Page 1


This  is  Pip. 2

N_847052_A_Dogs_Day_indd.indd 2

7/12/10 15:37:51


Hello Pip.

Pip  is  a  busy  dog.  3

N_847052_A_Dogs_Day_indd.indd 3

7/12/10 15:37:57


Pip  has  her  food. 4

N_847052_A_Dogs_Day_indd.indd 4

7/12/10 15:38:03


Shhh!

Then  she  has  a  sleep. 5

N_847052_A_Dogs_Day_indd.indd 5

7/12/10 15:38:12


Pip  runs  with  a  ball. 6

N_847052_A_Dogs_Day_indd.indd 6

7/12/10 15:38:16

Project X - Temapakke. Pets. Stage 2  

De fem småbøkene som inngår i "Pets", egner seg både til veiledet og selvstendig lesing og inneholder gode oppgaver til førlesing og etterar...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you