Allmannyttan 2 2018

Page 20

NYPRODUKTION

I maj 2 016 ord nade S med aff ABO en ärs­nyt resa til tiga ko Ett tjug l Polen ntakte otal pe r s om må r soner f deltog. l. rån oli För Tre ka bost klövern ningom a d sbolag r esulter i ett ko ade det ntrakt så små med po lska Tu lcon.

POLEN

FRÅN NOLL TILL SEX UTLÄNDSKA KONTRAKT När SABO började leta byggare på andra sidan Östersjön för ett par år sedan fanns inga utomnordiska totalentreprenörer på den svenska marknaden. Numera har sex allmännyttiga avtal signerats med bolag från Polen och Slovenien. Text: Anita Snis Illustration: Annicka Istemo – DET ÄR JU EN FANTASTISK framgång! Och

Vi tänker kanske att det är riskfritt för utländska bolag att komma hit. Jonas Högset, SABO

20

dessutom har medlemsföretagen fått 20–25 anbud från andra länder, säger Jonas Högset, chef för SABOs enhet för fastighet och boende. I sina många möten med utländska byggare har Jonas Högsets huvudbudskap varit att de allmännyttiga bolagen är pålitliga och långsiktiga kunder. – Vi tänker kanske att det är riskfritt för utländ­ ska bolag att komma hit, men så är det absolut inte. Det är en jätteinvestering och risk för dem, så man ska inte tro att de är lycksökare. Under mötena framhåller han dock även vikten av att leverera hus med god kvalitet. – Jag brukar säga att ”våra företag kommer att ta väl hand om er om ni är duktiga leverantörer. Men de kommer också att säga ifrån och varna sitt nätverk om ni är dåliga”. Allmännyttiga Treklövern i Klippan var först ut att anlita en utländsk totalentreprenör (se sid 14), och Jonas Högset är imponerad av resultatet.

– Det ser jättefint ut! Standarden motsva­ rar absolut det man ser i svenskproducerade bostäder. HAN PÅPEKAR ATT UTLÄNDSKA byggare kan

kräva mer projektstyrning, åtminstone i sina första projekt. – Det är en läroprocess för dem som är ovana vid den svenska byggmarknaden. Men en dålig svensk entreprenör kan innebära lika mycket jobb, det måste man också komma ihåg. Och extrajobbet är mödan värd, menar Jonas Högset, eftersom de utländska anbuden ligger runt 10–15 procent under de svenska. För att få in sådana prispressande anbud räcker det dock inte att annonsera ut upphandlingen. – Det håller inte. Man måste aktivt gå ut och leta och skapa kontakter. Men det är ju egentligen samma införsäljningsprocess som till de inhem­ ska entreprenörerna. Det gäller att visa upp sig som en attraktiv beställare, både till lokala, natio­ nella och internationella byggare. Framöver tror Jonas Högset på allt fler utom­ nordiska byggare. – Vi på SABO vill ju förbättra förutsättningarna för allmännyttan att bygga bostäder och vi kan bara göra det genom förbättrad konkurrens – och utländska bolag är definitivt ett av de sätten. b

Allmännyttan nr 2 X maj 2018


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.