Ålandsbanking 2 2018 Finland

Page 1

NR 2 2018

Satu Helkama

Läkaren som sadlade om till entreprenör Web Cleanup

Säker på nätet med ny tjänst Ålandsbanken fyller 100 år

TUULI PETÄJÄ-SIRÉN OS-medaljören med Östersjön som arbetsplats


2

Ålandsbanken | Innehåll

INNEHÅLL NR  2 3 LEDARE

4 REPORTAGE: TUULI PETÄJÄ-SIRÉN

Möt OS-medaljören som har Östersjön som sin arbetsplats

8 AKTIER, RÄNTOR OCH KONJUNKTUR

INFÖR 2019

Kapitalförvaltningen ger inblick i dagens marknad

10 FEM NYANSER AV TIMO LITHÉN

Lär känna Ålandsbankens biträdande Private Banking-chef

14 UPPDATERA DIN MOBILA BANKKOLL

8 smarta funktioner du inte visste att du behövde

16 NY TJÄNST GÖR DIG SÄKER PÅ NÄTET

4 TUULI PETÄJÄ-SIRÉN

10 TIMO LITHÉN

Läs mer om Ålandsbankens nya tjänst Web Cleanup

17 SOCIALT ANSVARSTAGANDE

Så arbetar Ålandsbanken med CSR

18 MÖT SATU HELKAMA

Läkaren som sadlade om till entreprenör

22 BAKSIDAN AV SOMMARENS VÄRME Läs mer om klimatförändringarna och Östersjöprojektet

24 ÅLANDSBANKEN FYLLER 100 ÅR

Firar med att blicka bakåt i 100 berättelser

26 ÅBOKONTORET EXPANDERAR

26 PRIVATE BANKING

18 SATU HELKAMA

Förstärkning med nya medarbetare och fokus på Private Banking

28 IT-LÖSNINGAR FÖR EN NY TID

Ålandsbankens it-avdelning som blev ett eget bolag

30 5 FRÅGOR TILL PETER WIKLÖF

22 ÖSTERSJÖPROJEKTET

28 CROSSKEY

24 ÅLANDSBANKEN 100 ÅR

Ålandsbanking utges av Ålandsbanken, Bulevarden 3, 00120 Helsingfors. Telefon Helsingfors 0204 293 600, Tammerfors 0204 293 200, Vasa 0204 293 300, Åbo 0204 293 100, Pargas 0204 293 150 E-post alandsbanking@alandsbanken.fi Ansvarig utgivare Anne-Maria Salonius Chefredaktör Crista Tammela Layout Andreas Johansson och Erik Larsson Foto Adobe Stock, Viktor Fremling och Jetro Stavén Tryck NogaGruppen/Reusner på miljövänligt papper. Omslagsfoto: Jetro Stavén


Ledaren | Ålandsbanken

3

VI TROR PÅ PERSONLIG SERVICE Det diskuteras mycket om digitalisering i media

tillstånd, och startat diskussioner om världshavens

samt som en följd av det den personliga servicens

skick bland annat under OS i Rio. Förebilder

och tillgänglighetens försämring. Vi tror på

behövs, idag kanske mer än någonsin tidigare.

personlig service och på att dess betydelse för

Klimatförändringen är ett av vår tids största hot

kunderna inte försvunnit någonstans i den digitala

och var och en av oss kan hjälpa till att lindra

världen. Vi vill erbjuda dig utmärkt service och

klimatförändringen genom våra val i vardagen.

personligt bemötande. För oss är det viktigt att allt fungerar lätt och flexibelt, att vi är intresserade

Som vår kund får du det unika Östersjökortet

av dig som kund och att vi tar hand om dig. Till

som mäter miljöpåverkan av dina inköp. Det i sin

god service hör även att vi genuint söker de

tur ger dig möjlighet att följa ditt miljöavtryck

bästa lösningarna för just dig.

över tid, samt bli medveten om hur du kan ändra dina köpvanor. Du får också förslag på åtgärder

I många branscher styr man kraftigt kunderna

eller tips på hur du klimatkompenserar. Öster-

till digitala kanaler istället för att erbjuda kunden

sjöprojektet finansierar årligen goda idéer för

ett personligt bemötande. Utveckling av digitala

ett friskare Östersjön. I år fick vi igen många

tjänster är naturligtvis även viktigt för oss och

ansökningar och bland de 128 ansökningarna

vi vill kunna leva upp till kundernas föränderliga

var det centrala temat lösningar för att minska

behov. Vi satsar kontinuerligt på utvecklingen

användningen av plast. Den exceptionellt varma

av vår Mobilbank och jag rekommenderar varmt

sommaren avspeglades även i ansökningarna. I

att du tar applikationen i bruk. Hos oss är det

februari 2019 publicerar vi vilka projekt som haft

dock kunden själv som väljer vilken kanal hen

framgång i publikomröstningen under slutet av

använder och vi tror att de digitala kanalerna

året och vilka projekt som får finansiering.

borde fungera som ett stöd för personlig service, inte ersätta den.

Nästa år fyller Ålandsbanken 100 år och året är ett viktigt jubileumsår för oss. Även om vår blick

Till följd av sociala mediers tillväxt har även

är stadigt fäst mot framtiden, är det bra att

sannolikheten att råka ut för någon form av för-

även stanna upp och granska Ålandsbankens

falskade profiler eller hackade användarkonton

resa genom åren. Vi har samlat ihop hundra

ökat. Som Premium- och Private Banking-kund

berättelser, från vår tids begynnelse ända

hos Ålandsbanken har du nu tillgång till den

fram till nutid. Dessa berättelser delar vi

nylanserade tjänsten Web Cleanup. Tjänsten ger

med oss till er via vår webbplats och våra

dig tillgång till råd och assistans med att ta bort

sociala kanaler under nästa år.

oönskat material på webben. Du kan läsa mer på sidan 16.

Ha en bra vinter!

På sommaren ingick vi ett samarbete med brädseglaren Tuuli Petäjä-Sirén via Östersjöprojektet. Tuuli är en fantastisk förebild och en naturlig förespråkare för Östersjön. I media har hon under flera års tid uttryckt en oro för Östersjöns

Vi går vår egen väg.

Anne-Maria Salonius Direktör Ålandsbanken Finland

” De digitala kanalerna borde fungera som ett stöd för personlig service, inte ersätta den.”


4

Ålandsbanken | Kundporträttet

ÖSTERSJÖN SOM


Tuuli Petäjä-Sirén Finansiell| |Ålandsbanken Ålandsbanken

5

ARBETSPLATS OS-medaljören Tuuli Petäjä-Siréns sikte är inställt på Tokyo 2020. Den trefaldiga OS-deltagaren har sett och upplevt mycket under sin karriär, men hur började allt, hurdan är en tävlingsseglares olympiad och vad önskar sig Östersjöprojektets ambassadör att vi ska göra för naturen? Text: Lotta Lybäck Foto: Jetro Stavén

vintern för att träna.

Brädseglaren Tuuli Petäjä-Sirén har ett

Ville samt barnen, 4-åriga Isla och den färs-

annorlunda år bakom sig. I stället för hård

kaste familjemedlemmen Aava. Förutom att

träning och segling har hon under vintern

följa tävlingar har familjens barn fått komma

samla på sig erfarenhet i brädsegling. Under

haft fokus på sitt yrke som arkitekt och på

ut på havet redan i tidig ålder – familjens

den här resan träffade Tuuli även bräd-

sin graviditet, och från och med maj på den

minsting var på sin första sommarseglats

seglaren Curro Manchón, som senare blev

nya familjemedlemmen. Trots det är projek-

bara ett par månader gammal. Även Tuuli

finskans tränare.

tet Tokyo 2020 och träningen hela tiden en

själv har varit på sjön sedan tidig ålder.

del av vardagen, även om det blev över sex

– Jag har spenderat alla mina barn-

månaders paus från seglingen. – När jag i somras fick återgå till seglingen var mitt leende ansikte värt ett gott skratt. Lyckligtvis ligger ju Östersjön alldeles

Så åkte duon till spanska Cádiz för att

– Under Spanienresan började detta utformas till elitidrott. Där träffade jag även

domssomrar på föräldrarnas båt seglandes

många andra brädseglare, som senare blev

i Finska vikens skärgård. Premiärseglatsen

tuffa tävlingssystrar, och så förstås Curro.

gjorde jag redan som ettåring, berättar Tuuli.

Med honom hade vi det gemensamma pro-

Även seglingshobbyn inledde hon ovanligt

jektet London 2012, och nu heter projektet Tokyo 2020, ler Tuuli.

här bredvid, så jag kunde snabbt ta mig till

tidigt, redan som 5-åring deltog hon i en

havet och träna för mig själv, skrattar Tuuli

optimistjollekurs tillsammans med sin

Petäjä-Sirén.

äldre syster som också började segla då.

Fyra års cykler

Som 8-åring började hon tävla och tävlade

OS är ett tydligt huvudmål i brädsegling.

sig för sitt fjärde OS. Moderskapsledigheten

med optimistjolle fram tills hon var 15 år.

Både träningen och tävlingarna planeras i

blev kort eftersom den första utmaningen

Tävlingserfarenhet samlade hon på sig både

fyra års cykler omkring OS.

mot sommar-OS i Tokyo ägde rum redan i

från finska tävlingar under somrarna samt

början av augusti. Tuuli deltog i seglings-VM

VM-, EM- och DM-tävlingarna.

Den erfarna tävlingsseglaren förbereder

i Danmark, där 11 nationsplatser till Tokyo

Sommar-OS i Peking 2008 var Tuulis första OS. Då placerade hon sig på plats 16 i

Från optimistjolle flyttade Tuuli över till

brädseglingsklassen RS:X. År 2011 säkrade

tvåmansklassen 420 med sin tävlings­syster

hon sin plats till sommar-OS i London under

från optimistjolleklassen, Matilda Ajanko.

VM-regattan i Perth, Australien. OS-året

Danmark och Tuuli landade slutligen på plats

Efter ett par år gick de vidare till 470-klassen

2012 började fint med en tredje plats i EM

47 i sin klass. Även om förberedelserna inför

och Petäjä-Siréns tävlingspartner byttes ut

på Madeira, och därmed en första mäster-

tävlingen blev väldigt korta är tävlingssegla-

ett par gånger under tiden hon seglade i den

skapsmedalj i RS:X-klassen. Årets höjdpunkt

ren nöjd att hon begav sig till tävlingsvattnen

här klassen.

var silvermedaljen från OS i London. I januari

delades ut i hennes klass, RS:X. Nationsplatsen bekräftades inte ännu i

redan i augusti. – Det var riktigt kul att tävla igen och jag

Drömmen om en elitidrottskarriär föddes på idrottsgymnasiet Mäkelänrinne, men det dröjde

året därpå valdes Tuuli dessutom till Årets idrottare.

är nöjd över mitt beslut att delta, även om det

innan hon tog tanken vidare. Efter gymnasiet

inte blev en OS-plats ännu. Veckan innehöll

hann Tuuli ett par år med arkitekt­studier innan

jag vissa år har kunnat fokusera mer på till

även framgångar, och jag hittade tillbaka till

hon beslöt sig för att satsa på sin dröm om

exempel studier eller karriären, och sedan

den underbara känslan som är orsaken till

elitidrottskarriär en gång till.

zooma tillbaka på idrotten. Det är inte

varför jag gör detta! Nu fortsätter träningen mot OS-platserna.

– Jag började surfa och bekanta mig med

– Cyklerna på fyra år har medfört att

möjligt i alla grenar, så jag är väldigt lyckligt

brädsegling på hemmavattnen. Samtidigt

lottad gällande denna möjlighet, berättar

prövade även min seglingspartner Matilda på

Tuuli.

