Page 1


Før du leser • Hva vet du om Amazonas fra før? • Bla igjennom boken og se på bildene og overskriftene. Hva tror du denne boken forteller om Amazonas? • Se på ordlisten. Kan du noen av ordene? • Hva ønsker du å få vite mer om? Hva lurer du på? Skriv det ned.

Ordliste Her er noen ord du vil møte i denne boken: avskoging habitat nattaktiv naturressurser naturvernområde utbytting økoturisme Noen av ordene i boken er forklart på side 31.


o z nas a m A Innhold

Fantastiske Amazonas 2 I regnskogen 4 Amazonas lever! 6 På oppdagelsesreise 8 10 I trekronene Ved elvebredden 12 Skogen forsvinner 14 16 Er det så farlig? Dyr i fare 18 Kampen for å overleve 20 Folkestammer i regnskogen 22 Redd regnskogen! 26 Hva kan jeg gjøre? 28 Sant eller usant 30 Ordforklaringer 31 Stikkord 32

Deborah Chancellor Figurillustrasjoner av Jon Stuart

1


Fantastiske Amazonas Regnskogen i Amazonas er et av verdens store underverk. Den dekker om lag 40 prosent av landjorda i Sør-Amerika. Men dette grønne paradiset krymper faretruende fort og er nå alvorlig truet.

Verdens regnskoger

Det finnes frodige tropiske regnskoger i SørøstAsia, Australia og Sentral-Afrika, men den største regnskogen av alle ligger i Amazonas.

Hva er en regnskog? Tropiske regnskoger er vidstrakte regnskoger som vokser i nærheten av ekvator. Trærne i tropiske regnskoger er veldig høye. De er eviggrønne – det vil si at de har grønne blader hele året. Tropiske regnskoger er svært varme og fuktige, og de er et perfekt levemiljø for mange arter av planter og dyr.

Ekvator er en tenkt linje rundt midten av jordkloden.

2

ekvator


Venezuela

Guyana

Colombia Ecuador

Surinam

Amazonaselva er verdens største elv.

Fransk Guyana

Peru Bolivia Brasil

Sør-Amerika er et digert kontinent som er oppdelt i 12 land og et område som ligger under fransk styre – Fransk Guyana. Amazonas-regnskogen strekker seg gjennom åtte av disse landene pluss Fransk Guyana.

Størst og best • Verdens største regnskog ligger i Amazonas. Den er nesten like stor som Australia. • Amazonas-regnskogen dekker 6,8 millioner kvadratkilometer. Én kvadrat­kilometer tilsvarer om lag 140 fotballbaner – det sier litt om hvor stort dette området er! • Verdens tropiske regnskoger er i ferd med å forsvinne raskt. Amazonasregnskogen utgjør over halvparten av regnskogen som er igjen på kloden. • Regnskoger er bra for miljøet, fordi de omdanner karbondioksid til oksygen (se side 17). • Amazonas-regnskogen produserer over en femtedel av alt oksygenet levende organismer trenger for å leve. • Om lag en femtedel av alt ferskvannet på jorda flyter i Amazonaselva og i de tallrike elvene og bekkene som renner ut i den.

3


I regnskogen Regnskogen kan deles i forskjellige lag der spesielle grupper av dyr og planter holder til. Ekstra høye trær stikker opp over de andre trekronene og danner toppsjiktet i regnskogen. Mektige rovfugler, som harpyørnen, svever over disse trærne.

Kronesjiktet er «taket» i regnskogen. Trekronene ligger om lag 40 meter over bakken og huser de fleste av plantene, dyrene og insektene i regnskogen.

4

Skogbunnen danner marksjiktet. Det er mørkt og fuktig, og insekter og edderkopper roter rundt etter mat her blant råtnende frukter og blader. Når det regner mye, kan skogbunnen bli oversvømt.

Undersjiktet er området rett over skogbunnen. Her vokser det klatreplanter, og store dyr som jaguarer og dovendyr holder til her.


