Page 1

Amazona bladet BCF

Amazona

Nr 3-2013

• Vill du bli kontaktperson? • Årets Bröstvän - Carolina Welin • Fler aktiviteter för dig med spridd bröstcancer

Amazonabladet nr 3-2013

1


BCF Amazona

PROGRAM augusti - december 2013 FÖRELÄSNINGSKVÄLLAR på ABF, Sveavägen 41 i Stockholm ENTRÉ

20:- FÖR MEDLEMMAR, 100:- FÖR ÖVRIGA. MER INFORMATION PÅ SIDAN 32 Biljetter löses vid entrén.

Måndag 21 oktober 18.30-21.00

Aktuell bröstcancerforskning Hur hanterar man den stress som ett cancerbesked medför?

Föreläsare

Elisabet Lidbrink, överläkare och onkolog Radiumhemmet, Karolinska Sjukhuset Solna

Elisabet Wasteson, leg. psykolog, fil.dr. Mittuniversitetet Östersund

I samband med våra föreläsningar finns tillfälle att tala med våra kontaktpersoner.

TEMAKVÄLLAR Frejgatan 56 i Stockholm Klockan 18.00-20.00 om ej annat anges. Förhandsanmälan till kansliet. Vi serverar smörgås och vin/kaffe/te till självkostnadspris. OBS! begränsat antal platser.

Vi samarbetar med Sensus Studieförbund

Måndag 26 augusti

Yoga prova på inför kurs Eva Cállmin

Sid 34

Onsdag 2 oktober

Graviditet efter bröstcancer Sid 36 S. Bajalica Lagercrantz, K. Rodriguez Wallberg

Onsdag 28 augusti

Tjejgåing

Sid 34

Onsdag 23 oktober

Den skamlösa nyfikenheten Astrid Seeberger

Onsdag 4 september

Naturläkemedel kl. 18-21 Sid 34 Barbro Gerdén och Irene Mattisson

Onsdag 30 oktober

Fråga doktorn om täta bröst Sid 37 Dieter Ulitzsch, Bröstcentrum City

Tisdag 10 september

Stresshantering kl. 18-21 Fia Hobbs

Torsdag 31 oktober

Kost vid spridd bröstcancer kl 14-16 - Isa Wallmyr

Onsdag 11 september

Spridd bröstcancer - behandlingar Sid 33 kl 14-16 - Jonas Bergh

Onsdag 13 november

Fråga doktorn om biverkningar Sid 37 av antihormoner - E. Isaksson Friman

Onsdag 11 september

Bröstcancer drabbar flera kl 18-21 - Carolina Welin

Sid 35

Tisdag Fråga doktorn om HER2-positiv 19 november bröstcancer - Sara Margolin Sid 38

Lördag 14 september

Skrivardag kl 9-16 Marianne Goldman

Sid 43

Onsdag 20 november

Fråga doktorn om spridd Sid 33 bröstcancer kl 14-16 - Annelie Liljegren

Tisdag 1 oktober

Prova på att dreja keramik Yvonne Svensson Pris 150:-

Sid 36

Onsdag 20 november

Existentiell smärta och Sid 38 ångest kl 18-21 - Carolina Welin

Tisdag 1 oktober

Mindfulness prova på Sid 36 inför kurs - Ann Nilsson Ahnstedt

Tisdag 26 november

Fråga doktorn om bröstrekon- Sid 38 struktion kl. 18-21 - Jan Jernbeck

Sid 35

KURSER Samtalsgrupper Mindfulness Inspirationskurser Rosendal

Sid 39 Sid 39 Sid 40

ÖPPET HUS ”Hitta styrkan” 16.00-18.00 Onsdag

18 september och 27 november

Matinspirationskurser Kurser i uttryckande konst Skrivarkurser Vattengymnastik och yoga

Sid 36

Sid 33

Sid 41 Sid 42 Sid 43 Sid 44

ÖPPET HUS Unga kvinnor 18.00-20.00 Tisdag 17 september, 22 oktober och 3 december OBS! förhandsanmälan till kansliet.

Sid 34

ÖPPET HUS Återfall

ÖPPET HUS ”Hitta styrkan” 18.00-20.00 Onsdag 16 oktober

Samtalsgrupp för kvinnor med spridd bröstcancer.

HÄR HITTAR DU OSS Frejgatan 56 Alla är välkomna, även icke medlemmar och anhöriga. Du kommer att träffa kvinnor i din egen situation för utbyte av erfarenheter och några timmars samvaro på dina egna villkor.

Du kan även få tala enskilt med våra kontaktpersoner. Se även kalendariet på vår hemsida. www.amazona.se/kalenderny.asp

2

Sid 33

Amazonabladet nr 3-2013


Amazonabladet Nr 3 augusti 2013

Årgång 29

BCF

Amazona

Bröstcancerföreningen Amazona i Stockholms län Kansli Frejgatan 56, 1 tr 113 26 Stockholm Telefon 08-32 55 90 Öppettider måndag-fredag, 10.00-14.00 Kanslist Karin Stephan Postgiro 436 84 79-4 Bankgiro 5572-1229 Org. nr 802009-9639 E-post info@amazona.se Webbsida www.amazona.se Styrelsen 2013-2014 Ordförande Vice ordförande Kassör Ledamöter

Maria Wiklund Karlsson Carin Tegefeldt Lisbeth Jonsson Marianne Arndt Wennersten Anna-Karin Bruttini Birgitta Engström Eva Adler

Vice kassör, suppleant Suppleanter

Eija Helenius Britt Ovens Ingela Wernholm Mari Ringkvist Fotini Papatziamou Medina

Revisorer Revisor suppleant

Åsa Larsson Eila Riikonen Birgitta Nordling

Chefsredaktör Ansvarig utgivare

Maria Wiklund Karlsson

Redaktör

Ingrid Kyllerstedt

Medarbetare Layout Grafisk form

Eva Adler Birgitta Engström Karin Stephan Lisbeth Jonsson Ulrika Palmcrantz Britt Ovens

Prenumeration

275 kr per år

Upplaga

3.500 ex

Tryck

Carlshamn Tryck & Media AB

Utgivningstider 2013-2014 Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4

januari, manusstopp 1:a november maj, manusstopp 1:a april augusti, manusstopp 31:a maj oktober, manusstopp 2:a september

Annonser Färg Svart/vit 1/1-sida 7.900 kr 3.950 kr 1/2-sida 4.400 kr 2.200 kr 1/4-sida 2.400 kr 1.200 kr 1/8-sida 1.300 kr 650 kr moms tillkommer ej

Amazonabladet nr 3-2013

Bredd 17,3 cm 17,3 cm 8,6 cm 8,6 cm 8,6 cm

INNEHÅLL 2

Program augusti-december

4

Ordförande har ordet

5

Föreläsningskväll

Var inte rädd att tala med din läkare Bröstcancer ökar ingen vet varför BCF Amazonas årsmöte

8

Forskningsrön/Fakta

Har jag täta bröst?

Vill du bli kontaktperson? Benhälsa vid cancerbehandling Carolina Welin - Årets Bröstvän Kliniska prövningar Fokus på spridd bröstcancer Effekten av behandlingen

18 Föreningsaktiviteter

F

Yogan som gör dig lugn och smidig Rörelseglädje på Lilians vattengympa Skönt och gott i skärgården Tankar och andning mot stress

26 Rehabilitering Regler för rehabilitering SLL

Alfta Rehab läggs ned Rehabveckor - Spridd bröstcancer

Höjd x 26,2 cm x 13 cm eller x 26,2 cm x 13 cm x 6,5 cm

32 Medlemsaktiviteter Föreläsningar

För dig med spridd bröstcancer Temakvällar och öppet hus Kurser och samtalsgrupper Anmälningskupong

45 Anslagstavla

Why Me, Why Now Vill du vara med och stärka Amazonas ekonomi? Medlemsförmåner Boktips

För eftertryck och utdrag – kontakta först redaktionen. Redaktionen ansvarar ej för insänt material (text och bild). Gäller även annonser. För signerade bidrag svarar författarna. Resultat av publicerade studier innebär inget ställningstagande från BCF Amazonas sida

Omslagsbild: Maria Wiklund Karlsson Japanese Tea Garden San Francisco maj 2013

3


ORDFÖRANDE HAR ORDET När du får detta nummer av Amazonabladet är sommarsemestern för oss i BCF Amazona förbi. Jag hoppas att sommaren blir lika bra som den har börjat. Det behöver vi alla så att vi kan ladda batterierna inför den långa kalla hösten och vintern. Nytt för hösten är att vi i BCF Amazona utökar våra aktiviteter för er som lever med spridd bröstcancer. Du hittar mer information på sid 33. Foto: Torsten Sundberg

D

en 31 maj 2013 var det nyinvigning av onkologmottagningen på Danderyds sjukhus. Det var mycket pompa och ståt och de hade verkligen fått till det bra med en ombonad och harmonisk miljö för patienterna. Ingen som inte själv varit drabbad kan förstå hur det känns att sitta i ett väntrum och vänta på ett cancerbesked. Men de hade tänkt igenom allt. Vi kommer att skriva om invigningen i nästa nummer av Amazonabladet. Danderyd är en av de bröstmottagningar som fungerar bäst i Stockholm. Vår patientförening får ofta höra klagomål från er medlemmar men det är nästintill aldrig vi hör några negativa synpunkter som gäller onkologmottagningen på Danderyds sjukhus. Det är min stora förhoppning att den kommer att få finnas kvar.

BröstCentrum City finns på Drottninggatan 68 i Stockholm, mellan PUB och Åhléns. Vi arbetar på uppdrag av Stockholms läns landsting. Tel: 08-562 870 00 www.brostcentrumcity.se

Enligt den nya cancerplanen kommer all bröstcancervård att finnas på Karolinska, SÖS och St Göran. Där finns vare sig Danderyd eller Christinakliniken med. Mångfalden är nödvändig i en storstad som Stockholm. I maj månad genomfördes den korttidsrehabilitering som vi erbjöd er på Ekskäret i Stockholms skärgård. Tina och Berit hade arrangerat denna rehabilitering med mat och måleri på ett helt fantastiskt sätt. Jag tror aldrig att jag tidigare har läst så många goda vitsord på en utvärdering som den från Ekskäret. Det är min stora förhoppning att vi kan få finansiering så att vi kan genomföra detta flera gånger. Du kan läsa mer om detta på sidan 22. Maria Wiklund Karlsson Ordförande BCF Amazona

Moderna bröstutredningar med bred kompetens I nära samverkan mellan Medicinsk Röntgens specialister i bröstdiagnostik och bröstkirurger från bröstmottagningen vid Capio S:t Görans Sjukhus kan vi erbjuda snabba utredningar av bland annat knöl i bröstet. Remiss från läkare krävs. Våra undersökningar omfattar mammografi, ultraljud samt punktion (ultraljudsstyrd, stereotaktisk med fin- eller grovnål) för cellanalys, s k trippeldiagnostik.

Berit Snell, röntgensjuksköterska och avdelningschef på BröstCentrum City, representerar vår erfarna personal.

Som patient slipper du lång och påfrestande väntan – samtliga undersökningar utförs vid ett och samma tillfälle.

BröstCentrum City är en del av Medicinsk Röntgen som ingår i Praktikertjänst. Vi är kvalitets- och miljöcertifierade (ISO 9001 och 14001).

4

Amazonabladet nr 3-2013


FÖRELÄSNINGSKVÄLL

Var inte rädd för att tala med din läkare Svetlana Bajalica Lagercrantz är onkolog med en mycket speciell erfarenhet. Hon har själv haft bröstcancer - den sjukdom hon forskat om och arbetat med i många år. - Alla kan drabbas, sade hon när hon föreläste om vad vården kan göra för att hjälpa bröstcancerpatienter.

B

röstcancerbeskedet betyder för de flesta att det blir kaos, en dödsdom och ett hot om förändring i mental och fysisk förmåga. I ett slag förvandlas man från att vara frisk till cancerpatient. Svetlana menar att då är det viktigt att känna tillit och tilltro till den behandling som ges i Sverige, behandlingar som är bland de bästa i världen. - Man ska veta att det är störst chans att överleva bröstcancer i Sverige. Därför kan man känna sig lugn när det gäller behandlingarna som ges. Att få en kontaktsjuksköterska och en individuell vårdplan med rehabilitering inlagd tycker hon att alla bröstcancerpatienter kan ha som krav när de får sin diagnos. Men ett bröstcancerbesked berör inte bara den som får diagnosen, utan hela familjen påverkas under en ganska lång tid, de månader som alla behandlingarna ges. - Som läkare har jag, sedan jag själv behandlades för bröstcancer, fått erfara hur viktigt det är att patienten har hela familjen med sig under behandlingstiden. Därför frågar jag numera alltid mina patienter hur familjen mår. Det gjorde jag inte i samma utsträckning förut och jag tror inte att vården ställer den frågan regelmässigt.

patienter inte vågar tala om hur de verkligen mår och känner sig för sin doktor. - Hur bra vården klarar av att bemöta patentens behov beror mycket på hur patienten verbaliserar sina behov och uppriktigt berättar om hur det ligger till. Här är kontaktsjuksköterskorna ovärderliga, de står för kontinuiteten och kan hjälpa dig med det du undrar över eller känner oro inför, sade Svetlana. - Våga vägra vara offer, sade hon. Vården kan visst anpassas efter individen under cellgiftsbehandlingarna. Om patienten till exempel ska gå på ett bröllop kan cellgifterna planeras så att hon inte har som lägst blodvärden just denna dag. Det kan gå att skjuta på behandlingarna för att tillmötesgå patientens önskan. Svetlana sade också att det finns olika sätt som omgivningen kan hjälpa och stötta kvinnan på då hon går på behandlingarna. - Man kan exempelvis laga matlådor till hela familjen så att matlagningen underlättas. Man kan hjälpa till att skjutsa barnen till träningen så att vardagen blir lättare för den som är mitt i en cellgiftsbehandling, tipsade hon och framhöll att patientföreningarna, som BCF Amazona, kan vara ett stort stöd och hjälpa till när bröstcancer kommit in i en kvinnas liv. Text och foto: Ingrid Kyllerstedt

- Barnen kan få bära mycket ångest när mamma är sjuk, fortsatte Svetlana Bajalica Lagercrantz. Frågor från omgivningen, som ” hur mår din mamma?” och ”hur går det?” kan bli väldigt tunga för barnen att få, trots att de ställs i bästa välmening. De påminns hela tiden om att mamma är sjuk. Därför är viktigt att patienten får möjlighet och ges tid att ställa alla sina frågor och berätta om sina problem och funderingar under behandlingarna. Kvinnan är en del av en familj som påverkas av allt som ett cancerbesked sätter igång, till exempel dödsångest, oro, rädsla för både smärta och behandlingarna. - Var inte rädd för att boka in ett läkarbesök så att du kan få ställa alla dina frågor, sade Svetlana och betonade vikten av att patienten har en god kommunikation med sin onkolog under behandlingarna. Men det är vanligt att många Amazonabladet nr 3-2013

Svetlana Bajalica Lagercrantz,onkolog och specialist på ärftlig bröstcancer tillsammans med Per Hall, professor och ansvarig för Karmastudien, fick blommor som tack. 5


Bröstcancer ökar men idag vet ingen varför Antalet kvinnor som får bröstcancer ökar dramatiskt. Och exakt vad det beror på vet ingen, inte ens Per Hall, professor och forskare inom bröstcancer. Han ansvarar bland annat för Sveriges största bröstcancerstudie Karmastudien, som ska ta reda på vilka kvinnor som riskerar att drabbas av bröstcancer.

P april.

er Hall föreläste på BCF Amazonas årsmöte på ABF-huset i

- Att bröstcancer ökar är förskräckligt. Mellan 2007 och 2011 gick antalet fall upp med 17 procent, och vi vet inte varför, sade Per Hall.

