Page 1


Innhold Slik er Midgard....................................................... 4 På nett med vett (kurskapittel) ..................... 6

Fra pest og krise til bedre tider ................... 58

Å vurdere informasjon på Internett ............................. 8 Synlig eller usynlig? ................................................. 10 «Vær mot andre …» ...................................................12 OK-knappen – tenk før du trykker! ............................ 14

Pesten kommer! .......................................................60 Oppgaver ................................................................. 63 Norge under dansk styre .......................................... 64 Mulighetenes land ................................................... 68 Et lite land med mange folkegrupper ........................ 78 Oppgaver ................................................................. 84 Kristian 4. – konge av Danmark og Norge.................. 86 Oppgaver .................................................................90 Er du i mål? ................................................................. 91

De store oppdagelsesreisene........................ 16 På jakt etter nye varer .............................................. 18 Oppgaver ..................................................................21 Europa blir en stormakt ............................................ 22 Oppgaver ................................................................. 28 Slavehandelen ......................................................... 30 Oppgaver ................................................................. 32 Er du i mål? ................................................................... 33

Renessanse og opplysningstid ..................... 34 Mennesket i sentrum ................................................ 36 Oppgaver ................................................................. 41 Nye tanker skapte uro i Europa ................................. 42 To mektige land – to berømte ledere......................... 46 Opplysningstida ....................................................... 48 Oppgaver ................................................................. 50 Det nysgjerrige mennesket ....................................... 52 Oppgaver ................................................................. 56 Er du i mål? ................................................................... 57

På flukt .................................................................... 92 Alle har rett til trygghet............................................ 94 Oppgaver ................................................................ 97 Hvorfor må noen flykte? ........................................... 98 Ny i Norge.............................................................. 104 Oppgaver ............................................................... 106 Alle barn har rettigheter ......................................... 108 Oppgaver ................................................................ 112 Er du i mål? .................................................................. 113

Landskap og levemåter ..................................114 Klima og landskap ...................................................116 Oppgaver ................................................................119 Å leve i regnskog, på gresslette og i ørken .............. 120 Oppgaver ................................................................132 Verdens urfolk ........................................................134 Oppgaver ............................................................... 136 Er du i mål? .................................................................137

TOPP 10

2

17651 Book 1.indb 2

21.05.2008 15:37:20


Forbruk og forurensning .........................138 Vi forbruker mer ............................................. 140 Oppgaver ........................................................143 Det blir varmere på jorda ............................... 144 Forurensning av jord og vann ......................... 150 Internasjonalt miljøsamarbeid ........................152 Oppgaver ........................................................156 Som forbrukere har vi makt ..............................158 Oppgaver ........................................................ 160 Er du i mål? .......................................................... 161

Visste du det? I norrøn tid mente folk at guder og mennesker levde i Midgard. Gudene holdt til i Åsgard, som lå i midten av Midgard. Utenfor Midgard bodde trollene. De ble kalt jotner og holdt til i Jotunheimen.

Du store verden! .........................................162 En verden av forskjeller og likheter ................. 164 Oppgaver .........................................................167 Verden utenfor Europa .................................... 168 Oppgaver ........................................................ 188 Verden i tall .................................................... 190 Oppgaver .........................................................192 Er du i mål? ...........................................................193

Rus ................................................................... 194 Du bestemmer ................................................ 196 Oppgaver ........................................................ 199 Bruk og misbruk .............................................. 200 Oppgaver ........................................................ 204 Tobakksindustrien .......................................... 206 Oppgaver ........................................................ 208 Er du i mål? .......................................................... 209 Ordforklaringer .....................................................210 Stikkordregister .................................................... 212

3

17651 Book 1.indb 3

21.05.2008 15:37:27


Slik er Midgard

Det er fire typer oppgaver: Gjøre

Samfunnsfag er spennende! Vi håper at Midgard vil gjøre undervisningen ekstra morsom. Midgard 7 har ni kapitler eller emner. Hvert av dem er delt i fem deler. Ett av kapitlene er et kurskapittel der du kan trene på spesielle ferdigheter.

Introduksjonsdel Hvert emne starter med to sider hvor det står hvilke mål du skal jobbe mot. Teksten og bildene forteller deg litt om emnet. Når du ser på disse sidene kan det være lurt å tenke over hva du kan om emnet fra før. Den lille veiviseren ormen Gorm stiller noen spørsmål som en innledning til emnet. Ormen Gorm møter du også på nettstedet til Midgard.

Gjøreoppgavene gir deg mulighet til selv å gjøre undersøkelser og få erfaringer. Her får du trent ferdigheter som å lese og skrive ulike typer tekster. Du skal finne fram til opplysninger i andre oppslagsverk og på Internett, og i flere oppgaver må du regne for å finne svaret. Huske

I disse oppgavene kan du finne ut om du husker det viktigste faktastoffet. Gruble

Her finner du «nøtter» eller spørsmål det er viktig å diskutere med andre. Det er ikke sikkert at det er bare ett svar på en slik oppgave. Vi håper grubleoppgavene kan sette i gang fantasien din. Felles

Rød del I denne delen er det mange bilder og ikke så mye tekst. Det er mye å lære av å studere bilder nøye. Kanskje finner du noe du vil dere skal diskutere i gruppa? Til slutt i rød del finner du oppgavene.

Fellesoppgavene må dere være to eller flere sammen for å løse.

Gul del Når du arbeider med denne delen får du enda mer kunnskap om emnet. Det er mange bilder å studere, og det er litt mer tekst enn i rød del. Til slutt kommer oppgavene: Gjøre, Huske, Gruble, Felles

4

17651 Book 1.indb 4

21.05.2008 15:37:28


Blå del Blå del har også mange bilder, men du vil se at denne delen har mer tekst enn de to andre. Når du arbeider med denne delen får du mye kunnskap om en mindre del av emnet. Vi kaller det å gå i dybden av det du skal lære. Til denne delen får du i oppgave å skrive et eget sammendrag av det du har lært. Så kommer oppgavene: Gjøre, Huske, Gruble

Er du i mål? Dette er innspurten for emnet i boka. Nå kan du sjekke om du har nådd målene for emnet. Her finner du en litt større måloppgave. I den får du brukt for det du har lært underveis, og du skal arbeide med hele emnet under ett. Vil du jobbe videre på nett, finner du en liste over gode søkeord, både på norsk og engelsk. Øv deg på de engelske ordene, så kan du noen engelske ord som har med samfunnsfaget å gjøre også!

