Page 1


Zepp2B_Arb_lagvis.indd 2 Zepp2B_Arb_lagvis.indd 2

31.10.12 13.48 31.10.12 13.40


Forord Til hver av lesebøkene Zeppelin 2A og 2B hører en

En del av oppgavene i arbeidsbøkene kan være

arbeidsbok. Arbeidsbøkene har en viktig funksjon:

krevende for eleven. I slike tilfeller bør oppgavene

De har som mål å befeste og utvide kunnskapene

løses av barn og voksen i fellesskap.

som elevene får gjennom Zeppelin 2A og 2B. For å tydeliggjøre sammenhengen mellom arbeidsbøkene

Noen elever vil trenge mer lesestoff og flere

og lesebøkene er det i arbeidsbøkene satt inn

arbeidsoppgaver enn dem de får gjennom

referanser til Zeppelin 2A og 2B øverst på sidene.

Zeppelin 2A og 2B. De to lesebøkene Zeppelin B og Zeppelin C (den sistnevnte boka er for øvrig

Arbeidsbøkene har oppgaver som

noe enklere enn Zeppelin B) vil være særlig egnet

• gir trening i avkoding

som tilleggsstoff. Zeppelin B og Zeppelin C har

• utvikler leseforståelse

arbeidsbøker som supplerer arbeidsbøkene til

• utvikler elevenes kunnskap om ord, rettskriving og

Zeppelin 2A og 2B.

setningsbygning • inviterer til friskriving

Da gjenstår bare å ønske lykke til med nytt Zeppelinår! Foresatte, skole, forlag og forfatter har et felles mål: barn som er glade brukere av skriftkulturen!

Oppgavene i arbeidsbøkene er nivådifferensierte. Farger angir oppgavenes vanskegrad. Rød representerer nivå 1, gul representerer nivå 2.

å t n

b

s l

i

e t

3

Zepp2B_Arb_lagvis.indd 3

31.10.12 13.48 13.40


Husk

Zeppelin 2B, side 6: Det beste som hendte i fjor

ball, rygg, sekk

• 1

Sett strek mellom ordene. Skriv de to ordene du får, på linjen.

snø mann

s n ø| m a n n

__________________________

ryggsekk

__________________________

snøball

__________________________

hoppbakke

__________________________

skistaver

__________________________

kirkeklokke

__________________________

• 2a Sett strek mellom ordene. • 00b Sett strek til rett bilde. • 00c Skriv setningene på nytt med opphold mellom ordene.

O l e f i k k v o t t e r. ___________________________________________

M a m m a h a r s k i. ___________________________________________

D e t s n ø r o g s n ø r. ___________________________________________ 4

Zepp2B_Arb_lagvis.indd 4

31.10.12 13.48 13.40


Husk

Zeppelin 2B, side 8: Det er kaldt i luften

snømann, stabbur

• 3a Skriv bokstavene som mangler: Mangler sn eller st? • 00b Sett strek mellom ord og rett bilde.

sn

st

___ømann

___aver

___ige

___orke

___abel ___ein • 4

___abbur

___egl

Skriv tekst til bildene.

__________________________________________ __________________________________________

__________________________________________ __________________________________________ 5

Zepp2B_Arb_lagvis.indd 5

31.10.12 13.48 13.40


Husk

Zeppelin 2B, side 10: Ukeregle

• 5

Les ordene i zeppelineren.

vaske boller kino kjøre • 6

kino, kjelke, kjøre, ski

kjelke lese

ski borg

Ukeregle: Hva gjør Vivi? Skriv. Bruk ord fra zeppelineren.

Mandag __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________

Tirsdag __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________

Onsdag __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ 6

Zepp2B_Arb_lagvis.indd 6

31.10.12 13.48 13.40


Husk mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag, søndag

Torsdag __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________

Fredag __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________

Lørdag __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________

Søndag __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ 7

Zepp2B_Arb_lagvis.indd 7

31.10.12 13.48 13.40


Husk

Zeppelin 2B, side 12: Pingvin

pung, tung, ung

• 7

Les ordene i zeppelineren. Sett ring rundt ord med ng.

dum • 8

pung

ung

tung

lukke tunge

Skriv rett ord i rutene. Bruk ordene i zeppelineren.

Det motsatte av gammel

Det motsatte av lett

Det motsatte av å åpne

_ _ _

_ _ _ _

_ _ _ _ _

Du har penger i den.

Det motsatte av klok

Den er i munnen din.