Från jolleklasser till OS-klassen RS:X

brädsegling, och vi beslöt oss för att verkligen

Hela familjen var på plats i Danmark: maken

satsa på detta och åkte till Spanien över


6

Ålandsbanken | Kundporträttet

Motsatsernas OS

skräpfritt, dessutom har Tokyo ofta rankats

vatten, men det finns fortfarande mycket

Efter OS i London hägrade sommar-OS i Rio

som den säkraste staden i världen.

kvar att göra. Östersjön är ett hav som

fyra år fram i tiden, där Tuuli under invigningen

– Jag har redan nu en härligt positiv känsla

agerade Finlands fanbärare. Slutresultatet i

om Tokyo. Det är roligt att segla där, och

Rios regatta var tionde plats.

jag tror att Tokyo 2020 kommer att vara en

Innan OS spenderade Petäjä-Sirén inte

väldigt bra grej, ler Tuuli.

återhämtar sig långsamt och dåligt, och vars välmående vi alla bör satsa på. Östersjön är på många sätt en väldigt viktig plats för Tuuli. Förutom att hon spenderat sina barndomssomrar vid havet

mycket tid på de kommande tävlingsvattnen, bortsett från förtävlingarna. Under OS

Alla gärningar räknas

och bott alldeles intill havet i 30 år, är det

stannade även familjen hemma.

Tuuli anser att diskussionen kring havens till-

också en plats för hennes fritidsintresse och

stånd, som uppstod under OS i Rio, allmänt

sedan flera år tillbaka även en arbetsplats.

mitt hjärta. Under OS pratade man väldigt

är en bra sak. För oss i Finland vore det dock

På somrarna tränar hon på Östersjön nästan

mycket om det förorenade vattnet och Rios

betydligt viktigare att vända våra blickar mot

dagligen, och spenderar dessutom tid där

övriga risker, såsom kriminalitet, och därför

tillståndet i vårt egna Östersjön i stället för

exempelvis seglandes med sin familj.

bestämde jag mig redan i ett tidigt skede att

att fokusera på vattnen i Rio.

– Rio lyckades inte få en speciell plats i

lämna familjen hemma.

– Det finns flera saker som gått framåt under årens lopp, såsom rening av avlopps-

–Jag önskar att människorna skulle spendera ännu mer tid i vår vackra skärgård. Får man doppa tårna i havet och ser det

Östersjön är ett hav som återhämtar sig långsamt och dåligt, och vars välmående vi alla bör satsa på. Eftersom diskussionerna allt mer handlade om just riskerna i Rio, fick den mentala förberedelsen mer fokus. – Vattnet var alldeles fruktansvärt smutsigt där, men förhållandena var ju naturligtvis exakt likadana för mina medtävlare. Under tävlingen kan man inte älta dessa saker för mycket. Man måste bara förbereda sig så gott det går, ta reda på de eventuella riskerna och sedan fokusera på själva tävlingen, konstaterar Tuuli. Samma höst, direkt efter OS i Rio, åkte hon för första gången till Tokyo för att bekanta sig med tävlingsvattnen inför OS 2020. OS-regattan seglas där 2020, ungefär en timmes resa från Tokyo, i Enoshima. Nu har hon hunnit besöka de kommande OS-vattnen redan två gånger. Kontrasten mellan de två OS-städerna är stor: i Tokyo är vattnet rent och nästintill

Tuuli Petäjä-Sirén • Född: 1983 i Esbo. • Familj: maken Ville och döttrarna Isla och Aava • Bor: I Noux. • Yrke: tävlingsseglare i olympiaklassen RS:X och arkitekt. • Resultaten i RS:X-klassen: EM-brons år 2012 på Madeira OS-silver år 2012 i OS i London Dessutom valdes Tuuli till Årets idrottare år 2012, och fick agera fanbärare under invigningen i OS i Rio år 2016.


Tuuli Petäjä-Sirén | Ålandsbanken

7

unika i vår skärgård kommer man garanterat

Ålandsbankens verksamhet desto närmare

OS-idrottaren kommer till slutet av sin idrott-

att förbinda sig till att göra bättre val för

då, men inspirerades av Anne-Marias tal.

skarriär väntar yrket som arkitekt återigen på

naturen. Tuuli anser att konsumenterna numera

I och med samarbetet är Tuuli numera ambassadör för Ålandsbankens Östersjö­projekt,

henne. Att tänka på det är dock inte aktuellt ännu.

kan påverka mycket med sina egna gär-

och hon ser framemot att konkret kunna främ-

ningar. Även om konsumtionen ökar, växer

ja Östersjöns välmående tack vare samarbetet.

roligt. Känslan i brädsegling är så fantas-

även möjligheterna att påverka. Det enklaste

Hon följer även entusiastiskt med i utveckling-

tisk, och jag njuter också av den dagliga

sättet att påverka är genom de vardagliga

en av innovationer som förbättrar Östersjöns

träningen. Åldern kommer inte direkt emot i

valen: genom att se till att både soporna och

tillstånd. Finansiering av innovationerna är ett

brädsegling, inte heller i yrket som arkitekt.

sommarstugans avloppsvatten hamnar dit

av Östersjöprojektets huvudsyften.

Ännu finns det tid för både och.

de hör hemma.

– Jag tänker göra det här så länge det är

– Innovationerna för Östersjön och miljön

Själv beaktar Tuuli miljön på många sätt.

kan vara såväl stora som små. Båda behövs.

Via Italien till Tokyo

En av de största förändringarna hon märker i

Ingen kan veta när någon kommer på en idé

Tuuli berättar att hon tidigare förutspådde

sitt eget beteende är matsvinnets minskning

som förändrar hela naturskyddet. Att stödja

sin karriär som elitidrottare att fortsätta

tack vare välgjord planering. Dessutom bor

innovationerna är en väldigt viktig del av miljö-

fram till 2012. Det har dock överskridits med

familjen i ett stockhus, och materialvalet

arbetet, säger Tuuli och fortsätter:

många år, så hon undviker att göra liknande

grundades på just dess ekologiska egenskap.

– Bankerna har mycket inflytande och det

Familjen drömmer också om att köpa en elbil.

är fint att Ålandsbanken har insett att de kan

i sin karriär i de bekanta cyklerna på fyra år.

använda sitt inflytande för naturens väl.

Nu är blicken strikt riktad mot Tokyo.

göra är att låta bli att använda vår egen

Tredje generationens arkitekt

är VM-tävlingarna på Gardasjön i Italien i sep-

insats, säger Tuuli.

Förutom brädsegling och hemmet syns

tember 2019. Där kommer nio nationsplatser

– Det är endast små saker en enskild människa kan göra, men det värsta vi kan

uppskattningar och fokuserar på att avancera

Nästa större etapp längs vägen mot Tokyo

Petäjä-Siréns miljötänk även i hennes andra

till OS att delas ut. Innan utmaningen i Garda

Tillsammans med Ålandsbanken för ett renare Östersjön

arbete som arkitekt. Tredje generationens

utlovas några internationella tävlingar samt

arkitekt ser byggindustrin som en viktig

EM-tävlingar på Mallorca. Vinterns läger går

I somras offentliggjordes Ålandsbankens

bransch vars gärningar kan påverka vår miljö.

till Cádiz i Spanien, där hon får segla under sin

samarbete med Tuuli. Brädseglaren beskriver samarbetet som en fullträff. – Det här känns som en väldigt naturlig kombination. Det är fantastiskt att ha en sam-

– En arkitekt har en bra möjlighet att påverka miljöfrågor. Ekologiskt byggande är

tränares, Curro Manchons, ledning. För tillfället är situationen i RS:X-klassen

en viktig sak för mig, därtill är jag speciellt

den, att en eventuell nationsplats för Finland

intresserad av bostadsbygge.

går till Tuuli. Hon har ännu ingen klar utmanare i sin klass, men de kommande åren visar

arbetspartner som jag genuint delar intresset med – ett renare och friskare Östersjön.

Innovationerna för Östersjön och

hur de finska tävlingssystrarna utvecklas.

Dessutom är Ålandsbanken en kundcentre-

miljön kan vara såväl stora som

Och det är också möjligt att efterföljaren till

rad och ansvarstagande bank, och dessa är

små. Båda behövs. Ingen kan veta

OS-medaljören slutligen hittas i den egna

egenskaper som även passar mig.

när någon kommer på en idé som

familjen – dock inte ännu till OS i Tokyo.

Tuuli berättar, att hon för några år sedan

förändrar hela naturskyddet.

– Barnens namn har ju vissa kopplingar till havet, och Isla har redan fått provsegla

såg Ålandsbankens affärsområdeschef för I vintras hann Tuuli komma bra igång med

optimistjolle. Men vi får se, kanske blir de

Ålandsbankens arbete för Östersjön. Redan

arbetet som arkitekt hos Honkara­kenne, men

intresserade av något helt annat, eller så

då tänkte Tuuli att det skulle vara fint att

nu har fokuset återigen flyttats tillbaka till

kanske vi får ännu en fjärde generations

delta i ett liknande projekt. Hon kände inte till

idrotten och Tokyo 2020-projektet. Efter att

arkitekt, skrattar Tuuli.

Finland, Anne-Maria Salonius, berätta om


8

Ålandsbanken | Marknadssyn

Hur ser vi på aktier, räntor Det är exceptionella tider i den globala ekonomin. USA rullar i täten på konjunktur­ cykeln och återhämtningen efter senaste recessionen har pågått i tio år. Normalt brukar vi tala om konjunkturcykler med en livslängd av fem år. Även den svenska ekonomin har lyft med viss emfas under senaste decenniet och finsk ekonomi är i tydlig återhämtning. Hur länge kan det ekonomiska uppsvinget pågå och vad ser vi för implikationer för aktie- och räntemarknaden? Text: Niklas Wellfelt

Såväl aktie- som räntemarknaden söker

små och öppna och därför känsliga för för-

någon precision pricka toppar och bottnar.

med ljus och lykta efter signaler på att

ändringar i den internationella ekonomiska

Det gäller snarare att arbeta med sannolikheter

rådande konjunkturuppgång ska kulmi-

miljön. Oftast viker exporttillväxten ner några

för olika scenarion. Konjunkturnedgångar, det

nera. Hur ekonomin är positionerad i

kvartal före vändpunkten i BNP. Till en början

vill säga tiden då ekonomin går från en topp

konjunkturförloppet har stor betydelse för

anpassar företagen sig till den svagare

till en botten, är oftast korta. Det normala

prissättningen av respektive tillgångsslag.

efterfrågan genom att anpassa produktio-

tillståndet för ekonomin är därför att vara

Exempelvis blir aktiemarknaden alltmer

nen med befintliga resurser. Bolagen drar till

i en tillväxtfas. Men ofta är det någon av

obenägen att tillåta höga vinstmultiplar ju

exempel ned på övertidsarbete och extra-

ekonomins byggstenar som inte utvecklas

närmare en konjunkturtopp marknaden för-

anställda istället för att avskeda. Samtidigt

enligt vedertagna mönster och ibland

väntas vara. Skälet till detta är att bolagens

görs färre investeringar. Produktiviteten

stannar ekonomin ovanligt länge i någon

vinstutveckling mattas av, eller till och med

faller och arbetskostnaden per producerad

fas av cykeln.

faller, i samband med att efterfrågan viker.

enhet stiger eftersom lönerna är trögrörliga

Innebörden är att aktiemarknaden, även

på kort sikt. Till slut måste företagen anpassa

Saknad pusselbit

vid stillastående aktiekurser, i en vikande

sina kostnader till den lägre efterfrågan och

Vad som är utmärkande med rådande

konjunktur med fallande vinster, blir dyrare

efter några kvartal börjar sysselsättningen

konjunkturförlopp är att återhämtnings- och

i termer av P/E-tal (pris per aktie i förhål­

sjunka. Då börjar även konsumtionen

uppgångsfasen efter finanskrisen har varit

lande till vinsten per aktie). Det motsatta

påverkas; de sämre tiderna får folk att hålla

synnerligen utdragen i tiden. Samtidigt är det

gäller i en stigande konjunktur då värderings­

hårdare i plånboken.

fortfarande en viktig pusselbit som saknas

multiplar ofta tillåts att rusa i förväg och

för att vi ska kunna säga att konjunkturför-

diskontera en starkare efterfrågan. En

Fullgången cykel

loppet är fullgånget. Bolagen har varit väldigt

marknad, eller en enskild aktie, som vid en

När arbetslösheten stiger dämpas i sin tur

återhållna med att investera i ny kapacitet

första anblick upplevs som dyr, växer över

lönekraven, vilket leder till att ökningen i en-

trots att det som brukar kallas företagens

tiden i värderingen i takt med att vinstut-

hetsarbetskostnaden avtar. I förlängningen

kapitalstock, så som maskiner och anlägg-

vecklingen springer ikapp aktiekursen.

leder detta till att företagens vinstmarginaler

ningar, överlag blivit allt mer ålderstigen.

