Page 1

PÅ B Æ R E K R A F T I G V I S EMILIE BERGE, INGVILD STOKKE, MARIE HOLMQVIST, MARIE NORUM OG MICHELLE SCHMIDT


Tekniske Turid og Økologiske Ørjan skal bli samboere. Det nyforelskede paret ønsker å flytte vekk fra et hektisk byliv, og bosette seg i fredelige Heimdal.


ET TETTSTED I VEKST Bare 11 kilometer sør for Trondheim sentrum, ligger Heimdal. Heimdal er et rolig, urbant tettsted, som vokste fram som en stasjonsby etter at Dovrebanen ble åpnet. Med sitt sjarmerende småbypreg, og nærhet til både by og natur, har Heimdal et stort potensiale til vekst. TILTAK FOR MILJØET. På grunn av norsk oljevirksomhet har klimautslippene steget med 3,7 % siden 1990. Dette tallet er fortsatt stigende. Klimaendringer påvirker naturen, økonomien og helsen vår, og trolig vil miljøet endre seg i tiden som kommer. Som byplanleggere er det viktig å være føre var, og vårt mål er at klimafotavtrykket til Heimdal sine beboere skal være minst mulig. VÅRE VISJONER. I dette prosjektet har vi utviklet to bydeler på hver sin side av jernbanen i Heimdal. Begge bydelene er tilrettelagt for en miljøvennlig livsstil, men de bærer preg av ulike verdier og ulike måter å møte klimautfordringene. For å redusere mengden av klimagassutslipp per person, har vi utviklet to ulike strategier for transport, fortetting, energibruk og matvareproduksjon i de to bydelene.


KLIMAUTFORDRINGER I FOKUS

PĂĽ grunn av eneboligbebyggelse, industri og parkeringsplasser har Heimdal lav befolkningstetthet i sentrumskjernen.

I Norge importerer vi over halvparten av maten vi spiser, og jorden betaler prisen for de billige varene.

I Heimdal sentrum blir mer areal brukt til vei og parkering enn bolig.


ET TODELT HEIMDAL

I dag: Industrien deler byen i to

Vi flytter industrien ut av sentrum og bygger bolig.


10 minutter til Trondheim

10 minutter til skogen

10 minutter til City Syd


Se, en Tesla! Ă˜nsker du deg ikke en sĂĽnn til jul? Alt jeg vil ha til jul... er deg.


En tredjedel av alle bilturer i Norge er kortere enn 1 km, to tredjedeler er på bare 1-3 km

HEIMDAL VEST - DYRK LIVET På vestsiden av jernbanen ønsker vi å legge til rette for at innbyggerne kan trekke seg tilbake, og leve et enkelt liv med fellesskap, natur og bærekraft i fokus. Store utearealer er avsatt til urban dyrking. Målet er at beboerne skal få et bevisst forhold til hvordan de kan minimere sitt eget klimafotavtrykk.


SLOW LIVING

Bilfritt sentrum gir plass til menneskelig bevegelse, sosial interaksjon, kollektivknutepunkt og en økologisk sentrum.

Lokale bønder selger egenproduserte varer i mathallen.

Økologisk selvdyrket mat skaper et unikt engasjement for lokalmiljø og bærekraft.

Å minimere eget energibruk er viktig for beboerne.


RosenkĂĽl! Jeg hater rosenkĂĽl!

Det viktigste de dyrker her, er ikke kĂĽl, men fellesskapet!


TUNBEBYGGELSE

76 % arealtetthet

20

boenheter pr. kvartal

Nye bygg

PÃ¥bygg

Tilbygg

30

kvm. pr. person

55

mennesker pr. kvartal

Infill


Tenk så spennende å bo i et hus med det nyeste innen bærekraftig teknologi!

HEIMDAL ØST - TID TIL Å LEVE I en hektisk hverdag, hvor timeplanen fylles opp av små og store gjøremål, er det viktig å spare tid der en kan. På østsiden er effektivitet stikkordet. Her kan dagligvarer handles på store supermarked, middagen plukkes opp på nærmeste drive-through og det er godt tilrettelagt for el-biler. For å ta vare på kropp og helse er det et treningsstudio innad i hvert kvartal.


FAST LIVING

Aldri mer enn 50 meter å gå til nærmeste el-bil parkering

Selvskanning i alle butikker gjør handelen effektiv.

Heimdal Øst vil utvikle framtidens energiteknologier

Mat dyrket i labarotorier kan være revolusjonerende når det gjelder bedre klimaregnskap, helse, dyrevelferd og økologi.


KVARTALSTRUKTUR

246 % arealtetthet

86

boenheter pr. kvartal

ULIK LEILIGHETSTYPOLOGI

40

kvm. pr. person

166

mennesker pr. kvartal


EN SAMMENLIKNING MAT

TRANSPORT

arealforbruk

arealforbruk

VEST

VEST

ØST

ØST

energiforbruk

energiforbruk

VEST

VEST

ØST

ØST


ressursbruk i.f.m. oppføring

BEBYGGELSE

VEST

tetthet

ØST VEST ØST

MATERIELT FORBRUK

energiforbruk i drift VEST

VEST ØST

ØST


Vi lever jo i forskjellig hastighet du og jeg...

...men kan vi finne en middelvei?


På bærekraftig vis  

Arkitektur 5 - 2016 Ingvild Stokke, Michelle Schmidt, Marie Norum, Emijo Berge, Marie L Holmqvist

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you