Page 1

DENTZ nummer 6 - jaargang 11 - 2019

M A G A Z I N E U I T G AV E VA N A N T-TA N D A RT S E N

INFOMEDICS GROEIT Dirk Jan Emmens

EN DAT IS GOED NIEUWS

AMBITIES EN TAAKHERSCHIKKING: ALLES WAT U MOET WETEN OM DE POLITIEK TE BEGRIJPEN NIEUW: DENTZ WACHTKAMERNIEUWS VANAF NU INFORMEREN TANDARTSEN HET PUBLIEK DENTZ 1


Normale prijs vanaf €208,48

Nu eenmalig € 40,- korting

Vraag nu uw kortingsvoucher aan via onze website

Flexibele partiële prothese

Bent u geïnteresseerd in dit product en wilt u hier meer informatie over ontvangen? Of wilt u ons gehele productaanbod bekijken? Vraag dan kostenloos onze

Wij bieden u de gelegenheid om meerdere producten van ons uit te proberen met hoge kortingen.

vernieuwde productcatalogus aan via: www.elysee-dental.nl/productcatalogus

2 DENTZ

Vraag nu direct uw kortingsvouchers aan via: www.elysee-dental.nl/vouchers


KAMAGURKA

DENTZ 3


Nederland maakt kennis met het vernieuwde Infomedics Wat verandert er? Voor uw patiĂŤnten valt sinds 1 juli de nieuwe Infomedics envelop op de mat. Weten wat er voor u verandert? Kijk op: www.goedgeregeldvooriedereen.nl Bent u nog geen klant? Ook dan kunt u kennis maken met het vernieuwde Infomedics. Bel voor meer informatie 088 - 655 59 80

www.infomedics.nl 4 DENTZ


REDACTIONEEL

LET OP JE WOORDEN DOOR: RAVIN RAKTOE, HOOFDREDACTEUR

I

k las eind oktober een bericht en de in-

van 2003, 2005, 2007 en 2016 en 2019

de tandarts weer wisten te benoemen. Nou,

houd zat me niet lekker. U kent het wel,

was hetzelfde verhaal van deze tandarts

zo dus.

je leest iets, ziet dat er iets niet klopt en

terug te lezen, met als niet onbelangrijke

het knaagt aan je. Misschien heeft u er

kanttekening dat deze in 2007 na een sle-

Mede vanwege dit voorbeeld, (en er zijn zo

iets van meegekregen, maar hopelijk niet.

pende rechtszaak is vrijgesproken van de

veel andere, actuelere, ik hoef ze u vast niet

Het ging om een bericht op social media,

aanklacht.

allemaal te benoemen) ben ik zo blij dat we

dat als persbericht was verstuurd door

met ANT Wachtkamernieuws (p.24) een

het Verbond van Verzekeraars, een soort

Omdat de NOS en Nu.nl het bericht al op

tool in handen hebben om iedereen die wel

club van verzekeraars zonder ‘zorgen’. Het

hun websites hadden geplaatst en er bo-

eens tijd in onze wachtkamers doorbrengt

Verbond heeft een Centrum Bestrijding

vendien een opmerking over was gemaakt

(en dat zijn er velen), het echte nieuws te

Verzekeringscriminaliteit, en uit cijfers van

op de radio, deelde ik een filmpje van de

brengen. Nieuws van de vertegenwoordi-

dit datacentrum blijkt dat er in 2018 een re-

Google search op Twitter met de vraag aan

ger van tandartsen over ons mooie beroep

cordaantal van 12.879 fraudegevallen zijn

de NOS hoe aannemelijk het is dat deze si-

en onze branche. Ik hoop dat u meehelpt er

opgespoord. Het jaar ervoor lag het aantal

tuatie zich vaker heeft voorgedaan. De ANT

een succes van te maken.

ruim 1.300 gevallen lager. Daarvoor zijn er

nam bovendien contact op met het Verbond

wel 45.000 onderzoeken uitgezet, tegen

en hun woordvoerder Van Elferen was zich

Dank voor uw vertrouwen en betrokkenheid

28.435 in het jaar ervoor. Mijn inschatting is

inmiddels al bewust van de heisa en maak-

in 2019. Dit is al weer de laatste Dentz van

dat er bij 100%-controles nog meer geval-

te excuses. Het zat zo: het Verbond had

het jaar, een jaar waarin ons blad een gro-

len aan het licht zullen komen, maar ik wil

een lijstje met voorbeelden van fraudeurs

te transformatie heeft doorgaan. En daar

ze niet op ideeën brengen. Nu vraagt u zich

en dat lijstje stuurde ze mee met haar frau-

zijn we trots op. Informatie delen die er toe

af, wat klopte er niet aan de berichtgeving?

depersberichten. Dat moet een stoffig lijstje

doet, die u als lezer in staat stelt een duide-

Wel, in het persbericht wist het Verbond een

zijn geweest, want in de tijd van het inci-

lijk beeld te vormen van hetgeen er speelt

paar voorbeelden van deze fraudezaken te

dent betaalden we nog met guldens, werd

in onze sector. Dat is een kernwaarde van

noemen en daar zat zowaar een tandarts

voetbalinternational Matthijs de Ligt ge-

Dentz Magazine. Bovendien is de ANT als

tussen. Een tandarts die in 2018 zijn vinger

boren, overleed zanger Curtis Mayfield en

vertegenwoordiger relevanter dan ooit en

geamputeerd zou hebben, maar beweerde

maakten we ons allemaal druk om de ko-

uit het contact dat we met u hebben kunnen

dat hij deze verloren was bij een auto-on-

mende Milleniumbug. Een stoffig en vooral

we opmaken dat onze leden daadwerkelijk

geluk. Vreemd verhaal. Dusdanig vreemd

incorrect lijstje, want de tandarts in kwestie

steeds beter geïnformeerd zijn. En juist dat

dat het blijft hangen. Zeker als het eens in

was dus ook vrijgesproken van de beschul-

zullen we de komende tijd hard nodig heb-

de zoveel jaar terug komt. Een eenvoudige

diging. Het Verbond beloofde het voorbeeld

ben.

Google search leerde mij dat het voorbeeld

van het lijstje te halen en de NOS en Nu.nl

vaker gebruikt werd door het Verbond van

pasten hun berichten aan. Toch kwam er

Rest mij u een fijne Sinterklaas, een geze-

Verzekeraars en dat het bovendien om een

die dag een mailtje binnen van een lid dat

gende Kerst en een gelukkig, maar vooral

voorval uit 1999(!) ging. In (pers-)berichten

zich afvroeg hoe het toch kon dat ze altijd

gezond 2020 toe te wensen! DENTZ 5


Aanbiedingen geldig t/m 31-12-2019

Impregum Penta Normal, Soft, Soft Quick 2x basispasta 300 ml 2x catalysator 60 ml

€ 209,70

+

€ 149,

95

50 Dynamische Mengtips P

ONZE PRIJS IS UW VOORDEEL Filtek Universal Restorative

Filtek One Bulk Fill 4g of 20 x 0,2 g

4g of 20 x 0,2 g

€ 58,35

€ 46,95

vanaf 3 stuks

€ 42,95

Filtek Bulk Fill Flow

€ 40,95

6 DENTZ

€ 43,95

vanaf 3 stuks

€ 38,95

Filtek Supreme XTE

2x2g

€ 55,60

€ 55,50

20 x 0,2 g

vanaf 3 stuks

€ 37,45

€ 64,95

€ 47,95

vanaf 3 stuks

€ 45,95

www.m2dental.eu


INHOUD 16

DENTZ

24

W A C H T K A M E R

NIEUWS

70

28

66

66

36

SCHRIJF JE NÚ IN VOOR HET ANT LUSTRUMCONGRES IN 2020! meer info op pagina 75

03

KAMAGURKA

05

REDACTIONEEL Ravin Raktoe

28

TAAKHERSCHIKKING IN CONTEXT verplichte lesstof

36

REGELDRUK Richard Suy

60

DE PRAKTIJK VAN...

62

RECHTEN&PLICHTEN

65

BOEKENTIPS voor bij de openhaard

66

STAGEVERSLAG

69

STUDENTENCOLUMN

LIFESTYLE Lekker ingepakt voor de winter

70

GOED BEZIG Stichting HUG

58

76

COLUMN Wilfred Kniese

08

COLOFON

08

COLUMN Jan Willem Vaartjes

38

AGENDA

11

DENTAAL NIEUWS

42

BLESSURES hand- en pols

16

HOOFDINTERVIEW met CEO Infomedics Dirk Jan Emmens

50

KLACHTENCOMMISSIE

24

NIEUW! Dentz Wachtkamernieuws het nieuws van de tandarts

54

ONDERNEMEN

DENTZ 7


DENTZ M A G A Z I N E Dentz is een uitgave van de Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT)

Redactie Ravin Raktoe (hoofdredacteur)

Advertenties Elma Media B.V. Silvèr Snoek, s.snoek@elma.nl 0226-331600 www.elma.nl Vormgeving Birdie Media Coverfoto Marloes Bosch Druk Bariet Ten Brink, Meppel De redactionele inhoud van Dentz verwoordt niet noodzakelijk de standpunten van Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT), noch neemt ANT verantwoordelijkheid voor de inhoud van redactionele artikelen. Copyright Niets in deze uitgave mag worden overgenomen en/of vermenigvuldigd zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever. ©2019 Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT) ISSN 1877-3753

JAN WILLEM VAARTJES, VOORZITTER ANT

COLUMN

Aan dit nummer werkten mee Jan Willem Vaartjes, Wilfred Kniese, Richard Suy, Dirk Jan Emmens, Anne Doeleman Reinier van de Vrie, Kees Adolfsen, Daniël Post, Karik van Berloo, Stichting HUG, Eline Bruning, Johanna van Heezen, Sarah Al-Ramadan

Ruim een jaar geleden kwam het concept van het raamplan mondzorg uit (ooit: ‘raamplan tandheelkunde’). KNMT en ANT maakten o.a. bezwaar over het feit dat de tandarts als coördinator (‘regisseur’ is zo beladen) van de mondzorg bewust nergens meer wordt genoemd. Het gevolg hiervan is dat studenten tandheelkunde en mondzorgkunde op den duur niet meer leren op deze beproefde wijze in teamverband te werken. Hiermee krijgt versnippering van de tandheelkunde al gestalte in de basis. Omdat een nieuw curriculum toch nodig was, ontstond er een chicken game tussen de beroepsverenigingen en de opleiders. Helaas doken onze collegae van de KNMT eerder weg en hebben zij zonder dat er een letter is veranderd rondom de rol van de tandarts als coördinator van het tandheelkundig team, het raamplan goedgekeurd. De ANT blijft vierkant tegen dit raamplan omdat wij niet achter het huidige experiment taakherschikking van VWS kunnen staan, maar wij alleen hebben dit tij niet kunnen keren omdat er elders dus wel steun betuigd wordt. Zo zie je maar weer dat, als puntje bij paaltje komt, er niet hard genoeg wordt gestreden voor de tandarts als regisseur (eigen woorden) van de mondzorg. Dit lijkt voornamelijk beleden te worden met de mond en achter de schermen gemakkelijk opgegeven.

8 DENTZ


VOORZITTERAANHETWOORD

Met 4 hogescholen in de commissie en 3

ceren en diagnosticeren, over voldoende

universiteiten is het op zich al een vreem-

kennis beschikken. Dit benodigde oplei-

de gang van zaken dat een dergelijke

dingsniveau is altijd gebaseerd geweest

commissie de tandarts van de toekomst

op de competentie (4) van de tandarts.

vormgeeft. De eindniveaus van mondzorg-

Kennelijk vindt men in Nederland dat

kunde en tandheelkunde overlappen in

daar een uitgeklede variant (IV) van zou

het nieuwe raamplan voor 90%, zodat de

mogen bestaan. Als ANT onderzoeken we

verschillen tussen de beroepsgroepen er

momenteel de juridische mogelijkheden

op papier niet lijken te zijn. Het plan maakt

om daar bij de AMvB taakherschikking een

wel een voorzichtig voorbehoud door

punt van te maken.

ALS PUNTJE BIJ PAALTJE KOMT WORDT ER NIET HARD GENOEG GESTREDEN VOOR DE REGIEROL VAN DE TANDARTS

aan te geven dat er mogelijk verschillen zijn in ‘competent’ tussen de eindniveaus

Vreemd genoeg ontbreken in het raamplan

Verder blijft het raamplan zo globaal dat

van mondzorgkunde en tandheelkunde.

de eindtermen van de 3-jarige bachelor

het de vraag is of studenten door de snel

Vanuit die gedachte wordt het eindniveau

tandheelkunde. Noodzakelijk om goed op

veranderende technologische ontwikke-

van mondzorgkunde in Romeinse cijfers

te leiden, maar ook om te beoordelen hoe

lingen die in de tandheelkunde plaatsvin-

(IV) aangegeven en die van tandheelkun-

de bachelor tandheelkundestudent zich

den, wel goed worden voorbereid op de

de met Arabische cijfers (4). De ultieme

verhoudt tot de afgestudeerde mondhygi-

toekomst. Materiaalkunde en tandtechniek

poldernivellering naar goed ‘InHollands’

ënist. De inhoud is verder veel te globaal;

zijn in Nederland al bijna weggepoetst in

gebruik.

er is bijvoorbeeld geen enkele minimum eis

het curriculum, maar met de verregaande

opgenomen op het gebied van praktische

digitalisering en de vele verschillende pro-

ervaring. Alleszins vreemd, omdat er in

ducten op de markt zal juist deze enginee-

Dat er twee soorten van competentie

Europa al een goede basis ligt in ‘The Gra-

ringkennis steeds belangrijker worden.

zouden bestaan vinden wij onwenselijk

duating European Dentist’, gepubliceerd

en problematisch. Bekwaamheid voor zelf-

door de Association for Dental Education

Wij zouden de universiteiten, als laatste,

standig medisch handelen is gebaseerd

in Europe (ADEE). En uiteraard is leader-

nog dit advies van de ADEE mee willen

op een minimumbekwaamheidsniveau en

ship en management van het dentale

geven: “It is worth noting that in many

daarmee zijn twee soorten van competen-

team bij de ADEE wèl opgenomen als leer-

cases, a graduating Dentist is classified

tie niet verenigbaar. Naast het feit dat dit

doel voor de aankomend tandarts.

as a “safe beginner.” Whilst this is a useful concept, curricula should not be written at

zo is vastgelegd in onze kwaliteitswetten botst naar onze mening dit uitgangspunt

De ADEE is een organisatie waar alle

the expense of students feeling unprepa-

o.a. met het Euratom verdrag. Volgens het

tandheelkundige partijen die het raamplan

red for practice.”*

Euratom verdrag moeten zorgverleners

goedkeurden lid van zijn, maar zij hebben

die röntgenopnames rechtvaardigen, indi-

nagelaten hier gebruik van te maken.

*Field JC, Cowpe JG, Walmsley AD. The Graduating European Dentist: A New Undergraduate Curriculum Framework. Eur J Dent Educ. 2017;21(Suppl. 1):2-10. https://doi.org/10.1111/eje.12307

Fijne feestdagen en tot in 2020! DENTZ 9


Q-KEURMERK - 14 OKT 2019.pdf 1 14-10-2019 07:53:20

PONY BALANCE

OPTIMALE DYNAMISCHE ZITHOUDING Wat een fijne stoel, moet ik de demo echt inleveren voordat ik mijn nieuwe krijg?’ Dr. Dooms M., ‘Smiling Face Center’, Lovendegem ‘Ergonomische stoeltjes die zeer handig zijn, niet log en ook nog eens passend in mijn tandheelkundig interieur.’ Dr. Molly L., ‘de Tandartsen’, Brugge

             

De Balance is met zijn11° EXTENDER de enige echte en uniek!

www.MACDENTAL.nl

Q-KEURMERK - 14 OKT 2019.pdf 1 14-10-2019 07:53:20 190x135mm.indd 1

04-11-2019 13:18

10 DENTZ 190x135mm-ANTDentz.indd 1

01-11-2019 11:19


BREEDBANDLEDPOLYMERISATIELAMP

E L E G A N T LY

Grand Cordless

Grand Corded

POWERFUL

Cordless

Corded

U LT R A D E N T. C O M / N L Ultradent Products Nederland

© 2019 Ultradent Products, Inc. All Rights Reserved.

DENTZ 11


Minister Bruins: “Blij dat zorgverzekeraars gericht ouders mogen aanschrijven” 01-10-2019

In antwoord op vragen van Kamerlid Henk van Gerven n.a.v. de aandacht

AP: Rechtmatige verwerking BSN door Infomedics

ANT steunt startend zzp-lid in strijd tegen Belastingdienst 11-10-2019

De Belastingdienst heeft een controle

14-10-2019

ingesteld bij een startende zzp-tand-

die de ANT in de media had gevraagd

arts om te beoordelen of zij voldoet

voor jeugdigen die nooit naar de

aan de criteria die zijn gesteld voor

tandarts gaan heeft minister Bruins

ondernemerschap.

van VWS geantwoord verheugd te

dienst oordeelde dat deze tandarts

zijn dat de Autoriteit Persoonsgege-

De

Belasting-

daar niet voor kwalificeert omdat ze

vens geen problemen heeft met zo’n

In 2017 heeft Infomedics, vooruitlo-

naar de overtuiging van de Belas-

actie. Eerder had de minister zich in

pend op de invoering van de AVG,

tingdienst niet voldoet aan de hier-

het koor van de zorgverzekeraars

haar bedrijfsstructuur gewijzigd met

voor gestelde eisen.

geschaard door te stellen dat de pri-

als doel het kunnen blijven voldoen

vacy wetgeving deze actie in de weg

aan de wet- en regelgeving op het

De ANT is van mening dat de argu-

stond en dat het ook eigenlijk onzin

gebied van privacy, in het bijzonder

menten van de Belastingdienst onjuist

was dit van de zorgverzekeraars te

met betrekking tot de verwerking

zijn. Deze startende tandarts wordt

vragen.

van BSN gegevens. De gewijzigde

namelijk beoordeeld als zijnde een

bedrijfsstructuur is door Infomedics

tandarts die al jaren werkzaam is. Om

De Autoriteit Persoonsgegevens staat

voorgelegd aan de Autoriteit Per-

deze reden heeft de ANT deze zzp’er

op het standpunt dat zorgverzeke-

soonsgegevens met de vraag of de

dan ook juridisch ondersteund in haar

raars binnen hun contracten helder-

wijze van verwerking van persoons-

bezwaar tegen de opvattingen van de

heid mogen geven aan verzekerden

gegevens voldoet aan de geldende

Belastingdienst. Ondanks het inge-

over hun rechten en mogelijkheden.

wetgeving. In februari 2018 heeft AP

diende bezwaar houdt de Belasting-

Formeel valt daarmee het gericht aan-

aan Infomedics laten weten dat de

dienst echter vol dat de tandarts geen

schrijven onder de doelbinding van

verwerking van persoonsgegevens

ondernemer was.

de verzamelde patiëntgegevens. Dat

in de nieuwe bedrijfsstructuur geen

de minister in eerste instantie geen

aanleiding geeft tot handhavend op-

De ANT blijft zich op het standpunt

voorstander was van het bellen van

treden.

stellen dat de door de Belastingdienst

patiënten omdat ze bepaalde zorg niet

gebruikte argumenten juridisch onjuist

hadden afgenomen moet nu volgens

zijn – ook omdat er geen rekening ge-

hem louter gezien worden in het licht

houden lijkt te worden met het feit dat

van de eerdere privacy overwegingen.

het om een starter gaat. Daarnaast

Zo hadden de media het inderdaad

zijn er parallellen met andere branches

niet opgevat en dit was een welkome gelegenheid voor een correctie.

waarin de Belastingdienst veel minder Verder lezen?

streng heeft geoordeeld. Wij blijven ons lid vanzelfsprekend verder ondersteunen.

Lees hier alle antwoorden van minister Bruins op de vragen van Kamerlid Henk van Gerven:

12 DENTZ


DENTAALNIEUWS

Motie Tweede Kamer over aandacht voor goede mondzorg voor kinderen aangenomen 15-10-2019

CZ volgt het succesvolle initiatief van ANT en DSW

Coöperatie VGZ attendeert ouders op gratis mondzorg kinderen 30-10-2019

Coöperatie VGZ informeert, naar De motie van kamerleden Rens Raemakers (D66) en Joba van Den Berg

aanleiding van de eerdere bericht-

25-10-2019

geving van de ANT, alle verzekerden

(CDA) over de aandacht voor goede

met kinderen van 2 tot 18 jaar actief

mondzorg voor kinderen is aangeno-

over de vergoeding vanuit de basis-

men. In de motie wordt benadrukt dat

verzekering. Zij ontvangen een per-

minister Bruins heeft toegezegd het

soonlijk bericht van hun zorgverze-

gesprek met zorgverzekeraars aan te gaan over het actief informeren van ouders wiens kind niet naar de tandarts gaat. De minister heeft toegezegd meer bekendheid over gratis tandartsbezoek onder kinderen onder te brengen bij de lopende communicatie-acties in het overstapseizoen en dat er op korte termijn meer nodig is om ervoor te zorgen dat alle kinderen een goede start krijgen. Via een samenstel van aanvullende activiteiten en communicatie zal aandacht worden gevraagd voor het belang van goede mondzorg voor kinderen en het feit dat tandartsbezoek voor kinderen tot 18 jaar gratis is. Hierover zal de regering de Kamer informeren in een toegezegde brief voor het einde van het jaar.

keraar. Inmiddels zijn bijna 100.000 Na de pilot die de ANT samen met

berichten verzonden.

zorgverzekeraar DSW in Schiedam met groot succes uitrolde, volgen nu

Begin september luidde de ANT de

ook de KNMT en CZ met een soort-

noodklok middels een brandbrief aan

gelijke pilot in Heerlen. Zij zullen, net

minister Bruins van VWS waarin wij

als DSW, vanuit de zorgverzekeraar

hem vroegen zorgverzekeraars aan te

een brief uitsturen naar ouders en

moedigen een brief te sturen naar ou-

verzorgers van kinderen die de tand-

ders en verzorgers van jeugdigen die

arts niet of nauwelijks bezoeken. Het

de tandarts niet bezoeken. Ruim een

gaat om een groep van 2400 kinde-

half miljoen kinderen deed dit niet om-

ren. In totaal brengen 600.000 kin-

dat hun ouders zich niet bewust waren

deren niet tot nauwelijks een bezoek

dat mondzorg voor kinderen tot 18

aan de tandarts omdat hun ouders of

jaar binnen de basisverzekering valt.

verzorgers niet weten dat mondzorg

Een pilot van DSW bewees dat iets

voor kinderen tot achttien door de

zo simpel als het sturen van een brief

basisverzekering wordt gedekt.

al een groot succes had. 43% van de jeugdigen bezocht binnen een half jaar

Er is voor Heerlen gekozen omdat vol-

na het versturen van de brief alsnog de

gens mondzorginkoper Ivo Koenen van

tandarts. De ANT had liever gezien dat

CZ het tandartsbezoek van kinderen

VGZ ouders gericht aanschreef, zoals

in Heerlen lager is dan gemiddeld. CZ

wij dat hadden verzocht.

schat dat in Heerlen één op de vier kinderen – en in sommige wijken zelfs één op de drie kinderen – niet naar de tandVerder lezen?

arts gaat, waar dit in de rest van Nederland gemiddeld één op de vijf betreft.

Verder lezen?

Verder lezen?

DENTZ 13


Speciale aanbieding Najaar 2019!

va. € 14.390 of 272/mnd.

! w ieu

N

va. € 24.720 of 467/mnd.

va. € 52.900 of 999/mnd.

