Page 1


NATURFAG

Vinternatt, m책neskin og stjerner. Teikn.

3

8203312090_Cumulus2_arb_nyn_M.indd 3

10.01.11 17.04


Husdyr Skriv namn på dyra.

k 4

y

l

l

i

n

g

Mål: Lære namn på husdyr.

8203312090_Cumulus2_arb_nyn_M.indd 4

10.01.11 17.04


Gard Skriv namn på husa der dyra bur.

f

l

j

å s

h

e

g

Mål: Lære namn på husa på garden.

8203312090_Cumulus2_arb_nyn_M.indd 5

h

e

u

h

l

l

s

u

s

5

10.01.11 17.04


Husdyra gir oss mat

Kva har Kari og Per kjøpt? Kari har kjøpt

.

Per har kjøpt

.

Kari har kjøpt

.

Per har kjøpt

.

Kari har kjøpt

.

Per har kjøpt

.

Kari har kjøpt

.

Kva slags matvarer får vi frå kua? Skriv eller teikn.

6

Mål: Bevisstgjere barna på kvar maten kjem frå.

8203312090_Cumulus2_arb_nyn_M.indd 6

10.01.11 17.04


Kryssord

Kva f책r vi fr책 dyra?

u l

k

e p k

s j

t

M책l: Repetere navn p책 husdyr og matvarer.

8203312090_Cumulus2_arb_nyn_M.indd 7

7

10.01.11 17.04


Matplantar

Ei bytte tek 5 poteter. Kor mange bytter treng Jens for å plukke alle potetene? Teikn potetene i byttene.

Svar ja eller nei. Poteter et vi til middag. Kålrot blir brukt til potetgull. Kålrot er ein matplante. Vi lagar is av gulrot. Gulrot bruker vi i suppe. Korn blir male til mjøl.

8

Mål: Teljetrening. Talforståing. Lære kva vi lagar av matplantane. Øving i matematikk.

8203312090_Cumulus2_arb_nyn_M.indd 8

10.01.11 17.04


SAMFUNNSFAG

Da kom det eit fĂŚlt troll med tre hovud. Teikn!

28

8203312090_Cumulus2_arb_nyn_M.indd 28

10.01.11 17.05


Regel Kva skal vere lov? Kryss av:

ja

nei

A: Det er lov å hoppe på eitt bein B: Det er lov å hoppe på to bein C: Det er lov å tråkke på ein strek D: Det er lov å støtte handa i bakken E: Det er lov at steinen ligg på ein strek Lag ein ny regel for paradis Skriv regelen her:

Kva slags reglar følgjer vi? Set grøn strek under svaret: 1: Når vi går til skulen, følgjer vi fotballreglar – ludoreglar – trafikkreglar 2: Når vi spelar ludo, følgjer vi fotballreglar – ludoreglar – trafikkreglar 3: Når vi sparkar fotball, følgjer vi fotballreglar – ludoreglar – trafikkreglar 4: Når vi sykler, følger vi fotballregler – ludoregler – trafikkregler

Kva for nokre reglar kan du? Skriv svaret her: Mål: Gjere elevane bevisste på at vi bruker reglar i mange samanhengar.

8203312090_Cumulus2_arb_nyn_M.indd 29

29

10.01.11 17.05


Å stemme A-gruppa skal på tur. Kvar skal dei? Dei stemmer. Anne, Per, Nils, Aisha og Ina stemde på skogstur. Ali, Even, Mari og Ole stemde på tur til biblioteket. Tor, Nina og Kalid stemde på kino. Siri og Ahmed stemde på tur til symjehallen.

Fargelegg ei rute for kvar stemme.

A: Skogstur

B: Biblioteket

C: Kino

Kva for ei søyle vart høgast? Søyle

D: Symjehall

vart høgast.

Kvar drog A-gruppa?

30

8203312090_Cumulus2_arb_nyn_M.indd 30

10.01.11 17.05

Cumulus 2 arbeidsbok NN  

Arbeidsboka er engangsbok. Den utdyper stoffet i læreboka. Her jobber elevene videre med kapitlene i læreboka. Arbeidsboka angir mål for hve...