Page 1

Amazona bladet

Nr 2 -2010

BCF

Amazona

• Förslag till vårdplan • Samtalsgrupp vid spridd bröstcancer • Bildterapi • Yoga stärker hälsan


BCF Amazona

PROGRAM maj - augusti 2010 ÖPPET HUS TEMAN Frejgatan 56 i Stockholm Klockan 18.00-20.00 om ej annat anges. Förhandsanmälan till kansliet. Vi serverar smörgås och vin/kaffe/te till självkostnadspris. OBS! begränsat antal platser.

Onsdag 19 Maj 18.00-20.00

T Naturläkemedel – KA O Läkemedelsverket B LL Sid 33 Barbro Gerdén FU

Måndag 24 Maj 18.00-21.00

Inspirationskväll Rosendals Trädgård

Onsdag

Tjejgåing i Stockholm Sid 36 Amazona bjuder på deltagaravgiften för de 30 första medlemmarna som anmäler sig

OK LLB

AT

FU

25 augusti 18.00

ÖPPET HUS Kvällar 18.00-20.00

Vi samarbetar med Sensus Studieförbund

ÖPPET HUS Återfall 14.00-16.00 Höstens program kommer i nästa nummer som utkommer i augusti. HÄR HITTAR DU OSS Frejgatan 56 T-bana till Odenplan, uppgång Västmannagatan. Alla är välkomna, även icke medlemmar och anhöriga. Välkommen att träffa kvinnor i din egen situation för utbyte av erfarenheter och några timmars samvaro på dina egna villkor. Du kan även få tala enskilt med våra kontaktpersoner. Se även kalendariet på vår hemsida.

Onsdag 5 maj ÖPPET HUS Unga kvinnor 18.00-20.00 Tisdag 11 maj OBS! förhandsanmälan till kansliet. Sid 33

www.amazona.se/kalenderny.asp

�����������������

����������������������

����������� ���������������� �������������������������� ��� ���� ���� ������ ���������� ��� �������� ���� ���� ������������������������������������������������ ����������������������������������������������� ������������������������������������������������� �����������������������������������������������������

����������������

�������������

�����������������������������

���������������������������� ��������� ��������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������

2

Amazonabladet nr 2-2010

HÄR HITTAR DU OSS Frejgatan 56


Amazona

INNEHÅLL

Amazonabladet Nr 2 maj 2010

Årgång 26

Kansli Frejgatan 56, 1 tr Telefon Öppettider Kanslist Postgiro Bankgiro Org. nr E-post Webbsida

113 26 Stockholm 08-32 55 90 måndag-fredag, 10.00-14.00 Karin Stephan 436 84 79-4 5572-1229 802009-9639 info@amazona.se www.amazona.se

���

������� Bröstcancerföreningen Amazona i Stockholms län

Styrelsen 2010-2011 Ordförande Vice ordförande Kassör Ledamöter

10

Program maj – augusti Ordförande har ordet HER-2 positiv samt Trippelnegativ bröstcancer Leva nära cancer Årsmöte Amazona Forskningsrön Fakta

15

Föreningsaktiviteter

2

2

4 5 7 8

Revisor suppleant

Maria Wiklund-Karlsson Ann Nilsson-Ahnstedt Lisbeth Jonsson Marianne Arndt Wennersten Anna-Karin Bruttini Birgitta Engström Carin Tegefeldt Suzanne Britts Helena Didehvar Brigitt Högberg Marianne Moberg Sundborg Britt Ovens Karin Åkerblom Åsa Larsson Eila Riikonen Veronica Andersson

Ansvarig utgivare

Maria Wiklund Karlsson

Redaktör

Lisbeth Jonsson

Medarbetare

Birgitta Engström Ingrid Kyllerstedt Marianne Moberg Sundborg Britt Ovens Viveka Zetterberg

20

Prenumeration

250 kr per år

Upplaga

2.500 ex

Tryck

Carlshamn Tryck & Media AB

24 25 26

Utgivningstider 2010 Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4

januari, manusstopp 1:a december maj, manusstopp 1:a april augusti, manusstopp 1:a juni oktober, manusstopp 1:a september

Annonser 1/1-sida 1/2-sida

Färg 7.900 kr 4.400 kr

Svart/vit 3.950 kr 2.200 kr

1/4-sida 2.400 kr 1/8-sida 1.300 kr moms tillkommer ej

1.200 kr 650 kr

Suppleanter

Revisorer

Bredd 17,3 cm 17,3 cm 8,6 cm 8,6 cm 8,6 cm

16 18 19

x x x x x

Höjd 26,2 cm 13 cm eller 26,2 cm 13 cm 6,5 cm

För eftertryck och utdrag – kontakta först redaktionen. Redaktionen ansvarar ej för insänt material (text och bild). Gäller även annonser. För signerade bidrag svarar författarna. Resultat av publicerade studier innebär inget ställningstagande från BCF Amazonas sida.

22

28 30 33 35 36 37 41 42

Urval från hemsidan Amazonabladet på hemsidan Bröstcancerfonden och Cancerfonden – vad är skillnaden? Vill du hjälpa till i Amazona? Manliga kontaktpersoner Utbildningsdagar hos Camp Scandinavia State of the Art 22 -23 oktober 2009 Skriftlig vårdplan

Rehabilitering

Fel information om rehabilitering22 Studiebesök Carema Rehabcentrum i Saltsjöbaden Bildterapi i rehabilitering via CTRF Sjukpenning vid rehabilitering Alfta Rehab

Må bättre

Yoga stärker hälsan och läker kroppen Hitta lugnet i en stressig värld

Medlemsaktiviteter

Inspirationskvällar på Rosendals Trädgård våren 2010 Tjejgåing

Pressklipp Anslagstavla Tips på internetsajter Omslagsbild: Dreamstime, © Royalty-Free

Amazonabladet nr 2-2010

3


0RDFÖRANDE HAR ORDET Då har vi nyligen haft årsmöte i BCF Amazona. Jag fick förtroendet att fortsätta leda föreningen ytterligare ett år. Fortfarande, efter åtta år som ordförande i Amazona, brinner mitt hjärta för att hjälpa dem som drabbas av bröstcancer och jag försöker tillsammans med våra medarbetare att se till att ni får ett brett utbud av olika aktiviteter, stöd och information. Foto: Torsten Sundberg

H

äromdagen var vi på en inspirationsdag som anordnades av IDEA, den ideella sektorns arbetsgivarorganisation. En av föredragshållarna den här dagen var Jan Eliasson. Det var en mycket inspirerande föreläsning som hölls av honom på temat ”Tillsammans gör vi skillnad”. Några av hans ledord var att man behöver både rötter och vingar för att lyckas. Utan rötter blir man lealös och utan vingar blir man fantasilös. Han pratade länge om att vi inom den ideella sektorn gör en skillnad i en alltmer komplicerad värld. Personligen är jag också övertygad om att vi behövs och att våra insatser gör nytta. Senaste tiden har vi jobbat med att ta fram vilka krav som vi ställer när det gäller mammografiscreening i vårt

län och även när det gäller upphandling av två nya bröstmottagningar här i Stockholm. Det är min förhoppning att Stockholms läns landsting tar till sig en hel del av vår kunskap och våra krav. Bl.a. anser vi att vi som en gång haft bröstcancer själva ska kunna välja var vi vill göra vår fortsatta uppföljning. Vi har även jobbat med att ta fram ett förslag till vårdplan för alla kvinnor i vårt län som opereras för bröstcancer. Nu önskar jag er alla en riktigt skön vår och förhoppningsvis en lång och varm sommar. Det kan vi alla behöva så att vi tinar upp ordentligt efter den långa och stränga vinter som vi har haft. Maria Wiklund Karlsson

������������������ ���������������� �����������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������

�������������������������������������������������

4

����������������������������������������� ��������������������������������������������� ������������������������������������������

������������

Amazonabladet nr 2-2010


FÖRELÄSNINGSKVÄLL

HER-2 positiv samt Trippelnegativ bröstcancer Måndagen den 16/11 2009 höll Sam Rotstein, onkolog och överläkare från Danderyds Sjukhus, en föreläsning för oss i Amazona som handlade om HER2-positiv och trippelnegativ bröstcancer. Underrubriken på föreläsningen var ”På väg mot individualiserad bröstcancerbehandling”.

P

å lång sikt är det tänkt att varje patient ska få en skräddarsydd behandling för sin bröstcancer. Små steg tas nu för att genomföra detta men innan det är en verklighet för alla har det förmodligen tagit rätt lång tid.

Tumörens egenskaper. Sam började med att berätta att bröstcancer är en heterogen sjukdom som kan ha många olika egenskaper. Några av de egenskaper som våra onkologer tittar på innan man väljer vilken behandling som blir aktuell är: • • • • •

Genetisk profil Tumörbiologi Histologi Hur snabbt tumören växer eller delar sig Behandlingskänslighet

Vilka faktorer är det då som påverkar valet av vilken behandling vi ska ha? Främst är det följande faktorer som avgör typen av behandling: • • • • • •

Tumörstorlek Lymfkörtelstatus Mognadsgrad Celldelningsbenägenhet Hormonkänslighet ER+ eller PR+ (östrogen- och/eller progesteronkänslighet) HE0R-2

HER2-receptorn är en tillväxtfaktorreceptor som sitter på cellytan. Hos bröstcancerpatienter hittar man ett överuttryck av denna receptor hos ca 15 % av alla bröstcancerpatienter. Om HER2-receptorn är överuttryckt hos tumören är risken för återfall större än hos andra patienter. Tumörer med HER2-receptor kan vara både vara hormonkänsliga ER+/PR+ eller icke hormonkänsliga ER-/PR-. Den behandling som ges för HER2-receptorn är i första hand trastuzumab eller mer allmänt känt som Herceptin. Den här behandlingen fungerar som så att HER2-receptorn blockeras. Amazonabladet nr 2-2010

Herceptin används både som adjuvant (förebyggande) behandling och vid metastaserad sjukdom. Sam berättade att vid spridd sjukdom kan behandling med enbart Herceptin leda till en minskning av tumörerna. Ges det tillsammans med cytostatika får man bättre resultat och även bättre överlevnad. Numera ges den här behandlingen i alla landsting i Sverige. Herceptin som adjuvant behandling ges alltid i samband med cytostatika. Idag finns 4 stora randomiserade studier där totalt 11.000 patienter har medverkat. Med behandlingen minskar risken för återfall med 40 – 50 %. Behandlingstiden med Herceptin är ännu ej helt utredd men vanligtvis ges behandlingen under ett års tid. Studier pågår om det är bättre med 2 års behandling men ännu finns inga resultat. Biverkningar med Herceptin. De biverkningar som finns med Herceptin är hjärtpåverkan – med risk för hjärtsvikt. Därför är det viktigt att man kontrollerar patientens hjärtstatus. Herceptin ges vanligen ej tillsammans med antracykliner. Strålning. Om man har tagit bort en del av bröstet och inte fått någon annan behandling är risken att tumören kommer tillbaka ca 20 %. Lägger man till strålning som efterbehandling mot bröstet minskar den risken till ca 3-4 %. Strålbehandling kan, om man har en aggressiv tumör, vara av värde även när hela bröstet opererats bort. Tidigare krävdes att man skulle ha fler än 3 smittade lymfkörtlar för att strålning skulle ges, idag är den gränsen nere på 1 smittad lymfkörtel vid aggressiv tumör. Strålningen skyddar i första hand mot lokala återfall. Det är även andra faktorer som avgör om det blir strålning efter mastektomi eller ej. Två patienter med 1 smittad lymfkörtel kan således få olika behandling. Sam betonade att det vid mindre tumörer är lika säkert att operera bort en del av bröstet och ge strålbehandling efteråt när det gäller risken för återfall som att operera bort hela bröstet. Trippelnegativ bröstcancer. En tumör anses vara trippelnegativ när den är ER-, PR- och HER2-negativ. Totalt sett är ca 15 % av alla bröstcancrar trippelnegativa. Trippelnegativ bröstcancer har en större tendens att utveckla metastaser än annan bröstcancer. Den främsta behandlingen vid trippelnegativ bröstcancer är cytostatika. Bröstcancer5


generna BRCA1 och BRCA2 fungerar oftast inte vid trippelnegativ bröstcancer. BRCA1 och BRCA2 är de gener som ofta är muterade vid ärftlig bröstcancer. BRCA1 och BRCA2. Alla individer, oavsett om de har cancer eller ej, har BRCA1 och BRCA2 generna i två uppsättningar (en från vardera föräldrar). BRCA1 och BRCA2 är så kallde DNA-reperationsgener som hjälper till att reparera arvsmassan när den skadas. Det är när man har en ärftlig muterad form av dessa gener som man har en ökad risk för bröst- och äggstockscancer. Skador i DNA-kedjan. Cancercellen reparerar sig regelbundet och överlever med hjälp av BRCA1, BRCA 2 och PARP. Om cellen har en skadad BRCA1 eller BRCA2 kan PARP reparera cellen och få den att överleva. Om även PARP hämmas överlever inte cancercellen.

