Hidden garden exhibition catalogue

Page 1

Aniko Herbert named her latest exhibition Hidden Garden which is in fact the motto of one of László Krasznahorkai’s books. In the story the grandchild of prince Genji is looking in vain for the unspoilt garden, the 100th most beautiful garden in the world, which is—a thing-in-itself—wholly distant and removed from carnal, human presence. Whoever is looking for it either passes by it or comes to the conclusion that perhaps it doesn’t even exist. It is no coincidence that Herbert arrived at the need, the inner demand to discover her own enchanting garden through her attraction towards Japanese culture: the Far Eastern outlook and teachings, both in their internal and external forms, have been integral part of her art from the beginning. To appreciate the sacred implications of the notion of the garden we do not necessarily need to study the universal dimensions of the oriental world. In Christian mythology the garden represents the centre of the world; it is one of the oldest symbols: the symbol of earthly and heavenly Eden. It is suffused with the sort of tranquillity and stillness that only existed in the golden age. In Géza Csáth’s early short story titled The magician’s garden the same intimate demand is expressed, about preserving the harmony of life that we used to experience in our bygone childhood. The broken, disrupted harmony is later maintained in the form of memory, on a conceptual level, and there is no other option but to look for it in the past or indeed to go on and build our very own dreamlike garden. Csáth focuses on the individual with their own mythopoetic vision, not the group or people of the time. This fundamental orientation fully resonates with Herbert’s own realization, wherein: ’’I feel a strange attraction towards great, solitary and self-reliant artists.’’ These selfreliant artists—the likes of Matisse or Noémi Ferenczy—could, in effect, be regarded as her companions as well, besides being predecessors who inspire and even affirm one’s solo endeavours. Paper plays a pivotal role in Herbert’s art, and to a large degree it’s in fact attributable to Matisse and Ferenczy. In the Hidden Garden video piece the camera pans as if moving towards a final destination in a labyrinth. It’s as if it was exploring the garden and seeking its essence albeit being enmeshed right in the middle of it—or passing by it, like the grandchild of prince Genji. And the lively red thread running through it intimates the fleeting nature of love, the presumed meaning of the garden. But if love evaporates, the inherent meaning of the garden ceases, too. In essence, the garden is the object of desire in Herbert’s private mythology. It’s the desire for perfection, for the eternal, for ultimate self-realization. Also, it’s the nostalgia for the lost innocence of childhood, evoking the sad truth of mortality. All our work drifts into nothingness, like a boat that is rocked by the wave. The uproar of life drops into death. What remains? Only a dream of shade, writes the Japanese poet Minamoto No Hitoshi in his poem Evanescence, depicting, vicariously, the essence of the notion of the hidden garden, which is basically a dream that is infused with a shadow.


Regardless of the devices, the media and the materials involved, everything is subtle and delicate in this exhibition, all the works radiate with sensuality and conceptualism. The paper collages and the fine blobs of the water-colours seem ready to slip into one another, to be embedded into new iconic settings, much like the colourful sections of the kaleidoscope. The poetic metaphor of the hidden garden is built on the idea of fragility and a concomitant sense of vulnerability. In other words, it’s based in humility and a merciless attitude towards the self. It is a contradiction, but happiness is precisely the by-product of this sort of resolve. The hidden garden is a mirror that envelops everything. In the course of time all the small and big moments of our life gather onto its surface. It is both a physical and spiritual display which, with some luck, might even turn sacred, that is to say unspoilt—at least as unspoilt as that Japanese garden that the grandchild of prince Genji could never discover. Presumably, only the mythological gods can find their place in eternity. //Bálint Szombathy Translated: Márk Kaposvári

Rejtett kert Herbert Aniko kiállításának a címe, ami valójában Krasznahorkai László egyik könyvének a mottója. A történet szerint Genji herceg unokája hiábavalóan keresi az érintetlen kertet, amely a századik legszebb kert a világon, ám az embernek testi közelségében végsőkig távoli, mert önmagában létezik. Aki keresi, vagy elmegy mellette, vagy pedig arra a belátásra jut, hogy talán nem is létezik. Nem véletlen, hogy Herbert is a japán kultúra felé vonzódva jutott el annak a belső igényéhez, hogy meglelje a saját varázslatos kertjét, hiszen művészetében a távol-keleti ihletek és tanítások a kezdetek óta jelen vannak, úgy belső, mint külső jeleiben. Nem kell okvetlenül az orientális világ egyetemes kiterjedéseit kutatnunk ahhoz, hogy szembesüljünk a kert fogalmiságának szent természetével. A keresztény mitológiában a kert a világ középpontjában áll, az egyik legősibb szimbólum, a földi és az égi Paradicsom szimbóluma. Akkora nyugalom és mozdulatlanság övezi, amilyen csak az Aranykorban létezett. Csáth Géza A varázsló kertje című korai elbeszélésében úgyszintén az az intim igény nyer kifejezést, hogy megőrződjék ama életharmónia, melyet az ember az örökre elmúlt gyerekkorban élt át. A felbomlott harmónia a későbbiekben csak emlékként, az eszmeiség szintjén marad fenn, és nincs más választás, mint a múltban keresni annak nyomait, avagy megépíteni egy saját álomszerű kertet. Csáth látóterében nem a mindenkori ember, hanem a saját mítoszvilágával rendelkező egyén áll, és ez az alapvető vonás teljes párhuzamot mutat Herbert felismerésével, mi szerint „Különös vonzódásom van a nagy, egyedül járó művészekhez”. Az egyedül járó művészek – mint amilyen Matisse és Ferenczy Noémi is volt – ilyenképpen sorstársak is lennének vele, mindamellett, hogy elődök,


