Page 1

bUSiNeSS With pLeaSURe IN DE WESTELIJKE MIJNSTREEK...

FaMIlIeBedRIJF COllÉ in TijdEn vAn cRisis duRvEn TE invEsTEREn ZUIdleaSe

ISOBIONICS

alBeRt GROOt

GROEn, GROEnER,

sinAAssmAAk

dE kunsT vAn HET

GROEnsT!

zOndER sinAAsAppEL

LOsLATEn

SpeCiaL iNteReSt magaziNe VaN RabObaNk WeSteLijke mijNStReek | NUmmeR 3 | jULi 2011


COLOFON > Hoofdredactie

Marcel Limbourg

> Redactie

Tom Brennand

Jos Cortenraad

Johan Derrez

Peter Eberson

Marcel Limbourg

> Fotografie

Fanny Driessen

Henry Peters

> Vormgeving

Claudia Ritzen

> Bladmanagement

Cindy Deuss

Inge Mostard

> Uitgeverij Amigo Creative Concepts Bassinkade 1-3, 6211 AL Maastricht in opdracht van Rabobank Westelijke Mijnstreek

> Oplage

11.500 exemplaren

> Verspreiding Controlled Circulation naar zakelijke-, private 足banking relaties en prospects Rabobank Westelijke Mijnstreek

> Auteursrechten Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande toestemming van Rabobank Westelijke Mijnstreek en Amigo Creative Concepts worden gepubliceerd, openbaar gemaakt of verveelvoudigd


Categorie

VOORWOORD Geachte relatie, beste lezer,

Voor u ligt het derde nummer van Impuls RWM, het special interest magazine dat wij u wederom met gepaste trots aanbieden.

Zoals in de vorige edities komen ook nu interessante verhalen van ­ondernemers voorbij. Ondernemers uit uiteenlopende branches. Op de cover een portret van Frans Collé en zijn zoon Frits. Zij vertellen over de groei van hun familiebedrijf dat al meer dan 100 jaar bestaat. U leest ook een interview met ­Albert Groot, arts, ondernemer en kunstverzamelaar.

In de ‘4x3 estafette’ in deze editie komt het industrieterrein Holtum Noord aan bod. Met de unieke combinatie van vervoer per weg, water en spoor is dit een van Limburgs belangrijkste logistieke knooppunten.

Aan het woord is ook Jacques van der Linden, algemeen directeur van Rabobank Westelijke Mijnstreek. Hij vertelt in een interview over zijn visie op het nieuwe werken en over zijn voorliefde voor de wielrensport.

De Limburgse arbeidsmarkt voor hoger opgeleiden staat aan de vooravond van veel veranderingen, althans volgens een hoogleraar en een aantal headhunters. Zij geven elk hun visie.

Kortom: een magazine met uiteenlopende onderwerpen, vol interessante mensen.

Rabobank Westelijke Mijnstreek heeft zich tot doel gesteld als ‘vliegwiel’ voor de lokale economie te fungeren. Mensen en middelen met elkaar in contact ­brengen en op die manier nieuwe samenwerkingsverbanden te realiseren. Daar gaan we voor. Met als resultaat dat daarmee de leefbaarheid in onze regio verbetert.

Samen op zoek naar mogelijkheden… Dat is de gedachte, dat is het idee.

Veel leesplezier!

Raymond Neilen | Directeur Particulieren Rabobank Westelijke Mijnstreek Harry Lempens | Directeur Bedrijven Rabobank Westelijke Mijnstreek

3


08

12 Zuidlease Groen, groener, groenst!

04

18

22 4x3 estafette Bedrijventerrein holtum noord

34

48

52

42 56

68 ALBERT GROOT DE KUNST VAN HET LOSLATEN

62 04


Categorie

Inhoud juli 2011 04 | de beste Albert Heijnsupermarkt van 2010

Albert heijn Grevenbicht

06 | up-to-date

Nice to know

08 | Restaurant

de lindenboom New style nieuwe culinaire inspiratie

een magische kuststreek

42 | visie op de

limburgse ARBEIDSMARKT

Waarom een koreaanse rus in limburg werkt

48 | isobionics

sinaassmaak zonder sinaasappel

12 | zuidlease

52 | danny kessels

18 | Wijnands

56 | jacques van der linden

groen, groener, groenst!

projectmanagement Ondernemersbloed stroomt waar het niet gaan kan

21 | evenementenagenda 22 | 4x3 estafette

Bedrijventerrein Holtum noord

32 | terugblik

5

34 | Cote d’opale

Zakendoen met china

“Ik zie graag ondernemende mensen”

62 | Familiebedrijf collé

in tijden van crisis durven te investeren

68 | Albert Groot

de kunst van het loslaten

71 | amacura

Goede én betaalbare zorg

05


De beSte aLbeRt heijN VaN 2010 Ligt iN...

grevenbicht “eigenlijk is het gewoon een kwestie van de dingen goed doen, voortdurend…”

V.l.n.r. Kelly Penders, Melanie Coenen, Chris Scheepers, Frank Scheepers, Piet Scheepers 06


Categorie

In februari maakte de hoofddirectie van de supermarktketen Albert Heijn bekend dat de vestiging van de familie Scheepers zich over 2010 de beste (reguliere) Albert Heijn-supermarkt van Nederland mag noemen. De ‘goede sfeer op de werkvloer’ bleek doorslaggevend te zijn voor de titel. Bij de in Grevenbicht gelegen winkel werken maar liefst 80 mensen, die klantgerichtheid de gewoonste zaak van de wereld vinden. Aan tafel met Piet ­Scheepers (61) en zijn beide zonen Chris (37) en Frank (29), over de succesfactoren van hun bedrijf. Tekst > Johan Derrez Beeld > Henry Peters

Hoe is het ooit begonnen? Piet: “De eerste inschrijving bij de

bijeenkomst in Breda hoorden we dat we hadden gewonnen.

Kamer van Koophandel dateert van 1904. Mijn grootvader

Dat hebben we daarna uiteraard gevierd, met het hele perso-

opende toen een kruidenierswinkeltje in Hulsberg. Nadat mijn

neel. Van het hoofdkantoor kregen we als cadeau een week-

ouders het daarna jarenlang hebben gerund, heb ik in 1972 de

endje weg met zijn allen, geheel verzorgd.”

winkel overgenomen. Vier jaar later heb ik een tweede vestiging erbij genomen, hier in Grevenbicht, die sinds 2009 ­onder

Wat is het geheim van dat succes? “Door onze open overleg-

de Albert Heijn-formule valt. Nu is de vierde generatie aan

structuur heeft iedereen invloed op hoe bepaalde zaken gere-

zet. Onder begeleiding van de adviseurs van NBC/Lemaire &

geld worden,” vertelt Frank, “dus de ideeën voor verbeteringen

­Partners hebben Chris en Frank de zaak zo’n twee en een half

komen vanaf de werkvloer. Daarmee creëren we draagvlak. Dat

jaar geleden overgenomen.”

pakt heel erg positief uit.” Chris: “Daarnaast onderscheiden we ons ook met hele kleine dingen. Bijvoorbeeld het meelopen

Maar u loopt nog steeds door de winkel rond? “Ja, een beetje

met de klant als die iets niet kan vinden. Of een klant spontaan

vervelend doen vanaf de zijkant, haha…“ zegt Piet ­gekscherend.

vragen: ‘Kunt u het vinden?’ Aan de kassa geldt steevast: drie

“Nee, flauwekul natuurlijk. Ik steun mijn zonen nog altijd, voor-

in een rij, kassa erbij. We helpen zelfs klanten bij het inruimen

al bij de bancaire zaken. De winkel runnen, dat doen ze zelf.

van de boodschappentas als er veel producten van de band

­Bovendien kan ik niet stil zitten.”

rollen. Soms lopen we zelfs even mee naar de auto. Voor ons vanzelfsprekende dingen, maar het wordt door de klant heel

“En het oog van de meester ziet veel,” voegt Chris toe, “hij zorgt

erg gewaardeerd.“ Piet: “Door de historie weten wij natuurlijk

ervoor dat we scherp en alert blijven.”

niet anders. Vroeger stond service voorop bij de kruidenier.”

Jullie hebben de Gouden Beppie gewonnen. Chris: “Klopt, de

“Weet je,” vervolgt Frank, “eigenlijk is het gewoon een ­kwestie

Gouden Beppie is dus de trofee voor de beste Albert Heijn-­

van de dingen goed doen, voortdurend. Tot in de kleinste

supermarkt van Nederland. Via internet hebben klanten hun

­details.”

mening gegeven over zaken als service, aantrekkelijkheid van de winkel, klantgerichtheid en snelheid aan de kassa. De acht

Chris: “Klopt, en één ding is zeker: we gaan in 2011 weer voor

best beoordeelde winkels werden in december ook nog eens

de eerste prijs.”

door de hoofddirectie beoordeeld.” Frank vervolgt: “Tijdens een

7

07


SEPA: één Europese betaalmarkt Het Nederlandse betalingsverkeer wordt steeds Europeser. Europese landen en banken werken aan de invoering van één Europese betaalmarkt om het betalingsverkeer eenvoudiger en efficiënter te maken. Die markt wordt ook wel Single Euro Payments Area genoemd, ofwel SEPA. Alle landen die de euro hebben ingevoerd, werken concreet naar deze betaalmarkt toe. Een internationaal ­bankrekeningnummer (IBAN) neemt de plaats van het Nederlandse rekeningnummer in en er is een nieuwe, Europese standaard voor alle betaalpassen (EMV).

Nieuwe website De Lage Landen

SEPA : de voordelen van één Europese betaalmarkt | Het gemak

Sinds juni heeft De Lage Landen een vernieuwde website voor de

van betalen met de euro in de euro-landen wordt met SEPA uitgebreid

Nederlandse markt: www.delagelanden.com/nederland.

naar het girale betalingsverkeer, zoals ­overschrijvingen via internetbankieren en incasso’s. De voordelen van één ­Europese ­betaalmarkt

De Lage Landen biedt financieringsoplossingen op het gebied

op een rij:

• gemakkelijk betalen in Europa

van leasing, factoring en consumptief krediet. Op de nieuwe

• veiliger en efficiënter betalingsverkeer

website is het mogelijk om direct te berekenen of de financiering

• dezelfde spelregels voor onder meer

geschikt is en voor welk bedrag de klant in aanmerking komt.

valutering en verwerkingstijden • minder rekeningen nodig voor betalingen en ontvangsten in Europa

Up-to-date nice to know

SEPA: vanaf wanneer? | De Europese landen en banken zijn al enkele jaren bezig met de veranderingen die één betaalmarkt met zich meebrengt. Bij de Rabobank kunt u nu al snel en goedkoop betalingen in het eurogebied doen. Het is nog niet bekend wat de uiterste datum is waarop alle SEPA-landen uitsluitend nog Europese betaalvormen mogen gebruiken.

Earthwalk op Floriade 2012 De inzending van Rabobank tijdens Floriade 2012 heet ‘Earth­ walk’. Het paviljoen heeft de vorm van een halve aardbol en heeft een doorsnee van ongeveer 20 meter. Earthwalk geeft ongeveer 7.000 ­bezoekers per dag de kans om over het dak van de wereld te lopen. “Het wordt een niet eerder vertoonde ­ervaring, die uitstekend past bij onze ambitie als wereldwijd leidende food & agribank”, aldus Paul Dirken, ­directeur Bedrijven van Rabobank ­Nederland.

08


Categorie

Nederland internationaal koploper overnames Nederland is internationaal koploper op het gebied van grens-

gen in ­Nederland zijn het afgelopen jaar met 16 ­procent toegeno-

overschrijdende fusies en overnames. Dit blijkt uit een dinsdag

men. In Europa was er in 2010 sprake van een daling van gemiddeld

­gepubliceerd onderzoek van adviesbureau Corporate Finance In-

27 procent. Wereldwijd namen de ­investeringsbedragen vorig jaar

ternational (CFI). Het onderzoek bevat een analyse van 250.000

­gemiddeld met 4 procent af.

transacties uit de periode 2005 tot en met 2010. Daaruit valt af te leiden dat ­Nederlandse bedrijven en investeerders meer dan de

Rabobank Nr. 1 in fusies en overnames | Rabobank snapt als

helft van al hun overnames in het buitenland doen. Omgekeerd zijn

geen ander wat samenwerking is en oplevert. Zij begeleidt toekom-

internationale kopers in Nederland juist goed voor bijna de helft

stige partners naar een levensvatbare en toekomstbestendige over-

van alle fusies en overnames. Uit het onderzoek blijkt verder dat het

name, zodat fusies en overnames ook op lange termijn succesvol

aantal transacties in 2010 met 6 procent is gestegen. Daarmee ligt

zijn. Volgens bronnen als www.overfusies.nl en Thomson Reuters

­Nederland voor wat betreft het herstel in de fusie- en overnameac-

heeft Rabobank in Nederland in 2010 het grootste aantal fusies

tiviteiten ook voor op de rest van de wereld. De investeringsbedra-

­begeleid voor Grootbedrijf en Large ­Corporates.

Rabo VermogenSparen Voor het deel van uw vermogen dat vrij beschikbaar is, wilt u ­natuurlijk de best passende spaarrekening. Rabobank introduceert nu Rabo VermogenSparen, een nieuwe spaarvorm voor Private ­Banking klanten. De minimuminleg is ¤ 250.000 en u ontvangt een variabele rente van actuele rente over uw spaar­ tegoed tot en met ¤ 10.000.000. Kijk op www.rabobank.nl voor het ­actuele r­ entepercentage.

Bestuursvoorzitter Rabobank pleit voor versoepeling hypotheek­verstrekking starters. Bestuursvoorzitter Piet Moerland bepleit op 16 mei in Het Financieele

starters. Moerland: “Ik wil niets ten nadele van de AFM zeggen, want

Dagblad meer vrijheid voor banken om hypotheekleningen te ver-

zij waken over overkreditering, maar deze toezichthouder heeft de

strekken aan starters op de woningmarkt. Ook vindt hij dat banken

mogelijkheden van banken beperkt.”

de aflossingsvrije hypotheek verder aan banden moeten leggen. Aflossingsvrije hypotheek | Tegelijk met een versoepeling van somVastgelopen woningmarkt | Moerland wil dat banken, toezichthou-

mige voorwaarden wil Moerland dat banken strenger worden op de

ders en overheid snel rond de tafel gaan om de vastgelopen wo-

aflossingsvrije hypotheek. Recent hebben banken, AFM en politiek

ningmarkt te bespreken. Volgens economen van de Rabobank staan

hierover een akkoord bereikt. Volgens de nieuwe regel moet min-

er momenteel 180.000 woningen te koop in Nederland. Dat zijn er

stens de helft van een hypotheek in dertig jaar tijd worden afgelost.

meer dan er jaarlijks worden verkocht (vorig jaar 130.000). Weinig vanuit kabinet | Moerland zegt vanuit het kabinet te weinig Streng toezicht AFM | Toezichthouder AFM is bang dat consumenten

te horen over de problemen op de woningmarkt. Zijn voorstel tot

worden opgezadeld met te hoge schulden. Daarom durven banken

nationaal overleg doet hij niet namens andere banken, maar hij is

nauwelijks nog hypothecaire leningen te geven aan zelfstandigen of

ervan overtuigd dat ze het een goed voorstel vinden.