Studier PARP-hämmare. Sam informerade oss om en liten studie med 86 patienter där man vid trippelnegativ bröstcancer givit PARP-hämmare och cytostatika. Resultaten av studien har visat på tumörminskning och stabil sjukdom. Studien har även visat bättre överlevnad. Vid en annan studie med enbart 54 patienter som behandlats med PARP-hämmare under lång tid fick man en tumörminskning på 41 % och en stabil sjukdom under 5,7 månader. Många små framsteg inom onkologin leder till en totalt sett förbättrad överlevnad för bröstcancerpatienter. Tack vare onkologins framsteg kan man idag leva lång tid med spridd bröstcancer vilket inte var möjligt för 10-15 år sedan. Maria Wiklund Karlsson Artikeln är faktagranskad av Samuel Rotstein.

Förtroendet vänner emellan växer när vi hjälper varandra vidare i livet På BröstCentrum City, centralt beläget i Stockholm, bedrivs ett samarbete mellan Medicinsk Röntgen – ingår i Praktikertjänst – och Capio S:t Görans Sjukhus, med gemensamt fokus på bröstutredningar.

�������������� ���������������� �������������� I nära samverkan mellan Medicinsk Röntgens specialister i bröstdiagnostik och bröstkirurger från bröstmottagningen vid Capio S:t Görans Sjukhus kan vi erbjuda snabba utredningar av bl a knöl i bröstet. Våra undersökningar omfattar mammografi, ultraljud samt punktion (ultraljuds- eller palpationsstyrd, stereotaktisk med fin- eller grovnål) för cellanalys, s k trippeldiagnostik. Samtliga undersökningar sker vid ett och samma tillfälle. Patienten kan be sin husläkare, distriktsläkare eller gynekolog om remiss till mammografi och utredning. ����� �������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������� ��������������������■ �����������������������

6

�������������������������������������� ������������������������������������ ��������������������������������������� ������������������������������������������ ������������ ��������������������������������������� ��������������������������������������������� ����������������������������������������

Tidig diagnos är en av de viktigaste faktorerna för en lyckad behandling av bröstcancer. Det är bakgrunden till att Sverige har en utbyggd screeningverksamhet med mammografi. Sedan 1970-talet, då mammografi blev allmänt vedertaget, har många brösttumörer, som annars hade missats, upptäckts och åtgärdats.

Amazonabladet nr 2-2010


Leva nära cancer Det var många som nickande igenkännande, när Peter Strang, professor i palliativ vård, KI, Stockholms sjukhem, talade om ”Cancer, reaktioner och smärta”. Han beskriver cancer som ”den nya folksjukdomen”. 50.000 personer/år får någon form av cancer i Sverige. Men han påpekade också att vi är världsbäst på att bota cancer. Peter berättade också att man idag har en mycket stor kunskap om smärta jämfört med för några år sedan.

H

an fortsatte med krisreaktioner för patient och närstående. Det första är chocken som kommer vid beskedet om att man fått en cancer. Även om man själv misstänkt något så blir det ändå en enorm chock när det blir bekräftat. Man lever i en overklighetskänsla. Vid besked så minns man kanske det som läkaren sa först och sist och därför är det så viktigt att man har någon med sig. Det finns två former av reaktion; den rationella där man är lugn och sansad men känslorna finns där. Peter påpekar att ”man inte ska underskatta hjärnans arbete”. Den andra reaktionen är att man inte orkar vara som ”vanligt” och inte klarar av det som är runt om. Reaktionsanpassningen som kommer när behandlingen pågår, blir att verkligheten kommer i kapp ”Det har hänt”. Behandlingen tär på krafterna mer än man tror, men ger samtidigt struktur och rutin. Här är patient och närstående inte i fas. Patienten är trött efter behandlingarna under det att närstående anser att nu är dags att gå vidare. Men detta är mycket viktigt, påpekade Peter, det går inte att skynda på patienten, som behöver mycken egentid för att komma igen. När man kommer i bearbetningsfasen och behandlingarna är över inser patienten att man haft en livshotande sjukdom. Då kommer kroppsmedvetenheten, patienten letar efter symptom som en slags skyddsmekanism. Eftersom man befinner sig i en psykisk svacka och är mycket trött är det viktigt att skriva ned sina frågor och fråga sin läkare.

Även om cancern sprider sig kan man leva ”normalt”, man kan få god hjälp. Peter beskrev vad som händer vid olika smärta, den fysiska, då pulsen stiger och hjärtverksamheten ökar och den psykiska, den undermedvetna, där känslorna kommer in. Eftersom kropp och själ hör ihop behövs samtalsstöd och smärtlindring. Det finns många fördomar mot smärtlindring, som t ex att den förkortar livet, vilket inte alls är sant, enligt Peter. Det är smärtan i sig som är skadlig, säger Peter, då den framkallar stress, patienten blir utmattad och kanske sängliggande. Tyvärr har de flesta läkare dålig information om smärtlindring då de under sin 51⁄2 åriga utbildning har blott en dags undervisning. När det gäller morfin finns en stor missuppfattning – man blir inte beroende, men däremot smärtfri och klar i huvudet. Man blir inte heller immun mot morfinet. Viktigt är att inte vänta tills smärtan blir för stor utan starta från början i små doser. Morfin ges inte bara i ”sista stadiet”. Morfinet hjälper inte heller mot alla smärtor men tar bort all smärta om dosen är tillräckligt hög, vid rätt typ av smärta. Ca 8 av 10 blir hjälpta med morfin. Morfinet hjälper vid cancer utan inflammation, molvärk. Vid inflammation blir det cellsönderfall vilket ger rörelsesmärta och då används antiinflammatoriska medel, bl a Voltaren, som hämmar smärtframkallande prostaglandiner.

Så småningom möter patienten sin vardag, umgås med vänner och upplever att det är skönt att få stöd. Men frågan ”varför jag?” dyker upp både då och senare.

Bisfonater, som hämmar bennedbrytning och minskar risk för framtida smärtor användes mot skelettsmärtor, men också i förebyggande syfte.

När nyorienteringsfasen kommer, i återgång till ”det vanliga” upplever patienten att det ”ej är som förr”. Patienten får en existentiell medvetenhet, en ”ny syn på livet”. Man skjuter inte upp saker som man kanske gjort tidigare, livet är ”på riktigt”, det är skillnad på huvudsak och bisak, man ”lever i nuet”.

Man måste inte ha smärta när det gäller cancer. Dock, påpekade Peter, att när man har ont skall man inte vara ”tålig” eller ”duktig” och vänta tills det blir värre, utan begära och ta emot smärthjälpen. När det gäller tabletter eller sprutor gäller det att hitta rätt – båda är lika bra. Avbryt inte själv behandlingen utan rådgör med din läkare.

Amazonabladet nr 2-2010

7


Vi är många som läser FASS när vi fått något läkemedel och där, påpekade Peter, att man ska lita på sin doktor och inte bara till vad som står i FASS. Det har nämligen visat sig att vissa av de mediciner som angivits för en viss sjukdom även fungerar mycket bra inom cancervården.

veckor), varför vissa medel är bättre än andra, (kan bero på tid av verkan – bättre med långtidsverkande mediciner), att Alvedon kan vara farlig för levern om leverfunktionen är dålig, men vid metastaser i levern finns fortfarande friska delar av levern kvar vilket gör att man oftast klarar av medicineringen.

Efter avslutat föredrag, besvarade Peter frågor från de närvarande bl a angående mätning av smärta, illamående av morfin, (som enligt Peter är övergående efter en till två

Gittan Engström Artikeln är faktagranskad av Peter Strang

Årsmöte Amazona 22 mars 2010

Till årets årsmöte var 96 personer föranmälda och vi blev 84 st. Ordförande Maria Wiklund Karlsson inleder kvällen med att presentera sig och kvällens program. Hon passar också på att presentera kvällens närvarande kontaktpersoner samt de som är helt nyutbildade som alla får ställa sig upp så att alla kan se hur vi ser ut.

F

ör tredje året i rad valdes Lars Engström till mötets ordförande och även Karin Stephan omvaldes till mötets sekreterare.

Alla styrelseledamöter presenterades och även de fick resa sig upp inför presentationen. Styrelsen består av 13 personer som alla medverkar i föreningens arbete på något sätt. Maria presenterade verksamhetsberättelsen och kassör Lisbeth Jonsson den ekomomiska redovisningen. Mötets ordförande Lars Engström undrar vem som skulle driva bröstcancerdrabbades frågor inom Stockholms Läns Landsting om inte BCF Amazona och Maria fanns? Valberedningen som förra året bestod av Carolina Welin och Madelaine Krook, båda samtalsledare för våra samtalsgrupper, måste ha gjort ett mycket bra jobb för omval och nyval till nya styrelsen 2010 gick i rasande fart och utan protester.

8

Medlemsavgiften blir oförändrat 250:- vilket de flesta tyckte var ett lagom belopp. Det hade inte anmälts några motioner och det fanns inte heller några övriga frågor så årsmötet avslutades med avtackning av Anette Ahston och Eva Keith Rosander som tyvärr valt att lämna sina platser i styrelsen. Tre personer valdes in i styrelsen och det var: Suzanne Britts, Anna-Karin Bruttini samt Karin Åkerblom. Presentation av nya styrelsemedlemmar kommer att göras i kommande nummer av Amazonabladet. Sponsor för kvällens föreläsning var Roche som i pausen passade på att dela ut jätteläckra rosa fickspeglar. Kvällen avslutades sedan med föreläsning av Professor Per Hall som hade kunnat tala flera timmar till om varför kvinnor får bröstcancer.

Amazonabladet nr 2-2010


��������������������������������� ����������������������������� ������������������������������ ������������������������������� �������������������������������� ����������������������������� ������������

����������������������� ��������������������������

������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������������

�������������

���������������������������

��������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������

Amazonabladet nr 2-2010

9


FORSKNINGSRÖN FAKTA

Urval från hemsidan

E

ftersom vi får in många tips på artiklar till vår tidning och vi sällan har möjlighet att publicera dem alla ska vi regelbundet publicera dessa på vår hemsida istället. Det material vi väljer att publicera är sådant som vi tror kan vara av intresse för bröstcancerbehandlade. Det kan vara forskningsrapporter, artiklar av allmän karaktär och även annat. Du hittar artiklarna på www.amazona.se under informationsmaterial och rubriken Rapporter. Direktlänken är www.amazona.se/rapport.asp I samband med detta nummer av Amazonabladet kommer följande artiklar att publiceras på hemsidan.

