AMAVI 55

Page 1

Urria / Octubre 2022 55
Villabonako Udala @VillabonakoUdal @VillabonakoUdala
Aiztondo Neskide taldea sortu da, emakume kirolarien talde berria 2023ko udal Ordenantza Fiskalak onartu ditu Udalbatzak, adostasun politiko zabalarekin Hirigintza Ingurumena Gizarte Zerbitzuak Udalaren azalpenak Ekonomia 2 3 4 5 6-7 Kirola Euskara Kultura Librean 8 9 10 11 Bolatokia estali eta padel pistak eraikitzeko proiektuaren gaineko azapenak eman ditu Udalak
Argazkia: Tolosaldeko Ataria

Obra artistiko berriak, herriko nortasunaren adierazle

Udalak eskatuta, Nexgraff grafitigile eta artista ezagunak bi horma-irudi sortu ditu herrian. Batetik, "Oilaskoen matxina da" deitutako mural edo horma-irudi handia margotu du Amasako Udal pilotalekuko fatxada nagusian. Bestetik, Aljibe ko paretan XIX. mendetik bertan egondako ehungintza eta papergintza industria (Subijana eta La Salvadora) gogora ekarri nahi izan du, enpresa hauetan lan egin zuten belaunal di ezberdinetako gizon eta emakumeak gogora ekarriz. Udalak 5.281,65 euro bideratu ditu apainketa lan hauetara, eta aurrerantzean mural gehiago margotzeko helburua du.

Nuevas obras artísticas representativas de la identidad local

A petición del Ayuntamiento, el conocido grafitero y artista Nexgraff ha creado dos murales en la localidad. Por un lado, ha pintado en la fachada principal del Frontón Municipal de Amasa el mural "Oilaskoen matxinada". También ha querido recordar en la pared del Aljibe la industria textil y papelera (Subijana y La Salva dora) que existió en ese lugar de nuestro pueblo.

El Ayuntamiento ha destinado 5.281,65 euros a estas obras de arte y prevé realizar más murales de este tipo en el futuro.

Arroa auzoko Fleming Herri Eskolako fatxada txukundu eta margotu du Udalak

Amasa-Villabonako Udalak herriko eskola publikoaren azpiegiturak hobetzeko urteko inbertsio planarekin aurrera jarraitzen du, eta Fleming Herri Eskolak Arroa auzoan duen

eraikinaren fatxada txukundu eta margotzeko lanak burutu ditu 2022-2023ko ikasturte berria hasi aurretik. Inbertsio berri hau ere Udaleko Hirigintza sailaren eta Fleming herri eskolako zuzendaritzaren artean adostutakoa da.

Udalak, Amasa-Villabonako Sanz Margoak enpresa kontratatu du lan hauek gauzatzeko, eta guztira, 16.837,15 euroko inbertsioa egin du.

Eskola publikoen azpiegiturak hobetzeko Eusko Jaurlaritzak eskaintzen duen "Udalaguntza" izeneko dirulaguntza lortu du Udalak, beraz, kostuaren %60a Eusko Jaurlaritzak finantza tuko du (guztira, 10.102,29 euro).

El Ayuntamiento adecenta y pinta la fachada de Fleming Herri Eskola en el barrio de Arroa

El Ayuntamiento ha realizado obras de restauración y pintura en la fachada del edificio que la escuela pública Fleming tiene en el barrio de Arroa. Esta nueva inversión ha sido acordada entre el departamento de Urbanismo del Ayuntamiento y la dirección de Fleming Herri Eskola.

Para llevar a cabo estas labores, se ha contratado a Sanz Margoak, y se han invertido 16.837,15 euros. Al haber obtenido la subvención "Udalaguntza" para la mejora de infraestructuras en la escuela pública, el 60% del coste será financiado por el Gobierno Vasco (10.102,29 euros).

AMASA-VILLABONAKO UDAL ALDIZKARIA HIRIGINTZA 2 2022ko urria

Metalezko saretxoak, hondakinak ibaira ez erortzeko

Herria zeharkatzen duen Oria ibaira hondakin gutxiago eror dadin, saretxo metalikoak jarri ditu Udalak Remi Ayestaran pasealekuko barandaren behealdean.

Ibaira eta ondoren itsasora iristen den hondakin kopurua murrizteko, metalezko saretxoak jarri ditu Udalak Oria ibai bazterreko barandetan. Izan ere, gure kale eta plazetako hondakin arin batzuk (plastikozko botilak, gozokien poltsak, zigarro puntak, e.a.), ibai ertzera edo zuzenean uretara erort zen dira; saretxo metaliko hauek jarrita, aurrerantzean ibaira doazen hondakin kopurua nabarmen murriztuko da.