LarixDentalConcepts - Info@larixdc.nl - 0486-412120 14 DENTZ


DENTAALNIEUWS

Per 1 november eHerkenning noodzakelijk

ANT stelt nieuwe contributie 2020 vast

31-10-2019

Praktijken hebben vanaf 1 november 2019 eHerkenning nodig om

Wet minimumbeloning en zelfstandigenverklaring: de opvolger van de wet DBA 08-11-2019

“Wet minimumbeloning en zelfstan-

08-11-2019

digenverklaring”: de opvolger van de

gegevens te kunnen uitwisselen met

wet DBA in de internetconsultatie tot

dienstverleners zoals het UWV (denk

9 december 2019.

aan ziekmeldingen) of de belastingdienst.

Afgelopen week is eindelijk de tekst van de opvolger van de wet DBA be-

De informatie die u uitwisselt bij online

De ANT heeft haar nieuwe contribu-

kend geworden voor de zogenaamde

dienstverlening kan openbare infor-

tie vastgesteld. En het is goed nieuws

“internetconsultatie”. Het is de bedoe-

matie zijn of juist (privacy)gevoelige

voor al onze leden en aankomend le-

ling dat deze wetgeving 1 januari 2021

informatie. Hoe vertrouwelijker de in-

den!

in zal gaan.

wenst over de online identiteit van hun

Dankzij de aanhoudende groei van

Internetconsultatie betekent dat partij-

klant. Dit vereist daarom een hoger be-

ons ledenbestand de afgelopen ja-

en die belangen hebben bij de nieuwe

trouwbaarheidsniveau.

ren, kunnen we de contributie voor

wetgeving hun mening kunnen geven

een aantal categorieën weer verla-

over de voorstellen. Dit kan tot uiterlijk

eHerkenning kent vijf betrouwbaar-

gen. Wij danken de leden voor het

9 december 2019. In de tandartsprak-

heidsniveaus. Organisaties bepalen

vertrouwen dat zij in de ANT stellen

tijken wordt veel gebruik gemaakt van

zelf

betrouwbaarheidsniveau

en zullen u ook het komende jaar

zzp-ers, zodat deze regelgeving en de

waarmee hun klanten inloggen. Voor

weer bijstaan met adviezen, work-

gevolgen daarvan voor uw praktijk be-

zorgpraktijken geldt in het overgrote

shops, een geheel vernieuwde web-

langrijk is.

deel niveau 3.

site, verdere uitbreiding van de ANT

formatie is, hoe meer zekerheid men

het

Advies:

Portal en nog veel meer. Zoals last,

In de rondes na de internetconsultatie

but not least: ons 25-jarig Lustrum!

kan er natuurlijk nog veel gebeuren,

De eHerkenningsmakelaar helpt u bij

maar op www.ant-tandartsen.nl zet-

de aansluiting op eHerkenning. Er zijn

ten we de voorstellen op een rijtje.

5 makelaars, allemaal erkend door de Rijksoverheid. Zij voldoen allemaal aan dezelfde strenge eisen en leveren dezelfde standaard.

Verder lezen?

Verder lezen?

Verder lezen?

DENTZ 15


16 DENTZ


Interview met Dirk Jan Emmens, CEO Infomedics

SCHAALVERGROTING INFOMEDICS WERKT IN HET VOORDEEL VAN DE TANDARTS Met het samengaan van Famed en Infomedics is de grootste factoringmaatschappij in de zorg ontstaan met meer dan 7.500 klanten en 275 medewerkers. Het bedrijf gaat verder onder de naam Infomedics, de naam van het bedrijf dat Dirk Jan Emmens in 2009 overnam van QAT Investments. “Tien jaar geleden wist ik dat schaalgrootte belangrijk zou worden, maar had ik niet durven dromen dat die stap toen zou leiden tot het bedrijf wat er nu staat.”

door: Ravin Raktoe

beeld: Marloes Bosch

DENTZ 17


Fusie Famed - Infomedics

Wiens ambitie was het om Famed en Infomedics samen te voegen? Het was de ambitie van het hele management team van Infomedics en van onze aandeelhouder HAL Investments omdat schaalgrootte belangrijk is. Er is een grote consolidatie aan de gang in de mondzorg. Enerzijds door het groeiend aantal ketens en anderzijds door de afname van het aantal (kleinere) praktijken. Is schaalvergroting wellicht zelfs een noodzakelijkheid in deze sector? Ja. Zowel bij Famed als Infomedics zagen we de marges teruglopen. Dit komt enerzijds door de sterke toename in het aantal ketens maar anderzijds ook door de stijgende investeringen die nodig zijn in onze IT-systemen. Het grootste deel van onze IT-investeringen gaat naar ‘security’ en ‘redundancy’ oftewel goede beveiliging en het waarborgen van continue beschikbaarheid van de systemen. Om deze investeringen te kunnen blijven doen, is schaalgrootte noodzakelijk en het samengaan van Famed en Infomedics onvermijdelijk. En laten we wel zijn, Nederland is een relatief klein land en met ‘maar’ 5.500 mondzorgpraktijken is er op termijn geen ruimte meer voor twee grote spelers als Famed en Infomedics. In welke fase bevindt de fusie zich? We zijn nu een jaar onderweg sinds de overname op 1 november 2018. Wij hebben al flink wat stappen gezet in de integratie: •

Keuze voor de merknaam Infomedics en de lan- cering van de nieuwe huisstijl.

Biografie Dirk Jan Emmens Dirk Jan Emmens (57), geboren en getogen in Bloemendaal, wonende in het Gooi. Diverse management posities bekleed bij o.a. Citibank, MasterCard, Belgacom en UPC. Vervolgens zo’n 7 jaar Senior Partner bij het venture capital fonds QAT Investments. Infomedics was voor QAT in 2004 de eerste Nederlandse investering. In 2009 heeft Emmens Infomedics overgenomen van QAT Investments en volgde hij Eric de Graaf op als CEO.

18 DENTZ


INTERVIEW

OM TE KUNNEN BLIJVEN INVESTEREN IN BEVEILIGING EN CONTINUÏTEIT VAN DE SYSTEMEN IS SCHAALVERGROTING EEN NOODZAKELIJKHEID •

• •

Keuze om alle klanten te gaan bedienen vanuit

Wat is de dekkingsgraad van het fusiebedrijf Infome-

het systeem van Infomedics. De ambitie is om

dics als het om mondzorg gaat?

eind 2019 alle mondzorgklanten daadwerkelijk

In zijn totaliteit bedienen wij vanuit Famed en Infomedics

op dit systeem te kunnen bedienen. Inmiddels is

nu zo’n 4.500 klanten in de mondzorg. Wat de dekkings-

er door ruim 1.500 klanten een nieuw contract

graad precies is, is lastig te zeggen, maar dat wij een aan-

getekend en zijn al ruim 1.400 klanten over ge-

zienlijk deel van de mondzorgmarkt mogen bedienen, kan

gaan.

ik beamen.

Introductie van de digitale rekening voor

Kanttekening die ik hier wel bij wil maken, is dat wij zorg-

Infomedics klanten via de methodiek van Famed.

breed maar een kleine speler zijn. De totale uitgaven zorg &

Functionele samensmelting van teams, met ma-

welzijn bedragen ongeveer 100 miljard per jaar (bron: CBS

nagers en medewerkers vanuit beide organisa-

Zorguitgaven 2018 internationaal vergelijkbaar), met ons

ties, volgens het principe ‘best of both worlds’.

volume van ruim 3 miljard verwerken wij dus maar 3% van deze totale zorgkosten.

Wij streven ernaar om eind 2020 80% van de fusie af te ronden. Dit betekent dat wij op dat moment ook de andere

Infomedics richt zich nu voornamelijk op de eerstelijns-

zorgsegmenten van Famed naar het systeem van Infome-

zorg, zijn er plannen om de scope te verruimen?

dics hebben over gezet. Daarna verwachten we nog wel

Onze ambitie is om ‘Het clearinghuis van de zorg’ te wor-

een aantal jaren bezig te zijn om volledig af te schalen.

den. Dus ja, we willen onze scope zeker verder verbreden

I.v.m. wet- en regelgeving is het bijvoorbeeld noodzakelijk

richting bijvoorbeeld ziekenhuizen of GGZ-instellingen. Dit

dat de historische data van Famed nog minimaal 7 jaar

is echter een totaal andere markt waar nagenoeg 100%

bewaard blijft. Op praktisch vlak, verwachten wij na onge-

van de zorg verzekerd is. De dienstverlening die wij hier

veer 4 jaar wel helemaal klaar te zijn.

kunnen aanbieden, zal dus anders zijn dat de dienstverlening die mondzorgverleners van ons kennen.

Heb je eerder een fusie geleid, is dit een grote fusie in

Onze primaire focus blijft de eerstelijnszorg. Hier kijken we

de financiële sector?

naar een verbreding van ons huidige productaanbod om

In mijn tijd bij Infomedics hebben we meerdere fusies suc-

ook in de toekomst relevant te blijven voor onze klanten.

cesvol afgerond, zoals de overname van NMT FenCs en de fusie met DFA Services en DFA Mediparc. Onze ervaring

Is er sprake van een monopoliepositie?

op dit vlak helpt ons ook nu om de fusie met Famed in goe-

Nee zeker niet. Wij realiseren ons dat mondzorgaanbie-

de banen te leiden. Daarnaast zien wij dat de medewer-

ders dit soms wel zo ervaren maar uiteindelijk is er een

kers van Infomedics ‘gewend’ zijn aan het omarmen van

aantal alternatieve aanbieders in de markt. Niet alleen

nieuwe collega’s na een fusie of overname. Deze flexibili-

andere factoringmaatschappijen, maar er is nog altijd een

teit en open mind kenmerken Infomedics en zijn essentieel

aantal zorgaanbieders dat geen gebruik maakt van een

om ook in de toekomst succesvol te blijven.

factoringmaatschappij en de declaratieverwerking volle-

In de financiële sector is dit een relatief kleine fusie. Grotere

dig zelf verzorgt. Daarnaast biedt de huidige positie van

fusies staan onder toezicht van de ACM (Autoriteit Consu-

Infomedics ook de mogelijkheid om nieuwe diensten voor

ment en Markt).

de zorg te ontwikkelen. Hier profiteren alle klanten van en DENTZ 19


dit zorgt voor een nog betere ondersteuning bij het runnen van een zorgpraktijk. Wie is de eigenaar van Infomedics? HAL investments houdt ruim 80% van de aandelen en het management heeft de rest van de aandelen. HAL is genoteerd aan de Amsterdamse beurs, heeft een netto vermogenswaarde van ongeveer EUR 12 miljard en heeft belangen in zowel

MET HET GEBRUIK VAN BSN IS DE KANS HET GROOTST DAT DECLARATIES OP DE JUISTE MANIER VERWERKT WORDEN; ‘FIRST TIME RIGHT’

beursgenoteerde als niet beursgenoteerde bedrijven. HAL werkt alleen met eigen geld en heeft een lange termijn focus. Voor Infomedics als dienstverlener in de zorg is HAL Invest-

Worden de specifieke diensten van Famed en

ments de ideale aandeelhouder voor de lange termijn.

Infomedics, zoals de spiegel-informatie in het dashboard van Famed gehandhaafd, of ver-

In eerdere gesprekken met de ANT is beloofd dat de ta-

dwijnen er ook diensten?

rieven niet omhoog gaan, is dit een belofte die stand gaat

Wij proberen de bewezen effectieve diensten uit

houden?

beide organisaties te behouden en verbeteren. Een

Jazeker. Wij werken er iedere dag keihard aan om onze organi-

goed voorbeeld hiervan is de digitale rekening. Bei-

satie zo efficiënt mogelijk in te richten om ook in toekomst aan

de organisaties ontwikkelden hiervoor hun eigen

deze belofte te kunnen voldoen. Hierbij is het wel belangrijk dat

oplossing. Ervaringscijfers wijzen uit dat de metho-

het hier gaat om de tarieven voor onze eigen dienstverlening.

diek van Famed efficiënter is, met als resultaat een

De opslag die onze klanten betalen voor het debiteuren risico,

veel groter aantal rekeningen dat digitaal wordt

is per klant verschillend. Dit tarief hangt namelijk af van het

verstuurd (en betaald met lager kosten voor onze

daadwerkelijke risico bij de betreffende klant. Wijzigingen van

klanten als direct gevolg). Deze methodiek imple-

dit tarief (omhoog óf omlaag) kunnen wij natuurlijk niet voorko-

menteerden wij voor alle Infomedics klanten.

men. Tot slot behouden wij de mogelijkheid om een inflatiecor-

De spiegel-informatie, bij Famed ‘de Benchmark’,

rectie toe te passen zoals in iedere sector natuurlijk gebruikelijk

ontwikkelen wij niet voor Infomedics klanten. De er-

is.

varing bij Famed leerde dat de informatie lang niet voor iedereen goed te interpreteren is en soms meer

Wat kunnen tandartsen verder gaan verwachten van het

vragen oproept dan antwoorden geeft. Een van de

nieuwe Infomedics?

oorzaken hiervoor is dat wij maar een beperkt deel

Het komende jaar leggen wij de focus op het verder uitbreiden

van de informatie hebben. Namelijk informatie over

van onze dienstverlening. Daarbij werken wij niet alleen con-

de gedeclareerde omzet. Zonder de kostenkant van

tinu aan het verbeteren van ons portaal maar ook het verder

de praktijk, is het lastig om waardevolle spiegel-

uitrollen van nieuwe producten en diensten. Denk daarbij aan:

informatie te geven.

Verdere uitrol van onze koppeling met Exact Online

Waar liggen kansen voor nieuwe producten?

Breder aanbieden van het Infomedics Betaalplan

Wij zien vooral kansen in het koppelen met verschil-

aan zorgconsumenten

lende partijen. De koppeling met Exact Online is een

Het verder optimaliseren van PienSupport

mooi voorbeeld van waarde toevoeging voor onze

20 DENTZ


INTERVIEW

BSN Jullie hebben onlangs goed nieuws gehad van de AP over het gebruik van BSN, kunt u uitleggen wat het belang is van het mogen gebruiken van BSN? Het BSN is het meest unieke kenmerk waaraan wij zorgconsumenten kunnen herkennen. Wij gebruiken het BSN in onze COV-check (Controle op Verzekeringsrecht) waarmee wij controleren óf en bij welke verzekeraar een zorgconsument verzekerd is. Vervolgens klanten waarbij financiële retourinformatie direct wordt

kunnen wij de declaratie direct bij de juiste

verwerkt in de boekhouding. Deze samenwerking willen

zorgverzekeraar indienen en voorkomen wij

wij ook optuigen met andere boekhoudpakketten. Een

datalekken. En, we voorkomen hiermee dat

andere kans die wij zien, is het koppelen met praktijksoft-

er ten onrechte een factuur aan de patiënt

ware waarin ook digitale retourinformatie automatisch

wordt verstuurd.

wordt verwerkt. Welk voordeel hebben klanten van InfomeGroeit Infomedics nog steeds door aanwas van nieu-

dics bij het mogen doorsturen van BSN naar

we klanten, of heeft de fusie juist klanten gekost?

de factoringmaatschappij?

Natuurlijk hebben wij kritische klanten die niet direct de

Met het gebruik van BSN is de kans het

voordelen van deze fusie inzien. Toch hebben wij tot nu

grootst dat de declaraties direct op de juiste

toe maar een zeer beperkt aantal klanten verloren en zijn

manier verwerkt kunnen worden (minder uit-

we netto gegroeid door de aanwas van nieuwe klanten.

val voor onze klanten). Wij noemen dit ‘First

Deze autonome groei verwachten we nog wel enkele ja-

Time Right’. Uit rapportages van Zilveren

ren te kunnen voortzetten.

Kruis blijkt dat wij een uitval percentage hebben van minder dan 0,5% dat 3x lager is dan

Schaalvergroting moet voorafgegaan zijn door kwa-

andere aanbieders in de markt. Hoe minder

liteitsverbeteringen om jullie diensten en producten

uitval, hoe minder onze klanten nog zelf moe-

te bestendigen en zo te voorkomen dat het nieuwe

ten doen en daarmee houden onze klanten

bedrijf niet te managen is, wat heeft Infomedics ge-

hun administratieve kosten onder controle.

daan om de kwaliteit van haar product en wellicht het declaratieproces in zijn algemeenheid te verbe-

Moeten tandartsen hierin actie ondernemen

teren?

of gaat dit vanzelf?

Standaardiseren en uniformeren, dat is waar wij op fo-

Dit gaat geautomatiseerd via de praktijksoft-

cussen. De keuze om op één systeem te gaan werken, is

ware. De klant kan er wel voor kiezen om

hier een belangrijk onderdeel van. Zo voorkomen wij niet

geen BSN meer aan te leveren (met een

alleen fouten maar kunnen we ook focus houden en hoe-

hoger uitvalpercentage tot gevolg). Dit regelt

ven we belangrijke investeringen maar op één centraal

onze klant zelf met de betreffende software-

systeem te doen.

leverancier. DENTZ 21


INTERVIEW

Samenwerking ANT-Infomedics-Zilveren Kruis

Schaalvergroting biedt meer voordelen. Infomedics ziet het leeu-

intensieve gesprekken waar wij rustig de tijd voor nemen. Het is

wendeel van de declaraties in de mondzorg. Om deze reden heeft

erg belangrijk om met de klant de declaraties door te nemen en

de ANT Infomedics betrokken bij een samenwerking die zij is aan-

zeker te stellen dat het niet gaat om administratieve afwijkingen

gegaan met zorgverzekeraar Zilveren Kruis (artikel: Dentz 4 2019,

of afwijkingen die een prima verklaring hebben.

‘Hoe een spiraal van verlies plaats moet maken voor WIN-WIN’). Het aantal van 60 praktijken is niet heel groot, kunnen we Kun je hier iets meer over vertellen, hoe is dit gegaan en wat

concluderen dat de mondzorg het gemiddeld goed doet?

zijn de overwegingen geweest van Infomedics om aan het ver-

De 60 praktijken, ongeveer 1,3% van alle bij ons aangesloten

zoek van de ANT te voldoen?

praktijken, zijn op basis van het bestand met Zilveren Kruis-ver-

In het verleden (voor de fusie met Famed) waren dergelijke sa-

zekerden en dus alleen binnen de scope van Zilveren Kruis. Of dit

menwerkingen lastiger op te zetten omdat wij de helft minder

veel of weinig is kan ik niet beoordelen maar ik weet wel dat we

data hadden dan vandaag de dag. Nu wij zo’n groot deel van de

nu (eindelijk) weten waar we het over hebben. Meer zal het niet

mondzorgmarkt bedienen, is dit makkelijker geworden. Daarnaast

worden. En let wel, we hebben het hier over het aantal praktijken

doen wij er alles aan om onze klanten zo goed mogelijk te helpen

waar er declaraties zijn die opvallen t.o.v. de norm van Zilveren

bij het verwerken van hun declaraties. Een samenwerking als met

Kruis. Dat wil niet zeggen dat alle declaraties van zo’n praktijk op-

de ANT en Zilveren Kruis draagt hier natuurlijk aan bij. Met deze

vallen. Kortom, we moeten dit gezamenlijk nader onderzoeken en

samenwerking hebben wij nog betere tools in handen om onze

wellicht kunnen dan andere zorgverzekeraars bij deze samenwer-

klanten goed te informeren over afwijkingen in hun declaratiege-

king aansluiten.

drag. Wat ons betreft is dit een win-win-win. Wat is het belang van deze samenwerking voor Infomedics? Zilveren Kruis heeft met Infomedics de kenmerken en normen

Deze samenwerking is voor Infomedics een mooie kans om haar

van hun controles gedeeld, wat hebben jullie hier tot nu toe

klanten nog meer toegevoegde waarde te leveren. Door de analy-

mee gedaan?

se van de declaratiedata, kunnen we onze poortcontroles verbe-

Wij hebben de declaratiedata (in het bijzonder de declaraties voor

teren en klanten al voor aanvang attenderen op formeel foutieve

de jeugd onder 18 jaar) van al onze mondzorgklanten met pati-

declaraties. Dat draagt weer bij aan het maximaliseren van het

ënten die verzekerd zijn bij Zilveren Kruis getoetst op basis van

percentage ‘First Time Right’ en beperking van de administratieve

de normen van Zilveren Kruis. Uit deze analyse kwamen ongeveer

lasten voor onze klanten. Daarnaast helpen wij niet alleen onze

60 praktijken naar voren die opvielen. Sommige afwijkingen waren

klanten in het voorkomen van onnodige controles maar laten wij

door ons al goed te verklaren waarmee het lijstje ‘opvallend’ al is

ook richting zorgverzekeraars zien dat we efficiënter kunnen sa-

afgenomen. Met de praktijken die nog over zijn, gaan wij persoon-

menwerken. Uiteindelijk komt dit de hele mondzorg ten goede en

lijk het gesprek aan met het doel om zeker te stellen dat er geen

kunnen we het imago van de sector verder verbeteren.

administratieve afwijkingen zijn en de juiste declaratiecodes worden gebruikt.

Wanneer kan er van een succesvolle samenwerking, een succesvol project worden gesproken in de ogen van Infomedics?

In het artikel van Dentz 4 werd uitgelegd dat Infomedics bin-

Het is nog iets te vroeg om een concrete doelstelling te formule-

nen het project de rol heeft van het attenderen van tandart-

ren. Eerst willen wij de uitkomsten van de gesprekken evalueren

spraktijken op het feit dat ze met hun declaraties op zullen

samen met de ANT en dan monitoren wat de effecten zijn op de

vallen bij de formele controle van de verzekeraar, is Infome-

declaraties. Als wij gezamenlijk onnodige controles bij onze klan-

dics hier dus al mee begonnen?

ten kunnen voorkomen door vroegtijdig het gesprek aan te gaan,

Ja, er zijn met een paar praktijken gesprekken geweest. Het zijn

spreken wij van een succes!

