55 70 70 • VÄXEL 08-600 70 70


DAGENS INFRASTRUKTUR // VÄG

Veidekke bygger om Lundbyleden i Göteborg Veidekke har tecknat avtal med Trafikverket för ombyggnation av Lundbyleden, en av Göteborgs viktigaste och mest trafikerade leder. Projektet är en totalentreprenad med samverkan nivå hög, indelat på två faser med ett totalt avtalsvärde på cirka 1,4 miljarder kronor. DEN FÖRSTA FASEN av uppdraget omfattar cirka 13 månaders projektering med ett riktpris på cirka 50 miljoner kronor, vilket orderförs första kvartalet 2019. Fas 2 omfattar cirka fyra års produktion till ett värde på cirka 1300 miljoner. Detta orderförs vid avrop av fas 2, vilket planeras till augusti 2020. – Vi är stolta över att få vara med och bidra till förbättrad infrastruktur som förenklar vardagen för de som bor i västra Sverige. Den här typen av komplexa projekt där stora krav ställs på förmågan att samverka passar väldigt väl med Veidekkes involverande arbetssätt. Att komma in tidigt i projektet ger oss möjlighet att ta fram optimala produktionsmetoder och skapa goda projektresultat för alla parter, säger Jimmy Bengtsson, vd, Veidekke Sverige. Som en av Göteborgs viktigaste och mest trafikerade leder ingår Lundbyleden i det nationella stomvägnätet och är därmed av riksintresse. Leden är idag periodvis hårt trafikerad och upplevs av många som svårorienterad. För att öka kapaciteten samtidigt som en acceptabel funktion och orienterbarhet uppnås föreslås därför konstruktion av en ny trafikplats belägen mellan Leråkersmotet och Brunnsbomotet. Det planerade Kvillemotet kommer att ersätta Brunnsbomotet som stängs. Projektet omfattar även utbyggnad av Bohusbanan till dubbelspår vid Brunnsbo för att minska störningskänsligheten på både Hamnbanan och Bohusbanan. Utbyggnaden skapar samtidigt möjlighet till att bygga en pendelstation som skulle innebära nya trafikeringsmöjligheter för lokaltrafiken och möjliggöra en god koppling till stadstrafiken på Hisingen.

FAKTA I KORTHET

Projektet som benämns ”Lundbyleden” omfattar om- och nybyggnad av följande infrastrukturdelar: • Ombyggnad av Lundbyleden mellan Brantingsmotet och Ringömotet, ett helt nytt trafikmot med ramper och broar kommer att byggas. Total sträcka som berörs är ca 1,5 km. • Ombyggnad av Gator och vägar inom Backaplan • Ombyggnad av Bohusbanan till dubbelspår vid Brunnsbo, totalt ca 1,5 km där tre broar kommer byggas för att göra järnvägen planskild från övrig trafik. • Nybyggnad av pendeltågsstation – Brunnsbo.

14


Leder, Utvecklar, Centraliserar och Organiserar ditt projekt Följ oss gärna på sociala medier www.luco.se

Vi vill vara din konsultpartner inom infrastruktur – hos oss är du trygg, vi tar fullständigt ansvar för ditt projekt. LUCO AB stöttar byggherrar med specialiserade byggkonsulter inom varje byggskede. Projektledning av nya Hisingsbron

Projektering av ny lokalgata med tillhörande ledningar ROLLER

• • • • • • •

Bygg- och projektledare Besiktningsman Besiktningsman Certifierad BEUM Certifierad kontrollansvarig Mark- och VA projektör VA-processpecialist Utbildare

SPECIALISTOMR ÅDEN

• • • • • • • •

Digitaliseringen av gruvor har bara börjat. Att digitalisera sin gruvindustri är inget annat än ett verktyg för att nå högt uppsatta mål. Mål som kan förstoras över tid, till och med förändras helt. Därför måste varje verksamhet minimera sina svagheter, för att ostört kunna nyttja styrkorna.

VA-ledningsbyggande Maskin och processfrågor Avloppsrening Schaktfritt ledningsbyggande Växt- och grönytor Entreprenadjuridik Omvandlingsområden Exploateringsområden

Börja med att välja rätt partner, med rätt kompetens. En som utvecklar sina lösningar genom öppenhet och förståelse för din unika verksamhet. Mobilaris Mining & Civil Engineering anpassar sig och håller takten. Steg för steg låter vi digitala processer bli instrument för en ökad produktivitet i gruvan. Vi är redo för framtiden, är du?

Se videon om vår approach på www.mobilaris.se/mining-civil-engineering/our-approach


DAGENS INFRASTRUKTUR // DIGITALISERING

SAS-Forum lockade hundratals bland programanvändare och andra intressenter. Bild: SAS Institute

Artificiell intelligens – här för att stanna

Årets upplaga av SAS Forum handlade mycket om artificiell intelligens. Flera av presentationerna och programpunkterna i övrigt berörde AI, dess användning idag och möjligheter för framtiden. AI bidrar till helt nya affärsmöjligheter, men kan också hjälpa till att lösa flera miljöproblem. AV KJELL-ARNE LARSSON

SAS INSTITUTE INC. är ett av världens största programvaruföretag och samarbetar med ett tiotal tunga partners, bland andra Microsoft och Intel. Förkortningen SAS står för Statistical Analysis System. Programmen används inom alla branscher och samhällssek-

16

torer. En av företagets allra starkaste sidor är analys av data. Programvaror från SAS används till allt från att analysera marknader och stärka business till att lösa infrastrukturproblem. SAS-forumets värd Christer Bodell talade inledningsvis mycket om betydelsen av partnerskap.


DAGENS INFRASTRUKTUR // DIGITALISERING

Storsäckshållare, pallben och pallöverdrag – smarta produkter för storsäckar och EUR-pallar

– Vi med våra plattformar tillsammans med partners och kunder kan åstadkomma närmast magiska saker, sa Christer Bodell, som är Business Advisor för SAS i Norden. Det som lägger grunden för dagens möjligheter med bland annat AI är de stora datamängderna och den närmast exponentiella utvecklingen av processorkapacitet. Hittills har stor del av undervisning och kursverksamhet gått ut på att lära oss hur datorer fungerar. Nu är det dags att lära datorerna hur människan fungerar. Göran Lindsjö från Governo AB berättade om hur AI påverkar samhället, individen och företagen. Lindsjö arbetar bland annat som sakkunnig åt regeringen. Med ett antal exempel förklarade han skillnaderna mellan hur AI fungerar och hur en människa fungerar. En dator kan lära sig hur en stol ser ut och hur den används. Men datorn har inte fantasi att komma på andra användningsmöjligheter för en stol. Även små barn kan kombinera några stolar för ett helt annat ändamål. Till datorns fördelar hör att den inte bluffar som vi gör, liksom att den kan prova miljontals strategier utan att tröttna. I samhället kommer AI att förändra bland annat arbetsmarknads- och utbildningspolitik. Individer får mer individuell utbildning, men också mer individanpassad sjukvård. Företagen >>

• Storsäckhållaren passar till storsäckar i storleken 1 m³ och 2 m³. • Lastpallar finns överallt, på några sekunder har du fått ett prisvärt och stabilt bord med hjälp av våra pallben. • Pallöverdrag finns för både hel- och halv pall.

Jolek i Tranås AB • Åviksvägen 6, 573 43 TRANÅS Telefon: 0140-130 35 • info@jolek.se • www.jolek.se

17


DAGENS INFRASTRUKTUR // DIGITALISERING kommer att få utmaningar i form av alltmer kompetenta kunder, nya affärsmodeller och helt nya konkurrenter. – Vi ska sedan inte glömma att av FN:s 17 miljömål så bidrar AI till arbetet med 12 av dem, berättade Göran Lindsjö.

KUNDRESAN Föredragshållarna under SAS-forum återkom ofta till AI. Dessutom till företagets mjukvara för att analysera data. Starka samband finns så till vida att AI kan ses som en del av analyserna, eller vise versa. Thomas Karlsson från SAS, talade om ”AI som en kompass i kundresan”. Traditionellt skickas massor av budskap till samtliga kunder. Med analys och AI går det att få bättre bild av kunderna och erbjuda bara det som är relevant. Traditionellt tappar man bort vad som händer med en kund sedan denne accepterat ett erbjudande, men det finns bra metoder för att följa upp kunders beteende och ta fasta på detta inför kommande erbjudanden. Staffan Lindqvist från SAS berättade om värdet av Analytics – ett av företagets starkaste områden, men generellt lite av obruten mark. SAS tror på förvandlingen från ”a world of data” till ”a world of intelligence”. Han tog exempel på användningsområden från försäkringsbranschen (upptäcka bedrägerier) och sjukvården (hindra resistenta bakterier).

KONSEKVENSER AV AI Johan Elfman och Pernilla Lilja från C A G MER Consulting (som tillhör SAS) talade under rubriken ”Okej, då kör vi med AI – men vad blir konsekvenserna?”. Traditionellt har en organisation beslutsfattaren i mitten och andra parter runt sig, där en är verksamhet/IT. Men vad händer om människan i mitten ersätts med en automatisk beslutsfattare? – AI kräver nya roller och nya ansvarsområden. Vem äger besluten? frågade sig Pernilla Lilja. AI gör på sätt och vis det enkla, medan den mänskliga experten kommer med en second opinion. Men hur ska experten fortsätta vara expert när AI sköter inlärningen? Johan Elfman berörde bland annat de etiska aspekterna: – AI-modeller väljs ibland för att de inte diskriminerar, men se upp med att felaktig användning kan leda till att de diskriminerar på ett oväntat sätt. – Det kan vara bra att företag sätter upp etiska principer, menade Johan Elfman och hänvisade till de punkter Googles personal håller sig till. Forumet avslutades med att Peter Lundqvist från SAS presen-

Vi med våra plattformar tillsammans med partners och kunder kan åstadkomma närmast magiska saker. /Christer Bodell, Business Advisor för SAS i Norden, samt värd för SAS-forumet

terade de deltagande lagen och poängställningen i den nordiska Hackathon som arrangeras tillsammans med Intel, Azure och Esri. Med programvarupaketet SAS Viya utvecklar lagen helt egna tillämpningar som visar att man har förstått ”the power of analytics”. Det vinnande laget kommer att få åka till SAS Global-forum i Dallas.

SEE Cooling marknadsledare inom helhetslösningar för effektiv datahallskylning som också är grunden för TeliaSoneras omfattande Green Cooling initiativ. Tekniken är byggd för lägsta miljöpåverkan och driftskostnad kombinerat med högsta robusthet och driftsäkerhet.

Worlds Greenest cooling solution Renewable Energy & Dramatically Reduced CO2 Production

18

SEE Cooling AB

www.seecooling.com info@seecooling.com


C O N C R E T. S

LESS MACHINES – BETTER FUTURE

M Ä N G D E R AV M Ö J L I G H E T E R Gräv, schakta, klipp gräs, buskröj, skotta snö, sopsalta cykelbanor eller flytta material på bygget. Våra maskiner gör flera maskiners jobb.

Vill du veta mer, boka en demokörning eller få överblick på teknisk specifikation: w w w. l a n n e n t r a c t o r s . c o m


DAGENS INFRASTRUKTUR // DIGITALISERING

Kortare driftavbrott

tack vare fjärrdiagnos av Volvos lastbilar Volvos nyare lastbilar är försedda med utrustning för att skicka driftdata till ett servicecenter, där data utvärderas med hjälp av bland annat AI. Tack vare denna fjärrdiagnostik kan bilarna skickas på service/reparation innan felen riskerar att orsaka långa driftavbrott. Därmed ökar tiden som bilarna kan hållas rullande och ge intäkter. AV KJELL-ARNE LARSSON

VI OMGES ALLTMER av Internet of Things. Det innebär fler och fler uppkopplade prylar, samt inte minst personbilar och lastbilar. Stora tillgängliga datamängder uppfattas av vissa som positiva i sig själv. Men så enkelt är det inte. Det gäller att sovra data, bearbeta och dra nyttiga slutsatser. – Om inte detta görs blir data från bilar ungefär av lika lågt värde som allt som kommer ut på FaceBook, förklarar Christer Bodell, Business Advisor på SAS Institute i Norden. Här behövs bland annat artificiell intelligens.

FJÄRRDIAGNOSTIK SAS samarbetar med Volvo inom tillämpningen fjärrdiagnostik

20

av lastbilar som rullar ute på vägarna. Här används IT-koncept som visualisering, machine learning och AI. – Här handlar det om att använda artificiell intelligens för att skilja en frisk bil från en sjuk, fortsätter Christer Bodell. Bakgrunden till nyttan av fjärrdiagnostik är åkeribranschens stora utmaningar. Lean-tänkande även inom infrastruktur och Just In Time-leveranser, gör det allt viktigare att hinna fram i tid. Varje oplanerat avbrott för en lastbil orsakar förluster. ”If the wheels aren’t turning, they aren’t earnin” säger man i USA. Och den som kommer för sent med sin last, beläggs i vissa fall med böter från kunden. Särskilt viktiga är leveranser i tid, eftersom varulagren numera till största delen finns ute på vägarna. Dess- >>


DAGENS INFRASTRUKTUR // DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV NORDIC MACHINE AGENCY

Verktyg och maskiner från världens alla hörn

Nordic Machine Agency AB är ett agentur företag som köper verktyg och maskiner från världens alla hörn, med speciella maskiner som ledstjärna. FRÅN VÅRT LAGER i Skillinge förser vi återförsäljare över hela Sverige som jobbar direkt ut till bygg-, industri- och järnvägsbranschen. Vi stöder stora som små kunder med sambesök, demo, öppet hus arrangemang samt fackmässor. Vi tillhandahåller allt från fasmaskiner, bockmaskiner och magnetborrmaskiner till svetsbord, järnvägsmaskiner samt tillbehör och förbrukningsartiklar till dessa. Vårt fokus i val av produkter och leverantör har alltid legat på kvalitet samt en design som underlättar arbetet med produkten.

NYHET FÖR JÄRNVÄGEN! NM.360 • Batteriborrmaskin för räls med en kapacitet på 33 mm kärnborr och en vikt på enbart 16 kg • Mobil på järnvägen utan elverk och avgaser samt perfekt för signalarbete. • Smart transportlåda med tillbehör • Batteriladdare • Mothåll för SJ-43-50, UIC60 • Autosmörjning med pumpkanna • Borrchuck för spiralborr • Skyddsglasögon och handskar Kampanjpris 28 000 kronor ex. moms.

www.nordicmachine.se 21 65


DAGENS INFRASTRUKTUR // DIGITALISERING

När reparation/service schemaläggs skickas diagnosen till verkstaden som kan förbereda sig. De reservdelar som behövs tas fram innan bilen körs dit. Till hjälp i hanteringen finns den artificiella intelligensen som har ett 70-tal standardcase i sitt bibliotek.

tas fram innan bilen körs dit. Till hjälp i hanteringen finns den artificiella intelligensen som har ett 70-tal standardcase i sitt bibliotek, berättar Christer Bodell. I USA finns det mer än 70 000 uppkopplade lastbilar som använder tjänsten. Utvärderingar har visat att tiden för diagnoser minskar med 70 procent och tiden för reparationer minskar med 25 procent. Att vara proaktiv och tillämpa förebyggande och tillståndsbaserat underhåll lönar sig med andra ord.

/Christer Bodell, Business Advisor för SAS i Norden, samt värd för SAS-forumet

utom har åkeribranschen stora svårigheter att rekrytera chaufförer. De åkerier som erbjuder de nyaste, bekvämaste och mest pålitliga bilarna har dock lättare att hitta ny personal.

SERVICECENTER Volvos system för fjärrdiagnos baseras på att data, från alla uppkopplade bilar som abonnerar på tjänsten, kontinuerligt skickas till ett Uptime Center. Data berättar om var bilen befinner sig, omgivningstemperatur, varvtal, vridmoment med mera. Data analyseras bland annat med hjälp av artificiell intelligens och då med programvaror från SAS. Trender följs och illavarslande sådana leder till åtgärder. Eventuella felkoder läses in. På centralen finns också servicetekniker (Volvo Action Service agents) som tar slutliga beslut. Om bilen ska fortsätta rulla eller stoppas för reparation. Kontakt tas med föraren/åkeriet. I många fall upptäcker teknikern bristerna innan chauffören märker något. – När reparation/service schemaläggs skickas diagnosen till verkstaden som kan förbereda sig. De reservdelar som behövs

Box50, 260 50,26 750 26 Uppsala Box 260 750 Uppsala Tel 08-24 15 • 018-24 Tel 08-24 71 15 71 • 018-24 71 15 71 15 info@upplandsstangsel.se • www.upplandsstangsel.se info@upplandsstangsel.se • www.upplandsstangsel.se Vi har kontor i Uppsala, Upplands Väsby och Västerhaninge Vi har kontor i Uppsala, Upplands Väsby och Västerhaninge

22

Man ska också komma ihåg att uppkopplingen medger att mjukvaran i bilarna kan uppdateras trådlöst. Det kan ske nästa gång chauffören gör en planerad paus. På en icke uppkopplad bil måste uppdateringen göras under ett verkstadsbesök.

FLERA DATABEARBETNINGSKONCEPT Eftersom alla uppkopplade bilar hela tiden skickar data, kan dessa användas för mönsterigenkänning i den artificiella intelligensen. Systemet blir allt duktigare på att skilja på ”friska och sjuka mönster”. SAS tillhör världens främsta företag på att analysera data. I sammanhangen används flera olika koncept, som machine learning, asset performance analytics och event stream processing. Till funktionerna hör inte minst att sortera ut användbara data. Utmaningen är att merparten data vi har tillgång till är att betrakta som rent skräp. Något som kanske manar till eftertanke.


MaskinExpo är tillbaka! Välkommen till 2019 års FackFolkFest! Världspremiär på Bauma, Sverigepremiär på MaskinExpo. Se nyheter, provkör, tävla, jämför och gör årets bästa köp.

Boka in årets bästa dagar! Fribiljetter och utställare på www.maskinexpo.se

23–25 maj på STOXA 08-512 937 00, info@maskinexpo.se www.maskinexpo.se


DAGENS INFRASTRUKTUR // ARTIFICIELL INTELLIGENS

Kommunikation till resenären bör följa resenärens tidslinje, så att rätt information går ut i rätt skede av resan. Bild: Swedavia

Framgångsrikt arbete med kundanalys

hos flygbolaget SAS

SAS – inte programvaruföretaget utan Scandinavian Airlines – har inrättat ett särskilt team för att utforma kommunikationen med sina kunder betydligt mer specifikt, bland annat genom att använda sig av analyser. Både bonuskunder och andra kunder får idag mer skräddarsydda erbjudanden, vilket redan visat positiva resultat. AV KJELL-ARNE LARSSON

PRESENTATIONEN HÖLLS AV Botan Calli, som sedan tre år är chef för Customer Analytics hos SAS. Han tillhörde de som gick den första utbildningen till Data Scientist som SAS (programvaruföretaget) arrangerade i Stockholm 2016.

OPTIMERING AV KUNDRESAN Presentationen hade titeln ”Optimering av kundresan och kundupplevelsen genom användande av data”. Botan Calli och företagets särskilda team har arbetat med att förbättra kommunikationen

24

med sina kunder. Man har gått från att skicka samma information till alla sina bonuskunder samt ett (okänt) antal övriga kunder, tillsammans fler än 6,5 miljoner kunder, till betydligt mer kundanpassad information till 5,5 miljoner bonuskunder och 16 miljoner övriga kunder. Samtidigt har man övergått från enbart e-post till att använda fem olika kanaler. Företaget har använt CRM-data (Customer Relationsship Management) och andra data, tagit hjälp av ett antal prediktiva modeller för att räkna ut vad kunderna önskar sig. Vidare har >>


100 % LIVE Regionala och kompletta mötesplatser där man enkelt och snabbt får en överblick och kan prova maskiner, fordon samt utrustning

Samarbetspartners

RING KNUTSTORP/SKÅNE, 12-14 SEPTEMBER 2019 SÄVE FLYGPLATS/GÖTEBORG, 3-5 SEPTEMBER 2020 www.entreprenadlive.se


DAGENS INFRASTRUKTUR // DIGITALISERING

man använt geografiska data (kundernas hemvist) och scoringmodeller. För att skicka ut information vid lämplig tid försöker man räkna ut sannolikheten att en kund bokar en ny resa inom en vecka. Detta innebär bland annat att affärsresenärer och fritidsresenärer får skilda erbjudanden. Den som reser ofta behöver inte få information som är ”rutinmässig”. Erbjudanden skickas också ut om stödjande tjänster, såsom hyra av bil. Dessutom skickas information som inte utgör erbjudanden kopplade till en viss affär, exempelvis information till barnfamiljer om vad man ska tänka på när barnen är med på resan.

ANPASSAD INFORMATION Som nämnts sker kommunikationen idag inte enbart via e-post, utan också via andra kanaler som mobil och webbsidor. – Vi anpassar sidorna efter vad vi tror att kunden reagerar positivt på, säger Botan Calli. Vi trycker inte ut all information till alla numera. Man har byggt upp ett warehouse med de olika erbjudandena och informationspaketen. Därifrån hämtas lämpliga delar för var och en av kundkategorierna. Vilka erbjudanden och vilken information som kommuniceras anpassas också givetvis efter var på resans tidslinje som resenären befinner sig. – Vi har redan sett flera positiva resultat, berättar Botan Calli. Öppningsgraden på mail ökade med 30 procent. Vi har fått ytterligare bekräftelser på att kunderna ger bättre respons på anpassad information.

NY STAB MEDARBETARE Den nya kommunikationsstrategin har krävt stora insatser av personal, bland annat mycket IT-arbete för att bygga upp warehouse och alla funktioner. En ny stab inrättades med funktionella team. – Det är viktigt att förankra arbetet i ledningen och visa på fördelarna. Här var det gynnsamt för oss att vi tidigt med hjälp av statistik över resenärer och resor kunde ta fram nya fakta, exempelvis att affärsresenärerna gav mer än vad man kanske trodde tidigare, berättar Botan Calli. Sammanfattningsvis kan sägas att CRM-data och annan befint-

26

Vi anpassar webb- och mobilsidorna efter vad vi tror att kunden reagerar positivt på. Vi trycker inte ut all information till alla numera. /Botan Calli, chef Customer Analytics, SAS

lig data, med hjälp av analysverktyg är mycket användbara för att kunna kommunicera kundspecifikt och nå ut med erbjudanden och information som är betydligt mer relevanta för kunderna. Detta vinner båda parter på.


JCB 220X LC Nordic Edition

JCB 220X Nordic Edition med förstklassig förarmiljö, bättre ventilation, lägre ljudnivå och Grammer Super de luxe stol.