Livets tre

Forskerne anslår at på bare én kvadratkilometer av Amazonasregnskogen finnes det over 75 000 ulike arter trær. I hvert eneste tre i regnskogen lever et utrolig mangfold av organismer. På et tre i regnskogen i Peru fant man 43 ulike maurarter. Oi! 43 arter! Det er nesten like mange maurarter som i hele Norge!

Flere fantastiske fakta om Amazonas

anakonda

•  Det lever flere arter i Amazonas-regnskogen enn noe annet sted på jorda. • Anakondaen er verdens tyngste slange. • Verdens største gnager holder til i Amazonasregnskogen. Flodsvinet, eller kapybaraen, er i slekt med marsvinet og er like stort som en sau. •  Grønn pilgiftfrosk som også kan være gyllengul, er verdens giftigste frosk. Giften fra én frosk kan drepe ti voksne mennesker.

flodsvin

grønn­ pilgiftfrosk

5


Amazonas lever! Et økosystem er et nettverk av organismer som lever i samme område, habitat, og er avhengige av hverandre for å overleve. Amazonas-regnskogen er verdens mest mangfoldige økosystem. Her lever det flere ulike arter enn noe annet sted. Forskerne tror at mer enn en tredjedel av alle artene i verden lever her. Dette rike mangfoldet av liv kalles biodiversitet. Dyregruppe Insekter

Antall kjente arter i Amazonas 2,5 millioner

titan-trebukk

Fisker

3000

arawana

Fugler

1300

amaziliakolibri

Pattedyr

427

søramerikatapir

Amfibier

427

amazonashornfrosk

Krypdyr

378

brillekaiman

amaziliakolibri

6

Arawana

tapir

brillekaiman

Eksempler på arter


Skattkiste

Forskerne som arbeider i Amazonas i dag, innser at regnskogen her er et skattkammer. Mange moderne medisiner blir for eksempel laget av planter fra regnskogen. Mange flere viktige medisinske oppdagelser kan ligge og vente på oss i Amazonas-regnskogen.

Svar

Videresend

Fra: Dr. Sarah Stratton Til: Tom Stratton 14.16 Sendt: 19. august 2009 nas! Emne: Hilsen fra Amazo

Hei Tom,

sten hver gen er så spennende! Ne ko ns reg ason az Am i Arbeidet mitt t før. Den store nyheten er som jeg aldri har set art nte pla jeg r ne fin g e du at da helt ny art fikentre. Visst en et ag pd op r ha pp tto bruker er at vi ne 2000 ulike fruktslag? Vi er ov er uk br as on az indianerne i Am e regnskogene i verden. bare om lag 200, fra all rapport. må få skrevet ferdig en Nå må jeg avslutte – jeg Mange hilsener tante Sarah

I Amazonas-regnskogen vokser det både mango, banan, fiken, pasjonsfrukt og stjernefrukt.

7


På oppdagelsesreise De fleste av dyre- og planteartene som lever i regnskogen, har aldri vært studert. Ekspertene tror at det i Amazonas-regnskogen fremdeles finnes utallige arter som venter på å bli oppdaget. Ekspedisjoner som drar dypt inn i regnskogens indre, kommer ofte tilbake med fantastiske funn. Forskerne får ofte store nyhetsoppslag når de finner nye arter. I 2008 ble det oppdaget en helt ny maurart i Amazonas. Dens viten­skape­lige navn er Martialis heureka. Martialis betyr «fra Mars», og den fikk dette navnet fordi den ser helt annerledes ut enn alle andre maur. Den er bare 3 mm lang, blind og lever under jorda, der den jakter på andre insekter. Martialis heureka – mauren fra Mars.

Jeg lurer på hvor mange arter det er som ennå ikke er oppdaget?

8


EN VERDEN AV NYE ARTER En ekspedisjon til et øde område i Amazonasregnskogen fant 24 dyrearter som tidligere var helt ukjente. Det internasjonale forsknings­teamet var henrykt over de viktige oppdagelsene. «Vi har funnet tolv nye arter gjødselbiller, én ny maurart, seks nye fiskearter, fire nye froskearter og én ny paddeart. Det er helt utrolig!» sa en av forskerne. Mange dyre- og plantearter som lever i Amazonas-regnskogen, står i fare for å bli utryddet på grunn av at skogen blir ødelagt.

