Page 1

Amazona bladet

Nr 2 -2009

Amazona

• Sidoeffekter av bröstcancerbehandling • Vårdval rehabilitering • Klinisk mammografi • Cancerrehabilitering i Pärnu Amazonabladet nr 2-2009

1


BCF Amazona

PROGRAM maj - augusti 2009 ÖPPET HUS – Teman Frejgatan 56 i Stockholm TORSDAG 7 maj 18.00-20.00

Mindfulness effekt på stress vid cancer Lotta Kasche psykolog och KBT-terapeut sid 29

TORSDAG 14 maj 17.00-19.00

VIP-kväll på Amoena Alla Amazonas medlemmar välkomna!

sid 26

TISDAG 19 maj 10.30-15.00

Medlemsutflykt till Lida

sid 26

TISDAG 25 augusti 18.00

Tjejgåing i Stockholm sid 29 Amazona bjuder på deltagaravgiften för de 20 första medlemmarna som anmäler sig

ÖPPET HUS Unga Kvinnor Tisdagar 18.00-20.00 19 maj OBS! förhandsanmälan till kansliet. Mer info på

sid 28

VAR HITTAR DU OSS? Frejgatan 56 T-bana till Odenplan, uppgång Västmannagatan. Titta in, ta en kopp kaffe och träffa medsystrar. Alla är välkomna, även icke medlemmar och anhöriga. Välkommen att träffa kvinnor i din egen situation för utbyte av erfarenheter och några timmars samvaro på dina egna villkor. Du kan även få tala enskilt med våra kontaktpersoner. Se även kalendariet på vår hemsida www.amazona.se/kalenderny.asp

ÖPPET HUS Återfall Onsdagar 14.00-16.00 13 maj OBS! förhandsanmälan till kansliet. Mer info på

sid 29

ÖPPET HUS Kvällar Onsdagar 18.00-20.00 27 maj

Vi samarbetar med Sensus Studieförbund

Kansli-styling! Bidra till vårt ansiktslyft Direkt eller indirekt… Vi ska för första gången göra ett ansiktslyft av kansliet och vi får det finare ju mer bidrag och hjälp vi kan få. Då räcker pengarna helt enkelt till mer… Har du några kontakter vi kan få rabatt eller hjälp av? Eller har du lust att hugga i själv? Eller är du rent av bra på att sätta din partner i arbete..?! Vi är tacksamma för all direkt och indirekt hjälp vi kan få. Till exempel Kan du - eller din partner – hugga i en dag och hjälpa till?

Vi vill skapa en varmare, mer stilren och ljusare känsla än de lite äldre och mörka möbler som kansliet till stor del består av idag.

Känner du någon som kan sponsra eller ge rabatt på att • klä om stolar • måla/sprutlackera köksluckor • bygga en skjutdörr och en reception och ett litet förråd i Karins rum • måla och/eller lägga om golv • skaffa hyllor • skaffa fåtöljer och schäslong • skaffa lampor • skaffa kontorsmöbler • skaffa köksluckor • skaffa mattor • skaffa toalettinredning

Vi bjuder på mat och dryck och gratis motion. På kvällen den 1:a juni 2009 behöver vi hjälp med att . . . • bära ut allt till skolan mitt emot så att målaren kommer åt att måla • sätta upp lampor, hyllor och montera möbler. 2

Hör av dig till kansliet, tel 08-32 55 90 eller info@amazona.se Amazonabladet nr 2-2009


INNEHÅLL

Amazonabladet Nr 2 maj 2009

Årgång 25

Amazona

Bröstcancerföreningen Amazona i Stockholms län Kansli Frejgatan 56, 1 tr Telefon Öppettider Kanslist Postgiro Bankgiro Org. nr E-post Webbsida Styrelsen 2009-2010 Ordförande Vice ordförande Kassör Ledamöter

113 26 Stockholm 08-32 55 90 måndag-fredag, 10.00-14.00 Karin Stephan 436 84 79-4 5572-1229 802009-9639 info@amazona.se www.amazona.se

Revisor suppleant

Maria Wiklund-Karlsson Ann Nilsson-Ahnstedt Lisbeth Jonsson Anette Ahston Marianne Arndt Wennersten Birgitta Carlsson Birgitta Engström Helena Didehvar Brigitt Högberg Eva Keith Rosander Marianne Moberg Sundborg Britt Ovens Carin Tegefeldt Åsa Larsson Peter af Petersens Eila Rikonen

Ansvarig Utgivare

Maria Wiklund Karlsson

Redaktör

Lisbeth Jonsson

Medarbetare

Birgitta Engström Marie Heldén Marianne Moberg Sundborg Viveka Zetterberg Britt Ovens

Suppleanter

Revisorer

Prenumeration

250 kr per år

Upplaga

2.500 ex.

Annonser 1/1-sida 1/2-sida

Bredd 17,3 cm 17,3 cm 8,6 cm 1.200 kr 8,6 cm 650 kr 8,6 cm moms tillkommer ej

1/4-sida 1/8-sida

3.950 kr 2.200 kr

x x x x x

Höjd 26,2 cm 13 cm eller 26,2 cm 13 cm 6,5 cm

Utgivningstider 2009 Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4

januari, manusstopp 1:a november maj, manusstopp 1:a april augusti, manusstopp 1:a juni oktober, manusstopp 1:a september

Semesterstängt

13 juli – 16 augusti

För eftertryck och utdrag – kontakta först redaktionen. Redaktionen ansvarar ej för insänt material (text och bild). Gäller även annonser. För signerade bidrag svarar författarna.

Amazonabladet nr 2-2009

2 4 5 5

Program maj-augusti Ordförande har ordet Föreläsningskväll

6

Sidoeffekter av bröstcancerbehandling

8

Psykologiska effekter av cancerbesked

9 9 10 11 13 15 16 17 21 21 22 24 26 31 33 34

Forskningsrön Fakta

Psykosocialt stöd vid vid cancersjukdom

Vårdval rehabilitering Klinisk mammografi Anhörigfonden Vidarkliniken

Från våra medlemmar Meddelande från styrelsen Föreningsaktiviteter Rehabilitering Mösseberg Pärnu Alfta

Medlemsaktiviteter Pressklipp Anslagstavla Tips på internetsajter

Omslagsbilden: Amazonaliljan, vår symbol. Akvarell av Annica Nordlund

3


0RDFÖRANDE HAR ORDET Tänk så roligt att vi äntligen har fått en ny layout för Amazonabladet. Det var verkligen välbehövligt. År 2002, när jag tillträdde som ordförande i Amazona, gjorde jag den gamla layouten och den har levt kvar tills nu. Britt Ovens, som är grafisk formgivare och även medlem i Amazona, har gjort den här nya, fräscha layouten. Ett stort tack till Britt som har lagt ner mycket arbete på att tidningen ska bli så här fin. Också ett stort tack till vårt tryckeri Täbykopia som har ansträngt sig att få ner priserna till en nivå som var rimlig för oss att betala. Foto: Torsten Sundberg

V

i läser dagligen i tidningarna om besparingar etc. som ska göras i sjukvården. Jag är allvarligt oroad över att dessa besparingar kommer att slå hårt mot cancervården. Förhoppningsvis kan vi inom Amazona hjälpa till och ge er som drabbas av bröstcancer det stöd som ni så väl behöver. Vi har inom Amazona försökt att kämpa emot de neddragningar som faktiskt kommer att ske inom cancervården, dock har våra ansträngningar inte rönt några större framgångar. Jag tror att vi får räkna med att det kommer att bli svårare för vår medlemsgrupp att få en bra vård inom den närmaste tiden.

När det gäller rehabilitering kommer man i Stockholm fr.o.m. 2010 införa vårdval. Det innebär att fler aktörer ska in på rehabiliteringsmarknaden. I dagsläget finns det bara Mösseberg och Vidarkliniken som specialiserat sig på cancersjukdomar. Mer om det fria vårdvalet kan du läsa om på sidan 9. Sommaren närmar sig med stormsteg och jag hoppas att ni alla kommer att få en fin sommar. Maria Wiklund Karlsson

������������������ ���������������� �����������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������

�������������������������������������������������

4

����������������������������������������� ��������������������������������������������� ������������������������������������������

������������

Amazonabladet nr 2-2009


FÖRELÄSNINGSKVÄLL

Psykosocialt stöd vid cancersjukdom Det är mycket individuellt hur man upplever att få en cancerdiagnos. Upplevelsen har inget att göra med hur allvarlig cancerdiagnosen är utan vad man gått igenom tidigare i livet. Det sa Maria Hellbom, psykolog vid Psykologiska enheten, vid Lunds sjukhus, när hon talade på en förläsningskväll för BCF Amazonas medlemmar i Stockholm nyligen.

M

aria Hellbom är aktiv i Svenska föreningen för Psykosocial Onkologi som grundades 2007. Den arbetar med stöd och rehabilitering för cancersjuka samt stöd och hjälp till vårdpersonal. Vårt mål är att få fram riktlinjer för psykosocialt omhändertagande och rehabilitering samt ett nationellt utbildningsprogram för läkare och vårdpersonal. Målsättningen är att alla personer i Sverige som drabbas av en cancersjukdom, oavsett bakgrund och bostadsort, ska få stöd och rehabilitering av god och likvärdig kvalitet. En av de frågor hon tog upp är vikten av att läkare och personal vågar visa empati även om de har en orolig patient framför sig. Det är oerhört viktigt att läkare och personal lyssnar och vågar inge hopp. Att en patient blir nedstämd är inte något konstigt. Plötsligt har livet förändrats från att vara helt normalt till att plötsligt en dag kännas hemskt. Maria Hellbom menar att en patient inte behöver vara speciellt skör för att känna sig nedstämd när han eller hon får ett cancerbesked. Det handlar inte bara om själva sjukdomen i sig utan det kan handla om en mängd andra praktiska problem som kan uppstå. Lång sjukskrivning kan innebära ekonomiska problem som inte bara drabbar människor med låga inkomster utan även dem med stora inkomster. Människor med höga inkomster har också höga utgifter. En lång sjukskrivning kan helt välta en sådan familjs ekonomi. Därför behöver även de stöd och hjälp för att komma tillbaks till arbetet. Att plötsligt bli patient kan kännas som att komma till ett främmande land där man inte kan språket.

Amazonabladet nr 2-2009

Maria Hellbom sa också att mötet med en läkare i läkarrock kan göra att en patient känner sig underlägsen. Vi har ett system med uniform för läkare. Det gör oss undergivna och vi får svårt att ställa frågor. Men vi måste göra det för att få veta mer om vår behandling. Nu arbetar Maria Hellbom och Föreningen för Psykosocial Onkologi med att göra cancervården bättre. Då är det viktigt att veta hur patienten reagerar i kris. Det finns olika teorier för hur människor reagerar i kris. Viktigt är att utgå från hur patientens situation påverkas, hur patienten uppfattar situationen och vad man gör för att hantera den, säger Maria Hellbom som anser att vårdpersonal måste samarbeta mer med patienten. Ann-Marie Forsell

Gestaltterapi när du behöver professionellt samtalsstöd Eva MacArthur, tel 0709 24 25 38 www.gestaltrum.se eva.macarthur@gestaltrum.se

5


Sidoeffekter på kort och lång sikt vid olika typer av bröstcancerbehandling På Amazonas föreläsning den 27 november 2008 berättade Annelie Liljegren, överläkare på Bröst-Sarkommottagningen på Radiumhemmet, mycket engagerande och lättförståeligt om de sidoeffekter de olika behandlingsformerna har. Annelie var mycket noga med att påpeka att man som onkolog noga får väga för- och nackdelar vid behandlingar, det gäller att få bort cancern samtidigt som patienten skall ha ett så bra liv som möjligt. Annelie berättade ingående om för- och nackdelar i de olika behandlings-momenten.

