a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

DENTZ nummer 1 - jaargang 12 - 2020

M A G A Z I N E U I T G AV E VA N A N T-TA N D A RT S E N

STICHTING

TANDARTS ASSISTENTIE ABC OPGERICHT NEK- SCHOUDER- EN RUGKLACHTEN

ONDERNEMEN: INZAGE IN DOSSIER BIJ CONTROLE? SLAAP- EN OROFACIALE PIJN DENTZ 1


BLR-Bimon: totaalinstallateur die de tandarts ontzorgt BLR-Bimon bv Postbus 72 3417 ZH Montfoort Aardvletterweg 3A 3417 XL Montfoort

Verkoop 0348 - 47 22 47 Service 0348 - 47 00 04 Fax 0348 - 47 20 27 info@blr-bimon.nl www.blr-bimon.nl

Een tandartspraktijk heeft ‘veel techniek op de vierkante meter’ en dat vraagt om veel expertise van de installateur. BLR-Bimon is een totaalinstallateur met veel ervaring in de tandartsenbranche. “Wij doen alle klimaattechniek en al het loodgieterswerk zelf en ontzorgen de tandarts in het hele traject.”

“Het slim inrichten van een tandartsenpraktijk en het aansluiten van alle apparatuur is een complex verhaal”, zegt directeur Wim Birkhoff. “Wij zijn al vijfentwintig jaar actief bij tandartspraktijken en andere eerstelijnszorginstellingen en kennen het klappen van de zweep. Behalve nieuwbouwprojecten doen we veel renovatieprojecten waarbij we veel contact hebben met de eindgebruiker.” Voor de klimaatbeheersing in steriele ruimtes biedt BLR-Bimon ook een oplossing. “Met speciale filters en circulatie van de lucht houden wij de lucht stof- en bacterievrij.” Aanpakken en doorpakken BLR-Bimon Klimaatbeheersing bestaat dit jaar 50 jaar. De afgelopen tien jaar groeide het van 60 naar

120 medewerkers. Het familiebedrijf heeft veel ervaring met installatiewerk en klimaatbeheersing in de retail, waar naast het leveren van vakwerk, snelheid van handelen belangrijk is. Die mentaliteit van aanpakken en doorpakken neemt BLR-Bimon mee bij zijn werkzaamheden in de eerstelijnszorgsector. De installateur heeft een eigen vakschool, waar het continu medewerkers verder opleidt. Alles met eigen vakmensen Tandartsen kunnen bij BLR-Bimon terecht voor advies, ontwerp, aanleg, beheer en onderhoud. Alle werkzaamheden gebeuren met eigen vakmensen. “Dat zorgt intern en extern voor korte lijntjes en staat garant voor een optimale kwaliteit van het werk.”

BLR-Bimon bv Postbus 72 3417 ZH Montfoort Aardvletterweg 3A 3417 XL Montfoort

2 DENTZ

0348 - 47 22 47 info@blr-bimon.nl www.blr-bimon.nl


KAMAGURKA

DENTZ 3


5 € 19 5 €7

“Wat vergoedt mijn verzekering?” Die vraag krijgt u vast vaak! Met 1 druk op de knop geeft ZorgSom duidelijkheid in de behandelkosten. Zonder verrassingen achteraf. Dat wil toch iedereen? Probeer ZorgSom nu 2 maanden gratis op www.zorgsom.nl 4 DENTZ


REDACTIONEEL

LUSTRUM DOOR: RAVIN RAKTOE, HOOFDREDACTEUR

D

e introductie van taakherschikking in de

stichting heeft zich onder andere als doel gesteld

mondzorg is een uitgesproken voor-

de kwaliteit van de opleidingen voor tandartsas-

beeld van zeemeeuw management

sistenten homogener en inzichtelijker te maken.

(Google het). Enigszins anticiperend

Wat deze stichting verder doet en wat tandartsen

op de gevolgen van dit beleid, maar vooral om

en assistenten hiervan mogen verwachten leest

tandartsassistenten een ruimer loopbaanperspec-

u in het hoofdartikel van deze maand. De eerste

tief te kunnen bieden en het bewezen concept van

voorinschrijving voor de C-opleiding is inmiddels

verantwoorde taakdelegatie optimaal te kunnen

gedaan (succes, Tess!) en tijdens de Dental Expo

blijven benutten, hebben wij in 2016 het eerste

in maart wordt het nieuwe onderwijsprogramma

ABC-model voor assisterend personeel uitgewerkt.

gelanceerd en begint de echte inschrijving.

Er is een tekort aan ondersteunend personeel voor de behandeling van parodontitis, en de paroassistent kan een belangrijke bijdrage leveren aan

Dit jaar is ons lustrumjaar, de ANT bestaat in 2020

het beperken daarvan. Een kleine 4 jaar later heeft

25 jaar en dat willen wij graag met u vieren.

Edin als eerste opleider ervoor gekozen om haar

Op 26 september organiseren wij een fantastisch

opleidingsprogramma te herinrichten naar het

congres waar we met u terug, maar zeker ook

ABC-model, hierover heeft u kunnen lezen in Dentz

vooruit willen blikken op alle relevante aspecten

4 van 2019.

van ons beroep. Maar vooral willen we met u vieren dat de ANT al 25 jaar staat voor de tandarts.

Het opleidingsmodel zal vanaf nu door de nieuw

Kijk op pagina 63 voor een offer you can’t refuse

opgerichte Stichting Tandartsassistentie ABC

en schrijf u op tijd in, dit wilt u niet missen en wij

verder worden ontwikkeld en gepromoot. Deze

willen u niet hoeven missen.

DENTZ 5


For Kids

r.

Sonisch tandenborstel merk

Sonic toothbrush brand

Aanbevolen door tandartsen en mondhygiĂŤnisten

Recommended by Dental Professionals

Schone en gezonde tanden met de Philips Sonicare for Kids App: Leer de juiste poetstechniek met de hulp van Sparkly!

6 DENTZ *Kijk voor de actievoorwaarden op philips.nl/sonicare


INHOUD 50

56

34

18

48 66

58 SCHRIJF U NÚ IN VOOR HET ANT LUSTRUMCONGRES! meer info op pagina 63

03

KAMAGURKA

34

05

REDACTIONEEL Ravin Raktoe

40

EEN KLACHT

08

COLOFON

42

08

LIFESTYLE zet de buitenwereld op stil

COLUMN Jan Willem Vaartjes

NEK-SCHOUDER- EN RUG- KLACHTEN

AFRICA CLASSIC met Sophia Romijn

58

ONDERNEMEN

48

DE PRAKTIJK VAN... Kees van Beekum

50

STAGEVERSLAG Christel van Uijtert

61

STUDENTENCOLUMN

64

COLUMN Wilfred Kniese

18

STICHTING TANDARTSASSISTENTIE ABC

26

AGENDA

TANDARTS&HOBBY Hans Kleinjan: kunst als levensstijl

28

SLAAP- EN ORAFACIALE PIJN

52

RECHTEN&PLICHTEN

56

44

DENTAAL NIEUWS

BOEKENTIPS

12

55

DENTZ 7


DENTZ M A G A Z I N E

Dentz is een uitgave van de Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT)

Aan dit nummer werkten mee Jan Willem Vaartjes, Wilfred Kniese, Richard Suy, Anne Doeleman, Reinier van de Vrie, Kees Adolfsen, Daniël Post, Karik van Berloo, Kees van Beekum, Hans Kleinjan, Sophia Romijn, Christel van Uijtert, Claire Olthoff

Advertenties Elma Media B.V. Silvèr Snoek, s.snoek@elma.nl 0226-331600 www.elma.nl Vormgeving Birdie Media Druk Bariet Ten Brink, Meppel De redactionele inhoud van Dentz verwoordt niet noodzakelijk de standpunten van Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT), noch neemt ANT verantwoordelijkheid voor de inhoud van redactionele artikelen. Copyright Niets in deze uitgave mag worden overgenomen en/of vermenigvuldigd zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever. ©2020 Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT) ISSN 1877-3753

COLUMN

Redactie Ravin Raktoe (hoofdredacteur)

JAN WILLEM VAARTJES, VOORZITTER ANT

MAAK JE BORST(LAP) MAAR NAT

O

p 23 januari publiceerde de commissie Borstlap haar eindrapport ‘In wat voor land wil je werken’ met daarin adviezen

voor een nieuwe inrichting van de arbeidsmarkt. De belangrijke punten zijn dat het werknemerschap weer de norm moeten worden voor alles wat betreft ‘reguliere arbeid’ en daarnaast stelt de commissie voor om de fiscale verschillen tussen werknemers en zelfstandigen op te heffen. Hierbij geldt dan een verplichte deelname aan een collectief sociaal stelsel. De verschillende maatregelen hebben, indien ze uitgevoerd worden, een forse impact op alle zelfstandigen. De achterliggende opvatting is dat de hoogopgeleide bovenlaag vaste contracten heeft, terwijl aan de andere kant van de streep mensen staan voor wie vast werk een luxe is en zich van flexcontract naar flexcontract slepen. Waarbij de zzpgroep ook onvoldoende verzekerd is tegen arbeidsongeschiktheid en weinig pensioenvoorzieningen treft. Dit wordt niet alleen als risico gezien voor het individu maar ook de

De mediapartner voor branche- en beroepsverenigingen

Goede voorzieningen voor deze groep zullen ergens van bekostigd moeten worden en onvermijdelijk zal dit worden gehaald bij de eerder genoemde hoogopgeleide bovenlaag.

8 DENTZ

foto: Marloes Bosch

samenleving zelf.


VOORZITTERAANHETWOORD

Dat doet me denken aan het jaar 1998

Fiscaal gezien worden de ondernemers-

waarin ik afstudeerde en als startende

aftrekposten (o.a. mkb-winstvrijstelling)

tandarts zzp’er verplicht het ziekenfonds

afgebouwd, maar ook voor DGA’s is het

tandarts is een vrije beroepsbeoefenaar

in moest. Ik kon daardoor niet alleen geen

voorstel om (zijn aandeel) in de winst van

die zelf patiënten kan behandelen zonder

eigen huisarts meer kiezen, maar betaalde

de vennootschap te belasten als arbeids-

dat een manager daar aanwijzingen voor

ook een (inkomensafhankelijke) premie

inkomsten. Voor tandartsen met een eigen

hoeft te geven en waarbij een gezagsrela-

die duizenden euro’s meer kostte dan

praktijk is dit een nadelige verandering

tie onnodig en ook onwenselijk is. Tevens

mijn eerdere particuliere verzekering met

en het is enigszins vergelijkbaar met het

is voor de tandartspraktijk het doorbetalen

vrije artsenkeuze. Een zelfde effect kan je

Amerikaanse systeem waar ik mee te

en integreren van een zieke tandarts een

verwachten bij een verplichte arbeidson-

maken heb gehad doordat ik tot 2018 ook

te grote last. Als in een regulier bedrijf de

geschiktheidsverzekering voor zelfstan-

Amerikaans staatsburger was. In Neder-

leidinggevende ziek wordt dan stort niet

digen. Het zal een inkomensafhankelijke

land kan je winsten in de onderneming

direct de verkoop in. Er kunnen langlo-

verzekering worden die niet meer dekt dan

volledig toewijzen aan de reserve zodat je

pende contracten afgesloten zijn of bijv.

de definitie van het UWV en na 2 jaar is

dit later nog kan gebruiken voor investe-

de verkoop van producten in de winkels

het de WIA. De toetsing zal niet zijn of je

ringen of tegenslagen mee kan opvangen.

loopt gewoon door. In een tandartspraktijk

nog tandarts kan zijn (beroepsarbeids-

Bij een systeem dat de winst nog een keer

heeft de ziekte ook direct gevolgen voor de

ongeschiktheid) maar ander werk wordt

in box 1 belast houdt de onderneming

inkomsten gegenereerd in die kamer, deze

ook tot de mogelijkheden gerekend. De

veel minder over en is de scheiding tussen

vallen dan volledig uit. Het doorbetalen en

kans op een grote inkomensval is daar-

privé en onderneming te klein geworden.

het reïntegreren is daardoor een dubbele

door levensgroot. Hierdoor is het alsnog

Wat was ik opgelucht toen ik daar einde-

klap, ook al zou het zoals voorgesteld

noodzakelijk om bovenop deze verplichte

lijk vanaf was en weer in staat was om

beperkt worden tot één jaar.

verzekering een eigen beroepsarbeids-

zelf te bepalen hoe de onderneming haar

ongeschiktheidsverzekering af te sluiten.

geld investeerde.

Iets vergelijkbaars kan je verwachten

Zelfstandigheid en ondernemerschap van tandartsen zijn speerpunten van de ANT.

met een verplicht pensioenfonds. Een

De zelfstandigheid komt met de adviezen

We komen binnenkort uit met nieuwe

tandarts kan op vele wijzen pensioen

van Borstlap ook verder onder vuur te

modellen waarmee zelfstandig en met

opbouwen o.a. ook door de verkoop van

liggen. De bewijslast wordt omgedraaid

behoud van ondernemerschap in de tand-

zijn of haar praktijk. Indien je voortijdig

doordat geldt ‘werknemer, tenzij’. Regu-

artspraktijk samengewerkt kan worden.

overlijdt verdwijnt dit vermogen niet en

liere activiteiten verrichten betekenen een

Zelfs als alle plannen van de commissie

zal het overgaan naar je echtgenoot of

gezagsrelatie en er is geen mogelijkheid

Borstlap doorgaan, is een maatschap-

kinderen. Een verplicht pensioenfonds zal

meer voor de ‘wil der partijen’. Een tand-

constructie waarbij de zelfstandige zelf

ook inkomensafhankelijk zijn en de kosten

arts-zzp’er heeft echter doelbewust geko-

factureert aan de patiënt nog altijd de

zijn een beperking in de vrije keuze om zelf

zen om zelfstandig te zijn en ook de prak-

optie die blijft bestaan. Leuker kunnen ze

pensioen op te bouwen.

tijkhouder wenst deze zelfstandigheid. De

het niet maken, wel ingewikkelder. DENTZ 9


Bevrijd uw praktijk van remmende sooware én é G rs ove

*

t

n! ste o k ap

Mark Zijlstra, tandarts - Den2

Ron Steenkist, tandarts - Tandheelkunde Nellestein

Combineer uw patiëntendossier, boekhouding en managementinformatie in één overzichtelijk administratief softwareprogramma. Laat uw praktijk- en agendabeheer soepel verlopen, verkrijg beter inzicht, en laat de software zich aan uw specifieke bedrijfsvoering aanpassen!

10 DENTZ


DENTZ 11


Volkskrant rectificeert onjuist artikel over tandarts en toepassen botox

Belangrijkste zaken Belastingplan 2020 op een rij

22-11-2019

Afgelopen woensdag publiceerde de Volkskrant een artikel waarin on-

Samenleving (RVS) verwacht dat de huidige Wet BIG onvoldoende in staat zal zijn de snelle veran-

botox injecties mogen toepassen.

deringen in de zorgpraktijk op te

Daarnaast werd de tandarts op één

vangen. De Raad stelt een aantal

lijn geplaatst met de kapper en werd

maatschappelijke ontwikkelingen te

er gesproken over bijklussen. De basis voor dit Volkskrant artikel zou

We hebben voor u de belangrijkste

het destijds uitgekomen Kwaliteits-

zaken van het Belastingplan 2020 op

kader Cosmetische Zorg zijn, iets

een rij gezet betreffende:

waar wij u eerder over berichtten. In dit kader is echter bewust niet nader

Inkomstenbelasting

ingegaan op de bevoegdheid van

Vermogensrendementsheffing

zorgverleners, waardoor het geen

(box 3) •

tenartikel. Mogelijk is het bewust gelanceerd om een aankomende

Firma’s, maatschappen, eenmanszaken en ZZP-ers

tuchtzaak omtrent dit onderwerp

Omzetbelasting kleine ondernemers (OVOB) in 2020

te beïnvloeden. Een tuchtzaak waar

Loonbelasting

onze voorzitter Jan Willem Vaartjes

BV’s en vennootschapsbelasting

namens de tandartsen zal opkomen voor het gebruik van botox in de

Scan de QR-code om alles uitgebreid

tandheelkunde.

terug te lezen op onze website.

zorgvraag van burgers in Nederland wordt steeds uitgebreider en complexer. Dat vraagt om snelle aanpassing van bekwaamheden bij zorgverleners. In de praktijk leidt dit tot een wildgroei van nieuwe beroepen in de zorg; inmiddels zijn dat er zeker 2400, aldus de RVS. De Raad pleit er daarom voor de Wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) om te vormen tot de Wet op de Bekwaamheden in de Individuele Gezondheidszorg. Dat wil zeggen: alleen basisberoepen in de wet regelen en verdere

praktijk verwerven - vastleggen in

journalistieke en ethische standaards.

een persoonlijk portfolio.

Kennelijk kan het ook daar een keer ontsporen maar het siert ze om dat

Het advies van de RVS heeft interes-

ruiterlijk toe te geven. Dat waarderen

sante punten. Zo zal het de positie van

we maar constateren tegelijkertijd wel

beroepen in artikel 3 van de wet BIG

dat een belangrijk deel van het kwaad

12 DENTZ

zou gaan aan zijn eigen succes. De

door opleidingen maar ook in de

kwaliteitsdagblad met hoogstaande

Lees hier het hele artikel en o.a. de link van de brief naar onze advocaat aan de Volkskrant

zien waardoor de Wet BIG ten onder

bekwaamheden - die zorgverleners

Wij beschouwen de Volkskrant als een

wel weer geschied is.

22-11-2019

De Raad voor Volksgezond en

19-11-2019

terecht stond dat tandartsen geen

gegronde basis was voor het kran-

Raad voor Volksgezondheid en Samenleving geeft advies BIG

Verder lezen?

(zoals de tandarts) kunnen versterken.

Verder lezen?


