Page 1


Forskerspiren7_bm.indd 2

05.06.2008 13:43:03


Innhold 1 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 35 36 36 37 38 39

Vi undersøker plantene på en fjellrabbe – 1 ... 6 Vi undersøker plantene på en fjellrabbe – 2 ...7 Fjellplanter .................................................. 8 Vi farger med lav ......................................... 9 Vi lager et lavbilde ..................................... 10 Vi måler temperaturen i planter og i lufta ..... 11 Vi studerer en snøprofil ............................... 12 Vi undersøker forskjellige sitteunderlag .......13 Vi går på sporjakt – 1 ...................................14 Vi går på sporjakt – 2 ..................................15 Vi sammenligner jaktfalk og kongeørn ..........16 Andre fugler i fjellet .................................... 17 Næringsinnholdet i mat ...............................18 Lag din egen ost .........................................19 Spyttet bryter ned stivelse .......................... 20 Vi tester smakssansen ................................. 21 Hva skjer med maten i fordøyelseskanalen?..22 Fordøyelse av fett ........................................23 Hvilke dyr tygger drøv? ............................... 24 Luktetest .....................................................25 Kaldt eller varmt? ....................................... 26 Mål reaksjonsevnen .....................................27 Vi tester berøringssansen ...........................28 Øyet ........................................................... 29 Dybdesyn ................................................... 30 Vi undersøker farger ....................................31 Vi lager et tredimensjonalt bilde ..................32 Vi blander farger på datamaskinen ...............33 Vi lager spørrespill .................................... 34 Ledere og isolatorer ....................................35 Vi lager et morseapparat............................. 36 Strømkrets og bryter ....................................37 Hvordan får vi lampen til å lyse bedre?........ 38 Vi lager et enkelt batteri ............................. 39 Vi lager en tyverialarm ............................... 40 Vi lager en elektrisk vifte .............................41 Vi lager vannhjul – 1 ................................... 42 Vi lager vannhjul – 2 .................................. 43 Vi lager et vannkraftverk – 1 ....................... 44 Vi lager er vannkraftverk – 2 ...................... 45 Hva bruker jeg elektrisk energi til?.............. 46 Fornybar eller ikke-fornybar? .......................47 Temperaturmålinger i et drivhus ................. 48

Forskerspiren7_bm.indd 3

40 Solvarme .................................................... 49 41 Blir mørke og lyse gjenstander like varme? – 1 .......................................... 50 41 Blir mørke og lyse gjenstander like varme? – 2 ...........................................51 42 Vi samler sneglehus og muslingskall – 1 ..... 52 42 Vi samler sneglehus og muslingskall – 2 ..... 53 43 På jakt etter smådyr i bløtbunnsfjæra – 1 ... 54 43 På jakt etter smådyr i bløtbunnsfjæra – 2 ... 55 44 Blomsterplanter på sandstranda – 1 ........... 56 44 Blomsterplanter på sandstranda – 2 ........... 57 45 Tang og tare – 1 ......................................... 58 45 Tang og tare – 2 .......................................... 59 46 Vi studerer smådyr i hardbunnsfjæra – 1 ....60 46 Vi studerer smådyr i hardbunnsfjæra – 2 .... 61 47 Vi undersøker et blåskjell ........................... 62 48 Vi studerer måkene ..................................... 63 49 Vi studerer vadere og andre sjøfugler .......... 64 50 Fugletelling ved sjøen ................................. 65 51 Hvilken fugl har lagt egget?......................... 66 52 Når isen smelter ......................................... 67 53 Ballongen i fryseboksen .............................. 68 54 Destillasjon av vann ................................... 69 55 Oppvarming av vann – 1 ............................. 70 55 Oppvarming av vann – 2 .............................71 56 Den selvoppblåsende ballongen .................. 72 57 Vi lager molekylmodeller ........................... 73 58 Tør du si nei?.............................................. 74 59 Alkohol-advarsel ........................................ 75 60 Hva koster det å røyke og snuse? – 1 .......... 76 60 Hva koster det å røyke og snuse? – 2 .......... 77 61 Nei til rus ................................................... 78 Sluttvurdering .................................................. 79