22 DENTZ


‘WAT ONS BETREFT IS DE SAMENWERKING MET ANT EN ZILVEREN KRUIS EEN WIN-WIN-WIN’ Laatste vraag; hoe voorzie je de ontwikkelingen in de mondzorg van de komende 10 jaar, heb je tips voor tandartsen? Het tekort aan tandartsen heeft een grote impact op het mondzorglandschap. Dit tekort zal door de vergrijzing en door de numerus fixus alleen maar toenemen. Wij zien daarom verdere consolidatie als onvermijdelijk. Ketens zullen de schaarse tandartsen nog meer gaan verleiden met aantrekkelijke opleidingen en financiële voorwaarden. Voor kleinere partijen zijn er kansen om zich te onderscheiden met een persoonlijke aanpak, maximaal gebruik van digitalisering en te kiezen voor een duidelijk profiel. Door de huidige geografische concentratie zal op termijn ook weer groei zichtbaar zijn in de provincie. In landelijke gebieden zal de winstgevendheid per praktijk toenemen omdat het aantal praktijken in deze gebieden afneemt. De klant wordt mondiger en eist steeds meer transparantie. Investeer in digitalisering om inzicht te houden in klantgedrag en investeer in kwaliteitsmetingen. We leven in de ‘digital age’ en degenen die daar maximaal gebruik van maken hebben een voorsprong. DENTZ 23


DENTZ W A C H T K A M E R

NIEUWS

ANT Tandartsen start op 6 december met een nieuw online nieuwskanaal dat specifiek bedoeld is voor de wachtkamers van tandartspraktijken. Eerlijke, objectieve berichten en achtergronden over mondzorg, tips en weetjes over verzekeringen, verzorgd door de vertegenwoordiger van tandartsen. Tandartsen zijn in de toekomst niet langer afhankelijk van de landelijke media voor berichtgeving over hun branche en beroepsgroep. De wachtkamers van tandartspraktijken van Nederland zien jaarlijks miljoenen mensen, meer dan er de krant lezen. Het is hoog tijd om van dat potentiëel gebruik te gaan maken. door: Ravin Raktoe

Actualiteiten die het filter van journalisten van de landelijke media

zijn voorwerk aan het licht brengt? Een nuancering in de gedrukte

weten te passeren, zijn doorgaans vooral erg prikkelend of opzien-

media is vrijwel onmogelijk, tenzij er wat smeuïgs te melden is over

barend. Veel ruimte voor informatief ‘goed nieuws’ is er niet. De

de partij waar men op reageert. En reageren op een bericht op

ervaring leert dat redacteuren vooral kiezen voor extremen, omdat

social media levert zelden het begrip op waar je als professional

dat nou eenmaal verkoopt. Men zou kunnen beargumenteren dat

op hoopt. Het gegeven dat het imago van de beroepsgroep minder

goed nieuws over de zorg in het huidige klimaat aan die voorwaar-

goed is dan het beeld dat de individu heeft van zijn eigen tandarts,

de voldoet, maar zo eenvoudig is het niet. Een kop over tandartsen

is dan slechts een schrale troost.

die ‘graaien’ wanneer ze een implantaat factureren noopt eerder tot lezen dan het bericht dat de groei van de implantologie tot

Tandartsen worden in de media vaker geportretteerd op een

comfortabelere behandelingen en esthetisch fraaiere resultaten

wijze die niet strookt met de werkelijkheid, waarbij er bovendien

heeft geleid. En is een bericht eenmaal gedrukt of gepubliceerd,

schaamteloos wordt gegeneraliseerd. Dat hebben we gezien tij-

dan is de schade al aangericht. Nuancering achteraf is vaak wei-

dens de discussies rond de vrije tarieven en bijvoorbeeld de im-

nig meer dan goedpraten. Bovendien komt dan weer dat filter van

plantaatinkoop door VGZ. Maar ook een website als Kieskeurig

de media in beeld. Waarom zou een journalist een reactie op zijn

maakt zich schuldig aan impliciete verdachtmakingen als ze bij

tekst plaatsen, zeker als deze reactie mogelijk tekortkomingen in

de tips voor besparing op je zorgverzekering adviseren om een

24 DENTZ


DENTZWACHTKAMERNIEUWS Second Opinion aan te vragen wanneer een

over belangrijke actualiteiten in de mondzorg,

tandarts een ‘dure ingreep’ voorstelt; ‘On-

achtergronden, luchtige nieuwtjes, maar krij-

danks dat de tarieven elk jaar in Den Haag

gen bijvoorbeeld ook tips en weetjes over ver-

worden vastgesteld en zij zich daar aan

zekeringen.

moeten houden, kan het voorkomen dat een

Over verzekeraars gesproken, mocht het zo

De meest recente editie van het

tandarts soms ‘creatief’ met een behandelco-

zijn dat een verzekeraar een dagblad weer

filmpje wordt aangekondigd in

de omgaat waardoor de één meer of minder

eens bereid vindt om tandartsen door het slijk

het ANT Weeknieuws, of indien

in rekening brengt dan de ander.’

te halen, dan hoeft u daar zelf niets meer over

nodig in een Nieuwsflits. Dentz

uit te leggen. Die uitleg wordt in uw wachtka-

Wachtkamernieuws is eenvoudig

Miljoenen bezoekers

mer gegeven – de uitleg en meer. Het succes

te downloaden van ANT Portal

Een boodschap hebben die men wil over-

van Dentz Wachtkamernieuws is dus aan u.

(portal.ant-tandartsen.nl), of te

brengen is één ding, zorgen dat hij gehoord

Des te meer mensen het mondzorgnieuws

streamen. Het enige wat u nodig

wordt is een tweede. En dat is precies waar

van de tandarts zelf vernemen, des te beter

heeft, is een monitor of een tv in

de nieuwe dienst ‘Dentz Wachtkamernieuws’

geïnformeerd zal Nederland zijn op het ge-

de wachtkamer, ofwel met een

van de ANT belooft te gaan scoren. Het prin-

bied van onze branche. Onze wachtkamers

internetaansluiting, ofwel met

cipe is eenvoudig. Nieuws met betrekking tot

worden jaarlijks door miljoenen mensen be-

de mogelijkheid om een filmpje

de mondzorg wordt met regelmaat online

zocht.

af te spelen vanaf een usb-stick,

geplaatst in de vorm van een filmpje dat in

Chromecast of Apple TV. Geen

de wachtkamers van tandartspraktijken kan

6 december lancering

zorgen, u wordt er een eenvou-

worden afgespeeld. Het beeld vormt een

Sinterklaas maakt het helaas net niet mee,

dige step-by-step handleiding

mix van een gesproken gedeelte dat door

maar de dag na zijn verjaardag wordt Dentz

voorzien, mocht dit laatste u iets

de bekende nieuwslezeressen van het ANT

Wachtkamernieuws gelanceerd. Mis het dus

te snel gaan.

weeknieuws wordt verzorgd, en een tekstge-

niet, maar zorg er vooral voor dat uw patiën-

deelte. Uw patiënten worden geïnformeerd

ten het niet missen. advertentie

Verander uw praktijkorganisatie

Verander uw Samen met ons praktijkorganisatie aan de slag in uw praktijk Samen met ons aan de slag in uw praktijk BEPROEFD CONCEPT DIRECT TOEPASBAAR BEPROEFD CONCEPT MEETBAAR RESULTAAT DIRECT TOEPASBAAR W W W.MEETBAAR P O L I J S T U W PRESULTAAT RAKTIJK.NL

W W W. P O L I J S T U W P R A K T I J K . N L

190x135mm.indd 1

Jaap en Yvonne Rietveld

Jaap en Yvonne Rietveld

INVESTEER IN UZELF Polijst uw Praktijk kijkt naar de mogelijkheden en capaciteiten die een praktijk bezit en stelt een strategie op, die de praktijk in staat stelt zich onafhankelijk van externe invloeden, patiëntgericht en rendabel te presteren. VOOR WIE Met een unieke benadering ondersteunt Polijst uw Praktijk de praktiserend tandarts- praktijkeigenaar door middel van scholing en training met het doel de bestaande organisatie binnen de tandartspraktijk te verbeteren, zodat optimaal aan de wensen en behoeften van patiënten kan worden voldaan. WILT U OOK? • Super tevreden patiënten • meer plezier in werk • meer vrije tijd • professioneel team • financiële onafhankelijkheid NEEM CONTACT MET ONS OP We hebben de voorkeur voor een afspraak bij u thuis, of in de praktijk.

21-9000-0744-01 ANT dentz 4-2019

DENTZ 25 05-08-19 15:35


Filtek

Universal Restorative

Uw restauratie. Uw composiet. Uw dag.

Simpelweg

Een druk schema vraagt om efficiëntie, vandaar dat tandartsen bij circa 80% van alle restauraties kiezen voor 1 kleur.* Dankzij 3M™ Filtek™ Universal Restorative met NaturalMatch-technologie kunt u efficiënter werken én een esthetisch resultaat garanderen, anterieur en posterieur. Met slechts 8 kleuren, een universele opaciteit en een wittere Extra White kunt u de meeste patiënten een passende oplossing bieden. Maak het uzelf simpelweg eenvoudiger.

eenvoudiger.

3M.nl/FiltekUniversal 3M.be/FiltekUniversal 26 DENTZ


Botregeneratie zonder korrels met OSSIXTM BONE

Botopbouwen wordt een stuk eenvoudiger met OSSIX BONE. OSSIX BONE is een spons waarmee aarmee bot kan worden opgebouwd, zonder het gebruik van korrels. Het materiaal bestaat uit de puurste vorm m van collageen welke met behulp van natuurlijke suikers wordt gecrosslinked. Deze technologie, genaamd GLYMATRIX YMATRIXTM, TM zorgt ervoor dat het lichaam het OSSIX collageen actief omvormt tot patiënteigen bot. TM

TM

OSSIX TM B

ON

Introduc tieE aanbiedin g 4+1 gratis

*

Indicaties zijn crestale sinus lift (m.b.v. osteotomes) of socket preservation, waarbij geen membraan of primaire sluiting van de gingiva noodzakelijk is. OSSIX TM BONE in een crestale sinus lift procedure middels osteotomes:

* Combinaties van verschillende formaten zijn mogelijk: het voordeligste membraan is gratis. Actie geldig t/m 15 november 2019, o.v.v. de actiecode OXB-0919

Pre-extractie

Ten tijde van implantaatplaatsing

OSSIXTM BONE is verkrijgbaar in drie formaten: 5x5x5mm (0,125cc), 5x5x10mm (0,25cc) en 5x10x10mm (0,5cc).

5.5 maanden - implantaat is volledig geïntegreerd

Casus en fotografie: Dr. Yuval Zubery, DMD, Periodontist, Ramat Hasharon, Israel

MEMODENT B.V | T +31 (0) 53 430 66 63 | E info@memodent.nl | W www.memodent.nl

19554 aangepaste Adv_Ossix Bone 187x130mm.indd 1

23-10-19 11:34

190x135mm.indd 1

04-11-2019 13:27

Verfrissende he r

fst

minilu zorgt voor een frisse wind in de praktijk of het laboratorium met:

NIEUW

:

minilu WaWi

190725_VDV_minilu.0758.Anzeige_Dentz_NL_190x135.indd 1 190x135mm-B.indd 1

• • • •

meer dan 45.000 merkartikelen geweldige aanbiedingen levering binnen 24 uur eenvoudige retourafhandeling

DENTZ 27

25.07.19 14:22 18-09-19 12:15


2006 - 2020 15 jaar ambities taakherschikking en de toekomst van de mondzorg

Zonder basiskennis is niet te begrijpen wat zich momenteel in de mondzorg afspeelt. Voer voor de komende donkere dagen bij een knappend haardvuur. Gewapend met deze kennis zult u het eigenlijke artikel (op pagina 32) beter kunnen plaatsen en begrijpen hoe de politiek en met name VWS de ambities van NVM-mondhygiĂŤnisten tot instrument van een veel verdergaand beleid maakt en hoe de mondzorg in een marionettentheater dreigt te veranderen. Alleen zij die het spel doorzien kunnen het meespelen. door: Wilfred Kniese

28 DENTZ


TAAKHERSCHIKKINGINCONTEXT

Historische context

BASISKENNIS

I

Artikel 22 van de Grondwet stelt kort en bondig: “de over-

sumenten te onderhandelen en via contracten (op vrijwilli-

heid treft maatregelen ter bevordering van de volksgezond-

ge basis, maar wel met eventueel de wettelijke mogelijkheid

heid”. De zorgsector heeft dus duidelijk een publiek karak-

een tijdelijke gerichte contractverplichting op te leggen)

ter. Wat die zorg inhoudt, met welke kwaliteit, tegen welke

het totale volume en de kosten te beheersen. En met als

prijs en door wie betaald, dat laat de wet volledig open. Dat

ingebouwde veiligheidsklep een mogelijkheid voor de over-

is aan de politiek om in te vullen. De “verzakelijking van de

heid om in te grijpen met bijvoorbeeld maximumtarieven

zorg” is een thema uit de jaren tachtig van de vorig eeuw

als marktwerking faalt. Meer rechten voor de patiënt via

(kabinet Lubbers/commissie Dekker). In 1986 heeft het ka-

klachten- en geschillenregelingen, meer nadruk op preven-

binet via het regeerakkoord de financiële randvoorwaarden

tie en een kritische blik op diagnostische- en therapeutische

van de zorgsector besproken. Uit die tijd stamt het rapport

ingrepen die mogelijk niet in het belang van de patiënt zijn.

van de commissie Dekker met de blauwdruk voor de struc-

Voorts een zelfreinigende beroepsgroep met bij- en nascho-

tuur en organisatie van de zorgsector waar inmiddels ruim

ling, richtlijnen en professionele standaards zodat de over-

30 jaar aan gewerkt wordt.

heid zich niet hoeft te buigen over de vraag wat kwaliteit

Centrale thema’s waren destijds de stijgende zorgkosten,

is en de IGJ handhaaft op wat de beroepsgroep zelf heeft

de invloed van technologische ontwikkelingen, de vergrij-

geformuleerd. Hoe actueel is dit alles! We zijn vandaag

zing en met name de machtsongelijkheid tussen consument

slechts bezig voetnoten te plaatsen bij dit programma.

en zorgverlener. Het antwoord van de commissie Dekker

Maar het eigenlijke thema was destijds: ‘hoe doorbreken

was het ingrijpende voorstel om een flinke dosis marktwer-

we de macht van de artsen, die door technologische en

king te introduceren (de latere Wet marktordening gezond-

medische ontwikkelingen eerder groter dan kleiner dreigt

heidszorg uit 2006), afschaffing van het ziekenfonds en

te worden en artsen zo in de positie brengt om een steeds

vervanging door de basisverzekering voor iedereen. De pa-

groter deel van het nationale inkomen te claimen.’ En het

tiënt centraal, maar de zorgverzekeraars om namens con-

antwoord luidde: zorgverzekeraars.

BASISKENNIS

II

De zorgsector in economisch perspectief Zorg kan men zien als een quasi-collectief goed. Puur col-

internationale context. Nederland als lidstaat van de Eu-

lectieve goederen zoals defensie en rechtspraak kunnen niet

ropese Unie is gebonden aan het Stabiliteits- en Groeipact

gesplitst worden en hierbij is marktwerking niet mogelijk.

dat de lidstaten verplicht de rijksbegroting in evenwicht

Bij zorg is marktwerking wel mogelijk maar de mate daar-

te brengen en het financieringstekort te beperken tot 3%

van blijft een politieke keuze. De spagaat van de overheid

van het BBP. Dat geeft de regering een speelruimte van ca.

sinds de introductie van de Wmg in 2006 is dat de zorgsec-

€ 20 mrd. tegenover begrote uitgaven in 2020 van € 305

tor wordt beschouwd als een collectieve sector maar dat er

mrd. Niemand in Den Haag is dus erg enthousiast over de

tegelijkertijd gepoogd wordt marktwerking te introduceren

€ 2 mrd die volgens het CBS nodig zijn om de mondzorg

om de kosten onder controle te houden.

weer integraal onder de basisverzekering te brengen (een voorstel van politieke partij SP). Die zou namelijk de ruimte

Binnen de rijksbegroting neemt Zorg met € 82 mrd ruim

onder de 3%-marge gaan belasten. Er is simpelweg geen

27% van het budget voor rekening, daarin alleen vergelijk-

extra geld voor mondzorg, de koek mag niet groter worden.

baar met Sociale Zekerheid. VWS is ook een uiterst zicht-

En ook preventie, de best denkbare lange-termijn investe-

baar ministerie, permanent aan kritiek onderhevig omdat

ring, mag alleen maar ten koste gaan van reeds bestaande

de kiezer vindt dat de zorg “gratis” moet zijn. Er is ook een

uitgaven, van curatie dus.

DENTZ 29


BASISKENNIS

III

Wet marktordening gezondheidszorg 2006 De ideeën van de commissie Dekker zijn voor wat de markt-

uitdrukking komt in de verplichte voorhangprocedure. Met

werking betreft in 2006 omgezet via de Wmg waarmee de

de Wmg is tevens een grote rol toebedeeld aan de zorgver-

Nederlandse Zorgautoriteit in het leven is geroepen als zelf-

zekeraars, veelal voortgekomen uit de ziekenfondsen die

standig bestuursorgaan. Een zorgwaakhond die de geregu-

werden opgeheven met de introductie van Zorgverzekerins-

leerde marktwerking in goede banen moet leiden. Essentie

gwet en de basisverzekering voor iedereen in 2006. In feite

is vrije keuze voor de patiënt van zorgverzekeraar en zorg-

heeft de politiek zijn eigen verantwoordelijkheid destijds

verlener.

geoutsourced en bij de NZa belegd, die weer zwaar leunt

De Wmg is een zogenaamde kaderwet die bewust beleids-

op de zorgverzekeraars om de vereiste concurrentie inhoud

arm is gehouden en daarmee zowel vraag als aanbod kan

te geven (zowel onderling door polistarieven als met zorg-

stimuleren. De wet laat ruimte voor een groot aantal be-

verleners). En deze zorgverzekeraars moeten via materiële

leidsinstrumenten en verlangt flinke betrokkenheid van het

en formele controles het werk uit handen van de overheid

Parlement bij de keuze van deze instrumenten, hetgeen tot

nemen.

BASISKENNIS

IV

Wet BIG en taakherschikking De andere bouwsteen van het programma is de wet BIG. De

gedelegeerd wordt moet bekwaam zijn. Daarbij staat het

Wet op de Uitoefening van de Geneeskunst (WUG) stamt

beroepen vrij om zelf te bepalen wat redelijk en voldoende

uit 1865 en gaf aan wie wettelijk bevoegd waren om ge-

is (ook een hot topic in de mondzorg).

neeskundige handelingen te mogen verrichten. Een wet te-

In het BIG-register staan de artikel-3 groepen geregis-

gen de kwakzalverij. Tot troost van de mondhygiënist en als

treerd, de beroepen met een wettelijk beschermde beroep-

les in bescheidenheid voor de tandarts mag vermeld wor-

stitel vallende onder het tuchtrecht. Arts, tandarts, apo-

den dat de tandarts initieel ook was buitengesloten en pas

theker maar ook de fysiotherapeut, de verloskundige en de

in 1876 met het aantreden van Dr. Dentz werd erkend als

verpleegkundige. Onder artikel 34 vallen de beroepen die

(tand)arts. De paramedische beroepen waaronder mond-

alleen een wettelijk beschermde opleidingstitel maar geen

hygiënist volgden in 1963 en de tandprothetici in 1989. De

wettelijk register kennen en niet vallen onder het tucht-

WUG beperkte met name de vrije artsen keuze en dat gaf

recht. Daaronder de logopedist, de tandprotheticus en de

de artsen macht. Alle niet-artsen vielen per definitie onder

mondhygiënist.

de verlengde arm van de arts. De wet Big beoogt juist de mogelijkheid om veel beroepsbeoefenaren hun eigen ver-

Taakdelegatie is de bekende ´verlengde arm´-constructie.

antwoordelijkheid te geven. Een groot deel van de discus-

Taakherschikking is de formele regeling om een (parame-

sie rond taakherschikking in de mondzorg draait om dit

disch) beroep van artikel 34 bij artikel 3 onder te brengen.

machtsvraagstuk. De wet BIG is al in 1986 bij de Tweede

Dit geeft het recht zelfstandig voorbehouden handelingen

Kamer ingediend en uiteindelijk in 1993 van kracht gewor-

te verrichten (zoals het boren van primaire cariës, rönt-

den. Met als doel het bevorderen en bewaken van de kwa-

gendiagnostiek en anesthesie). Binnen de zorgsector on-

liteit van de beroepsuitoefening en het beschermen van de

derscheidt mondzorg zich door een zeer hoge mate van

patiënt tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door

taakdelegatie. Ook dat verklaart de discussie over wat

beroepsbeoefenaren. De WUG was gebaseerd op verbod,

taakherschikking nog kan toevoegen aan hetgeen al is be-

de wet BIG beschrijft wat mag.

reikt. Een discussie die VWS vooral uit de weg wil gaan,

De wet BIG kent voorbehouden handelingen maar ook hier

niet in de laatste plaats omdat ze onvoldoende hebben in-

moet de titelhouder bekwaam zijn voordat deze bevoegd

gezien hoe sterk de mondzorg hierin verschilt ten opzichte

is. Delegatie met de verlengde arm is mogelijk mits de op-

van andere disciplines in de zorg. Zoals een hoge ambte-

drachtgever duidelijke aanwijzingen geeft en de mogelijk-

naar het samenvatte: ´jullie zijn nu gewoon aan de beurt.´

heid van tussenkomst gegarandeerd is. Degene aan wie

Maar er speelt natuurlijk veel meer.

30 DENTZ


TAAKHERSCHIKKINGINCONTEXT

BASISKENNIS

V

Tariefvaststelling door de NZa (de Arbeidskostencomponent) De minister van VWS heeft na een dubieus experiment

niet dezelfde tarieven als de tandarts te ontvangen voor

met vrije tarieven in 2012 de NZa de aanwijzing gegeven

dezelfde verrichting (een argument waar de zorgverzeke-

de tarieven in de mondzorg per 1 januari 2013 weer vast

raars dankbaar op ingesprongen zijn). In recente discus-

te stellen. Daarbij hanteert de NZa twee componenten: de

sies wordt ook wel betoogd dat de mondhygiënisten recht

praktijkkosten, vastgesteld via een kostenonderzoek en

hebben op dezelfde tarieven als de tandarts omdat ze

de arbeidskostencomponent, het beste te vergelijken met

dezelfde praktijkkosten zouden hebben. Ook dit blijkt niet

een “redelijk” salaris. KPMG heeft daarover geadviseerd en

uit de cijfers die de NZa destijds heeft verzameld via het

zoals te verwachten viel de opleiding het grootste gewicht

kostenonderzoek van Deloitte. Zelfstandig gevestigde en/

gegeven. Mondzorgkunde is hbo, tandheelkunde universi-

of zelfstandig declarerende mondhygiënisten zullen dus

tair. En dus zal er een verschil zijn: de mondhygiënist wordt

weinig argumenten hebben in de discussie met de NZa en

ingeschaald in schaal 8 van de rijksoverheidsschalen en

de zorgverzekeraars over de hoogte van hun vergoedingen.

de tandarts in schaal 13. De tandarts heeft hiermee een

Die zullen in het experiment van minister Bruins gewoon

arbeidskostencomponent die ruim 70% hoger is. M.a.w. de

omlaag moeten – en het is de vraag of deze beroepsgroep

mondhygiënist verdient een lager salaris dus hoeft deze

zich dat voldoende heeft beseft.

BASISKENNIS

VI

Functionele bekostiging De NZa hanteert het principe van functionele bekostiging.

laag te brengen en verklaart de nadruk die momenteel ge-

Dit houdt in dat voor dezelfde prestatie dezelfde tarieven

legd wordt op contracten (en mogelijk ook abonnementen)

zullen gelden, ongeacht wie de zorgaanbieder is. Het prin-

in het kader van het experiment als enige mogelijkheid om

cipe is gebaseerd op zowel de Zorgverzekeringswet als de

besparingen te gaan realiseren. Het recent veel gehoorde

Wmg en is in het belang van keuzevrijheid en betaalbaar-

argument van de NVM dat de mondhygiënist hogere ta-

heid voor de consument. Deze functionele tarieven worden

rieven zou moeten krijgen voor preventie dan de tandarts

gebaseerd op 1. de zorgaanbieders die het meest speci-

omdat deze specifiek voor preventie is opgeleid en betere

fiek zijn opgeleid voor het betreffende vakgebied en 2. die

kwaliteit levert zal dus niet snel gehonoreerd gaan worden.

het grootste aandeel hebben in de totale omzet die gere-

Immers, de arbeidskostencomponent van de mondhygiënist

aliseerd wordt met prestaties van het vakgebied. Daarbij

is beduidend lager dan die van de tandarts en onder toe-

moeten de betreffende prestaties ook nog een belangrijk

passing van de criteria voor functionele bekostiging zal het

deel uitmaken van de omzet van de individuele zorgaanbie-

tarief eerder omlaag dan omhoog moeten gaan.

der. Vervolgens zijn de tarieven die op deze basis worden vastgesteld maximumtarieven, waar dus niet naar boven

Het is de functionele bekostiging die enerzijds via taakde-

van mag worden afgeweken. Marktwerking en concurren-

legatie de huidige tarieven van de NZa mede heeft bepaald,

tie zijn hier bedoeld om een speelveld te creëren waarbij

het mogen declareren van tandartstarieven voor lager ge-

lagere tarieven moeten volgen. Aangezien de verrichtingen

schoold personeel wordt meegenomen in de omzet en werkt

van tandartsen en mondhygiënisten voor een deel overlap-

veelal als een subsidie voor verrichtingen die niet kosten-

pen zal er dus een tarief voor beiden gelden en dat tarief is

dekkend zijn. Maar het werkt ook excessen in de hand waar

voorlopig het tandartstarief, een tarief dat is afgestemd op

de ANT en de zorgverzekeraars kritisch stelling tegen ne-

de hoogste en duurste opleiding. Dat zou haaks staan op

men. Met name bij de jeugd en bij kwetsbare ouderen liggen

het idee om via taakherschikking kosten en tarieven om-

namelijk bedenkelijke verdienmodellen op de loer.