DENTAALNIEUWS

Tandarts krijgt met een 8 één na hoogste cijfer van alle zorgverleners 26-11-2019

De tandarts krijgt met een 8 het één na hoogste cijfer van alle zorgver-

ANT waarschuwt voor doe-hetzelfbeugel

Jeugd presenteert het nieuwe meerjarenbeleidsplan 2020-2023. Het MJB 2020-2023 borduurt deels voort

2018 onderzoek van CBS. Alleen de

op het vorige MJB en geeft richting

fysio- of oefentherapeut scoort met

aan het inspectiewerk. De komende

een 8,1 nog net iets beter. Slechts

jaren gaat de aandacht vooral uit

drie procent van de ondervraagden Dit kwam dan vooral omdat men niet tevreden was over de behandeling of het resultaat daarvan. In de Gezondheidsenquête van 2018 gaven 8 op de 10 personen van 18 jaar of ouder aan de tandarts te hebben bezocht in de afgelopen twaalf maanden. Scan de QR-code en vind via onze website het gepubliceerde artikel over het onderzoek en het volledige onderzoek.

29-11-2019

De Inspectie Gezondheidszorg en

25-11-2019

leners. Zo blijkt uit het Belevingen

gaf de tandarts een onvoldoende.

IGJ presenteert nieuw meerjarenbeleidsplan

De uit Amerika overgevlogen doe-het-zelfbeugel trend lijkt nu ook in Nederland voet aan de grond te zetten en wordt zelfs gepromoot middels een shop-in-shop in het Bijenkorf filiaal in Amsterdam. Zoals in de video (bij het scannen van onderstaande QR-code) te zien is kan deze tal van schadelijke gevolgen hebben. Ook de ANT waarschuwt daarom voor de zogenaamde doe-het-zelfbeugel. Voor een ieder die problemen met zijn gebit ondervindt raden wij aan voor advies de tandarts of orthodontist te bezoeken en zeker niet zelf via dergelijke bedrijven aan de slag te gaan.

Verder lezen?

naar kwaliteit van persoonsgerichte zorg, krapte op de arbeidsmarkt, technologische vernieuwingen en toezicht op de internationale markt van geneesmiddelen en medische producten. Het plan is met vereende krachten tot stand gekomen: burgers, patiënten, zorgaanbieders, branche- en beroepsorganisaties, overheidsorganisaties en externe deskundigen hebben meegedacht. Belangstellenden reageerden gevraagd of spontaan op oproepen om deel te nemen aan panels, themagroepen, consultatierondes en social media. Ook de ANT heeft meegedacht om in het MJB alle perspectieven mee te wegen.

Verder lezen?

Verder lezen?

DENTZ 13


Nieuw: Dentz Wachtkamernieuws 06-12-2019

De ANT start met een nieuw online

Capaciteitsorgaan adviseert instroom tussen de 308 tot 320, met een voorkeur voor 320 18-12-2019

Wetswijzigingen voor zzp’ers per 1 januari 2020 10-01-2020

We hebben voor u de belangrijkste

nieuwskanaal dat specifiek bedoeld

wetwijzigingen voor zzp’ers per 1

is voor de wachtkamers van tand-

januari 2020 op een rij gezet.

artspraktijken. Eerlijke, objectieve berichten en achtergronden over

1.Tarieven inkomstenbelasting

mondzorg, tips en weetjes over

wijzigen

verzekeringen, verzorgd door de

De drie verschillende tarieven die we

vertegenwoordiger van tandartsen. Tandartsen zijn in de toekomst niet langer afhankelijk van de landelijke media voor berichtgeving over hun branche en beroepsgroep. De wachtkamers van Nederlandse tandartspraktijken zien jaarlijks miljoenen mensen, meer dan er de krant lezen. Het is hoog tijd om van dat potentiëel gebruik te gaan maken. Download het Dentz Wachtkamernieuws gratis op de ANT portal: (https://portal.ant-tandartsen.nl/ of scan de QR-code).

Het Capaciteitsorgaan heeft het nieuwe Capaciteitsplan met instroomadviezen voor de periode 2021-2024 aan de minister van VWS aangeboden. Het Capaciteitsorgaan adviseert om voor de opleiding tandheelkunde te kiezen voor een instroom tussen de 308 tot 320, met een voorkeur voor 320. Dit omdat het aantal buitenlandse tandartsen dat instroomt, naar verwachting laag zal blijven. Tevens is er een sterke behoefte van het werkveld in Nederland om meer zelfvoorzienend te zijn.

nu hebben voor de inkomstenbelasting, worden in 2020 vervangen door twee tarieven. Het basistarief van 37,35% geldt bij inkomens onder € 68.507. Inkomens die boven die grens vallen, vallen in het toptarief van 49,5%. 2. Zelfstandigenaftrek Met de zelfstandigenaftrek verlaagt u de winst en betaalt u minder inkomstenbelasting. Vanaf 2020 wordt de zelfstandigenaftrek in negen stappen afgebouwd, van € 7.280 naar € 5.000 per jaar in 2028. U mag straks dus minder aftrekken. Maar daar staat tegenover dat de arbeidskorting en algemene heffingskortingen binnen de inkomstenbelasting hoger worden. Dit compenseert de afbouw van de zelfstandigenaftrek.

Verder lezen?

Bron: Kamer van Koophandel

Verder lezen?

14 DENTZ


DENTAALNIEUWS

Minister Bruins schrijft brief aanbevelingen Ronde Tafel Mondzorg Jeugd 05-02-2020

Verbeter de dagelijkse verzorging van

Nivel distantieert zich van Skipr-kop ‘“Mondhygiënist verdringt langzaam tandarts” 06-02-2020

Prestatiecode C28 door zorgverzekeraar CZ afgerond 11-02-2020

Na een lang proces is de controle op

het gebit bij kinderen, leer gezonde

prestatiecode C28 door zorgverzeke-

eetgewoontes aan, leg de nadruk

raar CZ afgerond.

op preventie, zorg dat het kind bij een tandarts terechtkomt en gebruik alleen haal- en brengservices als het

Begin 2019 heeft zorgverzekeraar CZ

niet anders kan, zijn aanbevelingen

Eind vorige week publiceerde onder-

enkele door de Nederlandse vereni-

uit een recente brief over de Ronde

zoeksinstituut Nivel een onderzoek

ging voor Endodontologie (NVvE)

Tafel Mondzorg Jeugd die minister

over de capaciteit van tandartsen en

erkende endodontologen aangeschre-

Bruins aan de Tweede Kamer schreef.

mondhygiënisten. Hierin schetsten zij

ven aangaande een controle naar

De Ronde Tafel is een initiatief van

een beeld dat het aantal werkende

rechtmatigheid en doelmatigheid

het Zorginstituut Nederland waarin de

mondhygiënisten zal stijgen en het

van het declareren van prestatieco-

ANT deelneemt.

aantal werkende tandartsen gelijk zal

de C28. Ondanks de omschrijving in

De ANT is blij met deze aandacht voor

blijven. Dit onderzoek leidde er toe dat

het NZa-tarievenstelsel heerste er

de mondgezondheid van de jeugd en

zorg gerelateerd nieuwsplatform Skipr

onduidelijkheid. Er zijn veel gesprekken

staat achter de hoofdlijnen van de

dit artikel publiceerde gebaseerd op

gevoerd tussen CZ, de NVvE en de

brief. Vaartjes: “Het begin is gemaakt

het Nivel onderzoek. Nivel benadrukt

beroepsverenigingen ANT en KNMT.

en lijkt veelbelovend. Met name ook

nu met klem in een brief aan de Kamer

De uiteindelijke conclusie is dat de

de verbintenis die gezocht wordt met

Eerstelijns mondzorg dat de extra-

aangeschreven, door de NVvE erkende

zorgverleners uit de publieke gezond-

polaties uit het onderzoek gebaseerd

endodontologen de prestatiecode C28

heidszorg zoals de GGD en jeugdart-

zijn op de verwachte in- en uitstroom

juist hebben gehanteerd. De NVvE is

sen, is een belangrijke stap. De ANT

en de huidige opleidingsinstroom. Ze

voornemens om samen met de ANT,

zal zich maximaal blijven inzetten om

benadrukken hierbij dat de extrapo-

KNMT en ZN in gesprek te gaan over

de jeugd een gezonde mond als basis

laties en grafieken zullen veranderen

een toekomstige prestatiecode voor de

voor een succesvolle toekomst mee te

als de opleidingsinstroom voor beide

verwezen patiënt.

geven. Wij blijven als deelnemer van

beroepsgroepen wordt verhoogd – zo-

de Ronde Tafel daarover regelmatig

als met het Capaciteitsplan ook is ge-

in gesprek met VWS, de NZa, het Zor-

adviseerd. De misinterpretatie uit de

ginstituut en andere stakeholders.

publicatie van Skipr met bijbehorende kop heeft bij Nivel intern tot overleg en reflectie geleid. Zij distantiëren zich in de brief van deze kop, die, zo zeggen

Verder lezen?

ze zelf, in het geheel niet de lading

Verder lezen?

van het bericht en rapport dekt.

DENTZ 15


AL MEER DAN 200 JAAR UW PARTNER OP HET GEBIED VAN EDELMETAALRECYCLING

altijd uw goederen verzekerd en beveiligd afgehaald door eigen buitendienstmedewerkers

• •

smelten van uw oude kroon- en brugwerk, in een verwerkingsduur van slechts 1 werkdag

• •

voor het smelten reinigen wij uw materialen

altijd een onafhankelijke analyse, verzorgd door het laboratorium van Edelmetaal Waarborg Nederland BV

altijd de hoogste vergoeding in valuta en/of fijnmetaal

Bel of E-mail voor het laten afhalen van uw oude kroon- en brugwerk Tel.: +31(0)513 468 110 • e-mail: info@meulen.nl • www.meulen.nl Polderboskdyk 13a • 8501 ZJ Joure

16 DENTZ


voor uitblinkers in hygiënisch werken

HYGIËNE De sterilisatieruimte is het kloppend hart van iedere praktijk. De rood-groensignalering die in de rand van het werkblad verwerkt is, zorgt ervoor dat iedereen in één oogopslag ziet waar bijvoorbeeld gebruikte instrumenten mogen worden neergezet. Trays en tubs die gesteriliseerd zijn, kunnen direct in het groene deel van Cident Smart 3.0 worden geplaatst. Gebruikte trays en tubs? Die kunnen op hun beurt vanuit het Smart-meubel naar het rode gedeelte van het Cident sterilisatiemeubel worden gereden. Met Cident staan de sterilisatie- en praktijkruimte optimaal in verbinding.

DENTZ 17

Keizersveld 81 • 5801 AP Venray • T: (0478) 51 52 31 • F (0478) 51 52 33 • E: info@cident.nl • I: www.cident.nl


18 DENTZ


Stichting Tandartsassistentie ABC opgericht

ANT-ABC ONTWIKKELT ZICH VAN STANDPUNT TOT PRAKTISCH OPLEIDINGSMODEL In 2016 presenteerde de ANT het ‘Standpunt Opleidingen Assisterend Personeel in de Tandartspraktijk’, waarin de opleidingen voor assisterend personeel werden gestructureerd en een nieuw te ontwikkelen opleiding tot ‘paro-assistent’ werd gepresenteerd. Inmiddels is de ontwikkeling van deze opleiding in volle gang en is het ‘ABC’ doorontwikkeld tot een systeem dat door een nieuw opgerichte stichting in samenwerking met opleiders verder ingericht zal worden. Bovendien wordt er een register in het leven geroepen waar alle A, B en C diplomahouders in staan.

door: Ravin Raktoe

DENTZ 19


Begin dit jaar is de Stichting Tandartsassistentie ABC opgericht, die zich als doel heeft gesteld de opleiding van tandartsassistenten volgens het ABC-principe in te richten en de kwaliteit hiervan te bewaken. Dit houdt in dat er kwalificatiedossiers worden samengesteld voor opleiders die de A, B en/of C opleiding aanbieden. Zo’n dossier beschrijft de eisen waar een student aan moet voldoen om een diploma te halen, deze zijn toegespitst op de wensen van de praktijk. Opleiders kunnen het kwalificatiedossier gebruiken om hun opleidingen en examens in te richten op de ABC-structuur, waarbij de A en B structuur grotendeels overeen zullen komen met de opleidingen voor tandartsassistent (A) en preventieassistent (B). In het verlengde hiervan worden er beroepscompetentieprofielen opgesteld, die inzichtelijk maken wat een student na het behalen van het diploma kan en mag. Tijdens de Dental Expo van 19 – 21 maart a.s. zal kennispartner Edin als mede-initiator van het Tandartsassistentie ABC haar nieuwe opleidingsprogramma lanceren en kunnen studenten zich voor het eerst inschrijven voor de nieuwe C-opleiding. Op de stands van Edin en de ANT zal ruim aandacht besteed worden aan de ABC-opleidingen.

20 DENTZ


ABCMODEL

Kwalificatiedossier en beroepscompetentieprofiel volgens ABC In overleg met opleiders is er besloten een eigen kwalificatiedossier te ontwikkelen om zo te kunnen garanderen dat de opleiding goed aansluit bij de wensen van praktijk en student. Omdat er reeds zowel een kwalificatiedossier als een beroepscompetentieprofiel voor tandartsassistenten bestaat, is het een logische vraag waarom het van belang is om specifiek voor het ABC een eigen versie te ontwikkelen en waar er dan verschillen op te merken zullen zijn. Het grootste verschil met het bestaande beroepscompetentieprofiel is dat daarin uitgegaan wordt van de noodzaak van een mbo-4 opleiding. Het is bekend dat ANT

deze manier kunnen opleidingen zo ingericht worden dat aansluiting optimaal is. Verschillen en overeenkomsten met bestaande structuur Figuur 1 geeft het verschil en de overeenkomsten weer tussen de ABC-structuur en het bestaande beroepsprofiel tandartsassistent. De A-registratie is het beroep van tandartsassistent, de B-registratie de preventieassistent, de C-registratie de paro-assistent. De instroomeis voor A is minimaal een mbo-3 werk- en denkniveau. Voor B is de minimale instroomeis een voltooide A-registratie of het mbo-4 diploma tandartsassistent. Voor deze laatste groep is registratie in de ABC-structuur ook interessant, omdat dit het loopbaanperspectief vergroot en het doorgroei mogelijk maakt naar het beroep van paro-assistent. Voor C is de minimale instroomeis een voltooide B-registratie of een geregistreerd diploma preventieassistent, eerder behaald bij een erkende opleider. Heeft iemand het diploma paro-preventieassistent, dan geeft dit in principe vrijstelling voor Deel I van de C-registratie.

van mening is dat een algemeen geldende mbo-4 verplichting de arbeidspool voor

ABC structuur

praktijkhouders teveel verkleint omdat er een grote groep niet-leerplichtige 18-plus-

Paro-assistent Deel II

Beroepsprofiel Tandartsassistent

Paro-assistent Deel I

Paro-preventieassistent

B - registratie

Preventieassistent

Preventieassistent

A - registratie

Tandartsassistent

Tandartsassistent mbo-4

sers wordt buitengesloten. De mbo-4 opleiding bevat bovendien generieke, niet len zoals rekenen, Engels en Nederlands, waarvan juist deze groep het nut niet inziet en daarom kiest voor een korte cursus, of

C - registratie

tandheelkundig gerelateerde onderde-

zonder opleiding aan de slag gaat. Nu is dat laatste niet persĂŠ onwenselijk, maar binnen het ABC systeem kan diezelfde persoon zonder de generieke vakken praktijkgericht worden opgeleid en er bestaat dan ook nog een zeer gunstig loopbaanperspectief. Verder wordt er in het bestaande beroepscompetentieprofiel onvoldoende aandacht besteed aan de preventieassistent en de paro-preventieassistent. Omdat er met de ontwikkeling van de nieuwe opleiding tot paroassistent (C) bovendien een extra uitbreiding op het beroepscompetentieprofiel ontstaat, is er voldoende aanleiding om een compleet eigen kwalificatiedossier en nieuw beroepscompetentieprofiel te ontwikkelen voor de A, B en C opleidingen. Op

figuur 1

DENTZ 21


Portal TandartsAssistentie-ABC

Stichting TandartsAssistentie-ABC

'mijn omgeving' voor assistenten met een diploma dat ABC-gecertificeerd is, of deelnemende aan een ABCopleiding

register onder beheer van de Stichting ABC

ABC-erkende opleiders

cursusaanbod algemeen-ABC

relevante informatie over huidige opleiding, verstrekt door opleider

beheer van Portal TandartsAssistentie ABC

nieuwsberichten algemeen voor assisterend personeel

loopbaanoverzicht: overzicht van behaalde diploma's en deelcertificaten

definiëren kwalificatiedossier voor opleiders A, B en C

definiëren beroepscompetentieprofielen voor opleidingen A, B en C

garanderen naadloos aansluiten A, B en C opleidingen van div opleiders onderling

verzorgen (aanvullende) cursussen en evenementen voor ABC-erkende diplomahouders

evenementenkalender algemeenABC

info over noodzakelijke bij/nascholing

als eigenaar ABCprincipe bewaken van uitgangspunten concept

verzorgen van externe accreditatie van ABC erkende opleiders

doorlopen externe accreditatie volgens voorschrift ABC

verzorgen verificatie bestaande (oudere) diploma's voor registratie in ABC Register

diverse tools, zoals cv-generator, protocollen, en clinical guides voor delegatie

beheer nawgegevens, mail- en telefoon

CENTRAAL REGISTER van geverifieerde, gecertificeerde ABC-diploma's

aanmelden studenten in ABCPortal

verzorgen registratie nieuwe diploma's in ABC Register

adviescommissie van opleiders

hanteren ABCstructuur in aanbod van opleidingen

login wordt door opleider verstrekt bij start van de opleiding

figuur 2

De A-registratie is een opleiding op mbo-4 niveau, zonder de generieke onderdelen van de mbo-4 opleiding tandartsassistent. De opleiding is sterk praktijkgericht en is focust op de tandheelkundige kwalificaties van de opleiding. De doorlooptijd bedraagt 9 maanden, bij het behalen van het diploma is men tandartsassistent. De B-registratie is de bekende opleiding tot preventieassistent. De doorlooptijd bedraagt gemiddeld 5 tot 6 maanden, bij het behalen van het diploma is men preventieassistent.