Guztira, 11.737 euro bideratu dira lan hauetara, eta Calde rería Sanga S.L. enpresa kontratatu da zeregin hau aurrera eramateko.

Udala ingurumenaren zaintzarekin konpromiso irmoan berresten da, eta aurrerantzean Oria ibaira eta Kantauri itsasora milaka hondakin iristea ekidingo du herriko baran den azpialdean metalezko sare gehiago jarrita. Adibidez, Ula-ko etxeen atzealdeko pasealekuan.

Rejillas metálicas para evitar que los residuos caigan al río Oria

El Ayuntamiento ha colocado rejillas metálicas en la parte baja de la barandilla del paseo Remi Ayestaran, para evitar la caída de residuos al río Oria, y que estos lleguen al mar.

En total, el Consistorio ha destinado 11.737 euros a esta tarea y ha contratado a la empresa Calderería Sanga S.L. para que se encargue de llevarla a cabo.

El Ayuntamiento de Amasa-Villabona se reafirma en su firme compromiso con la conservación del medio ambiente.

Udalak, Urzain taldearekin duen kontratuaren baitan, herriko ibaiak, errekak eta naturguneak garbitzen jarraitzen du hilabetero aste betez. Horrela, azken hiru hilabeteotan, guztira 1.093 kg hondakin erretiratu ditu Amasa-Villabonako hainbat bazterretatik; uztailean 375 kg, abuztuan 292 kg, eta irailean 426 kg, hain zuzen ere.

Batez ere, Oria ibaiaren ertzak garbitu dira hilabete haue tan: Azketa errekatik Ubillots errekaraino, Irurako mugatik Agaraitz industrialderaino, eta Adunako presa inguruak. Horietaz gain, Komizar eta Lasturgo naturguneetan, Aranerre kan, eta Ubegungo zonaldean topatutako hondakinak ere jaso dira.

Jorratutako eremu hauetan latak, musukoak, eraikuntza hondakinak, gurpilak… jaso dira, eta deigarria da ia 400 lata eta 4.000 toallita baino gehiago jaso izana.

Hilabetero egiten den bezala, jasotako material guztia zegokion edukinontzietan sailkatu eta behar bezala kudeatu da, birziklagarria den guztia birziklatuz.

Garbitutako eremuen hilabeteroko zaintza eta kontrola egiten bada ere, Udalak gizalegez jokatzeko eta sortzen diren hondakinak dagozkien bezala sailkatu eta kudeatzeko deia luzatu nahi die herritarrei. Guztion ardura da gure herria, eremu naturalak, ibaiak eta oro har ingurumena zaintzea.

Retirados más de una tonelada de residuos de los espacios naturales de la localidad

El Ayuntamiento, cumpliendo su contrato con Urzain taldea, sigue limpiando todos los meses ríos, arroyos y espacios naturales de la localidad. Así, en los últimos tres meses ha retirado un total de 1.093 kg de residuos de diferentes zonas de Amasa-Villabona; en julio, 375 kg; en agosto, 292 kg; y en septiembre, 426 kg.

2022ko urria 3 AMASA-VILLABONAKO UDAL ALDIZKARIAINGURUMENA
Tona batetik gora hondakin bildu ditu Udalak, herriko ibai eta naturguneetan

Zorionak, Lidia! 101 urte!

101 urte bete zituen Santiago egoitzako egoiliarra den Lidia Alonso Paradelok, eta Beatriz Unzue alkatea, eta Arantza Lopez Gizarte Zerbitzuetako zinegotziaren bisita jaso zuen irailaren 30ean.

Urriaren 1a, Adineko Pertsonen Nazioarteko Eguna izanik, bi udal ordezkariek, bisita baliatu zuten herrian bizi diren helduak, eta hauen zaintzaileak omentzeko.

Zorionak Lidia! ¡101 años!

Lidia Alonso Paradelo, residente de Santiago egoitza, ha cumplido 101 años, por lo que recibió la visita de la alcaldesa Beatriz Unzue y la edil de Servicios Sociales, Arantza López,

El 1 de octubre, día Internacional de las Personas Mayores, las dos representantes municipales aprovecharon la visita para home najear a los/as mayores residentes en la localidad y a sus cuidado ras/es.

