__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

ANLÄGGNING

PROJEKT

UNDERHÅLL #1 • 2020

ROSLAGSBANANS DEPÅ i Vallentuna invigs I Kista förbereder

URBAN ICT ARENA

testverksamhet med drönare i stadsmiljö Bättre säkerhet och miljö

PÅ NYA E22 SÄTARÖD-VÄ

DRÖNARE – spar tid och pengar

Sista byggprojektet för

TRAFIKPLATS TINGSTAD

inför invigningen av Marieholmstunneln


Infrastrukturprojekt - state-of-art teknik PERI visar vägen framåt i dagens byggbransch I 50 år har PERI varit en kompetent partner till många byggföretag och entreprenörer över hela världen. Kundfokus, kvalitetssystem och kompetens tillsammans med flexibla system och ingenjörskonst visar vägen framåt i dagens byggbransch. Vill du veta mer om våra form- och ställningssystem, titta in på www.peri.se

Form Ställning Plywood Konstruktion www.peri.se


effectreklam.se

HÅLLBART. ATT HYRA ÄR SMART!

Att hyra din maskin är enkelt, flexibelt och kostnadseffektivt. Arema Rental har sedan starten 2001 varit den självklara samarbetspartnern för många entreprenörer. Vi ser till att ni hyr rätt maskin till varje uppdrag och får maximalt utnyttjande. Det ger dig snabbt ökad kapacitet, gör dig mer flexibel och går i linje med ett hållbarhetstänk eftersom en och samma maskin kan nyttjas flera gånger av olika användare. Allt till ett pris. Smart!

Hjullastare

Hjulgrävare

Bandgrävare

Sorteringsverk

Dumprar

Vältar

Teleskoplastare

Bandschaktare

VINTERKAMPANJ. BOKA NU OCH HYR MINST 6 MÅNADER SÅ BJUDER VI PÅ EN FRI MÅNAD! KONTAKTA OSS FÖR MER INFORMATION. AREMA.SE

UTHYRNING STOCKHOLM 08-600 70 72 • UTHYRNING UPPSALA 018-55 70 70 • VÄXEL 08-600 70 70


DAGENS INFRASTRUKTUR // LEDARE

Fossilfria inrikes transporter DAGLIGVARULEVERANTÖRER har nu antagit Transportutmaningen där 21 stycken bolag antar Fossilfritt Sveriges transportutmaning och siktar på fossilfria transporter senast år 2025. Klimatmålet för dessa inrikes transporter är att reducera växthusgasutsläppen med hela 70 procent till år 2030 jämfört med 2010. För att öka farten i omställningen driver Fossilfritt Sverige Transportutmaningen där företag, kommuner och regioner anmanas att sätta mål för när deras transporter ska vara fossilfria. Dagligvaruleverantörerna har många egna transporter men det är framför allt genom att ställa krav på de transporter de köper in som de har en möjlighet att påverka hela transportbranschen. Nu vill man också se att regeringen ska verka för allianser i EU som vill förlänga skatteundantaget för 100 procents förnybara drivmedel efter 2020 och sätta fart på och underlätta för investeringar i utbyggnad av infrastruktur och tillgänglighet i hela Sverige för alternativa bränslen. Totalt har nu 250 företag, kommuner och regioner antagit Transportutmaningen. I övrigt är det nu även över 100 000 laddbara fordon på våra vägar. 2019 var året har då de rena elbilarna plockade upp takten och antal elbussar ökade markant. Flera politiska initiativ för att

stötta utbyggnaden av laddinfrastruktur togs. Det blev också året då de rena elbilarna plockade upp farten gentemot laddhybriderna. 41 procent av de tillkomna laddbara fordonen under året utgjordes av rena elbilar mot 59 procent som utgjordes av laddhybrider, allt enligt siffror från Power Circle. Den mest iögonfallande utvecklingen skedde bland elbussar. Där var ökningen 275 procent jämfört med december 2018. Det totala antalet är nu 261 stycken. Den publika laddinfrastrukturen har ökat med 41 procent Den omfattar nu 9 348 stycken laddpunkter fördelat på 2 049 laddstationer. Utbyggnaden av laddinfrastrukturen är prövande för utvecklingen av laddbara fordon. Elbilarna har diskuterats idogt med tanke på den nätkapacitetsbrist som uppstått på flera håll i landet. Detta både som en utmaning och som möjlighet genom att vara en flexibilitetsresurs. Den totala batterikapaciteten från laddbara fordon uppgår nu till 2 300 MWh, en ökning med 80 procent sen samma tid förra året. Här kommer man nu framåt att se en intressant utveckling angående elbilen som en resurs i systemet. Väl mött med Dagens Infrastrukturs första nummer, år 2020!

Jan Åström

SMART OCH SÄKER BRÄNSLEHANTERING Du kan alltid välja att hyra våra produkter.

TransMaster

Nytillverkade cisterner

Rekonditionerade cisterner

Utrustas enligt önskemål. Även rostfritt. Volymer från 1,5 m3 - 180 m3

Utrustas enligt önskemål. Volymer från 1,5 m3 - 10 m3

Transportgodkända kombitankar

Plasttankar från Kingspan®

Tankstationer

1 000, 1 500 och 2 000 liter. Möjlighet till förvaring av Ad-Blue.

För transport och förvaring av bränsle. 200-900 liter. Även ADR.

Kundanpassade tankstationer. Utrustas enligt önskemål.

Transportgodkända ADR-tankar. Volymer från 400-3 000 liter.

Kan beställas isolerad med värme för Ad-Blue.

AB GÅRDSCISTERNER ABG Oxelgrensvägen 25 | 152 42 Södertälje | www.abg.se | info@abg.se | Tel: 08-549 530 00

4

Du vet väl att vi köper din gamla cistern?


DAGENS INFRASTRUKTUR // INNEHÅLL

#1 • 2020 UTGIVARE

Stordåhd Kommunikation AB Box 451 30, 104 30 Stockholm Telefon: 08-5010 8710 Fax: 08-5010 8719

CHEFREDAKTÖR OCH ANSVARIG UTGIVARE Jan Åström jan.astrom@storkom.se

ART DIRECTOR

Anneli Markström anneli.markstrom@storkom.se

REDAKTÖR

Lars-Olof Tandberg larsolof.tandberg@storkom.se

PRENUMERATION

Benjamin Jonsson benjamin.jonsson@storkom.se

INNEHÅLL 4 5 6

LEDARE INNEHÅLL NYHETER

HAMN 16 Högtryck i Skandinaviens största RoRo-hamn 18 Ny Danmarksterminal i Halmstad efter Stena Lines flytt från Varberg JÄRNVÄG 20 Flera nya jobb till Storuman DRÖNARE 22 Drönare spar tid och pengar – enklare att förstå ritningar och modeller 26 5G-överföring från drönare ska ge snabb överblick vid olyckor 27 Smurfit Kappa och Wings for Aid skapar prisbelönt förpackningslösning 28 Urban ICT Arena i Kista förbereder testverksamhet med drönare i stadsmiljö 30 Drönare blir ett vanligare redskap inom fastighetsförvaltning

TRYCK

Exakta tryck

OMSLAGSBILD

Bild: Przemysław Iciak

BESÖK OSS ÄVEN PÅ:

www.dagensinfrastruktur.se facebook @dagensinfrastruktur www.issuu.se www.ocast.com www.mynewsdesk.se

DIGITALISERING 32 Spara tid och pengar med digital rapportering 33 Sverige halkar efter Danmark i digitali seringsligan 35 Pinponter 36 2020 – året då beställaren väljer digitalt byggande – på riktigt? 37 Digitalt stöd gör entreprenörens vardag enklare

ROSLAGSBANAN 54 Roslagsbanans depå i Vallentuna invigs efter arkeologisk försening PARKERING 56 Ljust och luftigt parkeringshus VÄG 58 Bättre säkerhet och miljö på nya E22 Sätaröd-VÄ 61 INFRAMARKNAD 64 VI BYGGER INFRA-SVERIGE JÄRNVÄG 66 Trafikverket arbetar för en snabbare järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm

16

VA 38 Inget vanligt vattentorn – Helsingborg får nytt landmärke

ANLÄGGNING

PROJEKT

UNDERHÅLL #1 • 2020

DAGENS INFRASTUKTUR #1 • 2020

GATUBELYSNING 40 Stadsmiljöprogram visar riktning för utvecklingen av Piteå 42 Innovationsprojekt sprider energi effektivt ljus i natten 43 Byt inte belysningsstolpar i onödan 44 Smartare städer, teknikutveckling och nya intäkter från gatubelysningsnäten BRO 46 Gamletullsbron i Halmstad

ROSLAGSBANANS DEPÅ i Vallentuna invigs I Kista förbereder

URBAN ICT ARENA

testverksamhet med drönare i stadsmiljö Bättre säkerhet och miljö

PÅ NYA E22 SÄTARÖD-VÄ

DRÖNARE – spar tid och pengar

27

Sista byggprojektet för

TRAFIKPLATS TINGSTAD

inför invigningen av Marieholmstunneln

TUNNEL 48 Trafikplats Tingstad – det sista bygg projektet inför höstens invigning av Marieholmstunneln

54 5


DAGENS INFRASTRUKTUR // NYHETER

INFRANYTT

NU ÖPPNAR FÖRBOKNING AV ŠKODA A-SUVE Den 24 januari öppnar förbokningen av ŠKODAs A-SUVe, märkets första helt eldrivna familjebil med en räckvidd på upp till 500 km, byggd på koncernens gemensamma MEBplattform. Säljstart sker i mitten på maj och den första bilen förväntas levereras till kund under första kvartalet 2021.

FLYGRESANDET MINSKADE UNDER 2019 Antalet passagerare på de svenska flygplatserna för hela 2019 stannade på drygt 37,9 miljoner. Jämfört med 2018 är det en minskning med 3,5 procent. Minskningen motsvarar närmare 1,4 miljoner färre passagerare på de svenska flygplatserna.

TRENDSPANING: 2020 ÅRS STORA RESETRENDER Svenskarnas resebeteende har aldrig varit statiskt utan har förändrats från år till år, men är i dessa tider under större förändring och ökad medvetenhet än någonsin tidigare. Flera av de trender som både Ticket och övriga branschen ser inför det nya decenniet gäller ett mer hållbart och medvetet resande, med fokus på nya, lite mindre besökta resmål, avslappning och hälsa – gärna med naturen i centrum.

I JUNI FÅR NORRKÖPING SINA FÖRSTA ELBUSSAR I juni kommer Transdev att förnya den aktuella bussflottan i Norrköping med totalt 37 nya bussar varav två helt nya depåladdade elbussar. Detta blev klart efter att Östgötatrafiken meddelade 2019 att Transdev får fortsätta köra Norrköpings stadstrafik fram till juni 2030. Läs mer på www.dagensinfrastruktur.se

6

Engcons grundare: Branschkollegor – ta ansvar och ställ krav! FÖR ALLA OSS i entreprenad- och byggbranschen borde säkerhet vara den enskilt viktigaste frågan. Den som trumfar alla andra. Tyvärr ser verkligheten annorlunda ut. Under 2019 förolyckades 48 människor på jobbet, vilket är ett tecken på att vi har en lång väg kvar att vandra. Att våga satsa på ny teknik och ställa högre krav på varandra är nyckeln till säkrare och tryggare arbetsplatser. Med bestörtning läser vi nästan varje dag om hur ytterligare en person skadats eller omkommit på sin arbetsplats. Inte sällan vid ett väg- eller bostadsbygge. I Arbetsmiljöverkets siffror framgår det att antalet personer som förra året omkom på arbetet nu kan summeras till 48. En fullständigt oacceptabel siffra som vi år efter år, av någon anledning, lärt oss att leva med. – Regeringen gav i förra året Arbetsmiljöverket i uppdrag att analysera vad som kan göras åt olyckorna, vilket vi givetvis välkomnar. Vi på branschsidan kan dock inte sitta still i båten och vänta på politiska åtgärder. – Nyligen gick startskottet för vår globala säkerhetskampanj ”Dig Smart. Dig Safe”. En kampanj vi hoppas ska ge leverantörer, operatörer och de stora aktörerna en knuff i rätt riktning vad gäller säkerheten kring sina grävmaskiner. Vi vill upplysa om de risker som finns med gammal teknik och undermålig säkerhetskultur, men också om alla de möjligheter som finns där ute. Men vi vill också ställa krav. Krav på att säker teknik utvecklas, köps in och används. Vi måste våga göra det. Vi måste varje dag vara med och driva på utvecklingen. 2020 ska bli året då förändringen sker.

Vi på branschsidan kan dock inte sitta still i båten och vänta på politiska åtgärder. /Stig Engström Grundare, Engcon Bild: Engcon


MANAGE BLAST VIBRATION AND INCREASE ADVANCE RATES Experience a step change in perimeter control and advance rates. Design blasts with millisecond delays for greater precision.

SlangExpress

Störst i Sverige på mobil slangservice Slangservice på plats Förebyggande underhåll

Arbete på höga höjder

Säkerhetsutbildade tekniker

Arbete vid spår

Heta arbeten

Improve perimeter control and advance rates with eDev™ II and its ‘Load by Numbers’ system. Every box of detonators is filled with identical detonators that are not individually numbered. You simply load any detonator into any hole and the process of barcode scanning ensures that the appropriate firing sequence meets the specified blast design. It is easy to learn and apply by blast crew.

Säkerhet hydraulik

Arbete i industri

Ett nummer - i hela Sverige

020-46 46 00

Orica Sweden AB Gyttorp

Standard

hydroscand.se

20

år

i

an

br

e

h sc

n!

713 82 Nora

Tel. +46 (0)587-850 00 Fax +46 (0)587-253 45 info.gyse@orica.com www.orica.com

Against black background

Against orange background

Against white background

Vi på ConTub kan industrirör. Med över 20 års erfarenhet och egen verkstad tar vi fram rörlösningar för varje enskilt behov inom vatten, ånga, gas, naturgas och kyla. Verkstad och kontor finns på Södra Backa i Borlänge. Vi utför dock rörinstallationer hos industrier över hela Sverige, bland andra SSAB, Stora Enso, AGA Gas AB, Borlänge Energi och Arctic Paper Grycksbo. Kontakta oss när du vill ha en trygg samarbetspartner för industrirör. Jonas Ehrling jonas@contub.se 070 - 531 33 45

Anders Molin anders@contub.se 070 - 687 96 91 ConTub Ab

Mästargatan 7B • 781 71 BORLÄNGE Telefon: 0243 - 921 90 • Hemsida: www.contub.se

NP 1/16 • Herrlin & Hansdotter AB

Arbete vid väg

Minimera driftstopp


DAGENS INFRASTRUKTUR // NYHETER

eCarExpo Göteborg 2019. Bild: Peter Gunnars, eCarExpo

eCarExpo:

Stockholmare älskar elbilar! STOCKHOLMARE ÄLSKAR elbilar. Hela 84 procent av bilägarna i Stockholms city är positiva till rena elbilar mot bara 58 procent av bilisterna i landsorten. – Det är en markant skillnad i attityden till elbilar mot landsorten, säger Rikard Lundberg, analytiker på Mejsel, som gjort undersökningen åt eCarExpo. Elbilsmässan kommer till Solna och

Friends Arena den 7-9 februari. Undersökningen gjordes i höstas för fjärde året i rad, denna gång på 1 500 manliga och kvinnliga bilister i hela Sverige. Andelen svarande som är positiva till laddbara bilar i Stockholm och speciellt i city är iögonfallande stor, och intresset är särskilt högt för renodlade elbilar, där fyra av fem vill köra eldrivet.

Nordiska Entreprenadsystem och Byggsamverkan går samman SNABBVÄXANDE Nordiska Entreprenadsystem med molnbaserade affärssystemet NEXT förvärvar väletablerade Byggsamverkan med projektledningssystemet Byggsamordnaren. Tillsammans bildar bolagen en marknadsledande aktör med affärs- och projektsystem för bygg- och entreprenadbranschen. Kombinationen av två starka varumärken, kompletterande produktportföljer och en stor gemensam kundbas med nöjda kunder skapar goda förutsättningar att tillsammans utveckla affären med fortsatt stark tillväxt. – Vår målsättning är att vara den ledande leverantören för bygg-, entreprenad- och servicebranschen, med ett samlat erbjudande som utgör det naturliga valet för kunder som söker ett professionellt bransch-

8

anpassat affärssystem, säger Gunilla Åberg, vd, Nordiska Entreprenadsystem. Vi ser stora möjligheter för fortsatt stark expansion i Sverige, men även i Norden och övriga Europa.

Vi ser stora möjligheter för fortsatt stark expansion i Sverige, men även i Norden och övriga Europa. /Gunilla Åberg, vd, Nordiska Entreprenadsystem

TuuliWattis senaste vindkraftpark, Ii Viinamäki, är den första vindkraftparken i landet som byggts utan statligt stöd. Den har också de högsta vindkraftverken I Norden med tornhöjd på 175 meter och rotordiameter på 150 meter. Bild: Vattenfall

Vattenfall och TuuliWatti tecknar avtal om finsk vindkraftsproduktion

VATTENFALL OCH TUULIWATTI, Finlands största producent av vindkraft, har tecknat ett femårigt avtal om energitjänster som omfattar TuuliWattis hela vindkraftsproduktion i Finland. Vattenfall ansvarar från och med 1 januari 2020 för prognostisering, elhandel och balansansvar för TuuliWattis hela vindkraftsproduktion i Finland. Det finska bolaget har för närvarande en installerad kapacitet på 441 MW och elproduktion år 2019 på 1,3 TWh, vilket motsvarade 20% av Finlands vindkraftsproduktion. – Avtalet med TuuliWatti är helt i linje med Vattenfalls ambition att bli en ledande leverantör av energitjänster för förnybar el till företagskunder i Europa. Detta avtal är ett viktigt steg för Vattenfall i vår ambition att etablera en storskalig verksamhet för energitjänster inom vindkraft i Norden, säger Johan Hagsten, chef för Origination inom affärsområdet Markets.


gesis® NRG - flatkabelsystem för belysningsinstallation Fördelar

Lösningen

- Upp till 70% tidsbesparing

- Kombineras enkelt med vårt rundkabelsystem

- Felmontage undviks med hjälp av kodning

- Färdigkonfektionerade kablar

- Resurskrävande felsökning minimeras

- Flexibel installation för enkel ut- eller ombyggnad

- Upp till 30% kostnadsbesparing

- Modulärt, enkelt att anpassa till olika objekt - Kablar med CPR brandklassning

Behov

Vi erbjuder dig

- Snabb installation - Flexibel kontorsmiljö

- Besök av våra projektingenjörer för en genomgång av projektet

- Ombyggnad av expempelvis kontoret

- Vi hjälper till med ritningar och stycklistor

- Mata med tre faser och DALI

- Enkel, säker och flexibel installation - Support före, under och efter projektet

Wieland Electric AB

Tfn: 040 - 652 90 00

sales.sweden@wieland-electric.com


DAGENS INFRASTRUKTUR // NYHETER

Anders Robertsson ny vd för Maskinentreprenörerna

Henrik Rundquist, arkitekt på Rundquist Arkitekter, vinnare av Stadsmiljöpriset 2019 för Folke Bernadottes Bro. Bild: Magnus Glans

ANDERS ROBERTSSON har blivit utsedd till vd för Maskinentreprenörerna och har påbörjat sin nya tjänst i och med årsskiftet. – Anders har med stort engagemang varit central i utformningen av ME:s nya organisation och ME Inköp. Samtidigt kommer han få stöd av Hampe i sin nya roll under en tid framöver, säger Magnus Persson ordförande för Maskinentreprenörerna. Hampe har varit VD för ME i 12 år och det är dags att lämna över till nästa ”generation”. Han kommer finnas kvar i verksamheten och stå till styrelsens förfogande under 2020.