DENTZ 31


DE

MACHT VAN DE TANDARTS MOET WORDEN

GEBROKEN Het breken van de macht van de tandarts

Overigens is dat op grote schaal inzetten van preventieassistentes

Centrale, maar natuurlijk onuitgesproken doelstelling van taakher-

een beoogd effect van de wet BIG en het protest van de NVM hier-

schikking is het “breken van de macht van de zorgverlener”; in ons

tegen komt dus wat vreemd over, temeer daar de mondhygiënist

geval de macht van de tandarts. Er wordt feitelijk een concurrent

dat zelf ook mag (gaan) doen. Maar protesten hebben vaak met

van de tandarts in de markt gezet in de vorm van de geregistreerd

verdienmodellen te maken.

mondhygiënist. En de nieuwe situatie die hiermee gaat ontstaan

De commissie die destijds pleitte voor meer taakdelegatie had

wordt meteen benut om de zorgverzekeraar als onderhandelaar

overigens voor ogen dat er gewerkt zou worden in teamverband,

namens de patiënten te profileren. Meer concurrentie onder de

met de tandarts in de coördinerende en eindverantwoordelijke rol,

zorgverleners, meer gecontracteerde zorg en als beoogd resultaat

een centraal patiëntendossier en -om praktische en veiligheids-

beheersing en verlaging van de kosten.

overwegingen- mondzorg onder één dak (wat de ANT het heb-

Het door VWS gebruikte argument “de juiste zorg op de juiste plek”

ben van MOED heeft genoemd). Maar zoals gezegd komt het te

komt wellicht sympathiek over maar lijkt vooral bedoeld om een

langzaam van de grond en daarom zijn al deze leidende principes,

onderliggende agenda te camoufleren. VWS gaat systematisch

mede ingegeven door patiëntveiligheid, in rap tempo verlaten. Het

elke discussie uit de weg over de vraag wat er “juist” is aan deze

verklaart ook waarom elke discussie over de vraag wat verstaan

oplossing. De motivatie voor het starten van het experiment gaat

moet worden onder ‘primaire cariës’ door VWS wordt vermeden.

steevast vergezeld van de opmerking dat taakherschikking (naar

Dat zou essentiële kennis moeten zijn voor het komende experi-

de mondhygiënist) in de mondzorg onvoldoende van de grond is

ment taakherschikking, maar VWS lijkt te begrijpen dat dat het

gekomen. Vrij vertaald: de tandartsen gebruiken hun macht om

succes van het experiment in gevaar zou kunnen brengen.

taakherschikking tegen te houden en dus moet die macht gebro-

Macht van een beroepsgroep kan men breken door hen in een

ken worden.

kwaad daglicht te plaatsen. Inderdaad is het heel populair, en niet

Maar in de discussie wordt voor het gemak voorbij gegaan aan het

alleen in Den Haag, om tandartsen als graaiers af te schilderen die

feit dat taakdelegatie in de mondzorg (van de tandarts aan zowel

het niet zo nauw nemen met de hygiëne. De zorgverzekeraars ge-

mondhygiënist als assistent maar ook van mondhygiënist aan de

bruiken nog graag een vermeend fraudegeval van 20 jaar geleden,

assistent) al veel verder doorgevoerd is dan elders in de zorgsec-

en de voorzitter van de VVD vond het nodig tijdens de discussie

tor. De grootste efficiency- en doelmatigheidsslag zal dus eerder

over de miljoenennota het standpunt van de partij te illustreren

achter ons liggen. Ook dat VWS zelf debet is aan het verwijt om-

door te melden dat het nu tijd is om aan de tandartsassistente en

dat het afknijpen van de opleidingscapaciteit een toevloed van

niet aan de tandarts te denken. Inderdaad vinden patiënten hun

buitenlandse tandartsen in Nederland in de hand heeft gewerkt.

eigen tandarts prima maar staat het collectieve imago daar haaks op. Het zijn uiterst dubieuze praktijken maar vooral ook kortzichtig:

TAAKHERSCHIKKING COMPROMITTEERT DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE NZA DOOR STERK DE SCHIJN TE WEKKEN DAT ZIJ ALS VERLENGSTUK VAN VWS OPEREERT.

VWS voelt zich nu genoodzaakt bij de presentatie van het programma “(Ont)regel de zorg” te benadrukken dat het tijd is om weer te vertrouwen op onze zorgprofessionals, en het wantrouwen te bannen.

Wat beoogt taakherschikking (nog meer) Het doel van taakherschikking is kostenbeheersing en, indien mo-

32 DENTZ


TAAKHERSCHIKKINGINCONTEXT

gelijk, kostenverlaging. In de economische context en in het kader van de rol van de overheid een legitieme doelstelling. Onuitgesproken is dat VWS volgens ons een veel verdergaande vorm van taakherschikking voor ogen heeft: de mondhygiënist als de

TAAKHERSCHIKKING IS OPMAAT VOOR GECONTRACTEERDE MONDZORG

poortwachter van de mondzorg vergelijkbaar met de huisarts t.o.v. de tweedelijns specialisten, maar zonder dat de tandarts als tweedelijns specialist zal gaan worden erkend. De eerste stap om

“macht” van mondzorgverleners te gaan breken. En het experi-

dat te bereiken kan het integraal onderbrengen zijn van de jeugd-

ment is het moment om dat te gaan effectueren. Het “innovatieve”

tandzorg bij de mondhygiënisten. Dit is immers de grootste post

contract van CZ spreekt boekdelen: 20% korting op de tand-

in de basisverzekerde mondzorg. Daarom ook moet het boren van

arts-tarieven bij een drie-jarig contract voor de geregistreerd

primaire cariës per se onder het experiment gebracht worden (ook

mondhygiënist. De verontwaardiging aan de kant van de NVM

al lijkt het enthousiasme bij mondhygiënisten gering). Primaire ca-

spreekt ook boekdelen, maar dit is precies waar ongecontroleer-

riës is een typisch probleem van de jeugd en zonder boren dreigt

de ambities toe kunnen leiden. Zeg niet dat u niet gewaarschuwd

het experiment bij voorbaat te mislukken. De grote nadruk in het

was (door de ANT).

ambitieprogramma van de NZa op bewezen effectieve preventie (wat dat ook moge zijn) en maatwerk in de bekostiging en organisatie (lees: taakherschikking) van mondzorg voor jeugd tot 18 jaar

Grote ambities, felle reacties

wijst ook in deze richting.

Ons artikel in Dentz 5 over ambities en taakherschikking heeft tot veel reacties geleid, waaronder enkele felle. Dat artikel is gebaseerd op een analyse van documenten die voor iedereen vrij toe-

Wel of niet contracteren

gankelijk zijn. De ANT heeft de informatie slechts geordend en in

Dat brengt ons bij contracteren en de rol van zorgverzekeraars.

een logisch kader geplaatst van ambities en wensenlijsten zoals

Theo Langejan, tijdens het experiment met de vrije tarieven be-

deze bij de NZa zijn aangeleverd. Daar hebben wij vervolgens

stuursvoorzitter van de NZa, gaf destijds onomwonden als zijn

een politieke analyse op losgelaten die het spanningsveld in beeld

mening dat het experiment was mislukt omdat er veel te weinig

brengt van botsende ambities en beleidskeuzes. Een analyse die

werd gecontracteerd in de mondzorg. Ook hier weer het idee van

wij geheel voor eigen rekening nemen. Er zal binnen de mondzorg

de macht van de tandarts die vrije tarieven wist te gebruiken om

uiterst kritisch gekeken moeten gaan worden hoe de schaarse fi-

de marges te verhogen (hetgeen onder andere door het onderzoek

nanciële middelen verantwoord kunnen worden ingezet. Want de

van Milliman in opdracht van de ANT naar het rijk der fabelen is

boodschap is duidelijk: vergeet de ambitie voor meer geld. Daarom

verwezen). In 2012 trokken de zorgverzekeraars al in de eerste

hebben wij kritische standpunten ingenomen. En de reacties daar-

week van het experiment aan de bel over “zorgwekkende tarief-

op doen vermoeden dat het bij de ambities soms ook vooral om

stijgingen”. En nu zijn het de zorgverzekeraars die de bui zien han-

verdienmodellen en korte-termijn belangen gaat.

gen van volume- en kostenstijgingen als voorbehouden handelin-

De ANT is zeker niet tegen het principe van taakherschikking an

gen worden vrijgegeven en gedeclareerd mag worden tegen het

sich, maar is wel tegen het experiment dat in 2020 van start moet

functionele tarief dat is afgestemd op de tandarts. Vandaar hun

gaan. Onze mening is dat VWS zich in een slecht voorbereid avon-

“ambitie” de functionele bekostiging te beperken of af te schaffen.

tuur aan het storten is, besloten op dogmatische gronden en niet

De zorgverzekeraar is dus de eerst aangewezen partij om de

feitelijk onderbouwd. DENTZ 33


DENTAPEN Voldoet aan de wensen van uw praktijk: kwalitatief en veelvuldig injecteren de hele dag door. Voldoet aan de wensen van uw patiĂŤnten: minder pijn en angst dankzij de geruststellende presentatie. Beantwoordt aan uw gewoontes: eenvoudige en comfortabele bediening (zonder training), compatibel met elke naald, zowel standaard injectiegreep als pengreep.

Voor meer informatie: www.septodont.nl 34 DENTZ


TAAKHERSCHIKKINGINCONTEXT

Een recent wob-verzoek (zie mail 1) heeft dat duidelijk aangetoond. Het gebrek aan voorbereiding heeft in 2017 tot lichte paniek bij VWS geleid en geresulteerd in een beroep op de NZa om er alles aan te gaan doen het experiment in goede banen te leiden en de beoogde uitkomst veilig te stellen. Het ambitieproject van de NZa is voor ons het geïnstitutionaliseerde overlegkader om alle stakeholders verantwoordelijk te gaan maken voor de uitkomsten van taakherschikking. Maar taakherschikking is geen wettelijke opdracht van de NZa. Sterker nog, taakherschikking compromitteert de onafhankelijkheid van de NZa door sterk de schijn te wekken dat zij als verlengstuk van VWS opereert (zie mail 2). Om die reden heeft de ANT besloten zich uit dit overleg terug te trekken. Bij het NZa-ambitieoverleg zijn in principe alle stakeholders betrokken: tandartsen, mondhygiënisten, tandprothetici, zorgverzekeraars, consumentenorganisaties, de NZa en op de achtergrond VWS. Maar dat wil niet zeggen dat er 9500 tandartsen, 3500 mondhygiënisten, 400 prothetici, een handvol verzekeraars, twee mail 1

consumentenorganisaties en de NZa aan tafel zitten. In dat geval zouden de tandartsen een comfortabele vertegenwoordiging en meerderheid van 70% hebben. Integendeel, er zitten slechts 6 partijen aan tafel die als gelijkwaardig worden beschouwd, met de NZa in de rol van arbiter met doorslaggevende stem, én vetorecht. In deze configuratie is het ‘mogen consulteren van de achterban’ hooguit een doekje voor het bloeden. Uit alles blijkt namelijk dat de NZa onder druk van VWS staat om op korte termijn met concrete maatregelen te komen waarvan de contouren al vast lijken te staan, consultatie of geen consultatie. Taakherschikking is een van de vele instrumenten waarover de overheid beschikt. De ambities van NVM, daarin om evidente redenen gesteund door de NVIJ (Nederlandse Vereniging van Instellingen voor Jeugdmondzorg), om in ieder geval röntgendiagnostiek en anesthesie zelfstandig te mogen verrichten zijn door de politiek geïnstrumentaliseerd om de weg vrij te maken voor de agenda van gecontracteerde mondzorg, lagere tarieven en opheffing van de vrije artsenkeuze. Als dat de waarheid is, dan gaat die pijn doen. Verdienmodellen en ambities zullen gaan sneuvelen. Het is onze rol als belangenbehartiger om te achterhalen waarom standpunten worden ingenomen en daarin stelling te nemen. De komende tijd zal duidelijk worden of onze analyse van de situatie en het handelen dat we daarop afgestemd hebben bewaarheid gaat worden. Elke mondzorgverlener zal vervolgens naar eigen eer en geweten zich een oordeel vormen over dit experiment. Het jaar 2020 gaat een leerzaam jaar worden: 15 jaar ambities, maar welke toekomst voor de mondzorg?

mail 2

DENTZ 35


Hoe kunnen zorgverleners en autoriteiten omgaan met regelgeving en handhaving?

JE MAINTIENDRAI De grote gemene deler van vele mediaberichten, LinkedIn-discussies en getwitter is het overtuigd zijn van het eigen gelijk. Zenden en slecht luisteren. In de mondzorg is het helaas niet veel anders. De verongelijkte roep om te handhaven klinkt veelvuldig, bijvoorbeeld op sociale media, maar dan graag wel bij een ander. En de toezichthouders kijken mee. Zit het in de volksaard of is er iets anders aan de hand? ANT-bestuurslid Richard Suy maakt een analyse en doet een voorstel voor een oplossing. “Kijk naar wat niet mag in plaats van wat wel moet.”

Binnen de zorg is men sinds jaar en dag naarstig op zoek naar efficiëntieslagen, verbeteringen in kwaliteit en registratiemethodieken. Alles voor een betere zorg tegen zo laag mogelijke kosten. Een continue zoektocht naar waar het beter kan, wie het beter kan en hoe het beter kan. En iedereen werkt er naarstig aan mee: wetenschap, industrie, belangen-

door: Richard Suy

behartigers, toezichthouders en de zorgverleners zelf. Het einde lijkt zoek. Zorgverleners worden nerveuzer en hebben het idee niet meer mee te kunnen komen met de ontwikkelingen en de almaar dwingender regulering. De oplopende kosten en inspanningen vergen steeds meer van de zorgverlener. De onrust en onvrede hierover zie je via alle kanalen, zoals sociale media, langskomen. Waarom wordt deze verbetercyclus eigenlijk als negatieve druk ervaren? Er worden toch alleen maar doelen gesteld die ten goede komen aan het welzijn van de patiënt? Wie kan tegen begrippen als doelmatigheid, rechtmatigheid, zo laag mogelijke kosten, verantwoord, preventief handelen en klanttevredenheid zijn? Er ontbreekt hier helaas één ding: er staat niet bij vermeld wat normaal gesproken verwacht wordt. Er worden oneindige en daarmee onhaalbare doelen gesteld, zoals een maximale inspannings- of optimalisatieverplichting. En het ambtelijk apparaat, met de verzekeraars voorop, staat tegenover het zorgveld om aan te moedigen dat het altijd beter kan en tegen een nog lagere prijs. De hete adem van de toezichthoudende organen als de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en Autoriteit Persoonsgegevens (AP) bezorgt steeds meer mondzorgprofessionals een onbehaaglijk gevoel. “Doe ik het als zorgverlener wel goed? Waar word ik allemaal voor aansprakelijk gehouden? Registreer ik in mijn dossiers wel conform de norm?” Alles wijst erop dat we het als zorgverlener erg goed doen, excessen daargelaten. En toch worden we aangesproken op juist die excessen en steeds meer verantwoordelijk gehouden voor het welzijn en huishoudboekje van de patiënt. Spreek je de autoriteiten aan op de regelzucht, dan verwijst men naar het veld zelf. “Jullie mogen zelf bedenken hoe het moet en wij zullen hierop toezien en reguleren.” Een situatie waarbij het veld de regels mag opstellen, de toezichthouder ordent en reguleert wat welgevallig is, lijkt een

36 DENTZ


REGELDRUK

MAAK GEEN BELEID OP EXCESSEN, MAAR PAK ECHTE MISSTANDEN AAN weloverwogen model. Echte democratie. Een levendige dis-

weer wat terug in de tijd. Geen doelvoorschriften met optima-

cussie toestaan binnen de kaders die vooraf door een enke-

lisatieplichten en een toekomstige pay for performance, maar

ling gezet zijn. De uitkomst en overlegstructuur dient een doel.

gewoon een ordinair verbod op zaken die niet door de beugel

Economie aanjagen? Ambtenaren bezighouden? Wie zal het

kunnen. Kijken naar wat niet mag in plaats van wat wel moet.

zeggen. Om een collega te citeren: “De ene helft van Neder-

Dan kunnen we de regels als zorgverlener naleven door na te

land bedenkt hoe de andere helft moet werken.”

laten en zijn de zaken

Wat opvalt is dat de toezichthoudende organen zelf ook last

weer duidelijk, voor

lijken het hebben van de regeldruk. Ze proberen naarstig te

zowel zorgverlener als

vereenvoudigen, maar toch alles controleerbaar en meetbaar

handhaver.

(Ont)Regel de Zorg Samen werken aan minder regeldruk en

te maken. Hoewel men probeert de regels te reduceren, explo-

meer tijd voor zorg. Dat willen we toch alle-

deert de hoeveelheid tekst juist. En o wee als de zorgverlener

Misschien moeten we

zich niet aan de letter van de tekst houdt. De zorgverzekeraars

veldbreed maar eens

de Europese regelgeving, waarbij iedereen

gaan hierin voorop. Het wantrouwen over en weer groeit. Zie-

niet

coöperatief

mag zeggen hoe de zorg ingericht zou moe-

hier nu de ambities geformuleerd door het veld en de NZa die

zijn. Maak de patiënt

ten zijn. En toch buitelen we allemaal over

wel zal kijken hoe ze deze toepast. Hier gaat het dus mank.

of

elkaar heen als het gaat om de verschillende

Wel meepraten, maar niet meebeslissen. Het ambtelijk appa-

weer verantwoordelijk

raat is inmiddels niet meer deskundig op het gebied van de

voor de zelfzorg. En

materie. Bovendien werken tegengestelde belangen verlam-

spreek deze daarop

mend. Het bevreemdt des te meer dat er geen besef is bij het

aan.

zo diens

omgeving

Je maintiendrai. Ik zal handhaven.

doeleinden en belangen. De beweging (Ont)Regel de Zorg wil de zorg ontdoen van overbodige bureaucratie. Zo moet er meer tijd voor de patiënt en meer werkplezier voor de zorgverlener ontstaan.

ambtelijk apparaat dat kwaliteit en innovatie juist ruimte nodig hebben, zowel in financiële zin als tekstueel.

maal? Kwaliteit kunnen meten in het licht van

Kunnen

Actiecomité Het Roer Moet Om en VvAA startten deze beweging. Het is de vraag wat al deze inspanningen opleveren, zeker nu

Wat zou een mogelijke oplossing kunnen zijn? Geef de zorg-

we dit als zorgverlener

verleners weer het vertrouwen! Maak geen beleid op excessen,

afdwingen? Eendracht

te hebben. De resultaten lijken tot nog toe

maar pak echte misstanden aan. Misschien moeten we maar

maakt macht.

teleurstellend.

juist VWS de beweging eigen gemaakt lijkt

DENTZ 37


Cursus Wilsonbekwaamheid

Agenda

U weet na deze studiedag meer over: • • • •

06 december 2019 CONGRES WHAT HAPPENS IN BELGIUM ...

De actuele wetgeving met betrekking tot curatele, bewind voering en mentorschap Het levenstestament en de volmacht als alternatief voor bewind Wie wilsonbekwaamheid beoordeelt en welke criteria er zijn voor beoordeling Hoe de kwaliteit van vertegenwoordigers kan worden geborgd

Het plenaire ochtendprogramma biedt u algemene handvatten. In de middag wordt casuïstiek behandeld en zaken besproken die specifiek voor de sector waarin u werkzaam bent van toepassing zijn.

NVOI, Het Spant!, Bussum

11 december 2019 CURSUS Wilsonbekwaamheid

5 PUNT EN

www.medilex.nl

Medilex BV, Utrecht

10 januari 2020 CURSUS Masterclass orale Implantologie

Nascholing Kaapstad

Wanneer het in Zuid Afrika hoogzomer is reizen wij naar Somerset-West, op 30 minuten van Kaapstad, voor een nascholing voor tandartsen en mondhygiënisten. U verblijft in het comfortabele hotel lord Charles net buiten Somerset-West.

ACTA Dental Education, Amsterdam

17 januari 2020 CURSUS ’Slijtagebehandeling en esthetiek’ Kuraray Europe Benelux, ’s Hertogenbosch

24 januari 2020 CURSUS ENDO SEMINAR-I de biomechanische kanaalbehandeling

20 PUNT EN

Het wetenschappelijk programma wordt verzorgd door Fred Hinderks, MKA chirurg in Almelo en Dr. Gert Jan van der Putten, specialist ouderengeneeskunde (SO) en gepromoveerd op mondzorg (kwetsbare) ouderen. Tijdens deze week is ook Martin Kat aanwezig en spreekt hij over ouderenpsychiatrie. Een groeiend aantal tandartsen en mondhygenisten werkt tegenwoordig (deels) in het verpleeghuis. Dat vergt een andere aanpak en hoe om te gaan met cognitieve stoornissen daarover kan Martin u veel vertellen. Martin Kat schreef recent het boek “Ouderenpsychiatrie: de praktijk”.

www.docendoorbis.nl

CIDE, Den Haag

26-30 januari 2020 CURSUS Kaapstad 2020 Stichting Docendo Orbis,Kaapstad

26-30 januari 2020 CONGRES Oud Gedaan is jong geleerd Stichting Intercongress, Curacao

7 februari 2020 CONGRES PIJN2020, over pijn in de dagelijkse praktijk

Congres PIJN2020, over pijn in de dagelijkse praktijk Tijdens PIJN2020 komen allereerst de basale aspecten van pijn aan bod, gevolgd door een overzicht van de verschillende soorten pijn die kunnen voorkomen in de mond, het kauwstelsel, het aangezicht en het hoofd. Daarna nemen we u mee op reis langs de meest voorkomende oorzaken van orofaciale pijn, te weten dentoalveolaire pijn (kiespijn), spier- en gewrichtspijn (TMD-pijn), hoofdpijn en neuropatische pijn (zenuwpijn). Zowel de diagnostiek als de behandeling komen aan bod. Ook de gevolgen van orofaciale pijn op de slaapkwaliteit en de wisselwerking tussen pijn en slaap komen aan de orde. We sluiten het congresprogramma af met acute pijn en hoe daar adequaat en veilig mee om te gaan in de mondzorgpraktijk.

www.pijn2020.nl

5 PUNT EN

Bureau Kalker, RAI Amsterdam

Blue Monday overleefd?

Stichting Intercongress organiseert dé nascholingscursus om de midwinterdip te overleven!

