Page 1

01/2019

2019

BYGGA

BRF

underhåll & investeringar

HÖJDA TOMTRÄTTSAVGÄLDER ger dubbla kostnader för Stockholms bostadsrätter

LÖFBERG FASTIGHETER vann arkitekturpris SÄNKTA BOENDEKOSTNADER med största solcellsanläggningen hittills Varannan köpare dåligt insatt i BOSTADSRÄTTSFÖRENINGENS EKONOMI Så skapar du en ATTRAKTIV BOSTADSRÄTTSFÖRENING STRATEGISK FASTIGHETSUTVECKLING attraherar nya målgrupper


Med gemensam kraft håller vi staden varm Trots alla våra olikheter finns det en sak vi stockholmare har gemensamt - fjärrvärmen. Det värmande kretsloppet under marken vi alla bidrar till, och tar del av. Vi tar till vara på allt det som händer när över en miljon stockholmare lever sina liv. Från soporna som slängs till värmen från morgonduschen. Det och mycket mer är vad som håller vår stad, och din fastighet, perfekt tempererad året runt. Hur mår din fjärrvärmecentral? Våra energirådgivare hjälper dig. Och med vår nya tjänst Intelligy kan du dessutom koppla upp din fastighet och sköta uppvärmningen helt digitalt. Smart, enkelt och kostnadseffektivt. stockholmexergi.se/tjanster


INNEHÅLL

01/2019

REDAKTION UTGIVARE: Stordåhd Kommunikation AB, Box 451 30, 104 30 Stockholm BESÖKSADRESS: Sveavägen 159, VÄXEL: 08-501 08 710

10

34

ANSVARIG UTGIVARE: Tomas Du Rietz CHEFREDAKTÖR: Jan Åström jan.astrom@storkom.se ART DIRECTOR: Anneli Markström anneli.markstrom@storkom.se PRENUMERATION: Benjamin Jonsson benjamin.jonsson@storkom.se ANNONSERING: Ulrika Stjärna ulrika.stjarna@nordiskaprojekt.se TRYCK OCH BOKBINDERI: Exaktaprinting

4........Innehåll 5........Ledare 6........Nyheter 10......Midroc byggstartar bostäder i Landskrona 12......HSB:s köpare bland de nöjdaste i branschen 14......Omvandla lokal till bostadsrätt 16......Sänkta boendekostnader med största solcellsanläggningen hittills 17......Klart för byggstart av Riksbyggens 40 nya seniorbostäder 18.......Utbyggda och inglasade balkonger i Brf Tuvehus 6 gav boende ett ”extra rum” 21......HSB inför Bostadsrättskollen 22......En månad senare – intresset avtar för din bostad 24......Strategisk fastighetsutveckling attraherar nya målgrupper till Landskrona 26......Fastighetsfinansiering utanför banken? 28...... Höjda tomträttsavgälder ger dubbla kostnader för Stockholms bostadsrätter 30......Pallplats för två Riksbyggen-projekt i mätningen av kundernas nöjdhet 32......Så skapar du en attraktiv bostadsrättsförening 34......Löfberg Fastigheter vann arkitekturpris – för tredje gången! 4

STO R DÅ H D KO M M U N I K AT I O N

FÖLJ OSS PÅ: www.issuu.com

BYGGA

2019

16

01/2019

28

OMSLAGSBILD: Strandparken i Sundbyberg. Bild: Alexander Farnsworth

BRF

underhåll & investeringar

HÖJDA TOMTRÄTTSAVGÄLDER ger dubbla kostnader för Stockholms bostadsrätter

LÖFBERG FASTIGHETER vann arkitekturpris SÄNKTA BOENDEKOSTNADER med största solcellsanläggningen hittills Varannan köpare dåligt insatt i BOSTADSRÄTTSFÖRENINGENS EKONOMI Så skapar du en ATTRAKTIV BOSTADSRÄTTSFÖRENING STRATEGISK FASTIGHETSUTVECKLING attraherar nya målgrupper STO R DÅ H D KO M M U N I K AT I O N

1


VÄLKOMMEN TILL EN NY TIDNING – BYGGA BRF STORDÅHD KOMMUNIKATION AB satsar vidare på att producera tidningar med kvalitativ distribution. Nu skapar vi Bygga Brf. Det är en tidning där vi lyfter frågor som handlar om bostadsrättsföreningar, flerbostadshus och bostadsrättsföreningens behov av investeringar och underhåll. Vi tittar på framtidens energiförsörjning, förnyelsebart eller inte förnyelsebart, fjärrvärme, hållbara energilösningar, solpaneler, grön el, bergvärme, storskaligt och småskaligt. Ny teknik och nya vanor, intresset för hållbarhet och nödvändigheten att klimatanpassa våra bostäder har aldrig varit mer påtagligt. Detta är något om innehållet i premiärnumret: * Midroc byggstartar 13 strandhus och ett strandnära flerbostadshus med 17 lägenheter i Borstahusen. Fojab arkitekter har gestaltat de nya bostäderna som knyter an till Borstahusens genuina bebyggelse och den charm som hör ett äkta skånskt fiskeläge till. * De senare årens uppgång av bostadspriser har inneburit att allt fler ytor i föreningarnas fastigheter numera går att konvertera till bostäder. Numera innefattar förtätning av storstäderna även källarutrymmen och gemensamhetslokaler som exempelvis tvättstugor, styrelserum samt mangel- och torkrum. * Boende i bostadsrättsföreningen Ängelholmshus Nr. 7 kan

se fram emot sänkta elkostnader. På taken installeras nämligen Öresundskrafts största solcellsanläggning hittills för att förse fastigheterna med el från solen. * Riksbyggen har på uppdrag av Brf Tuvehus 6 i Göteborg genomfört en inglasning och utbyggnad av samtliga balkonger och uteplatser. Ombyggnaden har lett till ökad trivsel och möjligheten att utnyttja balkongen i mycket större utsträckning än tidigare. * Vid årsskiftet var det inflyttning i Kronan 5, en spektakulär sekelskiftesfastighet på Borgmästargatan/Rådmansgatan i Landskrona. Satsningen på fastigheten är en del i ett större arbete med att utveckla stadskärnan och skapa fler attraktiva bostäder. * Hållbarhet är ett brett begrepp och kan på många sätt göra en bostadsrättsförening mer attraktiv. Både för de boende men också för spekulanter. SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB tipsar om hur du med enkla medel kan göra fastigheten mer hållbar och skapa bättre förutsättningar för såväl miljön som för de boende och deras plånböcker. * Nu har Karlstads kommun delat ut Arkitekturpriset 2018 – ett pris som uppmärksammar ny, god arkitektur i kommunen. Årets vinnare blev Brf Docklands med Löfberg Fastigheter som byggherre, och Tengbom som arkitekter. Prepart stod för projektledning, med Consto som totalentreprenör. Trevlig läsning! Jan Åström

®

Osynlig när du så önskar Prestanda när du behöver det

Powermatic, dold dörrstängare, erbjuder exceptionell prestanda såväl som en mängd andra fördelar som vanliga dörrstängare inte kan matcha. • Överlägsen design • Perfekta för kulturbyggnader • Minskad risk för vandalism • Lämplig i installationer med stora hygienkrav • Överensstämmer med relevanta brandnormer för 30 och 60 minuter branddörrar • Klarar kraven för tillgänglighet • Perfekt för hotell, hälsovård, utbildning, vårdhem, skyddat boende, kommersiella och många andra fastigheter • Finns som standard och Free Swing för brandlarmsanläggningar

På uppdrag av Bostadsrättsföreningen Klosters Fälad kommer vi att uppföra ett lägenhetshus i Lund. Huset kommer att bli fem våningar högt, med tjugotvå lägenheter. Vi är stolta över att få utföra detta uppdraget tillsammans med föreningen.

www.concealeddoorclosers.com www.luakonsult.se lars@luakonsult.se Tel 0705211306 STO R DÅ H D KO M M U N I K AT I O N

5


BYG G A B R F • 2019

NYHETER Peab startar bostadsrättsskola på flera språk Med start i Märsta, Södertälje och Eskilstuna inleder Peab Bostad under mars en serie utbildningar i hur det fungerar att köpa och bo i en bostadsrätt. Under året fortsätter sedan bostadsrättsskolor på flera orter i Sverige. För att nå ut till många människor hålls utbildningen på flera olika språk, bland annat engelska och arabiska. Peab Bostad satsar nu på en bostadsrättsskola för de som vill lära sig mer om vad det innebär att köpa sin bostad. Utbildningen är en del av Peabs engagemang inom social hållbarhet. Idag finns det många som inte känner till hur bostadsrätter fungerar i Sverige, de som kommer från andra länder men också ungdomar och de som tidigare inte ägt sin bostad. Ökad kunskap om bostadsrätter kan förbättra möjligheterna för fler att äga sin bostad. – Vi ser ett stort och framförallt växande behov av dessa utbildningar. Är man uppväxt i en annan del av världen kan det svenska systemet med bostadsrätter kännas främmande. Därför vill vi ge saklig utbildning på fler språk än svenska, säger Sima Zangiabadi, affärsutvecklingschef på Peab Bostad. Bostadsrättsskolan genomförs i regi av Peab Bostad efter en idé som uppstått i dialog med ett flertal kommuner och ideella organisationer. Målet med satsningen är att deltagarna ska lära sig skillnaden mellan olika boendeformer i Sverige. Utbildningen ger också en inblick i vilka rättigheter och

Baker McKenzie biträdde Bostadsrätterna i avyttring av aktier i SCB till OBOS Riksförbundet Bostadsrätterna Sverige Ekonomisk Förening (Bostadsrätterna) har avyttrat sina aktier i SCB Sveriges Bostadsrättscentrum AB (SBC) till OBOS Norge (OBOS). OBOS kommer att lägga ett bud på övriga utestående aktier i SBC, ett av Sveriges ledande företag inom bostadsrätt. Baker McKenzie var legal rådgivare till Bostadsrätterna i samband med avyttringen. Från Baker McKenzie deltog Carl Svernlöv, Joakim Falkner, Ian Gulam, Erik Brändt Öfverholm och Erik Holmgren.

