Page 1


Matemagisk 2B Grunnbok er en del av læreverket Matemagisk 1–7. Læreverket følger læreplanen for 1.–7. årstrinn (2013). © H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard) 2013 1. utgave/1. opplag 2013 Det må ikke kopieres fra denne boka i strid med åndsverkloven eller i strid med avtaler om kopiering gjort med Kopinor, Interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Kopiering i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. Redaktører: Merethe Anker-Nilssen, Katrine Hagen og Linn Vangen Grafisk formgivning: Mari Groeng, 07 Oslo Illustrasjoner: Erik Ødegaard Ombrekker: Torgeir Ulshagen Grunnskrift: Frutiger Trykk: 07 Gruppen as Innbinding: Bokbinderiet Johnsen as ISBN 978-82-03-34420-6 Matemagisk 1–4 er en bearbeiding av Lena Palovaara, Anna Kavén og Hans Persson: Uppdrag Matte: Mattedetektiverna. © Lena Palovaara, Anna Kavén og Hans Persson, Liber AB, Stockholm www.aschehoug.no/grunnskole


INNHOLD

1

Tredimensjonale former og symmetri

2

Omkrets og areal

20

3

Tallene til 100, partall og oddetall

40

4

Addisjon og subtraksjon med tallene til 100

66

5

Tabeller og diagrammer

SYMBOLER Underveisvurdering Samarbeid

4

108


3 1

4

Tredimensjonale former og symmetri

Viktige begreper: todimensjonal, tredimensjonal, sylinder, kule, pyramide,


Etter kapitlet skal jeg kunne: • kjenne igjen speilsymmetriske figurer og forklare hva som gjør dem symmetriske • lage og beskrive geometriske mønstre • kjenne igjen og beskrive kube, pyramide, kule og prisme med antall hjørner, kanter og flater

kjegle, prisme, symmetrilinje

5


symmetrilinje

Flua er symmetrisk. Den er lik på begge sider av symmetrilinja.

Tegn ring rundt figurene og tallene som er symmetriske.

2 8

6

Forsøk å tegne symmetrilinje for å teste om figuren er symmetrisk.

Tegn ferdig figurene slik at de blir symmetriske om symmetrilinja.

6


Disse figurene har loddrette symmetrilinjer. Disse figurene har vannrette symmetrilinjer.

Skriv fem symmetriske bokstaver. Tegn minst én symmetrilinje i hver.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

A Tegn ring rundt de som er symmetriske.

• Tegn symmetrilinjer i figurene for å sjekke om svaret ditt er riktig.

7


Fortsett mønstrene. Tegn ring rundt det som gjentas.

Fortsett mønsteret.

Lappeteppet har sju hvite lapper. Hvor mange lapper med prikker har teppet? Svar:

8


Tegn ring rundt figuren som ikke passer inn på hver linje.

Tegn strek til riktig form.

sylinder

kule

pyramide

prisme

• Sammenlign de fire figurene på hver linje, og tegn ring rundt den som ikke passer sammen med de andre. Det finnes flere løsninger.

kjegle

9


En todimensjonal figur har kanter og hjørner. Den er flat.

Denne figuren er ikke flat. Den er tredimensjonal. Den har kanter, hjørner og flater.

hjørne kant

hjørne flate

Tell hjørner, kanter og flater og gjør ferdig tabellen.

kant

En terning er et prisme der alle flatene er like store.

flater kanter hjørner

12 5

Jeg har seks flater, tolv kanter og åtte hjørner. Alle flatene er like store.

kube pyramide

Jeg er Jeg har ingen kanter eller hjørner. kule Jeg er

10

prisme


Tegn strek fra tredimensjonal figur til utbrettet figur.

kube

sylinder

prisme

pyramide

kjegle

kule

Tegn ring rundt riktig figur.

Det er ikke figuren uten hjørner.

Det er ikke figuren med fem flater.

Det er ikke en figur der alle flatene er like store.

11


Tegn bunnen til figurene.

kube

prisme

kjegle

pyramide

sylinder

Tegn ring rundt riktig figur.

12

Figuren har fem hjørner og fem flater.


?

Prøve Tegn minst én symmetrilinje i figurene som er symmetriske.

A

Fortsett mønsteret.

Tegn ring rundt riktig figur.

Figuren har seks flater som er kvadrater.

Skriv fakta om figuren.

Tegn strek til et riktig sted på prismet. flate

Navn:

hjørne

Antall flater:

kant

Antall kanter:

rektangel

Antall hjørner:

kvadrat

prisme

13


Tegn ferdig figurene slik at de blir symmetriske.

Tegn minst ĂŠn symmetrilinje i figurene som er symmetriske.

Tegn hvor mange klosser det blir i figur E. A B

C

D

Forklar hva som skjer med antallet klosser.

14

E


Fortsett mønsteret. Tegn ring rundt det som gjentas.

Fortsett mønsteret. Tegn ring rundt det som gjentas.

Fortsett mønsteret. Tegn ring rundt det som gjentas.

15


Fargelegg kulene blå, prismene røde og sylindrene gule.

Lag en oppgave som bare har sylinder som svar. Oppgaven skal starte med: Jeg tenker på en figur som

Svar: Test oppgaven din på noen andre. Tegn de tredimensjonale figurene brettet ut.

16


Tegn ring rundt riktig figur.

Den har ütte hjørner.

Alle flatene er like store.

Tegn ring rundt riktig figur.

Den har seks flater.

Flatene midt imot er like store.

Alle flatene er ikke like store.

Tegn ring rundt riktig figur.

Figuren kan bygges av et rektangel og to sirkler.

17


Noen figurer har flere symmetrilinjer.

Tegn sĂĽ mange symmetrilinjer du finner i hver figur.

Tegn ferdig figurene slik at de i den øverste raden blir symmetriske, og figurene i den nederste raden blir usymmetriske. symmetriske figurer

figurer som ikke er symmetriske

18


Skriv riktig bokstav. Noen ganger passer flere bokstaver.

A

Jeg har ingen hjørner:

B

Jeg er et rektangel: C

Jeg har fire like lange kanter: Jeg er en trekant:

D

E

Jeg er et kvadrat: Jeg har tre hjørner:

F

Jeg har åtte hjørner og seks like store flater: Du kan bygge meg av to sirkler og et rektangel: Alle mine tre kanter kan ha ulik lengde:

G

Flatene midt imot er like store: Jeg er en kjegle:

H I

Jeg er en sirkel: Del meg i to, og jeg blir to trekanter:

J

To av meg blir et rektangel: Jeg er laget av fire trekanter og ett kvadrat:

K

19

Matemagisk 2B. Lærebok  
Matemagisk 2B. Lærebok  

Matemagisk er et fleksibelt læreverk som består av både bøker og digitale ressurser. Matemagisk skaper liv i matematikken ved å engasjere, m...

Advertisement