Page 1


Forord Til hver av lesebøkene Zeppelin 2A og 2B hører en

En del av oppgavene i arbeidsbøkene kan være

arbeidsbok. Arbeidsbøkene har en viktig funksjon:

krevende for eleven. I slike tilfeller bør oppgavene

De har som mål å befeste og utvide kunnskapene

løses av barn og voksen i fellesskap.

som elevene får gjennom Zeppelin 2A og 2B. For å tydeliggjøre sammenhengen mellom arbeidsbøkene

Noen elever vil trenge mer lesestoff og flere

og lesebøkene er det i arbeidsbøkene satt inn

arbeidsoppgaver enn dem de får gjennom

referanser til Zeppelin 2A og 2B øverst på sidene.

Zeppelin 2A og 2B. De to lesebøkene Zeppelin B og Zeppelin C (den sistnevnte boken er for øvrig

Arbeidsbøkene har oppgaver som

noe enklere enn Zeppelin B) vil være særlig egnet

• gir trening i avkoding

som tilleggsstoff. Zeppelin B og Zeppelin C har

• utvikler leseforståelse

arbeidsbøker som supplerer arbeidsbøkene til

• utvikler elevenes kunnskap om ord, rettskriving

Zeppelin 2A og 2B.

og setningsbygning • inviterer til friskriving

Da gjenstår bare å ønske lykke til med nytt Zeppelin-år! Foresatte, skole, forlag og forfatter

Oppgavene i arbeidsbøkene er nivådifferensierte.

har et felles mål: barn som er glade brukere av

Farger angir oppgavenes vanskegrad.

skriftkulturen!

Rød representerer nivå 1, gul representerer nivå 2.

E T

Y

H

K

A B

S

Å O

3


Husk

Zeppelin 2A, side 6: 18. august

rød, grønn, hvit

• 1

Sett strek over det som ikke stemmer.

en gul sekk en grønn sekk en rød sekk

en ny termos en gammel termos en hvit termos

en bukse med knapper en genser med striper en brun bukse en rød og hvit lue en hvit bukse en hvit og rød genser • 2

Hvilke ord finner du? Skriv.

luerødsekkhviteskofinbukse

________________________________________________________

________________________________________________________

4


Husk

Zeppelin 2A, side 8: Regnbuen

oransje, lilla, svart

• 3

Skriv ordene med riktig farge.

svart svart __________________ gul brun __________________ blå grønn __________________ rød • 4

__________________ __________________ __________________

Farg rutene:

j = grønn m = gul h = blå s = oransje

ø = rød a = lilla

a h s ø m j a h e m j n a ø s j h ø j h m j f s i a j n m h

j

s

a ø m

h s b ø o h k • 5

Siv får en gave. Hva får hun? Les bokstavene i de hvite rutene, og skriv dem i boksene nedenfor. Da finner du svaret!

5


Zeppelin 2A, side 10: Hvem banker på min rute?

Husk kopp, tog

• 6

Sett ring rundt det som ikke passer inn på linjene.

1

2

3

• 7

Sett ring rundt ord som ikke passer inn på linjene.

1 bil sykkel tog kjøleskap 2 fugl hund katt tiger 3 seng pute kopp dyne 4 ost epler druer bananer 6


Husk

Zeppelin 2A, side 11: Så gjør vi så

sekk, sokk, teppe

• 8

I hver rad: Fargelegg skyer med like ord.

sekk

sokk snakk sekk

skole sko skole stol regn

rute

rose

regn

teppe termos termos robot

• 9

Skriv riktig ord i boksene. Sett strek over ord som du bruker. Det blir to ord til overs.

Fargen på tomater

brun hvit grønn rosa gul blå rød

r ø d

Fargen på sola Fargen på gresset Fargen på sjøen Fargen på snøen 7


Husk

Zeppelin 2A, side 12: Appelsiner

kiwi, jordbær, rips

• 10 Tegn en strek fra start til mål. Gå bare gjennom ruter med frukt og bær.

• 11 Hva slag frukt møtte du? Sett kryss for ja eller nei.

JA NEI

eple

ananas

jordbær

sitron

kiwi

blåbær

melon

pære

appelsin

banan

druer

rips

8

JA NEI


Husk

Zeppelin 2A, side 16: Mye nytt

ball, sekk, tann

• 12 Fargelegg alle felt som har ord med to like bokstaver etter hverandre. Bruk blå farge.

pen mat

bil fot

ball ikke

mye hane fin

ratt

kål

mann hekk

penn bekk sekk

tann

tak vann

rot

nøtt katt pen bok

lat hatt

mygg

• 13 Skriv ordene i de rette boksene.

9


Husk

Zeppelin 2A, side 18: Lure ord: jeg, deg, meg

jeg, meg, deg, seg

• 14a Sett inn jeg eller meg. • 11b Sett strek til rett bilde. Bruk forskjellige farger.

_________

kler på meg.

Jeg forter

.

_________

_________

spiser pølse.

Jeg slo

_________

.

• 15a Sett inn deg eller seg. • 11b Sett strek til rett bilde. Bruk forskjellige farger.

Vivi setter

_________

.

Jeg elsker

_________

Du må vaske Vivi tar på 10

. !

_________

_________

lua.


Zeppelin 2A, side 20: Ord med B og b

Husk opphold mellom ordene

• 16a Sett strek mellom ordene. • 11b Sett strek til riktig bilde. Bruk forskjellige farger. • 11c Skriv setningene på nytt med opphold mellom ordene.

P a p p a| b a k e r. _____________________________________

M a m m a l e s e r. _____________________________________

I d a s p i s e r. _____________________________________

V i k t o r s e r p å t v. _____________________________________

K r i s t i n v a s k e r o p p. _____________________________________ 11

Zeppelin 2A. Arbeidsbok stavskrift, bm  

Arbeidsbøkene til Zeppelin 2A og 2B har oppgaver som trener både leseforståelse, rettskriving og friskriving. Bøkene er i farger, og er rik...

Zeppelin 2A. Arbeidsbok stavskrift, bm  

Arbeidsbøkene til Zeppelin 2A og 2B har oppgaver som trener både leseforståelse, rettskriving og friskriving. Bøkene er i farger, og er rik...

Advertisement