Per Hall leder Karmastudien och är professor i medicinsk epidemiologi och biostatistik. Foto: Gustav Mårtensson. Han berättade att samtidigt som kurvan för antalet insjuknade i hjärt- och lungsjukdomar går ned, så går kurvan för antalet bröstcancerfall åt motsatt håll, uppåt. - När det gäller hjärt- och lungsjukdomar så är orsakerna; tobak, diabetes, högt blodtryck och höga kolesterolvärden, övervikt och fysisk inaktivitet, relativt lätta att mäta och påverka. Men när det gäller bröstcancer är läget mycket mer komplicerat. - Livsstilsfaktorerna är svåra att mäta. Det är till exempel inte vad du åt igår utan för tio år sedan som har betydelse. När det gäller genetiken, ärftligheten, har vi mycket kvar att upptäcka och vad gäller mammografisk täthet har vi mycket kvar att förstå, konstaterade Per Hall. Per nämnde sedan de allmänna riskfaktorerna för bröstcancer. Det blev en lång lista som omfattar allt från ålder, ärftlighet och mammografisk täthet, till fysisk inaktivitet, alkohol och sen ålder för första graviditet och antal barn. - De flesta av dessa riskfaktorer går ju egentligen inte att göra så mycket åt. Kvinnor lever inte på samma sätt som deras mormödrar. Idag ammar kvinnor inte lika länge, de får färre barn och första barnet kommer senare, förklarade Per. De ärftliga generna som påverkar risken för bröstcancer är också ett gigantiskt forskningsfält. - Karmastudiens forskare har upptäckt 41 nya genetiska förändringar som påverkar risken och det finns säkert ytterligare 1 000 genetiska markörer som är inblandade i ärftlig bröstcancer och som är kvar att hitta. 6

Den tredje riskfaktorn för bröstcancer är mammografisk täthet, så kallade täta bröst som har mycket körtelvävnad och bindväv. Det är Karmastudiens utgångspunkt. De kvinnor som har täta bröst har nämligen både en högre risk att drabbas av bröstcancer och tumörerna är ofta svåra att upptäcka och är därmed större vid diagnos. I Karmastudien ingår 70 000 kvinnor, av dessa kvinnor har 3 000 redan diagnostiserats med bröstcancer och 300 är nya bröstcancerfall. Det är ur denna grupp som Per Hall hoppas att om några år kunna utkristallisera exakt vilka kvinnor som tillhör en högriskgrupp för bröstcancer. För att lyckas med detta studeras gruppen ur tre aspekter; livsstil, mammografisk täthet och genetiska förändringar. Målet är att de kvinnor som tillhör en högriskgrupp ska få en förebyggande behandling så att de slipper få bröstcancer. Kvinnor som inte är i högsta riskgruppen men väl över medelrisken skulle kunna erbjudas bättre screening. - Bröstcancer är inte slumpens skördar. Vi kommer att kunna identifiera vilka kvinnor som har hög risk att drabbas. Men vad vi sedan ska göra med denna information och hur vi ska arbeta förebyggande vet vi inte i dagsläget. Trots att bröstcancer ökar spenderas konstigt nog inga pengar på prevention. Det gör mig irriterad och därför är också Karmastudien så viktig, sade Per Hall. Flera studier har visat att risken för bröstcancer sjunker med 40 procent om tamoxifen ges till friska kvinnor och det är denna medicinska behandling som många tror är nyckeln till att minska antalet kvinnor som drabbas av bröstcancer. - Men det är inte bara att ge alla kvinnor tamoxifen för medicinen har många biverkningar och bör därför bara ges till de som tillhör högriskgruppen. Och hur stor dos som verkar effektivt som en förebyggande medicinsk behandling vet vi inte än. Per Hall tror dock att Karmastudien kan bidra till att ge svaret på dessa frågor. Men det kommer att ta ännu några år innan forskarna med säkerhet vet vad det blir.

Ingrid Kyllerstedt

Amazonabladet nr 3-2013


Faktaruta: Karmastudien är den största bröstcancerstudien någonsin i Sverige. Den har blivit möjlig tack vare en donation på 70 miljoner kronor från Märit och Hans Rausing. Målet är att beräkna varje kvinnas individuella risk att drabbas av bröstcancer. När den individuella risken för bröstcancer kan bedömas, efter några år, är nästa steg att skräddarsy en förebyggande behandling och en individuell screening för varje kvinna utifrån de behandlingsmetoder som står till buds vid den aktuella tidpunkten. Mycket mer forskning krävs för att kartlägga alla genetiska förändringar som bidrar till risken att insjukna i bröst­­cancer – och Karmastudien kommer att ta reda på hur livs­­stil, genetiska förändringar och mammografisk täthet kan användas till att förutse risken för att insjukna i bröstcancer. Karma leds av professor Per Hall vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik vid Karolinska Institutet. Karma genomförs av forskare och kliniker vid Karolinska Institutet, Södersjukhuset, Lunds och Helsingborgs lasarett. Mer information: www.karmastudien.se Tel: 08-524 823 39

karmastudien@ki.se

Årsmöte med omval och bifall Många av BCF Amazonas medlemmar kom till årsmötet den 25 mars 2013. I den fullsatta salen omvaldes Maria Wiklund Karlsson till ordförande och de sedvanliga besluten bifölls utan diskussioner. Till dessa hör att årsavgiften på 275 kronor blir oförändrad för 2014.

M

aria Wiklund Karlsson gick igenom verksamhetsberättelsen och lämnade sedan över ordet till Marianne Lundberg, en av Amazonas kontaktpersoner, som redogjorde för kontaktpersonverksamheten under det gångna året. Kontaktpersonernas ideella arbete har bland annat omfattat medverkan vid Rosa bandet - dagarna då BCF Amazona varit representerade på de större sjukhusen samt vid andra arrangemang där föreningen medverkat. Deras främsta uppgift är dock att ge stöd till dem som drabbas av bröstcancer.

Carin Tegefeldt, som både är vice ordförande och ansvarig för gruppen som planerar Amazonas medlemsaktiviteter, fortsatte därefter med att berätta om utbudet av medlemsaktiviteter, bland annat de olika temakvällar, föreläsningar och rehabiliteringsaktiviteter som BCF Amazona anordnat. Föreningens informatör och redaktör, Ingrid Kyllerstedt, redogjorde sedan för föreningens informationsverksamhet som omfattar allt från tidningen Amazonabladet, hemsidan till biblioteket på kansliet. Amazonabladet nr 3-2013

Lisbeth Jonsson, kassör, föredrog den ekonomiska redovisningen. Årsmötet beslutade att årets överskott på drygt 8 000 kronor förs till kapitalet. Eftersom inga motioner inlämnats till årsmötet kunde årsmötets ordförande Lars Engström avsluta mötet och medlemmarna bjöds därefter på förtäring i pausen innan det var dags för kvällens föreläsningar. Ingrid Kyllerstedt

I år delades det inte ut rosor till deltagarna på årsmötet utan tre olika produkter från BRO, bland annat denna snillrikt förpackade shoppingkasse med namnet ”Happy Maker” som kan vecklas ut och fyllas med något man ”måste” köpa – och bära hem.

7


FORSKNINGSRÖN - FAKTA

Har jag täta bröst? - Frågan alla bör ställa Vissa kvinnor har bröst med tät körtelvävnad. Det medför ökad risk för att cancertumörer inte syns på mammografibilder. Täta bröst innebär också en ökad risk att få bröstcancer och dessa tumörer är ofta mer aggressiva.

D

ärför bör alla kvinnor ta reda på om de har ”täta bröst” så att de kan bli undersökta på ett säkert sätt vilket betyder att mammografin alltid måste kompletteras med ultraljud eller bröst MRI (magnetisk resonanstomografi). Alla kvinnor som har tät bröstvävnad bör därför undersökas med ett kompletterande ultraljud eller bröst MRI för att säkerställa att de inte har cancer. Den vanliga mammografiscreeningen är inte tillräcklig om du har täta bröst eller om du har haft tumörer som inte synts på mammografin. Fråga din läkare om du har täta bröst! Be din onkolog eller den läkare som skrivit remissen till mammografi att hjälpa dig få svar på detta. Vid den vanliga screeningen som alla kallas till kan du inte få besked om du har täta bröst eller ej. Har du täta bröst räcker det inte med bara mammografiundersökning, utan denna ska kompletteras med ultraljud eller bröst MRI. Text: Ingrid Kyllerstedt, Maria Wiklund Karlsson Bild: Bröstcentrum City

Bild på bröstcancer i ett fettomvandlat bröst. Mammografibild på en kvinna med täta bröst.

Faktaruta: Hur säker är mammografi? Mammografi uppvisar en säkerhet på mellan 76 – 90 procent - beroende på hur brösten/bröstvävnaden ser ut. Hur säkert är mammografi i kombination med ultraljud? Kombinationen av dessa undersökningar ser betydligt mer än vad någon av metoderna gör ensamt.

Vad gör man när man tappar allt sitt hår? www.scarfie.se

Betyder detta att alla behöver undersökas med ultraljud? Nej, men kvinnor som vet att de har täta bröst bör alltid undersökas med ett kompletterande ultraljud eller bröst MRI. Forskning pågår Det pågår ett antal studier både i Sverige och utomlands om vilken undersökningsmetod som ska rekommenderas kvinnor med täta bröst. Mer information: Kvinnor vars bröstcancer inte upptäcktes via mammografi p.g.a. tät körtelvävnad har grundat hemsidan www.areyoudense.org

Scarfie HB | info@scarfie.se | 0708 48 83 49

8

Amazonabladet nr 3-2013


Vill du bli kontaktperson/stödperson hos BCF Amazona? Till hösten startar en ny kontaktpersonutbildning för max 10 deltagare. Kontaktpersonerna (KP) är kärnan i Amazonas verksamhet och det ursprungliga skälet till att föreningen bildades. Vi är nu i stort behov av flera stödpersoner i alla åldrar och gärna även fler unga KP. Vi behöver även personer som är intresserade av att tjänstgöra på sjukhusen (dagtid). För att bli kontaktperson hos oss krävs det att: • Det har gått minst två år sedan du själv opererades för bröstcancer och att du är symtomfri • Du har bearbetat din egen kris och är i god balans. Uppdraget sker på ideell basis och du har moralisk tystnadsplikt. Kontaktpersonen ger hjälp och stöd genom att lyssna och dela med sig av sina egna erfarenheter som bröstcancerbehandlad. Man visar genom sin närvaro att man kan leva ett bra liv även som bröstcancerbehandlad. Inför varje termin schemaläggs alla kontaktpersoner för alla våra olika aktiviteter. Grundutbildningen sker till viss del i internatform och inkluderar fyra utbildningsdagar.

Utbildningen består huvudsakligen av följande områden: • • • • •

Introduktion och egna upplevelser Samtalsmetodik och rollspel KP-verksamheten hos Amazona Medicinsk information om bröstcancer Amazonas arbetssätt

Utbildning del 1 sker fredag 1 - söndag 3 november 2013 på Radisson Park hotel i Solna. Del 2 av utbildningen sker lördagen den 18 januari 2014 hos BCF Amazona. Utbildningen bekostas av BRO och BCF Amazona. Deltagande är obligatoriskt alla fyra kursdagarna. Du övernattar på hotellet i enkelrum. Kursledare Carolina Welin. Alla som anmäler intresse får mer information om KP-rollen och du får fylla i ett frågeformulär. Sedan kallas du till intervju och en informationskväll under hösten om Amazonas KP-verksamhet. Intresseanmälan till kansliet på tel.: 08-32 55 90 eller info@amazona.se Redaktionen

Benhälsa vid cancerbehandling En utbildningsmodul som handlar om ditt skelett och behandlingarnas effekter på skelettet. Programmet har tagits fram för att garantera att cancerpatienter får bästa möjliga omhändertagande och ett fullvärdigt liv med en god benhälsa.   I den interaktiva utbildningen får du lära dig mera om: 1. 2. 3. 4.

Benets fysiologi Viktiga signalvägar i benomsättningen Cancerrelaterad skelettsjukdom Självkontrollfrågor

Du hittar utbildningsmodulen på vår hemsida under Nyheter. www.amazona.se/ben.asp Du kan även läsa mer i vårt reportage i Amazonabladet nr 1 2013. Tidningen finns som bläddertidning på vår hemsida www.amazona.se under fliken Information och Amazonabladet. Redaktionen

Den fina underklädesbutiken Vi ger dig bästa personliga service att prova ut det du önskar i vår välsorterade underklädes­butik med allt från BH för mindre och större bröst till bad- och nattkläder. Bra urval för proteser, BH, baddräkter och bikini. Som medlem i Amazona får du 10% rabatt på allt i butiken! Visa upp ditt medlemskort när du handlar.

Välkommen in önskar Sonnie med personal! Karlavägen 73 T-bana: Stadion Tel: 08-661 11 16 ÖPPET: måndag - torsdag 10 - 18, fredag 11 - 18, lördag 11 - 14

Amazonabladet nr 3-2013

9


Carolina Welin - Årets Bröstvän 2013 Carolina Welin, som länge har varit ledare för BCF Amazonas samtalsgrupper, har utsetts till Årets Bröstvän. Priset ska gå till någon inom cancervården som på ett särskilt sätt stöttat bröstcancerdrabbade kvinnor.

C

arolina Welin får utmärkelsen i klassen sjukvårdsanställd/ föreningsliv med motiveringen: ”Genom sina egna erfarenheter av bröstcancer bytte Carolina inriktning i yrkeslivet och valde att satsa på att inspirera och hjälpa andra. Genom samtalsgrupper, inspirationskvällar och Mitt i livet-veckor är Carolina ett stort stöd och hjälp åt andra – över hela Sverige – på deras väg tillbaka till en ny vardag. Och alltid med ett djupt, brinnande och äkta personligt engagemang.”

frågan om stöd mer synlig. Jag tror att det är bättre idag men absolut inte tillräckligt. - Vi är oerhört glada och stolta över att Carolina Welin fått denna utmärkelse. Hon är en mycket värdig mottagare av Årets Bröstvän, säger Maria Wiklund Karlsson, ordförande, BCF Amazona. Text och foto: Ingrid Kyllerstedt

Carolina mottog priset som består av ett diplom, en blomsterbukett och ett specialdesignat smycke, vid en ceremoni i Stockholm i maj. Hon tycker att det är viktigt för alla som drabbats av bröstcancer att ha en bröstvän. – Med en bra bröstvän får man, trots sin sjukdom, känna sig frisk och vara lite som vanligt en stund, säger hon. Carolina är utbildad i gestaltterapi samt diplomerad psykosyntesterapeut PsA och arbetar med att hjälpa människor både på en personlig och professionell nivå. Efter att länge ha arbetat med reklam och marknadsföring, valde hon i slutet av 1990-talet att trappa ner. Det tuffa tempot tog ut sin rätt. När hon senare drabbades av bröstcancer insåg hon vad hon skulle göra istället – arbeta med människor, inom områdena kommunikation, sjukvård och rehabilitering. – Jag har alltid varit intresserad av kommunikation, speciellt inom sjukvården. Jag ville förmedla till andra hur man kommer tillbaka efter en kris genom att kombinera min profession med min egen erfarenhet, säger hon. Hennes arbete handlar till stor del att hjälpa kvinnorna att hitta ny mening efter en lång och påfrestande cancerbehandling. Hon är engagerad i BCF Amazonas verksamhet på flera sätt. Carolina leder föreningens samtalsgrupper samt anordnar Mitt-i-Livet-veckor® på Masesgården i Dalarna. Hon hjälper och stöttar också genom individuella samtal på sin mottagning i Stockholm. – Vår svenska sjukvård är fantastisk när det gäller operationer och medicinsk vård, men inte lika bra när det kommer till stöd efteråt. Själv såg jag bara ett stort hål. Därför hoppas jag att jag med min egen erfarenhet kan göra

10

Carolina Welin, Årets Bröstvän 2013 och en av BCF Amazonas mest erfarna och uppskattade samtalsledare.

Faktaruta: Brestfriends.se är framtagen av Roche AB i Sverige. Utmärkelsen Breast Friends har delats ut sedan 2006 och allmänheten nominerar kandidaterna. Webbplatsen www.breastfriends.se vill öka kunskapen om bröstcancer. Syftet är att engagera närstående i sjukdom och behandling.