De totale doorlooptijd van de praktijkgerichte opleidingen met A, B en C registratie is dus 25 tot 27 maanden. In het bestaande

De C-registratie kent twee delen, deel I is in

beroepsprofiel tandartsassistent is de doorlooptijd van de mbo-4

essentie gelijk aan de bekende opleiding tot

opleiding 24 maanden, van de huidige opleidingen preventie-as-

paro-preventieassistent. Deel II, de zgn. ‘kop-

sistent 5 tot 6 maanden en de paro-preventie-assistent 4 tot 9

studie’, is een aanvullend deel op hbo-niveau.

maanden. Instroom in het C-programma is ook mogelijk vanuit het

Het is opgebouwd uit twee verplichte modules;

bestaande beroepsprofiel tandartsassistent. Het mbo-4 diploma

‘verdieping in de parodontologie’ en ‘de psycho-

staat inschrijving in het A-register toe, en indien het diploma voor

logie van gedragsverandering’. Daarnaast zijn

preventieassistent eerder is behaald bij een ABC-erkende opleider,

er minimaal twee keuzemodules te kiezen, met

kan hiervoor de B-registratie worden verkregen. Dit geldt ook voor

onder andere voedingsadviezen, reinigen van

het diploma paro-preventieassistent, dat ook (al dan niet gedeel-

gezonde implantaten, recessies en furcaties,

telijke, afhankelijk van de opleiding) vrijstelling voor deel I van de

geriatrie, speeksel en microbiologie als mogelijke

C-registratie geeft. Het ABC-systeem sluit andere opleidingen

onderwerpen. De doorlooptijd van deel I en

dus niet uit; als er voldaan is aan de kwaliteitseisen die in het

deel II bedraagt respectievelijk 9 en 3 tot 4

ABC-kwalificatiedossier zijn vastgelegd kan een assistent met

maanden, bij het behalen van het diploma is

een ouder diploma als dan niet onder voorwaarde van beperkte

men paro-assistent.

bijscholing in het register worden opgenomen.

22 DENTZ


ABCMODEL

Doelstellingen Stichting Tandartsassistentie-ABC

Voor de assistenten onderhoudt de stichting een portal,

Om te kunnen controleren welk diploma er precies is

waar zij hun gegevens voor het register kunnen beheren.

behaald, beheert de Stichting Tandartsassistentie-ABC

Elke leerling krijgt via de opleider bij de start van zijn

een centraal register met daarin de registraties van

of haar loopbaan een account in het portal. Algemeen

geverifieerde en gecertificeerde ABC-diploma’s. Preven-

nieuws, maar ook relevante informatie over de huidige

tieassistenten die in het huidige Register Preventieassis-

opleiding, een loopbaanoverzicht en informatie over

tenten staan kunnen zich al kosteloos in laten schrijven in

eventueel noodzakelijke bij- of nascholing wordt op een

het ABC-register en nieuwe leerlingen van ABC-erkende

handige manier beschikbaar gesteld. Daarnaast krijgt de

opleiders worden automatisch in het register opgenomen.

assistent ook toegang tot handige tools zoals protocollen

Daarnaast bewaakt de stichting als eigenaar van het

en de nieuwe Clinical Guides voor delegatie.

ABC-principe de uitgangspunten van het concept. Dit gebeurt onder andere door het kwalificatiedossier voor de

STAND VAN ZAKEN

opleiders en het beroepscompetentieprofiel voor de A, B

Momenteel wordt er hard gewerkt aan de kwalificatie-

en C profielen te definiëren en de externe accreditatie van

dossiers en beroepscompetentieprofielen. Daarnaast is

ABC-erkende opleiders te verzorgen. Overleg met een in

er overleg met de grote opleiders.

de statuten van de stichting opgenomen adviescommis-

Edin zal op de Dental Expo van 19, 20 en 21 maart

sie van opleiders vindt structureel plaats, om er voor te

haar nieuwe opleidingsprogramma presenteren en

zorgen dat verwachtingen en resultaten goed op elkaar

vanaf dien kan men zich voor de nieuwe opleiding

blijven aansluiten.

gebaseerd op de ABC-structuur inschrijven. advertentie

TIJDSCHRIFTEN VOOR UW WACHTRUIMTE

MET 80% KORTING OP DE WINKELPRIJS!

ALS LEZER VAN DENTZ GENIET U NU AL VAN ONZE KOMENDE BEURS ACTIE:  Maandelijks minstens 14 recente, ongebruikte en gevarieerde tijdschriften voor nog geen € 12 per maand!  Tot € 20 korting, 2 maanden gratis en gratis houten kinderspeelgoed  Gebruik hiervoor de code DENTZ, onder rubriek “Bijzondere acties”, op onze website.  Tijdschriften blijven uw eigendom  Geen automatische verlenging of prijsverhoging voor een 2de jaargang.

WWW.PRESSEVOLUTION.NL

DENTZ 23


Weg van Rollecate 17 8325 CP Vollenhove Tel: 0527-241782 / 06-53214620 www.zeelte.nl Info@zeelte.nl

KAPS-Variflex-100 voor een nog betere ergonomie! Karl Kaps K900 Led microscoop met Variflex-100 Wij willen u graag de mogelijkheden van de Karl Kaps microscoop laten ontdekken. Onze proefplaatsingen zijn altijd gratis. U bent van harte welkom in onze showroom in Vollenhove. Bel ons gerust voor demonstratie en advies.

190x135mm.indd 1

05-08-19 15:49

• Advies • Verkoop • Onderhoud • Service

UW SPECIALIST IN STERILISATIE APPARATUUR

W wij

- Ruimte - snelheid - kosten - automatisering Welke criteria voor u het zwaarst wegen, wij nemen ze mee voor een passende oplossing.

Wat uw wensen ook zijn, wij leveren van groot tot klein

Neem contact op voor onze lopende aanbiedingen

INFO@STERAS.NL 24 DENTZ 190x135mm.indd 1

|

WWW.STERAS.NL

21-9000-0895-01 ANT-Dentz 6-2019

06-11-2019 08:41


ONDER NARCOSE BEHANDELEN IN UW EIGEN PRAKTIJK?

Anesthesia & Intensive Care Services B.V.: AIC is gespecialiseerd in het verzorgen van hoogwaardige medische zorg binnen de anesthesiologie en intensive care geneeskunde. Met ons VOLWAARDIG MOBIEL ANESTHESIETEAM inclusief apparatuur, monitoring, medicatie, gasvoorziening, disposables en al het nodige personeel kunnen wij op een voor u wenselijke locatie op 4 behandelkamers tegelijk algehele anesthesie toedienen aan uw cliĂŤnten, zonder dat u ook maar iets hoeft aan te passen aan de inrichting van uw kliniek. Tandheelkundige klinieken die behandelingen onder algehele anesthesie willen aanbieden: Als u aan uw cliĂŤnten behandelingen onder algehele anesthesie wilt aanbieden zonder dat u dure investeringen hoeft te doen in uw kliniek, dan bent u bij ons aan het juiste adres. Wij kunnen met ons MOBIEL ANESTHESIETEAM in elke kliniek op 4 behandelkamers tegelijk volledig de anesthesie verzorgen zonder dat u daar naar hoeft om te kijken. Wij zijn volledig selfsupporting. Wij kunnen in elke tandartspraktijk de anesthesie verzorgen. Uw praktijk hoeft dus niet aan speciale voorwaarden te voldoen!! Bel voor een gratis en vrijblijvende offerte: Schroom niet om te bellen of te emailen voor een gratis en vrijblijvende offerte. Zonder enige verplichting komen wij graag bij u langs om de situatie in uw kliniek te beoordelen en de wensen en mogelijkheden met elkaar te bespreken.

Weena 1197 3013 AL Rotterdam Tel: + 316 247 257 37 www.aicservices.nl info@aicservices.nl

DENTZ 25


De 10e editie van Dental Expo

Agenda 14 maart 2020 CURSUS NVvE Voorjaarscongres De Endo Finish Hotel Okura, Amsterdam

19, 20 en 21 maart 2020 BEURS Dental Expo RAI, Amsterdam

21 maart 2020 ANTACTIVITEIT Dental Expo RAI, Amsterdam

De vakbeurs Dental Expo in RAI Amsterdam op 19, 20 en 21 maart richt zich op de totale mondzorg. De 2020-editie van Dental Expo kan gezien worden als een uitje voor het gehele team. Er is meer dan ooit gekeken dat het aanbod op de beursvloer aansluit bij alle mondzorgprofessionals. Dit geldt voor zowel de exposanten als de inhoud van de lezingen en het randprogramma. • Dental Expo is in Nederland de enige nationale professionele dentale vakbeurs en richt zich op aanbieders en afnemers in de dentale branche. • Om aan de behoefte van de bezoekers te voldoen is er naast het brede aanbod aan exposanten dit jaar de Dental Expo Academy. • Verder zal dit jaar ook de uitreiking van ‘Tandartspraktijk van het jaar 2020’ op de beursvloer plaatsvinden. De finale is op vrijdag 20 maart en gaat tussen de drie genomineerde praktijken. Voor meer informatie check www.dentalexpo.nl

ANT sessies tijdens Dental Expo

20-21 maart 2020 CONGRES Voorjaarscongres NVvK & VBTGG

Op zaterdag

Apenheul, Apeldoorn

de ANT starterssessie en ZZP update.

3 april 2020 CONGRES Voorjaarscongres NvvP4U

ANT starterssessie

speciaal voor

21 maart organiseert de ANT op de Dental Expo studenten, starters en zzp’ers

NVvp, Nieuwegein

Tijdens de ANT starterssessie van 11.00 tot 14.15 uur zullen er verschillende experts aanwezig zijn die u alles kunnen vertellen over waar u aan moet denken als startende tandarts. Zo bent u verzekerd van een vliegende start.

3-6 april 2020 CONGRES Your yearly update in general dentistry suriname

Na de sessie is er gelegenheid om de beurs te bezoeken en organiseren wij afsluitend een borrel op onze stand. De ANT starterssessie is inclusief lunch en toegang tot de Dental Expo.

Stichting Intercongress, Paramaribo

4 april 2020 ANTACTIVITEIT BHV-cursus (Basiscursus)

ANT ZZP update

Van Lanschot Bankiers, Zeist

Tijdens de ZZP update van 14.30 tot 15.30 uur praten wij u in een uur bij over de (aankomende) wetswijzigingen voor zzp’ers en wat dit voor u voor effect zal hebben.

14-17 mei 2020 CONGRES 360° IMPLANTOLOGY

Ook presenteren wij u de nieuwe samenwerkingsmodellen. Zo bent u meteen weer op de hoogte van de huidige stand van zaken. Uiteraard zal er ook voldoende ruimte zijn voor vragen.

5th MIS Global Conference MIS, Marrakech

Na afloop bent u van harte welkom voor een borrel op onze stand. De ZZP update is inclusief toegang tot de Dental Expo.

Aanmelden? www.ant-tandartsen.nl of scan de QR-code:

360° IMPLANTOLOGY 5th MIS Global Conference

MIS is honored to invite you to its 5th Global Conference, to discover the rich culture and beautiful surroundings of Marrakech, enjoy an excellent scientific program, and lavish in the luxurious hospitality of our Moroccan hosts. As all those that came before, is sure to be an impressive meeting of the minds, full of engaging lectures and presentations from key opinion leaders and experts in the field of implantology. MIS is continuing its legacy of 360˚ IMPLANTOLOGY, taking delegates of the conference on a captivating journey of science, esthetics, and technology.

https://marrakech.mis-implants.com

26 DENTZ


DENTZ 27


De relatie tussen slaap en orofaciale pijn

‘SLAAP HEEFT GROTE INVLOED OP HET WELZIJN VAN JE PATIËNT’ “Slaapt u goed?” Misschien een niet zo voor de hand liggende vraag in een tandartspraktijk. Maar toch goed om te stellen aan patiënten met orofaciale pijn, want er is een relatie tussen die klachten en slaap. Ghizlane Aarab van ACTA, die onderzoek op dit gebied doet, geeft de stand van zaken en adviezen voor de algemene praktijk. door: Reinier van de Vrie

28 DENTZ


SLAAP-ENOROFACIALEPIJN

De tandheelkundige slaapgeneeskunde is de discipline die zich bezighoudt met de diagnostiek en behandeling van tandheelkundige slaapstoornissen. Daaronder valt obstructief slaapapneu, monddroogte, gastro-oesofageale reflux, slaapbruxisme en orofaciale pijn. Er zijn duidelijke aanwijzingen dat obstructief slaapapneupatiënten meer TMD-klachten hebben en dat de pijnervaring anders wordt bij een verstoorde slaap. Wie slechts 3-4 uur per nacht slaapt, wordt bijvoorbeeld gevoeliger voor pijnstimuli. Patiënten met orofaciale pijn klagen veel meer over hun slaapkwaliteit dan patiënten zonder die pijn. Minstens een derde tot twee derde van patiënten met chronische orofaciale pijn geeft aan slecht te slapen. Ze kunnen niet goed inslapen, worden vaker wakker of worden te vroeg wakker. Het is daarom van belang om bij de behandeling van deze patiëntengroep de slaap goed in kaart te brengen.

Onderlinge beïnvloeding Hoe slaap en orofaciale pijn elkaar beïnvloeden, is nog vrij onbekend. Door slechte slaap ervaren ze meer pijn en door pijn slapen ze slechter. Er zijn veel aspecten die bij orofaciale pijn een rol kunnen spelen. Psychosociale factoren als depressies en angst lijken daarin een belangrijk aandeel te hebben en zouden de verklaring kunnen zijn voor zowel slaapstoornissen als orofaciale pijnklachten. “Bij TMD-klachten is er bijvoorbeeld zelden één oorzaak. Het gaat om belasting-belastbaarheid. Alles wat de belastbaarheid van het kauwstelsel verlaagt, zoals slecht slapen, depressiviteit, angstig zijn of andere lichamelijke klachten, draagt er aan bij,” zegt Ghizlane Aarab. Per individu moet dat uitgezocht worden. Vroeger werd als oplossing voor de TMD-klachten nog weleens gekozen voor een orthodontische behandeling of het plaatsten van een grote hoeveelheid kronen, omdat men veronderstelde dat occlusale factoren een grote rol speelden in het ontstaan van deze pijn, geeft ze aan. Tegenwoordig is er wetenschappelijk bewijs dat psychosociale factoren een belangrijke rol spelen. Tijdens een postdoc opleiding in Montreal (Canada) onderzocht Aarab waarom obstructief slaapapneupatiënten meer klemmen en knarsen. De meest waarschijnlijke oorzaak is dat ze meer zogenaamde wekreacties tijdens hun

slaap hebben. Bij een wekreactie worden we wakker of gaan we van een diepe naar een lichte slaap. Het wordt gezien als een soort protectie om in contact te blijven staan met onze omgeving. Die onrustige slaap leidt ook tot meer slaapbruxisme bij die groep. Echter, er is nog geen sterk wetenschappelijk bewijs dat slaapbruxisme ook tot meer TMD-klachten leidt. Signaleren Als tandarts is het niet je taak om slaapproblemen van patiënten op te gaan lossen, vindt Aarab. Maar je kunt wel signaleren of de slaap verstoord is en of de achterliggende oorzaak mogelijk obstructief slaapapneu is of (ook) een andere tandheelkundige slaapstoornis. De tandarts ziet patiënten regelmatiger dan de huisarts en kan bijvoorbeeld obstructief slaapapneu daarom vaak eerder ontdekken. Een goede voorspeller voor het hebben van obstructief slaapapneu is het happen naar adem tijdens de slaap – een ademstop. De patiënt merkt dat vaak zelf niet, maar een partner kan dat wel waarnemen. Daarnaast, zal bij een patiënt met de diagnose orofaciale pijn, naar de slaapkwaliteit gevraagd moeten worden. Bij een vermoeden van een slaapstoornis, die mogelijk de pijn beïnvloedt, kan de tandarts volgens Aarab het beste naar de huisarts verwijzen. Die kan het dan nader onderzoeken. Aarab vindt een goede screeningstest voor tandheelkundige slaapstoornissen een must voor de tandartspraktijk. Op deelgebieden zijn al wel verschillende testen beschikbaar, maar geen enkele voldoet volgens haar aan dit doel. Die test is nog volop in ontwikkeling, maar een aantal vragen liggen wel voor de hand: Hoe slaapt u, slaapt u voldoende, kunt u goed doorslapen, wordt u vaak wakker, wat houdt u uit de slaap? Aarab schat dat het nog zeker een jaar of vijf zal duren voordat een wetenschappelijk onderbouwde vragenlijst beschikbaar is die op de tandheelkundige slaapstoornissen screent. Ze maakt de kanttekening dat een paar vragen voldoende moeten zijn, want de tijd voor de tandarts is beperkt tijdens een periodiek mondonderzoek of een intake. Deze vragen over slaap kunnen ook worden DENTZ 29


gres

con s r a a j r o NVvE Vo

RT A A M G 14 DAM A R E D T R S E AM ZAT A R U K O ORKING Z OF W O H OT E L T A E CTE NT: TH

PA MA DE COM UNE DE -KUIN: REN? S T E ? O O IG R R EREIKT T IR DE G INISH B ERTJE FFICIËN F E W E N U D E IE IS D IG R AL VEIL ICATION ANNEE L APPL PER: W ELKANA A T IJ R IC U O K IN W L E D ET OC AURITS N WE H OUND T VE.COM V KUNNE N RAPY M ACKGR . E E B O H W H T IC : W IF IC NT SLUIS SCIENT NDODO N DER IN VIA W punten N: FROM D ATIVE E J IO LUC VA I R T E A 5,5 krt T N IN E P G M E O R R E : T U A E D F HEIJDR K? LENGTH SCHRIJ G JOHN ET WER N H IN E L P L O T U V E N L OO NI KANAA : DE KR IS HET M ESNIGT R G O C MAR

190x135mm B.indd 1

27-01-2020 16:33

Een jaarlijkse controle beurt aan uw autoclaaf verzorgen wij al vanaf: € 167,50 Inclusief (Exclusief materiaal en voorrijdkosten) verplichte IEC 62353 keuring Wij ruilen graag uw huidige autoclaaf of DAC in bij aanschaf van een nieuwe W&H autoclaaf. Neem contact op om uw inruilprijs te bespreken.

W&H Lisa

Een sterilisatiecyclus van 13 minuten van begin tot het eind!

