Page 1

Amazona bladet

Nr 1 -2010

�������

• Amazonabladet på hemsidan • Mingelkväll hos Amazona • Inspirationskvällar Rosendals Trädgård


BCF Amazona

PROGRAM januari - juni 2010 FÖRELÄSNINGSKVÄLLAR på ABF, Sveavägen 41 i Stockholm ENTRÉ LOKAL

20:- FÖR MEDLEMMAR, 100:- FÖR ÖVRIGA. MER INFORMATION PÅ SIDAN 33 Katasalen. Biljetter löses vid entrén.

Måndag 22 mars 19.30-21.00

Årsmöte 18.00-19.00 Endast medlemmar Varför får kvinnor bröstcancer? Vad behöver göras inom forskningen för att förbättra bröstcanceröverlevnaden?

Föreläsare

Per Hall, professor Karolinska Institutet

Måndag 26 april 18.30-21.30

Motion och bröstcancer Maten som skyddar mot cancer Mannekänguppvisning med baddräkter och BH

Föreläsare

Yvonne Wikström, friskvårdsterapeut med egen erfarenhet av bröstcancer. Kerstin Hultén, forskare i näringsepidemiologi, har skrivit boken Maten som skyddar mot cancer. Sid 33

Sid 33

I samband med våra föreläsningar finns tillfälle att tala med våra kontaktpersoner.

ÖPPET HUS TEMAN Frejgatan 56 i Stockholm Klockan 18.00-20.00 om ej annat anges. Förhandsanmälan till kansliet. Vi serverar smörgås och vin/kaffe/te till självkostnadspris. OBS! begränsat antal platser.

Onsdag 20 Januari 18.00-21.00 Onsdag 27 Januari 15.00-21.00 Tisdag 9 Februari 13.00-16.00 Onsdag 10 Februari 18.00-21.00 Lördag-Söndag 20-21 Februari Tisdag 2 Mars 13.00-16.00 Tisdag 9 Mars 18.00-20.00 Onsdag 10 Mars 18.00-20.00

Existentiell ångest Carolina Welin Mingel och invigning av våra nya lokaler

Sid 30 Sid 30

Prova på att dreja keramik Pris 150:Sid 30 Kost – levande föda och mat som det är någon mening med Anita Svensson och Isa Wallmyr Sid 31 Skrivarhelg med Marianne Goldman, Pris 850:Sid 31 Prova på att dreja keramik Pris 150:Sid 30 Livet kan inte vänta Ulrika Cederling

Sid 34

Behandling av lymfödem Helena Janlöv Remnerud

Sid 34

Tisdag 30 Mars 18.00-21.00 Onsdag 14 April 18.00-20.00 Tisdag 20 April 18.00-20.00 Onsdag 21 April 18.00-20.00 Tisdag 27 April 18.00-21.00 Onsdag 19 Maj 18.00-20.00 Måndag 24 Maj 18.00-21.00

Vi samarbetar med Sensus Studieförbund

Inspirationskväll Rosendals Trädgård Fråga doktorn Anna von Wachenfeldt

Sid 35 Sid 34

Somebody has my mind in mind en konstutställning om bröstcancer Anna Hallén Sid 34 Att drabbas av bröstcancer 5 gånger Lisbeth Lindebrant Sid 36 Inspirationskväll Rosendals Trädgård Sid 35 Naturläkemedel – Läkemedelsverket Barbro Gerdén Sid 36 Inspirationskväll Rosendals Trädgård Sid 35

ÖPPET HUS Eftermiddagar 16.00-18.00 Onsdag: 3 februari och 7 april

ÖPPET HUS Unga kvinnor 18.00-20.00 Tisdagar: 16 februari och 11 maj OBS! förhandsanmälan till kansliet. Sid 36

ÖPPET HUS Kvällar 18.00-20.00 Onsdag: 3 mars och 5 maj

ÖPPET HUS Återfall 14.00-16.00 Onsdag: 24 februari och 28 april OBS! förhandsanmälan till kansliet. Sid 28

HÄR HITTAR DU OSS Frejgatan 56 T-bana till Odenplan, uppgång Västmannagatan. Alla är välkomna, även icke medlemmar och anhöriga. Välkommen att träffa kvinnor i din egen situation för utbyte av erfarenheter och några timmars samvaro på dina egna villkor. 2

Du kan även få tala enskilt med våra kontaktpersoner. Se även kalendariet på vår hemsida. www.amazona.se/kalenderny.asp Amazonabladet nr 1-2010


INNEHÅLL

Amazonabladet Nr 1 januari 2010

Amazona

Årgång 26

Bröstcancerföreningen Amazona i Stockholms län Kansli Frejgatan 56, 1 tr Telefon Öppettider Kanslist Postgiro Bankgiro Org. nr E-post Webbsida

113 26 Stockholm 08-32 55 90 måndag-fredag, 10.00-14.00 Karin Stephan 436 84 79-4 5572-1229 802009-9639 info@amazona.se www.amazona.se

Styrelsen 2009-2010 Ordförande Vice ordförande Kassör Ledamöter

Revisor suppleant

Maria Wiklund-Karlsson Ann Nilsson-Ahnstedt Lisbeth Jonsson Anette Ahston Marianne Arndt Wennersten Birgitta Engström Helena Didehvar Brigitt Högberg Eva Keith Rosander Marianne Moberg Sundborg Britt Ovens Carin Tegefeldt Åsa Larsson Peter af Petersens Eila Rikonen

Ansvarig Utgivare

Maria Wiklund Karlsson

Redaktör

Lisbeth Jonsson

Medarbetare

Birgitta Engström Marianne Moberg Sundborg Britt Ovens Viveka Zetterberg

Suppleanter

Revisorer

Prenumeration

250 kr per år

Upplaga

2.500 ex.

Utgivningstider 2010 Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4

januari, manusstopp 1:a december maj, manusstopp 1:a april augusti, manusstopp 1:a juni oktober, manusstopp 1:a september

Annonser 1/1-sida 1/2-sida

Färg 7.900 kr 4.400 kr

Svart/vit 3.950 kr 2.200 kr

1/4-sida 2.400 kr 1/8-sida 1.300 kr moms tillkommer ej

1.200 kr 650 kr

Bredd 17,3 cm 17,3 cm 8,6 cm 8,6 cm 8,6 cm

x x x x x

Höjd 26,2 cm 13 cm eller 26,2 cm 13 cm 6,5 cm

För eftertryck och utdrag – kontakta först redaktionen. Redaktionen ansvarar ej för insänt material (text och bild). Gäller även annonser. För signerade bidrag svarar författarna. Resultat av publicerade studier innebär inget ställningstagande från BCF Amazonas sida.

2

Program januari – juni

4

Ordförande har ordet

5

Hormonell bröstcancer – behandlingsstrategier

7

Bröstrekonstruktioner

9

Forskningsrön Fakta Rapporter på hemsidan Amazonabladet på hemsidan

12

Bröstcancerfonden och Cancerfonden – vad är skillnaden?

13

Föreningsaktiviteter Vill du hjälpa till i Amazona?

14

Att föda barn efter bröstcancerbehandling

15

Rehabilitering Mälargården Rehab Center

16 19

Alfta Rehab Olivia Rehabilitering Lymfödemvård i Stockholm

22

Amazonas lokaler renoverade

28 30

Medlemsaktiviteter

35

Mingelkväll i Amazonas ”nya” lokaler Inspirationskvällar på Rosendals Trädgård våren 2010

37

Pressklipp

40

Anslagstavla

42

Tips på internetsajter

Omslagsbild: Foto: © Royalty-Free/Matton Images

Amazonabladet nr 1-2010

3


0RDFÖRANDE HAR ORDET Från och med 2010 har vi fått ett nödvändigt tillskott på rehabiliteringsfronten. Alfta Rehab och Mälargården Rehab Center i Sigtuna har fått avtal med Stockholms läns landsting (SLL) och kommer att erbjuda onkologisk rehabilitering. Se vidare information på sidorna 15 och 16. Olivia rehabilitering har fått avtal med SLL när det gäller lymfödemrehabilitering. Mer info på sidan 19. Visserligen är det långt kvar innan alla kommer att erbjudas rehabilitering men en 50 % ökning av antalet platser både när det gäller onkologi och lymfödem tycker vi är en bra början. Foto: Torsten Sundberg

T

ill våren flyttar vi våra inspirationskvällar till Rosendals Trädgård. I höstas höll vi till på Ulriksdals Slottsträdgård och kvällarna blev mycket uppskattade. Många tyckte dock att det var krångligt att ta sig dit om man inte har bil och därför har vi istället valt Rosendal som ligger mer centralt. Mer information på sidan 35.

liten tilltagen budget. Stolarna har vi klätt om själva under Monicas ledning. Möblerna har vi skruvat ihop och mycket har kommit upp på väggarna tack vare Eva och hennes son. Lamporna i taket och övrig belysning har vi fått proffshjälp med tack vare Brigitt och hennes son. Ett stort tack till er alla som har bidragit till att vi har fått så fint.

Nu är det snart dags att inviga våra nya fräscha lokaler. Mycket jobb har gjorts och ni som inte har varit där och tittat kommer inte att känna igen er. Alla golv är bytta. Väggarna målade. Köket är helt nyrenoverat. Nästan alla möbler är utbytta. Det har varit mycket jobb och slit och Ann som varit projektledare har lyckats trolla med en mycket

Onsdagen den 27/1 2010 hoppas vi få se dig någon gång mellan kl.15.00 och 21.00 då vi bjuder på lite mousserande vin och tilltugg. Titta in och se på lokalerna och träffa några av dem som har gjort underverket. Det skulle vara jätteroligt om så många som möjligt av er medlemmar kan komma. För mer information se sidan 30.

������������������ ���������������� �����������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������

�������������������������������������������������

4

����������������������������������������� ��������������������������������������������� ������������������������������������������

������������

Amazonabladet nr 1-2010


FÖRELÄSNINGSKVÄLL

Hormonell bröstcancer – behandlingsstrategier Måndagen den 5/10 2009 höll Daniel Brattström, onkolog hos AstraZeneca, en föreläsning för oss i Amazona om olika behandlingsstrategier vid hormonell bröstcancer. Daniel började sitt föredrag med att berätta lite om vad cancer är generellt. Sedan fortsatte han att informera oss om bröstcancer, antalet fall och skillnaderna mellan cancer in situ och invasiv bröstcancer. Han informerade även om att ductal cancer (cancer i mjölkgångarna) är den vanligaste sortens bröstcancer. Ca 85 % är s.k. ductal cancer. Mindre vanlig är lobulär cancer, dvs. bröstcancer som bildas i bröstkörtlarna.

R

iskfaktorer. Daniel informerade om vilka riskfaktorer som finns för att utveckla bröstcancer. De starkaste sambanden har man sett hos dem som har tidig mensdebut och sent klimakterium, ökande ålder är också en riskfaktor och risken att få bröstcancer ökar med åldern. Tidig fullgången graviditet skyddar mot bröstcancer. Ärftlighet är också en stark riskfaktor för att utveckla bröstcancer. Svagare samband har man sett när det gäller övervikt och även att långa kvinnor har viss ökad risk att utveckla bröstcancer.

Stadieindelning bröstcancer Daniel informerade om den stadieindelning som görs för bröstcancer. Det finns 8 olika stadieindelningar från stadium 0 (cancer in situ) till stadium 4 som innebär att cancer har hunnit sprida sig till andra delar av kroppen. Stadium 2 och 3 har i sin tur olika underindelningar. Stadieindelningen är sedan grund för i vilken riskgrupp patienterna hamnar.

HER2 Daniel informerade oss vidare om HER2-positiv bröstcancer. Ca 20-25 % av alla bröstcancrar idag har ett övertryck av HER2 som är ett protein på tumörens cellyta. Fyra stora internationella studier visar att ett års användande av Herceptin minskar risken för återfall med 40-50 %.

Onkologisk behandling Vad är det då som avgör vilken behandling man ska få vid bröstcancer? Onkologen gör alltid en s.k. riskstratifiering (riskbedömning).

Amazonabladet nr 1-2010

Det man då tittar på är följande:

• • • •

Patientens ålder och allmäntillstånd Storleken på tumören Antal lymfkörtelmetastaser Hormonkänslighet ER (östrogen) och PR (progesteron) hos tumören

• Grad I eller II eller III, Elstongradering • Her-2 status • Proliferation (dvs. hur snabbväxande tumören är) Man delar sedan in patienterna i hög risk, mellan risk och låg risk och utifrån detta avgörs vilken behandling som patienten ska ha. Det kan finnas skillnader i tolkningen av dessa grupper i de olika regionerna i Sverige.

Cytostatika Daniel informerade också om att cytostatika kan ges före operation (neoadjuvant) eller efter operation (adjuvant). Även när bröstcancern har spritt sig ges cytostatika för att stoppa upp sjukdomsförloppet. Adjuvant cytostatikabehandling minskar risken för bröstcancerdöd med 20-30 %. Strålbehandlingen minskar risken för lokala återfall. Strålningen leder också till minskad dödlighet. Tidigare gavs strålning mot lymfkörtlarna i axillen om man hade spridning till 4 lymfkörtlar eller flera. Idag har man konstaterat att strålningen också har bra effekt vid spridning till 1-3 körtlar.

