Ålandsbanking 2 2018 Suomi

Page 1

NRO 2 2018

Satu Helkama

Lääkäristä pyörätehtaan johtajaksi Turvallisesti verkossa

Uusi palvelu Web Cleanup Ålandsbanken täyttää 100 vuotta

TUULI PETÄJÄ-SIRÉN Työpaikkana Itämeri


2

Ålandsbanken | Sisältö

SISÄLTÖ NRO 2 3 PÄÄKIRJOITUS

4 REPORTAASI: TUULI PETÄJÄ-SIRÉN

Tapaa olympiamitalisti, jonka työpaikka on Itämeri

8 OSAKKEET, KOROT JA SUHDANNE

KATSAUS VUODELLE 2019

Varainhoidon näkemys päivän markkinoista

10 5 VIVAHDETTA TIMO LITHÉNISTÄ

Tutustu Ålandsbankenin Private Banking palveluiden apulaisjohtajaan

14 OTA MOBIILIPANKKI HALTUUN

8 hyödyllistä ominaisuutta helpottamaan arkeasi

16 TURVALLISESTI VERKOSSA

Lue lisää Ålandsbankenin uudesta palvelusta, Web Cleanupista

4 TUULI PETÄJÄ-SIRÉN

10 TIMO LITHÉN

17 SOSIAALINEN VASTUU

Näin Ålandsbanken työskentelee yhteiskuntavastuun parissa

18 TAPAA SATU HELKAMA

Lääkäri, joka ryhtyi johtamaan pyörätehdasta

22 KESÄN LÄMMÖN KÄÄNNEPUOLI Lue lisää ilmastonmuutoksesta ja Itämeriprojektista

24 ÅLANDSBANKEN TÄYTTÄÄ 100 VUOTTA

Juhlii julkaisemalla 100 kertomusta alkumetreistä tähän päivään

26 PRIVATE BANKING

18 SATU HELKAMA

26 TURUN KONTTORI KASVAA

Vahvistusta uusista työntekijöistä, fokuksena Private Banking

28 UUDEN AJAN IT-RATKAISUJA

Ålandsbankenin IT-osastosta itsenäinen yritys

30 5 KYSYMYSTÄ PETER WIKLÖFILLE

22 ITÄMERIPROJEKTISTA

28 CROSSKEY

24 ÅLANDSBANKEN 100 VUOTTA

Ålandsbanking-lehden julkaisee: Ålandsbanken, Bulevardi 3, 00120 Helsinki Puhelin Helsinki 0204 293 600, Tampere 0204 293 200, Vaasa 0204 293 300, Turku 0204 293 100, Parainen 0204 293 150 Sähköposti alandsbanking@alandsbanken.fi Vastaava julkaisija Anne-Maria Salonius Päätoimittaja Crista Tammela Layout Andreas Johansson, Johanna Lindberg ja Erik Larsson Kuva Adobe Stock, Viktor Fremling ja Jetro Stavén Painotalo NogaGruppen/Reusner, painettu ympäristöä säästävälle paperille Kansikuva: Jetro Stavén


Pääkirjoitus | Ålandsbanken

3

ME USKOMME HENKILÖKOHTAISEEN KOHTAAMISEEN Mediassa keskustellaan paljon digitalisaatiosta

esimerkiksi Rion olympialaisten aikana. Rooli-

ja sen seurauksena henkilökohtaisen palvelun ja

malleja tarvitaan, tänään ehkä vielä enemmän

tavoitettavuuden heikentymisestä. Me uskomme

kuin koskaan aikaisemmin. Ilmastonmuutos on

henkilökohtaiseen palveluun ja että sen merkitys

yksi aikakautemme suurin uhka ja jokainen meist-

asiakkaille ei suinkaan ole kadonnut digitaali-

tä voi vaikuttaa ilmastonmuutoksen hillitsemi-

sessa maailmassa. Haluamme tarjota sinulle

seen jokapäiväisillä valinnoilla.

laadukasta palvelua sekä henkilökohtaista kohtaamista. Meille on tärkeää, että palvelu toimii

Asiakkaanamme saat käyttöösi ainutlaatuisen

helposti ja joustavasti, sinusta asiakkaana ollaan

ostosten hiilijalanjälkeä mittaavaan Itämerikortin.

kiinnostuneita ja sinusta huolehditaan. Hyvään

Voit seurata miten ostokäyttäytymisesi muuttuu

palveluun kuuluu myös se, että haemme aidosti

ajan myötä ja muuttaa kulutustottumuksiasi

ratkaisuja juuri sinun tarpeisiisi.

sen perusteella. Tukemalla ympäristönsuojelua tai muuttamalla elämäntyyliäsi voit parantaa

Asiakkaita ohjataan monilla aloilla voimakkaasti

ympäristön tilaa. Itämeriprojekti rahoittaa

käyttämään digitaalisia palveluja ihmisen koh-

vuosittain hyviä ideoita Itämeren pelastamiseksi.

taamisen sijaan. Digitaalisten palvelujen kehitys

Saimme jälleen runsaasti hakemuksia ja 128

on myös meille tärkeää ja haluamme vastata asi-

hakemuksen joukosta korostui ratkaisut muovin

akkaidemme muuttuviin tarpeisiin. Panostamme

vähentämiseksi. Poikkeuksellisen kuuma kesä

jatkuvasti Mobiilipankkimme kehittämiseen ja

sinileväkukintoineen heijastui myös monessa

suosittelen lämpimästi, että otat sovelluksemme

hankkeessa. Helmikuussa 2019 selviää, mitkä

käyttöön. Meillä asiakas kuitenkin valitsee mitä

projektit menestyivät loppuvuoden yleisöäänes­

kanavaa käyttää. Me uskomme, että digitaalisten

tyksessä ja mitkä hankkeet saavat rahoitusta.

kanavien tulisi tukea henkilökohtaista palvelua, ei korvata sitä.

Ensi vuonna Ålandsbanken täyttää 100 vuotta ja vuosi on meille tärkeä juhlavuosi. Vaikka meillä

Sosiaalisen median kasvaessa myös väärennet-

on katse vahvasti tulevassa, nyt on myös hyvä

tyjen tai kaapattujen profiilien todennäköisyys on

hetki tarkastella Ålandsbankenin matkaa vuosien

yleistynyt. Ålandsbankenin Premium- ja Private

varrelta. Olemmekin koonneet sata tarinaa

Banking -asiakkaana sinulla on nyt käytössäsi

matkamme alkutaipaleelta aina nykypäivään

uunituore palvelu, Web Cleanup, jonka kautta

saakka. Nämä tarinat jaamme teidän luettavik-

saat ohjeita ja apua ei-toivotun sisällön poistami-

senne verkkosivuillamme ja sosiaalisen median

seen verkosta. Voit lukea lisää palvelusta sivulla

kanavissamme ensi vuoden aikana.

16.

Hyvää talvea!

Kesällä aloitimme Itämeriprojektin kautta yhteis­ työn kilpapurjehtija Tuuli Petäjä-Sirénin kanssa. Tuuli on hieno roolimalli ja luonteva Itämeren puolestapuhuja. Hän on jo vuosien ajan nostanut mediassa huolen Itämeren tilasta ja avannut myös keskustelua maailman merien kunnosta

Kuljemme omaa tietämme.

Anne-Maria Salonius Johtaja Ålandsbanken Suomi

” Digitaalisten kanavien tulisi tukea henkilökohtaista palvelua, ei korvata sitä.”


4

Ålandsbanken | Asiakastarina

TYÖPAIKKAN


Tuuli Petäjä-Sirén Finansiell| |Ålandsbanken Ålandsbanken

5

NA ITÄMERI Olympiamitalisti Tuuli Petäjä-Sirénin silmissä siintää Tokio 2020. Kolminkertainen olympiakävijä on nähnyt ja kokenut paljon uransa aikana, mutta mistä kaikki alkoi, minkälainen on kilpapurjehtijan olympiadi ja mitä Itämeriprojektin kummi toivoisi meidän tekevän luonnon hyväksi? Teksti: Lotta Lybäck Kuva: Jetro Stavén

lähdimme talveksi Espanjaan treenaamaan.

Kilpapurjelautailija Tuuli Petäjä-Sirénillä on

vesille jo pieninä – perheen kuopus oli parin

takanaan erilainen vuosi. Kovan treenaami-

kuukauden ikäisenä ensimmäisellä kesä-

sen ja purjehtimisen sijasta keskittyminen

purjehduksellaan. Pienestä pitäen vesillä on

Cádiziin kerryttämään kokemusta purjelau-

oli talven ja kevään ajan arkkitehdin töissä ja

ollut myös Tuuli itse.

tailusta. Tällä reissulla Tuuli tapasi myös

raskaudessa, ja toukokuusta alkaen perheen

– Olen viettänyt kaikki lapsuuden kesäni

Näin kaksikko lähti vuonna 2006 Espanjan

purjelautailija Curro Manchónin, josta on sittemmin tullut suomalaispurjehtijan valmentaja.

uusimmassa tulokkaassa. Tästä huolimatta

vanhempieni veneellä purjehtien Suomen-

projekti Tokio 2020 ja treenaaminen on ollut

lahden saaristossa ja ensimmäisen kerran

koko ajan osana arkea, vaikka purjehtimi-

purjeveneessä olin jo alle yksivuotiaana,

dostua huippu-urheilua. Siellä tapasin

sesta kertyikin yli kuuden kuukauden tauko.

Tuuli kertoo.

myös paljon muita purjelautailijoita, joista

– Kyllä kesällä oikein nauratti, miten itsellä

Purjehdusharrastuskin alkoi poikkeuksel-

– Espanjan reissulla tästä alkoi muo-

on sittemmin tullut tiukkoja kilpasiskoja, ja

oli naama hymyssä, kun pääsin takaisin

lisen nuorena, jo 5-vuotiaana optimistijolla­

tietenkin Curron. Hänen kanssa meillä oli yh-

vesille. Onneksi Itämeri on tässä aivan

kurssilla. Kurssille hän päätyi vanhemman

teinen projekti Lontoo 2012, ja nyt projektina

vieressä, niin pääsin nopeasti treenaamaan

siskonsa kautta, joka aloitti myös tällöin

on Tokio 2020, Tuuli hymyilee.

merelle itsekseni, Tuuli Petäjä-Sirén nauraa.

purjehduksen. Kilpailemisen Tuuli aloitti 8-vuotiaana ja hän kilpaili optimistijollalla

Neljän vuoden syklissä

neljänsiin olympialaisiinsa. Äitiysloma jäi ly-

aina 15-vuotiaaksi asti. Kilpailukokemusta

Purjelautailussa olympialaiset ovat selvä pääta-

hyeksi, kun ensimmäinen koitos kohti Tokion

nuorelle purjehtijalle kertyi niin Suomessa

voite. Harjoittelu ja kilpailut rytmitetään neljän

kesäolympialaisia osui jo elokuun alkuun,

kesäisin järjestettävistä kilpailuista kuin

vuoden sykleihin olympialaisten ympärille.

jolloin Tanskassa järjestettiin purjehduksen

MM-, EM- ja PM-kilpailuista.

Kokenut kilpapurjehtija valmistautuu

MM-kilpailut, joissa Petäjä-Sirénin RS:X-­ luokassa jaossa oli 11 maapaikkaa Tokioon.

Optimistijollasta Tuuli siirtyi purjehtimaan

Pekingin kesäolympialaiset 2008 olivat Tuulin ensimmäiset. Tällöin hän sijoittui

kahden hengen 420-luokkaan jo optimisti­

purjelautailun RS:X-luokassa sijalle 16. Vuon­

jolla-ajoista tutun kilpasiskonsa Matilda

na 2011 hän varmisti paikkansa Lontoon

ja Tuuli oli luokassaan lopulta 47. Vaik­ka

Ajangon kanssa. Parin vuoden jälkeen kak-

kesäolympialaisiin Australian Perthin MM-­

valmistautuminen kilpailuihin jäi erittäin

sikko vaihtoi 470-luokkaan ja Petäjä-Sirénin

regatassa. Olympiavuosi 2012 alkoi hienoissa

lyhyeksi, on kilpapurjehtija iloinen, että lähti

purjehduskumppani vaihtui tässä luokassa

tunnelmissa, kun Tuuli voitti uransa ensim-

kisavesille jo elokuussa.

purjehtiessaan pariin otteeseen.

mäisen arvokisamitalin Madeiralla sijoittuen

Maapaikka ei Tanskassa vielä varmistunut

– Oli todella hauskaa päästä taas kisaa-

Haave huippu-urheilijan urasta syttyi Mä-

kolmanneksi RS:X-luokan EM-kilpailuissa.

maan ja olen tyytyväinen päätökseeni lähteä

kelänrinteen urheilulukiossa, mutta ajatuksen

Vuoden huipensi Lontoon olympialaisissa

kisoihin, vaikka olympiapaikkaa ei vielä tullut.

edistäminen viipyi vielä jonkin aikaa. Lukion

saavutettu hopeamitali. Seuraavan vuoden

Viikkoon mahtui onnistumisiakin, ja tuli jälleen

jälkeen Tuuli haki opiskelemaan arkkiteh­diksi

tammikuussa hänet valittiin vielä Vuoden

se fiilis, että jes, tämän takia teen tätä! Nyt

ja ehti suorittaa opintojaan parin vuoden ajan,

urheilijaksi.

jatketaan treenausta kohti olympiapaikkoja.

kunnes hän päätti panostaa haaveeseensa huippu-urheilijan urasta vielä kerran.

Jollaluokista RS:X-olympialuokkaan

– Neljän vuoden syklissä etenemisen ansiosta olen voinut välillä panostaa jonain

– Rupesin surffailemaan ja tutustumaan

vuonna esimerkiksi enemmän opiskeluun tai

Mukana Tanskassa oli koko perhe: aviomies

purjelautailuun kotivesillä. Samoihin aikoihin

työuraan ja sitten taas zoomata takaisin ur-

Ville sekä perheen lapset, 4-vuotias Isla ja

entinen purjehdusparini Matilda testaili myös

heiluun. Kaikissa lajeissa tämä ei ole mahdol-

perheen uusin tulokas Aava. Kisojen seuraa-

purjelautailua. Sitten päätimme yhdessä,

lista, joten olen ollut onnekkaassa asemassa

misen lisäksi ovat perheen lapset päässeet

että nyt aletaan tekemään tätä kunnolla, ja

tämän suhteen, Tuuli kertoo.


