Page 1

DENTZ nummer 5 - jaargang 12 - 2020

M A G A Z I N E U I T G AV E VA N A N T-TA N D A RT S E N

CAM TANDARTSEN ESSENTIEEL VOOR OPSCHALING MONDZORG

VERENIGINGSDEMOCRATIE BIJ DE KNMT

WETSVOORSTEL BEVORDEREN CONTRACTEREN: NIET VOOR DE MONDZORG

VERZOEK INZAGE DOSSIER: WAAR MOET U AAN VOLDOEN

DENTZ 1


Gevoelige tanden? Directe* en langdurige verlichting begint met uw advies

elmex® SENSITIVE PROFESSIONAL met de unieke PRO-ARGIN®-technologie • Biedt superieure dentine tubuli afsluiting: 91% afsluiting in vergelijking met 67% met een tinfluoride/natriumfluoride technologie1,# • Blokkeert de route naar pijn onmiddelijk*: 60,5% reductie in gevoeligheid vanaf het eerste gebruik2, ** • Biedt langdurige verlichting van pijn: 80,5% reductie in gevoeligheid na 8 weken3, **

* Voor directe verlichting, direct met de vingertop aanbrengen op de gevoelige tand zacht 1 minuut inmasseren ** Invergelijking tot de basislijn # In-vitro studie, na 5 applicaties vs tinfluoride / natriumfluoride technologie (p<0.05) References: 1. Hines D, et al. Accepted poster, July 2018 IADR. Colgate-Palmolive Company 2018. 2. Nathoo S, et al. J Clin Dent. 2009;20(Spec Iss):123 –130. 3. Docimo R, et al. J Clin Dent. 2009;20(Spec Iss):17– 22.

2 DENTZ


KAMAGURKA

Wat vind t u van de voorgenomen fusie KNMT-ANT? St uur gerust uw mening naar: service@ant-tandartsen.nl

Heeft u een leuke hobby die u wilt delen in de rubriek ‘Tandarts&Hobby’? andartsen.nl Mail dan naar ant@ant-t

DENTZ 3


De nieuwe E-Klasse Plug-in Hybrid. Het leven is een sport met elke dag nieuwe uitdagingen. Daarom heeft de nieuwe E-Klasse Plug-in Hybrid alles in zich om uw doelen waar te maken. Met meer power en minder verbruik combineert hij het beste van twee werelden, de blik scherp op de toekomst gericht. De nieuwe E-Klasse is nu immers verkrijgbaar in liefst zeven Plug-in Hybrid varianten, zowel in benzine als diesel. Bovendien geniet u nog tot het einde van het jaar van een wallbox en installatie zonder meerprijs.* Maak een afspraak bij uw Mercedes-Benz dealer of kijk voor meer info op mercedes-benz.nl/eqpower.

Gecombineerd verbruik: 1,2 - 1,9 l/100 km, 83,3 - 52,6 km/l. CO2-uitstoot: 32 - 44 g/km (WLTP). Voor officiĂŤle dealeradressen, kosten en leveringsvoorwaarden, zie mercedes-benz.nl.

* Actie geldig vanaf 1 augustus 2020 tot en met 31 december 2020; Auto moet voor 31/12/2020 geregistreerd zijn. De prijs omvat de levering van een EVBox laadstation 22 kW, 3G/wifi met vaste laadkabel (6m) en kabelhouder en ook een standaard muurinstallatie met maximaal 15 m bekabeling en twee muur- of vloerdoorboringen, zonder graafwerkzaamheden. Niet geldig in combinatie met andere acties, (ex-)demo- of MB-Rent voertuigen en/of Private Lease. 4 DENTZ


REDACTIONEEL

OPMERKELIJK DOOR: RAVIN RAKTOE, HOOFDREDACTEUR

E

ind maart nog zei de NZa geen concrete meldingen

een grote rol heeft gespeeld bij de uitvoering van de regeling

te hebben ontvangen vanuit de mondzorg over een

is de factoringmaatschappij. Voorafgaand aan de in werking

zich ontwikkelende crisissituatie. Dat, terwijl de

treding van de regeling verschafte Infomedics bijvoorbeeld

ANT steeds meer signalen ontving dat praktijken

haar klanten per verzekeraarslabel informatie over de hoogte

in het nauw werden gedreven. Ik heb toen een meldactie

van de declaraties in 2019 en 2020. Onmisbare informatie

georganiseerd. Praktijkhouders die in ernstige betalingspro-

om te beslissen of het aanvragen van de CB, wel of niet een

blemen dreigden te komen vanwege afwezige of inadequate

verstandig besluit was. Immers, de CB zou tot een lagere om-

financiële steunmaatregelen moesten hiervan melding doen

zetderving kunnen leiden en dus een gedeeltelijke terugbe-

bij de NZa. Het was tenslotte van groot belang dat een

taling van de ontvangen NOW tot gevolg hebben Welke rol

instantie als de NZa, die toeziet op de toegankelijkheid en

Infomedics in dit proces heeft gespeeld leest u op pagina 22.

beschikbaarheid van mondzorg in Nederland, ook echt wist wat er speelde in de markt. De actie heeft gewerkt; de site

Als tegemoetkoming voor de kosten die samenhangen met

van de NZa kraakte in zijn voegen van het aantal meldin-

de zorg van individuele patiënten, zoals (de extreem veel

gen, en wij werden beleefd doch dringend verzocht om de

duurder geworden) persoonlijke beschermingsmiddelen en de

meldactie te staken. Het was duidelijk dat de verruiming

extra tijd voor triage, zijn de prestaties C88 en F902 tijdelijk

van de mogelijkheden voor zorg op afstand die de NZa twee

van kracht. Op 1 november aanstaande vindt de evalua-

weken eerder had doorgevoerd, niet de reddingsboei was die

tie plaats van de toeslag, die praktijkhouders onder strikte

praktijken nodig hadden. Maar uiteindelijk kwam de feitelij-

voorwaarden in de periode van 1 augustus tot 1 november

ke steun van de Rijksoverheid, die mede dankzij een sterke

een tegemoetkoming van €4,26 gunt. Dan wordt bepaald

lobby van de inmiddels opgerichte Mondzorgalliantie onder

of de regeling mogelijk verlengd moet worden. Overigens,

andere de NOW-regeling ook openstelde voor zorgverleners.

zoals u weet is één van die voorwaarden het informeren van

Ook van banken kwam er steun in de vorm van gepauzeerde

patiënten over de toeslag. Dat bleek niet altijd goed te gaan,

aflossingsverplichtingen en van de zorgverzekeraars in de

de NZa liet de Mondzorgalliantie weten hier ‘signalen’ over

vorm van de Continuïteitsbijdrage. Inmiddels weten we dat

te hebben ontvangen. Eentje daarvan betrof een opmerking

deze onder grote tijdsdruk uitgewerkte regeling in de praktijk

op Twitter van nota bene een doktersassistente. Die vond het

de nodige uitvoeringsproblemen kent. Echter, zonder deze

belachelijk dat er €4,26 extra in rekening werd gebracht door

bijdrage van de verzekeraars zou een groot deel van de

de tandarts, en dat terwijl ‘huisartspraktijken hard hebben

mondzorg in forse problemen zijn gekomen. Belangrijk, het

doorgewerkt’ en ‘veel geld betalen voor persoonlijke be-

contact met de verzekeraars over de regeling is positief en

schermingsmiddelen.’ Toen ze erop gewezen werd dat haar

constructief. In september zijn de knelpunten die leden van

werkgever welgeteld 10 coronaeuro’s extra per patiënt mag

ANT, KNMT, NVM en ONT ervaren met Zorgverzekeraars Ne-

declareren, zelfs als die patiënt niet komt opdagen, verdween

derland gedeeld en is toegezegd dat partijen hier snel over in

het bericht sneller als sneeuw voor de zon. Maar gelukkig

gesprek zullen gaan. Hierover zullen wij u als vanouds op de

niet snel genoeg om aan de aandacht van de NZa te hebben

hoogte houden. Over de CB gesproken; een andere partij die

kunnen ontsnappen. Dat geeft dan weer moed. DENTZ 5


26 B R E E DB A ND LE D P O LY M ER I S ATI EL A MP

22

YO U ’ R E COVERED B L ACK | RED ROCK | SA PPH I RE | M I DN IG HT

VOLG ONS! facebook.com/ ultradentproductsnederland instagram.com/ ultradentproducts_nederland ultradent.com/nl/blog

6 DENTZ

WWW.ULTRA D EN T.CO M /N L © 2020 Ultradent Products, Inc. All rights reserved.

03

KAMAGURKA

05

REDACTIONEEL

Ravin Raktoe

08

COLOFON

08

COLUMN

Jan Willem Vaartjes

10

DENTAAL NIEUWS

18

CAM

spoedhulp corona

22

INFOMEDICS

cijfers CB-regeling

50


INHOUD 63

60

0

56

38

48

26

32

KNMT hoe werkt de vereniging?

FUSIE KNMT-ANT

werkgroepen

38

BONAIRE

44

een zorgenkind

WETGEVING bevorderlijk contracteren

KLACHTENCOMMISSIE

48

KIJKJE IN DE PRAKTIJK

50

RECHTEN&PLICHTEN

inzage patiëntendossier

56

DE BIJZONDERE TANDARTS

in de TBS kliniek

59

BOEKENTIPS

60

STAGEVERSLAG

46

54

van Jorian Schot

in prachtig Australië

63

STUDENTENCOLUMN

64

COLUMN

LIFESTYLE heerlijke herfstwandelroutes

Wilfred Kniese DENTZ 7


DENTZ M A G A Z I N E

Dentz is een uitgave van de Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT)

Aan dit nummer werkten mee Jan Willem Vaartjes, Wilfred Kniese, Kees Adolfsen, Daniël Post, Karik van Berloo, Fred Bloem, Richard Kohsiek, Karel Gosselink, Jorian Schot, John Huizinga, Percy W. Chirino, Veerle van Helsdingen, Angelique Dao, Yasmin Kashmour, Anis Lobiyed

Advertenties Elma Media B.V. Silvèr Snoek, s.snoek@elma.nl 0226-331600 www.elma.nl Vormgeving Birdie Media Druk Wilco, Meppel De redactionele inhoud van Dentz verwoordt niet noodzakelijk de standpunten van Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT), noch neemt ANT verantwoordelijkheid voor de inhoud van redactionele artikelen. Copyright Niets in deze uitgave mag worden overgenomen en/of vermenigvuldigd zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever. ©2020 Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT) ISSN 1877-3753

COLUMN

Redactie Ravin Raktoe (hoofdredacteur)

JAN WILLEM VAARTJES, VOORZITTER ANT

Z

oals beloofd kom ik terug op de gang van zaken tijdens mijn bestuursperiode rondom de invoering van taakherschikking in de mond-

zorg. Zoals de meeste tandartsen wist ik daar in 2012 niets vanaf en we hadden ook wel genoeg aan ons hoofd met dat andere experiment (vrije tarieven). Dat deze twee experimenten overigens met elkaar verbonden waren ontdekte ik bij toeval enkele jaren later tijdens het naspitten van Kamerstukken. De toenmalige minister Schippers had in de aanloop van het experiment de Kamer vertelt dat de tarieven zouden gaan dalen omdat er ook concurrentie zou komen van mondhygiënisten die boren en vullen. Men zou zich dus geen zorgen moeten maken over het experiment met de vrije prijsvorming. Een interessante gedachte is dan misschien ook dat het verzet tegen de zelfstandig borende mondhygiënist voor 2012 minimaal was omdat de vrije prijzen lonkten. Hoe dat ene experiment is afgelopen weten we allemaal, maar het andere traject was inmiddels al een rijdende en nauwelijks te stoppen trein. Mede omdat taakherschikking overal in de zorg als oplossing wordt gezien

De mediapartner voor branche- en beroepsverenigingen

men en als bezuinigingspost. Als er een brief over een medische sector door het ministerie wordt rondgestuurd en een probleem gesignaleerd is, dan is per definitie taakherschikking de panacee. Zoals recent te zien was

8 DENTZ

foto: Marloes Bosch

voor de (zelfgeschapen) capaciteitsproble-


VOORZITTERAANHETWOORD

in een brief over het tekort aan huisartsen

ook binnen de beroepsgroep. Daarnaast

en de hoge werkdruk. In het blad van de

zijn we ook in de opleiding gedoken en

VPHuisartsen heb ik ze enkele jaren ge-

de mate van deskundigheid bij mond-

leden gewaarschuwd over dit patroon en

hygiënisten die noodzakelijk is voor het

de standaardoplossing die daarop volgt. In

uitvoeren van deze taken. Met name op

daarmee het experiment kon doorgaan".

deze Coronatijd kan je jaloers kijken naar

het gebied van röntgen geldt strenge wet-

De Kamer werd hiermee dus niet verkeerd

onze Oosterburen waar de zorg niet uit-

geving waarbij er geen sprake kan zijn van

voorgelicht maar wel op het verkeerde

gekleed is, over ruim voldoende capaciteit

twee verschillende deskundigheidsniveaus

been gezet.

beschikt en waar Herr en Frau dokter nog

voor dezelfde rechtvaardiging en diag-

de dienst uitmaken en niet de manager of

nose. Tijdens een bestuurlijk overleg over

Omdat wij wisten dat er duidelijke ver-

de zorgverzekeraar. Dat werkt in moeilijke

onze grieven met de toenmalige Minister

schillen waren op het gebied van röntgen

tijden duidelijk een stuk beter.

Schippers heb ik de vergelijking getrokken

lieten we het er niet bij zitten. We bereid-

dat je evenmin een beetje zwanger kan

den een getuigenverhoor bij de rechtbank

Terug naar 2013 toen we ons als ANT be-

zijn. Dat viel niet helemaal in goede aarde,

in Den Haag voor om de gesprekken over

gonnen te verzetten tegen het plan om via

tenminste als ik de gezichten nog voor me

röntgen over te doen, maar dan onder

taakherschikking zonder supervisie van

zie. Maar hoe dan ook bleek duidelijk dat

ede en met vragen die wij konden stellen.

de tandarts het behandelen van primaire

er door het ministerie veel meer uitgezocht

De rechtbank heeft ook daadwerkelijk

cariës en intra-orale röntgenopnames

moest worden rondom deze kwestie het-

de zaak in behandeling genomen, maar

te gaan vrijgeven. Dat verzet deed de

geen in ieder geval weer tijdwinst oplever-

tot het verhoor is het nooit gekomen.

wenkbrauwen fronsen bij het ministerie en

de. Tijdwinst die het over de verkiezingen

Inmiddels was de verstandhouding met

bij onze collega’s van de andere beroeps-

van 2017 heen tilde, maar die wel weer

het ministerie verbeterd doordat daar ook

organisaties. Meerdere malen werd mij

een nieuwe VVD- minister met hetzelfde

weer nieuwe mensen werkten en is samen

verteld dat elk verzet zinloos was omdat

beleid op VWS deed belanden. Er zijn vele

met de KNMT en NVM gekomen tot sa-

het immers allang zo besloten was. Erger,

vergaderingen geweest over de beno-

menwerkingsafspraken die aan veel van

op dreigende toon werd gezegd dat de

digde deskundigheid die behaald werd

onze bezwaren tegemoetkomen. Zo moet

hele mondzorg benadeeld zou worden

tijdens de opleiding. Helaas, maar zoals

bijvoorbeeld een solo-opname binnen een

als we met ons standpunt hier publiekelijk

ook te verwachten, voer het ministerie

maand nog door een tandarts bekeken

tegen in zouden gaan. Echter, het plan

blind op de uitspraken van de hogescholen

worden, waardoor zaken als tumoren of

voor een stelselwijziging waarbij 60% van

dat zij voldoende bekwame studenten

peri-apicale afwijkingen goed gediagnos-

de bevolking met zogenaamde niet-com-

afleverden. Uitspraken die gedaan werden

ticeerd worden. Het experiment is er dan

plexe problemen de mondhygiënist als

zonder goed inzicht in de opleiding bij de

alsnog gekomen, maar veel beter ingeka-

eerste behandelaar krijgt, is iets waar de

universiteiten. De grootste hogeschool

derd rondom kwaliteit en patiëntveiligheid

Nederlandse bevolking over voorgelicht

had nota bene de hele röntgenopleiding

en de Nederlandse bevolking is goed

moet worden. Patiënten worden geacht

uitbesteed aan de universiteit en kon niet

doordrongen geraakt van de tandarts als

steeds mondiger te zijn en zelf te kunnen

eens over het onderwerp meepraten! De

de regisseur van de mondzorg. Het maken

beslissen. Met gerichte publieke acties is

uiteindelijke brief van de minister aan de

van een compromis is uiteindelijk ook

het item op de journalen en in alle grote

Kamer bevatte listig de zinsnede dat "vol-

respect voor je tegenstander en daarom

kranten besproken zodat het niet alleen

gens de hogescholen gebleken was dat

is iedereen uiteindelijk dichter bij elkaar

in de samenleving is gaan leven maar

het opleidingsniveau voldoende was en

gekomen en kunnen we vooruit kijken. DENTZ 9


Minder tandartsbezoeken door corona in tweede kwartaal blijkt uit onderzoek CBS 26-08-2020

Uit onderzoek van CBS is gebleken dat in

Bewaartermijn instrumentarium voor de rechter

patiënten en mondzorgverleners rondom nauw contact met een besmet persoon,

tandarts bezochten dan in diezelfde perio-

thuisisolatie en (thuis)quarantaine is nu

de vorig jaar het geval was, zo meldt CBS

ook opgenomen in een nieuwe versie van

op haar website. In het tweede kwartaal

de Leidraad Mondzorg Corona (LMC). Ook

van 2020 gaven mensen minder vaak dan

de triagevragen en het stroomschema zijn

een jaar eerder aan gebruik te hebben gaf 11 procent aan de tandarts te hebben bezocht in de 4 weken voorafgaand aan het onderzoek, tegen 20 procent in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De daling van het zorggebruik kan gerelateerd worden aan het feit dat er aan het begin van de coronacrisis per saldo minder gezondheids- en zorgdiensten werden geleverd. De mondzorg kwam bijna tot stilstand in de eerste weken van het tweede kwartaal. Gelukkig kon de reguliere mondzorg snel herpakt worden met de Leidraad Mondzorg Corona en kunnen patiënten inmiddels weer naar de tandarts. Momenteel zit de mondzorg rond de 95 procent in vergelijking met vorig jaar.

03-09-2020

Het aangepaste RIVM-beleid voor

28-08-2020

het tweede kwartaal minder mensen de

gemaakt van diverse zorgvoorzieningen. Zo

Nauw contact, thuisisolatie en -quarantaine opgenomen in Leidraad versie 5.0

erop aangepast. Rechter stelt tandarts in gelijk Door de voorlopige voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel is op 20 augustus jl. een belangrijke uitspraak gedaan. De uitspraak is van belang is voor alle mondzorgpraktijken in Nederland.

Veranderingen LMC versie 5.0 De belangrijkste wijzigingen in de nieuwe versie van de Leidraad hebben te maken met het beleid rondom patiënten en medewerkers die: •

‘Een nauw contact’ zijn van een bewezen COVID-19 patiënt;

Bewaartermijn instrumentarium 3 of 6

In thuisisolatie zijn;

maanden?

In (thuis)quarantaine zijn, incl. perso-

De zaak gaat over de bewaartermijn van

nen die zijn teruggekeerd uit risicoge-

verpakt gesteriliseerd instrumentarium. De

bied (oranje/rood gebied waarvoor het

tandarts in kwestie bewaarde zijn verpakt gesteriliseerd instrumentarium in een gesloten ladekast met een bewaartermijn van 6 maanden. Op basis van een inspectiebezoek meende de IGJ dat er sprake was van een overtreding.

advies (thuis)quarantaine geldt); •

In afwachting zijn van een COVID-19 testuitslag.

De triagevragen en het daarbij horende stroomschema zijn specifiek op dit nieuwe beleid aangepast. Verduidelijking inzetbaarheid medewerkers De inzetbaarheid van mondzorgmedewerkers die samenhangt met het nieuwe beleid is in deze nieuwe versie van de Leidraad verduidelijkt. Volgende versie Addendum Leidraad

Scan de QR-code, lees de toelichting op het onderzoek en bekijk het item bij RTL nieuws

volgt nog De Commissie werkt nog aan een volgende versie van het addendum met triage voor Verder lezen?

mondzorg in verpleeghuis en gehandicaptenzorg. De Werkinstructie Spoedzorg blijft vooralsnog ongewijzigd.

Meer informatie? Lees hier verder:

10 DENTZ


DENTAALNIEUWS

Corona lockdown lijkt verzorging kindergebit nadeling te beinvloeden 11-09-2020

Onderzoek van TNO en de universiteit

ZonMw subsidie voor innovatiecoach tot max 5000 Euro 11-09-2020

Externe praktijkstages worden over 5 jaar onderdeel van de opleiding tot tandarts 11-09-2020

Als alle derdejaars masterstudenten in

Groningen dat is gepubliceerd in het

Nederland een externe praktijkstage gaan

Nederlands Tijdschrift voor Tandheel-

lopen, dan is er een aanzienlijk aantal prak-

kunde lijkt erop te wijzen dat kinderen

tijken nodig om hen onderdak te verlenen.

door de corona lockdown meer snoepen

Bij de huidige instroom zijn per studiejaar

en zoete drankjes drinken en minder zijn

ongeveer 245 stageplaatsen nodig om al

gaan poetsen.

deze studenten onder te brengen. Vanuit

Deze bevindingen volgden uit een digitale enquete onder 120 ouders van kinderen in de leeftijd van 4 en 5 jaar met betrekking tot de mondgezondheid van hun kind. Hieruit bleek dat 26% van de ouders tijdens de corona lockdown het tandenpoetsen in de ochtend vaker oversloeg. 44% van de ouders lieten hun kind vaker snoepen en 19% van de ouders lieten hun kinderen vaker zoete drankjes drinken. Ook kwam uit dit onderzoek naar voren dat juist hoger opgeleide ouders het tandenpoetsen in de ochtend vaker overslaan. Laagopgeleide ouders daarentegen sloegen het tandenpoetsen van hun kinderen juist weer in de avond vaker over. Het onderzoek geeft nog geen uitsluitsel of dit ook zal resulteren in een hogere caries prevalentie onder deze kinderen.

