Page 1

Læremidler i språkfag

Ungdomstrinnet og videregående Katalog 2018

en g en

e ls

gelsk

k

en

k s

ns

an

sk

s pa

ty

n k s

sk sk

l ge

sp

ty

en

g elsk

s pa

fr an sk

k

ASCHEHOUG UNDERVISNING

1


F RA N S K

KONTAKT OSS:

Marion Laulanié / Florence Mandelik

FRANSK nivå III

Autrement dit

Innhold

– levende fransk formidlet med nærhet og innlevelse Læreverket inneholder et mangfold av varierte oppgaver som dekker de grunnleggende ferdighetene. Det egner seg både for klasseundervisning, nettverksundervisning og for privatister.

ATLE SKILBREI Seniorkonsulent SPRÅKFAG tlf. 958 18 050 atle.skilbrei@aschehoug.no

• Rik på autentisk materiale • Nærhet til stoffet • Minigrammatikk i bok og på nett • Tilpasset klasseroms- og nettverksundervisning • Varierte nettressurser

Som seniorkonsulent i Aschehoug Undervisning svarer jeg på spørsmål om språkverk. i samarbeid med forlagets språkredaksjon, forfattere, fylkeskommuner, kommuner og skoler.

Autentisk video­ materiale

Petit historique de Mai 68 Allez sur le site et regardez la vidéo sur Mai 68, avec des images authentiques. www.lokus.no/direkte/ autrementdit

Varierte oppgaver

Les mer om våre læremidler i språkfagene på aschehoug.no

Mai 68 – rétrospective Mai 68, c’est d’abord un mouvement de révolte étudiante. Lassés d’une société autoritaire et paternaliste, les jeunes dénoncent le capitalisme, l’austérité morale, et prônent la libération sexuelle et plus de droits pour la femme.

HISTORISK HENDELSE FEIRING • autoritaire : soumis, violent, doux

Jødisk nyttår

• paternaliste : hautain, méchant, égalitaire Høytidelig feiring der man konsenVerdens skapelse og årets trererrestrictions, seg om å bliabondance et bedre menbegynnelse. • austérité : privation, neske. En ønsker hverandre et «søtt» 3 i shofar. Expliquez le verbe «nytt dépaver ». Det blåses år. Spiser epleskiver dyppet 3. Mos 23,24–25 4 Pourquoi les ouvriers rejoignent-ils les étudiants ? i honning.

September–oktober

side 2

ENGELSK: Stages 8–10 Targets Vg1 Global Visions. Internasjonal engelsk Vg2/3 Matters. Samfunnsfaglig engelsk Vg2/3

side 4 side 6 side 8 side 10

Gente 8–10 Ganas 1–2. Spansk nivå I Pasiones 1–2. Spansk nivå II

side 12 side 14 side 16

TYSK: Leute 8–10. Weitblick 1–2. Tysk nivå I og II

side 18 side 20

PRISLISTE:

side 22

L ÆREVERKET BESTÅR AV:

Compréhension 1 Expliquez la signification du mot « lassés ». Trouvez des synonymes. JØDISKE HØYTIDER 2 Trouvez le contraire des mots suivants :

HØYTID

ROSH HASHANNA

Autrement dit. Fransk nivå III

SPANSK:

Jeg tilrettelegger også for kurs og skolebesøk

Kortfattet inn­ føring i tema

FRANSK:

À deux Forsoningsdagen

22 mars : À la faculté de Nanterre, des étudiants occupent des locaux en réaction à l’arrestation de leurs amis pendant une manifestation contre la guerre du Vietnam.

YOM KIPPUR Oktober

5 dag» Étudiant(e) à La Sorbonne, avezmedmennesker participé à la révolte de Mai 68. 40 ans plus «Dommens Faste. Envous ber sine om tilgivelse. Ingenpetit(e) pynter fils/fille sur les évènements de tard, vous répondezog Gud aux questions de votre 3. Mos 23,27–32 seg. I Israel er alt stengt, og ingen ce printemps-là. Jouez la scène. kjører bil.

SUKKOT Oktober

byggeren og utilisant pynter hytter i hagen, Folket måtte bo hytterles darues de deBarn vu idans la capitale les expressions de l'Aide ci-dessous. på taket eller på balkonger. Familien dro ut av Egypt. 7 Y a-t-il eu un « Mai 68 » en Norvège ? spiser og sover der. 3. Mos 23,42–43 Siste dag i sukkot feires det at hele Det er også en innhøstingsfest Toraen er lest i året som gikk. Torafor frukt. rullene bæres i prosesjon rundt i rommet. Pour exprimer son mécontentement :

Hjelp underveis

• Je Jerusalem suis choqué Et que + lys subjonctif nytt i hanukka-lysestaken Jødene gjenerobret tennes hver dag. Det er en gledesfest. og tempelet i 64 f.Kr. Oljen i Je suis choqué de + infinitif Dans les rues de Paris, Mailysestaken 68 HANUKKA får gaver. brant åtte ganger Je suis choqué Barna de + substantif lenger enn de forventet. Desember også frihetsfest der jødene • Je ne supporteDet paserque + en subjonctif viser at de frie til å praktisere sin Je ne supporte pas de + er infinitif religion. Lysfesten

PURIM

2 et 3 mai : Sur le boulevard Saint-Michel, on construit des barricades et on commence à lancer des pavés et des cocktails Molotov. Fermeture de la faculté de Nanterre puis de la Sorbonne.

dénoncer her: å klage over prôner å lovprise, forfekte local (m), locaux (plur.) lokale ampleur (f) omfang être arrêté å bli arrestert pavé (m) brostein être épuisé å være utslitt / å vere utsliten chômage (m) arbeidsledighet/ arbeidsløyse dissolution (f) oppløsning Assemblée (f) nationale nasjonalforsamling

30 mai : Dissolution de l’Assemblée nationale.

11 mai : Les ouvriers rejoignent le mouvement étudiant.

106

Lærebok

Production écrite 6 Imaginez que vous êtes étudiant(e) à Paris en Mai 68. Racontez ce que vous avez Løvhyttefesten

Februar–mars

Elevnettsted Lærernettsted

Il est regrettable que+ subjonctif

Fortellingen om dronning Ester leses Den jødiske dronning Il estEster regrettable de + infinitif Barna kler seg ut. reddet jødene i Persia fra • Je ne cautionnehøyt pasi synagogen. + substantif Karnevals-opptog og fest. utryddelse. Est 9,20–32

10 mai : La France se réveille surprise par l’ampleur et la violence du mouvement : des voitures brûlent, des vitrines de magasins sont cassées, des rues sont dépavées et on compte des centaines de blessés.

13 mai : La France entière est en grève. Plus de 800 000 personnes font grève contre le président en utilisant le slogan : « 10 ans ça suffit ! ». Les Français sont épuisés par le chômage, la société de consommation, le capitalisme et l’austérité morale et sexuelle.

Jødisk påske PESACH April

Moses førte jødene ut av Egypt, og de ble et fritt folk. 2. Mos 12

Ukesfesten

Jødene mottok Toraen.

SHAVOUT

2. Mos 23,14–18

«De første frukters dag»

Også en fest for korninnhøsting

Høytiden starter med et sedermåltid der man leser historien og har symbolske matretter – alt for at barna skal spørre og lære.

Bilder til samtale

De pynter med blomster, frukt og grønne kvister. Barna har hvite klær og blomsterkranser.

Juni

On se révolte !

On se révolte !

JØDEDOMMEN

145

107

Vi tar forbehold om trykkfeil. 2018 © Aschehoug Undervisning Design: Blomqvist Design Omslag: Blomqvist Design («Bird Cone», Adeel Kahn) Trykk: RK Grafisk. Papir: Edixion Of fset 120 g. Opplag: 8000

Fra Autrement dit. ALLE VÅRE KATALOGER OG L ÆREBØKER ER TRYKT I NORGE.

2

3


ENGELSK Kristin Måge Areklett / Synnøve Pettersen / Felicia Røkaas / Hilde Tørnby

ENGELSK ungdoms­trinnet

Stages 8–10 – motiverer eleven og gjør læreren god Med Stages får du et læreverk som gjør undervisningen engasjerende og variert. Tekstene i lærebøkene har viktige og meningsfulle temaer som inspirerer til samtale og videre arbeid. Det er lagt stor vekt på autentiske skjønnlitterære tekster.

• Fokus på muntlige og skriftlige aktiviteter i klasserommet • Lettlestutgaver som gjør differensieringen enklere • Eksamenstrening i hvert kapittel i 10.-trinnsboka • Innholdsrikt lærernettsted med audiovisuelle ressurser

Fokus på muntlig og skriftlig eksamen

8. TRINN

9. TRINN

10. TRINN

1 The Stage Is Yours 2 Hit the Books! 3 Rule Britannia 4 Out of this World 5 Home of the Brave 6 School’s Out Reference Section

1 My Style 2 Fantasy and Reality 3 Small Island – Great History 4 Making a Difference 5 Stars and Stripes 6 Happy and Healthy Reference Section

1 Relations 2 Around the World 3 The UK Today 4 Indigenous Peoples 5 The USA Today 6 Choices Reference Section

Læreboka som digital­ bok med lyd JØDISKE HØYTIDER HØYTID

HISTORISK HENDELSE

FEIRING

Jødisk nyttår

Verdens skapelse og årets begynnelse.

Høytidelig feiring der man konsentrerer seg om å bli et bedre menneske. En ønsker hverandre et «søtt» nytt år. Spiser epleskiver dyppet i honning.

ROSH HASHANNA September–oktober

Det blåses i shofar. 3. Mos 23,24–25

Forsoningsdagen

«Dommens dag»

YOM KIPPUR

3. Mos 23,27–32

Oktober

Kurs i skrive­ kompe­tanse

Løvhyttefesten SUKKOT Oktober

Folket måtte bo i hytter da de dro ut av Egypt. 3. Mos 23,42–43 Det er også en innhøstingsfest for frukt.

Lysfesten HANUKKA Desember

PURIM Februar–mars

Faste. En ber sine medmennesker og Gud om tilgivelse. Ingen pynter seg. I Israel er alt stengt, og ingen kjører bil.

L ÆREVERKET BESTÅR AV:

Barn bygger og pynter hytter i hagen, på taket eller på balkonger. Familien spiser og sover der. Siste dag i sukkot feires det at hele Toraen er lest i året som gikk. Torarullene bæres i prosesjon rundt i rommet.

Jødene gjenerobret Jerusalem og tempelet i 64 f.Kr. Oljen i lysestaken brant åtte ganger lenger enn de forventet.

Et nytt lys i hanukka-lysestaken tennes hver dag. Det er en gledesfest. Barna får gaver.