Ur detta perspektiv, låt oss fundera lite

så småningom ökar. När effekterna av den

Vi ser dock goda förutsättningar och

närmare på hur anatomin av en normal

negativa störningen som orsakat lågkon-

anekdotiska tecken på att investering­s­

konjunkturcykel brukar se ut. Om marknaden

junkturen ebbar ut återgår så småningom

konjunkturen är på väg att lyfta. Kapacitets­

söker efter signaler på avmattning och en

tillväxten till normal trend igen. Företagen

utnyttjandet är ordentligt uppskruvat,

kulminerande ekonomisk utveckling, vilka

svarar på den stigande efterfrågan genom

bolagens tillförsikt är hög, intjäningen god

tecken ska vi hålla utsikt efter? Hur oroliga

att öka produktion och investeringar, vilket

och balansräkningar är över lag starka

ska vi vara?

i sin tur leder till att arbetslösheten minskar

samtidigt som räntan är fortsatt låg. Blickar

samtidigt som konsumtionen tar fart igen.

vi över Atlanten ser vi att viljan att investera i

Små och känsliga

Det är dock viktigt att understryka att var-

ny kapacitet bland USA:s små och medelstora

Våra nordiska ekonomier är i ett globalt

je konjunkturcykel är unik och att det därför

bolag noterar de högsta nivåerna sedan före

perspektiv att betrakta som förhållandevis

är svårt, eller till och med omöjligt, att med

finanskrisen.


Marknadssyn | Ålandsbanken

9

och konjunktur inför 2019?

Styrräntans roll

miljö bör vara generellt positivt för aktier

Under senare tid har strålkastarljuset åter

och företags­obligationer. Fortsatt stigande

riktats mot centralbankerna och räntehöjningar.

räntenivåer innebär dock en tuff utmaning

Historiska data visar att stigande styrränta

för investeringar i statsobligationer, vars

ofta har vandrat hand i hand med högre

värde eroderas när ränteläget lyfter. Högre

börsvärden. Det har inte varit räntehöjningar

räntor bör också bidra till en sektorrotation

som knäckt aktiemarknaden utan konjunktur-

inom aktiemarknaden från högt värderade

nedgångar. Så länge marknaden tolkar högre

tillväxtbolag till mer rimligt värderade

styrränta som ett kvitto på en allt starkare

kvalitetsbolag. Inte oss emot.

konjunktur så har marknaden lättare att absorbera högre räntor. Däremot föregår räntesänkningar ofta konjunkturnedgångar och recessioner vilka punkterar aktiemarknaden. Sammantaget räknar vi med att konjunkturen dämpas något under 2019, men efterfrågan ligger fortfarande på höga nivåer i de flesta stora ekonomier. Denna

?

”Konjunkturnedgångar, det vill säga tiden då ekonomin går från en topp till en botten, är oftast korta. Det normala tillståndet för ekonomin är därför att vara i en tillväxtfas.”


10

Ålandsbanken | Personalporträtt

Timo Lithén Född: 1975 i Vasa Om tio år: Förhoppningsvis är jag fort­ farande kvar på Ålandsbanken. Mina söner är vuxna om tio år, så situationen ändrar säkert rätt så radikalt. Jag hoppas att vi även då har nära kontakt och umgås mycket med barnen Familj: Frun Heidi och sönerna Kevin, 16, Elliott, 13 och Benjamin, 9, samt 3-åriga blandrashunden Millan Jag tror på: Hårt och rätt slags arbete. Gör man sitt jobb bra och smart, tror jag att det belönas. Jag vill göra saker passionerat och fullt ut. Det här gäller även min fritid


Timo Lithén | Ålandsbanken

11

Fem nyanser: Timo Lithén Biträdande chef för Ålandsbanken Private Banking Finland, Timo Lithén, vill vara utanför sin komfortzon och tror att man med positivt tänkande kan forma både sitt eget sinne och sin omgivning. När läkaren förbjöd honom att delta i ett maratonlopp, skaffade han sig en cykel. Text: Tarja Vilén Foto: Jetro Stavén

Timo Lithén är född och uppvuxen i Vasa.

Jag stödjer och delar med mig av idéer som

Den stora frågan efter gymnasiet var om

chef, men själva förverkligandet är upp till

han skulle flytta till Sverige för att studera

varje medarbetare.

att det fanns så många bättre friidrottare. De senaste åren har jag sprungit långa distanser och jag övervägde att delta i ett

idrottspsykologi eller stanna i Vasa och

Jag har jobbat länge inom placerings-

maratonlopp, tills min akillessena och läkaren

studera till ekonom. Även om idrott alltid

branschen. Precis innan min examen 1999

tyckte annorlunda. Jag var tvungen att hitta

hade varit och fortsättningsvis är en stor del

fick jag en plats hos Gyllenberg, där jag

på något annat. Inspirerad av en kollega

av hans liv, tog handelsvetenskapen hem

spenderade de följande åtta åren. Arbets-

började jag cykla i våras.

vinsten den gången.

platsen innebar en snabb flytt från Vasa till

Jag har tre pojkar i skolåldern och jag har

– Jag hamnade slutligen i branschen

Helsingfors. Livet förändrades radikalt och

alltid tyckt att det är viktigt att även barnen

lite av misstag. När man gör sitt jobb bra

jag lärde mig enormt mycket om branschen

får en stark relation till idrott. När idrotten

och gör de rätta sakerna, blir man belönad,

under den tiden. Till Ålandsbankens kund­

blir en del av livet mår och orkar man mycket

funderar Lithén.

förvärv kom jag via Pohjolas förmögenhets-

bättre. Jag är hjälptränare i Laajasalon

förvaltning och några andra omvägar.

Palloseura och har tränat alla mina barn.

Det nuvarande jobbet som biträdande chef kräver att man tillägnar sig olika roller.

Ålandsbanken som arbetsgemenskap är

– Man måste vara lite av en kameleont i

tillåtande och diskuterande. Man kunde kalla

mitt arbete. Jag försöker ändå alltid vara mig

det för en snäll organisation. Man ger alla en

själv. Som chef är jag deltagande, tydlig och

chans. Jag har sett väldigt olika organisa-

lösningsfokuserad. Min största framgång i

tionskulturer och ledningsstilar. Jag hoppas

yrkeslivet är den roll jag har idag.

att min erfarenhet är till nytta i min roll som

De olika sidorna och nyanserna syns starkt i Lithéns liv även på fritiden.

chef. Det viktigaste i mitt arbete är jobb­ gemenskapen och samarbetet med kollegor, och att se deras utveckling och framgång.

Nyans 1: Chef

Jag har fortfarande kvar vissa kunder. Jag

– I december har jag jobbat på Ålands­

vill behålla kontakten med kunderna och

banken i fem år, och min nuvarande roll som

känna till deras erfarenheter.

biträdande chef inom Private Banking har jag haft ett år. Det här är mitt näst längsta

Nyans 2: Idrottare och tränare

arbetsförhållande, och förhoppningsvis

Idrott har alltid varit en del av mitt liv. I

kommer det att bli mitt längsta.

min barndom och ungdom höll jag på med

Jag vill ha ansvar i mitt arbete, men jag

friidrott och hockey på fullt allvar. Hockey

tror på en självstyrande organisation. Var

spelade jag tills jag blev 16 år. Friidrotten

och en får vara delaktig i beslutsfattandet.

slutade jag med som 18-åring när jag förstod

Grundtanken i tränarskap är den samma som i chefsarbetet, att leda och hjälpa

”Som chef är jag deltagande, tydlig och lösningsfokuserad. Min största framgång i yrkeslivet är den roll jag har idag.”


12

Ålandsbanken | Personalporträtt

”Av framtiden önskar jag mig att barnbarnen skulle ha en renare värld att leva i.” Timo Lithén lever ett aktivt liv och tillbringar

Jag vill utveckla mitt eget agerande och

ländare, men man pratar betydligt öppnare

spelarna bli tänkande spelare. I stället för

öka min kunskap. Att känna att jag inte har

om till exempel familjeangelägenheter och

den gammalmodiga modellen av skrikande

någonting att ge i en situation skrämmer

lön där. I höst besökte jag Skottland igen,

ledarskap ska alla ta ansvar. I tränararbetet

mig. Jag är utanför min komfortzon när

den här gången med min son. Jag visade ho-

har jag någon gång fått höra att jag är lugn

jag talar inför en stor grupp människor. Det

nom universitetet där jag studerade, tittade

som en filbunke.

kräver förberedelse av mig, och det är något

på fotboll och träffade vänner.

människor. I klubben är vårt mål är att lära

jag vill utmana mig själv i.

Nyans 3: Utmanare

Jag vill framåt i min karriär, men jag är

Många människor har haft en stor positiv inverkan i mitt liv. Bestämdhet, ihärdighet

Jag tror att man kan påverka sin egen

ingen extrem karriärmänniska. För mig är det

och till viss del även envishet kommer från

omgivning och sitt sinne genom positivt

viktigare att njuta av livet, men jag vill även föra

min pappa, och mamma har lärt mig att vara

tänkande. Under förra höstens kurs i coach-

arbetsgemenskapen framåt. Förändring gör

empatisk. Det har jag även fått från min fru. Vi

ande ledarskap gick jag igenom hur man

mig entusiastisk och jag vill vara en del av det.

firar hela 23 år tillsammans. Tre år sedan köpte jag en valp till henne i födelsedagspresent,

kan motivera sina medarbetare samt få dem att känna att deras arbete uppskattas. Allra

Nyans 4: Familjefar

som en överraskning. Den treåriga blandrasen

först måste man utgå från att leda sig själv.

Under studietiden åkte jag till Skottland som

Millan är nu en viktig familjemedlem.