akik inspirálnak, sőt megerősítenek. A papír kultuszának kiemelt a szerepe Herbert művészetében, és ezt javarészt pont Matisse-nak és Ferenczynek köszönheti. A Rejtett kert című videofelvételen a kamera úgy mozog, mintha egy labirintusban keresné a végső célt. Mintha a kertet, annak eszméjét kutatná, holott benne tartózkodik. Vagy éppen elmegy mellette, mint Genji herceg unokája. Az élő piros fonál pedig az elillanó szerelem, a kert vélt értelme. Ám ha a szerelem elillan, megszűnik a kert eredendő értelme is. A kert tehát lényegében nem más, mint a vágyakozás tárgya a herberti magánmitológiában. Vágyakozás a tökélyre, az örökkévalóra, a belső megtalálásra. De a tiszta gyerekkor iránt érzett nosztalgia is egyben, felidézve a mulandóság szomorú tényét. Minden művünk a semmiségbe téved, akár a csónak, hullámtól dobálva. Csöndes halálé lesz a hangos élet. Mi marad itten? Egy árnyéknak álma, írja Múlandóság című versében Minamoto No Hitoshi japán költő, kimondatlanul is felfestve a rejtett kert esszenciális fogalmiságát, ami nem több, mint álomba szőtt árnyék. A kiállításon azt tapasztaljuk, hogy eszköztől, médiumtól és anyagtól függetlenül minden törékeny benne, nem beszélve a műtárgyakból sugárzó gondolatiságról és érzékiségről. A papírkollázsok és az akvarellek leheletnyi finom foltjai olyanok, mintha bármelyik pillanatban egymásba csúsznának, új ikoni helyzetekbe ágyazódva, akár a kaleidoszkóp színes szeletei. A rejtett kert költői metaforája pont a törékenységre és a belőle adódó esendőségre épül. Más szóval, az őszinte alázatra és az azt feltételező kíméletlenségre az énnel szemben. Ellentmondás ugyan, de a boldogság érzete pont ebből az eltökéltségből ered. A titkos kert mindent átölelő tükör, amelynek felületére idővel odarajzanak egy élet kis és nagy pillanatai. Egy lelki és fizikai felmutatásé, amely szerencsés esetben szentté is válhat, tehát érintetlenné. Legalább annyira megérinthetetlenné, mint ama japán kert, melyet Genji herceg unokája soha sem talált meg. Valószínűleg csak a mitológia istenei költözhetnek az örökkévalóságába. //Szombathy Bálint_OUR GARDENS WITHIN Looking at the works of Herbert Aniko (Haniko) Ever since we humans have existed we’ve tended and cultivated gardens, even the old word ‘cultivate’ which is no coincidence hints at something much bigger and more serious, namely at culture. All of our hidden, inner gardens, as in these pictures, are things that we fear and that defy articulation and clear expression but are so important that we create newer and newer gardens within ourselves, for ourselves. I could call these the attempts at confronting and facing, or the resolution of our anxieties, or the momentary escape from our fears. In one of his works Dürer depicts a dreaded ghost. The hidden inner gardens aim at the recognition and the taming of precisely these ghosts which are instincts, emotions, in a word, things that we fear but still need for our very existence. In two of the pictures, which are the dearest to me, there is a red line running through. These lines could be interpreted as a kind of a warning or a symbol of anguish itself. Let’s find our gardens within; there is not much else, I feel, that’s more important than this… //Katalin Ferber

_BELSŐ KERTJEINK Herbert Aniko (Haniko) képeit nézve Kertjeinket, melyek mióta mi emberek létezünk, gondozzuk, “kultiváljuk”, már e szó is sejtet valamit, ami ennél nagyobb, fontosabb és súlyosabb. A kultúrát magát, hisz nem véletlen a régi kifejezés…. Belső, rejtett kertjeink mindegyike e képeket nézve mindaz, amitől tartunk, aminek kifejezésére nincsenek szavaink, de ami olyan fontos, hogy újabb és újabb kerteket teremtünk magunkban, magunknak. Nevezhetném ezeket a szembenézés kísérleteinek, a szorongásaink feloldásának, vagy éppen félelmeinktől való pillanatnyi megszabadulásnak. Dürernek van egy képe, ahol a rettegett szellem megelevenedik. A rejtett belső kertek éppen e szellemek megismerését és megszelidítését célozzák. Ösztönök, érzések, egyszóval mindaz, melytől tartunk, de nélkülük létezni sem tudnánk. Haniko két alkotásán vörös vonal húzódik végig, nekem e kettő a legkedvesebb. Akár figyelmeztetés is lehet, vagy éppen a kín jele. Találjuk meg saját kertjeinket, ennél fontosabb aligha van, legalábbis én így érzem…. //Ferber KatalinPAINTINGS FESTMÉNYEK


Herbert Aniko aka Haniko _ You have to start where you stand Genzaicsi de hadzsimarubeki vagyis „Ott kell kezdeni, ahol állsz.” _ 140×140 cm, paper, watercolour, 2018 140×140 cm, papír, akvarell, 2018


_PULSATION Standing atop of a lifeless stump, turning into an ancient trunk, in the silent sound of breeze: a tree, recalling all its leaves. With roots alive in the ground below, the soil behind, the sky around, without as much as a teeny flutter, lively flame in dead matter. Twirling little curly thing, a girlie, gentle, tender whirl, within the white of depthless pearl, eternal, sweeping, subtle swirl. The chirps and tweets in ageless birdsongs. A howl inside a hollow bone. Blooming into endless music, to revive those not yet alive—to decide, to do, to not step aside, to create, to make, to let nothing slide. Once we are born, to engage we are constantly called. Flowers of hours, petals of seconds, drooping drop then off they rot, a self-consuming, putrid mould, in the passing there a whiff of hope. Blood that surges in flabby vein, water coursing the leaf in vain. Standing stagnant in numbing pain, gleaming naked in gloomy rain. A mere matter of sheer will, and not some random happenstance. What we choose to see is what we feel and shall become and indeed be, living our days within a dream, a dream of haze: a mirage of some blinding daze, incorporating all the dust and all the perishing, the waste; the mud and all the sap and quickening, the haste—light comes upon the dark, all things come to life. Once we are born, heavy fruits we ought to bear. He who sees is never lonesome, but comes and goes with airborne flotsam. Whoever conceives will drift with winds. He who swims just never sinks. The means he is, as is the end, doomed to float, still bound to land, with one flap flies a hundred miles, and all he fancies materialize. Standing atop of a lifeless stump, where any old thing to pass could come, with dead roots both there yet gone, subject to a freedom so spacious and vast, as to a feardom that’s feverish, anxious; the churning blood within, and, without, the blowing wind; a dot, a line—each life is alike. //Anna T. Szabó


_LŪKTETÉS Kivágott fa törzsén állni, kétszáz éves fává válni, csendben lombsuhogás lenni, egy levelet sem feledni. Élő gyökerek a földben, föld mögöttem, ég előttem, mozgás lenni mozdulatlan, eleven láng holt anyagban. Lenni lánynak, lenni lágynak, origónak és forgásnak, mozdulatlanban mozgásnak, nem-múlóban elmúlásnak, üres csontban szélzúgásnak. Lenni örökös zenének, hogy éljenek, kik nem élnek, elhatározni, megtenni, nem semmizhet ki a semmi. Idő rétje, percek szirma, nyílik hullva, hullik nyílva, magát faló televény, elmúlásban a remény. Vérsurrogás az erekben, víz kering nincs-levelekben, állni fájó bénaságban, szikrázni a néma tájban. Akarat van, nincs szerencse. Ki-ki magát úgy szeresse, úgy nézzen a fény tükrébe, vakító ég közepébe, hogy amit lát, azzá válik, álmában él mindhalálig, belélegzi az egészet: por, enyészet, sár, tenyészet, sötétre fény, minden kikel – ha születtél, hát lenni kell. Aki nézhet, nincs egyedül, fellegekkel borul-derül. Aki képzel, széllel járhat. Aki indul, el nem fárad. Ő a cél és ő az út is, ha nem mozdul, eljut úgyis, egy lépéssel százat megtesz, amit gondol, máris meglesz. Kivágott fa törzsén állni, innen megtörténhet bármi, a holt gyökér van is, nincs is, szabadság is, és bilincs is, lenni vér és lenni szél, mennyi láz és mennyi tér, vonal lenni, pont lenni. Minden élet pont ennyi. //Szabó T. AnnaHerbert Aniko aka Haniko _ Óda a favágóhoz Ode to the lumber _ 140×100 cm, paper, plastic, 2018 140×100 cm, papír, műanyag, 2018


