Page 1

Turid Fosby Elsness

Nye

Nye

Nye Zeppelin er et fleksibelt læreverk som består av bøker og digitale komponenter. Nye Zeppelin 1 er tilpasset rask bokstavinnlæring og har lesetekster og oppgaver på tre nivåer. Skjønnlitterære tekster og faktatekster gir kunnskap og stimulerer til nysgjerrighet og til lese- og skriveglede. Elevene oppmuntres til muntlige og skriftlige aktiviteter gjennom ulike oppgaver og verktøy. Nye Zeppelin 1 består av • 1A bokstavbok • 1B lesebok • 1A arbeidsbok til bokstavbok • 1B arbeidsbok til lesebok • lærerveiledning • Zeppelin leseserie • elevnettsted • lærernettsted • digital tavleressurs • digitalbok • bokstavplansjer, bilde-, bokstav- og ordkort aschehoug.no/lokus.no

www.aschehoug.no

ISBN 978–82-03-40455-9

lesebok

Bokmål

Bokmål

9 788203 404559

lesebok


Kjære foresatte, kjære lærer Nye Zeppelin 1A introduserte bokstavene i alfabetet. Boka hadde enkle lesetekster for ulike lesenivåer. Målet var at elevene skulle knekke lesekoden, trene avkoding og oppøve en viss leseflyt. Denne boka, Nye Zeppelin 1B, inneholder differensierte lesetekster i ulike sjangrer og med forskjellig lengde. Målet er å innarbeide strategier for leseforståelse og videreutvikle leseflyt. Nedenfor får du vite mer om Nye Zeppelin 1B.

Ulike sjangrer I Nye Zeppelin 1B møter elevene en rekke forskjellige sjangrer: korttekster, dikt, rim og regler, gåter og vitser, faktatekster, dagboksnotater, quiz, spørrespalter, intervjuer, eventyr, replikktekst, oppskrift og lengre utdrag fra skjønnlitteratur. Sjangrene tjener blant annet som modeller for elevenes egen skriving.

Skriving Vi har gode grunner til å oppfordre barn til å skrive under den første fasen i skriftspråkutviklingen. Tidlig skriving støtter opp om leseutviklingen og fører til at barna får et skjerpet blikk for skrift i omgivelsene. Barna får også oppleve seg selv i rollen som skrivende og skapende mennesker, noe som kan få betydning for hele skoleløpet.

2

Enkelte barn vil bruke «lekeskriften sin» gjennom store deler av det første skoleåret. Andre barn forsøker tidlig å skrive konvensjonell skrift. I denne første fasen i skriftspråkutviklingen bør vi som voksne vise toleranse for alle skriveforsøk: Rettskrivingsspørsmål tar skolen opp så snart elevene er blitt støe lesere.

Differensiering Nye Zeppelin 1B har differensierte tekster: * Tekster med vil de fleste elevene klare å lese. * Tekster med er for elever som trenger litt flere utfordringer. Vi tenker oss imidlertid at alle elevene i klassen skal ha glede av både «røde» og «gule» tekster. Det skjer ved at gule tekster leses høyt i samlet klasse, i gruppe eller som medlesing sammen med en voksen. Ordet «Sammen» i oppgaveteksten indikerer dette. Også oppgavene til tekstene er differensierte.


Ordbankene Til de fleste tekstene er det knyttet en «ordbank». Her står ord som av ulike grunner er krevende. De kan være vanskelige å forstå, å lese eller å stave. Ordene i ordbanken kan brukes på ulike måter: til lese- og stavetrening, til å finne rimord eller til å lage nye setninger og tekster.

Dybdelæring Dybdelæring skal bidra til å gjøre elevene godt rustet til å møte utfordringer både i og utenfor skolen. I Nye Zeppelin 1B er disse sidene ved dybdelæring særlig vektlagt: Boka gir elevene * estetiske opplevelser gjennom tekst og bilde * mulighet til å undre seg, bli engasjerte og lære om andre menneskers tanker og opplevelser * trening i å stille spørsmål, lytte til andre og fremføre egne synspunkter * mulighet til å tenke over hva de har lært, og hva som har gjort særlig inntrykk i tekster og bilder (se neste punkt «Kan jeg svare?») * mulighet til å lese og selv skrive tekster i ulike sjangrer * mulighet til å lære enkle lese- og skrivestrategier

Kan jeg svare? «Kan jeg svare?» er et arbeidsark med ekstra spørsmål og oppgaver til mange av tekstene i Nye Zeppelin 1B. Arbeidsarket står i lærerressursen. Spørsmålene og oppgavene er – sammen med repetisjonsoppgavene i Nye Zeppelin 1A – første skritt på vei mot et systematisk arbeid med egenvurdering. Noen spørsmål viser om elevene har fått med seg innholdet i en tekst. Andre oppgaver oppfordrer elevene til å reflektere over bildene eller tekstenes innhold.