05.06.2008 13:43:03


Visste du det? I riktig gamle dager trodde nordmennene på Odin og Tor med hammeren og mange andre guder. De trodde også at det fantes et verdenstre, asken Yggdrasil. Yggdrasil var alltid grønn, og den bredte greinene sine ut over hele verden. Oppe i trekronen levde en ørn, en hauk, et ekorn og fire hjorter som beitet i løvet. Ekornet Ratatosk var en nysgjerrigper som likte å løpe opp og ned i Yggdrasil med informasjon.

Forskerspiren7_bm.indd 4

05.06.2008 13:43:03


Denne forskerspireboka tilhører:

Trinn:

Skole:

Dette liker jeg ü gjøre ute i naturen (tegn eller skriv):

Forskerspiren7_bm.indd 5

05.06.2008 13:43:04


1 Vi undersøker plantene på en fjellrabbe – 1 Du trenger: Flora og fargestifter

Du gjør: Tegningene viser følgende planter som du kan finne langs en rabbe på fjellet: Musøre, fjellmarikåpe, rypebær, blåbær, fjellkrekling, grepplyng og blålyng. Bruk floraen og skriv riktig navn på fjellplantene. Skriv også hvilken familie de hører til. Fargelegg plantene til slutt.

Navn:

................................ ................................ ................................ ................................

Familie: ................................ ................................ ................................ ................................

Navn:

6

................................

................................

................................

Familie: ................................

................................

................................

Høye fjell og vide vidder

Forskerspiren7_bm.indd 6

Sommer på fjellet

05.06.2008 13:43:04


1 Vi undersøker plantene på en fjellrabbe – 2 Du trenger: En fjellrabbe ovenfor tregrensen, flora og en lang snor

Du gjør: Fest snoren på toppen av fjellrabben og strekk den ned mot bunnen. Studer plantene du finner langs snoren. Begynn på toppen og jobb deg nedover fjellrabben. Bruk floraen for å finne navn på plantene. Noter på tegningen hvor de ulike artene vokser. Tegn gjerne noen av plantene du finner. Hvis du ikke har mulighet til å komme på fjellet, kan du forsøke å finne ut hvor på fjellrabben plantene på forrige side vokser.

Høye fjell og vide vidder

Forskerspiren7_bm.indd 7

Sommer på fjellet

7

05.06.2008 13:43:04


2 Fjellplanter Du trenger: Flora og fargestifter

Du gjør: Tegningene viser følgende fjellplanter: Bleikmyrklegg, mogop, issoleie, fjellfiol og lapprose. • Bruk flora og skriv riktig artsnavn og familienavn under hver tegning. • Les i floraen hvor i Norge de vokser, og fargelegg området på kartet. • Farg til slutt plantene i riktige farger.

Art:

.....................................

.....................................

.....................................

Familie: .....................................

.....................................

.....................................

.....................................

.............................................

Familie: .....................................

.............................................

Art:

8

Høye fjell og vide vidder

Forskerspiren7_bm.indd 8

Sommer på fjellet

05.06.2008 13:43:04


3 Vi farger med lav Du trenger: Ufarget ullgarn, kjele, lav og vann

Du gjør: 1 Gå ut og plukk tre–fire forskjellige typer lav. Putt typene i forskjellige poser. 2 Rens laven, skyll den og kutt den opp i småbiter. 3 Legg garn og en av lavtypene lagvis i en gryte. Fyll på med vann og varm opp. 4 La kjelen stå på en varm plate i minst 1–2 timer. Vannet bør ikke koke, da krymper ulla. 5 Når fargingen er ferdig, henger du ullgarnet til tørk. 6 Gjør det samme med de andre lavtypene. 7 Lim tråder fra hver lavfarging inn i boken din. Skriv litt om hver farge. Til slutt kan du veve, strikke eller hekle noe med lavfarget ullgarn!