51 pertsonek egin dute ura eta hondakinen tasak ordaintzeko dirulaguntza eskaera

Amasa-Villabonako Udalak uraren eta hondakinen tasak ordaintzeko zailtasun ekonomikoak dituzten herritarrei zuzendutako diru-laguntzak jarri ditu martxan aurten ere, eta guztira, 51 pertsonek egin dute laguntza ekonomiko hauek jasotzeko eskaera.

51 personas solicitan ayuda económica para el pago de las tasas de agua y residuos

51 amasa-billabonatarras con dificultades económicas, solicitan la subvención que ofrece el Ayuntamiento para pagar las tasas de agua y residuos.

Udalak 16.000 euro bideratu ditu garapenerako lankidetzara

Udalak lankidetza hitzarmen berri bat sinatu du Euskal Fondoarekin, Nazioarteko Garapenerako lankidetza garatzen duen erakundearekin. Hitzarmen honen bidez, Udalak 16.314,39 euro bideratuko dizkio, honek El Salva dorren eta Saharako errefuxiatu kanpamenduetan hainbat proiektu garatzeko; batetik, edateko uraren eta saneamenduaren sistema ezarriko da Jocoro herriko (El Salvador) 5.552 biztanleentzat. Bestetik, Suchitoto herri ko (El Salvador) gazteen prestakuntza eta ekintzailetza lagunduko du, Prestakuntza Teknikorako Eskola sortuz. Eta, azkenik, Saharako Energia Ministerioari erregai-ka mioi bat emateaz gain, Tindoufeko errefuxiatu kanpale kuko hiru tailerrentzat lanerako materiala ere erosiko da. Lankidetza-hitzamen honekin Udalak senidetutako lurraldeekin duen elkartasun harremanean sakondu, eta elkartasun politikekin zein garapenerako nazioarteko lankidetzarekin duen konpromisoari tinko eusten dio.

El Ayuntamiento destina 16.000 euros a la cooperación al desarrollo

El Ayuntamiento de Amasa-Villabona ha firmado un nuevo convenio de colaboración con Euskal Fondoa, Asociación de Entidades Locales Vascas Cooperantes, por lo que se destina rán 16.314,39 euros a esta asociación para que desarrolle diversos proyectos en El Salvador y en los campamentos de refugiados saharauis.

Con este convenio, el Ayuntamiento mantiene su compro miso con las políticas de solidaridad y la cooperación interna cional al desarrollo.

AMASA-VILLABONAKO UDAL ALDIZKARIA GIZARTE ZERBITZUAK 44 2022ko urria

Bolatokia estali eta padel pistak eraikitzeko proiektua atzeratzen ari da araudi urbanistikoagatik

2021eko azaroan garatutako herri galdeketan babesik handiena lortu zuen proiektu honek eta lehen unetik proiek tua gauzatzeko konpromisoa hartu zuen udalak.

Hau horrela izanik ere, proiektua definitu, onartu eta eraikitze lanak abiatu ahal izateko prozesuan, espero gabeko zailtasun bat aurkitu du udalak.

Zehazki araudi urbanistikoarekin lotutako arazo bat da; Amasa-Villabonako Hirigintza Antolamenduaren Plan Oroko rrak (HAPOak) espazio libre gisa kalifikatzen du Olaederra kiroldegi ondoan 3.523 m2-ko azalera duen eremua. Espazio libreak aisialdi publikorako eraikuntzarik gabeko lursailak dira eta ondorioz, eremu horretan apaindura-eraikinak, behin-behineko eraikuntzak eta zorupeko azpiegiturak baino ez dira baimentzen.

Egoera honetan, bolatokia estali eta padel pistak eraiki ahal izateko ezinbestekoa da Hirigintza Antolamendua aldatzea eta udalak horretarako prozedura abiatu behar izan du. Zoritxarrez prozedura hori oso luzea izaten da eta oraindik tramitazio fasean dago.

Horregatik proiektu hau uste baino askoz gehiago atzerat zen ari da eta udalaren aurreikuspenak ez dira beteko.

Udalak bere atsekabea adierazi nahi du, herritarren babe sik handiena izan zuen egitasmo hau nahi bezala martxan jartzeko izaten ari den zailtasunengatik. Era berean, udalak publikoki barkamena eskatu nahi die Amasa-Villabonako herritarrei, atzerapen handiegi honegatik. Ez dago aitzakiarik,

udalaren aurreikuspen akats bat izan da eta udalari dagokio onartzea eta herritarrei gardentasun osoz azaltzea.