ÄNTLIGEN ÄR DEN HÄR! JCB:s nya hypermoderna grävmaskin i nya X-series förbrukar 15 procent mindre bränsle och producerar 10 procent mer. Vi anser anser att 220X är den bästa maskinen på marknaden i sin klass. Kom och provkör vår demomaskin och bli kär du med!

JCB 403 Hjullastare

JCB 19C-1 Minigrävare

2,5 ton, 31x15.50-15" industridäck, hytt med värme, highlift arm 1890 mm, dubbla hydraulfunktioner: en på joystick och en på separat spak, 30 km axlar med difflock, Euro snabbfäste, färdbelysning, arbetsbelysning: två fram, en bak, Skopa och pallgaffel. Snödäck kan fås mot tillägg.

Gummilarv, short pitch, proppstyrd extrafunktion, fjädrad stol i tyg. 1100 mm sticka, LED arbetsbelysning, solskydd i hytt. Radiokit, pedaler förflyttning. Steelwrist TMX S30-180 tiltfäste, planeringsskopa, grävskopa och kabelskopa.

Vid köp av ny maskin, vänd er till ett proffs!

Kiruna

Gällivare

Jokkmokk Haparanda Luleå

Tärnaby

Vi har en av Norrlands modernaste verkstäder med lagerhantering av reservdelar. Försäljning från Gävle och norrut på premiummärken som JCB samt en eftermarknadsorganisation som servar kunder från hela Sverige.

Arvidsjaur Storuman

Skellefteå Vilhelmina

Umeå Örnsköldsvik

Östersund

Sundsvall

Hudiksvall

Skellefteå 0910-380 80 • Umeå 090-349 44 10 • Luleå 0920-58 98 00 Kiruna 072-240 66 05 • Sundsvall och Gävle 060-50 60 00

www.gt-center.se • info@gtcenter.se

Mora Falun

Försäljning Gävle

Service


DAGENS INFRASTRUKTUR // KOLLEKTIVTRAFIK

Med 48 000 experter och specialister världen över har WSP stött på det mesta när det kommer till komplexa multidisciplinära projekt. Bild. WSPs avdelning Visual.

WSP sticker ut hakan – så framtidssäkrar vi världen

Behöver det bli roligare att pendla för att få fler att välja kollektivtrafiken? Roligare pendling, ”Göteholm” och kompiskurer på stan är WSPs kommentarer till några av framtidens stora samhällsutmaningar. Med ett antal tvistade framtidsscenarier lanserar WSP ett nytt kommunikationskoncept. SOM GLOBALA RÅDGIVARE och konsulter är WSP delaktiga i mängder av samhällsutvecklingsprojekt världen över. Med konceptet ”WSP framtidssäkrar världen” vill bolaget sätta ljus på viktiga framtidsfrågor så som urbanisering, mobilitet och social hållbarhet. – Även om vi inte vet exakt vilka utmaningar som framtiden kommer innebära, så ser WSP till att det blir bra. Med kampanjen vill vi synliggöra detta på ett humoristiskt sätt. Vi är relativt välkända i branschen, men med denna kampanj vill vi även visa vår kunskap och skapa debatt hos den samhällsintresserade allmänheten, säger Helene Schöldsten, tf kommunikationschef på WSP. Behöver det bli roligare att pendla för att få fler att välja kollektivtrafiken? Kommer våra städer växa ihop till en enda stor stad? Går det att utveckla städer så det blir enklare och tryggare att vara tillsammans på riktigt? Det är några av frågorna som WSP ställer sig. – På WSP arbetar vi dagligen med den här typen av frågor. Med 48 000 experter och specialister världen över har vi stött på det mesta när det kommer till komplexa multidisciplinära projekt, allt från nya städer, transportsystem till vattenförsörjning och höga hus. Med vår satsning vill vi att fler ska förstå hur vi kan ta ansvar för framtiden, säger Magnus Meyer, vd WSP Sverige och WSP Europe.

28


DAGENS INFRASTRUKTUR // LADDINFRASTRUKTUR

DEFA – inte bara laddstolpar – även utbildning DEFA – eller närmare bestämt DEFAcademy – arrangerar endagskurser för elinstallatörer landet runt. Kurserna är främst till för installatörer som önskar vidga sin kompetens när det handlar om montage av laddboxar och hela system inklusive styrning. AV KJELL-ARNE LARSSON

INSTALLATIONSFÖRETAGEN kan bredda sitt affärserbjudande genom att lära sig dimensionera, projektera och installera laddboxar, men också att konfigurera tillhörande styrning/administration och marknadsföra de tjänster som kan kopplas till systemen.

ELKRAFT, STYR OCH MJUKVARA DEFA har 70 års erfarenhet av bilindustrin. Det är erfarenheter som företaget nu tar tillvara när bilvärlden elektrifieras. Sedan 2010 har DEFA installerat fler än 60 000 laddpunkter i Norden och Baltikum. Till företagets produkter inom e-mobility hör förutom väggboxar och laddstolpar, också styrning inklusive mjukvara samt betalsystem bland annat i form av appar. – Vi levererar därmed både hårdvara och mjukvara. Dessutom ger vi kunderna support och i samverkan hjälper vi till att bredda och utveckla våra kunders affärer, säger Kjell Stördal, technical manager Sweden e-mobility. Kjell Stördal är också en av dem som leder företagets kurser. Under dessa används DEFA:s produkter som exempel i olika

30

tillämpningar. Men kurserna ger också en generell bakgrund om elbilarnas och laddteknikens historia, nuläge och vad som kan vänta i framtiden. – En stor del av kursinnehållet är märkesoberoende, och vi gör våra utåtriktade satsningar för att vi är engagerade i omställningen av samhällets energisystem, säger Charlotte Eisner, global sales & market director e-mobility. Elinstallatörer är en målgrupp. En annan grupp – med helt andra kunskaper i botten – som vi också jobbar med är bilförsäljarna.

INTE BARA EN STICKKONTAKT Den enklaste billeveransen man i sammanhanget ser framför sig är kunden som förutom sin nyinköpta elbil, endast får med sig en kabel med en stickkontakt i ena änden. För att ladda en elbil ska en sådan kabel bara användas i nödfall när det inte finns någon laddbox eller laddstolpe tillgänglig. En elbil laddas med hög (eller relativt hög) strömstyrka under lång tid, vilket kan orsaka överhettning och brand. Exempelvis villaägaren bör därför investera i


DAGENS INFRASTRUKTUR // LADDINFRASTRUKTUR en laddbox som installeras av en elektriker. Denna kunskap är inte känd hos den breda allmänheten och tills för någon tid sedan heller inte hos landets alla bilhandlare. Elinstallatörerna som deltar i DEFA:s kurser har givetvis kunskapen om elens egenskaper. Men att leverera laddboxar handlar om så mycket mer än montage och installation. Den installatör som vill verka brett måste initialt ställa de rätta frågorna till kunden, veta vilka funktioner som går att leverera till, i form av access- och betalsystem, samt kunna konfigurera funktionerna som hör till laddboxarna. Detta gäller till stor del vare sig kunden är en villaägare, en bostadsrättsförening eller ett fastighetsbolag. DEFA levererar laddboxar/stolpar som passar för småhus, bostadsrättsföreningar, arbetsplatser och offentliga laddstationer. Det finns relativt enkla väggboxar för villor. Dessa boxar fungerar stand alone, men de går att komplettera med homeCLU för en smart lastfördelning som tar hänsyn till den övriga och momentana elförbrukningen i hemmet. CLU står för Cloud Link Unit och innebär att laddboxen eller hela laddningsstationen kopplas upp till DEFA:s molntjänster. En laddningsstation utan CLU har en enkel fast strömfördelning till de olika laddboxarna. Med CLU Basic blir strömfördelningen flexibel, vilken den också blir med CLU Online, i det senare fallet även med möjlighet till administration på distans med tillgångsinställning, betalningssystem och statistik. Åtkomst till laddpunkterna kan baseras på RFID, SMS eller en webb-app. Debitering hanteras av DEFA CloudCharge.

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR En bostadsrättsförening är en ganska typisk kund. Här har DEFA tagit fram ett frågeformulär för att kartlägga förutsättningar och önskemål. – Precis som för andra typer av kunder bör man fråga sig vad huset har i form av elkraftkapacitet. Och dessutom är det bra att veta vilket körmönster för elbilarna som blir aktuellt samt laddningsmönster, det vill säga om man bara ska ladda vid bostaden eller både där och på arbetsplatsen, säger Charlotte Eisner. Elcentralen och dess kapacitet tillsammans med behovet avgör om man ska ta strömmen 1-fas eller 3-fas. Det senare fallet medger högre strömstyrka till bilarna som laddas. 1-fas med 16 Ampere strömstyrka innebär 3,7 kW effekt och en timmes laddning ger cirka 20 kilometers körsträcka för den laddade bilen. Med 3-fas, 16 Ampere och en timmes laddning blir körsträckan cirka 55 kilometer. (Alla bilmodeller kan inte ta emot 3-fas.) Med CLU Online kan strömmen fördelas rättvist till de som behöver den. Exempelvis en yrkeschaufför vars fordon behöver prioriteras vid laddningen kan ges prioritet vid administration av styrsystemet. Bostadsrättsföreningen kan välja vilken eller vilka typer av åtkomst som ska användas. Användning av CloudCharge medger smidiga betalningslösningar. Bland annat är det möjligt att ha skild debitering vid olika tider. Dessutom kan skilda kundgrupper debiteras olika. Projektupplägget är liknande när kunden utgörs av en arbetsplats, ett fastighetsbolag eller annan aktör.

MÖJLIGHETERNA OCH FRAMTIDEN – Var engagerad i kunderna och deras förutsättningar! Fråga dem vad de vill erbjuda sina brukare. Förklara vad som är möjligt utifrån husets förutsättningar. Berätta vilka funktioner som kan levereras med laddboxarna. Då får ni också möjligheter att göra bredare och bättre affärer, menade Kjell Stördal. Kurserna hos DEFAcademy är praktiska så till vida att man tar

Precis som för andra typer av kunder bör man fråga sig vad huset har i form av elkraftkapacitet. /Charlotte Eisner, global sales & market director, DEFA

upp dimensionering, kabeldragning, inkoppling, konfigurering och testning av laddboxar med tillhörande system. Kurserna berör också hur de framtida elkraftsystemen kan komma att se ut och påverka laddinfrastrukturen. I framtidens perspektiv är kanske dagens teknik synnerligen basic. Vi kommer att få se mer av smarta fastigheter med egen mikroproducerad el och lagring av energi i eller nära fastigheten. Det kräver ännu mer av intelligent styrning, men ger också nya möjligheter för bland annat el-bilar, där laddningen av dem kan hjälpa till att balansera kraftuttag/ kraftnät och bilarnas batterier kan fungera som mobila lager för el. När bilbatterierna räknas som uttjänta (inte kan laddas till mer än 85 procent) tas de ut och byggs ihop med andra till stationära el-lager. En framtid som kanske inte är särskilt långt borta.

31


DAGENS INFRASTRUKTUR // MILJÖ

I Transportstyrelsens regleringsbrev för 2018 fick myndigheten i uppdrag att föreslå hur regelefterlevnaden av bestämmelser om miljözoner kan säkerställas.

Så kan kontrollen i miljözoner bli bättre Transportstyrelsen föreslår att fordon som inte får köra in i en miljözon inte heller ska få stanna eller parkera där. Kraven föreslås gälla där kommunen erbjuder möjlighet att parkera inom en miljözon och ska underlätta kommunernas övervakning. KOMMUNER KAN I DAG stänga ute vissa tunga fordon (lastbilar ch bussar) från särskilt miljökänsliga områden inom städer genom att införa miljözoner. Från 2020 kan även andra typer av fordon stängas ute. I Transportstyrelsens regleringsbrev för 2018 fick myndigheten i uppdrag att föreslå hur regelefterlevnaden av bestämmelser om miljözoner kan säkerställas. En slutrapport har nu skickats in till miljö- och energidepartementet.

UNDERLÄTTAR FÖR KOMMUNER ATT ÖVERVAKA Transportstyrelsen föreslår att fordon som inte får köra in i en miljözon inte heller ska få stanna eller parkera där. Om förbudet mot att köra ett fordon kompletteras med ett förbud mot att stanna och parkera kan fordonen i en miljözon övervakas även när de står stilla. Övervakningen skulle likna dagens parkeringsövervakning och utföras av kommunerna. Kommunen skulle i så fall själva, eller genom att anlita vakt- eller parkeringsvaktsbolag, kunna kontroll-

32

era att otillåtna fordon inte har parkerat eller stannat i zonen. – Kommuner har ett egenintresse av att säkerställa att de som kör i miljözoner följer reglerna, och vi tror att kommunerna kommer att prioritera övervakningen i högre grad än vad polisen har möjlighet att göra. Vi bedömer därför att förslaget bidrar till utökad övervakning och i sin tur god regelefterlevnad, säger utredare Kristofer Elo på Transportstyrelsen. För att förslaget ska bli verklighet behöver regeringen besluta om ändringar i trafikförordningen.

BESTÄMMELSERNA MÅSTE VARA ENKLA Transportstyrelsen bedömer att det inte ska finnas miljözoner som bara gäller under vissa tider på dygnet. Miljözoner kan endast införas i miljö­känsliga områden, och de är med största sannolikhet miljökänsliga hela tiden. Dessutom behöver bestämmelserna vara enkla att förstå för trafikanterna, förutsägbara och hanteras lik­värdigt över hela landet. Det är något som de kommuner som myndigheten har samrått med instämmer i.


[Anonym bitter mackägare]

– Hoppas ingen jävel upptäcker Hyundai. Varenda såld maskin är en ren förlust för mig som mackägare. Om pris och prestanda är lika, vad ska man då gå på när man väljer mellan olika maskinfabrikat? Med tanke på vad de här maskinerna kostar att köra är tulipanaros.se

förmodligen just bränsleförbrukningen den egenskap som bestämmer mångas maskinval. Det syns också i reklamen, som gärna pratar om ”lägre förbrukning”. Lägre än vad? frågar vi. På EMS brukar vi inte jämföra saker vi inte känner till, utan vi återger bara vad våra kunder säger om Hyundais faktiska bränsleförbrukning: Är det fan

* Peter Läck, Läcks Entreprenad, kommenterade bränsleförbrukningen i sin Hyundai HX300. Han har förresten två stycken plus en HX235.

Tillsammans bygger vi framtiden

möjligt! Jag kommer aldrig byta bort min Hyundai! * PS Dessutom kommer Hyundai-maskinerna med fyra års fabriksgaranti utan krav på serviceavtal.

ems.se


DAGENS INFRASTRUKTUR // KOLLEKTIVTRAFIK

Nu går de nordiska aktörerna inom kollektivtrafiken samman i en satsning för att tillgängliggöra öppna data av hög kvalitet som stimulerar nytänkande. Bild: SL

Ett nordiskt initiativ för smartare transporter i våra städer Tillgång till data från kollektivtrafiken är en nyckelfaktor för att kunna utveckla nya smarta transportlösningar i våra städer. Nu går de nordiska aktörerna inom kollektivtrafiken samman i en satsning för att tillgängliggöra öppna data av hög kvalitet som stimulerar nytänkande. DET GEMENSAMMA PROJEKTET kallas ODIN (Open Mobility Data in the Nordics) och har målet att underlätta utveckling och lansering av nya tjänster inom transporter och rörlighet, genom tillgång till data från kollektivtrafiken. – Visionen är att göra Norden till ett levande laboratorium för nya mobilitetstjänster. Det finns stora fördelar med gemensamma

ekniska lösningar och att undvika att samma arbete görs av flera aktörer. Dessutom kommer alla få tillgång till och kunna inspireras av de bästa lösningarna. Under kommande år vill vi verkligen stärka det nordiska samarbetet, säger Daniel Rudmark från RISE Research Institutes of Sweden. Ett avgörande steg för att sänka tröskeln för nya aktörer och

Omni Trafikmiljö Tel. 0472-445 00 • Fax. 0472-400 29 info@omnitrafik.se • www.omnitrafik.se 34


För att öka innovationstakten inom mobilitet är EU i färd med att införa ett nytt regelverk som säger att medlemsländerna ska publicera mobilitets-data. Bild: SL/Sarah Pallin

DAGENS INFRASTRUKTUR // KOLLEKTIVTRAFIK nya innovationer är att göra det enkelt att få tillgång till nordiska data från kollektivtrafiken. En mer harmoniserad leverans av data från hela Norden underlättar spridningen av data till de olika aktörerna på marknaden. Detta kommer både att gynna nuvarande aktörer inom transportlösningar samtidigt som det öppnar upp för start-ups och helt nya tjänster. För att öka innovationstakten inom mobilitet är EU i färd med att införa ett nytt regelverk som säger att medlemsländerna ska publicera mobilitets-data. Detta regelverk utgör en bra drivkraft i ODIN-projektets arbete för att Norden ska vara en ledande innovationsmiljö inom mobilitet. Det nordiska samarbetet gör också att Norden får en starkare röst i policy-arbetet inom EU. ODIN-projektet kommer att fokusera på sex områden, till exempel tillgänggliggörande av datamängder och tjänster, standarder och format samt att få effekt av EU-regelverket. De sex områdena beskriv närmare i en avsiktsförklaring som finns på nordicopenmobilitydata.eu.

OM ODIN-PROJEKTET Projektet syftar till att påskynda och samordna det arbete som krävs för att skapa en gemensam marknad inom mobilitetssektorn i Norden. ODIN är ett samarbete mellan Entur i Norge, Trafikverket och Samtrafiken i Sverige, Helsingforsregionens trafik och Trafikledsverket i Finland, samt Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen och SFMCON i Danmark. Projektet samordnas av RISE Research Institutes of Sweden. Projektet finansieras 2018-2021 av Trafikverket och Vinnova – Sveriges innovationsmyndighet.

35


DAGENS INFRASTRUKTUR // VINDKRAFT

Stora satsningar på vindkraft i Sverige Rickard Klinkert är personen bakom en ny vindkraftssatsning på Ramboll i Sverige. Norden, och i synnerhet den svenska marknaden, är i fokus för koncernen under de kommande åren. Det finns en förväntan att växa mycket inom området. Ramboll har under många år varit aktivt inom vindkraft i Sverige. Med den stora utbyggnad som nu pågår finns ett behov av en tydligare närvaro. – DEN GLOBALA KOMPETENSEN i kombination med den lokala

närvaron var en av anledningarna till att jag tackade ja till tjänsten. Det är otroligt kul med ett komplett tjänsteerbjudande och att hjälpa kunder i alla delar av vindkraftverkens livscykel. I tillägg till svenska resurser, kan vi nyttja expertis från vindkraft vi varit med och byggt runtom i hela världen. Det är unikt, säger Rickard Klinkert, ansvarig för vindkraft på Ramboll i Sverige. Rickard Klinkert tillhör ett globalt team på knappt 500 personer och kommer att leda den svenska vindkraftverksamheten. Utöver det kommer Rickard även att ansvara för utvecklingen av Rambolls vindkraftsverksamhet i hela Norden. Han började på Ramboll den 1 februari och är nu i full fart med både rekrytering och affärsutveckling. – Det är helt rätt av Ramboll att satsa stort med tanke på det som sker i branschen. Bara i Sverige beräknas en fördubbling av

36

vindkraften till 2022. På många håll är vindkraft redan i dag en förnybar energiform som klarar sig på egna ben, utan bidrag, och därmed hållbar både ekonomiskt och miljömässigt. Ambitionen om 100 procent förnybart till 2040 banar väg för en massiv utbyggnad av vindkraften, där Ramboll verkligen kommer att vara med och bidra, fortsätter Rickard Klinkert. Rickard är en välkänd profil i branschen. Han var tidigare vd på Kjeller Vindteknikk, ett ledande företag inom vindindustrin. Han har även ett styrelseuppdrag för Eurel, europeisk branschorganisation för elektroingenjörer, och ett ordförandeskap för Svenska elektro- och dataingenjörs riksförening på sin meritlista. – Norden är en viktig marknad för oss. I Norge har vi nyligen förstärkt vindkraftsteamet med Inger Marie Malvik och i Finland har vi under de senaste åren byggt upp en bra verksamhet under ledning av Veli-Pekka Alkula och hans team. Utifrån de erfaren-


DAGENS INFRASTRUKTUR // VINDKRAFT

På många håll är vindkraft redan i dag en förnybar energiform som klarar sig på egna ben, utan bidrag, och därmed hållbar både ekonomiskt och miljömässigt. Ambitionen om 100 procent förnybart till 2040 banar väg för en massiv utbyggnad av vindkraften, där Ramboll verkligen kommer att vara med och bidra. /Rickard Klinkert, ansvarig vindkraft, Ramboll i Sverige. Bild: Ramböll

heterna var det viktigt att ha dedikerade personer på plats även i Sverige. Jag är trygg med att Rickard kommer att ta sig an uppdraget på allra bästa sätt, avslutar Klaus Jacob Jensen, globalt ansvarig för vindenergi på Ramboll.

BOKA REDAN NU!

Kostnadseffektiv annonsplats i våra stora mässnummer Dagens Infrastruktur erbjuder nu attraktiva annonsplatser i våra mässnummer LOAD UP NORTH, 29-31 aug, nr 3 och Entreprenad Live, 12-14 sep, nr 4. Vi kommer naturligtvis att finnas på mässorna. Träffa oss där för att få ett gratis exemplar av tidningen. • Annons i dessa mässnummer för mässpris! • Skicka gärna också press-info så skriver vi något kostnadsfritt om ert företags tjänster och produkter i samma nummer

BOKA REDAN NU

:

Deadline bokning oc för h materia l är den 21 juni.

• Inframarknaden, vår nya annonsdel för begagnat, tillbehör mm, är ett mycket bra och kostnadseffektivt alternativ • Bli prenumerant och få våra exklusiva tidningar 6 ggr/år för endast 990 kr • Följ oss på www.dagensinfrastruktur.se, Facebook eller Mynewsdesk (Där erbjuder vi också kostnadseffektiva banner-platser)

Vill du boka annons, banner eller har några frågor kontakta: Christer Nilsson, +46 70 746 21 22, christer.nilsson@storkom.se www.dagensinfrastruktur.se Dagens Infrastruktur produceras av Stordåhd Kommunikation AB. Vi gör också Svensk Byggtidning, Nordiska Projekt, Bygga Stockholm, e-tidningen Nya Projekt samt en hel del andra specialtidningar.

