Page 1


På biblioteket Leseboka, side 4–17 1 Korleis er skjønnlitteraturen ordna i biblioteket?

2 Set bøkene i rett rekkjefølgje. Skriv på bokryggane.

❑ G. Åkerblom: Hamburgar og coca-cola ❑ Å. Forfang: Det svarte sverdets hemn ❑ B. Sortland: St.Michaels løyndom ❑ R. Kleiva: Kjærleik på pinne frå Ouagadougou ❑ T. Sund: Knivkastarens son ❑ O. S. Bjørlykke: Kom til Dammen!

❑ A. Hansen: Ulvestova ❑ D. Pennac: Hund! Hund! ❑ A. Birkedal: Biblioteket på do ❑ E. Osland: Berre du som veit 1 A. Berggren: Bobben ❑ ❑ G. Espeland: Ingen fred i grava

3 Kva for ein tittel liker du best? Fortel kvifor.Zeppelin arb.bok5-nyn.indd 2

13-06-06 10:24:20


4 Korleis er faglitteraturen ordna i biblioteket?

o

va

5a Studer framsida på desse fagbøkene. b Skriv rett emne under bøkene. Bruk emnelista under. Emner: • Sport • Historie • Husdyr • Religion • Naturfag • Geografi 3

Zeppelin arb.bok5-nyn.indd 3

19-06-06 09:18:56


6 Hjelp Martin å sortere bøkene. Skriv bøkene inn under skjønnlitteratur eller faglitteratur.

Skjønnlitteratur:

Faglitteratur:Zeppelin arb.bok5-nyn.indd 4

13-06-06 10:24:25


7a Les utdraga og finn ut om det er skjønnlitteratur eller faglitteratur. b Farg raudt rundt skjønnlitteraturen og blått rundt faglitteraturen.

Heavykatten ser ut som ein vanleg katt. Han har kanskje litt lengre pels, og bryr seg ikkje så mykje om å stella den, men elles har han fire potar, ca. 12 følehår, to øyro og to augo. Og så hale då sjølvsagt. Det som skil han mest frå dei andre kattane er stemma. Ei hås kvesing som minnar mest om ein forkjølt pytonslange. – Tøøøft, kvesar han når han synest noko er tøft. Og det er som oftast heavymusikk. Han elskar nemleg heavy, og det er slik han har fått namnet sitt. Heavykatten, Discodansemusa og Pinnsvinet Phillip av Roald Kaldestad

Hjernen din held på med noko utruleg akkurat no. Hjernen les om seg sjølv. Hjernen til ein hund greier ikkje det. Hjernen til ein katt greier heller­ ikkje det. Hjernen din veg berre om lag 1,4 kilo og ser ut som ein rynkete masse av grå gelé. Det er likevel den kraftigaste informasjonsbehandlaren i verda. Hjernen inneheld over 100 milliardar nerveceller og ti gonger så mange hjelpeceller. Han har tre hovuddelar: storhjernen, veslehjernen og hjernestammen. Storhjernen, som er den største delen av hjernen, [...] styrer tankar og handlingar. Fantastisk kunnskap. Gyldendals superfaktaZeppelin arb.bok5-nyn.indd 5

13-06-06 10:24:25


Do for astronauter Romfararar må også på do. Men sidan tyngdekrafta ikkje verkar, fell ikkje bæsjen ned av seg sjølv. Og tisset blir berre små, runde dropar som svevar rundt i lufta. Derfor bruker dei ein spesial-do med luft som blæs tisset og bæsjen bort frå rumpa og ned i ein tank. Vatnet blir skilt ut og reinsa, slik at det kan brukast om att. Resten blir djupfryst, og til slutt blir det med astronautane tilbake til jorda. Doboka av Dagny Holm

Da Emma kom på skolen på måndag, trudde ho det var slagsmål i skolegarden. Ho parkerte sykkelen og småsprang bort til klynga av store gutar og jenter for å sjå kva som gjekk føre seg. Men det var ikkje noko blod å sjå, ingen bannande gutar, ingen fektande knyttnevar. Femte-, sjette- og sjuandeklassingane stod framfor ein gild, gul plakat. «Diskotek» lyste det øvst med irrgrøne bokstavar. Karoline klappa henne på skuldra. – Det er disko på Steinset på fredag! Du kjem vel? – Så klart, forsikra Emma. Karoline lente seg mot henne og kviskra. – Lars kjem óg. Luna av Linn T. Sunne 8 Kva for eit av utdraga likte du best? Fortel kvifor.Zeppelin arb.bok5-nyn.indd 6

13-06-06 10:24:25


9 Finn titlane på bøkene skrivne av Roald Dahl. S. R

I

L

V

E

R

K

T

E

N.

E

A

V

L

E

G

L

A

J

N

A

L

M

G

R

F

S

S

L

P

O

M

O

Æ

S

K.

A

I

E

R

I

T

L

H

E

F

D

H

E

K

S

E

I

R

K

O

A

D

E

N

D

S

O

O

T

G

Y

E

T

R

R.

N.

S

K

N.

N

E

E

E

R

K

D

O

G

T

O

S

Y

E

M

C

H

A

R

D

L

I

V.

E

O

G

L

G

E

N

E.

V

E

E

L

R

E

D

S

J

O

K

N

K

E

D

D

A.

D

X

R

O

F

K

I

M

E

P

E

S

G

L

R

A

N

D

K

L

V

N

M

U

A

B

T

U

I

S

I

E

R

A

T

D

A

A

S

T

D

G

T.

E

F

I

T

T

M

E

I

D

E

N

K

J

E

M

Å

N

S

S

T

Ø

R

S

T

E

R

E

F

S

I

N.

K

E

N.

B

K E

S.

E E

G

Å P

N

E

V

E. N.

E

R.

E

I

E

N

N

E.

E

G

N

I

F

K I

N

P

K M

E

D

N

I

Begynn med ein bokstav som er ramma inn. Du kan lese alle vegar: opp, ned, fram eller tilbake. Bruk ulike fargar og trekk ein strek gjennom bokstavane i kvar tittel. Nokre av bokstavane høyrer med i fleire titlar. 7

Zeppelin arb.bok5-nyn.indd 7

13-06-06 10:24:28


Zeppelin 5 arbeidsbok lesebok NN  

Zeppelin-verket har tre arbeidsbøker til hvert trinn, én arbeidsbok til leseboka, èn arbeidsbok til språkboka, og èn arbeidsbok til lesebok...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you