När man förstår hur man själv fungerar, kan

utbytesstudent. Utbytesåret lärde mig att bli

man även förstå andra.

mer öppen. Skottarna är väldigt lika oss fin-

Vi flyttade en gång i tiden från Vasa direkt till östra Helsingfors, till Östra centrum. Efter


Timo Lithén | Ålandsbanken

13

gärna fritiden i båten, på skidor eller med ett fiskespö.

två år flyttade vi till Degerö, där vi fortfa-

förändra mig. Ibland är det bra att tvingas till

ter långa Yamarin-motorbåt. Någon gång i

rande bor. Vi flyttade till vårt nuvarande

förändring, speciellt gällande miljön.

framtiden skulle jag även kunna tänka mig att segla. Havet är ett element som lugnar

egnahemshus för åtta år sedan. Jag fäster mig inte vid det materialistiska, som huset i

Nyans 5: Båtmänniska

mig. Om jag har svårt att somna tänker jag

sig, men hemmet och familjen är en skydds-

Mina bästa barndomsminnen handlar om

ofta på havet.

hamn för mig, där jag alltid kan vara mig

idrott och gemenskapen däri. Jag har även

själv. Degerö som ställe har blivit viktigt. En

många bra minnen från barndomens turer till

de bästa sätten att koppla av. Tyvärr hinner

stor del av vårt sociala liv är där, så jag skulle

stugan i Vasa yttre skärgård. På helger och

man alltför sällan sätta sig ner ordentligt och

inte lätt byta hemort.

somrar åkte min familj alltid till stugan.

prata och basta med sina vänner. På somrarna

Av framtiden önskar jag mig att barn-

Jag har ingen egen stuga. Jag blir uttrå-

Att motionera, åka båt och träffa vänner är

träffas vi alltid ett par gånger och varje vinter försöker vi också ordna en skidresa till Alperna.

barnen skulle ha en renare värld att leva i.

kad om jag inte kan ta mig från en plats till

Speciellt miljöns plastbelastning oroar mig.

en annan, och stugans arbetsläger tilltalar

Tillsammans med familjen och vännerna

Ålandsbankens Östersjöprojekt är något jag

mig inte. Jag njuter av små projekt, som att

är jag som lyckligast, men å andra sidan trivs

alltid berättar om för kunderna. Det är fint

bygga en terrass, men på semestern vill jag

jag väldigt bra även på jobbet med mina kol-

att arbetsgivaren främjar miljöfrågor. Min

helst ta det lugnt.

legor. Jag upplever att jag har kollegor som

fru pratar mycket om miljöfrågor, och när även arbetsgivaren gör det, måste även jag

Semestern spenderas bäst med att åka båt. Med familjen åker vi mycket i vår 8-me-

uppskattar mig och vice versa.


14

Ålandsbanken | Mobilbanken

Uppdatera din m Idag använder de flesta Mobilbanken till betalningar och saldokoll, men den kan användas till så mycket mer. Varsågod, åtta smarta funktioner som du kanske inte visste att du behöver – plus två nya funktioner som kommer inom kort.

1 2

Text: Anders Carlén

Håll koll på din miljöpåverkan Alla Ålandsbankens kunder som använder Östersjökortet har möjlighet att se vilket avtryck de gör på miljön. Med hjälp av beräkningssystemet Åland Index presenteras ett koldioxid­ avtryck för respektive kortköp som görs. Det i sin tur ger dig möjlighet att följa ditt miljöavtryck över tid. Du kan även jämföra ditt avtryck mot andras. På detta vis kan du bli mer medveten om hur du kan ändra dina köpvanor och klimatkompensera. Här hittar du funktionen: Under rubriken ”Din miljöpåverkan” som finns i huvudmenyn i inloggat läge.

Samla tillgångarna Via Förmögenhetsprofilen får du en tydlig överblick över dina tillgångar och skulder som även summeras ihop till din nettoförmögenhet. Du kan dessutom lägga till tillgångar och skulder som ligger utanför Ålandsbanken, till exempel bil, båt och externt sparande.

3 4

Här hittar du funktionen: Svep vänster i inloggat läge så dyker profilen upp.

Snabbkolla saldot Få en snabb överblick av det tillgängliga beloppet på ett utvalt konto utan att logga in. Du väljer själv vilket konto du vill ska vara tillgängligt för snabbsaldo. Här hittar du funktionen: Överst i huvudmenyn på inloggninssidan. Aktiveringen gör du i inloggat läge under rubriken ”Inställningar” i huvudmenyn.

Betala enklare QR-/streckkodskannern är ett bra stöd då du vill betala pappersfakturor. För dig som helst undviker papper går det utmärkt att godkänna e-fakturor direkt via appen och snart kan du även lägga till nya e-fakturaanslutningar. Här hittar du funktionen: Under rubriken ”Betala” som finns i huvudmenyn i inloggat läge.

5 6 7 8

Nyttja pushnotiserna Med hjälp av pushnotiser blir du bland annat uppmärksammad på när du har fått en ny e-faktura eller då din kund­ ansvariga har skickat ett nytt meddelande till dig. Vi breddar kontinuerligt utbudet av notiser. Näst på tur är notis vid genomfört kortköp. Här hittar du funktionen: Aktivera och personanpassa via rubriken ”Inställningar” som finns i huvudmenyn i inloggat läge.

Logga in enkelt Komplettera din inloggning med Ålandsbanken e-ID som gör att du kan logga in och godkänna uppdrag både i Mobilbanken och på Internetkontoret med ditt fingeravtryck. Smidigt att slippa ha kodtabellen till hands (men du – spara den ändå eftersom du behöver den ifall du tex byter telefon). Här hittar du funktionen: Aktivera e-ID under rubriken ”e-ID” när du är inloggad.

Handla tryggare Ställ in säkerhetsgränserna på ditt kort och välj maxbelopp för inköp och uttag på respektive kort samt en geografisk gräns där kortet kan nyttjas, vilket skyddar dig mot kort­ bedrägerier. Glöm inte bort att ändra säkerhetsgränsen när du är ute och reser. Här hittar du funktionen: Under rubriken ”Kort” som finns i huvudmenyn i inloggat läge.

Håll kontakten Det är väldigt smidigt att ta kontakt med Kundservice eller din Kundansvariga via Mobilbanken. Där finns dessutom en telefonbok med alla viktiga nummer som du kan tänkas behöva.

Här hittar du funktionen: Under rubriken ”Kontakt” som finns i huvudmenyn i inloggat läge.


Mobilbanken | Ålandsbanken

15

obila bankkoll Två nya funktioner som lanseras inom kort: 1. P ushnotis vid kortköp. För varje kortköp dyker det upp en pushnotis på skärmen med belopp och inköpsställe. Det gör dig medveten om all aktivitet för det aktuella kortet. 2. Förmånsinformation. Förmånsinformation. Via Förmåner kan du som Premium eller Private Banking-kund komma i kontakt med Concierge Service och bekanta dig med aktuella erbjudanden hos våra samarbetspartners. Du kan även läsa mer om innehållet i Kortförsäkringarna och ta kontakt med ID-stöldsupport, Web Cleanup och StopService.

Så här kommer du igång med Mobilbanken: 1. S ök på ”Ålandsbanken Finland” i App Store eller Google Play. Du bör endast ladda ner appen från dessa källor. 2. Välj appen och installera den. Du kan behöva ditt lösenord till appbutiken. 3. Logga in med ditt användar-ID, lösenord och kodtabell. När du väl är inloggad rekommenderar vi att du aktiverar Ålandsbanken e-ID. Tveka inte att höra av dig till Kundservice eller din kundansvariga om du har frågor eller feedback!


16

Ålandsbanken | Webcleanup

WEB CLEANUP NY TJÄNST FÖR VÅRA PREMIUM- OCH PRIVATE BANKING-KUNDER

Säkert på nätet

Ja tack! Har du någonsin råkat ut för att ditt konto

ta hand om raderingsprocessen. I tjänsten

blivit kapat, eller att en falsk profil har skapats

ingår även rådgivning om olika webbplatsers

i ditt namn? I så fall är du långt ifrån den enda.

regler och inställningar, med syfte att förebygga

Till följd av sociala mediers tillväxt har även

oönskad spridning av till exempel bilder.

sannolikheten att råka ut för någon form av för-

Information som berör privata användarkon-

falskade profiler eller hackade användarkonton

ton är oftast känslig. Som kund blir du tilldelad

ökat. Samtidigt är det få som faktiskt känner till

en personlig handläggare som tar hand om just

sina rättigheter eller vet hur man ska handskas

ditt enskilda ärende. Web Cleanup tar hand om

med en sådan situation. De flesta av oss saknar

hela processen från början till slut, och håller dig

förebyggande kunskaper, samt kunskaper om

informerad under processen.

hur man bör agera ifall skadan redan skett. Som Premium- och Private Banking-kund

Känner du att du kunde ha nytta av denna

hos Ålandsbanken har du nu tillgång till den

tjänst? Du behöver bara ringa Premium-/Private

nylanserade tjänsten Web Cleanup. Tjänsten

Banking -numret och välja tonval 6, så sköter

ger dig tillgång till råd och assistans med att

vi resten.

ta bort oönskat material på webben samt möjlighet att låta Web Cleanups handläggare

Tjänsten erbjuds i samarbete med Affinion International Ab.

Några exempel på vad du kan få hjälp med 1. AVLÄGSNA OCH ANMÄLA

3. FÅ RÅD OCH INFORMATION

oönskade och/eller kränkande bilder, kommentarer och videoklipp, samt innehåll som kan upplevas som hot eller mobbning. Detta innefattar även falska profiler på sociala medier.

om säkerhetsinställningar, användarvillkor, regler och rättigheter som gäller för material som delas online. Du behöver således inte vänta tills något händer innan du kan vända dig till Web Cleanup – de hjälper dig gärna med rådgivning om säkerhet i förebyggande syfte. Du får råd om vilka åtgärder du själv kan vidta för att minimera spridningen av oönskat material, samt vägledning i hur du ska gå tillväga om materialet dyker upp igen på ett nytt ställe.

2. ÅTERTA KONTROLLEN över hackade användarkonton och e-postkonton. Om ditt konto blivit hackat minimeras skadeeffekterna genom snabb hantering.


Hållbarhet | Ålandsbanken

17

BAKOM KULISSERNA: ETT SAMTAL OM SOCIALT ANSVAR

Det handlar om bankens hjärta och själ – Man ska ha höga krav på hur företag beter sig. Det säger Ålandsbankens administrativa chef Tove Erikslund när hon resonerar kring bankens sociala ansvar. Hon pekar på flera utmaningar, bland annat frestelsen att ta till tomma ord. Text: Joakim Enegren

Ålandsbankens hållbarhetsarbete har i dag

retag redan har händerna fulla med att leva

tonen. Det åländska samhället har alltid varit

fyra fokusområden: Ansvarsfulla investering-

upp till minimikraven.

en slags samvetsjury för hur vi har tacklat

ar, ansvarsfull kreditgivning, miljöansvar och

– Hur man än ser på sitt sociala ansvar så

små och stora utmaningar. Det är ett socialt samspel som jag ser att är ovärderligt för oss.

socialt ansvar. Medan de tre första delarna

är det ett mycket brett område och den bred-

är konkreta och tacksamma att kommunicera

den är knuten till en stor arbetsbörda om

så är bankens sociala ansvar det bredaste

man ska göra allt rätt. Att sedan dessutom

Något som måste få kosta

området, vilket gör att utomstående kan ha

hitta något särskilt där man tydligt utmärker

Till sist har vi frågan hur Ålandsbanken jobbar

svårt att greppa helheten.

sig kan vara svårt. Det kräver en rejäl kraft­

för att vara en ansvarsfull branschaktör. En

ansträngning och då kan det vara frestande

viktig aspekt är att kunna leva upp till de nya

kreta frågor: hur vi är en trygg arbetsgivare

att ta till floskler för att få självklarheter att

regelverk som skapats under de senaste

som erbjuder en trivsam arbetsmiljö, vilket

låta mer spännande.