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (SBC) – förändring i styrelsen Sima Zangiabadi, affärsutvecklingschef på Peab Bostad, håller i Peabs bostadsrättsskola som hålls på flera orter och på flera olika språk. Bild: Daniel Roos

skyldigheter man har som medlem i en bostadsrättsförening. – I december förra året gjorde vi ett försök med en pilotutbildning i Skärholmen. Då kunde vi se tydligt att det uppstod frågeställningar som är helt avgörande att reda ut för den som är intresserad av att äga sitt boende. Det handlar till exempel om skillnaden mellan amortering på lån och hyra, förklarar Sima Zangiabadi.

Styrelseledamoten Håkan Blomdahl har av personliga skäl och på egen begäran valt att avgå ur styrelsen i SBC med omedelbar verkan. Håkan har varit styrelseledamot sedan 2013 samt tidigare under perioden 2006 till 2008. Han har med sitt arbete och engagemang varit en stor tillgång för bolaget. Efter Håkans Blomdahls avgång består styrelsen av Bernt Ingman (ordförande), Lennart Hedqvist, Lars-Göran Dahl, Per Leopoldsson samt Kerstin Hamnholm (arbetstagarrepresentant). Lina Havh är styrelsesuppleant (också arbetstagarrepresentant). Då styrelsen är fortsatt beslutsför är det styrelsens avsikt att låta styrelseval anstå till årsstämman.

ASSA ABLOY Entrance Systems lanserar nytt

Serneke bygger vidare åt Riksbyggen i Kongahälla

ASSA ABLOY OH1042S är fyra gånger snabbare än en vanlig takskjutport – optimalt för verksamheter med portar som används mycket, med fordon som är olika höga, där temperaturkontroll är viktigt, där portkollisioner är vanliga eller där det är viktigt att minska drag och damm. Takskjutportens öppningshastighet är hela en meter per sekund, vilket sparar i genomsnitt 20 sekunder per cykel. – När portens fotocellsystem upptäcker ett hinder i öppningen stoppas den omedelbart, vilket minskar risken för olyckor och skador. Eftersom porten är snabbare minskar också

Serneke har tecknat entreprenadavtal med Riksbyggen om att bygga vidare i den nya stadsdelen Kongahälla i Kungälv. Avtalet omfattar nybyggnation av 61 lägenheter och är värt omkring 78 miljoner kronor. De 61 bostadsrätterna för Brf Murgrönan är en fortsättning på det projekt som inleddes för Riksbyggen hösten 2018 i samma kvarter och som omfattade 46 lägenheter och garage. Totalt är de två etapperna i projektet värda omkring 230 miljoner kronor. Utöver de 61 lägenheterna ska den nya byggnaden även innehålla cirka 1 000 kvadratmeter verksamhetslokaler och gemensamhetslokal.

6

STO R DÅ H D KO M M U N I K AT I O N

risken för kollisioner med fordon och last avsevärt, säger Henrik Paulsson, marknadschef, ASSA ABLOY Entrance Systems. Takskjutporten har en effektiv tätning som skyddar mot vatten, vindlaster och luftgenomsläpp. Tillsammans med portens snabbhet innebär det bättre kontroll över inneklimatet – vilket gynnar både personalen och miljön. ASSA ABLOY OH1042S kan anpassas efter alla storlekar och behov tack vare anpassningsbara spårsystem, ett stort antal valbara färger och valbart antal och placering av fönster.


BYG G A B R F • 2019

Toppbetyg för HSB Östergötlands nyproduktion Hösten 2018 flyttade nya, förväntansfulla ägare in i HSB Brf Strandängen i Mjölby. Nu har de gett sina betyg – ett glädjande bevis på att HSB Östergötland håller högsta kvalitet med en topp 10-placering i jämförelse med all nyproduktion i hela landet! Vid vackra Svartå Strand i Mjölby har ett nytt bostadsområde vuxit fram. Här har HSB Östergötland, tillsammans med HSB Projektpartner och Åhlin & Ekeroth Byggnads AB, byggt två ståtliga hus. De är på åtta våningar och de 60 lägenheterna har en härlig utblick mot ån som rinner förbi. Nästan alla större bostadsbyggare i Sverige envänder sig av samma undersökning för att mäta kundernas nöjdhet (NKI) med processen kring den nya bostaden. Undersökningen görs via Prognoscentret. Frågorna handlar om allt från försäljningsmaterial, pris, information, inredningsval, hantverkets utförande och inflyttningen. Resultaten används för att utveckla processerna och

göra kundernas upplevelse ännu bättre. HSB Östergötlands projekt Brf Strandängen hamnade på 6:e plats på listan över Sveriges bästa bostadsprojet med ett NKI på hela 86. Sveriges bästa projekt fick 91 och snittet för branschen ligger på 70. – I Brf Strandängen har köparna varit väldigt nyfikna och aktiva under hela byggtiden. Redan vid säljstart hade vi ett stort antal intressenter. I detta skede hade vi bara ett hus med 30 bostadsrätter, men det blev fort fulltecknat så vi startade det som annars skulle blivit en andra etapp på samma gång. Det har också märkts när vi har haft informationsmöten och visningar då nästan samtliga köpare deltagit vid varje tillfälle säger Andreas Grenestam, Projektledare på HSB Östergötland. – Vårt jobb går ut på att utveckla det trygga och goda boendet. Det innefattar bland annat att kunderna till vår nyproduktion känner sig omhändertagna, informerade och nöjda med

Svenska fönster och glaspartier för dina långsiktiga behov. Din totalentreprenör på fönsterbyte.

Anders Stjärnberg, Vd för HSB Östergötland. Bild: HSB/Oskar Luren

sin nya bostad. Att få det högsta betyget i HSB är fantastiskt roligt och bekräftar att vi arbetar på rätt sätt. Nu fortsätter vi att satsa på nya bostäder i Mjölby. För närvarande säljer vi bostadsrätter i rad- och parhusform, HSB Brf Tallkotten, som kommer att byggas på Sjunningsfält, givetvis satsar vi på ett minst lika gott betyg här, säger Anders Stjärnberg, vd för HSB Östergötland.

enomic.se STO R DÅ H D KO M M U N I K AT I O N

7


BYG G A B R F • 2019

NYHETER Fyra av tio bostadsrättsköpare tar inte hänsyn till föreningens ekonomi

Här är Mockfjärds storsatsning på P-märkt fönstermontage Mockfjärds blir bland de första i Sverige att erbjuda både P-märkta fönster och P-märkt montage. I en tid med tuffare klimat drabbas fönster och fasad extra hårt. Allt högre krav ställs därför på både fönsternas kvalité och montaget. Nu står det klart att Mockfjärds blir bland de första i Sverige att erbjuda både P-märkta fönster och P-märkt montage. – Vi är riktigt stolta över att kunna erbjuda det här till våra kunder, säger Michael Spångberg, vd och affärschef för Mockfjärds Fönsterentreprenad. Fönstermontage har utförts på samma sätt sedan många år tillbaka. Men efter år av forskning har Sveriges Tekniska Forskningsinstitut RISE tagit fram P-märkningsregler för olika typer av fönster och nu montage. Mockfjärds blir först i Sverige med att erbjuda dessa till sina kunder. P-märket är en kvalitetstämpel och innebär att produkten eller tjänsten uppfyller de lag- eller myndighetskrav som krävs men också ofta ännu högre krav på hållbarhet som marknaden efterfrågar. – Ett P-märkt montage är ett sätt att ta hand om byggnaden. När man monterar

Michael Spångberg, vd och affärschef för Mockfjärds Fönsterentreprenad. Bild: Thom Engström

fönstret sätter man dit en konstruktion som tar hand om det inkommande vattnet och leder ut det så att det inte blir skador på byggnaden, berättar Michael Spångberg, vd och affärschef för Mockfjärds Fönsterentreprenad.

Brist på laddstolpar i bostadsrättsföreningar Majoriteten av de som bor i bostadsrätt tycker det är viktigt att föreningen erbjuder laddstolpar för elbilar. Men idag är det bara en av tio som har möjlighet att ladda en eleller hybridbil i sin bostadsrättsförening. Det visar en undersökning som Sifo gjort på uppdrag av HSB Riksförbund. – Laddinfrastrukturen måste byggas ut i en betydligt högre takt ifall vi ska nå Sveriges mål om en fossiloberoende fordonsflotta och 70 procent lägre klimatpåverkan från trafiken år 2030. HSBs ambition när vi bygger nytt är att minst 10 procent av parkeringsplatserna ska vara utrustade för elbilsladdning, säger Magnus Ulaner, miljöchef HSB Riksförbund. Drygt varannan (54 procent) som bor i en bostadsrättsförening tycker det är viktigt att föreningen erbjuder laddstolpar för 8

STO R DÅ H D KO M M U N I K AT I O N

elbilar och laddhybrider. I dagsläget är det endast drygt var tionde (12 procent) som har tillgång till laddstolpar i sin bostadsrättsförening, enligt undersökningen. Bristen på laddplatser gör att många tvekar att satsa på en elbil. Av de som inte har tänkt sig att köpa en elbil eller laddhybrid inom de närmsta fem åren svarar var femte (22 procent) att fler laddplatser skulle kunna få dem att ändra sig. – Det största hindret är fortfarande att bilarna är för dyra. Vår nya regering bör därför fortsätta att utveckla bonus malus-systemet så att elbilar blir billigare relativt fossildrivna bilar. Vi bör också behålla möjligheten att bygga ut elbilsladdning i bostadsrättsföreningar med pengar från Klimatklivet, säger Magnus Ulaner.