6

Ålandsbanken | Asiakastarina

Vastakohtien olympialaiset

kutkuttava fiilis. Siellä on kiva purjehtia ja us-

Lontoon jälkeen seuraavan neljän vuoden

kon, että Tokio 2020 tulee olemaan erittäin

ka. Sen lisäksi, että hän on viettänyt lapsu­u ­-

päässä häämöttivät Rion kesäolympialaiset,

hyvä juttu, Tuuli hymyilee.

tensa meren äärellä ja asunut yli 30 vuotta

Itämeri on Tuulille monin tavoin tärkeä paik-

aivan meren lähellä, on se ollut hänelle myös

joiden avajaisissa Tuuli toimi Suomen lipunkantajana. Rion regatassa lopputuloksena

Kaikilla teoilla on väliä

harrastuspaikka ja jo vuosien ajan työpaikka.

oli kymmenes sija.

Rion aikana korostunut vesistöjen tilasta

Kesäisin hän treenaa Itämerellä lähes päivit­

puhuminen on Tuulin mielestä yleisesti

täin ja lisäksi viettää siellä aikaa esimerkiksi

aktiivisesti tulevilla olympiavesillä esikisoja

hyvä asia, mutta Rion vesistöihin keskitty-

perheensä kanssa purjehtien.

lukuun ottamatta. Olympialaisten aikaan

misen sijaan hänestä olisi kuitenkin vielä

myös perhe jäi kotiin.

tärkeämpää, että Suomessa käännettäisiin

niiseen rannikkoomme vielä enemmän. Kun

katseet oman Itämeremme tilaan.

saa itse varpaat veteen ja näkee rannikkomme

Ennen olympialaisia Tuuli ei leireillyt kovin

– Rio ei paikkana onnistunut voittamaan

–Toivoisin, että ihmiset tutustuisivat kau-

ainutlaatuisuuden, niin sitoutuu varmasti teke-

sydäntäni. Rion olympiadin aikaan puhuttiin

– Monien asioiden, kuten jätevesien

todella paljon veden epäpuhtauksista ja Rion

puhdistuksen kanssa, on vuosien varrella

muista riskeistä, kuten rikollisuudesta, ja

menty eteenpäin, mutta tehtävää riittää

tästä syystä päätin jo aikaisessa vaiheessa,

yhä. Itämeri on hitaasti ja huonosti toipuva

paljon mahdollisuuksia vaikuttaa omilla

että perhettäni en sinne vie.

meri, jonka hyvinvointiin meidän kaikkien on

teoillaan. Vaikka kulutus kiihtyy, myös vaikut­

panostettava.

tamismahdollisuudet lisääntyvät. Helpoin

mään parempia ratkaisuja luontomme kannalta. Tuuli näkee, että kuluttajilla on nykyisin

Itämeri on hitaasti ja huonosti toipuva meri, jonka hyvinvointiin meidän kaikkien on panostettava. Keskustelun kääntyessä jatkuvasti Rion riskeihin korostui henkinen valmistautuminen. – Vesi oli siellä aivan kaamean likaista, mutta olosuhteet olivat tietenkin samat myös kilpasiskoille. Näitä asioita ei saa kilpailun aikana jäädä vatvomaan liikaa. Täytyy vain valmistautua parhaansa mukaan ja

Tuuli Petäjä-Sirén • Syntynyt: 9.11.1983 Espoossa. • Perhe: Aviomies Ville ja tyttäret Isla ja Aava. • Asuinpaikka: Nuuksio.

selvittää mahdolliset riskit ja keskittyä sitten itse asiaan, Tuuli toteaa. Samana syksynä, heti Rion kisojen jälkeen Tuuli matkusti ensimmäisen kerran Tokioon tutustumaan vuoden 2020 olympiavesiin. Olympiaregatta purjehditaan siellä vuonna 2020 noin tunnin päässä Tokiosta Enoshimassa. Nyt hän on ehtinyt käydä tulevilla olympiavesillä jo kahdesti. Kontrasti kahden olympiapaikan välillä on iso: Tokiossa vesi on puhdasta ja vähäros­ kaista ja lisäksi Tokio on usein listattu maailman turvallisimmaksi kaupungiksi. – Tokiosta minulla on jo nyt positiivisesti

• Ammatti: kilpapurjehtija RS:Xolympialuo­kassa ja arkkitehti. • Saavutukset RS:X-luokassa: EM-pronssi vuonna 2012 Madeiralla Olympiahopea vuonna 2012 Lontoon olympialaisissa Lisäksi Tuuli on valittu vuoden 2012 Vuoden urheilijaksi ja hän toimi Suomen lipunkantajana Rion olympialaisissa vuonna 2016.


Tuuli Petäjä-Sirén | Ålandsbanken

7

tapa vaikuttaa on huolehtia arjen valinnois-

konkreettisesti edistämään Itämeren hyvin-

Sen miettiminen ei kuitenk­kaan ole vielä

ta: esimerkiksi siitä, että roskat päätyvät

vointia. Tuuli seuraa myös innolla Itämeren

ajankohtaista.

roskakoreihin ja oikeaan kierrätykseen, ja

tilaa parantavien innovaatioiden kehittymistä,

– Aion tehdä tätä niin kauan, kun se on

kesämökin jätevedet oikeaan paikkaan.

minkä rahoittaminen on yksi Itämeriprojektin

kivaa. Purjelautailussa fiilis on niin mahtava,

päätarkoituksista.

ja nautin päivittäisestä treenaamisestakin.

Itse Tuuli huomioi ympäristöä monin ta-

– Innovaatiot Itämeren ja ympäristön

Purjelautailussa ei tule ikä aivan heti vastaan,

on omassa tekemisessään huomannut, on

hyväksi voivat olla niin pieniä kuin isoja.

kuten ei arkkitehdinkaan töissä. Molemmille

ruokahävikin väheneminen suunnitelmallisuu-

Molempia tarvitaan. Kukaan ei voi tietää,

on vielä aikaa.

den ansiosta. Lisäksi perhe asuu hirsitalossa,

milloin joku keksii idean, joka muuttaa koko

ja materiaalin valintaan vaikutti suuresti

suojelutyötä. Innovaatioiden tukeminen on

Italian kautta Tokioon

nimenomaan sen ekologisuus. Haaveissa on

ehdottomasti tärkeä osa ympäristötyötä,

Tuuli kertoo, että on aikoinaan arvioinut

myös sähköauton hankkiminen.

Tuuli sanoo ja jatkaa:

ammattiurheilijan työnsä jatkuvan vuoteen

voin. Yksi suurimmista muutoksista, mitä hän

– Ne ovat pieniä asioita, mitä yksittäinen

– Pankeilla on paljon vaikutusvaltaa ja

2012 asti. Siitä on kuitenkin menty yli jo use-

ihminen voi tehdä, mutta pahin asia, mitä

on hienoa, että Ålandsbanken on oivaltanut

ammalla vuodella, joten hän ei enää toista

voimme tehdä on jättää käyttämättä oma

käyttää vaikutusmahdollisuuttaan ympäris­

kertaa samanlaista arviota aio heittää, vaan

panoksemme, Tuuli sanoo.

tön hyväksi.

keskittyy etenemään urallaan tutuissa neljän

Yhdessä Ålandsbankenin kanssa terveemmän Itämeren puolesta

Kolmannen polven arkkitehti

Kesällä julkistettiin Ålandsbankenin

purjelautailun ja kodin lisäksi myös hänen

etappina ovat MM-kilpailut Italian Gardajär-

yhteistyösopimus Tuulin kanssa.

toisessa työssään, arkkitehdin ammatissa.

vellä syyskuussa 2019. Siellä jaossa on 9

Purjelautailija kommentoi yhteistyötä

Kolmannen polven arkkitehti näkee rakennus­

maapaikkaa olympialaisiin. Ennen Gardan

täydeksi napakympiksi.

teollisuuden yhtenä tärkeänä alana, jonka

koitosta luvassa on muutamia kansainvälisiä

teoilla voidaan vaikuttaa ympäristöömme.

kilpailuja sekä EM-kilpailut Mallorcalla.

vuoden sykleissä. Nyt katseet ovat tiukasti

– Tämä tuntuu todella luontevalta yhdistelmältä. On mahtavaa, että on yhteistyö­

Ympäristön huomioiminen näkyy Tuulilla

– Arkkitehdeilla on hyvä mahdollisuus

Tokiossa. Kohti Tokiota seuraavana isompana

Talvella Tuuli suuntaa leireilemään Espanjan

kumppani, jonka kanssa on todella yhteinen

vaikuttaa ympäristökysymyksiin. Ekologinen

Cádiziin, jossa hän treenaa valmentajansa

intressi – puhtaampi ja paremmin voiva

rakentaminen on itselleni tärkeä asia, jonka

Curro Manchónin johdolla.

Itämeri. Lisäksi Ålandsbanken on asiakas-

lisäksi olen kiinnostunut myös erityisesti

lähtöinen ja vastuullinen pankki, ja nämä

asuinrakentamisesta.

Tällä hetkellä tilanne RS:X-luokassa näyttää siltä, että jos olympialaisten maapaikka varmistuu Suomelle, se menee Petäjä-Sirénille.

ovat arvoja, jotka sopivat myös minulle. Tuuli kertoo, että näki muutamia vuosia

Innovaatiot Itämeren ja ympäristön

Hänellä ei ole vielä selvää haastajaa luokas-

sitten Ålandsbankenin Suomen liiketoi­minta-

hyväksi voivat olla niin pieniä kuin

saan, mutta seuraavat pari vuotta näyttävät,

alueen johtajan Anne-Maria Saloniuksen

isoja. Molempia tarvitaan. Kukaan ei

miten suomalaiset kilpasiskot kehittyvät.

puhumassa Ålandsbankenin työstä Itämeren

voi tietää, milloin joku keksii idean,

Ja onhan mahdollista, että lopulta olympia-

hyväksi. Jo silloin Tuuli mietti, että olisi hieno

joka muuttaa koko suojelutyötä.

mitalistin seuraaja löytyykin hänen omasta perheestään – ei tosin vielä Tokion kisoihin.

olla mukana jossain tällaisessa projektissa. Tällöin hän ei vielä tuntenut Ålandsbankenin ­

Viime talvena Tuuli ehti päästä jo hyvään

– Lasten nimethän vähän ohjaavat tuonne

toimintaa tarkemmin, mutta inspiroitui

vauhtiin arkkitehdin töissä Honkaraken­

merelle ja Isla on jo optimistijollaa päässyt

­Anne-Marian puheesta.

teella, mutta nyt keskittyminen on siirretty

hieman kokeilemaan. Mutta katsotaan nyt,

takaisin urheiluun ja Tokio 2020 -projektiin.

he saattavat innostua aivan jostain muusta,

bankenin Itämeriprojektin lähettiläänä. Hän

Arkkitehdin työt odottavat olympiaurheilijaa

tai ehkä meille tuleekin vielä neljännen suku-

on innoissaan, että pääsee yhteistyön myötä

sitten, kun urheilu-ura tulee tiensä päähän.

polven arkkitehti, Tuuli nauraa.

Yhteistyön myötä Tuuli toimii myös Ålands-


8

Ålandsbanken | Markkinakatsaus

Miltä näyttävät osakkeet, suhdanteet vuoden 2019 Maailmantaloudessa eletään poikkeuksellisia aikoja. Yhdysvallat on suhdannekierron kärjessä, ja elpyminen edellisestä laskusuhdanteesta on jatkunut jo kymmenen vuotta. Suhdannekierron tavallinen kesto on viisi vuotta. Myös Ruotsin talous on noussut hieman viimeksi kuluneen vuosikymmenen aikana, ja Suomenkin talous on selvästi elpymässä. Kuin­ka pitkään talouden nousu voi kestää, ja miten se vaikuttaa osake- ja korkomarkkinoihin? Teksti: Niklas Wellfelt

On kuitenkin muistettava, että jokainen

Sekä osake- että korkomarkkinoilla haetaan

listi katsoen suhteellisen pieniä ja avoimia,

tarkkaavaisesti merkkejä nyt vallitsevan

joten ne ovat herkkiä kansainvälisen talous-

suhdannekierto on omanlaisensa ja siksi

suhdannenousun taittumisesta. Suhdan-

tilanteen muutoksille. Viennin kasvu taittuu

huippujen ja pohjien tunnistaminen tarkas-

nekehityksen eri vaiheissa taloustilanteella

useimmiten joitakin vuosineljänneksiä aiem-

ti on vaikeaa, ellei peräti mahdotonta. On

on kunkin varallisuuslajin arvostuksiin suuri

min kuin BKT:n kasvu alkaa laskea. Aluksi

ennemminkin toimittava todennäköisyyksien

merkitys. Esimerkiksi mitä lähempänä mark-

yritykset mukautuvat kysynnän heikkenemi-

perusteella. Laskusuhdanteet eli ne tilanteet,

kinoiden suhdannehuipun odotetaan olevan,

seen järjestelemällä tuotantoaan käytettä-

joiden aikana talous laskee huipulta pohjalle,

sitä heikommin sijoittajat kestävät korkeita

vissä olevien resurssien mukaan. Yritykset

ovat useimmiten ajallisesti lyhyitä. Normaali-

arvostuskertoimia osakemarkkinoilla. Tämä

vähentävät esimerkiksi ylitöiden teettämistä

tilanteessa talous on kasvussa. Usein käy kui-

johtuu siitä, että yritysten voittojen kasvu

ja määräaikaisia työntekijöitä turvautumatta

tenkin niin, ettei jokin talouden osa-alue kehity

tasaantuu tai voitot voivat jopa supistua

vielä irtisanomisiin ja samalla investoivat vä-

tai muutu vakiintuneiden mallien mukaisesti.

kysynnän heiketessä. Ajatus on, että jos

hemmän. Tämä johtaa tuottavuuden laskuun

Joskus taas talous pysyy poikkeuksellisenkin

osakekurssit pysyvät ennallaan ja yritysten

ja yksikkötyökustannusten nousuun, koska

pitkään tietyssä suhdannekierron vaiheessa.

taloustilanne samanaikaisesti heikkenee ja

lyhyellä aikavälillä palkat muuttuvat hitaasti.

voitot laskevat, niin osakkeiden arvostustasot

Lopuksi yritysten on leikattava kustannuk-

Puuttuva palanen

nousevat P/E-luvulla mitattuna ​(osakkeen

siaan sopeutuakseen heikentyneeseen

Nykyisen suhdannekierron erityispiirteenä

hinta jaettuna voitto osaketta kohti). Tilanne

kysyntään, ja muutaman vuosineljänneksen

on finanssikriisiä seuranneen talouden elpy-

on päinvastainen noususuhdanteen aikana,

kuluttua tämä näkyy työllisyyden laskuna.

mis- ja nousuvaiheen jatkuminen erittäin pit-

jolloin arvostuskertoimet nousevat ennakoi-

Silloin vaikutukset alkavat näkyä myös ku-

kään. Suhdannekierron ei voida kuitenkaan

vasti sijoittajien odottaessa kysynnän kasvua.

lutuksessa, sillä heikompi taloustilanne saa

katsoa saavuttaneen vielä huippuaan, koska

Osakemarkkinat tai yksittäiset osakkeet,

ihmiset säästämään enemmän.

yritykset ovat yhä hyvin varovaisia investoi-

joiden arvostus vaikuttaa ensi katsomalta

maan uuteen tuotantokykyyn huolimatta

korkealta, lisäävät ajan kuluessa arvoaan sitä

Kokonainen suhdannekierto

siitä, että yritysten pääomakanta (koneet ja

mukaa kuin voittojen kasvu saavuttaa osake-

Työttömyyden kasvaessa palkkavaatimukset

laitokset) on yleisesti jo varsin vanha.

kurssien nousun.

puolestaan maltillistuvat, mikä taas laskee yk-

Tarkastellaan seuraavaksi normaalin

Sijoitussuhdanteen nousulle on edelleen

sikkötyökustannuksia. Ajan myötä tämä joh-

hyvät edellytykset. Tästä ovat osoituksena

suhdannekierron yleistä kehityskulkua. Mitä

taa yritysten voittomarginaalien vähittäiseen

seuraavat seikat: kapasiteetin käyttöaste on

indikaattoreita tulisi seurata, kun etsitään

kasvuun. Kun laskusuhdanteen aiheuttaneen

varsin korkea, yritysten luottamus talouteen

merkkejä nousun tasaantumisesta ja talouden

negatiivisen häiriön vaikutukset heikkenevät,

vahvaa, tuotot hyviä sekä taseet yleisesti otta-

nousukehityksen taittumisesta? Kuinka huolis-

kasvu palaa vähitellen normaaliin tasoonsa.

en vahvoja samalla, kun korkotaso on edelleen

saan tämänhetkisestä tilanteesta tulisi olla?