Peab bygger ut E6:an vid Trondheim

Renoir Danyar, stadsplanerare, Stockholms stad, Peter Lundevall, stadsplanerare Stockholm stad, Anna Strid Sahlin, projektansvarig, Sundybergs stad och Stefan Göras, projektledare, Sundbybergs stad. Prisas för bron mellan Rinkeby och Stora Ursvik. Bild: Magnus Glans

Stadsmiljöpriset 2019 delas mellan två brobyggare STOCKHOLMS Handelskammares Stadsmiljöpris, som delats ut sedan 1986, delas i år mellan Folke Bernadottes bro på Djurgården och den nya bron mellan Rinkeby och Stora Ursvik. Andreas Hatzigeorgiou, vd på Stockholms Handelskammare, menar att så väl symbolik som funktion hos broarna gynnar stadens attraktivitet. – Broar har förmågan att överbrygga klyftor, ta bort barriärer och förstärka rörligheten i en stad. Det är värden som vi tror kommer vara viktiga för att göra Stockholm till Europas bästa huvudstad,

10

säger Andreas Hatzigeorgiou. År 2019 går priset till Rundquist Arkitekter för Folke Bernadottes Bro och Stockholms stad och Sundbybergs stad för bron mellan Rinkeby och Stora Ursvik. – Det är sätt att knyta band mellan stadsdelar samtidigt som man skapar uppskattade byggnadsverk som underlättar människors liv i staden. Broarna skapar nya relationer genom att starkare koppla ihop delar av staden och bidra till ökad rörelse mellan stadsdelar, säger Andreas Hatzigeorgiou.

PEAB HAR FÅTT kontrakt för utbyggnads- och underhållsfasen gällande motorvägsetappen på E6:an mellan Kvål och Melhus i Norge. Beställare är Nye Veier och kontraktssumman uppgår till 784 MNOK. Den nya vägen blir sju kilometer lång och ska ha fyra körfält. I projektet ingår bland annat att bygga fem nya broar, anslutningsvägar, en miljötunnel samt en pendlarparkering. Projektet har påbörjats och beräknas vara klart i mitten av 2022.

Norrbottensföretag storsatsar EPIROC SWEDEN levererar och driftsätter i dagarna de första borriggarna av den helt nya generationen Epiroc SmartROC D65. Beställaren som får de första riggarna i världen är Norrbottens bergteknik, en expansiv entreprenör med expertis inom borrning, sprängning och förstärkning som blivit en betydande entreprenör i dagbrottsgruvan Aitik. Företaget har investerat i fyra nya SmartROC D65 för att förstärka sin maskinpark och vidareutveckla sina borruppdrag i Aitik. I dagarna kommer den fjärde riggen nu på plats vilket gör Norrbottens Bergsteknik till det första företaget i världen som sätter nya generationens SmartROC D65 i produktion.


ELIOS 2 INTUITIVE INDOOR INSPECTIONS

THE MOST INTUITIVE, RELIABLE, AND PRECISE INDOOR INSPECTION DRONE. KEEP YOUR WORKFORCE OUT OF HARM’S WAY PERFORM FLAWLESS INSPECTIONS FROM THE FIRST FLIGHT CAPTURE ACCURATE DATA WITH CUTTING EDGE CAPABILITIES


DAGENS INFRASTRUKTUR // NYHETER

Bild: Bolt

EU stöttar den estniska taxitjänsten Bolt med 50 miljoner euro EIB STÄLLER ETT riskkreditinstrument (venture debt facility) på 50 miljoner euro tillgängliga för Bolt för att lyfta forskning och utveckling samt utveckla nya tjänster. Bolt kommer att investera pengarna i att förbättra och utöka sin teknik för ride-hailing samt nya personaliserade mobilitetstjänster likt matleverans. Avtalet är en del av Europeiska fonden för strategiska investeringar och Junckerplanen. Målet med finansieringen är att stödja Bolts produktutveckling och forskning inom områden där användning av teknik kan förbättra säkerheten, tillförlitligheten och hållbarheten för dess tjänster, samtidigt som företagets höga effektivitet bibehålls. Detta inkluderar investeringar i befintliga tjänster som “ride-haling” samt personaliserade mobilitetstjänster som matleveranser.

Kostnadsutredning av Ostlänken NU ÄR TRAFIKVERKETS utredning av kostnaderna för den nya stambanan mellan Järna och Linköping klar. Den visar att vissa partier av den planerade järnvägen sticker ut kostnadsmässigt, samtidigt som stora delar håller budget. Därför är planen att påbörja bygget etappvis norrifrån. – Trafikverket har tillsammans med kommunerna längs järnvägssträckan gjort en kraftsamling för att se hur Ostlänken ska kunna byggas utan att kostnaderna ökar. Utredningen visar att kostnaderna bara kan bantas marginellt om det inte ska ge stora konsekvenser på järnvägens funktion, säger Einar Schuch, regional direktör på Trafikverket. Det är framför allt andra lösningar för hantering av överskottsmassor som kan minska kostnaderna i den nuvarande järnvägssträckningen med totalt cirka 1 miljard kronor.

Fristads deltar i projekt för miljöeffektivare containertrafik ATT VÄLJA BÅTTRANSPORTER istället för flyg för att minska miljöpåverkan är något som Fristads arbetat med sedan många år tillbaka. Nu deltar Fristads i projektet Autofreight för att ytterligare effektivisera transporterna och minska utsläppen. – Vi arbetar på bred front med att minska vår miljöpåverkan kopplad till våra transporter, bland annat genom att alltid välja sjötransporter framför transporter med flyg och att maximera varje enskild transports kapacitet, säger Anna Lindgren, hållbarhetsansvarig på Fristads. Utvecklingsprojektet Autofreight drivs av Borås stad. Projektet går ut på att använda extra långa lastbilsekipage (High Capacity Transport, HCT) för transporten mellan Viared och hamnen i Göteborg. Ekipagen är drygt 32 meter långa och rymmer två containrar istället för en. Syftet är att minska antalet transporter vilket ger både mindre trängsel på vägarna och uppskattas leda till minskade koldioxidutsläpp på upp mot 30 procent.

12

Bild: Malin Jochumsen

DEFA LANSERAR LADDKONCEPT

för bilhandlare och bilverkstäder ANLÄGGNINGSLADDNING ÄR DEFAS nya erbjudande för bilhandlare och verkstäder. Framtidens bilhandel står inför stora förändringar. En ökad digitalisering och elektrifiering av bilindustrin gör att bilhandlare och bilverkstäder behöver utveckla nya tjänster för att generera intäktsströmmar och bygga kundlojalitet. Ett av de områden där det finns stora möjligheter till tjänsteutveckling är elbilsladdning. Elbilsladdning i verkstaden är DEFAs nya erbjudande för bilverkstäder, och omfattar en ny portabel laddstation. Den portabla eRange Workshop är liten och kompakt, och kan generera 22 kW. Den är utvecklad för krävande förhållanden, och med sin låga vikt och rundade hörn så är den lätt att bära med sig. Detta gör den till en perfekt komplement till de stationära laddstationerna i verkstaden.


Armeringsprodukter med hög kapacitet www.hrc-europe.com

 T‐headed bars

certifierade producter... ... med hög kvalitet ... ... for effektiv bygging Kontakt: +47 32 24 04 70 info@hrc-europe.com

 Armeringsskarvar  Infästning → → →

CE-märking baserad på ETA-08/0035 Miljövarudeklaration (EPD) BIM tools (Tekla, Revit)

TRÖTT PÅ DIN LUKTANDE OCH HÖGLJUDDA DIESEL-KANON?

NU FINNS DET ETT ALTERNATIV! AIRREX AH-200/300/800 Nästan luktfri och tyst diesel-driven infrarödvärmare med 100% effektivitet I Behöver inget avgasrör ut I Biodiesel eller diesel I Ingen fläkt I Flyttbar, ingen montering I Termostatstyrd (0-40ºc) I Tyst, bara 48dB I Inga glödheta ytor I 13kW, 15kW och 22kW modeller FÖRBRUKSNINGSEXEMPEL Isolerad industrihall, kubikvolym: 500m³. Temperaturen ute: -0ºc, inne: +15ºc: Bränsleförbrukning/dygn: ca. 2,5L

Hitta din närmaste återförsäljare:

3 ÅRS GARANTI

SE_airrex_190x1255_uusikuva.indd 1

SERVICE I HELA SVERIGE

www.rexnordic.com tel. 072 200 22 22

29.8.2019 11.17


DAGENS INFRASTRUKTUR // NYHETER

Bild: Scania

Rekordår igen för SCANIA SVERIGE - marknadsledande på tunga fordon

100 000 LADDBARA FORDON passerades vid årsskiftet ELBILSÅRET 2019 avslutades med att antal laddbara fordon i trafik passerade 100 000 under december månad. 2019 var året har då de rena elbilarna plockade upp takten och antal elbussar ökade markant. Flera politiska initiativ för att stötta utbyggnaden av laddinfrastruktur togs. Elektrifieringen av fordonsflottan diskuterades både som utmaning och möjlighet i relation till nätkapacitetsbristen. Och Power Circle och BIL Sweden släppte sina prognoser kring de laddbara fordonens utveckling. 2019 blev året då antal laddbara fordon i trafik passerade 100 000. Det blev också året då de rena elbilarna plockade upp farten gentemot laddhybriderna. 41 procent av de tillkomna laddbara fordonen under året utgjordes av rena elbilar (inkluderat lätta lastbilar och MC), mot resterande 59 procent som utgjordes av laddhybrider, enligt siffror

från Power Circles statistik, som är den enda månadsvisa sammanställningen av antalet laddbara fordon i trafik. Dessa siffror kan ställas mot fördelningen i det totala laddbara fordonsbeståndet på 35 procent rena elbilar och 65 procent laddhybrider. I mars 2019 tillkom för första gången fler rena elbilar än laddhybrider under en enskild månad. – Det var en milstolpe, som i stort berodde på att Tesla Model 3 började levereras då, säger Johanna Barr, statistikansvarig och sakkunnig framtidens elsystem, Power Circle. De vanligaste elbilarna i Sverige är Renault Zoe (5 297 st), Tesla Model S (4 821 st) samt Nissan Leaf (4 467 st). Bland laddhybriderna är Volkswagen Passat GTE (12 522 st), Mitsubishi Outlander PHEV (11 548 st) och Kia Optima PHEV (6 857 st) vanligast.

Ny teknik separerar tungmetaller från vatten INNOVATIONSBOLAGET Chromaforas teknik för att selektivt ta ut tungmetaller ur vatten från deponier har för första gången satts in i full skala vid miljöföretaget Ragn-Sells deponianläggning i Fagerliden i Robertsfors kommun. Genom att fånga tungmetallerna på molekylnivå renas vattnet från föroreningar. – Vi är glada att kunna visa marknaden att vår teknik fungerar i industriell skala.

14

Eftersom vi kan fånga enskilda molekyler blir det behandlade vattnet rent och vi får ett koncentrat som innehåller potentiella framtida resurser, till exempel zink, säger Anders Kihl, forsknings- och utvecklingschef på Ragn-Sells och styrelseordförande i Chromafora. Chromafora grundades 2010 av Dr. Martin Kullberg och Dr. Gaston Lavén, och ägs till 32 procent av Ragn-Sells.

2019 VAR ETT rekordår för Scania Sverige AB. På tunga lastbilar över 16 ton är Scania marknadsledande med 44,2 procent och försäljningen av Scaniabussar mer än fördubblades under året. Aldrig någonsin har det registrerats lika många tunga fordon i Sverige som under 2019. Marknaden för lastbilar på över 16 ton i Sverige ökade med 7,2 procent under 2019 (jämfört med 2018), och nådde totalt 6652 registrerade fordon. Scania Sverige blev marknadsledare med 44,2 procent av nyregistreringarna. Enligt David Källsäter, vd för Scania Sverige, har man lyckats bättre med att övertyga kunderna om Scanias höga kvalitet. – Vi inledde lanseringen med Scanias nya generation 2016, därefter har det rullat ut en mängd nya fordon, hytter, motorer och tjänster. Det är alltid en utmaning att berätta om nyheter och få genomslag för dessa, säger han. Antalet registrerade Scaniabussar 2019 uppgick till 146 stycken vilket gav en marknadsandel på cirka 14 procent. Orderingången 2019 landade på en rekordhög nivå med 485 Scaniabussar sålda, vilket ger ett bra utgångsläge inför 2020. – Det mest fantastiska är att alla bussar vi sålde 2019 går på förnybart drivmedel, där ungefär hälften är biogasbussar, vilket såklart bidrar till att skapa mer hållbara transporter i Sverige. Vi har också introducerat de första modellerna i Scanias nya bussgeneration, vilka är fullt elektriska stadsbussar, säger Henrik Eng, försäljningsdirektör för bussar på Scania Sverige. Under 2019 levererades också 157 Scaniamotorer, industri, marin och genset, där en av de större mottagarna var svenska försvaret.


DAGENS INFRASTRUKTUR // NYHETER

EC950F är den största grävmaskinen i Volvos sortiment och en perfekt matchning med A60H-dumpern. Bild: Volvo

NU ÄR VOLVOS 90-TONS GRÄVMASKIN

tillgänglig världen över

VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT (Volvo CE) lanserar EC950F – en ny 90-tons grävmaskin med en Steg V-motor för att uppfylla önskemålen från marknader med sådan motorlagstiftning. 90-tons bandgrävmaskinen EC950F från Volvo Construction Equipment (Volvo CE) ger den perfekta kombinationen av kraft och stabilitet för att kunna hantera hög kapacitet i de mest krävande applikationerna. Med en Volvo D16-motor på 450 kW som levererar högt vridmoment vid låga varvtal och som uppfyller de senaste internationella utsläppsstandarderna är det här en maskin för snabb och effekt produktion på arbetsplatsen. Medan EC950F är den största grävmaskinen i Volvo CE:s sortiment, så är det inte bara storleken som imponerar. Med prestanda, produktivitet och drifttid utan motstycke är EC950F en perfekt matchning för att lasta A60H-dumpern.

Trafikverksskolan beviljas lokförarutbildningen i ytterligare tre år TRAFIKVERKSSKOLAN, Trafikverkets utbildningsenhet och en av Sveriges ledande utbildare i infrastruktur, har fått beviljat att starta tre nya omgångar av lokförarutbildningen i Ängelholm under de kommande tre åren med start 2021. Denna sökperiodsomgång beviljades endast 416 ansökningar av de totalt 1097 som inkommit till Myndigheten för yrkeshögskolan. Av de lokförarutbildare som ansökt blev Trafikverksskolan den enda som beviljats att starta. – Det känns otroligt bra att vi nu säkrat ytterligare tre år som utbildare för den populära lokförarutbildningen. Förra våren beviljades vi de tre tekniska Yh-utbildningarna inom ban-, kontaktledning- och signalteknik och kan nu även fortsätta utbilda lokförare till denna otroligt viktiga framtidsbransch, säger Tony Helm, resultatenhetschef på Trafikverksskolan.

Mobil tidredovisning • Next är helt webbaserad • Ökar effektiviteten dramatiskt • Minskar pappersarbetet med minst 75% • Snabbare fakturering och bättre marginaler

Nordiska Entreprenadsystem AB St Larsgatan 32 B, 582 24 Linköping Kontakt: Oskar Hjertstedt oskar.hjertstedt@nordsys.se 0708-126675 nordsys.se

15


DAGENS INFRASTRUKTUR // HAMN

Trelleborgs Hamn har ett ur transportsynpunkt mycket gynnsamt geografiskt läge och är knutpunkten mellan Skandinavien och Europa. Bild. Trelleborgs Hamn

Högtryck i Skandinaviens största RoRo-hamn Trelleborgs Hamn nådde nya rekordnivåer under 2019 och därmed befäster man positionen som Skandinaviens största RoRo-hamn. Under 2019 noterar Trelleborgs Hamn nytt rekord då 1 230 850 enheter passerade genom Trelleborgs Hamn, vilket är en ökning med 7,7 procent. ÖKNINGEN BESTÅR bland annat av ökade volymer för lastbilar och trailers med 4,9 procent personbilar har ökat med 13,2 procent samt har konventionell järnväg ökat med 24,8 procent vilket är lika med 4 000 vagnar. Glädjande att konstatera är att Trelleborgs Hamn nu också är marknadsledande på trafiken till och från Polen. Den uppåtgående trenden håller i sig och antalet enheter har ökat stadigt sedan 1989. Trelleborgs Hamn har ett ur transportsynpunkt mycket gynnsamt geografiskt läge och är knutpunkten mellan Skandinavien och Europa. Sedan 2018 opererar Trelleborgs Hamn fem destinationer till och från Trelleborg. Hamnen har en hög frekvens i antal ankomster och avgångar per dygn och de tre rederierna TT-Line, Unity Line och Stena Line har 14 färjor som trafikerar dygnet runt, 365 dagar om året. – Nyckeln till vår fortsatt goda utveckling är att vi jobbar nära och tillsammans med våra tre rederikunder för att utveckla trafiken och kan på så sätt vara effektiva och erbjuda den bästa servicen. Vi vill fortsätta vara Europas bästa RoRo-hamn, säger vd Jörgen Nilsson, Trelleborgs Hamn AB.

16

– Att personbilstrafiken har ökat markant är en naturlig del i att resandet har förändrats, då man gärna väljer sjövägen som är det mest miljömässiga sättet att resa. Den svenska kronan i förhållande till Euron är säkert också en bidragande orsak till ökningen. Trelleborgs Hamn ska bibehålla och stärka sin position som Östersjöns effektivaste och klimatsmartaste hamn i ständig utveckling och vi har varit delaktiga och aktivt arbetat med olika aktörer för att få till en ökad volym av tågtrafiken. Här har vi ytterligare ett gott exempel på den unika kombination av sjöfart, väg och järnväg som Trelleborgs Hamn kan erbjuda, säger Jörgen Nilsson. – Det nya decenniet har precis börjat och Trelleborgs Hamn ser fram emot spännande år framöver. Utbyggnaden och flytten av hamnen till det nya området i sydost pågår för fullt, färjeläge 13 och 14 beräknas vara klara Q2 2020 och samtidigt påbörjas byggandet av färjeläge 11 och 12. Resultatet för 2019 är inte färdigt ännu, men vi kan utlova ett riktigt bra resultat, avslutar Jörgen Nilsson.


CE-MÄRKTA TRAFIKBARRIÄRER FRÅN BENDERS

KOMPLETTA MILJÖER MED BENDERSKVALITET Benders är mycket mer än takpannor och marksten! Vårt marknadsledande sortiment för det offentliga rummet omfattar smarta lösningar för all slags infrastruktur. Här hittar du kantsten, stödmurar och en lång rad genomtänkta produkter för väg, järnväg och projekt – och vi tar gärna fram ännu fler, anpassade för just dina behov!

www.benders.se eller kontakta Niklas Zellner på niklas.zellner@benders.se

www.benders.se


DAGENS INFRASTRUKTUR // HAMN

En kontorsbyggnad har byggts för Stena Line med infarter till terminalområdet. Bild: Gösta Löfström

NY DANMARKSTERMINAL efter Stena Lines flytt från Varberg

Från och med februari 2020 kör Stena Line färjetrafik från Halmstad till Grenå på Jylland istället för som tidigare från Varberg. Bolaget Hallands Hamnar har anpassat en del av sin tidigare containerhamn för den nya gods- och persontrafiken över Kattegatt. AV GÖSTA LÖFSTRÖM

I TVÅ ÅR HAR bolaget Hallands Hamnar och Halmstads kommun förberett för Stena Lines flyttning sedan det stod klart att rederiet inte längre beviljades plats i Varberg hamn, där andra intressen trängde ut Danmarkstrafiken. Varbergs kommun har ambitionen att utveckla stadsdelen Västerport där Stena Line angjort fram till nu. Från både Stena och Halmstads kommun ser man stora fördelar med flytten. Rederiet får ett helt nytt upptagningsområde för både gods och persontrafik. Halland är självklart en fortsatt viktig del, men trafik kan också genereras från stora delar av Småland genom att exempelvis Jönköpingsområdet nås bekvämt via väg 26 och Växjöområdet via väg 25. Också den dansk-svenska turismen kommer att kunna utvecklas. Via Grenå nås bland annat Danmarks andra stad, Århus. Järnvägsförbindelserna för gods till hamnen är också goda. Ett markområde om mer än 100 000 kvadratmeter har frigjorts och iordningställts för färjeterminalen medan intilliggande markområden har beretts för den flyttade containerverksamheten. En cirka 300 meter lång containerkaj har tagits i bruk för Danmarksbåten, vilket ger utrymme för eventuell utökad trafik med ytterligare ett fartyg utöver M/S Stena Nautica som från början trafikerar den nya linjen med två turer per dag. Dräneringar av området har genomförts och den befintliga kajen har förstärkts med stål och betong och med stora pålningsarbeten för nya tyngder och punktbelastningar. Ramper för ombordkörning har byggts, liksom flera byggnader; en terminalbyggnad med vänthall precis vid kajen, där bussar från exempel-

18

vis Halmstads tågstation kan lämna av passagerare. En kontors- och en servicebyggnad för Stena har uppförts liksom hamnkontor för Hallands Hamnar och därtill en byggnad för Tullens verksamhet. I stor utsträckning har byggnaderna uppförts med prefabelement för att klara givna tider. Stora uppställningsområden för väntande last- och personbilar har ordnats.