Den jødiske dronning Ester reddet jødene i Persia fra utryddelse.

Fortellingen om dronning Ester leses høyt i synagogen. Barna kler seg ut. Karnevals-opptog og fest.

Lærebok Forenklet lære- og arbeidsbok

Det er også en frihetsfest der jødene viser at de er frie til å praktisere sin religion.

Lærerveiledning Lærer-CD

Est 9,20–32

Lærernettsted Jødisk påske PESACH April

Moses førte jødene ut av Egypt, og de ble et fritt folk. 2. Mos 12

Høytiden starter med et sedermåltid der man leser historien og har symbolske matretter – alt for at barna skal spørre og lære.

(inkl. digital utgave av læreboka) Elevnettsted (gratis)

Ukesfesten

Jødene mottok Toraen.

SHAVOUT

2. Mos 23,14–18

«De første frukters dag»

Også en fest for korninnhøsting

De pynter med blomster, frukt og grønne kvister. Barna har hvite klær og blomsterkranser.

Lydbok Digitalbok

Juni

JØDEDOMMEN

145

Fra Stages 8. Digitalbok

(Brettboka og Unibok)

Fra Stages 10 4

5


ENGELSK Lillian Balsvik / Øivind Bratberg / James Stephen Henry / Julia Kagge / Rikke Pihlstrøm

ENGELSK Vg1 videre­gående

Targets – med økt fokus på ferdigheter, språkstrategier og kommunikasjon

LÆRERENS DIGITALBOK

Targets dekker læreplanen i engelsk for videregående trinn 1, studieforbere­ dende utdanningsprogram. Den nye utgaven har økt fokus på ferdigheter og strategier i språklæring og muntlig og skriftlig kommunikasjon. Engelsk som et verdensspråk er vektlagt, der både muntlige og skriftlige ferdigheter er viktig for å beherske engelsk som internasjonalt kommunikasjonsspråk.

Den digitale utgaven av læreboka på lærernettstedet er beriket med bl.a. lydfiler til tekstene i læreboka og henvisning til nyttige lenker til bruk i planleggingen og gjennom­føringen av undervisningen. Lærernettstedet inneholder forslag til års­ plan, periode­planer, kapittelprøver, fasit, samt kopioriginaler, egenvurderingsskjemaer, og transkripsjoner av lyttetekster.

• Solide fagtekster og varierte skjønnlitterære tekster • Fokus på muntlig og skriftlig produksjon • Systematisk arbeid med vokabularbygging, språktrening og grammatisk forståelse • Digital lærerressurs som tidsbesparende planleggingsverktøy

8

Læreboka som digital­ bok med lyd

1 LE T ’S COM M U N ICAT E !

TA R G E TS

1

Gloser i marg

9

BEFORE YOU READ

In pairs, discuss these proverbs: Actions speak louder than words. East or west, home is best. Can you give examples of times when you have known these to be true? 5

PETE HAMILL

Going Home

Forfatter­ omtaler

10

15

20

1 Konkrete læringsmål

LET’S COMMUNICATE!

25

PETE HAMILL (1935–) was born in Brooklyn, New York to immigrant parents from Belfast, Northern Ireland. As a journalist, he has covered wars in Vietnam, Nicaragua, Lebanon and Northern Ireland, and he has won many journalistic awards. Hamill has published both novels and short stories, and has often been on bestseller lists. “Going Home” was originally written for The New York Post in 1971.

What do we get to know about the setting? How do the girls and boys differ from Vingo?

CHAPTER FOCUS 30

LANGUAGE AND COMMUNICATION

• • • • • • • • •

improve your note-taking skills explore various methods to expand your vocabulary learn about word formation evaluate and use dictionaries distinguish between formal and informal language learn how to write a paragraph learn how to write formal e-mails learn a wide vocabulary related to social media use various strategies to start, maintain and end a conversation

35

40

CULTURE, SOCIETY AND LITERATURE

• discuss cultural expressions: street art • read various types of texts about communication • explore different forms of communication

45

excitedly oppstemt/oppstemd vanish forsvinne dusty støvet/støvete stained flekket/flekkete chew tygge/tyggje pull into svinge inn imagine forestille seg / tenkje seg bachelor ungkar remark si, bemerke / seie, ytre interrupt avbryte reluctantly motvillig admit innrømme navy marinen retreat trekke seg tilbake / trekkje seg tilbake chatter prate determined bestemt på jail fengsel

142

They were going from New York to Florida. There were six of them, three boys and three girls, and they got on the bus in the city centre, carrying sandwiches and wine in paper bags, talking excitedly. They were dreaming of golden beaches and blue sea as the grey, cold spring of New York vanished behind them. Vingo was on the bus from the beginning. As the bus passed through New Jersey, they began to notice that Vingo never moved. He sat in front of the young people, his dusty face masking his age, dressed in a suit that did not fit him. His fingers were stained from cigarettes and he was chewing his lips all the time. He sat in complete silence. Deep into the night the bus pulled into a roadside café and everybody got off the bus except Vingo. The young people began discussing him, trying to imagine his life. Perhaps he was a sailor; maybe he had run away from his wife. He could be an old soldier going home or a lonely, old bachelor. When they went back to the bus, one of the girls sat beside him and introduced herself. “We’re going to Florida,” the girl remarked, interrupting the man’s thoughts. “Are you going that far?” “I don’t know,” Vingo answered reluctantly. “I’ve never been there,” she said. “I hear it’s beautiful.” “It is,” he admitted quietly, as if remembering something he had tried to forget. “Do you live there?” “I was there in the navy.” “Do you want some wine?” she asked. He smiled and took a drink from the bottle. Then he thanked her and retreated again into his silence. In the morning the bus passengers awoke outside another café and this time Vingo went in. The girl insisted that he should join her group. He seemed very shy, and ordered black coffee and smoked nervously, as the young people enjoyed themselves, chattering about sleeping on beaches. When they went back to the bus, the girl sat with Vingo again. She was determined to find out more about him. After a while, slowly and painfully, he began telling his story. He had been in jail in New York for the past four years, and now he was going home. “Are you married?” “I don’t know.” “You don’t know?” she asked, surprised by the unexpected answer.

1

4 THE USA AND CANADA

TAR G ETS

!

BEFORE YOU READ

The colorful map below shows historian Colin Woodard’s way of looking at America in terms of cultural regions. Compare this map with a standard map showing the fifty states. Choose two or three states from different parts of the country. Then, with a partner, find your states on the “patchwork” map. Do the states belong to one cultural region alone? Do they belong to a combination of two regions, or more?

The indigenous population is also a part of the patchwork nation. You can read a separate text about Native Americans on page 185.

5

The USA – A Patchwork Nation

10

patchwork lappeteppe strike slå remarkable utrolig/utruleg mind-blowing imponerende/ imponerande merchant handelsmann fur trader pelshandler/ pelshandlar planter nybygger/nybyggjar

What first strikes many of the 70 million annual visitors to the United States are the remarkable differences that they see as they travel from region to region. There is mind-blowing geographical and cultural variation. The USA is without a doubt one of the most diverse countries in the world. Looking at the country as a nation of regions can help to explain some of this diversity.

1

5

10

15

20 like-minded likesinnet/ likesinna belief livssyn, tro / livssyn, tru core kjernehallmark kjennetegn/kjenneteikn inherent naturlig, iboende / naturleg, ibuande accomplish oppnå self-reliant selvstendig/sjølvstendig on the decline på retur unattainable uoppnåelig/ uoppnåeleg tuition studieavgift debt gjeld achieve oppnå mobility bevegelighet/rørsle fortune-seeker lykkejeger/ lukkejeger

25

30

1

5

Despite these differences, we can still make generalizations about some core American values that keep the population united. Most Americans still believe in some form of an American Dream. The Dream is practically impossible to define, but central to its many versions is the idea of freedom and the chance of creating a better life. America has long been known as the “land of opportunity.” In one form or another, freedom has always been the hallmark of the Dream and may focus on political, religious, economic or personal liberty. The cultural belief in the individual’s rights and inherent freedom to accomplish anything is still very strong. The image of the “selfmade man” is important, and the “the sky is the limit” if you are self-reliant and a hard worker. The can-do attitude (“Amer-I-Can”) is well-known, and legendary stories of the rise of poor men and women like Andrew Carnegie, John D. Rockefeller, Oprah Winfrey and Lebron James continue to inspire many Americans to dream big. Yet, the belief in the equality of opportunity in the country seems to be on the decline. A CNN poll from 2014 found that 63 percent of Americans aged 18–34 believe that the American Dream has become unattainable. Unemployment, rising college tuition and student loan debt have led many young people to believe that they will not be able to achieve what their parents achieved. Regional values still have a lot to say about how Americans manage the complex society in which they live and work together. Individualism varies from region to region, as well as political ideas in the capitals of state and local governments. Though commonly thought that Americans are a “people on the move,” today this mobility can be characterized by like-minded people moving to like-minded regions. With the map as a guide, we begin our brief tour around regional America in the historical region of “Tidewater” – shown as the dark yellow area on the map. Here is where the first English ships landed, filled with fortune-seekers. The early settlement of Jamestown, Virginia (of Pocahontas and John Smith fame) is well known. Gentlemen tobacco planters and lead-

L ÆREVERKET BESTÅR AV:

10

The American Dream

Cultural Diversity and American Values After Columbus and the European conquest, the Spanish empire sent missionaries. Dutch merchants and French fur traders arrived. English planters and German farmers settled in large numbers. They all had very different ideas about how they wanted to live. Newer immigrants from all over the

143

world have contributed to what is today’s USA. However, the values of the immigrants who arrived first have perhaps shaped the cultural values of each region the most. The map shows how, over time, many like-minded groups slowly migrated west. Those who moved on took their region’s ideas, values and beliefs with them. Not surprisingly, from the beginning there have been many conflicts between different groups: conflicts with Native Americans over territory and treaties; with the British Crown over government and taxes; with the Spanish and French over colonial holdings; as well as the bitter disputes over slavery. After independence from Britain, there were serious disagreements over how the young country should be run. Many fundamental differences are still present today between the cultural regions of America.

15

20

25

Lærebok Lærernettsted Elevnettsted (gratis) Lydbok

30

Digitalbok 35

40

45

35

Fra Targets. Digitalbok

Fra Targets 6

7


ENGELSK Tony Burner / Elaine Carlsen / James Stephen Henry / Julia Kagge / Namal Suganda Lokuge / Stine Pernille Raustøl / Daniel Weston

International ENGELSK videregående

Global Visions – med fokus på aktuelle globale utfordringer

SKRIVEKURS, REFERANSEDEL OG IN-DEBTH STUDY

Global Visions er et nyutviklet læreverk for faget internasjonal engelsk Vg2-3. Læreverket har fokus på engelsk som verdensspråk utenfor det anglo-ameri­ kanske kjerneområdet. Elevenes tanker, holdninger og synspunkter utfordres gjennom noveller, romanutdrag, dikt, faktatekster, film, blogger, intervjuer, personlige brev og grafisk uttrykk.

