Page 1


FORORD Småbøkene Lesestart har som mål å gi elevene systematisk lesetrening. Bøkene vil erfaringsmessig passe for de fleste elevene på 1. eller 2. årstrinn. I Lesestart introduseres bokstavene gradvis, slik at tekstene består av bare kjente bokstaver. Bokstavene innføres i en slik rekkefølge at elevene raskt får møte korte, lydrette og høyfrekvente ord. I de tidligere bøkene har elevene møtt bokstavene S, I, L, V, E, A, R, T, O, N, F, Å, M, G, K, U, D, Y og H. Her introduseres de resterende bokstavene i alfabetet, nemlig J, P, Ø, B, Æ, C, Q, W, X, Z. Bokstavprogresjonen er den samme som i Zeppelin A. Småbøkene Lesestart kan imidlertid brukes uavhengig av Zeppelin A og andre ABC-verk. Mange av tekstene i Lesestart innebærer enkle oppgaver, som for eksempel å peke ut en bestemt illustrasjon eller svare på spørsmål med utgangspunkt i illustrasjonene. På den måten vil det fremgå om elevene har lest teksten med forståelse eller ikke. Lykke til!


Ss Ii Ll Vv Ee Aa Rr Tt Oo Nn Ff Åå Mm Gg Kk

Lille Jan Lille Jan er rå. Han dytter. Han slår. Han lugger. Så hyler han.

Men Dag, da, sier mor. Er du snill nå? Er du snill mot lille Jan?

4


Uu Dd Yy Hh Jj

slår snill det de

Det er jul. Det er jul hos Dag og Jan. Alle får gaver. Dag får en jojo. Mor får en nisse. Jan får en jakke.

Hos Jilla har de ikke jul. Men mor får gave. Hun får en duk.

5


Ss Ii Ll Vv Ee Aa Rr Tt Oo Nn Ff Åå Mm Gg Kk

Jeg er Tale. Jeg liker å male. Jeg er Li. Jeg liker å ri. Jeg er Jo. Jeg liker å ro.

6


Uu Dd Yy Hh Jj

jeg deg Tove sove

Jeg er Johann. Jeg liker vann. Jeg er Tove. Jeg liker 책 sove.

Jeg liker deg.

7


Ss Ii Ll Vv Ee Aa Rr Tt Oo Nn Ff Åå Mm Gg Kk

Les!

på en

i en

på et

i en på en på en Svar side 24. 8


Uu Dd Yy Hh Jj Pp

som plast

Min jakke Min jakke ser ut som en potet. Nei! Min jakke ser ut som en pute.

Min jakke ser ut som en pose. En gul plast-pose. Min super plast-pose-jakke!

9

Zeppelin leseserie - Gøy å lese, bm  
Zeppelin leseserie - Gøy å lese, bm  

I småbøkene Lesestart introduseres bokstavene gradvis, slik at tekstene består av bare kjente bokstaver. Bokstavene innføres i en slik rekke...

Advertisement