Endokrin behandling Sir Richard Peto visade att Tamoxifen minskade risken för återfall med 50 % jämfört med att man inte fick någon antihormonell behandling. Nästan 70 % av alla kvinnor som drabbas av bröstcancer erbjuds någon form av endokrin behandling. Om man ger aromatashämmare som initial behandling minskar risken för återfall efter 5-9 år med ytterligare ca 3-5 %. 5


Aromatashämmare Hur används aromatashämmare? Det är lite olika beroende på olika studier och i vilken region man bor. Tolkningarna hur de ska användas är också olika. Aromatashämmare har visat sig effektivare än Tamoxifen om den används först i behandlingen, om det ges som s.k. switchbehandling, sekvensbehandling eller om den används som förlängd behandling. Exempel på aromatashämmare är Femar, Arimidex, m.fl. Hur bra är man i Sverige på att anamma nya cancerläkemedel? Ca 1.600 nya läkemedel är under utveckling. Sverige är dock inte så snabba på att snabbt plocka upp nya cancerläkemedel. Trots detta har vi en av världens bästa bröstcancervård när det gäller överlevnad. Det land som är snabbast på att anamma nya cancerläkemedel är USA. I USA säljs cancerläkemedel för ca 35-40 Euro per invånare och i Sverige är motsvarande siffra under 20 Euro. Det är också stor skillnad hur mycket som investeras på t.ex. aromatashämmare i de olika landstingen i Sverige. Som exempel nämndes Stockholm mot Västra Götaland där man i Västra Götaland ger mindre aromatashämmare än i Stockholm

En klinisk studie indelas alltid i olika faser: • Fas I-studier bestämmer säkerhet och dos av en ny behandling i en liten grupp människor

• Fas II-studier ger mer detaljer om säkerheten för den nya behandlingen och avgör hur bra det fungerar för att behandla en viss typ av cancer

• Fas III-studierna tar en ny behandling, som har visat lovande resultat när den används för att behandla ett litet antal patienter med cancer, och jämför med standardbehandling för sjukdomen. Fas III- prövningar omfattar ett stort antal patienter. Daniel visade en schematisk skiss över hur lång tid det tar att få fram ett nytt läkemedel. Det tar ca 3-4 år innan läkemedelsbolaget kan söka patent på ett nytt läkemedel. Först efter ca 5 år kan man ansöka om klinisk prövning. De tre olika faserna av prövningen tar sedan ca 5 år och först efter ca 10 år kan man ansöka om registrering av läkemedlet. Studierna fortsätter oftast efter det att registrering skett.

Behandlingsrekommendationer vid hormonell bröstcancer

Maria Wiklund Karlsson

Daniel önskade att alla kvinnor som närvarade skulle ta hem följande budskap:

• Adjuvant behandling för postmenopausala kvinnor med hormonreceptorpositiv bröstcancer SKA inkludera en aromatashämmare (AI)

• Aromatashämmarna är olika, framför allt när det gäller uppföljning och biverkningar och de kan därför inte jämföras rakt av

• Att erbjuda aromatashämmare så tidigt som möjligt är bästa sättet att, om möjligt, förhindra återfall

• Vid adjuvant behandling är det viktigaste att veta något om effekt och säkerhet vid långtidsanvändning.

Kliniska studier Kliniska prövningar är forskningsstudier där människor involveras. Man testar ny behandling och förebyggande metoder för att avgöra om de är säkra, effektiva och bättre än gängse standardbehandling. Syftet med en klinisk prövning är att svara på en specifik medicinsk fråga i en kontrollerad, mycket strukturerad process. Kliniska prövningar kan utvärdera metoder för förebyggande av cancer, screening, diagnos, behandling och/eller livskvalitet. Deltagarna skall förstå varför de erbjuds att ingå i en klinisk prövning och de potentiella fördelar och risker en klinisk prövning innebär. Informerat samtycke är en pågående process och deltagandet är alltid frivilligt och patienterna kan lämna studien när som helst.

6

��������������������������������� ����������������������������� ������������������������������ ������������������������������� �������������������������������� ����������������������������� ������������

����������������������� ��������������������������

������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������������

�������������

���������������������������

��������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������

Amazonabladet nr 1-2010


Bröstrekonstruktioner Föreläsningen den 5/10 2009 handlade om bröstrekonstruktioner. Det var Jan Frisell och Catharina Eriksen, båda bröstkirurger från Bröstcentrum Karolinska Universitetssjukhuset, som berättade för oss om detta. Jan Frisell inledde med att berätta att på Karolinska opererar man ca 500 bröstcancerpatienter per år. Knappt 50% av dessa gör mastektomi (hela bröstet opereras bort). Idag direktrekonstrueras ca 25 % av dessa patienter. Tidigare var samma siffra bara ca 10%.

M

ålet med verksamheten är att man ska kunna erbjuda alla kvinnor rekonstruktion, att alla ska ha samma riktlinjer att gå efter och att rekonstruktionerna integreras i det multidisciplinära samarbetet. Catharina informerade om de fyra vanligaste sätten att återskapa ett bröst och de är: 1. En extern protes i BH (enklaste metoden som kvinnan själv ordnar) 2. Inplantat 3. Stjälkade lambåer 4. Fria lambåer (den mest komplicerade rekonstruktionen) Enklaste ingreppet rent kirurgiskt är implantat. Den här typen av rekonstruktion är också den vanligaste och den utförs på Bröstcentrum på Karolinska. Implantatet läggs in under bröstmuskeln och för att vidga bröstmuskeln börjar man med att lägga in en s.k. expanderprotes som man successivt fyller på i omgångar tills bröstet har fått den önskade storleken. När påfyllnaden är klar läggs den permanenta protesen in. Detta görs ofta i dagkirurgi. Protesen består av silikon som är ett geléliknande material. Gelén kan inte rinna ut. Idag provar man ut protesen under pågående operation. Ibland kan patienten få förstorade lymfkörtlar som en reaktion på att det är ett främmande material. Catharina visade en mängd bilder på lyckade resp. mindre lyckade rekonstruktioner. Hur nöjda patienterna är överensstämmer långtifrån alltid med läkarens uppfattning. Viktigast är dock att patienten känner sig nöjd. Ca 80 % av alla rekonstruktioner ger ett bra resultat i BHn. Stjälkad lambå innebär att man tar en bit hud och muskel från ryggen och lyfter fram den biten och formar ett bröst. Här följer blodförsörjningen med. Fördelen med den här metoden är att bröstet följer med ev. framtida viktuppgång eller nedgång. Man kan även kombinera en lambå och en protes och skapa en ficka av huden som man flyttar. Då tas endast en hudflik från ryggen.

Amazonabladet nr 1-2010

När de gäller de fria lambåerna så utförs de inte på Bröstcentrum utan de görs hos plastikkirurgen på Karolinska. De fria lambåerna kräver ofta två läkarteam och är en lång och relativt komplicerad operation. Större operationer innebär också ökade risker för patienten. Vanligtvis görs de fria lambåerna enligt Diepmetoden. Metoden innebär att man flyttar hud och underhudsfett tillsammans med blodkärlen. Kärlen kopplas sedan ihop under operation i mikroskop. Operationen tar 7-9 timmar. Man vistas på sjukhus ca 5-7 dygn och behöver vara sjukskriven ca 6 veckor. Tramlambå kan innebära att man även flyttar med en del av den raka bukmuskeln. Vilka komplikationer finns det då vid en bröstrekonstruktion. De risker som finns är blödning, infektion eller inflammation, vävnadsdöd, kapselbildning, smärta och i sällsynta fall blodpropp. Vävnadsdöd förekommer i 5-10 % av fallen och är vanligast vid lambåerna. Viktigt att patienten känner till vilka risker som finns innan man genomgår rekonstruktionen. Försenar bröstrekonstruktion upptäckten av lokala återfall? En bröstrekonstruktion med inplantat försenar inte upptäckten av lokala återfall. Protesen läggs in under bröstmuskeln och ev. lokala återfall kommer då att komma mot huden. Om man har gjort en lambåoperation är det svårare att upptäcka ev. lokala återfall än med proteser. Inverkar bröstrekonstruktion på tilläggsbehandlingen? Ingen senareläggning av tilläggsbehandlingen p.g.a. rekon struktion. forts. på sid 8 höger spalt 7


... forts. från sid 7 Hur inverkar strålbehandling på ett rekonstruerat bröst? Strålbehandlar man ett bröst med inplantat blir det alltid hårdare och det finns risk för kapselbildning runt själva protesen. Man får då i efterhand byta ut protesen alternativt göra en ny rekonstruktion med en stjälkad lambå. När man gör en rekonstruktion justerar man ofta även det andra bröstet. Speciellt gäller det om man har stora bröst. Det kan också göras för att få symmetri. Bröstvårta kan göras på olika sätt. Antingen tar man från det andra bröstet om man har en stor bröstvårta. Man kan även ta en bit hud och veckla ihop till en bröstvårta. Vårtgården tatueras sedan så att den liknar en naturlig vårtgård. Man kan tatuera hur många gånger som helst. Den tatuerade färgen bleknar alltid med tiden. Man har sämre eller ingen känsel i det rekonstruerade bröstet. Catharina avslutade föreläsningen med att säga att deras mål är att erbjuda alla kvinnor som så önskar en bra bröstrekonstruktion. Viktigt att ge kvinnorna en tydlig och bra information inför valet av metod och fördelar resp. nackdelar med de metoder som finns. Maria Wiklund Karlsson

8

Amazonabladet nr 1-2010


FORSKNINGSRÖN FAKTA

Rapporter på hemsidan

E

ftersom vi får in många tips på artiklar till vår tidning och vi sällan har möjlighet att publicera dem alla ska vi regelbundet försöka att publicera dessa på vår hemsida istället. Det material vi väljer att publicera är sådant som vi tror kan vara av intresse för bröstcancerbehandlade. Det kan vara forskningsrapporter, artiklar av allmän karaktär och även annat. Du hittar artiklarna på www.amazona.se under informationsmaterial och rubriken Rapporter. Direktlänken är www.amazona.se/rapport.asp I samband med detta nummer av Amazonabladet kommer följande artiklar att publiceras på hemsidan.

Rapport

Skrivet av

Svårt cancersjuka kvinnor tvingas söka heltidsarbete

Dagens Nyheter

Nationella riktlinjer för bröstcancer uppdaterade Bl.a. ändrad endokrin behandling för postmenopausala kvinnor

Svenska bröstcancergruppen

Skrämselpropaganda mammografi

Läkartidningen

Nya studier Herceptin

Dagens Medicin

IT-pris till Roche för Breast Friends i mobilen

Roche

Fler gravida får bröstcancer

Roche

Inflammation ökar inte risken för bröstcancer

Dagens Medicin

Varför blir cancerceller aggressiva

Linköpings Universitet

Cancertumörer mycket unika

Netdoktor

Amazonabladet på hemsidan Fr.o.m. januari månad 2010 kommer du att kunna läsa Amazonabladet även på vår hemsida. Vi har lagt upp tidningen som en blädderbar digitaltidning. Tidningen på nätet kommer att publiceras med 3 månaders fördröjning. Målet är att vi ska kunna lagra upp till 3 års utgivningar av tidningen och att man där lätt ska kunna söka efter artiklar o.dyl. Vi kommer under januari månad att ha nr. 2 – nr. 4-2009 på hemsidan. Äldre tidningar lägger vi inte ut. Sedan fyller vi löpande på med nya tidningar. När nr. 2-2010 publiceras som papperstidning lägger vi ut nr. 1-2010 på hemsidan. Du kommer att hitta tidningen under menyknappen Information och Amazonabladet så snart allt blir klart. Länk kommer även att finnas under knappen nyheter på vår hemsida. Anledningen till att vi lägger ut tidningen digitalt är att vi har fått mycket beröm för vår tidning under årens lopp och många andra patienter ute i landet har efterfrågat om de inte kan få tillgång till vår tidning. På det här sättet hoppas vi att kunna förbättra informationsspridningen lite. Den digitala tidningen blir ett komplement till papperstidningen och kommer inte att ersätta papperstidningen. Maria Wiklund Karlsson

Kroppen på djuret brukar sitta bakom huvudet och så hänger tassarna på undersidan. Svart

09-11-13

10.52

Sida 1

Katja 6 år

���������� �������� ����������������������������

Ensamhet gav större tumörer hos möss

Vetenskapsradion

�������� ������������������������������������������������������ ���������������������������������������������

Snällare strålbehandling

SR

� ������������������������������������������� ����

Registrering av 5 antroposofiska läkemedel

Weleda och Vidarkliniken

� ������������������������ ����

Vidarkliniken startar forskningsenhet Torkel Falkenberg blir forskningschef Vidarkliniken Amazonabladet nr 1-2010

������� � ����������� ���������������������������������� �������������������������������� ����������������������� ������������������������ �����������

9


Bröstprotes! När? Var? Hur? För att alltid ha en bröstprotes som är fräsch, som passar och för att kunna ha en i reserv att byta med, se årligen över ditt protesbehov. Du har rätt till dubbel uppsättning det första året och sedan en ny protes varje år. Om särskilda behov finns kan du få en ny bröstprotes tidigare. Samma rättighet gäller för att få en delprotes att jämna ut den asymmetri med, som kan uppstå efter en bröstbevarande operation eller en rekonstruktion. Ring helst och boka en tid hos den utprovare du vill besöka. Vid behov kan du få din bröstprotes hemskickad. Lägg fram dina önskemål då du ringer. Nyhet! Remiss krävs vid första besöket hos din utprovare. Har du ingen remiss kan utprovaren hjälpa dig med det. Du kan fritt välja bland utprovarna. Se nedan. Du kan också byta utprovare när du så önskar.