Deze subsidieregeling biedt financiële ondersteuning bij een implementatie- of opschalingsvraagstuk van een zorgaanbieder of ontwikkelaar van een zorginnovatie. Met de subsidie kan men een externe implementatie- en opschalingscoach inhuren. Er kan maximaal € 5.000 worden aangevraagd om een externe coach in te huren die adviseert over de implementatie- en/ of opschaling van een innovatie in de zorg. Daarbij kan gedacht worden aan de voorbereiding van implementatie studies, het verbinden met proeftuinen, het bepalen van de innovatiestrategie, het navigeren door de wet- en regelgeving, en de opschaling van de innovatie in de zorgpraktijk. De coach wordt nadrukkelijk niet ingezet voor begeleiding bij de (door)ontwikkeling van de innovatie.

de opleidingen zullen criteria worden opgesteld voor het werven van die praktijken. Belangrijke punten daarbij zijn de bereidheid een student tijdens de praktijkstage te begeleiden, de beschikbaarheid van een behandelstoel tijdens de stagedagen en de mogelijkheid voor de student om te werken met een (ervaren) tandartsassistent. Daarnaast zijn het klinisch beleid van de praktijk, het patiëntenbeleid, praktijkinrichting en infectiepreventiebeleid aandachtspunten. Bij belangstelling van een praktijk om te fungeren als stagepraktijk zal een stagecoördinator van de opleiding eerst een bezoek brengen aan de praktijk om kennis te maken, uitleg te geven over de bedoeling en opzet van de praktijkstage en eventuele vragen te beantwoorden. Wanneer een praktijk zich dan aanmeldt als stagepraktijk, wordt de samenwerking met de opleiding geformaliseerd in een overeenkomst. Het is niet de bedoeling dat studenten een vergoe-

Uit het onderzoek kwam ook naar voren dat kinderen tijdens de corona lockdown

Bron: ZonMw

ding ontvangen.

vaker buiten speelden (57,5%) en ook

Bron: Ned Tijdschr Tandheelkd 2020;

vaker keken naar TV of filmpjes op internet

127:471-478

(67,2%).

Bron: TNO Wilt u uw praktijk aanmelden als stagepraktijk? Neem dan contact op met de ANT ledenservice.

DENTZ 11


NIEUW! Eenvoud, esthetiek en prestaties in uw handen G-ænial® A’CHORD Het geavanceerde universele composiet met unishade systeem GC Europe - Benelux Sales Department - info.benelux@gc.dental

190x135mm-2020#5.indd 1

14-09-2020 14:07

Hét adres voor geaccrediteerde nascholing binnen de tandheelkunde! Wij bieden een uitgebreid programma voor het gehele tandheelkundige team. Ons programma bevat leergangen, cursusdagen, workshops en symposia. We bespreken graag de mogelijkheden voor nascholing bij u in de praktijk of op een locatie naar keuze.

Kijk voor meer informatie op onze website: 8 oktober

Basiscursus Angstbeheersing in de praktijk

10 oktober

Masterclass Ondernemerschap in de tandartspraktijk (3 dagen)

30 oktober

Dento alveolaire chirurgie

6 november

Reinigen, desinfecteren, steriliseren: Hoe pak je dit aan?

20 november

Vergroting en ergonomie in de tandheelkundige praktijk

Heeft u vragen over ons aanbod of een specifieke cursus, neem dan contact op met een van onze cursuscoördinatoren. Kijk op onze website: www.acta-de.nl voor meer informatie over onze producten en diensten. Gustav Mahlerlaan 3004, 1081 LA Amsterdam, T 020 - 5980 308, ade@acta.nl

12 DENTZ 190x135mm-B.indd 1

14-09-2020 13:28


DENTAALNIEUWS

Ook voorrang voor mondzorg bij testen op corona 18-09-2020

Zorgmedewerkers, ook uit de mondzorg, krijgen tijdelijk prioriteit bij de

VGZ krijgt een ton boete van NZa vanwege gebrek aan transparantie

Let op: informeer patiënten vooraf over toeslag meerkosten corona 25-09-2020

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) geeft

18-09-2020

aan veel signalen te krijgen van patiën-

coronatesten. Het gaat om een tijdelijke

ten die vooraf niet zijn geïnformeerd door

maatregel omdat er landelijk te weinig

hun mondzorg-aanbieder over de toeslag

testcapaciteit is. Testen met voorrang kan

meerkosten corona. Dat is wel de bedoeling.

vanaf maandag 21 september. Getest op

De NZa en de beroepsgroepsorganisaties

COVID-19? Geef het anoniem door via Meldpunt Mondzorg Corona. Zorgmedewerkers krijgen in de volgende gevallen voorrang bij de coronatesten: •

Als zij klachten hebben die passen bij corona. https://www.rijksoverheid.nl/ onderwerpen/coronavirus-covid-19/ openbaar-en-dagelijks-leven/gezondheid

Als zij onmisbaar zijn voor de (directe) patiëntenzorg en continuïteit van die zorg. Dit geldt ook voor laboratoriumpersoneel.

Als zij niet te vervangen zijn door een collega.

Als zij tegen betaling zorg verlenen op grond van de: Zorgverzekeringswet, Wet Langdurige Zorg, Wet Maatschappelijke Ondersteuning (vooral respijtzorg en dagbesteding);

intramurale onderdelen van de Jeugdwet;

Wet forensische zorg;

Wet Publieke Gezondheid;

of onder de reikwijdte van de Wet BIG vallen.

Ook zzp’ers, uitzendkrachten en medewerkers die uit een pgb betaald worden komen in aanmerking, als zij werken voor een zorgaanbieder in het kader van bovenstaande wetten. Hoe werkt het?

Zorgverzekeraar VGZ en drie andere zorgverzekeraars hebben een boete opgelegd gekregen van in totaal 100.000 euro. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de boete opgelegd vanwege een gebrek aan transparantie bij het inkoopproces. VGZ heeft zich volgens de NZa niet gehouden aan de Regeling Transparantie Zorginkoopproces Zvw. Volgens de NZa is transparantie van belang om te komen tot goede afspraken tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders. De boete volgt op een eerdere waarschuwing van de NZa uit 2019, waarbij de NZa VGZ waarschuwde omdat VGZ volgens de NZa wijzigingen in het inkoopbeleid mondzorg niet tijdig bekend heeft gemaakt aan aanbieders van de tandprothetische zorg. Ook de ANT heeft al vroeg in 2019 vraagtekens gezet bij het inkoop proces van VGZ zoals in ons archief te lezen is. Ook heeft de ANT meerdere brieven gestuurd naar VGZ (brief 1, brief 2) om opheldering te vragen over de hoogte van de vergoeding die patienten kunnen ontvangen indien zij zich tot een ongecontracteerde tandarts

in de mondzorg roepen daarom mondzorgaanbieders op patiënten hier vooraf over te informeren. Patiënten met een aanvullende tandartsverzekering krijgen de toeslag in sommige gevallen vergoed van de zorgverzekeraar. Patiënten zonder tandartsverzekering betaling de toeslag zelf. Het is daarom belangrijk dat mondzorgverleners voorafgaand aan de afspraak de patiënt hierover informeren. Dat kan door dit mondeling toe te lichten bij het maken van een afspraak, of door de volgende tekst toe te voegen aan de afspraakbevestiging: Toeslag voor extra maatregelen in verband met SARS-CoV-2 U kunt bij ons veilig terecht voor uw mondzorgbehandeling. Voor de extra maatregelen die wij nemen in verband met het SARS-CoV-2 virus brengen wij een toeslag van € 4,26 per patiënt in rekening. Als u een mondzorgverzekering heeft, wordt deze toeslag door uw ziektekostenverzekeraar in sommige gevallen vergoed.

wenden. De ANT heeft toen ook de NZa op de hoogte gesteld en verzocht tot handhaving over te gaan. Bron: NZa Verder lezen?

Verder lezen?

DENTZ 13


#paroallaround

27 november 2020

Gooilan d Hilver s u m

Diagnostiek en behandeling van verstopte speekselklieren

Rondom de bovenmolaar: anatomie en pathologie van de kaakholte in relatie tot tandheelkundig (be)handelen

Dr. E.H. (Erik) van der Meij MKA-chirurg, hoofdhals-oncoloog

Dr. R. (Robert) J.J. van Es MKA-chirurg, hoofdhals-oncoloog

Wat is dat nou op de röntgenfoto?

Beauty by design

Tanden in de schouder zetten

Prof. dr. J. (Jan) A.M. de Visscher MKA-chirurg, hoofdhals-oncoloog

Dr. B. (Bart) Stubenitsky Plastisch chirurg

Drs. R. (Ronald) N. Wessel Orthopedisch chirurg

Het parodontium en de mondholte staan niet op zichzelf. Zij zijn nauw verbonden met kaakholtes, speekselklieren en het aangezicht. In hoeverre betrekt u deze aandachtsgebieden bij uw diagnostiek en behandeling? Als mondzorgprofessional wordt u geacht problemen in de mond tijdig te signaleren. Maar soms ligt de oorzaak ergens anders dan in het parodontium. Betrekt u de nabij liggende gebieden bij uw diagnostiek? En zo ja: hoe handelt u verder indien nodig? Behandelt u zelf of verwijst u? Het NVvP Najaarcongres 2020 goes “Paro All Around”! Wilt u uw professionele blik verbreden? Schrijf u in op www.nvvp.org

14 DENTZ


DENTAALNIEUWS

84% vindt fusie ANT en KNMT een goed idee, zo blijkt uit een recente poll van Dental Tribune

Kind Centraal: zes challenges voor professionals

Tips & adviezen voor de mentale gezondheid van zorgprofessionals

24-09-2020

02-10-2020

02-10-2020

Dental Tribune vroeg haar lezers in een

Het lijkt zo logisch. Om bij vermoedens

Vergeet jezelf niet als je voor een ander

poll naar wat zij van de voorgenomen

van kindermishandeling ook de kinderen

zorgt. Juist in deze tijden is het extra

fusie tussen de ANT en de KNMT vonden.

zelf te betrekken. Natuurlijk doen profes-

belangrijk om ook hier aan te blijven

Maar liefst 84% vindt dit een goed idee.

sionals die met kinderen werken dat.

denken. Op de website "Vergeet jezelf

Toch blijkt dit in de praktijk makkelijker

niet" staan algemene tips & adviezen om

gezegd dan gedaan. Wat zeg je dan

in tijden van corona het hoofd koel te

tegen het kind? En waarom ervaren

houden als zorgverlener. Hoe om te gaan

kinderen zelf vaak dat ze helemaal niet

met ingrijpende gebeurtenissen,

betrokken worden?

een goede relatie behouden met gezin,

Met zes challenges in zes weken kunnen

kinderen en partner, vertrouwen op

professionals hun vaardigheden en

de kracht van het team, tips en adviezen

bewustwording rondom het betrekken

voor leidinggevende en tal van nuttige

van kinderen nog verder verbeteren.

externe links.

Leuk, leerzaam en gratis.

Bron: Kind Centraal

Lees hier het volledige artikel.

Scan de QR-code en ga naar de website van Kind Centraal

Scan de QR-code en ga naar de website van Vergeet jezelf niet

DENTZ 15


#whdentalwerk video.wh.com

Nu bij uw dealer, wh.com of office.benelux@wh.com

Getting it right optimale hygiĂŤne in recordtijd

Registre

uw prod er uct en profi teer wh.com

Perfecte onderhoudscyclus in 10 seconden

Snelle sterilisatie in slechts 12 minuten

20200723_AD_AssistinaTwin_Lisa_190x135mm_Benelux_Button.indd 1

Weg van Rollecate 17

8325 CP Vollenhove

23.07.2020 13:13:56

Tel: 0527-241782

www.zeelte.nl

Info@zeelte.nl

KAPS-Variflex-100 voor een nog betere ergonomie!

Wij willen u graag de mogelijkheden van de Heka Unic-line laten ontdekken. U bent van harte welkom in onze showroom in Vollenhove. Bel ons gerust voor een afspraak en advies.

16 DENTZ 190x135mm-B.indd 1

18-09-19 11:43


Tijd voor de optimale balans Zorgeloos genieten, altijd en overal!

Meer tijd voor wat ec ht belangrijk i s

www.infomedics.nl DENTZ 17


KNMT zette systeem CAM-tandartsen in sneltempo op

SPOEDHULP AAN CORONAPATIĂ‹NTEN Half maart, de coronacrisis diende zich aan. Tandartsen in Nederland besloten alleen nog spoedzorg te verlenen. Maar wat moest er gebeuren met coronapatiĂŤnten die acute hulp nodig hadden? De KNMT realiseerde in twee weken een landelijk dekkend systeem van acute zorg met CAM-tandartsen. door: Karel Gosselink

18 DENTZ


FUSIE CAM

“Door als bureau, bestuur en betrokken tandartsen intensief samen te werken, hebben we in korte tijd het Coronacentrum Acute Mondzorg (CAM) kunnen realiseren”, aldus KNMT-bestuurslid Richard Kohsiek, die terugblikt op een hectische beginperiode van de coronacrisis. Net als de rest van Nederland, werd ook de mondzorg compleet overrompeld door de nieuwe werkelijkheid van de covid-19-pandemie. “We hadden nog nooit meegemaakt dat alle mondzorgpraktijken de deuren sloten en alleen nog maar spoedzorg gingen bieden.” Maar wat te doen met (mogelijk) besmette patiënten die spoedhulp nodig hadden? Het was te risicovol om deze zomaar in de praktijk te behandelen, de vigerende infectiepreventierichtlijn werd daarvoor als niet toereikend gezien. Binnen de KNMT werd meteen nagedacht over wat nodig was om de groep coronapatiënten in geval van nood toch mondzorg te kunnen bieden. “De druk was hoog, wat ervoor zorgde dat we snel moesten schakelen”, aldus Kohsiek.

Verenigingsstructuur Gekozen werd om aan te sluiten bij de structuur van het Regionaal

de ene praktijk – via de ROAZ-structuur - veel sneller een doos

Overleg Acute Zorg (ROAZ), waar elf regio’s met traumacentra

met spullen toegestuurd dan de andere. En het pakket bleek soms

verspreid over Nederland onder vallen. Voor elk van deze elf regio’s

een verrassingspakket: veel handschoenen en/of flessen met

moest een tandartspraktijk worden gevonden die bereid was om

schoonmaakalcohol , zaken die meestal al voldoende in de prak-

zich over de spoedhulp voor covid-patiënten te ontfermen. Dit

tijk voorradig waren. Maar uiteindelijk kwam het allemaal goed en

gebeurde in overleg met het RIVM, dat zich in de aanpak kon vinden.

kon elke CAM-tandarts aan de slag.

Binnen twee weken - op 29 maart - was het landelijk dekkend netwerk van elf tandartspraktijken gereed en konden de CAM-tandartsen veilig aan de slag.

Thuis inloggen

Het vinden van elf tandartsen, deze voorzien van de juiste persoon-

In totaal zijn er 815 aanvragen geweest voor een spoedbehan-

lijke beschermingsmiddelen en het opzetten van een aanmeldsys-

deling bij een CAM-tandarts. Dit leidde tot 215 daadwerkelijke

teem voor de coronapatiënten, was een forse logistieke uitdaging.

behandelingen (Kader). Om de aanvragen in goede banen te

Om in korte tijd de juiste tandartsen te vinden, werden de leden

kunnen leiden, werd een online systeem opgezet waar tandartsen

van de KNMT Ledenraad gevraagd of ze zelf CAM-tandarts wilden

een covid-patiënt konden melden voor spoedhulp. Dit systeem

worden of mogelijk een andere tandarts hiervoor kenden. “Dankzij

traceerde meteen uit welk deel van het land de aanvraag afkom-

onze verenigingsstructuur konden we snel in contact komen met

stig was en bracht de tandarts in contact met de CAM-tandarts.

onze leden, wat al meteen resultaat opleverde”.

De CAM-tandarts kon thuis inloggen om te zien welke aanvragen er waren, om vervolgens de betreffende tandarts en de patiënt te bellen om te beoordelen of de coronapatiënt wel of niet naar

Verrassingspakket

de praktijk hoefde te komen. Voor de CAM-tandarts ging er met

Het was een vanzelfsprekend uitgangspunt dat elke CAM-tandarts

name veel tijd zitten in het administratieve deel en het nabellen

veilig moest kunnen werken en dus van de vereiste beschermings-

van tandarts en patiënt.

middelen moest worden voorzien. Hiervoor werd mede contact

Na ongeveer vier maanden werd de structuur van de CAM-tand-

gelegd met het ROAZ dat te hulp schoot en ervoor zorgde dat de

artsen opgeheven. Deze was niet meer nodig omdat de Leidraad

elf tandartsen de benodigde spullen kregen. Met name waren er

Corona Mondzorg was opgesteld door de in het leven geroepen

beschermende pakken, operatiemutsen en FFP2-mondmaskers

Mondzorgalliantie, bestaande uit KNMT, ANT, ONT (tandpro-

nodig. Omdat het in het begin allemaal wat chaotisch verliep, kreeg

thetici) en NVM mondhygiënisten. Met deze leidraad in de hand DENTZ 19


Najaarscongres An Italian approach to implantology Vrijdag 11 december 2020 Spant! Bussum

du l e M aag d van an op a g o n i.nl o v n

Sprekers: dr. Egon Euwe, Milaan | dr. Giacomo Fabbri, Cattolica dr. Daniele Cardaropoli, Turijn | dr. Luca de Stavola, Padua

20 DENTZ


CAM 140

120

Aanvragen voor CAM-tandartsen

100

In totaal zijn er 815 aanvragen geweest voor spoedhulp bij een CAM-tandarts in de periode van 25 maart t/m 30 juni.

80

Hoogtepunt van het aantal aanvragen was op dinsdag 28 april, toen er 42 60

aanvragen over heel Nederland waren. Over de gehele periode lag het gemiddelde

Aanvragen - totaal 815

aantal aanvragen op 8,4 per dag.

Behandelingen - totaal 215

40

In totaal zijn 215 patiënten daadwerkelijk behandeld door een CAM-tandarts. De meeste aanvragen voor de CAM-

20

tandartsen kwamen uit de regio Rotterdam-Rijnmond/Zeeland, de minste kwamen uit regio Twente.

0

d

on

m ijn

-R

m

tt

da er

Ro

) g le nt te d) en nd ol aa ba en an eg la ol w ra Zw n H m ol v T ij B e le -H N N N rd (F /D rd n rd C oo en oo de M N d oo N i d i ( A N Le C m t /M M da ch U er V t tre s U m m A da er st m A

nd

la

ee /Z

rg

bu

m Li

nd

rla

e ed

nd

rla

e ed

konden alle tandartsen in Nederland vanaf

gen”, laat Brinkcate desgevraagd achteraf

22 april de reguliere mondzorg – natuurlijk

weten. Hoewel het intensief was, kijkt ze

KNMT die ANT, NVM en ONT heeft uitgeno-

met de benodigde voorzorgsmaatregelen

er met plezier en voldoening op terug.

digd zich hierbij aan te sluiten. Het project,

- weer aan patiënten aanbieden.