MedieQ Service Stellingmolenstraat 100 1333 CN Almere 036-5499171 Service@medieq.nl

30 DENTZ 190x135mm-Boptie.indd 1

21-9000-1331-01 Dentz 2020#1

27-01-2020 16:15


SLAAP-ENOROFACIALEPIJN

opgenomen in een algemene gezondheidsvragenlijst die de patiënt vooraf invult. Met red alerts kunnen de opvallende zaken er uitgelicht en besproken worden met de patiënt. Dat kost in principe minder stoeltijd. “Mijn ervaring is dat patiënten het wel op prijs stellen als je – na een korte uitleg – vragen stelt over slaap. Ze waarderen het ook als je vraagt of er iets veranderd is in hun algehele gezondheid. Ze sturen mij in ieder geval vaak uitgebreide informatie en medicijnlijstjes,” zegt Aarab. “Je krijgt er vaak ook heel leuke gesprekken door.” Als chronisch orofaciale pijn te complex is voor behandeling in de algemene praktijk is een verwijzing naar de tandarts-gnatholoog de beste optie, eventueel met het advies om verder onderzoek te doen naar slaapstoornissen. De tandarts-gnatholoog, die werkt in een multidisciplinair team met specifieke deskundigheid op het gebied van psychosociale factoren, heeft meer mogelijkheden om de juiste zorg te bieden. Aandacht De tandheelkundige slaapgeneeskunde is in de afgelopen twintig jaar flink in de belangstelling komen te staan. Wereldwijd worden er vele congressen over georganiseerd en zijn er wetenschappelijke verenigingen ontstaan. Ook bedrijven, met name die voor slaapapneu-apparatuur, zien er brood in, getuige onder meer de vele stands tijdens congressen. Het blijkt ook uit de subsidies die voor onderzoek beschikbaar worden gesteld, geeft Aarab aan. Voorlopig lijkt het probleem niet kleiner te worden, want het aantal patiënten met bijvoorbeeld obstructief slaapapneu groeit door vergrijzing en toename

Ghizlane Aarab studeerde in 2002 af als tandarts bij ACTA. In haar laatste studiejaar raakte ze geïnteresseerd in obstructief slaapapneu waar ze haar afstudeerscriptie over schreef. Aansluitend op haar studie deed

van obesitas. Ouderdom en overgewicht zijn risicofactoren voor

ze promotieonderzoek naar de effecten van

obstructief slaapapneu.

de mandibulair repositie-apparaten (MRA’s).

Voor de overheid zijn er ook economische redenen om aandacht aan het probleem te besteden. Patiënten lopen vaak al jaren bij de huisarts of bij specialisten voordat de juiste diagnose van obstructief

In 2011 promoveerde ze. Bij ACTA is ze ook opgeleid tot tandarts-gnatholoog. Na haar promotie volgde ze een postdoc in Antwerpen en een postdoc in Montreal

slaapapneu is gesteld. De zwaarste gevallen ontwikkelen ook weer

(Canada). In Antwerpen onderzocht ze wat de

vaker hart- en vaatproblemen. Dat leidt tot hoge zorgkosten.

voorspellers zijn voor de MRA-behandeluit-

In de opleiding begint de tandheelkundige slaapgeneeskunde ook meer aandacht te krijgen in het curriculum. Tijdens de tandartsopleiding van Aarab werd er geen aandacht aan besteed. In Nederland is zij ook nog maar een van de weinige deskundigen op dit gebied.

komst en in Montreal deed ze onderzoek naar slaapbruxisme bij slaapapneupatiënten. Bij ACTA is ze nu parttime universitair hoofddocent bij de sectie Orofaciale pijn en dysfunctie. Daarnaast werkt ze sinds 2002

Maar daar gaat verandering in komen. Ze heeft maar liefst vijftien

twee dagen per week in een algemene

promovendi die met deze thematiek bezig zijn. Die onderzoeken

praktijk in Den Haag.

bijvoorbeeld waarom een mandibulair repositie-apparaat (MRA) bij de een wel werkt en bij de ander niet, of gaan na of er bepaalde karakteristieken in nek- en halsgebied zijn die obstructief slaapapneu

Aarab is lid van de Commissie Richtlijnen en Wetenschap van de Nederlandse Vereniging voor Tandheelkundige Slaapgeneeskunde (NVTS), voorzitter van de Scientific Committee

kunnen verklaren, of hoe middels screening de selectie van obstruc-

van de American Academy of Dental Sleep

tief slaapapneupatiënten in de tandartsenpraktijk kan plaatsvinden.

Medicine en lid van de redactieraad van de

Uit deze onderzoeken zou ook moeten volgen waarom obstructief

Journal of Dental Sleep Medicine.

slaapapneupatiënten gevoeliger zijn voor orofaciale pijn. DENTZ 31


5500 kelvin - CRI 98

Toonaangevend in kunstmatig volspectrum daglicht Goede verlichting zorgt voor een optimale visuele

taakprestatie en visueel comfort in tandartspraktijken. Hiervoor introduceert True-Light een nieuw product:

Met 2 hechtcementen van GC

Het daglicht ledpaneel.

heeft u de beste oplossing voor elke situatie.

Dit ledpaneel heeft een daglicht kleurtemperatuur van

FujiCEM Evolve en G-CEM LinkForce: voor al uw cementeer uitdagingen!

5500 kelvin en een unieke CRI van 98 procent! True-Light, al meer dan vijftig jaar toonaangevend in kunstmatig volspectrum daglicht.

FujiCEM Evolve een kunsthars versterkt glasionomeer cement, optimaal voor het cementeren op vitale elementen. G-CEM Linkfore een universeel adhesief kunsthars cement, DE oplossing voor compromisloze hechting bij alle indicaties. www.gceurope.com

Onder volledige narcose behandelen

in uw eigen praktijk

met het mobiel anesthesieteam van AIC Wij leveren op aanvraag een volwaardig mobiel anesthesieteam op elke wenselijke locatie in heel Nederland en BelgiĂŤ, waardoor u in uw eigen praktijk cliĂŤnten onder volledige narcose kunt behandelen zonder dat u ook maar enige investering hoeft te doen in uw praktijk. https://aicservices.nl

32 DENTZ


PRODUCTNIEUWS Fluxion – painfreepocketcleaning Nieuw: subgingivale pocketreiniging met de Fluxion, pijnvrij en niet-invasief. Belangrijkste voordeel is het vacuüm, dat onderdruk creëert in de pocket. De flux is cruciaal bij het tot 9mm diep vervangen van de Gingival Crevicular Fluid en de bacteriële substantie wordt weggezogen. O2-suppletie stimuleert het zelf-genezend vermogen. Aantrekkelijke behandeloptie voor patiënten met peri-implant mucositis en parodontitis(-nazorg). gccompanion.com

Van der Meulen Edelmetaal B.V. Al meer dan 200 jaar dé specialist op het gebied van edelmetaalrecycling De 5 gouden regels bij Van Der Meulen Edelmetaal B.V. •

Altijd worden uw goederen verzekerd (tot €500.000,-) en beveiligd afgehaald door onze eigen buitendienstmedewerkers •

Altijd wordt alles verwerkt in onze eigen smelterij

Altijd slechts een verwerkingsduur van één werkdag

Altijd een onafhankelijke analyse, verzorgd door het laboratorium van Edelmetaal Waarborg Nederland B.V.

Altijd geven wij de hoogste prijs voor uw edelmetaalafval www.meulen.nl of bel +31 (0)513 468110

CleanImplant heeft het ICX Premium implantaatsysteem grondig getest en vond het uitstekend!

Onafhankelijke tests door officieel erkende testlaboratoria vormen de basis voor deze zinvolle studie. Het CleanImplant Project promoot internationaal de hoogste kwaliteit van tandheelkundige implantaten. Als organisatie zonder winstoogmerk, start de CleanImplant Foundation CIF regelmatig een objectieve analyse van de productiekwaliteit van tandheelkundige implantaten door onafhankelijke instituten te gebruiken op basis van een gedefinieerd protocol. CleanImplant heeft een beschermd kwaliteitskeurmerk gecreëerd, wereldwijd erkend door clinici in een zoektocht naar een beter bewustzijn van schone medische hulpmiddelen en betere klinische resultaten.

“Heeft u last van uw rug of nek, of wilt u dit voorkomen, dan is de ERGOsp Balance de zadelstoel voor u. ERGOsp heeft ervoor gekozen om de extender zo laag mogelijk te plaatsen, met als resultaat dat de bewegingen rustig en geleidelijk zijn (een zitbal simulatie)” www.macdental.be

Om de veiligheid en betrouwbaarheid van de rapporten verder te waarborgen, worden alle resultaten voorafgaand aan publicatie beoordeeld door een gerenommeerde wetenschappelijke adviesraad. ICX Implants BV info@icx-implants.nl www.icx-implants.nl

DENTZ 33


Nek-, schouder- en rugklachten

GOEDE WERKHOUDING VOOR DUURZAME LEVENSLOOP Een bowlingbal van vijf kilo die aan je nekspieren trekt. Dat gebeurt er als je je hoofd te veel naar voren buigt en het voorbij het lichaamszwaartepunt komt. Tandartsen doen veel buigend werk en ontwikkelen daarom gemakkelijk klachten aan nek, schouder en rug. Hoe kun je die klachten voorkomen of het hoofd bieden?

door: Reinier van de Vrie

34 DENTZ


NEK-SCHOUDER-ENRUGKLACHTEN

“Tandartsen weten heus wel dat ze rechtop moeten zitten, maar omdat het werk veel concentratie vergt of om beter te kunnen zien gaan ze toch met hun hoofd naar beneden en naar voren. Je hoofd weegt zo’n vijf kilo. Hoe verder dat voorbij je lichaamszwaartepunt komt, des te zwaarder het wordt. Dan gaat het trekken aan je nek en schouderspieren en krijg je daar pijn, hoofdpijn of moeite met zicht. Dat leidt tot vermoeidheid, concentratieverlies, afnemend werkplezier en toenemend risico op fouten.” Dat zegt Amber Denekamp, bedrijfsoefentherapeut van Terzet. Meer dan de helft van de tandartsen die ze behandelt hebben neken schouderklachten. Ook lage rugklachten komt ze veelvuldig tegen.

Werkstoel en unit Om klachten te verminderen of te voorkomen zijn er diverse aan-

Ambitieus maar overwerkt

dachtpunten. Zo moet de werkstoel van de behandelaar voldoende

Als dertigjarige tandarts zzp’er

ondersteuning geven om een goede

werkte Veronica* aanvankelijk drie

werkhouding vol te kunnen houden.

dagen per week in een praktijk. Ze

Zonder ondersteuning ben je na-

is ambitieus en gaat al snel naar vijf

melijk sneller geneigd om onderuit

en soms zes dagen als een andere

te zakken of scheef te gaan zitten.

tandarts vertrekt en de praktijk ook

Dan wordt het vaak ook moeilij-

op zaterdagmorgen open gaat. Ze wil

ker om een goede hoofdpositie te

graag nieuwe dingen leren en meer

handhaven, omdat je je niet de hele

verdienen voor de koop van een huis.

dag bewust kunt zijn van je hou-

Jong, energiek, fit en sportief als ze is,

ding. Een goede stoel kan dat deels

had ze nooit fysieke klachten. Maar

corrigeren. Een kruk vindt Denekamp zeker niet voor iedereen geschikt. Die vereist na-

voordat ze het wist moest ze zich mel-

melijk een actieve zithouding die je automatisch moet hebben of waar je de

verzekeraar, want het ging niet meer.

hele dag van bewust bent. Voor de meeste mensen is dat niet weggelegd,

Last van nek, moe, hoofdpijn, nergens

die hebben juist baat bij een goede bekken- en rugsteun die een rechtop

meer zin in. Ze heeft weliswaar een

zittende houding bevordert.

heel elegante manier van werken

“Een slechte houding sluipt er gaandeweg de dag in als je meer vermoeid

en een mooie, actieve rechte hou-

wordt. Vergelijk het met bergwandelen op teenslippers of op bergschoe-

ding, maar haar hoofd houdt ze de

nen. Met slippers moet je veel meer moeite doen om je voeten goed neer

voortdurend naar beneden. Ook voor

te zetten,” zegt Denekamp. “Ondersteuning helpt je er aan herinneren je

een fitte dertiger kan het dan te veel

houding te handhaven. Er zijn maar weinig mensen die het lukt om met

worden, zeker omdat ze tussendoor

minimale middelen in een goede houding te zitten.”

te weinig rust neemt. Veronica vond

Is staand werken een optie? Het beleid volgens het themadocument van

haar werk niet meer leuk en overwoog

Kennisplatform Ergonomie voor de Mondzorg (KEM) is om staand en

al iets anders te gaan doen.

zittend werk zo mogelijk af te wisselen. Denekamp vindt dat enkel staand

Ze kreeg het advies met een down-

werken niet ideaal is, maar dat de afwisseling inderdaad goed kan zijn.

wards prism bril te gaan werken

Staand kun je beter om de patiënt heen bewegen en gemakkelijker face to

waardoor haar kijklijn naar beneden

face met de patiënt praten. Bij controles en – zeker bij lastige – extracties

beter wordt en ze meer rechtop kan

kan het bijvoorbeeld. Maar het is erg persoonsgebonden. En wie nooit

blijven zitten. Ook ging ze terug naar

staand heeft gewerkt zal zeker moeten wennen.

vier stoeldagen werken per week om

Denekamp constateert in de praktijken waar ze komt dat de mogelijkheden

meer rust te krijgen. Langzaam gaat

van de unit nog weleens te weinig worden gebruikt. Vaak wordt de patiënt

Veronica zich nu weer beter voelen

neergelegd en blijft die zo liggen. De mogelijkheid om het hoofdsteuntje

en komt het plezier in het werk terug.

te kantelen en de patiënt het hoofd te laten draaien wordt bijvoorbeeld te

Ze accepteert nu dat ze het zich niet

weinig toegepast. Daarnaast zijn sommige units onvoldoende instelbaar.

kan veroorloven om eindeloos uren te

De rugleuning van de unit moet voldoende vlak kunnen en de rugleuning en

draaien.

den bij haar arbeidsongeschiktheids-

DENTZ 35


TIPS VOOR BEWEGEN IN DE PRAKTIJK 1. Haal de patiënten op uit de wachtkamer 2. Loop een stukje naar de computer of andere apparatuur die je niet voortdurend gebruikt 3. Vermijd een langdurige statische houding. Laat bijvoorbeeld elke tien minuten even je instrumenten los, schud je schouders en beweeg je hoofd 4. Probeer bij de wisseling van een hand- naar een dynamisch instrument je schouders te bewegen en je armen los te schudden 5. Sta elk half uur even kort op en loop ieder uur in ieder geval even kort. Zoek daarvoor desnoods een ‘excuus’

de hoofdsteun moeten niet de dik van ontwerp zijn zodat

te bewegen. Lastig wordt het wel weer als patiënten naar

de benen van het behandelteam makkelijk passen onder

een televisiescherm aan het plafond willen kijken, waar-

de rugleuning en kunnen bewegen tijdens de behandeling.

door ze vaak weg kijken van de behandelaar.

De instelling van de stoel in hoogte moet dit mede mogelijk maken (ook voor lange behandelaren).

Zoek het passend

Goed zicht is ook een belangrijke vereiste voor een juiste

In het vorige nummer van Dentz stonden in een artikel

werkhouding. De tandarts wil goed zicht hebben op zijn

over hand- en polsblessures al de nodige aanbevelin-

werkgebied en een schaduwvrije verlichting die voldoen-

gen over welke vrijetijdsbestedingen kunnen helpen om

de is gefocussed, in combinatie met kleurgebruik in en

klachten tegen te gaan. Samenvattend komt het neer op

rond de mond. Een verkeerde (loupe)bril kan leiden tot

liefst grof motorisch bewegen en tegengesteld aan de

een verkeerde houding en genoemde fysieke klachten.

bewegingen die een tandarts in zijn werk moet doen.