9

09


restaurant

de lindenboom

New • style

Tekst > Johan Derrez Beeld > Henry Peters

Restaurant De Lindeboom New Style is niet alleen een begrip in de regio, maar zeker ook daarbuiten. Het ­trendy restaurant is gevestigd in een mooi historisch pand uit 1765, gelegen in het hartje van Beek, naast de Sint ­Martinuskerk. De compagnons Erik Hoofs en Jan-Willem Punt runnen het ­restaurant inmiddels al zo’n zeven jaar. Erik als gastheer, Jan-Willem als ­patron-cuisinier. Twee vakbroeders die samen een restaurant zijn begonnen, hoe is dat zo gekomen? Erik Hoofs: “Voordat we dit restaurant openden, werkten we al zo’n twaalf jaar samen bij Kasteel Elsloo. Jan-Willem komt oorspronkelijk uit Amersfoort. Hij was eerder chef bij verschillende zaken, onder andere in Amsterdam.

Frappant is dat we heel veel van elkaar verschillen. Ik ben een rasechte Limburger, hij een Amsterdammer. Hij de stille, ik meer de prater. Jan-Willem is ook nog eens veertien jaar ouder. Ondanks die verschillen kunnen we heel goed samenwerken. We laten elkaar vrij. We hadden het goed naar onze zin bij het kasteel, maar toen destijds dit pand vrij kwam, hebben we toch besloten om samen die stap naar een eigen restaurant te zetten. Na een verbouwing hebben we op 1 januari 2004 de deuren geopend.

We kregen al snel een aantal vermeldingen in de culinaire gidsen en ook een hele goede recensie in de regionale krant. Hierdoor kwam alles in een stroomversnelling terecht en kregen we een bepaalde positionering in de markt.”

010

Altijd op zoek naar nieuwe culinaire inspiratie


Categorie

11

011


Jan-Willem Punt en Erik Hoofs

12


Categorie

Hoe positioneren jullie het restaurant dan? “We doen dan wel

Waar doen jullie inspiratie op? “In Azië dus, maar ook in Amerika,

aan fine dining, maar met een bepaalde ­prijs/kwaliteitverhou-

Hong Kong en steden als Tokyo, Bangkok, New York en niet te

ding die voor veel mensen acceptabel is. Een laag ­instapniveau

vergeten Istanbul. Daar kun je hele leuke concepten vinden.

dus. Daarbij vinden we: gastvrijheid is keuze­vrijheid. In de

Concepten die je natuurlijk niet een-op-een vanuit zo’n wereld-

­menukaart staan naast de diverse menu’s de meest uiteenlo-

stad in het Beekse kunt neerleggen, maar we pikken er wel de

pende à la carte gerechten, zowel qua keuze als qua prijs. En bij

leuke dingen uit.

alle gerechten staat een wijnsuggestie vermeld. Een keer per jaar gaan Jan-Willem en ik op reis, ergens ter weMaar ook voor de wijn geldt dat principe van keuzevrijheid. Ik

reld, zonder gezin, alleen wij twee. Van ’s morgens tot ’s ­avonds

ben zelf een gepassioneerd wijnliefhebber en wil mijn gasten

op zo veel mogelijk plaatsen een hapje eten en een glaasje

niet onthouden dat er veel lekkere wijnen zijn. We hebben

drinken, want de tijd is kort. Samen gaan we nieuwe culinaire

meer dan 500 verschillende wijnen in huis, waarvan zo’n 150

dingen ontdekken die ons inspireren. Zo zaten we jaren gele-

per glas geschonken kunnen worden. Weer die keuzevrijheid.

den een keer op het terras van het Peninsula Hotel in Bang-

Dat vinden we belangrijk. Half glaasje wijn bij de lunch? Geen

kok, een vijf-sterrenzaak. We bestelden een hele mooie Thaise

probleem. En door de nieuwe methoden van conserveren is

beefsalade. Die wordt gemaakt met rode ui, biefstuk, mint,

het ook geen probleem meer dat wijn in de fles overblijft. Met

noten en een vissaus. Mooi zuurtje en zoutje erin. Jan-Willem

het stikstofpistool dat wij gebruiken, kunnen we de restanten

prikt daar zijn vork in, proeft en zegt: ‘Wat lekker, daar moét

weken bewaren, zonder enig kwaliteitsverlies. Onze wijnarran-

ik iets mee gaan doen als we terug thuis zijn.’ De door hem

gementen serveren we overigens ook als BOB-arrangement:

­geïnterpreteerde salade heeft lange tijd bij ons op de kaart

dezelfde wijnen, maar dan in kleine hoeveelheden.”

­gestaan. Nu, jaren later zijn er wekelijks gasten die nog vragen naar deze salade. Hoewel het al enige tijd niet meer op de kaart

Wat voor een soort keuken hebben jullie? “Het is het beste

staat, maken we het gewoon. Dat is gastvrijheid. En daar doen

te omschrijven als een Frans–Mediterraanse keuken met een

we het voor.”

mondiale inslag. Kijk, Jan-Willem is van de oude leerschool, ­gebaseerd op de Franse keuken. Dat is de basis. Maar daarnaast

www.delindeboom.info

hebben we dus altijd wel wat wereldse tonen erin. Zoals Thais, Japans, maar ook bijvoorbeeld Zuid-Afrikaans. Maar dan niet bereid op een manier dat het een fusion-achtig gerecht wordt, het blijft alleen bij de mooie verfijnde accenten. Zelf vertoef ik overigens jaarlijks in Azië. Ik heb er ook een paar jaar gewoond.”

13

13


groen, groener,

Groenst! Winsten komen te voet en verliezen gaan te paard Tekst > Marcel Limbourg Beeld > Henry Peters

Als universele leasemaatschappij richt Zuidlease zich op de Limburgse markt van autoleasing. Het in Sittard gelegen bedrijf mikt op de kleine tot middelgrote wagenparken. In gesprek met directeur Olaf Houben, over de samenwerking met de Rabobank en de ommezwaai naar groener rijden. Sinds wanneer bestaat Zuidlease? Olaf: “Zuidlease bestaat nu bijna twintig jaar en is opgericht in 1993 door Miel en Wim Vencken, de toenmalige Volkswagen en Audi-dealer. In 1995 ben ik erbij gekomen en hebben we er een universele leasemaatschappij van gemaakt. In 2000 is Vencken verkocht aan Wealer en in 2006 hebben we een joint-venture opgericht met De Lage Landen. Dat is een onderdeel van de Rabobank en dat is voor ons een goede deal. Het mes snijdt wat dat betreft aan twee kanten.”

Heeft dat voordelen die samenwerking met de Rabobank? “Jazeker, de Rabobank heeft een goede positie hier in Limburg en hierdoor hebben wij toegang tot die, voor ons belangrijke, zakelijke markt. Bovendien krijgen wij gunstige voorwaarden bij financiering. Hierdoor kunnen wij als regionaal bedrijf goedkoper inkopen en daardoor zeer concurrerend aanbieden. Niet dat we de goedkoopste willen zijn. We willen concurrerend zijn. Als er meerdere aanbieders zijn dan willen we op de tweede of de derde plaats komen.”

14

Olaf Houben


Categorie

15

15


Als prijs niet het belangrijkste onderscheidende vermogen

steentje bij aan een betere samenleving. De bijtelling is voor

is, wat is dat dan wel? “De toegevoegde waarde ligt meer in

zo’n auto maar 14% en dat scheelt echt. Voor een ‘groene’ auto

het advies en het persoonlijke contact met onze klanten. De

praat je over 65 à 75 euro per maand.”

grote maatschappijen hebben vaak maar één accountmanager voor Limburg en Brabant, terwijl wij drie accountmanagers

Gaat dat ten koste van de grotere auto’s? “Toch wel. Maar

hebben voor Midden- en Zuid-Limburg. Dit ­betekent dat de

dat heeft meer te maken met het feit dat ondernemingsleiders

­MKB-ondernemer bij ons de aandacht krijgt die hij verdient.

zich steeds meer bewust worden van hun maatschappelijke

Dat kost dan wel iets meer, maar we ­merken ­duidelijk dat de

verantwoordelijkheid en hierdoor vaker voor een compactere

­Limburgse ondernemers dit erg op prijs ­stellen.”

auto kiezen. Kijk, iedereen maakt voor zichzelf de afweging of het verantwoord is om in een X5, een Q7 of bijvoorbeeld een

Als je over advies praat, waar heb je het dan over? “Nou op

­Cayenne te rijden. Dat is niet aan ons. Maar je hebt als lease-

dit moment zijn wij behoorlijk op ‘groen’ in aan het zetten. We

maatschappij toch ook met een restwaarde te maken. Het

hebben niet alleen intern een gedegen MVO-beleid doorge-

risico dat we nemen is best groot. Daarom zijn we een paar

voerd waarin de drie ‘P’s’ (people, planet, profit) centraal staan.

jaar ­geleden doelbewust gestopt met het inzetten van grotere

We proberen ook onze klanten te stimuleren een ‘groener’ be-

auto’s bij een kleiner wagenpark. Als zo’n auto namelijk vroeg-

leid te voeren als het om hun wagenpark gaat. Dat wordt echt

tijdig terugkomt, maak je meteen twintig- à dertigduizend euro

ontzettend goed opgepikt door de markt. Ons wagenpark is

verlies. Op één wagen! Ik zeg altijd: de winsten komen te voet

hierdoor het laatste jaar drastisch veranderd. Als je kijkt naar

en de verliezen gaan te paard! We zetten nu liever tien kleinere

alle nieuwe ‘inzetten’ dan is meer dan zestig procent catego-

auto’s in dan één grote. Wanneer een grotere onderneming

rie ‘A’ en ‘B’. Dat zijn de goedkopere BPM-vrije auto’s. Dat is

echter een Q7 vraagt dan krijgen ze een Q7. Vanzelfsprekend...”

het ­ultieme bewijs dat de fiscale wetgeving op dit vlak werkt. Je raakt de mensen in hun portemonnee. Én ze dragen hun

16

www.zuidlease.nl


Categorie

Maatschappelijk ­ Verantwoord Ondernemen­

­leasevoertuigen, hebben verschillende leasemaatschappijen de krachten gebundeld om te zorgen dat binnen twee tot drie jaar de CO2-uitstoot gereduceerd wordt tot 120 of 130 gram per kilometer. Zuidlease heeft zich ten doel ­gesteld om in 2012 een gemiddelde CO2-uitstoot van 130 gram CO2 per kilometer te realiseren voor de personenauto’s ­binnen haar wagenpark. In de afgelopen twee jaar is de CO2-uitstoot al

Zuidlease hecht veel belang aan Maatschappelijk Verant­

met meer dan 10% per jaar gedaald. In het convenant wordt

woord Ondernemen. Met de lancering van het label

dit uitgedrukt als een Silver Fleet Contract. Naast het doel

­ZuidleaseGroen heeft Zuidlease al een belangrijke stap

om dit te behalen is dit initiatief een gebaar richting de sa-

gezet in het proactief benaderen van haar relaties op het

menleving en autorijdend Europa. Het milieu is een steeds

gebied van duurzame ­mobiliteit. De drie P’s vormen de drie-

belangrijkere factor in onze samen­leving, en met dit project

hoek waar Zuidlease zich positioneert.

wordt daar nogmaals aandacht voor ­gevraagd.

Profit | Het beleid van Zuidlease is er op gericht verant-

Maastricht Mobiel. Met mobiliteitsleasing bundelt organisa-

woord winst te maken. Wij voldoen ruimschoots aan de

tor Ecorys de belangen van overheid, werkgevers en lease-

­actuele ­wetgeving, trends en richtlijnen.

maatschappijen in de omgeving van Maastricht. Met het oog op de bouw van de A2-tunnel onder Maastricht zal het

Planet | Wij gaan voor groen. Aandacht voor het milieu komt

daar de komende jaren erg druk worden als de snelweg A2,

terug in het hele bedrijf. Enkele ­voorbeelden zijn: energie­

die dwars door de stad loopt, niet meer bereikbaar is voor

zuinige verlichting met bewegingdetectie, ­gescheiden af-

al het ­verkeer. Het aantal leaseauto’s dat deel zou kunnen

val ­verzamelen, recycled papier, digitaal archief, digitale

uitmaken van deze drukte zou door middel van dit project

­facturatie, etc, Het Maatschappelijk Verantwoord Onder­

beperkt kunnen worden. Voor Zuidlease biedt dit een kans

nemen blijkt ook uit de volgende projecten:

om vernieuwende dienstverlening te presenteren en duurzame alternatieven voor de leaseauto aan te bieden zoals

MVO-projecten Duurzame Mobiliteit:

het Roll and Ride pakket.

Cleaner Car Contracts van Stichting Natuur & Milieu.

17

­Zuidlease heeft in september 2010 het convenant Cleaner

People | Milieu en winstgevendheid zijn belangrijk echter het

Car Contracts getekend met Stichting Natuur & Milieu. Om-

draait om mensen. Zuidlease zorgt voor een ­optimale wer-

dat 30% van het Europese nieuwe wagenpark bestaat uit

komgeving, persoonlijke ontwikkeling van de ­medewerkers

17


middels studie en opleidingen. ­Zuidlease ondersteunt diverse sportieve, culturele en ­maatschappelijke initiatieven in de provincie Limburg middels giften en sponsoring en toont zo de lokale ­betrokkenheid.

MVO-projecten factor Mens: Actieve bijdrage leveren aan maatschappelijke werkplekken. Sinds zeven jaar worden mensen uit de so­ ciale werkvoorziening te werk gesteld bij ­Zuidlease om werkzaamheden zoals auto’s transporteren, ­auto’s poetsen en overige facilitaire taken uit te voeren. ­Onderhoud aan het pand en de groenvoorziening wordt uitgevoerd door mensen van de sociale werkvoorziening en mensen van Stichting Schoon GMS, een initiatief dat zich bezighoudt met de reïntegratie van voormalig ex-dak- en thuislozen. Het drukwerk voor Zuidlease wordt verzorgd door een drukkerij die bijna uitsluitend werkt met medewerkers uit de sociale werkvoorziening. ­Verspreiding van mailings vindt plaats via Businesspost.

Verantwoord personeelsbeleid. Medewerkers ­worden actief gestimuleerd om te sporten, via Zuidlease ­kunnen alle medewerkers daarom gebruik maken van een fitnessabonnement. Daarnaast wordt de medewerkers die daar behoefte aan hebben tweewekelijks een ­stoelmassage (drukpuntmassage) aangeboden met het oog op preventieve bestrijding van mogelijke klachten die samenhangen met kantoorwerk. ­Periodiek vinden persoonlijke gesprekken plaats tussen de medewerkers van Zuidlease en een arboconsultant om zodoende de ­balans tussen werk en privé in evenwicht te houden en daar waar noodzakelijk preventief bij te sturen.