Rapport

Skrivet av

BCF Amazonas förslag till vårdplan

BCF Amazona

BCF Amazonas synpunkter på upp- BCF Amazona handling av nya bröstmottagningar i Stockholm och mammografiscreening Zometa

Novartis Onkologi

Referat från bröstcancerkonferens i San Antonio december 2009

Onkolog i Sverige

Medicin motverkar cancerläkemedel

SR och SVT

Soja tycks skydda mot bröstcancer

Läkartidningen

Saklig information om mammografi

Läkartidningen

Fakta om Femar

Novartis Onkologi

Inflammation efter strålning

KI

Bröstcancerpatienter testar hormoner

Dagens Medicin

Cellgifter och Tamoxifen

Dagens Medicin

Nya upptäckter och metoder

Netdoktor

Sjukskrivningsregler ändras

Dagens Medicin

Självlysande tumörer

Netdoktor

Faslodex i dubbel dos godkänt

Onkolog i Sverige

Ny kartläggning visar hur bröstcancer Dagens Medicin utvecklas 10

Amazonabladet på hemsidan Fr.o.m. januari månad 2010 kommer du att kunna läsa Amazonabladet även på vår hemsida. Vi har lagt upp tidningen som en blädderbar digitaltidning. Tidningen på nätet kommer att publiceras med tre månaders fördröjning. Målet är att vi ska kunna lagra upp till tre års utgivningar av tidningen och att man där lätt ska kunna söka efter artiklar o.dyl. Vi kommer under januari månad att ha nr. 2-4 2009 på hemsidan. Äldre tidningar lägger vi inte ut. Sedan fyller vi löpande på med nya tidningar. När nr. 2 2010 publiceras som papperstidning lägger vi ut nr. 1 2010 på hemsidan. Du kommer att hitta tidningen under menyknappen Information och Amazonabladet så snart allt blir klart. Länk kommer även att finnas under knappen nyheter på vår hemsida. Anledningen till att vi lägger ut tidningen digitalt är att vi har fått mycket beröm för vår tidning under årens lopp och många andra patienter ute i landet har efterfrågat om de inte kan få tillgång till vår tidning. På det här sättet hoppas vi att kunna förbättra informationsspridningen lite. Den digitala tidningen blir ett komplement till papperstidningen och kommer inte att ersätta papperstidningen. Maria Wiklund Karlsson

Den som äger en trädgård och en boksamling saknar intet Svart

10-03-08

09.13

Sida 1

Cicero

���������� �������� ����������������������������

�������� ������������������������������������������������������ ��������������������������������������������� � ��������������������������������������������� ������� � ������������������������ ���� ������� � ����������� ���������������������������������� �������������������������������� ����������������������� ������������������������ �����������

Amazonabladet nr 2-2010


Bröstprotes! När? Var? Hur? För att alltid ha en bröstprotes som är fräsch, som passar och för att kunna ha en i reserv att byta med, se årligen över ditt protesbehov. Du har rätt till dubbel uppsättning det första året och sedan en ny protes varje år. Om särskilda behov finns kan du få en ny bröstprotes tidigare. Samma rättighet gäller för att få en delprotes att jämna ut den asymmetri med, som kan uppstå efter en bröstbevarande operation eller en rekonstruktion. Ring helst och boka en tid hos den utprovare du vill besöka. Vid behov kan du få din bröstprotes hemskickad. Lägg fram dina önskemål då du ringer. Nyhet! Remiss krävs vid första besöket hos din utprovare. Har du ingen remiss kan utprovaren hjälpa dig med det. Du kan fritt välja bland utprovarna. Se nedan. Du kan också byta utprovare när du så önskar.

Till Dig som behandlas för bröstcancer Alla kvinnor som behandlas för bröstcancer i Stockholm under perioden mars 2008 - mars 2011 får en gåva från oss i BCF Amazona. Gåvan är en liten sminkväska i svart sammet med ett broderat rosa band. Syftet med väskan är att vi vill påminna dig om att vi är många kvinnor som vandrat vägen före dig och vi vill att du ska känna dig välkommen att ta kontakt med oss. Tillsammans blir vi starkare! Sminkväskan delas ut gratis till dig på onkologmottagningarna på alla Stockholms sjukhus. Tala med din kontaktsjuksköterska och be om en sminkväska om du inte redan har fått den.

Utprovare

• • • •

Amoena Sweden AB

08-545 257 70

Eva Melke Rehabiliteringsartiklar

08-411 90 56

Mediband Rehabbutiken

08-644 60 17

Södertälje Sjukhus

08-550 242 90

Leenden når svårtillgängliga platser

Vilka åldersgrupper får bröstcancer? År 2008 hittades 7 301 bröstcancertumörer hos kvinnor och 45 hos män i Sverige. Ålder

Antal

Ålder

Antal

20-24 år

3

25-29 år

23

30-34 år 40-44 år 50-54 år 60-64 år 70-74 år 80-84 år

97 383 705 1 124 741 578

35-39 år 45-49 år 55-59 år 65-69 år 75-79 år 85+ år

203 600 796 1 001 518 529

�������������������������� ��������������������������� �������������������������� ������������������� � ������������������������������ ���������� Lisabeth & Susanne hälsar Er välkomna

EVA MELKE AB

Det grå fältet markerar vilka åldrar som ska kallas till mammografi enligt Socialstyrelsens riktlinjer.

Leverantör av bröstproteser sedan 1948

Sveavägen 31, 111 34 Stockholm 08�4119056 �

Källor: Cancer Incidence in Sweden 2008, Socialstyrelsen Amazonabladet nr 2-2010

www.evamelke.se

www.yo�yoou.se

11


��������������������������������� ������������������������������

Dagar med mening

�������������������������������������������������� �������������������������������������������������������� �

��������������������������

������������������������������������������������� ������������������������������������������������ ���������������������������������������������� ����������������������������������������������������� ��������������������������� ������������������������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �� � � �� � � �� � �

12

Amazonabladet nr 2-2010


Bröstcancerfonden och Cancerfonden – vad är skillnaden? Bröstcancerfonden är de bröstcancerbehandlades egen fond. Den administreras av Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation – BRO, som är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation. BRO bildades 1982 och har idag 33 föreningar runt om i landet med totalt över 10.000 medlemmar. PG 90 05 91-9, BG 900 5919

www.bro.org.se

Vad går pengarna till? Ett bidrag till Bröstcancerfonden • 75 procent går till bröstcancerforskning • 14 procent går till verksamhet, exempelvis utbildning av stödpersoner och information

• 10 procent går till stipendier för både BROs medlemmar och vårdpersonal

• 1 procent går till rekreation och flärd, exempelvis inköp av baddräkt eller tatuering av ögonbryn.

Ett bidrag till Bröstcancerfonden stöder både forskning och kvinnor som idag lever med bröstcancer samt deras anhöriga. www.brostcancerfonden.se

Cancerfonden är en fristående ideell insamlingsorganisation verksam inom forskningsfinansiering, opinionsbildning samt informations- och kunskapsspridning. www.cancerfonden.se

Ett bidrag till Cancerfonden Pengarna som samlas in under kampanjen används för att på olika sätt bekämpa bröstcancer.

• Informations- och kunskapsspridning, bland annat om vikten av tidig upptäckt

• Finansiering av bröstcancerforskning • Finansiering av grundforskning som är nödvändig för cancerspecifik forskning. Källa BRO (Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation)

����������������������

�������������������������������

����������

Amazonabladet nr 2-2010

� ��

�����

���

����

������ ����

����

������������� �� ������������ ���������������� �����������

����

�������������������������������������� ������������������������������������������ ������������������������������������� ������������������������������������������ ��������������

������� �������� ������ ����

�������������������������������� � �������������������������������� �������������������������� ��������������������

13


Max 3 månaders väntetid för bröstrekonstruktion

Mammografi i Stockholm för kvinnor över 69 år

Vårdgarantin gäller även för bröstrekonstruktion. När du har träffat en plastikkirurg och det har beslutats att en rekonstruktion ska göras, ska operationen genomföras inom 3 månader om inga medicinska hinder föreligger.

I juni 2011 går nuvarande avtal ut för mammografiscreening. Nu förbereder Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning en upphandling av mammografitjänster från 2011.

Om du inte får operationen inom 3 månadersperioden har du rätt att få komma till Akademikliniken i Stockholm och göra din rekonstruktion där. Landstinget har köpt ett antal platser hos Akademikliniken för bröstrekonstruktion efter bröstcancer. Om du får vänta längre tid än 3 månader, kontakta SLL (Stockholms läns landsting), vårdgarantikansliet. Tel 08-737 49 00. Redaktionen

Alla kvinnor mellan 40 och 69 år kallas idag till mammografi med jämna mellanrum. Undersökningen är frivillig och syftar till att tidigt upptäcka tecken på eller utvecklad bröstcancer. Nu förbereder man även för att kvinnor mellan 69 och 74 år ska kunna kallas. Mammografi utförs för närvarande vid fyra sjukhus och kostar idag omkring 60 miljoner kronor per år. Källa: Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2009-12-04

Tacka gud för vänliga läkare – och uppmuntrande kvinnor i kassan!

14

Amazonabladet nr 2-2010


FÖRENINGSAKTIVITETER

Vill du hjälpa till i Amazona? Manliga kontaktpersoner

V

ill du vara med och föra utvecklingen framåt? Vad tycker du är roligt att göra? Vad kan du hjälpa till med? Det finns så mycket kunskap bland våra medlemmar så dela med dig! Vad är du intresserad av? Vad kan du hjälpa oss med? Det finns säkert fler som har samma intresse som du. Vi kommer att bjuda in er till en träff så får vi se vad vi kan göra tillsammans! Anmäl dig till kansliet så återkommer vi under 2010. Ring 08-32 55 90 eller e-post info@amazona.se Styrelsen BCF Amazona

Har din livskamrat fått bröstcancer? Behöver du som man någon att tala med? Vi i BRO for men vars livskamrater har haft bröstcancer, har gått kontaktpersonutbildning och finns till hands för dig som behöver stöd och någon att tala med. Läs mer på www.amazona.se eller kontakta Amazonas kansli tel 08-32 55 90 för info eller ring till Lasse Arne Peter Juan

08-530 430 55 08-624 35 01 08-642 79 52 08-742 37 56

VÄLKOMMEN TILL INGA-LILLS PERUKMAKERI AB! Vi ser till att Du får en hårersättning som passar just Dig. Vi har mycket lång erfarenhet av olika slags peruker och toupéer , dessutom är vi utbildade frisörer och perukmakare vilket innebär att Du får Din peruk snyggt inklippt av oss. Nu har vi också Makeuprådgivning ! Boka gärna en tid hos Sophie – vår Makeupartist.

www.perukmakare.se

Inga-Lills Perukmakeri AB Lina Sandells Plan 1 129 53 Hägersten (endast 200m från Fruängens T-bana.) Ring o boka en tid: 08 – 64 646 80 Inga-Lill, Raija o Sophie 19 Amazonabladet nr 2-2010

Amazonabladet nr 1 2009 15


Utbildningsdagar hos Camp Scandinavia 11-12 februari 2010 var vi på Amazona tillsammans med BRO och onkologsköterskor från hela Sverige inbjudna till Camp Scandinavia på Piperska muren för information.

Den 11/2 informerade Helena Janlöv Remnerud, lymfterapeut på Olivia rehabilitering, mycket detaljerat men ändå enkelt, hur vårt lymfsystem fungerar. För oss bröstcanceropererade finns ju alltid en viss risk för lymfödem. Helena visade också hur man kan förebygga, förhindra resp. fördröja utvecklingen av lymfödem. Vi fick också var sitt ex av Helenas bok, Tips och råd, handbok om lymfödem, som lanserades på mötet. Den har blivit en realitet tack vare ekonomisk hjälp från Camp och BRO. Boken finns att få hos oss på Amazona. Därefter pratade Annelie Liljegren, överläkare på Bröstoch sarkomsektionen Onkologiska kliniken på Radium16

hemmet, om sidoeffekter på kort och lång sikt vid olika typer av bröstcancerbehandling, vilket var mycket intressant. Den 12/2 informerade Clemens Rechenberg, son till Camps grundare, tillsammans med en kollega Camps proteser, hur de tillverkades, vad de innehöll och hur noga de utprovas innan de släpps till utprovare. Bl a fick vi se och lära känna hur den nya massageprotesen fungerar. Den finns tillgänglig hos utprovare i maj. Förutom många diskussioner vid lunch och middagsbord lärde vi känna personal från de olika landstingen både i Sverige och Norge under två mycket givande dagar. Gittan Engström Amazonabladet nr 2-2010


Clemens Rechenberg Amazonabladet nr 2-2010

Annelie Liljegren 17


State of the Art 22 -23 oktober 2009 Svenska bröstcancergruppen SweBCG, Uppsala och Örebroregionens bröstcancergrupp inbjöd i Västerås till det fjärde State of the Art-mötet om bröstcancer. Det var ett högintressant program med nationella och internationella föreläsare av mycket hög klass. Vi fick en uppdatering på vad som är bästa tillgängliga behandling idag och också en jämförelse av hur vår cancervård står sig internationellt. Programmet innehöll modern diagnostik, biverkningar av behandling, livskvalitet och palliation.

T

orsdagen inleddes av att Jonas Berg, ordförande för Svenska bröstcancergruppen hälsade alla välkomna. Vill man läsa mer om bröstcancergruppen kan man logga in på www.swebcg.se.

