__MAIN_TEXT__

Page 9

Fertilitetsutredning kan vara värdefull för unga med bröstcancer Unga som får bröstcancer har en särskild situation som kräver särskilda insatser. Därför anordnade Amazona en Fråga doktorn- kväll dit närmare ett tjugotal kvinnor och partners kom för att få veta mer om bland annat graviditet och fertilitet.

F

ertilitetsläkaren Kenny Rodriges Wallberg som är ansvarig för fertilitetsbevarande åtgärder vid Karolinska universitetssjukhuset och onkologen och genetikern Svetlana Bajalica Lagercrantz som är specialist på ärftlig bröstcancer hos unga var på plats för att svara på frågor. Åsa Winfridsson som är en av Amazonas kontaktpersoner och som fött två barn efter sin bröstcancer var också med på träffen. Att göra en fertilitetsutredning kan vara bra om man drabbas av bröstcancer i ung ålder och önskar bli gravid. Genom ultraljud kan fertilitetsläkare konstatera exempelvis hur många ägg kvinnan har. Antalet ägg skiftar nämligen stort och är inte alltid ålderrelaterat. - Efter en utredning är det viktigt att kvinnan får möjlighet till uppföljande samtal där vi ser över situationen, sade Kenny Rodriges Wallberg.

Att transplantera äggstocksvävnad, plocka ut ägg före en cytostatikabehandling eller IVF-behandlingar var några av ämnena som Kenny fick svara på. Hur gör jag om jag äter Tamoxifen och önskar bli gravid? undrade en kvinna som har ett barn och önskar kunna få ett till efter behandlingen. - Det kan gå att göra ett uppehåll och försöka bli gravid, men man bör äta Tamoxifen i minst två år först, svarade Svetlana Bajalica Lagercrantz, men framhöll att detta inte är något generellt eftersom alla patienter är unika. Samtalet gled också in på att en cytostatikabehandling innebär att kvinnans fruktsamhetsålder förändras.

- Äggstockarna påverkas också av cytostatika och ”åldras”. Men de kan återhämta sig precis som håret efter behandlingen, men även det är individuellt, sade Svetlana Bajalica Lagercrantz. När det gäller graviditet efter bröstcancerbehandling har man väldigt få resultat av studier eftersom de är omöjliga att utföra. Det man kan göra är att titta på de kvinnor som gått igenom en graviditet efter avslutad behandling. Eftersom det inte finns någon forskning är det mycket svårt att ge rekommendationer. Är det farligt med en graviditet efter bröstcancerbehandling? Hade frågan kommit på 1980-talet hade man tveklöst svarat ”ja”, då graviditet var kontraindicerat (ej att rekommendera) efter behandlingen. En sammanställning har gjorts av Eva von Schoultz, docent och onkolog. Hon undersökte ca 100 kvinnor som fått barn efter behandling och som det gått bra för. Ingen har idag lyckats bekräfta att det finns någon risk med att föda barn efter cancerbehandling. Hur länge skall man vänta med graviditet efter cellgift? Det finns ingen bestämd tid, det måste bli en individuell bedömning. Åsa berättar att hon de första två åren var mycket trött och rädd för att få återfall. Då kanske det inte är lägligt med en graviditet, man måste känna att man orkar. Stämningen bland deltagare och doktorer var under hela kvällen öppen och personlig och alla fick svar på sina frågor samt information om hur och vart och till vem de kan vända sig när det gäller att få barn efter bröstcancer. Text: Ingrid Kyllerstedt

I GLÄDJE ELLER SORG STÖD BCF Amazona MED EN GÅVA Ditt bidrag behövs för att kunna bedriva vår verksamhet att hjälpa bröstcancerdrabbade kvinnor. Plusgiro 436 84 79-4, Bankgiro 5572-1229

Amazonabladet nr 3-2011

9

Profile for AMAZONAbladet

AMAZONAbladet nr 3 -11  

Matinspiration. BCF Amazonas årsmöte. Anhörigstöd. Höstens aktiviteter.

AMAZONAbladet nr 3 -11  

Matinspiration. BCF Amazonas årsmöte. Anhörigstöd. Höstens aktiviteter.