Page 1

bokm책l

Turid Fosby Elsness

i n l e p p

e Z

ElEvbok

2a


Kjære foresatte, kjære lærer Gjennom Zeppelin 1A og 1B fikk elevene en

Faktatekster

systematisk leseopplæring etter en nøye planlagt

Faktatekstene utgjør en

progresjon. Bokstavene ble introdusert én etter én,

betydelig del av bøkene – det

og elevene møtte i første del av bøkene tekster som

er én faktatekst for hver av

bestod av bare kjente bokstaver.

alfabetets bokstaver. Mange barn liker å lese faktatekster, og faktatekster er

Fire ulike typer tekster

særlig egnet i arbeidet med å utvikle leseforståelse.

Zeppelin 2A og 2B tar

Å lese faktatekster kan imidlertid være mer

sikte på å videreutvikle

utfordrende enn å lese skjønnlitteratur. I tilfeller

elevenes lese- og

der faktatekstene blir for krevende for eleven, leses

skriveferdighet. Det skjer blant annet gjennom

de sammen med en voksen.

fire ulike typer tekster: • skjønnlitterære tekster

Tekster knyttet til emnet

• faktatekster

lese- og skriveutvikling

• tekster knyttet til emnet lese- og skriveutvikling

Ifølge læreplanen skal elevene

• tekster knyttet til emnet ordkunnskap og

etter 2. årstrinn være i stand til å bruke enkle lese- og

rettskriving

skrivestrategier. I Zeppelin Skjønnlitterære tekster

2A og 2B får elevene en innføring i strategier

De skjønnlitterære tekstene

og arbeidsmåter som vil støtte opp om lese-

omfatter en rekke sjangrer,

og skriveutviklingen.

som korte og lengre fortellinger, rim, regler,

Tekster knyttet til emnet

vitser, ellinger, dikt og

ordkunnskap og rettskriving

skuespilltekster. I Zeppelin 2B møter elevene også

Ordkunnskap og kunnskap

sjangrene fabel og eventyr.

om rettskriving er viktig, ikke bare når vi skriver, men også når vi leser. Desto mer vi kan om rettskriving, jo raskere leser vi. Zeppelin 2A og 2B tar opp sentrale rettskrivingstemaer som e for æ, o for å, ng-lyden osv.

2


Fortelle, samtale, lese og skrive Lytte og tale, lese og skrive er grunnleggende ferdigheter i alle fag. Norskfaget har imidlertid et særlig ansvar for å utvikle disse ferdighetene. Derfor har Zeppelin 2A og 2B oppgaver som gir elevene mulighet til å fortelle, samtale, lese og skrive.

Zeppelin B og Zeppelin C Elever som trenger ekstra lesestoff og ekstra

Differensierte oppgaver

arbeidsoppgaver, kan bruke Zeppelin B og Zeppelin C

Oppgavene som er knyttet til de skjønnlitterære

med tilhørende arbeidsbøker. Zeppelin B og

tekstene, har tre vanskegrader: Rød: Vanskegrad 1,

Zeppelin C er lesebøker i Zeppelin-serien primært

Gul: Vanskegrad 2 og Blå: Vanskegrad 3. Røde opp­gaver

ment for andre trinn. Zeppelin B med arbeidsbok

vil de fleste elever klare, de gule og blå oppgavene er

utdyper rettskrivingstemaer som tas opp i

for elever som trenger litt flere utfordringer.

Zeppelin 2A og 2B. Zeppelin C med arbeidsbok har som mål å trene leseflyt og invitere til friskriving.