Gunilla Svane docent och överläkare på KI, också hon medlem i Svenska bröstcancergruppen, inledde sedan föreläsningarna med ett symposium för att belysa evidens och kostnader för nya diagnostiska metoder. Mammografiscreening från 45 års ålder är idag förstahandsmetod som ensamt sänker mortaliteten. I framtiden kommer • Tomocyntes som verkar lovande. Det är en digital teknik som exponerar flera röntgenbilder samtidigt som vinklas med 3D- teknik, samtidigt möjliggörs scanning. • Ultraljud med kontrast. Tveksamt • Akut scanningsmetod av brösten • Magnetröntgen. En fördel är att man lättare kan särskilja tumörer i olika plan och att stråkiga tumörer är lättare att se. Man kan även se microförkalkningar

Man har i studier påvisat att det är framförallt minnet som påverkas. Man kan däremot inte se att behandling med t.ex Tamoxifen skulle påverka eller förvärra. Det man däremot upptäckt är att östrogenreceptorer har påvisats i områden av hjärnan som har betydelse för kognitiv förmåga. Genom olika studier har man också sett att ålder, utbildning och genetiska faktorer har betydelse. Cytostatika + Tamoxifen ökar risken att drabbas. Helena Granstam- Björneklett, onkolog från Västerås talade om rehabilitering efter primärbehandling. Enligt henne är det 20-50% av alla behandlade kvinnor som visat tecken på depression första året. Ångest och oro är vanligt bland de kvinnor som cytostatikabehandlats. Jonas Berg avslutade också dessa två dagar med en skicklig sammanfattning av alla föreläsare och välkomnade till ett nytt möte 2011. Dessa två dagar har gett mig enormt mycket ny kunskap, många aha-upplevelser och många trevliga pratstunder med människor från hela Sverige. Carin Tegefeldt

Anders Adolfsson från St:Görans röntgen fortsatte att föreläsa om MR (magnetröntgen). Behovet av MR ökar ständigt men man ska ALLTID ha mammografi eller ultraljud först. Fördelen med MR är att man kan särskilja recidiv från ärrvävnad. Sänker då screening hos högriskpatienter mortaliteten? Tveksamt. Det som gjorde mig glad under dessa två dagar var att det var flera föreläsare som pratade om livskvalitet i samband med cancerdiagnos och under behandlingen. Äntligen! En utav dem var Yvonne Brandberg, psykolog från KI som föreläste om kognitiva störningar efter/ under behandling, chemobrain. Många kvinnor har uppgett att de drabbas av koncentrationssvårigheter, minnesstörningar, inlärningssvårigheter, rumsuppfattning och problem med språket.

18

Amazonabladet nr 2-2010


Skriftlig vårdplan Under många år har vi här i Stockholm drivit frågan att varje patient ska ha rätt att få en skriftlig vårdplan. Mycket skriftlig information lämnas från våra sjukhus beroende på vilken behandling vi får. Dock har inte någon enkel och tydlig information som är gemensam för alla sjukhus tagits fram. BRO (Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation) har tagit fram ett förslag till vårdplan som vi inom Amazona har arbetat om en del så att den bättre ska passa oss här i Stockholm.

Du kan ladda hem vårt förslag till vårdplan från vår hemsida om du går in under ”Nyheter”. Testa gärna och kom tillbaka till oss om du har synpunkter på hur just du tycker att en vårdplan ska se ut.

I vårdplanen finns bara den viktigaste informationen för patienten med. Detta är ännu bara ett arbetsmaterial och finns ännu inte tillgängligt på sjukhusen. Vi kommer att jobba vidare med att vårdplanen ska användas vid samtliga Stockholms sjukhus.

På bilden kan du se hur vi anser att vårdplanen bör vara utformad för bröstcancerpatienter i Stockholms län. Maria Wiklund Karlsson

Information till dig som opererats för bröstcancer eller förstadium till bröstcancer

����������

Patientdata ��������������

������

Egenskaper hos Din tumör: �������� ������������������������� �������������������������� ����������������

���

��

�������������������������

������������������������� �����������

���

��

�������������������������������������

���

��

Rekommenderad tilläggsbehandling: ���

�������������

���������������

���

��

������������������������

����������������

���

��

�����������������������

������������������� �������������������������

�������������������������� ����������������������������������

Dessa rekommendationer kan komma att ändras om nya vetenskapliga rön görs under tiden behandlingen pågår, om sjukdomen ändrar karaktär eller nya behandlingsrutiner på Din klinik införs. ��������������������������������������

Kompletterande behandling och efterbehandling: �����������

���

���������������

������������

���

���������������

�������������������

���

���������������

�������������������������������������������������������������������������������������

���

��

�������������������������������������������������������������������������������

���

��

���������������������� ��������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������

Amazonabladet nr 2-2010

19


REHABILITERING

Fel information om rehabilitering i Amazonabladet nr 1-2010 Onkologisk rehabilitering och lymfödemrehabilitering

I

senaste numret av Amazonabladet hade vi fel information om den onkologiska rehabiliteringen. Flera rehabanläggningar som har fått avtal och det är:

• • • • • •

Alfta Rehab Carema Rehabcentrum Saltsjöbaden Furuhöjden Täby Mälargården Rehab Center Sigtuna Olivia Rehabilitering RehabCenter Mösseberg

Vi hade även fel information om lymfödemrehabilitering i förra numret av Amazonabladet. Olivia startade sin verksamhet den 1/3 2010. Dessutom finns sedan tidigare Mösseberg och Röda Korset.

Totalt har antalet rehabplatser från SLL ökat från 250 till ca 375.

När det gäller lymfödem har man i Stockholm rätt att få komma på 2 veckors rehabilitering för att komma tillrätta med sina problem. Rehabilitering för lymfödem görs antingen i dagvård eller slutenvård. Även här har en utökning av antalet platser skett från ca 250 till 375 platser. Utöver detta finns poliklinisk behandling att tillgå hos vissa lymfterapeuter. De ställen som erbjuder rehabilitering för lymfödem är följande:

För att få komma på rehabilitering krävs remiss från din läkare. Onkologisk rehabilitering är s.k. slutenvårdsrehabilitering dvs. du bor på den rehabiliteringsanläggning som du själv väljer. Du måste ha en specialremiss. Det är du som patient som väljer vilken anläggning du vill åka till.

• • • • •

Alfta Rehab Mälargården Rehab Center Sigtuna Olivia Rehabilitering fr.o.m. 1/3 2010 RehabCenter Mösseberg Röda Korsets Sjukhus Maria Wiklund Karlsson

������������������������������������ �������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������� ����������������

����� ����������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������� ���������������������������

20

Amazonabladet nr 2-2010


Curo Riksföreningen för Cancersjuka fortsätter med rekreationsresor till Tervis Spa i Pärnu, Estland Vi har länge haft ett gott samarbete med olika rehabiliteringshem och hospices runt om i Sverige, men förra året började vi även att erbjuda våra bidragstagare att åka till Tervis Spa i Pärnu, Estland.

F

örutom att det känns bra att kunna erbjuda flera olika alternativ, så får vi helt enkelt mer för pengarna där. På så vis får vi råd att ge fler möjligheten att komma bort och koppla av och njuta av kurbehandlingar. I veckoresan ingår flyg tur och retur, transfer, enkelrum på hotell, alla måltider och flera behandlingar per dag efter samråd med läkare. Det finns massor av ställen att välja mellan men det vi valt är inget mindre än det kända friskvårdsspat (medical spa) Tervis i Pärnu - Estlands största spa som i drygt 37 år erbjudit professionella kurbehandlingar baserade på personlig rådgivning från läkare. Här finns fler special- och rehabiliteringsläkare än på något annat spa i landet, och en sjuksköterska finns tillgänglig dygnet runt, men det är förstås för massagen, gyttjeterapin, ört-pärlebaden eller någon av alla de andra behandlingarna man vill hit för!

Våren och sommarens reseavgångar:

information. Det är naturligtvis enormt viktigt, men lite krasst kan man väl säga att det inte gör så mycket för den som drabbats av cancer och kämpar med att få livet att gå ihop här och nu. Förra året hade vi mer än 25.000 medlemmar samt omkring lika många andra bidragsgivare, men vi är ändå en liten organisation och är ganska okända. Det är ett problem att folk inte känner till Curo, annat än möjligtvis då just att vi är Sveriges största bidragsgivare till Clown och målarverksamheter på barnavdelningar runt om i landet. Vi bidrar med verksamhet på Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Akademiska sjukhuset i Uppsala, Centrallasarettet i Västerås, Örebro Universitetssjukhus, Sachsska barnsjukhuset i Stockholm, Norrlands Universitetssjukhus i Umeå.

Vill du veta mer om Curo, bli medlem eller ge bidrag? Du kan få Curos broschyr genom att printa ut den från vår hemsida eller skriva till

Curo Riksföreningen för Cancersjukas Sveavägen 91 113 50 Stockholm

Vill du ansöka om bidrag?

1/5, 8/5, 15/5, 22/5, 29/5 5/6, 12/6, 19/6 7/8, 14/8, 21/8, 28/8 4/9, 11/9, 18/9, 25/9, 2/10

Skicka in din ansökan till adressen ovan. Tänk på att ansökan måste styrkas av kurator eller behandlande läkare. Kopior av inkomstdeklaration/er skall bifogas. Ansökningshandlingar samt ansökningsregler finns att hämta på www.curo.nu

För att ansöka om en resa till Tervis Spa, eller om man är intresserad av något av det andra som Curo erbjuder, så är enklaste sättet att gå in på vår hemsida www.curo.nu och ta ut ansökningshandlingar. Ni kan där även se vilka regler som gäller.

Vilka är då Curo Riksföreningen för cancersjuka? Vad de flesta inte vet är att vi är en av de få föreningar som faktiskt går in och hjälper de som är sjuka, de flesta föreningar och organisationer stödjer enbart forskning och Amazonabladet nr 2-2010

21


Studiebesök Carema Rehabcentrum i Saltsjöbaden Fredagen den 15 januari var vi på Amazona inviterade till Caremas Rehabcentrum i Saltsjöbaden för att få lite mer information om deras planerade onkologiska rehabilitering.

R

ehabcentrumet ligger i Saltsjöbadens sjukhus. Lokalerna har en historia och är mer än 100 år gamla. Det började redan 1903 då man invigde Saltsjöbadens Badanstalt. Under åren har namnet ändrats ett flertal gånger och är numera känt som Saltsjöbadens sjukhus. Omgivningarna är fantastiskt vackra med vattnet utanför fönstret. Fr.o.m. 2010 har Carema Rehabcentrum fått avtal med SLL (Stockholms läns landsting) när det gäller onkologisk rehabilitering. Man har sedan många år erfarenhet av rehabilitering och erbjuder rehabilitering inom ortopedi, kirurgi, thoraxkirurgi, onkologi och kvinnohjärtsjukdomar. Syftet med den onkologiska rehabiliteringen är att tillsammans med vårdpersonal förbättra såväl livskvalitet som funktionsförmåga. Efter avslutad behandling kan både det fysiska och det psykiska tillståndet vara nedsatt och man kan behöva professionell hjälp.

22

Amazonabladet nr 2-2010


Man deltar i ett omfattande program i en rogivande och harmonisk miljö. Programmet kommer bl.a. att bestå av: • Samtal enskilda och i grupp • Bakgrund och kunskap om sjukdomen • Fysisk träning • Stressföreläsning med praktiska övningar • Lugn och ro • Att leva här och nu Varje gäst bor i enkelrum på översta våningen. Där har man en fantastisk utsikt över Baggensfjärden. Alla rum har toalett, dusch och trådlöst Internet. Rehabcentret vänder sig till dig som avslutat behandling efter cancersjukdom och som är i behov av rehabilitering. Handledningen görs av deras multiprofessionella rehabiliteringsteam och utifrån dina förutsättning och din förmåga. Tillsammans skapar man en individuell rehabiliteringsplan och sätter upp tydliga mål med rehabiliteringen.

Amazonabladet nr 2-2010

Mot en avgift kan man också få en egen TV på rummet. Under våren öppnas sjukhusets kök och den hemlagade maten kommer att serveras i deras vackra matsal. Maria Wiklund Karlsson

23


Bildterapi i rehabilitering via CTRF Text & foto: Anette Faringer, dipl bildterapeut med grundläggande psykoterapiutbildning

B

ildterapi är en väl beprövad metod för bearbetning av svåra händelser och ger unika möjligheter till kommunikation och utveckling.