Arbeidsboka Arbeidsboka til Nye Zeppelin 1A hadde som mål å fremme bokstavlæringen og styrke elevenes evne til å lytte ut og trekke sammen lyder. Elevene fikk også trening i å lese og skrive ord og setninger. I arbeidsboka til Nye Zeppelin 1B ligger vekten på å fremme leseforståelse og trene friskriving. Da gjenstår bare å ønske barn og voksne lykke til med resten av det første skoleåret!

3


Innhold På skolen Alfabet-regle

6

En Q på båsen? Skole

9

Y

10

Ja

11

Nei

9

Klasse 1A rimer Alle skal rime 27

11

Alle mine fruer

30

Lille frøken Seter

32

Klasse 1A lager rimebok 34

Gåter og vitser Klasse 1A gjetter gåter 35 Lis gåtebok

36

Flere gåter

37

Klasse 1A leker med ord 38 Før du leser

12

Min lesebok

14

Super-Laila og super-trylle-drikken Vivi pakker sekken

21

Hvem har skylden?

24

16

Vi lærer om dyr Vi spør Emma 39 Vivi skriver dagbok

4

42


Vi leser mer Oldemor

73

Rødhette

78

På en øde øy

82

En bedre verden Ingen har lov til å mobbe! Et hav uten søppel?

50

Klasse 1A ser på malerier Mariell selger kaker

46 52

56 Tor vil il også i å i selskap lk 88 Lag en smudi

93

Skolen lager fest

94

Dette er ikke min hatt Eline overnatter

102

110

På biblioteket To i farten

58

Klasse 1A leser bøker

60

Mot sommer Vi lærer mer om verden Dyrequiz

62

Svar på quizen Vi spør Emma

Blomster hvite, gule, blå ... Nær er natten

114

116

63 70

Litteraturutvalg

118

5


Alfabet-regle

A var en appelsin.

B bar den.

C og D delte den.

E elsket den.

F fanget den.

G grep den.

H holdt den.

I inviterte den.

J jaget den.

6


K kastet den.

L likte den.

M mistet den.

N nøt den.

O kokte den.

P plukket den.

Q og R ristet den.

S stjal den.

T tok den. 7


U knuste den.

V veide den.

W X og Y syltet den.

Z Æ Ø ødela den.

8

Å åt den.

1 Hvilken bokstavtegning liker du best? Fortell hvorfor.

3 Velg en bokstav. Skriv tre ord som inneholder bokstaven.

2 Finn disse ordene i teksten: nøt, syltet, ødela. Forklar hva ordene betyr. Lag nye setninger der du bruker ordene.

4 Velg en bokstav. Skriv en setning om bokstaven, for eksempel slik: «A var en ape» eller «R var en robot».


Før du leser Klasse 1A skal lese en ny tekst. – Jeg har laget en plakat, sier Emil, læreren. – På plakaten står tre spørsmål. Disse spørsmålene skal dere svare på før dere leser teksten.

Det er lurt å gjøre dette. Teksten blir lettere å lese! Teksten blir lettere å forstå! 12

B

om overskrift spørsmål


B

Klarer du å huske de tre blikk spørsmålene på plakaten forrige på forrige side? Fra nå av skal du svare på dem før du leser nye tekster i leseboka. Du skal ta et BO-blikk på teksten! ten! Så leser du teksten. Ser dere BO-knappen Da kan du jo se: på tavla? Den vil dere møte mange steder i Zeppelin-boka. Handlet teksten Den minner dere om å ta om det du trodde? et BO-blikk før dere leser en tekst.

Ta et

BO-BLIKK på side 14–15

1 Les overskriften og se på bildene på side 14–15. Svar på spørsmål 1, 2 og 3 på plakaten på side 12.

2 Les teksten på side 14–15. Handlet teksten om det du trodde?

13


Super-Laila og super-trylle-drikken Dette er Super-Laila:

Hun prøver å løfte toget. Hun prøver å løfte bussen. Hun prøver å løfte posen. Hun prøver å løfte melken. Det går ikke. Er Super-Laila syk? Super-Laila må lage en drikk. En super-trylle-drikk. Super-Laila finner oppskriften. Blir Super-Laila frisk? 16

Ta et

BO-BLIKK på side 16–20

B

buss frisk oppskrift tog


Super-Laila var ikke i form. – Jeg får trene, sa Super-Laila, – så blir jeg vel frisk. Super-Laila prøvde å løfte toget fra Hamar. Super-Laila prøvde å løfte bussen fra Molde.