Het UMCG heeft een informatieblad voor een juiste bril in

En bij welke professionals kun je eventueel terecht? Een

de tandheelkunde samengesteld. Dit informatieblad is te

fysiotherapeut kan je prima helpen, denkt Denekamp,

vinden op de site van het UMCG. In Dentz 4-2019 is ook

maar probeer dan vooral te focussen op je werkhouding

een artikel verschenen over beter zien en zitten.

in de praktijk. Een oefentherapeut (bijvoorbeeld Cesar of Mensendieck) kan je helpen bij het bewustmaken en aan-

Patiënten bewegen

leren van een goede werkhouding. Anderen hebben baat

De patiënt zou soms nog veel meer mee kunnen bewegen,

bij yoga, tai chi, pilates of mindfulness. Ook ademhalings-

denkt Denekamp. In de eerste plaats is er de ja-beweging

oefeningen kunnen zeer zinvol zijn, omdat bij spanning

waarbij het hoofd van de patiënt voldoende achterover

en klachten mensen vaak een hoge borstademhaling

wordt geplaatst bij het werken in de bovenkaak en (wat

hebben. Met een personal trainer werken kan ook als je

meer) naar de borst bij werken in de onderkaak. Daar-

goed doorspreekt wat je wilt bereiken en de trainer snapt

naast is er de nee-beweging waarbij het hoofd van de pa-

hoe je werkt.

tiënt naar links of rechts wordt gedraaid. Verder is er nog

Het belangrijkste: doe vooral iets wat bij je past.

de rotatie waarbij het oor van de patiënt naar de schouder

36 DENTZ

wordt gedraaid. Deze draai is zeer aan te bevelen als de

Ergonomisch onderwijs

tandarts zijdelings van de patiënt zit, in een 9 uur positie

Als er één universiteit is waar ze zich bewust zijn van het

voor rechtshandigen en in een 3 uur positie voor linkshan-

belang van goede werkhouding, is het wel die in Gronin-

digen. Een unit met een hoofdsteun in kuip- of u-vorm is

gen, waar professor Oene Hokwerda jarenlang gehamerd

daarin beperkend. De patiënt kan zijn hoofd dan namelijk

heeft op ergonomische aspecten. Zijn opvolger tandarts

niet opzij bewegen omdat diens oor tegen de rand komt.

en tandheelkundig ergonoom Rolf de Ruijter deelt die pas-

Sommige patiënten kunnen door fysieke beperkingen niet

sie en houdt zich er fulltime mee bezig. Toen hij als tand-

gemakkelijk bewegen, maar de meesten kunnen dat wel.

arts in de jaren tachtig in Groningen werd opgeleid was er

Toch is er kennelijk schroom om patiënten te vragen mee

al aandacht voor ergonomie. Ook in het huidige curriculum


NEK-SCHOUDER-ENRUGKLACHTEN

Regelmatig op controle De vijftiger Vincent* werkt in een groepspraktijk en is momenteel klachtenvrij, maar gaat wel ieder kwartaal naar een manueel arts voor controle. In het verleden heeft hij namelijk vaak last gehad van zijn onderrug is er aandacht voor, maar toch vinden zowel studenten als

door een vastzittend si-gewricht. In som-

oudere collegae dat ze er slecht over geïnformeerd zijn,

mige periodes had hij ook last van zijn nek

constateert hij. Inmiddels zijn er meer onderwijsmiddelen

en schouders. Met die klachten ging hij naar

zoals up-to-date fotoseries met checklist en digitale clipjes

een manueel arts en een manueel fysiothe-

gekomen. Daarnaast is in 2015 het KEM opgericht dat

rapeut. Die laatste maakte zijn overbelaste

themadocumenten over tandheelkunde heeft uitgebracht.

spieren weer los. De arts controleerde altijd

Verder zijn de drie universiteiten bezig om het onderwijs in

zijn bekkenstand, wervelkolom, nek, ribben

ergonomie op elkaar af te stemmen.

en schouders en zette waar nodig een

Aandacht is er dus zeker voor, maar desondanks spreekt

en ander weer recht. Er was een jaar dat

De Ruijter zijn zorgen uit of de aandacht voor een goede

hij veel klachten had en acht tot tien keer

werkhouding van studenten tandheelkunde wel vol-

zowel de arts als de fysiotherapeut bezocht.

doende doelmatig is. Uit onderzoek van Bruers c.s. blijkt

Momenteel is dat dus nog één keer per

namelijk dat 95% van de studenten in het voorafgaande

kwartaal naar de manueel arts die kleine

jaar last heeft ervaren van spieren en gewrichten, waarbij

veranderingen in zijn rug en nek herstelt,

vooral nek, schouders en onderrug worden vermeld. “Het

waardoor klachten uitblijven.

huidige curriculum is zeker vanuit proces denken vorm-

In zijn praktijk heeft hij een goede ergono-

gegeven (longitudinale leerlijnen als wetenschappelijke

mische stoel en loopt hij bewust regelmatig

scholing en professionalisering), maar in de praktijk wint

even. Hij probeert niet te lang achter elkaar

de beoordeling van het product (‘gaatje boren, gaatje

in een slechte houding te zitten. Verder gaat

vullen’) het menigmaal,” zegt De Ruijter. Opleidingen

hij in zijn vrije tijd naar de sportschool om

moeten er natuurlijk alles aan doen om hun studenten

vooral zijn core of rompstabiliteit te trainen

gezond op te leiden, vindt hij, maar studenten zouden er

en sterk te maken, waardoor hij veel minder

zelf ook meer aandacht voor mogen hebben. “Hoe kan

snel klachten krijgt. De laatste jaren overlegt

een aankomend tandarts wel uitdragen dat een patiënt

hij iedere week met een personal trainer

goed voor zijn mondgezondheid moet zorgen, terwijl hij/

over zijn oefenprogramma. Dat bevalt hem

zijzelf als hulpverlener onvoldoende aandacht schenkt aan

erg goed. Daarnaast doet hij incidenteel

de eigen gezondheid?” Hij vindt verder dat er ook getoetst

aan mountainbiken, hockeyen, hardlopen en

zou moeten worden op een ergonomische werkwijze en

tennissen.

gezonde werkhouding. Dat moet dan in een gezonde ver-

Toen hij veel last had van zijn si-gewricht

houding zijn met algemeen geldende criteria en zelfreflec-

kocht hij een spinfiets waarop hij elke och-

tie van de student.

tend 10-15 minuten rustig fietst. Sindsdien

In Groningen worden docenten zeker gestimuleerd en

heeft hij geen lage rugklachten meer.

ondersteund om aandacht te besteden aan ergonomie

*De namen in de casussen zijn gefingeerd omdat

in het onderwijs. Daarnaast is er voortdurend aandacht

de tandartsen anoniem willen blijven.

DENTZ 37


NON-INVASIVE PAIN-FREE

nde Vrijblijve

DEMO

m anion.co gccomp

190x135mm B.indd 1

27-01-2020 16:41

Verander uw praktijkorganisatie

Verander uw Samen met ons praktijkorganisatie aan de slag in uw praktijk Samen met ons aan de slag in uw praktijk BEPROEFD CONCEPT DIRECT TOEPASBAAR BEPROEFD CONCEPT MEETBAAR RESULTAAT DIRECT TOEPASBAAR W W W.MEETBAAR P O L I J S T U W PRESULTAAT RAKTIJK.NL

W W W. P O L I J S T U W P R A K T I J K . N L

38 DENTZ 190x135mm.indd 1

Jaap en Yvonne Rietveld

Jaap en Yvonne Rietveld

INVESTEER IN UZELF Polijst uw Praktijk kijkt naar de mogelijkheden en capaciteiten die een praktijk bezit en stelt een strategie op, die de praktijk in staat stelt zich onafhankelijk van externe invloeden, patiëntgericht en rendabel te presteren. VOOR WIE Met een unieke benadering ondersteunt Polijst uw Praktijk de praktiserend tandarts- praktijkeigenaar door middel van scholing en training met het doel de bestaande organisatie binnen de tandartspraktijk te verbeteren, zodat optimaal aan de wensen en behoeften van patiënten kan worden voldaan. WILT U OOK? • Super tevreden patiënten • meer plezier in werk • meer vrije tijd • professioneel team • financiële onafhankelijkheid NEEM CONTACT MET ONS OP We hebben de voorkeur voor een afspraak bij u thuis, of in de praktijk.

21-9000-0744-01 ANT dentz 4-2019

05-08-19 15:35


NEK-SCHOUDER-ENRUGKLACHTEN

voor goede apparatuur en een goede inrichting van werkplekken op de kliniek. Maar de Ruijter moet volmondig toegeven dat desondanks het aanleren van tandheelkundige verrichtingen vaak al lastig genoeg is en dat een goede werkhouding er bij studenten daardoor nogal eens bij inschiet. “Iedereen wil met ‘goed werk in de mond’ afsluiten. Daarbij wordt de af te leggen weg naar het eindproduct gauw uit het oog verloren.” Het is dus de taak van de opleiding voldoende aandacht voor het proces te blijven houden. Wat De Ruijter betreft zou dat ook in latere beroepsuitoefening zo moeten zijn. “Een goed curriculum zou mijns inziens op gebied van het begrip ‘eigen verantwoordelijkheid’ de relatief jong afgestudeerde het inzicht moeten hebben gegeven dat niet enkel naar de patiënt toe, maar ook naar het eigen lichaam en geest toe je een open oog en oor moet hebben en houden. Zodat je een duurzame levensloop voor jezelf kunt organiseren.

Voor meer info: Kennisplatform Ergonomie voor Mondzorg (KEM) www.nwvt.nu/wetenschap Kenniscentrum Tandheelkundige Ergonomie (www. tandheelkundigeergonomie.umcg.nl), Terzet (www. terzet.nl).

DENTZ 39


$#*%!

ONVOLDOENDE SIGNALEREND EN PREVENTIEF HANDELEN

Een klacht Klaagster is sinds haar jeugd onder tandheelkundige behandeling van verweerder geweest. In 2018 is klaagster overgestapt naar een andere tandarts. Deze nieuwe tandarts constateerde zeven gaatjes bij klaagster alsmede twee kroonindicaties. De periode tussen het laatste bezoek van klaagster aan verweerder en het eerste bezoek van klaagster aan de nieuwe tandarts bedroeg ongeveer een half jaar.

KLACHT PATIENT

verweerder niet (volledig) verwijt dat zij

Klaagster erkent dat zij door verweerder is

twee kroonindicaties heeft.

gewezen op het feit dat zij vaker gebruik

40 DENTZ

moet maken van een tandenstoker en dat

VERWEER TANDARTS

zij een poetsinstructie van verweerder

Klaagster was een matige poetser en

heeft gekregen. Ook beaamt klaagster dat

stoker en daar heeft verweerder haar

verweerder tandsteen heeft verwijderd.

regelmatig op gewezen. Verweerder heeft

Klaagster kan zich niet herinneren dat

voor het laatst foto’s (bitewings) gemaakt

door verweerder met haar is besproken

van de mond van klaagster in 2012.

dat zij plaque heeft. Zij houdt verweerder

Verweerder erkent dat hij misschien sneller

niet verantwoordelijk voor haar gebit maar

na 2012 nogmaals bitewings had moeten

wel voor de juiste zorg voor haar gebit.

maken waardoor de gaatjes wellicht

Klaagster meent deze goede zorg niet te

eerder ontdekt zouden zijn. Ten aan-

hebben ontvangen. Klaagster vordert een

zien van de twee kroonindicaties meent

bedrag van € 750,-. Dat is de helft van het

verweerder dat het gaat om indicaties

bedrag dat nodig is voor het plaatsen van

waarvoor het aangewezen behandelbeleid

de twee kronen en het behandelen van

afwachten is. Op element 27 (waarvoor

de gaatjes (totaal omstreeks € 1.500,-).

een kroonindicatie is vastgesteld door de

Het bedrag voor het behandelen van de

nieuwe tandarts) heeft verweerder zeven

gaatjes bedraagt € 410,54, zoals blijkt uit

jaar geleden een wortelkanaalbehande-

de door klaagster bijgevoegde factuur. Ten

ling uitgevoerd en een 2-vlaksrestauratie.

aanzien van de kronen stelt klaagster dat

Verweerder acht zich niet verantwoordelijk

dit indicaties zijn en dat de nieuwe tand-

voor de twee kroonindicaties.

arts vooralsnog wacht met het plaatsen

Verweerder hanteert als beleid voor het

van de kronen, vermoedelijk tot 2020. Ten

maken van foto’s dat bitewings worden

aanzien van de kronen geldt dat klaagster

gemaakt als dat nodig is. Dat wil zeggen


KLACHTENCOMMISSIE

dat foto’s worden gemaakt als verweerder

ster zijn geconstateerd stelt de Geschillen-

kunnen zijn. Op basis van de foto’s die de

een caviteit constateert. Ook tussendoor

instantie Mondzorg vast dat verweerder

nieuwe tandarts heeft genomen van het

worden foto’s gemaakt. Het is dus niet zo

voor de laatste maal bitewings heeft

gebit van klaagster meent de Geschillenin-

dat wanneer er nooit caviteiten worden

gemaakt in 2012. Een periode van zes jaar

stantie Mondzorg dat verweerder in ieder

geconstateerd er ook nooit foto’s wor-

waarin er geen enkele foto is gemaakt van

geval bij het laatste bezoek van klaagster

den gemaakt. De periodieke controle die

de mondtoestand van klaagster acht de

aan verweerder de cariës had moeten

verweerder bij klaagster heeft uitgevoerd

Geschilleninstantie Mondzorg in dit geval

opmerken. In dat opzicht is verweerder

was uitgebreid en niet slechts vijf minuten.

te lang. Klaagster had, aldus verweerder,

tekortgeschoten.

Klaagster had niet veel tandsteen maar

een slechte mondhygiëne en reeds op

wel veel plaque. Verweerder heeft met

de foto’s uit 2012 heeft verweerder een

klaagster niet gesproken over de moge-

beginnende caviteit bij element 25 en 26

De Geschilleninstantie Mondzorg acht

lijkheid dat er op de (middel)lange termijn

geconstateerd zo blijkt uit het patiënten-

een vergoeding van 50% van de kosten

mogelijk kronen geplaatst moeten worden

dossier van klaagster. De Geschillenin-

redelijk, hetgeen neerkomt op vergoeding

op de elementen 27 en 15.

stantie Mondzorg acht het handelen van

van een bedrag van € 205,27, te verhogen

verweerder dan ook niet zorgvuldig en niet

met € 75,- aan griffierecht. Het totaal door

BEOORDELING EN UITSPRAAK

overeenkomstig hetgeen van hem ver-

verweerder aan klaagster te vergoeden

Ten aanzien van de twee kroonindicaties

wacht mag worden. Dat klaagster thans

bedrag komt daarmee op € 280,27.

overweegt de Geschilleninstantie Mond-

cariës heeft kan evenwel niet, althans

zorg dat het enkele feit dat de nieuwe

niet volledig, aan verweerder worden

tandarts van klaagster twee indicaties

verweten. Het ontstaan van cariës op

voor kronen heeft vastgesteld dit niet

zichzelf is niet aan verweerder te wijten,

aan verweerder verweten kan worden.

dat is het gevolg van de mondtoestand

Die indicaties zijn niet ontstaan door de

en -hygiëne van klaagster. De Geschil-

behandeling (of het gebrek daaraan) door

leninstantie Mondzorg is echter wel van

verweerder.

mening dat door ingrijpen van verweerder

Met betrekking tot de cariës die bij klaag-

de omvang van de cariës beperkter had

Zowel de klacht als het verweer is weliswaar verkort maar letterlijk overgenomen. Deze uitspraak is integraal te lezen op https://www.geschilleninstantiemondzorg. nl/uitspraken/

DENTZ 41


Active Noise Cancelling koptelefoons

Zet de buitenwereld even op

‘STIL’ In een steeds drukkere wereld kan het fijn zijn om je even helemaal af te kunnen sluiten en je in je eigen wereld te wanen. Of het nou tijdens het forenzen is, of wanneer de kinderen de woonkamer hebben overgenomen - een actief geluidsfilter dat omgevingsgeluiden kan doen verstommen gunt een beetje rust in een geluidsdrukke omgeving. Even focussen op die podcast, dat muzieknummer of misschien wel helemaal niets, en genieten van de stilte. Active Noise Cancelling (ANC) technologie in koptelefoons en zelfs oordopjes is in de afgelopen jaren steeds populairder geworden, en wij zetten een aantal van die kopstukken in de schijnwerper.

Sennheiser PXC 550-II Wireless Coole feature van deze grote jongen is Smart Pause, dat registreert wanneer de koptelefoon niet op de oren zit en de muziek automatisch pauzeert. Alle features van de koptelefoon kunnen bovendien via een app op een smartphone worden bediend. De koptelefoon kan draadloos en bedraad worden gebruikt, in het eerste geval doet hij 20 uur met een batterij als er toch voor een bedrade verbinding wordt gekozen. De mate van geluidsonderdrukking is in te stellen,

wat gebruik in het verkeer (uiteraard niet aangeraden) minder gevaarlijk maakt. De geluidskwaliteit is echter waar deze koptelefoon het sterkst in uitblinkt.

Bose 700 Deze opvolger van de iconische QuietComfort serie telt maar liefst 8 microfoons, waarvan er 6 gebruikt worden voor de ANC. Het stijlvolle ontwerp kent een heel intuïtieve bediening en de geluidsonderdrukking is heel precies in te stellen. In de sterkste stand heb je het gevoel in een kamer te zijn opgesloten waar totaal geen geluid binnendringen kan. De batterij gaat 20 uur mee en de geluidskwaliteit is voor deze prijzige set niet zo uitmuntend als je zou verwachten. Sony en Sennheiser bieden hier een betere ervaring, al zijn de verschillen niet voor elk oor even duidelijk.

Sony WH-1000XM3 Voorzien van snellaad-technologie en mogelijk de beste ANC technologie is dit een van de beste sets die je kunt kopen. Slechts 10 minuten laden levert 5 uur aan luisterplezier, een volle batterij houdt het 30 uur uit. Handig is de Quick Attention Mode, waarbij de muziek zachter wordt gezet als je je hand op de oorschelp legt. De combinatie van zeer goed geluid en superieure ANC-technologie maakt de WH-100XM3 de set voor de meest kritische luisteraars. Mogelijk de beste ANC-koptelefoon van het moment.

42 DENTZ


LIFESTYLE Bowers & Wilkins PX 7 Stilistisch een van de mooiste dit overzicht. De door een carbonfiber arm bijeengehouden lichtgewicht aluminium schelpen voelen heel solide aan. De set heeft bovendien een indrukwekkende batterij, die met gemak 30 uur haalt. De noise cancelling kent drie modi waarvan de hoogste stand zelfs druk verkeer volledig stillegt. Hoewel de set iets lichter is dan zijn voorganger, zijn de andere sets uit dit artikel beduidend lichter. Daar staat tegenover dat B&W een product heeft neergezet dat een bijzonder dynamische geluidservaring biedt, waarvan de batterij opvallend lang mee gaat en de ANC in deze laatste generatie tot de beste in zijn klasse behoort. Snelladen kan hij ook, al is het iets trager dan de Sony; 15 minuten laden levert 5 uur aan accucapaciteit op.

Pioneer RAYZ-Plus NC Geen zin in zo’n enorme unit op je hoofd, maar toch de behoefte aan noise cancelling? Dan is dit setje van Pioneer misschien wel een goed alternatief. Uitgerust met een lightning stekkertje, past dus zonder dat irritante adaptertje in je iPhone, en laden en luisteren kan tegelijk! Belangrijk om te weten: het geluid van dit setje wordt na een uur of 5 luisteren beduidend beter. Muziekliefhebbers kennen dat wel van goede luidsprekers, maar laat je dus niet afschrikken van de flauwe bass die je de eerste keer misschien ervaart. Als je ze uit je oor trekt wordt de muziek automatisch op pauze gezet. Dat betekent wel dat je je dus even door die 5 uur heen zult moeten worstelen. Maar als ze eenmaal ingespeeld zijn geniet je van vol, dynamisch geluid dat geschikt is voor het hele spectrum, van Joni Mitchell tot B.I.G. en van Otis Redding tot Eric Prydz. De Rayz app op je telefoon laat je het geluid met een equalizer volledig finetunen. advertentie

COMPLIANCE VAN UW PATIENT VERHOGEN?

Met de PerioSafe en ImplantSafe parodontale enzymtest is het voor iedere mondzorgprofessional mogelijk om mondzorg op maat aan te bieden!

Benieuwd naar het PerioPreventie Concept? Wij komen graag bij u langs! PerioSafe Nederland BV | www.periosafe-nederland.nl | +31 (0)577-760011 DENTZ 43

21-9000-1549-01 ANT Dentz 2020#1


ADVOCATEN | ZORGMAKELAARS | JURISTEN | ADVISEURS IN DE ZORG WWW.ELDERMANS-GEERTS.NL

Door: Karik van Berloo en Daniël Post

Inzage in dossier bij controle?