Tankar, känslor och upplevelser kring allvarlig sjukdom kan vara omöjliga att sätta ord på men i den målade bilden ges de ett symboliskt uttryck. Den psykologiska bearbetningen sker både genom den skapande processen och genom de reflekterande samtalen kring bildens uttryck. Ingen konstnärlig talang behövs. Det viktiga är behovet och viljan att uttrycka det som behöver bearbetas. Som bildterapeut ställer jag frågor kring bilden som fördjupar och stödjer processen. Bildterapi stärker självkänslan, ger ny energi, stödjer friska krafter och frigör livskraft.

”Frusna minnen har blivit bilder som lett till vägledande samtal. Bilder som jag inte visste fanns har fått färg och gestalt. Stängda dörrar har öppnats. Fruset har tinat och bäckar börjat porla. Ett befrielsearbete har påbörjats, färgglatt och kraftfullt” Text från Margareta efter 10 tim individuell bildterapi via CTRF.

Maja Aase, journalist, deltog i bildterapigrupp vintern 2010 och berättar här om sin bildprocess: Varför valde du bildterapi som rehabilitering? Den som insjuknar i en svår sjukdom har ofta möjlighet att prata hur mycket som helst med läkare, sjukskötare, kuratorer och medpatienter. Men ibland blir det väl mycket prat och tjat om samma saker. Att måla blir då något helt annat. Att måla sig själv, sitt sjuka och friska liv är ett riktigt äventyr. Det utvecklar fantasin, modet, känslorna och viljan till insikt. Inte illa! 24

Hur har du upplevt att måla och bearbeta känslor kring cancersjukdomen? Jag blev förvånad över bildterapeutens förmåga att snabbt hitta det som just jag skulle måla. Alltså mina personliga, ibland dolda frågor. Ett kort samtal och så pang - Anette hade luskat fram poängen i något som jag sagt. Vips fram med färgen och sedan överraskningen över resultatet: ”Wow, är det här jag?” Efteråt lättnaden över att känslorna, som simmat upp ur målarburken, liksom satt kvar i målningen: ”Skönt, nu är jag kvitt med det där gamla, tråkiga skräpet. Nu kan jag gå vidare.” Bilderna var ibland lätta, ibland svåra att tolka. Flera gånger hittade jag saker jag inte hade en aning om men som visade sig vara oväntat betydelsefulla. Veckorna i bildterapin var intensivt livsbejakande. Vad har bildterapi gett dig? Jag är modigare och gladare, och har ett enklare förhållande till starka känslor. Jag känner mig helt enkelt frisk!

Efter att ett par gånger ha vräkt färg på pappret, vågade jag börja måla försiktigt. Tunna drag med penseln och långsamt. Bilden blev en ringlande väg igenom mitt huvud, eller så är det kanske två pusselbitar som ska passa ihop. Den här målningen gillar jag, den blickar inåt och framåt på samma gång, och det var härligt när den var klar. Hoppfullt - och vackert. Precis som livet som frisk.

CTRF sponsrar bildterapi som metod för psykologisk bearbetning och återhämtning efter cancersjukdom. Utvärdering har hittills visat en halvering av ångest- och depressionsbesvär. Du som är medlem i CTRF kan få bidrag för individuell bildterapi eller till gruppstart 25 augusti respektive 13 oktober 2010. Kontakta Anette Faringer för mer information. Telefon 08-759 09 80 mobil 070-516 03 27 E-post anette@bildterapeut.se Hemsida www.bildterapicentrum.se Forskning: Det finns för närvarande tre svenska doktorsavhandlingar från Umeå Universitet om bildterapi som terapeutisk metod, bl a Inger Östers ’Bildterapi vid bröstcancer’. Amazonabladet nr 2-2010


Sjukpenning vid rehabilitering i förebyggande syfte Det kallas för förebyggande sjukpenning. Det får du om du genomgår medicinsk behandling eller medicinsk rehabilitering för att förebygga sjukdom eller förkorta sjukdomstiden. För oss med bröstcancer kan detta gälla lymfödemrehabilitering eller onkologisk rehabilitering.

B

ehandling ordinerad av läkare. Du får förebyggande sjukpenning för den tid som du är förhindrad att arbeta på grund av behandlingen. Behandlingen eller rehabiliteringen ska vara ordinerad av läkare och ingå i en plan som är godkänd av Försäkringskassan. För att du ska ha rätt till förebyggande sjukpenning krävs • att en läkare har konstaterat en höjd sjukdomsrisk • att sjukdomen som du riskerar att få är sådan att den förväntas sätta ned din arbetsförmåga • att en läkare har ordinerat behandlingen Medicinsk behandling eller medicinsk rehabilitering kan vara vanlig sjukvård, sjukgymnastik, syn- och hörselrehabilitering, arbetsterapi, utprovning av handikapphjälpmedel samt rådgivning och stödåtgärder. Ingen karensdag, reglerna om karensdagar gäller inte förebyggande sjukpenning. Det innebär att förebyggande ������������������������������� sjukpenning kan betalas ut från och med den första behandlingsdagen.

Hur gör jag för att få förebyggande sjukpenning? 1. Du ber din läkare skriva en remiss till Landstinget (se specialremiss för lymfödem/onkologisk rehabilitering) 2. Landstinget ger dig ett svar efter någon vecka. Förhoppningsvis har du fått ett ja och då ska du också ha fått information om vilka ställen du kan vända dig till. 3. Kontakta din försäkringskassa och be dem skicka ett speciellt formulär som heter “läkarutlåtande för ersättning till rehabilitering i förebyggande syfte”. Blanketten fylls i av din ordinarie läkare som sedan skickar in den till Försäkringskassan. 4. Du får ett svar från Försäkringskassan och då förhoppningsvis ett ja samt en blankett som du själv ska fylla i och skicka in till försäkringskassan. BCF Amazona med stöd av texter från Försäkringskassans hemsida

�� ������������������������������������ � �� �������������������������������

��������������������������������������

����������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� ����������� �������������������������� ��������������������������� ����������� ���������������������������������������������� ������� ������������������������������������������������������ ��������������������������������������� ������������������

��������������������������������������������������������������� �������� ��������������������������������� ���������������� ����������������������������������� ���������������������������������������������������� ������ �������������������������������������������� ������������������������������������������������������� ���������������������������������

������������������������������������� ����������������������������������������������������� �������������������������������������������

Amazonabladet nr 2-2010

25


Åter till Livet – Mitt i Livet Rehabiliteringsvecka efter bröstcancer

F

ör Amazonas medlemmar kommer CTRF under 2010 att sponsra fyra tillfällen av ”Mitt i Livetveckor” på Alfta Rehab Center i Hälsingland.

ha det bra…, att få stöd och gemenskap i gruppsamtalen”. Deltagarna i Amazonaveckorna tycker det har varit av stort värde att alla i gruppen har samma sjukdom och eftersom man bor i samma stad finns möjlighet till uppföljning och kontakt på hemmaplan. Alftas rehabveckor för kvinnor som behandlas för bröstcancer har vuxit fram och har blivit omtyckt och efterfrågat. Vem som helst som haft bröstcancer kan söka en plats via BCF Amazona.

CTRF kommer även 2010 att sponsra veckor som reserveras för Amazonas medlemmar. Under våren 2010 betalar CTRF följande vecka för Amazonas medlemmar

• Vecka 22 med ankomst 30/5 - 5/6 Isa Wallmyr håller en kostföreläsning på Alfta Rehab Center.

Anmälningsblankett och mer information rekvireras från Amazonas kansli eller på www.amazona.se

Responsen och utvärderingen har varit enormt positiv. ”Att få vara tillsammans med dem som förstår…”, att kunna stå i duschen vid poolen med andra utan att gömma sig…, att få verktyg och insikter för att gå vidare…, att få lära sig om mat och kost som ger energi…, att få äta gott och bara

Avgiften för dig är endast 80:- per dygn om du är medlem i Amazona. Du ska också betala medlemsavgift till CTRF på 250:-. Medlemsskap ska vara registrerat hos CTRF innan rehabiliteringsveckan kan godkännas. Resan till Alfta betalar du själv

Mötesplatsen på Internet Lycka! Å, det är enkelt! Det är bara god hälsa och dåligt minne. E Hemingway

www.cancersamtal.nu Mötesplatsen för patienter med Bröstcancer Blodcancer Lungcancer Cancer i mage, tarm och blåsa Unga vuxna med cancerdiagnos 26

Amazonabladet nr 2-2010


��������������������������� ����������������� ������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Amazonabladet nr 2-2010

27


MÅ BÄTTRE

Yoga stärker hälsan och läker kroppen

Medicinsk yoga har visat sig ha positiv effekt på hälsa och rehabilitering. Yogaläraren Lena Söderström anordnar, i samarbete med Amazona, yogakurser för kvinnor som har erfarenhet av bröstcancer. - Passet består av mjuka, behagliga rörelser som är kopplade till andningen. Övningarna passar alla, man behöver inte vara vig för att kunna göra dem, säger Lena Söderström.

M

edicinsk yoga är en terapeutisk form av kundaliniyoga, som är en del av den tantriska yogan. Den medicinska yogan är utvecklad av Göran Boll vid Institutet för Medicinsk Yoga. De medicinska yogaprogrammen består av medveten andningsträning, mjuka fysiska övningar, avslappning, meditation. Ibland kombineras detta även med samtal. - Yogan har definitivt en plats i vården. När det gäller cancer visar till exempel allt fler amerikanska studier att patienter som utövar yoga parallellt med operation, strålning och kemoterapi får färre biverkningar och mår bättre rent emotionell, säger Göran Boll. Flera av de medicinska yogaprogrammen har även testats i olika svenska forskningsprojekt, vid bland annat Karolinska Institutet och Danderyds sjukhus. Studier har visat att medicinsk yoga kan lindra ryggproblem, stressrelaterade besvär och hjärtåkommor. Nu senast uppmärksammades positiva resultat i samband med en klinisk test vid Danderyds sjukhus där hjärtpatienter som börjat med yoga kunde minska eller helt slopa sina läkemedel. Och vid

28

Akademiska sjukhuset anordnar sjukgymnaster yogakurser för män med prostatacancer vilket gett positiva hälsoeffekter. Lena Söderström har utarbetat yogapasset i samarbete med Göran Boll och utifrån egna erfarenheter. Sedan tre år leder hon kurser i medicinsk yoga för kvinnor som har eller haft bröstcancer. Man behöver inga förkunskaper för att gå på yogan. På passen smälter yoga, meditation och vila ihop till en helhet. Mantrasånger hör också till en del av övningarna. - Men allt är frivilligt och ska kännas skönt, inget ska ta emot eller göra ont i kroppen och vi vilar efter varje övning, betonar Lena som anpassar passen efter gruppen. - Det var tio år sedan jag fick bröstcancer då jag höll på att utbilda mig till yogalärare. Nu ser jag livet som före och efter bröstcancern. Jag vet hur det är att genomgå behandlingarna och tror att dessa yogakurser kan vara ett komplement och en del av egenvården och läkningen för kvinnor med bröstcancer. Jag har fått mycket positiv respons från deltagarna, säger Lena. Amazonabladet nr 2-2010


- Yoga och meditation gör att kroppens muskler blir längre och mjukare och det påverkar i sin tur dina tankar och din andning och hjälper dig att få kontakt med dig själv, förklarar hon. Inom medicinsk- och kundaliniyoga är andningen och andningsövningarna viktiga. - Djupandning sänker blodtrycket och vi börjar varje pass med lättare andningsövningar. Andningen ger liv och har en helande effekt. Den löser upp energier som har fastnat och hjälper oss att vara i nuet, att inte fly utan våga stanna upp och inte vara i det som har varit eller kommer att ske, säger Lena Söderström som menar att djupandning borde ingå i den sjukgymnastik som alla kvinnor med bröstcancer får, och vara lika självklar som kunskap om lymfödem. - Min vision är att den medicinska yogan ska få vara med på hela ”resan” som man måste göra som bröstcancerpatient, och bli en del av vardagen, lika självklar som att borsta tänderna. Ingrid Kyllerstedt Den som är nyfiken på medicinsk yoga för kvinnor som har eller haft bröstcancer kan komma till ett öppet hus i ämnet onsdagen den 18 augusti. Mer information finns på Kundaliniyogacenters hemsida www.kundaliniyogacenter.se (finns på Rejmersholme) och Institutet för medicinsk yoga www.medicinskyoga.se (lokaler på Gärdet).

