HIRUNDO_catalogue

Page 1HIRUNDO...a földhöz vágom a bánatot és – álmodok rólad. Álmodok, ahogy szoktam, mikor egyedül vagyok. Tengereken, messze idegen, aranyos tengereken csónakázom veled. És velem vagy mindenütt. Olaszországban, Párizsban, havas hegyeken és sötét, olajfaillatos völgyekben. Kicsoda vagy te, hogy ily könnyű vagy? Könnyű és karcsú, mint a fecske. Te fecskelány! Te, fecskelelkű, fecskekönnyűségű, repülő, táncolva repülő lány, te kék égben, kék vizeken csicsergő madár! Te én!! Te költő, te isten, te minden!!! Kosztolányi Dezső

...I toss sorrow to the ground and - I dream of you. I dream as I usually do when I am alone. I go boating with you on seas, on far away, golden, foreign seas. And you are there with me everywhere. In Italy, in Paris, in the snow-capped mountains, in the dark olive-scented valleys. But who are you that you are so ethereal? So ethereal and slim like the swallow. You swallow girl! You, you swallow-souled, swallow-light, flittingly flying girl, in the blue skies and the blue waters, you twittering bird! You me!! You poetess, you goddess, you all!!! Dezső KosztolányiFotรณk: Zergi Borbรกla Photos by Borbรกla ZergiFECSKÉINK OUR SWALLOWSA Magyarországon fészkelő három valódi fecskefaj: a füsti fecske, a molnárfecske és a partifecske hosszú távú vonuló, vándorlási útvonalaik átszelik a Szaharát, ismert telelő területeik Közép- és Dél-Afrikában vannak. Hazánkban a legveszélyeztetettebb partifecskék állománycsökkenése éves viszonylatban akár 20% (!) is lehet, de a füsti és a molnárfecskéé is 5-7% között mozog.

There are three types of swallows in Hungary: the barn swallow, the house martin and the sand martin. These passerine birds are long-distance migrants that every year traverse the Sahara desert and spend the winter in Middle and South Africa. In Hungary, sand martins are the most endangered group: their number is decreasing by up to 20% annually but the number of barn swallows and the house martins is also dropping by 5-7% every year.


Molnárfecske (Delichon urbicum) Magyarországon általánosan elterjedt, városi környezetben még a füsti fecskénél is gyakrabban fordul elő. Apró rovarokkal táplálkozik, melyeket főleg a levegőben, de sokszor a házak falán fog el. Vonuló, a telet Afrikában, a Szaharán túl tölti. A fészek alá felhelyezett deszkával, az úgynevezett „fecskepelenkával” könnyen megszüntethető a madarak piszkítása.

The house martin (Delichon urbicum) The house martin is a common species in Hungary and it is even more prevalent in urban areas than the barn swallow. It feeds on smaller insects that it typically catches in the air but often on the walls of houses. A migrant bird: it spends the winter in Africa beyond the Sahara. By placing a board or so-called ‘’swallow-diaper’’ beneath their nest the droppings can easily be eliminated.


Füsti fecske (Hirundo rustica) A legbizalmasabb fecskefaj, kötődik az emberhez. A farka mélyen villás. Épületeken költ. Vonuló, az európai állomány a telet Afrikában tölti. Szinte minden repülő rovart képes elejteni, melyek nem túl nagy méretűek. Állománya meglehetősen ingadozó, amit leginkább a szélsőséges időjárás befolyásol. Az elmúlt másfél évtizedben a füsti fecske állománya 42%-kal esett vissza. Mind a mai napig előfordul, hogy lakóházakról leverik a madarak fészkét, pedig deszkák – úgynevezett fecskepelenkák – felhelyezésével minimálisra csökkenthető a lepotyogó ürülékek által okozott kellemetlenség. Sárgyűjtő helyekkel és műfészkekkel segíthetjük a megtelepedését.

The barn swallow (Hirundo rustica) The barn swallow is the closest species to humans. Its tail is deeply forked. It nests on buildings. A migrant species: the European population spends the winter in Africa. It can catch almost every kind of flying insect that is not too big. Their population fluctuates quite a bit that is mainly due to extreme weather conditions. In the last 15 years the population of the barn swallow decreased 42%. It still happens today that people beat their nests off of houses despite the fact that by securing boards—so called swallow diapers—the nuisance of droppings can be almost fully eliminated. We can help their survival by providing artificial nests and places where they can collect mud.


