Page 1

Amazona bladet BCF

Amazona

• Matinspiration • BCF Amazonas årsmöte • Anhörigstöd • Höstens aktiviteter

Nr 3-2011


BCF Amazona

PROGRAM augusti - december 2011 FÖRELÄSNINGSKVÄLLAR på ABF, Sveavägen 41 i Stockholm ENTRÉ LOKAL

20:- FÖR MEDLEMMAR, 100:- FÖR ÖVRIGA. MER INFORMATION PÅ SIDAN 33 Katasalen. Biljetter löses vid entrén.

Tisdag 4 oktober 18.30-21.00

Bröstcancer och ärftlighet Kan man på egen hand skydda sig mot återfall i bröstcancer?

Föreläsare

Svetlana Bajalica Lagercrantz, bröstonkolog Karolinska Universitetssjukhuset Solna.

Håkan Olsson, professor i onkologi, Lunds Medicinska fakultet.

Måndag 14 november 18.30-21.00

Forskning om kost och bröstcancer Kostens betydelse för vår hälsa Kosten som rehabilitering

Föreläsare

Emily Sonestedt, Lunds Medicinska fakultet Isa Wallmyr, kostrådgivare Berit Paulsson, matskribent

I samband med våra föreläsningar finns tillfälle att tala med våra kontaktpersoner.

TEMAKVÄLLAR Frejgatan 56 i Stockholm

Klockan 18.00-20.00 om ej annat anges. Förhandsanmälan till kansliet. Vi serverar smörgås och vin/kaffe/te till självkostnadspris. OBS! begränsat antal platser.

Vi samarbetar med Sensus Studieförbund

Onsdag 5 Oktober

Risker med medicinsk strålning Wolfram Leitz Sid 38

Keramikdrejning - två helgkurser Pris 700:- inkl. lera och lunch Sid 38

Sid 37

Onsdag 12 Oktober

Fråga doktorn om biverkningar av antihormoner E. Isaksson Friman och E. Wahlberg Sid 39

Mindfulness prova på inför kurs

Sid 37

Tisdag 18 Oktober

Sex och samlevnad efter cancer Karin Bergmark, Carina Månsson Sid 40

Prova på att dreja keramik Pris 150:- Två dagkurser.

Sid 38

Onsdag 2 November

Fråga doktorn om bröstrekonstruktion - Jan Jernbeck

Sid 39

Matinspirationskurser Pris 950:- Tre kurser.

Sid 34

Onsdag 9 November

Lymfödem och behandling Helena Janlöv Remnerud

Sid 40

Inspirationskvällar Rosendal Fem tillfällen under hösten 2011

Sid 35

Lördag-söndag Skrivarhelg med 12-13 November Marianne Goldman, pris 850:-

Mindfulnesskurser Två kurser under hösten 2011

Sid 36

Onsdag 16 November

Fråga doktorn Anna von Wachenfeldt

Onsdag 28 Sepember

Bröstcancerboken Ann Sköld Nilsson

Sid 38

Onsdag 7 December

Existentiell smärta och ångest Carolina Welin Sid 41

Måndag 22 Augusti

Yoga prova på inför kurs Eva Cállmin

Onsdag 24 Augusti 18.00

Tjejgåing i Stockholm Amazona bjuder på deltagaravgiften för de 30 första som anmäler sig Sid 37

Onsdag 24 Augusti

Bokcirkel att välja glädje Pris 450:- Fyra träffar.

Tisdag 30 Augusti

Sid 37

Sid 41 Sid 41

ÖPPET HUS ”Hitta styrkan” 16.00-18.00 Onsdag 7 september och 30 november

ÖPPET HUS Unga kvinnor 18.00-20.00 6 september, 11 oktober och 22 november Tisdagar OBS! förhandsanmälan till kansliet. Sid 31

ÖPPET HUS ”Hitta styrkan” 18.00-20.00 31 augusti och 14 december Onsdag

ÖPPET HUS Återfall Dessa träffar ersätts med öppen samtalsgrupp för kvinnor med spridd bröstcancer. Sid 31

HÄR HITTAR DU OSS Frejgatan 56 T-bana till Odenplan, uppgång Västmannagatan. Alla är välkomna, även icke medlemmar och anhöriga. Välkommen att träffa kvinnor i din egen situation för utbyte av erfarenheter och några timmars samvaro på dina egna villkor. 2

Du kan även få tala enskilt med våra kontaktpersoner. Se även kalendariet på vår hemsida. www.amazona.se/kalenderny.asp Amazonabladet nr 3-2011


Amazonabladet Nr 3 augusti 2011

Årgång 27

BCF

Amazona

Bröstcancerföreningen Amazona i Stockholms län Kansli Frejgatan 56, 1 tr 113 26 Stockholm Telefon 08-32 55 90 Öppettider måndag-fredag, 10.00-14.00 Kanslist Karin Stephan Postgiro 436 84 79-4 Bankgiro 5572-1229 Org. nr 802009-9639 E-post info@amazona.se Webbsida www.amazona.se Styrelsen 2011-2012 Ordförande Vice ordförande Kassör Ledamöter Suppleanter Revisorer Revisor suppleant

Maria Wiklund Karlsson Carin Tegefeldt Lisbeth Jonsson Ann Nilsson Ahnstedt Marianne Arndt Wennersten Anna-Karin Bruttini Birgitta Engström Suzanne Britts Brigitt Högberg Marianne Moberg Britt Ovens Karin Åkerblom Åsa Larsson Eila Riikonen Veronica Andersson

Ansvarig utgivare

Maria Wiklund Karlsson

Redaktör

Lisbeth Jonsson

Medarbetare

Eva Adler Birgitta Engström Ingrid Kyllerstedt Marianne Moberg Desirée Nyman Britt Ovens

Prenumeration

250 kr per år

Upplaga

2.500 ex

Tryck

Carlshamn Tryck & Media AB

Utgivningstider 2011 Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4

januari, manusstopp 1:a december maj, manusstopp 1:a april augusti, manusstopp 1:a juni oktober, manusstopp 1:a september

Färg Annonser Svart/vit 7.900 kr 3.950 kr 1/1-sida 4.400 kr 2.200 kr 1/2-sida 2.400 kr 1.200 kr 1/4-sida 1.300 kr 650 kr 1/8-sida moms tillkommer ej

Bredd 17,3 cm 17,3 cm 8,6 cm 8,6 cm 8,6 cm

INNEHÅLL

2 Program augusti - december 4 Ordförande har ordet 5 Föreläsningskväll

Årsmöte BCF Amazona Allt om bröstcancerbehandling

8 Föreningsaktiviteter Matinspirationskurs Fertilitetsutredning för unga Studiebesök hos Eva Melke Anhörigstöd Dialogträffar 8

18 Forskningsrön/Fakta

Onkologen som fick bröstcancer

22 Rehabilitering

Röda Korsets Sjukhus

Regler för rehabilitering SLL

Rehabveckor spridd bröstcancer Rehabveckor Amazona

31

Medlemsaktiviteter

Samtalsgrupper

Höjd x 26,2 cm x 13 cm eller x 26,2 cm x 13 cm x 6,5 cm

Föreläsningar Matinspiration Inspirationskvällar på Rosendal Mindfullnesskurser Temakvällar Skrivarhelg

Anslagstavla Utställning till förmån för Bröstcancerfonden Höjd medlemsavgift Nya böcker i Amazonas bibliotek Vi behöver Dig som är ung 43

46

Tips på Internetsajter

För eftertryck och utdrag – kontakta först redaktionen. Redaktionen ansvarar ej för insänt material (text och bild). Gäller även annonser. För signerade bidrag svarar författarna. Resultat av publicerade studier innebär inget ställningstagande från BCF Amazonas sida.

Omslagsbild: Dreamstime

Amazonabladet nr 3-2011

3


ORDFÖRANDE ORDET Sommaren 2011 är snart förbi. Jag hoppas ni har fått njuta till fullo av den bästa årstiden med sol, värme och långa, ljusa dagar. Sommaren är ju den årstid som de flesta av oss längtar efter hela året. Detta nummer av Amazonabladet görs klart i början av juni och trycks före midsommar. När tidningen kommer ut i augusti är det nära inpå terminsstarten och den innehåller därför program för höstens alla aktiviteter. Foto: Torsten Sundberg

Jag brukar ofta tänka på några ord som en präst sa på en skolavslutning för många år sedan; Vill du vara lycklig för en dag – ta en tupplur. Vill du vara lycklig för en vecka – åk ut och fiska. Vill du vara lycklig för ett år – vinn en miljon. Vill du vara lycklig för resten av livet - hjälp andra. Dessa ord har jag tänkt tillbaka på många gånger och känt att visst hade han rätt prästen. Det arbete som vi bedriver i vår förening går ju ut på att hjälpa andra och det känns verkligen bra. Det är fantastiskt att vi i vår förening har så många duktiga medlemmar som känner att de vill jobba ideellt för att hjälpa andra. Utan er skulle vår verksamhet inte vara möjlig att genomföra.

Du vet väl om att du har möjlighet att hämta ut en ny bröstprotes varje år?

Som vanligt har vi många aktiviteter att erbjuda er medlemmar nästa termin. Nytt för hösten blir att vi startar matinspirationskurser. Se mer på sidan 34. Det är en av våra medlemmar, Berit Paulsson, som tagit initiativ till detta. Vi som jobbar i Amazona har redan fått prova på och vi kan lova att det är ett helt underbart koncept. Vården i Stockholm är fantastiskt bra rent medicinsk och våra förutsättningar att bli friska förbättras hela tiden. Men varje liv som räddas ska också kunna levas på ett bra sätt och där satsar vi våra största ansträngningar. Vi vet att kunskap och gemenskapen med andra som drabbats är värdefull och att det tar tid innan alla sår är läkta. Då tänker jag i första hand på de själsliga sår som vi ofta får efter en avslutad cancerbehandling. Maria Wiklund Karlsson

Öppettider i sommar: måndag - fredag 10-12 och 13-17

Vi rekommenderar dig att prova våra patenterade Contactproteser som fäster direkt på huden. Contactprotesen minskar trycket på axeln och upplevs mer som en del av kroppen. (Om du inte trivs med den kan du inom 3 månader byta till en vanlig bröstprotes att lägga i behån)

Läs mer om våra bröstproteser och underkläder på: www.amoena.se Vår butik på Sveavägen 52 är öppen mån-fre 10-12 och 13-17 Boka tid för utprovning av bröstprotes 08-545 257 70

4

Amazonabladet nr 3-2011


FÖRELÄSNINGSKVÄLL

Lättonkologklinik krav på årsmötet

M

åndagen den 21 mars 2011 hölls Amazonas 34:e årsmöte. Till ordförande för mötet valdes Lars Engström. Årsmötet avklarades snabbt och effektivt under hans professionella ledning. Maria Wiklund Karlsson presenterade verksamhetsberättelsen för år 2010 samt den ekonomiska redovisningen. Vid genomgången betonade Maria föreningens tre viktigaste frågor inom påverkansarbetet: • Rehabilitering efter cancersjukdom bör erbjudas alla patienter • ”Lättonkologklinik” för bättre uppföljning och efterkontroller av bröstcancerpatienter • Förbättrad informationshantering och skriftlig vårdplan. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. Maria Wiklund Karlsson omvaldes till ny ordförande. Inga nyval gjordes och det blev omval av tidigare styrelserepresentanter. Även valberedningen med Carolina Welin och Madeleine Krook valdes om.

Maria Wiklund Karlsson, längst till höger, omvaldes till ordförande. Lars Engström var ordförande på årsmötet och Karin Stephan, till vänster, sekreterare. Årsmötet beslutade att höja medlemsavgiften till 275 kronor fr.o.m. år 2012. Skälet till höjningen är ökade kostnader samt att BRO höjer medlemsavgiften för oss i Amazona från 50 kronor per medlem och år till 60 kronor.

Styrelsen presenterade tre olika förslag till medlemsavgift för 2012; oförändrad avgift, höjning till 275 kronor samt höjning till 300 kronor.

Som vanligt vid årsmöten fick alla deltagare en rosa ros att ta med sig hem. Styrelsen i BCF Amazona Foto: Desireé Nyman

I pausen sålde kontaktpersonerna, här Gittan Engström, olika Rosa bandet-inspirerade saker till förmån för Bröstcancerfonden.

En rosa ros väntade på att delas ut till varje deltagare på mötet.

Amazonabladet nr 3-2011

5


Allt om bröstcancerbehandling Aktuell och framtida bröstcancerbehandling var ämnet när specialistläkare Theodoros Foukakis, Radiumhemmet, föreläste för en fullsatt Katasal i ABF-huset. Under denna Amazonakväll fick publiken intressanta inblickar i ny teknik som är på gång att introduceras, exempelvis att stråla tumören i samband med operationen, och en noggrann genomgång av bröstcancerbehandlingens olika steg.

I

dag behandlas bröstcancer genom följande metoder: kirurgi, cytostatika, strålbehandling, antihormonell behandling och målriktad behandling. Förutom dessa behandlingar finns det flera nya behandlingsformer som ännu inte introducerats i Sverige, men som ger stora förhoppningar om att vara en kommande behandlingsform. En sådan teknik är att stråla tumören redan i samband med operationen. Metoden heter intraoperativ strålbehandling och anses vara lika säker som vanlig strålbehandling enligt en studie, TARGIT –1, som rapporterades sommaren 2010. Den kan dock bara användas i samband med operationer då en bit av bröstet tas bort, så kallad tårtbitsoperation. Steg ett i bröstcancerbehandlingen är en konferens före operationen. - Alla patienter som får bröstcancer och måste få behandling diskuteras på multidisciplinära konferenser både före och efter operationen. På mötet deltar kirurger, onkologer, cytologer, patologer och röntgenläkare, sade Theodoros Foukakis och beskrev vilka frågor som då tas upp:

- Före operationen bestäms om det ska göras en bröstbevarande operation, partiell mastektomi, eller om hela bröstet ska tas bort genom mastektomi. Sedan bestäms om det behövs en axillutrymning eller om det räcker med sentinel node. Med sentinel node menas att bara portvaktskörteln tas bort, vid axillkirurgi avlägsnas ett varierande antal lymfkörtlar. Vid denna preoperativa konferens bestäms också om patienten ska få en primär rekonstruktion av bröstet i samband med operationen och neoadjuvant behandling, det vill säga cytostatika före operationen. Nästa steg är den postoperativa konferensen som sker efter operationen. Där diskuterar specialisterna (kirurg, onkolog, cytolog, patolog, röntgenläkare) vilken behandling patienten ska få. Det kan vara adjuvant cytostatikabehandling, strålbehandling, antihormonell behandling eller målriktad behandling. Det som avgör vilken behandling som blir aktuell bestäms utifrån det som framkommit när tumören studerats av patologerna och de sammanställt resultatet i ett så kallat PAD-svar. 6

Specialistläkaren och forskaren Theodoros Foukakis vid Radiumhemmet föreläste om hur bröstcancerbehandlingarna ser ut idag på landets sjukhus och hur de kan komma att se ut i framtiden. Foto: Desirée Nyman - PAD ger svar på många saker, bland annat tumörstorlek, lymfkörtelmetastaser, celldelning, uttryck av östrogenreceptorer och HER2, sade Theodoros Foukakis. Cytostatikabehandlingen syftar till att minska återfallsrisken och ges oftast tillsammans med strålbehandling, Herceptin, och endokrin (antihormonell) behandling i fem till tio år. Ingen kan med säkerhet veta hur det går efter den omfattande behandlingen, men det finns prognostiska faktorer som exempelvis tumörstorlek, grad och antal lymfmetastaser som kan ge viss vägledning. Theodoros Foukakis fortsatte med att i stora drag beskriva cytostatika-, strål- och antihormonella behandlingarna, hur de går till och vilka biverkningar de kan ge.