El proyecto de cubrir la bolera y la construcción de pistas de pádel se está retrasando debido a la normativa urbanística

Este proyecto obtuvo el mayor respaldo en la consulta ciudadana realizada en noviembre de 2021 y desde el primer momento el Ayuntamiento se ha comprometido a llevarlo a cabo.

Sin embargo, en el proceso de aprobación y puesta en marcha del proyecto, el ayuntamiento se ha encontrado con una dificultad inesperada. Se trata de un problema con la normativa urbanística; el Plan General de Ordenación Urbana de Amasa-Villabona (PGOU) califica la parcela junto al polideportivo como espacio libre. Los espacios libres son terrenos sin edificación destinados al ocio público, permitiéndose únicamente edificaciones ornamenta les, construcciones provisionales e infraestructuras subterráneas.

Para poder cubrir la bolera y construir las pistas de pádel, se ha tenido que emprender una modificación de la ordenación urbanís tica. Lamentablemente ese procedimiento es muy largo y todavía está en fase de tramitación. Por eso la ejecución de este proyecto se está retrasando mucho más de lo esperado y las previsiones no se cumplirán.

El Ayuntamiento de Amasa-Villabona quiere mostrar su pesar por las dificultades que está teniendo para poner en marcha este proyecto. Asimismo, el ayuntamiento quiere pedir públicamente disculpas por este excesivo retraso. No hay excusas, ha sido un error de previsión y al ayuntamiento le corresponde explicarlo con total transparencia.

2022ko urria 5 AMASA-VILLABONAKO UDAL ALDIZKARIAUDALAREN AZALPENAK

2023 urterako Ordenantza Fiskalak onartu dira Udalbatzan

Irailaren 28an izandako Udalbatzaren osoko bilkuran Udal Gobernuak 2023rako aurkeztutako Ordenantza Fiskalen proposamenari hasierako onarpena ematea erabaki zen, EH Bildu eta PNV-EAJren aldeko 12 botoekin, eta PSEko ordezkari bakarraren kontrakoarekin.

Gauzak horrela, 2023. urtean udal zerga eta tasa guztiak %1,5eko igoera orokorra izango dute. Kontuan izanda KPIa azken urtean %10,3a igo dela, honek ez ditu konpentsatuko 2023an udalak aurre egin beharko dituen gastu gehigarriak.

Igoera txikia, baina garrantzi handiko diru-sarrera Zerga eta tasa nagusiei dagokionez, herritarrek ordaindu beharreko kopuruetan igoera oso txikia izango da. Adibidez, hondakinen bilketa eta kudeaketarako udal tasaren kasuan, etxebizitza bakoitzeko hiruhileko tasa 24,63 euro izatetik, 25 euro izatera igaroko da (0,37 euroko igoera). Ibilgailuen tasari dagokionez ibilgailu gehienen kasuan igoerak urteko 1,21 euro eta 2,21 euro bitartekoak izango dira. Olaederra kirolde giko bazkide-kuotetan hileko 24,85 eurotik 25,2 euro izatera pasako da (0,35 euroko igoera). OHZ (IBI) zergaren kasuan Aldundiak higiezinen balio katastralak murriztuko dituela iragarri duenez, ordaindu beharreko kopuruetan jaitsierak egotea aurreikusten da.

Era berean, igoera txiki honen bidez 2023. urtean udalak 30.500 euro gehiagoko diru-sarrerak izango dituela aurrei kusten da.

Zerga-hobari guztiak mantentzen dira Azken urteotan egin den moduan, datorren urtean ere zerga-hobari guztiak bere horretan gertauko dira. Legealdi hasieran martxan jarritako hobari berrietan ere ez da aldake tarik izango 2023 urterako.

Adostasuna alderdi politiko nagusien artean EH Bildu alderdiak gidatutako Udal Gobernuak "Udalaren oreka ekonomikoa ziurtatu beharra" nabarmendu zuen udal zerga eta tasetan %1,5eko igoera aplikatzeko arrazoi nagusi bezala. Horrekin batera, PSEren jarrera "populista" salatu zuten: "oso erraza da oposizioan egonda, inolako ardurarik gabe, zergak izoztu behar direla esatea". EH Bilduko ordezka riak udal gobernuari “arduraz jokatzea” tokatzen zaiola eta “Udalaren etorkizuneko bideragarritasun ekonomikoa arris kuan jartzea axolagabekeria galanta” litzatekeela nabarmen du zuen.