STARK BYGGHERREORGANISATION – Vi började våra arbeten våren 2018 och invigningen av den nya hamnterminalen sker den 1 februari 2020, säger Joakim Hjortmarker, Halmstads kommuns projektledare för terminalbygget. Vi har haft en stark byggherreorganisation och stort fokus på tiden, det har varit vårt övergripande mål och därför har vi också delat upp projektet på en rad olika entreprenader. Bygget har skett samtidigt som vi projekterat. Samarbetet med entreprenörer och rederiet har varit gott.

FAKTA I KORTHET

Flyttning av containerhamn och anläggande av ny Danmarksterminal i Halmstad Byggherre: Halmstads kommun Markentreprenör: Jonab Anläggnings AB, Getinge Gräv AB Byggentreprenör: AF Bygg Syd AB Stål-och smidesentreprenör: Danska Bladt Industries A/S Kostnad: 200 Mkr


FULL FART I HAMNEN I Umeå Hamn projekteras och genomförs f.n. investeringar för 1.4 miljarder kronor under perioden 2019-2023 - nya kajer, ny godsterminal för järnväg, nya ytor för lagring, nya magasinsbyggnader, effektivisering av järnvägsanläggningen m.m Dessutom byggs en ny miljövänlig färja Umeå - Vasa med ökad godskapacitet som sätts i drift i april 2021

Följ oss på: www.umeahamn.se


DAGENS INFRASTRUKTUR // JÄRNVÄG

Fullt tåg avgår från Östersund C till Gällivare. Bild: Ulrica Dahlqvist

Logistik, tågtransport, koppling. Bild: Håkan Wike

Hos Inlandståg kan du hyra järnvägsfordon och personal, köpa gods- och persontransporter. Bild: Håkan Wike

FLERA NYA JOBB TILL STORUMAN Tågoperatören Inlandståg som är ett helägt dotterbolag till Inlandsbanan etablerar sig i Storuman och söker både lokförare och tågvärdar som ska utgå därifrån. INLANDSBANAN AB HAR sedan tidigare personal i Storuman, främst tågklarerare och säkerhetspersonal. Nu etablerar sig även dotterbolaget på samma ort och vill därför anställa flertalet lokförare och tågvärdar som ska stationeras i Storuman.

20

Det handlar i första skedet om två tillsvidareanställda lokförare och ytterligare sex stycken som ska jobba över sommaren. Det rekryteras dessutom sex stycken tågvärdar över sommaren. – Att arbeta som tågvärd är ett fantastiskt uppdrag där man


DAGENS INFRASTRUKTUR // JÄRNVÄG

Vår dröm är även att bidra till att det blir ökad persontrafik också. /Maria Cederberg, chef för Inlandståg AB Bild: Inlandsbanan

får agera både tågvärd och guide och vara vår och regionens ambassadör till resenärer från hela världen. Så vi hoppas på många sökande säger Maria Cederberg, chef för Inlandståg AB.

ÖKADE TRANSPORTER

Storuman har ett bra strategiskt läge när det gäller godstrafik men också när det gäller persontrafik på sommaren, med tidsmässigt lämpliga personalbyten. Under 2019 började Inlandståg att köra kontinuerliga godstransporter på tvärbanan mellan Umeå och Storuman, vilket har växt sakta men säkert. – Uppdragen på godstrafiken ökar och vi har en del nya uppdrag på gång in. En anledning att uppdragen växer är många företags önskan om att köra sitt gods på järnväg och terminalen i Storuman bidrar till att möjliggöra det. Vår dröm är även att bidra till att det blir ökad persontrafik också, avslutar Maria Cederberg.

Mobilaris Tunneling Intelligence™ — För produktiva och hållbara tunnelprojekt

Vi vet att effektivare och tryggare tunnelprojekt kräver ny teknik som steg för steg integreras i arbetsprocessen. En framtidssäker plattform som med hjälp av öppenhet kan förändras över tid. Mobilaris Tunneling Intelligence (MTI) är designat utifrån kundens verklighet och hämtar positioner i realtid – människor, maskiner och fordon. En öppen, informationsdriven lösning som är oberoende av hårdvara och infrastruktur.

Med information i realtid kan bättre beslut tas för varje arbetsorder och tidsbortfall minimeras. Frekventa uppdateringar ger kontroll över arbetsmiljön och sänker projektets klimatpåverkan. Upplev framtidens tunnelutveckling.

The world of Mobilaris • www.mobilaris.se/mce

21


DAGENS INFRASTRUKTUR // DRÖNARE

Drönare spar tid och pengar – enklare att förstå ritningar och modeller

Intresset för att använda drönare i anläggningsbranschen ökar. Det spar tid och pengar samt ökar säkerheten. Det förenklar även kommunikationen kring ritningar och modeller. Men man måste sätta sig in i hur den nya tekniken fungerar, annars kan det bli dyra misstag. AV LARS-OLOF TANDBERG

ATT ANVÄNDA DRÖNARE i anläggningsjobb kan spara både tid och pengar. Tekniken är relativt enkel att lära sig och även mindre företag kan använda den. Vill man inte göra det går det att anlita konsulter som utför flygning och mätning. Behandlingen av insamlade data går det även att få hjälp med. Ett av de företag som utför mätningar med hjälp av drönare är Peab Air. Företaget jobbar främst åt moderbolaget Peab, men gör även jobb åt andra kunder. Dessutom utbildar företaget drönarpiloter. – Vi utbildar framför allt mättekniker, platschefer och arbetsledare i företagen. Därefter kan de utföra flygningarna och sedan gör vi det specialiserade efterarbetet i våra datorer, säger Hugo Hammarstrand är ansvarig på Peab Air. Han anser att en stor fördel med drönare är säkerheten. – När du tar fram 3D-modeller för att göra inmätningar sker

22

det ofta på svåråtkomliga ställen. Det kan vara en bergskärning där man inte vill riskera att ha personal klättrande. Då kan du i stället skicka upp en drönare för att göra mätningarna. Dessutom är en drönare mer effektiv än en människa. Den täcker stora områden på relativt kort tid. – Det som med traditionell mätning tar en dag kan du med drönare göra på tjugo minuter för flygningen och någon timme framför datorn. För exempelvis en täktägare innebär det bättre och snabbare kontroll eftersom du kan inventera täkten oftare, konstaterar Hugo Hammarstrand.

ENKLARE KOMMUNIKATION Att använda drönare för att ta fram 3D-modeller förenklar kommunikationen kring modellerna. Om man arbetar traditionellt med CAD-filer kan det vara svårt att förstå vad man ser om man >>


TRIMBLE STRATUS NU KÖR VI! EFFEKTIV & PRODUKTIV MED DRÖNARTEKNOLOGI När du vill ha ett noggrant resultat, öka din effektivitet och produktivitet. När du vill ha din data lätttillgänglig. Då är Trimble Stratus rätt val.

BOKA DEMO OCH SE HUR ENKELT DET ÄR! Trimble Stratus är ett verktyg som gör det enkelt att använda drönare för att samla in data och processa den utan att investera i dyra datorer eller komplicerade programvaror. Det noggranna resultatet presenteras i en modern webbaserad plattform där man kan dela sina mätningar, rapporter och filer med kollegor och kunder. Ett toppmodernt verktyg som verkligen gör det enklare.

SITECH SVERIGE AB 010 - 456 80 00 info@SITECH-Sverige.com www.sitechsolutions.com/se

YOUR CONSTRUCTION TECHNOLOGY PROVIDER

®


DAGENS INFRASTRUKTUR // DRÖNARE inte har specialkunskaper. Vid mätning med en drönare kan du samtidigt ta ett så kallat foto över det aktuella området. – Sedan lägger man 3D-modellen ovanpå fotot och skapar en så kallad digital tvilling. Då får man verkligheten som bakgrund och det blir enklare att tyda modellen och förstå sammanhang. På så sätt får alla tillgång till samma data och modellen kan användas som diskussionsunderlag för alla inblandade i ett projekt. – Om man flyger längs arbetsområdet en gång per vecka så har du alltid ett färskt underlag att diskutera kring. Det kan användas vid byggmöten och alla kan se vad man pratar om, säger Hugo Hammarstrand. Ett annat exempel är vid arbete i spårmiljö. Då krävs det tillstånd och utbildning för att få vistas på spårområdet. – Dessutom tar det tid om alla inblandade ska ut och promenera runt. Med en drönare krävs det endast en utbildad person med tillstånd som filmar området. Att ha en digital tvilling är även bra då modellen ska analyseras. – Om man enbart använder modellen och det till exempel står en pickup mitt i täkten kan den misstas för en grushög. Tack vare fotot syns det att det är en pickup.

VIKTIGT ATT LÄRA SIG TEKNIKEN Hugo Hammarstrand menar att alla kan använda den nya tekniken med drönare. Men om man ska investera i egen utrustning eller om man ska anlita konsulter som gör jobbet beror till viss del på företagets storlek. – Att flyga och samla in data kan de flesta lära sig. Själva drönare kostar cirka 20 000 kronor. Det behövs även GPS-utrustning för inpassning av modell mot verkligheten. Har man inte redan en sådan får man räkna med ytterligare drygt hundra tusen kronor. Sedan måste man veta var man får flyga, men det kan man läsa sig till. Nästa steg kallas fotogrammetri. Det är att med hjälp av de foton drönaren tagit generera punktmoln och framställa 3D-modeller, ortofoton med mera. Här krävs det mer specialkunskaper. – Det kan vara farligt om man inte vet vad man håller på med. Om du till exempel använder drönare för att räkna på ett anläggningsjobb, och tar fram mängder för schakt och fyll. Då måste du förstå tekniken och kunna kontrollera och verifiera att datan verkligen stämmer. Det kan bli en stor förlust om man räknar fel där. Att jobba med drönare är inte jätteavancerat, men man bör ha koll på vad som händer och varför, understryker Hugo Hammarstrand.

KRÄVER MANUELL KONTROLL Han tycker att företag som funderar på att skaffa egen utrustning för mätning med drönare bör fundera på om man har tillräckligt med jobb för att göra detta själv i stället för att ta in en konsult. Man ska också tänka på att mätning med drönare även kräver traditionell mätteknik, till exempel inmätning med GPS. En 3D-modell som tagits fram med drönare måste kontrolleras så att det är rätt koordinater. Det sker genom att mäta in kontrollpunkter med handburen GPS. På stora infraprojekt börjar det bli vanligt att man vill ha tätare uppdateringar. Det är även vanligt med krav från beställare att det ska tas flygbilder kontinuerligt på projekten. – Det kan vara bra att ta en bild av arbetsområdet innan projektet startar. Vid en eventuell tvist med beställaren finns det då bildbevis på hur området såg ut innan. Då blir det enklare att se om entreprenören skadat något. Om man tar bilder månadsvis

24

Om man flyger längs arbetsområdet en gång per vecka så har du alltid ett färskt underlag att diskutera kring. Det kan användas vid byggmöten och alla kan se vad man pratar om. /Hugo Hammarstrand, ansvarig, Peab Air

blir det även dokumenterat hur det såg ut vid vissa tidpunkter. Det blir en trygghet för båda parter. Ingen vill ju sitta i konflikter. Skanning, mätning och fotografi med drönare är en relativt ny teknik. Som ofta med ny teknik ligger det i människans natur att vilja använda det nya till det mesta. – Här tror jag det är viktigt att ställa några kontrollfrågor innan man börjar flyga. Går tekniken att använda i det här projektet? Är det en effektiv metod? Tjänar vi något på att använda den nya tekniken? Användandet av drönare ersätter inte alla tidigare metoder, det är ett av flera verktyg för mättekniker, konstaterar Hugo Hammarstrand.


S V E N S K A M A S K I N M Ä S S A N S O LVA L L A 4 − 6 J U N I 2 0 2 0 Den enda mötesplatsen som samlar Sveriges alla maskinleverantörer på ett och samma ställe. Se det senaste inom bygg- och anläggningsbranschen, prova nya maskiner, gräv, lasta och upplev en levande maskinmässa på riktigt. www.maskinmassan.se


DAGENS INFRASTRUKTUR // DRÖNARE

I ett test ska en drönare skicka video från en iscensatt olycka i Umeå till en ambulans, där testpersonal tar emot och tittar på filmen. Överföringen går via en mobil 5G-mast, som tillhandahålls av Telia.

5G-ÖVERFÖRING FRÅN DRÖNARE ska ge snabb överblick vid olyckor

Nu inleder Region Västerbotten tester med 5G inom vården. Bland annat teknik för att snabbt kunna skicka bilder från en olycksplats till ambulans och krisledning. Testerna pågick under december och januari. I ETT AV TESTERNA skulle en drönare skicka video från en iscensatt olycka i Umeå till en ambulans, där testpersonal tar emot och tittar på filmen. Överföringen går via en mobil 5G-mast, som tillhandahålls av Telia. I och med att 5G har högre hastighet, bättre tillgänglighet och kortare svarstider väntas bildkvaliteten förbättras avsevärt. Det gör att det från verksamhetens sida är lättare att läsa av viktiga parametrar i bilden. – Från ambulanssjukvårdens sida ser vi positivt på möjligheterna med 5G. Att kunna skicka bilder från en olycksplats till bakre ledning ger större förståelse för omfattningen av olyckan och de beslut som har fattats på olycksplatsen, säger Jani Sundqvist, verksamhetschef för ambulanssjukvården. MAMMOGRAFIN FÖRST UT Men först ut med 5G är mammografin. Där har man i början av december testat att skicka filer via 5G istället för som i nuläget via

26

nätverkskabel. I och med att man inom mammografin undersöker många patienter på en och samma dag vill man på så sätt förhindra köbildning i systemet när filerna överförs. Det här var också det första testet med 5G-teknik i Umeå överhuvudtaget sedan projektet Umeå 5G drog igång. – De här testerna gör att vi inom Region Västerbotten kan utforska möjligheterna med den nya tekniken, hur vi kan använda den för att ge en mobil och nära vård i hela Västerbotten, säger Johannes Hörnberg, projektledare och verksamhetschef för IT inom Region Västerbotten.

STRÅLNINGSNIVÅER MÄTS Strålningsfysiker finns på plats under 5G-testerna för att mäta strålningsnivåer. Det finns inga hälsorisker i samband med testerna, varken för personal eller personer som befinner sig i närheten.


Nästa steg i projektet kommer att vara att släppa paketen från drönare istället för flygplan.

DAGENS INFRASTRUKTUR // DRÖNARE

Smurfit Kappa och Wings for Aid skapar prisbelönt förpackningslösning

Smurfit Kappa och stiftelsen Wings for Aid gick samman för att skapa en innovativ förpackningslösning som underlättar nödleveranser till svåråtkomliga områden. Förpackningen, som vann 2019 års TIACA Air Cargo Sustainability Award, kan släppas från ett plan utan att innehållet skadas. INNOVATIV FÖRPACKNING skyddar ägg mot att gå sönder vid fall från 100 meters höjd. Detta bevisades i prototyptester där en förpackning med 30 ägg, en notoriskt ömtålig produkt, förblev intakt efter ett fall från 100 meter. Wings for Aid tilltalades av Smurfit Kappas meriter på hållbarhetsområdet och företagets långa expertis inom pappersbaserade förpackningar. Förpackningarna kan enkelt återanvändas som skydd för andra ändamål, men om de lämnas utomhus bryts de enkelt ner då de är 100 procent biologiskt nedbrytbara. – Smurfit Kappa är så mycket mer än en leverantör för oss. Vi ser dem verkligen som en samarbetspartner. Utan de timmar de har lagt på forskning och utveckling i det här projektet skulle

vi aldrig ha åstadkomma den optimerade låda som vi nu har fått fram, säger Barry Koperberg, General Manager på Wings for Aid Foundation. – Vi har för närvarande möjlighet att släppa lådor med en kapacitet på 20 kg från 100 meters höjd vid en hastighet av 90 km/h, utan att de tar skada och på en förutbestämd plats. Frank Sinnige, Customer Experience & Innovation Director för Smurfit Kappa Benelux tillägger: – Vi var glada att kunna bidra i ett så viktigt projekt som att möjliggöra katastrofhjälp, och vårt designteam antog verkligen utmaningen. – Genom vårt initiativ Better Planet Packaging strävar vi efter att gå bortom vad vi gör som företag och arbeta med partners som Wings for Aid Foundation med nya idéer som gör skillnad.

27


DAGENS INFRASTRUKTUR // DRÖNARE

Urban ICT Arena hoppas kunna genomföra tester med drönare i stadsmiljö i Kista

Urban ICT Arena i Kista

förbereder testverksamhet med drönare i stadsmiljö Sverige kan komma att få en storskalig testverksamhet kring drönare som naturlig del av stadsmiljön med start i maj månad. I februari avgörs om Vinnova bidrar med åtta miljoner kronor för ett tvåårigt projekt. Urban ICT Arena i Kista ligger i startgroparna för tester i Kista norr om Stockholm. AV GÖSTA LÖFSTRÖM

URBAN ICT ARENA i Kista genomförde förra våren en förstudie som mynnade ut i ett förslag till testverksamhet som Vinnova ansåg var för omfattande. Nu har Stockholm UAM Lab en ny och bantad ansökan inne och hoppas på 8 miljoner för att själv bidra med lika mycket. Förstudien gjordes tillsammans med Luftfartsverket, Stockholms stad och Trafikverket i samarbete med akademin i form av Linköpings Universitet, KTH, RISE samt näringslivet genom Ericsson, Telia Company och Globhe. – Avsikten är att bygga en testbädd för reguljär storskalig drönartrafik i stadsmiljö, berättar Petra Dalunde som är programchef för den öppna samverkansarenan Urban ICT Arena i Kista. I samverkansarenan arbetar man med många olika projekt som syftar till att skapa värden i stadsmiljön med hjälp av digitalisering och uppkoppling, både inom mobilitet och datadriven innovation. I projektprogrammet finns allt från förarlösa bussar till utveckling av tjänster för smart sophantering. – Andra länder är redan igång med testverksamhet på drönarområdet och det vore synd om inte Sverige kunde vara med i utvecklingen, säger Petra Dalunde och betonar de stora möjligheter som ligger i faktum att utrymmet i luftrummet är så mycket större än utrymmet på marken. RÄTT MILJÖ FÖR TESTVERKSAMHET – Planen är att titta brett på nya användningsområden för drönare. Vilka möjligheter och hinder finns för att använda drönare i stadsmiljö? Kan drönare användas när parkförvaltningen inspekterar träd eller för att vintertid kartlägga vilka hustak som måste skottas? Eller kan drönare användas för att guida folk rätt vid utrymningar? Oavsett finns väldigt mycket pengar att spara med hjälp av ny teknik. Det här är ett projekt som är avsett att skapa nytta för hela Sverige. – Kista är rätt miljö för sådan här testverksamhet. Kan man

28

flyga med drönare här kan man göra det var som helst. Här finns hög och låg bebyggelse, kraftledningsgator, biltrafik och motorväg, militärt skyddsområde, här finns extremt radiobrus och blåst och mycket folk och här finns flygplatser i närheten. Här kan man verkligen se och förstå hur olika trafikslag ska fungera ihop. Drönare kommer att kunna göra nytta inom tre huvudområden, datainsamling (bl a om vägbanor, trafikflöden, luftkvalitet), transporter (t ex blod- och organtransporter mellan sjukhus, hjärtstartare) och drönare för att utföra olika tjänster (lyfta tunga saker, lysa upp, visa vägen). Utförarkategorier som ska testas är uthållighet, snabbhet och styrka.