Høye fjell og vide vidder

Forskerspiren7_bm.indd 9

Sommer på fjellet

9

05.06.2008 13:43:05


4 Vi lager et lavbilde Du trenger: Ni forskjellige lavarter, lavflora, kartong (A4), litt hyssing, svart tusjpenn, linjal, lim

Du gjør: 1 Tegn et rutenett på kartongen slik at du får 3 ruter vannrett og 3 ruter loddrett. Stikk to hull i kartongen øverst og træ inn en snor slik at du kan henge opp lavbildet ditt når du er ferdig. 2 Bruk en lavflora og finn kvistlav, papirlav, elghornslav, kvitkrull, lys reinlav, grå reinlav, islandslav, pigglav og grønn kartlav. Hvis du ikke finner akkurat disse ni artene, kan du godt bruke andre lavarter. Skriv navnene på lavartene nederst i hver rute. Tørk laven og lim dem i hver sin rute. Du har nå et fint lavbilde som du kan henge på veggen.

Islandslav

10

Høye fjell og vide vidder

Forskerspiren7_bm.indd 10

Kvistlav

Elghornslav

Sommer på fjellet

05.06.2008 13:43:06


5 Vi måler temperaturen i planter og i lufta Du trenger: Digitalt termometer, målebånd eller tommestokk

Du gjør: Oppgaven må gjøres en soldag. 1 Mål temperaturen i skyggen en meter over bakken. Temperaturen i lufta var: ........................................................................................................ 2 Mål temperaturen midt i en blomst som står i sola. Hold temperaturføleren helt inn midt i blomsten. Temperaturen i blomsten var:..................................................................................................

Hvor var det varmest? ................................................................................................................. Hvor stor var temperaturforskjellen? ........................................................................................... Hvilken betydning tror du denne temperaturforskjellen har for plantene? .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... Høye fjell og vide vidder

Forskerspiren7_bm.indd 11

Sommer på fjellet

11

05.06.2008 13:43:06


6 Vi studerer en snøprofil Du trenger: Spade, termometer (ski-termometer eller digitalt termometer)

Du gjør: Denne undersøkelsen er best å gjøre på en dag med flere kuldegrader. 1 Finn et sted med minst 50 cm dyp snø. Grav en grop helt ned til bakken. Den bør være så stor at du kan stå nedi den. Slett til skyggesiden med spaden slik at veggen blir glatt og loddrett. 2 Stikk termometeret helt inn i den loddrette kanten så dypt det går, helt nede ved bakken. La termometeret stå inne i ca. 3 minutter. 3 Ta ut termometeret og les av temperaturen. Noter resultatet. 4 Stikk termometeret inn ca. 20 cm høyere opp. La det stå inne i ca. 3 minutter og les av temperaturen. Noter resultatet. 5 Fortsett å måle for hver 20. cm oppover i snøprofilen. Noter hvert resultat. 6 Mål til slutt temperaturen i skyggen ca. 1,5 m over snøoverflaten. 7 Merk av resultatene som punkter i diagrammet nedenfor. Trekk en strek mellom punktene slik at du får et linjediagram. cm

160 140 120 100 80 60 40 20

-10

-9

-8

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

˚C

Hva forteller resultatene om snøens evne til å isolere mot kulde? ................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................

12

Høye fjell og vide vidder

Forskerspiren7_bm.indd 12

Den lange, tøffe vinteren

05.06.2008 13:43:06


7 Vi undersøker forskjellige sitteunderlag Du trenger: Reinskinn, oppblåsbart liggeunderlag, vanlig sitte- eller liggeunderlag av Ethafoam, avis, plastsekk, digitalt termometer som tåler å bli sittet på

Du gjør: 1 Legg termometeret på snøoverflaten og mål temperaturen. La det ligge i 3 minutter før du leser av temperaturen. Noter resultatet. 2 Legg plastposen på bakken, legg termometeret oppå plastposen og sett deg forsiktig på termometeret. Sitt i 3 minutter og les av temperaturen. Noter resultatet. 3 Prøv de andre underlagene etter tur, mål temperaturen og noter resultatene. Temperaturen i snøen:................................................................................................................. Underlagstype