Visste du det? Her finner du morsomme opplysninger om de emnene dere arbeider med.

Ord Disse ordene finner du igjen i teksten. Da er de merket med en spesiell skrift som vi kaller kursiv. Forklaringene står på fargede felter som er lette å finne på siden. Alle ordforklaringene er samlet bak i boka.

Stikkordregister Bak i boka har vi samlet de viktigste stikkordene for de emnene Midgard handler om. Her kan du slå opp hvis det er noe spesielt du leter etter.

5

17651 Book 1.indb 5

21.05.2008 15:37:34


14 5

s(

NORD AMERIKA

bu

I dag finnes det ikke et eneste uoppdaget sted på kloden. Med bil, tog, båt eller fly reiser vi nesten overalt. For tusen år siden var det ikke slik. De fleste mennesker reiste aldri utenfor hjemstedet sitt. De som reiste, hadde en viktig grunn til det. Fra 1200-tallet og i nesten 400 år framover reiste europeerne ut i verden for å drive handel med varer. På reisene møtte de mennesker og samfunn som var ukjente for europeerne.

1-1506)

De store oppdagelsesreisene

um Col Azorene r e f f o Krist

Vest India

STILLEHAVET

ATLANTERHAVET

SØR AMERIKA

16

17651 Book 1.indb 16

Kapp Horn

la n( c a.

Når du har arbeidet med dette emnet, skal du kunne: ~fortelle om noen av de viktigste oppdagelsesreisene europeerne gjorde mellom år 1200 og 1600 ~gi eksempler på noen av de kulturene europeerne møtte på sine oppdagelsesreiser ~fortelle om hva reisene førte til for kulturene og menneskene som europeerne møtte ~ lese og bruke historiske kart

148 0-1521)

Mål

el ag M e Fernando d

21.05.2008 15:38:48

Lisb


25 4132 4)

EUROPA

ASIA

Venezia

o Pol Marco

Lisboa Palos

STILLEHAVET Tibet

Kina

AFRIKA Calicut Molukkene Sumatra

INDIAHAVET

AUSTRALIA

52 4 )

Kapp det gode håp

De som la ut på de aller første oppdagelsesreisene, visste ikke at jorda var rund, men trodde den var flat. Ingen av dem kjente til områdene de reiste til. Hvilke tanker tror du de gjorde seg før de la ut på reisen?

.1 46 0-1

e

(1

ca a( m a Vasco da G

Oppgave: 1 side 21

17651 Book 1.indb 17

17

21.05.2008 15:38:53


På jakt etter nye varer Marco Polos reise En dag i år 1269 sto en 15 år gammel gutt på havna i Venezia. Det var Marco Polo, og han ventet spent. Båten til faren og onkelen hadde nettopp lagt til kai. De var kjøpmenn, og Marco hadde ikke sett dem på over ni år. Nå var han spent på å treffe faren igjen, og høre hva han hadde opplevd på den lange reisen. Faren fortalte at de hadde vært helt til Kina, og der hadde de besøkt herskeren Kublai Khan. To år seinere fikk Marco sjansen til å være med faren og onkelen på en ny reise. Turen gikk med båt, til fots og på hesteryggen. Under hele reisen skrev Marco ned alt han så og opplevde. Han forteller at de nådde fram til Kina etter fire år. Der skal de ha vært i tjeneste i 17 år hos Kublai Khan. Marco Polo fortalte om noe folk i Europa ikke kjente til på denne tiden, nemlig pengesedler! «De pengene jeg skal fortelle om, lager han (Kublai Khan) nemlig av bark. Barken kommer fra morbærtrær …]

Her ser du en kinesisk pengeseddel trykt på papir på slutten av 1300-tallet. Tegningen i midten viser hvor mye den er verdt.

Dette gamle maleriet viser Marco Polo, faren og onkelen da de forlot Venezia.

Fra disse trærne tar man den finere del av barken, som er hvit og ligger mellom selve veden og den grove brak, som er ytterst. Denne omdannes så til noe som likner papir, og som er helt svart. Papiret deles så opp i stykker av forskjellig størrelse …] Alle papirene er merket med fyrstens segl. På dette vis lager han en så stor mengde penger hvert år – uten at det koster han noe – at han kunne ha kjøpt alle verdisaker i hele verden. Når papirene er laget ferdig, slik jeg har beskrevet, foretar han alle sine utbetalinger.» Marco Polo reiste på kryss og tvers av det store riket. Overalt noterte han det han så og lærte. I året 1295 kom Marco, faren og onkelen tilbake til Venezia igjen. Da hadde de ikke sett hjembyen sin på 25 år!

18

17651 Book 1.indb 18

21.05.2008 15:38:57


Marco Polo – sannhet eller diktning? Marco Polo fortalte om reisene sine til en lærd mann som het Rusticello. Seinere ble dette til boka «En beskrivelse av verden». Boka ble berømt over hele Europa. Men flere av de som leste den, ristet på hodet. De syntes fortellingene virket usannsynlige. Boka ble kalt «Millionen», fordi Marco brukte så store tall og ord om det han hadde sett. Vi kan ikke vite om forfatteren Rusticello skrev ned alt det Marco fortalte, eller om han skrev det nøyaktig slik han fikk det fortalt. Det var også mye boka ikke fortalte om. Noen forskere mener derfor at Marco aldri reiste til Kina selv, men at han gjenga fortellinger andre hadde fortalt han. Forskerne spør: «Hvis Marco hadde vært i Kina, hvorfor forteller han ikke om den kinesiske muren, de kinesiske skrifttegnene og at kineserne drikker te?» Andre forskere mener de nøyaktige beskrivelsene i boka må bety at han har sett det med egne øyne. Svaret på hva som er helt sant, får vi kanskje aldri. Uansett lærte europeerne mye om Kina og kinesisk kultur av denne boka.