Amazonabladet nr 3-2011


- En vanlig biverkning under den adjuvanta behandlingen är fatigue, cancerrelaterad trötthet. Den upplevs som oerhört påfrestande, men kan lindras genom att man ser till att få balans mellan vila och aktivitet och äter ordentligt. Det kan vara bra att känna till de tre antihormonella (endokrina) behandlingar som finns för östrogenkänslig bröstcancer. Det är antiöstrogener (Tamoxifen eller Nolvadex) och aromatashämmare (Femar, Arimidex och Aromasin) som ges till postmenopausala kvinnor. Till yngre kvinnor ges ibland till exempel Zoladex som är en ”kemisk kastration”.

Cup A – F

- Det som det nu pågår forskning om är om vi ska förlänga antiöstrogenbehandlingen från fem till tio år och hur den i så fall ska se ut. I en studie som heter SOLE, får patienter i en grupp standard antihormonell behandling i fem år och sedan Femar i fem år utan uppehåll. I en annan grupp görs tre månaders uppehåll per år. Det har också gjorts studier där patienterna får växla mellan aromatashämmare och antiöstrogener under de fem år behandlingen pågår. Theodoros Foukakis berättade också om recidiv (återfall) och metastatisk bröstcancer (spridd bröstcancer). De vanligaste fjärrmetastaserna är i skelett, lever och lunga. Det finns många behandlingar och målet är att minska symtom och förlänga livet eftersom denna cancer inte är botbar. Det finns också flera nya behandlingar på forskningsnivå, såsom nya molekyler mot HER2, angiogeneshämmare (Avastin) och PARP-hämmare. - Nya läkemedel kommer också hela tiden, avslutade Theodoros Foukakis och sade att det sker mycket inom den palliativa vården. Under frågestunden undrade en person i publiken: - Varför kan man inte få fortsätta ta sina antiöstrogener eller aromatashämmare i tio år i stället för i fem år om man inte har några biverkningar? varpå Theodoros Foukakis svarade:

Art. 6283 – klorressistent

- Det är inte så enkelt, det finns studier som visar att det var bättre resultat med fem år än tio års behandling med Tamoxifen. Det här är mycket komplext och vi har inte alla svar än.

Anita care – Det bästa för min figur och mitt välbefinnande...

Text: Ingrid Kyllerstedt Artikeln är faktagranskad av föreläsaren. Representant · Agneta Olofsson Olov Hartmans Väg 3 · 19331 Sigtuna Telefon 08 659 25 26 E-Mail: anitaisverige@mac.com

Amazonabladet nr 3-2011

www.anita.com

7 S_Amazona_310511.indd 1

31.05.11 11:44


FÖRENINGSAKTIVITETER

Ny rehabiliteringsmöjlighet

Matinspirationskurs med samtal kring bord och spis När Berit Paulsson fick bröstcancer väcktes tankarna på att hon skulle kombinera sina yrken – samtalsterapeut och matjournalist – och arrangera matinspirationskurser för Amazonas medlemmar i sitt vackra, ljusa kök på Karlbergsvägen. Nu har planerna blivit verklighet och i höst inbjuds alla medlemmar till denna nya form av rehabilitering. - Jag tror det är lika läkande att laga mat som att pyssla i trädgården, säger Berit Paulsson.

M

atinspirationskurser kallar Berit dem. Varje kurs består av tre tillfällen då deltagarna, max åtta personer, träffas för att tillsammans laga mat och prata. Vid första tillfället är temat grönsaker, vid det andra är det fisk och tredje gången är det surdegsbröd och soppa som står på menyn.

För att testa matinspirationskursen inbjöds alla som jobbar ideellt som kontaktpesrsoner till en provlektion i maj. Här lagas det mat för fullt och med alla sinnen. Från vänster på bilden syns Anna-Karin Bruttini, Barbro Persson, Berit Paulsson, Eila Riikonen och Marianne Arndt Wennersten.

Hon har även utbildat sig till psykosyntesterapeut och tycker att kombinationen berikar. För två år sedan opererades hon för bröstcancer. Och det var det som gav henne idén till matinspirationskurserna.

Raw food är kul, gott och väldigt nyttigt. Denna så kallade matsvarv gör squasch, morötter eller rättika spagettiformade och lockade till många skratt i köket. Tanken med kurserna är både att deltagarna ska bli inspirerade till att laga god och näringsrik mat och lära känna varandra kring matbord och spis.

Berit har själv komponerat alla recept och handlar alla ingredienser som behövs för varje kurstillfälle som hon ramar in på ett personligt vis. Mer ska inte sägas här, men det märks att hon behärskar mat och samtal.

- Matlagning kan vara meditativt, om man gör det utan stress. Man kan hacka, skära, knåda och vispa i medveten närvaro, säger Berit som själv blev inspirerad när hon var på rehabilitering i Alfta.

- Det här är inga matlagningskurser även om vi lagar mat. Kursen handlar om matlust och livslust. Om mat med mening som vi kan njuta av, säger Berit och öppnar dörren till sina lokaler som ligger på Karlbergsvägen 54.

- Jag tror kroppen tar emot näringen bättre om man äter i en vacker och rofylld miljö. Jag vet att detta inte alltid är möjligt, men hoppas genom kurserna ge inspiration och lust till medveten matlagning där man kan få njuta med alla sina sinnen, säger Berit Paulsson på sitt mjuka, lugna sätt och bjuder på en smoothie, mixad på vårens nässlor och serverad vid matplatsen där ljuset strömmar in genom det stora, valvformade fönstret.

Berit Paulsson har lagat mycket mat i detta ljusa, luftiga kök med högt i tak och en rymlig matplats. Hon är utbildad hushållslärare, men är sedan länge matjournalist med uppdrag för bland annat Arla. Berit har skrivit både kokböcker och matreportage. 8

Text: Ingrid Kyllerstedt Foto:: Desirée Nyman Amazonabladet nr 3-2011


Fertilitetsutredning kan vara värdefull för unga med bröstcancer Unga som får bröstcancer har en särskild situation som kräver särskilda insatser. Därför anordnade Amazona en Fråga doktorn- kväll dit närmare ett tjugotal kvinnor och partners kom för att få veta mer om bland annat graviditet och fertilitet.

F

ertilitetsläkaren Kenny Rodriges Wallberg som är ansvarig för fertilitetsbevarande åtgärder vid Karolinska universitetssjukhuset och onkologen och genetikern Svetlana Bajalica Lagercrantz som är specialist på ärftlig bröstcancer hos unga var på plats för att svara på frågor. Åsa Winfridsson som är en av Amazonas kontaktpersoner och som fött två barn efter sin bröstcancer var också med på träffen. Att göra en fertilitetsutredning kan vara bra om man drabbas av bröstcancer i ung ålder och önskar bli gravid. Genom ultraljud kan fertilitetsläkare konstatera exempelvis hur många ägg kvinnan har. Antalet ägg skiftar nämligen stort och är inte alltid ålderrelaterat. - Efter en utredning är det viktigt att kvinnan får möjlighet till uppföljande samtal där vi ser över situationen, sade Kenny Rodriges Wallberg.

Att transplantera äggstocksvävnad, plocka ut ägg före en cytostatikabehandling eller IVF-behandlingar var några av ämnena som Kenny fick svara på. Hur gör jag om jag äter Tamoxifen och önskar bli gravid? undrade en kvinna som har ett barn och önskar kunna få ett till efter behandlingen. - Det kan gå att göra ett uppehåll och försöka bli gravid, men man bör äta Tamoxifen i minst två år först, svarade Svetlana Bajalica Lagercrantz, men framhöll att detta inte är något generellt eftersom alla patienter är unika. Samtalet gled också in på att en cytostatikabehandling innebär att kvinnans fruktsamhetsålder förändras.

- Äggstockarna påverkas också av cytostatika och ”åldras”. Men de kan återhämta sig precis som håret efter behandlingen, men även det är individuellt, sade Svetlana Bajalica Lagercrantz. När det gäller graviditet efter bröstcancerbehandling har man väldigt få resultat av studier eftersom de är omöjliga att utföra. Det man kan göra är att titta på de kvinnor som gått igenom en graviditet efter avslutad behandling. Eftersom det inte finns någon forskning är det mycket svårt att ge rekommendationer. Är det farligt med en graviditet efter bröstcancerbehandling? Hade frågan kommit på 1980-talet hade man tveklöst svarat ”ja”, då graviditet var kontraindicerat (ej att rekommendera) efter behandlingen. En sammanställning har gjorts av Eva von Schoultz, docent och onkolog. Hon undersökte ca 100 kvinnor som fått barn efter behandling och som det gått bra för. Ingen har idag lyckats bekräfta att det finns någon risk med att föda barn efter cancerbehandling. Hur länge skall man vänta med graviditet efter cellgift? Det finns ingen bestämd tid, det måste bli en individuell bedömning. Åsa berättar att hon de första två åren var mycket trött och rädd för att få återfall. Då kanske det inte är lägligt med en graviditet, man måste känna att man orkar. Stämningen bland deltagare och doktorer var under hela kvällen öppen och personlig och alla fick svar på sina frågor samt information om hur och vart och till vem de kan vända sig när det gäller att få barn efter bröstcancer. Text: Ingrid Kyllerstedt

I GLÄDJE ELLER SORG STÖD BCF Amazona MED EN GÅVA Ditt bidrag behövs för att kunna bedriva vår verksamhet att hjälpa bröstcancerdrabbade kvinnor. Plusgiro 436 84 79-4, Bankgiro 5572-1229

Amazonabladet nr 3-2011

9


Studiebesök hos Eva Melke En tisdag i maj var Amazonas kontaktpersoner och styrelse inbjudna till Eva Melke för att titta på deras nya lokaler och få lite ny kunskap när det gäller bröstproteser. Vi fick även demonstrerat de nya bröstvårtorna som numera är självhäftande, vilket var en nyhet för många av oss Amazonor. Tidigare fick man själv klistra fast dessa på protesen. Bröstvårtor kan man som bröstopererad alltid få kostnadsfritt.

D

eras nya lokaler ligger på Valentin Sabbats Gata nr 7 i Stockholm i närheten av Sabbatsbergs Sjukhus. Flytten skedde lagom till Lucia år 2010. Utanför butiken fanns en lång rad med magnoliaträd som stod i full blom. Mycket pampigt och vackert. Lokalerna är stora och ljusa. Hela butiken har en mycket behaglig atmosfär. Inne i butiken finns massor med fräscha blommor och även levande ljus. Personalen tar sig tid med varje kund. Minst två personer finns alltid i tjänst i butiken. Butiken har tre anställda; • Lisabeth Söderberg, ägare av företaget och arbetsterapeut • Therese Wallin, sjuksköterska • Seija Lindholm, undersköterska Butiken har öppet alla vardagar mellan kl. 11 och 18. Man kan bara titta in om man vill köpa en BH eller hämta en protes men om man vill vara säker på att få prova i lugn och ro bör man boka tid. I butiken finns utöver proteser, BH och badkläder för bröstopererade, även underkläder, badkläder, smycken och lite vanliga kläder. För att få en protes behövs en remiss från läkare, sjuksköterska eller sjukgymnast. En vanlig protes kostar ca 2.500 kronor och en klisterprotes ca 3.000 kronor. Många kommer även in och köper proteser och BH till släktingar i andra länder där man inte har möjlighet att få dessa produkter. 10

En ny tunn baddräktsprotes demonstrerades. Materialet är här silikon och det ska vara mer motståndskraftigt mot klorvatten än de tidigare lättviktsproteserna i skumgummi. Även andra baddräktsproteser är under utveckling. En annan protes, som jag faktiskt själv valde, var en protes med en svalkande insida från Truelife. Protesen känns sval mot huden vilket är skönt på sommaren. En ny klisterprotes demonstrerades också och den har bättre häftförmåga än tidigare. Sedan fick vi se en del av alla de olika proteser som finns i deras sortiment. Allt i butiken är uppdelat på om det finns fickor isytt i BH eller badkläder. Så det är lätt att hitta rätt sortiment. Urvalet är stort. Vi fick även en demonstration av en LPG-apparat. Therese och Lisabeth är utbildade att ge behandling med LPG-maskinen. Man börjar med att ta på sig en kroppsstrumpa. Sedan förs maskinen över olika delar på kroppen där den ”suger” upp huden. Maskinen används för att reducera celluliter och andra ojämnheter och ger en bra bindvävsmassage. Detta ger en jämnare och slätare hud. Maskinen behandlar kroppens bindvävsstrukturer och stimulerar blodcirkulation samt lymfsystem. Härigenom kan cellerna bättre transportera näringsämnen och föra bort slaggprodukter. Behandlingen används också för fettreducering och smärtlindring. I andra länder används maskinen även för lymfödembehandling. Behandlingen tar ca 30 minuter och kostar 650 kronor.

Amazonabladet nr 3-2011


Här får kontaktpersonerna som var med på visningen av de nya lokalerna veta hur LPG-apparaten fungerar.

När vi hade fått presentationen och fått prova på LPGapparaten fick vi själva prova BH och proteser. Vi hittade många fina saker som vi köpte med oss hem. Ett stort tack till Lisabeth, Therese och Seija som bjöd oss på denna trevliga presentation. Text och foto: Maria Wiklund Karlsson

BröstCentrum City finns på Drottninggatan 68 i Stockholm, mellan PUB och Åhléns. Vi arbetar på uppdrag av Stockholms läns landsting. Tel: 08-562 870 00 www.brostcentrumcity.se

Moderna bröstutredningar med bred kompetens I nära samverkan mellan Medicinsk Röntgens specialister i bröstdiagnostik och bröstkirurger från bröstmottagningen vid Capio S:t Görans Sjukhus kan vi erbjuda snabba utredningar av bland annat knöl i bröstet. Remiss från läkare krävs. Våra undersökningar omfattar mammografi, ultraljud samt punktion (ultraljudsstyrd, stereotaktisk med fin- eller grovnål) för cellanalys, s k trippeldiagnostik.

Berit Snell, röntgensjuksköterska och avdelningschef på BröstCentrum City, representerar vår erfarna personal.

Som patient slipper du lång och påfrestande väntan – samtliga undersökningar utförs vid ett och samma tillfälle.

BröstCentrum City är en del av Medicinsk Röntgen som ingår i Praktikertjänst. Vi är kvalitets- och miljöcertifierade (ISO 9001 och 14001).

Amazonabladet nr 3-2011

11


Få tar hjälp av det viktiga Anhörigstödet Det har gått många år sedan Lars Engströms fru Gittan fick bröstcancer strax före jul 1993 och de därmed blev engagerade som kontaktpersoner i Amazona. Hon för kvinnorna som berörs av sjukdomen, han för deras anhöriga. -Förut kallades vi BRO for men, men sedan ett år heter det Anhörigstöd. Vi fyller en stor funktion, men tyvärr har intresset minskat den senaste tiden och jag vet inte vad det beror på, säger Lars som menar att de anhörigas stöd, särskilt den första tiden efter beskedet, är otroligt viktigt.

A

tt få en cancerbesked är ju som att dra ned en ridå och kvinnorna hamnar i en slags chock. De kan bli som en omvänd hand och inte bete sig som vanligt vilket kan göra deras partner förskräckt. Kvinnorna har oerhört svårt att ta in vad läkaren säger. Det minns jag själv från när Gittan blev sjuk, hon hörde vad doktorn sa, men kunde inte ta in informationen, berättar Lars när vi sitter i Amazonas lokaler på Frejgatan, som han själv hjälpt till att rusta upp. Kontoret är nästan som ett andra hem för Lars och Gittan. Och så har det varit i drygt 18 år. Det var hans fru som såg en notis i BRO-fästet där man sökte efter män som ville engagera sig och bli manliga kontaktpersoner som skulle stödja anhöriga till bröstcancerdrabbade kvinnor. - Vi var fyra män som kom till första träffen och vi tog fram ett utbildningsprogram på uppdrag av BRO och 1999 anordnade vi första kursen, berättar Lars. Programmet utarbetade männen tillsammans och 1998 var det klart, exakt 20 år efter att Amazona bildades. De första åtta åren anordnades en kurs varje år och de som redan gått kursen deltog också vilket gav dem en slags fortbildning. Som mest bestod gruppen av ett tjugotal män i hela landet, nu är skaran betydligt mindre och kan räknas på två händer. Lars har varit med hela tiden. De manliga kontaktpersonerna (KP) har också bytt namn till Anhörigstöd för att även samkönade förhållanden och andra anhöriga ska känna sig involverade. Kanske är Närståendstöd ett bättre namn? - Den senaste kursen hade vi 2006, sedan dess har vi bara samlats vid två tillfällen dock ej hela gruppen. Den senaste KP-träffen hade vi många pass tillsammans med kvinnliga KP och det blev inte så bra eftersom vi anhöriga har andra saker att prata om, säger Lars med ett bekymrat uttryck. Nyligen var han på föreläsningen på ABF-huset för att finnas till hands för de män och andra anhöriga som kommit dit.