EU PÅ GÅNG MED LAGSTIFTNING Utmaningarna ligger i säkerhetsfrågor, i möjligheter att ”flyga i mobilnäten” med hjälp av 4G och senare 5G samt förmågan att ersätta det mänskliga ögat tekniskt i stadens luftrum samt i lagstiftningen. – Stadsspecifika utmaningar gäller människor (integritet, risker, buller och socialt kontrakt), rutter, radiostörningar, infrastruktur, luftrummet samt regelverk och lagstiftning. – En av de största utmaningarna för framtida drönartrafik i stadsmiljö ligger förstås i regelverk och lagstiftning, säger Petra Dalunde som är imponerad av den snabbhet med vilken EU tagit fram förslag till lagstiftning som ska presenteras för EU-kommissionen i sommar. En enkät har gjorts med människor som bor i det tänkta testområdet Järna. – 85 procent av dem som svarat på vår enkät är nyfikna på tekniken och vill veta mer, men självfallet är många oroliga när det gäller integritets- och säkerhetsfrågor. Utvecklingen får aldrig ske på bekostnad av människors säkerhet och integritet, säger Petra Dalunde om framtidens nya ”sociotekniska system där allt är möjligt”.


An evolution in aerial Comming systems. 2020


DAGENS INFRASTRUKTUR // DRÖNARE

DRÖNARE BLIR ETT VANLIGARE REDSKAP inom fastighetsförvaltning Att använda drönare som hjälpmedel i fastighetsförvaltning och ombyggnationer blir allt vanligare. Metoden som sparar tid och pengar och som ökar säkerheten blir allt vanligare.

Det är enklare, billigare och säkrare att inspektera hustak med hjälp av drönare än att skicka upp personal i skylift eller på stege.

AV GÖSTA LÖFSTRÖM

– 2015 KOM VI IGÅNG så smått med att använda drönare och lärde oss tekniken. Sedan har det växt snabbt, berättar Göran Danling, som är affärs- och verksamhetsutvecklare vid Riksbyggen, en av de aktörer som var pionjärer när det gäller drönare i fastighetsbranschen. Idag har Riksbyggen 20 drönare utplacerade runt om i landet och målet är att ha 25 stycken, en i varje marknadsområde. – Att flyga en drönare är inte så svårt men det kräver en del att lära sig flyga nära byggnader. Det kräver träning och det finns ingen annan skola än just träning. Det gäller också att lära sig de regelverk och säkerhetsregler som finns och som utformas av Transportstyrelsen, säger Göran Danling.

SPARAR TID OCH PENGAR Drönartekniken används av fastighetsförvaltare framför allt för undersökning inför underhåll och reparation men också inför investeringar. Det handlar om inspektion av tak, hängrännor och fasader. Det är kostnadsbesparande och bra ur arbetsmiljösynpunkt. – Vi kan flyga och filma för att leta efter eventuella skador på till exempel tjärpapp efter vinterns snöröjning, efter löv i hängrännor och annat. Vi kan dokumentera takets skick i detalj och se förändringar över tid. Istället för att hyra skylift för att inspektera allt kan vi ta fram skylift bara till de ställen där vi behöver åtgärda. Det sparar både tid och pengar och bidrar inte minst till säkerheten, säger Göran Danling. Men drönartekniken gör det också möjligt att utifrån bilder och filmer göra 3d-modeller som kan användas både i marknadsföring av bostäder/fastigheter och för förslag till ombyggnationer, installation av balkonger, borttagning av träd med mera. – Vi kan visualisera olika ombyggnadsobjekt och renoveringar men också göra exakta beräkningar inför upphandlingar, till exempel av fönsterrenoveringar och byten. Det ger oss underlag

30

för diskussioner med kunder och entreprenörer, säger Göran Danling och talar om att framställa ”digitala tvillingar” av hela fastigheter. Riksbyggen förvaltar 200 000 lägenheter i 4 200 bostadsrättsföreningar i Sverige, men också en hel del kommersiella fastigheter, bland annat ICA-fastigheter, Ikea-fastigheter och köpcentra.

TEKNIK OCH ANVÄNDNINGSOMRÅDEN UTVECKLAS Riksbyggen har satsat på relativt enkla och förhållandevis billiga drönare av klass 1 som räcker mycket väl för behoven. Kostnaden för en drönare är snart betald genom de besparingar tekniken möjliggör. Det krävs inga körkort eller licenser för att köra drönare av den här storleken, men Riksbyggen utbildar sina fastighetsskötare och har lokala operativa ”flygchefer” som övervakat att verksamheten sköts på ett bra sätt. Visst förekommer det synpunkter på drönarverksamheten, men Göran Danling är noggrann med att betona att man sköter det hela på ett moraliskt riktigt sätt och att man informerar till exempel boende om förestående flygfotografering. För framtiden tror han att tekniken kommer att utvecklas än mer och att snart sagt alla fastighetsförvaltare kommer att utnyttja den här typen av redskap och att nya användningsområden kommer att utvecklas.

FRITT FÖR LÄTT FLYG INOM SYNHÅLL Från och med första juli 2020 gäller nya drönarregler som är gemensamma för hela EU. Bland annat sägs att för drönare upp till 25 kg (tidigare 7 kg) krävs inga tillstånd så länge man flyger inom synhåll och max 120 meter över marken. Mer detaljerad information finns på Transportstyrelsens hemsida.


Avarn Security

den kompletta säkerhetsaktören Som första bevakningsföretag i Sverige har Avarn Security fått tillstånd att flyga drönare i kommersiellt syfte. Nokas, som bytte namn till Avarn den 1 januari i år, har bildat en flygorganisation, som har fått tillstånd av Transportstyrelsen för flygning med drönare utanför pilotens synhåll. – Avarn har erhållit ett så kallat kategori 5 C-intyg som har utfärdats av Transportstyrelsen. Det innebär att vi får flyga drönare utom synhåll. Vi har utbildat drönarpiloter enligt TSFS 2017:110 och där ingår hantering, juridik, metrologi (mätteknik), radiokommunikation och luftfartssystem, berättar Jonas Söderstrand, verksamhetsansvarig för drönarverksamheten på Avarn Security.

Många användningsområden för drönare Det handlar inte bara om att skapa en effektiv bevakning, utan drönarens sensorer kan också användas för att identifiera skador på tak och andra konstruktioner för exempelvis vattenavledning. Kamerorna har en exceptionell bildkvalitet och den inbyggda värmesensorn kan till exempel användas vid eftersök av försvunna personer. Med den senaste kameratekniken går det snabbt att från 100 meters höjd identifiera obehöriga på ett område av en kvadratkilometer.

Läs mer på avarnsecurity.se


DAGENS INFRASTRUKTUR // DIGITALISERING

Anders Berntsson, vd på Kynningsrud Grundläggning, spar mycket tid med digital hantering av administration och dokumentering. Bild: Lasse Sørnes

SPARA TID OCH PENGAR med digital rapportering

Kynningsrud Grundläggning har samlat företagets administration och dokumentering i det digitala systemet Smartdok som sköts i en app. Det har lett till färre diskussioner med kunder och har frigjort tid för arbetsledningen. AV LARS-OLOF TANDBERG

KYNNINGSRUD GRUNDLÄGGNING jobbar med grundläggning i Norge och Sverige. En stor del av verksamheten består av pålning och spontning med egna maskiner. Antalet anställda är drygt 100 personer varav fem i den svenska verksamheten. Just kommunikationen med de anställda var en av anledningarna till att företaget valde att satsa på det molnbaserade systemet Smartdok. – Det har underlättat mitt arbete. Våra anställda har full kontroll. De vet vart de ska, de har kontroll på sina tider, och vi på företaget kan ta ut ett fakturaunderlag. Våra anställda får verkligen all information de behöver utan någon handpåläggning från min sida. Både jag och platschefen sparar oerhört mycket tid med Smartdok, säger Anders Berntsson som är vd för Kynningsrud Grundläggning AB. ALLT SAMLAT PÅ ETT STÄLLE Tidigare jobbade företaget med flera olika digitala system. Det var bland annat tidrapporteringssystem, faktureringssystem och en mängd olika excelark. – Excel i sig är bra men det är lätt att det ofta blir fel. I dag har vi tidrapportering, dagböcker, tillbudsrapportering och dokumentation av fel och avvikelser, mot både kund och leverantör, samlat på ett och samma ställe, berättar Anders. Smartdok är ett molnbaserat system där uppgifter och bilder läggs in i en app på fältet. Systemet består av ett antal moduler och kunden väljer de moduler som denne behöver. I appen kan

32

personalen sköta tidrapportering och attestering. Materialåtgång och transporter kan rapporteras direkt i appen. Man kan även få en överblick över företagets maskiner och service samt verktyg. Det finns moduler för ID06 personalliggare och resursplanering. All information kan sedan automatiskt överföras till företagets ekonomisystem.

KONKURRENSFÖRDEL Kynningsrud Grundläggning har haft Smartdok sedan maj i fjol. Förutom enklare kommunikation och tidsbesparing inom företaget menar Anders Berntsson att systemet innebär en konkurrensfördel i kommunikationen med företagets kunder. Dokumentation av KMA (Kvalitet-Miljö-Arbetsmiljö) kan göras i appen med formulär och bilder. – Nu får kunden dagboken samma dag som det sker. Kör du en pappersvariant av dagboken så har kunden oftast inte den varje morgon. Sedan kan kunden se att vår materialåtgång och fakturering stämmer överens med hjälp av modulen för materialåtgång. Anders Berntsson pekar även på att Smartdok gjort det lättare att få igenom ändrings- och tilläggsarbeten. – Ett exempel är när det var dags för slutuppgöret i ett projekt vi gjort för en kund. När vi skulle ta fram papperna, så sa dom att “ni har så bra koll på dokumentationen så vi behöver inte se något. Vi betalar direkt”.


DAGENS INFRASTRUKTUR // DIGITALISERING

SVERIGE HALKAR EFTER Danmark i digitaliseringsligan

Sverige är bland de tio länderna i världen som är bäst förberedda för digitalisering. Men inom teknik och infrastruktur tappar man gentemot övriga Norden, visar en ny rapport från Cisco. CISCO HAR SLÄPPT rapporten Digital Readiness Index (DRI), en återkommande genomgång av förutsättningarna för framgångsrik digitalisering. Undersökningen omfattar 141 länder och mäter beredskapen i sju olika kategorier som på olika sätt påverkar digitaliseringen. En rad olika faktorer vägs in – från hur väl invånarnas grundläggande behov i form av tillgång till hälsovård, rent vatten och elektricitet är tillgodosedda, till affärsklimat och tillgången till digital infrastruktur. Singapore är det land som rankas högst, med totalpoängen 20,26 av 25. Sverige hamnar på sjunde plats i undersökningen, med en sammanlagd poäng på 18,42. Sverige placerar sig bäst i kategorin affärsklimat (Ease of doing business), där vi hamnar på en tredjeplats globalt. Sverige

får samtidigt sämst poäng i kategorin teknologisk infrastruktur, där man hamnar på 14:e plats och efter samtliga de övriga nordiska länderna. Det land i Norden som ligger bäst till i jämförelsen är Danmark, som placerar sig på en fjärdeplats totalt. Island, Norge och Finland återfinns på nionde, tionde respektive elfte plats. – En viktig poäng med det här initiativet är att tydliggöra hur komplex och mångfacetterad digitaliseringsfrågan är. Det är lätt att tro att det bara handlar om infrastruktur och teknikmognad och att mjuka värden – som invånarnas tillgång till grundläggande samhällsservice, en affärsmiljö som är fri från byråkrati och korruption, och tillgången till utbildad arbetskraft, glöms bort, säger Ciscos Sverigechef Per Samuelsson. Samtidigt är det alltså just de tekniska kategorierna som bidrar >>

33


DAGENS INFRASTRUKTUR // DIGITALISERING

till att dra ner Sveriges placering. Delar av förklaringen är att Sveriges stora och glesbefolkade yta innebär större kostnader för digital infrastruktur än i andra länder, men det finns även andra faktorer som spelar in och kan påverka Sveriges digitala tålighet under kommande åren. Under 2019 höjdes exempelvis många varnande röster för att Sverige riskerar att hamna på efterkälken i den stundande 5g-utbyggnaden, vilket i sin tur kan få konsekvenser för industrins konkurrenskraft på den globala marknaden. – Vi har för vana att betrakta Sverige som världens mest digitalt mogna land, och vi har en stolt tradition på området. Men undersökningen visar att det finns ett stort utrymme för förbättring, särskilt med tanke på kommande teknikskiften. Vi står inför en rejäl utmaning under de kommande åren. Inte minst i den offentliga sektorn, där vi kommer att behöva en enorm kraftansträngning bara för att erbjuda samma nivå av samhällsservice som vi gör idag, utan omfattande skattehöjningar. Därför måste vi öka takten på Sveriges resa mot säker digitalisering, säger Per Samuelsson. – Samtidigt har Sverige höga ambitioner för sina digitaliseringsmål – ett konkret exempel här att skolorna har fått i uppdrag att digitalisera alla nationella prov till 2022. Det är ett bra exempel på en åtgärd som, om den lyckas, leder till både en bättre arbetsmiljö för lärarna och stora effektivitetsvinster. Men mycket arbete återstår för att komma i mål med det initiativet, och ambitioner måste kombineras med handlingskraft. Ciscos Global Digital Readiness Index är ett gemensamt projekt av Cisco Corporate Social Responsibility och Gartner Research. Undersökningen använder validerad statistik från en rad tillförlitliga officiella källor, exempelvis World Economic Forum, Världsbanken och Förenta Nationerna, som underlag för att beräkna indextalen.

34

Sveriges placeringar och poäng/maxpoäng i Cisco Digital Readiness Index Basic Needs: #8, 3,95/4 Business and government investment: #5, 2,31/3 Ease of doing business: #3, 3,72/4 Human capital: #12, 3,27/4 Start-up Environment: #12, 1,01/3 Technology Adoption: #10, 1,75/3 Technology Infrastructure: #14, 2,41/4 Totalt: #7, 18,42/25

Bästa tre länderna per världsdel Europa: Luxemburg (#2), Danmark (#4), Schweiz (#5) Asien: Singapore (#1), Sydkorea (#8), Japan (#16) Afrika: Mauritius (#46), Botswana (#76), Sydafrika (#78) Oceanien och Sydostasien: Australien (#12), Nya Zeeland (#15), Indonesien (#73) Nord- och Centralamerika: USA (#3), Kanada (#17), Costa Rica (#47) Sydamerika: Chile (#34), Uruguay (#42), Argentina (#58)


DAGENS INFRASTRUKTUR // DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV PINPOINTER

MASSHANTERING

lika enkelt som att boka resor Pinpointer är ett molnbaserat verktyg som kopplar samman företag som behöver bli av med förorenade massor med lämplig mottagare. Det är enkelt att söka och hanteringen sköts i datorn eller mobilen. Samtidigt kan användaren göra en miljöinsats. – DET KAN VARA svårt att hitta en anläggning som tar emot överblivna massor. Ofta missar man anläggningar som hade varit närmare och billigare. Vi tycker att det ska vara lika enkelt att hantera jordmassor som att söka resor på nätet. Därför har vi utvecklat Pinpointer, säger Joakim Klintred som är vd på Pinpointer. Masshantering har fram till idag varit svåröverskådlig. Med Pinpointer introduceras ett enkelt, digitalt sökbart arbetssätt för masshantering. – Anlitar man en konsult kan det innebära många timmars arbete och en hög kostnad. Genom att använda Pinpointer hittar du lämplig mottagare och fyller i ansökan på några minuter. Du får svar direkt från Pinpointer som har granskat alla tillstånd för att ta emot de massor du vill bli av med.

laddas upp. Det plus att Pinpointer går igenom alla dokument och ser över hela processen innebär att man kan vara på den säkra sidan med alla regler och lagar som finns i branschen.

SMIDIG HANTERING FÖR TRANSPORTÖRERNA Transportören får uppgifter om vart transporten ska köras i sin mobilapp. Efter att ha tippat fotograferar föraren vågsedeln som går in i systemet. – Varje lastbil som kommer till en mottagare dokumenteras med registreringsnummer och den avfotade vågsedeln. På så sätt får både avlämnaren och mottagaren statistik på hur mycket som kommer till anläggningen, varifrån det kommer, när det tippas och så vidare.

ENKEL SÖKNING I DATOR

BIDRAG TILL MILJÖFORSKNING

All information om vilka kemiska föroreningar en mottagaranläggning har tillstånd att ta emot finns inlagt i systemet. Därför är det lätt för systemet att matcha en användares sökning med rätt mottagare. En användare som vill bli av med förorenade massor gör en sökning i systemet, som gör en matchning med anläggningar i närheten som är godkända att ta emot just den typen av föroreningar. Systemet räknar även ut kostnaden för att ta emot materialet och uppskattar priset för transporten. Därefter får användaren tre alternativ på anläggningar. Alternativ ett är det billigaste. Alternativ två är ”Bra miljöval”, och innebär den närmaste anläggningen, även om det då blir dyrare. Det går även att välja ”Bästa miljöval”. Det innebär närmaste anläggningen och med en transportör som kör med biobränsle. När användaren gjort sitt val ska resultat från analys av massorna

Eftersom Pinpointer vill leva som företaget lär betalas en summa till en fond för miljöforskning för varje ton som förmedlas. Väljer användaren lägsta pris läggs 50 öre per ton i fonden, vid ”Bra miljöval” 75 öre per ton och om användaren väljer ”Bästa miljöval” får fonden en krona per ton. – Ju mer användaren gör för miljön desto mer ger vi. Grundtanken är att man inte ska behöva välja mellan miljö och en bra affär. Med vårt system får branschen möjlighet att få båda delarna, understryker Joakim Klintred.

www.pinpointer.se 35


DAGENS INFRASTRUKTUR // DIGITALISERING

Ulf Viktorsson, Modexa, Niklas Andersson, Sizes, Samuel Holmqvist, Lundqvists trävaru, Rahel Belatchew, Belatchew Arkitekter och Jed Klebanow, Fullstack Modular satt i panelen på Nordic ConTech Talks. Bild: Linn Blomqvist

2020 – året då beställaren väljer digitalt byggande – på riktigt? Nordic ConTech, plattformen för innovationer inom samhällsbyggnad, samlade branschen för att diskutera den industriella byggprocessens framtid. UNDER ETT FULLSATT Nordic ConTech Talks i Stockholm den 21 januari mötte modulbyggaren Fullstack Modular från New York flera av Sveriges industriella byggare, investerare och start-ups. Det blev tydligt att de industriella byggarna står redo för de stora beställningarna, processerna är på plats, men för att det digitala byggandet ska ta fart på riktigt krävs en framsynt beställare som vågar förändra sitt tänkande från projekt till process. Jed Klebanow från Fullstack Modular, företaget som gjort sig känt för att ha byggt New Yorks högsta modulära skyskrapa, var tydlig med att beställaren inte alltid kan räkna med att en industriell byggnad per automatik ska bli billigare. – Den stora vinsten finner beställaren inte i samband med den första byggnaden, det är när processen repetereras till nästa gång som besparingen börjar märkas. Ju fler gånger processen upprepas, desto större besparing. Femte, sjätte gången – då börjar det verkligen hända saker. De svenska industriella byggarna som var på plats verkade eniga om att det inte bara är en modig beställare som saknas för att den industriella byggprocessen ska bli så effektiv som möjligt. En annan utmaning som utpekades var att få bankerna att förstå hur de ska finansiera en industriell byggnad, något de inte är vana vid sedan tidigare. Flera pekade på att vinsterna med industrialiserat byggande blir som störst i storstäder, där markpriser och hyror är höga. – I Stockholm lär vi snitta sju år från idé till inflytt, det borde

36

kunna gå fortare, det skulle alla tjäna på, sade arkitekten Rahel Belatchew, Belatchew Arkitekter. Hon sade också att byggsektorn fortfarande väntar på sin Apple eller Tesla, den aktör som tillhandahåller god design billigare och bättre och därmed förändrar marknaden. Niklas Andersson, grundare och vd på snabbväxande uppstickaren Sizes, beskrev sin verksamhet som ett industrialiserat företag som jobbade med bygg. Det var talande för inriktningen på eftermiddagens diskussioner där man talade mer om process än projekt. Flerfaldigandet och vinsterna det innebär stod i centrum för samtalet. Niklas berättade om industrialiseringens fördelar och behovet av mindre toleranser och större exakthet i arbetet med prefab. Besluten tas i förväg. Att slippa överraskningar i produktionen och ÄTOR är en av nycklarna till framgång, det var samtliga i panelen ense om. Men för att möta framtidens digitala byggande så återkom Ulf Viktorsson, vd på Modexa som specialiserar sig på renoveringar av kök och badrum i miljonprogrammet, till beställarrollen. – Det som främst behövs är fler modiga köpare! Frågar man efter traditionellt så får man också traditionellt! Samuel Holmqvist, vd på Lundqvists trävaru i Piteå, visade ett exempel på hur du klickar fram din byggnad i en webbhandel med fullständig kostnadskontroll kring alla alternativ och materialval. Han sade att om du vill förändra din process så måste du se den med nya ögon, och helst inte veta hur du ”borde göra”.