P

rognosen för bröstcancerbehandling har förbättrats från 50-60 % på 70 talet till dagens 85 %, bl.a. beroende på att det idag finns fler tilläggsbehandlingar. Kirurgin och onkologin samarbetar, kirurgen tar bort tumörer och onkologiskt behandlas man mot ”en ev. osynlig sjukdom”. Tilläggsbehandling kan utföras både före och efter operation för att förhindra att cancercellerna delar sig. Numera finns nya läkemedel som har effekt på cancercellens yta. Av 100 opererade kvinnor har ca 10-13 kvinnor nytta av tilläggsbehandlingen. Bröstcancerbehandling består av kirurgi, strålning, cytostatika, hormoner och antikroppar. Ser man till sidoeffekter när det gäller kirurgin blir det på kort sikt smärta, svullnad, lymfsträng och nedsatt rörlighet. Därtill kommer känslan av att ha förlorat sitt bröst. Men rekonstruktion och protes är tillgängliga. Vid strålbehandling, när man tagit en bit av bröstet, strålas man 25 ggr. Detta kan även ske lokalt mot en lymfstation. Sidoeffekterna blir hudreaktioner, rodnad, fjällning, klåda. Man dödar bröstcancercellerna men kan skada huden. Stråldosen räknas ut mycket noga, numera är stråltekniken förbättrad, vilket ger mindre reaktioner på lunga och hjärta. Det kan dröja 10-20 år innan reaktionen visar sig. Vid lungreaktion kan patienten drabbas av hosta som botas med cortison och antibiotika. Lungfibros kan uppstå efter en strålningsorsakad lunginflammation men nedsatt lungfunktion är mycket ovanligt. En ökad risk finns för hjärtinfarkt. Rökning i kombination med strålning är inte att rekommendera. Annelie påpekade att det är mycket få som drabbas av ovan beskrivna hjärtbesvär och risken är mindre än att drabbas av återfall. En kraftig hudreaktion kan uppstå såsom sår och svullnad liknande en kraftig brännskada. En vecka efter avslutad strålning kan effekten på huden bli ännu värre under 7-10 dagar men läker ut så småningom. Huden kan få ökad pigmentering, bli skör, torr och prickig, få ytliga blodkärl, eksem. Salva finns att tillgå. Vid strålning mot lymfstation

6

kan nervskada uppstå, men detta är mycket ovanligt. På fråga om strålning kan orsaka cancer eller sarkom, svarade Annelie att risken finns. Varför det ändå rekommenderas är för att risken är så liten jämfört mot vinsten för många kvinnor att behålla bröstet. Cytostatika bl.a. FEC och Taxotere, det sistnämnda som är ett idegranspreparat, ges 6 ggr var tredje vecka. Behandling rekommenderas till många men inte till alla och ger olika effekter på kort sikt. Den tuffaste effekten, enligt Annelie, är förlusten av håret. Övriga effekter är slemhinnepåverkan, illamående (ingen behöver må illa det finns medel mot det) smakförändringar, diarré, rinnande eller torra ögon. Ta råd av dietist när det gäller maten. En myt är att man går ner i vikt, det är snarare tvärtom. Blodkropparna går ner i antalet, man blir mer infektionskänslig. Var inte rädd för att umgås med andra, de flesta bakterier finns i tarm och på kroppen. Vid besvär med slemhinnor skall man meddela läkaren och kan då få sänkt dos nästa gång. Efter behandling drabbas de flesta kvinnor av ”Fatigue”, en fysisk, psykisk, känslomässig och social trötthet med efterföljande svaghet, kraft- och orkeslöshet där vissa återhämtar sig snabbt medan andra kan känna av det i 1⁄2 - 1 år. Balans mellan vila och aktivitet är viktigt. Bland de kognitiva funktionerna ses trötthet, nedstämdhet, minskad sexlust. Det senare är något som läkare sällan pratar om. Mensen uteblir, men kan komma tillbaka. Av unga kvinnor visas i en studie att 50 % har mindre önskan till sex. Kvinnan kan uppleva en förändrad kvinnlighet då det hormonella går ner kraftigt på grund av att äggstockarna slås ut. Unga kvinnor kan ibland erbjudas att spara ägg på fertilitetskliniken i Huddinge för att ha en chans att bli gravida senare. På lång sikt kan cytostatika ge leukemi eller hjärtsvikt, men risken är liten, 1⁄2-1 % över 10-20 år. FEC i höga doser i samband med läkemedel som stimulerar

Amazonabladet nr 2-2009


vita blodkroppar (via injektioner man tar själv) ger också högre risk. Också intellektet kan få sig en törn, med minnespåverkan, svårighet med närminnet men man är ej säker på om det är stressen eller behandlingen som är orsaken. Vid hjärtsvikt sätts hjärtmedicin in. Som hormonbehandling ges t.ex. Tamoxifen och Nolvadex. Dessa stoppar östrogenet, som är som mat för cancercellerna. Vanliga biverkningar är svettning, viktuppgång, torra slemhinnor samt risk för blodpropp. Det finns också en liten ökad risk för livmodercancer. Aromatashämmare, som t.ex. Femar, Arimidex och Aromasin är till för kvinnor som slutat menstruera och gör att östrogennivåerna slås ut. Sidoeffekter kan vara vallningar, svettningar, torra slemhinnor, led- och muskelvärk, benskörhet. Före klimakteriet används Zoladex, som stänger av östrogenet. Använd ej Vagifem tillsammans med Zoladex, utan i stället Replens eller Ovesterin. Mot ledvärken kan man ta Ipren eller Alvedon, benskörheten motverkas bäst med motion och sol. Finns benskörhet i släkten skickas patienten på bentäthetsmätning. Aromatashämmare ger ej cancer.

Amazonabladet nr 2-2009

De nya antikropparna är sökande, de söker upp cancercellerna och sätter sig utanpå dem. De senaste årens antikroppar är en revolution, enligt Annelie. 30 av 100 kvinnor blir hjälpta av den modellen. Kvinnor med Her2-överuttryck har sämre prognos om de inte får Herceptin. Behandlingen vägs mot hjärtsvikt som är behandlingsbar. En stor studie som pågår visar att den grupp som fått ett års behandling gett en dramatisk effekt, medan den andra gruppen som fått Herceptin i två år ännu inte är klar för resultat. Det mest troliga är att ett års behandling räcker, säger Annelie. Annelie avslutade sin föreläsning med att jämföra cancerbehandlingen som en våg. Det är viktigt att väga behandlingsnyttan mot sidoeffekten. Så småningom kommer varje tumör att vara sitt eget fingeravtryck och få sin speciella behandling men den behandlingen finns inte ännu. Men då ska alla ha nytta av sin behandling.

Gittan Engström

7


Psykologiska effekter av cancerbesked. Hur tacklar man ångest och rädsla? Susanna Rosenqvist har arbetat med bröstcancerpatienter i 15 år. Hon är psykiater och onkolog och har sin mottagning på Sophiahemmet i Stockholm. Jag har haft tusentals timmars samtal med patienter och deras män om stora kriser i livet, säger Susanna. Mina allra bästa lärare är mina patienter. Alla människor kan hamna i psykisk kris om de utsätts för svåra situationer som de inte har någon tidigare erfarenhet av. Många hamnar i kris när de får ett cancerbesked.

M

en krisen gestaltar sig på olika sätt beroende på vem du är och på din personlighet. Det har också betydelse vad du har varit med om tidigare i livet och i vilken kultur du lever. Många hamnar först i chock. Patienterna kan känna sig tomma, få overklighetskänslor, allt känns om i en dimma, de får tunnelseende och hör inte vad doktorn säger. Overklighetskänslorna kan hålla i sig från några minuter upp till 1-2 veckor (men det är ovanligt). Alla de här reaktionerna är ett sätt för kroppen och själen att skydda sig från att översköljas av för mycket information på en gång. Våra försvarsmekanismer doserar verkligheten i lagom takt för att vi ska orka med. Men ibland får patienter en sådan ångest eller blir så deprimerade att de behöver professionell hjälp. De flesta, cirka 70 procent, har det stöd omkring sig som de behöver för att klara av situationen. Men 25-30 procent av cancerpatienterna behöver professionellt stöd eller samtal. Att stå bredvid en kvinna som fått bröstcancer kan också vara ångestfyllt. Rollerna i familjen förändras och mannen kan också hamna i kris. Bearbetningsfasen kommer ofta när kvinnan är färdigbehandlad och börjar fundera över vad som har hänt och vad det innebär för henne. Efter 1-2 år börjar många patienter ”komma på spåret” igen, säger Susanna. Men allas kriser ser inte likadana ut, förloppet går inte på räls. Det kan komma nya besked, nya kriser eller man kan förlora jobbet eller något annat. Mitt i en kris blir många självupptagna eftersom de känner sig hotade till livet, därefter börjar de orka och kunna, bry sig om sin omgivning igen. Ibland funderar kvinnor på om sjukdomen kan vara ett straff, att de på något sätt har gjort eller levt fel och därmed själva har orsakat bröstcancern. Medan män gärna projicerar skulden på andra. Sjukdomen beror till exempel på en dålig chef eller något annat utanför dem själva. Cancer har historiskt sett varit mer stigmatiserande än till exempel hjärtsjukdomar eller diabetes. Många kvinnor upplever skam- och skuldkänslor. Men cancer har ingen moral. Det finns till exempel inga studier som visar att en viss personlighetstyp skulle drabbas mer av cancer. Inte ens soldater under andra världskriget hade en ökad cancerfrekvens. 8

Den enskilt starkaste riskfaktorn för att drabbas av cancer överhuvudtaget är rökning. Hur kan man bemästra ångest? Det är olika från person till person, menar Susanna. Ofta har vi lärt oss vad som fungerar för oss själva tidigare i livet när vi har stött på svårigheter. Prata, promenera, ta te och skorpa på natten om man inte kan sova och så vidare. Var och en måste hitta sina egna strategier, det som passar en själv. För att klara av behandlingarna kan man till exempel ta till olika knep. Om en person är rädd för cytostatika kan hon försöka att tänka att cytostatikan är livgivande, att den kommer att hjälpa henne att bli frisk. Om kvinnor drabbas av en depression till följd av sin cancersjukdom är det viktigt att behandla den eftersom depression ökar lidandet. Cancerpatienter vet om att de är dödliga, säger Susanna. Vi andra tror fortfarande att vi är odödliga. Vi vill inte kännas vid döden i vårt samhälle, vi lever som om vi vore odödliga. Vad är ett bra liv? Hur vill jag leva mitt liv? Ofta kommer de existentiella, smärtsamma frågorna upp och det är också en otrolig möjlighet för oss. Det gäller att prata om det svåra, att vrida och vända på våra spöken och försöka att verklighetsanpassa vår rädsla. Var och en måste hitta meningen med sitt liv. Vi kan tänka och njuta idag och ha drömmar för framtiden. Ingen vet hur länge vi lever. Och det är inte slut även om man skulle få återfall. En patient sa: ”Livet har blivit mycket enklare, jag har lärt mig att prioritera och inte ägna energi åt oväsentligheter.” Blir du rädd för att dö? Den frågan kan vara en öppning till ett samtal om det viktiga. I mån av tid tar Susanna även emot anhöriga. För många anhöriga känner en väldig vanmakt. Men det kan vara som en man sa ”När ens hustru får bröstcancer ska hon koncentrera sig på att bli bra, så tar vi män hand om resten.” Marie Heldén

Amazonabladet nr 2-2009


FORSKNINGSRÖN FAKTA

Fritt vårdval för onkologisk rehabilitering och lymfrehabilitering fr.o.m. 2010 Från årsskiftet 2010 införs fritt vårdval när det gäller rehabilitering efter cancersjukdom. Nytt är att denna rehabilitering inte kommer att upphandlas utan HSNf (Hälso- och Sjukvårdsnämndens Förvaltning) kommer att upprätta en regelbok för vad som ska finnas hos auktoriserade rehabiliteringsanläggningar. De företag som uppfyller kraven får sedan vara med och konkurrera om kunderna.