Amazonabladet nr 3-2013


Max 3 månaders väntetid för Bröstrekonstruktion Vårdgarantin gäller även för bröstrekonstruktion. När du har träffat en plastikkirurg och det har beslutats att en rekonstruktion ska göras, ska operationen genomföras inom tre månader om inga medicinska hinder föreligger. Om du inte får operationen inom tremånadersperioden har du rätt att få komma till annan plastikkirurgisk enhet och göra din rekonstruktion där. Karolinska sköter numera sin kötid själv. Om de inte kan erbjuda rekonstruktionen inom tre månader får de själva stå för kostnaden om operationen görs på annan enhet. Viktigt att du som patient står på dig och kontaktar Stockholm Läns Landsting om inte sjukhuset kan leva upp till sin vårdgaranti. Redaktionen

FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK

amazona_bröst.indd 1

Amazonabladet nr 3-2013

W W W. A K . S E

2012-11-27 16:30

11


TEMAKVÄLL - FRÅGA DOKTORN OM TÄTA BRÖST

Utbildningsdag om kliniska prövningar

Kliniska studier och forskning var ämnet när BCF Amazonas kontaktpersoner var på vidareutbildning en söndag i mars. - Det är viktigt att våra kontaktpersoner, som gör ett imponerande stort och viktigt arbete, får chans till en riktigt bra fortutbildning under trevliga former, säger Maria Wiklund Karlsson.

U

tbildningsdagen hade initierats av BRO, Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation, och anordnats på flera orter i Sverige. Denna dag i Stockholm var den sjätte och sista gången utbildningen anordnades. Det är läkemedelsbolaget Novartis som har finansierat denna serie utbildning i kliniska prövningar för att öka kunskaperna i ämnet som många KP ville veta mer om. Sammanlagt deltog 23 kontaktpersoner, KP, i utbildningen som ägde rum i Tekniska Högskolans lokaler. Caroline Sernsköld, som arbetar på avdelningen för klinisk prövning onkologi vid Novartis, inledde med att förklara vad en klinisk prövning är och hur den går till. - En klinisk prövning är en studie på en människa. Det kan vara olika saker man vill studera, till exempel ett läkemedel, en kirurgisk metod, samtalsterapi eller en viss diet, berättade hon.

CHRISTINAKLINIKEN För dig som söker ett individualiserat sjukvårdsalternativ med personlig omvårdnad i en lugn atmosfär.

Fredrik Hilding och Caroline Segersköld från Novartis var med på utbildningsdagen som finansierades av Novartis och arrangerades av BRO. Den föregås av prekliniska prövningar då läkemedelsbolaget tillsammans med olika aktörer förbereder själva studien. Denna del av en klinisk prövning kan ta två till fyra år. Först därefter inleds själva prövningen som indelas i fas ett, två, tre och fyra. En viktig kugge i maskineriet är monitorn som är projektledaren vid läkemedelsföretaget och den som har det övergripande administrativa ansvaret. - Det kan totalt ta upp till tolv år att ta fram en klinisk prövning och kostnaden ligger på 1 – 1,5 miljarder kronor, sade Caroline.

Bröstmottagning Tel 08-406 28 30 Utredning och behandling av bröstsjukdomar. Medicinsk Behandlingsavdelning Tel 08-406 28 71 Poliklinisk mottagning för konsultation och behandling med inriktning mot cancersjukdomar och cytostatikabehandling. Vi har landstingsavtal och tar även emot privata och försäkrade patienter. Högkostnadskortet gäller.

Valhallavägen 91, 114 86 STOCKHOLM Fax 08-10 05 77 www.sophiahemmet.se broestmottagningen@sophiahemmet.se

12

Kliniska prövningar är noga reglerade och måste följa internationella regler. Dessa internationella regler finns angivna i GCP, Good Clinical Practice, som är ett globalt regelverk för klinisk läkemedelsforskning. Myndigheterna kräver att prövningen ska genomföras enligt GCP och i dess regler står bland annat att syftet är att tillvarata patienters, prövares, sponsorers och samhällets intressen. GCP säkerställer att prövningarna håller en hög, internationell kvalitet. I ett protokoll beskrivs varför, hur och när den kliniska prövningen ska göras. Protokollet fungerar som en slags instruktionsbok för prövningen. Förutom patienter, läkare och läkemedelsföretag är andra aktörer inblandade, exempelvis Amazonabladet nr 3-2013


också Läkemedelsverket vars uppgift är att kontrollera att prövningen sker korrekt. Forskningsetiska kommittén tillvaratar patienternas rättigheter och Strålskyddskommittén bedömer om ökad strålningsrisk finns jämfört med standardbehandling. Biobanken förvarar och lämnar ut proverna är också delar i den kliniska prövningen. - Det är mycket viktigt att alla rapporterar in biverkningar till Läkemedelsverket. På så sätt kan vi få en bild av hur nya läkemedel fungerar när de kommit ut på marknaden och nått patienterna, betonade Caroline. På temat ” Hur sker forskning i vår region” talade sedan Elisabet Lidbrink, onkolog vid Radiumhemmet. Hon konstaterade att inom bröstcancer pågår flera olika studier, om allt från strålning och benskörhet till förlängd antihormonbehandling och förebyggande behandlingar.

Massageform Attach Massageform Attach är en mjuk klisterprotes med självhäftande baksida som tillåter bröstprotesen att fästa direkt på huden. Dessutom har den speciella kanaler på baksidan som ger mjuk massage vid användning, och tillåter luft cirkulera runt huden. Protesen är bekväm och följer kroppen när du rör dig och avlastar trycket på axlarna.

Elisabet Lidbrink, onkolog vid Radiumhemmet, berättade om den forskning som pågår i Stockholms län. HERA-studien är ett exempel på en framgångssaga, det var den som banade väg för att vi numera alltid ger Herceptin till kvinnor med HER 2 bröstcancer. Studien som visade att vi ska behandla kvinnor med tamoxifen i fem år, i stället för två år som var det som gällde först, är också en historiskt viktig studie, sade hon. Elisabet nämnde också två studier där onkologerna inväntar resultatet. Den ena är SOLE-studien där kvinnor som fått antihormoner i fem år får fortsätta ta medicinen i ytterligare fem år. Den ena gruppen fortsätter att ta antihormonerna på samma sätt medan den andra gruppen tar tabletterna i ett intervall på nio månader med ett uppehåll på tre månader. Den andra heter Panther som leds av professor Jonas Bergh och undersöker om åtta cellgiftsbehandlingar varannan vecka är effektivare att ge högriskpatienter än dagens standardbehandling med sex kurer var tredje vecka. Text och foto: Ingrid Kyllerstedt Mer information: Läs gärna mer på Novartis hemsida, www.novartis.se Under fliken Forskning/Kliniska prövningar finns mer information. Vill du få mer information om kliniska prövningar, gå in på www.clinicaltrials.gov och sök t.ex. på Breast Cancer Sweden. Då kan man få fram samtliga registrerade studier i Sverige.

Amazonabladet nr 3-2013

Vill du prova Massageform Attach kontakta butiken Eva Melke, Valentin Sabbats gata 7, tel: 08-411 90 56 Vill du veta mer om produkterna från ABC, kontakta kundsupport på telefon 042-25 27 01 eller e-post, kundsupport@camp.se

www.camp.se 13


BRO sätter fokus på kvinnor Urval från hemsidan med spridd bröstcancer Eftersom vi får in många tips på artiklar till vår tidning Vi vet hur många kvinnor som får bröstcancer varje år. Och vi vet hur många som avlider. Men vi vet inte hur många som lever med kronisk bröstcancer, när sjukdomen har spridit sig med metastaser i skelettet eller andra organ. Nu sätter Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation, BRO, fokus på denna utsatta patientgrupp.

och vi sällan har möjlighet att publicera dem alla ska vi regelbundet publicera dessa på vår hemsida istället.

Det material vi väljer att publicera är sådant som vi tror kan vara av intresse för bröstcancerbehandlade. Det kan vara forskningsrapporter, artiklar av allmän karaktär och även annat. Du hittar artiklarna på www.amazona.se under informationsmaterial och rubriken Rapporter. Direktlänken är www.amazona.se/rapport.asp I samband med detta nummer av Amazonabladet kommer följande artiklar att publiceras på hemsidan.

Rapport

Skrivet av

Temanummer om spridd bröstcancer

BRO

Fortsatta framgångar vid beOnkologi i Sverige handling av spridd bröstcancer

BRO har gjort en särskild tidning om och för de tusentals kvinnor i Sverige som lever med kronisk bröstcancer. Tidningen innehåller intervjuer med kvinnor som har levt länge med sin sjukdom. De lever ett bra liv tack vare att utvecklingen på behandlingsfronten hela tiden går framåt. De berättar om glädjeämnen, sorg, framtidstankar och oro. BRO ställer också krav på landets hälso- och sjukvårdspolitiker. Det behövs ett nationellt register för spridd bröstcancer. Ingen vet exakt hur många som lever med spridd bröstcancer, vilka behandlingar de får och vilka resultat som uppnås. Tidningen finns att ladda ner på Amazonas hemsida under Rapporter. 14

Nationell samordning för strukturerat införande av nya cancerläkemedel

SKL

Äggstockar bränns ut av cytostatika

Dagens Medicin

Karmastudien får stort bidrag

Dagens Medicin

Guldmedalj till ärlig bok om sorg

Onkologi i Sverige

Förebilder finns för framgång med patienten i centrum

Dagens Medicin

Förändringar i bröstens täthet Karolinska Institutet visar effekt av cancerbehandling Ett blodprov visar om cancerBIOVICA patienter svarar på behandling Cancersjuka får hypertermi i Tyskland

SR

Färre svenska cancersjuka får vård i Europa

SR

Cancerforskning måste få ta plats Dagens Medicin Nyhetsbrev - Fibromyalgi

Vidarkliniken

Läkemedel som lindrar biverkDagens Medicin ningar av cytostatika Amazonabladet nr 3-2013


Till Dig som behandlas för bröstcancer

Vilka åldersgrupper får bröstcancer? År 2011 hittades 8 382 (1 610) bröstcancertumörer hos kvinnor och 45 (10) hos män i Sverige. Siffrorna inom parentes anger antalet tumörer i Stockholms län.

Alla kvinnor som behandlas för bröstcancer i Stockholm får en gåva från oss i BCF Amazona. Gåvan är en liten sminkväska i svart sammet med ett broderat rosa band.

Det rosa fältet markerar vilka åldrar som ska kallas till mammografi enligt Socialstyrelsens riktlinjer.

Syftet med väskan är att vi vill påminna dig om att vi är många kvinnor som vandrat vägen före dig och vi vill att du ska känna dig välkommen att ta kontakt med oss. Tillsammans blir vi starkare!

Ålder

Antal

Ålder

20-24 år 

5 (2)

25-29 år 

30-34 år 81 (18) 40-44 år 402 (88) 50-54 år 721 (161) 60-64 år      1 156 (224) 70-74 år 963 (147) 80-84 år  571 (100)

Antal 30 (9)

35-39 år 206 (53) 45-49 år 762 (163) 55-59 år 883 (151) 65-69 år       1 399 (251) 75-79 år 613 (134) 85 + år 635 (119)

Källa: Socialstyrelsens statistikdatabas

Sminkväskan delas ut gratis till dig på onkologmottagningarna på alla Stockholms sjukhus. Tala med din kontaktsjuksköterska och be om en sminkväska om du inte redan har fått den. Redaktionen

Alarmerande ökning av bröstcancer Ökningen i antalet bröstcancerfall sedan 2009, dvs. på två års tid, är knappt 13 procent för hela landet och i Stockholm är motsvarande ökning knappt 11 procent. En alarmerande utveckling. En anledning till ökningen i Stockholm är att sedan 2009 har även åldersgruppen 70-74 år erbjudits mammografiscreening vilket tidigare inte har skett. Därför var ökningen i den åldersgruppen nästan 40 procent. En annan alarmerande ökning är åldersgruppen 20-39 år. Där var ökningen över 21 procent i hela Sverige och drygt 22 procent i Stockholm. Dessa kvinnor kallas inte till allmän mammografiscreening. En förklaring kan eventuellt vara en ökad uppmärksamhet kring bröstcancer även i dessa yngre åldrar. För att procenttalsökningarna ska vara betydelsefulla behöver man ställa dem i relation till det befolkningsunderlag som finns i resp. åldersgrupp. Någon större skillnad i dessa värden torde dock inte finnas mellan åren 2009 och 2011. Denna beräkning har vi dock inte gjort. Däremot kan vi konstatera att antalet bröstcancerfall ökat dramatiskt. Maria Wiklund Karlsson Amazonabladet nr 3-2013

Kompressionstrumpor för både arm och hand mediven armstrumpor tillverkas med perfekt individuell passform i attraktiva material. Läs mer på www.medi.se

medi. I feel better.

15


Lace Wig Peruk

Lace Wig Peruk Lace wig peruk är det senaste inom peruk industrin. Lace är den ultimata håralternativet för dig som vill få en naturtrogen peruk. Med lace behöver du inte ha något eget hår då peruken har en hårlinje längs med kanterna. En laceperuk är mer en hårersättning/förlängning än en vanlig peruk eftersom du inte behöver ta av den till natten.

Pris: 799- 1099 kr för värmetåligt syntes, Pris: 2599-4999 för skräddarsydda äkta hår

Vi har färdiga lace wigs men skräddarsyr även efter dina önskemål. De kommer i värmetåligt syntes och äkta löshår.

En lace kan man ta på allt från några dagar till veckor beroende på om man limmar eller tejpar fast den på hässan. Du kan se Laceperuk på celebriteter som t.ex.: Beyonce, Tyra Banks, Paris Hilton, Britney Speers och Halle Barry.

Så här ser lace peruken ut upprifrån, lace-kanten är näst intill osynlig.

Mono Peruker

Vi har även vanliga Mono Peruker. Alla våra peruker ser otroligt äkta ut, perukerna är ett billigare hårersättning/ löshårs alternativ för dig som söker en förändring. Alla våra peruker passar till vardags såsom till fest! Pris: 699 – 999 kr

www.fairwithhair.se

Salong Fair With Hair, Norrtullsgatan 26, Odenplan, Tel: 076 415 90 00

16

Amazonabladet nr 3-2013


Effekten av behandlingen visar sig i minskad bröstvävnad Kvinnor som har bröst med mycket bröstvävnad utvecklar oftare cancer än de med lite bröstvävnad. Nu har studier visat att kvinnor som redan har fått och behandlats för bröstcancer löper mindre risk för återfall om tätheten i brösten minskar.

I

en bröstcancerstudie, som nyligen publicerats i den vetenskapliga tidskriften Journal of Clinical Oncology, presenteras ny kunskap om mammografisk täthet. Begreppet mammografisk täthet har att göra med hur mycket bröstvävnad respektive fett eller annan vävnad som finns i ett bröst. Mycket bröstvävnad innebär hög täthet och då har mammografibilden stora vita partier. I studien ingår nära 1 000 kvinnor som följts under cirka 15 års tid. Dessa kvinnor har haft och behandlats för hormonkänslig bröstcancer. Hälften av kvinnorna fick behandling med tamoxifen för att förebygga återfall, hälften fick det inte. I dag får i princip alla kvinnor någon behandling för att förebygga återfall, men kvinnorna i studien insjuknande innan tamoxifen var en etablerad behandling. Forskarna upptäckte att den mammografiska tätheten

utvecklades mycket olika hos patienterna. De kvinnor som trots behandling hade fortsatt hög täthet i brösten fick oftare återfall, än de kvinnor vars bröst blev mindre täta av behandlingen. Per Hall, som är professor vid Karolinska Institutet och vetenskapligt ansvarig för Karmastudien, säger att denna nya kunskap är mycket viktig och kommer att rädda liv hos kvinnor som har haft bröstcancer. - Nu kan vi se om den återfallsförebyggande behandlingen fungerar eller inte. Det finns flera läkemedel att använda för att förebygga återfall, och om tätheten inte minskar bör man troligen byta preparat, säger Per Hall. Källa: www.karmastudien.se Mer information finns på sid 6 och sid 8 i detta nummer. Ingrid Kyllerstedt

SamtalSterapi och perSonlig utveckling Terapi är att investera i dig själv, att ta dina funderingar på allvar. Genom att dela dina tankar med en oberoende part hör du din egen visdom och frigör krafter till förändring. Oavsett om du behöver stöd med en specifik fråga under en begränsad tid eller vill arbeta över en längre period är du välkommen som den unika person du är.

annika Sibring ....................................................... Dipl. Psykosyntesterapeut • Auktoriserad Counsellor via RACS Mobil 0705 - 92 75 75 • E-post annika.sibring @ gmail.com Mottagning i centrala Stockholm • Första mötet är kostnadsfritt

c massagepraktik / företagsmassage

Kerstin Maxe

kroppsterapeut AGI healer ICSSH samtalscoach

Boka tid: 070-755 35 73 www.vidvinkeln.se Medlem i

Kroppsterapeuternas Yrkesförbund

Amazonabladet nr 3-2013

Ta med annonsen 100:- rabatt vid ett besök

17


FÖRENINGSAKTIVITETER

Yogan som gör dig lugn och smidig Sedan flera år arrangerar BCF Amazona speciella yogakurser som leds av Eva Cállmin, diplomerad kundaliniyoga- och mindfulnessinstruktör. - Yoga och meditation kan ge dig ett andrum och är ett sätt för sinnet och själen att återhämta kraft. Du behöver inte vara vig för att vara med på denna yoga som är specialutformad för kvinnor som har eller haft bröstcancer, säger hon.