_ _ _ _

_ _ _

_ _ _ _ _

• 9

Skriv setninger der du bruker ordene til venstre.

tung

______________________________________________________

ung

______________________________________________________

pung

______________________________________________________

8

Zepp2B_Arb_lagvis.indd 8

31.10.12 13.48 13.40


Husk

Zeppelin 2B, side 16: Sint!

trist, glad

• 10 Les ordene midt pü siden. Sett strek mellom ord og rett bilde.

sint redd overrasket glad sur trist • 11a Skriv bokstavene som mangler: Mangler tr eller gl? • 00 00b Sett strek mellom ord og rett bilde.

tr

gl

___aktor

___ad

___ass

___ailer

___obus

___ang 9

Zepp2B_Arb_lagvis.indd 9

31.10.12 13.48 13.40


Husk redd

• 12 Tegn og skriv.

Jeg blir sint når ______________________________________ ______________________________________

Her er jeg sint!

______________________________________

Jeg blir glad når ______________________________________ ______________________________________

Her er jeg glad!

______________________________________

Jeg blir redd når ______________________________________ ______________________________________

Her er jeg redd!

______________________________________

Jeg blir sur når ______________________________________ ______________________________________

Her er jeg sur!

______________________________________

10

Zepp2B_Arb_lagvis.indd 10

31.10.12 13.48 13.40


Husk

Zeppelin 2B, side 19: Jeg vil rømme

• 13 Les setningene under A og under B. Sett ring rundt ord som ender på -lig.

A s

lykkelig, nydelig, vennlig

B Hun er uredd.

n Han er hyggelig.

Han er vennlig.

i Hun er vakker.

Hun er nydelig.

l Hun er veldig glad.

Han er rasende.

s Hun er modig.

Hun er lykkelig.

l Han er veldig sint.

• 14a Les første setning under A. Finn en setning som betyr nesten det samme under B. Sett strek. • 14 14b Skriv bokstaven som står i den grønne sirkelen inn i den gule ruten. Fortsett. • 15 Hvilket ord får du i de gule rutene? Skriv: ________________ • 16 Sett ring rundt ord som betyr nesten det samme.

sint

rasende fornøyd illsint

god

snill

pen

vennlig dum

vakker fæl

nydelig

modig tapper uredd lykkelig 11

Zepp2B_Arb_lagvis.indd 11

31.10.12 13.48 13.40


Zeppelin 2B, side 20: Bestemor og bestefar

• 17 Hva ser du på bildet? Skriv.

Jeg ser _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ Domenico Ghirlandaio: «Gammel mann med barnebarn», 1480

• 18 Hva tror du den gamle mannen og gutten sier til hverandre? Skriv.

Gutten:

______________________________________________________________ ______________________________________________________________

Mannen:

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ 12

Zepp2B_Arb_lagvis.indd 12

31.10.12 13.48 13.40


Zeppelin 2 B, side 22: Foreldreløs

• 19 Skriv tekst til bildene.

1

2

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

3

4

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 13

Zepp2B_Arb_lagvis.indd 13

31.10.12 13.48 13.40


Zeppelin 2B, side 26: Monsteret

Husk heks, maske

• 20 Les setningen. Sett strek rundt bildet som passer.

Det er to masker på hylla.

Heksa spiser suppe.

Det er tre spøkelser i rommet.

Vi ser en grønn drage som spruter ild.

14

Zepp2B_Arb_lagvis.indd 14

31.10.12 13.48 13.40


Husk

Zeppelin 2B, side 28: Et mareritt

troll, monster

• 21 Les ordene og sett ring rundt tre ord som du synes er vanskelige å lese eller skrive.

heks pirat øgle monster maske troll skip tau • 22 Skriv ordene inn i kryssordet.

• 23 Hvilket ord fikk du i de gule rutene? Skriv: _____________________________________________________________ 15

Zepp2B_Arb_lagvis.indd 15

31.10.12 13.48 13.40


Husk

Zeppelin 2B, side 30: Ulv

fang, gang, seng

• 24 Les alle ordene i labyrinten. Trekk en strek fra start til mål. Gå bare gjennom ruter med navn på dyr.

løve

ring

stang

elg

ulv

gang

tang

tiger

ape

sang

sebra

kamel

bjørn

slange

elefant

fang

finger

seng

ting

presang

• 25 Hvilke dyr møtte du på veien? Sett ring rundt bildene.

• 26 Skriv hvilke dyr du møtte på veien. _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ 16

Zepp2B_Arb_lagvis.indd 16

31.10.12 13.48 13.40

Zeppelin 2B arbeidsbok stavskrift BM  

Zeppelin 2B arbeidsbok skal befeste og utvide kunnskapen som elevene får gjennom leseboka. Arbeidsboka har nivådifferensierte oppgaver som g...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you