Kinesisk krukke fra Marco Polos tid. Mange av de tingene Marco Polo fortalte om fra Asia, ble populære handelsvarer i de europeiske landene. Varene ble fraktet over store landområder for å komme fram til kjøperne.

Skipsbyggekunsten i Europa utviklet seg sterkt på 1400-tallet. Karavellen var lett og kunne seile raskt. Med dette skipet ville portugiserne seile rundt de arabiske områdene og handle varer direkte fra Asia igjen.

Nye skip gir nye muligheter På 1400-tallet hadde europeerne blitt vant til å handle silke, krydder, edelstener og andre luksusvarer fra Asia. Varene kjøpte de fra arabiske kjøpmenn i byene langs Middelhavet. Men handelsrutene gikk gjennom arabiske områder. Araberne ønsket selv å tjene penger på handelen, og derfor fikk ikke europeerne lenger reise over de arabiske områdene. De måtte betale for transport av varene og fortjeneste til de arabiske handelsmennene. Prisen på varene ble derfor høy. Løsningen på problemet ble å frakte varene med skip i stedet.

Visste du det? Samtidig med Marco Polo levde det en annen oppdagelsesreisende. Han het Ibn Battuta og var født i Marokko. Ibn Battuta reiste over store deler av Asia. På samme måte som Marco Polo skrev han ned fortellinger der han fortalte om nye oppdagelser og nye skikker han møtte på reisene sine. Oppgave: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 15 og 16 side 21

17651 Book 1.indb 19

19

21.05.2008 15:39:02


Vasco da Gama Fra 1415 sendte portugiserne ut flere ekspedisjoner langs vestkysten av Afrika for å finne nye handelsruter. I 1497 ville de prøve å seile hele den lange veien rundt Afrika til India. Fire skip ble utrustet for den lange ferden, og Vasco da Gama ble leder for ekspedisjonen. For å unngå de sterke strømmene langs Afrikas kyst la de ut i åpent hav. Det gikk to måneder før de så land igjen langt sør i Afrika. Nå hadde de funnet en direkte reiserute til India utenom de arabiske handelsrutene. Da Vasco da Gama kom til India, forsøkte han å få en handelsavtale med den lokale herskeren. Men inderne ville ikke ha de europeiske varene.

20

Her ligger Vasco da Gama begravd i det som kalles en sarkofag. Statuen oppe på sarkofagen forestiller Vasco da Gama da han døde i 1524.

Sammenliknet med de rikdommene de selv hadde, var dette dårlig tøy og billig juggel. Vasco da Gama reiste derfor tilbake til Portugal uten handelsavtale, men ble likevel mottatt som en helt da han kom hjem igjen.

Visste du det? Vasco da Gama var nok ikke den første som seilte rundt det afrikanske kontinentet. Grekeren Herodot forteller at fønikerne, et folkeslag fra dagens Libanon, seilte rundt Afrika allerede 600 år f.Kr. Det er mer enn 2000 år før Vasco da Gama.

Ekspedisjon: en reise for å oppdage eller undersøke noe som er ukjent

Oppgave: 10, 11 og 14 side 21

17651 Book 1.indb 20

21.05.2008 15:39:22


OPPGAVER Gjøre Gjø Gj øre øre ør 1 Lag en fi fin overskrift i arbeidsboka di: «Store oppdagelsesreiser.» oppda 2 Lag en tegning av Marco Polo til hest på reise mot Kina. 3 Tenk deg at du var Marco Polo som gutt, og at du sto i havna i Venezia. Hva ville du spurt faren din om hvis han hadde vært borte på reise i ni år? Skriv en fortelling om møtet. 4 Dramatiser et møte mellom to handelsmenn. Den ene skal selge varer og vil gjerne reklamere for varene sine og for prisen han vil ha. Den andre vil gjerne kjøpe varene så billig som mulig, og pruter på prisen. Kanskje prøver han å kritisere varen for å få prisen ned. Velg en vare som var vanlig på Marco Polos tid. 5 Hvis du skulle legge ut på en lang reise i dag, skriv ned minst fem ting du ville tatt med deg. 6 På slutten av 1400-tallet hadde europeerne utviklet gode kunnskaper om navigasjon. Slå opp i et leksikon eller søk på Internett og forklar hva navigasjon er. Huske 7 Hva heter fortellingen om Marco Polos reiser? 8 Hva het herskeren i Kina på Marco Polos tid? 9 Hvorfor ønsket europeerne å finne sjøveien til India? 10 Hvem var de første som sendte ekspedisjoner over havet fra Europa? 11 Hva het portugiseren som fant sjøveien til India? Gruble 12 Det er mange grunner til at det var vanskelig å reise i middelalderen. Tenk deg grundig om og skriv opp de årsakene du kan komme på. 13 Noen mener vi ikke kan tro på det Marco Polo forteller fra Kina i dagboka si. Den originale dagboka til Marco

Polo finnes ikke lenger. Det vi har, er kopier skrevet av andre opp gjennom årene. Hva kan ha skjedd med den originale dagboka da den ble kopiert? 14 Da Vasco da Gama kom til India, forsøkte han å få en handelsavtale med den lokale herskeren ved å overrekke gaver. Gavene var billige tøyer og annet juggel og inderne ville slett ikke ha det. Hva forteller dette om europeernes syn på folket i Asia? Felles 15 Ibn Battuta het en kjent arabisk oppdagelsesreisende som levde omtrent samtidig som Marco Polo. Slå opp i leksikon eller på Internett og finn ut mer om hans reiser. Kanskje kan dere også finne noe av det han skrev i dagbøkene sine fra disse reisene? Lag en digital presentasjon og presenter stoffet dere finner for hele gruppa. 16 Kublai Khan var hersker i Kina på slutten av 1200-tallet. Finn stoff om Kublai Khan og det mongolske riket og lag en presentasjon for resten av gruppa.

