Page 1

Stig Bjørshol

Sigmund Lie Wenche Hoel Røine Trond Vidar Vedum

NYNORSK

Naturfag og samfunnsfag

1


INNHALD NATURFAG DYR SPOR SMÅDYR TRE PLANTAR STEIN ÅRSTIDER KROPPEN VATN

4 8 12 16 20 24 28 32 40

SAMFUNNSFAG VEG FAMILIAR GUTAR OG JENTER RETTFERDIG YRKE LAND LANDSKAP BRE NASJONALDAG SAMANE

46 50 54 58 62 66 70 74 78 82

NOKO Å SNAKKE OM

86

2


NATURFAG

3


DYR KATT

DUE

MANGE DYR BUR I BYEN.

4 4

MUS Ord å lære: mus, due, hund, kråke, skjor, katt


KRÅKE

HUND SKJOR 5 5


UGLE

DYR

GREVLING KORLEIS FINN FLAGGERMUSA FRAM I MØRKE?

MUS MARK 6 6

DEN VESLE FILOSOFEN


FLAGGERMUS

PIGGSVIN OG

JAKTAR OM NATTA

Ord å lære: ugle, mus, grevling, flaggermus, mark, piggsvin

7 7


SPOR ELG

HARE

REV

8 8


HAKKESPETT

EKORN

MANGE DYR BUR I SKOGEN.9 Ord å lære: rev, elg, hare, ekorn, hakkespett

9


SPOR

VI KAN FINNE SPOR ETTER DYR.

HUND

KATT

REV

HARE

EKORN

ELG

10 10


ELG

HARE

HAKKESPETT

EKORN

11 Ord å lære: spor, kongle, kvist, møkk, hund, katt

11


SMÅDYR BIE

12 12

Ord å lære: bie, edderkopp, veng


EDDERKOPP

HAR FIRE VENGER. HAR SEKS BEIN. HAR IKKJE VENGER. HAR ÅTTE BEIN.

KORT SAGT

BIENE LAGAR HONNING.

13 13


SMÅDYR MAUREN BYGGJER TUE. EDDERKOPPEN LAGAR NETT. MARIHØNA ET LUS. SOMMARFUGLEN SYG NEKTAR.

KVIFOR BYGGJER MAUREN STOR TUE NÅR HAN ER SÅ LITEN?

14 14

DEN VESLE FILOSOFEN


15 Ord å lære: maur, marihøne, lus, sommarfugl, tue, nett, nektar

15


SAMFUNNSFAG

45


VEG VEG NY VEG VI FÅR NY VEG.

46 46


47 47


PÅ VEGEN

48 48

GÅR PÅ VEGEN. VI GÅR PÅ VEGEN.


KJØRER PÅ VEGEN. BILANE KJØRER PÅ VEGEN.

49 49


R A I L I M A F

ARI M G O FAR

FAR OG GOMI

MOR OG SIV OG

50 50

INA


MOR OG FAR OG

FAMILIE I KINA

SIRI

FAMILIE I NOREG

51 Ord å lære: familie, mor, far

51


52 52

Ord ĂĽ lĂŚre: syster, bror, mor-mor, mor-far, far-mor, far-far


ELI HAR FAMILIE ELI HAR FAR. ELI HAR MOR. ELI HAR EI SYSTER. ELI HAR EIN BROR. ELI HAR EI MOR-MOR. ELI HAR EIN MOR-FAR. ELI HAR EI FAR-MOR. ELI HAR EIN FAR-FAR.

KVIFOR KALLAR VI MORMOR OG FARMOR OGSÅ FOR BESTEMOR?

53 DEN VESLE FILOSOFEN

53


GUTAR OG JENTER

KVA KAN GUTAR LEIKE MED? KVA KAN JENTER LEIKE MED? 54 54

Ord å lære: jente, gut


55 55


GUTAR OG JENTER

KOR MANGE ER SOMME?

SOMME KAN MÅLE. SOMME KAN SPELE. SOMME KAN LAGE MAT. SOMME KAN LAGE FILM. 56 56

DEN VESLE FILOSOFEN


KVA KAN GUTAR ARBEIDE MED? KVA KAN JENTER ARBEIDE MED?

57

Ord å lære: å arbeide

57

Cumulus 1 lærebok NN  
Cumulus 1 lærebok NN  

Cumulus lærebok er en flergangsbok - også på første trinn. Den har to hoveddeler; en for naturfag og en for samfunnsfag. Dette gir lærer og...

Advertisement