Page 1

28

SINT UNG MANN?

Om å finne et språk for sinne i Pusling!!! I høst kommer Christian Valeurs roman Pusling!!! Redaktøren lot forfatteren få teksten til gjennomsyn før magasinet gikk i trykken. TEKST Nora Campbell

Fuck den jævla empatien din! Christian Valeur Pusling!!! 349,–

Tilgjengelig som e-bok

En av litteraturens kanskje fremste oppgaver er å bearbeide de traumer og utfordringer samfunnet den speiler står overfor, den blir et slags tilsvar til den verden vi lever i. Litteraturen kan også være et rom for det usagte, og for det som ikke kan sies. Hovedpersonen Fredrik (les: fredrik) er en mann som ikke sier ifra om hår i maten når han er på restaurant. Han blir tilsynelatende aldri sint og mener at alle utfordringer kan møtes med forståelse og tålmodighet. Etter at samboeren Marte innrømmer utroskap, leter Fredrik etter sinne i seg selv, noe han føler samfunnet forventer at han finner. Men det er ikke enkelt. Å strø tacorester rundt i leiligheten blir Fredriks første opprørshandling før han går alene ut i verden med et puslespill i en pose. Romanen viser oss biter av Fredriks søken etter sin indre sinnatagg, en oppgave som er svært uoverskuelig for vår helt. Man kan nemlig ikke brøle nyansert. Den sinte unge mannen, og kanskje særlig den sinte, hvite unge mannen, har flere litterære forelegg. Valeurs tekst resonnerer mot misantropiske eller dystopiske kjernetekster og kan leses med skråblikk mot Bukowski, Houellebecq eller for den saks skyld Molière. Men Pusling!!! finner sitt eget språk og sine egne rammer. I denne ambisiøse romanen viderefører Valeur den kreative, morsomme og underholdende fortellerteknikken han fikk mye positiv oppmerksomhet for med debutromanen Steffen tar sin del av ansvaret (2009). Dialogen står sentralt, med den svært aggressive fortellerens hånlige kommentatorspor som leserens eneste rettesnor. Som var de brikkene i et puslespill, viser

fortelleren oss bare små biter av fortellingen. Så blir det opp til oss å avgjøre om brikkene passer sammen, og hva bildet viser. Forflytningene fremover og bakover i tid og rom, og den selektive måten å formidle på, speiler kanskje en problematisering av selve fortellersituasjonen. Fortelleren – som henter frem av og til lengre, av og til ørsmå glimt av tilsynelatende tilfeldige personer sine liv – bryter ned illusjonen om at det egentlig er mulig å fortelle et liv, fortelle en hel sannhet. Den «virkelige» verden er ikke komponert som et stort, oversiktlig narrativ. I den virkelige verden eksisterer summen av alle menneskers lange og korte glimt av liv side om side, samtidig og i kaos. Og på samme tid som språket bygger opp, skaper en virkelighet, kan det også rive ned. På den ene siden likner språket i Pusling!!! tegneserienes klassiske banneordgjengivelsene: #!&@¡. De forknytte, forstoppede utsagnene og de avbrutte utbruddene, har en nærmest ikonoklastisk dimensjon, de utgjør språklige stengsler. På et mer abstrakt nivå rører dette ved noe av det Theodor Adorno beskriver om det gestiske ved språket (og skriften): Tegnsettingen og selve bokstavenes form på papiret antyder hvilken gest som ligger i skriften og er en vesentlig del av utrykket. Dette finner gjenklang i Valeurs prosjekt, både på det språklige og det kompositoriske planet. Romanen fungerer som en undersøkelse av om hvorvidt et språk for sinne faktisk finnes. Dette er med på å gi leseren en følelse av bevegelse, dynamikk og voldsomhet, ja, sinne. Nora Campbell er redaktør i Aschehoug forlag.

Valeur Pusling  
Valeur Pusling  
Advertisement