Utvikle førforståelse Noen av tekstene har et «intro­skilt» Leseserie

som står øverst til høyre på siden. Her blir elevene av og til oppfordret til «å bruke BO». Å bruke BO vil si at elevene studerer bildene og overskriften før de leser

Zeppelin leseserie

teksten. På den måten skapes en førforståelse, som

Zeppelin leseserie er nivådifferensierte småbøker

letter leseprosessen. Strategien er for øvrig forklart

som retter seg mot elever på 1.–7. trinn i

på side 14 i Zeppelin 2A.

grunnskolen. Bøkene har uglesymbol som angir lesenivå. Småbøker med 1–5 ugler passer spesielt

Arbeidsbøkene

godt for elever på 1. og 2. trinn. Disse bøkene er et

Til hver av lesebøkene Zeppelin 2A og 2B hører en

godt supplement for elever som bruker Zeppelin 2A

arbeidsbok. Arbeidsbøkene har en viktig funksjon:

og Zeppelin 2B, og som trenger mer lesestoff.

De har som mål å befeste og utvide kunnskapene som elevene får gjennom Zeppelin 2A og 2B. For å

Da gjenstår bare å ønske godt nytt skoleår med

tydeliggjøre sammenhengen mellom arbeidsbøkene

Zeppelin.

og lesebøkene er det i arbeidsbøkene satt inn referanser til Zeppelin 2A og 2B øverst på sidene.

Hilsen Turid, som har laget bøkene

3


Innhold Skjønnlitterære tekster

Faktatekster

Mål: at eleven skal kunne • samtale om personene og handlingen • uttrykke egne følelser og meninger • fortelle om egne opplevelser og erfaringer • letelese

Mål: at eleven skal kunne • oppfatte fakta i tekster • fortelle om egne opplevelser og erfaringer • letelese

Tekster knyttet til emnet lese- og skriveutvikling

Tekster knyttet til emnet ordkunnskap og rettskriving

Mål: at eleven skal kunne • bruke enkle lese- og skrivestrategier • anvende arbeidsmåter som fremmer lese- og skrivekompetanse

Mål: at eleven skal • tilegne seg kunnskap om ord, rettskriving og setningsbygning

18. august 6 Regnbuen 8 Hvem banker på min rute? 10 11 Så gjør vi så Appelsiner 12 Før vi leser 14 Mye nytt 16

4

Lure ord: jeg, deg, meg 18 19 Å lese sammen med en voksen Ord med B og b 20 Brann! 22 Vivi vil klippe seg 24 Lure ord: det, de 26 Ellinger 28 Sover Ivo? 30 Oktober 32 Lure ord: ord med o for å 34 Ett barn, ett frø 36 Ørken 40 Lure ord: ord med e for æ 42 En prikk 43 Sju år 44


Les mer Hvem er alene? 74 Sjenert 77 Første dag på skolen 78 Dinosaurer og rekorder 82 Klassen lager diktbok 84 Olivia spiser kunst 86 90 Vev et kunstverk Baldishol-teppet 92 Klara elsker katter 94 Sju små lys 46 Spytt 48 50 Når vi ikke forstår 52 Så ler vi litt Litt trist? 56 Mamma leser rim 57 Lure ord: ord med ng 59 Mamma leser gåter om dyr 60 Mamma 62 Katter 98 Hus-pus 100 Tor blir sur 101 Iskrem 104 Hokus, pokus 106 Rose-Lill 108 Eiffeltårnet 110 Tomas trenger en mobil 112 Siyolo og genseren hans 113

God bok! 64 Tutankhamon 66 Hvem har skylden? 68 Santa Lucia 70 Snart er det jul 72 Rare dyr 73

5


18. august • Les teksten tre ganger

Min sekk. Min nye sekk. Min nye røde sekk. Mitt pennal. Mitt nye pennal. Mitt nye oransje pennal. Min termos. Min nye termos. Min nye gule termos.

6

oransje  pennal  røde  sekk  termos


Min jakke. Min nye jakke. Min nye grønne jakke. Min bukse. Min nye bukse. Min nye blå bukse. Min spenne. Min nye spenne. Min nye rosa spenne.

