Page 1


NATURFAG

3

cumulus_01_arbeidsbok_flat.indd 3

14.02.2006 13:58:54


DYR I BYEN HVOR BOR DYRA?

4

cumulus_01_arbeidsbok_flat.indd 4

14.02.2006 13:58:54


FØLG STREKEN. BRUK FARGEBLYANT. FARGELEGG TEGNINGEN. Tema: Mål:

cumulus_01_arbeidsbok_flat.indd 5

5

14.02.2006 13:59:03


DYR I BYEN FINN DYRA HJELP FLAGGERMUSA MED Å FINNE SOMMERFUGLER. SETT RINGER RUNDT SOMMERFUGLENE. HVOR MANGE FINNER DU? HJELP KATTUGLA MED Å FINNE MUS. SETT RINGER RUNDT MUSENE. HVOR MANGE FINNER DU?

6

cumulus_01_arbeidsbok_flat.indd 6

14.02.2006 13:59:04


JEG FANT:

SETT STREK.

SKRIV TALLET.

SETT STREK.

SKRIV TALLET.

FARGELEGG DEN STORE SOMMERFUGLEN. FARGELEGG DEN STORE MUSA.

Tema: M책l:

cumulus_01_arbeidsbok_flat.indd 7

7

14.02.2006 13:59:08


SPOR TEGN RIKTIG DYR I RIKTIG RUTE. FARGELEGG DYRET.

8

cumulus_01_arbeidsbok_flat.indd 8

14.02.2006 13:59:09


HAKKESPETT

EKORN

HARE

ELG

REV Tema: M책l:

cumulus_01_arbeidsbok_flat.indd 9

9

14.02.2006 13:59:18


SPOR LAG DINE EGNE SPOR

TEGN ELLER LAG AVTRYKK AV HÅNDA DI.

10

cumulus_01_arbeidsbok_flat.indd 10

Tema: Mål:

14.02.2006 13:59:21


SMÅDYR SETT STREK HJELP MAUREN Å FINNE VEIEN.

HJELP EDDERKOPPEN Å FINNE VEIEN.

HJELP MARIHØNA OG SOMMERFUGLEN Å FINNE VEIEN MARIHØNA SPISER BLADLUS. SOMMERFUGLEN SUGER NEKTAR FRA BLOMSTEN. FARGELEGG.

Tema: Mål:

cumulus_01_arbeidsbok_flat.indd 11

11

14.02.2006 13:59:21


SAMFUNNSFAG

26

cumulus_01_arbeidsbok_flat.indd 26

14.02.2006 14:00:13


VEI DETTE ER EN TREKANT.

DETTE ER EN FIRKANT.

LET ETTER TREKANTER. FARGELEGG ALLE TREKANTENE RØDE.

LET ETTER FIRKANTER. FARGELEGG ALLE FIRKANTENE BLÅ.

Tema: Mål:

cumulus_01_arbeidsbok_flat.indd 27

27

14.02.2006 14:00:13


HVOR MANGE SKILT FINNER DU?

LET ETTER SKILT. HVOR MANGE SKILT FANT DU? FARGELEGG SKILTENE. JEG FANT

SKI LT.

JEG FANT

SKILT.

28

cumulus_01_arbeidsbok_flat.indd 28

Tema: M책l:

14.02.2006 14:00:18


FAMILIEN MIN HER ER FAMILIEN MIN:

SETT KRYSS: HAR DU EN FAR?

JA

NEI

HAR DU EN MOR?

JA

NEI

HAR DU EN SØSTER?

JA

NEI

HAR DU EN BROR?

JA

NEI

HAR DU EN MOR-MOR?

JA

NEI

HAR DU EN MOR-FAR?

JA

NEI

HAR DU EN FAR-MOR?

JA

NEI

HAR DU EN FAR-FAR?

JA

NEI

Tema: Mål med sida :

cumulus_01_arbeidsbok_flat.indd 29

29

14.02.2006 14:00:18


NÅ, OG DA MORMOR VAR LITEN DA MORMOR VAR LITEN

FARGELEGG BILDENE PÅ ARKET. KLIPP UT BILDENE. LIM BILDENE PÅ RIKTIG PLASS I BOKA .

30

cumulus_01_arbeidsbok_flat.indd 30

Tema: Mål:

14.02.2006 14:00:18


GUTTER OG JENTER HVEM GJØR JOBBEN HJEMME HOS DEG?

HVEM GÅR UT MED SØPPEL? _____________________________

HVEM HENGER OPP TØY? ________________________________

HVEM RYDDER? _________________________________________

HVEM HANDLER? _______________________________________

HVEM VASKER BILEN? ____________________________________

HVEM LAGER MAT? ______________________________________

HVEM STØVSUGER? ______________________________________

HVA KAN DU GJØRE? FARGELEGG ALLE TEGNINGENE SOM VISER HVA DU KAN GJØRE. Tema: Mål med sida:

cumulus_01_arbeidsbok_flat.indd 31

31

14.02.2006 14:00:19


SPØR LIKE MANGE GUTTER OG JENTER HVOR MANGE KAN DEKKE MIDDAGSBORDET?

GUTTER JENTER

______ JENTER KAN DEKKE BORDET. ______ GUTTER KAN DEKKE BORDET.

HVOR MANGE RYDDER ROMMET SELV?

GUTTER JENTER

______ JENTER RYDDER ROMMET ______ GUTTER RYDDER ROMMET HVOR MANGE LIKER Å LESE DONALD DUCK ?

GUTTER JENTER

______ JENTER LIKER Å LESE DONALD DUCK . ______ GUTTER LIKER Å LESE DONALD DUCK .

32

Tema: Mål med sida :

cumulus_01_arbeidsbok_flat.indd 32

14.02.2006 14:00:22


HVOR MANGE ER MØRKREDDE?

GUTTER JENTER

______ JENTER ER MØRKREDDE. ______ GUTTER ER MØRKREDDE.

HVOR MANGE LIKER Å BADE I BASSENG ?

GUTTER JENTER

______ JENTER LIKER Å B ADE I BASSENG. ______ GUTTER LIKER Å BADE I BASSENG. HVOR MANGE LIKER Å KLATRE I TRÆR?

GUTTER JENTER

______ JENTER LIKER Å KLATRE I TRÆR. ______ GUTTER LIKER Å KLATRE I TRÆR. HVA FANT DU UT? SKRIV ELLER FORTELL TIL EN I KLASSEN.

33

cumulus_01_arbeidsbok_flat.indd 33

14.02.2006 14:00:24

Cumulus 1 arbeidsbok BM  
Cumulus 1 arbeidsbok BM  

Arbeidsboka er engangsbok. Den utdyper stoffet i læreboka. Her jobber elevene videre med kapitlene i læreboka. Arbeidsboka angir mål for hve...

Advertisement