37


Förbifart Stock – unik i sitt slag

Den nya förbifarten som är inne i ett intensivt byggskede kommer när den står klar till 2026 att binda ihop de norra och södra länsdelarna och avlasta Essingeleden samt innerstan. Den nya vägen skapar möjligheter för fortsatt utveckling i en starkt växande region. AV OFELIA GRAAH-HAGELBÄCK


holm


DAGENS INFRASTRUKTUR // DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV VEO

Det börjar alltid med människorna och för att lyckas krävs alltid en kompetent och väl fungerande organisation där informationen når ut till alla inblandade. Sedan handlar det så klart om att bygga säkert hela projektet igenom samt att övervinna de tekniska utmaningar som vi stöter på. /Johan Brantmark, projektchef för Förbifart Stockholm, Trafikverket

E4 FÖRBIFART STOCKHOLM är en del av Stockholmsöverenskommelsen som går ut på att knyta ihop nya spår och vägar i hela Stockholm samt på ett effektivt vis länka samman de norra och södra delarna. Projektet påbörjades 2006 och beräknas vara klart om cirka sex år från och med i år. Grundtanken med den nya leden är att minska sårbarheten i Stockholms trafiksystem. I dagsläget finns bara en nord-sydlig förbindelse vilket gör trafiksystemet sårbart. Tillsammans med en komplett yttre tvärled skapas nya linjer som knyter ihop vägnätet och kollektivtrafiksystemet. På Trafikverkets hemsida står att läsa att den nya länken kommer att; ”bidra till regionens utveckling genom att binda samman flera av de regionala stadskärnorna, knyta ihop norr och söder under Mälaren, skapa nya möjligheter att resa kollektivt samt skapa en gemensam arbets-, bostads- och servicemarknad.” Det är ett av Sveriges genom tiderna största och mest avancerade infrastrukturprojekt med en beräknad kostnad på omkring 34,4 miljarder kronor (med 2018 års prisnivå). För att skona viktiga natur- och kulturvärden kommer drygt 18 av de 21 kilometrarna att gå i tunnel, vilket avancerar projektet i

40

och med att en del av tunnlarna passerar under Mälaren.

ETT KOMPLEXT PROJEKT Genom att Förbifart Stockholm i huvudsak går i tunnel påverkas stads- och landskapskaraktären så lite som möjligt. Leden märks egentligen främst vid de sex trafikplatserna i Kungens Kurva, Ekerö, Vinsta, Hjulsta, Akalla och Häggvik, där tunnlarna ansluter till befintligt vägnät på ytan. Trafikprojektet Förbifart Stockholm är uppdelat i ett femtontal olika entreprenader. Projektet delas upp i två faser; en byggfas, själva anläggningsfasen, och en driftfas som innefattar alla installationer som till exempel tv-övervakning för att drifta säkerheten. Allt som allt är ungefär 1 000 personer involverade i projektet på plats ute i fält samt ytterligare 250 personer på beställarsidan. Det komplexa projektet bjuder på många utmaningar varav en är att organisera och samordna alla delar. – Det börjar alltid med människorna och för att lyckas krävs alltid en kompetent och väl fungerande organisation där informationen når ut till alla inblandade. Sedan handlar det så klart >>


Laddad för nästa utmaning United. Inspired. Batteridrivna Boomer E2 Battery Noll utsläpp, inbyggd laddare, kraftfulla motorer och ett stort batteri för långa transportsträckor gör att Boomer E2 Battery passar perfekt för krävande gruvarbete och byggprojekt. Boomer E2 Battery har ett omfattande täckningsområde på upp till 112 m2.

epiroc.com


DAGENS INFRASTRUKTUR // TRAFIKSYSTEM

För att minska belastningen på vägarna fraktar man bort schaktmassor med båt. Det vattennära läget är både en utmaning och en tillgång i projektet.

om att bygga säkert hela projektet igenom samt att övervinna de tekniska utmaningar som vi stöter på, förklarar Johan Brantmark på Trafikverket, projektchef för Förbifart Stockholm.

ÖVERRASKANDE UTMANINGAR Och utmaningar bjuder projektet givetvis på. En av de allra största är delprojektet ”tunnel söder” vid Sätra-Kungshatt där man håller på att bygga en tunnel i berget under vattenytan där en del av sträckan går direkt under Mälaren. Här upptäckte man vid kärnborrningen på 200 meter ett hålrum av lera i berget som man inte kunnat förutse. – Plötsligt hade vi att göra med en zon utan berg med 70 meter vatten ovanför som vi inte räknat med. Vi kunde inte flytta tunnlarna vilket gjorde att vi behövde arbeta under sex intensiva månader med att tänka ut en ny design för att kunna riskminimera och färdigställa vattenpassagen på ett säkert sätt, förklarar projektledaren för tunnel söder, Linus Levinson.

Det resulterade i att man efter att geologer tolkat berget designade in två småtunnlar om cirka 250 meter vardera till Kungshattsidan som ligger i utkanten av tunnel södra-gängets vägområde. – På så vis kan vi nu långsamt driva arbetet framåt med huvudtunnlarna. Vi räknar med att arbeta med bergdriften i de stora tunnlarna i cirka två år till. Under tiden arbetar man parallellt med tunnlarna under Kungshatt i delprojektet tunnel söder. – Eftersom arbetena är högst komplicerade är det skönt att vi inte står under tidspress i och med att vi arbetar med riskhantering varje dag. Mitt arbetslag befinner sig i en röd zon där kärnberget är svagare, vilket just nu är den mest känsliga och riskfyllda delen av Förbifart Stockholm.

EN VIKTIG MILSTOPLE Den vassaste kompetensen är inkopplade och GK3-granskare, doktorer likväl som professorer granskar handlingar vart tionde >>

Prisvärda produkter för entreprenadföretag!

Prisvärda pr

Produkter för g omrörare p

Produkter för åkerier Container flak, Grusflak, Liftdumper Specialprodukter Slamsug och spolbilsutrustning, tankar med högtryckspumpar. Mini slamsugare

Hos oss hittar d Släpvangar c Furuvägen 30, 872 32 KRAMFORS Tel.nr 070-320 63 87

www.aspby.se

Furuvägen 30, 872 32 Kramfors | 070-320 63 87 | www.aspby.se

42

Vi erbjuder både stand


SICE LEVERERAR

TRAFIKSYSTEM

TILL FÖRBIFART STOCKHOLM SICE utvecklar och implementerar integrerade lösningar för att hantera och styra intelligenta transportsystem. De har tidigare levererat sådana lösningar på över 346 kilometer tunnlar över hela världen – allt med hjälp av programvaran SIDERA – en integrerad plattform för centraliserad hantering av motorvägar och tunnlar, varifrån alla infrastrukturens system styrs och övervakas. På detta sätt säkerställs maximal säkerhet och funktion i den dagliga ledningen, liksom i eventuella nödsituationer. I december tecknade SICE och Trafikverket ett avtal om genomförandet av trafiksystemen i Förbifart Stockholm. Inom ramen för kontraktet “FSE904 – Trafiksystem” ska SICE leverera konstruktion, installation, provning, idrifttagning och underhåll av system som LED-meddelandeskyltar, trafikdetektorer, avstängningsanordningar och påfartsreglering. Genom detta får SICE sitt första kontrakt i Norden, en stor strategisk milstolpe för företaget och kan nu visa upp sin kompetens inom tunnelledning i detta mycket viktiga och internationellt prestigefyllda projekt. Här kommer SICE att stöta på olika komplexa utmaningar, till exempel effektiv samordning med flera internationella entreprenörer, samt implementering av BIM-metoden (Building Information Modeling) som Trafikverket valt för att hantera projektet.

TIDIGARE PROJEKT En av de stora utmaningar som SIDERA ställts inför tidigare var projektet Calle 30 i Madrid. Till denna dag, fortfarande den längsta stadstunneln i världen och ett internationellt riktmärke inom tunnelindustrin. Mer än 47 kilometer tunnlar hanteras från ett kontrollcenter där plattformen ansvarar för övervakning och kontroll över 400 000 signaler, inklusive säkerhetssystem, elektromekaniska installationer, trafik, kommunikation eller belysning. Ett annat tunnelprojekt värt att nämna är WestConnex – det största transportprojektet i Australien som kopplar ihop västra och sydvästra Sydney med innerstaden, flygplatsen och hamnen i en 33 kilometer lång motorväg. Projektet är uppdelat i tre oberoende tunnelavsnitt (vart och ett förvaltat med sin egen SCADA-plattform), samt en övergripande plattform som integrerar de tre tunnlarna. Andra viktiga internationella projekt som nyligen genomförts av SICE, och som fortfarande är i drift, är SR 99 tunnel (Seattle, USA, 2019); Caldearenas tunnel och Monrepós tunnel (Aragón, Spanien, 2018); Waterview tunnel (Auckland, Nya Zeeland, 2017); Avenida Nestor Gambetta (Lima, Peru, 2017); Madrid City tunnel (Madrid, Spanien, 2016); och Miami Port tunnel (Miami, USA, 2015).


DAGENS INFRASTRUKTUR // TRAFIKSYSTEM

Sprängning under mark kräver rigorösa säkerhetsåtgärder för att säkerställa en trygg arbetsplats. Tekniken är avancerad och under Mälaren kommer man även att behöva betongklä en sträcka av tunneln.

meter för att säkerställa projektets säkerhet. – I södra Europa är det vanligare med betongklädda tunnlar eftersom de oftast inte har lika bra berg som här uppe i Norden där inlandsisen fört bort det dåliga berget på ytan förklarar Linus Levinson. Metoden går ut på att man gjuter en ny betong mot bergväggen som kan vara mellan 20 centimeter upp till en och en halv meter tjocka väggar som täcker tunneln inifrån. Tekniken har tidigare bland annat även använts i Hallandsåsen. Tekniken är kostsam men kommer att krävas i projektet, frågan är bara hur lång sträcka som ska re-linas. Efter sommaren kommer man att fatta beslut i frågan. Man räknar med en livslängd på 120 år på alla tunnlar i Förbifart Stockholm. – Vi har avslutat första zonen av tre. Vi lär oss hela tiden under processens gång och kan optimera våra arbetssätt inför etapp två. Projektet är unikt i sitt slag och det finns ingen handbok att tillgå, fortsätter Linus Levinson skämtsamt. Trots spännande oförutsedda utmaningar har hans arbetslag redan haft anledning att fira det första så kallade genomslaget med smörgåstårta och grillfest för 200 man i E4 Förbifart Stockholm, där två tunnlar går ihop vid Skärholmen och Sätradelen. – Det är en viktig milstolpe som bland annat innebär att vi nu kan utrymma tunneln år två håll. Det underlättar också rent logistiskt eftersom vi numera också kan köra in och ut material från två håll. Sjuttio procent av arbetet med södra tunneln är avklarat. – Vi arbetar med en bra struktur med de bästa i Sverige och

44

Vi arbetar med en bra struktur med de bästa i Sverige och är trygga med tidplanen och budgeten. Det är ett roligt och spännande projekt där ingen dag är den andra lik. / Linus Levinson, projektledare för tunnel söder

är trygga med tidplanen och budgeten. Det är ett roligt och spännande projekt där ingen dag är den andra lik, säger Linus Levinson.

TRAFIKPLATS HJULSTA SÖDRA En av entreprenörerna som har kontrakt i projektet är Implenia Sverige AB som tillsammans med Veidekke är involverade i trafikplatsen mellan Lunda bergtunnel och Hjulsta södra där bergtunnlarna ansluter mot Johannelund och Lunda. – Vi bygger på den delen som sammanbinder E4 med E18. Det är en stor trafikplats med cirkulation, förklarar Davy Prieur, project manager på Implenia Sverige AB. >>


Mobilaris Mining Intelligence™ – ökad säkerhet vid underjordsarbete

Ovan jord sker digitaliseringen i snabbare takt – bransch för bransch, steg för steg. Traditionella industrier blir allt mer moderna, det har lett till en högre säkerhet för alla medarbetare. Mobilaris Mining & Civil Engineering tar digitaliseringen under marken. Vårt system Mobilaris Mining Intelligence™ (MMI) är en produktsvit för digitalisering av gruvor och tunneldrivningsprojekt med fokus på produktion, effektivitet och säkerhet. MMI medger en realtidsvy i 3D av var människor, utrustning och fordon befinner sig, integration av maskin-,

system- och sensordata, skiftplanering och dispatch, trafikstyrning samt realtidsbaserade analytics. Våra kunders behov av kontinuerligt ökad transparens och interoperabilitet stöds av MMI’s öppenhet och förmåga att integrera gentemot andra system. Systemet baserar sig på Wi-Fi och ersätter även, om så kunden önskar, ett traditionellt inpasseringssystem. Boliden och Projekt Förbifart Stockholm är två exempel på kunder som använder MMI med realtidsvy över var personer finns, för mesta möjliga säkerhet. För ökad säkerhet – i realtid!

The world of Mobilaris

www.mobilaris.se


DAGENS INFRASTRUKTUR // TRAFIKSYSTEM

E4 Förbifart Stockholm har sex trafikplatser i ytläge: Kungens Kurva, Ekerö, Vinsta, Hjulsta, Akalla och Häggvik.

Projektet består av 600 meter långa broar, två rampbroar om 200 meter samt tre plattbroar om 60 meter. De 200 meter långa broarna utförs i betong med trågformat tvärsnitt samt två parallella cut & cover-betongtunnlar som är 200 meter långa vardera. – I anslutning mot Lunda i söder utförs en större bergskärning samt två kortare sektioner bergtunnel med inslagsvalv. Det inkluderar även en mittenrondell som utgör en cirkulationsplats, förklarar Davy Prieur vidare. Själva sträckan utgör 1,3 kilometer av själva förbifarten i stort. Sträckan i sig är kanske egentligen inte så lång på det stora hela men rymmer många olika delar och teknikslag samt hantering av dammar med dagvatten och givetvis de höga kraven för bullerskydd. Det var i februari 2017 som man på Implenia blev involverade i projektet med Förbifart Stockholm. – Vi har projekterat, utformat och dimensionerat vår projektdel utifrån vissa satta ramar och är också totalentreprenör av det här delprojektet. Efter sex månader var vi redo att påbörja arbetet på plats. Vi har stor och gedigen erfarenhet av infrastrukturprojekt och tycker det är både kul och spännande att få bidra med vår spetskompetens i det här projektet som inte är så stort för oss egentligen men däremot inrymmer många olika avancerade teknikslag.

ETT INTENSIVT BYGGSKEDE Precis som övriga inblandade i Förbifart Stockholm understryker Davy Prieur vikten av säkerhet i det dagliga arbetet vilket är en av de större utmaningarna och kräver kompetens i alla delar och moment.

Ekman-Jensen Maskin & Transport Ekman-Jensen Maskin & Transport, förkortat EJMT, är ett nystartat företag. Vi som jobbar på EJMT är en grupp som gemensamt kommer från ett oberoende företag, som idag gått i konkurs. Än idag har vi ännu inte fått veta varför eller hur det förra företaget försattes i konkurs. Lönedagen innan jul var de anställdas lönekonton tomma och chefen för företaget gick inte att få tag på. Trots de dåliga nyheterna stod nu en grupp med personer som inte varit annat än lojala anställda, arbetslösa och det var nog där som kämpaglöden tändes inom alla – inte främst hos Dennis Jensen – vår vd och grundaren till EJMT. Tack vare denna lilla grupp, bestående av lojala chaufförer och en blivande ledare som både ville rädda situationen och samtidigt förverkliga sin dröm – att starta ett eget åkeri. Detta resulterar nu i att Ekman-Jensen Maskin & Transport kommer att fortsätta arbetet nere i tunnlarna med projektet Förbifart Stockholm sida vid sida med Märsta Förenade, andra åkare och övriga aktörer. Dennis, Calle och Svetislav har alla kört nere i tunnlarna och delar inte de negativa fördomarna som finns inom åkeribranchen att: “tunnelkörningar bara sliter på fordonen och att det inte är värt att köra i tunnlarna då fordonen bara går sönder”. Nästan alla skador som blivit på våra fordon har skett ovan mark, inte under den. Sen får man räkna med allmänt slitage, precis som inom vilket annat yrke som helst. Dennis dröm om att starta eget hade väl kanske kunnat få en annorlunda start men å andra sidan hade det nog inte tagit samma fart utan den enorma kämpaglöd som funnits hos Dennis sen dag ett, och inte heller utan den lilla men lojala grupp som stått vid hans sida och hejat, hållit tummarna och väntat på att EJMT skulle börja rulla. Vi har nog gjort en del annorlunda val under uppstartandet av vårt företag än många andra skulle göra. Där det har funnits två vägar att gå har vi inte alltid tagit den enkla, korta eller minst energikrävande vägen utan har istället valt att lägga ner hjärta och själ i Ekman-Jensen Maskin & Transport och från start valt det som är viktigast för oss – att samtliga anställda trivs från start. Det är väldigt viktigt för oss att alla inom EJMT känner en positiv känsla när man kommer till jobbet och även känner en stolthet över att synas utåt med företaget. Vi satsar på att jobba tillsammans på företaget och alla vet att den som leder oss framåt alltid finns där och alltid går att lita på. Vi ska kämpa tillsammans i alla väder och vår vision är att Ekman-Jensen Maskin & Transport blir ett väl omtalat och synligt företag där alla inom EJMT känner att dom är viktiga, stolta och spelar en stor roll. Tillsammans.

46

Ekman-Jensen Maskin & Transport arbetar med projektet Förbifart Stockholm.


DAGENS INFRASTRUKTUR // TRAFIKSYSTEM

Arbetet medför stora risker. Man måste hela tiden förstå och vara införstådd med dessa risker och komplexiteten och hela tiden arbeta förebyggande på alla plan.

Projektet som beräknas vara helt färdigställt till 2026 är uppdelat på ett femtontal olika entreprenader som alla är inne i intensiva skeden.

/ Davy Prieur, project manager, Implenia Sverige AB

– Arbetet medför stora risker. Man måste hela tiden förstå och vara införstådd med dessa risker och komplexiteten och hela tiden arbeta förebyggande på alla plan. Här jobbar man efter ett tajt schema i synnerhet eftersom det ska matcha med två avstängningar av Mälarbanan som också byggs åt Trafikverket som är byggherre. – Det är en av de mest trafikerade sträckorna som vi just nu rustar upp samtidigt som trafiken rullar på. Vi har att göra med både pendeltåg, fjärrtåg och godståg som passerar här samtidigt som vi bygger broar över spåren. Vi har byggt två av dem och två återstår. Över E18 kommer vi att bygga ytterligare två broar. Två av >> dessa broar sträcker sig även över E18.

Vi har allt för vägen

Trafiksäkerhet

Vi har allt för vägen

> Vi har allt för vägen Bro- och vägräcken

Belysning

Förbifart Stockholm,Portaler som hittills är det största ITS-projektet i Sverige, går från Kungens kurva i söder till Häggvik i norr med sex nya trafikplatser i ytläge. Av vägens 21 kilometer går drygt 18 kilometer i tunnel. I det här projektet kommer Saferoad att jobba med att installera och underhålla all utrustning. Totalt är det ungefär 3 000 utrustningar som ska installeras. Vår del i projektet ligger på 100 miljoner. Geonät Projektet startade i början av 2019 och ska avslutas 2029.

PROJEKTET OMFATTAR: > > > > > > >

48 avstängningsbommar Rör och kulvertar 9 energiupptagande avstängningsbommar 589 VMS 349 skyltbryggor 2 påfartsregleringar 949 körfältssignaler 954 trafikdetektorer

Infrastruktur

Belysning

Trafiksäkerhet

Skyltar

Infrastruktur

Bro- och vägräcken Skyltar

Portaler

Vägmarkering Vägmarkering

Geonät

Trafikavstängning

Rör och kulvertar

Trafikavstängning

Vatten och avlopp

Vatten och avlopp

1

För mer info: Farshad Farhat, Affärsutvecklare ITS farshad.farhat@saferoad.se, 070-637 01 96

1

47


DAGENS INFRASTRUKTUR // FOSSILFRITT

Även om större delen av förbifarten är i tunnel krävs en hel del markarbeten i ytläge. Att bygga i en storstad så pass nära människor utan att störa omgivningen i någon större utsträckning är en stor utmaning i projektet, och det kräver en kompetent och väl fungerande organisation där man även måste ta hänsyn till den rullande kollektivtrafiken.

Projektet är inne i ett intensivt skede. – Alla delar vi påbörjat avslutas inte helt innan vi enligt plan påbörjar något nytt, vilket ställer höga krav på planering och logistik. Just nu är vi bland annat sysselsatta med grundläggning av plattbroarna, vi spränger 20 meter bergtunnel, bygger en av huvudbroarna över E18, samt schaktar jord. Det finns inget utrymme för misstag och projektet går också som planerat. Den största överraskningen var att marken i den 70 år gamla skogen som fanns på området var så förorenad att man var tvungen att starta projektet med ett omfattande saneringsarbete av jordmassor vilket var tidskrävande. – Den tiden vi tappade i början har vi jobbat in och sedan dess ligger vi i fas för nästa avstängning av Mälarbanan som kommer

48

ske i sommar under tre veckor. Alla projekt bjuder på sina utmaningar och oförutsedda händelser vilket alla inblandade är väl medvetna om och som också är en dela av tjusningen med jobbet.

TRAFIKPLATS AKALLA OCH LOVÖN På Züblin Scandinavia är man involverade i två delprojekt; Trafikplats Akalla samt Trafikplats Lovö på Ekerö. Det förstnämnda består av cirka en kilometer ny motorväg, denna del av motorvägen är i direkt anslutning till huvudtunnlarna. – I projektet ska vi bland annat utföra 20 meter bergtunnel, 130 meter betongtunnel, ett 470 meter långt betongtråg samt 350 meter väg i öppen bergskärning. Just nu går vi in i en intensiv fas >>


en värld där alla resurser tas till vara.

SUEZ erbjuder hållbara tjänster för ditt företag oavsett bransch eller behov. Vi hjälper dig med allt inom med avfall och återvinning, farligt avfall, slam, förorenad mark, sedimenteringscontainer och mycket mer. Hör av dig till Erik, Stefan eller Per så berättar vi hur våra anpassade lösningar kan hjälpa just dig: Erik Karlstrand, säljchef 08-519 333 19 erik.karlstrand@suez.com

Stefan Zahn, säljare 08-553 450 10 stefan.zahn@suez.com

SUEZ erbjuder effektiva avfalls- och återvinningslösningar med fokus på kundens behov och långsiktig hållbarhet. Vi tar hand om allt restmaterial från kundernas verksamhet och förädlar det genom återvinning och/eller energiutvinning. I vår vardag är kundnytta lika med miljönytta. Som en del av den internationella miljökoncernen SUEZ, med verksamhet i drygt 70 länder, är vi en samarbetspartner att räkna med.