Tandarts X werkt al jarenlang zonder een overeenkomst met zorgverzekeraars. Hij heeft geen betaalovereenkomst met zorgverzekeraar Y afgesloten. X kan wel declaraties indienen via Vecozo die dan worden vergoed door verzekeraar Y. Op een gegeven moment wil zorgverzekeraar Y het dossier van verzekerde Z in het kader van een materiële controle. Verzekeraar Y is van mening dat X hieraan moet meewerken, ondanks dat verzekerde Z zijn Tandarts X heeft laten weten daar geen toestemming voor te geven. Mag Tandarts X de gegevens verstrekken?

Geheimhouding Op grond van zijn beroepsgeheim en ook op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een zorgverlener, dus ook een tandarts, gehouden tot geheimhouding. Slechts als er een wettelijke grondslag is mag deze geheimhouding worden doorbroken. Een dergelijke regeling waarmee het beroepsgeheim kan worden doorbroken is er voor materiële controles door zorgverzekeraars. Dit is neergelegd in artikel 87 Zorgverzekeringswet en artikel 68a Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) voor aanvullend verzekerde zorg. Doorbreken geheimhouding: twee uitgangsposities De regeling in de wet kent twee uitgangsposities. 1.

De eerste uitgangspositie ziet op de situatie dat een zorgaanbieder op basis van een overeenkomst met de

44 DENTZ


ONDERNEMEN

2.

zorgverzekeraar rechtstreeks bij

Directe betaling

een overeenkomst met Vecozo, is geen

die zorgverzekeraar declaraties

In de situatie dat geen overeenkomst is

overeenkomst tussen de zorgverzekeraar

heeft ingediend. Dit kan een zor-

gesloten met de zorgverzekeraar en toch

en de tandarts. Er zijn verzekeraars die dit

govereenkomst zijn, maar ook een

door de zorgverzekeraar rechtstreeks

anders zien en dat kan in de praktijk wel

betaalovereenkomst. In die situatie

aan de tandarts wordt betaald, mogen

de nodige discussie opleveren.

is de zorgaanbieder verplicht de ge-

gegevens dus alleen aan de patiënt ver-

vraagde gegevens te verstrekken,

strekt worden. In die situatie is immers niet

Betaalovereenkomst

tenminste, voor zover aan de eisen

voldaan aan het vereiste dat rechtstreeks

Sommige verzekeraars (Zilveren Kruis)

in de Regeling zorgverzekering is

wordt gedeclareerd bij de zorgverzekeraar

hebben het in Vecozo zo ingeregeld dat

voldaan. Belangrijkste voorwaarde

op basis van een met deze zorgverzeke-

dat alleen rechtstreeks gedeclareerd kan

voor inzage in het dossier is dat de

raar gesloten overeenkomst.

worden indien de tandarts eerst een be-

gevraagde gegevens noodzakelijk

Dit is ook niet het geval indien een decla-

taalovereenkomst (via Vecozo) accepteert.

zijn. Er mogen niet meer gegevens

ratie via een factoringmaatschappij bij

Indien op deze wijze een betaalovereen-

gedeeld worden dan strikt noodza-

de verzekeraar wordt ingediend en door

komst tot stand is gekomen, dan dienen

kelijk en als de benodigde informa-

de verzekeraar wordt betaald. Ook in die

wel gegevens verstrekt te worden aan de

tie op een andere wijze verkregen

situatie is er geen overeenkomst tussen de

zorgverzekeraar, voor zover proportioneel

kan worden, moet die route gevolgd

tandarts en de zorgverzekeraar op basis

en noodzakelijk althans.

worden.

waarvan is gedeclareerd en mogen de ge-

Indien geen sprake is van een betaalover-

gevens dus uitsluitend aan de verzekerde

eenkomst of zorgovereenkomst, dan moet

zelf verstrekt worden. Dat geldt ook bij een

teruggevallen worden op het wettelijk

akte van cessie of soortgelijke constructie.

kader en dan geldt dat alleen gegevens

De tweede uitgangspositie doet zich voor als de eerste uitgangspo-

verstrekt mogen worden aan de patiënt en

sitie niet van toepassing is. In dat

Declareren via Vecozo

geval mag / moet de zorgaanbieder

In de praktijk is er nog wel eens discussie

uitsluitend gegevens aan de verze-

dat bij declareren via Vecozo, ook al is er

Wat moet tandarts X nu doen?

kerde (de patiënt) verstrekken.

geen overeenkomst tussen tandarts en

Als tandarts X niet via Vecozo een

zorgverzekeraar, wél inzage in gege-

betaalovereenkomst heeft gesloten met

Overigens is er nog een derde optie, na-

vens gegeven moet worden. Wij zijn

zorgverzekeraar Y, dan mag tandarts X

melijk wanneer de verzekerde aan

van mening dat dit niet het geval is. Bij

geen gegevens verstrekken aan zorgver-

de zorgaanbieder (en niet aan de verzeke-

declareren via Vecozo komt er immers

zekeraar Y. Dit zou anders kunnen zijn als

raar!) toestemming geeft om patiënt-

geen overeenkomst tussen de zorgverze-

verzekerde Z toestemming had gegeven

gegevens aan de zorgverzekeraar te

keraar en de tandarts tot stand. Ook het

aan tandarts X, maar zoals in de casus is

verstrekken. In dat geval mag de zorgaan-

accepteren van de (algemene) voorwaar-

weergegeven, heeft verzekerde Z juist uit-

bieder deze gevraagde gegevens

den van Vecozo, hetgeen wellicht gezien

drukkelijk aangegeven geen toestemming

ook verstrekken.

zou kunnen worden als het aangaan van

te verlenen.

niet aan de zorgverzekeraar.

DENTZ 45


Academie Tandartsenpraktijk Modern en hedendaags onderwijs voor Opleidingen en nascholing in mondzorg

Een greep uit het aanbod: Opleiding preventieassistent Opleiding orthodontieassistent Opleiding tandartsassistent | MBO-4 Scholing infectiepreventie Rรถntgenologie voor assisterende

Bezoek ons bij: Dentalexpo | Stand D-152 academietandartsenpraktijk.nl 46 DENTZ


Met 2 hechtcementen van GC heeft u de beste oplossing voor elke situatie

G-C EM Link For ce

G-CEM LinkForce CEMENT: ADHESIVE

Fuji CEM ™

• Kunsthars versterkt glasionomeer hechtcement • Het optimale product in combinatie met zirkonium en VMK • Ideaal voor cementeren op vitale elementen • Eenvoudig verwijderen van overmaat (tack-cure)

Evo lve

FujiCEM™ Evolve

• Duaal uithardend composiet hechtcement voor alle overige adhesieve uitdagingen • Voor nog meer hechtkracht bij preparaties met lage retentie • Ideaal voor het hechten van veneers

GC Luting Guide op je telefoon of tablet

Gratis workshop Luting in uw praktijk! GC Europe NV, Benelux Sales Department www.benelux.gceurope.com

Interesse? Neem contact op via +32 16 74 18 60 of via education.benelux@gc.dental

190x135mm-2020#1.indd 1

27-01-2020 16:45

®

Botregeneratie zonder korrels met OSSIX® Bone

Botopbouwen wordt een stuk eenvoudiger met OSSIX® Bone. OSSIX® Bone is een spons waarmee mee bot kan worden opgebouwd, zonder het gebruik van korrels. Het materiaal bestaat uit de puurste vorm m van collageen welke met behulp van natuurlijke suikers wordt gecrosslinked. Deze technologie, genaamd GLYMATRIX YMATRIX®, zorgt ervoor dat het lichaam het OSSIX® collageen actief omvormt tot patiënteigen bot.

OSSIX® Bo

ne

Introduc tie aanbiedin g 4+ 1 gratis*

Indicaties zijn crestale sinus lift (m.b.v. osteotomes) of socket preservation, waarbij geen membraan of primaire sluiting van de gingiva noodzakelijk is. OSSIX® Bone in een crestale sinus lift procedure middels osteotomes:

* Combinaties van verschillende formaten zijn mogelijk: het voordeligste artikel is gratis. Actie geldig t/m 29 februari 2020, o.v.v. de actiecode OXB-0120

Pre-extractie

Ten tijde van implantaatplaatsing

5.5 maanden - implantaat is volledig geïntegreerd

OSSIX® Bone is verkrijgbaar in drie formaten: 5x5x5mm (0,125cc), 5x5x10mm (0,25cc) en 5x10x10mm (0,5cc).

Casus en fotografie: Dr. Yuval Zubery, DMD, Periodontist, Ramat Hasharon, Israel

MEMODENT B.V | T +31 (0) 53 430 66 63 | E info@memodent.nl | W www.memodent.nl

190x135mm B.indd 1

21-9000-1500-01 ANT Dentz 2020#1

DENTZ 47 27-01-2020 16:25


Een kijkje in de praktijk van

Tandartspraktijk Kees van Beekum Hij werkte zo’n dertien jaar in een

de praktijk niet alleen aan alle voorschrif-

De grote hoeveelheid regels en voor-

maatschap. Maar zoals dat ook met een

ten, maar ook aan Van Beekums stijl en

schriften vandaag de dag zou veel druk

huwelijk kan gebeuren: het ging gewoon

opvattingen: “Het draait niet om mij, maar

leggen op juist solopraktijken. Van Beekum

niet meer. De praktijkscheiding gaf zeker

om de kwaliteit van onze tandzorg. Op de

ontkent die druk niet: “Maar er staat iets

pijn in de buik. Ook omdat je niet weet

wand van de twee behandelkamers waar-

tegenover. Ik hoef nooit te vergaderen met

wat er met ‘de kinderen’ (lees: de patiën-

op de patiënten vanuit de stoel kijken zie

collega’s. Bij mij is het: nadenken, beslissen

ten) gaat gebeuren. Maar met terug-

je kekke foto’s en uitvergrotingen, van een

en go! Neem de waterhuishouding in de

werkende kracht constateerde tandarts

kind met beugeltje of een kraan met spat-

praktijk. Ik sta volkomen achter de strenge

Kees van Beekum: ‘Dit had ik veel eerder

tend water. Maar geen familie- of vakantie-

controle op waterkwaliteit en ben van het

moeten doen!’.

foto’s. Fijn is ook dat de wand links geheel

waterleidingnet afgegaan, we gebruiken

uit glas bestaat, met een rustgevende

uitsluitend bronwater. Zo’n investering kost

Geboren en getogen

uitkijk op de tuin. In de wachtkamer moeten

hier geen eindeloos overleg.” Twee keer per

Vanuit een praktijk net buiten het dorp

patiënten zich op hun gemak voelen, en er

jaar wordt de praktijk gecontroleerd door

Harmelen vestigde Van Beekum zich solo

moet wat te zien zijn. Maar het hoeft geen

een ISO-gecertificeerd bedrijf: de stoelen

in het dorp waar hij geboren en getogen

café te worden.”

geserviced, de apparatuur gecontroleerd

is. Hij vond een dubbel woonhuis met

en veel preventief vervangen. “Dan ligt het

winkelbestemming, dat van voor tot achter

Snel beslissen

hier een dagje stil. Maar voor het garande-

gestript werd. Met inschakeling van zowel

Van Beekum heeft alleen een mondhygië-

ren van kwaliteit heb ik veel over. Als we

een architect als een dental depot voldeed

nist en vier (part-time) assistentes in huis.

KRT-gecertificeerd willen blijven, ben ik –

48 DENTZ


DEPRAKTIJKVAN...

wie Kees van Beekum, tandarts/praktijkeigenaar

wat algemene praktijk

waar Harmelen

wanneer Sinds 2008

website www.keesvanbeekum.nl

naast de mondhygiënist – dus degene die

Nooit adverteren

nascholing doet. Dat zijn bewuste keuzes,

De praktijk heeft een stabiel patiëntenbe-

dat vind ik vanzelfsprekend.”

stand. Van Beekum is er trots op dat hij nog nooit heeft hoeven adverteren. Dat er

“IK DOE ALLES ZELF. PATIËNTEN REKENEN DAAROP ALS ZE HIER NAARTOE KOMEN”

Verantwoordelijkheid

een reclamebord langs het lokale voetbal-

Even vanzelfsprekend is dat de patiënten

veld staat, is meer een vorm van financial

hem aan de stoel krijgen, tenzij hij ziek is.

support – én omdat hij er zelf gevoetbald

Hij heeft “leuke en lieve assistentes”, maar

heeft. Lokale verzoeken krijgen al gauw zijn

ze doen geen vullingen of tandsteenverwij-

steun. Zoals hij ook in verzorgingstehuizen

dering. “Ik doe alles zelf. Patiënten rekenen

bij dementerende bejaarden langsgaat:

heeft het toenemende aantal vrouwelijke

daarop als ze hier naartoe komen, die

“Krijg ik gewoon voor betaald hoor, maar ik

tandartsen geen voorkeur om fulltime en

verantwoordelijkheid voel ik.” Wat nog niet

voel het ook als iets wat in een dorp als dit

solo te gaan werken. Maar hij verwacht

betekent dat hij 24/7 beschikbaar is. Wel

sociaal-wenselijk is.”

én hoopt dat er genoeg jonge collega’s

kunnen patiënten in incidentele gevallen

zijn die hetzelfde willen als hij. “Vooral in

ook ’s avonds en op zaterdag terecht.

Uitstervend soort?

kleine dorpen wil je mensen flexibel kunnen

Dat mag echter geen gewoonte worden

Blijft de vraag: hoort Van Beekum als solist

blijven bedienen. Ik vind het al vervelend

waarvan eventueel misbruik gemaakt zou

tot een uitstervend soort? Hij is daar weinig

genoeg dat patiënten in noodsituaties zijn

kunnen worden: “Al moet ik toegeven: ik

mee bezig, ook omdat hij zich volkomen

aangewezen op de spoeddiensten van

zeg niet makkelijk nee.”

senang voelt met hoe het gaat. Wellicht

ziekenhuizen ver weg in de stad!” DENTZ 49


KUNST ALS LEVENSSTIJL

“IK BEN IN BALANS, MAAR LOOP WEL OP EEN KOORD.” De schooljuf van Hans Kleinjan adviseerde zijn moeder voor de zekerheid zijn tekeningen te bewaren. Uitzonderlijk talent, vond ze. Na een beroepskeuzetest bij z’n eigen vader werd hij tandarts. Maar ook kunstschilder. Én galeriehouder. “Uiteindelijk zijn het allemaal uitkomsten van denkprocessen.” door: Kees Adolfsen

50 DENTZ


TANDARTS&HOBBY

Last Supper

Klinkt niet als iemand die graag stilzit… “Ik heb vanaf m’n vroegste jeugd weinig geslapen. Ik heb lastige hersens, zou je kunnen zeggen. Ik heb ze geanalyseerd,

De galerie heet AAAFresh123. Waar

om er goed vat op te krijgen, en ze verdeeld

staat dat voor?

in zeven sporen. Ik kan nu per activiteit

“We zijn met ons drieën. De twee anderen,

een goede mix maken van de sporen die ik

mijn neef Maikel en Roderik Faasen zijn

nodig heb. Openstaan voor mensen is een

dertig jaar jonger, kwamen tien jaar gele-

belangrijk spoor als ik ’s ochtends naar de

den min of meer tegelijk aanwaaien.

praktijk ga.”

Ze wilden leren. We gingen samen aan de slag en maken nu veel werk met ons drieën,

Michael Jackson

Je bent dus tandarts geworden. Lag dat

via collaborational painting. Ons hand-

voor de hand?

schrift ontwikkelt zich nog iedere dag, een

“Niet per se. Ik teken en schilder vanaf m’n

fascinerend proces. Daarnaast zijn we

vierde en bestudeerde in de middelba-

een centrum voor ‘creative thinking’ en den-

reschooltijd ook al veel kunst. Toen ik 17

ken met grote bedrijven mee waar ze mee

was deed ik een beroepskeuzetest bij mijn

bezig zijn of zouden moeten zijn. Zo gaat

vader, hij was na de oorlog selectieofficier

het nieuwste model BMW momenteel door

geweest. Hoofdvraag: ‘Wat wil je later wél

Nederland, geheel door ons beschilderd.

en wat níet meemaken?’ Uitkomst: ik wilde

We werken ook afzonderlijk en in duo’s,

moeilijk werk, mét en vóór mensen en

maar treden zeker internationaal vooral als

absoluut zonder baas boven me. Beroepen:

driemanschap naar buiten. Roderik bedacht

plastisch chirurg, tandarts of kunstenaar.

voor onze stijl de naam ‘maniacism’ - er

Vervolgens belde ik zeven Rotterdamse

moet tenslotte ook over je geschreven

kunstenaars. Ze waren zonder uitzondering

kunnen worden.

zo negatief over hun opleiding dat ik voor

De term zegt vooral iets over onze drang:

tandheelkunde koos. ‘Kunstenaar kun je je

we móéten schilderen. Ik zelf ben bijvoor-

hele leven nog worden, tandarts heel las-

beeld behoorlijk dyslectisch, maar ook erg

tig’, zei mijn vader. Wel drie keer uitgeloot,

sensitief én een enorme beelddenker: dat

Spaans gestudeerd in die jaren en de hele

moet er dus uit.”

Zuid-Amerikaanse literatuur gelezen.” Wat betekent de galerie voor de stad Rotterdam?

Bondage

En de opleiding tandheelkunde?

“We zijn een cultwoonkamer voor de stad.

“Het eerlijke antwoord: die kan in twee jaar.

Top-dj’s komen hier chillen. Miss Nederland

Maar goed, ik leer makkelijk en ben best

werd hier pas nog gefotografeerd. En Jules

handig, al zeg ik het zelf. Ik vind het vak nog

Deelder opende vorig jaar een expositie bij

steeds heel leuk, je maakt veel mensen blij.

ons. Zij dochter belde me ’s ochtend vroeg,

En ik doe veel: implantologie, orthodontie,

ze wilde niet dat ik zijn overlijden via de

kleine operaties en angstpatiënten. Ook

media moest vernemen. Met dat verlies ben

dat doe ik als kunstenaar, wat voor mij in

ik nog niet klaar. Ik ben zelf net hersteld van

de eerste plaats betekent dat ik zeer hoge

darmkanker: het leert je de noodzaak én de

eisen aan mezelf stel. Bovendien zit al mijn

onzin van dingen zo veel beter zien! By the

apparatuur onder de graffiti. Dat werkt

way: sinds een jaar kun je in onze galerie

bijvoorbeeld bij kinderen met tandartsangst

ook voortreffelijk klassiek-Italiaans eten. En

enorm drempelverlagend.”

kunst kijken. Dát doet ertoe!” DENTZ 51


ADVOCATEN | ZORGMAKELAARS | JURISTEN | ADVISEURS IN ZORG | WWW. ELDERMANS-GEERTS.NL

Door: Daniël Post en Karik van Berloo

Machtigingen en zorgverzekeraars:

hoe zit het?