V

olymerna ökar. Idag finns ca 220-230 onkologiska rehabiliteringsplatser på Mösseberg Rehabcenter och antalet platser fr.o.m. 2010 ska bli ca 350. De vårdplatser som finns på Vidarkliniken räknas inte in i detta antal. Skälet till det är att de har egen intagning och de har ett annat avtal med SLL (Stockholms Läns Landsting). Antalet vårddagar kommer för den onkologiska delen av rehabiliteringen att bli samma som idag d.v.s. 12 dagar slutenvård. Ingen öppenvård av rehabilitering ingår vilket vi tycker är tråkigt. Vi anser att det skulle behövas mer dagvård lokalt i Stockholm även när det gäller rehabilitering. I dagsläget är det följande kriterier som gäller för att man ska ha rätt att få komma till onkologisk rehabilitering.

Beslut om rehabilitering gäller i tre månader och patienten får sedan välja vilken anläggning man vill åka till. Anläggningen är skyldig att erbjuda rehabilitering inom 3 månader. Totalt kommer landstinget att avsätta ca 8-9 miljoner kronor för den här rehabiliteringen. När det gäller lymfödemvården kommer det också att ske en ökning med ca 50 %. Här kommer man dock att erbjuda mer öppenvård, d.v.s. mer dagvård än slutenvård. Kravet från HSNf är att man följer det nationella vårdprogrammet för lymfödemvård. Det ska också erbjudas 3 individuella behandlingar per dag samt möjlighet att delta i minst 2 gruppaktiviteter per dag. Även den här rehabiliteringen kommer att kosta SLL ca 8-9 miljoner kronor.

1. I omedelbar anslutning till avslutad behandling som ska vara minst två av följande (kirurgi, strålning och cytostatika)

Maria Wiklund Karlsson

2. Rehabiliteringen ska i första hand vara kurativ (botande) dock med undantag för andhämtning på Mösseberg. Nytt när det gäller onkologisk rehabilitering är att man släpper kravet på att insatsen ska vara omedelbart efter avslutad behandling. Man släpper också kravet på att behandlingen ska vara kurativ. Det innebär att även prepalliativa patienter har rätt att få rehabilitering. Anledningen till detta är att väldigt många lever lång tid med kronisk cancer. Några krav på ingående komponenter i den onkologiska rehabiliteringen kommer inte att ställas utan istället ska det finnas ett stort urval utifrån varje patients behov. Det kan vara psykosociala insatser, fysiska insatser eller båda delarna.

Amazonabladet nr 2-2009

������������������� ��������������� ��������������������� ��������

Ring och beställ tid! �������������� ������������� ������������� ������������������������������ ��� ������������������

������������������ ��� ���������������� �������������������� ������������������ �������

9


Effekter för oss med bröstcancer efter upphandlingen av klinisk mammografi i Stockholm Upphandlingen av klinisk mammografi i Stockholm gjordes under 2008 och avtalet trädde i kraft den 1 januari 2009. Upphandlingen vanns bl.a. av ett företag som heter Aleris. Även MRAB (Medicinsk Röntgen AB) vann några upphandlingar och de driver BCC (BröstCentrum City) och tidigare även mammografimottagningen i Skärholmen.

S

killnaden mot tidigare upphandlingar är att nu var det priset som avgjorde och kvaliteten spelade uppenbarligen inte någon stor roll. På samma sätt har man nu gjort i Göteborg, Uppsala och i Karlskrona. Sjukhusen i b.l.a. Stockholm fick inte vara med i den upphandling som gjordes. Effekten av detta är olycklig för oss som en gång haft bröstcancer. Om du får din remiss hos en husläkare eller hos en gynekolog kan de inte längre skicka remissen till det sjukhus där du tidigare har gått. Remissen måste istället skickas till någon av Aleris eller MRAB:S mottagningar. De måste i sin tur beställa dina gamla bilder från sjukhusen. För oss är det extra viktigt att man jämför bilderna som togs vid föregående kontroll. Dessa mottagningar finns på följande ställen:

• • • •

BröstCentrum City Farsta Skärholmen

• • •

Danderyds sjukhus Sabbatsbergs sjukhus Sophiahemmet

Vällingby

Remiss krävs till alla ställen utom till Sabbatsberg dit man själv kan ringa och beställa tid. Sabbatsberg har en komplett bröstmottagning. Det finns även möjlighet att komma till MRAB:s mottagning BröstCentrum City på Drottninggatan i Stockholm för utredning av förändringar i bröstet. Även här krävs en läkarremiss för att få undersökningen genomförd. Vi räknar med att berätta mer om den bröstmottagningen i nästa nummer av Amazonabladet. Ett studiebesök är inplanerat hos dem den 21/4 2009. Den nya upphandlingen gäller således inte den screening som du kallas till var 18:e månad mellan 40 och 50 år och var 24:e månad mellan 50 och 69 år. Den kommer att fortsätta på samma sätt som tidigare. Skillnaden mellan screening och klinisk mammografi är att vid screening kallas du med det tidsintervall som nämns ovan och vid klinisk mammografi tar du själv eller en läkare initiativet till en bröstundersökning. Anledningen till att man gör en bröstundersökning utanför screeningen är t.ex. vid diverse olika symptom såsom att man har känt en knöl eller att man känner oro. Även kvinnor med ärftlig bröstcancergen 10

behöver mammografi oftare än screeningintervallet. I USA rekommenderar alla cancersällskap kvinnor att göra årliga mammografiundersökningar. Personligen anser jag att vi, som en gång haft bröstcancer, bör undersökas mer noggrant. Detta görs genom att man kombinerar mammografin med ultraljudsundersökning. Speciellt viktigt är detta om man har täta bröst eller haft en tumör som tidigare inte upptäckts med mammografi. Då kan patienten göra ultraljudsundersökning i direkt anslutning till mammografiundersökningen, om det behövs. Är brösten mycket fettrika kan det räcka med enbart mammografi. Vid screening har man inte möjlighet att få ultraljudsundersökning om det inte är så att man hittar något misstänkt vid mammografiundersökningen. I och med att det nya avtalet nu finns, kommer du om du kontaktar din husläkare eller gynekolog att istället få gå till någon av Aleris eller till MRAB:s mammografienheter. Detta innebär en del merarbete även för sjukvården eftersom dina föregående bilder måste skickas till det nya stället. Det är speciellt viktigt att man har de gamla bilderna för oss som en gång haft bröstcancer. Bröst skiljer sig mycket mellan olika individer, även skillnader mellan höger och vänster bröst kan finnas. Bröstcancer kan dessutom ”se ut hur som helst” och ibland liknar den vanlig körtelvävnad. Därför är det viktigt att man jämför bilderna med tidigare gjorda undersökningar. BCF Amazona har uppvaktat både politiker och landstingstjänstemän om att vi anser att detta inte är bra för oss som redan lever med en bröstcancerdiagnos. Om du önskar fortsätta gå kvar och göra mammografin på det sjukhus du är van vid och om du inte ingår i den allmänna screeningen, föreslår jag att du kontaktar din bröstmottagning och ber dem skriva en remiss istället. Känner du någon knöl eller annat i ditt bröst är det viktigt att du söker vård snabbt. Tidig upptäckt räddar liv, det vet vi. Att regelbundet undersöka sina bröst är något som jag hoppas att ni alla gör. Vi brukar säga att det är en billig livförsäkring. Maria Wiklund-Karlsson Amazonabladet nr 2-2009


Anhörigfonden Anhörigfonden Insamlingsstiftelse startades i januari 2008. Initiativet togs av flera personer som via sitt arbete inom läkemedelsindustrin dagligen kommer i nära kontakt med cancersjuka personer och deras anhöriga. Initiativtagarna har också erfarenhet av hur det är att vara anhörig och efterlevande till en cancerpatient.

V

arje dag får närmare 200 personer i Sverige veta att de har cancer. Det gör sammanlagt 50 000 personer per år. Om alla dessa har fyra personer i sin närhet – partner, barn, föräldrar, syskon, vänner och arbetskamrater – betyder det att det blir 760 nya anhöriga per dag, eller närmare 200 000 per år.

Fonden har under 2008 bland annat stött ett projekt vid Psykosociala enheten på Onkologiska kliniken på Universitetssjukhuset i Lund. Projektet handlar om att förbättra det psykosociala omhändertagandet av barnfamiljer i cancersjukvården med särskilt fokus på barn och barnens sorgearbete. Projektet löper under 12 månader.

Cancer är för alla berörda en sjukdom förenad med stor ovisshet och oro. Den som står nära en cancersjuk kan må psykiskt sämre än den som är sjuk. Det utanförskap och den maktlöshet som anhöriga ofta upplever, kan ge så svår ångest att det inte går att fungera normalt i vardagen. Vi vet idag hur vi tar hand om sjuka, men när det gäller anhöriga och efterlevande finns det stor brist på kunskaper om hur vi verkligen kan hjälpa.

Fonden har ännu så länge mycket begränsade medel att dela ut men vi vet att hjälpbehovet är stort. Framför allt hos barn som utgör en mycket stor del av de 200 000 nya anhöriga varje år. Det finns mycket liten kunskap och utarbetade metoder för hur man stödjer barn i olika åldrar som blir anhöriga och som i sin direkta närhet har svårt att få stöd av andra anhöriga som har nog med sin egen situation.

För att förändra detta startades Anhörigfonden Insamlingsstiftelse. Fonden samlar in pengar och ger stöd till forskning kring anhöriga, stöd till etablerandet av anhöriggrupper på cancerkliniker som ej har egna medel att avsätta, samt ger ut medel till andra ändamål som går i linje med fondens förordnande. Vi arbetar också med att via media initiera debatt kring anhörigas problematik och behov.