Læreboka byr også på skrivekurs som gjør det enklere for elevene å skrive gode tekster, og en referansedel bakerst i boka som tar for seg grammatikk, ord og uttrykk og setnings­strukturer. Elevnett­stedet tilbyr in-debth study til hjelp i fordypningsarbeid.

• Elevene lærer hvordan de kan kommunisere på tvers av kulturer • Fokuserer på globale spørsmål som vekker engasjement og skaper debatt • Engelskspråklige mediers rolle internasjonalt blir belyst • Litteratur brukes til å reflektere over og drøfte kontroversielle temaer

228

C HAP T E R 4

Gloser i marg Læreboka som digital­ bok med lyd A Let t er by Way of E xp l an at i on

M ULT I C ULT UR AL SOC I E T I E S

229

Dear Robin and Ashraf

Men during Friday prayers.

Film­ henvisning

1

I am the youngest son of nine children. I grew up in Waterloo Road, Lansdowne, in a very orthodox Islamic home. My grandfather was the Imam of the mosque which was literally a few steps away from our house. My mother was deeply involved in this mosque as a teacher and spiritual

5

leader to many women. Our whole lives revolved around this mosque. I can still recall how I was pressured into upholding good Islamic moral and religious standards as the grandson of the Imam. We always had to be examples of good Muslim children. Being left-handed was difficult enough, because in Islam we are taught to do everything

Oppgaver til refleksjon

268

CHAPT ER 5

T HE M EDIA W O RL D

Snowd en

10

fate skjebne/lagnad silence bringe til taushet / gjere tagal, få til å teie disclosure avsløring charged anklaget / skulda for theft tyveri/tjuveri property eiendom/eigedom grant innvilge, godkjenne temporary midlertidig/ mellombels undisclosed location på hemmelig adresse / på hemmeleg adresse fuel debate skape debatt secrecy hemmelighold/ hemmeleghald blurb kort omtale

with the right hand. I remember, my grandfather used to tie my left hand behind my back so that I was forced to eat with my right hand. As I grew older I discovered that I had yet another challenge to overcome, and that was my sexual orientation. I was indoctrinated from a young age to believe that I was destined for hell and that I

15

would be severely tortured in the hereafter if ever I should act upon the feelings that I had for other men.

Muhsin Hendricks (1970–) is an openly gay Islamic cleric. He studied at the University of Karachi, Pakistan and became an imam and teacher before he came out. He lives in Cape Town, South Africa.

A Letter by Way of Explanation While inequality is still a major concern in the country, South Africa’s 1996 Constitution has been hailed as one of the most progressive constitutions in the world. South Africa was the first country in the world to outlaw discrimination on the basis of sexual orientation and the first African country to legalize same-sex marriage. However, lack of social

Snowden’s actions have been widely discussed and disputed.

acceptance is linked to deeply rooted religious and cultural traditions, and the LGBT community is still battling to achieve hailed hyllet/hylla equity rettferdighet/rettferd

the equity the constitution envisioned.

10

15

20

He has been called a hero, a whistleblower, a dissident, a criminal, a 25

patriot and a traitor. His disclosures have fueled debates over mass surveillance, government secrecy and the balance between national

Former intelligence contractor Edward Snowden and actor Joseph Gordon-Levitt.

security and information privacy. In the wake of the disclosures, Congress passed an act designed to overhaul part of the NSA’s secret

25

What is a whistleblower?

Below is an extract from the graphic novel Snowden. The blurb on

“Edward James Snowden earned $122,000 a year working as a

30

30

systems administrator at the National Security Agency’s office in

expected of young Muslim men. At the very least, I should get married to a woman. I thought, ‘Perhaps that will make me “straight”.’

Edward Joseph Snowden was born in 1983 to parents who both

35

that she could help me ‘change’. It must be obvious that our efforts did not and could not succeed, and six years later I found that I had no feelings for my wife and I asked her for a divorce. My three children remained in her care and I gave her what possessions I had. 40

And it was after that seclusion that my personal ‘miracle’ happened.

discharge her: dimme, slutte i militæret station stasjonere maintain vedlikeholde/ vedlikehalde resign si opp jobben / seie opp jobben assignment oppdrag mainland her: USA unntatt Hawaii og Alaska / her: USA unnateke Hawaii og Alaska surveillance overvåking/ overvaking concerned bekymret / bekymra, uroleg unconstitutional i strid med grunnloven / i strid med grunnlova

paradise. 1

One day, he went to the airport. He took with him thousands of

worked for the American government. His grandfather was an admiral

highly classified files: documents that proved the NSA was listening to

and worked for the FBI and at the Pentagon. While training to become

every phone call and reading every e-mail in America.

35

Within weeks, he would be the world’s most wanted cybercriminal

a US Army Special Forces soldier, Snowden broke his legs and was discharged. In 2006 he accepted a job at the CIA and was stationed in

Digitalbok

Honolulu. He had a cute house and a beautiful girlfriend. He lived in

Snowden

I did get married, to a woman who had been in love with me when

Elevnettsted (gratis) Lydbok

the back cover reads:

understand Arabic and so I could interpret the Qur’an. But, even though

I was still back home. A week before we were married, I told her I was

Lærebok Lærernettsted

data collection program.

BEFORE YOU READ

In my first two years of studies I achieved a lot on my own: I could

I took myself off to a farm where I spent three months in seclusion.

L ÆREVERKET BESTÅR AV:

material exposed numerous global surveillance programs, many run

with his girlfriend in an undisclosed location.

‘Why would a merciful God punish me for something I have not chosen?’

gay. She was obviously deeply upset, but she agreed to marry me, so

other newspapers including Der Spiegel and the New York Times. The

for political asylum to 21 countries and was granted temporary asylum

Pakistan. I felt I had to know exactly what my sin was. I asked myself,

I found answers to my questions, I still felt that I should do what was

Guardian and the Washington Post. Further disclosures were made by

in Russia, where at the time of writing (November 2017) he still lives

rejected me. I had not received any answers from Him.

Forfatter­ omtaler

journalist working for the Guardian. The material was published in the

Espionage Act of 1917 and theft of government property. He applied

After months of fasting and nights of prayer, I felt that God had

Lansdowne = a suburb of Cape Town literally bokstavelig talt / bokstavleg talt spiritual leader åndelig leder / åndeleg leiar revolve around kretse rundt, dreie seg om / krinse rundt, dreie seg om recall huske/hugse immerse oneself in fordype seg i / fordjupe seg i prey on my mind tynge meg / tyngje meg haunt plage reject avvise, støte fra seg / avvise, støyte frå seg further fortsette / halde fram, fortsetje possessions eiendeler, verdier / eigedelar, verdiar seclusion isolasjon deceased avdøde/avlidne mercy nåde, barmhjertighet / nåde, miskunn intend ha til hensikt positively rett og slett leapt (to leap) hoppet, sprang / hoppa, sprang

5

Poitras – an award-winning documentary filmmaker who produced Citizenfour in 2014 about Snowden – and Ewen MacAskill, a Scottish

The United States government charged Snowden with violating the

20

‘Please, God, remove these feelings I have for people of my own sex.’

A friend of yours has to tell his parents something he or she finds difficult to talk about. What advice would give him or her?

to two Americans, journalist and lawyer Glenn Greenwald, and Laura

telecommunication companies.

mind, to haunt me. I decided to spend months in fasting, praying,

In my early twenties I set out to further my Islamic studies in

he would be arrested and silenced. Snowden leaked material in 2013

the United Kingdom and the United States with the cooperation of

mersed myself – almost drowned myself – in religion in an attempt to

BEFORE YOU READ

1

the fate of earlier whistleblowers, he knew that if he were discovered

by the intelligence alliance between Australia, Canada, New Zealand,

I naturally wanted to be in God’s favour, so as a teenager I imescape my feelings. Slowly those same feelings started to prey on my

269

While in Hawaii, he copied highly classified materials and moved forward with a plan to make much of this information public. Aware of

5

– and its biggest hero.”

Geneva, Switzerland. There he was responsible for maintaining computer network security. Three years later, he resigned and began doing private contracting work for Dell, a company which manages computer systems for several government agencies. He was on assignment for them in Japan, mainland USA and in Hawaii. The more Snowden worked on the computer and surveillance systems, the more concerned he became that many of the surveillance

10

Citizenfour is a 2014 documentary about Snowden directed by Laura Poitras. Mainly shot in a hotel room in Hong Kong, it documents the actual conversations between Snowden and the investigative journalists who are trying to help him.

activities were unconstitutional. He decided to do something drastic.

I had a dream in which my deceased father gave me the good news that I would be in heaven with him through the mercy of God, and also that I was as God intended me to be. This proved to be what I was waiting and searching for! I positively leapt straight out of the

45

closet and announced to the world that I was gay.

Fra Global Visions. Digitalbok

Fra Global Visions 8

9


ENGELSK Jan Erik Mustad / Alf Tomas Tønnessen / Sigrid Brevik Wangsness / Elisabeth Farstad

Samfunns­ faglig ENGELSK videregående

Matters – med nytt blikk på samfunnsaktuelle temaer

SKRIVE- OG PRESENTASJONSKURS

Matters dekker læreplanen for programfaget samfunnsfaglig engelsk i den videregående skolen. Forfatterne har i utformingen av læreverket valgt å fokusere på Storbritannia og USA i tillegg til Nigeria og India der engelsk er et offisielt språk.

• Tekster som tar for seg historiske, politiske, sosiale og økonomiske forhold • Nye litterære tekster som belyser samfunnsaktuelle temaer • Både kortsvars- og langsvarsoppgaver fins i alle kapitler • Eget opplegg rundt en roman og forslag til bruk av film

Konkrete læringsmål

Læreboka og elevnettstedet tilbyr skrive- og presentasjonskurs som gjør det enklere for elevene å produsere gode tekster. Referansedel bakerst i boka inneholder nyttig informasjon om blant annet teksttyper, ord og uttrykk og setningsstrukturer. Læreboka foreligger i april 2017. Elev- og lærernettstedet samt digitalboka er tilgjengelig fra august 2018.

Aktiv bruk av bilder

Glosestøtte

1 Focus UK

4

Skrivekurs i bok og på nett

Digitalbok med lyd

CHAPTER 2 UK

Britain’s Past and Present

BEFORE YOU READ

MAIN AIMS ¾ discuss how important historical events and processes have influenced the development of the British society

5

Britain’s Past and Present

¾ discuss the political system and political conditions in the UK

5

1

 Work with a partner. Skim the text and find the subheadings. Note down two things you associate with each of them.  Before you read each part of the text, read quickly through the checkpoint questions.