_SEEDTREE The sentry of a cut down section. The promise of the forest’s revival. Everything that can happen, neatly folded inside shells of seeds, awaits. In what ground will it fall? Light, dampness, what calls its Yes forth? Who will water it? What if it freezes in April? Who holds it against the strong wind? How come the the ground doesn’t cave under an oak in leaf? What suspends the root and the top between earth and sky? Only humans could ask this. In the middle of the cut trunk, ourself, in the foliage of our spirit seeds gather. Start from precisely where you stand. The garden around you has already moved on. //Szabina Ughy

_MAGFA Vágásterület után a letarolt terület őre. Belőle születhet újjá az erdő. Minden, mi megtörténhet, magok burkában, gondosan összehajtva, vár. Milyen földbe hull? Fény, nedvesség, mi hívja elő belőle az Igent? Ki öntözi majd? Mi lesz, ha áprilisban fagy? Ki tartja meg erős szélben? Hogyhogy nem horpad be a föld egy kizöldült tölgy alatt? Mi az, mi föld és ég között lebegteti a gyökeret és a koronát? Ember kérdezhet csak ilyet. A kivágott tönk közepén mi magunk, lelkünk lombjai közt magok sűrűsödnek. Pontosan ott kell kezdeni, ahol állsz. Körülötted a kert már továbblépett. //Ughy Szabina


Herbert Aniko aka Haniko _ Self-portrait with a view Önarckép kilátással _ 100×140 cm, paper, watercolour, 2018 100×140 cm, papír, akvarell, 2018


_SELF-PORTRAIT WITH A VIEW Just because inside you there is a blue forest in flames you won’t turn into some glorious landscape. The cloud neighs not, the lake sways not, and this here is only smoke, not conscience. The violet is blooming. Go on and persuade the garden. Let it believe—moved to tears—your made up stories which you relate with great feeling, while throwing wilted tulips in the fire. The hyacinths are gone too. The early evening bears regret, you’ll tell it, and this time you will be right. I’m an apple. But of whose eye? A few lines of vines ought to be planted here, so that running parallel these lines would outline a direction to the infinite. Something rumbles. Between the lips of a wound pressed together fine arcs of connective tissue form. Rain-scented hair. Look at me. I hate every instance when real and true you were, are, or will be without me. There is no other problem here. Whoever we talk to is never more real than any old subject or predicate. I’m tired of all of this— said the construction worker atop the thirty-meter high concrete pier of the semi-finished viaduct, then he looked up at the stars. Just because you never return back to yourself, you won’t become that garden. The mud, that I was, denies everything. Riddled I am like a platform with lingering, waving. I take out the leander. I’m bringing back the leander. Night’s falling. If it turned merely on cold sweat, I would’ve long ago become the palm of your hand. //Márton Simon


_ÖNARCKÉP KILÁTÁSSAL Attól még nem leszel táj, hogy egy kéklevelű, szomorkás erdő ég benned nagy lánggal. A felhő nem nyerít, a tó nem táncol, ez meg itt csak füst, nem lelkiismeret. Viola nyílik. Győzd meg a kertet. Hadd higgye el – könnyekig meghatódva – kitalált történeteid, amiket valódi átéléssel mesélsz, mialatt a fonnyadt tulipánokat dobálod a tűzre. Jácint sincs már. A koraeste megbánást kölykezik, mondod majd neki, és kivételesen igazad lesz. Bogár vagyok. De kinek a szemében? Kéne ide ültessünk néhány sor szőlőt, hogy jobban látszódjon a párhuzamos sorok miatt, merre is van pontosan a végtelen. Valami dörög. Az összesimított sebszélek között gyorsan kialakulnak a kötőszövetes hidak. Esőszagú haj. Nézz rám. Gyűlölök minden pillanatot, amikor valódi voltál, vagy, vagy leszel nélkülem. Más baj nincs. Akihez beszélünk, semmivel nem valósabb, mint bármely alany vagy állítmány. Fáradt vagyok ettől az egésztől – mondta a félkész völgyhíd harminc méter magas betonpillérének tetején álldogáló munkás, aztán felnézett a csillagokra. Attól, hogy soha többé nem mész vissza magadba, még nem leszel az a kert. A sár, ami voltam, mindent tagad. Mint egy peron, teli vagyok téblábolással, integetéssel. Kiviszem a leandert. Behozom a leandert. Esteledik. Ha csak a hűvös verejtéken múlna, mostanra rég a tenyered lennék. //Simon MártonHerbert Aniko aka Haniko _ Still Mozdulatlanul _ 100×140 cm, paper, plastic, 2018 100×140 cm, papír, műanyag, 2018


_THE GARDEN AROUND Court round my garden, Let me have a home. Let it be an orphan. Let there be no one that hurts. Let there be no fracture. Let there be button on the coat and thread. Let my heart, the clamourous, unguarded open. Let the flower, unassisted, bloom on its own unfold, tenfold. Let me watch intent, let there be things worth heeding. Let there be autumn. Let me wither slow and nice. Court round my garden, so I need no longer wait, let me be the one, up there on the stage, and the spectator too, a hundredfold. Let me be the clap. The one clapping, the critic, who is always there, and the country girl, who is not. Court round my garden, for it is the wooing that brings my garden forth, be someone who intimidates me, if there is no thief, there won’t be no garden. Be the fence, my dear, that bars me leaning over, and the slat, ah, with the crack that lets me watch what’s there without. //Tímea Turi


_KÖRBE A KERT Udvarold körbe a kertemet, legyen hazám. Legyen árva. Legyen kire nem sértődni meg. Ne legyen törés. Legyen gomb a kabáton és cérna. Készületlen nyíljon a szívem, a hangos. Nyíljon a virág ki, ne kelljen bontsam, bomoljon magától, tízszer. Figyeljek jól, legyen mire figyelnem. Legyen ősz. Hervadjak hosszan, szépen. Udvarold körbe a kertemet, hogy ne kelljen tovább várnom, hadd legyek én fenn a színpadon, és a néző is én, legyek százszor. Legyek a taps. Aki tapsol, a kritikus, aki mindig ott van, és a vidéki lány, aki nincsen. Udvarold körbe a kertemet, az udvarlástól lesz csak a kertem, legyél az, akitől félnem kell, ha nincs tolvaj, nem is lesz kertem. Legyél a kerítés, kedvesem, hogy mégse tudjak kihajolni, jaj, legyél a léc, hogy legyen rés mindig csak nézni a kintet. Turi TímeaHerbert Aniko aka Haniko _ Silent H Néma H _ 100×140 cm, paper, plastic, 2018 100×140 cm, papír, műanyag, 2018