DAGENS INFRASTRUKTUR // DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV KUBICOM

DIGITALT STÖD

gör entreprenörens vardag enklare I bygg- och anläggningsbranschen förekommer mycket manuella rutiner. Det är svårt att komma ifrån eftersom arbetet sker ute i fält. Genom att använda digitalt stöd kan de som jobbar i branschen förenkla den manuella hanteringen. – UNDERSÖKNINGAR VISAR ATT information på ett byggprojekt återges i snitt elva gånger för en och samma beställning. Då blir det inte samma information till sista person som till den första. Med digitalt stöd stoppas informationen in en gång och blir lika för alla, säger Atle Andersen som är försäljningsansvarig på företaget Kubicom, en digital plattform för bygg- och anläggningsföretag. Kubicom har utvecklat en digital plattform som kopplar ihop beställare med utförare av entreprenader och transporter. Systemet hjälper även till med återrapportering och dokumentation av varje utfört uppdrag. För att hitta en leverantör via Kubicom skickar en beställare en förfrågan på dator eller mobil. Systemet letar fram leverantörer som har rätt kompetens och geografiska position för det aktuella uppdraget. Beställaren kan sedan välja bland de leverantörer som anmäler att de vill ha uppdraget.

FRÅN ORDER TILL DOKUMENTATION Att koppla ihop beställare med utförare är bara första steget. Kubicoms digitala plattform hjälper utföraren hela vägen från att ordern kommer in i mobilen till det att fakturan är skickad och all information om det aktuella uppdraget är dokumenterat. Traditionellt sker återrapportering från medarbetare som utför jobbet in till företagets administration på papper. Ofta är uppgifterna svårläsliga, de kommer in sent till de som ska fakturera och det är ganska omständligt. Det blir mycket papper. – Med vårt system får en maskinförare eller lastbilsförare en order i mobilappen. Föraren utför jobbet och kan sedan direkt

när det är klart rapportera tillbaka timmar, ton eller kilometer, säger Atle Andersen. Om föraren stöter på något hinder eller något oväntat, kan denne med mobilkameran ta en bild och bifoga till rapporten. – Arbetsledning och beställare kan i realtid se när en order är utförd. En projektledare kan sitta på kontoret och se vad och hur mycket som gjorts. Den informationen underlättar den vidare planeringen av projektet och leder till bättre framförhållning.

GODKÄND STANDARD Kubicom har anpassat sin plattform till Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard (BEAst). I den samverkar företag och organisationer i byggbranschen för att utveckla hur branschen gör affärer digitalt. Vid digital kommunikation är det viktigt att alla kallar saker med samma ord. Trafikverket och andra myndigheter kräver ofta att få in anbud och ansökningar digitalt. – Beställarna för ofta över de kraven på entreprenörerna. När mindre företag pratar med de stora företagen behöver de kunna prata samma språk. Det löser vi åt företagen med vår app. Då behöver de som gräver inte vara experter på digitalisering och standardisering, understryker Atle www.kubicom.com Andersen.

37


DAGENS INFRASTRUKTUR // VA

Det nya vattentornet i Helsingborgs nya vattentorn består av en ring i betong med en diameter på 90 meter. Ringen vilar på 28 meter höga betongpelare. Bild: Wingårdhs

INGET VANLIGT VATTENTORN – Helsingborg får nytt landmärke

Ibland dyker det upp ett byggprojekt som skiljer sig från mängden. Det händer just nu i Helsingborg. Stadens nya vattentorn ser inte ut som de vattentorn vi är vana vid. Det för snarare tankarna till en akvedukt i antikens Rom. AV LARS-OLOF TANDBERG

DEN ANNORLUNDA UTFORMNINGEN av vattentornet är resultatet av en gestaltningstävling där Wingårdhs tog fram det vinnande förslaget. I stället för ett traditionellt kompakt torn har man med den nya formen skapat ett rum på insidan av tornet. Grönytan inne i ringen kommer att vara tillgänglig för allmänheten. Det nya vattentornet i Helsingborg består av en ring i betong med en diameter på 90 meter. Ringen vilar på 28 meter höga betongpelare. I anslutning till högreservoaren byggs även två lågreservoarer på marknivå. ALLT GÖTS PÅ PLATS Alla delar av vattentornet har gjutits på plats. Först göts en rejäl bottenplatta som stabiliserar tornet. De 24 pelarna gjöts med glidform i sju etapper för varje pelare. Den övre ringen som är själva vattenreservoaren gjöts i 24 element på marknivå. Därefter lyftes de upp med kranar på pelarna. – Mellan elementen bildades en glipa på 50 centimeter. Elementen hade horisontella armeringsjärn som gick om lott. Sedan kompletterade vi med vertikala armeringsjärn och göt ihop skarvarna, förklarar Jonas Malmgren som är projektledare på Nordvästra Skånes Vatten & Avlopp. Att gjuta ringelementen på marknivå och sedan lyfta upp dom ansågs vara både mest effektivt och säkert. – Om vi hade gjutit dom på plats ovanpå pelarna hade det behövts ställningar och stämp på 28 meters höjd och personalen hade behövt jobba på hög höjd. Ur arbetsmiljösynpunkt är det tryggare att jobba nere på marken. En grundtanke i projektet har varit att hålla en ren design och

38

rena ytor, både visuellt och underhållsmässigt. Vattnet kommer att strömma genom ringen för att skapa en god omsättning av vattenvolymen. – Vatten är ju ett livsmedel så det är höga krav på att inte smutsa ner vattnet. Därför måste man bygga så att man inte får stillastående vatten som kan bli gammalt. Vilket formsläppmedel som används påverkar hygienen. Formolja är olämpligt i vattenreservoarer, eftersom oljan lämnar rester i den porösa betongen. Därför valdes till ringelementen i stället formvax, som lämnar mindre organiska rester. Vid gjutningen av lågreservoarerna användes formväv. När Wingårdhs beskriver funktionen i Helsingborgs nya vattentorn blir det ett exempel på att människa, teknik och arkitektur också kan vara poesi: ”Sjutusen ton vatten. Pumparna sliter. Lyfter varje droppe till bassängens topp. Vätskemolekylerna tumlar runt, passerar plåtar med hål där trycket byggs upp. De virvlar runt varandra, rycks med och dansar. Vatten får inte stå stilla och bli gammalt. Hela tiden i rörelse.”

FAKTA I KORTHET

Nybyggnad vattentorn, Helsingborg Byggherre: Nordvästra Skånes Vatten & Avlopp AB Huvudentreprenör: NCC Infrastructure Arkitekt: Wingårdhs Kostnad: 282 Mkr


oc h tid 00 Vi m % m pro on o jek te nt te ra ag ra rm e r ed färd ava pr iga nce ec e ra isi nh de on et in fö er, sta r h tra lla ög ns tio sta po ne kv rter r, al ar ite i r t. ät t

til

lv

er k

ar 1

NY MASKININSTALLATION TILLVERKAD I HALLSTAVIK

Viktiga faktorer för ett effektivt projekt. • • • • • • • • • • •

Kontrollröntgen i fabrik, inga strålskyddsproblem ute på arbetsplats. Minimal etableringsyta. Minimala arbetsmiljörisker. Enklare samordning för beställare. Tydligare dokumentation. Säkerställda stopptider. Minskad hantering av gaser och kemikalier. Renspolade, betade och lockade rörsystem direkt från fabrik. Bättre produktionsplanering. Effektiv tillverkning. Tillverkat enligt ISO 3834-2.

Vi är stolt maskinleverantör till Helsingborgs nya vattentorn.

design and prefabrication® Mer information: www.bjorksrostfria.se • 0175 - 250 50

KVALITET • HÅLLBARHET • LÅNGSIKTIGHET


DAGENS INFRASTRUKTUR // GATUBELYSNING

Frågor som behöver samordnas är bland annat belysningen i stadsmiljön.

STADSMILJÖPROGRAM VISAR RIKTNING för utvecklingen av Piteå

Piteås stadskärna utvecklas i rask takt. Det byggs bostäder och lokaler för verksamheter – en utveckling som är välkommen och positiv för Piteå. Nu har Piteå kommun formulerat ett stadsmiljöprogram som samlar riktlinjer och gestaltningsförslag som rör stadskärnan. Syftet är att alla aktörer som bidrar till stadsmiljön ska dra åt samma håll för att bevara och utveckla Piteås stadskaraktär. NÄR EN STAD UTVECKLAS sker också förändringar. Varje förändring, hur liten den än är, kan ha stor inverkan på hur staden upplevs. För att Piteå ska förbli en tilltalande och trygg stad är det viktigt att ha en gemensam målbild över hur man vill att stadsmiljön ska vara. Piteå kommun har därför utarbetat ett stadsmiljöprogram. Dess viktigaste utgångspunkter är Piteås identitet och – framför allt – människan och våra behov. Piteå ska vara en levande, vacker och behaglig stad som är trygg, välkomnande, jämlik och jämställd. – Väl gestaltade livsmiljöer har en avgörande roll för hur vi mår och trivs. God arkitektur gör att staden upplevs vacker, den bidrar till identifikation med en plats och därmed en känsla av

40

trygghet och sammanhang, säger Florian Steiner, stadsarkitekt. Konkret handlar det om bebyggelse- och gatumiljöernas utformning. Frågor som behöver samordnas är bland annat höjder, materialval och färgsättning av byggnader, belysning och skyltning i stadsmiljön samt ett ramverk för stadens uteserveringar. Detta är nu formulerat i ett stadsmiljöprogram för Piteås stadskärna. Det är en övergripande beskrivning, medan de styrande dokumenten som reglerar de olika delarna finns kvar – Vi hoppas att det underlättar för byggherrar, partners och andra intresserade att ta del av vad som gäller och hur vi ska tänka för att bevara Piteås identitet på bästa sätt, säger stadsarkitekten Florian Steiner.


DAGENS INFRASTRUKTUR // GATUBELYSNING

INNOVATIONSPROJEKT sprider energieffektivt ljus i natten Under sena kvällar och nätter är många av våra stadsmiljöer fullt upplysta trots att de ofta är folktomma. Det är redan möjligt att spara stora mängder el med hjälp av avancerad närvarostyrning som varierar ljusnivån på belysningen. Nu utvecklas även ett öppet kommunikationsgränssnitt som innebär att olika leverantörer kan samspela med sin teknik, vilket gör styrningen mer attraktiv för beställarna. – VÅRA TIDIGARE PROJEKT visar att avancerad styrning av utomhusbelysning kan spara uppemot hälften av elförbrukningen utan att trafikanterna märker någon skillnad. Nu tar vi nästa steg mot en kommersiell lösning som vi hoppas får stor spridning både i Sverige och internationellt, säger Jan Kristoffersson, projektledare vid Sustainable Innovation. I det nu pågående projektet har tre olika leverantörer upphandlats för att utveckla sina lösningar så att de kan fungera tillsammans genom att de använder ett gemensamt kommunikationsgränssnitt. Ett standardiserat gränssnitt är viktigt för marknadsutvecklingen genom att beställarnas risk minskar när man kan välja mellan många olika leverantörer. Inom projektet drivs även ett arbete för att kommunikationsgränssnittet mellan belysningsstolparna ska bli en internationell standard. Ett annat viktigt kundönskemål är enkelheten, styrningen ska kunna fungera utan att behöva vara uppkopplad mot ett centralt styrsystem. Just nu finjusteras tekniken för att under våren sättas upp i

42

en första pilotanläggning hos Trafikverket. I höst ska totalt sju pilotanläggningar vara i funktion. Förutom hos Trafikverket (utanför Uppsala) även hos Tekniska verken i Linköping, Stockholm Stad, Täby kommun, Haninge kommun, Västerås stad och Sundsvalls kommun. De tre upphandlade leverantörerna, LEDmore AB, Fagerhults Belysning AB och Leading Light AB, ser alla stora möjligheter i utvecklingen av en gemensam kommunikationslösning. Tekniken bygger på att man detekterar närvaro runt en belysningsstolpe. Vid en sådan detektering så ökas ljusintensiteten, inte bara vid denna stolpe, utan även för närstående stolpar vilket gör att en förbipasserande upplever att sträckan är fullt belyst trots att den normalt set är nerdimmad. Projektet Avancerad närvarostyrd utomhusbelysning – standardiserat gränssnitt och upphandling delfinansieras av Energimyndigheten inom programmet. Energieffektivisering inom belysningsområdet, EELYS. Projektet pågår mellan augusti 2018 och december 2021.


DAGENS INFRASTRUKTUR // DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV ROCH SERVICES SKANDINAVIEN

BYT INTE BELYSNINGSSTOLPAR I ONÖDAN Det är dålig ekonomi att byta ut alla stolpar i ett belysningsnät bara för att enstaka stolpar är i dåligt skick. Med Roch-metoden får anläggningsägare information om vilka stolpar som behöver underhåll och vilka som behöver bytas. Samtidigt säkerställs trafiksäkerhet och driftsäkerhet. – DET MEST KLIMATSMARTA man kan göra är att bevara befintliga belysningsanläggningar, underhålla dom och se till att de är driftsäkra. Varje stolpe eller mast som inte tillverkas är en klimatvinst, säger Oliver Roch som är vd för Roch Services Skandinavien. Det talas i dag mer och mer om att vi ska göra våra belysningsstolpar smarta. Oliver Roch hävdar att våra stolpar redan är smarta. – De är extremt smart konstruerade och de klarar sig med ett minimum av underhåll. Belysningsnätet håller i många decennier, förutsatt att det får snabb och rätt riktad skötsel och underhåll i tid.

TA REDA PÅ ANTAL OCH SKICK Kommuner och operatörer som driver anläggningar med jordförankrade system ansvarar för trafiksäkerhet och framkomlighet. Stolpar och master får inte innebär någon fara för tredje part. För att klara det behöver anläggningsägare och driftansvariga veta hur många stolpar och master de har och i vilket skick de enskilda stolparna är. För det behövs ett besiktnings- och kontrollsystem för att kunna säkerställa att trafiksäkerhet och driftsäkerhet. Hela stolpens hållfasthet måste kunna säkerställas.

BYT INTE STOLPAR I ONÖDAN Efter besiktningen måste anläggningsägare och driftansvariga enkelt kunna göra en utvärdering så att nödvändiga underhållsåtgärder kan genomföras. Men det ska endast göras på de stolpar som behöver åtgärdas. – Att regelbundet och utan urskiljning byta ut master eller stolpar, till exempel utifrån tillverkningsår, orsakar onödigt höga kostnader och innebär en enorm belastning på såväl miljön som på anläggningsägarens budget, understryker Oliver Roch.

Varje stolpe eller mast som inte tillverkas är en klimatvinst. /Oliver Roch, vd för Roch Services Skandinavien

därmed inte gav några upplysningar om säkerheten. Tillsammans med experter för metallurgi och statiska beräkningar utvecklade de Roch-metoden för stabilitets- och hållfasthetsprovning av jordförankrade system. Roch-metoden simulerar vindlasten som masten eller stolpen är utsatt för. Testlast och stolpens reaktion mäts, registreras och utvärderas med kraft/väg-diagram respektive kraft/tid-diagram. Det som kontrolleras är varje stolpes eller masts förankring i marken och dess befintliga materialtillstånd. Med hjälp av GPS får anläggningsägaren en karta över sitt nät och kan utifrån det se vilka stolpar som behöver åtgärdas eller bytas ut.

HJÄLP MED BESIKTNING Roch Services Skandinavien hjälper anläggningsägare med besiktning av stolpar och master för belysning och även den efterföljande utvärderingen av hur dessa mår. Företaget leds av bröderna Mathias och Oliver Roch som i mitten av 1990-talet insåg att de dittills kända provningsmetoderna (ultraljud, enkla belastningstester, hammarslag) inte levererade några pålitliga resultat och

www.roch-services.se 43


DAGENS INFRASTRUKTUR // GATUBELYSNING

Smartare städer, teknikutveckling och nya intäkter från gatubelysningsnäten

Nu när vi digitaliserar kommer helt nya behov upp till ytan. En försättning för att bygga den smarta staden är bland annat att se över gammalmodig lagstiftning, den nuvarande har rötter i 1870-talet. När kommuner äger en hel anläggning av lyktstolpar och kanske även linspända armaturer, är det en fördel då de också kan besluta om användningen. /Magnus Lindén, energiexpert, Sweco

44

Ägare av nät för gatubelysning kan få en ny intäktskälla genom att leasa ut kapacitet till såväl eldistributörer som operatörer av det nya 5G-nätet. Lyktstolpar skulle därmed kunna bli infrastruktur för laddstationer, antenner och smarta, uppkopplade enheter. Det menar Magnus Lindén, energiexpert på Sweco, som efterlyser fler pilotprojekt där såväl teknik som affärsmodeller testas. KABLARNA TILL DEN kommunala gatubelysningen är en dold tillgång som kan användas för till exempel laddning av elfordon och elförsörjning av ny teknik som behövs i moderna städer och samhällen. Kommunen kan inte sälja själva elen, det skulle konkurrera med bolagen som har elnätskoncession, men de skulle kunna leasa ut kapaciteten i näten till dessa bolag, menar Magnus Lindén. – Många har funnit idén spännande, men aktörer behöver utmana den tillsammans för att se vad som faktiskt är möjligt, testa med pilotprojekt. Annars stannar det som just en idé. Förutom tekniska utmaningar finns också den juridiska aspekten. Gatubelysningsnät utgör så kallade IKN-nät (icke koncessionspliktigt nät). Dessa får inte överföra el för annans räkning. Magnus Lindén som stämt av frågan med en jurist menar att kommunen istället kan leasa ut kapacitet, då är det nätbolaget som överför ström även om det sker i kommunens nät. Redan idag används leasing för till exempel elmätare. – Nu när vi digitaliserar kommer helt nya behov upp till ytan. En försättning för att bygga den smarta staden är bland annat att se över gammalmodig lagstiftning, den nuvarande har rötter i 1870-talet. När kommuner äger en hel anläggning av lyktstolpar och kanske även linspända armaturer, är det en fördel då de också kan besluta om användningen. En åtgärd nära till hands är att skapa nätverk av lyckstolparna och få dem att kommunicera. Ett sådant kommunikationsnätverk skulle kunna utnyttjas för kommuners miljömätningar, övervakning och optimering av trafikflöden. Bara i Stockholms stad finns över hundratusen kommunala belysningskällor, i mindre


DAGENS INFRASTRUKTUR // GATUBELYSNING städer kan det röra sig om runt tjugotusen. Dessa utgör infrastruktur som kan användas för såväl trafikdetektorer som nya 5G-antenner. Och att 5G behövs för att kunna dra nytta av smarta, uppkopplade enheter i den offentliga miljön, så kallad IoT (Internet of Things), är de flesta överens om. – Här öppnas möjligheter för ägarna av gatstolpar och annan armatur att hyra ut kapacitet till olika aktörer. För Stockholms stad skulle intäkterna kunna bli sjusiffriga, beroende på hur marknaden sätter priset per uthyrd stolpe och år. Att utrusta stolparna för den nya användningen kostar dock pengar. Så här finns en del att räkna på. För dem som hyr är det dock en stor fördel att ha en enda avtalspart, istället för att som i fallet med 4G-antennerna avtala separat och med ett stort antal fastighetsägare, menar Magnus Lindén, som drivit frågan i över ett års tid och börjat se ett ökat intresse i frågan. I Sigtuna kommun har Sigtunahem tillsammans med Bonava redan dragit tomrör i gatubelysningsnätet som täcker den helt nya stadsdelen Sigtuna Stadsängar, för att möjliggöra IP-kommunikation till sina nya belysningsstolpar. Projektchefen Kim Hultén berättar att tanken med att dra fram fiber till lyktstolparna är just att möjliggöra placering av 5G-noder, tillämpa intelligent styrning, möjliggöra laddstationer för elbilar, och så vidare. – Finns det ström i stolpen så kan man ju göra en mängd olika saker. Laddnät och IoT-nät skulle också komplettera varandra, för idag när man släcker en lyktstolpe slås ju 100 stycken av samtidigt och blir helt strömlösa. Möjligheten att tända och släcka lokalt och för individuella lyktstolpar behövs och det kan man ha med i konstruktionen när man bygger nytt, menar Kim Hultén.