Silloin yritykset vastaavat kysynnän kasvuun

matala. USA:ssa halukkuus investoida uuteen

lisäämällä tuotantoa ja investointeja, mikä

tuotantokapasiteettiin, varsinkin pienissä ja

Pieniä ja herkkiä

puolestaan vähentää työttömyyttä ja saa

keskisuurissa yrityksissä, on korkeammalla

Pohjoismaiset kansantaloudet ovat globaa-

kulutuksen jälleen kasvuun.

kuin kertaakaan sitten finanssikriisin.


Markkinakatsaus | Ålandsbanken

, korot ja talouden lähestyessä?

Ohjauskorkojen

Tämä talousympäristö vaikut­taa myöntei-

Viime aikoina huomion keskipisteenä

sesti osakkeisiin ja yritysten velkakirjoihin.

ovat jälleen olleet keskuspankit ja niiden

Korkojen nousu on kuitenkin suuri haaste

korkopolitiikka. Historiallisesti katsottuna

sijoituksille valtionobligaatioihin, joiden arvo

ohjauskoron nostot ovat usein tapahtuneet

laskee korkotason nousun myötä. Korkeampi

samanaikaisesti pörssikurssien nousun

korkotaso edistänee myös toimialakohtaista

kanssa. Osakekurssien nousua eivät ole siis

kiertoa osakemarkkinoilla korkealle arvos­

taittaneet koronnostot vaan laskusuhdan-

tetuista kasvuyhtiöistä kohtuullisemmin

teet. Niin kauan kuin markkinat tulkitsevat

arvostettuihin laatuyhtiöi­hin. Tämä on myös

ohjauskoron nousun merkiksi taloussuhdan-

markkinanäkemyksemme mukaista.

teiden vahvistumisesta, markkinoiden on helpompi hyväksyä korkeampi korkotaso. Sen sijaan korkojen lasku edeltää usein suhdannelaskua ja lamaa, jotka aiheuttavat myös osakekurssien laskun. Kokonaisuudessaan odotamme suhdannekehityksen vaimenevan hieman vuonna 2019,

?

mutta kysyntä tulee jatkumaan yhä voimakkaana useimmissa suurissa talouksissa.

”Laskusuhdanteet eli ne tilanteet, joiden aikana talous laskee huipulta pohjalle, ovat useimmiten ajallisesti lyhyitä. Normaalitilanteessa talous on kasvussa.”

9


10

Ålandsbanken | Henkilökuva

Timo Lithén Syntynyt: 1975 Vaasassa. Kymmenen vuoden kuluttua: Toivottavasti olen Ålandsbankenissa edelleen. Poikani ovat täysikasvuisia kymmenen vuoden päästä, joten tilanne muuttuu varmasti aika radikaalisti. Toivon, että myös tässä vaiheessa olemme lasten kanssa tiiviisti yhteydessä ja läheisiä. Perhe: vaimo Heidi ja pojat Kevin,16, Elliott, 13 ja Benjamin, 9, sekä 3-vuotias sekarotuinen Millan-koira. Uskon: kovaan ja oikeanlaiseen työntekoon. Kun tekee työnsä hyvin ja fiksusti, uskon että se palkitaan. Haluan tehdä asioita intohimolla ja täysillä. Tämä koskee myös omaa vapaa-aikaa.


Timo Lithén | Ålandsbanken

11

Viisi vivahdetta: Timo Lithén Ålandsbankenin Private Banking -palveluiden apulaisjohtaja Timo Lithén haluaa olla epämukavuusalueella ja uskoo, että positiivisella ajattelulla voi muokata omaa mieltään ja ympäristöään. Kun lääkäri kielsi osallistumasta maratonille, Lithén hankki pyörän. Teksti: Tarja Vilén Kuva: Jetro Stavén

Vaasassa syntyneen ja kasvaneen Timo

ennen valmistumistani 1999 sain paikan

Lithénin elämän isoja valintoja lukion jälkeen

Gyllenbergiltä ja siellä kuluikin seuraavat

poikaa ja olen aina pitänyt tärkeänä, että

oli lähteäkö opiskelemaan urheilupsykolo-

kahdeksan vuotta. Työpaikka edellytti

myös lapsilla muodostuu tiivis suhde

giaa Ruotsiin vai jäädä Vaasaan ja opiskella

nopeaa muuttoa Vaasasta Helsinkiin. Elämä

urheiluun. Kun urheilu jää selkärankaan, voi

ekonomiksi. Vaikka urheilu on aina ollut ja on

muuttui radikaalisti ja suurimmat oppini alal­ta

ja jaksaa paljon paremmin. Toimin apuval-

edelleen isossa osassa miehen elämässä,

ovat tuolta ajalta. Pohjolan varainhoidon ja

mentajana Laajasalon Palloseurassa ja olen

kauppatieteet veivät sillä kertaa voiton.

muutaman muun mutkan kautta päädyin

valmentanut kaikkia lapsiani.

Päädyin alalle lopulta hieman sattumalta. Kun tekee työnsä hyvin ja tekee oikeita asioi-

Ålandsbankenin asiakashankintaan. Ålandsbanken on työyhteisönä hyväksyvä ja

Perheeseeni kuuluu kolme kouluikäistä

Valmentamisessa perusperiaate on sama kuin esimiestyössä, ohjata ja auttaa ihmisiä.

keskusteleva. Voisi sanoa, että se on organi-

Seurassa tavoitteemme on opettaa pelaa-

saationa kiltti. Kaikille annetaan mahdollisuus.

jista ajattelevia pelaajia. Vanhanmallisen

Olen nähnyt hyvin erilaisia yrityskulttuureja ja

ohjeita huutavan valmentamisen sijaan jokai-

johtamistapoja. Toivon, että kokemuksistani on

nen ottaa vastuuta. Valmennustyössä olen

Pyrin aina kuitenkin olemaan oma itseni.

hyötyä nyt kun itse toimin esimiehenä. Tärkein­

saanut joskus kommenttia siitä, että minulla

Olen esimiehenä osallistuva, selkeä ja ratkai­

tä minulle työssäni on yhteistyö kollegoiden

on lehmän hermot.

sukeskeinen. Uramielessä suurin onnistumi-

kanssa ja nähdä heidän kehityksensä sekä

seni oli, kun sain nykyisen vastuuni.

onnistumisensa. Vastaan edelleen muutamista

ta, se kyllä palkitaan, Lithén pohtii. Nykyinen työ apulaisjohtajana vaatii erilaisten roolien sisäistämistä. Työssäni pitää olla hieman kameleontti.

Myös vapaa-ajalla erilaiset puolet ja vivah-

asiakkaista. Haluan säilyttää yhteyden asiakkai-

teet näkyvät vahvasti Lithénin elämässä.

siin ja olla perillä heidän kokemuksistaan.

Vivahde 1: Esimies

Vivahde 2: Urheilija ja valmentaja

Ålandsbankenissa tulee joulukuussa viisi

Elämääni on aina kuulunut urheilu. Lapsena

vuotta täyteen ja nykyisessä pestissä Private

ja nuorena harrastin vakavissaan yleisur-

Banking -puolen apulaisjohtajana olen toimi-

heilua ja jääkiekkoa. Jääkiekkoa pelasin

nut vuoden. Tämä on toiseksi pisin työsuh­

16-vuotiaaksi saakka. Yleisurheilun lopetin

teeni ja toivottavasti tulevaisuudessa pisin.

18-vuotiaana, kun tajusin, että on niin paljon

Haluan työssäni vastuuta, mutta uskon itseohjautuvaan organisaatioon. Jokainen

muita parempia yleisurheilijoita. Viime vuodet olen juossut pitkiä matkoja

saa olla mukana tekemässä päätöksiä. Tuen

ja harkitsin maratonille osallistumista, kun-

ja ideoin esimiehenä, mutta toteutus jää

nes akillesjänteeni ja lääkäri ilmoittivat toi-

kullekin työntekijälle.

sin. Oli pakko keksiä jotain muuta. Kollegan

Olen toiminut pitkään sijoitusalalla. Juuri

innostamana aloitin viime keväänä pyöräilyn.

”Olen esimiehenä osallistuva, selkeä ja ratkaisukeskeinen. Uramielessä suurin onnistumiseni oli, kun sain nykyisen vastuuni.”


12

Ålandsbanken | Henkilökuva

”Toivon tulevaisuudelta, että lastenlapsilla olisi puhtaampi maapallo.”

Timo Lithén viettää aktiivista elämää ja viettä

Vivahde 3: Haastaja

Haluan uralla eteenpäin, mutta en ole

Monilla ihmisillä on ollut suuri positiivinen

Uskon siihen, että omaan ympäristöönsä ja

äärimmäinen uraohjus. Minulle on tärkeää

vaikutus elämääni. Päättäväisyys, sinnikkyys

mieleensä pystyy vaikuttamaan positiivisella

nauttia elämästä, mutta tahdon myös pääs­

ja osittain itsepäisyys tulevat isältäni ja em-

ajattelulla. Esimiesvalmennuskurssilla viime

tä viemään työyhteisöä eteenpäin. Innostun

paattisuutta olen oppinut äidiltä. Vaimonikin

syksynä kävin läpi sitä, miten motivoida

muutoksesta ja haluan olla osana sitä.

kautta olen saanut empaattisuutta. Meillä tulee yhdessä täyteen jo 23 vuotta. Kolme

alaisiaan sekä saada heidät tuntemaan, että heidän työtään arvostetaan. Ensin on läh-

Vivahde 4: Perheenisä

vuotta sitten hankin hänelle yllätyksenä

dettävä liikkeelle itsensä johtamisesta. Kun

Opiskeluaikana olin vaihdossa Skotlannissa.

syntymäpäivälahjaksi koiranpennun. Seka-

ymmärtää miten itse toimii, voi sitä kautta

Vaihtovuosi opetti minua avoimemmaksi.

rotuinen Millan on nyt 3-vuotias ja tärkeä

ymmärtää muita.

Skotlantilaiset ovat hyvin samanlaisia kuin

perheenjäsen.

Haluan kehittyä omassa toiminnassani ja

suomalaiset, mutta monista asioista, kuten

Muutimme Vaasasta aikoinaan suoraan

kasvattaa osaamistani. Minua pelottaa, jos

palkasta ja perheasioista, puhutaan siellä

Itä-Helsinkiin Itäkeskukseen. Kahden vuoden

koen, ettei minulla jossain tilanteessa ole

huomattavasti avoimemmin. Tänä syksynä

jälkeen siirryimme asumaan Laajasaloon, jos-

mitään annettavaa. Epämukavuusalueella

olin jälleen Skotlannissa, tällä kertaa poikani

sa asumme nykyäänkin. Rakennutimme nykyi-

olen puhuessani isolle yleisölle. Se vaatii

kanssa. Kävin näyttämässä yliopiston, jossa

sen omakotitalomme kahdeksan vuotta sitten.

minulta valmistautumista ja haluan haastaa

opiskelin, katsomassa jalkapalloa ja tapaa-

En kiinny itse materiaaliseen taloon, mutta koti

itseäni siinä.

massa ystäviä.

ja perhe on minulle turvapaikka, jossa voi aina


Timo Lithén | Ålandsbanken

13

ää mielellään vapaa-aikansa veneessä, laskettelurinteessä tai virvelöiden.

olla oma itsensä. Paikkana Laajasalosta on

ja siihen yhteisöön. Minulla on myös paljon

paras tapa rentoutua. Valitettavan harvoin ehtii

tullut tärkeä. Suuri osa sosiaalisesta elämäs­

hyviä muistoja lapsuuden mökkireissuista

oikeasti istua alas, jutella ja saunoa ystävien

tämme on siellä, joten en helposti olisi valmis

Vaasan ulkosaaristossa. Viikonloppuisin ja

kanssa. Kesäisin meillä on aina pari yhteistä ta-

muuttamaan asuinpaikkaa.

kesäisin perheemme suuntasi aina mökille.

paamista ystävien kanssa ja joka talvi yritämme

Toivon tulevaisuudelta, että lastenlap-

Minulla ei ole omaa mökkiä. Tylsistyn,

myös järjestää laskettelureissuja Alpeille. Perheen ja ystävien kanssa olen onnel-

silla olisi puhtaampi maapallo. Erityisesti

jos en pääse liikkumaan paikasta toiseen ja

ympäristön muovikuormitus huolestuttaa

mökin työleiri ei puhuttele. Nautin pienistä

lisimmillaan, mutta toisaalta viihdyn hyvin

minua. Työpaikalla asiakkaille tuon aina esiin

projekteista, kuten terassin rakentamisesta,

myös töissä kollegoiden kanssa. Minulla on

Ålandsbankenin Itämeriprojektin. On hienoa,

mutta lomalla haluan pääosin lomailla.

työtoverit, joiden koen arvostavan minua, ja

että työnantaja edistää ympäristöasioita. Vaimoni puhuu paljon ympäristöasioista ja kun

Parhaiten loma sujuu veneillessä. Harrastamme perheen kanssa retkiveneilyä ja

työnantajakin tekee sitä, on minunkin muu-

meillä on oma 8-metrinen Yamarin-mootto-

tuttava. Joskus on hyvä, että muutokseen

rivene. Joskus tulevaisuudessa voisin myös

pakotetaan, erityisesti ympäristöasioissa.

purjehtia. Meri on elementti, joka rauhoittaa minua. Jos minulla on vaikeuksia saada

Vivahde 5: Veneilijä Parhaat lapsuusmuistoni liittyvät urheiluun

unta, ajattelen usein merta. Liikunta, veneily ja ystävien tapaaminen ovat

minä arvostan heitä.