12

Lars Engström, ansvarig för anhörigstödet i Amazona och BRO. Foto: Desireé Nyman - Det var en man där som jag pratade med, inte fler. I samband med att manliga KP/anhörigstödet fyllde tio år 2008 trycktes en folder där Lars Engström berättar om verksamheten. Han skriver: ” Vad har vi nu nått med vår verksamhet? Det har inte blivit som vi trodde från början, vi hade räknat med betydligt fler kontakter via telefon eller Internet. Man frågar sig varför? Vad vi kan förstå är det kommunikation. Vi försöker på alla sätt nå ut till allmänheten via sjukhusen, media, BCF, mun mot mun, men det är svårt” Han fortsätter: ”…..Eftersom vi inte lyckats få en manlig KP i varje förening så har jag förstått att informationen om oss inte har nått ut för det finns tyvärr alltför många föreningsmedlemmar som inte vet om vår existens och som därmed inte kan informera drabbade om att vi finns.” - Vi, även kvinnliga KP, har nu märkt att samtalen ändrat karaktär. Förut ville man prata av sig, nu känner många sig övergivna av sjukvården och vill mer diskutera medicinska frågor. Det är synd för det är under traumadelen som vi anhöriga behövs som mest.

Amazonabladet nr 3-2011


-Vi kan stötta så att paren kan tackla beskedet och behandlingarna blir så bra som möjligt. Det har inträffat skilsmässor när kvinnorna behövs stöttas som mest. Det är jättetråkigt, för jag tror att många män den första tiden skulle behöva stöd så att de kan förstå och hjälpa sina kvinnor i stället för att svika dem, säger Lars Engström som välkomnar alla anhöriga som läser det här att kontakta honom, oavsett om man vill stötta sin partner eller bli aktiv i anhörigstödet.

NYHET!

Telefonnummer till Lars Engström är 08-530 430 55. Text Ingrid Kyllerstedt

Faktaruta Så stöttar du din partner bäst efter ett bröstcancerbesked: •

Lyssna på kvinnan och ta in vad hon säger utan att avbryta och rätta henne

Följ med henne på läkarbesök och undersökningar, särskilt i början så att du också får information och kan dela hennes upplevelser av möten och vård

Var lyhörd för när hon vill prata, det finns inga lämpliga tillfällen

Träng dig inte på, men närma dig henne genom att visa intresse för hennes nya situation

Under cytostatikabehandlingen, se till att vara till hands den första veckan då kvinnan mår som sämst och ordna gärna något uppmuntrande den tredje veckan inför nästa kur då hon mår som bäst och kan orka

Harmony Silk Connect – som en del av dig En helt ny sammetsmjuk lättviktsprotes som kan fästas direkt mot kroppen. Harmony Silk Connect har en hudvänlig yta av självhäftande silikon och följer med kroppen när du rör dig.

Sovplagg för dig som svettas e nar Skö n söm

2B pyjamas är tillverkad av ett unikt och smart tyg som suger upp fukten från huden och transporterar ut den genom tyget så att den dunstar bort. När du vaknar känner du dig behagligt torr.

Hudvänlig mjuk baksida i självhäftande silikon.

Utprovare i Stockholm: Eva Melke AB www.2bsleeping.se eller ring 090-77 96 90

Amazonabladet nr 3-2011

För mer info se www.nordicare.se Tel 042-35 22 20 13


Dialogträffar med målet en bättre bröstcancervård Genom att inbjuda vårdpersonal och politiker vill Amazona informera om verksamheten och skapa en bra kontakt med landstingets aktörer. Under hela april anordnades dialogträffar på kansliet där Amazonas kontaktpersoner spelade en viktig roll. Den bredd och kompetens som finns i föreningen gjorde stort intryck på gästerna.

M

bade och anhöriga i form av kontakt med och besök på sjukhusen, närvaro vid samtliga aktiviteter och stödsamtal till drabbade och anhöriga.

När hon på träffarna presenterade verksamheten blev många deltagare imponerade över Amazonas verksamhet och resultat; 500-600 kvinnor rehabiliteras varje år genom föreningen. Ca 2 500 sminkväskor skänks i samarbete med sjukvården till bröstcancerpatienter. Föreningen har även egen tidning som utkommer med 4 nummer per år samt egen hemsida med mycket information om bröstcancer. Amazona erbjuder sina medlemmar olika former av aktiviteter dagligen.

- Det var mycket intressant, sade Lars Joakim Lundquist, bitr hälso- och sjukvårdslandstingsråd, som var en av deltagarna.

ålsättningen med dialogträffarna är också att vi ska kunna ta tag i det som inte fungerar i vården, säger Maria Wiklund Karlsson, ordförande, som menar att det är viktigt att Amazona blir en naturlig partner i allt som har med bröstcancer att göra.

Kontaktpersonerna fick redogöra för sin utbildning och sitt omfattande ideella arbete där de ger stöd till drab-

Bland de ämnen som togs upp var rätten till ultraljud och optimal uppföljning av alla patienter, vikten av att alla får rehabilitering, förbättrad information till patienterna, till exempel genom en skriftlig vårdplan och kortare utredningstider.

Kontaktsjuksköterskan Sanna Einarsson Berg från SÖS höll med: - Jättebra att få denna information och få se de ljusa, fina lokalerna, sade hon. Text: Ingrid Kyllerstedt

Precis som din egen frisyr. PERUKER TILL BÅDE VARDAG & FEST Vi erbjuder ett stort utbud av peruker i olika modeller och i en mängd både moderiktiga och klassiska frisyrer. Perukerna görs i material och fiber som är naturliknande och stämmer väl överens med ett naturligt hår. FöR BäSTA KäNSLA OCH KOMFORT. Kontakta oss för fri konsultation. Varmt välkommen till Carl M Lundh / C.M.L. Haircenter! Vi har avtal med landstinget.

carlmlundh.se

&

BUTIKER/SALONGER CARL M LUNDH & PERUKSHOPEN: STOCKHOLM: Storg. 11, 08-545 66 800 STOCKHOLM Perukshopen: Gamla Brog. 34, 08-20 10 06 GÖTEBORG: Västra Hamng. 5, 031-10 23 80 Salong Wivi: Sahlgrenska Sjukhuset, 031-342 17 17 MALMÖ: Kalendeg. 12, 040-733 20 JÖNKÖPING: Östra Storg. 16, 036-15 02 70 K ALMAR: Funkabotorget 1, 0480-268 30. SAKNAR DU EN BUTIK/SALONG DÄR DU BOR? ring 020-36 87 00 för din närmaste återförsäljare.

14

Amazonabladet nr 3-2011


Du kan hjälpa Amazona att växa! Vi behöver din hjälp för att kunna utöka antalet medlemmar och på sikt även få in bidrag för att finansiera vår verksamhet. Allt vi gör för våra medlemmar kostar pengar och vi skulle kunna göra så mycket mer om vi bara hade ekonomiska resurser till det.

S

om du säkerligen märkt blir alltid våra aktiviteter fulltecknade, vilket vi naturligtvis tycker är roligt. Samtidigt förstår vi att behovet, som vi behöver tillmötesgå, är långt mycket större än vad vi idag klarar av. Vad kan du då hjälpa oss med? Om var och en av oss kunde värva en stödmedlem skulle det innebära drygt 1 700 extra medlemmar till Amazona. Det skulle medföra ett tillskott på 425 000 kronor i Amazonas kassa. Tänk så mycket vi skulle kunna erbjuda våra medsystrar för dessa pengar! Det här kan du göra för att hjälpa till: • Hjälp oss genom att prata med vänner, bekanta, släktingar, arbetskamrater m.fl. om vår verksamhet och be dem gå med som stödmedlem i vår förening.

• Skicka in namn och telefonnummer på alla som du

kan tänka dig skulle vilja stötta den verksamhet vi bedriver. Maila uppgifterna till info@amazona.se så kontaktar vi dem.

• Fortsätt gärna ditt eget medlemskap efter det att du

själv känner dig frisk från din bröstcancer. På så sätt underlättar du för dina medsystrar att de kan erbjudas en bra verksamhet.

• Anmäl ditt intresse för att hjälpa oss med olika typer

av aktiviteter. Vi är många som jobbar ideellt i vår förening (ca 60 personer) men vi behöver bli många fler. Viktigt att du själv vill ta eget ansvar.

Jag hoppas innerligt att du kan och vill hjälpa oss med detta. Ett medlemskap hos Amazona brukar ”löna” sig redan första året. Vi erbjuder våra medlemmar långt mycket mera än vad medlemsavgiften räcker till. T.ex. lönar det sig redan första året om man anmäler sig till en ins­ pirationskväll på Rosendal (gratis för medlemmar) eller går med på Tjejgåing där vi betalar deltagaravgiften. Låt oss hjälpas åt att se till, att vi redan 2011 är mer än dubbelt så många medlemmar som vi är idag. Maria Wiklund Karlsson, ordförande BCF Amazona

utprovning av bröstproteser Välkommen till oss för utprovning av bröstproteser. I vår butik på Ringvägen 88 har vi även bh och baddräkter med protesfickor. Mediband Rehabbutiken är en av endast tre utprovare i Stockholm. Vår välutbildade personal hjälper dig få den protesen som passar just dig bäst. Tidsbokning: 08-644 60 17 Läs mer på www.rehabbutiken.se

Beställ tid för utprov ning!

Götg

➜S

Ringv

Här

Skanstull

Ring

v

Götg

ÖS

Ringvägen 88, 118 60 Stockholm Tel 08-644 60 17, T Skanstull

Öppettider: mån–tors 11–18, fre 11–17, lör 11–15. 1012 Amazona 173x130.indd 1

Amazonabladet nr 3-2011

10-12-06 12.34.08

15


Vill du hjälpa till i Amazona? Anhörigstöd

V

ill du vara med och föra utvecklingen framåt? Vad tycker du är roligt att göra? Vad kan du hjälpa till med?

Det finns så mycket kunskap bland våra medlemmar, så dela med dig! Vad är du intresserad av?

Har din livskamrat fått bröstcancer? Behöver du som man någon att tala med? Vi i Anhörigstöd, vars livskamrater har haft bröstcancer, har gått kontaktpersonutbildning och finns till hands för dig som behöver stöd och någon att tala med.

Vad kan du hjälpa oss med? Det finns säkert fler som har samma intresse som du. Vi kommer att bjuda in er till en träff så får vi se vad vi kan göra tillsammans! Anmäl dig till kansliet så återkommer vi. Ring 08-32 55 90 eller e-post info@amazona.se

Läs mer på www.amazona.se eller kontakta Amazonas kansli tel 08-32 55 90 för info eller ring till Lasse Arne

08-530 430 55 08-624 35 01

Styrelsen BCF Amazona

INGA-LILLS PERUKMAKERI AB Välkommen till oss! Gå in på www.perukmakare.se och läs mer

Inga-Lills Perukmakeri AB Lina Sandellsplan 1 129 53 HÄGERSTEN (endast 200m från Fruängens T-bana) Ring o boka en tid: 08 – 64 646 80 Inga-Lill, Raija o Sophie

16

Amazonabladet nr 3-2011


Urval från hemsidan

Amazonabladet på hemsidan

Eftersom vi får in många tips på artiklar till vår tidning och vi sällan har möjlighet att publicera dem alla ska vi regelbundet publicera dessa på vår hemsida istället.

Fr.o.m. januari månad 2010 kan du läsa Amazonabladet även på vår hemsida. Vi har lagt upp tidningen som en blädderbar digitaltidning. Tidningen på nätet kommer att publiceras med tre månaders fördröjning. Målet är att vi ska kunna lagra upp till tre års utgivningar av tidningen och att man där lätt ska kunna söka efter artiklar o.dyl.

Det material vi väljer att publicera är sådant som vi tror kan vara av intresse för bröstcancerbehandlade. Det kan vara forskningsrapporter, artiklar av allmän karaktär och även annat. Du hittar artiklarna på www.amazona.se under informationsmaterial och rubriken Rapporter. Direktlänken är www.amazona.se/rapport.asp I samband med detta nummer av Amazonabladet kommer följande artiklar att publiceras på hemsidan.

Rapport

Skrivet av

Bröstcancer som arbetsskada

Vårdfokus

Bröstcancerbehandling år 2020

Svensk Kirurgisk Förening

Kaffe skyddar mot bröstcancer

Vetenskapens Värld

Utökad indikation på Herceptin

Pressmedd Roche

Dator kan inte ersätta radiolog

Dagens Medicin

Svensk cancervård på efterkälken

LIF

Inte farligt med implantat vid bröstcancer

Netdoktor

SMS-påminnelser snart tillåtna

Dagens Medicin

Radiumhemmets chef fick rätt

Dagens Medicin

Bröstcancer mer komplex än man tidigare trott

SvD

Avancerad sjukvård i hemmet – bästa vården finns i Stockholm

Health Powerhouse

Färgmammografi

SVT Rapport

Under januari månad hade vi nr. 2-4 2009 på hemsidan. Äldre tidningar lägger vi inte ut. Sedan fyller vi löpande på med nya tidningar. När nr. 2 2010 publicerades som pap­ pers­tidning lade vi ut nr. 1 på hemsidan. Du hittar tidningen under menyknappen Information och Amazonabladet. Länk till tidningen finns även under knappen nyheter på vår hemsida. Anledningen till att vi lägger ut tidningen digitalt är att vi har fått mycket beröm för vår tidning under årens lopp och många andra patienter ute i landet har efterfrågat om de kan få tillgång till vår tidning. På det här sättet hoppas vi att kunna förbättra informationsspridningen lite. Den digitala tidningen blir ett komplement till papperstidningen och kommer inte att ersätta den. Maria Wiklund Karlsson

Vilka åldersgrupper får bröstcancer? År 2009 hittades 7 415 (1 462) bröstcancertumörer hos kvinnor och 35 hos män i Sverige. Siffrorna inom parentes anger antalet tumörer i Stockholms län. Ålder

Antal

Ålder

20-24 år 

3 (2)

25-29 år 

30-34 år 80 (21) 40-44 år 390 (80) 50-54 år 697 (152) 60-64 år      1 076 (226) 70-74 år 810 (106) 80-84 år  558 (98)

Antal 17 (5)

35-39 år 163 (39) 45-49 år 665 (146) 55-59 år 765 (156) 65-69 år       1 044 (206) 75-79 år 571 (111) 85 + år 576 (114)

Det rosa fältet markerar vilka åldrar som ska kallas till mammografi enligt Socialstyrelsens riktlinjer.

Källor: Cancer Incidence in Sweden 2009, Socialstyrelsen Amazonabladet nr 3-2011

17


FORSKNINGSRÖN/FAKTA

Svetlana - onkologen som själv fick bröstcancer Cellgiftsbehandlingen är nyligen avslutad och Svetlana Bajalica Lagercrantz hår har börjat växa ut, men är ännu väldigt kort så peruken med det långa, mörka håret används fortfarande. - Som läkare är jag förvånad över att jag som patient upplevde det som så jobbigt med det cykliska behandlingsförloppet, säger hon när hon ser tillbaka på sin behandlingstid och beskedet om att ha drabbats av bröstcancer, just den sjukdom hon arbetat med som onkolog i många år.

S

Hur har det påverkat dig att vara så insatt i bröstcancer samtidigt som du behandlats? Har det varit jobbigt att så exakt veta hur tumören såg ut till exempel?