Temperatur

Sammenlign resultatene du fikk. Hvilket underlag isolerte best? .................................................................................................... Hvilket underlag isolerte dårligst? ............................................................................................... Forsøk å forklare resultatene du fikk. ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... Høye fjell og vide vidder

Forskerspiren7_bm.indd 13

Den lange, tøffe vinteren

13

05.06.2008 13:43:06


8 Vi går på sporjakt – 1 Du trenger: Sportegnnøkkel eller sportegnbok, plastposer, blyant og et digitalt kamera.

Du gjør: Denne oppgaven er det best å gjøre en dag med snø og gode sporforhold. Det er spennende å følge et spor og se hva dyret har foretatt seg. Det er best å følge sporet den veien dyret har kommet fra. Da går det uforstyrret videre, og du risikerer ikke å skremme det. Når du finner et spor, er det viktig å se etter følgende: • Hvordan har dyret satt sporene? • Har det skrittet, galoppert eller hoppet? • Hvilken vei har det gått? • Hvor stor skrittlengde har dyret? • Hvor lange og brede er sporene? • Har dyret klover eller poter? • Hvis det er et spisespor, må du se hva dyret har spist, og hvordan det har spist. Har det spist et annet dyr, eller har det spist planter? • Er det ekskrementer, må du se hvordan ekskrementene ligger, hvordan de ser ut, og hva de inneholder. Ser du rester av hår, bein og fjær, eller inneholder de insekter eller planterester?

Skrittlengde

Sporbredde

Skriv og tegn fra sporingsturen din. .............................................................................................................. ..............................................................................................................

Sporlengde

.............................................................................................................. ..............................................................................................................

14

Høye fjell og vide vidder

Forskerspiren7_bm.indd 14

På sporjakt

05.06.2008 13:43:07


8 Vi går på sporjakt – 2 Du trenger: Sportegnbok

Du gjør: Nedenfor ser du noen spor og sportegn etter forskjellige pattedyr og fugler. Bruk sportegnboken og forsøk å finne ut hvilke dyr som har lagd de ulike sporene og sportegnene.

..................................... .....................................

.....................................

.....................................

.....................................

.....................................

.....................................

.....................................

..................................... Høye fjell og vide vidder

Forskerspiren7_bm.indd 15

.....................................

..................................... På sporjakt

15

05.06.2008 13:43:07


9 Vi sammenligner jaktfalk og kongeørn Du trenger: Fuglebok eller Internett

Du gjør: Kongeørn og jaktfalk er to rovfugler som holder til i fjellområdene våre. Selv om begge er rovfugler, er de likevel forskjellige. Bruk fuglebøker eller Internett og finn svar på spørsmålene.

JAKTFALK

KONGEØRN

Hvor stort vingespenn?

Hvor stor vekt?

Hva slags vingeform?

Hva slags bytte fanger fuglen?

Hvordan fanges byttet?

Hvordan er reiret til fuglen?

16

Høye fjell og vide vidder

Forskerspiren7_bm.indd 16

På sporjakt

05.06.2008 13:43:08


10 Andre fugler i fjellet Du trenger: Fuglebøker eller Internett, noe å skrive med og fargeblyanter

Du gjør: Skriv navn på og fargelegg fjellfuglene og dyret i midten. Tre av fuglene lever av dette dyret. Tegn streker fra de tre fuglene til dyret.

..................................... ..................................... .....................................

.....................................

.....................................

..................................... Høye fjell og vide vidder

Forskerspiren7_bm.indd 17

..................................... På sporjakt

17

05.06.2008 13:43:08

Forskerspiren 7 arbeidsbok bm  

Forskerspiren er arbeidsboka som elevene må ha for å kunne jobbe med den naturvitenskaplige arbeidsmetoden, slik den er beskrevet i læreplan...

Forskerspiren 7 arbeidsbok bm  

Forskerspiren er arbeidsboka som elevene må ha for å kunne jobbe med den naturvitenskaplige arbeidsmetoden, slik den er beskrevet i læreplan...

Advertisement