Per Norling, säljare 08-519 332 11 per.norling@suez.com


Projekt E4 Förbifart Stockholm är unikt i sitt slag och kräver spetskompetens och stort tekniskt kunnande inom många olika områden. Utmaningarna är många och en av dem är att hålla ihop alla olika delar i projektet geografiskt och över tid. Det gäller att hela tiden arbeta strategiskt i varje delmoment. Kompetensnivån är hög och flera av medarbetarna har varit med och byggt både Citybanan och Norra Länken.

DAGENS INFRASTRUKTUR // FOSSILFRITT

av betongarbetena där cirka 38 000 kubikmeter återstår, samtidigt som arbeten med bergtunnel, VA, vägbyggnad och asfaltering pågår, förklarar Jesper Kallström arbetschef för infrastruktur på Züblin Scandinavia. Projektet Lovö utgörs dels av två trafikplatser som ansluter till Förbifarten och dels en breddning av väg 261, Ekerövägen. Breddningen av vägen ska underlätta trafiksituationen för boende på Ekerö genom ett nytt körfält, ett ytterligare tunnelrör vid sidan av den befintliga Lindötunneln samt nya gång- och cykelbroar. Just

50

nu utför man avverkning av träd på plats, utför temporära vägar och förbereder för de stora schakterna. Den största utmaningen i delprojektet tycker Jesper Kallström är att genomföra entreprenaden med hänsyn till de känsliga och natur- och kulturmiljöer- som man verkar i. – Det är absolut en utmaning, arbetet på Lovön är inte så tekniskt komplicerat men projektet bedrivs i ett naturreservat och ligger nästan inom synhåll för Drottningholms slottsanläggning som är ett världsarv, vilket ställer höga krav på landskapsgestaltningen. >>


1

2

3

Eriksson Byggab bygger tre hamnar på Lovön Bild 1. Eriksson Byggab lämnar pris på att bygga tre hamnar på Lovön (Drottningholm) som totalentreprenad med tre huvudkrav: 1. RoRo och två utlastningshamnar för trafik 24/7 i cirka sex år för båtar upp till 5 000 ton. 2. Byggs på Natura 2 000 område (Kungens mark) så minsta möjliga åverkan på naturen var ett absolut krav och efter demontering (cirka 2025) så får inget synas mer än några borrhål i berget. 3. Från kontrakt till drift 10 månader (RoRo 6 månader). Hamnarna består av betongpontoner (22 st) med elvärme som isskydd, sammanbinds med en grovstålkonstruktion som är förankrad på land, med gångbryggor och överspända stålbalkar med en längd på upp till 50 meter. Däcket består av stockmattor. Allt har en vikt av cirka 900 ton, som bogserats på plats. Alla ritningar, tillstånd, beräkningar, projektering och genomförande (byggnation) har sköts av Eriksson Byggab i samråd med beställaren LSAB och Trafikverket. Bild 2. Eriksson Byggab tog fram ett 3D-förslag på en flytande pontonhamn som endast var infäst med ett fåtal stag på land och ska klara en trafiklast enligt kraven. Bild 3. Norra utlastningshamnen med stagen på land. Alla konstruktioner buggades i Mariehamn (Åland) som prefab och bogserades över Ålands hav genom Norrtälje sluss och monterades sedan med egna flytande kranar och tre man (inkl. kranföraren) från vattensidan.

4

Bild 4. Norr RoRo-hamnen (färjhamn) i trafik med Hässelbystrand i bakgrunden. Bild 5. Norra utlastningshamnen med ett lastfartyg inne.

5

Eriksson Byggab (www.byggab.ax) är det lilla företaget som gör de stora projekten. Vi bygger normalt hamnar för finlandstrafiken och andra tunga avancerade infrajobb i marinmiljö. Vi gör även ofta totalentreprenader på Åland med omnejd.


E4 Förbifart Stockholm kommer att vara klar till 2026. Det är en ständigt pågående process. Allt går inte att förutse i förväg, vilket medfört att man fått vara innovativ och planera om delar av projektet. Förbifarten kräver ett gott samarbete, alla inblandade emellan. Hittills har man hållit tidplanen bra, och man räknar med att göra även fortsättningsvis. Allt som allt räknar Trafikverket att omkring 5 000 personer kommer att jobba med Förbifart Stockholm.

Projektet i Akalla är mer tekniskt komplicerat med både den stora spontgropen, grundvattenhanteringen och de stora kvantiteterna betong. – Vi på Züblin är mycket stolta över att vara en del av det här unika projektet som kommer att förbättra trafiksituationen både för invånarna i Stockholm och för genomresande, vilket i sin tur bör få en positiv inverkan på miljö och klimat.

BIDRA TILL EN FÖRBÄTTRAD TRAFIKSITUATION Nästa steg på Lovön är att utföra de stora schaktningarna inklu-

52

sive förskärningen mot av- och påfartstunnlar mot huvudtunnlarna. Efter sommaren kommer drivningen av nya Lindötunneln att påbörjas. – I Akalla-projektet står vi inför en mycket intensiv kommande period med viktiga deltider framför oss. Stora delar av betongarbetena ska utföras under en kort tidsperiod. Vi ska också avsluta bergtunnelarbetena samt påbörja vägbyggnad i norra delen, förklarar Jesper Källström vidare. Han understryker att man inom företaget är stolta över att vara >> en del av det unika projekt som Förbifart Stockholm är.


01

7 01

2

7

199701

ÖRJM SM

ÅN

ÅN

SD ELSD DEEL EP ED E P

7

ÖRJMMÖRJM SM S

Daniel Zettermans utmaning är att hålla Implenias maskiner välsmorda och igång, här finns ingen tid att slösa bort. Smörjoljan köper han Daniel Zettermansutmaning utmaningärärattatt Zettermans från Smörjmedelsdepån. hålla Implenias Impleniasmaskiner maskinervälsmorda välsmorda och igång, igång, här härfifinns nnsingen ingentid tidatt att slösa bort. bort. Smörjoljan Smörjoljanköper köperhan han från Smörjmedelsdepån. från Smörjmedelsdepån.

ÅN

ELSDEP ED

Tomas Rosenquist från 2 Smörjmedelsdepån 1 9 9 71- 9 9 7 - 2 rör sig hemtamt på Impleniasfrån olika jobb TomasTomas Rosenquist Rosenquist var de änfrån är. Smörjmedelsdepån Smörjmedelsdepån rör sig hemtamt på rör sig hemtamt på Implenias olika jobb Implenias olika jobb var de än är. var de än är.

”De servar oss ”De servar oss ”De servar oss som ingen annan gör.” som ingen annan gör.” som ingen annan gör.” ”” ” ” ”” Som maskinchef på Implenia Sverige AB arbetar Daniel Zetterman just nu med tunga tunnelkonstruktioner i Trafikverkets gigantiska projekt E4 Förbifart Stockholm.

Som maskinchef på Implenia Sverige AB arbetar Daniel Zetterman just nu med tungamaskinchef tunnelkonstruktioner i Trafi kverkets projekt E4 Förbifart Som på Implenia Sverige ABgigantiska arbetar Daniel Zetterman justStockholm. nu med

Jag måste ha den mesta oljan här på plats och det löser Smörjmedelsdepån. Men rätt

tunga tunnelkonstruktioner Trafikverkets projekt E4 Stockholm. som det är saknas det en ispecial olja tillgigantiska en viss maskin. DåFörbifart ser de till att vi får oljan med

Jag måste ha den mesta oljan här på plats och det löser Smörjmedelsdepån. Men rätt

mycket kort varsel. De servar oss sätt som ingaDå andra leveran jobbar som det saknas special oljapå tillett en maskin. ser de till atttörer vi fårgör. oljanDärför med Jag är måste hadet denenmesta oljan här påviss plats och det löser Smörjmedelsdepån. Men rätt jag med dem och jag är mer än nöjd med vårt samarbete. mycket varsel.det De servar oss olja på ett andra gör.viDärför jobbar som detkort är saknas en special tillsätt en som viss inga maskin. Dåleveran ser detörer till att får oljan med jag med dem och jag är mer än nöjd med vårt samarbete. mycket kort varsel. De servar oss på ett sätt som inga andra leverantörer gör. Därför jobbar jag med dem och jag är mer än nöjd med vårt samarbete.

Stefan Berg Stefan /Berg Lager Leverans Lager / Leverans

Tomas Rosenquist

Tomas Rosenquist Säljare / Order Säljare / Order

Andreas Berg

Andreas Berg VD / Säljare VD / Säljare

DIN LEVERANTÖR AV Tomas SMÖRJMEDEL Stefan Berg Rosenquist Andreas Berg DIN LEVERANTÖR AV SMÖRJMEDEL PARTNER PARTNER Lager / Leverans Säljare / Order VD / Säljare Hos oss hittar du oljor och smörjmedel slags fordon Hos oss hittar du oljor och smörjmedel tilltill allaalla slags fordon TILL:TILL: och industrier.Vi Vihjälper hjälperdig dighitta hittajust just den olja söker. och industrier. den olja dudu söker. DIN LEVERANTÖR AV SMÖRJMEDEL PARTNER Hos oss hittar du oljor och smörjmedel till alla slags fordon TILL: och industrier. Vi hjälper dig hitta just den olja du söker. Ring oss! oss! 08-771 08-77109 0995 95 Komplett Komplett lager. Dagliga leveranser | contact@smorjmedelsdepan.se | www.smorjmedelsdepan.se lager. Dagliga leveranser | contact@smorjmedelsdepan.se | www.smorjmedelsdepan.se

Ring oss! 08-771 09 95

Komplett lager. Dagliga leveranser | contact@smorjmedelsdepan.se | www.smorjmedelsdepan.se


Den nya förbifarten binder samman de norra och södra länsdelarna, avlastar Essingeleden och innerstaden och bidrar till att minska känsligheten för störningar i Stockholms trafiksystem. Restiden för hela sträckan beräknas till 15 minuter. Budgeten ligger på 34 miljarder kronor enligt prisnivån för 2018.

DAGENS INFRASTRUKTUR // FOSSILFRITT

– Vi får vara med och bidra till att förbättra trafiksituationen för invånarna i Stockholm men även för genomresande, vilket i sin tur bör ha en positiv inverkan på miljö och klimat.

LÅNG ERFARENHET AV INFRASTRUKTURPROJEKT Den 22 maj 2018 skrev man på spanska COMSA kontrakt med Trafikverket. I uppdraget ligger att designa och bygga två tunnlar om cirka 250 meter vardera vid E4:an i Skärholmen samt gång- och

54

cykelbanor kompletterat av utomhusbelysning. Inom företaget har man mer än 125 års erfarenhet av infrastrukturprojekt i mer än 20 länder och företagets spetskompetens har visat sig vara av stort värde i projektet. COMSA har varit verksamt i liknande projekt i bland annat Turkiet, Rumänien, Kroatien, Spanien samt olika länder i Sydamerika. – Det är spännande att få vara en del av det här projektet och vi känner stort ansvar gentemot vår klient Trafikverket och Stockholms >>


Nordens största leverantör av tillfälliga byggnader, tält, Nordens största leverantör presenningar och hallar

av tillfälliga byggnader, tält, presenningar och hallar +46 (0)8 649 80 80 • sales@obwiik.se • www.obwiik.se +46 (0)8 649 80 80

sales@obwiik.se

www.obwiik.se


DAGENS INFRASTRUKTUR // FOSSILFRITT

Stockholms län växer rekordartat och trafiksituationen är ansträngd och sårbar i dagsläget. När den nya förbifarten står klar kommer det att vara enklare att transportera sig mellan regionens norra och södra delar. Nya busslinjer blir möjliga i och med Förbifart Stockholm, både direktbuss- och stombusslinjer som till exempel direktbussar mellan Skärholmen och Kista eller mellan Tappström och Ekerö och Vällingby.

invånare. Vår ambition är att göra så liten inverkan som möjligt på trafiken på E4/E20 och berörda stockholmare samt förse vår uppdragsgivare med de absolut bästa lösningarna, säger Jorge Prego, projektledare på COMSA Sweden. För COMSA:s del beräknas arbetet vara klart mellan 2022 och 2023.

NYA FÖRUTSÄTTNINGAR Förbifart Stockholm är en pågående process som kräver gedigen kunskap, noggrann projektering och en stor dos innovation.

56

– Det är unikt att med ett internationellt projekt av den här kalibern centralt i en storstad så pass nära invånarna. Ändå är det långt ifrån alla som ens är medvetna om allt det vi gör eftersom de inte störs av vår verksamhet, vilket känns bra, säger Erik Lindgren, ansvarig för bergtunneldelarna i delprojekten Söder, Lovön och Norr. För Erik Lindgrens del handlar det delvis om att lösa problem som man inte kunnat lösa på projektnivå. Det kan handla om frågor kopplade till ekonomi och kontrakt bland annat. I arbetet ingår även att länka samman inblandade parter som teknikexperter >>


SWEDFAN COMPLETE VENTILATION SYSTEM was delivered to various sites of project Fรถrbifart Stockholm. Swedish Underground Ventilation AB Box 110, 246 22 Lรถddekรถpinge 046-70 84 70, 070-52 533 27 info@swedfan.se www.swedfan.se, www.facebook.com/swedfan


DAGENS INFRASTRUKTUR // TRAFIKSYSTEM

Att lägga större delen av förbifarten i tunnel är kostsamt men pengar och möda värt eftersom det skonar viktiga natur- och kulturvärden.

Förbifart Stockholm ger staden och stockholmarna fortsatt god konkurrenskraft. Det kommer att gå fort att ta sig från söder till norr. Vi får en tryggare stad med ett mindre sårbart trafiksystem med Förbifart Stockholm. /Erik Lindgren, ansvarig för bergtunneldelarna i delprojekten Söder, Lovön och Norr

och jurister med flera. Nu är cirka 25 kilometer av de 60 som ska sprängas avklarade och i stort håller man tidplanen i arbetet med Förbifarten. – Förbifart Stockholm ger staden och stockholmarna fortsatt god konkurrenskraft. Det kommer att gå fort att ta sig från söder till norr. Vi får en tryggare stad med ett mindre sårbart trafiksystem med Förbifart Stockholm, avslutar Erik Lindgren.

VI LEDER PROJEKTEN MOT FRAMTIDEN THETA Engineering är ett av Stockholms ledande konsultföretag inom teknisk projektledning och projektstyrning av stora infrastrukturprojekt med tyngd på tunnlar och berg.

Vår kunskap är eftertraktad och vi behöver bli fler Projektingenjör│Projektledare│Byggledare│Planerare Intresserad? Kontakta oss på info@thetaengineering.se

THETA Engineering AB

www.thetaengineering.se

58


Teknikintresse och machokultur

hämmar elsäkerheten på bygget

Enligt Elsäkerhetsverkets årsrapport 2017 ligger felaktigt beteende och slarv bakom 74 procent av alla elolyckor bland elyrkesmän. – De som råkar ut anger att de har bråttom, att det var stressigt, att man i förväg inte vidtog alla åtgärder som man borde, säger Tina Nordling, arbetsmiljöansvarig på Elektrikerförbundet. AV THOMAS ANDERSSON

UNDER FÖRRA ÅRET 2017 kom sammanlagt 474 elolyckor till Elsäkerhetsverkets kännedom. Med sina 93 procent är strömgenomgång den i särklass vanligaste typen av elolycka bland Elektrikerförbundets medlemmar. – Det innebär att du fastnar. Någonting är spänningsatt där du arbetar och ström går genom kroppen från en punkt till en annan, säger Elektrikerförbundets miljöansvarige Tina Nordling. På senaste Elmässan i Kista 2017 var hon en av deltagarna på ett morgonseminarium om arbetsmiljö på byggarbetsplatser. Hur allvarlig en elolycka med strömgenomgång är beror på vilken väg strömmen tar. – Passerar den mittpunkten, det vill säga hjärtat, så är risken betydligt högre att du får problem. Men det kan räcka med att den passerar via ett finger till armbågen för att du ska få blodproppar, nerv- och muskelskador, tillägger Tina Nordling. Trenden att antalet anmälda elolyckor ökar, samtidigt som dödsolyckorna minskat, beror enligt i Elsäkerhetsverket på en allt större benägenhet att överhuvudtaget anmäla inträffade olyckor. Att elolyckor oftare drabbar yngre än äldre elektriker, är en annan slutsats i Elsäkerhetsverkets årsrapport. Att machokultur på byggarbetsplatserna negativt kan påverka elsäkerheten är Tina Nordling, med sin långa erfarenhet av >> Tina Nordling, arbetsmiljöansvarig, Elektrikerförbundet.

59


DAGENS INFRASTRUKTUR // SÄKERHET arbetsmiljöfrågor, övertygad om. – Du tar tag i något som visar sig vara strömförande. Ibland vet man om det, ibland inte. Typ, jag ska bara fixa det här, behöver inte hålla på och stänga av elen …

SÄKRARE ARBETSMILJÖ De årliga rapporterna med statistik och analys av elolycksfall är en viktig del i Elsäkerhetsverkets arbete för en bättre och säkrare arbetsmiljö på landets byggarbetsplatser. Ett arbete där Tina Nordling och Elektrikerförbundet i den senaste årsrapporten 2017 aktivt medverkat i arbetet med gjorda intervjuer ute på arbetsplatserna. Tillsammans med motparten Installatörsföretagen har facket bildat en särskild elsäkerhetsgrupp som hanterar rutiner, arbetsfördelning, information och ansvarsfrågor i anslutning till elsäkerhet. – Vi jobbar väldigt intensivt med det här och har lagt in delar i kollektivavtalen för att få tydligare rutiner. Som arbetsmiljöansvarig facklig företrädare sitter Tina Nordling även med i Elsäkerhetsverkets Elsäkerhetsråd och deltog i förberedelsearbetet till den nya elsäkerhetslag som trädde i kraft 1 juli 2017. – Det är en del av vårt arbete, att lägga sig i. Att titta på säkerheten för våra montörer, men också för tredje man naturligtvis.

”ROLIGARE TEKNIK” Att mycket arbete återstår för att höja intresse och kunskap om elsäkehetens betydelse för arbetsmiljön är Elektrikerförbundets Tina Nordling fullt medveten om.

Arbetsmiljöseminariet var ett av de minsta besökta på 2017 års Elmässa i Kista. – Det är synd att inte alla visar intresse för säkerhetsfrågorna. Borde vara fler. Det är ganska tydligt att det är roligare med teknik än säkerhet.

För säkra lyft på svenska arbetsplatser CERTEX Svenska AB är Sveriges ledande leverantör av helhetslösningar inom lyft, stållinor och service. Med över 100 års erfarenhet och ett brett sortiment av produkter kan vi hjälpa våra kunder att hitta den bästa lösningen för varje lyftrelaterat behov, där säkerhet är vår högsta prioritet och kvalitet alltid är i fokus.

60

• • • • • • • • •

Stållinor Lyftredskap Fallskydd Kundanpassade lyftok Kranar & traverser Service Inspektion Konsultation Utbildning

www.certex.se


DAGENS INFRASTRUKTUR // BREDBAND

Gunilla Glasare, avdelningschef på SKL och ordförande i Bredbandsforums kommungrupp. Bild: Hans Alm

Bredbandslyftet

vägleder kommunledningen i bredbandsutbyggnaden Statusen på bredbandsutbyggnaden varierar avsevärt mellan Sveriges kommuner. Somliga kommuner har kommit långt, andra har större utmaningar eller har kommit igång senare. Bredbandsforum, som ett forum som tillkommit på initiativ från regeringen, har därför initierat Bredbandslyftet. Det är en satsning som ska utveckla engagemanget för bredbandsfrågor i Sverige samt bidra till en effektivare bredbandsutbyggnad på lokal och regional nivå. BREDBANDSFORUMS UPPGIFT ÄR att, tillsammans med företag, myndigheter och intresseorganisationer, hitta lösningar för att alla ska få tillgång till snabbt och tillförlitligt bredband. Bredbandslyftet är ett program för vägledning som kan hjälpa en kommun att se över strategiska val som gjorts och hitta en ny eller justerad inriktning som främjar bredbandstillgången i kommunen.

som de spelar en avgörande roll för hur framgångsrikt kommunens bredbandsarbete kan bli. Mellan 2018 och 2020 siktar man på att Bredbandslyftet ska kunna genomföras i mellan trettio och femtio kommuner. Antalet kommuner som genomgår Bredbandslyftet beror förstås på hur många som är intresserade, men hittills har intresset varit relativt stort.

VÄNDER SIG TILL KOMMUNLEDNINGEN

– Vi vet att kommunens ledning spelar en avgörande roll för ett framgångsrikt arbete med bredbandsfrågor. Erfarenheterna och engagemanget från nyckelpersoner på politisk- och tjänstemannanivå behöver tas tillvara. Bredbandslyftet tror vi är ett bra sätt för en kommun att hitta sin egen väg framåt, säger Gunilla Glasare, avdelningschef på SKL och ordförande i Bredbandsforums kommungrupp.

Via Bredbandslyftet, som även syftar till att skapa förutsättningar för samverkan och erfarenhetsutbyte kring bredbandsutbyggnad i regionerna, kartläggs kommunens nuvarande situation och man gör en uppskattning av det återstående investeringsbehovet för kommunens bredbandsutbyggnad. Målgruppen för Bredbandslyftet är kommunledningen efter-

62

TILLVARATAR OCH SPRIDER ERFARENHETER


DAGENS INFRASTRUKTUR // DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV HEXATRONIC DAGENS INFRASTRUKTUR // DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV HEXATRONIC

Hexatronic InOne

Det uppkopplade samhället kräver nya lösningar De allra flesta förknippar ordet infrastruktur med vägar och järnväg, men det är hög tid att addera även fibernäten till den kategorin. DET UPPKOPPLADE SAMHÄLLET Kommunikationsnäten ligger dolda under jord, i luften och under vatten – anonyma för de flesta, men ständigt närvarande i våra liv. Från att vi vaknar på morgonen till vi lägger oss på kvällen är vi ständigt i kontakt med sådant som kräver fungerande kommunikation. Samhället digitaliseras på alla plan och allt fler tjänster som kräver konstant uppkoppling lanseras. I takt med att kommunikationsnäten byggs ut och används till allt mer, ökar beroendet av att de fungerar, dygnet runt årets alla dagar. Näten utgör i verklig mening det moderna samhällets infrastruktur och funktionen av dessa är avgörande. Allt fler ser investeringar i fibernäten som lika betydelsefulla och samhällskritiska som investeringar i vägar, tågräls och broar.