E

va Cállmin är diplomerad instruktör i kundaliniyoga och meditation. Redan 1976 kom hon i kontakt med meditation, vilket förändrade hela hennes livsinriktning. Hon har bott och arbetat i flera år som kroppsterapeut vid ett Crises Intervention Center i Kalifornien. Med sin långa erfarenhet som yogalärare anlitas Eva ofta av rehabgrupper inom vård och omsorg.

- En del av yogapasset handlar om att öva att ”göra ingenting”. I yoga lär vi oss också att verkligen andas. Det är den viktigaste komponenten för att öka vår närvaro i kropp och sinne - kungsvägen till inre balans. Vi stretchar också ut hela kroppen och lär oss meditera och hålla ett meditativt sinne. Övningarna vi gör är mestadels hämtade från den gamla kundaliniyogatraditionen, förklarar Eva. Det finns mycket forskning till stöd för att både yoga, meditation och mindfullness ger bestående positiva effekter på hjärnans förmåga att hantera stress och bryta negativa tankar och känslor. - Men vi måste öva, och till slut blir det som att kunna cykla, vi bara vet hur man gör. Yoga och meditation kan ge ett andrum och bli ett sätt för sinnet och själen att återhämta kraft.

Eva Cállmin leder BCF Amazonas yoga. Denna medicinska yoga är specialanpassad för kvinnor som har eller haft bröstcancer. Stockholms Kundalinayogacenter, där Amazonas yogakurser äger rum, ligger på Reimersholme. I den stora, vitmålade lokalen flödar ljuset in genom fönstren längs hela väggen. Utanför syns vattnet alldeles intill där båtarna sakta åker förbi och längre bort syns grönska och hus i fjärran. Här finns inga gator eller bilar, bara en gångväg längs vattnet. I rummet finns vackra, meditationsinspirerande föremål, färska blommor och levande ljus att vila blicken på. Hela miljön förstärker yogakursernas rofyllda musik och rörelser. Deltagarna sitter på tjocka yogamattor och flera har kuddar för att kunna sitta avspänt. Varje pass avslutas med en lång, guidad meditation då deltagarna sveper in sig med filtar för att komma in i ett djupt vilotillstånd. Denna stund är en del av hela yogapasset. En del somnar och ett svagt snarkande kan ibland höras från någon i rummet.

18

Inez Hamilton och Antje Wasenack är mycket nöjda med yogan. ”Lederna mjukas upp med yogan och meditationen ger härlig avslappning”, säger de. För den som genomgår eller har genomgått en traditionell bröstcancerbehandling handlar det om att ge hjälp för att lättare kunna hantera en svår livssituation. - Man behöver inte vara vig eller kunna sitta på golvet för att utöva denna form av yoga. Den som vill kan sitta på en

Amazonabladet nr 3-2013


stol och jag ger alltid alternativ till de ställningar som kanske känns för svåra för någon just då betonar Eva.

En av de som varit med på Amazonas yoga länge är Lena Lindbom.

- Det är extra viktigt att lära känna din kropps begränsningar just nu och det är endast du själv som vet vad du klarar av. Allt vi gör är helt prestigelöst och var och en gör det man orkar, vill eller kan.

- Yogan är en underbar stund för avkoppling och uppmjukning av leder och muskler. Jag vill inte missa detta, säger hon.

Kundaliniyoga omfattar också musik och enkla mantrasånger. - Musiken hjälper till att balansera och tömma sinnet på rastlösa tankar och kan ge dig en upplevelse av dig själv på ett djupare plan bortom alla tankar och känslor. Vilan mellan övningarna har också detta syfte, att komma in i en djupare, medveten vila där de dagliga, stressande tankarna inte tar någon plats. - Framför allt är utövande av denna yoga skön och stundtals rolig och du blir mer medvetet närvarande i livet och kommer ”hem” till dig själv. Det är ett behagligt sätt att påverka och hjälpa både kropp och sinne till självläkning, säger Eva.

Inez Hamilton uppskattar att alla deltagare är kvinnor och har samma erfarenhet, bröstcancer. Hon yogade även under sin cellgiftsbehandling och tycker att det hjälper kroppen att återhämta sig och läka bättre. - Ja, lederna mjukas upp med yogan och hjälper mig att klara medicinen bättre. Jag får också kreativa tankar som ger kraft, menar Antje Wasenack, en annan av deltagarna. - Jag är toppennöjd och rekommenderar denna yoga till andra i Amazona, säger Anette Wiberg som går sin andra termin. Text: och foto Ingrid Kyllerstedt

Lena Lindbom, Antje Wasenack och Inez Hamilton tycker att kroppen återhämtar sig, läker och blir smidigare när de går på yogan.

Faktaruta: Kontaktuppgifter: Eva Cállmin E-post: info@holotropi.nu Hemsida: www.holotropi.nu

Amazonabladet nr 3-2013

Eva Cállmin, ledare BCF Amazonas yogagrupper. Foto: Mindfulnessgruppen 19


Rörelseglädje på Lilians vattengympa Lilian Granberg, som leder BCF Amazonas vattengympa, är föreningens mest erfarna ledare. - Hälsa, att må gott och motionera, oavsett vad man kan, är viktigt för mig. Vattnet har otroligt fina egenskaper som gör att man kan bygga upp kroppens rörlighet, styrka och balans, säger hon.

L

ilian har arbetat på Svenska Gymnastikförbundet och har bland annat lett Brommagymnasternas grupper, och i princip alltid lett motionsgrupper, både på land och i vatten. Sedan 15 år leder hon BCF Amazonas vattengympagrupper för medlemmar som haft bröstcancer. - Lilian är fantastisk som ledare. Hon är professionell och hänsynsfull och går igenom hela kroppen så vi får använda alla muskelgrupper på vattengympan.

- Man blir mjukare i kroppen av vattengympa, och det är bra för mitt lymfödem. Lilian Granberg uppskattad ledare för BCF Amazonas vattengympa.

Musiken är varierande och följer passets olika tempon. Rörlighet, balans, styrka och kondition tränas under den timme som vattengympan pågår. Efter lite prat om vad som gäller inför starten på nästa kursomgång sätter Lilian på musiken och passet börjar. Lilian rör sig intill bassängkanten och visar rörelserna samtidigt som hon ger instruktioner.

- Vattengympan har blivit ett behov. Man kan ta i, men blir ändå inte trött och kan röra sig i den takt man orkar och vill. Så sade några av deltagarna när det var dags för terminens sista lektion i slutet av maj. Innan vattengympan, på måndagar klockan 11.15 – 12.15, samlas de gärna runt ett av borden i Svedmyrabadets lokaler. Det är ett litet bad med en bassäng med varmt vatten, 32 – 34 grader. Anläggningen ingår i Stockholms stad och drivs privat av Ann-Louise Sköldmark sedan flera år. - Vattnet är i absolut toppklass och mycket rent. Det måste det vara eftersom det är ett rehab-bad. Vi ser till att det är trevligt, snyggt och fräscht här och vill att man ska trivas. Vi har bredda smörgåsar, drycker och annat i kylen så man kan fika före passet, säger hon och bjuder på en kopp kaffe innan det är dags för Lilians vattengympa. I bassängen har ett tiotal kvinnor samlats. Alla har badmössor i olika färger på huvudet. Badet har strikta ordningsregler för att kunna hålla en hög kvalitet i vattnet och lokalen. Till dessa regler hör att ha badmössa eller tvätta håret i samband med vattengympan. ”Är det kallt i vattnet?” undrar Lilian inledningsvis, men ingen huttrar så hon får svaret att det är precis så varmt som det ska vara.

20

Alla muskelgrupper gås igenom på passet. Här är det vaderna som stretchas ut mot kaklet. Lilian framhåller att vattengympa också kräver att ledaren vet hur man bygger upp ett pass för att utnyttja vattnets egenskaper så att det stöttar och hjälper till när man rör sig i vattnet. Amazonabladet nr 3-2013


-Vattengympa är något annat än vanlig gymnastik. Den som knappt kan stå på ett ben på marken, kan med lätthet göra det i vattnet. Musiken är en viktig del av vattengympan och följer rörelsernas tempo. Den måste passa pulsen och rörelserna. Balans, smidighet och styrka tränas, men Lilian säger att ett bra vattengymnastikprogram också måste ha ”rörelseglädje”. Det verkar det också ha för trots att passet är på en hel timme hänger alla med och verkar ha roligt ”ända in i kaklet”. Kvinnorna rör sig vant i vattnet, och de och Lilian sjunger ibland med när är en medryckande och känd melodi spelas.

Allra sist blir det avslappning då de bara får flyta runt i bassängens varma vatten, med eller utan flythjälp, och låta den vackra musiken bli en meditativ belöning innan det är dags att gå upp och klä på sig. Och kanske ta en kopp kaffe till. Text och foto: Ingrid Kyllerstedt

Faktaruta: På sid 44 finns mer information om BCF Amazonas vattengympa. Där finns också anmälningskupong till höstens grupper. Svedmyrabadet erbjuder bad, vattengympa och relaxbad sex dagar i veckan. Mer information finns på www.svedmyrabadet.se

Nu har vi även nattlinnen med fickor. Nya färger och modeller på protes bh Alltid stort urval på bröstproteser Badkläder året om Utbildad personal Välkomna hälsar Lisabeth, Seija & Susanne Valentin Sabbats gata 7, 113 61 Stockholm

☏ 08-411 90 56 www.evamelke.se

Amazonabladet nr 3-2013

21


Skönt och gott i skärgården Mat och måleri var temat när BCF Amazona arrangerade tre dagar på Ekskäret tillsammans med psykosyntesterapeuterna Berit Paulsson och Tina Peldán. Det blev succé redan innan avfärd, aktiviteten blev fulltecknad direkt och det fortsatte med en resa som fick högsta betyg i utvärderingen efteråt.

D

et var 19 medlemmar och två kontaktpersoner som gav sig iväg med skärgårdsbåten tidigt en måndagsmorgon i maj. Målet låg nästan fyra timmar bort, ön Ekskäret som ligger i det yttersta havsbandet. Där väntade tre dagars vistelse med uttryckande konst och matinspiration varvat med gemenskap, yoga, promenader och bastubad. Och för vissa modiga blev det även ett dopp i havet.

Några modiga badade i havet efter stunden i bastun. Omdömena från deltagarna vittnar om en kurs full av intryck och uttryck. Här är ett urval av dem: ”Vackert upplagd mat, varmt mottagande, mycket omtanke, mycket skratt. Jättegod mat, lugn och ro, härliga yogapass o underbara stunder av gemenskap o mycket skratt.”

På matlagningspassen bakades det också fruktbröd och deltagarna fick bland annat göra en grönsaksbuffé. - Jag komponerade schemat med samma matfilosofi som jag har på mina matinspirationskurser. Fast det blev ibland lite ont om tid eftersom många ville prata innan vi kom igång. Grönsaksbuffén som deltagarna lagade och dukade fram var både vacker och god. - Alla fick ett 16-sidigt häfte med recepten med sig hem så de kan fortsätta laga maten vi gjorde där, säger hon. Om det var full rulle i köket så var det desto mer tyst i Tinas målarrum.

”Trots uppdelning i två grupper så fick vi instruktioner om att flytta runt vid måltiderna och fick då möjligheten att prata med alla, vilket gav en bra gemenskap.” ”Vi slapp presentation om cancern inför alla. Det var skönt” ”Bra och kunniga/erfarna ledare. Väl förberett och genomtänkt. Generöst utbud av material/råvaror. Mycket inspirerande.” För att alla skulle få möjlighet att måla och laga mat delades deltagarna in i två grupper. När den ena gruppen målade under Tinas ledning lagade den andra gruppen mat tillsammans med Berit. Berit Paulsson överraskade sin grupp med att ha köpt tio kilo orensad torsk från Möja som skulle rensas och tillagas. - Jag tyckte att det passade eftersom vi var i skärgården. Fisken var alldeles nyupptagen och några fick prova på att rensa fisk för första gången, berättar Berit. 22

Många tillsammans men ändå var och en för sig. Det blev en magisk stämning i målarrummet. Amazonabladet nr 3-2013


- Det fungerade jättebra med att alla var tillsammans och målade i ett stort rum. Många kände hur härligt det är att skapa utan prestation och vara i absolut närvaro med sig själv. Det blev en magisk känsla, tiden försvann och det var så tyst att man kunde höra en knappnål falla, berättar Tina och tillägger:

På kvällarna, när alla satt vid borden med pappersdukar som alla fått måla och dekorera, blev det också spontan magdans och mycket fnitter. Den vackra naturen och fräscha anläggningen uppskattades av alla som hade eget rum med fantastisk havs-och naturutsikt. Succé var ordet, som sagt. Text: Ingrid Kyllerstedt Foto: Eva Keith-Rosander

- Man kan säga att i köket byggde man relationer med andra, medan när man målade byggde man relationer med sig själv. Under ett pass var uppgiften att måla jobbiga känslor; ilska, sorg, rädsla. Och under ett annat att måla kärlek, glädje eller hopp. Att rensa färsk torsk var en ny upplevelse för en del, medan andra var mer vana vid denna skärgårdsmat.

Spontan magdans blev det efter middagen.

nyheter

Mjuka

Underbart sköna hemma- nattpagg med isydda fickor för bröstprotes. Finns i butik i september. Amoena har allt du behöver välkommen in i vår butik på Sveavägen 52, 5 tr. Butiken är öppen måndag-fredag.

Utprovning av bröstprotes, ring och boka tid, 08-545 257 70 Som medlem i Amazona får du 15% rabatt på alla textilier när du handlar i vår butik mot uppvisande av medlemskort.

www. amoena.se Amazonabladet nr 3-2013

23


Tankar och andning mot stress Med psykoonkologiska metoder menas aktiv avspänning, visualisering, meditation, mental träning och mindfulness. Det kan hjälpa oss att hantera oro och smärta. - Vår hälsa är förenad med vad vi tänker. Men det handlar om ett hälsosamt tänkande och förhållningssätt, inte enbart ett positivt tänkande, sade Fia Hobbs, kropps- och samtalsterapeut, på temakvällen ”Stresshantering”.

F

ia Hobbs driver Arcadia Friskvård och samarbetar med den komplementära cancerkliniken Arcadia Praxis i Tyskland, som Amazonabladet tidigare berättat om. Hon är även qigonglärare sedan 25 år och utbildad till samtalsterapeut av den amerikanske onkologen Carl Simonton.