Amazonabladet nr 2-2010

Kommentarer från deltagare: Susanne Dackheim: ”Jag har fått en rörligare kropp och bättre sömn. Yogakursen på måndagar är den stund i veckan då jag helt och hållet kan koppla bort allting annat och får ”bara vara”. Känna total ro, här och nu. Oändligt värdefullt i en tid då allt ska ske så snabbt som möjligt.” Susanne Jönsson: ”Jag tycker att det är oerhört värdefullt att få vara med andra kvinnor som delar samma erfarenheter och sjukdom. Det gör att det finns en gemenskap i rummet trots att vi egentligen inte känner varandra. Yogaövningarna är mjuka och härliga att göra och gör att min kropp känns smidigare.” Eva Zaid: Yogan gör att jag blir lugn och att jag trivs mer med mig själv. Omgivningen upplever mig också som gladare.

29


Hitta lugnet i en stressig värld Är livet tufft mot dig? Känner du dig trött, spänd och överbelastad? Kanske söker du lugn, balans och nytt hopp.Då kan Taiji/Qigong vara något för dig.

D

en som kliver in genom dörren till Oscarskyrkan kl 12 på onsdagar möter ett hus fullt av människor. De står överallt och följer tyst och koncentrerat Gudrun Khemiris rörelser där hon syns längst fram i koret. Nästan hundra armar lyfts och flyger som stora fågelvingar i rummet, ryggar tänjs och sträcks, armar cirklar i vackra bågar och händer böljar. Gudrun Khemiri är sjukgymnast och Taiji/Qigonginstruktör. Hon har lett kurser sedan 20 år. - Alla är välkomna, säger Gudrun. Det behövs inga förkunskaper och alla kan vara med. Det går bra att träna i sina vanliga kläder, men det är skönt om kläderna inte sitter åt. Lektionerna startar med att deltagarna drar tre lugna, djupa andetag för att sedan följa Gudrun i de 18 olika rörelserna. Inget är svårt eller komplicerat och det hela liknar en lugn, flödande dans. Taiji/Qigong tränar kroppsmedvetenhet, andningsförmåga, rörlighet, balans och koncentration. Jag kallar det för Mindfulness i rörelse, säger Gudrun. Deltagarna avslutar med att göra stora cirklar med armarna och sedan placera händerna på sina magar. -Tänk att ni hämtar all den kraft ni behöver. Allt som är gott för er och som hjälper er att leva. Känn kropp och själ som en enhet. Sedan gör deltagarna en enkel självmassage. - Skicka värme till de delar av kroppen som behöver det. Känn att ni ger en god, positiv omsorg till er själva. Träningen tar omkring en halvtimme och efteråt bjuds in till ett kort samtal, för dem som vill. Gudrun tar upp olika ämnen som spänning-avspänning, att hitta balans i livet eller något annat som stämmer in på gruppen och just den dagen.

Vem är den här träningen bra för? Den passar alla som känner behov av stressreducering. Pröva på, så kommer du att förstå! -Det är bättre att göra än att prata, ler Gudrun. Det går också bra att bara komma in i kyrkan och sitta och titta på. -Mitt credo är att göra människor mindre rädda, att stärka dem och få oss alla att känna hopp. Några röster från deltagarna: ”Väldigt bra och avkopplande. Man glömmer sig själv. Det här kan jag verkligen rekommendera till andra!” Anna-Lisa Nygren ”Man behöver inte binda sig för en hel termin utan bara droppa in. Toppen, det är en väldig fin känsla här. Jättebra!” Marita Clausen ”Härligt, avkopplande! Gudrun är en underbar människa!” Sandra Fock

Foto: Peter Åström

30

Drop-in-grupper finns i Sofia kyrka, Maria Magdalena församlingshus, Oscarskyrkan, Adolf Fredriks kyrka m.fl. platser. Att delta kostar 30 kr per gång. För mer info mejla till: gudrun@khemiri.se eller ring 0737-891744. Marie Heldén Amazonabladet nr 2-2010


Varje år får fler än 7000 svenska kvinnor diagnosen bröstcancer. 1500 av dem dör. Hälsokontroll med mammografi är den enda metod för tidig upptäckt av cancer som bevisligen har minskat dödligheten bland bröstcancerpatienter. Med hjälp av regelbundna mammografiundersökningar kan man upptäcka bröstcancer upp till tre år innan det går att känna en knöl i bröstet.

En undersökning med Sectra MicroDose Mammography innebär en dosminskning med hela 50 procent jämfört med alla andra system. Detta är tveklöst den lägsta stråldosen på marknaden. Läs mer och hitta en MicroDose-klinik nära dig på microdose.se

Bröstvävnad är känslig för strålning, och därför är det viktigt att dosen är så låg som möjligt. Detta är särskilt viktigt vid hälsokontroll med mammografi eftersom ett stort antal friska kvinnor undersöks.

Amazonabladet nr 2-2010

31


������������� ������������������

���

���

���������������������� ������������� ������� �������������������

�����������

32

�������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������� ��������������������������������������������������

Amazonabladet nr 2-2010


MEDLEMSAKTIVITETER Öppet hus Unga kvinnor Gruppen unga kvinnor (under 46 år) träffas i Amazonas lokal. Du är varmt välkommen att ta del av vår gemenskap. Vi försöker vara lyhörda och anpassa våra träffar efter era önskemål. Vi serverar kaffe, vin, smörgåsar och snacks till självkostnadspris. För vår planering - ring gärna och föranmäl dig. Vi träffas tisdagar: mellan kl 18.00-20.00 på Frejgatan 56 Tid

Tisdag 11 maj 2010

Anmälan

Amazonas kansli tel 08-32 55 90 eller info@amazona.se

Välkommen!

Öppet hus Tema Naturläkemedel

Barbro Gerdén, läkare från Läkemedelsverket, informerar oss om naturläkemedel, växtbaserade läkemedel och kosttillskott. Hur påverkar dessa oss och vilka bör man undvika att ta samtidigt? Kvällen erbjuder bra möjligheter till diskussion och frågor. Tid Plats Föreläsare

Onsdag 19 maj 2010 kl 18.00-20.00

AT K BCF Amazona LBOFrejgatan 56 L U Gerdén läkare från Läkemedelsverket FBarbro

Anmälan

Amazonas kansli tel 08-32 55 90 eller info@amazona.se

Max antal

Vi kan max ta emot 20 personer

Välkommen!

������������ ����������������������������������������������������� ����������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������� ��������������� ������������������������������������ �����������������������

�����������������

Samtalsgrupp Att leva med spridd bröstcancer När allt ska vara över får man ett nytt cancerbesked. De medicinska behandlingarna är under kontroll, men tankarna, oron och mer existentiella aspekter behöver också få plats. Kan jag lita på livet igen, jag som inte vet hur framtiden ser ut? Det är nu du behöver få möta andra som delar dina erfarenheter. I vår samtalsgrupp ”Att leva med cancer” kan du, tillsammans med andra kvinnor, känna igen dig, hitta nya strategier, inspireras och hitta en gemenskap trots din sjukdomsbild. Vi talar om förhållningssätt, arbetar med symboler och avslappning, delar erfarenheter och låter oss inspireras kring hur vi kommer vidare och blickar framåt. Helt enkelt hittar tillbaka till energi i både kropp och själ, där livsgnista, gemenskap och glädje är viktiga ingredienser. Carolina Welin har sin utgångspunkt i det existentiella temat och hon är också samtalsledare för den här gruppen. Gruppen träffas 6 gånger, 2 timmar per gång på kansliet. Deltagandet kostar 750:- inklusive kaffe/te och smörgås. Samtalsgrupper startar när vi har full grupp minst 4 personer. Anmälan Amazonas kansli tel 08-32 55 90 eller info@amazona.se

N

KROPP & SJÄL Gran Canaria nov,dec 2010

Rehab - resa till sol och värme

Medicinsk yoga, guidade meditationer, cirkelsamtal, m.m

Kerstin Åberg

Välkommen!

070 456 28 42 kerstin@medhjartat.se

Gun Edgren

070 773 31 83 gune@bredband.net

LÅT HJÄRTAT VA´MED Vi vill med den här resan förmedla livslust, gemenskap, nya möten, nya insikter och mycket glädje!

Amazonabladet nr 2-2010

33


Samtalsgrupp för unga kvinnor (under 46 år) med bröstcancer Vi träffas 6 gånger för livsnära samtal och existentiella frågor. Tillsammans skapar vi en trygg grupp där du kan prata om det som känns viktigt. Hur går vi vidare, hur kan vi forma våra liv så som vi vill ha det? Hur ser vi på livet och döden? Hur vill du att vardagen, relationen och arbetslivet ska se ut? Hur kan du hantera rädslan, stressen, ensamheten, kroppsliga förändringar, lust eller olust? Vad har du för funderingar som du vill formulera och reflektera kring? Startdatum

Vi startar en ny grupp när vi har minst 6 personer anmälda.

Tid

Meddelas senare, vi försöker vara flexibla och anpassa tiden så att den passar gruppen.

Antal gånger

6 gånger

Plats

BCF Amazonas lokal, Frejgatan 56

Pris

750:- för Amazonas medlemmar 1.000:- för övriga

Anmälan

Till Amazonas kansli info@amazona.se Tel 08-32 55 90

För frågor ring eller maila till

Samtalsgrupper för medlemmar När allt ska vara över är man helt slut. Vad är det som händer? Om du är färdigbehandlad eller nästan är där, kan en samtalsgrupp vara rätt för dig! De medicinska behandlingarna är färdiga, men tankarna, oron och mer existentiella aspekter behöver också få plats. Och du har behov av att få prata och träffa likasinnade. I våra samtalsgrupper berättar vi om våra upplevelser i samband med diagnos och behandling. Vi talar om familjens, vännernas och arbetskamraternas reaktioner. Vi tränar mindfulness, delar erfarenheter och låter oss inspireras kring hur vi kommer vidare och blickar framåt. Helt enkelt hittar tillbaka till energi i både kropp och själ. Vi planerar minst en samtalsgrupp under våren. Samtalsgruppen träffas 6 gånger, 2 timmar per gång på kansliet med en erfaren handledare. Deltagandet kostar 750:- inklusive kaffe/te och smörgås. Samtalsgrupper startar när vi har full grupp minst 6 personer. Anmälan Till Amazonas kansli info@amazona.se Tel 08-32 55 90 Samtalsledare

Madelaine Krook Leg Psykolog Leg Psykoterapeut Tel 076-427 89 49 maddekrook@hotmail.com

• Madelaine Krook • Carolina Welin

��� ������������� � ���������� ����������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������ ������������������������������������� ����������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������

���������������� �������������� ��������������������

34

Amazonabladet nr 2-2010


Inspirationskvällar på Rosendals Trädgård våren 2010 Till våren erbjuder vi våra medlemmar härliga inspirationskvällar på Rosendals Trädgård. Vi fortsätter på vårt tema med grön rehabilitering som vi startade först med Haga Hälsoträdgård och sedan med Ulriksdals Slottsträdgård. Under kvällen för vi samtal kring livskvalitet och meningsfullhet. Därefter går vi vidare för att praktiskt arbeta med händerna och inspireras av miljön i trädgården och växthuset. Tanken är att vi ska inspirera och väcka alla våra sinnen. Genom BCF Amazona och CTRF, Cancer och Trafikskadades Riksförbund, har du möjlighet att kostnadsfritt delta i denna inspirationskväll och samtidigt skapa ett trevligt arrangemang med växter eller örter som du tar med hem. Foto: Stefan Callert

Kvällarna är subventionerade med minst 600 kronor per person och kväll från CTRF. Deltagandet är gratis för Amazonas medlemar. För icke medlemmar är priset 600 kronor per kväll. Du får då också ett blomsterarrangemang värt upp till 300 kronor som du kan ta med dig hem.

Program Kl 18.00

Samling med kaffe/te och smörgås. Presentation av deltagarna.

Kl 18.30

Miniverkstad i Rosendals Plantbod där var och en gör sin egen härliga vårplantering i kruka som man får ta med hem.

Kl 20.00

Samtal om vad som väcker glädje och mening när en allvarlig diagnos har utmanat oss och vår familj. Hur blir det roligt igen? Att lära sig prioritera det som är viktigt när livet förändras. Hur natur och trädgård kan hjälpa oss vidare. Samtalsterapeut Carolina Welin.

Kl 21.00

Avslutning och utvärdering.

Följande kvällar och teman är inbokade:

T KA O LLB U F Till BCF Amazonas kansli senast

Måndag 24 maj Anmälan

två veckor innan inspirationskvällen. Som vanligt är det först till kvarn. Telefon 08-32 55 90 eller info@amazona.se. Vid anmälan behöver vi ditt personnummer, namn och telefonnummer.

Välkommen till Rosendals vackra Trädgård ! www.rosendalstradgard.se

Amazonabladet nr 2-2010

35


Helgen den 20 -21 februari 2010 hölls den första skrivarhelgen i BCF Amazonas lokaler på Frejgatan Vi var åtta förväntansfulla kvinnor mellan 30 år och 80 år som möttes på lördagsmorgonen kl 09.00. Vi hade alla nappat på inbjudan om att delta i en tvådagars skrivarkurs tillsammans med dramatikern och psykosyntesterapeuten Marianne Goldman. Vi hade själva med oss block och skrivarvänliga pennor, som det stod i inbjudan. Amazona stod för goda och välbehövliga fikastunder under båda dagarna. Förutom åldersspridningen på gruppen, så skilde det även en del var vi befann oss behandlingsmässigt, någon hade avslutat sin bröstcancerbehandling för sex år sedan, andra var mitt i sina behandlingar. Genom olika övningar som Marianne presenterade kom vi snabbt igång med skrivandet. Det balanserade mellan

lekfullt och allvarligt. Vi fick lära oss om ljugandets förtjänst när man skriver och om nyttan av struktur. Vi fick bland annat prova på att skriva dialog och att skriva så dåligt som vi bara kunde. Under helgen delade vi många skratt, men också tårar. Trots att vi inte hade träffats förut, så blev ändå känslan att vi snabbt lärde känna varandra genom våra texter. Marianne hjälpte oss under helgen att ta fram våra individuella smärtpunkter, våra teman, som vi sedan fick chansen att jobba vidare på. När dag två led mot sitt slut frågade gruppen Marianne om vi inte kunde ses igen och fortsätta att skriva under ännu en dag tillsammans. Ett bättre betyg än så kan väl en kurs inte få? Jag hoppas att många fler kommer att få chansen att deltaga i en skrivarhelg längre fram som en återkommande aktvitet hos Amazona. Anna Liljebjörn

Tjejgåing Onsdag 25 augusti 2010 Amazona bjuder på anmälningsavgiften (180 kr) för de 30 första medlemmarna som anmäler sig! 10 kronor av startavgiften går till Bröstcancerfonden. Samling vid Amazonas tält där du får nummerlapp och en tröja med Rosa Bandet. Ta gärna med förra årets tröja eftersom vi bara har stora storlekar kvar.

Uppvärmning Start

kl 18.15 kl 18.30

Anmälan till Amazona, före den 2 juli tel 08-32 55 90 eller info@amazona.se Du får en bekräftelse att du kommit med om du lämnar din e-postadress. Mer info www.gangsport.com

En vän vet när vi behöver en kram eller en avslappnande ryggmassage

36

Amazonabladet nr 2-2010


PRESSKLIPP

Acetylsalicylsyra föreslås som skydd mot bröstcancer

Väntan på strålning påverkar återfallsrisk i bröstcancer

2010-02-18 Acetylsalicylsyra kan minska risken för återfall och död i bröstcancer, enligt en ny studie av forskare vid bland annat Harvad Medical School i Boston, USA.

2010-03-05 Att få vänta i över sex veckor på strålbehandling ökar risken för återfall i bröstcancer, enligt amerikanska forskare.

I en fyra år lång prospektiv studie följde forskarna 4 164 kvinnliga sjuksköterskor med diagnostiserad bröstcancer. De följdes från insjuknande 1976-2002 till 2006 eller till dess att de avled. Forskarna undersökte kopplingen mellan acetylsalicylsyra, ASA, och död eller återfall minst ett år efter diagnos.

Hur länge kvinnor får vänta på strålbehandling efter bröstcancerkirurgi varierar mycket, åtminstone i USA, enligt forskare vid Dana-Farber Cancer Institute i Boston, USA.

Risken för återfall minskade med upp till 60 procent hos de kvinnor som använde ASA varje vecka och risken för dödsfall minskade med upp till 70 procent bland dem som åt läkemedlet. Det gällde patienter som tog ASA två till fem gånger i veckan. För dem som tog acetylsalicylsyra mer än sex gånger i veckan var riskminskningen inte lika påtaglig. Den minskade risken för återfall var då 43 procent och den minskade risken för död i bröstcancer var 64 procent. Orsakerna bakom minskningen är inte helt klarlagd. Acetylsalicylsyra och andra antiinflammatoriska läkemedel, NSAID, hämmar enzymet COX-2 och minskar prostaglandinnivåerna, och tidigare studier har visat att detta kan minska tillväxten hos cancerceller. Effekten på COX-2 systemet minskar också cytokinresponsen hos metastaser och stimulerar immunförsvaret, enligt forskarna. Artikelförfattarna drar slutsatsen att för kvinnor som lever minst ett år efter bröstcancerdiagnos kan acetylsalicylsyra vara förknippat med en minskad risk för återfall och död. Karin Tideström, Dagens Medicin

De ville undersöka när väntetiden mellan bröstcanceroperation och strålning börjar påverka risken för återfall. Målet med deras studie var också att identifiera faktorer som kan kopplas till fördröjningar i behandlingen. I studien ingick över 18 000 kvinnor som insjuknade i bröstcancer i stadium 0 till 2 mellan 1991 och 2002. De behandlades med bröstbevarande kirurgi och strålning, men inte cellgifter. Mediantiden mellan kirurgi och strålning var 34 dagar. En knapp tredjedel fick strålbehandlingen först efter 6 veckor. Drygt 4 procent fick ett lokalt återfall. Efter att ha justerat för bland annat socioekonomiska faktorer såg forskarna att risken var ungefär 20 procent större för dem som fick strålning efter sex veckor eller senare, och den ökade kontinuerligt dag för dag. Några riskfaktorer för att få vänta länge på strålning var att vara äldre, ha spridning till lymfkörtlar och att ha låg inkomst. Forskarna drar slutsatsen att risken för lokala återfall kan minskas genom att minimera tiden mellan bröstbevarande kirurgi och strålbehandling, och att något måste göras åt de skillnader i väntetid som förekommer. Artikeln publiceras i British Medical Journal. I en kommenterande artikel skriver två forskare vid King’s college i London att riskökningen i studien visserligen är liten och kanske kan förklaras av andra faktorer än väntetiden men att fördröjningar ändå är oacceptabla. Lisa Jacobson, Dagens Medicin

Amazonabladet nr 2-2010

37


Sjukgymnastik minskar ödem Bröstens vävnad avgör cancerrisk efter bröstcanceroperation 2010-01-14 Lymfödem, som ofta drabbar bröstcancerpatienter, kan motverkas genom massage och träning av axeln. Det visar en ny klinisk studie som publiceras i tidskriften British Medical Journal. Läs studien: •

British Medical Journal 2010; 340: b5396

I en interventionsstudie har forskare vid Alcalá de Henaresuniversitetet i Madrid, Spanien, studerat 120 kvinnor som genomgått bröstcanceroperation med borttagande av lymfkörtlar i armhålan. Hälften av kvinnorna lottades till att få sjukgymnastik och utbildning under tre veckor, tidigt efter operationen, medan den andra hälften enbart fick utbildning. Ett år efter interventionen gjordes en uppföljning av 116 av kvinnorna. Då hade 7 procent av kvinnorna i gruppen med sjukgymnastik utvecklat sekundärt lymfödem medan det i kontrollgruppen var 25 procent. En annan skillnad var att lymfödemet diagnostiserades fyra gånger senare i behandlingsgruppen jämfört med i kontrollgruppen. Sekundärt lymfödem, som är en vanlig komplikation efter bröstcanceroperation, uppkommer då lymfsystemet skadas, vilket leder till att vätska ansamlas och att armen svullnar. Sjukgymnastiken innefattade lymfdränage, som är en form av massage, liksom massage av ärrvävnad och träning av axeln. Utbildningsdelen bestod av information om lymfsystemet och råd för att undvika skada och infektion. Forskarna drar slutsatsen att sjukgymnastik tidigt efter bröstcanceroperation med borttagande av lymfkörtlar, kan motverka sekundärt lymfödem i minst ett år efter operationen. De påpekar dock att effekterna på längre sikt behöver studeras. I en kommentar till artikeln poängterar docent Andrea Cheville vid Mayo Clinic i Minnesota, USA, att den typ av behandling som används kräver specifik kompetens hos sjukgymnasten, vilket gör att det är viktigt att patienten remitteras rätt. Hon skriver också att det inte är möjligt att särskilja vilken del av behandlingen som ger den positiva effekten. Johanna Lundberg Dagens Medicin

38

En avgörande faktor för risken att få bröstcancer är hur tät vävnad kvinnan har i brösten. Karolinska Institutet (KI) har fått 50 miljoner kronor av familjen Rausing till ett forskningsprojekt om bröstcancer, där målet är att på sikt få ned antalet insjuknade i bröstcancer med 40-50 procent. – Vi ska alltså försöka identifiera kvinnor som har en riktigt hög risk för bröstcancer och försöka förebygga risken. Alltså inte vänta tills de insjuknar och sen ta hand om dem och operera och strålbehandla dem, utan vår tanke är att identifiera dem med hög risk och behandla dem i förebyggande syfte, säger Per Hall, professor vid KI, till TV4 Nyheterna. Ett hittills relativt okänt faktum i Sverige är att bröstens täthet är en stor riskfaktor om man får cancer eller inte. – Ett otätt bröst består till största delen av fettvävnad och ett tätt bröst består till största delen av bindvävnad och körtelceller. Vi har sett att tätheten påverkar bröstcancerrisken, men även hormonbehandlingar som man ofta gör inför klimakteriet exempelvis, säger Louise Eriksson, forskare vid KI. Enligt Per Hall är det väldigt stora skillnader mellan de kvinnor som har täta bröst och de som har otäta bröst. – Jämför man kvinnor med täta bröst med kvinnor som nästan inte har någon täthet alls har de förstnämnda mellan fem och sex gånger större risk att drabbas av bröstcancer. Det är en skyhög risk och det är en information som inte används i någon större utsträckning – det vill vi ändra på, säger Per Hall, professor vid KI. Läs mer Cancer Kvinnlig hälsa Källa: Nyhetskanalen.se, TV4 Nyheterna 2010-01-13 © Netdoktor.se Jozephine Hagenlöf

Gläd en annan kvinna! Lämna in dina bröstproteser, BH och peruker och kompressionsstrumpor i gott skick till vårt kansli. Vi har medlemmar som tar med dem till sjukhus/ kvinnor i länder som inte har vårt sociala välfärdssystem. Redaktionen Amazonabladet nr 2-2010


2010-03-26

Har du synpunkter på Hälso- och sjukvården och/eller på Färdtjänsten?

Tomater vapen mot cancer

BCF Amazona har representanter i många olika samverkansråd och då är det viktigt att vi får ta del av våra medlemmars synpunkter.

Dagens hälsonyheter från Netdoktor.se Gener från tomatplantor kan förstöra tumörceller, visar en studie vid Lunds universitet. Forskarna bakom studien hoppas att tomatgenerna ska kunna användas för att behandla cancer i framtiden. Det som har framkommit i studien är att tomatplantans gener förstör cancerceller, skriver Sydsvenskan.

Vi finns bland annat med i samverkansråd både hos HSN (Hälso- och sjukvårdsnämnden) och hos Färdtjänsten och tar gärna emot dina synpunkter och förslag på frågor inom dessa områden.

– Tomatgenen verkar som en självmordsbomb, säger Jure Piskur, professor vid Lunds universitet och en av forskarna bakom studien. Det är en kombination av tomatgener och AZT-medicin, bromsmedicin mot hiv, som gör att tomterna exploderar och förstör cancercellerna i tumören. Generna injiceras i cancercellerna. – Vi har testat hundra olika organismer med hundra olika mediciner. Men den bästa kombinationen är tomatgen och AZT-medicin, säger Piskur till tidningen.

Sänd gärna en kortfattad skriftlig redogörelse till oss om vad du anser bör förbättras eller förändras.

För ett par månader sedan påbörjades den första registrerade genterapibehandlingen av cancer i Finland. Viktigt att poängtera är att genterapi än så länge inte kan bota cancer, bara bromsa utvecklingen.

Önskningar

Skicka som mail till info@amazona.se eller per vanlig post till vårt kansli. Vi kan aldrig driva enstaka patientfall. Redaktionen

Ett gift par i 60-års åldern firade sin 40-åriga bröllopsdag på en lugn, romantisk liten restaurang Plötsligt dök en liten vacker fe upp på deras bord. Hon sa:

Kompressionsstrumpor för arm i läckra färger och mönster I USA har man kommit betydligt längre när det gäller att hitta läckra färger och mönster för våra kompressionsstrumpor. Titta på deras hemsida så kan du se hur deras strumpor ser ut. www.lymphedivas.com Tipset kom från lymfterapeut Helena Janlöv Remnerud

“För att ni är ett exemplariskt gift par och för att ni är kärleksfulla mot varandra så kommer jag ge er båda varsin önskan.” Hustrun svarade “Åh, jag vill resa runt i världen med min älskade make.” Den lilla feén viftade med trollspöt och poof! - Två biljetter till Queen Mary II dök upp i hennes händer. Mannen tänkte efter en stund: “Ja, detta är väldigt romantiskt, men ett tillfälle som detta kommer aldrig igen. Jag är ledsen min kärlek, men min önskan är att ha en hustru 30 år yngre än jag.” Hustrun, och feén blev djupt besvikna, men en önskan är en önskan. Så feén viftade med trollspöt igen och poof! .... Mannen blev 93 år gammal. Sensmoralen i denna historia: Män som är otacksamma ska komma ihåg att även feér är kvinnor...

Amazonabladet nr 2-2010

39


Mindre bruk av östrogen kan ha gett mindre bröstcancer 2009-11-10 Insjuknandet i bröstcancer minskar bland äldre kvinnor i Sverige, enligt en svensk studie. Forskarna kopplar minskningen till att färre använder hormonbehandling mot klimakteriebesvär. Tidigare har studier från bland annat USA och England har visat att minskad användning av hormonersättning har följts av färre bröstcancerfall. Nu har Mats Lambe, forskare vid Karolinska institutet i Solna, och medarbetare från flera regionala onkologiska centra studerat kopplingen i Sverige. De har undersökt insjuknandet i bröstcancer mellan 1997 och 2007, då användningen av hormonersättningspreparat, HRT, minskade. Andelen kvinnor i åldersgruppen 50 till 59 år som använde sådana preparat föll från 36 procent år 1999 till 27 procent 2002 och vidare till 9 procent år 2007. Incidensen av bröstcancer hos kvinnor 50 år och äldre ökade mellan år 1997 och 2003. Från 2003 till 2007 sågs en klar nedgång i förekomsten av nya bröstcancerfall men

Vad gör man när man tappar allt sitt hår? www.scarfie.se

bara i åldersgruppen 50 till 59 år, den åldersgrupp som oftast använt HRT och där bruket minskat kraftigast. – Vår studie kan visserligen inte bevisa att minskad användning av hormonersättningspreparat är orsaken till denna glädjande nedgång i bröstcancer, men vi kan samtidigt inte finna någon annan sannolik förklaring till detta, säger Mats Lambe till Upsala Nya Tidning. Forskarna anser inte att minskningen av bröstcancer bland 50- till 59-åringarna kan förklaras av förändrade registreringsrutiner eller en minskad användning av mammografi. De skriver att resultaten ger ytterligare stöd för att bruket av hormonersättningspreparat för att lindra övergångsbesvär har påverkat förekomsten av bröstcancer hos äldre kvinnor. Studien är gjord i samarbete med Läkemedelsverket. Lisa Jacobson, Dagens Medicin

������� ������� � Må�lite�bättre��� Ge�dig�själv�förutsättningar�att�må�bättre� �under�din�bröstcancerbehandling�och�rehabilitering.� � Med�hjälp�av�personlig�coaching�kan�du�ta�fram�mer�av�din�egen�livsenergi�� som�ökar�din�livskvalité.� � Jag�har�själv�behandlats�för�bröstcancer�2006�och�har�haft�stor�nytta�av�� coaching�Den�hjälpte�mig�att�bättre�använda�min�egen�livskraft�och�� därmed�ökade�mitt�välbefinnande�under�denna�period.�� � Vill�du�också�må�lite�bättre�är�du�varmt�välkommen�att�kontakta�mig� � Ingegerd�Hållén� Professionell��ICF�certifierad�Coach�� Tel�070��666�3543� Ingegerd.hallen@thconsulting.se�

Scarfie HB | info@scarfie.se | 0708 48 83 49

I GLÄDJE ELLER SORG STÖD BCF Amazona MED EN GÅVA Ditt bidrag behövs för att kunna bedriva vår verksamhet att hjälpa bröstcancerdrabbade kvinnor. Postgiro 436 84 79-4, Bankgiro 5572-1229

40

Amazonabladet nr 2-2010


ANSLAGSTAVLA Medlemsförmåner

Rosa Hallongrottor

Här presenterar vi de olika rabatter som medlemmar i BCF Amazona erbjuds. Det är vår förhoppning att vi alla kan hjälpas åt att utöka listan med fler företag. Idag har vi ju alla ett medlemskort i BCF Amazona som är enkelt att visa upp för att få tillgång till de rabatter som vi erbjuds.

När vi på Amazona hade invigning av våra nyrenoverade lokaler hade Marija Mijatovic, en av våra kontaktpersoner, varit vänlig och bakat kakor till oss.

Följande företag erbjuder rabatter till oss som är medlemmar i BCF Amazona.

• Amoena Sweden AB ger Amazonas medlemmar 10% rabatt på BH. Visa upp ditt medlemskort när du handlar. Mer information om butiken hittar du på deras hemsida www.amoena.se

• Details AB som ger 10 % rabatt på hela sitt sortiment av underkläder. Details har fyra butiker varav tre butiker i Stockholm. Mer information om butikerna hittar du på deras hemsida www.details.nu

• Centralbadet ger oss 20 % rabatt på entréavgiften alla veckans dagar utom fredagar efter kl 15.00 och lördagar. Mer information om öppettider och aktiviteter på deras hemsida www.centralbadet.se

• Wasa Club Gymträning för Amazonas medlemmar, från 58:- per vecka. Mer info på www.wasaclub.se

Nya böcker Anita Svensson Själens leende En andlig dokumentation av mitt liv.

Bl.a. bjöd hon på pepparkakor som var formade som ett rosa band och så dessa underbart goda hallongrottor. Många har frågat oss om receptet på hallongrottorna som vi därför publicerar här nedan.

Recept rosa hallongrottor ca 40 st, 175•, 15 min • • • • • •

250 gr smör (mjukt riktigt smör) 1 1/2 dl socker 4 dl vetemjöl 1 dl marsanpulver 1 1/2 tsk bakpulver hallonsylt

1. Vispa smör och socker poröst. 2. Blanda ner mjöl, marsanpulver och bakpulver. 3. Knåda ihop degen. 4. Dela degen, rulla ut 2 längder. Dela varje längd i ca 20 bitar. 5. Rulla till bollar och lägg i pappersformar. 6. Tryck ut en grop i varje med tex tummen och fyll dem med sylt. 7. In i mitten av ugnen, 175• grader i ca 15 min. Lycka till och njut av kakorna! De går att frysa in också (så att man inte äter upp alla på en gång)! Jag färgade dem med röd karamellfärg så att de blev rosa till invigningen. Redaktionen

Johanna Tydell I taket lyser stjärnorna En roman om det svåraste svåra - en mamma som är döende i cancer, om att vara stark och svag på samma gång, om att ingenting blir riktigt som man trott och om den första kärleken på blodigt allvar som ingen annan kan förstå. Helena Janlöv Remnerud Risk för LYMFÖDEM EFTER BRÖSTCANCER Vad kan jag göra själv? Ett häfte som beskriver hur lymfsystemet fungerar och vad man själv kan göra för att åtgärda eventuella problem. Amazonabladet nr 2-2010

41


Tips på internetsajter om hälsa och medicin Senast uppdaterad, april 2010

www.breastfriends.se En sida som betonar vikten av stöd när man drabbas och hur du kan hjälpa till och ge stöd. www.cancersamtal.nu Bröstcancerföreningarnas mötesplats på Internet för bröstcancer-patienter med chat, maillinglistor, m.m. www.bms.se/cancer Onkolog svarar på cancerfrågor. Du är anonym och svar kommer varje vecka. Bristol-Myers Squibb AB. www.brca.se En sida som handlar om ärftlig bröst- och äggstockscancer. www.bro.org.se Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation www.vardguiden.se Stockholms läns landsting webbsajt över vård och hälsa. www.sjukvardsradgivningen.se Sjukvårdsrådgivningen. Landstingen och Apoteket AB i samverkan. Innehåller lättläst, begriplig hälsoinformation. www.fass.se Uppslagsbok om alla mediciner. Titta in i kroppen – animeringar under rubrik Läkarboken. www.lakemedelsverket.se Läkemedelsverkets hemsidor. Klicka på fliken ”Allmänhet för mer information”. www.apoteket.se Produkter, goda råd, frågelåda, apoteks öppettider, resa med läkemedel, forskningsrön och mycket mera. www.phir.se Vägar till psykisk hälsa. www.cancerfonden.se Information om cancer. Möjlighet att dela tankar och erfarenheter på ”Diskutera cancer”. Informations- och stödlinje. Anhörigsidor. www.rahfo.se Radiumhemmets Forskningsfonder. Frågor och svar om cancer. www.ks.se Karolinska sjukhusets kunskapsbank inom hälso- och sjukvård. www.cancer.nu Astra Zenecas informationsplats om cancer. Bröstcancerskola. Info om läkemedel, forskningsrön mm.

www.swebcg.se Svenska Bröstcancergruppen med information om vårdprogram för bröstcancer och pågående forskningsstudier. Patientversioner finns av studierna. www.socialstyrelsen.se Socialstyrelsens medicinska faktadatabas – Patientinformation – Bröstcancer. www.ssi.se Statens Strålskyddsinstitut om bl.a. hälsoundersökning med mammografi, strålning vid röntgenundersökning. www.svenskaodemforbundet.se Patientförening med mycket information om lymfödem och dess behandling. www.lookgoodfeelbetter.se Hudvårds- och makeupkurser för kvinnor med cancer. www.carlmlundh.se Perukmakare Carl M. Lundhs hemsida. www.perukmakare.se Inga-Lills perukmakeri AB. Avtal med SLL. www.maximore.se/bufff Här kan du beställa huvudbonad när du saknar hår. www.iwejodesign.se Hattar, mössor, schaletter med löstagbara hårdelar. www.scarfie.se Komplement till peruk. Hättor och hårdelar. www.curo.nu Riksföreningen för cancersjuka där man kan söka bidrag för t.ex. rehabilitering. www.ctrf.se Cancer- och trafikskadefonden. Här kan man söka bidrag för t.ex. rehabilitering. www.nymedicin.com Nyheter inom hälsa, medicin, forskning, och läkemedel för sjukvården och allmänheten. Sök på bröstcancer och du får många träffar. www.netdoktor.se Hälsoportal med information om våra olika sjukdomar. www.medicinskfickordbok.se Medicinsk fickordbok där man kan söka information.

� �

www.nrpv.se Nationella rådet för palliativ vård. Hospice, m.m.

42

Amazonabladet nr 2-2010


����� ���� ��

������ ����� ���� �� �������

��� ���� ���� ��� ��� ����������������

�������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������

�������������������������������������������� ������������������������������������������������������

Amazonabladet nr 2-2010

43


���

�������

B

PORTO BETALT

BCF Amazona Frejgatan 56 113 26 Stockholm Tel 08-32 55 90 info@amazona.se www.amazona.se

Trycks av CARLSHAMN TRYCK & MEDIA AB

44

Amazonabladet nr 2-2010

AMAZONAbladet nr 2 -10  

Förslag till vårdplan. Samtalsgrupp vid spridd bröstcancer. Bildterapi. Yoga stärker hälsan.

AMAZONAbladet nr 2 -10  

Förslag till vårdplan. Samtalsgrupp vid spridd bröstcancer. Bildterapi. Yoga stärker hälsan.