18


EN

Categorie

19


Joep Wijnands 20


Categorie

Wijnands Projectmanagement Ondernemersbloed stroomt waar het niet gaan kan Tekst > Tom Brennand Beeld > Henry Peters

Vanaf jonge leeftijd weet hij het al. Ondernemer worden is zijn doel. Joep Wijnands, oprichter van Wijnands ­Projectmanagement heeft zijn jeugddroom verwezenlijkt. Inspirerende bouwprojecten, transparante ­werkwijzen, overzichtelijke bedrijfsprocessen en een vooruitziende blik hebben ertoe geleid dat zijn bedrijf op een solide basis aan de toekomst kan bouwen.

21

Wat vooraf ging

De ondernemer staat op

“Al op mijn twaalfde wist ik het. Ik word ondernemer,” vertelt

Toen Joep voor het schildersbedrijf ging werken, dacht iede­

Joep Wijnands. “Al wist ik niet in welke bedrijfstak. Mijn ouders

reen dat hij zijn ondernemersplannen wel aan de kant zou

waren ambtenaren, dus daar vond ik geen leidraad. Slechts één

­zetten. Maar een echte ondernemer kenmerkt zich door het

ding stond voor mij vast. Ik zou op mijn 20e gaan werken en op

stellen van doelen en die ook te verwezenlijken. Joep: “Ik werd

mijn 30e zelfstandig ondernemer worden. Dan had ik tien jaar

30 en nam ontslag. Met een investering van 1.652 gulden voor

om te leren en om naast goede dingen ook fouten voor reke-

een computer en een telefoon ben ik gaan ondernemen. Eerst

ning van de baas te kunnen maken. Eerst heb ik de IVA door-

heb ik alles aangepakt wat brood opleverde. Zo heb ik naast

lopen en bij een autobedrijf gewerkt, maar daar lag mijn toe-

bouwbegeleiding bijvoorbeeld als evenementenorganisator

komst niet. Startende ondernemer worden in de autobranche

de opening van het Fortunastadion mogen doen. Na het eerste

vraagt niet alleen hoge investeringen, maar kent ook frustraties.

jaar heb ik mij uitsluitend op de bouw gericht. Ondernemen is

Stel het lukt, dan bepalen de autofabrikant en de importeur nog

organiseren en het organiseren van een bouwproject vertoont

steeds wat je wel of niet mag doen. Niets voor mij. Op mijn 25e

in de basis grote overeenkomsten met het organiseren van een

leverde ik een auto af bij een schildersbedrijf dat flink groeide.

evenement. In die tijd werkte ik onbevangen, niet ­gehinderd

Groter is moeilijker, en dit bedrijf had een organisator nodig. Na

door teveel kennis en ervaring in de branche. Er was meer

een goed gesprek was ik de nieuwe bedrijfsleider en had ik de

­creativiteit nodig en door het ontbreken van vaste patronen

stap naar de bouwwereld gezet. Een schildersbedrijf blijkt een

heb ik een geheel eigen werkwijze ontwikkeld die afwijkt van

uitstekende leerschool, omdat je als laatste in het bouwtraject

wat standaard is in de bouw. Daar plukken wij en vooral onze

alle plussen en minnen van het proces te horen krijgt.”

opdrachtgevers nu de vruchten van.”

21


Exterieur Ulla Popken, Sittard

Interieur Polyscope Polymers, Geleen

Wijnands Projectmanagement

onze klanten de ­volledige (ver)bouw van hun panden, inclu-

In het bedrijf van Joep werken alleen projectleiders, geen

sief ­vergunningen, waarbij de kosten binnen de voorgestelde

handenarbeiders. Joep: “Onze medewerkers komen niet uit

­begroting blijven en de snelheid vele malen hoger is dan bij

de aannemerij, maar hebben wel alle bouwkundige kennis.

concurrenten. Doordat wij met vele kleine onderaannemers

Onze werkwijze is erop gericht dat we van tevoren duidelijk de

werken, hanteren wij lagere tarieven waardoor wij vaak goed-

­kosten en het tijdplan aangeven en het financiële plaatje gedu-

koper zijn dan andere bouwbedrijven. Dat betekent niet dat wij

rende het gehele bouwproces blijven toetsen. We staan naast

die bedrijfjes uitknijpen. Door onze werkwijze, gebaseerd op

de klant in het gehele proces en niet als de order eenmaal bin-

helderheid en snelheid door goed organiseren, kunnen zij veel

nengehaald is tegenover de klant. Wij doen veel aan afbouw,

meters maken en verdienen we allemaal een goede boterham.”

renovatie en natuurlijk nieuwbouw. Ik ben overigens stellig van mening dat men in Limburg moet ophouden met nieuwbouw

Organiseren is leven

en afbreken. Laat bestaande gebouwen in hun waarde en geef

“Door mijn bedrijf goed te organiseren, ben ik in staat om naast

ze een nieuwe bestemming. Dat is niet per definitie goedkoper,

de drukte van het ondernemerschap voldoende tijd te beste-

maar behoudt wel het karakter van een stad met zijn woon-

den aan mijn vrouw en twee dochters en kan ik volop actief zijn

en leefklimaat. Onlangs hebben wij de oude bibliotheek in de

in het sociale leven. Zo maak ik bij de gemeente deel uit van

Prins de Lignestraat te Geleen gekocht en ­omgebouwd tot

het comité voor het jaar van de vrijwilliger en ben ik voorzitter

kantoorpand. Een prima voorbeeld van hoe wij kunnen wer-

van de vereniging van oud-carnavalsprinsen. Ik heb samen met

ken. Eerst het vergunningtraject en daarna realisatie ­binnen

enkele anderen van daaruit een sponsorsociëteit opgericht die

zeven ­weken. Het gebouw is volledig gestript, alleen de be-

is uitgegroeid tot een businessclub van 160 bedrijven. Door

tonstructuur is blijven staan. Het gebouw heeft een tweede

goed organiseren kun je altijd groeien, zowel zakelijk als privé,

leven gekregen en voldoet aan alle duurzame en energetisch

in goede en in slechte tijden.”

verantwoorde eisen van deze tijd. Nog geen twee maanden na aanvang ­waren al kantoren in bedrijf. Wij ­verzorgen voor

22

www.ookhier.nl


eVeNemeNteNageNDa

EN

Categorie

CULTUURAGENDA THEATER | STADSSCHOUWBURG SITTARD- GELEEN Zondag 25 september

1001 Nacht Limburgs Symphonie Orkest

Vrijdag 7 oktober

Operettentheater Salzburg

Zaterdag 15 oktober

Opera Carmina Burana/Orff

Zondag 16 oktober

Melancholie & Verlangen

Zondag 11 december

TOON, de musical

EVENEMENTEN Zondag 3 juli

Doedag Geleen

Zaterdag 9 juli

Carnaval Mundial Elsloo

Zondag 7 augustus

Oude Ambachten Einighausen

Zondag 14 augustus

Finish Eneco Tour Sittard

Vrijdag 19 t/m maandag 22 augustus

Oogstdankfeesten Berg aan de Maas

Vrijdag 26 t/m dinsdag 30 augustus

Sint Rosa Festival Sittard

Vrijdag 21 t/m woensdag 26 oktober

Oktoberfeest Sittard

RABOBANK WESTELIJKE MIJNSTREEK KALENDER

23

Maandag 4 juli

Ledenraadsvergadering

Maandag 19 t/m zaterdag 24 september

Week van de Coรถperatie

Dinsdag 1 november

Ledenraadsvergadering

23


“Holtum Noord, banenmotor van de regio�

Pieter Meekels

Wethouder & loco-burgemeester sittard-geleen Tekst > Peter Eberson Beeld > Henry Peters

24


Categorie

Wat is de relatie tussen de gemeente Sittard-Geleen en be-

mogelijke binnenvaartschepen met containers gelost kunnen

drijventerrein Holtum Noord? “De gemeente heeft drie ver-

worden. Niet voor niets zijn de bruggen in het kanaal tussen

schillende rollen (gehad) in Holtum Noord. Bij Holtum Noord I

Maasbracht en Born verhoogd om het mogelijk te maken

was de gemeente de ontwikkelaar. Bij Holtum Noord II was de

dat schepen met vier lagen containers er onderdoor kunnen

gemeente aandeelhouder in de Grondexploitatiemaatschappij

op weg naar of vertrekkend vanaf de Barge Terminal. Holtum

Holtum Noord II BV, samen met LIOF. En bij Holtum Noord III is

Noord is de grootste inlandterminal van ­Nederland. Daarnaast

de gemeente samen met de provincie Limburg weer de ontwik-

heeft het een railterminal met de mogelijkheid om container-

kelaar. Hoe dan ook heeft de gemeente steeds het belang van

treinen te laden en te lossen. Deze is nu nog via een enkel

Holtum Noord onderkend en gestimuleerd dat het gebied zich

spoor door de woonkernen Born en Limbricht ­verbonden met

als een hoogwaardig logistiek knooppunt kan ­ontwikkelen.”

het hoofdspoornet Roermond/Sittard/Maastricht. Er zijn plannen om een nieuwe aftakking te maken tussen de rail­terminal,

4x3 estafette

Bedrijventerrein

Holtum Noord

­NedCar en het spoor Roermond/Sittard waardoor een nog betere verbinding ontstaat. Dit wordt de ‘hevel’ of ook wel het OLS (ongehinderd logistiek systeem) genoemd. En tenslotte ligt Holtum Noord aan de belangrijkste vervoersas van ­Nederland, de A2, vlakbij knooppunt Kerensheide waar de A2 de oost-west snelweg A76 (Duitsland-België) kruist. Een ­idealere uitvals­basis voor logistieke bedrijvigheid is nauwelijks ­mogelijk. Temeer daar het vliegveld Maastricht Aachen Airport ook vlakbij ligt en volgend jaar vanuit Born een directe weg­verbinding geopend wordt naar Düsseldorf.”

Het is 2021. Als u dan kijkt naar Holtum Noord, wat ziet u dan? “De ambitie van provincie en gemeente is om Holtum Noord als logistiek knooppunt tot de top van Nederland te laten behoren en het belangrijkste tri-modale logistieke punt

Een wethouder, twee directeuren en een logis-

te laten zijn in Zuidoost Nederland. Uiteraard is elke vierkante

tiek manager beantwoorden vanuit hun eigen

meter grond op Holtum Noord over tien jaar in gebruik en wor-

­perspectief elk drie vragen over Holtum Noord.

den voortdurend goederen omgeslagen. Maar wat wij vooral

De ­estafettestok gaat over van Pieter Meekels

belangrijk vinden, is dat tijdens het omslaan van goederen

naar Norman Verstoep naar Leo Voorpijl en tot

toegevoegde waarde wordt gegeven. Value Added Services of

slot naar Klaus Schmits.

Value Added Logistics. Dat levert extra werkgelegenheid op. Naar schatting enkele duizenden directe banen, maar ook in de regio – zeker in een straal van vijftig kilometer om Holtum Noord – profiteren inwoners en bedrijven van de terminal. De

Waarom Holtum Noord? “Uniek aan Holtum Noord is het feit dat

indirecte werkgelegenheid bedraagt zeker enkele tienduizen-

hier de drie belangrijkste vervoersmogelijkheden (moda­liteiten)

den arbeidsplaatsen.”

bij elkaar komen. Holtum Noord ligt aan het ­Julianakanaal en heeft een eigen haven met een Barge Terminal waar de grootst

25

www.sittard-geleen.nl

25


Wat is de relatie tussen Barge Terminal Born en bedrijven­

modaliteiten op het bedrijventerrein Holtum Noord, in com-

terrein Holtum Noord? “Het was mijn vader Fred, die in 1990

binatie met de centrale ligging in Europa, geeft Holtum Noord

in de toenmalige gemeente Born, startte met de binnenhaven

deze unieke positie.

Barge Terminal Born. Hij voorzag dat het containervervoer wereldwijd enorm zou groeien. Met de vestiging in Holtum werd

Born ontwikkelt zich ook steeds meer als verlengstuk van de

de Rotterdamse haven verbonden met het Nederlandse achter-

zeehavens. Barge Terminal Born fungeert als ‘extended gate’

land, België en Duitsland. Dat was een vooruitziende blik, want

voor de Rotterdamse haven. Dit houdt in dat containers zonder

het vervoer per container groeit nog steeds. Sinds de herinde-

douanedocument verder getransporteerd mogen worden naar

ling valt Holtum Noord binnen de gemeente ­Sittard-Geleen.

Born. Voor de klanten van Born betekent dit een besparing in

Ik vertel ­iedere ­bezoeker ook altijd dat dit Sittard aan zee is.

kosten en minder oponthoud in de zeehaven.

Rechtstreeks ­verbonden met de havens van Rotterdam en ­Antwerpen. Dat kunnen niet veel plaatsen zeggen.”

Barge Terminal werkt voor grote klanten in de regio. In de nabijheid zijn bedrijven als DSM, Papierfabriek Sappi in ­Maastricht

Barge Terminal Born ligt aan de autoweg A2. Daar rijden da-

en bandenfabrikant Continental in Aken gevestigd. Een ­Duitse

gelijks duizenden vrachtwagens geladen met één container.

klant is echter eerder uitzondering. We liggen pal aan de

­Verstoep: “Een vrachtwagen kan één zeecontainer laden, een

Duitse grens, maar in de praktijk kijken Duitse bedrijven eerst

schip minimaal 250.” De directeur laat een miniatuurcontai-

naar hun eigen binnenhavens zoals bijvoorbeeld Duisburg en

nerschip zien. Op de zijkant de tekst: ‘hier vaart een file van

­Keulen. Eigenlijk vreemd als je bedenkt dat ze een paar kilome-

250 vrachtwagens’. Als je het zo bekijkt is de vraag waarom

ter ­verderop terecht kunnen. Ik denk dat wij als Barge Terminal

­containers nog steeds over de weg gaan. Norman Verstoep:

Born daar nog actiever moeten zijn.”

“Een deel zal altijd over de weg blijven gaan, omdat het logistiek of vanwege de aard van de lading niet anders kan, maar ik

Het is 2021. Als u dan naar Holtum Noord kijkt, wat ziet u dan?

ben ervan overtuigd dat nog veel meer containers per schip

“Dan is Holtum Noord verder uitgebreid. Ons bedrijf maakt dan

zouden kunnen worden vervoerd. Duurzamer en goedkoper.

gebruik van een nieuwe kade van 150 meter lang, gelegen aan

Je moet bedrijven alleen weten te overtuigen en dat probe-

een diepere haven op een 40.000 vierkante ­meter groot terrein.

ren wij. Het is een beetje missiewerk. Bedrijven kijken vaak naar

Zo kunnen we de verwachte groei van intermodale container-

de korte termijn. Maar als je verder kijkt naar hoe je goederen-

stromen over het water opvangen. Voor wat Barge ­Terminal

stromen binnen je bedrijf ­lopen dan zou containervervoer per

­betreft zijn we dan in omvang verdubbeld. We spreken dan

schip een betere optie zijn.”

over een capaciteit van 300.000 TEU (TEU is de aanduiding voor de afmetingen van containers. 1 TEU is een container van 20

Waarom Holtum Noord? “Holtum Noord is uniek, omdat wij

voet lang red.). De vraag naar containervervoer zal ook over

er zijn! Haha. Klinkt onbescheiden, maar klopt wel grotendeels.

tien jaar nog steeds groeien. Milieueisen zijn tegen die tijd ook

In feite zijn we een soort luchthaven. We zijn de infrastructuur.

strenger en overheden zullen aansturen op duurzaam vervoer.