_HIDDEN TRAILS You have never cast one glimpse at it. You cannot know, whether around its black ponds the stray iguanas are ambling in a bad mood or not, but you can still sense as the leaves go cold on rain-beaten palm branches. The children’s apparels thrown among the bushes and the sullen bacchiuses should all be sorted out. And then dig deeper. But you move not. As you cannot know for sure, if it’s an empty coal mine or a dripstone cave lit with pathways that you will find there. You have never cast one glance at it, but along the red threads of the heart you feel it beneath your ribs, and call it your garden all the same. //Mónika Ferencz

_REJTEKUTAK Soha egyetlen pillantást nem vetettél rá. Nem tudhatod, fekete állóvizei körül rosszkedvűen ballagnak-e a gazdátlan leguánok, de még így is megérzed, amikor kihűlnek az esővert pálmaágak levelei. Rendet kellene tenni a borongós bacchiusok és bokrok közé hajított gyerekruhák között. Aztán lejjebb kéne ásni. De nem mozdulsz. Mert nem tudhatod biztosan, üres szénbányát vagy egy turistautakkal kivilágított cseppkőbarlangot találsz-e ott. Soha egyetlen pillantást nem vetettél rá, de a szív vörös fonalai mentén most kitapogatod a bordáid között és kertednek nevezed mégis. //Ferencz MónikaGARDEN OF TS’UI PÊN CUJ PEN KERTJE


_PLANESEGMENT ’’Sit down and write what comes up’’ Actually, I am lying already, but that’s irrelevant now. I can sense the mattress holding up my body, like a firm, sturdy formation, a coral reef the body of a submerged diver, that assumes my shape at the same time -mimicryso I shall be confused by those who get the necessary information for orientation from negative space. Like the absence of a figure in plane cut from paper. Who instead of the glued paper see the absence, the un(ful)filled plane, the possibility, of another line that could’ve been put there, a diagonal, or a reflection off of some desaturated blue. Still, there is nothing there, only the potential. And some ethereal softness, compared to which minimalism’s angular, geometrical associations seem like a metropolis of steel and glass and neon against the paper-walls of a little shack near Fuji. It is not me who looks at the paper; I melt among the layers, I turn into white noise among cast shadows of the textured cellulose, and at the edge of perception I continue to exist without contours. //Krisztián Bokor


_SÍKMETSZET “Most ülj le és írj, ami jön.” Igazából már fekszem, de ez most másodlagos. Érzékelem, ahogy a matrac megtartja a testem, mint szilárd képződmény, mint korallzátony az elsüllyedt búvár testét, de egyszerre fel is veszi az alakomat -mimikrihogy összetévesszen vele az, aki a negatív térből nyeri a tájékozódáshoz szükséges információt. Mint egy papírlapból kivágott figura hiánya a síkban. Aki nem a ragasztott papírt látja, hanem a hiányt, a ki nem töltött síkot, a lehetőséget, hogy ide még kerülhetett volna egy vonal, egy átló, vagy visszatükröződés valami deszaturált kékről. Mégsincs ott semmi, csak a lehetőség. Meg valami éteri puhaság, amihez képest a minimalizmus szögletes, geometrikus asszociációi acél és üveg és neon metropolisznak látszanak egy Fuji melletti házikó papírfalaihoz képest. Nem én nézem a papírt; a rétegek közé olvadok, fehérzajjá válok a texturált cellulóz egymásra vetült árnyékaiban, és az érzékelés határán kontúrok nélkül létezem tovább. //Bokor Krisztián


Herbert Aniko aka Haniko _ Garden of Ts’ui Pên 01 Cuj Pen kertje 01 _ 13×18 cm, collage series, paper, plastic, 2017-2018 13×18 cm, kollázs sorozat, papír, műanyag, 2018


Herbert Aniko aka Haniko _ Garden of Ts’ui Pên 02 Cuj Pen kertje 02 _ 13×18 cm, collage series, paper, plastic, 2017-2018 13×18 cm, kollázs sorozat, papír, műanyag, 2018


Herbert Aniko aka Haniko _ Garden of Ts’ui Pên 03 Cuj Pen kertje 03 _ 13×18 cm, collage series, paper, plastic, 2017-2018 13×18 cm, kollázs sorozat, papír, műanyag, 2018


Herbert Aniko aka Haniko _ Garden of Ts’ui Pên 04 Cuj Pen kertje 04 _ 13×18 cm, collage series, paper, plastic, 2017-2018 13×18 cm, kollázs sorozat, papír, műanyag, 2018


Herbert Aniko aka Haniko _ Garden of Ts’ui Pên 05 Cuj Pen kertje 05 _ 13×18 cm, collage series, paper, plastic, 2017-2018 13×18 cm, kollázs sorozat, papír, műanyag, 2018


Herbert Aniko aka Haniko _ Garden of Ts’ui Pên 06 Cuj Pen kertje 06 _ 13×18 cm, collage series, paper, plastic, 2017-2018 13×18 cm, kollázs sorozat, papír, műanyag, 2018


Herbert Aniko aka Haniko _ Garden of Ts’ui Pên 07 Cuj Pen kertje 07 _ 13×18 cm, collage series, paper, plastic, 2017-2018 13×18 cm, kollázs sorozat, papír, műanyag, 2018


Herbert Aniko aka Haniko _ Garden of Ts’ui Pên 08 Cuj Pen kertje 08 _ 13×18 cm, collage series, paper, plastic, 2017-2018 13×18 cm, kollázs sorozat, papír, műanyag, 2018


Herbert Aniko aka Haniko _ Garden of Ts’ui Pên 09 Cuj Pen kertje 09 _ 13×18 cm, collage series, paper, plastic, 2017-2018 13×18 cm, kollázs sorozat, papír, műanyag, 2018


Herbert Aniko aka Haniko _ Garden of Ts’ui Pên 10 Cuj Pen kertje 10 _ 13×18 cm, collage series, paper, plastic, 2017-2018 13×18 cm, kollázs sorozat, papír, műanyag, 2018


Herbert Aniko aka Haniko _ Garden of Ts’ui Pên 11 Cuj Pen kertje 11 _ 13×18 cm, collage series, paper, plastic, 2017-2018 13×18 cm, kollázs sorozat, papír, műanyag, 2018


Herbert Aniko aka Haniko _ Garden of Ts’ui Pên 12 Cuj Pen kertje 12 _ 13×18 cm, collage series, paper, plastic, 2017-2018 13×18 cm, kollázs sorozat, papír, műanyag, 2018


Herbert Aniko aka Haniko _ Garden of Ts’ui Pên 13 Cuj Pen kertje 13 _ 13×18 cm, collage series, paper, plastic, 2017-2018 13×18 cm, kollázs sorozat, papír, műanyag, 2018


Herbert Aniko aka Haniko _ Garden of Ts’ui Pên 14 Cuj Pen kertje 14 _ 13×18 cm, collage series, paper, plastic, 2017-2018 13×18 cm, kollázs sorozat, papír, műanyag, 2018


Herbert Aniko aka Haniko _ Garden of Ts’ui Pên 15 Cuj Pen kertje 15 _ 13×18 cm, collage series, paper, plastic, 2017-2018 13×18 cm, kollázs sorozat, papír, műanyag, 2018