Till Dig som behandlas för bröstcancer Alla kvinnor som behandlas för bröstcancer i Stockholm under perioden mars 2008 - mars 2011 får en gåva från oss i BCF Amazona. Gåvan är en liten sminkväska i svart sammet med ett broderat rosa band. Syftet med väskan är att vi vill påminna dig om att vi är många kvinnor som vandrat vägen före dig och vi vill att du ska känna dig välkommen att ta kontakt med oss. Tillsammans blir vi starkare! Sminkväskan delas ut gratis till dig på onkologmottagningarna på alla Stockholms sjukhus. Tala med din kontaktsjuksköterska och be om en sminkväska om du inte redan har fått den.

Utprovare

• • • •

Amoena Sweden AB

08-545 257 70

Eva Melke Rehabiliteringsartiklar

08-411 90 56

Mediband Rehabbutiken

08-644 60 17

Södertälje Sjukhus

08-550 242 90

Vilka åldersgrupper får bröstcancer?

Leenden når svårtillgängliga platser.

�� �� �� ��������� ����� � ��� ����� ���������� 

�� ��� ����� ������ �� ��� ������ ������������� ���

År 2007 hittades 7 049 bröstcancertumörer hos kvinnor och 39 hos män i Sverige. Ålder

Antal

Ålder

Antal

20-24 år

1

25-29 år

17

30-34 år 40-44 år 50-54 år 60-64 år 70-74 år 80-84 år

63 373 696 1 103 677 514

35-39 år 45-49 år 55-59 år 65-69 år 75-79 år 85+ år

169 625 771 901 569 570

�� ���� ����������� � ������ ��� ��� ��� �� ���� ���� ������ ��������� ���� ���������

�� ������� ����� ��� ���������������� � ������� ������ ��� ���� 

����������� ��� ����� ���������� �������� ������ ��� ����� �������� ������

����� �������� ������ �������� ��� ��������

��� ����� �� Det grå fältet markerar vilka åldrar som ska kallas till mammografi enligt Socialstyrelsens riktlinjer.

Källor: Cancer Incidence in Sweden 2007, Socialstyrelsen 10

���������� �� ������������� ����� ����

��������� ��� � �� ������ ��� �� ��������� ���� ������ �� ��

�������� ���������������

Amazonabladet nr 1-2010


��������������������������������������� ������������������������������������� �

����������������� �������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������

� ����������������������������������������������������������������

� ���������������������������������������� ������������������������������������������������������ �������������������������������������������������������������������

� � ���������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������

� �������������������������������� ���������������������������������������������� ��������������������������������� �����������������������������������������������������������������������

� ���������������������������������������������������������������������� ������������������������������ ������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������� ��������������������������������������������������������� ���������������������� �������������������������� ������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������� �����������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������

Amazonabladet nr 1-2010

11


Bröstcancerfonden och Cancerfonden – vad är skillnaden? Bröstcancerfonden är de bröstcancerbehandlades egen fond. Den administreras av Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation – BRO, som är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation. BRO bildades 1982 och har idag 33 föreningar runt om i landet med totalt över 10.000 medlemmar. PG 90 05 91-9, BG 900 5919

www.bro.org.se

Vad går pengarna till? Ett bidrag till Bröstcancerfonden

• 75 procent går till bröstcancerforskning • 14 procent går till verksamhet, exempelvis utbildning av stödpersoner och information

• 10 procent går till stipendier för både BROs medlemmar och vårdpersonal

• 1 procent går till rekreation och flärd, exempelvis inköp av baddräkt eller tatuering av ögonbryn.

Ett bidrag till Bröstcancerfonden stöder både forskning och kvinnor som idag lever med bröstcancer samt deras anhöriga. www.brostcancerfonden.se

Cancerfonden är en fristående ideell insamlingsorganisation verksam inom forskningsfinansiering, opinionsbildning samt informations- och kunskapsspridning. www.cancerfonden.se

Ett bidrag till Cancerfonden Pengarna som samlas in under kampanjen används för att på olika sätt bekämpa bröstcancer.

• Informations- och kunskapsspridning, bland annat om vikten av tidig upptäckt

• Finansiering av bröstcancerforskning • Finansiering av grundforskning som är nödvändig för cancerspecifik forskning. Källa BRO (Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation)

����������������������

�������������������������������

����������

12

� ��

�����

���

����

������ ����

����

������������� �� ������������ ���������������� �����������

����

�������������������������������������� ������������������������������������������ ������������������������������������� ������������������������������������������ ��������������

������� ������ ������ �� ����

�������������������������������� � �������������������������������� �������������������������� ��������������������

Amazonabladet nr 1-2010


FÖRENINGSAKTIVITETER

Vill du hjälpatill i Amazona?

Manliga kontaktpersoner

V

Har din livskamrat fått bröstcancer? Behöver du som man någon att tala med?

ill du vara med och föra utvecklingen framåt? Vad tycker du är roligt att göra? Vad kan du hjälpa till med? Det finns så mycket kunskap bland våra medlemmar så dela med dig! Vad är du intresserad av? Vad kan du hjälpa oss med?

Vi i BRO for men vars livskamrater har haft bröstcancer, har gått kontaktpersonutbildning och finns till hands för dig som behöver stöd och någon att tala med.

Det finns säkert fler som har samma intresse som du. Vi kommer att bjuda in er till en träff så får vi se vad vi kan göra tillsammans! Anmäl dig till kansliet så återkommer vi under 2010. Ring 08-32 55 90 eller e-post info@amazona.se Styrelsen BCF Amazona

Läs mer på www.amazona.se eller kontakta Amazonas kansli tel 08-32 55 90 för info eller ring till Lasse Arne Peter Juan

08-530 430 55 08-624 35 01 08-642 79 52 08-742 37 56

VÄLKOMMEN TILL INGA-LILLS PERUKMAKERI AB! Vi ser till att Du får en hårersättning som passar just Dig. Vi har mycket lång erfarenhet av olika slags peruker och toupéer , dessutom är vi utbildade frisörer och perukmakare vilket innebär att Du får Din peruk snyggt inklippt av oss. Nu har vi också Makeuprådgivning ! Boka gärna en tid hos Sophie – vår Makeupartist.

www.perukmakare.se

Inga-Lills Perukmakeri AB Lina Sandells Plan 1 129 53 Hägersten (endast 200m från Fruängens T-bana.) Ring o boka en tid: 08 – 64 646 80 Inga-Lill, Raija o Sophie 19 Amazonabladet nr 1-2010

Amazonabladet nr 1 2009 13


Att föda barn efter bröstcancerbehandling

V

id ett Öppet Hus för unga kvinnor den 8 september 2009 hade vi tre föreläsare. Föreläsarna var Åsa Winfridsson, kontaktperson på Amazona som var 29 år när hon fick sin bröstcancer och nu har fött 2 barn efter avslutad behandling. Tommy Fornander, onkolog från SÖS som tacknämligt ställde upp med 1 dags varsel. Tommy har arbetat med bröstcancerpatienter de senaste 10 åren. Barbro Fridén, fertilitetsläkare sedan 80-talet och just nu chef på Astrid Lindgrens barnsjukhus. Kvällen blev en diskussionsafton med många svåra frågor och inte så många självklara svar. Tommy Fornander inledde med att konstatera att fertilitet efter bröstcancer är en mycket svår fråga. Idag har vi mycket förebyggande behandling för att minimera riskerna för återfall så att man kanske behandlar många i onödan. Det görs alltid en riskanalys före behandlingen så att man är säker på att nyttan överstiger risken med behandlingen. Här lutar man sig mot evidensbaserad forskning och stora studier. När det gäller graviditet efter bröstcancerbehandling har man väldigt få resultat av studier eftersom de är omöjliga att utföra. Det man kan göra är att titta bakåt på de kvinnor som gått igenom en graviditet efter avslutad behandling. Eftersom det inte finns någon forskning är det också mycket svårt att ge rekommendationer. Är det farligt med en graviditet efter bröstcancerbehandling? Hade frågan kommit på -80-talet hade man tveklöst svarat ja, då graviditet var kontraindicerat (ej att rekommendera) efter behandlingen. En sammanställning gjordes av Eva von Schoultz, docent och onkolog. Hon kollade upp ca 100 kvinnor som fått barn efter behandling och som det gått bra för. Ingen har idag lyckats bekräfta att det finns någon risk med att föda barn efter cancerbehandling. Barbro Fridén menar att dessa kvinnor har två stora livsproblem, dels har de fått en cancerdiagnos som unga, dels besked om att de kanske inte kommer att kunna få barn. Många reagerar starkare på det beskedet eftersom de upplever att cancern kan de bli friska ifrån men att inte kunna få barn får man leva resten av livet med. Många reagerar också starkt på att ingen tog upp frågan när det var aktuellt. Åsas råd är att FRÅGA sin läkare, tar man inte upp det själv så gör ofta inte heller läkaren det. Enligt Barbro Fridén är drömmen att alla kvinnor som är yngre än 42 år skall tillfrågas om de har planerat att skaffa barn. Gå till en fertilitetsläkare för att få rådgivning. De kan hjälpa till med att plocka ut ägg som sedan fryses ned och sparas i 5 år. 14

Nu har man också mycket bra resultat av att frysa embryon, befruktade ägg som sparas i 5 år. Efter 5 år måste man söka dispens hos Socialstyrelsen för att få spara dem längre men det brukar inte vara några problem för kvinnor med en cancerdiagnos. Det står visserligen i de papper man skriver under att äggen kastas efter 5 år, men det är enligt Barbro överdrivet. Dessa ägg och embryon vårdas ömt av personalen som t.o.m sjunger för dem! 80% av alla par som går hos fertilitetsmottagningen för IVF- behandling får ett barn. Idag är det också vanligare med samarbete mellan fertilitetsläkare och onkolog. Tekniken utvecklas snabbt. Nu har man på IVF-enheten på Huddinge börjat att med titt-håls-operation ta ut en liten del av äggstocken full med omogna ägg som fryses ned. Är missbildningsrisken större om äggen varit frysta? Nej inte alls! Hur länge skall man vänta med graviditet efter cellgiftsbehandling? Det finns ingen bestämd tid, det måste bli en individuell bedömning. Åsa berättar att hon de första 2 åren var mycket trött och rädd för att få återfall. Då kanske det inte är lägligt med en graviditet, man måste känna att man orkar. På IVF-enheten är man också skyldig att göra en utredning om återfallsrisken tillsammans med onkologen. Är risken stor måste man vänta. De första 2 åren är mest riskfyllda. Skulle man vara tvungen kan man i nödfall ge cellgiftsbehandling mot slutet av graviditeten. Kvällen avslutades med rådet att man inte behöver fatta ALLA beslut på en gång, med uppmaning om att gå till en fertilitetsläkare för att få information så att man kan fundera vidare. Carin Tegefeldt

Vad gör man när man tappar allt sitt hår? www.scarfie.se

Scarfie HB | info@scarfie.se | 0708 48 83 49

Amazonabladet nr 1-2010


REHABILITERING

Onkologisk rehabilitering på Mälargården i Sigtuna från 2010! Mälargården/Sigtuna har fått auktorisation för onkologisk rehabilitering och erbjuder nu, som enda anläggning i Stockholms-regionen, 12 dagars rehabilitering efter bröstcancer. Programmet ryms inom Stockholms Läns Landstings vårdvalsprogram där du som patient väljer anläggning för din rehabilitering.