14

Ålandsbanken | Mobiilipankki

Ota Mobiilipankki Suurin osa käyttää Mobiilipankkia vain laskujen maksuun ja saldon tarkistukseen, vaikka palvelu tarjoaa niin paljon enemmän. Kokosimme yhteen kahdeksan hyö­dyllistä Mobiilipankin ominaisuutta, jotka helpottavat takuuvarmasti arkeasi ja nopeuttavat pankkiasiointiasi sekä kaksi piakkoin lanseerattavaa toimintoa.

1 2

Teksti: Anders Carlén

Seuraa ympäristövaikutuksiasi Kaikki asiakkaat, jotka tekevät ostoksia Ålandsbankenin Itämerikortilla, voivat myös nähdä, minkälaisia ympäristövaikutuksia omalla ostokäyttäytymisellä on. Laskentajärjestelmä Åland Indexin avulla näet jokaisen korttiostoken hiilijalanjäljen. Se puolestaan antaa sinulle mahdollisuuden seurata omaa ympäristövaikutustasi ajan kuluessa. Voit myös verrata omaa hiilijalanjälkeäsi muiden jalanjälkeen. Tämän perus­ teella voit muuttaa kulumustottumuksiasi ja tukea ympäris­ tönsuojelua. Löydät toiminnon, kun kirjaudut Mobiilipankkiin ja valitset päävalikosta kohdan “Ympäristövaikutuksesi”.

Tarkastele varallisuuttasi Kerää kaikki varallisuutesi ja velkasi yhteen Mobiilipankin varallisuusprofiiliin. Tämän palvelun avulla saat selkeän kokonaiskuvan nettovarallisuudestasi ja rahatilanteestasi. Voit lisätä profiiliin myös Ålandsbankenin ulkopuolisia varoja ja velkoja, kuten auton, veneen ja säästösi jossakin muussa pankissa. Löydät toiminnon, kun kirjaudut Mobiilipankkiin ja

3 4

perusnäkymässä pyyhkäiset näyttöä vasemmalle.

Saldon pikatarkistus Mobiilipankissa voit tarkistaa tilisi saldon nopeasti, ilman että edes kirjaudut sisään. Valitset itse minkä tilin pikasaldon näet. Löydät toiminnon, kun kirjautumissivu avautuu ja painat valikkopainiketta vasemmassa yläkulmassa, tulee tilin saldo näkyviin yläkulmaan.

Maksa helpommin Mobiilipankista löytyy myös viiva- ja QR-koodien skanneri, joka helpottaa ja nopeuttaa laskujen maksamista. Löydät toiminnon, kun kirjaudut Mobiilipankkiin ja valitset päävalikosta kohdan ”Maksut”.

5 6 7 8

Hyödynnä ilmoituksia Sallimalla ilmoitukset Mobiilipankissa, saat tiedon aina, kun olet saanut uuden e-laskun tai asiakasvastaavasi on lähettänyt sinulle uuden viestin. Lisäämme jatkuvasti ilmoitusten tarjontaa. Seuraavana vuorossa on ilmoitus tehdystä korttiostosta. Vinkki! Kun kirjaudut ensimmäistä kertaa Mobiilipankkiin, avautuu näytölle ponnahdusikkuna, jossa kysytään hyväksytkö ilmoitukset. Vastaamalla kyllä, aktivoit ilmoitukset. Jos olet vastannut jo aiemmin ei, saa ilmoitukset päälle siirtymällä asetuksiin ja aktivoimalla toiminnon napin painalluksella.

Kirjaudu sisään kätevästi Ota käyttöösi myös Ålandsbanken e-ID jolla voit sekä kirjautua sisään että vahvistaa toimeksiantoja Mobiilipankissa ja Internetkonttorissa sormenjäljelläsi. Et tarvitse tunnuslukutaulukkoasi yhtä usein (mutta säästäthän sen silti - tarvitset sitä esimerkiksi vaihtaessasi puhelimen). Löydät ominaisuuden “Ota e-ID käyttöön” otsikon ”e-ID” alla, kun olet kirjautunut sisään Mobiilipankkiin.

Ostoksia turvallisesti Aseta kortteihisi käyttörajoitukset ja valitse ostojen sekä noston enimmäissummat. Asettaessasi korttiisi maantieteellisen rajoituksen, suojaat korttiasi korttipetoksilta. Suunnatessasi ulkomaille, voit muuttaa Mobiilipankissa turvarajoja ja aluekohtaisia rajoituksia. Löydät toiminnon, kun kirjaudut Mobiilipankkiin ja valitset päävalikosta kohdan ”Kortit”.

Ota yhteyttä Mobiilipankin kautta saat helposti yhteyden Asiakaspalveluun tai asiakasvastaavaasi. Löydät myös puhelinluettelon, jossa on kaikki tarvitsemasi Ålandsbankenin yhteystiedot. Löydät toiminnon, kun kirjaudut Mobiilipankkiin ja valitset päävalikosta kohdan ”Yhteydenotto”.


Mobiilipankki | Ålandsbanken

15

i haltuun Mobiilipankin kaksi uutta palvelua: 1. I lmoitus korttiostosta. Kun maksukortillasi tehdään uusi ostos, saat siitä ilmoituksen matkapuhelimeesi. Ilmoituksessa näkyvät summa ja ostospaikka. Toiminto pitää sinut tietoisena korttitapahtumistasi. 3. Edut ja elämykset. Private- tai Premium Banking -asiakkaanamme löydät nyt Mobiilipankistamme yhteistyökumppaniemme tarjoamat edut. Voit myös lukea lisää korttivakuutuksistamme, tai ottaa yhteyttä Concierge Serviceen, Identiteettivarkauden tukeen, Web Cleanupiin tai StopServiceen.

Näin otat käyttöön Ålandsbankenin Mobiilipankin: 1. Hae ”Ålandsbanken Finland” App Store- tai Google Play-sovelluskaupasta. Lataa sovellus vain näistä sovelluskaupoista. 3. Valitse ja asenna sovellus. Saatat tarvita salasanasi sovelluskauppaan. 3. Kirjaudu sisään antamalla käyttäjätunnuksesi, salasanasi ja tunnusluku tunnuslukutaulukostasi. Kun olet kirjautunut sisään Mobiilipankiin, suosittelemme, että aktivoit Ålandsbanken e-ID:n. Älä epäröi ottaa yhteyttä Ålandsbankenin asiakaspalveluun tai asiakasvastaavaasi, jos sinulla on kysymyksiä tai palautetta Mobiilipankistamme!


16

Ålandsbanken | Web Cleanup

WEB CLEANUP ON PREMIUM- JA PRIVATE BANKING -ASIAKKAIDEMME UUSI PALVELU

Turvallisesti verkossa

kyllä kiitos! Onko sähköpostisi joskus kaapattu, tai onko

prosessista. Palveluun kuuluu myös neuvonta

sinun nimissäsi luotu väärennetty profiili? Siinä

eri sivustojen säännöistä ja asetuksista, tarkoi-

tapauksessa et suinkaan ole ainoa. Sosiaalisen

tuksena estää esimerkiksi kuvien levittäminen

median kasvaessa myös väärennettyjen tai kaa-

eteenpäin. Yksityisiä käyttäjätilejä koskeva tieto on usein

pattujen profiilien todennäköisyys on kasvanut. Samanaikaisesti useimmat meistä eivät tunne

arkaluontoista. Asiakkaana saat oman henki-

omia oikeuksiaan, eivätkä tiedä, miten tällaisen

lökohtaisen käsittelijän, joka ottaa hoitaakseen

tilanteen tapahtuessa tulee toimia. Useimmilla

juuri sinun tapauksesi. Web Cleanup hoitaa

meistä saattaa myös olla puutteelliset tiedot

koko prosessin alusta loppuun, pitäen sinut ajan

ennaltaehkäisevistä toimenpiteistä.

tasalla koko prosessin ajan.

Ålandsbankenin Premium- ja Private Banking -asiakkaana sinulla on nyt käytössäsi uunituore

Kuulostaako palvelu hyödylliseltä? Ota siinä

palvelu Web Cleanup. Palvelun kautta saat

tapauksessa yhteyttä Web Cleanupiin soitta-

ohjeita ja apua ei-toivotun sisällön poistami-

malla Premium-/Private-numeroon ja valitse

seen verkosta sekä mahdollisuuden antaa Web

vaihtoehto 6, niin Web Cleanup hoitaa loput.

Cleanupin käsittelijöiden huolehtia poistamis-

Yhteistyössä Affinionin kanssa.

Alla esimerkkejä siitä, millaisissa asioissa voit saada apua 1. POISTA JA ILMIANNA

3. KÄYTÄNNON NEUVOJA

Nettikiusaamisen, uhkausten, ei-toivottujen ja/tai loukkaavien kuvien, kommenttien ja videoiden poistaminen sekä ilmiantaminen. Tähän sisältyy myös väärennettyjen someprofiilien poistaminen.

Neuvonanto ja tietojen saaminen koskien turva­asetuksia ja käyttöehtoja sekä sääntöjä ja oikeuksia, jotka koskevat verkossa jaettua materiaalia. Käänny Web Cleanupin puoleen jo ennen kuin jotain tapahtuu – he auttavat mielellään turvallisuusasioissa ennaltaehkäisevässä tarkoituksessa. Saat neuvoja toimenpiteistä, jotka minimoivat ei-toivotun materiaalin leviämistä, sekä käytännön ohjeita mitä voit tehdä, jos materiaalia levitetään edelleen uudelle sivustolle.

2. OTA TILI TAKAISIN HALTUUSI Kaapattujen käyttäjätilien ja sähköpostitilien palauttaminen. Jos tilisi on kaapattu, voidaan siitä syntyvät haitat minimoida nopealla toiminnalla.


Vastuullisuus | Ålandsbanken

17

KULISSIEN TAKANA: KESKUSTELU SOSIAALISESTA VASTUUSTA

Kyseessä pankin sydän ja sielu – Yrityksen toiminnalle on oltava korkeat vaatimukset. Näin toteaa Ålandsbankenin hallintojohtaja Tove Erikslund puhuessaan pankin sosiaalisesta vastuusta. Aiheeseen liittyy Erikslundin mukaan kuitenkin useita haasteita, joista yksi on houkutus käyttää hienoja sanoja ilman todellista sisältöä. Teksti: Joakim Enegren

Ålandsbankenin kestävän kehityksen työllä on tällä hetkellä neljä painopistettä: vastuul-

sosiaalisen vastuun vähimmäisvaatimukset: – Miten ikinä määritteleekin yhteiskunta-

liset sijoitukset, vastuullinen luotonanto,

vastuunsa, on se joka tapauksessa hyvin laaja

ympäristövastuu ja sosiaalinen vastuu.

yritystoiminnan alue. Jos aikoo tehdä kaiken

sosiaalista yhteispeliä, joka on mielestäni

Kolme ensimmäistä näistä ovat konkreettisia

oikein, tarvitaan suuri määrä työtä. Lisäksi voi

korvaamatonta meille, Erikslund pohtii.

ja helposti selitettävissä. Neljäs, pankin

olla vaikeaa löytää jotain erityistä, jonka avulla

sosiaalinen vastuu, on laajin alue ja ulkopuo­

erottuu joukosta. Tähän vaaditaan paljon

Sitoutuminen saa maksaa

listen tahojen on vaikeampi ymmärtää sitä

tahdonvoimaa, ja silloin riskinä on sortua

Lopuksi on kysymys siitä, miten Ålandsban-

kokonaisuutena.

käyttämään tyhjiä sanoja vain saadakseen

ken tekee töitä ollakseen alalla vastuullinen

kuulostamaan asiat jännittävimmiltä.

toimija. Tärkeä tekijä on pystyä noudatta­

– Sosiaalinen vastuu pitää sisällään kolme käytännön kysymystä: miten olemme miellyt­

Jotta Ålandsbankenin sosiaalisen vastuun

maan viimeisten 10 vuoden aikana luotuja

tävän työympäristön tarjoava turvallinen työn­

työ ei jäisi sanahelinäksi, käytetään pitkän

uusia säännöksiä, joilla yritetään muun

antaja, minkälainen yhteiskunnallinen vastuu

tähtäimen ajattelutapaa apuna.

muassa vähentää rikollisuutta.

meillä on Ahvenanmaalla ja miten toimimme vastuullisesti toimialallamme, Erikslund linjaa.

– Tänään luotamme siihen, että omaam-

– Tärkeintä on, että panostamme kou-

me tarvittavat tiedot pitkäkestoisen ja kasva-

lutukseen, jotta työntekijämme voivat osal-

van toiminnan harjoittamiseen. Yksi pankin

listua aktiivisesti siihen lainvalvontaan, joka

itsestäänselvyytenä. Yrityksen odotetaan

pitkän aikavälin tärkeimmistä näytöistä on,

kuuluu pankeille ja jolla estetään pankkiin

huolehtivan henkilöstöstään, maksavan vero-

että vuonna 2019 täytämme 100 vuotta. Mut-

kohdistuvia rahanpesuyrityksiä ja petoksia,

ja ja noudattavan sääntelyitä. Muunlainen

ta on myös tärkeää pysyä koko ajan liikkeessä

Erikslund linjaa.

toiminta saa aikaan ikäviä otsikoita.

ja se ei ole itsestäänselvyys, Erikslund sanoo.