Ons bedrijf is de transporteur die kijkt hoe containers het beste

Barge Terminal is op al deze ontwikkelingen voorbereid.”

vervoerd kunnen worden voor de klant. Daarbij kijken we naar de weg, het water en het spoor. De combinatie van die drie

26

www.waalhaven-group.nl/bargeborn


Categorie

“Dit is Sittard aan zee�

Norman Verstoep directeur Barge terminal born Tekst > Peter Eberson Beeld > Henry Peters

27

27


Bedrijventerrein Holtum noord

in vogelvlucht 28


Categorie

29

29


“Holtum Noord ligt er goed bij”

Leo Voorpijl

directeur public logistic center (PLC) Tekst > Peter Eberson Beeld > Henry Peters

30


Categorie

Wat is de relatie tussen PLC en bedrijventerrein Holtum Noord?

Onze huurders zijn vaak grote internationale bedrijven die lang-

“Wij ­ontwik­kelen warehouses. We bouwen ze, beheren ze, zoe-

jarige contracten met ons aangaan. Je ziet de ­ontwikkeling dat

ken hoogwaardige huurders en uiteindelijk worden de ware-

containervervoer enorm groeit met name uit landen als ­China

houses ­verkocht aan (inter)nationale beleggers,” legt directeur

en India. Holtum Noord heeft een directe verbinding over

Voorpijl uit. Voor een leek mogen de warehouses uitzien als

­water met de wereldhavens van Rotterdam en ­Antwerpen. Dat

enorme loodsen of magazijnen, maar dat is vloeken in de kerk.

maakt Holtum Noord bijzonder interessant. Voor bedrijven is

“Dit zijn de meest moderne warehouses,” zegt Voorpijl. “Met

het belangrijk dat goederen zo goedkoop en efficiënt moge-

alle voorzieningen op het gebied van brand­veiligheid, met

lijk ­worden vervoerd en overgeslagen. Soms maakt een paar

­speciale vloeren, optimale beveiliging en in een mooie omge-

­kilometer het verschil. Een voorbeeld? Binnenkort vestigt zich

ving. Aan de aankleding wordt veel aandacht en geld besteed.

een bedrijf uit Geleen op Holtum Noord. Hun goederen worden

Alles moet kwaliteit uitstralen. In totaal beschikken we nu nog

op dit moment per container naar Geleen gebracht. Containers

over meer dan 36.000 vierkante meter, waarvan een groot deel

die in de haven van Holtum aankomen en dan per vrachtwagen

inmiddels is verhuurd. Daarnaast verhuren wij kantoorruimte

naar Geleen gaan. Door zich bij de haven te vestigen wordt die

bij de warehouses of in een apart gebouw. Aandeelhouders

laatste transporthandeling overbodig. De ­containers staan bij

van PLC zijn LIOF, Seacon en Maasvast BV.”

wijze van spreken meteen vanaf het schip bij hun op de stoep.”

Waarom Holtum Noord? “Kijk zelf maar. Holtum Noord ligt aan

Het is 2021. Als u dan naar Holtum Noord kijkt, wat ziet u

de belangrijkste autoweg van Nederland, de A2. Het ­terrein ligt

dan? “Dan zie ik een mooi bedrijventerrein, waar nog meer

aan het Julianakanaal waarover containers uit de hele ­wereld

­warehouses staan, volop bedrijvigheid in een mooie ­omgeving.

rechtstreeks met grote schepen worden aangevoerd. Het ­ter­rein

Holtum Noord is in vergelijking met Venlo een ­kleine speler,

heeft een eigen railterminal. De combinatie van haven, railter-

maar wel een kwalitatief hoogwaardige ­speler. De ­uitbreiding

minal en autosnelweg geven Holtum Noord een sterke positie.

die de gemeente nu realiseert, speelt een ­belangrijke rol in een

Binnen een straal van 200 kilometer wonen 50 miljoen mensen

succesvolle uitbreiding. In 2012 ­worden nog meer containers

en zijn 150.000 bedrijven gevestigd. De ­afgelopen ­jaren kreeg

vervoerd over het water van en naar ­Holtum Noord.”

het terrein een rechtstreekse aansluiting op de A2 en daarmee is de ontsluiting perfect. Geen wonder dat veel ­bedrijven kiezen

www.plc-born.com

voor Holtum Noord. Niet voor niets is Holtum Noord de vestigingsplaats van bedrijven zoals Kühne en Nagel, ­Seacon, Helly Hansen, Geka, Acco, Saint Gobain en Waalhaven BV.

31

31


Wat is de relatie tussen Helly Hansen en bedrijventerrein

De kleding van Helly Hansen, bestemd voor Europa, komt naar

Holtum Noord? ­“Holtum Noord is uitgekozen als de plek waar

Holtum Noord en wordt van daaruit verdeeld naar de klanten

wij het ­Europees distributiecentrum van Helly Hansen openen.

van Helly Hansen. Het voordeel van Holtum Noord is ook dat

Vanaf juli ­huren we 13.000 vierkante meter ruimte en in de toe-

ik geen personeelsprobleem heb. De 35 medewerkers uit Echt

komst zelfs 20.000 om de kleding van Helly Hansen naar ­klanten

verhuizen mee. We denken volgend jaar 55 mensen in dienst

in heel Europa en een deel van Zuid-Amerika te transporte-

te hebben en het derde jaar 85. Voor iemand uit Zuid-Limburg

ren. Helly ­Hansen begon in 1877 met het maken van kleding

is de afstand geen probleem om in Holtum Noord te werken.”

voornamelijk voor de watersport. Nu is het een wereldmerk in ­sport­kleding en verwachten we in Europa hard te groeien. Er

Het is 2021. Als u dan kijkt naar Holtum Noord, wat ziet u

is gekozen voor één Europees distributiecentrum. Het kleding-

dan? “We hebben een contract van vijf jaar getekend en er is

merk heeft al bijna twaalf jaar het centraal magazijn in Echt,

sprake van een groeimodel. We huren eerst 13.000 vierkante

maar daar konden we niet verder groeien. We zijn op zoek ge-

meter en hebben een optie om in totaal 20.000 vierkante

gaan naar een nieuwe plek voor het centraal magazijn en daar-

­meter af te ­nemen. Als het nu 2021 zou zijn en ik kijk dan naar

bij hebben we gekeken naar Nederland, België en Duitsland. In

deze plek dan hoop ik dat we weer uit ons jasje zijn gegroeid.

Nederland waren ­Tilburg en Venlo nog opties, maar uiteindelijk

Ik hoop ook dat we slimmer zijn. Met slimmer bedoel ik, nog

is de keuze gevallen op Holtum Noord.”

­slimmere logistiek. Dat de kleding rechtstreeks van fabrikant naar klant gaat en dat we daarbij vanuit Holtum Noord een rol

Waarom Holtum Noord? “Duitsland en België vielen snel af

kunnen spelen.”

als vestigingsplaats. De salarissen in Duitsland liggen een stuk ­hoger en ze kennen daar nauwelijks flexwerk waar Helly ­Hansen net behoefte aan heeft. In België was geen geschikte bedrijfsruimte te vinden. Bleven Venlo, Holtum Noord en ­Tilburg over. Venlo is het niet geworden omdat Venlo een groot logistiek knooppunt is en dat betekent dat als de economie aantrekt deze regio veel personeel nodig heeft en dan is personeel lastig te vinden. Tilburg is uiteindelijk afgevallen omdat de plaats geen luchthaven in de buurt heeft voor vrachtvervoer. Holtum Noord is een logistieke hotspot. Alle modaliteiten bij elkaar. Water, een railterminal, de autoweg en een luchthaven in de buurt.

32

www.hellyhansen.com


Categorie

“Holtum Noord is logistieke hotspot�

Klaus Schmits

Logistiek manager bij Helly Hansen Tekst > Peter Eberson Beeld > Henry Peters

33

33


34


Categorie

RabO StaRteRS eVeNt

Hoe presenteer ik mezelf met een pakkende Elevator Pitch? Welke kansen bieden Social Media mij als starter? Waar moet ik op letten bij een financiering of het schrijven van een ondernemingsplan? Ruim 100 starters kregen antwoord op deze en andere vragen tijdens het Rabo Starters Event op 16 mei in Fortunato Sittard.

Stefanie Voncken, gastvrouw ĂŠn zelf ook starter, nam de aanwezigen mee door een afwisselend programma van workshops. Na afloop was er volop de gelegenheid om met collega-starters na te praten en te netwerken. De reacties achteraf waren zeer goed. Al met al een geslaagd evenement.

Speciaal voor starters heeft de Rabobank een platform gerealiseerd: www.ikgastarten.nl

35

teRUgbLik

16 mei 2011 FORtUNatO SittaRD


Côte d’Opale een magische kuststreek Tekst > Johan Derrez Beeld > Fanny Driessen

Hoe lang moet je vanuit Maastricht rijden om in een echte Franse sfeer een overheerlijke fruits de mer te eten? Antwoord: slechts drie uur. Een reportage over de Côte d’Opale (Nederlands: Opaalkust), de meest noordelijke kustlijn van Frankrijk. Vanaf de Belgische grens tot aan de monding van de Authie. Een 120 kilometer lange kust vol woeste kliffen, glooiend landschap met akkers, adembenemende stranden en pittoreske vissersdorpen. Geheel gelegen in Nord-Pas-de-Calais, een van de 22 Franse bestuurlijke regio’s. Kustweg met mooie vergezichten Verken een van Frankrijks meest magische kuststreken, de Côte d’Opale. Opgetogen over deze uitdaging vertrekken we oostwaarts, richting zee. Via de Belgische kust passeren we de grens met Frankrijk. We rijden door Dunkerque (Duinkerken), de meest noordelijke plaats van de Côte d’Opale en vervolgen onze weg naar Calais. Vanuit deze plaats is Engeland via de 50 kilometer lange Kanaaltunnel in slechts een uurtje te bereiken. Vanaf hier nemen we de kustweg in zuidelijke richting. Het eerste wat ons opvalt, is het geklots van de golven en de harde wind. Landinwaarts zien we een glooiend landschap met een kleurschakering van akkers en prachtige vergezichten. Wat ook in het oog springt, zijn de brokkelige bunkers uit de Tweede Wereldoorlog waar een groot deel van de kustlijn mee bezaaid is.

36

“Genieten van de Franse sfeer op ‘slechts’ enkele uren rijden vanuit Limburg”


Categorie

37

37


“De imposante witte krijtrotsen zijn karakteristiek voor de Côte d’Opale...”

38


Categorie

39

39


Tegen zonsondergang...

Rotsen en bunkers

strandwandeling langs de indrukwekkende rots is een must.

Al snel bereiken we Cap Blanc-Nez, een van de twee kapen van

Wel oppassen voor hoogtij. Als je te laat bent, is er geen weg

de kustlijn. Nu weten we waar de naam Opaalkust vandaan

meer terug. De vele waarschuwingsborden maken je daar wel

komt. De prachtige witte krijtrotsen met lange stranden en

attent op. In de buurt van Cap Gris-Nez is een grote bunker

een woeste zee die zijn naam eer aan doet, maken veel indruk.

omgebouwd tot legermuseum.

Bovenop de 134 meter hoge rotsen genieten we van het uitzicht. De lucht is helder en in de verte zien we de Engelse White

Visserdorpjes afgewisseld met historische steden

Cliffs of Dover liggen. Omdat het nog eb is kunnen we de lange

We vervolgen onze weg naar Audresselles, een authentiek

trap naar beneden nemen en komen we uit op het strand. We

足vissersdorpje. Net als het iets zuidelijker gelegen plaatsje

voelen ons net kabouters aan de voet van de reusachtige witte

足Ambleteuse, waar op traditionele manier vis gevangen wordt

krijtrotsen.

met flobarts, grote roeiboten die door een tractor worden 足getrokken. We brengen een bezoek aan Marie Galante, een

We rijden verder en bezoeken Wissant. We zijn meteen verliefd

gezellig restaurant waar je allerlei geliefde lokale specialiteiten

op dit plaatsje met haar pittoreske restaurantjes en winkeltjes.

van de zee kunt eten.

Tegen de duinen liggen hier prachtige huizen die vaak alleen via smalle weggetjes bereikbaar zijn.

Aanbeland in Wimereux lopen we over de 1.500 meter lange dijkpromenade, die zijn oude charmes heeft weten te bewa-

40 40

Cap Gris-Nez, onze volgende stopplaats, is een rots die min-

ren. Dit deel van de kust is zeer geliefd bij strandzeilers en

der hoog is dan Cap Blanc-Nez, maar zeker zo imposant. Een

足windsurfers.


Categorie

41

De flobart

41


42

De vissersbootjes van Boulogne-sur-Mer


Categorie

Restaurant Marie Galante

Pasta met fruits de mer

Golf de Wimereux

Slechts vijf minuten rijden in zuidelijke richting ligt Boulogne-

smaken van vers bereide vis. Ook voor golfliefhebbers is deze

sur-Mer. Een plaats met een historische bovenstad en een mo-

streek zeker het bezoeken waard, hoewel de harde wind wel

derne benedenstad. Beneden vind je de haven en boven de

een hele uitdaging is op een van de 14 banen die de Côte

basiliek Notre-Dame en het kasteel.

d’Opale rijk is.

De laatste, maar verreweg de meest moderne stad die we

De Côte d’Opale per fiets verkennen kan ook. Wel alleen maar

bezoeken is Le Touqeut, een zeer bekende en mondaine bad-

aan te bevelen voor de geoefende fietser, want je zal heel

plaats. Het wordt ook wel eens Paris-Plage genoemd, omdat

wat kuitenbijtertjes omhoog moeten trappen. Côte d’Opale,

veel Parisiens in het weekend naar deze kustplaats komen. In

genieten van de Franse sfeer op ‘slechts’ enkele uren rijden

de villawijk vind je de mooiste vakantiehuizen. Elk huis heeft

vanuit Limburg.

een naambord in de tuin. De toeristische troeven moet je vooral zoeken in de uitstekende strandvoorzieningen, de vele

www.calais-cotedopale.com

shoppingmogelijkheden en een ruim en gevarieerd aanbod aan hotels en restaurants.