11,5 PUNT EN

Oud Gedaan is jong geleerd, of andersom, wat maakt het uit! De samenwerking tussen verschillende generaties maakt het delen van ervaringen wederzijds. Kijk dit kan! Kijk, zo kan het ook! Ons vak staat niet stil, terwijl tegelijkertijd monden toch gewoon monden blijven. In de restauratieve tandheelkunde, Implantologie en Gnatologie volgen nieuwe trends en ontwikkelingen elkaar in hoog tempo op. Toch wil je het liefst iets wat blijft, of tenminste wat goed genoeg blijft. De zoektocht naar lange-termijn stabiliteit, gezondheid, voorspelbaarheid én schoonheid maakt ons vak iedere dag uitdagend. Niets is voor altijd maar we blijven graag proberen daar zo dicht mogelijk bij in de buurt te komen. Ben en Wiebe Derksen - twee generaties vakidioten - nemen jullie graag mee in de vraagstukken die zij iedere dag tegen komen en de keuzes die zij daarin maken. Alles om het lang vol te houden; en je restauraties hopelijk ook!

www.intercongress.nl

38 DENTZ DENTZ


FLOS S

ss

Design is how it works

Circum

®

. DENTAL .COM -

DENTZ 39

MMM


Al sinds 1979 dĂŠ Afrika specialist Het organiseren van reizen naar Afrika doen wij al 40 jaar met veel passie en motivatie. Afrika is een prachtig continent, dat voor iedere bezoeker tot nieuwe ontdekkingen leidt. Al onze bestemmingen bezoeken wij regelmatig. Op deze manier is onze kennis van de bestemmingen, accommodaties en mogelijkheden ter plaatse altijd up-to-date.

Tanzania Kenia Madagaskar Oeganda Rwanda Zimbabwe NamibiĂŤ Botswana Zambia Mozambique Seychellen Mauritius Zuid-Afrika

40 DENTZ


SAFARI IN AFRIKA? Op jambo.nl en in onze brochure vindt u ruim 100 uitgekiende reizen of bel met onze Afrika specialisten op 020-2012740 voor een reis op maat. De mogelijkheden zijn eindeloos, privĂŠ reizen geheel conform uw wensen!

DENTZ 41


HAND- EN POLSBLESSURES

WEES ZUINIG OP JE BELANGRIJKSTE

INSTRUMENTEN De handen zijn de belangrijkste instrumenten van de tandarts. Daar moet hij zuinig op zijn. Maar juist om dat die veel belast worden ontstaan er veel hand- en polsblessures. Hoe gaat de tandarts daar mee om en hoe zijn blessures te voorkomen? door: Reinier van de Vrie

42 DENTZ


HAND-ENPOLSBLESSURES

Ongeveer de helft van de tandartsen zal

Oorzaak klachten

op enig moment in zijn carrière klachten

Meestal is de oorzaak van de klachten wel duidelijk, oordeelt Denekamp, die haar af-

aan handen en polsen ervaren, schat be-

studeerstage bij ACTA in 2002 heeft gedaan en nu bezig is met een master ergonomie.

drijfsoefentherapeut Amber Denekamp

De klachten ontstaan vaak door overbelasting, een verkeerde techniek, werkhouding

van Terzet in. Dat is een ruwe schatting,

of verkeerd gebruik van instrumenten. Vaak een combinatie. De instrumenten worden

want de beschikbare onderzoeken zijn

niet op de juiste manier vastgehouden, er wordt te hard in geknepen, vingers worden

nogal verschillend van opzet. Bovendien

overstrekt en handen en polsen worden in een ongunstige stand gehouden.

werken veel tandartsen met die klach-

Daarnaast kunnen (erfelijke) ziekten als reuma, artrose of het carpaal tunnelsyndroom

ten door of passen ze hun werkzaam-

tot klachten leiden. Door de aard van het beroep worden die ziekten en daarmee ook de

heden en werktijden aan waardoor ze

hand- en polsklachten natuurlijk getriggerd. De klachten leiden tot minder coördinatie,

zich minder fysieke belasten. In de cijfers

kracht en gevoel in de handen.

wordt dat niet altijd zichtbaar. Soms lei-

Vaak nemen naarmate de leeftijd vordert de klachten toe. Met name vrouwen van 40-

den de klachten tot (tijdelijke) uitval. Mo-

55 lopen meer risico. Waarschijnlijk heeft dit een hormonale component. Mannen wer-

vir geeft aan dat ruim 35% van de scha-

ken vaker meer uren, en worden daardoor op het werk meer fysiek belast dan vrouwen.

demeldingen van tandartsen voortkomt

Stress in het werk en privé is ook een risicofactor. Het zorgt voor minder doorbloeding

uit ziekten van botspierstelsel en bind-

en weerbaarheid en fysiek herstel na belasting duurt langer. Een multidisciplinaire aan-

weefsel en dat het daarmee de grootste

pak – via huisarts of verzekeraar – is dan de meest de aangewezen weg.

oorzaak is van uitval onder tandartsen. Topsport bedrijven Het goede nieuws is, volgens Denekamp, dat de klachten vaak kunnen worden voorkomen, kunnen verminderen of in ernst afnemen. Al is dat vaak geen gemakkelijke weg. Veel klachten ontstaan op de werkvloer. Daarom begeleidt en adviseert ze zorgverleners bij voorkeur in hun eigen werkomgeving, zodat ze kan beoordelen hoe de problemen ontstaan en mensen aan het werk kunnen blijven op een duurzame en comfortabele manier. Een goede houding, is daarbij het sleutelbegrip. Volgens haar is er maar een handvol mensen in Nederland die hierin echt gespecialiseerd is. “Goedbedoelende fysiotherapeuten zeggen misschien dat ze beter rechtop moeten gaan zitten. Maar dan ziet de tandarts de patiënt niet meer goed en bestaat het risico dat deze meer met de nek gaat buigen. Voor een goed advies is het zeer belangrijk de behandelingen en het instrumentarium te kennen.” Voor optimaal advies bij klachten overbelasting is het zeker wenselijk, vindt handtherapeut-fysiotherapeut Folkert van Ewijk (van Handtherapie Nederland/Xpert Clinic) dat de handtherapeut het dagelijks gebruik van de hand en pols goed in beeld heeft. Het voegt zeker iets toe om te kijken hoe de tandarts in de dagelijkse praktijk te werk gaat. Maar niet voor alle diagnoses hoeft de therapeut het hele plaatje inclusief de apparatuur te kennen, is zijn mening. Hij heeft in elf jaar tientallen tandartsen en ook assistentes en mondhygiënisten behandeld. Duimbasisinstabiliteit, duimbasisartrose en overbelastingproblematiek van spieren en pezen in de hand komt hij veelvuldig tegen. “Tandartsen bedrijven op een bepaalde manier topsport met hun handen,” zegt hij. Bij dit soort klachten zijn spalken op maat en oefeningen voor stabiliteit vaak de therapie. En daarnaast voorlichting over goed bewegen. Gemodificeerde pengreep Denekamp wil bij voorkeur in een vroeg stadium eerst andere opties inzetten om chirurgische ingrepen zoveel mogelijk DENTZ 43


Turn`N´Click systeem - 4.5 - 5.5 - 6 .4 3.6

Zomaar 6,4 redenen waarom u voor ExamVision kiest.

01

Innovatief Met de Kepler Advanced heeft u 4 vergrotingen in 1 loepbril.

04

Ruime keuze Met 8 verschillende vergrotingen en 3 modellen altÄłd succes.

02

Professioneel Advies en aanmeting op locatie door gediplomeerde opticiens.

05

Ergonomie Verbeter uw werkhouding met onze loepbrillen en ergonomisch advies.

6,4

Maximale vergroting De maximale vergroting van onze unieke Kepler Advanced.

03

Ervaring

Al meer dan 7.000 (tand)artsen gingen u voor in de Benelux.

Nog meer redenen nodig? DENTZ Neem44 contact op met ExamVision.

www.examvision.nl +31(0)10 - 4375052


HAND-ENPOLSBLESSURES

De gemodificeerde pengreep

Beeld: CTM, UMCG

te voorkomen. “Je handen zijn je belangrijkste instrumenten, daar wil je zo laat en min mogelijk in laten snijden. Maar soms kan het niet anders dan met chirurgie, bijvoorbeeld als je de instrumenten niet meer vast kunt houden of als de kwaliteit van leven heel erg vermindert door pijn.” Maar vooral preventie dus. Volgens haar staat of valt dat bij instrumentvoering. Niet de vingers overstrekken, vingers, polsen en duim in een natuurlijke houding en zo min mogelijk knijpen. De op school aangeleerde pengreep, hoe natuurlijk die ook aanvoelt, is voor Denekamp taboe in de tandheelkunde. Zij propageert de gemodificeerde pengreep. Het vastzetten van het instrument tegen het bovenste kootje van de middelvinger leidt tot minder beweeglijkheid van de vingers. Hierdoor wordt vaker vanuit de pols bewogen, dit is niet gunstig. Met de gemodificeerde pengreep kan het instrument met minder krachtinzet worden bewogen. Ook is de coördinatie beter. Er komt vooral teveel kracht op het bovenste kootje van de middelvinger. Met de gemodificeerde pengreep kun je veel gemakkelijker bewegen en heb je nergens ongewenste druk op de zijkant van een gewricht. Houd instrumenten vast met het zachte ronde deel van je vingers, niet overstrekken en niet

Jan Andries Schuller uit Driebergen – Minder gaan werken “In mijn rechter duimgewricht heb ik lichte artrose en heb ik soms pijn. Maar in mijn linker duimgewricht is door artrose kraakbeen volledig verdwenen. Tijdens het behandelen er-

knijpen. Dan kun je driedimensionaal je instrument bewe-

vaar ik zeer regelmatig een scherpe snijdende pijn, met name

gen, zonder dat je de vingers hoeft te overstrekken.

bij het vasthouden van de spiegel of het wegtrekken van een

En verder zijn een goede zit- en werkhouding natuurlijk ook belangrijk. Om overbelasting in het algemeen te voorkomen gelden hier ook de vijf W’s van de ergonomie:

– weerbarstige – wang of tong. Door de pijn verlies ik alle kracht en kost het me erg veel moeite en energie om de behandeling af te maken. Dat is mede te wijten aan dertig jaar lang in dezelfde statische belasting de spiegel vasthouden. Ik

werktijden, werkdruk, werktaken, werkplek en werkwijze.

ben niet opgeleid met four handed dentistry en heb eigenlijk

Waarbij het onder meer gaat om variatie, stressvermin-

altijd de spiegel en de afzuiger in het tweede kwadrant zelf

dering, comfort, goede instrumenten en (afstelling) apparatuur. Motorisch vaardig

vast. Ik probeer nu spiegel en afzuiger minder stevig vast te houden, op een wat onconventionele manier door alle vingers in de handgreep te leggen, maar in het heetst van de strijd vergeet ik dat en concentreer ik me op de behandeling en de patiënt.

Het valt vaak niet mee ingesleten patronen af te leren en

Buiten het werk draag ik altijd een spalk om het linker duim-

nieuwe methodes aan te leren. Denekamp vergelijkt het

gewricht om zoveel mogelijk bot-bot contact te voorkomen.

met links leren schrijven terwijl je rechtshandig bent. Dat kost energie, gaat verkrampt en veel langzamer. Soms worden de klachten eerst ook erger en soms heeft het ook

Dat werkt erg goed. Verder doe ik oefeningen die de fysio me heeft voorgeschreven om de duimspieren stevig te houden. Ik heb mijn praktijk ook overgedaan aan een jonge collega, zodat ik – mede dankzij Movir – minder kan werken en minder

een negatief effect op het resultaat van de behandeling.

word belast.

Dat is lastig als je patiënten moet behandelen. Maar tand-

Het gaat zo redelijk, maar ik weet niet voor hoelang. Volgens

artsen zijn over het algemeen motorisch vaardig en leren dat wel, weet ze, zeker als ze hun (huiswerk)oefeningen doen en de nieuwe greep eerst gaan toepassen bij de gemakkelijke behandelingen en vervolgens doorzetten naar

de handenchirurg is er een operatie mogelijk waardoor de pijn verdwijnt, maar is het de grote vraag of de mobiliteit nog hetzelfde zal zijn. Dat wil ik dus zolang mogelijk uitstellen. Ik ben nu 58 en wil het liefst nog 5 tot 7 jaar niet worden geopereerd.

moeilijkere.

Het is nu hanteerbaar en dragelijk, maar ik neem wel een

Nieuwe apparatuur of instrumentarium maken het werk

langzame verergering waar.”

soms ook minder belastend, geeft Denekamp aan. Met DENTZ 45


RAI Congrescentrum Amsterdam

Vrijdag 7 februari 2020

Acht lezingen over pijn in de dagelijkse praktijk Schrijf u nu in voor deze praktische congresdag

www.pijn2020.nl

1_2liDentz190x135B.indd 1

Congres voor Tandartsen, Mondhygiënisten, Tandartsassistenten en Orofaciale Fysiotherapeuten

21-9000-0567-02 21-9000-0567-01

18-09-19 12:29

NobelPearl™ Het nieuwe keramische implantaat Alternatief voor Titanium NobelPearl is een 100% metaalvrije, tweedelige keramische implantaatoplossing met een cementvrije interne verbinding.

Verschroefde oplossing De innovatieve VICARBO® schroef van polymeer versterkt met koolstofvezel in combinatie met het tweedelige, cementvrije interne verbindingsontwerp biedt restauratieve flexibiliteit zonder het gebruik van cement.

Natuurlijke esthetiek Het witte zirconia materiaal helpt om het uiterlijk van het zachte weefsel te ondersteunen, vooral bij patiënten met een dun mucosaal biotype. Vriendelijk voor het zachte weefsel Ontworpen voor optimale aanhechting van het zachte weefsel en een verminderde inflammatoire reactie. Sterke osseointegratie Het hydrofiele, zandgestraalde en aangezuurde ZERAFIL™ oppervlak is bewezen om te osseointegreren.

Meer informatie op nobelbiocare.com/pearl

omen Opgen e d in e B io car N ob el ital ig D low Work f GMT 63651

46 DENTZ 190x135mm-B.indd 1

01-11-2019 11:36


HAND-ENPOLSBLESSURES

Erik de Maijer uit Koedijk – Een zachte boks “Af en toe blijft mijn duimkootje hangen. Ik heb veel mobiliteit in mijn pols en pijnscheuten in het midden van met name mijn rechter hand, bijvoorbeeld als ik mijn werkblad optil of als ik zelfs maar een spiegeltje in een ongunstige hoek houd. En soms lijkt de boel vast te staan. Mijn duimgewricht en de spieren eromheen voelen na een werkdag vermoeid. Ik ervaar ook pijn bij het geven van handen en het aantrekken van handschoenen. Ik kom al vijftien jaar preventief elke zes tot acht weken bij een osteopaat om klachten van rug, nek en darmen in de kiem te smoren. Die behandelde ook regelmatig mijn

een microscoop heb je bijvoorbeeld beter zicht en dat helpt om beter rechtop te zitten, al zit je vaak wel statischer. Ge-

handen. Ik ben het handen schudden in de praktijk dras-

bruik van instrumenten met dikkere heften helpt ook, omdat

tisch gaan verminderen. Een zachte boks is heel modern

het dan makkelijker is de gemodificeerde pengreep te hante-

en – volgens kinderen – koele manier van begroeten. Het

ren. Met de Quick Sleeper hoef je je handen niet te belasten

is trouwens ook hygiënischer. Dat geeft al veel minder klachten. Ik heb nu ook een fysiotherapeut die gespecialiseerd is in handen. Die heeft me oefeningen geleerd om

bij het toedienen van narcose. En met extractietangen van bijvoorbeeld Physics Forceps hoef je minder kracht te zetten.

spiertjes tussen de middenhandsbeentjes te versterken.

Tot slot is beweging belangrijk. Op het werk kan dat bijvoor-

Met een powerball ontwikkel ik spieren in de arm en on-

beeld door patiënten uit de praktijk te halen of meer staand

derarm. Ik rek de vingertoppen zodat er een stretch in de

te werken. Denekamp adviseert verder gerichte personal

handpezen ontstaat. Het helpt heel goed als ik de verschillende oefeningen gedurende de dag herhaal. Verder let ik heel goed op de ergonomie. Ik zet geen onnodige spanning op mijn gewrichten en ik ben me bewust van mijn basis-

training of fysiofitness, bij voorkeur onder begeleiding. Train gericht de spieren die belangrijk zijn voor je vak. Kies hobby’s of sporten die tegengesteld zijn aan het naar beneden kij-

houding.

ken en geconcentreerd met je handen werken. Bijvoorbeeld

De gemodificeerde pengreep heb ik tijdens mijn opleiding

dansen, yoga, pilates, roeien, fietsen, rennen, volleybal. Iets

geleerd, maar die is echt niet bij alle behandelingen moge-

grof motorisch, met liefst vloeiende bewegingen. Squash en

lijk. Bij pijn tijdens behandelingen pas ik meer afsteuning en ergonomie toe. Ik let nu veel beter op dat ik mijn duimkootjes niet omgekeerd overstrek.”

tennis zijn dan weer minder geschikt. Verf krabben en grote verbouwingen kun je beter achterwege laten. Belast niet de spieren die tijdens het werk al worden belast. Maar Denekamp realiseert zich dat het bij je moet passen. “Doe daarom vooral iets waar je blij van wordt,” is haar advies.

Ingesleten patronen Denekamp zou graag willen dat in de opleidingen meer tijd en aandacht voor ergonomie komt. Op ergonomie worden studenten niet voldoende beoordeeld en het heeft vaak ook niet de prioriteit van studenten. Die zijn vooral bezig om de verrichtingen aan te leren. Een goede zithouding en pengreep komen dan later wel, denken ze. Maar eenmaal fout aangeleerd… De eerste jaren aan het werk zijn al druk genoeg om er nog op te letten. Zo slijt er al snel een – verkeerd – patroon in. Wat tandartsen vaak tegenhoudt om anders te gaan werken is het idee dat ze het niet meer anders kunnen leren of dat het geen effect zal hebben, hoort Denekamp vaak. Gewoontes veranderen geeft ook onzekerheid. Anders werken betekent bijvoorbeeld ook dat je het hoofd van de patiënt anders moet laten bewegen en dat de assistent soms anders moet gaan werken. Sommigen accepteren daarom dan maar dat pijn of last bij het vak horen. Denekamp: “Nee, het hoort er niet bij en ja, er is wat aan te doen. Je moet er zelf wat aan willen doen. Denk niet, zoals zorgverleners geneigd zijn, alleen aan je patiënt en je verrichting, maar ook aan jezelf.” DENTZ 47


GRIP OP UW TIJD EN PRAKTIJK een mooie praktijk met een evenwichtig dagprogramma ? Kies voor transformatie van uw

praktijk en behoud de regie.

Mr. Dental Supplies levert disposables rechtstreeks vanuit de webshop, zonder tussenkomst van derden en/ of vertegenwoordigers.

Polijst uw Praktijk creëert

Hierdoor zijn de prijzen van onze producten laag zonder

samen met u een

dat dit ten koste gaat van de kwaliteit. Om u te overtui-

succesvolle praktijk.

gen van onze kwaliteit bieden wij een gratis proefpakket aan van circa € 50,-.

Met gebruikmaking van de

www.Mr-Dentalsupplies.nl

huidige capaciteit (patiënten, personeel, lay out) is het

totaalconcept direct toepasbaar.

Jaap Rietveld TA N D A R T S

Van der Meulen Edelmetaal B.V. Polijst Uw Praktijk Vingerling 54 3271 VD Mijnsheerenland

T M E

0186 84 75 79 06 20 41 04 60 info@polijstuwpraktijk.nl

W W W. P O L I J S T U W P R A K T I J K . N L

Al meer dan 200 jaar dé specialist op het gebied van edelmetaalrecycling Wist u dat: Van der Meulen Edelmetaal B.V. altijd met eigen buitendienstmedewerkers en volledig verzekerd (tot €500.000,-) uw materiaal komt afhalen? Voor meer informatie kijk op: www.meulen.nl of bel +31 (0)513 468110

WagoTrix: disposable matrix ringen De afgelopen jaren hebben meerdere klanten ons gevraagd of we een alternatief konden bieden voor de ringen in matrix systemen. De huidige ringen komen soms per ongeluk in de prullenbak terecht of worden vies. Onlangs zijn we een oplossing tegengekomen: het disposable, sectionele matrixsysteem Wagotrix. Hiermee kan bij elke behandeling een nieuwe ring gebruikt worden (je kunt ze ook ongeveer 10 keer steriliseren of thermodesinfecteren). Je werkt met dit systeem altijd met een schone ring met voldoende spanning. Het systeem is ideaal voor praktijken waar op meerdere kamers en met meerdere behandelaars gewerkt wordt. straightdental.com/matrixsysteem

Elephant Refinery is de feitelijke voortzetting van de raffinage activiteiten van Elephant Dental uit Hoorn (NH). Dentale klanten kunnen bij Elephant terecht voor de verwerking van tandengoud, dentaal afval en het verversen van gietkegels. Met de unieke én milieuvriendelijke manier van raffineren wordt de hoogste opbrengst van het edelmetaal in de hoogste zuiverheid verkregen. www.elephantrefinery.nl

48 DENTZ


BRANCHE,PRODUCT&EVENT Eén prothetische lijn voor ICX-Premium, ICX-Active Master en ICX-Tissue Level implantaten Ook beschikbaar in ultra kort 4,9mm en de korte 6,5mm en in de smalle Ø 3,3mm. Met de ICX-TISSUE LEVEL implantaatserie heeft u nu de mogelijkheid om individueel te kunnen reageren op de verschillende botcondities. Gebruik de mogelijkheden van het beproefde implantaatontwerp met de voordelen van een gepolijste schouder. Maten ICX-TISSUE LEVEL implantaatserie : Ø 3,3 – lengte 8,10 en 12,5mm Ø 3,75, 4,1, 4,8 – lengte 8,10,12,5mm Ø 4,8 – 4,9mm ultra kort, 6,5mm kort Prijs: 59,- euro ex BTW per implantaat www.icx-implants.nl info@icx-implants.nl Tel: 0222-769011

Jambo Safari Club viert een jubileum! Al 40 jaar organiseren wij met passie privé safari’s naar echte safari bestemmingen als Tanzania, Kenia, Zambia,

Botswana en Zuid-Afrika. Dit op zeer bijzondere locaties, in kleinschalige unieke tented camps met eigen chauffeur/gids en altijd ver van het massa- en groepstoerisme. www.jambo.nl of 020-2012740

CONGRESAANKONDIGING PIJN2020 - Vrijdag 7 februari 2020 - RAI Amsterdam sprekers/lezing over:

De Zilveren Golf Aandacht voor ouderen De in omvang toenemende oudere generatie zal de komende jaren een golf aan dentale problemen met zich meebrengen. De filosofie en strategie van ‘De Zilveren Golf’ helpen de mondzorgprofessional die zich wil bekwamen in goede mondzorgverlening aan deze groep www.zilverengolf.nl

Prof. dr. Frank Lobbezoo Pijn! • Prof. dr. Peter Svensson De vele gezichten van pijn: waarom classificatie van pijn belangrijk is • Michiel de Cleen Pijn na de wortelkanaalbehandeling • Dr. Peter Wetselaar Spieren, gewrichten en geluiden, kunt u ze duiden? • Prof. dr. Corine Visscher Met hoofdpijn naar de tandarts • Dr. Michail Koutris Neuropatische orofaciale pijn • Dr. Ghizlane Aarab Hebben orofaciale pijnpatiënten slapeloze nachten? • Prof. dr. Jan de Lange Relatie pijn en acute hulp: handvatten voor spoedeisende interventies Meer info: www.pijn2020.nl

DENTZ 49


$#*%!

VANWEGE NALATIGHEID TANDARTS IS VOLLEDIGE SANERING GEBIT NODIG

Een klacht Klager verwijt verweerder dat deze in de periode dat klager patiënt was in zijn praktijk nalatig heeft gehandeld door diverse gaatjes en ontstekingen onbehandeld te laten waardoor klagers gebit enorm achteruit is gegaan en nu gesaneerd moet worden.