Även Kim Hultén ser att när gatlamporna kan klara 5G- sändare och mottagare så kan ägaren tjäna pengar på stolpen, men lägger till att detta inte bara gäller kommuner utan också andra ägare av gemensamhetsanläggningar. – Det här är något spännande som kan ge stora samhällsfördelar. I Sigtuna Stadängar väntar vi på att få ta nästa steg. De första boende har redan flyttat in nu, så när någon operatör eller laddaktör vill delta så är står vi redo med en skarp testmiljö, fortsätter han. I våras la regeringen ett uppdrag på miljö- och energidepartementet att utreda frågan om IKN-nätens kommersiella användning, där lagstiftningen bedömdes som ålderdomlig. Utredaren ska lämna lagförslag som ”förenklar och förbättrar elnätsregelverket utan att resurseffektivitet, nätstabilitet eller miljöskydd påverkas negativt”. Resultatet kommer att redovisas senast 10 juni 2019. Magnus Lindén tror att resultatet kommer att få stor betydelse för utvecklingen, men att det också krävs en dialog med regleraren, det vill säga Energimarknadsinspektionen, för att få full klarhet i hur den nya användningen kan och bör regleras. Redan nu bör man också räkna på samhällsekonomin kring detta så, att kommunerna är förberedda, menar Magnus Lindén som också anser att det främst är kommunerna som bör ställa frågan om den nya användningen till myndigheterna. Magnus Lindén konstaterar att den nya användningen av gatubelysningsnätet innebär att kommuner faktiskt kan få en intäkt på något som annars bara är en kostnad. Mycket gatubelysning är också redan utbytt till energibesparande LED-belysning, vilket gör att det finns elkapacitet över även när belysningen är tänd.

VAR HAMNAR ERA KOSTNADER FÖR TRAFIKSKADOR? Enligt trafikskadelagen skall alla skador som orsakas av trafikförsäkringspliktiga fordon ersättas, även om fordonet är okänt. Trafikskadetjänst erbjuder den kompetens som fordras för att ni skall få ersättning för skador som orsakats både vid smitningsolyckor och då det skadevållande fordonet är känt. KONTAKTA OSS 08-646 70 40 www.trafikskadetjanst.se 45


DAGENS INFRASTRUKTUR // BRO

Den gamla brons stålbalkar klarade inte hettan från branden.

Gamletullsbron har bland annat fått ny stålöverbyggnad.

GAMLETULLSBRON I HALMSTAD Den nya Gamletullsbron, gång- och cykelbron över Nissan i centrala Halmstad, har färdigställts och invigts. Den ersätter den tidigare bron som brandhärjades för drygt två år sedan och är i stort sett identisk med den gamla. AV GÖSTA LÖFSTRÖM

DET VAR TIDIGT på nyårsnatten 2018 som den populära gångoch cykelbron från 2003 eldhärjades. Den var i så dåligt skick att den behövde ersättas med en ny bro, även om vissa delar kunde återanvändas, exempelvis brofästena och de båda betongstöden i ån. Broreparationen genomfördes under hösten 2019, från augusti till november. Man tror att brobranden orsakades av nyårsfyrverkerier, att någon raket avfyrats under bron och att kanalisationen i bron tagit eld. Den tidigare brons stålbjälkar vred sig till följd av hettan vid branden och kunde inte återanvändas. MINSKAR RISKEN FÖR NY BRAND Projektet har avsett rivning av den gamla brons stålöverbyggnad och skadade brolager, reparation av skadad betong på underbyggnaden samt utbyte till komplett ny stålöverbyggnad och brobana. Gångdelen i azobeträ har fått halkskydd i form av fräsningar i plankorna och belysningskablarna är inkapslade i stålräcket, vilket ska minska risken för brand. Den gamla belysningsarmaturen har återanvänts, men ljuskällorna är utbytta. – Man tittade på olika möjliga lösningar för halkskydd, exempelvis att lägga fjärrvärme i bron, men det visade sig bli för dyrt. Det fick bli fräsning i det hårda azobeträet istället, berättar Joakim Hjortmarker, projektledare på teknik- och fritidsförvaltningen i Halmstad. För att eliminera risken för en liknande brand i framtiden har den el-kanalisation som tidigare gick i själva bron dragits under Nissan. Bron är 77 meter lång och 5 meter bred. Den levererades i tre kompletta sektioner.

46

– Vi har hållit både budgeten och tidsplanen, säger Joakim Hjortmarker. Efterfrågan på den här broförbindelsen har varit hög. Inte minst från stadsdelen Nissastrand. Den skadade bron kunde användas fram till brobytet men med begränsad framkomlighet och förbud mot folkmassor.

EN AV FEM FÖRBINDELSER ÖVER NISSAN Gamletullsbron förbinder den västra och den östra stranden av Nissan i höjd med Hamngatan/Bankgatan på centrumsidan i väster med Filtparken på den östra sidan, nära Stadsbiblioteket och med närhet till den nya stadsdelen Nissastrand. Bron är en av fem broförbindelser över Nissan i centrala Halmstad; De är från söder räknat Slottsbron, Österbro, Gamletullsbron, Banvallsleden och Wrangelsbron. Det kan tilläggas att många kärlekspar i Halmstad genom åren fäst så kallade kärlekslås, hänglås, på de gamla broräckena. Dessa har tagits till vara och kommer att ingå i ett konstverk i anslutning till den nya bron.

FAKTA I KORTHET

Reparation av bro i Halmstad Kostnad 11,5 MSEK Byggherre: Halmstads kommun Generalentreprenör: Jonab Anläggnings AB Konstruktör: Port Engineering Göteborg AB


BROFABRIKEN Vi formar en bättre framtid

Söderström Stockholm

Sölvesborgsbron

Ysanevägen 390 294 92 Sölvesborg Tele: 0456-312 05

www.srmab.com

Folke Bernadottes Bro Kungliga Djurgårds Förvaltningen

Södertälje Kommun

STÅL & RÖRMONTAGE AB Vi bygger miljövänliga rostfria stålbroar

Vi designar, konstruerar, tillverkar och monterar rostfria broar i det miljövänliga duplex-stålet. Detta stål är fullt återvinningsbart, höghållfast och resurssnålt. Det är även mer korrosionsbeständigt än de vanliga rostfria stålen, vilket gör det utmärkt för tuffa utomhusmiljöer. Att använda duplex-stål innebär stora ekonomiska och miljömässiga vinster. Stål & Rörmontage har en gedigen kompetens som få andra stålföretag kan visa upp när det gäller stora komplicerade konstruktioner i duplex-stål. Våra duplex uppdrag börjar bli många: - Folke Bernadottes bro - Sölvesborgsbron

- Wasabron - Södertäljebron

- Avbördningsluckor Slussen - Söderströmsbron

Det rostfria duplexa-stålet som vi använder oss av i våra broprojekt kommer i huvudsak från Outokumpus

verk i Sverige, som är världens största tillverkare av rostfritt duplex-stål.

Hållbarhet är en förutsättning för vår framtid. Tänk rostfritt höghållfast duplex-stål, tänk Stål & Rörmontage AB

Vårt gemensamma mål måste vara att: • minimera materialåtgången i konstruktioner • konstruktionen håller så länge som möjligt • minimalt underhåll behövs • konstruktionen kan återvinnas när livslängden är slut

Tekniken finns, nu behöver vi stanna upp, tänka efter och agera!


DAGENS INFRASTRUKTUR // TUNNEL

Asfalteriungen av nerfarten vid Tingstad markerar att nedräkningen för Marieholmstunnelns trafikstart har börjat. Bild: Trafikverket

TRAFIKPLATS TINGSTAD – det sista byggprojektet inför höstens invigning av Marieholmstunneln

Innan det här året är till ända kommer Marieholmstunneln, den nya förbindelsen för vägtrafik under Göta älv i Göteborg att tas i bruk. Den ska avlasta gamla Tingstadstunneln. Av dess 120 000 fordon per dygn kommer den nya tunneln att från start avlasta 55 000 fordon. Bland det sista att färdigställa är Trafikplats Tingstad på Hisingssidan om älven. AV GÖSTA LÖFSTRÖM

SYFTET MED DEN nya 500 meter långa Marieholmstunneln under Göta älv är att minska belastningen på näraliggande Tingstadstunneln och öka robustheten i vägtrafiksystemet i Göteborg med ytterligare en alternativ förbindelse mellan stadskärnan och Hisingen. Det har talats om en total kapacitet på 80 000 fordon per dygn i den nya tunneln, men kapaciteten handlar mycket om den infrastruktur som finns utanför tunneln. I sex år har bygget av Marieholmstunneln pågått. Byggherre är Trafikverket och totalentreprenör är Züblin Scandinavia AB i konsortium med Boskalis Sweden. Totalkostnaden uppgår till 3,5 miljarder kronor i 2009 års prisnivå. I EN RÄNNA UNDER ÄLVENS BOTTEN Tre tunnelsegment om vardera 25 000 ton har sänkts ner i en muddrad ränna under älvbotten. Tunneldelarna är vardera 100

48

meter långa, 32 meter breda och 10 meter höga. Det första segmentet sänktes i slutet av 2017, det andra i början av 2018 och det tredje hösten 2018. Därefter vidtog bygget av de båda 100 meter långa nerfarterna. Tunneldelarna gjöts i en torrdocka i den vik av älven där den östra nerfarten senare har byggts. En efter en bogserades tunneldelarna ut i älven och sänktes på plats. I båda ändar av Marieholmstunneln har det byggts trafikplatser för att leda trafiken till och från tunneln. På landsidan, öster om älven, har Peab byggt Trafikplats Marieholm i tre plan som knyter tunneln till Partihallsförbindelsen, E20 mot Stockholm och E45 mot Trollhättan/Karlstad. Det arbetet utfördes 2014–2017 och omfattade bland annat två betongbroar om 330 respektive 100 meter och två stora betongtråg som utgör första delen av nerfarterna till tunneln. På Hisingssidan, väster om älven, slutför NCC just nu i vår >>


©

Kasper Dudzik/VNN

Kasper Dudzik/VNN ©

Eftersom framgång bygger på samarbete. Vi på Züblin Scandinavia är experter på Eftersom infrastruktur och grundläggning. Vi är ett svenskt företag med framgång bygger på samarbete. Vi på Züblin Scandinavia är resurser, tekniskt kunnande och finansiell styrka frånVivår internationella experter på infrastruktur och grundläggning. är ett svenskt företag med koncern STRABAG. Vår koncern har och överfinansiell 75 000styrka medarbetare världen över resurser, tekniskt kunnande från vår internationella STRABAG. koncern harår. över 75 000att medarbetare världen över som arbetarkoncern på fler än 12 000 Vår projekt varje Genom arbeta tillsammans som arbetar på fler än 12 000 projektoch varjelevererar år. Genom att arbeta tillsammans som ett team slutför vi komplicerade projekt resultat med hög som team slutför vi komplicerade projekt ochDärför levererar med hög kvalitet. Vi tror attettgrunden till framgång är samarbete. ärresultat vårt motto kvalitet. Vi tror att grunden till framgång är samarbete. Därför är vårt motto TEAMS WORK. Tillsammans gör vi skillnad. TEAMS WORK. Tillsammans gör vi skillnad.

www.zueblin.se www.zueblin.se

ZÜBLIN Scandinavia AB,9, Vallgatan 170 67Tel. Solna, +46 8 50533006 ZÜBLIN Scandinavia AB, Vallgatan 170 679,Solna, +46Tel. 8 50533006


DAGENS INFRASTRUKTUR // TUNNEL

I mitten av bilden den nya Marieholmstunneln (röd) 600 meter uppströms den gamla Tingstadstunneln (blå). Till vänster om tunneln ses Trafikplats Tingstad, till höger Trafikplats Marieholm. Bild: Trafikverket

bygget av Trafikplats Tingstad som knyter tunneln till E6 mot Oslo men också ut mot Göteborgs hamnanläggningar.

E6 FICK FLYTTAS Bygget har pågått i snart fem år. Befintliga E6, som dagligen trafikeras av 80 000 bilar, har måst flyttas tillfälligt under bygget. E6 går rakt igenom byggarbetsplatsen. Projektet omfattar broar, vägar, ledningar med mera. Bland annat har en ny cirkulationsplats vid Salsmästaregatan byggts med ramper till och från Marieholmstunneln, ny bro över E6, nya av- och påfartsramper på östra sidan av E6, ny sträckning av Salsmästaregatan närmare älven mellan två nybyggda cirkulationsplatser, rivning av en befintlig järnvägsbro som ersatts av en ny järnvägsbank på påldäck, säkerhetsanordningar mellan väg och järnväg samt nya gång- och cykelvägar. – Trafikplats Tingstad är redan delvis öppen för trafik. Det enda som återstår nu är själva anslutningen ner i tunneln. I övrigt är alla arbeten på E6 och själva trafikplatsen, alla av- och påfarter, i princip klara. Det pågår planterings- och sidoarbeten och trafiken fungerar enligt plan, berättar Stein Kleiven, Trafikverkets projektchef för hela Marieholmsförbindelsen. Sammanlagt har exempelvis cirka 35 000 ton asfalt tillverkats vid Kärraverket, som är ett av NCC:s miljöanpassade asfaltverk, där användningen av fossila bränslen minimerats och bytts ut mot träpellets. Asfalt från den tidigare vägen har rivits och återvunnits för att ingå i den nya beläggningen och i andra näraliggande projekt.

PROJEKT FÖR BÅDE BIL- OCH JÄRNVÄG

Hela projektet Marieholmsförbindelsen, som utöver Marieholmstunneln för vägtrafik med anslutningar också inkluderar den redan färdigställda Södra Marieholmsbron för järnvägstrafik, har hållit såväl budget som tidsplan. Det pratas ofta om megastora byggprojekt där kostnaderna skenar och spräcker alla givna ramar. Trafikverkets projektchef Stein Kleiven är tydlig med receptet för framgång och får det att låta så enkelt: – Det handlar om en aktiv projektstyrning, där det är viktigt att alla inblandade parter driver mot samma mål och följer alla givna tider och gemensamma förutsättningar. Att hela tiden följa >>

50

Ingenting får göras slentrianmässigt. Man måste hela tiden vara proaktiv. Det här handlar om verklig ingenjörskonst på hög nivå och det är en ynnest att få arbeta med alla dessa kompetenta människor. /Stein Kleiven, projektchef, Marieholmsförbindelsen, Trafikverket


ivarssonsentreprenad.se

Utrustade med långgrävare och andra specialmaskiner hjälper vi er med uppdrag inom anläggning, muddring, sjöarbeten, markarbeten, schaktning och mycket mer. Med oss når du längre!


DAGENS INFRASTRUKTUR // TUNNEL

Invändigt är Marieholmstunneln i princip klar, men diverse installationer återstår att utföra. Bild: Trafikverket

upp, alltid vara ute i god tid med bedömningar och att alltid ha en plan B och en plan C om något går fel. Det är förstås A och O. Ingenting får göras slentrianmässigt. Man måste hela tiden vara proaktiv. Det här handlar om verklig ingenjörskonst på hög nivå och det är en ynnest att få arbeta med alla dessa kompetenta människor, säger Stein Kleiven.

SEX FASTA FÖRBINDELSER ÖVER ÄLVEN Med Marieholmstunneln kommer Göteborg att kunna erbjuda sex fasta förbindelser över Göta älv mellan centrala staden och Hisingen. Från väster räknat den höga Älvsborgsbron från 1966, den snart uttjänta Götaälvbron från 1939 som 2021 ersätts av nya Hisingsbron, just nu under byggnad, Tingstadstunneln från 1968 och den nu aktuella Marieholmstunneln. Därtill finns för tågtrafiken Södra Marieholmsbron, som stod klar 2016 och Marieholmsbron från 1996, som då ersatte en järnvägsbro från början av 1900-talet. Till detta kan läggas de färjeförbindelser för persontrafik som

RÅDGIVNING

finns mellan centrala staden och bland annat Lindholmen på Hisingen. Litet längre upp efter älven, men utanför den centrala staden, finns den höga Angeredsbron från 1978. Projektet Marieholmsförbindelsen planerar inför hösten en dag med ”öppen tunnel” för att alla som är intresserade, inte minst alla de som arbetat med tunnelprojektet under flera år och deras familjer, ska få ta en promenad under älven innan biltrafiken släpps på.

FAKTA I KORTHET

Nybyggnad av trafikplats Tingstad Byggtid: juni 2015–november 2020 Byggherre: Trafikverket Region Väst Totalentreprenör: NCC Sverige AB Kostnad: 621 Mkr

ANLÄGGNING

UNDERHÅLL

LEVERANTÖR TILL INFRASTRUKTURPROJEKT

WWW.VEABTRG.SE 52

TRÄD


Safe Control Materialteknik kvalitetssäkrar material till Marieholmstunneln Vi på Safe Control Materialteknik är stolta över aƩ få bidra med vår kompetens i byggandet av Marieholmstunneln. Som underleverantör Ɵll Züblin Scandinavia AB har vi kvalitetssäkrat materialet i de stålrör som nns i torrdockans stödkonstrukƟoner. Kvalitetssäkringen omfaƩande bland annat mekanisk provning och kemisk analys uƟfrån gällande materialcerƟkat och kravspecikaƟoner. Kvalitetssäkring av metalliska material I vårt provningslaboratorium analyseras, provas och undersöks metalliska materials mekaniska, kemiska och strukturella egenskaper samt dess korrosionsbeständighet. Provningar uƞörs i kontrollerad miljö i både svets- och i grundmaterial mot gällande naƟonella och internaƟonella standarder.

Johan Ageryd, kvalitetsansvarig på Safe Control, gör en kemisk analys med vår opƟska emissionsspektrometer (OES), med vilken vi kan få fram eƩ materials kemiska sammansäƩning. Resultatet kan ligga Ɵll grund för aƩ göra en bedömning av svetsbarhet eller för aƩ ta reda på om materialet motsvarar kravspecikaƟonen.

Safe Control Materialteknik vänder sig Ɵll företag som har behov av aƩ kvalitetssäkra, analysera eller på annat säƩ undersöka eƩ material. Vi uƞör provningar, analyser och undersökningar av främst metalliska material samt miljöanalyser på byggmaterial. Safe Control Materialteknik AB är eƩ kompleƩ, fristående och ackrediterat laboratorium som innebär aƩ vi kan Ɵllgodose våra uppdragsgivares skiŌande behov.