Herbert Aniko aka Haniko _ Garden of Ts’ui Pên 16 Cuj Pen kertje 16 _ 13×18 cm, collage series, paper, plastic, 2017-2018 13×18 cm, kollázs sorozat, papír, műanyag, 2018


Herbert Aniko aka Haniko _ Garden of Ts’ui Pên 17 Cuj Pen kertje 17 _ 13×18 cm, collage series, paper, plastic, 2017-2018 13×18 cm, kollázs sorozat, papír, műanyag, 2018


Herbert Aniko aka Haniko _ Garden of Ts’ui Pên 18 Cuj Pen kertje 18 _ 13×18 cm, collage series, paper, plastic, 2017-2018 13×18 cm, kollázs sorozat, papír, műanyag, 2018


Herbert Aniko aka Haniko _ Garden of Ts’ui Pên 19 Cuj Pen kertje 19 _ 13×18 cm, collage series, paper, plastic, 2017-2018 13×18 cm, kollázs sorozat, papír, műanyag, 2018


Herbert Aniko aka Haniko _ Garden of Ts’ui Pên 20 Cuj Pen kertje 20 _ 13×18 cm, collage series, paper, plastic, 2017-2018 13×18 cm, kollázs sorozat, papír, műanyag, 2018


Herbert Aniko aka Haniko _ Garden of Ts’ui Pên 21 Cuj Pen kertje 21 _ 13×18 cm, collage series, paper, plastic, 2017-2018 13×18 cm, kollázs sorozat, papír, műanyag, 2018


Herbert Aniko aka Haniko _ Garden of Ts’ui Pên 22 Cuj Pen kertje 22 _ 13×18 cm, collage series, paper, plastic, 2017-2018 13×18 cm, kollázs sorozat, papír, műanyag, 2018


Herbert Aniko aka Haniko _ Garden of Ts’ui Pên 23 Cuj Pen kertje 23 _ 13×18 cm, collage series, paper, plastic, 2017-2018 13×18 cm, kollázs sorozat, papír, műanyag, 2018


Herbert Aniko aka Haniko _ Garden of Ts’ui Pên 24 Cuj Pen kertje 24 _ 13×18 cm, collage series, paper, plastic, 2017-2018 13×18 cm, kollázs sorozat, papír, műanyag, 2018


Herbert Aniko aka Haniko _ Garden of Ts’ui Pên 25 Cuj Pen kertje 25 _ 13×18 cm, collage series, paper, plastic, 2017-2018 13×18 cm, kollázs sorozat, papír, műanyag, 2018
INSTALLATIONS INSTALLÁCIÓK


Herbert Aniko aka Haniko _ Roots I.-II.-III. Gyökerek I.-II.-III. _ 15 cm×23 cm,23 cm, plastic box, wood, paper, on flower stand 23 cm × 23 cm × 21 cm, plastic box, wood, paper, on flower stands


Herbert Aniko aka Haniko _ Identity identitás –J.B I.-II.-III. _ mixed technique in different sizes, on a 70×100 cm white table top vegyes technika különböző méretben, egy 70×100 cm-es fehér asztallapon


Herbert Aniko aka Haniko _ Zend installation Zend installáció _ Paperwork, natural shapes, wood on a white table top Papírmunkák, természeti formák, fa egy fehér asztallapon 275 x 110 cm × 1,5 cm, 2018


Herbert Aniko aka Haniko _ Zend installation Zend installáció _ Natural shapes, plastic, glass, minerals Természeti formák, műanyag, üveg, ásványok 15x20 cm, 22x15 cm, 30x13 cm, 2018


Herbert Aniko aka Haniko _ Video Videรณ _ HD, 4 minutes 35 seconds HD, 4 perc 35 mรกsodpercANIKO HERBERT AKA HANIKO // visual artist // anikoherbert.com _STUDIES 2017 Muhu Print, Muhu island, ES 2013 Slow Film workshop, Sárospatak- Eger, HU 2010-2011 Eszterházy Károly University, Master’s studies, Eger, HU 2006-2010 Eszterházy Károly University, Department of Drawing and Visual- Communication, Eger, HU 2009 Textil Workshop, Szombathely, HU 2005 Regional Talent Scout Program of the Hungarian Academy of Fine Arts, Budapest, HU 2003-2005 Technical School for Business and Arts Eventus, Department of Electronic Graphics, Eger, HU _MASTERS Péter Földi, József Szurcsik, Magdolna Ványai _SOLO EXHIBITION 2018 Hidden garden, K.A.S. Gallery, Budapest, HU 2016 A forest in which I ramble—Pando: the breath of a trembling poplar, Hungarian Workshop Gallery, Budapest. HU 2015 Paper installation & workshop, Sziget fesztivál, ArtZone, Budapest, HU 2015 Mini solo show, Bálna, Budapest, HU 2015 Willful blindness | LOVE, Gallery IX, Budapest, HU 2014 I<3 Budapest pop up solo show, HU Galéria IX, Budapest. HU One Night Stand, ARTZRT, pop-up show, Budapest, HU Willful blindness I PRESENT, Gallery IX, Budapest, HU 2013 Shaque Jour, French Institute, Budapest, HU 2011 Something is found, Alkoholos Filc, Art Moments, Hybrid Art, Budapest, HU _SELECTED GROUP EXHIBITIONS 2018 It was, its is and it will be, International Art Symposium, Neon Gallery, Wroclaw, PL 2018 City vs. Nature, Deák 17 Gallery, Budapest, HU 2018 It was, its is and it will be, International Art Symposium, Granotowa Gallery, PL 2018 RWS Contemporary Watercolour Competition, Bakside Gallery, London, UK 2017 It was, its is and it will be, Inernational Art Symposium, Pałac w Morawie, PL 2017 Muhu Print 2017, Tallin, Kuku Klubi, ES 2017 Puritanius, Hegyvidék Gallery, Budapest, HU 2017 Vízben oldás, Society of Hungarian Watercolorists, Újpest Gallery, Budapest, HU 2017 25 years of the Society of Hungarian Watercolorists, House of Arts, Szekszárd, HU 2017 XII. International Watercolor Triennale, Losonc HU 2016 Bartók 135, Deák17 Gallery, Budapest, HU 2016 3nd National Drawing Biennial, Salgótarján, HU 2016 Przesilenie - Napforduló - Solstice | Hello Wrocław 2016, Faur Zsófi Gallery, Budapest, HU 2016 SZIGET Festival, Art Zone,Budapest, HU 2016 Bartók Plus Opera Festival, Miskolc, HU 2016 WATER- LIGHT- COLOR- SPACE, Szentendrei Régi Művésztelep, Szentendre, HU 2016 BOX SPACES, COLLECTIONS OF THE PRIVACY, Deák 17 Gallery, Budapest, HU 2016 2nd National Watercolour Triennal, Eger, HU 2015 #everyday, Institute of Contemporary Art Budapest, Budapest, HU 2015 SZIGET Festival, Art Zone,Budapest, HU 2015 ART PROJECT ›› HOTEL RUM x art forward, HOTEL Rum, Budapest, HU 2015 2nd National Watercolour Triennial, Eger, HU 2014 XV. Art Biennale, Reök- Palace, Szeged, HU 2014 Werk Akademy , Fogas Ház, Budapest, HU