EAJ-PNV alderdia Udal Gobernuak aurkeztutako proposa menarekin ados agertu zen eta bere bost zinegotziek aldeko bozka eman zuten.

PSEko ordezkari bakarrak, aldiz, zerga eta tasa guztiak izoztuta mantentzearen aldeko jarrera defendatu zuen, izan ere, "gure bizilagunen presio fiskala ez handitzea da helburua, bizi dugun krisi egoera ikusita". Ondorioz, Udal Gobernuak proposatutako igoera orokorrari ezezko bozka ematea eraba ki zuen.

AMASA-VILLABONAKO UDAL ALDIZKARIA EKONOMIA 6 2022ko urria

ZERGA ETA TASEN ZENBAIT HOBARI

Familia ugariak

seme-alaba

seme-alaba

seme-alaba

Eguzki energiaren aprobetxamendu termiko /elektrikorako sistemak instalatuta dituztenek

Bizigune programa edo antzekotan parte hartzen duten etxebizitzak

IBILGAILUEN GAINEKO ZERGA

Ibilgailu hibridoek, 4 urtez

Motor elektrikoa duten ibilgailuek, 4 urtez 30 urtetik gorako ibilgailuek

ERAIKUNTZA, INSTALAZIO ETA OBREN GAINEKO ZERGA

Interes berezikoak edo udal onurakoak izendatuta dauden obrak

Eguzki energiaren aprobetxamendua ahalbi detzen duten sistemak ezartzeko obrak

Pertsona ezinduen irisgarritasuna errazteko instalazio eta obrak

HONDAKIN BILKETA TASA

Aurretik langabezian egon eta Villabonan erroldatutako langile berriak gutxienez 6 hilabetetarako kontratatzen dituzten establezimenduak

OLAEDERRA KIROLDEGIKO TASAK

Familia ugariak

Pertsonaren dirusarrerak Lanbide arteko gutxieneko soldatara iristen ez direnean

UDAN JOLASEAN

Pertsonaren dirusarrerak Lanbide arteko gutxieneko soldatara iristen ez direnean

Aprobadas las Ordenanzas Fiscales para el año 2023

En el pleno de la Corporación municipal del 28 de septiembre se acordó aprobar la propuesta de Ordenanzas Fiscales para 2023 presentada por el Gobierno municipal, con los 12 votos a favor de EH Bildu y EAJ-PNV, y un único voto en contra de la representante del PSE.

Así las cosas, en el año 2023 todos los impuestos y tasas munici pales tendrán un incremento global del 1,5%. Teniendo en cuenta que el IPC se ha incrementado un 10,3% en el último año, esta subida no compensará de ninguna manera los gastos adicionales a los que deberá hacer frente el Ayuntamiento durante 2023.

Asimismo, mediante este pequeño incremento se prevé que en el año 2023 el Ayuntamiento obtenga unos ingresos de 30.500 euros más con respecto al año 2022.

Se mantienen todas las bonificaciones fiscales

Al igual que se ha venido haciendo en los últimos años, en el 2023 también se mantendrán todas las bonificaciones fiscales aprobadas al inicio de ésta legislatura.

Consenso entre los principales partidos políticos

El Gobierno municipal liderado por EH Bildu destacó la necesidad de «asegurar el equilibrio económico del Ayuntamiento» como principal razón para aplicar una subida del 1,5% en los impuestos y tasas municipales. Junto a ello, denunció la actitud «populista» del PSE y destacó que al gobierno municipal «le toca actuar con responsabilidad» y que «sería una gran irresponsabilidad poner en riesgo la futura viabilidad económica del Ayuntamiento».

EAJ-PNV se mostró de acuerdo con la propuesta presentada por el Gobierno municipal y sus cinco ediles votaron a favor.

Por el contrario, la única representante del PSE, María Luisa Arija, defendió su postura favorable a mantener congelados todos los impuestos y tasas, y votó en contra de la propuesta del Gobierno municipal.

2022ko urria 7 AMASA-VILLABONAKO UDAL ALDIZKARIAOGASUNA 2023ko
3.
4.
5.
ONDASUN HIGIEZINEN GAINEKO ZERGA (IBI)
%50 %50 %75 %95 %100 %95 %95 %90 %100 %40 %90 %90 %60 %70 %80

Erremonte jaialdi profesionala Villabonako udal pilotalekuan

Behar Zana elkartearen urteurrenaren bueltan, Erremonte jaialdi berezia izango da Villabonako udal plitalekuan, urria ren 29an. Bertaratu nahi dutenek, gonbidapena erreserbatu dezakete beharzanapelota@gmail.com helbidean, edo egunean bertan sarrerak 5 eurotan erosita.