Samtidig med at skipene ble bedre, utviklet europeerne sine kunnskaper om navigasjon. Blant annet ble kompassene de brukte, mer nøyaktige. Dette kompasset fra omkring 1500 kan ha blitt brukt under de portugisiske oppdagelsesferdene.

21

17651 Book 1.indb 21

21.05.2008 15:39:37


Europa blir en stormakt Reisen mot det ukjente I Spania satt det spanske kongeparet Ferdinand og Isabella og fulgte med på de portugisiske reisene. Nå ville de konkurrere med Portugal om de nye varene fra øst. De lot seg overtale til å gi penger til en spansk ekspedisjon. Leder for ekspedisjonen var Kristoffer Columbus, og målet for reisen var å finne sjøveien vestover fra Europa til Asia. Den 3. august 1492 satte tre skuter seil fra havnebyen Palos i Spania. Skutene het Santa Maria, Pinta og Niña. De tre skipene seilte først til Kanariøyene og videre mot Kapp Verde-øyene lenger sør i Atlanterhavet. Fra Kapp Verde-øyene satte de kursen rett vestover og inn i det ukjente. Etter 30 døgn på havet uten å se land nektet mannskapet om bord å seile lenger. Det begynte

Kristoffer Columbus ble født i Genova i Italia i 1451. Bare 14 år gammel reiste han ut som sjømann. I 1475 kom han til Portugal. Her ble han med flere ekspedisjoner ut i Atlanterhavet og langs kysten av Afrika. På disse ferdene fikk han kjennskap til ryktene om at det fantes land vestover ute i Atlanterhavet. Som de fleste andre på denne tida trodde han at dette landet måtte være en del av Asia.

å bli lite proviant igjen, men Columbus fikk overtalt dem til å seile til provianten var slutt. Endelig, den 12. oktober 1492, kunne Columbus og mannskapet hans gå i land på øya Guanahani i Det karibiske hav. Columbus trodde øyene i området lå like vest for India, derfor kalte han området De vestindiske øyer.

Ingen i Europa visste hva de store oppdagerne ville møte på reisene sine. Men mange fantaserte om hva slags mennesker som kunne bo der ute. Dette maleriet viser at menneskene gjorde seg mange tanker om hvordan fremmede folk kunne se ut.

22

17651 Book 1.indb 22

21.05.2008 15:39:40


Folket på De vestindiske øyer Columbus skriver i dagboka si om det første møtet med indianerne: «De er av samme farge som folket på De kanariske øyer, verken svarte eller hvite – men noen maler seg svarte, andre hvite, atter andre røde. …] De bærer ingen våpen og kjenner i det hele tatt ikke til slikt, for jeg viste dem et sverd, og de grep omkring klingen på det og skar seg av uforsiktighet. …] De ville bli gode og brukbare slaver, for jeg iakttok at de hurtig oppfattet hva man sa til dem. Jeg tror også at de snart ville kunne omvendes til kristendommen, for det syntes meg som om de ikke hadde noen religion. Om det behager Gud, vil jeg ved min avreise ta med seks innfødte, for at de kan lære spansk. Foruten papegøyer så jeg ingen dyr på øya. …]»

Portugal og Spania deler verden i to Da Columbus kom tilbake til Spania i mars 1493, ble han mottatt som en stor helt. Det spanske kongeparet skjønte at dette ville bety at Spania ble like rikt og mektig som nabolandet Portugal. Derfor var det viktig å sikre at ingen andre kunne dra fordeler av den store oppdagelsen. Kontroll over nye områder ville gi store inntekter til Spania. Derfor var det spesielt viktig å hindre at Portugal skulle få kontroll over den nye verden. Spanjolene fikk støtte fra paven i Roma, men Portugal krevde forhandlinger. I 1494 skrev de to

Dette gamle kartet viser hvordan Spania og Portugal delte verden mellom seg. Da delelinjen ble vedtatt visste ingen av landene at en del av det nye kontinentet SørAmerika lå øst for linjen. Det er grunnen til at Portugal fikk herredømme over Brasil.

landene under en avtale som delte verden i to. Sjøveien til India mot øst og alt land som lå i den retningen, skulle tilhøre Portugal. Spania skulle få herredømme over sjøveien mot øst og alt land som lå der. Ingen av dem var særlig opptatt av hva menneskene rundt omkring i verden syntes om dette. Hva forteller utdraget fra dagboka til Columbus om hvordan han så på folket på De vestindiske øyer?

Å få herredømme over: å bestemme over Oppgave: 1, 2, 3, 4, 18, 19, 20 og 27 side 28–29

17651 Book 1.indb 23

23

21.05.2008 15:39:46


Aztekerriket I årene som fulgte etter at Columbus kom hjem fra sin første ekspedisjon, sendte spanjolene ut mange ekspedisjoner for å undersøke de nye landområdene. Øyene i Vestindia viste seg å ha mindre rikdommer enn de først hadde håpet. Derfor fortsatte de å lete lenger vest. På fastlandet møtte de indianere som kalte seg aztekere. Aztekerne hadde sitt opprinnelsessted ved Texcocosjøen i det nåværende Mexico, men på sitt største dominerte de over et område som strakte seg fra Mexicogolfen til Stillehavet. Aztekerne hadde lært arkitektur, tallsystemer og årskalender fra andre folkeslag i dette området. De var også kommet langt innenfor astronomi, matematikk og kunst.

Visste du det? Allerede flere hundre år før aztekerne eksisterte det et mektig rike i dette området. Folket som bodde i riket, kalles mayaer, og deres storhetstid var mellom år 300 og 900 e.Kr.

Aztekerne bygde store byer og tempelområder til ære for sine konger og guder. Dette er restene av et aztekertempel i den gamle hovedstaden i aztekernes rike.