S

uzanne Bergman är verksamhetschef sedan snart fem år tillbaka och har ett förflutet i läkemedelsbranschen med specialinriktning onkologi. Hon brinner för dessa frågor och därför är det naturligt att addera onkologisk rehabilitering till det befintliga programmet på Mälargården RC. Mälargården RC startade sin verksamhet 1971 och har sedan dess tagit emot tusentals människor för rehabilitering. Anläggningen ligger naturskönt vid Mälaren. Utanför matsalen finns en stor balkong som vetter mot sjön och skogen finns bakom husknuten. Inomhus hittar vi ett helt nytt gym, gymnastiklokaler, hobbylokaler, varmvattenbassäng, massagestol och fina gästrum med dusch/wc på rummet. I matsalen finns en stor öppen spis som det eldas i på höstoch vinterkvällar samtidigt som kvällsfikat serveras. Nu kan Mälargården RC erbjuda onkologisk rehabilitering efter bröstcancer, 12 dagar internat, med finansiering från Landstinget. För kvinnor med bröstcancer har vi ett samarbete med MOW Hälsa och Mitt-i-Livet-konceptet som är utvecklat speciellt för kvinnor efter bröstcancer. Det här är en spännande utveckling, i rehabiliteringsvärlden händer inte så mycket nytt. Det har länge varit en bransch i kris med nedläggningar och andra problem. Att rehabili������������������������������� tering behövs råder det inte någon tvekan om, frågetecknen har mer handlat om vem som ska stå för kostnaderna. Och nu

har Stockholms Läns Landsting ökat antalet platser och gjort om systemet så att du som patient själv kan välja vilken anläggning du vill komma till. Att diagnosticeras med bröstcancer är en omtumlande upplevelse. Att under 12 dagar ge kvinnor möjlighet till rekreation, återhämtning och inspiration är en viktig uppgift för oss på Mälargården Rehab Center. Vi har lång erfarenhet och duktig personal. MOW Hälsa, som är inriktade på själsliga läkeprocesser, svarar för samtalsstödet, kostföreläsningarna och gruppledarskapet. Självklart behövs onkologrehab även i Stockholmsregionen! Här diagnosticeras uppskattningsvis 10.000 människor med cancer varje år. Det är självklart att vi måste erbjuda plats och ge vägledning till människor som vill hitta tillbaka till balans och ge dem stöd i livsomställningsprocessen. Mälargården Rehab Center har bedrivit rehabilitering sedan 1971 med inriktning på neurologi och trafikskador. Stiftelsen arbetar vidare med dessa skadegrupper men breddar sig även för att bedriva rehabilitering inom astma/KOL, onkologi och lymfdränage. Stockholms Läns Landsting (SLL) har valt att teckna avtal med Mälargården för både onkologi och astma/KOL med start i januari 2010. Inom astma/KOL är Mälargården RC enda leverantör till SLL. Carolina Welin

�� ������������������������������������ � �� �������������������������������

��������������������������������������

����������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� ����������� �������������������������� ��������������������������� ����������� ���������������������������������������������� ������� ������������������������������������������������������ ��������������������������������������� ������������������

��������������������������������������������������������������� �������� ��������������������������������� ���������������� ����������������������������������� ���������������������������������������������������� ������ �������������������������������������������� ������������������������������������������������������� ���������������������������������

������������������������������������� ����������������������������������������������������� �������������������������������������������

Amazonabladet nr 1-2010

15


Nyhet – 12 dagar onkologisk rehabilitering vid Alfta Rehab Från och med 2010 är Alfta Rehab auktoriserade för onkologrehabilitering inom ramen för Stockholms Läns Landstings vårdval. Vi erbjuder ett 12-dagars-program med fokus på att komma igång i kroppen, kost som stärker och gemenskap i gruppen.

V

årt koncept för har utvecklats i samarbete med MOW Hälsa, vilka är specialiserade på den själsliga läkeprocessen. Gemensamt genomför vi programmet som stärker både kropp och själ, hjärta och hjärna efter en cancerdiagnos.

Vår erfarenhet är att när gästerna får komma hemifrån och bo på internat ökar möjligheten att stanna upp, reflektera, vila, bryta gamla mönster, träffa andra i liknande situation, få distans, få redskap och samla kraft för att klara av sin nya tillvaro.

Alfta Rehab har rehabiliterat tiotusentals människor för återgång i arbete och aktivt liv sedan 1960-talet. Basen i Alfta Rehab är ortopedisk, medicinsk rehab i kombination med vår välgörande kost som är både lugnande och stärkande samt vår lärande och inspirerande miljö där balans mellan lugn & ro och aktiviteter råder.

För frågor om onkologrehabilitering och om verksamheten vid Alfta Rehab AB, kontakta Maria Björklund. Maria är delägare, sjuksköterska och t f rehabchef vid Alfta Rehab.

��������������������������� ����������������� ������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������

16

Amazonabladet nr 1-2010


Åter till Livet – Mitt i Livet Rehabiliteringsvecka efter bröstcancer

F

ör Amazonas medlemmar kommer CTRF under 2010 att sponsra fyra tillfällen av ”Mitt i Livetveckor” på Alfta Rehab Center i Hälsingland.

ha det bra…, att få stöd och gemenskap i gruppsamtalen”. Deltagarna i Amazonaveckorna tycker det har varit av stort värde att alla i gruppen har samma sjukdom och eftersom man bor i samma stad finns möjlighet till uppföljning och kontakt på hemmaplan. Alftas rehabveckor för kvinnor som behandlas för bröstcancer har vuxit fram och har blivit omtyckt och efterfrågat. Vem som helst som haft bröstcancer kan söka en plats via BCF Amazona.

CTRF kommer även 2010 att sponsra veckor som reserveras för Amazonas medlemmar. Under våren 2010 betalar CTRF följande veckor för Amazonas medlemmar

• Vecka 15 med ankomst 11/4 - 17/4 • Vecka 22 med ankomst 30/5 - 5/6 Isa Wallmyr håller en kostföreläsning på Alfta Rehab Center.

Responsen och utvärderingen har varit enormt positiv. ”Att få vara tillsammans med dem som förstår…”, att kunna stå i duschen vid poolen med andra utan att gömma sig…, att få verktyg och insikter för att gå vidare…, att få lära sig om mat och kost som ger energi…, att få äta gott och bara

Anmälningsblankett och mer information rekvireras från Amazonas kansli eller på www.amazona.se Avgiften för dig är endast 80:- per dygn om du är medlem i Amazona. Du ska också betala medlemsavgift till CTRF på 250:-. Medlemsskap ska vara registrerat hos CTRF innan rehabiliteringsveckan kan godkännas. Resan till Alfta betalar du själv

Mötesplatsen på Internet

www.cancersamtal.nu Mötesplatsen för patienter med Bröstcancer Blodcancer Lungcancer Cancer i mage, tarm och blåsa Unga vuxna med cancerdiagnos Amazonabladet nr 1-2010

Leendet är ett universellt språk som alla förstår.

17


Varje år får fler än 7000 svenska kvinnor diagnosen bröstcancer. 1500 av dem dör. Hälsokontroll med mammografi är den enda metod för tidig upptäckt av cancer som bevisligen har minskat dödligheten bland bröstcancerpatienter. Med hjälp av regelbundna mammografiundersökningar kan man upptäcka bröstcancer upp till tre år innan det går att känna en knöl i bröstet.

En undersökning med Sectra MicroDose Mammography innebär en dosminskning med hela 50 procent jämfört med alla andra system. Detta är tveklöst den lägsta stråldosen på marknaden. Läs mer och hitta en MicroDose-klinik nära dig på microdose.se

Bröstvävnad är känslig för strålning, och därför är det viktigt att dosen är så låg som möjligt. Detta är särskilt viktigt vid hälsokontroll med mammografi eftersom ett stort antal friska kvinnor undersöks.

18

Amazonabladet nr 1-2010


Olivia Rehabilitering Tillskott för lymfödemvård i Stockholm

O

nsdagen den 18/11 2009 var vi från Amazona inbjudna till Olivia Rehabilitering. Helena Janlöv Remnerud vår ,”egen” uppskattade lymfterapeut, ansvarar för uppbyggnaden av ett lymfcenter här i Stockholm. Olivia Rehabilitering har från 2010 fått avtal med SLL (Stockholms läns landsting) när det gäller öppenvårdsrehabilitering av lymfödem. Vad innebär då öppenvårdsrehabilitering? Jo det är att man som patient har rätt att få komma på 2-3 veckors dagvård med olika typer av behandlingar. Lokalerna är stora (550 kvm) och ljusa och ligger i Danderyd på Vendevägen 55A. För närvarande bygger man om lokalerna för att få plats med träningshall, gym, sjukgymnastik och arbetsterapi. Här kommer att finnas tillgång till lymfterapeuter, sjukgymnaster, läkare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, kurator, psykolog, m.m. För att få komma på rehabilitering hos Olivia krävs en remiss från din läkare. I skrivande stund är remissens utformning inte helt klar från landstinget. Helena Janlöv Remnerud räknar med att lymfödemrehabiliteringen startar under februari månad 2010.

Viktigt är också att Olivia Rehabilitering kan få bedriva den viktiga polikliniska verksamheten med underhållsbehandlingar för lymfödempatienter. Vi behöver också ett center där man kan få diagnosen. Idag sopas ofta våra lymfödemproblem under mattan vilket gör att många av oss lider i det tysta. Det är min personliga övertygelse att Helena Janlöv Remnerud har alla förutsättningar för att lyckas med detta koncept. Att få en lättillgänglig lymfödemvård är något som har stått på Amazonas önskelista under lång tid. Här kommer att finnas tillgång till all modern behandling av lymfödem såsom bioimpedansmätning, perometri, laser, behandling med manuellt lymfdränage, lymfflödesmassage, Lymfapress, utprovning av rätt kompression m.m. Vi inom Amazona önskar Helena och Olivia Rehabilitering varmt lycka till och vi är övertygade om att de kommer att kunna hjälpa många av våra medlemmar som drabbats av lymfödem efter bröstcancer. Maria Wiklund Karlsson

������������������������������������� ���������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������ ��������������������������������������������������

����� ����������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������� ���������������������������

Amazonabladet nr 1-2010

19


Hjärthuset har börjat sin vandring här på kansliet… Har du sett Hjärthuset på kansliet? Vi har lånat det av konstnären, Satya Möller, några månader. Nu flyttar den snart vidare. Det är första gången huset med hjärtgubbar och möbler varit utanför konstnärens hem. Min tanke kom från att jag ser vårt kansli som en plats med mycket hjärta. En plats där man kan komma precis som man är och bli kärleksfullt bemött. Satyas mamma gick bort i cancer så när han fick frågan om huset kunde få stå hos oss ett tag så sa han ’ja’ med hela sitt hjärta. Det har varit en gåva att få ha det här ett tag. Tack Satya! Huset kom till för ca fyra år sedan. Satya hade inte känt sitt eget hjärta på många många år innan dess. Det gjorde ont. När han hittade kärleksfullhet och tillit inom sig såg han det i allt och i alla, alltid. Han var tvungen att manifestera det. Och det blev det här huset. Sedan dess har det stått i hans lägenhet tills nu… Har du nån idé var hjärthuset ska stå härnäst ? Kanske på nåt sjukhus? Vårdhem? Skola? Kontakta gärna mig annnilssonahnstedt@yahoo.se eller ring tel 0733-42 99 17. Satya gör även streckgubbar klädda med glashjärtan i vuxen storlek. De har också stått i hans hem i 3,5 år men har nu också börjat röra på sig. De är en påminnelse för både Satya och alla oss andra att komma ihåg att hitta vårt hjärta och sprida glädje och vänskap runt omkring oss, varje dag. Gör gärna något kärleksfullt idag. Varför inte säga eller göra nåt kärleksfullt till dig själv? Och sedan till nån som står dig nära och därefter till en främling innan dagen är slut? Och kanske du t.o.m vill ta ett steg att bli lite mera vän med något/någon som du inte tycker så mycket om just nu? Satyas vision är att streckgubben ska bli vår nya fredssymbol, en fredsmänniska. Många tycker att kärlek är en naiv utopi på frågan hur krig ska stoppas. Fredsmänniskan vet (!) att det måste ske en försoning i varje mans/kvinnas hjärta annars uppstår bara ett nytt krig, i en ny form. Vita duvor är vackra men ligger utanför människan. Fredsmänniskan är en symbol för fred där den hör hemma Har du nån idé var Fredsmänniskan ska ta sitt näst steg ? På din arbetsplats? FN-huset? Kontakta gärna mig annnilssonahnstedt@yahoo.se eller ring tel 0733-42 99 17. Ann Nilsson Ahnstedt

35 000 hjärtan... 20

Amazonabladet nr 1-2010


������������� ������������������

��� ���

���������������������� ������������� ������� �������������������

�����������

Amazonabladet nr 1-2010

�������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������� ��������������������������������������������������

21


Amazonas lokaler renoverade Välkommen att besöka Amazonas renoverade lokaler på Frejgatan 56. Det nya börjar med våra nya, fina, blå markiser.

A

nn Ahnstedt har varit ansvarig för hela projektet. Till sin hjälp har Ann haft Eva Keith-Rosander och Brigitt Högberg. Karin vår kanslist har också varit till stor hjälp. Vi andra i arbetsgrupper, medlemmar och styrelse har hjälpt till efter förmåga.

Hallen har fått ny fräsch färgsättning och ny inredning. Lägg särskilt märke till mattan.

Ordförande Marias arbetsplats finns i det lilla rummet, där man har målat om väggarna och lagt nytt golv. Maria har också fått nya möbler.