CASUS

Toestemming, machtiging, akkoordver-

zorg voor te dragen dat een machtiging

klaring

wordt aangevraagd. De polisvoorwaarden

Alle zorgverzekeraars stellen in de polis-

bevatten immers afspraken tussen de pa-

voorwaarden van de basisverzekering

tiënt en de verzekeraar. In de praktijk komt

machtigingsvereisten, ook wel ‘toestem-

het erop neer dat niet de patiënt, maar

mingsvereiste’ of ‘akkoordverklaringsver-

de tandarts de machtigingsaanvragen

eiste’ genoemd. Verzekeraars doen dat

verzorgt, bijvoorbeeld via het

bij verschillende zorgsoorten, zoals in de

Vecozo-portaal. De consequentie indien

wijkverpleging, de revalidatiezorg en ook

niet vóórafgaand aan de zorg een machti-

de mondzorg. In de mondzorg wordt in

ging is aangevraagd, is doorgaans dat de

verschillende situaties om een machti-

zorg niet voor vergoeding in aanmerking

ging gevraagd, zoals vóór het plaatsen

komt. Bovendien is de informatie die ver-

gekregen. Op een dag meldt

van implantaten, vóór het vervangen van

strekt moet worden in het kader van een

patiënt Z zich bij Tandarts X:

een prothese binnen 5 jaar na aanschaf

machtigingsaanvraag doorgaans zodanig

en vóór het verlenen van mondzorg in

dat de patiënt dat zelf niet kan.

DE

Tandarts X werkt als implantoloog in tandartsenpraktijk Y. Patiënt Z is al jarenlang onder behandeling bij Tandarts X en heeft 4,5 jaar geleden een nieuwe prothese op implantaten aangemeten

zij heeft een nieuwe prothese nodig en vraagt zich af of haar verzekeraar die vergoedt, aangezien zij in de polisvoorwaarden heeft

bijzondere gevallen. Door middel van het stellen van een machtigingsvereiste toetst

Machtigingsvereiste is toegestaan

de zorgverzekeraar of de patiënt behoefte

De vraag die rijst is of de zorgverzekeraar

heeft aan een bepaalde vorm van zorg.

– door te toetsen of een patiënt behoefte heet aan een bepaalde vorm van zorg –

gelezen dat een machtiging moet worden aangevraagd. Hoe zit dat?

52 DENTZ

niet op de stoel van de zorgverlener zitten? Aangezien dergelijke machtigingsvereis-

Die zorgverlener heeft immers al vastge-

ten in de polisvoorwaarden staan, is het

steld dat de patiënt is aangewezen op een

juridisch in beginsel aan de patiënt om er

bepaalde vorm van zorg, bijvoorbeeld een


RECHTEN&PLICHTEN

nieuwe prothese ondanks dat de ‘oude’

terwijl de behandelend en indicerend arts

gaan zitten. Dat is ook logisch, want het

nog geen 5 jaar oud is.

vond dat de patiënt wel op revalidatiezorg

is de arts – of de tandarts – die de patiënt

was aangewezen.

kent, ziet en op basis van zijn professio-

In de Zorgverzekeringswet wordt ervan

nele oordeel en autonomie het best kan

uitgegaan dat het stellen van een mach-

Volgens de rechtbank en het gerechtshof

vaststellen welke zorg de patiënt nodig

tigingsvereiste door de zorgverzekeraar is

heeft steeds het oordeel van de indicerend

heeft. Het staat de verzekeraar vrij dat

toegestaan. In de wet staat overigens wel

arts als uitgangspunt te gelden. Indien een

oordeel van de tandarts te toetsen, maar

dat slechts op basis van zorginhoudelijke

verzekeraar een machtigingsaanvraag

een afwijzing kan uitsluitend op basis

criteria door de verzekeraar mag worden

afwijst, mag die afwijzing niet summier

van toetsbare en objectieve criteria. Een

beoordeeld of een verzekerde behoefte

onderbouwd zijn of bijvoorbeeld alleen

subjectieve mening van de adviserend

heeft aan een bepaalde vorm van zorg.

bestaan uit opmerkingen als ‘zorg niet

tandarts is onvoldoende.

Verder moet het machtigingsvereiste

doelmatig’. De beoordeling van de mach-

duidelijk in de polisvoorwaarden staan en

tigingsaanvragen door de verzekeraar en

Tot slot: hoe zit het patiënt Z?

moet op de website de gangbare door-

een eventuele afwijzing moet objectief en

Veel verzekeraars vereisen een machti-

looptijd voor de afhandeling van machti-

toetsbaar zijn. Op basis van een subjectief

gingsaanvraag indien binnen een aantal

gingsaanvragen zijn vermeld.

oordeel mag de machtigingsaanvraag niet

jaren een nieuwe prothese nodig is. Dat

afgewezen worden. Indien onvoldoende

heeft patiënt Z uit het voorbeeld goed in

Beoordelen van machtigingsaanvragen

informatie beschikbaar is om direct de

haar polisvoorwaarden gelezen. Indien zij

Is er dan geen enkele restrictie voor verze-

machtiging te kunnen verlenen, dient de

samen met haar tandarts een machtiging

keraars? Jawel. De verzekeraar mag wel-

verzekeraar bovendien concreet aan te

aanvraagt en die toegewezen krijgt, zal

iswaar vragen om een machtiging, maar

geven welke informatie mist en wanneer

zij de zorg naar verwachting ook vergoed

bij de beoordeling van de machtigings-

wél de machtiging wordt verleend.

krijgen. Indien de machtiging onverhoopt

aanvraag dient de zorgverzekeraar zich

wordt afgewezen, doen de patiënt en

wel aan spelregels te houden. Eind 2019

Machtigingen in de mondzorg

de tandarts er goed aan scherp te kijken

heeft de rechter zich hier in twee zaken

De verwachting is dat de spelregels uit

of de verzekeraar de aanvraag wel op

over uitgelaten. Het ging om machtigings-

deze uitspraken ook opgaan voor de

juiste gronden beoordeeld heeft en of de

aanvragen voor revalidatiezorg. Volgens

mondzorg. Kern van de uitspraken is dat

afwijzing afdoende onderbouwd is aan de

de indicerend revalidatiearts werden deze

de zorgverzekeraar een machtigingsver-

hand van objectieve argumenten. Indien

consequent zonder deugdelijke onderbou-

eiste mag hanteren, maar dat betekent

dat niet zo is, kan het verstandig zijn om

wing door de zorgverzekeraar afgewezen,

niet dat hij op de stoel van de arts mag

bezwaar te maken tegen de afwijzing. DENTZ 53


54 DENTZ


BOEKENTIPS

Indisch Requiem Het jaar dat Shizo Kanakuri verdween Shizo groeit aan het eind van de negentiende eeuw op in het zuiden van Japan. Daar staat hij bekend om zijn uitzonderlijke hardlooptalent. Na jarenlange intensieve training is hij uitverkoren om mee te doen aan de Zweedse Olympische Spelen van 1912. Maar tijdens die wedstrijd bezwijkt Shizo en hij kan de marathon niet uitlopen. Shizo is bang dat hij zijn ouders teleurgesteld heeft en durft na deze schande niet terug naar huis. Hij trekt zich terug in de bergen. Niemand weet waar hij gebleven is. Uiteindelijk wordt hij, inmiddels een oude man, ontdekt door een Zweedse journalist die zijn verhaal kent en onthult. Wat gebeurde er precies tijdens de marathon en waar is Shizo al die jaren geweest? Franco Faggiani, Signatuur

December 1949. Terwijl koningin Juliana de soevereiniteitsoverdracht van Nederlands-Indië ondertekent, beraamt militair Raymond Westerling, bijgenaamd De beul van Celebes, plannen om Indië alsnog te behouden. Speerpunt zijn de Zuid-Molukken, waar de weerstand tegen de dominantie van Soekarno het hevigst is. Als in november 1950 Soekarno de aanval opent op de kersverse Republiek der Zuid-Molukken krijgt Arnie Springer een bericht van de Buitenlandse Inlichtingendienst bid. Bij een ongeluk in Schotland is zijn Indische jeugdvriend Ferry omgekomen. Volgens de bid gaf Ferry zich voor Arnie uit in een poging om contact te leggen met een jonge Soendanese vrouw. Wanneer Arnie haar in Edinburgh ontmoet, blijkt dat de vrouw een boodschap voor hem heeft van een Indonesische handlanger van Westerling die opgesloten zit in de beruchte Glodok-gevangenis in Jakarta. Arnie en de jonge vrouw reizen naar Java om op zoek te gaan naar een geheime bandopname met cruciale informatie voor de Nederlandse regering. Hun zoektocht leidt tot een onverwachte ontmoeting met Erik Hazelhoff Roelfzema op het eiland Ceram in de Zuid-Molukken – een slangenkuil van intriges waarin de Amerikaanse en Rus-

Tropenbruid Amsterdam, 1907. Het weesmeisje Anna droomt van een an-

sische inlichtingendiensten een smerig dubbelspel spelen. Tomas Ross, Cargo

der, grootser leven. Op een dag reageert ze op een advertentie waarin een ambtenaar in Nederlands-Indië een echtgenote zoekt. Eenmaal in Batavia ontdekt Anna al snel dat haar huwelijk met de starre Willem niets anders is dan een dekmantel voor carrièregekonkel, geheime liefdes en verzwegen familieverbanden. Tropenbruid is een zinderend liefdesverhaal tegen de achtergrond van een onderbelicht deel van onze koloniale geschiedenis. Susan Smit, Lebowski

“VOOR DE KINDEREN” Het boek waarvan je wilde dat je ouders het gelezen hadden (en je kinderen blij zijn dat jij het doet) Iedere ouder wil dat zijn kind gelukkig is, en dat het in een veilige omgeving opgroeit tot een gelukkige volwassene. Maar hoe doe je dat? In dit

Noordkaap

wijze, verstandige en verfrissende boek staat

Als het bevroren lijk van een man wordt gevonden in Hammerfest, Noorwegen,

alles wat er in de opvoeding van een kind écht

staat de politie voor een raadsel. Niemand weet wie hij is en in het lichaam worden

toe doet. Geen praktische tips over slapen, eten,

sporen aangetroffen van een stof die in Europa niet voorkomt. Het gaat om ibo-

goede manieren of huiswerk, maar helder advies

gaïne, een extract uit de wortels van een plant uit West-Afrika. Zodra hoogleraar

over de essentie van het ouderschap.

Aage Haugen dit hoort, gaan bij hem de alarmbellen af. Hij

Op basis van haar rijke ervaring als therapeut,

heeft ooit onderzoek gedaan in West-Afrika en kent de risi-

haar wetenschappelijke inzichten en haar per-

co’s van de stof maar al te goed.

soonlijke ervaringen als ouder, behandelt Philippa Perry de grote vragen van de ouder-kindrela-

Haugen gaat op onderzoek uit en belandt op de ijskoude

tie, van baby tot tienerjaren. Zonder oordelend te

Noordkaap, waar in het diepste geheim een wetenschap-

zijn, geeft Perry op een even directe als geestige

pelijk experiment plaatsvindt, met tien topcriminelen in de

manier inzicht in de invloed van je eigen opvoe-

hoofdrol.

ding op je ouderschap. Het is een boek vol liefdevol advies over het maken van fouten en het

Pagie is tweevoudig winnaar van de ThrillZone Award voor

onder ogen zien daarvan – waardoor het uitein-

Beste Nederlandstalige Thriller

delijk goed zal komen.

Nathalie Pagie, Boekerij

Philippa Perry, Uitgeverij Balans

DENTZ 55


AFRICACLASSIC 2019

In oktober 2019 fietste Sophia Romijn samen met haar vader de Tanzania Classic, een mountainbiketocht van 400 kilometer rondom de Kilimanjaro in Tanzania. Een geweldige ervaring en een fysieke uitdaging die haar voor altijd bij zal blijven.

56 DENTZ DENTZ

Het doel is om de gezondheid van mensen in Afrika

gemeenschap zelf worden gekozen, wat vaak zorgt

blijvend te verbeteren. Vooral die van meisjes en jonge

voor een hechte vertrouwensband. Deze mensen gaan

vrouwen. Want als zij gezond zijn en blijven, kunnen ze

langs alle gezinnen uit hun dorp en herkennen vaak de

werken aan een beter leven voor zichzelf en hun gezin.

eerste symptomen van ziektes. Op deze manier kunnen

Amref leidt medisch personeel op, zorgen voor basis-

de mensen uit het dorp op tijd naar een ziekenhuis

zorg en geven voorlichting aan de lokale bevolking.

worden gebracht wanneer dit nodig is.

Ruim een half jaar hebben we samen getraind, spon-

Veel aandacht gaat uit naar meisjesbesnijdenis,

soren gezocht en uiteindelijk meer dan 10.000 euro

‘Female Genital Mutilation’, een eeuwenoud gebruik

opgehaald. In Tanzania hebben we met eigen ogen

dat gelukkig langzaam maar zeker aan het verdwij-

kunnen zien hoe goed dit geld terecht komt; er wordt

nen is. Door Amref hebben al 17.000 meisjes in Kenia

geïnvesteerd in scholen, gezondheidsprojecten en

een alternatief ritueel voor meisjesbesnijdenis kunnen

schoon drinkwater. Er wordt voorlichting gegeven over

doorlopen. Dit is helaas nog maar een druppel op een

hygiëne en anticonceptie, en er wordt geïnvesteerd in

gloeiende plaat maar het is heel bijzonder om te zien

de opzet van een netwerk van Community Health Wor-

dat het de goede kant op gaat. Omdat Amref drink-

kers. Dit zijn mensen uit een gemeenschap die door de

waterpunten heeft aangelegd, hoeven de meisjes geen


AFRICACLASSIC

De tocht wordt georganiseerd door Amref Flying Doctors en is bedoeld om geld in te zamelen voor ontwikkelingsprojecten in Tanzania en Kenia. Amref Flying Doctors is een organisatie die vol overtuiging en lef werkt aan een gezond en sterk Afrika.

uren meer te lopen om water te halen voor de familie.

Zwaar was het zeker, slapen in een klein tentje op een

Zo kunnen zij nu in de middag naar school, waar hier

matje, veel dorst, je fiets in orde houden en hier en

ook veel voorlichting over wordt gegeven. Steeds meer

daar een lekke band, maar het was zo gaaf. We zijn

ouders en ook jonge mannen verzetten zich tegen dit

anders teruggekomen dan we gegaan zijn, onze kijk

ritueel, en ik hoop dat dit verschrikkelijke en schadelijke

op de wereld is echt veranderd. Het is een kwestie van

gebruik voorgoed verdwijnt.

toeval waar je bent geboren, ons wiegje had zomaar in Tanzania kunnen staan en dan had ons leven er toch

Het fietsen was fantastisch, een oerlandschap zonder

heel anders uit gezien.

civilisatie, geen verkeersborden, geen asfalt, geen elektriciteitskabels, al eeuwen onveranderd. 400 kilometer

Heel veel dank aan de ANT voor hun gulle sponsoring!

over zandpaden, modderweggetjes en rots paadjes,

Lijkt je dit wat: doe het, schrijf je in en ga trainen voor

heel veel klimmen (in totaal 4000 hoogtemeters),

een onvergetelijk avontuur!

tussen de olifanten, bavianen en giraffen, de Masai met hun geiten, en de beroemde Baobab bomen. Overal kwamen lachende kinderen even “Jambo” zeggen en

Meer informatie: www.africaclassic.nl.

je aanmoedigen, wat altijd weer heel veel energie gaf.

Hier vind je ook foto’s en video’s van onze tocht. DENTZ 57


Met de ANT van Nouhuysbeurs op buitenlandstage

KINDEREN HELPEN IN

KAAPVERDIË Christel van Uijtert deed in Sal onderzoek naar mondgezondheid bij kinderen. 58 DENTZ


BUITENLANDSTAGE

Waar kwamen jullie terecht? Midden in de nacht kwamen wij in april aan bij ons appartement in Santa Maria, Sal. Het appartement was niet zo groot met twee slaapkamers voor 3 meiden, maar het was wel gunstig gelegen. Het onderzoek is door drie studenten vorig jaar al begonnen en het zal nog zo’n twee jaar voortduren. Uiteindelijk hopen we te kunnen zien of het geven van mondhygiëne instructies een verbetering van de mondgezondheid oplevert of niet.

zowel melk- als blijvende kiezen moeten

Daarnaast mochten wij ook 1 dag per week

trekken. Omdat ze daar Creools en

patiënten (gratis) behandelen. Onze enige

Portugees spreken hebben we de kinderen

behandelmogelijkheid was het uitvoeren van

alleen behandeld in aanwezigheid van een

extracties. Vaak was er ook niet veel meer te

tolk. Het ministerie van Volksgezondheid

redden. De patiënten waren erg geduldig en

was erg meewerkend en blij met onze

dankbaar.

komst. De mensen van het ministerie heb-

Hoe is de mondgezondheid daar?

ben ons geholpen als tolk bij de behandeling

Daarnaast hebben wij op de basisschool in

van kinderen.