Een andere CAM-tandarts was Paul

primair bedoeld om toegankelijkheid van

Voorbraak uit Lelystad. Hij vond het een

de mondzorg te garanderen, is uitdrukking

hele eer om te doen, en hoefde er ook niet

van het initiatief en de slagvaardigheid die

Dankbare patiënten

over na te denken of hij het wilde, vertelt

Carmen Brinkcate uit Delden (Overijssel)

hij in Medisch Ondernemen in april. Hij

was een van de elf CAM-tandartsen in ons

vond het wel intensief: de coronapatiënten

land. Voordat zij hiervoor werd gevraagd,

werden na reguliere werktijd behandeld

heeft ze eerst met het thuisfront en de

en kwamen via een aparte ingang binnen,

assistenten overlegd, omdat het werk toch

waarna ze werden behandeld volgens

een zeker risico met zich meebrengt, laat

het Cam-protocol. Hij heeft het werk met

ze in het Nederlands Tandartsenblad in

plezier gedaan, ook omdat de patiënten –

april weten. Ze kreeg beschermende mid-

die soms wel 50 minuten moesten reizen

delen vanuit de GGD maar nam zelf ook

om bij hem te komen - heel dankbaar en

nog een aantal aanvullende maatregelen,

opgelucht waren dat ze werden geholpen.

zoals een extra gelaatsmasker en Tyvek

Het CAM-project is een initiatief van de

de mondzorgsector kenmerkt. Daar is vanuit diverse instanties ook de nodige waardering voor uitgesproken. De kosten van het project zijn in eerste instantie gedragen door de KNMT. Inmiddels hebben de zorgverzekeraars een belangrijke financiële bijdrage geleverd en is ruim 60% van de projectkosten gedekt. De resterende kosten zullen voornamelijk door KNMT en ANT gedragen worden. De beide verenigingen hebben dit gedaan vanuit hun maatschappelijke verantwoordelijkheid naar de patiënten toe en de wens om de overheid te steunen om samen de crisis het hoofd te

overalls. Haar patiënten kwamen uit de

Terugkijkend denkt Kohsiek dat het opge-

hele regio en werden volgens een streng

tuigde systeem van CAM-tandartsen een

protocol behandeld. Na de behandeling

heel belangrijke rol heeft vervuld in de be-

van de patiënt, moest de praktijk helemaal

ginperiode van de coronacrisis. “Het paste

te kunnen laten draaien. Belangenbehartiging

worden ontsmet, waar ze nog wel een uur

op de juiste manier in de leemte die was

van de mondzorg op hoog niveau zoals KNMT

druk mee waren. “Het was fijn om in deze

ontstaan in het mondzorgsysteem. Het is

en ANT die voor ogen staat als toekomstige

vreemde tijd een steentje te kunnen bijdra-

goed dat we dit hebben gedaan.”

bieden. Maar ook om alle mondzorgverleners, tandartsen, mondhygiënisten en tandprothetici, zo snel mogelijk weer op volle capaciteit

fusie-organisatie.

DENTZ 21


Een terugblik op de Continuïteitsbijdrageregeling

INFOMEDICS

als spil in de CB-regeling Op 15 maart 2020, werd het werk in vrijwel alle mondzorgpraktijken teruggebracht naar alleen spoedeisende hulp. Niet omdat premier Rutte het expliciet verbood, maar omdat de beroepsgroep het niet meer verantwoord vond om op reguliere wijze door te werken. Een dappere beslissing met grote financiële gevolgen voor alle praktijkhouders en zelfstandigen. Gelukkig boden zorgverzekeraars al snel een helpende hand met de toezegging dat er een Continuïteitsbijdrage zou komen. Maar die regeling moest ook nog uitgevoerd worden. Dit is het verhaal over de rol die de grootste factoringmaatschappij in de mondzorg hierin heeft gehad.

Met de Continuïteitsbijdrage bieden zorgverzekeraars financiële ondersteuning voor de geleden financiële verliezen voor niet geleverde zorg. Zo kunnen zorgaanbieders toch hun doorlopende kosten betalen zoals huur en personeelskosten. In principe een maatregel waar alle zorgaanbieders aanspraak op kunnen maken, mits ze kunnen aantonen minder verzekerde omzet te hebben gedraaid dan in dezelfde periode een jaar eerder. Dat klonk natuurlijk fantastisch, maar lang is onduidelijk geweest wat de regeling in ging houden en hoe men hier precies aanspraak op kon maken. Kort na de aankondiging van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) bleek bijvoorbeeld dat alle zorgaanbieders die hier gebruik van wilden maken een contract moesten sluiten met de zorgverzekeraars. Iets wat veel zorgaanbieders liever niet wilden, ook al was het contract van tijdelijke aard.

22 DENTZ


INFOMEDICS Doorstor tingen vooruitbetalingen en Continuïteitsbijdragen (x eur 1.000) In de mondzorg

70.000 60.808

60.000 50.000 40.000

Continuïteitsbijdragen

30.000 23.095

Vooruitbetalingen

20.000

13.929

10.000 0

1.669 apr-20

4.691 mei-20

2.808 jun-20

jul-20

aug-20

sep-20

Infomedics, een belangrijke schakel in het vormen van de regeling

Dit betekende dat er voor het verzekerde deel van de omzet dus

Snel nadat ZN de Continuïteitsbijdrage aangekondigd had,

Rijk zoals de NOW-regeling. Dat maakte het geheel buitenge-

werd Infomedics benaderd. Want hoe gaat men op korte termijn

woon complex. Iedere zorgaanbieder moest de afweging maken

duizenden zorgaanbieders voorzien van (de juiste mate van)

met welke regeling hij het meest geholpen zou zijn.

geen aanspraak gemaakt mocht worden op regelingen vanuit het

financiële steun? Snelheid was geboden. Vanaf dat moment volgde er bijna dagelijks operationeel overleg tussen ZN, de vier

Infomedics heeft in een vroeg stadium al haar klanten voorzien

grootste zorgverzekeraars en Infomedics om het proces uit te

van een gedetailleerd overzicht van de verzekerde en onverze-

werken. Tegelijkertijd was er overleg tussen ZN en de beroepsor-

kerde omzet per maand in de jaren 2019 en 2020. Daarbij is de

ganisaties om de inhoud van de regeling en de daaraan verbon-

omzet ook nog per zorgverzekeraar en zelfs per UZOVI-code

den voorwaarden concreet te maken. De bijdrage van Infomedics

(verzekeraarslabel) gespecificeerd. “Het is natuurlijk fijn dat je als

werd als heel waardevol gezien in dit proces. Immers wist nie-

zorgaanbieder vooraf een inschatting kunt maken van waar je

mand beter hoe declaratiestromen in de praktijk lopen en welke

aan toe bent vóórdat je een continuïteitsbijdrage aanvraagt en je

declaratievragen leven in de markt. Daarnaast is het in de basis

committeert aan allerlei verplichtingen. Het gaat hier immers om

een processingbedrijf, dat snel kan schakelen om grootschalige

de toekomst van je zorgpraktijk in een buitengewoon onzekere

betalingen zoals de Continuïteitsbijdrage technisch mogelijk te

tijd”, zo meldt Bloem.

maken. In een aantal weken werd de blauwdruk voor het verwerken van

Niet zonder slag of stoot

de Continuïteitsbijdrage en daar eventueel aan voorafgaande

Ook al is Infomedics een wendbare organisatie, op het verwerken

vooruitbetalingen, ontwikkeld. Deze blauwdruk kon vervolgens

van Continuïteitsbijdragen was Infomedics niet ingericht. Uitbeta-

ook ingezet worden bij andere servicebureaus en administratie-

lingen vanuit zorgverzekeraars die niet direct te koppelen zijn aan

kantoren. Gemak bij het aanvragen en snel kunnen uitbetalen

bepaalde declaraties, worden normaliter automatisch terugge-

waren steeds de twee belangrijkste uitgangspunten in het dage-

stort. Een actie die natuurlijk niet wenselijk is op het moment dat

lijkse overleg. Al snel werd duidelijk dat beide haalbaar zouden

zorgverzekeraars bijdragen gaan uitkeren. Er is bij Infomedics met

zijn dankzij de constructieve samenwerking tussen alle betrokken

man en macht gewerkt om de systemen zo snel mogelijk klaar te

partijen. “We hadden vanaf het begin allemaal hetzelfde doel

stomen om de vooruitbetalingen te kunnen verwerken en binnen

voor ogen. Dat maakte de samenwerking heel vruchtbaar. Het

24 uur aan haar klanten door te storten.

is natuurlijk best knap dat zo’n proces in enkele weken wordt opgetuigd terwijl daar onder normale omstandigheden maanden

Hoewel het uiteindelijk op tijd mogelijk was om de eerste vooruit-

voor nodig is”, aldus Fred Bloem, financieel/operationeel directeur

betalingen uit te keren, zijn er helaas ook een aantal zaken niet

van Infomedics.

goed gegaan. Zo ontving Infomedics van zorgverzekeraars betalingen zonder de juiste omschrijving, werden er bijdragen betaald voor zorgaanbieders die helemaal geen klant waren van Infome-

Informatie over de omzet

dics en werden vooruitbetalingen toch verrekend met reguliere

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) stelde al snel vast dat de Conti-

declaraties terwijl dat nu juist moest worden voorkomen. Bloem:

nuïteitsbijdrage van toepassing zou zijn op de verzekerde omzet.

“Dat leverde wel veel werk voor ons op, maar daar draaien we

DENTZ 23


Werkt u al met AirSmile®? Dé aligner van Excent! Steeds meer tandartspraktijken krijgen ermee te maken; patiënten die niet helemaal tevreden zijn met de stand van hun tanden maar geen slotjesbeugel willen. Om aan de wens van de patiënten te kunnen voldoen is er AirSmile®. De beugel die uitneembaar en nagenoeg onzichtbaar is.

• • • • • • •

www.airsmile.eu 24 DENTZ

Laagdrempelig voor behandelaar Innovatie in de praktijk Uitneembaar & comfortabel Nagenoeg onzichtbaar Snel resultaat Scherpe prijsstelling Excent, 40 jaar advies in ortho!

Wilt u meer weten over AirSmile® en de mogelijkheden bij u in de praktijk? Neem dan contact op met Theo van Berkel, Business Unit Manager AirSmile® via 06 4623 2683 of t.vanberkel@excent.eu


INFOMEDICS

Feiten & cijfers •

In totaal heeft Infomedics

bijna €107 miljoen aan

vooruitbetalingen en

continuïteitsbijdragen

doorgestort voor ruim

onze hand niet voor om. Als je zo’n complex proces in enkele weken optuigt, heb je

2.100 mondzorgaanbieders.

nu eenmaal met kinderziektes te maken.”.

Dit betekent dat ongeveer

43% van de bij Infomedics

Al met al is het optuigen van het proces en het uitvoeren van de regeling een hele

aangesloten mondzorg-

klus geweest. En dat is het nog steeds, want er zal nog een definitieve afrekening

praktijken de aanvraag deed.

plaatsvinden afhankelijk van eventuele inhaalzorg. Een bijdrage die Infomedics

Dit zijn in totaal 67.000

als een investering in de toekomst van de sector, om de zorg met elkaar betaalbaar

individuele betalingen

te houden. “We hebben geen kosten in rekening gebracht bij zowel de zorgaan-

voor 10 verschillende

bieders als zorgverzekeraars voor de geleverde inspanning. Daar zijn we trots op.

zorgverzekeraars.

Vergeet niet dat Infomedics zelf ook flink geraakt is de afgelopen maanden. Geen

graag levert aan het in stand houden van de eerstelijnszorg. Infomedics ziet dit echt

omzet in de praktijken betekent immers ook geen omzet voor ons.”, aldus Bloem.

Communicatie belangrijker dan ooit Gedurende de eerste weken zag de situatie er iedere dag anders uit. Hoewel de Continuïteitsbijdrage steeds meer vorm begon te krijgen, kwamen er gaandeweg ook steeds meer vragen boven. Vragen van zorgaanbieders maar ook van andere marktpartijen. Om iedereen zo goed mogelijk op de hoogte te houden, heeft ZN een aparte pagina op hun website ingericht om vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. De Q&A werd met regelmaat geüpdatet op basis van de veranderende situatie.

Over Infomedics

Naast de informatievoorziening via ZN heeft ook Infomedics veel aandacht besteed aan de communicatie naar haar klanten.

Ooit begonnen als een declaratiekantoor in Zeist dat alle medische informatie

CB periode is voorbij, het proces nog niet

vanaf floppy’s verwerkte.

Nu de CB periode voorbij is en de uitbetalingen allemaal zijn gedaan moet er nog het nodige

Nu een solide –volledige privacy

gebeuren. Zo zijn er zorgaanbieders die wel een vooruitbetaling hebben ontvangen maar de

proof– IT-gedreven organisatie met

Continuïteitsbijdrage niet hebben aangevraagd. Hiervoor vinden verrekeningen plaats op indi-

ruim 7.500 aangesloten

vidueel declaratieniveau, iets wat Infomedics nog steeds veel uitzoekwerk oplevert.

zorgaanbieders. Sinds onze oprichting in 1988 hebben we maar

Bloem: “Wees niet getreurd; Infomedics is goed in het automatiseren van dit soort processen

één doel:

en levert juist haar toegevoegde waarde als het aankomt op het uitpluizen van retourinforma-

het realiseren van zorgeloze zorg.

tie van zorgverzekeraars. Daarnaast gaat het met veel mondzorgpraktijken gelukkig een stuk

Wij volgen het principe ‘first time

beter wat ook Infomedics weer in een stijgende trend brengt. We hebben mondzorgpraktijken

right’ en gaan voor juichende

veel uitzoekwerk uit handen kunnen nemen zodat zij zich, geheel terecht, volledig konden

klanten. Met ruim 280 bevlogen

storten op het ‘coronaproof’ maken van hun praktijken. Zo blijft het leveren van goede zorg bij

collega’s werken we keihard aan

iedereen bovenaan staan!”

het vereenvoudigen van de processen rondom het leveren

Het is inmiddels niet meer mogelijk om de continuïteitsbijdrage aan te vragen. Heeft u wel een vooruitbetaling

van zorg.

ontvangen? Dan wordt deze vooruitbetaling verrekenend met de uitbetaling van uw reguliere declaraties.

DENTZ 25


Verenigingsinrichting en -democratie bij de KNMT

ÉÉN BEROEPSVERENIGING! Na 25 jaar twee beroepsverenigingen in de tandheelkunde gekend te hebben, ligt er binnenkort bij zowel de leden van de ANT als de KNMT het voorstel om vanaf 2021 verder te gaan als één vereniging. De verwachting is dat deze nu al historische ledenvergaderingen voor de verandering druk bezocht zullen worden en de leden in groten getale positief zullen instemmen met het voorstel. door: Richard Kohsiek

Er is een gemeenschappelijke beleidsagenda opgesteld waarin mede de doelen van de KNMT zijn opgenomen. Voorts hebben de beide besturen de aanbeveling gedaan de verenigingsstructuur van de KNMT als uitgangspunt te nemen. De leden van de ANT zijn mogelijk onvoldoende op de hoogte van de werkwijze en de verenigingsdemocratie bij de KNMT. In dit artikel geven we achtergrond en toelichting. De KNMT heeft als doel dat de belangen van alle tandartsen en tandartsspecialisten (zowel in opleiding als praktiserend) tezamen behartigd dienen te worden. Daarnaast moet de dienstverlening toegespitst zijn op verschillende groepen binnen de tandheelkunde en zal er ook aandacht moeten zijn voor de mondgezondheid van elke inwoner van Nederland.

26 DENTZ


KNMT

Ledenraad verdeling De ledenraad bestaat momenteel uit ding uit zeven geledingen:

1 studentlid,

1 vertegenwoordiger van de tandarts-specialisten,

1 vertegenwoordiger van de

14 KNMT-lid als vertegenwoordiger van de opleiding tot tandarts

gedifferentieerde tandartsen, •

1 vertegenwoordiger van de tandartsen in loondienst,

5 vertegenwoordigers namens de ZZP-tandartsen en

1

1 vertegenwoordiger van de tandheelkundige opleidingen,

ZZP-er algemeen practicus

Tandarts-praktijkeigenaar algemeen practicus

23 tandartsen en 1 tandarts in oplei-

Specialist (orthodontist-kaakchirurg)

24

1

1

14 regionale vertegenwoordigers, elk namens de praktijkhoudende tandartsen in een bepaalde regio.

5 1 1

Tandarts in loondienst algemeen practicus

Student

Gedifferentieerde tandarts

Democratie

qua gewicht als representativiteit. De leden van deze Leden-

Het democratische proces sluit hier bij aan en het stemrecht

raad vervullen een belangrijke rol bij het kenbaar maken van de

binnen de vereniging is dan ook uitsluitend voorbehouden aan

belangen van diegenen die ze representeren, maar altijd met een

tandartsen en tandartsspecialisten (ook in opleiding) waarbij ook

zodanige helikopterview dat het gezamenlijke belang niet uit het

studenten tandheelkunde vertegenwoordigd worden. Dit is terug

oog wordt verloren. (Zie de infographic over de samenstelling van

te zien in de samenstelling van de Ledenraad, die sinds 2018

de Ledenraad).

optreedt als de gekozen Algemene Vergadering. Lange tijd kende de tandheelkunde en zo ook de (K)NMT tiental-

De Ledenraad komt viermaal per jaar bijeen tijdens een Algeme-

len regionale verbanden vanwege de verdeling van het land in

ne Vergadering: twee keer heeft het formele deel de overhand

Ziekenfondsen. Na invoering van de Zorgverzekeringswet werd

(besluitvorming omtrent jaarplan met bijbehorende begroting in

het aantal regio’s in 2007 binnen de (K)NMT tot veertien terugge-

het najaar en besluitvorming omtrent de jaarcijfers in het voor-

bracht. Anno 2020 worden de leden nog steeds ingedeeld in één

jaar), de andere twee keer het informele deel: sparsessies tussen

van die veertien regio’s.

Ledenraad en bestuur om zo tot een gedragen jaarplan en beleid te komen.

Daarnaast veranderde de manier waarop tandheelkunde bedreven werd: van één tandarts in een eigen praktijk met soms daarbij een aanstelling aan de faculteit als de praktijk nabij de

Antennes

tandheelkundige faculteiten was gelegen, naar onder andere de

In het verleden werden leden bijgepraat tijdens vergaderingen in

ondernemende tandarts zonder eigen praktijk, meerdere tand-

de regio. Deze bijeenkomsten waren ook een belangrijke antenne

artsen met één praktijk, niet-tandartsen met veel praktijk-locaties

voor het bestuur om beleid te bepalen. De animo voor dergelijke

en tandartsen met aandacht voor een bepaald aspect van de

bijeenkomsten was echter tanende terwijl social media ook onder

tandheelkunde.

tandartsen een hoge vlucht nam. Vandaar in 2018 het besluit om meer online te doen: stellingen maar ook vragen uitzetten via de

Ankers naast de één-praktijk eigenaren zijn de tandarts-specia-

sociale kanalen om zo in korte tijd de meningen van de leden te

listen en de tandartsen in loondienst; ook die zijn van alle tijden.

peilen en daarnaast de Ledenraad als “live” antenne te gebruiken.

Uitgangspunt is dat deze grote verscheidenheid binnen de sector

Veel regio’s kennen een commissie zodat korte lijnen gewaar-

tot uitdrukking komt in de samenstelling van de Ledenraad, zowel

borgd blijven. Ook zijn twee professionele regio-coördinatoren DENTZ 27


Verkiezingen De eerste termijn van drie jaar zit erop voor de Ledenraad. Tijd voor (her)verkiezingen voor de vijf vertegenwoordigers namens de ZZP-tandartsen, twaalf regionale vertegenwoordigers en de vertegenwoordigers namens de tandartsen in loondienst en de tandarts-specialisten. Aan het begin van 2021 zullen alle leden in de geledingen die het betreft aan de hand van een profielschets de mogelijkheid krijgen

aangesteld om deze commissies te ondersteunen en in de overige regio’s het

zich op te geven als kandidaat. Uit

laagdrempelig persoonlijk contact met de leden in stand te houden.

de opgegeven kandidaten kiezen de

Tijdens de Algemene Vergadering blijven naast de Ledenraad alle leden

leden vervolgens het nieuwe lid van

welkom om mee te denken over de koers van de vereniging en kunnen zij op

de Ledenraad. Net na de fusie een

gewogen wijze van hun stemrecht gebruik maken. Hier wordt helaas mondjes-

uitgelezen kans om deel te nemen

maat gebruik van gemaakt.

aan de verenigingsdemocratie!

Inmiddels is drie jaar ervaring opgedaan met deze nieuwe werkwijze en zien we dat de “samenwerking” tussen Ledenraad en bestuur steeds beter gaat verlopen. Ook de respons op online peilingen onder de leden is hoog. Toch wil je als ambitieuze vereniging je leden ondanks hun tevredenheid nog meer

Meerjarenplan en jaarplan In 2019 is gewerkt aan het opstellen van een meerjarenplan 2020 – 2025 met als titel “Het begint bij goede mondzorg”. In dit plan wordt in algemene termen aangegeven op welke vier thema’s de KNMT de komende jaren gaat acteren. Deze thema’s zijn: goede mondzorg is bereikbaar, goede mondzorg in samenwerking, goede mondzorg door deskundig handelen en goede mondzorg is gericht op voorkomen. De jaarplannen geven vervolgens gedetailleerder aan wat er binnen een thema wordt opgepakt.

proberen te betrekken bij het beleid.

Commissies en werkgroepen Het managen van de inbreng van leden in een grote vereniging blijft dus een uitdaging. Degenen die de eigen stokpaardjes en interesses goed onder woorden kunnen brengen weten meestal ook al jarenlang hoe en waar deze (met meer of minder succes) gedropt moeten worden. Maar er zijn ook (meestal meer anonieme) leden die hun kennis en ervaring slechts kortere tijd beschikbaar kunnen of willen stellen om bepaald ingezet beleid op inhoud verder te brengen. Begin 2020 is daarom een model uitgerold dat voorziet in werkgroepen die zich bezig houden met reeds vastgesteld beleid dat in korte tijd uitgevoerd moet worden: tijdens de uitvoering daarvan is het delen van kennis en ervaringen van belang om het in de praktijk werkbaar te maken. Daarnaast wordt gewerkt aan het opzetten van commissies die gekoppeld zijn aan de thema’s van het meerjarenplan. Hierin moeten tijdens het beleidsvormingsproces leden met verschillende meningen en achtergronden participeren om ideeën, denkrichtingen en adviezen rondom het beleid te verkrijgen.

28 DENTZ


KNMT

Het beoogde samengaan van de ANT met de KNMT heeft als vliegwiel gewerkt. In korte tijd zijn voor een aantal onderwerpen volgens dit model werkgroepen ingericht waarin bestuursleden, kantoormedewerkers en leden samen de uitvoering ter hand nemen.