ALLT BLIR UPPKOPPLAT En utveckling som starkt bidrar till utbyggnaden av fibernäten är kommande användningsområden såsom smart city, IOT, IOE, AI och 3D- printing. För att möjliggöra utvecklingen krävs mängder med fiber som skall installeras till enheter för trådlös överföring och direkt till annan utrustning som exempelvis övervakningskameror, intelligenta skyltar, utrustning för energioptimering samt till alla antenner som kommer krävas för 5G. Eftersom krav och förväntan för tillgänglighet ligger högt är det inte bara en fråga om stora volymer av pålitliga fibernät som skall byggas, utan det faktum att de allra flesta av de utrustningar som skall installeras även kräver en pålitlig strömförsörjning, något som ibland kan vara en större utmaning än att få fram fibern. Men det finns en lösning.

LÖSNINGEN FINNS, FRAMTIDENS SYSTEM FÖR DET UPPKOPPLADE SAMHÄLLET Hexatronic har utvecklat ett system speciellt för dom framtida näten, de som skall byggas för att nå utrustningar långt ut i näten och som kräver såväl fiber/ kommunikation och strömförsörjning. Systemet heter InOne och lanserades under 2018. Utgångspunkten var att det är för dyrt och tidskrävande att bygga med traditionella lösningar baserat på att installera en fiberkabel och en separat elkabel till varje utrustning, och att det måste utvecklas något som gör en storskalig utrullning möjligt. Systemet bygger på en hybridkabel som innehåller både fiber och ledare för ström, och som kan installeras i s.k. mikrorör. Det betyder att man endast behöver installera en kabel istället för två. Systemet innefattar även strömmatning med DC-kraft samt en enhet i mottagande del som stabiliserar kraften för den utrustning som skall anslutas. Därtill förenklas leveransen av säker kraft genom att man kan etablera en central strömförsörjning med kontrollerad driftsäkerhet. Systemet kan utökas med flera noder i ett ring eller stjärn -nät för t.ex. ett antal platser med Wi-Fi, kameror och mikroradiobaser. – När vi visat detta för marknaden har vi fått en enormt positiv respons genom att systemet både effektiviserar och förenklar installationen och ger en mer lättöverskådlig och säkrare strömförsörjning, något som kommer krävas för att bygga dessa nät, säger Karl-Ove Andersson som varit delaktig i utvecklingen av systemet på Hexatronic.

63


DAGENS INFRASTRUKTUR // BREDBAND

Pernilla Winnhed. vd på Energiföretagen. Bild: Energiföretagen

Det svenska elnätet måste byggas ut för att kunna möta framtidens krav Hela energisystemet står inför otroliga förändringar, bland annat till följd av den pågående digitaliseringen. Nationell effektbrist, lokal kapacitetsbrist i elnäten och en krympande fjärr- och kraftvärmesektor är några av de mest allvarliga utmaningarna för energisystemet framöver. Det anser Pernilla Winnhed, vd på branschorganisationen Energiföretagen. I ENERGIÖVERENSKOMMELSEN lyftes vikten av en stark fjärroch kraftvärme, bland annat för att avlasta elsystemet vintertid. Pernilla Winnhed anser därför att regeringen bör ta ett samlat grepp om fjärr- och kraftvärmens villkor, utifrån dess viktiga roll för energiförsörjningen och för effektbalansen. I det arbetet ingår att anpassa de politiska styrmedlen för dessa energislag. –Vi behöver investera men nu när priserna är låga investeras det bara där vi får subventioner, och knappt ens där. Det finns ett stort behov av dels mer reglerbar kraft som kan möta den väderberoende energiproduktionen och även andra smarta lösningar i nätet, säger Pernilla Winnhed.

ÖKAD EFTERFRÅGAN FRÅN DATAHALLSBRANSCHEN Det svenska energisystemet börjar bli ansträngt, vilket bland annat beror på att allt fler datahallar och batteriparker vill placera sin verksamhet i Sverige eftersom vi kan erbjuda klimatsmart energi med hög leveranssäkerhet. Kapaciteten i stamnätet har på flera håll nått sitt tak och det tar lång tid att bygga ut. Det innebär i sin tur att flera regioner måste tacka nej till attraktiva företagsetableringar.

64

Energiföretagen arbetar bland annat för att regeringen ska formulera ett mål för leveranssäkerheten i elsystemet. De kommande åren riskerar vi effektbrist, främst i södra Sverige till följd av att flera kärnkraftverk och kraftvärmeverk läggs ner.

REGERINGEN BÖR UTREDA Energiföretagen föreslår att regeringen tar ett initiativ till breda samtal om hur förenklingar i tillståndsprocesserna kan genomföras och investeringar i elnäten stimuleras. Det är, enligt Pernilla Winnhed, nödvändigt för att förenkla och snabba på den nödvändiga utbyggnaden av elnäten – Det är viktigt att vi får ett regelverk på plats som är anpassat efter de utmaningar energimarknaden står inför idag. Vi anser att regeringen bör utreda ett mål för leveranssäkerheten och även ser över villkoren för effektreserven. Det är inte de enda åtgärderna som behövs för att säkra leveranssäkerheten, men det är viktigt steg för att sända rätt signaler till marknaden och de företag som förväntas investera i kraftproduktion, flexibilitetstjänster och innovationer, säger Pernilla Winnhed.


Störst produktionskapacitet i Europa på telekomkanalisation En av de marknadsledande aktörerna i Sverige 25 års erfarenhet, med ett eget kvalitetslaboratorium i Danmark som säkrar kvaliteten på våra produkter Vi skapar innovativa produkter som förenklar ditt projekt!

WE WILL CREATE VALUE AND MAKE A DIFFERENCE EVERYWHERE WE ENGAGE WITH CUSTOMERS BY LISTENING, INNOVATING AND ADAPTING. BESÖKSADRESS Viktoriagatan 11 41125 Göteborg

KUNDSERVICE NordicSalesDK@emtelle.com 010 475 49 90

Fördel_ad_190x128.indd 1

18-01-19 14:36

Välkomna!

Access switchar, CPEer, PoE-switchar, etc.

från CTCU

Utbildningar för allt inom fiberoptik; Skarv-, Mät-, Teori-, Robustfiber-, Termineringskurs (INCERT), etc.

Inte läge att köpa? Hyr din utrustning från oss! Vi har Fibersvetsar, OTDR, mm.

FITEL Fibersvetsar, VeEX Mätinstrument, Verktyg, Rengöring mm.


DAGENS INFRASTRUKTUR // BREDBAND

Dataöverföringstekniken LoRa

möjliggör dataöverföring över långa sträckor LoRa är ett nytt begrepp som förekommer allt oftare i bredbandsvärlden. LoRa är ett fabrikatsoberoende gränssnitt för kommunikation mellan utrustning för att möjliggöra Internet-ofThings och smarta städer. Med LoRa kan man montera upp sensorer över stora ytor på ett relativt kostnadseffektivt sätt. LoRa är en av de nya mångsidiga smalbandsradiolösningar som lanserats. LORA ÄR EN förkortning för Long Range. Det är en patenterad trådlös digital dataöverföringsteknik som bland annat används för att bygga trådlösa nät på licensfria frekvenser över större ytor. LoRa är krypterat och störningssäkert och har en bred funktionalitet med många användningsområden Det är särskilt lämpat för insamling av mätdata i olika sammanhang. LoRa har testats för räckvidder motsvarande sträckan mellan Malmö – Gävle, men kan normalt anses uppnå en 15 kilometer lång räckvidd i landsbygd och 10 kilometer i tätbebyggelse. En av fördelarna med LoRa är att tekniken har en strömförbrukning som är tillräckligt låg för att möjliggöra mer än tio års batterilivslängd. Ytterligare en fördel med LoRa är att det är en hårdvaruoch fabrikatsoberoende standard.

LÅNG RÄCKVIDD – LoRa är en LPWAN-teknik (”Low-Power Wide Area Network”). Den använda radiotekniken är smidig och säkerställer att du

66

kan skicka data över ganska stora avstånd med mycket liten överföringseffekt., säger Jimmy Persson, teknisk produktchef på Stadsnätsföreningen. En faktor som talar för att LoRa tekniken lämpar sig mycket väl för IoT-applikationer är just att den kan ha en räckvidd på över femton kilometer på landsorten och mer än tio kilometer i stadsmiljö. LoRa kan även effektivisera flera olika samhällsfunktioner, exempelvis avfallshantering, vägskyltövervakning, äldrevården, och övervakning av parkeringsplatser. Ett LoRaWAN-nätverk består av gateways, nätverk, applikationer och sensorer. Sensorerna skickar radiopaket till gateways som ingår i ett nätverk. Sensorer kommunicerar med en eller flera gateways via radio (868 MHz). Radiopaketen är i genomsnitt inte mer än några tiotal bytes långt. Paketen plockas upp av en eller flera av gateways oavsett om de tillhör det gemensamma nätverket eller inte.


DAGENS INFRASTRUKTUR // DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV STUDIO 27

Fredrik Elliot på Studio 27.

Studio 27 involverar

slutkunden i fiberhanteringen

Studio 27 erbjuder system för dokumentation av det arbete som sker på plats hos slutkund vid installation av fiber. Ett web-gränssnitt och en app som hanteras ute på fältet av entreprenören och därmed förenklar all administration och fakturering. – VI ARBETAR MED B2B och talar om vår

eHUB som är ett system att dokumentera kundnöjdhet ute hos kund, ett system för entreprenörer som arbetar med stadsnät och indragning av fiber i villor och fastigheter, berättar Fredrik Elliot på Studio 27. Företaget arbetar med tre steg för dokumentation av fiberinstallationer; planeringsfasen (frågan om hur man ska gräva, osv), utförandet och till sist bekräftelsesteget, där slutkundens omdöme och nöjdhet dokumenteras.

START UP INOM WEB OCH APP Studio 27 är ett fem år ungt start up-företag som verkar som systemutvecklare inom web och applikationer och it-konsult. Kunderna är framför allt kommunala bolag, elnätsbolag och hantverkare. Systemet kan utnyttjas i alla arbeten där man jobbar mot en slutkund. Bland kunderna så här långt märks tre stadsnät i södra Sverige som använder eHUB.

Studio 27 söker nu samarbeten med stora aktörer i Stockholmsområdet. – Våra produkter utgörs av molntjänster och är mycket mobila. Många frågar oss varför inte detta system, som inkluderar slutkunden i processen vid fiberinstallationerna, fanns för fem år sedan, säger Fredrik Elliot. Det unika är att vi tar slutkunden på allvar, räknar med och lyssnar på slutkunden. Studio 27 arbetar transparent och inkluderande, där slutkunden är med från början för att denna ska kunna känna trygghet och delaktighet, med moduler i molnet, där tänkbara serverkaos undviks, och med oändlig utveckling. eHUB kommer inte någonsin att bli klart utan utvecklas hela tiden i samverkan med användarna.

objektgruppering för mesta möjliga överblick och behörighetshantering. Rutinerna skapar bra underlag för fakturering och enkel bokföring. Utbyggnaden av fibernätet går snabbt i Sverige. Det är en given marknad i tillväxt. Studio 27 har också ambitionen att ta plats på den övriga europeiska marknaden. – Vår passion är att varje dag börjar med ett problem och varje dag slutar med att vi klurat och funderat på den bästa lösningen och faktiskt hittat den, säger Fredrik Elliot. Vi arbetar med närhet till våra kunder, kvalitet och starka band. Vår devis är att om du kan drömma det kan du också göra det.

FORTLÖPANDE UPPFÖLJNING Noggrann fortlöpande ärendehantering och avtalssignering är självklarheter liksom

www.studio27.se 67


DAGENS INFRASTRUKTUR // VA

Mätningar som IVL har gjort i dagvattenbrunnar som ligger nära anläggningar med gjutet gummi visar på höga halter av mikroplaster.

Ny rapport

om spridning av mikroplaster från lekplatser och idrottsanläggningar

IVL Svenska Miljöinstitutet har på uppdrag av Naturvårdsverket sammanställt kunskapsläget och tagit fram åtgärdsförslag för att minska spridningen av mikroplast från konstgräsplaner och andra utomhusanläggningar för idrott och lek. Mätningar som IVL har gjort i dagvattenbrunnar nära lekplatser och idrottsanläggningar med gjutet gummi visar på höga halter av mikroplaster. – DET HÄR ÄR den största studien som hittills har gjorts i Sverige

kring spridningen av mikroplaster från den här typen av anläggningar och den uppmärksammar en potentiellt betydande källa till mikroplast i naturen, säger Anna-Sara Krång, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet. En central del har varit att samla in information från ett 20-tal större kommuner om användningen av konstgjorda utomhusanläggningar. Lekplatser och idrottsanläggningar med gjutet gummi, konstgräsplaner samt ridanläggningar har ingått i studien. Sammanställningen visar att lekplatser och idrottsanläggningar med gjutet gummi är vanligt förekommande i landet. Användandet ser inte heller ut att minska. – Till skillnad från konstgräs med granulat, där problematiken med mikroplast uppmärksammats de senaste åren, är gjutna gummiytor mycket mindre undersökta. Sammantaget täcker dessa lekplatser och idrottsanläggningar stora arealer, så det är relevant att titta på hur de sköts och vilken risk det finns för att

68

mikroplaster sprids vidare från anläggningarna till naturen, säger Anna-Sara Krång. Mätningar som IVL har gjort i dagvattenbrunnar som ligger nära anläggningar med gjutet gummi visar på höga halter av mikroplaster. Studien har inte omfattat vidare spridning i vattenmiljön. – I och med att gummigranulaten ansamlas i dagvattenbrunnar finns också stor risk att partiklarna sprids vidare till vattendrag, sjöar och hav via dagvattensystemet vid regn och höga vattenflöden. Kunskapen om hur anläggningarna ska skötas är ofta bristfällig. Rapporten lyfter fram behovet av bättre information, utbildning samt olika skyddsåtgärder. Utformningen av anläggningarna har till exempel stor betydelse för att minska spridningen av mikroplaster via öppna dagvattenbrunnar. – Det finns mycket som kommunerna kan göra men det krävs både kunskap och resurser och att man ser det som en prioriterad fråga, säger Anna-Sara Krång.


I N D U ST R I & VAT T E N

Desinficering av avloppsvatten – den smarta metoden EFFEKTIV OCH MILJÖVÄNLIG DESINFICERING AV AV LO P P SVAT T E N M E D H JÄ L P AV KEMIRA KEMCONNECT DEX. UTFORSKA NÄRMARE PÅ KEMIRA.COM/DEX


DAGENS INFRASTRUKTUR // VA

Svenska vattenverk är i stort behov av upprustning samtidigt som klimatförändringar och växande storstäder leder till ökade kapacitets och kvalitetsbehov.

Digitaliseringens roll för svenska vattenverk

Nya anläggningar med rätt kapacitet - I ett Vinnovaprojekt kommer Ramboll, tillsammans med andra aktörer, att undersöka hur öppna data i digitala tvillingar för vattenreningsverk kan bidra till nya produkter och tjänster för effektiv och hållbar vattenrening. Projektet ledas av IVL Svenska Miljöinstitutet SVENSKA VATTENVERK ÄR i stort behov av upprustning samtidigt som klimatförändringar och växande storstäder leder till ökade kapacitets och kvalitetsbehov. Via insamling av data om allt från design och materialval till demografiska data och nya regler kan digitala tvillingar användas för att på bästa sätt kunna beräkna, planera och utveckla vattenrening på ett hållbart sätt. – På Ramboll tittar vi på tekniken för digitala tvillingar inom flera områden. Vattenrening är ett område där behoven är akuta och där problem skulle påverka många människors dagliga liv. Därför känns det relevant både ur ett tekniskt och ett mänskligt perspektiv att delta i projektet med vår expertis, säger Lina Vicsai, ansvarig för strategi- och konceptutveckling på Ramboll. Enligt uppskattningar från Svenskt Vatten kommer det bara i Sverige att krävas investeringar på 12-17 miljarder kronor varje år under de kommande 20 åren för att bygga nya anläggningar med rätt kapacitet. Här kan digitaliseringen ha en viktig roll och

70

spara kostnader i samband med nybyggnation och upprustning av vattenverken. – Med digitala tvillingar finns förutsättningar för realtidsinformation och det är smidigt att se hur förändrade förutsättningar påverkar framför allt drift och underhåll som effektiviseras och därmed kan investeringarna optimeras och risker förebyggas. En annan fördel är att det blir större möjligheter till erfarenhetsöverföring, säger Lina Vicsai.

OM PROJEKTET Projektet Öppna data, delad design och digitala tvillingar i innovationsekosystem för samhällskritisk infrastruktur, leds av IVL Svenska Miljöinstitutet och utförs i samarbete med Rise Interactive, Institutionen för informationsteknologi på högskolan i Skövde, Institutionen för integrerad produktutveckling på KTH, Ramboll Sverige, Virtual Cities of Sweden, Hagström Consulting, Göteborgs stad och Trollhättan Energi.


Cactus Eye. Ett öppet driftsystem fokuserat på VA.

REGN

ENERGI

UNDERHÅLL

LÄCKAGE

LABB

Cactus Eye är inget vanligt driftsystem. Med mer än 70 kommunikationsprotokoll kan Cactus Eye kommunicera med de flesta PLCer som finns på marknaden. Data från fler och fler källor blir allt mer tillgängliga. Ni som verksamhet ska enkelt kunna dra nytta av all data och ta beslut utifrån informationen som hämtas in. Cactus Eye samlar in och organiserar information så att Ni lättare kan ta rätt beslut. Ett 40-tal kommuner har redan valt Cactus Eye som överordnat driftsystem för deras VA-anläggningar. Kontakta oss i dag för en egen demo.


DAGENS INFRASTRUKTUR // VA Illustration över dagvattenpark.

WENNBERGSPARKEN

SJÖMA

STADSTRÄDGÅRDEN

NSGATA

busshållplats

N

entréplats park med cykelparkering och planteringar

entréplats park med cykelparkering och planteringar

huvudstråk träbrygga, ca 3 m bred, för promenad, breddas här och var för vistelse

SMÅBÅTSHAMN

dagvattenreningspark med sedimentationsdammar, våtmarksdelar och system av spänger

MARIEBERGSVIKEN

Dagvattenpark med gångstråk ut i Mariebergsviken del av kommunens vision för Viken

Karlstads kommuns förslag till stadsdelsvision för Viken innehåller bland annat en bättre trafiklösning som ska avlasta Hamngatan, en ny entré till stadsträdgården från söder och en dagvattenpark som ska rena regnvatten från centrum och samtidigt skapa ett nytt gångstråk i Mariebergsviken. DEN 10 APRIL BESLUTADE stadsbyggnadsnämnden i Karlstads kommun att ett förslag till stadsdelsvision för stadsdelen Viken ska gå ut på samråd. Samrådet börjar 18 april och pågår till den 24 maj. Under den här perioden har allmänheten möjlighet att lämna sina synpunkter.

SJÖMANSGATAN SKA AVLASTA HAMNGATAN I det pågående arbetet med Karlstads nya resecentrum ingår att omvandla Hamngatan från trafikled till stadsgata. Då måste trafiken minska och ett sätt att avlasta Hamngatan är att delar av genomfartstrafiken i centrum istället ska ta Sjömansgatan genom Viken.

72

I stadsdelsvisionen för Viken visar kommunen hur trafiklösningen ska förändras för att hantera den ökade trafiken. Även om trafiken beräknas öka kommer förändringen inte innebära att området bara upplevs som en trafikled. – Trafikbullret kommer bara öka 2-3 decibel och det är precis vad människan kan uppfatta. Så skillnaden från idag kommer att vara väldigt liten. Det blir lätt att korsa vägen och utformningen med växter kommer innebära att det ändå blir en trevlig plats att vara på, säger Erik Nilsson (KD), ordförande i stadsbyggnadsnämnden. Trafikflödet på Sjömansgatan, Jungmansgatan och Tullhusgatan >>


Vambåsavägen 5 · 372 95 Johannishus Telefon: 0734-01 22 62 · E-post: tolie@amva.se

• Utredningar VA • Besiktning • Projekt & Arbetsledning

• Kontrollant • Enskilda avlopp • Provtryckning av tryckledningar

AM VA-service AB, Vambåsavägen 5, 372 95 Johannishus Tv-inspektör, Tolie Månsson, 0734-01 22 62, tolie@amva.se VA-konsult, Anders Månsson, 0736-20 74 96, anders@amva.se

Vi förstår utmaningen i att hitta rätt balans mellan anläggningstillgänglighet, industristandarder och lagkrav.

OBSERVERA + KONSERVERA Du når dina effektivitetsmål och reducerar kostnader utan att kompromissa på vattenkvalitén.

Endress+Hauser hjälper dig att förbättra dina processer: • Med optimerade underhållsrutiner genom självdiagnostik • Med en omfattande instrumentportfölj och skräddarsydda tjänster • Med tillförlitlig applikationskunskap

Vill du lära dig mera? www.se.endress.com/water-wastewater


DAGENS INFRASTRUKTUR // VA ska förbättras genom att bygga två till tre nya cirkulationsplatser och förbjuda vänstersvängar på vissa ställen där trafiken annars riskerar att stoppas upp. Det finns även planer på en ny bussfil. – Förslaget innebär att vi skapar tre filer på Sjömansgatan och delar av Tullhusgatan. Den mittersta är till för bussar och utryckningsfordon. En trolig lösning är att bussfilen utformas reversibel vilket innebär att busstrafiken kommer att byta riktning utifrån var eventuella bilköer kan uppstå, säger Anna Pettersson, stadsbyggnadsarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen. – Detta är ett sätt att tydligare prioritera kollektivtrafiken och förbereda oss för Karlstadstråkets fortsatta utveckling. Det ger också en robust lösning för utryckningsfordon i högtrafik, berättar Jan Söderberg, projektledare på teknik- och fastighetsförvaltningen.

DAGVATTENPARK OCH GÅNGSTRÅK En viktig del i stadsdelsvisionen är att skapa en hantering av dagvatten från delar av centrum. Regnvattnet behöver renas och kommunen föreslår nu en lösning som kommer skapa en dagvattenpark med spännande gångstråk ut i vattnet som kompletterar befintliga parker och promenadvägar. – Det skulle bli en blandning av dammar med växter som renar vattnet och som binds ihop av spänger som allmänheten kan promenera på. På det sättet kommer man närmare vattnet och lite längre bort från trafiken. Jag tror det kan bli ett väldigt trevligt tillskott i området som dessutom fyller en viktig funktion för miljön säger Erik Nilsson (KD). I samband med att Sjömansgatan byggs om kommer kommunen även att anlägga ett översvämningsskydd för att skydda inryckningsvägar till centralsjukhuset från höga vattennivåer i

Styrd Borrning

Illustration av hur en vinterdag vid spängerna i dagvattenparken kan se ut.

