Page 1


Matemagisk 2A Grunnbok er en del av læreverket Matemagisk 1–7. Læreverket følger læreplanen for 1.–7. årstrinn (2013). © H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard) 2013 1. utgave/1. opplag 2013 Det må ikke kopieres fra denne boka i strid med åndsverkloven eller i strid med avtaler om kopiering gjort med Kopinor, Interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Kopiering i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. Redaktører: Merethe Anker-Nilssen, Katrine Hagen og Linn Vangen Grafisk formgivning: Mari Groeng, 07 Oslo Illustrasjoner: Erik Ødegaard Ombrekker: Torgeir Ulshagen Grunnskrift: Frutiger Trykk: 07 Gruppen as Innbinding: Bokbinderiet Johnsen as ISBN 978-82-03-34419-0 Matemagisk 1–4 er en bearbeiding av Lena Palovaara, Anna Kavén og Hans Persson: Uppdrag Matte: Mattedetektiverna. © Lena Palovaara, Anna Kavén og Hans Persson, Liber AB, Stockholm www.aschehoug.no/grunnskole


INNHOLD

1

Tallene til 20

2

Regning med tallene til 20

32

3

Tid

64

4

Tallene til 100

80

5

Lengde, dobbelt og halvparten

SYMBOLER Underveisvurdering Samarbeid

4

108


3 1

4

Tallene til 20

Viktige begreper: tier, ener, tierplass, enerplass, større enn, mindre enn


Etter kapitlet skal jeg kunne: • finne tallvenner og tiervenner • bruke >, < og = til å sammenlikne mengder • plassere tallene til 20 i riktig rekkefølge på tallinja

5


Skriv hvor mange det er.

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 â&#x20AC;˘ Skriv tall i rutene.

6

6 6 7 7 8 8 9 9 10 10


Tegn ring rundt sĂĽ mange som tallet viser.

3

4

7

8

2

5

Tegn ring rundt det riktige tallet.

9

10

11

8

9

10

17

8

7

11

10

9

â&#x20AC;˘ Tell figurene. Tegn ring rundt tallet som viser hvor mange det er.

7


Tegn s책 mange kuler som tallet viser.

3

2

Skriv hvor mange kuler det er.

10

8

9

5

6


Tegn strek fra prikk til prikk. 1

2

19

20

3 18

5

4

7 6

8

16

17

14

9

15 13 10

12

11

Skriv tallene som mangler.

2 3

5

4 8

Skriv tallene fra 1 til 10 p책 tallinja.

0

9


Krokodillen gaper alltid mot det største tallet.

5

2

Skriv >, < eller =.

>

1 2 2 1 3 6 10

1

8

8

4

2

0

1

4 14

8

11

10


Tegn flere. Skriv hvor mange du tegnet.

2

5

10

3

1

Tegn færre. Skriv hvor mange du tegnet.

3

1

7 Tegn flere/færre enn det er bilde av. Skriv hvor mange du tegnet. Det er flere svar på oppgavene.

9

1 11


5 kan deles på flere måter.

Jakob og Ebba deler fem klosser.

Jeg får to.

5

Da får jeg tre.

0

5 5

0 og 5 er tallvenner til 5.

3

2

Det er 3 og 2 også.

Skriv tallvennene.

3

7 6

4

1

7 4

9

2

3

6

9

5

8

8

8

8

3

1

• Pass på at du ikke skriver de samme tallvennene flere ganger.

12

5

7

2


Tallene som til sammen er 10, kaller vi tiervenner.

Da har jeg 7.

Jeg har 3.

Skriv tiervennene.

1 4

10

9

2

10

10

10

10

10

0

7

Tegn strek mellom tiervennene.

5

1

2

6

4

7 8

3

9

5

13


= Her er det 13 klosser.

1 tier

3

enere

Skriv hvor mange det er. Fargelegg enerne.

= Her er det           klosser.

1 tier

enere

enere

= Her er det           klosser.

Du kan tegne ring rundt ti klosser som hjelp.

14

1 tier


Fargelegg tiere og enere.

13

15

12

18

17

16

19

14

20

15


Skriv tallene.

11

16


Veksle ti kronestykker i en tier. Skriv hvor mye penger det er.

=

= 12 kr

=

=

kr

=

=

kr

=

=

kr

=

=

kr

Tegn ring rundt ti kronestykker som hjelp.

17


Jakob og Ebba deler 17 kr. Jakob f책r 10 kr, og Ebba f책r resten.

10 kr

+

7 kr = 17 kr

Jakob f책r 10 kr. Tegn og skriv hvor mye penger Ebba f책r.