Richard Kohsiek Bureau Voor zowel de continuĂŻteit op de lange termijn als ook de professionele ondersteuning van bestuur en leden moeten grote verenigingen kunnen terugvallen op een sterk kantoor. Alleen al praktisch: bestuurders en leden willen meestal meer tijd aan hun corebusiness besteden dan aan uitvoerende taken en het besturen en controleren van een vereniging. Vandaar dat de KNMT al jarenlang een ondersteunend Bureau kent. Dit dient ook als bewaarplaats van het collectieve geheugen van een vereniging: vroeger voor het verzamelen van kennis en ervaringen van leden als reactie op bedacht beleid, tegenwoordig meer als deskundige en faciliterende kracht bij het beleidvormingsproces.

In Groningen opgeleid tot tandarts en sinds 2007 praktijkeigenaar van een algemene praktijk in Bunschoten-Spakenburg. Vrij snel daarna werd hij commissielid bij de KNMT met als voornaamste aandachtsgebieden de scholing en het op peil houden van de verworven kennis van mondzorgverleners en de preventieve kant van de mondzorg. Het doen en laten van mensen - en mensen binnen

Bestuur Zowel de ANT als KNMT kennen momenteel elk vier bestuursleden. Om het goede van beide verenigingen te behouden zullen deze acht mensen gezamenlijk vanaf begin 2021 het bestuur gaan vormen. In twee jaar tijd zal het bestuur weer afslanken tot vijf personen: een (nieuwe) voorzitter en voor elk thema van het meerjarenplan een bestuurslid. Tot die tijd zal elk thema een “koppel� van twee bestuursleden kennen; samen met de leden en de medewerkers moet dit tot mooie co-creaties leiden waarbij een goede synergie tussen

georganiseerd verband in het bijzonder - fascineren hem al sinds zijn jeugd, de aandacht voor verenigingsstructuur en -management werd tijdens zijn studietijd aangewakkerd. Als bestuurslid probeert hij sinds 2016 het mondzorglandschap breed te overzien.

lef en kwaliteit getoond zal worden. DENTZ 29


30 DENTZ


KNMT Dit zijn ze: de collega's In de ledenraad van de knmt

Buitengewone leden en student-leden Ook in 2021 kent de KNMT buitengewone leden: niet-tandartsen die lid willen worden vanuit hun affiniteit met de tandheelkunde of omdat ze een praktijk runnen. Deze buitengewone leden maken geen deel uit van de verenigingsdemocratie. Ze kunnen dus niet meebeslissen over het verenigingsbeleid maar uitsluitend profiteren van de diensten en informatievoorziening. Het student-lidmaatschap is een volwaardig lidmaatschap: deze toekomstige collegae kunnen deel uitmaken van commissies en werkgroepen en kennen spreek- en stemrecht tijdens Algemene Vergaderingen.

DENTZ 31


Het cement van de verenigingsdemocratie

WERKGROEPEN Een van de thema's die ons als bestuur van de ANT na aan het hart ligt is de verenigingsdemocratie. De stem en de invloed van onze leden, degenen voor wie en met wie we het uiteindelijk allemaal doen en waarmaken. door: Wilfred Kniese

E

chter, het klassieke verenigingsdenken, belichaamd

voor hun geld krijgen. Dat vertrouwen waarderen we. Maar dit al-

in het verenigingshuis als sociale ontmoetingsruimte,

les heeft ook een keerzijde. De betrokkenheid van de leden bij de

de nodige commissies waar het aangename met het

vereniging neemt af, men leunt steeds zwaarder op het bestuur

nuttige wordt verenigd alsmede ellenlange algemene

om de kar te trekken en volgt passief op afstand alle verrichtin-

ledenvergaderingen waar men zijn gram kan halen of zijn ego vrij

gen, afgezien van de incidentele tweet. Het gevoel bekruipt ons

baan kan geven is al geruime tijd tanende. Dit geldt overal in het

soms dat de leden al tevreden zijn met het ontvangen van de

verenigingswezen, ongeacht of het om sportclubs, goede doelen-

Dentz en de wekelijkse nieuwsbrief. Waarbij de jaarlijkse factuur

of belangenverenigingen gaat. De betrokkenheid bij verenigingen

het teken van leven is waar men reikhalzend naar uitziet als

neemt af, de mensen worden steeds kritischer, de houding gaan-

bewijs dat de vereniging groeit en bloeit. Maar met onderliggend

deweg passiever. Het is voer voor sociologen en psychologen

de houding dat het bestuur de rest moet doen, want daar worden

om de trends te analyseren en met een passende verklaring te

ze immers voor betaald.

komen. Voor ons is de nuchtere constatering momenteel voldoende. Wel is zeker dat de moderne communicatiemiddelen zoals

Dit model is op den duur niet houdbaar. Een belangenvereniging,

internet, LinkedIn, Twitter en recentelijk het fenomeen Zoomen

en zeker in een maatschappelijk zo belangrijke, dynamische en

een zeer belangrijke invloed uitoefenen. De informatie ligt voor

uitdagende sector als de mondzorg, kan alleen functioneren met

het oprapen, de kritische meningen en tegenbeschouwingen

actieve betrokkenheid van de leden, van de tandartsen. Voor en

eveneens. Alles wordt via zoekmachines op een rijtje gezet en

door tandartsen moet het motto zijn en blijven. Belangen zijn niet

vergeleken. De wereld ligt al aan de voeten van de (luie) tand-

abstract en de behartiging daarvan kan niet gekocht of afgekocht

artsstoel, waarom er dan nog uitkomen.

worden met enkel het overmaken van de contributie. Belangenbehartiging vereist een intensieve interactie tussen het veld,

De ANT loopt bij dit fenomeen al jaren voorop. En betaalt ook al

d.w.z. de leden, en de beleidsmakende en uitvoerende instanties

jaren een prijs daarvoor: het aantal leden dat zich nog ver-

binnen de vereniging: bestuur, directeur en kantoor.

plaatst voor de jaarlijkse ALV is op de vingers van een hand te tellen. Het bestuur is in een vroeg stadium gaan inzetten op moderne media, communiceert overvloedig en legt daarbij kennelijk impliciet al voldoende rekenschap en verantwoording af aan de leden. Wij willen dit als positief zien. Het betekent dat de communicatie over ons beleid en onze acties helder, transparant, uitvoerig en snel is. En als er al dialoog of kritiek nodig is loopt dat via LinkedIn en Twitter. Ook de verenigingsfinanciĂŤn zijn op orde en de leden hebben de indruk dat er op een verantwoorde wijze met hun contributie wordt omgesprongen en dat zij waar

32 DENTZ


FUSIE

BOUWSTENEN VAN DE VERENIGING De meeste verenigingen kennen als bouwstenen: a) het bestuur b) de ledenvertegenwoordiging c) de directeur d) het kantoor Soms nog aangevuld met een Raad van Toezicht. We kunnen hier een metafoor toepassen om het geheel aanschouwelijk te maken: het menselijk lichaam, een complex organisme dat permanent in wisselwerking staat met een eveneens complexe omgeving.

Het bestuur vormt het hoofd, de leden het

tie en regelgeving vanuit de overheid, de

manier de kantoormedewerkers scherp

lichaam, directeur en kantoor de handen

wens van stijgende controle en grip op de

en op een pragmatische koers houden. En

en voeten. Het bestuur stuurt de leden aan

geldstromen vanuit de zorgverzekeraars,

de kantoormedewerkers kunnen met hun

en neemt alle beslissingen die de leden in

kritische, mondige patiënten die zich als

grote inhoudelijke kennis de bestuursleden

optimale conditie moeten houden, direc-

internet-tandarts opwerpen, taakherschik-

weer stimuleren en ondersteunen. Dat is het

teur en kantoor zijn er voor de uitvoerende

king en mondhygiënisten die hun rol en

interessante van de dialoog tussen bestuur

werkzaamheden, waarbij richting gegeven

verantwoordelijkheid opeisen, praktijkhou-

en kantoor en de grote uitdaging voor beide

wordt door het bestuur en de directeur het

ders, ketens ZZP’ers...

partijen daar het maximum uit te halen.

kantoor aanstuurt. Het lichaam d.w.z. de

leden zendt permanent signalen uit die het

Moet het bestuur op afstand staan, zoals

De ANT kent momenteel nog de klassieke

bestuur als input en feedback heel serieus

soms wel beweerd wordt? Het bestuur

verenigingsstructuur die 25 jaar geleden

zal moeten nemen om de leden in conditie

moet natuurlijk geen onnodige dingen doen,

als gangbaar werd gezien. Een Algemene

te houden. Geen van deze bouwstenen kan

en zich vooral niet in detail met de dage-

Ledenvergadering waar alle leden toegang

in isolement functioneren. Een hoofd zonder

lijkse gang van zaken bemoeien. Daar is

toe hebben en waar elk lid individueel een

lichaam zwerft doelloos rond zonder enige

de directeur voor. Maar het bestuur moet

stem kan uitbrengen. Besluiten worden dan

zingeving. Een lichaam zonder hoofd dreigt

wel voldoende deskundig zijn en van alles

meestal met een gewone meerderheid van

alle kanten op te gaan behalve de juiste. En

inhoudelijk zeer goed op de hoogte om

stemmen genomen. Het principe van de

hoofd en lichaam zijn nog steeds mach-

beleid te kunnen maken en met alle stake-

helft plus een. Sommige besluiten zijn met

teloos als er niet handen en voeten aan

holders de discussie te kunnen aangaan.

wat meer waarborgen omkleed en vereisen

het geheel zitten om ideeën in actie om te

Een bestuur of afstand kan in de praktijk

een bepaalde gekwalificeerde meerderheid.

zetten waarbij wel voorkomen moet worden

ook een teken van zwakte zijn dat alleen

De ervaring leert helaas dat heel veel leden

dat deze handen en voeten op eigen houtje

gecompenseerd kan worden door een sterk

van verenigingen niet meer echt geïnteres-

gaan acteren. In het hoofd zitten natuurlijk

kantoor. Inderdaad, een kantoor moet sterk

seerd zijn om hun stemrecht uit te oefenen.

ook de tanden: het is aan het bestuur om

zijn, hoe sterker hoe beter. Maar belangrijk

Op 2500 leden komen dan 2 of 3 naar de

deze op het juiste moment te ontbloten en

bij verenigingen zoals KNMT en ANT is dat

ALV, zonder last of ruggespraak of een

ermee van zich af te bijten als dat in het be-

het bestuur overwegend gevormd wordt

duidelijk mandaat van de overige leden. De

lang van de leden en de mondzorg is. Alleen

door mensen die de praktijk van binnen

democratie verwatert dan.

als al deze bouwstenen goed op elkaar zijn

en van buiten kennen, met de voeten in de

afgestemd en op elkaar ingespeeld zal het

modder staan en alles wat op de sector

De KNMT heeft dit probleem onderkend en

geheel kunnen functioneren en overleven in

afkomt direct kunnen vertalen naar de

past sinds enkele jaren een andere vorm

een steeds complexer wordende omgeving.

consequenties voor de beroepsbeoefe-

van verenigingsdemocratie toe: een geko-

Een omgeving van toenemende bureaucra-

naren. De bestuursleden kunnen op deze

zen vertegenwoordiging. Opgedeeld in een DENTZ 33


DE WERKGROEPEN Make or Buy Moet alle kennis in-huis aanwezig zijn of kan een deel van de kennis

1

en expertise worden ingekocht (denk aan juridisch- en belastingadvies, accounting-expertise, lobby). aantal "bloedsgroepen" vertegenwoordigen 24 leden het "lichaam" van de KNMT. Deze 24 leden moeten actief de brug slaan naar de achterban en hen vertegenwoordigen. Deze ledenraad komt minimaal 4 x per jaar bijeen en de leden volgen actief het beleid en zijn in dialoog met het bestuur en waar

Branding

2

Wat wordt de huisstijl van de nieuwe organisatie, wat wil de organisatie uitstralen, hoe kan dat onderstreept worden in logo, kleurstelling, lettertype etc. Een nieuwe collectieve ambitie vereist ook hier innovatie.

3

mogelijk het kantoor. Collega Richard Kohsiek zet elders in deze Dentz deze werkwij-

Dentz/NT

ze van de KNMT in meer detail uiteen

Twee gewaardeerde huisbladen, elk met een eigen stijl en inhoud. Wat wordt de nieuwe redactionele strategie, welke naam wordt gekozen,

Een belangrijke reden voor het bestuur van

hoe vaak gaat het blad verschijnen.

de ANT om de fusie na te streven is de wens om een flinke dosis verenigingscultuur terug te injecteren in de eigen organisatie.

Website

Die taak is te omvangrijk en tijdrovend om alleen van de grond te krijgen. De ANT mist mensen en middelen om dat bijtijds op orde te krijgen. Met de fusie kunnen twee vliegen in een klap te geslagen worden: een kant-en-klare verenigingsstructuur en

Een steeds belangrijker tool voor communicatie en kennisoverdracht.

4

Wat verwachten leden van hun website, hoe is de gebruikersvriendelijkheid van de huidige websites, hoe compleet moet de informatie beschikbaar gemaakt worden.

5

-cultuur te kunnen omarmen en ook het

Studenten

voor ons kenmerkende ANT-DNA te kunnen

De jeugd heeft de toekomst. En dat zijn voor de mondzorg de studenten.

introduceren bij de nieuwe organisatie. De

Wat zijn hun ambities, wat drijft hen, hoe zien zij hun opleiding,

opmaat daartoe zal zijn in de vorm van

hun vak, hun toekomst. Hoe kunnen we hen in een zo vroeg mogelijk

werkgroepen, logisch uitvloeisel van de

stadium betrekken.

duo-gesprekken die de afgelopen maanden op bestuursniveau hebben plaatsgevonden. Om de metafoor door te trekken: alle delen van het lichaam dienen op elkaar te worden afgestemd en dat gaat het beste in nauwe samenwerking. Om deze reden, zowel in het kader van de fusie als ook de uitwerking van het idee van de Ledenraad, is een serie

Assistenten Hoe ziet het beroepscompetentieprofiel eruit, welk scholingsniveau is

6

vereist voor de assistenten, is er een opleidingshiĂŤrarchie wenselijk, hoe wordt het door de grote opleiders enthousiast ontvangen ABC-concept tot gemeengoed gemaakt.

7

werkgroepen in het leven geroepen, samen-

Cosmetische tandheelkunde

gesteld uit bestuursleden, kantoormede-

Opstellen van een kwaliteitskader voor cosmetische tandheelkunde via

werkers en leden. Het geheel gecoĂśrdineerd

een ontwikkelcommissie, formuleren van de randvoorwaarden voor

door de directeur. Deze werkgroepen zullen

(top)tandheelkunde, voorwaarden voor keuzevrijheid van de consument

zich deels over praktische zaken buigen die

in combinatie met grotere vrijheid in de tarieven.

nodig zijn om de organisaties na de fusie in elkaar te schuiven en die vrij snel weer kunnen worden opgeheven. Maar er zullen ook werkgroepen zijn met een veel meer permanent karakter omdat deze zich met de kern van de ambities gaan bezighouden.

34 DENTZ

8

Bijzondere doelgroepen Kwetsbare ouderen in thuiszorg en instellingen, jeugdbeleid, afbakening van de verantwoordelijkheid van de mondzorgsector, lobbytraject voor financiering en opleiding, samenwerking binnen de eerstelijn.


FUSIE Universiteiten

9

"Ivoren toren" of actief onderdeel van de mondzorgsector; beroepscompetentieprofiel, inhoud en kwaliteit van het curriculum, praktische ervaring bij afstuderen, decentrale selectie of loting.

Visitatie Waardevol kwaliteitsinstrument of verlengstuk van de IGJ?, voor - en door tandartsen of geleverd door beroepsvisiteurs vanuit een

10

commerciĂŤle organisatie; hoe gedetailleerd van opzet, welke vorm van terugkoppeling en eventueel begeleiding; mogelijk lichtere vormen; intervisie.

KRT

11

wat is de huidige werkwijze van het KRT, moet KRT alleen registreren of ook accrediteren, wie oefent de controle op het KRT uit, is het alleen voor KNMT-leden of mondzorgbreed.

Klachten

12

Kern van de ledenservice, tandartsen moeten zich veilig voelen, gehoord en geholpen, maar klachten zijn altijd serieus te nemen. Waar verschilt de aanpak bij KNMT en ANT, welke capaciteit is nodig, wat is de rol van adviserende tandartsen, hoe ziet men de SGIM, moet de vereniging klachtenbehandeling in eigen beheer houden of juist uitbesteden.

Ledenservice pakket Waar hebben leden werkelijk behoefte aan. Hoe belangrijk is Prikpunt,

13

Zivver als alternatief voor Zorgmail, hoe ver moet de klachtenregeling gaan, is er behoefte aan RI&E en contractgenerators, verzekeringen. Moet de vereniging een soort webwinkel worden en allerlei promotie-acties steunen of juist de commercie zoveel mogelijk buiten de deur houden.

Kwaliteitskader Is kwaliteit een essentieel onderdeel van goede belangenbehartiging, over welk kwaliteitsinstrumentarium beschikt de vereniging, is dat

14

instrumentarium, facultatief of is het wenselijk dat er verplichtingen worden opgelegd. Moet de beroepsgroep zichzelf gaan beschouwen als een gilde waar iedere tandarts lid van is en dat in brede zin normerend optreedt inclusief tuchtrecht en sancties.

ZZP’ers een waardevolle en snel groeiende groep collega's met een eigen problematiek en uitdaging. Moeten zij gestimuleerd worden praktijkhouder te

15

worden of laten we dat aan de markt over. Hebben zij het volle pakket dienstverlening nodig; moet de contributie op hun pakket worden afgestemd; is er maatwerk nodig.

Ketens

16

Ketens hebben de afgelopen jaren een snelle opkomst laten zien. Corona

heeft hun perspectief drastisch veranderd. Zijn ze een bedreiging voor de sector of juist een zegen. Verdienen ze speciale aandacht en dienstverlening of richt de vereniging zich alleen op de medewerkers van de ketens.

DENTZ 35


Gratis educatieve sessie in jouw praktijk inclusief lunch en Waterpik® waterflosser

Waterpik heeft een team van gespecialiseerde mondhygiënisten die Lunch & Learn sessies verzorgen.

NIEUW! G-ænial® A’CHORD

We helpen je de mythes van de feiten te onderscheiden o.b.v. wetenschappelijke studies, leggen uit voor welke patiënten het geschikt is en laten jouw het zelf proberen. www.waterpik.nl/nl/professioneel/praktijk-afspraak

Vereenvoudiging, esthetiek en prestaties binnen handbereik GC stelt G-ænial® A’CHORD voor:

het nieuwe universele composiet met uitzonderlijke technologie met een vereenvoudigd unishade-systeem dat 5 standaard kleuren heeft voor alle 16 klassieke Vita-kleuren. Het zorgt voor duurzame en onzichtbare vullingen met een natuurlijke fluorescentie. Meer info via info.benelux@gc.dental

Onder volledige narcose behandelen in uw eigen praktijk met het mobiel anesthesieteam van AIC AIC Services is een bedrijf dat gespecialiseerd is in het verzorgen van hoogwaardige medische zorg binnen de anesthesiologie en intensive care geneeskunde. Wij leveren op aanvraag naast anesthesiologen en intensivisten ook een volwaardig mobiel anesthesieteam op elke wenselijke locatie in heel Nederland en België, waardoor u in uw eigen praktijk cliënten onder volledige narcose kunt behandelen zonder dat u ook maar enige investering hoeft te doen in uw praktijk. Volwaardig mobiel anesthesieteam Het mobiel anesthesieteam levert het totale pakket om onder volledige narcose te kunnen behandelen binnen uw eigen praktijk. Dit is inclusief alle nodige apparatuur, medische gasvoorziening, medicatie, disposables, anesthesioloog en personeel van hoge kwaliteit. Zo kunt u behandelingen onder volledige narcose uitvoeren binnen uw eigen praktijk, wanneer het u uitkomt, met uw eigen spullen en personeel en zonder dat u ook maar enige investering hoeft te doen in uw praktijk. Tandheelkundige klinieken die behandelingen onder algehele narcose willen aanbieden: Als u aan uw cliënten behandelingen onder algehele narcose wilt aanbieden zonder dat u dure investeringen hoeft te doen in uw kliniek, dan bent u bij ons aan het juiste adres. Wij kunnen met ons MOBIEL ANESTHESIETEAM in elke kliniek op 4 behandelkamers tegelijk volledig de anesthesie verzorgen zonder dat u daar naar hoeft om te kijken. Wij zijn volledig selfsupporting. Wij kunnen in elke tandartspraktijk de narcose verzorgen. Uw praktijk hoeft dus niet aan speciale voorwaarden te voldoen! Bel voor een gratis en vrijblijvende offerte Schroom niet om te bellen of te emailen voor een gratis en vrijblijvende offerte. Zonder enige verplichting komen wij graag bij u langs om de situatie in uw kliniek te beoordelen en de wensen en mogelijkheden met elkaar te bespreken.