Karin på kansliet är Amazonas själva hjärta. Hon svarar i telefon, tar emot besökare, håller i ordning på alla papper och stöttar oss andra som arbetar för Amazona. Hennes arbetsrum är stort och har målats om, fått nytt golv och ny färgstark konst på väggarna. Rummet har blivit stimulerande. 22

Amazonabladet nr 1-2010


I vårt vackra och ljusa stora rum har vi möten och en och annan gång fest. Den vackra och fantasifulla lampan till höger om fönstret har skänkts av möbelfirman Norrgavel i Stockholm. Vi har också två nya bokhyllor med plats för vårt växande bibliotek. Det nya är bl.a. trevliga lampor, stolarna runt bordet har fått ny klädsel.

Den rosa schäslongen till vänster för vila eller läsning

En bild på det nya köket med ett litet runt bord för småprat.

STORT TACK till alla duktiga kvinnor som med hjälp av söner, bröder, sambor och äkta män arbetat med renoveringen under sommaren och hösten! Amazonabladet nr 1-2010

23


Max 3 månaders väntetid för bröstrekonstruktion

KROPP & SJÄL Gran Canaria

Vårdgarantin gäller även för bröstrekonstruktion. När du har träffat en plastikkirurg och det har beslutats att en rekonstruktion ska göras, ska operationen genomföras inom 3 månader om inga medicinska hinder föreligger. Om du inte får operationen inom 3 månadersperioden har du rätt att få komma till Akademikliniken i Stockholm och göra din rekonstruktion där. Landstinget har köpt ett antal platser hos Akademikliniken för bröstrekonstruktion efter bröstcancer.

13-20 mars 2010 Rehab-resa till sol och värme Yoga, guidade meditationer, cirkelsamtal och övningar

Välkommen! Kerstin Åberg 070 456 28 42

Gun Edgren 070 773 31 83 LÅT HJÄRTAT VA´MED

Vi vill med den här resan förmedla livslust, gemenskap, nya möten, nya insikter och mycket glädje!

Om du får vänta längre tid än 3 månader, kontakta SLL (Stockholms läns landsting), vårdgarantikansliet. Tel 08-737 49 00. Redaktionen

På mormorar är tuttarna liksom dubbelt synliga, det är för att de har mjölkat så många familjemedlemmar. Heidi 6 år

24

Amazonabladet nr 1-2010


�����������������

����������������������

����������� ���������������� �������������������������� ��� ���� ���� ������ ���������� ��� �������� ���� ���� ������������������������������������������������ ����������������������������������������������� ������������������������������������������������� �����������������������������������������������������

����������������

�������������

�����������������������������

���������������������������� ��������� ��������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������

Amazonabladet nr 1-2010

25


���������������� ������������������������������������

Vill du bli en av våra mannekänger den 26 april 2010?

������ ���� ������ ��� ������ �� � ���������� ��� ������ �������

� ������� ��

��� ���� ���� ������������ � ��������� �������� ��������� ��������� ��� ��������������� ���� ��� ����� � ���� ������� ��� ��� �������� ��� ������ ������������ ��������� ����� ����� ���� �������� ���������

Ann-Charlotte Larsén

���������������� ������� ������ ��� ��� �� ����� ��������

������

������

Vi behöver er alla, långa, korta, tjocka, smala, unga och gamla. Det viktigaste är att vi är bröstopererade kvinnor och har ett gott humör som inbjuder till en trevlig kväll.

��� ����� ������� ��� ��� ������� �� �� ���������������� ���������� ���������� �� �� ������������ ����������� ��� ��������� ��� �������� ���� �� ���������������� �������� ��� ��� ���������� ��� ��������� ����� � ����� ����� ������� ��� �������

Förhoppningsvis kommer vi liksom tidigare år även att kunna sälja tröjor till kraftigt rabatterade priser. Vi kommer att bjuda in alla leverantörer av proteser, peruker, badkläder, underkläder, m.fl. att delta som utställare. ������������ ������� ��� �������� ����� ������� ��� �������

��������� � ���������� ��� ����� ��

��� ������ ������� ��

���������������� ��� ������ �� ��

26

Vi behöver er tjejer för att visa baddräkter och underkläder vid mannekänguppvisningen den 26 april. Helst ser vi att vi får minst 6 personer som ställer upp som mannekänger. Mannekänguppvisningen kommer att hålla på mellan kl 20.00 och 21.00, mer info sid 33.

Leverantörerna av badkläder brukar erbjuda er som visar deras kläder en bra rabatt. Fatta modet och ring till Karin på kansliet och anmäl dig. Vi återkommer sedan med närmare instruktion till vilket företag du ska gå och prova ut badkläderna. Anmälan: Senast 26 mars 2010 till BCF Amazonas kansli, telefon 08-32 55 90 eller info@amazona.se Amazonabladet nr 1-2010


Tävlingen under oktober månad för Amazonas medlemmar avgjord Årets tävling är avgjord. I år la vi ihop värdet av insamlade medel, värvning av stödmedlemmar och sålda varor. Dock kom bara en medlem över den gräns vi satte på 3.000 kronor. Eftersom ni varit så duktiga gör vi ett undantag från den gränsen i år och delar ut två priser.

Ett stort tack till alla ni medlemmar som under oktober månad har ställt upp och hjälpt oss att sprida kunskapen om bröstcancer. Försäljningen och insamlingen av pengar under oktober månad stärker både Bröstcancerfondens och BCF Amazonas ekonomi. Styrelsen BCF Amazona

Resultatet blev följande:

1:a pris Åsa Skeppström 4.290 kr 2:a pris Eivor Flyghed

2.575 kr

Vi tackar er alla för fina försäljningsinsatser av Rosa bandet produkter och värvning av stödmedlemmar under oktober månad. Vi gratulerar Åsa och Eivor till vinsterna. Ni är välkomna att kontakta kansliet hur ni vill ha er vinst. Priserna är bio- eller blomstercheckar till ett värde av 500 kronor vardera.

På BröstCentrum City, centralt beläget i Stockholm, bedrivs ett samarbete mellan Medicinsk Röntgen – ingår i Praktikertjänst – och Capio S:t Görans Sjukhus, med gemensamt fokus på bröstutredningar.

�������������� ���������������� �������������� I nära samverkan mellan Medicinsk Röntgens specialister i bröstdiagnostik och bröstkirurger från bröstmottagningen vid Capio S:t Görans Sjukhus kan vi erbjuda snabba utredningar av bl a knöl i bröstet. Våra undersökningar omfattar mammografi, ultraljud samt punktion (ultraljuds- eller palpationsstyrd, stereotaktisk med fin- eller grovnål) för cellanalys, s k trippeldiagnostik. Samtliga undersökningar sker vid ett och samma tillfälle. Patienten kan be sin husläkare, distriktsläkare eller gynekolog om remiss till mammografi och utredning. ����� �������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������� ��������������������■ �����������������������

Amazonabladet nr 1-2010

�������������������������������������� ������������������������������������ ��������������������������������������� ������������������������������������������ ������������ ��������������������������������������� ��������������������������������������������� ����������������������������������������

Tidig diagnos är en av de viktigaste faktorerna för en lyckad behandling av bröstcancer. Det är bakgrunden till att Sverige har en utbyggd screeningverksamhet med mammografi. Sedan 1970-talet, då mammografi blev allmänt vedertaget, har många brösttumörer, som annars hade missats, upptäckts och åtgärdats.

27


MEDLEMSAKTIVITETER Har du haft bröstcancer flera gånger?

Kören Lena Röster Startdatum

5 februari 2010

Vi vill gärna träffa dig och under våren träffas vi två gånger. Antingen ses vi på vårt kansli för en pratstund över en kopp kaffe eller så gör vi något trevligt tillsammans ”ute på stan” några timmar. Vi hoppas att vi får träffa dig också. Ju fler vi är som kan hjälpas åt att stötta varandra, desto lättare kanske vi kan göra vardagen och livet för oss alla.

Tid

kl 17.15-18.45

Antal gånger

11 gånger

Pris

950:-

Anmälan

och betalning sker direkt till ABF Stockholm, tel 08-453 41 80 eller på deras hemsida www.abfstockholm.se

Kom gärna med förslag till aktiviteter så skall vi som är kontaktpersoner ta hand om dem. Vi träffas onsdagen den 24 februari och 28 april kl 14.00-16.00. Aktuella temakvällar: • Livet kan inte vänta se sid 34 • Att drabbas av bröstcancer flera gånger se sid 36 OBS! Alltid förhandsanmälan till kansliet för information om plats/aktivitet.

Välkommen! Barbro och Birgit

28

Hjärtat prövas genom bekymmer, och sådana kommer alltid med åren. Det värdefullaste leendet är det som lyser genom tårar.

Amazonabladet nr 1-2010


Samtalsgrupp för unga kvinnor (under 46 år) med bröstcancer Vi träffas 6 gånger för livsnära samtal och existentiella frågor. Tillsammans skapar vi en trygg grupp där du kan prata om det som känns viktigt. Hur går vi vidare, hur kan vi forma våra liv så som vi vill ha det? Hur ser vi på livet och döden? Hur vill du att vardagen, relationen och arbetslivet ska se ut? Hur kan du hantera rädslan, stressen, ensamheten, kroppsliga förändringar, lust eller olust? Vad har du för funderingar som du vill formulera och reflektera kring? Startdatum

Vi startar en ny grupp när vi har minst 6 personer anmälda.

Tid

Meddelas senare, vi försöker vara flexibla och anpassa tiden så att den passar gruppen.

Antal gånger

6 gånger

Plats

BCF Amazonas lokal, Frejgatan 56

Pris

750:- för Amazonas medlemmar 1.000:- för övriga

Anmälan

Till Amazonas kansli info@amazona.se Tel 08-32 55 90

Samtalsgrupper för medlemmar När allt ska vara över är man helt slut. Vad är det som händer? Om du är färdigbehandlad eller nästan är där, kan en samtalsgrupp vara rätt för dig! De medicinska behandlingarna är färdiga, men tankarna, oron och mer existentiella aspekter behöver också få plats. Och du har behov av att få prata och träffa likasinnade. I våra samtalsgrupper berättar vi om våra upplevelser i samband med diagnos och behandling. Vi talar om familjens, vännernas och arbetskamraternas reaktioner. Vi tränar mindfulness, delar erfarenheter och låter oss inspireras kring hur vi kommer vidare och blickar framåt. Helt enkelt hittar tillbaka till energi i både kropp och själ. Vi planerar minst en samtalsgrupp under våren. Samtalsgruppen träffas 6 gånger, 2 timmar per gång på kansliet med en erfaren handledare. Deltagandet kostar 750:- inklusive kaffe/te och smörgås. Samtalsgrupper startar när vi har full grupp (min. 6 personer). Anmälan Till Amazonas kansli info@amazona.se Tel 08-32 55 90 Samtalsledare:

För frågor ring eller maila till Madelaine Krook Leg Psykolog Leg Psykoterapeut Tel 076-427 89 49 maddekrook@hotmail.com

��� ������������� � ���������� ����������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������ �������������������������������������

• Anette Ahston • Madeleine Krook • Carolina Welin

������������ ����������������������������������������������������� ����������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������� ��������������� ������������������������������������ �����������������������

�����������������

����������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������

���������������� �������������� ��������������������

Amazonabladet nr 1-2010

29


Mingelkväll i Amazonas nya lokaler Gammalt och tungt eller nytt och lätt? In med det nya och ut med det gamla! Välkommen den 27 januari 2010 till drop-in mellan kl. 15.00 och 21.00 Den 11 december 2008 skrev vi ett första utkast till hur vi ville göra om kansliet. Ganska exakt ett år senare är allt klart. Ann som har lett hela projektet berättade att den 13 december i fjol började hon sin cellgiftsbehandling. Ann har lett och följt renoveringen med kansliet på samma sätt som ”renoveringen” i henne själv... Det började med en rejäl röra och när man tror att det aldrig kommer att bli fint och bra igen... Sen ordnat kaos... för att sedan bli riktigt ljust och fint igen. NU är båda klara, kansliet och Ann. Mycket nytt fast ändå detsamma. Lite ljusare, lite gladare och i full ordning att kunna ta emot ”nya hack” i kanterna...

Oavsett var du befinner dig i din sjukdom så låt vår återinvigning bli en påminnelse om att det alltid finns något i livet att uppskatta och vara tacksam för. Och att det kommer en dag när du kan lägga det gamla och jobbiga bakom dig och gå in i något nytt... Låt den 27 januari bli en eftermiddag/kväll att manifestera det goda, det roliga och det glädjefyllda i livet. I januarimörkret fyller vi kansliet med ljus, mousserande vin, lite plockmat, musik, lätthet och umgänge.

Välkommen!

Öppet hus Tema

Existentiell smärta och ångest – hur hanterar man den? Carolina Welin vägleder oss i samtalet kring detta svåra ämne. Existentiell smärta och ångest är något som drabbar många av oss vid en cancerdiagnos.