Fia Hobbs Carl Simonton som utformat en speciell metod som tar hänsyn till både kropp och själ. Fia har även en gedigen utbildning i österländsk medicin och har praktiserat i Kina och Japan. Visualisering handlar om att ge tankarna en ny och annorlunda inriktning. - Ett exempel kan vara att ändra hur man ser på cancern. Att kalla den aggressiv ger inte någon hälsosam bild. Cancercellerna kan bara en sak, att föröka sig, vilket oftast tar tid. Det är de vita blodkropparna som är pigga och aggressiva, de är kroppens skydd. Om man tänker så har man kommit en bit bort från den skrämmande och stressande bilden som uttrycket ”aggressiv cancer” ger, sade Fia. - Stress skyddar cancercellerna så att de vita blodkropparna inte attackerar dem. Därför ska vi i allra möjligaste mån undvika stress och även kost som har en inflammatorisk inverkan på kroppen. Fia talade om vikten att ta kontroll över situationen, vilket man kan göra genom att föreställa sig att sjukdomen kan botas, att de behandlingar man måste genomgå är verksamma och hälsosamma och att kroppen vet hur den ska läkas. - Genom ett trosatsarbete kan man omforma sin inre övertygelse till ”det här gör gott för mig”. Men det tar tid och Fia jämförde det med att träna en valp att gå i koppel. - Man kan inte rycka och dra i kopplet utan måste tillrättavisa valpen försiktigt och med mycket tålamod när den inte vill lyda. Samma tålamod måste vi ha när vi tränar oss själva att ändra ett beteende eller en övertygelse vi burit

24

med oss under många år. Andningen är ett stöd för att hindra stress och arbeta med sina tankar. Fia lät deltagarna få testa några andningsövningar och gav följande råd: - Andas alltid genom näsan och med magen. Låt utandningen bli längre än inandningen. Att räkna på in- och utandningstiden är en ”stress-stege” där man kan mäta hur stressad man är. Är andningsmönstret så att man snabbt andas ut är man stressad. För att få ned andningen tipsade Fia om att skapa sig en bild av att man vill ha ut det gamla som ligger och blockerar, när man andas ut. Det ger kraft att öka längden på utandningen. Fia talade också om det inre guidesystemet. Att till vardags fråga sig hur man upplever olika situationer. ”När trivs jag” kan man fråga sig och notera vad som gör en lugn, nöjd och glad i tillvaron. - Att bara ta en ny väg till jobbet och se vad som händer med de egna tankarna är ett litet steg som kan ge mycket i visualiseringsarbetet. Att exempelvis inför en gruvsam undersökning tänka ”jag är rädd för detta men det jag gör idag kan hjälpa mig att vara frisk imorgon” kan mota en stressande rädsla. - Det tar energi att bli frisk och att frigöra energi ökar immunförsvaret. Det är vår respons på en situation eller en person som ofta ger stresspåslag. Identifiera därför stressfaktorerna i ditt liv. Prova att ändra fokus genom andningen och kroppshållningen, sade Fia som menar att qigong är en verksam metod för båda sakerna. Fia betonade dock att det viktiga är att man utgår från sig själv eftersom ibland kan goda råd från nära och kära upplevas som stressande. - Att säga nej kan vara att säga ja till sig själv, sade Fia Hobbs och nämnde ett av sina  favorituttryck ”Kunskap utan förändring är inte visdom” av Paulo Coehlo. Text; Ingrid Kyllerstedt

Foto: Brian Hobbs

Amazonabladet nr 3-2013


Faktaruta: Arcadia Friskvårds verktyg för förändring - Maultsbys fem frågor 1. Är dina tankar/övertygelser baserade på fakta? 2. Hjälper dina tankar/övertygelser dig att skydda dig (ditt liv) och din hälsa? 3. Hjälper dina tankar/övertygelser dig att nå dina kort- och långsiktiga mål? 4. Hjälper dina tankar/övertygelser dig att undvika obehagliga konflikter? 5. Får dina tankar/övertygelser dig att må som du vill må?

Ändra tankar/övertygelse Identifiera den oönskade känslan (t ex rädsla) genom att: 1. Dra en horisontell linje i mitten på ett papper. 2. Skriv på den vänstra sidan om strecket fem övertygelser som ger dig den känslan. 3. Gå igenom varje övertygelse med hjälp av Dr Maultsbys fem frågor (se ovan). 4. Anteckna på höger sida om strecket hälsosammare alternativ till dina övertygelser 5. Stanna till och notera hur du känner dig när du skriver och läser dessa meningar. Har du lyckats fånga essensen kommer du uppleva en förändrad känsla. 6. Ha alltid detta papper med dig och så fort du känner den oönskade känslan tar du fram papperet och läser dina nya, hälsosammare övertygelser. Detta kan ske mellan 2-20 gånger om dagen. 7. Försätt dig i ett avspänt tillstånd och fokusera på din andning. Föreställ dig de nya hälsosammare tankarna och upprepa detta upp till 2-3 gånger dagligen till dess att de blivit en del av ditt undermedvetna. Denna process kan ta 3-6 veckor beroende på hur ofta du gör det.

En snyggare och tryggare skalprotes Impressions Shell skalprotes från Trulife ger ett naturligt utseende efter t ex en bröstrekonstruktion. Den ligger tryggt på plats, oavsett om den ligger i behån eller direkt mot huden. Letar du istället efter en skön fullviktsprotes, eller vill prova den senaste lättviktsprotesen? Trulife har bröstproteser för alla behov. Missa inte heller vårt underklädessortiment, Lingerie by NordiCare, speciellt designat för dig som är bröstopererad.

Boka tid för utprovning av bröstproteser hos Eva Melke AB på tel 08-411 90 56.

Kontaktuppgifter: Fia Hobbs E-post: fia@arcadiafriskvard.se Hemsida: www.arcadiafriskvard.se

Amazonabladet nr 3-2013

facebook.com/Nordicare www.nordicare.se

25


REHABILITERING

Vilka regler gäller för rehabilitering inom onkologi i Stockholms Läns Landsting (SLL)? Den rehabilitering som landstinget erbjuder är tolv dagar slutenvård i en sammanhängande period. Det innebär att du bor på den anläggning som du själv väljer. För att få rehabilitering efter avslutad cancerbehandling genom Stockholms läns landsting gäller följande regler: • Du ska vara 18 år eller äldre och vara folkbokförd i Stockholms län • Du ska komma från eget boende • Rehabilitering kan bli aktuell efter avslutad behandling, operation, strålning och/eller cytostatika. • Rehabiliteringen kan både vara kurativ och prepalliativ • Beslut om rehabilitering gäller i tre månader • Genom vårdval väljer du vilken anläggning du vill komma till. Anläggningen ska kunna erbjuda dig rehabilitering inom tre månader. Specialremiss krävs från din läkare för att få åka på denna rehabilitering. Vårdval gäller och du väljer vilken anlägg­ning som du vill åka till.

I skrivande stund finns sju olika ställen att välja bland. • • • • • • •

Capio Rehab, Saltsjöbaden Furuhöjden, Täby Mälargården Rehab Center, Sigtuna Olivia Rehabilitering, Danderyd RehabCenter Mösseberg, Falköping Röda Korsets Sjukhus, Solna Spenshult sjukhus, Oskarsström

Rehabilitering efter avslutad cancerbehandling erbjuds även på Vidarkliniken som är ett antroposofiskt sjukhus. Denna rehabilitering bekostas också av SLL men ingår inte i vårdvalet. Remiss krävs. Redaktionen

INTEGRATIV MEDICIN I PRAKTIKEN

Vidarkliniken bedriver kvalificerad cancervård och -rehabilitering med antroposofisk inriktning. Våra legitimerade läkare och sjuksköterskor kombinerar konventionella behandlingsmetoder med antroposofiska läkemedel, antroposofisk omvårdnad samt fysikaliska och konstnärliga terapier. Vidarkliniken har avtal med landstinget. Läs mer på www.vidarkliniken.se eller ring 08-551 509 00 växel, 08-551 509 07 inskrivning

VIDARKLINIKEN E N U N I K K O M B I N AT I O N AV S K O L M E D I C I N OCH ANTROPOSOFISK LÄKEKONST

26

På uppdrag av Stockholms läns landsting

Amazonabladet nr 3-2013 100, 35, 27


Alfta Rehab läggs ned Den välkända rehab - anläggningen Alfta som drivs av bolaget Alfta Quren AB har begärts i konkurs. Alfta anordnade både rehabilitering av patienter, bland annat bröstcancerpatienter, och mat, boende, friskvård och kurser till allmänheten. Orsaken till konkursen var dels att intäkterna från rehabiliteringen sjunkit den senaste tiden och osäkerheten kring förnyade avtal för rehabilitering bland annat med landstinget i Gävleborg. Ett 30-tal anställda berörs av konkursen. Redaktionen

Olivia Rehabilitering med kunskap och känsla

Onkologiska programmet Olivias onkologiprogram är en specialiserad rehabilitering, slutenvård i 12 dygn. Här får du en individ- och gruppanpassat rehabilitering som består utav olika fysiska och psykiska funktionshöjande aktiviteter. Fokus ligger på att balansera och starka det fysiska och psykiska välbefinnandet. Detta görs genom dagliga promenader, gymträning, vattengympa, Qi gong, massage och minnesträning. Utöver detta är gruppsamtalen en viktig del av rehabiliteringen där du får möjlighet att bearbeta, dela erfarenheter och få nya verktyg som kan vara till hjälp för att gå vidare. På Olivia använder vi Mindfulness som en integrerad del av rehabiliteringen. Mindfulness är en metod som består utav olika yoga och meditationsövningar som starkar medvetenheten om kropp, tankar och känslor. Syftet är att varje person ska få tillräcklig med erfarenhet för att kunna fortsätta själv när man kommer hem.

Lymfprogrammet Vi erbjuder ett program för dig som har lymfödem. Vi behandlar med manuellt lymfdränage, lågeffektlaser, lymfapress, lymftejpning, LPG-behandling, kompressionsutprovning och bandagering. Du får också tillfälle att pröva vår infraröda bastu. Vi utformar individuella träningsprogram och vårt mål är att ge dig ökade kunskaper om lymfsystemet och nya verktyg som hjälper dig hantera din situation så bra som möjligt. Programmet leds av Karin diplomerad lymfterapeut i samverkan med vårt rehabteam.

Rehab med utsikter Vi skräddarsyr ditt program utifrån dina behov, önskemål och förutsättningar – med många olika aktiviteter och inspirerande föreläsningar. Du får också tid för återhämtning i vacker kurortsmiljö. Men viktigast av allt – du får värdefull kunskap med dig hem.

Nyfiken? www.brackediakoni.se/mosseberg

Amazonabladet nr 3-2013

Agnes Horrigmo

Karin Sofios

För information angående onkologiprogrammet kontakta Agnes Horrigmo 08-522 509 38 agnes@oliviarehabilitering.se

För information angående lymfprogrammet kontakta Karin Sofios 08-522 509 32 karin@oliviarehabilitering.se

Vi finns i trevliga lokaler i Danderyd, utanför Stockholm. Vi tar emot dig oavsett var du bor, antingen ditt landsting betalar eller om du kommer som privatperson.Välkommen att läsa mer om oss på www.oliviarehabilitering.se

27


INBJUDAN. Följ med på en Mitt-i-Livet-vecka® till Masesgården i Dalarna.

-

veckor under augusti – oktober 2013 : vecka 35 (ankomst söndag 25/8 - fredag 30/8) vecka 38 (ankomst söndag 15/9 - fredag 20/9) vecka 40 (ankomst söndag 29/9 - fredag 4/10) vecka 42 (ankomst söndag 13/10 - fredag 18/10) vecka 43 (ankomst söndag 20/10 - fredag 25/10) Masesgården är ett riktigt hälsohem vid Siljan.

Mitt-i-Livet-veckan® är för dig som behöver återhämtning

Mitt-i-Livet-veckorna® för kvinnor som behandlats för bröst-

i både kropp och själ, efter bröstcancer. Du får verktyg och

cancer har funnits sedan 2005 och programmet har blivit

inspiration, glädje och energi. Gemenskap med andra kvinnor

omtyckt och efterfrågat. Du som har haft bröstcancer de

i samma situation ger insikter och kraft som räcker även när

senaste tre åren kan söka en plats. Erfarna gruppledare finns

man kommer hem igen. MOW Hälsa har, i samarbete med

på plats under hela veckan.

CTRF, genomfört Mitt-i-Livet-veckor® under flera år och responsen från tidigare deltagare är fantastisk.

Finansiering via CTRF för dig som är medlem (se nedan), medlemskapet kostar 250 kr/år.

INKVARTERING Du bor i enkelrum med helpension på Masesgården utanför Leksand. Masesgården är Sveriges enda kvarvarande hälsohem, vilket betyder att maten är vegetarisk, kaffe/alkohol serveras inte och kött/fisk hittar du inte på menyn. UR pROGRAMMET: Mat som stärker, samtal i gruppen, avslappning, vattengymnastik, kom-i-

Den här boken får du under veckan.

”Min drivkraft är att se livsgnistan tändas i en medmänniskas ögon”.

form-pass, stavgång, yoga, meditation,

”Jag upptäckte att det inte är en självklarhet att kvinnor

vila och rekreation. Det enda du behö-

erbjuds själslig återhämtning efter en cancerdiagnos i Sverige.

ver tänka på är dig själv och hur du har

När allt ska vara över, det är ofta då det börjar. För frisk för

det. Du kan välja mellan 3 - 4

sjukvården, fortfarande för sårbar för arbetslivet.”

aktiviteter per dag utöver de

Välkommen att höra av dig, maila mig gärna på

gemensamma gruppträffarna.

carolina.welin@mow.se Läs mer på www.mow.se

MOW Hälsa, Värtavägen 4, 115 24 Stockholm. Telefon 08-31 54 14. www.mow.se Medlemmar i CTRF kan få full finansiering för deltagande i programmen. Enklast är att gå in på - www.ctrf.se - där finns information om både medlemskap, information om rehabiliteringsprogram och ansökningshandlingar. Som medlem i CTRF är du med och bidrar till framtidens rehabilitering för människor som drabbats av cancer eller trafiskskada. CTRF, Box 56047, 102 17 Stockholm. Pg 900206-4.

28

Annons Mitt-i-Livet_maj 2013.indd 1

2013-05-29 11.12 Amazonabladet nr 3-2013


Att återfå balans & livsglädje

CanCe r- oCh Trafi ks kaDaDe s r i ks för b u n D

Temadagar för personer som har eller haft cancer. Blandade grupper för män och kvinnor, unga vuxna mellan 18-35 år och par. Psykologisk bearbetning under ledning av erfarna terapeuter i fyra dagar på Brännö i Göteborgs skärgård. Här kan du stanna upp, fundera över vad som är väsentligt i livet och vad som kan ge dig livslust och livsglädje i framtiden.

Tillbaka till ett liv värt att leva! Cancer- och Trafikskadades Riksförbund (CTRF) är en ideell organisation som erbjuder rehabilitering och hjälpmedel till dem som drabbats av cancer eller trafikskada. Vissa bidrag inkluderar även anhöriga. Vi tar vid där samhällets resurser inte räcker till. Vår verksamhet finansieras enbart genom gåvor från privatpersoner och företag. Och det är här du kommer in i bilden. Med ditt ekonomiska stöd ökar möjligheterna för oss att erbjuda fler drabbade människor en väg tillbaka till en fungerande vardag.

Kurskostnad endast medlemskap i CTRF 250 kronor. Vistelsen subventioneras av CTRF, Cancer- och Trafikskadades Riksförbund.

www.livslust.net Stig Dahlgren mobil: 0707 69 57 89

www.ctrf.se

Gläd en annan kvinna!

Lämna in dina bröstproteser, BH och peruker och kompressionsstrumpor i gott skick till vårt kansli. Vi har med lemmar som tar med dem till sjukhus/ kvinnor i länder som inte har vårt sociala välfärdssystem. Redaktionen

Du kan hjälpa oss genom att bli månadsgivare eller skänka en gåva via PG 90 02 06-4. Ditt bidrag är oerhört värdefullt.

För mer information se www.ctrf.se eller ring 08- 522 001 00

CTRF har 90-konto och följer SFI:s regler för insamlingskontroll. En trygghet för dig som givare.

Mälargården Rehab Center med 40 årig erfarenhet av rehabilitering erbjuder onkologisk rehabilitering och lymfödembehandling i natursköna Sigtuna. Under ett och samma tak njuter du av rehabiliteringen i en anläggning med gym, varmvattenbassäng och ett kök som lagar mat från grunden. Vi har avtal med ett antal landsting och kommuner som vårdgivare vid onkologisk rehabilitering och lymfödembehandling. Läs mer om oss på vår hemsida www.malargarden.se

Box 46 • 193 21 SIGTUNA • Tfn 08-5949 3630 • www.malargarden.se

Amazonabladet nr 3-2013

29


Inbjudan Rekreationsvecka för dig som lever med spridd bröstcancer och är aktiv i livet. Genom ett samarbete mellan MOW Hälsa och CTRF kan nu kvinnor, som är medlemmar i CTRF och har spridd bröstcancer, få möjlighet till rekreation på Masesgården. Under hösten 2013 har vi fortfarande platser kvar under vecka 48. Vi tar emot 10 kvinnor/vecka.

temat, djup avslappning, meditation och visualiseringar samt kost som stärker. att möta andra i liknande situation är en viktig del av inspirationen. ansvarig ledare är psykosyntesterapeut Carolina Welin, som finns på plats under hela vistelsen. Vi bor på hälsohemmet Masesgården vid Siljan i dalarna. Inkvartering i fina enkelrum med helpension. Medlemskap i CTRF kostar 250 kr/år. ansökningsblanketter hittar du på www.ctrf.se.