36 DENTZ


PRODUCTNIEUWS ZorgSom is een softwaretool voor tandartsen, orthodontisten en mondhygiënisten. ZorgSom berekent welk deel van een behandeling de patiënt vergoed krijgt van de verzekering. De behandelaar kan de patiënt direct in de stoel voorlichten over de kosten van het behandelplan. Met één druk op de knop is inzichtelijk wat de verzekering vergoedt en wat de patiënt zelf moet bijdragen. www.zorgsom.nl

Wie niet boren wil, moet slim zijn De DSA3500 Smart Dental Unit is de slimme stand alone zweepunit. Stekker in het stopcontact en klaar. Geen leidingwerk of verbouwing. Slim, snel en voordelig! Al 1700 Nederlandse praktijken en 50 ziekenhuizen gebruiken een Smart Dental Unit. Heel slim! Kijk op dental.nl/DSA3500

GET EXCELLENT, FORGET THE REST! Streef je naar optimale zorg?

Wij weten als gedreven professionals met welk leeraanbod we jou kunnen ondersteunen. Gegarandeerd succes met onze unieke persoonlijke leermethode. We ontwikkelen ons eigen lesmateriaal vanuit deskundigheid en ervaring met het accent op didactiek. Get excellent met de opleidingen en trainingen van Dutch Dental Academy.

Van der Meulen Edelmetaal B.V. Al meer dan 200 jaar dé specialist op het gebied van edelmetaalrecycling De 5 gouden regels bij Van Der Meulen Edelmetaal B.V. •

Altijd worden uw goederen verzekerd (tot €500.000,-) en beveiligd afgehaald door onze eigen buitendienstmedewerkers •

Altijd wordt alles verwerkt in onze eigen smelterij

Altijd slechts een verwerkingsduur van één werkdag

Altijd een onafhankelijke analyse, verzorgd door het laboratorium van Edelmetaal Waarborg Nederland B.V.

Altijd geven wij de hoogste prijs voor uw edelmetaalafval www.meulen.nl of bel +31 (0)513 468110

NIEUW: ICX CERICX-healing abutments en afdrukstiften

De nieuwe serie ICX Cericx healingabutments is speciaal ontwikkelt voor de ICX Cericx zirkonium abutments en de ICX Cericx kleefbasis abutments maar kunnen ook in andere situaties toegepast worden. Met behulp van deze nieuwe abutments is een optimale voorbereiding van de gingiva, op het plaatsen van het definitieve abutment met kroon, gegarandeerd. www.icx-implants.nl

DENTZ 37


Een zorgenkind dat aandacht verdient

MONDGEZONDHEID OP

BONAIRE Bonaire vormt sinds 10 oktober 2010 een van de drie Caribische ‘bijzondere gemeenten’ van Nederland. En bijzonder is het er, wat betreft natuurschoon bijvoorbeeld! Maar hoe staat het met de mondgezondheid in dit Rijksdeel? De visie van een lokale tandarts. door: Kees Adolfsen

38 DENTZ


De coronacrisis maakt pijnlijk duidelijk waar economieën het hardst geraakt kunnen worden. Bij Bonaire is dat méér dan duidelijk: het eiland leeft voornamelijk van het toerisme. Dat betekent een extra aanslag op de levensstandaard van de gemiddelde Bonairiaan. En dat zet weer een sterke rem op de vooruitgang van de mondgezondheid, op een eiland waar de bevolking traditioneel al weinig dental-minded is. Die zorg uit tandarts Percy W. Chirino, die al 33 jaar een praktijk op Bonaire runt.

DENTZ 39


Het 2 minuten Polyether.

Polyether Impression Material

3M™ Impregum™ Super Quick

Lag het voor de hand dat u tandarts op Bonaire zou worden? “Eigenlijk wel ja. Ik kom uit een familie van artsen en tandartsen. Mijn vader was tandarts op het eiland, vanaf eind jaren ’40. Hij was bovendien politicus. Hij was bijzonder populair; hij heeft veel mensen geholpen in moeilijke tijden. Je kunt op dit eiland nooit zo’n florerende tandartspraktijk hebben als in Nederland, om twee redenen: 90% van de bevolking is totaal niet dental-minded en veel mensen houden maandelijks te weinig over om tandheelkundige zorg te kunnen betalen. Dat was zo in mijn vaders tijd, maar het is in feite nooit veranderd.”

Heeft de status van bijzonder gemeente van Nederland daarin geen verandering gebracht? “Aanvankelijk wel. Toen op 10 oktober 2010 die nieuwe situatie ontstond, besloot minister Schippers dat ook volwassenen hier in aanmerking kwamen voor de vergoeding van extracties, vullingen en protheses. In 2014 werd dit echter grotendeels teruggedraaid, terwijl ook de beugelbehandeling voor kinderen nog eens uit het verzekeringspakket verdween. We hebben er heel vaak op gewezen dat dit desastreus zou zijn voor de ontwikkeling van de mondge-

3M.nl/ImpregumSQ

zondheid op het eiland. Een andere grote verandering was dat we voorheen gemakkelijk zaken deden met de V.S. Dat werd per 10.10.10 uiterst proble-

40 DENTZ


BONAIRE

Bonaire in een notendop Bonaire maakte tot 10 oktober 2010 deel uit van het Koninkrijk der Nederlanden binnen het staatsverband van de Nederlandse Antillen. Per 10.10.’10 eindigde deze staatsstructuur: Bonaire vormt samen met St. Eustatius en Saba de BES-eilanden: drie ‘bijzondere gemeenten’ binnen het Rijk, die geen deel uitmaken van het Schengengebied. Toerisme is verreweg de grootste bron van inkomsten. Het Bonaire National Marine Park is een onderwater-reservaat dat wordt gerekend tot de mooiste duikerslocaties ter wereld. Ook zoutwinning is van oudsher een economische hoofdfactor, al heeft Akzo-Nobel haar rechten enkele jaren geleden verkocht aan het Amerikaanse Cargill. matisch. We moesten alle apparatuur en

baan, leven van de ‘Onderstand’ van de

materialen in Nederland gaan bestellen:

overheid. Voor hen hebben we geregeld

In 1973 werd Bonaire ook ontdekt als

9.000 km per schip en veel beperkende re-

dat zij extracties vergoed krijgen. Al moet

op- en overslagplaats voor olie.

gels voor het transport van materialen per

ik zeggen dat daar, ook in acute situaties,

In de huidige verhoudingen met Venezue-

luchtpost. Dental Air Products helpt ons nu

met alle bijbehorende bureaucratische

la (op 80 km afstand) staat deze bron van

vanuit Nederland met anesthesie. Maar er

rompslomp soms nog dágen overheen

inkomsten flink onder druk. Die inkom-

zitten veel obstakels in de contacten met

gaat.”

stenderving geldt sinds de coronacrisis nog in versterkte mate voor het toerisme.

Nederland.” Wat betekent dit voor de manier waar-

De gezondheidszorg op het eiland valt

Hoe loopt de financiering van de zorg?

op u werkt, en het plezier waarmee u

volledig onder het ministerie van Volksge-

“De gezondheidszorg hier valt niet

werkt?

zondheid, Welzijn en Sport. Het ministerie

onder de verantwoordelijkheid van het

“Het is nogal frustrerend, moet ik zeggen.

wordt in dit rijksdeel vertegenwoordigd

eilandbestuur, maar rechtstreeks onder

Vroeger bezocht ik congressen van de

door het BES-verzekeringskantoor, dat

het ministerie van VWS. Dat wordt hier

American Dental Association, in Chicago

de zorgcapaciteit en -financiering voor de

vertegenwoordigd door het ZorgVerzeke-

bijvoorbeeld, en ik ging naar de IDS in

drie BES-eilanden beheert.

ringsKantoor (ZVK). We zijn voortdurend in

Keulen. Maar alle moderne apparatuur en

Per 1 januari 2011 vallen de inwoners

gesprek, hebben geregeld meetings. Maar

techniek rond implantaten, kronen, Cerec

onder de verplichte BES-verzekering; de

het kantoor zit een beetje in tussen een

en cad-cam kunnen we ons hier domweg

premie daarvoor is gerelateerd aan het

afdeling van het ministerie en een zorg-

niet veroorloven. Dat stelde me zo teleur

inkomen. Tandheelkundige zorg voor

verzekeraar. Men kijkt voornamelijk naar

dat ik na 2005 niet meer ben geweest.

kinderen én volwassenen werd tot 2014

het budget en houdt stevig de hand op de

Liever bezoek ik een congres in Zuid-Ame-

vergoed vanuit de basisverzekering. In

knip. Dat budget stijgt overigens onvol-

rika of Afrika, waar je wordt getraind het

dat jaar werden de meeste vergoedingen

doende mee met ons inwoneraantal.

maximale te doen met minimale middelen.

voor 18+-ers geschrapt. Ook orthodontie

Toen ik in ’87 begon telde Bonaire ruim

Natuurlijk investeren we wel als praktijk,

voor kinderen verdween uit het pakket.

6.000 inwoners, maar dat zijn er inmid-

maar dat verdien je eigenlijk nooit terug.

dels meer dan 20.000. Eigenlijk komen

Mensen hier houden niet van bedelen.

Het inwoneraantal van Bonaire stijgt

alleen de wat betere verdieners, minder

Ze komen dus niet als ze het niet kunnen

gestaag. Woonden er eind jaren ’80 ruim

dan 10%, met regelmaat naar de praktijk.

betalen, ze slikken liever een maand pa-

6.000 mensen, in januari 2020 stond de

Gemiddeld verdienen de mensen hier zo’n

racetamol en denken dan dat de klachten

teller op 20.900. Die groei bestaat voor

$ 900,- per maand, dat is niet ver boven de

over zijn. Niets is minder waar. Ontstekin-

13% uit natuurlijke aanwas, en wordt

armoedegrens.

gen en abcessen groeien, we hebben zelfs

voor 87% bepaald door immigratie.

Voor al die mensen valt mondzorg totaal

patiënten die kanker hebben gekregen. En

Verhuisden in 2018 nog meer mensen van

buiten hun financiële mogelijkheden. Al-

als mensen met moordende kiespijn maar

Bonaire naar Europees Nederland, per

leen de zogeheten pp’s, de paupers zonder

zonder geld aan de balie komen, ga je toch

2019 wordt het omgekeerde vastgesteld. DENTZ 41


W&H Lisa VA131 B-autoclaaf. Inclusief 10 jaar onderhoud, 10 jaar garantie op voorrijden en arbeidsloonkosten. Bel ons voor meer informatie: 036-5499171 Leverbaar in 18 en 22 liter uitvoering (inclusief snel-cyclus van 13 minuten)

De Lisa VA131 is de meest intelligente Klasse B sterilisator ter wereld en is de ideale toevoeging voor iedere sterilisatieruimte!

MedieQ Service Stellingmolenstraat 100 1333 CN Almere 036-5499171 Service@medieq.nl

190x135mm-D .indd 1

18-06-20 14:45

Een positieve PerioSafe testuitslag is een signaal dat er mogelijk een probleem is met de immuun fitness van de mondholte.

Verhoogde aMMP-8 waarde?

Mondzorg begint met preventie! PerioSafe Nederland BV | www.periosafe-nederland.nl | +31 (0)577-760011

42 DENTZ 190x135mm_C.indd 1

21-9000-1549-05 ANT Dentz 2020#5

14-09-2020 15:20


BONAIRE

behandelen. Op die consulten en extracties leg je dus altijd toe.”

Gelukkig zitten de tandheelkundige vergoedingen voor kinderen nog wel in het basispakket. “Wie dat zegt, mist echt een essentieel element van onze cultuur en opvoeding.

fing van VWS om te mogen werken. Dat

Kinderen bezoeken hier vrijwel nooit een

maakt de contacten met de beroepsver-

tandarts als hun ouders niet het goede

enigingen wel minder makkelijk, maar daar

voorbeeld geven.

wil ik graag aan werken. Waar we het

Zonder het commitment van de volwas-

ter verbetering van de mondgezondheid

senen, gaan we hier de mondgezondheid

op Bonaire natuurlijk van moeten heb-

van kinderen niet structureel op een hoger

ben is informatie. Voorlichting. Aandacht

niveau krijgen.”

voor preventie. Kennis aanreiken over de

Reactie ANT De ANT vindt met name de

relaties tussen mondgezondheid en de rest

situatie van (de attitude jegens)

van het lichaam. De folders en brochures

de mondzorg voor kinderen op

Vindt u dat Nederland hierin voldoende

van het Ivoren Kruis zie ik als het aange-

de BES-eilanden zorgelijk. In 2018

haar verantwoordelijkheid neemt?

wezen middel om kinderen op scholen

heeft staatssecretaris Paul Blokhuis

“Die vraag kan ik niet kort beantwoorden.

te bereiken. Zij nemen het mee naar huis

van VWS een oproep gedaan om

Ik kan en mag niet zeggen dat Nederland

en dan gaat het balletje misschien rollen.

lokaal meer initiatieven te ontplooi-

niet haar best doet. Maar zoals ik aangaf,

Maar - en sorry als ik me misschien wat

en op het gebied van preventie.

zijn er veel obstakels. Voor een deel zijn die

te stevig uitdruk - het lijkt wel of er bij het

Hier is gehoor aan gegeven en begin

heel praktisch van aard, maar niettemin

Ivoren Kruis robots werken. Ik heb al heel

2019 is er een preventieprogramma

ingrijpend. Zo lopen we altijd vast als we

vaak contact gezocht, maar het lijkt of ze

gestart voor het leeftijdscohort tot 6

met aanvraagformulieren te maken krijgen:

daar niets willen weten van dit deel van

jaar, dat mogelijk zou worden uitge-

binnen het Nederlandse systeem moet je

Nederland. Ik vind dat onbegrijpelijk voor

breid naar de groep 7 tot 18 jarigen.

dan bijvoorbeeld een provincie opgeven,

een organisatie die als missie heeft om via

De ANT zal, voor zover de actuele

maar de BES-eilanden staan daar niet bij.

preventie landelijk de mondgezondheid te

situatie rond corona dat toelaat, op

Zonder postcode kom je al helemaal niet

bevorderen. Wij hebben hier nu eenmaal

korte termijn in contact treden met

ver, en die hebben we hier niet. Het lijkt of

niet de middelen om dat materiaal zelf te

VWS om zich op de hoogte te laten

dit soort praktische belemmeringen bij het

ontwikkelen.

stellen van de stand van zaken rond dit initiatief. Daarnaast is er contact

ministerie en bij de Inspectie gewoon niet gezien wordt.

Mijn pleidooi komt hier op neer: als we op

gezocht met tandarts Chirino

Voor mijzelf is het lastig dat ik in Colombia

alle niveaus de samenwerking zouden

om te bespreken welke rol wij kun-

en de V.S. gestudeerd heb: ik heb daarom

kunnen verbeteren, zou de lokale

nen spelen om de mondgezondheid

geen in Europa geldig diploma en daarom

bevolking veel meer profijt kunnen hebben

van met name de jeugd te

geen BIG-registratie. Ik heb een onthef-

van het Nederlandse zorgsysteem.”

helpen verbeteren. DENTZ 43


WETSVOORSTEL “BEVORDEREN CONTRACTEREN”:

NIET VOOR DE MONDZORG Eind 2014 stemde een meerderheid van de Eerste Kamer tegen een wetsvoorstel tot wijziging van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet. Het voorstel beoogde de ‘vrije artsenkeuze’ te wijzigen, maar haalde de eindstreep dus net niet. Bijna 6 jaren later wordt opnieuw gewerkt aan een wetsvoorstel om artikel 13 aan te passen. Wat zou het nieuwe wetsvoorstel inhouden en is het ook gericht op de mondzorg? door: Karik van Berloo en Daniël Post

Wetsvoorstel

wetswijziging biedt de mogelijkheid om voor bepaalde (deel-)

De minister heeft meerdere malen het voornemen geuit om

sectoren de hoogte van de vergoeding voor niet-gecontracteer-

het bekende ‘artikel 13’ van de Zorgverzekeringswet (Zvw) te

de zorg in (nadere) regelgeving vast te leggen en deze dus niet

wijzigen. Hoewel het wetsvoorstel nog niet is gepubliceerd, wordt

langer over te laten aan verzekeraars en de daarover ontstane

langzaamaan steeds meer bekend over het wetsvoorstel. Het

jurisprudentie.”

gevolg van de nieuwe wet zou zijn dat de minister zelf de hoogte van de vergoeding kan bepalen die patiënten krijgen als zij voor

Kortom: de minister zou, aan de hand van nog niet bekende

basisverzekerde zorg naar een niet-gecontracteerde zorgaanbie-

criteria, zorgsectoren kunnen aanwijzen waarvan hij de hoogte

der gaan.

van de vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg zelf wenst te

Op dit moment geldt op basis van jurisprudentie het ‘hinder-

bepalen. Die vergoeding zou dan dus, in plaats van de huidige

paalcriterium’, waaruit voortvloeit dat patiënten die zich tot een

70-80%, bijvoorbeeld 40% of 50% kunnen worden.

niet-gecontracteerde zorgaanbieder willen wenden niet mogen worden geconfronteerd met een dusdanige lage vergoeding dat

Niet geschreven voor de mondzorg

de vergoeding een ‘hinderpaal’ vormt om naar die zorgaanbieder

Het doel van de wetswijziging is, zo heeft de minister steeds te

te gaan. In de praktijk komt dat er globaal op neer dat patiën-

kennen gegeven, het bevorderen van contractering door zorg-

ten van niet-gecontracteerde aanbieders ca. 70 – 80% vergoed

aanbieders in bepaalde zorgsectoren. Daarbij wijst de overheid

krijgen van de tarieven die zorgverzekeraars met gecontracteerde

met name richting de wijkverpleging (thuiszorg) en de geestelijke

aanbieders zijn overeengekomen.

gezondheidszorg (GGZ). Volgens de minister leveren niet-gecontracteerde zorgaanbieders in deze sectoren veel meer uren zorg

Zorgsectoren

per patiënt, dan zorgaanbieders die wel een overeenkomst met

Uit de recente brieven van de minister blijkt dat de wetswijziging

de zorgverzekeraar hebben gesloten. Bovendien zouden deze

zou gaan inhouden dat de minister bepaalde zorgsectoren kan

meeruren zorg niet te verklaren zijn op basis van patiëntenken-

aanwijzen, waarvan hij dan zelf de hoogte van de vergoeding

merken, waardoor de zorg die niet-gecontracteerde zorgaanbie-

zou kunnen bepalen. In de woorden van de minister zelf: “De

ders leveren, volgens de minister te duur zou zijn.

door: Kees Adolfsen

44 DENTZ


WETGEVING

naar alle waarschijnlijkheid niet één van de sectoren zal zijn, die door de minister zullen worden aangewezen als het wetsvoorstel zou worden aangenomen, kleven er ook de nodige inhoudelijke bezwaren aan het voorgenomen wetsvoorstel. Indien het aankomende wetsvoorstel zou worden aangeno-

Een lagere vergoeding van bijvoorbeeld 45% van het tarief

men – wat nog afwachten is en waarschijnlijk in belangrijke

dat gecontracteerde zorgaanbieders van de zorgverzekeraar

mate afhangt van de komende verkiezingsuitslag – is de

ontvangen, zou onder meer kunnen betekenen dat:

vraag welke sectoren de minister zal aanwijzen. Het aanwij-

Veel patiënten niet meer kunnen kiezen voor

zen van de mondzorgsector ligt in onze optiek niet voor de

niet-gecontracteerde zorg, waarmee het aantal

hand. Daarvoor is een aantal redenen.

patiënten van niet-gecontracteerde zorgaanbie ders zou teruglopen;

Allereerst is een groot deel van de mondzorg geen basis-

verzekerde zorg. Het wetsvoorstel lijkt uitsluitend te zullen

zorg, mogelijk het restant van de nota (het deel

zien op de basiszorg en het is onwaarschijnlijk dat de minister ook voor de aanvullende verzekering de hoogte van

Patiënten die nog wel kiezen voor niet-gecontracteerde dat zij niet vergoed krijgen), niet meer kunnen betalen;

Gecontracteerde zorgaanbieders een veel slechtere on-

de vergoeding zal willen bepalen. Daarmee zou een groot

derhandelingspositie hebben richting de zorgverzeke-

deel van de mondzorg sowieso buiten de reikwijdte van het

raar, omdat niet-contracteren nauwelijks nog een optie

wetsvoorstel vallen.

is vanwege de veel lagere vergoeding die de patiënt dan ontvangt;

Daarnaast zijn, zowel vanuit de zijde van zorgverzekeraars

Patiënten vanwege de mogelijke ‘race to the bottom’

als van de zijde van de overheid, geen signalen dat in de

als gevolg van de minder goede onderhandelingspositie

basisverzekerde mondzorg niet-gecontracteerde zorgaan-

van zorgaanbieders uiteindelijk een lagere kwaliteit van

bieders duurder zouden zijn dan gecontracteerde mondzorg-

zorg ontvangen.

aanbieders, laat staan dat de laatste groep meer zorg zou leveren dan gecontracteerde zorgaanbieders. Tandartsen

Dit zijn bezwaren, die in onze optiek ondervangen zouden

en andere mondzorgprofessionals zijn doorgaans niet bezig

moeten worden vóór het wetsvoorstel überhaupt ter stem-

met de omstandigheid of patiënten verzekerd zijn en zo ja,

ming zou kunnen worden gebracht.

bij welke zorgverzekeraar. De zorgbehoefte van de patiënt bepaalt, zo is de ervaring, voor mondzorgprofessionals

Slotsom

welke zorg aan de patiënt geleverd wordt. Daarmee is de

Het wetsvoorstel om artikel 13 van de Zvw te wijzigen, is

prikkel die de minister nodig meent te hebben voor andere

niet voor niets in 2014 al gesneuveld. Aan het inperken

zorgsectoren, zoals de GGZ, in de mondzorg in ieder geval

van de vrije keuze van zorgaanbieder zijn de nodige haken

niet benodigd. Sterker nog: het gevaar bestaat dat patiënten

en ogen verbonden. Het is aan de minister en uiteindelijk

afzien van een bezoek aan de tandarts en dat lijkt ons in ie-

de Tweede en Eerste Kamer om hier de juiste keuzes in te

der geval geen beoogd doel. Dit nog daargelaten dat dit een

maken, waarbij het belang van zorgaanbieders én de patiënt

negatief effect kan hebben op het vestigingsklimaat. Er is al

niet uit het oog mag worden verloren en voorop zou moeten

een tekort aan tandartsen. Het beperken van de vergoeding

staan. Het wetsvoorstel dat in de maak is, lijkt in ieder geval

(voor de patiënt) zal niet bijdragen aan de hoogst noodzake-

niet gericht te zijn op de mondzorg en voor dergelijke aan-

lijke aanwas van het aantal tandartsen.

passingen lijkt ons in de mondzorg op dit moment ook geen reden. Desondanks is het een gevaarlijke ontwikkeling om de

Bezwaren

minister een middel in handen te geven waarmee een even-

Los van de omstandigheid dat het wetsvoorstel niet ge-

tueel gat in de begroting ten koste van de vrije artsenkeuze

schreven lijkt te zijn voor de mondzorg en de mondzorg dus

gedicht kan worden, zonder verdere parlementaire toetsing. DENTZ 45


$#*%!