Hon är mer än de flesta insatt i behandlingen, i tumörbiologin, i diagnosen. Svetlana har sitt arbete på Radiumhemmet och har behandlats av kollegor och gått till sina medarbetare för att bli undersökt, ta prover och få cellgifter.

Har du blivit en bättre läkare efter bröstcancerdiagnosen?

vetlana Bajalica Lagercrantz sitter vid köksbordet i villan i Stocksund, omgiven av yngste sonens leksakshörna och de tre äldre barnens lappar från skolans alla aktiviteter inför sommarlovet. Håret är stubbkort och då och då sveper handen över hjässan liksom för att känna att det finns kvar, att den kala känslan är ett minne blott, att cellgifterna är på väg att försvinna ur kropp och medvetande.

- Det har varit en fördel att vara insatt. Jag har aldrig oroat mig för att inte få rätt behandling. Jag har varit trygg i att jag fått den bästa behandlingen som finns att tillgå. Jag har vilat i det och hämtat min kraft från den vetskapen. Jag har nog sparat mycket energi på att inte behöva fundera på alternativa behandlingsmetoder.

Det var en nyttig lärdom att det cykliska förloppet kring cellgifterna kan kännas så besvärligt. Att man periodvis likt en ”vippgubbe” blir nedtryckt av behandlingen för att sedan resa sig igen. Och hela logistiken kring extraprover har ibland känts oöverstiglig för mig som ensamstående mamma. Men tack vare alla mina vänner, grannar och föräldrar till barnens klasskamrater har det gått bra, säger Svetlana och ger några exempel på sådant som hon som läkare numera prioriterar mer. - Förut kunde jag låtit recept ligga, men nu skriver jag ut dem direkt och ber kontaktsjuksköterskan meddela patienten att det är utskrivet och klart att hämta ut. Nu förstår jag hur påfrestande det kan vara att ta sig till apoteket och sedan få beskedet att receptet inte skickats än.

Att vara läkare och patient på sin egen avdelning har gett Svetlana nya insikter och erfarenheter. Hon har fått uppleva kontaktsjuksköterskornas stora betydelse.

Svetlana har också fått en ökad förståelse för omvårdnadens och kontaktsjuksköterskornas betydelse.

-Visst har jag haft en fördel av att vara så insatt och haft det väl förspänt eftersom jag var omgiven av alla mina arbetskamrater, men samtidigt har jag, precis som alla andra, haft problem med biverkningar och annat, säger Svetlana som arbetat under hela behandlingstiden och då träffat sina patienter som inte alla vetat att även doktorn drabbats av samma sjukdom som de själva.

- Deras stöttning är viktig när man känner sig svag. Dessutom är de viktiga broar mellan läkare och patient. Det är jätteviktigt att vi läkare verkligen samarbetar med kontaktsjuksköterskorna, patienterna säger andra saker till dem än till oss läkare som kan vara viktigt att fånga upp, det handlar om frågor de har eller saker de vill berätta. Svetlana menar att det är lätt att känna sig som ett offer när man som patient inte får snabb kontakt för att berätta om smärtor och biverkningar.

18

Amazonabladet nr 3-2011


- Det är så otroligt viktigt att känna att det händer något, att ett efterfrågat recept skrivits ut, en läkare tillfrågats, en undersökning beställts – att något pågår, säger Svetlana. - Ja, kommunikation är verkligen a och o. Läkaren ska kommunicera, inte bara informera. Målet är ju att patienten ska följa behandlingen och det kontrollsystem som läkaren ansvarar för. En del patienter vill veta alla detaljer, få all statistik medan andra vill prata på ett emotionellt sätt där siffror och logik inte är lika viktigt. Man ska prata på det ”språk” som passar patienten.

- Ok, jag vet att många sagt det före mig, men jag lever nog mer i nuet idag. Jag kan inte fastna i det mörka och tänka på prognoser utan jag tittar på solstrålarna och tar till mig det ljusa i livet. Jag kallar min bröstcancerbehandling för en överkurs i livet, nu har jag tagit examen och kan gå vidare. Och det är jag så enormt glad för, säger Svetlana när fikat övergått till lunch och vi står utanför hennes hus omgivna av sommarens givmilda grönska.

Svetlana berättar om en patient som var violinist. Han visade ett förvånansvärt ointresse för sin cancersjukdom och ville inte höra talas om cytostatikabehandlingen, vilket oroade Svetlana. Sjukdomen var inte så långt gången och hoppet om bot var stort. - Tills samtalet gled in på hans verkligt stora bekymmer som var att han brutit armen och därför aldrig mer skulle kunna spela violin på samma höga nivå, det var det som var det verkliga stora traumat för honom. Det var där vi fick börja kommunikationen för att motivera honom till behandling av sin cancersjukdom. Att samtalet är ofantligt viktigt understryker Svetlana flera gånger. Ibland har patienter kommit till henne för en ”second opinion” och sedan har det visat sig att det enda som de egentligen behövde var att förstå bakgrunden till den föreslagna behandlingen.

När Svetlana klarat av halva behandlingen bjöd hon arbetskamraterna på Radiumhemmet på en lika stor tårta, en halv sådan. Här kan hon köpa en hel tårta av samma person när hela behandlingen är klar. ”Vad fort det gått”, blev kommentaren från konditorn som heter Beatrice och arbetar på Coop Hembageri i Djursholm. Text: Ingrid Kyllerstedt Foto:Ernst Brodin

Äntligen! Nu kan Svetlana kasta peruken. Bilden är tagen i Kroatien efter sista behandlingen. Som ensamstående mamma till fyra barn hade Svetlana varit med om mycket påfrestningar i livet redan före bröstcancerbeskedet som dessutom kom bara fem dagar efter hennes systers plötsliga död. Hon är inte främmande för tanken att stora påfrestningar under lång tid kan bidra till utvecklingen av sjukdomar så som cancer, även om hon på läkares vis inte vill påstå något förrän hon har evidens. - Men att psyket har betydelse är jag helt övertygad om, det är framför allt viktigt för hur man tar sig igenom sin cellgiftsbehandling, säger hon med betoning på gift, för att cytostatika är just cellgift det har hon numera en egen erfarenhet av. Amazonabladet nr 3-2011

Faktaruta Svetlana Bajalica Lagercrantz , 45 år, är docent i tumörbiologi och arbetar som bröstonkolog på Radiumhemmet vid Karolinska universitetssjukhuset. Hon är även specialist i klinisk genetik och arbetar huvudsakligen med patienter som har ärftlighet för bröstcancer. I oktober 2010 diagnostiserades hon själv för bröstcancer. Hennes upplevelser genom behandlingen kan man följa på hennes blogg på Cancerfonden (blogg. cancerfonden.se/svetlana). Svetlana är medlem i Amazona och vi berättade även om henne i Amazonabladet nr 2/2011.

19


Bröstprotes! När? Var? Hur? För att alltid ha en bröstprotes som är fräsch, som passar och för att kunna ha en i reserv att byta med, se årligen över ditt protesbehov! Du har rätt till dubbel uppsättning det första året och sedan en ny protes varje år. Om särskilda behov finns kan du få en ny bröstprotes tidigare. Samma rättighet gäller för att få en delprotes att jämna ut den asymmetri med, som kan uppstå efter en bröstbevarande operation eller en rekonstruktion.

Till Dig som behandlas för bröstcancer Alla kvinnor som behandlas för bröstcancer i Stockholm får en gåva från oss i BCF Amazona. Gåvan är en liten sminkväska i svart sammet med ett broderat rosa band.

Ring helst och boka en tid hos den utprovare du vill besöka. Vid behov kan du få din bröstprotes hemskickad. Lägg fram dina önskemål då du ringer.

Syftet med väskan är att vi vill påminna dig om att vi är många kvinnor som vandrat vägen före dig och vi vill att du ska känna dig välkommen att ta kontakt med oss. Tillsammans blir vi starkare!

Nyhet! Remiss krävs vid första besöket hos din utprovare. Har du ingen remiss kan utprovaren hjälpa dig med det. Du kan fritt välja bland utprovarna. Se nedan. Du kan också byta utprovare när du så önskar.

Sminkväskan delas ut gratis till dig på onkologmottagningarna på alla Stockholms sjukhus. Tala med din kontaktsjuksköterska och be om en sminkväska om du inte redan har fått den.

Utprovare

• Amoena Sweden AB 08-545 257 70 • Eva Melke Rehabiliteringsartiklar 08-411 90 56 • Mediband Rehabbutiken 08-644 60 17

Information om mammografi

på andra språk

Ska hjälpa invandrarkvinnor att upptäcka bröstcancer.

Vi ger dig personlig service att prova ut det du önskar i vår välsorterade underklädesbutik med allt från BH för stora och små bröst till bad- och nattkläder. Även sköna bomulls- och sidentröjor.

Bra urval för proteser: BH, baddräkter och bikini.

För att öka kunskapen om mammografi och hur man själv undersöker sina bröst lanserar Unilabs information om mammografi på arabiska, persiska, serbiska, spanska och engelska. Syftet är att hjälpa fler invandrarkvinnor att så tidigt som möjligt upptäcka eventuell bröstcancer.

Några märken: Amoena, Abecita, Calida, Chantelle, Damella, Lady Avenue, MarieJo, Petit Bateau.

Du hittar information på följande sida: www.unilabs.se Gå in under patient. Välj undersökningar och klicka på mammografi så kommer texten upp på de olika språken.

hälsar Sonnie med personal!

Redaktionen Amazonabladet 20

Välkommen in

Karlavägen 73 T-bana: Stadion tel 661 11 16 ÖPPET: måndag - torsdag 10 - 18, fredag 11 - 18, lördag 11 - 14

Amazonabladet nr 3-2011


Max 3 månaders väntetid för Bröstrekonstruktion

Mammografi i Stockholm för kvinnor över 69 år

Vårdgarantin gäller även för bröstrekonstruktion. När du har träffat en plastikkirurg och det har beslutats att en rekonstruktion ska göras, ska operationen genomföras inom 3 månader om inga medicinska hinder föreligger.

I juni 2011 går nuvarande avtal ut för mammografiscreening. Nu förbereder Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning en upphandling av mammografitjänster från 2011.

Om du inte får operationen inom 3 månadersperioden har du rätt att få komma till annan plastikkirurgisk enhet och göra din rekonstruktion där.

Alla kvinnor mellan 40 och 69 år kallas idag till mammografi med jämna mellanrum. Undersökningen är frivillig och syftar till att tidigt upptäcka tecken på eller utvecklad bröstcancer. Nu förbereder man även för att kvinnor mellan 69 och 74 år ska kunna kallas.

Karolinska sköter numera sin kötid själv. Om de inte kan erbjuda rekonstruktionen inom 3 månader får de själva stå för kostnaden om operationen görs på annan enhet.

Mammografi utförs för närvarande vid fyra sjukhus och kostar idag omkring 60 miljoner kronor per år.

Viktigt att du som patient står på dig och kontaktar Stockholm Läns Landsting om inte sjukhuset kan leva upp till sin vårdgaranti.

Källa: Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2009-12-04

Redaktionen

Amazonabladet nr 3-2011

21


REHABILITERING

Invigning av Röda Korsets Sjukhus I ett strålande försommarväder torsdagen den 19 maj hade Röda Korsets sjukhus invigning av sina nya lokaler i Sfären, Bergshamra. Klockan 14 slogs portarna upp och massor med gäster anslöt.

M

an började med att servera mousserande vin och snittar av olika slag. Efter ungefär en halvtimmes mingel var det dags för den officiella invigningen som gjordes av Prinsessan Christina fru Magnuson och biträdande sjukvårdslandstingsråd Lars-Joakim Lundquist. Prisessan Christina och Lars-Joakim Lundquist förrättade den formella invigningen genom att dra i bandet.

• • • •

Armprotesenhet Ortopedisk läkarmottagning EX-center Äldreomsorg

Vi önskar varmt lycka till med de nya fina lokalerna och den nya verksamheten. Redaktionen BCF Amazona Foto: Maria Wiklund Karlsson

Efter invigningen var det dags för rundvandring i de nya fina lokalerna. I byggnaden finns följande enheter: • • • •

Onkologisk rehabilitering Lymfödemenhet Sjukgymnastmottagning Gåskola

Många kom med blommor för att hylla Röda Korsets nysatsning och det nya sjukhuset med komplett rehabiliteringsverksamhet inom onkologi och lymfödem.

Lars-Joakim Lundquist, bitr. sjuklandstingsråd, skålade för Röda Korsets nya sjukhus tillsammans med princessan Christina fru Magnuson, som invigde lokalerna. Till höger syns sjukhusdirektör Eva von Strauss.

I GLÄDJE ELLER SORG STÖD BCF Amazona MED EN GÅVA Ditt bidrag behövs för att kunna bedriva vår verksamhet att hjälpa bröstcancerdrabbade kvinnor. Plusgiro 436 84 79-4, Bankgiro 5572-1229

22

Amazonabladet nr 3-2011


Vilka regler gäller för rehabilitering inom onkologi i Stockholms Läns Landsting (SLL)? Den rehabilitering som landstinget erbjuder är tolv dagar slutenvård i en sammanhängande period. Det innebär att du bor på den anläggning som du själv väljer. För att få rehabilitering efter avslutad cancerbehandling genom Stockholms läns landsting gäller följande regler: • Du ska vara 18 år eller äldre och vara folkbokförd i Stockholms län

Specialremiss krävs från din läkare för att få åka på denna rehabilitering. Vårdval gäller och du väljer vilken anlägg­ning som du vill åka till. I skrivande stund finns sju olika ställen att välja bland.

• Du ska komma från eget boende

• Alfta Rehab Bollnäs

• Rehabilitering kan bli aktuell efter avslutad behandling, operation och/eller strålning och/eller cytostatikabehandling.

• Furuhöjden Täby

• Rehabiliteringen kan både vara kurativ och prepalliativ • Beslut om rehabilitering gäller i tre månader • Genom vårdval väljer du vilken anläggning du vill komma till. Anläggningen ska kunna erbjuda dig rehabilitering inom tre månader.

• Carema Rehabcentrum Saltsjöbaden • Mälargården Rehab Center Sigtuna • Olivia Rehabilitering Danderyd • RehabCenter Mösseberg Falköping • Röda Korsets Sjukhus, Solna Rehabilitering efter avslutad cancerbehandling erbjuds även på Vidarkliniken som är ett antroposofiskt sjukhus. Denna rehabilitering bekostas också av SLL men ingår inte i vårdvalet. Remiss krävs. Redaktionen Amazonabladet

Ju mer du vet om fienden Desto bättre kan du bekämpa den

Välkommen till Enheten för onkologisk rehabilitering vid Röda Korsets Sjukhus

Detta gäller även bröstcancer

Efter en cancersjukdom är det värdefullt att få möjlighet till rehabilitering som underlättar återgång till vardag och arbetsliv. Att uppnå en så god livskvalitet som möjligt är ett viktigt mål. Vi erbjuder ett två veckors rehabiliteringsprogram som är anpassat till din individuella förmåga och dina behov. Programmet består av fysisk aktivitet, samtal, information och möjlighet att dela tankar med andra i liknande situation. Vacker natur ger avkoppling och möjlighet till återhämtning. Mer information på www.rks.se eller tel. 08-791 14 18

Amazonabladet nr 3-2011

Röda Korsets Sjukhus

23


Program för dig som behöver inspiration och möta andra i samma situation. .

Mitt-i-Livet-veckor®

Återhämtning - komma igen efter bröstcancer. Under veckan ingår du i en grupp, tillsammans hittar vi tillbaka till energi och balans, får förståelse för vad du har gått igenom, du får insikter om varför du mår som du gör. Både kropp och själ omfamnas. Du bor i eget rum, helpension. Rekreationsveckan sker som internat. Vecka 42 och 50 är reserverade för bcf Amazonas medlemmar. CTRF finansierar vistelsen.