Prova på att dreja Kom och prova på att dreja och göra egen keramik hos keramiker Yvonne Svensson i Mälarhöjden. Datum

Tisdag 9 februari 2010 Tisdag 2 mars

Carolina Welin är psykosyntesterapeut och arbetar bl a med att hjälpa människor att komma igen efter den kris som en allvarlig diagnos innebär.

Tid

kl 13.00-16.00

Pris

150:- för material och kaffe med dopp

Det blir en kväll om detta ämne på vårt kansli.

Anmälan

Amazonas kansli tel 08-32 55 90 eller info@amazona.se

Max antal

6 personer

Vid frågor

kontakta Birgit Karlsson tel 08-778 48 39 eller 0739-688 417. Keramiker Yvonne Svensson tel 08-88 48 64

Samling

kl 12.45 utanför Mälarhöjdens T-bana

Kvällen är öppen för alla. Tid

Onsdag 20 januari 2010 kl 18.00-21.00

Plats

BCF amazona, Frejgatan 56

Ledare

Carolina Welin, dipl. psykosyntesterapeut PSA

Anmälan

BCF amazona på telefon 08-32 55 90 eller info@amazona.se

Välkommen!

OBS! Förhandsanmälan/återbud till kansliet Max 15 deltagare

30

Amazonabladet nr 1-2010


Öppet hus Tema

Skrivarhelg med Marianne Goldman

Tid

Onsdagen den 10 februari 2010 kl 18.00-20.00

Plats

BCF Amazona Frejgatan 56

Föreläsare

Anita Svensson, Institutet för Levande Föda i Valdemarsvik (Living Food)

Du som har gått eller genomgår bröstcancerbehandling, vill du skriva av dig dina upplevelser, berätta om ensamheten under strålningen, om rädslan, om dödsångesten? Eller få ner på papper hur det känns när du är färdigbehandlad och förväntas leva normalt, och vara glad och käck? Kanske har krisen helt enkelt väckt en skrivarlusta i dig - minnen, fantasier, tankar som går bortom bröstcancern. Personligen är jag övertygad om att kreativitet är ett sätt att hålla sig frisk.

Kost

Isa Wallmyr, kostrådgivare från Alfta Hälsocenter i Hälsingland Anmälan

Max antal

Amazonas kansli tel 08-32 55 90 eller info@amazona.se 20 personer

Anita kommer att berätta om hur vi kan förbättra vår hälsa med hjälp av levande-föda-kost, som ger kroppen allt det den behöver. Vi kommer att få provsmaka groddar, skott, en delikat sallad, fermenterad mat samt en valnötspaté. ”Låt födan bli din medicin”. Isa kommer att prata om ”Mat som det är någon mening

med”, som också är titeln på boken med goda råd och recept från Alftaköket. Kom och lyssna, provsmaka och ställ frågor kring den viktiga maten.

Välkommen!

Amazonabladet nr 1-2010

Under min workshop blandar vi högt och lågt. Fritt skrivande och olika tekniker. Du får möjlighet att hitta fram till din särskilda smärtpunkt. Ditt tema. Min styrka som skrivledare brukar vara att snabbt fånga upp just det. Jag är sedan länge dramatiker. Nej, jag har inte haft bröstcancer, men har stor erfarenhet av det, både som nära anhörig och i mitt skrivande, och med manuset till den prisbelönta filmen Freud flyttar hemifrån gestaltade jag sorgen efter min mammas död i cancer. Därefter skrev jag Cancerbalkongen som blev en av mina mest sålda pjäser. Under tolv års tid har jag från och till lett skrivarkurser med inriktning på dramatiskt skrivande. Därutöver har jag under de senaste åren, inspirerad av min utbildning till diplomerad psykosyntesterapeut, lett workshops i fritt skrivande med en mer terapeutisk inriktning. Vanligtvis formar jag workshopen efter deltagarnas erfarenhet och håg. Om lusten och motivationen är stor kan vi eventuellt träffas ännu en gång senare i vår. Datum

Heldagskurs lördag och söndag 20-21 februari

Tid

Meddelas senare

Plats

BCF Amazona, Frejgatan 56 i Stockholm

Anmälan

Till BCF Amazona tel 08-32 55 90 eller info@amazona.se senast den 1 februari 2010. Först till kvarn... Max 8 deltagare

Pris

850 :- för hela kursen. Lunch ingår ej.

31


Gruppverksamheter våren 2010

S

om tidigare har vi olika erbjudanden för våra medlemmar. Kom-i-gång vattengymnastik, yoga och samtalsgrupper. Deltagaravgiften skall vara inbetald senast veckan efter kursstart. Avgiften kan, efter överenskommelse, betalas i två omgångar. Medlemsavgiften ska också vara betald. Frågor besvaras av Karin på kansliet. Enbart skriftlig anmälan gäller.

Använd nedanstående kupong (eller kopia av den). Posta eller skicka ett mail snarast. Först till kvarn gäller….. Inbetalningskort och kursinformation medföljer kallelsen. Vid för få anmälningar måste vi tyvärr ställa in eller möjligen senarelägga kursstart. Anmälan är bindande sju dagar före kursstart. Återbetalning sker endast vid sjukdom styrkt av läkarintyg. Du betalar då för de gånger du deltagit + administrationsavgift, 100:-.

Kom-igång-vattengymnastik

Yoga & Meditationskurser

Lilian Granberg kommer även till våren att leda vattengympan på Svedmyrabadet. Till våren blir det två grupper. Badet ligger nära T-banestation Svedmyra. Från T-centralen tar det 12 min. Därefter knappt 5 minuters promenad till badet. Bassängen har 34 gradigt vatten och har plats för ca 20 personer. Servering finns på plats! Möjlighet till trevlig samvaro efter gympan finns med t.ex. en kopp kaffe och bulle eller smörgås! OBS att du kan anmäla dig till båda grupperna. Känn Dig riktigt välkommen till vattengänget!

Start kurs 1 Start kurs 2

Måndagen den 25 januari 2010 Måndagen den 15 mars 2010

Tid

kl 16.00-17.30 (obs utökad tid med 30 minuter)

Antal gånger

7 träningstillfällen

Kursledare

Lena Söderström

Pris

För Amazonas medlemmar 850:-, övriga 1.150:-

Kurs Vattengympa Måndagar kl 11.15-12.15 Kursstart grupp 1 25/1, 10 gånger, sista träning 29/3

Anmälan

Till Amazonas kansli info@amazona.se tel 08-32 55 90. Anmälan är bindande. Du kan anmäla dig till båda kurserna samtidigt

Frågor

Lena Söderström tel 0708-827312 e-post yogalena@telia.com

Lokal

Stockholm kundaliniyogacenter Reimersholmsgatan 79, Stockholm (buss 40 el. 66 till ändhållplatsen på Reimersholme) http://www.kundaliniyogacenter.se

Pris

750:-, anmälan senast 18/1

Kursstart grupp 2 12/4, 9 gånger, sista träning 7/6 Pris

700:-, anmälan senast 22/3

Ledare

Lilian Granberg

Plats

Svedmyrabadet, Handelsvägen 186, Enskede. Närmaste T-bana är Svedmyra. Man kan också ta sig dit med buss 161 eller 163.

Alla är välkomna! Om fler än 20 anmälda, har nybörjare och de som går andra terminen företräde! Vänta inte! Tag chansen och anmäl dig NU! Välkomna till en skonsam, kul och effektiv form av gympa! Du kan redan nu anmäla dig till båda grupperna.

Varmt Välkommen

Reservation för förändringar utanför vår kontroll, ANMÄLAN ÄR BINDANDE. ANMÄLNINGSKUPONG TILL GRUPPERNA VÅREN 2010 Sista anmälningsdag 10 dagar före kursstart (ringa in ditt önskemål) Jag anmäler mig till Vattengymnastik grupp 1, Start 25/1 2010, 10 gånger slut 29/3 Svedmyrabadet Vattengymnastik grupp 2, Start 12/4 2010, 9 gånger slut 7/6 Svedmyrabadet Jag anmäler mig till Yoga kurs 1 Start 25/1 2010 Yoga kurs 2 Start 15/3 2010 måndagar 16.00-17.30 Jag anmäler mig till Samtalsgrupp tisdagar 18.00-20.00 Jag anmäler mig till Samtalsgrupp unga kvinnor (Meddelas senare, flexibel tid efter behov) Namn ……………………………………Personnummer ………............Tel hem ...............Tel arb ................ Adress ………………………………………………………………………………………………………….…………… Enbart skriftlig anmälan gäller. Skicka in skriftlig anmälan till BCF Amazona, Frejgatan 56, 113 26 Stockholm. Bekräftelse och inbetalningskort sändes före start.

32

Amazonabladet nr 1-2010


FÖRELÄSNINGAR Våra föreläsningar är förlagda till ABF, Sveavägen 41 i Stockholm. Du kommer enklast dit med tunnelbanan till station Rådmansgatan.

Patienter, närstående, sjukvårdspersonal - alla hälsas välkomna! Föreläsningarna kostar 20:- för medlemmar i Amazona, 100:- för övriga.

Måndag 22 mars 2010 18.00-21.00

Måndag 26 april 18.30-21.00

Årsmöte BCF Amazona

Motionens betydelse vid bröstcancerbehandling

Tid

Kl 18.00-19.00

Varför får kvinnor bröstcancer och kommer man att kunna minska antalet bröstcancerfall i framtiden?

Mat som skyddar mot cancer Mannekänguppvisning och utställning

Tid

Kl 19.30-21.00

Plats

Plats

ABF, Katasalen Sveavägen 41 i Stockholm

Anmälan

Till årsmötet, BCF Amazonas kansli på tel 08-32 55 90 eller via mail info@amazona.se

Föreläsare Yvonne Wikström, friskvårdsterapeut med egen erfarenhet av bröstcancer Kerstin Hultén, forskare i näringsepidemiologi, har skrivit boken Maten som skyddar mot cancer

Föreläsare Per Hall, professor Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB), Karolinska Institutet.

Program Kl 18.00

Utställning av proteser, peruker, baddräkter, underkläder, m.m.

Kl 18.30

Motion och bröstcancer Yvonne Wikström

Kl 18.45

Mat som skyddar mot cancer

Program Kl 18.00

Årsmöte. OBS! föranmälan Endast för medlemmar

Kl 19.00

Paus med kaffe och smörgås för deltagare i årsmötet

Kl 19.30

Kl 21.00

ABF, Katasalen Sveavägen 41 i Stockholm

Föreläsare Kerstin Hultén

Varför får kvinnor bröstcancer och kommer man att kunna minska antalet bröstcancerfall i framtiden?

Kl 19.45

Paus med frukt och dryck

Kl 20.00

Mannekänguppvisning Företag med underkläder och badkläder visar delar av sitt sortiment för bröstopererade

Avslutning

Kl. 21.00 Kl. 21.30

Utställning Avslutning

Välkomna!

Välkomna! I pausen och efter föreläsningen finns möjlighet att prata med våra kontaktpersoner. Arrangeras i samarbete med läkemedelsbolaget Roche AB.

Amazonabladet nr 1-2010

I pausen och efter föreläsningen finns möjlighet att prata med våra kontaktpersoner.

33


Öppet hus Tema

Öppet hus Tema

Tid

Tisdag 9 mars 2010 kl 18.00-20.00

Tid

Onsdag 10 mars 2010 kl 18.00-20.00

Plats

BCF Amazona Frejgatan 56

Plats

BCF Amazona Frejgatan 56

Föreläsare

Ulrica Cederling, bröstcancerpatient med spridd bröstcancer och författare till boken ”Livet kan inte vänta”.

Föreläsare

Helena Janlöv Remnerud, lymfterapeut och sjuksköterska

Livet kan inte vänta

Lymfödem och behandling

Anmälan

Amazonas kansli tel 08-32 55 90 eller info@amazona.se

Anmälan

Amazonas kansli tel 08-32 55 90 eller info@amazona.se

Max antal

Vi kan max ta emot 20 personer

Max antal

Vi kan max ta emot 20 personer Lär dig mer om hur lymfsystemet fungerar och hur du med enkla medel lätt kan åtgärda en mindre svullnad på egen hand.

Jag heter Ulrica och är en 36-årig fru till Lasse, mamma till Adam och Alva, matte till Doris, ägare till Volvo, Ryds-båt och radhus. Jag är även drabbad av bröstcancer, spridd till lever och skelett. Jag tänker prata om mitt sätt att förhålla mig till sjukdomen, vardagen, kärleken och boken ”Livet kan inte vänta”.