Lekker uitwaaien in Franse sfeer Een paar dagen aan de Côte d’Opale is heerlijk en ontspannend. Een uitwaaiplek bij uitstek. Je beleeft de zee van binnenuit. De zeewind ‘smaakt’ naar zout. De restaurantjes serveren pure

43

43


visie op de limburgse arbeidsmarkt

Prof. Dr. Andries de Grip Universiteit Maastricht

Harry Kikken en Jacco Kempen Limbourg & Partners

Marcel Dols en Michael Hamers Approba Executives 44


Categorie

Waarom een Koreaanse Rus in Limburg werkt Tekst > Peter Eberson Beeld > Henry Peters

De Limburgse arbeidsmarkt staat aan de vooravond van veel veranderingen. De economie trekt aan, er dreigt krapte en Limburgse bedrijven hebben veel oudere werknemers die de komende jaren uit het arbeidsproces stappen. ­Arbeidsmarktdeskundigen Prof. Dr. Andries de Grip, Jacco Kempen, Harry Kikken, Marcel Dols en Michael Hamers geven hun visie. Er is sprake van een opleving in de economie. Is er inder-

bedrijf. Dat kan rampzalig zijn, maar een goed bedrijf past haar

daad sprake van een ­herstel op de arbeidsmarkt en wat

HR-strategie nu al aan. Vooruitstrevende bedrijven maken als

betekent dat? | Hoogleraar scholing en arbeidsmarkt Andries

het ware een foto van het bedrijf. Kijken hoe de leeftijdsop-

de Grip van de Universiteit Maastricht: “We zien nu duidelijk de

bouw van het personeel is en wat dat betekent in de komende

tekenen dat het beter gaat op de arbeidsmarkt, maar er doe-

jaren. Als je weet dat binnen tien jaar de helft van je personeel

men wel problemen op waarmee we ­geconfronteerd worden

uit dienst gaat, dan kun je beter van te voren maat­regelen tref-

en die op langere termijn tot grote krapte op de arbeidsmarkt

fen om verrassingen voor te zijn,” zegt Michael.

gaan leiden. In de eerste plaats is in Limburg sprake van vergrijzing, de leeftijd van werknemers stijgt en op de tweede plaats

Hoogleraar Andries de Grip van de Universiteit Maastricht, denkt

gaan de babyboomers nu met pensioen. Zij verdwijnen van

zelfs dat een cultuuromslag nodig is. “Het vergt een cultuur­

de ­arbeidsmarkt waardoor de beroepsbevolking fors krimpt

omslag in het hoofd. Als er geen jongeren meer zijn die de

en daardoor ontstaat krapte. Dat is het meest voelbaar in de

banen kunnen invullen, moet je als bedrijf werken aan een

techniek, de zorg en het onderwijs. Tegenover elke 65-plusser

langetermijnstrategie. Op dit moment is sprake van achter-

stonden in 1950 nog acht werkenden. In 2040 staan tegenover

stallig onderhoud bij de 55-plussers in het bedrijfsleven. Een

iedere oudere slechts twee mensen in de werkzame leeftijd.”

­55-plusser hoeft vaak geen cursus meer te doen, omdat gedacht wordt dat dat, een paar jaar voor het uittreden, toch

45

De 55-plusser. Nogal wat bedrijven in Limburg hebben oude-

weggegooid geld is. De situatie is nu echter compleet anders.

re werknemers. Wat betekent dat voor een bedrijf? | Michael

Tien, vijftien jaar geleden dacht iedereen hooguit tot zijn 60ste

Hamers van het werving- en selectiebureau ­Approba ­Executives

te hoeven werken. De jaren daarvoor gingen mensen al met

in Geleen: “Dit betekent nogal wat. Het vraagt een ander

55 de VUT in. Dat is niet meer. Iedereen realiseert zich dat we

­HR-beleid. In de Westelijke Mijnstreek zijn veel bedrijven waar

zullen moeten doorwerken tot minimaal 65 jaar. Dat wetende

een grote groep 55-plussers werkt. Op het moment dat deze

moet je als bedrijf maatregelen nemen. Iemand met een fysiek

werknemers stoppen, verdwijnt veel ervaring en kennis uit een

zwaar ­beroep als bouwvakker of brandweerman kan dat werk

45


niet tot zijn 65ste doen, maar door tijdig om te scholen kan iemand bijvoorbeeld zijn loopbaan afsluiten in de beveiliging. Dat werk is goed te doen op latere leeftijd. Een metselaar zou het ­technisch ­onderwijs in kunnen om jongeren het vak te ­leren.”

Op je 45ste ben je op dit moment op de arbeidsmarkt toch afgeschreven? | De Grip: “In veel sectoren geldt dat, maar in sommige functies is een hogere leeftijd weer een voordeel. Kijk naar onze regering of de politiek in het algemeen. Daar zitten heel wat ouderen tussen. De nieuwe Limburgse gedeputeerde is een gepensioneerd huisarts. De topmannen van Shell, Philips en KPN nemen na hun pensioen zitting in de raad van commissarissen. Een hogere leeftijd is dan een teken van veel ervaring. In de advieswereld wordt een senior consultant hoger aangeslagen dan iemand die net komt kijken.”

Wat moet of kan een bedrijf doen? | Marcel Dols van Approba Executives: “Ik ben het niet helemaal met hoogleraar De Grip eens dat we allemaal veel langer gaan doorwerken. Dat is het algemeen gevoel. Ik denk dat dat wel meevalt. Er zijn maar heel

‘Waarom ­ zetten we in limburg niet fors in op een educational valley?’

weinig mensen die echt tot 65 blijven werken. Dat zal in de toekomst ook zo zijn. Mensen sparen verlof of zorgen dat ze financieel voldoende hebben om eerder te kunnen stoppen. In deze regio stapt een grote groep uit het arbeidsproces. Dat zijn mensen die vanwege hun leeftijd een schat aan ervaring hebben. Mensen die door hun lange historie bij een bedrijf veel kennis hebben. Proactieve bedrijven beseffen dat ze deze mensen anders moeten inzetten. Zij kunnen hun kennis overdragen op anderen, zodat een bedrijf niet in een zwart gat valt als de oudere generatie vertrekt. Als je het zo bekijkt, wordt de 55-plusser opeens heel waardevol voor een bedrijf. Vaak een totaal andere benadering dan nu, waar niet of nauwelijks meer geïnvesteerd wordt in de 55-plusser, omdat hij of zij toch ­binnen een paar jaar vertrekt.”

Bij Limbourg & Partners, met kantoren op Maastricht Aachen Airport, Eindhoven en Düsseldorf weten ze dat de groep ­ouderen steeds belangrijker wordt. Harry Kikken van Limbourg & Partners: “Het klopt dat iemand van 45 ‘oud’ is op de arbeidsmarkt. Bedrijven zijn voorzichtig met het aannemen van

46


Categorie

­ouderen. Durven in deze tijd geen risico te nemen. Wij probe-

Jullie hebben die plasmafysicus kunnen vinden? | Marcel: “Ja,

ren de ouderen niet te vergeten, omdat deze groep groeit en

uiteindelijk zijn we uitgekomen bij een Rus die in Korea woont.

het een groep is met veel ervaring. Ik denk dat het nodig is het

Deze plasmafysicus werkt nu in Nederland. Hij kon ­kiezen waar

­probleem zichtbaar te maken.”

hij zich wilde vestigen, want voor zo iemand maakt het niet uit of dat Aken, Sittard of Luik is. Internationaal talent kijkt niet naar

De banen voor hoger opgeleiden liggen niet voor het

grenzen.” Het is maar een voorbeeld ter illustratie, maar Marcel

­oprapen in deze regio. | Jacco Kempen van Limbourg &

en zijn collega Michael willen maar zeggen dat Limburg mondi-

­Partners: “Dat klopt ten dele. Er wordt vanzelfsprekend veel

aler moet denken. Michael: “Think global, act ­local. Het zal zelfs

­gekeken naar de multinationals. Maar ook in het MKB gebeurt

bittere noodzaak zijn in een regio waar de ­beroepsbevolking

ontzettend veel. Ook daar richten wij ons op. Van het MKB hoor

afneemt en kennis dreigt te verdwijnen als de 55-plusser van

je echter weinig. De grote spelers profileren zich beter. Toch

nu over een paar jaar stopt met werken. Beperk je niet tot de

zou het goed zijn als het MKB zich meer liet horen. Er is vol-

regio en stel je internationaal op. Deze regio kan zich perfect

doende potentieel in Limburg om vacatures daar in te vullen.

positioneren op de internationale arbeidsmarkt. Limburg is

Helaas kiezen grote bedrijven vaak om te ­werven in de Rand-

vanwege de ligging en het industrieverleden altijd al een mul-

stad. Hoe dat komt weet ik niet, misschien is het idee dat wat

ticulturele samenleving geweest. Zoek in ­Europa en zelfs daar-

van ver komt goed is, maar daar geloven we niet in. Het blijft

buiten. Kennis is overal voorhanden. Het gaat erom die kennis

moeilijk om iemand voor langere tijd naar Limburg te krijgen.

naar Limburg te halen. Neem het voorbeeld van ­Sillicon Valley.

Dat heeft te maken met ons imago.”

Daar wilde iedere IT-er werken. Waarom zorgen we er niet voor dat Limburg als centrum van de regio Eindhoven, Leuven en

Wat is met ons imago? | Harry: “Buiten de provincie heeft

Aken ook een plek wordt waar mensen uit de hele wereld wil-

Limburg het imago van Bourgondische streek, vakantieland,

len werken? Dan moet je als bedrijf niet verlangen dat iemand

glooiende heuvels en vakwerkboerderijtjes. Dat imago wordt

Limburgs spreekt of ­Nederlands, maar ­accepteren dat Engels

er voortdurend ingepompt. In de nieuwste tv-commercial

de taal is.”

van ­een bierbrouwer uit Wijlre, zie je dat beeld extra versterkt. Je ziet een paard en wagen geladen met houten biervaten

Welke rol speelt het onderwijs in deze discussie? | Andries de

door een ­beekje rijden. Dat is nou niet bepaald een beeld

Grip: “Limburg heeft van oudsher een traditie gehad dat er veel

van een bruisende regio met veel topfuncties. Je mag dat

werk was in de mijnen en later de chemische en auto-­industrie.

­Bourgondische imago best koesteren, maar tegelijkertijd moet

Dat werk is eigenlijk altijd voornamelijk gedaan door mensen

je je als ­provincie ook op een andere manier op de kaart ­zetten.”

van buiten de provincie. Nu de maakindustrie sterk is gekrompen, is de ligging van Limburg een nadeel, veroorzaakt door

47

Michael Hamers van Approba denkt dat bedrijven er in sommige

de grensligging. Wie in Den Bosch woont en in een straal van

gevallen niet aan ontkomen om over de grenzen te kijken voor

vijftig kilometer kijkt, kan werken van Eindhoven tot Utrecht

bepaalde functies. “Stel je zoekt als bedrijf een plasmafysicus.

en daar is volop aanbod. In Limburg loop je letterlijk tegen

Dan kun je natuurlijk vasthouden aan de eis dat de persoon die

de grenzen aan. Waarom zetten we in Limburg niet fors in op

je zoekt Limburgs moet spreken, maar de kans dat de vacature

een Educational Valley? We hebben de bijzondere Universiteit

dan wordt ingevuld, is nagenoeg nihil. Veel plasmafysici met

Maastricht (UM), de ­Hogeschool Zuyd, de Open Universiteit.

een zachte g zijn er namelijk niet. Vind je het als bedrijf be-

Ook onderwijs is werkgelegenheid en big business. Buitenland-

langrijk dat in een internationale regio als Limburg de fysicus

se studenten betalen meer dan 10.000 euro om hier te stude-

Engels spreekt dan is de markt opeens een stuk groter. Maakt

ren. Waarom maakt de Open ­Universiteit geen programma’s

het dan nog iets uit waar de plasmafysicus vandaan komt? Voor

voor buitenlandse ­studenten? Ik denk dat er een grote markt

ons bedrijf niet.”

is. Daarbij zouden wij onze ligging juist als een uniek voordeel

47


moeten gebruiken. De grootste groep buitenlandse studenten aan de UM komt uit Duitsland. Educational Valley zou voor veel ­werkgelegenheid kunnen ­zorgen. Vergeet niet dat onderwijs de Hoogovens is van de samenleving. Daar worden de grondstoffen gemaakt!”

Als er krapte op de arbeidsmarkt is, gaan bedrijven personeel wegkopen met bonussen en mooie leaseauto’s. | Marcel Dols: “Het is te hopen dat we die kant niet meer op gaan. Limburg kampt met vergrijzing. De werkeloosheid neemt af. Een hele generatie gaat met pensioen en verdwijnt van de arbeidsmarkt. Als bedrijven dan weer vervallen in het wegkopen

‘Buiten de provincie heeft limburg het imago van bourgondische streek’

van personeel met een mooiere leaseauto, dan zijn we verkeerd bezig. Bedrijven zouden gezamenlijk naar buiten moeten treden op zoek naar geschikte kandidaten. Kijk ­bijvoorbeeld naar Chemelot in Geleen. Daar zijn tientallen bedrijven ­gevestigd die iets met chemie hebben. Het zou niet goed zijn als die onderling gaan concurreren op de personeelsmarkt. Ze zouden beter samen kunnen zoeken naar talent en die mensen laten rouleren tussen de bedrijven. Dat is niet alleen leuk voor de kandidaat, maar ook goed voor de bedrijven. Door buiten de kaders te denken, liggen de oplossingen voor het grijpen.”

Wat moet veranderen? | Jacco Kempen: “Het onderwijs sluit onvoldoende aan op de vraag vanuit de markt. Partijen z­ ouden veel meer moeten samenwerken om ervoor te zorgen dat studenten na hun opleiding hier een passende baan vinden. ­Limbourg & Partners gaat dat nu zelf initiëren. We maken een soort masterclass van topstudenten die we recruiteren vanaf het derde jaar hbo. Samen met Hogeschool Zuyd en een ­dertigtal andere organisaties zetten we dat op, zodat talentvolle ­studenten hier aan de slag gaan na hun studie. We slaan

48


Categorie

zo een brug tussen het MKB en de student. We moeten minder praten, maar meer doen.”

Hoogleraar De Grip: “De aansluiting van het onderwijs op ­bedrijfsleven kan inderdaad veel beter. Studenten zijn starters op de arbeidsmarkt. We zouden moeten proberen die hier in de regio te houden. Met banen die perspectief bieden. ­Bedrijven zouden gezamenlijk moeten optreden door traineeships aan te bieden. Zo kan een student bij verschillende bedrijven snuffelen en zo weet de student wat bedrijven in de regio te bieden hebben. Dit soort sociale innovaties moeten meer ­ontwikkeld worden.”

Wat bedoelt u met sociale innovaties? | “Sociale innovaties hebben betrekking op het vernieuwen van de interne of externe organisatie. Een eenvoudig voorbeeld? Het ­uitzendbureau bestond veertig jaar geleden niet. Totdat iemand op het idee kwam om in te spelen op de behoefte van bedrijven om personeel flexibel in te zetten. Nog zo’n voorbeeld. Het callcenter. Mercedes Benz had twintig jaar geleden nooit kunnen denken dat ze in Maastricht honderden mensen in dienst zouden ­hebben in een callcenter. Het fenomeen bestond niet. De ICT maakt het allemaal mogelijk. Ook Facebook is zo’n sociale innovatie met een gigantische impact. Maar wat is Facebook

‘Kennis is overal voorhanden. het gaat erom die kennis naar limburg te halen’

als je het goed bekijkt? Iets waarvan iedereen achteraf denkt: dat had ik ook kunnen bedenken. Ik geloof dat we met ICT pas ­halverwege zijn als je kijkt naar de mogelijkheden om nieuwe diensten te ontwikkelen en de organisatie van bedrijven te vernieuwen. Waarom ligt de oorsprong van bedrijven als ­Google, Microsoft, Apple en Facebook zelden in Europa, laat staan ­Nederland of Limburg? Daar zouden we eens over moeten ­nadenken.”