DOORHALING INSCHRIJVING BIG-REGISTER

Een klacht Plotselinge praktijkbeëindiging zonder adequate regeling voor patiënten

De situatie

mogelijkheid is ontnomen tot inzage in en

ven naar zijn oude adres zijn gestuurd en

Verweerder staakte plotseling alle acti-

afschrift van het patiëntendossier.

hij twee jaar ziek is geweest, waardoor hij

viteiten in de tandartspraktijk waar hij

geestelijk en lichamelijk niet in staat was

eigenaar van was, en is inmiddels in het

Het verweer

buitenland aan het werk.

Met betrekking tot het eerste klachtonder-

Als gevolg ontving de Inspectie (IGJ) van

deel biedt verweerder zijn verontschuldi-

een patiënt de melding dat verweerder

gingen aan voor het niet informeren van

De beoordeling

ineens was vertrokken. De patiënt was

zijn patiënten toen hij de tandartspraktijk

Het college volgt de inspectie in de

hierover niet geïnformeerd en het was

heeft beëindigd. Hij heeft zijn patiënten

bevindingen en de conclusies van haar

voor hem onduidelijk hoe de overdracht

niet kunnen overdragen, omdat het niet

onderzoek. Verweerder heeft hetgeen de

van het patiëntendossier was geregeld.

gelukt is een goede praktijkovername te

inspectie heeft vastgesteld in essentie ook

Nadien volgden nog 22 soortgelijke

regelen en er dus geen praktijkopvolger is.

niet weersproken. Hij heeft, ter verklaring

meldingen, naar aanleiding waarvan de

Een aantal tandartsen heeft de spoed-

van de gang van zaken, gewezen op zijn

inspectie een onderzoek heeft ingesteld.

diensten waargenomen en de veiligheid

scheiding in 2017 en de daaropvolgende

van de patiënten is niet in het geding is

burn-out. Door zijn burn-out was hij niet in

geweest.

staat normaal te functioneren. Ook heeft

De klacht

normaal te functioneren.

hij geprobeerd zijn praktijk te verkopen.

Dankzij het onderzoek van de inspectie is

Met betrekking tot het tweede klachton-

Omdat dit niet gelukt is, was het ook niet

vastgesteld dat verweerder zijn praktijk

derdeel geeft verweerder aan dat hij de

mogelijk de dossiers over te dragen. Hij

heeft beëindigd zonder zijn patiënten hier-

patiëntendossiers veilig heeft bewaard en

heeft de dossiers veilig bewaard en deze

over te informeren, zonder zijn patiënten

dat de gegevens voor de patiënten, indien

kunnen zo nodig worden overgedragen.

over te dragen en zonder zijn patiënten te

nodig, beschikbaar zijn.

Ook zouden zijn patiënten de zorg hebben

informeren over de spoedgevallendienst.

gekregen die zij nodig hadden, omdat

Bij de praktijkbeëindiging is bovendien

Dat verweerder niet heeft gereageerd op

andere tandartsen spoedpatiënten en pa-

geen voorziening getroffen voor de pa-

de pogingen van de inspectie om met hem

tiënten met klachten hebben behandeld,

tiëntendossiers, waardoor patiënten de

in contact te komen, komt doordat de brie-

zonder hen over te nemen.

46 DENTZ


KLACHTENCOMMISSIE

Hoewel het college begrip kan opbrengen voor de moeilijke

Uitspraak

situatie waarin verweerder in 2017 was terecht gekomen, kan

Het college verklaart de klacht in beide onderdelen gegrond. Zij

dit alles op geen enkele wijze een excuus zijn voor klager om

beveelt de doorhaling van verweerders inschrijving in het register

zijn patiënten op deze manier in de steek te laten. Uit niets is

en schorst bij wijze van voorlopige voorziening met onmiddellijke in-

gebleken dat verweerder zich enige moeite heeft getroost om

gang de inschrijving van verweerder in het register, dan wel ontzegt

de continuïteit van de mondzorg voor zijn patiënten te garan-

verweerder, voor het geval hij op het moment van onherroepelijk

deren. Ook het niet slagen van de verkoop van de praktijk vormt

worden van deze beslissing niet is ingeschreven in het register, het

daarvoor geen excuus. Het moge verder zo zijn dat verweerder

recht om wederom in dit register te worden ingeschreven en bepaalt

de dossiers veilig heeft bewaard, dat doet niet af aan het feit dat

dat deze maatregel onmiddellijk van kracht wordt. Voorts zal de

verweerder onbereikbaar was voor zijn patiënten om een over-

beslissing ingevolge artikel 71 van de Wet BIG in de Nederlandse

dracht aan een opvolgende tandarts te realiseren. Dat patiënten

Staatscourant worden bekendgemaakt en is deze aan de tijdschrif-

de zorg hebben gekregen die zij nodig hadden, is, zo dit al het

ten Dentz en NT (Nederlands Tandartsenblad) ter bekendmaking

geval is geweest – verweerder heeft ter zake niets aangevoerd –,

aangeboden.

niet het gevolg van adequate tussenkomst van verweerder. Conclusie De conclusie van het voorgaande is dat de klacht in beide onder-

Zowel de klacht als het verweer is weliswaar verkort maar letterlijk overgenomen. Deze uitspraak is integraal te lezen in de Nederlandse Staatscourant.

delen gegrond is. Verweerder heeft gehandeld in strijd met de zorg die hij ingevolge artikel 47 lid 1 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg jegens zijn patiënten had behoren te betrachten. Ter zitting heeft de Inspectie desgevraagd verzocht om een maatregel die een beroepsbeperking bevat, omdat bij een dergelijke uitspraak via het Informatiesysteem Interne Markt (IMI) de buitenlandse autoriteiten kunnen worden geïnformeerd. De Inspectie hecht daar waarde aan omdat verweerder thans in F werkzaam is. Bij de op te leggen maatregel houdt het college rekening met

ICX, het FAIRE Duitse Premium Implantaatsysteem

MAXIMALE KWALITEIT, FAIRE PRIJZEN, TRANSPARANTIE!

de grote mate van onzorgvuldigheid van het handelen van verweerder, die van de ene op de andere dag de praktijk uit zijn handen heeft laten vallen. Patiënten moeten erop kunnen vertrouwen dat zij bij een praktijkbeëindiging daarvan op de hoogte worden gebracht en dat een zorgvuldige overdracht van de patiëntgegevens plaatsvindt. Ook wordt in aanmerking genomen dat verweerder zich niet toetsbaar heeft opgesteld. Voor zover verweerder per post, per e-mail en telefonisch niet bereikbaar was, komt dat geheel voor zijn rekening. Van verweerder mag immers worden verwacht dat hij in het BIG-register zijn contactgegevens te allen tijde actualiseert, zoals dat ook geldt voor zijn website en praktijkingang. Dat hij dat heeft nagelaten vormt evenzeer een aspect van de onzorgvuldigheid van zijn handelen. Ook neemt het college in aanmerking de omstandigheid dat verweerder er geen enkele blijk van heeft gegeven de laakbaarheid van zijn handelen in te zien. Zelfs tijdens de zitting van het college maakte hij duidelijk de ernst van de hem gemaakte verwijten, niet te begrijpen. Het college rekent dat verweerder ernstig aan.

OSSEOÏNTEGRATIE METEN IN ÉÉN SECONDE DECL AR ATIECOD

E J34

www.penguinrfa.nl

WIJ OVERTUIGEN AL 16 JAAR MET STABIELE PRIJZEN VOOR EEN ORIGINEEL DUITS/ZWITSERS IMPLANTAATSYSTEEM Boodtlaan 10 · 1796 BE De Koog · Tel.: 0222 - 76 90 11 E-mail: info@icx-implants.nl · Web: www.icx-implants.nl

DENTZ 47

21-9000-1315-04 Dentz 2020#4


Een kijkje in de praktijk van

Mondzorg Schot Jorian Schot nam in 2014 een

Eerstelijn in de wijk

start gingen, dus het ging echt om een

tandartspraktijk over in een verbouwde

“De gemeente was welwillend. Hier in

flink bedrag. Banken en adviseurs denken

tussenwoning. Hij wist direct dat hij op

Middelburg zitten de tandartspraktijken

mee, maar uiteindelijk is er maar één

niet al te lange termijn een zelfgebouwd

nogal geconcentreerd in het centrum. Wij

persoon die het budget beheert, en dat

praktijkpand wilde realiseren. Alleen al

zaten al in een woonwijk, en dit nieuwe

ben je zelf. Rekenen, rekenen, en nóg een

omdat hij in deze ‘wijkwoning’ slechts

pand staat 700 meter verderop. De be-

keer rekenen.”

met hangen en wurgen aan alle regels

hoefte aan eerstelijnszorg in de wijk, daar

en voorschriften kon blijven voldoen. En

had men oog voor. Onze oudere patiënten

omdat hij een duurzame werkomgeving

komen gewoon aanstappen met hun rolla-

Vruchtbaar samenspel

voor de lange termijn ambieerde. Er volg-

tor. Ik wilde bovendien graag de omlig-

Schot nam een architect in de arm voor de

de een traject van drie jaar.

gende dorpen kunnen bedienen. Met een

buitenkant, Dental Air verzorgde het inte-

bushalte om de hoek en vooral: veertien

rieur. Zelf had hij ook heldere ideeën. Het

parkeerplaatsen op ons eigen terrein.”

prachtige praktijkpand is dan ook het re-

In het hele traject stonden de seinen

sultaat van een vruchtbaar samenspel. “Je

volgens Schot steeds op groen. Was dat

moet natuurlijk bereid zijn te luisteren naar

anders geweest, dan betwijfelt hij of hij

professionals. Ik ga niet een wiel uitvinden

het erbij had kunnen hebben naast het

dat zij als het ware dagelijks monteren.”

reguliere werk. “Er komt veel op je af, qua

De ronde glazen pui bijvoorbeeld is het

planning, overleg en - niet te vergeten -

gevolg van de esthetische inzichten van

financiën. Ik was net dertig toen we van

de architect: de ronding volgt de bocht in

door: Kees Adolfsen

48 DENTZ


DEPRAKTIJKVAN...

wie Jorian Schot, tandarts/ prakt ijkeigenaar

wat algemene praktijk

waar Middelburg

wanneer Sinds 2014

website www.mondzorgschot.nl

de weg die uitkomt bij de rotonde. Recht

grotendeels zelfvoorzienend qua energie.

had gekund, maar dan had het pand die

Dan kost het hooguit nog enkele tientjes

bijzondere twist gemist. Binnen springt

stroom per maand.”

vooral de wachtkamer in het oog, in de glazen ronding. Je lijkt misschien te kijk te

“UITEINDELIJK IS ER MAAR ÉÉN PERSOON DIE HET BUDGET BEHEERT, EN DAT BEN JE ZELF”

zitten, maar eigenlijk zijn de enige passan-

1,5 meter

ten langsrijdende auto’s op enige afstand.

Corona bracht nog een bijzonder inzicht.

“Je zit hier niet opgesloten, alsof je naar de

Zes sluitingsweken geven natuurlijk

tandarts moet. Je zit eerder op een soort

zorgen over je hoge lasten. Maar de

terras, met zicht op de wereld buiten.”

praktijk was al geheel ingericht volgens de

burg. Er zijn vier behandelkamers. Verdere

Schots eigen inbreng betrof onder meer de

nieuwste infectiepreventie-voorschriften.

groei is zeker een optie, maar Schot is met

verhoging van de witte boeiboord op de

Ruim van opzet, met helder gescheiden

de huidige situatie ook volkomen tevreden.

pui. Dit met het oog op de zonnepanelen

looplijnen en gegarandeerde scheiding

“Zo’n pand helpt om te laten zien dat je je

die nog gaan komen en die het pand in

van schoon en vuil. Het handhaven van

vak serieus neemt. En dat is mijn voor-

zijn ogen niet mochten ontsieren. Corona

1,5 meter vraagt nauwelijks om extra

naamste doel: om patiënten het vertrou-

heeft hier voor vertraging gezorgd, anders

maatregelen: “Wat je kunt ervaren als

wen te geven dat hun mondgezondheid

hadden ze er al gelegen: “De offerte ligt

druk van die hoge investeringen, blijkt dan

voorop staat. Met de verhuizing twee jaar

klaar, maar we moesten vanaf maart

juist ook voordelen te bieden.”

geleden zijn we niet één patiënt kwijtge-

eerst andere dingen regelen. Dit pand is

Behalve Schots praktijk herbergt het pand

raakt. Ik durf ervan uit te gaan dat het met

gasvrij. Met de zonnepanelen is het straks

ook de Praktijk voor Mondhygiëne Middel-

dat vertrouwen wel goed zit.” DENTZ 49


Nederlandse wandelroutes

HEERLIJKE

HERFSTWANDELINGEN Gezond, voldoenend, sociaal en tóch coronaproof: wandelen. Wandelen kan zonder moeite op 1,5 meter afstand. Nu ben je niet de enige die op dit idee komt, half Nederland trekt tegenwoordig in het weekend de bossen in. Geen zin in drukte op de Veluwe? Zet de wekker vroeg, vul je thermosbeker met verse koffie, smeer een boterham, pak een appel en een fles water en ga op pad. Voordelen? Zelfs na drie uur wandelen heb je nog een hele dag voor je, je bent op tijd om wild te spotten en het is volledig coronaproof: je komt geen hond tegen. Misschien, als je geluk hebt, wel een wolf. Deze keer in lifestyle zes fijne wandelroutes door heel Nederland. Oh, en vergeet de QR-code niet te scannen voor je gaat! door: Veerle van Helsdingen

Nationaal Park Veluwezoom 11 kilometer, Gelderland Nationaal Park Veluwezoom - de zuidoosthoek van de Veluwe in Laag Soeren, Gelderland- is een groot natuurgebied met zowel bos en heide als zandverstuivingen

Wandelroute Landgoed Duin en Kruidberg 13,6 kilometer, Noord-Holland Je wandelt over een prachtig landgoed met bos en duinen naar het strand en de zee. Vroeger woonden hier rijke kooplieden uit Amsterdam in hun buitenverblijven. Onderweg kom je herinneringen uit die tijd tegen, zoals de ijskelder en romantische bomenlanen. Na het wandelen kun je een kopje koffie drinken in het landhuis van Duin en Kruidberg. Landgoed Duin en Kruidberg maakt onderdeel uit van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Bij dit park horen ook de Kennemerduinen en landgoederen Midden-Herenduin, Koningshof en Kennemergaarde. Afwisselende wandeling door de duinen. Drink na afloop een kopje koffie in het landhuis. www.natuurmonumenten.nl

50 DENTZ

en statige landgoederen. Wandelaars in de schemering horen hier - met een beetje geluk – zwijnen knorren, reeën blaffen (ja, zo heet dat echt) en, tijdens de bronsttijd (van eind september tot diep in oktober), het burlen van de edelherten. Tip: ontdek, via onderstaande wandeling, het Achterste Schaddeveld, de Lange Juffer, de Elsberg (90 meter hoog en goed voor een topuitzicht) en nog véél meer. www.anwb.nl


LIFESTYLE

Wandelroute Berkenheuvel

14-vennenroute in de

8,3 kilometer, Drenthe

Oisterwijkse bossen

In Nationaal Park Drents-Friese Wold, een van de grootste aaneenge-

9 kilometer, Noord-Brabant

sloten natuurgebieden in Nederland, voel je de kracht van de natuur.

Een eeuw geleden wilde men

Wandel door uitgestrekte bossen en over

in Oisterwijk de bossen kappen

de heidevelden van landgoed Berkenheuvel.

en de vennen droogleggen.

Dit is het terrein van de boommarter. Grootste

Het idee alleen al! Door het

kans om die te zien heb je in het late voorjaar

gebied aan te kopen wisten de

en zomer. www.natuurmonumenten.nl

leden van Natuurmonumenten dat te voorkomen. En kun je vandaag de dag nog genieten van dit natuurgebied. De route start bij Bezoekerscentrum Oisterwijk en is ruim 9 km lang. Maar liefst 14 vennen kom je tegen op deze route door de

De Loonse en Drunense Duinen

Brabantse bossen.

12 kilometer, Noord-Brabant

www.natuurmonumenten.nl

De Brabantse Sahara, zo staat het Nationaal Park De Loonse & Drunense Duinen bekend. Een uniek gebied: woest en rijk aan zowel grillige bomen als duinen & vlaktes van stuifzand. Complete boerderijen, nee, hele gehuchten verdwenen hier in de loop der eeuwen hier onder dat zand. Maar het kleine Giersbergen hield dapper stand. En hoe dat is gelukt, ontdek je tijdens deze route. Lopend in de boslucht, over helwitte duinen en langs eenzame vliegdennen, de Brabantse Sahara schampend. www.anwb.nl

Wandelen door het groene westen

Nationaal Park De Maasduinen

9 kilometer, Utrecht

17 kilometer, Limburg

Vanuit Baarn maak je een gevarieerde

In noordoost Limburg, tussen de Maas en de grens met

rondwandeling door uitgestrekte bossen

Duitsland, daar glooit het Nationaal Park De Maasduinen.

en prachtige landgoederen. In de 18e eeuw

Een groot natuurgebied waardoor ooit zowel de Maas als

werd het Baarnse Bos volgens de Franse

de Rijn stroomde, en dat nu diverse landschappen, planten

barokstijl voorzien van statige lanen en

en dieren herbergt. Reken op meren als spiegels, bronsgroen

symmetrische vormen. Toen honderd jaar

bos, waarin 't nachtegaaltje zingt, en open heide, goed voor

later de Engelse landschapsstijl in zwang

fijne vergezichten. Plus: grafheuvels, kasteelruĂŻnes en loop-

raakte, werd het landgoed omgetoverd in een

graven, want er is hier wel wat

romantische buitenplaats met slingerende

gebeurd. Tip: niet ver buiten

paden. Ook het nabijgelegen Landgoed Groe-

het park, in Duitsland, vind je

neveld moest met hoge bomen, bruggetjes

bedevaartplaats Kevelaer.

en kronkelende beken een natuurlijke indruk

Een bezoek waard, ook voor

maken. Tijdens deze

wie niet gelooft. www.anwb.nl

wandeling ontdek je dat veel van deze romantische paden nog steeds bestaan. www.anwb.nl

DENTZ 51


®

Win volume met OSSIX® Volumax OSSIX® Volumax is een dikke, ossificerende collageenmatrix welke botdefecten tot 4 mm kan opvullen. Zeer handig en efficiënt bij implantaties waarbij dehiscenties rond de implantaten moeten worden hersteld, verticale en/of laterale botopbouw is benodigd, of bijv. als er na een één fase implantaatplaatsing preventief kaakverbreding gewenst is. Het OSSIX® collageen wordt in 10 tot 12 maanden opgevormd tot patiënt eigen bot.*

r Vraag naa rs de st arte g aanbiedin

Win eenvoudig tot 4 mm bot door het gebruik van de OSSIX® Volumax collageen matrix*

Botdefect naast implantaat werd met een dubbelgevouwen OSSIX® Volumax matrix opgevuld, waarna de gingiva rond het healing abutment werd gesloten.

Na 4 maanden: mooie brede processus en dik gekeratiniseerd weefsel.

CBCT scan na 6 maanden met de tot bot omgevormde OSSIX® Volumax.

* Alveolar Ridge Augmentation and Ossification of Thick vs. Thin Sugar Crosslinked Collagen Membranes in a Canine L-shape Defect Model, Zubery et al, AAP Research Forum Poster Session, 2016.