10 åren för att bland annat motverka den

– Socialt ansvar handlar ändå om tre kon-

ansvar vi har som samhällsaktör och hur vi

Inom Ålandsbankens arbete kring sitt

agerar ansvarsfullt inom vår bransch, säger

sociala ansvar har man tacklat frestelsen

Tove Erikslund.

att ta till tomma ord genom att omfamna ett

så att våra medarbetare aktivt kan delta i den

långsiktigt tänkesätt.

brottsbekämpning som är ålagd bankerna,

Vad gäller socialt ansvar tar allmänheten i dag mycket för givet. Ett företag förväntas ta

– Vi är i dag trygga med bredden i att driva

ökande brottsligheten. – Det viktigaste är att vi satsar på utbildning

främst försök till penningtvätt och bedrägerier.

hand om sin personal, betala skatt och följa

en långsiktig verksamhet som växer. Ett av de

En annan aspekt är vad en liten aktör

regelverk. Allt annat skapar otrevliga rubriker.

viktigaste kvittona på bankens långsiktiga re-

kan lära de större. Där är Ålandsbankens

sonemang är ju att vi 2019 fyller 100 år. Men

Östersjöprojekt ett gott exempel. Också om

ställda krav på företag, de ska klara av hela

det gäller att hålla flera stenar rullande och

det projektet i dag sorterar under bankens

bredden som finns i det sociala ansvaret. Det

det är ingen självklarhet, säger Erikslund.

miljöansvar så startade bankens miljöenga-

– Och det är helt rätt. Jag har själv högt

arbetet speglar verksamhetens själ och hjärta,

gemang i en social ansvarskänsla.

det går inte att skilja från den övriga verksam-

Ett balanserat samhällsansvar

heten. Den som ofta blir imponerad av vad

Just långsiktigheten blir den röda tråden

sjöprojektet, att vi har ett tydligt budskap

företag gör kring socialt ansvar har förmodligen

när man spjälkar upp det sociala ansvaret i

till finansbranschen: Alla kan bidra och

lagt sin ribba för lågt.

bankens roll som arbetsgivare, samhällsak-

åstadkomma bestående resultat – bara man

tör och branschaktör.

orkar kavla upp ärmarna och bestämmer

Långsiktighet mot tomma ord Hennes erfarenhet är att man på många fö-

– Sedan 1919 har den stabilitet och trygghet som banken erbjudit sina anställda satt

– I dag är vårt bidrag, utöver själva Öster­

sig för att ett engagemang får kosta pengar, energi och tid.


18

Ålandsbanken | Kundporträttet

Traditionsbärare och framtidsplanerare Satu Helkama bytte sin vita läkarrock mot entreprenörskap 13 år sedan. Hon är en företagsledare vars utmaning är att respektera den 113 år gamla traditionen och samtidigt föra familjeföretaget framåt. Text: Lotta Lybäck Foto: Jetro Stavén

När man kommer till Helkamas fabrik i Hangö

– Inte pratade vi hemma mer om jobb än i

är det svårt att förstå, att det man anlänt till är

någon annan familj. Pappa arbetade och vid

ett ansikte såväl inåt mot verksamheten som

Finlands största cykelfabrik. Fabriken har fun-

middagsbordet pratade vi om helt vanliga

utåt. Under året fick hon det bekräftat.

nits på samma ställe sedan 1962, och utåt sett

saker. Visst var det roligt att ha en cykel

är fabriken rätt så anspråkslös. Man möts dock

eller moped med sitt eget namn, men inte

storleken är det viktigt att ha någon inifrån

av mängder av cyklar och ett varmt mottag-

syntes familjeföretaget för oss barn på något

som följer verksamheten, så att ägarskapet

ande när man stiger in. Det första blicken fästs

särskilt sätt.

inte enbart baseras på rapporter och siffror.

vid är en ståtlig rad med cyklar, innehållande

Således följde alla systrar sina egna passio-

de en familjemedlem för att ge ägarskapet

– Jag tänkte att i ett företag av den här

Om man vill vara ägare måste man känna till

både en glittrig och en guldig Jopo. Toalett-

ner. För Satu Helkama var det läkarkarriären.

och ha kunskap om sitt eget företag, annars

dörrarna pryds av dam- och herrcyklar. Det är

Efter examen från Tyskland påbörjade hon sin

kan det vara besvärligt att agera ansvarsfullt

tydligt att man befinner sig på en cykelfabrik –

specialisering på förlossningsvård och kvinno-

när man fattar stora beslut.

och på andra sidan kontorets fönster kan man

sjukdomar vid Kvinnokliniken på HUS. Redan

också skymta fabrikshallen.

under slutskedet av Satus studier informerade

Från läkare till företagsledare

pappa Jukka Helkama om sina planer att pen-

Nu har Satu Helkama varit företagare i 13 år

sionera sig när företaget fyller hundra år.

och vd för Helkama Emotor i 8 år, och valet

– Min farfars far, Helkamas grundare Heikki J. Helkama, sade en gång i tiden att vår uppgift är att tillverka något nytt, rejält och

Ingen av systrarna hade planerat för en

mellan de två väldigt olika vägarna känns

hållbart, som människorna behöver. Vi håller

karriär som företagsledare, och man började

redan avlägset. Läkarkarriären har hon inte

fortfarande fast vid den tanken, berättar Satu

verkställa generationsskiftet i två omgångar.

saknat, även om det alltid kommer att finnas

Helkama.

Under den första omgången fick alla systrar en

en slags läkaridentitet bakom entreprenör-

Helkama har tillverkat cyklar sedan företa-

liten andel av ägarskapet och de fick bekanta

skapet. Beslutet att ta över familjeföretaget

get grundades, nu redan i 113 år. Satu Helka-

sig med Helkamas verksamhet via styrelsear-

kändes slutligen väldigt naturligt, även om

ma är den fjärde generationens Helkama och

bete. Planen var, att ifall någon av dem skulle

det var ett väldigt stort beslut.

vd för Helkama Emotor. Heltidsentreprenör

bli biten av företagsverksamheten under intro-

blev hon efter att hennes far Jukka Helkama

duktionsstadiet skulle man föra över mer av

pensionerades år 2005, året då Helkama

ägarskapet till systern i fråga. Det fanns ännu

Helkama upplever, att bakgrunden som läka-

firade sitt 100-årsjubileum.

gott om tid till Jukkas pensionering, över 5 år.

re har gett henne fördelar även som företagsle-

Vägen till familjeföretagets ledning verkar

– Pappas önskan var hela tiden, att om

– Tar man ett beslut så ska man hålla fast vid det och följa det, det har alltid varit min åsikt.

dare. I båda yrken fattar man stora beslut och

spikrak. För Satu Helkama var det dock

någon skulle bli intresserad av detta så

har mycket ansvar. Man måste på sätt och vis

ingen förutbestämd väg utan ett beslut som

skulle hon få beslutsmakt, i stället för att

ta hand om människor även som chef, eftersom

växte fram under flera års tid.

dela ägaskapet jämnt. På så sätt skulle man

personalfrågorna är en stor del av ledarskapet.

undvika eventuella dödlägen i framtiden. Hittar vi en efterträdare till pappa?

Under tiden systrarna lärde känna Helka-

– Jag får ofta frågor om mitt val mellan läkare och företagsledare, och jag tycker att

Varken Satu Helkama eller hennes systrar

mas verksamhet väcktes sedan Satus intres-

Outi och Saara uppfostrades till att leda fa-

se. Under Jukkas sista år på Helkama läm-

något helt annat än handelshögskolan i ba-

miljeföretaget. Även om pappa var företags-

nade Satu sitt jobb vid Kvinnokliniken för att

gaget, och jag råkar vara läkare till bakgrun-

ledare i tredje generationen fick alla barnen

lära sig jobbet vid sidan av sin pappa. Satu

den, skrattar Helkama och fortsätter:

fokusera på sina egna intressen.

ville ta reda på om Helkama verkligen behöv-

det är intressant. Många företagare har ju

– Det har definitivt varit det rätta beslutet.


Satu Helkama | Ă…landsbanken

19


20

Ålandsbanken | Kundporträttet

Om familjeföretaget inte funnits skulle jag

tredje dotterbolaget är Suomen Polkupyörä­

monterar ihop cyklarna. Synen är impone-

säkert ännu vara läkare, men nu hade jag ett

tukku som importerar cyklar och säljer dem i

rande.

tydligt skäl till karriärbytet.

sina Baiks-butikskedjor. Därtill är även Ferris Wheel Oy en del av bolaget.

Familjeföretagets företagsfamilj

Många företagare har ju något

– Allt som allt är jag delaktig i verksam-

helt annat än handelshögskolan i

Helkamas företagsfamilj består av flera

heten av Helkamas sju bolag, huvudsakligen

bagaget, och jag råkar vara läkare

separata företagsgrupper. Fram till 1986 var

via styrelsearbete. I och med att jag är vd

till bakgrunden.

alla bolag under ett och samma ägarskap,

för Emotor är jag till viss del även med i den

tills de delades i tre separata delar mellan

dagliga verksamheten, men vi har utom­

tre bröder. Helkama-Auto och Helkama-

stående vd:ar i affärsverksamheterna som har

fabriken, eftersom man som bäst håller på

Kiinteistöt förblev gemensamma bolag.

hand om det ordinarie operativa ledarskapet,

att bygga ett nytt hyllsystem för flyttpallar

beskriver Satu Helkama.

i lagerhallarna, och därför är de ordinarie

I och med generationsskiftet blev Satu Hel-

Just nu finns det ovanligt mycket varor i

kama huvudägare i Helkama Emotor, som ägs

Helkama har verksamhet såväl i Hangö,

av hennes släktgren. Systrarna Outi och Saara

Esbo som S:t Karins, så Satu rör sig mycket

har dessutom delägarskap i företaget, och

mellan dessa städer. Hon har också bosatt

Hangö cirka 50 personer. Årligen tillverkas där

även pappa Jukka har kvar en liten ägarandel.

sig med familjen strategiskt mellan dessa

cirka 20 000 - 25 000 cyklar. Styckeantalet har

knutpunkter, i Lojo.

minskat i takt med att tillverkningen av elcyklar

Helkama Emotor består av sex olika bolag: Förutom moderbolaget Helkama Bica som

– Arbetet är mobilt och arbetsdagarna är

lagerutrymmen ur bruk för tillfället. Allt som allt sysselsätter cykelfabriken i

ökat. Deras tillverkning är mer arbetsdrygt och

tillverkar kablar samt dess dotterbolag

väldigt omväxlande, så det är viktigt att jag

därför är antalet producerade cyklar mindre.

Helkama Bica Shanghai även Helkama Velox

lätt kan ta mig till alla våra verksamhetsstäl-

Samtidigt ökar dock omsättningen.

som tillverkar och importerar cyklar. Det

len. Det blir många körkilometer, men till min

– Antalet elcyklar ökar och det är en tyd-

glädje kan jag köra dessa

ligt växande trend inom cykelindustrin. Den

sträckor med en Skoda

senaste större trenden var kanske terräng-

Octavia G-Tec, som använder

cyklarna på 90-talet.

förnybar energi i form av biogas.

Hemma hos Satu Helkama hittas även en elcykel. Hon har också varit en entusiastisk förespråkare av elcyklar redan innan de slog

Elcyklarna erövrar marknaderna

igenom i Finland. Hon försöker se till att

När man stiger ut från

och samtidigt sprida dess glädjebudskap.

cykla så mycket som möjligt med sin elcykel

kontorets varma atmosfär till

– Jag borde cykla med den ännu mer. Det

fabriken, fångas blicken allra

vi vill framföra är att elcyklarna uttryckligen

först av lådor som sträcker

ökar möjligheten till motion och rörelsegläd-

sig nästan så långt som ögat

je. Vi försöker också få så många människor

kan nå. På sidorna av lådorna

som möjligt att testa elcyklar, det är ju först

ser man Helkamas text och

då man förstår hur det är att cykla med dem.

cykelmodellernas namn, som Aino, Ainotar eller Saana. En bit längre bort syns en rad splitternya, glänsande Jopo-cyklar. – Det här är nästa års

I Finland är elcykelboomen tydligt efter resten av Europa och även ett par år efter Sverige. Här har intresset börjat synas sedan förra sommaren. Kännedomen om elcyklandets fördelar har ökat i takt med att de blivit allt populärare,

cykelmodeller som ska

men fortfarande går diskussionerna kring

skickas på studiofotografe-

dem i skeptisk anda: är elcykling en bluff?

ring, berättar Satu Helkama. Bakom Jopo-cyklarna syns

– Att bryta vanor är en av de största utmaningarna med elcykling. Den andra

den stora sandblästringsverk-

utmaningen är det väldigt breda spektrumet

staden, och intill den närmar

av kvalitet. I en sämre elcykel är batteriets

sig de pulvermålade ramarna

kapacitet betydligt svagare, och därmed blir

av Ainotar-cyklarna långsamt

även körupplevelsen ofta sämre.

ugnen. Bredvid ugnen står ställningar med mängdvis av

Från radioapparater till kablar

ramar av olika cykelmodeller.