L ÆREVERKET BESTÅR AV:

10

Keep Calm and Carry On is a British slogan that seems to stand for everything British: fortitude, stoicism, stiff upper-lip and courage. In

Lærebok

contemporary Britain, this poster, in all its variations, is at the heart of Britishness, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland’s

¾ discuss issues related to social and economic conditions in the UK

15

national identity. The symbolic use of the poster in contemporary Britain tells us a lot about Britain’s past, but clearly equally much about its present.

¾ analyse a regional or international conflict where at least one English-speaking country is involved

1

Lærernettsted

Interestingly, the slogan was created by the Ministry of Information on the order of the British Government at the outbreak of World War II in 1939. As a motivational poster, it was meant to be used to boost the morale of the British public threatened with air strikes in the first war

20 5

years. But it was hardly used and therefore little known during the war. It was rediscovered by a book dealer in the North East of England in

¾ debate current issues in the UK

During World War II Britain had been heavily destroyed. The German

2000. Widely seen as a British character trait, the slogan has been used in

¾ discuss long and linguistically demanding texts with a social science perspective

time of crisis. Two recent examples, at the beginning of the 21st

25

56 consecutive nights, The Blitz tested Britain’s and Prime Minister’s

30

Britain. Being on the winning side in the war, Britain’s fortunes never-

money had to be spent at home and not in the crumbling Empire. At the Potzdam conference in 1945, the USA urged Britain to get rid of the Empire, upon which Churchill responded that he had not fought a bloody war for six years only to dissolve the Empire. But Churchill,

20

who had a long colonial history, had been overtaken by events that

theless changed drastically when peace came in 1945. Up to the

had changed the order of the day. Britain in 1945 was in need of new

beginning of the war, Britain and other colonial powers of Europe, had

priorities and the Labour Party with their leader Clement Atlee won the

dominated world events. The Empire, the newly created Common40

wealth and the strong bonds to the USA meant that Britain enjoyed being in the driving seat in world affairs. This was a position they had

Lydbok Digitalbok

cally. Britain had to get back on its feet and it became clear that the

35

The end of World War II is looked upon as a paradigm shift for slogan slagord fortitude tapperhet/tapperheit stoicism sinnsro (keep a) stiff upper-lip holde maska, ikke vise følelser / halde maska, ikkje vise kjensler morale kampånd paradigm shift paradigmeskifte the Commonwealth det britiske samveldet aftermath ettervirkning/ etterverknad

Britain was also left economically in ruins. The war had been costly and in 1945 it was time to rebuild the nation both morally and physi-

15

The end of World War II – Britain enters a new Phase

¾ interpret a film and a selection of other English-language literature from the 1900s until today

Elevnettsted (gratis)

Hitler’s attempt at invading Britain, the country was left in ruins.

stand together and show courage against something that might be seen as a threat from the outside.

After the “Keep Calm and Carry On” poster was rediscovered, the design and the phrase attracted a lot of interest and have been used for a wide range of commercial products.

Winston Churchill’s resilience. Even though the Royal Air Force defied

from the past is used to inspire the Brits here and now urging them to

¾ analyse linguistic devices and evaluate their effects in texts of various genres

air-force “die Luftwaffe” bombarded Britain’s airfields, ports, industrial cities, shipping centres and not least the city of London in 1940. For

10

century, are the financial crisis and Brexit. An inspirational message

General Election on a programme of social welfare, rebuilding the industries destroyed by Hitler and a fair deal for the hard-tested British

25

population.

maintained for several centuries. But the changes that came with the

As tension mounted between the USA and the Soviet Union, Britain

war and its aftermath – the new political order with two emerging

realised that they became more and more dependent on America. No

superpowers the Soviet Union and the USA – reduced Britain’s inter45

national influence.

war action, with the acceptance of the bombing of Pearl Harbour in

emerge dukke opp consecutive på rad the Blitz flyangrepet mot Storbritannia 1940-1941/ flyåtaket mot Storbritannia 1940-1941 defy trosse/trasse crumble smuldre opp dissolve avvikle the order of the day dagsorden mount her: bygge seg opp boom gå veldig bra, høykonjunktur/høgkonjunktur

30

A mural by street artist Banksy covers the side of a building in Dover, UK. What is the workman doing to the European Union flag, and why? Why do you think Banksy chose Dover as the spot for this particular artwork?

Fra Matters. Digitalbok Fra Matters

10

11


S PA N S K Linn Maria Børve / Aud Marit Fjerdingren / Gloria Hernández Montesdeoca / Oliver Sánchez Manjón / Stine Sveia-Nilsen

SPANSK nivå I ungdoms­­ trinnet

Gente 8–10 – lett å bruke, variert og overkommelig Gente er et begynnerkurs i spansk nivå 1. Spanskverket er lett å bruke, har tekster som treffer elevene, er overkommelig i omfang og byr på gode muligheter for differensiering i full klasse.

• God og systematisk progresjon gjennom læringsløpet • Aktiviteter som gjør språklæringen morsom og variert (¡Levántante!) • Inndeling i kjernestoff og fordypningsstoff • Innholdsrikt lærernettsted med audiovisuelle ressurser

¡Hola y adiós! HØYTID

HISTORISK HENDELSE

FEIRING

Jødisk nyttår

Verdens skapelse og årets begynnelse.

Høytidelig feiring der man konsentrerer seg om å bli et bedre menneske. En ønsker hverandre et «søtt» nytt år. Spiser epleskiver dyppet i honning.

ROSH HASHANNA

Bien, ¿y tú?

September–oktober

Me llamo Laura, ¿y tú?

Grammatikk­ videoer på nett

Regular, gracias.

Det blåses i shofar. 3. Mos 23,24–25

CAPÍTULO 4

Actividades

Bok 8 foreligger i april 2018. Bok 9 og 10 foreligger i april og juni 2019.

Forsoningsdagen

«Dommens dag»

YOM KIPPUR

3. Mos 23,27–32

¡Chao!

Oktober

L ÆREVERKET BESTÅR AV:

Verb i infinitiv Infinitiv er den formen av verbet vi kan sette «å» foran på norsk: å snakke, å hoppe osv.

¡Adiós!

Me llamo Andrés. ¡Adiós!

Digitalbok med lyd

JØDISKE HØYTIDER

Buenas tardes, Pedro. ¿Cómo estás?

¡Hola! ¡Buenos días! ¿Cómo te llamas?

10.-klasseboka får ekstra fokus på muntlig eksamen. Elevene finner tips til hvordan de holder samtalen i gang og en oversikt over sentrale temaer som egner seg godt for muntlig eksamen.

Gloser i marg

Lydfiler på nett

CAPÍTULO 1

MUNTLIG EKSAMEN

På spansk kjenner vi igjen et verb i infinitiv fordi det slutter på enten -ar, -er eller -ir.

Faste. En ber sine medmennesker og Gud om tilgivelse. Ingen pynter seg. I Israel er alt stengt, og ingen kjører bil.

Verb i presens og personlige pronomen Når man skal si at noen gjør noe, må vi bøye verbet i nåtid/presens, for eksempel

¡Hasta luego!

«Pedro snakker», «Vi hopper» osv. Mens det bøyde verbet på norsk er likt uansett hvem som gjør noe, må vi på spansk alltid tenke på hvem som gjør noe, og så bøye verbet

Løvhyttefesten SUKKOT Oktober

Folket måtte bo i hytter da de dro ut av Egypt. 3. Mos 23,42–43 Det er også en innhøstingsfest for frukt.

Hola Miguel. ¿Qué tal?

¡Buenos días! (06:00–14:00) Lysfesten ¡Buenas tardes! HANUKKA (14:00–20:00) Desember ¡Buenas noches! (20:00–06:00) ¡Hola!PURIM

¡Bien, bien!, ¿y tú? Februar–mars

Muy bien, gracias.

¿Qué tal? ¿Cómo estás?

¡Hasta luego! Jødisk påske

¡Nos vemos!

PESACH

¡Adiós! ¡Hasta luego! Jødene gjenerobret Jerusalem vemos!i 64 f.Kr. Oljen i og¡Nos tempelet lysestaken ¡Chao! brant åtte ganger lenger enn de forventet.

Den jødiske dronning Ester reddet jødene i Persia fra utryddelse.

Lærebok

Siste dag i sukkot feires det at hele Toraen er lest i året som gikk. ToraNyttige fraser rullene bæres i prosesjon rundt i ¡Buenos días! God dag! rommet.

José salta.

Moses førte jødene ut av Egypt, og de ble et fritt folk.

Antonio y Camila bailan.

Elevnettsted (gratis)

¿Cómo te llamas? Hva heter du?

Et nytt i hanukka-lysestaken Melys llamo… Jeg heter … ¿Yhver tú? dag. Og du? tennes Det er en gledesfest. tardes! God ettermiddag! / God kveld! Barna¡Buenas får gaver.

Lærernettsted

¡Buenas noches! God kveld! / God natt!

¿Qué Hvordan står til? Det er ogsåtal? en frihetsfest derdet jødene bra! viser ¡Muy at de bien! er frie Veldig til å praktisere sin ¿Cómo estás? Hvordan har du det? religion.

Digitalbok

¡Adiós! Adjø!, Ha det! ¡Hasta luego! Ses senere! Fortellingen om dronning Ester leses ¡Nos vemos! Vi ses! høyt ¡Chao! i synagogen. Barna kler seg ut. Ha det!

Karnevals-opptog og fest.

bien Est 9,20–32 regular mal

Mos 12 escuchar leer hablar 2.escribir April

DuUkesfesten heter Carmen Fernández SHAVOUT Martínez, og«De du første leter frukters etter dag» Juni Ruiz Gonzalez. Pedro

etter denne personen.

Barn bygger og pynter hytter i hagen, på taket eller på balkonger. Familien spiser og sover der.

¡Levántante!oppgaver setter elevene i bevegelse

Høytiden starter med et sedermåltid der man leser historien og har symbolske matretter – alt for at barna skal spørre og lære.

1 «Me llamo»-bingo får utdelt av pynter læreren ligner JødeneDu mottok Toraen. en lapp De med som blomster, fruktpå og den til venstre. Gå rundt i klasserommet ogkvister. presenter deg som personen på lappen grønne Barna har hvite klær 2. Mos 23,14–18 og blomsterkranser. din. For eksempel: «Me llamo Carmen Fernández Martínez». Også en fest for korninnhøsting

Laura escucha música.

Oliver estudia.

Alma toca el piano.

Carmen y Celia cantan.