Safe Control Materialteknik AB Tillgängligheten 1 417 01 Göteborg

031-65 64 70 info@safecontrol.se

Hemsida: www.safecontrol.se Webbshop: www.safecontrol.nu

Ackred. nr. 5622 Provning ISO/IEC 17025


DAGENS INFRASTRUKTUR // ROSLAGSBANAN

ROSLAGSBANANS DEPÅ I VALLENTUNA INVIGS efter arkeologisk försening

Sent hösten 2020 invigs Vallentunadepån. En ny anläggning bestående av uppställningshall, verkstad och kontor i samband med utbyggnaden av Roslagsbanan. – SL köper nya tåg och dem behöver underhållas i en ny verkstad, säger projektledare Anders Ahlström, Trafikförvaltningen, Region Stockholm. AV THOMAS ANDERSSON

DEN PÅGÅENDE UTBYGGNADEN av Roslagsbanan norr om Stockholm är ett mångmiljard projekt som bland annat inbegriper nya spår samt nya och upprustade tåg. Nya tåg kräver ny infrastruktur för service och logistik. Ett delprojekt är därför bygget av en ny depå i Vallentuna med två huskroppar i betong. En uppställningshall för 22 nya 60–meters fordon. Motordrivna tågvagnar som jämfört med de gamla tågsätten motsvarar tre vagnar, inklusive en motorvagn. Uppställningshallen får åtta spår där tågen varje natt kan köras in för uppställning. – Och där det kommer att utföras daglig städning och rengöring av tågen, tillägger projektledare Anders Ahlström på Trafikförvaltningen, Program Roslagsbanans utbyggnad. I anslutning till uppställningshallen läggs ett svarvspår för svarvning av tågfordonens hjul. På depåområdet uppförs också en verkstadsbyggnad för förebyggande och avhjälpande underhåll. Med tre spår och en kontorsdel. Den blivande Vallentunadepån omfattar ett område på totalt 15 hektar, inklusive grönområden, spårharpor med mera. Öppnandet av Vallentunadepån hösten 2020 innebär en avsevärd

54

fördröjning jämfört med vad som från början var planerat. Orsaken är arkeologiska utgrävningar i ett rikt uppländskt kulturlandskap. I november 2016 lyfte arkeologen Elin Säll på en sten i en 3 000 år gammal bronsåldersgrav i Vallentuna. Fyndet därunder var en gömd skatt med 163 silvermynt från 900-talet. Med arabisk skrift från det fjärran Samarkand, det vill säga dagens Uzbekistan och Iran. – Det här visade sig vara ett arkeologiskt väldigt intressant område. Så projektet blev ungefär ett år försenat. Förutom nya Vallentunadepån innefattar utbyggnaden av Roslagsbanan 22 kilometer dubbelspår, upprustade stationer, uppdaterade signalsystem och bättre bullerskydd. Slutresultatet blir ökad kapacitet, säkerhet och tillgänglighet. Enligt gällande planering vintern 2020 ska hela utbyggnaden av Roslagsbanan gå i mål år 2024.

FAKTA I KORTHET

Nybyggnad, tågdepå Roslagsbanan, Vallentuna Tidplan: maj 2017–december 2020 Beställare: AB Storstockholms Lokaltrafik Generalkonsult: Ramböll Projektledning AB Entreprenadform: delad entreprenad Kostnad: 0,8-1 Mdkr


Ibland bygger vi broar

Bäckströms har medverkat i byggandet av Roslagsbanans nya depå i Molnby genom att bygga två depåfastigheter med 10 ingående spår fram till takläggning, el och VVS på totalt 15 500 m2. Roslagsbanans 22 nya tågset, inköpta för att klara framtida trafikvolymer av pendlare, ska servas och underhållas i den nya service depån i Molnby

Vi jobbade med en broklassad konstruktion. De våningsplan i depåfastigheterna som tågen skall förvaras på under servicearbeten och reparationer är klassad som en brokonstruktion. Konstruktionen är gjord av Ramböll och den bärande betongstommen och bjälklagen innehåller betydligt mer armering än normalt vid byggandet av industrifastigheter. Detta på grund av den extra höga belastningen från stillastående tågset. Vill du veta mer? Kontakta Risto Oja, Affärschef. Tel 072-304 20 69. Mail risto.oja@backstroms.se

Vi bygger ett bättre Stockholm


DAGENS INFRASTRUKTUR // PARKERING

Nya parkeringshuset vid Universitetssjukhuset i Örebro utmanar bilden av parkeringshus som trista betongklumpar. Bild: Klara Arkitekter

LJUST OCH LUFTIGT

PARKERINGSHUS När Universitetssjukhuset i Örebro skulle få ett nytt parkeringshus ville man komma bort från bilden av parkeringshus som en trist betongklump. Val av material, färgsättning och gröna inslag har skapat en ljus och trygg byggnad. AV LARS-OLOF TANDBERG

DET NYA PARKERINGSHUSET vid Universitetssjukhuset i Örebro har visserligen en betongstomme, men det märks knappt utifrån. Fasaden består av stora glaspartier och sträckmetall. – Glaspartierna i fasaden gör garaget ljust och luftigt samtidigt

56

som det ger en möjlighet att se ut över omgivningarna. En annan fördel är att det i princip är underhållsfritt. Det räcker med tvättning och spolning av glaspartierna, säger Michael Sander som är projektledare hos byggherren Region Örebro län.


DAGENS INFRASTRUKTUR // PARKERING

Huset har åtta våningar där källaren och första våningen innehåller en godsmottagning för sjukhuset. Resten av bygganden består av sex parkeringsplan, där de tre första är för allmänheten och de tre övre är för personal, polbilar och servicebilar. Totalt erbjuds 800 parkeringsplatser varav 70 med laddstolpar.

SOLPANELER PÅ TAKET På det översta planet finns en stålpergola och ovanpå den har solpaneler monterats. – Pergolan ger dels byggnaden ett smäckert utseende, dels gör den att man kan se ut i det fria från övre däck och även uppåt genom solcellerna. En hel del har gjorts för att underlätta för bilisterna att komma ihåg var de parkerat. Varje våning har en egen färgsättning i skarpa färger. I hissarna har knapparna samma färg som respektive våning. Det finns även ett parkeringssystem. Utanför huset finns det digitala skyltar som visar hur många lediga platser det finns. Även på varje våning skyltas antalet lediga platser. Ovanför varje P-plats finns en indikator. Grönt ljus visar ledig plats, blått visar handikapplats och orange visar plats med laddstolpe. När någon parkerar ändras ljuset till rött.

VÄXTER OCH VATTENSPEGEL Mycket arbete har lagts ner på att parkeringshuset ska se inbjudande ut. Förutom glasfasaden och den starka färgsättningen omges parkeringshuset av buskage och planteringar. Längs fasaden blir det klätterväxter. Dagvattnet från byggnaden leds till en LOD-damm med stor

Något som inte alltid är så vanligt är att även underentreprenörerna fått vara med. Det har lett till ett väldigt lyckat samarbete. Vi har löst alla problem i samförstånd. Det har även skapat en god anda i projektet. /Michael Sander, projektledare, Region Örebro län

kapacitet för att hindra översvämning vid kraftiga regn. Från dammen kan vattnet rinna ut i lagom takt i diken. Men dammen har även en estetisk funktion. – Avrinningen är förhöjd så att det alltid finns en vattenspegel i dammen. Den ska vara vacker att titta på, förklarar Michael Sander.

LYCKAD PARTNERING Parkeringshuset byggs som partnering där entreprenörerna fått vara med redan från projekteringen med sina idéer och erfarenheter. – Något som inte alltid är så vanligt är att även underentreprenörerna fått vara med. Det har lett till ett väldigt lyckat samarbete. Vi har löst alla problem i samförstånd. Det har även skapat en god anda i projektet, understryker Michael Sander.

FAKTA I KORTHET

Nybyggnad parkeringshus, Örebro Tidplan: våren 2017–januari 2020 Byggherre: Region Örebro län Huvudentreprenör: NCC Arkitekt: Klara Arkitekter Kostnad: 408 Mkr (P-hus och godsmottagning)

57


DAGENS INFRASTRUKTUR // VÄG

Mellan Sätaröd och Vä byggs 15 kilometer ny sträckning av E22 med 26 broar. Bild: Tove Strandberg/PEAB

Bättre säkerhet och miljö

PÅ NYA E22 SÄTARÖD-VÄ E22 får ny sträckning mellan Sätaröd och Vä söder om Kristianstad. Här byggs 15 kilometer motorväg med 26 broar. Sträckningen blir rakare och trafiken flyttas ut från flera samhällen. AV LARS-OLOF TANDBERG

NUVARANDE STRÄCKNING AV E22 mellan Sätaröd och Vä är antingen 1+1-väg eller 2+1-väg. Den snirklar sig genom flera samhällen med hus nära vägen. Den nya sträckningen får motorvägsstandard med en hastighet på 110 kilometer i timmen. Det betyder bland annat att restiden mellan Kristianstad och Malmö kortas med cirka sju minuter. – Det här projektet är väldigt efterlängtat i nordöstra Skåne. Det har talats om att bygga motorväg här sedan 70-talet, och nu blir det äntligen av. Det är många som pendlar mellan Kristianstad och Malmö och det går cirka 12 000 fordon per dygn på sträckan,

58

säger Michael Sjöland som är projektledare på Trafikverket. Förutom den vanliga trafiken passerar även mycket tung trafik och farligt gods genom samhällena längs sträckan. Det innebär en risk om till exempel en lastbil med kemikalier skulle välta. Den nya vägen byggs så att det går att ta hand om eventuella utsläpp, och hindra att de rinner ut i vattendrag. – Vi bygger täta diken som leder till en uppsamlingsplats. Där går det vid en olycka att stänga utloppet från uppsamlingsbrunnarna. Sedan kan räddningstjänsten ta hand om utsläppet. Det fungerar som en enkel oljeavskiljare. Det är inte så märkvärdigt, >>


Är du vår nya kollega? Vi är mycket stolta över att vara med och bygga nya E22 mellan Sätaröd Vä i Skåne. Ett spännande projekt som omfattar nybyggnation av 16 kilometer motorväg och 26 broar. Detta är ett av Peabs många spännande projekt.Vill du veta mer eller är nyfiken på lediga tjänster hos oss? Läs mer på peab.se/jobba-och-utvecklas/

peab.se

Dahlströms Smidesverkstad AB

ENGAGERAT HELA VÄGEN Engagerade i bullerskyddsentreprenaden för Sätarö-Vä. • Bullerskydd • Broräcken

• Vägräcken • Järnvägsräcken

Certifierade enligt 1090-1

• Stålkonstruktion • Smidesarbeten

I samarbete med DAV Nordic AB


DAGENS INFRASTRUKTUR // VÄG men om man har med sig det miljötänkandet redan när vägen planeras är det relativt enkelt att få till, konstaterar Michael Sjöland.

REJÄLT DAGVATTENSYSTEM Miljöhänsyn har genomsyrar hela projektet. Under byggtiden gäller det att se till så att processen inte förstör närmiljön. Exempelvis vid gjutning av broar så tas vattenprover kontinuerligt för att upptäcka eventuella läckage. Det är inte enbart olyckor med farligt gods som kan ställa till det för miljön. Regnvatten sköljer med sig salt, avgaser med mera ner i dikena. Därför måste även dagvatten tas om hand. – Nederbörden ökar på grund av klimatförändringar. Därför måste vi dimensionera dagvattensystemet för större mängder än tidigare. Kapaciteten i dammar och diken blir mer än dubbelt så stor mot normalt. För att hjälpa till vid stora vattenmängder byggs även ett antal pumpstationer för att hjälpa dagvattnet att rinna undan. Även vid viadukter under vägen finns pumpstationer för att undvika översvämningar.

BYGGER 26 BROAR – I varje del av planeringen av vägen har vi försökt ta hänsyn till såväl boende som miljön. Att inte släppa ut dagvatten direkt i åar och sjöar, men inte heller i bäckar och mindre vattendrag, säger Michael Sjöland. Då detta är jordbruksbygd finns många servicevägar på båda sidor om den nya sträckningen av E22. För att kunna bygga motorvägsstandard byggs därför 26 broar. – Även här finns en vilja från Trafikverket att vara tillmötes-

I varje del av planeringen av vägen har vi försökt ta hänsyn till såväl boende som miljön. Att inte släppa ut dagvatten direkt i åar och sjöar, men inte heller i bäckar och mindre vattendrag. /Michael Sjöland, projektledare, Trafikverket

gående mot fastighetsägarna. Det är framför allt jordbruksmaskiner som behöver passera under eller över vägen, men även annan trafik.

FAKTA I KORTHET

Bygge av fyrfältsväg Sätaröd-Vä Tidplan: maj 2018–juni 2021 Byggherre: Trafikverket Region Syd Totalentreprenör: Peab Anläggning AB Kostnad: 680 Mkr

I projektet E22 Sätarö monterades vårt nya mitträcke i Safeline M-familjen – ett ellipsformat mitträcke med kapacitet N2W4 med ett c/c på 6m. Utformad för en smidig och snabb montering.

www.haggrothstangsel.se 0490-10400

60

saferoad.se


INFRAMARKNAD

DAGENS INFRASTRUKTUR // VÄG

MASKINER TILLBEHÖR ENTREPRENAD

Luleå

Östersund

Umeå

Sundsvall

Gävle

Stockholm Motala

Hägersten

Skövde

Norrköping

Göteborg

Linköping

Onsala

Tranås

Träslövsläge Helsingborg

Karlskrona Kristianstad

www.mitta.se

61


INFRAMARKNAD

MASKINER TILLBEHÖR ENTREPRENAD

Maskintrailer Stående från 200 till 300 liter

300, 400, 650 liter

”Bymack”

Dunkställ

2 fack ADR-Tankar från 200 till 3000 liter

Tankar för alla behov

Depåtank

Tank för skåpbilar!

Lågbyggda från 200 till 300 liter

Karlstadsvägen 15 • 682 33 FILIPSTAD Tel: 0590-152 90 • info@wikers.se

www.wikers.se

Skördarmattor

Lillevrå Såg AB www.lillevra.se

Helsjövägen 264 439 64 Frillesås

62DJI Annons.indd

1

Tel 0340-65 22 00 Fax 0340-65 23 91

2020-01-09 15:56:09


Vill du annonsera här? Kontakta Christer Nilsson, 070-746 21 22, christer.nilsson@storkom.se

Proffsen långsiktigt och använderProffsen Proffsen planerar långsiktigt och använder Proffsen Proffsen Proffsenplanerar planerar planerar planerarlångsiktigt långsiktigt långsiktigtoch och och använder använder använder Proffsen Proffsenplanerar planerar planerarlångsiktigt långsiktigt långsiktigtoch och ochanvänder använder använder rejäla Redskaparna! rejälaredskap redskap från från Redskaparna!

rejälaredskap redskapfrån frånRedskaparna! Redskaparna! rejäla rejäla redskap från Redskaparna!

rejäla rejäla rejälaredskap redskap redskapfrån från frånRedskaparna! Redskaparna! Redskaparna!

Proffsen planerar långsiktigt och använder rejäla redskap från Redskaparna! rejälaredskap redskapfrån frånRedskaparna! Redskaparna! rejäla rejäla redskap från Redskaparna!

Proffsen Proffsen Proffsenplanerar planerar planerar långsiktigt långsiktigt långsiktigt och och och använder använder använder Proffsen Proffsen Proffsen planerar planerar planerarlångsiktigt långsiktigt långsiktigt och och ochanvänder använder använderSSSS Mek Sandspridarskopa Hydr Sandspridarskopa Breddningsvinge Sandspridarskopa Sandspridarskopa Sandspridarskopa SS SS SS Sandspridarskopa Sandspridarskopa Sandspridarskopa SSSandspridarskopa Breddningsvinge Breddningsvinge Breddningsvinge Sandspridarskopa Sandspridarskopa Sandspridarskopa SS SS SS Breddningsvinge Breddningsvinge Breddningsvinge Sandspridarskopa Sandspridarskopa SS SS SS 2,1, 2,1, 2,1, mek, mek, mek, frfr1.000-3.900 fr1.000-3.900 1.000-3.900 litlitlit2,1, Frontmonterad Frontmonterad Frontmonterad vinge vinge för för 2,1, 2,1, hydr, hydr, hydr, frfr400-3.900 fr400-3.900 400-3.900 litlitlit rejäla rejäla rejäla redskap redskap redskapvinge från från frånförRedskaparna! Redskaparna! Redskaparna!

4004600 L Frontmonterad vinge för 1000-4600 L1.000-3.900 2,1, 2,1, mek, mek, mek, frfr1.000-3.900 fr1.000-3.900 litlitlit Frontmonterad Frontmonterad Frontmonterad vinge vinge för för för 2,1, 2,1, 2,1, 2,1, hydr, hydr, hydr, frfr400-3.900 fr400-3.900 400-3.900 litlitlit vallskärning vallskärning vallskärning vallskärning ooosnödikning osnödikning snödikning snödikning

vallskärning vallskärning vallskärning o osnödikning osnödikning snödikning

k Mek SandspridarskopaSS Hydr Sandspridarskopa Sandspridarskopa Sandspridarskopa Sandspridarskopa SS SS SSSandspridarskopa Sandspridarskopa Sandspridarskopa Sandspridarskopa SS SS SSSandspridarskopa Sandspridarskopa Sandspridarskopa SS SS Breddningsvinge Breddningsvinge Breddningsvinge Sandspridarskopa Sandspridarskopa SS SS SS 4004600 L Frontmonterad vinge för 1000-4600 L1.000-3.900 2,1, 2,1, mek, mek, mek, frfr1.000-3.900 fr1.000-3.900 litlitlit 2,1, 2,1, mek, mek, mek, frfr1.000-3.900 fr1.000-3.900 1.000-3.900 litlitlit2,1, Frontmonterad Frontmonterad Frontmonterad vinge vinge för för för 2,1, 2,1, 2,1, 2,1, hydr, hydr, hydr, frfr400-3.900 fr400-3.900 400-3.900 litlitlit Frontmonterad Frontmonterad Frontmonterad vinge vinge vinge för för för 2,1, 2,1, 2,1, hydr, hydr, hydr, frfr400-3.900 fr400-3.900 400-3.900 litlitlit vallskärning vallskärning vallskärning vallskärning ooosnödikning osnödikning snödikning snödikning vallskärning vallskärning vallskärning o osnödikning osnödikning snödikning

Breddningsvinge Breddningsvinge Breddningsvinge Breddningsvinge

Pallgafflar Pallgafflar Pallgafflar för för för större större större o ooo Flisrakor Flisrakor Flisrakor finns finns finns med med med rakt rakt rakt Planeringsskopor Planeringsskopor Planeringsskopor Pallgafflar Pallgafflar Pallgafflar för för för större större större o oo Flisrakor Flisrakor Flisrakor finns finns finns med med med rakt rakt raktPlaneringsskopor Planeringsskopor Planeringsskopor Pallgafflar för större Flisrakor finns med rakt Planeringsskopor Med Med lång lång lång botten botten botten o olåg olåg låg rygg rygg rygg mindre Med Med Med lång lång lång botten botten botten o olåg olåg låg rygg rygg rygg mindre mindre mindre maskiner, maskiner, maskiner, eller eller eller välvt välvt välvt blad blad blad o omed omed med Med mindre mindre maskiner, maskiner, maskiner, eller eller eller välvt välvt välvt blad blad blad o omed omed med Med lång botten o låg rygg mindre maskiner, eller välvt blad o med k för för fina fina fina planeringsjobb planeringsjobb planeringsjobb för för fina fina fina planeringsjobb planeringsjobb planeringsjobb frfr1,6-25 fr1,6-25 1,6-25 ton ton ton olika olika olika längder längder längder påpåpå bommen bommen bommenför frfr1,6-25 fr1,6-25 1,6-25 ton ton ton olika olika olika längder längder längder påpå på bommen bommen bommenför olika längder på bommen för fina planeringsjobb

fr 1,6-25 ton

Pallgafflar Pallgafflar Pallgafflar för för för större större större o ooo Flisrakor Flisrakor Flisrakor finns finns finns med med med rakt rakt rakt Planeringsskopor Planeringsskopor Planeringsskopor Pallgafflar för större Flisrakor finns med rakt Planeringsskopor