Alldeles bakom hörnet till cykelfabriken

Bakom ställningarna ligger

ligger Helkamas andra fabrik i Hangö, kabel-

monteringslinjen, där man

fabriken. Där är atmosfären helt annorlunda.


Satu Helkama | Ålandsbanken

21

Långa rader av olikfärgade kablar går runt

om hurdan vår verksamhet är. Pappa har

hela fabriken och där finns tiotals enorma

skapat dem en gång i tiden och vi har kortat

blåser även nya vindar: bolaget har under ett

kabelspolar. Förutom den här fabriken har

ner dem till dessa ord, men det är alltid trev-

par år samarbetat med Adwatec som tillverkar

Helkama ytterligare en kabelfabrik i Finland, i

ligt att berätta vad som ligger bakom dem.

vattenkylningssystem för effektelektronik, och

S:t Karins. Helkama Bica har även ett dotterbolag i Kina och således en fabrik i Shanghai. Kabelproduktionen har inte varit en del av Helkamas verksamhet sedan företaget grun-

Jukkas arv syns, förutom i Helkama, även i Satus eget liv. Via sin pappa och Helkama

För tillfället ser Helkamas framtid ljus ut. Det

från årsskiftet blev det även ett intressebolag. – Ägarens uppgift är att hela tiden fundera

har hon nämligen stiftat bekantskap med en

framåt. Man får aldrig nöja sig med status quo,

av sina nuvarande banker, Ålandsbanken.

eftersom man i så fall stannar upp och backar

– Pappa upptäckte Ålandsbanken en gång

i stället. En fungerande ledning utvecklar den

radiotillverkning. Under årens lopp har före-

i tiden när banken expanderade från Åland till

nuvarande affärsverksamheten, men vi ägare

taget nämligen tillverkat både det ena och

fastlandet, och banken kom då med i företa-

har som uppgift att tänka ytterligare framåt.

det andra; från kontorsmöbler och mopeder

get. Så valde jag slutligen den också till en av

till tv- och radioapparater och kylmöbler.

mina egna banker.

dandes, utan har sitt ursprung i Helkamas

44-åriga Satu har lärt sig mycket av entreprenörskap och ägarskap. De största lärdo-

Kabelfabrikens kontorskorridorer pryds

Det som Satu speciellt tycker om med

också av mörkbruna fanerpaneler som

Ålandsbanken är den personliga servicen.

sig att leva med konflikten mellan frihet och

användes tidigare till tv- och radioapparater.

Hon har en egen kontaktperson som hon

ansvar. En företagare kan i mångt och mycket

känner och vice versa. Dessutom tycker hon

själv välja vad hen gör eller låter bli att göra,

Konsten i ägarskap är att förstå

att bankens åländska bakgrund har något

men samtidigt finns det enorma ansvaret för

vilka saker man kan vara med och

fascinerande i sig.

företagets existens och människorna som

påverka och på vilket sätt. På kabelsidan är Helkama med speciellt i

– Jag tycker att det är kul att vara med en

marna anser hon vara uthållighet och att lära

jobbar i det. I ett familjeföretag handlar det

sådan här mindre utmanare som går stadigt

också mycket om balansen mellan att förvara

bredvid jättarna och sticker ut som en annor-

det nuvarande och att utveckla det.

byggandet av kryssningsfartyg. De levererar ka-

lunda bank. Det är en sympatisk bank, vars

bel till stora företag verksamma på varvet i Åbo,

service är okomplicerat och väldigt bra.

– Konsten i ägarskap är att förstå vilka saker man kan vara med och påverka och på vilket sätt. Bolagens vd:ar sköter om den dag-

men även till Italien och Tyskland. Allt som allt levererar Helkama kabel till 60 länder: närapå till

Kursen alltid framåt

liga verksamheten och min uppgift som ägare

alla länder där fartyg tillverkas och säljs.

Även om Helkama under sin historia gjort allt

är att ta hand om helheten, och förstås att

möjligt, är ändå cyklarna det som finländar-

skapa bra anda och tro på företagets framtid.

– I Europa byggs nu mer kryssningsfartyg än på länge. Dessutom är Kina på väg

na känner igen Helkama på. Det är få som

Satu Helkama är speciellt nöjd med en

in i branschen och vi har ett finger med i

vet exempelvis att Helkama är den långva-

slags hemtrevnad som finns både inom och

spelet även där. På kabelsidan har vi alldeles

rigaste importören av Škoda i hela världen:

mellan bolagen. Många av de anställda har

enorma samarbetspartner och samarbetet

bolaget har importerat bilmärket till Finland

jobbat länge i huset. Att se de egna cyklarna

med dem är väldigt annorlunda än i cykel-

sedan 1947. Det är inte heller många som vet

på gatorna får också ägaren att le, speciellt

branschen, berättar Satu Helkama.

att inuti Viking Lines färjor står det Helkama

då hon känner till det bakomliggande design-

med en meters mellanrum – nämligen på de

arbetet och teamen som tillverkat cyklarna.

Även om verksamheten i de olika branscherna skiljer sig väldigt mycket från varandra, når ändå Helkamas värderingar

kablar man använder i båtbyggandet. – Vi är med i många olika former av

– Och visst kan man väl vara stolt över att vi lyckats stå stadigt på benen i 113 år,

hela vägen till dotterbolagen. Bolagets fem

rörelse och följer noga hur digitaliseringen

och att vi fortsättningsvis skapar något nytt,

värderingar är: engagemang, framgång och

förändrar rörelse, och vi strävar efter att

rejält och hållbart som människorna behöver,

uppmuntran, enkelhet och flit, ett sunt och

hänga med i det hela. Just nu är speciellt

precis som från första början. Man kan dock

fungerande företag samt för kunden, för

elcyklarna i ropet, men man kan aldrig veta

inte ta sig framåt med hjälp av historia, så

samhällets bästa.

på vilket sätt och hur snabbt trenderna inom

det vi behöver göra är att fortsätta med vårt

rörelse förändras, funderar Satu Helkama.

arbete och se hur långt vi kan ta oss.

– Värderingarna är grundläggande frågor


22

Ålandsbanken | Östersjöprojektet

Vilken värme!

Sommaren 2018 gick sannerligen till historien. Efter att ha genomlidit ett par kalla och ostadiga somrar blev vi äntligen belönade med flera soliga semestermånader i tropisk anda – på gott och ont. Juli blev den varmaste månaden i hela Meteorologiska institutets mätningshistoria. Är det fråga om en ren slump, eller en påtaglig följd av klimatförändringen? Text: Fanny Nyman & Crista Tammela Foto: Adobe Stock

Med värmerekordet i färskt minne känns det

frågor. Kan man urskilja vilka blågröna alger

De allt vanligare regnen vintertid sköljer

mer relevant än någonsin att stödja uppfin-

som är giftiga?

mera näringsämnen till havet från avrinnings-

ningar och satsningar för att motarbeta den

– Giftiga blågrönalger kan urskiljas från

området, berättar Seppo Knuuttila. Östersjön belastas av vår tids största

globala uppvärmningen. Sedan 1997 har

ogiftiga enbart genom laboratorietester.

Ålandsbanken stöttat olika miljöprojekt med

Samma art kan ibland producera gifter med-

utmaning, klimatförändringen, med den

nästan 2 000 000 euro. Ansökan till årets

an den ibland inte gör det. Således kan en

konsekvensen att algblomningar verkar bli

Östersjöprojekt stängde i slutet av septem-

algblomning som idag konstaterats ogiftig

allt mer vanliga. Kan vi då undvika eller ens

ber och resulterade i en mängd intressanta

visa sig vara giftig imorgon. Därför borde

minska på algblomningarna i framtiden?

och lovande ansökningar.

man alltid förhålla sig till blågrönalger som

En rekordvarm sommar innebär rekordmycket alger Precis som tidigare somrar konfronterades

– För att Östersjöns tillstånd ska bli bra

om de vore giftiga, berättar Seppo Knuuttila,

måste man vid sidan av klimatförändringens

jurymedlem i Östersjöprojektet och special-

bekämpning även avsevärt minska utsläp-

forskare vid Finlands miljöcentral.

pen från den största orsaken till näringsbe-

Östersjöns näringsbelastning överstiger

lastning, nämligen utsläppen från matproduktionen, berättar Seppo Knuuttila.

vi med en natur som vittnar om klimatupp-

fortfarande Östersjöns skyddskommissi-

värmning och övergödda vatten. Algblom-

on HELCOM:s mål som uppdaterades vid

ningar bestående av cyanobakterier, även

ministermötet år 2013. Den syrefria och starkt

kända som blåalger, hör till ett av de viktigas-

fosforrika vattenmassan i djupa områden

Klimatförändringen har omfattande konsekvenser

te bekämpningsområden för Östersjön och i

bromsar tillfrisknandet efter årtionden av för

Följderna av den heta sommaren drabbade

år har ämnet varit synnerligen aktuellt. Alger-

hög näringsbelastning.

inte bara våra vatten. Det syntes även på torra

na gillar nämligen samma väderförhållanden

– Uppvärmningen i Östersjöområdet ökar

land. Precis som för resten av Europa blev

som vi – varmt och vindstilla – och denna

risken för algblomning i framtiden. Vatten-

den långa torkan till slut för mycket, och resul-

sommar har de trivts bättre än någonsin.

massans allt kraftigare skiktning kan orsaka

terade i flera skogsbränder runtom i landet.

Den ökade förekomsten av blågröna alger väcker naturligtvis stor oro och mängder av

större syrefria områden, vilket i sin tur påskyndar läckaget av fosfor från bottnen.

Även skogsbränder har en indirekt koppling till klimatförändringen. Ett varmare


Östersjöprojektet | Ålandsbanken

23

Om Östersjöprojektet ”Det centrala temat bland årets ansökningar var minskning och ersättning av plast.”

• Skapades för att finansiera och stödja projekt som förbättrar Östersjöns tillstånd. • Blev en naturlig fortsättning på bankens målmedvetna miljöarbete. Ålandsbanken har alltsedan 1997 finansierat projekt som främjar miljöskydd. • Förra året tilldelades nio olika projekt finansiering inom Östersjöprojektet. Projekten fick dela på nästan 250 000 euro.

förra året. Ansökningskategorierna bestod av innovativa kilogram, engagerande projekt, lokala vattenskydd samt juryns uppdrag, som uppmuntrar barn och unga att uppfinna en innovativ lösning på hur man kan omvandla information och kunskap till handling. För andra året i rad fanns även digitala innovationer med som en egen kategori, vars jury är förstärkt med Skype-medgrundaren Niklas Zennström och Supercells vd Ilkka Paananen. Det centrala temat bland årets ansökningar var minskning och ersättning av plast, likasom fjolårets ansökningar. Den exceptionellt varma sommaren med algblomningar avspeglades även i ansökningarna och flera projekt sökte lösningar till minskning eller borttagning av alger. Flera ansökningar handlade också om cirkulär ekonomi, som betyder möjligast effektiv användning av material och återvinning samt delning av egendom och resurser. Mest ansökningar skickades in inom genom att finansiera goda idéer som bidrar

kategorin engagerande projekt, där ansök-

till att förbättra inte minst Östersjöns, utan

ningarna bestod av en bred skala olika innova-

även hela naturens tillstånd.

tiva lösningar på miljöuppfostran och ökning av medvetenhet inom olika målgrupper.

klimat leder till att risken för skogsbränder torka. Skogsbränderna i kombination med de

Östersjöprojektet samlade igen in en stor mängd ansökningar

ökade algblomningarna är starka indikato-

Östersjöprojektets ansökningstid var öppen

av en publikomröstning som pågår fram

rer på att klimatet håller på att förändras.

från maj till september och projektet mottog

till mitten av december 2018 på

Genom Östersjöprojektet kan vi göra skillnad

128 ansökningar i år, vilket är lite mer än

www.balticseaproject.org

ökar i motsvarande grad som risken för

Vinnarna utses av en jury som består av flera miljöexperter samt med hjälp


24

Ålandsbanken | Ålandsbanken 100 år

CARL CARLSON SKULLE INTE TRO SINA ÖGON

Ålandsbanken

fyller 100 år När Ålandsbanken 2019 firar sitt 100-årsjubileum kan man välja att blicka bakåt eller framåt – bägge alternativen har sin tjusning. – En sak är säker, vi ska fortsätta gå vår egen väg. Det spåret har bevisligen varit framgångsrikt under decenniernas gång, säger vd Peter Wiklöf. Text: Joakim Enegren

Under året kommer jubileet att firas precis

berättelseprojektet utlovar både pikanta

så måttligt som anstår en sparsam bank.

detaljer och rafflande nyheter.