Parti fecske (Riparia riparia) Legkisebb hazai fecskefajunk, amely szinte az egész északi földtekén megtalálható. Telepesen fészkel, sokszor több száz, de akár több ezer párból álló kolóniákat is kialakíthat. Rendszerint minden évben új költőüregekből álló telepeket létesít, hogy az előző évi fészkekben elszaporodott parazitákat elkerülje. Táplálékát a levegőben kapja el. Igen apró rovarokkal – levéltetvekkel, legyekkel, szúnyogokkal, kérészekkel – táplálkozik, amelyek nem feltétlenül kötődnek a vízhez. Vonuló, a telet Afrikában, a Szaharától délre tölti. A folyóparton kialakult telepeknél a költési idő alatt a horgászat és egyéb költéseket veszélyeztető tevékenység megtiltásával segíthetjük állományának fennmaradását.

The sand martin (Riparia riparia) The sand martin is the smallest type of swallow in Hungary. This species is present almost all over the northern hemisphere. It nests in colonies made up of hundreds and sometimes even thousands of pairs. Generally, they establish a new settlement of brooding holes each year to avoid the parasites proliferating in the hole-nests of the previous year. They catch their food in the air. They feed on very small insects—plant lice, flies, dayflies, gnats—which do not necessarily live near water. The sand martin is a migratory bird that spends the winter in Africa to the south of the Sahara desert. We can help the preservation of their population by banning fishing and other activities that might endanger them during brooding time near the riverbanks.


Vörhenyes fecske (Hirundo daurica) Hazánkban nagyon ritka tavaszi és nyári vendég. A többi fecskéhez hasonlóan repülő rovarokkal táplálkozik. Vonuló, az európai állomány a telet Afrikában, az ázsiai populáció pedig Indiában tölti.

The red rumped swallow (Hirundo daurica) The red rumped swallow is a very rare spring and summer guest in Hungary. Similarly to other swallow species it feeds on flying insects. It is a migratory bird: the European population spends the winter in Africa while the Asian population winters in India.


Ha nem történik jelentős változás hamarosan eltűnhetnek a fecskék Magyarországról. A nagyüzemi mezőgazdaság okozta élőhely-átalakítások, a klímaváltozás, és a fecskefészkek állandó leverése miatt nem szívesen maradnak nálunk, aminek beláthatatlan következményei lesznek; többek között ők jelenthetnek biológiai védelmet a rovarok által terjesztetett betegségekkel szemben is.

If no fundamental change occurs the swallows may totally disappear from Hungary. As a result of the overall agro-industrial impact on natural habitats, climate change and their nests being continually beaten down, the swallows don’t feel like staying that much with us any longer, which may lead to unforeseeable and dire consequences—given that, for instance, they can provide biological protection against diseases spread by bugs.


Hogy mit tehetsz? 1. Vásárolj vagy csinálj saját magad mű-fecskefészket és alá fecskepelenkát (hogy ne piszkítsuk össze a házadat). Fontos, hogy minimum húsz centivel helyezd a pelenkát a fészek aljához képest! Máskülönben akadályozhatja a ki és be repülést a fészekbe. A műfészekkel nagyon sok munkától megkíméled a fecskéket. Még egy fontos dolog, mindenképpen szélmentes helyre rakd! Ha ilyen fészket vennél, az MME (Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület) boltjában is megteheted itt: www.mme.hu/bolt Már áprilistól érkeznek a madarak, szóval még előtte cselekedj! 2. Ha bármikor azt látod, hogy valaki fecskefészket ver le, ne hagyd szó nélkül!!! A törvény 22 éve tiltja ezt! Minden fecske védett Magyarországon, pontosan azért, mert olyan kevés van már belőlünk! Így ez komoly bűncselekmény számba mehet és még akár szabadságvesztéssel is büntethető! Ha ilyet észlesz, vedd fel telefonoddal, és küldd el az illetékes megyei kormányhivatal környezetvédelmi és természetvédelmi főosztályának! 3. Gyönyörködjetek a fecskékben amíg csak lehet, és ha látjátok őket, jusson eszetekbe, minden élet egy ajándék!