Sosiaalinen vastuu otetaan tänä päivänä

– Ja se on aivan oikein. Itselläni on yrityk-

Toinen tärkeä asia on se, mitä pieni toimija voi opettaa suuremmille. Hyvä esimerkki

sille kovat vaatimukset. Yritysten tulee hallita

Tasapainoinen yhteiskuntavastuu

tästä on Ålandsbankenin Itämeriprojekti.

koko sosiaalisen vastuun alue. Tämä työ ku-

Pitkäjänteisyydestä tulee nimenomaan se

Vaikka tämä projekti on tällä hetkellä pankin

vastaa toiminnan sielua ja sydäntä, eikä sitä

punainen lanka, jota seurata, kun pankin sosiaa-

ympäristövastuun alla, alkoi se aikoinaan

voi erottaa muusta liiketoiminnasta. Se, joka

linen vastuu jaetaan pankin rooliin työnantajana,

yhteiskuntavastuun tunteesta.

usein vaikuttuu yritysten sosiaalisen vastuun

yhteiskunnallisena toimijana ja toimialana.

toiminnasta, on todennäköisesti asettanut

– Tänä päivänä oma osuutemme itse

– Vuodesta 1919 alkaen pankin työnte-

Itämeriprojektin lisäksi on antaa selkeä viesti

kijöilleen tarjoama vakaus ja turvallisuus on

rahoitusalalle: Jokainen voi osallistua ja saa-

määrännyt tason. Ahvenanmaalainen yh-

da aikaan kestäviä tuloksia. Pitää vain kääriä

Pitkäjänteisyyttä ja tahdonvoimaa

teisö on aina ollut eräänlainen omantunnon

hihat ylös ja päättää, että sitoutuminen saa

Erikslundin kokemuksen mukaan monilla yrityk-

tuomaristo sille, miten olemme selvinneet

maksaa rahaa, energiaa ja aikaa, Erikslund

sillä on jo kädet täynnä töitä täyttääkseen edes

pienien ja suurien haasteiden kanssa. Se on

kannustaa.

oman rimansa liian alhaalle, Erikslund toteaa.


18

Ålandsbanken | Asiakastarina

Perinnön jatkaja ja tulevaisuuden suunnittelija Satu Helkama vaihtoi valkoisen lääkärintakin yrittäjyyteen 13 vuotta sitten. Hän on yritysjohtaja, jonka haasteena on kunnioittaa 113-vuotista perintöä ja samalla viedä perheyritystä eteenpäin. Teksti: Lotta Lybäck Kuva: Jetro Stavén

Helkaman pyörätehtaalle Hankoon saapues-

polvessa perheen yritystä, saivat kaikki lapset

töis­sä Helkamalla, jätti Satu työnsä Naisten­

saan ei heti arvaisi, että kyseessä on Suo-

keskittyä omiin kiinnostuksenkohteisiinsa.

klinikalla ja tuli tutustumaan työhön kunnolla

men suurin pyörätehdas, joka on sijainnut

– Ei meillä puhuttu kotona töistä sen

isänsä rinnalla. Satu halusi selvittää, tarvi­

samalla paikalla jo vuodesta 1962. Ulkoapäin

enempää kuin missään muussakaan

taanko Helkamalla ylipäänsä joku perheenjä-

melko vaatimaton tehdas ei erityisemmin

perheessä. Isä kävi töissä ja ruokapöydän

sen, joka tarjoaa omistajuudelle kasvot niin

pis­tä silmään. Sisään astuessa pyörät

ympärillä puhuimme ihan normaaleista

yrityksen sisälle kuin sen ulkopuolellekin.

näkyvät kuitenkin heti kaikkialla ja saapujaa

asioista. Olihan se hauskaa, että oli pyörä tai

Vuoden aikana tälle tuli vahvistus.

odottaa lämmin vastaanotto. Ensimmäisenä

mopo, jossa oli oma nimi, mutta ei perheyri-

katse kiinnittyy upeaan pyöräriviin, jossa

tys sen kummemmin meille lapsille näkynyt.

sä on tärkeää, että on joku sisältäpäin seuraa-

komeilevat niin kimalteleva kuin kultainenkin

Niinpä kaikki sisarukset lähtivätkin toteut-

massa tekemistä, jotta koko omistajakunta ei

Jopo. Vessojen ovista voi puolestaan bongata

tamaan omaa intohimoaan. Satu Helkamalle

olisi vain numeroiden ja raporttien varassa. Jos

naisten- ja miestenpyörän kuvat. Selvästi

se oli lääkärin ura. Valmistuttuaan lääkäriksi

haluaa olla omistaja, niin pitää tuntea ja tietää

ollaan pyörätehtaalla – ja toimiston ikkunan

Saksasta hän lähti erikoistumaan synnytyk-

oman yrityksensä asiat, muuten voi olla hankala

toisella puolella tehdashalli jo näkyykin.

siin ja naistentauteihin HUS:n Naistenklini-

toimia vastuullisesti suuria päätöksiä tehtäessä.

– Isoisän isä, Helkaman perustaja Heikki

– Ajattelin, että tämän kokoisessa yritykses-

kalle. Jo Sadun opiskelujen loppuvaiheiden

J. Helkama, sanoi jo silloin aikoinaan, että

aikana perheen isä Jukka Helkama ilmoitti

Lääkäristä yritysjohtajaksi

meidän tehtävämme on valmistaa jotain

aikeistaan jäädä eläkkeelle Helkaman täyttä-

Nyt Satu Helkama on toiminut yrittäjänä 13

uutta, kunnollista ja kestävää, mitä ihmiset

essä sata vuotta.

vuotta ja Helkama Emotorin toimitusjohtajana

tarvitsevat. Tästä ajatuksesta me pidämme yhä kiinni, Satu Helkama kertoo.

Yksikään sisarista ei ollut suunnitellut

8 vuotta, ja valinta kahden hyvinkin erilaisen

yritysjohtajan uraa, ja sukupolvenvaihdosta

tien välillä tuntuu jo kaukaiselta. Lääkärin uraa

lähdettiin toteuttamaan kahdessa osassa.

hän ei jäänyt haikailemaan, vaikka jonkinlai-

yhtiön perustamisesta alkaen, nyt jo 113

Ensimmäisessä vaiheessa jokainen sisarista

nen lääkäri-identiteetti säilyy aina yrittäjyyden

vuotta. Satu Helkama on neljännen polven

sai pienen osan omistuksesta ja he pääsivät

taustalla. Päätös lähteä jatkamaan perheyritys­

Helkama ja Helkama Emotorin toimitusjohta-

tutustumaan Helkaman toimintaan halli-

tä oli lopulta hyvin luonnollinen, vaikka se oli

ja. Päätoimiseksi yrittäjäksi hän nousi isänsä

tustyön kautta. Suunnitelmana oli, että jos

myös todella iso päätös.

Jukka Helkaman jäätyä eläkkeelle Helkaman

joku saisi yritystoimintaan tutustuessaan

satavuotisjuhlavuonna 2005.

kipinän työhön, siirrettäisiin omistusta lisää.

päätöksiä tehdään, niin niistä pidetään kiinni

Aikaa Jukka Helkaman eläkkeelle jäämiseen

ja niiden mukaan mennään.

Polkupyöriä Helkama on valmistanut

Tie perheyrityksen johtoon kuulostaa selvältä. Satu Helkamalle se ei kuitenkaan ollut ennalta määritelty polku, jota hän olisi

oli vielä reilusti, yli 5 vuotta. – Isän toiveena oli koko ajan, että jos

– Olen aina ollut sitä mieltä, että jos jotain

Helkama kokee, että lääkärin taustasta on ollut hyötyä myös yritysjohtajana. Molem-

seurannut koko elämänsä, vaan päätös, joka

innostumme tästä, niin yhdelle meistä tulisi

missa ammateissa tehdään isoja päätöksiä

muotoutui usean vuoden aikana.

päätäntävalta, eikä omistusta jaettaisi tasan,

ja vastuuta on paljon. Myös johtajan työssä

jotta vältyttäisiin tulevaisuudessa mahdol-

täytyy tietyllä tavalla huolehtia ihmisistä,

lisilta pattitilanteilta.

koska henkilöstöasioiden miettiminen on iso

Löytyykö isälle jatkajaa? Satu Helkamaa ja hänen sisariaan Outia ja

Niin sitten kävikin, että sisarten tutustues-

Saaraa ei kasvatettu perheyrityksen johtoon

sa Helkaman toimintaan Sadun kiinnostus

pienestä pitäen. Vaikka isä johti kolmannessa

heräsi. Jukan ollessa viimeistä vuottaan

osa johtajuutta. – Monesti tästä valinnastani lääkärin ja yritysjohtajan välillä kysellään paljon ja se on


Satu Helkama | Ă…landsbanken

19


20

Ålandsbanken | Asiakastarina

minusta kiinnostavaa. Moni yrittäjähän on lo-

yhtiö Helkama Bica Shanghaista ja pyöriä

pulta aivan jotain muuta kuin kauppakorkea-

valmistavasta ja maahantuovasta Helkama

paljon tavaraa, koska varastohalleihin ra-

koulutaustainen, minä satun olemaan lääkäri

Veloxista. Kolmas tytäryhtiö on Suomen

kennetaan uutta siirtolavahyllyjärjestelmää,

taustaltani, Helkama nauraa ja jatkaa:

Polkupyörätukku, joka maahantuo pyöriä ja

minkä vuoksi varsinaiset varastot ovat tällä

myy niitä Baiks-myymäläketjuissaan. Tämän

hetkellä pois käytöstä.

– Oikea valinta tämä on varmasti ollut. Jos perheyritystä ei olisi ollut, tekisin varmasti yhä lääkärin töitä, mutta täällä minulle oli

Tällä hetkellä tehtaalla on poikkeuksellisen

lisäksi yhtiöön kuuluu myös Ferris Wheel Oy. – Kaiken kaikkiaan olen mukana Hel-

Moni yrittäjähän on lopulta aivan

kaman seitsemän yhtiön toiminnassa,

jotain muuta kuin kauppakorkea-

pääasiallisesti hallitustyön kautta. Emotorin

koulutaustainen, minä satun

Perheyrityksen yritysperhe

toimitusjohtajuuden myötä olen myös jonkin

olemaan lääkäri taustaltani.

Helkaman yritysperhe koostuu useista itse-

verran mukana päivittäisessä toiminnassa,

näisistä yritysryhmistä. Vuoteen 1986 kaikki

mutta meillä on liiketoiminnoissa ulkopuoli-

yhtiöt olivat yhtä ja yhteisessä omistuksessa,

set toimitusjohtajat hoitamassa varsinaista

listää noin 50 henkilöä. Pyöriä siellä tehdään

kunnes ne jaettiin kolmeen itsenäiseen osaan

operatiivista johtamista, Satu Helkama avaa.

noin 20 000–25 000 vuodessa. Kokonais-

kolmen veljeksen kesken. Yhteisiksi yhtiöiksi

Helkamalla on toimintaa niin Hangossa kuin

kappalemäärä on vähentynyt sähköpyörien

selkeä syy lähteä yrittäjäksi.

Kaiken kaikkiaan Hangon pyörätehdas työl-

Espoossa ja Kaarinassakin, minkä vuoksi myös

valmistuksen lisäännyttyä. Niiden tekeminen

Satu liikkuu paljon näiden paikkojen välillä. Per-

on työläämpää ja siksi kappalemäärät ovat pie-

ta tuli hänen sukuhaaransa omistaman Helkama

heensä kanssa hän onkin asettunut asumaan

nempiä. Samalla kuitenkin liikevaihto kasvaa.

Emotorin pääomistaja. Sisarilla Outilla ja Saaralla

näiden paikkojen risteyskohtaan Lohjalle.

jäivät Helkama-Auto ja Helkama-Kiinteistöt. Sukupolvenvaihdoksen myötä Satu Helkamas-

on lisäksi omistusosuus yrityksestä, ja myös isä

– Työ on liikkuvaa ja työpäivät ovat hyvin

– Sähköpyörät lisääntyvät ja ovat oikeas­ taan pitkästä aikaa selvä voimakkaasti

vaihtelevia, joten on tärkeää, että pääsen

kasvava juttu pyöräbisneksessä. Edellinen

helposti kaikkiin toimipisteisiimme. Ajokilo-

isompi buumi oli ehkä maastopyörien koh-

yhtiöstä: Emoyhtiön lisäksi kaapeleita

metrejä kertyy reilusti, mutta ilokseni voin

dalla 90-luvulla.

valmistavasta Helkama Bicasta ja sen tytär­

tehdä nämä matkat uusiutuvalla energialla

Jukalla on yhä pieni osuus omistuksesta. Helkama Emotor koostuu kuudesta eri

Satu Helkamalta itseltään löytyy kotoa myös

biokaasun voimin Skoda

sähköpyörä. Hän onkin ollut vannoutunut

Octavia G-Tecillä.

sähköpyörien puolestapuhuja jo ennen kuin ne löivät läpi Suomessa, ja pyrkii pyöräilemään

Sähköpyörät valtaavat alaa

sähköpyörällään mahdollisimman paljon, sa­

Kun toimiston lämpimästä

malla levittäen sähköpyöräilyn ilosanomaa.

tunnelmasta astuu tehtaan

– Pitäisi ajaa sillä vieläkin enemmän.

puolelle, ensimmäisenä kat-

Haluamme tuoda esiin sitä, että sähköpyörä

seen vangitsee lähes silmän

nimenomaa lisää liikunnan mahdollisuutta

kantamattomiin jatkuvat laa-

ja liikkumisen iloa. Yritämme saada myös

tikkokasat. Laatikoiden kyljis-

mahdollisimman paljon ihmisiä kokeilemaan

sä näkyy Helkaman teksti ja

sähköpyöriä, koska silloinhan sen parhaiten

sen pyörämallien nimiä, kuten

vasta ymmärtää.

Aino, Ainotar tai Saana. Vähän matkan päässä

Suomessa sähköpyöräinnostus on selvästi perässä muuta Eurooppaa ja

näkyy rivi tuliteriä, uutuuttaan

myös pari vuotta Ruotsia jäljessä. Täällä

säihkyviä Jopoja.

sähköpyö­räbuumi on alkanut näkyä viime

– Nämä ovat ensi vuoden

vuoden kesästä alkaen.

mallit, jotka ovat menossa

Tietoisuus sähköpyöräilyn hyödyistä on

studiokuvauksiin, Satu Hel-

lisääntynyt niiden suosion kasvaessa, mutta

kama kertoo.

edelleen niiden ympärillä käytävän keskus-

Jopojen takana näkyy iso hiekkapuhaltamo, jonka vierellä Ainottaren pulveri-

telun pääpaino on usein skeptisyydessä: onko sähköpyörä huijausta? – Asenteiden murtaminen on yksi suu-

maalatut rungot etenevät

rimpia sähköpyöräilyyn liittyviä haasteita.

hitaasti kohti uunia. Uunin

Toinen haaste on valtavan laaja laatukirjo.

vier­estä alkavat telineet,

Huonommassa sähköpyörässä akun kanta­

jotka ovat täynnä eri pyörä­

vuus on selvästi heikompi ja myös ajokoke-

mallien runkoja. Niiden

mus usein huonompi.

takana avautuu kokoonpanolinja, jossa pyörät kootaan.

