Page 1


Everyday Practice

My name is Zoom.

Good morning!

How are you?

I am fine, thank you.

Goodbye!

What day is it today? Monday

Tuesday Wednesday Thursday

Friday

Saturday

Sunday

I can count to ten

34 1 9 0 2 1 5 678 2


What is the weather like?

It is sunny. It is cloudy. It is windy. HOT

0ยบ COLD

It is raining. It is snowing.

Seasons Summer SPRING

Winter

AUTUMN

3


Innhold

Everyday Practice 2 1 Colours and Numbers 5 2 My Body 15 3 Winter Fun 23 4 I Love Animals 31 5 Summer Picnic 39 Certificate 47

1

ha

r•c

Mål

aPte

r•c

h

colours and numbers

Focus colours numbers name age

Første side i hvert kapittel gir en rask ­oversikt over temaer, ord og uttrykk det fokuseres på i kapitlet. I lærerveiledningen finner du ­konkrete mål til hver side.

Pte

Words

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 one

TWo

THree

four

five

six

seven

eigHT

nine

Phrases

Ten

blue

green

red

yelloW

I love English and amazing facts

BUS STOP

Vurdering

I slutten av hvert kapittel finner dere dette symbolet. Det minner dere på å vurdere underveis i arbeidet med kapitlet. I lærerveiledningen finnes kopiark for egenvurdering og kapitteltester til hvert kapittel. Her finnes det også flere tips til hvordan disse kan brukes.

my name is … i am …

THis is …

5

CertifiCate

You are clever,

Differensiering

Oppgavene nederst på hver side representerer to vanskegrader: rød: vanskegrad 1 gul: vanskegrad 2 rød/gul: oppgavene kan løses på ulike nivåer

• • ••

De fleste elevene vil, eventuelt med litt hjelp, klare de røde oppgavene. De gule oppgavene er for elever som kjenner en del bokstaver og viser interesse for lesing og skriving.

I mål

PuPil’s name

Helt til slutt i boka får elevene et sertifikat for god og tidlig innsats i engelsk dette året.

You have finished QuesT 1. afTer The summer holidaYs You are readY To sTarT QuesT 2. BYe BYe!

Teacher’s name

see You soon.

47

4


1

ha

r•c

apte

r•c

h

Colours and Numbers

Focus colours numbers name age

Words

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 one

TWO

THREE

four

five

six

seven

eight

nine

Phrases

ten

blue

green

red

yellow

My name is … i am …

THIS is …

5

pte


Colour Song This This This This

is is is is

blue, this is red, green and yellow. blue, this is red, green and yellow.

Black and brown and yellow. Black and brown and yellow. This is blue, this is red, This is green and yellow. is

and

My favourite colour is

8

på Zoom. Hvor mange baller har han? Hvilke farger kan du se? Si dem på engelsk. • Se på sangen. • Øv ruten med fargen du liker best. Hva heter fargen på engelsk? • Fargelegg Øv på setningen: favourite colour is … • Finn ordene is og My and i sangen. Sett ring rundt. •

.


Colour the balloons

red

blue

green

yellow

black

brown

More colours

grey white pink orange purple fargene sammen med en voksen. • Les strekene og fargelegg ballongene med riktig farge. Si: This is red. This is … • Følg • More colours: Fargelegg de fargene du kan. Si fargene.

9


Write

•••••• ••••• ••••••

••••••

•••••• •••••• •••••

•••••

•••••• ••••••

A letter is missing

f

f

Y E L L O W

R

f

f

B L

E

This is ordene. • Skriv bokstaven som mangler. • Skriv Skriv ferdig setningen. • 10

D

G R E E .

f


Listen and colour

Fargelegg seks ting på klovnen. • Lytteoppgave: • I par: Fortell hverandre hvordan dere skal fargelegge resten av klovnen.

11


2

ha

r•c

apte

r•c

h

My Body

Focus MY Body Activities Games

Words

sing

sit

jump

run

skip

hit

eye

foot

hand

head

leg

arm

Phrases

LET’S PLAY! i CAN …

I HAVE …

15

pte


Talk about it! EYE

Let’s play! JUMP

SIT HIT

SING

RUN

SKIP

HEAD

LEG HAND FOOT


How many? //// //

/

run

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

jump

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

skip

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

hit

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

sit

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

sing

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

om bildet: Find a spider. Find a leg. Who can say: I can jump? • Snakk på bildet. Hvor mange holder på med de ulike aktivitetene? Tell på engelsk og lag tellestreker. • Se Sett ring rundt riktig tall. Tegn aktivitet fra bildet i venstre rute. Lag tellestreker og sett ring rundt riktig tall. • Klarerenduannen å skrive noen av tallene på engelsk? Skriv i samme rute som tellestrekene. •

17


I can … play games

sing

paint

climb dance swim read

cook play football

Listen

jump _ run _ eller skriv noe du kan gjøre. •• Si Tegn hva dere kan til hverandre: I can ... • Lytteoppgave: Skriv riktig tall til riktig bilde. 18 •

skip _ hit _


Can you …? yes

no

sing

jump

run

skip

hit

ll kick

hop

Kan du noe av det du ser på bildene? Sett kryss eller skriv yes eller no. •• Bruk svarene dine. Still spørsmål: Can you sing? Svar: Yes, I can. Eller: No, I can not. •

19


Body Parts Draw a line head

eye

hand

arm

leg

foot

ordene sammen med en voksen. • Les strek mellom riktig ord og kroppsdel. • Trekk I have a head. I have two eyes. I have two … • Si: Skriv to av ordene over. 20 •• Kan du navnet på flere kroppsdeler? Si eller skriv dem.

Your heart beats over 100 000 times a day!

Amazing facts


Write •••••• ••••••

••••• ••••••

••••••

•••••• ••••• •••••• ••••••

•••••• •••••

A letter is missing h e a D

l

h

f o o

N D

g

I have ants in my pants.

I have a ordene. • Skriv bokstaven som mangler. • Skriv en kroppsdel og skriv ferdig setningen. • Velg • Snakk sammen om det Zoom sier.

.

21


Five Little Monkeys Five little monkeys jumping on the bed, one fell off and bumped his head. Mummy called the doctor and the doctor said, «No more monkeys jumping on the bed!» jumping

Find the right picture 1

2

3

4

5

6

BUS STOP

på overskriften og bildet. Hva handler sangen om? Syng sangen. • Se Lim bildene fra kopiarket i riktig rekkefølge. • Se påinnbildene du har limt inn. Hvor slår apene seg? • Finn ordet jumping teksten. Sett ring rundt. Hvordan uttales j på norsk, • og hvordan uttales ji på engelsk? 22 • Finn andre ord i teksten som du kan. Sett ring rundt dem, og les dem.

Quest 1 - engelsk for grunnskolen  

QUEST er et nytt og moderne engelskverk for grunnskolen som kombinerer elevbøker med digitale ressurser.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you