Aztekerriket erobres

Spanjolene fikk høre at aztekerne hadde enorme skatter av gull og edelstener. Dem ville de gjerne ha tak i. I 1521 angrep spanjolen Hernán Cortez og hans menn aztekernes hovedstad, Tenochtitlán. Aztekerne kjempet hardt mot inntrengerne, men kunne ikke stå imot spanjolenes skytevåpen. Mange tusen aztekere ble drept eller såret. Denne aztekermasken er pyntet med vakker mosaikk av edelstener.

24

17651 Book 1.indb 24

21.05.2008 15:39:52


Oppdagelsen av Stillehavet Flere europeiske land sendte ekspedisjoner ut i verden på denne tida. Portugiserne seilte videre østover mot India. Spanjolene utforsket MellomAmerika og fant etter hvert ut at dette ikke var en del av Asia. På den andre siden av fastlandet lå det nemlig et nytt hav som ingen kjente fra før! Portugiseren Fernando de Magellan kom i 1505 til øygruppa Molukkene i dagens Indonesia. Molukkene lå så langt øst i Asia at de var usikre på om øyene tilhørte den delen av verden som Spania skulle ha kontroll over. Magellan ville derfor prøve å reise vestover fra Europa for å finne ut om disse øyene lå i den spanske sonen. Han visste at Columbus ikke hadde kommet helt til Asia på sine ekspedisjoner. Kanskje kunne han bli den første som greide å finne sjøveien til Asia mot vest?

Fernando de Magellan.

I 1519 seilte han av gårde med fem skip mot kysten av SørAmerika. I oktober 1520 fant han det stredet som deler sydspissen av SørAmerika i to. Dette stredet har fått navnet Magellanstredet. Ferden fortsatte videre vestover, og i 1521 møtte de endelig land på Filippinene. Magellan hadde funnet sjøveien fra Sør-Amerika til Asia over Stillehavet, men reisen ble svært strabasiøs. Av Magellans mannskap på 230 mann som reiste fra Spania, var det bare 18 som fullførte hele jordomseilingen. Magellan ble selv drept på Filippinene, men han regnes likevel som den første europeer som seilte hele jorda rundt. Kildene forteller En av mannskapet som kom tilbake til Spania, het Antonio Pigafetta. Han skrev bok om opplevelsene på reisen rundt jorda. I den forteller han om møtet med folket i Brunei: «Mennene som var i palasset, hadde alle kleder av gull og silke rundt hoftene og dessuten dolker med skjefte av gull som var innsatt med perler og edle stener. De hadde også en mengde ringer på fingrene …»

Denne tegningen er laget i Mexico på 1500-tallet. Tegningen viser hvordan Cortez angriper aztekerne. Den viser også at andre indianerstammer gikk sammen med spanjolene for å bli kvitt de aztekiske herskerne. Oppgave: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 21 og 22 side 28–29

17651 02_Midgard_7_bm.indd 25

«Mens vi var i borgermesterens hus, kom ni menn fra kongen med hvert sitt store trefat. På hvert av fatene var ti-tolv porselensskåler fulle av kalvekjøtt, kapun, høne, påfugl og flere andre dyr, dessuten fisk.»

25

23.05.2008 08:49:10


Møtet med inkariket Etter at spanjolene hadde nedkjempet aztekerne i Mexico, søkte de mot sør for å finne mer gull, sølv og edelstener. De hørte snart om det mektige inkariket i Andesfjellene og om dets ufattelige rikdommer. Inkariket lå langt nord i Inkariket omkring år 1530 da Andesfjellene. Den spanjolene kom til landet. øverste herskeren i riket ble kalt inka. Folket trodde han var en direkte etterkommer etter sola, og han ble sett på som en gud i tillegg til å være keiser for riket. Tittelen hans er seinere brukt som navn på dette folket. Vi kjenner dem som inkaene. Inkaene hadde ikke noe skriftspråk eller tallsystem slik vi kjenner det. De utviklet i stedet et system med snorer med knuter som skulle holde regning med avlingene og historiene fra fortida. Disse snorene ble kalt quipu. I dag kan ingen lenger lese en quipu.

Astronom: en som forsker på verdensrommet og planetene

Et velorganisert samfunn

Inkariket var delt inn i fire hovedregioner, som igjen var delt inn i flere mindre enheter. Den viktigste enheten var stammen eller familiegruppa, kalt aylluen. Aylluen hadde ansvaret for å dyrke jorda på et bestemt område. Det viktigste jordbruksproduktet var poteter, men de dyrket også mais, avokado, tomater og korn. Lamaen var det viktigste husdyret. Den ga melk og ull til klær. Inkaene hadde samlet kunnskap om naturen, og de var flinke vitenskapsmenn. Særlig var de flinke astronomer. Gjennom å følge solas gang i et helt år lagde de en kalender som deler året inn i tolv måneder, hver måned på 30 dager.

I 1995 fant oppdageren John Reinhard en mumie i Andesfjellene som viste seg å være det beste funnet av mennesker fra inkatida. Piken i isen, eller «Juanita» som hun også kalles, var kledd i en kappekjole og dekket av fjær fra en flamingo. I nærheten av graven lå tøystoffer, deler av leirkrukker og små statuer av mennesker og lamaer. Også østersskjell lå i Juanitas grav.

26

17651 Book 1.indb 26

21.05.2008 15:40:07


Plyndringen av Amerika

Visste du det?

Konkvistadorene

Leiv Eriksson var født og oppvokst på Grønland. I år 999 kom han i tjeneste hos kong Olav Tryggvason i Norge, og her ble han kristnet. Da han skulle reise tilbake til Grønland i år 1000, mistet han kursen og kom til et landskap han aldri hadde sett før. Han kalte landet Vinland. Dette landskapet mener forskerne må ha vært Nord-Amerika.