Vänern. Skyddet består i en kombination av upphöjd väg i ytterkanterna och en cirka 80 cm hög mur längs Mariebergsviken. Några av Vikens största kvaliteter är parkerna Wennbergsparken och Stadsträdgården. De kommer att bevaras och Stadsträdgården kommer dessutom att få en ny entré från sydost, i ritning mot det nya bostadsområdet som kommer växa fram efter att Konsum lämnar sina fabrikslokaler. Nybyggnation kan ske i Viken, men främst i två områden. Dels väster om Pekås och dels i öster där det gamla godsmagasinet ligger idag.

Burstning/ledningsförnyelse

Frågor om våra metoder ring Björn Lithman 070-631 09 80 www.bctab.se 74

info@bctab.se


DAGENS INFRASTRUKTUR // VA

Kompetensbrist hotar utvecklingen inom vatten- och avloppsförsörjning Kompetensförsörjning är i dag en av de största utmaningarna för svenska företag. Branschen inom vatten och avlopp har under flera år upplevt en brist på experter. En brist som i längden hotar teknikutvecklingen och kan leda stora samhällsproblem. Nu har Sweco valt att starta en VA-akademi för sina medarbetare. GENOM VA-AKADEMIN vill Sweco lyfta medarbetare, med två till fem års erfarenhet, kompetensmässigt så att de enkelt kan ta sig an nya roller inom bolaget. Exempel på karriärhopp kan vara en ny roll som teknikansvarig. Utbildningen ska även belysa konsult-, beställar- och entreprenörsvinklar. – Genom att erbjuda våra medarbetare en kompetenshöjning inom ramen för vår egen VA-akademi vill vi skapa branschens bästa utvecklingsmöjlighet, med en tydlig koppling till våra kunders behov. Samtidigt som vi bidrar till samhällsnytta när vi säkrar framtidens VA-försörjning, säger Anna Yman vd för Swecos vatten- och miljökonsulter. Enligt en rapport* från branschorganisationen Svenskt Vatten kommer VA-branschen i Sverige de närmaste 20 åren behöva 1 600-3 100 nya tjänster för att möta framtida behov. – Frågan om kompetensbristen är viktig och kräver att hela branschen samarbetar. Utöver VA-akademin tittar Sweco på andra möjligheter tillsammans med andra aktörer inom VA-branschen. Ett exempel kan vara bolagsöverskridande gemensamma traineeprogram, säger Anna Yman, vd för Swecos vatten- och miljökonsulter. * Rapporten från Svenskt Vatten, Investeringsbehov och framtida kostnader för vatten och avlopp, 2017

SERVICE I HELA LANDET PUMPUTHYRNING LÄCKSÖKNING UNDERHÅLL AV VA-NÄT ENERGIEFFEKTIVISERING xylem.com/sv-se

75


DAGENS INFRASTRUKTUR // ÅTERVINNING

MYCKET ATT VINNA på att återvinna plaströr

Nya rör kan produceras av rör från byggavfall, det har visats inom projektet REPIPE. Besparingspotentialen är cirka 50 miljoner kronor per år om spillet materialåtervinns och för klimatet är besparingen cirka 10 000 ton CO2-ekvivalenter per år. I SVERIGE INSTALLERAS varje år stora mängder plaströr vid underhåll och nybyggnation av infrastruktur och byggnader. Samtidigt skapas omkring 5 000 ton spill. Vid bergvärmeborrning används nytillverkade rör endast några timmar innan de kasseras. I huvudsak går plastspillet till energiutvinning, trots att rören är av högkvalitativ plast som högdensitetspolyeten (HDPE), polypropen (PP) och polyvinklorid (PVC). Plaster som skulle kunna materialåtervinnas till nya rör. Innovationsprojektet REPIPE, som finansierats av det strategiska innovationsprogrammet RE:Source med stöd från Vinnova, Energimyndigheten och Formas, har haft som syfte att ta fram nya kostnads- och resurseffektiva lösningar för insamling, sortering och materialåtervinning av plaströr. – Besparingspotentialen är cirka 50 miljoner kronor per år om spillet materialåtervinns istället för att bara utvinna energin. För klimatet är besparingen cirka 10 000 ton CO2-ekvivalenter per år. Det visar de beräkningar Chalmers Industriteknik och RISE har kommit fram till i projektet, säger Annika Boss, forskare på RISE och projektledare för REPIPE. För att ta tillvara plastens värde har en ny insamlingsmodell tagits fram och flera framgångsrika försök har utförts i samarbete med Renova, byggentreprenörer, NCC Recycling, Novoplast samt

76

rörtillverkarna Uponor och A-Plast AB. Rörspill har samlats in, sorterats och använts till nya optokabelrör och kabelskyddsrör. – Jag är mycket positivt överraskad av den höga kvaliteten på plasten. Först var jag skeptiskt till att mata den kvarnade plasten direkt i utrustningen men det fungerade helt problemfritt. Nu hoppas vi bara kunna få tillgång till mer återvunnet rörmaterial, säger Jari Purtsi på rörtillverkaren A-Plast AB. Utmaningarna är nu främst att öka insamlingen och hitta en effektiv logistik. – Målet är att de rör som kommer in till Renova ska materialåtervinnas och vi vill också verka för att insamlingen av rör ska öka, säger David Dalek på Renova i Göteborg. Energimyndigheten har beviljat finansiering för en fortsättning av projektet, nu kallat REPIPE-demo. Under de kommande två åren kommer 30 företag i hela värdekedjan samarbeta för att i större skala demonstrera insamling, sortering och återvinning av plast från rör i Sveriges södra och mellersta delar. Målet är att ge kunskap för att öka insamlingsgraden och förbättra sorteringen, effektivisera transporter och logistik samt få effektivare materialåtervinning. – Vi vill också hitta fler möjliga användningsområden för återvunnen rörplast.


DAGENS INFRASTRUKTUR // DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV LUCO

NY BOKTITEL – unik i sitt slag Svensk Byggtjänst Förlag har nu släppt Infrastrukturguiden en handbok i projektledning – Jag saknade helt enkelt en riktad kunskapsförmedlande bok mot infrastrukturprojekt inom det breda fältet projektledning, säger Magnus Brile, författare till boken. BOKEN FYLLER ETT HÅL när det gäller projektledning av den viktiga och ofta kostsamma infrastrukturen i samhället. Den riktar sig primärt till beställare, projektledare, konsulter, entreprenörer, studenter och studerande (Yrkeshögskolan). – Utmaningen var att skriva något som både har en igenkänningsfaktor och ett nyhetsvärde som samtidigt kan läsas av olika aktörer i olika delbranscher, menar Magnus Brile.

BRED OCH DJUP MED EN POSITIV TON Boken spänner över projekt som drivs lite olika utifrån anläggningarnas status i livscykeln, teknisk beskaffenhet samt infrastrukturprojektets olika faser. I boken finns avsnitt som förklarar de i branschen viktiga upphandlingslagarna och standardavtalen; alltså relativt djup och specifik kunskap. – Det är lätt att bli överdrivet kritisk när man i efterhand utvärderar projekt och dess faktiska resultat. Boken har istället en positiv grundton och vill inspirera till struktur och förhoppningsvis lite nya infallsvinklar, säger Magnus Brile. Boken är inte bara färgad av författarens egna upplevelser utan återger teori och metoder som i många fall är vetenskapligt utforskade. I texten återfinns checklista-liknande uppställningar som hjälper projektteamet framåt i processen. Det psykosociala samspelet mellan projektdeltagarna sinsemellan och med dess omgivning är med som sig bör i denna genre. Magnus Brile:s bok kan sträckläsas eller användas som en uppslagsbok i olika situationer. Den är rik på förklarande exempel, ordförklaringar, med mera. Författaren har en mångårig erfarenhet av projektledning, byggarbetsmiljö och entreprenadjuridik och är verksam i LUCO AB, ett konsult- och utbildningsföretag. Som utbildare undervisar han på yrkeshögskolorna samt på olika utwww.luco.se bildningsföretag.

77


Guide till

Schaktfria tekniker Från Sveriges enda leverantör av alla styrbara schaktfria tekniker

JORDRAKET Dimension: Ø 50 mm och Ø 110 mm Längd: Max 15meter, vid undantagstillfällen 20meter. Rörmaterial: Normalt förläggs gula SRS-rör. Pe-rör och stålrör kan förläggas i särskilda fall. Metod: Jordraketen grävs ner och placeras på rätt nivå med rätt lutning. Den är luftdriven och arbetar sig inåt i marken som en ”slaghammare” utan mothåll . Den är en enkel och ekonomiskt bra metod, dock ej styrbar. Används framför allt till förläggning av Pe-rör för el och kommunikationskablar. Det avgörande är att det ej bör finnas VAledningar och kablar som ska korsas längs sträckan. Geoteknik: Friktionsmaterial som sand, grus styvare lera. Kan ej arbeta under grundvattennivån. Riktningsförändring kan uppstå när man träffar block och sten som ligger inbäddade i lösare material.

STYRD BORRNING Dimension: Ø 40 mm upp till Ø 1200 mm. Flera rör kan samdras i ett hål. Längd: Beroende på rörmaterial, dimension och de geotekniska förutsättningarna kan sträckor borras ≤ 1500 meter. Rörmaterial: Pe-rör, stålrör samt mediarör för fjärrvärme-fjärrkyla. Metod: Borrigg på gummilarver. En grop schaktas i varje ända av sträckan. Ett pilothål borras mellan groparna, riktning och djup korrigeras el/hydrauliskt. Pilotborren demonteras och en upprymmare monteras. Röret dras tillbaka mot maskinen bakom upprymmaren. Bentonitslurry används. Geoteknik: Sand, grus, lera, mossmarker m.m. Generellt är metoden ekonomiskt oslagbar vid mjukare markförutsättningar såsom lera eller mossmarker.

LÅNGHÅLSBORRNING Dimension: Ø 165 mm upp till Ø 600 mm. Längd: Beroende på rörmaterial, dimension och de geotekniska förutsättningarna kan sträckor borras ≤ 300 meter. Rörmaterial: Pe-rör, stålrör. Metod: En vidareutveckling av styrd AT-borrning. I fronten sitter en 5,5” lufthammare av samma typ som till hammarborrning. Raka eller krökta hål kan borras i berg med hög hastighet för varierande applikationer. Geoteknik: Berg 15-35000 Psi

STYRD AT-BORRNING Dimension: Ø 110 mm upp till Ø 500 mm. Vi avråder från att samdra flera rör i samma hål. Längd: Beroende på rörmaterial, dimension och de geotekniska förutsättningarna kan sträckor borras ≤ 400 meter. Rörmaterial: Pe-rör, stålrör. Metod: En vidareutveckling av traditionell styrd borrning. Samma utrustning och tillvägagångssätt, dock med dubbla borrstänger och rullborrkrona. Den inre stången driver kronan och ytterstången används vid riktingskorrigering. Bentonitslurry används. Geoteknik: Friktionsmaterial som sand, grus och stenbemängd mark. Porösare bergarter 0-12000 Psi. Hårdare bergarter kan forceras det är dock tidsödande och kostsamt.

STÅLRÖRSRAMNING Dimension: Ø ≤ 2000 mm. Längd: Beroende på de geotekniska förutsättningarna kan sträckor rammas ≤ 60 meter. Ostyrd teknik och avvikelser på 1-2% kan uppstå. Rörmaterial: Skyddsrör i stål för olika ändamål som kablar, gas, fjärrvärme och VA-ledningar. Metod: Ramning utförs från en grop med en tryckluftsdriven hammare, mothåll behövs inte. Längden på gropen måste vara cirka 5 meter för Rammaren plus rörets längd. Om det råder platsbrist eller då ett stort schaktdjup krävs kan röret lyftas ner och svetsas ihop i kortare sektioner under ramningen. Metoden arbetar med öppen rörfront och en mindre mängd vatten/bentonit nyttjas för smörjning. När röret slagits på plats rengörs det från jordmassorna. Geoteknik: Sand, grus och lera utan inslag av större sten än att de med lätthet kan passera in i rörmynningen.


HAMMARBORRNING

RÖRTRYCKNING

Dimension: Ø 139 mm upp till Ø 1220 mm. Längd: ≤ 80-100 meter. Ostyrd teknik och avvikelser på 1-2% kan uppstå.

Tekniken kan kombineras med Långhålsborrning och uppnå högre precision. Rörmaterial: Skyddsrör i stål för olika ändamål som kablar, gas, fjärrvärme och VA-ledningar. Vid borrning i homogent berg kan stålröret uteslutas. Metod: Utförs från en grop med en tryckluftsdriven borrhammare, mothåll kan behövas. Längden på gropen måste vara 9-19 meter beroende på rördimension. Jordmassorna skruvas kontinuerligt ut ur rören under borrningsarbetet. En mindre mängd vatten används för dammbindning. Geoteknik: Hammarborrning lämpar sig för berg, block, sten och fast lagrad jord. Viss försiktighet måste iakttagas vid framdrivning genom löst lagrad lera och silt, eftersom borrkronan på grund av sin stora tyngd har en tendens att sjunka i sådant material och därmed komma ur projekterad linje.

Dimension: Ø 800 mm upp till Ø 2500 mm. Längd: ≤ 150-250 meter, vid gynnsamma marksträckor även längre sträckor. Rörmaterial: Normalt används betongrör. Metod: Som tryckgrop krävs en sänkbrunn som platsgjuts och sänks till rätt djup, alternativt en spontgrop. Hålet i brunnsväggen tas upp och tryckrampen monteras. Styrröret sänks ner på rampen och trycks ut i leran med hydraulkolvar. Samtidigt kontrolleras riktning, lutning och roll med laser eller teodolit. Riktningen korrigeras med hjälp av den rörliga styrkonan samt vingar som kontrollerar rollen. Betongrören trycks ut bakom styrröret. Geoteknik: Ett mycket bra alternativ när grundförutsättningarna är lera med en skjuvhållfasthet av 2-25 Kpa, och även i andra jordarter som torrskorpelera, silt & sand med inslag av grus. Vid senast nämnda förhållanden används en annan typ av styrrör som kan bestyckas med hydrauliskt gräv eller fräsaggregat i fronten.

PILOTSTYRD RÖRTRYCKNING

Dimension: Ø 300 mm upp till Ø 500 mm. Längd: ≤ 80-85 meter. Rörmaterial: Betong, Naylor DENLOK® lerrör. Metod: Som tryckgrop krävs en sänkbrunn eller spontgrop Ø 2000 mm. Utförandet är till stor del detsamma som med nålen, men när pilotröret är framme vid mottagningsbrunnen så monteras en ”vinge” med hårdmetallsskär på pilotröret, därefter monteras mediaröret. ”Vingen” borrar/river loss materialet framför mediaröret och därefter ”transporteras” det till tryckbrunnen med hjälp av en augerskruv som är monterad inne i rörsträngen. Geoteknik: Lera av torrskorpekaraktär, sand, fin morän samt vanlig styv lera. Systemet kan även användas under grundvattennivån.

MICROTUNNELING

TUNNELTRYCKNING

Dimension: Prefabricerade tunnelelement 2000 x 2000 mm, 2500 x 2500 mm upp till 3000 x 5000 mm utvändigt mått. Längd: Standardlängder upp till 200 meter, men längre tryckningar kan utföras. Vid långa sträckor, beroende på grundförutsättningarna kan man använda mellantryckstationer för att begränsa belastningen på elementen vid hög friktion. Material: Betong. Metod: BAB kan erbjuda fyrkantiga och rektangulära tunnlar enligt ett eget koncept med prefabricerade element. Normalt behöver vi en arbetsschakt som är 6 x 4 meter. Ett system med ett flexibelt styrhuvud och förtillverkade tunnelelement liknande det vid rörtryckning har utarbetats och har efterhand vidareutvecklats. Arbetsgången är samma som vid rörtryckning. Geoteknik: Sand, grus och lera. Fungerar under grundvattennivån.

Dimension: Ø 500mm upp till Ø 4200 mm. Längd: Standardlängder upp till 600 meter, men längre borrningar kan utföras. Vid långa borrningar, beroende på grundförutsättningarna kan man använda mellantryckstationer för att begränsa belastningen på rören vid hög friktion. Rörmaterial: Betong. Metod: Microtunneling utförs med en AVN eller EPB-maskin som bestyckas med olika fronter beroende på geotekniken. AVN-maskinen är en "fullfacemaskin" där det hydrauliskt drivna fräshjulet i fronten roterar och river/borrar loss material motsvarande hela dess area. Under borrningen kan fräshjulet roteras åt båda hållen, vilket motverkar att borrfronten börjar "rolla". Materialet passerar in i en kross och blandas med bentonitslurry som pumpas ut och renas. Riktningen kontrolleras kontinuerligt med laser och inklinometer. Riktingen korrigeras med den vridbara fronten. Geoteknik AVN: Grus, sten samt alla typer av berg. Geoteknik EPB: Används framförallt i något mjukare material såsom finare sand, siltig lera och silt. Fungerar också utmärkt under grundvattennivån.

LANSERING TUNNLAR /GC-PORTAR Dimension: Storleken på dessa är i stort sett obegränsad. Men vid större dimensioner bör man tillverka tunneln på plats, antingen som färdig monolit, eller gjuta tunnelelementen på plats. Längd: Standardlängder upp till 60 meter, men längre tryckningar kan utföras. Material: Betong. Metod: Marken bredvid tryckningen planas av, tunneln formas och gjuts på plats. Ett mothåll av spont/betong tillverkas. Kolvpaket monteras mellan tunneln och mothållet. Tunneln pressas iväg. Materialet som kommer in i tunnelfronten schaktas ur. Under hela förloppet kontrolleras tunnelns läge optiskt med Teodolit och korrigeras med styrvingar i fronten alternativt med schaktning i tunnelfronten. Eventuella hinder kan normalt röjas inifrån tunneln. Geoteknik: Sand, grus och lera.

RÖRSPRÄCKNING/BURSTING Dimension: Ø 50 mm Ø 600 mm Längd: Standardlängder upp till 150 meter. Material som installeras: Vanligtvis Pe-rör SDR 11 Material som ersätts: Betong, Gjutjärn, PVC och Pe. (Segjärn med reservationer) Metod: En grop schaktas ner på den befintliga ledningen, ca: 4 x 1,5m. Spräckmaskinen lyftes ner och man för igenom en massiv borrstång i det befintliga röret. En mottagningsgrop med släntschakt krävs i andra änden, storleken bestäms av ledningsdimension och förläggningsdjup. Därefter drar man tillbaka en spräckkona genom den befintliga ledningen. En ny ledning - oftast ett Pe-rör har först monterats bakom. Konan spräcker upp den befintliga ledningen och skapar samtidigt en kanal för den nya ledningen som dras in samtidigt. Tekniken är vibrationsfri. Förutsättningar: Bedöms beroende på geologin, rörmaterial och förläggningsdjup. Även eventuella befintliga ledningar i närområdet måste beaktas. Ledningsarean kan normalt ökas med 50-70 procent.

NÅLEN - UTVECKLAD AV BAB

Dimension: Ø 200 mm upp till Ø 600 mm. Längd: Nålens precision är mycket hög. Styrsystemet bygger på optisk kontroll och tillåter oss att lova millimeterprecision på sträckor upp till 100-120 meter. Rörmaterial: PEH, PVC, HOBAS och i samtliga dimensioner mellan Ø 200 mm Ø 600 mm. Betongrör trycker vi i dim. Ø 300 mm Ø 600 mm. Metod: Nålen-tryckning har utvecklats av BAB Rörtryckning och är ensam i sitt slag. Som tryckgrop krävs en sänkbrunn eller spontgrop Ø 2000 mm. Först trycks en pilot, ”Nålen”, för att efter att ha nått mottagningsbrunnen, demontera styrröret och därefter trycka mediaröret utanpå pilotröret. Lermassorna som röret ersätter, trycks in i röret för att sedan spolas ut efter genomförd tryckning. Om man under tryckningen påträffar ett hinder, finns möjligheten att ”dra” tillbaka nålen till tryckbrunnen, och om möjligt välja en annan sträckning. Skillnaderna mellan de olika rördimensionerna är storleken på den kona som monteras på första mediaröret. Geoteknik: Lämpliga markförutsättningar är lera med skuvhållfasthet mellan 2-25 kpa.

SÄNKBRUNNAR PUMPSTATIONER Dimension: Runda brunnar 1000 - 5800 mm, samt ovala brunnar i mått som ex. 5800 x 7500 mm, 4200 x 6500 mm, 4200 x 7500 mm, 5000 x 7500 mm, 9500 x 10500 mm. Andra mått offereras enligt önskemål. Djup: Vanligen 2-17 meter, dock obegränsat i teorin. Material: Betong. Metod: Mindre brunnar kan vi prefabricera i vår betongfabrik. Större sänkbrunnar gjuter vi på plats enligt glidforms princip. Vi använder dem därefter som arbetsschakt för rör- eller tunneltryckning. Efter avslutad tryckning inreds brunnen för sitt slutliga ändamål, med vagga, brunn eller som pumpstation. Vid sänkning av brunnen gräver vi ur brunnen invändigt varpå brunnens sänkning kontrolleras med hjälp av bromswirar. När vi nått rätt djup, gjuts en botten i brunnen. Vid djupare brunnar utförs görs det av dykare under vatten. Vi är ensamma om att gjuta in tätskärmar i brunnarna, för att kunna skydda mot grundvattenläckage vid dockning av tryckt ledning. Geoteknik: Lera, sand och grus.

BAB Rörtryckning AB www.bab-ab.se 031-51 30 95


DAGENS INFRASTRUKTUR // SCHAKTFRITT

Schaktfri ledningsbyggnad har sparat miljarder men branschen har mycket att lära Schaktfri ledningsbyggnad sparar inte bara tid utan också pengar. Sannolikt har flera miljarder kronor sparats under senare år genom att entreprenörer valt att borra eller trycka ledningar genom hinder istället för att gräva. Konsulten Johan Lundberg är besjälad av missionen att övertyga en lätt föråldrad marknad. AV GÖSTA LÖFSTRÖM

SCHAKTFRI LEDNINGSBYGGNAD har alla fördelar, men används inte så ofta som den skulle kunna användas. Beställarsidan känner ofta inte till den eller är osäker på hur den ska hanteras. Och så finns det en del dåliga erfarenheter från tillfällen när det inte gick som man hoppats.