Välkommen

Öppet hus Tema Fråga doktorn Tid

Onsdag 14 april 2010 kl 18.00-20.00

Plats

BCF Amazona Frejgatan 56

Föreläsare Anna von Wachenfeldt, onkolog biträdande överläkare bröstmottagningen Södersjukhuset i Stockholm Anmälan

Max antal

Välkommen

Öppet hus Tema

Somebody has my mind in mind Jag var 28 år, nygift och gravid! Anna Hallén, bröstcanceröverlevare visar utställningen ”Somebody has my mind in mind”, ett konstprojekt om bröstcancer. Hon delar med sig genom sina bilder och texter hur man kan uppleva allt från besked, behandling och omgivningens reaktioner. Hon berättar om hur skapandet hjälpte henne ur sitt cancerkaos. Det blir en kväll med fokus på unga kvinnor och de unika frågeställningar de ställs inför; fertilitet, relationer, karriär och livet bortom cancer. Tid

Tisdag 20 april 2010 kl 18.00-20.00

Plats

BCF Amazona Frejgatan 56

Vi kan max ta emot 20 personer Anna von Wachenfeldt informerar allmänt om bröstcancerbehandling och svarar på era frågor om de olika behandlingarna.

Föreläsare

Anna Hallén, bröstcanceröverlevare

Anmälan

Amazonas kansli tel 08-32 55 90 eller info@amazona.se

Välkommen

Max antal

Vi kan max ta emot 20 personer

Amazonas kansli tel 08-32 55 90 eller info@amazona.se

Välkomna till en intressant kväll 34

Amazonabladet nr 1-2010


Inspirationskvällar på Rosendals Trädgård våren 2010 Till våren erbjuder vi våra medlemmar härliga inspirationskvällar på Rosendals Trädgård. Vi fortsätter på vårt tema med grön rehabilitering som vi startade först med Haga Hälsoträdgård och sedan med Ulriksdals Slottsträdgård. Under kvällen för vi samtal kring livskvalitet och meningsfullhet. Därefter går vi vidare för att praktiskt arbeta med händerna och inspireras av miljön i trädgården och växthuset. Tanken är att vi ska inspirera och väcka alla våra sinnen. Genom BCF Amazona och CTRF, Cancer och Trafikskadades Riksförbund, har du möjlighet att kostnadsfritt delta i denna inspirationskväll och samtidigt skapa ett trevligt arrangemang med växter eller örter som du tar med hem. Foto: Stefan Callert

Kvällarna är subventionerade med minst 600 kronor per person och kväll från CTRF. Deltagandet är gratis för Amazonas medlemar. För icke medlemmar är priset 600 kronor per kväll. Du får då också ett blomsterarrangemang värt upp till 200 kronor som du kan ta med dig hem.

Program Kl 18.00

Samling med kaffe/te och smörgås. Presentation av deltagarna.

Kl 18.30

Samtal om vad som väcker glädje och mening när en allvarlig diagnos har utmanat oss och vår familj. Hur blir det roligt igen? Att lära sig prioritera det som är viktigt när livet förändras. Hur natur och trädgård kan hjälpa oss vidare. Samtalsterapeut Carolina Welin.

Kl 19.30

Rosendals program enligt uppgift som finns ovan.

Kl 21.00

Avslutning och utvärdering.

Följande kvällar och teman är inbokade: Tisdag 30 mars

Tisdag 27 april

Örtkväll med Lisen Sundgren. Föredrag om örter och kurs där deltagarna gör egna spaprodukter (badsalt, oljor, m.m.) att ta med hem, ca 90 minuter. Blomsterarrangemang i Rosendals plantbod – komposition och blommor och handledd workshop där man gör egna vårarrangemang att ta med hem.

Måndag 24 maj

Samma program som 27 april

Anmälan

Till BCF Amazonas kansli senast 2 veckor innan inspirationskvällen. Som vanligt är det först till kvarn. Våra kvällar under hösten blev helt fullbokade.

Välkommen till Rosendals vackra Trädgård ! www.rosendalstradgard.se

Telefon 08-32 55 90 eller info@amazona.se. Vid anmälan behöver vi ditt personnummer, namn och telefonnummer. Foto: Stefan Callert

Amazonabladet nr 1-2010

35


Öppet hus Tema

Att drabbas av bröstcancer 5 gånger Jag har ju alltid varit den starka. Det skulle inte fungera om jag dör. En stark livsvilja har varit mitt bästa vapen (och kompis) mot cancern. Första diagnosen fick jag när mina barn var ganska små och livet blev ett stort kaos. För barnens skull var jag tvungen att lära mig leva med kaoset och försöka hitta en väg ur det. Idag efter fjärde återfallet är jag mest tacksam mot livet och har lärt mig se och glädja mig åt de små sakerna i livet.

Öppet hus Tema Naturläkemedel

Barbro Gerdén, läkare från Läkemedelsverket, informerar oss om naturläkemedel, växtbaserade läkemedel och kosttillskott. Hur påverkar dessa oss och vilka bör man undvika att ta samtidigt? Kvällen erbjuder bra möjligheter till diskussion och frågor. Tid

Onsdag 19 maj 2010 kl 18.00-20.00

Plats

BCF Amazona Frejgatan 56

Föreläsare Barbro Gerdén läkare från Läkemedelsverket Tid

Onsdag 21 april 2010 kl 18.00-20.00

Plats

BCF Amazona Frejgatan 56

Föreläsare

Lisbeth Lindebrant

Anmälan

Amazonas kansli tel 08-32 55 90 eller info@amazona.se

Max antal

20 personer

Anmälan

Amazonas kansli tel 08-32 55 90 eller info@amazona.se

Max antal

Vi kan max ta emot 20 personer

Välkommen!

Välkomna till en intressant kväll

Öppet hus Unga kvinnor Gruppen unga kvinnor (under 46 år) träffas i Amazonas lokal. Du är varmt välkommen att ta del av vår gemenskap. Vi försöker vara lyhörda och anpassa våra träffar efter era önskemål. Vi serverar kaffe, vin, smörgåsar och snacks till självkostnadspris. För vår planering - ring gärna och föranmäl dig. Vi träffas tisdagar: mellan kl 18.00-20.00 på Frejgatan 56 • 16 februari • 20 april (Somebody has my mind in mind) • 11 maj

Välkommen!

Mammografi Stockholm för kvinnor över 69 år I juni 2011 går nuvarande avtal ut för mammografiscreening. Nu förbereder Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning en upphandling av mammografitjänster från 2011. Alla kvinnor mellan 40 och 69 år kallas idag till mammografi med jämna mellanrum. Undersökningen är frivillig och syftar till att tidigt upptäcka tecken på eller utvecklad bröstcancer. Nu förbereder man även för att kvinnor mellan 69 och 74 år ska kunna kallas. Mammografi utförs för närvarande vid fyra sjukhus och kostar idag omkring 60 miljoner kronor per år. Källa: Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2009-12-04

36

Amazonabladet nr 1-2010


PRESSKLIPP Hälften har ont efter bröstcanceroperation

Stressens betydelse för risken att utveckla bröstcancer

Nära hälften av dem som opererats för bröstcancer har ont under ett till tre år efter att de fått sin behandling, visar en ny dansk studie. Smärtorna som kvinnorna i studien beskriver handlar om ont i brösttrakten och i armarna. En del uppger även att de har en brännande känsla i huden eller minskad känsel efter operationen.

Fråga

Studien har gjorts vid Rigshospitalet i Köpenhamn och totalt har drygt 3 700 bröstcancerbehandlande kvinnor deltagit. Studieresultaten visar att nästan hälften av kvinnorna upplever att de har ont efter ett till tre år efter behandlingen. Och det är vanligare att yngre och medelålders kvinnor uppger att de har ont jämfört med de äldre. – Om man är yngre, då är det mycket på spel. Man har en annan livsförväntning, säger läkaren och studieförfattaren Rune Gärtner. Han menar att det finns en risk att denna psykologiska aspekt bidrar till att fler yngre uppger sig ha långvariga smärtor. Ytterligare en faktor som enligt studien ökar risken för långvariga besvär är om operationen kombinerats med strålbehandling. Forskarna bakom studien hoppas nu att vården ska bli bättre på att i förväg utvärdera vilka smärteffekter som en behandling kan få, och därmed sätta in smärtlindring i tidigt skede. Källa: Vetenskapsradions nätupplaga 2009-11-11 Netdoktor.se

Vilken roll spelar extrem stress, till exempel inom läkaryrket, för risken att utveckla bröstcancer? Finns studier som påvisar samband mellan cancer och stress?

Svar Många av våra patienter beskriver en svår stress som utlösande faktor för en cancersjukdom. Ibland är de helt övertygade om detta. Det finns dock inga vetenskapliga belägg för att det är på detta viset. Vad man säkert vet är att djup depression kan påverka immunförsvaret signifikant, och det skulle i förlängningen kunna öka risken för vissa cancersjukdomar som till exempel lymfom. Ingen kan dock säga kategoriskt att stress inte kan orsaka cancer efter som man aldrig undersökt frågan systematiskt. Att svår och länge pågående stress är hälsovådligt ur hjärtkärlsynvinkel är dock väl känt. Vi borde anstränga oss mer för att minska stressen på många arbetsplatser, tendensen är dock att stressen ökar för många arbetsgrupper, inte minst läkare. Elisabet Lidbrink Källa: Dagens Medicin Expertsvar 2009-11-05

En del barn har fräknar, det är en sorts peppar som har landat på huden Benedikte 4 år

Amazonabladet nr 1-2010

37


Onkologer från Karolinska angriper Försäkringskassan Att som nu sker tvinga kroniskt sjuka cancerpatienter med svåra symtom att söka heltidsarbete är orimligt. Det skriver sju läkare och en kurator vid onkologen på Karolinska universitetssjukhuset i ett debattinlägg. Det rådande regelverket för sjukskrivning fastställer att personer med så kallad restarbetsförmåga efter 180 dagars sjukskrivning ska prövas mot hela arbetsmarknaden. Bedömer Försäkringskassan att en person har 100 procents arbetsförmåga i något arbete på arbetsmarknaden förlorar personen sin sjukpenning. Enligt de anställda på Karolinska universitetssjukhuset som har skrivit debattartikeln i Dagens Nyheter försvårar denna regel återgång i arbete för cancersjuka patienter: ”Om en återgång i arbete överhuvudtaget ska vara realistisk för personer med kronisk cancer, behöver arbetstiden lång-

samt trappas upp samtidigt som arbetsgivaren erbjuder ett aktivt stöd. I stället prövas arbetsförmågan mot ett tänkt arbete trots att ett sådant inte existerar i verkligheten!” Artikelförfattarna skriver vidare att de känner till flera fall där kroniskt sjuka cancerpatienter med symtom som smärtor, trötthet, psykiska reaktioner och biverkningar av behandlingen har fått sin sjukpenning ifrågasatt då de enligt Försäkringskassans bedömning har 100 procents arbetsförmåga. De skriver också att de utgår ifrån att det inte varit politikernas avsikt att tvinga personer med livshotande sjukdomar att söka heltidsarbete, utan att det är en följd av okunskap hos lagstiftaren och Försäkringskassan. Läkarna och kuratorn föreslår därför att regelverket justeras så att det passar även kroniskt sjuka cancerpatienter. Källa: Dagens Medicin 2 009-12-02 Sofia Hjelte

Effektivare uppföljning av cancerpatienter Ett webbaserat datasystem hjälper läkare vid onkologen på Akademiska sjukhuset att i realtid följa behandlingsförlopp. Vid varje sjukhusbesök matar patienterna själva in uppgifter om biverkningar. – Systemet ger oss en snabbare överblick av en cancerpatients behandlingar och vilka resultat man fått. Dessutom öppnas nya möjligheter att studera och följa upp frågor som tidigare inte hanns med, exempelvis livskvalitet och hur länge patienterna varit sjukskrivna, säger Henrik Lindman, överläkare på onkologkliniken och ansvarig för införandet av systemet. Det webbaserade datasystemet används redan för uppföljning av patienter med HIV och reumatologiska sjukdomar. Inom cancerområdet är onkologkliniken vid Akademiska

först i landet med att introducera tekniken. Till en början omfattas bröstcancerpatienter, men planen är att samtliga cancerpatienter ska följas upp på sikt. Henrik Lindman beskriver systemet som ett komplement till traditionella journaler. Han räknar med en mer strukturerad insamling av det viktigaste; behandlingar och resultat. – I dag matar patienterna in uppgifter när de sitter i väntrummet. Målsättningen är att man längre fram ska kunna fylla i uppgifter från sin hemdator och känna sig bättre förberedd inför läkarbesöket, avrundar Henrik Lindman. Källa: Onkologi i Sverige nr. 6 2009

Andrahandsrök kan ge bröstcancer Kvinnor som ofta vistas i miljöer med cigarettrök löper större risk att drabbas av bröstcancer på äldre dar, jämfört med dem som inte utsätts för cigarettrök. Det visar en ny studie som publiceras i tidskriften Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention. Hittills har det varit svårt för forskarna att se något samband med andrahandsrök och bröstcancer, men den nya studien visar att denna rök framför allt i vuxen ålder, ökar risken. Ju mer rök på arbetet, i hemmet eller i andra miljöer, desto större är risken att drabbas av bröstcancer, framför allt för kvinnor som passerat klimakteriet, enligt studien. Källa: Vetenskapsradions nätupplaga 2009-12-03 © Netdoktor.se Jozephine Hagenlöf 38

Amazonabladet nr 1-2010


Mammografi Förra året struntade tio av 21 landsting i att följa Socialstyrelsens rekommendation för mammografi. I år är det fem som inte kallar alla åldersgrupper som rekommenderas. Trots förbättringar är de regionala skillnaderna oacceptabla. 2008 gjorde Cancerfonden en undersökning kring mammografi. Alla Sveriges 21 landsting fick frågan vilka åldrar de kallar till mammografi. Undersökningen visade att tio landsting inte följde Socialstyrelsens rekommendation att kalla alla kvinnor mellan 40 och 74 år. Ett resultat som väckte stor upprördhet hos invånarna i de berörda landstingen. Resultatet var skrämmande eftersom vi vet att hälften av all bröstcancer upptäcks vid bröstcancerscreening med mammografi, säger Ursula Tengelin, Cancerfondens generalsekreterare.