Veckor-med-mening ® Återhämtning dagtid. Måndagar och onsdagar, 9.30 – 15.00, under 6 veckor. Samtal, inspiration, mindfulness, rörelse – allt för att stödja kroppens läkeprocesser och hitta åter till vardagslivet. När du är för frisk för sjukvården men fortfarande inte redo för arbetslivet. Vad är viktigt i livet nu? Gemenskap med andra i samma situation. Vi håller till i Danderyd. Max 7 personer. Ny grupp 12 september. CTRF finansierar programmet.

LEVA med cancer

För dig som lever med en kronisk cancer och är aktiv i livet. En veckas internat. Gemenskap i gruppen, medveten kost, naturskön miljö, meditation, avslappning, yoga och samtal om de svåra livsfrågorna. Du bor i enkelrum med dusch/wc. Vi genomför programmet på hälsohemmet Masesgården i Dalarna. Nästa grupp är planerad v 39. CTRF finansierar vistelsen.

CTRF hjälper dig med finansieringen

Pris

sän

Nu kt!

en

t1 das

00:-

Energi i kropp och själ

Carolina Welin, grundare och initiativtagare till programmen ovan skriver om bakgrunden, psykosyntes och koreansk kroppsträning som möjliga verktyg att addera när man är medicinskt färdigvårdad men ännu inte redo att möta verkligheten. I boken finns också reflektioner för att synliggöra varför det är viktigt att cancerpatienter får rätt till rehabilitering och stöd på vägen tillbaka.

Pris

!N nkt

u en

t2 das

00:-

Mat som stärker och tankar som inspirerar.. Boken vill visa att det inte behöver vara svårt att äta rätt. Den handlar om hur man kan komma igång och hitta tillbaka till energi och inspiration med hjälp av kosten, kroppen och tankarna. Den är fylld av vackra bilder, enkla recept och goda idéer. Hela beloppet går till CTRF, Cancer- och Trafikskadades Riksförbund, för att hjälpa människor på väg tillbaka till ett aktivt liv.

Medlemmar i CTRF kan få full finansiering för deltagande i programmen. Enklast är att gå in på www.ctrf.se - där finns information om både medlemskap, information om rehabiliteringsprogram och ansökningshandlingar. Som medlem i CTRF är du med och bidrar till framtidens rehabilitering för människor som drabbats av cancer eller trafiskskada. CTRF, Box 9509, 102 74 Stockholm. Pg 900206-4.

Vill du veta mer om programmen, maila carolina.welin@mow.se eller ring på 070-651 10 90. Böckerna kan beställas via vår hemsida, www.mow.se. MOW Hälsa, Karlaplan,Värtavägen 4, 115 24 Stockholm. Telefon 08-31 54 14. 24 Annons_2011.06.06.indd 1

Amazonabladet nr 3-2011 2011-06-06 17.53


Inbjudan – Rekreationsvecka för dig som lever med spridd bröstcancer och är aktiv i livet. Genom ett samarbete mellan MOW Hälsa, Amazona och CTRF kan nu 8 kvinnor med spridd bröstcancer få möjlighet till en veckas rekreation under vecka 39/2011. Nu får fler kvinnor med spridd bröstcancer möjlighet till rekreation och återhämtning mellan behandlingarna tack vare stöd från CTRF. En vecka med gemenskap, att vara tillsammans, umgås, utbyta livserfarenheter, dela sorg och glädje, skratt och gråt, promenera, äta bra mat och koppla av från behandlingar och vardagsliv. Men också samtal kring det existentiella temat, djup avslappning, andningsövningar, meditation och visualiseringar, stöd och avlastning samt kost som stärker. Gemenskap med andra i liknande situation är en viktig del

av inspirationen. Ansvarig ledare är psykosyntesterapeut Carolina Welin. Hon finns på plats under hela vistelsen. Vi bor på hälsohemmet Masesgården i Dalarna med inkvartering i enkelrum med dusch/wc samt helpension med medveten, vegetarisk kosthållning. Du betalar bara medlemskap i CTRF samt resan. Välkommen att höra av dig Vill du veta mer eller anmäla ditt intresse? Kontakta Carolina Welin på MOW Hälsa, telefon 070-651 10 90. Du kan också maila in att du är intresserad av att veta mer till carolina.welin@mow.se eller info@amazona.se så kontaktar vi dig.

BCF

Amazona

Med fokus på

livskvalitet Tillsammans med dig, och utifrån dina speciella förutsättningar och förmågor, skapar vi en skräddarsydd rehabilitering. En rehabilitering som kombinerar Saltsjöbadens fantastiska miljö, professionell handledning och ett beprövat rehabiliteringskoncept. Vi arbetar med mindfulness, samtal i grupp, fysisk träning, stresshantering, kunskapsföreläsningar samt ger stort utrymme för reflektion och återhämtning. Vårt rehabiliteringsprogram är 12 dagar. Tillsammans ökar din livskvalitet och funktionsförmåga! Kontakta oss på telefon 0708-73 64 90 eller karin.steinberg@carema.se

Saltsjöbadens Sjukhus www.caremarehabcentrum.se

Amazonabladet nr 3-2011

25


Vill du veta mer om Olivia Rehabilitering?

Under 2011 har Olivia Rehabilitering fått förtroendet att ta emot patienter

som är i behov av onkologisk rehabilitering och patienter som har lymfödem. Vi har utvecklat ett program som är mycket uppskattat och mer och mer efterfrågat. Under 2011 har ett 20-tal män och kvinnor under två veckor fått del av vår kunskap och erfarenhet i vårt onkologiprogram. Gensvaret är mycket positivt. Under 2010 och 2011 har ett stort antal patienter fått omvårdnad och rehabilitering för lymfödem. Vi har lyckats skapa en mycket speciell stämning i våra fina lokaler, en stämning som andas kultur och framåtanda. Beställ gärna vår 16-sidiga broschyr där det finns mer information genom att ringa eller e-posta! Eller ladda ner från vår hemsida...eller kom och hälsa på oss i Danderyd.

Agnes Horrigmo och Pia Mickols

Onkologiprogrammet 2011 Onkologiprogrammet ............................................................................startar första måndagen i varje månad Lymfödemprogrammet...........................................................................har kontinuerlig intagning * På Olivia Rehabilitering erbjuder vi ett program med fysisk aktivitet och mindfulness som centrala delar. Programmet leds av Pia Mickols och Agnes Horrigmo. Pia är sjukgymnast och Agnes mindfulness-instruktör. Utöver Pia och Agnes finns hela rehabteamet till ditt förfogande. MiNdfulNess Mindfulness betyder ”medveten närvaro” och kan ses som en djup inre resurs som vi alla har tillgång till men som vi behöver lära och öva för att kunna frigöra och därmed växa och läkas. I vårt program lär vi dig nya verktyg för ökad medvetenhet och sätt att möta din cancersjukdom. Avsikten är att övningarna skall användas i din vardag för att öka ditt välbefinnande. Medveten närvaro är ett tillstånd som kan ge dig mer ro och insikt i hur du skall förhålla dig till din sjukdom och livssituation. Genom att bli medveten om vad som sker inombords ökar tilliten och förmågan att se valmöjligheter även i de svåraste situationer. Detta ökar din inre styrka och förmåga att underhålla balansen mellan kropp och själ.

Rehabilitering med kunskap & känsla Vendevägen 85B, 182 91 Danderyd 08-522 509 30 • epost: info@oliviarehabilitering.se www.oliviarehabilitering.se

26

Amazonabladet nr 3-2011


INTEGRATIV MEDICIN I PRAKTIKEN

Vidarkliniken bedriver kvalificerad cancervård och -rehabilitering med antroposofisk inriktning. Våra legitimerade läkare och sjuksköterskor kombinerar konventionella behandlingsmetoder med antroposofiska läkemedel, antroposofisk omvårdnad samt fysikaliska och konstnärliga terapier. Vidarkliniken har avtal med landstinget. Läs mer på www.vidarkliniken.se eller ring 08-551 509 00 växel, 08-551 509 07 inskrivning

VIDARKLINIKEN E N U N I K K O M B I N AT I O N AV S K O L M E D I C I N OCH ANTROPOSOFISK LÄKEKONST Annons

09-12-09

11.16

Sida 1

T Stiftelsen

E H Y

Mälargården Rehab Center är från 2010 auktoriserade för planerad rehabilitering inom onkologi.

100, 35, 27

215

N

95, 40, 49 216

Du som har behandlats för en onkologisk diagnos och fått en rehabilitering beviljad av HSN-förvaltningen har nu möjlighet att välja vårdgivare enligt det fria vårdvalet. Mälargården är en av dessa vårdgivare. Du kan läsa mer om detta på Vårdguiden. Vi tar även emot patienter från andra delar av landet. På Mälargården tar vi emot onkologiska patienter i ett program som sträcker sig över 12 dagar. Fokus i programmet

är att hitta tillbaka till styrka i kropp och själ med hjälp av bra mat, träning och möten/samtal i grupp. Allt tillsammans med erfaren och kompetent personal. Programmet är utvecklat och sker i samarbete med MOW Hälsa. Vill du veta mer titta gärna på vår hemsida. Du kan även ta telefonkontakt med oss på 08-594 936 30. Kontaktperson är Suzanne Bergman.

Stiftelsen Mälargården Rehab Center, Box 46, 193 21 SIGTUNA. Besöksadress: Hertigvägen 5. Telefon: 08 - 594 936 30 www.malargarden.se

Amazonabladet nr 3-2011

27


Inbjudan. Följ med på en Mitt-i-Livet-vecka® med amazona till Masesgården i dalarna.

inspiration, mycket skratt, glädje och energi. Ur programmet: Mat som stärker, goda samtal i grupp, avslappning, vattengymnastik, kom-i-form-pass, stavgång, yoga, meditation, vila och rekreation. Det enda du behöver tänka på är dig själv och hur du har det. Du kan välja mellan 3 - 4 aktiviteter per dag utöver de gemensamma gruppträffarna. Du Den här boken kan också boka in egna spa-behandlingar. Läs får du under veckan. mer på www.masesgården.se. Mitt-i-Livet-veckorna för kvinnor som behandlas för bröstcancer har vuxit fram sedan 2005 och programmet har blivit omtyckt och efterfrågat. Vem som helst som har haft bröstcancer kan söka en plats via BCF Amazona.

Masesgården är ett riktigt hälsohem vid Siljan.

Under hösten betalar CTRF följande veckor, söndag - fredag, för Amazonas medlemmar: Vecka 42 (ankomst sönd. 16/10 - fredag 21/10) Vecka 50 (ankomst sönd. 11/12 - fredag 16/12)

Veckan är för dig som är på väg tillbaka efter bröstcancer. Under hösten 2011 kan vi återigen erbjuda platser, vecka 42 eller vecka 50 har vi 12 platser/vecka, som våra medlemmar kan söka. Du bor i enkelrum med helpension på Masesgården utanför Leksand. Masesgården är Sveriges enda kvarvarande hälsohem, vilket betyder att maten är vegetarisk, man serverar inte kaffe eller alkohol och att kött/fisk inte finns på menyn. (Man kan alltid ta med en burk nescafé). Amazona har genomfört Mitt-i-Livet-veckor efter bröstcancer i många år och responsen från tidigare deltagare har varit fantastisk. Gemenskap med andra kvinnor i samma situation ger insikter och kraft som räcker även när man kommer hem igen. Erfarna ledare lotsar gruppen, veckan ger ovärderliga verktyg och

AMAZONA 1/2sida Inbjudan Masesgården.indd 1

28

Anmälningsblankett och mer information rekvireras från Amazonas kansli eller på www.amazona.se <http://www.amazona.se> Avgiften för dig är endast 80 kr/dygn om du är medlem i Amazona. Du ska också betala medlemsavgift till CTRF på 250 kr. Medlemskap ska vara registrerat hos CTRF innan rehabiliteringsveckan kan godkännas. Resan till själva anläggningen betalar du själv. Följ med på Amazonas rekreationsresa. Kom in med din ansökan till info@amazona.se.

2011-06-10 16.26

Amazonabladet nr 3-2011


Frisk, friskare, friskast! Hur du än mår idag, vill vi att du ska må bättre i morgon

Alfta Rehab erbjuder olika program med en sak gemensamt: Att stärka det friska. Steg-för-Steg – Två veckors rehabprogram efter cancer. Få livet att fungera igen och finn ny livskvalitet. Träning, samtal och återhämtning med vårt specialistteam. Bor du i SLL kan du få remiss via din husläkare. Mitt i Livet® – En veckas kortrehab efter bröstcancer. Hjälp och stöd för att ta hand om dig själv. Mat som ger energi, kroppskännedom, frisk luft och vila. I samarbete med MOW Hälsa. Finansieringsmöjlighet via CTRF.

Qurenvecka – När du vill må ännu bättre. För dig som

längtar efter en hälsovecka med träning, avkoppling och mat med mening. Du bor på AlftaQuren i en lugn och avkopplande miljö vid en liten sjö i hjärtat av Hälsingland. Här finns hälsogastronomisk restaurang, natursköna omgivningar, gym och varmvattenbassäng. Bokning och mer information på www.alftarehab.se eller telefon 0271-58 000.

Återhämtning och reflektion

Att återfå balans & livsglädje Temadagar för personer som har eller haft cancer. Blandade grupper för män och kvinnor, unga vuxna mellan 18-35 år och par. Psykologisk bearbetning under ledning av erfarna terapeuter i fyra dagar på Brännö i Göteborgs skärgård. Här kan du stanna upp, fundera över vad som är väsentligt i livet och vad som kan ge dig livslust och livsglädje i framtiden.

Funderar du på vart du skall åka på rehabilitering? Hos oss på RehabCenter Mösseberg i Falköping får du värdefull tid för återhämtning och reflektion, i vår vackra park- och kurortsmiljö. Du får även möjlighet att delta i aktiviteter och gå på föreläsningar – oavsett var du befinner dig i livet.

Nyfiken? www.brackediakoni.se/mosseberg

Kurskostnad endast medlemskap i CTRF 250 kronor. Vistelsen subventioneras av CTRF, Cancer- och Trafikskadades Riksförbund.

www.ctrf.se

Amazonabladet nr 3-2011

www.livslust.net

Stig Dahlgren, mobil: 0707 69 57 89

29


Nu kaN du äNtligeN visa dem i små doser. Regelbunden mammografi är viktigt för hälsan. En

Men så är det inte längre – tack vare den patenterade

undersökning med Sectra MicroDose innebär hälften

MicroDose-tekniken. Närmaste MicroDose-klinik

så mycket röntgenstrålning som alla andra metoder.

hittar du på www.microdose.se.

Tidigare har högre stråldos betytt säkrare diagnos.

www.microdose.se

30

Amazonabladet nr 3-2011


MEDLEMSAKTIVITETER

Öppet hus Unga kvinnor Gruppen unga kvinnor (t.o.m. 45 år) träffas i Amazonas lokal. Du är varmt välkommen att ta del av vår gemenskap. Vi försöker vara lyhörda och anpassa våra träffar efter era önskemål. Vi serverar kaffe, vin, smörgåsar och snacks till självkostnadspris. För vår planering - ring gärna och föranmäl dig. Vi träffas tisdagar mellan kl 18.00-20.00 på Frejgatan 56 Datum

6 september, 11 oktober och 22 november 2011

Anmälan Amazonas kansli tel 08-32 55 90 eller info@amazona.se Temakvällen den 18 oktober ”Sex och samlevnad efter cancerbehandling” vänder sig speciellt till unga kvinnor. Se information sid 40.

Välkommen!

Mötesplatsen på Internet

Öppen samtalsgrupp Att leva med spridd bröstcancer När allt ska vara över får man ett nytt cancerbesked.