10 kr +

kr = 12kr 10 kr +

kr = 19 kr

10 kr +

kr = 11 kr 10 kr +

kr = 15 kr

10 kr +

kr = 20 kr 10 kr +

kr = 16 kr

18


Tegn strek til riktig sted p책 tallinja.

0

5

10

15

20

0

5

10

15

20

0

5

10

15

20

0

5

10

15

20

Tegn strek til s책 riktig sted som du klarer.

19


Tegn strek til riktig sted p책 tallinja.

0

1 0

4

20

20

8

0

19

18

10

7

8

20

15

10

0

16

9

10

3

6

20

12

4 10

Tegn strek til s책 riktig sted som du klarer.

20

15

10

2

0

5

9

11

16

18 20


Skriv tallene som mangler.

9

11

15

16

5

12

12

17

20

3

8

Tegn strek fra prikk til prikk. 16

15

17

14

18 19 9

4

20 3

1

13

2

5

8

6

10

7 11

12

21


Sorter tallene i rekkefølge.

13

6

18

12

15 9

3 20

3

8

19

Tegn ring rundt det største tallet i hver sirkel.

11 7 9 17

4 14 8 13

14 10 13 12

Tegn ring rundt tallet som er nĂŚrmest 20 i hver sirkel.

18 9 11

8 14

16

11

8 7

Tegn ring rundt tallet som er lengst unna 20 i hver sirkel.

18 9 11 22

17 18 19

3

5 14


?

Prøve Tegn ring rundt det riktige tallet.

8

9

6

21

11

12

6

15 16

Tegn ring rundt det største tallet i hver sirkel.

7 5 9

15 12 17

9 11 19

18 19 9

Tegn strek til riktig sted pĂĽ tallinja.

0

12

5

0

10

4

9

18 20

15 23


Skriv hvor mange det er.

Tegn sĂĽ mange kuler som tallet viser. 4

14

Tegn ring rundt det største tallet i hver sirkel.

7 9 24

8

17 20

8 10 12 13 11

21

13 7 9 19


Skriv tallvennene til 6.

6

6

6

6

Skriv tallvennene til 7. Tegn kryss på bokser du ikke trenger.

Tallvennene til 3 er 0 3 har to tallvenner.

3

3

og

2

3

1 .

4 har           tallvenner. 5 har           tallvenner. 6 har           tallvenner. 7 har           tallvenner. 25


Fargelegg tiere og enere.

13

15

18

Tegn strek til riktig tall.

10

20

17

Tegn pengene. 10 kr

17 kr

15 kr

20 kr

26

12


Skriv tallene som mangler.

10

13 2

6

Tegn strek til riktig sted p책 tallinja.

12

7 0

5

4

10

8

20

17 15

16

20

18

Skriv tallene 2, 8, 12, 15, 17 og 19 p책 riktig sted p책 tallinja.

0

20

27


Tegn ring rundt det største tallet i hver sirkel.

7

8

2

13

4

19

18

17

20

12

9

16

Sorter tallene i rekkefølge. Start med det minste.

6 7 9 3 1 16 19 13 18 11 9 3 13 19 17 Tegn ring rundt tallet som er nĂŚrmest 20:

17

nĂŚrmest 10:

18

lengst unna 12:

10 28

5

16

lengst unna 3:

20

2

7


Skriv tallene som er én mer og én mindre.

8

16

19

1

15

9

11

12

13

Skriv tallet med ord. én tier og fem enere

femten

én tier og ni enere én tier og tre enere ingen tiere og to enere

Hvilket tall gjemmer seg?

12

=

10

= =

12 9

12

13

29


Finn tallene. Tallene er to fra 5 på tallinja.

Tallene er:

Tallene er tre fra 14 på tallinja.

Tallene er:

Tallene er to fra 2 på tallinja.

Tallene er:

Tallene er to fra 12 på tallinja.

Tallene er:

Skriv tjuervenner.

14

20 20

6

20

20

20

20

Sofie og Sondre er 20 år til sammen. Sofie er fire år eldre enn Sondre. Hvor gamle er barna?

• Pass på at dere ikke skriver de samme tallvennene flere ganger.

30


Les én rute om gangen, og se hvor mange ruter dere må lese for å være sikre på svaret.

Ailos tall er to større enn Annes tall. Hva kan tallene være?

Det dobbelte av Ailos tall er større enn 10. Hva kan tallene være?

Det dobbelte av Annes tall er to større enn Ailos tall. Hva kan tallene være?

Ailos og Annes tall er tiervenner. Hva kan tallene være?

2

6 5

8

4

3

7 Ailos tall:

Annes tall:

31

Matemagisk 2A. Lærebok  

Matemagisk er et fleksibelt læreverk som består av både bøker og digitale ressurser. Matemagisk skaper liv i matematikken ved å engasjere, m...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you