49

49


Toine Janssen

50


Categorie

Sinaassmaak zonder sinaasappel De revolutionaire en natuurlijke methode van Isobionics Tekst > Jos Cortenraad Beeld > Henry Peters

Eind vorig jaar won Isobionics de Innovation Award van Frost & Sullivan. Een prestigieuze prijs waarmee het jonge Geleense bedrijf meteen op de wereldkaart stond. Isobionics produceert op een revolutionaire manier ­natuurlijke geur- en smaakstoffen. Oprichter en directeur Toine Janssen geeft tekst en uitleg. Met de nodige voorzichtigheid schroeft Toine Janssen de dop

Exact uitleggen hoe uit een mengsel van water, suiker en ­enkele

van een klein flesje met daarin een olieachtige vloeistof. “Wat

plantaardige cellen een specifieke smaakstof ontstaat, dat is

ruik je? Precies, sinaasappel. Dit is nu wat wij bij Isobionics

lastig. “Een biologisch proces, laten we het daarop ­houden. We

­maken: Valencene. De geur- en smaakstof die bijvoorbeeld

laten het mengsel fermenteren. Net zoals bier wordt gemaakt.

­frisdranken zijn specifieke smaak geeft.”

Uiteindelijk levert dat grote hoeveelheden, in dit ­geval, zeer zuivere citrus op.”

Duur spul Behoedzaam plaatst de algemeen directeur van Isobionics de

Voordelen

flacon weer terug in de kast. “Duur spul,” legt hij uit. “Voor een

De voordelen zijn groot? “Dat kun je stellen. Voor de productie

litertje Valencene betalen de frisdrankproducenten tussen de

van één liter ‘gewone’ Valencene zijn zo’n 500 kilo sinaasappels

800 en 1.200 dollar. Dat valt best mee als je weet dat je aan één

nodig. Een kostbare grondstof, want de sinaasappelteelt vergt

liter genoeg hebt voor ruim 140.000 flessen limonade. Maar in

grote hoeveelheden water, energie en bestrijdingsmiddelen.

zijn puurheid is het een kostbaar product.”

En dan later nog eens de oogst, het persen en het vervoer van de pulp. Onze methode is veel goedkoper en duurzamer.

51

Dat zal allemaal best, maar Valencene wordt toch al tientallen

En het citrusfruit dat overschiet kan gewoon in de voedsel­

jaren geproduceerd en toegevoegd aan drank en voeding?

keten afgezet worden.” Voor de afnemers van Valencene is de

“Natuurlijk. Wij zijn echter het eerste en voorlopig enige bedrijf

methode van Isobionics om nog meer redenen interessant.

ter wereld dat voor de productie geen sinaasappels gebruikt.

“­Frisdrankfabrikanten willen het liefst een geur- en smaakstof

Wij hebben een uitvinding van DSM uitgewerkt waarmee we

van een constante kwaliteit die gegarandeerd geleverd wordt.

op een volledig natuurlijke manier een smaak- en geurstof

Dat is moeilijk met de traditionele methode. Oogsten ­kunnen

­maken.”

mislukken waardoor Valencene fors duurder wordt. ­

51


in een heus commercieel product. Daar heb je kapitaal voor ­nodig. Eerst hebben we samen met de specialisten van DSM een proeffabricage gedaan. Het zou nog een kleine twee jaar duren voordat Isobionics zijn eerste product in de markt kon zetten. “Dat was medio 2010,” kijkt Toine Janssen terug. “De ­reacties van de eerste klanten waren zeer positief. We hebben enorm veel aandacht in de pers gehad. En enkele mooie prijzen gewonnen waarmee je natuurlijk goed reclame kunt maken. Door de vele publiciteit en natuurlijk ook de eigen marketing schiet het aantal bestellingen omhoog. Dit jaar gaan we eigenlijk pas écht productie draaien.”

Populaire smaken In principe is het mogelijk om ongeveer 3.000 verschillende smaak- en geurstoffen te produceren met behulp van fermentatie. Inmiddels heeft Isobionics al een tweede en derde geur- en smaakstof klaar: BioValencene en Nootkatone oftewel grapefruit. Een vierde volgt deze zomer. Nog 2.997 te gaan. Toine Janssen lacht. “Nou, we richten ons vooralsnog op de populaire smaken en geuren die je terugvindt in frisdrank en ijsjes. Het is ook niet zo dat je heel snel een geur- en smaakstof kunt maken. Elk fermentatieproces is weer anders. Het kost ongeveer twee jaar om een stof te ontwikkelen.” Bij Isobionics werken nu zeven mensen. Relatief weinig en dat zal voorlopig niet veranderen. “Nee, althans niet waar het vaste mede­werkers betreft. We maken gebruik van de proeffabriek en de labs van DSM en hun mensen zodat we alle mogelijke tests kunnen Wij ­hanteren een vaste prijs. Bovendien zijn er elk jaar smaak-

doen. De bulkproductie is uitbesteed aan een Italiaans bedrijf.

verschillen. Daar zorgt moeder natuur voor. Wij kunnen wel

Dat model geeft ons voldoende ruimte om te groeien.”

die garanties geven. Suiker en water zijn altijd te koop en het ­fermentatieproces is constant. De specificaties blijven gelijk.”

Groeien En die groeiplannen zijn er zeker. “Absoluut. Er liggen zo veel

Startkapitaal

kansen en mogelijkheden. Dit is toch een revolutionaire vin-

De fermentatiemethode is een vinding van DSM die al een

ding, pure hi-tech met maatschappelijke impact. De wereld is

aantal jaren op de plank lag toen Toine Janssen er in 2007

ons speelveld. Gelukkig zijn onze investeerders en partners be-

tegenaan liep. Hij klopte met succes aan bij LIOF en Limburg

reid om te investeren. En we hebben in de Rabobank een bank

­Ventures voor het benodigde startkapitaal. “Het was duidelijk

die met ons meedenkt. Rabo is thuis in voeding en agricultuur,

dat er een grote markt is voor natuurlijke geur- en smaakstoffen

wereldwijd. Ook niet onbelangrijk.”

die op deze duurzame en goedkope wijze gemaakt worden. Het valt nog niet mee om een goede uitvinding om te zetten

52

www.isobionics.com


Categorie

Elk vermogen heeft zijn eigen verhaal... “Vaak ben ik al in een vroeg stadium betrokken bij de opbouw van het vermogen van mijn klanten. Ik weet hoe het tot stand is gekomen en realiseer me hoe hard u ervoor heeft gewerkt. Het is juist door die ­betrokkenheid dat ik de ­ervaring en ­expertise van Rabobank Private Banking heel gericht voor uw persoonlijke financiële ­situatie kan inzetten. En u kan helpen met het verwezenlijken van de doelen die u met uw vermogen heeft. En als dat dan gelukt is dan ben ik best wel trots. Op mijn klanten, mijn bank, maar ook een beetje op mijzelf…

Yvonne Hendriks Accountmanager Private Banking

Zo maak ik Private Banking ook echt private.”

Private Banking echt private maken. Dat is het idee. Rabobank. Een bank met ideeën.

53 www.rabobank.nl/wm


54


Categorie

Danny Kessels: “Simpelweg een inkoper naar China sturen, dat werkt niet…” Danny Kessels

Tekst > Johan Derrez Beeld > Henry Peters

Vijf tot zes keer per jaar reist hij door China. Om nieuwe ideeën op te doen, om de klokken weer gelijk te zetten met leveranciers en om te onderhandelen over prijzen. Danny Kessels nam tien jaar geleden een eenpersoonsbedrijfje over en verplaatste de productie naar China. Inmiddels is zijn bedrijf, dat gevestigd is in Sittard, uitgegroeid tot marktleider van de Benelux op het gebied van ventilatieroosters. De laatste jaren richtte hij nog meer bedrijven op in uiteenlopende branches en markten, maar wel met één gemene deler: zakendoen met China. Aan het woord is de directeur-grootaandeelhouder van PLS International B.V. over Chinezen als handelspartners. Hoe ben je er toe gekomen om naar China te gaan? “In 2001 nam ik een bedrijf over dat een niche-product maakte binnen de ventilatiebranche. Vanuit dat product en vanuit de klanten die ik had, ben ik al vrij snel daarna op zoek gegaan naar nieuwe mogelijkheden voor productie. Mijn schoonvader Frans Collé, ook ondernemer, zei tegen me: ‘Dan moet je naar China gaan.’ Samen zijn we naar China afgereisd op zoek naar partijen die producten zouden kunnen maken die aansloten op de markt hier.”

55

55


Waarom China? “Het was, en is nog steeds, op de eerste plaats

Dus zaken doen met China is nog niet zo eenvoudig. “Klopt.

een stuk goedkoper daar. Kostprijstechnisch gezien dus. Daar-

Simpelweg een inkoper naar China sturen om daar produc-

naast wilde ik niet in productiemiddelen investeren en ook

ten te kopen, dat werkt niet. De focus hier in Nederland moet

niet de aansturing voor mijn eigen rekening nemen. Inmid-

helemaal gericht zijn op het zakendoen in het buitenland.

dels ­werken we samen met zo’n vijftien producenten. Ik kan

­Organisatiebreed. Je moet weten waar je tegenaan loopt, wat

nu heel flexibel opereren, ik kan de fluctuaties makkelijk op-

je te wachten staat. Heb je die totaalfocus niet, dan is de kans

vangen en ik hoef me niet inhoudelijk met het productieproces

groot dat je je een hoop ellende ‘importeert’. Je moet je ook

te ­bemoeien. Die zorgen zijn voor onze Chinese leveranciers.”

verdiepen in de cultuur daar. Met eigen ogen zien hoe het in de fabrieken toegaat. Kijken wat ze zelf doen aan kwaliteitsbeheer-

Tienduizend kilometer verderop dus. Hoe controleer je dat

sing. Dat is belangrijk. En, zoals al gezegd, de kwaliteitscontrole

het goed gaat? “Weet je, het eerste wat me opviel, en dat er-

zelf uitvoeren, al dan niet met een partij van daar die dat voor

vaar ik nu nog dagelijks, is dat Chinezen een andere perceptie

je kan verzorgen. Ook werken aan relaties, handelsrespect op-

van kwaliteit hebben. Als een product voor ons niet voldoet

bouwen, het hoort er allemaal bij. Doe je dat goed, dan is China

aan de gewenste kwaliteit, zal een Chinees snel geneigd zijn

een prima land om zaken mee te doen. De arbeidsmentaliteit

te zeggen: ‘Dat is toch goed, dat is toch prima zo.’ Dus moet

is goed. Ze zijn vlijtig. Ze staan ervoor open om relaties op te

je goed uitleggen hoe een product er uit moet komen te zien.

bouwen. Overigens komt die andere kwaliteitsperceptie niet

Daar begint het mee. En dat moet je goed vastleggen. Daar-

door onwil, het is vaak onwetendheid. Ze zijn daar echt bereid

naast moet je de kwaliteitscontrole zélf, ín China uitvoeren.

om te leren.”

Je moet de slager niet zijn eigen vlees laten keuren. Daarom

56

hebben wij daar een kantoor opgezet met vijf medewerkers

Hoe ontwikkelt China zich de komende jaren denk je? “Het

die dagelijks de producten toetsen voordat ze naar Nederland

land heeft één groot probleem: er wonen 1,3 miljard men-

komen. Die controle werkt ook nog eens preventief naar onze

sen. 500 miljoen daarvan werken in de industrie, de rest nog

producenten.”

steeds op het platteland. De welvaart is de laatste jaren vooral


Categorie

gegroeid in de middenklasse, bij de ‘geïndustrialiseerden’ dus. Er is inflatie ontstaan. De voedselprijzen en de energieprijzen stijgen. Die 800 miljoen mensen op het platteland hebben daar uiteraard last van en moeten worden gesubsidieerd door de overheid om ze tevreden te houden. Die prijsstijgingen zorgen er ook voor dat in de kuststroken, waar de industrie gevestigd is, alles duurder is geworden. Ook daardoor wordt het moeilijker om mensen vanuit het platteland daar naar toe te krijgen. Hierdoor is loondruk ontstaan.

Daar komt nog eens bij dat de binnenlandse vraag is toegenomen door de welvaart. Wat je de laatste tijd ziet, is dat fabrieken

“Chinezen hebben een andere perceptie van kwaliteit”

dus meer vraag krijgen, maar niet aan voldoende mensen kunnen komen. Ze draaien soms noodgedwongen op halve kracht. Dit alles vertaalt zich in een ander prijsbeleid waardoor de concurrentiepositie van China langzaamaan onder druk komt te staan. Er zal zeker een ander land komen dat goedkoper is. Maar aan de andere kant heeft China natuurlijk met die 800 miljoen plattelandsmensen nog steeds een groot potentieel om in te zetten in haar industrie.”

www.plsinternational.nl

57

57


“ik zie graag ondernemende mensen” Tekst > Johan Derrez Beeld > Henry Peters

Sinds het begin van Rabobank Westelijke Mijnstreek leidt de in 1952 ­geboren Jacques van der Linden als algemeen directeur deze fusiebank. Een interview met deze in het Brabantse dorp Leende geboren bankier. Over zijn drie zonen, het nieuwe werken, ondernemende mensen, wielersport en ­genealogie. Hoe is de samenstelling van het gezin van der Linden? “Ik ben dit jaar 35 jaar getrouwd met Mien. We wonen in Nederweert. Samen hebben we drie zonen. De oudste zoon, Dorus, is dertig jaar oud en woont deels in Budapest. Hij heeft internationale bedrijfs­ kunde gestudeerd in Maastricht en heeft daarna gekozen voor een internationale ­carrière. Peter, de middelste van het stel, is drie jaar jonger en werkt als advocaat in Amsterdam. De jongste zoon heet Rob, hij is 23 en woont in Tilburg. Hij studeert organisatiewetenschappen aan de universiteit van Tilburg. Wij zijn heel trots op ze.”

Hoe lang bent u inmiddels werkzaam bij de Rabobank? “In 1978 ben ik gaan werken bij de Rabobank. Vanaf 1980 als eindverantwoordelijk directeur bij lokale banken. Dat was ­achtereenvolgens in Nederweert, Peel en Maas, Maashorst en nu dus bij Rabobank ­Westelijke Mijnstreek. Met een hbo-opleiding op zak ben ik bij de bank begonnen. Ik ben me blijven ontwikkelen met studies, zowel op het vlak van management als op ­macro-economie. Van 1994 tot 1996 heb ik in deeltijd mijn MBA-titel behaald aan de universiteit van ­Nyenrode.”