Vi avser att under 2009 aktivt bidra till bildandet av stödgrupper för barn som är anhöriga till cancerpatienter. Vi kommer också att prioritera ansökningar om bidrag till forskning om barn som anhöriga samt deras behov av stöd. Anhörigfonden 195 87 Stockholm www.anhorigfonden.se

Anhörigfondens första åtgärd var att ge ut Anhörigboken. Med utgångspunkten att den som är sjuk får bästa tänkbara vård, sätter boken istället den anhörige i centrum. Den går från ax till limpa och ger ett förhållningssätt till många av de svåra frågorna från cancerbesked till tiden efter avslutad behandling. Den är enkel att läsa och förstå.

I GLÄDJE ELLER SORG STÖD BCF Amazona MED EN GÅVA Ditt bidrag behövs för att kunna bedriva vår verksamhet att hjälpa bröstcancerdrabbade kvinnor. Postgiro 436 84 79-4, Bankgiro 5572-1229

Amazonabladet nr 2-2009

11


Bröstcancerfonden och Cancerfonden Vad är skillnaden?

�����������

BRÖSTPROTESER

Bröstcancerfonden är de bröstcancerbehandlades egen fond. Den administreras av Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation – BRO, som är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation. BRO bildades 1982 och har idag 33 föreningar runt om i landet med totalt över 10.000 medlemmar. www.bro.org.se PG 90 05 91-9, BG 900 5919 Cancerfonden är en fristående ideell insamlingsorganisation verksam inom forskningsfinansiering, opinionsbildning samt informations- och kunskapsspridning. www.cancerfonden.se Ett bidrag till Bröstcancerfonden stöder både forskning och kvinnor som idag lever med bröstcancer samt deras anhöriga.

Bröstproteserna i Camps nya sortiment är väl anpassade för 2000-talets operationsmetoder och den moderna kvinnan. Modeller av traditionell silikon och lättviktssilikon Silkeslen matt ytfilm Varm och naturlig färgton Oavsett vilken du väljer så är proteserna av högsta kvalitet, mjuka och naturliga samtidigt som de följer kroppens rörelser.

www.brostcancerfonden.se

Vad går pengarna till? Ett bidrag till Bröstcancerfonden

• •

75 procent går till bröstcancerforskning

10 procent går till stipendier för både BROs medlemmar och vårdpersonal

1 procent går till rekreation och flärd, exempelvis inköp av baddräkt eller tatuering av ögonbryn.

14 procent går till verksamhet, exempelvis utbildning av stödpersoner och information

Cancerfonden Pengarna som samlas in under kampanjen används för att på olika sätt bekämpa bröstcancer. För varje bröstprotes som lämnar Camps lager går 2 kr till Bröstcancerfonden.

www.camp.se 12

Vi svarar gärna på frågor Tel. 042-25 27 01 Fax 042-25 27 25 mail.sweden@camp.se

Informations- och kunskapsspridning, bland annat om vikten av tidig upptäckt

• •

Finansiering av bröstcancerforskning Finansiering av grundforskning som är nödvändig för cancerspecifik forskning. Källa BRO (Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation)

Amazonabladet nr 2-2009


Pressmeddelande 18 december 2008 Socialdepartementet

Vidarkliniken får fortsatt tillstånd att sälja traditionellt växtbaserade läkemedel Regeringen har idag beslutat att ge Vidarkliniken fortsatt tillstånd till försäljning av vissa antroposofiska medel. Tillståndet gäller som längst till utgången av år 2009.

V

illkoren för det fortsatta försäljningstillståndet är att tillverkaren av de antroposofiska medel som säljs genom Vidarkliniken, Weleda AB, ska ansöka om registrering enligt läkemedelslagen (1992:859) av minst fem läkemedel under år 2009. Därutöver pågår sedan tidigare registrering av två läkemedel. Vidarkliniken ska under januari månad ingå ett avtal med socialdepartementet om vilka fem antroposofiska läkemedel som de ska ansöka om registrering för under 2009. Läkemedlen ska vara klassificerade som traditionellt växtbaserade läkemedel och ska avse de preparat som tillhör de mest förskrivna och försålda under perioden november 2007 till och med oktober 2008. Vidarkliniken ska vidare senast den 15 juni 2009 inkomma med en skriftlig redovisning om vilka läkemedel som de har ansökt om registrering för och hur registreringen av deras läkemedel i övrigt kommer att uppfyllas. Vid utebliven redovisning kommer försäljningstillståndet att återkallas från och med den 1 juli 2009. I avvaktan på att en särskild godkännande- och registreringsprocess utformas för antroposofiska läkemedel inom Europeiska Unionen är det viktigt att de produkter som används i Sverige successivt genomgår de kvalitetsoch säkerhetskontroller som behövs enligt läkemedelslagen (1992:859). Det är mot den bakgrunden som regeringen ställer upp de angivna villkoren och förlänger försäljningstillståndet som längst fram till och med den 31 december 2009. Regeringens intention är att det särskilda försäljningstillståndet för antroposofiska läkemedel successivt ska fasas ut.

Amazonabladet nr 2-2009

13


Bröstprotes! När? Var? Hur? För att alltid ha en bröstprotes som är fräsch, passar perfekt och för att kunna ha en i reserv att byta med, se årligen över ditt protesbehov. Du har rätt till dubbel uppsättning det första året och sedan en ny protes varje år. Om särskilda behov finns kan du få en ny bröstprotes tidigare. Samma rättighet gäller för att få en delprotes att jämna ut den asymmetri med, som kan uppstå efter en bröstbevarande operation eller en rekonstruktion. Ring helst och boka en tid hos den utprovare du vill besöka. Vid behov kan du få din bröstprotes hemskickad. Lägg fram dina önskemål då du ringer. Nyhet! Remiss krävs vid första besöket hos din utprovare. Har du ingen remiss kan utprovaren hjälpa dig med det. Du kan fritt välja bland utprovarna. Se nedan. Du kan också byta utprovare när du så önskar. Utprovare • Amoena Sweden AB • Eva Melke Rehabiliteringsartiklar • Mediband Rehabbutiken • Södertälje Sjukhus

Till Dig som behandlas för bröstcancer Alla kvinnor som behandlas för bröstcancer i Stockholm under perioden mars 2008 - mars 2011 får en gåva från oss i BCF Amazona. Gåvan är en liten sminkväska i svart sammet med ett broderat rosa band. Syftet med väskan är att vi vill påminna dig om att vi är många kvinnor som vandrat vägen före dig och vi vill att du ska känna dig välkommen att ta kontakt med oss. Sminkväskan delas ut gratis till dig på onkologmottagningarna på alla Stockholms sjukhus. Tala med din kontaktsjuksköterska och be om en sminkväska om du inte redan har fått den.

08-545 257 70 08-411 90 56 08-644 60 17 08-550 242 90

����������������������

�������������������������������

���������� 14

� ��

�����

���

����

������ ����

����

������������� �� ������������ ���������������� �����������

����

�������������������������������������� ������������������������������������������ ������������������������������������� ������������������������������������������ ��������������

������� ������ ������ �� ����

�������������������������������� � �������������������������������� �������������������������� �������������������� Amazonabladet nr 2-2009


FRÅN VÅRA MEDLEMMAR Från cancersamtal Som en tröst kan jag räkna upp några positiva saker som jag upplevt och kommit på under min resa med bröstcancer. • Jag vet nu vilka som är mina riktiga vänner. Jag har också fått flera nya! • Mera tid att leva! Jag har varit sjukskriven på deltid fram till i våras. Den tiden jag hade "över" för mig själv var guld värd! Jag gjorde saker som jag inte tyckte jag "hann" med innan, t.ex. gick några kurser i healing, läste böcker, träffade min häst mer, började göra olika halsband med pärlor och kristaller, sova, meditera, mm. • Jag jobbade med min dödsångest, så nu är jag mindre rädd för döden. En följd av detta är att jag vågar hoppa med min häst, något jag inte vågat sen jag fick min son (har förut trillat av och skadat mig). • Jag har större medvetenhet om att jag kan påverka min hälsa själv, och hur. Och även mitt humör... • Jag har upptäckt affirmationernas makt. • Jag har större ödmjukhet inför andra människor. • Jag tar inte på mig hur andra mår om jag inte orkar just då. • Jag är tacksam för varje dag! Och småsaker som jag förut tog för givna. • Jag bryr mig mer om mig själv utan att ha dåligt samvete • Jag är mer än någonsin övertygad om reinkarnationstanken, jag lever flera liv för att lära mig och utveckla min själ för ett högre syfte än mitt nuvarande liv. • Som Kay Pollak säger: motsatsen till rädsla är kärlek. Jag lever mer i kärlek än rädsla nuförtiden. Bara det är guld värt.... Kramar! Carina i Halland

Max 3 månaders väntetid på bröstrekonstruktion Vårdgarantin gäller även för bröstrekonstruktion. När du har träffat en plastikkirurg och det har beslutats att en rekonstruktion ska göras, ska operationen genomföras inom 3 månader om inga medicinska hinder föreligger. Om du inte får operationen inom 3 månadersperioden har du rätt att få komma till Akademikliniken i Stockholm och göra din rekonstruktion där. Landstinget har köpt ett antal platser hos Akademikliniken för bröstrekonstruktion efter bröstcancer. Om du får vänta längre tid än 3 månader, kontakta SLL (Stockholms läns landsting), vårdgarantikansliet. Tel 08-737 49 00. Redaktionen Amazonabladet nr 2-2009

15


MEDDELANDE FRÅN STYRELSEN

Vår styrelseledamot, vän och kollega Berit Granström avled lugnt och stilla den 13/3 2009 i sitt hem. Hon blev 70 år. Berit drabbades av bröstcancer första gången år 2000 och fick återfall år 2004. Hon blev medlem i Amazona år 2000 och var vice ordförande under åren 2002-2005. År 2002 utbildade sig Berit även till kontaktperson. Hon var initiativtagare till vår Öppet-hus-verksamhet för kvinnor med återfall och var även initiativtagare till att återfallsgruppen skulle kunna göra en del utflykter. Allt för att stötta och underlätta vardagen för de kvinnor som lever med kronisk cancer. När det gäller rehabilitering var Berit också initiativtagare till att det startades en speciell rehabiliteringsform för kvinnor med återfall. Hennes engagemang var stort och hon var en sann och verklig vän som aldrig tvekade att ställa upp för Amazona när det behövdes.

Berit drev aktivt kampen om en bättre vård för kvinnor som lever med kronisk bröstcancer. Hon medverkade till att samarbetet med onkologmottagningen på Radiumhemmet kom till stånd och hon deltog alltid i dessa möten trots sin egen svåra sjukdom. Berit medverkade också vid kontakter med politiker och landstingstjänstemän samt med press och media, allt för att förbättra vårdsituationen för sina medsystrar. Hon var också en eldsjäl och drev aktivt att Amazona skulle ha en bra verksamhet för kvinnor som drabbats av kronisk bröstcancer.