SÅG BEHOVET AV KUNSKAPSSPRIDNING I många år arbetade Johan Lundberg på entreprenörsidan. När han såg behovet av kunskapsspridning om schaktfria arbetsmetoder för rördragning på beställarsidan startade han sitt konsultföretag. Från att ha arbetat ensam hemma i garaget har hans företag nu

80


DAGENS INFRASTRUKTUR // SCHAKTFRITT vuxit till att ha 14 anställda. – För att råda bot på okunnigheten kring schaktfri ledningsbyggnad behöver beställarsidan och de som representerar beställarna utbildas och lära sig mer om tekniken. Här behövs konkret hjälp, hands on, där vi som konsulter kan bidra för att göra tekniken mer vedertagen. Därtill behöver det utvecklas riktlinjer, säger Johan Lundberg. Han har noterat att entreprenörer ofta kommer in för sent i processen kring ett väntande arbete och då har man redan förbisett möjligheten att utföra det schaktfritt. – När det strular beror det ofta på dåligt förberedda projekt, säger Johan. Han menar att man ofta inte haft koll på geotekniken, att man inte tagit reda på om marken består av lera, sand eller berg och därför inte kunnat välja rätt borrmetod. Och man kanske har chansat. Kunskap är absolut det viktigaste för att hitta rätt teknisk lösning och välja bland det 30-tal tekniker som står till buds.

INTRESSET ÄR I ÖKANDE – Vi genomför utredningar, projekteringar av schaktfria tjänster och vi håller utbildningar, framför allt i Sverige men nu också i Finland. Vår stora utbildningstjänst är vår tredagarskurs som vi håller två gånger per år. Det är även kundspecifika hel- och halvdagsutbildningar. Under de senaste tre åren har proppen nog gått ur. Nu märks ett ökande intresse. Rörtryckning har funnits i Sverige i 50 år, men nu ökar intresset för schaktfritt bland annat i kommuner och bland entreprenörer. I takt med att stora mängder VA- och elnät behöver byggas om ökar intresset för schaktfria arbeten.

Alltid glasfiberarmerade!

Det återstår mycken kunskapsspridning för att schaktfri ledningsbyggnad ska bli mer regel än undantag tidigt i olika projekt. /Johan Lundberg, konsult

Maximal nytta - Minimal påverkan • Maximalt bibehållen flödeskapacitet • Upp till 90% lägre CO2-utsläpp • 50 års livslängd

Inpipe Sweden AB har i över 30 år tillverkat glasfiberarmerade flexibla foder för schaktfri renovering av avloppsrör och trummor i diameter 150mm - 1800mm. Vi samarbetar med ett flertal installatörer i Norden och Europa. Kontakta oss så hjälper vi dig att lösa dina problem.

+46 940-395 30 • info@inpipe.se • www.inpipe.se

81


DAGENS INFRASTRUKTUR // SCHAKTFRITT

Vi bidrar därmed till en positiv och hållbar samhällsutveckling och ett minimum av miljöpåverkan och resursanvändning när det gäller expansion, underhåll och förnyelse av samhällets tekniska infrastruktur. /Mats Rostö, ordförande, SSTT

NoDig-konferens lyfter

schaktningsfria arbetsmetoder

Mats Rostö är ordförande i SSTT, den skandinaviska organisationen för schaktfri teknik.

Årets upplaga av NoDig-konferensen beskrivs som Nordens viktigaste mötesplats för schaktfri teknik. Konferensen hålls i Göteborg i slutet av maj och kommer att fokusera på den viktiga målgruppen ledningsägarna. AV GÖSTA LÖFSTRÖM

SSTT (SCANDINAVIAN SOCIETY for Trenchless Technology) har en webbplats som är ett öppet forum och en mötesplats för diskussion, utbyte av erfarenheter, informationsspridning och utveckling av schaktfri teknik. Medlemmarna är aktörer inom schaktfritt ledningsbyggande (NoDig-metoder), till exempel ledningsägare, leverantörer, entreprenörer och konsulter. – Vi bidrar därmed till en positiv och hållbar samhällsutveckling och ett minimum av miljöpåverkan och resursanvändning när det gäller expansion, underhåll och förnyelse av samhällets tekniska infrastruktur, säger Mats Rostö som är ordförande i SSTT.

DISKUTERAR FRAMTIDA LÖSNINGAR – Olika typer av ledningsägare kommer vid konferensen att berätta om sina utmaningar. Vi kommer också att som vanligt ha ett samlande forum där ledningsägarna, entreprenörerna, tillverkarna och konsulterna träffas och diskuterar framtida lösningar och samarbeten. SSTT fyller 30 år i år, vilket också kommer att uppmärksammas vid konferensen. Det väntas rekorddeltagande till årets sammankomst och så utlovas det en jubileumsfest. Det blir fördjupning i projekteringsanvisningar, miljökalkyler och inte minst omvärlds-

82

bevakning och framtidsspaningar. – Vi lyfter samtalet kring verkliga projekt, nya metoder, kravställning och den senaste forskningen, säger Mats Rostö. Han betonar vikten av ett engagerat och tålmodigt arbete för att förändra invanda teknikval och öppna ögonen för de visserligen 50 år gamla men ändå än så länge alltför litet utnyttjade schaktfria metoderna såsom rörtryckning.

METODER MED FRAMTIDEN FÖR SIG – Vi behöver bli tydligare med de NoDig-metoder som finns att tillgå. Vi har varit bra på att lyfta frågor och företräda medlemmar som är konsulter och entreprenörer, men nu fokuserar vi på att också diskutera frågorna i våra ledningsägares perspektiv, säger Mats Rostö. – Visionen är att de schaktfria metoderna ska utnyttjas i allt högre grad och ta större andel av den totala investeringen. Kan vi bli bättre på att berätta och visa att våra metoder är verkliga och attraktiva alternativ till traditionella grävmetoder, så kommer det också att ge både kostnads- och klimatavtryck i form av minskade CO2-utsläpp i arbetet med det mycket stora renoveringsbehovet som föreligger i Norge och Sverige.


DAGENS INFRASTRUKTUR // DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV RAILCARE LINING Utrustningen för installationen körs fram bredvid spåren med bandvagn och trafiken kan pågå ostört under arbetet.

Tobias Lindgren framför en ny färdig rörinfodring i glasfiberarmerad plast.

Railcare Lining renoverar trummor till låg kostnad och utan trafikstörningar

Railcare Lining tillhandahåller en unik metod för renovering av järnvägs- och vägtrummor. Arbetet utförs utan avbrott för trafiken och minimal påverkan på miljön. Det handlar om relining med hjälp av glasfiberarmerad polyesterliner enligt Railcares metod. METODEN GÅR UT PÅ att ett foder av glasfiberarmerad plast förs in i den befintliga trumman, ofta en trumma för avvattning. Därefter blåses fodret upp så det ligger väl an mot trummans befintliga väggar, varefter det härdas med hjälp av ultraviolett ljus. Plasten formas perfekt efter den ursprungliga trumman, oavsett form. Normalt är jobbet klart på en dag och kräver ingen justering av spåret eller nyasfaltering på väg. – Grundmetoden är beprövad. Den har använts i 30-talet år på VA sidan i stadsmiljö. Vi har arbetat med den sedan 2003, anpassad för järnväg och vägtrummor. Erfarenheterna är mycket goda och vi har aldrig drabbats av någon trumkollaps, säger Tobias Lindgren, verksamhetsansvarig vid Railcare Lining, som talar om en livslängd på 60 år på renoverade trummor. – Vi arbetar främst med järnvägstrummor, men också med trummor under väg och trummor/ledningar inom industri. När det svenska järnvägsnätet började byggas i slutet av 1800-talet byggde man stentrummor, som i många fall med åren har vibrerats isär. Inrasade och skadade trummor ger sättningar som allvarligt kan påverka järnvägsspåren och trafiken ovanför.

Railcare Lining utför arbeten över hela Sverige och är en del av Railcare-koncernen, som sedan ett år är börsnoterad på Nasdaq Stockholm small cap. Metoden innebär att trafik på järnväg och väg mestadels kan pågå under trumrenoveringen, vilket inte är fallet när schaktarbeten för nya trummor och rör utförs. – Vi jobbar bredvid spåren och kör fram all installationsutrustning på terränggående bandvagnar. Under förra året gjorde vi flera trumrenoveringar under den tungt belastade Malmbanan mellan Kiruna och Narvik under fullt pågående trafik. – Det finns ett stort behov av renoveringar av trummor, men det kanske inte har varit så högt prioriterat och man vet ofta knappt hur det ser ut i trummorna idag. Då kan det också komma överraskningar som farliga slukhål. Man skulle önska att Trafikverket skulle ligga några steg före, innan olyckor inträffar, och renovera på ett mycket kostnadseffektivt sätt, istället för att behöva gräva upp och byta ut trummor till stora kostnader. Tobias Lindgren syftar på kostnader både för respektive projekt och i form av samhällskostnader som ett avstängt spår eller väg innebär. För att inte tala om tragedin

om människor skadas till följd av olyckor skapade av inrasade trummor. Railcare Lining arbetar huvudsakligen med rördimensioner mellan 400 och 1 800 millimeter, men gör också lösningar på upp till 2-meterstrummor. Vid ännu större dimensioner blir det fråga om rörbroar. Utöver renovering av befintliga trummor kan metoden också användas vid förlängning av trummor till önskad längd, till exempel inför breddning av banvall eller väg. Plastens låga friktion ger också trumman förbättrad självrensning och därmed ökar kapaciteten för trumman vid tex kraftiga regn. – Med tanke på förändringar i klimat med till exempel kraftiga skyfall, så tror vi att man behöver se över sin avvattningsanläggning så den fungerar så bra som möjligt och därmed undvika skador på infrastrukturen som medför stora samhällskostnader, avslutar Tobias Lindgren.

www.railcare.se 83


DAGENS INFRASTRUKTUR // GRUNDLÄGGNING

Man ser ljuset i Marieholmstunneln som blir klar för trafik i början av 2021. Bild: Kasper Dudzik

Marieholmstunneln ligger tryggt nerbäddad i leran Marieholmstunneln ligger tryggt nerbäddad i botten på Göta älv i Göteborg. Det är nu möjligt för de som arbetar i tunneln att gå torrskodda genom den. Under våren sker avslutande gjutning av ballastbetong som underlag för kommande vägbana. I höst påbörjas installationsarbeten och i början av 2021 ska biltrafiken kunna släppas på. AV GÖSTA LÖFSTRÖM

TUNNELN BESTÅR AV tre stycken 100 meter långa, 30 meter breda och tio meter höga tunnelsegment, som gjutits i en torrdocka i det som nu håller på att omformas till tunnelnerfart på fastlandssidan. En ränna har muddrats i älvbotten där de tre segmenten efter hand har sänkts ned och täckts över. Det sista segmentet kom på plats hösten 2018. Tiotusentals kubikmeter rena bottenmassor har fraktats ut för dumpning i havet utanför Vinga fyr, medan en mindre mängd förorenad sediment från de översta bottenlagren skickats för rening och landdeponi. Tunneldelarna, kallade Tina, Göta och Marie, väger sammanlagt 75 000 ton. De ligger på plats under Göta älv och flyter i leran, inbäddade i 170 000 kubikmeter stenmaterial. – Nu gjuter vi översta lagret av ballastbetong och under våren börjar kakel monteras på tunnelns innerväggar, berättar Johan Edin, Trafikverkets entreprenadledare. Kaklade prefabricerade väggelement om cirka fyra gånger fem meter fraktas från Tyskland. Efter sommaren kommer det vara klart för installationsarbeten under ett drygt år framöver. Utanför tunnelmynningarna pågår markarbeten och vägnätet ska anslutas.

TÄTNING EN KÄNSLIG DEL Under tunnelbygget har mothållsstämp haft en viktig funktion. Stämpen höll de tre tunnelelementen på plats och hindrade dem från att glida isär. Innan stämpen monterades var dockan vatten-

84

fylld och det var vattentrycket som höll delarna på plats. När dockan tömdes på vatten ersattes vattentrycket av mothållsstämpens mottryck. Totalt användes 14 stämp, var och en försedd med en domkraft med en kraft på 400 ton. Nu är stämpen ingjutna som en del av den färdiga tunnelkonstruktionen. Tätningen mellan de tre tunneldelarna har skett med stålramar med inlagd tätning av gummi (Gina-fog) och en sekundär gummitätning (Omega) på insidan. – Vi har dubbla tätningar för att reparationer ska kunna utföras. Tätningarna ska hålla tätt för de sättningar som uppstår med tiden, säger Johan Edin.

FYRA FASTA VÄGFÖRBINDELSER Marieholmstunneln förbinder E20 och E45 på landsidan med E6, Oslovägen, på Hisingssidan. Inräknat de platsgjutna upp- och nerfarterna blir tunneln 500 meter lång och den får tre körfält i vardera riktningen. Tunneln är kostnadsberäknad till 3,5 miljarder kronor. Med nya Marieholmstunneln kommer centrala Göteborg att ha fyra fasta vägförbindelser över och under Göta älv. Utifrån väster räknat den höga Älvsborgsbron, Götaälvbron (som för övrigt ska ersättas av nya Hisingsbron som byggs precis intill och blir klar 2021) samt Tingstadstunneln och Marieholmstunneln. Därtill finns två fasta järnvägsförbindelser, Södra Marieholmsbron, som stod färdig 2016, och den gamla Marieholmsbron.


Laddad för nästa utmaning United. Inspired. Batteridrivna Boomer E2 Battery Noll utsläpp, inbyggd laddare, kraftfulla motorer och ett stort batteri för långa transportsträckor gör att Boomer E2 Battery passar perfekt för krävande gruvarbete och byggprojekt. Boomer E2 Battery har ett omfattande täckningsområde på upp till 112 m2.

epiroc.com


DAGENS INFRASTRUKTUR // GRUNDLÄGGNING

Bygget av Ostlänken är redan igång och står inför geotekniska utmaningar Ostlänken, den första delen av framtidens nya stambana för höghastighetståg Stockholm – Göteborg och Stockholm – Malmö, har redan börjat byggas om än i blygsam omfattning. Planeringen för den 16 mil långa järnvägen mellan Stockholm och Linköping är i full gång och många stora utmaningar finns, inte minst geotekniska. AV GÖSTA LÖFSTRÖM

DUBBELSPÅRET FRÅN Stockholm (Järna) till Linköping byggs för hastigheter upp till 250 km/h med successiv byggstart mellan 2017 och 2022 och planeras stå klart mellan 2033 och 2035. Kostnad enligt prognos: 54 miljarder kronor. Den nya järnvägen byggs uteslutande för persontrafik och förväntas bidra till en regionförstoring, bland annat genom att möjliggöra ökad pendling i regionen. Därmed anses den få ett stort värde trots att övriga delar i helheten dröjer. Systemet som helhet planeras för 320 km/h och ballastfritt spår, medan Göteborg – Borås och Ostlänken utgör undantag med 250 k/h. Hässleholm – Lund finns också med i överblickbar plan. Inalles kommer den 16 mil långa Ostlänken att innehålla cirka 100 broar och 30 kilometer tunnlar. I huvudsak blir banan markförlagd, med konventionell överbyggnad av ballast, vilket är mer ekonomiskt än en överbyggnad av betongplattor som ofta tillämpas

86

vid byggen för 320 km/h. Regeringen har gett projektet tillåtlighet och arbete pågår för fullt med järnvägsplaner. I stort är korridoren för banan fastställd.

NYKÖPINGS RESECENTER STÅR PÅ TUR Det byggs för fullt sedan 2017, då det förberedande projektet Kardonbanan vid Norrköping startade, en sex kilometer lång godsbana av konventionell typ från Södra stambanan vid Åby till Norrköpings hamn för tungt gods, Närmast i tur för byggstart ligger Nyköpings resecenter plus en bibana väster om Nyköping som ansluter till Skavsta. – Vi står inför en lång rad utmaningar i det här projektet. Två större stadspassager ska till, Norrköping och Linköping, därtill ska såväl E4 som Motala ström och Göta kanal passeras liksom Kolmårdens känsliga miljöer. De längsta tunnlarna blir närmare >>


ÖVER 30 ÅRS ERFARENHET HÖG MILJÖMEDVETENHET SENASTE GPS-TEKNIKEN

Byggbara markområden blir allt färre. Vi skapar fler. Dmixab stabiliserar med kalkcementpelare för väg, järnväg, spont och byggnader. dmixab.se


DAGENS INFRASTRUKTUR // INNEHÅLL

Vi står inför en lång rad utmaningar i det här projektet. Två större stadspassager ska till, Norrköping och Linköping, därtill ska såväl E4 som Motala ström och Göta kanal passeras liksom Kolmårdens känsliga miljöer. De längsta tunnlarna blir närmare nio kilometer. /Morgan Axelsson, specialist geoteknik och funktionsansvarig anläggning Ostlänken

Ostlänken är den första delen av planerade höghastighetsbanor i Sverige.

nio kilometer, säger Morgan Axelsson, specialist geoteknik och funktionsansvarig anläggning Ostlänken. – Vi ska bygga nya stationer i Vagnhärad, Nyköping, Skavsta, Norrköping (helt nära nuvarande resecenter) och i tunnel i Linköpings tätort. För Linköping har ett nytt konsultuppdrag precis startats där en lokaliseringsstudie ska visa på lämplig

sträckning och stationsläge. Där ska markförlagda lösningar jämföras med tunnel- och broförlagda alternativ.

MÅNGA TEKNISKA UTMANINGAR Vid Norrköping kommer banan att gå in i tunnel vid Åby och påslaget för en 8-9 kilometer lång tunnel blir precis vid E4. Vid Tullgarns Natura 2000-område dras banan i en knappt fyra kilometer lång tunnel. I centrala Norrköping kommer banan att få en tunnelmynning i direkt stadsmiljö vid Bergslagsgatan. – Stora delar av Ostlänken kommer att dras på dålig lermark, vilket kräver markförstärkning med till exempel kalkcementpelare. För dessa områden krävs också omfattande analyser bland annat avseende vibrationer, säger Annika Bergwall, också hon specialist geoteknik i projekt Ostlänken. Andra stora utmaningar handlar om att värna grundvattnet samt känsliga natur- och kulturmiljöer. Hela banan kommer att stängslas in med en barriär för att skydda både människor och vilt. De tekniska utmaningarna gäller bland annat geoteknik och avvägningar mellan väldigt många olika intressen. Stora hänsyn ska tas till naturvärden men hållbarhetsaspekter ställer också stora krav. Banan får en styv geometri med stora radier i både plan och profil. Minsta horisontalradie är cirka 5 000 meter. I huvudsak kommer banan att vara markförlagd. Man arbetar med BIM och 3d-projektering, där alla inblandade discipliner arbetar i samma modell om än i olika lager.

KONSULTER UPPHANDLADE För samtliga delar av Ostlänken är det nu klart med upphandling av konsulter för systemhandlingar, järnvägsplaner och tillståndsfrågor. För 17 kilometer på sträckan Norrköping – Linköping är konsulten WSP anlitad. Inom Norrköpings kommun är det Sweco. På den 65 kilometer långa sträckan utanför Nyköping är COWI konsult. På en sträcka om 27 kilometer delas uppdraget av ÅF och Tyréns. När det gäller Linköpings tätort har Ramböll fått uppdraget att göra en lokaliseringstudie och föreslå en lämplig korridor. – Ostlänken kräver mycket stora byggresurser under relativt kort tid. Därför kommer det att bli en mix av mindre och riktigt stora entreprenader, säger Morgan Axelsson.

88


En bra grund för grundläggning! Vi erbjuder utbildningar för: borrkort, sprängkort och bultcertifikat

Grundläggande kunskap

För mer information: www.bergutbildarna.se

Veidekke Grundläggning NIBUBORR AB

TILLSAMMANS BYGGER VI FRAMTIDEN Kontakt: thomas.torefeldt@veidekke.se www.veidekke.se/grundlaggning


DAGENS INFRASTRUKTUR // GRUNDLÄGGNING

Stora utmaningar för geotekniken

lyftes vid Grundläggningsdagen Intresset för Svenska Geotekniska Föreningens årliga branschdag ökar liksom behovet av att experter inom branschens olika fackområden faktiskt pratar med varandra och att unga lockas till ett ganska osynligt men spännande yrke. AV GÖSTA LÖFSTRÖM

I MARS HÖLLS branschdagen Grundläggningsdagen för 40:e gången, nu med rubriken Är krisen på väg (eller järnväg)?, med 870 deltagare och fler än 70 utställande företag och organisationer. Bland annat handlade dagen om nya undersökningsmetoder för grundläggning och dimensionering, sannolikhetsbaserad design och statistiska analyser. Geotekniken omfattar så skilda områden som berg och jord, men också grundvatten och förorenade områden. Geologin är den stora gemensamma nämnaren. – Vid branschdagen lyfte vi också samverkansfrågor och vikten av att inte arbeta i stuprör. Ska problem i olika sammanhang kunna lösas måste vi samarbeta och framförallt hitta en terminologi så att vi förstår varandra mellan de olika professionerna, säger Victoria Svahn, ordförande i branschföreningen. Hon är geotekniker och jordmekaniker och till vardags ansvarig för jord-, berg- och grundvattenfrågor vid strategiska avdelningen på stadsbyggnadskontoret i Göteborg. – Det behöver skapas handböcker, ”ordböcker”, som man kan hålla sig till när kraven ökar på samverkan mellan de olika kompetenserna, inte minst i stora projekt som till exempel Ostlänken eller Västlänken. Inom Västlänksprojektet har man lagt stor möda vid att ta ett samlat grepp i handlingarna kring frågor som ligger inom branschföreningens verksamhetsområde. – En utmaning är att vi i branschen kommer från olika tekniska högskolor och universitet. Vi läser inte varandras kurser och det är stor spännvidd mellan geovetenskapen (hur material blir till) och ingenjörskonsten (hur vi använder de olika materialen). Men tillåts vi arbeta tillsammans så berikar vi såväl projekt som branschen genom att se helheten. Vi är dock olika långt komna när det gäller standarder. Ändå hänger ju allting ihop. När det gäller geoteknik har vi sedan länge arbetat med våra standarder i relation till de internationella. Det är en utmaning eftersom våra geologiska förhållanden, för vilka standarderna ska gälla, ser så olika ut runt om i världen. Branschdagen lyfte också de unga i branschen, de som arbetat i kanske fem till tio år. – Vi lever med resursbrist när det gäller all samhällsbyggnad framöver. Det är en svår nöt att knäcka. Våra verksamheter syns inte, vi måste synliggöra vad vi jobbar med och visa hur roligt det är och öka intresset för utbildning inom geoteknik, säger Victoria Svahn.