Med Med lång lång lång botten botten botten o olåg olåg låg rygg rygg rygg mindre eller eller eller välvt välvt välvt blad blad blad o omed omed med Med mindre mindre maskiner, maskiner, maskiner, Med lång botten o låg rygg eller välvt blad o med för för fina fina fina planeringsjobb planeringsjobb planeringsjobb olika olika olika längder längder längder påpåpå bommen bommen bommenför frfr1,6-25 fr1,6-25 1,6-25 ton ton ton

mindre mindre mindre maskiner, maskiner, maskiner, mindre maskiner, frfr1,6-25 fr1,6-25 1,6-25 ton ton ton

Med Med Med lång lång lång botten botten botten o olåg olåg låg rygg rygg rygg eller eller eller välvt välvt välvt blad blad blad o omed omed med för för fina fina fina planeringsjobb planeringsjobb planeringsjobb olika olika olika längder längder längder påpå på bommen bommen bommenför

olika längder på bommen för fina planeringsjobb

fr 1,6-25 ton

3 33 Flisskopor Flisskopor Flisskopor frfr3-16 fr3-16 3-16 mm m Gripskopa Gripskopa Gripskopa för för för t ex t texex risrisris o oo Vikplogar Vikplogar Vikplogar Isrivare rivningsvirke rivningsvirkeför t ex ris oFrån Flisskopor fr 3-16 m3 rivningsvirke Gripskopa Från Från 2,4 2,4 2,4 - -4,0 -4,0 4,0 mmm Vikplogar

R RRR

3,0 – 3,7 3 3Från 3 Från 2,4 Flisskopor Flisskopor Flisskopor frfr3-16 fr3-16 3-16 mm mrivningsvirke Gripskopa Gripskopa Gripskopa för för för tm ex t texex risrisris o oo Vikplogar Vikplogar Vikplogar Isrivare rivningsvirke rivningsvirkeför t ex ris oFrån Flisskopor fr 3-16 m3 rivningsvirke Gripskopa Från Från 2,4 2,4 2,4 - -4,0 -4,0 4,0 mmm Vikplogar

Redskaparna Redskaparna Redskaparna

Redskaparna rivningsvirke Från 3,0 – 3,7 m

3 33 Flisskopor Flisskopor Flisskopor frfr3-16 fr3-16 3-16 mm m Gripskopa Gripskopa Gripskopa för för för t ex t tex ex risris ris o oo Vikplogar Vikplogar Vikplogar

R R RR

3 33 - 4,0 mFlisskopor Flisskopor Flisskopor frfr3-16 fr3-16 3-16 mm m

Från 2,4 - 4,0 m

Redskaparna Redskaparna Redskaparna Sockenvägen Sockenvägen Sockenvägen 31, 31, 31, 826 826 826 61 61 61 Söderala Söderala Söderala

Redskaparna

Sockenvägen Sockenvägen Sockenvägen 31, 31, 31, 826 826 826 61 61 61 Söderala Söderala Söderala Sockenvägen 31, 826 61 Söderala Tel Tel Tel 0270-28 0270-28 0270-28 73 73 73 50 50 50 Sockenvägen 31, 826 61 Söderala Tel Tel Tel0270-28 0270-28 0270-28 73 73 73 50 50 50

Bengt Bengt Bengt Jansson Jansson Jansson 070-516 070-516 070-516 38 38 38 33 33 33 Tel 0270-28 7350 50 Bengt Bengt Bengt Jansson Jansson Jansson 070-516 070-516 070-516 38 38 38 33 33 33 Tel 0270-28 73

Vill du att dina medarbetare Redskaparna Redskaparna Redskaparna ska ha ett säkert Tel Tel Tel0270-28 0270-28 0270-2873 73 7350 50 50 2019?

Pallgafflar Pallgafflar Pallgafflar för för för större större större o oo Flisrakor Flisrakor Flisrakor finns finns finns med med med rakt rakt raktPlaneringsskopor Planeringsskopor Planeringsskopor

rivningsvirke rivningsvirke rivningsvirke

Från Från Från 2,4 2,4 2,4 - -4,0 -4,0 4,0 mmm

Gripskopa Gripskopa Gripskopa för för för t ex t tex ex risris ris o oo Vikplogar Vikplogar Vikplogar

rivningsvirke rivningsvirke rivningsvirke

Från Från Från 2,4 2,4 2,4 - -4,0 -4,0 4,0 mmm

Redskaparna Redskaparna Redskaparna Sockenvägen Sockenvägen Sockenvägen31, 31, 31,826 826 82661 61 61Söderala Söderala Söderala Sockenvägen Sockenvägen Sockenvägen31, 31, 31,826 826 82661 61 61Söderala Söderala Söderala

Tel Tel Tel0270-28 0270-28 0270-2873 73 7350 50 50 Bengt Bengt Bengt Jansson Jansson Jansson070-516 070-516 070-51638 38 3833 33 33 Bengt Bengt BengtJansson Jansson Jansson070-516 070-516 070-516 38 38 3833 33 33

Redskap Redskap Redskap för för för entreprenadmaskiner: entreprenadmaskiner: entreprenadmaskiner: www.redskaparna.se www.redskaparna.se www.redskaparna.se Redskap Redskap Redskapför för förentreprenadmaskiner: entreprenadmaskiner: entreprenadmaskiner: www.redskaparna.se www.redskaparna.se www.redskaparna.se www.redskaparna.se Redskap Redskap Redskap för för för entreprenadmaskiner: entreprenadmaskiner: entreprenadmaskiner: www.redskaparna.se www.redskaparna.se www.redskaparna.se Redskap Redskap Redskapför för förentreprenadmaskiner: entreprenadmaskiner: entreprenadmaskiner: www.redskaparna.se www.redskaparna.se Bengt Jansson 070-516 38 33 Bengt Jansson 070-516 38 33

för entreprenadmaskiner: www.redskaparna.se RedskapRedskap för entreprenadmaskiner: www.redskaparna.se

Nu kan du boka Trafikverkets nya stegutbildningar hos oss.

SBS följer inte utvecklingen ...

SBS GS 3-150 Max på bild

SBS leder den!

Världspremiär på Entreprenad Live!

Ramudden erbjuder Trafikverkets kurser på alla nivåer/steg, från vägarbetare (grund) till ansvarig för att styra och leda entreprenaden (nivå 4/steg 3). Besök www.ramudden.se för att läsa mer och anmäla dig till önskad utbildning

SBS (ScandinavianBlueSteel) GS 4-150 MAX Stainless Monter 816 Demo

”Specialist på siktskopor”

www.mttsweden.com • 0142-800 06

info@ramudden.se Tel. 026-66 89 80 63


DAGENS INFRASTRUKTUR // VI BYGGER INFRA-SVERIGE

ELEKTRONIK JÖRGENSEN INDUSTRIELEKTRONIK AB www.jorgensen-elektronik.se

Jörgensen Industrielektonik AB utvecklar, programmerar och tillverkar kundanpassade elektroniklösningar för mobila, industriella och militära miljöer där stora krav ställs på produkternas driftsäkerhet och prestanda. Vi är ett familjeföretag som är lokaliserat i Kvänum och verksamheten bedrivs i egna lokaler. Företaget är i ständig utveckling – vilket är nödvändigt för att alltid följa med i den snabba teknikutvecklingen. Kvalitet och snabba leveranser är två nyckelord i vårt företag. Vår specialitet är att utveckla och tillverka elektroniklösningar inom de mest skiftande områden. Vi har stor erfarenhet av att förstå kundens specifika behov samt att snabbt och kostnadseffektivt utveckla och tillverka produkterna. Produkten från oss kan vara allt från kretskort till helt kompletta lösningar med färdiga kablage, bearbetade och ytbehandlade kapslingar. Vi tillverkar även egna kretskort via vårt dotterbolag V-Teknik i Sjöbo. Vår specialitet, och största marknad, är styrsystem för mobil hydraulik.

VI BYGGER INFRA-SVERIGE FILTER/RENING EUROPAFILTER www.europafilter.com

Över de senaste 30 åren har vi ackumulerat en stor mängd erfarenheter och en djup kunskap om oljor och andra vätskor och hur de kan filtreras. Vi utvecklar fortlöpande våra produkter i takt med ändrade krav från industrin, nya tekniska krav och växande tekniker. Vårt samarbete med kunder från en rad olika industrier, inkluderande marint, offshore, energi, tillverkningsindustri, försvar, process, gruvindustrin och konstruktionsmaskiner, vilka alla ger oss ny insyn och hjälp att utveckla vidare vår kunskap, teknik och filtersystem. Våra produkter är tillverkade till de högsta standarderna och är rigoröst testade för att försäkra att de håller en konstant hög standard. Vi är godkända enligt ISO 9001 och våra moderna lokaler för tillverkning och leverans håller en mycket hög standard. Vi är faktiskt så säkra på att våra produkter är enastående och kommer att överträffa alla förväntningar, att vi erbjuder en 90-dagars pengarna tillbaka-garanti.

som dämpar och isolerar vibration, chock och buller i många olika tillämpningar. • Fästen och isolatorer för alla typer av maskiner, rör och känslig utrustning. • Ljuddämpare, katalytiska avgasrenare och sotfilter för dieselavgaser. • Ljudisolerande material för byggsektorn, till exempel biografsalonger, lokaler och byggnader. • Lösningar för isolering av järnvägar. Vibratec Akustikprodukter är verksamma inom offshore, varvs- och försvarsindustrin, bygg-, järnoch spårväg- samt reservkraftsbranschen. Vårt breda produktutbud garanterar effektiv vibrationsisolering av allt från små motorer, gasturbiner, broar och järnvägar till hela byggnader. Vi erbjuder våra kunder kompletta lösningar och installationer.

VIBRATEC AKUSTIKPRODUKTER 0176-20 78 80, www.vibratec.se

Vibratec Akustikprodukter är en av Skandinaviens främsta leverantörer av buller- och vibrationslösningar. Vibratecs ambition är att vara det självklara valet för kunder som behöver lösa problem med buller, vibration och chock. Vibratec tillverkar och lagerför många produkter

64

LANTMÄTERIET 0771-63 63 63, www.lantmateriet.se

Swepos är Lantmäteriets stödsystem för satellitpositionering i Sverige. Det ger snabbt och enkelt exakt positionering. Precis där diket ska börja. Tjänsten används därför bland annat i grävmaskiner och resulterar i stora tidsoch kostnadsbesparingar, vilket dessutom är bra för miljön.

INGENJÖRER HJÄLM- & ARBETSLAMPOR

AKUSTIKPRODUKTER

POSITIONERING

MILA DESIGN & TILLVERKNING 08-711 81 11, www.mila.se

Milas hjälmlampor är utvecklade och producerade i Sverige med hjälp av ledande ljusexperter och fackfolk inom byggbranschen, enduroåkare , fiske, jakt, orientering, räddningstjänst, äventyrare med flera.

SVENSKA TEKNIKINGENJÖRER STING AB www.sting.nu

Vi bedriver ingenjörsverksamhet med kontor i Trollhättan, Göteborg och Linköping. Sting grundades 2007 och under de senaste åren har vi växt ganska kontinuerligt med 3 till 4 medarbetare per år. Vi har uppdrag över hela Sverige och jobbar även på att komma utomlands med vår specialistkompetens och erfarenhet på öppningsbara broar, tunnlar och vattenmekanik. Stings affärsidé är att leverera attraktiva tekniska konstruktionslösningar inom avancerad infrastruktur.


DAGENS INFRASTRUKTUR // VI BYGGER INFRA-SVERIGE

DAMMBINDNING

LEDNINGAR

WIBAX www.wibax.com

BCT SCHAKTFRI TEKNIK AB www.bctab.se

Wibax är en av Sveriges största leverantörer av produkter för dammbindning på vägar och andra utom- och inomhusmiljöer där damning är ett problem. Med över 30 års erfarenhet inom området erbjuder vi rådgivning och anpassade produkter. Wibax erbjuder främst magnesiumklorid, ett oklassat natursalt som tillsammans med vår effektiva och flexibla logistik ger den bästa lösningen för dammbindning ur miljömässig, teknisk och ekonomisk synpunkt. Dessutom erbjuder vi produkterna Kalciumklorid, Lignin och Polymerer. Kontakta oss gärna så hjälper vi dig att hitta den bästa lösningen!

FÖRPACKNINGAR BILLERUD KORSNÄS AB 08-553 335 00, www.billerudkorsnas.se

Som en ledande leverantör av förnyelsebara material och smarta lösningar till förpackningar är det vårt sätt att utmana oss själva, våra kunder och alla sorters förpackningar för att främja en hållbar framtid. Sammanslagningen av företagen Billerud och Korsnäs år 2012 gör att vi idag tillsammans kan bygga vidare på mer än 150 år av samlad verksamhet och stolta traditioner inom skogsbruk och pappersindustri. Genom vår expertis, som omfattar allt från råvaror till konsumentinsikter och miljöhänsyn, kan vi frigöra potentialen inom papper och förpackningslösningar.

Vi är ett entreprenadföretag specialiserat på nyläggning av ledningar och utbyte av befintliga ledningar med schaktfria metoder. Vi utför vibrationsfri rörspräckning, styrd borrning och rörtryckning. Med flera tusen borrade och spräckta metrar så vet vi vad rörspräckning handlar om. Våra metoder har störst efterfrågan i tätorter med stora svårigheter och höga kostnader att schakta. Vi är därför etablerade i Stockholmsregionen och den fjärde storstadsregionen Linköpingsområdet. Därigenom har vi nära till Stockholm, Linköping, Norrköping.

MASKINER

MINIGRÄVARE

HJULGRÄVARE

VBANDGRÄVARE

HJULLASTARE

SPECIALMASKINER

GIGANTER

STÅL STÅL & RÖRMONTAGE 0456-312 05, www.srmab.com

Vi designar, konstruerar, tillverkar och monterar rostfria broar i det miljövänliga duplex-stålet. Detta stål är fullt återvinningsbart, höghållfast och resurssnålt. Det är även mer korrosionsbeständigt än de vanliga rostfria stålen, vilket gör det utmärkt för tuffa utomhusmiljöer. Att använda duplex-stål innebär stora ekonomiska och miljömässiga vinster. Stål & Rörmontage har en gedigen kompetens som få andra stålföretag kan visa upp när det gäller stora komplicerade konstruktioner i duplex-stål. Våra duplex uppdrag börjar bli många: - Folke Bernadottes bro – Wasabron – Avbördningsluckor Slussen – Sölvesborgsbron – Södertäljebron – Söderströmsbron Det rostfria duplexa-stålet som vi använder oss av i våra broprojekt kommer i huvudsak från Outokumpus verk i Sverige, som är världens största tillverkare av rostfritt duplex-stål.

INGA KOMPROMISSER - rätt maskin, rätt utrustad | www.delvator.se

STÅL & RÖRMONTAGE AB Vi bygger miljövänliga rostfria stålbroar

SKYDD & STÄNGSEL SKANDINAVISKA OMRÅDESSKYDD www.stangselbutiken.se

Vi är ett av Sveriges större företag inom områdesskydd, och vi levererar material och montage för stora och små projekt i hela Sverige. Dessutom erbjuder vi våra kunder ett stort utbud av produkter med hög kvalitet genom Stängselbutiken. Vår affärsidé är att vara en rikstäckande leverantör av produkter med hög kvalitet och samtidigt erbjuda kompetent och effektiv montagehjälp.

Skandinaviska

områdesskydd Vi är en totalentreprenör inom bullerskydd www.bullerskydd.com 08-500 11 530

GENERALAGENT FÖR MANITOU I SVERIGE Hitta återförsäljare på

www.scantruck.se Scantruck är generalagent för Manitou, GMG och PB Platforms i Sverige

65


DAGENS INFRASTRUKTUR // JÄRNVÄG

Trafikverket arbetar för en snabbare järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm Trafikverket arbetar just nu intensivt med att utreda åtgärder för att förbättra befintlig järnväg i stråket mellan Oslo och Stockholm. En rad viktiga fördjupningar, åtgärdsvalsstudier och funktionsutredningar har genomförts, satts igång eller planeras med målet att klara en restid på max tre timmar mellan huvudstäderna.

Flera viktiga processer genomförs och planeras för

att nå det framtida restidsmålet på max tre timmar • Fyrspår mellan Tomteboda-Kallhäll förväntas vara klart år 2030 • Utredning om 250 km/h på Mälarbanan är klar och på remiss • Funktionsutredning för att se över järnvägen mellan Kolbäck

ARBETET SKER HELT enligt den åtgärdstrappa som Trafikverket presenterade i sin ÅVS (åtgärdsvalsstudie) för stråket i november 2017. I utredningen slår Trafikverket fast att de första åtgärderna som ska vidtas syftar till att förbättra befintlig infrastruktur, men att man i förlängningen även måste bygga nya järnvägslänkar för att uppnå det slutgiltiga restidsmålet för stråket. En väl fungerande järnvägsförbindelse där kapaciteten på befintlig järnväg utvecklas i kombination med att framtida nya järnvägslänkar byggs skulle minska restiden så kraftigt att tåget blir ett konkurrenskraftigt alternativ till dagens mycket omfattande flygresande mellan huvudstäderna. Med en restid på max tre timmar skulle tåget ta en marknadsandel på omkring 70 procent jämfört med dagens 10 procent och flytta över en miljon flygresenärer till tåget årligen. Oslo-Sthlm 2.55:s arbete visar hur det är möjligt att brukarfinansiera de nya länkarna och bygga dem samtidigt som kapaciteten förstärks på befintlig järnväg. Det skulle i sin tur innebära att hela systemet skulle kunna vara färdigt minst tio år tidigare än vad som planeras för idag med stora nyttor för klimat och samhälle som följd. Även på den norska sidan håller myndigheterna på med planeringsarbetet för att förbättra järnvägen. Jernbanedirektoratet arbetar med en så kallad KVU (konseptvalgutredning) som undersöka möjligheterna att förbättra förbindelsen mellan Oslo och den svenska gränsen.

66

och Valskog startar 2020 • En åtgärdsvalsstudie är igångsatt mellan Örebro och Hallsberg • En utredning för att se över kapaciteten genom Örebro pågår • En kostnadsutredning för Nobelbanan är gjort av Oslo-Sthlm 2.55 och har överlämnats till Trafikverket • En fördjupad utredning om dubbelspår på Värmlandsbanan och en åtgärdsvalsstudie som syftar till att titta på gods trafiken pågår • Trafikverket för dialog med Arvika kommun om en utredning för att titta på kapaciteten genom Arvika • En kostnadsutredning för två olika alternativa stråk över gränsen har gjorts av Oslo-Sthlm 2.55 och överlämnats till Jernbanedirektoratet • En KVU för Kongsvingerbanan pågår med syfte att förbättra järnvägsförbindelsen mellan Sverige och Norge och ska vara klar under 2020 • En övergripande restidsanalys har gjorts för stråket och ska överlämnas till norska och svenska myndigheter • En framtida kapacitetsanalys har gjorts för stråket Oslo-Stockholm och presenterats för myndigheterna


C O N C R E T. S E

BUILDING A BETTER WORLD WITH FEWER MACHINES

MÄNGDER AV MÖJLIGHETER Gräv, schakta, klipp gräs, buskröj, skotta snö,

sopsalta cykelbanor eller flytta material på bygget. Våra maskiner gör flera maskiners jobb.

Vill du veta mer, boka en demokörning eller få överblick på teknisk specifikation:

www.lannentractors.com


POSTTIDNING B STORDÅHD KOMMUNIKATION AB BOX 451 30, 104 30 STOCKHOLM

HJÄLP MED VATTENRENING?

Hyr vattenreningsutrustning utifrån ert behov. • Kemisk flockning/ fällning • Lamellsedimentering • pH-justering • Slamförtjockning • Mobila filterpressar

• Kolfilter • Rening tungmetaller • Jonbytare • Onlinemätning/ övervakning

• Loggning

Kontaktuppgifter: 08-4497112 www.alverdens.se

• Mobil vattenanalys

Profile for Stordåhd Kommunikation AB

Dagens Infrastruktur 1/2020  

Dagens Infrastruktur lyfter fram och aktualiserar det som händer inom den svenska anläggnings-, kommunikations- och transportsektorn. Vi fok...

Dagens Infrastruktur 1/2020  

Dagens Infrastruktur lyfter fram och aktualiserar det som händer inom den svenska anläggnings-, kommunikations- och transportsektorn. Vi fok...