Festival de Remonte profesional en Villabona

El frontón municipal de Villabona acogerá el 29 de octubre un festival especial de Remonte. Quienes quieran asistir pueden reservar su invitación en beharzanapelota@gmail.com, o comprar la entrada el mismo día del partido por 5 euros .

Udalak diruz lagundu du Aiztondo Neskide emakume kirolarien klub berria

Aiztondo Neskide izeneko bailarako emakume kirolariak biltzen dituen klub berria sortu da 2022-2023 denboraldian. Emakumezkoen kirolari bultzada emateko Udalak 8.000 euro bideratu ditu bailarako emakumeen artean futbola eta bolei bola sustatzen dituen kirol klub berri honetara.

El Ayuntamiento subvenciona Aiztondo Neskide, nuevo club de mujeres deportistas

El Ayuntamiento, a través del departamento de deportes, ha invertido 8.000 euros en la creación del club Aiztondo Neskide y así impulsa la práctica deportiva entre las mujeres de la comarca.

Profesionalen esku pilota jaialdi berezia, Villabonako udal pilotalekuan

Behar Zana elkartearen 75. urteurreneko ospakizunen harira, ekarpen berezia egin du Udalak, lehen mailako pilotari profesionalen jaialdi berezia antolatuz, eta 4.000 euroko ekarpena egin du horretarako.

Urriaren 7an Villabonako Udal pilotalekua leporaino bete zen, eta herriko pilotazaleek jaialdi ikusgarriaz gozatzeko aukera izan zuten, besteak beste, Artola, Elezkano, Altuna eta Irribarria goi mailako pilotarien eskutik.

Festival de pelota mano profesional en el frontón municipal de Villabona

Con motivo de la celebración del 75 aniversario de Behar Zana, el Ayuntamiento ha querido hacer una aportación especial organizando un festival de pelotaris profesionales de primer nivel. En total, el Ayuntamiento de Amasa-Villabona ha inverti do 4.000 euros para tal fin.

AMASA-VILLABONAKO UDAL ALDIZKARIA KIROLA 8 2022ko urria

Euskaraldian parte hartzeko izen ematea zabaldu da

Euskaraldiaren aurtengo edizioan Belarriprest edo Ahobizi moduan parte hartu nahi dutenek izena emate ko aukera dute www.euskaraldia.eus webgunean, edo udal liburutegian eta Olaederra kiroldegian egongo diren izen emate postuetan. Bestalde, urriko azken asteburuan izena emateko mahaia ezarriko da Errebo teko plazan.

Euskararen aldeko ariketa soziala azaroaren 18tik abenduaren 2ra egingo da aurten, eta Udalak ama sa-billabonatar guztiak, eta gizarteko sektore eta erakunde guztiak gonbidatu nahi ditu parte hartzera.

Udalak Arigune gisa izena eman du dagoeneko, beraz, euskaraz lasai hitz egiteko gunea izango da.

Abierto el plazo de inscripción para participar en Euskaraldia

Quienes tengan interés en participar en ésta dinámica social de fomento del uso del euskera, podrán inscribirse en la página www.euskaraldia.eus, en la biblioteca municipal o en el polideportivo Olaederra.

El Ayuntamiento quiere animar a todos/as a participar en el ejercicio de este año.

Mintzalaguna egitasmoan izen-ematea zabalik

Mintzalaguna egitasmoak euskaraz aritzeko ohitura duten bolun tarioak, euskaraz hitz egiteko ohitura ez dutenekin elkartzean datza. Horrela, astean behin talde txikitan elkartzen dira taldean euskaraz aritzeko.

Oraindik zabalik dago egitasmo honetan izena emateko aukera. Informazio gehiagorako edo izena emateko Galtzaundi euskara elkartera edo euskara@villabona.eus helbidera idatzi.

Abierta la inscripción en el proyecto Mintzalaguna

Mintzalaguna consiste en agrupar voluntarios/as que acostumbran a hablar en euskera con personas que no lo hacen. Así, una vez a la semana se reúnen en pequeños grupos para practicar euskera.

El plazo para inscribirse en Mintzalaguna está abierto. Para más información Galtzaundi euskara elkartea o euskara@villabona.eus.