De medicinska behandlingarna är under kontroll, men tankarna, oron och mer existentiella aspekter behöver också få plats. Kan jag lita på livet igen, jag som inte vet hur framtiden ser ut? Det är nu du behöver få möta andra som delar dina erfarenheter. I vår samtalsgrupp ”Att leva med cancer” kan du, tillsammans med andra kvinnor, känna igen dig, hitta nya strategier, inspireras och hitta en gemenskap trots din sjukdomsbild. Vi talar om förhållningssätt, arbetar med symboler och avslappning, delar erfarenheter och låter oss inspireras kring hur vi kommer vidare och blickar framåt. Helt enkelt hittar tillbaka till energi i både kropp och själ, där livsgnista, gemenskap och glädje är viktiga ingredienser. Carolina Welin har sin utgångspunkt i det existentiella temat och hon är också samtalsledare för den här gruppen. Gruppen är en s.k. öppen grupp och totalt är det sex träffar under höstterminen 2011. Detta för att nya deltagare ska få en chans att komma med i gruppen. När du anmäler dig får du ett klippkort och du kan delta sex gånger under 2011-2012. Vi träffas torsdagar mellan kl. 14 och 16 följande datum: • 25 augusti och 15 september 2011 • 13 oktober och 3 november 2011 • 1 december och tisdagen den 20 december 2011

www.cancersamtal.nu Mötesplatsen för patienter med • Bröstcancer • Blodcancer • Lungcancer • Cancer i mage, tarm och blåsa • Unga vuxna med cancerdiagnos

Mötesplatsen innehåller diskussionsforum, maillistor och chatfunktion.

Amazonabladet nr 3-2011

Deltagandet kostar 750:- inklusive kaffe/te och smörgås. Då har du rätt att medverka sex gånger under 2011-2012. Vill du gå flera gånger får du köpa ett nytt klippkort. Samtalsgrupperna ersätter våra öppna hus för kvinnor som lever med spridd bröstcancer. Du har även möjlighet att delta i rekreationsresan till Masesgården. Se mer information sidan 25. Anmälan Amazonas kansli tel 08-32 55 90 eller info@amazona.se Samtalsledare Carolina Welin Dipl Psykosyntesterapeut Dipl Psyskosyntescoach Tel 070-651 10 90 www.mow.se/health 31


Samtalsgrupp för unga kvinnor (t.o.m. 45 år) med bröstcancer Vi träffas sex gånger för livsnära samtal och existentiella frågor. Tillsammans skapar vi en trygg grupp där du kan prata om det som känns viktigt. Hur går vi vidare, hur kan vi forma våra liv så som vi vill ha det? Hur ser vi på livet och döden? Hur vill du att vardagen, relationen och arbetslivet ska se ut? Hur kan du hantera rädslan, stressen, ensamheten, kroppsliga förändringar, lust eller olust? Vad har du för funderingar som du vill formulera och reflektera kring?   Startdatum  Måndagen den 3 oktober 2011 om vi har minst sex personer anmälda. Tid  

Måndagar kl 15.00 - 17.00

Antal gånger  6 gånger Plats

BCF Amazonas lokal, Frejgatan 56

Pris  

750:- för Amazonas medlemmar 1.000:- för övriga

Anmälan

Till Amazonas kansli info@amazona.se Tel 08-32 55 90

Samtalsledare

Madelaine Krook Leg Psykolog Leg Psykoterapeut Tel 076-427 89 49 maddekrook@hotmail.com

Kören Lena Röster Startdatum

16 september 2011

Tid

kl 17.15-18.45

Samtalsgrupper för medlemmar När allt ska vara över är man helt slut. Vad är det som händer? Om du är färdigbehandlad eller nästan är där, kan en samtalsgrupp vara rätt för dig! De medicinska behandlingarna är färdiga, men tankarna, oron och mer existentiella aspekter behöver också få plats. Och du har behov av att få prata och träffa likasinnade. I våra samtalsgrupper berättar vi om våra upplevelser i samband med diagnos och behandling. Vi talar om familjens, vännernas och arbetskamraternas reaktioner. Vi tränar mindfulness, delar erfarenheter och låter oss inspireras kring hur vi kommer vidare och blickar framåt. Helt enkelt hittar tillbaka till energi i både kropp och själ. Vi planerar minst en samtalsgrupp under hösten. Samtalsgruppen träffas sex gånger, två timmar per gång på kansliet med en erfaren handledare. Startdatum 

Tisdagen den 27 september 2011 om vi har minst sex personer anmälda.

Tid   Tisdagar kl 14.00 - 16.00 Antal gånger  6 gånger Plats

BCF Amazonas lokal, Frejgatan 56

Pris  

750:- för Amazonas medlemmar 1.000:- för övriga

Anmälan

Till Amazonas kansli info@amazona.se Tel 08-32 55 90

Samtalsledare Carolina Welin Dipl Psykosyntesterapeut Dipl Psyskosyntescoach Tel 070-651 10 90 www.mow.se/health

Antal gånger 11 gånger Pris

995:-

Anmälan och betalning sker direkt till ABF Stockholm, tel 08-453 41 80 eller på deras hemsida www.abfstockholm.se

32

Amazonabladet nr 3-2011


FÖRELÄSNINGAR Våra föreläsningar är förlagda till ABF, Sveavägen 41 i Stockholm. Du kommer enklast dit med tunnelbanan till station Rådmansgatan.

Patienter, närstående, sjukvårdspersonal - alla hälsas välkomna! Föreläsningarna kostar 20:- för medlem­­mar i Amazona, 100:- för övriga.

Tisdag 4 oktober 2011 18.30-21.00

Måndag 14 november 2011 18.30-21.00

Föreläsningskväll

Föreläsningskväll

Bröstcancer och ärftlighet

Aktuell forskning om kost och bröstcancer.

Kan man på egen hand skydda sig mot återfall i bröstcancer? Tid Plats

Kl 18.30-21.00

ABF, Katasalen Sveavägen 41 i Stockholm

Föreläsare Svetlana Bajalica Lagercrantz, bröstonkolog, Karolinska Universitetssjukhuset Solna.

Håkan Olsson, professor i onkologi, Lunds Medicinska fakultet.

Entré

Föreläsningen kostar 20 kr för medlemmar i Amazona och 100 kr för övriga

Program

Kostens betydelse för vår hälsa Kosten som rehabilitering Tid

Plats

Kl 18.30-21.00 ABF, Katasalen Sveavägen 41 i Stockholm

Föreläsare Emily Sonestedt, nutritionist, PhD, Postdoc, Lunds Medicinska Fakultet

Isa Wallmyr, kostrådgivare

Berit Paulsson, matskribent och samtalsterapeut

Program

Kl 18.30

Inledning Maria Wiklund Karlsson, ordf. BCF Amazona

Kl 18.30

Inledning Carin Tegefeldt, vice ordf. BCF Amazona

Kl 18.35

Ärftlighet och bröstcancer Svetlana Bajalica Lagercrantz

Kl 18.35

Aktuell forskning om kost och bröstcancer. Emily Sonestedt

Kl 19.25

Paus med frukt och dryck

Kl 19.20

Paus med frukt och dryck

Kl 19.45

Kan man på egen hand skydda sig mot återfall i bröstcancer? Vilken evidens finns? Professor Håkan Olsson

Kl 19.40

Kostens betydelse för vår hälsa Isa Wallmyr

Kl 20.10

Kosten som rehabilitering Berit Paulsson

Kl 20.35

Paneldiskussion och frågor Kl 20.40

Paneldiskussion och frågor

Kl 21.00

Avslutning

Kl 21.00

Avslutning

I pausen och efter föreläsningen finns möjlighet att prata med våra kontaktpersoner.

Arrangeras i samarbete med

I pausen och efter föreläsningen finns möjlighet att prata med våra kontaktpersoner.

Roche AB

Välkomna!

Amazonabladet nr 3-2011

Välkomna! 33


Matinspiration hösten 2011 Under hösten kommer Berit Paulsson att ha matinspirationskvällar i sitt kök på Samtalsstudion för Amazonas medlemmar. Berit, som själv har haft bröstcancer, är utbildad hushållslärare, matskribent och samtalsterapeut i psykosyntes. Utifrån sina erfarenheter har Berit lagt upp en kurs på tre kvällar där vi inte bara ska prata om mat utan också själva få hacka och röra i grytorna och sedan samlas runt bordet för att avnjuta maten tillsammans. Ingen förkunskap behövs och maten lagar vi i lugn och ro utan stress. Ni får också ett fint förkläde med rosa bandet brodyr och recept på allt vi lagar.

Anmälan

Skriftlig anmälan till BCF Amamzonas kansli info@amazona.se eller via kupong på sid 42. Anmälan senast 2 veckor före kursstart.

Pris

950:- för hela kursen som inkluderar tre kurskvällar. Middagar ingår. Förkläde rosa bandet ingår också.

Max antal

Max 8 deltagare….först till kvarn

Program • K l 17.00 Samling med smothie. Presentation av deltagarna. • K l 17.30 Mat, näringsinformation och genomgång av kvällens matlagning. • K l 18.15 Praktiskt arbete i köket, två och två • K l 19.30 Gemensam middag

Syfte • Att inspirera till matglädje och matlagning av vacker, hälsosam mat som man mår bra av.

• K l 20.15 Samtal om kvällens tema, erfarenheter och utvärdering. • K l 21.00 Avslutning

• Lära ut vilken mat som stärker och är bra att äta efter bröstcancerbehandling. • Att visa hur bra råvaror och matlagning kan stimulera alla våra sinnen, kan hjälpa oss vidare och stärka vår kropp efter en lång sjukperiod.

Läs mer på sidan 8.

Välkomna till Samtalsstudion! www.samtalsstudion.se

• Att vara här och nu, träna medveten närvaro när vi lagar mat och äter. • Att ha roligt i köket och känna gemenskap runt matbordet vilket också har en läkande kraft. Tema Kväll 1:

Grönsaker, frukt och bär

Kväll 2:

Fisk och skaldjur med tillbehör

Kväll 3:

Soppor och baka surdegsbröd

Kurs 1

1/9, 15/9 och 29/9

Kurs 2

6/10, 20/10 och 3/11

Kurs 3

10/11, 24/11 och 8/12

Tid

17.00-21.00

Plats

Samtalsstudion, Karlbergsvägen 54, 113 37 Stockholm

34

Amazonabladet nr 3-2011


Inspiration på Rosendals Trädgård hösten 2011 Till hösten erbjuder vi våra medlemmar ytterligare fem härliga inspirationskvällar (-dagar) på Rosendals Trädgård. Vi fortsätter på vårt tema med grön rehabilitering som vi startade år 2009. Under kvällen för vi samtal kring livskvalitet och meningsfullhet. Därefter går vi vidare för att praktiskt arbeta med händerna och inspireras av miljön i trädgården och växthuset. Tanken är att vi ska inspirera och väcka alla våra sinnen. Genom BCF Amazona och CTRF, Cancer och Trafikskadades Riksförbund, har du möjlighet att kostnadsfritt delta i denna inspirationskväll och samtidigt skapa ett trevligt arrangemang med växter eller örter som du tar med hem.

Program

Kvällarna är subventionerade med 600 kronor per person och kväll från CTRF.

Deltagandet är gratis för Amazonas medlemar. För icke medlemmar är priset 600 kronor per kväll. Du får då också ett blomsterarrangemang värt upp till 300 kronor som du kan ta med dig hem. Du kan max delta en gång i den här aktiviteten utan kostnad. Kursledare Dipl samtalsterapeut Carolina Welin Kursdatum kvällstid 18.00 - 21.00 Tisdag 20/9, onsdag 21/9 eller tisdag 11/10 2011. Kursdatum dagtid 13.00 - 16.00 Måndag 3/10 eller måndag den 10/10 2011 Anmälan

Skriftlig anmälan till BCF Amazonas kansli info@amazona.se. Anmälan senast två veckor innan kursstart. Som vanligt är det först till kvarn. Max 20 deltagare.

Samling med kaffe/te och smörgås. Presentation av deltagarna.

• Gemensam genomgång och indelning två grupper. Du deltar i båda grupperna. • Workshop och miniverkstad grupp 1 där man gör egen plantering som man får ta med sig hem. • Workshop och miniverkstad grupp 2 Snittblommor, komposition och teknik • Samtal om vad som väcker glädje och mening när en allvarlig diagnos har utmanat oss och vår familj. Hur blir det roligt igen? Att lära sig prioritera det som är viktigt när livet förändras. Hur natur och trädgård kan hjälpa oss vidare. • Avslutning och utvärdering.

Välkommen till Rosendals vackra trädgård ! www.rosendalstradgard.se

Amazonabladet nr 3-2011

35


Mindfulnesskurser

Mindfulness betyder att medvetet rikta uppmärksamheten mot upplevelsen i nuet utan att värdera det som upplevs. Förmågan att vara medvetet närvarande tränas genom olika former av meditation men också i vardagliga sysslor. Man tränar sig i att vara istället för att göra. Om vi kan vara i nuet oroar vi oss inte för framtiden och vi grämer oss inte över vad som har hänt. Genom övandet införlivas ett nytt förhållningssätt till oss själva, andra människor, lidande och själva livet. Att vara medvetet närvarande förhöjer livskvaliteten och låter den inre visheten hjälpa oss att göra klokare val och få ett mer fridfullt och glädjefyllt liv. Våra tidigare mindfulnesskurser blev fullbokade och därför startar vi till hösten två grupper. Vi samarbetar med Kristina Pettersson och Ann Nilsson Ahnstedt som båda är utbildade mindfulnessinstruktörer.

Antal gånger

Kursen pågår 8 ggr samt en heldag

Plats

Kvällsgrupperna Frejgatan 56 Daggrupperna Holländargatan 12 Heldagen Holländargatan 12

Anmälan

Skriftlig anmälan till BCF Amazonas kansli info@amazona.se eller via kupong på sid 42.

Max antal

Vi kan max ta emot 12 personer per kurs

Pris

1 200 kronor för 8 gånger samt en heldag.

Instruktörer

Kristina Pettersson, utbildad mindfulnessinstruktör och psykoterapeut.

Ann Nilsson Ahnstedt, utbildad mindfulnessinstruktör och kontaktperson hos Amazona.

Kursstart

Kurs 1 - kvällstid torsdagar Start den 8 september 18.30 - 20.30 Heldag söndagen 16 oktober 10.00 - 16.00

Du kan även prova på mindfulness utan kostnad hos Amazona tisdagen den 30 augusti. Se sidan 37.

Kurs 2 - dagtid tisdagar Start den 20 september kl. 09.30 - 11.30 Heldag söndagen 16 oktober 10.00 - 16.00

Träning på egen hand är viktig mellan träffarna. Hemträningen utgör basen i kursen och deltagarna bör vara redo att träna ca 30-40 minuter per dag.

Förstagångsdeltagare har förtur till kursen.

I GLÄDJE ELLER SORG STÖD BCF Amazona MED EN GÅVA Ditt bidrag behövs för att kunna bedriva vår verksamhet att hjälpa bröstcancerdrabbade kvinnor. Plusgiro 436 84 79-4, Bankgiro 5572-1229

36

Amazonabladet nr 3-2011


Temakväll

Tjejgåing

Yoga & Meditation prova på inför kurs

Onsdag 24 augusti 2011

Ett komplement i traditionell bröstcancerbehandling

Amazona bjuder på anmälningsavgiften (185 kr) för de 30 första medlemmarna som anmäler sig!

Tid

Måndag 22 augusti 2011 kl 18.00-20.00

Plats

BCF Amazona Frejgatan 56

Föreläsare

Eva Cállmin, yogalärare som också arbetar med psykoterapi. Eva samtalar om yoga och meditation som ett naturligt och stärkande redskap efter en cancer­-­ diagnos. Metoden kan användas som egenvård under och efter den traditionella bröstcancerbehandlingen. Kvällen är en introduktion till höstens yoga- och medita- tionskurser för bröstcancerdrabbade kvinnor.

Anmälan

Amazonas kansli tel 08-32 55 90 eller info@amazona.se

Max antal

Vi kan max ta emot 15 personer

Välkommen!

10 kronor av startavgiften går till Bröstcancerfonden. Samling vid Amazonas tält där du får nummerlapp och en tröja med Rosa Bandet. Ta gärna med förra årets tröja eftersom vi bara har stora storlekar kvar. Uppvärmning kl 18.15 Start kl 18.30 Anmälan

Du får en bekräftelse att du kommit med om du lämnar din e-postadress.

