Page 1

BY:rom for natur Ark 5 By- og tettstedsforming, høst 2010 Tone Holand, Astrid Christine Johnsen, Elise Junge, Ida Nyborg Mosand

VISJON 2050: Trondheim er en by i nærkontakt med natur og bystrukturen er bygget opp om et mangfold av naturopplevelser. STRATEGI: I Lilleby eksisterer naturopplevelsene og det urbane side om side. Ved økt tilgang til naturopplevelser vil en oppnå en økt mental og fysisk sunnhet. Det gis plass til grønnstruktur gjennom fortetting av bebyggelse og et lavere antall kvadratmeter per innbygger. Følelsen av de forskjellige naturtopografiene gjenskapes i arkitektur og bidrar til et mangfold av kvaliteter. For å øke tilstedeværelsen i et økosystem kan man dyrke sin egen mat i bydelen, eller kjøpe lokaldyrket mat. KONSEPT OG UTFORMING: Man tar en tur til toppen av fjellet for å kjenne vinden i håret og ser utover Trondheimsfjorden. På vei hjem går man innom drivhuset og henter potetene til middag. Mens man går gjennom skogen og lytter til stillheten titter et ekorn frem. På vei inn i bakgården kan man åpne jakken i det halvklimatiserte rommet og lukte på en hawaiirose enda det er oktober. Med utgangspunkt i topografiene fjell, skog og bystruktur gis grunnlaget for utformingen av ulike rom inspirert av opplevelsen topografien gir. Med dette som utgangspunkt har man i Lilleby en sammenhengende storskalastruktur, leiligheter omgitt av trær og karrebebyggelse mot Trondheim sentrum.


Situasjonsplan

Situasjonsplan

Akser i Lilleby mot omliggende områder

Åpning av Ladebekken som i dag ligger i rør

Belte av småskalastruktur

Belte av karrebebyggelse

Samling av storskalastruktur

Fortsettelse av tursti fra Ladestien


1

3

2

6

4

7

5

7 6 5

4

3

2 1


b

c

a

b

a

c

Plan Lilleby med detaljomr책der

a-a Snitt


Glasstak over bakgård

Balkonger

Svalganger

bystruktur

Snittperspektiv

Plan leilighet 70 m2 1 : 50 3 personer, 24 m2 pr. person

Heis- og trappeoppgang

2050: Området: 40 490 m2 Innbyggertall: 2670 Bebygd areal: 66 746 m2 Høyde: 15 m Antall etg: 5 etg Antall karrer: 9 Fotavtrykk område: 16 684 m2 Fotavtrykk område: 41% Særegenhet: Fellesskap, klimasoner

Bygningsmasse

Bakgård

Karrebebyggelse Privat Halvprivat Offentlig

Glasstak beskytter mot nedbør og vind

Skorsteinseffekt avkjøler om sommeren

Skygging mot sterk sol om sommeren

Et varmere uterom som tillater vekst av eksotiske planter

Halvprivat bakgård som bidrar til fellesskap


Trær som fasade

skogen:

Trappetårn Transparente leiligheter Plan leilighet 1 : 50 2 personer, 25 m2 pr. person

2050: Området: 68 500 m2 Innbyggertall: 1692 stk Bebygd areal: 42 311 m2 Høyde: 9-12 m Antall etg: 3-4 etg Antall tun: 22 Antall leiligheter: 770 Fotavtrykk område: 12 089 m2 Fotavtrykk område: 29 % Leilighet 1 etg

Vegetasjon som regulerer lysinnslipp

Særegenhet: Intimitet

Leilighet 4 etg

Åpen / lukket

Trær som fasade

Samle bygningsmasse

Åpne strukturen Varierte rom Privat Halvprivat Offentlig

b-b Snitt

1 : 500

Stier

Tunstruktur


2050: Området: 27 125 m2 Innbyggertall: 10 stk Bebygd areal: 28 824 m2 Høyde: 6-17 m Antall etg: 2-4 etg Fotavtrykk område: 11 614 m2 Fotavtrykk område: 43 % Særegenhet: Samlingsplass

Alle møtes på torget for å ta en kopp kaffe, nyte kveldsolen eller høre på den lokale trubaduren som opptrer på utescenen.

Til drivhuset kan alle komme å dyrke sin egen mat og slå av en prat med gode venner eller bekjente.

torget

Utsikt fra togstasjon inn mot torget

Husstandene kan dyrker sin egen mat i felles drivhus

Snittperspektiv av transformert smelteverk

Matavfall, solenergi og gråvann inn, korn, grønnsaker og rent vann ut.

Smelteverket er transformert til å huse industrielt urbant landbruk. Med sine 29 000 m2 dekker dette kornforbruket til 2800 mennesker og 60 % av behovet for frukt og grønt. I tillegg til å produsere mat til befolkningen gir dette arbeidsplasser i Lilleby og blir en spennende attraksjon. I forbindelse med industrien renses gråvann til gjenbruk og matavfall fra husstandene omgjøres til kompost til dyrkingen.

På torget er det mange spennende butikker og restauranter, i tillegg har smelteverket en egen utsalgsbod.


Grønnstruktur og gangvei kjenne vinden i håret

den daglige mosjon

skal slå sin personlige rekord og nå alle tre toppene på 15 min

nyter en pustepause og tenker heller å nå toppen en annen dag

Terrassekonstruksjon

Indre infrastruktur feirer 10 års samboerskap

ute med sin nye labrador

Skal lage middagselskap med selvdyrkede ingredisenser

Leiligheter

Følges av pappa til lekekameraten i 9.etg

fjellet

Nærings- og kontorlokaler

2050: Området: 15 300 m2 Innbyggertall: 1300 stk Bebygd areal: 50 970 m2 Høyde: 0 - 27 m Antall etg: 6 - 9 etg Antall storskalastrukturer: 3 stk Fotavtrykk område: 13 150 m2 Fotavtrykk område: 85 %

P-kjeller Vandringsrute over storskalastruktur 2

Kontor/Næring: 15 500 m2 Bolig: 35 470 m2 Særegenhet: utsikt

Privat Halvprivat Offentlig

Tetthet gir rom for natur

Plan leilighetstype 2 personer, 30 m2 pr. person

c-c Snitt storskalastruktur

Plan leilighetstype 2 personer, 30 m2 pr. person

1 : 500

Terrasseleiligheter

BY:rom for natur  

Semesteroppgave høst 2010 Byforming og planlegging, NTNU Tone Holand, Astrid Christine Johnsen, Elise Junge, Ida Nyborg Mosand

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you