__MAIN_TEXT__

Page 8

Motion och att ta sin medicin är de bästa råden för att skydda sig mot återfall När professor Håkan Olsson berättade om vad som kan skydda mot återfall i bröstcancer framkom bland annat att motion och utskriven medicin är de starkaste vapnen. Men motionen bör vara lagom och inte för hård, förklarade Håkan Olsson och refererade till studier som undersökt sambandet mellan fysisk aktivitet och cancer.

K

an man på egen hand skydda sig mot återfall i bröstcancer? Detta var temat för professor Håkan Olsson, överläkare och onkolog vid Skånes onkologiska klinik, Lund.

Han redovisade också data från Danmark som påvisar en stark koppling mellan vikt och risken för att utveckla en tumör. Vid ett högt BMI är risken, enligt de danska studierna, högre. Studier saknas dock för hur övervikt påverkan risken för recidiv (återfall).

- Tidigare forskning har till stor del handlat om själva tumörens beskaffenhet, numera undersöker man även riskfaktorer för att utveckla bröstcancer och även hur dessa skulle kunna påverka möjligheten att på egen hand skydda sig mot återfall, sade Håkan Olsson.

Därefter gick Håkan Olsson in på de kostfaktorer som tycks öka risken för bröstcancer hos postmenopausala kvinnor. Till dessa hör alkohol och bland annat transfetter.

Håkan Olsson

Statistik visar att överlevnadsprognosen för dem som drabbas av bröstcancer efter fem år ligger på ca 90 procent och i detta sammanhang påpekade Håkan att Sverige i jämförelse med Europa toppar överlevnadsstatistiken (enligt Eurocare data). Håkan berättade sedan mer om de studier som har gjorts och som pågår för att utreda påverkan av fysisk aktivitet. Statistik påvisar tydligt att motion är bra, särskilt för de som drabbats av bröstcancer och andra cancerformer. - Vad dessa studier visar är att lätt, måttlig fysisk aktivitet, ungefär 30 min/dag minst fem gånger per vecka (dvs 3-5 timmar per vecka) – kan bidra till att minska risken för att utveckla eller återfalla i bröstcancer, fastslog Håkan Olsson. Mycket i dessa studier talar för att insulin skulle kunna påverka uppkomsten av bröstcancer och en viktnedgång skulle kunna leda till ett förbättrat immunförsvar. Störst effekt verkar måttlig fysisk aktivitet ha på kvinnor som haft östrogenkänsliga tumörer. Fysisk aktivitet kan även bidra till att reducera trötthet och biverkningar vid behandling av bröstcancer, enligt studier. - Det verkar dock som om längre eller hårdare träning, exempelvis maratonlopp inte ytterligare reducerar risken för återfall, så man kan säga att ”lagom är bäst”, sade Håkan.

8

- Vad gäller kaffeintag är synen splittrad. Svenska studier pekar på en betydande lägre risk vid kaffeintag, andra studier visar inte på någon effekt. Resultaten kan därför inte anses vara konsistenta, förklarade Håkan.

- De livsmedel som tycks minska risken för uppkomst av bröstcancer är fermenterade mjölkprodukter, fibrer, fytoöstroger och folsyra (dock ej genvarianten). - Om man ser på sambandet mellan fett (dvs totalt fett­ intag, fördelning av intag av fleromättat och mättat fett, transfetter och specifika fetter såsom omega-6 och omega-3) och cancer, verkar det som om växtfetter har mer negativ påverkan än djurfetter, men här behövs det också mer studier, sade Håkan. Håkan förklarade att det är viktigt att patienten tar sin medicin för att skydda sig mot återfall. - Cirka 30 procent av bröstcancerpatienterna tar inte ut sina mediciner och detta menade han är ett misstag ur patientsynpunkt. Studier påvisar en mindre risk för recidiv om man tar sina mediciner i minst fem år, förklarade Håkan Olsson. Efter Håkan Olssons föredrag fick publiken ställa frågor till både Håkan Olsson och den andra föredragshållaren Svetlana Bajalica Lagercrantz, onkolog. En av frågorna gällde mediciner vid östrogenkänsliga bröstcancertumörer och varför och hur man bestämmer vilken typ av läkemedel som skall sättas in. Håkan förklarade att Tamoxifen – som ”täpper” till” är att föredra för pre-menopausala kvinnor och aromatashämmare för post-menopausala kvinnor. Han förklarade också att hormoner fortsätter att produceras i fettväven om man saknar livmoder och äggstockar.

Amazonabladet nr 1-2012

Profile for AMAZONAbladet

AMAZONAbladet nr 1 -12  

Ärftlig bröstcancer. Kan man skydda sig mot återfall? Cancerforskning. Vi behöver prata om sex.

AMAZONAbladet nr 1 -12  

Ärftlig bröstcancer. Kan man skydda sig mot återfall? Cancerforskning. Vi behöver prata om sex.