Välkommen att höra aV dig

Mat som stärker och tankar som inspirerar är vår önskan för dig under veckan.

En vecka med gemenskap, utbyte av livserfarenheter, delad sorg och glädje, skratt och tårar, promender, vegetarisk mat och avkoppling från behandlingar och vardagsliv. Men också samtal kring det existentiella

Vill du veta mer eller anmäla ditt intresse? Kontakta Carolina Welin på MOW Hälsa via mail carolina.welin@mow.se. du kan också läsa mer på www.mow.se

MOW Hälsa, Värtavägen 4, 115 24 Stockholm. Telefon 08-31 54 14. www.mow.se

LEVA halvsida_maj 2013.indd 1

Hämta nya krafter!

2013-05-29 11.20

E N H Ä L S O V E C K A P Å M A S E S G Å R D E N har en välgörande effekt på både kropp och själ. Det är aktiva dagar med motionspass, promenader och bad i poolen, samtidigt som det är total avkoppling från vardagen. Vi serverar vegetarisk mat som får dig att må bra. Härliga bufféer med varma och kalla rätter, frukt och grönt.

kan du välja mellan fem olika aktiviteter, t ex yoga, vattengympa, stavgång och föredrag på tema hälsa. Var med på så många du vill! Du kan också bada i poolen, ta välgörande behandlingar och delta i veckans kurs. Välkommen till vår vackra dalagård, som har varit hälsohem i 35 år. Tar du tåget hämtar vi dig i Leksand.

VA R J E D A G

INFO & BOKNING 0247– 645 60

www.masesgarden.se 30

Amazonabladet nr 3-2013


Cancerrehabilitering i en unik miljö Vi erbjuder ett rehabiliteringsprogram med syfte att ge ökad kunskap om sjukdomen, reaktioner i samband med denna samt verktyg att hantera livssituationen. Föreläsningar och gruppdiskussioner varvas med aktiviteter såsom mindfulness, stavgång, taktil massage och bad i 34° vatten. Du bor i eget rum i någon av villorna i parken och har naturen in på knuten. Har du behov av cancerrehabilitering? Be din kurator eller läkare om en remiss till oss. Mer information finns på www.axessmedica.se Certifierad ISO 9001 ISO 14001

Axess Medica, Spenshult sjukhus, 313 92 Oskarström Tel: 035-263 52 61 E-post: cancerrehabilitering@axessmedica.se

I GLÄDJE ELLER SORG STÖD BCF Amazona MED EN GÅVA Ditt bidrag behövs för att kunna bedriva vår verksamhet att hjälpa bröstcancerdrabbade kvinnor. Plusgiro 436 84 79-4, Bankgiro 5572-1229 Amazonabladet nr 3-2013

31


MEDLEMSAKTIVITETER - FÖRELÄSNINGAR Våra föreläsningar är förlagda till ABF, Sveavägen 41 i Stockholm. Du kommer enklast dit med tunnelbanan till station Rådmansgatan. Patienter, närstående, sjukvårdspersonal - alla hälsas välkomna! Föreläsningarna kostar 20:- för medlem­­mar i Amazona, 100:- för övriga.

Måndag 21 oktober 18.30-21.00

Program

Aktuell bröstcancerforskning Hur hanterar man den stress som ett cancerbesked medför? Plats

ABF, Katasalen Sveavägen 41 i Stockholm

Föreläsare Elisabet Lidbrink, överläkare och onkolog, Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Elisabet Wasteson, leg. psykolog, fil.dr Mittuniversitetet Östersund

Denna föreläsningskväll sker i samarbete med ABF Stockholm

Kl 18.30

Inledning

Kl 18.40

Aktuell bröstcancerforskning Elisabet Lidbrink

Kl 19.30

Paus med frukt och dryck

Kl 19.45

Hur hanterar man den stress som ett cancerbesked medför? Elisabet Wasteson

Kl. 20.30

Paneldiskussion och frågor

Kl. 21.00

Avslutning

I pausen och efter föreläsningen finns möjlighet att prata med våra kontaktpersoner.

Arrangeras i samarbete med

Roche AB

Välkomna!

utprovning av bröstproteser Välkommen till oss för utprovning av bröstproteser. I vår butik på Ringvägen 88 har vi även bh och baddräkter med protesfickor. Mediband Rehabbutiken är en av endast tre utprovare i Stockholm. Vår välutbildade personal hjälper dig få den protesen som passar just dig bäst. Tidsbokning: 08-644 60 17 Läs mer på www.rehabbutiken.se

Beställ tid för utprov ning!

Götg

➜S

Ringv

Här

Skanstull

Ring

v

Götg

ÖS

Ringvägen 88, 118 60 Stockholm Tel 08-644 60 17, T Skanstull

Öppettider: mån–tors 11–18, fre 11–17, lör 11–15. 1012 Amazona 173x130.indd 1

32

10-12-06 12.34.08

Amazonabladet nr 3-2013


MEDLEMSAKTIVITETER - SPRIDD BRÖSTCANCER Plats: BCF Amazona, Frejgatan 56 Max antal: Vi kan max ta emot 20 personer Förtäring Kaffe/te, vin, smörgås till självkostnadspris

Anmälan:

Samtalsgrupp Att leva med spridd bröstcancer

Spridd bröstcancer behandlingar

När allt ska vara över får man ett nytt cancerbesked. Gruppen är en s.k. öppen grupp och totalt är det sex träffar. Detta för att nya deltagare ska få en chans att komma med i gruppen. När du anmäler dig får du ett klippkort och du kan delta sex gånger. Deltagare i dessa grupper har företräde till våra temaeftermiddagar för spridd bröstcancer.

Denna temaeftermiddag är endast avsedd för er som lever med spridd bröstcancer.

Pris

750:- för Amazonas medlemmar 1 025:- för övriga

Anmälan

Till Amazonas kansli info@amazona.se

Plats

BCF Amazonas lokal, Frejgatan 56

Samtalsledare Carolina Welin Dipl Psykosyntesterapeut Dipl Psyskosyntescoach Tel 070-651 10 90 www.mow.se/health Tid  

Grupp 1 Torsdagar kl 14.00 - 16.00 Startdatum 22 augusti 2013

Grupp 2 Onsdagar kl 14.00 - 16.00 Startdatum 21 augusti

Dessa samtalsgrupper genomförs med ekonomisk stöd från

Amazona tel 08-32 55 90 eller info@amazona.se Vid anmälan via mail skickas bekräftelse. VÄLKOMMEN!

Ämnet är behandlingar (aktuella och kommande) för spridd bröstcancer. Även information om vad som är på gång när det gäller nya mediciner och vilka studier som pågår. Jonas Bergh informerar fritt och sedan är det gott om tid för frågor. Tid Onsdag 11 september kl 14.00-16.00 Föreläsare Jonas Bergh, professor, onkolog, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna

Rosendal Måndagen den 21 oktober kl. 13-16 är Rosendal bokat för er med spridd bröstcancer. Ledare Carolina Welin. Se vidare sidan 40. Ingen avgift.

Matinspiration - prova på Två tillfällen är bokade för er med spridd bröstcancer. Du kan boka in dig på ett av följande datum: tisdag 8/10 eller onsdag den 27/11 kl. 11.00-15.00. Se vidare sidan 41. Temat är fisk och skaldjur vid båda tillfällena. Ingen avgift.

Kost vid spridd bröstcancer

Fråga doktorn om spridd bröstcancer

Isa Wallmyr kommer till BCF Amazona en temaeftermiddag för att prata mat, inspirera och svara på frågor som handlar om kost och behandlingar. Isa Wallmyr har arbetat mer än 35 år på Alfta Rehab. Idag är hon konsult och föreläsare.

Annelie Liljegren kommer till oss för att diskutera och svara på era frågor om spridd bröstcancer.

Tid

Torsdag den 31 oktober kl. 14.00 - 16.00

Ledare

Isa Wallmyr, kostrådgivare från Alfta

Amazonabladet nr 3-2013

Dipl. psykosyntesterapeut Carolina Welin medverkar också under eftermiddagen. Tid

Onsdag den 20 november kl. 14.00 - 16.00

Ledare

Annelie Liljegren, överläkare Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.

33


MEDLEMSAKTIVITETER - TEMAKVÄLLAR OCH ÖPPET HUS Plats: BCF Amazona, Frejgatan 56 Max antal: Vi kan max ta emot 20 personer Förtäring Kaffe/te, vin, smörgås till självkostnadspris

Anmälan:

Öppet hus Unga kvinnor

Yoga och meditation Andningen som helande kraft

Gruppen unga kvinnor (t.o.m. 45 år) träffas i Amazonas lokal. Under ett par timmar får du möjlighet att möta andra i samma situation. Vi för ett gemensamt samtal och på plats finns alltid två kontaktpersoner som själva varit drabbade. Du är varmt välkommen att ta del av vår gemenskap, oavsett i vilken situation du befinner dig just nu. Vi serverar kaffe, vin, smörgåsar och snacks till självkostnadspris. För vår planering - ring gärna och föranmäl dig. Vi träffas tisdagar mellan kl 18.00-20.00 på Frejgatan 56 Datum

17 september, 22 oktober och 3 december

Temakvällen den 2 oktober som handlar om att föda barn efter bröstcancerbehandling är speciellt avsedd för er som är unga. Mer information sidan 36.

Tjejgåing i Tantolunden Onsdag 28 augusti 2013 Amazona bjuder på anmälningsavgiften (185 kr) för de 30 första medlemmarna som anmäler sig!

Amazona tel 08-32 55 90 eller info@amazona.se Vid anmälan via mail skickas bekräftelse. VÄLKOMMEN!

Prova på inför kurs Ett komplement i traditionell bröstcancerbehandling. Tid

Måndag 26 augusti kl 18.00-20.00

Föreläsare

Eva Cállmin, yogalärare sedan 20 år, som också arbetar med psykoterapi, kroppsbehandlingar och mindfulness. Eva leder en kväll om yoga och lär dig att andas rätt som ett naturligt och stärkande redskap efter en cancerdiag- nos. Evas hemsida: www.holotropi.nu

Metod

Metoden kan användas som egenvård under och efter den traditionella bröstcancerbehandlingen. Kvällen är en in- troduktion till yoga- och meditations kurser för bröstcancerdrabbade kvinnor.

Mer information om kursen på sidan 44.

Max antal

Vi kan max ta emot 15 personer.

Välkomna!

10 kronor av startavgiften går till Bröstcancerfonden. Samling vid Amazonas tält där du får nummerlapp och en tröja med Rosa Bandet. Uppvärmning kl 18.15 Start kl 18.30

Barbro Gerdén, läkare från Läkemedelsverket, informerar oss om naturläkemedel, växtbaserade läkemedel och kosttillskott. Hur påverkar dessa oss och vilka bör man undvika att ta samtidigt? CanCe r- oCh Trafi ks kadade s r i ks för b u n d

Tillbaka till ett liv värt att leva! CTRF är en ideell organisation som erbjuder rehabilitering och hjälpmedel till dem som drabbats av cancer eller trafikskada. Vi tar vid där samhällets resurser inte räcker till! Du kan stödja oss genom att bli månadsgivare eller skänka en gåva via PG 90 02 06 - 4.

För mer information se www.ctrf.se eller ring 08- 522 001 00

34

Naturläkemedel

CTRF har 90-konto och följer SFI:s regler för insamlingskontroll. En trygghet för dig som givare.

Irene Mattisson, bitr. avdelningschef, Risk- och nyttovärderingsavdelningen på Livsmedelsverket, medverkar också. Kvällen erbjuder bra möjligheter till diskussion och frågor. Tid

Onsdag den 4 september kl 18.00-21.00

Föreläsare Barbro Gerdén, läkare, Läkemedelsverket Irene Mattisson, bitr.avdelningchef, Livsmedelsverket

Amazonabladet nr 3-2013


Stresshantering

Bröstcancer drabbar flera

- före, under och efter diagnos

Kom tillsammans med din partner eller annan närstående!

Det uppstår många frågor efter en diagnos och de tar oftast inte slut bara för att man är färdigbehandlad. Många känslor och tankar sätts igång. Hur kan jag hålla mig frisk, vad kan jag själv göra? Hur får jag hjälp med mina orostankar, hur stärker jag kroppen efter cancerbehandling?

Vi träffas och samtalar om vad som händer i relationen när kvinnan fått bröstcancer. Flera drabbas - men det är oftast bara kvinnan som får hjälp att förstå vad som har hänt. Ofta orkar eller kan hon inte själv beskriva vad hon behöver. Samtidigt som ingenting är som vanligt på hemmaplan. Hur ska en närstående förhålla sig i detta kaos? Vad ska han/ hon göra av sin oro? Hur pratar man? Vad kan man göra ?

Cancerläkaren dr Carl Simonton ställde dessa frågor redan i början av 1970 talet och arbetade med mental träning, visualisering och medveten närvaro under närmare 40 år. Fia kommer under denna kväll att prata om Simontons sätt att arbeta, vikten av stresshantering och koppling mellan kropp och tanke, lära ut lätta andningsövningar och några qigongrörelser som har en djupgående effekt på kroppen. Tid

Tisdag 10 september kl 18.00-21.00

Föreläsare

Fia Hobbs, kropps- och samtalsterapeut, Arcadia FriskVård AB och patientkoordinator för Arcadiakliniken i Tyskland

Detta och mycket annat tänker vi beröra under kvällen som blir ett öppet samtal för reflektion och inspiration. Vi vet att de anhörigas kris kommer lite senare och kan ta sig olika uttryck. Genom att bjuda in till denna temakväll hoppas vi öppna upp för samtal med andra kring det som är svårt. Tillsammans är man mindre ensam. Vi träffas och pratar om det obegripliga som en cancerdiagnos innebär - både för den som har bröstcancer och de anhöriga. Tid

Onsdag 11 september kl 18.00-21.00

Samtalsledare: Carolina Welin, Dipl. Psykosyntesterapeut Dipl. Psykosyntescoach

INGA-LILLS PERUKMAKERI AB Välkommen till oss!

Gå in på www.perukmakare.se och läs mer

Inga-Lills Perukmakeri AB Lina Sandellsplan 1 129 53 HÄGERSTEN (endast 200m från Fruängens T-bana) Ring o boka en tid: 08 – 64 646 80 Inga-Lill, Raija o Sophie

Amazonabladet nr 3-2013

35


Plats: BCF Amazona, Frejgatan 56 Max antal: Vi kan max ta emot 20 personer Förtäring Kaffe/te, vin, smörgås till självkostnadspris

Anmälan:

Mindfulness – Prova på inför kurs

Prova på att dreja

Amazona tel 08-32 55 90 eller info@amazona.se Vid anmälan via mail skickas bekräftelse. VÄLKOMMEN!

Kom och prova på att dreja och göra egen keramik hos keramiker Yvonne Svensson i Mälarhöjden.

Tid

Tisdag 1 oktober kl 18.00-20.00

Föreläsare

Ann Nilsson Ahnstedt, mindfulnessinstruktör

Plats:

Mindfulnessgruppen Järntorget 78, Stockholm (Gamla stan)

Tid

Ann kommer att informera om hur man kan arbeta med mindfulness genom bl.a. meditation. Man tränar sig i att vara istället för att göra.

Pris

Mer information om mindfulnesskursen hittar du på sidan 39.

Tisdag 1 oktober kl 13.00-16.00 (glasering tisdag 22 oktober kl 10.00-13.00)

150:- för material och kaffe med dopp

Max antal 6 personer Vid frågor Kontakta Keramiker Yvonne Svensson tel 08-88 48 64 eller 0736-90 97 93. Plats:

Lugntorpsvägen 3, Hägersten. T-bana Mälarhöjden.

Den skamlösa nyfikenheten

Graviditet efter bröstcancer Kom tillsammans med din partner eller annan närstående! Välkommen till en temakväll som är speciellt riktad till unga kvinnor. Kvällen är en diskussionskväll där du t.ex. kan ställa frågor om risker med att föda barn efter en bröstcancerbehandling. Ta gärna med din partner.