Vi kommer alla att sakna dig Berit och våra tankar finns hos dig, din man Per-Arne och barn med familjer. Dikten i Berits dödsannons

Vi minns Din stora kärlek, alla Dina omsorger och Dina kloka tankar. Någonstans inom oss är vi alltid tillsammans. Styrelsen BCF Amazona

I GLÄDJE ELLER SORG STÖD BCF Amazona MED EN GÅVA Ditt bidrag behövs för att kunna bedriva vår verksamhet att hjälpa bröstcancerdrabbade kvinnor. Postgiro 436 84 79-4, Bankgiro 5572-1229

16

Amazonabladet nr 2-2009


FÖRENINGSAKTIVITETER BRO for men ”Har du någon i din närhet som behöver stöd ?” var temat den 4 oktober 2008 i Lunagallerian i Södertälje. Det var ett antal föreläsningar på biblioteket i Lunagallerian varav ett ”Anhörigstöd till bröstcancerdrabbade” som jag framförde. Det kom ett femtontal åhörare och lyssnade. Jag började föreläsningen med att fråga mig själv om jag skulle klara mig om den drabbade skulle gå bort. Detta är nämligen en fråga som dyker upp då och då när en make ringer. Detta gav då frågan ”Behövs stöd till bröstcancerdrabbades anhöriga?” Jag berättade då om BRO for men, upptakt och vår 10-åriga verksamhet. Passade också på att visa vår ”Devis”; ”BRO for men kan till anhöriga män, om så önskas, ge hjälp, stöd och rådgivning, i samband med och efter att livskamraten fått bröstcancer. Vi kan detta, därför att vi är män som har egna erfarenheter i motsvarande situation.”

Därefter tog jag upp våra erfarenheter om vad som sker när någon drabbas av bröstcancer. Hur den drabbade uppträder, kvinnans syn på sig själv. Lite om behandling och vilka konsekvenser detta kan ge. Genom att berätta Gittans historia kunde jag sedan peka på olika konsekvenser som uppstod under hennes sjukdomsperiod. Eftersom hon fick det tunga sjukdomsförloppet med både cellgifter, strålning och medicinering blev vi bekanta med de flesta problem som uppstår. Det gäller biverkningar och hur man handskas med dessa, vikten av att vara med som anhörig (patienten skall koncentrera sig på att bli frisk medan jag som anhörig skall ta hand om allt annat), se till att vänner och bekanta håller kontakt, ordna med rekreation, anpassa sig och TRÖSTA. Det hela avslutades med en frågestund. Jag informerade också om var och hur man kan få information. Tyvärr kom inte så många lyssnare, flest kvinnor men även några män. Jag kände att något gått hem hos åhörarna och jag kände mig rätt nöjd. Lars Engström

����������� ���������������� ������������������������������������ ����������� �������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������� �����������������������������

�����������������

������������ ��������������������������������������� ������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������� ������������������������������������������������ ������������������������������������������������������ ����������������������������������������������������� ������������������������������������������������

Amazonabladet nr 2-2009

17


Bröstcancerkonferens i San Antonio, Texas, USA Strax före jul 2008 deltog vi i den stora årliga bröstcancerkonferensen i San Antonio, Texas, USA. Läkemedelsbolaget Novartis stod för halva kostnaden för att vi skulle kunna medverka. Konferensen vänder sig till läkare och forskare i över 80 länder. Totalt deltog ca 9 000 personer i konferensen som är den mest berömda i världen.

S

an Antonio är en otroligt charmig stad som påminner om Venedig med sina kanaler. Staden är relativt liten och man kan lätt promenera igenom staden längs ”The River Walk”. Vårt första intryck av konferensen var att den verkade enormt stor. Föreläsningarna gick som på löpande band och avlöste varandra utan paus. Varje föreläsare hade 15 minuter till sitt förfogande. Föreläsningarna pågick mellan kl. 08.30 och 22.00 varje dag under fem dagar. Någon konsensus fanns inte heller utan de olika föreläsarna kunde ibland ha kommit fram till olika resultat av sina studier. Det var relativt svårt att förstå innehållet i föreläsningarna på grund av att så många olika rön presenterades. Väldigt tydligt framkom det att det sällan finns något som är svart eller vitt när det gäller behandlingar av bröstcancer utan det är väldigt många olika faktorer som man måste ta hänsyn till. Föreläsningarna var helt och hållet riktade från läkare till läkare. På grund av platsbrist kan vi inte publicera hela rapporten i tidningen. Du kan däremot läsa den under rapporten på vår hemsida. Några av de föreläsningar vi lyssnade på handlade om:

Studie om taxaner

Operera andra bröstet

Studie om ultraljudets effekt

MRI’s betydelse för att hitta bröstcancer

Sekvensbehandling Tamoxifen – aromatashämmare, adjuvant terapi för postmenopausala kvinnor med östrogenpositiv bröstcancer.

Femar vs Tamoxifen. Studien heter BIG1-98. Enbart Femar minskar enligt studien både återfallsrisken och dödligheten jämför med enbart Tamoxifen. De siffror som finns publicerade avser riskreducering. När det gäller sekvensbehandling är det bättre att börja med Femar och sluta med Tamoxifen än tvärtom.

18

Olika presentationer gjordes där man försöker ta reda på vilka av våra bröstcancrar som svarar bra på de olika endokrina behandlingarna.

Livskvalitet hormonell behandling.

Mastektomi där man sparar hud och bröstvårta.

HERA-studien.

Minskad bentäthet en biverkning avaromatashämmare. Resultaten för Zometa presenterades.

Konferensen var mycket givande, till stor del tack vare intressanta utställningar där vi fick möjlighet att träffa andra patientorganisationer. Konferensen var också mycket givande tack vare det fantastiska program som läkemedelsbolaget Novartis hade arrangerat för oss från Amazona. Därigenom fick vi möjlighet att vid ett flertal tillfällen träffa patientrepresentanter från en stor del av världen. Vi fick också möjlighet att delta i en onkologisk ”rättegång” där vi fick höra olika läkare diskutera olika typer av behandlingar. Från konferensen har vi tagit med oss hem mycket intressant material. Särskilt vill vi nämna ett häfte från USA som heter ”State of the Evidence” vilket beskriver kopplingar mellan bröstcancer och den omgivande livsmiljön. Häftet ”State of the Evidence” finns att titta i på vårt kansli. Carin Tegefeldt och Maria Wiklund Karlsson

Amazonabladet nr 2-2009


Amazonabladet nr 2-2009

19


Rapporter på hemsidan

Mötesplatsen på Internet

E

ftersom vi får in många tips på artiklar till vår tidning och vi sällan har möjlighet att publicera dem alla ska vi regelbundet försöka att publicera dessa på vår hemsida istället. Det material vi väljer att publicera är sådant som vi tror kan vara av intresse för bröstcancerbehandlade. Det kan vara forskningsrapporter, artiklar av allmän karaktär och även annat. Du hittar det på www.amazona.se under informationsmaterial och rubriken Rapporter. Direktlänken till detta material är www.amazona.se/rapport.asp. I samband med detta nummer av Amazonabladet kommer följande artiklar att publiceras på hemsidan.

Rapport

Skrivet av

Bröstcancerkonferens i San Antonio

M.Wiklund och C.Tegefeldt

Ett års behandling med Herceptin minskar återfallsrisken

Roche AB

Cancerfondens rapport om rehabilitering

Cancerfonden

Vårdgaranti och rehabiliteringsgaranti. Är garanti en garanti? HSO Zometa ger ökat skydd mot återfall

Novartis AB

Zometa minskar tumörer

Novartis AB

CTRF en seriös förening

CTRF

Femar jämfört med Tamoxifen

Novartis AB

En nationell cancerstrategi för framtiden

SOU

Ökad chans att bli mamma trots cancer

SVD

Bättre skydd mot återfall i bröstcancer – ATAC-studien

AstraZeneca

Avastin förlänger livet

Roche AB

Olika hos landstingen när det gäller Herceptin

20

Dagens Medicin

www.cancersamtal.nu Mötesplatsen för patienter med Bröstcancer Blodcancer Lungcancer Cancer i mage, tarm och blåsa Unga vuxna med cancerdiagnos

Manliga kontaktpersoner Har din livskamrat fått bröstcancer? Behöver du som man någon att tala med ? Vi i BRO for men vars livskamrater har haft bröstcancer, har gått kontaktpersonutbildning och finns till hands för dig som behöver stöd och någon att tala med. Läs mer på www.amazona.se eller kontakta Amazonas kansli tel 08-32 55 90 för info eller ring till Lasse Arne Peter Juan

530 43 055 08-624 35 01 08-642 79 52 08-742 37 56

Amazonabladet nr 2-2009


REHABILITERING

Rehabilitering vid återfall i bröstcancer. Andhämtningsveckor på Rehabcenter Mösseberg

S

om vi skrivit om i tidigare nummer av Amazonabladet har man på Rehab Center Mösseberg startat en ny rehabiliteringsform för kvinnor med metastaserad bröstcancer. Stockholms läns landsting har på initiativ från BCF Amazona arrangerat fyra rehabiliteringsveckor för kvinnor som lever med kronisk bröstcancer.

Mösseberg kommer att se över programmet och försöka ta hänsyn till de förbättringsförslag som de första grupperna lämnat.

Syftet med veckan är att hämta kraft för att kunna orka gå vidare i vardagen när man lever med en kronisk sjukdom.

Remiss krävs från din läkare. Remissen skickas till HSNF (Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning) och de väljer ut vilka 10 personer som får delta. Remissen bör vara HSNF tillhanda senast 4 veckor innan rehabveckan startar.

Vid utvärderingar har de medverkande kvinnorna varit mycket nöjda med rehabiliteringsveckan och dess innehåll. Utvärderingarna har visat att deltagarna varit väldigt nöjda med de enskilda samtalen och samtalen i grupp och alla kände att de fick prata igenom sina problem. Samtalsledarna Helena och Björn lovordades speciellt. De fysiska aktiviteterna var lugna och för dem som ville ta i lite extra fanns Mössebergs vanliga program att delta i. Det har framförts önskemål om fler kvällsaktiviteter och mer fysisk träning.

Nästa andhämtningsvecka blir vecka 37 med ankomst söndagen den 6 september 2009.

OBS! att det bör tydligt framgå av remissen att det är andhämtningsveckan som du vill deltaga i. Mer information finns på Amazonas hemsidor på adress www.amazona.se/aterrehab.asp Maria Wiklund-Karlsson

RehabCenter Mösseberg - med fokus på förändring

Vi är CARF-certifierierade.

����������������������������������������������� ������������������������������������������������ ������������������������������������������������������ �������������������������������������������� ������������ ��������������������������������������� ��������������������������������������������������������� �������������������������� �������������������������������������������������� �������������������������������������������������������� ������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������ ��������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������� ������������������������

Amazonabladet nr 2-2009

21


Nya rehabresor från Curo Riksföreningen för Cancersjuka

Om man nämner Curo tänker de flesta på clownerna på Astrid Lindgrens barncanceravdelning eller något annat sjukhus. Men även om föreningen Curo varit huvudsponsor för clownerna ända sedan starten för mer än 10 år sedan, så satsar man faktiskt minst lika mycket på att göra livet lite lättare för vuxna som drabbats av cancer. Curo ger stöd direkt till enskilda, framför allt till rehabilitering, men också till patientföreningar, bland annat Bröstcancerföreningen Amazona.