Fler än fyra av tio bostadsrättsköpare tar inte hänsyn till bostadsrättsföreningens ekonomi innan de bestämmer sig för att köpa sin bostad. Det visar en ny Sifo-undersökning från Swedbank och sparbankerna. Men utan koll på bostadsrättsföreningens ekonomi är det svårt att bedöma vilket pris som är rimligt att betala för bostaden. Det finns också en risk att kostnaderna för boendet på sikt blir högre än väntat. Närmare tre av tio bostadsrättsköpare, 29 procent, struntar helt i att läsa årsredovisningen inför sitt köp. Ytterligare en del av bostadsrättsköparna läser förvisso årsredovisningen men uppger att det som stod i den inte spelade någon roll för köpbeslutet. – Många köpare missar tyvärr att sätta sig in i bostadsrättsföreningens ekonomi och nöjer sig kanske med att läsa objektsbeskrivningen. Då riskerar man att gå miste om viktig information om föreningens lån, sparande och framtida renoveringar som alla har inverkan på framtida avgifter och räntor för den enskilde bostadsrättsinnehavaren, säger Arturo Arques, Swedbank och sparbankernas privatekonom. Som bostadsrättsinnehavare är man medlem av en bostadsrättsförening, som i sin tur äger fastigheten. Därmed påverkas man av alla kostnader och intäkter som hör till fastigheten. Om föreningen till exempel har lån och räntorna stiger kommer månadsavgiften för bostadsrätten att öka. Och om föreningen saknar sparande och avsättningar till underhåll inom föreningen kommer månadsavgifterna att behöva höjas den dag det är dags att byta till exempel hängrännor, tak eller stammar. Elva procent av de som läst årsredovisningen tycker att den är svår att förstå. Av de som inte läst årsredovisningen överhuvudtaget uppger nio procent svårigheter att förstå den som främsta orsak till att inte läsa den. – Det kan vara svårt att veta vad man ska titta efter i årsredovisningen, och hur man ska tolka det som står där. Därför har vi tagit fram en checklista som gärna kan användas i dialog med mäklare och med bostadsrättsföreningens styrelse. Jag tycker också att man ska be om en ekonomideklaration av bostadsrättsföreningen, säger Arturo Arques.


BYG G A B R F • 2019

Riksbyggen kommer att skänka ett fint konstverk, gjort av konstnären Lotta Söder, som välkomnar de boende i entrén.

Stilsäkra ditt hus med ett fasadskåp i rätt färg.

Anpassa mätarskåpet efter färgen på huset Fasadmätarskåp kanske inte ter sig som elmarknadens mest spännande produkt men det är en produkt som syns om den hamnar fel. Fasadmätarskåpen finns i en rad olika modeller och utförande, såsom infällda, utanpåliggande och stolpskåp och det pratas nästan bara om vit eller grå färg. Men du kanske har ett modernt hus och vill måla det svart, eller sitter du i ett klassiskt falurött hus? Då är ju inte ett vitt fasadmätarskåp det snyggaste alternativet, eller hur? Vita skåp täcker inte alltid marknadens önskemål och behov. Många gånger finns önskemål om att fasadmätarskåpet ska smälta in i fasaden för att ge ett mer stilrent intryck. Med ett skåp i Sveriges mest klassiska fasadfärg, faluröd, får du ett garanterat stilrent resultat på ditt faluröda hus. Hager fasadmätarskåp finns i falurött och i vitt (RAL 9010) som standard. Men det går också att specialbeställda i vilken färg du vill!

Swedbank Boindex för fjärde kvartalet 2018 Swedbanks sammanvägda Boindex landade på 116 både kvartal tre och kvartal fyra 2018. Boindex för småhus var också oförändrat jämfört med tidigare kvartal på 115, medan indexet för bostadsrätter steg något, från 117 det tredje kvartalet till 118 kvartal fyra. Det innebär att bostadsrättsköparna lägger en något mindre andel av sin inkomst på boendet idag jämfört med föregående kvartal. Boindex för bostadsrätter påverkades positivt av lägre bostadspriser, lägre räntor och lägre energikostnader.

Inflyttning i Riksbyggen Brf Skårdal vid Vättlefjäll i Bohus Nu startar inflyttningen i de 36 lägenheterna i Riksbyggen Brf Skårdal i Ale kommun. Samtliga lägenheter är sålda och Riksbyggen kan nu rulla ut röda mattan för de boende i den nya bostadsrättsföreningen. Brf Skårdal vid Vättlefjäll består av smarta lägenheter i storlekarna 2-3 rum och kök. Föreningen ligger nära naturen med ett bra pendlarläge till Göteborg. – Det känns fantastiskt roligt att det nu är dags för inflyttning efter lång process innan bygget kunde starta. Ale kommun växer och det finns behov av fler bostäder och därför är det extra välkommet att Riksbyggen kan bidra med 36 fina lägenheter, säger Willy Kölborg, ordförande i byggande styrelse. Intresset för Brf Skårdal har varit stort ända sedan säljstarten och alla bostadsrätter är sålda. Bygget inleddes i september 2017. – Vi har verkligen lyckats skapa ett hus som smälter in fint i den omkringliggande

miljön och de reaktioner vi har fått från de boende kring sina nya bostäder är väldigt positiv, säger Krister Svensson, projektledare på Riksbyggen. Hållbarhet ska genomsyra hela Riksbyggens verksamhet, till exempel byggs all nyproduktion av bostäder för att kunna certifieras med Miljöbyggnad Silver. Riksbyggen vill också bidra till att de boende ska kunna ha en mer hållbar vardag. – I samband med inflyttningen skänker Riksbyggen två elcyklar till Brf Skårdal. Det är ett bra pendlaravstånd mellan Ale kommun och Göteborg och vi vill uppmuntra fler att använda kollektivtrafiken för en mer hållbar pendling. Med elcykel går det snabbt att ta sig till allmänna kommunikationer, berättar Krister Svensson. Riksbyggen kommer också att skänka ett fint konstverk, gjort av konstnären Lotta Söder, som välkomnar de boende i entrén. STO R DÅ H D KO M M U N I K AT I O N

9


BYG G A B R F • 2019

MIDROC

BYGGSTARTAR

30 bostäder i Landskrona Midroc byggstartar 13 strandhus och ett strandnära flerbostadshus med 17 lägenheter i Borstahusen. Fojab arkitekter har gestaltat de nya bostäderna som knyter an till Borstahusens genuina bebyggelse och den charm som hör ett äkta, skånskt fiskeläge till.

M

IDROC UTVECKLAR ETT nytt strandnära

bostadsområde i Borstahusen. Det är ett levande samhälle med butiker, restauranger och skolor, med närhet till såväl badbrygga som golfbana samt goda kommunikationer. Nu börjar Midrocs byggstart av 30 bostäder och inflyttning planeras till sommaren 2020. – Försäljningen som startade den 16 maj har gått mycket bra vilket nu möjliggör en byggstart.Det är en unik möjlighet att kunna erbjuda moderna och genuina bostäder som passar väl in i Borstahusens traditionella byggstil, dessutom med en fantastisk utsikt över Öresund, Ven och Danmark. Både lägenheterna i flerbostadshuset, Brf Solstrålen, och äganderätterna i Strandhusen har lockat många bostadskunder, säger Johan Svedström, affärschef på Midroc Properties. Strandhusen har 5 rum och kök, från 152 kvadratmeter till 163 kvadratmeter. Flera av husen har full havsutsikt och samtliga hus har hela 2,9 meter i takhöjd och generösa glaspartier. Strandhusen har trädgårdar och på innergården finns cykelparkering under tak och garage integrerat i huset. I flerbostadshuset, Brf Solstrålen, finns 17 bostadsrätter av varierande storlek, allt från 1 till 4 rum och kök. De generösa glaspartierna ger huset en tydlig profil och skapar ett skönt ljusflöde i alla lägenheter. – Målet var att skapa en naturlig förlängning av det gamla Borstahusen. I Strandhusen förenas modern arkitektur med klassiskt formspråk, och respekten för detaljerna är stor. Målet med Brf Solstrålen var att skapa ett flerbostadshus som ger en småskalig känsla, berättar arkitekt Nina Torstensson på Fojab arkitekter.

FAKTA I det nya bostadsområdet i Borstahusen byggs strandhus med 13 äganderätter och ett strandnära flerbostadshus med 17 bostadsrättslägenheter som Midroc säljer. Planerad inflyttning under sommaren 2020. Midroc Properties är fastighetsutvecklare, Fojab arkitekter har gestaltat bostäderna och Byggmästar’n i Skåne AB är byggentreprenör. Prisexempel, bostadsrätter: Brf Solstrålen, Borstahusen: 1 rum och kök, 40 kvadratmeter, 2 327 kr i månadsavgift, 1 295 000 kr Strandhusen, Borstahusen: 5 rum och kök, 163 kvadratmeter, 6 875 000 kr 10 STO R DÅ H D KO M M U N I K AT I O N


HELA DENNA SIDA ÄR EN ANNONS FRÅN MOTUM

FÅ GRÖNT LJUS FÖR HISSEN MED MODERNISERING När en hiss varit i drift i cirka 20−25 år behöver den genomgå en renovering. Det är viktigt för att hissen ska fortsätta vara säker att använda och för att undvika oplanerade driftstopp. Det mest kostnadseffektiva och miljövänliga alternativet är att modernisera hissen. Det innebär att man behåller så många originaldelar som möjligt och bara byter det som är trasigt eller inte klarar dagens krav.