• 1a Hvilke farger er nevnt i

• 3a Tegn noe som er rødt, blått

teksten? •   b Skriv fargenavnene. • 2a Hvilke farger har dere på dere? •   b Skriv fargenavnene.

eller gult. •   b Skriv en tekst til tegningen. • 4 Første skoledag. Skriv og tegn.

bukse  grønne  jakke  spenne

7


Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo

Regnbuen Det har regnet. Nå skinner sola.

• Hva vet du om regnbuen? • Les teksten tre ganger

Ser vi regnbuen? En stor bue på himmelen med fine farger. Rød, oransje, gul, grønn, blå, indigo og fiolett. Der regnbuen treffer jorda, ligger en skatt. Det trodde folk i gamle dager. Hva tror du?

8

det  himmelen  regnbuen  regnet  skinner


Pp Qq

Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz Ææ Øø Åå

Flere fakta • Indigo er det samme som blå-lilla. • Grønn har navn etter gro eller gress. • Rød har navn etter rubin. Rubin er en rød stein. Den brukes i smykker. • Lilla betyr syrin.

Syriner kan være hvite eller lilla

Jeg kan 1 Hvilke farger er det i regnbuen? Si minst tre farger. 2 Hva betyr syrin? 3 Hva er en rubin? 4 Lag et spørsmål om farger. La kameraten din svare.

• lese minst tre ord på fargelinjen • svare på minst to av spørsmålene • fortelle om regnbuen

grønn  hva  hvilke  indigo  rød

9


Hvem banker på min rute? • Les teksten tre ganger • Hvilke dyr og fugler ser du?

Ikke jeg

sa kråka.

Ikke jeg

sa måka. Ikke jeg

sa lusa.

Ikke jeg

sa musa. Ikke jeg

sa hanen.

Ikke jeg

sa pelikanen. – Det er jeg, sa regnet. – Jeg er her ute og banker på din rute. • 1

10

Finn ord i teksten som rimer. Skriv ordene.

• 2

Skriv vers med rimordene katt – hatt, mus – lus

banker  her  jeg  pelikanen  regnet


Så gjør vi så Så gjør vi så når vi pakker vår sekk, pakker vår sekk, pakker vår sekk. Så gjør vi så når vi pakker vår sekk tidlig en mandag morgen. Så gjør vi så når til skolen vi går, skolen vi går, skolen vi går. Så gjør vi så når til skolen vi går tidlig en tirsdag morgen. • 1

Hvor mange ganger står det pakker i teksten? Gjør? Morgen? • 2a Lag flere vers på sangen. •   b Skriv et av versene.

• 3a Hva pleier du å pakke i sekken? Tegn tre ting. •   b Skriv en tekst til tegningene.

gjør  morgen  pakker  tidlig  tirsdag

11


Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Appelsiner Vet du hva appelsin heter på engelsk?

Før du leser • Hva vet du om appelsiner? • Les teksten tre ganger

På engelsk har frukten fått navn etter fargen: Appelsin heter orange, som også betyr oransje. På norsk sier vi appelsin. Det betyr eple fra Kina. Appel betyr eple. Kina ble en gang kalt Sina. Så nå vet du det: Appelsiner er epler fra Kina!

12

appelsin  engelsk  Kina  norsk  oransje  som


Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz Ææ Øø Åå

Flere fakta • Appelsintrær kan bli ti meter høye. • Appelsintrær blomstrer hele året. • Appelsintrær gror ikke i Norge. Det er for kaldt. • Før fikk en ikke kjøpt appelsiner i Norge. Nå kan en kjøpe appelsiner hele året. • Nordmenn spiser masse appelsiner. Men de spiser enda mer bananer!

Jeg kan 1 Hva heter appelsin på engelsk? 2 Hva betyr ordet appelsin? 3 Hvorfor gror det ikke appelsintrær i Norge? 4 Lag et spørsmål om appelsiner. La kameraten din svare.