58

“Je moet altijd een interne motivator hebben”


Categorie

Jacques van der Linden

59

59


Is er door de jaren heen veel veranderd bij het leiden van een bank? “Wat je ziet is dat de globalisering en internationalisering sterk heeft toegeslagen. Ik kan me nog goed herinneren dat de grenzen open gingen en er vrij verkeer ontstond van goederen, en van mensen. Het was een hele uitdaging hoe we daar als bank mee om moesten gaan. Het heeft inmiddels een enorme vlucht genomen, van Europa naar de hele wereld. Een ander punt is de schaalvergroting. Toen ik begon in 1980 ­waren er iets meer dan 1.200 lokale Rabobanken. Dat is inmiddels fors terug gebracht. Banken zijn nu vele malen groter. Het ­aansturen en organiseren is daarom ook heel anders ­geworden. Als derde zie je dat mensen mondiger zijn geworden, ­gelukkig maar. Men is duidelijker in wat men wil en wat men kan. ­Mensen zijn ­ondernemender geworden. Je ziet nu mensen in deeltijd werken. Man én vrouw werken. Er zijn ­kinderen. Daar

‘Hoe meer tegenwind, hoe hoger je de vlieger kunt ­oplaten’

moet van alles voor geregeld worden. Een ­gezin wordt daardoor ook een onderneminkje, een economie op zich. Ik denk dat dit een grote verandering is ten opzichte van het verleden. Op dit ­moment staan we voor een nieuw groot veranderingsproces wat heel stilletjes ontstaat, maar wel veel impact heeft: het nieuwe ­werken.”

Wat bedoelt u precies met ‘het nieuwe werken’? ­“Mensen werken nu bijvoorbeeld thuis of internationaal. Zoals ik al zei, mijn oudste zoon zit veel in het buitenland. Hij komt nog maar één keer per week op kantoor. Voor de rest zwerft hij door ­Europa met een laptop en een BlackBerry. Dat is dus een hele ­verandering en als je het dan hebt over de impact op ­management, dan kom je dus bij vraagstukken uit als: hoe ­beoordeel je dan de prestaties van zo iemand? Dan kijk je dus niet meer naar aanwezigheid – de prikklok kunnen we dus gerust afschaffen – maar dan kijk je naar de prestaties van de ­persoon.”

60


Categorie

Waarom heeft u de overstap naar Rabobank Westelijke

niet doen. Je moet dus ruimte scheppen voor uitdagingen. En

­Mijnstreek gemaakt? “Voor mij waren er twee belangrijke

dan is het heel belangrijk dat een initiatief als Chemelot, waar

­drijf­veren. Op de eerste plaats moet je altijd een interne

nieuwe bedrijven zorgen voor nieuwe bedrijvigheid, zorgt

­motivator hebben, vind ik. Ik zag hier een uitdaging liggen

dat jonge mensen daar een uitdagende baan vinden. En dat

om drie banken die tot dat moment zelfstandig waren, tot een

zorgt er ­vervolgens voor dat die negatieve spiraal kan worden

nieuwe eenheid te smeden. Dat is een hele uitdaging die mij

­doorbroken. Het belang daarvan mogen we niet onderschat-

aantrekt. Daarnaast was er de uitdaging om in een industriële

ten. Maar, er mag ook weerstand zijn. Want dan pas gebeurt er

omgeving, zoals hier met bijvoorbeeld de chemie, te kunnen

ook iets. Churchill zei het al: ‘Hoe meer tegenwind, hoe hoger

werken. Als bank iets te kunnen betekenen. Vanuit de nieu-

je de vlieger kunt oplaten.’ Zo’n omgeving waar dat allemaal

we fusiebank daar een eigen nieuwe plek te verwerven. Wat

­gebeurt, vind ik buitengewoon boeiend. Daar voel ik me ook

hierbij voor mij meespeelt is dat ik nog vóór mijn Rabotijd bij

door aangetrokken. Daar wil ik iets in betekenen.”

een ­andere bank werkzaam was en daar geselecteerd was op de vaardigheden om te werken met industriële ondernemin-

Is dit de laatste stap in uw carrière? “Daar ben ik eerlijk gezegd

gen. Dus het was ook een beetje terug gaan naar die basis.

niet mee bezig. Ik ben 59 en voorlopig kan ik hier heel veel

­Westelijke Mijnstreek biedt dit alles.”

van mijn energie en van mijn initiatieven kwijt. Er liggen veel uitdagingen hier en dat betekent dat ik ook echt niet bezig ben

Hoe vindt die invulling dan plaats? “Kijk, ik zie graag onder-

met iets anders. Ik concentreer me dus helemaal op dit gebied.

nemende mensen. Ik hou van mensen die ergens mee bezig

Wel besteed ik één dag per maand in Utrecht bij Rabobank

zijn, die ergens passie voor hebben, die ergens écht iets in

­Nederland aan beleidsmatige zaken op organisatieniveau van

betekenen. Je hebt altijd mensen nodig die boven het maai-

de Rabobank. En ook dat interesseert me heel erg.”

veld durven uit te steken en die dan een hele samenleving of

61

een heel gebied kunnen meetrekken. Dat was vroeger zo en

U bent een groot liefhebber van de wielersport, vanwaar die

dat is nog steeds zo. Ook in deze regio speelt dat natuurlijk

passie? “Ik vind wielrennen een fascinerende sport. Het is aan

een ­belangrijke rol. Als we kijken naar bijvoorbeeld DSM en

de ene kant een individuele sport. Het begint natuurlijk bij de

­Chemelot. Zij hebben in deze regio kennis opgedaan, die ken-

sporter zelf. Die moet over de juiste kwaliteiten beschikken. Ik

nis zit in de mensen. Dat is een uitermate belangrijk bezit. Dat

denk dat daar ook een parallel zit met de maatschappij. We zijn

moeten we koesteren en uitbouwen. Dat is belangrijk voor de

allemaal individuen met onze eigen vaardigheden en talen-

economie, voor de streek en dus ook voor de gezinnen die

ten. En de kunst is in een team te functioneren en om als team

hier wonen en werken. We hebben natuurlijk te maken met

gezamenlijke resultaten te behalen en daarbij als individu ook

vergrijzing en met krimp. Als je kijkt naar de kenmerken daar-

weer niet onder te sneeuwen. Zelf fiets ik zo’n 3.000 kilometer

van – en dat heeft te maken met het ouder worden – dan zie

per jaar. Dat valt mee. Ik ben al blij als ik in het seizoen twee

je dat er minder risico wordt genomen, dat er conservatiever

of drie keer per week op de fiets kan stappen. Vroeger heb ik

gedacht wordt. ­Eigenlijk moeten we dat, zeker in dit gebied,

wedstrijden gefietst, maar nu is het een goede ontspanning.

61


Fietsen helpt me ook om te kunnen afreageren en uiteraard om in conditie te blijven. In het najaar fietsen we met zes vrienden van Nederland naar Polen. Binnen veertien dagen leggen we dan zo’n 1.100 kilometer af.”

Heeft u verder nog hobby’s? “Waar ik best wel veel tijd aan besteed is familiegeschiedenis, genealogie. Dat doe ik samen met een neef. Ik ben niet zo zeer geïnteresseerd in de stamboom op zich. Dat is een geraamte, dat heb je natuurlijk wel nodig. Maar ik ben vooral geïnteresseerd in de verhalen daaromheen en om eens te kijken in een bepaald tijdperk. Pak bijvoorbeeld de Napoleontische tijd. Wat is er toen in de familie gebeurd? Hoe zijn ze met bepaalde uitdagingen om gegaan? Dat soort vragen boeien me. Daarbij probeer ik de parallellen te vinden naar de huidige tijd. We hebben vanuit mijn moederskant een grote familie. Daar bereiken ze allemaal een hoge leeftijd en zij hebben veel interessante verhalen. Ik vind het dan heel leuk

“Ik vind wielrennen een fascinerende sport”

om die op te tekenen en daar dan mee aan de slag te gaan. Verder luister ik graag naar klassieke muziek. Ik hou van de ­levendige, Italiaanse klassieke muziek, bijvoorbeeld van Vivaldi. Kunst vind ik ook zeer boeiend. Ik ben geen echte verzamelaar. Ik ga wel graag naar musea. Al met al heb ik dus geen tijd om me te vervelen.”

Tot slot: wie wint volgens u deze zomer de Tour de France? “Ik weet niet of het dit jaar is, maar ik hoop in een van de komende jaren Robert Gesink. Dit jaar moet hij laten zien dat hij weer verder is dan vorig jaar en dat hij het in zich heeft.”

62


Categorie

63

63


In tijden van crisis durven te investeren Tekst > Peter Eberson Beeld > Henry Peters

Frits en Frans Collé Als je meer dan honderd jaar bestaat, dan lig je niet wakker van een economische crisis meer of minder. Het Sittardse familiebedrijf Collé investeert juist in crisistijd, “want dan kun je goed onderhandelen”, zeggen vader Frans en zoon Frits Collé. In lange rijen staan ze opgesteld op het bedrijfsterrein aan de Nusterweg. Honderden hoogwerkers, heftrucks en verreikers in de typerende blauwe bedrijfskleur. De hoogwerkers lijken een wedstrijdje ‘kijk eens hoe hoog ik kan’ te doen. Frans Collé vermeldt het met trots: “2.500 machines in alle soorten en maten zijn in het bezit van het bedrijf.” Machines die verkocht en verhuurd worden. Niet alleen in Nederland, maar in heel Europa. Frans Collé heeft het roer inmiddels overgedragen aan zoon Frits, de vierde generatie van het familiebedrijf dat meer dan een eeuw geleden begon met de verkoop en het onderhoud van landbouwmachines. Dat gebeurde in de beginjaren vanuit het Duitse Isenbruch en vanuit Sittard.

De landbouwachtergrond is nog steeds terug te vinden in het bedrijfslogo van Collé waarin een tarwe-aar te zien is en een tandwiel dat verwijst naar de oorsprong van het bedrijf. De landbouwtak is eind jaren negentig verkocht. Frits: “We zagen dat die markt sterk terugliep. Minder boeren, minder machines.” De beslissing om afscheid te nemen

64


Categorie

65

65


“Als de markt om iets anders vraagt, moet je daar in m eegaan...”

66


Categorie

67

67


van dat, waar het ooit allemaal mee begon, viel niet zwaar. Geen

met zijn twee kinderen, dochter Esther en zoon Frits geregeld.

emotioneel gedoe bij vader en zoon Collé. Frans: “Als de markt

“Voor een dergelijk groot bedrijf is dat uniek,” vertelt Frans. “Zo

om iets anders vraagt, moet je daar in meegaan.” Wellicht is dat

blijven de lijnen kort en kunnen we snel beslissen. Er gaat geen

de reden waarom het bedrijf al meer dan een eeuw bestaat.

tijd verloren met overleg tussen aandeelhouders, want dat is

Weinig ondernemingen die dat kunnen zeggen. Slechts vijf van

er maar één!”

de honderd bedrijven in Limburg vieren ooit een eeuwfeest. Familiebedrijf Collé doorstond in ruim een eeuw tijd vaak een

68

Zakelijke beslissingen nemen. Dat is waar Collé sterk in is. Zo

economische crisis. Opvallend is dat het bedrijf juist in crisistijd

ontstond naast de verkoop van machines ook veel vraag naar

investeert. Frans: “We zaten in de jaren zeventig en tachtig met

verhuur van diezelfde machines. “Die vraag kregen we steeds

ons bedrijf in Limbricht, maar daar groeiden we uit ons jasje.

vaker,” zegt Frits. “De verhuurtak werd meteen serieus aange-

We besloten naar een bedrijfspand aan de Nusterweg te ver-

pakt. Het werd een specialisme en die aanpak zorgde voor een

huizen. Dat was begin jaren tachtig. Nederland beleefde een

forse groei van het bedrijf.” Om het in perspectief te plaatsen:

diepe crisis, maar wij investeerden in nieuwbouw.” Het heeft

twaalf jaar geleden werkten bij het familiebedrijf 28 mensen.

het bedrijf geen windeieren gelegd. Ruim een jaar geleden,

Na de start van de verhuurafdeling is het aantal personeels­

wederom een diepe crisis, besloot Collé opnieuw te verhuizen

leden gegroeid naar 180 en heeft Collé vestigingen in Bremen,

naar een groter pand en een ruimer bedrijfsterrein. Het werd

Hamburg, Charleroi en Utrecht en houdt Frits Collé zich speci-

een plek in dezelfde straat. “In crisistijd kun je het beste met

fiek met de verhuur bezig. Frits is overigens de enige aandeel-

leveranciers onderhandelen, verklaart Frits Collé. “Scheelt een

houder in het bedrijf. Dat heeft vader Frans in goed overleg

hoop geld.”


Categorie

De beslissing om te verhuizen in crisistijd was snel genomen.

ons raceteam hebben we tot vorig jaar grote successen ge-

Weer die korte lijnen. Frits en zijn vader houden graag de ­regie

boekt. Helaas is dit jaar geen BRL-competitie, maar het begint al

over alles wat in het bedrijf gebeurt. Weten ook wat speelt

weer te kriebelen, dus ik sluit niet uit dat het komend jaar weer

en tonen interesse in de medewerkers. Er is een persoonlijk,

iets gaat gebeuren,” vertelt Frans. De ondernemer gebruikte de

­warme band met het personeel.

races om relaties met elkaar in contact te brengen. “We staan voor kwaliteit, dus dat was bij het racen ook zo. Topcoureurs,

Zelf de touwtjes in handen houden, dat is wat het familie­

perfecte hospitality, een eigen VIP-bus, vervoer op de circuits.

bedrijf het liefste wil. Collé wil het liefst niet afhankelijk zijn

Onze klanten waarderen dat. Je biedt ze een mooie middag op

van ­anderen. En dus heeft het bedrijf 22 eigen opleggers om

een circuit en brengt ze in contact met andere bedrijven. Dat is

­materiaal naar klanten in heel Europa te brengen. En om die

toch een prettige manier van zaken doen,” zegt Frans.

reden wordt ook het onderhoud in eigen hand gehouden. ­Monteurs uit verschillende landen werken bij Collé. Frits: ”Door

www.colle-sittard.nl

het zo te doen, ­kunnen we de beste kwaliteit leveren en kunnen we snel ­werken. Dat waarderen onze klanten.”

Wat klanten ook waarderen, is de manier waarop Collé klanten in de watten legt. De autosport is daar bij uitstek voor geschikt, bedacht Frans Collé jaren geleden. Hij stond aan de wieg van de populaire BRL-races op internationale circuits. Frans: “Met

69

69


Albert Groot

70


Categorie

De kunst

van het loslaten… Tekst > Marcel Limbourg en Jos Cortenraad Beeld > Henry Peters

Op een zonnige dag stap ik binnen bij Albert Groot, neuropsychiater, ondernemer en kunstverzamelaar. Het ­onder ­architectuur gebouwde woonhuis is zorgvuldig gedecoreerd met hedendaagse kunst. In eerst instantie weet ik niet waar ik mijn aandacht op moet richten. Overal waar ik kijk, staan en hangen boeiende en geestprikkelende objecten. ­Hedendaagse kunst! Aan elke wand hangen machtig mooie schilderijen. Eén ding is vrijwel meteen duidelijk: dit is het woonhuis van een bevlogen mens. Een creator, een inspirator! Albert Groot is geboren in 1953 en opgegroeid in Alkmaar.

