Page 1


Turid Fosby Elsness

C

ABC ELEVBOK Bokm책l

Norsk for barnetrinnet

Tittelside-062454.indd 1

26-09-06 08:56:37


Kjære foresatte Det er en egen spenning knyttet til akkurat dette skoleåret. Det er da lese- og skriveopplæringen for alvor starter. Det er mitt håp at abc-verket Zeppelin skal bli en god støtte for både elev, foresatte og lærer. Leseopplæring er langt mer enn en abc-bok. Mange vil si at den begynner allerede når den voksne tar førskolebarnet på fanget for å lese og samtale om bøker. Først i senere år er vi blitt klar over hvor mye barn lærer om lesing ved å følge med i en bok som den voksne leser høyt fra. Høytlesning er viktig også når skolens leseopplæring starter. Dersom voksne ønsker å hjelpe barna i denne viktige fasen, er kanskje høytlesning den beste hjelpen de kan gi. Ta barnet i armkroken og les, ikke bare én gang i uka, men helst fem, seks, sju ganger, og les gjerne de samme bøkene igjen og igjen. Bruker du fingeren når du leser, kan barnet følge med, ord for ord. Snakk om bildene, og snakk om teksten. Svar på spørsmål, og still spørsmål: Hvor er pappas bokstav? Mormors bokstav? Hvor står det og? Jeg? Det er også viktig at foresatte oppmuntrer barna til å skrive selv. Til å begynne med bruker barna kanskje "lekeskriften" sin: De fyller arket med krøllstreker eller bokstaver de kjenner. Skriv dato på disse "tekstene", og ta godt vare på dem. De vil bli til stor glede når barna vokser til. Samtidig vil læreren legge til rette for en godt strukturert og nøye planlagt leseopplæring. Zeppelin er bare ett av mange hjelpemidler i dette arbeidet. Læreren vil kanskje bruke det tilleggsmateriellet som er utviklet for Zeppelin (se baksiden av boka), eller velge å støtte seg til egen erfaring og egne kunnskaper. Denne boka, Zeppelin A, har to typer tekster. Her er for det første tekster som på en systematisk måte legger grunnlaget for god leseferdighet. På disse sidene introduseres bokstavene og de tilsvarende lydene én etter én. På neste side følger en kort orientering om hvordan disse sidene er tenkt brukt. Den andre typen tekster i Zeppelin A er korttekster ment for høytlesning. Vi håper at disse tekstene kan gi barna en liten smakebit på hva kvalitetslitteratur har å gi. Samtidig inviteres barna – sammen med en voksen – til å gå på oppdagelsesjakt etter bestemte ord og bokstaver. Småbøkene i Gul serie (som sammen med småbøkene i Rød serie er ment som ekstra lesning til bokstavoppslagene i Zeppelin A) har tekster som kan brukes på samme måte. Det er mitt håp at stunder der barn og voksen sitter bøyd over samme bok, kan gi ro, kontakt og gode minner. Da gjenstår bare å ønske til lykke med nytt skoleår. Måtte det bli et godt leseår! Turid Fosby Elsness


~ZeppelinElevBokA-062454.qxp

02-10-06

12:05

Den nye bokstaven som skal læres

Side 3

"Vriene" ord som må trenes spesielt

De bokstavene som er gjennomgått

30

Leseteksten, som består av kjente bokstaver

31

Referanse til småbok, lesenivå 1 (rød serie)

Referanse til småbok, lesenivå 2 (gul serie)

Referanse til arbeidsboka


Her er noen av dem som er med i boka: Dette er Siv og søsteren hennes Lise.

4

Her er Ali og Liv, som liker godt ĂĽ vĂŚre sammen.

Ove er broren til Liv. Hans beste venn heter Sisi. (Hvor Sisi og luftskipet hans kommer fra, er det vel ingen som vet.)