B

handle-pose hemmelig i form ikke jeg meg

Super-Laila prøvde å løfte handle-posen. Det gikk ikke. – Hva er i veien med meg? sa Super-Laila. – Jeg tror jeg får prøve super-damenes hemmelige super-trylle-drikk.

17


18


Super-Laila fant nettbrettet. Oppskriften kom opp på skjermen.

Super-damenes super-trylle-drikk I en gryte legg en 16 – 1 – 4 – 4 – 5 to liter 19 – 16 – 9 – 14 – 1 – 20 tre rustne 19 – 16 – 9 – 11 – 5 – 18 et 5 – 7 – 7 en meter 16 – 9 – 7 – 7 – 20 – 18 – 29 – 4.

B

gjorde halv nettbrett skjerm

Men Super-Laila gjorde en feil. Hun tok en HALV meter 16 – 9 – 7 – 7 – 20 – 18 – 29 – 4.

19


B

hver sterk

Hell to liter 20 – 18 – 1 – 14 i gryta. Kok opp. Drikk hver dråpe.

Ble Super-Laila sterk? Nei. Super-damenes hemmelige super-trylle-drikk virket ikke. Var det fordi Super-Laila hadde tatt bare en HALV meter 16 – 9 – 7 – 7 – 20 – 18 – 29 – 4?

20

1 Sammen: Les teksten og teksten på side 16–20 høyt. Noe står bare i teksten, ikke i teksten. Hva er det?

2 Du og læringsvennen: Skriv oppskriften på en super-trylle-drikk.

3 Skriv en hemmelig melding til læringsvennen. Bruk tallene på side 18 istedenfor bokstaver.


Vivi pakker sekken Vivi skal på skolen. Hun pakker sekken. Lillebror vil være med.

Ta et

BO-BLIKK på side 21–23

B

komme med merke nei slippe

– Nei! sier Vivi. Lillebror tar leseboka. Han slipper den i gulvet. Boka får et merke. Vivi dytter til Lillebror. Lillebror skriker. Vivi kommer fra skolen. Hun har med en bok. Hun har fått låne boka. – Skal vi lese? sier Vivi til Lillebror. – Skal vi lese i boka?

21


Vivi pakker skolesekken. Mandag fikk elevene nettbrett og flere nye bøker. I går fikk de ny Zeppelin-bok. – Jeg vil være med på skolen, sier Lillebror. – Nei! sier Vivi. – Jo! sier Lillebror. – Nei! sier Vivi. – Jeg vil ha den! sier Lillebror og tar Zeppelin-boka. – Nei, sier Vivi og dytter til Lillebror. Lillebror skriker. – Du er snill mot Lillebror? roper mor fra kjøkkenet.

22

B

hjem kjøkken skolesekk


Vivi var snill mot Lillebror. Da hun kom hjem fra skolen, hadde hun med seg en bok. ABC, sto det på forsiden. – Kom, skal vi lese, sa Vivi til Lillebror. – B, sa Vivi. – B, sa Lillebror.

B

bakom forside hvem

Vivi leste: Hvem er bakom busken der? Bamsen i en busk med bær.

1 Sammen: Les teksten og teksten på side 21–23 høyt. To ting står bare i teksten, ikke i teksten. Hvilke to ting er det?

2 Hva synes du om det Vivi gjør? Om det Lillebror gjør? Når er det bra å ha søsken? Når er det dumt å ha søsken?

3 Skriv ferdig setningene: Søsken er bra å ha når ... Søsken er dumt å ha når ...

4 Velg en tekst i denne boka. Les teksten høyt for søsken eller et barn du kjenner.

23


Hvem har skylden? Hvor er leseboka til Ali? Er den i hylla? Den er ikke i hylla. Hvor er matboksen til Ali? Er den i sekken? Den er ikke i sekken. Hvor er den blå kapsen til Ali? Er den i lomma? Den er ikke i lomma. Hvorfor blir ting borte?

24

Ta et

BO-BLIKK på side 24–26

B

borte hvor hvorfor kaps matboks skyld ting


lin boka di? – Hvor er Zeppelin-boka spurte Emil. – I hylla mi, sa Ali. Men boka var ikke kke der. – Du må finne boka, oka, sa Emil. Han var sur.

B

spurte

– Hvor er matboksen din? spurte far. – I sekken, sa Ali. Men matboksen n var ikke der. – Den må du finne, nne, sa far. – Den var nesten en ny. Han var sur.

25


– Hvor er kapsen din? spurte mor. – I lomma mi, sa Ali. Men kapsen var ikke der. – Du får spørre på skolen, sa mor. Du har fått den av mormor. Hun blir lei seg om du mister den. Mor var sur.