2014 Shapes of space - Depiction of Space as plane II., Katona József Museum of Kecskemét, Cifrapalota, HU 2013 Spirit of the Place, The cologny of contemporary artists, Old Artist Colony andGallery of Szentendre, Szentendre, HU 2013 Budapest Art expo Fresh VI.International Biennial of Young Artists, ArtMill of Szentendre, HU 2013 Budapest Museum of Applied Arts, Budapest, HU 2012 XIV. Art Biennale, Reök- Palace, Szeged, HU 2011 Cultural Institute of the Republic of Hungary, BA 2011 X. Triennial of Aqvarelle, Lucenec, LC 2010 Kaposvár International Chamber Music Festival, Kaposvár, HU 2010 20 Years of Change, Stuttgart, DE 2009 20 Years of Change, Friss Galéria, Budapest, HU Collegium Hungaricum, Berlin, DE Hungarian Cultural Institute, Párizs, FR Collegium Hungaricum, Bécs, AT Magyar Kulturális Intézet, Stuttgart, DE 2005 FISE Galéria, Budapest, HU MAMÜ Galéria, Budapest, HU _MEMBERSHIP 2016 Society of Hungarian Watercolorists _AWARDS 2018 NKA support 2016 National Young Talent Scholarship 2015 NKA support 2014 Junior Prima Primissima Preis, nominatio K&H Preis UniCredit Preis 2012 Junior Prima Primissima Preis, nomination 2009-2010 Republican Scholarship, Eger _BIBLIOGRAPHY 2018 Hidden garden // Rejtett kert catalouge 2018 Było, jest i będzie catalogue 2017 Haniko catalogue 2016 Przesilenie - Napforduló - Solstice | Hello Wrocław 2016 catalogue 2016 Artlocator issue 2 2016 Dobozterek, magán(y)gyűjtemények catalogue 2016 Magyar Műhely, 176, száma, Szombathy Bálint írása 2016 Magyar Nemzet, Kocsis Katica,2016 február 13 2015 Népszabadság, Trencsényi Zoltán 2014 Magyar Hírlap, 47. Évfolyam, 181. Szám, Továbbgondolható önvallomások, Hrecska Renáta Magyar Műhely,168. száma, Szombathy Bálint írása Kocsis Katica, Itt van a város, vagyunk lakói Népszabadság, Trencsényi Zoltán 2014 február 2012 június Tiszatáj Irodalmi Folyóirat 2011 Szombathy Bálint, Alkoholos Filc, MEGVAN VALAMI, Budapest _WORKS IN PRIVATE AND PUBLIC COLLECTIONS 2016 Dobó István Castle Museum, Eger, HU 2014 K&H Bank Hungary 2014 UniCredit Bank Hungary


AKA AKA AKA AKA HERBERT ANIKO HANIKO // vizuális művész // anikoherbert.com HERBERT ANIKO HANIKO //vizuális vizuális művész //anikoherbert.com anikoherbert.com HERBERT ANIKO HANIKO // vizuális művész // anikoherbert.com HERBERT ANIKO HANIKO // művész //