Temakvällar på kansliet - tänk på att avboka om du inte kan komma! Glöm inte att avboka om du får förhinder så att vi kan lämna din plats till någon annan.

Bokcirkel - Att välja glädje Vill du vara med i en bokcirkel där vi läser en bok och sedan träffas för att disktuera det vi läst. Vi träffas 4 ggr under hösten, 1 gång i månaden på Amazona och inför varje gång ska vi ha läst ett antal kapitel.

Amazonas kansli, före den 1 juli tel 08-32 55 90 eller info@amazona.se

BCF Amazona - kansliet

Temakväll Mindfulness – prova på inför kurs Tid

Tisdag 30 augusti 2011 kl 18.00-20.00

Plats

BCF Amazona Frejgatan 56

Vår första bok blir ATT VÄLJA GLÄDJE av Kaj Pollak.

Föreläsare

Datum

Onsdag 24/8, 21/9, 26/10 och 23/11 2011 kl 18.00-20.00

Kristina Pettersson, mindfulnessinstruktör och psykoterapeut.

Plats

BCF Amazona Frejgatan 56

Ann Nilsson Ahnstedt, mindfulnessinstruktör

Anmälan

Ledare:

Anna-Karin Bruttini, kontaktperson BCF Amazona

Amazonas kansli tel 08-32 55 90 eller info@amazona.se

Max antal

Vi kan max ta emot 20 personer

Kristina kommer att informera om hur man kan arbeta med mindfulness genom bl.a. meditation. Man tränar sig i att vara istället för att göra.

Mer information om mindfulnesskursen hittar du på sidan 36.

Vi återkommer med information om hur många kapitel vi ska ha läst inför vår första träff.

Anmälan

Skriftlig anmälan till BCF Amazonas kansli info@amazona.se eller via kupong på sid 42. Anmälan senast två veckor innan kursstart.

Kostnad

450 kronor för 4 kvällar då ingår boken ”Att välja glädje” samt kaffe och smörgås.

Max antal

Vi kan max ta emot 20 personer

Välkommen

Amazonabladet nr 3-2011

Välkommen! 37


Prova på att dreja

Bröstcancerboken

Kom och prova på att dreja och göra egen keramik hos keramiker Yvonne Svensson i Mälarhöjden. Vi erbjuder två kurstillfällen.

I drygt ett år stred Ann Sköld Nilsson för sitt liv samtidigt som hon hanterade vardagen som mamma, maka och chef. Nu har hon skrivit den bok som hon själv önskade hade funnits när hon var sjuk. En bok om bröstcancerns alla faser. Kom och träffa Ann och hör henne berätta om hur boken kom till.

Datum

Tisdag 27 september kl 13.00-16.00 (glasering torsdag 13 oktober kl 10.00-14.00)

Tisdag 25 oktober kl 13.00-16.00 (glasering torsdag 10 november kl 10.00-14.00)

Pris

Anmälan

150:- för material och kaffe med dopp Amazonas kansli tel 08-32 55 90 eller info@amazona.se. Anmälan är bindande.

Datum

Onsdagen den 28 september 2011

Tid

kl 18.00-20.00

Plats

BCF Amazona Frejgatan 56

Max antal 6 personer

Föreläsare Ann Sköld Nilsson författare

Vid frågor Kontakta Birgit Karlsson tel 08-778 48 39 eller 0739-688 417.   Keramiker Yvonne Svensson tel 08-88 48 64

Anmälan

Samling

kl 12.45 utanför Mälarhöjdens T-bana

Max antal 20 personer

Välkommen!

Välkommen!

Temakväll

Amazonas kansli tel 08-32 55 90 eller info@amazona.se. Anmälan är bindande.

Helgkurs keramikdrejning

Risker med medicinsk röntgen och strålning

Välkommen till en helgkurs i att göra egen keramik hos keramiker Yvonne Svensson.

Lär dig mer om risker med olika slags röntgen och strål­ ning. Vi ser en film tillsammans och ställer sedan frågor till Wolfram om vilka stråldoser vi får i oss och hur vi själva kan hålla ordning på mängden strålning vi får.

Datum Kurs 1

3 dagar - söndag 9 okt + söndag 16 okt + glasering tisdagen den 1 november

Kurs 2

3 dagar - lördag 19 nov + söndag 20 nov + glasering tisdagen den 6 december

Tid

Kursdagarna kl 10.00-16.30 Glaseringsdagarna kl. 10.00-14.00

Pris

700:- inklusive lunch, kaffe o 2,5 kg lera. För lera utöver 2,5 kg tillkommer 40:- per kg.

Några exempel på frågor: • • •

Stråldos vid datortomografi jmf med skelettskint? Hur ofta kan vi göra mammografi? Hur vet vi vilken stråldos som ges?

Tid

Onsdag 5 oktober 2011 kl 18.00-20.00

Plats

BCF Amazona Frejgatan 56

Föreläsare Wolfram Leitz, PhD, strålskyddsexpert, Strålsäkerhetsmyndigheten, avdelningen för strålskydd. Anmälan

Amazonas kansli tel 08-32 55 90 eller info@amazona.se

Samling

Saltsjöbanan till Fisksätra, vi träffas kl 9.45 vid biblioteket där Birgit möter er.

Anmälan

Skriftlig anmälan till BCF Amazonas kansli info@amazona.se eller via kupong på sid 42. Anmälan senast två veckor innan kursstart.

Max antal 6 personer Max antal Vi kan max ta emot 20 personer

38

Välkommen!

Vid frågor Kontakta Birgit Karlsson tel 08-778 48 39 Keramiker Yvonne Svensson tel 08-88 48 64

Välkommen! Amazonabladet nr 3-2011


Temakväll

Fråga doktorn och sjukgymnasten om biverkningar av antihormonell behandling Tid

Onsdag 12 oktober 2011 kl 18.00-20.00

Plats

BCF Amazona Frejgatan 56

Föreläsare

Erika Isaksson Friman, onkolog, Sophiahemmet i Stockholm Elisabeth Wahlberg/Lotta Elgquist sjukgymnaster, Fysioterapi Legitim

Anmälan

Amazonas kansli tel 08-32 55 90 eller info@amazona.se

Max antal

Vi kan max ta emot 20 personer Du får en allmän information om biverkningar av den antihormonella behandlingen. De svarar sedan på era frågor om biverkningar och berättar vad man kan göra för att minska eventuella obehag som biverkningarna ger.

Välkommen!

Stöd från läkemedelsbolaget Pfizer.

Vi har sortimentet för dig! BH:ar och proteser

BH SoftShape En lätt T-Shirt behå utan sömmar och med mjukt formade kupor. · Lätt vadderade axelband · Sidoskenorna har ersatts med material som ger stabilitet · Materialet i behån transporterar fukt och andas

Temakväll Fråga doktorn om bröstrekonstruktion Massageform Super Soft Tid

Onsdag 2 november 2011 kl 18.00-20.00

Plats

BCF Amazona Frejgatan 56

Föreläsare Jan Jernbeck, plastikkirurg Akademikliniken i Stockholm Anmälan

Amazonas kansli tel 08-32 55 90 eller info@amazona.se

Max antal Vi kan max ta emot 20 personer

Jan Jernbeck informerar allmänt om de olika metoder som finns för bröstrekonstruktion. Jan svarar sedan på era frågor.

Välkommen! Amazonabladet nr 3-2011

En bröstprotes som ger mjuk massage vid användning och tillåter luft att cirkulera så att huden känns sval och kan andas. Protesen är bland annat fördelaktig för kvinnor med lymfödem.

Vill du prova Massageform Super Soft eller BH Soft Shape kontakta butiken Eva Melke, Valentin Sabbats gata 7 Tel: 08-411 90 56 Vill du veta mer om produkterna från ABC Kontakta kundsupport på telefon 042-25 27 01 eller e-post, kundsupport@camp.se

www.camp.se 39


Temakväll Sex och samlevnad

Temakväll

Lust och fakta – för att bli hel krävs att flera bitar är i balans, inte bara medicinering

Lymfödem och behandling

Har du problem med slemhinnorna efter behandlingarna? Får du vallningar när du helst inte skulle vilja ha det och är lusten inte som förut? Under behandling och rehabilitering talas det väldigt lite om samlivet kopplat till cancerbehandlingarna. Trots det upplysta samhälle vi lever i idag är det fortfarande ett ”tabuämne” som berör och upprör.

Tid

Onsdag 9 november kl 18.00-20.00

Plats

BCF Amazona Frejgatan 56

Vi går tillsammans igenom fakta kring behandlingar och pratar om hur viktigt det är att komma tillbaka till närhet, ömhet och sex med de nya förutsättningarna som finns. Närhet och beröring är också läkande, stärkande och viktigt. Vi vill ta upp problemen till ytan, diskutera dem, ge insikter, tips och råd och erbjuda den hjälp som faktiskt finns tillgänglig. Ta gärna med dig dina frågor så att vi tillsammans kan hitta ett svar. Kom och lyssna på två kvinnor som har jobbat länge inom sex och samliv. Karin Bergmark är specialistläkare i gynekologisk onkologi och också ansvarig för två mottagningar för onkologisk sexologi. Carina Månsson äger och driver företaget Nature Calling där hon har mött otaliga kvinnor genom åren, lyssnat till deras historier och kommit med lösningar. Medverkar gör Karin Bergmark, gynonkolog, överläkare Carina Månsson, Nature Calling Tid

Tisdag den 18 oktober 2011 kl 18.00-21.00

Plats

BCF Amazona Frejgatan 56

Anmälan Amazonas kansli tel 08-32 55 90 eller info@amazona.se

Föreläsare Helena Janlöv Remnerud, lymfterapeut och sjuksköterska Anmälan

Amazonas kansli tel 08-32 55 90 eller info@amazona.se

Max antal

Vi kan max ta emot 20 personer. Lär dig mer om hur lymfsystemet fungerar och hur du med enkla medel lätt kan åtgärda en mindre svullnad på egen hand.

Välkommen!

c massagepraktik / företagsmassage

Kerstin Maxe

kroppsterapeut AGI healer ICSSH samtalscoach

Boka tid: 070-755 35 73 www.vidvinkeln.se Medlem i

Kroppsterapeuternas Yrkesförbund

Ta med annonsen 100:- rabatt vid ett besök

Välkommen! Ta gärna med din partner

Vad gör man när man tappar allt sitt hår? Gestaltterapi

www.scarfie.se

Eva MacArthur, tel 0709 24 25 38 www.gestalttema.se em@gestalttema.se Scarfie HB | info@scarfie.se | 0708 48 83 49

40

Amazonabladet nr 3-2011


Skrivarhelg med Marianne Goldman

Temakväll

Du som har genomgått eller genomgår bröstcancerbehandling, vill du skriva av dig dina upplevelser, berätta om ensamheten under strålningen, om rädslan, om dödsångesten? Eller få ner på papper hur det känns när du är färdigbehandlad och förväntas leva normalt, och vara glad och käck? Kanske har krisen helt enkelt väckt en skrivarlusta i dig - minnen, fantasier, tankar som går bortom bröstcancern. Personligen är jag övertygad om att kreativitet är ett sätt att hålla sig frisk.

Tid

Onsdag 16 november 2011 kl 18.00-20.00

Plats

BCF Amazona Frejgatan 56

Under min workshop blandar vi högt och lågt. Fritt skrivande och olika tekniker. Du får möjlighet att hitta fram till din särskilda smärtpunkt. Ditt tema. Min styrka som skrivledare brukar vara att snabbt fånga upp just det.   Jag är sedan länge dramatiker. Nej, jag har inte haft bröstcancer, men har stor erfarenhet av det, både som nära anhörig och i mitt skrivande, och med manuset till den prisbelönta filmen Freud flyttar hemifrån gestaltade jag sorgen efter min mammas död i cancer. Därefter skrev jag Cancerbalkongen som blev en av mina mest sålda pjäser. Under tolv års tid har jag från och till lett skrivarkurser med inriktning på dramatiskt skrivande. Därutöver har jag under de senaste åren, inspirerad av min utbildning till diplomerad psykosyntesterapeut, lett workshops i fritt skrivande med en mer terapeutisk inriktning.

Max antal

Vi kan max ta emot 20 personer Anna von Wachenfeldt informerar allmänt om bröstcancerbehandling och svarar på era frågor om de olika behandlingarna.

Välkommen!

Vanligtvis formar jag workshopen efter deltagarnas erfarenhet och håg. Kurs

Helgkurs lördag och söndag 12 - 13 november

Tid

9.00 - 16.00

Plats

BCF Amazona, Frejgatan 56 i Stockholm

Anmälan

Skriftlig anmälan till BCF Amazonas kansli info@amazona.se eller via kupong på sid 38. Anmälan senast två veckor före kursstart.

Först till kvarn... Max 8 deltagare

Pris

850 :- för hela kursen som inkluderar två hela kursdagar. Lunch ingår ej.

Fråga doktorn

Föreläsare Anna von Wachenfeldt, onkolog och biträdande överläkare vid bröstmottag- ningen, Södersjukhuset i Stockholm Anmälan Amazonas kansli tel 08-32 55 90 eller info@amazona.se

Temakväll Existentiell smärta och ångest – hur hanterar man den? Carolina Welin vägleder oss i samtalet kring detta svåra ämne. Existentiell smärta och ångest är något som drabbar många av oss vid en cancerdiagnos. Carolina Welin är psykosyntesterapeut och arbetar bl a med att hjälpa människor att komma igen efter den kris som en allvarlig diagnos innebär.   Tid         Onsdag 7 december 2011 kl 18.00-21.00 Plats     

BCF Amazona, Frejgatan 56

Ledare

Carolina Welin, Dipl. psykosyntesterapeut Dipl Psyskosyntescoach

Anmälan

BCF Amazona på tel 08-32 55 90 eller info@amazona.se

Max antal

Välkommen!

Amazonabladet nr 3-2011

15 personer

Välkommen! 41


Gruppverksamheter hösten 2011 Som tidigare har vi olika erbjudanden för våra medlemmar. Vattengymnastik, yoga, kurser i matinspiration, keramikdrejning och mindfulness, inspirationskvällar Rosendal, och olika typer av samtalsgrupper. Deltagaravgiften skall vara inbetald senast veckan efter kursstart. Avgiften kan, efter överenskommelse, betalas i två omgångar. Medlemsavgiften ska också vara betald. Frågor besvaras av Karin på kansliet. Enbart skriftlig anmälan gäller.

Använd nedanstående kupong (eller kopia av den). Posta eller skicka ett mail snarast. Först till kvarn gäller….. Inbetalningskort och kursinformation medföljer kallelsen. Vid för få anmälningar måste vi tyvärr ställa in eller möjligen senarelägga kursstart. Anmälan är bindande sju dagar före kursstart. Återbetalning sker endast vid sjukdom styrkt av läkarintyg. Du betalar då för de gånger du deltagit + administrationsavgift, 100:-.

Kom-igång-vattengymnastik

Yoga & Meditationskurser

Lilian Granberg kommer även till hösten att leda vattengympan på Svedmyrabadet. Bassängen har 34 gradigt vatten och har plats för ca 20 personer. Möjlighet till trevlig samvaro efter gympan finns med t.ex. en kopp kaffe och bulle eller smörgås! Du kan anmäla dig till båda grupperna.

Start kurs 1 Start kurs 2

Måndagen den 29 augusti 2011 Måndagen den 24 oktober 2011

Tid

kl 16.00-17.30

Antal gånger

8 träningstillfällen

Känn Dig riktigt välkommen till vattengänget!

Kursledare

Eva Cállmin

Vattengympa

Måndagar kl 11.15-12.15

Start grupp 1

29 augusti, 8 gånger, sista träning 17 okt

Pris   Anmälan

För Amazonas medlemmar 950:-, övriga 1.200:-

Frågor

Eva Cállmin tel 070-757 58 81 E-post eva.callmin@swipnet.se

Start grupp 2 24 oktober, 8 gånger, sista träning 12 dec Pris

670:-

Ledare

Lilian Granberg

Anmälan

Skriftlig anmälan med kupong nedan. Du kan anmäla dig till båda kurserna.