90

Vi lever med resursbrist när det gäller all samhällsbyggnad framöver. Det är en svår nöt att knäcka. Våra verksamheter syns inte, vi måste synliggöra vad vi jobbar med och visa hur roligt det är och öka intresset för utbildning inom geoteknik. /Victoria Svahn, ordförande, branschföreningen

Svenska Geotekniska Föreningen bygger på personliga enskilda medlemskap och har på bara några få år ökat sitt medlemsantal från 800 till 1 800. Föreningen är organiserad i sektioner för de olika verksamhetsområdena jord, berg, grundvatten och förorenade områden. Föreningen bedriver en omfattande kursverksamhet och olika projekt som bygger på medlemmarnas egna initiativ. Ändamålet är att i ett nationellt och internationellt perspektiv främja utvecklingen av de vetenskapliga och ingenjörsmässiga aspekterna inom samhällsbyggande för de prioriterade geotekniska områdena.


DAGENS INFRASTRUKTUR // FOSSILFRITT

Mikael Staffas, vd och koncernchef Boliden och Magnus Hall, vd och koncernchef Vattenfall.

Vattenfall och Boliden

i samarbete för en fossilfri framtid

Vattenfall AB och Boliden AB har tecknat ett samarbetsavtal om teknikutveckling inom elektrifiering av gruvor och smältverk, cirkulär ekonomi samt fossilfrihet. Avtalet, som sträcker sig över fyra år, inkluderar även batterilösningar med syfte att stötta elnätet och optimera elförbrukningen. VATTENFALL OCH BOLIDEN är engagerade i övergången till ett hållbart samhälle vilket innebär ett minskat beroende av fossila bränslen. Det nya fyraåriga strategiska avtalet innebär att bolagen vill utveckla affärsmässiga lösningar med batterier, solceller, elektrifierade transporter och återvinning av nya generationens bilbatterier. – Det är mycket positivt att Vattenfall och Boliden kan göra det här tillsammans. Det kommer att kräva ett teknikskifte och investeringar i nya lösningar men möjligheterna finns där för båda företagen. Industriella partnerskap av den här sorten är mycket viktiga för vägen framåt mot elektrifiering av industrin och ge möjlighet till ett fossilfritt liv inom en generation, säger Magnus Hall, vd och koncernchef Vattenfall. – Boliden är en av Europas största aktörer inom basmetaller. Dessa metaller utgör en mycket viktig del av lösningen för att nå ambitiösa klimatmål i samhället. Samtidigt är det naturligtvis viktigt att vi driver utvecklingen framåt inom råvarusektorn och identifierar affärsmässiga lösningar och processer för både gruvdrift och återvinning som bidrar till stärkt konkurrenskraft, säger Mikael Staffas, vd och koncernchef Boliden. Boliden har verksamhet inom gruvor och smältverk i Sverige, Finland, Norge och Irland. De huvudsakliga källorna till fossila utsläpp inkluderar dieselfordon, processvärme och koks som reduktionsmedel. Inom samtliga områden kan fossilfri elektricitet vara en viktig del av lösningen. Vattenfall kan som teknikoberoende partner utvärdera och möjliggöra införandet av fossilfria teknologier, t.ex. el- och laddinfrastruktur för transporter och gruvdrift.

Det är mycket positivt att Vattenfall och Boliden kan göra det här tillsammans. Det kommer att kräva ett teknikskifte och investeringar i nya lösningar men möjligheterna finns där för båda företagen. /Magnus Hall, vd och koncernchef, Vattenfall

Boliden är redan idag en mycket betydande aktör inom återvinning av metall, inte minst återvinning av bilbatterier. Som ett första steg i samarbetet implementeras moderna energilösningar i blysmältverket Bergsöe i Landskrona, en av Europas största återvinnare av blybatterier från bilar. I dagarna installeras solcellspaneler som ger lokalproducerad förnybar el till att driva anläggningen. Tekniska lösningar med bland annat batterier väntas minska belastningen på elnätet, bidra med reservkraft, kapa effekttoppar och balansera förnybar väderberoende elproduktion.

91


INFRAMARKNAD

MASKINER TILLBEHÖR ENTREPRENAD

ALLU.NET

ALLU TRANSFORMER - GER MER ÄN BARA VINST.

Med ALLU Transformer producerar ni effektivt värdefulla produkter! Samtidigt undviker ni onödiga deponier, transporter och minimerar inverkan på miljön. ALLU Sverige AB, Stenvretsgatan 1, SE-749 40 Enköping Tel: 0171 - 17 15 17 Email: sverige@allu.net

Hjulgrävarnas

Western DVE

FAVORIT.

Upp till

13 ton lastkapacitet

• Fjädrande axlar ger mjuk och smidig transport • Ren och stabil konstruktion • Hydrauliskt fällbar sida • Prisvärda kvalitetsvagnar med Hardox®plåt Läs mer på etebra.nu Tel. 036-14 29 69 info@etebra.nu

92


Vill du annonsera här? Kontakta Christer Nilsson, 070-746 21 22, christer.nilsson@storkom.se

Proffsen planerar långsiktigt ochanvänder använder Proffsen Proffsen Proffsen Proffsenplanerar planerar planerarlångsiktigt långsiktigt långsiktigtoch och och använder använder Proffsen Proffsenplanerar planerar planerarlångsiktigt långsiktigt långsiktigtoch och ochanvänder använder använder rejäla redskap från Redskaparna! rejäla rejäla redskap från Redskaparna! rejäla rejäla rejälaredskap redskap redskapfrån från frånRedskaparna! Redskaparna! Redskaparna! rejälaredskap redskapfrån frånRedskaparna! Redskaparna!

Mek SandspridarskopaSS Hydr Sandspridarskopa Sandspridarskopa Sandspridarskopa Sandspridarskopa SS SS SSSandspridarskopa Sandspridarskopa Sandspridarskopa Sandspridarskopa SS SS SSSandspridarskopa Sandspridarskopa Sandspridarskopa SS SS Breddningsvinge Breddningsvinge Breddningsvinge Sandspridarskopa Sandspridarskopa SS SS SS 4004600 L Frontmonterad vinge för 1000-4600 L1.000-3.900 2,1, 2,1, mek, mek, mek, frfr1.000-3.900 fr1.000-3.900 litlitlit 2,1, 2,1, mek, mek, mek, frfr1.000-3.900 fr1.000-3.900 1.000-3.900 litlitlit2,1, Frontmonterad Frontmonterad Frontmonterad vinge vinge för för för 2,1, 2,1, 2,1, 2,1, hydr, hydr, hydr, frfr400-3.900 fr400-3.900 400-3.900 litlitlit Frontmonterad Frontmonterad Frontmonterad vinge vinge vinge för för för 2,1, 2,1, 2,1, hydr, hydr, hydr, frfr400-3.900 fr400-3.900 400-3.900 litlitlit vallskärning vallskärning vallskärning vallskärning ooosnödikning osnödikning snödikning snödikning vallskärning vallskärning vallskärning o osnödikning osnödikning snödikning

Breddningsvinge Breddningsvinge Breddningsvinge Breddningsvinge

k

Pallgafflar Pallgafflar Pallgafflar för för för större större större o ooo Flisrakor Flisrakor Flisrakor finns finns finns med med med rakt rakt rakt Planeringsskopor Planeringsskopor Planeringsskopor Pallgafflar Pallgafflar Pallgafflar för för för större större större o oo Flisrakor Flisrakor Flisrakor finns finns finns med med med rakt rakt raktPlaneringsskopor Planeringsskopor Planeringsskopor Pallgafflar för större Flisrakor finns med rakt Planeringsskopor Med Med lång lång lång botten botten botten o olåg olåg låg rygg rygg rygg mindre Med Med Med lång lång lång botten botten botten o olåg olåg låg rygg rygg rygg mindre mindre mindre maskiner, maskiner, maskiner, eller eller eller välvt välvt välvt blad blad blad o omed omed med Med mindre mindre maskiner, maskiner, maskiner, eller eller eller välvt välvt välvt blad blad blad o omed omed med Med lång botten o låg rygg mindre maskiner, eller välvt blad o med för för fina fina fina planeringsjobb planeringsjobb planeringsjobb för för fina fina fina planeringsjobb planeringsjobb planeringsjobb frfr1,6-25 fr1,6-25 1,6-25 ton ton ton olika olika olika längder längder längder påpåpå bommen bommen bommenför frfr1,6-25 fr1,6-25 1,6-25 ton ton ton olika olika olika längder längder längder påpå på bommen bommen bommenför fr 1,6-25 ton

olika längder på bommen för fina planeringsjobb

3 33 Flisskopor Flisskopor Flisskopor frfr3-16 fr3-16 3-16 mm m Gripskopa Gripskopa Gripskopa för för för t ex t texex risrisris o oo Vikplogar Vikplogar Vikplogar Isrivare rivningsvirke rivningsvirkeför t ex ris oFrån Flisskopor fr 3-16 m3 rivningsvirke Gripskopa Från Från 2,4 2,4 2,4 - -4,0 -4,0 4,0 mmm Vikplogar

R R

rivningsvirke Från 3,0 – 3,7 m

Från 2,4 - 4,0 m

Redskaparna Redskaparna Redskaparna

Redskaparna

Sockenvägen Sockenvägen Sockenvägen 31, 31, 31, 826 826 826 61 61 61 Söderala Söderala Söderala

Sockenvägen 31, 826 61 Söderala Tel Tel Tel0270-28 0270-28 0270-28 73 73 73 50 50 50 Bengt Bengt Bengt Jansson Jansson Jansson 070-516 070-516 070-516 38 38 38 33 33 33 Tel 0270-28 73 50

Redskap Redskap Redskap för för för entreprenadmaskiner: entreprenadmaskiner: entreprenadmaskiner: www.redskaparna.se www.redskaparna.se www.redskaparna.se Bengt Jansson 070-516 38 33

Redskap för entreprenadmaskiner: www.redskaparna.se

JOYSTICK OCH VINKELGIVARE

Vill du att dina medarbetare Redskaparna Redskaparna Redskaparna ska ha ett säkert Tel Tel Tel0270-28 0270-28 0270-2873 73 7350 50 50 2019?

3 33 Flisskopor Flisskopor Flisskopor frfr3-16 fr3-16 3-16 mm m Gripskopa Gripskopa Gripskopa för för för t ex t tex ex risris ris o oo Vikplogar Vikplogar Vikplogar

R R

rivningsvirke rivningsvirke rivningsvirke

Från Från Från 2,4 2,4 2,4 - -4,0 -4,0 4,0 mmm

Sockenvägen Sockenvägen Sockenvägen31, 31, 31,826 826 82661 61 61Söderala Söderala Söderala Bengt Bengt BengtJansson Jansson Jansson070-516 070-516 070-51638 38 3833 33 33

Redskap Redskap Redskapför för förentreprenadmaskiner: entreprenadmaskiner: entreprenadmaskiner:www.redskaparna.se www.redskaparna.se www.redskaparna.se

Nu kan du boka Trafikverkets nya stegutbildningar hos oss. Ramudden erbjuder Trafikverkets kurser på alla nivåer/steg, från vägarbetare (grund) till ansvarig för att styra och leda entreprenaden (nivå 4/steg 3). Besök www.ramudden.se för att läsa mer och anmäla dig till önskad utbildning

849 ger dig proportionell kontroll med en hand via joystick, och har trådlös laddning. 833 är en kraftfull

JÖRGENSEN

handsändare med tilt-sensor och programmerbara lysdioder.

www.jorgensen-elektronik.se

info@ramudden.se Tel. 026-66 89 80 93


INFRAMARKNAD

MASKINER TILLBEHÖR ENTREPRENAD

Maskintrailer Stående från 200 till 300 liter

300, 400, 650 liter

”Bymack”

Dunkställ

2 fack ADR-Tankar från 200 till 3000 liter

Tankar för alla behov

Depåtank

Tank för skåpbilar!

Lågbyggda från 200 till 300 liter

Karlstadsvägen 15 • 682 33 FILIPSTAD Tel: 0590-152 90 • info@wikers.se

www.wikers.se

Skördarmattor

Lillevrå Såg AB www.lillevra.se

Helsjövägen 264 439 64 Frillesås

Tel 0340-65 22 00 Fax 0340-65 23 91

Pannlampor & Hjälmlampor för proffs ”Bäst-i

test”

info@mila.se | www.mila.se 94

Mila

Mila Design & Tillverkning AB


Vill du annonsera här? Kontakta Christer Nilsson, 070-746 21 22, christer.nilsson@storkom.se

Hidromek presenterar årets nyheter! Möt oss på Maskinexpo 2019, monter 1985 och 1996.

23-25 maj, STOXA Stockholm Outdoor Exhibition Area 10 min från Arlanda

060-402 50, www.hidromek.se

BRUTAL FRAMKOMLIGHET nyhet! årets modeller av tatra phoenix 8x8 är här! exempel på förändringar är: -ökad motoreffekt -zf traXon transmission -avgasuppvärmt flak ring för mer info!

23-25 maj välkommen till oss i monter 1900

FORDON FÖR EN KOSTNADSEFFEKTIV TRANSPORTTJÄNST, OAVSETT UNDERLAG

Tel: 0660-22 82 05 www.cordestam.se facebook.com/cordestam

95


DAGENS INFRASTRUKTUR // VI BYGGER INFRA-SVERIGE

VI BYGGER INFRA-SVERIGE INGENJÖRER

BRO- OCH VÄGRÄCKEN

SVENSKA TEKNIKINGENJÖRER STING AB www.sting.nu

Vi bedriver ingenjörsverksamhet med kontor i Trollhättan, Göteborg och Linköping. Sting grundades 2007 och firar 10-års jubileum i år, under dessa år har vi växt ganska kontinuerligt med 3 till 4 medarbetare per år. Sting har uppdrag över hela Sverige samt jobbar på att komma utomlands med vår specialistkompetens och erfarenhet på öppningsbara broar, tunnlar och vattenmekanik. Stings affärsidé är att leverera attraktiva tekniska konstruktionslösningar inom avancerad infrastruktur.

Vi utför vibrationsfri rörspräckning, styrd borrning och rörtryckning. Med flera tusen borrade och spräckta metrar så vet vi vad rörspräckning handlar om. Våra metoder har störst efterfrågan i tätorterna med stora svårigheter och höga kostnader att schakta. Vi är därför etablerade i Stockholms-regionen och den fjärde storstadsregionen Linköpingsområdet. Därigenom har vi nära till Stockholm, Linköping, Norrköping.

SAFEROAD BIRSTA AB www.saferoadbirsta.se

TEAM TEJBRANT www.teamtejbrant.se

BELYSNING

Vi är stolt leverantör av plattformsutrustning till Saltsjöbanan. UTEMÖBLER Tack SL!

Välkommen att se hela vårt utbud på Team Tejbrant är ett ledande internationellt företag www.teamtejbrant.se. Kontakta oss på 08-505 00 för produkter med framstående form 230 och funktion ossdet påoffentliga info@teamtejbrant.se BCT SCHAKTFRI TEKNIK AB alternativt maila för rummet.

LEDNINGAR

www.bctab.se

Vi är ett entreprenadföretag specialiserat på nyläggning av ledningar och utbyte av befintliga ledningar med schaktfria metoder.

96

Möjligheternas utemöbler

Söker ni produkter, montage, ritningar eller tekniskt stöd kring bro-och vägräcken? Vänd er till Saferoad Birsta AB, tel: 060-52 72 00 eller order. birsta@saferoad.se för mer information.

LEDVANCE AB www.ledvance.se

LEDVANCE är världsledande inom innovativa LED-ljuskällor och LED-armaturer. Vi kombinerar traditionell allmänbelysning med moderna, banbrytande belysningstekniker och var tidigare en integrerad del av OSRAMs verksamhet.


DAGENS INFRASTRUKTUR // VI BYGGER INFRA-SVERIGE På LEDVANCE tycker vi att våra tillförlitliga och långsiktiga kundrelationer är vår styrka. Vi har ett globalt distributionsnätverk och tack vare vår omfattande kunskap om marknaden för allmänbelysning, kan vi erbjuda våra kunder anpassade lösningar. För oss är nytänkande ljussättning mer än ett löfte, det är en inställning. Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan ta dina projekt till nästa nivå!

SKYDD & STÄNGSEL UPPLANDS STÄNGSEL www.upplandsstangsel.se

Vi levererar och/eller monterar allt från villa-stängsel till komplexa lösningar för stora industrier. Ett effektivt, prisvärt och ansvarsfullt arbetssätt; vårt ansvar börjar vid första spadtaget och slutar när allt är på plats

MASKINER Experience the progress.

FÖRPACKNINGAR BILLERUD KORSNÄS AB 08-553 335 00, www.billerudkorsnas.se

Som en ledande leverantör av förnyelsebara material och smarta lösningar till förpackningar är det vårt sätt att utmana oss själva, våra kunder och alla sorters förpackningar för att främja en hållbar framtid. Sammanslagningen av företagen Billerud och Korsnäs år 2012 gör att vi idag tillsammans kan bygga vidare på mer än 150 år av samlad verksamhet och stolta traditioner inom skogsbruk och pappersindustri. Genom vår expertis, som omfattar allt från råvaror till konsumentinsikter och miljöhänsyn, kan vi frigöra potentialen inom papper och förpackningslösningar.

SKANDINAVISKA OMRÅDESSKYDD www.stangselbutiken.se

Vi är ett av Sveriges större företag inom områdesskydd, och vi levererar material och montage för stora och små projekt i hela Sverige. Dessutom erbjuder vi våra kunder ett stort utbud av produkter med hög kvalitet genom Stängselbutiken. Vår affärsidé är att vara en rikstäckande leverantör av produkter med hög kvalitet och samtidigt erbjuda kompetent och effektiv montagehjälp.

Skandinaviska

områdesskydd

Liebherr Danmark ApS. Tel. +45 7579 0321 Info.ldk@liebherr.com www.liebherr.com

Vi är en totalentreprenör inom bullerskydd www.bullerskydd.com 08-500 11 530

SPRÄNGNING Y.B. SPRÄNGTJÄNST

PREFAB SVENSKA CEMENT

Svenska Cement har tagit över betongfabriken på 7 000 kvm i Brännebrona. Nu gör vi en rejäl nystart med nytt team, ambitiös moderniserings-plan och klart fokus på kvalitet. Förutom en spännande nysatsning på prefabproduktion inriktad mot fastighetssektorn, såsom sandwichvägg, gråvägg och förspända bjälklag, har vi ett brett utbud av prefabprodukter för infrastruktur. Vi tar mer än gärna emot er offertförfrågan på allt från kontaktledningsfundament till tunnelelement.

BERGSPRÄNGNINGS ENTREPRENÖRERNAS FÖRENING www.bef.nu BEF – Bergsprängnings Entreprenörernas Förening, är en branschorganisation för bergsprängare. Vi har idag cirka 100 medlemsföretag och 40 aktivt stödjande partners. Våra medlemsföretag utför 85 % av ovanjordsprängningarna i Sverige. Vi arbetar aktivt med att försöka förbättra bergsprängningsentreprenörernas villkor. Vi finns till för att främja våra medlemmars ekonomiska intressen och stödja dem i såväl dagliga frågor som långsiktiga utvecklingsprojekt.

LYFTUTRUSTNING SVERO LIFTING AB www.svero.com

Skapa vinster genom rätt lyftlösning.

GENERALAGENT FÖR MANITOU I SVERIGE Hitta återförsäljare på

www.scantruck.se Scantruck är generalagent för Manitou, GMG och PB Platforms i Sverige

97


DAGENS INFRASTRUKTUR // KLIMATSMART

Holmen väljer Green Cargos klimatsmarta tåg

Holmen har tagit ett nytt steg i sitt hållbara strategiarbete. Holmens största skogsinnehav finns i norra Sverige, medan flera bruk och sågverk är belägna längre söderut. För att säkra virkesförsörjningen och samtidigt förädla värdet av den egna skogen kommer Holmens virke, med start idag, att fraktas söderut med tåg från Green Cargo. – MED DEN PLANERADE kapacitetsökningen vid Bravikens sågverk framför oss vill vi skapa ett tryggt och kontinuerligt tillskott av virke till egen industri och samtidigt förädla värdet av vår egen skog. Vi är glada över att kunna använda tåg för att på ett miljömässigt och ekonomiskt hållbart sätt transportera virke från skogsinnehavet i norr till våra industrier i söder, säger Sören Petersson, vd, Holmen Skog. Holmens samarbete med Green Cargo sträcker sig långt tillbaka i tiden med transporter av massaved och sågtimmer mellan orter i norra Sverige. Under årens lopp har efterfrågan och volymerna ökat. I det nu utökade samarbetet har antalet destinationer utökats till även södra Sverige och en ny transportlösning med fler lok och en ny vagn utvecklats. Det innebär att det är möjligt att transportera mer virke på färre antal tåg till fler orter. En logistiklösning som inte bara är miljömässig och ekonomisk hållbar utan också trafiksäker och punktlig. – Vi är en trygg samarbetspartner och vi håller en hög kvalitet och punktlighet vilket gör att Holmen kan planera sin verksamhet efter våra tåg. Vi erbjuder och levererar en trygg vardag för

98

Vi är en trygg samarbetspartner och vi håller en hög kvalitet och punktlighet vilket gör att Holmen kan planera sin verksamhet efter våra tåg. /Johan Roswall, säljare, Green Cargo

Holmen utan överraskningar, en helhetslösning i nyutvecklad transportlösning. Det har varit avgörande parametrar för ett förnyat samarbete, säger Johan Roswall, säljare på Green Cargo.


INTRODUCERAR NYA STRENX 1100 PLUS MED UNIKA SVETSEGENSKAPER ®

Strenx® 1100 Plus är ett nytt höghållfast konstruktionsstål med unika egenskaper för svetsning. Hållfastheten, förlängningen och slagsegheten i det svetsade området uppfyller minimigarantierna för basmaterialet. Den optimala kombinationen av hållfasthet och seghet i det svetsade och värmepåverkade området är en stor fördel

strenx.se

i konstruktionsprocessen: dimensioneringen kan baseras på samma statiska minimihållfasthet för hela applikationen, beroende på de aktuella dimensioneringsreglerna. Strenx® 1100 Plus är perfekt för tillverkning av lyftanordningar som är starkare, når högre och klarar tyngre laster. För mer information besök strenx.se


POSTTIDNING B STORDÅHD KOMMUNIKATION AB BOX 451 30, 104 30 STOCKHOLM

Vi är det lilla företaget med de stora resurserna och 20 års erfarenhet. Vi levererar helhet och kompletta system inom: BORRNING GRUNDLÄGGNING KÄRNBORRNING MILJÖBORRNING FILTERBRUNNAR FJÄRRMÄTNING, LOGGNING OCH ÖVERVAKNING FILMNING AV BORRHÅL

Vår egen utrustning för: FJÄRRMÄTNING, LOGGNING OCH ÖVERVAKNING

Kontaktuppgifter: 08-4497112 www.alverdens.se

Profile for Stordåhd Kommunikation AB

Dagens Infrastruktur 2/2019  

Dagens Infrastruktur 2/2019