N

u ska ni börja med egna rekreationsresor. Varför då? Vi har länge haft ett gott samarbete med olika rehabiliteringshem och hospices runt om i Sverige, men nytt från i år är att vi arrangerar egna resor till ett spa i Estland, säger Roland Ericson, Ordförande i Curo. Förutom att det känns bra att kunna erbjuda flera olika alternativ, så får vi helt enkelt mer för pengarna där. På så vis får vi råd att ge fler möjligheten att komma bort och koppla av och njuta av kurbehandlingar. I veckoresan ingår flyg tur och retur, transfer, enkelrum på hotell, alla måltider och flera behandlingar per dag efter samråd med läkare.Det han pratar om är inget mindre än det kända friskvårdsspat (medical spa) Tervis i Pärnu - Estlands största spa som i drygt 37 år erbjudit professionella kurbehand-lingar baserade på personlig rådgivning från läkare. Här finns fler special- och rehabiliteringsläkare än på något annat spa i landet, och en sjuksköterska finns tillgänglig dygnet runt, men det är förstås för massagen, gyttjeterapin, ört-pärlebaden eller någon av alla de andra behandlingarna man vill hit! När kommer ni igång? Första gruppen blir i slutet av maj, och det finns faktiskt fortfarande platser kvar att söka till. Vi är en liten förening med lite byråkrati, så det tar i regel bara två till tre veckor innan man får svar på sin ansökan, vare sig det handlar om de här resorna eller något annat. För att kunna ansöka om en resa till Tervis, eller om man är intresserad av något av det andra som Curo erbjuder, så 22

är enklaste sättet att gå in på vår hemsida www.curo.nu och ta ut ansökningshandlingar. Ni kan där även se vilka regler som gäller för att er ansökan ska kunna behandlas. Finns det några nackdelar med att ni är en så pass liten förening? Ja, vi är väl egentligen inte så små, vi har över 35.000 medlemmar och har omkring 30.000 andra bidragsgivare varje år, men vi har ändå en liten organisation och är ganska okända. Det är ett problem är att folk inte känner till Curo, annat än möjligtvis då just att vi satsar på clownverksamhet och måleriverkstäder för barn som ligger på canceravdelningar. Vad de flesta inte vet är att vi är en av de få föreningar som faktiskt går in och hjälper de som är sjuka, de flesta föreningar och organisationer stödjer enbart forskning och information. Det är naturligtvis enormt viktigt, men lite krasst kan man väl säga att det inte gör så mycket för den som drabbats av cancer och kämpar med att få livet att gå ihop här och nu. Sedan tycker förstås många att det är tryggare att skänka pengar till en stor förening som de känner till, men vi har ändå funnits i mer än 10 år, och vi delar ut över 70 procent av de insamlade medlen, och siktar på att snart nå 75 procent. Varför väljer man att jobba för Curo? Ja, inte är det för pengarnas skull... Nej, men flera av dem som jobbar här har egen erfarenhet av cancer, antingen själva eller genom nära anhöriga. Men sen är det ju också så att just genom att vi är så pass små som vi är, så kan vi verkligen se att det vi gör betyder något för andra.

Amazonabladet nr 2-2009


Vill du ansöka om ett bidrag? Skicka din ansökan till adressen nedan. Tänk på att ansökningen måste styrkas av kurator eller behandlande läkare. Ansökningshandlingar samt ansökningsregler finns att hämta på www.curo.nu Om du vill ge ett litet mindre bidrag kan du göra det genom att skicka ett SMS. Beloppen du kan välja mellan är 30 kronor, 50 kronor eller 80 kronor. SMS:a Curo 50 till 72550 för att skänka 50 kronor o.s.v.

Vi har just satt ihop årets broschyr och där har vi valt att låta dem som fått stöd vara med och berätta, vi citerar helt enkelt från de tackbrev vi får in. På så sätt kan även våra bidragsgivare få veta mer om vad som händer och förstå hur viktiga de är.

Vill du veta mer om Curo, bli medlem eller ge ett bidrag? Du kan få Curos nya broschyr genom att maila till info@curo.nu eller skriva till Curo Riksföreningen För Cancersjuka Sveavägen 91 113 50 Stockholm Text: Curo Riksföreningen För Cancersjuka

VÄLKOMMEN TILL INGA-LILLS PERUKMAKERI AB! Vi ser till att Du får en hårersättning som passar just Dig. Vi har mycket lång erfarenhet av olika slags peruker och toupéer , dessutom är vi utbildade frisörer och perukmakare vilket innebär att Du får Din peruk snyggt inklippt av oss. Nu har vi också Makeuprådgivning ! Boka gärna en tid hos Sophie – vår Makeupartist.

www.perukmakare.se

Inga-Lills Perukmakeri AB Lina Sandells Plan 1 129 53 Hägersten (endast 200m från Fruängens T-bana.) Ring o boka en tid: 08 – 64 646 80 Inga-Lill, Raija o Sophie 19 Amazonabladet nr 2-2009

Amazonabladet nr 1 2009 23


Åter till Livet – Mitt i Livet. Rehabiliteringsvecka efter bröstcancer

U

nder 2007/2008 har BCF Amazona och CTRF, Cancer- och Trafikskadades Riksförbund, samverkat för att fler kvinnor skall få möjlighet till rehabilitering och återhämtning efter bröstcancer.

För Amazonas medlemmar har CTRF under 2008 sponsrat fyra tillfällen av Mitt i Livetveckor på Alfta Rehab Center i Hälsingland. Responsen och utvärderingen har varit enormt positiv. ”Att få vara tillsammans med dem som förstår…”, att kunna stå i duschen vid poolen med andra utan att gömma sig…, att få verktyg och insikter för att gå vidare…, att få lära sig om mat och kost som ger energi…, att få äta gott och bara ha det bra…, att få stöd och gemenskap i gruppsamtalen”. Deltagarna i Amazonaveckorna tycker det har varit av stort värde att alla i gruppen har samma sjukdom och eftersom man bor i samma stad finns möjlighet till uppföljning och kontakt på hemmaplan. Alftas rehabveckor för just kvinnor efter bröstcancer har vuxit fram som ett alternativ som de senaste två åren blivit omtyckt och efterfrågat. Vem som helst som haft bröstcancer kan söka en plats via BCF Amazona. De antagna kallas till en intervju.

Isa Wallmyr håller håller en kostföreläsning på Alfta Rehab Center.

������������� ��������������������

����������������������������� ��������������������������� ������������������������������������ ���������������������������������� ���� ������� ������������������ ������������������������������� ��������������������������������� �������������������������� ��������������������������� ����������������������� �������������� ���������������� ������� ����������������������������������������������� �������������������������������������������������� ������������������������������������������������� ������������������������������������������������������� � ������������������������������������������������

CTRF kommer även 2009 att sponsra veckor som reserveras för Amazonas medlemmar. Under våren 2009 återstår följande vecka 22, 25 - 30 maj som CTRF betalar Anmälningsblankett och mer information kan rekvireras från Amazonas kansli eller på www.amazona.se Avgiften för dig är endast 80 kronor per dygn samt att du själv betalar resan till Alfta.

������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� ������������������������������������ ��������������������������

�������������������������������������������������������� �������������������������������������

24

Amazonabladet nr 2-2009


����������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������������ ��������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������� �������������������������������������� ��������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������� ������ ��������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������

������������������ ������������������ ����������������������� ��������������������� ������������������������ �������������������

������������������������� ����������������������������������� ������������ ����� ����������� ����� ��������������� ��������������������������������������������� �������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������

������������������� ������������������ ������������������� ������������������� ������������������� ����������������������� �������������������� ������������������������������

���������������������������������������������� �������������������������������������������������� ��������������������������������� �

������������������� ���������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������

Amazonabladet nr 2-2009

25


MEDLEMSAKTIVITETER MEDLEMSAKTIVITETER Medlemsutflykt till Lida Friluftsområde

T

isdagen den 19 maj 2009 kl. 10.30 samlas vi vid Pressbyrån på Tullinge station. Vi har två bilar med totalt 10 platser. Från Tullinge station åker vi bil till Lida friluftsområde som ligger vackert vid en sjö.

Vi räknar med att vara tillbaka vid Tullinge Station igen senast kl. 15.00. De som vill kan ta en promenad och om vädret tillåter går det troligen att spela minigolf. Är det fint väder kan vi sitta ute och äta tillsammans. Vi bokar bord för dem som anmäler intresse för gemensam lunch.

B

Sista anmälningsdatum 15 maj 2009 till Amazonas kansli på tel 08-32 55 90, eller e-post info@amazona.se För frågor, kontakta Birgit Karlsson, tel 08-778 48 39 eller mobil 073-968 84 17. Varmt välkomna!

VIP-kväll med modevisning på Amoena

ILDTERAPI

Bli kreativ och få lusten tillbaka Krishantering vid bröstcancer. Äldre vuxna: livsfaser.

I bildterapi samtalar vi och du målar fritt utan att döma dig själv, kraven lämnar du hemma. Att måla är roligt och frigörande och stärker tilliten. Bilden är själens spegel. Bildskapande ger möjlighet till personlig utveckling. Enskilt och små grupper. Kom och prova på bildterapi, beställ en gratis stund.

Hälsans Hus, Fjällgatan 23b. Bildterapigruppen i Stockholm Info: Laila Nygren, dipl bildterapeut 0708-66 99 98, 08-658 23 93 laila.bild@comhem.se Medlem i BCF amazona och SRBt 26

Lunchen intar vi på Värdshuset. Lunchen kostar c:a 75 - 100 kronor. Kaffe och paj c:a 50 kronor.

Tid Plats

Torsdag 14 maj, kl 17.00-19.00 Amoena, Sveavägen 52

Amazonas medlemmar träffas i Amoenas butik där vi bjuds på modevisning av årets bad- och behånyheter och har möjlighet att handla till extra förmånliga priser. Dryck och enklare förtäring serveras. Anmälan direkt till Amoena Senast 10 maj 2009 gabriele.bratt@amoena.com Tel 08-545 257 70

Välkommen att träffa dina medsystrar under trevliga former! Amazonabladet nr 2-2009


Samtalsgrupper för medlemmar När allt ska vara över är man helt slut. Vad är det som händer? Om du är färdigbehandlad eller nästan är där, kan en samtalsgrupp vara rätt för dig! De medicinska behandlingarna är färdiga, men tankarna, oron och mer existentiella aspekter behöver också få plats. Och du har behov av att få prata och träffa likasinnade. I våra samtalsgrupper berättar vi om våra upplevelser i samband med diagnos och behandling. Vi talar om familjens, vännernas och arbetskamraternas reaktioner. Vi tränar mindfulness, delar erfarenheter och låter oss inspireras kring hur vi kommer vidare och blickar framåt. Helt enkelt hittar tillbaka till energi i både kropp och själ.

Samtalsgrupp för unga kvinnor (under 46 år) med bröstcancer Vi träffas 6 gånger för livsnära samtal och existentiella frågor. Tillsammans skapar vi en trygg grupp där du kan prata om det som känns viktigt. Hur går vi vidare, hur kan vi forma våra liv så som vi vill ha det? Hur ser vi på livet och döden? Hur vill du att vardagen, relationen och arbetslivet ska se ut? Hur kan du hantera rädslan, stressen, ensamheten, kroppsliga förändringar, lust eller olust? Vad har du för funderingar som du vill formulera och reflektera kring. Startdatum

Vi startar en ny grupp när vi har minst 6 personer anmälda.

Tid

Meddelas senare, vi försöker vara flexibla och anpassa tiden så att den passar gruppen.