12

doce

trece

13

Spør så hva de andre heter: «¿Cómo te llamas?» Finner du personen du leter etter, så følger du med han/henne til de har funnet sin person osv. Gruppen som først har blitt fem eller flere, roper «Bingo!» og vinner.

6

si e t e

se i s

JØDEDOMMEN

7

145

Fra Gente 8. Digitalbok

Fra Gente 8 12

13


S PA N S K Espen Rosén / Aud Marit Fjerdingren / Gloria Hernández Montesdeoca

SPANSK nivå I videre­gående

Ganas 1–2 – lett å bruke, variert, overkommelig i omfang Ganas er et begynnerkurs i spansk nivå I for den videregående skolen. Med stor vekt på enkelhet, variasjon og grundighet, gjenspeiler det nye spanskverket det kulturelle mangfoldet i den spansktalende verden. Ganas er lett å bruke, har tekster som treffer elevene, er overkommelig i omfang, og byr på gode muligheter for differensiering i full klasse.

• Fokus på muntlige aktiviteter og skriftlig produksjon • Aktiviteter som gjør språklæringen morsom og variert • Innholdsrike nettsteder med audiovisuelle ressurser • Digital lærerressurs som tidsbesparende planleggingsverktøy

EKSAMENSFOKUS

Grammatikk­ videoer på nett

Varierte oppgaver

Ganas 2 får et tydelig muntlig og skriftlig eksamensfokus. Temaene vil bli organisert med tanke på at de skal kunne legges opp til eksamen.

Læreboka som digital­ bok med lyd

Bok 1 foreligger i april 2018. Bok 2 fore­ ligger i april 2019. 20

15

15

15

21

EL TIEMPO LIBRE

¿Qué haces en tu tiempo libre?

MARÍA: Me gusta el hip hop, estoy en un grupo de baile. También trabajo en una cafetería, hago deberes y estoy con mis amigos. JUAN: Lo mío es el surf, vivo cerca de la playa.

Oversett disse spørsmålene? Snakk med en medelev.

¿Qué más? Veo la tele, estoy con amigos y

1 ¿Tienes mucho tiempo libre?

juego al ordenador. También estudio un poco

2 ¿Qué haces en el verano?

y ayudo a mi padre en el taller de mecánica.

3 ¿Qué haces en tu tiempo libre?

Me gustan los coches.

4 ¿Cuál es tu asignatura favorita?

22

15

15

¿Vas a la fiesta?

MARÍA: Cuando tengo exámenes y deberes no tengo mucho tiempo libre. Tengo bastante tiempo libre.

Voy a la fiesta de Marta.

Aktiv bildebruk

«Voy a conciertos» og «voy a la montaña» betyr «jeg går på konserter» og «jeg drar på fjellet». Verbet å gå/dra er uregelmessig og infinitivsformen på spansk er «ir».

¿A dónde vas tan elegante?

JUAN: No tengo actividades organizadas.

lo mío (her): min greie taller de mecánica, m (bil)verksted bastante ganske

Verbet ir

Claro, la fiesta, es verdad.

¡Ojo!

ir – å dra, å gå yo

voy

vas

él, ella, usted

va

nosotros, nosotras

vamos

vosotros, vosotras

vais

ellos, ellas, ustedes

van

Verbet ir er uregelmessig, men tenk på hvordan du bøyer verbet hablar

Lærebok

Oppgaver med verbet ir finner du på nettstedet.

Elevnettsted (gratis)

escuchar leer hablar escribir ¡Oye! ¿Y cómo vais? 1 Oversett setningene. Bruk uttrykkene i boksen. Marie og jeg går hjem kl. 16:00.

1 Finn ut om utsagnene under er sanne eller usanne.

Når drar du på telttur?

Maria liker at det er mange fag.

Matilde y yo vamos en taxi, Juan y Ana van en coche. El hermano de Juan tiene carné. El resto creo que va en autobús.

Maria slapper av i ferien. Juan svømmer i et badebasseng. Maria er med i en dansegruppe.

rollo, m mas, styr demasiado, a for mye vacaciones, f pl ferie verano, m sommer dormir (ue), v å sove (duermo: jeg sover) viajar, v å reise descansar, v å hvile extranjero, m utlandet

clases empiezan en septiembre. En el verano duermo mucho, voy a la playa, tomo el sol y descanso. También viajo al extranjero.

Eksempler: Cuando vamos a casa de mis primos vamos en coche..

Se liste over skolefag på nettstedet.

Vale, pues, nos vemos pronto.

din, og skriv ned 3–6 setninger.

MARÍA: Aquí en España las vacaciones de verano son muy largas, las

JUAN: Viajo con mi familia, visito a mis primos en el norte. Voy a la

Digitalbok

Claro, pero yo voy en bici porque vivo muy cerca.

3 a Hva har du til felles med Juan? Og med María? Tegn tabellen i skriveboken

Gloser i marg

Lærernettsted

Mi padre va al trabajo en tren.

spørsmålene øverst på forrige side på spansk.

Me gusta el instituto. EL VERANO

ir al instituto ir al cine ir de compras ir de acampada ir a casa

Cuando viajo a España, voy en avión.

2 Les de tre små tekstene, og bruk uttrykkene fra tekstene til å svare på

¿Asignatura favorita? El inglés porque escucho música en inglés. JUAN: Me gustan las matemáticas y las asignaturas prácticas.

Nyttige uttrykk med ir

bruker dem. Bruk uttrykkene nedenfor.

¿Y tú? ¿Vas a la fiesta? MARÍA: El instituto es un rollo, demasiadas asignaturas y pruebas.

Jeg liker å gå på kino. 2 Fortell om transportmidlene du bruker og når du og familien

Juan driver med vannsport. EL INSTITUTO

Jeg drar i dag kl. 8:00. Dere går på handletur hver lørdag.

L ÆREVERKET BESTÅR AV:

– å snakke.

Sí, vamos todos los de la clase.

escuchar leer hablar escribir

23

Cosas que tengo en común con Juan.

Cosas que tengo en común con María.

Me gusta el instituto.

todos los de la clase alle vi i klassen carné, m førerkort cerca i nærheten

ir a casa de un amigo ir a entrenar viajar a España visitar a los abuelos ir a una fiesta ir al cine ir de compras ir a otra provincia

montaña y a la playa, nado en el mar, leo libros y voy a conciertos. Me gusta el sol y me gusta el calor.

b Les tabellen din for en medelev. Har dere noe til felles?

Fra Ganas 1. Digitalbok Fra Ganas 1 14

15


S PA N S K David Fernández García / Ingvild Liven / Gro Eli Lund Moss / Espen Rosén

SPANSK nivå II videregående

Pasiones 1–2 – nye historier, nye grep, ny forståelse Pasiones er et nytt læreverk for den videregående skolen i spansk nivå II. For­fatternes intensjon med Pasiones er å skape engasjement og interesse for det spanske språket gjennom å formidle et moderne og oppdatert bilde av den spansk­talende verden. Pasiones 1 formidler grunnleggende kunnskaper mens Pasiones 2 går i dybden på hvert tema i tillegg til at eksamen er viet stor oppmerksomhet.

Ellen Høisæter, Nordahl Grieg videregående

• Et mangfold av autentiske tekster og audiovisuelle hjelpemidler • Tydelig struktur med nivådelte tekster og oppgaver • Bruk av digitale verktøy er naturlig integrert i oppgavedelen • Tilbyr skrivekurs og modelltekster som forbereder elevene på skriftlig eksamen

212 Ta reaPass i ón 222

15 Debate en clase

Juan se ha cambiado de escuela, y está muy contento con la nueva

Del klassen i mindre grupper og diskuter humanistisk og kirkelig

escuela. Completa las frases usando el imperfecto del subjuntivo.

konfirmasjon. Noter ned noen av argumentene deres på spansk i

En mi escuela de antes...

…me gusta mucho que los profesores sean puntuales.

…me molestaba que los profesores siempre llegaran tarde.

…me encanta que los otros alumnos estén interesados en política.

…odiaba que…

…me gusta mucho que haya un buen ambiente entre todos.

…no soportaba que…

…me parece fantástico que tengamos una cantina escolar.

…no me gustaba que…

…espero que aprendamos mucho.

…era un problema que…

12 Me pidió que...

HØYTID

JØDISKE HØYTIDER

HISTORISK HENDELSE

FEIRING

Jødisk Verdens skapelse og årets forkant og nyttår delta i debatten.

Rikholdig oppgave­ utvalg

13 Y tú, ¿qué tal?

www.lokus/ direkte/pasiones2

a ¿Celebraste la confirmación? ¿Qué te regalaron?

La fiesta de quince años

Conversación en español: Usad las preguntas como inspiración. b ¿Qué es para ti lo más importante de las fiestas familiares? La fiesta de quince años no es como cualquier fiesta de cumpleaños. c ¿Dónde te gustaría viajar con tu familia? ¿Por qué? Es una fiesta únicamente para las chicas, exige mucha preparación, y resulta muchas veces muy cara. Gabriela, una madre argentina, no

14 Juego de rol

está igual de entusiasmada con todos los aspectos de esta fiesta. Elev A) Du er en argentinsk journalist som skal intervjue en norsk

ungdom om konfirmasjon i Norge. Du er interessert i å finne ut så – En Argentina es muy común que cuando las chicas cumplen quince mye som mulig om forskjellen mellom en norsk konfirmasjonsfest og años se organice una celebración muy grande. Es frecuente en todas en argentinsk 15-årsdagsfeiring. Forbered spørsmålene og forklar las clases sociales, pero sobre todo en las clases más bajas el esfuerzo ungdommen hva 15-årsdagsfeiringen går ut på. es enorme, ahorran durante años o sacan crédito para pagar una fiesta en la que no falte nada. En las clases sociales altas las chicas, Elev B) Du er en norsk ungdom på 16 år. En argentinsk journalist skal a veces, pueden elegir entre la fiesta o un viaje a Disney World con intervjue deg om den norske konfirmasjonsfesten. Forbered det du vil sus amigas, o a veces las dos cosas. Muchos consideran que para fortelle om hvordan du feiret din egen konfirmasjon (humanistisk, organizar esa fiesta se necesita arrendar un salón, preparar mucha kristen feiring, fest, gaver osv.) og svar på spørsmålene til comida, comprarle un vestido hermoso, pagar un fotógrafo y preparar journalisten. souvenires para los invitados.

222

Ta r e a s

Forsoningsdagen dag» Faste. En ber • Dale tu opinión sobre la«Dommens cirugía estética. ¿Estás en contra o sine en medmennesker

favor esta práctica?3.Razona tu opinión. YOM de KIPPUR Mos 23,27–32 Oktober

og Gud om tilgivelse. Ingen pynter seg. I Israel er alt stengt, og ingen kjører bil.