KLACHT PATIENT

röntgenfoto’s periapicale ontstekingen

Klager was van 2005 tot 2018 patiënt in

waarneembaar zijn waardoor verder

de praktijk van verweerder. Klager bezocht

onderzoek van deze elementen noodzake-

de praktijk twee keer per jaar voor de

lijk was. Klager was graag geïnformeerd

halfjaarlijkse controle en ging ervan uit

over de bevindingen en de situatie van zijn

dat zijn gebit hierdoor goed bijgehouden

gebit zodat hij zelf een keuze had kunnen

werd. In november 2018 is de praktijk

maken ten aanzien van uit te voeren

overgenomen en de opvolgend tandarts

behandelingen. Klager is van mening dat

meldde dat gebit van klager in zeer slechte

verweerder met zijn nalatig handelen en

staat verkeerde en geheel zou moeten

niet informeren een wanprestatie heeft

worden gesaneerd. De nieuwe tandarts

geleverd en artikel 7 van de Gedragsregels

liet klager aan de hand van de laatste

voor tandartsen heeft geschonden. Klager

door verweerder gemaakte röntgenfoto’s

vordert de kosten van herstel ad

op 21 juni 2018 zien dat er gaatjes en

€ 2.952,- ten behoeve van het saneren van

ontstekingen in klagers gebit aanwezig

zijn gebit.

waren, hetgeen verweerder na het maken

50 DENTZ

van deze röntgenfoto’s helemaal niet aan

VERWEER TANDARTS

klager had medegedeeld. Omdat klager

Verweerder heeft klager in de periode van

zeer geschrokken was van de bevindingen

juni 2015 tot mei 2018 slechts 2,5 jaar als

heeft klager een second opinion ingewon-

patiënt gehad. Daarvoor was klager onder

nen en hier werden de bevindingen van de

behandeling bij een andere in de prak-

nieuwe tandarts bevestigd.

tijk van verweerder werkzame tandarts.

Er zou sprake zijn van duidelijk waarneem-

Verweerder zag klager niet als een nieuwe

bare primaire cariës en zelfs zeer ernstige

patiënt maar als een patiënt die door hem

cariës. Voorts zouden op de meegenomen

werd overgenomen en waar initieel alles al


KLACHTENCOMMISSIE

gedaan was. De DPSI score was jarenlang

opinion heeft uitgevoerd nooit contact met

uit is gegaan dat dit de wens van klager

2 en klager gaf tijdens de controles nooit

verweerder hebben opgenomen.

was. De Geschilleninstantie kan op de rönt-

klachten aan. Om die reden zag verweerder geen aanleiding om het in de praktijk

BEOORDELING EN UITSPRAAK

genfoto’s geen cariës of periapicale ont-

ingevoerde afwachtende beleid aan te

De Geschilleninstantie Mondzorg stelt

stekingen vaststellen en is van oordeel

passen.

voorop dat voor aansprakelijkheid van

dat verweerder op dat moment terecht

Verweerder stelt zich op het standpunt te

verweerder vereist is dat voldoende

geen aanleiding aanwezig achtte om tot

hebben gehandeld zoals van een redelijk

aannemelijk is dat verweerder tekort is

behandeling over te gaan. De Geschil-

handelend en redelijk bekwaam tand-

geschoten in het nakomen van de behan-

leninstantie Mondzorg ziet op grond van

arts onder gelijke omstandigheden mag

delingsovereenkomst.

het patiëntendossier eveneens geen

worden verwacht. Volgens verweerder

De Geschilleninstantie merkt op dat ver-

aanleiding voor het oordeel dat er sprake

hoeft het handelen volgens de tandheel-

weerder op het moment dat klager bij hem

was van parodontale problematiek.

kundige professionele standaard niet

patiënt werd, hij met klager in gesprek had

Dat het volgens de opvolgend tandarts

altijd te betekenen dat een tandarts de

moeten gaan over de wensen van klager

nodig was om diverse behandelingen

technisch beste oplossing hoeft te kiezen.

en naar aanleiding hiervan samen met

uit te voeren is onvoldoende om vast te

Tussen verschillende tandartsen bestaat

klager afspraken had moeten maken over

kunnen stellen dat sprake is geweest

veelal een verschil van mening over de

het te voeren beleid. Het alleen afgaan op

van onzorgvuldig of nalatig handelen

wijze van behandeling en het kiezen van

het al dan niet aanwezig zijn van klachten,

van verweerder. Het komt vaker voor

een plan van aanpak. Volgens verweerder

zoals verweerder ter zitting heeft aange-

dat verschillende tandartsen een andere

hoeft niet elk plekje behandeld te worden.

geven, om een behandeling in te stellen

visie ten aanzien van een in te stellen

Verweerder heeft het door zijn voorganger

is onvoldoende. De Geschilleninstantie

behandeling hebben.

ingestelde beleid voorgezet omdat klager

Mondzorg kan niet vaststellen of het juist

geen klachten had en hij bij onderzoek

is dat klager heeft ingestemd met een af-

De Geschilleninstantie Mondzorg ziet

geen afwijkingen vond. Hij achtte het in

wachtend beleid omdat in het patiënten-

gelet op het hiervoor overwogene geen

het belang van de mondgezondheid van

dossier een zorgplan en informed consent

aanleiding voor het oordeel dat verweer-

klager verantwoord om dit ingestelde

ontbreekt.

der nalatig en verwijtbaar heeft gehan-

beleid voort te zetten.

Het niet vastleggen van hetgeen met een

deld waardoor klagers gebit is verwaar-

patiënt is besproken is in strijd met de op

loosd. De klacht is ongegrond en een

Het feit dat de opvolgend tandarts een

verweerder rustende wettelijke plicht ten

schadevergoeding wordt afgewezen.

ander behandelplan met ingrijpende

aanzien van het zorgvuldig bijhouden van

behandelingen heeft voorgesteld is

een patiëntendossier. De Geschillenin-

onvoldoende om vast te kunnen stellen

stantie Mondzorg kan zich echter in deze

dat sprake is geweest van onzorgvuldig

situatie, waarbij er jarenlang sprake is

handelen of nalatigheid. In dit verband

geweest vaneen afwachtend beleid, inge-

betreurt verweerder het dat de opvolgend

steld door de collega van verweerder in de

tandarts en de tandarts die de second

praktijk, voorstellen dat verweerder ervan

Zowel de klacht als het verweer is weliswaar verkort maar letterlijk overgenomen. Deze uitspraak is integraal te lezen op https://www.geschilleninstantiemondzorg. nl/uitspraken/

DENTZ 51


ONDER NARCOSE BEHANDELEN IN UW EIGEN PRAKTIJK?

Anesthesia & Intensive Care Services B.V.: AIC is gespecialiseerd in het verzorgen van hoogwaardige medische zorg binnen de anesthesiologie en intensive care geneeskunde. Met ons VOLWAARDIG MOBIEL ANESTHESIETEAM inclusief apparatuur, monitoring, medicatie, gasvoorziening, disposables en al het nodige personeel kunnen wij op een voor u wenselijke locatie op 4 behandelkamers tegelijk algehele anesthesie toedienen aan uw cliĂŤnten, zonder dat u ook maar iets hoeft aan te passen aan de inrichting van uw kliniek. Tandheelkundige klinieken die behandelingen onder algehele anesthesie willen aanbieden: Als u aan uw cliĂŤnten behandelingen onder algehele anesthesie wilt aanbieden zonder dat u dure investeringen hoeft te doen in uw kliniek, dan bent u bij ons aan het juiste adres. Wij kunnen met ons MOBIEL ANESTHESIETEAM in elke kliniek op 4 behandelkamers tegelijk volledig de anesthesie verzorgen zonder dat u daar naar hoeft om te kijken. Wij zijn volledig selfsupporting. Wij kunnen in elke tandartspraktijk de anesthesie verzorgen. Uw praktijk hoeft dus niet aan speciale voorwaarden te voldoen!! Bel voor een gratis en vrijblijvende offerte: Schroom niet om te bellen of te emailen voor een gratis en vrijblijvende offerte. Zonder enige verplichting komen wij graag bij u langs om de situatie in uw kliniek te beoordelen en de wensen en mogelijkheden met elkaar te bespreken.

Weena 1197 3013 AL Rotterdam Tel: + 316 247 257 37 www.aicservices.nl 52 DENTZ info@aicservices.nl


Airrotor reparatie voor 135 euro 6 maanden garantie op uitgevoerde reparatie Alle rotoren zijn voorzien van keramische lagers! Onze rotoren worden geproduceerd in de E.U. 24 uurs-service Wij repareren bijna alle modellen airrotors

www.airrotorshop.eu 190x135mm.indd 1

05-08-19 15:27

• Advies • Verkoop • Onderhoud • Service

UW SPECIALIST IN STERILISATIE APPARATUUR

W wij

- Ruimte - snelheid - kosten - automatisering Welke criteria voor u het zwaarst wegen, wij nemen ze mee voor een passende oplossing.

Wat uw wensen ook zijn, wij leveren van groot tot klein

Neem contact op voor onze lopende aanbiedingen

INFO@STERAS.NL 190x135mm.indd 1

|

WWW.STERAS.NL

21-9000-0895-01 ANT-Dentz 6-2019

DENTZ 53 06-11-2019 08:41


LIFESTYLE

Lekker

INGEPAKT 7

2

6 5 8

3

1 4

1 PROFUOMO Pullover merino wollen V-Hals sweater (Suitableshop.nl) 2 MANGO Man Dad & Me - Oxford katoenen regular-fit overhemd met optie voor persoonlijk borduursel (shop.mango.com) 3 NZA staat hier gelukkig voor New Zealand Auckland, dat in Portugal wordt gemaakt. De Hawea High is een heel comfortabele en toch avontuurlijke veterboot in cognacleer en suède. (omoda.nl) 4 Hugo Boss Maine Regular Fit Jeans in Donkerblauw italiaans strech-denim (debijenkorf.nl) 5 FYBB Spic een 4 cm brede leren heren riem van Fasten Your Beans Belt. Al hun producten zijn ambachtelijk gemaakt in Nederland van enkel de mooiste Italiaanse leren huiden. Worden gepersonaliseerd naar wens en worden geleverd in een unieke giftbox. (fastenyourbeansbelt.com) 6 Fromanteel GCB Fromanteel Generations Chrono Blue is een robuuste 42mm chronograaf met een elegante uitstraling (Fromanteel-watches.com) 7 Abercrombie LightWeight opvouwbaar donsjack, waterbestendig en de capuchon is verwijderbaar (Abercrombie.com) 8 Birckenstock Cotton Club – wintersok met versterkte hiel en tenen (birkenstock.com)

54 DENTZ


5 € 19 5 €7

“Wat vergoedt mijn verzekering?” Die vraag krijgt u vast vaak! Met 1 druk op de knop geeft ZorgSom duidelijkheid in de behandelkosten. Zonder verrassingen achteraf. Dat wil toch iedereen? Probeer ZorgSom nu 2 maanden gratis op www.zorgsom.nl DENTZ 55


Elephant Refinery is dé specialist in recycling en raffinage van edelmetaal Dentale klanten kunnen bij ons terecht voor de verwerking van tandengoud, dentaal afval en het verversen van gietkegels. Met onze unieke én milieuvriendelijke manier van raffineren behalen wij de hoogste opbrengst van het edelmetaal in de hoogste zuiverheid. Wij garanderen een snelle doorlooptijd, hoge betalingen, zorgvuldige verwerking en de veiligheid van uw waarden.

Slootvaartweg 8, Slootdorp (Productie) Arcadialaan 16B, Alkmaar (Hoofdkantoor) Onderdeel van

+31 (0) 88 4688 468 www.elephantrefinery.nl

www.elephantrefinery.nl

190x135mm-06.indd 1

N

01-11-2019 11:28

Onderdeel van

ieu +31 (0) 88 4688 468

Cursusprogramma PAOT 2020

Arcadialaan 16B, Alkmaaro(Hoofdkantoor) gr

w

pr

am

m

ab Slootvaartweg 8, Slootdorp (Productie)

Interesse in ons aanbod voor bij- en nascholing? Ons nieuwe cursusprogramma voor 2020 is weer beschikbaar. Vraag ons cursusprogramma aan via info@paot.nl of download via www.paot.nl. Voor meer informatie PAOT afdeling Tandheelkunde Radboudumc 024 - 309 28 62 info@paot.nl www.paot.nl

oe

kje

!

recycling en raffinage van edelmetaal Elephant Refinery is dé specialist in

56 DENTZ 190x135mm-06.indd 1

01-11-2019 11:34


LIFESTYLE

2

1

3

4 7 6

5

1 A.P.C. Demi-Lune Mini crossbodytas van kalfsleer (debijenkorf.nl) 2 Wouters&Hendrix Vergulde oorbellen met parel (orangebag.nl) 3 HUGO BOSS mantel in kasjmierblend met strikceintuur (debijenkorf.nl) 4 Marco Polo Cape met zachte franjes, een fijn alternatief voor een winterjas. Van superzachte, hoogwaardgie katoen-wolmix (marc-o-polo.com) 5 7 For All Mankind Goede skinny mid waist jeans in medium wassing (7forallmankind.nl) 6 Santoni Santoni laars in cognac suède. De voering en het voetbed zijn geheel van leer (vanbommelschoenen.nl) 7 MANGO Agata fijngebreide coltrui Modal stof. Met omslagkraag, geribbelde afwerkingen (shop.mango.com)

DENTZ 57


Door: Karik van Berloo en DaniĂŤl Post

ADVOCATEN | ZORGMAKELAARS | JURISTEN | ADVISEURS IN DE ZORG WWW.ELDERMANS-GEERTS.NL

Lagere vergoeding ongecontracteerde zorg? Tandarts X werkt al sinds jaar en dag zonder overeenkomsten te sluiten met zorgverzekeraars. Hij heeft in zijn hele leven nog nooit omgekeken naar dit soort contracten en is eigenlijk ook niet van plan dit te gaan doen. Maar dan komt patiĂŤnt Y zijn praktijk binnen, die aangeeft dat de minister de vergoeding zal verlagen voor niet gecontracteerde aanbieders. Y. maakt zich zorgen of hij het zich nog wel kan veroorloven om klant te blijven bij tandarts X, waarover hij zo tevreden is. Tandarts X wil weten hoe het nu zit.

Wat is er aan de hand? Minister Bruins maakt zich al enige tijd druk over de volgens hem hogere kosten van niet-gecontracteerde zorgaanbieders. Om de daad bij het woord te voegen heeft de minister aangegeven te komen met een wetsvoorstel, waarin het mogelijk wordt gemaakt om voor bepaalde typen basiszorg een lager vergoedingspercentage te hanteren. Voor mondzorg zou dit bijvoorbeeld kunnen gelden bij implantologische zorg, tandprothetische zorg, delen van de orthodontie en jeugdtandheelkunde. Een dergelijk wetsvoorstel houdt in dat, daar waar nu als algemeen aanvaarde grens een vergoeding van rond de 75% wordt geaccepteerd, voor bepaalde typen zorg door de minister kan worden bepaald dat de zorgverzekeraar daarvoor bijvoorbeeld maar 40% of 30% hoeft te vergoeden. Over dit wetsvoorstel, dat nog moet worden ingediend, bestaat de nodige onduidelijkheid en onrust.

58 DENTZ


ONDERNEMEN

Een restitutiekorting: Wanneer is dat

Restitutiepolis

basisverzekerde mondzorg nodig hebben,

mogelijk?

Als we aannemen dat wel aan de zorg-

kan het wetsvoorstel van de minister wel

Een restitutiekorting is feitelijk een ‘straf-

plicht is voldaan, dan is er nog een situatie

gevolgen hebben. In die situatie kan de

korting’ die een verzekeraar hanteert

waarbij de verzekerde niet geconfronteerd

lagere vergoeding zich doen gelden. Wel

richting de verzekerde omdat deze ver-

kan worden met een restitutiekorting.

is het van belang om te beseffen dat dit

zekerde niet heeft gekozen voor een door

Dat is het geval indien de verzekerde een

een maatregel is in de relatie tussen de

de verzekeraar wel gecontracteerde zorg-

restitutiepolis heeft afgesloten. Bij een

verzekeraar en de verzekerde. Het is de

aanbieder. Net als voor iedere straf geldt

restitutiepolis is immers onderdeel van de

verzekerde die een lagere vergoeding

daarbij wel als vereiste dat je eerst iets

afspraken dat de verzekerde niet gecon-

krijgt en dus het risico loopt met hogere ei-

fout gedaan moet hebben. Dit betekent

fronteerd mag worden met een sanctie

gen betalingen te maken te krijgen. Dat zal

concreet dat de zorgverzekeraar binnen

voor het kiezen van een niet-gecontrac-

niet iedere verzekerde zelf kunnen dragen.

een redelijke reisafstand wel een redelijk

teerde aanbieder, zolang deze niet-ge-

Wij verwachten dat als deze maatregel

(gecontracteerd) alternatief moet bieden.

contracteerde aanbieder geen tarieven

door de minister wordt doorgezet, dit zal

De verzekerde mag immers niet met een

rekent die zodanig hoog zijn dat deze

leiden tot een toename van het aantal

strafkorting geconfronteerd worden als er

naar Nederlandse maatstaven niet langer

verzekerden met een restitutiepolis. Als

in zijn regio helemaal geen gecontracteer-

acceptabel zijn te achten. Dat zal zich in

dit tot gevolg heeft dat juist verzekerden

de aanbieder was waar hij naartoe had

de praktijk in de mondzorg niet voordoen,

die hogere kosten veroorzaken allemaal

kunnen gaan.

omdat de tarieven zijn gereguleerd in de

kiezen voor een restitutiepolis, dan zal dit

tariefbeschikking van de NZa en daar-

zijn weerslag vinden in de premie voor een

Zorgplicht

mee feitelijk vaststaat dat het rekenen

restitutiepolis.

In de praktijk wordt dit aangeduid met de

van deze tarieven niet naar Nederlandse

zorgplicht. Indien de zorgverzekeraar niet

maatstaven onaanvaardbaar is.

aan de zorgplicht heeft voldaan, kan de

Terug naar de casus Tandarts X hoeft zich naar verwachting

verzekeraar ook geen restitutiekorting toe-

Groot deel mondzorg is geen basiszorg

niet al te veel zorgen te maken omdat de

passen richting de verzekerde als hij naar

Naar verwachting zal het wetsvoorstel

maatregel van de minister naar verwach-

een niet-gecontracteerde aanbieder gaat.

van de minister uitsluitend betrekking

ting het grootste deel van de mondzorg

Deze verzekerde kan dan immers niets

hebben op zorg die op grond van de

niet zal raken. Als patiënt Y basisverzeker-

worden verweten. Dit is een interessant

basisverzekering voor vergoeding in

de mondzorg nodig heeft, kan hij kijken of

gegeven voor de mondzorg, omdat daar

aanmerking komt. Aanvullend verzeker-

er wel een reëel alternatief voor hem is in

zo massaal niet-gecontracteerd wordt

de zorg is een commercieel product voor

de regio, want als er geen gecontracteer-

gewerkt, dat het de vraag is of het hante-

zorgverzekeraars, en het ligt niet in de lijn

de aanbieders zijn waar hij terecht kan,

ren van een dergelijke korting überhaupt

der verwachting dat de minister op dat

dan heeft hij waarschijnlijk alsnog recht

in alle gevallen is toegestaan. Want ook

vlak gaat ingrijpen richting niet-gecon-

op vergoeding van zijn tandartskosten.

in een situatie dat er wel een gecontrac-

tracteerde aanbieders. Uiteraard zal het

Daarnaast kan Y besluiten een restitutie-

teerde aanbieder in de regio is, kan er

wetsvoorstel, ook al is een groot deel van

polis te nemen.

sprake zijn van een situatie dat niet aan

de mondzorg geen basiszorg, wel kritisch

de zorgplicht is voldaan als het aanbod

in de gaten gehouden moeten worden om

Kortom: Tandarts X hoeft (nog) niet te

eenvoudigweg onvoldoende is voor het

te bezien in hoeverre de mondzorg wordt

wanhopen. Het verdient voor niet-ge-

aantal patiënten. In de praktijk is de vraag

geraakt.

contracteerde tandartsen echter wel

of wel of niet aan de zorgplicht is voldaan

aanbeveling de exacte uitwerking van het

een hele lastige discussie die per regio zal

Consequenties wetsvoorstel

wetsvoorstel goed in de gaten te houden.

verschillen.

Voor verzekerden met een naturapolis die

Dan blijven verrassingen uit. DENTZ 59


DE PRAKTIJK VAN...

Jouw Mondzorg Een kijkje in de praktijk van

‘Praktijk voor sociaal kwetsbaren’ – dat

patiëntengroep een aparte overeenkomst af

klinkt ons niet bekend in de oren. En

te sluiten. Dat is bij een aantal - hoewel niet

dat klopt: Jouw Mondzorg is voor zover

bij allemaal - gelukt, bevestigt Eline Bruning.

de medewerkers (en wij) weten een in

Met haar 26 jaar is ze de jongste van de

Nederland unieke tandartspraktijk. Op-

zes op ZZP-basis werkzame tandartsen in

gericht door de Utrechtse tandtechnicus

deze praktijk.

Frans Annaars, wiens vrouw werkzaam

“We werken niet met alle zorgverzekeraars

was bij een GGZ-instelling. Ze stelden

samen, maar de meeste vergoeden veel.

vast dat voor verslaafden (of ex-), daklo-

Een patiënt dient doorverwezen te worden

de leukste praktijk waar ze werkt. Al ver-

zen (of ex-) en mensen met een psychi-

door een zorginstantie/ instelling die betrok-

dient dat “leuk” wel nuancering: “Natuurlijk

sche aandoening geen tandheelkundige

ken is bij de patiënt. Dat is een extra steun

komen we veel schrijnende situaties tegen.

zorg beschikbaar was in de gemeente

in de rug voor ons, en vooral voor deze

Een jongen van mijn leeftijd bijvoorbeeld

Utrecht. Samen met tandarts Henk

mensen, die het vaak op veel vlakken moei-

die twee jaar dakloos is geweest. Dan ga

Nijdam initieerden ze Jouw Mondzorg.

lijk hebben.” Wel blijft het ‘behandelpakket’

je je realiseren hoe bevoordeeld je eigenlijk

basic – kronen, bruggen en frames worden

bent in het leven. Het werk geeft vooral ont-

niet vergoed, vullingen, extracties, endo’s en

zettend veel voldoening, omdat je echt iets

partiële protheses wel.

voor mensen kunt betekenen. En de sfeer

Goed vertrouwen Deze doelgroepen hebben over het alge-

ONZE PATIËNTEN KUNNEN WAANDENKBEELDEN HEBBEN WAARBIJ HET ZICHT OP DE REALITEIT VER WEG IS

onderling is geweldig.”

meen zeer weinig financiële armslag. De

Bevoordeeld in het leven

initiatiefnemers klopten daarom bij zorg-

De tandartsen werken hier een of twee da-

Coulant

verzekeraars aan om voor deze bijzondere

gen per week. Bruning noemt het absoluut

Utrecht telt relatief veel dak- en thuis lozen.