Velkommen tilbake

NYOPPDA GET

Navn:

Harlekinp adde e: Farg e r ik t a mfibium Leveområ de: Lev er i de no rdre delene av Amazonas regnskog en Beskrivels

Noen regnskogarter dør ut allerede før de blir oppdaget. Det skjer fordi leveområdet deres blir ødelagt når trærne blir hogd ned. Disse dyrene greier dessverre ikke å tilpasse seg slik at de kan overleve i det nye miljøet. Men noen ganger får man positive overraskelser i regnskogen. Forskerne fant nylig en malle som de trodde var utdødd. Denne harniskmallen er nå en fredet art.

Denne harniskmallen ble «gjenoppdaget» i en regnskogbekk i Surinam. Forskerne hadde trodd at denne fisken var utdødd på grunn av forurensning, for ingen hadde sett den på 50 år.

9


I trekronene

Tocotukan

Tocotukanen lever i trekronene i regnskogen og er lett å kjenne igjen. Kroppen er hovedsakelig svart, og fuglen er 65 centi­meter lang, medregnet det 20 centimeter lange nebbet. Opptil fem eller seks voksne tukaner kan ha felles hvilested i et hull i et tre.

10

Den lever for det meste av frukt, men eter også insekter, egg, små fugler og øgler. Tocotukanen plukker og skreller frukt med nebbet. Den er aktiv på dagtid og legger 2–4 egg i året. Den kan bli opptil 20 år gammel.

ermus

Vampyrflagg

E: Pattedyr r DYREGRUPP r og hule træ viler i grotte lang med cm 9 HABITAT: H 7– brun pels; rå G : N G TE KJENNE på 18–20 cm vingespenn r fra andre dy ter hull i FØDE: Blod på offeret, bi p op er tr la K K: JAKTTEKNIK ker i seg blod ik sl og n de hu ll tilstand : Ca. 9 år i vi de eneste LEVEALDER laggermus er F : M TU K FA muskelkraft FANTASTISK fly med egen n ka m so e pattedyren


Bladskjærermaur

Bladskjærermaur er insekter som lever i opptil 6 meter dype bol i jorda under skogbunnen. Det er fem forskjellige typer maur i kolonien: gartnere, arbeidere, jegere, soldater og dronning. Gartnerne er bare 1,2 millimeter lange, og dronningen er om lag 2,5 centimeter lang. Det er opptil 8 millioner maur i kolonien, og de lever av en sopp som gror på bladene de samler i bolet sitt. De vandrer opptil 60 meter bort fra bolet for å samle inn blader.

: FANTASTISK FAKTUM kraftige kjever som Bladskjærermaur har nger i sekundet. vibrerer opptil 1000 ga

Rød brøleape

Bladskjærermaurene er nattaktive. Dronningen lever i 10–15 år, og når hun dør, dør resten av kolonien.

Bladskjærermaur kan bære opptil 20 ganger sin egen vekt.

DYREGRUPPE: Pattedyr HABITAT: Trek ronene i regn skogen KJENNETEGN : Gyllenrød pe ls; hannen er 1,5 meter lang opptil FØDE: Hoved sakelig blader , men også fr blomster, inse ukt, kter og iblant små dyr JAKTTEKNIK K: Leter etter mat i trekrone LEVEALDER: ne 15–20 år FANTASTISK FAKTUM: Det mest høylytte i regnskogen dyret – brølene kan høres på oppt 5 kilometers il avstand

11

Prosjekt X Fakta. Amazonas BM  

Les om den fantastiske regnskogen i Amazonas. Lær om mennesker og andre dyr som lever der, og om farene som truer

Prosjekt X Fakta. Amazonas BM  

Les om den fantastiske regnskogen i Amazonas. Lær om mennesker og andre dyr som lever der, og om farene som truer

Advertisement