Løvhyttefesten

Lysfesten

Jødene gjenerobret Jerusalem og tempelet i 64 f.Kr. Oljen i En la página web encontrarás un modelo para HANUKKA lysestaken brant åtte ganger lenger enn de forventet. Desember

PURIM

Den jødiske dronning Ester reddet jødene i Persia fra

Februar–marscreativo utryddelse. Rincón

…odiaba que… …no soportaba que…

…me parece fantástico que tengamos una cantina escolar.

…no me gustaba que…

…espero que aprendamos mucho.

…era un problema que…

Et nytt lys i hanukka-lysestaken accesorios tennes hver dag. Det er en gledesfest.

operarse. Quiere hablar contigo para tener tus opiniones y consejos.

Fortellingen om dronning Ester leses høyt i synagogen. Barna kler seg ut. Karnevals-opptog og fest.

www.lokus/ direkte/pasiones2

17 Escribir un artículo en una revista Una revista juvenil va a dedicar un volumen al tema de la presión estética entre los jóvenes, y quieren saber cómo son los ideales de donde cuentas cómo tú y/u otros jóvenes sienten la presión estética.

13 Y tú, ¿qué tal? a ¿Celebraste la confirmación? ¿Qué te regalaron? c ¿Dónde te gustaría viajar con tu familia? ¿Por qué?

14 Juego de rol Elev A) Du er en argentinsk journalist som skal intervjue en norsk

har symbolske matretter – alt for at barna skal spørre og lære.

Según mi opinión... Es verdad que... Es una pena que...

Les om condicional på side 279 i minigrammatikken.

subjuntivo.

b ¿Qué es para ti lo más importante de las fiestas familiares?

Opino que...

L ÆREVERKET BESTÅR AV:

favor de esta práctica? Razona tu opinión.

Has terminado tu relación de pareja. Escribe las cosas que el ex

Conversación en español: Usad las preguntas como inspiración.

Me parece que...

223

• Dale tu opinión sobre la cirugía estética. ¿Estás en contra o en

Rincón de comunicación Vídeo en la página web

Expresiones útiles Pienso que...

• ¿Qué le aconsejarías y por qué?

En la página web encontrarás un modelo para este tipo de texto.

Rincón creativo

Lærebok Vocabulario útil figura, cuerpo, músculos, pelo, piel, ropa, estilo, maquillaje, accesorios

Elevnettsted (gratis) Lærernettsted Digitalbok

18 Campeonato de español I denne boka har du lært mye nytt ordforråd, ny grammatikk og ny kulturkunnskap. Nå er det tid for å

ungdom om konfirmasjon i Norge. Du er interessert i å finne ut så

repetere. Del opp kapitlene i boka

mye som mulig om forskjellen mellom en norsk konfirmasjonsfest og

mellom dere og lag et brettspill der

en argentinsk 15-årsdagsfeiring. Forbered spørsmålene og forklar

hver gruppe henter tema fra ulike

ungdommen hva 15-årsdagsfeiringen går ut på.

kapitler. Det kan være grammatikkoppgaver, å fullføre setninger eller

hver gruppe henter tema fra ulike – Es común que los padrinos regalen por ejemplo el vestido o se kapitler. Det kan være grammatikkencarguen de comprar los souvenires, pero la quinceañera suele Ukesfesten Jødene mottok Toraen. De pynter med blomster, frukt og oppgaver, å fullføre setninger eller como si fuera som om det también recibir otros regalos, como dinero. También he escuchado que grønne kvister. Barna har hvite klær svareSHAVOUT på spørsmål. Deretter kan dere skulle være 2. regalo Mos 23,14–18 hay chicas que desean como operaciones comoog las de blomsterkranser. padrino, m fadder spille hverandres spill i grupper. encargar, v å bestille agrandamiento de pechos, Esto no es tan difundido en «De første frukters dag» por Ogsåejemplo. en fest for korninnhøsting Juni

Tu amigo/a de 17 años no está contento con su cuerpo y quiere

belleza entre los jóvenes en Noruega. Escribe un texto sobre el tema

Det er også en frihetsfest der jødene viser at de er frie til å praktisere sin religion.

18 Campeonato de español

todo caso, me parece terrible.

16 Aconsejar y opinar

(que no quería terminar la relación) te pidió. Usa el imperfecto del

Ejemplo: Me pidió que fuéramos al cine juntos.

este de texto. Barnatipo får gaver.

Argentina, pero tal vez más en otras partes de América Latina. En

…me molestaba que los profesores siempre llegaran tarde.

…me gusta mucho que haya un buen ambiente entre todos.

maquillaje,

para presentar a la chica ante la sociedad. Para mí es también un poco I denne boka har du lært mye nytt machista: es el padre que sale presentando a la hija, es como si fuera ordforråd, ny grammatikkMoses og nyførte jødene ut av Egypt, Høytiden starter med et sederJødisk una fiesta depåske matrimonio. de for ble et måltid der man leser historien og kulturkunnskap. Nå er detogtid å fritt folk.

repetere. Del opp kapitlene i boka 2. Mos 12 Tampoco pueden faltar los regalos. Aprildere og lag et brettspill der mellom

konfirmasjon. Noter ned noen av argumentene deres på spansk i

En mi escuela de antes...

12 Me pidió que...

Estde 9,20–32 – Claro, es una demostración cariño, pero también es un evento

PESACH

escuela. Completa las frases usando el imperfecto del subjuntivo.

…me encanta que los otros alumnos estén interesados en política.

figura, cuerpo, Siste dag i sukkot feires det at hele er også en saber innhøstingsfest estética entre los jóvenes,Det y quieren cómo sonToraen los ideales de som gikk. Toraer lest i året músculos, pelo, for frukt. rullene bæres prosesjon rundt i belleza entre los jóvenes en Noruega. Escribe un texto sobre el itema piel, ropa, estilo, rommet.

Del klassen i mindre grupper og diskuter humanistisk og kirkelig

…me gusta mucho que los profesores sean puntuales.

Barn bygger og pynter hytter i hagen, på taket eller på balkonger. Familien revistaspiser og sover der. Vocabulario útil

donde cuentas cómo tú y/u otros jóvenes sienten la presión estética.

15 Debate en clase

Juan se ha cambiado de escuela, y está muy contento con la nueva

forkant og delta i debatten.

Folket måtte bo i hytter da de dro ut av Egypt. 3. Mos 23,42–43

Ta r e a s

11 Ahora y antes

En mi escuela actual...

Les om condicional på side 279 i minigrammatikken.

Una revista Oktober juvenil va a dedicar un volumen al tema de la presión

Vídeo en la página web

Me parece que...

• ¿Qué le aconsejarías y por qué?

SUKKOT 17 Escribir un artículo en una

Rincón de comunicación

Pienso que...

operarse. Quiere hablar contigo para tener tus opiniones y consejos.

(que no quería terminar la relación) te pidió. Usa el imperfecto del

Ejemplo: Me pidió que fuéramos al cine juntos.

Expresiones útiles

Høytidelig feiring der man konsenOpino que... trerer seg om å bli et bedre menROSH HASHANNA Según mi opinión... neske. En ønsker hverandre et «søtt» Det blåses i shofar. 16 Aconsejar y opinar nytt år. Spiser epleskiver dyppetEs verdad que... September–oktober 3. Mos 23,24–25 i honning. Tu amigo/a de 17 años no está contento con su cuerpo y quiere Es una pena que... begynnelse.

Has terminado tu relación de pareja. Escribe las cosas que el ex subjuntivo.

exigir, v å kreve esfuerzo, m anstrengelse sacar crédito, v kjøpe på kreditt faltar, v å mangle arrendar (ie), v å leie

Video­ oppgaver på nett

213 223

11 Ahora y antes

En mi escuela actual...

cumplir quince años?

Læreboka som digital­ bok med lyd

Pas i ón Pa spor i ó n lpao perfe r l a pcecrife ónc c i ó n Tar eas

por l a perfec c i ón

¿Qué hiciste tú al

«Jeg bruker ikke alltid lærebok i min spansk­ undervisning, det varierer, men jeg trives godt med Pasiones 1 og bruker nivådelingen for det det er verdt! Det er en kjempefin bok med interessant innhold i tekstene, og Pasiones gjør at man blir presset litt ut av sine gamle favorittemaer.»

Gloser i marg

quinceañera, f femtenåring agrandamiento, m forstørrelse difundido, a utbredt

Elev B) Du er en norsk ungdom på 16 år. En argentinsk journalist skal

svare på spørsmål. Deretter kan dere

intervjue deg om den norske konfirmasjonsfesten. Forbered det du vil

spille hverandres spill i grupper.

fortelle om hvordan du feiret din egen konfirmasjon (humanistisk, kristen feiring, fest, gaver osv.) og svar på spørsmålene til journalisten.

Fra Pasiones 2. Digitalbok JØDEDOMMEN

145

Fra Pasiones 2 16

17


TYSK Petra Biesalski / Julika Fiebig / Geir Johansen

TYSK nivå I ungdoms­­ trinnet

Leute 8–10 – motiverer, inspirerer og bygger Leute er et begynnerkurs i tysk nivå 1. Tyskverket er lett å bruke, har tekster som treffer elevene og byr på gode muligheter for differensiering i full klasse. Aktiv bruk av modelltekster letter innlæringen.

• God og systematisk progresjon gjennom læringsløpet • Stor vekt på muntlig og skriftlig produksjon (Das Ich-Buch) • Inndeling i kjernestoff og fordypningsstoff • Innholdsrikt lærernettsted med audiovisuelle ressurser

TRINN 8, 9 OG 10

Kjernestoff

Aktiverer forkunnskap

Aktiv bruk av bilder

Digitalbok med lyd

Actividades

Verb i infinitiv

die Nase

CAPÍTULO 4

Infinitiv er den formen av verbet vi kan sette «å» foran på norsk: å snakke, å hoppe osv. På spansk kjenner vi igjen et verb i infinitiv fordi det slutter på enten -ar, -er eller -ir.

das Haar

Gloser i marg

Verb i presens og personlige pronomen der Arm

weiß blau grün gelb orange braun rot rosa lila grau schwarz

Når man skal si at noen gjør noe, må vi bøye verbet i nåtid/presens, for eksempel

das Ohr

L ÆREVERKET BESTÅR AV:

«Pedro snakker», «Vi hopper» osv. Mens det bøyde verbet på norsk er likt uansett hvem som gjør noe, må vi på spansk alltid tenke på hvem som gjør noe, og så bøye verbet

der Mund

etter denne personen.

die Schulter

der Hals

José salta.

Antonio y Camila bailan.