Vi planerar minst en samtalsgrupp under hösten. Antal gånger

6 gånger

Samtalsgruppen träffas 6 gånger, 2 timmar per gång på kansliet med en erfaren handledare.

Plats

BCF Amazonas lokal, Frejgatan 56

Deltagandet kostar 750:- inklusive kaffe/te och smörgås.

Pris

750:- för Amazonas medlemmar 1.000:- för övriga

Samtalsgrupper startar när vi har full grupp (min. 6 personer).

Anmälan

Till Amazonas kansli info@amazona.se Tel 08-32 55 90

Anmälan Till Amazonas kansli info@amazona.se Tel 08-32 55 90

För frågor ring eller maila till Madelaine Krook Leg Psykolog Leg Psykoterapeut Tel 076-427 89 49 maddekrook@hotmail.com

Carolina Welin Samtalsledare

���������������������������� �������� ��� ��� ��� ������� ��� ��� � ��� ��

�����������������������������������������

Amazonabladet nr 2-2009

27


Finn ditt varande!

Öppet hus Unga kvinnor

Livsnära samtal i grupp Utveckla medveten närvaro och din förmåga att leva i nuet.

Gruppen unga kvinnor (under 46 år) som träffas hos Amazona växer hela tiden.

Vi träffas 6 gånger med fokus på självkärlek och att visa omsorg om sig själv. Detta gör vi genom meditation, mindfulness och en trygghetsskapande samtalsmetod där alla får utrymme att tala om sina erfarenheter och livsfrågor. Vi kommer att följa boken ”En ny jord” av Eckhart Tolle. Startdatum

Vi startar en ny grupp när vi har minst 6 personer anmälda

Tid

kl 15.00 - 17.00

Antal gånger

6 gånger

Plats

BCF Amazonas lokal, Frejgatan 56

Pris

750:- för Amazonas medlemmar 1.000:- kronor för övriga

Anmälan

Till Amazonas kansli info@amazona.se Tel 08-32 55 90

Du är varmt välkommen att ta del av vår gemenskap. Vi försöker vara lyhörda och anpassa våra träffar efter era önskemål. Vi serverar kaffe, vin, smörgåsar och snacks till självkostnadspris. För vår planering - ring gärna och föranmäl dig. Vi träffas tisdagen den 19 maj mellan kl 18.00-20.00 på Amazonas lokal, Frejgatan 56 i Stockholm.

Välkommen

En vän vet när vi behöver en kram

För frågor ring eller maila till Madelaine Krook Leg Psykolog Leg Psykoterapeut Tel 076-427 89 49 maddekrook@hotmail.com

Den trivsamma butiken i av Stockholm Nytt inför sommaren!

Bok: ”En ny jord” Ditt inre syfte av Eckhart Tolle Damm förlag 2005

* Baddräkter, bikini och takini * Strandkläder * Behå * Smycken Ta med annonsen, 15% rabatt lämnas vid ett köptillfälle Gäller hela sortimentet (ej REA) under maj/juni 2009. Titta in på www.stilberg.se – vi har Internetpriser!. REHABILITERINGSARTIKLAR

EVA MELKE AB Sveavägen 31, 3 tr (hiss) 111 34 Stockholm

HÖTORGET Tel 08-411 90 56 Mobil 076-8112403 www.evamelke.se

28

Amazonabladet nr 2-2009


Till dig som har fått återfall i bröstcancer

Öppet hus Tema Mindfulness

Vi vill gärna träffa dig och under våren träffas vi tre gånger. Antingen ses vi på vårt kansli för en pratstund över en kopp kaffe eller så gör vi något trevligt tillsammans ”ute på stan” några timmar. Vi hoppas att vi får träffa dig också. Ju fler vi är som kan hjälpas åt att stötta varandra, desto lättare kanske vi kan göra vardagen och livet för oss alla.

Lotta Kasche är leg psykolog med inriktning på KBT. Hon inkluderar alltid mindfulness i sina behandlingar eftersom det idag visat sig ha mycket bra effekt då vi vill hantera våra liv bättre.

Kom gärna med förslag till aktiviteter så skall vi som är kontaktpersoner ta hand om dem.

Effekt på stress vid cancer

Lotta Kasche leder också mindfulnesskurser i ett forskningsprojekt på KI där man mäter dess effekt på stress och välmående hos patienter som behandlats för cancer. Under kvällen kommer Lotta att berätta om mindfulness och göra prova-på-övningar i gruppen.

Vi träffas onsdagen den 13 maj kl 14.00-16.00. Tid

Torsdag 7 maj 2009, kl 18.00-20.00

OBS! Alltid förhandsanmälan till kansliet för information om plats/aktivitet.

Plats

Amazonas lokal, Frejgatan 56

Välkommen

Ledare

Lotta Kasche psykolog

Anmälan

Amazonas kansli tel 08-32 55 90 eller info@amazona.se

OBS!

Förhandsanmälan/återbud till kansliet senast en vecka innan temakvällen.

Barbro och Birgit

Vad gör man när man tappar allt sitt hår? www.scarfie.se

Välkommen

Tjejgåing Tisdag 25 augusti 2009

Scarfie HB | info@scarfie.se | 0708 48 83 49

Amazona bjuder på anmälningsavgiften (175 kr) för de 20 första medlemmarna som anmäler sig! 10 kronor av startavgiften går till Bröstcancerfonden. Samling vid Amazonas tält där du får nummerlapp och en tröja med Rosa Bandet. Ta gärna med förra årets tröja eftersom vi bara har stora storlekar kvar. Uppvärmning kl 18.15 Start kl 18.30 Anmälan till Amazona, före den 10 juli tel 08-32 55 90 eller info@amazona.se Du får en bekräftelse att du kommit med om du lämnar din e-postadress. Mer info www.gangsport.com

Amazonabladet nr 2-2009

29


YOGA & MEDITATION YOGA för kvinnor

Klassisk kundaliniyoga med Lena Söderström

������������������������������

Produktion Eva Brenckert

�������������������������������������������������� ����������������������������

������������������������������������������������������������������ ����� ������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������� ��� ��������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������� ���������������� ������������������������������� ����������� ���������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������ ��������������������������������������������������������������

����������������������������������������� ��������������������������������������

����������������������������������� ��������� ������������������������������������������������ ������������������������������������������������������ ������������������������������������������������� ������������������������������������������������ ����������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������� ����������������������������������������� ���������������������������������������������� ������������������������������������������������� ������������������������������������������������� ���������������������� �������������������������� ��������������������

YOGA för kvinnor är en DVD för dig som har fått en bröstcancerdiagnos och vill ta hjälp av yoga och meditation som komplement för egenvård i och efter den traditionella cancerbehandlingen. Innehåller två mjuka yogapass för att stärka lymfsystemet och immunförsvaret

Pris 225kr + frakt. För beställning av DVD: Alternativt:

www.amazona.se yogakvinnor@gmail.com

Tel: 0762- 425 407

Uttryckande Konstterapi i Grupp Uttryckande konstterapi är en psykoterapimetod där du får möjlighet att möta dig själv och andra genom bild, rörelse, musik, drama och poesi. Inga förkunskaper krävs. Genom upplevelser och samtal får du hjälp att bearbeta din nuvarande livssituation och få större insikt om dig själv och dina förmågor. För dig som vill arbeta med ett aktuellt livstema i grupp. Gruppen kommer att bestå av 4-6 personer som träffas regelbundet. I detta ingår 1-2 inledande individuella samtal. Planerad start under våren 2009. Kostnad 250 kr / tillfälle. Anmälan sker via kontakt med mig. För info www.expressivearts.se Du är varmt välkommen att ta kontakt med mig för mer information. Jag utbildar mig till Uttryckande konstterapeut och går fjärde året av en fyra årig utbildning. Helen Talme; mobil 0707-782 716

30

Amazonabladet nr 2-2009


PRESSKLIPP Glädje sprider glädje Lycka och glädje är viktiga hälsofaktorer. Men för att man ska vara glad krävs det att även personerna runt omkring också är glada. Det visar amerikanska forskare i en artikel publicerad i British Medical Journal. I studien på 5 124 personer visade det sig att sannolikheten för att en människa skulle bli glad ökade med 34 procent om en nära granne var glad, med 14 procent om ett syskon som bodde i närheten var det och 8 procent om partnern de bor med är lycklig. Glada personer på arbetsplatsen hade ingen betydelse. Källa: 2008-12-05 Netdoktor.se Terese Alvén

Förtroendet vänner emellan växer när vi hjälper varandra vidare i livet

��������������������������������� ����������������������������� ������������������������������ ������������������������������� �������������������������������� ����������������������������� ������������

����������������������� ��������������������������

������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������������

�������������

���������������������������

��������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������

Amazonabladet nr 2-2009

Cancerpatienterna får dålig rehabilitering Klippt från pressmeddelande 2009-03-13 Cancerfonden presenterar i dag en genomlysning av rehabiliteringen av cancerpatienter. Den visar att rehabiliteringen har stora brister och snarast kan liknas vid ett geografiskt lotteri. I stora delar av Sverige saknas tillgång till specialister och resurser som kan hjälpa cancersjuka till ett fungerande vardagsliv. Granskningen är en del av Cancerfondsrapporten som släpps inom kort. Den visar att den medicinska utvecklingen innebär nya krav på cancersjukvården. I hela landet finns bara en handfull psykologer med onkologisk inriktning och ur ett nationellt perspektiv är bristen skriande. I takt med att allt fler patienter överlever sjukdomen ökar behovet av rehabilitering och psykosocialt stöd kraftigt. Rehabilitering måste bli en högre prioriterad verksamhet som påbörjas i det ögonblick en patient får sin diagnos. Så är det inte i dag, säger Ursula Tengelin, Cancerfondens generalsekreterare. Läget vi har i dag påminner om ett geografiskt lotteri. För att höra till vinnarna bör man ha ett starkt socialt nätverk, besitta en hel del kämpaglöd samt vara bosatt nära en enhet för psykosocial onkologi. Det är helt oacceptabelt. Cancerfonden kräver därför tydligare mål och riktlinjer för rehabilitering i Sverige och att den nyligen presenterade utredningen om en nationell cancerstrategi förstärks inom detta område. Svensk Förening för Psykosocial Onkologi SWEDPOS, anser att cancervården i Sverige måste kunna erbjuda en jämlik och kvalitetssäkrad fysisk och psykosocial rehabilitering till alla patienter med cancersjukdom. För Maria Hellbom, vice ordförande i SWEDPOS och chef för den psykosociala enheten i Lund, är åtgärdslistan klar. Vi behöver sprida kunskap om hur viktigt det är att erbjuda cancerpatienter olika former av re-ha-bilitering och vi behöver utbilda beslutsfattare och personal i kommuner och landsting hur man gör det på bästa sätt. Tyvärr har inte samhället alls hängt med i cancervårdens framsteg. Det är fortfarande svårt, nästan omöjligt, att få en plats på ett rehabiliteringshem för en ung man som amputerat ett ben efter till exempel skelettcancer. Vi måste också kartlägga var i landet resurserna finns så att fler vet var de ska få den hjälp de behöver, säger Maria Hellbom. Hela rapporten finns att läsa på BCF Amazonas hemsida under rapporter. 31