I 1532 sendte kongen av Spania ut militære tropper for å erobre Inkariket. De spanske soldatene ble kalt konkvistadorer, som betyr erobrere. For de innfødte i Sør-Amerika var både skytevåpen og hester ukjent. De hadde derfor små sjanser til å stå imot europeerne. I løpet av knapt hundre år hadde Spania tatt kontrollen over det meste av Mellom-Amerika og de nordlige delene av Sør-Amerika. De rikene som fantes i denne delen av verden før europeerne kom, fantes ikke lenger. Mange av de innfødte ble drept, og enda flere døde av sykdommer som europeerne hadde med seg fra Europa. Spania la de nye områdene under seg som kolonier. Folket som overlevde det første møtet med europeerne, måtte fra nå av jobbe som slaver. Gradvis forsvant kulturene som hadde levd her i tusener av år. I mer enn tre hundre år hersket spanjoler og portugisere som koloniherrer i Sør- og MellomAmerika. Europeere tømte Koloni: land som en fremmed stat har tatt kontroll over

verdensdelen for alt de kunne finne av verdifulle gjenstander. De rike naturressursene ga inntekter til de europeiske landene. Folket som bodde der, fikk beholde lite av disse inntektene. N O R D I S H AV E T

ENGLAND

NORDAMERIKA

E U R O PA

PORTUGAL

JAPAN

SPANIA KINA

Kanariøyene MEXICO

VESTINDIA

AT L A N T E R H AV ET

STI LLE H AV ET

Cuzco

INDIA

ARABIA Goa

Kapp Verde

AFRIKA

SØRAMERIKA

MOSAMBIK

FILIPPINENE

Calicut

I N D I AH AV ET

NY-GUINEA

MADAGASKAR

A U S TR A L IA Kapp det gode håp

Kapp horn

Oppgave: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31 og 32 side 28–29

17651 Book 1.indb 27

A S I A

FRANKRIKE

Europeiske områder ca. 1660.

27

21.05.2008 15:40:10


OPPGAVER Gjøre 1 Lag et maleri av et av skipene Vasco da Gama eller Kristoffer Columbus reiste med. 2 3. august 1492 reiste Columbus fra Spania, og den 12. oktober 1492 gikk han i land i Vestindia. Hvor mange dager tok reisen? 3 Du får et kart av læreren din som viser hvordan spanjolene og portugiserne delte verden mellom seg. Sammenlikn med et moderne kart. Hvilke av disse landene skulle tilhøre Spania etter avtalen med Portugal i 1494:Honduras – Angola – Uruguay – Mosambik. 4 Finn Kapp Verde-øyene og Kanariøyene i et atlas. Hvilke land tilhører disse øyene i dag? 5 Av læreren din får du et verdenskart. Lim kartet inn i arbeidsboka di. Tegn inn Columbus’ reise til de Vestindiske øyer og Vasco da Gamas reise til India. Tegn også Fernando de Magellans reiserute på kartet. 6 Lag en fin overskrift i arbeidsboka di: «Aztekerne.» 7 Tegn masken du ser på side 24. 8 Du får en tegning av et aztekerskjold av læreren din. Lim den inn i arbeidsboka di. Fargelegg skjoldet i sterke farger. Coyoten på skjoldet var laget av fuglefjær med flotte farger. 9 Tegningen på side 25 er fra Mexico og er lagd på samme tid som spanjolene kom til landet. Beskriv hva du ser på tegningen, mennesker, dyr, klær og våpen. Gå sammen med en annen elev i gruppa og les beskrivelsene for hverandre. Stemmer beskrivelsene med tegningene? 10 På en øy ute i Texocosjøen lå hovedstaden i aztekerriket, Tenochtitlán. Spanjolene ødela byen og tvang de innfødte til å bygge en ny by i området. Byen er i dag er hovedstad i Mexico. Finn hovedstaden på kartet. Hva heter den?

11 Finn Magellanstredet på kartet. Hvilket land tilhører det i dag? 12 Finn minst fem viktige fakta fra teksten om inkaene. Skriv ned det du har funnet på et ark, slik at dere kan lage en faktabok om inkaene med bidrag fra alle elevene i gruppa. 13 Av læreren din får du en tegning av den ellevte inka Huyana Capac. Farelegg tegningen og lim den inn i boka di. 14 Finn ut mer om Huyana Capac i leksikon eller på Internett. Skriv en fortelling i arbeidsboka di om hans liv der du prøver å få med de viktigste tingene som skjedde i livet hans. 15 Inkaenes rike i Andesfjellene er i dag delt mellom flere stater i Sør-Amerika. Sammenlikn kartet over inkariket i boka di med et atlaskart. Hvilke stater ligger i dag der inkariket lå? 16 Tenk deg at du er et barn i en inkalandsby som for første gang får besøk av spanske konkvistadorer med skytevåpen og hester. Skriv en fantasifortelling om dette møtet, både hvordan inkabarnet og konkvistadoren opplever det. Kanskje kan dere dramatisere fortellingen for hverandre i gruppa? 17 I rød og gul del finner vi flere kilder fra 1500-tallet. Lag en liste over kildene, og fortell hva slags kilder du har funnet. Huske 18 Hva het skipene Columbus reiste med? 19 Hvorfor kalte Columbus øyene han kom til, De vestindiske øyer? 20 Hva slags avtale inngikk Spania og Portugal i 1494? 21 Hvor lå det gamle aztekerriket? 22 Hvilken oppdagelsesreisende er kjent som den første som seilte jorda rundt?

28

17651 Book 1.indb 28

21.05.2008 15:40:13


Sammendrag 23 24 25 26

Hva het det mektige riket i Andesfjellene? Hva er en ayllu? Hva var det viktigste jordbruksproduktet for inkaene? Hvor lenge hersket Spania og Portugal som koloniherre i Sør-Amerika?