Att bekämpa klimatförändringarna är vår tids största utmaning. Hissföretaget Motum förespråkar därför att man bygger om sin gamla hiss istället för att riva ut den gamla och bygga en ny. Vid en hissmodernisering byts alla komponenter som förbättrar säkerheten, energieffektiviteten och utseendet ut. Allt som fortfarande är i gott skick återanvänds, till exempel hisskorg, motvikt, gejder och schaktdörrar. Detta ska jämföras med en nyinstallation, då hisschaktet töms för att ge plats åt ett helt nytt hissystem. − Att välja modernisering är ingen kompromiss. Tvärtom har man som beställare alla möjligheter att påverka utseendet på hissen. Oavsett om man önskar en modernare design eller vill bevara en unik hiss från början av 1900-talet, säger Pontus Ärlerud, VD för Motum. Att modernisera hissen är kostnadseffektivt eftersom arbetsinsatsen är cirka 100 timmar lägre än vid installation av en ny hiss. Eftersom så mycket som möjligt återanvänds är modernisering ett miljövänligare alternativ till att riva och installera nytt. En studie som hissföretaget Motum tagit fram tillsammans med Chalmers Universitet i Göteborg visar att modernisering kontra nyinstallation minskar belastningen på miljön lika mycket som det krävs för att producera en bil på 1400 kg.

Att välja modernisering ger minst 50% lägre miljöpåverkan. Om vi ska bidra till en hållbar utveckling enligt FN:s hållbarhetsmål, bör modernisering därför alltid väljas framför nyinstallation.

− Att välja modernisering ger minst 50% lägre miljöpåverkan. Om vi ska bidra till en hållbar utveckling enligt FN:s hållbarhetsmål, bör modernisering därför alltid väljas framför nyinstallation, fortsätter Pontus Ärlerud.

Pontus Ärlerud, VD Motum

Motum – hela Sveriges hiss- och portleverantör www.vingahiss.se

www.hisscraft.se

www.hisscentralen.se

www.hissgruppen.se

www.itk.se

www.motumport.se

www.portservice.se

www.motumsyd.se

www.nordiskhiss.se

www.nordiskhiss.se

www.roslagenshiss.se

www.lyftservice.se

Motum AB | Ranhammarsvägen 29 | 161 11 Bromma | www.motum.se


BYG G A B R F • 2019

HSB:S KÖPARE bland de nöjdaste i branschen

HSB ProjektPartner kommer på tredje plats i branschmätningen av bostadsutvecklare med nöjdast kunder. Bakom resultatet ligger ett långsiktigt och systematiskt arbete med kundnöjdheten.

M

ÄTNINGEN SOM GÖRS av Prognoscentret

omfattar kundnöjdheten i nyproduktionsprojekt med inflyttning 2018. HSB ProjektPartner som är HSBs nationella nyproduktionsbolag har ett NKI på 74. Branschindex för 2018 är 70. Faktorerna som mäts är bland annat personal, information, pålitlighet och själva bostaden. HSB ProjektPartner blev även bästa aktör i branschen per faktorerna inredningsval och förväntningar. – Vi är mycket glada över att HSB:s bostadsköpare är fortsatt 12 STO R DÅ H D KO M M U N I K AT I O N

nöjda och att det ger oss en pallplats i mätningen ser jag som en viktig framgångsfaktor i en bransch som just nu kämpar om kunderna. Nöjda medlemmar och kunder är ett av våra absolut viktigaste mål. HSB har nyproduktion över hela landet. Detta kombinerat med lokal närvaro, ett målmedvetet och engagerat arbete för att möta våra kunder har gett resultat. Mätningen visar också vad vi kan bli ännu bättre på, säger Henrik Zäther, vd, HSB ProjektPartner. Utöver det placerade sig HSB Brf Strandängen, som ligger i


BYG G A B R F • 2019

FAKTA Prognoscentret är ett oberoende marknadsanalysföretag som har specialiserat sig på den nordiska bygg- och fastighetsmarknaden. Undersökningen har genomförts i samarbete med branschens aktörer och grundas på närmare 11 500 svar från bostadsköpare. Prognoscentrets branschmätning följer allmän praxis inom nöjdhetsmätningar och resultaten är därmed jämförbara med NKI-värden från till exempel Svenskt Kvalitetsindex.

Svensktillverkat sedan 1986

Vi är mycket glada över att HSB:s bostadsköpare är fortsatt nöjda och att det ger oss en pallplats i mätningen ser jag som en viktig framgångsfaktor i en bransch som just nu kämpar om kunderna. Nöjda medlemmar och kunder är ett av våra absolut viktigaste mål.

VI TAR HAND OM ER FÖNSTERENTREPRENAD Från tillverkning till installation Så här tycker våra kunder

/Henrik Zäther, vd, HSB ProjektPartner Mjölby på plats sex på tio i topp-listan bland bostadsprojekt med de nöjdaste bostadsköparna. HSB brf Strandängen ligger vid Svartå Strand och består av 60 bostadsrätter om två till fyra rum och kök. HSB har även nöjdast kunder när NKI Garanti mäts två år efter inflyttningen med ett resultat på 73 för 2018, jämfört med branschens värde på 66.

Annons Bostadsrättmässa 92 x 125 mm.indd 1

www.smartafonster.se 040-618 50 15 info@smartafonster.se

2018-12-06 09:49:34

STO R DÅ H D KO M M U N I K AT I O N 13


BYG G A B R F • 2019

Lokalkonvertering är en affärsmöjlighet många föreningar i framförallt Stockholm och Göteborg tagit vara på. Bild: Gleipner

OMVANDLA LOKAL TILL BOSTADSRÄTT De senare årens uppgång av bostadspriser har inneburit att allt fler ytor i föreningarnas fastigheter numera går att konvertera till bostäder. Numera innefattar förtätning av storstäderna även källarutrymmen och gemensamhetslokaler som exempelvis tvättstugor, styrelserum samt mangel- och torkrum.

M

ÅNGA FÖRENINGAR ÄR omedvetna om möj-

ligheten att bygga om lokaler till bostäder, som varit populärt med vindar under många år. Ytor som tidigare varit kontor- och affärslokaler, tvättstugor eller styrelserum är ett par exempel på ytor där det många gånger finns förutsättningar för att skapa nya bostäder. – Att bostadspriserna ökat innebär att det blir lönsamt för allt fler föreningar att utveckla outnyttjade eller olönsamma lokaler i sin fastighet till attraktiva bostäder. Ofta innebär detta en bra affär för föreningen, som ger upphov till många positiva följder för föreningens ekonomi och medlemsantal, säger Linus Ottosson, vd på Gleipnergruppen, www.gleipnergruppen.se.

LÅNG ERFARENHET Gleipnergruppen har sedan 2010 arbetat med bostadsutveckling inom det befintliga fastighetsbeståndet och i huvudsak med bostadsrättsföreningar som uppdragsgivare. Företaget är idag verksamt i Stockholm, Uppsala och Göteborg. – Vår uppgift är att bistå föreningen och dess styrelse i att hantera alla frågeställningar på ett professionellt och strukturerat sätt som innebär att föreningen både sparar tid och pengar. I slutändan vill alla föreningar samma sak, att göra en så trygg och lönsam affär som möjligt. Med erfarenhet av otaliga projekt, nätverk och sakkunskap åstadkommer vi just detta i samband med avyttringar och konvertering av råytor.

STÖD TILL STYRELSENS ARBETE Lokalkonvertering är en affärsmöjlighet många föreningar i framför14 STO R DÅ H D KO M M U N I K AT I O N

allt Stockholm och Göteborg tagit vara på. Föreningens ekonomi kan komma att påverkas avsevärt till det bättre av en bostadskonvertering, både på kort och lång sikt. Fördelarna är många såväl som fallgroparna. Styrelsen bör därför noga utreda både de byggtekniska och ekonomiska förhållandena samt skapa ett gediget beslutsunderlag till medlemmarna inför stämmobeslut. – Ofta har styrelsen inte den specifika kompetens och tiden som krävs för detta omfattande arbete. Vi erbjuder därför stöd till styrelsen genom hela den process som en bostadskonvertering innebär, fortsätter Linus Ottosson.

BRA FÖR FÖRENINGENS EKONOMI Fördelarna med att bygga om lokaler och andra ytor till bostäder är många; det blir ett kapitaltillskott som försäljningen av lokalen inbringar och det blir fler avgiftsbetalande medlemmar. Det är också fler hushåll som delar underhålls- och driftkostnader. För föreningar med lån blir det en relativt minskad skuldsättning per kvadratmeter, dels genom eventuell amortering av eventuella föreningslån men också då fler delar på befintliga lån. För vissa oäkta föreningar kan det innebära att föreningen kan komma att bli äkta. – Det krävs stor erfarenhet av de byggtekniska aspekterna, såväl som de juridiska för att skapa avtalsjuridik som undanröjer framtida missförstånd och konflikter. Vi på Gleipnergruppen har genom åren och erfarenheterna av otaliga projekt skapat en processgång för att styrelsen och föreningen ska få en smidig, trygg och lönsam helhet som resulterar i att föreningen får ut det mesta av sina tillgångar, avslutar Linus Ottosson.


Nordens ledande Fastighetsmässa sedan 2009

DRIFT

| UNDERHÅLL |

FÖRVALTNING

|

ENERGI

|

MILJÖ

|

SÄKERHET

|

DIGITALISERING

Nordens ledande fastighetsmässor sedan 2009 - tillbaka till Stockholm! Kom och träffa 280 utställare som visar de senaste nyheterna och produkterna på mässgolvet. Lyssna till över 50 högaktuella talare på scenerna. Helt kostnadsfritt!

Anna Kinberg Batra Fd. Partiledare Moderaterna

Niklas Berntzon Partner & Mäklare Eklund Stockholm

Anna Denell Hållbarhetschef Vasakronan

Stefan Attefall Fd. Bostadsminister

Eva-Mia Westergren Marknadschef Microsoft

Arash Gilan Digitaliseringsexpert/ VD Via Media

BOSTADSRÄTTSHALVDAGEN I SAMARBETE MED SBC Program för 6-7 mars, anmäl dig till den dagen som passar bäst!