U bent zowel arts als ondernemer. Gaat dat samen, uw werk

Hij is opgeleid als neuroloog/psychiater en psychotherapeut.

als psychiater en uw taken als ondernemer? “Dat gaat prima

Hij werkte twintig jaar lang in diverse institutionele gezond-

­samen. Maar dat gaat alleen als je ook je beperking daarin durft

heidsinstellingen. Zoals het ­academisch ziekenhuis in Utrecht,

te erkennen. Ik concentreer mij bij voorkeur op de zorg voor

de ‘Goddelijke voorzienigheid’ in Sittard en Welterhof. Later

mijn ­patiënten. Die verdienen mijn volledige aandacht. Daar fo-

vestigde Groot zich zeven en een half jaar lang als zelfstandig

cus ik mij op. Dat wil niet zeggen dat ik geen inzicht heb in be-

neuropsychiater in Geleen. In maart 2004 richtte hij AmaCura

paalde ­aspecten van bedrijfsvoering en management, maar ik

op. Een snel groeiende geestelijke ­gezondheidszorginstelling.

laat mij wat dat betreft graag bijstaan door Pieterjan Schmeits,

Naast zijn werk als psychiater is Albert een groot kunstliefheb-

sinds­ januari 2010 directeur van AmaCura. Ieder zijn specialis-

ber en verzamelaar. Zijn voorliefde voor kunst is ontstaan in zijn

me, ­nietwaar? Ik vind het sowieso wel belangrijk dat een arts

jeugd in Alkmaar. Elke ochtend zat hij (zo ging dat in die tijd) in

ook iets meer weet van bedrijfsvoering. Dat zou wat mij betreft

de rijk versierde Cuyperskerk in zijn geboorteplaats. Als kind van

al bij de opleiding mogen beginnen. Er zou meer aandacht

twaalf raakte hij gefascineerd van wat hij daar zag. Het houtsnij-

mogen zijn voor ­bepaalde basisprincipes van het ondernemer-

werk, de architectuur, het gebrande glas, de ­schilderingen…

schap. Als arts ben je namelijk ook al snel de manager van je eigen praktijk of heb je met zaken te maken als bijvoorbeeld

Hij praat duidelijk en met een zachte, vriendelijke stem. Dat zal

een maatschap en de boekhoudkundige en managementtaken

wel door zijn beroep als psychiater komen, denk ik nog. Ik praat

die daarbij komen kijken.

hier met een ­charismatische persoonlijkheid. Breed ontwikkeld,

71

erudiet, ­sociaal bewogen en politiek geëngageerd. Albert heeft

Er is wat mij betreft een te grote discrepantie tussen inhouds-

een mening. En komt daar graag voor uit. Hij steekt van wal.

deskundigen en de managers van zorginstellingen. Een mana-

71


ger snapt op dit moment onvoldoende van de inhoud van het

Ik kan het nu loslaten. Dat geeft bevrediging. Alles heeft in het

vak ­terwijl een arts vaak niet weet waar hij de bedrijfsmatige

leven trouwens te maken met durven loslaten. Mensen hebben

­accenten moet leggen. Je moet meer samenwerken op dat vlak.

nu eenmaal de behoefte om controle uit te oefenen op hun

Daar ligt een uitdaging. Het is nu zoiets van: je hebt je diploma,

leven om op een bepaald moment tot de conclusie te komen

je bent inhoudelijk goed en ga er maar op los. Dat is jammer. De

dat dit een utopie is. Het leven valt niet te controleren. Los­

inhoudelijke ontwikkelingen op je vakgebied gaan weliswaar

laten is een kunst. Zodra je dit inziet, krijg je het als individu een

razendsnel en eisen een groot deel van je aandacht op, maar je

stuk gemakkelijker. Ik heb nu meer tijd om mij inhoudelijk met

zou je toch ook iets meer moeten kunnen inleven in die andere

mijn werk bezig te houden. Ik hoef niet meer na te denken over

kant van de medaille: de managementkant.”

de dagelijkse beslommeringen die bij het ondernemen om de hoek komen kijken. Zaken als strategie en het ontwikkelen van

Heeft u daar bij het oprichten van AmaCura rekening mee

een visie blijven natuurlijk boeien. Maar ik moet meer naden-

gehouden? “Ja, in mijn geval heb ik dat bij het opzetten van

ken over zaken als die dwangneurose van mijn patiënt die maar

AmaCura wel gedaan. Onder andere door het opstellen van

niet over lijkt te gaan.”

AmaCura, hoe kan ik dat het best omschrijven? “AmaCura is een tweedelijns geneeskundige, geestelijke gezondheidsinstelling. De eerste lijn is de huisarts en de psycholoog op de hoek. De tweede lijn, dat zijn psychiaters en bijvoorbeeld de gespecialiseerde GGZ instellingen. Dit wil in de praktijk zeggen dat wij kinderen en volwassenen zien die niet door de huisarts geholpen kunnen worden met hun geestelijke problemen. Je zou kunnen zeggen dat dit met name mensen zijn die ernstige en vaak ook recidiverende problemen hebben. Zoals manische depressie, schizofrenie, psychose, ernstige depressies en dat soort ziektebeelden. Wij stellen ons als doel de kwaliteit van het leven van deze patiënten en hun familie te verbeteren. Dat is ons streven. En daar doen we het voor.

We werken nu met zo’n vijfenzestig aangesloten professionals. Dat is dan wel inclusief onze dochter AmaLexis. De backoffice een gedegen bedrijfsplan waarbij een specialist zich ook ‘vrij’

en het management bestaat uit zo’n zes mensen. Dat is dan

kan vestigen binnen AmaCura. Daar zijn we uniek in binnen

inclusief de directeur. We zijn best wel snel gegroeid. Dat bete-

Nederland. Voor mij bleek in de loop van de tijd echter dat ik

kent dat we voorzien in een behoefte. Dat we er op het juiste

tegen beperkingen aanliep voor wat betreft mijn interesse op

moment waren.”

managementvlak. Kijk, ik heb best wel een idee over een finan-

72

ciële planning, welke targets gehaald moeten worden, welke

Is uw werk niet belastend? Ik bedoel, neemt u uw werk mee

producten we moeten ontwikkelen, etcetra. Maar als je mij nu

naar huis? “Nee mijn werk is niet belastend. Natuurlijk neem je

vraagt: doe je dat graag? Dan zeg ik: ik wil gewoon dokter zijn!

het werk wel eens mee naar huis, maar het heeft alles te ­maken

Dat was voor mij de reden om op een bepaald moment te zeg-

met je training, je vooropleiding en je instelling. Als dat niet

gen: AmaCura staat, we hebben wat centjes over, dan is het

deugt dan kom je klem te zitten. Je hoeft niet de ander te wor-

nu tijd om een directeur aan te stellen! En Pieterjan is een erg

den. Ik hoef alleen die ander te leren om met zichzelf om te

goeie directeur.

gaan. Om naar zichzelf te kijken. Ik moet mijn patiënten helpen.


Categorie Mensen komen voor sympathie en empathie. Ze hebben er niets aan als ik er zelf aan onder door zou gaan. Mensen komen voor hun verhaal. Ze willen beter worden. Ik kan ze daar vanuit mijn ervaring als dokter wel mee op weg helpen maar ze moeten het zelf doen. Het is in ieder geval heel boeiend om deze mensen op weg te helpen. Dat maakt het voor mij zinvol.”

Heeft uw werk als psychiater ook iets met creativiteit te ­maken? “Jazeker, zoals ik graag naar kunst kijk, luister ik graag naar mensen. Je moet je willen inleven in je ­patiënten.

AmaCura: goede én betaalbare zorg

Actief luisteren en creatief durven zijn in het stellen van een diagnose. We weten als arts heel veel, maar tegelijkertijd ook weer heel weinig. Het is belangrijk om niet in conclusies te

Het beroep op de geestelijke gezondheidszorg

‘springen’. Om vooral niet in gebaande paden te denken. Je-

neemt toe, nog het meest in Limburg. Tegelijk

zelf af te vragen waar komt dit vandaan. Af en toe de stof te

bezuinigen de verzekeraars op de vergoedingen

ontstijgen. Dat red je alleen als je daadwerkelijk geïnteres-

voor de zorgtrajecten. “En dus moeten wij de zorg

seerd bent in je patiënt.

nóg beter organiseren,” zegt directeur Pieterjan Schmeits van AmaCura.

Ook andere medische vakgebieden hebben je interesse ­nodig. En dat is soms best wel een probleem. De maatschap-

Dat klinkt als een dooddoener, de zorg efficiënter

pij raakt namelijk steeds verder gefragmenteerd. Dat vergt

­organiseren. “Maar dat is het niet,” reageert ­Pieterjan

de nodige creativiteit van een hulpverlener. Veel lichamelijke

Schmeits die in 2010 door oprichter Albert Groot is

klachten zijn namelijk psychosomatisch. Samenwerken met

binnengehaald om AmaCura als een bedrijf te leiden.

andere artsen is noodzakelijk. Maar ook bij geestelijke klach-

­“Albert houdt zich met name bezig met de inhoudelijke

ten moet je verder kijken dan je neus lang is. Ook bij depres-

aspecten van de zaak. Het mentale gedeelte, zeg maar.

sieve klachten moet je ontzettend goed op je voeding letten.

Zelf bestier ik de meer bedrijfsmatige kant. Die samen-

De samenwerking met een diëtist is dan gewenst. Bij anti-

werking verloopt erg voorspoedig.” Pieterjan vervolgt

psychotica moet je bijvoorbeeld echt opletten dat je niet te

zijn ­verhaal, ”We hebben inmiddels de ­­indirecte kos-

zwaar wordt en dat je voldoende beweegt. Daar zitten meer

ten tot een ­minimum teruggebracht. Weinig mensen

risico’s aan verbonden. Zoals hart- en vaatziekten, een me-

in het management, zelfsturende teams die samen

tabool syndroom, suikerziekte of ­hypercholesterolemie. Er

een behandelplan opstellen, zodat een cliënt meteen

zitten veel meer kanten aan. Het is niet zoiets als een klets-

gerichte hulp krijgt. Daarnaast werken we ook maar

praatje houden met de patiënt en een gekleurd pilletje mee

vanuit één ­locatie, hier in Geleen. Hierdoor verloopt

naar huis geven.”

de communicatie sneller en gemakkelijker. We hadden kunnen kiezen voor meer ­vestigingen in Limburg en

www.amacura.nl

Brabant, maar elk pand kost geld en vergt extra personeel. Onze cliënten hebben er geen probleem mee om naar Geleen te komen.”

73

73


delen, de kwaliteit van zorg staat voorop bij ­AmaCura. De in 2004 opgerichte organisatie is in snel tempo gegroeid tot een ­tweedelijns hulporganisatie met vijfenzestig ­specialisten. Variërend van psychologen en ­psychiaters tot en met orthopedagogen, speltherapeuten en ­psychotherapeuten. “Deze specialisten werken hier niet allemaal fulltime, maar ze brengen wel hun eigen ­kennis en ervaring mee zodat we een heel breed scala aan ­behandelingen kunnen aanbieden. Mensen mogen bij ons rekenen op maatwerk. Daarmee onderscheiden we ons. Huisartsen en andere verwijzers weten dat en daardoor blijft het aantal patiënten toenemen. En niet alleen uit de directe omgeving, ook cliënten uit ­­Noord- en Midden-Limburg en zelfs uit ­Brabant komen naar Geleen.”

Samenwerking AmaCura biedt enkel ambulante hulp. “We hebben geen bedden en ook geen crisisopvang buiten kantooruren. Is opname nodig, dan werken we samen met de grote instellingen als Orbis en Mondriaan. Die sturen ook weer mensen naar ons voor bepaalde

Pieterjan Schmeits

­therapieën. We zijn geen concurrenten van elkaar, in de zorg draait het om samenwerking en ketenzorg. We zien een toenemend aantal mensen met psychische klachten. Volwassenen en ­kinderen. Het gaat erom die

Wachtlijsten

zo goed mogelijk te helpen.”

Verder is het AmaCura gelukt het aantal mensen dat niet

74

komt opdagen voor een behandeling sterk terug te drin-

AmaCura stelt diagnoses en biedt vervolgens alle

gen, in zorgland een hoge kostenfactor. “Daarnaast probe-

gangbare therapieën zowel individueel als in groeps-

ren wij onze specialisten niet te belasten met randzaken.

verband. Van de klassieke psychotherapie tot en met

Die dan ook op mijn bord liggen zodat zij zich volledig

de gezinstherapie. Met of zonder medicatie. Aan vol-

kunnen bezighouden met hun vak. Mede daardoor zijn

wassenen en kinderen. “Omdat er zo veel psychiaters

de wachtlijsten korter ­geworden waardoor we weer meer

aan ­AmaCura verbonden zijn, kunnen we alles aanbie-

mensen kunnen inplannen voor een therapie. Het blijkt dus

den op een hoog niveau. De behandeling van dyslexie,

wel degelijk mogelijk meer zorg te bieden tegen minder

ADHD, ­autisme, stemmingsstoornissen, enzovoort. Dat

kosten zonder in te leveren op kwaliteit.” Want de dokter

is onze kracht. En dat is meteen de verklaring waarom

mag dan, tengevolge van de bezuinigingen bij de zorgver-

we de ­komende ­jaren via gelijkmatige groei ons ­blijven

zekeraars, steeds bedrijfsmatiger ­moeten denken en han-

concentreren op ­kwalitatief hoge en betaalbare zorg.”


Wereldwijd gevestigd. Lokaal geworteld. Rabobank. Geen Nederlandse bank heeft een groter internationaal netwerk. “Waar grote financiële transacties worden gesloten, is de Rabobank ter plaatse. Bijvoorbeeld in Brazilië, India en China, de snelst groeiende economieën van de wereld. Daarnaast zitten we met 600 eigen kantoren in 47 landen ook in de rest van de wereld. Kantoren die stuk voor stuk lokaal geworteld zijn, en dus de lokale markt door en door kennen. Ook hier in de Westelijke Mijnstreek. Als u internationale ambities heeft of internationaal zaken doet is Rabobank Westelijke Mijnstreek uw poort naar de rest van de wereld. Want we mogen dan ook al enige tijd wereldspeler zijn, we blijven vooral onszelf. Dat maakt mij best wel trots. Op mijn klanten, mijn

Tim Neu Accountmanager Midden-en Grootbedrijf

bank, maar ook een beetje op mijzelf…”

Een wereldspeler die zichzelf blijft. Dat is het idee. Rabobank. Een bank met ideeën.

www.rabobank.nl/wm

Impuls RWM Nr. 3  

Impuls RWM is het business- en lifestylemagazine gemaakt voor, door en over mensen uit onze regio. Naast aandacht voor trends en lifestyle...

Impuls RWM Nr. 3  

Impuls RWM is het business- en lifestylemagazine gemaakt voor, door en over mensen uit onze regio. Naast aandacht voor trends en lifestyle...

Advertisement