5


Ss

Ss

ssss

6


Rød bok 1 side 2 • Gul bok 1 side 2 • Arbeidsboka side 6

7


Spøkelser! Å, mamma! Se! Spøkelser mot ruta! Jeg ligger her og skjelver sånn, med hodet under puta. Spøkelser! Å, mamma! Se! Store, svarte skygger som vokser opp av ingenting med brede, nifse rygger! Spøkelser! Å, mamma! Nå banker de i karmen. Mamma! Du må komme hit og holde meg i armen! Spøkelser! Å, mamma! Nå kommer de hit inn! Hjelp! Var det bare deg, mamma? Deg og sønnavind? Bjørn Rønningen

8

ed me m s

g

Le

Spøkelser! Å, mamma!


Se nøye pü teksten til venstre. Finner du ord med s? Kan du finne disse ordene:

spøkelser

mamma

se

store

9


Ii

Ss Ii

Li 4 mil

10


Rød bok 1 side 2 • Gul bok 1 side 3 • Arbeidsboka side 8

11


Ll

Ss Ii Ll

Sisi, si sil Si sil

12


Rød bok 1 side 4 • Gul bok 1 side 4 • Arbeidsboka side 10

13


Vv

Ss Ii Ll Vv

l i v Vi

14

Vi v i l


Vi vil

Rød bok 1 side 4 • Gul bok 1 side 6 • Arbeidsboka side 12

Vi v i l

15


Ee

Ss Ii Ll Vv Ee

Les, Liv

16

Vil Liv lese? Liv vil lese.


is

sele sil

sel

Lese, lese

esel

Rød bok 1 side 6 • Gul bok 1 side 7 • Arbeidsboka side 14

vev

17


18


g

Le

ed s m me

Se på meg! Jeg kan knytte skolisser, og jeg kan kjemme håret. Jeg kan pusse nesen min og klø meg selv på låret. Jeg kan børste tennene, og jeg kan kneppe kjolen. Jeg kan vaske hendene og krype opp på stolen. Else Breen

Se nøye på teksten ovenfor. Finner du ord med e? Kan du finne disse ordene:

jeg

skolisser

og

pusse

19


Aa

Ss Ii Ll Vv Ee Aa

Se, Liv

20

Lev vel, sa Ali.


alle

lille

Silva

Rød bok 1 side 7 • Gul bok 1 side 8 • Arbeidsboka side 16

Alle vil sale Silva. La lille Lise sale Silva, sa Eva.

21


Rr

Ss Ii Ll Vv Ee Aa Rr

Ali ser og ser. Ali leser og leser. Ali leser Ali. Ali leser Liv. Ali leser Ali og Liv.

22


og Ali ler og ler. Liv ser Ali og ler.

Rare, rare Ali, sa Liv.

Rød bok 1 side 8 • Gul bok 1 side 9 • Arbeidsboka side 18

23


Tt

Ss Ii Ll Vv Ee Aa Rr Tt

Le

1

ti

Liv leser.

Let i

2 24

Liv leter.


er

Let i

3

Lett, sier Liv.

4

Er alt til Liv?

5

Se, Liv er i avisa!

Rød bok 1 side 9 • Gul bok 1 side 11 • Arbeidsboka side 22

Ta et til

25


Sju små lys Sju små lys på en fødselsdagskake. Puh! Puh! Puh! Så er det seks tilbake. Seks små lys står i krem og gelé. Puh! Puh! Puh! Bare fem lys å se. Fem små lys, alle sier i kor: Puh! Puh! Se! Fire lys på et bord. Fire små lys, fjorten øyne følger med. Puh! Puh! Puh! Nå er det bare tre. Tre små lys: røde, hvite og blå. Puh, puh, puh! To lys nå. To små lys, og ingen fler. Puh! Puh! Puh! … …ingen lys mer! 26

g

Le

ed s m me


Se nøye pü teksten til venstre. Finner du noen kjente bokstaver? Finner du disse ordene:

lys

alle

et

tre

27

Zeppelin A elevbok, BM  

ZEPPELIN A introduserer bokstaver og lyder én etter én på en slik måte at lesetekstene består av ord med bare kjente bokstaver.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you