11:00-11:45

Vägen till ett lyckat ombyggnadsprojekt

11:45-12:05

Hur tar styrelsen ansvar för bostadsrättsföreningen

12:10-12:40

Gratis lunchsmörgås (endast 1 lunch/person)

12:40-13:10

Effektiv och långsiktig förvaltning

13:10-13:40

Att bygga om sin bostadsrätt - rättigheter och skyldigheter

Hur anmäler jag mig? Gå in på easyfairs.nu/sbc och registrera dig. OBS! Begränsat antal platser!

FRI ENTRÉ TILL MÄSSAN ANMÄL DIG PÅ: FASTIGHETSMASSANSTHLM.SE


BYG G A B R F • 2019

Personal från Svea Solar monterar solceller på BRF Ängelholmshus Nr 7 i Ängelholm. Bild:Timo Julku

SÄNKTA BOENDEKOSTNADER

med största solcellsanläggningen hittills Boende i bostadsrättsföreningen Ängelholmshus Nr. 7 kan se fram emot sänkta elkostnader. På taken installeras nämligen Öresundskrafts största solcellsanläggning hittills för att förse fastigheterna med el från solen.

A

nläggningen blir imponerande. Sammanlagt 648 solpaneler med en area på drygt 1 000 kvadratmeter kommer att generera 191 kW när solen skiner som bäst. Omräknat till årsproduktion betyder det runt 170 000 kilowattimmar. Det är tillräckligt för att försörja fastigheternas pumpar och fläktar och samtidigt ge varje lägenhet ett bidrag med solel. – Föreningen i Ängelholm består av 102 lägenheter i hus på tre adresser: Eklundagatan, Stallgatan och Plogvägen. Investeringen i solceller är bara en del i ett större investeringsprogram, berättar Gösta Svensson, ordförande i föreningen.

DISKUSSION KRING ENERGIKOSTNADER – Det började med en diskussion kring våra energikostnader. Nu bygger vi om värmesystemen med frånluftvärmepumpar 16 STO R DÅ H D KO M M U N I K AT I O N

för att ta tillvara värmen i ventilationsluften. Tillsammans med gemensam elmätning, solceller, samt drift- och underhållsavtal med Öresundskraft har vi skapat en mycket gynnsam energilösning. Vi bedömer att varje lägenhet kommer att spara runt 1 200-1 500 kronor årligen. – Inklusive balkongrenoveringar, som ska sänka våra underhållsbehov, investerar vi runt 25 miljoner kronor fram till maj 2019, säger Gösta Svensson.

DEN STÖRSTA BESTÄLLNINGEN – Av de 60-tal solcellsbeställningar vi fått under det senaste året är detta den största, den är nästan fyra gånger större än tvåan, berättar Mats Christensson, ansvarig säljare på Öresundskraft. Det är ett konkret exempel på hur vi tillsammans med våra kunder bidrar med energi för en bättre värld.


Riksbyggens Bonum seniorboende är en riktig framgångssaga. Bild: Riksbyggen

BYG G A B R F • 2019

KLART FÖR BYGGSTART

av Riksbyggens 40 nya seniorbostäder Intresset för Riksbyggens Bonum Brf Trollberget i Sigtuna är stort och nu är det klartecken för att starta bygget. Bonum är Riksbyggens koncept för seniorbostäder och riktar sig till hushåll där minst en person fyllt 55 år.

B

ONUM BRF TROLLBERGET kommer att bestå

av 40 lägenheter och 17 är redan sålda och intresset är stort – Det finns ett stort behov av fler bostäder för seniorer och Bonum Brf Trollberget har lockat köpare från hela landet. Läget i Sigtuna är mycket attraktivt och många köpare utifrån landet vill komma nära barn och barnbarn som bor i Stockholmsområdet, säger Stefan Nilsson, sälj- och marknadsansvarig på Riksbyggen. Kvarteret Trollberget ligger mellan Brf Trollbacken och det planerade området Sigtuna stadsängar, som kommer att karaktäriseras av småskalig kvartersbebyggelse med stadskaraktär. Trollberget är format som en hästsko, med en grön gård som öppnar sig mot söder och Trollbacken. Riksbyggens Bonum seniorboende är en riktig framgångssaga. Den första skissen till Bonum ritades 2006 och 2008 startades konceptet officiellt. Idag är över 1 000 Bonum-bostäder inflyttade runt om i landet. I varje Bonumförening finns en Bonumvärd och

medlemmarna har tillgång till en rad olika praktiska tjänster. Det kan handla om allt från blomvattning när man är på semester till montering av hyllor. – Bonumvärden arrangerar även i samråd med de boende, träffar och sociala aktiviteter för att öka trivseln och gemenskap vilket är väldigt uppskattat, säger Stefan Nilsson. I föreningen finns det också både gemensamhetslokal och övernattningslägenhet för tillfälliga gäster. Det är mycket populärt och gör att man till exempel inte behöver ett eget gästrum när familj eller vänner kommer för att hälsa på. Riksbyggen har tecknat entreprenadavtal med HMB för genomförandet av Bonum Brf Trollberget. Det första spadtaget beräknas kunna tas i april 2019. I hela projektet kommer hållbarhetsfrågorna att vara centrala, som i all Riksbyggens nyproduktion av bostäder, till exempel genom husen byggs för att kunna certifieras med Miljöbyggnad Silver eller Guld. Riksbyggen blev under 2018 utsedda till det mest hållbara företaget inom fastighetsbranschen. STO R DÅ H D KO M M U N I K AT I O N 17


BYG G A B R F • 2019

Inglasade och utbyggda balkonger i Brf Tuvehus 6, Göteborg. Bild: Riksbyggen

UTBYGGDA OCH INGLASADE BALKONGER

i Brf Tuvehus 6 gav boende ett ”extra rum” Riksbyggen har på uppdrag av Brf Tuvehus 6 i Göteborg genomfört en inglasning och utbyggnad av samtliga balkonger och uteplatser. Ombyggnaden har lett till ökad trivsel och möjligheten att utnyttja balkongen i mycket större utsträckning än tidigare. – ATT GÖRA EN inglasning och utbyggnad av balkongerna i en förening med 426 lägenheter är ett stort projekt. Men vi är väldigt nöjda, många säger att de nu fått ett extra rum till sin lägenhet. Dessutom kan balkongerna användas året runt, säger Lars-Göran Larsson, ordförande i Brf Tuvehus 6. 18 STO R DÅ H D KO M M U N I K AT I O N

Tidigare var balkongerna indragna i fasaderna och upplevdes som små. Majoriteten av balkongerna byggdes ut med cirka 80 centimeter. För lägenheter i markplan byggdes även tralldäck för att få en enhetlighet i området. Husen i Brf Tuvehus 6 uppfördes 1970-72 och många stora


BYG G A B R F • 2019

Anna-Karin Norrman, Lars-Göran Larsson och Daniel Sartiala. Bild Riksbyggen

Jag är riktigt stolt och glad över hur bra resultatet blev. Det är tack vare ett gott samarbete med styrelsen i föreningen och entreprenören som har resulterat i att de boende på Brf Tuvehus 6 nu har en större, inglasad balkong de kan nyttja under längre period under året. /Daniel Sartiala, projektledare Riksbyggen

projekt har genomförts genom åren. Lars-Göra Larsson har koll på samtliga, han har nämligen varit ordförande i föreningen sedan 1975 och kom in i styrelsen som ledamot redan 1974. Exempel på större renoverings- och ombyggnadsprojekt genom åren är byte av alla fönster, stam- och badrumsrenovering som även inkluderade 3-fasuttag och fläktar samt byte av belysning i alla trapphus till ledlampor med rörelsesensorer. – Balkongprojektet startade vi redan i början av 2016. Riksbyggen hjälpte till och gjorde en enkätundersökning som visade att 80 procent av de boende var intresserade av inglasning och utbyggnad av balkongerna. Beslut om genomförandet togs på en extrastämma i september 2016 och 97 procent röstade för

förslaget, berättar Lars-Göran. Riksbyggen har ansvarat för hela ombyggnationen som inleddes i augusti 2017 och blev färdigt i juni 2018. Brf Tuvehus 6 tecknade ett Riksbyggen Ombyggnadsavtal för genomförandet av hela projektet. Det innebar att föreningen på förhand visste exakt vad projektet skulle komma att kosta. – Jag är riktigt stolt och glad över hur bra resultatet blev. Det är tack vare ett gott samarbete med styrelsen i föreningen och entreprenören som har resulterat i att de boende på Brf Tuvehus 6 nu har en större, inglasad balkong de kan nyttja under längre period under året, säger Daniel Sartiala, projektledare Riksbyggen. STO R DÅ H D KO M M U N I K AT I O N 19


– hållbar energi –

Gasell

DIN PARTNER INOM FJÄRRVÄRME OCH FJÄRRKYLA Vi finns nära dig och erbjuder ett heltäckande utbud av fjärrvärmecentraler, värmeväxlare och reservdelar. Inget är för litet eller för stort! Vår expertkompetens ger dig maximal trygghet. Vänd dig med förtroende till oss.

Örnsköldsvik

Hållbart, svenskt och nära. Kontakta oss, vi finns närmare än du tror.

Stockholm

Gävle

HK/Produktion

Laholm

Värm upp din pool med fjärrvärme.

Smart app-styrning av fjärrvärmeanläggningen.

Självlärande elektronisk styrning av varmvatten.

Helisolerad central. Högst komfort med trådMarknadens snyggaste? lös rumsgivarstyrning.