Santa Maria, waar de vorige groep onderzoek

Er zijn slechts een handvol tandartsen werk-

heeft gedaan, tandenborstels en tandpasta

zaam op het eiland. Veel mensen hebben

Wat hield het onderzoek in?

geen geld om naar de tandarts te gaan. Zelfs

Wij hebben op Escola Nova in Espargos de

niet iedereen heeft geld voor een eigen tan-

kinderen onderzocht. We hebben algemeen

Hoe was de ervaring?

denborstel en voor tandpasta. Veel kinderen

en oraal onderzoek gedaan. Ook hebben zo-

We moesten veel zelf uitzoeken en moch-

hebben meerdere forse gaten, ook in blijven-

wel de kinderen als de ouders een vragenlijst

ten veel zelf doen en bepalen. Dat was erg

de kiezen. Helaas staan er snoepkraampjes

ingevuld. Al viel het invullen van de vragen-

leerzaam en bereid ons meer voor op het

naast elke school waar je voor een paar cen-

lijst voor de ouders niet altijd mee, omdat

zelfstandig werken als tandarts. Daarnaast

ten lolly’s, popcorn en andere zoetigheid kunt

nog niet iedereen kan lezen en schrijven.

hebben we ook veel nagedacht over duidelijk

kopen. Het is lastig om daar verandering in

Na afloop van het onderzoek ontvingen de

communiceren. We hebben met ons drieën

te brengen. We hebben ook bij veel kinderen

kinderen een tandenborstel en tandpasta.

een hele fijne tijd gehad!

uitgedeeld en ook poetsinstructies gegeven.

DENTZ 59


Bekijk het eens van een andere kant! Onze oplossingen voor beter zicht en ergonomie, altijd op maat gemaakt.

MO prismabril | MO loepsystemen | MO verlichting Onze specialist komt bij u langs in de praktijk of stap binnen bij één van onze Kenniscentra in Nederland. We zien u graag op stand C 157 tijdens de Dental Expo beurs. e. info@optergo.nl | w. optergo.nl | t. 070 383 39 76 190x135mm B.indd 1

27-01-2020 16:37

ICX, het FAIRE Duitse Premium Implantaatsysteem

MAXIMALE KWALITEIT, FAIRE PRIJZEN, TRANSPARANTIE!

Professionele daglicht ledpanelen

OSSEOÏNTEGRATIE METEN IN ÉÉN SECONDE DECL AR ATIECOD

E J34

www.penguinrfa.nl

WIJ OVERTUIGEN AL 16 JAAR MET STABIELE PRIJZEN VOOR EEN ORIGINEEL DUITS/ZWITSERS IMPLANTAATSYSTEEM Boodtlaan 10 · 1796 BE De Koog · Tel.: 0222 - 76 90 11 E-mail: info@icx-implants.nl · Web: www.icx-implants.nl

60 DENTZ

21-9000-1315-01 Dentz 2020#1

5500 kelvin - CRI 98 Toonaangevend in kunstmatig volspectrum daglicht 22-0000-0073-01 ANT DENTZ 2020#1


STUDENTCOLUMN

STUDENTEN

ESTAFETTE Afgestudeerd…. En nu? Daar zit je dan; in je 5e jaar van de studie tandheelkunde. Opeens komt het toch allemaal wat dichterbij dan je had verwacht, want over 2 jaar moet je het opeens zelf gaan doen. Dit is vaak het moment waar bij veel studenten van alles door hun hoofd gaat. ‘Ga ik in een groepspraktijk werken of gelijk voor mezelf beginnen? Basistandarts of toch nog verder studeren?‘ Dit zijn de vragen die momenteel ook door mijn hoofd schieten. Sinds jongs af aan heb ik een grote affiniteit gehad met de medische wereld en deze is sinds het begin van mijn carrière aan het ACTA alleen maar meer gegroeid. Maar toch is er altijd iets blijven knagen; misschien wil ik toch wel MKA-chirurg worden. Een specialisatie kiezen is heel persoonlijk, maar er is één ding waarin ze allemaal gelijk zijn; hoe word ik uitgekozen voor de specialisatie? Ik deel graag mijn tot nu toe opgedane kennis met jullie. Het beginnen te kiezen van een specialisatie is altijd spannend. ‘Kom ik wel binnen? Is het wel echt wat voor mij? Hoe lang duurt het en hoeveel kost het eigenlijk?’ In onze huidige samenleving is er door het internet geen tekort aan informatie, maar toch kan het uitzoeken hoe je bij een specialisatie binnen komt lastig zijn. Een paar tips: Allereerst, zoek informatie. Google is je grootste vriend. Heb je een specialisatie gevonden die je interessant lijkt? Super! Als je nog studeert, zijn er vaak genoeg docenten of medewerkers op de universiteit die jouw gekozen specialisatie beoefenen. Maak hier gebruik van en spreek ze aan. Uit eigen ervaring weet ik dat specialisten graag over hun specialisatie praten en ze erg behulpzaam zijn zodra jij jouw interesse voor hun specialisatie bekend maakt. Ook is het belangrijk dat jouw naam bekend is binnen die wereld, een goed netwerk is het halve werk! Als je dan toch met ze in gesprek bent, vraag of je een dagje mee mag lopen om een idee op te doen van wat de specialisatie precies inhoudt. Dan als laatste tip; laat je extraculliculaire activiteiten iets te maken hebben met de specialisatie waar je interesse in hebt. Of dat nou een bijbaantje in de sector is, of je scriptie schrijven bij de afdeling. Ik wens jullie alvast heel veel succes en onthoud dit: de aanhouder wint. Door: Claire Olthoff, Masterstudent Tandheelkunde ACTA

21-9000-1516-01 Dentz 2020#1

DENTZ 61


62 DENTZ DENTZ


WORD NU ANT-LID ÉN PROFITEER VAN DE VELE VOORDELEN COMPLEET DIENSTVERLENINGSPAKKET BEVEILIGD COMMUNICEREN gratis mailen én appen via Zivver

SCHRIJF U

199 EURO

KLACHTEN EN GESCHILLENREGELING aangesloten bij Stichting Geschilleninstantie Mondzorg

N

Ú IN VOOR HET ANT LUST OP 26 SEP RUMCONGRES TEM EN ONTVA NG DE CO BER NGRESKO STEN VAN RETOUR

ALS OP HET AN KORTING T-LIDMA VAN 2021 ATSCHAP !

AANBOD G ELDT VOO R BES ÉN NIEUW E LEDEN!TAANDE ANT@ANTTANDART SEN.NL

ANT PORTAL - TOEGANG TOT o.a. ONLINE PROTOCOLLEN EN CONTRACTGENERATOR via uw uitgebreide persoonlijke portal

COMPLEET DIENSTVERLENINGSPAKKET √ Ledenservice - vakinhoudelijke, juridische, bedrijfsmatige ondersteuning √ Klachten- en geschillenregeling conform de Wkkgz √ Helpdesk met adviserend tandartsen √ Stevige, uitgesproken en betrokken belangenbehartiging √ Gunstige verzekeringspakketten √ Flinke besparing op praktijkkosten met onze ledenvoordelen EXTRA’S √ IQdent studieclubs - intercollegiaal overleg voor alle tandartsen √ Ruim nascholingsaanbod: ANT Lustrumcongres, workshops, online kennistoetsen √ ANT-visitatie STUDENTEN EN STARTERS √ ANT Van Nouhuysbeurs voor buitenlandstages √ Stappenplan voor de afstuderende tandarts √ Gunstige verzekeringspakketten √ Nieuw: ANT Clinical Skills Competition √ ANT Starterssessies √ ANT Studentenraad DENTZ DENTZ 63


R U I D E E E I A C O

G B J W E D I N V O U

O E D I N I L T I N C

N X B F V E I U G O H

O E E I O N G Ï A M S

M C S N U I X T T I C

I O P I D N C I I S R

S D A E I G U E E C E

C R R U G X B V X H E

H Y E W E X E E X X N

BEZOEK ONS OP D E D E N TA L E X P O S TA N D C 1 2 5

COLUMN

E C T N X B V X N E T

OMDAT U HET WAARD BENT

U

leest deze column geheel op vrijwillige basis, niets of niemand verplicht u daartoe. Dat mag nog eens benadrukt worden. U

krijgt er zelfs geen KRT-punten voor hoewel dubbele punten wel op zijn plaats zouden zijn geweest. Ik lobby daar al geruime tijd voor en heb zelfs de KNMT benaderd om een goed woordje voor mij te doen. Maar het KRT heeft zich tot nu toe onvermurwbaar opgesteld. Bij deze woest onafhankelijke instelling heeft de KNMT dus niets in de melk te brokkelen en de ANT geen enkele vinger in de pap. Maar het gaat desondanks een heel mooi jaar worden. De ANT doet dit jaar al 25 jaar waar zij het beste in is: het behartigen van

CUBE EN CUBE X: TA F E L S T E R I L I S AT O R E N

uw belangen. En de NVM mag na 14 jaar op een houtje te hebben gebeten nu eindelijk op eigen houtje gaan doen waar hun leden naar ieders zeggen het beste in zijn: preventief verdoven en boren op basis van een

Kies voor meer kwaliteit bij het verwerken van instrumenten: dankzij kortere looptijden, intuïtieve menunavigatie en een zeer efficiënte reinigings- en droogtechnologie voldoen onze nieuwe sterilisatoren Cube en Cube X aan de hoogste normen op het gebied van veiligheid, gebruiksvriendelijkheid en zuinigheid.

preventief gediagnosticeerde röntgenfoto. Wij hebben ons voorgenomen om dit jaar intensief te gaan samenwerken met de NVM om het proces in goede banen te leiden en hen maximaal te steunen indien zij daartoe een beroep op ons willen doen. Tandartsen en mondhygiënisten gaan wat ons betreft in

Miele Professional. Immer Besser.

64 DENTZ

22-0000-0069-01 Dentz 2020#1

Daar moet overigens nog wel een horde of twee genomen worden. De NVM heeft mij

WILFRED KNIESE, PENNINGMEESTER ANT

in de ban gedaan als ketter in de mondzorg. Officieus, dat wel, maar het voelt toch niet goed. Vroeger kreeg ik altijd spontaan een

foto: Marloes Bosch

2020 hand in hand door het ganse land.

Meer informatie: 0347- 378 884 of www.miele.nl/pro/cube


COLUMNWILFRED

uitnodiging voor alle feestjes en partijtjes

op de afgeschreven waarde van uw prak-

via ingewikkelde formules waarbij uw

van de NVM. Die zijn echt leuk kunt u van

tijkspullen onder aftrek van uw cumulatieve

waarde tot een anoniem getal wordt ge-

mij aannemen, daar kunnen tandartsen

achterstallige betalingen en aangevuld met

reduceerd dat de NZa nodig heeft om het

een puntje aan zuigen. Maar dat is volledig

de marktwaarde van de mondzorgkapjes

declareren überhaupt mogelijk te maken.

opgedroogd, ondanks dat ik altijd zo liefde-

die tegen het corona-virus kunnen worden

Uw waarde is vertaald in een arbeidskos-

vol over mijn nachtegalen heb gesproken.

ingezet. Of de rentabiliteitswaarde die uw

tencomponent, het beste te vergelijken met

Dat kon ik helaas niet volhouden inder-

bedrijfswinst als uitgangspunt neemt en

een “redelijk” salaris voor minimaal 45 uur

daad: de waarheid moet gezegd kunnen

daar een fancy disconteringsfactor op los

per week. Ik noem het bruto bedrag maar

worden en een vermaning op zijn tijd houdt

laat met een niet onderbouwde maar wel

niet om onnodige discussies in de pers te

iedereen scherp. De titel kletsmajorette leek

zeer hoge disconteringsvoet. Of de “goed-

voorkomen die de ANT dan weer moet zien

mij recentelijk meer op zijn plaats omdat

wil” methode, zogenoemd omdat u wel van

recht te zetten. Maar het komt ongeveer

de mondzorg van verbaal overenthousi-

hele goede wil moet zijn om daar in mee te

neer op netto € 4.500 per maand plus va-

asme uit de bocht dreigde te vliegen. Het

gaan. Of de meest huiveringwekkende van

kantiegeld. In de Randstad met de huidige

is inderdaad eenzaam aan de top en het

allemaal: de EBITDA. Even oefenen voor de

huizenprijzen, ook weer niet bepaald een

vasthouden aan zijn overtuiging kent een

spiegel: “Earnings Before Interest, Taxes,

vetpot. Foucault schreef al dat de tand-

prijs. In het verleden zijn mensen wel voor

Depreciation and Amortization”. Daarbij

arts als mens uit beeld is verdwenen en

minder op de brandstapel beland. Maar

wordt echt alles uit de kast getrokken:

gevangen is in anonieme structuren. De

als we intensief willen gaan samenwerken

waar bent u gevestigd, hoe groot is uw

empathische zorgprofessional gereduceerd

zal er wat moeten veranderen en daar is

patiëntenbestand, wat is de omzet per

tot een getal in een vergelijking waaruit tot

een feestelijk 2020 een mooi excuus voor.

patiënt, hoeveel kroontjes plaats u, hoeveel

ieders verbazing tarieven rollen zoals de

Ik zet daartoe de eerste stap en reik de

assistenten laat u werken tegen het volle

AH-Erlebnis van de plofkip die een ei legt.

hand door in deze column een gecodeerde

maximum tandartstarief, wat doet u zelf

Ook hier heeft de ANT weer als enige

boodschap te verwerken voor een lieve

nog in de praktijk etc. En als dat allemaal

het juiste antwoord. U bent immers die

en gewaardeerde collega. Die boodschap

in kaart is gebracht en afgerond op twee

hoogopgeleide academicus, de inleven-

luidt: “als op 1 juli de AMvB kakelvers van

cijfers achter de komma wordt er een

de en zorgzame zorgprofessional die de

de pers rolt zullen alle mondzorgverleners

volkomen arbitraire factor op los gelaten

eed heeft afgelegd en het belang van de

in Nederland zich kiplekker gaan voelen”.

tussen de 0 en de 15. Bij 0 ziet men af van

patiënt voorop stelt, die kwaliteit hoog in

de overname van uw praktijk, boven de 10

het vaandel heeft, richtlijnen, professione-

kunt eerst langs “af” om af te rekenen met

le bij- en nascholing en visitatie omarmt

Over tot de orde van de dag. Mijn oog

de fiscus en daarna gaan rentenieren.

en bereid is wel 50 uur per week zonder

viel onlangs op het (zoveelste) artikel met

Interessant is overigens wel, zo las ik, dat

winstoogmerk te ploeteren tegen de veelal

de prangende vraag: wat is uw praktijk

de factor hoger wordt naarmate u zelf

afgeknepen tarieven van de NZa om de

waard. Elders in deze Dentz veegt collega

minder doet in uw eigen praktijk. Het ver-

mondzorg toegankelijk en betaalbaar te

Vaartjes al de vloer aan met de commissie

trouwen van investeerders in tandartsen is

houden en daarbij het eigen hoofd finan-

Borstlap. Maar dat is nog maar een begin.

kennelijk ook weer niet zo heel erg groot. Ik

cieel boven water. U bent het dus gewoon

Er is al een volgende commissie in de maak

zal u daarom niet langer in spanning hou-

waard om lid te mogen zijn van de ANT.

onder de codenaam “Smart”lap die een

den en onthullen wat uw praktijk volgens

En bent u nog geen lid en aarzelt u on-

nieuwe definitie van ZZP gaat introduce-

de ANT werkelijk waard is: gewoon wat

gemotiveerd, grijp dan met beide handen

ren: de Zelfstandige Zonder Praktijk. Want

de gek ervoor geeft. U mag bovendien van

onze magnifieke lustrumactie aan en wordt

die praktijk kunt u straks schudden. Van

mij aannemen dat er momenteel heel wat

eregast op het lustrumcongres. Daartoe

een kale kip valt niet veel meer te plukken.

gekken rondlopen dus profiteer daarvan

uitgenodigd en vrijgehouden door de ANT.

De ANT heeft als enige het juiste antwoord

zolang de voorraad strekt.

De ANT is er immers speciaal voor alle

op deze vraag maar ik wil u eerst langs

tandartsen. Mits die zichzelf respecteren,

een aantal schijnoplossingen meenemen

Veel belangrijker dan wat uw praktijk

de kwaliteit hoog in het vaandel hebben

zodat u op uw hoede bent voor de vele val-

waard is: wat bent u nu zelf eigenlijk

staan en vechten tegen de afbraak van

se profeten. Zoals daar zijn: de intrinsieke

waard? De NZa weet dat al jaren maar

het vak. Hand in hand, door het ganse

waarde van uw onderneming gebaseerd

formuleert dat wat kil en zakelijk. Het loopt

mondzorgland. DENTZ 65


BIOACTIVE MATERIAL Injecteerbare hybride composiet in twee viscositeiten

NI E U W

!

Maximale esthetiek, laagste krimp

SHOFU DENTAL GmbH Mobiel: +31 (0) 625 163 192 benelux@shofu.de · www.shofu.de

Chequer_Anz_190x135.indd 1 190x135mm-B.indd 1

#whdentalwerk video.wh.com

powered by S-PRG filler

22-0000-0068-01 Dentz 2020#1

17.01.20 12:33 27-01-2020 16:19

Nu bij uw dealer, wh.com of office.benelux@wh.com

Hygiëne standaard op het hoogste niveau

+ Het W&H dream team maakt het mogelijk. In moderne tandartspraktijken wordt het juist onderhouden en optimaal verwerken van instrumenten steeds belangrijker. Met de nieuwe »Lisa« sterilisator en de nieuwe »Teon« thermodesinfector bent u perfect uitgerust om uw instrumenten te verwerken en de workflow in uw sterilisatieruimte te verbeteren.

20200117_AD_Teon_Lisa_190x135mm.indd 1 66 DENTZ 190x135mm-B.indd 1

22-0000-0070-01 Dentz 2020#1

17.01.2020 09:33:25 27-01-2020 16:17


© MIS Implants Technologies Ltd. All rights reserved.

IMPLANTOLOGY by

5th Marrakech, May 14-17, 2020

DENTZ 67


Tijd voor de optimale balans Zorgeloos genieten tussen werk ĂŠn privĂŠ. Bezoek ons tijdens de Dental Expo in de RAI Amsterdam op 19, 20 & 21 maart en test uw balans! Of ontdek al onze voordelen op infomedics.nl

Goed geregeld, voor iedereen

Meld u gratis a voor d an e Dent al Expo via info medic s.nl/ dental expo2 020

www.infomedics.nl 68 DENTZ

Profile for ANT Tandartsen

Dentz 1 2020  

Dentz is het vakblad voor de tandarts van nu. Dentz benadert de tandarts als medicus én ondernemer, informeert en inspireert deze op alle ge...

Dentz 1 2020  

Dentz is het vakblad voor de tandarts van nu. Dentz benadert de tandarts als medicus én ondernemer, informeert en inspireert deze op alle ge...