I år ser det bättre ut. Åtta av de tio landstingen har bättrat sig, och fem av dem följer nu Socialstyrelsens rekommendation. De resterande tre - Värmland, Örebro och Västerbotten kallar i dag fler åldersgrupper än tidigare, men följer ändå inte rekommendationen kring åldersintervall. Två landsting har inte gjort några förbättringar sedan förra året. Stockholm och Dalarna kallar fortfarande inte de äldsta kvinnorna till mammografi, trots att risken för bröstcancer ökar med stigande ålder. Cancerfonden har i många år jobbat för att alla kvinnor ska ha lika rätt till mammografi, oavsett var de bor. Visst är det bra att flera landsting förbättrat sig, men vi ger oss inte förrän alla landsting kallar alla kvinnor mellan 40 och 74 år, säger Ursula Tengelin. Källa: Onkologi i Sverige nr 5/09.

Fler mobiltelefoner har inte ökat risken för hjärntumörer Användandet av mobiltelefoner har inte påverkat risken för hjärntumörer sedan mobilerna började användas i större skala, enligt en nordisk studie.

Forskarna kunde dock inte se någon förändring av dessa trender mellan 1998 och 2003, då mobiltelefoner använts i fem till tio år och möjligen hade kunnat påverka cancerrisken.

Mobilanvändandet ökade dramatiskt i mitten på 1990-talet i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Det skriver forskare från samma länder i en artikel i tidskriften Journal of the National Cancer Institute.

– Men vi måste fortsätta följa statistiken. Cancer tar lång tid att utvecklas, säger Maria Feychting, en av forskarna bakom studien, till Dagens Nyheter.

De har undersökt insjuknandet i gliom och meningiom i de skandinaviska länderna från 1974 till 2003. Insjuknandet i gliom ökade under perioden med 0,5 procent per år bland män och 0,2 procent bland kvinnor.

Maria Feychting är professor i epidemiologi vid Karolinska institutet i Solna. Källa: Dagens Medcin 2009-12-04 Lisa Jacobson

Även meningiom ökade med 0,8 procent per år och efter tidigt 1990-tal ökade tumörformen med 3,8 procent per år för kvinnor.

I GLÄDJE ELLER SORG STÖD BCF Amazona MED EN GÅVA Ditt bidrag behövs för att kunna bedriva vår verksamhet att hjälpa bröstcancerdrabbade kvinnor. Postgiro 436 84 79-4, Bankgiro 5572-1229

Amazonabladet nr 1-2010

39


ANSLAGSTAVLA Medlemsförmåner

Nya böcker

Här presenterar vi de olika rabatter som medlemmar i BCF Amazona erbjuds. Det är vår förhoppning att vi alla kan hjälpas åt att utöka listan med fler företag. Idag har vi ju alla ett medlemskort i BCF Amazona som är enkelt att visa upp för att få tillgång till de rabatter som vi erbjuds.

Kertstin Uvnäs Moberg Närhetens hormon (2000) Närhetens hormon är betydelsefull i alla våra relationer, för vår utveckling och vår hälsa.

Följande företag erbjuder rabatter till oss som är medlemmar i BCF Amazona.

• Amoena Sweden AB ger Amazonas medlemmar 10% rabatt på BH. Visa upp ditt medlemskort när du handlar. Mer information om butiken hittar du på deras hemsida www.amoena.se

• Details AB som ger 10 % rabatt på hela sitt sortiment av underkläder. Details har fyra butiker varav tre butiker i Stockholm. Mer information om butikerna hittar du på deras hemsida www.details.nu

• Centralbadet ger oss 20 % rabatt på entréavgiften alla veckans dagar utom fredagar efter kl 15.00 och lördagar. Mer information om öppettider och aktiviteter på deras hemsida www.centralbadet.se

• Wasa Club Gymträning för Amazonas medlemmar, från 58:- per vecka. Mer info på www.wasaclub.se

Boktips Karin Thunberg En dag ska jag berätta om min mamma Karin, som är välbekant för oss genom sina föreläsningar på Frejgatan, har skrivit boken om sin mamma, som i unga år gifte sig och hamnade på en ö i Blekinge skärgård. Mammans hemlighet, som alla försökt dölja men ingen lyckats med, är att hon samlade på sopor som hon hade inne i huset och grävde ner i trädgården. Karin åker till ön och möts av skammen redan vid bryggan. Nog minns folk hur det var. Allt det där med din mamma Roy Gro Dahle och Sven Nyhus har gjort en helt underbar bilderbok om en liten pojkes sorg när hans hund Roy går bort. Med varsam text och vackra nedtonade bilder berättas om hans sorg och saknad, när han vaknar på morgonen och väntar att Roy ska komma. Men han kommer inte! Det är inte heller lätt att tänka på Roy som ligger där nere i marken. En bok för både vuxna och barn. 40

Helene Wallskär och Torbjörn Åkerstedt Goda sömnboken(2008) God sömn önskar vi alla att vi har, men ibland får vi problem. I boken ges praktiska råd för att komma till rätta med bekymren av bl a av Torbjörn Åkerstedt som är sömnforskare. Stephen RD Johnston, Charles Swanton Handbook of Metastatic Breast Cancer (2006) Tidigare fanns det begränsade åtgärder när cancern har spritt sig. Handboken beskriver de olika behandlingsstrategier som finns. Boken är i första hand skriven för läkare. Förändringar: Tio kvinnor skriver om cancer (2000) Tio kvinnor berättar om sina erfarenheter av cancersjukdom. Om insjuknandet, cancerbeskedet, mötet med sjukvården och inte minst de egna tankarna och känslorna kring det som hänt dem. Karin Thunberg En dag ska jag berätta om min mamma (2008) Varje familj bär på en hemlighet. Något vi gömmer undan, inte får tala om. Just därför får det så stor makt över våra liv, långt efter att vi minns vad som egentligen hände. Gro Dahle och Svein Nyhus Roy (2009) En barnbilderbok om hunden Roy som ligger död en dag. Det är svårt att förstå. Men var är Roy nu? Kanske är han i hundparadiset? Kanske har han blivit ett spöke?

Gläd en annan kvinna! Lämna in dina bröstproteser, BH och peruker och kompressionsstrumpor i gott skick till vårt kansli. Vi har medlemmar som tar med dem till sjukhus/ kvinnor i länder som inte har vårt sociala välfärdssystem. Redaktionen Amazonabladet nr 1-2010


Har du synpunkter på Hälso- och sjukvården och/eller på Färdtjänsten? ROSABANDET KAMPANJEN oktober 2009 skänker DETAILS

40.000 kronor Till bröstcancerföreningen AMAZONA i samarbete med

Abecita Chantelle Fantasie

Panache Primadonna Triumph

BCF Amazona har representanter i många olika samverkansråd och då är det viktigt att vi får ta del av våra medlemmars synpunkter. Vi finns bland annat med i samverkansråd både hos HSN (Hälso- och sjukvårdsnämnden) och hos Färdtjänsten och tar gärna emot dina synpunkter och förslag på frågor inom dessa områden. Sänd gärna en kortfattad skriftlig redogörelse till oss om vad du anser bör förbättras eller förändras. Skicka som mail till info@amazona.se eller per vanlig post till vårt kansli. Vi kan aldrig driva enstaka patientfall.

Ett speciellt stort tack vill styrelsen i Amazona framföra till företaget Details som för sjätte året i rad skänker pengar till vår verksamhet. Årets gåva blev som synes mycket storslagen.

Redaktionen

Styrelsen i BCF Amazona

Kompressionsstrumpor för arm i läckra färger och mönster

���������������������������������� ���������������� ��������������������������������� ��������������������������������

I USA har man kommit betydligt längre när det gäller att hitta läckra färger och mönster för våra kompressionsstrumpor. Titta på deras hemsida så kan du se hur deras strumpor ser ut.

������������������������������� ������������������������ ���������������

����������������� ���������������������������������������������������� ��������� ���������������� ������������ ����������� ������������������������������������ �������������������������

www.lymphedivas.com

��

���

����

���

���

��

���

���

���

����

���

�����

���

����

���

���

�� ������� �������� � � � � ������ �����������

���

��

��

���

���������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � ��� �� � � ���� �

���

Tipset kom från lymfterapeut Helena Janlöv Remnerud

������������ ����������������� ������������ ����������������� ����������������

Amazonabladet nr 1-2010

41


Tips på internetsajter om hälsa och medicin www.breastfriends.se En sida som betonar vikten av stöd när man drabbas och hur du kan hjälpa till och ge stöd. www.cancersamtal.nu Bröstcancerföreningarnas mötesplats på Internet för bröstcancer-patienter med chat, maillinglistor, m.m. www.bms.se/cancer Onkolog svarar på cancerfrågor. Du är anonym och svar kommer varje vecka. Bristol-Myers Squibb AB. www.brca.se En sida som handlar om ärftlig bröst- och äggstockscancer. www.bro.org.se Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation www.vardguiden.se Stockholms läns landsting webbsajt över vård och hälsa. www.sjukvardsradgivningen.se Sjukvårdsrådgivningen. Landstingen och Apoteket AB i samverkan. Innehåller lättläst, begriplig hälsoinformation. www.fass.se Uppslagsbok om alla mediciner. Titta in i kroppen – animeringar under rubrik Läkarboken. www.lakemedelsverket.se Läkemedelsverkets hemsidor. Klicka på fliken ”Allmänhet för mer information”. www.apoteket.se Produkter, goda råd, frågelåda, apoteks öppettider, resa med läkemedel, forskningsrön och mycket mera. www.phir.se Vägar till psykisk hälsa. www.cancerfonden.se Information om cancer. Möjlighet att dela tankar och erfarenheter på ”Diskutera cancer”. Informations- och stödlinje. Anhörigsidor. www.rahfo.se Radiumhemmets Forskningsfonder. Frågor och svar om cancer. www.ks.se Karolinska sjukhusets kunskapsbank inom hälso- och sjukvård. www.cancer.nu Astra Zenecas informationsplats om cancer. Bröstcancerskola. Info om läkemedel, forskningsrön mm.

www.swebcg.se Svenska Bröstcancergruppen med information om vårdprogram för bröstcancer och pågående forskningsstudier. Patientversioner finns av studierna. www.socialstyrelsen.se Socialstyrelsens medicinska faktadatabas – Patientinformation – Bröstcancer. www.ssi.se Statens Strålskyddsinstitut om bl.a. hälsoundersökning med mammografi, strålning vid röntgenundersökning. www.headlinehats.co.uk Ett engelskt företag som specialiserat sig på turbaner och mössor som kan vara ett bra alternativ till peruk. www.lookgoodfeelbetter.se Hudvårds- och makeupkurser för kvinnor med cancer. www.carlmlundh.se Perukmakare Carl M. Lundhs hemsida. www.perukmakare.se Inga-Lills perukmakeri AB. Avtal med SLL. www.maximore.se/bufff Här kan du beställa huvudbonad när du saknar hår. www.iwejodesign.se Hattar, mössor, schaletter med löstagbara hårdelar. www.scarfie.se Komplement till peruk. Hättor och hårdelar. www.curo.nu Riksföreningen för cancersjuka där man kan söka bidrag för t.ex. rehabilitering. www.ctrf.se Cancer- och trafikskadefonden. Här kan man söka bidrag för t.ex. rehabilitering. www.nymedicin.com Nyheter inom hälsa, medicin, forskning, och läkemedel för sjukvården och allmänheten. Sök på bröstcancer och du får många träffar. www.netdoktor.se Hälsoportal med information om våra olika sjukdomar. www.medicinskfickordbok.se Medicinsk fickordbok där man kan söka information.

www.nrpv.se Nationella rådet för palliativ vård. Hospice, m.m.

42

Amazonabladet nr 1-2010


Amazonabladet nr 1-2010

43


Amazona

B

PORTO BETALT

BCF Amazona Frejgatan 56 113 26 Stockholm Tel 08-32 55 90 info@amazona.se www.amazona.se

Trycks av T채bykopia AB 44

Amazonabladet nr 1-2010

AMAZONAbladet nr 1 -10  

Amazonabladet på hemsidan. Mingelkväll hos Amazona. Inspirationskvällar Rosendals Trädgård.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you