_TANULMÁNYOK _TANULMÁNYOK _TANULMÁNYOK _TANULMÁNYOK 2017 Muhu Print, Muhu szigete, Észtország 2017Muhu Muhu Print, Muhu szigete, Észtország 2017 Muhu Print, Muhu szigete, Észtország 2017 Print, Muhu szigete, Észtország 2013 Slowfilm Workshop SárospatakEger 20132013 Slowfilm Workshop SárospatakEgerEger Slowfilm Workshop Sárospatak2013 Slowfilm Workshop SárospatakEger 2010-2011 Vizuális és tanár, mester szak, Eszterházy Károly Egyetem, Eger 2010-2011 Vizuális éskörnyezetkultúra környezetkultúra tanár, mester szak, Eszterházy Károly Egyetem, EgerEger 2010-2011 Vizuális -környezetkultúra és környezetkultúra tanár, mester szak, Eszterházy Károly Egyetem, 2010-2011 Vizuális ---és tanár, mester szak, Eszterházy Károly Egyetem, Eger 2006-2010 Eszterházy Károly Egyetem, rajzvizuális kommunikáció szak, Eger 2006-2010 Eszterházy Károly Egyetem, rajz-rajzvizuális kommunikáció szak, EgerEger 2006-2010 Eszterházy Károly Egyetem, vizuális kommunikáció szak, 2006-2010 Eszterházy Károly Egyetem, rajzvizuális kommunikáció szak, Eger 2009 Textil Workshop, Szombathely 2009 Textil Workshop, Szombathely 2009 Textil Workshop, Szombathely 2009 Textil Workshop, Szombathely 2005 Magyar Képzőművészeti Egyetem regionális tehetségkutató program, Budapest 2005 Magyar Képzőművészeti Egyetem regionális tehetségkutató program, Budapest 2005 Magyar Képzőművészeti Egyetem regionális tehetségkutató program, Budapest 2005 Magyar Képzőművészeti Egyetem regionális tehetségkutató program, Budapest 2003-2005 Eventus Üzleti, Művészeti Szakképző Iskola, elektronikus grafikus, Eger 2003-2005 Eventus Üzleti, Művészeti Szakképző Iskola, elektronikus grafikus, EgerEger 2003-2005 Eventus Üzleti, Művészeti Szakképző Iskola, elektronikus grafikus, 2003-2005 Eventus Üzleti, Művészeti Szakképző Iskola, elektronikus grafikus, Eger _MESTEREK _MESTEREK _MESTEREK _MESTEREK Földi Péter, Szurcsik József, Ványai Magdolna FöldiFöldi Péter, Szurcsik József, Ványai Magdolna Péter, Szurcsik József, Ványai Magdolna Földi Péter, Szurcsik József, Ványai Magdolna _EGYÉNI KIÁLLÍTÁS _EGYÉNI KIÁLLÍTÁS _EGYÉNI KIÁLLÍTÁS _EGYÉNI KIÁLLÍTÁS 2018 Rejtett kert // Hidden garden, K.A.S. Galéria, Budapest 20182018 Rejtett kert// //Hidden Hidden garden, K.A.S. Galéria, Budapest Rejtett kert // Hidden garden, K.A.S. Galéria, Budapest 2018 Rejtett kert garden, K.A.S. Galéria, Budapest 2016 Pando amiben járok, Magyar Műhely Galéria, Budapest 20162016 Pando IErdő, Erdő, amiben járok, Magyar Műhely Galéria, Budapest Pando I Erdő, amiben járok, Magyar Műhely Galéria, Budapest 2016 Pando I IErdő, amiben járok, Magyar Műhely Galéria, Budapest 2015 Szándékos vakság|SZERELEM 20152015 Szándékos vakság|SZERELEM Szándékos vakság|SZERELEM 2015 Szándékos vakság|SZERELEM Willful blindness|LOVE, Galéria IX, Budapest Willful blindness|LOVE, Galéria IX,Budapest Budapest Willful blindness|LOVE, Galéria IX, Budapest Willful blindness|LOVE, Galéria IX, 2014 I<3 Budapest pop up solo show, Galéria IX, Budapest 20142014 I<3Budapest Budapest popup upsolo solo show, Galéria IX,Budapest Budapest I<3 Budapest pop up show, solo show, Galéria IX, Budapest 2014 I<3 pop Galéria IX, One Night Stand, ARTZRT, pop-up show, Budapest OneNight Night Stand, ARTZRT, pop-up show, Budapest One Night Stand, ARTZRT, pop-up show, Budapest One Stand, ARTZRT, pop-up show, Budapest Szándékos vakság/ Willful blindness, Galéria IX, Budapest Szándékos vakság/ Willful blindness, Galéria IX,Budapest Budapest Szándékos vakság/ Willful blindness, Galéria IX, Budapest Szándékos vakság/ Willful blindness, Galéria IX, 2013 Minden nap/Shaque Jour, Francia Intézet, Budapest 20132013 Minden nap/Shaque Jour,Francia Francia Intézet, Budapest Minden nap/Shaque Jour, Francia Intézet, Budapest 2013 Minden nap/Shaque Jour, Intézet, Budapest 2011 MEGVAN VALAMI, Alkoholos Filc, Art Moments, Hybrid Art, Budapest 2011MEGVAN MEGVAN VALAMI, Alkoholos Filc,Art ArtMoments, Moments, Hybrid Art,Budapest Budapest 2011 MEGVAN VALAMI, Alkoholos Filc, Art Moments, Hybrid Art, Budapest 2011 VALAMI, Alkoholos Filc, Hybrid Art, _VÁLOGATOTT CSOPORTOS KIÁLLÍTÁS _VÁLOGATOTT CSOPORTOS KIÁLLÍTÁS _VÁLOGATOTT CSOPORTOS KIÁLLÍTÁS _VÁLOGATOTT CSOPORTOS KIÁLLÍTÁS 2018 was, its and ititwill will be, Neon Galéria, Wroclaw, Lengyelország 20182018 was, itsisisisits and will be,Neon Neon Galéria, Wroclaw, Lengyelország It was, isitand itbe, will be, Neon Galéria, Wroclaw, Lengyelország 2018 ItItItwas, its and Galéria, Wroclaw, Lengyelország 2018 Város vs. Természet, Deák Galéria, Budapest 20182018 Város vs.Természet, Természet, Deák Galéria, Budapest Város vs. Természet, Deák 17 Galéria, Budapest 2018 Város vs. Deák 171717Galéria, Budapest 2018 RWS Contemporary Watercolour Competition, Bakside Galéria, London 20182018 RWSRWS Contemporary Watercolour Competition, Bakside Galéria, London Contemporary Watercolour Competition, Bakside Galéria, London 2018 RWS Contemporary Watercolour Competition, Bakside Galéria, London 2017 was, its and ititwill will be, Inernational Art Symposium, Pałac Morawie, Lengyelország 20172017 was, itsisisisits and will be,Inernational Inernational ArtSymposium, Symposium, Pałac Morawie, Lengyelország It was, isitand itbe, will be, Inernational Art Symposium, Pałac w Morawie, Lengyelország 2017 ItItItwas, its and Art Pałac wwwMorawie, Lengyelország Muhu Print 2017, Tallin, Kuku Klubi, Észtország Muhu PrintPrint 2017,2017, Tallin, Kuku Klubi, Észtország Muhu Tallin, Kuku Klubi, Észtország Muhu Print 2017, Tallin, Kuku Klubi, Észtország Puritanius, Hegyvidék Galéria, Budapest Puritanius, Hegyvidék Galéria, Budapest Puritanius, Hegyvidék Galéria, Budapest Puritanius, Hegyvidék Galéria, Budapest 2017 Vízben oldás, Magyar Vízfestők Társasága, Újpest Galéria, Budapest 2017Vízben Vízben oldás, Magyar Vízfestők Társasága, Újpest Galéria, Budapest 2017 Vízben oldás, Magyar Vízfestők Társasága, Újpest Galéria, Budapest 2017 oldás, Magyar Vízfestők Társasága, Újpest Galéria, Budapest 2017 25 éves jubileumi kiállítás, Magyar Vízfestők Társasága, Művészetek Háza, Szekszárd 201725 25éves éves jubileumi kiállítás, Magyar Vízfestők Társasága, Művészetek Háza, Szekszárd 2017 25 éves jubileumi kiállítás, Magyar Vízfestők Társasága, Művészetek Háza, Szekszárd 2017 jubileumi kiállítás, Magyar Vízfestők Társasága, Művészetek Háza, Szekszárd 2017 XII. Nemzetközi Akvarell Triennálé, Losonc 2017XII. XII.Nemzetközi Nemzetközi Akvarell Triennálé, Losonc 2017 XII. Nemzetközi Akvarell Triennálé, Losonc 2017 Akvarell Triennálé, Losonc 2016 Bartók 135, Deák17 Galéria, Budapest, Hungary 20162016 Bartók 135,Deák17 Deák17 Galéria, Budapest, Hungary Bartók 135, Deák17 Galéria, Budapest, Hungary 2016 Bartók 135, Galéria, Budapest, Hungary 2016 III. Országos Rajzbiennálé, Salgótarján 20162016 III.Országos Országos Rajzbiennálé, Salgótarján III. Országos Rajzbiennálé, Salgótarján 2016 III. Rajzbiennálé, Salgótarján 2016 Przesilenie Napforduló Solstice Wrocław 2016, Faur Zsófi Gallery, Budapest 20162016 Przesilenie Napforduló Solstice |Hello Hello Wrocław 2016, FaurZsófi Zsófi Gallery, Budapest Przesilenie - Napforduló - Solstice | Hello Wrocław 2016, Faur Zsófi Gallery, Budapest 2016 Przesilenie ---Napforduló ---Solstice | |Hello Wrocław 2016, Faur Gallery, Budapest 2016 SZIGET Fesztivál, Art Zone,Budapest 20162016 SZIGET Fesztivál, ArtZone,Budapest Zone,Budapest SZIGET Fesztivál, Art Zone,Budapest 2016 SZIGET Fesztivál, Art 2016 Bartók Plus Opera Fesztivál ,Miskolc 20162016 Bartók PlusOpera Opera Fesztivál ,Miskolc Bartók Plus Opera Fesztivál ,Miskolc 2016 Bartók Plus Fesztivál ,Miskolc 2016 VÍZFÉNYSZÍNTÉR, Szentendrei Régi Művésztelep, Szentendre 20162016 VÍZ-FÉNYFÉNYSZÍNTÉR,Szentendrei Szentendrei RégiMűvésztelep, Művésztelep, Szentendre VÍZFÉNYSZÍNTÉR, Szentendrei Régi Művésztelep, Szentendre 2016 VÍZSZÍNTÉR, Régi Szentendre 2016 Dobozterek, magán(y)gyűjtemények, Deák Galéria Budapest 20162016 Dobozterek, magán(y)gyűjtemények, Deák Galéria Budapest Dobozterek, magán(y)gyűjtemények, Deák 17 Galéria Budapest 2016 Dobozterek, magán(y)gyűjtemények, Deák 171717Galéria Budapest 2016 Nemzetközi Akvarell Triennálé, Eger 20162016 Nemzetközi Akvarell Triennálé, EgerEger II. Nemzetközi Akvarell Triennálé, 2016 II.II.II.Nemzetközi Akvarell Triennálé, Eger 2015 #everyday, Kortárs Művészeti Központ Budapest, Budapest 20152015 #everyday, Kortárs Művészeti Központ Budapest, Budapest #everyday, Kortárs Művészeti Központ Budapest, Budapest 2015 #everyday, Kortárs Művészeti Központ Budapest, Budapest 2015 SZIGET Fesztivál, Art Zone, Budapest 20152015 SZIGET Fesztivál, ArtZone, Zone, Budapest SZIGET Fesztivál, Art Zone, Budapest 2015 SZIGET Fesztivál, Art Budapest 2015 ART PROJECT HOTEL RUM art forward, HOTEL Rum, Budapest 20152015 ARTPROJECT PROJECT HOTEL RUMRUM artxforward, forward, HOTEL Rum, Budapest ART PROJECT ›› HOTEL art forward, HOTEL Rum, Budapest 2015 ART ››››››HOTEL RUM xxxart HOTEL Rum, Budapest 2014 II.Akvarell Triennálé, Eger 20142014 II.Akvarell Triennálé, EgerEger II.Akvarell Triennálé, 2014 II.Akvarell Triennálé, Eger XV. Táblaképfestészeti Biennálé, Reökpalota, Szeged XV.Táblaképfestészeti Táblaképfestészeti Biennálé, Reökpalota, Szeged XV. Táblaképfestészeti Biennálé, Reökpalota, Szeged XV. Biennálé, Reökpalota, Szeged TAKARÁSBANWerk Akadémia vizsgakiállítás, Fogas Ház, Budapest TAKARÁSBANWerk Akadémia vizsgakiállítás, Fogas Ház,Budapest Budapest TAKARÁSBANWerk Akadémia vizsgakiállítás, Fogas Ház, Budapest TAKARÁSBANWerk Akadémia vizsgakiállítás, Fogas Ház, tér változatai tér síkábrázolása Magyar Vízfestők Társasága, térAváltozatai változatai síkábrázolása II.,Magyar Magyar Vízfestők Társasága, tér változatai –térAsíkábrázolása tér síkábrázolása II., Magyar Vízfestők Társasága, AAAtér –––AAAtér II.,II., Vízfestők Társasága, Kecskemét, Cifrapalota Kecskemét, Cifrapalota Kecskemét, Cifrapalota Kecskemét, Cifrapalota 2013 hely szelleme, kortárs művészetek telepe, Szentendrei Régi 20132013 hely szelleme, kortárs művészetek telepe, Szentendrei RégiRégi A szelleme, hely szelleme, A kortárs művészetek telepe, Szentendrei 2013 AAAhely AAAkortárs művészetek telepe, Szentendrei Régi Művésztelep és Galéria, Szentendre Művésztelep ésGaléria, Galéria, Szentendre Művésztelep és Galéria, Szentendre Művésztelep és Szentendre 2013 VI. Nemzetközi Art Expo, Művészmalom, Szentendre 20132013 VI.Nemzetközi Nemzetközi ArtExpo, Expo, Művészmalom, Szentendre VI. Nemzetközi Art Expo, Művészmalom, Szentendre 2013 VI. Art Művészmalom, Szentendre