WWW.KETHERM.SE


BYG G A B R F • 2019

Anders Lago, förbundsordförande HSB Riksförbund. Bild: HSB

Varannan köpare dåligt insatt i bostadsrättsföreningens ekonomi. /Anders Lago, förbundsordförande, HSB Riksförbund

HSB INFÖR BOSTADSRÄTTSKOLLEN Varannan som bor i bostadsrätt är dåligt insatt i bostadsrättsföreningens ekonomi vid bostadsköpet. Men okunskapen är inget som oroar hushållen: nio av tio uppger att de inte var oroliga över att de hade dålig koll. Det visar en undersökning som Sifo gjort på uppdrag av HSB Riksförbund. – UNDERSÖKNINGEN visar att många köper grisen i säcken när de gör sitt livs kanske största affär. Jag blir bekymrad över att det inte oroar fler. Visserligen är bostadsrättsföreningar i allmänhet ekonomiskt stabila, men det är bra att veta om föreningen står inför att göra kostsamma investeringar eller har hög känslighet för ränteändringar. Helt enkelt om risken för ändrade årsavgifter är stor eller liten, säger Anders Lago, förbundsordförande, HSB Riksförbund. Sex av tio, 62 procent, uppger att de läste igenom bostadsrättsföreningens årsredovisning före sitt senaste köp. Men bara 47 procent visste vilka nyckeltal de skulle leta efter i årsredovisningen för att få en bra bild av föreningens ekonomi. Lika stor andel, 47 procent, svarar att de skulle ha varit hjälpta av mer information och förklaringar av de viktigaste ekonomiska nyckeltalen i årsredovisningen. Sifo-undersökningen visar att betydligt

fler skulle jämföra olika föreningars årsredovisningar ifall de viktigaste nyckeltalen lyftes upp tydligare.

HSB INFÖR BOSTADSRÄTTSKOLLEN – Vi gör det nu lättare för fler att förstå en bostadsrättsförenings ekonomi. HSB inför en märkning, Bostadsrättskollen, där nyckel-tal för en hållbar bostadsrättsekonomi finns på framsidan av våra årsredovisningar. Vi inför Bostadsrättskollen successivt över hela landet på 2018 och 2019 års årsredovisningar. Tanken är att en bostadsköpare inte ens ska behöva öppna årsredovisningen för att förstå hur föreningens ekonomi faktiskt mår, säger Anders Lago.

DE SJU NYCKELTAL SOM INGÅR ÄR: 1. Sparande 2. Investeringsbehov 3. Skuldsättning 4. Räntekänslighet

5. Energikostnad 6. Årsavgift 7. Tomträtt HSB och branschen har under flera år föreslagit att en öppen redovisning av dessa nyckeltal bör lagstiftas. Förslaget framfördes senast till den statliga utredningen ”Stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden”, men det ledde inte till någon ny lagstiftning när den lades fram under förra året. – Det var olyckligt att vi inte vi fick lagstiftning om detta, men nu tar vi saken i egna händer och inför det i HSB. Vår förhoppning är att övriga aktörer på bostadsrättsmarknaden följer efter. Jag är övertygad om att det ger en mer ekonomiskt hållbar bostadsrättsmarknad för alla konsumenter, säger Anders Lago. *Sifo-undersökningen genomfördes som en webbpanel med 1 000 intervjuer i oktober 2018. STO R DÅ H D KO M M U N I K AT I O N 21


BYG G A B R F • 2019

EN MÅNAD SENARE – intresset avtar för din bostad

SBAB har i senaste Mäklararometern frågat fastighetsmäklare i Stockholm, Malmö, Göteborg hur lång tid intresset håller i sig för en bostadsrätt respektive villa/radhus innan det avtar. Snabbast svalnar intresset för en bostadsrätt till salu i Stockholm, medan det bibehålls längst i Malmö. 64 procent av fastighetsmäklarna i StorStockholm upplever att intresset för en bostadsrätt avtar på mellan två till tre veckor, 60 procent har samma uppfattning i Göteborg och i Malmö 57 procent.

S

ÄLJARNAS TIDSUPPFATTNING HAMNAR ofta

i fokus, men vår undersökning visar tydligt att det framför allt är köpare som påverkar tiden det tar att sälja en bostad. En bostadsannons är en färskvara och att en annons ligger uppe länge sänder olika signaler till köparna oavsett hur bra bostaden är. Bostäder som annonserats länge väcker frågor och funderingar om varför de inte säljer. Då blir det enklare att titta på nya annonser istället. – Att i ntresset avtar betyder inte att bostadsrätten eller villan förblir osåld, men trycket minskar med tiden. Vi tror att vi är alldeles unika även på bostadsmarknaden, men vill vi ha det som alla andra vill ha. Om ingen annan lagt bud eller visat intresse för en specifik bostad är det lätt att tänka att man är udda som vill göra det. Här tror jag verkligen att köpare som tänker och agerar annorlunda jämfört med majoriteten har att vinna på att inte döma ut den bostad som ligger kvar till försäljning längre, säger Claudia Wörmann, Boendeekonom på SBAB. – Trenden är den motsatta för villor, intresset avtar snabbast i StorMalmö och mest uthålliga köpare finns på villamarknaden i StorGöteborg, säger Claudia Wörmann på SBAB. 22 STO R DÅ H D KO M M U N I K AT I O N

Claudia Wörmann, Boendeekonom på SBAB. Bild: SBAB

FAKTA Hur lång tid tar det innan intresset för en bostadsrätt till salu avtar? Stockholm Göteborg Malmö upp till 1 vecka 16 % 7% 2% upp till 2 veckor 0 % 24 % 32 % upp till 3 veckor 34 % 36 % 25 % upp till 4 veckor 12 % 9% 25 % Hur lång tid tar det innan intresset för ett småhus till salu avtar? Stockholm Göteborg Malmö upp till 1 vecka 1% 2% 7% upp till 2 veckor 12 % 13 % 30 % upp till 3 veckor 29 % 22 % 15 % upp till 4 veckor 34 % 46 % 30 %

FAKTA SBAB:s Mäklarbarometer är en kvartalsvis enkät till 220 fastighetsmäklare i StorStockholm, StorGöteborg och StorMalmö som genomförts sedan 2005. Den görs av CMA Research på uppdrag av SBAB. Den senaste enkäten gjordes från 7 till 21 januari 2019.


Från första spadtag till hyresavi Öka lönsamheten med ett affärsstöd som täcker hela verksamheten.

Minimera manuell handpåläggning med ett helhetsflöde från ax till limpa. Från tidsregistrering per projekt i mobilen, e-fakturering och digital attest till utbetalning av löner och automatisk hantering av den reducerande fastighetsmomsen. Informationen från både bygg- och fastighetsverksamheterna samlas på samma ställe i ekonomisystemet vilket ger full koll och underlättar både vid värderingar och förvaltning. En leverantör – en support. För ett enklare företagande.

Läs mer på hogia.se/fastighet, ring 0303-688 20 eller skicka ett mejl till fastighetssystem@hogia.se


BYG G A B R F • 2019

STRATEGISK

FASTIGHETSUTVECKLING attraherar nya målgrupper till Landskrona Vid årsskiftet var det inflyttning i Kronan 5, en spektakulär sekelskiftesfastighet på Borgmästargatan/Rådmansgatan i Landskrona. Satsningen på fastigheten är en del i ett större arbete med att utveckla stadskärnan och skapa fler attraktiva bostäder. 75 procent av bostäderna i fastigheten har sålts till köpare utanför Landskrona. 24 STO R DÅ H D KO M M U N I K AT I O N


BYG G A B R F • 2019

D

ET KOMMUNALA BOLAGET Landskrona stad-

sutveckling AB köpte fastigheten 2015 med målet att omvandla lägenheterna från hyresrätter till bostadsrätter. Köpet är en del i bolagets långsiktiga arbete med att utveckla fastigheter i staden och skapa en bättre balans mellan olika upp-låtelseformer. I de centrala delarna av Landskrona bor 79 procent i hyresrätt och 11 procent i bostadsrätt.Fastigheten uppfördes 1904 i morisk stil, och ritades av den ansedde arkitekten Henrik Sjöström. Det är ett tidstypiskt sekelskifteshus med kakelugnar, stuckaturer i originalskick, parkettgolv och väl tilltagen takhöjd. Alla dessa detaljer har bevarats under den varsamma renoveringen, samtidigt som modern teknik har tillförts. Renoveringen startade i januari 2018 och slutfördes nyligen. – Renoveringen av den här fastigheten är förmodligen det bästa exemplet på den nytta Landskronas stadsutvecklingsbolag gör i staden. Vi återställer byggnaden i ett fint skick och anpassar samtidigt bostäderna till dagens moderna standard. Att intresset för fastigheten har varit så stort utanför Landskronas gränser

är ett kvitto på att vi är på rätt väg, säger Hampus Trellid, vd för Landskrona stadsutveckling AB. Fastigheten ligger 700 meter från havet, och rymmer totalt 16 bostadsrättslägenheter. Lägenheterna är allt från femrumslägenheter på 163 kvadratmeter till tvårummare på 55 kvadratmeter. Fyra av lägenheterna är vindsvåningar. Bottenplanet i fastigheten hyrs ut till Landskrona stads vuxenutbildningsverksamhet. – Att utveckla en fastighet som varit i förfall, till att återigen bli en arkitektonisk pärla, har varit en spännande resa, säger Fredrik Stenberg på Landskrona stadsutveckling AB, som varit projektledare för renoveringen. Landskrona stadsutveckling AB arbetar nu med två nya projekt: • Kvarteret Neptun, beläget vid stadens nya entré Österport. Här finns en obebyggd tomt med möjlighet att bygga nya bostäder. I kvarteret ligger en helt nybyggd förskola. • Fastigheten Sjukhuskvarteret 18 och 19, vid Landskrona lasarett, där en ny detaljplan gör det möjligt att bygga ett 16-våningshus samt ett mindre antal radhus. STO R DÅ H D KO M M U N I K AT I O N 25


BYG G A B R F • 2019

Magnus Nilsson arbetar som transaktionsansvarig på Tessin och har en lång erfarenhet av finansiering inom bank- och finansbranschen.