What can you do? 1. You can buy or make an artificial swallow nest with a board beneath it (to protect your house from being soiled). It is important to place the board at least 20 cm below the nest: otherwise, it may hinder the accessibility of the nest. With the artificial nest, you can spare the swallows lots of extra work. Another important thing is to place the nest somewhere where it is sheltered from the wind. If you were to buy such a nest, you can do it through the shop of MME [Hungarian ornithological and envionmentalist society] that you can reach via this link: www.mme.hu/bolt The birds arrive in April, so it is necessary that you act before that. 2. If you see anyone beating down a swallow-nest, do not walk by in silence. The law has prohibited this for 22 years now. The swallows are protected by law in Hungary, precisely because there are so few of them left. Hurting them can count as a serious crime that may even entail a prison sentence. If you see something like this, you are advised to record it with your phone and send it to the environmental and conservationist department of the competent government office. 3. Take delight in swallows as long as it is possible, whenever you see them, remember that each individual life is a gift.HIRUNDO HIRUNDOHerbert Aniko aka Haniko _ Hirundo I. 61×91 cm, akvarell, műbőr, papír, 2019 Hirundo I. 61×91 cm, watercolour, leatherette, paper, 2019 _ Keddenként más életet él. Ilyenkor hullámsír ad otthont a szabadságának; néma halmagány. Szétzúzott emlékei selymét aztán szétszórja a szélnek. Égi kertbe temeti. A fecskelány. //Farkas - Zentai Lili She is living an alternate life on Tuesdays. On these days a wave-grave houses her freedom; silent fish-solitude. Then she releases the silk of her crushed memories to the wind. Buries it in a garden in the sky. The swallow-girl. //Lili Zentai - Farkas


Herbert Aniko aka Haniko _ Hirundo II. 61×91 cm, akvarell, műbőr, papír, 2019 Hirundo II. 61×91 cm, watercolour, leatherette, paper, 2019 _ Lassan majd elfeledi az életet. A pikkely-szirmokként lehulló hagyaték vákuum-sötétjében, valahol a szférák közötti csendben, mintha ölben ülne. Ott vár. //Farkas - Zentai Lili Slowly, she will forget life. In the vacuum-darkness of an inheritance falling like imbricate-petals, somewhere in the stillness between the spheres, as if sitting in a lap. There she waits. //Lili Zentai - Farkas


Herbert Aniko aka Haniko _ Hirundo III. 61×91 cm, akvarell, műbőr, papír, 2019 Hirundo III. 61×91 cm, watercolour, leatherette, paper, 2019 _ Utolsó utáni levegővételként fonódik vissza a körforgásba. Gyöngyház-fény képzelet, vagy mégsem. Karján halott fecske nyoma. Időtlen idő. //Farkas - Zentai Lili Weaving back into the circulation as one breath after the last. Pearlescent imagintion, or not that. The mark of a dead swallow on her arm. Timeless time. //Lili Zentai - Farkas


Herbert Aniko aka Haniko _ Hirundo IV. 61×91 cm, akvarell, műbőr, papír, 2019 Hirundo IV. 61×91 cm, watercolour, leatherette, paper, 2019 _ Tenyerében hetednaponként vihar dúl. Ilyenkor egyetlen intés sem lehetséges visszafelé. Ölelő semmi szélben száll a lezárt kárhozat. Nem marad.. //Farkas - Zentai Lili Storm rages in her palm every seventh day. No waving is possible backward then. Sealed damnation drifts in the embrace of nothing wind. Nothing stays. //Lili Zentai - Farkas