B

kanskje seg

Alle er sure på Ali. Men er det Alis skyld? Er det Alis skyld at ting blir borte? Kanskje er det tingenes skyld?

26

1 Sammen: Les teksten og teksten på side 24–26 høyt. Noe står bare i teksten, ikke i teksten. Hva er det?

3 Hvem har skylden for at Alis ting blir borte? Fortell om en gang du fikk skylden for noe du ikke hadde gjort.

2 Har du mistet noe du var glad i? Fortell.

4 «En gang jeg ble sur.» Tegn og skriv.


Alle skal rime Emil, læreren, liker å rime. Han sier:

Ta et

BO-BLIKK på side 27–29

B

gjøre mandag mange sang

høre – gjøre rime – time ganger – sanger Det var første time mandag. Emil sa: – Nå skal dere høre hva vi skal gjøre. Alle skal rime i første time. Vi skal rime mange ganger, skrive både dikt og sanger.

27


B

– Så rart du snakker, sa Ali. – Emil rimer, sa Li. – Helt riktig, sa Emil. – Nå skal dere få rime også. Men først skal vi lese noen tekster som har rim.

fortelle gammel også skip sloss som

Elling Elle melle deg fortelle skipet går ut i år.

Karen, Maren og Mette Karen, Maren og Mette sloss om en gammel hette. Karen slo, Maren dro, og Mette fikk et par nye sko.

28

1 Sammen: Les teksten og på side 28–29 høyt.

tekstene

Lytt: Hvilke ord rimer i «Elling» og i «Karen, Maren og Mette»?

2 Bruk ordene nedenfor, og lag setninger som rimer: a katta natta

b bake kake


B

Morgen Mamma roper: Har noen sett C-vitaminene mine? Åge tenker: C rimer på tre. Pappa roper: Har du husket matpakka? Enn gymtøyet? Åge tenker: C rimer også på kne.

C-vitamin gymtøy matpakke morgen tenke

Eva Jensen

• • •

1 Sammen: Les «Morgen» høyt. 2 Hvilke rimord hører du i «Morgen»?

4 I grupper på 3: Lag et skuespill av diktet, og framfør det.

3 Finn flere ord som rimer på tre og kne.

29


VI SPØR EMMA

Sover fisker? Svar: De fleste fisker trenger å hvile.

Ta et

BO-BLIKK på side 39–41

De hviler på ulike måter: Noen fisker flyter stille i vannet. Andre fisker ligger på sjøbunnen.

B

hann-fugl hunn-fugl hvile sjøbunn sove synge

Hvorfor synger fugler? Svar: Hann-fugler synger mest. De vil vise seg for hunn-fuglene. De vil fortelle andre hann-fugler: Pass deg! Her bor jeg!

39


Har tusenbein tusen bein? Svar: Tusenbein har ikke tusen bein. Men noen tusenbein i Norge har over 200 bein. Likevel klarer ikke tusenbeinet å løpe fort. Men beina er gode å ha når tusenbeinet graver i jorda.

Når tusenbeinet er redd, krøller det seg sammen til en liten ball.

40

B

fort jord tusenbein


Hvorfor lager edderkopper nett? Svar: Edderkopper kan lage sterke tråder. Av trådene lager noen edderkopper nett. Nettet kaller vi også for spindelvev. Spindelvevet er klissete. Små dyr og insekter setter seg fast. Dette er god mat for edderkoppen.

B

edderkopp klissete insekt nemlig olje spindelvev

Nå lurer du kanskje: Setter ikke edderkoppen seg fast i nettet? Det gjør den ikke. Den har nemlig olje under føttene!

1 Sammen: Les tekstene på side 40–41 høyt. Hvilke av tekstene på side 39–41 likte du best? Fortell. Vet du noe mer om dyrene enn det Emma forteller?

2 Les minst to av spørsmålene på side 39–41 for dem hjemme. Klarer de å svare?

3 «Et dyr jeg liker godt.» Tegn og skriv.

4 Skriv to ting du merket deg i tekstene på side 39–41.

5 Du og læringsvennen: Emma har svart på fire spørsmål. Skriv to nye spørsmål. Les spørsmålene for resten av klassen. Hvordan kan dere få svar på spørsmålene?

41

Nye Zeppelin 1B. Lesebok  

"Nye Zeppelin 1" er tilpasset rask bokstavinnlæring og har lesetekster og oppgaver på tre nivåer. Skjønnlitterære tekster og faktatekster gi...

Nye Zeppelin 1B. Lesebok  

"Nye Zeppelin 1" er tilpasset rask bokstavinnlæring og har lesetekster og oppgaver på tre nivåer. Skjønnlitterære tekster og faktatekster gi...

Advertisement