Gruble 27 Hvorfor tror du det var viktig for spanjolene å få paven med på å bestemme delelinjen i Atlanterhavet? 28 Europeerne reiste ut i verden med store skip og moderne våpen. De møtte folkeslag på reisene sine som ikke kjente til disse oppfinnelsene. Hvorfor tror du europeerne mente de kunne dele verden mellom seg? 29 Hvordan tror du spanjolene fant ut at Amerika ikke var en del av India? 30 De europeiske oppdagerne og konkvistadorene ble sett på som helter i sine hjemland. Menneskene som bodde i områdene de kom til, ble drept eller gjort til slaver for at europeerne skulle få større inntekter. Hva forteller det om europeernes syn på menneskene de møtte i den nye verden? Felles 31 Lag en presentasjon av aztekerne, inkaene eller folkegruppa som kalles mayaene i klasserommet. Finn mer stoff om disse folkene på biblioteket eller på Internett. 32 Dagens etterkommere etter aztekerne og inkaene er blant annet kjent for sine fargerike klær. Finn bilder som viser fargene de bruker, og bruk en bordvev eller en «steinvev» til å lage skjerf eller ponchoer i disse fargene.

• I 1492 reiste Kristoffer Columbus med skipene Santa Maria, Pinta og Niña fra Spania til øya Guanhani i Det karibiske hav. Columbus trodde han hadde funnet sjøveien til India. • Spania og Portugal ble i 1494 enige om en delelinje som delte verden i to. Alt land vest for Europa skulle Spania ha herredømme over. Portugal skulle få kontroll over alt land som lå øst for delelinjen. • Spanjolene i Mexico møtte et folkeslag som ble kalt aztekerne. Aztekerne hadde store kunnskaper innenfor områder som astronomi, arkitektur, matematikk og kunst. • Fernando de Magellan er kjent som den første europeer som seilte jorda rundt. • Lang oppe i Andesfjellene lå det på 1500-tallet et rike som het Tawantinsuyu. Folket som bodde der, kaller vi inkaene. Inkaene organiserte samfunnet sitt i aylluer og sørget for at alle medlemmene fikk arbeid og mat. Inkaene var flinke astronomer og fant blant annet ut at året måtte deles inn i tolv måneder, hver på 30 dager. • De spanske konkvistadoren erobret i løpet av 100 år nesten hele Mellom- og SørAmerika. Sammen med Portugal etablerte de kolonier som de beholdt i mer enn 300 år. Verdifulle råvarer som fantes der, ble ført til Europa.

29

17651 Book 1.indb 29

21.05.2008 15:40:13


Trekanthandelen

Slavehandelen Afrika ble ikke kolonisert på samme måte som Sør-Amerika. Europeerne etablerte handelsstasjoner langs kysten, men de reiste sjelden lenger inn i landet. På handelsstasjonene kunne europeerne kjøpe varer av de som bodde der. Varer fra innlandet ble fraktet langs karavaneruter ut til kysten. Der ble de lastet om bord i europeiske skip som fraktet varene videre til Europa. En av de viktigste handelsvarene i Afrika på denne tida var slaver. Afrikanerne hadde drevet med slaveri i flere hundre år. De fleste stammer holdt slaver selv, og arabiske handelsmenn hadde kjøpt slaver av afrikanerne i lang tid. Etter at europeerne kom med i denne handelen, ble det behov for stadig flere slaver. Derfor ble det vanlig at stammene gikk til krig mot hverandre for å skaffe slaver som de kunne selge.

På begynnelsen av 1600-tallet innførte europeerne sukkerrør fra Asia til De vestindiske øyer. Der plantet de sukkerrørene på svære plantasjer. Plantasjene hadde stort behov for arbeidskraft. Til å begynne med var det først og fremst de innfødte som ble tvunget til å arbeide der, men de var ikke mange nok. Europeerne fant ut at det ville lønne seg å frakte slaver fra Afrika over til Vestindia. Skipene dro fra Europa med våpen, tekstiler, brennevin og glassperler. Når de kom til Afrika, byttet de varene i slaver. I Vestindia solgte de slavene og kjøpte sukker og andre varer som de fraktet til Europa. Dermed dannet reiseruta deres en trekant over havet. NORDAM E R I K A

ENGLAND

E U R O PA Sukker Bomull Tobakk

VIRGINIA

ATL A N TE R H AV ET

VESTINDIA

Slaver

Tøy Jern Våpen

AFRIKA GHANA

SØR AMERIKA

30

17651 Book 1.indb 30

21.05.2008 15:40:16


Maleriet viser slaver som blir fraktet ut til slaveskipet «Fredensborg».

Mennesker som handelsvare

Europeerne kjøpte slaver av de afrikanske stammene. Noen ganger dro de også selv innover i landet og tok innbyggerne til fange. Ved kysten kom handelsskipene fra Europa og tok slavene om bord. Der ble de stuet sammen under dekk, tett i tett. Om bord på skipet brøt det lett ut sykdommer, og mange av afrikanerne døde underveis. Det dansk-norske skipet «Fredensborg» seilte en gang fra Ghana i Afrika med 256 slaver om bord. 24 av dem døde underveis. Ved ankomsten til Vestindia ble slavene solgt til plantasjeeiere. Her ventet et liv i slit og fattigdom. Europas rikdom vokser

I alt regner vi med at 11,5 millioner afrikanere ble sendt med slaveskip fra Afrika i perioden 1450 til 1870. Bare 9,5 millioner av dem kom fram i live. De fleste europeiske land var med

på denne handelen. Danmark-Norge hadde også kolonier der de brukte afrikanske slaver som arbeidskraft. For europeerne var dette en måte å skaffe billig arbeidskraft til plantasjene sine på. Plantasjene ga råvarer til industrien i Europa. Dermed ble de europeiske landene enda rikere og kunne styrke sin kontroll over de andre verdensdelene. I 1792 vedtok Danmark-Norge som det første land i verden en lov som forbød handel med slaver. Men først i 1848 ble det forbudt å holde slaver i de danske koloniene. Slavene som billig arbeidskraft var så verdifulle at mange var villige til å slåss for å få beholde denne barbariske ordningen. I USA erklærte presidenten Abraham Lincoln forbud mot å holde slaver i 1863. Forbudet var en viktig årsak til borgerkrigen i USA mellom tilhengere og motstandere av slaveriet. Brasil var det siste landet som innførte forbud mot slaveri. Dette skjedde i 1888. Men slaveri finnes fortsatt mange steder i verden. I følge FN lever 12,3 millioner mennesker som slaver i verden i dag på alle kontinenter og i ulike former for slaveri.