Att vi har så pass många nöjda och återkommande kunder ser vi som ett bevis på att vårt koncept fungerar. /Magnus Nilsson, transaktionsansvarig, Tessin

FASTIGHETSFINANSIERING UTANFÖR BANKEN? Via Tessin kan fastighetsutvecklare finansiera sina fastighetsprojekt genom crowdfunding. Lånen som förmedlas på plattformen varierar i storlek mellan 5 – 30 miljoner kronor. AV ALVA SUNDQUIST

– SEDAN STARTEN HAR VI finansierat över 100 fastighetsprojekt, allt från nybyggnation av radhus till förvärv av hyresfastigheter, berättar Magnus Nilsson. Magnus arbetar idag som transaktionsansvarig på Tessin och har en lång erfarenhet av finansiering inom bank- och finansbranschen. – Fördelen med att vända sig till en ny aktör i en gammal bransch är de snabba processerna. Istället för att vänta flera månader på kreditbeslut och utbetalning, tar det mellan tre till 26 STO R DÅ H D KO M M U N I K AT I O N

fyra veckor att resa kapital via Tessin. Vi har en noggrann kreditprocess och använder samma typer av säkerheter som en bank, men är väldigt måna om att leverera en snabb service även om vi inte kan gå in i affären.

UTRYMME FÖR NYA FINANSIERINGSLÖSNINGAR På Tessins plattform kan privata sparare gå ihop och tillsammans investera i säkerställda fastighetslån i olika typer av fastighetsprojekt.


BYG G A B R F • 2019

Investerarbasen utgörs av över 42 000 registrerade medlemmar med ett stort intresse för innovation och fastigheter. Tillsammans har de förmedlat över 1,3 miljarder kronor till fastighetsutvecklare över hela Sverige, vilket gjort Tessin till Nordens största plattform för fastighetsinvesteringar. – En av anledningarna till att vi vuxit så fort är att vi blivit duktiga på att hitta olika typer av lösningar som passar kunden och övriga intressenter i affären. Därmed har vi intagit en position som både komplement och utmanare till de befintliga aktörerna på marknaden, förklarar Magnus. – I en tid där bankernas kraftiga åtstramningar gentemot fastighetsbranschen påverkar möjligheterna att söka finansiering erbjuder vi privata investerare en unik möjlighet att ta över bankernas roll. Fastighetstransaktioner kommer alltid behöva finansiering och vi bygger en verksamhet som håller i olika marknadslägen. Ett stort antal projekt har finansierats via Tessin. I många fall ligger samma bolag bakom flera av kapitalresningarna. – Vi finansierar bolag som driver flera parallella projekt, eller söker finansiering till olika typer av förvärv, konstaterar Magnus. – Att vi har så pass många nöjda och återkommande kunder ser vi som ett bevis på att vårt koncept fungerar. Vi strävar efter att bygga långsiktiga kundrelationer vilket gör att vi kan leverera en snabbare service och en bättre kundupplevelse.

FÖRDELARNA MED ATT RESA KAPITAL VIA TESSIN Fastighetsutvecklare i behov av kapital kan vända sig till Tessin för en kundanpassad, mångsidig och smidig finansieringslösning utan krav på amorteringar eller räntebetalning förrän lånets löptid är slut. Via Tessin förmedlas fastighetslån som avser bland annat förädling, nybyggnation, refinansiering och förvärv. Här finns en flexibilitet om du vill söka finansiering via Tessins nätverk som komplement till ett banklån i botten, eller som en stand-alone-lösning med bara Tessins medlemmar som investerare. – Vi är vana vid att samarbeta med banker och andra aktörer.

Vår finansieringsform passar inte bara små- och medelstora fastighetsutvecklare, utan har även visat sig vara ett bra alternativ för större etablerade bolag som vill accelerera byggtakten, säger Magnus. – Vi jobbar just nu med att ta fram större typer av kapitalkällor, bland annat vår fastighetsfond, för att kunna möta den ökande efterfrågan på större finansieringsvolymer. Vi kan idag ta oss an att hitta finansieringslösningar till fastighetstransaktioner på betydligt större belopp än tidigare. Bakom Tessin står ett erfaret team med både förutsättningarna och ambitionen att förstå affären bakom varje fastighetsprojekt. Kunskapen inom bolaget och investeringsviljan bland plattformens medlemmar gör att Tessin kan erbjuda finansieringslösningar till bolag med en högre belåningsgrad än vad banken hade accepterat. Kontakta Magnus på 070-542 61 99 eller magnus@tessin.se om du vill veta mer.

TESSIN Tessin är Nordens största investeringsplattform för fastigheter med 42 000 registrerade medlemmar. Företaget tar avstamp i att det finns många potentiella lukrativa fastighetsprojekt som inte genomförs eftersom det saknas finansiering. Samtidigt finns det gott om kapital som investerare vill placera till rimliga avkastningsnivåer. Sedan starten har Tessin rest 1,3 miljarder kronor i kapital fördelat på över 100 projekt.

www.tessin.com STO R DÅ H D KO M M U N I K AT I O N 27


HÖJDA TOMTRÄTTSAVGÄLDER ger dubbla kostnader för Stockholms bostadsrätter

Dubbla kostnader, ibland mer än så, drabbar många stockholmska bostadsrättsföreningar på grund av höjda tomträttsavgälder. – För oss är det här en riktig kostnadsfälla! Det sade Stig Rune Johansson, HSB Brf Fleming, vid en av HSB arrangerad debatt på onsdagskvällen om tomträtt och boendekostnader i HSB-salen på Fleminggatan i Stockholm. AV THOMAS ANDERSSON

K

OMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 2017 om

höjda tomträttsavgälder innebär i många fall att bostadsrättsföreningar, inklusive HSB-föreningar, får drastiskt höjda årsavgälder. I vissa fall på närmare 140 procent, som i Brf Fleming på Kungsholmen. De på sina poster nytillträdda politikerna Fredrik Lindstål (C), 28 STO R DÅ H D KO M M U N I K AT I O N

ansvarig för stadsbyggnadsfrågor och Johan Nilsson (M), ordförande i Exploateringsnämnden, lyssnade på synpunkterna. Närvarande politiker förklarade samtidigt att tagna beslut i frågan inte går att påverka. Fullmäktiges beslut om tomträttsavgälder gäller normalt i cirka 10 år. För att efter långa beslutsperioder undvika dramatiska höjningar


PÅVERKA LÅNGSIKTIGT För HSB Brf Fleming innebär hur som helst liggande beslut en höjning av tomträttsavgälden med 138 procent år 2026. Vilket betyder höjd årsavgift på drygt 15 000 kronor för en normal trerummare på 70 kvadratmeter. – Vi som jobbar i en förening måste långsiktigt titta på vad som händer och beskriva det så att våra medlemmar och de vi vill påverka förstår. Som HSB och även nu politikerna, sade Stig Rune Johansson, HSB Brf Fleming, till Svensk Byggtidning efter onsdagskvällens debatt i HSB-salen på Kungsholmen i Stockholm.

lanserade moderaten Johan Nilsson tanken på indexreglerad tomträttsavgäld – men påpekade samtidigt att frågan var juridiskt komplicerad. Liksom centerpartisten Fredrik Lindstål hänvisade han till pågående utredningar av principer för tomträttsavgäld i såväl Malmö som Göteborg. Analyser som kan bli vägledande för stockholmspolitikernas framtida, principiella, beslut i frågan. – Kunskapen i den här frågan är ganska låg bland både politiker och tjänstemän. Det hävdade för sin del Anders Svensson, vd, HSB Stockholm, som också han deltog i onsdagskvällens diskussion på HSB:s huvudkontor i Stockholm. – Just i Stockholm är tomträtt en viktig fråga, tillade Anders Svensson, som beklagade frågans låga prioritet på den politiska agendan.

Kunskapen i den här frågan är ganska låg bland både politiker och tjänstemän. /Anders Svensson, vd, HSB Stockholm

FAKTA Bostadsrättsföreningar, bostadsbolag och privatpersoner med tomträtt betalar en årlig tomträttsavgäld till Stockholms stad. Avgälden regleras normalt vart tionde år. År 2017 beslutade kommunfullmäktige om nya tomträttsavgälder. För småhus baseras avgälden på markens taxeringsvärde. För flerbostadshus är markvärdet underlag. I vissa fall är staden villig att sälja marken till tomträttsinnehavaren. För småhusägare går det för det mesta att köpa loss tomträtten för 50 procent av markens taxeringsvärde. För flerbostadshus liksom kommersiella fastigheter är friköpspriset 100 procent av taxeringsvärdet och föregås av en mer fördjupad bedömning. STO R DÅ H D KO M M U N I K AT I O N 29


BYG G A B R F • 2019 Riksbyggens Brf Silvergruvan i Sala och Brf Tigeröga i Mölndal.