Radioista kaapeleihin

Näkymä on vaikuttava.

Aivan pyörätehtaan kulman takana sijaitsee


Satu Helkama | Ålandsbanken

21

Helkaman toinen tehdas Hangossa, kaapeli-

aikoinaan luonut ne ja me olemme lyhentäneet

yhtiö on ollut pari vuotta mukana tehoelek-

tehdas. Siellä tunnelma on aivan erilainen.

ne näihin muutamiin sanoihin, mutta on aina

troniikan vesijäähdytysjärjestelmiä tekevän

Pitkät linjat eri väristä kaapelia kiertää ympäri

kiva kertoa myös, mitä niiden taustalla on.

Adwatecin matkassa ja vuoden alussa siitä

tehdasta ja valtavia kaapelikeloja on kymme-

Jukka-isän perintö näkyy Helkaman lisäksi

tuli osakkuusyhtiö.

niä ja kymmeniä. Helkamalla on tämän lisäksi

myös Sadun omassa elämässä. Isänsä ja Hel-

toinenkin kaapelitehdas Suomessa, Kaari-

kaman kautta hän nimittäin tutustui yhteen

eteenpäin. Hetkeksikään ei pidä tyytyä siihen

nassa. Helkama Bicalla on myös tytäryhtiö

nykyisistä pankeistaan, Ålandsbankeniin.

missä ollaan, koska silloin pysähtyy ja lähtee

Kiinassa ja sen myötä tehdas Shanghaissa.

– Isä löysi aikoinaan Ålandsbankenin, kun

– Omistajan tehtävä on miettiä koko ajan

taaksepäin. Toimiva johto kehittää olemassa

pankki laajeni Ahvenanmaalta mantereelle

olevaa liiketoimintaa, mutta meidän omista-

tuotantoa sen perustamisesta lähtien, vaan

ja pankki tuli silloin yrityskuvioihin mukaan.

jien tehtävä on miettiä vielä siitäkin eteenpäin.

se on perua Helkaman radiotuotannosta.

Tätä kautta se valikoitui lopulta myös omaksi

Vuosien varrella yhtiö on nimittäin valmista-

pankikseni.

Kaapelituotanto ei ole ollut osa Helkaman

Yrittäjyydestä ja omistajuudesta 44-vuotias Satu on oppinut paljon. Suurimpina oppei-

Ålandsbankenissa Satu pitää erityisesti siitä,

na hän pitää pitkäjänteisyyttä ja vapauden

mopoista telkkareihin, radioihin ja kylmäka-

että hän saa henkilökohtaista palvelua. Hänellä

ja vastuun välisessä ristiriidassa elämisen

lusteisiin. Kaapelitehdasrakennuksen toimis-

on oma yhteyshenkilö, jonka hän tuntee ja joka

oppimista. Yrittäjä voi päättää paljon itse,

tokäytäviä koristavatkin entisten telkkareiden

tuntee hänet. Lisäksi hänestä pankin Ahvenen-

mitä tekee tai jättää tekemättä, mutta samal-

ja radioiden tummanruskeat päällisvanerit.

maa-taustassa on jotain kiehtovaa.

la on todella suuri vastuu yritysten olemassa

nut monenmoista aina toimistokalusteista ja

– Minusta on myös kiva olla tällaisen pie-

olosta ja ihmisistä, jotka niissä työsken-

Omistamisessa on taitolaji ym-

nemmän haastajan mukana, joka kulkee vah-

televät. Perheyrityksessä on myös paljon

märtää se, missä asioissa voi olla

vana jättiläisten rinnalla ja erottuu erilaisena

tasapainoilua olemassa olevan säilyttämisen

vaikuttamassa tai millä keinoin.

pankkina. Tämä on sympaattinen toimija,

ja sen kehittämisen välillä.

jolla palvelu on mutkatonta ja hirveän hyvää.

– Omistamisessa on taitolaji ymmärtää se, missä asioissa voi olla vaikuttamassa

Kaapelipuolella Helkama on erityisesti mukana risteilyrakentamisessa. Se toimittaa kaapelia

Suunta aina eteenpäin

tai millä keinoin. Yhtiöiden toimitusjohta-

isoille toimijoille niin Turun telakalle, Italiaan

Vaikka Helkama on historiansa varrella tehnyt

jat toimittavat päivittäiset asiat ja minun

kuin Saksaankin. Kaiken kaikkiaan Helkama toi-

vaikka mitä, ovat pyörät se, mistä suomalaiset

tehtävänäni omistajana on huolehtia

mittaa kaapelia jopa 60 maahan: lähes kaikkiin

Helkaman tuntevat. Harva tietää esimerkiksi,

kokonaisuudesta, ja tietenkin olla luomassa

maihin, missä laivoja valmistetaan ja myydään.

että Helkama on Škodan pitkäaikaisin maa-

henkeä ja uskoa yrityksen tulevaisuuteen.

– Euroopassa rakennetaan risteilyaluksia

hantuoja koko maailmassa: yhtiö on tuonut

Helkamassa Satu Helkama on erityisen

enemmän kuin pitkään aikaan. Lisäksi Kiina

automerkkiä Suomeen jo vuodesta 1947. Eikä

ylpeä tietynlaisesta kotoisuudesta, joka firman

on lähdössä mukaan tähän ja olemme myös

monella ole siitäkään tietoa, että Viking Linen

sisällä ja niiden välillä on. Monet työntekijöistä

siellä kisassa mukana. Kaapelipuolella meillä

laivojen rakenteiden sisällä lukee metrin välein

ovat olleet pitkään talossa. Myös Helkaman

on aivan jättiläismäisiä kumppaneita ja hei­

Helkama – laivanrakennuksessa käytetyissä

omien pyörien näkeminen kaduilla tuo hymyn

dän kanssaan toimiminen on hyvin erilaista

kaapeleissa nimittäin.

omistajan kasvoille, kun vielä tietää taustalla olleen suunnittelutyön ja tekijöiden tiimin.

kuin pyöräbisnes, Satu Helkama kertoo.

– Olemme mukana monessa liikkumisen

Vaikka toimiminen eri aloilla on hyvinkin

muodossa ja seuraammekin tarkasti, miten

– Ja kai siitäkin voi olla ylpeä, että olem-

toisistaan poikkeavaa, leikkaavat Helkaman

digitaalisuus muuttaa liikkumista, ja pyrim-

me olleet pystyssä jo 113 vuotta ja edelleen

arvot läpi tytäryhtiöiden. Yhtiöllä on viisi arvoa:

me olemaan tässä mukana. Nyt pinnalla ovat

valmistamme jotain uutta, kunnollista ja

innostus, onnistuminen ja kannustaminen, yk­

erityisesti sähköpyörät, mutta ei voi tietää

kestävää, mitä ihmiset tarvitsevat, kuten

sinkertaisuus ja ahkeruus, terve ja toimiva yritys

millä tavalla ja kuinka nopeasti liikkumisen

alun perinkin. Historian varassa ei kuiten­

sekä asiakasta varten, yhteiskunnan parhaaksi.

trendit muuttuvat, Satu Helkama pohtii.

kaan pääse eteenpäin tulevaisuudessa, joten

– Arvot ovat perustavanlaatuisia kysymyksiä siitä, minkälaista toimintamme on. Isä on

Tällä hetkellä Helkaman tulevaisuus näyt­ tää hyvältä. Myös uudet tuulet puhaltavat:

ei auta kuin jatkaa tätä työtä ja katsoa kuinka pitkälle pääsemme.


22

Ålandsbanken | Itämeriprojekti

Huh, hellettä! Kesä 2018 pääsi totisesti historiankirjoihin. Parin kylmän ja vaihtelevan kesän jälkeen meidät palkittiin vihdoinkin aurinkoisella lomakaudella trooppisen helteen merkeissä. Toisaalta kesähelteiden vaikutus luontoon oli paljon radikaalimpi. Heinäkuu oli Ilmatieteen laitoksen mittaushistorian kaikkien aikojen lämpimin kuukausi. Onko kyseessä sattumaa, vai ilmiselvä seuraus ilmastonmuutoksesta? Teksti: Fanny Nyman & Crista Tammela Foto: Adobe Stock

Lämpöennätys tuoreessa muistissa auttaa

Voiko myrkyllisen sinilevän erottaa muista

vapautumista pohjilta. Yleistyvät talviset

entisestään muistuttamaan ilmaston läm-

levistä?

vesisateet huuhtovat enemmän ravinteita

penemisen torjuntaa tukevien keksintöjen

– Myrkyllistä sinilevää ei voi erottaa myr-

mereen valuma-alueelta, Seppo Knuuttila kertoo.

ja panostusten tärkeydestä. Ålandsbanken

kyttömästä kuin laboratoriotestillä. Sama

on vuodesta 1997 lähtien tukenut useita

levälajikin voi joskus tuottaa myrkkyä, mutta

eri ympäristöprojekteja jo lähes 2 000 000

välillä ei. Siten esimerkiksi vaikka tänään

haaste, ilmastonmuutos, jonka seurauksena

eurolla. Hakuaika vuoden 2018 Itämeriprojek­

myrkyttömäksi todettu kukinta voi huomen-

sinileväkukinnot näyttäisi yleistyvän. Voim-

tiin päättyi syyskuun lopussa, tuloksena suuri

na osoittautua myrkylliseksi. Siksi sinilevä­

meko siis välttää tai edes vähentää leväkuk-

määrä kiinnostavia ja lupaavia hakemuksia.

kukintaan on syytä suhtautua aina ikään kuin

intoja tulevaisuudessa?

Poikkeuksellinen lämpö tuo poikkeukselliset leväkukinnat Kuten aikaisempinakin kesinä, näimme

Itämerta kuormittaa aikamme suurin

se olisi myrkyllinen, kertoo Itämeriprojektin

– Itämeren hyvän tilan saavuttaminen

tuomariston jäsen, Suomen ympäristökes-

edellyttää jatkossa ilmaston lämpenemisen

kuksen erikoistutkija Seppo Knuuttila.

hillitsemisen ohella erityisesti suurimman

Itämeren ravinnekuormitus ylittää edel-

ravinnekuormittajan, ruoantuotannon

luonnon todisteet ilmaston lämpenemisestä

leen Itämeren suojelukomissio HELCOMin

päästöjen merkittävää vähentämistä, Seppo

ja vesien rehevöitymisestä. Sinileväkukinnat,

vuoden 2013 ministerikokouksessa päivite-

Knuuttila kertoo.

eli syanobakteereiden massaesiintymät,

tyt tavoitteet. Vuosikymmeniä jatkuneesta

kuuluvat Itämeren tärkeimpiin torjuntakoh-

liiallisesta ravinnekuormituksesta toipumista

Ilmastonmuutoksella laajat seuraukset

teisiin, ja tänä vuonna tämä on ollut erityisen

hidastaa syvänteiden hapeton ja hyvin fosfo-

Kuuman kesän seuraukset eivät näkyneet

ajankohtaista. Sinilevät nimittäin pitävät

ripitoinen vesimassa.

ainoastaan vesistöissämme, vaan myös

samankaltaisista sääoloista kuin me ihmiset

– Itämeren alueen lämpeneminen lisää

kuivalla maalla. Kuten muuallakin Euroopassa,

– lämpimästä ja tyynestä – ja viihtyivät siksi

tulevaisuudessa sinileväkukintojen riskiä.

luonto ei kestänyt pitkäaikaista kuivuutta, mikä

tänä kesänä paremmin kuin koskaan.

Vesimassan voimistuva kerrostuminen voi

johti useisiin metsäpaloihin eri puolilla maata.

Sinilevien lisääntynyt esiintyminen herät­ tää luonnollisesti paljon huolta ja kysymyksiä.

aiheuttaa hapettomien alueiden laajenemista, mikä puolestaan kiihdyttää fosforin

Myös metsäpaloilla on välillinen yhteys ilmastonmuutokseen. Lämpimämpi ilmasto


Itämeriprojekti | Ålandsbanken

23

Itämeriprojektista ”Tänä vuonna hakemuksissa nousi selkeästi esiin muovin vähentäminen ja sen korvaaminen.”

• Itämeriprojekti perustettiin rahoittamaan ja tukemaan hyviä hankkeita, jotka parantavat Itämeren tilaa. • Siitä tuli luonnollinen jatke pankin pitkäaikaiselle ympäristötyölle. Ålandsbanken on vuodesta 1997 rahoittanut erilaisia ympäristöhankkeita. • Viime vuonna yhdeksän hanketta sai jakaa lähes 250 000 euroa.

kuuluivat innovatiiviset kilogrammat, osallistavat projektit, paikallinen vesien suojelu ja tuomariston tehtävä, joka kannustaa lapsia ja nuoria hyödyntämään tieto ja osaaminen käytännön toimeksi innovatiivisella tavalla. Toista kertaa mukana oli myös erillinen kategoria digitaalisille innovaatioille, jonka tuomaristossa mukana Skype-perustaja Niklas Zennström ja Supercellin toimitusjohtaja Ilkka Paananen. Tänä vuonna hakemuksissa nousi selkeästi esiin muovin vähentäminen ja sen korvaaminen, mikä myös edellisvuonna nousi hakemusten pääteemaksi. Poikkeuksellisen kuuma kesä sinileväkukintoineen heijastui myös monessa hankkeessa, jotka etsivät ratkaisua levän vähentämiseen tai poistoon. Kiertotalous, eli materiaalien mahdollisimman tehokas käyttö ja kierrätys sekä omaisuuden ja resurssien jakaminen, oli myös hakemuksissa hyvin esillä. Eniten rahoittamalla ideoita, jotka parantavat sekä

hakemuksia tuli kategoriassa osallistavat

Itämeren, että koko luonnon tilaa.

projektit, missä esiintyi laaja kirjo innovatiivisia ratkaisuja ympäristökasvatukseen ja tietoisuuden lisäämiseen eri kohderyhmissä.

kuivuuden riskin kasvaessa. Metsäpalot

Itämeriprojekti keräsi jälleen runsaasti hakemuksia

yhdistettynä lisääntyneisiin leväkukintoihin

Itämeriprojektin hakuaika oli avoinna touko-

ta koostuva tuomariston sekä yleisöäänes­

ovat vahvoja indikaattoreita parhaillaan

kuusta syyskuuhun ja keräsi tänä vuonna

tyksen avulla, joka on käynnissä joulukuun

tapahtuvasta ilmastonmuutoksesta. Itäme-

128 hakemusta, mikä on hieman edellisvuot-

puoleen väliin saakka osoitteessa

riprojektin avulla voimme vaikuttaa tähän

ta enemmän. Hakemusten kategorioihin

www.balticseaproject.org

johtaa metsäpalojen riskin kasvamiseen

Voittajat valitaan ympäristöasiantuntijois-


24

Ålandsbanken | Ålandsbanken 100 vuotta

CARL CARLSON EI USKOISI SILMIÄÄN

Ålandsbanken täyttää

100 vuotta

Kun Ålandsbanken juhlii satavuotista taivaltaan vuonna 2019, pankki voi katsoa joko taakseen tai eteenpäin. Kummassakin vaihtoehdossa on omat kiehtovat puolensa. – Yksi asia on varma: jatkamme valitsemallamme tiellä. Se on vuosikymmenten aikana osoittautunut menestyksekkääksi, toimitusjohtaja Peter Wiklöf sanoo. Teksti: Joakim Enegren

Juhlavuotta vietetään maltillisesti, kuten

tavia yksityiskohtia että repäiseviä uutisia.

säästäväiselle pankille sopii. Soittokunnat

– Kerromme muun muassa totuuden

ja konfettisateet loistavat poissaolollaan,

vuoden 1942 pörssinoteerauksesta ja siitä,

mutta joitakin hillittyjä juhlallisuuksia on

miksi eräs kiukustunut Nobel-palkinnon

toki luvassa. Merkkivuosi antaa myös hyvän

saaja läksytti toimitusjohtaja Folke Husellia.

aiheen terveeseen itsetutkiskeluun.