Skriftlig anmälan med kupong nedan. Du kan anmäla dig till båda kurserna.

Plats Svedmyrabadet, Handelsvägen 186, Enskede.

Lokal Stockholm kundaliniyogacenter Reimersholmsgatan 79, Stockholm http://www.kundaliniyogacenter.se

Vänta inte! Tag chansen och anmäl dig NU!

Varmt Välkommen!

Reservation för förändringar utanför vår kontroll, ANMÄLAN ÄR BINDANDE. ANMÄLNINGSKUPONG TILL GRUPPERNA VÅREN 2011 Sista anmälningsdag 10 dagar före kursstart

Ringa in ditt önskemål

Jag anmäler mig till

Vattengymnastik grupp 1 start 29 augusti 2011, grupp 2 start 24 oktober 2011, Svedmyrabadet

Yoga kurs 1 start 29 augusti 2011 kurs 2 start 24 oktober 2011 måndagar, tid 16.00-17.30

Mindfulness kurs 1 start 8 september torsdagar 18.30 - 20.30 kurs 2 start 20 september tisdagar 9.30-11.30, 8 gånger per kurs Heldag söndagen den 16 oktober för båda kurserna

Inspirationskväll Rosendal (Obs du kan bara anmäla dig till ett datum!) Tisdag 20/9 Onsdag 21/9 Måndag 3/10 (dagtid) Måndag 10/10 (dagtid)

Matinspirationskurs tre kurstillfällen á 4 timmar (vidare information sidan 34) Kurs 1 start 1 september 2011 Kurs 2 start 6 oktober 2011 Kurs 3 start 10 november 2011

Helgkurs i keramikdrejning Kurs 1 9 och 16 oktober 2011

Skrivarhelg med Marianne Goldman 12 - 13 november 2011

Bokcirkel ”Lär känna glädje” (Fyra träffar 24/8. 21/9, 26/10 och 23/11)

Tisdag 11/10

Kurs 2 19-20 november 2011

Namn ……………………………………Personnummer ………............Tel hem ...............Tel arb ................ Adress …………………………………………………………………………E-post……………………….…………… Enbart skriftlig anmälan gäller. Skicka in skriftlig anmälan till BCF Amazona, Frejgatan 56, 113 26 Stockholm. Bekräftelse och inbetalningskort sändes före start. 42

Amazonabladet nr 3-2011


ANSLAGSTAVLA

Utställning till förmån för Bröstcancerfonden Den 27 september anordnas en utställning på Färgfabriken i Liljeholmen i Stockholm till förmån för Bröstcancerfonden. Det är Anneli Lundkvist, som själv fick veta att hon hade bröstcancer i november 2010, som står bakom utställningen. Idén fick hon en januaridag när hon gick hemma i sin lägenhet i Vasastan, sjukskriven efter att ha opererats dagarna före julafton. ”Jag ville göra något för att bidra till att andra drabbade får ett lika varmt och proffsigt omhändertagande som jag fick”, säger Anneli.  Hon har hört talas om patienter som råkat ut för allt från missade diagnoser till opersonligt bemötande, samtidigt som hon själv upplevde att hon mötts av så mycket värme och förståelse redan från dag ett.  ”Jag önskar att alla som får diagnosen bröstcancer i framtiden ska få en och samma kontaktperson genom hela vårdkedjan, en person att vända sig till med frågor och funderingar”, förklarar Anneli och berättar om hur hon själv möttes av en sköterska på Sophiahemmet i Stockholm som omedelbart tog på sig rollen som stöd och bollplank. ”Det betydde oerhört mycket för mig”, säger hon.    För att få in alster till utställningen vände sig Anneli till vänner och bekanta, bland annat sina tidigare arbetskamrater på TV4 där Anneli arbetat sen kanalen startades 1990. Utöver det hörde hon också av sig till flera etablerade konstnärer som hon själv av en eller annan anledning kommit i kontakt med tidigare. ”Jag insåg att det skulle locka mer ju större kändisfaktorn bland utställarna är”.   Anneli bad de tillfrågade att skänka det de skapar till utställningen, och att själv sätta en prislapp på sitt verk för att sen låta intäkterna gå till Bröstcancerfonden.

Därför kontaktade Anneli också företrädare för fonden och frågade om de ville vara med under kvällen för att berätta om sin verksamhet. Att valet sen föll på Färgfabriken har sin förklaring i att Anneli själv varit där tidigare.  ”Det är en cool lokal som är som gjord för ett sådant här evenemang”, berättar hon.  I slutet av maj hade drygt 50 personer anmält att de vill bidra så intresset är stort, men hur mycket pengar insamlingen kan komma att ge vill Anneli inte spekulera i. ”Jag hoppas på en fantastiskt rolig kväll med mycket folk och på att få ut någonting positivt av allt negativt som drabbat mig”, säger Anneli och fortsätter: ”Bara att planera det här projektet och känna att folk engagerar sig har gett mig så mycket glädje”. Text: Peter Lindgren

Höjd medlemsavgift 2012 Medlemsavgiften i Amazona höjs till 275 kronor per år fr.o.m. januari 2012. Anledningen till höjningen är att BRO, vår riksorganisation, höjer sin avgift till 60 kronor per medlem och år. Amazonas medlemsavgift har varit oförändrad sedan 2008. Kostnaderna för verksamheten har ökat sedan dess. Styrelsen BCF Amazona

Amazonabladet nr 3-2011

43


Har du synpunkter på Hälso- och sjukvården och/eller på Färdtjänsten? BCF Amazona har representanter i många olika samverkansråd och då är det viktigt att vi får ta del av våra medlemmars synpunkter. Vi finns bland annat med i samverkansråd både hos HSN (Hälso- och sjukvårdsnämnden) och hos Färdtjänsten och tar gärna emot dina synpunkter och förslag på frågor inom dessa områden. Sänd gärna en kortfattad skriftlig redogörelse till oss om vad du anser bör förbättras eller förändras.

Vi behöver Dig som är ung Att få cancer är omvälvande för alla. Men är du trettio så ställs helt andra frågor på sin spets än när du är sextio. Vad händer med nya pojkvännen? Kommer du att bli lämnad? Törs du lita på livet och framtiden igen? Kan du få barn sen och hur fungerar det med fertiliteten? Hur klarar du av alla oroliga anhöriga samtidigt som du tar hand om ditt eller dina små barn? Hur fungerar kroppen efter alla behandlingar? Kommer du att få tillbaka mensen? Varför tar inte läkarna dina frågor på allvar? Hur är det att leva med ångesten att få återfall som ung? Frågorna hopar sig. Som ung kvinna har du förhoppningsvis många år kvar att leva. Men det är här din erfarenhet behövs och vi behöver bli fler unga kontaktpersoner.

Skicka som mail till info@amazona.se eller per vanlig post till vårt kansli. Vi kan aldrig driva enstaka patientfall. Redaktionen

Du kan visa att även om livet hänger på en skör tråd så finns det hopp. Det finns stora chanser att bli frisk. Det finns hopp för att kroppen återhämtar sig. Och det finns faktiskt möjligheter att skaffa barn efter alla behandlingar. Det långa livet som man tog för givet att man hade framför sig är absolut inte förbi. Vi på Amazona tror att vi blir starka tillsammans och att din närvaro i föreningen kan göra skillnad i en annan människas liv. Anmäl Ditt intresse på info@amazona.se om Du vill bli kontaktperson eller kan hjälpa oss på annat sätt. Du behövs!

Amazonas unga kontaktpersoner

Kompressionsstrumpor för arm i läckra färger och mönster Kompressionstrumpor för både arm och hand mediven armstrumpor tillverkas med perfekt individuell passform i ett attraktivt material. Läs mer på www.medi.se

I USA har man kommit betydligt längre när det gäller att hitta läckra färger och mönster för våra kompressionsstrumpor. Titta på deras hemsida så kan du se hur deras strumpor ser ut. www.lymphedivas.com Tipset kom från lymfterapeut Helena Janlöv Remnerud

medi. I feel better.

44

Amazonabladet nr 3-2011


Medlemsförmåner Här presenterar vi de olika rabatter som medlemmar i BCF Amazona erbjuds. Det är vår förhoppning att vi alla kan hjälpas åt att utöka listan med fler företag. Idag har vi ju alla ett medlemskort i BCF Amazona som är enkelt att visa upp för att få tillgång till de rabatter som vi erbjuds. Följande företag erbjuder rabatter till oss som är medlemmar i BCF Amazona.

• Amoena Sweden AB

ger Amazonas medlemmar 10% rabatt på BH. Visa upp ditt medlemskort när du handlar. Mer information om butiken hittar du på deras hemsida www.amoena.se

Nya böcker i Amazonas bibliotek Det är som det är av Malina Stahre. Malina skriver om sin egen otillräcklighet, sitt oförstående och famlande i sina försök att hjälpa sin cancersjuka väninna.

• Details AB

som ger 10 % rabatt på hela sitt sortiment av underkläder. Details har fyra butiker varav tre butiker i Stockholm. Mer information om butikerna hittar du på deras hemsida www.details.nu

Livet som anhörig av Sara Natt och Dag. I boken berättar sex personer hur de gjort för att klara vardagen och slitningen mellan den egna tillvaron och omsorgen om den sjuke.

• Wasa Club

Gymträning för Amazonas medlemmar, från 58:- per vecka. Mer info på www.wasaclub.se

Jag vill dö med en ängel vid min sida av Anita Lantz o Catarina Baldo Zagadou Boken handlar om delar av Agneta Lantz liv och arbete men framför allt om hennes arbete i ett hemvårdsteam för cancerpatienter som drivs av den schweiziska cancerfonden. Hon har kärleksfullt men också med tungt hjärta beskrivit flera fall av de patienter hon följt under deras sista tid i livet.

• Vidvinkeln

Kroppsterapeut Kerstin Maxe ger 100 kr rabatt mot uppvisande av hennes annons sidan 24. Boka tid 070-755 35 73. Hemsida www.vidvinkeln.se

Gläd en annan kvinna!

Lämna in dina bröstproteser, BH och peruker och kompressionsstrumpor i gott skick till vårt kansli. Vi har med lemmar som tar med dem till sjukhus/ kvinnor i länder som inte har vårt sociala välfärdssystem. Redaktionen

I GLÄDJE ELLER SORG STÖD BCF Amazona MED EN GÅVA Ditt bidrag behövs för att kunna bedriva vår verksamhet att hjälpa bröstcancerdrabbade kvinnor. Plusgiro 436 84 79-4, Bankgiro 5572-1229

Amazonabladet nr 3-2011

45


Tips på internetsajter om hälsa och medicin Senast uppdaterad, april 2011

www.breastfriends.se En sida som betonar vikten av stöd när man drabbas och hur du kan hjälpa till och ge stöd. www.cancersamtal.nu Bröstcancerföreningarnas mötesplats på Internet för bröstcancer-patienter med chat, maillinglistor, m.m. www.bms.se/cancer Onkolog svarar på cancerfrågor. Du är anonym och svar kommer varje vecka. Bristol-Myers Squibb AB. www.brca.se En sida som handlar om ärftlig bröst- och äggstockscancer. www.bro.org.se Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation www.vardguiden.se Stockholms läns landsting webbsajt över vård och hälsa. www.1177.se/Tema/Cancer Sjukvårdsrådgivningen, Landstingen och Apoteket AB i samverkan. Innehåller lättläst, begriplig hälsoinformation. www.fass.se Uppslagsbok om alla mediciner. Titta in i kroppen – animeringar under rubrik Läkarboken. www.lakemedelsverket.se Läkemedelsverkets hemsidor. Klicka på fliken ”Allmänhet för mer information”. www.apoteket.se Produkter, goda råd, frågelåda, apoteks öppettider, resa med läkemedel, forskningsrön och mycket mera. www.phir.se Vägar till psykisk hälsa. www.cancerfonden.se Information om cancer. Möjlighet att dela tankar och erfarenheter på ”Diskutera cancer”. Informations- och stödlinje. Anhörigsidor. www.rahfo.se Radiumhemmets Forskningsfonder. Frågor och svar om cancer. www.ks.se Karolinska sjukhusets kunskapsbank inom hälso- och sjukvård. www.cancer.nu Astra Zenecas informationsplats om cancer. Bröstcancerskola. Info om läkemedel, forskningsrön mm. www.nrpv.se Nationella rådet för palliativ vård. Hospice, m.m.

46

www.swebcg.se Svenska Bröstcancergruppen med information om vårdprogram för bröstcancer och pågående forskningsstudier. Patientversioner finns av studierna. www.socialstyrelsen.se Socialstyrelsens medicinska faktadatabas – Patientinformation – Bröstcancer. www.ssi.se Statens Strålskyddsinstitut om bl.a. hälsoundersökning med mammografi, strålning vid röntgenundersökning. www.svenskaodemforbundet.se Patientförening med mycket information om lymfödem och dess behandling. www.lookgoodfeelbetter.se Hudvårds- och makeupkurser för kvinnor med cancer. www.carlmlundh.se Perukmakare Carl M. Lundhs hemsida. www.perukmakare.se Inga-Lills perukmakeri AB. Avtal med SLL. www.maximore.se/bufff Här kan du beställa huvudbonad när du saknar hår. www.iwejodesign.se Hattar, mössor, schaletter med löstagbara hårdelar. www.scarfie.se Komplement till peruk. Hättor och hårdelar. www.curo.nu Riksföreningen för cancersjuka där man kan söka bidrag för t.ex. rehabilitering. www.ctrf.se Cancer- och Trafikskadades Riksförbund. Här kan man söka bidrag för t.ex. rehabilitering. www.nymedicin.com Nyheter inom hälsa, medicin, forskning, och läkemedel för sjukvården och allmänheten. Sök på bröstcancer och du får många träffar. www.netdoktor.se Hälsoportal med information om våra olika sjukdomar. www.medicinskfickordbok.se Medicinsk fickordbok där man kan söka information. http://www.samtalmedpatienter.se Filmade samtal med patienter om deras erfarenheter av prostatacancer och bröstcancer. Här kan du ta del av erfarenheter från olika delar av behandlingen

Amazonabladet nr 3-2011


Nightingale_H185

Nominera Årets Bröstvän Nu har du möjlighet att utse en bröstvän – någon du tycker har utmärkt sig på ett alldeles särskilt sätt. En bröstvän är någon som kan lyssna, stötta och finnas där genom hela sjukdomen. Syftet med utmärkelsen är att uppmärksamma hur viktigt det är att andra engagerar sig både i vardagen och i behandlingen. Förutom en vän kan du också föreslå läkare, sjuksköterska eller andra inom bröstcancervården – personer du tycker gjort något extra. Pristagarna får förutom äran ett speciellt framtaget smycke. På hemsidan www.breastfriends.se kan du gå in och anmäla dina bröst­

SE:HER.0911;05

vänner senast den 31 december.

Roche AB, Box 47327, 100 74 Stockholm, Tel 08-726 12 00, www.roche.se

Amazonabladet nr 3-2011

47


B

BCF

Amazona

PORTO BETALT

BCF Amazona Frejgatan 56 113 26 Stockholm Tel 08-32 55 90 info@amazona.se www.amazona.se

Ju fler vi är desto mer kan vi höras. Ju mer vi kan höras desto mer kan vi göra. Ju mer vi kan göra desto mer kan vi synas - bland folk, i samhället och i media. Ju mer vi syns desto mer kan vi göra för en bättre vård och rehabilitering - för dig och dina medsystrar. Medlemskapet är en betydelsefull och viktig gärning för alla oss som drabbats av bröstcancer. TACK för att du är medlem och fortsätter vara det.

Trycks av CARLSHAMN TRYCK & MEDIA AB

48

Amazonabladet nr 3-2011

AMAZONAbladet nr 3 -11  

Matinspiration. BCF Amazonas årsmöte. Anhörigstöd. Höstens aktiviteter.

AMAZONAbladet nr 3 -11  

Matinspiration. BCF Amazonas årsmöte. Anhörigstöd. Höstens aktiviteter.