PALLPLATS FÖR TVÅ RIKSBYGGEN-PROJEKT i mätningen av kundernas nöjdhet Riksbyggens Brf Silvergruvan i Sala och Brf Tigeröga i Mölndal har placerat sig på topp tre bland Sveriges bästa bostadsprojekt, enligt den årliga mätningen av de nöjdaste kunderna, nöjd kundindex, NKI. Brf Silvergruvan kommer på andra plats med ett NKI på 90 och Brf Tigeröga kniper bronsmedaljen med ett NKI på 89. – DET ÄR FRAMFÖR ALLT tre faktorer som driver kundnöjdheten, pålitlighet, bostadens kvalitet och personalens bemötande. Det här är områden som vi arbetar hårt med på Riksbyggen och det är därför fantastiskt roligt att två av våra bostadsprojekt får topplaceringar, säger Tobias Dysenius, försäljningschef på Riksbyggen Bostad. NKI-mätningen gör av Prognoscentret som har presenterat de enskilda projekten med högst NKI-värden under 2018. NKI är bostadsutvecklarnas gemensamma mätinstrument för att ta reda på och följa kunders inställning till företaget, dess produkter och tjänster. Brf Silvergruvan i Sala Riksbyggen består av ett punkthus med 6 våningar och 23 bostadsrättslägenheter. Bygget startade under 2017 och inflyttning skedde under sommaren 2018. – Det är väldigt roligt att Riksbyggen har kunnat tillföra fler bostäder i Sala och att kunderna är så nöjda. Det känns som att vi med Brf Silvergruvan lyckades hitta rätt produkt, rätt pris och rätt tidpunkt vilket skapade förutsättningar för ett fantastiskt NKIresultat, Maria Grandin, säljare på Riksbyggens affärsområde Bostad i Bergslagen. I Mölndals innerstad, ovanpå ena delen av Mölndal Galleria, 30 STO R DÅ H D KO M M U N I K AT I O N

har Riksbyggen byggt 26 bostadsrätter om ett till två rum och kök. Brf Tigeröga är ett av tre bostadsprojekt som Riksbyggen uppför i Mölndals innerstad. – Vi är mycket glada och stolta över NKI-placeringen för Brf Tigeröga. Det är en laginsats som hela ”Team Tigeröga” står bakom. Brf Tigeröga är ett väldigt fint projekt i ett mycket attraktivt läge i Mölndal och vi har hela tiden arbetat för att kommunicera och finnas på plats för de boende. Det har också gett resultat, säger Bodil Jönsson Ganesh, sälj- & marknadsansvarig på Riksbyggen Storgöteborg. Riksbyggen kom på första plats när det gäller kvalitetsområdet Utomhusmiljö. – Den sociala hållbarheten har alltid varit viktig för Riksbyggen med dimensionen att vi vill skapa liv mellan husen. Att vi nu ligger i topp när det gäller Utomhusmiljö är ett kvitto på det arbetet, säger Tobias Dysenius. Undersökningarna har genomförts i samarbete med branschens aktörer och grundas på cirka 11 500 svar från bostadsköpare. Prognoscentrets branschmätning följer allmän praxis inom nöjdhetsmätningar och resultaten är därmed jämförbara med NKIvärden från till exempel Svenskt Kvalitetsindex.


Stoppa smutsen i entrén...

Vi på Kåbe-Mattan AB är specialister på effektiva entrélösningar som minskar städkostnader och ger en renare inomhusmiljö. Vi erbjuder ett mycket brett sortiment av entrémattor och skrapgaller. Vill Du skapa en inbjudande, personlig och effektiv entrélösning? Kontakta oss!

Kåbe-Mattan AB Sågverksvägen 10A | SE-716 93 Fjugesta Tel. 0585-255 50 | mail@kabe-mattan.se www.kabe-mattan.se


BYG G A B R F • 2019

Så skapar du en attraktiv

BOSTADSRÄTTSFÖRENING Hållbarhet är ett brett begrepp och kan på många sätt göra en bostadsrättsförening mer attraktiv. Både för de boende men också för spekulanter. SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB tipsar om hur du med enkla medel kan göra fastigheten mer hållbar och skapa bättre förutsättningar för såväl miljön som för de boende och deras plånböcker. 32 STO R DÅ H D KO M M U N I K AT I O N


BYG G A B R F • 2019

aste året tipsar SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB om hållbara åtgärder som inte bara är bra för miljön, de kan dessutom vara socialt och ekonomiskt fördelaktiga. Genom att minska driftskostnaderna för exempelvis vatten, el och avfallshantering kan bostadsrättsföreningarna spara stora summor på sin energinota. – Energibesparande åtgärder är det som kan spara in mest pengar åt en förening. Först och främst är det viktigt att tänka isolering, att ha ett tätt klimatskal är det som bidrar bäst till låga energikostnader. Isolera taket först, därefter gäller det att se över fönster och fasader. Det handlar om att täta fastighetens yttre skal. Att genomföra fönsterbyten eller ersätta gamla och trasiga dörrar och portar är också viktigt. Tänk även på att utrymmen så som trapphus, källare och garage inte behöver vara lika uppvärmda som resten av fastigheten, säger Nina Wahlberg, affärsområdeschef teknisk förvaltning på SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB.

ÖKA VÄRDET PÅ FASTIGHETEN När det kommer till hållbara investeringar i fastigheten kan ni öka värdet på fastigheten genom att exempelvis installera automatiska dörrstängare, solenergi och en bra driftövervakning. Att effektivisera energisystemet genom att byta till berg- eller luftvärmepump är en annan klok åtgärd. – Solenergi som minskar elkostnaderna och laddstolpar för elbilar gör en förening mer attraktiv att bo i. Avfallsrum med källsortering är ganska vanligt idag, men kommer samband med att kravet på fastighetsnära insamling av källsorterat material att bli ännu vanligare, fortsätter Nina Wahlberg.

BÄTTRE GEMENSKAP OCH SOCIAL HÅLLBARHET. Gemensamma utrymmen som träningsrum, orangeri eller grillplats kan bidra till en bättre gemenskap och social hållbarhet. Odlingsmöjligheter och bikupor är andra exempel på investeringar som kan öka trivseln och därmed värdet på er förening. – Det finns en stor potential för bostadsrättsföreningar att öka trivseln för de boende. Det kan handla om att öka tryggheten genom grannsamverkan för att förhindra skadegörelse och inbrott samt att få medlemmarna att känna stolthet över sitt boende. Sist men inte minst vill jag understryka vikten av att röja gården inför våren. Att vårstäda innebär att sand inte skadar ytskikten i trapphus vilket är både värde- och trivselhöjande, avslutar Nina Wahlberg.

FAKTA SBCs bästa tips på hur en bostadsrättsförening kan hållbarhetsanpassa fastigheten: • Planera för isolerande åtgärder, välisolerad fasad, tak och fönster är viktiga faktorer. • Installera automatiska dörrstängare. • Byt ut värmesystemet till luft- eller bergvärme. • Täta äldre skorstenar. • Byt ut all pappershantering till digital information. • Installera smart belysning. • Installera effektiva hissar. • Installera solenergi.

I

SAMBAND MED att elpriserna i landet stigit det sen-

Det finns en stor potential för bostadsrättsföreningar att öka trivseln för de boende. Det kan handla om att öka tryggheten genom grannsamverkan för att förhindra skadegörelse och inbrott samt att få medlemmarna att känna stolthet över sitt boende. Sist men inte minst vill jag understryka vikten av att röja gården inför våren. Att vårstäda innebär att sand inte skadar ytskikten i trapphus vilket är både värde- och trivselhöjande. /Nina Wahlberg, affärsområdeschef teknisk förvaltning, SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB

STO R DÅ H D KO M M U N I K AT I O N 33


BYG G A B R F • 2019

Årets vinnare blev Brf Docklands med Löfberg Fastigheter som byggherre, och Tengbom som arkitekter. Bild: Tengbom

LÖFBERG FASTIGHETER vann arkitekturpris – för tredje gången! Nu har Karlstads kommun delat ut Arkitekturpriset 2018 – ett pris som uppmärksammar ny, god arkitektur i kommunen. Årets vinnare blev Brf Docklands med Löfberg Fastigheter som byggherre, och Tengbom som arkitekter. Prepart stod för projektledning, med Consto som totalentreprenör.

F

ANTASTISKT KUL! Det visar att vi lyckats med vår

ambition att skapa något levande och helt nytt, men som ändå passar in och stärker helheten. Dessa och andra bostäder bidrar starkt till att Bryggudden på kort tid blivit en av Karlstads mest populära stadsdelar, säger Tomas Rhöse, vd på Löfberg Fastigheter. Juryns motivering lyder: ”De två bostadshusen som delar en upphöjd innergård har med hjälp av olika tegelsorter, murningstekniker och omsorgsfulla färg- och materialmöten åstadkommit ett gott föredöme för Karlstads bebyggelsekultur med estetisk och 34 STO R DÅ H D KO M M U N I K AT I O N

materialmässigt hög nivå.” Brf Docklands ligger vid Pråmkanalen på Bryggudden i Karlstad, och består av två hus med 47 bostadsrätter. Inspirationen har hämtats från Oslo och London. Det danska, handslagna teglet Red shade är precis som andra material och detaljer noga utvalt med hänsyn till området, dess historia och karaktär. Det här är tredje gången som Löfberg Fastigheter och den positiva utvecklingen i stadsdelen Bryggudden uppmärksammas. 2013 tilldelades höghuset Bryggudden arkitekturpriset, och 2017 vann Brf Kanalstranden.


KVALITET OCH SERVICE INGÅR Utifrån ser vi ut som vilken bygghandel som helst. Vi säljer allt du behöver för ditt byggprojekt. Men tittar du lite närmare upptäcker du varför proffsen väljer att handla hos oss. Hos oss hittar du bara noggrant utvalda byggvaror från kända leverantörer – produkter av tveksam kvalitet har vi valt bort. Vi kan det här med byggande och vet vilka produkter som ger bäst slutresultat. Och vi menar att det är skillnad på billigt och prisvärt. Vi står för det senare, med en tanke om att service, kvalitet och miljöhänsyn är viktigare än absolut lägsta pris. Därför kan vi lova att kvalitet och service ingår!

Välkommen till Bygma – En bygghandel för dig som kräver lite mer


POSTTIDNING AB Stordåhd Kommunikation AB Box 451 30, 104 30 Stockholm

Brandkontoret försäkrar Brandkontoret har i närmare 300 år försäkrat fastigheter i Stockholms län. Vi ägs av våra kunder som består av fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar och privata fastighetsägare. Vår verksamhet kännetecknas av förstklassig kundservice och professionell skadehantering. Brandkontoret vänder sig till fastighetsägare som värdesätter en personlig kontakt med sitt försäkringsbolag. Om en skada inträffar får våra kunder en egen handläggare som följer ärendet genom hela processen. Vi ger också bonus vid skadefria år och värnar om långsiktiga relationer med våra kunder. MYNTTORGET 4, STOCKHOLM • TEL 08-545 286 00 • WWW.BRANDKONTORET.SE

Profile for Stordåhd Kommunikation AB

Bygga BRF 1/2019  

Bygga BRF 1/2019