Page 1


FORORD Småbøkene Lesestart har som mål å gi elevene systematisk lesetrening. Bøkene vil erfaringsmessig passe for de fleste elevene på 1. eller 2. årstrinn. I Lesestart introduseres bokstavene gradvis, slik at tekstene består av bare kjente bokstaver. Bokstavene innføres i en slik rekkefølge at elevene raskt får møte korte, lydrette og høyfrekvente ord. I Les møtte elevene bokstavene S I L V E A R T O. I denne boka møter de i tillegg N F Å M G K. I Les enda mer og Gøy å lese introduseres resten av alfabetet. Bokstavprogresjonen er den samme som i Zeppelin A. Småbøkene Lesestart kan imidlertid brukes uavhengig av Zeppelin A og andre ABC-verk. Mange av tekstene i Lesestart innebærer enkle oppgaver, som for eksempel å peke ut en bestemt illustrasjon eller svare på spørsmål med utgangspunkt i illustrasjonene. På den måten vil det fremgå om elevene har lest teksten med forståelse eller ikke. Lykke til!


Ss Ii Ll Vv Ee Aa Rr Tt Oo Nn

en

to

tre

ni

ti

en note

to noter

en nese

tre neser

en nisse

ni nisser

4


tre nisse nei alle

Ta to, sa Nina. Ta tre, sa Lena. Vi tar ni, sa Ole. Vi tar ti, sa Leo. Nei, sa Sana. Vi tar en. Alle tar en, sa Leo. 5


Ss Ii Ll Vv Ee Aa Rr Tt Oo Nn

Ser vi en tann? To tenner? Tell! Ser vi en nese? Ni neser? Nei! Tell! Ser vi en nisse? Tre nisser? Nei! Tell! 6


tann tenner vinn Nei!

Vinn roser. Vinn roser i en vase. Vinn tenner. Vinn ti tenner. Vinn en nese. Vinn en rosa nese. Vinn et esel. 7


Ss Ii Ll Vv Ee Aa Rr Tt Oo Nn

Finner Fia en fele? Finner Fia et fat? 8


Ff

finner

Finn en fe en sofa Finn et fat et foto en fele fire

9

Zeppelin leseserie - Les mer, bm  

Leseserien inneholder bøker med ulike typer tekster, både sakprosa og skjønnlitteratur. De er rike på illustrasjoner og enkle å lese. Bøkene...

Advertisement