__MAIN_TEXT__

Page 16

Utbildningsdagar hos Camp Scandinavia 11-12 februari 2010 var vi på Amazona tillsammans med BRO och onkologsköterskor från hela Sverige inbjudna till Camp Scandinavia på Piperska muren för information.

Den 11/2 informerade Helena Janlöv Remnerud, lymfterapeut på Olivia rehabilitering, mycket detaljerat men ändå enkelt, hur vårt lymfsystem fungerar. För oss bröstcanceropererade finns ju alltid en viss risk för lymfödem. Helena visade också hur man kan förebygga, förhindra resp. fördröja utvecklingen av lymfödem. Vi fick också var sitt ex av Helenas bok, Tips och råd, handbok om lymfödem, som lanserades på mötet. Den har blivit en realitet tack vare ekonomisk hjälp från Camp och BRO. Boken finns att få hos oss på Amazona. Därefter pratade Annelie Liljegren, överläkare på Bröstoch sarkomsektionen Onkologiska kliniken på Radium16

hemmet, om sidoeffekter på kort och lång sikt vid olika typer av bröstcancerbehandling, vilket var mycket intressant. Den 12/2 informerade Clemens Rechenberg, son till Camps grundare, tillsammans med en kollega Camps proteser, hur de tillverkades, vad de innehöll och hur noga de utprovas innan de släpps till utprovare. Bl a fick vi se och lära känna hur den nya massageprotesen fungerar. Den finns tillgänglig hos utprovare i maj. Förutom många diskussioner vid lunch och middagsbord lärde vi känna personal från de olika landstingen både i Sverige och Norge under två mycket givande dagar. Gittan Engström Amazonabladet nr 2-2010

Profile for AMAZONAbladet

AMAZONAbladet nr 2 -10  

Förslag till vårdplan. Samtalsgrupp vid spridd bröstcancer. Bildterapi. Yoga stärker hälsan.

AMAZONAbladet nr 2 -10  

Förslag till vårdplan. Samtalsgrupp vid spridd bröstcancer. Bildterapi. Yoga stärker hälsan.