60 DENTZ


wie Eline Bruning

wat praktijk voor sociaal kwetsbaren en algemene praktijk

waar Utrecht

wanneer Sinds 2007

website www.jouwmondzorg.nl

Ook verslaafden en criminelen worden

tandartsen alleen met hun voornaam, en

hier geholpen, al kunnen de patiënten niet

zonder foto. Ook dat heeft met de bijzon-

zomaar binnenlopen. De intake gebeurt

dere doelgroep te maken. Het is om te

in ieder geval met een begeleider vanuit

voorkomen dat patiënten op ongewenste

een zorginstantie/ insteling. Veel patiënten

manier verhaal komen halen. Gelukkig is

zijn al weer op het goede spoor, maar een

dat nog niemand overkomen. “Maar onze

aanzienlijk gedeelte ook niet. Daardoor

patiënten kunnen bijvoorbeeld waandenk-

komt het nogal eens voor dat ze niet op

beelden hebben, waarbij het zicht op de

hun afspraak verschijnen. Daar gaan de

realiteit ver weg is. We waren een keer niet

tandartsen behoorlijk coulant mee om,

ingegaan op het verzoek van een patiënt

Sympathie

legt Bruning uit. “We kennen immers hun

om al zijn elementen te trekken. Dat had

Naast de ca. 85% sociaal kwetsbaren

achtergronden. Uren zijn regelmatig niet

hij elders laten doen. Vervolgens kwam hij

heeft de praktijk ook ‘reguliere’ patiënten,

declarabel. Maar het werken met en voor

bij ons zijn gram halen omdat hij zeer on-

zoals wijkbewoners en studenten. Zij delen

mensen komt hier op de eerste plaats.

tevreden was met zijn kunstgebit. Verbaal

de wachtkamer met mensen die soms op

Loopt het de spuigaten uit, dan sturen we

erg agressief, moet ik zeggen. Maar zo’n

de royale bank in slaap vallen. “Wie dat

wel een rekening.”

incident is gelukkig een uitzondering. Wel

niet wil, moet hier geen patiënt worden.

staan de deuren van onze behandelkamers

Maar het werkt ook andersom: mensen

Open deuren

altijd open. We kunnen snel bijspringen, als

worden hier patiënt uit sympathie voor ons

Op de website van de praktijk staan de

het nodig is.”

werk.” DENTZ 61


ADVOCATEN | ZORGMAKELAARS | JURISTEN | ADVISEURS IN ZORG | WWW. ELDERMANS-GEERTS.NL

Door: Daniël Post en Karik van Berloo

Mondzorg en tuchtrecht: hoe zit het? DE

CASUS

Tandarts X en mondhygiëniste Y werken samen in één praktijk. Tandarts X stelt de diagnose vast,

BIG-beroepen en klacht tegen tand-

Klacht tegen mondhygiëniste: huidige

arts

situatie

In artikel 3 van de wet BIG is geregeld

De vraag is of er ook een tuchtklacht inge-

welke beroepen onderworpen zijn

diend kan worden tegen de mondhygiënis-

aan het tuchtrecht zoals dat in de wet

te. Voor het antwoord op deze vraag zal

geregeld is. Het gaat onder meer om

er gekeken moeten worden naar de “oude”

apothekers, artsen, GZ-psychologen,

situatie en de situatie na 1 juli 2020.

psychotherapeuten, verloskundigen en tandartsen.

waarvan de opleidingstitel beschermd is.

waarna mondhygiëniste Y de behandeling zelfstandig uitvoert: het prepareren van een primaire caviteit. Helaas gaat er iets mis tijdens de behandeling en de patiënt is woedend, zowel

Er zijn beroepen in de gezondheidszorg Alleen degenen die deze opleiding hebben

Op grond van artikel 3 van de Wet

afgerond mogen de opleidingstitel voeren.

BIG kan de patiënt in ieder geval een

Beroepen met een beschermde oplei-

tuchtklacht indienen tegen de tand-

dingstitel zijn bijvoorbeeld apothekersas-

arts. Het is echter de vraag zijn of een

sistent, diëtist, logopedist, mondhygiënist

klacht over de behandeling, die immers

en optometrist. Zorgverleners met een

niet door de tandarts, werd uitge-

beschermde opleidingstitel worden niet

op de tandarts als op de

voerd, gegrond verklaard zal worden.

ingeschreven in het BIG-register. Hoewel

mondhygiëniste. Tegen wie

Uitgangspunt in het tuchtrecht is dat

mondhygiënisten dus zorgverleners met

alleen persoonlijke verwijtbaarheid van

een beschermde opleidingstitel zijn, is er

de aangeklaagde zorgverlener aan de

geen sprake van registratie in het BIG-re-

orde kan zijn.

gister en dus zijn mondhygiënisten niet

kan de patiënt een tuchtklacht indienen?

62 DENTZ


RECHTEN&PLICHTEN

onderworpen aan het tuchtrecht. Op dit

van röntgenfoto’s. Deze tijdelijke toeken-

zullen dan ook niet-ontvankelijk verklaard

moment zal de patiënt uit de geschetste

ning is gebaseerd op artikel 36a van de

worden. Is sprake van een klacht over

casus dan ook niet-ontvankelijk verklaard

wet BIG (het zogenaamde experimenteer-

een voorbehouden handeling en wordt

worden in zijn klacht tegen de mondhygi-

artikel). Tijdens de experimenteerperiode

deze klacht gegrond verklaard, dan kan er

ëniste.

van 5 jaar wordt de uitoefening van de

alleen een waarschuwing, een berisping

drie omschreven voorbehouden handelin-

of een geldboete opgelegd worden. Het is

Voorbehouden handeling

gen gemonitord en na afloop vindt er een

aan tuchtcollege om zelfstandig de ont-

Het prepareren van een primaire caviteit

evaluatieonderzoek plaats. Als na de eva-

vankelijkheid van een klacht te beoordelen

is een voorbehouden handeling die door

luatie blijkt dat de registratie zorgt voor ef-

om er zorg voor te dragen dat geen han-

de tandarts mag worden uitgevoerd.

fectieve (patiënttevredenheid) en efficiënte

delingen tuchtrechtelijk getoetst worden

De tandarts mag ook opdracht geven

zorg, dan zou het experimenteerberoep als

die niet onder het tuchtrecht vallen.

tot het vullen van een primaire caviteit

artikel 3-beroep kunnen worden opgeno-

aan een mondhygiëniste, dit betreft de

men in het BIG-register. Met dit laatste zou

zogenaamde functionele zelfstandigheid

definitief zelfstandigheid ten aanzien van

Tot slot: hoe zit het met Tandarts X en

van de mondhygiënist. Voor het uitvoeren

de drie voorbehouden handelingen kunnen

Mondhygiëniste Y?

van de opdracht geldt uiteraard wel dat

worden toegekend.

Na 1 juli 2020 zal de patiënt uit de casus

de mondhygiënist bekwaam moet zijn.

ten aanzien van het preparen van de pri-

Met de taakherschikking zoals die in de

Klacht tegen mondhygiëniste: toekom-

maire caviteit zowel tegen de tandarts als

mondzorg op komst is, wijzigt de situatie.

stige situatie

tegen de mondhygiënist een tuchtklacht

Uiteraard blijft gelden dat de mondhygi-

Mondhygiënisten die de vierjarige voltijds

kunnen indienen. Voor zover de mond-

ënist bekwaam moet zijn, wat wijzigt is

HBO-opleiding Mondzorgkunde met

hygiënist na 1 juli 2020 helemaal zonder

de bevoegdheid om zonder tussenkomst

succes hebben afgerond kunnen zich naar

tussenkomst van de tandarts gehandeld

van de tandarts bepaalde handelingen te

alle waarschijnlijkheid vanaf juli 2020

heeft, kan de klacht alleen tegen de mond-

verrichten

registeren in het BIG-register als geregis-

hygiënist worden ingediend. Voor beide

treerd-mondhygiënist.

klachten geldt uiteraard dat niet gezegd

Experiment

is dat de klacht gegrond verklaard zal

Het experiment houdt in dat mondhygië-

Zodra de mondhygiënist is opgenomen

worden. Immers, voor een gegronde klacht

nisten die voldoen aan de daaraan te stel-

in het hiervoor genoemde register, is ook

is het noodzakelijk dat vast komt te staan

len opleidingseisen gedurende een periode

de betreffende mondhygiënist onderwor-

dat er sprake is van handelen of nalaten

van 5 jaar zonder tussenkomst van een

pen aan het tuchtrecht, maar dan alleen

in strijd met de zorg die de zorgaanbieder

tandarts bepaalde voorbehouden hande-

ten aanzien van de drie aangewezen

in die hoedanigheid behoort te betrachten.

lingen mogen verrichten. Het gaat daarbij

voorbehouden handelingen. Klachten die

Het enkele feit dat er iets “niet goed is

om het prepareren van primaire caviteiten,

geen betrekking hebben op een van de

gegaan” betekent niet dat er iets “fout is

toedienen van verdovingen en het maken

aangewezen voorbehouden handelingen

gedaan”. DENTZ 63


AL MEER DAN 200 JAAR UW PARTNER OP HET GEBIED VAN EDELMETAALRECYCLING

altijd uw goederen verzekerd en beveiligd afgehaald door eigen buitendienstmedewerkers

• •

smelten van uw oude kroon- en brugwerk, in een verwerkingsduur van slechts 1 werkdag

• •

voor het smelten reinigen wij uw materialen

altijd een onafhankelijke analyse, verzorgd door het laboratorium van Edelmetaal Waarborg Nederland BV

altijd de hoogste vergoeding in valuta en/of fijnmetaal

Bel of E-mail voor het laten afhalen van uw oude kroon- en brugwerk Tel.: +31(0)513 468 110 • e-mail: info@meulen.nl • www.meulen.nl Polderboskdyk 13a • 8501 ZJ Joure

64 DENTZ


BOEKENTIPS Het Hollandse Huis Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog lukt het Cyril Conroy door een slimme investering een groot vastgoedimperium op te bouwen. Met zijn nieuw gevonden welvaart besluit hij het Hollandse huis te kopen, een prachtig landgoed aan de rand van Philadelphia. Hij koopt het als een verrassing voor zijn vrouw, maar het huis zal uiteindelijk alles en iedereen waar hij van houdt te gronde richten. Het verhaal wordt verteld door Cyrils zoon Danny. Hij en zijn zelfverzekerde en briljante zus Maeve worden na de dood van hun vader op jonge leeftijd uit het Hollandse huis verbannen door hun stiefmoeder. Opgegroeid in rijkdom keren ze nu terug naar de armoede waar hun ouders ooit aan ontsnapt waren en het enige waar ze op kunnen rekenen is hun liefde voor elkaar. Deze onverbreekbare band zal hun levens redden en hun toekomst bepalen. Geschreven door Ann Patchett, wereldwijd bestsellerauteur van romans als Gemeengoed en Bel Canto.

Een jongensleven Stephen Fry werd als zevenjarige jongen naar een kostschool gestuurd, 300 kilometer van zijn ouderlijk huis. Met flair en humor vertelt hij genadeloos eerlijk over deze roerige schoolperiode, waarin hij pesterijen en lijfstraffen doorstond, een eerste grote liefde kende, een zelfmoordpoging deed en in de gevangenis belandde. Ingrijpende en vormende jaren, waarna hij als achttienjarige jongeman de wereld opnieuw tegemoet trad, vastbesloten om zijn eigen weg te gaan. Een jongensleven is even hilarisch en krankzinnig als ontroe-

Ann Patchett, De Bezige Bij

rend en onweerstaanbaar. Stephen Fry, Thomas Rap

De meeste mensen deugen De mens is een beest, zeiden de koningen. Een zondaar, zeiden de priesters. Een egoïst, zeiden de boekhouders. Al eeuwen is de westerse cultuur doordrongen van het geloof in de verdorvenheid van de mens. Maar wat als we het al die tijd mis hadden? In dit boek verweeft Rutger Bregman de jongste inzichten uit de psychologie, de

Alle tijd Hun vriendschap begon bij de ontelbare avonden in hun stamcafé, avonden die nooit ophielden. Ze raakten verslaafd aan het goede leven en de saamhorigheid. Ze wisten niet hoe of wat, maar wel dat er iedere dag iets memorabels zou gebeuren. Toen de zes mannen begin jaren negentig besloten een bierbrouwerij te beginnen in een werfkelder in Utrecht, werden ze naast vrienden ook zakenpartners. Vijfentwintig jaar later zijn ze op weg naar een boshut in Duitsland om nog één weekend samen te zijn, voordat ze het contract voor de

economie, de biologie en de archeologie. Hij neemt ons mee op een reis door de geschiedenis en geeft nieuwe antwoorden op oude vragen. Waarom veroverde juist onze soort de aarde? Hoe verklaren we onze grootste misdaden? En zijn we diep vanbinnen geneigd tot het goede of het kwade? Adembenemend, weids en revolutionair – De meeste mensen deugen herschrijft niet alleen de geschiedenis, maar werpt ook nieuw licht op onze toekomst. Rutger Bregman, De Correspondent

VOOR DE KINDEREN De grote tandenpoetsdag De grote tandenpoetsdag is een grappig en verfrissend prentenboek over tandenpoetsen van Sophie Schoenwald, met prachtige illustraties van Günther Jakobs. Voor kleine tandenpoetsweigeraars vanaf 3 jaar. De dierentuin krijgt geen bezoekers meer. Doordat de dieren hun tanden niet poetsen stinkt het er enorm! De directeur organiseert een grote Tandenpoetsdag: egel gaat met

verkoop van de brouwerij tekenen. Tijdens dit

tandpasta op zijn rug langs bij alle

weekend reflecteren ze

dieren. Maar poetsen kan een flinke

op de vriendschap en op

uitdaging zijn. De kop van de giraf is

het leven.

zo hoog! En de muil van leeuw is een

Alle tijd is een uiterst gip-

heus avontuur. Het lukt de dappere

hartiaanse, vitale roman

egel zelfs om het gebit van de haai

over

weer helemaal fris te krijgen. Maar…

ambitie,

vriend-

schap en liefde.

vergeet hij niet iemand?

Ronald Giphart,

Sophie Schoenwald en Gunther

De Bezige Bij

Jakobs, De Fontein

DENTZ 65


Met de ANT van Nouhuysbeurs op buitenlandstage

BOSTON

MASSACHUSSETS,

FENWAYPARK&RED SOX Johanna van Heezen deed in de VS onderzoek naar potentiele regeneratie van glazuur onder invloed van groeifactoren. 66 DENTZ


BUITENLANDSTAGE

Wat hield het onderzoek in?

oude gebouwen en nieuwere. De Freedom-

Mijn onderzoeksstage liep ik in het Yelick

trail is een geschiedkundige wandeling langs

Lab in Boston, een onderzoekslab van Tufts

de hoogtepunten van Boston’s rijke historie.

(“Division of Craniofacial and Molecular Ge-

De mensen zijn erg aardig en behulpzaam.

netics, Department of Oral and Maxillofacial

Wat mij opviel was dat het een stad is waar

Pathology”). Er wordt hier veel onderzoek ge-

net als thuis veel mensen zich op de fiets

daan naar de regeneratieve mogelijkheid van

verplaatsen!

tandweefsel. Mijn onderzoek ging hier dan ook op in. Ik heb onderzoek gedaan naar de

Waar verbleef je?

mogelijkheid om de regeneratieve potentie

Ik woonde in een complex in het centrum

van epitheelcellen te vergroten door middel

van Fenway, op nog geen 5 minuten van het

van het toevoegen van groeifactoren. Omdat

legendarische Fenwaypark. Wat ik erg pret-

ik in Boston wat vertraging heb opgelopen

tig vond aan mijn verblijfplaats was het feit

is het onderzoek nog niet helemaal afge-

dat het in een super bruisend deel van de

rond, ik dien nog één analyse te doen hier in

stad lag. Er waren altijd mensen op straat,

Nederland. De conclusie van het onderzoek

veelal gekleed in Boston Red Sox outfits!

is dan ook nog helemaal bekend maar uit

Bovendien zaten er nog veel andere interna-

kreeg ook de mogelijkheid om te helpen bij

de resultaten van de analyses die ik al heb

tionale studenten in het complex waardoor

de andere lopende onderzoeken, in opdracht

uitgevoerd kan ik een voorlopige aanname

ik gelijk veel aansprak had.

van externe bedrijven, waaronder een enkele

doen dat de toegevoegde groeifactoren

dierproef. Ondanks dat ik het niet eens ben

waarschijnlijk een stimulerend effect heb-

Hoe ging je te werk?

met dierproeven was het wel een leerzame

ben op de vorming van de epitheelcellaag

Mijn dagen waren bijna altijd van negen

ervaring.

(glazuurcellen). Deze uitkomst zal hopelijk

tot vijf. Ik werkte in een relatief klein team

worden bevestigd door de nog uit te voeren

binnen het “Tissue Engineering lab”. Wan-

Nog een afsluiter?

analyse.

neer er niet zo veel te doen was, omdat er

Wat ik naast het doen van onderzoek erg

bijvoorbeeld moest worden gewacht op het

interessant vond was de manier waarop de

Wat voor stad is Boston?

groeien van cellen, kon ik eerder naar huis.

studie Tandheelkunde in Boston in elkaar

Boston is de hoofdstad en grootste stad van

Soms waren er rustige periodes en heb ik

steekt. Na eventjes te hebben gekeken op de

de Amerikaanse staat Massachussets. De

ook de gelegenheid gehad om stedentripjes

zaal waar de patiëntbehandelingen plaats-

stad heeft rond de 685 duizend inwoners

te doen naar onder andere Washington DC

vinden viel het op dat ze daar wegwerpkle-

en is een van de oudste en rijkste steden

en New York! De laatste paar weken, toen

ding dragen over hun werkkleding tijdens de

van de Verenigde Staten. Boston ligt aan

het extra druk was, begon ik vaak om 8 uur

behandelingen. Een ander opvallend iets was

de Atlantische oceaan, en dat merk je aan

en werkte ik soms nog door na vijven. Het

dat ze op de afdeling waar ik heb gekeken

de grote hoeveelheid seafood dat overal

leuke aan onderzoek is dat je veel verschil-

allemaal een soort eigen praktijkkamertje

verkrijgbaar is. Wanneer je in Boston loopt

lende handelingen uitvoert en daardoor

hebben. Dit lijkt me voor docenten wel lasti-

valt het op dat er een goede balans is tussen

frequent nieuwe vaardigheden leert. Ik

ger om het overzicht te houden. DENTZ 67


© MIS Implants Technologies Ltd. All rights reserved.

Open Frame Design

Access for Irrigation and Anesthesia

Single Handed Procedure

MAKE IT SIMPLE. WE KNOW HOW! The innovative design of the MIS MGUIDE and its surgical kits simplifies digital dentistry. The use of CAD/CAM, allows for a prosthetically driven, safe and accurate procedure. To learn more about the MIS MGUIDE, go to www.mis-implants.com or contact MIS Nederland: tel. +31 85 877 06 25, info@mis-nederland.nl 68 DENTZ

®


STUDENTCOLUMN

Schone prestaties en compact! De thermodesinfectoren PWD 8531 en PWD 8532 Miele Professional. Immer besser.

STUDENTEN

ESTAFETTE

D

e keus voor mij om Tandheelkunde te gaan studeren in Amsterdam, was snel gemaakt. Een wereldstad met een mengelmoes van culturen, geloven en etniciteiten. Ik ben

opgegroeid in Utrecht op een witte basis- en middelbare school waar ik het heel erg naar mijn zin had. Toch merkte ik ieder jaar weer dat ik dezelfde vragen kreeg van mijn klasgenoten en docenten: ‘Mag je echt niks eten tijdens de Ramadan? En ook niks drinken? En wat nou als je het stiekem doet? Trouwens, wat een grappige achternaam heb jij, je hebt zeker heel het jaar de Ramadan!’’ Lachend als een boer met kiespijn gaf ik dan geduldig antwoord. Eerlijk gezegd werd ik er soms wel moe van, zeker als dezelfde mensen ieder jaar dezelfde vragen stelden - best wel knap eigenlijk. Toch ben ik blij dat ze werden gesteld en er een dialoog werd gevoerd. Eenmaal in Amsterdam op ACTA dacht ik dat men de antwoorden op deze en andere vragen wel zou hebben. Als tandarts moet je immers kennis hebben van verschillende patiëntgroepen en hier goed op in kunnen spelen. De communicatie met je patiënt is de essentie van de behandeling en jouw begrip en empathie naar de patiënt toe bepaalt al

Compact model en beste reinigingscapaciteit Door hun compacte vorm kunnen de thermodesinfectoren PWD 8531 en PWD 8532 zelfs in de kleinste hygiënische ruimtes worden geplaatst en behalen zij optimale resultaten waarop u kunt vertrouwen.

snel of er zich een klik en een vertrouwensband vormt. Tot ik op een dag verrast werd door een vraag van een mede-tandheelkunde student, welke nu tot één van mijn persoonlijke favorieten hoort, namelijk: ‘Welke taal spreek jij eigenlijk, Islams?’ Toen wist ik dat er nog werk aan de winkel was. Inmiddels is er op de universiteit een Diver-

Aangepast aan de behoeften van kleine tandartspraktijken De lagere capaciteit van de PWD 8531 is duidelijk efficiënter als het gaat om de verwerking van kleinere volumes instrumenten.

siteitscommissie gevormd, bestaande uit een Diversity Officer, studenten, docenten en medewerkers van het ACTA die zich willen inzetten voor diversiteit in geloof, cultuur, afkomst, geslacht en seksualiteit. Een leuke en diverse groep mensen, waarbij de afstand tussen docent en student klein is en ieder zijn ervaringen kan delen en

Hygiënische en intuïtieve bediening Het 4”-kleurendisplay met “Touch on Glass” beschikt over een intuïtieve bedieningslogica en meerdere keuzetoetsen, waardoor er snel en veilig mee kan worden gewerkt.

bestaande issues kan aankaarten. Stap voor stap hoop ik dat op deze manier de aankomende afgestudeerde tandartsen van het ACTA voorbereid zijn op patiënten van over de hele wereld. Oh ja en om het nu voor eens en altijd af te sluiten: nee, je mag ook écht geen slokje water.