Blåsorkestrar och konfettiparader kommer

– Bland annat får vi veta sanningen om

att lysa med sin frånvaro, men några sobra

bankens börsnotering 1942 och varför en

festligheter ska det bli. Och samtidigt ger

irriterad nobelpristagare läxade upp vd Folke

året möjlighet till en sund självgranskning.

Husell. På sätt och vis innehåller varje berät-

– Vi har flera orsaker att vara stolta, men både vi själva och våra kunder vinner mest

telse ett stort eller litet avslöjande. Erikslund ser berättelserna som en

på att vi ser 2019 som ett elegant avstamp

hyllning till alla de tusentals människor som

för de kommande 100 åren, säger Tove

under årens lopp har haft med Ålandsbanken

Erikslund, bankens administrativa chef.

att göra.

I förarbetet till det avstampet har man

– På fastlandet, på Åland och i Sverige har

Vem hade för 40 år sedan trott att banken skulle växa sig så här stark? Vi var ganska blygsamma i våra förhoppningar, vi tolv som

under 2018 samlat ihop 100 berättelser

människor blivit nyfikna på oss och sedan

startade banken. […] Vi ville att åländskt spar-

som berättar om bankens resa från början

dragit sitt strå till stacken för att föra banken

kapital skulle reserveras för åländskt behov. Vi

till idag. Idén är att genom de mycket olika

framåt. Och en sak kan jag lova: den som

ville bygga upp landskapet med egna medel.

berättelserna skapa en mosaik som speglar

tar del av berättelserna kommer att se på

Men vi hade aldrig trott att vi skulle lyckas i så

bankens hela personlighet, inte bara den

Ålandsbanken med nya ögon.

här hög grad.

officiella sidan.

På tal om framåtanda: en av berättelserna

– Frågan är vad Carl Carlson och de övriga

beskriver hur bankens 40-årsjubileum 1959

grundarna hade sagt ifall de hade fått se

händelser. Genom att blanda smått och

firades på Societetshuset i Mariehamn. En

bankens utveckling under de följande 60

stort skapas en bild av banken som jag tror

av festtalarna var den 84-årige Carl Carlson.

åren, säger Wiklöf och tillägger:

att läsaren tycker att är både intressant,

Carlson var en av bankens tolv grundare

underhållande och avslöjande, säger Peter

och den sista vid liv. I sitt tal uttryckte han

Wiklöf.

sin stolthet, och förvåning, över bankens

Under jubileumsåret kommer de 100 berättelserna

framgång:

att publiceras både digitalt och i bokform.

– Vår 100-åriga historia sjuder av liv och

Avslöjande? Ja, Tove Erikslund som lett

– De skulle nog inte tro sina ögon.


Ålandsbanken 100 år | Ålandsbanken

25


26

Ålandsbanken | Private banking

Ny energi till Åbokontoret

Åbo är ett växande och intressant marknadsområde, där man förväntar sig speciellt mycket av fastighetsmarknadernas utveckling. Ålandsbankens Åbokontor erbjuder sina kunder mångsidiga banktjänster och en helhetslösning för förmögenhetsförvaltning. Text: Tarja Vilén Foto: Jetro Stavén

Ålandsbankens Åbokontor grundades 1992

dra våningen, mellan Private- och Premium

som det första bankkontoret för dagliga

Banking -tjänster samt säljstöd. Pargaskon-

bankärenden på fastlandet. Kontorsverksam-

toret, som öppnades 1995, är även en del av

heten inriktade sig till en början på bostads-

Ålandsbankens banktjänster i Åboregionen.

lån. År 2007 flyttade affärsverksamheten till nya lokaler på Eriksgatan 17. Numera fördelas utrymmet, beläget i an-

Banking-tjänsterna.

Företagandet i Åbo och strukturförändringen

– Vi vill betjäna Åboregionens kunder

Det pågår en ovanligt stark positiv struk-

personligen, nu och i framtiden, berättar

turförändring i Åboregionen. Företagens

Timo Lithén, biträdande chef för Private

omsättning och arbetskraften har ökat i den

Kontoret förstärktes på sensommaren med tre nya medarbetare

Jenni Söderholm, Premium Banker

Enes Bečić, Senior Private Banker

Jennica Heikius, Senior Private Banker

Jag har varit kund i Ålandsbanken i flera år. Ända sedan början har jag uppskattat hur smidigt banken skött alla mina ärenden, samt hur banken fått mig att känna mig som en viktig kund. Därtill delar jag bankens engagemang för miljön och speciellt för Östersjön. Det känns som om jag har hittat ett företag som passar mig. I mitt jobb får jag förena mina egna värderingar samt mitt intresse för bankbranschen och speciellt för placeringsmarknaden. Jag har 10 års erfarenhet från olika roller inom indrivningsbranschen, allt från kundservice till juridisk indrivning.

Min resa till Ålandsbanken har varit ovanlig, intressant och fylld med mängder av erfarenheter. Jag är utbildad molekylbiolog men hamnade trots det inom försäljningsuppdrag hos placerings- och försäkringsbolag. När jag insåg att försäljningsarbete i verkligheten är kundbetjäning, stannade jag kvar på den vägen. Jag har jobbat som kundrådgivare, förman, bankir, försäljningschef och kontorschef. Jag lyssnar väldigt noggrant och föreslår kunden enbart det som hen behöver. Jag strävar alltid efter att hitta enkla och tydliga lösningar.

Jag har en lång och mångsidig karriär inom finansbranschen. De senaste 10 åren har jag jobbat med placeringar, både som bankir och senast som gruppchef. Jag fascineras av att Ålandsbanken är en liten och smidig organisation, det starka och gröna sociala ansvaret, möjligheterna att påverka samt speciellt tiden med kunderna; jag har tillåtelse att lyssna, vara närvarande och hjälpa till mångsidigt. Det mest givande i mitt jobb är att hitta en gemensam våglängd med varje kund samt känna av ett gediget samarbete.


Private banking | Ålandsbanken

27

Ålandsbanken Åbo

Eriksgatan 17 C, våning 2, 20100 Åbo Tel: +358 (0)204 293 100 abo@alandsbanken.fi Öppettider: Mån–fre 10.00–16.30

privata sektorn. – Åbo som ekonomisk region har en enorm potential. En stor del av kunderna i

ett lyft även för andra branscher, speciellt byggindustrin. Bostadshandeln har blivit allt livligare i

sina kunder finansiering vid behov. Private Banking säkerställer att förmögenheten placeras lönsamt och skatteeffektivt.

Åbokontoret är företagare och arbetsmark-

Åboregionen, och det är där prissättningen

Kunden får ett eget team av specialister

naden har också en betoning på företagare,

för hela landets fastighetsmarknader sker.

inom förmögenhetsförvaltning, finansiering

berättar Lithén.

Staden har en stor fastighetsinvesterings-

och juridik. Finansiell planering täcker ex-

marknad, som styrs av de lokala experterna.

empelvis investerings- och finansieringslös-

företag och 130 000 arbetsplatser. Åbo

Branschen har fått många nya aktörer och

ningar, skatte- och familjejuridisk rådgivning

med omnejd är ett piggt tillväxtcentrum i

området intresserar investerarna.

samt försäkringslösningar.

I Åboregionen finns det cirka 20 000

Östersjöregionen. En mångsidig näringslivs­

– På investeringsmarknaderna är det bra att

Investeringsverksamheten i Ålandsbanken

struktur, växande företag, högklassigt utbud

ha lokalkännedom och -kunskap. Medarbetarna

grundar sig på erfarenhet och förmågan att

av utbildning, kultur och service samt en

i Åbokontoret är lokala experter sedan många år

hitta nya lösningar. Eftersom investeringsbe-

vacker skärgård ökar Åbos dragningskraft.

tillbaka. Verksamhetsmodellerna i Åbokontoret

hoven varierar enligt målsättningar och livssi-

är väldigt lika modellerna på Ålandsbankens

tuation, har varje kund i Ålandsbanken en egen

andra kontor, begrundar Lithén.

Private Banker och en gemensamt fastställd

Åbos marknadsutblick Som Finlands första huvudstad har Åbo all-

Förra året steg de skuldfria priserna av

tid haft en viktig roll som porten mot väster.

aktielägenheter i Åbo med 8,2 procent enligt

Åbo hamn har tack vare sitt läge en viktig

Statistikcentralen. Bostadens läge har blivit

position i utrikeshandeln. Nästan fyra miljoner

allt viktigare. Köparna vill speciellt ha lägenhe-

En ny början

resenärer färdas årligen via Åbo.

ter i centrum, och är också redo att betala för

– Ålandsbanken ser ett behov i Åboregionen

dem. Bostadsmarknaden främjas dessutom

och satsar på Private Banking-verksamheten.

av den stora mängden höghus som byggs.

Två nya personer med över 20 års erfarenhet

Åbo är ett av Finlands viktigaste produktionscentrum av tillverkningsindustri och sjöfartsindustrins kärnområde. Förutom

strategi. Portföljförvaltningen kan överlåtas delvis eller helt till Ålandsbankens specialister.

i branschen och bra nätverk ska utveckla

sjöfartsindustri satsar man stort på

Private Banking i Åbo

tjänsten till att ännu bättre motsvara kunder-

läke­­medelsindustri, hälsoteknologi, cirkulär

Ålandsbankens Åbokontor erbjuder kunderna

nas behov. Ålandsbanken vill vara en ledande

ekonomi och turism. Produktionen växer

mångsidiga Private Banking-tjänster. Kärnan

aktör inom Private Banking i Åbo, planerar

starkt och tillväxtutsikterna sträcker sig

i Private Banking är finansiell planering.

biträdande chef Lithén.

ända till 2020-talet. Både sjöfarts- och

Ålandsbanken skiljer sig från de traditionella

läkemedels­industrins tillväxt har medfört

förmögenhetsförvaltarna i att även erbjuda


28

Ålandsbanken | Crosskey

CROSSKEY • Självständigt bolag inom Ålandsbanken • Bildades 2004 • Cirka 230 anställda i Finland, Sverige och på Åland

Crosskey It-lösningar för en ny tid

Den snabba utvecklingen inom fintechområdet har bara börjat. Det dyker hela tiden upp nya aktörer som vill erbjuda finansiella tjänster inom banking, lån och sparande för konsumenter som söker alternativ. För en ambitiös utmanare som levererar finansiella it-lösningar ger det nya möjligheter. Text: Anders Ström Foto: Viktor Fremling


Crosskey | Ålandsbanken

29

Avregleringarna på finansmarknaden i Norden gjorde att försäkringsbolag och andra aktörer satsade på egna finansiella lösningar. På det sättet utmanade de den traditionstyngda bankvärlden i Finland, precis som Ålandsbanken alltid har gjort. Men nya tider krävde nya it-lösningar. Den snabba utvecklingen kring millennieskiftet gjorde att Ålandsbanken inledde en offensiv satsning på den växande marknaden och man ville erbjuda flexibla, digitala bank- och korttjänster för de nya aktörerna. För att möta efterfrågan på finansiella it-lösningar knoppade banken av sin it-avdelning och Crosskey bildades 2004.