CBCT scan na 3 jaar: volledig herstel van de processus

MEMODENT B.V | T +31 (0) 53 430 66 63 | E info@memodent.nl | W www.memodent.nl

19872 Advertentie OSSIX VOLUMAX juni 2020.indd 1

190x135mm D.indd 1

21-9000-1500-03 ANT Dentz 2020#5

25-06-20 15:12

28-09-2020 13:52

BIOACTIVE MATERIAL Injecteerbare hybride composiet in twee viscositeiten

NI E U W

SHOFU DENTAL GmbH Mobiel: +31 (0) 625 163 192 benelux@shofu.de · www.shofu.de

!

powered by S-PRG filler

Maximale esthetiek, laagste krimp

52 DENTZ

Chequer_Anz_190x135.indd 1 190x135mm-B.indd 1

22-0000-0068-01 Dentz 2020#1

17.01.20 12:33 27-01-2020 16:19


‘s Werelds nummer 1 Waterflosser merk

Schrijf je in voor een educatieve sessie: www.waterpik.nl/professioneel/lunch-learn

DE WETENSCHAP IS DUIDELIJK

Waterpik® heeft meer dan 70 onafhankelijke onderzoeken met duizenden patiënten die de voordelen, veiligheid en doeltreffendheid aantonen.

DENTZ 53


ADVOCATEN | ZORGMAKELAARS | JURISTEN | ADVISEURS IN ZORG | WWW. ELDERMANS-GEERTS.NL

Door: Daniël Post en Karik van Berloo

Een verzoek tot inzage:

wat is het en hoe ermee om te gaan

DE

CASUS

Tandartspraktijk X krijgt regelmatig verzoeken van patiënten om inzage in hun (medische) gegevens. Tandartspraktijk X weet dat de privacywetgeving streng is en vraagt zich af of hij (medische) gegevens mag of moet verstrekken, en om welke gegevens het dan gaat. En binnen welke termijn moet aan een dergelijk inzageverzoek zijn voldaan? Ook verzoeken steeds meer anderen, zoals bewindvoerders en mentoren van patiënten, Tandartspraktijk X om inzage in gegevens van patiënten. Mag Tandartspraktijk X de gegevens ook met anderen delen?

54 DENTZ

Op grond waarvan kan een inzagever-

andere de volgende elementen moeten zijn

zoek worden gedaan en waarin moet

opgenomen:

inzage worden gegeven?

• Het doel waarvoor de gegevens van de

Een inzageverzoek kan op basis van ver-

verzoeker worden verwerkt (bijvoorbeeld

schillende wettelijke grondslagen worden

de behandeling);

ingediend. Elke wettelijke grondslag kent

• Indien van toepassing, welke derden

eigen regels over welke informatie door de

de gegevens van de verzoeker hebben

praktijk dient te worden gedeeld en speci-

ontvangen;

fieke regels over de termijnen waarbinnen

• Hoe lang de gegevens van de verzoeker

informatie moet worden gedeeld.

worden bewaard; • Welke andere rechten de verzoeker heeft

1. Algemene verordening gegevensbe-

(denk aan de AVG-rechten op verwijde-

scherming (“AVG”)

ring, wijziging en meer).

Inhoud inzagerecht Het inzagerecht op basis van de AVG is

Wie kan om inzage verzoeken?

algemeen. Dit houdt in dat het inzagerecht

Op grond van de AVG hebben de “betrok-

ziet op inzage in alle gegevens van de

kenen” een inzagerecht. Betrokkenen zijn

verzoeker, en niet (slechts) de medische

de (natuurlijk) personen waarvan de orga-

gegevens. Op grond van de AVG kunnen

nisatie de gegevens verwerkt. In de (mond)

betrokkenen inzage verzoeken in de gege-

zorg zullen dit doorgaans de patiënten zijn.

vens die de “verwerkingsverantwoordelijke” (doorgaans de praktijk) van hen heeft/

Binnen welke termijn moet aan het inzage-

verwerkt. Deze informatie kan worden

verzoek worden voldaan?

gegeven in een overzicht, waarin onder

Op grond van de AVG dient zo snel


RECHTEN&PLICHTEN

mogelijk, maar in ieder geval binnen één

Wie kan om inzage verzoeken?

maand aan het inzageverzoek te worden

In beginsel mag aan anderen dan de

voldaan. Deze termijn kan eenmalig met

patiënt geen inzage worden gegeven. Dit

twee maanden worden verlengd. In geval

behoudens het geval dat de patiënt toe-

van een verlenging, dient de verzoeker

stemming heeft gegeven aan een ander

hier binnen één maand van op de hoogte

om zijn gegevens in te zien. Verder mogen

te worden gebracht. Voor het voldoen aan

de volgende personen inzage verkrijgen:

een inzageverzoek mogen geen kosten in

(i) “rechtstreeks betrokkenen” (bijvoorbeeld

rekening worden gebracht, tenzij er meer-

de assistentes en de medebehandelaars)

dere verzoeken worden ingediend.

en (ii) de ouders van de patiënt (indien

of een computer op de locatie van de

deze onder de twaalf jaar is).

mondzorgpraktijk.

delingsovereenkomst (“WGBO”)

Bij wilsonbekwame patiënten is van

Wie kan om inzage verzoeken?

Inhoud inzagerecht

belang op welke wijze zij vertegenwoor-

Uit de Wabvpz volgt dat een cliënt/pati-

Het inzagerecht op basis van WGBO ziet

digd worden. De ouders van de wilsonbe-

ënt om inzage kan verzoeken. Aangezien

specifiek op de zorg. Indien zodoende

kwame patiënt van twaalf jaar en ouder,

de Wabvpz een aanvulling vormt op

wordt verzocht om inzage in het medisch

mogen inzage verkrijgen in het medisch

de WGBO, lijkt het erop dat de daarin

dossier, is de WGBO van toepassing. Zo

dossier. Hetzelfde geldt voor de curator/

opgenomen inzagebepalingen ook van

volgt uit de WGBO dat een hulpverlener,

mentor van de patiënt. Indien sprake is

toepassing zijn bij een inzageverzoek in de

indien hierom verzocht, aan de verzoeker

van een schriftelijk gevolmachtigde, zal

zin van de Wabvpz (ook ten aanzien van

inzage in (en afschrift van) gegevens uit

moeten worden nagegaan welke be-

de uitzonderingen).

het medisch dossier verstrekt. Dit inzage-

voegdheden deze persoon heeft op basis

recht ziet op zowel papieren dossiers, als

van de volmacht. Indien er geen schrif-

Binnen welke termijn moet aan het inza-

elektronische dossiers.

telijke volmacht is, kan ook een familielid

geverzoek worden voldaan?

(bijvoorbeeld de echtgenoot of een kind)

Op grond van de Wabvpz dient “met

Uitzonderingen

gemachtigd zijn. Een bewindvoerder

redelijke tussenpozen” (kosteloze) elektro-

Uit de WGBO volgt dat inzage achterwe-

heeft géén recht op inzage in het medisch

nische inzage te worden verstrekt, indien

ge dient te blijven indien “dit noodzakelijk

dossier.

daarom wordt verzocht. Wat hier precies

2. Wet inzake de geneeskundige behan-

is in het belang van de bescherming van

onder wordt verstaan, volgt niet uit de

de persoonlijke levenssfeer van een an-

Binnen welke termijn moet aan het inza-

wet(sgeschiedenis). Het lijkt er in ieder

der”. Zodoende dient niet (geheel) aan een

geverzoek worden voldaan?

geval op dat een redelijke termijn wordt

inzageverzoek te worden voldaan indien

In de WGBO is geen termijn gesteld

geboden om aan het inzageverzoek te

daarmee (i) het belang/de persoonlijke le-

waarbinnen aan het inzageverzoek moet

voldoen.

venssfeer van een ander wordt geschaad

worden voldaan. Zodoende geldt de ter-

en (ii) het belang van die ander zwaarder

mijn op grond van de AVG: de inzage dient

Tot slot

weegt dan het belang dat de verzoeker

onverwijld (en kosteloos) te geschieden,

Zoals volgt uit het bovengenoemde,

heeft bij inzage in het medisch dossier.

maar in ieder geval binnen één maand.

kan een inzageverzoek op verschillende

Hierbij zal dus steeds een afweging moeten worden gemaakt.

wetten zijn gebaseerd. Het is hierbij van 3. Wet aanvullende bepalingen ver-

belang om na te gaan om wat voor soort

werking persoonsgegevens in de zorg

inzageverzoek het gaat. Bij een verzoek

Een andere uitzondering betreffen de

(“Wabvpz”)

tot inzage in het medisch dossier is de

persoonlijke werkaantekeningen van de

Inhoud inzagerecht

WGBO van toepassing. Hierbij is steeds

mondzorgprofessionals. Deze aanteke-

Sinds 1 juli 2020 hebben cliënten recht op

van belang wie verzoekt tot inzage,

ningen zijn in principe bedoeld voor het

elektronische inzage in (en afschrift) van

waar de inzage op ziet en dat binnen

persoonlijk gebruik van de hulpverlener

het medisch dossier. Dit inzagerecht vormt

één maand aan een inzageverzoek dient

en maken dan ook geen deel uit van het

een aanvulling op de WGBO (en de AVG).

te worden voldaan. De praktijk draagt

medisch dossier. De aantekeningen dienen

Op welke wijze elektronische inzage wordt

daarbij de verantwoordelijkheid om ervoor

zodoende niet gedeeld te worden met

verstrekt, staat vrij. Dit kan bijvoorbeeld

te zorgen dat aan de juiste personen en op

de verzoeker.

middels een online portaal, een USB-stick

veilige wijze inzage wordt verstrekt DENTZ 55


De bijzondere

TANDARTS Ook híér werken tandartsen

Tandarts John Huizinga is adviserend tandarts van het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP). Het instituut ondersteunt professionals in hun medische zorg aan gedetineerden en tbs’ers. Huizinga werkte eerder zelf als tandarts bij een tbs-kliniek. Hoe kijkt hij naar deze bijzondere uitoefening van het vak? En waar hebben ‘justitiabelen’ recht op als het om mondzorg gaat? door: Kees Adolfsen

Je werkt voor het ministerie van Justitie

detentie komen dan ze erin zijn gegaan.

die zo’n één keer per week langsrijdt.

en Veiligheid. Is dat een fulltime job?

Ze moeten pijnvrij zijn en hun mond en

Maar dan hebben we het niet meer over

“Nee, ik werk ongeveer twee dagen per

gebit moeten goed kunnen functioneren.

die schooltandartsbussen uit de jaren

week bij het NIFP. Het instituut on-

De kosten zijn uiteraard voor de staat,

zeventig. Sterker, ik heb me ingezet voor

dersteunt vooral de psychiatrische en

wat betekent dat het mondzorgpakket

de aanbesteding van drie fonkelnieuwe

psychologische zorg aan gedetineerden,

voor volwassenen ‘binnen de muren’

bussen, die waarschijnlijk in 2021 gaan

maar ook de huisartsen en tandartsen.

ruimhartiger is dan daarbuiten. Daarnaast

rijden. Dat zijn state-of-the-art en luxe

Voor de mondzorg is er een vademecum

is er - via de machtigingen die ik beoor-

uitgevoerde rijdende behandelkamers.”

dat beschrijft waar gedetineerden recht

deel en dus onder voorwaarden - ruimte

op hebben. Voor alle tandheelkunde daar-

voor bijzondere voorzieningen: prothetiek,

Hoe zijn je eigen ervaringen als tand-

buiten beoordeel ik de aanvragen voor

implantologie, kroon- en brugwerk en bij

arts in een tbs-kliniek?

machtigingen van tandartsen, zo’n 900

jeugddetentie voortgezette beugelbehan-

“Het is in de eerste plaats zeer gevarieerd

per jaar. Daarnaast houd ik me bezig met

deling bijvoorbeeld. Waarbij we duidelijk

werk. Doorverwijzen is in principe niet

de professionalisering van dit bijzondere

onderscheid maken tussen kort- en lang-

aan de orde, dus pak je alles zelf op. De

deel van het tandartsvak. Op de andere

gestraft. Wie jarenlang of zelfs levenslang

mondgezondheid van gedetineerden is

dagen van de week werk ik als algemeen

zit, kan soms een uitvoerig behandeltraject

vaak zeer onder de maat, zeker bij Vreem-

practicus. Ik houd van afwisseling: ik heb

doorlopen inclusief parodontologische

delingenbewaring bijvoorbeeld. Je krijgt te

ook biologie gestudeerd en sta daarom

behandelingen. Bij mij kreeg iedereen

maken met lastige extracties en met zelf

ook zo nu en dan als biologieleraar voor

overigens ook een poetsinstructie. Maar

te fabriceren uitneembare voorzieningen

de klas.”

90% is binnen een jaar weer buiten - dan

zoals deelprotheses. Daar ben ik in de loop

gelden uiteraard andere criteria.”

der tijd best heel handig in geworden. Je

Waar hebben gedetineerden recht op

krijgt bovendien relatief veel mensen met

als het om mondzorg gaat?

Zijn er in deze instellingen goede facili-

een licht verstandelijke beperking (lvb’ers)

“De staat heeft de verplichting voor gede-

teiten voor tandartsen?

in de stoel, die een bovengemiddelde

tineerden te zorgen. Die verplichting leidt

“Ongeveer de helft van de huizen van be-

angst voor de tandarts hebben. Die tand-

voor de mondzorg tot een paar heldere

waring en tbs-klinieken hebben een goed

artsangst kan ook nog eens gevoed zijn

uitgangspunten. Gedetineerden mogen

geoutilleerde behandelkamer. De andere

doordat ze zelf slachtoffer van mishande-

qua mondgezondheid niet slechter uit de

helft bedienen we met een tandartsbus,

ling zijn geweest. Daarnaast kunnen

56 DENTZ


BIJZONDERETANDARTS

jaarlijkse scholingsdag. Daar komen zo’n

Een helder pleidooi. Maar zijn er ook

veertig mensen naar toe, van wie onge-

criminelen met zo’n zwaar strafblad

veer de helft tandarts is. Weerbaarheid is

dat de justitieel tandarts ze niet zou

een belangrijk thema. En ook bijvoorbeeld

behandelen?

welke taal je beter niet en beter wel kunt

“Nee, dat bestaat niet in ons rechtssys-

gebruiken tegenover deze bijzondere

teem. Ook de Wereldgezondheidsorgani-

groep patiënten. Op zo’n dag kun je maar

satie heeft de rechten op medische zorg

enkele aspecten belichten van de vele

voor gedetineerden vastgelegd.

die dit specifieke mondzorggebied heeft.

We hebben het rondom de behandelstoel

En dat brengt ons weer bij mijn tweede

nooit over de achtergronden van wie we

hoofdtaak in deze functie: de professio-

behandelen. Natuurlijk hoor je wel eens

nalisering van de justitiële tandarts. We

iets, maar officieel kennen we die ook niet.

gedetineerden heel manipulatief zijn en je

onderzoeken daarvoor of we kunnen

Geen discussie: we leveren mondzorg

proberen te dwingen of verleiden tot een

samenwerken met Jellinek, juist omdat

zonder enig aanzien des persoons.”

behandeling waarvoor jij niet had

er veel overlap is met de mondzorg aan

gekozen. Het werk stelt je dus voor techni-

verslaafden, zowel psychisch als fysiek.

sche uitdagingen, maar bovendien moet je

Specifieke kenmerken in de mond bij (ex-)

mentaal stevig in je schoenen staan.

verslaafden, co-morbiditeit, polyfarmacie,

Ik heb zelf overigens nog nooit een zwaar

psychiatrie en in ‘t algemeen het buiten de

incident meegemaakt. Soms kan zelfs

maatschappij vallen: het zijn maar enkele

dit werk best een keer saai zijn. Maar die

facetten van een breed spectrum aan

combinatie van technische en psycho-so-

bijzondere kennis en technische en sociale

ciale factoren heeft het voor mij altijd heel

vaardigheden die van de mondzorgver-

boeiend en uitdagend gemaakt.”

lener in penitentiaire inrichten gevraagd

“GEDETINEERDEN MOGEN QUA MONDGEZONDHEID NIET SLECHTER UIT DE DETENTIE KOMEN DAN ZE ERIN ZIJN GEGAAN”

worden. In mijn visie is er alle reden om Je zou zeggen dat daar gerichte scho-

toe te werken naar een aparte differentia-

ling bij past.

tie binnen de mondzorg, die van justiti-

“Begin oktober hebben we weer onze

eel of justitieel en verslavingstandarts.”

Tandarts John Huizinga

DENTZ 57


AL MEER DAN 200 JAAR UW PARTNER OP HET GEBIED VAN EDELMETAALRECYCLING

altijd uw goederen verzekerd en beveiligd afgehaald door eigen buitendienstmedewerkers

• •

smelten van uw oude kroon- en brugwerk, in een verwerkingsduur van slechts 1 werkdag

• •

voor het smelten reinigen wij uw materialen

altijd een onafhankelijke analyse, verzorgd door het laboratorium van Edelmetaal Waarborg Nederland BV

altijd de hoogste vergoeding in valuta en/of fijnmetaal

Bel of E-mail voor het laten afhalen van uw oude kroon- en brugwerk Tel.: +31(0)513 468 110 • e-mail: info@meulen.nl • www.meulen.nl Polderboskdyk 13a • 8501 ZJ Joure

58 DENTZ


BOEKENTIPS Familieopstelling

Mrs. Degas

Stijn van Diepen (Komt een vrouw bij de dokter) is

Parijs, 1912. Edgar Degas, de

terug: 55 jaar oud, maar niet veel wijzer. Hij besluit op

schilder, is blind geworden.

zoek te gaan naar zichzelf, zijn roots en de Ware. Nu

Wanneer hij zijn huis uit moet,

echt. Achttien jaar nadat zijn vrouw Carmen is over-

duikt een jonge vrouw op om zijn

leden en zeven jaar nadat zijn huwelijk met Roos op

archieven te helpen ordenen. Zij is

de klippen is gelopen, blijkt ook de zoveelste nieuwe

echter niet wie zij beweert te zijn

liefde van Stijn van Diepen niet de ware te zijn. Terwijl

en in het geheim brengt zij verslag

hij nog altijd van feest naar feest strompelt, wordt zijn

uit over haar bezoekjes, waarbij

moeder met alzheimer in een verzorgingstehuis op-

zij welbewust Degas' herinnering

genomen, dreigt zijn beste vriend Frenk hem te laten

wekt aan de enige – en onmogelij-

vallen en moet hij de verjaardag van zijn dochter Luna, die eenentwintig

ke – liefde van zijn leven: zijn blind

wordt, organiseren. Een crisis lijkt onvermijdelijk. Waarom is zijn (liefdes)

geworden

leven zo'n puinhoop? Het is tijd om eens grondig in de spiegel te kijken.

Estelle, een Creoolse uit New Orleans,

In een hilarische en ontroerende zoektocht naar zichzelf keert Stijn

die hij daar schilderde terwijl zij bloemen aan het schikken was.

terug naar zijn jeugd in Noord-Brabant, stuit hij op een aangrijpende

Aan wie schrijft zij deze verslagen? En waarom blijft zij maar

familiegeschiedenis en belandt uiteindelijk op het Ierse platteland in

hameren op Degas' meest pijnlijke herinnering?

een ultieme poging antwoorden te vinden op zijn vragen. Zal hij op zijn

Arthur Japin, de Arbeiderspers

Amerikaanse

nichtje

vijfenvijftigste zichzelf weten te vinden? En belangrijker nog: de liefde? Kluun, Lebowski

De kaasfabriek Amsterdam, 1892. Lydia rouwt om de dood van haar ouders, die kort na elkaar zijn overleden. Ze heeft hun huis in Amsterdam en buitenhuis in Purmerend geërfd. Ondanks het verlies zit ze vol ideeën voor de toekomst en voor het uitvoeren van haar vaders plannen: een moderne kaasfabriek beginnen, op stoomkracht en met een hoge productie. Maar als vrouw alleen mag ze geen onderneming starten: ze moet samenwerken met een moderne boer uit de omgeving, Huib Minnes. Samen bouwen ze de grootste kaasfabriek van Noord-Holland. Antwerpen, 1914. Nora, de dochter van Lydia, trouwt met Ralph Reymaekers en het paar vestigt zich in de havenstad. Na een ernstig conflict met haar moeder over haar afkomst is Nora blij weg te zijn uit Waterland. Maar dan breekt de Eerste Wereldoorlog uit en moeten ze vluchten uit Antwerpen. Hoe zal de toekomst eruit komen te zien voor deze vooruitstrevende vrouwen? Simone van der Vlugt, Ambo|Anthos

VOOR DE KINDEREN Buiten is het oorlog Anne Frank en haar wereld Iedereen kent het aangrijpende verhaal

Dear Good Morning In Dear Good Morning helpt Lienke de Jong je een ochtendroutine op te stellen, waardoor je fitter, gelukker en succesvoller gaat worden. In de afgelopen jaren heeft Lienke duizenden Nederlanders begeleid om haar succesformule toe te passen en hun ochtendroutine positief te veranderen. Nu deelt ze haar geheimen met jou, zodat ook jij elke dag fit en energiek kunt beginnen. Goed nieuws: je hoeft niet om 5.00 's ochtends op te staan als je dat niet wilt, je maakt al grote stappen met één minuut extra tijd. Sterker nog: vijftien

van Anne Frank. Miljoenen jongeren en volwassenen lazen en lezen haar dagboek. Ook jongere kinderen horen thuis of op school over Anne, de jodenvervolging en de Tweede Wereldoorlog. Janny van der Molen beschrijft het leven van Anne Frank voor kinderen aan de hand van tien thema’s. En van de zorgeloze beginjaren tot aan het intens verdrietige einde. Een zorgvuldige beschrijving die door de

seconden kunnen het verschil al maken.

samenwerking met de Anne Frank Stichting

Laat je inspireren door het succesverhaal van Lienke, de inzichten

inhoudelijk zo dicht mogelijk bij de histori-

van experts en de successen van haar Dear Good Morning-com-

sche bronnen en feiten blijft.

munity. Dag snoozen en de deur uit haasten, hallo bakken vol

Een indrukwekkend (voor)leesboek.

energie. Lienke de Jong, Lev.