Meer informatie: 0347-378884 | www.miele.nl/pro/PWD853

21-9000-0562-01 Dentz 2019-04

Door: Sarah Al-Ramadan, Masterstudent Tandheelkunde ACTA

DENTZ 69


Gezonde monden in kindertehuis

Noah’s Ark Het onderwerp kwam ter sprake in een regionaal studieclubje. Tandarts Patricia Weijler en haar man waren direct gegrepen. En zo zaten ze in maart van dit jaar in Mukono, Oeganda. Om er een week intensieve tandheelkundige zorg te bieden. Aan 250 weeshuiskinderen, 400 kinderen uit omringende dorpen op de scholen van Noah’s Ark en volwassen medewerkers. “Het is heel bijzonder om je zo nuttig te kunnen voelen.” door: Kees Adolfsen

Blijvend mondbewustzijn

allerkleinsten. “Dat werkt natuurlijk het

soms niet. Niet uit gebrek aan vertrou-

Het tandheelkundig team begint iedere

allerbest: door iemand van hen zelf en in

wen, integendeel, maar omdat ze de pijn

ochtend om acht uur en werkt door tot

hun eigen taal. We proberen een mond-

zo zielig vinden.”

een uur of vijf. Er zijn twee behandelruim-

bewustzijn te ontwikkelen dat blijft, ook

Den Breejen benadrukt dat vrijwilligheid

tes en op de veranda staat een inklapba-

als Stichting HUG er niet is.”

niet vrijblijvend is. Er gaan uitsluitend

re behandelstoel voor controles. Weijler

gekwalificeerde tandartsen mee. Ze heeft

heeft per mail net het werkoverzicht

Bijna geen caviteiten

ook Oegandese tandartsen weten te be-

binnen van de tandartsen die alweer na

Wilma den Breejen (tandartsechtgenote

trekken bij de projecten. Een nadeel is dat

haar zijn geweest, in september: 668

– zie kader) is de sterk gedreven voorzit-

zij wat grover werken: eerder extraheren,

controles, 125 sealings, 105 x tandsteen

ter van HUG. Vanaf 2005 heeft ze steeds

dieper boren dan nodig, te hoge doses

verwijderd en 87 extracties. “Fijn om op

twee keer per jaar een tandartsteam naar

pijnstilling. En sealen was bij hen bij-

de hoogte te blijven. Blijkt maar weer dat

Noah’s Ark kunnen uitzenden. Ze bezoekt

voorbeeld niet bekend. “We willen vooral

we daar bepaald niet zitten om van de

zelf elk jaar HUG’s vijf projecten. “De kin-

geen betweters zijn, maar proberen hen

omgeving te genieten. Des te groter is de

deren van het kindertehuis worden ieder

heel bescheiden van onze inzichten te

voldoening. ”Een paar scholieren krijgen

half jaar gezien. We zien bij hen bijna

overtuigen.”

de functie van assistent. Die helpen

geen caviteiten meer. Dat is anders bij de

niet alleen bij de behandeling. Ze geven

scholieren, voor wie we toestemming van

Zinvol bijdragen

ook poetslessen aan groepjes voor de

de ouders moeten vragen. Die geven ze

Volgens Den Breejen blijven tandartsen

70 DENTZ


GOEDEDOELEN

die één keer geweest zijn bijna altijd betrokken: “het kriebelt nog steeds”, hoort ze vaak. Voor Patricia Weijler en haar man – beiden tandarts met een praktijk in Gorssel – geldt dat zeker. Door een aan-

WE PROBEREN EEN MONDBEWUSTZIJN TE ONTWIKKELEN DAT BLIJFT

doening aan haar handen heeft Patricia al een zekere carrièreswitch moeten maken. Ze houdt zich vooral bezig met het

niet vooral een druppel op een enorme

management van de praktijk. Een nieuwe

gloeiende plaat? Check de projecten-we-

stap is dat ze zich heeft aangemeld voor

reldkaart eens op de website van DHIN.

het bestuur van Stichting HUG. “We gaan

Dan zie je op z’n minst heel veel druppels:

komend jaar maart opnieuw naar Muko-

alleen binnen Afrika al zo’n 250 projec-

no. Bovendien kan ik via dit bestuurswerk

ten. Daarbij legt een medewerker via de

ook vanuit hier zinvol bijdragen aan de

telefoon uit: “DHIN heeft de laatste jaren

mondgezondheid daar.”

een koerswijziging ingezet. We blijven faciliteren en equipment leveren. Maar

Hoog aangeschreven

daarnaast benadrukken we vooral het

Hoe zinvol is zinvol? Blijft al dit soort hulp

belang van preventie en voorlichting. Juist DENTZ 71


Een stralende glimlach, van tandarts tot patiënt Wij geloven in de kracht, het enthousiasme en het positieve gevoel van een lach. Met dit enthousiasme, gecombineerd met meer dan 80 jaar expertise in de tandheelkunde, helpen wij u om het maximale uit uw praktijk te halen. Wij doen dit door met u mee te denken en persoonlijk advies te geven op het gebied van apparatuur en praktijkinrichting. Op deze manier bieden wij solide oplossingen die bijdragen aan de verhoging van de efficiëntie en kwaliteit en vermindering van de complexiteit en kosten. Zo kunt u zich volledig focussen op uw patiënten. Begin de dag met een lach en u zult zien dat alles mogelijk is. Arseus Dental Nederland Cartografenweg 18, 5141 MT Waalwijk T +31 (0)416 67 50 00 www.arseus-dental.nl 72 DENTZ


GOEDEDOELEN

daarom staat Stichting HUG bij ons hoog aangeschreven. Ze bereiken de jongste kinderen en proberen ook ouders in de voorlichting te betrekken. En het belangrijkst: ze garanderen continuïteit.” Verruiming en verrijking En toch. Dát er ieder half jaar weer tandartsen naar Noah’s Ark en sloppenwijk Polota (zie kader) gaan, is allerminst vanzelfsprekend. Elke tandarts in Nederland is zeer welkom, verzekert Wilma den Breejen. Om bij te dragen. Of om eens een of twee weken mee te gaan. Je investeert in je eigen reis en verblijf. Maar de voldoening en verruiming van je horizon zorgen voor een verrijking die met euro’s niets te maken heeft.

Stichting Help Uganda (HUG) Stichting Help Uganda (HUG) komt voort uit de tandheelkundige hulp die in 2005 werd opgezet door tandartsen Ger Rangel en Henk den Breejen. Ze realiseerden een tandheelkundige praktijk in een medisch centrum in sloppenwijk Polota. Het project werd ondersteund door Dental Help International Netherlands (DHIN). De praktijk wordt jaarlijks een week vanuit Nederland bemand. Sinds vorig jaar is er een mobiele unit, die ook restauraties mogelijk maakt. Om veiligheids- en hygiënische redenen wordt de unit steeds vanuit Nederland overgevlogen. Vlak na Polota kwam Noah’s Ark. Inmiddels is nog een lagere school aan de andere kant van het Victoriameer tandheelkundig geadopteerd. Meer weten?

www.stichtinghug.nl

DENTZ 73


De Zilveren Golf

De in omvang toenemende oudere generatie zal de komende jaren een golf aan dentale problemen met zich meebrengen. Barbara Janssens en Wim Klüter nemen u mee, tijdens een duo-presentatie, in de wereld van de geriatrische tandheelkunde. Aan het einde van deze uiteenzetting beschikt u over de volgende kennis: • Etiologie en behandeling van de meest voorkomende verouderingsprocessen, somatische aandoeningen en cognitieve stoornissen bij ouderen • Het herkennen van de orale manifestaties daarvan

‘De Zilveren Golf’ Aandacht voor ouderen 7 februari 2020 Utrecht - Van der Valk Hotel 13 februari 2020 Antwerpen - Salons van Edel

• De medisch-tandheelkundige interacties bij de behandelingen: ○ bij veroudering ○ ziekten en aandoeningen ○ effect van medicatie • Best-practice preventieve en curatieve behandelstrategieën voor de meest voorkomende aandoeningen waarbij invulling wordt gegeven aan eenvoud, voorspelbaarheid en levensloopbestendigheid Casuïstiek: Preventieve en restauratieve maatregelingen rekening houdend met de invloed van dementie, zorgafhankelijkheid, polyfarmacie en xerogene medicatie op het ontstaan of verergeren van orale problemen.

De Zilveren Golf vindt plaats op 7 februari in Utrecht en op 13 februari in Antwerpen, steeds van 13u30 tot 18u. KRT punten zijn aangevraagd. Kostprijs is € 179,- excl. BTW, inclusief hapjes en drankjes. Voor meer informatie en inschrijven kan u contact opnemen via education.benelux@gc.dental of +32 16 74 16 60.

Schrijf je in vóór 1/12/2019 en krijg het boek van Wim Klüter ‘Inventarisatie (mond)gezondheidsproblemen van ouderen’ cadeau (twv € 39,95) of je inschrijvingsgeld aan € 150,- excl BTW ipv € 179,- excl. BTW

Georganiseerd door GC Europe - Benelux Sales Department • Interleuvenlaan 33 • 3001 Leuven • België - info.benelux@gc.dental • +32 16 74 18 60 • www.benelux.gceurope.com

190x135mm-06.indd 1

01-11-2019 11:30

Sterk in tandtechnisch werk

Op zoek naar maatwerk voor uw patiënt? 4Dental staat voor kwalitatieve tandtechniek. Dankzij onze strategische samenwerking met Azië-expert Spring Dental, gespecialiseerd in kwalitatief hoogwaardige tandtechniek voor een scherpe prijs, hebben wij nu nog meer keuze. Wij bieden fraaie esthetiek voor elke patiënt!

4Dental in Nederland

4Dental in Azië

✓ Ruim 100 jaar historie

✓ Eigen laboratorium sinds 2005

✓ Altijd dichtbij: > 40 locaties

✓ Scherpe tarieven: Spring productlijn

✓ CAD/CAM expertise: eigen freescentrum

✓ Leveringsbetrouwbaarheid: meerdere laboratoria

✓ Kwaliteit en service

✓ Kwaliteit en service

*Deze introductieaanbieding geldt uitsluitend voor nieuwe klanten van 4Dental Tandtechniek. Deze actie is geldig tot en met 31 december 2019. Let op, per praktijk kan hiervan slechts éénmaal gebruik worden. Kijk voor de volledige voorwaarden op www.4dental.nl/actie.

Uw full-service partner in tandtechniek. Kijk op www.4Dental.nl 74 DENTZ 190x135mm-05.indd 1

24-09-19 11:26


ASSOCIATIE NEDERLANDSE TANDART SEN

Staat voor de tandarts, van de stoel tot aan Den Haag Klachtenregeling, fikse kortingen, advies in raad en daad, toegang tot protocollen en contractgenerator

SCHRIJF J SCHRIJF JEEINNÚ IN VOOR HET ANT LUSTR UMCONGREN VOOR HET LUSTRUMCONGRES ES IN 2020 EN ONTVA NG DE CON GRESKOST ONTVANG DE € 190,INSCHRIJFGELD EN VAN 19TERUG 9 EURALS O KORTING RETOUR A L S KORTINGVAN 2021! OPODE CONTRIBUTIE P HE T AN T-LIDMAA VAN 2021! TSCHAP

VOOR BESTAANDE ÉN NIEUWE LEDEN! AAN BOD GELD TV ÉN NIEUWOOR BESTAANDE E LEDEN! WWW.ANTCONGRES.NL ANT@ANT -TANDART SE

N.NL

Gratis beveiligd mailen én appen conform AVG richtlijnen met ZIVVER (t.w.v. € 400,- per jaar) De voordelige prijzen van de ANT voor PRAKTIJKHOUDERS: € 990,950,-

€€1030,990,-

1070,€ 1030,-

€ 1070,1110,-

€ 1150,1110,€ 40,- extra per stoel tot 14 stoelen

Bekijk alle voordelen op www.ant-tandartsen.nl/lidmaatschap

DENTZ 75


video.wh.com

Now at your dealer or wh.com

COLUMN

#whdentalwerk

HET SPROOKJE IS (BIJNA) UIT

Mijn vorige column heeft veel bijval en enthousiaste reacties opgeleverd, vooral vanuit de kringen van mijn nachtegalen. Dat inspireert en motiveert om op de ingeslagen

Measure Implant Stability

weg door te gaan. Dit keer dan maar weer eens geschreven over sprookjes. Een collega van mij had onlangs de eer het (lijdend) voorwerp te mogen zijn van zo’n fabelachtig sprookje. Alleen zat er geen happy end aan, en dat hoort natuurlijk niet. Het geheel was ontsproten aan het fabelachtig creatieve brein van de ongekroonde koning van de moderne mondzorgsprookjes, Directeur T te O (suggestie voor een mnemonic: Technisch Overleg). T te O is de geestelijk vader van Prinses Glansje, dat snoezige prinsesje dat dromend door mondzorgluilekkerland dwaalt en alles was haar toverstafje

Easy Technology based on 900 scientific articles The Osstell Beacon shows you within a matter of seconds, with its colour scheme, when an implant is osseointegrated and can therefore be loaded. Because it operates wirelessly, it gives you greater freedom of movement in your dental practice.

aanraakt in klinkende munt verandert. Als je dat soort verhalen kunt bedenken beschik je ongetwijfeld over een grote duim en om daar dan een verhaaltje meer of minder uit te zuigen zal geen zichtbare moeite hebben gekost. T te O is in het dagelijkse leven directeur van een serie centra voor jeugdtandzorgverzorging. Zoals de website trots vermeldt: ondergebracht in een stichting zonder winstoogmerk. Voluit geschreven: Stichting JTV Mondzorg voor Kids. En dat is nou het mooie aan sprookjes: die Stichting bestaat helemaal niet. Er is wel een stichting (zonder winstoogmerk) maar die heet geen “Mondzorg voor Kids” en onder die stichting hangt Werkmaatschappijen BV’s. Allemaal zonder winstoogmerk? Het vergt geen financieel genie om te zien dat met zo’n constructie

W&H Benelux, Reepkenslei 44, B-2550 Kontich,

t +32 (0)475 51 63 63, office.benelux@wh.com, wh.com

76 DENTZ

21-9000-0587-03 Dentz 2019-06

WILFRED KNIESE, PENNINGMEESTER ANT

het aantal mogelijkheden om winst om te toveren in verlies schier onbeperkt is. En JTV Mondzorg voor Kids blijkt de handelsnaam

foto: Geek Zwetsloot

een Holding BV en daaronder een serie


COLUMNWILFRED

van ‘Kletsmajoor B.V.’ te Rotterdam te zijn.

leveren, is zeer recentelijk het trio com-

Maar met wat we nu allemaal zo lezen valt

Dat overigens vond ik een trouvaille. Direc-

pleet gemaakt met de Zorgzame Tandarts

het sprookje glansrijk door de mand.

teur T te O is een fanatiek voorstander van

als nieuw marketing-concept. Zonder

Nogmaals moet hier benadrukt worden:

taakherschikking en werkt in alle mogelijke

winstoogmerk, dat moge voor zich spreken.

deze columns worden alle geschreven op

gremia samen met de mondhygiënisten.

Een zalvend concept, dat past bij het softe

persoonlijke titel. Bijval wordt gewaar-

Die hebben net het op grote schaal laten

non-profit imago van de Kids. Ik ontleen

deerd, kritiek is aan het verkeerde adres.

consumeren van preventie in de vorm

aan de advertentie op de website van de

Hoor en wederhoor te omslachtig. Ook

van gesprekken ter gedragsverandering

KNMT de volgende informatie: “een nieuw

in deze column is weer rijkelijk gebruik

als nieuwe marketingstrategie bedacht.

merk voor volwassenen, je werkt in de

gemaakt van metaforen en zoals dat

Wellicht dat de eretitel “nachtegaal” een

praktijken van Mondzorg voor Kids en hier

metaforen betaamt hebben deze natuurlijk

update verdient en we voortaan mogen

bieden we je een “basis-patiëntenbestand”

niets met de werkelijkheid van doen en elke

spreken over onze “kletsmajorettes”. Om

aan in de vorm van de uitstroom van JTV

overeenkomst met bestaande figuren of

op dat thema door te gaan: de Kids zoeken

mondzorg voor kids. Je hebt ondernemers-

situaties berust op betreurenswaardig toe-

in Gelderland een mondhygiënist die

zin (spreekt goed Nederlands sic) en je

val. Ook zeg ik hierbij toe dat deze column

ervaring heeft met boren en bereid is zich

bent bereid invulling te geven aan de “ver-

net zo lang op de digitale Dentz zal blijven

op te scholen tot zelfstandig geregistreerd

lengde-arm constructie” voor de aangren-

staan tot het sprookje helemaal uit is, met

mondhygiënist. Had de ANT niet iets op-

zende kids. Je kunt rekenen op een meer

een happy end wel te verstaan.

gemerkt over de reden waarom de Kids zo

dan marktconforme honorering, bonus, ver-

fanatiek voor taakherschikking zijn? Al die

goedingsregeling op basis van omzet en,

Heeft u de afgelopen maanden wel vol-

kindertjes in de wachtkamer kunnen dan

na de belofte van trouw, winstdeling over

daan aan de oproep van de kletsmajoret-

tegen de tandarts zeggen: nou, doei hoor!

gerealiseerd rendement”. Het kan maar niet

tes om meer preventie te consumeren en

Maar er is wel beloofd dat de besparing

op. Op deze manier blijft er echt geen winst

braaf uw dagelijkse portie tot u genomen?

(lees: per ongeluk behaalde winst) die hier

meer over en daar ging het inderdaad toch

Wel doen hoor! Het levert u een gaaf en

uit voortvloeit wordt geherinvesteerd in de

steeds om.

gezond gebit op en geeft ook die onmis-

nieuwste apparatuur en in de bekostiging

Maar ho, wacht eens even. Begrijpen we

bare ring van zelfvertrouwen die u nodig

van de haal- en brengservice om zodoende

dat goed? De jeugd wordt via de basisver-

heeft als de IGJ plotseling bij u binnen valt

een minimaal beroep te hoeven doen op de

zekering met geld van de belastingbetalers

of als de zorgverzekeraars over uw tarie-

collectieve middelen uit de basisverzeke-

gehaald en gebracht naar de Kids-praktijk,

ven willen gaan onderhandelen. U kunt dit

ring. En dat is dan weer nobel.

daar omgevormd tot een kant en klaar

product bestellen op de website van de

Sinds een paar jaar maakt ook de mond-

klantenbestand dat bij het bereiken van de

NVM. Bij afname van twee porties per dag

zorg voor (kwetsbare) ouderen onderdeel

18-jarige leeftijd op een presenteerblaadje

zijn er geen verzendkosten aan verbon-

uit van het Kids-imperium. Welke logica

wordt aangeleverd bij die zorgzame tand-

den en bij invoer van de actiecode van de

verbindt jeugd met ouderen, zult u zich

arts die naast een meer-dan-marktconfor-

ANT ontvangt u bovendien tot wel 20%

afvragen. Mogelijk de Dental Cars. Die

me vergoeding en bonus ook op winst-

korting. Lees wel altijd goed de bijsluiter en

zijn multi-inzetbaar en dat is handig bij

deling mag rekenen? Dat is toch eerder

bij vragen of klachten, raadpleeg uw arts,

overcapaciteit. Zo’n Car vol met preven-

een gebrek aan geen winstoogmerk. Nog

apotheker, NZa of IGJ.

tie-assistenten die sprookjes voorlezen

genoeg ruimte dus voor andere fanta-

Tot slot het goede nieuws voor 2020.

aan dementerende bejaarden in de hoop

sievolle tandartsmerken in het imperium.

Dankzij uw steun en de toenemende

het gedrag op de valreep nog in de richting

Dit geheel riekt bovendien naar concur-

stroom tandartsen die de weg naar de

van preventie te kunnen ombuigen. En dan

rentievervalsing t.o.v. al die ploeterende

beste belangenbehartiger van Nederland

de mogelijkheid om aan boord en zonder

en zwoegende praktijkhouders die geen

weet te vinden is het mogelijk uw financi-

tandarts een panorama-foto van het hoofd

beroep kunnen doen op die gesubsidieerde

ële bijdrage aan ons succes weer iets te

te kunnen maken om te zien of het sprookje

haal-en brengservice. Leuk brokje voor

verlagen. Geen grote daling, maar toch. Als

goed is aangekomen. Dit alles tegen

onze waakhonden van de NZa en ACM om

het experiment taakherschikking eindelijk

functionele tandartstarieven, dat spreekt

tijdens de lange en koude Kerstdagen eens

van start gaat moet de broekriem aan

voor zich, maar de winst wordt wel weer

op te gaan kauwen.

en dan helpen gewoon alle beetjes. Wij

gestoken in innovatie en subsidie van de

Wellicht dat het tijd is voor Hofmaarschalk

hebben geen winstoogmerk en oppotten

Car. Ook dat is toch nobel.

Glansrijk om de speelkaarten eens trans-

staat ook niet in onze statuten beschreven.

En om iedereen van de wieg tot het graf

parant op tafel te leggen en te bezien of er

De ANT wil zijn zoals Berlijn dat al jaren is:

goede ‘one-stop’ mondzorg te kunnen

inderdaad een happy end te bedenken is.

arm maar sexy. DENTZ 77


ICX, het FAIRE Duitse Premium Implantaatsysteem

MAXIMALE KWALITEIT, FAIRE PRIJZEN, TRANSPARANTIE!

OSSEOÏNTEGRATIE METEN IN ÉÉN SECONDE

Ervaar nu zelf de kwaliteit van Mr. Dental Supplies en vraag een gratis proefpakket aan t.w.v. circa € 50,-

DECL AR ATIECOD

www.penguinrfa.nl

WIJ OVERTUIGEN AL 15 JAAR MET STABIELE PRIJZEN VOOR EEN ORIGINEEL DUITS/ZWITSERS IMPLANTAATSYSTEEM

www.Mr-Dentalsupplies.nl Gebruik maken van deze actie? Ga direct naar: www.Mr-Dentalsupplies.nl/service/proefpakket-aanvraag

Boodtlaan 10 · 1796 BE De Koog · Tel.: 0222 - 76 90 11 E-mail: info@icx-implants.nl · Web: www.icx-implants.nl

21-9000-1155-01 ANT 2019-06

NT1_4st95x132mm.indd 1

E J34

21-9000-0558-03 Dentz 2019-06 92x135mm-C.indd 01-11-2019 11:37 1

01-11-2019 08:32

Volumebehoud met Geistlich Bio-Oss® Collagen en Geistlich Bio-Gide® in extractie sockets? EXACT

+35% horizontal volume1

1 Scheyer ET et al. J Clin Periodontol. 2016; 43:1188-1199. (clinical)

www.dent-medmaterials.nl

info@dent-medmaterials.nl

Tel. 0226 - 360 150

www.dentmedshop.nl

78 DENTZ 190x135mm-06.indd 1

01-11-2019 11:23


Satelec X-mind

Image Level

Intra-oraal röntenapparaat

€4.018,-

€2.590,Excl. BTW

Röntensensor #1

Intra -oraal Ro.. ntgen

Nu voor

Image Level

3Disc FireCR

Röntensensor #2

Nu voor

Nu voor

€2.250,-

€2.650,-

Excl. BTW

Excl. BTW

Fosfor scanner

€4.395,Inclusief maximaal inruilvoordeel! Excl. BTW

Extra -oraal Ro..ntgen IC5

Veraviewepocs 2DCP

OPT apparaat

OPT/RSP apparaat

inclusief inruil

Nu voor

€13.950,-

Nu voor

€26.995,-

Excl. BTW

Excl. BTW

Veraviewepocs X700 OPT/RSP/CBCT apparaat

Vanaf

Veraview X800

OPT/RSP/CBCT apparaat

Vanaf

€49.750,-

€64.797,-

Excl. BTW

Excl. BTW

2D

2D/3D

Torqtech hoekstukken & Twinpower turbines €252,per maand*

Hoekstuk rood: 1:5

Twinpower Turbine: 25 watt

Hoekstuk blauw: 1:1

EASY Expose Kelvinring 5 2952 BG Alblasserdam

10 h a l e n 5 b et a l e n!

Hoekstuk groen: 10:1

Twinpower Turbine: 18 watt

088 606 0810 info@e-dental.nl www.e-dental.nl

* Leaseprijs exclusief BTW per maand bij een looptijd van 72 maanden. DENTZ 79


MEDISCH MEUBILAIR MET BIJZONDERE KWALITEITEN SKAPA praktijkmeubelen zijn in veel opzichten anders dan het meubilair dat u al kent. Geen enkele meubelcollectie is bijvoorbeeld zo flexibel in te delen (vanwege de modulaire opzet) en zo goed afgestemd op het werken in de medische omgeving, onder andere dankzij de naadloze afwerking, de praktische ‘slimmigheidjes’ en het gebruik van nieuwe vuilafstotende, non-poreuze materialen. Meubilair van SKAPA is daardoor meer dan een prachtig gestileerde toevoeging aan uw interieur: Het is de ideale inrichting voor een leven lang werkplezier.

Onze nieuwe catalogus van 2020 is uit! Ook benieuwd naar onze praktijkmeubelen van Nederlandse bodem? Ga naar SKAPA.NL en vraag onze catalogus aan. 80 DENTZ

Profile for ANT Tandartsen

Dentz 6 - 2019  

Dentz is het vakblad voor de tandarts van nu. Dentz benadert de tandarts als medicus én ondernemer, informeert en inspireert deze op alle ge...

Dentz 6 - 2019  

Dentz is het vakblad voor de tandarts van nu. Dentz benadert de tandarts als medicus én ondernemer, informeert en inspireert deze op alle ge...

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded