__MAIN_TEXT__

Page 5

FÖRELÄSNINGSKVÄLL

Psykosocialt stöd vid cancersjukdom Det är mycket individuellt hur man upplever att få en cancerdiagnos. Upplevelsen har inget att göra med hur allvarlig cancerdiagnosen är utan vad man gått igenom tidigare i livet. Det sa Maria Hellbom, psykolog vid Psykologiska enheten, vid Lunds sjukhus, när hon talade på en förläsningskväll för BCF Amazonas medlemmar i Stockholm nyligen.

M

aria Hellbom är aktiv i Svenska föreningen för Psykosocial Onkologi som grundades 2007. Den arbetar med stöd och rehabilitering för cancersjuka samt stöd och hjälp till vårdpersonal. Vårt mål är att få fram riktlinjer för psykosocialt omhändertagande och rehabilitering samt ett nationellt utbildningsprogram för läkare och vårdpersonal. Målsättningen är att alla personer i Sverige som drabbas av en cancersjukdom, oavsett bakgrund och bostadsort, ska få stöd och rehabilitering av god och likvärdig kvalitet. En av de frågor hon tog upp är vikten av att läkare och personal vågar visa empati även om de har en orolig patient framför sig. Det är oerhört viktigt att läkare och personal lyssnar och vågar inge hopp. Att en patient blir nedstämd är inte något konstigt. Plötsligt har livet förändrats från att vara helt normalt till att plötsligt en dag kännas hemskt. Maria Hellbom menar att en patient inte behöver vara speciellt skör för att känna sig nedstämd när han eller hon får ett cancerbesked. Det handlar inte bara om själva sjukdomen i sig utan det kan handla om en mängd andra praktiska problem som kan uppstå. Lång sjukskrivning kan innebära ekonomiska problem som inte bara drabbar människor med låga inkomster utan även dem med stora inkomster. Människor med höga inkomster har också höga utgifter. En lång sjukskrivning kan helt välta en sådan familjs ekonomi. Därför behöver även de stöd och hjälp för att komma tillbaks till arbetet. Att plötsligt bli patient kan kännas som att komma till ett främmande land där man inte kan språket.

Amazonabladet nr 2-2009

Maria Hellbom sa också att mötet med en läkare i läkarrock kan göra att en patient känner sig underlägsen. Vi har ett system med uniform för läkare. Det gör oss undergivna och vi får svårt att ställa frågor. Men vi måste göra det för att få veta mer om vår behandling. Nu arbetar Maria Hellbom och Föreningen för Psykosocial Onkologi med att göra cancervården bättre. Då är det viktigt att veta hur patienten reagerar i kris. Det finns olika teorier för hur människor reagerar i kris. Viktigt är att utgå från hur patientens situation påverkas, hur patienten uppfattar situationen och vad man gör för att hantera den, säger Maria Hellbom som anser att vårdpersonal måste samarbeta mer med patienten. Ann-Marie Forsell

Gestaltterapi när du behöver professionellt samtalsstöd Eva MacArthur, tel 0709 24 25 38 www.gestaltrum.se eva.macarthur@gestaltrum.se

5

Profile for AMAZONAbladet

AMAZONAbladet nr 2 -09  

Sidoeffekter av bröstcancerbehandling. Vårdval rehabilitering. Klinisk mammografi. Cancerrehabilitering i Pärnu.

AMAZONAbladet nr 2 -09  

Sidoeffekter av bröstcancerbehandling. Vårdval rehabilitering. Klinisk mammografi. Cancerrehabilitering i Pärnu.