Vad gör en läkare när en patient inte tar sin medicin? Eller när patienten inte vill ha hjälp trots att det kan kosta henne livet? Om det är en bra läkare tar hon reda på varför och det är en konst, en svår konst. Det förutsätter ett äkta möte mellan läkare och patient, ett samtal mellan de båda präglat av vad Astrid Seeberger vill kalla en skamlös nyfikenhet som når fram till patientens innersta. Den nyfikenheten måste odlas genom människokunskap och bildning, genom att vårda det ofta alltför korta och ytliga mötet mellan patient och läkare. Utifrån mer än tjugofem års erfarenhet som njurläkare har Astrid Seeberger skrivit en bok för alla som är intresserade av hur människor förstår och inte förstår varandra, samt hur man får människor att växa och frodas. Tid

Onsdag 23 oktober kl 18.00-20.00

Föreläsare

Astrid Seeberger, njurläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge.

Medverkar gör Kenny Rodriguez Wallberg, fertilitetsläkare KUS Huddinge

Svetlana Bajalica Lagercrantz, bröstonkolog Karolinska Solna

Åsa Garding och Ulrika Rosander som fött barn efter bröstcancerdiagnos.

Tid

Onsdag den 2 oktober kl 18.00-20.00

36

Avboka vid förhinder Det är viktigt att avboka vid förhinder så att någon annan kan få din plats. Många av våra aktiviteter blir snabbt fullbokade. Vi försöker dock upprepa alla fullbokade temakvällar kommande termin.

Amazonabladet nr 3-2013


Fråga doktorn om täta bröst Dieter Ulitzsch kommer att föreläsa och vägleda oss i detta ämne för att vi alla ska få kunskap om varför det är speciellt viktigt för oss som en gång har haft bröstcancer att känna till om man har täta bröst eller ej. Vi kommer att få se mammografibilder så att vi bättre förstår hur svårt det är att upptäcka tumörer i täta bröst. Vi får även se bilder från ultraljudsundersökningar och de provtagningar som görs i samband med dessa undersökningar. Tid

Onsdag 30 oktober kl 18.00-20.00

Föreläsare Dieter Ulitzsch, bröstradiolog Bröstcentrum City

Fråga doktorn och sjukgymnasten om biverkningar av antihormonell behandling Du får en allmän information om biverkningar av den antihormonella behandlingen. Föreläsarna svarar sedan på frågor om biverkningar och berättar vad man kan göra för att minska eventuella obehag som biverkningarna ger. Tid

Onsdag 13 november kl. 18.00-20.00

Föreläsare

Erika Isaksson Friman, onkolog, Sophiahemmet i Stockholm Elisabeth Wahlberg, sjukgymnast, Fysioterapi Legitim

Att våga är att förlora fotfästet en liten stund. Att inte våga är att förlora sig själv Sören Kirkegaard

PERUKMODELL: SORA / FÄRG 133

PERUKER TILL BÅDE VARDAG & FEST För bästa känsla och komfort. V

i erbjuder ett stort utbud av peruker i olika modeller och i en mängd både moderiktiga och klassiska frisyrer. Perukerna görs i material som stämmer väl överens med ett naturligt hår. Kontakta oss för fri konsultation. Varmt välkommen till Carl M Lundh / Haircenter! CARL M LUNDH – BUTIKER & SALONGER: Stockholm CML: Storg. 11, 08-545 66 800 Stockholm Perukshopen: Gamla Brog. 34, 08-20 10 06 Göteborg CML: Västra Hamng. 5, 031-10 23 80 Göteborg Salong Wivi: Sahlgrenska Sjukhuset, 031-342 17 17 Malmö CML: Kalendeg. 12, 040-733 20 Helsingborg CML: Karlsg. 1B, 042-14 30 00 Jönköping CML: Östra Storg. 16, 03615 02 70 Kalmar CML: Funkabotorget 1, 0480-268 30. Saknar du en salong där du bor? Ring 020-36 87 00.

Följ oss på Facebook.

Amazonabladet nr 3-2013

carlmlundh.se

37


Plats: BCF Amazona, Frejgatan 56 Max antal: Vi kan max ta emot 20 personer Förtäring Kaffe/te, vin, smörgås till självkostnadspris

Anmälan:

Fråga doktorn om HER2-positiv bröstcancer

Existentiell smärta och ångest – hur hanterar man den?

Denna form av bröstcancer drabbar ca 15 % av alla bröstcancerfall. Tack vare forskningens framsteg är denna bröstcancerform idag lättare att behandla. Kom och ställ frågor till Sara Margolin om HER2-positiv bröstcancer. Sara Margolin informerar om HER2-positiv bröstcancer och svarar på frågor om de olika behandlingarna. Tid

Tisdag 19 november kl 18.00-20.00

Föreläsare Sara Margolin, onkolog vid bröst mottagningen, Södersjukhuset Stockholm

Arrangeras i samarbete med

Roche AB

Amazona tel 08-32 55 90 eller info@amazona.se Vid anmälan via mail skickas bekräftelse. VÄLKOMMEN!

Carolina Welin vägleder oss i samtalet kring detta svåra ämne. Existentiell smärta och ångest är något som drabbar många av oss vid en cancerdiagnos. Carolina Welin är psykosyntesterapeut och arbetar bl a med att hjälpa människor att komma igen efter den kris som en allvarlig diagnos innebär.   Tid         Onsdag 20 november kl 18.00-21.00 Carolina Welin, Dipl. Psykosyntesterapeut Dipl. Psykosyntescoach

Ledare Max antal

15 personer

Fråga doktorn om bröstrekonstruktion Tid

Tisdag 26 november kl 18.00-21.00

Föreläsare Jan Jernbeck, plastikkirurg, Akademikliniken Stockholm

38

Jan Jernbeck informerar allmänt om de olika metoder som finns för bröstrekonstruktion. Jan svarar sedan på frågor.

Amazonabladet nr 3-2013


MEDLEMSAKTIVITETER - KURSER OCH SAMTALSGRUPPER

Samtalsgrupper för medlemmar När allt ska vara över är man ofta helt slut. Om du är färdigbehandlad eller nästan är där, kan en samtalsgrupp vara rätt för dig! Behandlingarna är färdiga, men tankarna, oron och mer existentiella aspekter behöver också få plats. Du har behov av att få prata och träffa likasinnade. Vi berättar om våra upplevelser i samband med diagnos och behandling. Vi talar om familjens, vännernas och arbetskamraternas reaktioner. Vi delar erfarenheter och inspireras kring hur vi kommer vidare. Vi hittar tillbaka till energi i både kropp och själ. Vi har tre olika typer av samtalsgrupper, se nedan. Grupperna träffas sex gånger, två timmar per gång med en erfaren handledare. Våra samtalsgrupper genomförs med ekonomiskt stöd från CURO.

Pris för alla grupper

750:- för Amazonas medlemmar 1 025:- för övriga

Anmälan

Till Amazonas kansli info@amazona.se eller via kupong på sid 44.

Samtalsledare Carolina Welin Dipl Psykosyntesterapeut Dipl Psyskosyntescoach Tel 070-651 10 90 www.mow.se/health

Annika Sibring Dipl Psykosyntesterapeut Tel 0705-92 75 75 annika.sibring@gmail.com

Samtalsgrupper unga kvinnor (t.o.m. 45 år) Tid   Startdatum

Onsdagar kl 18.00 - 20.00 Onsdag den 25 september

Samtalsgrupper för övriga Tid   Startdatum

Grupp 1 Tisdagar kl 14.00 - 16.00 Grupp 2 Torsdagar kl. 18.00 - 20.00 Tisdag 17 september och torsdag 7 november

Öppen samtalsgrupp Att leva med spridd bröstcancer Tid   Startdatum

Grupp 1 Onsdagar kl 14.00 - 16.00 Grupp 2 Torsdagar kl 14.00 - 16.00 Onsdag 21 augusti och torsdag 22 augusti

Gruppen är en s.k. öppen grupp och totalt är det sex träffar. Detta för att nya deltagare ska få en chans att komma med i gruppen. När du anmäler dig får du ett klippkort och du kan delta sex gånger. Amazonabladet nr 3-2013

Mindfulnesskurs

Mindfulness brukar översättas med Medveten Närvaro. Det betyder att medvetet rikta uppmärksamheten mot upplevelsen i nuet utan att värdera det som upplevs. Förmågan att vara medvetet närvarande tränas genom olika former av meditation men också i vardagliga sysslor. När inte tankar och känslor från det förflutna tar över eller oro och drömmar om framtiden tar vår uppmärksamhet kan vi njuta av livet här med större glädje och avslappning. Genom övandet införlivas ett nytt förhållningssätt till oss själva, andra människor, lidande och själva livet. Att vara medvetet närvarande förhöjer livskvaliteten och låter den inre visheten hjälpa oss att göra klokare val och få ett mer fridfullt och glädjefyllt liv. Kursstart

Tisdag 22 oktober slut 17 december kl. 09.30 - 11.30 (utom 19 nov kl 12-14) Heldag lördagen 30 november 10-16 Uppehåll v. 44 - höstlov

Antal gånger

Kursen pågår 8 ggr samt heldagen

Plats

Mindfulnessgruppen Järntorget 78, Stockholm (Gamla stan)

Anmälan

Skriftlig anmälan till BCF Amazonas kansli info@amazona.se eller via kupong på sid 44.

Max antal

Vi kan max ta emot 16 personer per kurs

Pris

1 200 kronor för 8 gånger samt en heldag. Kursen är subventionerad av BCF Amazona och Mindfulnessgruppen.

Instruktör

Ann Nilsson Ahnstedt, mindfulnessinstruktör.

Du kan även prova på mindfulness utan kostnad hos Mindfulnessgruppen tisdagen den 1 oktober. Se sidan 36. Träning på egen hand är viktig mellan träffarna. Hemträningen utgör basen i kursen och deltagarna bör vara redo att träna ca 30-40 minuter per dag. 39


Inspiration på Rosendals Trädgård hösten 2013 Till hösten erbjuder vi våra medlemmar ytterligare fyra härliga inspirationskurser på Rosendals Trädgård. Vi fortsätter på vårt tema med grön rehabilitering som vi startade år 2009. Anmälan

Skriftlig anmälan till info@amazona.se eller via kupong på sid 44. Anmälan senast två veckor före kursstart. Som vanligt är det först till kvarn. Datum bekräftas vid anmälan. Max 20 deltagare.

Det blir samtal kring livskvalitet och meningsfullhet. Därefter får gruppen arbeta praktiskt med händerna och inspireras av miljön i trädgården och växthuset. Tanken är att deltagarna ska inspireras och att alla sinnen ska väckas. Genom BCF Amazona och CTRF, Cancer och Trafikskadades Riksförbund, har du möjlighet att kostnadsfritt delta i denna inspirerande aktivitet och samtidigt skapa ett trevligt arrangemang med växter eller örter som du tar med hem.

Kvällarna är subventionerade med 600 kronor per person och kväll från CTRF. Deltagandet är gratis för Amazonas eller CTRF:s medlemmar. För icke medlemmar är priset 600 kronor per tillfälle. Du får då också ett blomsterarrangemang värt upp till 300 kronor som du kan ta med dig hem. Du kan max delta en gång i den här aktiviteten utan kostnad. Kursledare Dipl. psykosyntesterapeut Carolina Welin Dipl Psyskosyntescoach Kursdatum kvällstid 18.00 - 21.00 Tisdag 10 september eller 8 oktober Kursdatum dagtid 13.00 - 16.00 Måndag 7 oktober

Extra tillfälle för dig med spridd bröstcancer Kursdatum dagtid 13.00 - 16.00 Måndag 21 oktober (denna dag är endast avsedd för dig med spridd bröstcancer)

Program •

Samling med kaffe/te och smörgås. Presentation av deltagarna.

• Gemensam genomgång och indelning i två grupper. Du deltar i båda grupperna. • Workshop och miniverkstad grupp 1 där man gör egen plantering som man får ta med sig hem. • Workshop och miniverkstad grupp 2 Snittblommor, komposition och teknik • Samtal om vad som väcker glädje och mening när en allvarlig diagnos har utmanat oss och vår familj. Hur blir det roligt igen? Att lära sig prioritera det som är viktigt när livet förändras. Hur natur och trädgård kan hjälpa oss vidare. • Avslutning och utvärdering.

Välkommen till Rosendals vackra trädgård ! www.rosendalstradgard.se

40

Amazonabladet nr 3-2013


Matinspiration hösten 2013 Under hösten kommer Berit Paulsson att ha matinspirationskurser i sitt kök på Samtalsstudion för Amazonas medlemmar. Berit, som själv har haft bröstcancer, är utbildad hushållslärare, matskribent och samtalsterapeut i psykosyntes. Utifrån sina erfarenheter har Berit lagt upp en kurs på tre kvällar där man inte bara pratar om mat utan också själv får hacka och röra i grytorna och sedan samlas runt bordet för att avnjuta maten tillsammans. Inga förkunskaper behövs och maten lagas i lugn och ro utan stress. Alla får också ett fint förkläde med rosa bandet brodyr och recept på allt som lagas. Syfte •

Att inspirera till matglädje och matlagning av vacker, hälsosam mat som man mår bra av.

Lära ut vilken mat som stärker och är bra att äta efter bröstcancerbehandling.

• •

Att visa hur bra råvaror och matlagning kan stimulera alla våra sinnen, kan hjälpa oss vidare och stärka vår kropp efter en lång sjukperiod. Att vara här och nu, träna medveten närvaro när vi lagar mat och äter. Att ha roligt i köket och känna gemenskap runt matbordet vilket också har en läkande kraft.

Alla kurser har följande tre teman: • Grönsaker, frukt och bär •

Fisk och skaldjur med tillbehör

Soppor och baka surdegsbröd

Kvällarna är subventionerade med 600 kronor per person och kväll från CTRF. Max antal

8 deltagare per kurs….Först till kvarn

Anmälan

Skriftlig anmälan till BCF Amazonas kansli info@amazona.se eller via kupong på sid 44.

Program • Samling med smothie. Presentation av deltagarna. •

Mat, näringsinformation och genomgång av kvällens matlagning.

Praktiskt arbete i köket, två och två

Gemensam middag

Samtal om kvällens tema, erfarenheter och utvärdering.

Avslutning

Välkomna till Samtalsstudion! www.samtalsstudion.se

Kvällskurser kl. 17.00 - 21.00 Kurs 1

Torsdagar 26/9, 10/10 och 24/10

Kurs 2

Måndagar 11/11, 25/11 och 9/12

Plats

Samtalsstudion, Karlbergsvägen 54, 113 37 Stockholm

Pris

850:- för hela kursen som inkluderar tre kurskvällar. Middagar och förkläde ingår. Medlemsskap i Amazona eller CTRF krävs

Prova på för dig med spridd bröstcancer Kursdatum dagtid kl. 11.00 - 14.00 tisdag den 8/10 eller onsdag 27/11. Deltagandet är kostnadsfritt för dessa prova-på-dagar. OBS endast för dig med spridd bröstcancer. Temat är fisk och skaldjur båda gångerna. Amazonabladet nr 3-2013

41


Workshop i Uttryckande Konst på Hälsans Hus Under hösten kommer Tina Peldán att leda två workshops, på Hälsans Hus för Amazonas medlemmar. Tina, som själv hade bröstcancer för 15 år sedan, är utbildad psykosyntesterapeut och uttryckande konstterapeut och har aktivt arbetat med sin egen rehabilitering med hjälp av Uttryckande Konst.

Uttryckande Konst är en metod som utgår ifrån att det inom varje människa finns en förmåga att kreativt skapa och forma sitt eget liv. Genom Uttryckande Konst kan man gestalta och bearbeta sin historia, sina erfarenheter och livskriser, se framåt, finna mening och öka sin förmåga till samspel och njutning. I arbetet används samtal i kombination med olika konstnärliga språk: musik, bild, dans och rörelse, drama och teater, lyrik och prosa. Målet med Uttryckande Konst är att återupptäcka kreativiteten, skapa förändring, stärka jag-känslan och på så sätt på sikt öka ditt välmående. Konsten talar till våra sinnen och kan förmedla det som sker mellan vår inre värld och den yttre. Det blir en slags bro som möjliggör förståelse för oss själva. Vi befinner oss i ett mellanrum där det finns plats för lek, fantasi, känslor och varande.