Janny van der Molen, Ploegsma

DENTZ 59


Met de ANT van Nouhuysbeurs op buitenlandstage

VOLOP GENIETEN IN SYDNEY

Angelique Dao en Yasmin Kashmour hebben tijdens hun stage kunnen proeven van het leven in het fantastische AustraliĂŤ

60 DENTZ


BUITENLANDSTAGE

Hoe waren de eerste dagen

opgewekt door middel van een hypertone

Hartje zomer stapten wij op het vliegtuig om

zoutinfusie in de masseter. De spieracti-

aan ons avontuur in Sydney te beginnen.

viteit in de pterygoideus medialis hebben

Om de lange reis van bijna twee dagen een

we gemeten met behulp van een intramus-

beetje op te breken hebben wij een tussen-

culaire elektrode. De voorbereidingen voor

stop gemaakt in Hong Kong. Helaas waren

de experimenten deden wij zelf. Deelne-

de demonstraties toen al een tijdje aan de

mers voor ons onderzoek moesten we zelf

gang, maar de toeristische gebieden waren

vinden, maar probeer iemand maar eens te

gelukkig veilig. Allebei waren we onder de

overtuigen om het bovenstaande vrijwillig te

indruk van deze bruisende stad. Een week

ondergaan! Gelukkig is dit wel gelukt.

later was het tijd om naar Sydney te vliegen.

we tussendoor een weekje naar Fiji geweest om ons visum te vernieuwen, een mooie

Wat viel ons op toen we daar aankwamen?

Waar woonden we

De kou! Bij Australië denk je toch aan het

Samen met vijf huisgenootjes uit Engeland,

lekkere weer en de surfcultuur? Diezelfde

Duitsland, Nederland en Pakistan woonden

week hebben wij onze onderzoeksbegelei-

we in een studentenhuis in de hipsterwijk

ders ontmoet en die vertelden ons dat het

Newtown. Ontzettend gezellig, en we heb-

kwam door een zogenaamde ‘polar blast’,

ben vaak met zijn allen een drankje gedaan

een soort koudegolf. Gelukkig werd het al

in de tuin of in één van de vele pubs in de

snel wat warmer. De eerste kennismaking

wijk. Vanuit ons huis duurde het ongeveer

was heel positief, alle onderzoekers van de

drie kwartier met de trein om naar het

afdeling waren behulpzaam en we hadden

ziekenhuis te komen. Dat was prima, want in

al snel een eigen plekje in het kantoor. We

het megagrote Sydney is twee uur ook vaak

begonnen met het inlezen in relevante litera-

geen uitzondering.

Stage lopen en een aantal maanden in het

Hoe is het leven in Australië

waardevol. Ten eerste zit je natuurlijk met

tuur om ons onderzoek te starten.

reden om dit paradijs te kunnen bezoeken. In de toekomst willen we allebei zeker nog een keer teruggaan om meer van Australië te zien. Eind november vlogen we terug naar Nederland dit was net toen de grote bosbranden ontstonden. Het is werkelijk waar verschrikkelijk om te horen en te zien wat er na ons vertrek allemaal is verwoest. Wat hebben we geleerd van de stage buitenland wonen was op meerdere vlakken zijn tweeën aan de andere kant van de

Waar ging het onderzoek over/waar

Het leven in Sydney was echt fantastisch!

deden wij dit onderzoek

Er was altijd wel wat te doen, zoals zonnen

We deden ons onderzoek op de Jaw Func-

in de mooie parken, lunchen aan het strand

tion and Orofacial Pain Research Unit van

of een feestje pakken. Elk deel van de

Westmead Hospital. Middels experimenten

stad heeft een eigen karakter en sfeer. Zo

onderzochten we het effect van myogene

woonden wij dus in een hipsterwijk waar

pijn in de musculus masseter op de functie

duurzaamheid centraal stond (vintagewin-

van de musculus pterygoideus medialis.

kels en veganistische restaurantjes), maar

Dit in het kader van myogene TMD pijn,

had je bijvoorbeeld ook het Central Business

een vorm van TMD waar veel mensen mee

District wat bekend stond om de moderne

kampen en die invloed heeft op de kwaliteit

architectuur en de hoge gebouwen. Australië

met een psychologe, waardoor je een nieuw

van leven. Met de uitkomsten hopen we

is verde een multicultureel land en mensen

perspectief krijgt op het tandheelkundige

uiteindelijk meer duidelijkheid te scheppen

zijn er vriendelijk en open. Vanwege ons

probleem en de belevenis van pijn. Al met al,

over de pathofysiologie van deze aandoe-

onderzoek hebben we geen tijd gehad om

veel geleerd, veel gezien, veel gedaan en we

ning. Tijdens zo’n experiment hebben we pijn

door de rest van het land te reizen. Wel zijn

kunnen het iedereen aanraden!

wereld en kan je niet zomaar terug als je het even niet ziet zitten. Je leert dus echt om jezelf te redden en problemen zelfstandig op te lossen. Hierbij moet je natuurlijk ook op elkaar vertrouwen. Verder was de begeleiding van het onderzoek echt top waardoor onze skills met betrekking tot onderzoek zeker heel erg vooruit zijn gegaan. We deden het onderzoek ook in samenwerking

DENTZ 61


ONDER NARCOSE BEHANDELEN IN UW EIGEN PRAKTIJK?

Anesthesia & Intensive Care Services B.V.: AIC is gespecialiseerd in het verzorgen van hoogwaardige medische zorg binnen de anesthesiologie en intensive care geneeskunde. Met ons VOLWAARDIG MOBIEL ANESTHESIETEAM inclusief apparatuur, monitoring, medicatie, gasvoorziening, disposables en al het nodige personeel kunnen wij op een voor u wenselijke locatie op 4 behandelkamers tegelijk algehele anesthesie toedienen aan uw cliĂŤnten, zonder dat u ook maar iets hoeft aan te passen aan de inrichting van uw kliniek. Tandheelkundige klinieken die behandelingen onder algehele anesthesie willen aanbieden: Als u aan uw cliĂŤnten behandelingen onder algehele anesthesie wilt aanbieden zonder dat u dure investeringen hoeft te doen in uw kliniek, dan bent u bij ons aan het juiste adres. Wij kunnen met ons MOBIEL ANESTHESIETEAM in elke kliniek op 4 behandelkamers tegelijk volledig de anesthesie verzorgen zonder dat u daar naar hoeft om te kijken. Wij zijn volledig selfsupporting. Wij kunnen in elke tandartspraktijk de anesthesie verzorgen. Uw praktijk hoeft dus niet aan speciale voorwaarden te voldoen!! Bel voor een gratis en vrijblijvende offerte: Schroom niet om te bellen of te emailen voor een gratis en vrijblijvende offerte. Zonder enige verplichting komen wij graag bij u langs om de situatie in uw kliniek te beoordelen en de wensen en mogelijkheden met elkaar te bespreken.

Weena 1197 3013 AL Rotterdam Tel: + 316 247 257 37 www.aicservices.nl 62 DENTZ info@aicservices.nl


STUDENTCOLUMN Professionele daglicht ledpanelen

STUDENTEN

ESTAFETTE Great to be back

5500 kelvin - CRI 98 Toonaangevend in kunstmatig volspectrum daglicht

Op vrijdag 6 maart vetrokken we met een groep gezellige tandheelkunde studenten richting Frankrijk voor de leukste jaarlijkse traditie van onze studievereniging: de wintersport. Je hoorde mensen sporadisch praten over een virus dat ergens in China was uitgebroken, maar

22-0000-0073-01 ANT DENTZ 2020#1

2x135mm_ANT.indd 1

reden voor paniek en/of zorgen was er nog nauwelijks in Nederland en de reisadviezen van het RIVM waren nog 27-01-2020 14:53

positief. Het contrast tussen hoe we Nederland verlieten en vervolgens twee weken later weer aantroffen was gigantisch. Ineens waren er talloze besmettingen, was

088 606 0810 www.e-dental.nl

er nog nauwelijks capaciteit op de IC en moest men in quarantaine. ACTA ging volledig in lockdown. Het advies was: blijf thuis en neem jezelf en anderen in bescherming!

Behandelunits Röntgen Sterilisatie en Hygiëne Compressoren Afzuiginstallaties CAD-CAM Meubilair Verlichting Turn-Key bouw

Showroom elke 1e zaterdag open van 9:00 tot 14:00

7 november 5 december 2 januari 6 februari 6 maart 22-0000-0234-03 Dentz 2020#4

De maanden die daarna verstreken leken eerder op jaren. Het leek een eeuwigheid geleden dat we patiënten konden behandelen, ruzie hadden met Axium of gezellig in de pauze konden chillen op de bestuurskamer. Het sociale contact werd ontzettend gemist en ondertussen hadden vele van ons vierkante ogen gekregen van de talloze Zoom-sessies. Maar daar kwam dan eindelijk het verlossende bericht: het praktische onderwijs op ACTA kan langzaamaan weer van start gaan. Wat was ik blij toen ik dat prachtige gebouw op de Zuidas weer binnen liep. Natuurlijk is het allemaal iets anders dan we gewend zijn, maar ik denk dat ik voor vele studenten spreek als ik zeg dat het geweldig voelt om weer terug te zijn.

Door: Anis Lobiyed, Ma2 student ACTA

DENTZ 63


COLUMN

DeNTz

D

e vorige Dentz is u gepresenteerd als een 3/4 Dentz. U kreeg dus maar voor 75% waar voor uw geld. Dat maken we dit keer

goed en u kunt weer als vanouds 100% rekenen op mijn column. De fusievoorbereidingen gaan voortvarend. Het overleg is intens, het begrip over en weer soms bijna beangstigend. We raken allemaal steeds beter aan elkaar gewend en realiseren ons hoe waardevol het was om 25 jaar lang gescheiden onze wegen te gaan en om al die tijd te reflecteren op de vraag of dat een goed idee is geweest. Of juist niet. In ieder geval is de timing nu perfect. Over alle belangrijke zaken zijn we het inmiddels roerend eens. Er resteren alleen nog wat zaken van ondergeschikt belang zoals het verenigingsblad. Er zijn duidelijk twee kandidaten overgebleven: NT en Dentz. Het eerste bestaat al wat langer maar mist mijn column. Het tweede is van recentere datum maar publiceert al bijna 10 jaar mijn column. De keuze zou dus makkelijk moeten zijn. Buiten de waard gerekend. Een bloedgroepenstrijd beslecht je niet op de achterkant van een bierviltje. Er om zich over het lot van onze "verenigingssufferdjes" te buigen. NT en Dentz hebben een duidelijk verschillende stijl en uitstraling

0800-0525 21-9000-1516-02 64 DENTZ

Dentz 2020#1

WILFRED KNIESE, PENNINGMEESTER ANT

naast markante redactionele accenten. Dat geeft altijd de mogelijkheid van een nieuwe kickstart waarbij, zoals dat altijd diploma-

foto: Marloes Bosch

is daarom een heuse werkgroep opgericht


COLUMNWILFRED

tiek wordt verwoord, het beste uit beide

Godfather van de Nederlandse tandheel-

bladen behouden en gecombineerd kan

kunde en grondlegger van de universitaire

gaan worden. Daar buigt zich momen-

opleiding tandheelkunde. De naam alleen

teel die werkgroep over van bestuursle-

al verwijst bewust naar "dent", het Franse

den, kantoormedewerkers, leden en een

woord voor tand. Voeg daar de "z" aan

externe expert. Het hoofdpijnaspect van

toe, modern symbool voor snelheid en

dit dossier zal vooral de naamgeving zijn.

eigentijdsheid en je vangt in een klap de

Wordt het Dentz, wordt het NT, wordt het

traditie van het Tandheelkundige Genoot-

vereniging is er tandheelkundig voor alle

NT-Dentz of Dentz-NT?

schap en de moderne frisse stijl van de

inwoners van Nederland, staat midden in

Uit diverse gesprekken is al gebleken

ANT. Dus Dentz zal het moeten worden!

de Maatschappij en is er primair voor de

dat het blad best een beetje glossy mag

Ho, stop! Niet te snel. We zijn bezig met

Tandarts. Dat is de kracht van marketing:

zijn, richting lifestyle voor tandartsen. En

een fusie! Dan kies je niet zomaar de ene

in een paar letters de kern van de collec-

die lifestyle is veeleisend, dat weten we

naam ten koste van de andere maar dan

tieve ambitie weten neer te zetten.

inmiddels. Net afgestudeerde tandartsen

sluit je een intelligent compromis waar

Voor de goede orde: we zijn ook nog op

staan niet voor niets bovenaan de ranglijst

iedereen blij van wordt. Dan combineer

zoek naar een goede naam voor het nog

van best verdienende starters en daar

je gewoon het beste wat beide te bieden

op te richten KlachtenRegisterTandartsen.

mogen de verwachtingen en ambities

hebben: NT en Dentz, in logovorm NT-

De voordehand liggende afkorting schijnt

zowel blad - als adverteertechnisch op

Dentz. Hoe moeilijk kan het zijn? Maar dan

al in gebruik te zijn. Uw suggesties zijn

afgestemd worden. Niet langer de vraag

gaan de experts zich er mee bemoeien.

daarom van harte welkom.

waar de bestuursleden nu weer waren of

Deze communicatiedeskundigen wijzen op

Hoe loopt het verder met de fusie? Zoals

hoe de praktijk van Jacco er van binnen

alles wat kan misgaan als je zowel dege-

gezegd: intern van een leien dakje. Extern

uitziet maar de flitsende rubriek "how to

lijkheid als frivoliteit benadrukt. Kijk naar

nog wel een paar communicatiehobbeltjes

spend it" met correct daarop afgestem-

ABN-AMRO, inmiddels toppunt van een

te nemen. Niet omdat men twijfelt aan de

de advertenties en advertorials. Onze

kwijnend bestaan met een glorieus nostal-

logica en het nut van de fusie. Maar sim-

Corona cum fusiespecial van juni gaf al

gisch verleden. Het moet korter, compac-

pelweg omdat tandartsen graag over alles

een fraai voorbeeld van een prestigieuze

ter. Toen kreeg ik de trouvaille van het jaar.

meedenken en - discussiĂŤren en geen

autofabrikant die de EQC aan onze lezers

We maken er DeNTz van. Alles volledig

mogelijkheid van inspraak aan hun neus

aanprees. Daar moeten we de titel van

meegenomen, iedereen blij en compacter

voorbij zullen laten gaan. We mogen wel

het blad op durven afstemmen: Mercedes

dan een Mercedes. Nou ja, iedereen? Die

zeggen: zoveel tandartsen, zoveel menin-

Dentz. En dan meteen al onze Iqual- en

experts begonnen weer te zeuren. Dit

gen. Dat zijn er dus minstens 10.000. Zel-

IQdent-groepjes omdopen in EQual en

keer over subliminale waarneming en

den is dit zo duidelijk naar voren gekomen

EQDent om maar meteen de gehele

het reptiele onderbewustzijn. Beter om

als tijdens de Corona-crisis (eerste golf).

vereniging in een fris jasje te steken. Toch,

geen hoofdletters midden in het logo te

Toegegeven, een tandarts loopt mogelijk

en bij nader inzien: dat begint wel heel erg

gebruiken, kleine letters hebben veel meer

wat meer risico dan een advocaat, maar

te lijken op dat stoffige Tandarts & Auto.

impact omdat ze juist niet opvallen in de

om moord en brand te schreeuwen omdat

Werd je destijds niet als startend tandarts

directe omgeving. De optimale oplossing

we het gewaagd hadden te adviseren de

automatisch lid van de VvAA, aange-

is dus Dentz en dat wordt de aanbeveling

praktijken op een laag pitje te zetten of

vuld met de Consumentenbond en de

aan de werkgroep. Eenvoud is kenmerk

ons juist hel en verdoemenis te wensen

ANWB en voor de meer maatschappelijk

van het ware, de cirkel is rond. Loop niet

omdat we de praktijken weer snel wilden

bewuste tandarts nog het lidmaatschap

met je hoofd in de wolken als de oplossing

opschalen naar normaal is ook voor ons

van Natuurmonumenten en de Koninklijke

op straat ligt.

wel heftig geweest.

Nederlandse Redding Maatschappij. Van

En als u wilt weten waarom we straks

Overigens, toen aan Minister de Jonge van

dat imago willen we nu juist af: Bijenkorf

doorgaan onder de naam KNMT: ook dat

VWS op een (denkbeeldige) persconferen-

nieuwe stijl, niet Hema oude stijl.

is een combinatie van het beste dat beide

tie werd gevraagd wat andere zorgsecto-

Ik heb daarom een korte opiniepeiling

verenigingen te bieden hebben. De letters

ren zouden moeten doen om het succes

gedaan. En de uitkomst was zonneklaar

"K" en "M" uit de naam KNMT. Met het

van de mondzorg-aanpak tijdens de

en ondubbelzinnig: er moet gewoon een

predicaat "Koninklijk" valt nou eenmaal

Corona-crisis te evenaren was diens ant-

nieuw tandartsenblad komen. Een Nieuw

niet te spotten in een land dat permanent

woord: fuseren, fuseren, fuseren! En voor

Tandartsenblad.... NT.... Eureka! het ei was

met de code Oranje leeft. En de letters

een keer laten we het oor graag hangen

in een mum van tijd gelegd. Echter, en bij

"N" en "T" uit de naam ANT. De nieuwe

naar de overheid en doen we braaf wat ze

nader inzien, gooien we dan niet een stuk

vereniging zal met opgeheven hoofd de

van ons verwachten. Mocht u nog steeds

eerbiedwaardigheid en traditie weg. Per

Koninklijke weg bewandelen en daar,

niet overtuigd zijn, bedenk dan het aloude

slot van rekening is Theodore Dentz de

indien nodig, gepast van afwijken. De

adagium: komt tijd, komt Ledenraad. DENTZ 65


BLR-Bimon: totaalinstallateur die de tandarts ontzorgt BLR-Bimon bv Postbus 72 3417 ZH Montfoort Aardvletterweg 3A 3417 XL Montfoort

Verkoop 0348 - 47 22 47 Service 0348 - 47 00 04 Fax 0348 - 47 20 27 info@blr-bimon.nl www.blr-bimon.nl

Een tandartspraktijk heeft ‘veel techniek op de vierkante meter’ en dat vraagt om veel expertise van de installateur. BLR-Bimon is een totaalinstallateur met veel ervaring in de tandartsenbranche. “Wij doen alle klimaattechniek en al het loodgieterswerk zelf en ontzorgen de tandarts in het hele traject.”

“Het slim inrichten van een tandartsenpraktijk en het aansluiten van alle apparatuur is een complex verhaal”, zegt directeur Wim Birkhoff. “Wij zijn al vijfentwintig jaar actief bij tandartspraktijken en andere eerstelijnszorginstellingen en kennen het klappen van de zweep. Behalve nieuwbouwprojecten doen we veel renovatieprojecten waarbij we veel contact hebben met de eindgebruiker.” Voor de klimaatbeheersing in steriele ruimtes biedt BLR-Bimon ook een oplossing. “Met speciale filters en circulatie van de lucht houden wij de lucht stof- en bacterievrij.” Aanpakken en doorpakken BLR-Bimon Klimaatbeheersing bestaat dit jaar 50 jaar. De afgelopen tien jaar groeide het van 60 naar

120 medewerkers. Het familiebedrijf heeft veel ervaring met installatiewerk en klimaatbeheersing in de retail, waar naast het leveren van vakwerk, snelheid van handelen belangrijk is. Die mentaliteit van aanpakken en doorpakken neemt BLR-Bimon mee bij zijn werkzaamheden in de eerstelijnszorgsector. De installateur heeft een eigen vakschool, waar het continu medewerkers verder opleidt. Alles met eigen vakmensen Tandartsen kunnen bij BLR-Bimon terecht voor advies, ontwerp, aanleg, beheer en onderhoud. Alle werkzaamheden gebeuren met eigen vakmensen. “Dat zorgt intern en extern voor korte lijntjes en staat garant voor een optimale kwaliteit van het werk.”

BLR-Bimon bv Postbus 72 3417 ZH Montfoort Aardvletterweg 3A 3417 XL Montfoort

66 DENTZ

0348 - 47 22 47 info@blr-bimon.nl www.blr-bimon.nl


74 22 74 - 8430 pookreV 40 00 74 - 8430 ecivreS 72 02 74 - 8430 xaF ln.nomib-rlb@ofni ln.nomib-rlb.www

vb nomiB-RLB 27 subtsoP trooftnoM HZ 7143 A3 gewrettelvdraA trooftnoM LX 7143

DENTZ 67


Wie niet wil boren moet slim zijn... De DSA3500 Smart Dental Unit is dĂŠ slimme stand-alone zweepunit. Stekker in het stopcontact en klaar. Geen leidingwerk of verbouwing. Slim, snel en voordelig!

Al 1700 slimme praktijken in Nederland werken met DSA smart dental units!

68 DENTZ

Lees alle slimme voordelen op dental.nl/DSA3500