Nytt hopp för svårbehandlad bröstcancer Lunds universitet 2009-02-24

En tredjedel av alla patienter med bröstcancer har så kallade östrogen-negativa tumörer, som inte kan behandlas med effektiva hormonella läkemedel som Tamoxifen. Dessa tumörer är också mer aggressiva och har därför en sämre prognos. En forskargrupp vid Lunds universitet och Universitetssjukhuset MAS har nu funnit en möjlig framtida behandlingsmetod. Cellerna i östrogen-negativa tumörer saknar den östrogenreceptor som bröstcancerläkemedlet Tamoxifen använder som "ingång" för att kunna bekämpa tumörcellerna. Malmöforskarna har funnit att tillförsel av ett protein kallat Wnt-5a, eller den lilla peptiden Foxy-5 som härmar effekten av Wnt-5a, gör att östrogenreceptorn aktiveras även i dessa tumörer. Denna behandling gör dem mottagliga för tamoxifen. Vi ser våra resultat som mycket spännande och lovande, säger professor Tommy Andersson och forskaren Caroline Ford vid Avdelningen för experimentell patologi. De hoppas att medlet kan användas inte bara för kvinnor som har östrogen-negativa tumörer, utan också för patienter som först svarat bra på tamoxifen men senare utvecklat resistens mot läkemedlet. De positiva resultaten kommer än så länge från cellstudier och djurförsök. Forskarna har sökt patent på peptiden Foxy-5 och ska nu gå vidare med ytterligare djurförsök. De hoppas kunna testa medlet på patienter inom fem år. Malmöforskarnas studie har nyligen publicerats i tidskriften PNAS, Proceedings of the National Academy of Science. Mer information Tommy Andersson tel 040-39 11 67 eller Caroline Ford tel 040-39 11 78

Undersökning av bröst mindre smärtsam En svensk studie visar att det bara behövs halva trycket mot brösten när bilderna tas i en mammografiundersökning. Bildkvalitén blir lika bra som vid konventionellt, hårdare tryck men det gör inte lika ont på kvinnan som blir undersökt. Resultatet kommer från en studie gjord vid mammografienheten på länssjukhuset i Kalmar och kommer att spridas vid en europeisk röntgenkonferens i Wien i vår.

Vitaminpiller skyddar inte mot kroniska sjukdomar Kvinnors användning av multivitaminer var inte kopplat till skydd mot insjuknande i cancer eller hjärt-kärlsjukdom, enligt en ny studie. Varje dag använder miljontals människor runt om i världen multivitaminer. Enligt forskare bakom en ny studie är syftet ofta att vitaminerna ska skydda mot olika kroniska sjukdomar. De har nu undersökt huruvida denna skyddseffekt är verklig eller inte för kvinnor efter menopaus. I undersökningen ingick 68 132 amerikanska kvinnor som deltog inom ramen för den stora prospektiva studien Women’s Health Initiative. Även data från en observationsstudie med 93 676 kvinnor ingick i undersökningen. 41,5 procent av deltagarna använde multivitaminer. Men detta bruk inte var inte kopplat till skydd mot insjuknande i vare sig bröstcancer, kolorektal cancer, livmodercancer, lungcancer, hjärtinfarkt, stroke eller venös blodpropp. Forskarna konstaterar att vitaminanvändning inte heller var kopplat till sänkt dödlighet. Slutsatserna bygger på en 8 år lång uppföljning i WHI-studien och 7,9 år lång uppföljning i observationsstudien. Forskarna, som bland annat kommer från Fred Hutchinson Cancer Research Center i Seattle, USA, menar att studien ger övertygande bevis för att multivitaminer inte ger skydd mot vanliga cancerformer eller hjärt-kärlsjukdom. Resultaten publiceras i Archives of Internal Medicine. Carl-Magnus Hake, Dagens Medicin, 2009-02-09

D-vitamin är ännu bättre vid förkylning För att undvika förkylning är det förmodligen vitamin D som gäller och inte C-vitamin enligt ännu en vetenskaplig studie som pekar på att vitamin D spelar en central roll för immunförsvaret. Av de i studien som hade lägst halter av vitamin D hade 40 procent fler nyligen genomlidit en luftvägsinfektion som förkylning eller influensa jämfört med de personer med högst halter. Exakt vad som är orsak och verkan bakom ett samband går inte att utläsa i denna typ av studie men trots detta vill forskarna påpeka att resultatet pekar mot att vitamin D inte bara förebygger benskörhet utan spelar en större roll för vår hälsa än vad forskare och fysiologer har känt till.

Läs mer Källa: 2009-02-24 Netdoktor.se Terese Alvén

Källa: 2008-12-10 Netdoktor.se Terese Alvén 32

Amazonabladet nr 2-2009


ANSLAGSTAVLA Medlemsförmåner Här presenterar vi de olika rabatter som medlemmar i BCF Amazona erbjuds. Det är vår förhoppning att vi alla kan hjälpas åt att utöka listan med fler företag. Idag har vi ju alla ett medlemskort i BCF Amazona som är enkelt att visa upp för att få tillgång till de rabatter som vi erbjuds. Följande företag erbjuder rabatter till oss som är medlemmar i BCF Amazona.

• Amoena Sweden AB

ger Amazonas medlemmar 10% rabatt på BH. Visa upp ditt medlemskort när du handlar. Mer information om butiken hittar du på deras hemsida www.amoena.se

• Details AB

som ger 10 % rabatt på hela sitt sortiment av underkläder. Details har fyra butiker varav tre butiker i Stockholm. Mer information om butikerna hittar du på deras hemsida www.details.nu

Har du synpunkter på Hälso- och sjukvården och/eller på Färdtjänsten? BCF Amazona har representanter i många olika samverkansråd och då är det viktigt att vi får ta del av våra medlemmars synpunkter. Vi finns bland annat med i samverkansråd både hos HSN (Hälso- och sjukvårdsnämnden) och hos Färdtjänsten och tar gärna emot dina synpunkter och förslag på frågor inom dessa områden. Sänd gärna en kortfattad skriftlig redogörelse till oss om vad du anser bör förbättras eller förändras. Skicka som mail till info@amazona.se eller per vanlig post till vårt kansli. Vi kan aldrig driva enstaka patientfall. Redaktionen

• Centralbadet

ger oss 20 % rabatt på entréavgiften alla veckans dagar utom fredagar efter kl 15.00 och lördagar. Mer information om öppettider och aktiviteter på deras hemsida www.centralbadet.se

���������������������������������� ���������������� ��������������������������������� �������������������������������� ������������������������������� ������������������������

Nyinköpta böcker på kansliet •

Du är hos mig ändå

Den största nyheten

Ingela Agardh

Livskraft

Helena Nyblom

Livet kan inte vänta

Sara Natt och Dag

En nationell cancerstrategi för framtiden Statens offentliga utredningar SOU 2009:11

Suzanne Sjöqvist

���������������

����������������� ���������������������������������������������������� ��������� ���������������� ������������ ����������� ������������������������������������ �������������������������

��

��

���

����

���

���

��

���

���

����

���

��

�����

����

���������������������

����

���

���

�� ������� ��������

���

��

��

���

���������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � ��� �� � � ���� �

������������ ����������������� ������������ ����������������� ����������������

Amazonabladet nr 2-2009

33


Tips på internetsajter om hälsa och medicin www.breastfriends.se En sida som betonar vikten av stöd när man drabbas och hur du kan hjälpa till och ge stöd.

www.socialstyrelsen.se Socialstyrelsens medicinska faktadatabas – Patientinformation – Bröstcancer.

www.cancersamtal.nu Bröstcancerföreningarnas mötesplats på Internet för bröstcancer-patienter med chat, maillinglistor, m.m.

www.ssi.se Statens Strålskyddsinstitut om bl.a. hälsoundersökning med mammografi, strålning vid röntgenundersökning.

www.bms.se/cancer/doktor Onkolog svarar på cancerfrågor. Du är anonym och svar kommer varje vecka. Bristol-Myers Squibb AB.

www.headlinehats.co.uk Ett engelskt företag som specialiserat sig på turbaner och mössor som kan vara ett bra alternativ till peruk.

www.vardguiden.se Stockholms läns landsting webbsajt över vård och hälsa. www.sjukvardsradgivningen.se Sjukvårdsrådgivningen. Landstingen och Apoteket AB i samverkan. Innehåller lättläst, begriplig hälsoinformation. www.fass.se Uppslagsbok om alla mediciner. Titta in i kroppen – animeringar under rubrik Läkarboken. www.lakemedelsverket.se Läkemedelsverkets hemsidor. Klicka på fliken ”Allmänhet för mer information”. www.apoteket.se Produkter, goda råd, frågelåda, apoteks öppettider, resa med läkemedel, forskningsrön och mycket mera. www.phir.se Vägar till psykisk hälsa. www.cancerfonden.se Information om cancer. Möjlighet att dela tankar och erfarenheter på ”Diskutera cancer”. Informations- och stödlinje. Anhörigsidor. www.radiumhemmetsforskningsfonder.com Frågor och svar om cancer. www.ks.se Karolinska sjukhusets kunskapsbank inom hälso- och sjukvård.

www.lookgoodfeelbetter.se Hudvårds- och makeupkurser för kvinnor med cancer. www.carlmlundh.se Perukmakare Carl M. Lundhs hemsida. www.perukmakare.se Inga-Lills perukmakeri AB. Avtal med SLL. wwww.maximore.se /buff Här kan du beställa huvudbonad när du saknar hår. www.iwejodesign.se Hattar, mössor, schaletter med löstagbara hårdelar. www.scarfie.se Komplement till peruk. Hättor och hårdelar. www.curo.nu Riksföreningen för cancersjuka där man kan söka bidrag för t.ex. rehabilitering. www.ctrf.se Cancer– och trafikskadefonden. Här kan man söka bidrag för t.ex. rehabilitering. www.cancersjukdomar.se/video/256.shtml Instruktionsvideo som visar självundersökning av bröst efter bröstcanceroperation. www.medikament.se Sveriges största oberoende medicinska tidskrift.

www.cancer.nu Astra Zenecas informationsplats om cancer. Bröstcancerskola. Info om läkemedel, forskningsrön mm.

www.nymedicin.com Nyheter inom hälsa, medicin, forskning, och läkemedel för sjukvården och allmänheten. Sök på bröstcancer och du får många träffar.

www.nrpv.se Nationella rådet för palliativ vård. Hospice, m.m.

www.netdoktor.se Hälsoportal med information om våra olika sjukdomar.

www.swebcg.roc.se Svenska Bröstcancergruppen med information om vårdprogram för bröstcancer och pågående forskningsstudier. Patientversioner finns av studierna.

www.medicinskfickordbok.se Medicinsk fickordbok där man kan söka information.

34

Amazonabladet nr 2-2009


Amazonabladet nr 2-2009

35


Amazona

B

PORTO BETALT

BCF Amazona Frejgatan 56 113 26 Stockholm Trycks av T채bykopia AB info@amazona.se www.amazona.se

36

Amazonabladet nr 2-2009

AMAZONAbladet nr 2 -09  
AMAZONAbladet nr 2 -09  

Sidoeffekter av bröstcancerbehandling. Vårdval rehabilitering. Klinisk mammografi. Cancerrehabilitering i Pärnu.