Amasa-Villabona, Ibarra eta Tolosako fruta dendek ´Nire frutak zuretzat´ kanpaina abiarazi dute. Kanpainaren helburu nagusia parte hartuko duten fruta denden hizkuntza paisaian euskara presente egotea da. Beraz, hemendik aurrera, gure fruta eta barazki askoren izenak euskaraz ere irakurri ahal izango ditugu. Orain herritarroi dagokigu gure eguneroko praktiken bitartez euskara balioan jartzea.

Urriaren 3tik 28ra kanpainan parte hartuko duten herriko 7 saltokietan barazki eta fruta sortak zozketatuko dira.

Siete fruterias de Amasa-Villabona se suman a la campaña “Nire frutak zuretzat”

Varias fruterias de Amasa-Villabona, Ibarra y Tolosa han puesto en marcha la campaña “Nire frutak zuretzat” con el objetivo de que el euskera esté presente en el paisaje lingüístico (rótulos, carteles...).

La ciudadanía podrá participar en la campaña del 3 al 28 de octubre. Las fruterias que participan en la campaña sortearán lotes de verduras y frutas.

AMASA-VILLABONAKO UDAL ALDIZKARIAEUSKARA 2022ko urria 9
Amasa-Villabonako zazpi fruta dendek `Nire frutak zuretzat´ kanpainan parte hartu dute

129 lagunek eman dute izena, Udalak antolatutako kultur ikastaroetan

Aisialdiaz modu aktiboan gozatzeko sormena, ongizatea eta garapen pertsonala sustatzera bideratutako kultur ikastaroen aukera zabala antolatu du Udaleko Kultura sailak.

Ikasturte honetan 12 kultur ikastaro jarri ditu aukeran, eta guztira, 129 lagunek eman dute izena antzerkia, egur lanketa, funky dantza edota pintura bezalako ikastaroetan. Nabarment zekoa da, kultur ikastaroen eskaintza pandemiaren aurreko normaltasun-egoerara itzuli dela; bai ikastaroen aniztasunean, baita areto, gela eta aforoetan ere.

129 personas se han inscrito en los 12 cursos culturales organizados por el Ayuntamiento

Este curso 2022-2023 el departamento de Cultura del Ayuntamien to ha ofertado 12 cursos culturales en los que se han inscrito 129 personas.

Amasa-Villabonako oroigarria, Joan Manuel Serratentzat

Amasa-Villabonako Udalak Joan Manuel Serrat kantautorea aitortu nahi izan du. Jakina denez, gaztea zela uda bat herrian igaro zuen. Serratek Donostian eman zuen agurreko kontzer tua baliatuz, Beatriz Unzue alkateak Amasa-Villabonaren izenean esker oneko opari bat eman zion.

Recuerdo de Amasa-Villabona para Joan Manuel Serrat

El Ayuntamiento ha querido reconocer al cantautor Joan Manuel Serrat, ya que de joven pasó un verano en nustro pueblo. La alcaldesa Beatriz Unzué le entregó en nombre de Amasa-Villabona un obsequio de agradecimiento.

Eskerrik asko, Maipi!

Urriaren 5ean, Maipi Aranburu udal langilea erretiratu zen, 41 urtez Udal liburutegian lanean aritu ondoren.

Udala osatzen duten ordezkari eta langile guztien izenean, mila esker Amasa-Villabonarentzat egin duzun lan guztiaga tik, Maipi!

Hemendik aurrera, ondo merezitako erretiroaz osasunare kin disfrutatu dezazula!

Eskerrik asko, Maipi!

El 5 de octubre se jubiló la trabajadora del Ayuntamiento Maipi Aranburu, tras 41 años al frente de la biblioteca municipal.

En nombre de toda la representación de éste Ayuntamiento y en el de todos/as tus compañeros/as, eskerrik asko por todo el trabajo realizado para Amasa-Villabona! ¡Que disfrutes con salud tu bien merecida jubilación!

AMASA-VILLABONAKO UDAL ALDIZKARIA KULTURA 10 2022ko urria

Amasa-Villabonako Udalean ordezkaritza duten alderdi politikoen hitzak, bakoitzak duen ordezkari kopuruaren arabera antolatuta.

Mensajes de los partidos políticos con representacion en el ayuntamiento de Amasa-Villabona, ordenados según la cantidad de representantes que tiene cada uno.

eremu naturalak, errekak eta ibaiak hilero garbituz, pinudiak moztuz eta bertako zuhaitz espeziekin ordezkatuz etab.