Herbert Aniko aka Haniko _ Hirundo V. 61×91 cm, akvarell, műbőr, papír, 2019 Hirundo V. 61×91 cm, watercolour, leatherette, paper, 2019 _ Oldhatatlan kötés húsbavágó térképét simítja. Spirális zuhanás a pillanatnyi lét. A kacskaringós fehér madár tengeri kagylóként zúg fülébe: az az úr álmodik. Piros dróton egy lila folt… //Farkas - Zentai Lili Smoothing the flesh-cutting map of un-unbindable binding. The momentary existence a spiral fall. The winding white bird hums like sea-shell in her ears: the azure is dreaming. Purple blob on red wire… //Lili Zentai - FarkasFECSKÉK ÉS HULLÁMOK SWALLOWS AND WAVESFecskék és hullámok Súlyosan, a tenger végigsöpör és dübörög, dühös, mint egy sárkány. Só- csapzottan, hab- borzosan, aggódik a tizenhárom fecske, akik együttesen, egymást átfedve próbálnak biztos támaszt építeni. A köd benedvesíti a mellüket és a repülés nehézzé válik. A tenger parttalan. Mindezek közepén, sötétség, mint a középkorban. A madarak lehetnek szívesen látottak, majd ők mint apró csodák, az egyetemes küzdelemhez könnyedséget kölcsönöznek. Paula Bohince A verset Okamoto Shuki (1785–1832, Japán) azonos című festménye inspirálta

Fordítás: Herbert Aniko

Swallows and Waves Massive, the sea sweeps and swerves, furious as a dragon. Salt-hewn, foamroughed, it troubles the thirteen swallows who cluster— identical, overlapping—trying to build one steady thing. Mist wets their breasts and makes flying heavy. The sea has no shore. All middle, dense as middle age. Birds may be welcome, then, as minor miracles, granting grace to that universal struggle. Paula Bohince inspired by “Swallows and Waves,” a painting by Okamoto Shuki, 1785–1832, Japan


Herbert Aniko aka Haniko _ Fecskék & Hullámok I. Swallows & Waves I. _ 13 × 18 cm, kollázs sorozat, papír, műbőr, 2019 13 × 18 cm, collage series, paper, leatherette, 2019


Herbert Aniko aka Haniko _ Fecskék & Hullámok II. Swallows & Waves II. _ 13 × 18 cm, kollázs sorozat, papír, műbőr, 2019 13 × 18 cm, collage series, paper, leatherette, 2019


Herbert Aniko aka Haniko _ Fecskék & Hullámok III. Swallows & Waves III. _ 13 × 18 cm, kollázs sorozat, papír, műbőr, 2019 13 × 18 cm, collage series, paper, leatherette, 2019


Herbert Aniko aka Haniko _ Fecskék & Hullámok IV. Swallows & Waves IV. _ 13 × 18 cm, kollázs sorozat, papír, műbőr, 2019 13 × 18 cm, collage series, paper, leatherette, 2019


Herbert Aniko aka Haniko _ Fecskék & Hullámok V. Swallows & Waves V. _ 13 × 18 cm, kollázs sorozat, papír, műbőr, 2019 13 × 18 cm, collage series, paper, leatherette, 2019


Herbert Aniko aka Haniko _ Fecskék & Hullámok VI. Swallows & Waves VI. _ 13 × 18 cm, kollázs sorozat, papír, műbőr, 2019 13 × 18 cm, collage series, paper, leatherette, 2019


Herbert Aniko aka Haniko _ Fecskék & Hullámok VII. Swallows & Waves VII. _ 13 × 18 cm, kollázs sorozat, papír, műbőr, 2019 13 × 18 cm, collage series, paper, leatherette, 2019


Herbert Aniko aka Haniko _ Fecskék & Hullámok VIII. Swallows & Waves VIII. _ 13 × 18 cm, kollázs sorozat, papír, műbőr, 2019 13 × 18 cm, collage series, paper, leatherette, 2019


Herbert Aniko aka Haniko _ Fecskék & Hullámok IX. Swallows & Waves IX. _ 13 × 18 cm, kollázs sorozat, papír, műbőr, 2019 13 × 18 cm, collage series, paper, leatherette, 2019További információ_more info:

ISBN 978-615-00-5563-3 Készült a Reactor nyomdában. Fotók_photos: Zergi Borbála, Bíró Dávid Szövegek_text: Farkas-Zentai Lili, Paula Bohince, Herbert Aniko Angol fordítás_english translation: Kaposvári Márk Grafikai tervezés_design: Dubóczky Anna Együttműködő partnerek_cooperating partners: Rugógyár Galéria, Simor & Krivocenko Art Management, Jane Goodall Intézet, Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, Yama Art Külön köszönet_special thanks: Karman Jewerly, NUBU, Ács Sarolta, Kádár András, The Golden Pot, NeighbourART
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.