• lese minst tre ord på fargelinjen • svare på minst to av spørsmålene • fortelle om appelsiner

appelsintrær  gror  høye  kjøpt  nordmenn  ordet

13


Før vi leser Klasse 2B skal lese

Før du leser • Les teksten tre ganger

en ny tekst i leseboka. – Slik gjør vi da, sier Helene, læreren: 1 Vi ser på bildene. 2 Vi leser overskriften. 3 Så spør vi: Hva tror vi denne teksten handler om? Gjør vi dette før vi leser, blir teksten lettere å forstå.

14

gjør  handler  læreren  overskriften  teksten


– B og O, det blir BO, sier Tobias. – Bra, Tobias, sier Helene. – Sier jeg BO, så vet dere hva dere skal gjøre.

B bildene O overskriften

Da prøver vi oss på den nye leseleksa!

Før du leser

Mye nytt

• Bruk BO tre • Les teksten ganger

m, – Vi har nytt ro sa Ida. – Vi går i 2A, sa Ole. ny elev, – Vi har fått en sa Vivi. ny tann, – Jeg har fått sa Ivo. 18. august MYE NYTT Vi har nytt rom, sa Ida. Vi går i

16

tt tann fått jeg ny

Jeg kan • lese minst tre ord på fargelinjen • fortelle hva BO betyr

gjøre  hva  leseleksa

15


Mye nytt

Før du leser

– Vi har nytt rom, sa Ida. – Vi går i 2A, sa Ole. – Vi har fått en ny elev, sa Vivi. – Jeg har fått ny tann, sa Ivo.

16

fått  jeg  nytt  tann

• Bruk BO • Les teksten tre ganger


– Jeg har fått ny bror, sa Ole. – Jeg har fått ny mann, sa Mona. – Vil dere se? – Å, sa Ida. – Han har ikke hår. – Det har ikke broren min heller, sa Ole.

• 1 • 2

Hva er nytt i 2A? Hva er nytt i klassen deres?

• 3a Finn tre ord i teksten som har to like bokstaver ved siden av hverandre. Skriv dem. •   b Skriv tre ting som er nye i klassen deres.

broren  heller  ikke  mann

17


Lure ord: jeg, deg, meg

Mål • Å lære å stave jeg, deg, meg

Lurt ord: jeg

Jeg er liten og gråbrun. Jeg løper når jeg ser deg.

Lurt ord: Deg

Pek på meg.

Lurt ord: meg

Jeg står i stua. Hygg deg, og spill på meg! Pek på meg.

jeg, deg, meg I ordene hører vi ei, men skriver eg. Les teksten ovenfor. Hvor mange ganger står det •

jeg?

meg?

deg?

18

Jeg kan • skrive disse ordene etter diktat: jeg, deg, meg


Å lese sammen med en voksen Tobias sitter sammen med Helene. Han skal trene på leseleksa. Først leser Helene teksten høyt. Tobias følger med i teksten mens Helene leser. Så leser Tobias og Helene teksten i kor. Det synes Tobias er gøy. Nå skal Tobias lese alene. To ganger leser han. Det blir tre ganger i alt! Jeg kan

Jeg kan • lese minst tre ord på fargelinjen • lese leseleksa sammen med en voksen

følger med  først  ganger  gøy  leseleksa  voksen

19


Ord med B og b – Klipp ut ord med B og b,

Før du leser • Bruk BO • Lag jeg ser-setninger

sa Mona. Vivi klipper og klipper. – Se, sier pappa. – Nå kan jeg ikke bake brød. – Se, sier mamma. – Nå vet jeg ikke om Brann vant. – Se, sier Kasper. – Nå kan jeg ikke lese om Bamse.

20

Brann  brød  klipp  mamma  ord  pappa

Zeppelin 2A elevbok - raskere progresjon  

Lytte, tale, lese og skrive er aktiviteter som har sammenheng med hverandre, og som påvirker hverandre. Zeppelin 2A og 2B legger vekt på en...

Advertisement