1. Tysk er enkelt for deg som snakker norsk. Disse sju ordene heter akkurat det samme på norsk og tysk. Kan du finne løsningsordene? De betyr jeg heter. Nå kan du presentere deg selv

das Herz

på tysk! 1. Du har fem av dem på

1

hånden.

2 3

2. Compact Disk

4

4. Den gjør og logrer.

3. Det som er over oss. 5. En blomst

5

6. Stort rovdyr

6

7. Den tyske bokstaven som

7

bare brukes i Tyskland og

8

Laura escucha música.

Østerrike. 8. Min fars bror

Oliver estudia. die Hüfte

2. Reis deg opp og spill Ich heiße-Bingo. Dere får en lapp hver som denne:

Steh auf!oppgaver setter elevene i bevegelse

Alt-i-ett-bøker med tekster, opp­gaver og grammatikk. Arbeidsbok med suppler­ ende oppgaver og aktiviteter. Elevnettsted (gratis) med bl.a. lydfiler, grammatikk­ videoer og uttalemodul med opptaks­ funksjon. Lærernett­sted med forslag til prøver, årsplan, for­beredelsesark til alle sidene i lære­boka, lyttetekster og videoer. Digitalbok som alternativ til lærebok.

Du heter Maria Müller og du leter etter Hannes Baumgartner.

Gå rundt i klasserommet og presenter deg som personen på lappen din. De andre presenterer seg også. Finner du personen du leter etter, så følger du med dem til de har funnet sin person osv. Gruppen som først er blitt på fem eller større, roper Bingo! og vinner.

das Bein

Alma toca el piano. 8

Carmen y Celia cantan.

Ko l u m n e t i t t e l d oce

12

neun t re ce

Lærebok Arbeidsbok Elevnettsted (gratis) Lærernettsted Digitalbok

9 13

Fra Leute 8. Digitalbok Fra Leute 8 18

19


TYSK Trond Nygård / Kirsten Skorge / Halvor Thesen / Petra Biesalski / Julika Fiebig / Astrid C. Nervik

TYSK nivå I og II

Weitblic 1–2 – tekster som berører, grammatikk som bygger Weitblick har en toårig, felles tekst- og arbeidsbok for hvert nivå. Tekstene er en blanding av tilrettelagte og autentiske tekster. De spenner over et bredt spekter, og elevene får et solid innblikk i tysk dagligliv, historie og kultur. Til hvert tema introduseres grammatikk­emner med systematisk progresjon.

• Solid minigrammatikk, oversikt over sterke verb og gloselister • Bildebruk støtter leseforståelsen • Gratis elevnettsted med lydfiler lydfiler • Digital lærerressurs som tidsbesparende planleggingsverktøy

1

NETTRESSURSER

Gloser i marg

1

Jetzt geht’s los

Aktiv bildebruk

5

HØYTID

HISTORISK HENDELSE

FEIRING

Jødisk nyttår

Verdens skapelse og årets begynnelse.

Høytidelig feiring der man konsentrerer seg om å bli et bedre menneske. En ønsker hverandre et «søtt» nytt år. Spiser epleskiver dyppet i honning.

ROSH HASHANNA September–oktober

Det blåses i shofar. 3. Mos 23,24–25

Forsoningsdagen

«Dommens dag»

YOM KIPPUR

3. Mos 23,27–32

Oktober

1

Faste. En ber sine medmennesker og Gud om tilgivelse. Ingen pynter seg. I Israel er alt stengt, og ingen kjører bil.

Reykjavik

Berlin – mitten in Europa

15

Løvhyttefesten SUKKOT

ich heiße jeg heter der Vater, -* faren Oktober die Mutter, -* moren die Schwester, -n søsteren der Bruder, -* broren aus fra fahren (st.v. ä-u-a) reise nach til Lysfesten sechzehn seksten HANUKKA wollen ville sprechen (st.v. i-a-o) snakke jetzt nå Desember das Jahr, -e året wie her: hvor alt gammel sein (ich bin, du bist, er/sie/es ist, wirPURIM sind, ihr seid, sie sind) være (jeg er, du er osv.) Februar–mars vierzig førti siebzehn sytten zehn ti wissen vite später senere triffst du treffer du

20

25

30

Jødisk påske 35

40

Læreboka som digital­ bok med lyd

JØDISKE HØYTIDER

10

Aktiv bildebruk

Rikholdig videoutvalg på nett

De digitale læringsressursene inneholder alle tekstene i bøkene som innleste lydfiler, et rikt filmarkiv, minigrammatikk og interaktive oppgaver. Læreren får også tilgang til blant annet lenkesamlinger, årsplaner, fasiter, bilder fra boken og lyttetekster.

t t

SpäterPESACH triffst du Lisa, Fabian und April Michelle.

Folket måtte bo i hytter da de dro ut av Egypt. 3. Mos 23,42–43

Barn bygger og pynter hytter i hagen, på taket eller på balkonger. Familien spiser og sover der. Siste dag i sukkot feires det at hele Toraen er lest i året som gikk. Torarullene bæres i prosesjon rundt i rommet.

Nach Deutschland Det er også en innhøstingsfest for frukt.

Jødene mottok Toraen. 2. Mos 23,14–18

«De første frukters dag»

Også en fest for korninnhøsting

London Amsterdam Brüssel Paris

Kopenhagen

Warschau

Ljubljana Lissabon Rom

Kiew

Prag

Wien

Bern

Vilnius Minsk

Berlin

Luxemburg

Bratislava Budapest

Chisinau

Zagreb

Lærebok

Belgrad Bukarest Sarajevo Podgorica Sofia Tirana Skopje Ankara

Fortellingen om dronning Ester leses Den jødiske dronning Ester Magnus: Hallo Vater, wie alt bist du? høyt i synagogen. Barna kler seg ut. reddet jødene i Persia fra Vater: Ich bin vierzig Jahre alt. Karnevals-opptog og fest. utryddelse. Magnus: Hallo Sofie, wie alt ist dein Bruder Edvard? Est 9,20–32 Sofie: Er ist siebzehn und ich bin zehn Jahre alt. Magnus: Hallo Mutter! Mutter: Hallo Magnus! Willst du wissen, wie alt ich bin? Moses førte jødene ut av Egypt, Høytiden starter med et sederMagnus: weiß es, du bist einundvierzig Jahre alt. og de ble et Ich fritt folk. måltid der man leser historien og har symbolske matretter – altDa for at Edvard: Jetzt fahren wir also nach Deutschland. liegt die Fähre nach 2. Mos 12 barna skal spørre og lære. Kiel.

SHAVOUT

Moskau

Riga

Dublin

Mitten in Berlin steht der Berliner Fernsehturm, das mit 368 Metern höchste Bauwerk Deutschlands. Jedes Jahr kommt eine Million Besucher, um oben in der Kugel zu essen und die Aussicht zu genießen.

Madrid

Ich heiße Magnus. Mein Vater heißt Thomas, meine Mutter heißt Et nytt lys i hanukka-lysestaken Jødene gjenerobret Jerusalem tennes hver dag. er en gledesfest. og tempeletmein i 64 f.Kr. Oljen i heißt Annette, Bruder Edvard undDet meine Schwester heißt Sofie. Barna får gaver. lysestaken brant åtte ganger Wir eine Familie und kommen aus Oslo. Wir fahren nach lengersind enn de forventet. Detalle er også en frihetsfest der jødene Deutschland und wir wollen Deutsch sprechen. Ich bin sechzehn viser at de er frie til å praktisere sin Jahre alt und jetzt soll ich meine Familie interviewen. religion.

Ukesfesten

Tallinn

Stockholm

t t

L ÆREVERKET BESTÅR AV:

Helsinki

Oslo

Athen

1

Lærer-CD

Nicosia

Berlin – eine junge Stadt 5

10 riesig kjempestor die Gegend, -en området gegenüber overfor sich entwickeln utvikle seg

Berlin ist eine sehr junge Stadt, eine der jüngsten Europas. Noch vor 800 Jahren, als Städte wie London, Paris, Rom oder Wien längst existierten, gab es dort, wo heute Berlin liegt, vor allem Sumpfland, wilde Flüsse und riesige Seen. Kein Wunder, dass vor allem Fischer in solch einer wasserreichen Gegend leben wollten. Berlin begann seine Stadtkarriere auf zwei kleinen Inseln inmitten der Spree, einem Fluss, der auch heute eine wichtige Rolle in Berlin spielt. Die Schwesterstädte Cölln und Berlin (Alt-Berlin) liegen einander hier genau gegenüber. Im 13. Jahrhundert entwickelten sich die Schwesterstädte zur Stadt Berlin, und die älteste Kirche Berlins, die Nikolaikirche (1230) steht noch immer da, im heutigen Nikolaiviertel, einem beliebten Treffpunkt in Berlin. Joscha Remus: Berlin-Stadtführer für Kinder, Wien 2009

1

5

10

Lærernettsted Elevnettsted (gratis) Digitalbok

Von links: die Nikolaikirche, ein junger Berliner, der Reichstag und das Ampelmännchen

15

De pynter med blomster, frukt og grønne kvister. Barna har hvite klær og blomsterkranser. Berlin – mitten in Europa