2013 Az én francia kiállításom, Iparművészeti Múzeum, Budapest 2012 XIV. Táblaképfestészeti Biennálé, Reök- palota, Szeged 2011 Magyar Köztársaság Kulturális Intézete, Pozsony 2010 Kaposvári Nemzetközi Kamarazenei Fesztivál 2010 Trinitárius templom, Eger 2010 Stuttgarti Magyar Kulturális Intézet, „Rendszerváltás 20 éve, Stuttgart 2009 párizsi magyar kulturális intézetben a „Rendszerváltás 20 éve, Párizs _DÍJAK 2018 NKA Alkotói Támogatás 2016 Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj 2015 NKA művészeti támogatás 2014 Junior Prima Díj jelölés K&H alkotói ösztöndíj UniCredit Kisalkotói Díj 2012 Junior Prima Díj jelölés 2009-2010 Köztársasági Ösztöndíj _TAGSÁG Magyar Vízfestők Társasága, alelnök _MUNKÁK GYŰJTEMÉNYEKBEN 2016 Dobó István Vármúzeum, Eger 2014 K&H Bank Hungary 2014 UniCredit Bank Hungary _BIBLIOGRÁFIA 2018 Hidden garden // Rejtett kert katalógus 2018 2017 It was, its is and it will be, nemzetközi művésztelep, katalógus, Lengyelország 2017 Haniko katalógus, Ferber Katalin, Urai Dorottya és Szombathy Bálint írásaival, a Nemzeti Tehetség Program ösztöndíja támogatta 2016 Przesilenie - Napforduló - Solstice | Hello Wrocław 2016 katalógus 2016 Artlocator magazin issue 2 2016 Dobozterek, magán(y)gyűjtemények katalógus 2016 Magyar Műhely, 176, száma, Szombathy Bálint írása 2016 Magyar Nemzet, Kocsis Katica,2016 február 13 2015 Népszabadság, Trencsényi Zoltán 2014 Magyar Hírlap, 47. Évfolyam, 181. Szám, Továbbgondolható önvallomások, Hrecska Renáta Magyar Műhely,168. száma, Szombathy Bálint írása Kocsis Katica, Itt van a város, vagyunk lakói Népszabadság, Trencsényi Zoltán 2014 február 2012 június Tiszatáj Irodalmi Folyóirat 2011 Szombathy Bálint, Alkoholos Filc, MEGVAN VALAMI


ISBN 978-615-00-2432-5 Készült a Ritter Nyomdában Fotó_photography: Edőcs Kati, Bokor Krisztián, Herbert Aniko Szövegek_text: Bokor Krisztián, Ferber Katalin, Ferencz Mónika, Simon Márton, Szabó T. Anna, Turi Tímea és Ughy Szabina Angol fordítás_english translation: Kaposvári Márk Grafikai tervezés_graphic design: Dubóczky Anna Videó_video editing: Kuczera Dalma Külön köszönet_ special thanks to: György-Dóczy Katalin, Urai Dorottya, Nyakas Ilona, K.A.S. Galéria, Swierkiewicz Áron, Sposa fashion, Karman Jewerly, Váczi Eszter & Quartet, Takács László, Pallai Gábor, Nagy-Palóc Ildikó Rásza vegan Café & Gallery, Yama Kitchen A kiadvány létrejöttét a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.

b o k o r k r i s z t i á n a r t p h o t o
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.