For å utnytte plassen i skipet maksimalt ble slavene lagt tett i tett i skipets lasterom. Der måtte de ofte ligge under hele reisen fra Afrika til Vestindia, med svært lite mat og drikke. Danmark-Norge: navnet til Danmark og Norge i perioden 1521–1814 da de to landene var ett rike med felles konge Oppgaver: 1–12 side 32

17651 Book 1.indb 31

31

21.05.2008 15:40:20


OPPGAVER Gjøre 1 Tegn et kart i arbeidsboka di som viser Trekanthandelen. Skriv «Trekanthandelen» som overskrift. Bruk gjerne kartet på side 30 som utgangspunkt. 2 Gå på biblioteket eller søk på Internett etter stoff om slaveskipet «Fredensborg». Skriv fakta om slaveskipet og reisene skipet gjorde i Trekanthandelen, i arbeidsboka di. Oppgi kildene du bruker. 3 I USA bor det over 300 millioner mennesker i dag. Vi regner med at omtrent tolv prosent av disse er etterkommere etter slaver som ble brakt dit fra Afrika. Hvor mange mennesker i USA er etterkommere etter slavene? Tips til oppgaven: Ta et ruteark med til sammen 300 ruter. Hver rute representerer 1 million mennesker. Fargelegg tolv av rutene i diagrammet. Hvor mange mennesker blir det til sammen? 4 Let i leksikon eller andre oppslagsverk etter kunnskap om sukkerrør. Produseres det fortsatt i dag? I så fall hvor? Kan du beskrive produksjonen? 5 Av læreren din får du en kopioriginal med en avisartikkel. Den forteller om de forskjellige formene for slaveri vi finner i verden i dag, og heter «12 millioner mennesker lever som slaver». Lag et foredrag for de andre i gruppa der du forteller om hva slags slavehandel vi kan finne i verden i dag. 6 Etterkommerne etter slavene lever i store deler av Amerika i våre dager. Deres forfedre brakte med seg sin musikk og sine sanger til Amerika, og denne musikken er blitt opprinnelsen til mange moderne musikkformer som jazz, gospel, rock og reggae. Finn eksempler på musikk som har sine røtter hos de afrikanske slavene.

7 Skriv et sammendrag av blå del. Huske 8 Hvordan skaffet europeerne seg slaver fra Afrika? 9 Hva kalles handelen med slaver fra Afrika, sukker fra Vestindia og våpen fra Europa? 10 Hvordan ble slavene fraktet fra Afrika til Amerika? 11 Hvor mange slaver ble fraktet fra Afrika i årene mellom 1450 og 1870, og hvor mange kom fram til Amerika i live? Gruble 12 Europeerne brukte slaver fra Afrika som arbeidere på de store plantasjene sine i Vestindia og Nord-Amerika. Hvorfor tror du dette var billig arbeidskraft for europeerne?

32

17651 Book 1.indb 32

21.05.2008 15:40:23


Er du i mål? På side 16 ser du læringsmålene for emnet du har arbeidet med. Tegn av blinken i arbeidsboka di. Bruk blinken til å markere hvor godt du har nådd målene. Hvilke mål har du nådd? Hvilke har du nesten nådd? Er det noen mål du ikke har nådd? Sett inn hvert av målene i blinken. Tenk over selv eller diskuter med en medelev: ~7e^aSP]PaQTXSTcSd\TSSTd[XZT\Ì[T]T. ~7eX[ZTVad]]TaZP]STceÍaTcX[PcSd]ÌSSTST\Ì[T]T du gjorde? ~EPaSTc\Ì[SdXZZT]ÌSST.7ePZP]eÍaTVad]]T]cX[STc. ~:d]]TSdWPPaQTXSTc\TST\]Tc_ÌT]P]]T]\ÌcT ~7e^aSP]WPaSd[hbccX[ÌY^QQT]TbcTVP]V.

Videre på nett Du kan jobbe videre med dette emnet på www.lokus123.no/midgard Vil du søke mer informasjon på Internett kan disse søkeordene være nyttige: Norsk De store oppdagerne Aztekerne Inkaene Slave

English The great explorers The Aztecs The Incas Slave

Møte mellom folkeslag Gå sammen i grupper med 3–4 elever. Lag en digital presentasjon av et av de folkeslagene/kulturene europeerne møtte da de reiste ut i verden. Presentasjonen skal inneholde ~ UPZcP^\aT[XVX^]^VVdSbWdb ~ UPZcP^\eXcT]bZP_ ~ QTbZaXeT[bTaPeSPV[XV[XeW^bU^[ZTb[PVTc ~ UPZcP^VQTbZaXeT[bTaPeQhVVTbZXZZ^VPaZXcTZcda

Gå til Midgard nett og test deg selv i kapittel-quizen, eller be læreren din om å få quizen i papirutgave.

Bruk tegninger, foto, malerier eller andre illustrasjoner for å fortelle mer om det du skal presentere. Stoff til presentasjonen kan dere finne på biblioteket i temabøker, i leksikon, i tidskrifter eller på Internett. Vurder og oppgi hvilke kilder dere bruker. Er kildene til å stole på?

33

17651 Book 1.indb 33

21.05.2008 15:40:25


Hva tror du de forskjellige menneskene p책 tegningen er opptatt av?

34

17651 Book 1.indb 34

21.05.2008 15:40:42

Midgard 7 samfunnsfag BM  

Læreboka er strukturert rundt en tredelt differensieringsmodell i rødt, gult og blått. Hvert kapittel innledes med et introduksjonsoppslag d...