7

Juni

45

JØDEDOMMEN

6

Jetzt geht’s los

7 145

Fra Weitblick 2. Digitalbok

Jetzt geht’s los

Fra Weitblick 1 20

21


ENGELSK

STAGES 8–10

|

SPANSK

GENTE 8–10* KOMPONENT

BOKMÅL

NYNORSK

629

Gente 8

Lærebok

9788203402944

9788203402951

9788203401169

435

Gente 8

Lærernettsted

9788203402937

Lærerveiledning

9788203345425

995

Gente 8–10

Elevnettsted

9788203402920

0

Lærer-CD

9788203345418

749

Gente 8. Brettbok

Digitalbok

9788203404979

195

Stages 8–10

Lærernettsted

9788203346330

Stages 8–10

Elevnettsted

9788203345487

Stages 8. Lydbok

Elevnettsted

9788203346347

Stages 8. Brettbok

Digitalbok

9788203346309

9788203346309

245

Stages 8. Unibok

Digitalbok

9788203401954

9788203401954

245

9788203347856

629

KOMPONENT

BOKMÅL

NYNORSK

Stages 8

Lærebok

9788203345401

9788203345494

Stages 8. Highlights

Forenklet lærebok

Stages 8 Stages 8

VEIL. PRIS

VEIL. PRIS 485 2000

2500 9788203345487

0 35

SPANSK

|

GANAS 1–2*

TITTEL

KOMPONENT

BOKMÅL

NYNORSK

Ganas 1

Lærebok

9788203401312

9788203403088

VEIL. PRIS

Ganas 1–2

Lærernettsted

9788203405068

Ganas 1–2

Elevnettsted

9788203402722

0

Ganas 1. Brettbok

Digitalbok

9788203405013

265

635 2 000

Stages 9

Lærebok

9788203346026

Stages 9. Highlights

Forenklet lærebok

9788203401176

435

Stages 9

Lærerveiledning

9788203348334

995

Stages 9

Lærer-CD

9788203348341

749

Stages 9 Lydbok

Elevnettsted

9788203349072

35

Stages 9. Brettbok

Digitalbok

9788203349126

9788203349126

245

TITTEL

KOMPONENT

BOKMÅL

NYNORSK

Stages 9. Unibok

Digitalbok

9788203401961

9788203401961

245

Pasiones 1

Lærebok

9788203349508

9788203349546

Stages 10

Lærebok

9788203346033

9788203347863

629

Pasiones 2

Lærebok

9788203349522

675

Stages 10. Highlights

Forenklet lærebok

9788203401183

435

Pasiones 1–2

Lærernettsted

9788203349553

2 000

Stages 10

Lærerveiledning

9788203349676

995

Pasiones 1

Elevnettsted

9788203349577

0

Stages 10

Lærer-CD

9788203349706

749

Pasiones 2

Elevnettsted

9788203402715

0

Stages 10 Lydbok

Elevnettsted

9788203349720

35

Pasiones 1. Brettbok

Digitalbok

9788203401572

260

Stages 10. Brettbok

Digitalbok

9788203349713

9788203349713

245

Pasiones 2. Brettbok

Digitalbok

9788203403507

270

Stages 10. Unibok

Digitalbok

9788203401978

9788203401978

245

ENGELSK

|

SPANSK

TYSK

TARGETS

PASIONES 1–2 VEIL. PRIS 655

LEUTE 8–10

TITTEL

KOMPONENT

BOKMÅL

NYNORSK

VEIL. PRIS

Leute 8

Lærebok

9788203401466

9788203401459

Leute 8

Arbeidsbok

9788203404009

9788203404016

VEIL. PRIS

KOMPONENT

BOKMÅL

Targets

Lærebok

9788203401039

775

Targets

Lærernettsted

9788203348570

2000

Leute 8–10

Lærernettsted

9788203401527

Targets

Elevnettsted

9788203348563

0

Leute 8–10

Elevnettsted

9788203401510

0

Targets. Lydbok

Elevnettsted

9788203348587

75

Leute 8. Brettbok

Digitalbok

9788203403491

185

Targets. Brettbok

Digitalbok

9788203348594

310

Leute 8. Unibok

Digitalbok

9788203404863

185

Targets. Unibok

Digitalbok

9788203400940

310

Leute 9

Lærebok

9788203401473

9788203401480

465

Leute 9

Arbeidsbok

9788203404245

9788203404252

169

Leute 9. Brettbok

Digitalbok

9788203403989

185

Leute 9. Unibok

Digitalbok

9788203404870

185

Leute 10

Lærebok

9788203401503

9788203401503

465

Leute 10

Arbeidsbok

9788203404269

9788203404276

169

Leute 10. Brettbok

Digitalbok

9788203403996

185

Leute 10. Unibok

Digitalbok

9788203404887

185

|

NYNORSK

|

|

TITTEL

INTERNASJONAL ENGELSK

GLOBAL VISIONS

TITTEL

KOMPONENT

BOKMÅL

Global Visions

Lærebok

9788203402654

825

Global Visions

Lærernettsted

9788203402708

2000

Global Visions

Elevnettsted

9788203402685

0

Global Visions. Lydbok

Digitalbok

9788203402692

75

Global Visions. Brettbok

Digitalbok

9788203402678

330

Global Visions. Unibok

Digitalbok

9788203402661

330

SAMFUNNSFAGLIG ENGELSK

|

NYNORSK

VEIL. PRIS

MATTERS

TITTEL

KOMPONENT

BOKMÅL

Matters

Lærebok

9788203404580

825

Matters

Lærernettsted

9788203404962

2000

Matters

Elevnettsted

9788203404955

0

Matters. Lydbok

Elevnettsted

9788203404948

75

NYNORSK

VEIL. PRIS

Matters. Brettbok

Digitalbok

9788203404924

330

Matters. Unibok

Digitalbok

9788203404931

330

FRANSK

|

AUTREMENT DIT

TITTEL

KOMPONENT

BOKMÅL

Autrement dit

Lærebok

9788203346002

835

Autrement dit

Lærernettsted

9788203349065

1325

Autrement dit

Elevnettsted

9788203349058

200

Alle prisene er inklusive MVA. 22

|

TITTEL

TITTEL

NYNORSK

VEIL. PRIS

SPANSK

|

465 169 2000

WEITBLICK 1

TITTEL

KOMPONENT

BOKMÅL

NYNORSK

Weitblick 1

Lærebok

9788203345272

9788203345289

Alles im Griff

Arbeidsbok

9788203402111

Weitblick 1

Lærer-CD

9788203345296

789

Weitblick 1

Lærernettsted

9788203345302

2000

Weitblick 1

Elevnettsted

9788203345319

0

Weitblick 1. Brettbok

Digitalbok

9788203349225

310

SPANSK

|

VEIL. PRIS 779 205

WEITBLICK 2

TITTEL

KOMPONENT

BOKMÅL

NYNORSK

Weitblick 2

Lærebok

9788203344084

9788203344091

VEIL. PRIS

Weitblick 2

Lærer-CD

9788203344879

789

Weitblick 2

Lærernettsted

9788203344893

2000

Weitblick 2

Elevnettsted

9788203344886

0

Weitblick 2. Brettbok

Digitalbok

9788203349232

310

Weitblick 2. Unibok

Digitalbok

9788203349478

310

779

* Komplett i 2018. 23


NETTSTEDER & DIGITAL­ BØKER

ASCHEHOUGS digitale språkkammer 22

15

15

¿Vas a la fiesta?

23

Verbet ir «Voy a conciertos» og «voy a la montaña» betyr «jeg går på konserter» og «jeg drar på fjellet». Verbet å gå/dra er uregelmessig og infinitivsformen på spansk er «ir».

¿A dónde vas tan elegante?

Voy a la fiesta de Marta.

Claro, la fiesta, es verdad.

¡Ojo!

ir – å dra, å gå yo

voy

vas

él, ella, usted

va

nosotros, nosotras

vamos

vosotros, vosotras

vais

ellos, ellas, ustedes

van

Verbet ir er uregelmessig, men tenk på hvordan du bøyer verbet hablar – å snakke.

Oppgaver med verbet ir finner du på nettstedet.

Sí, vamos todos los de la clase.

escuchar leer hablar escribir ¡Oye! ¿Y cómo vais? 1 Oversett setningene. Bruk uttrykkene i boksen. Marie og jeg går hjem kl. 16:00. Når drar du på telttur?

Matilde y yo vamos en taxi, Juan y Ana van en coche. El hermano de Juan tiene carné. El resto creo que va en autobús.

Jeg drar i dag kl. 8:00. Dere går på handletur hver lørdag. Jeg liker å gå på kino.

Nyttige uttrykk med ir ir al instituto ir al cine ir de compras ir de acampada ir a casa

1

Reykjavik

Berlin – mitten in Europa

2 Fortell om transportmidlene du bruker og når du og familien bruker dem. Bruk uttrykkene nedenfor.

¿Y tú? ¿Vas a la fiesta?

Eksempler: Cuando viajo a España, voy en avión. Cuando vamos a casa de mis primos vamos en coche..

Helsinki

Oslo

Tallinn

Stockholm

Mitten in Berlin steht der Berliner Fernsehturm, das mit 368 Metern höchste Bauwerk Deutschlands. Jedes Jahr kommt eine Million Besucher, um oben in der Kugel zu essen und die Aussicht zu genießen.

Mi padre va al trabajo en tren.

Moskau

Riga

Dublin

t t

London Amsterdam Brüssel Paris

Kopenhagen

Luxemburg

Ljubljana Lissabon Madrid

Claro, pero yo voy en bici porque vivo muy cerca.

Warschau

Rom

Kiew

Prag

Wien

Bern

Vilnius Minsk

Berlin

Bratislava Budapest

Chisinau

Zagreb Belgrad Bukarest Sarajevo Podgorica Sofia Tirana Skopje Ankara

Vale, pues, nos vemos pronto.

todos los de la clase alle vi i klassen carné, m førerkort cerca i nærheten

ir a casa de un amigo ir a entrenar viajar a España visitar a los abuelos ir a una fiesta ir al cine ir de compras ir a otra provincia

Athen

Nicosia

Berlin – eine junge Stadt

riesig kjempestor die Gegend, -en området gegenüber overfor sich entwickeln utvikle seg

Berlin ist eine sehr junge Stadt, eine der jüngsten Europas. Noch vor 800 Jahren, als Städte wie London, Paris, Rom oder Wien längst existierten, gab es dort, wo heute Berlin liegt, vor allem Sumpfland, wilde Flüsse und riesige Seen. Kein Wunder, dass vor allem Fischer in solch einer wasserreichen Gegend leben wollten. Berlin begann seine Stadtkarriere auf zwei kleinen Inseln inmitten der Spree, einem Fluss, der auch heute eine wichtige Rolle in Berlin spielt. Die Schwesterstädte Cölln und Berlin (Alt-Berlin) liegen einander hier genau gegenüber. Im 13. Jahrhundert entwickelten sich die Schwesterstädte zur Stadt Berlin, und die älteste Kirche Berlins, die Nikolaikirche (1230) steht noch immer da, im heutigen Nikolaiviertel, einem beliebten Treffpunkt in Berlin. Joscha Remus: Berlin-Stadtführer für Kinder, Wien 2009

1

5

10

Von links: die Nikolaikirche, ein junger Berliner, der Reichstag und das Ampelmännchen

Berlin – mitten in Europa

LOKUS

BRETTBOK

UNIBOK

• Aschehougs læremiddelportal • Mer enn 200 gratis elevnettsteder • Rikholdige lærernettsteder

• Digitalbok med lydfiler • Integrert studieverktøy • Kan brukes off- og online

• Beriket digitalbok med skjermtilpasning • Har studieverktøy og søk-muligheter • Kan brukes off- og online

Les mer på lokus.no

Les mer på brettboka.no

Les mer på unibok.no / lokus.no

Prøvetilgang til nettsteder, brettbøker og unibøker etter nærmere avtale. Ta kontakt på lokus@aschehoug.no eller 22 400 455.

24

7

Profile for Aschehoug Undervisning

Læremidler i språkfag 2018  

Aschehoug Undervisning sin katalog for språkfag på ungdomstrinnet og videregående skole.

Læremidler i språkfag 2018  

Aschehoug Undervisning sin katalog for språkfag på ungdomstrinnet og videregående skole.

Advertisement