Yoga som extra tillval Söndag den 13 oktober samt 17 november kl 8.00 09.30 erbjuder Tina ett pass i medicinsk yoga öppen för alla (även icke Amazonas medlemmar). Anmälan till detta yogapass görs direkt till Tina på mail: tina.peldan@vitacoaching.se Priset för yogan är ej inkluderat i priset ovan och kostar 150 kr/gång. Betalas på plats till Tina Peldán.

Vi jobbar med områden som: • • •

Vem är jag? Var står jag idag? Vart är jag på väg? Vad vill jag?

Workshop 1 en söndag och en tisdagskväll Söndag 13 oktober kl 11.00-17.00 Tisdag 22 oktober kl 18.00-21.00 Workshop 2 en söndag Söndag 17 november kl 11.00-17.00 Plats

Hälsans Hus, Fjällgatan 23 B, Stora Salen

Pris

750 :- för workhop 1 och 500:- för workshop 2. Material ingår.

Förtäring

Mat/fika kommer ej att finnas så vill du ha en bit mat, ta med dig den eller ät innan du kommer. Frukt, nötter etc finns på plats.

Övrigt Max antal Min antal

Medtag oömma ”målarkläder” och tofflor eller något liknande att ha på fötterna då skor ej är tillåtna i lokalerna. 12 personer per workshop 6 personer per workshop

Anmälan

Skriftlig anmälan till BCF Amazonas kansli info@amazona.se eller via kupong på sid 44.

Varmt välkomna till Vita Coaching www.vitacoaching.se 42

Amazonabladet nr 3-2013


Mötesplatsen på Internet

Skrivardag med Marianne Goldman Du som har genomgått eller genomgår bröstcancerbehandling, vill du skriva av dig dina upplevelser, berätta om ensamheten under strålningen, om rädslan, om dödsångesten? Eller få ner på papper hur det känns när du är färdigbehandlad och förväntas leva normalt, och vara glad och käck? Kanske har krisen helt enkelt väckt en skrivarlusta i dig - minnen, fantasier, tankar som går bortom bröstcancern. Personligen är jag övertygad om att kreativitet är ett sätt att hålla sig frisk. Under min workshop blandar vi högt och lågt. Fritt skrivande och olika tekniker. Du får möjlighet att hitta fram till din särskilda smärtpunkt. Ditt tema. Min styrka som skrivledare brukar vara att snabbt fånga upp just det.   Jag är sedan länge dramatiker. Nej, jag har inte haft bröstcancer, men har stor erfarenhet av det, både som nära anhörig och i mitt skrivande, och med manuset till den prisbelönta filmen Freud flyttar hemifrån gestaltade jag sorgen efter min mammas död i cancer. Därefter skrev jag Cancerbalkongen som blev en av mina mest sålda pjäser. I många år ledde jag skrivarkurser med inriktning på dramatiskt skrivande. Under senare år har jag, inspirerad av min utbildning till diplomerad psykosyntesterapeut, lett workshops i fritt skrivande med terapeutisk inriktning. Vanligtvis formar jag workshopen efter deltagarnas erfarenhet och håg. Såväl ”nybörjare” dvs du som aldrig gått på mina kurser eller du som varit med förut, är välkommen.

www.cancersamtal.nu Mötesplatsen för patienter med • Bröstcancer • Lungcancer • Unga vuxna med cancerdiagnos

Mötesplatsen innehåller diskussionsforum, maillistor och chatfunktion.

Ett vanligt problem man sällan pratar om Torra slemhinnor i underlivet är ett vanligt problem för många kvinnor.

www.torraslemhinnor.nu

Du skriver utifrån var du befinner du nu, såväl skrivartekniskt som i erfarenheten kring bröstcancer. Plats

BCF Amazona, Frejgatan 56 i Stockholm

Tid

Lördagen den 14 september kl. 9.00 - 16.00

Anmälan

Skriftlig anmälan till BCF Amazonas kansli info@amazona.se eller via kupong på sid 44.

Pris

500 :- för kursen som inkluderar en hel kursdag. Lunch ingår ej.

Ger information om orsaken till torra slemhinnor och vad du kan göra åt det.

Max antal Max 10 deltagare min 6 deltagare. CampusPharma AB www.campuspharma.se

Amazonabladet nr 3-2013

43 Annons_TorraSlemhinnor_86x130.indd 1

2013-03-28 12.18


Kursanmälan hösten 2013 Som tidigare erbjuder vi er medlemmar olika kurser. Vattengymnastik, yoga, matinspiration, keramikdrejning, mindfulness, inspirationskvällar Rosendal, skrivarhelg, uttryckande konst och samtalsgrupper. Frågor besvaras av kansliet. Enbart skriftlig anmälan gäller. Använd nedanstående kupong (eller kopia av den). Posta eller skicka ett mail snarast. Först till kvarn gäller… Inbetalningskort och kursinformation medföljer kallelsen. Anmälan är bindande sju dagar före kursstart. Återbetalning sker endast vid sjukdom styrkt av läkarintyg. Du betalar då för de gånger du deltagit + adm.avgift 100:-.

Kom-igång-vattengymnastik

Yoga & Meditationskurser

Lilian Granberg kommer även till hösten att leda vattengympan på Svedmyrabadet. Bassängen har 34 gradigt vatten och har plats för ca 20 personer. Möjlighet till trevlig samvaro efter gympan finns med t.ex. en kopp kaffe och bulle eller smörgås! Du kan anmäla dig till båda grupperna.

Start kurs 1 Start kurs 2

Måndagen den 2 september Måndagen den 28 oktober

Tid

kl 16.00-17.30

Antal gånger

8 träningstillfällen

Känn Dig riktigt välkommen till vattengänget!

Kursledare

Eva Cállmin

Vattengympa

Måndagar kl 11.15-12.15

Pris

750:- för Amazonas medlemmar

Start grupp 1

26 augusti, 8 gånger, sista träning 14 oktober

Start grupp 2

21 oktober, 9 gånger, sista träning 16 december

Anmälan

Skriftlig anmälan med kupong nedan. Du kan anmäla dig till båda kurserna.

Pris

600:- grupp 1, 675:- grupp 2 1 200 om du deltar i båda grupperna.

Ledare

Lilian Granberg

Frågor

Anmälan

Skriftlig anmälan med kupong nedan. Du kan anmäla dig till båda kurserna.

Eva Cállmin tel 070-757 58 81 E-post eva.callmin@swipnet.se www.holotropi.nu

Lokal Stockholm kundaliniyogacenter Reimersholmsgatan 79, Stockholm http://www.kundaliniyogacenter.se

Plats Svedmyrabadet, Handelsvägen 186, Enskede. Reservation för förändringar utanför vår kontroll, ANMÄLAN ÄR BINDANDE. ANMÄLNINGSKUPONG TILL GRUPPERNA HÖSTEN 2013 Sista anmälningsdag 10 dagar före kursstart

Markera ditt önskemål

Samtalsgrupper

Unga kvinnor Övriga kvinnor eftermiddag Övriga kvinnor kväll sid 39 Spridd bröstcancer sid 33

Vattengymnastik Yoga

Grupp 1 start måndag 26 augusti Kurs 1 start måndag 2 september

Mindfulnesskurs

Kursstart 22 oktober, heldag lördag 30 november

sid 39

Uttryckande konst

Kurs 1 söndag 13 o tisdag 22 oktober

Kurs 2 söndag 17 november

sid 42

Matinspirationskurs Nr 1 start torsdag 26 september Nr 2 start måndag 11 november Prova på matinspiration För dig med spridd bröstcancer tisdag 8 oktober eller onsdag 27 november

sid 41 sid 41

Inspiration Rosendal Kvällstid tisdag 10 september eller 8 oktober Dagtid måndag 7 oktober eller 21 oktober (för dig med spridd bröstcancer)

sid 40 sid 40

Skrivardag

sid 43

Lördag den 14 september

Grupp 2 start måndag 21 oktober Kurs 2 start måndag 28 oktober

sid 44 sid 44

Namn ……………………………………Personnummer ………............Tel hem ...............Tel arb ................ Adress …………………………………………………………………………E-post……………………….…………… Enbart skriftlig anmälan gäller. Skicka in skriftlig anmälan till BCF Amazona, Frejgatan 56, 113 26 Stockholm. Du kan även maila in anmälan till info@amazona.se. Bekräftelse, kursinformation och inbetalningskort sändes före start.

44

Amazonabladet nr 3-2013


ANSLAGSTAVLA ”Why Me, Why Now” - recension Susanne Ericsson har tidigare bevisat att hon är en genom­ musikalisk sångerska och folkmusiker (med klassisk skolning). Nu kan hon även lägga epitetet låtskrivare till sitt visitkort. Flera av texterna beskriver de många känslor när man nåtts av ett allvarligt sjukdomsbesked – i det här fallet bröstcancer. De speglar hur man, om möjligheten ges, går vidare med sitt liv. Albumet blir därför något av en resa genom de olika faserna, från den initiala chocken/ reaktionen (exemplifierad av Why Me, Why Now) till bearbetandet och slutsatserna. En av de sistnämnda är att man ska våga följa sina drömmar – något som Susanne själv i och med sin skivdebut hade tagit itu med redan innan sjukdomsbeskedet. Att inte skjuta upp sitt liv till morgondagen. Kanske är det Susannes i grunden positiva attityd som skiner igenom – precis som i albumtiteln och det smittsamma leende som strålar mot oss från skivomslaget. Susanne kunde på sitt förra album närmast liknas vid Eva Cassidy i sin strävan att göra egna versioner av olika covers. Nu är hon en fullfjädrad singer-songwriter i egen rätt. Arrangemangen är luftiga och musikaliska. Hon sjunger minst lika bra som sist.

STÖD EN BRÖSTSYSTER

och bli inspirerad av Susannes nya album! Skicka ett e-mail till info@susanneericsson.com och få en gratis mp3. Susanne är nu på konsertoch föreläsningsturné för att dela med sig av sitt kraftfulla budskap ”Det är aldrig för sent!” ”Jag rekommenderar det här albumet å det varmaste. Det var länge sedan jag hörde något så vackert, personligt, naket och äkta” Odd Arverud, Bubben Music

www.susanneericsson.com

Utdrag från musikskribenten Anders Lundquist för Obladoo

Har du idéer eller tips hur vi kan stärka Amazonas ekonomi? Vill du vara med och förstärka Amazonas ekonomi? Till hösten startar vi en grupp som hjälper till med detta. Tider för ev. möten bestämmer vi gemensamt. Hör av dig till Karin Stephan, Amazonas kansli, tel. 08-32 55 90 (kl. 10-14) eller info@amazona.se.

Amazonabladet nr 3-2013

45


Medlemsförmåner

Boktipset

Här presenterar vi de olika rabatter som medlemmar i BCF Amazona erbjuds. Det är vår förhoppning att vi alla kan hjälpas åt att utöka listan med fler företag. Idag har vi ju alla ett medlemskort i BCF Amazona som är enkelt att visa upp för att få tillgång till de rabatter som vi erbjuds Följande företag erbjuder rabatter till oss som är medlemmar i BCF Amazona.

• Amoena Sweden AB

ger Amazonas medlemmar 15% rabatt på alla textilier. Visa upp ditt medlemskort när du handlar. Mer information om butiken hittar du på deras hemsida www.amoena.se

• Details AB

som ger 10 % rabatt på hela sitt sortiment av underkläder. Details har fyra butiker varav tre butiker i Stockholm. Mer information om butikerna hittar du på deras hemsida www.details.nu

• Eva Melke ger Amazonas medlemmar 10 % rabatt på hela sortimentet av BH, bad, underkläder och kläder. Rabatten gäller på ordinarie priser. Visa upp ditt medlemskort när du handlar. Mer information om butiken hittar du på deras hemsida www.evamelke.se

• Vidvinkeln Vidvinkelns Massagepraktik ger 100 kr rabatt när du bokar klassisk massage eller helande beröring & samtal. Rabatten gäller även anhörig/vän. Om du bokar på nätet uppge Amazona i meddelanderutan. Hemsida www.vidvinkeln.se

I kroppen min Av Kristian Gidlund, Forum. ”Jag fick beskedet på en torsdag, strax innan jag skulle äta pannkakor.” Så inleds Kristian Gidlunds starka bok I kroppen min, som från början var en blogg han startade för att hålla familj och vänner uppdaterade om allt som hände med sjukdomen och behandlingarna. Men bloggen fick miljontals besökare, många berördes av Kristians nakna och vackra texter om livet när det ställs på sin spets. Om livet när det snart ska ta slut. Första halvan av boken präglas av en ilska över att just han drabbats av magcancer. Han har inte tid att vara sjuk, det är så mycket annat på gång. Han frilansar som journalist och han är trummis i bandet Sugarplum Fairy, han umgås med vänner och familj och har, som alla andra, fullt upp. Så kommer cancern i vägen. Ett år efter avslutad behandling visar det sig att den är tillbaka igen. Oåterkalleligt. Den här gången vet Kristian att det inte finns någon räddning. Sista halvan av boken präglas av en oändlig kärlek. Kärlek till livet, till föräldrarna, till syskonen, syskonbarn, vänner. Och sorgen över allt som inte blev. En stark och vacker bok, inte bara en bok om döden, utan mest faktiskt, en bok om livet. Förgiftad Av Rick Smith och Bruce Lourie, Ica Bokförlag.

• Wasa Club

Gymträning för Amazonas medlemmar, från 58:- per vecka. Mer info på www.wasaclub.se

I en simpel dammråtta från ett helt vanligt hem kan man identifiera upp till etthundrafemtio olika kemikalier. Flera av dem klassas som särskilt farliga av EU. Giftiga kemikalier återfinns idag i allt från hygienprodukter och möbler till kläder och leksaker. I Förgiftad beskriver de kanadensiska miljöaktivisterna Rick Smith och Bruce Lourie hur vår vardagsmiljö blivit en giftfälla som på sikt kan skada vår hälsa. De synar produkter och kemikalier och använder sig själva som försökskaniner. Som tur är avslutas boken med tips och råd om hur vi med enkla förändringar i våra konsumtionsvanor kan leva ett mer giftfritt liv. Medvetenhet är första stegen till ett friskare liv. Text: Ulrika Palmcrantz 46

amazona_1/8del.indd 1

2012-11-27 16:30

Amazonabladet nr 3-2013


Besök vår hemsida genom att läsa av QR-koden!

Stöd och kunskap för dig som är berörd av bröstcancer.

Breastfriends.se Hemsidan för dig som fått diagnosen bröstcancer, nära och kära men också för dig som är intresserad av bröstcancer. Läs mer på breastfriends.se

Nominera årets bröstvän!

SE.HER.1301.03

En bröstvän är en vän som hjälper en bröstcancersjuk kvinna genom sin sjukdom, en vän som finns där och peppar när det känns svårt. Det kan vara privatpersoner eller någon inom sjukvården som utmärkt sig. Nominera någon du tycker förtjänar utmärkelsen årets bröstvän på breastfriends.se

Amazonabladet nr 3-2013

www.roche.se

47


B

BCF

Amazona

PORTO BETALT

BCF Amazona Frejgatan 56 113 26 Stockholm Tel 08-32 55 90 info@amazona.se www.amazona.se

Ju fler vi är desto mer kan vi höras. Ju mer vi kan höras desto mer kan vi göra. Ju mer vi kan göra desto mer kan vi synas - bland folk, i samhället och i media. Ju mer vi syns desto mer kan vi göra för en bättre vård och rehabilitering - för dig och dina medsystrar. Medlemskapet är en betydelsefull och viktig gärning för alla oss som drabbats av bröstcancer. TACK för att du är medlem och fortsätter vara det.

Trycks av CARLSHAMN TRYCK & MEDIA AB

Amazonabladet nr 3-2013

48

AMAZONAbladet nr 3 -13  

Vill du bli kontaktperson? Årets bröstvän Carolina Welin. Fler aktiviteter för dig med spridd bröstcancer.

AMAZONAbladet nr 3 -13  

Vill du bli kontaktperson? Årets bröstvän Carolina Welin. Fler aktiviteter för dig med spridd bröstcancer.