Jokainen tarina sisältää omalla tavallaan

– Meillä on monia ylpeyden aiheita, mutta sekä meille että asiakkaillemme on eniten

pienen tai suuren paljastuksen. Erikslundin mukaan tarinat ovat kunnian­

hyötyä siitä, jos pidämme vuotta 2019

osoitus kaikille niille tuhansille ihmisille,

lähtölaukauksena sadalle seuraavalle vuo-

jotka ovat vuosien varrella olleet tekemisis-

delle, pankin hallintojohtaja Tove Erikslund

sä Ålandsbankenin kanssa.

sanoo.

– Niin manner-Suomessa kuin Ahvenan-

että pankki kasvaisi näin vahvaksi? Kun me kaksitoista perustimme pankin, toiveemme

maalla ja Ruotsissakin ihmiset ovat kiinnos-

olivat melko vaatimattomia. […] Halusimme, että

on valmisteltu keräämällä sata tarinaa pan-

tuneet meistä ja kantaneet oman kortensa

ahvenanmaalaisten säästöpääomat varattaisiin

kin matkan alkutaipaleelta aina nykypäivään

kekoon yhteisellä kehitystiellämme. Sen

ahvenanmaalaisia tarpeita varten. Halusim-

saakka. Keskenään erilaisista tarinoista

ainakin voin luvata, että jokainen, joka

me rakentaa kotiseutua omin voimin. Emme

muodostuu värikäs mosaiikki, joka kertoo

tutustuu tarinoihimme, katsoo sen jälkeen

koskaan olisi uskoneet, että tuloksena olisi näin

pankista virallista julkikuvaa henkilökohtai-

pankkiamme uusin silmin.

merkittävä menestys.

Vuoden 2018 aikana tätä lähtölaukausta

semman tarinan.

Kehitystä kuvaa osuvasti yksi tarinoista,

Olisikin mainiota tietää, mitä Carl Carlson

joka kertoo pankin 40-vuotisjuhlan vietosta

ja muut perustajat olisivat sanoneet, jos

marikas ja täynnä elämää. Uskon, että

Maarianhaminan Seurahuoneella vuonna

olisivat saaneet nähdä pankin kehityksen

yhdistämällä sekä pieniä että suuria asioita

1959. Yksi juhlapuhujista oli 84-vuotias Carl

seuraavien 60 vuoden aikana, Wiklöf sanoo

syntyy uuttakin paljastava kokonaisuus,

Carlson. Carlson oli viimeisenä elossa siitä

ja jatkaa:

joka sekä kiinnostaa että viihdyttää lukijoi-

12 hengen joukosta, joka aikanaan perusti

ta, Peter Wiklöf sanoo.

pankin. Hän kuvaili puhees­­saan pankin

– Satavuotinen historiamme on tapahtu-

Minkälaisia paljastuksia sitten on luvassa? Tarinahanketta vetänyt Tove Erikslund lupaa, että tiedossa on sekä mieltä kutkut-

– He eivät varmasti uskoisi silmiään.

menestyksen aiheuttamia ylpeyden ja yllät-

Juhlavuoden sata kertomusta julkaistaan vuoden

tyneisyyden tunteita:

aikana sekä sähköisessä muodossa että kirjana.

Kukapa olisi 40 vuotta sitten uskonut,


Ă…landsbanken 100 vuotta | Ă…landsbanken

25


26

Ålandsbanken | Private banking

Turkuun uutta voimaa  Turku on kasvava ja kiinnostava markkina-alue, jonka kehitykseltä odotetaan paljon, erityisesti kiinteistömarkkinoiden suhteen. Ålandsbankenin Turun konttori tarjoaa asiakkaille monipuolisia pankkipalveluita ja kokonaisvaltaista varallisuudenhoitoa. Teksti: Tarja Vilén Kuva: Jetro Stavén

Ålandsbankenin Turun konttori perustettiin

toimitilat jakautuvat Private- ja Premium

kaita, kertoo Ålandsbankenin Private Banking

1992 ensimmäisenä päivittäisenä pankkikont-

Banking -pankkipalveluihin sekä myynnin

-palveluiden apulaisjohtaja Timo Lithén.

torina Manner-Suomessa. Konttoritoiminta

tukeen. Ålandsbankenin Turun seudun pank-

keskittyi alkuun asuntolainoihin. Vuonna 2007

kipalveluihin kuuluu myös Paraisten konttori,

Yrittäjyys Turussa ja rakennemuutos

liiketoiminta siirtyi uusiin tiloihin osoitteeseen

joka avattiin vuonna 1995.

Turun seudulla on käynnissä poikkeukselli-

Eerikinkatu 17. Nykyään toisessa kerroksessa olevat

– Haluamme nyt ja tulevaisuudessa palvella henkilökohtaisesti Turun alueen asiak-

sen voimakas positiivinen rakennemuutos. Yksityisellä sektorilla yritysten liikevaihdot ja

Kolme uutta työntekijää vahvistivat loppukesästä Turun konttoria

Jenni Söderholm, Premium Banker

Enes Bečić, Senior Private Banker

Jennica Heikius, Senior Private Banker

Olen ollut vuosia Ålandsbankenin asiakas ja alusta asti olen arvostanut sitä miten tärkeäksi asiakkaaksi olen itseni tuntenut ja miten saumattomasti asiani ovat hoituneet. Lisäksi jaan pankin arvostuksen luontoa ja erityisesti Itämerta kohtaan. Tuntuu, että olen löytänyt itseni kaltaisen yrityksen. Työssäni pääsen yhdistämään omat arvoni sekä mielenkiintoni pankkialaa ja erityisesti sijoitusmarkkinoita kohtaan. Takana on 10 vuoden kokemus perintäalalta erilaisista tehtävistä asiakaspalvelusta oikeudelliseen perintään.

Matka Ålandsbankeniin on ollut epätavallinen, mielenkiintoinen ja erittäin kokemusrikas. Olen koulutukseltani molekyylibiologi. Ajauduin kuitenkin myyntitehtäviin sijoitusja vakuutusyhtiöihin ja oivallettuani että myyntityö oikeasti on asiakaspalvelua, jäin sille matkalle. Olen toiminut asiakasneuvojana, esimiehenä, pankkiirina, myyntijohtajana ja konttorijohtajana. Kuuntelen hyvin tarkasti ja ehdotan asiakkaalle vain sitä mitä hän tarvitse. Pyrin aina löytämään yksinkertaiset ja selkeät ratkaisut.

Minulla on takanani pitkä ja monipuolinen ura finanssialalla. Viimeiset 10 vuotta olen tehnyt töitä sijoittamisen parissa, sekä pankkiirina että viimeksi tiimiesimiehenä. Ålandsbankenissa minua kiehtoo pieni ja näppärä organisaatio, vahva ja vihreä sosiaalinen vastuu, vaikuttamisen mahdollisuudet ja erityisesti aika asiakkaalle; minulla on lupa kuunnella, olla läsnä ja auttaa monipuolisesti. Työssäni antoisinta on löytää yhteinen aaltopituus kunkin asiakkaan kanssa ja tuntea aito yhteistyö.


Private banking | Ålandsbanken

27

Ålandsbanken Turku

Eerikinkatu 17 C, 2. kerros, 20100 Turku +358 (0)204 293 100 turku@alandsbanken.fi Aukioloajat: Ma–Pe 10.00–16.30

työvoiman määrä ovat kasvaneet. – Turussa on valtava potentiaali talousalueena. Iso osa Turun konttorin asiakkaista on

nostetta myös muille toimialoille, erityisesti

Ålandsbanken poikkeaa muista perinteisistä

rakentamiseen.

varainhoitajista siinä, että pankkina se tarjoaa

Asuntokauppa on vilkastunut voimak-

asiakkaalleen tarvittaessa myös rahoitusta.

yrittäjiä ja työmarkkinat ovat yrittäjävetoisia,

kaasti Turun seudulla. Turusta on tullut

Lithén kertoo.

koko maan hintaveturi. Kaupungissa on iso

säästöt on sijoitettu tuottavasti ja verotehok-

Private Banking -palvelu varmistaa, että

Turun seudulla on noin 20 000 yritystä ja

kiinteistösijoitusmarkkina, joka on paikallis-

kaasti. Palvelussa asiakkaalle kootaan oma

130 000 työpaikkaa. Turku ympäristökunti-

ten asiantuntijoiden käsissä. Alalle on tullut

tiimi omaisuudenhoidon, rahoituksen ja laki-

neen on vireä Itämeren alueen kasvukeskus.

paljon uusia toimijoita ja alue kiinnostaa

asioiden asiantuntijoista. Kokonaisvaltainen

Monipuolinen elinkeinorakenne, kasvavat yri-

sijoittajia.

varallisuudenhoito kattaa esimerkiksi sijoi-

tykset, korkealuokkainen koulutus-, kulttuu-

– Sijoitusmarkkinoilla on hyvä olla paikal-

tus- ja rahoitusratkaisut, vero- ja perhejuridi-

ri- ja palvelutarjonta sekä kaunis saaristo

listuntemusta ja -osaamista. Turun konttorin

lisäävät Turun vetovoimaa.

henkilöstö on pitkän linjan paikallisia asian-

Sijoitustoiminta Ålandsbankenissa pe-

tuntijoita. Toimintamallit Turun konttorissa

rustuu kokemukseen ja kykyyn löytää uusia

Turun markkinakatsaus

ovat hyvin samanlaiset kuin Ålandsbankenin

ratkaisuita. Koska sijoitustarpeet vaihtelevat

Suomen ensimmäisenä pääkaupunkina

muissa toimintapisteissä, Lithén pohtii.

tavoitteiden ja elämänvaiheen mukaan, jokai-

sen neuvonnan sekä vakuutusvaihtoehdot.

Turulla on ollut aina merkittävä rooli porttina

Osakehuoneistojen velattomat hinnat

sella Ålandsbankenin asiakkaalla on oma Pri-

länteen. Turun satama on sijaintinsa johdosta

nousivat tilastokeskuksen mukaan Turussa

vate Banker sekä yhdessä laadittu strategia.

tärkeässä asemassa ulkomaankaupassa.

viime vuonna 8,2 prosenttia. Asunnon sijain-

Salkunhoito on mahdollista ulkoistaa osittain

Turun kautta kulkee vuosittain lähes neljä

nin merkitys on korostunut. Ostajat haluavat

tai kokonaan Ålandsbankenin ammattilaisille.

miljoonaa matkustajaa.

erityisesti keskusta-alueen asuntoja ja ovat valmiita maksamaan niistä. Asuntomark-

Uusi alku

mistavan teollisuuden tuotantokeskittymistä

kinoita edistää lisäksi uusien kerrostalojen

– Ålandsbanken näkee tarpeen Turun

ja meriteollisuuden ydinalue. Meriteollisuu-

runsas rakentaminen.

talous­alueelle ja panostaa Private Banking

Turku on yksi Suomen tärkeimmistä val-

den lisäksi Turussa panostetaan vahvasti

–toimintaan. Kaksi uutta henkilöä, joilla on yli

lääketeollisuuteen, terveysteknologiaan,

Private Banking Turussa

20 vuotta kokemusta alalla ja hyvät verkostot,

kiertotalouteen ja matkailuun. Tuotanto on

Ålandsbankenin Turun konttorissa tarjotaan

lähtevät kehittämään palvelua vastatakseen

voimakkaassa kasvussa ja kasvunäkymät

asiakkaille monipuolisia Private Banking -palve-

asiakkaiden tarpeisiin. Ålandsbanken haluaa

ulottuvat 2020-luvulle saakka. Sekä meri-

luja. Private Banking -palveluiden ytimessä on

olla johtava Private Banking -toimija Turussa,

että lääketeollisuuden kasvu on luonut

varallisuuden kokonaisvaltainen suunnittelu.

apulaisjohtaja Lithén visioi.


28

Ålandsbanken | Crosskey

CROSSKEY • Ålandsbankenin omistama tytäryhtiö • Perustettiin 2004 • Noin 230 työntekijää Suomessa, Ruotsissa ja Ahvenanmaalla

Crosskey uuden ajan It-ratkaisuja

Fintech- eli finanssiteknologia-ala on kovassa nousussa. Alalle tulee jatkuvasti uusia toimijoita, jotka tarjoavat vaihtoehtoja etsiville kuluttajille rahoituspalveluja lainoihin, pankkipalveluihin ja säästämiseen. Kunnianhimoiselle haastajalle, joka tarjoaa rahoitusalan it-palveluja avautuu nyt täysin uusia mahdollisuuksia. Teksti: Anders Ström Kuva: Viktor Fremling


Crosskey | Ålandsbanken

29

Rahoitusmarkkinoiden sääntelyn purkaminen pohjoismaissa sai vakuutusyhtiöt ja muut alan toimijat panostamaan omiin rahoitusratkaisuihinsa. Tämä haastoi Suomen perinteis­ tä pankkimaailmaa, aivan kuten Ålandsbanken on aina toiminnallaan tehnyt. Uudet ajat vaativat kuitenkin uusia it-ratkaisuja. Vuosituhannen vaihteen nopea kehitys johti siihen, että Ålandsbanken teki valtavan panostuksen kasvavilla markkinoilla tarjotakseen joustavia sekä digitaalisia pankki- ja korttipalveluja uusille toimijoille. Vastatakseen rahoitusalan it-ratkaisujen kysyntään, pankki irrotti it-osastonsa erilliseksi yritykseksi ja Crosskey perustettiin vuonna 2004.