Gure udal gobernua momentuko erronka nagusiei erantzuten ari da:

Energia krisiari aurre egiteko neurri eraginkorrak hartu ditugu, besteak beste autokontsumorako eguzki-pane lak ezarriz, argiteria publikoa berrituz edo energia kontsumoa gutxitzeko plana abiatuz.

Krisi klimatikoaren aurrean, inguru men politika aktiboa garatzen ari gara;

Erronka demografikoari erantzuteko (jaiotza-tasa txikia eta gizartearen zahartzea) adinekoentzat etxez-etxeko laguntza zerbitzua zabaldu dugu edota 0-2 urteko haurrak herriko haurreskolan matrikulatzeko dirulaguntzak jarri ditugu martxan.

Herrian funtsezkoak diren merkatarit za eta ostalaritza sektoreei laguntzeko neurriak hartu ditugu; zerga eta tasak

murriztuz, dirulaguntzen bidez eta kontsumo bonoak martxan jarriz etab.

Pobreziarekin amaitzeko, gizarte larrialdi laguntzak hedatu ditugu edota elikagai bankua sortu.

Hauek EH Bilduko udal taldearen jardunaren adibide gutxi batzuk beste rik ez dira, baina gure iparra erakusten dute: justizia soziala helburu duten herritarren ongizaterako neurri aurre rakoiak, krisi klimatiko eta energetikoari aktiboki erantzuteko politika jasanga rriak, herriko ekonomia sustatzeko dinamikak...

Aurreko legealdian EAJk mugarri garrantzitsu bat lortu zuen: Aldundiak Amasa-Villabonako Hiri Antolamen duko Plan Orokorra izapidetzea baimentzea, hutsetik hasi gabe. EHBil duri tokatzen zitzaion akordio hura garatzea baina Beatriz Unzuek ez du ezer egin ia 4 urtetan. Plan Orokorra

da, besteak beste, etxebizitzarako erabiliko diren udal lurrak definitzeko dokumenturik garrantzitsuena, baina Bilduri ez zaio gaia inporta. Alkatetzak ez du udal arkitektoa aintzat hartu nahi izan eta plana erabat geldirik dago. Gobernu-taldearen ezintasunak hipo tekatu egiten du gazteek alokairu sozialeko etxebizitza publikoa aukerat zeko duten eskubidea, eta klase ertai nek etxebizitza tasatua arrazoizko prezioetan izateko duten eskubidea.

Bildu tiene abandonado el Plan General de Ordenación Urbana. De esta manera, hipoteca el derecho de los jóvenes a obtener una vivienda pública en régimen de alquiler social y el de las clases medias y populares de disponer de una vivienda tasada a precios razonables.

BILDU= GESTIÓN CERO.

Desde el PSE-EE de Villabona hemos propuesto la congelación de las orde nanzas fiscales para 2023.

Son varias las administraciones que están adoptando medidas para com batir el efecto de la inflación que tanto perjuicio está ocasionando al bolsillo de la ciudanía. El Gobierno de España,

el Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Gipuzkoa han aprobado paquetes de medidas de diverso calado para hacer frente a los efectos de la situación económica actual.

Pero mientras, el Ayuntamiento de Villabona, gobernado por EH Bildu, exige un esfuerzo mayor a nuestro vecinos y vecinas incrementando las tasas y los impuestos municipales en un 1´5% para el próximo año. Sin olvidar, que para el año 2022 también los incrementó en 1´1%.

Desde el PSE-EE de Villabona no podemos comprender como otros ayuntamientos gipuzkoanos como Eibar, Arrasate, Pasaia, Lezo, Zumarra ga, Zarautz, Hondarribi, Azkoitia… están haciendo un esfuerzo fiscal importante congelando los impuestos y las tasas para el año que viene, mien tras el nuestro ahoga más todavía las economías domésticas de los y las villabonatarras.

2022ko urria 11 AMASA-VILLABONAKO UDAL ALDIZKARIALIBREAN
Ari gara, eta aurrera goaz
Etxebizitza politika ahazten duen alkatetza
AZOKA EKOLOGIKOA Urriak 30, Erreboteko plazan Villabonako II. 10:00 Azokaren irekiera 12:00 - 14:00 Goizean zehar Gau Beltzerako kalabazak dekoratzeko tailerra Pintxo dastaketa AMA tabernako Javi Riveroren eskutik

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.