Självständigt bolag i it-branschen Crosskey är ett självständigt bolag inom

Crosskeys vd Thomas Lundberg

Ålandsbanken med omkring 230 anställda i Finland, på Åland och i Sverige. Verksam-

fintechbranschen är den hypade sparappen

it-lösningar, som inte kräver helhetslösning-

heten är stabil och visar bra siffror finans­

Dreams, där samarbetet mellan Dreams och

ar och kan kopplas på befintliga system, och

iellt. Crosskeys vd sedan drygt sex år tillbaka

Ålandsbanken bygger på Crosskeys under­

ett flexibelt arbetssätt som ger snabbare

är Thomas Lundberg. Han är ålänning och

liggande banksystem:

leveranser till kunderna: -Det är Crosskeys praktiskt förankra-

kom tillbaka till ön för tolv år sedan efter

-Det är ett bra exempel på att vi kan göra

studietiden i Uppsala och många år som

en insats när det gäller att ta fram finansiella

de version av agila processer. Vi vill vara

affärsjurist i Stockholm och London.

it-lösningar för nya innovativa aktörer. Med

snabba, flexibla och kundfokuserade i vårt

våra flexibla och öppna lösningar, som går

sätt att arbeta. Istället för att leverera hela

key. Bolaget tar varje år nya steg och är en

att integrera med befintliga system, har vi

it-lösningen efter till exempel sex månader

utmanare på de nordiska marknaderna för

kopplat ihop Ålandsbankens finansiella

vill vi ge kunden lite i taget. På det sättet

finansiella it-lösningar. Det är få aktörer som

system med mobilappen Dreams. På det

skapas det värde för kunden i omgångar.

har den specifika kunskapen och erfarenheten,

sättet kombinerar vi användarvänlighet med

även om det finns en del konkurrenter bland lo-

säkra lösningar, säger Thomas.

Thomas är nöjd med utvecklingen för Cross­-

kala aktörer och internationella storbolag inom it. Crosskey verkar för det mesta utan att synas: -En vanlig bankkund märker inte av Crosskey så ofta. Det är som det ska vara.

Ett av Thomas favoritprojekt är integratioEn vanlig bankkund märker inte

nen av Åland Index i Ålandsbankens Mobil-

av Crosskey så ofta. Det är som

bank och Internetkontor. Projektet syftar till

det ska vara.

att ge kortinnehavaren möjlighet att hålla

Det är vi som tar fram funktionella banksystem och flexibla it-lösningar för bland

Systemet bakom Åland Index

reda på sin koldioxidförbrukning i realtid. Crosskey vill förena bankkunskap och

Genom att kortet och systemet samlar

annat betalningar, kort och andra bank- och

storskalig it-förmåga med flexibilitet,

information vid varje köptillfälle får kunden

kapitalmarknadstjänster. Idag finns det en

engagemang och personlig touch. Personliga

möjlighet att följa sina egna miljöavtryck

stor efterfrågan på mobila applikationer för

relationer och entreprenörskap är något

och agera efter det om man vill:

sparande, lån och bankaffärer. Det är där vi

medarbetarna på Crosskey värderar lika

kommer in i bilden, säger Thomas.

högt som man gör på Ålandsbanken.

-Det är ett fantastiskt projekt som rönt stor uppmärksamhet i världen. Vår uppgift har varit att samla data från kundernas

Levererar till Dreams och andra externa aktörer

Lokal närvaro

kort och göra den personliga informationen

Merparten av utvecklingsverksamheten med

lättillgänglig på internet och i mobilen.

Crosskey hanterar fortfarande Ålandsbankens

fokus på it-lösningar, mjukvaruutveckling

it-system, men företaget har också en rad

och databaslösningar finns i Mariehamn,

fördel att kunna leverera kundanpassade

externa kunder i Finland, på Åland och i Sverige.

men Crosskey möter sina kunder lokalt och

it-lösningar som är till nytta för banker och

Crosskey är en av få aktörer som levererar

har också it-utveckling på kontoren i Helsing-

andra finansiella aktörer. För den som inte vill

finansiella it-lösningar till flera länder i Norden.

fors, Åbo och Stockholm. Det gör att man

ha standardiserade it-lösningar är Crosskeys

Några av kunderna är S-Banken i Finland som

alltid har nära till kunderna.

skräddarsydda lösningar ett alternativ. Det

grundades 2006 och där Crosskey varit med från början, och norska banken DNB. En annan av Crosskeys kunder i

Två områden som medarbetarna på

För en utmanare som Crosskey är det en

är det också för kunder som vill göra affärer

Crosskey arbetat intensivt med sedan

inom det snabbt växande fintechområdet.

Thomas kom in i bilden är lättintegrerade

Den utvecklingen har bara startat.


30

Ålandsbanken | Peter Wiklöf

frågor till Peter Wiklöf Ålandsbanken har blivit delägare

En ovanligt het sommar orsaka-

i fintech-bolaget Dreams, och

de en hel del frågor om hur vår

diskussionerna om digitalisering

planet mår. Kan man se männ-

av banktjänster fortsätter heta.

iskornas ökade miljömedvetenhet

Vad tror du kommer ändras mest inom

även inom Ålandsbanken?

bankbranschen de kommande 5 åren?

Med all den information som finns att tillgå

Digitaliseringen har blivit de flesta bankers

idag när det kommer till problematiken med

vardag och vi ser storbankerna aktivt styra

utsläppen i världen är det svårt att ducka

bort kunderna från kontoren och det per-

och inte ta sitt ansvar för att göra skillnad.

sonliga rådgivarmötet. Vi väljer att inte göra

Den största förändringen idag mot tidigare

det, men samtidigt är det en självklarhet

är att vi nu börjar se att allt fler gör konkreta

att vi behöver bra digitala tjänster. Om fem

beteendeförändringar runt sina inköp. Det kan

år tror jag att värdet på ett personligt möte

handla om investeringar i elbilar och i solceller

har stigit markant, då endast få bankkunder

på byggnader, men också om små saker som

kommer att ha tillgång till det.

att göra medvetna val när man handlar mat och kläder. Inom Ålandsbanken ser vi också

Vilka är enligt dig den största

att intresset för hur vi arbetar med hållbarhet

utmaningen och den främsta

ökar. Idag frågar kunderna allt mer efter

styrkan inför 2019?

hållbara placeringsalternativ och vårt

Den största utmaningen är att

Östersjökort har blivit väldigt populärt.

fortsättningsvis kunna jobba på ett för kunden personligt anpassat sätt, då de

Ålandsbanken erbjuder en ny

omfattande regelverken styr alla banker åt

tjänst till sina Premium- och

samma håll. Vår största styrka är att vi valt

Private Banking-kunder; Web

en annan väg än storbankerna. För oss är

Cleanup. Varför har man valt att

det personliga mötet med kunderna fort-

ta med den tjänsten, och hur tycker du

sättningsvis viktigt. Feedbacken vi får från

våra kunder ska använda sig av den?

våra kunder bekräftar också att kunderna

I takt med sociala mediers framfart har

uppskattar detta.

tyvärr även vissa nätrelaterade problem blivit allt vanligare, såsom kapade e-postkonton

Nästa år är ett stort jubileumsår

eller material som hamnat på fel ställen

för banken. Vad betyder Ålands-

på webben. Vi vill ge våra kunder hjälp att

banken 100 år för dig?

hantera dessa problem men också erbjuda

Jag känner ett stort ansvar inför

förebyggande kunskap för att försöka undvika

alla de som varit med - kunder,

dem. Trygghet är en viktig del av de tjänster vi

personal och ägare - under våra första 100

erbjuder våra Premium- och Private Banking-­

år och sett till att vi är den bank som vi är

kunder, så att utveckla de tjänsterna kändes

idag. Sedan känns det naturligtvis mycket

naturligt i dagens digitala samhälle. Jag

inspirerande att få lotsa banken in i sitt

hoppas att kunderna inte tvekar att kontakta

andra århundrande!

Web Cleanup för att få information om vad de själva kan göra i förebyggande syfte och få information om olika webbplatsers regler och inställningar - kunskap ger trygghet.


Finansiell Kontakt | Ålandsbanken

31

ÅLANDSBANKEN ABP HUVUDKONTOR: Nygatan 2, Mariehamn Åland Telefon + 358 204 29 011 (växel) www.alandsbanken.fi AFFÄRSOMRÅDET FINLAND Direktör Anne-Maria Salonius Telefon 020 429 3401 anne-maria.salonius@alandsbanken.fi

PRIVATE BANKING Chef Private Banking Nina Laakkonen 020 429 3662 nina.laakkonen@alandsbanken.fi PREMIUM BANKING Chef Premium Banking Maarit Vesala 020 429 3601 maarit.vesala@alandsbanken.fi BULEVARDEN Bulevarden 3 TAMMERFORS Hämeenkatu 4, våning 6 VASA Hovrättsesplanaden 11 ÅBO Hansakvarteret, Eriksgatan 17 PARGAS Köpmansgatan 24

Innehållet i denna trycksak utgör allmän information och inte finansiell rådgivning till enskild person. Även om Ålandsbanken har strävat efter att verifiera informationen kan det inte garanteras att denna i alla avseenden är korrekt, fullständig eller rättvisande. Informationen tar inte hänsyn till enskild persons specifika ekonomiska eller skattemässiga situation. Finansiell rådgivning bör sökas från kvalificerad rådgivare innan någon konkret transaktion genomförs eller handling vidtas. Alla prognoser är förenade med osäkerhet och det faktiska utfallet kan bli ett annat än prognosen. Värdet på finansiella instrument kan variera och reduceras och för vissa även bli negativt. Ålandsbanken friskriver sig från ansvar för samtliga skador och förluster, såväl direkta som indirekta, som kan uppstå i anledning av informationen. Informationen är skyddad av upphovsrätt och får inte utan Ålandsbankens tillstånd kopieras, distribueras eller publiceras. Tvister i anledning av informationen ska prövas enligt finsk rätt av finsk domstol exklusivt.


Ålandsba

ject o r p a e s c i t nken bal

card

GOLD

”JAG HANDLAR FÖR ÖSTERSJÖNS BÄSTA” Tuuli Petäjä-Sirén, tävlingsseglare

3211 MeMber 54

• Ålandsbankens Östersjökort är tillverkat av bionedbrytbart material

OrrOW TOM

• Kortet med ett världsunikt index för miljöpåverkan, Åland Index • Med hjälp av Östetsjökortet kan du följa miljöpåverkan av dina inköp Är du intresserad av Östersjökortet? Vi berättar gärna mera för dig om Östersjökortet och hur du kan beställa det. Green Magstripe dge First ba C 28 Du når oss per telefon, växel 0204 29 011* eller på www.balticseaproject.org 77 e Panton * Samtalsavgift 8,35 cent/samtal + 16,69 cent/minut (moms 24%). Samtalen spelas in.

dge Second ba C 08 Pantone 33

nd backgrou Signature 55 C Pantone 55

seCuriTy CODe

Credit/Debit

5678 9102 5412 1234 1234 DebiT ValiD THru

5412 1234

5678

12/19

OrrOW TOM nken + 358 Ålandsba

204 29011,

sGP Gemalto

a - 06/15 - U0000000

123 456