Itsenäinen yritys it-alalla Crosskey on Ålandsbankenin omistama tytäryh-

Crosskeyn toimitusjohtaja Thomas Lundberg

tiö, jolla on yhteensä noin 230 työntekijää Suomessa, Ahvenanmaalla ja Ruotsissa. Toiminta

yritys Dreams ja sen hehkutettu sovellus sääs­

työskentelytapa, joka mahdollistaa asiakkaille

on vakaata ja talousluvut näyttävät hyviltä. Tho-

tämistä varten. Ålandsbankenin ja Dreamsin

nopeamman toimituksen:

mas Lundberg on toiminut jo yli kuusi vuotta

yhteistyö perustuu Crosskeyn kehittämään

Crosskeyn toimitusjohtajana. Hän on alun perin

pankkijärjestelmään, joka löytyy sovelluksen

versio ketteristä eli agiileista menetelmistä.

ahvenanmaalainen ja palasi saarelle kaksitoista

taustalta:

Haluamme olla työtavoissamme nopeita,

vuotta sitten opiskeltuaan ensin Uppsalassa

– Tämä on hyvä esimerkki siitä, miten

Tämä on Crosskeyn käytännöllinen

joustavia ja asiakaslähtöisiä. Sen sijaan, että

ja toimittuaan useita vuosia yrityslakimiehenä

pystymme kehittämään rahoitusalan

toimittaisimme koko it-ratkaisun, esimerkiksi

Tukholmassa sekä Lontoossa.

it-ratkaisuja uusille innovatiivisille toimijoille.

kuuden kuukauden kuluttua, haluamme antaa

Joustavien ja avointen ratkaisujen avulla

asiakkaalle nopeasti vähän kerrallaan. Tällä

tykseen. Yritys ottaa joka vuosi uusia askelia

olemme yhdistäneet Ålandsbankenin rahoi-

tavoin luodaan arvoa asiakkaalle jatkuvasti.

Lundberg on tyytyväinen Crosskeyn kehija haastaa rahoitusalan it-ratkaisuja Pohjois-

tusjärjestelmän Dreams-sovelluksen kanssa.

maissa. Harvalta yritykseltä löytyy vastaava

Järjestelmämme voidaan integroida aina

Järjestelmä Åland Indexin takana

erityistietämys ja -kokemus, vaikka it-alalla onkin

olemassa oleviin ohjelmiin. Näin yhdistämme

Yksi Lundbergin suosikkihankkeista on Åland

paikallisia kilpailijoita ja kansainvälisiä suuryrityk-

käyttäjäystävällisyyden turvallisiin ratkai­

Index -laskentajärjestelmän yhdistäminen

siä. Crosskeyn toiminta ei yleensä näy ulospäin:

suihin, Lundberg pohtii.

Mobiilipankkiin ja Internetkonttoriin. Hankkeen

– Tavallinen pankkiasiakas ei huomaa

Crosskey haluaa sovittaa yhteen pank-

tavoitteena on antaa kortinhaltijalle mahdol-

Crosskeyn toimintaa. Ja näin sen kuuluukin olla.

kituntemuksen ja suuren mittakaavan

lisuus seurata reaaliaikaisesti omaa hiilijalan-

Tehtävämme on tuottaa toimivia pankkijärjes-

it-osaamisen joustavasti, sitoutuneesti sekä

jälkeään. Järjestelmä kerää tietoja jokaisesta

telmiä ja joustavia it-ratkaisuja muun muassa

omalla tyylillään. Henkilökohtaisia suhteita

korttiostoksesta ja asiakas voi seurata, miten

maksuliikenteeseen, kortteihin ja muihin

ja yrittäjyyttä arvostetaan yrityksessä yhtä

oma ostokäyttäytyminen vaikuttaa ympäris­

pankki- sekä pääomamarkkinoiden palveluihin.

korkealle kuin Ålandsbankenissa.

töön. Tämän tiedon avulla on mahdollista

Säästämisen, lainojen ja pankkitoimintojen mo-

muuttaa omia kulutustottumuksiaan:

biilisovelluksilla on nykyään kova kysyntä. Silloin

Paikallisesti läsnä

me astumme kuvaan, Lundberg selittää.

Crosskey tapaa asiakkaansa aina henkilö-

tänyt paljon huomiota maailmalla. Meidän

– Tämä on loistava hanke, joka on herät­

kohtaisesti paikan päällä, vaikka suurin osa

tehtävämme on ollut kerätä tietoja asiakkai-

Apuna muille yrityksille

tietotekniikkaratkaisuihin, ohjelmistokehi-

den korteilta ja mahdollistaa tämän tiedon

Crosskey hallinnoi edelleen Ålandsbankenin

tykseen ja tietokantaohjelmiin keskittyvästä

helppo saatavuus internetissä ja matkapuhe-

tietojärjestelmää, mutta sillä on myös useita

tuotekehityksestä on Maarianhaminassa

limessa jokaiselle asiakkaalle.

muita ulkopuolisia asiakkaita Suomessa,

it-kehitystä tehdään myös Helsingin, Turun

Ahvenanmaalla ja Ruotsissa. Crosskey on

ja Tukholman toimistoissa, mikä tarkoittaa,

on kyky tarjota räätälöityjä it-ratkaisuja, jotka

yksi harvoista toimijoista, jotka tarjoavat

että apu on aina lähellä asiakasta.

ovat hyödyllisiä pankeille ja muille finanssialan

finanssialan it-ratkaisuja useissa Pohjois-

Crosskeyn työntekijät ovat työskennel­

Crosskeyn kaltaisen alan haastajan etuna

toimijoille. Niille, jotka eivät halua standar-

maissa. Yrityksen asiakkaita ovat esimerkik-

leet intensiivisesti Lundbergin tulon jälkeen

disoituja it-ratkaisuja, Crosskeyn räätälöidyt

si Norjan pankki DNB ja Suomessa vuonna

kahden aihealueen parissa. Toinen niistä on

ratkaisut ovat hyvä vaihtoehto. Niin on myös

2006 perustettu S-Pankki, jonka toiminnassa

integroitavat it-ratkaisut, jotka voidaan liittää

asiakkaille, jotka haluavat harjoittaa liiketoi-

Crosskey on ollut mukana alusta saakka.

olemassa oleviin järjestelmiin helposti ilman

mintaa nopeasti kasvavalla finanssiteknolo-

kokonaisratkaisuja. Ja toinen on joustava

gia-alalla. Tämä kehitys on vasta alkanut.

Lisäksi Crosskeyn asiakkaana on fintech-alan


30

Ålandsbanken | Peter Wiklöf

kysymystä Peter Wiklöfille Ålandsbanken on nykyisin

Poikkeuksellisen kuuma kesä he-

fintech-yhtiö Dreamsin osakas,

rätti paljon kysymyksiä maapal-

ja keskustelut pankkipalveluiden digitalisaatiosta jatkuvat kuumina.

lomme hyvinvoinnista. Näkyykö ihmisten lisääntynyt ympäristö-

Minkä luulet olevan suurin muutos pankki-

tietoisuus myös Ålandsbankenissa?

alalla seuraavan viiden vuoden aikana?

Kaiken ilmastonmuutoksesta saatavilla

Digitalisaatiosta on tullut useimpien pankkien

olevan tiedon johdosta, on vaikea olla otta-

arkea ja näemme, että suurpankit ohjaavat aktii-

matta vastuuta yhteisistä ongelmista. Suurin

visesti asiakkaat pois konttoreista ja henkilö-

muutos aikaisempaan verrattuna on, että nä-

kohtaisesta tapaamisesta. Me emme ole tähän

emme yhä useampien tekevän konkreettisia

ryhtyneet, mutta samanaikaisesti on itsestään-

muutoksia ostokäyttäytymisessään. Esimerk-

selvyys, että digitaalisten palveluidemme on ol-

kejä tästä ovat investoinnit sähköautoihin tai

tava hyviä. Viiden vuoden kuluttua luulen, että

rakennusten aurinkopaneeleihin, mutta myös

henkilökohtaisen tapaamisen arvo on noussut

pienet asiat kuten tietoiset valinnat ruoka- ja

huomattavasti, sillä vain harvalla pankkiasiak-

vaateostoksia tehdessä. Pankissa tämä

kaalla on silloin mahdollisuus siihen.

näkyy myös lisääntyneenä kiinnostuksena kestävän kehityksen työhömme. Asiakkaiden

Mitkä ovat mielestäsi suurin

kiinnostus kestäviin sijoitusvaihtoehtoihin

haaste ja tärkein vahvuus

on kasvanut, ja Itämerikortistamme on tullut

vuodelle 2019?

entistä suositumpi.

Suurin haaste tulee jatkossa olemaan palvelutarjonnan mukaut­taminen

Ålandsbanken tarjoaa Premium-

asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin kattavien

ja Private Banking -asiakkailleen

säännöstöjen ohjatessa kaikkia pankkeja

uuden palvelun nimeltä Web

samaan suuntaan. Suurin vahvuutemme on,

Cleanup. Miksi kyseinen palvelu

että olemme valinneet toisen tien kuin suur-

on otettu käyttöön ja miten asiakkaamme

pankit. Meille henkilökohtainen kohtaaminen

voivat hyödyntää sitä?

asiakkaan kanssa on edelleen tärkeää.

Sosiaalisen median kasvaessa ovat myös

Asiakkailtamme saama palaute vahvistaa

tietyt verkkoaiheiset ongelmat valitettavasti

valintamme olevan oikea.

kasvaneet, esimerkiksi kaapatut sähköpostitilit tai vääriin paikkoihin joutuneet kuvat tai

Ensi vuosi on iso juhlavuosi pan-

muu materiaali. Haluamme auttaa asiakkai-

kille. Mitä Ålandsbanken

tamme näiden ongelmien käsittelemisessä,

100 vuotta merkitsee sinulle?

mutta myös tarjota ennaltaehkäisevää tietoa

Tunnen suurta vastuuta kaikkien

miten välttää tämänkaltaisia ongelmia. Tur-

niiden puolesta, jotka ovat olleet muka-

vallisuus on tärkeä osa Premium- ja Private

namme ensimmäiset sata vuotta – sekä

Banking -asiakkaillemme tarjoamia palveluja,

asiakkaat, henkilökunta että omistajat – ja

ja tämäntyyppisten palveluiden kehittäminen

joiden ansiosta meistä muotoutui juuri se

tuntuu luonnolliselta nykypäivän digitaalises-

pankki, joka olemme tänään. Lisäksi on erit­

sa yhteiskunnassa. Toivon, että asiakkaamme

täin inspiroivaa luotsata pankkia kohti toista

uskaltavat ottaa yhteyttä Web Cleanupiin

vuosisataansa!

saadakseen tietoa, mitä he itse voivat tehdä ennaltaehkäistäkseen ongelmia, sekä saadakseen tietoa eri verkkosivustojen säännöistä ja asetuksia – tieto luo turvallisuutta.


Yhteystiedot Finansiell | Ålandsbanken

ÅLANDSBANKEN ABP PÄÄKONTTORI: Nygatan 2, Maarianhamina Ahvenanmaa Puhelin +358 204 29 011 (vaihde) www.alandsbanken.fi SUOMEN LIIKETOIMINTA-ALUE Johtaja Anne-Maria Salonius Puhelin 020 429 3401 anne-maria.salonius@alandsbanken.fi

PRIVATE BANKING Johtaja Private Banking Nina Laakkonen 020 429 3662 nina.laakkonen@alandsbanken.fi PREMIUM BANKING Johtaja Premium Banking Maarit Vesala 020 429 3601 maarit.vesala@alandsbanken.fi BULEVARDI Bulevardi 3 TAMPERE Hämeenkatu 4, 6. krs. VAASA Hovioikeudenpuistikko 11 TURKU Hansakortteli, Eerikinkatu 17 PARAINEN Kauppiaskatu 24

Tämän julkaisun sisältö on ainoastaan yleistä informaatiota, ei rahoitusneuvontaa yksittäiselle henkilölle. Vaikka Ålandsbanken on pyrkinyt todentamaan informaation, pankki ei voi taata, että informaatio on kaikissa suhteissa virheetöntä, täydellistä tai oikean kuvan antavaa. Informaatio ei ota huomioon yksittäisen henkilön taloudellista tai verotuksellista tilannetta. Sijoitusneuvontaa toivovan tulee kääntyä asiantuntijan puoleen ennen konkreettisen liiketoimen toteuttamista tai toimenpiteeseen ryhtymistä. Kaikkiin ennusteisiin liittyy epävarmuus ja todellinen tulos saattaa poiketa ennustetusta. Rahoitusvälineiden arvo voi vaihdella ja alentua, ja arvo voi joidenkin kohdalla tulla jopa negatiiviseksi. Ålandsbanken ei vastaa informaation johdosta mahdollisesti syntyvistä vahingoista ja tappioista, ei suorista eikä välillisistä. Informaatiota suojaa tekijänoikeus ja sitä ei saa kopioida, välittää edelleen tai julkaista ilman Ålandsbankenin lupaa. Tästä informaatiosta johtuvissa riitaisuuksissa yksinomainen tuomiovalta on suomalaisilla tuomioistuimilla Suomen lakia soveltaen.

31


Ålandsba

ject o r p a e s c i t nken bal

card

GOLD

”TOIMIN TERVEEMMÄN ITÄMEREN PUOLESTA” Tuuli Petäjä-Sirén, kilpapurjelautailija

3211 MeMber 54

OrrOW TOM

• Itämerikortti on valmistettu biohajoavasta materiaalista • Kortti on liitetty ympäristövaikutuksista kertovaan Åland Indexiin • Kortin avulla voit seurata ostostesi ympäristövaikutuksia

Kiinnostuitko Itämerikortista? Kerromme mielellämme sinulle lisää Itämerikortista ja miten voit tilata sen käyttöösi. Green Magstripe dge First ba C 28 Tavoitat meidät puhelimitse, vaihde: 0204 29 011*) 77 e Panton dge Second ba C 08 www.alandsbanken.fi/itamerikortti Pantone 33 *) Puhelumaksut 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/minuutti (alv 24 %). Puhelut nauhoitetaan.

nd backgrou Signature 55 C Pantone 55

seCuriTy CODe

Credit/Debit

5678 9102 5412 1234 1234 DebiT ValiD THru

5412 1234

5678

12/19

OrrOW TOM nken + 358 Ålandsba

204 29011,

sGP Gemalto

a - 06/15 - U0000000

123 456


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.